BRX 700, BRX 700 EDS. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 2/03 revised 1/09 FORM NO Printed in USA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BRX 700, BRX 700 EDS. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 2/03 revised 1/09 FORM NO Printed in USA"

Transkriptio

1 BRX 700, BRX 700 EDS Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Nilfisk Models: , (EDS) 2/03 revised 1/09 FORM NO A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Printed in USA

2 A-2 / DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... A-2 Forsigtighedsregler og advarsler... A-3 Lær maskinen at kende... A-4 Betjeningspanel... A-5 Klargøring af maskinen Beskrivelse af indikatorerne for batteritilstand... A-6 Montering af batterierne... A-6 Opfyldning af opløsningstanken... A-7 Forvædning af tæppet... A-7 Plan for rengøringen... A-7 Rengøringssystem (EDS)...A-8 A-9 Betjening af maskinen... A-10 Brug af tilbehør... A-10 Efter brugen... A-11 Vedligeholdelsesplan... A-11 Vedligeholdelse af sugesko... A-11 Vedligeholdelse af spraydyse... A-11 Smøring af maskinen... A-11 Rengøring af sugemotorens filtre... A-11 Vedligeholdelse af motordrevet børste... A-11 Afmontering af børste(r)... A-12 Afmontering af sugesko... A-12 Opladning af batterierne... A-12 Check af batteriets elektrolytstand... A-12 Fejlsøgning... A-13 Tekniske specifikationer... A-14 INDLEDNING Denne manual vil hjælpe Dem til at få mest muligt ud af Deres Nilfisk BRX 700. Læs den grundigt, før De anvender maskinen. Bemærk: De fremhævede tal i parentes betegner en del, der er vist på siderne A4-A5. Dette produkt er kun beregnet til kommerciel brug. RESERVEDELE OG SERVICE Nødvendige reparationer skal udføres af det autoriserede Nilfisk Servicecenter, der beskæftiger fabriksuddannet servicepersonale og har et lager af originale Nilfisk reservedele og tilbehør. Kontakt den NILFISK FORHANDLER, der er anført nedenfor, vedrørende spørgsmål om reservedele og service. Anfør venligst model- og serienummer ved henvendelse vedrørende maskinen. (Forhandlermærkat påsættes her.) MÆRKEPLADE Maskinens model- og serienummer fremgår af mærkepladen på maskinen. Disse oplysninger er nødvendige, når De skal bestille reservedele til maskinen. Anvend pladsen nedenfor til at notere maskinens model- og serienummer til senere brug. MODELNUMMER SERIENUMMER UDPAKNING AF MASKINEN Når maskinen leveres, skal du efterse forsendelseskassen og maskinen grundigt for tegn på beskadigelse. Hvis der er tegn på beskadigelse, skal du gemme forsendelseskassen, så den kan blive undersøgt. Underret straks Nilfisks kundeserviceafdeling om transportskaden Når kassen er fjernet, skæres plastremmene over, og træblokkene ved siden af hjulene fjernes. Tril maskinen fra pallen og ned på gulvet vha. en rampe. A-2 - FORM NO BRX 700, BRX 700 EDS revised 3/06

3 DANSK / A-3 FORSIGTIGHEDSREGLER OG ADVARSLER SYMBOLER Nilfisk anvender nedenstående symboler til at vise potentielt farlige forhold. Læs altid disse oplysninger omhyggeligt og tag de nødvendige skridt til at beskytte personale og ejendom. FARE! Anvendes til at advare om umiddelbare risici, der vil medføre alvorlig personskade eller død. ADVARSEL! Anvendes til at henlede opmærksomheden på en situation, der kan medføre alvorlig personskade. FORSIGTIG! Anvendes til at henlede opmærksomheden på en situation, der kan medføre mindre alvorlig personskade eller skade på maskinen eller anden ejendom. Læs hele vejledningen før anvendelse. GENERELLE SIKKERHEDSANVISNINGER Specifikke forsigtighedsregler og advarsler er medtaget for at advare om eventuel fare for beskadigelse af maskinen eller legemsbeskadigelse. ADVARSEL! Denne maskine må kun anvendes af korrekt uddannede og autoriserede personer. På ramper eller skråninger undgås pludselige stop, når maskinen er belastet. Undgå meget skarpe drejninger. Kør langsomt ned ad bakker. Foretag kun rengøring på vej op ad rampen. Hold gnister, flammer og rygende materialer væk fra batterierne. Eksplosive luftarter udluftes under normal anvendelse. Opladning af batterierne medfører højeksplosiv brint. Oplad kun batterierne i godt ventilerede områder og ikke i nærheden af åben ild. Ryg ikke under opladning af batterierne. Tag alle smykker af ved arbejde i nærheden af elektriske komponenter. Drej hovednøglen på (O) og frakobl batterierne, før der udføres service på elektriske komponenter. Udfør aldrig arbejde under en maskine, med mindre maskinen er understøttet af sikkerhedsblokke eller stativer. Anvend ikke brændbare rengøringsmidler, anvend ikke maskinen på eller i nærheden af sådanne midler og anvend ikke maskinen i områder, hvor der findes brændbare væsker. Denne maskine må ikke rengøres med højtryksrenser. FORSIGTIG! Denne maskine er ikke godkendt til brug på offentlige stier eller veje. Denne maskine egner sig ikke til opsamling af farligt støv. Under anvendelse af denne maskine skal det sikres, at tredjemand, især børn, ikke udsættes for fare. Før der udføres nogen form for service, skal alle anvisninger vedrørende den pågældende funktion læses grundigt. Efterlad ikke maskinen uden opsyn uden først at sætte tændingsnøglen på (O), tage nøglen ud og aktivere parkeringsbremsen. Sæt tændingsnøglen på (O) før udskiftning af børsten/børsterne, og før adgangspanelerne åbnes. Tag de nødvendige forholdsregler for at forhindre, at hår, smykker eller løstsiddende tøj kommer i klemme i de bevægelige dele. Pas på, hvis maskinen opholder sig i områder med temperaturer under frysepunktet. Vand i opløsnings- eller opsamlingsbeholderne eller i slangerne kan fryse og medføre skader på ventiler og fittings. Skyl igennem med rudevask. Vær forsigtig, når maskinen flyttes i frostvejr. Eventuelt vand i opløsnings-, opsamlings- eller brugtvandstanken samt i slangerne kan fryse og medføre skader på ventiler og fittings. Skyl med sprinklervæske. Batterierne skal tages ud af maskinen, før den kasseres. Batterierne skal bortskaffes sikkert i henhold til de lokale miljøregler. GEM DENNE VEJLEDNING FORM NO BRX 700, BRX 700 EDS- A-3

4 A-4 / DANSK LÆR MASKINEN AT KENDE 1 Låg til opsamlingsbeholderen 2 Låg til opløsningsbeholderen 3 Førersæde 4 Opløsningsbeholderens afløbsslange 5 Greb til justering af rattets hældning 6 Bremsepedal / parkeringsbremse 7 Spraydyser til opløsning 8 Pedal, retning/hastighed 9 Sugesko 10 Køre- og styrehjul 11 Hjuldrevets effektafbryder 12 Styrekredsens effektafbryder 13 Nødstopkontakt / Frakobling af batteri 14 Børstedæk 15 Baghjul 16 Batterirum (under sædet) 17 Opsamlingsblærens svømmerafbryder 18 Sugemotorens filterhus 19 Opsamlingsblære 20 Opløsningsfilter 21 Opsamlingsblærens afløbsslange (bag på maskinen) 22 Maskinens batteristik 23 Betjeningspanel 24 Affaldsbeholder 25 Reguleringsventil til opløsning A-4 - FORM NO BRX 700, BRX 700 EDS

5 DANSK / A-5 BETJENINGSPANEL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R Indikator for børstning OFF Kontakt for børstning OFF Indikator for vedligeholdelsesfunktion Kontakt for vedligeholdelsesfunktion Indikator for genopretningsfunktion Kontakt for genopretningsfunktion Timemålerdisplay Indikator for tilbehørssugning ON / OFF kontakt for tilbehørssugning Tændingskontakt / Tænd/sluk Indikator for batteritilstand Hastighedsvælgerkontakt (rensning / transport) Hastighedsvælgerindikator Hornkontakt Kontakt for sugning Indikator for sugesystem Indikator for opløsningssystem Opløsningskontakt A B C D E F R L Q P O N M I H G K J FORM NO BRX 700, BRX 700 EDS- A-5

6 A-6 / DANSK BESKRIVELSE AF INDIKATORERNE FOR BATTERITILSTAND Indikatorerne for batteristand viser batterisættets relative opladningstilstand. Et fuldt opladet batterisæt viser over 37,6 V uden belastning (2,09 V pr. celle). BRX 700 er udstyret med en lavspændingsafbryder, der slår børstesystemet fra, når batterierne er afladet til deres minimumsniveau. Der er to forskellige afbryderniveauer, der passer til forskellige batterityper. For nærmere oplysninger henvises til servicemanualen. Spændingsniveauerne for de forskellige indikationer er følgende (de viste spændinger repræsenterer spænding under belastning): INDIKATOR SPÆNDINGSNIVEAUER FOR STANDARD AFBRYDERNIVEAU (VED LEVERING) Grøn indikator = fuld opladning ned til 34,00 V Grøn & gul indikator 33,99 V ned til 33,00 V Gul indikator = 32,99 V ned til 32,00 V Gul & rød indikator = 31,99 V ned til 31,50 V Rød indikator = 31,49 V ned til 31,00 V Blinkende rød indikator = under 31,00 V børstesystemet lukker ned. INDIKATOR SPÆNDINGSNIVEAUER FOR ALTERNATIVT AFBRYDERNIVEAU Grøn indikator = fuld opladning ned til 34,50 V Grøn & gul indikator 34,49 V ned til 34,00 V Gul indikator = 33,99 V ned til 33,50 V Gul & rød indikator = 33,49 V ned til 33,00 V Rød indikator = 32,99 V ned til 32,5 V Blinkende rød indikator = under 32,5 V børstesystemet lukker ned. BEMÆRK: Se servicemanualen vedrørende valg af alternativt afbryderniveau. BEMÆRK: Når afbryderniveauet for lav spænding er nået (blinkende rød indikator), skal batterierne genoplades HELT (37,6 V) for at nulstille indikatoren for batteritilstand. Børstesystemet fungerer ikke, før indikatoren er nulstillet. MONTERING AF BATTERIERNE ADVARSEL! Udvis yderste forsigtighed ved arbejde med batterierne. Svovlsyre i batterierne kan medføre svære personskader, hvis den kommer i kontakt med hud eller øjne. Eksplosiv brint udluftes fra batterierne gennem åbninger i batterihætterne. Luften kan antændes af lysbue, gnist eller flamme. Servicearbejde på batterierne * Tag alle smykker af. * Ryg ikke. * Anvend sikkerhedsbriller, gummihandsker eller gummiforklæde. * Arbejd i et område med god ventilation. * Lad ikke værktøjet berøre mere end én batteripol ad gangen. FORSIGTIG! De elektriske komponenter i denne maskine kan blive alvorligt beskadiget, hvis batterierne ikke monteres og tilsluttes korrekt. Batterierne skal installeres af Nilfisk eller af en kvalificeret elektriker. 1 Sæt tændingskontakten (J) på off (O) og tag nøglen ud. Sving låget til batterirummet op (16). 2 Ved hjælp af to hjælpere og en hensigtsmæssig løfterem løftes batterierne omhyggeligt ind i bakken nøjagtig som vist. Brug batterikabel layout som på mærke Se figur 1. Monter batterikablerne som vist og stram møtrikkerne på batteripolerne. 4 Monter batteriskoene og fastgør dem godt på batterikablerne med de medfølgende remme. 5 Tilslut batterisættets stik til maskinstikket (22) og luk lågen til batterirummet. FIGUR 1 A-6 - FORM NO BRX 700, BRX 700 EDS revised 1/09

7 DANSK / A-7 OPFYLDNING AF OPLØSNINGSTANKEN 1 Åben låget til opløsningsbeholderen (2). 2 Lær anvisningerne vedrørende fortynding på kemikaliebeholderen. Beregn den korrekte mængde kemikalie, der skal blandes med 151 liter vand. 3 Hæld den korrekte mængde kemikalie i opløsningsbeholderen og fyld beholderen med varmt vand til 7,62 cm fra beholderåbningens øverste kant. 4 Luk låget til opløsningsbeholderen (2). BEMÆRK! Maskiner af typen EDS kan enten anvendes som almindelige gulvvaskemaskiner med rengøringsmiddel i tanken eller sammen med EDSrengøringsmiddeldispenseren. Hvis du anvender EDS-rengøringsmiddeldispenseren, må du kun komme almindeligt vand i tanken. FORSIGTIG! Brug lavtskummende flydende rengøringsmidler, der er beregnet til tæpperens. Vandtemperaturen må ikke overstige 54,4 C (130 F). FØR BRUG AF BRX 700 Grundig støvsugning af det tæppe, der skal renses, er ikke nødvendigt før brug af BRX 700 automatiske tæpperensere på grund af den indbyggede fejekost og affaldsbeholder. FORVÆDNING AF TÆPPET Forvæd pletter og stærkt befærdede områder før rensning. Brug en håndspray eller en Hudson spray under tryk. Bland forvædningsspray i henhold til kemikaliefabrikantens anvisninger. PLAN FOR RENGØRINGEN Før De begynder at rense tæppet, skal De se på det område, der skal renses, og planlægge arbejdet. Del området ind i sektioner. Lad banerne overlappe hinanden med 5 cm. FORM NO BRX 700, BRX 700 EDS- A-7

8 A-8 / DANSK KLARGØRING OG BRUG AF RENGØRINGSMIDDELSYSTEM (EDS) ALMENE INSTRUKTIONER: Systemet skal drænes for gammelt rengøringsmiddel, hvis du skifter til en ny type rengøringsmiddel. SERVICEBEMÆRKNING! Anbring maskinen over et gulvafløb, før du dræner systemet, da der altid løber en smule rengøringsmiddel ud under dræningen. Dræning i forbindelse med udskiftning af rengøringsmiddel: 1 Afbryd og afmonter rengøringsmiddelindsatsen. 2 Drej hovedafbryderen (J) over på ON. Tryk på dræningsknappen (T), og hold den nede i mindst 3 sekunder. Tryk derefter på knappen til rengøringsopløsning (R) (på maskinens betjeningspanel), og hold den nede under resten af dræningen. Knappen til rengøringsopløsning skal holdes nede, før opløsningsventilen kan åbnes. Knappen skal desuden holdes nede for at sikre, at den aftappede rengøringsopløsning ikke løber tilbage i opløsningsbeholderen. BEMÆRK! Når du har aktiveret dræningsindikatoren (U), begynder et blinkende lys at køre fra venstre mod højre, hvorefter indikatoren afbrydes efter 10 sekunder. Systemet kan normalt drænes i én arbejdsgang. Ugentlig dræning: 1 Afbryd og afmonter rengøringsmiddelindsatsen. Monter og tilslut en indsats fyldt med rent vand. 2 Drej hovedafbryderen (J) over på ON. Tryk på dræningsknappen (T), og hold den nede i mindst 3 sekunder. Tryk derefter på knappen til rengøringsopløsning (R) (på maskinens betjeningspanel), og hold den nede under resten af dræningen. Knappen til rengøringsopløsning skal holdes nede, før opløsningsventilen kan åbnes. Knappen skal desuden holdes nede for at sikre, at den aftappede rengøringsopløsning ikke løber tilbage i opløsningsbeholderen. BEMÆRK! Når du har aktiveret dræningsindikatoren (U), begynder et blinkende lys at køre fra venstre mod højre, hvorefter indikatoren afbrydes efter 10 sekunder. Systemet kan normalt drænes i én arbejdsgang. Rengøringsmiddelbeholderen (AA) er forsynet med en niveauvisningsindikator (BB), der gør det muligt at se, hvor meget rengøringsmiddel der er tilbage i beholderen. Hvis niveauet er ved at nærme sig bunden af indikatoren, skal beholderen genopfyldes eller udskiftes. Generel brug: Indsprøjtningssystemet til rengøringsmiddel aktiveres, når du aktiverer hovedafbryderen (J), men der afgives ikke noget rengøringsmiddel, før børstesystemet aktiveres, og pedalen (8) skubbes fremad. Du kan indstille tilførselshastigheden for rengøringsopløsning i tilstandene Vedligeholdelse eller Genopretning. Du kan ændre tilførselshastigheden for rengøringsopløsning ved at trykke på knappen til vedligeholdelsestilstand (D) for at reducere tilførselshastigheden eller knappen til genopretningstilstand (F) for at forøge tilførselshastigheden. Tilførselshastigheden for rengøringsmiddel stiger eller falder i takt med hastigheden for rengøringsopløsning, men blandingsforholdet forbliver det samme. Under børstningen kan du altid deaktivere rengøringsmiddelsystemet ved at trykke på tænd/sluk-knappen til rengøringsmiddel (S), så børstningen kun foregår med vand. SERVICEBEMÆRKNING: Følg anvisningerne under Ugentlig dræning ovenfor, hvis maskinen skal opbevares i længere tid, eller hvis du ikke længere ønsker at anvende indsprøjtningssystemet til rengøringsmiddel. Kemikalier med høj viskositet kan påvirke doseringens præcision. SPECIFIKKE INSTRUKTIONER FOR ÉNGANGSPATRONER: Fjern hætten (CC) og placer indsatsen i rensemiddelfaget. Monter hætten med pulveriseret rengøringsmiddel (DD) som vist. SPECIFIKKE INSTRUKTIONER FOR ÉNGANGSINDSATSER: Fyld rengøringsmiddelindsatsen med maksimalt 1,25 gallons (4,73 liter) rengøringsmiddel. SERVICEBEMÆRKNING! Tag rengøringsmiddelindsatsen ud af beholderen før påfyldning for at undgå at spilde rengøringsmiddel på maskinen. Hvis du anvender flere rengøringsmidler, anbefales det at bruge separate indsatser. Rengøringsmiddelindsatserne er forsynet med en hvid etiket, hvor du kan skrive navnet på rengøringsmidlet, så du ikke risikerer at blande dem sammen. Rengøringsmiddelindsatsen er forsynet med en magnetskyder (EE) i den ene ende, der kan bruges til indstilling af det korrekte blandingsforhold i henhold til angivelserne på flasken med rengøringsmiddel. Skub magnetskyderen (EE) til den ønskede position på mærket til angivelse af blandingsforhold (FF). Når der isættes en ny indsats, fjernes hætten (CC) og indsatsen placeres i rensemiddelfaget. Monter hætten med pulveriseret rengøringsmiddel (DD) som vist. A-8 - FORM NO BRX 700, BRX 700 EDS revised 3/06

9 DANSK / A-9 RENGØRINGSSYSTEM (EDS) S V T U AA BB revised 3/06 FORM NO BRX 700, BRX 700 EDS- A-9

10 A-10 / DANSK BETJENING AF MASKINEN ADVARSEL! Sørg for at forstå betjeningsgrebene og deres funktioner. På ramper eller skråninger undgås pludselige stop, når maskinen er belastet. Undgå meget skarpe drejninger. Kør langsomt ned ad bakker. Foretag kun rengøring på vej op ad rampen. Rensning Følg vejledningen i afsnittet Klargøring af maskinen i denne manual. 1 Fra førersædet justeres rattet til en komfortabel stilling ved hjælp af justeringsgrebet (5). 2 Sæt tændingskontakten (J) på ON (I). Så vises betjeningspanelets indikatorer, se indikator for batteritilstand (K) og timemåler (G). 3 Udløs parkeringsbremsen (6). Maskinen transporteres til arbejdsområdet ved at trykke jævnt med foden foran på pedalen (8) for at køre fremad eller bag på pedalen for at bakke. Trykket på pedalen varieres for at opnå den ønskede hastighed. 4 Tryk enten på knappen for Vedligeholdelsesfunktion (D) eller knappen for Genopretningsfunktion (F) for at aktivere børstesystemet. Bemærk: se afsnittet Funktionel beskrivelse af betjeningsgreb for at få en mere detaljeret forklaring på disse og andre af betjeningspanelets funktioner. BEMÆRK (modellerne EDS): Rengøringsmiddelsystemet aktiveres som standard, når du aktiverer hovedafbryderen (J) (positionen ON) (I). Aktiveringsindikatoren til rengøringsmiddel (V) lyser op, når rengøringsmiddelsystemet aktiveres. Du kan deaktivere rengøringsmiddelsystemet ved at trykke på tænd/sluk-knappen til rengøringsmiddel (S). Når du tænder for systemet, tilføres der rengøringsmiddel, hver gang der tilføres rengøringsopløsning. 5 Ved valg af enten knappen for vedligeholdelsesfunktionen (D) eller knappen for genopretningsfunktionen (F) sænkes børstedæk og sugesko automatisk ned til gulvet. Maskinens skrubbebørster begynder at rotere, og opløsningstilførslen aktiveres, når pedalen (8) aktiveres. BEMÆRK: Når maskinen køres baglæns, spredes der ikke opløsning. Børstedækket kan programmeres til at hæve sig under bakning. Lad en uddannet servicetekniker se i servicemanualen, hvordan denne funktion udføres. 6 Begynd rengøringen ved at køre maskinen fremad i en lige linie ved normal ganghastighed og lad banerne overlappe med mm. Sæt opløsningskontakten (R) på OFF før vending for at sikre, at opløsningen suges helt ud af tæppet. Justér om nødvendigt maskinens hastighed i overensstemmelse med tæppets tilstand. Hvis der kun kommer lidt eller slet ingen væske ind i opsamlingsblæren, kan opløsningsbeholderen være tom. Fyld igen opløsningstanken med vand og den korrekte mængde rengøringskemikalie. 7 Opsamlingsbeholderen har en automatisk svømmerafbryder, der forhindrer, at der kommer opløsning i sugesystemet, når opsamlingsblæren er fyldt. Når svømmerkobleren aktiveres, deaktiverer styresystemet børste- og vakuumsystemet samt rengøringsopløsnings- og rengøringsmiddelsystemerne (modellerne EDS). Displayet for timemåler (G) viser FULL. For at slette indholdet på displayet skal du trykke på knappen til deaktivering af børster (B), knappen til vedligeholdelsestilstand (D) eller knappen til genopretningstilstand (F). Når svømmeren lukker, skal opsamlingsbeholderen tømmes. Maskinen kan ikke opsuge vand, når svømmerkobleren er lukket. BEMÆRK! Hvis det gentagne gange indikeres, at tanken er fuld, selvom det ikke er tilfældet, kan den automatiske svømmerkobler deaktiveres. Lad en uddannet servicetekniker udføre denne opgave. 8 Når operatøren ønsker at holde op med at rense, eller når opsamlingsblæren er fyldt, trykkes én gang på kontakten for børster OFF (B). Derved standses børsterne og tilførslen af opløsning automatisk, og børstedækket hæves. BEMÆRK: Sugesystemet afbrydes efter en 10 sekunders forsinkelse. Dette er for at eventuelt resterende vand i opsamlingsslangen kan blive ført til opsamlingsblæren. 9 Kør maskinen til et sted, der er beregnet til bortskaffelse af spildevand, og tøm opsamlingsblæren. Beholderen tømmes ved at trække afløbsslangen (21) ud fra opbevaringsstedet, tage proppen af (hold slangens ende over vandstanden i beholderen for at undgå pludselig, ukontrolleret udstrømning af spildevand). Fyld opløsningsbeholderen ingen og fortsæt rengøringen. BRUG AF TILBEHØR Trin, der skal følges, når maskinen udstyres med det tilbehør til fin- eller møbelrengøring. 1 Kobl opsamlingsslangen fra ved Y-samlingen, der fører til sugeskoene. Slut kobler og slange fra egnede vådsugningsdele til opsamlingsslangen. 2 Sæt opløsningsforbindelsen på tilbehørsåbningen, der sidder bag på maskinens kabinet. (et teleskopsæt kan fås som ekstraudstyr hos Nilfisk). 3 Sæt tændingskontakten (J) på ON og tryk derefter på knappen for sugning med tilbehør (I). Sugemotoren kører konstant, indtil der trykkes på kontakten igen for at slå motoren FRA. BEMÆRK: Hvis displayet flere gange viser fyldt, selv om beholderen ikke er fyldt, kan den automatiske svømmerafbryder deaktiveres. Lad en uddannet servicetekniker se servicemanualen, før denne funktion udføres. A-10 - FORM NO BRX 700, BRX 700 EDS revised 3/06

11 DANSK / A-11 EFTER BRUG 1 Efter rengøringen trykkes to gange på kontakten for børster Off (B). Dette vil automatisk hæve, tilbagetrække og standse alle maskinsystemer (børste, sugning & opløsning). Kør derefter maskinen til et serviceområde for daglig vedligeholdelse og vurdering af andre servicebehov. 2 For at tømme opløsningsbeholderen tages afløbsslangen for opløsning (4) af opbevaringsklemmen. Led slangen til et sted, der er beregnet til bortskaffelse og tag proppen ud. Skyl beholderen med rent vand. 3 Opsamlingsbeholderen tømmes ved at tage afløbsslangen til opsamlingsblæren (21) ud fra dens opbevaringssted. Ret slangen mod et sted, der er beregnet til bortskaffelse af spildevand, og tag proppen af (hold slangens ende over væskestanden i beholderen for at undgå pludselig, ukontrolleret udstrømning af spildevand). Skyl spildevandsblæren (19) med rent vand. 4 Afmonter børsten/børsterne, skyl med varmt vand og fjern eventuelt ophobede tråde, hår eller tæppefibre. 5 Tag opsamlingsslangen af opsamlingsbeholderen og skyl med varmt vand for at vaske eventuelt affald ud af opsamlingsslangen / sugeskosamlingen. 6 Tag affaldsbeholderen på BRX 700 af og rengør den grundigt. Afmonter den fra maskinens venstre eller højre side ved at løfte beholderen op og vippe den fremad og derefter trække den ud. 7 Kontrollér vedligeholdelsesplanen herunder, og udfør eventuel nødvendig vedligeholdelse, før maskinen sættes til opbevaring. VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEDLIGEHOLDELSESOPGAVE Daglig Ugentlig Månedlig Årlig Opladning af batterier Check / rengør beholdere & slanger Check/rengør/motorbørste/-børster Check/rengør sugesko Check / rengør vakuum svømmerafbryderen Check/rengør sugemotorens skumfilter/-filtre Tøm affaldsbeholderen (fejemodeller) Rens spraydyser Check væskestand i alle battericeller Inspicer børstedækkets skørter Inspicer og rengør opløsningsfilteret Check fod-/parkeringsbremsen for slid & justering Dræn rengøringssystemet (kun modellerne EDS) Smøring - smørefittings * Check kulbørster * Lad Nilfisk checke sugemotorens kulbørster en gang om året eller efter 300 driftstimer. Børster og drivmotors kulbørster kontrolleres for hver 350 timer eller én gang om året. BEMÆRK: Se mere detaljerede oplysninger om vedligeholdelse og servicereparationer i Servicemanualen. 8 Opbevar maskinen indendørs rent og tørt. Må ikke udsættes for frost. Lad beholderne være åbne for at lufte dem ud. 9 Drej tændingskontakten (J) på OFF (O) og tag nøglen ud. VEDLIGEHOLDELSE AF SUGESKO Check sugeskoene daglig, de kan afmonteres for at lette rengøringen, se Afmontering af sugesko. Fjern eventuelt ophobede tråde, hår eller tæppefibre. VEDLIGEHOLDELSE AF SPRAYDYSER Afmonter spraydyserne en gang om ugen. Læg dyserne i blød natten over i en blanding af eddike og vand for at fjerne aflejring af rengøringskemikalier. SMØRING AF MASKINEN Én gang om måneden pumpes en smule fedt ind i hver smørefitting på maskinen, til der siver fedtstof ud omkring lejerne. Smørefittings findes følgende steder: Styrehjulsakslens universalled Èn gang om måneden påføres let maskinolie for at smøre: Styrekæden Generelle vippepunkter for børstedæksforbindelsen RENGØRING AF SUGEMOTORENS FILTRE Rengør sugemotorens filtre daglig med trykluft. Meget snavsede filtre vaskes med varmt sæbevand og skylles grundigt med rent vand. Lad filtrene tørre helt, før de monteres i maskinen igen. NOTE VEDRØRENDE VEDLIGEHOLDELSE: Hav et ekstra sæt filtre ved hånden, der kan bruges, medens det første sæt tørrer. VEDLIGEHOLDELSE AF MOTORDREVET BØRSTE Check børsten/børsterne daglig. Fjern eventuelt ophobede tråde, hår eller tæppefibre. Check børstehårenes længde. Lad en servicetekniker udskifte børsten/børsterne, når børstehårene er slidt ned til 12,7 mm. revised 3/06 FORM NO BRX 700, BRX 700 EDS- A-11

12 A-12 / DANSK AFMONTERING AF BØRSTEN/BØRSTERNE 1 Sæt tændingskontakten (J) på OFF. 2 Løsn de sorte greb (A) oven på mellemhjulsenheden og afmonter mellemhjulsenheden. Før børsten ud af børstedækhuset. 3 Børsten monteres igen ved at lade den glide ind i huset, løfte den let, skubbe og dreje den, til den sidder. BEMÆRK: Sørg for, at hullerne (B) for enden af børsten passer med og hviler godt på drivtapperne på drivenheden. Monter mellemhjulsenheden og stram det sorte greb (A). AFMONTERING AF SUGESKOENE 1 Sæt tændingskontakten (J) på OFF. 2 Løsn det sorte greb (D) bag på børstedækket. Løft stangen (E) op og afmonter den. Lad sugeskoen glide ud af skostøttesvejsningen (F). Proceduren er den samme for begge sugesko. 3 Montagen sker i den modsatte rækkefølge. OPLADNING AF BATTERIERNE Batterierne oplades hver gang maskinen bruges, eller når batteristandsmåleren (K) viser en gul, rød eller blinkende rød indikator. Sådan oplades batterierne 1 Tryk på kontakten til frakobling af batteriet (13). 2 Åben lågen til batterirummet (16) for at sørge for korrekt ventilation. 3 Skub stikket fra opladeren i batteristikket (22). 4 Følg anvisningerne på batteriladeren. 5 Check væskestanden i alle battericeller efter opladning af batterierne. Tilsæt om nødvendigt destilleret vand for at bringe væskestanden op til bunden af påfyldningsslangerne. ADVARSEL! Fyld ikke batterierne før opladning. Oplad kun batterierne i et område med god ventilation. Ryg ikke under servicearbejder på batterierne. FORSIGTIG! Undgå at beskadige gulvfladerne ved altid at tørre vand og syre op fra batteriets overflade efter opladningen. CHECK AF BATTERIETS ELEKTROLYTSTAND Check elektrolytstanden på batterierne mindst en gang om ugen. Efter opladning af batterierne afmonteres udluftningshætterne, og væskestanden i hver battericelle checkes. Fyld batterierne med destilleret vand til bunden af påfyldningsslangerne. Batterierne må ikke overfyldes! FORSIGTIG! Der kan komme syre på gulvet, hvis batterierne overfyldes. Stram udluftningshætterne. Hvis der er syre på batterierne, vaskes batteriernes overside med en opløsning af tvekulsurt natron og vand (2) spiseskefulde tvekulsurt natron til 1 liter vand. A-12 - FORM NO BRX 700, BRX 700 EDS

13 DANSK / A-13 GENEREL FEJLSØGNING PÅ MASKINEN Problem Mulig årsag Afhjælpning Dårlig vandsugning Opsamlingsblæren er fyldt Tøm opsamlingsblæren Opsamlingsblærens afløbsslange er læk Pakskiven på opsamlingsbeholderens låg er utæt Der sidder affald fast i sugeskoene Sugeslangen tilstoppet Skumfilterlåget sidder ikke korrekt Sæt afløbsslangens hætte korrekt på eller udskift den Udskift pakskiven / sæt låget rigtigt på Rengør sugeskoene Fjern affaldet Placer låget korrekt Dårlig rensefunktion Slidt(e) børste/børster Roter eller udskift børsten/børsterne Forkert rengøringskemikalie Maskinen køres for hurtigt Kontakt Nilfisk Kør langsommere Utilstrækkelig tilførsel af opløsning Opløsningsbeholderen er tom Fyld opløsningsbeholderen eller ingen opløsning Tilstoppede opløsningsslanger eller Skyl slanger, og rengør ventiler, filter eller spraydyser opløsningsfilter & spraydyser Styreventilen for opløsning er lukket Opløsningsmagnetventiler Sæt styreventilens håndtag i positionen åben Rengør eller udskift ventilerne Maskinen kører ikke Nødstop udløst Tilslut batteristik igen Sikkerhedsafbryder i operatørsædet Hovedsystemstyring Check for åben kreds og udskift Check for fejlkoder (se servicemanualen) 10 Amp. effektafbryder udløst Check for kortslutning & nulstil Ingen FWD/REV hjuldrev Drivsystemets hastighedskontrol Check for fejlkoder (se servicemanualen) 45 Amp. effektafbryder udløst Check for overbelastning af drivmotor Nødstop udløst Tilslut batteristik igen Sugning afbrydes og displayet viser Tilstoppet sugeslange(r) Fjern affald FULL, når opsamlingsblæren ikke er fyldt Sugning af store mængder vand Kør langsommere eller deaktiver automatisk afbryderfunktion ved høj kørehastighed (se servicemanualen) Dårlig fejning Affaldsbeholder fyldt Tøm og rens beholder Ingen tilførsel af rengøringsmiddel (kun modellerne EDS). Slidte børster Børstehårene er skæve Tøm rengøringsmiddelindsatsen. Tilførselsslangen er tilstoppet eller bøjet. Tætningshætten til rengøringsmiddelindsatsen slutter ikke tæt. Magnetskyderen til indstilling af blandingsforhold mangler. Kredsløbet til rengøringsmiddelpumpen er afbrudt eller vender forkert. Udskift børsterne Drej børsterne Fyld rengøringsmiddelindsatsen. Dræn systemet, og ret slangerne ud for at afhjælpe blokeringen. Genmonter tætningshætten. Udskift skyderen. Tilslut kredsløbet. revised 3/06 FORM NO BRX 700, BRX 700 EDS- A-13

14 A-14 / DANSK TEKNISKE SPECIFIKATIONER (som monteret og afprøvet på enheden) Model BRX 700, BRX 700 EDS Model nr , Strøm A 65 Spænding, batterier V 36V Batterikapacitet Ah 238 Beskyttelsesgrad IPX3 Lydeffektniveau (IEC : 2002 Ændring. 1:2005, ISO 3744) db(a)/20μpa 73 Bruttovægt lbs / kg 1570 / 712 Vibrationer i håndgreb (ISO ) m/s 2 <2,5m/s 2 Vibrationer i sæde (EN 1032) m/s 2 <0,5m/s 2 Kørsel på skråninger Transport 14% (8 ) Rengøring 10% (6 ) A-14 - FORM NO BRX 700, BRX 700 EDS revised 1/09

15

16 B-2 / NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE side Innledning... B-2 Forsiktighetsregler og advarsler... B-3 Bli kjent med maskinen... B-4 Kontrollpanel... B-5 Klargjøre maskinen for bruk Beskrivelse av indikatorer for batteritilstand... B-6 Installere batteriene... B-6 Fylle oppløsningstanken... B-7 Forhåndsspraye teppet... B-7 Plan for rengjøring... B-7 Rengjøringssystem (EDS)... B-8-9 Betjening av maskinen... B-10 Bruke tilbehør... B-10 Etter bruk... B-11 Vedlikeholdsplan... B-11 Vedlikehold av oppsugingssko... B-11 Vedlikehold av spraymunnstykket... B-11 Smøring av maskinen... B-11 Rengjøring av sugemotorfiltrene... B-11 Vedlikehold av den motordrevne børsten... B-11 Fjerne børsten(e)... B-12 Fjerne oppsugingssko... B-12 Lade opp batteriene... B-12 Kontrollere elektrolyttnivået i batteriene... B-12 Feilsøking... B-13 Tekniske spesifikasjoner... B-14 INNLEDNING Denne håndboken hjelper deg å få maksimalt utbytte av Nilfisk BRX 700-maskinen. Les den grundig før du tar i bruk maskinen. Merk: Tall i fet skrift og parentes henviser til et element som illustreres på side B4-B5. Dette produktet er bare ment for kommersiell bruk. RESERVEDELER OG SERVICE Reparasjoner som måtte bli nødvendig, skal utføres hos et autorisert Nilfisk Servicesenter, som har fabrikkopplært servicepersonell og lagerfører et utvalg av originale Nilfisk-reservedeler og -tilbehør. Ta kontakt med NILFISK-forhandleren som er oppgitt nedenfor, hvis du trenger service eller reservedeler. Vennligst oppgi modell- og serienummer ved henvendelse. (Forhandler fester serviceetikett her.) MERKEPLATE Maskinens modellnummer og serienummer finner du på merkeplaten på maskinen. Denne informasjonen behøves ved bestilling av reservedeler til maskinen. Noter maskinens modell- og serienummer i feltene nedenfor slik at du har dem tilgjengelig i fremtiden. MODELLNUMMER SERIENUMMER PAKKE UT MASKINEN Når maskinen leveres, bør transportkassen og maskinen straks kontrolleres i tilfelle skader. I tilfelle synlige skader, må transportkassen tas vare på slik at den kan kontrolleres. Ta straks kontakt med Nilfisk Kundeservice hvis du vil kreve erstatning for transportskade. Når du har fjernet kartongen, skjærer du over plaststroppene og fjerner treklossene ved hjulene. Bruk en rampe for å rulle maskinen ned fra pallen og på gulvet. B-2 - FORM NO BRX 700, BRX 700 EDS revised 3/06

17 NORSK / B-3 FORSIKTIGHETSREGLER OG ADVARSLER SYMBOLER Nilfisk bruker symbolene nedenfor til å advare om mulige farlige situasjoner. Les denne informasjonen nøye, og ta nødvendige forholdsregler for å beskytte personer og eiendom. FARE! Brukes til å varsle om overhengende fare som kan føre til alvorlig personskade eller død. ADVARSEL! Brukes til å advare om situasjoner som kan føre til alvorlig personskade. FORSIKTIG! Brukes til å advare om situasjoner som kan føre til lettere personskade eller skade på maskinen eller annen eiendom. Les alle instrukser grundig før du tar maskinen i bruk. GENERELLE SIKKERHETSANVISNINGER Bestemte forsiktighetsregler og advarsler er inkludert for å varsle deg om potensiell fare for skade på maskinen eller mulighet for personskade. ADVARSEL! Denne maskinen skal bare betjenes av personer med nødvendig opplæring og tillatelse. Ved kjøring på ramper eller skrånende flater må bråstopp unngås når maskinen er lastet. Unngå skarpe og brå svinger. Kjør med lav hastighet ned skråninger. Rengjøring skal bare foretas under kjøring oppover rampen. Sørg for at gnister, åpen ild og rykende materialer ikke kommer i kontakt med batteriene. Eksplosive gasser utskilles under normal drift. Ved opplading av batteriene dannes høyeksplosiv hydrogengass. Lad bare opp batteriene på steder med god ventilasjon, og unna åpen flamme. Ikke røyk under lading av batteriene. Fjern alle løse smykker når du arbeider i nærheten av elektriske komponenter. Slå nøkkelbryteren av (O) og kople fra batteriene før du utfører vedlikehold eller annet arbeid på elektriske komponenter. Arbeid aldri under en maskin uten at den er trygt støttet opp av sikkerhets blokker eller stillaser. Bruk ikke brennbare rengjøringsmidler, og bruk ikke maskinen i nærheten av slike midler. Maskinen må ikke brukes i områder hvor det finnes antennbare væsker. Ikke vask denne maskinen med høytrykksspyler. FORSIKTIG! Denne maskinen er ikke godkjent for bruk på offentlig vei eller gangstier. Denne maskinen er ikke egnet for oppsamling av helsefarlig støv. Når maskinen brukes, skal føreren passe på at tredjepart, og især barn, ikke utsettes for fare. Før noen servicefunksjon foretas, skal all informasjon som gjelder funksjonen, være grundig lest og forstått. Ikke etterlat maskinen uten tilsyn uten at du først har slått av nøkkelbryteren (O), fjernet nøkkelen og satt på parkeringsbremsen. Slå av nøkkelbryteren av (O) før børstene skiftes og før eventuelle atkomstpaneler åpnes. Vær forsiktig slik at ikke hår, smykker eller løse klær setter seg fast i bevegelige deler. Vær forsiktig ved forflytting av maskinen ved temperaturer under frysepunktet. Vann som befinner seg i oppløsnings- eller oppsamlingstanken eller i slangene, kan fryse og føre til skade på ventiler og rørdeler. Skyll med vindusspylervæske for å motvirke dette. Batteriene må tas ut av maskinen før maskinen avhendes. Avhending av batterier skal utføres i henhold til gjeldene lokale miljøforskrifter. TA GODT VARE PÅ DISSE INSTRUKSENE FORM NO BRX 700, BRX 700 EDS - B-3

18 B-4 / NORSK BLI KJENT MED MASKINEN 1 Deksel for oppsamlingstank 2 Påfyllingsdeksel for oppløsningstank 3 Førersete 4 Dreneringsslange for oppløsningstank 5 Justeringsknott for rattstilling 6 Bremsepedal / parkeringsbrems 7 Sprederdyser for oppløsning 8 Kjørepedal for retnings- og hastighetskontroll 9 Oppsugingssko 10 Fremdrifts- og styrehjul 11 Kretsbryter for hjuldrift 12 Kretsbryter for kontrollkrets 13 Nødstoppbryter/batteriutkobling 14 Børsteplate 15 Bakhjul 16 Batterirom (under setet) 17 Oppsamlingsblærens flottørbryter 18 Filterhus for sugemotor 19 Oppsamlingsblære 20 Oppløsningsfilter 21 Dreneringsslange for oppsamlingsblære (bak på maskinen) 22 Kobling til maskinens batteri 23 Kontrollpanel 24 Avfallsbeholder 25 Kontrollventil for oppløsning B-4 - FORM NO BRX 700, BRX 700 EDS

19 NORSK / B-5 KONTROLLPANEL A Indikator for skuring AV B Bryter for skuring AV C Indikator for vedlikeholdsmodus D Bryter for vedlikeholdsmodus E Indikator for gjenopprettingsmodus F Bryter for gjenopprettingsmodus G Display for timeteller H Indikator for oppsugingstilbehør I PÅ/AV-bryter for oppsugingstilbehør J Nøkkelbryter / hovedstrømbryter K Indikator for batteritilstand L Hastighetsbryter (rensing / transport) M Hastighetsindikator N Hornbryter O Vakuumbryter P Indikator for sugesystemet Q Indikator for oppløsningssystemet R Oppløsningsbryter A B C D E F R L Q P O N M I H G K J FORM NO BRX 700, BRX 700 EDS - B-5

20 B-6 / NORSK BESKRIVELSE AV INDIKATORER FOR BATTERITILSTAND Indikatorene for batteritilstand gir en relativ angivelse av hvor mye strøm det er igjen i batterienheten. En fullt oppladet batterienhet har en spenning på over 37,6 V når det ikke belastes (2,09 V per celle). BRX 700-maskinen er utstyrt med en utkoblingsfunksjon for lav spenning som slår av skuresystemet når batterispenningen når et minimumsnivå. Utkoblingsfunksjonen har to ulike utkoblingsnivåer, tilpasset forskjellige batterityper. Se vedlikeholdshåndboken for nærmere informasjon. De ulike indikatorene angir følgende spenningsnivåer (spenningsverdiene angir spenning under belastning): SPENNINGSNIVÅINDIKATORER FOR STANDARD UTKOBLINGSNIVÅ (FRA FABRIKKEN) Grønn indikator = fullt oppladet ned til 34,0 V Grønn og gul indikator = 33,99 V ned til 33,0 V Gul indikator = 32,99 V ned til 32,0 V Gul og rød indikator = 31,99 V ned til 31,5 V Rød indikator = 31,49 V ned til 31,0 V Blinkende rød indikator = mindre enn 31,0 V skuresystemet vil bli slått av. SPENNINGSNIVÅINDIKATORER FOR ALTERNATIVT UTKOBLINGSNIVÅ Grønn indikator = fullt oppladet ned til 34,5 V Grønn og gul indikator = 34,49 V ned til 34,0 V Gul indikator = 33,99 V ned til 33,5 V Gul og rød indikator = 33,49 V ned til 33,0 V Rød indikator = 32,99 V ned til 32,5 V Blinkende rød indikator = mindre enn 32,5 V skuresystemet vil bli slått av. MERK: Se vedlikeholdshåndboken for valg av alternativt utkoblingsnivå. MERK: Når utkoblingsnivået for lav spenning er nådd (blinkende rød indikator), må batteriene lades HELT opp (37,6 V) for at indikatoren for batteritilstand skal bli tilbakestilt. Skuresystemet vil ikke fungere før denne indikatoren er tilbakestilt. INSTALLERE BATTERIENE ADVARSEL! Vær ytterst forsiktig under arbeid med batterier. Svovelsyren i batterivæsken kan gjøre stor skade hvis den kommer i kontakt med hud eller øyne. Eksplosiv hydrogengass skilles ut fra batteriene gjennom åpninger i batteridekslene. Denne gassen kan antennes av gnister, lysbuer eller flammer. Ved vedlikehold av batterier: * Fjern alle smykker. * Ikke røyk. * Bruk vernebriller, gummihansker og et gummiforkle. * Arbeid på et sted med god ventilasjon. * Ikke la verktøy berøre mer enn én batteripol av gangen. FORSIKTIG! Elektriske komponenter i denne maskinen kan påføres stor skade hvis ikke batteriene installeres og tilkobles korrekt. Batteriene bør bare installeres av Nilfisk eller en kvalifisert elektriker. FIGUR 1 1 Drei nøkkelbryteren (J) til stilling AV (O), og ta ut nøkkelen. Åpne deretter dekselet over batterirommet (16). 2 Bruk to (2) personer og en egnet løftestropp, og løft batteriene forsiktig inn i batterirommet nøyaktig som vist. Bruk plakat for plassering av batterikabler. 3 Se figur 1. Installer batterikablene som vist, og trekk til mutrene på batteripolene. 4 Installer batteriskoene, og fest disse godt til batterikablene med de medfølgende kabelstripsene. 5 Koble batteripakkekontakten til maskinkontakten (22), og lukk dekselet over batterirommet. B-6 - FORM NO BRX 700, BRX 700 EDS revised 1/09

21 FYLLE OPPLØSNINGSTANKEN 1 Ta av påfyllingsdekselet for oppløsningstanken (2). 2 Les instruksene for utblanding på kjemikaliebeholderen. Beregn deretter riktig mengde kjemikalie for utblanding med 151 liter vann. 3 Fyll riktig kjemikaliemengde på oppløsningstanken, og fyll opp tanken med varmt vann til 7,62 cm (3 tommer) fra tankåpningen. 4 Sett på påfyllingsdekselet for oppløsningstanken (2). NORSK / B-7 MERK: Maskiner med EDS kan enten benyttes på konvensjonell måte med rengjøringsmiddel blandet i tanken, eller så kan fordelingssystemet for rengjøringsmiddel, EDS benyttes. Når du benytter fordelingssystemet EDS må du ikke blande rengjøringsmiddel i tanken. Isteden må du benytte rent vann. FORSIKTIG! Bruk lavtskummende, flytende rengjøringsmidler som er beregnet på rengjøring av tepper. Vanntemperaturen må ikke overskride 130 grader fahrenheit (54.4 grader celsius). FØR BRUK AV BRX 700 Grundig støvsuging av teppet er ikke nødvendig hvis du bruker den automatiske BRX 700-tepperenseren, ettersom disse maskinene er utstyrt med en innebygd feiebørste og avfallsbeholder. FORHÅNDSSPRAYE TEPPET Forhåndsspray flekker og områder som belastes mye, før rensing. Bruk en håndholdt sprayflaske eller en trykkbeholder med spray av typen Hudson. Bland sprayen i samsvar med den kjemiske produsentens instrukser. PLAN FOR RENGJØRING Undersøk området som skal rengjøres, og planlegg arbeidet før du setter i gang rengjøringen. Del opp området i flere felt. Overlapp hver passering med 5 cm. FORM NO BRX 700, BRX 700 EDS - B-7

22 B-8 / NORSK KLARGJØRING OG BRUK AV RENGJØRINGSSYSTEMET (EDS) VANLIGE INSTRUKSJONER: Systemet må tømmes for det forrige rengjøringsmiddelet når du bytter til annen type middel. VEDLIKEHOLDSMERKNADER: Sett maskinen over et avløp før du tømmer den, da en liten mengde rengjøringsmiddel vil kunne bli tømt ut i løpet av prosessen. Tømming når du skal bytte kjemikalier: 1 Koble fra kassetten med rengjøringsmiddelet, og ta den ut. 2 Slå nøkkelbryteren (J) PÅ. Trykk og hold tømmebryteren (T) nede i minst 3 sekunder, trykk deretter og hold oppløsningsbryteren (R) nede (på hovedmaskinens kontrollpanel) så lenge tømmingen pågår. Du må holde oppløsningsbryteren nede for å åpne oppløsningsventilen og hindre at det tømte vaskemiddelet renner tilbake inn i oppløsningstanken. MERK: Når den er aktivert, vil tømmeindikatoren (U) begynne å blinke fra høyre til venstre, og slå seg av etter 10 sekunder. Normalt er en tømmerunde nok til å tømme systemet helt. Ukentlig tømming: 1 Koble fra kassetten med rengjøringsmiddelet og ta den ut. Installer og koble til en kassett fylt med rent vann. 2 Slå nøkkelbryteren (J) PÅ. Trykk og hold tømmebryteren (T) nede i minst 3 sekunder, trykk deretter og hold oppløsningsbryteren (R) nede (på hovedmaskinens kontrollpanel) så lenge tømmingen pågår. Du må holde oppløsningsbryteren nede for å åpne oppløsningsventilen og hindre at det tømte vaskemiddelet renner tilbake inn i oppløsningstanken. MERK: Når den er aktivert, vil tømmeindikatoren (U) begynne å blinke fra høyre til venstre, og slå seg av etter 10 sekunder. Normalt er én tømmerunde nok til å tømme systemet helt. Boksen for rengjøringsmiddelet (AA) har en synlig mengdeanviser (BB), slik at du kan holde rede på hvor mye rengjøringsmiddel som er igjen i kassetten. Når nivået med rengjøringsmiddel nærmer seg bunnen av denne indikatoren, er det på tide å fylle på eller bytte ut kassetten. Generell bruk: Fordelingssystemet for rengjøringsmiddel slås på når nøkkelbryteren (J) slås på, men det fordeles ingen rengjøringsmidler før skuresystemet aktiveres, og kjørepedalen (8) dyttes fremover. Oppløsningsstrømmen bestemmes av modusene vedlikehold eller gjenoppretting. Oppløsningsmengden kan endres ved å trykke bryteren for vedlikeholdsrensemodus (D) for redusert mengde, eller bryteren for gjenopprettingsrensemodus (F) for økt mengde. Mengden rengjøringsmiddel øker eller reduseres sammen med oppløsningsmengden, men forholdet rengjøringsmiddel forblir det samme. Under skuring kan rengjøringssystemet bli slått av til en hver tid ved å trykke på av/på-bryteren for rengjøringsmiddel (S), slik at du kan skure med bare vann. VEDLIKEHOLDSMERKNADER: Føl instruksjonene for Ukentlig tømming ovenfor hvis maskinen skal lagres i en lengre periode, eller hvis du planlegger å ikke bruke fordelingssystemet for rengjøringsmiddel lengre. Kjemikalier med høy viskositet kan påvirke nøyaktigheten til doseringen. ENGANGSKASSETTER: SPESIFIKKE INSTRUKSJONER: Fjern lokket (CC) og plasser kassetten i boksen for rengjøringsmiddel. Installer luftforseglingshetten (DD) som vist. FLERGANGSKASSETTER: SPESIFIKKE INSTRUKSJONER: Fyll oppløsningstanken med maksimum 4,73 liter (1,25 gallons) rengjøringsmiddel. VEDLIKEHOLDSMERKNADER: Fjern kassetten med rengjøringsmiddelet fra boksen for rengjøringsmiddel før du fyller den, slik at du unngår å søle rengjøringsmiddel på maskinen. Det anbefales at en separat kassett benyttes for hvert rengjøringsmiddel. Rengjøringskassettene har hvite etiketter, slik at du kan skrive rengjøringsmiddelets navn på hver kassett for å unngå å blande kassettene. Rengjøringskassetten har en magnetisk skyver (EE) på den ene siden som du må sette til korrekt oppløsningsforhold i henhold til oppløsningsinstruksjonene på produsentens flaske. Trykk glidemagneten (EE) til ønsket stilling på skalaen for utblandingsforhold av rengjøringsmiddel (FF). Når du installerer en ny kassett, må du fjerne lokket (CC) og plassere kassetten i boksen for rengjøringsmiddel. Installer luftforseglingshetten (DD) som vist. B-8 - FORM NO BRX 700, BRX 700 EDS revised 3/06

23 NORSK / B-9 RENGJØRINGSSYSTEM (EDS) S V T U AA BB revised 3/06 FORM NO BRX 700, BRX 700 EDS - B-9

24 B-10 / NORSK BRUK AV MASKINEN ADVARSEL! Forsikre deg om at du har forstått betjeningskontrollene og vet hvordan de virker. Ved kjøring på ramper eller skrånende flater må bråstopp unngås når maskinen er lastet. Unngå skarpe og brå svinger. Kjør med lav hastighet ned skråninger. Rengjøring skal bare foretas under kjøring oppover rampen. Rensing: Følg instruksjonene i avsnittet Klargjøre maskinen for bruk i denne håndboken. 1 Mens du sitter i førersetet på maskinen, justerer du rattet til en komfortabel stilling ved hjelp av justeringsknotten (5). 2 Drei hovednøkkelbryteren (J) til stilling PÅ (I). Dette vil aktivere indikatorlampene på kontrollpanelet, indikatoren for batteritilstand (K) og timetelleren (G). 3 Frigjør parkeringsbremsen (6). Når du skal transportere maskinen til arbeidsstedet, legger du jevnt trykk på kjørepedalen (8) med foten. Trå på forkant av pedalen for å kjøre forover, eller bakkant av pedalen for å rygge. Juster trykket på pedalen til du har oppnådd ønsket hastighet. 4 Trykk på bryteren for vedlikeholdsmodus (D) eller gjenopprettingsmodus (F) for å aktivere skuresystemet. Merk: Se avsnittet Funksjonsbeskrivelse av kontrollbrytere hvis du ønsker en mer detaljert beskrivelse av disse eller andre kontrollpanelfunksjoner. MERK (modeller med EDS) Rengjøringssystemet aktiveres som standard når nøkkelbryteren (J) slås på (I). Indikatoren for om rengjøringssystemet er av eller på (V), er tent når rengjøringssystemet er aktivert. Rengjøringssystemet kan slås av ved å trykke på av/på bryteren for rengjøringssystemet (S). Når systemet er aktivert, vil rengjøringsmiddel strømme når oppløsningen gjør det. 5 Når bryteren for vedlikeholdsmodus (D) eller gjenopprettingsmodus (F) er valgt, senkes børsteplaten og oppsugingsskoene automatisk ned på gulvet. De roterende skurebørstene og oppløsningsstrømmen starter så snart kjørepedalen (8) aktiveres. MERK: Når maskinen kjøres bakover, stopper oppløsningsstrømmen. Børsteplaten kan programmeres slik at den heves ved kjøring bakover. Slik programmering skal utføres av en kvalifisert servicetekniker og i henhold til vedlikeholdshåndboken. 6 Begynn rengjøringen ved å kjøre maskinen forover i en rett linje i normal gangfart, og sørg for at hvert spor overlapper det forrige med 5 8 cm (2 3 tommer). Slå oppløsningsbryteren (R) AV før du snur eller svinger maskinen for å sikre at all oppløsning trekkes ut av teppet. Juster maskinens hastighet i forhold til teppets tilstand. Hvis lite eller ingen væske strømmer inn i oppsamlingsblæren, kan det være at oppløsningstanken er tom. Fyll oppløsningstanken med vann og riktig mengde rengjøringskjemikalie. 7 Oppsamlingsblæren har en automatisk stengeflottørbryter. Bryteren hindrer at oppløsning trenger inn i oppsugingssystemet når oppsamlingsblæren er full. Når avstengingsflottøren er aktivert, vil kontrollsystemet stenge av skuresystemet, vakuumet, oppløsningen og rengjøringsmiddelet (kun EDS modeller). Displayet for timeteller (G) viser da FULL : Du fjerner meldingen fra displayet ved å trykke på bryteren for skuring AV (B), vedlikeholdsmodus (D) eller gjenopprettingsmodus (F). Når flottørbryteren lukkes, må oppsamlingsblæren tømmes. Maskinen vil ikke samle opp væske med flottørbryteren aktivert. MERK: Hvis denne kontrollen til stadighet indikerer full tank når tanken ikke er full, kan funksjonen kobles ut. La en kvalifisert servicetekniker utføre denne funksjonen etter at vedkommende har sett i vedlikeholdshåndboken. 8 Hvis du ønsker å avslutte rengjøringen, eller hvis oppsamlingsblæren er full, trykker du én gang på bryteren Skuring AV (B). Dette vil automatisk stoppe skurebørstene og oppløsningsstrømmen, og børsteplaten heves. MERK: Sugesystemet vil bli slått av etter en 10-sekunders forsinkelse. Forsinkelsen sikrer at eventuelt vann i oppsugingsslangen suges inn i oppsamlingsblæren. 9 Kjør maskinen til et godkjent sted for tømming av kjemisk avfall, og tøm oppsamlingsblæren slik: Trekk dreneringsslangen (21) ut av oppbevaringsplassen på baksiden, og ta ut pluggen (hold enden av slangen høyere enn væskenivået i tanken for å unngå en plutselig og ukontrollert strøm av spillvann). Etterfyll oppløsningstanken og fortsett rengjøringen. BRUKE TILBEHØR Følg disse trinnene når du skal montere tilbehør på maskinen for å foreta våt oppsuging. 1 Koble fra oppsamlingsslangen ved Y-koblingen som leder til oppsugingsskoene. Fest koblingen og slangen fra utstyret for våt oppsuging til oppsamlingsslangen. 2 Fest oppløsningskoblingen til tilbehørsåpningen som er plassert bak på maskinen. (Nilfisk leverer et oppsugingssett med lanse Wand Caddy Kit som tilbehør.) 3 Drei hovednøkkelbryteren (J) til PÅ, og trykk på bryteren for oppsugingstilbehør (I). Sugemotoren vil gå kontinuerlig inntil du trykker på bryteren en gang til for å slå den AV. MERK: Hvis denne kontrollen til stadighet indikerer full tank når tanken ikke er full, kan funksjonen deaktiveres. La en kvalifisert servicetekniker utføre denne oppgaven. B-10 - FORM NO BRX 700, BRX 700 EDS revised 3/06

BA 755, BA 855 INSTRUCTIONS FOR USE. 4/05 revised 9/08 FORM NO. 56041614 REV A. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

BA 755, BA 855 INSTRUCTIONS FOR USE. 4/05 revised 9/08 FORM NO. 56041614 REV A. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 4/05 FORM NO. 56041614 REV A A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Nilfisk Models: 56315042(755), 56315043(755C), 56315044(855) 56315045(755 EDS), 56315046(755C EDS), 56315047(855 EDS) Brugsanvisning Bruksanvisning

Lisätiedot

Adphibian AX 651 Combi EDS

Adphibian AX 651 Combi EDS Adphibian AX 651 Combi EDS Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Advance Models: 56317000 Nilfisk Models: 56317003 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi 12/07 Form No. 56041678 A-2 / DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE

Lisätiedot

Adgressor, Adgressor AXP BR 850S series

Adgressor, Adgressor AXP BR 850S series Adgressor, Adgressor AXP BR 850S series Brugsanvisning / Bruksanvisning Käyttöohje Advance MODELS 56314661(2820D), 56314662(3220D), 56314826(3520D), 56314827(3820D), 56314663(2820C), 56314664(3220C), 56314828(3520C),

Lisätiedot

SCRUBTEC R 6 MODEL: 56114004 (R 6 71), 56114005 (R 6 71C) 56114006 (R 6 86), 56114008 (R 6 100) 5/12 revised 10/12 FORM NO.

SCRUBTEC R 6 MODEL: 56114004 (R 6 71), 56114005 (R 6 71C) 56114006 (R 6 86), 56114008 (R 6 100) 5/12 revised 10/12 FORM NO. SCRUBTEC R 6 MODEL: 56114004 (R 6 71), 56114005 (R 6 71C) 56114006 (R 6 86), 56114008 (R 6 100) Dansk Brugsanvisning... A-2 - A-20 Norsk Bruksanvisning... B-2 - B-20 Svenska Bruksanvisning... C-2 - C-20

Lisätiedot

BR850S, BR1050S INSTRUCTIONS FOR USE. 2/10 revised 1/13 FORM NO Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

BR850S, BR1050S INSTRUCTIONS FOR USE. 2/10 revised 1/13 FORM NO Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 2/10 revised 1/13 FORM NO. 56041989 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56390916(850S), 56390921(1050S), 56390919(850SC) 56390923(1050SC), 56381009(850S X), 56381011(850SC X) 56381012(1050S X), 56381013(1050SC

Lisätiedot

AX 651 Multi EDS. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 12/07 revised 10/08 FORM NO. 56041678. Printed in USA

AX 651 Multi EDS. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 12/07 revised 10/08 FORM NO. 56041678. Printed in USA AX 651 Multi EDS Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Nilfisk Model: 56317003 12/07 revised 10/08 FORM NO. 56041678 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Printed in USA A-2 / DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE

Lisätiedot

ER1300, ER1600 INSTRUCTIONS FOR USE. 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

ER1300, ER1600 INSTRUCTIONS FOR USE. 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56111025(LPG/1300), 56111026(Petrol/1300), 56111027(Diesel/1300) 56111028 (LPG/1600), 56111029(Petrol/1600), 56111030(Diesel/1600)

Lisätiedot

SC1500 INSTRUCTIONS FOR USE 2/13 FORM NO. 56091048. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. Models: 56104002 (51D)

SC1500 INSTRUCTIONS FOR USE 2/13 FORM NO. 56091048. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. Models: 56104002 (51D) 2/13 FORM NO. 56091048 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56104002 (51D) Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SC1500 INSTRUCTIONS FOR USE A - DANSK BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE

Lisätiedot

SC800 INSTRUCTIONS FOR USE. 7/10 revised 11/12 FORM NO Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

SC800 INSTRUCTIONS FOR USE. 7/10 revised 11/12 FORM NO Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 7/10 revised 11/12 FORM NO. 56041995 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56112034(SC800-71), 56112035(SC800-86), 56112036(SC800-71C) Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SC800

Lisätiedot

CR 1000, CR 1000 XL. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 2/08 revised 4/08 FORM NO. 56041721. Printed in USA

CR 1000, CR 1000 XL. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 2/08 revised 4/08 FORM NO. 56041721. Printed in USA CR 1000, CR 1000 XL Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Nilfisk Models: 56515850, 56515852 2/08 revised 4/08 FORM NO. 56041721 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Printed in USA A-2 /

Lisätiedot

BR755, BR855 INSTRUCTIONS FOR USE. 12/08 revised 2/13 FORM NO Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

BR755, BR855 INSTRUCTIONS FOR USE. 12/08 revised 2/13 FORM NO Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 12/08 revised 2/13 FORM NO. 56041738 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56601014(BR755), 56601015(BR855), 56601016(BR755C) Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje BR755, BR855 INSTRUCTIONS

Lisätiedot

BR 755, BR 755C, BR 855

BR 755, BR 755C, BR 855 BR 755, BR 755C, BR 855 Hurtig opstartsvejledning Hurtigstartveiledning Snabbstartsguide Pika-aloitusopas Nilfisk Models: 56601014, 56601015, 56601016 12/08 FORM NO. 56041737 A-Dansk B-Norsk C-Svenska

Lisätiedot

SR1900 INSTRUCTIONS FOR USE. 3/07 revised 9/11 FORM NO. 56041661. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

SR1900 INSTRUCTIONS FOR USE. 3/07 revised 9/11 FORM NO. 56041661. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 3/07 revised 9/11 FORM NO. 56041661 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56507009 (4 cyl LPG), 56507010 (4 cyl Petrol), 56507011 (4 cyl Diesel) 56508769 (4 cyl LPG / cab), 56508770 (4 cyl Petrol /

Lisätiedot

(1100D), (1100C) (1300D), (1300C)

(1100D), (1100C) (1300D), (1300C) 2/14 revised 12/14 REV B FORM NO. 56091096 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56414022(1100D), 56414023(1100C) 56414024(1300D), 56414025(1300C) Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Lisätiedot

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 DK NO SE FI Dansk (2-33) Norsk (34-65) Svenska (66-97) Suomi (98-129) LÆS DENNE MANUAL LES

Lisätiedot

THGR810 Suomi 2 4 Norsk 5 7

THGR810 Suomi 2 4 Norsk 5 7 THGR810 Suomi 2 4 Norsk 5 7 LCD-näytöllä varustettu langaton anturi Malli: THGR810 Langaton anturi Malli THGN810 KÄYTTÖOHJE JOHDANTO Kiitos, että valitsit langattoman Oregon ScientificTM -lämpö-/kosteusmittarianturin

Lisätiedot

Instructions for Use-Original Instructions SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886. 10/08 revised 8/12 FORM NO.

Instructions for Use-Original Instructions SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886. 10/08 revised 8/12 FORM NO. Instructions for Use-Original Instructions SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886 Models: 05370F(BOOST 8), 05370G(BOOST 8), 05390F(866), 05400F(871), 05400G(871), 05410F(886),

Lisätiedot

4/2014 FORM NO. 56091067

4/2014 FORM NO. 56091067 4/2014 FORM NO. 56091067 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56107512 (4 cyl LPG), 56107513 (4 cyl Diesel), 56107514 (4 cyl LPG / cab), 56107515 (4 cyl Diesel / cab) 56107517 (4 cyl Gasoline/Petrol

Lisätiedot

BA 451/451 D BA 531/531 D

BA 451/451 D BA 531/531 D BA 451/451 D BA 531/531 D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 6748 000(2)2006-10 B Model/Malli/Modell/Modell : SCRUBBER-DRYER Type/Tyyppi/Type/Typ : BA 451/451 D BA 531/531

Lisätiedot

BR 601 / 651 / 751 / 751C

BR 601 / 651 / 751 / 751C BR 601 / 651 / 751 / 751C BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 6160 000(2)2006-10 B A Model/Malli/Modell/Modell : SCRUBBER-DRYER Type/Tyyppi/Type/Typ : BR 601/BR 651/BR 751/BR

Lisätiedot

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886 SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886 Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas DK NO SE FI Dansk (2-27) Norsk (28-53) Svenska (54-79) Suomi (80-105) LÆS

Lisätiedot

www.nilfisk-alto.com SRUBTEC 343 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK

www.nilfisk-alto.com SRUBTEC 343 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK www.nilfisk-alto.com SRUBTEC 343 B DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING B D 2 3 4 1 5 6 S311225 C S311223 E 4 3 31 6 19 2 1 30 2 32 18 3 21 27 26 1 5a

Lisätiedot

AquaMAX AX 650. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. Advance MODELS Nilfisk MODELS

AquaMAX AX 650. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. Advance MODELS Nilfisk MODELS AquaMAX AX 650 Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Advance MODELS 56212000 Nilfisk MODELS 56212260 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi 11/02 revised 10/06 Form Number 56041543 A-2 / DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE

Lisätiedot

BR 850S, BR 1050S. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 8/09 FORM NO. 56041791. Printed in USA. A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi

BR 850S, BR 1050S. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 8/09 FORM NO. 56041791. Printed in USA. A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi BR 850S, BR 1050S Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje MODELS 56390916(850S), 56390921(1050S), 56390919(850SC), 56390923(1050SC) 56390918(850S EDS), 56390922(1050S EDS), 56390920(850SC

Lisätiedot

JACOBSEN. Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación

JACOBSEN. Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación JACOBSEN Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación HR 5111 Turf Mower With ROPS Product Number: 69116 - Engine type: Kubota V2203

Lisätiedot

CS7000 INSTRUCTIONS FOR USE. 6/11 revised 8/2013 REV A FORM NO. 56041981. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

CS7000 INSTRUCTIONS FOR USE. 6/11 revised 8/2013 REV A FORM NO. 56041981. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 6/11 revised 8/2013 REV A FORM NO. 56041981 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56509003(LPG), 56509004(Diesel), 56509005(Battery) 56511002(Petrol) Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Lisätiedot

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA

Lisätiedot

BA 551/551 D/551 CD BA 611 D

BA 551/551 D/551 CD BA 611 D BA 551/551 D/551 CD BA 611 D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 6752 000(2)2006-10 B Model/Malli/Modell/Modell : SCRUBBER-DRYER Type/Tyyppi/Type/Typ : BA 551/551 D/551 CD

Lisätiedot

ConvertaMAX 20/26 BA 550 / BA 650

ConvertaMAX 20/26 BA 550 / BA 650 ConvertaMAX 20/26 BA 550 / BA 650 Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Advance MODELS 56397010, 56397011 Nilfisk MODELS 56397012, 56397013 Dansk Norsk Svenska Suomi 9/99 revised 1/01 Form Number 56041459

Lisätiedot

Viktig: Ikke koble USB-kabelen før programvareinstallasjonen i trinn 15. tulostuskasetit. blekkpatroner. verkkolaite ja virtajohto

Viktig: Ikke koble USB-kabelen før programvareinstallasjonen i trinn 15. tulostuskasetit. blekkpatroner. verkkolaite ja virtajohto Aloita tästä Start her 1 2 Tärkeää: Älä liitä USB-kaapelia ennen ohjelmiston asentamista (kohta 15). Poista pakkausmateriaalit Fjern emballasjen Viktig: Ikke koble USB-kabelen før programvareinstallasjonen

Lisätiedot

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome DANSK SUOMI Type HD8911 Register your product and get support at www.saeco.com/welcome 4219.460.2545.2 HD8911 INCANTO CMF FI, DA COVER A5 BW.indd 1 24-03-16 15:07 ESPRESSO 1 2 3 ESPRESSO LUNGO STEAM HOT

Lisätiedot

www.nilfisk-alto.com FLOORTEC R 570 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 146 2725 000(2)2007-02 B

www.nilfisk-alto.com FLOORTEC R 570 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 146 2725 000(2)2007-02 B www.nilfisk-alto.com FLOORTEC R 570 B DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 146 2725 000(2)2007-02 B BRUGERMANUAL DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION...

Lisätiedot

SR2000 INSTRUCTIONS FOR USE. 10/08 revised 2/13 REV A FORM NO. 56041744. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

SR2000 INSTRUCTIONS FOR USE. 10/08 revised 2/13 REV A FORM NO. 56041744. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 10/08 revised 2/13 REV A FORM NO. 56041744 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56516750(Gas), 56516755(LPG), 56516753(Diesel) Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SR2000 INSTRUCTIONS

Lisätiedot

UHR Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 3/06 revised 5/09 FORM NO Printed in USA MODEL:

UHR Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 3/06 revised 5/09 FORM NO Printed in USA MODEL: UHR 70-1700 Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje MODEL: 56422001 3/06 revised 5/09 FORM NO. 56041635 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Printed in USA A-2 / DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE

Lisätiedot

Address: Località Novella Terza, 26862 Guardamiglio (LO) - Italy. Authorized signatory: Franco Mazzini, General Mgr Date: Signature:

Address: Località Novella Terza, 26862 Guardamiglio (LO) - Italy. Authorized signatory: Franco Mazzini, General Mgr Date: Signature: SWEEPER RS 500 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33014085(3)2006-06 B A B EC Machinery Directive 98/37/EC EN 12100-1, EN 12100-2, EN 294, EN 349 EC Low Voltage Directive 73/23/EEC

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

BA 410 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING. 909 5683 000 Edition 3 2008-11. setting standards.

BA 410 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING. 909 5683 000 Edition 3 2008-11. setting standards. BA 410 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 5683 000 Edition 3 2008-11 Printed in Italy setting standards Osv d ení o shod Konformitätserklärung Overensstemmelsescerti kat

Lisätiedot

AX 310. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 10/06 revised 10/08 FORM NO Printed in USA

AX 310. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 10/06 revised 10/08 FORM NO Printed in USA AX 310 Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Nilfisk Models: 56265302 (230V), 56265303 (100V J) 10/06 revised 10/08 FORM NO. 56041620 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Printed in USA

Lisätiedot

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL www.nilfisk-alto.com SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 9097058000(1)2007-02 B / Model / Modell / Model / Modelo / Mudel

Lisätiedot

SC351 INSTRUCTIONS FOR USE. 03/2013 - Revised 11/2013 (2) 9099864000. Model: 9087340020-9087341020 - 9087346020

SC351 INSTRUCTIONS FOR USE. 03/2013 - Revised 11/2013 (2) 9099864000. Model: 9087340020-9087341020 - 9087346020 03/2013 - Revised 11/2013 (2) 9099864000 DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGSVEJLEDNING OVERSÆTTELSE AF ORIGINALE INSTRUKTIONER OHJEET KÄYTTÖÄ VARTEN ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS BRUKSANVISNING OVERSETTELSE

Lisätiedot

VACUUM CLEANER IV 055 IV

VACUUM CLEANER IV 055 IV VACUUM CLEANER IV 055 IV 150 A E B C Type: DustClass: Power: D G F Serial No.: Voltage: Ref. No.: Frequency: Current: Tot Weight: IP 55 H I Nilfisk-Advance 26862 Guardamiglio (Lo) - Italy www.nilfisk-advance.com

Lisätiedot

SC350 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

SC350 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER SC350 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 9098868000 Edition 1 2010-11 Printed

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

SR 1601 B BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

SR 1601 B BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER SR 1601 B BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 33019318 Edition 2 2010-09 Printed

Lisätiedot

SR 1601 B BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

SR 1601 B BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER SR 1601 B BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 33019318 Edition 1 2009-01 Printed

Lisätiedot

SCRUBTEC 337. www.nilfisk-alto.com BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER DANSK KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET SUOMI

SCRUBTEC 337. www.nilfisk-alto.com BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER DANSK KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET SUOMI www.nilfisk-alto.com SCRUBTEC 337 DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA

Lisätiedot

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri DK SE FI DE OXO s brugervenlige mandolin er det perfekte værktøj til at skabe kulinariske sensationer hurtigt og nemt.

Lisätiedot

BA 651 - BA 751 BA 851 - BA 751C

BA 651 - BA 751 BA 851 - BA 751C BA 651 - BA 751 BA 851 - BA 751C BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 9097293000

Lisätiedot

CA 551 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

CA 551 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER CA 551 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 909 6754 000 Edition 3 2010-03 Printed

Lisätiedot

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B Brugsanvisning TØRRETUMBLER DK FI Dansk, Suomi, Indholdsfortegnelse Installation, Installation af tørretumbleren Ventilation Tilslutning af strøm Indledende oplysninger DK NO Norsk, FTCF B SV Svenska,

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

SWEEPER SR 1800S D 2WD KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 33014097(2)2006-12 B

SWEEPER SR 1800S D 2WD KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 33014097(2)2006-12 B SWEEPER SR 1800S D 2WD DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33014097(2)2006-12 B BRUGERMANUAL DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 3 MANUALENS FORMÅL

Lisätiedot

SC500 Instructions for use Brugsvejledning Ohjeet käyttöä varten Bruksanvisning Användarinstruktioner

SC500 Instructions for use Brugsvejledning Ohjeet käyttöä varten Bruksanvisning Användarinstruktioner SC500 Instructions for use Brugsvejledning Ohjeet käyttöä varten Bruksanvisning nvändarinstruktioner 11/2014 Revised 03/2016 (2) 9099974000 Dansk Suomi Norsk Svensk Models: 9087350020-9087351020 - 9087355020

Lisätiedot

SCRUBBER-DRYER CA 410

SCRUBBER-DRYER CA 410 SCRUBBER-DRYER CA 410 DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 5685 000(2)2007-06 B / Model / Modell / Model / Modelo / Mudel / Modèle / Malli / Model

Lisätiedot

Electronic Service Manuals

Electronic Service Manuals Electronic Service Manuals This electronic document is provided as a service to our customers. We do not create the contents of the information contained in this document. Should you have detailed questions

Lisätiedot

Invacare Birdie. Birdie, Birdie Compact

Invacare Birdie. Birdie, Birdie Compact Invacare Birdie Birdie, Birdie Compact DA Mobil personløfter Brugsanvisning.............................. 4 FI Siirrettävä henkilönostin Käyttöohje................................. 44 NO Mobil personløfter

Lisätiedot

Nilfisk BA 500. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. Model 66324400. Dansk Norsk Svenska Suomi. revised 6/96 Form Number 041281

Nilfisk BA 500. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. Model 66324400. Dansk Norsk Svenska Suomi. revised 6/96 Form Number 041281 Nilfisk BA 500 Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Model 66324400 Dansk Norsk Svenska Suomi revised 6/96 Form Number 041281 Inhold Innholdsfortegnelse Side Indledning... 3 Reservedele og service...

Lisätiedot

BR 652 - BR 752 - BR 752C

BR 652 - BR 752 - BR 752C BR 652 - BR 752 - BR 752C BRUGERMNUL ORIGINLE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJ LKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSNVISNING URSPRUNGLIG INSTRUKTIONER 9098684000 Edition 2 2010-12

Lisätiedot

Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem

Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem 88-303_4_manual.indd 2011-09-9, 13.07.41 Art. 88-303, 88-304 Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem 2011 Biltema Nordic Services AB Vägghängt

Lisätiedot

FLOORTEC R 670 P BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER DANSK KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET SUOMI BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

FLOORTEC R 670 P BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER DANSK KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET SUOMI BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER FLOORTEC R 670 P DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER

Lisätiedot

Matkustaminen Liikkuminen

Matkustaminen Liikkuminen - Sijainti Jeg er faret vild. Et tiedä missä olet. Kan du vise mig hvor det er på kortet? Tietyn sijainnin kysymistä kartalta Hvor kan jeg finde? Tietyn rakennuksen / n sijainnin tiedustelu Olen eksyksissä.

Lisätiedot

Vaskemaskine Pesukone

Vaskemaskine Pesukone DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 27 Vaskemaskine Pesukone ZWGB 6140 P Indhold Om sikkerhed _ 2 Sikkerhedsanvisninger 3 Frostsikring 4 Miljøhensyn 5 Produktbeskrivelse 5 Tekniske data _ 6 Installation

Lisätiedot

RENLIG DK NO FI SE FWM7

RENLIG DK NO FI SE FWM7 RENLIG DK NO FI SE FWM7 DANSK 4 NORSK 29 SUOMI 54 SVENSKA 79 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 10 Tilpasning 10 Daglig brug 11 Nyttige oplysninger og råd

Lisätiedot

SC2000 INSTRUCTIONS FOR USE 1/15 (1) 9100000383. Model: 9087360020-9087364020 BRUGSVEJLEDNING OHJEET KÄYTTÖÄ VARTEN BRUKSANVISNING

SC2000 INSTRUCTIONS FOR USE 1/15 (1) 9100000383. Model: 9087360020-9087364020 BRUGSVEJLEDNING OHJEET KÄYTTÖÄ VARTEN BRUKSANVISNING 1/15 (1) 9100000383 DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGSVEJLEDNING Model: 9087360020-9087364020 OHJEET KÄYTTÖÄ VARTEN BRUKSANVISNING ANVÄNDARINSTRUKTIONER SC2000 INSTRUCTIONS FOR USE Сертификат за съответствие

Lisätiedot

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Dansk Svenska Suomi Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Du kan få detaljerede oplysninger om knapper og funktioner

Lisätiedot

ConvertaMAX 20/26 BA 550 / BA 650

ConvertaMAX 20/26 BA 550 / BA 650 ConvertaMAX 20/26 BA 550 / BA 650 Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Advance MODELS 56397580, 56397581 Nilfisk MODELS 56397582, 56397583 ConvertaMAX 20 after SN1573666 / ConvertaMAX 26 after SN1573671

Lisätiedot

INSTRUCTION BOOK GCC 570NB. Condenser Tumble Dryer. English. Dansk. Norsk. Svenska. Suomi. Italiano. Français. Slovensko

INSTRUCTION BOOK GCC 570NB. Condenser Tumble Dryer. English. Dansk. Norsk. Svenska. Suomi. Italiano. Français. Slovensko INSTRUCTION BOOK Condenser Tumble Dryer GCC 570NB English Dansk Norsk Svenska Suomi Italiano Español Français Slovensko 2 13 24 35 46 57 68 79 90 INDEKS Introduktion Leveringsoplysninger Udpakning af produktet

Lisätiedot

CR Hydro-Retriever Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Advance MODELS , Nilfisk MODELS ,

CR Hydro-Retriever Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Advance MODELS , Nilfisk MODELS , Hydro-Retriever 2052 CR 1300 Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Advance MODELS 56459504, 56459505 Nilfisk MODELS 56459992, 56459994 Dansk Norsk Svenska Suomi 4/99 revised 3/02 Form Number 56041425

Lisätiedot

JACOBSEN. Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación. HR 5111 Turf Mower

JACOBSEN. Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación. HR 5111 Turf Mower JACOBSEN Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación HR 5111 Turf Mower With ROPS Product Number: 69116 - Engine type: Kubota V2203

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CDP-CX355 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. For

Lisätiedot

VACUUM CLEANER IV 022 IV 040 BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 32401105(3)2006-12 B

VACUUM CLEANER IV 022 IV 040 BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 32401105(3)2006-12 B VACUUM CLEANER IV 022 IV 040 BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 32401105(3)2006-12 B A E B C Type: DustClass: Power: D G F Serial No.: Voltage: Ref. No.: Frequency: Current: Tot Weight:

Lisätiedot

: SWEEPER : SR 1550C B-D. Model/Malli/Modell/Modell. Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer :

: SWEEPER : SR 1550C B-D. Model/Malli/Modell/Modell. Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer : SWEEPER SR 1550C B-D A Overensstemmelsescertifikat Konformitetssertifisering Yhdenmukaisuustodistus Överensstämmelsecertifikat Model/Malli/Modell/Modell Type/Tyyppi/Type/Modell : SWEEPER : SR 1550C B-D

Lisätiedot

UHB51-1500 INSTRUCTIONS FOR USE. 12/12 revised 5/13 FORM NO. 56091086. Dansk (2-9) Norsk (10-17) Svenska (18-25) Suomi (26-33)

UHB51-1500 INSTRUCTIONS FOR USE. 12/12 revised 5/13 FORM NO. 56091086. Dansk (2-9) Norsk (10-17) Svenska (18-25) Suomi (26-33) 12/12 revised 5/13 FORM NO. 56091086 Model: 01610A This manual is only for machines after serial number 3000117136. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje DK NO SE FI Dansk (2-9) Norsk

Lisätiedot

Eclipse TM with autosat. Personal Ambulatory Oxygen System (PAOS) TM. Danish Norwegian Swedish Finnish. User Manual

Eclipse TM with autosat. Personal Ambulatory Oxygen System (PAOS) TM. Danish Norwegian Swedish Finnish. User Manual Eclipse TM with autosat Personal Ambulatory Oxygen System (PAOS) TM Danish Norwegian Swedish Finnish User Manual User Controls & System Status Indicators Symbol Definition Symbol Definition Read user manual

Lisätiedot

CC 14SF. Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

CC 14SF. Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine CC 14SF Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig

Lisätiedot

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER BATTERILADDARE 6/12 V, 4 A BATTERILADER 6/12 V, 4 A AKKULATURI 6/12 V, 4 A BATTERIOPLADER 6/12 V, 4 A Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original

Lisätiedot

Sval Topp. Aircondition. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual AC-W12

Sval Topp. Aircondition. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual AC-W12 Sval Topp Aircondition Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. AC-W12

Lisätiedot

Kuiva- ja märkäimuri Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Kuiva- ja märkäimuri Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr 170202 Manual 23-01-06 11:03 Side 1 Kuiva- ja märkäimuri Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Kayttoohje Bruksanvisning Bruksanvisning VC20A 1 Varenr. 170202 170202 Manual 23-01-06 11:03 Side 2 Støvsuger

Lisätiedot

IC-optager Ejer-registrering Fejlsøgning ICD-P530F

IC-optager Ejer-registrering Fejlsøgning ICD-P530F Klargøring IC-optager Betjeningsvejledning Ejer-registrering Modelnummeret sidder på bagpanelet, og serienummeret sidder inde i batterirummet. Noter serienummeret på pladsen nedenfor. Henvis til disse

Lisätiedot

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY 95.581.231/ÄM 232945/06.15 www.grohe.com 30 274 32 168 D...1 NL...6...3 PL...11...6 P...16...8 BG...21...11 CN...26...13 GB...2...1 S...7...4 UAE...12...6 TR...17...9

Lisätiedot

SR 1601 D3 / LPG3 / P3 USER MANUAL 03/2012 (4) 33019216. Model: 13300101-13300148 - 13300105-13300161 - 13300104 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER

SR 1601 D3 / LPG3 / P3 USER MANUAL 03/2012 (4) 33019216. Model: 13300101-13300148 - 13300105-13300161 - 13300104 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER 03/2012 (4) 33019216 DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER

Lisätiedot

ALL-TERRAIN VEHICLE INSTRUCTION MANUAL MODEL 99080 ATV 110 CC DK ATV 110 CC FI VIGTIGT FØR BRUG!!! - CHECK KORREKT DÆKTRYK. - EFTERSPÆND SKRUER

ALL-TERRAIN VEHICLE INSTRUCTION MANUAL MODEL 99080 ATV 110 CC DK ATV 110 CC FI VIGTIGT FØR BRUG!!! - CHECK KORREKT DÆKTRYK. - EFTERSPÆND SKRUER MODEL 99080 Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Valmistettu Kiinan kansantasavallassa Yhteisön tuoja H.P. Værktøj A/S DK-7080 Børkop Tanska ALL-TERRAIN VEHICLE INSTRUCTION

Lisätiedot

Mini HI-FI Component System

Mini HI-FI Component System 3-300-703-62(1) Mini HI-FI Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI LBT-DJ2i 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette apparat ikke

Lisätiedot

AC-SIMILE SWEEPER RS 501 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33015501(2)2006-10 B S311362 S310810

AC-SIMILE SWEEPER RS 501 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33015501(2)2006-10 B S311362 S310810 SWEEPER RS 501 A Model/Malli/Modell/Modell : SWEEPER Type/Tyyppi/Type/Typ : RS 501 Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer : Fabrikationsår/Valmistusvuosi/ Byggeår/Tillverkningsår : Undertegnede

Lisätiedot

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SUOMI NORSK SVENSKA DANSK Version 2.0 09/2011 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 7 8 6 9 5 4 10 11 B C 3 2 12 13 14 D E 1 A F

Lisätiedot

Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning S76010CMX2

Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning S76010CMX2 DA FI NO SV Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning 2 22 42 62 S76010CMX2 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED...

Lisätiedot

Brugervejledning Käyttöopas

Brugervejledning Käyttöopas Brugervejledning Käyttöopas Tak for dit valg og køb af dit SMART-brættet. SMART er et selvbalancerende elektrisk bræt på to hjul. Inden brættet tages i brug, skal brugeren læse produktvejledningen, sikkerhedsadvarslerne

Lisätiedot

POWER CRAFT. DK Kompressor 2 Brugsanvisning. NO Kompressor 7 Bruksanvisning. SE Kompressor 12 Bruksanvisning. FI Kompressori 17 Käyttöohje

POWER CRAFT. DK Kompressor 2 Brugsanvisning. NO Kompressor 7 Bruksanvisning. SE Kompressor 12 Bruksanvisning. FI Kompressori 17 Käyttöohje MODEL 59022 1 COMPRESSOR Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Produsert i P.R.C. EU-importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Tillverkad i P.R.C. EU-importör H.P.

Lisätiedot

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC 770 S SCRUBTEC 770 L SCRUBTEC 784 S SCRUBTEC 784 L SCRUBTEC 795 S SCRUBTEC 795 L DK NO SE FI Dansk (2-31) Norsk (32-61) Svenska (62-91)

Lisätiedot

118 118 L, M, H BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING

118 118 L, M, H BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING 118 118 L, M, H BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING DK FIN N S C76 - DK - FIN - N - S 10/2007 Indholdsfortegnelse Brugervejledning... 2 Brugersikkerhed...2 Generelle oplysninger

Lisätiedot

Danmark Suomi Norge Sverige

Danmark Suomi Norge Sverige Danmark Suomi Norge Sverige 1 Plæneklipper GX530/GX635 Vigtigt! Brugsanvisningen giver information om anvendelse og vedligeholdelse af Black & Decker s plæneklipper GX530/GX635. Lær din maskine at kende

Lisätiedot

Ångmopp. Mätbägare, 1 st. Vakuumfilter, 1 st. Isoleringsplatta, 1 st. Fiberduk, 2 st.

Ångmopp. Mätbägare, 1 st. Vakuumfilter, 1 st. Isoleringsplatta, 1 st. Fiberduk, 2 st. Ångmopp Handtag Mätbägare, 1 st. Vakuumfilter, 1 st. Isoleringsplatta, 1 st. Fiberduk, 2 st. Kabelkrok Teleskoprör Knapp för låst/rörligt läge för teleskoprör ÅNGA VAKUUM Knapp för höjdinställning Lock

Lisätiedot

SC8000 INSTRUCTIONS FOR USE 3/13 FORM NO Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

SC8000 INSTRUCTIONS FOR USE 3/13 FORM NO Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 3/13 FORM NO. 56091076 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56108124 (1300 LPG), 56108125 (1300 D) 56108126 (1600 LPG), 56108127 (1600 D) Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SC8000

Lisätiedot

ELEKTRISK LUFTPUMP, UPPLADDNINGSBAR

ELEKTRISK LUFTPUMP, UPPLADDNINGSBAR ELEKTRISK LUFTPUMP, UPPLADDNINGSBAR Läs bruksanvisningen före användning! Sugsida (suger ut luft) Inblåsningssida (pumpar in luft) Anslutningsnippel och munstycken Strömbrytare Etikett på pump Please take

Lisätiedot

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com FM-radio FM-radio SUOMI SVENSKA NORSK Art.no. Model 38-3244 H5021A Ver. 200902 www.clasohlson.com SVENSKA FM-radio Art.nr: 38-3244 Model: H5021A Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara

Lisätiedot

XP52 SERIE F I E P D GB NL DK N S FIN

XP52 SERIE F I E P D GB NL DK N S FIN IFU Krups XP52 SERIE (EO) 0828143:0828143 23/02/09 16:57 Page C1 www.krups.com XP52 SERIE www.krups.com Français................. p. 1 Italiano.................. p. 13 Español................. p. 25 Português...............

Lisätiedot

CR 1300 Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Nilfisk MODELS ,

CR 1300 Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Nilfisk MODELS , CR 1300 Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Nilfisk MODELS 56455972, 56455971 Dansk Norsk Svenska Suomi 4/99 revised 1/01 Form Number 56041428 INDHOLDSFORTEGNELSE Side INNHOLDSFORTEGNELSE Side Introduktion...

Lisätiedot

Eldriven leksaksbil. Sähkökäyttöinen leluauto

Eldriven leksaksbil. Sähkökäyttöinen leluauto Eldriven leksaksbil Elektrisk lekebil Sähkökäyttöinen leluauto Eldrevet legetøjsbil The trademarks, copyrights, and design rights in and associated with the following Lamborghini vehicle Murciéalgo LP

Lisätiedot

UHB51-1500 INSTRUCTIONS FOR USE 12/12 FORM NO. 56091086. Dansk (2-9) Norsk (10-17) Svenska (18-25) Suomi (26-33)

UHB51-1500 INSTRUCTIONS FOR USE 12/12 FORM NO. 56091086. Dansk (2-9) Norsk (10-17) Svenska (18-25) Suomi (26-33) 12/12 FORM NO. 56091086 Model: 01610A This manual is only for machines after serial number 3000117136. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje DK NO SE FI Dansk (2-9) Norsk (10-17) Svenska

Lisätiedot

Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsuger Bruksanvisning golvdammsugare Käyttöohje Pölynimurit HS14. M.-Nr. 10 202 090

Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsuger Bruksanvisning golvdammsugare Käyttöohje Pölynimurit HS14. M.-Nr. 10 202 090 da no sv fi Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsuger Bruksanvisning golvdammsugare Käyttöohje Pölynimurit HS14 M.-Nr. 10 202 090 da... 4 no... 25 sv... 46 fi... 67 2 da - Indhold Råd om sikkerhed

Lisätiedot