Kauppakorkean valintakokeen / 2009 ratkaisut (TH /Supermaster Ky)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kauppakorkean valintakokeen / 2009 ratkaisut (TH /Supermaster Ky)"

Transkriptio

1 Kauppakorkean valintakokeen / 2009 ratkaisut (TH /Supermaster Ky) Hallinto / 2009: 1. Osio 1 / Tosi; Yritys tarjoaa ydinsegmenttiin kuuluville muun muassa työturvan (s.47). Osio 2 / Epätosi; Ei, vaan ydinryhmä joustaa lähinnä laadullisesti, muut ryhmät myös määrällisesti (s.46). Osiot 3 ja 4 / Tosia (s.47 ja s.48). 2. Osio 1 / Epätosi; Kirjassa todetaan, että johdon kehittäminen Suomessa ei nykyisellään ole systemaattista, eikä johdon kehittämisellä ole tiivistä yhteyttä yrityksen strategisiin pyrkimyksiin (s.107). Osio 2 / Epätosi; Yliopistojen perustutkinnot luetaan johtamiskoulutukseen, ei johtajien työssä oppimiseen. Vertaa kirjan sivu 105 ja taulukko 4.3 sivulla 106. Osio 3 / Epätosi; Urasuunnitelmien tekeminen luetaan johdon kehittämiseen, ei johtamiskoulutukseen (s.106). Osio 4 / Tosi; Näin todetaan sivulla 106 sekä tekstissä että taulukossa Osio 1 / Tämä ei kuulu kyseisiin, parhaisiin käytäntöihin. Sen sijaan henkilöstön kyvykkyyden varmistaminen mainitaan (s.102). Osiot 2 4 / Nämä mainitaan (s.102). 4. Osio 4 / Tosi; Kirjassa todetaan, että kyseessä on eräs tunnetuimmista ryhmäajattelun esimerkeistä (s.78). 5. Osio 1 / Tosi; Näin todetaan kirjan sivulla 22. Osio 2 / Tosi, sillä Fayol piti johtamista sarjana ennalta määrättyjä toimintoja (s.21). Osio 3 / Epätosi; Kyseiset piirteet eivät liity Kotterin havaintoihin, vaan ne mainitaan sen sijaan jaksossa johtaja ihmisenä (s.27). Osio 4 / Tosi; Johtaja toimii tällöin asemassaan vaikuttimiensa ja persoonallisuutensa ohjaamana (s.26). 6. Osiot 1 3 / Tosia, vertaa kirjan sivu 114 ja vastaava case. Osio 4 / Epätosi; Näin ei todeta kirjassa. 7. Osio 1 / Epätosi; Ei, vaan organisaatiokäyttäytyminen on johtamisen ja organisoinnin keskiössä (s.15-16). Osio 2 / Tosi; Näin todetaan kirjan sivulla 16. Osio 3 / Epätosi; Ei, vaan sosiaalipsykologia tutkii yksilöä sosiaalisten ryhmien aktiivisena jäsenenä (s.17). Osio 4 / Epätosi; Ei, vaan väite koskee sosiologiaa (s.16). 8. Osio 3 / Tosi; Näin todetaan kirjan sivuilla

2 Laskentatoimi / 2009: 9. Väite on suoraan kirjasta sivulta IFRS -tilinpäätös ei ole Euroopan yhteisöjen tilinpäätösdirektiivien mukainen. Toisaalta markkinahintoja käytetään tai voidaan käyttää nimenomaan IFRS -tilinpäätöksessä (s.17-18). 11. Asia todetaan kirjan sivulla Ratk: Vaihto-omaisuuden arvoksi valitaan annetuista arvoista alin eli euroa. Varaston kasvu tilikauden ikana on tällöin = (euroa). Tilikauden ostokulu on siis = ostomeno varaston kasvu = = (euroa) (sivut 22-23). 13. Ratk: Nyt maksetaan siis lainan korkoja 3 kk kyseisen tilikauden osalta sekä ennakkoon 3 kk:n verran. Yhteenlasketusta korkomenosta (4.000 eurosta) ko. tilikaudelle kuuluu siis noin puolet, ja loput kohdistuu seuraavaan tilikauteen. Tämä määrä esitetään taseessa siirtosaamisena (etukäteen maksettuna korkona) (s.28). 14. Ratk: Lisäarvomallin mukaan osakkeen arvo muodostuu tulevien vuotuisten osinkojen nykyarvona. Nykyarvon laskemiseksi tulevat tuotot siirretään alkuhetkeen eli diskontataan tuottovaatimuksen mukaisella korkokannalla. Jos tuottovaatimusta nostetaan, niin diskonttauskorkokanta siis kasvaa, mikä pienentää tulevien tuottojen nykyarvoja. Tällöin osakkeen arvo siis laskee (s.50). 15. Ratk: Koko pääoman tuottoaste saadaan (kuten sivuilla on esitetty) kertomalla myynnin ansaintavoima termillä pääoman kiertonopeus. Kaavoista sivulta 59 nähdään, että termi liikevaihto supistuu tällöin pois. Liikevaihdon kasvu ei siis vaikuta koko pääoman tuottoasteeseen.

3 16. Ratk: Suhteellisen velkaantumisen osalta tyydyttävät arvot ovat välillä 40 % - 80 %. Ilmoitettu arvo 52 % on tällä välillä. Omavaraisuusaste = 100 x (oma pääoma/taseen koko pääoma) = 100 x ( ) / = 100 x / = 30,7 %. Tämä on tyydyttävää vakavaraisuutta kuvaavalla välillä 20 % - 40 %, joten myös omavaraisuusasteen perusteella yrityksen vakavaraisuutta voidaan pitää tyydyttävänä (s.63). 17. Ratk: Current ratio = lyhytaikaiset varat yhteensä / lyhytaikaiset velat yhteensä = ( ) / ( ) = / = 1,89. Tämä arvo on välillä 1,00 2,00, joten yrityksen maksuvalmiutta voidaan tällä perusteella pitää tyydyttävänä (s.67-68). 18. Näin todetaan kirjan sivulla Ratk: Kriittinen piste KRP = KK / YKT = / (10 6) = (kpl). Tällöin vastaava kriittisen myynnin arvo = 1000 x 10 = (euroa) (s.90-92) 20. Ratk: Kun myynti on 400 kpl, niin muuttuvat kustannukset ovat yhteensä 400 x 100 = (euroa). Koska kiinteät kustannukset ovat euroa, niin kokonaiskustannukset ovat = euroa. Tällöin tuotteen omakustannusarvo = / 400 = 120 (euroa). Koska voittolisä on 60 euroa /kpl, niin tuotteen nettomyyntihinta = = 180 (euroa / kpl). Tavoitetuotto on 400 kappaleen myyntimäärällä on siis = 400 x 60 = (euroa). Mikäli toteutunut myynti on vain 300 kpl, niin myynnin arvo = 300 x 180 = (euroa). Muuttuvia kustannuksia on tällöin 300 x 100 = (euroa) ja kiinteitä kustannuksia edelleen euroa. Tuotto on siis tällöin = ( ) = (euroa). Tämä on = (euroa) pienempi kuin tavoitetuotto euroa (s.126).

4 21. Ratk: Lasketaan ensin molempien investointien nettonykyarvo annetuilla korkokannoilla. a) Olkoon korkokanta = 5 %. Investointi A / Nettonykyarvo = 0,9524 x ,9070 x ,8638 x ,8227 x ,7835 x = = (euroa). Tämä on positiivinen, joten investointi A on kyseisellä korkokannalla kannattava. Investointi B / Nettonykyarvo = 0,9524 x ,9070 x ,8638 x ,8227 x ,7835 x = , , = (euroa). Tämäkin on positiivinen, joten myös investointi B on korkokannalla 5 % kannattava. b) Olkoon korkokanta sitten = 10 %. Investointi A / Nettonykyarvo = 0,9091 x ,8265 x ,7513 x ,6830 x ,6209 x = = (euroa). Tämäkin on positiivinen, joten investointi A on kannattava myös korkokannalla 10 %. Investointi B / Nettonykyarvo = 0,9091 x ,8265 x ,7513 x ,6830 x ,6209 x = , = (euroa). Tämä on negatiivinen, joten investointi B on kannattamaton korkokannalla 10 %. Koska investointi A on kannattava sekä 5 %:n että 10 %:n tuottovaatimuksella, niin investoinnin A sisäinen korkokanta on suurempi kuin 10 %. Koska investointi B on kannattava 5 %:n tuottovaatimuksella, mutta kannattamaton 10 %:n tuottovaatimuksella, niin investoinnin B sisäinen korkokanta on välillä 5 % - 10 %. Tämä merkitsee, että investointi B ei ole sisäisen korkokannan perusteella arvioituna kannattavampi kuin investointi A. 22. Väite on tosi kirjassa sivulla 161 esitetyn mukaan. (Tai ainakin väite on enemmän tosi kuin epätosi.) Huom: Väitteestä puuttuu kylläkin sana painotettu. Toisaalta kyseinen pääoman kustannus WACC lasketaan kirjassa nimenomaan painotettuna, eikä esimerkiksi pelkästään oman ja vieraan pääoman kustannusten keskiarvona. 23. Optiotodistus kannattaa hyödyntää, mikäli kyseisen osakkeen markkinahinta eli kurssi nousee yli optiotodistuksessa mainitun merkintähinnan. Tällöin siis merkintähinta on matalampi kuin osakekurssi (s.166).

5 24. Kirjan mukaan osinkona maksettava raha on luonnollisesti pois yrityksen kassasta ja pois omasta pääomasta (s.157).

6 Markkinointi / 2009: Markkinoinnin tehtävät oli laadittu kokeessa jaetun (22-sivuisen) aineiston perusteella. Tekijänoikeudellisista syistä näitä tehtäviä ja niiden ratkaisuja ei kuitenkaan ole mahdollista esitellä tällä sivustolla. Huom: 1) Tällä kertaa kaikki markkinoinnin 8 tehtävää oli siis laadittu pelkästään ko. aineiston perusteella. Kirjasta suoraan ei kysytty mitään. 2) Aineiston tehtävät ja niiden osiot eivät liittyneet markkinoinnin pääsykoekirjaan juuri millään tavalla

7 Kansantalous / 2009: 33. Ratk: Hyödykkeen valmistuskustannus ei ainakaan vaikuta hyödykkeen markkinakysyntään (vertaa s.39). Huomaa, että osion 3 mukainen kuluttajien lukumäärä mainitaan kirjassa sivulla 43. Vastaus: Osio Ratk: Annettujen tietojen perusteella yhden matkapuhelimen vaihtoehtoiskustannus on Suomessa = 10 / 2 = 5 (kenkäparia) ja Kiinassa = 21/3 = 7 (kenkäparia). Tästä voidaan päätellä, että Suomella on Kiinaan verrattuna suhteellinen etu matkapuhelimien tuotannossa. Vastaavasti Kiinalla on suhteellinen etu kenkien tuotannossa. Suomalaisten ei nyt kannata myydä matkapuhelinta pienemmällä hinnalla kuin 5 paria kenkiä, koska tuotantoa sopeuttamalla omassakin maassa saataisiin ko. vaihtosuhde aikaiseksi. Toisaalta kiinalaisten ei kannata maksaa matkapuhelimesta enempää kuin 7 kenkäparin verran, koska tuotantorakennetta muuttamalla he saisivat omassakin maassa vastaavan vaihtosuhteen aikaan (s.23-26). 35. Ratk: Monopoli maksimoi voittonsa, kun rajatulo = rajakustannus. Tällöin vaihdettava määrä = Q 1. Markkinoilla vallitseva hinta P 3 nähdään sitten markkinakysyntäkäyrältä. Tällöin päädytään siis pisteeseen c (sivu 81). Vastaus: Osio Ratk: Mikäli negatiivinen ulkoisvaikutus liittyy tuotantoon, niin tilanne on kuvion 7.2 (kirjan sivulla 107) esitetyn mukainen. Tällöin markkinoilla vaihdettava määrä on suurempi kuin optimaalinen määrä. Jos ko. ulkoisvaikutus liittyy kulutukseen, niin yhteiskunnan rajahyöty on pienempi kuin yksityinen rajahyöty. Piirrä tilanteesta kuvio samaan tapaan kuin on tehty sivulla 108, mutta vaihda rajahyötykäyrät keskenään. Tällöin nähdään, että myös tässä tilanteessa markkinoilla vaihdettava määrä on suurempi kuin optimaalinen määrä. Vastaus: Osio 4.

8 37. Ratk: Vuoden 2 reaalinen (eli kiinteähintainen) BKT vuoden 1 hinnoin = 20 x x 1 = 30 (euroa). Vastaavasti vuoden 3 reaalinen BKT vuoden 1 hinnoin = 20 x x 1 = 30 (euroa). Reaalisen BKT:n muutos vuodesta 2 vuoteen 3 on siis = 0 prosenttia (s.130). (Tämä johtuu tietysti siitä, että vuoden 2 tuotetut määrät ovat hyödykekohtaisesti samat kuin vuoden 3.) Vastaus: Osio Vertaa tilannetta kirjaan, kyseessä on aivan sama tarkastelu (sivut ). 39. Ratk: Kyseessä on ns. tasapainoisen budjetin tilanne. Mikäli julkisten menojen kasvu rahoitetaan kiristämällä verotusta vastaavasti, niin kokonaiskysyntä kasvaa tällöin juuri julkisten menojen lisäyksen verran eli nyt 5 miljardia euroa (s.204). Vastaus: Osio Ratk: Jos Euroopan unionin korkotasoon nähden ulkomaiset korot pysyvät ennallaan, niin Euroopan keskuspankin nostaessa ohjauskorkoaan euron kurssi mm. suhteessa dollariin vahvistuu eli revalvoituu (s.216).

9 Matematiikka / 2009 Tehtävä 41 Ratk: Kohtien b, c ja e funktioissa esiintyy vain muuttujien x 1 ja x 2 ensimmäisen asteen potensseja sekä vakioita. Siis kyseiset funktiot ovat lineaarisia. Vastaus: Osio 3. Tehtävä 42 Ratk: Palkat ovat järjestyksessä: 500, 500, 500, 1750, 2100, 2100, 2300, 2400, 2900, Osio 1 / Epätosi, sillä moodi Mo = 500 on yksikäsitteinen. Osio 2 / Ratk: Aritmeettinen keskiarvo x = = Mediaani Md = ( )/2 = Moodi Mo = 500. Siis osio 2 on tosi. Osio 3 / Epätosi, sillä mediaani Md = Osio 4 / Epätosi, sillä mediaani on pienempi kuin aritmeettinen keskiarvo. Tehtävä 43 Ratk: Yksikköhinta = x (euroa) ja yksikkökustannukset = 6 (euroa). Tällöin yksikkönettotuotto = x 6 (euroa). Jos myyntimäärä = 20 x, niin nettotuottofunktio f(x) = (x 6)(20 x), missä siis 1 x 20. Siis osio 1 on tosi. 2 2 Edelleen f (x) = 20x x x = x + 26x 120, jolloin f (x) = 2x + 26 ja -2x+26 = 0, kun x = 13. Koska suora y = -2x+26 on laskeva (piirrä kuvio), niin derivaatan merkki vaihtuu kohtaa x = 13 ohitettaessa plussasta miinukseksi. Piirrä tällä perusteella kulkukaavio välille 1 x 20. Funktio f on tällöin kasvava kohtaan x = 13 asti ja vähenevä kohdan 13 jälkeen. Siis nettotuottofunktio f(x) maksimoituu arvolla x = 13. Tämä merkitsee, että osiot 2 4 ovat epätosia. Tehtävä 44 Ratk: Huomaa, että annetun taulukon perusteella muuttuja X on diskreetti, eli se saa vain erilliset arvot : 0, 1, 2, 3,, 7, 8. Osio 1 / P (2 X 3) = P(2) + 2(3) = 0,10 + 0,10 = 0,20 (tosi). Osio 2 / P (X 6) = P(6) + P(7) + P(8) = 0,10 + 0,10 + 0,05 = 0,25 (epätosi). Osio 3 / P (X 1) = P(0) + P(1) = 0,01 + 0,09 = 0,10 (tosi). Osio 4 / P (X < 3) = P(0) + P(1) + P(2) = 0,01 + 0,09 + 0,10 = 0,20 (tosi). Tehtävä 45 Ratk: Nyt siis r f (x) = x ( x > 0 ja r 0). Funktio f on aidosti konkaavi, kun 0 < r < 1. Piirrä kuvio; vertaa kirjassa olevaan kuvioon. Huom: Konkaavisuus voidaan selvittää myös funktion f toisen derivaatan merkin avulla. Tehtävä 46 Osiot 1 2 / Tosia; Näin on yleisen LP-ongelman ollessa kysymyksessä. Osio 3 / Tosi, sillä optimiratkaisupisteet voivat muodostaa esimerkiksi janan. Osio 4 / Epätosi; Käypien ratkaisujen joukon ei aina tarvitse olla rajoitettu. Tehtävä 47 Ratk: Määritetään ensin rajoitusehtojen perusteella tehtävään liittyvä käypien ratkaisujen alue. Jos 2x1 + x2 100, niin x2 2x Tämä pätee suoralla x2 = 2x ja tämän suoran alapuolella. Suora leikkaa koordinaattiakselit pisteissä (0,100) ja (50,0). (Jatkuu)

10 Jos x1 + x2 80, niin x2 x Tämä on voimassa suoralla x2 = x ja tämän suoran alapuolella. Suora leikkaa koordinaattiakselit pisteissä (0,80) ja (80,0). Suorien 2x1 + x2 = 100 ja x1 + x2 = 80 leikkauspisteeksi saadaan vastaavasta yhtälöparista (20,60). Ehto x 1 35 on voimassa pystysuoralla suoralla x 1 = 35 ja sen vasemmalla puolella. Kyseisen suoran ja suoran x2 = 2x leikkauspisteeksi saadaan vastaavasta yhtälöparista (35,30). Piirrä tilanteesta tarkka kuvio. Käypä alue on tällöin monikulmio, jonka kärkipisteitä ovat O = (0,0), A = (35,0), B = (35,30), C = (20,60) ja D = (0,80). Toisaalta z = x 1 + x 2, joten x2 = x1 + z. Nämä suorat ovat z:n vaihdellessa suoran x2 = x 1 suuntaisia. Kun tätä suoraa nostetaan suuntansa säilyttäen käyvän alueen ylitse, suoran ja pystyakselin leikkauspiste saa suurimman arvonsa, kun suora kulkee käyvän alueen reunajanaa CD pitkin. Tämä johtuu mm. siitä, että suora x2 = x1 + z ja suora x2 = x ovat yhdensuuntaiset. Optimiratkaisuja ovat siis kaikki janan CD pisteet. Tämä merkitsee, että optimiratkaisu ei nyt ole yksikäsitteinen. Siis osio 2 on tosi, mutta osiot 1 ja 3 ovat epätosia. Jos sen sijaan olisi voimassa ehto x 1 35, niin käypä alue olisi kolmio, jonka kärkipisteet ovat A = (35,0), B = (35,30) ja E = (50,0). Tässä tilanteessa optimiratkaisu olisi pisteessä B = ( 35,30). Tämä merkitsee, että myös osio 4 on epätosi. Tehtävä 48 Ratk: Nyt siis kysyntäfunktio x = 10 5p = q = q(p), missä 0 < p 2. Tällöin kysyntäfunktion q derivaatta hinnan p suhteen on q (p) = - 5. Kysynnän hintajousto saa tällöin muodon p ε q (p) = q (p) = q p ( 5) 10 5p = 5p 10 5p 5p = 5p 10 = p p 2 (kun 0 < p < 2). 1 Jos nyt p = 1, niin kysynnän hintajouston arvo = = 1. Tämä merkitsee, että 1 2 osio 1 on tosi (ja muut osiot ovat epätosia).

Valintakoe 2009 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA

Valintakoe 2009 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA Valintakoe 2009 Koetyyppi Kokeessa on 48 tehtävää. Ne on ryhmitelty valintakoekirjoittain. Tehtävien 25-32 osalta vastaus pohjautuu koekirjaan ja jaettuun aineistoon.

Lisätiedot

Kauppakorkean pääsykoe 2012 / Ratkaisut

Kauppakorkean pääsykoe 2012 / Ratkaisut Kauppakorkean pääsykoe 01 / Ratkaisut Hallinto: 1. Osio / Tosi; Kirjassa todetaan, että syntymästään lähtien ihmiselle on tarjolla erilaisia diskursseissa ja käytännöissä rakentuvia toimijuuksia ja identiteettejä

Lisätiedot

Kauppakorkean pääsykokeen / 2011 ratkaisut

Kauppakorkean pääsykokeen / 2011 ratkaisut Kauppakorkean pääsykokeen / 2011 ratkaisut Hallinto: 1. Osio 2 / Tosi; Tarinan numero 1 mukaan kyseinen esimies pyrkii tuottamaan tuotteisiin liittyvää tietoa sekä uusia ideoita. Tätä varten pyritään tekemään

Lisätiedot

Kauppakorkean pääsykoe 2013 / Ratkaisut

Kauppakorkean pääsykoe 2013 / Ratkaisut Kauppakorkean pääsykoe 2013 / Ratkaisut Johtaminen ja markkinointi: 1. Osio 1 / Epätosi, sillä kirjassa todetaan, että organisaatioiden toimintaa tarkasteltiin organisaatioiden sisäisten toimintojen tehokkuuden

Lisätiedot

Pääsykoe 2002/Ratkaisut. Hallinto

Pääsykoe 2002/Ratkaisut. Hallinto Pääsykoe 2002/Ratkaisut Hallinto 1. Osio 1 / Tosi (sivu 34). Osio 2 / Epätosi; Näin ei todeta kirjassa. Osio 3 / Tosi (sivu 34). Osio 4 / Tosi (sivu 35). 2. Väite A / Tosi (sivu 51). Väite B / Tosi (sivu

Lisätiedot

Pääsykoe 2004/Ratkaisut Hallinto

Pääsykoe 2004/Ratkaisut Hallinto Pääsykoe 2004/Ratkaisut Hallinto 1. Osio 1/Epätosi; Puppua (s.116-118). Osio 2/Epätosi; Arvoketjun määrittely ei vastaa siihen, mitä yrityksen kriittiset suoritukset ovat ja miten ne syntyvät (s.138).

Lisätiedot

Pääsykoe 2003/Ratkaisut. Hallinto

Pääsykoe 2003/Ratkaisut. Hallinto Pääsykoe 2003/Ratkaisut Hallinto 1. Osiot 1, 2 ja 4 / Tosia (s. 48, s. 48 ja s. 46). Osio 3 / Epätosi; Kyseinen viittaus ihmiskuvaan ei koske klassista liikkeenjohtamista vaan McGregorin Y-teoriaa (vrt.

Lisätiedot

Maksikoe nro 6 / 2011

Maksikoe nro 6 / 2011 Maksikoe nro 6 / 2011 Tienari ja Meriläinen JOHTAMINEN JA ORGANISOINTI globaalissa taloudessa Huom: Tehtävät 1 4 on laadittu pääsykoekirjan pohjalta. 1. A. Kirjan mukaan valtasuhteita käsittelevässä CMS-tutkimuksessa

Lisätiedot

Kauppakorkean pääsykoe 2015 / Ratkaisut

Kauppakorkean pääsykoe 2015 / Ratkaisut Kauppakorkean pääsykoe 2015 / Ratkaisut Johtaminen ja markkinointi: 1. / Ratk: Osiot 1, 2 ja 3 / Tosia (s.1 ja s. 1 sekä s. 2). Osio 4 / Epätosi; Ei, vaan klassisissa organisaatioteorioissa tutkimuksen

Lisätiedot

2. luku - Talousmatematiikan alkeita

2. luku - Talousmatematiikan alkeita Tämä dokumentti sisältää kauppatieteiden valintakokeen matematiikan tehtäviä vuosilta. Tuona aikana tehtävät ovat perustuneet Johdatus kvantitatiiviseen analyysiin taloustieteissä -kirjaan. Tehtävien ryhmittely

Lisätiedot

Valintakoe 2008 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA

Valintakoe 2008 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA Valintakoe 2008 Koetyyppi Kokeessa on 48 tehtävää. Ne on ryhmitelty valintakoekirjoittain. Tehtävien 33-40 osalta vastaus pohjautuu koekirjaan ja jaettuun aineistoon.

Lisätiedot

1. Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa? 2. Mikä seuraavista tunteita koskevista väittämistä pitää paikkansa?

1. Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa? 2. Mikä seuraavista tunteita koskevista väittämistä pitää paikkansa? 1 Hakijan kaikki nimet: Hakijan syntymäaika: Hakijanumero (löytyy vastauslomakkeesta): Lämsä Hautala: ORGANISAATIOKÄYTTÄYTYMISEN PERUSTEET 1. Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa? 1. Positivismi

Lisätiedot

Maksikoe nro 3 / 2010

Maksikoe nro 3 / 2010 Maksikoe nro 3 / 2010 Tienari ja Meriläinen JOHTAMINEN JA ORGANISOINTI globaalissa taloudessa 1. Tutkija Gideon Kunda toi esiin sen, kuinka liikkeenjohtajat käytännössä yrittävät vaikuttaa organisaation

Lisätiedot

Harjoitustehtäviä Taloustieteen oppikirjan lukijalle

Harjoitustehtäviä Taloustieteen oppikirjan lukijalle Harjoitustehtäviä Taloustieteen oppikirjan lukijalle Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Ennen kuin aloitat... ii 1 Mitä taloustiede on?... 1 2 Tarpeet, tuotanto ja vaihdanta... 2

Lisätiedot

Voidaan laskea siis ensin keskimääräiset kiinteät kustannukset AFC: 100 000 /10000=10

Voidaan laskea siis ensin keskimääräiset kiinteät kustannukset AFC: 100 000 /10000=10 Harjoitukset 3 Taloustieteen perusteet Ratkaisuehdotukset Kesäyliopisto 2014 1. a) Autonrenkaita valmistavalla yhtiöllä on 100 000 :n kiinteät kustannukset vuodessa. Kun yritys tuottaa 10 000 rengasta,

Lisätiedot

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE 4.6.2015 MALLIVASTAUKSET

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE 4.6.2015 MALLIVASTAUKSET KANSANTALOUSTIETEEN ÄÄSYKOE 4.6.05 MALLIVASTAUKSET Sivunumerot mallivastauksissa viittaavat pääsykoekirjan [Matti ohjola, Taloustieteen oppikirja,. painos, 04] sivuihin. () (a) Bretton Woods -järjestelmä:

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA. Valintakoe 2010

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA. Valintakoe 2010 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA Valintakoe 2010 Koetyyppi Kokeessa on 40 tehtävää. Ne on ryhmitelty valintakoekirjoittain. Tehtävien 11 20 osalta vastaus pohjautuu koekirjaan ja jaettuun aineistoon.

Lisätiedot

ENNAKKOHARJOITTELUTEHTÄVÄT 2010 LASKENTATOIMI

ENNAKKOHARJOITTELUTEHTÄVÄT 2010 LASKENTATOIMI ENNAKKOHARJOITTELUTEHTÄVÄT 2010 LASKENTATOIMI Ennakkoharjoittelutehtävät 2010 / Laskentatoimi (1) 1. Tilinpäätös 1) T / E : Kaikkien osakeyhtiöiden täytyy julkistaa tilinpäätöksensä. (s.13) 2) Tilinpäätöstä

Lisätiedot

Harjoitustehtävien vastaukset

Harjoitustehtävien vastaukset Harjoitustehtävien vastaukset Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2014 1 Mitä taloustiede on?... 1 2 Tarpeet, tuotanto ja vaihdanta... 2 3 Markkinatalouden rakenne... 7 4 Hyödykemarkkinat...

Lisätiedot

VALINTAKOE 4.6.2014 PISTEYTYS

VALINTAKOE 4.6.2014 PISTEYTYS VALINTAKOE 4.6.2014 PISTEYTYS Koetyyppi Kokeessa on 50 tehtävää. Ne on ryhmitelty osa-alueittain. Kunkin tehtävän vastaus perustuu ko. osa-alueen ennakkoon ilmoitettuun koemateriaaliin. Tehtävät 17-36

Lisätiedot

1 Prosenttilaskua 3. 2 Yksinkertainen korkolasku 4. 3 Diskonttaus 6. 4 Koronkorko 8. 5 Korkokannat 9. 6 Jatkuva korko 10. 7 Jaksolliset suoritukset 11

1 Prosenttilaskua 3. 2 Yksinkertainen korkolasku 4. 3 Diskonttaus 6. 4 Koronkorko 8. 5 Korkokannat 9. 6 Jatkuva korko 10. 7 Jaksolliset suoritukset 11 Sisältö Prosenttilaskua 3 2 Yksinkertainen korkolasku 4 3 Diskonttaus 6 4 Koronkorko 8 5 Korkokannat 9 6 Jatkuva korko 0 7 Jaksolliset suoritukset 8 Luotot ja korkolasku 2 8. Annuiteettiperiaate........................

Lisätiedot

Mikäli kokeen jälkeen kävisi ilmi, että kysymykseen ei edellä todettu vastausohje

Mikäli kokeen jälkeen kävisi ilmi, että kysymykseen ei edellä todettu vastausohje KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA VALINTAKOE 2013 PISTEYTYS Koetyyppi Kokeessa on 42 tehtävää. Ne on ryhmitelty valintakoekirjoittain. Tehtävät 12-15 ovat oikein/väärin kysymyksiä. Tehtävät 1-11 ja

Lisätiedot

Tiivistelmä Taloustieteen oppikirjasta

Tiivistelmä Taloustieteen oppikirjasta Tiivistelmä Taloustieteen oppikirjasta Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2014 Tiivistelmän johdanto... iii 1 Mitä taloustiede on?... 1 2 Tarpeet, tuotanto ja vaihdanta... 2 3 Markkinatalouden

Lisätiedot

Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät Kallio, Markku & Korhonen, Pekka & Salo, Seppo Johdatus kvantitatiiviseen analyysiin taloustieteissä

Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät Kallio, Markku & Korhonen, Pekka & Salo, Seppo Johdatus kvantitatiiviseen analyysiin taloustieteissä Hei, Olet avannut Eximian kauppatieteen testikokeen. Kokeessa on kysymyksiä kolmesta kauppatieteiden kevään 0 valintakoekirjasta. Kokeen perusteella voit saada kuvan siitä, minkälaisia kysymyksiä valintakokeessa

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA. Valintakoe 2011

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA. Valintakoe 2011 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA Valintakoe 2011 Koetyyppi Kokeessa on 40 tehtävää. Ne on ryhmitelty valintakoekirjoittain. Tehtävien 1-10 osalta vastaus pohjautuu koekirjaan ja jaettuun aineistoon.

Lisätiedot

Puusa - Reijonen Juuti - Laukkanen: AKATEMIASTA MARKKINAPAIKALLE JOHTAMINEN JA MARKKINOINTI AIKANSA KUVINA

Puusa - Reijonen Juuti - Laukkanen: AKATEMIASTA MARKKINAPAIKALLE JOHTAMINEN JA MARKKINOINTI AIKANSA KUVINA 1 Hakijan kaikki nimet: Hakijan syntymäaika: OID-loppuosa (löytyy vastauslomakkeesta): Puusa - Reijonen Juuti - Laukkanen: AKATEMIASTA MARKKINAPAIKALLE JOHTAMINEN JA MARKKINOINTI AIKANSA KUVINA 1. Mikä

Lisätiedot

Pörssiyhtiöiden nykyarvoperusteinen arvonmääritys. Ville Vatanen

Pörssiyhtiöiden nykyarvoperusteinen arvonmääritys. Ville Vatanen Pörssiyhtiöiden nykyarvoperusteinen arvonmääritys Ville Vatanen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2015 Tiivistelmä Tekijä Ville Vatanen Koulutusohjelma Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyön

Lisätiedot

ENNAKKOHARJOITTELUTEHTÄVÄT 2011 KANSANTALOUS

ENNAKKOHARJOITTELUTEHTÄVÄT 2011 KANSANTALOUS ENNAKKOHARJOITTELUTEHTÄVÄT 2011 KANSANTALOUS Ennakkoharjoittelutehtävät 2011 / Kansantalous (1) Luku 1 / Mitä taloustiede on? 1) Mitkä ovat kirjan mukaan talouden perustekijöitä? (s.8) 2) Mitä tarkoittaa

Lisätiedot

PÄÄOMAPANOS TUOTANNONTEKIJÄNÄ

PÄÄOMAPANOS TUOTANNONTEKIJÄNÄ PÄÄOMAPANOS TUOTANNONTEKIJÄNÄ Matti Estola 3. marraskuuta 203 Sisältö Johdanto 2 2 Pääomapanosten vuokraaminen 2 2. *Newtonilainen teoria pääomapanosten vuokraamisesta.... 4 3 Pääomahyödykkeiden hankinta

Lisätiedot

TALOUSTIETEEN LUENTOTEHTÄVIEN RATKAISUT

TALOUSTIETEEN LUENTOTEHTÄVIEN RATKAISUT TALOUSTIETEEN LUENTOTEHTÄVIEN RATKAISUT 1. Tuotantomahdollisuuksien käyrä ja suhteellisen edun periaate 1. 2. a. Tehokkaita ovat c, d, g, h, i. b. Saavutettavissa ovat kaikki paitsi m. c. Maidon vek =

Lisätiedot