Satakunnan sairaanhoitopiirin henkilöstökertomus 2006

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Satakunnan sairaanhoitopiirin henkilöstökertomus 2006"

Transkriptio

1 1 (33)

2 Johdanto Henkilöstövoimavarat Lukumäärä Sukupuolijakauma Ammattiluokkajakauma Ikäjakauma Eläköityminen Henkilöstön työpanos Tehdyn työn hinta Henkilötyövuodet ja työpanokset Poissaolot Sairastavuus Osaamisen kehittäminen Koulutustoiminta Kehityskeskustelut Henkilöstön kehittämishankkeet Henkilöstöinvestoinnit Henkilöstötuloslaskelma Työterveyshuolto Työsuojelu Työnohjaus Kuntoutuspäivät Toimipaikkaruokailu Tyky-toiminta Virkistystoiminta Yhteistoiminta Yhteistyötoimikunta Henkilöstöryhmä Tilastoihin on otettu tilanne (33)

3 Johdanto Henkilöstökertomuksen tarkoituksena on antaa tietoa henkilöstövoimavarojen määrän ja rakenteen kehityksestä viimeisten vuosien aikana, henkilöstön työpanoksesta, osaamisen kehittämisestä, henkilöstöinvestoinneista ja yhteistoiminnasta, jotka meidän on hyvä tuntea, jotta voimme tulevaisuudessakin turvata tasokkaat erikoissairaanhoidon palvelut. Lisäksi meidän on ennakoitava muutokset työvoimantarpeessa ja sekä kilpailu osaavasta työvoimasta. Henkilöstökertomus toimii henkilöstöjohtamisen apuvälineenä. Hyvä henkilöstöjohtaminen luo pohjan työsuoritusten tuloksellisuuden optimointiin ja työhyvinvoinnin edistämiseen. Johtaminen, työn hallinta, työtehtävien vaatima osaaminen sekä työn organisointi vaikuttavat merkittävästi työhyvinvointiin. Hyvällä henkilöstöjohtamisella voidaan pienentää henkilöstön vaihtuvuutta, vähentää henkilöstökustannuksia, parantaa sitoutumista ja lisätä asiakastyytyväisyyttä. Päättyneenä vuonna on erityisesti panostettu esimieskoulutukseen. Satakunnan ja Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirien yhteistyönä järjestämään keväällä 2006 päättyneeseen Varsajohtamiskoulutukseen samoin kuin syksyllä alkaneeseen koulutukseenkin sairaanhoitopiiristämme osallistui 9 henkilöä. Lokakuussa aloitettiin 5 koulutuspäivää sisältävä Palvelussuhdeasiat esimiestyössä koulutus, johon osallistui 50 esimiestä. Kehityskeskustelut ovat tärkeä osa henkilöstöjohtamista ja oleellinen osa esimiesalaisyhteistyötä. Päättyneenä vuonna Satakunnan sairaanhoitopiirissä on korostettu kehityskeskustelujen tärkeyttä. Valtuusto asetti vuoden 2006 talous- ja toimintasuunnitelmaan tavoitteen, jonka mukaan kehityskeskustelut käydään vähintään 70 prosenttisesti jokaisen vähintään 6 kk palveluksessa olleen kanssa. Käytössä ollut kehityskeskustelulomakkeisto uudistettiin ja esimiehille ja työntekijöille järjestettiin yhteensä 25 koulutustilaisuutta kehityskeskusteluista, apuna käytettävästä lomakkeesta sekä seurantajärjestelmästä. Vaikka tavoitetta ei tällä kertaa vielä saavutettukaan, on syytä olettaa, että kehityskeskustelut lunastavat vähitellen paikkansa luonnollisena ja vakiintuneena osana Satakunnan sairaanhoitopiirin toimintaa. Lähivuosina olemme mielenkiintoisen tilanteen edessä. Henkilöstömme ikääntyy ja suuri osa siitä lähtee seuraavien 5-10 vuoden kuluessa vanhuuseläkkeelle. Kuntien Eläkevakuutuksen arvion mukaan n. joka viides vakituisista työntekijöistämme jää eläkkeelle vuosien välisenä aikana. Tämä asettaa meille työnantajana suuria haasteita. Meidän on mietittävä, millä tavalla varmistamme edelleenkin, että meillä on korkeata osaamista omaavaa henkilökuntaa, jonka avulla voimme taata jatkossakin laadukkaat palvelut käyttäjillemme. Helena Tuomisaari henkilöstöjohtaja 3 (33)

4 1. Henkilöstövoimavarat 1.1 Lukumäärä Henkilöstön lukumäärällä tarkoitetaan päätoimisessa palvelussuhteessa olevien koko- ja osaaikaisen henkilöstön lukumäärää. Henkilöstön määrä voidaan ilmoittaa joko lukumäärinä tai henkilötyövuosina. Henkilöstön kokonaismäärä on 3291, josta määrästä vakituisia on 73 % ja määräaikaisia 27 % Vakinaisen henkilökunnan lukumäärä ja prosentuaalinen osuus tulosalueittain Tulosalue Lkm % Lkm % Lkm % Kuntayhtymähallinto 21 84, , ,3 Hallinto ja huolto , , ,2 Konservatiivinen tulosalue , , ,2 Operatiivinen tulosalue , , ,3 Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalue , , ,7 Psykiatrian tulosalue , , ,9 Koko sairaanhoitopiiri , , ,0 4 (33)

5 Vakituisen henkilöstön määrä Hallinto ja huolto Operatiivinen tulosalue Kuntayhtymähallinto Konservatiivinen tulosa- Sairaanhoidollisten palveluiden tulosa Psykiatrian tulosalue Määräaikaisen henkilökunnan lukumäärä ja prosentuaalinen osuus tulosalueittain Tulosalue Lkm % Lkm % Lkm % Kuntayhtymähallinto 4 16,0 9 24,3 5 14,7 Hallinto ja huolto 59 19, , ,8 Konservatiivinen tulosalue , , ,8 Operatiivinen tulosalue , , ,7 Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalue , , ,3 Psykiatrian tulosalue , , ,1 Koko sairaanhoitopiiri , , ,0 Määräaikaisen henkilöstön määrä Kuntayhtymähallinto Hallinto ja huolto Konservatiivinen tulosalue Operatiivinen tulosalue Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalue Psykiatrian tulosalue (33)

6 1.2 Sukupuolijakauma Vakinaisesta henkilöstöstä vuonna 2006 oli naisia 85,7 prosenttia ja 14,3 prosenttia miehiä Vakinaisen henkilöstön sukupuolijakauma tulosalueittain Tulosalue Miehiä Naisia Miehiä Naisia Miehiä Naisia Kuntayhtymähallinto Hallinto ja huolto Konservatiivinen tulosalue Operatiivinen tulosalue Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalue Psykiatrian tulosalue Yhteensä Ammattiluokkajakauma Ammattiluokka Vakituinen Määräaikainen Vakituinen Määräaikainen Vakituinen Määräaikainen Erikoislääkärit Lääkärit Hammaslääkärit Eriasteiset sairaanhoitajat Muut hoitohenkilöt Muut henkilöt Laitoshuoltajat Hallinto Keskustoimisto Tutkimus- ja kehittämistehtävät Huolto Yhteensä (33)

7 56 % henkilöstöstä on eriasteisia sairaanhoitajia ja muuta hoitohenkilöstöä Vakituinen henkilöstö ammattiluokittain Lääkärit Erikoislääkärit Hammaslääkärit Eriast. sairaanhoitajat Muut henkilöt Hallinto Muut hoitohenkilöt Laitoshuoltajat Keskustoimisto Tutk.-ja keh.tehtävät Huolto Määräaikainen henkilöstö ammattiluokittain Lääkärit Erikoislääkärit Hammaslääkärit Eriast. sai- raanhoi- Muut henkilöt Hallinto Muut hoitohenkilöt Laitoshuoltajat Keskustoimisto Tutk.-ja keh.tehtävät Huolto (33)

8 1.4 Ikäjakauma Sairaanhoitopiirin vakituisten työntekijöiden enemmistö on vuotiaita Vakinaisen henkilökunnan ikäjakaumamäärä tulosalueittain 2006 Ammattiluokka Kuntayhtymähallinto Hallinto ja huolto Konservatiivinen tulosalue Operatiivinen tulosalue Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalue Psykiatrian tulosalue Yhteensä Prosenttiosuus 0,1 2,2 6,6 13,2 19,2 19,3 14,6 14,5 9,5 0, Vakituisen henkilöstön ikäjakaumamäärä v v v v v v v v v -63 v 8 (33)

9 Vakinaisesta henkilöstön laskennallinen keski-ikä on noussut 0,5 vuotta vuoteen 2005 verrattuna ja 0,8 vuotta vuoteen 2004 verrattuna. Vakituisen henkilöstön keski-ikä vuosina ammattiluokittain Ammattiluokka Erikoislääkärit 49,4 49,2 50,1 Lääkärit 29,0 29,5 30,7 Hammaslääkärit 49,5 50,5 46,0 Eriasteiset sairaanhoitajat 44,2 44,5 45,2 Muut hoitohenkilöt 49,2 49,7 50,4 Muut henkilöt 48,2 48,9 49,3 Laitoshuoltajat 51,1 51,5 52,0 Hallinto 48,1 48,8 49,4 Keskustoimisto 53,9 52,5 52,2 Huolto 47,4 47,6 47,9 Yhteensä 46,9 47,2 47, Hallinto Huolto Eriasteiset sairaanhoitajat Erikoislääkärit Hammaslääkärit Laitoshuoltajat Muut henkilöt Muut hoitohenkilöt Keskustoimisto Lääkärit Sairaanhoitopiirin työntekijöistä 38 % kuuluu ikäluokkaan vuotiaat. Vakituisesta henkilöstöstä 25 % on yli 54-vuotiaita. 9 (33)

10 1.5 Eläköityminen Eläköityminen kertoo, paljonko henkilöstöä jää ja on jäämässä eläkkeelle. Eläkkeiden seurannalla pystytään tarkastelemaan, paljonko tarvitaan korvaavaa henkilöstörekrytointia. Vanhuuseläkkeiden määrä on lähtenyt kasvuun vuodesta 2003 KuEL-eläkkeelle siirtyneiden lukumäärä Satakunnan sairaanhoitopiirissä eläkelajeittain (Lähde: KEVA) Vuosi Yhteensä Vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Kuntoutustuki Yksilöllinen varhaiseläke Työttömyyseläke Osaaikaeläke (33)

11 Eläkepoistuman lukumäärä Satakunnan sairaanhoitopiirissä verrattuna koko kunta-alaan prosentuaalisesti (Lähde: KEVA) Vuosi Eläkepoistuma yhteensä Eläkepoistuma % Koko kunta-ala % ,3 2, ,6 2, ,8 2, ,1 2, ,1 3, ,7 3, ,7 3, ,9 3, ,2 3, ,4 3, ,6 3, ,8 3, ,3 3, ,6 3, ,2 3,1 Vuoden 2005 alusta on tullut voimaan eläkeuudistus, jonka vuoksi palkansaaja voi siirtyä vanhuuseläkkeelle valitsemanaan ajankohtana ikävuosien välillä. Keski-ikä vuosina KuEL-eläkkeelle siirtyneistä Satakunnan sairaanhoitopiirissä eläkelajeittain (Lähde: KEVA) Vuosi Yhteensä Vanhuuseläke Työkyvyttömyys-eläke Kuntoutustuki Yksilöllinen varhaiseläke Työttömyyseläke ,1 59,5 53,3 47,1 57,3 60, ,8 59,7 53,4 49,8 58,0 60, ,0 60,2 54,0 50,2 59,0 60, ,1 60,2 53,2 43,7 61,0 60, ,4 60,0 54,9 45,2 59,5 60, ,9 60,3 53,9 45,5 59,9 60, ,8 61,2 51,8 49,9 60,3 60, ,0 61,1 55,0 46,9 60,5 61, ,9 60,9 57,0 50,1 59,0 60, ,2 60,8 55,8 53,6 59,0 60, ,2 61,2 54,8 50,9 63,0 61, ,2 61,6 57,8 55,4 61,0 60,0 11 (33)

12 KuEL-omavastuumaksut euroina Satakunnan sairaanhoitopiirissä (Lähde: KEVA) Vuosi Omavastuuosuudemyyseläke Työkyvyttö- Yksilöllinen Työttömyyseläke varhaiseläke Vuoden 2006 alusta omavastuumaksujen sijaan on tullut Varhe-maksu, joka jakautuu 3 vuodelle kertamaksun sijaan. Maksun määrä perustuu jäsenyhteisössä kuluvana vuonna ja kahtena edeltävänä vuonna alkaneiden varhaiseläkkeiden aiheuttaman eläkemenon perusteella. Varhe-maksua aiheutuu työntekijästä, joka jää työkyvyttömyyseläkkeelle, yksilölliselle varhaiseläkkeelle, työttömyyseläkkeelle tai alkaa saada kuntoutustukea eli määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä. Vakituisista osastonhoitajista on jäämässä eläkkeelle 31,7 % ja laitoshuoltajista 26 % tarkastelujaksolla Henkilökunnan arvioitu eläkepoistuma Satakunnan sairaanhoitopiirissä ammattiryhmittäin (Lähde: KEVA) Ammattiryhmä Henkilöstö Erikoislääkärit ja osastonlääkärit Farmaseutit Fysioterapeutit Johdon sihteerit, osastosihteerit Keittiöapulaiset Kiinteistöhuoltomiehet Kokit, keittäjät ja kylmäköt Koneasentajat ja -korjaajat Kuntohoitajat, jalkojenhoitajat ym Kätilöt Laboratoriohoitajat Lastenhoitajat ja päiväkotiapulaiset Lähetit Lääkintävahtimestari-sairaankuljettajat Mielenterveyshoitajat (33)

13 Ammattiryhmä Henkilöstö Museoalan erityisasiantuntijat, arkistotyöntekijät Muut Muut lääkärit Osastonhoitajat Palkanlaskijat, kassanhoitajat Perushoitajat ja lähihoitajat Psykologit Puhelinvaihteenhoitajat Röntgenhoitajat Sairaanhoitajat Sihteerit Siivoojat Sosiaalialan ohjaajat ja kasvattajat Sosiaalityöntekijät Välinehuoltajat Ylihoitajat Ylilääkärit Henkilöstön työpanos 2.1 Tehdyn työn hinta Tehdyn työn hinta Satakunnan sairaanhoitopiirissä vuonna 2006 on 5,15 % suurempi verrattuna vuoteen 2005 Tehdyn työn hinta euroina tulosalueittain Tulosalue Palkat Tunnit / tunti Palkat Tunnit / tunti Kuntayhtymähallinto , ,10 Hallinto ja huolto Konservatiivinen tulosalue Operatiivinen tulosalue Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalue Psykiatrian tulosalue , , , , , , , , , ,12 Yhteensä , ,84 13 (33)

14 2.2 Henkilötyövuodet ja työpanokset Vuonna 2006 tehtiin noin 35 henkilötyövuotta vähemmän kuin vuonna 2005 Henkilötyövuodet tulosalueittain Tulosalue Kuntayhtymähallinto 18,09 24,09 29,44 Hallinto ja huolto 242,62 245,14 230,32 Konservatiivinen tulosalue 544,58 547,03 540,45 Operatiivinen tulosalue 534,81 543,83 534,52 Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalue 659,59 667,44 664,56 Psykiatrian tulosalue 403,17 403,16 396,81 Tutkimus- ja hoitojono-purku 0,41 Yhteensä 2 403, , ,10 Henkilötyövuodella tarkoitetaan täyttä työaikaa tekevän henkilön koko vuoden työskentelyä. Kun henkilöstömäärä vaihtelee voimakkaasti vuoden aikana kuvaa henkilötyövuosi paremmin vuoden aikana palvelussuhteessa olleen henkilöstön määrää kuin pelkkä henkilöstön lukumäärä Osan vuotta kestänyt tai osa-aikaiset palvelussuhteet muutetaan vuosityöntekijöiksi eli henkilötyövuosiksi. Tehdyt työpanokset ovat laskeneet 22:lla työpanoksella vuoden 2005 työpanoksista Työpanokset laskennallisina virkoina tulosalueittain Tulosalue Kuntayhtymähallinto 17,8 24,7 30,3 Hallinto ja huolto 242,2 244,9 232,4 Konservatiivinen tulosalue 538,9 541,0 534,4 Operatiivinen tulosalue 531,4 543,2 534,4 Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalue 655,3 665,1 667,0 Psykiatrian tulosalue 411,5 412,1 411,2 Yhteensä 2 397, , ,7 Työpanos = henkilötyövuosien lukumäärä poissaolot (laskennallinen henkilölukumäärä) 14 (33)

15 2.3 Poissaolot Yhden sairauspäivän hinta vuonna 2006 on keskimäärin 56. Poissaolot 2006 tulosalueittain ja lajeittain Tulosalue Vuosilomat Palkat Päivät kpl Sairauspoissaolot Palkat Päivät kpl Lakisääteiset Palkat Päivät kpl Muut poissaolot Palkat Päivät kpl Yhteensä Palkat Päivät kpl Kuntayhtymähallinto Konservatiivinen tulosalue Operatiivinen tulosalue Hallinto ja huolto Sairaanhoidolliset palvelut Psykiatrian tulosalue Yhteensä Laskennalliset sivukulut 29,0% Hoitovapaat 2006 tulosalueittain Tulosalue Osittainen hoitovapaa Tilapäinen hoitovapaa Hoitovapaa Henkilöt Päivät Henkilöt Päivät Henkilöt Päivät Kuntayhtymähallinto Konservatiivinen tulosalue Operatiivinen tulosalue Hallinto ja huolto Sairaanhoidolliset palvelut Psykiatrian tulosalue Yhteensä Hoitovapaalla oli yhteensä 86 henkilöä päivää. Osittaisella hoitovapaalla tehtiin lyhennettyä työpäivää, ja tilapäisellä hoitovapaalla äkillisesti sairastuneen lapsen hoitamista varten oli 431 vanhempaa. 15 (33)

16 2.4 Sairastavuus Sairauspäiviä Satakunnan sairaanhoitopiirissä oli vuonna , lisäystä edellisvuoteen oli 1,9 %. Sairauspoissaoloprosentti vuonna 2006 oli 4,3 %. Sairastavuus tulosalueittain Tulosalue /2006 Lkm Lkm Lkm % Muutos Lkm Erotus % Kuntayhtymähallinto , ,1 Hallinto ja huolto , ,3 Konservatiivinen tulosalue ,3 49 0,5 Operatiivinen tulosalue , ,5 Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalue ,1 71 0,4 Psykiatrian tulosalue , ,9 Koko sairaanhoitopiiri ,9 Sairauspäivien lukumäärä on kasvanut eniten kuntayhtymähallinnon sekä hallinnon ja huollon tulosalueella. Psykiatrian tulosalueella sairauspäivät ovat vähentyneet lähes 9 % edelliseen vuoteen verrattuna. Eniten sairauspoissaoloja vuonna 2006 on aiheuttanut tuki- ja liikuntaelinten sairaudet, joiden osuus on 29,1 prosenttia kaikista poissaoloista, toiseksi eniten on hengityselinten sairaudet, jotka ovat aiheuttaneet noin 15 prosenttia sairauspoissaoloista. Seuraavaksi eniten on psyykkiset sairaudet sekä vammat ja myrkytykset, joiden kummankin ryhmän osuus on vajaa 13 prosenttia kaikista sairauspoissaoloista. Sairastavuus on lisääntynyt eniten vuotiaiden ikäryhmässä 16 (33)

17 Sairastavuus ikäryhmittäin Satakunnan sairaanhoitopiirissä Ikäryhmä Muutos 2005/2006 % , , , , , , , , , Yhteensä ,9 Sairauslomista ovat eniten lisääntyneet 1 3 päivän sekä päivän mittaiset sairauslomat Sairastavuus sairauslomien pituuden mukaisesti vuosina pv 4-7pv 8-14pv 15-30pv 31-90pv pv pv 17 (33)

18 Keskimäärin 30 prosentilla vakituisesta henkilökunnasta ei ole ollut päivääkään sairauslomia vuonna 2006 Satakunnan sairaanhoitopiirissä vuosina vuositasolla niiden vakituisten henkilöiden määrä, joilla ei ole yhtään sairauspoissaolopäivää vuositasolla Tulosalue Vak. henkilöstön määrä 2006 % vakituisesta henkilöstöstä 2006 Kuntayhtymähallinto ,0 Hallinto ja huolto ,0 Operatiivinen tulosalue ,0 Konservatiivinen tulosalue ,0 Sairaanhoidolliset palvelut ,0 Psykiatrian tulosalue ,0 Yhteensä ,0 Vakituinen henkilökunta oli vuoden 2006 aikana keskimäärin 17,4 kalenteripäivää sairauslomalla. Vakituisen henkilöstön sairauslomat vuosina koko henkilöstöä kohti Tulosalue Hlökunta Hlökunta Hlökunta yht. Päiviä Pv/hlö yht. Päiviä Pv/hlö yht. Päiviä Kuntayhtymähallinto , , ,5 Hallinto ja huolto , , ,7 Konservatiivinen tulosalue , , ,3 Operatiivinen tulosalue , , ,0 Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalue , , ,7 Psykiatrian tulosalue , , ,8 Yhteensä , , ,4 Pv/hl ö 18 (33)

19 3. Osaamisen kehittäminen 3.1 Koulutustoiminta Koulutuksen suunnittelua, toteutusta, seurantaa ja arviointia ohjaa Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän suunnitelmallinen toiminta sekä sen edellyttämä henkilökunnan osaaminen, ammatillinen kasvu ja kehittyminen työn muuttuessa. Erityisesti alueellisen koulutuksen avulla pyritään kehittämään myös potilaiden/ asiakkaiden hoidon saatavuuteen, jatkuvuuteen ja turvallisuuteen liittyviä tekijöitä Satakunnan alueen sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa. Yhteistyö koulutuspalveluja tarvitsevien ja tuottavien tahojen kanssa on ollut aktiivista ja monimuotoista. Yhteistyön onnistumisella on ollut suuri merkitys, sillä koulutusten toteutuminen edellyttää hyvää suunnittelua, koordinointia ja organisointia sekä oikea-aikaista tiedottamista. Koulutuksista on kerätty strukturoidusti palautetta ja koulutustarpeet on kartoitettu tulosalueittain. Niistä saadut tiedot vaikuttavat myös tuleviin koulutusvalintoihin. Sairaanhoitopiirin henkilökunta on osallistunut sekä ulkoisiin että Satakunnan sairaanhoitopiirin järjestämiin sisäisiin koulutuksiin. Ulkoisten koulutuspäivien lukumäärä on laskenut 26,6 prosenttia ja sisäisten koulutuspäivien määrä on vastaavasti noussut 50,3 prosenttia verrattuna vuoden 2005 määriin. Satakunnan sairaanhoitopiirin järjestämiä alueellisia koulutustilaisuuksia toteutettiin runsaasti (60). Niihin osallistui sairaanhoitopiirin henkilökuntaa sekä Satakunnan alueen sosiaali- ja terveydenhuollon eri organisaatioissa toimivaa henkilökuntaa. Sisäisten koulutuspäivien lukumäärä on lisääntynyt 52,3 prosenttia vuoteen 2005 verrattuna. Henkilökunnan täydennyskoulutus Muutos 2005/2006 % Täydennyskoulutukseen osallistuneiden henkilöiden lukumäärä ,5 Täydennyskoulutuspäivien lukumäärä (täydet päivät, sisäiset ja ulkoiset koulutukset) ,6 Sisäisten koulutuspäivien lukumäärä (summattuna täysiksi päiviksi) ,3 Ulkoiset koulutuspäivät ,6 19 (33)

20 Ulkoisten koulutusten määrä on laskenut 26,6 prosenttia vuoteen 2005 verrattuna. Ulkoiset koulutuspäivät tulosalueittain Tulosalue Muutos 2005/2006 % Kuntayhtymähallinto ,5 Hallinto ja huolto ,4 Konservatiivinen tulosalue ,3 Operatiivinen tulosalue ,8 Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalue ,9 Psykiatrian tulosalue ,6 Yhteensä ,6 Ulkoiset koulutuspäivät ammattiluokittain Ammattiluokka Lääkärit Eriasteiset sairaanhoitajat Muut hoitohenkilöt Muut henkilöt Laitoshuoltajat Hallinto ja Keskustoimisto Huolto Yhteensä Kehityskeskustelut Kehityskeskustelut ovat tärkeä osa johtamisjärjestelmäämme ja oleellinen osa esimiesalaisyhteistyötä. Kehityskeskustelun käyminen kuuluu kaikkien esimiesten tehtäväkenttään. Niiden hyvä hallinta on myös osa esimiesammattitaitoa. Kehityskeskustelu on oleellinen linkki siinä ketjussa, joka johtaa organisaation visioista ja strategioista päivittäiseen työhön. Kehityskeskustelujen tarkoituksena on arvioida työn tuloksia ja suoriutumista, selkiyttää tehtävänkuvaa ja roolia, antaa molemminpuolista palautetta, määritellä työn tavoitteet ja päämäärät, tunnistaa kehittämistarpeet ja sopia toimenpiteistä sekä yhteistyötä ja hyvää työilmapiiriä. Sairaanhoitopiirin valtuusto asetti vuoden 2006 talous- ja toimintasuunnitelmassa tavoitteen, jonka mukaan kehityskeskustelut käydään vähintään 70 prosenttisesti jokaisen vähintään 6 kk palveluksessa olevan kanssa. 20 (33)

21 Vuoden 2006 aikana otettiin käyttöön uudistetut kehityskeskustelulomakkeet. Jokaisen tulosalueen esimiehille järjestettiin koulutusta kehityskeskusteluista, niissä apuna käytettävistä lomakkeista sekä kehityskeskustelujen seurantajärjestelmästä. Koulutuksiin osallistui 158 esimiestä. Työntekijöille järjestettiin jokaisessa eri sairaalassa 5 koulutustilaisuutta, joissa osallistujia oli yhteensä 366. Kuntayhtymähallinto sekä hallinnon ja huollon tulosalue ylittivät valtuuston asettaman 70 %:n kehityskeskustelutavoitteen. Käydyt kehityskeskustelut 2006 tulosalueittain Tulosalue Henkilömäärä Käydyt keskustelut Keskustelut % Käytetty aika tunteina Kuntayhtymähallinto ,0 Hallinto ja huolto ,9 Operatiivinen tulosalue ,1 Konservatiivinen tulosalue ,7 Sairaanhoidolliset palvelut ,2 Psykiatrian tulosalue ,3 Yhteensä ,1 3.3 Henkilöstön kehittämishankkeet Aggression hoidollinen hallinta (AHHA) -koulutus Aggression hoidollisessa hallinnassa on kyse yhteisestä toimintamallista hoitamisen näkökulmasta aggression kohtaamiseen. Tarkoituksena on mahdollisimman pitkälle ennalta ehkäistä tilanteiden syntymistä. Aggression hoidollinen hallinta -koulutus on alkanut psykiatrian tulosalueella marraskuussa Vuoden 2006 aikana koulutettiin käytännössä koko vuodeosastojen henkilökunta ja vuoden 2007 aikana on tarkoitus kouluttaa avohoidon väki hiukan rajatummalla ohjelmalla. Aggression hoidollinen hallinta- koulutus muodostuu teoria- ja käytäntö-osuudesta. Teoria-opetuksen kesto on yhteensä 10 tuntia, käytäntö-opetuksen osuudessa fyysisen väliintulon opetukselle on varattu 29 tuntia ja irtautumistaidoille ja tekniikoille kolme (3) tuntia. Koulutuskokonaisuuden sisällön rakenne perustuu suurilta linjoiltaan englantilaisen Reaside klinikan MAPA- koulutusohjelman runkoon, ollen kuitenkin puolet sitä lyhyempi kestoltaan (MAPA 10 päivää, AHHA 5 päivää). Lyhyempi koulutus (kuin 5 pv) ei ole AHHA- koulutusta, eikä niin ollen ole suositeltavaa käyttää lyhyemmillä koulutuksilla AHHA nimeä. 21 (33)

22 Suomalaisen ja englantilaisen psykiatrisen hoitokulttuurien eroihin liittyvät yksityiskohdat on huomioitu koulutusmateriaalissa sen englannin kielestä suomenkieleen kääntämisen vaiheessa sekä koulutusmateriaalin kokoamisen vaiheessa. Tulosalueen sisäinen aiheeseen liittyvä toimintaohjeisto sisällytettiin koulutusmateriaaliksi. Lisätiedot: tulosalueen ylihoitaja Jussi Hänti, puhelin Psykoedukatiivinen koulutus- ja kehittämisprosessi Satakunnan sairaanhoitopiirissä Mielenterveyshäiriöiden hoidossa ja kuntoutuksessa käytettävän psykoedukatiivisen työtavan koulutus alkoi suunnitteluvaiheella jo v Koko psykiatrian henkilöstö sai yleiskoulutuksen v ja osa jatkoi syventäviä opintoja vv Uutta työtapaa on sovellettu alusta saakka käytäntöön suurimmassa osassa psykiatrian toimipisteitä. Koulutus on jatkunut edelleen v eteenpäin syventävän koulutuksen laajentumisella, lukuisilla yksittäisillä koulutuspäivillä sekä psykiatrian henkilöstölle että yhteistyökumppaneille. Vuosina toteutettiin ryhmämuotoinen koulutus yhteistyökumppaneille neljän mielenterveyskeskuksen alueella psykoedukatiivisen mallin hyödyntämiseksi perusterveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa. Osallistujia oli n Vuosina keskitytään erityisesti lasten ja nuorten huomioimiseen aikuispsykiatrisessa hoidossa mm. perheinterventiokoulutuksella. Lisätiedot: tulosalueen ylihoitaja Jussi Hänti, puhelin Palvelussuhdeasiat esimiestyössä koulutusohjelma Lokakuussa aloitettiin 5 koulutuspäivää sisältävä palvelussuhdeasiat esimiestyössä koulutus, johon oli mahdollista ottaa 50 esimiestä mukaan. Ohjelma päättyi maaliskuussa Koulutuksen aihealueina olivat kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen kokonaisuus, kunnallinen henkilöstöoikeus, KVTES:in palkkausmääräykset ja niiden soveltaminen kannustavasti, toiminnan tarpeet työaikojen ja vuorojen suunnittelun lähtökohtana, jaksotyön työvuorosuunnittelun perusteet, lääkärisopimuksen erityispiirteet, vuosilomamääräykset, virka-ja työvapaat sekä perhevapaat, työsuojelun vastuukysymykset sekä yhteistyö ja käyttäytyminen työssä. Kouluttajina toimivat Kunnallisen työmarkkinalaitoksen lakimiehet. Lisätiedot: henkilöstöjohtaja Helena Tuomisaari, puhelin Varsa-johtamiskoulutus Satakunnan sairaanhoitopiirin ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin yhteistyönä Varsa-johtamiskoulutus on Varsinais-Suomen ja Satakunnan sairaanhoitopiirien yhteistyönä organisoimaa esimiehille suunnattua hallinnon koulutusta. Koulutuksen järjestää HAUS Oy. Esimieskoulutus on 10 opintoviikon kokonaisuus, jossa lähiopiskelupäivien aikana käydään läpi monipuolisesti hallintoon ja johtamiseen liittyviä kysymyksiä. Osallistujat ovat johtavissa tehtävissä työskenteleviä viranhaltijoita: ylilääkäreitä, ylihoitajia, hallintokeskuksen ja tulosyksiköiden esimiehiä jne. Koulutus suoritetaan työn ohella ja jokainen osallistuja tekee koulutuksen aikana projektityön valitsemastaan aiheesta. Satakunnan sairaanhoitopiiristä osallistui keväällä 2006 päättyneeseen Varsa II koulutusjaksoon yhdeksän henkilöä. Syksyllä 2006 alkoi Varsa III koulutusjakso, johon myös osallistui yhdeksän henkilöä. Lisätiedot: johtajaylilääkäri Olli Wanne, puhelin (33)

23 Työyhteisön kehittämishanke kuvantamistoiminnan taseyksikkössä Kuvantamistoiminnan taseyksikön Rauman toimipisteessä toteutettiin vuonna 2006 Turun aluetyöterveyslaitoksen työpsykologin johdolla työyhteisön kehittämishanke, jonka tavoitteena oli työilmapiirin ja henkilöstön yhteistoiminnan kehittäminen. Toteutettujen yksilö- ja ryhmäkeskustelujen avulla pyrittiin selkeyttämään työnjakoa, tarkistamaan ja kehittämään yksikön toimintakäytäntöjä, kehittämään esimiestyötä ja kohentamaan yksikön työilmapiiriä. Hankkeen seurantatilaisuus on tarkoitus toteuttaa keväällä Kuvantamistoiminnan taseyksikön Satakunnan keskussairaalan toimipisteessä toteutettiin yhteistyössä työterveyshuollon kanssa joulukuussa 2006 henkilöstökysely, jonka tavoitteena on löytää keinoja työssä jaksamisen ja työyhteisön toimivuuden parantamiseksi. Vastausten perusteella on käynnistymässä työyhteisön kehittämishanke. Lisätiedot: ylihoitaja Marita Koivunen, puhelin Työaika-autonomiakokeilua ja henkilöstön kehittämistä laboratoriotoiminnan taseyksikkössä Laboratoriotoiminnan taseyksikön Satakunnan keskussairaalan kliinisen kemian yksikössä aloitettiin työaikaautonomiakokeilu joulukuussa Kokeilun tavoitteena on henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen työaikajärjestelyin. Kokeilusta saadaan ensimmäiset tulokset kevään 2007 aikana. Laboratorion taseyksikön Satakunnan keskussairaalan kliinisen kemian ja kliinisen mikrobiologian yksiköissä aloitettiin syksyllä 2006 henkilöstön kehittämishanke, jonka tavoitteena oli näiden kahden yksikön henkilöstön yhteistyön tiivistäminen ja erilaisten työn kierto- ja perehdyttämismallien kehittäminen. Hankkeen yhteenvetotilaisuudet ja esitykset toimintamallien kokeiluista on toteutettu tammi-helmikuussa Tuloksena käynnistettiin kliinisen kemian päivystävien laboratoriohoitajien perehdyttäminen kliinisessä mikrobiologiassa päivystysaikana tarvittaviin mikrobiologisiin tutkimuksiin. Lisäksi on käynnistetty ohjatut työhön tutustumispäivät yksiköiden välillä. Lisätiedot: ylihoitaja Marita Koivunen, puhelin Toimivat ja terveet työajat osana työhyvinvointia Satalinnan kuntoutusosasto A12:ssa toteutettiin toimivat ja terveet työajat osana työhyvinvointia projekti, jonka tarkoituksena oli tarkastella ergonomista työvuorosuunnittelua ja sen mahdollisia vaikutuksia henkilökunnan jaksamiseen ja työhyvinvointiin. Toivomus työvuorojärjestelmän kehittämiseen tuli hoitajilta, mutta myös keväällä 2004 tutkimusprofessori Mikko Härmän luento herätti kiinnostuksen asiaa kohtaan. Työaikojen ergonomiassa painotetaan työntekijän terveyden, turvallisuuden ja työtehon näkökulmaa. Työvuorojen kiertonopeudella, pituudella sekä kiertosuunnalla voidaan vaikuttaa ergonomisiin työaikoihin. Projektin seurauksena ergonominen työvuorosuunnittelu otettiin käyttöön A 12 osastolla. Suurin osa kaikista hoitajista pitää ergonomisesti suunnitelluista työvuoroista. Vapailta aamuvuoroon tuloa ei pidetä enää ongelmana ja illasta vapaalle jääminen koetaan positiiviseksi asiaksi. Käyttöön otettu työvuorosuunnittelu on helpottanut jaksamista ja sillä on myös terveydellisiä vaikutuksia. Työvuorolista on myös joiltain osin ennakoitavissa. Kokemukset ergonomisesta työvuorosuunnittelusta ovat niin hyviä, että A 12 osasto ei halua enää palata entiseen tapaan tehdä työvuorosuunnittelua. Lisätiedot: osastonhoitaja Hanna Aarikka, puhelin (33)

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Organisaatiomuutoksia vuonna 2009: 1) * Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalue on 1.1.2009 lukien jakaantunut Ensihoidon ja päivystyksen

Organisaatiomuutoksia vuonna 2009: 1) * Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalue on 1.1.2009 lukien jakaantunut Ensihoidon ja päivystyksen Organisaatiomuutoksia vuonna 2009: 1) * Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalue on 1.1.2009 lukien jakaantunut Ensihoidon ja päivystyksen toimialueeksi sekä Satakunnan sairaanhoitopiirin liikelaitokseksi

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2010

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2010 Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Henkilöstövoimavarat...4 2.1 Henkilöstön määrä...4 2.2 Sukupuolijakauma...6 2.3 Ikäjakauma...6 2.4 Eläköityminen...7 3. Henkilöstön työpanos...9 3.1 Henkilötyövuodet

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012 Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 212 Johtokunta 12.3.213 1 Yleistä Tämä henkilöstöraportti on kahdeksas röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti. Raporttiin on kerätty tietoa henkilöstön määrästä,

Lisätiedot

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Kirsi Ahola Työelämän lait ohjaavat esimiestä määrittelemällä velvollisuudet ja toimintatavat Työturvallisuuslaki 738/2002: Työnantaja on velvollinen

Lisätiedot

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kaupunginhallitus 3.10.2016 Liite 2 363 Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kh 3.10.2016 Raportti lokakuussa 2016 Eläkkeelle jää vuonna 2016 (tammi-joulukuu) 81 työntekijää

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

Aktiivisen tuen avaimet

Aktiivisen tuen avaimet SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Aktiivisen tuen avaimet Työntekijän työhyvinvoinnin tukeminen Ammatillinen kuntoutus Työntekijällä on sairauden vuoksi uhka tulla työkyvyttömäksi lähivuosina. Ammatillisen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Fysioterapia työterveyshuollossa

Fysioterapia työterveyshuollossa Fysioterapia työterveyshuollossa Opintokokonaisuus 1,5 op Marika Pilvilä Terveystieteen maisteri opiskelija, työfysioterapeutti Ajankohtaista fysioterapiassa: fysioterapia työterveyshuollossa Oppimistavoitteet:

Lisätiedot

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen,

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 9/2016 1 (1) 121 251/01.01.01.00/2016 Vakansseista luopuminen Kuntayhtymän hallitus 121 Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, janne.niemelainen@kuh.fi,

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2016-2017 TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyväksytty henkilöstöjaostossa 25.4.2016 Sisällys 1 Työhyvinvointiohjelma... 2 2 Työhyvinvoinnin tekijöiden tehtävät ja vastuut... 3 3 Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma...

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 KT Kuntatyönantajat 8000 7000 6000 Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2015 7 380 5000 4000 3000 2000 2 743 3

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Saku Sutelainen 20.4. Vierumäki 2 Työhyvinvointi tehdään yhdessä Työhyvinvoinnin edistäminen kuuluu sekä työnantajalle että työntekijöille. Työnantajan on huolehdittava

Lisätiedot

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki Varhainen tukeminen osa esimiestyötä asiantuntijapalvelut Tehostettu tuki kun työpaikan eivät riitä 1. Työntekijän ongelman tunnistaminen 2. Esimies ottaa asian puheeksi 3. Työpaikan 4. Työterveyshuollon

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 2 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön osuus 5 2.4.

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015

Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015 Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015 Seinäjoen kaupunki Elisa Saunamäki Psykososiaalinen kuormittuminen Jokaisen yksilön työhyvinvointi ja psykososiaalinen kuormittuminen koostuu eri asioista.

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2015

Henkilöstötilinpäätös 2015 Henkilöstötilinpäätös 2015 Henkilöstötilinpäätös 2015 Sisällys HENKILÖSTÖOHJELMA... 1 SITRAN TYÖELÄMÄPALKINTO 2015... 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 2 VAKITUISET

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt LIEKSAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 6/1994 ============================================================ LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.9.1994

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2008 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 5 2.4.

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

Terveys ja talous 2016

Terveys ja talous 2016 Terveys ja talous 2016 15.9.2016 Tehokkuutta osaamisen kehittämiseen Oppiportin hyödyntämisen mahdollisuuksista Digidigi Digitalisaatio haastaa perinteiset toimintamallit ja muuttaa maailmaa, sosiaali-

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015 Arto Teronen Kuntahanke 2012-2015, visio ja ydinviestit Työsuojelun yhteistoiminnan toteutuminen Ajantasainen työsuojelun toimintaohjelma

Lisätiedot

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA Kaupunginhallituksen 26.2.2007 hyväksymä 1 2 YLEISTÄ Henkinen hyvinvointi ilmenee työpaikalla monin eri tavoin. Työkykyä edistää ja ylläpitää mm

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

Isojoen työsuojelun toimintaohjelma

Isojoen työsuojelun toimintaohjelma Isojoen työsuojelun toimintaohjelma 2016-2018 JOHDANTO Työsuojelun perustehtävä on tukea työssä jaksamista, työhyvinvointia ja työturvallisuutta tasa-arvoisesti. Työsuojelun toimintaohjelmassa määritellään

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1 Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä

Lisätiedot

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014... HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...1 Kunnan määräaikaiset työsuhteet

Lisätiedot

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut 2008-2012 Tarkastelujoukko: Virasto 621011 Varastokirjasto Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu raportilta. 2008 2009 2010 2011 2012 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIA LISÄÄVÄ JA EDISTÄVÄ OHJELMA

SUOMUSSALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIA LISÄÄVÄ JA EDISTÄVÄ OHJELMA Khall liite 4 Kh 20.12.2016 1 SUOMUSSALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIA LISÄÄVÄ JA EDISTÄVÄ OHJELMA Hyväksytty kunnanhallituksessa xx.xx.xxxx SISÄLTÖ: 1. TYÖHYVINVOINTIA EDISTÄVÄ TOIMINTA 2. HENKILÖSTÖPOLIITTINEN

Lisätiedot

Westenergy Oy Ab. Edelläkävijä energiatehokkuudessa. Energiatie Koivulahti

Westenergy Oy Ab. Edelläkävijä energiatehokkuudessa. Energiatie Koivulahti Edelläkävijä energiatehokkuudessa Omistaa ja ylläpitää jätteenpolttolaitosta Mustasaaressa. Viiden kunnallisen jätehuoltoyhtiön omistama. Toiminta-alue n. 50 kuntaa, joissa noin 400 000 asukasta. Yhteistyökumppani

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Sairaanhoitopiirin valtuusto 8.6.2015 Juha Jääskeläinen Henkilöstöjohtaja Henkilöstökertomus 2014 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 17. henkilöstökertomus henkilöstökertomuksen

Lisätiedot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Päivitetty 1.9.2016 Hallintosääntö 16 : virkoihin ja työsuhteisiin vaadittavasta kelpoisuudesta päättää hallitus. 1. Lääkärihenkilöstö Amanuenssi Apulaisylilääkäri

Lisätiedot

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ Vantaan korvaavan työn toimintatapa Tuunattu työ Tuunattu työ mitä se on? Sairauden tai tapaturman vuoksi työntekijä voi olla tilapäisesti kykenemätön tekemään vakituista työtään, mutta pystyy terveyttään

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Hallinnonala 24 Ulkoasiainministeriö (hala) HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 1549 1549 561,0 667,8 774,5 881,3 988,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden

Lisätiedot

Kuntien henkilöstön rekrytointitarve seutukunnittain Kuopion seutukunta

Kuntien henkilöstön rekrytointitarve seutukunnittain Kuopion seutukunta Kuntien henkilöstön rekrytointitarve 2005-2020 seutukunnittain Kuopion seutukunta Heikki Miettinen/30.12.2005 Kuntien henkilöstön rekrytointitarve 2005-2020 seutukunnittain Henkilöstötarpeen ennakointi

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA

TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA Perusturvalautakunta 28.4.2015 ( 39): Riihimäen seudun terveyskeskuksen yhtymähallitus

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös ASIKKALAN KUNTA Henkilöstövoimavarojen arviointi Henkilöstötilinpäätös Yhteistyötoimikunta 21.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 JOHDANTO Kuntatyönantajan on tunnettava henkilöstövoimavarat, joilla palvelut

Lisätiedot

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Työsuojelutarkastaja Päivi Laakso Työsuojelun vastuualue, ESAVI Työsuojelun

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä... 2 1.2.3

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

OMASSA KODISSA TYÖSKENTELEVIEN PERHEPÄIVÄHOITAJIEN PALVELUS- SUHTEEN EHDOT/KVTES LIITE 12

OMASSA KODISSA TYÖSKENTELEVIEN PERHEPÄIVÄHOITAJIEN PALVELUS- SUHTEEN EHDOT/KVTES LIITE 12 Rovaniemen kaupunki Paikallisneuvottelupöytäkirja OMASSA KODISSA TYÖSKENTELEVIEN PERHEPÄIVÄHOITAJIEN PALVELUS- SUHTEEN EHDOT/KVTES LIITE 12 Aika 1.4..2008 klo 9.00-11.35 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone

Lisätiedot

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2008

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2008 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2008 Lainsäädännön muutokset voimaan 1.8.2005 Vuoden 2005 elokuun alusta tuli voimaan sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS, PERUSOPETUS JA LUKIOKOULUTUS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 ASETETUT TAVOITTEET. Kirkkokadun koulu

VARHAISKASVATUS, PERUSOPETUS JA LUKIOKOULUTUS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 ASETETUT TAVOITTEET. Kirkkokadun koulu 1 Kirkkokadun koulu 19.8.2015 Käyttösuunnitelman tavoitteet 2015 2 ASIAKAS/ASUKASNÄKÖKULMA 1-6 Koulukiusaamisen ennaltaehkäiseminen, 0 -toleranssi kiusaamisessa Koulukiusaamistapausten lukumäärä Kiusaamistapausten

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 JOHDANTO Työnantaja ja pääsopijajärjestöjen edustajat ovat valmistelleet yhteistyössä Karkkilan kaupungin yhteistoimintasopimuksen selkeyttääkseen yhteistoiminnan

Lisätiedot

Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari

Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi Henkilöstösuunnitelmamme toukokuussa 2014. Aiempi Henkilöstösuunnitelmaa

Lisätiedot

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Sari Anetjärvi Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen tilalle on tullut voimaan Kirkon

Lisätiedot

Teknologiatellisuuden työkaarimalli

Teknologiatellisuuden työkaarimalli Toimenpiteillä kohti pidempiä työuria Teknologiatellisuuden työkaarimalli Parempi työ seminaari 7.4.2014 Metallityöväen Liitto 1 Teknologiateollisuuden työehtosopimus 2011-2013 Ikääntyneet työntekijät

Lisätiedot

Tiedonkulku ja vuorovaikutus

Tiedonkulku ja vuorovaikutus Tiedonkulku ja vuorovaikutus Työkyky Työn kehittävyys 5 3,20 3,18 4 3,59 3,62 3 3,58 3,12 2 Esimiestyö 3,43 3,32 3,38 1 4,05 397 3,97 4,00 3,23 3,25 3,55 369 3,69 3,60 Ergonomia 3,37 Optimaalinen kuormitus

Lisätiedot

Hallituksen seminaari Henkilöstöjohtaja Pekka Poikolainen

Hallituksen seminaari Henkilöstöjohtaja Pekka Poikolainen Hallituksen seminaari 27. 28.2.2014 Henkilöstöjohtaja Pekka Poikolainen HENKILÖSTÖ Työpanos 1.1 31.12.13 2012 2013 muutos tavoite Työpanos 2916 3062 147 5,0 % 3071(-9) -0.3% - Lääkärit 482 27 7 - Tutkimus

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI NURMEKSEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT

NURMEKSEN KAUPUNKI NURMEKSEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT NURMEKSEN KAUPUNKI 18.11.2005 NURMEKSEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT Monet ulkoiset ja kaupungin sisäiset tekijät vaativat kaupunkia selvittämään omat strategiset tavoitteensa

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2015

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2015 Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 215 Kaupunginhallitus 4.4.216 JUANKOSKEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 215 Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka avulla

Lisätiedot

Työfysioterapeutit ry

Työfysioterapeutit ry Työfysioterapeutit ry JÄSENKYSELYN 2015 KESKEISET TULOKSET TYÖFYSIOTERAPEUTIT RY SYYSOPINTOPÄIVÄT TAMPERE 11.-12.2015 Sirpa Rauas-Huuhtanen kehittämiskonsultti, työfysioterapeutti Rauas-Huuhtanen Consulting

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA

TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA Sivistysltk 13.1.2015 4 liite nro 1. Khall. 2.2.2015 11 liite nro 1. TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA Padasjoki, sivistystoimi JOHDANTO Työhyvinvoinnin edistäminen on olennainen osa tuloksellista henkilöstöjohtamista.

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN JA TYÖHYVINVOINNIN TILANNE JA TARPEET TYÖPAIKOILLA

TYÖSUOJELUN JA TYÖHYVINVOINNIN TILANNE JA TARPEET TYÖPAIKOILLA TS-paneeli I TYÖSUOJELUN JA TYÖHYVINVOINNIN TILANNE JA TARPEET TYÖPAIKOILLA Minna Toivanen & Minna Janhonen 24.1.2013 24.1.2013 Työsuojelupaneeli I, Toivanen & Janhonen 1 TS-paneeli I TS-paneeli on työsuojeluhenkilöstölle

Lisätiedot

Aktiivinen tuki työyhteisössä

Aktiivinen tuki työyhteisössä Aktiivinen tuki työyhteisössä Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Sirpa Parantala Henkilöstökoordinaattori SP Mikkelin keskussairaala Moision sairaala Sairaansijat ja hoitopaikat Sairaansijat yhteensä 292 1.1.2013

Lisätiedot

Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi

Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi 1. Tavoitteet Aktiivisen varhaisen tuen toimintamallin on tarkoituksena toimia työvälineenä esimiehille asioiden puheeksi ottamisessa

Lisätiedot

1 Henkilöstön määrä ja rakenne

1 Henkilöstön määrä ja rakenne HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 1.1 Henkilöstön määrä... 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma... 5 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma... 5 1.4 Henkilöstön ikä... 7 1.5

Lisätiedot

Tilastotietoja evankelisluterilaisen. eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja:

Tilastotietoja evankelisluterilaisen. eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja: Tilastotietoja evankelisluterilaisen kirkon eläkkeistä ja vakuutetuista Lisätietoja: tilastot@keva.fi Saapuneiden kirkon eläkehakemusten määrä eläkelajeittain vuosina 2015 ja 2014 Eläkelaji 2015 2014 Muutos,

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN. Yhteenveto toteutumasta henkilöstöraporttiin v. 2013

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN. Yhteenveto toteutumasta henkilöstöraporttiin v. 2013 HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Yhteenveto toteutumasta henkilöstöraporttiin v. 2013 Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia

Lisätiedot

MIKSI KUOPIO HALUSI MUKAAN HAKU HANKKEESEEN

MIKSI KUOPIO HALUSI MUKAAN HAKU HANKKEESEEN HAKU hankkeen satoa Kuopion kaupungin käytäntöjä ja kokemuksia henkilöstötunnuslukujen laskennassa HAKU hankkeen tuloksia henkilöstötunnuslukujen laskennassa Hannu Issakainen 14.2.2011 MIKSI KUOPIO HALUSI

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2013

Henkilöstöraportti 2013 Yt -toimikunta 23.04.2014 22 Kunnanhallitus 26.05.2014 154 Kunnanvaltuusto 9.6.2014 43 SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI...3 JOHDANTO...3 Henkilöstö kunnan strategiassa...3 HENKILÖSTÖRESURSSIT...5 Henkilöstön

Lisätiedot

TYÖFYSIOTERAPEUTIN JA TYÖPAIKAN YHTEISHANKE TULE POISSAOLOJEN EHKÄISEMISEKSI Piuska Espola ja Teija Onnela Työfysioterapeutit Helsinki ja Turku

TYÖFYSIOTERAPEUTIN JA TYÖPAIKAN YHTEISHANKE TULE POISSAOLOJEN EHKÄISEMISEKSI Piuska Espola ja Teija Onnela Työfysioterapeutit Helsinki ja Turku TYÖFYSIOTERAPEUTIN JA TYÖPAIKAN YHTEISHANKE TULE POISSAOLOJEN EHKÄISEMISEKSI Piuska Espola ja Teija Onnela Työfysioterapeutit Helsinki ja Turku Taustaa ensimmäinen tule-pilotti L&T:n ja Terveystalon yhteishankkeena

Lisätiedot

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2015

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2015 Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2015 Sisällys 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 1.1. Henkilöstön määrä 31.12.... 2 1.2. Henkilötyövuodet 2015... 3 1.3. Ikä- ja sukupuolijakauma... 3 2. HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2016

KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2016 KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2016 Kangasniemen palvelutuotantoyksikkö, perusturvaosasto Tavoitteena on: Terveydenhuoltolain (30.12.2010/1326, 5 ) mukainen täydennyskoulutusvelvoite täyttyy Sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Viisari)

Palvelutasovaihtoehdot (Viisari) Palvelutasovaihtoehdot (Viisari) 1. lakisääteinen, sairaanhoito (Terveystalon perussopimus) 2. lakisääteinen, sairaanhoito (kilpailutettu, suppea sairaanhoito) 3. lakisääteinen (kilpailutettu, ei sairaanhoitoa)

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖN KUORMITTAVUUDEN ARVIOIJANA. Minna Pihlajamäki Työterveyshuollon ylilääkäri, Terveystalo

TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖN KUORMITTAVUUDEN ARVIOIJANA. Minna Pihlajamäki Työterveyshuollon ylilääkäri, Terveystalo TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖN KUORMITTAVUUDEN ARVIOIJANA Minna Pihlajamäki Työterveyshuollon ylilääkäri, Terveystalo 02.12.2015 Hyvä työterveyshuoltokäytäntö (Vna 708/2013) Työterveyshuollon ydinprosessit Toimintasuunnitelma,

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 1 Henkilöstöraportissa olevat tiedot perustuvat kunnan palkanlaskennasta kerättyihin tietoihin 31.12.2010 tilanteesta. Luvut sisältävät ko. päivänä kunnan

Lisätiedot

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT 1 (5) PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pioneeriaselajin Liitto ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alue on koko

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Lapin kuntien henkilöstönäkymät

Lapin kuntien henkilöstönäkymät LAPIN KUNTAPÄIVÄ - Tornio 20.9.2011 Lapin kuntien henkilöstönäkymät Marjo Säärelä kunta-asiantuntija Lapin liitto Työllisyystilanne Viimeisten 15 vuoden aikana työttömyys noin puolittunut 27 %:sta 12,7

Lisätiedot

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimaan 1.8.2005 Vuoden 2005 elokuun alusta tuli voimaan sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille 11.10.2016 Marja Heikkilä 1 Jamit kehittämistyö Työpaikat työkyvyn tukijoiksi 10 yritystä Uudellamaalla ja Pohjanmaalla 4 metalli- ja 6 hoiva-alan yritystä perustettu v.1951-

Lisätiedot

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto Maakuntahallitus 21.3.2016, Erillisliite 3 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 1 TIIVISTELMÄ 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...3 1.1 Palvelussuhteen luonne...3 1.2 Henkilöstön palvelussuhteet vastuualueittain...4

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA... 4 3. HENKILÖSTÖ... 5 3.1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 5 3.2. HENKILÖSTÖN SUKUPUOLIJAKAUMA...

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot