Satakunnan sairaanhoitopiirin henkilöstökertomus 2006

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Satakunnan sairaanhoitopiirin henkilöstökertomus 2006"

Transkriptio

1 1 (33)

2 Johdanto Henkilöstövoimavarat Lukumäärä Sukupuolijakauma Ammattiluokkajakauma Ikäjakauma Eläköityminen Henkilöstön työpanos Tehdyn työn hinta Henkilötyövuodet ja työpanokset Poissaolot Sairastavuus Osaamisen kehittäminen Koulutustoiminta Kehityskeskustelut Henkilöstön kehittämishankkeet Henkilöstöinvestoinnit Henkilöstötuloslaskelma Työterveyshuolto Työsuojelu Työnohjaus Kuntoutuspäivät Toimipaikkaruokailu Tyky-toiminta Virkistystoiminta Yhteistoiminta Yhteistyötoimikunta Henkilöstöryhmä Tilastoihin on otettu tilanne (33)

3 Johdanto Henkilöstökertomuksen tarkoituksena on antaa tietoa henkilöstövoimavarojen määrän ja rakenteen kehityksestä viimeisten vuosien aikana, henkilöstön työpanoksesta, osaamisen kehittämisestä, henkilöstöinvestoinneista ja yhteistoiminnasta, jotka meidän on hyvä tuntea, jotta voimme tulevaisuudessakin turvata tasokkaat erikoissairaanhoidon palvelut. Lisäksi meidän on ennakoitava muutokset työvoimantarpeessa ja sekä kilpailu osaavasta työvoimasta. Henkilöstökertomus toimii henkilöstöjohtamisen apuvälineenä. Hyvä henkilöstöjohtaminen luo pohjan työsuoritusten tuloksellisuuden optimointiin ja työhyvinvoinnin edistämiseen. Johtaminen, työn hallinta, työtehtävien vaatima osaaminen sekä työn organisointi vaikuttavat merkittävästi työhyvinvointiin. Hyvällä henkilöstöjohtamisella voidaan pienentää henkilöstön vaihtuvuutta, vähentää henkilöstökustannuksia, parantaa sitoutumista ja lisätä asiakastyytyväisyyttä. Päättyneenä vuonna on erityisesti panostettu esimieskoulutukseen. Satakunnan ja Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirien yhteistyönä järjestämään keväällä 2006 päättyneeseen Varsajohtamiskoulutukseen samoin kuin syksyllä alkaneeseen koulutukseenkin sairaanhoitopiiristämme osallistui 9 henkilöä. Lokakuussa aloitettiin 5 koulutuspäivää sisältävä Palvelussuhdeasiat esimiestyössä koulutus, johon osallistui 50 esimiestä. Kehityskeskustelut ovat tärkeä osa henkilöstöjohtamista ja oleellinen osa esimiesalaisyhteistyötä. Päättyneenä vuonna Satakunnan sairaanhoitopiirissä on korostettu kehityskeskustelujen tärkeyttä. Valtuusto asetti vuoden 2006 talous- ja toimintasuunnitelmaan tavoitteen, jonka mukaan kehityskeskustelut käydään vähintään 70 prosenttisesti jokaisen vähintään 6 kk palveluksessa olleen kanssa. Käytössä ollut kehityskeskustelulomakkeisto uudistettiin ja esimiehille ja työntekijöille järjestettiin yhteensä 25 koulutustilaisuutta kehityskeskusteluista, apuna käytettävästä lomakkeesta sekä seurantajärjestelmästä. Vaikka tavoitetta ei tällä kertaa vielä saavutettukaan, on syytä olettaa, että kehityskeskustelut lunastavat vähitellen paikkansa luonnollisena ja vakiintuneena osana Satakunnan sairaanhoitopiirin toimintaa. Lähivuosina olemme mielenkiintoisen tilanteen edessä. Henkilöstömme ikääntyy ja suuri osa siitä lähtee seuraavien 5-10 vuoden kuluessa vanhuuseläkkeelle. Kuntien Eläkevakuutuksen arvion mukaan n. joka viides vakituisista työntekijöistämme jää eläkkeelle vuosien välisenä aikana. Tämä asettaa meille työnantajana suuria haasteita. Meidän on mietittävä, millä tavalla varmistamme edelleenkin, että meillä on korkeata osaamista omaavaa henkilökuntaa, jonka avulla voimme taata jatkossakin laadukkaat palvelut käyttäjillemme. Helena Tuomisaari henkilöstöjohtaja 3 (33)

4 1. Henkilöstövoimavarat 1.1 Lukumäärä Henkilöstön lukumäärällä tarkoitetaan päätoimisessa palvelussuhteessa olevien koko- ja osaaikaisen henkilöstön lukumäärää. Henkilöstön määrä voidaan ilmoittaa joko lukumäärinä tai henkilötyövuosina. Henkilöstön kokonaismäärä on 3291, josta määrästä vakituisia on 73 % ja määräaikaisia 27 % Vakinaisen henkilökunnan lukumäärä ja prosentuaalinen osuus tulosalueittain Tulosalue Lkm % Lkm % Lkm % Kuntayhtymähallinto 21 84, , ,3 Hallinto ja huolto , , ,2 Konservatiivinen tulosalue , , ,2 Operatiivinen tulosalue , , ,3 Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalue , , ,7 Psykiatrian tulosalue , , ,9 Koko sairaanhoitopiiri , , ,0 4 (33)

5 Vakituisen henkilöstön määrä Hallinto ja huolto Operatiivinen tulosalue Kuntayhtymähallinto Konservatiivinen tulosa- Sairaanhoidollisten palveluiden tulosa Psykiatrian tulosalue Määräaikaisen henkilökunnan lukumäärä ja prosentuaalinen osuus tulosalueittain Tulosalue Lkm % Lkm % Lkm % Kuntayhtymähallinto 4 16,0 9 24,3 5 14,7 Hallinto ja huolto 59 19, , ,8 Konservatiivinen tulosalue , , ,8 Operatiivinen tulosalue , , ,7 Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalue , , ,3 Psykiatrian tulosalue , , ,1 Koko sairaanhoitopiiri , , ,0 Määräaikaisen henkilöstön määrä Kuntayhtymähallinto Hallinto ja huolto Konservatiivinen tulosalue Operatiivinen tulosalue Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalue Psykiatrian tulosalue (33)

6 1.2 Sukupuolijakauma Vakinaisesta henkilöstöstä vuonna 2006 oli naisia 85,7 prosenttia ja 14,3 prosenttia miehiä Vakinaisen henkilöstön sukupuolijakauma tulosalueittain Tulosalue Miehiä Naisia Miehiä Naisia Miehiä Naisia Kuntayhtymähallinto Hallinto ja huolto Konservatiivinen tulosalue Operatiivinen tulosalue Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalue Psykiatrian tulosalue Yhteensä Ammattiluokkajakauma Ammattiluokka Vakituinen Määräaikainen Vakituinen Määräaikainen Vakituinen Määräaikainen Erikoislääkärit Lääkärit Hammaslääkärit Eriasteiset sairaanhoitajat Muut hoitohenkilöt Muut henkilöt Laitoshuoltajat Hallinto Keskustoimisto Tutkimus- ja kehittämistehtävät Huolto Yhteensä (33)

7 56 % henkilöstöstä on eriasteisia sairaanhoitajia ja muuta hoitohenkilöstöä Vakituinen henkilöstö ammattiluokittain Lääkärit Erikoislääkärit Hammaslääkärit Eriast. sairaanhoitajat Muut henkilöt Hallinto Muut hoitohenkilöt Laitoshuoltajat Keskustoimisto Tutk.-ja keh.tehtävät Huolto Määräaikainen henkilöstö ammattiluokittain Lääkärit Erikoislääkärit Hammaslääkärit Eriast. sai- raanhoi- Muut henkilöt Hallinto Muut hoitohenkilöt Laitoshuoltajat Keskustoimisto Tutk.-ja keh.tehtävät Huolto (33)

8 1.4 Ikäjakauma Sairaanhoitopiirin vakituisten työntekijöiden enemmistö on vuotiaita Vakinaisen henkilökunnan ikäjakaumamäärä tulosalueittain 2006 Ammattiluokka Kuntayhtymähallinto Hallinto ja huolto Konservatiivinen tulosalue Operatiivinen tulosalue Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalue Psykiatrian tulosalue Yhteensä Prosenttiosuus 0,1 2,2 6,6 13,2 19,2 19,3 14,6 14,5 9,5 0, Vakituisen henkilöstön ikäjakaumamäärä v v v v v v v v v -63 v 8 (33)

9 Vakinaisesta henkilöstön laskennallinen keski-ikä on noussut 0,5 vuotta vuoteen 2005 verrattuna ja 0,8 vuotta vuoteen 2004 verrattuna. Vakituisen henkilöstön keski-ikä vuosina ammattiluokittain Ammattiluokka Erikoislääkärit 49,4 49,2 50,1 Lääkärit 29,0 29,5 30,7 Hammaslääkärit 49,5 50,5 46,0 Eriasteiset sairaanhoitajat 44,2 44,5 45,2 Muut hoitohenkilöt 49,2 49,7 50,4 Muut henkilöt 48,2 48,9 49,3 Laitoshuoltajat 51,1 51,5 52,0 Hallinto 48,1 48,8 49,4 Keskustoimisto 53,9 52,5 52,2 Huolto 47,4 47,6 47,9 Yhteensä 46,9 47,2 47, Hallinto Huolto Eriasteiset sairaanhoitajat Erikoislääkärit Hammaslääkärit Laitoshuoltajat Muut henkilöt Muut hoitohenkilöt Keskustoimisto Lääkärit Sairaanhoitopiirin työntekijöistä 38 % kuuluu ikäluokkaan vuotiaat. Vakituisesta henkilöstöstä 25 % on yli 54-vuotiaita. 9 (33)

10 1.5 Eläköityminen Eläköityminen kertoo, paljonko henkilöstöä jää ja on jäämässä eläkkeelle. Eläkkeiden seurannalla pystytään tarkastelemaan, paljonko tarvitaan korvaavaa henkilöstörekrytointia. Vanhuuseläkkeiden määrä on lähtenyt kasvuun vuodesta 2003 KuEL-eläkkeelle siirtyneiden lukumäärä Satakunnan sairaanhoitopiirissä eläkelajeittain (Lähde: KEVA) Vuosi Yhteensä Vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Kuntoutustuki Yksilöllinen varhaiseläke Työttömyyseläke Osaaikaeläke (33)

11 Eläkepoistuman lukumäärä Satakunnan sairaanhoitopiirissä verrattuna koko kunta-alaan prosentuaalisesti (Lähde: KEVA) Vuosi Eläkepoistuma yhteensä Eläkepoistuma % Koko kunta-ala % ,3 2, ,6 2, ,8 2, ,1 2, ,1 3, ,7 3, ,7 3, ,9 3, ,2 3, ,4 3, ,6 3, ,8 3, ,3 3, ,6 3, ,2 3,1 Vuoden 2005 alusta on tullut voimaan eläkeuudistus, jonka vuoksi palkansaaja voi siirtyä vanhuuseläkkeelle valitsemanaan ajankohtana ikävuosien välillä. Keski-ikä vuosina KuEL-eläkkeelle siirtyneistä Satakunnan sairaanhoitopiirissä eläkelajeittain (Lähde: KEVA) Vuosi Yhteensä Vanhuuseläke Työkyvyttömyys-eläke Kuntoutustuki Yksilöllinen varhaiseläke Työttömyyseläke ,1 59,5 53,3 47,1 57,3 60, ,8 59,7 53,4 49,8 58,0 60, ,0 60,2 54,0 50,2 59,0 60, ,1 60,2 53,2 43,7 61,0 60, ,4 60,0 54,9 45,2 59,5 60, ,9 60,3 53,9 45,5 59,9 60, ,8 61,2 51,8 49,9 60,3 60, ,0 61,1 55,0 46,9 60,5 61, ,9 60,9 57,0 50,1 59,0 60, ,2 60,8 55,8 53,6 59,0 60, ,2 61,2 54,8 50,9 63,0 61, ,2 61,6 57,8 55,4 61,0 60,0 11 (33)

12 KuEL-omavastuumaksut euroina Satakunnan sairaanhoitopiirissä (Lähde: KEVA) Vuosi Omavastuuosuudemyyseläke Työkyvyttö- Yksilöllinen Työttömyyseläke varhaiseläke Vuoden 2006 alusta omavastuumaksujen sijaan on tullut Varhe-maksu, joka jakautuu 3 vuodelle kertamaksun sijaan. Maksun määrä perustuu jäsenyhteisössä kuluvana vuonna ja kahtena edeltävänä vuonna alkaneiden varhaiseläkkeiden aiheuttaman eläkemenon perusteella. Varhe-maksua aiheutuu työntekijästä, joka jää työkyvyttömyyseläkkeelle, yksilölliselle varhaiseläkkeelle, työttömyyseläkkeelle tai alkaa saada kuntoutustukea eli määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä. Vakituisista osastonhoitajista on jäämässä eläkkeelle 31,7 % ja laitoshuoltajista 26 % tarkastelujaksolla Henkilökunnan arvioitu eläkepoistuma Satakunnan sairaanhoitopiirissä ammattiryhmittäin (Lähde: KEVA) Ammattiryhmä Henkilöstö Erikoislääkärit ja osastonlääkärit Farmaseutit Fysioterapeutit Johdon sihteerit, osastosihteerit Keittiöapulaiset Kiinteistöhuoltomiehet Kokit, keittäjät ja kylmäköt Koneasentajat ja -korjaajat Kuntohoitajat, jalkojenhoitajat ym Kätilöt Laboratoriohoitajat Lastenhoitajat ja päiväkotiapulaiset Lähetit Lääkintävahtimestari-sairaankuljettajat Mielenterveyshoitajat (33)

13 Ammattiryhmä Henkilöstö Museoalan erityisasiantuntijat, arkistotyöntekijät Muut Muut lääkärit Osastonhoitajat Palkanlaskijat, kassanhoitajat Perushoitajat ja lähihoitajat Psykologit Puhelinvaihteenhoitajat Röntgenhoitajat Sairaanhoitajat Sihteerit Siivoojat Sosiaalialan ohjaajat ja kasvattajat Sosiaalityöntekijät Välinehuoltajat Ylihoitajat Ylilääkärit Henkilöstön työpanos 2.1 Tehdyn työn hinta Tehdyn työn hinta Satakunnan sairaanhoitopiirissä vuonna 2006 on 5,15 % suurempi verrattuna vuoteen 2005 Tehdyn työn hinta euroina tulosalueittain Tulosalue Palkat Tunnit / tunti Palkat Tunnit / tunti Kuntayhtymähallinto , ,10 Hallinto ja huolto Konservatiivinen tulosalue Operatiivinen tulosalue Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalue Psykiatrian tulosalue , , , , , , , , , ,12 Yhteensä , ,84 13 (33)

14 2.2 Henkilötyövuodet ja työpanokset Vuonna 2006 tehtiin noin 35 henkilötyövuotta vähemmän kuin vuonna 2005 Henkilötyövuodet tulosalueittain Tulosalue Kuntayhtymähallinto 18,09 24,09 29,44 Hallinto ja huolto 242,62 245,14 230,32 Konservatiivinen tulosalue 544,58 547,03 540,45 Operatiivinen tulosalue 534,81 543,83 534,52 Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalue 659,59 667,44 664,56 Psykiatrian tulosalue 403,17 403,16 396,81 Tutkimus- ja hoitojono-purku 0,41 Yhteensä 2 403, , ,10 Henkilötyövuodella tarkoitetaan täyttä työaikaa tekevän henkilön koko vuoden työskentelyä. Kun henkilöstömäärä vaihtelee voimakkaasti vuoden aikana kuvaa henkilötyövuosi paremmin vuoden aikana palvelussuhteessa olleen henkilöstön määrää kuin pelkkä henkilöstön lukumäärä Osan vuotta kestänyt tai osa-aikaiset palvelussuhteet muutetaan vuosityöntekijöiksi eli henkilötyövuosiksi. Tehdyt työpanokset ovat laskeneet 22:lla työpanoksella vuoden 2005 työpanoksista Työpanokset laskennallisina virkoina tulosalueittain Tulosalue Kuntayhtymähallinto 17,8 24,7 30,3 Hallinto ja huolto 242,2 244,9 232,4 Konservatiivinen tulosalue 538,9 541,0 534,4 Operatiivinen tulosalue 531,4 543,2 534,4 Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalue 655,3 665,1 667,0 Psykiatrian tulosalue 411,5 412,1 411,2 Yhteensä 2 397, , ,7 Työpanos = henkilötyövuosien lukumäärä poissaolot (laskennallinen henkilölukumäärä) 14 (33)

15 2.3 Poissaolot Yhden sairauspäivän hinta vuonna 2006 on keskimäärin 56. Poissaolot 2006 tulosalueittain ja lajeittain Tulosalue Vuosilomat Palkat Päivät kpl Sairauspoissaolot Palkat Päivät kpl Lakisääteiset Palkat Päivät kpl Muut poissaolot Palkat Päivät kpl Yhteensä Palkat Päivät kpl Kuntayhtymähallinto Konservatiivinen tulosalue Operatiivinen tulosalue Hallinto ja huolto Sairaanhoidolliset palvelut Psykiatrian tulosalue Yhteensä Laskennalliset sivukulut 29,0% Hoitovapaat 2006 tulosalueittain Tulosalue Osittainen hoitovapaa Tilapäinen hoitovapaa Hoitovapaa Henkilöt Päivät Henkilöt Päivät Henkilöt Päivät Kuntayhtymähallinto Konservatiivinen tulosalue Operatiivinen tulosalue Hallinto ja huolto Sairaanhoidolliset palvelut Psykiatrian tulosalue Yhteensä Hoitovapaalla oli yhteensä 86 henkilöä päivää. Osittaisella hoitovapaalla tehtiin lyhennettyä työpäivää, ja tilapäisellä hoitovapaalla äkillisesti sairastuneen lapsen hoitamista varten oli 431 vanhempaa. 15 (33)

16 2.4 Sairastavuus Sairauspäiviä Satakunnan sairaanhoitopiirissä oli vuonna , lisäystä edellisvuoteen oli 1,9 %. Sairauspoissaoloprosentti vuonna 2006 oli 4,3 %. Sairastavuus tulosalueittain Tulosalue /2006 Lkm Lkm Lkm % Muutos Lkm Erotus % Kuntayhtymähallinto , ,1 Hallinto ja huolto , ,3 Konservatiivinen tulosalue ,3 49 0,5 Operatiivinen tulosalue , ,5 Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalue ,1 71 0,4 Psykiatrian tulosalue , ,9 Koko sairaanhoitopiiri ,9 Sairauspäivien lukumäärä on kasvanut eniten kuntayhtymähallinnon sekä hallinnon ja huollon tulosalueella. Psykiatrian tulosalueella sairauspäivät ovat vähentyneet lähes 9 % edelliseen vuoteen verrattuna. Eniten sairauspoissaoloja vuonna 2006 on aiheuttanut tuki- ja liikuntaelinten sairaudet, joiden osuus on 29,1 prosenttia kaikista poissaoloista, toiseksi eniten on hengityselinten sairaudet, jotka ovat aiheuttaneet noin 15 prosenttia sairauspoissaoloista. Seuraavaksi eniten on psyykkiset sairaudet sekä vammat ja myrkytykset, joiden kummankin ryhmän osuus on vajaa 13 prosenttia kaikista sairauspoissaoloista. Sairastavuus on lisääntynyt eniten vuotiaiden ikäryhmässä 16 (33)

17 Sairastavuus ikäryhmittäin Satakunnan sairaanhoitopiirissä Ikäryhmä Muutos 2005/2006 % , , , , , , , , , Yhteensä ,9 Sairauslomista ovat eniten lisääntyneet 1 3 päivän sekä päivän mittaiset sairauslomat Sairastavuus sairauslomien pituuden mukaisesti vuosina pv 4-7pv 8-14pv 15-30pv 31-90pv pv pv 17 (33)

18 Keskimäärin 30 prosentilla vakituisesta henkilökunnasta ei ole ollut päivääkään sairauslomia vuonna 2006 Satakunnan sairaanhoitopiirissä vuosina vuositasolla niiden vakituisten henkilöiden määrä, joilla ei ole yhtään sairauspoissaolopäivää vuositasolla Tulosalue Vak. henkilöstön määrä 2006 % vakituisesta henkilöstöstä 2006 Kuntayhtymähallinto ,0 Hallinto ja huolto ,0 Operatiivinen tulosalue ,0 Konservatiivinen tulosalue ,0 Sairaanhoidolliset palvelut ,0 Psykiatrian tulosalue ,0 Yhteensä ,0 Vakituinen henkilökunta oli vuoden 2006 aikana keskimäärin 17,4 kalenteripäivää sairauslomalla. Vakituisen henkilöstön sairauslomat vuosina koko henkilöstöä kohti Tulosalue Hlökunta Hlökunta Hlökunta yht. Päiviä Pv/hlö yht. Päiviä Pv/hlö yht. Päiviä Kuntayhtymähallinto , , ,5 Hallinto ja huolto , , ,7 Konservatiivinen tulosalue , , ,3 Operatiivinen tulosalue , , ,0 Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalue , , ,7 Psykiatrian tulosalue , , ,8 Yhteensä , , ,4 Pv/hl ö 18 (33)

19 3. Osaamisen kehittäminen 3.1 Koulutustoiminta Koulutuksen suunnittelua, toteutusta, seurantaa ja arviointia ohjaa Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän suunnitelmallinen toiminta sekä sen edellyttämä henkilökunnan osaaminen, ammatillinen kasvu ja kehittyminen työn muuttuessa. Erityisesti alueellisen koulutuksen avulla pyritään kehittämään myös potilaiden/ asiakkaiden hoidon saatavuuteen, jatkuvuuteen ja turvallisuuteen liittyviä tekijöitä Satakunnan alueen sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa. Yhteistyö koulutuspalveluja tarvitsevien ja tuottavien tahojen kanssa on ollut aktiivista ja monimuotoista. Yhteistyön onnistumisella on ollut suuri merkitys, sillä koulutusten toteutuminen edellyttää hyvää suunnittelua, koordinointia ja organisointia sekä oikea-aikaista tiedottamista. Koulutuksista on kerätty strukturoidusti palautetta ja koulutustarpeet on kartoitettu tulosalueittain. Niistä saadut tiedot vaikuttavat myös tuleviin koulutusvalintoihin. Sairaanhoitopiirin henkilökunta on osallistunut sekä ulkoisiin että Satakunnan sairaanhoitopiirin järjestämiin sisäisiin koulutuksiin. Ulkoisten koulutuspäivien lukumäärä on laskenut 26,6 prosenttia ja sisäisten koulutuspäivien määrä on vastaavasti noussut 50,3 prosenttia verrattuna vuoden 2005 määriin. Satakunnan sairaanhoitopiirin järjestämiä alueellisia koulutustilaisuuksia toteutettiin runsaasti (60). Niihin osallistui sairaanhoitopiirin henkilökuntaa sekä Satakunnan alueen sosiaali- ja terveydenhuollon eri organisaatioissa toimivaa henkilökuntaa. Sisäisten koulutuspäivien lukumäärä on lisääntynyt 52,3 prosenttia vuoteen 2005 verrattuna. Henkilökunnan täydennyskoulutus Muutos 2005/2006 % Täydennyskoulutukseen osallistuneiden henkilöiden lukumäärä ,5 Täydennyskoulutuspäivien lukumäärä (täydet päivät, sisäiset ja ulkoiset koulutukset) ,6 Sisäisten koulutuspäivien lukumäärä (summattuna täysiksi päiviksi) ,3 Ulkoiset koulutuspäivät ,6 19 (33)

20 Ulkoisten koulutusten määrä on laskenut 26,6 prosenttia vuoteen 2005 verrattuna. Ulkoiset koulutuspäivät tulosalueittain Tulosalue Muutos 2005/2006 % Kuntayhtymähallinto ,5 Hallinto ja huolto ,4 Konservatiivinen tulosalue ,3 Operatiivinen tulosalue ,8 Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalue ,9 Psykiatrian tulosalue ,6 Yhteensä ,6 Ulkoiset koulutuspäivät ammattiluokittain Ammattiluokka Lääkärit Eriasteiset sairaanhoitajat Muut hoitohenkilöt Muut henkilöt Laitoshuoltajat Hallinto ja Keskustoimisto Huolto Yhteensä Kehityskeskustelut Kehityskeskustelut ovat tärkeä osa johtamisjärjestelmäämme ja oleellinen osa esimiesalaisyhteistyötä. Kehityskeskustelun käyminen kuuluu kaikkien esimiesten tehtäväkenttään. Niiden hyvä hallinta on myös osa esimiesammattitaitoa. Kehityskeskustelu on oleellinen linkki siinä ketjussa, joka johtaa organisaation visioista ja strategioista päivittäiseen työhön. Kehityskeskustelujen tarkoituksena on arvioida työn tuloksia ja suoriutumista, selkiyttää tehtävänkuvaa ja roolia, antaa molemminpuolista palautetta, määritellä työn tavoitteet ja päämäärät, tunnistaa kehittämistarpeet ja sopia toimenpiteistä sekä yhteistyötä ja hyvää työilmapiiriä. Sairaanhoitopiirin valtuusto asetti vuoden 2006 talous- ja toimintasuunnitelmassa tavoitteen, jonka mukaan kehityskeskustelut käydään vähintään 70 prosenttisesti jokaisen vähintään 6 kk palveluksessa olevan kanssa. 20 (33)

21 Vuoden 2006 aikana otettiin käyttöön uudistetut kehityskeskustelulomakkeet. Jokaisen tulosalueen esimiehille järjestettiin koulutusta kehityskeskusteluista, niissä apuna käytettävistä lomakkeista sekä kehityskeskustelujen seurantajärjestelmästä. Koulutuksiin osallistui 158 esimiestä. Työntekijöille järjestettiin jokaisessa eri sairaalassa 5 koulutustilaisuutta, joissa osallistujia oli yhteensä 366. Kuntayhtymähallinto sekä hallinnon ja huollon tulosalue ylittivät valtuuston asettaman 70 %:n kehityskeskustelutavoitteen. Käydyt kehityskeskustelut 2006 tulosalueittain Tulosalue Henkilömäärä Käydyt keskustelut Keskustelut % Käytetty aika tunteina Kuntayhtymähallinto ,0 Hallinto ja huolto ,9 Operatiivinen tulosalue ,1 Konservatiivinen tulosalue ,7 Sairaanhoidolliset palvelut ,2 Psykiatrian tulosalue ,3 Yhteensä ,1 3.3 Henkilöstön kehittämishankkeet Aggression hoidollinen hallinta (AHHA) -koulutus Aggression hoidollisessa hallinnassa on kyse yhteisestä toimintamallista hoitamisen näkökulmasta aggression kohtaamiseen. Tarkoituksena on mahdollisimman pitkälle ennalta ehkäistä tilanteiden syntymistä. Aggression hoidollinen hallinta -koulutus on alkanut psykiatrian tulosalueella marraskuussa Vuoden 2006 aikana koulutettiin käytännössä koko vuodeosastojen henkilökunta ja vuoden 2007 aikana on tarkoitus kouluttaa avohoidon väki hiukan rajatummalla ohjelmalla. Aggression hoidollinen hallinta- koulutus muodostuu teoria- ja käytäntö-osuudesta. Teoria-opetuksen kesto on yhteensä 10 tuntia, käytäntö-opetuksen osuudessa fyysisen väliintulon opetukselle on varattu 29 tuntia ja irtautumistaidoille ja tekniikoille kolme (3) tuntia. Koulutuskokonaisuuden sisällön rakenne perustuu suurilta linjoiltaan englantilaisen Reaside klinikan MAPA- koulutusohjelman runkoon, ollen kuitenkin puolet sitä lyhyempi kestoltaan (MAPA 10 päivää, AHHA 5 päivää). Lyhyempi koulutus (kuin 5 pv) ei ole AHHA- koulutusta, eikä niin ollen ole suositeltavaa käyttää lyhyemmillä koulutuksilla AHHA nimeä. 21 (33)

22 Suomalaisen ja englantilaisen psykiatrisen hoitokulttuurien eroihin liittyvät yksityiskohdat on huomioitu koulutusmateriaalissa sen englannin kielestä suomenkieleen kääntämisen vaiheessa sekä koulutusmateriaalin kokoamisen vaiheessa. Tulosalueen sisäinen aiheeseen liittyvä toimintaohjeisto sisällytettiin koulutusmateriaaliksi. Lisätiedot: tulosalueen ylihoitaja Jussi Hänti, puhelin Psykoedukatiivinen koulutus- ja kehittämisprosessi Satakunnan sairaanhoitopiirissä Mielenterveyshäiriöiden hoidossa ja kuntoutuksessa käytettävän psykoedukatiivisen työtavan koulutus alkoi suunnitteluvaiheella jo v Koko psykiatrian henkilöstö sai yleiskoulutuksen v ja osa jatkoi syventäviä opintoja vv Uutta työtapaa on sovellettu alusta saakka käytäntöön suurimmassa osassa psykiatrian toimipisteitä. Koulutus on jatkunut edelleen v eteenpäin syventävän koulutuksen laajentumisella, lukuisilla yksittäisillä koulutuspäivillä sekä psykiatrian henkilöstölle että yhteistyökumppaneille. Vuosina toteutettiin ryhmämuotoinen koulutus yhteistyökumppaneille neljän mielenterveyskeskuksen alueella psykoedukatiivisen mallin hyödyntämiseksi perusterveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa. Osallistujia oli n Vuosina keskitytään erityisesti lasten ja nuorten huomioimiseen aikuispsykiatrisessa hoidossa mm. perheinterventiokoulutuksella. Lisätiedot: tulosalueen ylihoitaja Jussi Hänti, puhelin Palvelussuhdeasiat esimiestyössä koulutusohjelma Lokakuussa aloitettiin 5 koulutuspäivää sisältävä palvelussuhdeasiat esimiestyössä koulutus, johon oli mahdollista ottaa 50 esimiestä mukaan. Ohjelma päättyi maaliskuussa Koulutuksen aihealueina olivat kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen kokonaisuus, kunnallinen henkilöstöoikeus, KVTES:in palkkausmääräykset ja niiden soveltaminen kannustavasti, toiminnan tarpeet työaikojen ja vuorojen suunnittelun lähtökohtana, jaksotyön työvuorosuunnittelun perusteet, lääkärisopimuksen erityispiirteet, vuosilomamääräykset, virka-ja työvapaat sekä perhevapaat, työsuojelun vastuukysymykset sekä yhteistyö ja käyttäytyminen työssä. Kouluttajina toimivat Kunnallisen työmarkkinalaitoksen lakimiehet. Lisätiedot: henkilöstöjohtaja Helena Tuomisaari, puhelin Varsa-johtamiskoulutus Satakunnan sairaanhoitopiirin ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin yhteistyönä Varsa-johtamiskoulutus on Varsinais-Suomen ja Satakunnan sairaanhoitopiirien yhteistyönä organisoimaa esimiehille suunnattua hallinnon koulutusta. Koulutuksen järjestää HAUS Oy. Esimieskoulutus on 10 opintoviikon kokonaisuus, jossa lähiopiskelupäivien aikana käydään läpi monipuolisesti hallintoon ja johtamiseen liittyviä kysymyksiä. Osallistujat ovat johtavissa tehtävissä työskenteleviä viranhaltijoita: ylilääkäreitä, ylihoitajia, hallintokeskuksen ja tulosyksiköiden esimiehiä jne. Koulutus suoritetaan työn ohella ja jokainen osallistuja tekee koulutuksen aikana projektityön valitsemastaan aiheesta. Satakunnan sairaanhoitopiiristä osallistui keväällä 2006 päättyneeseen Varsa II koulutusjaksoon yhdeksän henkilöä. Syksyllä 2006 alkoi Varsa III koulutusjakso, johon myös osallistui yhdeksän henkilöä. Lisätiedot: johtajaylilääkäri Olli Wanne, puhelin (33)

23 Työyhteisön kehittämishanke kuvantamistoiminnan taseyksikkössä Kuvantamistoiminnan taseyksikön Rauman toimipisteessä toteutettiin vuonna 2006 Turun aluetyöterveyslaitoksen työpsykologin johdolla työyhteisön kehittämishanke, jonka tavoitteena oli työilmapiirin ja henkilöstön yhteistoiminnan kehittäminen. Toteutettujen yksilö- ja ryhmäkeskustelujen avulla pyrittiin selkeyttämään työnjakoa, tarkistamaan ja kehittämään yksikön toimintakäytäntöjä, kehittämään esimiestyötä ja kohentamaan yksikön työilmapiiriä. Hankkeen seurantatilaisuus on tarkoitus toteuttaa keväällä Kuvantamistoiminnan taseyksikön Satakunnan keskussairaalan toimipisteessä toteutettiin yhteistyössä työterveyshuollon kanssa joulukuussa 2006 henkilöstökysely, jonka tavoitteena on löytää keinoja työssä jaksamisen ja työyhteisön toimivuuden parantamiseksi. Vastausten perusteella on käynnistymässä työyhteisön kehittämishanke. Lisätiedot: ylihoitaja Marita Koivunen, puhelin Työaika-autonomiakokeilua ja henkilöstön kehittämistä laboratoriotoiminnan taseyksikkössä Laboratoriotoiminnan taseyksikön Satakunnan keskussairaalan kliinisen kemian yksikössä aloitettiin työaikaautonomiakokeilu joulukuussa Kokeilun tavoitteena on henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen työaikajärjestelyin. Kokeilusta saadaan ensimmäiset tulokset kevään 2007 aikana. Laboratorion taseyksikön Satakunnan keskussairaalan kliinisen kemian ja kliinisen mikrobiologian yksiköissä aloitettiin syksyllä 2006 henkilöstön kehittämishanke, jonka tavoitteena oli näiden kahden yksikön henkilöstön yhteistyön tiivistäminen ja erilaisten työn kierto- ja perehdyttämismallien kehittäminen. Hankkeen yhteenvetotilaisuudet ja esitykset toimintamallien kokeiluista on toteutettu tammi-helmikuussa Tuloksena käynnistettiin kliinisen kemian päivystävien laboratoriohoitajien perehdyttäminen kliinisessä mikrobiologiassa päivystysaikana tarvittaviin mikrobiologisiin tutkimuksiin. Lisäksi on käynnistetty ohjatut työhön tutustumispäivät yksiköiden välillä. Lisätiedot: ylihoitaja Marita Koivunen, puhelin Toimivat ja terveet työajat osana työhyvinvointia Satalinnan kuntoutusosasto A12:ssa toteutettiin toimivat ja terveet työajat osana työhyvinvointia projekti, jonka tarkoituksena oli tarkastella ergonomista työvuorosuunnittelua ja sen mahdollisia vaikutuksia henkilökunnan jaksamiseen ja työhyvinvointiin. Toivomus työvuorojärjestelmän kehittämiseen tuli hoitajilta, mutta myös keväällä 2004 tutkimusprofessori Mikko Härmän luento herätti kiinnostuksen asiaa kohtaan. Työaikojen ergonomiassa painotetaan työntekijän terveyden, turvallisuuden ja työtehon näkökulmaa. Työvuorojen kiertonopeudella, pituudella sekä kiertosuunnalla voidaan vaikuttaa ergonomisiin työaikoihin. Projektin seurauksena ergonominen työvuorosuunnittelu otettiin käyttöön A 12 osastolla. Suurin osa kaikista hoitajista pitää ergonomisesti suunnitelluista työvuoroista. Vapailta aamuvuoroon tuloa ei pidetä enää ongelmana ja illasta vapaalle jääminen koetaan positiiviseksi asiaksi. Käyttöön otettu työvuorosuunnittelu on helpottanut jaksamista ja sillä on myös terveydellisiä vaikutuksia. Työvuorolista on myös joiltain osin ennakoitavissa. Kokemukset ergonomisesta työvuorosuunnittelusta ovat niin hyviä, että A 12 osasto ei halua enää palata entiseen tapaan tehdä työvuorosuunnittelua. Lisätiedot: osastonhoitaja Hanna Aarikka, puhelin (33)

Henkilöstö- kertomus 2013

Henkilöstö- kertomus 2013 Henkilöstökertomus 2013 Saatteeksi... 3 1. Tehrään porukal - henkilöstöpoliittinen toimintaohjelma 2012 2015... 4 2. Henkilöstövoimavarat... 5 2.1. Muutokset organisaatiossa... 5 2.2. Virat ja toimet...

Lisätiedot

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki Liite Kaupunginhallitus 5.04.203 202 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 202 Sisällysluettelo JOHDANTO 202... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2. Henkilöstön

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2010

Henkilöstökertomus 2010 Henkilöstökertomus 2010 2010 Henkilöstökertomus SISÄLLYS 1 Henkilöstöjohtajan KATSAUS 3 2 HENKILÖSTÖJOHTAMISEN TAVOITTEET 4 3 AMMATTITAITOINEN ja OSAAVA HENKILÖSTÖ 9 4 Henkilöstön saatavuus ja pysyvyys

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna.fi

Henkilöstöraportti 2014. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna.fi Henkilöstöraportti 2014 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi SISÄLLYS 1. HENKILÖSTÖPOLITIIKKA... 2 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 5 Henkilöstömäärä... 5 Henkilötyövuosi... 6 Työajan jakautuminen...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 015 mi 18.3.2 HEKE-tii 015 mä 23.3.2 h y r o t h Jo 4.3.2015 Hallitus 2 15 ä 15.4.20 YT-ryhm 5 15.4.201 Valtuusto SISÄLLYS 1 Johdanto 2 2 Henkilöstötuloslaskelma 3 3 Henkilöstövoimavarojen kuvaaminen 5

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 30.3.2015

Henkilöstökertomus 30.3.2015 Henkilöstökertomus 30.3.2015 Vahvistamme hyvää, ajantasaista ammatillista osaamista ja työn hallintaa. Panostamme erityisesti ikääntyvän henkilöstön työkyvyn ja ammattitaidon ylläpitoon sekä uuden henkilöstön

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin. Henkilöstökertomus

Kouvolan kaupungin. Henkilöstökertomus Kouvolan kaupungin Henkilöstökertomus 2011 Tekstit: Henkilöstöyksikkö Henkilöstökertomustyöryhmä Taitto: Suvi Lantta Kansi: Eeva Forsman Kouvolan kaupungin julkaisu 2012 Henkilöstökertomus 2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki Sisältö 1 Alkusanat... 3 2 Henkilöstöohjelma 2014 2017... 4 3 Tuloksellisuuden parantaminen... 5 Henkilöstörakenne ja työpanos... 5 Työvoimakustannukset 2014...

Lisätiedot

Kunnan johtoryhmä 20.3.2012 Khhj 28.3.2012 KH 23.4.2012 Valtuusto 30.5.2012. Henkilöstökertomus. www.nurmijarvi.fi

Kunnan johtoryhmä 20.3.2012 Khhj 28.3.2012 KH 23.4.2012 Valtuusto 30.5.2012. Henkilöstökertomus. www.nurmijarvi.fi Kunnan johtoryhmä 20.3.2012 Khhj 28.3.2012 KH 23.4.2012 Valtuusto 30.5.2012 Henkilöstökertomus 2011 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. Olennaisia tapahtumia kertomusvuonna... 3 2. Kunnan

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin henkilöstökertomus 2007 LUONNOS 10.4.2008

Jyväskylän kaupungin henkilöstökertomus 2007 LUONNOS 10.4.2008 Jyväskylän kaupungin henkilöstökertomus 2007 LUONNOS 10.4.2008 2 SISÄLTÖ KOHTI UUTTA JYVÄSKYLÄÄ 3 HENKILÖSTÖVOIMAVARAT 5 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET 5 HENKILÖSTÖN RAKENNE 8 VAIHTUVUUS JA

Lisätiedot

Hyvää työpäivää! HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013

Hyvää työpäivää! HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 Hyvää työpäivää! HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 2 Sairaanhoitaja Tiina Pikkumaa (vas.), hoitotyön kliininen opettaja Elina Koota ja sairaanhoitaja Sanna Harkio-Tynkkynen. HUS HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 YHTEEN TYÖPÄIVÄÄN

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2011

Henkilöstöraportti 2011 KUVAT EEVA HUOTARI / KPEDU VIESTINTÄ 2 12.3.201 i m ii t Heke.2012 mä 15.3 h y r o t h Jo 2 22.3.201 s u it ll a H 4.4.2012 ä m h y r YT2.5.2012 o t s u Valtu SISÄLLYS Johdanto 2 I Henkilöstötuloslaskelma

Lisätiedot

Kainuun sote kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöraportti 2013 Kainuun sote -kuntayhtymä

Kainuun sote kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöraportti 2013 Kainuun sote -kuntayhtymä 1 Kainuun sote kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut Henkilöstöraportti 2013 Kainuun sote -kuntayhtymä 1 Kainuun sote kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN TAVOITE...2 2. HENKILÖSTÖRESURSSIT...3

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2009

Henkilöstöraportti 2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Henkilöstöraportti 2009 ASUKKAILLE MATKAILIJOILLE PÄÄTÖKSENTEKO Yhteistyötoimikunta 26.2.2010 Kaupunginhallitus 29.3.2010 SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖHALLINNON ORGANISAATIO...1 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin. henkilöstöraportti 2011

Kajaanin kaupungin. henkilöstöraportti 2011 Kajaanin kaupungin henkilöstöraportti 2011 Kajaanin kaupungin henkilöstöpalvelut 2012 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1 HENKILÖSTÖTALOUS... 2 1.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 1.1.1 Kajaanin kaupungin ja liikelaitosten

Lisätiedot

Yt-ryhmä Khall Kvalt 21.4.2015 xx.xx2015 xx.xx.2015

Yt-ryhmä Khall Kvalt 21.4.2015 xx.xx2015 xx.xx.2015 21.4.2015 xx.xx2015 xx.xx.2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällysluettelo 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2 2. Yleistä... 3 2.1 Henkilöstöraportoinnissa huomioitavat lait ja asetukset... 3 2.3 Henkilöstöraportin

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstötilinpäätös 2011 Henkilöstötilinpäätös Kuva: Ari Järvelä Tampereen kaupunki Hallinto- ja henkilöstöryhmä Sisältö Johdanto... 3 Mikä on henkilöstötilinpäätös...3 Henkilöstöohjelma...3 Henkilöstöohjelman toteutuminen...4

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen henkilöstökertomus

Hätäkeskuslaitoksen henkilöstökertomus Hätäkeskuslaitoksen henkilöstökertomus 2012 Sisällysluettelo 1 Henkilöstöstrategia...5 2 Henkilöstötuloslaskelma ja vaativuusluokat...6 3 Henkilöstön määrä ja rakenne...9 3.1. Henkilöstön ikäjakauma ja

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 214 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 1.1. Tavoitteet... 2 1.2. Organisaatio... 3 1.3. Henkilöstöjaosto... 3 2. Henkilöstö... 3 3. Osaamisen ja suorituksen johtaminen... 7 4. Palkkaus

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS

KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2010 KV 29.8.2011 43 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKIJALLE... 3 2. KITEEN KAUPUNKI TYÖNANTAJANA... 4 3. KEHITTÄMISTYÖ VUONNA 2010... 5 Tiedotus ja viestintä... 6 Koulutus ja

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 214 SISÄLLYSLUETTELO 1 SAATTEEKSI... 3 1.1 YLEISKATSAUS VUOTEEN 214... 3 1.2 HENKILÖSTÖPOLITIIKAN PERUSTA KANGASALAN SEURAKUNNASSA... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Eri-ikäiset työntekijät moniarvoisen työyhteisön voimavarana

Eri-ikäiset työntekijät moniarvoisen työyhteisön voimavarana 1(51) Hoitotyön henkilöstön työhyvinvoinnin lisääminen eri-ikäiset työntekijät huomioiden Työiästä Poweria Eri-ikäiset työntekijät moniarvoisen työyhteisön voimavarana Raportti R4 Etelä-Savon sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2013 SISP/Hallintopalvelut Julkaisija Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Postiosoite: PL

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 SISÄLLYS 1 SOSTERI... 1 1.1 Perustehtävä... 2 1.2 Henkilöstöpolitiikka ja -strategia... 2 2 ORGANISAATIORAKENNE VUONNA 2012... 4 2.1 Tulosalueet... 5 3 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...

Lisätiedot

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016 L [Kirjoita yrityksen nimi] LAUKAAN KUNTA [Kirjoita tekijän nimi] YHDESSÄ TEHDEN ja valtuustokaudelle 2013-2016 henki Henkilöstöstrategia hyväksytty kunnan yhteistyöryhmässä 16.04.2014 hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 HATTULAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 KUNNAN ORGANISAATIO, HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 Kunnan hallinto-organisaatio... 2 Henkilöstömäärä ja palvelussuhteen päätoimisuus...

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 Khall 27.5.2013 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 28.4.2015 Liite 1 153 Mikkelin kaupungin työllisyydenhoidon seuranta vuodelta 2014 Sisällysluettelo: Mikkelin kaupungin yhteenveto vuodelta 2014 Työttömyysluvut Nuorten alle 25-vuotiaiden

Lisätiedot

Tilastokeskuksen 11.3.2009. Käsitelty 10.3.2009 Tilastokeskuksen johtoryhmän kokouksessa sekä yhteistyötoimikunnassa

Tilastokeskuksen 11.3.2009. Käsitelty 10.3.2009 Tilastokeskuksen johtoryhmän kokouksessa sekä yhteistyötoimikunnassa Tilastokeskuksen Henkilöstötilinpäätös 2008 11.3.2009 Käsitelty 10.3.2009 Tilastokeskuksen johtoryhmän kokouksessa sekä yhteistyötoimikunnassa Sisällysluettelo I HENKILÖSTÖKERTOMUS... 2 HENKILÖSTÖ VUONNA

Lisätiedot

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012.

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 1 YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 2 Sisällys 1 Johdanto ja tavoitteet... 3 2 Toimintaperiaatteita ja määritelmiä...

Lisätiedot