Kauppakorkean pääsykoe 2013 / Ratkaisut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kauppakorkean pääsykoe 2013 / Ratkaisut"

Transkriptio

1 Kauppakorkean pääsykoe 2013 / Ratkaisut Johtaminen ja markkinointi: 1. Osio 1 / Epätosi, sillä kirjassa todetaan, että organisaatioiden toimintaa tarkasteltiin organisaatioiden sisäisten toimintojen tehokkuuden perusteella (s.1). Osio 2 / Tosi; Vertaa sivun 2 toiseen kappaleeseen. Osio 3 / Tosi; Kirjan sivuilla 29 ja 30 viitataan näkökulman muutokseen, joka johtamisteorioissa on tapahtunut klassisista teorioista alkaen. Osio 4 / Tosi; Näin voidaan päätellä ottaen luvussa 1 esitetyt asiat huomioon kokonaisuutena. 2. Osio 1 / Tosi, sillä näkökulma tutkimusasetelman taustalla oli tayloristinen (s.7). Osio 2 / Tosi; Vertaa sivut 8-9. Osio 3 / Epätosi; Ei, vaan tutkimusten tuloksia selitti sosiaalisten työolojen kehittyminen (s.9). Osio 4 / Tosi; Kirjan mukaan koehenkilöihin kiinnitetty huomio ja heistä huolehtiminen auttoivat osaltaan kohottamaan työsuoritusta (s.9). 3. Osio 1 / Epätosi, Ei, vaan kyseistä neuvotteluvoimaa vahvistavat pikemminkin matalat tavarantoimittajan vaihtokustannukset (s.47). Osio 2 / Epätosi; Ei, vaan kyseisten tuotteiden lisääntyminen heikentää nykyisten kilpailijoiden neuvotteluvoimaa (s.48). Osio 3 / Epätosi; Ei, vaan kyseiset kilpailun determinantit on tunnistettavissa toimialasta riippumatta (s.46). Osio 4 / Tosi; Näin todetaan sivulla 48.

2 4. Osio 1 / Tosi (s.64). Osio 2 / Tosi (s.64). Osio 3 / Epätosi, sillä perhekoko ja koulutustausta kuuluvat demografisiin tekijöihin (s.65). Osio 4 / Tosi; Näin on, joskin hieman eri sanoin (vertaa s.65-66). 5. Osio 1 / Epätosi; Ei, vaan tällöin yritysjohto voi tarkastella yrityksensä ja liiketoimintansa tilaa riippumatta siitä, millä alalla yritys toimii (s.78). Osio 2 / Tosi, sillä mikäli strategia on emergenttiä eli itsekseen kehkeytyvää, se on tietysti myös tilannekohtaista eli kontekstisidonnaista (s.79). Osio 3 / Epätosi; Ei, vaan kyseinen koulukunta pyrkii tarkastelemaan sitä, kuinka kunkin organisaation tulisi löytää oma suotuisa paikkansa toimialansa kilpaillulla areenalla (s.83). Osio 4 / Epätosi; Kirjan mukaan strategian ydinkysymyksiä on ylläpitää kilpailukykyä ja estää sen eroosiota (s.85). 6. Osio 1 / Epätosi; Ei, vaan käytännössä muutoksen toteuttamisprosessi on kaikkea muuta kuin rationaalisesti ja ennustettavasti etenevä (s.93). Osio 2 / Tosi; Kirjan mukaan organisaatiomuutokseen sekä muutoksen ja kehittämisen johtamiseen on olemassa lukuisia näkökulmia (s.93). Osio 3 / Epätosi, sillä tällä muutoksella on emergentin strategian ominaisuuksia, eikä muutoksen etenemistä pystytä varsinaisesti kontrolloimaan (s.94). Osio 4 / Epätosi; Ei, vaan toteutuvan muutoslähestymistavan mukaan suunniteltu muutos ei sellaisenaan sovellu vastaamaan ympäristön epävakauteen (s.94). 7. Osio 1 / Tosi (s.25). Osio 2 / Tosi (s.103). Osio 3 / Epätosi; Ei, vaan markkinahinta ei ole kustannusperusteinen. Se vaihtelee suhteessa kysyntään ja tarjontaan (s.107). Osio 4 / Tosi (s.115).

3 8. Osio 1 / Epätosi; Ei, vaan CIT-tekniikka tarkoittaa, että asiakasta pyydetään kuvailemaan palvelukohtaamista, jonka hän on kokenut erityisen onnistuneeksi tai epäonnistuneeksi (s.136). Osio 2 / Epätosi; Näin ei todeta kirjassa, vertaa s.136. Osio 3 / Tosi; Tämä liittyy CIT-tekniikkaan (s.136). Osio 4 / Epätosi; Näin ei todeta kirjassa, vertaa s Osio 1 / Tosi (s.154). Osio 2 / Epätosi; Näin ei todeta kirjassa, vertaa s Osio 3 / Epätosi; Ei, vaan tällainen ostoprosessi liittyy yritysmarkkinoihin (s.158). Osio 4 / Epätosi; Ei, vaan kyseinen vaihtokustannus on yleensä B2B-markkinoilla korkea (s.157). 10. Osio 1 / Epätosi; Ei, vaan kirjan mukaan prosessijohtamista on ryhdytty hyödyntämään laajasti myös monissa palvelualan organisaatioissa (s.176). Osio 2 / Tosi; Näin annetaan ymmärtää sivulla 175. Osio 3 / Tosi; Kirjan mukaan prosessijohtamisella pyritään ensisijaisesti vaikuttamaan asiakkaan kokemaan arvoon, vertaa s.175. Osio 4 / Tosi; Kirjassa todetaan, että asiakas arvioi organisaation toimintaa niin sanottujen horisontaalisten ydinprosessien perusteella. Vaikka osiosta puuttuu sana horisontaalisten, se on kuitenkin selkeästi enemmän oikein kuin väärin, vertaa s Osio 1 / Tosi (s.192). Osio 2 / Tosi (s.185). Osio 3 / Tosi (s.192). Osio 4 / Epätosi; Ei, vaan tämä koskee brändin yhteisönäkökulmaa (s ).

4 12. Osio 2 / Epätosi; Ei, vaan nämä tutkijat käyttivät tutkimuksessaan erilaistuneisuuden ja integraation käsitteitä (s.12). 13. Osio 2 / Epätosi; Ei, vaan merkitysjärjestelmiksi, jotka ovat sekä kulttuurin tuotteita että kulttuurin tuottajia, joiden ydin perustuu arvoihin (s.18). 14. Osio 2 / Epätosi; Eivät ole (s.234). 15. Osio 2 / Epätosi; Alaistaidot (mikä on laaja kokonaisuus) ei tarkoita samaa kuin psykologinen sopimus, vertaa s.237. Laskentatoimi: 16. Osio 1 / Tosi (s.89). Osio 2 / Epätosi; Ei, vaan tässä tilanteessa oppimisprosentin sanotaan olevan 80 % (s.88). Osio 3 / Tosi (s.91). Osio 4 / Tosi (s.92). 17. Osio 1 / Epätosi; Ei voida (s.158). Osiot 2, 3 ja 4 / Tosia (s ). 18. Osiot 1, 2 ja 4 / Tosia; Asiat ilmenevät Kilan yleisohjeen mukaisesta tuloslaskelmakaavasta (s.25). Osio 3 / Epätosi; Ei, vaan tällöin varsinaisen toiminnan myyntituotoista on vähennetty myönnetyt alennukset sekä arvonlisävero ja muut välittömästi myynnin määrään perustuvat verot (s.24).

5 19. Osio 1 / Tosi (s.157). Osio 2 / Ratk: Kun annettuja arvoja sijoitetaan yhtälöön WACC = r e (V e / V c ) + r d (V d / V c ), saadaan yhtälö: 13 % 0,60 + r d 0,40 = 10 %. Tästä r d = (10 % - 7,8 %) / 0,40 = 5,5 %. Osio 2 on siis tosi. Osio 3 / Ratk: Nyt saadaan WACC = 12 % 0, % 0,65 = 9,4 %. Osio 3 on siis epätosi. Osio 4 / Tosi, sillä kirjassa ei todeta, että optimaalinen pääomarakenne voitaisiin määrittää velan vipuvaikutuksen simuloinnilla. 20. Osio 1 / Tosi (s.39). Osio 2 / Tosi (s.39). Osio 3 / Tosi (s.38). Osio 4 / Epätosi; Ei, vaan toimintakertomuksessa vaaditaan kirjanpitolain mukaan selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta (s.39). 21. Osio 1 / Epätosi; Ei, vaan taseen vastaavaa-puoli muodostuu pysyvistä vastaavista ja vaihtuvista vastaavista (s.29). Osio 2 / Epätosi; Ei, vaan vaihto-omaisuus koostuu myytäväksi tarkoituista hyödykkeistä (s.30). Osio 3 / Epätosi; Ei, vaan liikearvoa syntyy lähes jokaisessa yrityskaupassa (s.28). Osio 4 / Tosi (s.28). 22. Osio 1 / Tosi; Näin todetaan sivuilla Osio 2 / Epätosi; Ei, vaan koko osakemarkkinoiden beta-kerroin on yksi (s.151). Osio 3 / Epätosi; Ei, vaan muutos High Yield luokkaan merkitsee korkeampaa riskiä ja samalla korkeampaa tuottovaatimusta. Tämä nostaa lainarahan hintaa (s.147). Osio 4 / Epätosi; Ei, vaan osakeannin kautta hankittu pääoma on ulkoista omaa pääomaa (s.152).

6 23. Osio 1 / Tosi (s.15). Osio 2 / Tosi, sillä rahan tai saatavan vähennykset merkitään raha- ja saatavatilin kredit-puolelle (s.17). Osio 3 / Tosi, sillä rahan tai saatavan lisäykset merkitään raha- ja saatavatilin debet-puolelle (s.17). Osio 4 / Epätosi; Ei, vaan tällöin kirjataan: per Kassatili an Myynnit 100 euroa (s.18). 24. Ratk: Gordonin kasvumallin mukaan osakkeen arvo on = D 1 / (r g) = 0,80 / (0,13 0,05) = 10,00 (euroa). Osio 3 on siis tosi (s.57). 25. Osio 1 / Tosi (s.69). Osio 2 / Tosi; vaihto-omaisuus kuuluu Current ration osoittajaan, mutta ei kuulu Quick ration osoittajaan (s.74-75). Osio 3 / Tosi (s.70). Osio 4 / Epätosi; Ei, vaan liikevoittoprosentin avulla tarkastellaan liikevoittoa suhteessa liikevaihtoon (s.64). 26. Osio 1 / Ratk: Katetuottoasetelma (s.111) saa muodon Myyntituotot 5000 x 20 = Muuttuvat kustannukset 5000 x 16 = Katetuotto Kiinteät kustannukset Tulos Osio 1 on siis epätosi.

7 Osio 2 / Ratk: Kriittinen piste = kiinteät kustannukset / yksikkökate = / (25 16) = 2333 (kpl). Kriittisessä pisteessä myyntitulot saavat siis arvon 2333 x 25 = (euroa), joten osio 2 on epätosi. Osio 3 / Ratk: Saadaan: Myyntituotot 5000 x 25 = Muuttuvat kustannukset 5000 x 16 = Katetuotto Kiinteät kustannukset Tulos Osio 3 on siis epätosi. Osio 4 / Ratk: Olkoon tavoitetulosta euroa vastaava myyntimäärä = q kpl. Saadaan yhtälö: 25q 16w = , josta 9q = ja q = 5250 (kpl). Osio 4 on siis tosi. 27. Ratk: Voittolisähinnoittelun mukaan (s.120) saadaan asetelma: Tuotteen muuttuva yksikkökustannus Tuotteen kiinteä yksikkökustannus 8000/400 = 20 Tuotteen omakustannusarvo (OKA) Tavoitteeksi asetettu voittolisä 35 = Tuotteen nettomyyntihinta 246 Siis osiot 1 ja 3 ovat epätosia, mutta osio 2 on tosi.

8 Osio 4 / Ratk: Jos tuotteen kiinteät kustannukset olisivat euroa, saataisiin asetelma: Vast: Osio Osio 1 / Ratk: Tuotteen muuttuva yksikkökustannus Tuotteen kiinteä yksikkökustannus /400 = 30 Tuotteen omakustannusarvo (OKA) Tavoitteeksi asetettu voittolisä 35 = Tuotteen nettomyyntihinta 256 Siis osio 4 on epätosi. Vuosi Kone B/Nettotulo Disk.tekijä Diskontattu nettotulo , , , , , Diskontattujen nettotulojen summa Hankintameno Investoinnin nettonykyarvo (euroa) Koska nettonykyarvo euroa on < 0, niin investointi B olisi 10 %:n laskentakorkokannalla kannattamaton. Osio 1 on siis epätosi.

9 Osio 2 / Ratk: Diskontaamattomista nettotuloista kertyy koneen A osalta 3 vuodessa euroa ja koneen B osalta euroa. Molempien takaisinmaksuaika on siis 3 vuotta (vuoden tarkkuudella). Osio 2 on näin ollen epätosi. Osio 3 / Ratk: Lasketaan koneen A nettonykyarvo 10 %:n laskentakorkokannalla: Osio 4 / Ratk: Vuosi Kone A / Nettotulos Disk.tekijä Diskontattu nettotulo , , , , , Diskontattujen nettotulojen summa Hankintameno Investoinnin nettonykyarvo (euroa) Koska koneen A nettonykyarvo on korkokannalla 10 % positiivinen, niin voidaan päätellä, että koneen A sisäinen korkokanta on yli 10 %. Osio 3 on siis tosi. Osion 12 mukaan koneen B nettonykyarvoksi saatiin 10 %:n laskentakorkokannalla negatiivinen luku. Tämä merkitsee, että sisäinen korkokanta on tällöin pienempi kuin 10 %, eli osio 4 on epätosi.

10 Kansantalous: 29. Osiot 1, 2 ja 3 / Nämä tekijät vaikuttavat tarjontapäätökseen (s.55). Osio 4 / Kuluttajien tarpeet eivät (ainakaan suoraan) vaikuta. 30. Ratk: Olkoon kysyntäkäyrän yhtälö muotoa P = a bq (missä a, b > 0). Arvolla Q = 0 hinta P = 10, joten vakio a = 10. Edelleen P = 4, kun Q = 6. Siis 4 = 10 - b 6, josta vakio b = 1. Tämä merkitsee, että rajatulosuoran kulmakerroin = - 2 (sivu 81). Rajatulosuoran yhtälö on siis muotoa: P = 10 2Q. Syntyvä monopoli maksimoi voittonsa ehdolla rajatulo = rajakustannus. Saadaan siis yhtälö: 10 2Q = 4, josta voiton maksimoivaksi määräksi tulee Q = 3. Vast: Osio Ratk: Hyödykeveron vaikutuksesta tarjontakäyrä siirtyy veron verran (eli 3 euron verran) ylöspäin. Piirrä kuvio, vertaa sivuun 110. Uusi tarjontakäyrä leikkaa siis kysyntäkäyrän pisteessä, jossa hinta on 9 euroa ja määrä on 6 kpl. Myyjät saavat tällöin 6 euroa per kpl ja valtio saa 3 euroa per kpl. Ostajat maksavat 9 euroa per kpl. Ennen veron asettamista tasapaino oli ollut kohdassa, missä määrä oli 8 kpl, ja hinta 8 euroa per kpl. Ostajat joutuvat siis veron johdosta maksamaan 1 euron verran enemmän per kpl, ja myyjät saavat veron vuoksi 2 euroa vähemmän per kpl. Vast: Osio Ratk: Kokonaistuotannon määrän muutos saadaan selvittämällä reaalisen bruttokansantuotteen muutos. Vuoden 2012 reaalinen BKT vuoden 2011 hinnoin oli = ( ,5) / 102,8 = 189,2 (mrd. euroa). Reaalinen BKT muuttui siis vuodesta 2011 vuoteen 2012 prosentuaalisesti määrän [100 (189,2 189,5)] / 189,5 = - 0,158 % - 0,2 %. Kokonaistuotanto siis supistui noin 0,2 %.

11 33. Ratk: Vast: Osio 2 (sivut ). Huom: Kansantalouden kokonaistarjonnan arvoja ei ratkaisussa tarvita. Kirjan sivulla 153 annetun kuvion 9.3 perusteella nähdään, että tehtyjen työtuntien määrä asukasta kohden ei ole noussut sadan vuoden aikana. Sen sijaan talouskasvun todetaan perustuvan lähinnä työn tuottavuuden kasvuun. Teknologia taas on tärkein työn tuottavuuden kasvuun vaikuttava tekijä. Edelleen uusien tuotteiden ja toimintatapojen syntyminen on osa teknologian kehitystä (s ). Vast: Osio Ratk: Työn tarjontakäyrä on muotoa w = 0,4 L S, joten minimipalkalla w = 30 euroa työn tarjonta L S = w / 0,4 = 30 / 0,4 = 75 (henkilöä). Kysyntäkäyrän yhtälö w = 40 0,4 L D saa minimipalkalla w = 30 euroa muodon: 30 = 40 0,4 L D, josta työn kysyntä L D = (40 30) / 0,4 = 25 (henkilöä). Työvoiman määrä on esimerkin mukaan 80 henkilöä. Minimipalkalla 75 henkilöä haluaisi siis tarjota työpanostaan, mutta työnantajat suostuvat palkkaamaan vain 25 henkilöä. Siten vapaaehtoista työttömyyttä on määrä = 5 henkilöä, ja vastaavasti tahatonta työttömyyttä on määrä = 50 henkilöä. Vast: Osio 3 (sivu 173). 35. Osio 1 / Epätosi; Tässä tilanteessa euron valuuttakurssi ei muutu (s ). Osio 2 / Tosi; Sisäinen devalvaatio viittaa esimerkiksi palkkatason alenemiseen, jolloin yritysten kustannusten pienentyessä lyhyen ajan kokonaistarjonta SAS vahvistuu. Näin päästään siirtymään pisteestä b pisteeseen c (s.240). Osio 3 / Epätosi; Ei, vaan EKP reagoi rahapolitiikallaan vain sellaisiin häiriöihin, jotka ovat yhteisiä kaikille talous- ja rahaliiton jäsenmaille (s.240).

12 Osio 4 / Epätosi; Ei, vaan yksittäisen euromaan harjoittama ekspansiivinen finanssipolitiikka on tehokasta. Euroalueen korkotaso on nimittäin valmiiksi päätetty, jolloin finanssipolitiikan syrjäytysvaikutusta ei esiinny (s.242). Matematiikka: 36. Osio 1 / Tunnetusti eksponenttifunktion f(x) = e kx arvot ovat aina positiivisia. Näin on myös silloin, kun k < 0. Osio 1 on siis tosi. Osio 2 / Epätosi, sillä funktio f(x) = ln kx voi saada myös negatiivisia arvoja. Vertaa kuvaajaa funktioon y = ln x (x > 0). Osio 3 / Epätosi, sillä jotta x = x o olisi ääriarvokohta, derivaatan f (x) pitäisi vaihtaa tätä kohtaa ohitettaessa merkkinsä. Osio 4 / Ratk: Jos f(x) = ln 2x (x > 0), niin f (x) = (1/2x) 2 = 1/x = x -1 ja f (x) = - x -2 = - 1/x 2 < 0. Funktio f on siis aidosti konkaavi, joten osio 4 on epätosi. 37. Osio 1 / Nyt e lnx = x (x > 0) logaritmin määritelmän nojalla. Osio 2 / Edelleen ln e x = x ln e = x 1 = x. Osio 3 / Lauseke e ln x (x > 0) ei sievene. Osio 4 / Lopuksi x lne = x 1 = x. Vast: Osio Osio 1 / Epätosi; Voidaan tutkia. Osio 2 / Epätosi, sillä tilastotieteessä perimmäisen kiinnostuksen kohteena ovat perusjoukon alkiot (s.68). Osio 3 / Tosi (s.68). Osio 4 / Epätosi; Ei, vaan tällöin mittauksen reliabiliteetti on korkea (s.74).

13 39. Osio 1 / Epätosi; Puppua. Osio 2 / Epätosi; Ei, vaan ristiintaulukointi koskee kaksiulotteista jakaumaa. Osio 3 / Epätosi, sillä keskipoikkeama on hajontaluku. Osio 4 / Tosi. 40. Ratk: Satunnaismuuttujan arvoa 1 (eli tapausta, että heitto on kruuna) vastaa todennäköisyys 1 p. Satunnaismuuttujan arvoa 0 (eli tapausta, että heitto on klaava) vastaa todennäköisyys p. Kysytty odotusarvo E x = Sigma (p i x i ) = (1-p) 1 + p 0 = 1 p. Vast: Osio Ratk: Ratkaistaan tehtävä kokeilemalla, sillä suora lasku on melko hankala. Osio 1 / Jos y = 0, niin keskiarvo = ( )/3 = 20/3. Edelleen varianssi s 2 = [(Sigma) (x i x:ien keskiarvo) 2 ]/(n-1). Tämä saa nyt muodon s 2 = [(0 20/3) 2 + (20 20/3) 2 + (0 20/3) 2 ] / 2, mikä sievenee luvuksi s 2 = 400/3. Siis keskihajonta s = 20 / neliöjuuri 3. Tämä on keskiarvo 20/3, joten osio 1 on epätosi. Osio 2 / Jos y = 10, niin keskiarvo = 30/3 = 10. Tässä tapauksessa varianssi s 2 = [(0-10) 2 + (20-10) 2 + (10-10) 2 ] / 2 = 100. Siis keskihajonta s = 10, mikä on sama kuin keskiarvo 10. Osio 2 on siis tosi. Osiot 3 ja 4 / Arvoilla y = 15 ja y = 30 aritmeettinen keskiarvo ja keskihajonta ovat selvästi erisuuria. Siis nämä osiot ovat epätosia. Vast: Osio Osio 1 / Tosi, sillä piste A ei ole Pareto-piste, koska sitä dominoi piste B.

Mikäli kokeen jälkeen kävisi ilmi, että kysymykseen ei edellä todettu vastausohje

Mikäli kokeen jälkeen kävisi ilmi, että kysymykseen ei edellä todettu vastausohje KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA VALINTAKOE 2013 PISTEYTYS Koetyyppi Kokeessa on 42 tehtävää. Ne on ryhmitelty valintakoekirjoittain. Tehtävät 12-15 ovat oikein/väärin kysymyksiä. Tehtävät 1-11 ja

Lisätiedot

Kauppakorkean pääsykoe 2012 / Ratkaisut

Kauppakorkean pääsykoe 2012 / Ratkaisut Kauppakorkean pääsykoe 01 / Ratkaisut Hallinto: 1. Osio / Tosi; Kirjassa todetaan, että syntymästään lähtien ihmiselle on tarjolla erilaisia diskursseissa ja käytännöissä rakentuvia toimijuuksia ja identiteettejä

Lisätiedot

Pääsykoe 2002/Ratkaisut. Hallinto

Pääsykoe 2002/Ratkaisut. Hallinto Pääsykoe 2002/Ratkaisut Hallinto 1. Osio 1 / Tosi (sivu 34). Osio 2 / Epätosi; Näin ei todeta kirjassa. Osio 3 / Tosi (sivu 34). Osio 4 / Tosi (sivu 35). 2. Väite A / Tosi (sivu 51). Väite B / Tosi (sivu

Lisätiedot

VALINTAKOE 4.6.2014 PISTEYTYS

VALINTAKOE 4.6.2014 PISTEYTYS VALINTAKOE 4.6.2014 PISTEYTYS Koetyyppi Kokeessa on 50 tehtävää. Ne on ryhmitelty osa-alueittain. Kunkin tehtävän vastaus perustuu ko. osa-alueen ennakkoon ilmoitettuun koemateriaaliin. Tehtävät 17-36

Lisätiedot

Kauppakorkean pääsykoe 2015 / Ratkaisut

Kauppakorkean pääsykoe 2015 / Ratkaisut Kauppakorkean pääsykoe 2015 / Ratkaisut Johtaminen ja markkinointi: 1. / Ratk: Osiot 1, 2 ja 3 / Tosia (s.1 ja s. 1 sekä s. 2). Osio 4 / Epätosi; Ei, vaan klassisissa organisaatioteorioissa tutkimuksen

Lisätiedot

Maksikoe nro 6 / 2011

Maksikoe nro 6 / 2011 Maksikoe nro 6 / 2011 Tienari ja Meriläinen JOHTAMINEN JA ORGANISOINTI globaalissa taloudessa Huom: Tehtävät 1 4 on laadittu pääsykoekirjan pohjalta. 1. A. Kirjan mukaan valtasuhteita käsittelevässä CMS-tutkimuksessa

Lisätiedot

Pääsykoe 2004/Ratkaisut Hallinto

Pääsykoe 2004/Ratkaisut Hallinto Pääsykoe 2004/Ratkaisut Hallinto 1. Osio 1/Epätosi; Puppua (s.116-118). Osio 2/Epätosi; Arvoketjun määrittely ei vastaa siihen, mitä yrityksen kriittiset suoritukset ovat ja miten ne syntyvät (s.138).

Lisätiedot

Valintakoe 2009 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA

Valintakoe 2009 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA Valintakoe 2009 Koetyyppi Kokeessa on 48 tehtävää. Ne on ryhmitelty valintakoekirjoittain. Tehtävien 25-32 osalta vastaus pohjautuu koekirjaan ja jaettuun aineistoon.

Lisätiedot

1. Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa? 2. Mikä seuraavista tunteita koskevista väittämistä pitää paikkansa?

1. Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa? 2. Mikä seuraavista tunteita koskevista väittämistä pitää paikkansa? 1 Hakijan kaikki nimet: Hakijan syntymäaika: Hakijanumero (löytyy vastauslomakkeesta): Lämsä Hautala: ORGANISAATIOKÄYTTÄYTYMISEN PERUSTEET 1. Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa? 1. Positivismi

Lisätiedot

MAKSIKOE NRO 1 / 2013 Vastausarkki

MAKSIKOE NRO 1 / 2013 Vastausarkki MAKSIKOE NRO 1 / 2013 Vastausarkki JOMA 1 2 3 4 5 6 7 8 JOMA / LT 9 10 11 12 13 14 15 16 LT 17 18 19 20 21 22 23 24 LT / KT 25 26 27 28 29 30 31 32 KT / MAT 33 34 35 36 37 38 39 40 Arvostelu: Oikea vastaus:

Lisätiedot

Harjoitustehtävien vastaukset

Harjoitustehtävien vastaukset Harjoitustehtävien vastaukset Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2014 1 Mitä taloustiede on?... 1 2 Tarpeet, tuotanto ja vaihdanta... 2 3 Markkinatalouden rakenne... 7 4 Hyödykemarkkinat...

Lisätiedot

Tiivistelmä Taloustieteen oppikirjasta

Tiivistelmä Taloustieteen oppikirjasta Tiivistelmä Taloustieteen oppikirjasta Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2014 Tiivistelmän johdanto... iii 1 Mitä taloustiede on?... 1 2 Tarpeet, tuotanto ja vaihdanta... 2 3 Markkinatalouden

Lisätiedot

Harjoitustehtäviä Taloustieteen oppikirjan lukijalle

Harjoitustehtäviä Taloustieteen oppikirjan lukijalle Harjoitustehtäviä Taloustieteen oppikirjan lukijalle Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Ennen kuin aloitat... ii 1 Mitä taloustiede on?... 1 2 Tarpeet, tuotanto ja vaihdanta... 2

Lisätiedot

TALOUSTIETEEN LUENTOTEHTÄVIEN RATKAISUT

TALOUSTIETEEN LUENTOTEHTÄVIEN RATKAISUT TALOUSTIETEEN LUENTOTEHTÄVIEN RATKAISUT 1. Tuotantomahdollisuuksien käyrä ja suhteellisen edun periaate 1. 2. a. Tehokkaita ovat c, d, g, h, i. b. Saavutettavissa ovat kaikki paitsi m. c. Maidon vek =

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu. INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste

Metropolia Ammattikorkeakoulu. INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste Metropolia Ammattikorkeakoulu INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste Virpi Tevä-Helminen 28.8.2013 2 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO... 4 1.1 Investointilaskenta ja päätöksenteko kurssin esittely... 4

Lisätiedot

Tiivistelmä kirjan Foundations of Economics luvuista 6 8, 15 ja 24 29

Tiivistelmä kirjan Foundations of Economics luvuista 6 8, 15 ja 24 29 Tiivistelmä kirjan Foundations of Economics luvuista 6 8, 15 ja 24 29 Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Esipuhe... iii 6 Markkinoiden tasapaino... 1 7 Markkinat ja hyvinvointi...

Lisätiedot

Puusa - Reijonen Juuti - Laukkanen: AKATEMIASTA MARKKINAPAIKALLE JOHTAMINEN JA MARKKINOINTI AIKANSA KUVINA

Puusa - Reijonen Juuti - Laukkanen: AKATEMIASTA MARKKINAPAIKALLE JOHTAMINEN JA MARKKINOINTI AIKANSA KUVINA 1 Hakijan kaikki nimet: Hakijan syntymäaika: OID-loppuosa (löytyy vastauslomakkeesta): Puusa - Reijonen Juuti - Laukkanen: AKATEMIASTA MARKKINAPAIKALLE JOHTAMINEN JA MARKKINOINTI AIKANSA KUVINA 1. Mikä

Lisätiedot

2 Ekonometria keskittyy verotuksen vaikutuksiin talouden toimintaan.

2 Ekonometria keskittyy verotuksen vaikutuksiin talouden toimintaan. 2014 TALOUSTIETEEN OPPIKIRJA Väittämät 1Yksittäisten kotitalouksien ja yritysten tekemiin päätöksiin ja toimintaan markkinoilla kohdistuvaa tutkimusta kutsutaan makrotaloustieteeksi. 2 Ekonometria keskittyy

Lisätiedot

Voidaan laskea siis ensin keskimääräiset kiinteät kustannukset AFC: 100 000 /10000=10

Voidaan laskea siis ensin keskimääräiset kiinteät kustannukset AFC: 100 000 /10000=10 Harjoitukset 3 Taloustieteen perusteet Ratkaisuehdotukset Kesäyliopisto 2014 1. a) Autonrenkaita valmistavalla yhtiöllä on 100 000 :n kiinteät kustannukset vuodessa. Kun yritys tuottaa 10 000 rengasta,

Lisätiedot

ENNAKKOHARJOITTELUTEHTÄVÄT 2010 LASKENTATOIMI

ENNAKKOHARJOITTELUTEHTÄVÄT 2010 LASKENTATOIMI ENNAKKOHARJOITTELUTEHTÄVÄT 2010 LASKENTATOIMI Ennakkoharjoittelutehtävät 2010 / Laskentatoimi (1) 1. Tilinpäätös 1) T / E : Kaikkien osakeyhtiöiden täytyy julkistaa tilinpäätöksensä. (s.13) 2) Tilinpäätöstä

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA. Valintakoe 2011

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA. Valintakoe 2011 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA Valintakoe 2011 Koetyyppi Kokeessa on 40 tehtävää. Ne on ryhmitelty valintakoekirjoittain. Tehtävien 1-10 osalta vastaus pohjautuu koekirjaan ja jaettuun aineistoon.

Lisätiedot

Harjoitustehtäviä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään

Harjoitustehtäviä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Harjoitustehtäviä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Alkusanat... iii Tiivistelmän johdanto... 1 1 Kansainvälistyvä tilinpäätös... 4 2 Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään

Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Tiivistelmän johdanto... 1 1 Kansainvälistyvä tilinpäätös... 4 2 Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA. Valintakoe 2010

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA. Valintakoe 2010 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA Valintakoe 2010 Koetyyppi Kokeessa on 40 tehtävää. Ne on ryhmitelty valintakoekirjoittain. Tehtävien 11 20 osalta vastaus pohjautuu koekirjaan ja jaettuun aineistoon.

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Hanna Halonen LISTAAMATTOMAN PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS VAPAAN KASSAVIRRAN MALLIN JA LISÄARVOMALLIN AVULLA

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Hanna Halonen LISTAAMATTOMAN PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS VAPAAN KASSAVIRRAN MALLIN JA LISÄARVOMALLIN AVULLA TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Hanna Halonen LISTAAMATTOMAN PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS VAPAAN KASSAVIRRAN MALLIN JA LISÄARVOMALLIN AVULLA Pro gradu -tutkielma Rahoitus Toukokuu 2013 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden

Lisätiedot

1. Mikä seuraavista ryhmää koskevista väittämistä pitää paikkansa? 1. Viiteryhmä on ryhmä, jonka arvoihin ja tavoitteisiin henkilö ei halua sitoutua.

1. Mikä seuraavista ryhmää koskevista väittämistä pitää paikkansa? 1. Viiteryhmä on ryhmä, jonka arvoihin ja tavoitteisiin henkilö ei halua sitoutua. 1 Hakijan kaikki nimet: Hakijan syntymäaika: Hakijanumero (löytyy vastauslomakkeesta): Lämsä Hautala: ORGANISAATIOKÄYTTÄYTYMISEN PERUSTEET 1. Mikä seuraavista ryhmää koskevista väittämistä pitää paikkansa?

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Anni Isojärvi YKSITYISTEN PALVELUELINKEINOJEN YHTEISKUNNALLINEN JA TALOUDELLINEN MERKITYS

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Anni Isojärvi YKSITYISTEN PALVELUELINKEINOJEN YHTEISKUNNALLINEN JA TALOUDELLINEN MERKITYS TALOUSTETEDEN TEDEKUNTA Anni sojärvi YKSTYSTEN PALVELUELNKENOJEN YHTESKUNNALLNEN JA TALOUDELLNEN MERKTYS Pro gradu -tutkielma Kansantaloustieteen yksikkö Lokakuu 2012 OULUN YLOPSTO Taloustieteiden tiedekunta

Lisätiedot

A) ei sovellu pelikonsolimarkkinoiden muodostaman kokonaisuuden kilpailutilanteen analysointiin.

A) ei sovellu pelikonsolimarkkinoiden muodostaman kokonaisuuden kilpailutilanteen analysointiin. 1 Hakijan kaikki nimet: Hakijan syntymäaika: Hakijanumero (löytyy vastauslomakkeesta): Lindroos Lohivesi: ONNISTU STRATEGIASSA Kysymykset 1-8 perustuvat aineistoon. 1. Seuraavassa on esitetty kolme väittämää

Lisätiedot

LASKENTATOIMI JA RAHOITUS

LASKENTATOIMI JA RAHOITUS Kirjatiivistelmä LASKENTATOIMI JA RAHOITUS SUPER VALMENNUS s. 32 s. 33 s. 31 s. 34 s. 35 s. 13 s. 39 s. 41 s. 38 s. 37 s. 28 Ulkoinen laskentatoimi eli rahoituksen laskentatoimi tuottaa informaatiota erityisesti

Lisätiedot

Koulutus, palkat ja talouskasvu

Koulutus, palkat ja talouskasvu TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos Koulutus, palkat ja talouskasvu Kansantaloustiede Pro gradu -tutkielma Syyskuu 2011 Ohjaaja: Matti Tuomala Tuomas Silvennoinen TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto

Lisätiedot