Kauppakorkean pääsykoe 2015 / Ratkaisut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kauppakorkean pääsykoe 2015 / Ratkaisut"

Transkriptio

1 Kauppakorkean pääsykoe 2015 / Ratkaisut Johtaminen ja markkinointi: 1. / Ratk: Osiot 1, 2 ja 3 / Tosia (s.1 ja s. 1 sekä s. 2). Osio 4 / Epätosi; Ei, vaan klassisissa organisaatioteorioissa tutkimuksen keskiössä oli (virallisen) organisaatiorakenteen vaikutus työn tehokkuuteen (s.2). 2. / Ratk: Osiot 1, 2 ja 3 / Tosia (s.6 ja s.9 sekä s.15). Osio 4 / Epätosi; Ei, vaan kontingenssiteorioissa pyrittiin selittämään organisaation ja sen ympäristön välisiä vuorovaikutussuhteita (s.10-11). 3. / Ratk: Osiot 1, 2 ja 4 / Tosia (s.14 ja s sekä s.14). Osio 3 / Epätosi; Ei, vaan organisoituminen ei tällöin perustu muodollisille säännöille ja johtamisjärjestelmille (s.14). 4. / Ratk: Osiot 1, 2 ja 3 / Tosia (s.36 ja s.35 sekä s.36). Osio 4 / Epätosi; Ei, vaan saturoituneet kotimarkkinat ovat esimerkki kotimarkkinoiden työntötekijöistä (s.36). 5. / Ratk: Osio 1 / Tosi; Näin voidaan päätellä sivujen perusteella. Osiot 2 ja 4 / Tosia (s.56 ja s.57). Osio 3 / Epätosi; Ei, vaan omistajajäsenen saamat hyödyt jakautuvat sen mukaan, kuinka paljon kukin käyttää osuuskunnan palveluja (s.56). 6. / Ratk: Osiot 1, 2 ja 4 / Tosia (s.76 ja s.67 sekä s.68). Osio 3 / Epätosi; Ei, vaan kyseiset tekijät edustavat korkeita alalletulon esteitä (s.74).

2 7. / Ratk: Osio 1 / Epätosi; Ei, vaan myös kilpailuympäristö vaikuttaa hinnoitteluratkaisuihin (s.135). Osio 2 / Epätosi; Ei, vaan kilpailijoiden toimet ja niiden valitsemat hinnoitteluratkaisut vaikuttavat yrityksen hinnoitteluratkaisuihin (s.135). Osio 3 / Tosi (s.136). Osio 4 / Epätosi; Ei, vaan hinnan määrittelyssä tulee ottaa huomioon myös lainsäädännölliset tekijät (s.135). 8. / Ratk: Osio 1 / Epätosi; Ei, vaan henkilöstöjohtamisen kehityskulut eri maissa poikkeavat sekä ajankohdiltaan että toteutustavoiltaan toisistaan (s.239). Osio 2 / Tosi; Näin todetaan sivulla 239. Osio 3 / Epätosi; Tätä ei mainita kirjassa, vertaa s Osio 4 / Epätosi; Ei, vaan henkilöstöjohtamisen kehittymiseen on kuulunut jatkuva paradigmojen vaihtaminen (s.240). 9. / Ratk: Osiot 1, 2 ja 4 / Tosia (s.264 ja s.263 sekä s.263). Osio 3 / Epätosi; Ei, vaan palkka ei ole asiantuntijan ensisijainen motivaation ja sitoutumisen lähde (s.264). 10. / Ratk: Osio 1 / Epätosi; Ei, vaan organisaatiorakenteen tarkastelu on saanut rinnalleen kulttuurin tarkastelun (s.30). Osio 2 / Epätosi; Ei, vaan johtajakeskeinen näkökulma on saanut rinnalleen koko organisaation toiminnan tarkastelun (s.30). Osio 3 / Epätosi; Ei, vaan kielellä, mielikuvilla ja merkityksillä on entistä suurempi merkitys (s.30). Osio 4 / Tosi; Näin todetaan sivulla / Ratk: Vast: Osio 2 / Väittämä on väärin, sillä menekinedistämisellä tarkoitetaan myyntityötä tukevia, tehostavia ja vauhdittavia toimenpiteitä (s.143). 12. / Ratk: Vast: Osio 1 / Väittämä on oikein (s.160).

3 13. / Ratk: Vast: Osio 2 / Väittämä on väärin, sillä referenssiarvo, oppimisarvo ja strateginen arvo ovat evaluatiivisen arvon mittareita (s.196). 14. / Ratk: Vast: Osio 2 / Väittämä on väärin, sillä penetraatiohinnoittelussa yritetään vallata markkinat alhaisella hinnalla ja näin vähentää kilpailijoiden kiinnostusta samoja markkinoita kohtaan (s.135). 15. / Ratk: Vast: Osio 2 / Väittämä on väärin, sillä brändin yhteisönäkökulma edustaa postmodernia markkinointiajattelua (s.231). 16. / Ratk: Vast: Osio 1 / Väittämä on oikein (s.234).

4 Laskentatoimi: 17. / Ratk: Vast: Osio 2 / Väittämä on väärin, sillä kululajikohtaisessa tuloslaskelmakaavassa poistot kirjataan ennen liikevoittoa (s.24). 18. / Ratk: Vast: Osio 2 / Väittämä on väärin, sillä suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaisesti liikearvo merkitään pysyviin vastaaviin (ja kansainvälisen tilinpäätöskäytännön mukaisesti pitkäaikaisiin varoihin) (s.28 ja s.35). 19. / Ratk: Vast: Osio 2 / Väitös on väärin, sillä aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot esitetään rahoituslaskelman osiossa investointien rahavirta (s.32-33). 20. / Ratk: Vast: Osio 1 / Väittämä on oikein (s.30). 21. / Ratk: Vast: Osio 2 / Väittämä on väärin, sillä taseen vastattavaa-puoli kertoo, miten yrityksen omaisuus on rahoitettu (s.29). 22. / Ratk: Vast: Osio 1 / Väittämä on oikein, sillä quick ratio on maksuvalmiutta kuvaava tunnusluku (s.78-79). 23. / Ratk: Vast: Osio 2 / Väittämä on väärin; Ei, vaan vaihto-omaisuuden kiertonopeus kertoo, kuinka monta kertaa vaihto-omaisuus kiertää suhteessa liikevaihtoon (s.73). 24. / Ratk: Vast: Osio 1 / Väittämä on oikein, sillä Gordonin kasvumallissa vuotuisten osinkojen odotetaan kasvavan vauhdilla g (s.54).

5 25. / Ratk: Vast: Osio 2 / Väittämä on väärin, sillä current ration pieni arvo kuvastaa huonompaa maksuvalmiutta kuin suuri arvo (s.79). 26. / Ratk: Vast: Osio 1 / Väittämä on oikein (s.97). 27. / Ratk: Vast: Osio 2 / Väittämä on väärin, sillä BB-luokka kuuluu tällöin High yield luokkaan (s.98). 28. / Ratk: Vast: Osio 1 / Väittämä on oikein (s.28). 29. / Ratk: Vast: Osio 1 / Väittämä on oikein (s.106). 30. / Ratk: Vuotuinen korko = 0, = 500 (euroa). Velkakirjan hinta = 500 / 1, / 1, ( ) / 1,04 3 = 480, , ,46 = , (euroa). Vast: Osio 2 / Väittämä on väärin (s.97). 31. / Ratk: Annettujen lukujen perusteella saadaan WACC = 0,35 14 % + 0,65 8 % = 4,9 % + 5,2 % = 10,1 %. Vast: Osio 2 / Väittämä on väärin (s.110). 32. / Ratk: Vast: Osio 1 / Väittämä on oikein (s.118).

6 33. / Ratk: Vast: Osio 2 / Väittämä on väärin, sillä yleiskustannuslisiä käytetään lisäyslaskennassa (s.140). 34. / Ratk: Vast: Osio 2 / Väittämä on väärin, sillä toimintopohjaisessa kustannuslaskennassa välilliset kustannukset kohdistetaan resurssikohdistimien avulla toimintojen välillisiksi kustannuksiksi (s.142). 35. / Ratk: Kriittinen piste = Kiinteät kustannukset / Yksikkökohtainen kate = 6500 euroa / (12 euroa 8 euroa) = 1625 (kpl). Vast: Osio 1 / Väittämä on oikein (s.146). 36. / Ratk: Vast: Osio 1 / Väittämä on oikein (s.150). 37. / Ratk: Sijoitetun pääoman tuotto-% = 100 (Nettotulos + Korkokulut) / Sijoitettu pääoma keskim. Nyt sijoitettu pääoma keskimäärin = ( ) / 2 = (euroa). Siis sijoitetun pääoman tuotto-% = 100 ( ) / = 25,0 %. Vast: Osio 3 (s.69). 38. / Ratk: Oma pääoma ja velat = Ostovelat + Osakepääoma + Korolliset velat + Ylikurssirahasto + Laskennalliset verovelat = = = (euroa). Edelleen Varat = Myyntisaamiset + Vaihto-omaisuus + Liikearvo + Koneet ja kalusto = = (euroa). Vast: Osio 2 (sivut 36 ja 38).

7 39. / Ratk: Osio 1 / Kone X / Nettonykyarvo (5 %:n laskentakorkokannalla) = 0, , , , , , = = (euroa). Tämä merkitsee, että investointi X on tällöin kannattamaton. Siis osio 1 on epätosi. Osio 2 / Kone Y /Nettonykyarvo (10 %:n laskentakorkokannalla) = 0, , , , , , = , , , = ,2 (euroa). Jotta nettonykyarvo olisi = 0, niin laskentakorkokannan pitäisi siis olla pienempi kuin 10 %. Siis osio 2 on epätosi. Osio 3 / Jotta koneen X nettonykyarvo olisi = 0, niin laskentakorkokannan pitäisi olla pienempi kuin 5 %. Siis osio 3 on tosi. Osio 4 / Kone X / Nettonykyarvo (5 %:n laskentakorkokannalla, kun 4. vuoden nettotulot olisivat euroa) = , = = (euroa). Kone Y / Nettonykyarvo (5 %:n laskentakorkokannalla) = 0, , , , , , = , , , = ,2 (euroa). Siis osio 4 on epätosi. Vast: Osio 3.

8 Kansantalous: 40. / Ratk: Vaihtoehtoiskustannus (VEK) / Mäkiset (liha) = 1 : (1/4) = 4 ja VEK / Mäkiset (peruna) = 1/4 : 1 = 1/4. Vastaavasti VEK / Niemiset (liha) = (1/3) : (1/6) = 2 ja VEK / Niemiset (peruna) = (1/6) : (1/3) = 1/2. Mäkisillä on siis suhteellinen etu perunan tuotannossa ja Niemisillä lihan tuotannossa. Vast: Osio 2 (sivut 23-26). 41. / Ratk: Yrityksen voitto maksimoituu, kun rajatuottavuuden arvo = palkka. Saadaan yhtälö: rajatuottavuus 10 = 70, josta rajatuottavuus = 7. Kuvion mukaan tämä pätee, kun työntekijöiden määrä L = 2. Vast: Osio 2 (sivu 96). 42. / Ratk: Positiivinen ulkoisvaikutus tuotannossa merkitsee, että yhteiskunnan rajakustannus on pienempi kuin yksityinen rajakustannus (vertaa kuvioon 7.2. sivulla 116). Tällöin pätee: Qmarkkinat < Qoptimi. Positiivinen ulkoisvaikutus kulutuksessa merkitsee, että yhteiskunnan rajahyöty on suurempi kuin yksityinen rajahyöty (kuvio 7.3. sivulla 117). Myös tällöin pätee: Qmarkkinat < Qoptimi. Vast: Osio / Ratk: Osiot 1, 3 ja 4 / Tosia (s.160 ja s sekä s.199). Osio 2 / Epätosi; Ei, vaan työmarkkinoiden tasapainotilassa työn tarjonta vastaa työn kysyntää, mutta samalla esiintyy työttömyyttä (kuvio sivulla 177).

9 44. / Ratk: Ostovoimapariteettiteorian mukaan 4,10 euroa = 87,00 ruplaa. Tämä merkitsee, että 1 euroa = 87,00/4,10 = 21,22 (ruplaa). Tätä valuuttakurssia käyttäen BKT/asukas (Suomi) = ,22 = ,96 (ruplaa). Nyt / ,96 = 0, %. Vast: Osio / Ratk: Keynesiläisen teorian mukaan tulisi saada vahvistetuksi kysyntää. Tämä onnistuu esimerkiksi kasvattamalla julkisia menoja G (vertaa kuvioon 10.3b sivulla 179). Vast: Osio / Ratk: Väite A / Tosi (sivut ). Väite B / Epätosi; Näin ei todeta kirjassa. Väite C / Tosi (sivut ). Väite D / Epätosi; Ei, vaan kirjan mukaan oma valuutta ei ole Ruotsin menestyksen selitys eikä euro Suomen ongelmien syy (s.265). Vast: Osio 2.

10 Matematiikka: 47. / Ratk: Saadaan kaavio: Ajanhetki KHI Rahamäärä Ostovoima A 100 a a/100 B 125 a a/125 Ostovoiman muutos: (a / 125) : (a / 100) = 100 / 125 = 0,80. Nyt 1 0,80 = 0,20. Vast: Osio / Ratk: Olkoon kysytty sisäinen korkokanta = r. Saadaan yhtälö: = 10000/(1+r) /(1+r) /(1+r) 3. Jatketaan kokeilemalla. Osio 1 / Jos r = 3,8 % = 0,038, niin yhtälön oikea puoli saa arvon 10000/1, /1, /1,038 3 = 9633, , ,90 = 41438,65. Osio 2 / Jos r = 4,5 % = 0,045, saadaan vastaavasti 10000/1, /1, /1,045 3 = 9569, , ,93 = 40831,26. Osio 3 / Jos r = 5,0 % = 0,05, niin saadaan edelleen 10000/1, /1, /1,05 3 = 9523, , ,75 = Osio 4 / Jos r = 5,5 %, niin oikea puoli on jo pienempi kuin (vrt. osioon 3). Vast: Osio 3.

11 49. / Ratk: Olkoon kakku = a. 1. jaon jälkeen lapsille annetaan 3a/4, jolloin jäljelle jää a/4. 2. jaon jälkeen lapsille annetaan (3/4) (a/4) = 3a/16, ja jäljelle jää a/ jaon jälkeen lapsille annetaan (3/4) (a/16) = 3a/64, ja jäljelle jää a/64. n. jaon jälkeen lapsille annetaan 3a/4 n. Lapsille jaettu kakkumäärä on siis = 3a/4 + 3a/16 + 3a/ a/4 n = 3a[1/4 + (1/4) 2 + (1/4) (1/4) n ]. Päättyvän geometrisen summan S = a + aq + aq aq n-1 kaavalla S = a(1-q n )/(1-q) saadaan tällöin 3a (1/4) [1 (1/4) n ] / (1 1/4) = a [1 (1/4) n ] = a ( 1 1/4 n ) eli = a (4 n 1) / 4 n. Vast: Osio 4. Huom. 1) Edellä käytetty päättyvän geometrisen sarjan summan kaava ei kuulu talousmatematiikan kurssiin. Huom. 2) Tehtävän voi ratkaista myös kokeilemalla eli antamalla luvulle n erilaisia arvoja ja päättelemällä vastauksen tätä kautta. 50. / Ratk: Laina = euroa. Maksueriä on 12 kpl. Lyhennys = / 12 = (euroa). Korkokanta q = 8 % / 4 = 2 % (p.q.). Vast: Osio 1 / Väittämä on oikein; Lyhennykset ovat yhtä suuret, mutta korot vaihtelevat, joten kaikki maksuerät ovat erisuuruisia. 51. / Ratk: Vast: Osio 1 / Väittämä on oikein; Tasalyhennyslainan korot muodostavat nimittäin aina aritmeettisen sarjan (aritmeettisen summan). 52. / Ratk: Lainaa on jäljellä 1. lyhennyksen jälkeen = (euroa). Siis 2. maksuerän korko = 0, = 330 (euroa). Nyt 330/( ) = 0, ,0 %. Vast: Osio 1 / Väittämä on oikein.

12 53. / Ratk: Nyt 6. maksuerä = ( ) 0,02 1 = = 1710 (euroa). Vast: Osio 2 / Väittämä on väärin. 54. / Ratk: Laina = euroa. Korkokerroin q = 1,02. Maksueriä on 10 kpl. Edelleen 1,02 10 = 1, Annuiteetti A = Kq n (1 q) / (1 q n ) = , ,02/0, = 8 906,13 (euroa). Vast: Osio 2 / Väittämä on väärin. 55. / Ratk: Vast: Osio 2 / Väittämä on väärin, sillä kun lainaa lyhennetään, niin lainan euromääräiset korot pienenevät. 56. / Ratk: Korkojen summa = annuiteettien summa - laina = , = 9 061,30 (euroa). Vast: Osio 2 / Väittämä on väärin. 57. / Ratk: Käytetään kaavaa Vk = Kq k A(1 q k )/(1-q). (1,02 4 = 1, ) Tällöin saadaan V4 = , ,13 0, /0,02 = , ,549 = ,019 ja ,019 / = 0, ,4%. Vast: Osio 2 / Väittämä on väärin.

Puusa - Reijonen Juuti - Laukkanen: AKATEMIASTA MARKKINAPAIKALLE JOHTAMINEN JA MARKKINOINTI AIKANSA KUVINA

Puusa - Reijonen Juuti - Laukkanen: AKATEMIASTA MARKKINAPAIKALLE JOHTAMINEN JA MARKKINOINTI AIKANSA KUVINA 1 Hakijan kaikki nimet: Hakijan syntymäaika: OID-loppuosa (löytyy vastauslomakkeesta): Puusa - Reijonen Juuti - Laukkanen: AKATEMIASTA MARKKINAPAIKALLE JOHTAMINEN JA MARKKINOINTI AIKANSA KUVINA 1. Mikä

Lisätiedot

Valintakoe 2009 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA

Valintakoe 2009 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA Valintakoe 2009 Koetyyppi Kokeessa on 48 tehtävää. Ne on ryhmitelty valintakoekirjoittain. Tehtävien 25-32 osalta vastaus pohjautuu koekirjaan ja jaettuun aineistoon.

Lisätiedot

Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään

Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Tiivistelmän johdanto... 1 1 Kansainvälistyvä tilinpäätös... 4 2 Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS OSA 1: MIKÄ ON TILINPÄÄTÖS? OSA 2: TULOSLASKELMA JA TASE OSA 3: YRITYKSEN TOIMINNAN LAAJUUS JA KANNATTAVUUS OSA 4: VAKAVARAISUUS OSA 5: MAKSUVALMIUS JA TEHOKKUUS OSA 6: KERTAUS JA YHTEENVETO Mikä on tilinpäätös?

Lisätiedot

On olemassa eri lainatyyppiä, jotka eroavat juuri sillä, miten lainaa lyhennetään. Tarkastelemme muutaman yleisesti käytössä olevan tyypin.

On olemassa eri lainatyyppiä, jotka eroavat juuri sillä, miten lainaa lyhennetään. Tarkastelemme muutaman yleisesti käytössä olevan tyypin. Rahoitusmuodot HUOM. Tässä esitetään vain teoriaa ja joitakin esimerkkejä. Enemmän esimerkkejä ja laskuja löytyy ratkaistuina EXCEL-tiedostosta "Rahoitusmuodot - laskut ja esimerkit", joka on MOODLESSA

Lisätiedot

Mikäli kokeen jälkeen kävisi ilmi, että kysymykseen ei edellä todettu vastausohje

Mikäli kokeen jälkeen kävisi ilmi, että kysymykseen ei edellä todettu vastausohje KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA VALINTAKOE 2013 PISTEYTYS Koetyyppi Kokeessa on 42 tehtävää. Ne on ryhmitelty valintakoekirjoittain. Tehtävät 12-15 ovat oikein/väärin kysymyksiä. Tehtävät 1-11 ja

Lisätiedot

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Alkusanat... iii Johdanto... 1 1 Kansainvälistyvä tilinpäätös... 9 2 Tilinpäätösanalyysi omistajan

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA. Valintakoe 2010

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA. Valintakoe 2010 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA Valintakoe 2010 Koetyyppi Kokeessa on 40 tehtävää. Ne on ryhmitelty valintakoekirjoittain. Tehtävien 11 20 osalta vastaus pohjautuu koekirjaan ja jaettuun aineistoon.

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA. Valintakoe 2011

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA. Valintakoe 2011 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA Valintakoe 2011 Koetyyppi Kokeessa on 40 tehtävää. Ne on ryhmitelty valintakoekirjoittain. Tehtävien 1-10 osalta vastaus pohjautuu koekirjaan ja jaettuun aineistoon.

Lisätiedot

1 Prosenttilaskua 3. 2 Yksinkertainen korkolasku 4. 3 Diskonttaus 6. 4 Koronkorko 8. 5 Korkokannat 9. 6 Jatkuva korko 10. 7 Jaksolliset suoritukset 11

1 Prosenttilaskua 3. 2 Yksinkertainen korkolasku 4. 3 Diskonttaus 6. 4 Koronkorko 8. 5 Korkokannat 9. 6 Jatkuva korko 10. 7 Jaksolliset suoritukset 11 Sisältö Prosenttilaskua 3 2 Yksinkertainen korkolasku 4 3 Diskonttaus 6 4 Koronkorko 8 5 Korkokannat 9 6 Jatkuva korko 0 7 Jaksolliset suoritukset 8 Luotot ja korkolasku 2 8. Annuiteettiperiaate........................

Lisätiedot

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Juha Siikavuo, HTM, KTM ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Helsingissä 24.2.2013 J.Siikavuo Ky Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com Leivän voitelua mökillä, toiselle se on

Lisätiedot

LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LUENTOTEHTÄVIEN

LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LUENTOTEHTÄVIEN LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LUENTOTEHTÄVIEN VASTAUKSET 1. Yrityksen sidosryhmät 1. Sidosryhmät ovat niitä, joilla on yrityksessä jokin taloudellinen panos, josta he saavat jotakin vastineeksi. Sidosryhmiä

Lisätiedot

2. EU-maissa tilinpäätöstä koskevat määräykset perustuvat Euroopan yhteisöjen neljänteen ja kuudenteen yhtiöoikdeudelliseen direktiiviin.

2. EU-maissa tilinpäätöstä koskevat määräykset perustuvat Euroopan yhteisöjen neljänteen ja kuudenteen yhtiöoikdeudelliseen direktiiviin. 2014 LASKENTATOIMI JA RAHOITUS Sivunumeroinnissa on eroja kirjan eri painosten välillä. Väittämät 1. Tilinpäätös johdetaan kirjanpidosta. 2. EU-maissa tilinpäätöstä koskevat määräykset perustuvat Euroopan

Lisätiedot

Innovaatio investointina

Innovaatio investointina Innovaatio investointina Osa 1 Rahoitusteoreettinen näkökulma Tekesin vaikuttavuuteen Mika Vaihekoski, Seppo Leminen, Joonas Pekkanen ja Jussi Tiilikka Teknologiakatsaus 142/2003 Innovaatio investointina

Lisätiedot

MAATILAYRITYSTEN TULOSLASKENTA JA TILINPÄÄTÖSANALYYSI LIIKETALOUSTIETEEN MENETELMIN

MAATILAYRITYSTEN TULOSLASKENTA JA TILINPÄÄTÖSANALYYSI LIIKETALOUSTIETEEN MENETELMIN TIEDONANTOJA 198 1994 MAATILAYRITYSTEN TULOSLASKENTA JA TILINPÄÄTÖSANALYYSI LIIKETALOUSTIETEEN MENETELMIN TIINA VIHTONEN MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE,

Lisätiedot

Yrityksen tilinpäätös ja sen lukeminen Kirjoittaja: Ensio Tikkanen

Yrityksen tilinpäätös ja sen lukeminen Kirjoittaja: Ensio Tikkanen Yrityksen tilinpäätös ja sen lukeminen Kirjoittaja: Ensio Tikkanen Tammi- ja helmikuussa pörssiyhtiöt julkaisevat tiedot edellisen vuoden taloudellisesta menestymisestään. Näitä tietoja käsitellään mediassa,

Lisätiedot

Rahoitukset perusteet

Rahoitukset perusteet Rahoitukset perusteet Esseekysymykset ja määritelmät LTKY:n tenttiarkiston 5.9.2008 alkavasta tentistä päättyen syksyn 2011 tenttiin. Ei sisällä laskutehtäviä, joita kokeissa on yleensä 1-2 kappaletta!

Lisätiedot

Tiivistelmä kirjan Foundations of Economics luvuista 6 8, 15 ja 24 29

Tiivistelmä kirjan Foundations of Economics luvuista 6 8, 15 ja 24 29 Tiivistelmä kirjan Foundations of Economics luvuista 6 8, 15 ja 24 29 Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Esipuhe... iii 6 Markkinoiden tasapaino... 1 7 Markkinat ja hyvinvointi...

Lisätiedot

Todellinen vuosikorko. Efektiivinen/sisäinen korkokanta. Huomioitavaa

Todellinen vuosikorko. Efektiivinen/sisäinen korkokanta. Huomioitavaa Todellinen vuosikorko Huomioitavaa Edellinen keskimaksuhetkeen perustuva todellinen vuosikorko antaa vain arvion vuosikorosta. Tarkempi arvio todellisesta korosta saadaan ottamalla huomioon mm. koronkorko.

Lisätiedot

J.Siikavuo Ky. Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com. Helsingissä 14.1.2012 Juha Siikavuo HTM, KTM.

J.Siikavuo Ky. Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com. Helsingissä 14.1.2012 Juha Siikavuo HTM, KTM. Juha Siikavuo J.Siikavuo Ky Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com Helsingissä 14.1.2012 Juha Siikavuo HTM, KTM 1 SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat... 3 Firmani ja minä, tmi, ay, ky ja

Lisätiedot

Rakennusliike Kalevi Suntio Oy Tilinpäätös 2013/05

Rakennusliike Kalevi Suntio Oy Tilinpäätös 2013/05 Rakennusliike Kalevi Suntio Oy Tilinpäätös 213/5 Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma Tase

Lisätiedot

T542103 3 OP 39 h 3.9.2014 OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 1

T542103 3 OP 39 h 3.9.2014 OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 1 T542103 3 OP 39 h 3.9.2014 OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 1 Opiskelija tietää mitä rakennusliikkeen budjettitoimella tarkoitetaan Opiskelija saa arvioida rakennusliikkeen toiminnan kannattavuutta eri tunnuslukujen

Lisätiedot

Miten luen tuloslaskelmaa? 2. Miten tulkitsen tasetta? 5. Taloustieteen tohtori Pekka Aho SBB-Solutions for Business and Brains Oy

Miten luen tuloslaskelmaa? 2. Miten tulkitsen tasetta? 5. Taloustieteen tohtori Pekka Aho SBB-Solutions for Business and Brains Oy Miten luen tuloslaskelmaa? 2 Miten tulkitsen tasetta? 5 SBB - Solutions for Business and Brains Oy Gsm 050-3570 857 Kylänvanhimmankuja 7 00640 Helsinki Email pekka.aho@sbb.fi www.sbb.fi 1 Miten luen tuloslaskelmaa?

Lisätiedot

HZZ10100 Liiketoimintaosaamisen lähtökohdat: Kauppamatematiikka Versio 1.2 / 16.8.2009

HZZ10100 Liiketoimintaosaamisen lähtökohdat: Kauppamatematiikka Versio 1.2 / 16.8.2009 HZZ10100 Liiketoimintaosaamisen lähtökohdat: Kauppamatematiikka Versio 1.2 / 16.8.2009 Vesa Korhonen vesa.korhonen@jamk.fi 0400 451 752 Sisältö 0. Johdanto... 2 1. Prosenttilaskun soveltamista... 3 1.1

Lisätiedot

Menot (oikaistut) / Tulot (oikaistut) x 100 = Suorat rahamenot tuloista %

Menot (oikaistut) / Tulot (oikaistut) x 100 = Suorat rahamenot tuloista % Veroilmoituksesta laskettavat tunnusluvut Heikki Ollikainen, ProAgria Oulu Nopea tuloksen analysointi on mahdollista tehdä laskelmalla veroilmoituksesta muutamia yksinkertaisia tunnuslukuja, joiden perusteella

Lisätiedot

LASKENTATOIMI JA RAHOITUS

LASKENTATOIMI JA RAHOITUS KIRJATIIVISTELMÄ LASKENTATOIMI JA RAHOITUS SUPER V A L M E N N U S K U R S S I T K A U P P A K O R K E A A N VALMENNUS Tilinpäätös Kirjanpito TilinpäätöksenPlaatiminen TilinpäätöksenPsisältö Tuloslaskelma

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2014

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2014 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2014 TILINPÄÄTÖS 31.12.2014 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 10 Tunnusluvut 12 Konsernin tuloslaskelma 15 Konsernin tase 16 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä

Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä Kunnan ja Yrityksen tuloslaskelman rakenne ja sisältö Suomen Museoliitto 6.10.2009 Maija Sumi Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Käyttötalousosa

Lisätiedot

IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET PERIAATTEET

IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET PERIAATTEET IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET PERIAATTEET Yritystutkimusneuvottelukunta ry. 2006 1 ESIPUHE Yritysten kansainvälistyminen ja rahoitustoiminnan laajentuminen yli rajojen on synnyttänyt tarpeen esittää yritysten

Lisätiedot

Yritys Oy:n taloushallinto ja kannattavuuden

Yritys Oy:n taloushallinto ja kannattavuuden Maria Eronen Yritys Oy:n taloushallinto ja kannattavuuden tunnuslukuja Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 8.5.2009 Tekijä(t) Maria Eronen Koulutusohjelma

Lisätiedot