TUTKIMUKSEN TEKNINEN TOTEUTUS TELEBUS VIIKKO 29A-30A/2007. Kohderyhmä, otanta- ja tutkimusmenetelmä. Otoksen koko ja painotus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUTKIMUKSEN TEKNINEN TOTEUTUS TELEBUS VIIKKO 29A-30A/2007. Kohderyhmä, otanta- ja tutkimusmenetelmä. Otoksen koko ja painotus"

Transkriptio

1 TUTKIMUKSEN TEKNINEN TOTEUTUS TELEBUS VIIKKO 29A-30A/2007 Tämän tutkimuksen on tehnyt Taloustutkimus Oy osana viikottaista Telebus-tutkimusta. Kysymysten aiheena oli mielipiteet sairaanhoitovakuutuksista. Kohderyhmä, otanta- ja tutkimusmenetelmä Tutkimuksen kohderyhmänä oli maamme vuotias väestö Ahvenanmaan maakuntaa lukuunottamatta. Otos muodostettiin satunnaisotannalla väestörekisterikeskuksen rekisteristä (matkapuhelinnumeroita n. 80 % otoksesta). Tutkimus tehtiin atk-avusteisina puhelinhaastatteluina (CATI). Otoksen koko ja painotus Tutkimuksessa haastateltiin ensimmäisessä osassa 502 henkilöä ja toisessa osassa 502 henkilöä. Tutkimuksen otos painotettiin iän, sukupuolen,asuinalueen ja talouden koon mukaan kohderyhmää edustavaksi. Otoksen painottamaton ja painotettu rakenne on selvitetty raportin atk-taulukoiden jälkeen ("Absoluuttiset luvut"). Taulukoissa painottamaton n-luku kertoo haastateltujen määrän eri taustaryhmissä ja painotettu N-luku vastaavan populaation tuhansina (.000) henkilöinä. Kenttätyö ja sen ajankohta Ensimmäisessä osassa haastattelut tehtiin ja haastattelutyöhön osallistui 40 Taloustutkimus Oy:n koulutettua tutkimushaastattelijaa Toisen osan haastattelut tehtiin ja haastattelutyöhön osallistui 33 haastattelijaa Taloustutkimus Oy:n valvotusta puhelinhaastattelukeskuksesta Helsingistä. Tietojen käsittely Atk-tulostus on tehty Taloustutkimus Oy:n laitteistoilla ja ohjelmistoilla. T-testi Tulostuksessa on käytetty T-testiä, joka testaa kunkin taulukoidun taustamuuttujan kohdalla poikkeaako tulos muista vastaajista enemmän kuin mitä mitä satunnaisvaihtelun osuus on 95 %:n luotettavuustasolla. Tähti (*) luvun luvun vieressä osoittaa, että ero on tilastollisesti merkitsevä. Esitetyt kysymykset Toimeksiantoon sisältyneet kysymykset sekä käytettävissä olevat taustatietokysymykset ovat tämän raportin liitteenä. Telebus-tutkimus tehdään 1-2 kertaa viikossa. Tutkimusaineisto säilytetään ja on käytettävissä lisätulostuksiin kahden vuoden ajan raportointipäivästä. Taloustutkimus Oy ss

2 Mielipidekysely sairaanhoitovakuutuksista Terveyspalvelualan Liitto ry 1 TIIVISTELMÄ TULOKSISTA Yli kolme neljäsosaa (77 %) vuotiaista suomalaisista on sitä mieltä, että lakisääteistä sairausvakuutusta tulisi kehittää siten, että yksityislääkärikäyntien korvaustasoa nostettaisiin nykytasoa (noin 30 % yksityislääkärikäyntien kustannuksista) korkeammaksi. Erityisesti tätä mieltä ovat naiset (80 %), vuotiaat (81 %), vuotiaat (83 %), työväestöön kuuluvat (81 %), eläkeläiset (81 %), alle vuodessa ansaitsevat (82 %), vuodessa ansaitsevat ( 83 %), Pohjois-Suomessa asuvat (81 %) sekä henkilöt, jotka hyväksyvät ansioverotuksen yhteydessä perittävän sairaanhoitomaksun korotuksen (0,1%-yksikköä eli noin promille ansiotuloista) (86 %). Ansioverotuksen yhteydessä perittävän sairaanhoitomaksun korottamisen noin 0,1 prosenttiyksiköllä eli noin promillella ansiotuloista hyväksyisi neljä viidestä (79 %) suomalaisesta. Keskimääräistä enemmän tämän hyväksyy vuotiaat (83 %), työväestöön kuuluvat (83 %), vuodessa ansaitsevat ( 83 %) ja muissa kuin yli asukkaan kaupungeissa asuvat (83 %). Joka neljännen (26 %) vastaajan taloudessa (joko itsellä tai perheenjäsenellä) on yksityinen sairauskuluvakuutus. Keskimääräistä yleisemmin yksityinen sairauskuluvakuutus löytyy vuotiailta (41 %), vuotiailta (37 %), työväestöön kuuluvilta (31 %), toimihenkilöiltä/johtavassa asemassa olevilta (37 %), lapsiperheiltä (42 %) ja yli vuodessa ansaitsevilta (43 %). Mikäli yksityislääkärikäyntien korvaustaso laskee nykyisestä 30 prosentista, aikoo yksityisen sairausvakuutuksen ottamista tai yksityisen vakuutusturvan vahvistamista harkita vajaa kolmannes (30 %) vastaajista. Hieman yli puolet (52 %) vastaajista ei aio tehdä näin. Hieman yli puolet (52 %) vastaajista on sitä mieltä, että kaikkia koskeva lakisääteinen vakuutus on parempi tapa hoitaa sairastumisriskien vakuuttaminen kuin vapaaehtoinen yksityinen vakuutus olettaen, että molemmista saa kattavat korvaukset. Lakisääteisen vakuutuksen kannalla ovat keskimääräistä enemmän naiset (55 %), vuotiaat (55 %), vuotiaat (62 %), toimihenkilöt/johtavassa asemassa olevat (62 %), eläkeläiset (61 %), yli vuodessa ansaitsevat (60 %), yli asukkaan kaupungeissa asuvat (57 %) sekä henkilöt, joiden taloudesta ei ole yksityistä sairauskuluvakuutusta (56 %). Vapaaehtoisen yksityisen vakuutuksen kannalla on 35 % vastaajista. Vapaaehtoista yksityistä vakuutusta kannattavat muita enemmän vuotiaat (53 %) ja henkilöt, joiden taloudesta löytyy yksityinen sairauskuluvakuutus (41 %). Vastaajista 82 % pitää vähintään melko tärkeänä sitä, että vakuutuksilla turvataan mahdollisuus yksityisten terveyspalvelujen käyttöön. Erittäin tärkeänä tätä pitää 22 % vastaajista. Asia ei ole kovin tärkeää 11 %:lle eikä lainkaan tärkeää 3 %:lle vastaajista. Taloustutkimus Oy, heinäkuu 2007 T /TTu/Pah

3 Mielipidekysely sairaanhoitovakuutuksista Terveyspalvelualan Liitto ry 2 Kaksi kolmasosaa vastaajista (65 %) uskoisi käyttävänsä yksityisiä terveyspalveluja nykyistä enemmän, mikäli yksityislääkärikäyntien korvaustaso nousisi korkeammaksi, esim. 50 prosenttiin. Nykyistä enemmän yksityisiä terveyspalveluja käyttäisivät naiset (70 %), työväestöön kuuluvat (71 %), alle vuodessa ansaitsevat (72 %) ja henkilöt, jotka hyväksyvät ansioverotuksen yhteydessä perittävän sairaanhoitomaksun korotuksen (72 %). Yli puolet vastaajista (55 %) ei luota siihen, että julkisesta terveydenhoidosta saa aina kaiken tarvitsemansa hoidon. Tätä mieltä ovat keskimääräistä enemmän naiset (60 %), vuotiaat (62 %), vuotiaat (62 %), toimihenkilöt/johtavassa asemassa olevat (62 %), yli vuodessa ansaitsevat (59 %), yli asukkaan kaupungeissa asuvat (58 %) sekä henkilöt, joiden taloudesta löytyy yksityinen sairauskuluvakuutus (66 %). Julkiseen terveydenhoitoon luottavia on 42 % vastaajista. Muita enemmän julkiseen terveydenhoitoon luottavat miehet (48 %) ja vuotiaat (51 %). Taloustutkimus Oy, heinäkuu 2007 T /TTu/Pah

4 Lakisääteisestä sairausvakuutuksesta korvataan osa yksityislääkärikäyntien kustannuksista ns. Kelakorvauksina. Nämä korvaukset rahoitetaan niin, että kansalaisilta peritään ansiotuloverotuksen yhteydessä sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksua. Alun perin on tarkoitettu, että korvaustaso olisi noin 60 % kustannuksista. Tällä hetkellä korvaustaso on noin 30 % yksityislääkärikäyntien kustannuksista. Tulisiko lakisääteistä sairausvakuutusta kehittää siten, että yksityislääkärikäyntien korvaustasoa nostettaisiin nykytasoa korkeammaksi? n = Kaikki vastaajat Kyllä Ei osaa sanoa Ei Kaikki (n=1004) Sairaanhoitomaksun korotus 0,1 % Hyväksyy (n=799) Ei hyväksy (n=145) Yksityinen sairauskuluvakuutus itsellä/perheenjäsenellä On (n=236) Ei ole (n=692) Heinäkuu 2007 Telebus viikot 29-30/ TTU/ss/ppe % Mielipidekysely sairaanhoitovakuutuksista Terveyspalvelualan Liitto ry

5 Yksityislääkärikäyntien sairaanhoitokorvausten korottaminen 30 prosentista esimerkiksi 50 prosenttiin edellyttäisi ansioverotuksen yhteydessä perittävän sairaanhoitomaksun korottamista noin 0,1 prosenttiyksiköllä, eli promillella ansiotuloista. Hyväksyisittekö Te tämänsuuruisen korotuksen sairaanhoitomaksuunne yksityislääkärikäyntien korvaustason korottamiseksi? n = Kaikki vastaajat Kyllä Ei osaa sanoa Ei Kaikki (n=1004) Yksityinen sairauskuluvakuutus itsellä/perheenjäsenellä On (n=236) Ei ole (n=692) Heinäkuu 2007 Telebus viikot 29-30/ TTU/ss/ppe % Mielipidekysely sairaanhoitovakuutuksista Terveyspalvelualan Liitto ry

6 Onko Teillä tai jollakin perheenjäsenellänne yksityinen sairauskuluvakuutus? Kaikki vastaajat, n = % 26% Kyllä Ei Ei osaa sanoa 66% Heinäkuu 2007 Telebus viikot 29-30/ TTU/ss/ppe Mielipidekysely sairaanhoitovakuutuksista Terveyspalvelualan Liitto ry

7 Mikäli yksityislääkärikäyntien korvaustaso laskee nykyisestä 30 prosentista, aiotteko jatkossa harkita yksityisen sairausvakuutuksen ottamista tai yksityisen vakuutusturvan vahvistamista? n = Kaikki vastaajat Kyllä Ei osaa sanoa Ei Kaikki (n=1004) Yksityinen sairauskuluvakuutus itsellä/perheenjäsenellä On (n=236) Ei ole (n=692) % Heinäkuu 2007 Telebus viikot 29-30/ TTU/ss/ppe Mielipidekysely sairaanhoitovakuutuksista Terveyspalvelualan Liitto ry

8 Kumpi on mielestänne parempi tapa hoitaa sairastumisriskien vakuuttaminen: kaikkia koskeva lakisääteinen vakuutus vai vapaaehtoinen yksityinen vakuutus olettaen, että molemmista saa kattavat korvaukset? n = Kaikki vastaajat Kaikkia koskeva lakisääteinen vakuutus Vapaaehtoinen yksityinen vakuutus Ei osaa sanoa Kaikki (n=1004) Yksityinen sairauskuluvakuutus itsellä/perheenjäsenellä On (n=236) Ei ole (n=692) % Heinäkuu 2007 Telebus viikot 29-30/ TTU/ss/ppe Mielipidekysely sairaanhoitovakuutuksista Terveyspalvelualan Liitto ry

9 Miten tärkeänä pidätte sitä, että vakuutuksilla turvataan mahdollisuus yksityisten terveyspalvelujen käyttöön? n = Kaikki vastaajat 4) Erittäin tärkeänä 3) Melko tärkeänä 2) Ei kovin tärkeänä 1) Ei lainkaan tärkeänä Ei osaa sanoa Keskiarvo (4-1) Kaikki (n=1004) ,04 Yksityinen sairauskuluvakuutus itsellä/perheenjäsenellä On (n=236) ,22 Ei ole (n=692) ,98 Heinäkuu 2007 Telebus viikot 29-30/ TTU/ss/ppe % Mielipidekysely sairaanhoitovakuutuksista Terveyspalvelualan Liitto ry

10 Uskotteko, että Te käyttäisitte yksityisiä terveyspalveluja nykyistä enemmän, mikäli yksityislääkärikäyntien korvaustaso nousisi korkemmaksi, esimerkiksi 50 prosenttiin? n = Kaikki vastaajat Kyllä Ei osaa sanoa Ei Kaikki (n=1004) Yksityinen sairauskuluvakuutus itsellä/perheenjäsenellä On (n=236) Ei ole (n=692) % Heinäkuu 2007 Telebus viikot 29-30/ TTU/ss/ppe Mielipidekysely sairaanhoitovakuutuksista Terveyspalvelualan Liitto ry

11 Luotatteko siihen, että julkisesta terveydenhuollosta saa aina kaiken tarvitsemansa hoidon? n = Kaikki vastaajat Kyllä Ei osaa sanoa Ei Kaikki (n=1004) Yksityinen sairauskuluvakuutus itsellä/perheenjäsenellä On (n=236) Ei ole (n=692) % Heinäkuu 2007 Telebus viikot 29-30/ TTU/ss/ppe Mielipidekysely sairaanhoitovakuutuksista Terveyspalvelualan Liitto ry

12 Sarakeprosenttitaulukot SARAKEPROSENTTITAULUKOT Eri vastausvaihtoehtojen prosentuaalinen osuus eri taustaryhmissä Taloustutkimus Oy tpi

13 TAULUKOIDEN LUKUOHJE/SARAKEPROSENTTITAULUKOT ============================================================================== TALOUSTUTKIMUS OY :13:20 TYÖ TAULUKKO ca VER % ============================================================================== (KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) Huulirasvatutkimus Kaikki Sukupuoli Ikä nainen mies vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta Kaikki painottamaton n= Kaikki painotettu (.000) N= Milloin käytätte huulirasvaa Käytän huulirasvaa * 48* 82* 77* 6 78* 76* 55* - vain talvella * 27* - vain kesällä 1 0* 1* ympäri vuoden 37 55* 18* 57* 48* 49* 40* 28* Ei käytä ollenkaan 33 17* 50* 16* 22* 22* 23* 43* Ei osaa sanoa 1 1* 2* 3* 2-1* 2 Käyttää huulirasvaa Kaikki painottamaton n= Kaikki painotettu (.000) N= Mitkä seuraavista tavoista kuvaavat huulirasvan käyttöäsi Käytän huulirasvaa - ulkoillessa 54 49* 9 61* 33* 38* 62* 57 58* - osana meikkausta 7 10* 1* 11* 5 13* 8 4* - suojana yöllä 12 14* 8* * tavan vuoksi päivittäin 33 41* 19* 53* 47* 30 24* 10 31* Ei osaa sanoa * 15* 4* 4* 5* 13* 10 T-testi testaa kunkin taulukoidun taustamuuttujan jokaisen vastausvaihtoehdon kohdalla, poikkeaako ko. ryhmän tulos muiden vastaajien tuloksista enemmän kuin on satunnaisvaihtelun osuus 95 % luotettavuustasolla. Tähti (*) luvun vieressä osoittaa, että ero on tilastollisesti merkitsevä. 1 Otoskoko/vastaajien todellinen kokonaismäärä 2 Koko populaatio tuhansina henkilöinä 3 Naisvastaajien todellinen kokonaismäärä vuotiaiden vastaajien todellinen kokonaismäärä 5 83 % naisista käyttää huulirasvaa 6 78 % vuotiaista käyttää huulirasvaa 7 Huulirasvaa käyttävien vastaajien todellinen kokonaismäärä (=uusi kantaluku) 8 Huulirasvaa käyttävien vastaajien painotettu määrä tuhansina henkilöinä 9 Huulirasvaa käyttävistä miehistä 61 % käyttää huulirasvaa ulkoillessa 10 Huulirasvaa käyttävistä vuotiaista 31 % käyttää huulirasvaa tavan vuoksi päivittäin 11 9 % huulirasvaa käyttävistä ei osaa tai ei halua kertoa käyttötapojaan

14 ======================================================================================================================== TALOUSTUTKIMUS OY :23:37 TYÖ TAULUKKO ss VER % ======================================================================================================================== (KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) Telebus vko 29A+30A/2007 Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta Nainen Mies Työ Toimi Eläke Muu Aikuis Lapsi vuotta vuotta vuotta vuotta väestö henkilö läinen talous perhe johtava asema yrittäjä Kaikki painottamaton n= Kaikki painotettu (.000) N= Lakisääteisestä sairausvakuutuksesta korvataan osa yksityislääkärikäyntien kustannuksista ns. Kelakorvauksina. Nämä korvaukset rahoitetaan niin, että kansalaisilta peritään ansiotuloverotuksen yhteydessä sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksua. Alun perin on tarkoitettu, että korvaustaso olisi noin 60 % kustannuksista. Tällä hetkellä korvaustaso on noin 30 prosenttia yksityislääkärikäyntien kustannuksista. Tulisiko lakisääteistä sairausvakuutusta kehittää siten, että yksityislääkärikäyntien korvaustasoa nostettaisiin nykytasoa korkeammaksi Kyllä 77 80* 73* 63* 81* 73* 83* 81* 74* 81* 64* 81* 70* Ei 15 13* 18* 19* 14 19* 12* 12* 21* 12* 17 13* 19* Ei osaa sanoa 8 7* 9* 19* 5* 8 5* 7 6* 6* 19* 6* 11* Yksityislääkärikäyntien sairaanhoitokorvausten korottaminen 30 prosentista esimerkiksi 50 prosenttiin edellyttäisi ansioverotuksen yhteydessä perittävän sairaanhoitomaksun korottamista noin 0,1 prosenttiyksiköllä, eli promillella ansiotuloista. Hyväksyisittekö Te tämänsuuruisen korotuksen sairaanhoitomaksuunne yksityislääkärikäyntien korvaustason korottamiseksi Kyllä * 83* * 78 76* 78 80* 77* Ei * 14 19* 15 12* 20* 16 11* 14* 17* Ei osaa sanoa * 3* 3* 6 5 2* 9* 11* 6 6 Onko Teillä tai jollakin perheenjäsenellänne yksityinen sairauskuluvakuutus Kyllä 26 24* 29* 22* 41* 37* 16* 31* 37* 8* 22* 16* 42* Ei 66 70* 62* 46* 56* 61* 80* 61* 60* 88* 55* 77* 47* Ei osaa sanoa 8 6* 9* 32* 3* 2* 4* 8 3* 4* 24* 6* 10*

15 ======================================================================================================================== TALOUSTUTKIMUS OY :23:37 TYÖ TAULUKKO ss VER % ======================================================================================================================== (KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) Telebus vko 29A+30A/2007 Kaikki Bruttotulot Asuinkunta Asuu alle yli yli muu muu Uusi muu Länsi Itä Poh kau kunta maa Etelä Suomi Suomi jois EUR EUR EUR asukk punki Suomi Suomi kau punki Kaikki painottamaton n= Kaikki painotettu (.000) N= Lakisääteisestä sairausvakuutuksesta korvataan osa yksityislääkärikäyntien kustannuksista ns. Kelakorvauksina. Nämä korvaukset rahoitetaan niin, että kansalaisilta peritään ansiotuloverotuksen yhteydessä sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksua. Alun perin on tarkoitettu, että korvaustaso olisi noin 60 % kustannuksista. Tällä hetkellä korvaustaso on noin 30 prosenttia yksityislääkärikäyntien kustannuksista. Tulisiko lakisääteistä sairausvakuutusta kehittää siten, että yksityislääkärikäyntien korvaustasoa nostettaisiin nykytasoa korkeammaksi Kyllä 77 82* 83* 74* * Ei 15 12* 10* 23* 17 13* 16 19* 15 13* 16 11* Ei osaa sanoa 8 6* 7 3* 7* 9 9 6* 6* 11* 8 9 Yksityislääkärikäyntien sairaanhoitokorvausten korottaminen 30 prosentista esimerkiksi 50 prosenttiin edellyttäisi ansioverotuksen yhteydessä perittävän sairaanhoitomaksun korottamista noin 0,1 prosenttiyksiköllä, eli promillella ansiotuloista. Hyväksyisittekö Te tämänsuuruisen korotuksen sairaanhoitomaksuunne yksityislääkärikäyntien korvaustason korottamiseksi Kyllä 79 81* 83* * 74* * 79 Ei 15 14* 11* 19* 17* 12* 17 18* 16 14* Ei osaa sanoa * 4* 4* 10* 4* 2* 7* 9* 7 Onko Teillä tai jollakin perheenjäsenellänne yksityinen sairauskuluvakuutus Kyllä 26 17* 29 43* 29* 26 23* 31* * 28 Ei 66 77* 67 54* * 61* 71* 67 70* 66 Ei osaa sanoa 8 6* 4* 3* 6* 9*

16 ======================================================================================================================== TALOUSTUTKIMUS OY :23:37 TYÖ TAULUKKO ss VER % ======================================================================================================================== (KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) Telebus vko 29A+30A/2007 Kaikki Äänestäisi eduskuntavaaleissa Hyväksyisikö Onko itsellä/ ansioverotuk. jollakin yhteydessä perheen SDP Kokoomus Keskus Vasem Vihreät Muu perittävän jäsenellä ta misto sairaanhoito yksityinen liitto maksun koro sairauskulu tuksen 0,1% vakuutus kyllä ei kyllä ei Kaikki painottamaton n= Kaikki painotettu (.000) N= Lakisääteisestä sairausvakuutuksesta korvataan osa yksityislääkärikäyntien kustannuksista ns. Kelakorvauksina. Nämä korvaukset rahoitetaan niin, että kansalaisilta peritään ansiotuloverotuksen yhteydessä sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksua. Alun perin on tarkoitettu, että korvaustaso olisi noin 60 % kustannuksista. Tällä hetkellä korvaustaso on noin 30 prosenttia yksityislääkärikäyntien kustannuksista. Tulisiko lakisääteistä sairausvakuutusta kehittää siten, että yksityislääkärikäyntien korvaustasoa nostettaisiin nykytasoa korkeammaksi Kyllä 77 84* 78 86* 78 66* 74 86* 42* 75 78* Ei * 10* 20 22* 22* 8* 51* 19* 14* Ei osaa sanoa 8 4* 2* 4* 3* 12 5* 5* 6 6* 8 Yksityislääkärikäyntien sairaanhoitokorvausten korottaminen 30 prosentista esimerkiksi 50 prosenttiin edellyttäisi ansioverotuksen yhteydessä perittävän sairaanhoitomaksun korottamista noin 0,1 prosenttiyksiköllä, eli promillella ansiotuloista. Hyväksyisittekö Te tämänsuuruisen korotuksen sairaanhoitomaksuunne yksityislääkärikäyntien korvaustason korottamiseksi Kyllä * Ei * 7* 24* 20 20* Ei osaa sanoa 6 6 2* 3* * Onko Teillä tai jollakin perheenjäsenellänne yksityinen sairauskuluvakuutus Kyllä 26 22* 44* 17* 14* Ei 66 74* 54* 75* 80* Ei osaa sanoa 8 4* 2* * 7 - -

17 ======================================================================================================================== TALOUSTUTKIMUS OY :23:37 TYÖ TAULUKKO ss VER % ======================================================================================================================== (KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) Telebus vko 29A+30A/2007 Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta Nainen Mies Työ Toimi Eläke Muu Aikuis Lapsi vuotta vuotta vuotta vuotta väestö henkilö läinen talous perhe johtava asema yrittäjä Kaikki painottamaton n= Kaikki painotettu (.000) N= Mikäli yksityislääkärikäyntien korvaustaso laskee nykyisestä 30 prosentista, aiotteko jatkossa harkita yksityisen sairausvakuutuksen ottamista tai yksityisen vakuutusturvan vahvistamista Kyllä 30 27* 32* 43* 41* 36* 17* 37* 35* 8* 38* 24* 39* Ei 52 54* 51* 30* 40* 51 66* 44* 53 75* 34* 59* 42* Ei osaa sanoa * 19 14* * 17 28* 17* 19* Kumpi on mielestänne parempi tapa hoitaa sairastumisriskien vakuuttaminen: kaikkia koskeva lakisääteinen vakuutus vai vapaaehtoinen yksityinen vakuutus olettaen, että molemmista saa kattavat korvaukset Kaikkia koskeva lakisääteinen vakuutus 52 55* 50* 32* 44* 55* 62* 43* 62* 61* 34* 58* 43* Vapaehtoinen yksityinen vakuutus * 43* 35 26* 44* 31* 23* 49* 30* 45* Ei osaa sanoa 12 10* 14* * * 16* 17* Miten tärkeänä pidätte sitä, että vakuutuksilla turvataan mahdollisuus yksityisten terveyspalvelujen käyttöön? Pidättekö sitä.. Erittäin tärkeänä 4) * 18* 24* 24* 25* * Melko tärkeänä 3) * 70* 58* 55* * 70* Ei kovin tärkeänä 2) * 10 13* * Ei lainkaan tärkeänä 1) * 4 5* 2* 2* 6* 1* 3 4 Keskiarvo Ka:n erotus kaikista Ei osaa sanoa * 1* 6* 1* 2* 7* 5* 4* 3* Uskotteko, että Te käyttäisitte yksityisiä terveyspalveluja nykyistä enemmän, mikäli yksityislääkärikäyntien korvaustaso nousisi korkeammaksi, esimerkiksi 50 prosenttiin Kyllä 65 70* 60* * 59* 63 69* Ei 28 24* 33* 24* 33* 31* 27 23* 37* 27 21* Ei osaa sanoa 7 6* 8* 10* 6 3* 8* 6 5* 10* 10* 8* 5* Luotatteko siihen, että julkisesta terveydenhuollosta saa aina kaiken tarvitsemanne hoidon Kyllä 42 36* 48* 51* 35* 38* * 47* 52* Ei 55 60* 49* 45* 62* 62* 51* 57* 62* 46* 44* 53* 57* Ei osaa sanoa * 2* 1* 7* 5* 4* 1*

18 ======================================================================================================================== TALOUSTUTKIMUS OY :23:37 TYÖ TAULUKKO ss VER % ======================================================================================================================== (KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) Telebus vko 29A+30A/2007 Kaikki Bruttotulot Asuinkunta Asuu alle yli yli muu muu Uusi muu Länsi Itä Poh kau kunta maa Etelä Suomi Suomi jois EUR EUR EUR asukk punki Suomi Suomi kau punki Kaikki painottamaton n= Kaikki painotettu (.000) N= Mikäli yksityislääkärikäyntien korvaustaso laskee nykyisestä 30 prosentista, aiotteko jatkossa harkita yksityisen sairausvakuutuksen ottamista tai yksityisen vakuutusturvan vahvistamista Kyllä * 40* 33* 31 23* 34* 29 28* Ei 52 56* 58* 48* Ei osaa sanoa 18 15* 16 12* 14* 18 22* 13* 17 21* 15 22* Kumpi on mielestänne parempi tapa hoitaa sairastumisriskien vakuuttaminen: kaikkia koskeva lakisääteinen vakuutus vai vapaaehtoinen yksityinen vakuutus olettaen, että molemmista saa kattavat korvaukset Kaikkia koskeva lakisääteinen vakuutus * 57* 49* 49* 56* * Vapaehtoinen yksityinen vakuutus * 32* 31* 40* * Ei osaa sanoa * * 8* 10 14* 15* 17* Miten tärkeänä pidätte sitä, että vakuutuksilla turvataan mahdollisuus yksityisten terveyspalvelujen käyttöön? Pidättekö sitä.. Erittäin tärkeänä 4) * 19* Melko tärkeänä 3) * 66* 60 54* 66* 63* Ei kovin tärkeänä 2) 11 9* 14* 13* 14* 8* 11 16* 9* 10* 10 8* Ei lainkaan tärkeänä 1) 3 3 1* 3 3* 2* 6* 3 3 1* 9* 4 Keskiarvo Ka:n erotus kaikista Ei osaa sanoa 4 4 1* 2* 3 5* Uskotteko, että Te käyttäisitte yksityisiä terveyspalveluja nykyistä enemmän, mikäli yksityislääkärikäyntien korvaustaso nousisi korkeammaksi, esimerkiksi 50 prosenttiin Kyllä 65 72* 68 59* 61* 69* * 66 Ei 28 21* 27 38* 33* 24* * 26 Ei osaa sanoa * * Luotatteko siihen, että julkisesta terveydenhuollosta saa aina kaiken tarvitsemanne hoidon Kyllä * 42 45* 40 35* 45* Ei * 59* 58* 54 50* 58* 63* 51* Ei osaa sanoa 3 5* 1* 1* 2* 3 5* 2* 2 4* 2 5

19 ======================================================================================================================== TALOUSTUTKIMUS OY :23:37 TYÖ TAULUKKO ss VER % ======================================================================================================================== (KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) Telebus vko 29A+30A/2007 Kaikki Äänestäisi eduskuntavaaleissa Hyväksyisikö Onko itsellä/ ansioverotuk. jollakin yhteydessä perheen SDP Kokoomus Keskus Vasem Vihreät Muu perittävän jäsenellä ta misto sairaanhoito yksityinen liitto maksun koro sairauskulu tuksen 0,1% vakuutus kyllä ei kyllä ei Kaikki painottamaton n= Kaikki painotettu (.000) N= Mikäli yksityislääkärikäyntien korvaustaso laskee nykyisestä 30 prosentista, aiotteko jatkossa harkita yksityisen sairausvakuutuksen ottamista tai yksityisen vakuutusturvan vahvistamista Kyllä 30 26* 37* * 21* 33* 18* 47* 23* Ei 52 64* 50 59* 61* 41* 64* 51* 67* 35* 62* Ei osaa sanoa 18 11* 13* 11* 10* * 15* 18 16* Kumpi on mielestänne parempi tapa hoitaa sairastumisriskien vakuuttaminen: kaikkia koskeva lakisääteinen vakuutus vai vapaaehtoinen yksityinen vakuutus olettaen, että molemmista saa kattavat korvaukset Kaikkia koskeva lakisääteinen vakuutus 52 57* 48* * 53 56* 49* 56* Vapaehtoinen yksityinen vakuutus * * 37* 28* 41* 32* Ei osaa sanoa 12 8* * 12 10* 15* 10* 13 Miten tärkeänä pidätte sitä, että vakuutuksilla turvataan mahdollisuus yksityisten terveyspalvelujen käyttöön? Pidättekö sitä.. Erittäin tärkeänä 4) * 19 14* 10* 17* 22* 16* 31* 18* Melko tärkeänä 3) * 68* 63 69* 59 64* 47* Ei kovin tärkeänä 2) * 12 16* 19* 10* 20* 7* 13* Ei lainkaan tärkeänä 1) * 10* 4 1* 2* 10* 2* 4 Keskiarvo Ka:n erotus kaikista Ei osaa sanoa 4 7* 1* 2* - 1* 4 2* 6* 2* 3 Uskotteko, että Te käyttäisitte yksityisiä terveyspalveluja nykyistä enemmän, mikäli yksityislääkärikäyntien korvaustaso nousisi korkeammaksi, esimerkiksi 50 prosenttiin Kyllä 65 71* 54* 76* * 39* Ei 28 22* 40* 19* * 53* Ei osaa sanoa * 8 5* 6 Luotatteko siihen, että julkisesta terveydenhuollosta saa aina kaiken tarvitsemanne hoidon Kyllä 42 48* 33* 45 34* 42 56* 40* 47* 32* 44* Ei 55 50* 63* 53 66* 56 41* 57* 49* 66* 52* Ei osaa sanoa * 3 2* 4*

20 Aineiston rakenne AINEISTON RAKENNE Absoluuttiset vastaajamäärät (painottamattomat n ja/tai painotetut N luvut) Vastaajien prosentuaaliset jakautumat taustaryhmittäin (pystysuora prosentointi, VER % ) Taloustutkimus Oy tpi

21 ======================================================================================================================== TALOUSTUTKIMUS OY :12:15 TYÖ TAULUKKO 2002 ss N-LUVUT ======================================================================================================================== Aineistonrakenne Telebus vko 29A+30A/2007 Painottamaton Painotettu (.000) n= % N= % Kaikki Taustatiedot Sukupuoli Nainen Mies Ikä vuotta vuotta vuotta vuotta Koulutus Perus-/keski-/kansa-/kansalaiskoulu Ammatti-/tekninen-/kauppakoulu Ylioppilas/lukio Opistotaso Ammattikorkeakoulu Yliopisto/korkeakoulu Ei vastausta Ammatti Maanviljelijäväestö Työväestö Toimihenkilö Itsenäinen yrittäjä Johtava asema Kotirouva Opiskelija/koululainen Eläkeläinen Työtön Ei vastausta

22 ======================================================================================================================== TALOUSTUTKIMUS OY :12:15 TYÖ TAULUKKO 2003 ss N-LUVUT ======================================================================================================================== Aineistonrakenne Telebus vko 29A+30A/2007 Painottamaton Painotettu (.000) n= % N= % Kaikki Taustatiedot Elämäntilanne Yksinäistalous Lapseton pari Aikuistalous Lapsiperhe Ei vastausta Talouden koko 1 henkilö henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä Ei vastausta Kotona olevien lasten iät 0-2 vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta Ei kotona olevia lapsia/eos Talouden bruttotulot Alle EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Yli EUR Ei halua vastata Ei osaa sanoa Asuinkunta Helsinki Espoo/Vantaa/Kauniainen Muu pääkaupunkiseutu Turku/Tampere Muu yli asukkaan kaupunki Muu kaupunki Muu kunta Lääni Etelä-Suomi Länsi-Suomi Itä-Suomi Oulu Lappi

23 Sitten siirrytään uuteen aiheeseen. LUE TÄMÄ ENSIN: Lakisääteisestä sairausvakuutuksesta korvataan osa yksityislääkärikäyntien kustannuksista ns. Kelakorvauksina. Nämä korvaukset rahoitetaan niin, että kansalaisilta peritään ansiotuloverotuksen yhteydessä sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksua. Alun perin on tarkoitettu, että korvaustaso olisi noin 60 % kustannuksista. Tällä hetkellä korvaustaso on noin 30 prosenttia yksityislääkärikäyntien kustannuksista. 1. Tulisiko lakisääteistä sairausvakuutusta kehittää siten, että yksityislääkärikäyntien korvaustasoa nostettaisiin nykytasoa korkeammaksi? 1) Kyllä 2) Ei 3) EOS 2. Yksityislääkärikäyntien sairaanhoitokorvausten korottaminen 30 prosentista esimerkiksi 50 prosenttiin edellyttäisi ansioverotuksen yhteydessä perittävän sairaanhoitomaksun korottamista noin 0,1 prosenttiyksiköllä, eli promillella ansiotuloista. Hyväksyisittekö Te tämänsuuruisen korotuksen sairaanhoitomaksuunne yksityislääkärikäyntien korvaustason korottamiseksi? 1) Kyllä 2) Ei 3) EOS 3. Onko Teillä tai jollakin perheenjäsenellänne yksityinen sairauskuluvakuutus? 1) Kyllä 2) Ei 3) EOS 4. Mikäli yksityislääkärikäyntien korvaustaso laskee nykyisestä 30 prosentista, aiotteko jatkossa harkita yksityisen sairausvakuutuksen ottamista tai yksityisen vakuutusturvan vahvistamista? 1) Kyllä 2) Ei 3) EOS 5. Kumpi on mielestänne parempi tapa hoitaa sairastumisriskien vakuuttaminen: kaikkia koskeva lakisääteinen vakuutus vai vapaaehtoinen yksityinen vakuutus olettaen, että molemmista saa kattavat korvaukset? 1) Kaikkia koskeva lakisääteinen vakuutus 2) Vapaehtoinen yksityinen vakuutus 3) EOS 6. Miten tärkeänä pidätte sitä, että vakuutuksilla turvataan mahdollisuus yksityisten terveyspalvelujen käyttöön? Pidättekö sitä.. LUETTELE 4-1

24 4 Erittäin tärkeänä 3 Melko tärkeänä 2 Ei kovin tärkeänä 1 Ei lainkaan tärkeänä EOS 7. Uskotteko, että Te käyttäisitte yksityisiä terveyspalveluja nykyistä enemmän, mikäli yksityislääkärikäyntien korvaustaso nousisi korkeammaksi, esimerkiksi 50 prosenttiin? 1) Kyllä 2) Ei 3) EOS 8. Luotatteko siihen, että julkisesta terveydenhuollosta saa aina kaiken tarvitsemanne hoidon? 1) Kyllä 2) Ei 3) EOS /TTu

LOVIISAN SANOMAT Sotasyyllisyyskysely

LOVIISAN SANOMAT Sotasyyllisyyskysely LOVIISAN SANOMAT Sotasyyllisyyskysely Taloustutkimus Oy Lokakuu 2009 Risto Nikunlaakso 2.10.2009 TUTKIMUKSEN TEKNINEN TOTEUTUS TELEBUS VIIKKO 40A - 40B / 2009 Tämän tutkimuksen on tehnyt Taloustutkimus

Lisätiedot

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy Ruotsin kielenopetus suomenkielisille Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 3-4 / 2007

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy Ruotsin kielenopetus suomenkielisille Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 3-4 / 2007 toy 1990 TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy Ruotsin kielenopetus suomenkielisille Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 3-4 / 2007 Anne Kosonen / Helena Fagerlund 9.2.2007 Suomalaisuuden

Lisätiedot

GREENPEACE Tutkimus ydinvoimasta ja eduskuntavaaleista. Taloustutkimus Oy. Kesäkuu 2010

GREENPEACE Tutkimus ydinvoimasta ja eduskuntavaaleista. Taloustutkimus Oy. Kesäkuu 2010 GREENPEACE Tutkimus ydinvoimasta ja eduskuntavaaleista Taloustutkimus Oy Kesäkuu 2010 Risto Nikunlaakso 2.6.2010 TUTKIMUKSEN TEKNINEN TOTEUTUS TELEBUS VIIKKO 21A - 22A / 2010 Tämän tutkimuksen on tehnyt

Lisätiedot

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy RUOTSINKIELEN OPETUS KOULUISSA Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 14 ja 16 / 2003

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy RUOTSINKIELEN OPETUS KOULUISSA Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 14 ja 16 / 2003 toy 1990 TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy RUOTSINKIELEN OPETUS KOULUISSA Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 14 ja 16 / Hannu Ilkas 23.4. Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan

Lisätiedot

Suomen Luonnonsuojeluliitto. Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset. Suomen Luonnonsuojeluliitto

Suomen Luonnonsuojeluliitto. Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset. Suomen Luonnonsuojeluliitto Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset Jenni Larjomaa 3.7.2009 JOHDANTO 1(2) Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Suomen Luonnonsuojeluliiton

Lisätiedot

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko Hiljaiset alueet Suomen luonnonsuojeluliitto ry TELEBUS vko 40 / 2007

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko Hiljaiset alueet Suomen luonnonsuojeluliitto ry TELEBUS vko 40 / 2007 toy 1990 TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkim us oy Hiljaiset alueet Suomen luonnonsuojeluliitto ry TELEBUS vko 40 / 2007 Helena Fagerlund 5.10.2007 Suomen Luonnonsuojeluliitto ry Hiljaiset

Lisätiedot

18-79 vuotiaat Painottamaton n= 2399 149 1134 601 212 337 327 1029 136 Painotettu (.000) N= 3976 250 1874 987 349 563 531 1695 228

18-79 vuotiaat Painottamaton n= 2399 149 1134 601 212 337 327 1029 136 Painotettu (.000) N= 3976 250 1874 987 349 563 531 1695 228 TALOUSTUTKIMUS OY 20100518 09:09:07 TYÖ 2519.14 TAULUKKO 9017 ss VER % Telebus vko 17A-19A/2010 Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi

Lisätiedot

toy Kesän kotimaiset matkailualueet ja esitteet 2006 taloustutkimus oy Suoma ry/ Taulukkoraportti Suomi Tänään 3/2006 Syys-lokakuu

toy Kesän kotimaiset matkailualueet ja esitteet 2006 taloustutkimus oy Suoma ry/ Taulukkoraportti Suomi Tänään 3/2006 Syys-lokakuu toy taloustutkimus oy Kesän kotimaiset matkailualueet ja esitteet 2006 Suoma ry/ Taulukkoraportti Suomi Tänään 3/2006 Syys-lokakuu Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia

Lisätiedot

Suomen ja Hollannin estettyä Bulgarian ja Romanian liittymisen Schengen alueeseen

Suomen ja Hollannin estettyä Bulgarian ja Romanian liittymisen Schengen alueeseen TALOUSTUTKIMUS OY 20111021 09:12:33 TYÖ 2642.12 TAULUKKO 7015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry Kotimaisten tuotteiden käyttö kuntien elintarvikehankinnoissa. Taloustutkimus Oy.

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry Kotimaisten tuotteiden käyttö kuntien elintarvikehankinnoissa. Taloustutkimus Oy. Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry Kotimaisten tuotteiden käyttö kuntien elintarvikehankinnoissa Taloustutkimus Oy Lokakuu 2012 Anne Kosonen 19.10.2012 Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry

Lisätiedot

VASL SDP KESK KOK Vihreä RKP KD Perus muu ei Liitto suoma osaa

VASL SDP KESK KOK Vihreä RKP KD Perus muu ei Liitto suoma osaa TALOUSTUTKIMUS OY 20101222 13:18:38 TYÖ 2551.25 TAULUKKO 16015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Suomi Tänään 1/2009 Kaupungit matkailukohteina LAHTI TRAVEL OY

Suomi Tänään 1/2009 Kaupungit matkailukohteina LAHTI TRAVEL OY Suomi Tänään 1/2009 Kaupungit matkailukohteina LAHTI TRAVEL OY Taloustutkimus Oy Tammi-helmikuu 2009 Vesa Ryyppö, Jussi Pajunen 31.3.2009 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan omaan käyttöön.

Lisätiedot

Kummasta puolueesta Keskustasta vai Kokoomuksesta tulee pääministeri?

Kummasta puolueesta Keskustasta vai Kokoomuksesta tulee pääministeri? TALOUSTUTKIMUS OY 20090114 14:07:32 TYÖ 2403.12 TAULUKKO 17012 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

18-79 vuotiaat Painottamaton n= 2399 149 1134 601 212 337 327 1029 136 Painotettu (.000) N= 3976 250 1874 987 349 563 531 1695 228

18-79 vuotiaat Painottamaton n= 2399 149 1134 601 212 337 327 1029 136 Painotettu (.000) N= 3976 250 1874 987 349 563 531 1695 228 TALOUSTUTKIMUS OY 20100518 09:08:37 TYÖ 2519.14 TAULUKKO 9016 ss VER % Telebus vko 17A-19A/2010 Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi

Lisätiedot

Aineistonrakenne Telebus vko 38A-38B/2008 (.000) n= % N= % Kaikki Taustatiedot. Elämäntilanne

Aineistonrakenne Telebus vko 38A-38B/2008 (.000) n= % N= % Kaikki Taustatiedot. Elämäntilanne TALOUSTUTKIMUS OY 20080919 09:10:34 TYÖ 2338.21 TAULUKKO 2002 ss N-LUVUT Aineistonrakenne Painottamaton Painotettu (.000) n= % N= % Kaikki 1008 100 4156 100 Taustatiedot Sukupuoli Nainen 505 50 2095 50

Lisätiedot

Kyllä 87 85* 88* 91* 92* 88 82* 86 89* 82* 93* 85* 91* Ei 10 11 9 7* 7* 10 13* 11 10 13* 4* 12* 8* Ei osaa sanoa 3 3* 2* 2 1* 2* 4* 3 2* 5* 2 4* 1*

Kyllä 87 85* 88* 91* 92* 88 82* 86 89* 82* 93* 85* 91* Ei 10 11 9 7* 7* 10 13* 11 10 13* 4* 12* 8* Ei osaa sanoa 3 3* 2* 2 1* 2* 4* 3 2* 5* 2 4* 1* TALOUSTUTKIMUS OY 20120330 09:43:06 TYÖ 2713.12 TAULUKKO 7015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma / Lapsen oikeudet -kampanja

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma / Lapsen oikeudet -kampanja Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma / Lapsen oikeudet -kampanja Lasten oikeudet / Taulukkoraportti Taloustutkimus Oy Helmikuu 2010 Risto Nikunlaakso 3.2.2010 Aineiston rakenne AINEISTON

Lisätiedot

1. Oletteko tyytyväinen vai tyytymätön hallituksen toimintaan yhä vakavammaksi muuttuvan taloustilanteen parantamiseksi?

1. Oletteko tyytyväinen vai tyytymätön hallituksen toimintaan yhä vakavammaksi muuttuvan taloustilanteen parantamiseksi? TALOUSTUTKIMUS OY 20090213 10:39:51 TYÖ 2407.11 TAULUKKO 7014 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Kyllä 19 23* 15* 38* 20 15* 14* 18 16* 15* 34* 20* 17* Ei 73 68* 78* 54* 72 77* 78* 75 78* 76 56* Ei osaa sanoa * 9* 10* 8 8

Kyllä 19 23* 15* 38* 20 15* 14* 18 16* 15* 34* 20* 17* Ei 73 68* 78* 54* 72 77* 78* 75 78* 76 56* Ei osaa sanoa * 9* 10* 8 8 TALOUSTUTKIMUS OY 20100820 09:24:15 TYÖ 2533.22 TAULUKKO 7015 np VER % Telebus vko 33A-33B/2010 Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi

Lisätiedot

Onko eurokriisin pahin vaihe mielestäsi jo ohi?

Onko eurokriisin pahin vaihe mielestäsi jo ohi? TALOUSTUTKIMUS OY 20121219 12:27:36 TYÖ 2751.24 TAULUKKO 17015 ss VER % Telebus vko 50Bto-51Ati/2012+paneeli Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko 18 ja 19 / 2014 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko 18 ja 19 / 2014 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko ja 9 / 4 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5.4 JOHDANTO T7,T7 Tukes / Kemikaaliturvallisuus vko ja 9 Taloustutkimus Oy on

Lisätiedot

1. Suomeen on parhaillaan rakenteilla viides ydinvoimareaktori. Kannatatteko viidennen reaktorin lisäksi lisäydinvoiman rakentamista Suomeen?

1. Suomeen on parhaillaan rakenteilla viides ydinvoimareaktori. Kannatatteko viidennen reaktorin lisäksi lisäydinvoiman rakentamista Suomeen? TALOUSTUTKIMUS OY 20090219 08:57:12 TYÖ 2408.12 TAULUKKO 7012 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Oletteko seuraavista presidentin valtaoikeuksiin liittyvistä väittämistä samaa mieltä vai eri mieltä?

Oletteko seuraavista presidentin valtaoikeuksiin liittyvistä väittämistä samaa mieltä vai eri mieltä? TALOUSTUTKIMUS OY 20091217 09:07:49 TYÖ 2451.11 TAULUKKO 17017 ss VER % Telebus vko 50B-51A/2009 Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis

Lisätiedot

Vauraimpien kehitysmaiden kuten Kiinan ja Brasilian on heti rajoitettava päästöjensä kasvua. 35 32* 37* 28* 35 32 38* 38* 31* 41* 42* 38* 30*

Vauraimpien kehitysmaiden kuten Kiinan ja Brasilian on heti rajoitettava päästöjensä kasvua. 35 32* 37* 28* 35 32 38* 38* 31* 41* 42* 38* 30* TALOUSTUTKIMUS OY 20101210 09:01:11 TYÖ 2549.11 TAULUKKO 21015 ss VER % Telebus vko 48B-49A/2010 Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti/asema nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ työn asian yrit eläke koti 25

Lisätiedot

ainen/ seutu Haluaisin, että Suomen eurossa pysymisestä ja sen ehdoista järjestetään kansanäänestys

ainen/ seutu Haluaisin, että Suomen eurossa pysymisestä ja sen ehdoista järjestetään kansanäänestys TALOUSTUTKIMUS OY 20140425 09:29:36 TYÖ 000012062.15 TAULUKKO 41015 ss VER % Telebus vko 16Ake-17A/2014 +paneeli Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu

Lisätiedot

Seuraavat henkilöt ovat ehdokkaina seuraavissa presidentinvaaleissa 2012, ketä heistä todennäköisesti äänestätte?

Seuraavat henkilöt ovat ehdokkaina seuraavissa presidentinvaaleissa 2012, ketä heistä todennäköisesti äänestätte? TALOUSTUTKIMUS OY 20120104 09:02:34 TYÖ 2701.12 TAULUKKO 9015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

VASL SDP KESK KOK Vihreä RKP KD Perus muu ei Liitto suoma osaa

VASL SDP KESK KOK Vihreä RKP KD Perus muu ei Liitto suoma osaa TALOUSTUTKIMUS OY 20120119 09:05:52 TYÖ 2703.13 TAULUKKO 9015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

1. Jos seuraavat henkilöt olisivat ehdokkaina seuraavissa presidentinvaaleissa 2012, ketä heistä todennäköisesti äänestäisitte?

1. Jos seuraavat henkilöt olisivat ehdokkaina seuraavissa presidentinvaaleissa 2012, ketä heistä todennäköisesti äänestäisitte? TALOUSTUTKIMUS OY 20110728 08:06:08 TYÖ 2630.11 TAULUKKO 9015 np VER % Telebus vko 27A-30A/2011 Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi

Lisätiedot

Onko tämänhetkinen ehdokasvalintanne presidentinvaalissa...

Onko tämänhetkinen ehdokasvalintanne presidentinvaalissa... TALOUSTUTKIMUS OY 20120119 08:54:07 TYÖ 2703.13 TAULUKKO 9020 ss VER % Telebus vko 2-3/2012 Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi

Lisätiedot

ainen/ seutu Mitä mieltä olette ulkomaalaistaustaisten henkilöiden määrästä Suomessa? Onko heitä...

ainen/ seutu Mitä mieltä olette ulkomaalaistaustaisten henkilöiden määrästä Suomessa? Onko heitä... TALOUSTUTKIMUS OY 20130801 08:20:10 TYÖ 000010231.11 TAULUKKO 41015 np VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Greenpeace Jäämeren suojelu ja Greenpeace vangit. Taloustutkimus Oy. Lokakuu / vko 44 A+B 2013

Greenpeace Jäämeren suojelu ja Greenpeace vangit. Taloustutkimus Oy. Lokakuu / vko 44 A+B 2013 Greenpeace Jäämeren suojelu ja Greenpeace vangit Taloustutkimus Oy Lokakuu / vko 44 A+B 2013 Anne Kosonen 1.11.2013 Greenpeace / Pohjoisen jäämeren suojelu ja Greenpeace vangit TUTKIMUKSEN TEKNINEN TOTEUTUS

Lisätiedot

Kaikki painottamaton n= 1000 17 251 98 136 53 16 13 136 227 45 Kaikki painotettu (.000) N= 4244 61 1031 412 603 245 67 81 573 946 192

Kaikki painottamaton n= 1000 17 251 98 136 53 16 13 136 227 45 Kaikki painotettu (.000) N= 4244 61 1031 412 603 245 67 81 573 946 192 TALOUSTUTKIMUS OY 20131009 08:22:28 TYÖ 000010241.12 TAULUKKO 41016 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

ainen/ seutu En hyväksy lasten ruumiillista kurittamista missään tilanteessa 56 67* 45* 53 48* 62* 58 53 61* 61 54 55 54*

ainen/ seutu En hyväksy lasten ruumiillista kurittamista missään tilanteessa 56 67* 45* 53 48* 62* 58 53 61* 61 54 55 54* TALOUSTUTKIMUS OY 20130605 08:27:30 TYÖ 000010223.11 TAULUKKO 41015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

1. Hallitus aikoo tehdä muutoksia yleiseen eläkejärjestelmään. Minkälaisen muutoksen hallitus aikoo eläkejärjestelmään tehdä?

1. Hallitus aikoo tehdä muutoksia yleiseen eläkejärjestelmään. Minkälaisen muutoksen hallitus aikoo eläkejärjestelmään tehdä? TALOUSTUTKIMUS OY 20090303 08:56:10 TYÖ 2410.11 TAULUKKO 7012 np VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

ainen/ seutu Ilmastonmuutoksen torjuminen ei ole tärkeää. 5 3* 7* 4 4 5 5 4 5 3-3* 6* Ei osaa sanoa 2 2 2 2 1 1* 3 5* 1* - 2 3* 3

ainen/ seutu Ilmastonmuutoksen torjuminen ei ole tärkeää. 5 3* 7* 4 4 5 5 4 5 3-3* 6* Ei osaa sanoa 2 2 2 2 1 1* 3 5* 1* - 2 3* 3 TALOUSTUTKIMUS OY 20140417 09:27:54 TYÖ 000012060.11 TAULUKKO 41015 np VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

ainen/ seutu Minkä seuraavista aiotte valita seuraavaksi matkapuhelimeksenne?

ainen/ seutu Minkä seuraavista aiotte valita seuraavaksi matkapuhelimeksenne? TALOUSTUTKIMUS OY 20130704 09:23:54 TYÖ 000010227.12 TAULUKKO 41015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES Kemikaaliturvallisuus. Taloustutkimus Oy. Huhti-toukokuu / vkot 18+19 2014

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES Kemikaaliturvallisuus. Taloustutkimus Oy. Huhti-toukokuu / vkot 18+19 2014 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES Kemikaaliturvallisuus Taloustutkimus Oy Huhti-toukokuu / vkot 18+19 2014 Anne Kosonen 9.5.2014 Sarakeprosenttitaulukot SARAKEPROSENTTITAULUKOT Eri vastausvaihtoehtojen

Lisätiedot

ainen/ seutu Mitä teidän mielestänne Suomen kehitysapumäärärahoille pitäisi tehdä?

ainen/ seutu Mitä teidän mielestänne Suomen kehitysapumäärärahoille pitäisi tehdä? TALOUSTUTKIMUS OY 20110504 09:22:17 TYÖ 2618.11 TAULUKKO 41017 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta sinki/

Lisätiedot

Kaikki painottamaton n= Kaikki painotettu (.000) N=

Kaikki painottamaton n= Kaikki painotettu (.000) N= TALOUSTUTKIMUS OY 20130823 07:43:13 TYÖ 000010234.15 TAULUKKO 41017 np VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

ainen/ seutu Mitä sosiaalisen median yhteisöpalveluita käytätte?

ainen/ seutu Mitä sosiaalisen median yhteisöpalveluita käytätte? TALOUSTUTKIMUS OY 20141211 09:17:24 TYÖ 000012171.11 TAULUKKO 41015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

ainen/ seutu Uskoo 7 6* 9* 9* 8 6 7 7 5* 2* 9 11* 7 Ei usko 92 93* 91* 91 92 93 92 93 95* 98* 91 89* 92 Ei osaa sanoa 0 1 0 - - 0 1* 0 - - - - 1

ainen/ seutu Uskoo 7 6* 9* 9* 8 6 7 7 5* 2* 9 11* 7 Ei usko 92 93* 91* 91 92 93 92 93 95* 98* 91 89* 92 Ei osaa sanoa 0 1 0 - - 0 1* 0 - - - - 1 TALOUSTUTKIMUS OY 20130927 09:25:43 TYÖ 000010239.13 TAULUKKO 41019 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Kalansyöntisuositukset 04.10.2006 Telebus, vkot 38-39 / 2006

Kalansyöntisuositukset 04.10.2006 Telebus, vkot 38-39 / 2006 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa edelleen toimittaa tai julkaista missään muodossa ilman tutkimuslaitoksen lupaa ja nimen mainitsemista.

Lisätiedot

Suomalaisten näkemyksiä matkailusta

Suomalaisten näkemyksiä matkailusta Matkailun ja elämystuotannon OSKE Taloustutkimus Oy / Christel Nummela.11.2013 T-10244///CN.11.2013 2 Johdanto Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Matkailun ja elämystuotannon OSKEn toimeksiannosta.

Lisätiedot

Hyväksyttekö, että lehdellä on julkihomo tai -lesbo päätoimittaja?

Hyväksyttekö, että lehdellä on julkihomo tai -lesbo päätoimittaja? TALOUSTUTKIMUS OY 20081010 08:52:55 TYÖ 2341.12 TAULUKKO 3010 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

TALOUSTUTKIMUS OY TYÖNTEKIJÖIDEN N=1010

TALOUSTUTKIMUS OY TYÖNTEKIJÖIDEN N=1010 TALOUSTUTKIMUS OY 8. 1.10.01 10 01 TYÖNTEKIJÖIDEN OIKEUS KOULUTUKSEEN N=1010 Tiedättekö, että raamisopimuksessa sovittiin työntekijöiden oikeudesta kolmeen koulutuspäivään vuodessa? (%) Kaikki 5 En Kyllä

Lisätiedot

Rauhan Tervehdyksen lukeminen Siikasalon seurakunnassa. Rauhan Tervehdys ry

Rauhan Tervehdyksen lukeminen Siikasalon seurakunnassa. Rauhan Tervehdys ry Rauhan Tervehdyksen lukeminen Siikasalon seurakunnassa Rauhan Tervehdys ry Taloustutkimus Oy Syyskuu 2008 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa

Lisätiedot

ainen/ seutu Mitä mieltä olette arviosta, että Suomi ei enää olisi liittoutumaton maa?

ainen/ seutu Mitä mieltä olette arviosta, että Suomi ei enää olisi liittoutumaton maa? TALOUSTUTKIMUS OY 20130612 08:44:19 TYÖ 000010224.11 TAULUKKO 41015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Henkilöauton käyttöä on vähennetty

Henkilöauton käyttöä on vähennetty TALOUSTUTKIMUS OY 20080516 08:15:12 TYÖ 9187.00 TAULUKKO 20020 ca VER % Omnibus toukokuu I 2008 Kaikki Sukupuoli Ikäryhmä Talous on Talouden bruttotulot Ilmastonmuutos nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-64

Lisätiedot

ainen/ seutu 1. Miten arvioitte uusien ministerien pätevyyttä tehtäviinsä? Petteri Orpo

ainen/ seutu 1. Miten arvioitte uusien ministerien pätevyyttä tehtäviinsä? Petteri Orpo TALOUSTUTKIMUS OY 20140710 08:55:06 TYÖ 000012143.11 TAULUKKO 41017 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Seuraavat henkilöt ovat ehdokkaina seuraavissa presidentinvaaleissa 2012, ketä heistä todennäköisesti äänestätte?

Seuraavat henkilöt ovat ehdokkaina seuraavissa presidentinvaaleissa 2012, ketä heistä todennäköisesti äänestätte? TALOUSTUTKIMUS OY 20111215 09:14:42 TYÖ 2650.15 TAULUKKO 9015 ss VER % Telebus vko 48B-50B½/2011 Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis

Lisätiedot

toy taloustutkimus oy PÄÄKAUPUNKISEUDUN MUUTTOHALUKKUUS 2004 Suur-Helsinki Tänään 2-3/2004 Lohjan yrityspalvelukeskus Oy

toy taloustutkimus oy PÄÄKAUPUNKISEUDUN MUUTTOHALUKKUUS 2004 Suur-Helsinki Tänään 2-3/2004 Lohjan yrityspalvelukeskus Oy toy taloustutkimus oy PÄÄKAUPUNKISEUDUN MUUTTOHALUKKUUS 2004 Suur-Helsinki Tänään 2-3/2004 Lohjan yrityspalvelukeskus Oy Reetta Wirman 2.3.2005 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön.

Lisätiedot

ainen/ seutu Seuraavaksi luettelen erilaisia tapoja, joilla ihminen voi rikastua. Vastatkaa jokaiseen kohtaan asteikolla...

ainen/ seutu Seuraavaksi luettelen erilaisia tapoja, joilla ihminen voi rikastua. Vastatkaa jokaiseen kohtaan asteikolla... TALOUSTUTKIMUS OY 20131101 10:16:40 TYÖ 000010244.11 TAULUKKO 41017 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

ainen/ seutu Kannatatteko tällaista avioliittolakia?

ainen/ seutu Kannatatteko tällaista avioliittolakia? TALOUSTUTKIMUS OY 20140312 08:33:24 TYÖ 000012050.11 TAULUKKO 41015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

ainen/ seutu Kannatatteko tällaista avioliittolakia?

ainen/ seutu Kannatatteko tällaista avioliittolakia? TALOUSTUTKIMUS OY 20130913 08:54:35 TYÖ 000010237.13 TAULUKKO 41017 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

1. Kuka seuraavista sopisi mielestänne parhaiten kannattamanne puolueen omaksi presidenttiehdokkaaksi seuraavissa presidentinvaaleissa?

1. Kuka seuraavista sopisi mielestänne parhaiten kannattamanne puolueen omaksi presidenttiehdokkaaksi seuraavissa presidentinvaaleissa? TALOUSTUTKIMUS OY 20110630 11:50:11 TYÖ 2624.14 TAULUKKO 9025 ss VER % Telebus vko 22Ati-24B/2011 Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis

Lisätiedot

ainen/ seutu Miten euromaiden velkakriisi olisi Teidän mielestänne parasta hoitaa?

ainen/ seutu Miten euromaiden velkakriisi olisi Teidän mielestänne parasta hoitaa? TALOUSTUTKIMUS OY 20130927 09:25:31 TYÖ 000010239.13 TAULUKKO 41018 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

LÄHITAPIOLA ARJEN KATSAUS

LÄHITAPIOLA ARJEN KATSAUS LÄHITAPIOLA ARJEN KATSAUS Internet-paneeli syksy 014..014 Taloustutkimus Oy Paula Lehto ..014 0674 Arjen katsaus syksy 014 / PL Sisällysluettelo Tutkimuksen toteutus Vastaajajoukon rakenne Päätulokset

Lisätiedot

ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO Pakkausmerkinnät

ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO Pakkausmerkinnät ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO Pakkausmerkinnät Taloustutkimus Oy Tammikuu 2009 Risto Nikunlaakso 7.1.2009 Aineiston rakenne AINEISTON RAKENNE Absoluuttiset vastaajamäärät (painottamattomat n ja/tai painotetut

Lisätiedot

9. Entä mitkä muut puolueet tulisi olla edustettuna Keskustan ja Kokoomuksen varaan rakentuvassa hallituksessa.

9. Entä mitkä muut puolueet tulisi olla edustettuna Keskustan ja Kokoomuksen varaan rakentuvassa hallituksessa. TALOUSTUTKIMUS OY 20100518 09:09:40 TYÖ 2519.14 TAULUKKO 9018 ss VER % Telebus vko 17A-19A/2010 Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi

Lisätiedot

ainen/ seutu Ihmisiä, jotka joutuvat tulemaan toimeen alle 1,25 dollarilla eli noin eurolla päivässä, kutsutaan äärimmäisen köyhiksi.

ainen/ seutu Ihmisiä, jotka joutuvat tulemaan toimeen alle 1,25 dollarilla eli noin eurolla päivässä, kutsutaan äärimmäisen köyhiksi. TALOUSTUTKIMUS OY 20141229 11:28:59 TYÖ 000012172.12 TAULUKKO 41015 ss VER % Telebus vko 51A-52A/2014 Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta

Lisätiedot

Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2013

Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2013 Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2013 3 19.11.2013 28.11.2013 1. Johdanto Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisten mielipiteitä kotimaisesta

Lisätiedot

Vapaaehtoistyö Suomessa 2015 kyselyn vertaistukeen liittyviä tuloksia. Kansalaisareena ry, HelsinkiMissio, Kirkkohallitus Taloustutkimus

Vapaaehtoistyö Suomessa 2015 kyselyn vertaistukeen liittyviä tuloksia. Kansalaisareena ry, HelsinkiMissio, Kirkkohallitus Taloustutkimus Vapaaehtoistyö Suomessa 2015 kyselyn vertaistukeen liittyviä tuloksia Kansalaisareena ry, HelsinkiMissio, Kirkkohallitus Taloustutkimus TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tutkimuksen aineiston on kerännyt Taloustutkimus

Lisätiedot

Kaikki painottamaton n= 1008 13 296 96 129 47 23 13 137 219 31 Kaikki painotettu (.000) N= 4227 58 1197 398 553 192 86 68 590 935 132

Kaikki painottamaton n= 1008 13 296 96 129 47 23 13 137 219 31 Kaikki painotettu (.000) N= 4227 58 1197 398 553 192 86 68 590 935 132 TALOUSTUTKIMUS OY 20120907 09:20:11 TYÖ 2736.11 TAULUKKO 41018 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta sinki/

Lisätiedot

toy taloustutkimus oy SUOMALAISTEN TEATTERISSA KÄYNTI Heinäkuu 2001 Suomen Teatteriliitto

toy taloustutkimus oy SUOMALAISTEN TEATTERISSA KÄYNTI Heinäkuu 2001 Suomen Teatteriliitto toy taloustutkimus oy SUOMALAISTEN TEATTERISSA KÄYNTI Heinäkuu 2001 Suomen Teatteriliitto Jari Pajunen/Helena Fagerlund 5.7.2001 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia

Lisätiedot

Presidentinvaalitutkimus 2011

Presidentinvaalitutkimus 2011 Presidentinvaalitutkimus 2011 Taloustutkimus Oy Jari Pajunen & Tuomo Turja 28.07.2011 1 28.7.2011 T2627-2630 Jari Pajunen, Tuomo Turja Toteutus Tämä tutkimus on tehty YLE Uutisten toimeksiannosta. Tutkimus-

Lisätiedot

KANSALAISKYSELY: TEEMANA RAUTATIEKILPAILU LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ. Taloustutkimus Oy Pauliina Aho, Tuomo Turja

KANSALAISKYSELY: TEEMANA RAUTATIEKILPAILU LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ. Taloustutkimus Oy Pauliina Aho, Tuomo Turja KANSALAISKYSELY: TEEMANA RAUTATIEKILPAILU LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Taloustutkimus Oy Pauliina Aho, Tuomo Turja.6.06 SISÄLLYS Yhteenveto tuloksista Tulokset 6 Vastaajien taustatiedot 9 Toteutus

Lisätiedot

Tuotemerkkien arvostus 2014 HSL. Taloustutkimus Oy, Sirpa Vinni 2.6.2014

Tuotemerkkien arvostus 2014 HSL. Taloustutkimus Oy, Sirpa Vinni 2.6.2014 Tuotemerkkien arvostus 2014 HSL Taloustutkimus Oy, Sirpa Vinni 2.6.2014 2 2.6.2014 12230 SHT 2014 Tuotemerkkien arvostus_ Liikenneyhtiöt / sv Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Tutkimuksen toteutus 3. Tutkimuksen

Lisätiedot

Eloisa ikä -ohjelman kyselytutkimus

Eloisa ikä -ohjelman kyselytutkimus Eloisa ikä -ohjelman kyselytutkimus..0 Juho Rahkonen/Marko Mäkinen 1 Tutkimuksen toteutus Täm tutkimuksen on tehnyt Vanhustyön keskusliiton toimeksiannosta Taloustutkimus Oy. Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen

Lisätiedot

Puolueet vasemmisto oikeisto ja arvoliberaali konservatiivi - janoilla

Puolueet vasemmisto oikeisto ja arvoliberaali konservatiivi - janoilla Julkaistavissa.. klo. Puolueet vasemmisto oikeisto ja arvoliberaali konservatiivi - janoilla Suomalaisista noin neljännes ( %) sijoittaa itsensä enemmän tai vähemmän vasemmistoon ja noin kolmannes ( %)

Lisätiedot

1 18.2.2008 T-8624+9180 rw, Internetpaneel + Omnobusi tammikuu 2008 KUULE OY

1 18.2.2008 T-8624+9180 rw, Internetpaneel + Omnobusi tammikuu 2008 KUULE OY 1 18.2.2008 T-8624+9180 rw, Internetpaneel + Omnobusi tammikuu 2008 KUULE OY Terveystutkimus Taloustutkimus 2008 Johdanto Taloustutkimus Oy on tehnyt tämän tutkimuksen Kuule Oy:n toimeksiantona. Tutkimuksen

Lisätiedot

TUOTEMERKKIEN ARVOSTUS 2015 HSL

TUOTEMERKKIEN ARVOSTUS 2015 HSL TUOTEMERKKIEN ARVOSTUS 2015 HSL TALOUSTUTKIMUS OY, SIRPA VINNI 30.4.2015 13667 SHT 2015 Tuotemerkkien arvostus_hsl / sv SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Tutkimuksen toteutus 3. Tutkimuksen sisältö 4. Tuotemerkkien

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Kokemukset ja odotukset apteekkipalveluista 2011

Kokemukset ja odotukset apteekkipalveluista 2011 Apteekkaripäivät 15.4. Sirkku Keski-Hallila Taloustutkimus Oy JOHDANTO Tämän tutkimuksen on tehnyt Taloustutkimus Oy Suomen Apteekkariliiton toimeksiannosta. Tutkimuksen tarkoitus Seurantatutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Mielipiteet ydinvoimasta Maaliskuu 2015. Mielipiteet ydinvoimasta maaliskuu 2015

Mielipiteet ydinvoimasta Maaliskuu 2015. Mielipiteet ydinvoimasta maaliskuu 2015 Mielipiteet ydinvoimasta 2015 Sisältö sivu 1. Aineiston rakenne 3 2. Tutkimustulokset Yleissuhtautuminen ydinvoimaan energianlähteenä 5 Ydinvoiman hyväksyminen ilmastomuutoksen torjuntakeinona 11 3. Liitteet

Lisätiedot

Nainen Mies 15-24 vuotta

Nainen Mies 15-24 vuotta Total Sukupuoli Ikä Mikä on a ainen Mies 15-24 25-34 35-49 50-64 65-79 Työntekijä Base unweighted 1000 494 506 155 158 251 270 166 252 Base weighted 4261 2140 2121 651 687 1018 1124 779 1026 5. Mitkä seuraavista

Lisätiedot

Palveluseteliä ja julkisten palveluiden tuottajan valitsemista koskeva kansalaistutkimus

Palveluseteliä ja julkisten palveluiden tuottajan valitsemista koskeva kansalaistutkimus Palveluseteliä ja julkisten palveluiden tuottajan valitsemista koskeva kansalaistutkimus TNS 014 Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Kysely toteutettiin osana TNS Gallup Oy:n puhelinomnibustutkimusta.

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 23.3-15.4.2015 Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 23.3-15.4.2015 Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, huhtikuu 2015 (23.3.-15.4.2015) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on laatinut Taloustutkimus Oy YLE

Lisätiedot

Pakkausmerkinnät. Seurantatutkimus 2010. Elintarviketurvallisuusvirasto EVIRA

Pakkausmerkinnät. Seurantatutkimus 2010. Elintarviketurvallisuusvirasto EVIRA Pakkausmerkinnät Seurantatutkimus 2010 EVIRA Johdanto 1/2 Tämän tutkimuksen on tehnyt Taloustutkimus Oy. Tutkimus on tehty Eviran toimeksiantona. Tutkimuksessa selvitetään seuraavia asioita:, Mitä merkintöjä

Lisätiedot

FSD1316 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2003

FSD1316 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2003 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1316 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2003 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

Neuvontajärjestöt. Suomi Tänään Helmi-maaliskuu 2012

Neuvontajärjestöt. Suomi Tänään Helmi-maaliskuu 2012 Neuvontajärjestöt Suomi Tänään Helmi-maaliskuu 2012 1 Neuvontajärjestöt 2012 Sisältö sivu Tutkimuksen sisältö ja toteutus 3 Aineiston rakenne 4 Tiivistelmä tuloksista 5-6 Tulokset graafisena esityksenä

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) KEMIKAALIT. Telebus vko 48 / 2017 Taloustutkimus Oy Anne Kosonen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) KEMIKAALIT. Telebus vko 48 / 2017 Taloustutkimus Oy Anne Kosonen Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) KEMIKAALIT Telebus vko 48 / 07 Taloustutkimus Oy Anne Kosonen TUTKIMUKSEN TOTEUTUS / Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Turvallisuus- ja kemikaaliviraston

Lisätiedot

Mielipiteet ydinvoimasta

Mielipiteet ydinvoimasta Mielipiteet ydinvoimasta Maaliskuu 12 Pauli Minkkinen 22262 TUTKIMUKSEN TILAAJA Energiateollisuus ry. TUTKIMUSMENETELMÄ: Puhelinhaastattelu HAASTATTELUAJANKOHTA: 28.2.-12.3.12 HAASTATTELUJEN MÄÄRÄ: 02

Lisätiedot

toy taloustutkimus oy

toy taloustutkimus oy toy taloustutkimus oy SIPOON KUNNAN MIELIPIDE- KYSELY Marraskuu 2006 Jari Pajunen / Tuomo Turja 21.11.2006 Sipoon kunta Sipoon kunnan mielipidekysely SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 1.1 Tutkimuksen tarkoitus...

Lisätiedot

Kaikki painottamaton n= 905 412 493 94 101 226 281 203 308 129 71 243 154 Kaikki painotettu N= 904 421 483 90 96 217 283 218 309 122 68 256 149

Kaikki painottamaton n= 905 412 493 94 101 226 281 203 308 129 71 243 154 Kaikki painotettu N= 904 421 483 90 96 217 283 218 309 122 68 256 149 TALOUSTUTKIMUS OY 20100326 13:12:52 TYÖ 3762.00 TAULUKKO 21011 ss VER % Suomalaisten mielipiteet Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti/asema maahanmuuttopolitiikasta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ työn

Lisätiedot

Finfood Suomen Ruokatieto ry. Jouluruokien syöminen ja ostaminen Kotitalouksien pt-ostoista päättävät Telebus vko 48, marraskuu 2007

Finfood Suomen Ruokatieto ry. Jouluruokien syöminen ja ostaminen Kotitalouksien pt-ostoista päättävät Telebus vko 48, marraskuu 2007 Finfood Suomen Ruokatieto ry Kotitalouksien pt-ostoista päättävät Telebus vko 8, marraskuu 2007 10.12.2007 Kristina Kajaani-Kurki Merja LIntunen Jutta Tuomela Sisällys Tiivistelmä päätuloksista Johdanto

Lisätiedot

ENEMMISTÖ: KUNTAPALKAT ENNALLAAN - LASTENHOITAJILLE, SAIRAANHOITAJILLE JA SIIVOOJILLE LISÄÄ PALKKAA

ENEMMISTÖ: KUNTAPALKAT ENNALLAAN - LASTENHOITAJILLE, SAIRAANHOITAJILLE JA SIIVOOJILLE LISÄÄ PALKKAA TIEDOTE ENEMMISTÖ: KUNTAPALKAT EN - LASTENHOITAJILLE, SAIRAANHOITAJILLE JA SIIVOOJILLE LISÄÄ PALKKAA Enemmistö ( %) suomalaisista katsoo, että kuntaväen palkkoja ei pitäisi seuraavissa tuloneuvotteluissa

Lisätiedot

VALITUT PALAT Mielipiteitä kirkosta

VALITUT PALAT Mielipiteitä kirkosta VALITUT PALAT Mielipiteitä kirkosta Taloustutkimus Oy Kesäkuu 2009 Tuomo Turja 15.06.2009 Valitut Palat Mielipiteitä kirkosta SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 1.1 Taustaa... 1 1.2 Kohderyhmä, tutkimusmenetelmä

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 3. 27.1.2011. Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 3. 27.1.2011. Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, tammikuu 2011 (3. 27.1.2011) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on laatinut Taloustutkimus Oy YLE

Lisätiedot

KUNTAVAALIT LISÄSIVÄT LUOTTAMUSTA PÄÄTTÄJIIN

KUNTAVAALIT LISÄSIVÄT LUOTTAMUSTA PÄÄTTÄJIIN KUNTAVAALIT LISÄSIVÄT LUOTTAMUSTA PÄÄTTÄJIIN Sivu Luottamus päättäjiin lisääntyi kuntavaalien seurauksena. Enemmistö kansalaisista ( %) luottaa erittäin tai melko paljon kotikunnan päättäjiin ja reilu

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE

Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE TULEVAISUUDEN LIIKENNE KYSELYN TULOKSET Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 24.8.2012 Tekninen johdanto 3 24.8.2012 1009 Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

FSD1318 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2001

FSD1318 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2001 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1318 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2001 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

6. Tuotemerkkien arvostus Liikenneyhtiöt

6. Tuotemerkkien arvostus Liikenneyhtiöt 6. Tuotemerkkien arvostus 54 Tuotemerkkien arvostus Seuraavilla sivuilla esitetään tekstin ja grafiikan muodossa Tuotemerkkien arvostus-osion tulokset. Tutkimuksessa selvitettiin viiden liikenneyhtiö-tuotemerkin

Lisätiedot

toy taloustutkimus oy Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

toy taloustutkimus oy Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja toy taloustutkimus oy Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 4 2 TUTKIMUSGRAFIIKKA 2.1 Sukupuolijakauma 5 2.2 Asuinpaikkajakauma

Lisätiedot

YRITTÄJYYSILMAPUNTARI 2011 SUOMALAISEN TYÖN LIITTO SUOMEN YRITTÄJÄT

YRITTÄJYYSILMAPUNTARI 2011 SUOMALAISEN TYÖN LIITTO SUOMEN YRITTÄJÄT YRITTÄJYYSILMAPUNTARI 011 SUOMALAISEN TYÖN LIITTO SUOMEN YRITTÄJÄT Markus Mervola 0..011 Tutkimusraportti JOHDANTO 1. JOHDANTO Tämän tutkimuksen avulla on pyritty selvittämään, mitä mieltä suomalaiset

Lisätiedot

Presidentinvaalitutkimus, kesä 2011 Taloustutkimus Oy Jari Pajunen & Tuomo Turja

Presidentinvaalitutkimus, kesä 2011 Taloustutkimus Oy Jari Pajunen & Tuomo Turja Presidentinvaalitutkimus, kesä 2011 Taloustutkimus Oy Jari Pajunen & Tuomo Turja 30.6.2011 1 30.6.2011 T2622-2626 Jari Pajunen Toteutus Tämä tutkimus on tehty YLE Uutisten toimeksiannosta. Tutkimus- ja

Lisätiedot

09.10.2006 LAPSIIN KOHDISTUVA VÄKIVALTA

09.10.2006 LAPSIIN KOHDISTUVA VÄKIVALTA 09.10.2006 LAPSIIN KOHDISTUVA VÄKIVALTA Kristian Fagerström tutkimuspäällikkö vastaava tutkija Omnibus, Kesä 1 / 2006 Lastensuojelun Keskusliitto TALOUSTUTKIMUS OY TOY Research Reg.No. Y-01147119 VAT No.

Lisätiedot

Telebus vko 44A-45B/2010 Kaikki Sukupuoli Ikä nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 vuotta vuotta vuotta vuotta

Telebus vko 44A-45B/2010 Kaikki Sukupuoli Ikä nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 vuotta vuotta vuotta vuotta TALOUSTUTKIMUS OY 20101112 10:24:32 TYÖ 2545.11 TAULUKKO 12015 ss VER % Äänestäisi: Kansallinen Kokoomus Painottamaton n= 217 108 109 22 36 48 111 Painotettu (.000) N= 453 227 226 36 84 106 227 1. Kuka

Lisätiedot

11.90 11.90 LEFT MARGIN RIGHT MARGIN

11.90 11.90 LEFT MARGIN RIGHT MARGIN Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimuksen toteuttaminen Aineiston kerääminen Tutkimuksen sisältö Aineisto kerättiin Gallup Kanavalla 31.1. 6.2.2014 välisenä aikana. Kyseessä on TNS Gallup Oy:n viikkovastaajapaneeli,

Lisätiedot

Suomalainen joulu 2008

Suomalainen joulu 2008 Miten tutkimus tehtiin? Tämän tutkimuksen on tehnyt Taloustutkimus Oy Suomalaisen Työn Liiton toimeksiannosta. Tutkimus toteutettiin Taloustutkimuksen internet-paneelissa 7.10. 9.10.2008 välisenä aikana.

Lisätiedot

YLE Uutiset. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, syys 2012 ( ) Toteutus. Tutkimus- ja otantamenetelmä. Tutkimuksen ajankohta.

YLE Uutiset. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, syys 2012 ( ) Toteutus. Tutkimus- ja otantamenetelmä. Tutkimuksen ajankohta. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, syys 2012 (3. 19.9.2012) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden kuntavaalikannatuksesta on laatinut Taloustutkimus Oy YLE Uutisten

Lisätiedot