HENKILÖSTÖKERTOMUS 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HENKILÖSTÖKERTOMUS 2008"

Transkriptio

1

2 Sisällysluettelo 1. Johdanto Henkilöstövoimavarat Henkilöstön määrä Sukupuolijakauma Ikäjakauma Ammattialajakauma Palvelusaika Eläköityminen Henkilöstön työpanos Tehdyn työn hinta Henkilötyövuodet ja työpanokset Poissaolot Sairastavuus Osaamisen kehittäminen Täydennyskoulutus Kehityskeskustelut Henkilöstön kehittämistoimenpiteitä vuonna Henkilöstöinvestoinnit Henkilöstötuloslaskelma Työterveyshuolto Työsuojelu Työnohjaus Kuntoutuspäivät Toimipaikkaruokailu Henkilökunnan työkyvyn ylläpitämisen edistäminen (TYKY) Virkistystoiminta Rekrytointiyksikkö Yhteistoiminta Yhteistyötoimikunta Henkilöstöryhmä Tilastoiden pohjana on käytetty tilannetta Valokuvat: Annika Ruuskanen 2 (45)

3 1. Johdanto Henkilöstökertomus antaa tietoa henkilöstön kehittämisen perustaksi ja päätöksenteon tueksi. Se sisältää tietoja henkilöstövoimavarojen määrän ja rakenteen kehityksestä, työpanoksesta, osaamisen kehittämisestä, henkilöstöinvestoinneista ja yhteistoiminnasta sekä tulevaisuuden arvioita siitä, miten paljon osaajistamme jää eläkkeelle tulevien vuosien aikana. Alla olevaan taulukkoon on koottu joitakin keskeisiä tunnuslukuja vuodelta 2008 sekä niiden muutoksesta vuoteen 2007 verrattuna Muutos vuodesta 2007 Vakituinen henkilöstö % Määräaikainen henkilöstö 822-4,6 % Osa-aikaisia palvelussuhteita Yli 45-vuotiaita (vakituisista) 59,0 % + 4,4 %-yksikköä Naisia henkilöstöstä (vakituisista) 85,0 % - 0,2 %-yksikköä Suurin ikäryhmä (vakituisista) vuotiaat ei muutosta Keski-ikä 47,8 v ei muutosta Vanhuuseläkkeiden keski-ikä 61,8 v + 0,5 % Vanhuuseläkkeelle siirtyneiden lukumäärä ,3 % KUeL-eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä 58,9 v + 1,0 % Vanhuuseläkkeen keski-ikä 61,8 v + 0,5 % Varhe-maksu ,0 % Palkat ja palkkiot yhteensä ,5 % Alle 13 päivän sijaisten palkkamenot ,4 % Sairauspoissaoloprosentti 4,2 % - 0,5 %-yksikköä Sairauspoissaolopäiviä/vakinainen työntekijä 16,6 päivää - 2,4 % Sairauspoissaolopäiviä/määräaikainen työntekijä 11,2 päivää - 3,4 % Täydennyskoulutuspäivien lukumäärä päivää - 0,1 % Keskituntihinta 22,46 euroa + 3,2 % Lisä- ja ylityöt ja päivystysajan palkat ,2 % Kehityskeskustelutavoite 80 % ei saavutettu ei saavutettu Työterveyshuollon ulkoiset kustannukset ,9 % Täydennyskoulutuspäiviä/henkilö 4,0 pv + 5,6 % 3 (45)

4 Kuntien henkilöstöstä siirtyy eläkkeelle vuosittain henkilöä. Arvion mukaan vuoteen 2025 mennessä yli puolet työssä olevasta henkilöstöstä on jäänyt eläkkeelle. Satakunnan sairaanhoitopiirissäkin vuoden 2008 aikana juotiin enemmän eläkekahveja kuin minään aikaisempana vuonna. Kuntien eläkevakuutuksen eläköitymisennusteen mukaan viiden vuoden aikana noin 570 henkeä jää pois palveluksestamme joko vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeelle. Vuoteen 2018 mennessä heitä on ennusteen mukaan peräti 1 140, joka viime vuoden lopun vakituiseen henkilöstömäärään suhteutettuna on noin 47 prosenttia. Toiminnan ja talouden suunnittelun avuksi tarvitaan pitkäjänteistä henkilöstösuunnittelua, jossa ennakoidaan mm. henkilöstön määrää, henkilöstön sijoittumista yksiköihin, prosesseihin jne sekä huolehditaan ammatillisen osaamisen kehittämistarpeiden suunnittelusta. Resursseja tulee varata niin työhön opastamiseen kuin osaamisen siirtoon sekä uusille ja että työhön jääville työntekijöille. Samalla kun työvoima vähenee, kilpailu työvoimasta kiristyy. Osaavan työvoiman rekrytointiongelmat tulevat lisääntymään. Toimintojen uudelleen arvioinnin ja järjestelyjen kautta pitää ennakkoluulottomasti ja rohkeasti miettiä uusia mahdollisuuksia, toimintatapoja, tehtäviä ja työnjakoa, jotta voimme myös jatkossa turvata riittävät ja laadukkaat palvelut. Uusia ratkaisuehdotuksia tukevalla, uusiin innovaatioihin rohkaisevalla kehittämisen ilmapiirillä ja jatkuvan parantamisen työkulttuurilla vaikutamme yhdessä työn tuottavuuden lisäämiseen ja osaamisen varmistamiseen tulevina vuosina. Tämä on haaste meille kaikille. Helena Tuomisaari henkilöstöjohtaja 4 (45)

5 2. Henkilöstövoimavarat 2.1 Henkilöstön määrä Henkilöstönmäärällä tarkoitetaan päätoimisessa palvelussuhteessa olevien koko- ja osa-aikaisen henkilöstön lukumäärää. Henkilöstön kokonaismäärä on Määrä on laskenut 1,15 % vuoteen 2007 verrattuna. Koko henkilöstön määrä tulosalueittain Tulosalue Vakinainen Määräaikainen Vakinainen Määräaikainen Hallintokeskus Huollon tulosalue Konservatiivinen tulosalue Operatiivinen tulosalue Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalue Psykiatrian tulosalue Yhteensä Koko sairaanhoitopiiri Henkilöstä on vakinaisia 2441 (74,8 %) ja määräaikaisia 822 (25,2 %) Vakinaisen henkilökunnan lukumäärän muutos vuosina Vuosi Lukumäärä % koko henkilökunnasta , , , , ,8 5 (45)

6 Määräaikaisen henkilökunnan kokonaislukumäärän muutos vuosina Vuosi Lukumäärä % koko henkilökunnasta , , , , ,2 Vakinaisen henkilöstön määrä on noussut 0,9 prosenttiyksikköä ja määräaikaisen henkilöstön määrä on vastaavasti laskenut 0,9 prosenttiyksikköä vuoteen 2007 verrattuna. Vakinaisen henkilökunnan määrä ja prosentuaalinen osuus tulosalueen koko henkilöstöstä Tulosalue Lukumäärä % Lukumäärä % Hallintokeskus 89 87, ,8 Huollon tulosalue , ,3 Konservatiivinen tulosalue , ,9 Operatiivinen tulosalue , ,7 Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalue , ,9 Psykiatrian tulosalue , ,4 Koko sairaanhoitopiiri , ,8 Määräaikaisen henkilökunnan määrä ja prosentuaalinen osuus tulosalueen koko henkilöstöstä Tulosalue Lukumäärä % Lukumäärä % Hallintokeskus 13 12, ,2 Huollon tulosalue , ,7 Konservatiivinen tulosalue , ,1 Operatiivinen tulosalue , ,3 Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalue , ,1 Psykiatrian tulosalue , ,6 Koko sairaanhoitopiiri , ,2 6 (45)

7 2.2 Sukupuolijakauma Vakinaisesta henkilöstöstä vuonna 2008 oli naisia 85,6 % ja miehiä 14,4 %. Vakinaisen henkilöstön sukupuolijakauma Vuosi Miehiä % Naisia % Yhteensä , , , , , , , , , , Vakinaisen henkilöstön sukupuolijakauma tulosalueittain Tulosalue Mies Nainen Mies Nainen Hallintokeskus Huollon tulosalue Konservatiivinen tulosalue Operatiivinen tulosalue Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalue Psykiatrian tulosalue Koko sairaanhoitopiiri (45)

8 2.3 Ikäjakauma Sairaanhoitopiirin vakinaisten työntekijöistä enemmistö 18,5% on vuonna 2008 ollut iältään vuotiaita ja vähemmistö 0,4 % vuotiaita. Vakinaisen henkilökunnan ikäjakauma tulosalueittain 2008 Tulosalue v v v v v v v v v 63 v Hallintokeskus Huollon tulosalue Konservatiivinen tulosalue Operatiivinen tulosalue Sairaanhoidolliset palvelut Psykiatrian tulosalue Yhteensä (2441) Prosenttiosuus (100) 0,4 3,0 7,8 11,1 17,1 18,5 15,3 14,4 10,5 1, Yhteensä (2440) Prosenttiosuus (100) 0,3 2,2 7,0 12,1 18,0 19,6 14,7 14,5 10,6 1,0 Tarkasteltaessa tulosaluekohtaisesti vakinaisen henkilöstön ikäjakaumia Operatiivisella tulosalueella on eniten ikäluokkaa (20,3 prosenttia koko tulosalueen henkilökunnasta) ja Huollon tulosalueella on eniten ikäluokkaa (21,2 prosenttia koko tulosalueen henkilökunnasta). 8 (45)

9 Sairaanhoitopiirin vakinaisista työntekijöistä 35,6 % kuuluu ikäluokkaan vuotiaat (2007: 37,6 %) ja 26,8 % on yli 54-vuotiaita (2007: 26,1 %). Vakinaisen henkilöstön ikäjakaumamuutos Vakinaisen henkilöstön keski-ikä vuosina ammattiluokittain Ammattiluokka Erikoislääkärit 49,4 49,2 50,1 50,6 51,3 Lääkärit 29,0 29,5 30,7 35,5 31,5 Hammaslääkärit 49,5 50,5 46,0 41,3 45,0 Eriasteiset sairaanhoitajat 44,2 44,5 45,2 45,2 44,8 Muut hoitohenkilöt 49,2 49,7 50,4 51,1 51,6 Muut henkilöt 48,2 48,9 49,3 49,4 49,9 Laitoshuoltajat 51,1 51,5 52,0 52,0 52,8 Hallinto 48,1 48,8 49,4 49,0 49,2 Keskustoimisto 53,9 52,5 52,2 52,0 51,9 Huolto 47,4 47,6 47,9 48,2 48,3 Vakinaisten keski-ikä 46,9 47,2 47,7 47,8 47,8 9 (45)

10 Vakinaisen henkilöstön keski-ikä on pysynyt samana 47,8 vuotta verrattuna vuoteen Ammattiluokkien sisällä eroja on tapahtunut vuoteen 2007 verrattuna. Vakinaisten eriasteisten sairaanhoitajien keski-ikä on laskenut 0,9 prosenttia ( 0,4 vuotta) ja erikoislääkäreiden keski-ikä on noussut 1,4 prosenttia (0,7 vuotta) vuoteen 2007 verrattuna. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä vuosina ammattiluokittain Huolto 48,5 Keskustoimisto 51,9 Hallinto 49,2 Laitoshuoltajat 52,8 Muut henkilöt Muut hoitohenkilöt Eriasteiset sairaanhoitajat 44,8 49,9 51, Hammaslääkärit 45 Lääkärit 31,5 Erikoislääkärit 51, (45)

11 2.4 Ammattialajakauma Koko henkilökunnasta 56,1 % on eriasteisia sairaanhoitajia ja muuta hoitohenkilöstöä. Määrä ei ole muuttunut vuoteen 2007 verrattuna. Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö ammattiluokittain Ammattiluokka Vakituinen Määräaikaineaikaineaikainen Määrä- Määrä- Vakituinen Vakituinen Erikoislääkärit Lääkärit Hammaslääkärit Eriasteiset sairaanhoitajat Muut hoitohenkilöt Muut henkilöt Laitoshuoltajat Hallinto Keskustoimisto Tutkimus- ja kehittämistehtävät Huolto Koko sairaanhoitopiiri Eriasteisten vakinaisten sairaanhoitajien määrä on noussut 4,1 % ja vakinaisten muiden hoitohenkilöiden määrä on laskenut 6,0 % verrattuna vuoteen Vertailussa vuoteen 2007 voidaan ammattialaluokittaisessa vertailussa todeta ammattiluokkaan Eriasteiset sairaanhoitajat kuuluvien määrän nousseen 4,1 prosentilla (46 henkilöä) ja ammattiluokkaan Muut hoitohenkilöt kuuluvien määrä taas on laskenut 6,0 prosentilla (15 henkilöä). Vakinaisten laitoshuoltajien määrä on laskenut 4,6 prosentilla (9 henkilöä) ja ammattiluokkaan Huolto kuuluvan henkilöstön määrä on laskenut 17,0 prosentilla (32 henkilöä) vuoteen 2007 verrattuna. 11 (45)

12 Vakinaisen henkilöstö määrä ammattiluokittain Huolto Tutkimus- ja kehittämistehtävät Keskustoimisto Hallinto Laitoshuoltajat Muut henkilöt Muut hoitohenkilöt Eriasteiset sairaanhoitajat Hammaslääkärit Lääkärit Erikoislääkärit (45)

13 2.5 Palvelusaika Vakinaisesta henkilöstöstä 75,5 % on työskennellyt yli 10 vuotta, 17,4 % 5 10 vuotta ja 9,1 % alle 5 vuotta sairaanhoitopiirin palveluksessa. Vakinaisen henkilökunnan palvelusaika ikäryhmittäin 2008 Ikäryhmä Alle 5 vuotta 5 10 vuotta Yli 10 vuotta Yhteensä palvelua palvelua palvelua Yhteensä Vakinaisen henkilökunnan palvelusaika tulosalueittain 2008 Ikäryhmä Alle 5 vuotta 5 10 vuotta Yli 10 vuotta Yhteensä palvelua palvelua palvelua Hallintokeskus Huollon tulosalue Konservatiivinen tulosalue Operatiivinen tulosalue Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalue Psykiatrian tulosalue Koko sairaanhoitopiiri (45)

14 Satakunnan sairaanhoitopiiri järjesti juhlallisen Suomen Kuntaliiton ansiomerkkien luovutustilaisuuden Promenadikeskuksessa. 40-vuotismerkin saivat toimistopäällikkö Tuula Aalto, toimistosihteeri Eeva Jaakkola, toimistosihteeri Pirjo Heinonen, ammattimies Seppo Kivelä, tietopalvelupäällikkö Sanna-Maija Kokki, välinehuoltaja Eila Kokko, vahtimestari Pekka Koski, ammattimies Reijo Köykkä, osastonhoitaja Irma Lahti, perushoitaja Anja Lappalainen, osastonsihteeri Vuokko Mattila, laitoshuoltaja Tuula- Maija Merta, tulosalueen ylihoitaja Riitta Mikkonen, osa<stonsihteeri Irmeli Nieminen, laitoshuoltaja Anja Onikki, kokki Heli Peltola, ammattimies Kauko Pudas, laitoshuoltaja Riitta Ruusunen, kokki Sirkka Salmi, röntgenhoitaja Leena Uotila, laboratoriohoitaja Eila Vaistomaa, osastonsihteeri Annikki Vähätalo ja ammattimies Kalevi Yli-Priia. 30-vuotisansiomerkkejä jaettiin 274 ja 20-vuotisansiomerkkejä 406. Kuvassa Suomen Kuntaliiton 40-vuotisansiomerkkien saajia ansiomerkkien luovutustilaisuudessa. 14 (45)

15 2.6 Eläköityminen Eläköityminen kertoo, paljonko henkilöstöä jää tai on jäämässä eläkkeelle. Eläkkeiden seurannalla pystytään tarkastelemaan, paljonko tarvitaan korvaavaa henkilöstörekrytointia. Vuoden 2005 alusta on tullut voimaan eläkeuudistus, jonka vuoksi palkansaaja voi siirtyä vanhuuseläkkeelle valitsemanaan ajankohtana ikävuosien välillä. Eläkkeelle siirtyneiden yhteismäärä on kasvanut 19,6% vuoteen 2007 verrattuna. Määrässä on huomioitu kaikki eläkelajit lukuun ottamatta osa-aikaeläkkeitä. KuEL-eläkkeelle siirtyneiden lukumäärä Satakunnan sairaanhoitopiirissä eläkelajeittain (Lähde: KEVA) Vuosi Yhteensä (Ei sisälly osa-aikaeläkkeet) Vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Kuntoutustuki Osatyökyvyttömyyseläke Työttömyyseläke Osaaikaeläke Kaikki eläkelajit (lukuun ottamatta osa-aikaeläkkeitä) huomioon ottaen eläkkeelle siirtyneiden lukumäärä on noussut 19,6 prosenttia vuoteen 2007 verrattuna. Vanhuuseläkkeelle siirtyneiden lukumäärä on noussut 27,3 prosenttia vuoteen 2007 verrattuna. 15 (45)

16 Vanhuuseläke- ja työkyvyttömyyseläkepoistuma Satakunnan sairaanhoitopiirissä 2008 ja arvioitu eläkepoistuma verrattuna koko kunta-alaan prosentuaalisesti (Lähde: KEVA) Vuosi Eläkepoistuma yhteensä Eläkepoistuma % 3,0 3,2 3,3 Koko kunta-ala % 2,6 2,9 3, ,8 3, ,8 3, ,1 3, ,2 3, ,4 3, ,8 3, ,8 3, ,4 3, ,9 3, ,2 3, ,4 3, ,9 3, ,0 2, ,3 2, ,7 2,7 Keski-ikä vuosina KuEL-eläkkeelle siirtyneistä Satakunnan sairaanhoitopiirissä eläkelajeittain (Lähde: KEVA) Vuosi Yhteensä Vanhuuseläke Kuntoutustuki Työkyvyttömyyseläke Osatyökyvyttömyyseläke Työttömyyseläke ,5 59,9 55,8 46,8 52,1 60, ,0 60,4 55,3 45,7 51,4 60, ,0 61,1 56,5 47,3 50,9 60, ,2 61,1 53,1 47,9 51,8 61, ,8 60,9 55,2 47,6 53,7 60, ,8 60,7 55,1 55,5 53,6 60, ,9 61,0 59,3 49,0 52,2 60, ,7 61,5 58,7 54,1 57,0 60, ,3 61,5 57,0 48,8 54,3 60, ,9 61,8 54,5 51,3 55,3 60,6 16 (45)

17 Vuoden 2006 alusta omavastuumaksujen sijaan tuli Varhe-maksu, joka jakautuu 3 vuodelle kertamaksun sijaan. Maksun suuruus määräytyy jäsenyhteisössä kuluvana vuonna ja kahtena edeltävänä vuonna alkaneiden varhaiseläkkeiden aiheuttaman eläkemenon perusteella. Varhe-maksua aiheutuu työntekijästä, joka jää työkyvyttömyyseläkkeelle, yksilölliselle varhaiseläkkeelle, työttömyyseläkkeelle tai alkaa saada kuntoutustukea eli määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä. KuEL-omavastuumaksut euroina Satakunnan sairaanhoitopiirissä ja ennakko vuodelle 2009 (ei sisällä tt-maksua) (Lähde: KEVA) Vuosi Eläkemeno Palkkaperusteinen maksu Eläkeperusteinen maksu Omavastuuosuudet Varhemaksu Vuoden 2008 Varhe-maksun osuus on noussut 41,2 prosenttia vuoteen 2007 verrattuna. Vuoden 2009 Varhe-maksun ennakkoon sisältyy Satakunnan sairaanhoitopiiriin yhdistyneen Satakunnan erityishuoltopiirin osuus. 17 (45)

18 3. Henkilöstön työpanos 3.1 Tehdyn työn hinta Tehdyn työn hinta tunnissa vuonna 2008 on keskimäärin 22,49 euroa, joka on 6,2 prosenttia suurempi verrattuna vuoteen Tehdyn työn hinta euroina tulosalueittain Tulosalue Palkat Tunnit /tunti Palkat Tunnit /tunti Hallintokeskus , ,72 Huollon tulosalue , ,40 Konservatiivinen tulosalue , ,48 Operatiivinen tulosalue , ,19 Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalue , ,95 Psykiatrian tulosalue , ,24 Yhteensä , ,49 18 (45)

19 3.2 Henkilötyövuodet ja työpanokset Henkilötyövuodella tarkoitetaan täyttä työaikaa tekevän henkilön koko vuoden työskentelyä. Kun henkilöstömäärä vaihtelee voimakkaasti vuoden aikana, kuvaa henkilötyövuosi paremmin vuoden aikana palvelussuhteessa olleen henkilöstön määrää kuin pelkkä henkilöstön lukumäärä Osan vuotta kestänyt tai osa-aikaiset palvelussuhteet on muutettu vuosityöntekijöiksi eli henkilötyövuosiksi. Henkilötyövuoden määrittelyssä on Satakunnan sairaanhoitopiirissä SaPrima-palkanlaskentaohjelmasta johtuen käytetty Kunta-alan henkilöstöraporttisuosituksesta poiketen seuraavaa kaavaa: Kokonaistyöajasta on vähennetty poissaolot ja lisätty lisä- ja ylityöt jaettuna vakiotyöajoilla. Kullekin työaikaryhmälle on määritelty omat tuntijakajansa. Työpanoksen määrittelyssä on Satakunnan sairaanhoitopiirissä johtuen SaPrima-palkanlaskentaohjelman määrityksistä käytetty Kunta-alan henkilöstöraporttisuosituksesta poiketen seuraavaa kaavaa: Vuosityöntekijäin lukumäärästä vähennetään poissaolot (laskennallinen henkilölukumäärä tiettynä aikana); osa-aikaiset työaikansa suhteessa. Vuonna 2008 tehtiin noin 9,4 henkilötyövuotta enemmän kuin vuonna Henkilötyövuodet tulosalueittain Tulosalue Hallintokeskus* 24,09 29,44 86,23 87,45 Huollon tulosalue** 245,14 230,32 413,43 394,69 Konservatiivinen tulosalue 547,03 540,45 547,31 540,66 Operatiivinen tulosalue 543,83 534,52 535,30 552,69 Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalue** 667,44 664,56 430,18 424,37 Psykiatrian tulosalue 403,16 396,81 394,19 416,18 Yhteensä 2 430, , , ,04 * Hallinto siirtyi Huollon tulosalueelta ja muodosti Keskustoimiston kanssa Hallintokeskus-tulosalueen ** lukien siirtyi Siivous- ja vaatepalvelut Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalueelta Huollon tulosalueelle 19 (45)

20 Tehdyt työpanokset ovat laskeneet 12,9 työpanoksella vuoden 2007 työpanosten määrästä. Työpanokset laskennallisina virkoina/toimina tulosalueittain Tulosalue Hallintokeskus* 24,7 30,3 87,3 87,7 Huollon tulosalue** 244,9 232,4 415,4 392,3 Konservatiivinen tulosalue 541,0 534,4 545,6 540,8 Operatiivinen tulosalue 543,2 534,4 538,7 549,4 Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalue** 665,1 667,0 431,3 419,6 Psykiatrian tulosalue 412,1 411,2 411,3 429,9 Yhteensä 2 431,0 2409, ,6 2416,7 * Hallinto siirtyi Huollon tulosalueelta ja muodosti Keskustoimiston kanssa Hallintokeskus-tulosalueen ** lukien siirtyi Siivous- ja vaatepalvelut Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalueelta Huollon tulosalueelle 3.3 Poissaolot Kaikkien poissaolojen määrä on laskenut 1,7 prosenttia vuoteen 2007 verrattuna. Kaikki poissaolot tulosalueittain (sisältävät koko henkilöstön vuosilomat, sairauspoissaolot, lakisääteiset poissaolot sekä muut poissaolot) Tulosalue Muutos 2007/2008 Palkat Päivät Palkat Päivät Päiviä % Hallintokeskus* ,2 Huollon tulosalue** ,5 Konservatiivinen tulosalue ,9 Operatiivinen tulosalue ,7 Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalue** ,5 Psykiatrian tulosalue ,5 Yhteensä ,7 20 (45)

21 Koko henkilöstön poissaolopäivät lajeittain ja tulosalueittain Tulosalue Vuosilomat Sairauspoissaolot Lakisääteiset Päivät 2007 Päivät 2008 Päivät 2007 Päivät 2008 Päivät 2007 Päivät 2008 Hallintokeskus Huollon tulosalue Konservatiivinen tulosalue Operatiivinen tulosalue Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalue Psykiatrian tulosalue Yhteensä Vuosilomapäivien määrä on laskenut 0,3 prosentilla (369 päivää), sairauspoissaolopäivien määrä on laskenut 3,1 prosentilla (1604 päivää) ja lakisääteiset poissaolot ovat vähentyneet 4,7 prosenttia verrattuna vuoteen Yhden sairauspäivän hinta vuonna 2008 on sosiaaliturvaja eläkevakuutusmaksuineen keskimäärin 90 euroa. Summa ei sisällä sijaisen palkkakustannuksia. Koko henkilöstön poissaolopäivät tulosalueittain ja lajeittain 2008 Tulosalue Vuosilomat Sairauspoissaolot Lakisääteiset Palkat Päivät Palkat Päivät Palkat Päivät Hallintokeskus* Huollon tulosalue** Konservatiivinen tulosalue Operatiivinen tulosalue Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalue** Psykiatrian tulosalue Yhteensä (45)

22 Hoitovapaat 2008 tulosalueittain Tulosalue Osittainen Tilapäinen hoitovapaa hoitovapaa Hoitovapaa Henkilöt Päivät Henkilöt Päivät Henkilöt Päivät Hallintokeskus Huollon tulosalue Konservatiivinen tulosalue Operatiivinen tulosalue Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalue Psykiatrian tulosalue Yhteensä Vuonna 2008 hoitovapaalla oli yhteensä 62 henkilöä ja hoitovapaisiin käytettiin yhteensä päivää, joka on 3997 päivää vähemmän kuin vuonna 2007 (vuonna 2007 yhteensä hoitovapaapäivää). Osittaisella hoitovapaalla tehtiin lyhennettyä työpäivää, joka on 550 päivää enemmän kuin vuonna 2007 (vuonna 2007 yhteensä lyhennettyä työpäivää). Tilapäisellä hoitovapaalla äkillisesti sairastuneen lapsen hoitamista varten oli 451 vanhempaa, joka on 56 enemmän kuin vuonna (45)

23 3.4 Sairastavuus Koko henkilöstöllä oli sairauspäiviä , joka on 1582 päivää ja 3,1 % vähemmän kuin vuonna Sairauspoissaoloprosentti oli 4,2. Vakinaisen henkilöstön sairastavuus tulosalueittain Tulosalue Päiviä Päiviä Päiviä Päiviä % Muutos Päiviä Muutos 2007/2008 Muutos % Hallintokeskus* , ,7 Huollon tulosalue** , ,5 Konservatiivinen tulosalue , ,3 Operatiivinen tulosalue , ,4 Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalue** , ,9 Psykiatrian tulosalue , ,0 Koko sairaanhoitopiiri ,3 * Hallinto siirtyi Huollon tulosalueelta ja muodosti Keskustoimiston kanssa Hallintokeskus-tulosalueen ** lukien siirtyi Siivous- ja vaatepalvelut Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalueelta Huollon tulosalueelle Vakituisen henkilökunnan sairauspäivien lukumäärä on kasvanut Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalueella 28,9 prosenttia ja Hallintokeskuksessa 24,7 prosenttia. Huollon tulosalueella sairauspäivät ovat vähentyneet 16,5 prosenttia vuoteen 2007 verrattuna. Määräaikaisen henkilöstön sairastavuus tulosalueittain Tulosalue Muutos 2007/2008 Päiviä Päiviä Päiviä Päiviä % Päiviä % Hallintokeskus* , ,0 Huollon tulosalue** , ,3 Konservatiivinen tulosalue , ,1 Operatiivinen tulosalue , ,8 Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalue** , ,9 Psykiatrian tulosalue ,5 68 5,0 Koko sairaanhoitopiiri ,3 * Hallinto siirtyi Huollon tulosalueelta ja muodosti Keskustoimiston kanssa Hallintokeskus-tulosalueen ** lukien siirtyi Siivous- ja vaatepalvelut Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalueelta Huollon tulosalueelle 23 (45)

24 Määräaikaisen henkilöstön kohdalla sairastavuus on vähentynyt 6,3 prosenttia verrattuna vuoteen Eniten sairastavuuden lisääntymistä määräaikaisen henkilöstön osalta on tapahtunut Hallintokeskuksessa, missä se on lisääntynyt 100 prosenttia verrattuna vuoteen Sairastavuus väheni 20 prosenttia ikäryhmässä vuotiaat ja lisääntyi 289,2 prosenttia ikäryhmässä yli 63- vuotiaat verrattuna vuoteen Koko henkilöstön sairastavuus ikäryhmittäin päivinä Satakunnan sairaanhoitopiirissä Ikäryhmä Muutos 2007/2008 päivinä Muutos 2007/2008 % Henkilökunnan määrä , , , , , , , , , , ,2 55 Yhteensä , Sairastavuus sairauslomien pituuden mukaisesti vuosina (Lähde: TT järjestelmä) pv 4-7 pv 8-14 pv pv pv pv pv (45)

25 Keskimäärin 30,1 prosentilla vakituisista työntekijöistä ei ole ollut päivääkään sairauslomia vuonna 2008 (29,6 % vuonna 2007). Vakituisten henkilöiden määrä, joilla ei ole vuositasolla yhtään sairauspoissaolopäivää Tulosalue Vakituisen henkilöstön määrä 2008 % tulosalueen vakituisesta henkilöstöstä 2008 Hallintokeskus* ,4 Huollon tulosalue** ,8 Konservatiivinen tulosalue ,6 Operatiivinen tulosalue ,7 Sairaanhoidolliset palvelut** ,4 Psykiatrian tulosalue ,6 Yhteensä ,1 * Hallinto siirtyi Huollon tulosalueelta ja muodosti Keskustoimiston kanssa uuden Hallintokeskus-tulosalueen ** lukien siirtyi Siivous- ja vaatepalvelut Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalueelta Huollon tulosalueelle Vakinainen henkilökunta oli vuoden 2008 aikana keskimäärin 16,6 päivää/henkilö sairauslomalla. Vakinaisen henkilöstön keskimääräinen sairauslomapäivien määrä Tulosalue Henkilöt Päivät pv/ Henkilöt hlö kilöt pv/ Hen- Päivät hlö Päivät Hallintokeskus* , , ,2 Huollon tulosalue** , , ,2 Konservatiivinen 546 tulosalue , , ,2 Operatiivinen tulosalue , , ,3 Sairaanhoidolliset palvelut** , , ,6 Psykiatria , , ,4 Yhteensä , , ,6 * Hallinto siirtyi Huollon tulosalueelta ja muodosti Keskustoimiston kanssa Hallintokeskus-tulosalueen ** lukien siirtyi Siivous- ja vaatepalvelut Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalueelta Huollon tulosalueelle 25 (45) pv/ hlö

26 4. Osaamisen kehittäminen 4.1 Täydennyskoulutus Täydennyskoulutus on ollut sairaanhoitopiirin henkilöstön ammattia tukevaa, suunnitelmallista ja tarvelähtöistä koulutusta. Koulutuksen tarkoituksena on ollut ylläpitää, ajantasaistaa ja lisätä henkilökunnan ammattitaitoa ja osaamista työtehtävistä riippuen välittömässä tai välillisessä työssä potilaiden, asiakkaiden ja asukkaiden kanssa. Sairaanhoitopiirin henkilöstö on osallistunut sekä ulkoiseen että sisäiseen koulutukseen, yhteensä 9937 koulutustilaisuuteen. Koulutusta on järjestetty itse omalle henkilöstölle Satakunnan sairaanhoitopiirin tiloissa. Itse tai muiden toimijatahojen kanssa yhteistyössä järjestetty koulutus omalle ja alueen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle lisääntyi. Vuoden 2008 aikana järjestettiin alueellisia koulutuksia 77 ja seudullisesti toteutettiin 25 tilaisuutta. Näihin osallistui yhteensä 6225 henkilöä. (Vuonna 2007 alueellisia koulutustilaisuuksia oli 52 ja osallistujia 4170.) Henkilöstö on osallistunut Satakunnassa toteutettuun ulkoiseen koulutukseen, jota ovat tarjonneet alueen koulutusorganisaatiot koulutustarpeittemme perusteella sekä valtakunnallisesti tarjolla olleisiin koulutuksiin. Esimiesryhmälle järjestettiin 10-osainen koulutuskokonaisuus, joka toteutettiin Satakunnan sairaanhoitopiirin tiloissa ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa jatkettiin johto- ja esimiestehtävissä toimivien Varsa-koulutusta. Lyhyt- tai pitkäkestoiseen täydennyskoulutukseen osallistui vuoden 2008 aikana 2494 henkilöä, mikä on hieman edellisvuotta vähemmän (2630). Täydennyskoulutuspäivien määrä on kuitenkin pysynyt lähes ennallaan (9950 päivää vuonna 2008, 9961 päivää vuonna 2007). Koulutuksiin on osallistunut 76,4 prosenttia henkilöstöstä ja keskimäärin kunkin osallistujan koulutuksen kesto on ollut 4,0 päivää. Keskimääräisesti laskettuna koko henkilöstö on osallistunut kolmeen koulutuspäivään vuoden 2008 aikana. Satakunnan sairaanhoitopiirissä otettiin vuonna 2008 käyttöön HRM-koulutushallintajärjestelmä. Henkilöstöä informoitiin etukäteen asiasta, laadittiin käyttäjäoppaat ja käyttöönottovaiheessa järjestettiin kymmenittäin opastustilaisuuksia. Uuden koulutushallintajärjestelmän vastaanotto on ollut hyvä. Henkilöstö ilmoittautuu sairaanhoitopiirin itse järjestämiin koulutuksiin sitä kautta ja pystyy seuraamaan omia koulutustilastojaan. Koulutustietojen seuraaminen helpottui oleellisesti kuluneen vuoden aikana myös esimiesten kannalta. Täydennyskoulutusta kuvaavien taulukoiden lukuja tarkasteltaessa on huomioitava tilastointijärjestelmän muuttuminen aikaisempaa tarkemmaksi. Siksi tässä vaiheessa kannattaa olla vertailuissa maltillinen. 26 (45)

Organisaatiomuutoksia vuonna 2009: 1) * Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalue on 1.1.2009 lukien jakaantunut Ensihoidon ja päivystyksen

Organisaatiomuutoksia vuonna 2009: 1) * Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalue on 1.1.2009 lukien jakaantunut Ensihoidon ja päivystyksen Organisaatiomuutoksia vuonna 2009: 1) * Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalue on 1.1.2009 lukien jakaantunut Ensihoidon ja päivystyksen toimialueeksi sekä Satakunnan sairaanhoitopiirin liikelaitokseksi

Lisätiedot

Satakunnan sairaanhoitopi rin henkilöstökertomus 2007 2007

Satakunnan sairaanhoitopi rin henkilöstökertomus 2007 2007 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2007 Johdanto... 3 1. Henkilöstövoimavarat... 4 1.1 Lukumäärä... 4 1.2 Sukupuolijakauma... 6 1.4 Ikäjakauma... 8 1.5 Eläköityminen... 10 2. Henkilöstön työpanos... 13 2.1 Tehdyn työn

Lisätiedot

Satakunnan sairaanhoitopiirin henkilöstökertomus 2006

Satakunnan sairaanhoitopiirin henkilöstökertomus 2006 1 (33) Johdanto... 3 1. Henkilöstövoimavarat... 4 1.1 Lukumäärä...4 1.2 Sukupuolijakauma... 6 1.3 Ammattiluokkajakauma... 6 1.4 Ikäjakauma... 8 1.5 Eläköityminen... 10 2. Henkilöstön työpanos...13 2.1

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI 1 Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne 2 1.1 Henkilöstön määrä 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma 4 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma 4 1.4 Henkilöstön ikä 6 1.5 Henkilöstökulut

Lisätiedot

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi henkilöstötilinpäätös 2014 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Sisällysluettelo 1. HENKILÖSTÖ... 1 1.1. Vakinainen henkilöstö toimialoittain

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstövoimavarat... 4 2.1 Henkilöstön määrä... 4 2.2 Sukupuolijakauma... 7 2.3 Ikäjakauma... 7 2.4 Eläköityminen... 9 3. Henkilöstön työpanos...

Lisätiedot

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2006

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Lainsäädännön muutokset voimaan 1.8.2005 Vuoden 2005 elokuun alusta tuli voimaan sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari 29.11.2011 Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja 1 ASUKKAIDEN MENESTYMINEN Tarvetta vastaavat palvelut Asukkaiden omatoimisuus Vuorovaikutus TALOUS HALLINNASSA

Lisätiedot

Ylilääkäriltä tehtävään soveltuva erikoisalan pätevyys lääketieteen erikoisalalla. erikoisalalla.

Ylilääkäriltä tehtävään soveltuva erikoisalan pätevyys lääketieteen erikoisalalla. erikoisalalla. SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SÄÄDÖSKOKOELMA 1.8 VIRKOJEN KELPOISUUSEHDOT LÄÄKÄRIHENKILÖSTÖ ensihoidon ylilääkäri erikoishammaslääkäri Ylilääkäriltä tehtävään soveltuva erikoisalan pätevyys lääketieteen

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA 1 YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Jari Korhonen Liikelaitoksen johtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri Joensuun Työterveys Joensuu 26.4.2013 7.5.2013 Jari Korhonen, johtaja, Joensuun Työterveys 2 Mitä

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Tilastointihetken henkilöstömäärät 2009-2014 Henkilöstömäärä 686 (703) Henkilötyövuosia yht. 639 (649) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2009-2014 800 761 756 750 710 703 700 671 650 686 Opetushenkilöstö

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (7) Hotti 18.6.2013. Kunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2012

Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (7) Hotti 18.6.2013. Kunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2012 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (7) Kunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2012 Lainsäädännön muutokset voimassa terveydenhuollon osalta vuodesta 2004 ja sosiaalihuollossa

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 2014 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 3 2.1 Henkilöstömäärä 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika 5 2.4 Ikäjakauma

Lisätiedot

Varhaisen välittämisen

Varhaisen välittämisen Varhaisen välittämisen malli käytännössä Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Sirpa Parantala Henkilöstökoordinaattori SP Mikkelin keskussairaala Moision sairaala Sairaansijat ja hoitopaikat Sairaansijat yhteensä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2011... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

1 Henkilöstön määrä ja rakenne

1 Henkilöstön määrä ja rakenne HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 1.1 Henkilöstön määrä... 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma... 5 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma... 5 1.4 Henkilöstön ikä... 7 1.5

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2012

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2012 Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 2012 Kaupunginhallitus 8.4.2013 JUANKOSKEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka

Lisätiedot

Kainuun maakunta kuntayhtymän työkyvyn tukiprosessi. Marko Klemetti, työhyvinvointi- / työsuojelupäällikkö

Kainuun maakunta kuntayhtymän työkyvyn tukiprosessi. Marko Klemetti, työhyvinvointi- / työsuojelupäällikkö Kainuun maakunta kuntayhtymän työkyvyn tukiprosessi Marko Klemetti, työhyvinvointi- / työsuojelupäällikkö Henk. Yhteensä (pl.oae) KuEL- eläkkeelle siirtyneet Kainuun maakunta ky v. 2005 2008 eläkelajeittain,

Lisätiedot

Yhtymähallitus 29.4.2013 / 88 Liite nro 4 Yhtymävaltuusto 10.6.2013 / 20 Liite nro 4 Henkilöstökertomus 2012

Yhtymähallitus 29.4.2013 / 88 Liite nro 4 Yhtymävaltuusto 10.6.2013 / 20 Liite nro 4 Henkilöstökertomus 2012 Henkilöstökertomus 2012 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstökatsaus... 4 2.1. Henkilöstön määrä... 4 2.2. Rekrytointi ja uudet palvelussuhteet... 6 2.3. Henkilötyövuodet... 8 2.4. Työpanokset...

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 246 78767 4,0 41,8 82,0 256,0 12938,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,5-3,0-100,0-6,8-1,9 2,4 370,8-3,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 81210 4,0 39,0 82,0 227,0 13364,0 81210 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,6-1,9-64,2-4,4-0,7 2,4 150,0-1,9

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.29 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 4.5.29 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODESTA 28 Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (2/18) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Sairaanhoitopiirin valtuusto 8.6.2015 Juha Jääskeläinen Henkilöstöjohtaja Henkilöstökertomus 2014 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 17. henkilöstökertomus henkilöstökertomuksen

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Taso 3 2940300 Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 318 86383 3,0 29,0 64,0 224,0 5536,0 86383 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI. Henkilöstöpäällikkö Tuula Lehtinen. Naantalin kaupunki

TYÖHYVINVOINTI. Henkilöstöpäällikkö Tuula Lehtinen. Naantalin kaupunki TYÖHYVINVOINTI Henkilöstöpäällikkö Tuula Lehtinen Neljän kunnan liitos Toiminta-ajatus: Henkilöstö- ja koulutuspolitiikan keinoja hyväksi käyttämällä luoda henkilökunnalle edellytykset hyvän palvelun tuottamiseen

Lisätiedot

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2014

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2014 Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2014 1 Sisällys 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 1.1. Henkilöstön määrä 31.12.... 3 1.2. Henkilötyövuodet 2014... 3 1.3. Ikä- ja sukupuolijakauma... 4 2. HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 TAUSTAA Kunnan toimialalla henkilöstö on tärkein resurssitekijä. Menestykseen kunta tarvitsee motivoituneen ja osaavan henkilöstön. Valtuuston asettamien tavoitteiden saavuttaminen

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ 28.4.2014

KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ 28.4.2014 KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ 28.4.2014 Henkilöstöjohtaja Riitta Hallberg Puh. 044-4598946, riitta.hallberg@saarikka.fi Perustietoja Saarikasta: - Tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja - 5 kunnan

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2008 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön

Lisätiedot

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Henkilöstöraportti 2013 2 Sisältö Johdanto... sivu 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... sivu 4 palvelussuhteiden luonne henkilöstö nimikkeittäin sukupuolijakauma ikäjakauma

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanhallitus 26.5.2015 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI / HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1.

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Koonneet: Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika...

Lisätiedot

Työohjeita esimiehille ja työntekijöille. - korvaava työ - työterveysneuvottelu

Työohjeita esimiehille ja työntekijöille. - korvaava työ - työterveysneuvottelu Työohjeita esimiehille ja työntekijöille - korvaava työ - työterveysneuvottelu Mitä tarkoittaa korvaava työ Korvaavalla työllä tarkoitetaan sitä, että työntekijä on sairauden tai tapaturman vuoksi estynyt

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2013

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2013 Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2013 1 Sisällys 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 1.1. Henkilöstön määrä 31.12.... 3 1.2. Henkilötyövuodet 2013... 3 1.3. Ikä- ja sukupuolijakauma... 5 2. HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Kuntatyönantaja ja potilassiirtoergonomian haasteet. M j R Merja Rusanen Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos

Kuntatyönantaja ja potilassiirtoergonomian haasteet. M j R Merja Rusanen Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntatyönantaja ja potilassiirtoergonomian haasteet M j R Merja Rusanen Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos Kunta-alan haasteet t Kunta-alan alan työntekijöiden ikääntyminen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 2 / 2

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 2 / 2 Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 1 / 1 1416/01.00.02/2012 77 Henkilöstökertomus vuodelta 2011 Valmistelijat / lisätiedot: Kunnas Jere, puh. (09) 816 22508 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Kainuun sairaanhoito- ja erityishuoltopiirin kuntayhtymä

Kainuun sairaanhoito- ja erityishuoltopiirin kuntayhtymä 1 Kainuun sairaanhoito- ja erityishuoltopiirin kuntayhtymä Henkilöstökertomus 2004 SISÄLLYS 1 1. VUOSI 2004 2 2. KÄSITTEITÄ 3 3. HENKILÖSTÖ 5 3.1. Työpanokset 5 Taulu1. Vakituiset virat ja työsuhteet 31.12.2004

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Erja Laurila Organisaatio: ARKISTOLAITOS T1. Nykyiset henkilöstöpanokset euroa 2004 Henkilöstöpanokset vuonna 2004 Tunnusluku 2 Henkilöstön lukumäärä

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2006

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2006 SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2006 2 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön osuus 4 2.4.

Lisätiedot

Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä

Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. VISIO JA ARVOT.4 3. LUOTTAMUS JA YHTEISTYÖ..4 4. OSAAVA TYÖVOIMA..5 5. TYÖHYVINVOINTI JA TERVEYS.5

Lisätiedot

Lisää tuottavuutta työkykyjohtamisella. Aamiaistilaisuus. 5.9.2014 Raahe. Tiina Kesti, palvelujohtaja Leena Keränen, kehittämispäällikkö

Lisää tuottavuutta työkykyjohtamisella. Aamiaistilaisuus. 5.9.2014 Raahe. Tiina Kesti, palvelujohtaja Leena Keränen, kehittämispäällikkö Lisää tuottavuutta työkykyjohtamisella Aamiaistilaisuus 5.9.2014 Raahe Tiina Kesti, palvelujohtaja Leena Keränen, kehittämispäällikkö Lisää tuottavuutta työkykyjohtamisella Raahe 5.9.2014 klo 8.00 9.00

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖTERVEYSHUOLLON TAVOITTEET Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy

Lisätiedot

1 Henkilöstön määrä ja rakenne

1 Henkilöstön määrä ja rakenne HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 1.1 Henkilöstön määrä... 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma... 4 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma... 5 1.4 Henkilöstön ikä... 9 1.5

Lisätiedot

Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari

Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari TYÖTERVEYSHUOLLON NÄKÖKULMA TYÖKYVYN TUKEMISESSA Satu Väihkönen Työterveys Wellamo Oy, johtava ylilääkäri Suomen Työterveyslääkärit ry, pj 2013

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista

Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista Tanja Peltovuoma henkilöstöjohtaja Lapin sairaanhoitopiiri tanja.peltovuoma@lshp.fi Millainen on hyvä henkilöstöraportti? tukee strategista johtamista toimii

Lisätiedot

Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö

Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö Johtokunta on hyväksynyt tämän toimintasäännön 4.12.2013 ja se on voimassa 1.1.2014 alkaen. Lisäykset (kursivoituna) johtokunta 5.2.2014 YLEISET

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työstä terveyttä ja elinvoimaa! -seminaari 23.4.2015 Kruunupuisto Henkilöstösihteeri Susanna Laine Sisältö Strategia Henkilöstö Työhyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista Hannu Issakainen 14.2.2011 HAKU- hankkeen tunnusluvuista Henkilötyöpäivä ja -vuosi Htp= henkilötyöpäivä = täyden työajan kalenteripäivä Htv = henkilötyövuosi = 365 (366) htp Htt = henkilötyötunti (sopimatta)

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKATSAUS 2011

PAIMION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKATSAUS 2011 PAIMION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKATSAUS 2011 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 1.1. Henkilökunta toimielimittäin 31.12.2011... 3 1.2. Henkilöstömäärän kehitys toiminnoittain 2008 2011... 4 1.3. Henkilökunnan

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2013

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2013 Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 2013 Kaupunginhallitus 7.4.2014 JUANKOSKEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka

Lisätiedot

Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta

Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta 2015 Työterveyshuolto on kattava Lakisääteinen työterveyshuolto (lakisääteiset terveystarkastukset, työpaikkakäynnit) Muu ennaltaehkäisevä työterveyshuolto

Lisätiedot

Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella Alice Pekkala Kartanonväki-koti www.kartanonvaki.fi

Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella Alice Pekkala Kartanonväki-koti www.kartanonvaki.fi Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella Alice Pekkala Kartanonväki-koti www.kartanonvaki.fi Kuntoutus Kartanonväessä Hyvään hoitoon kuuluu aina kuntoutus Huonokuntoisellakin avuttomalla vanhuksella

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen hallinta osahankkeen (VeTeHH) HUS:n vuodeosastoaineiston kuvaukset

Henkilöstövoimavarojen hallinta osahankkeen (VeTeHH) HUS:n vuodeosastoaineiston kuvaukset VeTe Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto Henkilöstövoimavarojen hallinta osahankkeen (VeTeHH) HUS:n vuodeosastoaineiston kuvaukset Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, HUS hoitotyö

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPOLITIIKAN HAASTEET HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI. 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja

HENKILÖSTÖPOLITIIKAN HAASTEET HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI. 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja HENKILÖSTÖPOLITIIKAN KOHTI TEHOKASTA TERVEYDENHUOLLON KOKONAISUUTTA HUS:N VALTUUSTON LAIVASEMINAARI 24 26.9.2013 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja 1 2 HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI Riittävä,

Lisätiedot

Miten tuloksiin työterveys- /työkykyneuvotteluissa? 8.5.2014

Miten tuloksiin työterveys- /työkykyneuvotteluissa? 8.5.2014 Miten tuloksiin työterveys- /työkykyneuvotteluissa? 8.5.2014 Satu Väihkönen Johtava ylilääkäri, Työterveys Wellamo Oy Puheenjohtaja, Suomen Työterveyslääkäriyhdistys Työterveys Wellamo Oy - yhteistyötä

Lisätiedot

Kannuksen kaupungin henkilöstöpoliittinen ohjelma vuosille 2015-2020

Kannuksen kaupungin henkilöstöpoliittinen ohjelma vuosille 2015-2020 Kannuksen kaupungin henkilöstöpoliittinen ohjelma vuosille 2015-2020 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Voimaan 1.1.2015 Henkilöstöpoliittinen ohjelma 2015 2020 1 Sisällysluettelo 1 Mikä on henkilöstöpoliittinen

Lisätiedot

Työkyvyn palauttaminen ja työhön paluu. Mervi Viljamaa LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Dextra Työterveys, Pihlajalinna Oy

Työkyvyn palauttaminen ja työhön paluu. Mervi Viljamaa LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Dextra Työterveys, Pihlajalinna Oy Työkyvyn palauttaminen ja työhön paluu Mervi Viljamaa LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Dextra Työterveys, Pihlajalinna Oy Esityksen sisältö 1. Työkyvyn palauttamiseen ja työhön paluuseen liittyvät

Lisätiedot

Työhyvinvointi Kotkassa Jorma Haapanen

Työhyvinvointi Kotkassa Jorma Haapanen Työhyvinvointi Kotkassa Jorma Haapanen Kotkan kaupunki Perustettu vuonna 1879 Kotka, Karhula ja Kymi yhdistyivät 1977 Asukkaita noin 55.000 Kokonaispinta-ala 950km2, maata 271km2, merta 678km2 Rantaviivaa

Lisätiedot

Työyhteisön pelisäännöt - tuottavuutta työhyvinvoinnista

Työyhteisön pelisäännöt - tuottavuutta työhyvinvoinnista Työyhteisön pelisäännöt - tuottavuutta työhyvinvoinnista Jyväskylän kaupunki Henkilöstöhallinto Sisältö: 1. Henkilöstötyön keskeiset sisällöt 2. Miksi työyhteisön pelisäännöt? 3. Työhyvinvoinnin määritelmä

Lisätiedot

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Työterveyshuolto kehittää työuria KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Diapaketin tarkoitus ja käyttö Diapaketti toimii tukimateriaalina, kun kunnat ja kuntayhtymät miettivät, miten voivat tukea henkilöstön työurien

Lisätiedot

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa Hr-verkoston ideatyöpaja 2/2013 Kuntatyönantajat Helsinki Leena Kaunisto henkilöstöjohtaja, Ktm Työhyvinvointiohjelma 2009-2012: Tuottavuusohjelma

Lisätiedot

Etua iästä. Ikäjohtamisen työkaluja Itellassa

Etua iästä. Ikäjohtamisen työkaluja Itellassa Etua iästä Ikäjohtamisen työkaluja Itellassa Etua iästä on Vautsin osahanke Tavoitteena Tukea eri-ikäisten jaksamista ottamalla huomioon eri ikäkausien vahvuudet ja erityistarpeet Parantaa valmiuksia ikäjohtamiseen

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen uudistaminen ja työn vaatimukset Koulutuksella ja osaamisella on työkykyä ylläpitävä ja rakentava vaikutus, joka osaltaan

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖTERVEYSHUOLLON TAVOITTEET Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy

Lisätiedot

AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ-

AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ- AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ- Jaakko Joensuu henkilöstöpäällikkö Kempele on voimakkaasti kasvava 15 100 asukkaan nuorekas kunta. Kempele on huipputeknologiaa,

Lisätiedot

Yhteistyö työkyvyn arvioinnissa

Yhteistyö työkyvyn arvioinnissa Yhteistyö työkyvyn arvioinnissa Marjo Sinokki Työterveysjohtaja Turun Työterveystalo/Turun kaupunki LT, työterveyshuollon ja terveydenhuollon EL EI SIDONNAISUUKSIA Tänään pohditaan Taustaa Työkyky Yhteistyö

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin johtaminen osana suuryrityksen strategiaa

Työhyvinvoinnin johtaminen osana suuryrityksen strategiaa Työhyvinvoinnin johtaminen osana suuryrityksen strategiaa t Ifin Suuryritysten riskienhallintapäivä 25.1.2012 2012 Sirpa Huuskonen Esityksen sisältö ISS:n Hyvissä voimissa työhyvinvointiohjelma ja TTT-johtaminen

Lisätiedot

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimaan 1.8.2005 Vuoden 2005 elokuun alusta tuli voimaan sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Maakuntahallitus 24.3.2014, Erillisliite 2. Henkilöstöraportti 2013 Kainuun liitto

Maakuntahallitus 24.3.2014, Erillisliite 2. Henkilöstöraportti 2013 Kainuun liitto Maakuntahallitus 24.3.2014, Erillisliite 2 Henkilöstöraportti 2013 Kainuun liitto 1 JOHDANTO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...4 1.1 Palvelussuhteen luonne...4 1.2 Henkilöstön palvelussuhteet tulosalueittain...5

Lisätiedot

Hallituksen seminaari Henkilöstöjohtaja Pekka Poikolainen

Hallituksen seminaari Henkilöstöjohtaja Pekka Poikolainen Hallituksen seminaari 27. 28.2.2014 Henkilöstöjohtaja Pekka Poikolainen HENKILÖSTÖ Työpanos 1.1 31.12.13 2012 2013 muutos tavoite Työpanos 2916 3062 147 5,0 % 3071(-9) -0.3% - Lääkärit 482 27 7 - Tutkimus

Lisätiedot

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEEN: Käykää ensin läpi koko kysely. Vastatkaa sen jälkeen omaa yhteisöänne koskeviin kysymyksiin. Kyselyssä on yleinen osa, johon pyydetään vastaus

Lisätiedot

Työhyvinvointi työterveyslääkärin näkökulmasta

Työhyvinvointi työterveyslääkärin näkökulmasta Hyvinvointia maakuntaan VIII, Hyvinvointia työssä ja vapaa-ajalla seminaari 21.1.2015 Työhyvinvointi työterveyslääkärin näkökulmasta Kirsti Hupli, Työterveyshuollon ylilääkäri Etelä-Karjalan Työkunto Oy

Lisätiedot

TYÖTERVEYSNEUVOTTELU tiedote työntekijälle

TYÖTERVEYSNEUVOTTELU tiedote työntekijälle LT, työterveyshuollon el Sini Lohi TYÖTERVEYSNEUVOTTELU tiedote työntekijälle Työterveysneuvottelussa sovitaan työntekijän työkykyä tukevista järjestelyistä yhteistyössä työntekijän, työnantajan ja työterveyshuollon

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Hyväksyjä: Kuntayhtymän johtaja Hall 20.11.2012 Valt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 1 1. Strategiset tavoitteet

Lisätiedot

Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä

Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä Yliopistojen työsuojelupäivät 2006 Tulevaisuuden turvallisuutta - NYT Koulutuspäällikkö, työpsykologi Tiina Saarelma-Thiel tiina.saarelma-thiel@ttl.fi

Lisätiedot

Työhyvinvointi yhtymässä 2013

Työhyvinvointi yhtymässä 2013 Työhyvinvointi yhtymässä 2013 Marita Simola työhyvinvointipäällikkö 25.4.2013 Yhtymän työhyvinvointisuunnitelman painopistealueet vuosina 2012-2013 1. Hyvinvoiva työyhteisö, työyhteisön toimivuus. 2. Mahdollistaa

Lisätiedot

Yhtymähallitus 28.4.2014/87 Liite nro 5 Henkilöstökertomus 2013

Yhtymähallitus 28.4.2014/87 Liite nro 5 Henkilöstökertomus 2013 Henkilöstökertomus 2013 Sisällysluettelo 1. Henkilöstökatsaus... 3 2. Henkilöstövoimavarat... 4 2.1 Henkilöstön määrä... 4 2.2 Rekrytointi ja sijaistenhallinta... 6 2.3 Henkilötyövuodet... 8 2.4 Työajan

Lisätiedot

HUS:n TYÖHYVINVOINTIOHJELMA. Hyvää työpäivää!

HUS:n TYÖHYVINVOINTIOHJELMA. Hyvää työpäivää! HUS:n TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyvää työpäivää! HUS:N STRATEGIA JA ARVOT HYVÄÄ TYÖPÄIVÄÄ Johtaminen ja työprosessien kehittäminen Kehittymismahdollisuudet Henkilöstösuunnittelu, hallinta ja seuranta Yhteistoiminta

Lisätiedot

Rekrytointitarpeiden ennakointi Porin selvitysalue. 27.11.2014 Heikki Miettinen

Rekrytointitarpeiden ennakointi Porin selvitysalue. 27.11.2014 Heikki Miettinen Rekrytointitarpeiden ennakointi Porin selvitysalue 27.11.2014 Heikki Miettinen Laskelmat kuvaavat: a) eläkkeelle siirtymistä ja b) henkilöstötarpeiden ennakoitua muutosta korvaavan rekrytointitarpeen Tämän

Lisätiedot

Kh 03.06.2015 154 Kv 15.06.2015 32

Kh 03.06.2015 154 Kv 15.06.2015 32 Henkilöstöraportti 2014 Kh 03.06.2015 154 Kv 15.06.2015 32 Sisältö Johdanto... sivu 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... sivu 4-6 palvelussuhteiden luonne henkilöstö nimikkeittäin sukupuolijakauma ikäjakauma

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 2 Sisältö 1. Johdanto 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 4 3. Johtaminen 5 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 6 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 6 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Uudista ja uudistu 2009 Henkilöstöjohtamisen uudistamisen välttämättömyys - case Jyväskylän kaupunki - 23.9.2009

Uudista ja uudistu 2009 Henkilöstöjohtamisen uudistamisen välttämättömyys - case Jyväskylän kaupunki - 23.9.2009 Uudista ja uudistu 2009 Henkilöstöjohtamisen uudistamisen välttämättömyys - case Jyväskylän kaupunki - 23.9.2009 Pertti Malkki (FT, YTM) Henkilöstöjohtaja Sisältö Ajatuksia kuntien tuottavuuskehityksestä

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON TYÖHYVINVOINTIPALVELUT

HELSINGIN YLIOPISTON TYÖHYVINVOINTIPALVELUT HELSINGIN YLIOPISTON TYÖHYVINVOINTIPALVELUT 19.5.2009 Eeva-Liisa Putkinen Työhyvinvointiyksikkö Henkilöstö- ja lakiasiain osasto Tekijöitä, jotka vaikuttavat työkykyyn Vaikutusmahdollisuus omaan työhön

Lisätiedot

SECURITAS OY HENKILÖSTÖRAPORTTI 2002

SECURITAS OY HENKILÖSTÖRAPORTTI 2002 SECURITAS OY HENKILÖSTÖRAPORTTI 22 Vuonna 22 talouden kasvuvauhti hidastui hieman, mikä näkyi myös henkilöstömäärän kehityksessä. Koulutusrintamalla vuosi oli kuitenkin aktiivinen. Yhtäältä tämä johtui

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015

Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015 14.11.2014 Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015 Yksityinen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2015 - JHL YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ

Lisätiedot

1 Johdanto. 2 Henkilöstön määrä ja rakenne. 2.1. Henkilöstön määrä

1 Johdanto. 2 Henkilöstön määrä ja rakenne. 2.1. Henkilöstön määrä 1 1 Johdanto Henkilöstöraportin tehtävänä on antaa vuosittain luottamushenkilöille, esimiehille ja henkilöstölle kokonaiskuva henkilöstön määrästä ja rakenteesta. Se sisältää määrällistä perustietoa henkilöstön

Lisätiedot

Työ tukee terveyttä. sivu 1

Työ tukee terveyttä. sivu 1 UUDENKAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- STRATEGIA 2010- Työ tukee terveyttä sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Mikä henkilöstöstrategia on? 3 2. Mihin henkilöstöstrategia perustuu? 4 3. Miten toteutamme kaupungin strategiaa?

Lisätiedot

liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014

liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä...

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas.

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas. Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas.fi Turun lähimmäispalveluyhdistys ry Kotikunnas Yhdistys on perustettu

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätökseen liittyviä vertailutietoja

Henkilöstötilinpäätökseen liittyviä vertailutietoja Sivu 1 (10) Henkilöstötilinpäätökseen liittyviä vertailutietoja Taulukkoluettelo Taulukko 1. Virkojen lukumäärä 31.12 vuosina 2003-... 2 Taulukko 2. Henkilöstön lukumäärät virastoryhmittäin vuosina 2003-...

Lisätiedot

Rapor'pake*t. Työhyvinvoinnin seuraaminen ja mittaaminen. Henkilöstön tunnusluvut. Tasaarvosuunnitelma. Hälytysraportit

Rapor'pake*t. Työhyvinvoinnin seuraaminen ja mittaaminen. Henkilöstön tunnusluvut. Tasaarvosuunnitelma. Hälytysraportit Rapor'pake*t Rapor'pake*t 4 raporttipakettia työhyvinvoinnin seuraamiseen ja mittaamiseen henkilöstön tunnuslukujen analysoimisen hälytysraportit tukemaan päivittäistä johtamista tasa-arvosuunnitelman

Lisätiedot

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMA Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMAN MYÖNTÄMINEN Sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi on haettava sairauslomaa toimivaltaiselta työnantajan edustajalta. Esimies voi myöntää sairauslomaa ilman

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1 Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstömäärä... 3 3. Henkilötyövuodet... 4 4. Työajan jakautuminen... 5 5. Ikärakenne... 6 6. Henkilöstön osaamisen

Lisätiedot

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta?

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Mitä työhyvinvointi tuottaa? Jari Honkanen Vastaava työterveyslääkäri Mehiläinen Kuopio 1 9.10.2014 TYHY tapahtuma Työhyvinvoinnin merkitys liiketoiminnan

Lisätiedot

työssä selviytymisen tukena Itellassa

työssä selviytymisen tukena Itellassa Kunnon Polku Määräaikainen työn keventäminen työssä selviytymisen tukena Itellassa Työelämä muutosmurroksessa 17.11.2009 Työhyvinvointipäällikkö i Pirjo Talvela-Blomqvist l Itella Oyj 1 Itellan haasteita

Lisätiedot