Jakso 10. Tasavirrat. Tasaantumisilmiöt. Vaihtovirrat. Sarja- ja lineaaripiirit. Maxwellin yhtälöt. (Kuuluu kurssiin Sähkömagnetismi, LuTK)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jakso 10. Tasavirrat. Tasaantumisilmiöt. Vaihtovirrat. Sarja- ja lineaaripiirit. Maxwellin yhtälöt. (Kuuluu kurssiin Sähkömagnetismi, LuTK)"

Transkriptio

1 Jakso 10. Tasavirrat. Tasaantumisilmiöt. Vaihtovirrat. Sarja- ja linaaripiirit. Maxwllin yhtälöt. (Kuuluu kurssiin Sähkömagntismi, LuTK) Näytä tai jätä tarkistttavaksi tämän jakson pakollist thtävät viimistään prjantaina Lu huolllissti Tuomo Nygrénin Sähkömagntismin luntomonistn Luvut 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tarvittassa krtaa matmatiikkaa Luvusta 0. Laskuja ja pohdintathtäviä T 10.1: Kuparijohtimn ja siihn kytktyn hhkulampun kautta kulk 5,00 amprin virta. Johtimn läpimitta on 2,05 mm. Kuparissa on 8, vapaata lktronia kuutiomtrissä. a) Kuinka monta lktronia kulk hhkulampun läpi skunnissa? b) Mikä on virtatihys johtimssa? c) Millä nopudlla tyypillinn lktroni ohittaa jonkin tityn kohdan johtimssa? d) Jos käyttäisit johdinta, jonka läpimitta on kaksinkrtainn dllä käytttyyn vrrattuna, mitkä dllä laskmistasi tuloksista muuttuisivat? Suurnisivatko n vai pinnisivät? T 10.2: 120 cm pitkän hopalangan pää juottaan kiinni 80 cm pitkän kuparilangan päähän. Kummankin osan läpimitta on 0,60 mm. Näin saatua 2,0 mtriä pitkää johdinta pidtään huonnlämmössä, missä hopan ominaisvastus on 1, Ωm ja kuparin 1, Ωm. Johtimn päidn välillä pidtään yllä 5,0 potntiaaliroa. a) Kuinka suuri virta kulk johtimn kupariosassa? b) Kuinka suuri virta kulk johtimn hopaosassa? c) Mikä on sähkökntän suuruus johtimn kupariosassa? d) Mikä on sähköknttä johtimn hopaosassa? ) Mikä on potntiaaliro hopaosan päidn välillä? T 10.3: Nljä vastusta on kytktty kuvan mukaissti. Vastustn rsistanssit ovat 1 = 100 Ω, 2 = 200 Ω, 3 = 150 Ω ja 4 = 250 Ω. Pistidn a ja b välill kytktään 25 voltin jännit. Määritä koko systmin rsistanssi. Määritä myös jokaisn vastuksn läpi kulkva virta ja potntiaaliro jokaisn vastuksn yli. a b

2 T 10.4 (pakollinn): Osa alla sittyn piirin virroista on annttu. Määritä piiristä a) 3,00 ohmin vastuksn läpi kulkva virta, b) tuntmattomat lähdjännittt ε 1 ja ε 2, c) rsistanssi. T 10.5 (pakollinn): Alla olvassa kuvassa on sittty virtapiiri, jossa on vastus ( = 5,00 kω) ja kondnsaattori (C = 1,50 µf) kytktty sarjaan jännitlähtn (E = 10 V) kanssa. Mikä on piirin virta hti alussa, kun kytkin käänntään asntoon A? Mikä on piirin virta, kun kytkin on ollut kauan suljttuna? Lask piirin aikavakio. A E B C T 10.6: Yllä olvassa piirissä kytkin suljtaan asntoon A ajanthtkllä t = 0. a) Millä ajanhtkllä piirissä kulkvan virran arvo on puolt maksimiarvosta? b) Kun kondnsaattori on varautunut täytn, kytkin käänntään asntoon B. Kuinka pitkän ajan päästä virran arvo on puolt maksimiarvosta? T 10.7 (pakollinn): Kla kytktään 12,0 voltin pariston napoihin. Ajanhtkllä 0,940 ms kytkntähtkn jälkn virran arvo on 4,86 ma ja pitkän ajan kuluttua s on 6,45 ma. Määritä klan rsistanssi ja induktanssi.

3 Virta [10 ma] Jännit [V] T 10.8: LC-piirissä on kla, jonka induktanssi on 60,0 mh, ja kondnsaattori, jonka kapasitanssi on 250 μf. Kondnsaattorin varaus on alussa 6,00 mc ja virta nolla. a) Mikä on maksimijännit kondnsaattorissa? b) Mikä on maksimivirta klassa? c) Mikä on klaan varastoituva maksiminrgia? d) Kun virta klassa on puolt maksimista, mikä on kondnsaattorin varaus ja klaan varastoitunut nrgia? T 10.9 (pakollinn): Käytössäsi on (kuvittllinn) vastus, kla ja kondnsaattori skä vaihtojännitlähd, josta saadaan sinimuotoista jännitttä. Kytk nämä nljä komponnttia sarjaan alla olvan kuvan mukaissti. Vastus Kondnsaattori Kla Vaihtojännitlähd ~ a) Tutki (kuvittllislla) oskilloskoopilla yllä kuvatun piirin virtaa ja jännitttä vastuksn, kondnsaattorin ja klan yli. Saat nljä rilaista kuvaajaa, jotka on sittty alla. Kuvaaja A vastaa piirin virtaa ajan funktiona. Minkä komponnttin jännitttä kuvaavat B, C ja D? (Opastus: Kiinnitä huomio vaihsn.) Miksi joissakin komponntissa on jännittllä ri vaih kuin piirin virralla? A B

4 Jännit [V] Jännit [V] C D T 10.10: Vastus, kla ja kondnsaattori kytktään sarjaan vaihtojännitlähtn kanssa, kutn dllisn thtävän kuvassa. Vaihtojännitlähtn jännit ajan funktiona noudattaa yhtälöä V V 0 i Vastuksn rsistanssi on = 24 Ω, klan induktanssi L = 18 mh, C = 70 µf, jännittn taajuus f = 50 Hz ja jännittn amplitudi V 0 = 10 V. Määritä a) jännittn kulmataajuus ω, b) klan komplksinn impdanssi skä impdanssin normi ja vaihkulma, c) kondnsaattorin komplksinn impdanssi skä impdanssin normi ja vaihkulma, d) piirin komplksinn impdanssi skä impdanssin normi ja vaihkulma, ) piirin komplksinn virta, maksimivirta, vaihkulma ja thollinn virta, f) virran ja jännittn välinn vaih-ro piirissä, g) piirin thollinn jännit, h) piirin kuluttama tho. T 10.11: Kla, kondnsaattori ja kaksi idnttistä vastusta on kytktty vaihtojännitlähtsn alla olvan kuvan mukaissti. Vastuksin rsistanssi on = 200 Ω, klan induktanssi L = 5,00 H, kondnsaattorin kapasitanssi C = 50 µf, jännittn kulmataajuus ω = 50 Hz ja jännittn amplitudi V 0 = 50 V. Määritä a) jännittn taajuus, b) piirin ylmmän haaran komplksinn impdanssi skä impdanssin normi ja vaihkulma, c) piirin almman haaran komplksinn impdanssi skä impdanssin normi ja vaihkulma, d) koko piirin komplksinn impdanssi skä impdanssin normi ja vaihkulma, ) ylmmän haaran komplksinn virta I YLÄ, f) almman haaran komplksinn virta I ALA, g) koko piirin virta I KOK.

5 C I YLÄ I KOK I ALA L ~ T 10.12: Alla olvassa kuvassa on Maxwllin induktanssi-kapasitanssisilta. Sillä voidaan määrittää klan induktanssi L ja sisäinn vastus asttamalla säädttävän vastuksn ja kondnsaattorin arvot sllaisiksi, ttä laittn O läpi i kulj virtaa. Määritä L:n ja :n lausk. Opastus:Tasapainohdot ovat samat kuin Ownin sillalla (lunnot kappal 14.4). L 1 O C 2 3 V ~ T (pakollinn): Tyhjiössä on sähköknttä, joka muuttuu ajan funktiona suraavan yhtälön E uˆ ze0 xp i ky. Määritä magnttiknttä jonkin Maxwllin yhtälön avulla ja mukaissti: osoita, ttä nämä kntät noudattavat muitakin Maxwllin yhtälöitä tyhjiössä: E 0, B 0, B E E ja B 0 0

6 Vastauksia: T 10.1: a) b) c) d) Miti! T 10.2: a), b), c), d), ) T 10.3: KOK = 116 Ω I [ma] U [V] ,7 2 38,5 7, , T 10.4: a), b), c) T 10.5: aikavakio = 7, s T 10.6: a) 5, s, b) 5, s T 10.7:, T 10.8: a), b), c), d), T 10.10: a) 314 rad/s, b) Z L = (5,65 Ω)i, Z L =5,65 Ω, θ L = π/2, c) Z C = (45,5 Ω)i, Z C =45,5 Ω, θ C = - π/2, d) Z = (24 39,8i) Ω, Z =46,5 Ω, θ = - 1,03 rad (= - 58,9 o ) I (0,215A) 1,03) ) f) θ = 1,03 rad = -58,9 o, g) V = 7,07 V, h) P = 0,555 W, I MAX = 0,215 A, I = 0,152 A T 10.11: a) f = 7,96 Hz b) Z YLÄ = ( i)Ω, Z YLÄ = 447 Ω, θ YLÄ = -1,11 rad = -63,4 o, c) Z ALA = ( i)Ω, Z ALA = 320 Ω, θ ALA = 0,896 rad = 51,3 o, 0,148) d) Z (335 ) Z KOK = 335 Ω, θ KOK = - 0,148 rad (= - 8,46 o ) ) f) g) I I I KOK YLÄ ALA KOK (0,112A) (0,156A) (0,149A) 1,11) 0,896) 0,148) T 10.12: L = C 1 2, = 1 2 / 3

RATKAISUT: 22. Vaihtovirtapiiri ja resonanssi

RATKAISUT: 22. Vaihtovirtapiiri ja resonanssi Physica 9. painos (0) RATKAST. Vaihtovirtapiiri ja resonanssi RATKAST:. Vaihtovirtapiiri ja resonanssi. a) Vaihtovirran tehollinen arvo on yhtä suuri kuin sellaisen tasavirran arvo, joka tuottaa vastuksessa

Lisätiedot

6. Kertaustehtävien ratkaisut

6. Kertaustehtävien ratkaisut Fotoni 7 6-6. Kertaustehtävien ratkaisut Luku. Oheisessa kuvassa on kompassineulan punainen pohjoisnapa osoittaa alaspäin. a) Mikä johtimen ympärille muodostuvan magneettikentän suunta? b) Mikä on johtimessa

Lisätiedot

Kuva 1. Vastus (R), kondensaattori (C) ja käämi (L). Sinimuotoinen vaihtojännite

Kuva 1. Vastus (R), kondensaattori (C) ja käämi (L). Sinimuotoinen vaihtojännite TYÖ 54. VAIHE-EO JA ESONANSSI Tehtävä Välineet Taustatietoja Tehtävänä on mitata ja tutkia jännitteiden vaihe-eroa vaihtovirtapiirissä, jossa on kaksi vastusta, vastus ja käämi sekä vastus ja kondensaattori.

Lisätiedot

b) Ampeerin määritelmä perustuu kahden pitkä yhdensuuntaisen virtajohtimien väliseen voimavaikutukseen, joka on magneettinen vuorovaikutus

b) Ampeerin määritelmä perustuu kahden pitkä yhdensuuntaisen virtajohtimien väliseen voimavaikutukseen, joka on magneettinen vuorovaikutus Fotoni 6 6-1 Kertaustehtäviä Luku 1 1. a) Tee lyhyesti selkoa sähkövirran vaikutuksista. b) Mihin sähkövirran vaikutukseen perustuu ampeerin määritelmä? c) Mihin sähkövirran vaikutukseen perustuvat akun

Lisätiedot

Sähkövirran määrittelylausekkeesta

Sähkövirran määrittelylausekkeesta VRTAPRLASKUT kysyttyjä suureita ovat mm. virrat, potentiaalit, jännitteet, resistanssit, energian- ja tehonkulutus virtapiirin teho lasketaan Joulen laista: P = R 2 sovelletaan Kirchhoffin sääntöjä tuntemattomien

Lisätiedot

Fysiikka 9. luokan kurssi

Fysiikka 9. luokan kurssi Nimi: Fysiikka 9. luokan kurssi Kurssilla käytettävät suureet ja kaavat Täydennä taulukkoa kurssin edetessä: Suure Kirjaintunnus Yksikkö Yksikön lyhenne Jännite Sähkövirta Resistanssi Aika Sähköteho Sähköenergia

Lisätiedot

Katso Opetus.tv:n video: Kirchhoffin 1. laki http://opetus.tv/fysiikka/fy6/kirchhoffin-lait/

Katso Opetus.tv:n video: Kirchhoffin 1. laki http://opetus.tv/fysiikka/fy6/kirchhoffin-lait/ 4.1 Kirchhoffin lait Katso Opetus.tv:n video: Kirchhoffin 1. laki http://opetus.tv/fysiikka/fy6/kirchhoffin-lait/ Katso Kimmo Koivunoron video: Kirchhoffin 2. laki http://www.youtube.com/watch?v=2ik5os2enos

Lisätiedot

Kuva 1: Vaihtovirtapiiri, jossa on sarjaan kytkettynä resistanssi, kapasitanssi ja induktanssi

Kuva 1: Vaihtovirtapiiri, jossa on sarjaan kytkettynä resistanssi, kapasitanssi ja induktanssi 31 VAIHTOVIRTAPIIRI 311 Lineaarisen vaihtovirtapiirin impedanssi ja vaihe-ero Tarkastellaan kuvan 1 mukaista vaihtovirtapiiriä, jossa on resistanssi R, kapasitanssi C ja induktanssi L sarjassa Jännitelähde

Lisätiedot

TA00AB71 Tasasähköpiirit (3 op) Syksy 2011 / Luokka AS11

TA00AB71 Tasasähköpiirit (3 op) Syksy 2011 / Luokka AS11 TA00AB71 Tasasähköpiirit (3 op) Syksy 2011 / Luokka AS11 Vesa Linja-aho Metropolia 7. syyskuuta 2011 Vesa Linja-aho (Metropolia) TA00AB71 Tasasähköpiirit (3 op) 7. syyskuuta 2011 1 / 123 Sisällysluettelo

Lisätiedot

FysE301/A Peruskomponentit: vastus, diodi ja kanavatransistori

FysE301/A Peruskomponentit: vastus, diodi ja kanavatransistori Tiia Monto Työ tehty:.3. ja 8.3.00 tiia.monto@jyu. 040758560 FysE30/A Peruskomponentit: vastus, diodi ja kanavatransistori Assistentti: Arvostellaan: Abstract Työssä tutkittiin vastusta, diodia ja transistoria.

Lisätiedot

Virtapiirien perusteet 5op, AUT2SN / Jaakko Kaski jaakko.kaski@oamk.fi, huone: 3354

Virtapiirien perusteet 5op, AUT2SN / Jaakko Kaski jaakko.kaski@oamk.fi, huone: 3354 1 Virtapiirien perusteet 5op, AUT2SN / Jaakko Kaski jaakko.kaski@oamk.fi, huone: 3354 https://oiva.oamk.fi/tietoa_opiskelusta/opintojen_suunnittelu/opintojen_rakenne/opas/koulutusohjelmat/?sivu=oj _kuvaus&koodi1=t170103&kieli=fi&opas=2013-2014&lk=s2013&vuosi=13s14k

Lisätiedot

Fysiikan luokan Työkansio. Peruskoulu ja lukio

Fysiikan luokan Työkansio. Peruskoulu ja lukio Fysiikan luokan Työkansio Peruskoulu ja lukio PERUSKOULUN TYÖT (P) LUKIO TYÖT (L) P1 Aurinkopaneelitutkimus...1 P2 Sähköparit...2 P3 Vaihtovirran tutkiminen...3 P4 Ohmin laki...4 P5 Induktio...5 P6 Resistanssin

Lisätiedot

Mat-2.108 Sovelletun matematiikan erikoistyö. Osakeindeksisidonnaisten joukkovelkakirjojen hinnoittelumallit

Mat-2.108 Sovelletun matematiikan erikoistyö. Osakeindeksisidonnaisten joukkovelkakirjojen hinnoittelumallit Mat-.8 ovlltun matmatiikan rikoistyö Osakindksisidonnaistn joukkovlkakirjojn hinnoittlumallit mu Nyholm (45757F) 3..4 ERIKOIYÖ (5) EKNILLINEN KORKEAKOULU mu Nyholm isällysluttlo JOHDANO... 3 HINNOIELUMALLI...

Lisätiedot

Théveninin teoreema. Vesa Linja-aho. 3.10.2014 (versio 1.0) R 1 + R 2

Théveninin teoreema. Vesa Linja-aho. 3.10.2014 (versio 1.0) R 1 + R 2 Théveninin teoreema Vesa Linja-aho 3.0.204 (versio.0) Johdanto Portti eli napapari tarkoittaa kahta piirissä olevaa napaa eli sellaista solmua, johon voidaan kytkeä joku toinen piiri. simerkiksi auton

Lisätiedot

DEE-11110 Sähkötekniikan perusteet

DEE-11110 Sähkötekniikan perusteet DEE-11110 Sähkötekniikan perusteet Antti Stenvall Teho vaihtosähköpiireissä ja symmetriset kolmivaihejärjestelmät Luennon keskeinen termistö ja tavoitteet Kompleksinen teho S ja näennästeho S Loisteho

Lisätiedot

Kuvan 4 katkoviivalla merkityn alueen sisällä

Kuvan 4 katkoviivalla merkityn alueen sisällä TKK, TTY, LTY, OY ja ÅA insinööriosastojen valintakuulustelujen fysiikan koe 28.5.2003 Merkitse jokaiseen koepaperiin nimesi, hakijanumerosi ja tehtäväsarjan kirjain. Laske jokainen tehtävä siististi omalle

Lisätiedot

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla!

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! Miten opit parhaiten? Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! n Harjoittelu tehdään aktiivisesti tehtäviä ratkomalla. Tehtävät kattavat kaikki yo-kokeessa

Lisätiedot

Kannattaa opetella parametrimuuttujan käyttö muidenkin suureiden vaihtelemiseen.

Kannattaa opetella parametrimuuttujan käyttö muidenkin suureiden vaihtelemiseen. 25 Mikäli tehtävässä piti määrittää R3:lle sellainen arvo, että siinä kuluva teho saavuttaa maksimiarvon, pitäisi variointirajoja muuttaa ( ja ehkä tarkentaa useampaankin kertaan ) siten, että R3:ssä kulkeva

Lisätiedot

T1 -moduli 1.1 Sähkövirta sähkövirta ampeereina (A) elektronien liikettä vapaita elektroneja johteiksi Eristeitä puolijohteet

T1 -moduli 1.1 Sähkövirta sähkövirta ampeereina (A) elektronien liikettä vapaita elektroneja johteiksi Eristeitä puolijohteet T1 -moduli 1.1 Sähkövirta Kun avaat hanan, vesi alkaa virrata. Veden määrän voidaan ilmoittaa vaikkapa litroina minuutissa. Kun kytket valot, lamppu syttyy, koska sähkövirta kulkee johdoissa. Sähkövirran

Lisätiedot

kipinäpurkauksena, josta salama on esimerkki.

kipinäpurkauksena, josta salama on esimerkki. Sähkö 25 Esineet saavat sähkövarauksen hankauksessa kipinäpurkauksena, josta salama on esimerkki. Hankauksessa esineet voivat varautua sähköisesti. Varaukset syntyvät, koska hankauksessa kappaleesta siirtyy

Lisätiedot

4.1 Kaksi pistettä määrää suoran

4.1 Kaksi pistettä määrää suoran 4.1 Kaksi pistettä määrää suoran Kerrataan aluksi kurssin MAA1 tietoja. Geometrisesti on selvää, että tason suora on täysin määrätty, kun tunnetaan sen kaksi pistettä. Joskus voi tulla vastaan tilanne,

Lisätiedot

Jäätymättömät putkistot

Jäätymättömät putkistot E r i s t e t y t p u t k i s to - jä r j e s t e l m ät s u u n n i t t e lu j a a s e n n u s Jäätymättömät putkistot 0 0 00 Sisällysluettelo Uponor Supra Plus Yleistä... Tekniset tiedot... Rakenne...

Lisätiedot

Työ 41B28. SÄHKÖISIÄ PERUSMITTAUKSIA YLEISMITTARILLA JA OSKILLOSKOOPILLA

Työ 41B28. SÄHKÖISIÄ PERUSMITTAUKSIA YLEISMITTARILLA JA OSKILLOSKOOPILLA TURUN AMMATTIKORKEAKOULU TYÖOHJE 1/13 Työ 41B28. SÄHKÖISIÄ PERUSMITTAUKSIA YLEISMITTARILLA JA OSKILLOSKOOPILLA TYÖN TAVOITE Varmistetaan yleismittareiden käytön osaaminen ja tutustutaan oskilloskoopin

Lisätiedot

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla!

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! Miten opit parhaiten? Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! n Harjoittelu tehdään aktiivisesti tehtäviä ratkomalla. Tehtävät kattavat kaikki yo-kokeessa

Lisätiedot

LABORATORIOTYÖ 3 VAIHELUKITTU VAHVISTIN

LABORATORIOTYÖ 3 VAIHELUKITTU VAHVISTIN LABORATORIOTYÖ 3 VAIHELUKITTU VAHVISTIN Päivitetty: 23/01/2009 TP 3-1 3. VAIHELUKITTU VAHVISTIN Työn tavoitteet Työn tavoitteena on oppia vaihelukitun vahvistimen toimintaperiaate ja käyttömahdollisuudet

Lisätiedot

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola Luento 5. Termiinihinnan määräytyminen

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola Luento 5. Termiinihinnan määräytyminen Rahoitusriskit ja johdannaist Matti Estola Lunto 5 rmiinihinnan määräytyminn 1. rmiinin ylinn hinnoittlukaava Mrkitään trmiinisopimuksn kohd-tuudn spot hintaa sopimuksn tkopäivänä S :lla, kohd-tuudn trmiinihintaa

Lisätiedot

Variations on the Black-Scholes Model

Variations on the Black-Scholes Model Variations on th Black-Schols Mol Sovlltun matmatiikan jatko-opintosminaari 6.9 Koh-tuus maksaa osinkoja avoittna on tarkastlla tilantita, joissa B&S yhtälö i ol riittävä sllaisnaan (sim. option koh-tuus

Lisätiedot

Fysiikka, kevät 2010

Fysiikka, kevät 2010 Fysiikka, kevät 2010 Mallivastaukset Mallivastausten laatimisesta ovat vastanneet filosofian maisteri Teemu Kekkonen ja diplomi-insinööri Antti Suominen. Teemu Kekkonen opettaa lukiossa pitkää ja lyhyttä

Lisätiedot

Kapasitiivinen ja induktiivinen kytkeytyminen

Kapasitiivinen ja induktiivinen kytkeytyminen Kapasitiivinen ja induktiivinen kytkeytyminen EMC - Kaapelointi ja kytkeytyminen Kaapelointi merkittävä EMC-ominaisuuksien kannalta yleensä pituudeltaan suurin elektroniikan osa > toimii helposti antennina

Lisätiedot

3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö

3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö 3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö Yhtälön (tai funktion) y = a + b + c, missä a 0, kuvaaja ei ole suora, mutta ei ole yhtälökään ensimmäistä astetta. Funktioiden

Lisätiedot