2.2 Jatkuva funktio Funktio f(x) jatkuva pisteessä x 0, jos f on määritelty. Esim. sin x. = lim. lim. (1 x 2 /6 + O(x 4 )) = 1.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2.2 Jatkuva funktio Funktio f(x) jatkuva pisteessä x 0, jos f on määritelty. Esim. sin x. = lim. lim. (1 x 2 /6 + O(x 4 )) = 1."

Transkriptio

1 2 Raja-arvo ja erivaatta 2 Raja-arvon määritelmä Funktiolla f() on raja-arvo f 0 pisteessä 0 jos f() lähestyy arvoa f 0 kun lähestyy arvoa 0 Merkitään f() f 0 kun 0 (2) tai Raja-arvo matemaattisemmin: f() = f 0 (22) Intuitiivisesti raja-arvon käsite on varsin selvä Matemaattisesti se määritellään seuraavasti: funktiolla f() on raja-arvo f 0 pisteessä 0, jos ǫ δ > 0 siten että f() f 0 < ǫ jos 0 < 0 < δ Tässä merkintä : kaikille, : on olemassa Eli: f on mielivaltaisen lähellä f 0 :aa, jos on riittävän lähellä 0 :aa Raja-arvo on selkeä esim tapauksissa 2 + = 2, = 0, sin = sin π/4 = / 2, π/4 a e = 0, a R (Huom: eksponenttifunktio pesee minkä tahansa potenssin!) Kavalia ovat esim tapaukset jotka lähenevät muotoa Esim: 0 0, 0,,, 00, = = 2 (23) 4 Suurin potenssi voittaa kun (vastaavasti pienin jos 0) Usein raja-arvojen laskemisessa auttavat seuraavat approksimaatiot, kun on pieni: sin = O( 5 ) (24) cos = O( 4 ) (25) ( + ) a = + a + O( 2 ) (26) ln( + ) = + O( 2 ) (27) e = + + O( 2 ) (28) Tässä merkintä O( n ) tarkoittaa että kaikissa lopuissa termeissä :n potenssi on vähintään n Esim + = + /2 + O( 2 ) Esim sin 0 = 0 3 /6 + O( 5 ) = 0 ( 2 /6 + O( 4 )) = Määritellään vielä oikeanpuoleinen raja-arvo: f 0 = f() (29) + tai f() f 0, kun 0 + Merkintä tarkoittaa että lähestyy arvoa 0 oikealta (positiiviselta) puolelta Vastaavasti vasemmanpuoleinen: f 0 = f() (20) Eli lähestyy arvoa 0 vasemmalta (negatiiviselta) puolelta Epäjatkuvalla funktiolla oikeanpuoleinen ja vasemmanpuoleinen raja-arvo voivat olla erilaiset: Esim askelfunktio eli Heavisien funktio: θ() =, > 0 /2, = 0 0 < 0 (2) Ilmeisesti 0+ θ() =, mutta 0 θ() = 0 Huom: askelfunktiolla ei ole tavallista raja-arvoa pisteessä = 0! Huom: merkitään myös ilmeiset raja-arvot 0+ =, 0 =, = 22 Jatkuva funktio Funktio f() jatkuva pisteessä 0, jos f on määritelty jossain pisteen 0 ympäristössä ja f() = f( 0 ) (22) Fysiikassa funktiot ovat jatkuvia (melkein) kaikkialla Esim Heavisien askelfunktio (2) ei ole jatkuva pisteessä = 0, mutta on jatkuva kaikissa pisteissä 0 Esim Funktio f() = / 2 ei ole jatkuva pisteessä = 0 (ei ees määritelty) Raja-arvoille pätevät myös seuraavat ominaisuuet: jos funktioilla f() ja g() on raja-arvot kun 0, niin [f() + g()] = f() + g() [f()g()] = f() g() [f()/g()] = f()/ g() missä viimeisin eellyttää että 0 g() 0 0

2 23 Derivaatan määritelmä Funktion f() erivaatalla f ( 0 ) pisteessä 0 tarkoitetaan raja-arvoa f ( 0 ) = f() f( 0 ) 0 (23) = h 0 f( 0 + h) f( 0 ) h (24) Geometrisesti erivaatta on funktion kuvaajan tangentin kulmakerroin erivointipisteessä N N N N! = O B N B N J = = Kuva 2 Derivaatan geometrinen tulkinta Määritelmässä (24) ei ole spesifioitu lähestymissuuntaa, ts voi olla joko > 0 tai < 0 Molempien lähestymistapojen täytyy johtaa samaan lopputulokseen Raja-arvo (24) ei välttämättä aina ole yksikäsitteinen tai sitä ei ole olemassa Tällaisessa tapauksessa erivaattaa ei ole määritelty Jos raja-arvo (24)on (yksikäsitteisenä) olemassa, sanotaan, että funktio on erivoituva pisteessä 0 Esim funktio f() = on jatkuva kaikilla R Jos > 0, on f f(y) f() () = =, y y ja vastaavasti jos < 0 on f() = Pisteessä = 0 ei raja-arvoa ole olemassa (on vain vasemman- ja oikeanpuoleiset raja-arvot), eikä ole erivoituva pisteessä = 0 Merkintöjä Olkoon y = f() jokin erivoituva funktio Derivaattaa f () merkitään usein myös f () = y = f() f() = = Dy = Df() Monesti jätetään funtion f argumenttikin merkitsemättä Kun halutaan painottaa, että erivaattafunktio f () halutaan laskea nimenomaan pisteessä 0, merkitään joskus f ( 0 ) = f() = 0 Kun kyseessä on erivointi ajan suhteen, käytetään fysiikassa usein merkintää f(t) = ḟ(t) t Leibnitzin merkintätapa f funktion muutos muuttujan muutos on intuitiivisin: kun muutos 0 Huom: f () = 0: funktio vaakasuora pisteessä f () = : funktion kulmakerroin = (45 ) pisteessä ) f () : funktio lähestyy pystysuoraa 24 Derivaattojen lasku Derivaatta suoraan määritelmästä Lasketaan esimerkiksi potenssifunktion f() = n erivaatta Määritelmän mukaan erivaatta f () on raja-arvo f f(y) f() () = y y = f( + ) f() Tässä tapauksessa on siis laskettava raja-arvo f () = ( + ) n n Käyttäen ( + δ) a = + aδ + O(δ 2 ) (26) saamme ( + ) n = n ( + )n = n [ + n + O(( )2 )] joten ( + ) n n = [nn + n O( )] = n n Siis saimme n = nn Käsitellään toisena esimerkkinä funktion f() = sin erivaatan laskua Nyt sin( + ) = sin cos + cos sin, joten erivaatan määritelmän mukaan on f () = sin( + ) sin sin cos + cos sin sin = = [ sin cos + cos ] sin, missä olemme käyttäneet sinin ja kosinin yhteenlaskukaavoja Pienillä argumentin arvoilla trigonometriset funktiot käyttäytyvät kuten (24,25): sin δ = δ 6 δ3 + O ( δ 5) cos δ = 2 δ2 + O ( δ 4),

3 joten ja cos sin Derivaataksi saamme siis 2 = ()2 + O ( () 4) = O () = 0 O ( () 3) = [ ( = O () 2 )] = sin = cos Trigonometristen funktioien yhteenlaskukaavoja Sini- kosinifunktiot toteuttavat yhteenlaskukaavat sin( + y) = sin cos y + cos sin y cos( + y) = cos cos y sin sin y Koska tan = sin cos, voiaan tangentin yhteenlaskukaava kirjoittaa mm muotoon tan( + y) = sin cos y + cos sin y cos cos y sin sin y = tan + tan y tan tan y Erikoistapauksena saaaan kaksinkertaisille kulmille kaavat sin 2 = 2 sin cos cos 2 = cos 2 sin 2 tan 2 = Pythagoraan lauseen perusteella on 2 tan tan 2 sin 2 + cos 2 y = Kaksinkertaisen kulman kosini voiaan siten kirjoittaa myös muotoihin cos 2 = 2 cos 2 = 2 sin 2 Muutamien tavallisimpien funktioien erivaattoja on esitetty taulukossa f() Df() c (vakio) 0 n e n n e ln / (25) sin cos cos sin tan /cos 2 = + tan 2 Derivaatan laskusääntöjä Olkoot f ja g erivoituvia funktioita ja a ja b vakioita Tällöin on voimassa [af() + bg(y)] = af () + bg () (26) Derivointi on lineaarinen operaatio Funktioien tulo f()g() erivoiaan kuten [f()g()] = f ()g() + f()g () (27) ja osamäärä f()/g() kuten f() g() = f ()g() f()g () g 2 (28) () Tulon erivointi Osoitetaan tulon erivoimissääntö Suoraan erivaatan määritelmästä nähään Nyt (f()g()) f( + h) f() = hf () + O(h 2 ) = h 0 f( + h)g( + h) f()g() h (f() + hf ())(g() + hg ()) f()g() + O(h 2 ) = h 0 h h(f ()g() + f()g ()) + O(h 2 ) = h 0 h = f ()g() + f()g () Yhistetyn funktion f(g()) erivointiin soveltuu ketjusääntö f(g()) = f (g())g () (29) Tämä tulee erityisen selväksi käyttäen Leibnitzin notaatiota: jos merkitään y = f(z) ja z = g(), saaaan y f(g()) = = y z z y = f (g())g () Tämän avulla nähään muun muassa että Esimerkkejä: [f()]µ = µ[f()] µ f () ef() = e f() f () ln f() = f () f() 2 e = e 2 2 = e 2 2 2

4 sin e = cos(e ) e = cos(e )e = e ln = e ln ln = ( ln + ) = ( + ln ) Käänteisfunktion erivaatta Olkoon meillä funktion y = f(), käänteisfunktio = f (y) Nyt käänteisfunktion erivaatta saaaan funktion erivaatan avulla seuraavasti: Df (y) = f (f (y)) = f () (220) Leibnitzin notaatiolla tämä on yksinkertaisesti y = y (22) (miten toistetaankin käänteisfunktion erivoimissääntö, kun ajatellaan raja-arvoja, y) Esim Johetaan logaritmin erivoimissääntö Nyt y = e, = ln y: ln y y = y = y = e tai D ln y = /(De ) = /e = /y Sa Syklometriset funktiot Trigonometrisillä funktioilla ei ole yksikäsitteistä käänteisfunktiota Esimerkiksi yhtälön sin = 2 = e = y ratkaisee mikä tahansa äärettömän joukon { π = 6 + 2nπ 5π 6 + 2nπ, n kokonaisluku luvuista Kun rajoitetaan sinin argumentti välille π 2 π 2, on yhtälöllä sin = a yksikäsitteinen ratkaisu, jota nimitetään arkussiniksi ja merkitään = arcsin a, π 2 π 2 Arkussini on siis se sinin käänteisfunktio, jonka arvoalue on rajoitettu välille π 2 + π Kosinilla puolestaan on 2 yksikäsitteinen arkuskosiniksi sanottu käänteisfunktio, kun rajoitetaan kosinin argumentti välille 0 π Tästä käytetään merkintää = arccos z, 0 π Tangentin käänteisfunktio on nimeltään arkustangentti Sen arvoalue on y = arctan, π 2 y π 2 Koska sinin ja kosinin arvoalueet kattavat välin [, ], voivat arkussinin ja arkuskosinin argumenttit olla väillä [, ] Arkustangentin argumentti taas voi olla mikä tahansa reaaliluku, sillä tangentin arvoalueena on koko reaaliakseli Joskus halutaan määritellä trigonometristen funktioien käänteisfunktiot monikäsitteisiksi, esim halutaan että z = arcsin antaa kaikki ne arvot z, joilla sin z = Tällöin arvoalueelle π 2 arcsin π rajattua arkussiniä sanotaan ko 2 funktion päähaaraksi Päähaarasta käytetään merkintää arcsin Vastaavat nimitykset ja merkinnät ovat käytössä muillekin trigonometrisille käänteisfunktioille Trigonometristen funktioien käänteisfunktioita sanotaan syklometrisiksi funktioiksi tai useimmiten niien nimen mukaisesti tuttavallisesti arkus-funktioiksi Lasketaan esimerkkinä funktion arcsin erivaatta Nyt arcsin on sinifunktion käänteisfunktio, ts jos = sin y niin y = arcsin Säännön (220) perusteella on D arcsin = D sin y = cos y Trigonometristen funktioien ominaisuuksien perusteella voiaan kirjoittaa cos y = sin 2 y = 2, joten saamme Samoin voiaan osoittaa arcsin = 2 (222) arctan = + 2 (223) Kaavat (222,223) ovat hyöyllisiä integraalien laskuissa 25 Korkeamman kertaluvun erivaatat Jos funktion f() erivaatta f () on myöskin erivoituva, voimme laskea senkin erivaatan: Df () = f ( + ) f () (224) Sanomme, että funktio f() on kahesti erivoituva ja suure Df () funktion f() toinen erivaatta Jos vielä tämä toinen erivaattakin on erivoituva, voisimme eelleen määrätä sen erivaatan DDf () jne Vastaavasti funktion sanotaan tällöin olevan kolmesti,, n kertaa, erivoituva ja puhutaan kolmansista,, n:stä erivaatoista Merkintöjä Olkoon funktio f() n-kertaisesti erivoituva Sen n:ttä erivaattaa merkitään mm kuten f (n) () = D n f() = n f() n Alhaisen kertaluvun erivaatoista voiaan myös käyttää sellaisia merkintöjä kuin f (2) () = f () = DDf() Jos kyseessä on erivointi ajan suhteen, merkitään usein 2 f(t) t 2 = f (t) 3

5 N N 26 Sovelluksia Differentiaalilaskennan lukemattomista käyttökohteista käsitellään muutamia fysiikan kannalta ehkä tärkeähköjä sovelluksia Suureien muoostus Intuitiivisesti nopeuella ymmärretään aikayksikössä kuljettua matkaa Matemaattisen täsmälliseksi nopeuen käsite saaaan määrittelemällä se rajarvona v(t) = t 0 (t + t) (t), (225) t kun oletetaan tarkasteltavan objektin liikkuvan pitkin -akselia ja sen olevan paikassa (t) hetkellä t Derivaatan määritelmästä (24) nähään, että nopeus v(t) hetkellä t on v(t) = (t) t = ẋ(t) (226) Kiihtyvyys puolestaan on nopeuen muutos aikayksikössä Derivaattojen avulla ilmaistuna on siis pitkin -akselia liikkuvan kappaleen kiihtyvyys a kirjoitettavissa kuten a(t) = v(t) t = 2 (t) t 2 = v(t) = ẋ(t) (227) Muista lukemattomista erivaattojen avulla määritellyistä fysiikan käsitteistä mainittakoon vaikkapa sähkövirta I = Q t sähkövarauksen Q muuttuessa ajan t funktiona tai teho Väliarvolause Tarkasti ottaen on voimassa ns väliarvolause: Olkoon f erivoituva funktio Tällöin pisteien ja + välissä on olemassa sellainen piste 0 että f ( 0 ) = f( + ) f() Lauseen mukaan on siis tarkasti voimassa f( + ) = f() + f ( 0 ), missä < 0 < + (olettaen, että > 0) Esim sin kun on pieni Kaavan (228) mukaan on sin sin 0 = cos 0 = Esim Newton-Raphsonin menetelmä Tehtävänä on etsiä funktion f() nollakohta, ts ratkaista yhtälö f() = 0 Oletetaan, että f() on erivoituva Olkoon 0 jokin likiarvo ratkaisulle (saatu esim arvaamalla tai piirtämällä funktion kuvaaja) Approksimoiaan funktiota pisteen 0 läheisyyessä (ks kuva 22) lineaarisella kuvaajalla f() f( 0 ) + f ( 0 )( 0 ) Tämän suoran ja -akselin leikkauspiste = 0 f( 0) f ( 0 ) on (yleensä) parempi nollakohan likiarvo kuin alkuperäinen 0 B N P = W t, missä W on hetkeen t mennessä tehty työ tai, kolmantena esimerkkinä kappaleen tilavuuen V muutoksesta aiheutuvasta paineen P muutoksesta kertova puristusmouuli (kompressibiliteetti) N N B = V Approksimaatio Derivaatan määritelmästä (24) P V f f( + ) f() () = voiaan ratkaista f( + ) likimääräisesti: f( + ) f() + f () (228) Tämä relaatio on sitä tarkempi mitä pienempi on Kuva 22 Newton-Raphsonin iteraatio Toistetaan sama menettely käyttäen pistettä lähtöarvona, jolloin saaaan taas (toivottavasti) parempi likiarvo 2 Jatketaan samalla tavoin iteroien, ts lasketaan likiarvosta n likiarvo n+ = n f( n) f ( n ), niin kauan kunnes f( n ) on halutulla tarkkuuella nolla tai kunnes n+ poikkeaa riittävän vähän eellisestä arvosta n 4

6 N Ääriarvot Funktion maksimikohta on sellainen piste, että poistuttaessa siitä mihin tahansa suuntaan funktion arvo pienee Vastaavasti minimikohasta poistuttaessa funktion arvo kasvaa Maksimi (minimi) on paikallinen eli lokaali, jos funktiolla on muita arvoltaan tätäkin suurempia (pienempiä) maksimeja (minimejä) Jos kyseessä on funktion suurin (pienin) arvo, puhutaan globaalista tai absoluuttisesta maksimista (minimistä) Esim kuvassa 23 minimi kohassa 0 ja maksimi kohassa ovat paikallisia Kohan 2 minimi saattaisi olla globaali B N N N N N! Kriittiset pisteet saaaan asettamalla f () = 0, ts ratkaistaan yhtälö 2 2 ( ) = 0 Kriittiset pisteet ovat siten 0 ja Funktion toinen erivaatta on f () = , joten f (0) = 0 ja f () = 2 Piste on siis minimi mutta piste 0 ei ole maksimi eikä minimi l Hospitalin sääntö Hyvin monesti raja-arvoja laskettaessa pääytään muotoa 0/0, / tai 0 oleviin lausekkeisiin Jos kyseessä ovat erivoituvat funktiot, voiaan useimmiten soveltaa l Hospitalin sääntöä Jos f () a g () = A ja jos joko f() 0 ja g() 0 kun a Kuva 23 Funktion ääriarvot Derivoituvan funktion f() ääriarvokohissa, ts maksimeissa ja minimeissä funktion tangentti on -akselin suuntainen (ks kuva 23) eli Derivoituvan funktion erivaatta ääriarvopisteissä on nolla Tarkasti ottaen erivaatta häviää sellaisissa ääriarvopisteissä, jotka sijaitsevat funktion määrittelyalueen sisällä Jos esim funktio f() on määritelty siten, että f() = 2, kun, maksimit (arvoltaan ) sijaitsevat reunapisteissä = ± Pisteitä, joissa erivaatta häviää sanotaan kriittisiksi pisteiksi Derivaatan häviäminen on siis ääriarvon välttämätön ehto Se ei kuitenkaan ole riittävä Esim kuvassa 23 kohan 3 vasemmalla puolen funktio on pienempi ja oikealla puolen suurempi kuin pisteessä 3 Jos funktio on kahesti erivoituva, voimme toisesta erivaatasta päätellä kriittisen pisteen luonteen: siirryttäessä maksimikohan yli vasemmalta oikealle ensimmäinen erivaatta pienenee, ts toinen erivaatta on negatiivinen, siirryttäessä minimikohan yli vasemmalta oikealle ensimmäinen erivaatta kasvaa, ts toinen erivaatta on positiivinen, jos toinen erivaatta on nolla kriittisessä pisteessä, kyseessä ei ole maksimi eikä minimi Esim Funktion f() = kriittiset pisteet Derivaatta on nyt f () = = 2 2 ( ) tai niin Perusteluja g() ± kun a, f() a g() = A Tarkastellaan esimerkkinä tapausta, missä a on äärellinen ja missä sekä f(a) = 0 että g(a) = 0 Voimme siis kirjoittaa f() a g() f() f(a) = a g() g(a) [f() f(a)]/( a) = a [g() g(a)]/( a) = a[f() f(a)]/( a) a[g() g(a)]/( a) = f () g () jos erivaatat ovat olemassa Esim 0 sin / Sekä osoittaja että nimittäjä lähestyvät nollaa argumentin lähestyessä nollaa ja funktiot ovat erivoituvia Voimme siis soveltaa l Hospitalin sääntöä: sin 0 = cos = 0 = Esim 0 sin 2 2/ 2 l Hospitalin sääntö on ilmeisestikin sovellettavissa ja saamme sin sin 2 cos = 0 2 sin 2 2 = 2 cos 2 = 2sin 0 0 5

7 Pääymme siten eelleen muotoa 0/0 olevaan lausekkeeseen Sovelletaan tähän uuelleen l Hospitalin sääntöä, jolloin saaaan 2 cos 2 2sin = 4 = Esim 0+ ln Tässä merkintä 0+ tarkoittaa, että lähestyy nollaa positiiviselta puolelta Tämä rajoitus on asetettu, jotta logaritmifunktio olisi määritelty Nyt 0 ja ln, joten l Hospitalin säännön soveltamiseksi kirjoitetaan raja-arvo muotoon ln = ln Nyt sekä osoittaja että nimittäjä lähestyvät ääretöntä ja l Hospitalin sääntö on jälleen käyttökelpoinen: ln = = ( ) = 0 0+ Hieman ryhmittäen voiaan kirjoittaa ( + cos(y)) y = y cos(y), josta saamme erivaataksi y = y cos(y) + cos(y) Parametrisesti annetun funktion erivaatta Esim = cos t ja y = sin t määrittelee parametrisesti funktion (yksikköympyrän kaari) y() (kun 0 t π) Yleisemmin: olkoon annettu = g(t) ja y = f(t) = f(g ()) Nyt ketjusäännön mukaan y = f (t) g = f (t) g (t) = y (t) (t) Tai yksinkertaisesti y y = t t (23) (232) Implisiittinen erivointi Joskus funktiota y() määritellään esim eholla F (, y) = F (, y()) = c, (229) missä c on vakio Periaatteessa tästä yhtälöstä voitaisiin (ehkä) ratkaista muuttuja y Tämä ratkaisu riippuisi tietenkin muuttujasta Voimme siis ajatella, että yhtälö (229) määrää implisiittisesti funktion y() Funktion y() erivaatta voiaan usein ratkaista suoraan erivoimalla ehtoa F : F (, y()) = 0 (230) ja ratkaisemalla y () Esim Tason origokeskeinen ympyrä 2 + y 2 = a 2 määrittelee implisiittisesti funktion y()nyt (2 + y() 2 ) = 2 + 2y()y () = 0 y () = /y mikä on ympyrän tangentin kulmakerroin Esim Muoosta implisiittisesti erivaatta y yhtälöstä sin(y) + y = Tässä tapauksessa siis F (, y()) = sin(y) + y = 0, ja F (, y()) = = 0 = cos(y) (sin(y) + y ) ( y + y ) + y Ympyrälle siis y = cos t sin t = 2 6

Johdatus reaalifunktioihin P, 5op

Johdatus reaalifunktioihin P, 5op Johdatus reaalifunktioihin 802161P, 5op Osa 2 Pekka Salmi 1. lokakuuta 2015 Pekka Salmi FUNK 1. lokakuuta 2015 1 / 55 Jatkuvuus ja raja-arvo Tavoitteet: ymmärtää raja-arvon ja jatkuvuuden määritelmät intuitiivisesti

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi: kurssikerta 10

Matematiikan tukikurssi: kurssikerta 10 Matematiikan tukikurssi: kurssikerta 10 1 Newtonin menetelmä Oletetaan, että haluamme löytää funktion f(x) nollakohan. Usein tämä tehtävä on mahoton suorittaa täyellisellä tarkkuuella, koska tiettyjen

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Matematiikan tukikurssi Kertausta 2. välikokeeseen Toisessa välikokeessa on syytä osata ainakin seuraavat asiat: 1. Potenssisarjojen suppenemissäe, suppenemisväli ja suppenemisjoukko. 2. Derivaatan laskeminen

Lisätiedot

763101P FYSIIKAN MATEMATIIKKAA Seppo Alanko Oulun yliopisto Fysiikan laitos Syksy 2012

763101P FYSIIKAN MATEMATIIKKAA Seppo Alanko Oulun yliopisto Fysiikan laitos Syksy 2012 763101P FYSIIKAN MATEMATIIKKAA Seppo Alanko Oulun yliopisto Fysiikan laitos Syksy 01 1 Sisältö: 1 Differentiaalilaskentaa Integraalilaskentaa 3 Vektorit 4 Potenssisarjoja 5 Kompleksiluvut 6 Differentiaaliyhtälöistä

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Matematiikan tukikurssi Kurssikerta 10 1 Sarjakehitelmiä Palautetaan mieliin, että potenssisarja on sarja joka on muotoa a n (x x 0 ) n = a 0 + a 1 (x x 0 ) + a 2 (x x 0 ) 2 + a 3 (x x 0 ) 3 +. n=0 Kyseinen

Lisätiedot

Oletetaan, että funktio f on määritelty jollakin välillä ]x 0 δ, x 0 + δ[. Sen derivaatta pisteessä x 0 on

Oletetaan, että funktio f on määritelty jollakin välillä ]x 0 δ, x 0 + δ[. Sen derivaatta pisteessä x 0 on Derivaatta Erilaisia lähestymistapoja: geometrinen (käyrän tangentti sekanttien raja-asentona) fysikaalinen (ajasta riippuvan funktion hetkellinen muutosnopeus) 1 / 19 Derivaatan määritelmä Määritelmä

Lisätiedot

MS-A010{3,4} (ELEC*) Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 Luento 4: Derivaatta

MS-A010{3,4} (ELEC*) Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 Luento 4: Derivaatta MS-A010{3,4} (ELEC*) Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 Luento 4: Derivaatta Pekka Alestalo, Jarmo Malinen Aalto-yliopisto, Matematiikan ja systeemianalyysin laitos 21.9.2016 Pekka Alestalo, Jarmo

Lisätiedot

Matemaattisen analyysin tukikurssi

Matemaattisen analyysin tukikurssi Matemaattisen analyysin tukikurssi 12. Kurssikerta Petrus Mikkola 5.12.2016 Tämän kerran asiat Sini-ja kosifunktio Yksikköympyrä Tangentti- ja kotangenttifunktio Trigonometristen funktioiden ominaisuuksia

Lisätiedot

MS-A0102 Differentiaali- ja integraalilaskenta 1

MS-A0102 Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 MS-A0102 Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 Riikka Korte (Pekka Alestalon kalvojen pohjalta) Aalto-yliopisto 24.10.2016 Sisältö Derivaatta 1.1 Derivaatta Erilaisia lähestymistapoja: I geometrinen

Lisätiedot

A = (a 2x) 2. f (x) = 12x 2 8ax + a 2 = 0 x = 8a ± 64a 2 48a x = a 6 tai x = a 2.

A = (a 2x) 2. f (x) = 12x 2 8ax + a 2 = 0 x = 8a ± 64a 2 48a x = a 6 tai x = a 2. MATP53 Approbatur B Harjoitus 7 Maanantai..5. (Teht. s. 9.) Neliön muotoisesta pahviarkista, jonka sivun pituus on a, taitellaan kanneton laatikko niin, että pahviarkin nurkista leikataan neliön muotoiset

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Matematiikan tukikurssi Kurssikerta Eksponenttifuntio Palautetaan mieliin, että Neperin luvulle e pätee: e ) n n n ) n n n n n ) n. Tästä määritelmästä seuraa, että eksponenttifunktio e x voidaan määrittää

Lisätiedot

Derivointiesimerkkejä 2

Derivointiesimerkkejä 2 Derivointiesimerkkejä 2 (2.10.2008 versio 2.0) Parametrimuotoisen funktion erivointi Esimerkki 1 Kappale kulkee pitkin rataa { x(t) = sin 2 t y(t) = cos t. Määritetään raan suuntakulma positiiviseen x-akseliin

Lisätiedot

Äärettömät raja-arvot

Äärettömät raja-arvot Äärettömät raja-arvot Määritelmä Funktion f oikeanpuoleinen raja-arvo pisteessä x 0 on + mikäli kaikilla R > 0 löytyy sellainen δ > 0 että f (x) > R aina kun x 0 < x < x 0 + δ. Funktion f oikeanpuoleinen

Lisätiedot

Sini- ja kosinifunktio

Sini- ja kosinifunktio Sini- ja kosinifunktio Trigonometriset funktio voidaan määritellä muun muassa potenssisarjana tai yksikköympyrän avulla. Yksikköympyrään pohjautuvassa määritelmässä sini- ja kosinifunktion muuttujana pidetään

Lisätiedot

Fysiikan matematiikka P

Fysiikan matematiikka P Fysiikan matematiikka 763101P Luennoija: Kari Rummukainen, Fysikaalisten tieteiden laitos Tavoite: tarjota opiskelijalle nopeasti fysikaalisten tieteiden tarvitsemia matematiikan perustietoja ja taitoja.

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Matematiikan tukikurssi Kurssikerta 12 1 Eksponenttifuntio Palautetaan mieliin, että Neperin luvulle e pätee: e ) n n n ) n n n n n ) n. Tästä määritelmästä seuraa, että eksponenttifunktio e x voidaan

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Matematiikan tukikurssi Kertausluento 2. välikokeeseen Toisessa välikokeessa on syytä osata ainakin seuraavat asiat:. Potenssisarjojen suppenemissäde, suppenemisväli ja suppenemisjoukko. 2. Derivaatan

Lisätiedot

Mapu I Laskuharjoitus 2, tehtävä 1. Derivoidaan molemmat puolet, aloitetaan vasemmasta puolesta. Muistetaan että:

Mapu I Laskuharjoitus 2, tehtävä 1. Derivoidaan molemmat puolet, aloitetaan vasemmasta puolesta. Muistetaan että: Mapu I Laskuharjoitus 2, tehtävä 1 1. Eräs trigonometrinen ientiteetti on sin2x = 2sinxcosx Derivoimalla yhtälön molemmat puolet x:n suhteen, joha lauseke cos 2x:lle. Ratkaisu: Derivoiaan molemmat puolet,

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Matematiikan tukikurssi Kurssikerta 7 Differentiaalikehitelmä Funktion f erivaatta pisteessä x 0 eli f (x 0 ) on erotusosamäärän rajaarvo: f (x) f (x 0 ). x x 0 x x 0 Tämä voiaan esittää hieman eri muoossa

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi: kurssikerta 12

Matematiikan tukikurssi: kurssikerta 12 Matematiikan tukikurssi: kurssikerta 2 Tenttiin valmentavia harjoituksia Huomio. Tähän tulee lisää ratkaisuja sitä mukaan kun ehin niitä kirjoittaa. Kurssilla käyään läpi tehtävistä niin monta kuin mahollista.

Lisätiedot

MS-A010{3,4} (ELEC*) Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 Luento 3: Jatkuvuus

MS-A010{3,4} (ELEC*) Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 Luento 3: Jatkuvuus MS-A010{3,4} (ELEC*) Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 Luento 3: Jatkuvuus Pekka Alestalo, Jarmo Malinen Aalto-yliopisto, Matematiikan ja systeemianalyysin laitos 19.9.2016 Pekka Alestalo, Jarmo

Lisätiedot

Mapusta. Viikon aiheet

Mapusta. Viikon aiheet Infoa Mapusta Tiistaina: Ongelmanratkaisu ryhmässä luento klo 8-10 D101. Tähän liittyviä tehtäviä tehään myöhemmin perusopintojen laboratoriotöihin integroituna. Mikäli luento menee ex-temporen päälle,

Lisätiedot

Mapu 1. Laskuharjoitus 3, Tehtävä 1

Mapu 1. Laskuharjoitus 3, Tehtävä 1 Mapu. Laskuharjoitus 3, Tehtävä Lineaarisessa approksimaatiossa funktion arvoa lähtöpisteen x 0 ympäristössä arvioidaan liikkumalla lähtöpisteeseen sovitetun tangentin kulmakertoimen mukaisesti: f(x 0

Lisätiedot

MATP153 Approbatur 1B Harjoitus 6 Maanantai

MATP153 Approbatur 1B Harjoitus 6 Maanantai . (Teht. s. 93.) Määrää raja-arvo MATP53 Approbatur B Harjoitus 6 Maanantai 7..5 cos x x. Ratkaisu. Suora sijoitus antaa epämääräisen muodon (ei auta). Laventamalla päädytään muotoon ja päästään käyttämään

Lisätiedot

5 Differentiaalilaskentaa

5 Differentiaalilaskentaa 5 Differentiaalilaskentaa 5.1 Raja-arvo Esimerkki 5.1. Rationaalifunktiota g(x) = x2 + x 2 x 1 ei ole määritelty nimittäjän nollakohdassa eli, kun x = 1. Funktio on kuitenkin määritelty kohdan x = 1 läheisyydessä.

Lisätiedot

Kaikkia alla olevia kohtia ei käsitellä luennoilla kokonaan, koska osa on ennestään lukiosta tuttua.

Kaikkia alla olevia kohtia ei käsitellä luennoilla kokonaan, koska osa on ennestään lukiosta tuttua. 6 Alkeisfunktiot Kaikkia alla olevia kohtia ei käsitellä luennoilla kokonaan, koska osa on ennestään lukiosta tuttua. 6. Funktion määrittely Funktio f : A B on sääntö, joka liittää jokaiseen joukon A alkioon

Lisätiedot

6 Eksponentti- ja logaritmifunktio

6 Eksponentti- ja logaritmifunktio ANALYYSI A, HARJOITUSTEHTÄVIÄ, KEVÄT 019 6 Eksponentti- ja logaritmifunktio 6.1 Eksponenttifunktio 1. Määritä (a) e 3 e + 5, (b) e, (c) + 3e e cos.. Tutki, onko funktiolla f() = 1 e tan + 1 ( π + nπ, n

Lisätiedot

d Todista: dx xn = nx n 1 kaikilla x R, n N Derivaatta Derivaatta ja differentiaali

d Todista: dx xn = nx n 1 kaikilla x R, n N Derivaatta Derivaatta ja differentiaali 6. Derivaatta 6.. Derivaatta ja differentiaali 72. Olkoon f () = 4. Etsi derivaatan määritelmän avulla f ( 3). f ( 3) = 08. 73. Muodosta funktion f () = derivaatta suoraan määritelmän mukaan, so. tarkastelemalla

Lisätiedot

x + 1 πx + 2y = 6 2y = 6 x 1 2 πx y = x 1 4 πx Ikkunan pinta-ala on suorakulmion ja puoliympyrän pinta-alojen summa, eli

x + 1 πx + 2y = 6 2y = 6 x 1 2 πx y = x 1 4 πx Ikkunan pinta-ala on suorakulmion ja puoliympyrän pinta-alojen summa, eli BM0A5810 - Differentiaalilaskenta ja sovellukset Harjoitus, Syksy 015 1. a) Funktio f ) = 1) vaihtaa merkkinsä pisteissä = 1, = 0 ja = 1. Lisäksi se on pariton funktio joten voimme laskea vain pinta-alan

Lisätiedot

Olkoon funktion f määrittelyjoukkona reaalilukuväli (erityistapauksena R). Jos kaikilla määrittelyjoukon luvuilla x 1 ja x 2 on voimassa ehto:

Olkoon funktion f määrittelyjoukkona reaalilukuväli (erityistapauksena R). Jos kaikilla määrittelyjoukon luvuilla x 1 ja x 2 on voimassa ehto: 4 Reaalifunktiot 4. Funktion monotonisuus Olkoon funktion f määrittelyjoukkona reaalilukuväli (erityistapauksena R). Jos kaikilla määrittelyjoukon luvuilla x ja x on voimassa ehto: "jos x < x, niin f (x

Lisätiedot

Matematiikan peruskurssi 2

Matematiikan peruskurssi 2 Matematiikan peruskurssi Tentti, 9..06 Tentin kesto: h. Sallitut apuvälineet: kaavakokoelma ja laskin, joka ei kykene graaseen/symboliseen laskentaan Vastaa seuraavista viidestä tehtävästä neljään. Saat

Lisätiedot

Maksimit ja minimit 1/5 Sisältö ESITIEDOT: reaalifunktiot, derivaatta

Maksimit ja minimit 1/5 Sisältö ESITIEDOT: reaalifunktiot, derivaatta Maksimit ja minimit 1/5 Sisältö Funktion kasvavuus ja vähenevyys; paikalliset ääriarvot Jos derivoituvan reaalifunktion f derivaatta tietyssä pisteessä on positiivinen, f (x 0 ) > 0, niin funktion tangentti

Lisätiedot

Funktiot. funktioita f : A R. Yleensä funktion määrittelyjoukko M f = A on jokin väli, muttei aina.

Funktiot. funktioita f : A R. Yleensä funktion määrittelyjoukko M f = A on jokin väli, muttei aina. Funktiot Tässä luvussa käsitellään reaaliakselin osajoukoissa määriteltyjä funktioita f : A R. Yleensä funktion määrittelyjoukko M f = A on jokin väli, muttei aina. Avoin väli: ]a, b[ tai ]a, [ tai ],

Lisätiedot

Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 Ratkaisut 2. viikolle /

Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 Ratkaisut 2. viikolle / MS-A008 Differentiaali- ja integraalilaskenta, V/207 Differentiaali- ja integraalilaskenta Ratkaisut 2. viikolle / 8. 2.4. Jatkuvuus ja raja-arvo Tehtävä : Määritä raja-arvot a) 3 + x, x Vihje: c)-kohdassa

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Matematiikan tukikurssi Kurssikerta 8 Väliarvolause Oletetaan, että funktio f on jatkuva jollain reaalilukuvälillä [a, b] ja derivoituva avoimella välillä (a, b). Funktion muutos tällä välillä on luonnollisesti

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Matematiikan tukikurssi Kurssikerta 8 1 Funktion kuperuussuunnat Derivoituva funktio f (x) on pisteessä x aidosti konveksi, jos sen toinen derivaatta on positiivinen f (x) > 0. Vastaavasti f (x) on aidosti

Lisätiedot

Viikon aiheet. Funktion lineaarinen approksimointi

Viikon aiheet. Funktion lineaarinen approksimointi Viikon aiheet Funktion ääriarvot Funktion lineaarinen approksimointi Vektorit, merkintätavat, pituus, yksikkövektori, skalaarilla kertominen, kanta ja kannan vaihto Funktion ääriarvot 6 Väliarvolause Implisiittinen

Lisätiedot

Sinin jatkuvuus. Lemma. Seuraus. Seuraus. Kaikilla x, y R, sin x sin y x y. Sini on jatkuva funktio.

Sinin jatkuvuus. Lemma. Seuraus. Seuraus. Kaikilla x, y R, sin x sin y x y. Sini on jatkuva funktio. Sinin jatkuvuus Lemma Kaikilla x, y R, sin x sin y x y. Seuraus Sini on jatkuva funktio. Seuraus Kosini, tangentti ja kotangentti ovat jatkuvia funktioita. Pekka Salmi FUNK 19. syyskuuta 2016 22 / 53 Yhdistetyn

Lisätiedot

Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 Ratkaisut 3. viikolle /

Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 Ratkaisut 3. viikolle / MS-A008 Differentiaali- ja integraalilaskenta, V/07 Differentiaali- ja integraalilaskenta Ratkaisut 3. viikolle / 5. 7.4. Taylorin Polynomit, Taylorin sarjat, potenssisarjat, Newtonin menetelmä Tehtävä

Lisätiedot

MATEMATIIKAN PERUSKURSSI I Harjoitustehtäviä syksy Millä reaaliluvun x arvoilla. 3 4 x 2,

MATEMATIIKAN PERUSKURSSI I Harjoitustehtäviä syksy Millä reaaliluvun x arvoilla. 3 4 x 2, MATEMATIIKAN PERUSKURSSI I Harjoitustehtäviä syksy 6. Millä reaaliluvun arvoilla a) 9 =, b) + + + 4, e) 5?. Kirjoita Σ-merkkiä käyttäen summat 4, a) + 4 + 6 + +, b) 8 + 4 6 + + n n, c) + + +

Lisätiedot

2 Funktion derivaatta

2 Funktion derivaatta ANALYYSI B, HARJOITUSTEHTÄVIÄ, KEVÄT 2018 2 Funktion derivaatta 1. Määritä derivaatan määritelmää käyttäen f (), kun (a), (b) 1 ( > 0). 2. Tutki, onko funktio sin(2) sin 1, kun 0, 2 0, kun = 0, derivoituva

Lisätiedot

2 Funktion derivaatta

2 Funktion derivaatta ANALYYSI B, HARJOITUSTEHTÄVIÄ, KEVÄT 2019 2 Funktion derivaatta 2.1 Määritelmiä ja perusominaisuuksia 1. Määritä suoraan derivaatan määritelmää käyttäen f (0), kun (a) + 1, (b) (2 + ) sin(3). 2. Olkoon

Lisätiedot

MATP153 Approbatur 1B Harjoitus 5 Maanantai

MATP153 Approbatur 1B Harjoitus 5 Maanantai MATP153 Approbatur 1B Harjoitus 5 Maanantai 30.11.015 1. (Opiskelutet. 0 s. 81.) Selvitä, miten lauseke sin(4x 3 + cos x ) muodostuu perusfunktioista (polynomeista, trigonometrisistä funktioista jne).

Lisätiedot

Differentiaalilaskenta 1.

Differentiaalilaskenta 1. Differentiaalilaskenta. a) Mikä on tangentti? Mikä on sekantti? b) Määrittele funktion monotonisuuteen liittyvät käsitteet: kasvava, aidosti kasvava, vähenevä ja aidosti vähenevä. Anna esimerkit. c) Selitä,

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Matematiikan tukikurssi Kurssikerta 10 1 Funktion monotonisuus Derivoituva funktio f on aidosti kasvava, jos sen derivaatta on positiivinen eli jos f (x) > 0. Funktio on aidosti vähenevä jos sen derivaatta

Lisätiedot

Vastaus: 10. Kertausharjoituksia. 1. Lukujonot lim = lim n + = = n n. Vastaus: suppenee raja-arvona Vastaus:

Vastaus: 10. Kertausharjoituksia. 1. Lukujonot lim = lim n + = = n n. Vastaus: suppenee raja-arvona Vastaus: . Koska F( ) on jokin funktion f ( ) integraalifunktio, niin a+ a f() t dt F( a+ t) F( a) ( a+ ) b( a b) Vastaus: Kertausharjoituksia. Lukujonot 87. + n + lim lim n n n n Vastaus: suppenee raja-arvona

Lisätiedot

l 1 2l + 1, c) 100 l=0 AB 3AC ja AB AC sekä vektoreiden AB ja

l 1 2l + 1, c) 100 l=0 AB 3AC ja AB AC sekä vektoreiden AB ja MATEMATIIKAN PERUSKURSSI I Harjoitustehtäviä syksy 7. Millä reaaliluvun arvoilla a) 9 =, b) + 5 + +, e) 5?. Kirjoita Σ-merkkiä käyttäen summat 4, a) + + 5 + + 99, b) 5 + 4 65 + + n 5 n, c) +

Lisätiedot

Funktion määrittely (1/2)

Funktion määrittely (1/2) Funktion määrittely (1/2) Funktio f : A B on sääntö, joka liittää jokaiseen joukon A alkioon a täsmälleen yhden B:n alkion b. Merkitään b = f (a). Tässä A = M f on f :n määrittelyjoukko, B on f :n maalijoukko.

Lisätiedot

k-kantaisen eksponenttifunktion ominaisuuksia

k-kantaisen eksponenttifunktion ominaisuuksia 3.1.1. k-kantaisen eksponenttifunktion ominaisuuksia f() = k (k > 0, k 1) Määrittely- ja arvojoukko M f = R, A f = R + Jatkuvuus Funktio f on jatkuva Monotonisuus Funktio f aidosti kasvava, kun k > 1 Funktio

Lisätiedot

Juuri 7 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty c) sin 50 = sin ( ) = sin 130 = 0,77

Juuri 7 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty c) sin 50 = sin ( ) = sin 130 = 0,77 Juuri 7 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty.5.07 Kertaus K. a) sin 0 = 0,77 b) cos ( 0 ) = cos 0 = 0,6 c) sin 50 = sin (80 50 ) = sin 0 = 0,77 d) tan 0 = tan (0 80 ) = tan 0 =,9 e)

Lisätiedot

MATP153 Approbatur 1B Harjoitus 3, ratkaisut Maanantai

MATP153 Approbatur 1B Harjoitus 3, ratkaisut Maanantai MATP53 Approbatur B Harjoitus 3, ratkaisut Maanantai 6..5. (Teht. 5 ja s. 4.) Olkoot z = + y i ja z = + y i. Osoita, että (a) z + z = z +z, (b) z z = z z, (c) z z = z ja (d) z = z z, kun z. (a) z + z =

Lisätiedot

f (t) + t 2 f(t) = 0 f (t) f(t) = t2 d dt ln f(t) = t2, josta viimeisestä yhtälöstä saadaan integroimalla puolittain

f (t) + t 2 f(t) = 0 f (t) f(t) = t2 d dt ln f(t) = t2, josta viimeisestä yhtälöstä saadaan integroimalla puolittain Matematiikan ja tilastotieteen osasto/hy Differentiaaliyhtälöt I Laskuharjoituksen mallit Kevät 09 Tehtävän ratkaisu a) Analyysin peruslauseen mukaan missä c, c R y () = 3 sin() y () = 3 sin() = 3 cos()

Lisätiedot

Juuri 12 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty

Juuri 12 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty Juuri Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty 7.5.08 Kertaus K. a) Polynomi P() = + 8 on jaollinen polynomilla Q() =, jos = on polynomin P nollakohta, eli P() = 0. P() = + 8 = 54 08 +

Lisätiedot

MATEMATIIKAN JA TILASTOTIETEEN LAITOS Analyysi I Harjoitus alkavalle viikolle Ratkaisuehdotuksia (7 sivua) (S.M)

MATEMATIIKAN JA TILASTOTIETEEN LAITOS Analyysi I Harjoitus alkavalle viikolle Ratkaisuehdotuksia (7 sivua) (S.M) MATEMATIIKAN JA TILASTOTIETEEN LAITOS Analyysi I Harjoitus 7. 2. 2009 alkavalle viikolle Ratkaisuehdotuksia (7 sivua) (S.M) Luennoilla on nyt menossa vaihe, missä Hurri-Syrjäsen monistetta käyttäen tutustutaan

Lisätiedot

l 1 2l + 1, c) 100 l=0

l 1 2l + 1, c) 100 l=0 MATEMATIIKAN PERUSKURSSI I Harjoitustehtäviä syksy 5. Millä reaaliluvun arvoilla a) 9 =, b) 5 + 5 +, e) 5?. Kirjoita Σ-merkkiä käyttäen summat 4, a) + + 5 + + 99, b) 5 + 4 65 + + n 5 n, c)

Lisätiedot

Luku 4. Derivoituvien funktioiden ominaisuuksia.

Luku 4. Derivoituvien funktioiden ominaisuuksia. 1 MAT-1343 Laaja matematiikka 3 TTY 1 Risto Silvennoinen Luku 4 Derivoituvien funktioiden ominaisuuksia Derivaatan olemassaolosta seuraa funktioille eräitä säännöllisyyksiä Näistä on jo edellisessä luvussa

Lisätiedot

1.1. YHDISTETTY FUNKTIO

1.1. YHDISTETTY FUNKTIO 1.1. YHDISTETTY FUNKTIO (g o f) () = g(f()) Funktio g = yhdistetyn funktion g o f ulkofunktio Funktio f = yhdistetyn funktion g o f sisäfunktio E.2. Olkoon f() = 2 + 3 ja g() = 4-5. Muodosta funktio a)

Lisätiedot

MS-A0207 Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 Luento 5: Gradientti ja suunnattu derivaatta. Vektoriarvoiset funktiot. Taylor-approksimaatio.

MS-A0207 Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 Luento 5: Gradientti ja suunnattu derivaatta. Vektoriarvoiset funktiot. Taylor-approksimaatio. MS-A0207 Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 Luento 5: Gradientti ja suunnattu derivaatta. Vektoriarvoiset funktiot. Taylor-approksimaatio. Riikka Korte Matematiikan ja systeemianalyysin laitos 1 Aalto-yliopisto

Lisätiedot

JATKUVUUS. Funktio on jatkuva jos sen kuvaaja voidaan piirtää nostamatta kynää paperista.

JATKUVUUS. Funktio on jatkuva jos sen kuvaaja voidaan piirtää nostamatta kynää paperista. JATKUVAT FUNKTIOT JATKUVUUS Jatkuva funktio Epäjatkuva funktio Funktio on jatkuva jos sen kuvaaja voidaan piirtää nostamatta kynää paperista., suomennos Matti Pauna JATKUVUUS Jatkuva funktio Epäjatkuva

Lisätiedot

LASKIN ON SALLITTU ELLEI TOISIN MAINITTU! TARKISTA TEHTÄVÄT KOKEEN JÄLKEEN JA ANNA PISTEESI RUUTUUN!

LASKIN ON SALLITTU ELLEI TOISIN MAINITTU! TARKISTA TEHTÄVÄT KOKEEN JÄLKEEN JA ANNA PISTEESI RUUTUUN! Matematiikan TESTI 4, Maa7 Trigonometriset funktiot ATKAISUT Sievin lukio II jakso/017 VASTAA JOKAISEEN TEHTÄVÄÄN! MAOL/LIITE/taulukot.com JA LASKIN ON SALLITTU ELLEI TOISIN MAINITTU! TAKISTA TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Derivaatan sovellukset (ääriarvotehtävät ym.)

Derivaatan sovellukset (ääriarvotehtävät ym.) Derivaatan sovellukset (ääriarvotehtävät ym.) Tehtävät: 1. Tutki derivaatan avulla funktion f kulkua. a) f(x) = x 4x b) f(x) = x + 6x + 11 c) f(x) = x4 4 x3 + 4 d) f(x) = x 3 6x + 1x + 3. Määritä rationaalifunktion

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Matematiikan tukikurssi Kurssikerta 4 Jatkuvuus Jatkuvan funktion määritelmä Tarkastellaan funktiota f x) jossakin tietyssä pisteessä x 0. Tämä funktio on tässä pisteessä joko jatkuva tai epäjatkuva. Jatkuvuuden

Lisätiedot

Kompleksiluvut., 15. kesäkuuta /57

Kompleksiluvut., 15. kesäkuuta /57 Kompleksiluvut, 15. kesäkuuta 2017 1/57 Miksi kompleksilukuja? Reaaliluvut lukusuoran pisteet: Tiedetään, että 7 1 0 x 2 = 0 x = 0 1 7 x 2 = 1 x = 1 x = 1 x 2 = 7 x = 7 x = 7 x 2 = 1 ei ratkaisua reaalilukujen

Lisätiedot

= 9 = 3 2 = 2( ) = = 2

= 9 = 3 2 = 2( ) = = 2 Ratkaisut 1.1. (a) + 5 +5 5 4 5 15 15 (b) 5 5 5 5 15 16 15 (c) 100 99 5 100 99 5 4 5 5 4 (d) 100 99 5 100 ( ) 5 1 99 100 4 99 5 1.. (a) ( 100 99 5 ) ( ( 4 ( ) ) 4 1 ( ) ) 4 9 4 16 (b) 100 99 ( 5 ) 1 100

Lisätiedot

Ratkaise tehtävä 1 ilman teknisiä apuvälineitä! 1. a) Yhdistä oikea funktio oikeaan kuvaajaan. (2p)

Ratkaise tehtävä 1 ilman teknisiä apuvälineitä! 1. a) Yhdistä oikea funktio oikeaan kuvaajaan. (2p) Matematiikan TESTI 3, Maa7 Trigonometriset funktiot RATKAISUT Sievin lukio II jakso/07 VASTAA JOKAISEEN TEHTÄVÄÄN! MAOL/LIITE/taulukot.com JA LASKIN ON SALLITTU ELLEI TOISIN MAINITTU! TARKISTA TEHTÄVÄT

Lisätiedot

MS-A0102 Differentiaali- ja integraalilaskenta 1

MS-A0102 Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 MS-A0102 Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 Riikka Korte (Pekka Alestalon kalvojen pohjalta) Aalto-yliopisto 15.11.2016 Sisältö Alkeisfunktiot 1.1 Funktio I Funktio f : A! B on sääntö, joka liittää

Lisätiedot

Matematiikan taito 9, RATKAISUT. , jolloin. . Vast. ]0,2] arvot.

Matematiikan taito 9, RATKAISUT. , jolloin. . Vast. ]0,2] arvot. 7 Sovelluksia 90 a) Koska sin saa kaikki välillä [,] olevat arvot, niin funktion f ( ) = sin pienin arvo on = ja suurin arvo on ( ) = b) Koska sin saa kaikki välillä [0,] olevat arvot, niin funktion f

Lisätiedot

Positiivitermisten sarjojen suppeneminen

Positiivitermisten sarjojen suppeneminen Positiivitermisten sarjojen suppeneminen Jono (b n ) n= on kasvava, jos b n+ b n kaikilla n =, 2,... Lemma Jokainen ylhäältä rajoitettu kasvava jono (b n ) n= raja-arvo on lim n b n = sup n Z+ b n. suppenee

Lisätiedot

0. Kertausta. Luvut, lukujoukot (tavalliset) Osajoukot: Yhtälöt ja niiden ratkaisu: N, luonnolliset luvut (1,2,3,... ) Z, kokonaisluvut

0. Kertausta. Luvut, lukujoukot (tavalliset) Osajoukot: Yhtälöt ja niiden ratkaisu: N, luonnolliset luvut (1,2,3,... ) Z, kokonaisluvut 0. Kertausta Luvut, lukujoukot (tavalliset) N, luonnolliset luvut (1,2,3,... ) Z, kokonaisluvut Rationaaliluvut n/m, missä n,m Z Reaaliluvut R muodostavat jatkumon fysiikan lukujoukko Kompleksiluvut C:z

Lisätiedot

Matematiikan peruskurssi 2

Matematiikan peruskurssi 2 Matematiikan peruskurssi Demonstraatiot III, 4.5..06. Mikä on funktion f suurin mahdollinen määrittelyjoukko, kun f(x) x? Mikä on silloin f:n arvojoukko? Etsi f:n käänteisfunktio f ja tarkista, että löytämäsi

Lisätiedot

Trigonometrian kaavat 1/6 Sisältö ESITIEDOT: trigonometriset funktiot

Trigonometrian kaavat 1/6 Sisältö ESITIEDOT: trigonometriset funktiot Trigonometrian kaavat 1/6 Sisältö Ulkoa muistettavat peruskaavat Trigonometrisia funktioita koskevia kaavoja on paljon. Seuraavassa esitetään tärkeimmät ja lyhyet ohjeet niiden muistamiseen. Varsinaisesti

Lisätiedot

MAT-13510 Laaja Matematiikka 1U. Hyviä tenttikysymyksiä T3 Matemaattinen induktio

MAT-13510 Laaja Matematiikka 1U. Hyviä tenttikysymyksiä T3 Matemaattinen induktio MAT-13510 Laaja Matematiikka 1U. Hyviä tenttikysymyksiä T3 Matemaattinen induktio Olkoon a 1 = a 2 = 5 ja a n+1 = a n + 6a n 1 kun n 2. Todista induktiolla, että a n = 3 n ( 2) n, kun n on positiivinen

Lisätiedot

Tehtävänanto oli ratkaista seuraavat määrätyt integraalit: b) 0 e x + 1

Tehtävänanto oli ratkaista seuraavat määrätyt integraalit: b) 0 e x + 1 Tehtävä : Tehtävänanto oli ratkaista seuraavat määrätyt integraalit: a) a) x b) e x + Integraali voisi ratketa muuttujanvaihdolla. Integroitava on muotoa (a x ) n joten sopiva muuttujanvaihto voisi olla

Lisätiedot

Epäyhtälöt 1/7 Sisältö ESITIEDOT: yhtälöt

Epäyhtälöt 1/7 Sisältö ESITIEDOT: yhtälöt Epäyhtälöt 1/7 Sisältö Epäyhtälö Epäyhtälöllä tarkoitetaan ehtoa, missä kahdesta lausekkeesta toinen on suurempi tai mahdollisesti yhtä suuri kuin toinen: f(x) < g(x), f(x) g(x).merkit voidaan luonnollisesti

Lisätiedot

Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopisto Matematiikan valintakoe klo 10-13

Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopisto Matematiikan valintakoe klo 10-13 Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopisto Matematiikan valintakoe.6. klo -. Ratkaise seuraavat epäyhtälöt ja yhtälö: a) x +9, b) log (x) 7, c) x + x 4 =.. Määrää kaikki ne

Lisätiedot

Antti Rasila. Kevät Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Aalto-yliopisto. Antti Rasila (Aalto-yliopisto) MS-A0204 Kevät / 16

Antti Rasila. Kevät Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Aalto-yliopisto. Antti Rasila (Aalto-yliopisto) MS-A0204 Kevät / 16 MS-A0204 Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (ELEC2) Luento 5: Gradientti ja suunnattu derivaatta. Vektoriarvoiset funktiot. Taylor-approksimaatio. Antti Rasila Matematiikan ja systeemianalyysin laitos

Lisätiedot

πx) luvuille n N. Valitaan lisäksi x = m,

πx) luvuille n N. Valitaan lisäksi x = m, Lisäyksiä Muutamia lisäyksiä laskuharjoitusten 9 tehtävien ratkaisuihin. Sarjan n n cos4 n π termeittäin erivoituvuus Sarjan n n cos4 n πtermeittäinerivoitavuusonhiukkasenhankalaasia tutkia. Olkoon a n

Lisätiedot

a(t) = v (t) = 3 2 t a(t) = 3 2 t < t 1 2 < 69 t 1 2 < 46 t < 46 2 = 2116 a(t) = v (t) = 50

a(t) = v (t) = 3 2 t a(t) = 3 2 t < t 1 2 < 69 t 1 2 < 46 t < 46 2 = 2116 a(t) = v (t) = 50 BM0A5810 - Differentiaalilaskenta ja sovellukset Harjoitus 1, Syksy 015 1. (a) Kiihtyvyys on nopeuden derivaatta, eli a(t) v (t) 3 t 1 + 1 Nyt on siis selvitettävä, milloin kiihtyvyys kasvaa itseisarvoltaan

Lisätiedot

MS-A010{3,4} (ELEC*) Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 Luento 6: Alkeisfunktioista

MS-A010{3,4} (ELEC*) Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 Luento 6: Alkeisfunktioista MS-A010{3,4} (ELEC*) Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 Luento 6: Alkeisfunktioista Pekka Alestalo, Jarmo Malinen Aalto-yliopisto, Matematiikan ja systeemianalyysin laitos 28.9.2016 Pekka Alestalo,

Lisätiedot

KERTAUSHARJOITUKSIA. 1. Rationaalifunktio a) ( ) 2 ( ) Vastaus: a) = = 267. a) a b) a. Vastaus: a) a a a a 268.

KERTAUSHARJOITUKSIA. 1. Rationaalifunktio a) ( ) 2 ( ) Vastaus: a) = = 267. a) a b) a. Vastaus: a) a a a a 268. KERTAUSHARJOITUKSIA. Rationaalifunktio 66. a) b) + + + = + + = 9 9 5) ( ) ( ) 9 5 9 5 9 5 5 9 5 = = ( ) = 6 + 9 5 6 5 5 Vastaus: a) 67. a) b) a a) a 9 b) a+ a a = = a + a + a a + a a + a a ( a ) + = a

Lisätiedot

Numeeriset menetelmät TIEA381. Luento 12. Kirsi Valjus. Jyväskylän yliopisto. Luento 12 () Numeeriset menetelmät / 33

Numeeriset menetelmät TIEA381. Luento 12. Kirsi Valjus. Jyväskylän yliopisto. Luento 12 () Numeeriset menetelmät / 33 Numeeriset menetelmät TIEA381 Luento 12 Kirsi Valjus Jyväskylän yliopisto Luento 12 () Numeeriset menetelmät 25.4.2013 1 / 33 Luennon 2 sisältö Tavallisten differentiaaliyhtälöiden numeriikasta Rungen

Lisätiedot

3 Derivoituvan funktion ominaisuuksia

3 Derivoituvan funktion ominaisuuksia ANALYYSI B, HARJOITUSTEHTÄVIÄ, KEVÄT 2019 3 Derivoituvan funktion ominaisuuksia 31 l Hospitalin sääntö 1 Määritä 2 5 4 2 + 2 7 12 + 11, e 1 2, (c) tan sin 2 Määritä 2012 3 704 + 2 6 30 13 10 + 7, 3 2017

Lisätiedot

BM20A5810 Differentiaalilaskenta ja sovellukset Harjoitus 5, Syksy 2016

BM20A5810 Differentiaalilaskenta ja sovellukset Harjoitus 5, Syksy 2016 BM20A5810 Differentiaalilaskenta ja sovellukset Harjoitus 5, Syksy 2016 1. (a) Anna likiarvo lineaarisen approksimaation avulla sille mitä on T (100.5), kun T (100) = 45 ja T (100) = 10. (b) Käyttäen lineaarista

Lisätiedot

2 Osittaisderivaattojen sovelluksia

2 Osittaisderivaattojen sovelluksia 2 Osittaisderivaattojen sovelluksia 2.1 Ääriarvot Yhden muuttujan funktiolla f(x) on lokaali maksimiarvo (lokaali minimiarvo) pisteessä a, jos f(x) f(a) (f(x) f(a)) kaikilla x:n arvoilla riittävän lähellä

Lisätiedot

Matemaattisen analyysin tukikurssi

Matemaattisen analyysin tukikurssi Matemaattisen analyysin tukikurssi 11. Kurssikerta Petrus Mikkola 29.11.2016 Tämän kerran asiat Eksponenttifunktio Eksponenttifunktion määritelmä Eksponenttifunktion ominaisuuksia Luonnolinen logaritmi

Lisätiedot

Analyysi 1. Harjoituksia lukuihin 4 7 / Syksy Tutki funktion f(x) = x 2 + x 2 jatkuvuutta pisteissä x = 0 ja x = 1.

Analyysi 1. Harjoituksia lukuihin 4 7 / Syksy Tutki funktion f(x) = x 2 + x 2 jatkuvuutta pisteissä x = 0 ja x = 1. Analyysi 1 Harjoituksia lukuihin 4 7 / Syksy 014 1. Tutki funktion x + x jatkuvuutta pisteissä x = 0 ja x = 1.. Määritä vakiot a ja b siten, että funktio a x cos x + b x + b sin x, kun x 0, x 4, kun x

Lisätiedot

5 Funktion jatkuvuus ANALYYSI A, HARJOITUSTEHTÄVIÄ, KEVÄT Määritelmä ja perustuloksia. 1. Tarkastellaan väitettä

5 Funktion jatkuvuus ANALYYSI A, HARJOITUSTEHTÄVIÄ, KEVÄT Määritelmä ja perustuloksia. 1. Tarkastellaan väitettä ANALYYSI A, HARJOITUSTEHTÄVIÄ, KEVÄT 2019 5 Funktion jatkuvuus 5.1 Määritelmä ja perustuloksia 1. Tarkastellaan väitettä a > 0: b > 0: c > 0: d U c (a): f(d) / U b (f(a)), missä a, b, c, d R. Mitä funktion

Lisätiedot

Pyramidi 9 Trigonometriset funktiot ja lukujonot 15.4.2011 HK1-1. Dsin3 x. 3cos3x. Dsinx. u( x) sinx ja u ( x) cosx. Dsin. Dsin

Pyramidi 9 Trigonometriset funktiot ja lukujonot 15.4.2011 HK1-1. Dsin3 x. 3cos3x. Dsinx. u( x) sinx ja u ( x) cosx. Dsin. Dsin Pyramidi 9 Trigonometriset funktiot ja lukujonot 5.4.0 HK- a) Dsin3 us ( ) cos3 3 us( ) s( ) 3cos3 s( ) 3 ja s( ) 3 u( ) sin ja u( ) cos b) Dsin 3 3 Dsin us ( ) s( ) sin ja s( ) cos 3 u( ) ja u( ) 3 3sin

Lisätiedot

Derivaattaluvut ja Dini derivaatat

Derivaattaluvut ja Dini derivaatat Derivaattaluvut Dini derivaatat LuK-tutkielma Helmi Glumo 2434483 Matemaattisten tieteiden laitos Oulun yliopisto Syksy 2016 Sisältö Johdanto 2 1 Taustaa 2 2 Määritelmät 4 3 Esimerkkejä lauseita 7 Lähdeluettelo

Lisätiedot

8 Potenssisarjoista. 8.1 Määritelmä. Olkoot a 0, a 1, a 2,... reaalisia vakioita ja c R. Määritelmä 8.1. Muotoa

8 Potenssisarjoista. 8.1 Määritelmä. Olkoot a 0, a 1, a 2,... reaalisia vakioita ja c R. Määritelmä 8.1. Muotoa 8 Potenssisarjoista 8. Määritelmä Olkoot a 0, a, a 2,... reaalisia vakioita ja c R. Määritelmä 8.. Muotoa a 0 + a (x c) + a 2 (x c) 2 + olevaa sarjaa sanotaan c-keskiseksi potenssisarjaksi. Selvästi jokainen

Lisätiedot

2 Raja-arvo ja jatkuvuus

2 Raja-arvo ja jatkuvuus Juuri 6 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty 5.7.6 Raja-arvo ja jatkuvuus. a) Kun suorakulmion kärki on kohdassa =, on suorakulmion kannan pituus. Suorakulmion korkeus on käyrän y-koordinaatti

Lisätiedot

f(x) f(y) x y f f(x) f(y) (x) = lim

f(x) f(y) x y f f(x) f(y) (x) = lim Y1 (Matematiikka I) Haastavampia lisätehtäviä Syksy 1 1. Funktio h määritellään seuraavasti. Kuvan astiaan lasketaan vettä tasaisella nopeudella 1 l/min. Astia on muodoltaan katkaistu suora ympyräkartio,

Lisätiedot

Talousmatematiikan perusteet: Luento 5. Käänteisfunktio Yhdistetty funktio Raja-arvot ja jatkuvuus

Talousmatematiikan perusteet: Luento 5. Käänteisfunktio Yhdistetty funktio Raja-arvot ja jatkuvuus Talousmatematiikan perusteet: Luento 5 Käänteisfunktio Yhdistetty funktio Raja-arvot ja jatkuvuus Tähän mennessä Funktiolla f: A B, y = f x kuvataan muuttujan y B riippuvuutta muuttujasta x A Jotta funktio

Lisätiedot

Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 Ratkaisut 5. viikolle /

Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 Ratkaisut 5. viikolle / MS-A8 Differentiaali- ja integraalilaskenta, V/7 Differentiaali- ja integraalilaskenta Ratkaisut 5. viikolle / 9..5. Integroimismenetelmät Tehtävä : Laske osittaisintegroinnin avulla a) π x sin(x) dx,

Lisätiedot

Analyysi I (sivuaineopiskelijoille)

Analyysi I (sivuaineopiskelijoille) Analyysi I (sivuaineopiskelijoille) Mika Hirvensalo mikhirve@utu.fi Matematiikan ja tilastotieteen laitos Turun yliopisto 2017 Mika Hirvensalo mikhirve@utu.fi Luentoruudut 19 1 of 18 Kahden muuttujan funktioista

Lisätiedot

Derivaatan sovelluksia

Derivaatan sovelluksia Derivaatan sovelluksia Derivaatta muutosnopeuden mittarina Tehdään monisteen esimerkistä 5 hiukan mutkikkaampi versio Olete- taan, että meillä on mpräpohjaisen kartion muotoinen astia, johon virtaa vettä

Lisätiedot

Muista tutkia ihan aluksi määrittelyjoukot, kun törmäät seuraaviin funktioihin:

Muista tutkia ihan aluksi määrittelyjoukot, kun törmäät seuraaviin funktioihin: Määrittelyjoukot Muista tutkia ihan aluksi määrittelyjoukot, kun törmäät seuraaviin funktioihin:, 0 ; log, > 0 ;, 0 (parilliset juuret) ; tan, π + nπ Potenssisäännöt Ole tarkkana kantaluvun kanssa 3 3

Lisätiedot

(a) avoin, yhtenäinen, rajoitettu, alue.

(a) avoin, yhtenäinen, rajoitettu, alue. 1. Hahmottele seuraavat tasojoukot. Mitkä niistä ovat avoimia, suljettuja, kompakteja, rajoitettuja, yhtenäisiä, alueita? (a) {z C 1 < 2z + 1 < 2} (b) {z C z i + z + i = 4} (c) {z C z + Im z < 1} (d) {z

Lisätiedot