HENKILÖSTÖKERTOMUS 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HENKILÖSTÖKERTOMUS 2008"

Transkriptio

1

2 Sisällysluettelo 1. Johdanto Henkilöstövoimavarat Henkilöstön määrä Sukupuolijakauma Ikäjakauma Ammattialajakauma Palvelusaika Eläköityminen Henkilöstön työpanos Tehdyn työn hinta Henkilötyövuodet ja työpanokset Poissaolot Sairastavuus Osaamisen kehittäminen Täydennyskoulutus Kehityskeskustelut Henkilöstön kehittämistoimenpiteitä vuonna Henkilöstöinvestoinnit Henkilöstötuloslaskelma Työterveyshuolto Työsuojelu Työnohjaus Kuntoutuspäivät Toimipaikkaruokailu Henkilökunnan työkyvyn ylläpitämisen edistäminen (TYKY) Virkistystoiminta Rekrytointiyksikkö Yhteistoiminta Yhteistyötoimikunta Henkilöstöryhmä Tilastoiden pohjana on käytetty tilannetta Valokuvat: Annika Ruuskanen 2 (45)

3 1. Johdanto Henkilöstökertomus antaa tietoa henkilöstön kehittämisen perustaksi ja päätöksenteon tueksi. Se sisältää tietoja henkilöstövoimavarojen määrän ja rakenteen kehityksestä, työpanoksesta, osaamisen kehittämisestä, henkilöstöinvestoinneista ja yhteistoiminnasta sekä tulevaisuuden arvioita siitä, miten paljon osaajistamme jää eläkkeelle tulevien vuosien aikana. Alla olevaan taulukkoon on koottu joitakin keskeisiä tunnuslukuja vuodelta 2008 sekä niiden muutoksesta vuoteen 2007 verrattuna Muutos vuodesta 2007 Vakituinen henkilöstö % Määräaikainen henkilöstö 822-4,6 % Osa-aikaisia palvelussuhteita Yli 45-vuotiaita (vakituisista) 59,0 % + 4,4 %-yksikköä Naisia henkilöstöstä (vakituisista) 85,0 % - 0,2 %-yksikköä Suurin ikäryhmä (vakituisista) vuotiaat ei muutosta Keski-ikä 47,8 v ei muutosta Vanhuuseläkkeiden keski-ikä 61,8 v + 0,5 % Vanhuuseläkkeelle siirtyneiden lukumäärä ,3 % KUeL-eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä 58,9 v + 1,0 % Vanhuuseläkkeen keski-ikä 61,8 v + 0,5 % Varhe-maksu ,0 % Palkat ja palkkiot yhteensä ,5 % Alle 13 päivän sijaisten palkkamenot ,4 % Sairauspoissaoloprosentti 4,2 % - 0,5 %-yksikköä Sairauspoissaolopäiviä/vakinainen työntekijä 16,6 päivää - 2,4 % Sairauspoissaolopäiviä/määräaikainen työntekijä 11,2 päivää - 3,4 % Täydennyskoulutuspäivien lukumäärä päivää - 0,1 % Keskituntihinta 22,46 euroa + 3,2 % Lisä- ja ylityöt ja päivystysajan palkat ,2 % Kehityskeskustelutavoite 80 % ei saavutettu ei saavutettu Työterveyshuollon ulkoiset kustannukset ,9 % Täydennyskoulutuspäiviä/henkilö 4,0 pv + 5,6 % 3 (45)

4 Kuntien henkilöstöstä siirtyy eläkkeelle vuosittain henkilöä. Arvion mukaan vuoteen 2025 mennessä yli puolet työssä olevasta henkilöstöstä on jäänyt eläkkeelle. Satakunnan sairaanhoitopiirissäkin vuoden 2008 aikana juotiin enemmän eläkekahveja kuin minään aikaisempana vuonna. Kuntien eläkevakuutuksen eläköitymisennusteen mukaan viiden vuoden aikana noin 570 henkeä jää pois palveluksestamme joko vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeelle. Vuoteen 2018 mennessä heitä on ennusteen mukaan peräti 1 140, joka viime vuoden lopun vakituiseen henkilöstömäärään suhteutettuna on noin 47 prosenttia. Toiminnan ja talouden suunnittelun avuksi tarvitaan pitkäjänteistä henkilöstösuunnittelua, jossa ennakoidaan mm. henkilöstön määrää, henkilöstön sijoittumista yksiköihin, prosesseihin jne sekä huolehditaan ammatillisen osaamisen kehittämistarpeiden suunnittelusta. Resursseja tulee varata niin työhön opastamiseen kuin osaamisen siirtoon sekä uusille ja että työhön jääville työntekijöille. Samalla kun työvoima vähenee, kilpailu työvoimasta kiristyy. Osaavan työvoiman rekrytointiongelmat tulevat lisääntymään. Toimintojen uudelleen arvioinnin ja järjestelyjen kautta pitää ennakkoluulottomasti ja rohkeasti miettiä uusia mahdollisuuksia, toimintatapoja, tehtäviä ja työnjakoa, jotta voimme myös jatkossa turvata riittävät ja laadukkaat palvelut. Uusia ratkaisuehdotuksia tukevalla, uusiin innovaatioihin rohkaisevalla kehittämisen ilmapiirillä ja jatkuvan parantamisen työkulttuurilla vaikutamme yhdessä työn tuottavuuden lisäämiseen ja osaamisen varmistamiseen tulevina vuosina. Tämä on haaste meille kaikille. Helena Tuomisaari henkilöstöjohtaja 4 (45)

5 2. Henkilöstövoimavarat 2.1 Henkilöstön määrä Henkilöstönmäärällä tarkoitetaan päätoimisessa palvelussuhteessa olevien koko- ja osa-aikaisen henkilöstön lukumäärää. Henkilöstön kokonaismäärä on Määrä on laskenut 1,15 % vuoteen 2007 verrattuna. Koko henkilöstön määrä tulosalueittain Tulosalue Vakinainen Määräaikainen Vakinainen Määräaikainen Hallintokeskus Huollon tulosalue Konservatiivinen tulosalue Operatiivinen tulosalue Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalue Psykiatrian tulosalue Yhteensä Koko sairaanhoitopiiri Henkilöstä on vakinaisia 2441 (74,8 %) ja määräaikaisia 822 (25,2 %) Vakinaisen henkilökunnan lukumäärän muutos vuosina Vuosi Lukumäärä % koko henkilökunnasta , , , , ,8 5 (45)

6 Määräaikaisen henkilökunnan kokonaislukumäärän muutos vuosina Vuosi Lukumäärä % koko henkilökunnasta , , , , ,2 Vakinaisen henkilöstön määrä on noussut 0,9 prosenttiyksikköä ja määräaikaisen henkilöstön määrä on vastaavasti laskenut 0,9 prosenttiyksikköä vuoteen 2007 verrattuna. Vakinaisen henkilökunnan määrä ja prosentuaalinen osuus tulosalueen koko henkilöstöstä Tulosalue Lukumäärä % Lukumäärä % Hallintokeskus 89 87, ,8 Huollon tulosalue , ,3 Konservatiivinen tulosalue , ,9 Operatiivinen tulosalue , ,7 Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalue , ,9 Psykiatrian tulosalue , ,4 Koko sairaanhoitopiiri , ,8 Määräaikaisen henkilökunnan määrä ja prosentuaalinen osuus tulosalueen koko henkilöstöstä Tulosalue Lukumäärä % Lukumäärä % Hallintokeskus 13 12, ,2 Huollon tulosalue , ,7 Konservatiivinen tulosalue , ,1 Operatiivinen tulosalue , ,3 Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalue , ,1 Psykiatrian tulosalue , ,6 Koko sairaanhoitopiiri , ,2 6 (45)

7 2.2 Sukupuolijakauma Vakinaisesta henkilöstöstä vuonna 2008 oli naisia 85,6 % ja miehiä 14,4 %. Vakinaisen henkilöstön sukupuolijakauma Vuosi Miehiä % Naisia % Yhteensä , , , , , , , , , , Vakinaisen henkilöstön sukupuolijakauma tulosalueittain Tulosalue Mies Nainen Mies Nainen Hallintokeskus Huollon tulosalue Konservatiivinen tulosalue Operatiivinen tulosalue Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalue Psykiatrian tulosalue Koko sairaanhoitopiiri (45)

8 2.3 Ikäjakauma Sairaanhoitopiirin vakinaisten työntekijöistä enemmistö 18,5% on vuonna 2008 ollut iältään vuotiaita ja vähemmistö 0,4 % vuotiaita. Vakinaisen henkilökunnan ikäjakauma tulosalueittain 2008 Tulosalue v v v v v v v v v 63 v Hallintokeskus Huollon tulosalue Konservatiivinen tulosalue Operatiivinen tulosalue Sairaanhoidolliset palvelut Psykiatrian tulosalue Yhteensä (2441) Prosenttiosuus (100) 0,4 3,0 7,8 11,1 17,1 18,5 15,3 14,4 10,5 1, Yhteensä (2440) Prosenttiosuus (100) 0,3 2,2 7,0 12,1 18,0 19,6 14,7 14,5 10,6 1,0 Tarkasteltaessa tulosaluekohtaisesti vakinaisen henkilöstön ikäjakaumia Operatiivisella tulosalueella on eniten ikäluokkaa (20,3 prosenttia koko tulosalueen henkilökunnasta) ja Huollon tulosalueella on eniten ikäluokkaa (21,2 prosenttia koko tulosalueen henkilökunnasta). 8 (45)

9 Sairaanhoitopiirin vakinaisista työntekijöistä 35,6 % kuuluu ikäluokkaan vuotiaat (2007: 37,6 %) ja 26,8 % on yli 54-vuotiaita (2007: 26,1 %). Vakinaisen henkilöstön ikäjakaumamuutos Vakinaisen henkilöstön keski-ikä vuosina ammattiluokittain Ammattiluokka Erikoislääkärit 49,4 49,2 50,1 50,6 51,3 Lääkärit 29,0 29,5 30,7 35,5 31,5 Hammaslääkärit 49,5 50,5 46,0 41,3 45,0 Eriasteiset sairaanhoitajat 44,2 44,5 45,2 45,2 44,8 Muut hoitohenkilöt 49,2 49,7 50,4 51,1 51,6 Muut henkilöt 48,2 48,9 49,3 49,4 49,9 Laitoshuoltajat 51,1 51,5 52,0 52,0 52,8 Hallinto 48,1 48,8 49,4 49,0 49,2 Keskustoimisto 53,9 52,5 52,2 52,0 51,9 Huolto 47,4 47,6 47,9 48,2 48,3 Vakinaisten keski-ikä 46,9 47,2 47,7 47,8 47,8 9 (45)

10 Vakinaisen henkilöstön keski-ikä on pysynyt samana 47,8 vuotta verrattuna vuoteen Ammattiluokkien sisällä eroja on tapahtunut vuoteen 2007 verrattuna. Vakinaisten eriasteisten sairaanhoitajien keski-ikä on laskenut 0,9 prosenttia ( 0,4 vuotta) ja erikoislääkäreiden keski-ikä on noussut 1,4 prosenttia (0,7 vuotta) vuoteen 2007 verrattuna. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä vuosina ammattiluokittain Huolto 48,5 Keskustoimisto 51,9 Hallinto 49,2 Laitoshuoltajat 52,8 Muut henkilöt Muut hoitohenkilöt Eriasteiset sairaanhoitajat 44,8 49,9 51, Hammaslääkärit 45 Lääkärit 31,5 Erikoislääkärit 51, (45)

11 2.4 Ammattialajakauma Koko henkilökunnasta 56,1 % on eriasteisia sairaanhoitajia ja muuta hoitohenkilöstöä. Määrä ei ole muuttunut vuoteen 2007 verrattuna. Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö ammattiluokittain Ammattiluokka Vakituinen Määräaikaineaikaineaikainen Määrä- Määrä- Vakituinen Vakituinen Erikoislääkärit Lääkärit Hammaslääkärit Eriasteiset sairaanhoitajat Muut hoitohenkilöt Muut henkilöt Laitoshuoltajat Hallinto Keskustoimisto Tutkimus- ja kehittämistehtävät Huolto Koko sairaanhoitopiiri Eriasteisten vakinaisten sairaanhoitajien määrä on noussut 4,1 % ja vakinaisten muiden hoitohenkilöiden määrä on laskenut 6,0 % verrattuna vuoteen Vertailussa vuoteen 2007 voidaan ammattialaluokittaisessa vertailussa todeta ammattiluokkaan Eriasteiset sairaanhoitajat kuuluvien määrän nousseen 4,1 prosentilla (46 henkilöä) ja ammattiluokkaan Muut hoitohenkilöt kuuluvien määrä taas on laskenut 6,0 prosentilla (15 henkilöä). Vakinaisten laitoshuoltajien määrä on laskenut 4,6 prosentilla (9 henkilöä) ja ammattiluokkaan Huolto kuuluvan henkilöstön määrä on laskenut 17,0 prosentilla (32 henkilöä) vuoteen 2007 verrattuna. 11 (45)

12 Vakinaisen henkilöstö määrä ammattiluokittain Huolto Tutkimus- ja kehittämistehtävät Keskustoimisto Hallinto Laitoshuoltajat Muut henkilöt Muut hoitohenkilöt Eriasteiset sairaanhoitajat Hammaslääkärit Lääkärit Erikoislääkärit (45)

13 2.5 Palvelusaika Vakinaisesta henkilöstöstä 75,5 % on työskennellyt yli 10 vuotta, 17,4 % 5 10 vuotta ja 9,1 % alle 5 vuotta sairaanhoitopiirin palveluksessa. Vakinaisen henkilökunnan palvelusaika ikäryhmittäin 2008 Ikäryhmä Alle 5 vuotta 5 10 vuotta Yli 10 vuotta Yhteensä palvelua palvelua palvelua Yhteensä Vakinaisen henkilökunnan palvelusaika tulosalueittain 2008 Ikäryhmä Alle 5 vuotta 5 10 vuotta Yli 10 vuotta Yhteensä palvelua palvelua palvelua Hallintokeskus Huollon tulosalue Konservatiivinen tulosalue Operatiivinen tulosalue Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalue Psykiatrian tulosalue Koko sairaanhoitopiiri (45)

14 Satakunnan sairaanhoitopiiri järjesti juhlallisen Suomen Kuntaliiton ansiomerkkien luovutustilaisuuden Promenadikeskuksessa. 40-vuotismerkin saivat toimistopäällikkö Tuula Aalto, toimistosihteeri Eeva Jaakkola, toimistosihteeri Pirjo Heinonen, ammattimies Seppo Kivelä, tietopalvelupäällikkö Sanna-Maija Kokki, välinehuoltaja Eila Kokko, vahtimestari Pekka Koski, ammattimies Reijo Köykkä, osastonhoitaja Irma Lahti, perushoitaja Anja Lappalainen, osastonsihteeri Vuokko Mattila, laitoshuoltaja Tuula- Maija Merta, tulosalueen ylihoitaja Riitta Mikkonen, osa<stonsihteeri Irmeli Nieminen, laitoshuoltaja Anja Onikki, kokki Heli Peltola, ammattimies Kauko Pudas, laitoshuoltaja Riitta Ruusunen, kokki Sirkka Salmi, röntgenhoitaja Leena Uotila, laboratoriohoitaja Eila Vaistomaa, osastonsihteeri Annikki Vähätalo ja ammattimies Kalevi Yli-Priia. 30-vuotisansiomerkkejä jaettiin 274 ja 20-vuotisansiomerkkejä 406. Kuvassa Suomen Kuntaliiton 40-vuotisansiomerkkien saajia ansiomerkkien luovutustilaisuudessa. 14 (45)

15 2.6 Eläköityminen Eläköityminen kertoo, paljonko henkilöstöä jää tai on jäämässä eläkkeelle. Eläkkeiden seurannalla pystytään tarkastelemaan, paljonko tarvitaan korvaavaa henkilöstörekrytointia. Vuoden 2005 alusta on tullut voimaan eläkeuudistus, jonka vuoksi palkansaaja voi siirtyä vanhuuseläkkeelle valitsemanaan ajankohtana ikävuosien välillä. Eläkkeelle siirtyneiden yhteismäärä on kasvanut 19,6% vuoteen 2007 verrattuna. Määrässä on huomioitu kaikki eläkelajit lukuun ottamatta osa-aikaeläkkeitä. KuEL-eläkkeelle siirtyneiden lukumäärä Satakunnan sairaanhoitopiirissä eläkelajeittain (Lähde: KEVA) Vuosi Yhteensä (Ei sisälly osa-aikaeläkkeet) Vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Kuntoutustuki Osatyökyvyttömyyseläke Työttömyyseläke Osaaikaeläke Kaikki eläkelajit (lukuun ottamatta osa-aikaeläkkeitä) huomioon ottaen eläkkeelle siirtyneiden lukumäärä on noussut 19,6 prosenttia vuoteen 2007 verrattuna. Vanhuuseläkkeelle siirtyneiden lukumäärä on noussut 27,3 prosenttia vuoteen 2007 verrattuna. 15 (45)

16 Vanhuuseläke- ja työkyvyttömyyseläkepoistuma Satakunnan sairaanhoitopiirissä 2008 ja arvioitu eläkepoistuma verrattuna koko kunta-alaan prosentuaalisesti (Lähde: KEVA) Vuosi Eläkepoistuma yhteensä Eläkepoistuma % 3,0 3,2 3,3 Koko kunta-ala % 2,6 2,9 3, ,8 3, ,8 3, ,1 3, ,2 3, ,4 3, ,8 3, ,8 3, ,4 3, ,9 3, ,2 3, ,4 3, ,9 3, ,0 2, ,3 2, ,7 2,7 Keski-ikä vuosina KuEL-eläkkeelle siirtyneistä Satakunnan sairaanhoitopiirissä eläkelajeittain (Lähde: KEVA) Vuosi Yhteensä Vanhuuseläke Kuntoutustuki Työkyvyttömyyseläke Osatyökyvyttömyyseläke Työttömyyseläke ,5 59,9 55,8 46,8 52,1 60, ,0 60,4 55,3 45,7 51,4 60, ,0 61,1 56,5 47,3 50,9 60, ,2 61,1 53,1 47,9 51,8 61, ,8 60,9 55,2 47,6 53,7 60, ,8 60,7 55,1 55,5 53,6 60, ,9 61,0 59,3 49,0 52,2 60, ,7 61,5 58,7 54,1 57,0 60, ,3 61,5 57,0 48,8 54,3 60, ,9 61,8 54,5 51,3 55,3 60,6 16 (45)

17 Vuoden 2006 alusta omavastuumaksujen sijaan tuli Varhe-maksu, joka jakautuu 3 vuodelle kertamaksun sijaan. Maksun suuruus määräytyy jäsenyhteisössä kuluvana vuonna ja kahtena edeltävänä vuonna alkaneiden varhaiseläkkeiden aiheuttaman eläkemenon perusteella. Varhe-maksua aiheutuu työntekijästä, joka jää työkyvyttömyyseläkkeelle, yksilölliselle varhaiseläkkeelle, työttömyyseläkkeelle tai alkaa saada kuntoutustukea eli määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä. KuEL-omavastuumaksut euroina Satakunnan sairaanhoitopiirissä ja ennakko vuodelle 2009 (ei sisällä tt-maksua) (Lähde: KEVA) Vuosi Eläkemeno Palkkaperusteinen maksu Eläkeperusteinen maksu Omavastuuosuudet Varhemaksu Vuoden 2008 Varhe-maksun osuus on noussut 41,2 prosenttia vuoteen 2007 verrattuna. Vuoden 2009 Varhe-maksun ennakkoon sisältyy Satakunnan sairaanhoitopiiriin yhdistyneen Satakunnan erityishuoltopiirin osuus. 17 (45)

18 3. Henkilöstön työpanos 3.1 Tehdyn työn hinta Tehdyn työn hinta tunnissa vuonna 2008 on keskimäärin 22,49 euroa, joka on 6,2 prosenttia suurempi verrattuna vuoteen Tehdyn työn hinta euroina tulosalueittain Tulosalue Palkat Tunnit /tunti Palkat Tunnit /tunti Hallintokeskus , ,72 Huollon tulosalue , ,40 Konservatiivinen tulosalue , ,48 Operatiivinen tulosalue , ,19 Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalue , ,95 Psykiatrian tulosalue , ,24 Yhteensä , ,49 18 (45)

19 3.2 Henkilötyövuodet ja työpanokset Henkilötyövuodella tarkoitetaan täyttä työaikaa tekevän henkilön koko vuoden työskentelyä. Kun henkilöstömäärä vaihtelee voimakkaasti vuoden aikana, kuvaa henkilötyövuosi paremmin vuoden aikana palvelussuhteessa olleen henkilöstön määrää kuin pelkkä henkilöstön lukumäärä Osan vuotta kestänyt tai osa-aikaiset palvelussuhteet on muutettu vuosityöntekijöiksi eli henkilötyövuosiksi. Henkilötyövuoden määrittelyssä on Satakunnan sairaanhoitopiirissä SaPrima-palkanlaskentaohjelmasta johtuen käytetty Kunta-alan henkilöstöraporttisuosituksesta poiketen seuraavaa kaavaa: Kokonaistyöajasta on vähennetty poissaolot ja lisätty lisä- ja ylityöt jaettuna vakiotyöajoilla. Kullekin työaikaryhmälle on määritelty omat tuntijakajansa. Työpanoksen määrittelyssä on Satakunnan sairaanhoitopiirissä johtuen SaPrima-palkanlaskentaohjelman määrityksistä käytetty Kunta-alan henkilöstöraporttisuosituksesta poiketen seuraavaa kaavaa: Vuosityöntekijäin lukumäärästä vähennetään poissaolot (laskennallinen henkilölukumäärä tiettynä aikana); osa-aikaiset työaikansa suhteessa. Vuonna 2008 tehtiin noin 9,4 henkilötyövuotta enemmän kuin vuonna Henkilötyövuodet tulosalueittain Tulosalue Hallintokeskus* 24,09 29,44 86,23 87,45 Huollon tulosalue** 245,14 230,32 413,43 394,69 Konservatiivinen tulosalue 547,03 540,45 547,31 540,66 Operatiivinen tulosalue 543,83 534,52 535,30 552,69 Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalue** 667,44 664,56 430,18 424,37 Psykiatrian tulosalue 403,16 396,81 394,19 416,18 Yhteensä 2 430, , , ,04 * Hallinto siirtyi Huollon tulosalueelta ja muodosti Keskustoimiston kanssa Hallintokeskus-tulosalueen ** lukien siirtyi Siivous- ja vaatepalvelut Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalueelta Huollon tulosalueelle 19 (45)

20 Tehdyt työpanokset ovat laskeneet 12,9 työpanoksella vuoden 2007 työpanosten määrästä. Työpanokset laskennallisina virkoina/toimina tulosalueittain Tulosalue Hallintokeskus* 24,7 30,3 87,3 87,7 Huollon tulosalue** 244,9 232,4 415,4 392,3 Konservatiivinen tulosalue 541,0 534,4 545,6 540,8 Operatiivinen tulosalue 543,2 534,4 538,7 549,4 Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalue** 665,1 667,0 431,3 419,6 Psykiatrian tulosalue 412,1 411,2 411,3 429,9 Yhteensä 2 431,0 2409, ,6 2416,7 * Hallinto siirtyi Huollon tulosalueelta ja muodosti Keskustoimiston kanssa Hallintokeskus-tulosalueen ** lukien siirtyi Siivous- ja vaatepalvelut Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalueelta Huollon tulosalueelle 3.3 Poissaolot Kaikkien poissaolojen määrä on laskenut 1,7 prosenttia vuoteen 2007 verrattuna. Kaikki poissaolot tulosalueittain (sisältävät koko henkilöstön vuosilomat, sairauspoissaolot, lakisääteiset poissaolot sekä muut poissaolot) Tulosalue Muutos 2007/2008 Palkat Päivät Palkat Päivät Päiviä % Hallintokeskus* ,2 Huollon tulosalue** ,5 Konservatiivinen tulosalue ,9 Operatiivinen tulosalue ,7 Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalue** ,5 Psykiatrian tulosalue ,5 Yhteensä ,7 20 (45)

21 Koko henkilöstön poissaolopäivät lajeittain ja tulosalueittain Tulosalue Vuosilomat Sairauspoissaolot Lakisääteiset Päivät 2007 Päivät 2008 Päivät 2007 Päivät 2008 Päivät 2007 Päivät 2008 Hallintokeskus Huollon tulosalue Konservatiivinen tulosalue Operatiivinen tulosalue Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalue Psykiatrian tulosalue Yhteensä Vuosilomapäivien määrä on laskenut 0,3 prosentilla (369 päivää), sairauspoissaolopäivien määrä on laskenut 3,1 prosentilla (1604 päivää) ja lakisääteiset poissaolot ovat vähentyneet 4,7 prosenttia verrattuna vuoteen Yhden sairauspäivän hinta vuonna 2008 on sosiaaliturvaja eläkevakuutusmaksuineen keskimäärin 90 euroa. Summa ei sisällä sijaisen palkkakustannuksia. Koko henkilöstön poissaolopäivät tulosalueittain ja lajeittain 2008 Tulosalue Vuosilomat Sairauspoissaolot Lakisääteiset Palkat Päivät Palkat Päivät Palkat Päivät Hallintokeskus* Huollon tulosalue** Konservatiivinen tulosalue Operatiivinen tulosalue Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalue** Psykiatrian tulosalue Yhteensä (45)

22 Hoitovapaat 2008 tulosalueittain Tulosalue Osittainen Tilapäinen hoitovapaa hoitovapaa Hoitovapaa Henkilöt Päivät Henkilöt Päivät Henkilöt Päivät Hallintokeskus Huollon tulosalue Konservatiivinen tulosalue Operatiivinen tulosalue Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalue Psykiatrian tulosalue Yhteensä Vuonna 2008 hoitovapaalla oli yhteensä 62 henkilöä ja hoitovapaisiin käytettiin yhteensä päivää, joka on 3997 päivää vähemmän kuin vuonna 2007 (vuonna 2007 yhteensä hoitovapaapäivää). Osittaisella hoitovapaalla tehtiin lyhennettyä työpäivää, joka on 550 päivää enemmän kuin vuonna 2007 (vuonna 2007 yhteensä lyhennettyä työpäivää). Tilapäisellä hoitovapaalla äkillisesti sairastuneen lapsen hoitamista varten oli 451 vanhempaa, joka on 56 enemmän kuin vuonna (45)

23 3.4 Sairastavuus Koko henkilöstöllä oli sairauspäiviä , joka on 1582 päivää ja 3,1 % vähemmän kuin vuonna Sairauspoissaoloprosentti oli 4,2. Vakinaisen henkilöstön sairastavuus tulosalueittain Tulosalue Päiviä Päiviä Päiviä Päiviä % Muutos Päiviä Muutos 2007/2008 Muutos % Hallintokeskus* , ,7 Huollon tulosalue** , ,5 Konservatiivinen tulosalue , ,3 Operatiivinen tulosalue , ,4 Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalue** , ,9 Psykiatrian tulosalue , ,0 Koko sairaanhoitopiiri ,3 * Hallinto siirtyi Huollon tulosalueelta ja muodosti Keskustoimiston kanssa Hallintokeskus-tulosalueen ** lukien siirtyi Siivous- ja vaatepalvelut Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalueelta Huollon tulosalueelle Vakituisen henkilökunnan sairauspäivien lukumäärä on kasvanut Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalueella 28,9 prosenttia ja Hallintokeskuksessa 24,7 prosenttia. Huollon tulosalueella sairauspäivät ovat vähentyneet 16,5 prosenttia vuoteen 2007 verrattuna. Määräaikaisen henkilöstön sairastavuus tulosalueittain Tulosalue Muutos 2007/2008 Päiviä Päiviä Päiviä Päiviä % Päiviä % Hallintokeskus* , ,0 Huollon tulosalue** , ,3 Konservatiivinen tulosalue , ,1 Operatiivinen tulosalue , ,8 Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalue** , ,9 Psykiatrian tulosalue ,5 68 5,0 Koko sairaanhoitopiiri ,3 * Hallinto siirtyi Huollon tulosalueelta ja muodosti Keskustoimiston kanssa Hallintokeskus-tulosalueen ** lukien siirtyi Siivous- ja vaatepalvelut Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalueelta Huollon tulosalueelle 23 (45)

24 Määräaikaisen henkilöstön kohdalla sairastavuus on vähentynyt 6,3 prosenttia verrattuna vuoteen Eniten sairastavuuden lisääntymistä määräaikaisen henkilöstön osalta on tapahtunut Hallintokeskuksessa, missä se on lisääntynyt 100 prosenttia verrattuna vuoteen Sairastavuus väheni 20 prosenttia ikäryhmässä vuotiaat ja lisääntyi 289,2 prosenttia ikäryhmässä yli 63- vuotiaat verrattuna vuoteen Koko henkilöstön sairastavuus ikäryhmittäin päivinä Satakunnan sairaanhoitopiirissä Ikäryhmä Muutos 2007/2008 päivinä Muutos 2007/2008 % Henkilökunnan määrä , , , , , , , , , , ,2 55 Yhteensä , Sairastavuus sairauslomien pituuden mukaisesti vuosina (Lähde: TT järjestelmä) pv 4-7 pv 8-14 pv pv pv pv pv (45)

25 Keskimäärin 30,1 prosentilla vakituisista työntekijöistä ei ole ollut päivääkään sairauslomia vuonna 2008 (29,6 % vuonna 2007). Vakituisten henkilöiden määrä, joilla ei ole vuositasolla yhtään sairauspoissaolopäivää Tulosalue Vakituisen henkilöstön määrä 2008 % tulosalueen vakituisesta henkilöstöstä 2008 Hallintokeskus* ,4 Huollon tulosalue** ,8 Konservatiivinen tulosalue ,6 Operatiivinen tulosalue ,7 Sairaanhoidolliset palvelut** ,4 Psykiatrian tulosalue ,6 Yhteensä ,1 * Hallinto siirtyi Huollon tulosalueelta ja muodosti Keskustoimiston kanssa uuden Hallintokeskus-tulosalueen ** lukien siirtyi Siivous- ja vaatepalvelut Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalueelta Huollon tulosalueelle Vakinainen henkilökunta oli vuoden 2008 aikana keskimäärin 16,6 päivää/henkilö sairauslomalla. Vakinaisen henkilöstön keskimääräinen sairauslomapäivien määrä Tulosalue Henkilöt Päivät pv/ Henkilöt hlö kilöt pv/ Hen- Päivät hlö Päivät Hallintokeskus* , , ,2 Huollon tulosalue** , , ,2 Konservatiivinen 546 tulosalue , , ,2 Operatiivinen tulosalue , , ,3 Sairaanhoidolliset palvelut** , , ,6 Psykiatria , , ,4 Yhteensä , , ,6 * Hallinto siirtyi Huollon tulosalueelta ja muodosti Keskustoimiston kanssa Hallintokeskus-tulosalueen ** lukien siirtyi Siivous- ja vaatepalvelut Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalueelta Huollon tulosalueelle 25 (45) pv/ hlö

26 4. Osaamisen kehittäminen 4.1 Täydennyskoulutus Täydennyskoulutus on ollut sairaanhoitopiirin henkilöstön ammattia tukevaa, suunnitelmallista ja tarvelähtöistä koulutusta. Koulutuksen tarkoituksena on ollut ylläpitää, ajantasaistaa ja lisätä henkilökunnan ammattitaitoa ja osaamista työtehtävistä riippuen välittömässä tai välillisessä työssä potilaiden, asiakkaiden ja asukkaiden kanssa. Sairaanhoitopiirin henkilöstö on osallistunut sekä ulkoiseen että sisäiseen koulutukseen, yhteensä 9937 koulutustilaisuuteen. Koulutusta on järjestetty itse omalle henkilöstölle Satakunnan sairaanhoitopiirin tiloissa. Itse tai muiden toimijatahojen kanssa yhteistyössä järjestetty koulutus omalle ja alueen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle lisääntyi. Vuoden 2008 aikana järjestettiin alueellisia koulutuksia 77 ja seudullisesti toteutettiin 25 tilaisuutta. Näihin osallistui yhteensä 6225 henkilöä. (Vuonna 2007 alueellisia koulutustilaisuuksia oli 52 ja osallistujia 4170.) Henkilöstö on osallistunut Satakunnassa toteutettuun ulkoiseen koulutukseen, jota ovat tarjonneet alueen koulutusorganisaatiot koulutustarpeittemme perusteella sekä valtakunnallisesti tarjolla olleisiin koulutuksiin. Esimiesryhmälle järjestettiin 10-osainen koulutuskokonaisuus, joka toteutettiin Satakunnan sairaanhoitopiirin tiloissa ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa jatkettiin johto- ja esimiestehtävissä toimivien Varsa-koulutusta. Lyhyt- tai pitkäkestoiseen täydennyskoulutukseen osallistui vuoden 2008 aikana 2494 henkilöä, mikä on hieman edellisvuotta vähemmän (2630). Täydennyskoulutuspäivien määrä on kuitenkin pysynyt lähes ennallaan (9950 päivää vuonna 2008, 9961 päivää vuonna 2007). Koulutuksiin on osallistunut 76,4 prosenttia henkilöstöstä ja keskimäärin kunkin osallistujan koulutuksen kesto on ollut 4,0 päivää. Keskimääräisesti laskettuna koko henkilöstö on osallistunut kolmeen koulutuspäivään vuoden 2008 aikana. Satakunnan sairaanhoitopiirissä otettiin vuonna 2008 käyttöön HRM-koulutushallintajärjestelmä. Henkilöstöä informoitiin etukäteen asiasta, laadittiin käyttäjäoppaat ja käyttöönottovaiheessa järjestettiin kymmenittäin opastustilaisuuksia. Uuden koulutushallintajärjestelmän vastaanotto on ollut hyvä. Henkilöstö ilmoittautuu sairaanhoitopiirin itse järjestämiin koulutuksiin sitä kautta ja pystyy seuraamaan omia koulutustilastojaan. Koulutustietojen seuraaminen helpottui oleellisesti kuluneen vuoden aikana myös esimiesten kannalta. Täydennyskoulutusta kuvaavien taulukoiden lukuja tarkasteltaessa on huomioitava tilastointijärjestelmän muuttuminen aikaisempaa tarkemmaksi. Siksi tässä vaiheessa kannattaa olla vertailuissa maltillinen. 26 (45)

Satakunnan sairaanhoitopiirin henkilöstökertomus 2006

Satakunnan sairaanhoitopiirin henkilöstökertomus 2006 1 (33) Johdanto... 3 1. Henkilöstövoimavarat... 4 1.1 Lukumäärä...4 1.2 Sukupuolijakauma... 6 1.3 Ammattiluokkajakauma... 6 1.4 Ikäjakauma... 8 1.5 Eläköityminen... 10 2. Henkilöstön työpanos...13 2.1

Lisätiedot

Yhtymähallitus 28.4.2014/87 Liite nro 5 Henkilöstökertomus 2013

Yhtymähallitus 28.4.2014/87 Liite nro 5 Henkilöstökertomus 2013 Henkilöstökertomus 2013 Sisällysluettelo 1. Henkilöstökatsaus... 3 2. Henkilöstövoimavarat... 4 2.1 Henkilöstön määrä... 4 2.2 Rekrytointi ja sijaistenhallinta... 6 2.3 Henkilötyövuodet... 8 2.4 Työajan

Lisätiedot

Henkilöstö- kertomus 2013

Henkilöstö- kertomus 2013 Henkilöstökertomus 2013 Saatteeksi... 3 1. Tehrään porukal - henkilöstöpoliittinen toimintaohjelma 2012 2015... 4 2. Henkilöstövoimavarat... 5 2.1. Muutokset organisaatiossa... 5 2.2. Virat ja toimet...

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 HENKILÖSTÖSTRATEGIA JA SEN TOTEUTTAMINEN... 2 Houkutteleva ja kilpailukykyinen työpaikka, johtaminen kunnossa joka tasolla ja henkilökunnan uudistustahto...

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki Henkilöstöhallinto HENKILÖSTÖRAPORTTI

Savonlinnan kaupunki Henkilöstöhallinto HENKILÖSTÖRAPORTTI Savonlinnan kaupunki Henkilöstöhallinto HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 SISÄLLYS JOHDANTO... 1 KAUPUNKISTRATEGIA... 2 HENKILÖSTÖ TUNNUSLUKUINA... 3 Henkilöstömäärä ja rakenne... 3 Työajan jakautuminen... 8 Henkilöstön

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna.fi

Henkilöstöraportti 2014. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna.fi Henkilöstöraportti 2014 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi SISÄLLYS 1. HENKILÖSTÖPOLITIIKKA... 2 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 5 Henkilöstömäärä... 5 Henkilötyövuosi... 6 Työajan jakautuminen...

Lisätiedot

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki Liite Kaupunginhallitus 5.04.203 202 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 202 Sisällysluettelo JOHDANTO 202... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2. Henkilöstön

Lisätiedot

Kainuun sote kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöraportti 2013 Kainuun sote -kuntayhtymä

Kainuun sote kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöraportti 2013 Kainuun sote -kuntayhtymä 1 Kainuun sote kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut Henkilöstöraportti 2013 Kainuun sote -kuntayhtymä 1 Kainuun sote kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN TAVOITE...2 2. HENKILÖSTÖRESURSSIT...3

Lisätiedot

Janakkalan kunnan henkilöstökertomus

Janakkalan kunnan henkilöstökertomus Janakkalan kunnan henkilöstökertomus 2014 2 (29) JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 3 HENKILÖSTÖKULUT... 5 Palkkakustannukset sivukuluineen... 5 Henkilötyövuosi... 6 Kunta-alan palkkausjärjestelmä... 6

Lisätiedot

Kunnan johtoryhmä 20.3.2012 Khhj 28.3.2012 KH 23.4.2012 Valtuusto 30.5.2012. Henkilöstökertomus. www.nurmijarvi.fi

Kunnan johtoryhmä 20.3.2012 Khhj 28.3.2012 KH 23.4.2012 Valtuusto 30.5.2012. Henkilöstökertomus. www.nurmijarvi.fi Kunnan johtoryhmä 20.3.2012 Khhj 28.3.2012 KH 23.4.2012 Valtuusto 30.5.2012 Henkilöstökertomus 2011 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. Olennaisia tapahtumia kertomusvuonna... 3 2. Kunnan

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin. Henkilöstökertomus

Kouvolan kaupungin. Henkilöstökertomus Kouvolan kaupungin Henkilöstökertomus 2012 Tekstit: Konsernipalvelut / Henkilöstöpalvelut Henkilöstökertomustyöryhmä Taitto: Suvi Lantta Kansi: Eeva Forsman Kouvolan kaupungin julkaisu 2013 Henkilöstökertomus

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Liite 1 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Yhteistyötoimikunta 12.5.2015 17 Liite 4 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1 Henkilöstön määrä... 3 2.2

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 30.3.2015

Henkilöstökertomus 30.3.2015 Henkilöstökertomus 30.3.2015 Vahvistamme hyvää, ajantasaista ammatillista osaamista ja työn hallintaa. Panostamme erityisesti ikääntyvän henkilöstön työkyvyn ja ammattitaidon ylläpitoon sekä uuden henkilöstön

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki Sisältö 1 Alkusanat... 3 2 Henkilöstöohjelma 2014 2017... 4 3 Tuloksellisuuden parantaminen... 5 Henkilöstörakenne ja työpanos... 5 Työvoimakustannukset 2014...

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2010

Henkilöstökertomus 2010 Henkilöstökertomus 2010 2010 Henkilöstökertomus SISÄLLYS 1 Henkilöstöjohtajan KATSAUS 3 2 HENKILÖSTÖJOHTAMISEN TAVOITTEET 4 3 AMMATTITAITOINEN ja OSAAVA HENKILÖSTÖ 9 4 Henkilöstön saatavuus ja pysyvyys

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2013

Henkilöstökertomus 2013 Henkilöstökertomus 2013 Henkilöstökeskus Hyvinkään kaupunki HYVINKÄÄN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 1 JOHDANTO... 1 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 2.1 HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS... 2 2.2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ TOIMIALOITTAIN...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2012

Henkilöstöraportti 2012 Henkilöstöraportti 2012 Johtokunta 25.3.2013 Yhtymäkokous 19.6.2013 Sisällysluettelo 1. TIIVISTELMÄ... 2 2. HENKILÖSTÖRESURSSIT... 3 2.1. Henkilöstön lukumäärä... 3 2.2. Vakituiset ja määräaikaiset palvelussuhteet...

Lisätiedot

Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN TAVOITE... 1 2. TAVOITTEELLINEN JA ONNISTUNUT VUOSI 2014... 2 Hallintosääntö... 2 Henkilöstön määrä... 2 Henkilöstömenot...

Lisätiedot

Hyvää työpäivää! HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013

Hyvää työpäivää! HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 Hyvää työpäivää! HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 2 Sairaanhoitaja Tiina Pikkumaa (vas.), hoitotyön kliininen opettaja Elina Koota ja sairaanhoitaja Sanna Harkio-Tynkkynen. HUS HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 YHTEEN TYÖPÄIVÄÄN

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2009

Henkilöstötilinpäätös 2009 Henkilöstötilinpäätös 2009 Jalasjärven kunta SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 4 Vakituisen henkilöstön määrä toimialoittain 31.12.2009 5 Koko henkilöstön määrä 2005-2009 6 Kunnassa työllistämistuella

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 Käsittely: Yhteistyötoimikunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖVOIMAVARAT... 5 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 5 2.2 KOKOAIKAISET JA OSA-AIKAISET...

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen henkilöstökertomus

Hätäkeskuslaitoksen henkilöstökertomus Hätäkeskuslaitoksen henkilöstökertomus 2012 Sisällysluettelo 1 Henkilöstöstrategia...5 2 Henkilöstötuloslaskelma ja vaativuusluokat...6 3 Henkilöstön määrä ja rakenne...9 3.1. Henkilöstön ikäjakauma ja

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2009

Henkilöstöraportti 2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Henkilöstöraportti 2009 ASUKKAILLE MATKAILIJOILLE PÄÄTÖKSENTEKO Yhteistyötoimikunta 26.2.2010 Kaupunginhallitus 29.3.2010 SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖHALLINNON ORGANISAATIO...1 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 KEMIN KAUPUNKI Sisällysluettelo Johdanto 1 1 Henkilöstön määrä ja rakenne 3 1.1 Henkilöstömäärän kehitys 3 1.2 Ikä- ja sukupuolijakauma 6 1.3 Eläkkeelle siirtyminen ja muu poistuma

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin. Henkilöstökertomus

Kouvolan kaupungin. Henkilöstökertomus Kouvolan kaupungin Henkilöstökertomus 2011 Tekstit: Henkilöstöyksikkö Henkilöstökertomustyöryhmä Taitto: Suvi Lantta Kansi: Eeva Forsman Kouvolan kaupungin julkaisu 2012 Henkilöstökertomus 2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin. henkilöstöraportti 2011

Kajaanin kaupungin. henkilöstöraportti 2011 Kajaanin kaupungin henkilöstöraportti 2011 Kajaanin kaupungin henkilöstöpalvelut 2012 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1 HENKILÖSTÖTALOUS... 2 1.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 1.1.1 Kajaanin kaupungin ja liikelaitosten

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI KAUHAVAN KAUPUNKI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI KAUHAVAN KAUPUNKI 2014 HENKILÖSTÖRAPORTTI KAUHAVAN KAUPUNKI 2014 Kauhavan kaupunki 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ...3 2. HENKILÖSTÖHALLINTOA KOSKEVAT LINJAUKSET SEKÄ OHJEET...3 3. HENKILÖSTÖVOIMAVARAT...4 3.1. Henkilökunnan määrä...4

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 SISÄLLYS 1 SOSTERI... 1 1.1 Perustehtävä... 2 1.2 Henkilöstöpolitiikka ja -strategia... 2 2 ORGANISAATIORAKENNE VUONNA 2012... 4 2.1 Tulosalueet... 5 3 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 Porvoon kaupunki

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 Porvoon kaupunki HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 Porvoon kaupunki Sisältö 1 Alkusanat... 3 2 Henkilöstöpoliittinen ohjelma 2010 2013... 5 3 Työhyvinvointi... 7 Työhyvinvointimäärärahat... 7 Voi hyvin toiminta... 8 Savuton Porvoo

Lisätiedot