Markkinoilla kaupattavia sijoituskohteita (1/2)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Markkinoilla kaupattavia sijoituskohteita (1/2)"

Transkriptio

1 Markkinoilla kaupattavia sijoituskohteita (1/2) Sovelletun matematiikan jatko-opintoseminaari Johdannaissopimushinnoittelun matemaattinen mallinnus ja laskennalliset menetelmät Johdanto TkT Juho Kanniainen Tampereen teknillinen yliopisto, Teollisuustalous Raha- ja osakemarkkinoilla kaupattavien arvopapereiden tuotot voivat olla varmoja tai epävarmoja. Varman tuoton tarjoavia arvopapereita kutsutaan riskittömiksi. Täysin riskittömiä kohteita ei ole, mutta kiinteätuottoiset arvopaperitovatlähes riskittömiä (käsitellään riskittömän kohteen määritelmä myöhemmin). Seuraavassa listassa esitetään tyypillisiä arvopapereita: Rahamarkkinainstrumentit: Treasure bills London Interbank Offered Rate (LIBOR) Eurodollars 1 2 Markkinoilla kaupattavia sijoituskohteita (2/2) Pääomamarkkinainstrumentit: Kiinteätuottoiset arvopaperit (fixed income securities) Valtion velkasitoumukset (treasure notes) Yritysten liikkelle laskemat joukkolainat (corporate bonds) Etuoikeusosakkeet (preferred stocks) Tavalliset osakkeet (common stocks) Johdannaisinstrumentit Optiot (options) Futuurit (futures) Termiinisopimukset (forward contracts) Warrantit (warrants) Epäsuorat investoinnit Sijoitusrahastot (mutual funds) Keskeisiä käsitteitä (1/2) Vertailtavuus: Sijoituksen hintaa arvioidaan muiden saatavilla olevien sijoitusten valossa. Arbitraasi: Markkinat oletetaan arbitraasivapaiksi. A -tyypin arbitraasi: Sijoittaja saa positiivisen rahamäärän ilman maksusitoumuksia nyt tai myöhemmin. Joku antaa rahaa. B -tyypin arbitraasi: Sijoittaja saa vastikkeetta (myöhempään ajanhetkeen liitettävän) satunnaisen tuoton, joka ei voi olla negatiivinen. Joku antaa arpalipun. Markkinoiden tasapaino: Tasapainotilassaarvopapereiden tarjonta ja kysyntä kohtaavat toisensa. Markkinoiden oletetaan olevan koko ajan tasapainotilassa (hakeutuvan tasapainotilaan äärettömän nopeasti). 3 4

2 Keskeisiä käsitteitä (2/2) Riski: Määritellään yleeensä tuoton varianssin avulla. Riskin kaihtaminen: Sijoittajat oletetaan riskiä kaihtaviksi.tällainen sijoittaja preferoi odotusarvoltaan samansuuruisista palkkioista sen, johon liittyvä riski on pienempi. Dynamiikka: Markkinoilla kaupattavat sijoituskohteet ovat lähes jatkuvan kaupankäynnin alaisena, ja niiden niiden hintaprosessit voidaan olettaa jatkuva-aikaisiksi. Rahoituksen keskeiset ongelmat Hinnoittelu: Minkä hintainen sijoituskohteen tulisi olla, jotta arbitraasiehto täyttyisi? Investointiteoria tarkastelee markkinoiden tasapainohintoja. Suojaus: Suojauksella päätöksentekijä voi rajoittaa sijoituksiin tai liiketoimintaan liittyviäriskejä. Esimerkiksi myyntioptioilla voidaan suojautua osakkeen kurssilaskua vastaan. Suojausta käsitellään kurssin loppupuolella johdannaisteorian yhteydessä. Sijoittaminen: Kuinka resurssit tulisi allokoida sijoituskohteiden kesken? Mikä olisi optimaalinen sijoitusportfolio? Näitä kysymyksiä tarkastellaan kurssin keskivaiheilla Markowitzin portfolioteorian avulla. 5 6 Korko Yksinkertainen korko lisätään pääomaan kunkin periodin päättyessä alkuperäisen pääoman perusteella. Jos alkuperäinen pääoma (eng. principal) on A ja yksinkertainen vuotuinen korko r, niin sijoituksen arvo n:n vuoden päästä on V =(1+rn)A. Tämä koronmaksutapa on kuitenkin harvinainen, eikä sitä esiinny rahoitusmaailmassa. Miksi? Korkoa korolle periaatteen mukaan sijoituksen arvo vuoden n päästä on V =(1+r) n A, mikäli korko lisätään sen maksun yhteydessäpääomaan. Koronmaksuperiodi Peukalosääntö (the seven-ten rule): 7 %:n vuotuisella korolla pääoma kaksinkertaistaa arvonsa kymmenessä vuodessa ja 10%:n vuotuisella korolla pääoma kaksinkertaistaa arvonsa 7 vuodessa. (Laske tarkat arvot) Korko voidaan maksaa kuinka tiheästi tahansa. Oletetaan, että sijoitus on yhden euron, korko maksetaan m kertaa vuodessa ja r on vuotuinen korko. Tällöin (1/m) vuoden välein maksetaan r/m euroa korkoa. Sijoituksen arvo vuoden kuluttua on Korkoa (1 + (r/m)) m > 1+r. r =(1+(r/m)) m 1 nimitetään efektiiviseksi ja korkoa r nominaaliseksi. Ts., efektiivinen korko vastaa sellaista korkoa, joka olisi maksettu vain vuoden päättyessä. 7 8

3 Jatkuvasti maksettava korko Mitä jos korkoa maksetaan jatkuvasti? Otetaan avuksi exponenttifunktion määritelmä: lim (1 + n (x/n))n = e x, jonka avulla havaitaan, että lim (1 + m (r/m))m = e r, missä m on periodien lukumäärä vuodessa ja r nominaalinen korko. Siten yhden euron sijoituksen arvo t vuoden kuluttua on exp(r) t = e rt euroa. Jatkuvasti maksettavalle korolle on lukuisia nimityksiä Instantaneous interest rate Continuously compounded interest Continuous interest rate Nykyarvo (1/3) Käsitellään seuraavia tapauksia: 1. Saat 110 EUR vuoden päästä. 2. Saat 100 EUR nyt ja sijoitat ne 10 %:n efektiivisellä korolla. Vuoden kuluttua molemmissa tapauksissa sinulla on 110 EUR rahaa. Voidaan myös sanoa, että vuoden päästä saatavan 110 EUR nykyarvo on 100 EUR. Esimerkki konkretisoi sen, että huomenna saatava euro ei vastaa tänään saatavaa euroa, sillä rahalla on aika-arvo! Ajan t kuluttua olevan kassavirran diskonttokerroin on 1 d t = (1 + (r/m)), t jossa korko r lisätään pääomaan ajanhetken1/m välein. Mikäli korko r lisätään pääoman jatkuvasti, diskonttokerroin on d t =exp( rt) Nykyarvo (2/3) Ideaalipankkioletus: Ideaalipankki soveltaa samaa korkoa anto- ja ottolainauksessa ilman transaktiokustannuksia, ja lainan määrä voi olla mikä tahansa. Oletetaan, että tulemme saamaan varman rahamäärän x ti hetkellä t i, i =0..n, jaettäsijoitamme saamamme rahan välittömästi ideaalipankkiin hetkellisellä riskittömällä korolla r. Tällöin kassavirran {x t0,x t1,x t2,...,x tn } tuleva arvo (future value) hetkelle t n on Nykyarvo (3/3) Oletetaan nyt tulevat rahamäärät satunnaisiksi. Oletetaan, että riskiä kaihtavat sijoittajat vaativat sijoitukselleen korkoa µ>r,missä r>0 on riskitön korko, jolloin tasapainotilassa kaikille t<τ X t = E t [X τ ] e µ(τ t). Satunnaisen kassavirran {x t0,x t1,x t2,...,x tn } hetken t 0 nykyarvo on siten x t0 +E t0 [x t1 ] e µ(t1 t0) + +E t0 [x tn ] e µ(tn t0) X tn = x t0 e r(tn t0) + x t1 e r(tn t1) + + x tn. Mikä on ajanhetkellä t n saatavan rahamäärän X tn nykyarvo kun nykyhetki on t 0?Tällöin diskonttokerroin on exp( r(t n t 0 )), joten kassavirran {x t0,x t1,x t2,...,x tn } hetken t 0 nykyarvo X tn e r(tn t0) = x t0 +x t1 e r(t1 t0) + +x tn e r(tn t0) 11 12

4 Johdannaiset Johdannaishinnoitteluteoria on hyvin geneerinen. Hinnoittelumalleja on sovellettu esim. seuraaviin kohteisiin Osakejohdannaiset Johdannaiset kiinteätuottoisiin velkakirjoihin Valuuttajohdannaiset Korkojohdannaiset Johdon optiot Reaalioptiot (lykkäysoptio, luopumisoptio, strategiset optiot, seisautusoptio) Tuotekehitysprojektit Patentit Oman pääoman arvottaminen Venture Capital Voit tutustua johdannaishinnoittelun kenttää osoitteesta Johdannaiset Johdannaisen määritelmä: Johdannainen sellainen kohde, jonka arvo on riippuu yhden tai useamman muun kohteen hinnasta. Riippuvuussuhteen määrittelee johdannaissopimus. Käsittelemme pääasiassa sellaisia johdannaisia, jotka ovat julkisesti kaupan. Lähdemme siitä, että johdannaisen perustana on osake. Laajasti ajateltuna johdannaisen perustana voi olla melkein mitä vain, kuten toinen johdannainen, korko tai vaikkapa ulkolämpötila. Kun kohde-etuutena on osake, niin tyypillisiä johdannaisia ovat Optiot Warrantit Futuurit Termiinit Swapit Keskitymme pääasiassa optioihin Johdannaisten terminologiaa Kohde-etuus (underlying asset) on johdannaisen perustana oleva kohde. Kohde-etuuden hinta hetkellä t on S(t). Lunastushinta (exercice price, strike price) on se hinta, jolla option haltija on oikeutettu ostamaan tai myymään kohde-etuuden. Lunastushinta on K. Maturiteettihetki (Maturity date) on hetki, jolloin tai johon mennessä option voi lunastaa. Maturiteettihetki on T. Tasaoptio (at-the-money option): S(t) =K Plusoptio (in-the-money option): S(t) >K Miinusoptio (out-the-money option): S(t) < K Optiotyypit Osto-optio (call) antaa oikeuden ostaa kohdeetuuden täsmennettävin ehdoin. Myyntioptio (put) antaa oikeuden myydä kohdeetuuden. Eurooppalainen optio voidaan lunastaa (eli ostaa tai myydä kohde-etuus) ainoastaan sen maturiteettipäivänä. Eurooppalaisen osto-option hinta hetkellä t on c(t) ja myyntioption hinta p(t). Tyypillisen eurooppalaisen osto-option hinta maturiteettihetkellä onc(t )=max(s(t ) K, 0). Tyypillisen eurooppalaisen myynti-option hinta maturiteettihetkelläonp(t )=max(k S(T ), 0). Amerikkalainen optio voidaan lunastaa milloin tahansa ennen maturiteettipävää. Jos sijoittajalla ostaa option, hänellä onpitkä optio (long call tai long put), ja jos sijoittaja asettaa option, hänellä on lyhyt optio (short call tai short put). Preemio on optiosta maksettava hinta

5 Optioiden tuotot Optioiden tuotot Option tuotto on optiosta saatavan maksun (payoff) ja option maksettavan nykyhinnan, eli preemion, välinen erotus Taululla... Hinnoittelun perusteet Käydään läpi optioiden perusominaisuuksia. Kohde-etuuden hinta hetkellä t on S(t), Eurooppalaisen osto-option hinta c(t), Eurooppalaisen myyntioption hinta p(t), lunastushinta on K, maturiteettihetki T ja riskitön välitön korko r. Oletamme, että optiot ovat tyypillisiä, s.e. osto-option maksufunktio on max[s(t) K, 0] ja myyntioption maksufunktio max[k S(t), 0]. Oletamme lisäksi, että perustana oleva osake ei maksa osinkoja hetkeen T mennessä. Esitämme vain ilmeisimmät väitteet, ja niiden todistukset perustuvat arbitraasiehtoon oletamme, että markkinoilla ei ole arbitraasimahdollisuuksia. Kattavampi analyysi löytyy esim. seuraavista lähteistä: Merton, R. C., 1973, Theory of Rational Option Pricing, Bell Journal of Economics and Management Science, 4, ; Cox, J. C. & Rubinstein M., 1985, Options Markets

6 Hintojen alarajat Hintojen ylärajat Lause 1: a) c(t) max[s(t) Ke r(t t), 0]. b) p(t) max[ke r(t t) S(t), 0]. Todistus: Lause 2: a) S(t) c(t). b) K p(t). Todistus: Lause 3: Lunastushinnan vaikutus a) Olkoon c 1 (t) option hinta lunastushinnalla K 1 ja c 2 (t) lunastushinnalla K 2, K 2 >K 1. Molemmat optiot perustuvat samaan kohteeseen. Tällöin c 1 (t) c 2 (t). b) Olkoon p 1 (t) option hinta lunastushinnalla K 1 ja p 2 (t) lunastushinnalla K 2, K 2 >K 1. Molemmat optiot perustuvat samaan kohteeseen. Tällöin p 2 (t) p 1 (t). Todistus: Oletetaan, että samalle osakkeelle c 2 > c 1. Osta c 1 ja aseta c 2, jolloin saat positiivisen määrän rahaa. Lunastushetkellä τ joko S(τ) K, K 1 < S(τ) < K 2 tai K 2 S(τ). Selvästi kaikissa tapauksissa saatava rahamäärä oneinegatiivinen. Lause 4: Lunastushinnan vaikutus a) Olkoon c 1 eurooppalaisen osto-option hinta lunastushinnalla K 1 ja c 2 osto-option hinta lunastushinnalla K 2, K 2 > K 1. Molemmat optiot perustuvat samaan kohteeseen. Tällöin K 2 K 1 c 2 c 1. b) Olkoon p 1 eurooppalaisen myynti-option hinta lunastushinnalla K 1 ja p 2 myyntioption hinta lunastushinnalla K 2, K 2 >K 1.Molemmat optiot perustuvat samaan kohteeseen. Tällöin K 2 K 1 p 2 p 1. Todistus: 23 24

7 Maturiteettihetken vaikutus Lause 5: a) Olkoon c 1 (t) option hinta maturiteettihetkellä t 1 ja c 2 maturiteettihetkellä t 2, t 2 >t 1. Tällöin c 2 c 1. b) Olkoon p 1 (t) option hinta maturiteettihetkellä t 1 ja p 2 maturiteettihetkellä t 2, t 2 >t 1. Tällöin p 2 p 1. Todistus: Oletetaan, että c 1 (t) >c 2 (t). Osta c 2 ja aseta c 1, jolloin saat positiivisen rahamäärän heti. Hetkellä t 1 positiosi arvo on c 2 (t 1 ) max[s(t 1 ) K, 0]. Lauseen 1 nojalla se on positiivinen, joten myydessäsi option c 2 ja maksaessasi max[s(t 1 ) K, 0] saat positiivisen määrän rahaa myös hetkellä t 1. Amerikkalainen osto-optio Lause 6: Oletetaan, että kohde-etuus ei maksa osinkoja hetkeen T mennessä. Tällöin Amerikkalaista osto-optiota ei ole optimaalista lunastaa kuin vasta hetkellä T. Todistus: Olkoon C(t) amerikkalaisen osto-option hinta. Koska eurooppalainen osto-optio voidaan nähdä amerikkalaisen osto-option erikoistapauksena, niin C(t) c(t). Lauseen 1 nojalla C(t) > S(t) K kaikille t<t.tästä seuraa, että amerikkalaista osto-optiota ei kannata lunastaa ennen maturiteettihetkeä t. Tämän vuoksi C(t) = c(t) kaikille t T. Amerikkalainen osto-optio saattaisi kannattaa lunastaa ennen maturiteettihetkeä mikäli perustana oleva osake maksaisi osinkoja ennen hetkeä T.Tällöin mahdollisesti C(t) >c(t) jollekin t<t Put-Call Parity Lause 7: (put-call parity) c(t) +Ke r(t t) = p(t)+s(t). Todistus: Muodostat portfolion A yhdestäostooptiosta c(t)jariskittömästä sijoituksesta Ke r(t t). Tämän portfolion arvo hetkellä T on max[s(t ),K]. Muodostat lisäksi portfolion B yhdestä myyntioptiosta p(t) ja kohde-etuudesta S(t). Tämänkin portfolion arvo hetkellä T on max[s(t ),K]. Siten c(t)+ke r(t t) = p + S(t). 27

Rahoitukset perusteet

Rahoitukset perusteet Rahoitukset perusteet Esseekysymykset ja määritelmät LTKY:n tenttiarkiston 5.9.2008 alkavasta tentistä päättyen syksyn 2011 tenttiin. Ei sisällä laskutehtäviä, joita kokeissa on yleensä 1-2 kappaletta!

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas

Sijoittajan korko-opas Sijoittajan korko-opas Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

TIETOA RAHOITUSVÄLINEIDEN OMINAISUUKSISTA SEKÄ NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIETOA RAHOITUSVÄLINEIDEN OMINAISUUKSISTA SEKÄ NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ Jäljempänä kuvataan eräiden Rahoitusvälineiden keskeisiä ominaisuuksia ja kaupankäyntiä ja niihin liittyvät riskit. Kuvaus ei ole miltään osin tyhjentävä. SIJOITUSRAHASTO-OSUUDET Sijoitusrahasto-osuudet

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri Sijoittajan korko-opas 2013 Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22

Lisätiedot

MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista

MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista Tietoja Ålandsbanken Abp:stä Pankilla on toimilupa harjoittaa talletuspankkina luottolaitostoimintaa luottolaitostoiminnasta annetun lain mukaisesti

Lisätiedot

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ YLEISTÄ RAHOITUSVÄLINEISIIN MAHDOLLISESTI LIIT- TYVISTÄ RISKEISTÄ Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Tuotto voi jäädä saamatta

Lisätiedot

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8 1(18) TIETOA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot itsestään ja tarjoamistaan

Lisätiedot

Yritysrahoitus-case pankin näkökulmasta Korkosuojausratkaisujen vaikutukset yrityksen toimintaan

Yritysrahoitus-case pankin näkökulmasta Korkosuojausratkaisujen vaikutukset yrityksen toimintaan Antti Nikkinen Yritysrahoitus-case pankin näkökulmasta Korkosuojausratkaisujen vaikutukset yrityksen toimintaan Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Maaliskuu 2011 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Innovaatio investointina

Innovaatio investointina Innovaatio investointina Osa 1 Rahoitusteoreettinen näkökulma Tekesin vaikuttavuuteen Mika Vaihekoski, Seppo Leminen, Joonas Pekkanen ja Jussi Tiilikka Teknologiakatsaus 142/2003 Innovaatio investointina

Lisätiedot

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ Sijoituspalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoituspalvelua koskevan sopimuksen tekemistä

Lisätiedot

SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND

SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND 102 SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND WORKING PAPERS ISSN 0781-4410 SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS The Actuarial Society of Finland 102 Saraste, Lauri Henkivakuutusyhtiön korkoriski, sen

Lisätiedot

TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain ja

Lisätiedot

EDUCATED TRADING MINIFUTUURIT. Tämä esite on tarkoitettu markkinointiin

EDUCATED TRADING MINIFUTUURIT. Tämä esite on tarkoitettu markkinointiin BNP PARIBAS EDUCATED TRADING MINIFUTUURIT Tämä esite on tarkoitettu markkinointiin Minifutuurit ovat korkeariskisiä sijoituksia Suomen Strukturoitujen Sijoitustuotteiden yhdistys ry:n riskiluokituksen

Lisätiedot

Sijoittamisen perusteet käsikirjoitus 2011/06/01 versio 1 Juha Konttinen/ Adalfon Oy 2011

Sijoittamisen perusteet käsikirjoitus 2011/06/01 versio 1 Juha Konttinen/ Adalfon Oy 2011 Sijoittamisen perusteet käsikirjoitus 2011/06/01 versio 1 Juha Konttinen/ Adalfon Oy 2011 1. YK:via Suomen maaseudulta ja kaupunkiympäristöstä. Speekki : 30 vuotta sitten Suomi oli huomattavasti etäisempi

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ YHTEENVETO RISKITEKIJÖISTÄ

TIIVISTELMÄ YHTEENVETO RISKITEKIJÖISTÄ TIIVISTELMÄ Tämä tiivistelmä antaa yleiskuvan siitä, mitkä ovat liikkeeseenlaskijan näkemyksen mukaan liikkeeseenlaskijaan ja sellaisiin joukkovelkakirjoihin ja sertifikaatteihin (yhdessä Arvopaperit ),

Lisätiedot

Sijoitus rahasto-opas

Sijoitus rahasto-opas Sijoitus rahasto-opas Sisällys Lukijalle...3 Sijoitusrahasto lyhyesti...4 Mikä sijoitusrahasto on?...5 Millaisia sijoitusrahastoja on?...8 Millaisia riskejä sijoitusrahastoissa on?...12 Mitä kuluja sijoitusrahastoissa

Lisätiedot

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3 Joukkolainat 8 27 Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan Säästäminen on matka. Ensin on tiedettävä, miten pitkälle haluaa mennä. Sitten on valittava

Lisätiedot

OSINGONMAKSUN ARVOITUS

OSINGONMAKSUN ARVOITUS OSINGONMAKSUN ARVOITUS Kansantaloustieteen kandidaatintutkielma Laatija Mikko Piippo 17384 Ohjaaja KTT Pekka Mannonen 1.4.2010 Turku Sisältö 1 Johdanto 3 2 Osinko ja osakkeen arvo 5 2.1 Osinkopohjaiset

Lisätiedot

RAHASTOESITE. Nordea Funds Oy

RAHASTOESITE. Nordea Funds Oy RAHASTOESITE Sijoitusrahasto... 3... 3 :n perustiedot... 3 :n ja Suomeen rekisteröityjen Nordea-rahastojen tilintarkastajat... 3 Rahastoyhtiön käyttämät asiamiehet... 3 Rahaston markkinointi muissa maissa...

Lisätiedot

S I J O I T T A J A T I E D O T E

S I J O I T T A J A T I E D O T E 1.1.2013 1 Yleisiä tietoja :stä 1.1 Tiedotteen tarkoitus Sijoitus- ja oheispalveluiden tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä

Lisätiedot

PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN

PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN Korkosijoituksiin luokitellaan mm. pankkitalletukset, rahamarkkinasijoitukset, yrityslainat ja valtioiden joukkolainat. Korkosijoitukset ovat yleensä osakkeita

Lisätiedot

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille Sisällys Sijoitusrahasto lyhyesti 4 Säästö- ja sijoituskohteet 5 Mikä sijoitusrahasto on? 7 Mihin rahaston valinnassa

Lisätiedot

Suomen Pankki PL 160, 00101 HELSINKI

Suomen Pankki PL 160, 00101 HELSINKI Suomen Pankki PL 160, 00101 HELSINKI v (90) 1831 Vesa Vanhanen Suomen Pankin -markkinaoperaatioiden osasto 17.11.1988 27/88 KORKORISKIN HALLINTA VELKAKIRJAMARKKINOILLA Suomen Pankin monistuskeskus Helsinki

Lisätiedot

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa.

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa. TIETOJA PALVELUTARJOAJASTA JA TARJOT- TAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain

Lisätiedot

Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä

Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä Markkinointimateriaalia Maaliskuu 2011 PÄÄOMASUOJATUT SIJOITUKSET 5067 Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä Viimeinen Merkintäpäivä 3.5.2011 1 Saanemme esitellä Arkaile ja voita -periaatteen Onko

Lisätiedot

Rahastot. 1 Osakkeet OPAS

Rahastot. 1 Osakkeet OPAS SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #2 OPAS BON VOYAGE SÄÄSTÄMINEN ON MATKA Rahastot # 1 Osakkeet 9 22 2 Osta halvalla, myy kalliilla katso kuinka Miksi sijoittaisin rahastoon katso hyödyt 8 Hajauttamalla riskit

Lisätiedot

SUOMALAISTEN INDEKSILAINOJEN TUOTON LASKENTATAVAT JA TUOTTOMAHDOLLISUUDET

SUOMALAISTEN INDEKSILAINOJEN TUOTON LASKENTATAVAT JA TUOTTOMAHDOLLISUUDET Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Talouden ja yritysjuridiikan laitos Rahoitus SUOMALAISTEN INDEKSILAINOJEN TUOTON LASKENTATAVAT JA TUOTTOMAHDOLLISUUDET Kandidaatintutkielma

Lisätiedot

Q&A. 1) Kuka voi lainata osakkeita?

Q&A. 1) Kuka voi lainata osakkeita? Q&A 1) Kuka voi lainata osakkeita? Kaikki sijoittajat voivat ottaa lainaksi osakkeita, mutta osakkeita voi antaa lainaksi vain sijoittajat, joiden sijoitukset kuuluvat elinkeinoverotuksen piiriin. 2) Mitä

Lisätiedot

1 Prosenttilaskua 3. 2 Yksinkertainen korkolasku 4. 3 Diskonttaus 6. 4 Koronkorko 8. 5 Korkokannat 9. 6 Jatkuva korko 10. 7 Jaksolliset suoritukset 11

1 Prosenttilaskua 3. 2 Yksinkertainen korkolasku 4. 3 Diskonttaus 6. 4 Koronkorko 8. 5 Korkokannat 9. 6 Jatkuva korko 10. 7 Jaksolliset suoritukset 11 Sisältö Prosenttilaskua 3 2 Yksinkertainen korkolasku 4 3 Diskonttaus 6 4 Koronkorko 8 5 Korkokannat 9 6 Jatkuva korko 0 7 Jaksolliset suoritukset 8 Luotot ja korkolasku 2 8. Annuiteettiperiaate........................

Lisätiedot