KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE : MALLIVASTAUKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE 6.6.2013: MALLIVASTAUKSET"

Transkriptio

1 KANSANTALOUSTIETEEN ÄÄSYKOE : MALLIVASTAUKSET Sivunumerot mallivastauksissa viittaavat pääsykoekirjan [Matti ohjola, Taloustieteen oppikirja, 01] sivuihin. (1) (a) igou -verot: Jos markkinoilla määräytyvä tuotannon määrä on yhteiskunnan näkökulmasta liian suuri, esimerkiksi negatiivisten ulkoisvaikutusten takia (saastuttaminen), voidaan tuottajille määrätä vero joka nostaa tuotannon rajakustannuksia ja näin ollen vähentää sen tasoa kohti yhteiskunnan kannalta oikeaa tasoa. Tällaisia veroja kutsutaan igou -veroiksi [s. 114]. (3p) (b) Työn rajatuottavuus: Olkoon F (L, K, M) yrityksen tuotantofunktio, missä L on työn määrä, K on pääoman määrä ja M on välituotteiden määrä. Työn rajatuottavuudella tarkoitetaan sitä kuinka paljon tuotanto muuttuu ( ), kun panosta muutetaan yhden yksikön verran ( L 1) [s.69]. (3p) (c) Fisher -efekti: Fisher -efektillä tarkoitetaan sitä että nimellinen korkokanta määräytyy reaalisen korkokannan ja inflaatiovauhdin summana. Tätä yhtäsuuruutta voidaan kutsua efektiksi koska se on seuraus rahan neutraalisuudesta [s. 19]. (3p) (d) Seigniorage: Valtiolla on kolme tapaa rahoittaa menonsa: Verotulojen hankkiminen, velanotto sekä rahan painaminen. Sellaista tuloa jonka valtio hankkii rahaa painamalla kutsutaa rahoitustuloksi ja siitä käytetään myös nimeä seigniorage [s. 181]. (3p) (e) Yksikkötyökustannukset: Työvoimakustannukset wl, missä wpalkka ja Ltyömäärä, ovat yksi keskeinen toimialan ja kansantalouden kustannusja hintakilpailukykyyn vaikuttava tekijä. Yksikkötyökustannukset ovat sen yksinkertainen mittari. Ne saadaan jakamalla työvoimakustannukset tuotan- 1

2 non määrällä, eli yksikkötyökustannukset wl w L [s. 89] (3p) () palkkataso työn keskimääräinen tuottavuus. (a) Kokonaiskysynnän erät: Ykotimainen tuotanto (BKT) ja Mtavaroiden ja palvelujen tuonti; Kokonaistarjonnan erät: Cyksityinen kulutus, Gjulkinen kulutus, Ipääoman bruttomuodostus (yksityinen, julkinen ja varastojen muutos) sekä Xtavaroiden ja palvelujen vienti [s ]. (3p) Esimerkki taseesta: Mrd. Euroa BKT markkinahintaan Tavaroiden ja palvelujen tuonti Kokonaistarjonta Yksityinen kulutus Julkinen kulutus Kiinteän pääoman bruttomuod. Varastojen muutos Tavaroiden ja palvelujen vienti Kokonaiskysyntä Jotta kyseessä voisi olla tase tulee yhtälön Y+MC+G+I+X, eli kokonaistarjontakokonaiskysyntä, olla voimassa [s. 14]. (p) (b) Vaihtotaseen yli- tai alijäämällä tarkoitetaan viennin ja tuonnin erotus X-M (ylijäämäinen jos X >M), joka on sama asia kuin kotimaisen säästämisen S (Y-C-G) ja pääoman bruttomuodostuksen I erotus S-I [s. 14]. (3p) Koska Y00, C90, G60 ja I40, saadaan X-MS-IY-C-G-I Vaihtotase on siis 10 Mrd. euroa ylijäämäinen. (p) (c) Merkitään X 013 tuotanto vuonna 013, X 014 tuotanto vuonna 014, X 01 tuotanto vuonna 01, g 014 X 014 X 013 X 013 tuotannon kasvu vuonna

3 014 ja g 01 X 01 X 014 X 014 tuotannon kasvu vuonna 01. Tällöin X 01 (1 + g 01 )(1 + g 014 )X 013. (3p) Kun g ja g , saadaan X 01 ( )( )X X 013. Toisin sanottuna, tuotanto on 7.1 prosenttia suurempi vuonna 01. (p) [s ] (3) kysynnän hintajousto kysytyn määrän suhteellinen muutos hyödykkeen hinnan suhteellinen muutos, missä kysytyn määrän muutos, (referenssi)määrä, hinnan suhteellinen muutos ja (referenssi)hinta. (3p) Kysynnän hintajouston arvo vaihtelee sen mukaan mikä valitaan referenssihinnaksi - hinta ennen muutosta 0, hinta muutoksen jälkeen 1 vai hintojen keskiarvo 0+ 1 (muitakin mahdollisuuksia on toki olemassa, tarkoituksena on vain muistaa ettei määritelmä ole sellaisenaan yksikäsitteinen). (p) [s. 7-9] Kysynnän hintajousto annetuissa erikoistapauksissa: Tapaus 1: Nyt 0 1 euro, euro 1 euro 1000 kpl, 1 10 euroa ja 1 0 kpl. Koska kysynnän hintajousto lasketaan alkutilanteessa on 0 referenssihinta. (p) Sijoittamalla kysynnän hintajouston kaavaan saadaan (3p) Tapaus : Hinnan minimihavainto on 0 0, jolloin kysyntä 0 10, ja hinna maksimihavainot on 1 10, jolloin kysyntä 1 0 (ks. alla oleva 3

4 kuva). Tarkoituksena on laskea kysynnän hintajousto keskipistemenetelmällä. (p) Koska 0+10 ja 10+0, saadaan [s. 9] (3p) (0,10) (10,0) (4) Kohtien (a) ja (b) analysointi perustuu alla esitettyyn kuvaan (täydet pisteet voi kuitenkin saada ilman kuvaa, kunhan perustelu on oikein). Tässä D F on öljyn kysyntäkäyrä Suomassa, D W on öljyn kysyntäkäyrä koko maailmassa (myös Suomi), S W on öljyn tarjontakayrä koko maailmassa (S F 0, koska suomessa ei tuoteta öljyä) ja p W on öljyn maailmanmarkkinahinta. (a) Öljyn tarjonta Suomen markkinoille on joustavampaa: Koska öljyn hinta määräytyy maailmanmarkkinoilla, ei hinta Suomessa voi poiketa tästä. Jos hinta Suomessa olisi < p W, niin tällöin öljyä ei tarjottaisi Suomeen laisinkaan, ja jos hinta Suomessa olisi > p W, niin tällöin kaikki öljy tarjottaisiin Suomen markkinoille. Tästä syystä öljyn tarjonta Suomen markkinoille (joka on jossakin mielessä äärettömän joustavaa) on joustavampaa kuin sen tarjonta maailmanmarkkinoille. (p) 4

5 p w D F S W D W (b) Öljyn kysyntä on joustavampaa Suomen markkinoilla: Tämä nähdään kun jouston kaava kirjoitetaan muodossa. Koska kaikkien maiden kysyntäkäyrien kulmakertoimet ovat samat, on termi sama sekä Suomen markkinoilla että maailmanmarkkinoilla. Koska öljyn kysyntä on valtavasti suurempi maailmanmarkkinoilla kuin Suomen markkinoilla, nähdään termiä tarkastelemalla että kysynnän hintajouston täytyy olla suurempi Suomen markkinoilla. (p) (c) Tilanne on havainnollistettu alla olevassa kuvassa (3p)

6 Koska kysyntä on täysin joustamatonta (ei riipu hinnasta), markkinatasapainon mukainen määrä kaksinkertaistuu. Algebrallisesti: Alkuperäisessä tilanteessa kysyntäkäyrä (100) ja tarjontakäyrä () leikkaavat kohdassa (,)(100,100), joka on siis markkinatasapaino. Kysynnän kaksinkertaistuttua (00) leikkavat käyrät kohdassa (,)(00,00), joten uudessa tasapainossa määrä on kaksinkertaistunut. (p) 6

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE 4.6.2015 MALLIVASTAUKSET

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE 4.6.2015 MALLIVASTAUKSET KANSANTALOUSTIETEEN ÄÄSYKOE 4.6.05 MALLIVASTAUKSET Sivunumerot mallivastauksissa viittaavat pääsykoekirjan [Matti ohjola, Taloustieteen oppikirja,. painos, 04] sivuihin. () (a) Bretton Woods -järjestelmä:

Lisätiedot

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE 5.6.2014 MALLIVASTAUKSET

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE 5.6.2014 MALLIVASTAUKSET KANSANTALOUSTIETEEN ÄÄSYKOE 5.6.2014 MALLIVASTAUKSET Jokaisen tehtävän perässä on pistemäärä sekä sivunumero (Matti ohjola, Taloustieteen oppikirja, 2012) josta vastaus löytyy. (1) (a) Suppea raha sisältää

Lisätiedot

KANSANTALOUSTIETEEN PERUSKURSSI (KTT A10) HARJOITUSTEHTÄVIEN RATKAISUT

KANSANTALOUSTIETEEN PERUSKURSSI (KTT A10) HARJOITUSTEHTÄVIEN RATKAISUT KANSANTALOUSTIETEEN PERUSKURSSI (KTT A0) KULUTTAJAN TEORIA HARJOITUSTEHTÄVIEN RATKAISUT. Kyseiset hyödykkeet ovat niukkoja eli niillä on hinta, koska niitä ei ole (mahdollista tuottaa) tarpeeksi kaikille,

Lisätiedot

2 Ekonometria keskittyy verotuksen vaikutuksiin talouden toimintaan.

2 Ekonometria keskittyy verotuksen vaikutuksiin talouden toimintaan. 2014 TALOUSTIETEEN OPPIKIRJA Väittämät 1Yksittäisten kotitalouksien ja yritysten tekemiin päätöksiin ja toimintaan markkinoilla kohdistuvaa tutkimusta kutsutaan makrotaloustieteeksi. 2 Ekonometria keskittyy

Lisätiedot

TALOUSTIETEEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT

TALOUSTIETEEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT TALOUSTIETEEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT 1. Tuotantomahdollisuuksien käyrä ja suhteellisen edun periaate 1. Allaolevassa kuvassa on tuotantomahdollisuuksien käyrä. a. Mitkä kuvaan merkityistä pisteistä ovat tehokkaita?

Lisätiedot

Harjoitustehtäviä Taloustieteen oppikirjan lukijalle

Harjoitustehtäviä Taloustieteen oppikirjan lukijalle Harjoitustehtäviä Taloustieteen oppikirjan lukijalle Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Ennen kuin aloitat... ii 1 Mitä taloustiede on?... 1 2 Tarpeet, tuotanto ja vaihdanta... 2

Lisätiedot

KANSANTALOUSTIETEEN PERUSKURSSI (KTT A10) HARJOITUSTEHTÄVÄT

KANSANTALOUSTIETEEN PERUSKURSSI (KTT A10) HARJOITUSTEHTÄVÄT KANSANTALOUSTIETEEN PERUSKURSSI (KTT A10) HARJOITUSTEHTÄVÄT KULUTTAJAN TEORIA 1. Miten niukkuus liittyy Rolls Royce autojen / leopardinnahkaturkkien markkinoihin? 2. Piirrä jonkin talouden tuotantomahdollisuuksien

Lisätiedot

Vuokrakaton vaikutus asuntojen tarjontaan. Vientitukien vaikutus vaihtotaseeseen. Työmarkkirakenteiden vaikutus työttömyysasteeseen

Vuokrakaton vaikutus asuntojen tarjontaan. Vientitukien vaikutus vaihtotaseeseen. Työmarkkirakenteiden vaikutus työttömyysasteeseen TU-91.1001 Kansantaloustieteen perusteet, Syksy 2014 1. www-harjoituksen mallivastaukset Tehtävä 1 Mitkä seuraavista asioista kuuluvat mikro- ja makrotaloustieteen piiriin? Vuokrakaton vaikutus asuntojen

Lisätiedot

Tiivistelmä Taloustieteen oppikirjasta

Tiivistelmä Taloustieteen oppikirjasta Tiivistelmä Taloustieteen oppikirjasta Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2014 Tiivistelmän johdanto... iii 1 Mitä taloustiede on?... 1 2 Tarpeet, tuotanto ja vaihdanta... 2 3 Markkinatalouden

Lisätiedot

TALOUSTIETEEN LUENTOTEHTÄVIEN RATKAISUT

TALOUSTIETEEN LUENTOTEHTÄVIEN RATKAISUT TALOUSTIETEEN LUENTOTEHTÄVIEN RATKAISUT 1. Tuotantomahdollisuuksien käyrä ja suhteellisen edun periaate 1. 2. a. Tehokkaita ovat c, d, g, h, i. b. Saavutettavissa ovat kaikki paitsi m. c. Maidon vek =

Lisätiedot

Paikatakseen budjettialijäämää valtio ottaa lainaa yksityiseltä sektorilta.

Paikatakseen budjettialijäämää valtio ottaa lainaa yksityiseltä sektorilta. Taloustieteen perusteet Kesä 2014 Harjoitus 5: MALLIRATKAISUT Juho Nyholm (juho.nyholm@helsinki.fi) Tehtävä 1 Tarkastellaan lainavarojen markkinoita. Analysoi seuraavia tapauksia kysyntä tarjonta-kehikossa

Lisätiedot

Kansantaloustieteen perusteet*

Kansantaloustieteen perusteet* Hannu Piekkola, Hannu Törmä, Pekka Mannonen, Mikko Lintamo Kansantaloustieteen perusteet* Syyskuu 2010 Vaasa *Hannu Törmän ja Hannu Piekkolan luentomonisteet perustuvat Matti Pohjolan Aalto yliopiston

Lisätiedot

Kauppakorkean pääsykoe 2013 / Ratkaisut

Kauppakorkean pääsykoe 2013 / Ratkaisut Kauppakorkean pääsykoe 2013 / Ratkaisut Johtaminen ja markkinointi: 1. Osio 1 / Epätosi, sillä kirjassa todetaan, että organisaatioiden toimintaa tarkasteltiin organisaatioiden sisäisten toimintojen tehokkuuden

Lisätiedot

16 Säästäminen, investoinnit ja rahoitusjärjestelmä (Mankiw Taylor, Chs 26 ja 31)

16 Säästäminen, investoinnit ja rahoitusjärjestelmä (Mankiw Taylor, Chs 26 ja 31) 16 Säästäminen, investoinnit ja rahoitusjärjestelmä (Mankiw Taylor, Chs 26 ja 31) 1. Rahoitusjärjestelmä 2. Säästäminen ja investoinnit suljetussa taloudessa 3. Säästäminen ja investoinnit avoimessa taloudessa

Lisätiedot

Pääsykoe 2002/Ratkaisut. Hallinto

Pääsykoe 2002/Ratkaisut. Hallinto Pääsykoe 2002/Ratkaisut Hallinto 1. Osio 1 / Tosi (sivu 34). Osio 2 / Epätosi; Näin ei todeta kirjassa. Osio 3 / Tosi (sivu 34). Osio 4 / Tosi (sivu 35). 2. Väite A / Tosi (sivu 51). Väite B / Tosi (sivu

Lisätiedot

Harjoitustehtävien vastaukset

Harjoitustehtävien vastaukset Harjoitustehtävien vastaukset Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2014 1 Mitä taloustiede on?... 1 2 Tarpeet, tuotanto ja vaihdanta... 2 3 Markkinatalouden rakenne... 7 4 Hyödykemarkkinat...

Lisätiedot

Y55 Kansantaloustieteen perusteet sl 2010 tehtävät 2 Mallivastaukset

Y55 Kansantaloustieteen perusteet sl 2010 tehtävät 2 Mallivastaukset Y55 Kansantaloustieteen perusteet sl 2010 tehtävät 2 Mallivastaukset 1 Tehtävä 1 Lähde M&T (2006, 84, luku 4 tehtävä 1, muokattu ja laajennettu) Selitä seuraavat väittämät hyödyntämällä kysyntä- ja tarjontakäyrän

Lisätiedot

Kauppakorkean pääsykoe 2012 / Ratkaisut

Kauppakorkean pääsykoe 2012 / Ratkaisut Kauppakorkean pääsykoe 01 / Ratkaisut Hallinto: 1. Osio / Tosi; Kirjassa todetaan, että syntymästään lähtien ihmiselle on tarjolla erilaisia diskursseissa ja käytännöissä rakentuvia toimijuuksia ja identiteettejä

Lisätiedot

Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät Kallio, Markku & Korhonen, Pekka & Salo, Seppo Johdatus kvantitatiiviseen analyysiin taloustieteissä

Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät Kallio, Markku & Korhonen, Pekka & Salo, Seppo Johdatus kvantitatiiviseen analyysiin taloustieteissä Hei, Olet avannut Eximian kauppatieteen testikokeen. Kokeessa on kysymyksiä kolmesta kauppatieteiden kevään 0 valintakoekirjasta. Kokeen perusteella voit saada kuvan siitä, minkälaisia kysymyksiä valintakokeessa

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Anni Isojärvi YKSITYISTEN PALVELUELINKEINOJEN YHTEISKUNNALLINEN JA TALOUDELLINEN MERKITYS

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Anni Isojärvi YKSITYISTEN PALVELUELINKEINOJEN YHTEISKUNNALLINEN JA TALOUDELLINEN MERKITYS TALOUSTETEDEN TEDEKUNTA Anni sojärvi YKSTYSTEN PALVELUELNKENOJEN YHTESKUNNALLNEN JA TALOUDELLNEN MERKTYS Pro gradu -tutkielma Kansantaloustieteen yksikkö Lokakuu 2012 OULUN YLOPSTO Taloustieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Tiivistelmä kirjan Foundations of Economics luvuista 6 8, 15 ja 24 29

Tiivistelmä kirjan Foundations of Economics luvuista 6 8, 15 ja 24 29 Tiivistelmä kirjan Foundations of Economics luvuista 6 8, 15 ja 24 29 Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Esipuhe... iii 6 Markkinoiden tasapaino... 1 7 Markkinat ja hyvinvointi...

Lisätiedot

Voidaan laskea siis ensin keskimääräiset kiinteät kustannukset AFC: 100 000 /10000=10

Voidaan laskea siis ensin keskimääräiset kiinteät kustannukset AFC: 100 000 /10000=10 Harjoitukset 3 Taloustieteen perusteet Ratkaisuehdotukset Kesäyliopisto 2014 1. a) Autonrenkaita valmistavalla yhtiöllä on 100 000 :n kiinteät kustannukset vuodessa. Kun yritys tuottaa 10 000 rengasta,

Lisätiedot

VALINTAKOE 4.6.2014 PISTEYTYS

VALINTAKOE 4.6.2014 PISTEYTYS VALINTAKOE 4.6.2014 PISTEYTYS Koetyyppi Kokeessa on 50 tehtävää. Ne on ryhmitelty osa-alueittain. Kunkin tehtävän vastaus perustuu ko. osa-alueen ennakkoon ilmoitettuun koemateriaaliin. Tehtävät 17-36

Lisätiedot

Koulutus, palkat ja talouskasvu

Koulutus, palkat ja talouskasvu TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos Koulutus, palkat ja talouskasvu Kansantaloustiede Pro gradu -tutkielma Syyskuu 2011 Ohjaaja: Matti Tuomala Tuomas Silvennoinen TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Likviditeettiansa talouden selittäjänä

Likviditeettiansa talouden selittäjänä TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Likviditeettiansa talouden selittäjänä Kansantaloustiede Pro Gradu tutkielma Huhtikuu 2012 Ohjaaja Matti Tuomala Outi Siitonen TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

Y55 Kansantaloustieteen perusteet sl 2010

Y55 Kansantaloustieteen perusteet sl 2010 Y55 Kansantaloustieteen perusteet sl 2010 1 Ole hyvä ja vastaa kysymyksiin tähän paperiin. Tehtävät on palautettava joko luennolla tai kurssilaatikkoon (Latokartanonkaari 9., 3 krs.) ehdottomasti niitattuina

Lisätiedot

Hinnan määräytyminen eri toimialoilla

Hinnan määräytyminen eri toimialoilla Kansantaloudellinen aikakauskirja - 91.vsk-l/1995 Hinnan määräytyminen eri toimialoilla RISTO V AITTINEN 1 Johdanto Kilpailullisilla markkinoilla toimivan yrityksen tuotteen hinta vastaa sen tuottamisesta

Lisätiedot

5.2 Ensimmäisen asteen yhtälö

5.2 Ensimmäisen asteen yhtälö 5. Ensimmäisen asteen ytälö 5. Ensimmäisen asteen yhtälö Aloitetaan antamalla nimi yhtälön osille. Nyt annettavat nimet eivät riipu yhtälön tyypistä tai asteesta. Tarkastellaan seuraavaa yhtälöä. Emme

Lisätiedot

Makrotalousteoria 1. Toinen luento: Keynesiläinen makroteoria. Markku Siikanen

Makrotalousteoria 1. Toinen luento: Keynesiläinen makroteoria. Markku Siikanen Makrotalousteoria 1 Toinen luento: Keynesiläinen makroteoria Markku Siikanen 2 Luento Aiheena on keynesiläiseen makroteoriaan syventyminen Uusien termien sisäistäminen Makrotason hyödykkeiden kysyntä Keynesiläinen

Lisätiedot

Valintakoe 2009 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA

Valintakoe 2009 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA Valintakoe 2009 Koetyyppi Kokeessa on 48 tehtävää. Ne on ryhmitelty valintakoekirjoittain. Tehtävien 25-32 osalta vastaus pohjautuu koekirjaan ja jaettuun aineistoon.

Lisätiedot