ASIAKASSUHDETUTKIMUS 2007 SUOMEN SUORAHAKUYRITYSTEN YHDISTYS R.Y.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIAKASSUHDETUTKIMUS 2007 SUOMEN SUORAHAKUYRITYSTEN YHDISTYS R.Y."

Transkriptio

1 ASIAKASSUHDETUTKIMUS 2007 SUOMEN SUORAHAKUYRITYSTEN YHDISTYS R.Y. LOPPURAPORTTI Ville Haikola/Jyrki Kärpänoja

2 Sisältö JOHDANTO: TUTKIMUKSEN SISÄLTÖ, TAVOITTEET JA TOTEUTUS 3 YHTEENVETO 5 ARVIOT YHTEYSHENKILÖN TOIMINNASTA 6 ARVIOT PALVELUPROSESSISTA JA YRITYKSEN KOMPETENSSISTA 9 KOKONAISARVOSANA YRITYKSILLE 13 YHTEISTYÖN KEHITTYMINEN JA SUOSITTELU 15 TIETOISUUS SSY:N JÄSENYYDESTÄ JA JÄSENYYDEN MERKITYS 17 TÄRKEIMMÄT SUORAHAKUYRITYKSEN VALINTAAN VAIKUTTAVAT ASIAT 19 VASTAAJIEN KEHITTÄMISEHDOTUKSET SUORAHAKUALALLE 20 Sivu Liitteet (pdf-raportissa) Atk-taulukot Sanalliset vastaukset Kysymyslomake / JKÄ /SSY RY

3 Johdanto Tutkimuksen sisältö ja tavoitteet Tämän Suomen Suorahakuyritysten yhdistys ry:n (SSY ry) asiakastutkimuksen on toteuttanut Taloustutkimus Oy SSY ry:n toimeksiannosta. Tutkimuksessa selvitettiin SSY ry:n jäsenyritysten asiakkaiden tyytyväisyyttä/tyytymättömyyttä yrityksen toimintaan ja palveluprosessiin. Lisäksi tutkimuksessa mitattiin asiakasuskollisuutta ja haettiin kehitysideoita tulevaisuutta varten. Tavoitteena oli selvittää jäsenyritysten asiakkaiden tyytyväisyyttä ja kehitysehdotuksia kokonaistasolla, ei yksittäisen jäsenyrityksen kannalta. Tulokset on raportoitu koko SSY:n tasolla. Tutkimuksen toteutus Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluina (CATI) Haastatteluja tehtiin yhteensä 81 kpl. Yhteystiedot haastatteluja varten toimitti kukin tutkimukseen osallistunut SSY ry:n jäsenyritys omien asiakkaidensa osalta. Kukin yritys toimitti keskimäärin asiakasyrityksen yhteystiedot. Yhden haastattelun keskimääräinen kesto oli vajaa 10 minuuttia / JKÄ /SSY RY

4 Johdanto Tutkimukseen osallistuneet jäsenyritykset Seuraavat 11 jäsenyritystä toimittivat asiakastietojaan haastatteluja varten: Accord Group Selektio Consulting Amrop Hever Finland HRD Group IMS Talent Intersearch JFP Executive Search Konsulttitoimisto Jaakko Lehto Korn/Ferry Maineconsulting People Management (PM Executive Search) Stanton Chase / JKÄ /SSY RY

5 Yhteenveto Yhteyshenkilön toiminta on erittäin hyvällä tasolla; kaikkien osatekijöiden saama arvosana on selvästi yli neljän. Arviot palveluprosessista ja yritysten kompetenssista myös hyvällä tasolla. Kokonaisarvosana yrityksille on 4,16. Yhdeksän kymmenestä vastaajasta erittäin tai melko tyytyväisiä. Valtaosa asiakkaista valmiita jatkamaan käyttämänsä yrityksen palveluja varmasti tai todennäköisesti. Suosittelijoita lähes yhdeksän kymmenestä vastaajasta. Kolmannes asiakkaista tiesi arvioimansa yrityksen olevan SSY:n jäsen. Kahdelle kolmasosalle jäsenyys vähintään melko tärkeää. Tärkeimmät valintaan vaikuttavat tekijät asiantuntemus, luotettavuus ja toimiala tuntemus / JKÄ /SSY RY

6 Arviot yhteyshenkilön toiminnasta Vastaajat arvioivat tyytyväisyyttään yhteyshenkilön toimintaan viiden osatekijän sekä kokonaistyytyväisyyden osalta. Arviointi pyydettiin tekemään asteikolla 5 1, jossa 5 = erittäin hyvä ja 1 =erittäin huono. Osatekijät 1. Tavoitettavuus 2. Yhteydenpidon aktiivisuus 3. Asiantuntemus 4. Palveluhalukkuus 5. Kyky ymmärtää asiakkaan tarpeita 6. Kokonaistyytyväisyys yhteyshenkilöön Kokonaistyytyväisyys yhteyshenkilöön on erittäin hyvällä tasolla; keskiarvo on 4,35 ja yhdeksän kymmenestä antaa arvosanan 4 tai 5. Erityisen tyytyväisiä vastaajat ovat yhteyshenkilön palveluhalukkuuteen ja yhteyshenkilön tavoitettavuuteen, joissa arvosana on erittäin korkea, yli 4,5. Kaikkien osatekijöiden saama arvosana on selvästi yli neljän. Vain yksi kriittinen palaute tuli (arvosana 2) yhteydenpidon aktiivisuudesta. Asiakastarpeen ymmärtämisen suhteen on eniten neutraaleja: 15% asiakkaista / JKÄ /SSY RY

7 Arviot yhteyshenkilön toiminnasta Kaikki vastaajat, n=81 5) Erittäin hyvä 4) 3) Ei osaa sanoa 2) 1) Erittäin huono Keskiarvo 5-1 Yhteyshenkilön palveluhalukkuus ,60 Yhteyshenkilön tavoitettavuus ,51 Yhteyshenkilön yhteydenpidon aktiivisuus ,32 Yhteyshenkilön asiantuntemus ,32 Yhteyshenkilön kyky ymmärtää teidän tarpeenne ,16 Kokonaistyytyväisyys yhteyshenkilöönne ,35 Marraskuu /JKÄ/VH/ss/jso % Suomen Suorahakuyritysten Yhdistys r.y. Asiakassuhdetutkimus 2007

8 Yhteyshenkilön toiminnalle annetut arvosanat suhteessa toiminnan osatekijöiden tärkeyteen 1 Kaikki vastaajat, n=81 0,9 0,8 Kehittämiskohteet Vahvuudet Tekijän tärkeys (korrelaatio) 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 Keskiarvo Yhteyshenkilön palveluhalukkuus Yhteyshenkilön asiantuntemus Yhteyshenkilön yhteydenpidon aktiivisuus Yhteyshenkilön tavoitettavuus Yhteyshenkilön kyky ymmärtää teidän tarpeenne 0,2 0,1 Mahdollisuudet Ylläpidettävät Keskiarvo 0 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5 Keskiarvo 1-5 (1=erittäin huono, 5=erittäin hyvä) Marraskuu /JKÄ/VH/ss/jso Suomen Suorahakuyritysten Yhdistys r.y. Asiakassuhdetutkimus 2007

9 Arviot palveluprosessista ja yrityksen kompetenssista Tyytyväisyyttä palveluprosessiin ja yrityksen kompetenssiin arvioitiin seitsemän osatekijän sekä kokonaistyytyväisyyden osalta. Arviointi pyydettiin tekemään asteikolla 5 1, jossa 5 = erittäin hyvä ja 1 =erittäin huono. Osatekijät 1. Toimeksiannon läpivientikyky 2. Prosessin läpivientinopeus 3. Sovittujen aikataulujen pitävyys 4. Palvelun hinta/laatusuhde 5. Raportointi prosessin etenemisestä 6. Kyky hoitaa hakuprosessi luottamuksellisesti ja hienotunteisesti 7. Hakuprosessin lopputulema 8. Kokonaistyytyväisyys palveluprosessiin Kokonaistyytyväisyys palveluprosessiin on lähes yhtä hyvällä tasolla kuin tyytyväisyys yhteyshenkilöön; kokonaisarvosana on erittäin hyvä 4,22. Vastaajat ovat tyytyväisimpiä kykyyn hoitaa hakuprosessi luottamuksellisesti ja hienotunteisesti. Myös sovittujen aikataulujen pitävyyteen ja hakuprosessin lopputulemaan ollaan hyvin tyytyväisiä. Tyytyväisyys muihin osatekijöihin on myös melko hyvällä tasolla, tosin keskiarvot jäävät jo alle 4 tason / JKÄ /SSY RY

10 Arviot palveluprosessista ja yrityksen kompetenssista Raportoinnin ja läpiviennin nopeuden suhteen tyytyväisten osuus on alhaisin. Nämä ovat myös erittäin keskeisiä kokonaistyytyväisyyteen vaikuttavia tekijöitä (regressioanalyysin mukaan), joten ne ovat selkeimmät kehityskohteet. Palvelun hinta/laatu suhde saa heikoimmat arviot, mutta yleensä hintataso saa selkeästi tätäkin heikompia arvioita (vaikka kysyttäisiinkin suhteessa laatuun), joten hintataso ei selvästikään ole kritiikin kohde. Kriittisiä tässäkin tekijässä on vain 1% (=1 vastaaja) ja neutraaleja 28% / JKÄ /SSY RY

11 Kyky hoitaa hakuprosessi luottamuksellisesti ja hienotunteisesti Arviot palveluprosessista ja yrityksen kompetenssista Kaikki vastaajat, n=81 5) Erittäin hyvä 4) 3) Ei osaa sanoa 2) 1) Erittäin huono Keskiarvo 5-1 4,59 Sovittujen aikataulujen pitävyys ,29 Hakuprosessin lopputulema ,25 Raportointi prosessin etenemisestä ,97 Toimeksiannon läpivientikyky ,95 Prosessin läpivientinopeus ,85 Palvelun hinta/laatu-suhde ,82 Kokonaistyytyväisyys palveluprosessiin ,22 Marraskuu /JKÄ/VH/ss/jso % Suomen Suorahakuyritysten Yhdistys r.y. Asiakassuhdetutkimus 2007

12 Palveluprosessille annetut arvosanat suhteessa palveluprosessien osatekijöiden tärkeyteen 1 Kaikki vastaajat, n=81 0,9 0,8 Kehittämiskohteet Vahvuudet Tekijän tärkeys (korrelaatio) 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 Raportointi prosessin etenemisestä Keskiarvo Toimeksiannon läpivientikyky Prosessin läpivientinopeus Sovittujen aikataulujen pitävyys Palvelun hinta/laatu -suhde Hakuprosessin lopputulema Kyky hoitaa hakuprosessi luottamuksellisesti ja hienotunteisesti 0,2 0,1 Mahdollisuudet Ylläpidettävät Keskiarvo 0 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5 Keskiarvo 1-5 (1=erittäin huono, 5=erittäin hyvä) Marraskuu /JKÄ/VH/ss/jso Suomen Suorahakuyritysten Yhdistys r.y. Asiakassuhdetutkimus 2007

13 Kokonaisarvosana yrityksille Asiakkaat ovat kokonaisuutena hyvin tyytyväisiä. Kokonaisarvosana yritysten toiminnalle on 4,16. Yhdeksän kymmenestä vastaajasta antaa kokonaistyytyväisyydestä arvosanan erittäin hyvä (5) tai hyvä (4). Yksi kymmenestä vastaajasta antaa neutraalin arvosanan 3. Huonoa kokonaisarvosanaa ei anna yksikään vastaaja / JKÄ /SSY RY

14 Arvosana ko. yritykselle kokonaisuutena Kaikki vastaajat, n=81 5) Erittäin hyvä 4) 3) Ei osaa sanoa 2) 1) Erittäin huono Keskiarvo , % Marraskuu /JKÄ/VH/ss/jso Suomen Suorahakuyritysten Yhdistys r.y. Asiakassuhdetutkimus 2007

15 Yhteistyön kehittyminen ja suosittelu Valtaosa asiakkaista (86 %) sanoo jatkavansa käyttämänsä yrityksen palveluja varmasti tai todennäköisesti tulevaisuudessa. Negatiivista kantaa yhteistyön jatkumiseen ei ota yksikään vastaaja. Samoin valtaosa vastaajista (85 %) on valmis suosittelemaan käyttämäänsä yritystä kollegoilleen. Ei-suosittelijoita on vain kolme prosenttia vastaajista / JKÄ /SSY RY

16 Kuinka todennännöisesti jatkaa ko. yrityksen käyttöä tulevaisuudessa (kun yrityksessä seuraavan kerran on suorahakutarvetta) Kaikki vastaajat, n=81 5) Varmasti 4) Todennäköisesti 3) Ehkä/ ehkä ei Ei osaa sanoa 2) Todennäköisesti ei 1) Varmasti ei Keskiarvo , % Kuinka todennäköisesti suosittelisi ko. yritystä kollegoille Kaikki vastaajat, n=81 5) Varmasti 4) Todennäköisesti 3) Ehkä/ ehkä ei Ei osaa sanoa 2) Todennäköisesti ei 1) Varmasti ei Keskiarvo ,16 Marraskuu /JKÄ/VH/ss/jso % Suomen Suorahakuyritysten Yhdistys r.y. Asiakassuhdetutkimus 2007

17 Tietoisuus SSY:n jäsenyydestä ja jäsenyyden merkitys Vain noin kolmannes asiakkaista tiesi, että arvioitavana oleva yritys on Suomen Suorahakuyritysten Yhdistyksen jäsen. Kaksi kolmesta asiakkaasta kuitenkin pitää melko tärkeänä tai tärkeänä suorahakupalveluja tarjoavien yritysten kuulumista alan yritysten yhdistykseen. Valintaprosessissa tämä tärkeys ei kuitenkaan ole vielä näkynyt, koska vain kolmannes tiesi valinneensa yhdistykseen kuuluvan yrityksen / JKÄ /SSY RY

18 Tiesikö ennen tätä, että ko. yritys on Suomen Suorahakuyritysten Yhdistys r.y.:n jäsen Kaikki vastaajat, n=81 Kyllä tiesi Ei osaa sanoa Ei tiennyt % Kuinka tärkeänä pitää sitä, että suorahakupalvelua tarjoava yritys kuuluu alan yritysten yhdistykseen, joka edellyttää alan yleisten laatu- ja toimintatapojen noudattamista Kaikki vastaajat, n=81 4) Erittäin tärkeänä 3) Melko tärkeänä Ei osaa sanoa 2) Ei kovin tärkeänä 1) Ei lainkaan tärkeänä Keskiarvo ,85 Marraskuu /JKÄ/VH/ss/jso % Suomen Suorahakuyritysten Yhdistys r.y. Asiakassuhdetutkimus 2007

19 Tärkeimmät suorahakuyritysten valintaan vaikuttavat asiat Avoimena kysymyksenä vastaajilta kysyttiin, mitkä asiat ovat heille tärkeimmät suorahakuyritystä valittaessa. Yleisimmin mainittuja asioita ovat: - asiantuntemus; aikaisempi kokemus; hyvät referenssit - luotettavuus; luottamuksellisuus; hienotunteisuus - asiakkaan toimialan/tarpeiden tuntemus - prosessin tehokkuus; nopeus - hyvä yhteyshenkilö - hinta/laatusuhde Kaikki annetut vastaukset on esitetty PDF-raportin liitteissä / JKÄ /SSY RY

20 Vastaajien kehittämisehdotukset suorahakualalle Avoimena kysymyksenä vastaajilta pyydettiin myös kertomaan, miten heidän mielestään suorahakualaa tulisi jatkossa kehittää. Vastausten kirjo on laaja. Joitakin poimintoja ohessa: - toiminnan pitäisi olla globaalia - laajempia hakuja / isompia potentiaalilistoja toivotaan - asiakkaiden tarpeet pitää ymmärtää paremmin - hintataso nähdään jossakin määrin ongelmana Kaikki annetut vastaukset on esitetty PDF-raportin liitteissä / JKÄ /SSY RY

21 / JKÄ /SSY RY

22 Suomen Suorahakuyritysten Yhdistys r.y /3 Suomen Suorahakuyritysten Yhdistys r.y. Asiakassuhdetutkimus Kysymyslomake_versio_1 Taloustutkimus Oy, VH T4694

23 Suomen Suorahakuyritysten Yhdistys r.y /3 1. JOHDANTO N.N Taloustutkimuksesta hyvää päivää! Olemme tekemässä Suomen Suorahakuyritysten Yhdistys r.y.:n toimeksiannosta asiakastyytyväisyystutkimusta. Yhdistyksen jäsenyritykset ovat kiinnostuneita selvittämään asiakkaidensa kokemuksia ja odotuksia toimintansa suhteen. Luottamuksellisesti saamamme tiedon mukaan olette asiakassuhteessa XX Oy:n (tieto automaattisesti rekisteristä) kanssa, joka kuuluu Suomen Suorahakuyritysten Yhdistys r.y.:hyn. Olisiko teillä hetki aikaa vastata muutamaan kysymykseen? Haastattelu kestää n. 10 minuuttia. KIITOS! SOVI UUSI AIKA, JOS NYT EI OLE MAHDOLLISTA HAASTATELLA 2. OSA-ALUEIDEN ARVIOINTI Aluksi kysymme tyytyväisyyttänne yritys XX:ään (tieto automaattisesti rekisteristä) eri osa-alueissa. Käyttäkää asteikkoa 5-1, missä 5=erittäin hyvä ja 1=huono. (EOS mahdollinen, ei mainita vaihtoehtona) Q2.1. Ensinnäkin arvionne yhteyshenkilöstänne erittäin huono hyvä Yhteyshenkilön tavoitettavuus Yhteyshenkilön yhteydenpidon aktiivisuus Yhteyshenkilön asiantuntemus Yhteyshenkilön palveluhalukkuus Yhteyshenkilön kyky ymmärtää teidän tarpeenne Kokonaistyytyväisyys yhteyshenkilöönne Q2.2. (Jos jokin kohta Q2.1:ssä = 1 tai 2) Voisitteko perustella kriittistä palautettanne liittyen (osaalue, josta 1-2) AVOIN Q2.3. Sitten arviot itse palveluprosessista ja yrityksen XX kompetenssista, edelleen asteikolla 5-1, missä 5=erittäin hyvä ja 1=huono. (EOS mahdollinen, ei mainita vaihtoehtona) erittäin huono hyvä Toimeksiannon läpivientikyky Prosessin läpivientinopeus Sovittujen aikataulujen pitävyys Palvelun hinta/laatu suhde Raportointi prosessin etenemisestä Kyky hoitaa hakuprosessi luottamuksellisesti ja hienotunteisesti Hakuprosessin lopputulema Kokonaistyytyväisyys palveluprosessiin Q2.4. (Jos jokin kohta Q2.3:ssa = 1 tai 2) Voisitteko perustella kriittistä palautettanne liittyen (osaalue, josta 1-2) AVOIN Taloustutkimus Oy, VH T4694

24 Suomen Suorahakuyritysten Yhdistys r.y /3 3. KOKONAISTYYTYVÄISYYS Q3.1. Minkä arvosanan annatte XX:älle kokonaisuutena? Edelleen asteikolla 5-1, missä 5=erittäin hyvä ja 1=huono. (EOS mahdollinen, ei mainita vaihtoehtona) erittäin huono hyvä Kokonaisarvosana XX:lle TULEVAISUUDEN AIKEET JA SUOSITTELU Q4.1. Kuinka todennäköisesti jatkatte XX:n käyttöä tulevaisuudessa kun yrityksessänne seuraavan kerran on suorahakutarvetta? LUETTELE 5. Varmasti 4. Todennäköisesti 3. Ehkä, ehkä ei 2. Todennäköisesti ei 1. Varmasti ei Q4.2. Entä kuinka todennäköisesti suosittelisitte XX:ää kollegoillenne? LUETTELE 5. Varmasti 4. Todennäköisesti 3. Ehkä, ehkä ei 2. Todennäköisesti ei 1. Varmasti ei 5. MUUT KYSYMYKSET Q5.1. Tiesittekö ennen tätä, että XX on Suomen Suorahakuyritysten Yhdistys r.y.:n jäsen? kyllä ei Q5.2. Kuinka tärkeänä pidätte sitä, että suorahakupalvelua tarjoava yritys kuuluu alan yritysten yhdistykseen, joka edellyttää alan yleisten laatu- ja toimintatapojen noudattamista? LUETTELE 4. Erittäin tärkeänä 3. Melko tärkeänä 2. Ei kovin tärkeänä 1. Ei lainkaan tärkeänä (eos) Q5.3. Mitkä asiat ovat Teille tärkeimmät valitessanne suorahakuyritystä? AVOIN Q5.4. Miten suorahakualaa tulisi mielestänne jatkossa kehittää? AVOIN Tässä olivatkin kaikki kysymykset. Teitä haastatteli N.N Taloustutkimuksesta. Kiitos osallistumisestanne ja hyvää päivän jatkoa! Taloustutkimus Oy, VH T4694

25 SSY 2007 t4694 SSY RY/ AVOIMET VASTAUKSET Q 22 Voitteko perustella kriittistä palautettanne liittyen yhteyshenkilöön Suhteellisen passiivista yhteydenpito. Q 24 Voitteko perustella kriittistä palautettanne liittyen palveluprosessiin ja kompetenssiin Aikataulun venyminen. Oliskohan liian kallista? Missä suhteessa HEAD HUNTERrointi heidän omiin tietokantoihin? Rekrytointien määrästä yli puolet ovat olleet tapauksia, joissa yrityksellemme suositeltu henkilö on jouduttu irtisanomaan. Valintaprosessi ei ole tuottanut toivomaamme tulosta. Yhteydenpitoa prosessin aikana tulisi olla enemmän. Q 53 Mitkä asiat ovat Teille tärkeimmät valitessanne suorahakuyritystä? Luottamus ja kyky hoitaa asia tehokkaasti huomioiden asiakkaan tarpeet. Aikasempi kokemus 2. Konsultin persoona. 3. Ruvetaan etsimään oikeasti uusia hakukandidaatteja. 4. Tuodaan rohkeasti alan ulkopuoleltakin tulevia henkilöitä tarjolle. Suorahakuyritykset eivät ole homogeeninen ryhmä. Kokemus ja asiantuntemus ei aina ole riittävää. Asiantuntemus 2. Nopeus 3. Luotettavuus Pystyy tuntemattomana lähestymään kandidaatteja. 2. Säästää omaa aikaa, kun välttyy turhilta puheluilta. 3. Suorahakuyritysten käyttö laajentaa spektriä laajemmille vesille. Heillä on näkemys mistä löytyy tavoiteltavia henkilöitä. Että konsultti ymmärtää asiakkaan liiketoimintaa. Kokemus alasta, aikaisemmat case:t tältä alalta. Preferenssit. Yrityksen henkilöstö. Yhteishenkilöstä saa positiivisen vakuuttavan kuvan siitä mitä hän tekee. Paikallisissa ratkaisuissa vaikuttavat: omat kokemukset, referenssit (sana kiertää), maine, hintalaatusuhde. Ymmärtää meidän tarpeet ja osaava, ehkä jopa näkee ne paremmin kuin me itse. Luotettavuus 2. Alan tuntevuus 3. Joustavuus 4. Tehokkuus. Alan tuntemus, tarpeen tuntemus, laadukkaat löydökset, asiakkaan ymmärtäminen kokonaisuutena ja ko. Postin vaatimusten tarkka tajuaminen. asiantuntemus ja aikataulujen pitävyys. Hakuyrityksen tahtotila. Hinta/laatu, preferenssit, asiantuntevuus eli asiakkaan bisneksen ymmärtäminen Luotettavuus ja aikataulut, henkilöiden osaaminen. Markkina-asema ja yrityksen imago. Palvelutaso ja hinta/laatu-sude. Aiemmat kokemukset. Toiminnan laatu. Eettisten toimintaperiaatteiden toteuttaminen. Valintaan vaikuttaa mikä on haun kohde ja tehtävän taso. Erikoistuminen tiettyihin suorahakuihin (funktio/kv). Yhteistyön sujuvuus, tietty joustavuus ja kokemusta toivotaan. Yrityksen koko, yhteyshenkilö on vain yksi henkilö. Henkilön ammattitaito. Asiakkaan tarpeen tarpeen ymmärtäminen 2. Sovitusta aikataulusta ja työstä kiinnipitäminen. Lopputulema 2. Luotettavuus 3. Asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen 4. Hinta/laatu-suhde Henkilön alan tuntemus. Konsultin pätevyys ja toimialatuntemus ovat tärkeitä. Luotettavuus ja osaaminen. prosessin läpivientikyky ja luotettavuus. Suosittelija ja henkilökemia yleisesti ottaen. Toimialamme tuntemus. Kova henkilöstöosaaminen. Taloustutkimus Oy / Marraskuu 2007 / JKÄ 1

26 SSY 2007 t4694 Tuntuma kohderyhmään. Asiantuntijuus ja tehokkuus/nopeus. Luotettavuus, asiantuntemus ja aikataulun pitävyys. Toimialan ja tarpeiden ymmärrys sekä suorahakutoiminnan ammattitaito. Koska nämä ovat arkaluontoisia asioita, niin luottamuksellisuus. Täsmällisyys prosessin läpiviennissä, eli sovituista asioista kiinni pitäminen ja hinta/laatusuhde. Ammattitaito ja nopeus sekä hienotunteisuutta tarvitaan Joku suosittelee tai ennen käytettyä, tietää mitä saa. Luotettavuus, salassapito ja nopeus ovat tärkeitä Maine, hinta/laatu-suhde. Pitäisi olla kunnon verkosto eli missä tavoiteltavia henkilöitä löytyy. Me olemme heille tärkeä. Prosessin nopeus. Tehokkuus ja luotettavuus Toimialan tunteminen johon haetaan väkeä. Täsmätarpeeseen vastaaminen. Kokonaisaikataulutus/toimintavarmuus. Yhteyshenkilö, nopeus, kokemus ja asiantuntemus. Yhteyshenkilö. Toimiva yhteistyö, henkilökemiasta kiinni, ei yrityksestä. Valittavan kohteen mukaan. 2. Tuttu ennestään ja hyvät referenssit. Asiakkaan toimialan tuntemus ja kokemus suorahaku alalta, hyvät referenssit. Asiantuntemus, luottamus ja innovatiivisuus, hinta/laatu suhde. Asiantuntemus, luottamus, hienotunteisuus, raportointi ja nopeus. Hinta/laatu-suhde, vakuuttavuus työskentelyssä. Valintakriteerit ovat eri kun valitaan rivimiestä tai ylintä johtoa. Kokemus. Kontaktiverkon pitää olla laaja ja kansainvälisyyttä toivotaan. Palveluhenkisyys, hinta ja laatu. Ymmärtää meidän tarpeet ja bisneksen. Yhteyshenkilö on meidän kanssa samanhenkinen, ymmärtää meidän kulttuuriarvot. Arvioitu hinta/laatu-suhde. 2. Vaatimustaso riippuen haettavasta henkilöstä tiettyyn yritykseen. 3. Aiemmat kokemukseni suorahausta. Luotettavuus 2. Alan tuntemus 3. Hyvät rekisterit/suhteet kandidaateista 4. Konsultin kyky ymmärtää asiakkaan liiketoimintaa Asiantuntemus ja kyky tuntea toimeksiantajan yritys ilmapiiriä Diskreettisuus ja nopeus. Henkilö. Hyvä maine. Riittävän kokoinen potentiaalinen rekisteri. Luotettavuus. Hyviä kandidaatteja löydettävä. Luovuus löytää oikea kandidaatti. Hinta/laatu-suhde. Toimialan tuntemus ja luottamuksellisuus. Tunnettu ja luotettava ja hyvät referenssit. Yhteyshenkilö, joka ymmärtää bisnestämme, jolla on hyvä network sekä on myös älykäs (analyyttinen). Taustaprosessien teossa oltava hyvä analyysiporukka. 1.Yhteyshenkilö 2.Yrityksen tunnettuus jossain määrin. Asiakkaan tilanteen ja tarpeen ymmärtäminen. Asiakkaan toimialan tuntemus. Maine, kokemukset ja hintataso. Uskottavuus, laatu, ammattitaito ja diskreettisyys. Luotettavuus. 2. Eettiset pelisäännöt. 3. Johtamiskulttuurin osaaminen (bisnestuntemus yms). 4. Kansainväliset yhteydet. Asiantuntemus ja kokemus alalta. Tuntee asiakasyrityksen laajemmin. Asiantuntemus, osaaminen kyseisissä henkilöstöryhmissä. Hinta/laatu-suhde. Omat aikaisemmat kokemukset. Hyvä yhdyshenkilö, luotto prosessiin, kykyyn ja osaamiseen. Kokemus asiakkaan liiketoimesta. Hyvät näytöt eduksi. Taloustutkimus Oy / Marraskuu 2007 / JKÄ 2

27 SSY 2007 t4694 Palveluntarjoaja ymmärtää asiakkaan tarpeet täydellisesti mitä ollaan hakemassa. Täsmällinen ja pystyy hoitamaan oman palveluprosessinsa mahdollisimman hyvin. Perehtyy kohdeyritykseen. Suorahakuyrityksellä on olemassa olevat verkostot ja riittävät tietokannat hyvistä regrytoitavista. On hyvä laaja-alainen tuntemus palvelun tilaajayrityksestä ja sen tarpeista. Ei pelkästään kandidaattien osaamisalueesta vaan myös yrityksen aseman, koon, henkilökemian yms osalta. Toimialamme ymmärrys, tuntemus yritykseen ja toimialaan. Prosessin toimivuus sovitussa ajassa. Raportointi tärkeää. Tuntee/halua tutustua yhtiön tarpeisiin. Hyvät referenssit. Vastuuhenkilö. Ammattitaito, tuntee asiakkaan toimialan. Että saavuttaa hyvät tulokset Jo olemassa oleva kontaktiverkosto (potentiaalisten ihmisten verkosto). Aikataulujen pitävyys Luotettavuus ja alan tuntemus, kontaktit, näyttö aikaisemmasta onnistumisesta, raportointi ja palvelun hinta. Luottamuksellisuus ja kyky ymmärtää toimeksiantajaa, onnistunut läpivienti. Ymmärrys meidän tarpeista, hinta/laatu-suhde ja hyvät referenssit. Q 54 Miten suorahakualaa tulisi mielestänne jatkossa kehittää? Ala on aika hankala. Accord Groupin kaltaiset pienet yritykset pystyvät hoitamaan suorahaun keskittyneemmin ja pienemmillä kustannuksilla, kuin isommat yritykset jotka hoitavat asian byrokraattisemmin. 1.Suorahakuyritykset eivät ole homogeeninen ryhmä. Kokemus ja asiantuntemus ei aina ole riittävää. 2. Konsulttien tulisi ruveta tarjoamaan asiakkailleen hyväksyttäväksi nykyistä laajempia kandidaattien hakuja. Heidän tulisi pyrkiä vakuuttamaan asiakkaitaan, että hyviä kandidaatteja löytyy nykyisiä valintakriteerejä laajemmista ryhmistä. Suomalaisille tyypillinen riskin välttämisen minimointi ei tuota aina parasta tulosta. 3. Naisia näkee hirveän vähän niin konsultteina kuin tarjottuina kandidaatteina. Taustalla on väärä oletus asiakkaiden sanomattomista tarpeista. Asiakkaan näkökulmasta suorahakuyritysten segmentoituminen olisi hyvä asia. Suorahakuyritykset ovat vielä suhteellisen tuntemattomia. Kaikki kuvaavat olevansa osaajia johdonhaussa. Eri toimialoilla tarvitaan kuitenkin erilaisia johtajia. Tulisi kuvata omaa osaamisaluetta tarkemmin. Tämä helpottaisi itselle sopivimman yhteistyökumppaninsa hakua. Luottamus olisi parempi. Verkosto on hirveän tärkeä, sitä tulisi laajentaa. Laadun nostaminen. Avoimuutta lisää. Yleisesti ottaen tietoa. Ei saa pyörittää samoja kandidaatteja liian pitkää. Hinta/laatu-suhde nähty hyvin johtajatasotehtäviin, nykyisin tilanne muuttunut. Se myös otettaisiin myös huomioon markkinoiden muuttuessa. Liikealan tuntemuksen kasvattaminen ja sitä kautta kompetenssien huomaaminen ja palvelujen kehittäminen. Palvelukonseptin ylläpito ja kv-verkoston hallinta. Kv-haun hallinta ja osaaminen. Salamyhkäisyys pois alalta. Vertailtavuus näiden yritysten kesken. Tarjoukset hankalasti vertailtavissa. Ry:n olemassaolo voisi olla hyvästä tässä asiassa. Yhteyshenkilöiden bisnesten ymmärtävyyttä lisättävä. Asiakkaan tarpeet pitää tuntea entistä paremmin. Hinnat rupeavat karkaamaan. Modernin teknologian käyttöön ottoa lisättävä (WEB-teknologiat). Useat ko. Yritykset ovat Helsingin kalleimmilla paikoilla josta näkyy ettei hinnat ole kohdallaan. Taloustutkimus Oy / Marraskuu 2007 / JKÄ 3

28 SSY 2007 t4694 Prosessien laatuun yleisesti kannattaisi kiinnittää huomiota mitä siellä tapahtuu. Suorahakua voisi käyttää myös laajemmin aineiston seulontaan. Tulisi pitää huolta, että ammattitaitoa on riittävästi. Tälläkin alalla on monenlaista yrittäjää, joten minulla on aina pieni huoli luottamuksellisuudesta ja testausten pätevyydestä. Tällä alalla tulisi olla suomalaisella populaatiolla tehtyjä vertauksia. En myöskään ymmärrä minkä takia verbaalista ja matemaattista älyä tutkitaan erikseen, kun se on jo näkyvillä henkilöiden koulutodistuksissa? Matemaattista ja verbaalista kykyä voi kuka tahansa harjaannuttaa. Esimerkiksi tietokoneen käytön osaamisen tukeminen olisi paljon tärkeämpää. Tärkeintä on busineksen ymmärtäminen ja sitä kautta sopivan henkilön löytäminen. Erilaiset haut siirtyvät yhteisöllisiin medioihin. Tukea tulee puolin että toisin. Pitää suorahaku erillään muista rekrytoinneista. Tarjolla olevista potentiaalisista henkilöistä koostuvan rekisterin tulisi olla laadukkaampi. Sen tulisi sisältää enemmän potentiaalisia rekrytoitavia henkilöitä kuin mitä itse jo tietää. Toiminta pitäisi olla globaalitasoista. Henkilökunnan asiantuntemus vaihtelee nykyisin suuresti. Henkilötiedostoihin voisi kytkeä myös ulkopuolisia. Kansainvälisyyttä tulisi edelleen kehittää. Erityisesti uudet markkinatalousmaat ovat sellainen kompastuskivi. Prosessia ja toimitusehtoja voisi räätälöidä tapauksen mukaan, 6 kk ei ole riittävä takuu. Yhteiset säännöt antaa luottamusta. On eduksi jos pohja tarjokkaista on laaja. Ongelmana hintataso, jos olisi halvempaa käyttäisimme enemmän. Läpimenoaikoja lyhyemmiksi. Parantaa ymmärtämistä eri toimialueille/ yrityksiin tarvittavien henkilöhakuprofiilien määrityksiä. Hakea oikeanlaisia henkilöitä oikeanlaisin osaamisaluein. Eri toimialoilla se on erilainen. Syvällisyyttä. Konsultilla on etua jos on toiminut asiakkaan alalla. Ei saa sekoittaa konsultointia ja suorahakuja yhteen. Head Hunter-toiminnan tulee olla erillään muista toiminnoista eri henkilöineen. Viesti hakijoille tulee vastata asiakasyrityksen todellista tilannetta. Konsultin täytyy toimia molempien puolesta. Ei helpporaha toimintaa. Oikeat henkilöt oikeisiin paikkoihin. Panostusta lisää tuntemukseen kyseisestä yrityksestä, kulttuurista yms. Pitäisi olla ko yhtiöillä laajemmat tietokannat potentiaalisista kandidaateista. 'Hinta kartelli' pitää purkaa. Alalle pääsyn kynnystä pitää korottaa. Räätälöidyt palvelut. Taloustutkimus Oy / Marraskuu 2007 / JKÄ 4

29 SSY R.Y. Asiakassuhdetutkimus Taulukkoraportti Taloustutkimus Oy Marraskuu 2007 Jyrki Kärpänoja

30 TAULUKOIDEN LUKUOHJE/SARAKEPROSENTTITAULUKOT ============================================================================== TALOUSTUTKIMUS OY :13:20 TYÖ TAULUKKO ca VER % ============================================================================== (KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) Huulirasvatutkimus Kaikki Sukupuoli Ikä nainen mies vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta Kaikki painottamaton n= Kaikki painotettu (.000) N= Milloin käytätte huulirasvaa Käytän huulirasvaa * 48* 82* 77* 6 78* 76* 55* - vain talvella * 27* - vain kesällä 1 0* 1* ympäri vuoden 37 55* 18* 57* 48* 49* 40* 28* Ei käytä ollenkaan 33 17* 50* 16* 22* 22* 23* 43* Ei osaa sanoa 1 1* 2* 3* 2-1* 2 Käyttää huulirasvaa Kaikki painottamaton n= Kaikki painotettu (.000) N= Mitkä seuraavista tavoista kuvaavat huulirasvan käyttöäsi Käytän huulirasvaa - ulkoillessa 54 49* 9 61* 33* 38* 62* 57 58* - osana meikkausta 7 10* 1* 11* 5 13* 8 4* - suojana yöllä 12 14* 8* * tavan vuoksi päivittäin 33 41* 19* 53* 47* 30 24* 10 31* Ei osaa sanoa * 15* 4* 4* 5* 13* 10 T-testi testaa kunkin taulukoidun taustamuuttujan jokaisen vastausvaihtoehdon kohdalla, poikkeaako ko. ryhmän tulos muiden vastaajien tuloksista enemmän kuin on satunnaisvaihtelun osuus 95 % luotettavuustasolla. Tähti (*) luvun vieressä osoittaa, että ero on tilastollisesti merkitsevä. 1 Otoskoko/vastaajien todellinen kokonaismäärä 2 Koko populaatio tuhansina henkilöinä 3 Naisvastaajien todellinen kokonaismäärä vuotiaiden vastaajien todellinen kokonaismäärä 5 83 % naisista käyttää huulirasvaa 6 78 % vuotiaista käyttää huulirasvaa 7 Huulirasvaa käyttävien vastaajien todellinen kokonaismäärä (=uusi kantaluku) 8 Huulirasvaa käyttävien vastaajien painotettu määrä tuhansina henkilöinä 9 Huulirasvaa käyttävistä miehistä 61 % käyttää huulirasvaa ulkoillessa 10 Huulirasvaa käyttävistä vuotiaista 31 % käyttää huulirasvaa tavan vuoksi päivittäin 11 9 % huulirasvaa käyttävistä ei osaa tai ei halua kertoa käyttötapojaan

31 ======================================================================================================================== TALOUSTUTKIMUS OY :18:12 TYÖ TAULUKKO 1001 ss VER % ======================================================================================================================== (KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) SSY ry:n Asiakassuhdetutkimus Kaikki Tiesikö, että yritys kuuluu SSY:hyn kyllä ei Kaikki n= Q2.1 Ensinnäkin arvionne yhteyshenkilöstänne Yhteyshenkilön tavoitettavuus 5= Erittäin hyvä = Erittäin huono Keskiarvo Ka:n erotus kaikista Ei osaa sanoa Yhteyshenkilön yhteydenpidon aktiivisuus 5= Erittäin hyvä = Erittäin huono Keskiarvo Ka:n erotus kaikista Ei osaa sanoa Yhteyshenkilön asiantuntemus 5= Erittäin hyvä = Erittäin huono Keskiarvo Ka:n erotus kaikista Ei osaa sanoa Yhteyshenkilön palveluhalukkuus 5= Erittäin hyvä = Erittäin huono Keskiarvo Ka:n erotus kaikista Ei osaa sanoa Yhteyshenkilön kyky ymmärtää teidän tarpeenne 5= Erittäin hyvä * 21* = Erittäin huono Keskiarvo Ka:n erotus kaikista Ei osaa sanoa Kokonaistyytyväisyys yhteyshenkilöönne 5= Erittäin hyvä = Erittäin huono Keskiarvo Ka:n erotus kaikista Ei osaa sanoa 1 3 -

LOVIISAN SANOMAT Sotasyyllisyyskysely

LOVIISAN SANOMAT Sotasyyllisyyskysely LOVIISAN SANOMAT Sotasyyllisyyskysely Taloustutkimus Oy Lokakuu 2009 Risto Nikunlaakso 2.10.2009 TUTKIMUKSEN TEKNINEN TOTEUTUS TELEBUS VIIKKO 40A - 40B / 2009 Tämän tutkimuksen on tehnyt Taloustutkimus

Lisätiedot

GREENPEACE Tutkimus ydinvoimasta ja eduskuntavaaleista. Taloustutkimus Oy. Kesäkuu 2010

GREENPEACE Tutkimus ydinvoimasta ja eduskuntavaaleista. Taloustutkimus Oy. Kesäkuu 2010 GREENPEACE Tutkimus ydinvoimasta ja eduskuntavaaleista Taloustutkimus Oy Kesäkuu 2010 Risto Nikunlaakso 2.6.2010 TUTKIMUKSEN TEKNINEN TOTEUTUS TELEBUS VIIKKO 21A - 22A / 2010 Tämän tutkimuksen on tehnyt

Lisätiedot

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy RUOTSINKIELEN OPETUS KOULUISSA Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 14 ja 16 / 2003

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy RUOTSINKIELEN OPETUS KOULUISSA Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 14 ja 16 / 2003 toy 1990 TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy RUOTSINKIELEN OPETUS KOULUISSA Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 14 ja 16 / Hannu Ilkas 23.4. Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan

Lisätiedot

Rauhan Tervehdyksen lukeminen Siikasalon seurakunnassa. Rauhan Tervehdys ry

Rauhan Tervehdyksen lukeminen Siikasalon seurakunnassa. Rauhan Tervehdys ry Rauhan Tervehdyksen lukeminen Siikasalon seurakunnassa Rauhan Tervehdys ry Taloustutkimus Oy Syyskuu 2008 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa

Lisätiedot

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry Kotimaisten tuotteiden käyttö kuntien elintarvikehankinnoissa. Taloustutkimus Oy.

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry Kotimaisten tuotteiden käyttö kuntien elintarvikehankinnoissa. Taloustutkimus Oy. Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry Kotimaisten tuotteiden käyttö kuntien elintarvikehankinnoissa Taloustutkimus Oy Lokakuu 2012 Anne Kosonen 19.10.2012 Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry

Lisätiedot

toy Kesän kotimaiset matkailualueet ja esitteet 2006 taloustutkimus oy Suoma ry/ Taulukkoraportti Suomi Tänään 3/2006 Syys-lokakuu

toy Kesän kotimaiset matkailualueet ja esitteet 2006 taloustutkimus oy Suoma ry/ Taulukkoraportti Suomi Tänään 3/2006 Syys-lokakuu toy taloustutkimus oy Kesän kotimaiset matkailualueet ja esitteet 2006 Suoma ry/ Taulukkoraportti Suomi Tänään 3/2006 Syys-lokakuu Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia

Lisätiedot

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy Ruotsin kielenopetus suomenkielisille Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 3-4 / 2007

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy Ruotsin kielenopetus suomenkielisille Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 3-4 / 2007 toy 1990 TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy Ruotsin kielenopetus suomenkielisille Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 3-4 / 2007 Anne Kosonen / Helena Fagerlund 9.2.2007 Suomalaisuuden

Lisätiedot

DSV AIR & SEA OY ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS 2014 TUTKIMUSRAPORTTI

DSV AIR & SEA OY ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS 2014 TUTKIMUSRAPORTTI DSV AIR & SEA OY ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS 2014 TUTKIMUSRAPORTTI Tiivistelmä Tämän asiakastutkimuksen on toteuttanut DSV Air & Sea Oy:n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy. Puhelinhaastatteluina toteutettuun

Lisätiedot

YLIMMÄN JOHDON SUORAHAKUPALVELUITA TARJOAVIEN YRITYSTEN TUNNETTUUS- JA MIELIKUVATUTKIMUS

YLIMMÄN JOHDON SUORAHAKUPALVELUITA TARJOAVIEN YRITYSTEN TUNNETTUUS- JA MIELIKUVATUTKIMUS YLIMMÄN JOHDON SUORAHAKUPALVELUITA TARJOAVIEN YRITYSTEN TUNNETTUUS- JA MIELIKUVATUTKIMUS TIIVISTELMÄ TUTKIMUKSEN KESKEISISTÄ TULOKSISTA 1 Johdanto Ylimmän johdon suorahakupalveluja tarjoavien yritysten

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma / Lapsen oikeudet -kampanja

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma / Lapsen oikeudet -kampanja Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma / Lapsen oikeudet -kampanja Lasten oikeudet / Taulukkoraportti Taloustutkimus Oy Helmikuu 2010 Risto Nikunlaakso 3.2.2010 Aineiston rakenne AINEISTON

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES Kemikaaliturvallisuus. Taloustutkimus Oy. Huhti-toukokuu / vkot 18+19 2014

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES Kemikaaliturvallisuus. Taloustutkimus Oy. Huhti-toukokuu / vkot 18+19 2014 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES Kemikaaliturvallisuus Taloustutkimus Oy Huhti-toukokuu / vkot 18+19 2014 Anne Kosonen 9.5.2014 Sarakeprosenttitaulukot SARAKEPROSENTTITAULUKOT Eri vastausvaihtoehtojen

Lisätiedot

Suomen Luonnonsuojeluliitto. Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset. Suomen Luonnonsuojeluliitto

Suomen Luonnonsuojeluliitto. Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset. Suomen Luonnonsuojeluliitto Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset Jenni Larjomaa 3.7.2009 JOHDANTO 1(2) Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Suomen Luonnonsuojeluliiton

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyystutkimus Sähkön myynnin, siirron, kokonaistoimituksen ja kaukolämmön asiakkaat

Asiakastyytyväisyystutkimus Sähkön myynnin, siirron, kokonaistoimituksen ja kaukolämmön asiakkaat Asiakastyytyväisyystutkimus Sähkön myynnin, siirron, kokonaistoimituksen ja kaukolämmön asiakkaat Tammikuu 20 Kokonaistyytyväisyys ja suosittelu sekä tyytyväisyys- ja imagoindeksit Yleisarvosana yhtiölle

Lisätiedot

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko Hiljaiset alueet Suomen luonnonsuojeluliitto ry TELEBUS vko 40 / 2007

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko Hiljaiset alueet Suomen luonnonsuojeluliitto ry TELEBUS vko 40 / 2007 toy 1990 TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkim us oy Hiljaiset alueet Suomen luonnonsuojeluliitto ry TELEBUS vko 40 / 2007 Helena Fagerlund 5.10.2007 Suomen Luonnonsuojeluliitto ry Hiljaiset

Lisätiedot

Isännöinnin laatu 2015

Isännöinnin laatu 2015 Isännöinnin laatu 2015 Keskeiset tulokset Tutkimuksen tavoite ja toteutus Kiinteistöliiton tavoitteena oli kartoittaa taloyhtiöiden tyytyväisyyttä isännöintiyritysten ja isännöitsijöiden toimintaan tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Suomi Tänään 1/2009 Kaupungit matkailukohteina LAHTI TRAVEL OY

Suomi Tänään 1/2009 Kaupungit matkailukohteina LAHTI TRAVEL OY Suomi Tänään 1/2009 Kaupungit matkailukohteina LAHTI TRAVEL OY Taloustutkimus Oy Tammi-helmikuu 2009 Vesa Ryyppö, Jussi Pajunen 31.3.2009 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan omaan käyttöön.

Lisätiedot

Greenpeace Jäämeren suojelu ja Greenpeace vangit. Taloustutkimus Oy. Lokakuu / vko 44 A+B 2013

Greenpeace Jäämeren suojelu ja Greenpeace vangit. Taloustutkimus Oy. Lokakuu / vko 44 A+B 2013 Greenpeace Jäämeren suojelu ja Greenpeace vangit Taloustutkimus Oy Lokakuu / vko 44 A+B 2013 Anne Kosonen 1.11.2013 Greenpeace / Pohjoisen jäämeren suojelu ja Greenpeace vangit TUTKIMUKSEN TEKNINEN TOTEUTUS

Lisätiedot

Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012

Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012 Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012 Raportin kohderyhmä: Yrityspalvelu Pirjo Lundeqvist Oy Vastaajia yhteensä: 19 1 Raportin lukuohjeet - Raportin alussa näytetään tää indeksit: it Indeksi tarkoittaa

Lisätiedot

DSV ROAD OY ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS 2014 TUTKIMUSRAPORTTI

DSV ROAD OY ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS 2014 TUTKIMUSRAPORTTI DSV ROAD OY ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS 04 TUTKIMUSRAPORTTI Tiivistelmä Tämän asiakastutkimuksen on toteuttanut DSV Road Oy:n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy. Puhelinhaastatteluina toteutettuun tutkimukseen

Lisätiedot

TUTKIMUKSEN TEKNINEN TOTEUTUS TELEBUS VIIKKO 29A-30A/2007. Kohderyhmä, otanta- ja tutkimusmenetelmä. Otoksen koko ja painotus

TUTKIMUKSEN TEKNINEN TOTEUTUS TELEBUS VIIKKO 29A-30A/2007. Kohderyhmä, otanta- ja tutkimusmenetelmä. Otoksen koko ja painotus TUTKIMUKSEN TEKNINEN TOTEUTUS TELEBUS VIIKKO 29A-30A/2007 Tämän tutkimuksen on tehnyt Taloustutkimus Oy osana viikottaista Telebus-tutkimusta. Kysymysten aiheena oli mielipiteet sairaanhoitovakuutuksista.

Lisätiedot

LÄMPÖLUX. Asiakastyytyväisyystutkimus syksy 2014

LÄMPÖLUX. Asiakastyytyväisyystutkimus syksy 2014 LÄMPÖLUX Asiakastyytyväisyystutkimus syksy 2014 Tyytyväisyys Lämpöluxiin ja toiminnan osa-alueisiin 5=erittäin tyytyväinen 4 3 2 1=erittäin tyytymätön Eos Keskiarvo Kokonaistyytyväisyys 37 45 13 120 4,15

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko 18 ja 19 / 2014 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko 18 ja 19 / 2014 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko ja 9 / 4 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5.4 JOHDANTO T7,T7 Tukes / Kemikaaliturvallisuus vko ja 9 Taloustutkimus Oy on

Lisätiedot

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Vastaajien taustatiedot 3. Tutkimuksen tulokset. Sisällys

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Vastaajien taustatiedot 3. Tutkimuksen tulokset. Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Vastaajien taustatiedot 3. Tutkimuksen tulokset Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Vastaajien taustatiedot 3. Tutkimuksen tulokset Yleistä tutkimuksesta 2 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA

Lisätiedot

HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus Kesäkuu - elokuu 2011

HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus Kesäkuu - elokuu 2011 HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus Kesäkuu - elokuu 20 SFS-ISO 20252:2008 sertifioitu HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus kesä-elokuussa 20 Tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Suomalaisten näkemyksiä matkailusta

Suomalaisten näkemyksiä matkailusta Matkailun ja elämystuotannon OSKE Taloustutkimus Oy / Christel Nummela.11.2013 T-10244///CN.11.2013 2 Johdanto Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Matkailun ja elämystuotannon OSKEn toimeksiannosta.

Lisätiedot

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2010 17.2.2011 Toteutus: 11-12/2010 Vastaajia yhteensä 9783 Tutkimuksen toteutus Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Esityksen sisältö: Tiivistelmä s. 3-12 Numeeriset

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

RECONOS. ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Loppuraportti. Reconos

RECONOS. ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Loppuraportti. Reconos RECONOS ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Loppuraportti LOPPURAPORTTI.5.3 ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tämä asiakastyytyväisyystutkimus on toteutettu Oy:lle. Tutkimuksen toteutti Ky. TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA

YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yrityksen asiakastyytyväisyyttä. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluina elokuussa 2015. Vastaajille tarjottiin mahdollisuutta vastata kyselyyn

Lisätiedot

ASIAKASKYSELY ENVERA. Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 20.11.2015

ASIAKASKYSELY ENVERA. Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 20.11.2015 ASIAKASKYSELY ENVERA Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 20.11.2015 Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen toteuttaja, kohderyhmä, tavoite ja sisältö Taloustutkimus toteutti tämän tutkimuksen Envera Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

ASIAKAS- TYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2014

ASIAKAS- TYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2014 KUNNON TYÖMIEHIÄ» WWW.BRIKO.FI 1 ASIAKAS- TYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2014 ASIAKKAAT ARVIOIVAT BRIKON PARHAAKSI RAKENNUSALAN HENKILÖSTÖVUOKRAAJAKSI JO TOISENA VUONNA PERÄKKÄIN Lue, mitä mieltä asiakkaat olivat

Lisätiedot

Lämpölux. Asiakastyytyväisyystutkimus. Kevät 2013

Lämpölux. Asiakastyytyväisyystutkimus. Kevät 2013 Lämpölux Asiakastyytyväisyystutkimus Kevät 2013 Lämpölux Asiakastyytyväisyys kevät 2013 11.3.2013 Juha Lemmetyinen SISÄLTÖ 3 TIIVISTELMÄ 4 JOHDANTO 5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 8 VASTAAJAJOUKON RAKENNE 9 KOKONAISTYYTYVÄISYYS

Lisätiedot

Kalansyöntisuositukset 04.10.2006 Telebus, vkot 38-39 / 2006

Kalansyöntisuositukset 04.10.2006 Telebus, vkot 38-39 / 2006 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa edelleen toimittaa tai julkaista missään muodossa ilman tutkimuslaitoksen lupaa ja nimen mainitsemista.

Lisätiedot

Sähköpostin työkäyttötutkimus 31.5.2012. Sähköpostin työkäyttötutkimus 31.5.2012

Sähköpostin työkäyttötutkimus 31.5.2012. Sähköpostin työkäyttötutkimus 31.5.2012 Sähköpostin työkäyttötutkimus 1 Lähtotilanne Katrium España S.L. toteutti toukokuun 2012 aikana D-Fence Oy:n toimeksiannosta sähköpostin työkäyttötutkimuksen. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää miten

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyysvertailu 2014

Asiakastyytyväisyysvertailu 2014 Asiakastyytyväisyysvertailu 2014 JYVÄSKYLÄN TILAPALVELU KTI Kiinteistötieto Oy Vertailun toteutus 7 kaupunkia: Helsinki, Jyväskylä, Oulu, Riihimäki, Tampere, Vaasa, Vantaa Mittaa asiakkaiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

toy taloustutkimus oy PÄÄKAUPUNKISEUDUN MUUTTOHALUKKUUS 2004 Suur-Helsinki Tänään 2-3/2004 Lohjan yrityspalvelukeskus Oy

toy taloustutkimus oy PÄÄKAUPUNKISEUDUN MUUTTOHALUKKUUS 2004 Suur-Helsinki Tänään 2-3/2004 Lohjan yrityspalvelukeskus Oy toy taloustutkimus oy PÄÄKAUPUNKISEUDUN MUUTTOHALUKKUUS 2004 Suur-Helsinki Tänään 2-3/2004 Lohjan yrityspalvelukeskus Oy Reetta Wirman 2.3.2005 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön.

Lisätiedot

Neuvontajärjestöt. Suomi Tänään Helmi-maaliskuu 2012

Neuvontajärjestöt. Suomi Tänään Helmi-maaliskuu 2012 Neuvontajärjestöt Suomi Tänään Helmi-maaliskuu 2012 1 Neuvontajärjestöt 2012 Sisältö sivu Tutkimuksen sisältö ja toteutus 3 Aineiston rakenne 4 Tiivistelmä tuloksista 5-6 Tulokset graafisena esityksenä

Lisätiedot

Kun vain paras rekrytointi on kyllin hyvä.

Kun vain paras rekrytointi on kyllin hyvä. Kun vain paras rekrytointi on kyllin hyvä. Rekrytointi voi tulla kalliiksi ilman luotettavaa kumppania. Onnistuneen ja epäonnistuneen rekrytoinnin ero on taloudellisesti merkittävä. Rekrytointi on kriittinen

Lisätiedot

Kiinteistöhuolto- ja siivouspalvelujen ostopäättäjätutkimus 2009

Kiinteistöhuolto- ja siivouspalvelujen ostopäättäjätutkimus 2009 Kiinteistöhuolto- ja siivouspalvelujen ostopäättäjätutkimus 2009 Kiinteistömessut Pekka Harjunkoski Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta 2. Toteutus 3. Vastaajat 4. Kokonaisarvosanat 5. Tulokset osioittain

Lisätiedot

POHJOLAN ENERGIA. Asiakastyytyväisyystutkimus 2017

POHJOLAN ENERGIA. Asiakastyytyväisyystutkimus 2017 POHJOLAN ENERGIA Asiakastyytyväisyystutkimus 2017 TIIVISTELMÄ JA TUTKIJAN YHTEENVETO Tiivistelmä Tämän Pohjolan Energian asiakastyytyväisyystutkimuksen on toteuttanut Taloustutkimus Oy Pohjolan Energian

Lisätiedot

Poolia Suomi Oy / ProCountor International Oy REKRYTOINTIOHJELMA TILITOIMISTOILLE

Poolia Suomi Oy / ProCountor International Oy REKRYTOINTIOHJELMA TILITOIMISTOILLE Poolia Suomi Oy / ProCountor International Oy REKRYTOINTIOHJELMA TILITOIMISTOILLE Poolia Suomi Oy - Rekrytointiohjelma ProCountor International Oy:n tilitoimistokumppaneille Poolia on toiminut ProCountorin

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyystutkimus Sähkön siirron asiakkaat Tornionlaakson Sähkö

Asiakastyytyväisyystutkimus Sähkön siirron asiakkaat Tornionlaakson Sähkö Asiakastyytyväisyystutkimus Sähkön siirron asiakkaat Tornionlaakson Sähkö Marraskuu 2017 Tutkimuksen taustat ja toteutus Tutkimuksen tavoitteena on selvittää sähkön siirtoyhtiöiden asiakkaiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn touko-kesäkuussa 2015. Vastauksia kertyi yhteensä 43 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn touko-kesäkuussa 2015. Vastauksia kertyi yhteensä 43 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kesä 2015 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn touko-kesäkuussa 2015. Vastauksia kertyi yhteensä 43 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon

Lisätiedot

Lämpölux. Asiakastyytyväisyystutkimus. Syksy 2013

Lämpölux. Asiakastyytyväisyystutkimus. Syksy 2013 Lämpölux Asiakastyytyväisyystutkimus Syksy 2013 Lämpölux Asiakastyytyväisyys syksy 2013 18.10.2013 Juha Lemmetyinen SISÄLTÖ 3 TIIVISTELMÄ 4 JOHDANTO 5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 8 VASTAAJAJOUKON RAKENNE 9 KOKONAISTYYTYVÄISYYS

Lisätiedot

TALOUSTUTKIMUS OY TYÖNTEKIJÖIDEN N=1010

TALOUSTUTKIMUS OY TYÖNTEKIJÖIDEN N=1010 TALOUSTUTKIMUS OY 8. 1.10.01 10 01 TYÖNTEKIJÖIDEN OIKEUS KOULUTUKSEEN N=1010 Tiedättekö, että raamisopimuksessa sovittiin työntekijöiden oikeudesta kolmeen koulutuspäivään vuodessa? (%) Kaikki 5 En Kyllä

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys Toimiala, yksityisasiakkaat Indeksi 0-100

Asiakastyytyväisyys Toimiala, yksityisasiakkaat Indeksi 0-100 EPSI Rating Pankki ja rahoitus 2016 Päivämäärä: 2016-10-03 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesä-heinäkuussa Vastauksia kertyi yhteensä 37 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesä-heinäkuussa Vastauksia kertyi yhteensä 37 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kesä 2016 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesä-heinäkuussa 2016. Vastauksia kertyi yhteensä 37 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon

Lisätiedot

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012 Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012 Yhteenveto toimialan tuloksista Pekka Harjunkoski Promenade Research Oy Fakta Isännöinti vaikuttaa 2,7 miljoonan suomalaisen elämään (asunto-osakeyhtiöt ja

Lisätiedot

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta TNS 0 Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Kysely toteutettiin TNS Gallup Foruminternetpaneelissa. Yhteensä tehtiin

Lisätiedot

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012 Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012 Yhteenveto toimialan tuloksista Pekka Harjunkoski Promenade Research Oy Fakta Isännöinti vaikuttaa 2,7 miljoonan suomalaisen elämään (asunto-osakeyhtiöt ja

Lisätiedot

Espoolaisten mielikuva Espoon yritysilmastosta on kehittynyt myönteisesti

Espoolaisten mielikuva Espoon yritysilmastosta on kehittynyt myönteisesti Tuula Miettinen Espoolaisten mielikuva Espoon yritysilmastosta on kehittynyt myönteisesti Espoon kaupungin yritysilmasto arvioitiin edellisvuosia paremmaksi Kantar TNS:n (ent. TNS Gallup) keväällä 2017

Lisätiedot

Autamme sinua rakentamaan vahvoja asiakassuhteita. Raportti SKOL Benchmarking asiakastutkimus 2012 DRAFT

Autamme sinua rakentamaan vahvoja asiakassuhteita. Raportti SKOL Benchmarking asiakastutkimus 2012 DRAFT Autamme sinua rakentamaan vahvoja asiakassuhteita Raportti SKOL Benchmarking asiakastutkimus 2012 DRAFT Tutkimuksen toteuttaminen SKOL Benchmarking asiakastutkimus 2012 2 Tutkimuksen toteuttaminen Benchmarking-ASIAKASTUTKIMUS

Lisätiedot

ISÄNNÖINNIN ASIAKASKUUNTELU - TUTKIMUS 2015. Yhteenveto toimialatuloksesta 5.5.2015

ISÄNNÖINNIN ASIAKASKUUNTELU - TUTKIMUS 2015. Yhteenveto toimialatuloksesta 5.5.2015 ISÄNNÖINNIN ASIAKASKUUNTELU - TUTKIMUS 2015 Yhteenveto toimialatuloksesta 5.5.2015 FAKTAA Suomessa on noin 50 000 taloyhtiötä, jotka käyttävät Isännöintiliiton jäsenten palveluja. Isännöinti vaikuttaa

Lisätiedot

1 18.2.2008 T-8624+9180 rw, Internetpaneel + Omnobusi tammikuu 2008 KUULE OY

1 18.2.2008 T-8624+9180 rw, Internetpaneel + Omnobusi tammikuu 2008 KUULE OY 1 18.2.2008 T-8624+9180 rw, Internetpaneel + Omnobusi tammikuu 2008 KUULE OY Terveystutkimus Taloustutkimus 2008 Johdanto Taloustutkimus Oy on tehnyt tämän tutkimuksen Kuule Oy:n toimeksiantona. Tutkimuksen

Lisätiedot

Hämeenlinnan Asunnot Oy Asukastyytyväisyys

Hämeenlinnan Asunnot Oy Asukastyytyväisyys Hämeenlinnan Asunnot Oy Asukastyytyväisyys 21.11.2017 Tutkimuksen toteutus TUTKIMUKSEN AJANKOHTA 23.10.-3.11.2017 TIEDONKERUUTAPA Lomakekysely ja sähköinen kysely (2107 kpl) VASTAUSMÄÄRÄ 538 vastausta

Lisätiedot

Suomalainen joulu 2008

Suomalainen joulu 2008 Miten tutkimus tehtiin? Tämän tutkimuksen on tehnyt Taloustutkimus Oy Suomalaisen Työn Liiton toimeksiannosta. Tutkimus toteutettiin Taloustutkimuksen internet-paneelissa 7.10. 9.10.2008 välisenä aikana.

Lisätiedot

Asunnon osto ja myyntiprosessitutkimus. Tiivistelmä. Media

Asunnon osto ja myyntiprosessitutkimus. Tiivistelmä. Media Asunnon osto ja myyntiprosessitutkimus 2007 Tiivistelmä Johdanto Tutkimuksen tavoitteet, toteutus ja vastaajarakenne Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää asunnon ostamiseen ja myymiseen

Lisätiedot

Jäsenyritysten asiakastutkimus 2015 Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry 25.5.2015

Jäsenyritysten asiakastutkimus 2015 Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry 25.5.2015 Jäsenyritysten asiakastutkimus 2015 Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry 25.5.2015 Jani Listenmaa Henriikka Mujunen Anna Oikarinen Helena Kultanen 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä

Lisätiedot

Palvelulaatukysely: Henkilökunta

Palvelulaatukysely: Henkilökunta Palvelulaatukysely: Henkilökunta Henkilökunnan tärkeys Eri muuttujien tärkeyttä mitattiin palvelunlaatukyselyssä arvoasteikolla, jossa erittäin tärkeä sai arvon, jokseenkin tärkeä arvon ja ei ollenkaan

Lisätiedot

psta Anitta Korkea-aho sosiaalityöntekijä/kehityshankkeen projektipäällikkö

psta Anitta Korkea-aho sosiaalityöntekijä/kehityshankkeen projektipäällikkö Arvoisa vastaanottaja! TOTEUTUNUT ATK-PALVELU VUONNA 2007 TAYS:n Näkökeskus on vuonna 2007 myöntänyt Teille kotona tapahtuvaa tietokoneeseen liittyvää ATK-palvelua (tietokoneen toimitus, -asennus ja/tai

Lisätiedot

TUOTEMERKKIEN ARVOSTUS 2015 HSL

TUOTEMERKKIEN ARVOSTUS 2015 HSL TUOTEMERKKIEN ARVOSTUS 2015 HSL TALOUSTUTKIMUS OY, SIRPA VINNI 30.4.2015 13667 SHT 2015 Tuotemerkkien arvostus_hsl / sv SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Tutkimuksen toteutus 3. Tutkimuksen sisältö 4. Tuotemerkkien

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: VARHAISKASVATUS. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: VARHAISKASVATUS. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: VARHAISKASVATUS Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn maalis-huhtikuussa 2013. Vastauksia kertyi yhteensä 38 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn maalis-huhtikuussa 2013. Vastauksia kertyi yhteensä 38 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kevät 2013 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn maalis-huhtikuussa 2013. Vastauksia kertyi yhteensä 38 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn helmi-maaliskuussa 2012. Vastauksia kertyi yhteensä 36 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn helmi-maaliskuussa 2012. Vastauksia kertyi yhteensä 36 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kevät 2012 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn helmi-maaliskuussa 2012. Vastauksia kertyi yhteensä 36 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon

Lisätiedot

ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO Pakkausmerkinnät

ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO Pakkausmerkinnät ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO Pakkausmerkinnät Taloustutkimus Oy Tammikuu 2009 Risto Nikunlaakso 7.1.2009 Aineiston rakenne AINEISTON RAKENNE Absoluuttiset vastaajamäärät (painottamattomat n ja/tai painotetut

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Taloustutkimus Oy Marraskuu 0 Tuomo Turja 9..0 Pauliina Aho SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO....

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUS: Yritysten verkkopalvelut sekä hankaluudet niiden hankinnassa ja määrittelyssä

KYSELYTUTKIMUS: Yritysten verkkopalvelut sekä hankaluudet niiden hankinnassa ja määrittelyssä KYSELYTUTKIMUS: Yritysten verkkopalvelut sekä hankaluudet niiden hankinnassa ja määrittelyssä TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Aihe: Yritysten verkkopalvelut ja hankaluudet niiden hankinnassa ja määrittelyssä Ajankohta:

Lisätiedot

Palkeet asiakastyytyväisyys

Palkeet asiakastyytyväisyys Palkeet asiakastyytyväisyys Kieku-info 30.9.2015 Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Kohderyhmä ja näyte Tutkimuksen kohderyhmät Asiakasvirastojen yhteyshenkilöt ja johto

Lisätiedot

Toimialakohtaiset työnantajakäynnit. työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi

Toimialakohtaiset työnantajakäynnit. työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi Toimialakohtaiset työnantajakäynnit työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi Toimialakohtaisten työnantajakäyntien opas julkaistu 6/2011 1 Sisältö Toimialakohtaisten työnantajakäyntien

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyystutkimus Turun Seudun Jätehuolto Oy. Pientalojen ja vapaa-ajanasuntojen

Asiakastyytyväisyystutkimus Turun Seudun Jätehuolto Oy. Pientalojen ja vapaa-ajanasuntojen Asiakastyytyväisyystutkimus Turun Seudun Jätehuolto Oy Pientalojen ja vapaa-ajanasuntojen asukkaat 8..0 - ote: tyytyväisyys jätteenkuljetukseen ja tiedonsaantiin Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut 4.2.2014 Mikko Kesä Minna Joutsen Ari Kurlin 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien

Lisätiedot

Apta. Jäsentutkimus Yhteenveto N=255 Vastausprosentti noin 40 Tiedonkeruu:

Apta. Jäsentutkimus Yhteenveto N=255 Vastausprosentti noin 40 Tiedonkeruu: Apta Jäsentutkimus 2013 Yhteenveto 18.10. N55 Vastausprosentti noin 40 Tiedonkeruu: 11.-30.9.2013 Palvelut Jäsentutkimus 2013 (N55) Mitä Apteekkien työnantajaliiton (Apta) palveluja olet itse käyttänyt

Lisätiedot

Teleoperaattoreiden palvelukyky testissä. Tutkittua tietoa yritysasiakkaiden palvelusta

Teleoperaattoreiden palvelukyky testissä. Tutkittua tietoa yritysasiakkaiden palvelusta Tutkittua tietoa yritysasiakkaiden palvelusta Tekijät Tapio Nissilä, Principal, Vectia Teleoperaattoreiden palvelukyky testissä -tutkimus suoritettiin 25.5.2009-12.6.2009. Sisällysluettelo Tutkimuksen

Lisätiedot

TIELIIKENTEEN TAVARAKULJETUKSET 2007 SKAL:n osio

TIELIIKENTEEN TAVARAKULJETUKSET 2007 SKAL:n osio TIELIIKENTEEN TAVARAKULJETUKSET 007 SKAL:n osio Taloustutkimus Oy Kesäkuu 007 Kari-Pekka Töyrylä 19.0.007 Katja Louhema Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan omaan käyttöön. Raporttia

Lisätiedot

Tuotemerkkien arvostus 2014 HSL. Taloustutkimus Oy, Sirpa Vinni 2.6.2014

Tuotemerkkien arvostus 2014 HSL. Taloustutkimus Oy, Sirpa Vinni 2.6.2014 Tuotemerkkien arvostus 2014 HSL Taloustutkimus Oy, Sirpa Vinni 2.6.2014 2 2.6.2014 12230 SHT 2014 Tuotemerkkien arvostus_ Liikenneyhtiöt / sv Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Tutkimuksen toteutus 3. Tutkimuksen

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kesä 2014 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon tutkimuksen

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Tämä tutkimus on tehty Euroopan komission Suomen-edustuston toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä.

Tämä tutkimus on tehty Euroopan komission Suomen-edustuston toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä. 1. JOHDANTO Tämä tutkimus on tehty n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä. Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksella pyrittiin selvittämään miten n maakunnan asukkaat suhtautuvat Euroopan Unionin

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Aluejärjestöraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien

Lisätiedot

Anna tutki: Naisen asema työelämässä

Anna tutki: Naisen asema työelämässä Anna tutki: Naisen asema työelämässä 2 Tutkimuksen tausta ja toteutus Tavoitteena selvittää naisten asemaa työelämässä Tutkimuksen teettäjä Yhtyneet Kuvalehdet Oy / Anna-lehti, toteutus Iro Research Oy

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyysvertailu. Vaasan Talotoimi

Asiakastyytyväisyysvertailu. Vaasan Talotoimi Asiakastyytyväisyysvertailu Vaasan Talotoimi Vertailun toteutus 5 kaupunkia: Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Lahti, Vaasa asiakkaiden yhteystiedot keväällä/syksyllä puhelinhaastattelut syys-lokakuussa (IROResearch

Lisätiedot

Pankkialan tyytyväisyys ollut viime vuosina hienoisessa nousussa. EPSI Rating Pankki ja rahoitus 2017

Pankkialan tyytyväisyys ollut viime vuosina hienoisessa nousussa. EPSI Rating Pankki ja rahoitus 2017 EPSI Rating Pankki ja rahoitus 2017 Päivämäärä: 02-10-2017 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 569

Lisätiedot

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteet T-Media Oy T-Media on vuonna 1997 perustettu työnantajakuvaan ja maineeseen erikoistunut tutkimus- ja viestintäyhtiö. T-Median missiona on auttaa asiakkaitaan luomaan sidosryhmilleen kestävää kilpailuetua

Lisätiedot

Tunnetko potentiaaliset asiakkaasi?

Tunnetko potentiaaliset asiakkaasi? Tunnetko potentiaaliset asiakkaasi? TUNTEMINEN AUTTAA mainoskampanjoissa suorapostituskampanjoissa puhelinmyynnissä henkilökohtaisessa myynnissä messuilla ja näyttelyissä parantaa ajankäyttöä tehostaa

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

Sosiaalinen media tuli työpaikalle - kenen säännöillä toimitaan? Copyright 2010 H&K and MPS

Sosiaalinen media tuli työpaikalle - kenen säännöillä toimitaan? Copyright 2010 H&K and MPS Sosiaalinen media tuli työpaikalle - kenen säännöillä toimitaan? Copyright 2010 H&K and MPS Lähtökohta tutkimukselle Halusimme vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin: Millaisia viestinnällisiä haasteita

Lisätiedot

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa EPSI Rating Vakuutus 2016 Päivämäärä: 14-11-2016 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 569 1921 Sähköposti:

Lisätiedot

Kasvatustieteellinen tiedekunta 11/12/

Kasvatustieteellinen tiedekunta 11/12/ TUTKINTOTYYTYVÄISYYS TYÖURAN NÄKÖKULMASTA YLIOPISTO-OPINTOJEN KEHITTÄMÄT VALMIUDET SUHTEESSA TYÖELÄMÄN TARPEISIIN Tarja Tuononen, KM, tohtorikoulutettava, Yliopistopedagogiikan keskus (HYPE) Tuukka Kangas,

Lisätiedot

Videotuotantojen kilpailutuksen käsikirja. MASSIVE Helsinki / TrueStory 11.9.2014

Videotuotantojen kilpailutuksen käsikirja. MASSIVE Helsinki / TrueStory 11.9.2014 Videotuotantojen kilpailutuksen käsikirja MASSIVE Helsinki / TrueStory 11.9.2014 Ja kaikki alkoi suunnittelusta... Ennen kilpailutusta mieti tarkkaan, että mihin tarkoitukseen videotuotanto tulee ja mitä

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys kohdallaan

Asiakastyytyväisyys kohdallaan Asiakastyytyväisyys kohdallaan 94 % asiakkaista suosittelee Maestroa Syksyllä 2012 teimme laajan asiakastyytyväisyyskyselyn ja selvitimme asiakkaidemme näkemyksiään Maestron myynnistä, asiakaspalvelusta

Lisätiedot

IP-osaamisesta laadukasta IP-palvelua. tekijä: Jarkko Rintamäki valvoja: Jorma Virtamo suorituspaikka: Radiolinja Aava Oy

IP-osaamisesta laadukasta IP-palvelua. tekijä: Jarkko Rintamäki valvoja: Jorma Virtamo suorituspaikka: Radiolinja Aava Oy IP-osaamisesta laadukasta IP-palvelua tekijä: Jarkko Rintamäki valvoja: Jorma Virtamo suorituspaikka: Radiolinja Aava Oy Työn lähtökohdat Asiantuntemus ja osaaminen eivät takaa hyvää palvelua Asiakkaan

Lisätiedot

Potilastietojärjestelmän kouluttajan osaaminen ja asiantuntijuus

Potilastietojärjestelmän kouluttajan osaaminen ja asiantuntijuus Potilastietojärjestelmän kouluttajan osaaminen ja asiantuntijuus Pro gradu -tutkielma TtM Jaana Luostarinen TtM Silja Ässämäki 11.05.2004 Tampere Luostarinen & Ässämäki 1 Miksi tämä aihe? Käyttöönottoprojekteissa

Lisätiedot

DESIGN THINKINGILLÄ MENESTYSTARINA: TAPIOLA PRIVATE. 24.5.2011 Tommi Elomaa Yksikönjohtaja Yksityistalousasiakkaat

DESIGN THINKINGILLÄ MENESTYSTARINA: TAPIOLA PRIVATE. 24.5.2011 Tommi Elomaa Yksikönjohtaja Yksityistalousasiakkaat DESIGN THINKINGILLÄ MENESTYSTARINA: TAPIOLA PRIVATE 24.5.2011 Tommi Elomaa Yksikönjohtaja Yksityistalousasiakkaat Design thinkingin pääaskeleet: Määritä Tutki Ideoi Tee Prototyyppi Kehitä Lanseeraa Opi

Lisätiedot

Asianajoalan Asiakastyytyväisyys 2004. Valtakunnalliset yhteenvetotulokset

Asianajoalan Asiakastyytyväisyys 2004. Valtakunnalliset yhteenvetotulokset Asianajoalan Asiakastyytyväisyys 2004 Valtakunnalliset yhteenvetotulokset Asianajoalan Asiakastyytyväisyys 2004 - tutkimuksen perustiedot Kyselytutkimus asianajotoimistojen asiakkaille Tavoitteet: 1. Tarjota

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011

Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011 Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011 Kyselyn tavoite ja toteutus Kyselyssä selvitettiin päivähoidossa olevien lasten vanhempien arvioita lapsensa päivähoidosta pääkaupunkiseudun neljässä

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 201 havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Tavoitteena oli selvittää Iisalmen kaupungin elinvoimapalveluiden vuoden 201 aikana asioineiden

Lisätiedot