Satakunnan sairaanhoitopiirin henkilöstökertomus 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Satakunnan sairaanhoitopiirin henkilöstökertomus 2006"

Transkriptio

1 1 (33)

2 Johdanto Henkilöstövoimavarat Lukumäärä Sukupuolijakauma Ammattiluokkajakauma Ikäjakauma Eläköityminen Henkilöstön työpanos Tehdyn työn hinta Henkilötyövuodet ja työpanokset Poissaolot Sairastavuus Osaamisen kehittäminen Koulutustoiminta Kehityskeskustelut Henkilöstön kehittämishankkeet Henkilöstöinvestoinnit Henkilöstötuloslaskelma Työterveyshuolto Työsuojelu Työnohjaus Kuntoutuspäivät Toimipaikkaruokailu Tyky-toiminta Virkistystoiminta Yhteistoiminta Yhteistyötoimikunta Henkilöstöryhmä Tilastoihin on otettu tilanne (33)

3 Johdanto Henkilöstökertomuksen tarkoituksena on antaa tietoa henkilöstövoimavarojen määrän ja rakenteen kehityksestä viimeisten vuosien aikana, henkilöstön työpanoksesta, osaamisen kehittämisestä, henkilöstöinvestoinneista ja yhteistoiminnasta, jotka meidän on hyvä tuntea, jotta voimme tulevaisuudessakin turvata tasokkaat erikoissairaanhoidon palvelut. Lisäksi meidän on ennakoitava muutokset työvoimantarpeessa ja sekä kilpailu osaavasta työvoimasta. Henkilöstökertomus toimii henkilöstöjohtamisen apuvälineenä. Hyvä henkilöstöjohtaminen luo pohjan työsuoritusten tuloksellisuuden optimointiin ja työhyvinvoinnin edistämiseen. Johtaminen, työn hallinta, työtehtävien vaatima osaaminen sekä työn organisointi vaikuttavat merkittävästi työhyvinvointiin. Hyvällä henkilöstöjohtamisella voidaan pienentää henkilöstön vaihtuvuutta, vähentää henkilöstökustannuksia, parantaa sitoutumista ja lisätä asiakastyytyväisyyttä. Päättyneenä vuonna on erityisesti panostettu esimieskoulutukseen. Satakunnan ja Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirien yhteistyönä järjestämään keväällä 2006 päättyneeseen Varsajohtamiskoulutukseen samoin kuin syksyllä alkaneeseen koulutukseenkin sairaanhoitopiiristämme osallistui 9 henkilöä. Lokakuussa aloitettiin 5 koulutuspäivää sisältävä Palvelussuhdeasiat esimiestyössä koulutus, johon osallistui 50 esimiestä. Kehityskeskustelut ovat tärkeä osa henkilöstöjohtamista ja oleellinen osa esimiesalaisyhteistyötä. Päättyneenä vuonna Satakunnan sairaanhoitopiirissä on korostettu kehityskeskustelujen tärkeyttä. Valtuusto asetti vuoden 2006 talous- ja toimintasuunnitelmaan tavoitteen, jonka mukaan kehityskeskustelut käydään vähintään 70 prosenttisesti jokaisen vähintään 6 kk palveluksessa olleen kanssa. Käytössä ollut kehityskeskustelulomakkeisto uudistettiin ja esimiehille ja työntekijöille järjestettiin yhteensä 25 koulutustilaisuutta kehityskeskusteluista, apuna käytettävästä lomakkeesta sekä seurantajärjestelmästä. Vaikka tavoitetta ei tällä kertaa vielä saavutettukaan, on syytä olettaa, että kehityskeskustelut lunastavat vähitellen paikkansa luonnollisena ja vakiintuneena osana Satakunnan sairaanhoitopiirin toimintaa. Lähivuosina olemme mielenkiintoisen tilanteen edessä. Henkilöstömme ikääntyy ja suuri osa siitä lähtee seuraavien 5-10 vuoden kuluessa vanhuuseläkkeelle. Kuntien Eläkevakuutuksen arvion mukaan n. joka viides vakituisista työntekijöistämme jää eläkkeelle vuosien välisenä aikana. Tämä asettaa meille työnantajana suuria haasteita. Meidän on mietittävä, millä tavalla varmistamme edelleenkin, että meillä on korkeata osaamista omaavaa henkilökuntaa, jonka avulla voimme taata jatkossakin laadukkaat palvelut käyttäjillemme. Helena Tuomisaari henkilöstöjohtaja 3 (33)

4 1. Henkilöstövoimavarat 1.1 Lukumäärä Henkilöstön lukumäärällä tarkoitetaan päätoimisessa palvelussuhteessa olevien koko- ja osaaikaisen henkilöstön lukumäärää. Henkilöstön määrä voidaan ilmoittaa joko lukumäärinä tai henkilötyövuosina. Henkilöstön kokonaismäärä on 3291, josta määrästä vakituisia on 73 % ja määräaikaisia 27 % Vakinaisen henkilökunnan lukumäärä ja prosentuaalinen osuus tulosalueittain Tulosalue Lkm % Lkm % Lkm % Kuntayhtymähallinto 21 84, , ,3 Hallinto ja huolto , , ,2 Konservatiivinen tulosalue , , ,2 Operatiivinen tulosalue , , ,3 Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalue , , ,7 Psykiatrian tulosalue , , ,9 Koko sairaanhoitopiiri , , ,0 4 (33)

5 Vakituisen henkilöstön määrä Hallinto ja huolto Operatiivinen tulosalue Kuntayhtymähallinto Konservatiivinen tulosa- Sairaanhoidollisten palveluiden tulosa Psykiatrian tulosalue Määräaikaisen henkilökunnan lukumäärä ja prosentuaalinen osuus tulosalueittain Tulosalue Lkm % Lkm % Lkm % Kuntayhtymähallinto 4 16,0 9 24,3 5 14,7 Hallinto ja huolto 59 19, , ,8 Konservatiivinen tulosalue , , ,8 Operatiivinen tulosalue , , ,7 Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalue , , ,3 Psykiatrian tulosalue , , ,1 Koko sairaanhoitopiiri , , ,0 Määräaikaisen henkilöstön määrä Kuntayhtymähallinto Hallinto ja huolto Konservatiivinen tulosalue Operatiivinen tulosalue Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalue Psykiatrian tulosalue (33)

6 1.2 Sukupuolijakauma Vakinaisesta henkilöstöstä vuonna 2006 oli naisia 85,7 prosenttia ja 14,3 prosenttia miehiä Vakinaisen henkilöstön sukupuolijakauma tulosalueittain Tulosalue Miehiä Naisia Miehiä Naisia Miehiä Naisia Kuntayhtymähallinto Hallinto ja huolto Konservatiivinen tulosalue Operatiivinen tulosalue Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalue Psykiatrian tulosalue Yhteensä Ammattiluokkajakauma Ammattiluokka Vakituinen Määräaikainen Vakituinen Määräaikainen Vakituinen Määräaikainen Erikoislääkärit Lääkärit Hammaslääkärit Eriasteiset sairaanhoitajat Muut hoitohenkilöt Muut henkilöt Laitoshuoltajat Hallinto Keskustoimisto Tutkimus- ja kehittämistehtävät Huolto Yhteensä (33)

7 56 % henkilöstöstä on eriasteisia sairaanhoitajia ja muuta hoitohenkilöstöä Vakituinen henkilöstö ammattiluokittain Lääkärit Erikoislääkärit Hammaslääkärit Eriast. sairaanhoitajat Muut henkilöt Hallinto Muut hoitohenkilöt Laitoshuoltajat Keskustoimisto Tutk.-ja keh.tehtävät Huolto Määräaikainen henkilöstö ammattiluokittain Lääkärit Erikoislääkärit Hammaslääkärit Eriast. sai- raanhoi- Muut henkilöt Hallinto Muut hoitohenkilöt Laitoshuoltajat Keskustoimisto Tutk.-ja keh.tehtävät Huolto (33)

8 1.4 Ikäjakauma Sairaanhoitopiirin vakituisten työntekijöiden enemmistö on vuotiaita Vakinaisen henkilökunnan ikäjakaumamäärä tulosalueittain 2006 Ammattiluokka Kuntayhtymähallinto Hallinto ja huolto Konservatiivinen tulosalue Operatiivinen tulosalue Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalue Psykiatrian tulosalue Yhteensä Prosenttiosuus 0,1 2,2 6,6 13,2 19,2 19,3 14,6 14,5 9,5 0, Vakituisen henkilöstön ikäjakaumamäärä v v v v v v v v v -63 v 8 (33)

9 Vakinaisesta henkilöstön laskennallinen keski-ikä on noussut 0,5 vuotta vuoteen 2005 verrattuna ja 0,8 vuotta vuoteen 2004 verrattuna. Vakituisen henkilöstön keski-ikä vuosina ammattiluokittain Ammattiluokka Erikoislääkärit 49,4 49,2 50,1 Lääkärit 29,0 29,5 30,7 Hammaslääkärit 49,5 50,5 46,0 Eriasteiset sairaanhoitajat 44,2 44,5 45,2 Muut hoitohenkilöt 49,2 49,7 50,4 Muut henkilöt 48,2 48,9 49,3 Laitoshuoltajat 51,1 51,5 52,0 Hallinto 48,1 48,8 49,4 Keskustoimisto 53,9 52,5 52,2 Huolto 47,4 47,6 47,9 Yhteensä 46,9 47,2 47, Hallinto Huolto Eriasteiset sairaanhoitajat Erikoislääkärit Hammaslääkärit Laitoshuoltajat Muut henkilöt Muut hoitohenkilöt Keskustoimisto Lääkärit Sairaanhoitopiirin työntekijöistä 38 % kuuluu ikäluokkaan vuotiaat. Vakituisesta henkilöstöstä 25 % on yli 54-vuotiaita. 9 (33)

10 1.5 Eläköityminen Eläköityminen kertoo, paljonko henkilöstöä jää ja on jäämässä eläkkeelle. Eläkkeiden seurannalla pystytään tarkastelemaan, paljonko tarvitaan korvaavaa henkilöstörekrytointia. Vanhuuseläkkeiden määrä on lähtenyt kasvuun vuodesta 2003 KuEL-eläkkeelle siirtyneiden lukumäärä Satakunnan sairaanhoitopiirissä eläkelajeittain (Lähde: KEVA) Vuosi Yhteensä Vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Kuntoutustuki Yksilöllinen varhaiseläke Työttömyyseläke Osaaikaeläke (33)

11 Eläkepoistuman lukumäärä Satakunnan sairaanhoitopiirissä verrattuna koko kunta-alaan prosentuaalisesti (Lähde: KEVA) Vuosi Eläkepoistuma yhteensä Eläkepoistuma % Koko kunta-ala % ,3 2, ,6 2, ,8 2, ,1 2, ,1 3, ,7 3, ,7 3, ,9 3, ,2 3, ,4 3, ,6 3, ,8 3, ,3 3, ,6 3, ,2 3,1 Vuoden 2005 alusta on tullut voimaan eläkeuudistus, jonka vuoksi palkansaaja voi siirtyä vanhuuseläkkeelle valitsemanaan ajankohtana ikävuosien välillä. Keski-ikä vuosina KuEL-eläkkeelle siirtyneistä Satakunnan sairaanhoitopiirissä eläkelajeittain (Lähde: KEVA) Vuosi Yhteensä Vanhuuseläke Työkyvyttömyys-eläke Kuntoutustuki Yksilöllinen varhaiseläke Työttömyyseläke ,1 59,5 53,3 47,1 57,3 60, ,8 59,7 53,4 49,8 58,0 60, ,0 60,2 54,0 50,2 59,0 60, ,1 60,2 53,2 43,7 61,0 60, ,4 60,0 54,9 45,2 59,5 60, ,9 60,3 53,9 45,5 59,9 60, ,8 61,2 51,8 49,9 60,3 60, ,0 61,1 55,0 46,9 60,5 61, ,9 60,9 57,0 50,1 59,0 60, ,2 60,8 55,8 53,6 59,0 60, ,2 61,2 54,8 50,9 63,0 61, ,2 61,6 57,8 55,4 61,0 60,0 11 (33)

12 KuEL-omavastuumaksut euroina Satakunnan sairaanhoitopiirissä (Lähde: KEVA) Vuosi Omavastuuosuudemyyseläke Työkyvyttö- Yksilöllinen Työttömyyseläke varhaiseläke Vuoden 2006 alusta omavastuumaksujen sijaan on tullut Varhe-maksu, joka jakautuu 3 vuodelle kertamaksun sijaan. Maksun määrä perustuu jäsenyhteisössä kuluvana vuonna ja kahtena edeltävänä vuonna alkaneiden varhaiseläkkeiden aiheuttaman eläkemenon perusteella. Varhe-maksua aiheutuu työntekijästä, joka jää työkyvyttömyyseläkkeelle, yksilölliselle varhaiseläkkeelle, työttömyyseläkkeelle tai alkaa saada kuntoutustukea eli määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä. Vakituisista osastonhoitajista on jäämässä eläkkeelle 31,7 % ja laitoshuoltajista 26 % tarkastelujaksolla Henkilökunnan arvioitu eläkepoistuma Satakunnan sairaanhoitopiirissä ammattiryhmittäin (Lähde: KEVA) Ammattiryhmä Henkilöstö Erikoislääkärit ja osastonlääkärit Farmaseutit Fysioterapeutit Johdon sihteerit, osastosihteerit Keittiöapulaiset Kiinteistöhuoltomiehet Kokit, keittäjät ja kylmäköt Koneasentajat ja -korjaajat Kuntohoitajat, jalkojenhoitajat ym Kätilöt Laboratoriohoitajat Lastenhoitajat ja päiväkotiapulaiset Lähetit Lääkintävahtimestari-sairaankuljettajat Mielenterveyshoitajat (33)

13 Ammattiryhmä Henkilöstö Museoalan erityisasiantuntijat, arkistotyöntekijät Muut Muut lääkärit Osastonhoitajat Palkanlaskijat, kassanhoitajat Perushoitajat ja lähihoitajat Psykologit Puhelinvaihteenhoitajat Röntgenhoitajat Sairaanhoitajat Sihteerit Siivoojat Sosiaalialan ohjaajat ja kasvattajat Sosiaalityöntekijät Välinehuoltajat Ylihoitajat Ylilääkärit Henkilöstön työpanos 2.1 Tehdyn työn hinta Tehdyn työn hinta Satakunnan sairaanhoitopiirissä vuonna 2006 on 5,15 % suurempi verrattuna vuoteen 2005 Tehdyn työn hinta euroina tulosalueittain Tulosalue Palkat Tunnit / tunti Palkat Tunnit / tunti Kuntayhtymähallinto , ,10 Hallinto ja huolto Konservatiivinen tulosalue Operatiivinen tulosalue Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalue Psykiatrian tulosalue , , , , , , , , , ,12 Yhteensä , ,84 13 (33)

14 2.2 Henkilötyövuodet ja työpanokset Vuonna 2006 tehtiin noin 35 henkilötyövuotta vähemmän kuin vuonna 2005 Henkilötyövuodet tulosalueittain Tulosalue Kuntayhtymähallinto 18,09 24,09 29,44 Hallinto ja huolto 242,62 245,14 230,32 Konservatiivinen tulosalue 544,58 547,03 540,45 Operatiivinen tulosalue 534,81 543,83 534,52 Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalue 659,59 667,44 664,56 Psykiatrian tulosalue 403,17 403,16 396,81 Tutkimus- ja hoitojono-purku 0,41 Yhteensä 2 403, , ,10 Henkilötyövuodella tarkoitetaan täyttä työaikaa tekevän henkilön koko vuoden työskentelyä. Kun henkilöstömäärä vaihtelee voimakkaasti vuoden aikana kuvaa henkilötyövuosi paremmin vuoden aikana palvelussuhteessa olleen henkilöstön määrää kuin pelkkä henkilöstön lukumäärä Osan vuotta kestänyt tai osa-aikaiset palvelussuhteet muutetaan vuosityöntekijöiksi eli henkilötyövuosiksi. Tehdyt työpanokset ovat laskeneet 22:lla työpanoksella vuoden 2005 työpanoksista Työpanokset laskennallisina virkoina tulosalueittain Tulosalue Kuntayhtymähallinto 17,8 24,7 30,3 Hallinto ja huolto 242,2 244,9 232,4 Konservatiivinen tulosalue 538,9 541,0 534,4 Operatiivinen tulosalue 531,4 543,2 534,4 Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalue 655,3 665,1 667,0 Psykiatrian tulosalue 411,5 412,1 411,2 Yhteensä 2 397, , ,7 Työpanos = henkilötyövuosien lukumäärä poissaolot (laskennallinen henkilölukumäärä) 14 (33)

15 2.3 Poissaolot Yhden sairauspäivän hinta vuonna 2006 on keskimäärin 56. Poissaolot 2006 tulosalueittain ja lajeittain Tulosalue Vuosilomat Palkat Päivät kpl Sairauspoissaolot Palkat Päivät kpl Lakisääteiset Palkat Päivät kpl Muut poissaolot Palkat Päivät kpl Yhteensä Palkat Päivät kpl Kuntayhtymähallinto Konservatiivinen tulosalue Operatiivinen tulosalue Hallinto ja huolto Sairaanhoidolliset palvelut Psykiatrian tulosalue Yhteensä Laskennalliset sivukulut 29,0% Hoitovapaat 2006 tulosalueittain Tulosalue Osittainen hoitovapaa Tilapäinen hoitovapaa Hoitovapaa Henkilöt Päivät Henkilöt Päivät Henkilöt Päivät Kuntayhtymähallinto Konservatiivinen tulosalue Operatiivinen tulosalue Hallinto ja huolto Sairaanhoidolliset palvelut Psykiatrian tulosalue Yhteensä Hoitovapaalla oli yhteensä 86 henkilöä päivää. Osittaisella hoitovapaalla tehtiin lyhennettyä työpäivää, ja tilapäisellä hoitovapaalla äkillisesti sairastuneen lapsen hoitamista varten oli 431 vanhempaa. 15 (33)

16 2.4 Sairastavuus Sairauspäiviä Satakunnan sairaanhoitopiirissä oli vuonna , lisäystä edellisvuoteen oli 1,9 %. Sairauspoissaoloprosentti vuonna 2006 oli 4,3 %. Sairastavuus tulosalueittain Tulosalue /2006 Lkm Lkm Lkm % Muutos Lkm Erotus % Kuntayhtymähallinto , ,1 Hallinto ja huolto , ,3 Konservatiivinen tulosalue ,3 49 0,5 Operatiivinen tulosalue , ,5 Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalue ,1 71 0,4 Psykiatrian tulosalue , ,9 Koko sairaanhoitopiiri ,9 Sairauspäivien lukumäärä on kasvanut eniten kuntayhtymähallinnon sekä hallinnon ja huollon tulosalueella. Psykiatrian tulosalueella sairauspäivät ovat vähentyneet lähes 9 % edelliseen vuoteen verrattuna. Eniten sairauspoissaoloja vuonna 2006 on aiheuttanut tuki- ja liikuntaelinten sairaudet, joiden osuus on 29,1 prosenttia kaikista poissaoloista, toiseksi eniten on hengityselinten sairaudet, jotka ovat aiheuttaneet noin 15 prosenttia sairauspoissaoloista. Seuraavaksi eniten on psyykkiset sairaudet sekä vammat ja myrkytykset, joiden kummankin ryhmän osuus on vajaa 13 prosenttia kaikista sairauspoissaoloista. Sairastavuus on lisääntynyt eniten vuotiaiden ikäryhmässä 16 (33)

17 Sairastavuus ikäryhmittäin Satakunnan sairaanhoitopiirissä Ikäryhmä Muutos 2005/2006 % , , , , , , , , , Yhteensä ,9 Sairauslomista ovat eniten lisääntyneet 1 3 päivän sekä päivän mittaiset sairauslomat Sairastavuus sairauslomien pituuden mukaisesti vuosina pv 4-7pv 8-14pv 15-30pv 31-90pv pv pv 17 (33)

18 Keskimäärin 30 prosentilla vakituisesta henkilökunnasta ei ole ollut päivääkään sairauslomia vuonna 2006 Satakunnan sairaanhoitopiirissä vuosina vuositasolla niiden vakituisten henkilöiden määrä, joilla ei ole yhtään sairauspoissaolopäivää vuositasolla Tulosalue Vak. henkilöstön määrä 2006 % vakituisesta henkilöstöstä 2006 Kuntayhtymähallinto ,0 Hallinto ja huolto ,0 Operatiivinen tulosalue ,0 Konservatiivinen tulosalue ,0 Sairaanhoidolliset palvelut ,0 Psykiatrian tulosalue ,0 Yhteensä ,0 Vakituinen henkilökunta oli vuoden 2006 aikana keskimäärin 17,4 kalenteripäivää sairauslomalla. Vakituisen henkilöstön sairauslomat vuosina koko henkilöstöä kohti Tulosalue Hlökunta Hlökunta Hlökunta yht. Päiviä Pv/hlö yht. Päiviä Pv/hlö yht. Päiviä Kuntayhtymähallinto , , ,5 Hallinto ja huolto , , ,7 Konservatiivinen tulosalue , , ,3 Operatiivinen tulosalue , , ,0 Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalue , , ,7 Psykiatrian tulosalue , , ,8 Yhteensä , , ,4 Pv/hl ö 18 (33)

19 3. Osaamisen kehittäminen 3.1 Koulutustoiminta Koulutuksen suunnittelua, toteutusta, seurantaa ja arviointia ohjaa Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän suunnitelmallinen toiminta sekä sen edellyttämä henkilökunnan osaaminen, ammatillinen kasvu ja kehittyminen työn muuttuessa. Erityisesti alueellisen koulutuksen avulla pyritään kehittämään myös potilaiden/ asiakkaiden hoidon saatavuuteen, jatkuvuuteen ja turvallisuuteen liittyviä tekijöitä Satakunnan alueen sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa. Yhteistyö koulutuspalveluja tarvitsevien ja tuottavien tahojen kanssa on ollut aktiivista ja monimuotoista. Yhteistyön onnistumisella on ollut suuri merkitys, sillä koulutusten toteutuminen edellyttää hyvää suunnittelua, koordinointia ja organisointia sekä oikea-aikaista tiedottamista. Koulutuksista on kerätty strukturoidusti palautetta ja koulutustarpeet on kartoitettu tulosalueittain. Niistä saadut tiedot vaikuttavat myös tuleviin koulutusvalintoihin. Sairaanhoitopiirin henkilökunta on osallistunut sekä ulkoisiin että Satakunnan sairaanhoitopiirin järjestämiin sisäisiin koulutuksiin. Ulkoisten koulutuspäivien lukumäärä on laskenut 26,6 prosenttia ja sisäisten koulutuspäivien määrä on vastaavasti noussut 50,3 prosenttia verrattuna vuoden 2005 määriin. Satakunnan sairaanhoitopiirin järjestämiä alueellisia koulutustilaisuuksia toteutettiin runsaasti (60). Niihin osallistui sairaanhoitopiirin henkilökuntaa sekä Satakunnan alueen sosiaali- ja terveydenhuollon eri organisaatioissa toimivaa henkilökuntaa. Sisäisten koulutuspäivien lukumäärä on lisääntynyt 52,3 prosenttia vuoteen 2005 verrattuna. Henkilökunnan täydennyskoulutus Muutos 2005/2006 % Täydennyskoulutukseen osallistuneiden henkilöiden lukumäärä ,5 Täydennyskoulutuspäivien lukumäärä (täydet päivät, sisäiset ja ulkoiset koulutukset) ,6 Sisäisten koulutuspäivien lukumäärä (summattuna täysiksi päiviksi) ,3 Ulkoiset koulutuspäivät ,6 19 (33)

20 Ulkoisten koulutusten määrä on laskenut 26,6 prosenttia vuoteen 2005 verrattuna. Ulkoiset koulutuspäivät tulosalueittain Tulosalue Muutos 2005/2006 % Kuntayhtymähallinto ,5 Hallinto ja huolto ,4 Konservatiivinen tulosalue ,3 Operatiivinen tulosalue ,8 Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalue ,9 Psykiatrian tulosalue ,6 Yhteensä ,6 Ulkoiset koulutuspäivät ammattiluokittain Ammattiluokka Lääkärit Eriasteiset sairaanhoitajat Muut hoitohenkilöt Muut henkilöt Laitoshuoltajat Hallinto ja Keskustoimisto Huolto Yhteensä Kehityskeskustelut Kehityskeskustelut ovat tärkeä osa johtamisjärjestelmäämme ja oleellinen osa esimiesalaisyhteistyötä. Kehityskeskustelun käyminen kuuluu kaikkien esimiesten tehtäväkenttään. Niiden hyvä hallinta on myös osa esimiesammattitaitoa. Kehityskeskustelu on oleellinen linkki siinä ketjussa, joka johtaa organisaation visioista ja strategioista päivittäiseen työhön. Kehityskeskustelujen tarkoituksena on arvioida työn tuloksia ja suoriutumista, selkiyttää tehtävänkuvaa ja roolia, antaa molemminpuolista palautetta, määritellä työn tavoitteet ja päämäärät, tunnistaa kehittämistarpeet ja sopia toimenpiteistä sekä yhteistyötä ja hyvää työilmapiiriä. Sairaanhoitopiirin valtuusto asetti vuoden 2006 talous- ja toimintasuunnitelmassa tavoitteen, jonka mukaan kehityskeskustelut käydään vähintään 70 prosenttisesti jokaisen vähintään 6 kk palveluksessa olevan kanssa. 20 (33)

21 Vuoden 2006 aikana otettiin käyttöön uudistetut kehityskeskustelulomakkeet. Jokaisen tulosalueen esimiehille järjestettiin koulutusta kehityskeskusteluista, niissä apuna käytettävistä lomakkeista sekä kehityskeskustelujen seurantajärjestelmästä. Koulutuksiin osallistui 158 esimiestä. Työntekijöille järjestettiin jokaisessa eri sairaalassa 5 koulutustilaisuutta, joissa osallistujia oli yhteensä 366. Kuntayhtymähallinto sekä hallinnon ja huollon tulosalue ylittivät valtuuston asettaman 70 %:n kehityskeskustelutavoitteen. Käydyt kehityskeskustelut 2006 tulosalueittain Tulosalue Henkilömäärä Käydyt keskustelut Keskustelut % Käytetty aika tunteina Kuntayhtymähallinto ,0 Hallinto ja huolto ,9 Operatiivinen tulosalue ,1 Konservatiivinen tulosalue ,7 Sairaanhoidolliset palvelut ,2 Psykiatrian tulosalue ,3 Yhteensä ,1 3.3 Henkilöstön kehittämishankkeet Aggression hoidollinen hallinta (AHHA) -koulutus Aggression hoidollisessa hallinnassa on kyse yhteisestä toimintamallista hoitamisen näkökulmasta aggression kohtaamiseen. Tarkoituksena on mahdollisimman pitkälle ennalta ehkäistä tilanteiden syntymistä. Aggression hoidollinen hallinta -koulutus on alkanut psykiatrian tulosalueella marraskuussa Vuoden 2006 aikana koulutettiin käytännössä koko vuodeosastojen henkilökunta ja vuoden 2007 aikana on tarkoitus kouluttaa avohoidon väki hiukan rajatummalla ohjelmalla. Aggression hoidollinen hallinta- koulutus muodostuu teoria- ja käytäntö-osuudesta. Teoria-opetuksen kesto on yhteensä 10 tuntia, käytäntö-opetuksen osuudessa fyysisen väliintulon opetukselle on varattu 29 tuntia ja irtautumistaidoille ja tekniikoille kolme (3) tuntia. Koulutuskokonaisuuden sisällön rakenne perustuu suurilta linjoiltaan englantilaisen Reaside klinikan MAPA- koulutusohjelman runkoon, ollen kuitenkin puolet sitä lyhyempi kestoltaan (MAPA 10 päivää, AHHA 5 päivää). Lyhyempi koulutus (kuin 5 pv) ei ole AHHA- koulutusta, eikä niin ollen ole suositeltavaa käyttää lyhyemmillä koulutuksilla AHHA nimeä. 21 (33)

22 Suomalaisen ja englantilaisen psykiatrisen hoitokulttuurien eroihin liittyvät yksityiskohdat on huomioitu koulutusmateriaalissa sen englannin kielestä suomenkieleen kääntämisen vaiheessa sekä koulutusmateriaalin kokoamisen vaiheessa. Tulosalueen sisäinen aiheeseen liittyvä toimintaohjeisto sisällytettiin koulutusmateriaaliksi. Lisätiedot: tulosalueen ylihoitaja Jussi Hänti, puhelin Psykoedukatiivinen koulutus- ja kehittämisprosessi Satakunnan sairaanhoitopiirissä Mielenterveyshäiriöiden hoidossa ja kuntoutuksessa käytettävän psykoedukatiivisen työtavan koulutus alkoi suunnitteluvaiheella jo v Koko psykiatrian henkilöstö sai yleiskoulutuksen v ja osa jatkoi syventäviä opintoja vv Uutta työtapaa on sovellettu alusta saakka käytäntöön suurimmassa osassa psykiatrian toimipisteitä. Koulutus on jatkunut edelleen v eteenpäin syventävän koulutuksen laajentumisella, lukuisilla yksittäisillä koulutuspäivillä sekä psykiatrian henkilöstölle että yhteistyökumppaneille. Vuosina toteutettiin ryhmämuotoinen koulutus yhteistyökumppaneille neljän mielenterveyskeskuksen alueella psykoedukatiivisen mallin hyödyntämiseksi perusterveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa. Osallistujia oli n Vuosina keskitytään erityisesti lasten ja nuorten huomioimiseen aikuispsykiatrisessa hoidossa mm. perheinterventiokoulutuksella. Lisätiedot: tulosalueen ylihoitaja Jussi Hänti, puhelin Palvelussuhdeasiat esimiestyössä koulutusohjelma Lokakuussa aloitettiin 5 koulutuspäivää sisältävä palvelussuhdeasiat esimiestyössä koulutus, johon oli mahdollista ottaa 50 esimiestä mukaan. Ohjelma päättyi maaliskuussa Koulutuksen aihealueina olivat kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen kokonaisuus, kunnallinen henkilöstöoikeus, KVTES:in palkkausmääräykset ja niiden soveltaminen kannustavasti, toiminnan tarpeet työaikojen ja vuorojen suunnittelun lähtökohtana, jaksotyön työvuorosuunnittelun perusteet, lääkärisopimuksen erityispiirteet, vuosilomamääräykset, virka-ja työvapaat sekä perhevapaat, työsuojelun vastuukysymykset sekä yhteistyö ja käyttäytyminen työssä. Kouluttajina toimivat Kunnallisen työmarkkinalaitoksen lakimiehet. Lisätiedot: henkilöstöjohtaja Helena Tuomisaari, puhelin Varsa-johtamiskoulutus Satakunnan sairaanhoitopiirin ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin yhteistyönä Varsa-johtamiskoulutus on Varsinais-Suomen ja Satakunnan sairaanhoitopiirien yhteistyönä organisoimaa esimiehille suunnattua hallinnon koulutusta. Koulutuksen järjestää HAUS Oy. Esimieskoulutus on 10 opintoviikon kokonaisuus, jossa lähiopiskelupäivien aikana käydään läpi monipuolisesti hallintoon ja johtamiseen liittyviä kysymyksiä. Osallistujat ovat johtavissa tehtävissä työskenteleviä viranhaltijoita: ylilääkäreitä, ylihoitajia, hallintokeskuksen ja tulosyksiköiden esimiehiä jne. Koulutus suoritetaan työn ohella ja jokainen osallistuja tekee koulutuksen aikana projektityön valitsemastaan aiheesta. Satakunnan sairaanhoitopiiristä osallistui keväällä 2006 päättyneeseen Varsa II koulutusjaksoon yhdeksän henkilöä. Syksyllä 2006 alkoi Varsa III koulutusjakso, johon myös osallistui yhdeksän henkilöä. Lisätiedot: johtajaylilääkäri Olli Wanne, puhelin (33)

23 Työyhteisön kehittämishanke kuvantamistoiminnan taseyksikkössä Kuvantamistoiminnan taseyksikön Rauman toimipisteessä toteutettiin vuonna 2006 Turun aluetyöterveyslaitoksen työpsykologin johdolla työyhteisön kehittämishanke, jonka tavoitteena oli työilmapiirin ja henkilöstön yhteistoiminnan kehittäminen. Toteutettujen yksilö- ja ryhmäkeskustelujen avulla pyrittiin selkeyttämään työnjakoa, tarkistamaan ja kehittämään yksikön toimintakäytäntöjä, kehittämään esimiestyötä ja kohentamaan yksikön työilmapiiriä. Hankkeen seurantatilaisuus on tarkoitus toteuttaa keväällä Kuvantamistoiminnan taseyksikön Satakunnan keskussairaalan toimipisteessä toteutettiin yhteistyössä työterveyshuollon kanssa joulukuussa 2006 henkilöstökysely, jonka tavoitteena on löytää keinoja työssä jaksamisen ja työyhteisön toimivuuden parantamiseksi. Vastausten perusteella on käynnistymässä työyhteisön kehittämishanke. Lisätiedot: ylihoitaja Marita Koivunen, puhelin Työaika-autonomiakokeilua ja henkilöstön kehittämistä laboratoriotoiminnan taseyksikkössä Laboratoriotoiminnan taseyksikön Satakunnan keskussairaalan kliinisen kemian yksikössä aloitettiin työaikaautonomiakokeilu joulukuussa Kokeilun tavoitteena on henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen työaikajärjestelyin. Kokeilusta saadaan ensimmäiset tulokset kevään 2007 aikana. Laboratorion taseyksikön Satakunnan keskussairaalan kliinisen kemian ja kliinisen mikrobiologian yksiköissä aloitettiin syksyllä 2006 henkilöstön kehittämishanke, jonka tavoitteena oli näiden kahden yksikön henkilöstön yhteistyön tiivistäminen ja erilaisten työn kierto- ja perehdyttämismallien kehittäminen. Hankkeen yhteenvetotilaisuudet ja esitykset toimintamallien kokeiluista on toteutettu tammi-helmikuussa Tuloksena käynnistettiin kliinisen kemian päivystävien laboratoriohoitajien perehdyttäminen kliinisessä mikrobiologiassa päivystysaikana tarvittaviin mikrobiologisiin tutkimuksiin. Lisäksi on käynnistetty ohjatut työhön tutustumispäivät yksiköiden välillä. Lisätiedot: ylihoitaja Marita Koivunen, puhelin Toimivat ja terveet työajat osana työhyvinvointia Satalinnan kuntoutusosasto A12:ssa toteutettiin toimivat ja terveet työajat osana työhyvinvointia projekti, jonka tarkoituksena oli tarkastella ergonomista työvuorosuunnittelua ja sen mahdollisia vaikutuksia henkilökunnan jaksamiseen ja työhyvinvointiin. Toivomus työvuorojärjestelmän kehittämiseen tuli hoitajilta, mutta myös keväällä 2004 tutkimusprofessori Mikko Härmän luento herätti kiinnostuksen asiaa kohtaan. Työaikojen ergonomiassa painotetaan työntekijän terveyden, turvallisuuden ja työtehon näkökulmaa. Työvuorojen kiertonopeudella, pituudella sekä kiertosuunnalla voidaan vaikuttaa ergonomisiin työaikoihin. Projektin seurauksena ergonominen työvuorosuunnittelu otettiin käyttöön A 12 osastolla. Suurin osa kaikista hoitajista pitää ergonomisesti suunnitelluista työvuoroista. Vapailta aamuvuoroon tuloa ei pidetä enää ongelmana ja illasta vapaalle jääminen koetaan positiiviseksi asiaksi. Käyttöön otettu työvuorosuunnittelu on helpottanut jaksamista ja sillä on myös terveydellisiä vaikutuksia. Työvuorolista on myös joiltain osin ennakoitavissa. Kokemukset ergonomisesta työvuorosuunnittelusta ovat niin hyviä, että A 12 osasto ei halua enää palata entiseen tapaan tehdä työvuorosuunnittelua. Lisätiedot: osastonhoitaja Hanna Aarikka, puhelin (33)

Satakunnan sairaanhoitopi rin henkilöstökertomus 2007 2007

Satakunnan sairaanhoitopi rin henkilöstökertomus 2007 2007 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2007 Johdanto... 3 1. Henkilöstövoimavarat... 4 1.1 Lukumäärä... 4 1.2 Sukupuolijakauma... 6 1.4 Ikäjakauma... 8 1.5 Eläköityminen... 10 2. Henkilöstön työpanos... 13 2.1 Tehdyn työn

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI 1 Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2008

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2008 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstövoimavarat... 5 2.1 Henkilöstön määrä... 5 2.2 Sukupuolijakauma... 7 2.3 Ikäjakauma... 8 2.4 Ammattialajakauma... 11 2.5 Palvelusaika... 13 2.6 Eläköityminen...

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2015 Palvelualue vakinaiset määräaikaiset määräaikaisista työllistettyjä yhteensä v. 2015 Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Henkilöstömenot vuosina 2014-2016 4. Henkilöstön

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Organisaatiomuutoksia vuonna 2009: 1) * Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalue on 1.1.2009 lukien jakaantunut Ensihoidon ja päivystyksen

Organisaatiomuutoksia vuonna 2009: 1) * Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalue on 1.1.2009 lukien jakaantunut Ensihoidon ja päivystyksen Organisaatiomuutoksia vuonna 2009: 1) * Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalue on 1.1.2009 lukien jakaantunut Ensihoidon ja päivystyksen toimialueeksi sekä Satakunnan sairaanhoitopiirin liikelaitokseksi

Lisätiedot

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari 16.8.2017 Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Sairaanhoitopiirin virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2011 2016 2011 2012

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Tilastointihetken henkilöstömäärät 2009-2014 Henkilöstömäärä 686 (703) Henkilötyövuosia yht. 639 (649) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2009-2014 800 761 756 750 710 703 700 671 650 686 Opetushenkilöstö

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

Opetus- ja kasvatushenkilöstön työolosuhteiden laadullinen kehittäminen 27.5.2008

Opetus- ja kasvatushenkilöstön työolosuhteiden laadullinen kehittäminen 27.5.2008 Opetus- ja kasvatushenkilöstön työolosuhteiden laadullinen kehittäminen 27.5.2008 Pauli Forma, VTT, dos. Tutkimus- ja kehittämisjohtaja Kuntien eläkevakuutus Esitelmän näkökulmat Työolot, työkyky ja työhyvinvointi

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖTERVEYSHUOLLON TAVOITTEET Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2010

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2010 Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Henkilöstövoimavarat...4 2.1 Henkilöstön määrä...4 2.2 Sukupuolijakauma...6 2.3 Ikäjakauma...6 2.4 Eläköityminen...7 3. Henkilöstön työpanos...9 3.1 Henkilötyövuodet

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA 1 YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Jari Korhonen Liikelaitoksen johtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri Joensuun Työterveys Joensuu 26.4.2013 7.5.2013 Jari Korhonen, johtaja, Joensuun Työterveys 2 Mitä

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Kh Kv

Henkilöstöraportti Kh Kv Henkilöstöraportti 2016 Kh 9.10.2017 64 Kv 16.10.2017 44 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne vuonna 2016... 4 2.1 Henkilöstömäärän kehitys... 4 2.2 Henkilöstö ammattinimikkeittäin...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne 2 1.1 Henkilöstön määrä 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma 4 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma 4 1.4 Henkilöstön ikä 6 1.5 Henkilöstökulut

Lisätiedot

Rekrytointitarpeiden ennakointi Porin selvitysalue. 27.11.2014 Heikki Miettinen

Rekrytointitarpeiden ennakointi Porin selvitysalue. 27.11.2014 Heikki Miettinen Rekrytointitarpeiden ennakointi Porin selvitysalue 27.11.2014 Heikki Miettinen Laskelmat kuvaavat: a) eläkkeelle siirtymistä ja b) henkilöstötarpeiden ennakoitua muutosta korvaavan rekrytointitarpeen Tämän

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖTERVEYSHUOLLON TAVOITTEET Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2011... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi henkilöstötilinpäätös 2014 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Sisällysluettelo 1. HENKILÖSTÖ... 1 1.1. Vakinainen henkilöstö toimialoittain

Lisätiedot

Rekrytointitarpeiden laskenta

Rekrytointitarpeiden laskenta Rekrytointitarpeiden laskenta Henkilöstön tarve kehittyy kuten palvelutarve Vaihtoehtoisessa laskelmassa henkilötyön tuottavuus paranee valitulla tasolla (esim. 0,5 %/v) Palvelutarve-ennuste perustuu ennustettuun

Lisätiedot

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 1 Sisällysluettelo 1 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 4 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 4 Vakituiset ja määräaikaiset 31.12....

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ 28.4.2014

KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ 28.4.2014 KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ 28.4.2014 Henkilöstöjohtaja Riitta Hallberg Puh. 044-4598946, riitta.hallberg@saarikka.fi Perustietoja Saarikasta: - Tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja - 5 kunnan

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 246 78767 4,0 41,8 82,0 256,0 12938,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,5-3,0-100,0-6,8-1,9 2,4 370,8-3,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 81210 4,0 39,0 82,0 227,0 13364,0 81210 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,6-1,9-64,2-4,4-0,7 2,4 150,0-1,9

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanhallitus 26.5.2015 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI / HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1.

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2012

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2012 Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 2012 Kaupunginhallitus 8.4.2013 JUANKOSKEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2016

Henkilöstötilinpäätös 2016 Henkilöstötilinpäätös 2016 Sisällysluettelo HENKILÖSTÖOHJELMA... 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 2 VAKITUISET JA MÄÄRÄ-AIKAISET... 3 KOKO- JA OSA-AIKAISET... 3 HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Taso 3 2940300 Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 318 86383 3,0 29,0 64,0 224,0 5536,0 86383 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012 Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 212 Johtokunta 12.3.213 1 Yleistä Tämä henkilöstöraportti on kahdeksas röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti. Raporttiin on kerätty tietoa henkilöstön määrästä,

Lisätiedot

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Porvoo 8.4.2014 Kuninkaantien työterveys JAMIT-hanke, Kuntoutussäätiö Marja Heikkilä Projektisuunnittelija JAMIT -hanke Tavoitteena on edistää työhyvinvointia

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Hoitotyö. Vt. Hallintoylihoitaja Tarja Kainulainen-Liiti Valtuustoseminaari

Hoitotyö. Vt. Hallintoylihoitaja Tarja Kainulainen-Liiti Valtuustoseminaari Hoitotyö Vt. Hallintoylihoitaja Tarja Kainulainen-Liiti Valtuustoseminaari 16.8.2017 Esityksen sisältö Hoitohenkilökunta ja työn luonne Hoitohenkilökunnan riittävyys ja rekrytointi Rafaela-hoitoisuusluokitusjärjestelmä

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstömäärä... 3 3. Henkilötyövuodet... 4 4. Työajan jakautuminen... 5 5. Ikärakenne... 6 6. Henkilöstön osaamisen

Lisätiedot

Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari

Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari TYÖTERVEYSHUOLLON NÄKÖKULMA TYÖKYVYN TUKEMISESSA Satu Väihkönen Työterveys Wellamo Oy, johtava ylilääkäri Suomen Työterveyslääkärit ry, pj 2013

Lisätiedot

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä.

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä. Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain Vakinainen Vakinainen Vakinainen Keskushallinto 205 206 114 65 64 22 270 270 136 Ympäristöterveydenhuolto 27 26 26 9 8 4 36 34 30 Sosiaali- ja terveystoimi

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON TYÖHYVINVOINTIPALVELUT

HELSINGIN YLIOPISTON TYÖHYVINVOINTIPALVELUT HELSINGIN YLIOPISTON TYÖHYVINVOINTIPALVELUT 19.5.2009 Eeva-Liisa Putkinen Työhyvinvointiyksikkö Henkilöstö- ja lakiasiain osasto Tekijöitä, jotka vaikuttavat työkykyyn Vaikutusmahdollisuus omaan työhön

Lisätiedot

Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö

Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö Johtokunta on hyväksynyt tämän toimintasäännön 4.12.2013 ja se on voimassa 1.1.2014 alkaen. Lisäykset (kursivoituna) johtokunta 5.2.2014 YLEISET

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2013... 3 2 Henkilöstövoimavarat... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 4 2.3 Palvelussuhteen pituus... 5 2.4 Eläkkeelle siirtyminen...

Lisätiedot

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Henkilöstöraportti 2013 2 Sisältö Johdanto... sivu 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... sivu 4 palvelussuhteiden luonne henkilöstö nimikkeittäin sukupuolijakauma ikäjakauma

Lisätiedot

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kaupunginhallitus 3.10.2016 Liite 2 363 Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kh 3.10.2016 Raportti lokakuussa 2016 Eläkkeelle jää vuonna 2016 (tammi-joulukuu) 81 työntekijää

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 2014 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 3 2.1 Henkilöstömäärä 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika 5 2.4 Ikäjakauma

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen ja välittäminen työhyvinvoinnin edistämisessä ja seurannassa

Varhainen puuttuminen ja välittäminen työhyvinvoinnin edistämisessä ja seurannassa Varhainen puuttuminen ja välittäminen työhyvinvoinnin edistämisessä ja seurannassa Elintarvikealan tuottavuustalkoot Seminaari 1.10.2009 Valio Oy Elisa Putula ja Seija Hoikka Valion tehtävä ja arvot Tehtävä:

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS Henkilöstö palvelutuotannon voimavarana 31.8.2017 Raija Ranta, henkilöstöjohtaja-sosiaali-ja terveysjohtaja HENKILÖSTÖ / RAKENNE HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 31.12.2016 Vakinaiset 3 177

Lisätiedot

Varhaisen välittämisen

Varhaisen välittämisen Varhaisen välittämisen malli käytännössä Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Sirpa Parantala Henkilöstökoordinaattori SP Mikkelin keskussairaala Moision sairaala Sairaansijat ja hoitopaikat Sairaansijat yhteensä

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2016-2017 TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyväksytty henkilöstöjaostossa 25.4.2016 Sisällys 1 Työhyvinvointiohjelma... 2 2 Työhyvinvoinnin tekijöiden tehtävät ja vastuut... 3 3 Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma...

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2013

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2013 Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 2013 Kaupunginhallitus 7.4.2014 JUANKOSKEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka

Lisätiedot

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2006

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Lainsäädännön muutokset voimaan 1.8.2005 Vuoden 2005 elokuun alusta tuli voimaan sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Kirsi Ahola Työelämän lait ohjaavat esimiestä määrittelemällä velvollisuudet ja toimintatavat Työturvallisuuslaki 738/2002: Työnantaja on velvollinen

Lisätiedot

Aktiivisen tuen avaimet

Aktiivisen tuen avaimet SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Aktiivisen tuen avaimet Työntekijän työhyvinvoinnin tukeminen Ammatillinen kuntoutus Työntekijällä on sairauden vuoksi uhka tulla työkyvyttömäksi lähivuosina. Ammatillisen

Lisätiedot

Kuntatyönantaja ja potilassiirtoergonomian haasteet. M j R Merja Rusanen Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos

Kuntatyönantaja ja potilassiirtoergonomian haasteet. M j R Merja Rusanen Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntatyönantaja ja potilassiirtoergonomian haasteet M j R Merja Rusanen Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos Kunta-alan haasteet t Kunta-alan alan työntekijöiden ikääntyminen,

Lisätiedot

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2014

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2014 Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2014 1 Sisällys 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 1.1. Henkilöstön määrä 31.12.... 3 1.2. Henkilötyövuodet 2014... 3 1.3. Ikä- ja sukupuolijakauma... 4 2. HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi säädettyä työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden toimintaa, jolla edistetään 1) työhön liittyvien

Lisätiedot

Varhaisen tuen toimintamalli. Hyväksytty

Varhaisen tuen toimintamalli. Hyväksytty Varhaisen tuen toimintamalli Hyväksytty 2 Tavoitteet Varhaisen tuen mallin tavoitteena on sopia yhdessä menettelytavoista ja toimenpiteistä, joilla henkilöstön terveyteen ja työkykyyn voidaan kiinnittää

Lisätiedot

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki Varhainen tukeminen osa esimiestyötä asiantuntijapalvelut Tehostettu tuki kun työpaikan eivät riitä 1. Työntekijän ongelman tunnistaminen 2. Esimies ottaa asian puheeksi 3. Työpaikan 4. Työterveyshuollon

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPOLITIIKAN HAASTEET HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI. 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja

HENKILÖSTÖPOLITIIKAN HAASTEET HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI. 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja HENKILÖSTÖPOLITIIKAN KOHTI TEHOKASTA TERVEYDENHUOLLON KOKONAISUUTTA HUS:N VALTUUSTON LAIVASEMINAARI 24 26.9.2013 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja 1 2 HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI Riittävä,

Lisätiedot

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Työterveyshuolto kehittää työuria KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Diapaketin tarkoitus ja käyttö Diapaketti toimii tukimateriaalina, kun kunnat ja kuntayhtymät miettivät, miten voivat tukea henkilöstön työurien

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2006

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2006 SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2006 2 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön osuus 4 2.4.

Lisätiedot

Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä

Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. VISIO JA ARVOT.4 3. LUOTTAMUS JA YHTEISTYÖ..4 4. OSAAVA TYÖVOIMA..5 5. TYÖHYVINVOINTI JA TERVEYS.5

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 2 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön osuus 5 2.4.

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2015

Henkilöstötilinpäätös 2015 Henkilöstötilinpäätös 2015 Henkilöstötilinpäätös 2015 Sisällys HENKILÖSTÖOHJELMA... 1 SITRAN TYÖELÄMÄPALKINTO 2015... 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 2 VAKITUISET

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

Fysioterapia työterveyshuollossa

Fysioterapia työterveyshuollossa Fysioterapia työterveyshuollossa Opintokokonaisuus 1,5 op Marika Pilvilä Terveystieteen maisteri opiskelija, työfysioterapeutti Ajankohtaista fysioterapiassa: fysioterapia työterveyshuollossa Oppimistavoitteet:

Lisätiedot

Aktiivisen tuen toimintatavan itsearviointityökalu

Aktiivisen tuen toimintatavan itsearviointityökalu 1 (5) Aktiivisen tuen toimintatavan itsearviointityökalu Aktiivisen tuen toimintatapa tukee työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtamista. Aktiivisen tuen toimintatavan tavoitteena on varmistaa sujuva työ työpaikoilla.

Lisätiedot

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen,

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 9/2016 1 (1) 121 251/01.01.01.00/2016 Vakansseista luopuminen Kuntayhtymän hallitus 121 Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, janne.niemelainen@kuh.fi,

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 KT Kuntatyönantajat 8000 7000 6000 Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2015 7 380 5000 4000 3000 2000 2 743 3

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1 JUANKOSKEN KAUPUNKI TYÖSUOJELU JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1. TOIMINTAOHJELMAN MERKITYS JA TAVOITE Juankosken kaupungin työsuojelun toimintasuunnitelman tarkoituksena

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 TAUSTAA Kunnan toimialalla henkilöstö on tärkein resurssitekijä. Menestykseen kunta tarvitsee motivoituneen ja osaavan henkilöstön. Valtuuston asettamien tavoitteiden saavuttaminen

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin:

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin: JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 214 1. Johdanto Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa määrää, että kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain

Lisätiedot

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEEN: Käykää ensin läpi koko kysely. Vastatkaa sen jälkeen omaa yhteisöänne koskeviin kysymyksiin. Kyselyssä on yleinen osa, johon pyydetään vastaus

Lisätiedot

Työhyvinvointi yhtymässä 2013

Työhyvinvointi yhtymässä 2013 Työhyvinvointi yhtymässä 2013 Marita Simola työhyvinvointipäällikkö 25.4.2013 Yhtymän työhyvinvointisuunnitelman painopistealueet vuosina 2012-2013 1. Hyvinvoiva työyhteisö, työyhteisön toimivuus. 2. Mahdollistaa

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 2 Sisältö 1. Johdanto 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 4 3. Johtaminen 5 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 6 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 6 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista

Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista Tanja Peltovuoma henkilöstöjohtaja Lapin sairaanhoitopiiri tanja.peltovuoma@lshp.fi Millainen on hyvä henkilöstöraportti? tukee strategista johtamista toimii

Lisätiedot

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi 2.6.2010 Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi TAUSTATEKIJÄT SEURAAMUKSET TYÖSUOJELUN HALLINTA TYÖOLOT KIELTEISET MYÖNTEISET TOIMINNAN

Lisätiedot

Tulesairaudet ja työkyvyttömyyden kustannukset

Tulesairaudet ja työkyvyttömyyden kustannukset Tulesairaudet ja työkyvyttömyyden kustannukset Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ergonomia ja terveellinen työ seminaari Rovaniemi 5.-6.6.2014 Marja-Leena Suhonen Keva Työ- ja virkasuhteisia KuEL:n piirissä

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt.

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. KAJAANIN KAUPUNKI 1/5 SOPIMUS YHTEISTOIMINTAORGANISAATIOSTA Sopijaosapuolet: Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. Tällä sopimuksella sovitaan työnantajan

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖTERVEYSHUOLLON TAVOITTEET Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Erja Laurila Organisaatio: ARKISTOLAITOS T1. Nykyiset henkilöstöpanokset euroa 2004 Henkilöstöpanokset vuonna 2004 Tunnusluku 2 Henkilöstön lukumäärä

Lisätiedot

Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 2016

Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 2016 Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 216 JUANKOSKEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 216 Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka avulla on mahdollisuus seurata

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Miten tuloksiin työterveys- /työkykyneuvotteluissa? 8.5.2014

Miten tuloksiin työterveys- /työkykyneuvotteluissa? 8.5.2014 Miten tuloksiin työterveys- /työkykyneuvotteluissa? 8.5.2014 Satu Väihkönen Johtava ylilääkäri, Työterveys Wellamo Oy Puheenjohtaja, Suomen Työterveyslääkäriyhdistys Työterveys Wellamo Oy - yhteistyötä

Lisätiedot

Henkilökuntaa rekrytoitaessa noudatetaan voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä pätevyysvaatimuksista ja kelpoisuusehdoista.

Henkilökuntaa rekrytoitaessa noudatetaan voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä pätevyysvaatimuksista ja kelpoisuusehdoista. ALAVIESKAN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA 1. Tavoitteet Kunnanvaltuusto 26.9.2006 19 Tavoitteena on tasa-arvoinen, yhteistyökykyinen ja kehittyvä sekä hyvää tulosta tekevä työyhteisö, jossa tasa-arvo on osa

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

Kainuun maakunta kuntayhtymän työkyvyn tukiprosessi. Marko Klemetti, työhyvinvointi- / työsuojelupäällikkö

Kainuun maakunta kuntayhtymän työkyvyn tukiprosessi. Marko Klemetti, työhyvinvointi- / työsuojelupäällikkö Kainuun maakunta kuntayhtymän työkyvyn tukiprosessi Marko Klemetti, työhyvinvointi- / työsuojelupäällikkö Henk. Yhteensä (pl.oae) KuEL- eläkkeelle siirtyneet Kainuun maakunta ky v. 2005 2008 eläkelajeittain,

Lisätiedot

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Saku Sutelainen 20.4. Vierumäki 2 Työhyvinvointi tehdään yhdessä Työhyvinvoinnin edistäminen kuuluu sekä työnantajalle että työntekijöille. Työnantajan on huolehdittava

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKATSAUS 2011

PAIMION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKATSAUS 2011 PAIMION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKATSAUS 2011 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 1.1. Henkilökunta toimielimittäin 31.12.2011... 3 1.2. Henkilöstömäärän kehitys toiminnoittain 2008 2011... 4 1.3. Henkilökunnan

Lisätiedot

Kh 03.06.2015 154 Kv 15.06.2015 32

Kh 03.06.2015 154 Kv 15.06.2015 32 Henkilöstöraportti 2014 Kh 03.06.2015 154 Kv 15.06.2015 32 Sisältö Johdanto... sivu 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... sivu 4-6 palvelussuhteiden luonne henkilöstö nimikkeittäin sukupuolijakauma ikäjakauma

Lisätiedot