Kauppakorkean pääsykoe 2017 / Ratkaisut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kauppakorkean pääsykoe 2017 / Ratkaisut"

Transkriptio

1 Kauppakorkean pääsykoe 2017 / Ratkaisut Johtaminen ja markkinointi: 1. / Ratk: Osiot 1, 3 ja 4 / Epätosia, vertaa sivuun 3. Osio 2 / Tosi; Näin todetaan sivulla / Ratk: Osiot 1, 2 ja 4 / Tosia (s.14). Osio 3 / Epätosi; Ei, vaan yksinkertainen rakenne sopii dynaamiseen ja vakaaseen ympäristöön sekä avoimeen kilpailutilanteeseen (s.14 15). 3. / Ratk: Osiot 1, 3 ja 4 / Tosia (s. 25 ja s.24 sekä s.23). Osio 2 / Epätosi; Ei, vaan postmoderni ajattelu korostaa tekstuaalisuutta ja erilaisten näkökulmien olemassaoloa. Edelleen postmoderni näkökulma pyrkii etsimään tekstistä erilaisuutta ja vivahteita (s.23). 4. / Ratk: Osiot 1, 2 ja 4 / Epätosia; Näin ei todeta kirjassa, vertaa sivut Osio 3 / Tosi (s.57). 5. / Ratk: Osio 1 / Epätosi; Ei, vaan väite kuvaa laadullista eli kvalitatiivista tutkimusta (s.85). Osio 2 / Epätosi; Ei, vaan väite koskee koeasetelmaa (s.86). Osio 3 / Epätosi; Ei, vaan väite koskee kvantitatiivista aineistoa (s.87). Osio 4 / Tosi (s.85). 6. / Ratk: Osio 1 / Tosi (s.99). Osio 4 / Epätosi; Ei, vaan tämä väite koskee Ansoffin ajattelua (s.102). Osio 3 / Epätosi; Ei, vaan tämä väite liittyy Porteriin (s.103). Osio 4 / Epätosi; Ei, vaan tämä väite koskee Henry Mintzbergiä (s.103).

2 7. / Ratk: Osio 1 / Epätosi; Ei, vaan käytännössä suunnitellun muutoksen toteutusprosessi on kaikkea muuta kuin rationaalisesti ja ennustettavasti etenevä (s.118). Osio 2 / Epätosi; Ei, vaan väite koskee suunniteltua muutosta (s.118). Osio 3 / Epätosi; Puppua, vertaa sivuun 118. Osio 4 / Tosi (s.118). 8. / Ratk: Osio 1 / Epätosi; Puppua, vertaa sivut Osio 2 / Epätosi; Ei, vaan väite koskee evaluatiivisen arvon mittareita (s.196). Osio 3 / Tosi (s.196). Osio 4 / Epätosi; Näin ei todeta kirjassa, vertaa sivu / Ratk: Ei, vaan organisaatiotutkimus alkoi varsinaisesti 1900-luvun alussa (s.1). Väittämä on siis epätosi. 10. / Ratk: Kirjassa todetaan, että nopeasti muuttuvissa ympäristöissä työskentelevissä menestyvissä organisaatioissa oli orgaaninen rakenne (s.11). Tällä perusteella osio 1 olisi tosi. Huom: Vastaukseksi on kuitenkin ilmoitettu osio 2, eli että väittämä on väärin. 11. / Ratk: Näin todetaan kirjan sivulla 2, joten väittämä on tosi. 12. / Ratk: Ei, vaan PESTE-analyysi ei liity Michael J. Porteriin (s.67 ja s.73), joten väittämä on epätosi. 13. / Ratk: Näin todetaan kirjan sivulla 68, joten väittämä on tosi.

3 14. / Ratk: Ei, vaan mitä parempi asiakkaiden neuvotteluasema markkinoilla on, sitä vähemmän houkutteleva se on tulokkaiden näkökulmasta (s.74). Väittämä on siis epätosi. 15. / Ratk: Ei, vaan väite koskee segmentointia, joten se on epätosi (s.92 93). 16. / Ratk: Väite on tosi, kuten todetaan kirjan sivulla / Ratk: Näin esitetään kirjan sivulla 200, joten väittämä on tosi. 18. / Ratk: Ei, vaan tämä väite koskee tutkijoita Kouzes ja Posner (s.252), joten se on epätosi.

4 Laskentatoimi: 19. / Ratk: Kauppakorkean pääsykoe 2017 / Ratkaisut Osio 1 / Epätosi; Ei, vaan pääomien kiertonopeus- ja kiertoaikaluvut ovat tehokkuuden tunnuslukuja (s.72-74). Osio 2 / Epätosi; Ei, vaan rahoituslaskelma koostuu kolmesta rahavirtakuvauksesta, jotka ovat liiketoiminnan rahavirta, investointien rahavirta ja rahoituksen rahavirta (s.32-33). Osio 3 / Tosi (s.67). Osio 4 / Epätosi; Ei, vaan IFRIC on osa IRFS-tilinpäätöksen normistoa (tulkintaohjeet) (s.35). 20. / Ratk: Osio 1 / Tosi, sillä vaihtuvia vastattavia ei ole olemassakaan (vertaa s. 27). Osio 2 / Tosi (jos tulkitaan, että muutokset poistoissa tarkoittavat pitkävaikutteisten tuotannontekijöiden aiheuttamia muutoksia suunnitelman mukaisissa poistoissa) (s.24). Osio 3 / Epätosi; Ei, vaan taseen vastattavaa -puoli kertoo, miten yrityksen omaisuus on rahoitettu (s.29). Osio 4 / Epätosi; Ei, vaan liikearvo esitetään tällöin pitkäaikaisissa varoissa (s.36). Huom: Vastaukseksi on hyväksytty sekä osio 1 että osio / Ratk: Osio 1 / Tosi, sillä yleiskustannuslisät liittyvät lisäyslaskentaan (s.140). Osio 2 / Tosi (s.142). Osio 3 / Tosi (s.143). Osio 4 / Epätosi; Ei, vaan toimintopohjaisessa kustannuslaskennassa välilliset kustannukset kohdistetaan ensin resurssikohdistimien avulla toiminnoille (s.142). 22. / Ratk: Varat (s.36): Rakennukset ja rakennelmat Rahoitusarvopaperit Aineettomat oikeudet Myyntisaamiset Aineet ja tarvikkeet Yhteensä: ( )

5 Oma pääoma ja velat (s.38): Siirtovelat Pääomalainat Ostovelat Tilikauden tulos Osakepääoma Yhteensä: ( ) Osiot 1, 2 ja 4 / Epätosia. Osio 3 / Tosi. 23. / Ratk: Diskonttaustekijät: Vuosi 1 : 1 / 1,1 = 0,909 Vuosi 2 : 1 / 1,1 2 = 0,826 Vuosi 3 : 1 / 1,1 3 = 0,751 Vuosi 4 : 1 / 1,1 4 = 0,683 Vuosi 5 : 1 / 1,1 5 = 0,621 Nettonykyarvo / Kone A = , , , , , = < 0. Nettonykyarvo / Kone B = , , , , , = 1065 > 0. Osio 1 / Jotta koneen A nettonykyarvo saisi arvon = 0, sen sisäisen korkokannan pitäisi olla pienempi kuin 10 prosenttia. Osio 1 on siis tosi. Osio 2 / Tosi, sillä koneen B nettonykyarvo on positiivinen ja suurempi kuin koneen A nettonykyarvo. Osio 3 / Tosi, sillä koneen A nettonykyarvo on negatiivinen. Osio 4 / Jotta koneen B nettonykyarvo saisi arvon = 0, sen sisäisen korkokannan pitäisi olla suurempi kuin 10 prosenttia. Osio 4 on siis epätosi. 24. / Ratk: Osio 1 / Olkoon kyseinen myyntimäärä = q kpl. Tulosyhtälö: 15q 10q = 3 000, josta q = (kpl) (tosi).

6 Osio 2 / Kriittinen piste = Kiinteät kustannukset / Yksikkökate = / (15 10) = (kpl) (epätosi). Osio 3 / Tulos = = ( ) (tosi). Osio 4 / Tulos = = ( ) (tosi). 25. / Ratk: Diskonttaustekijät: Vuosi 1 : 1 / 1,05 = 0,952 Vuosi 2 : 1 / 1,05 2 = 0,907 Vuosi 3 : 1 / 1,05 3 = 0,864 Vuosi 4 : 1 / 1,05 4 = 0,823 Vuotuinen korko = 0, = ( ). Obligaation hinta = 0, , , ,823 ( ) = ,20 ( ). Vast: Osio 4 (s.97). 26. / Ratk: Oman pääoman tuotto-% = (Nettotulos / Oma pääoma keskimäärin) 100 (s.69). Nyt nettotulos = tulos verojen jälkeen = ( ). Oma pääoma keskimäärin = ( ) / 2 = ( ). Siis oman pääoman tuotto-% = / = 15 (%). Vast: Osio / Ratk: Osio 1 / Tosi, sillä Current ratio sisältää kaikki lyhytaikaiset varat, mutta Quick ratio vain rahoitusomaisuuden (s.79). Osio 2 / Nyt WACC = 0,45 9,8 % + 0,55 6,7 % = 4,41 % + 3,685 % = 8,095 %. Osio 2 on siis epätosi (s.110).

7 Osio 3 / Epätosi, sillä liiketoiminnasta saatava tulorahoitus on sisäistä omaa pääomaa (s.91). Osio 4 / Epätosi; Ei, vaan lainojen hoitoaikaa määritettäessä korollinen nettovelka jaetaan käyttökatteella (s.77). 28. / Ratk: Jos investoinnin sisäinen korkokanta on pienempi kuin laskentakorkokanta, niin investointi on kannattamaton, jolloin sen nettonykyarvo on samalla negatiivinen (s.151). Väittämä on siis tosi. 29. / Ratk: Ei, vaan Current ratio lasketaan jakamalla lyhytaikaiset varat lyhytaikaisella vieraalla pääomalla (s.79). Väittämä on siis epätosi. 30. / Ratk: Näin todetaan kirjan sivulla 112. Väittämä on siis tosi. 31. / Ratk: Peruskirjanpitoon liiketapahtumat kirjataan aikajärjestyksessä (s.19). Väittämä on siis epätosi. 32. / Ratk: Näin todetaan kirjan sivulla 117. Väittämä on siis tosi.

8 33. / Ratk: Ei, vaan strategisessa kartassa yhteisiin arvoihin perustuvan kulttuurin kehittäminen kuuluu innovoivuuden ja oppimisen näkökulmaan (s.132). Väittämä on siis epätosi. 34. / Ratk: Ei, vaan maksetut osingot esitetään rahoituslaskelmassa rahoituksen rahavirrassa (s.32). Väittämä on siis epätosi. 35. / Ratk: Vaihto-omaisuuden kiertonopeus ilmaistaan laatuna kertaa / vuosi (s.73). Väittämä on siis tosi.

9 Kauppakorkean pääsykoe 2017 / Ratkaisut Taloustiede: 36. / Ratk: Huomaa, että nyt kokonaiskustannukset TC(q) = (10q + 5q 2 ) / q = q ja 0 < q1 < q2. Osio 1 / Yksikkökustannukset A(q) = TC(q) / q = 10 / q + 5. Tästä näkyy, että kun tuotantomäärä kasvaa arvosta q1 arvoon q2, niin yksikkökustannukset AC(q) laskevat. Osio 1 on siis tosi. Osio 2 / Kun yrityksen tuotanto on järjestetty tehokkaasti, tuotantomäärää voidaan lisätä vain tuotantopanoksia lisäämällä. Tämä tarkoittaa, että TC(q) saa sitä suurempia arvoja, mitä suurempi tuotantomäärä q on. Tällöin TC(q1) < TC(q2), joten osio 2 on epätosi (s.15). Osio 3 / Yritys voi hyödyntää mittakaavaetuja, jos sen yksikkökustannukset laskevat, kun tuotantomäärä q kasvaa (s43). Tällöin pitäisi olla TC(q2) / q2 < TC(q1) / q1, joten osio 3 on epätosi. Osio 4 / Epätosi. 37. / Ratk: Osio 1 / Ei, vaan yrityksen A voitot ovat suurimmillaan, kun se tuottaa markkinoille myytäväksi määrän, jolla rajatulo on yhtä suuri kuin rajakustannus (s.39). Osio 1 on siis epätosi. Osio 2 / Ei, vaan rajatulo kuvaa sitä, kuinka yrityksen myyntituotot muuttuvat, kun se tuottaa markkinoille yhden kappaleen tuotettaan lisää (s.39). Osio 2 on siis epätosi. Osio 3 / Tässä tilanteessa jokainen myyty lisäyksikkö tuottaisi myyntituloja enemmän kuin mitä siitä aiheutuisi lisää tuotantokustannuksia. Osio 3 on siis tosi (s.39). Osio 4 / Epätosi. Vast: Osio 3.

10 38. / Ratk: Hyödykkeet X ja Y ovat siis toisiaan kulutuksessa täydentäviä eli komplementaarisia hyödykkeitä (kuten esimerkiksi autot ja bensiini). Osio 1 / Kun PY laskee, niin täydentävän hyödykkeen X kysytty määrä kullakin hinnalla PX nousee (s.36). Osio 1 on siis epätosi. Osio 2 / Kun kuluttajien tulot kasvavat, niin hyödykkeen X kysytty määrä kullakin hinnalla PX kasvaa, koska X on normaalihyödyke (s.36). Osio 3 / Kun PX laskee, niin hyödykkeen Y kysyntäkäyrä siirtyy oikealle, sillä tällöin Y:n kysyntä kasvaa. Osio 3 on siis tosi (s.36). Osio 4 / Epätosi. Vast: Osio / Ratk: Jos yritys 1 valitsee hinnan 3, niin yrityksen 2 paras vastaus tähän on valita hinnaksi 12. Jos yritys 2 valitsee hinnaksi 12, niin yrityksen 1 paras vastaus tähän on valita hinnaksi 12. Jos yritys 1 valitsee hinnaksi 7, niin yrityksen 2 paras vastaus tähän on valita hinnaksi 12. Jos yritys 2 valitsee hinnan 12, niin yrityksen 1 paras vastaus tähän on valita hinnaksi 12. Jos yritys 1 valitsee hinnan 12, niin yrityksen 2 paras vastaus tähän on valita hinnaksi 12. Jos yritys 2 valitsee hinnan 12, niin yrityksen 1 paras vastaus tähän on valita hinnaksi myös 12. Siis 6,6 on Nash-tasapaino. Jos yritys 1 valitsee hinnan 15, niin yrityksen 2 paras vastaus tähän on valita hinnaksi 3. Jos yritys 2 valitsee hinnaksi 3, niin yrityksen 1 paras vastaus tähän on valita hinnaksi 12. Osio 1 / Pelin Nash-tasapainossa yritysten yhteenlasketut voitot ovat 12 miljoonaa euroa. Osio 1 on siis epätosi.

11 Osio 2 / Tosi. Osio 3 / Jos yritys 1 valitsee hinnan 7, tämä on dominoitu strategia verrattuna valintaan, jossa hinta on 12. Sama koskee yritystä 2. Osio 3 on siis epätosi. Osio 4 / Epätosi. 40. / Ratk: Sovelletaan taaksepäin järkeilyä. Yrityksen A hinnoittelupäätökset: e vai f: Yritys A valitsee vaihtoehdon f, joten e voidaan karsia pois. g vai h: Yritys A valitsee vaihtoehdon h, joten g voidaan karsia pois. Yrityksen B hinnoittelupäätös: c vai d: Jos yritys B valitsee vaihtoehdon c, niin yritys A valitsee vaihtoehdon f, jolloin yrityksen B voitto on 0,7 milj.. Jos yritys B valitsee vaihtoehdon d, niin yritys A valitsee vaihtoehdon h, jolloin yrityksen B voitto on 0,8 milj.. Yritys B valitsee siis vaihtoehdon d, jolloin vaihtoehto c voidaan karsia pois. Yrityksen A alalletuloa koskeva päätös: a vai b: Jos yritys A valitsee vaihtoehdon b, sen voitto on 0,3 milj.. Jos yritys A valitsee vaihtoehdon a, päädytään vaihtoehtoon h, jossa yrityksen A voitto on 0,4 milj.. Yritys A valitsee siis vaihtoehdon a, jolloin vaihtoehto b voidaan karsia pois. Peli etenee siis järjestyksessä: Ensin yritys A valitsee vaihtoehdon a, sitten yritys B valitsee vaihtoehdon d, ja lopuksi yritys A valitsee vaihtoehdon h. Vast: Osio 4.

12 41. / Ratk: Osiot 1, 3 ja 4 / Tosia (s.152 ja s.152 sekä s.151). Osio 2 / Epätosi; Ei, vaan jos tietyn maan yksikkötyökustannukset nousevat suhteessa muihin maihin, niin maan hinta- ja kustannuskilpailukyky heikkenee (vertaa sivut ). Vast: Osio / Ratk: Tuotteen Z laadun parantumisesta johtuva hinnan muutos on inflaatiota laskettaessa vähennettävä tuotteen Z hinnan noususta (s.119). Inflaatio on siis = 0,20 3 % + 0,10 (- 6 %) + 0,70 (4 % - 2 %) = 1,4 %. Toisaalta nimellisen BKT muutos = BKT:n volyymin muutos + hintojen muutos (s.118). Siis BKT:n volyymin muutos = 4,4 % - 1,4 % = 3,0 %.

13 Talousmatematiikka: 43. / Ratk: Kauppakorkean pääsykoe 2017 / Ratkaisut Olkoon väkiluku aluksi = 100a. (Nyt ,1 = 78,9) Vuoden 2014 lopussa se on = 0, a = 78,9a. (100 17,7 = 82,3) Vuoden 2015 lopussa se on = 0,823 78,9a = 64,9347a. Siis väkiluku oli vähentynyt kahdessa vuodessa määrän 100a 64,9347a = 35,0653a eli 35,0653 %. Lopullinen muutos = - 35, ,6 = - 30,4653 (%). 44. / Ratk: Olkoon kolmannen vuoden kassavirta = x. Saadaan yhtälö: / 1,065 + [(2/3)x] / 1, x / 1,065 3 = eli , , x + 0,827849x = , jolloin 1, x = ,911 ja tästä = ,94 ( ). Siis 1. vuoden kassavirta = , 2. vuoden = ,626 ja 3. vuoden = ,94. Osio 1 / Nyt / ,626 = 0, ja 1 0, = 0, ,6 (%). Osio 1 on siis epätosi. Osio 2 / Tosi. Osio 3 / Epätosi; Puppua. Osio 4 / Epätosi.

14 45. / Ratk: Perintö Vero-% Saadaan kaavio: Enintään % % % Yli % Osio 1 / Jos perintö on P (mania) < , niin perintövero = 0,08P (epätosi). Osio 2 / Jos < P , niin perintövero = 0, ,14 (P ) = ,14P = 0,14P (epätosi). Osio 3 / Jos < P , niin perintövero = 0, , ,19 (P ) = ,19P = 0,19P (epätosi). Osio 4 / Jos P > , niin perintövero = 0, , , ,24(P ) = ,24P = ,24P (tosi). 46. / Ratk: EKI:n muutos vuodesta 2012 vuoteen 2013: 1889 / 1857 = 1, EKI:n muutos vuodesta 2013 vuoteen 2014: 1909 / 1889 = 1, EKI:n muutos vuodesta 2014 vuoteen 2015: 1908 / 1909 = 0, EKI:n muutos vuodesta 2015 vuoteen 2016: 1907 / 1908 = 0, EKI:n muutos vuodesta 2016 vuoteen 2017: 1923 / 1907 = 1, Olkoon vuokra aluksi = 100a. Vuokra lopuksi = 1, , ,005 1,005 1, a = 104,702a. Osio 1 / Epätosi. Osio 2 / Saadaan kaavio: EKI Rahasumma Rahan arvo Aluksi 1857 a a / 1857 Lopuksi 1923 a a / 1923 Nyt (a / 1923) : (a / 1857) = 1857 / 1923 = 0, ja 1 0, = = 0, ,43 % (tosi).

15 Osio 3 / Jotta vuokran reaaliarvo olisi pysynyt samana, rahan arvon olisi pitänyt laskea 3,43 % (vertaa osioon 2). Osio 3 on siis epätosi. Osio 4 / Nyt 1923 / 1857 = 1, , joten inflaatio oli 3,55 % (epätosi). 47. / Ratk: Korkokanta = 5,2 % / 2 = 2,6 % (p.s.) Maksueriä on 5 kpl. Annuiteetti A = K q n (1 q) / (1 q n ) 1,026 5 = 1, = ,026 5 (1 1,026) / (1 1,026 5 ) = , ,026 / 0, = 2 257, ( ). Osio 1 / Viimeinen maksuerä = 2 258, joten osio 1 on epätosi. Osio 2 / Tasalyhennyslaina: Lyhennys = / 5 = korko = ,026 1 = 271,96 ja 5. korko = ,026 1 = 54,39. Korkojen summa = 5 (271, ,39) / 2 = 815, ( ). Osio 2 on siis epätosi. Osio 3 / Annuiteettilainaa maksetaan yhteensä ,97 = , Tasalyhennyslainan lyhennykset + korot = ,88 = ,88. Nyt , ,88 = 13,97 14 ( ). Osio 3 on siis tosi. Osio 4 / Epätosi. 48. / Ratk: Otetaan giniä a (l) ja omenasiideriä 20 a (l). Saadaan yhtälö: 0,40a + 0,047(20 a) = 0,10 20 eli 0,40a + 0,94-0,047a = 2, josta 0,353a = 1,06 ja a = 3, ,0 (l). Osio 1 / Epätosi. Osio 2 / Siideriä tarvitaan 17/20 osaa ja giniä 3/20 osaa. Osio 2 on siis epätosi. Osio 3 / Nyt 17,0 / 3,0 = 5,67, joten osio 3 on epätosi ja osio 4 on siis tosi.

16 49. / Ratk: Tilanne aluksi: Kävijöitä on 750 (kuukaudessa), ja kertakäyntimaksu on 20. Kuukausittainen tuotto = = ( ). Jos maksua korotetaan n euroa, niin käyntien määrä = n. Nyt on oltava n 1100 eli n 350 : (-50), joten 15 n - 7 ja siis 0 n 15. Kuukausitulo olisi tällöin = (750 50n)(20 + n) = n 1000n 50n 2 = - 50n 2 250n , missä 0 n 15. Merkitään f(n) = - 50n 2 250n , missä tässä vaiheessa n ϵ R. Tällöin derivaatta df / dn = - 100n 250 ja - 100n 250 = 0, kun n = - 2,5. Edelleen f(0) = ja f(15) = = 0. Jos maksua alennetaan n euroa, niin käyntien määrä = n. Nyt on oltava n 1100 eli n 350 : 50, joten - 15 n 7 ja siis 0 n 7. Kuukausitulo olisi tällöin = ( n)(20 - n) = n n 50n 2 = - 50n n , missä 0 n 7. Merkitään g(n) = - 50n n , missä tässä vaiheessa n ϵ R. Tällöin derivaatta dg/ dn = - 100n ja - 100n = 0, kun n = 2,5. Kyseessä on alaspäin avautuva paraabeli suljetulla välillä, joten funktio g(n) saavuttaa suurimman arvonsa kohdassa n = 2,5. Kyseinen suurin arvo on = g(2,5) = -50 2, , = ,50 ( ). Osio 1 / Epätosi, sillä , Osio 2 / Kertakäyntimaksu on siis 20 2,5 = 17,50 ( ), ja käyntien määrä = ,5 = 875 (kpl / kk). Osio 2 on siis tosi.

17 Osio 3 / Jos kertakäyntimaksua korotetaan 14,50, se on = 34,50. Tällöin käyntien määrä = ,50 = 25. Osio 3 on siis epätosi. Osio 4 / Alennetaan kertakäyntimaksua n euroa. Jotta käyntimäärä olisi suurin mahdollinen, tulisi olla voimassa yhtälö n = 1100, josta n = 7 ( ). Osio 4 on siis epätosi.

Kauppakorkean pääsykoe 2015 / Ratkaisut

Kauppakorkean pääsykoe 2015 / Ratkaisut Kauppakorkean pääsykoe 2015 / Ratkaisut Johtaminen ja markkinointi: 1. / Ratk: Osiot 1, 2 ja 3 / Tosia (s.1 ja s. 1 sekä s. 2). Osio 4 / Epätosi; Ei, vaan klassisissa organisaatioteorioissa tutkimuksen

Lisätiedot

Kauppakorkean pääsykoe 2016 / Ratkaisut Johtaminen ja markkinointi

Kauppakorkean pääsykoe 2016 / Ratkaisut Johtaminen ja markkinointi Kauppakorkean pääsykoe 2016 / Ratkaisut Johtaminen ja markkinointi 1. / Ratk: Osio 1 / Epätosi; Ei, vaan tällöin vallitsevaa ihmiskuvaa on kuvattu mekanistiseksi (s.1). Osio 2 / Epätosi; Ei, vaan tällöin

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta 1.1 Tulos ja tase KUMULATIIVINEN MYYNTI Current Ratio koko yritys 12 1 8 6 4 2 215 KUM TOT. 115 KUM TOT. 415 KUM TOT. 315 KUM TOT. 715 KUM TOT. 615 KUM TOT. 515 KUM TOT. 915 KUM TOT. 815 KUM TOT. 1,77

Lisätiedot

Pääsykoe 2001/Ratkaisut Hallinto

Pääsykoe 2001/Ratkaisut Hallinto Pääsykoe 2001/Ratkaisut Hallinto 1. Osio 3/Tosi; Organisaatiokenttää ei mainita (s.35). 2. Osiot 1 ja 2/Epätosia; Puppua. Osio 3/Lähellä oikeata kuvion 2.1 mukaan (s.30). Osio 4/Tosi (sivun 30 tekstin

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Pääsykoe 2002/Ratkaisut. Hallinto

Pääsykoe 2002/Ratkaisut. Hallinto Pääsykoe 2002/Ratkaisut Hallinto 1. Osio 1 / Tosi (sivu 34). Osio 2 / Epätosi; Näin ei todeta kirjassa. Osio 3 / Tosi (sivu 34). Osio 4 / Tosi (sivu 35). 2. Väite A / Tosi (sivu 51). Väite B / Tosi (sivu

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

Kauppakorkean valintakokeen / 2009 ratkaisut (TH /Supermaster Ky)

Kauppakorkean valintakokeen / 2009 ratkaisut (TH /Supermaster Ky) Kauppakorkean valintakokeen / 2009 ratkaisut (TH /Supermaster Ky) Hallinto / 2009: 1. Osio 1 / Tosi; Yritys tarjoaa ydinsegmenttiin kuuluville muun muassa työturvan (s.47). Osio 2 / Epätosi; Ei, vaan ydinryhmä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Liikevaihto. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 6 777 8 43 8 23 8 25 8 11 Myyntikate 3 89 4 262 4 256 4 51 4 262 Käyttökate 1 69 1 95 1 71 1 293 742 Liikevoitto

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 5 435 6 296 6 161 6 159 6 56 Myyntikate 3 442 3 558 4 314 3 842 3 722 Käyttökate 2 292 2 271 3 8 2 525 2

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2016 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 302,9 291,2 4% 590,9 571,4 3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*)

Lisätiedot

Tilinpäätöksen tunnuslukujen tulkinta

Tilinpäätöksen tunnuslukujen tulkinta Tilinpäätöksen tunnuslukujen tulkinta TILINPÄÄTÖKSEN TUNNUSLUKUJA VOIDAAN LASKEA 1) tuloslaskelmapohjaisesti eli suoriteperusteisesti tai 2) rahoituslaskelmapohjaisesti eli maksuperusteisesti. MITTAAMISEN

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 291,2 292,5 571,4 580,4 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 25,0 26,0 51,5 53,4 105,0

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 2 23 3 2 257 7 2 449 4 2 4 3 2 284 5 Myyntikate 1 111 4 1 179 7 1 242 3 1 224 9 1 194 5 Käyttökate 15 4 42

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 451 6 576 4 544 8 51 5 495 2 Myyntikate 253 3 299 2 279 281 4 275 3 Käyttökate 29 5 42 7 21 9 33 3 25 1 Liikevoitto

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 484 796 672 165 641 558 679 396 684 42 Myyntikate 79 961 88 519 89 397 15 399 12 66 Käyttökate 16 543 17

Lisätiedot

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 269,3 275,9 840,7 856,3 1 137,3 Käyttökate (oik.*) 20,0 23,2 71,5 76,6 105,0

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

Q Tilinpäätöstiedote

Q Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2017 31.12.2017 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2017 10-12/2016 Muutos% 1-12/2017 1-12/2016 Muutos% Liikevaihto, MEUR 248,5 238,1 4,4 % 796,5 775,8 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1996 31.10.1997 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 80 60 40 20 0 Voitto ennen veroja Voitto 1996 1997 Liikevaihto mmk 1318 1687 Liikevaihdon muutos % +22.0 +28.0 86 88 90 92

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus 2.10.2015 2.10.2015 Page 1 Oman vesihuollon yhtiöittäminen 2.10.2015 Page 2 Taustatiedot Vesihuollon tuloslaskelma TP 2014 ja TA 2015, tase TP

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, %

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % Munksjö Tilinpäätöstiedote 2016 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % Liikevaihto 282,4 290,0-3% 1 142,9 1 130,7 1% Käyttökate (oik.*) 36,1 22,1 63% 136,7 93,6

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Ajankohtaista konetyöaloilla Taustainformaatiota konetyöaloilta

Ajankohtaista konetyöaloilla Taustainformaatiota konetyöaloilta Ajankohtaista konetyöaloilla Taustainformaatiota konetyöaloilta Lehdistötilaisuus 16.10.2014 Joensuu Koneyrittäjien liitto Liittokokous 17.-18.10.2015 1 PUUNKORJUU 2 Taustaa Puunkorjuupalveluiden kysyntä

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 29.4.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS KÄÄNTYI POSITIIVISEKSI - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2016 31.12.2016 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2016 10-12/2015 Muutos% 1-12/2016 1-12/2015 Muutos% Liikevaihto, MEUR 238,1 231,7 2,8 % 775,8 755,3 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS 2005 27. tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Strategia KONE tuo asiakkailleen kilpailuetua innovatiivisilla palveluillaan ja ratkaisuillaan. Samalla KONEen tuotteet

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE : Mallivastaukset

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE : Mallivastaukset KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE.6.016: Mallivastaukset Sivunumerot mallivastauksissa viittaavat pääsykoekirjan [Matti Pohjola, Taloustieteen oppikirja, 014] sivuihin. (1) (a) Julkisten menojen kerroin (suljetun

Lisätiedot

KONE Oyj (Konserni) Kassakriisin tunnistaminen

KONE Oyj (Konserni) Kassakriisin tunnistaminen pana KONE Oyj (Konserni) 1.3.213 P - Analyzer Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 Kassakriisin tunnistaminen 51151 1 2 3 4 5 Kumulatiivinen käyttökate 623 2 1 254 1 2

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

KUVAT. Kansainvälisen toiminnan rahoitus

KUVAT. Kansainvälisen toiminnan rahoitus Kansainvälisen toiminnan rahoitus KUVAT 1 Rahoitussuunnittelu REAALIPROSESSI Tuotannontekijämarkkinat Meno MOBILA OY Tulo Suoritemarkkinat Kassa RAHAPROSESSI Kassastamaksut Kassaanmaksut Korot Verot Osingot

Lisätiedot

LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT

LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT 1. Yrityksen sidosryhmät 1. Mitä tarkoittaa yrityksen sidosryhmä? Luettele niin monta sidosryhmää kuin muistat. 2. Ketkä käyttävät ylintä päätösvaltaa osakeyhtiössä?

Lisätiedot

Suomen Kotikylmiö Oy (Konserni) Kassakriisin tunnistaminen

Suomen Kotikylmiö Oy (Konserni) Kassakriisin tunnistaminen 17.4.215 P - Analyzer pana Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 Kassakriisin tunnistaminen 29 21 211 212 213 1 2 3 4 5 Kumulatiivinen käyttökate 1 69 2 164 3 235 4 528

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015 Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Sisältö Mitä on yrityksen taloudellinen tila? Tunnuslukujen perusteet

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 12.4.2013

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 12.4.2013 VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 12.4.2013 Opettaja; Maria Kankaanpaa. ^ Nimi ja opintorekisterin numero: Vuosikurssi: Paaaine

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

Instructor: hannele wallenius Course: Kansantaloustieteen perusteet 2016

Instructor: hannele wallenius Course: Kansantaloustieteen perusteet 2016 tudent: ate: Instructor: hannele wallenius Course: Kansantaloustieteen perusteet 016 Assignment: 016 www 1. Millä seuraavista tuotteista on itseisarvoltaan pienin kysynnän hintajousto? A. Viini B. Elokuvat

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 292,5 208,0 580,4 362,5 863,3 Käyttökate (oik.*) 26,0 16,5 53,4 28,0 55,0

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 275,9 245,1 856,3 607,6 863,3 Käyttökate (oik.*) 23,2 11,0 76,6 39,0 55,0

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 PÖRSSITIEDOTE 2.11.2012 KLO 9:15 - Liikevaihto 31,7 miljoonaa euroa (28,6 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoona euroa (1,2 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

Kauppakorkean pääsykoe 2013 / Ratkaisut

Kauppakorkean pääsykoe 2013 / Ratkaisut Kauppakorkean pääsykoe 2013 / Ratkaisut Johtaminen ja markkinointi: 1. Osio 1 / Epätosi, sillä kirjassa todetaan, että organisaatioiden toimintaa tarkasteltiin organisaatioiden sisäisten toimintojen tehokkuuden

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

muutos. Liikevaihto ,7 % Liikevoitto t. Voitto ennen veroja t

muutos. Liikevaihto ,7 % Liikevoitto t. Voitto ennen veroja t TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2007 30.6.2008 (tilintarkastamaton) saavutti ennakoitua paremman tuloksen Tilikausi lyhyesti: Liikevaihto kasvoi 337 tuhatta euroa eli 2,7 %. Liikevaihdoksi kirjattiin 12 576 tuhatta

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013 VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013 Opettaja: Maria Kankaanpaa Nimi ja opintorekisterin numero: l_ Vuosikurssi: Paaaine

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot