Rauhan Tervehdyksen lukeminen Siikasalon seurakunnassa. Rauhan Tervehdys ry

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rauhan Tervehdyksen lukeminen Siikasalon seurakunnassa. Rauhan Tervehdys ry"

Transkriptio

1 Rauhan Tervehdyksen lukeminen Siikasalon seurakunnassa Rauhan Tervehdys ry Taloustutkimus Oy Syyskuu 2008

2 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa edelleen toimittaa tai julkaista missään muodossa ilman tutkimuslaitoksen lupaa ja nimen mainitsemista. Rauhan Tervehdyksen lukeminen Siikasalon seurakunnassa Rauhan Tervehdys ry Puhelinhaastattelututkimus syyskuussa 2008 Taloustutkimus Oy Timo Myllymäki

3 Sisällysluettelo JOHDANTO 4-5 YHTEENVETO -7 Mistä lehdistä saa Siikasalon seurakuntaan liittyvää tietoa 8-9 Rauhan Tervehdyksen lukeminen 10 Rauhan Tervehdyksen lukemisaktiivisuus 11 Rauhan Tervehdyksessä olevan oman seurakunnan ilmoitusosan huomaaminen 12 Tyytyväisyys Rauhan Tervehdyksen oman seurakunnan ilmoitusosaan ilmoituskanavana 1 Tyytyväisyys Rauhan Tervehdykseen kirkollisten asioiden lehtenä 14 SIVU Mitä arvelee Rauhan Tervehdyksen vuosikerran tilaamisen maksavan Siikasalon seurakunnalle 15-1 Mielipide Rauhan Tervehdyksen normaalihintaisen (9,10 euroa / talous / vuosi) tilauksen suuruudesta 17 LIITTEET: Atk-taulukot, Kysymyslomake, Luotettavuusrajataulukot T548 / TM / tm

4 Tutkimuksen tavoitteet, kohderyhmä, otanta ja tutkimusmenetelmä Tutkimuksen on tehnyt Taloustutkimus Oy Rauhan Tervehdys ry:n toimeksiannosta syyskuussa Tutkimuksen tavoitteet Tavoitteena oli selvittää alueella. Rauhan Tervehdyksen lukemista Siikasalon seurakunnan Tutkimusmenetelmä, kohderyhmä, otanta Tutkimus on tehty puhelinhaastatteluina Taloustutkimuksen puhelinhaastattelukeskuksesta käsin syyskuun alussa 2008 ( ). Haastattelutyöhön osallistuivat Taloustutkimuksen tehtävään koulutetut haastattelijat, joiden työtä valvottiin kenttätyönvalvojan toimesta. Haastatteluja tehtiin kaikkiaan 00 kpl. Kohderyhmän muodostivat 15 vuotta täyttäneet yksityishenkilöt Siikasalon seurakunnan alueella. Otos kiintiöitiin sukupuolen (naiset miehet 150 kpl molempia) ja iän mukaan (15-9-vuotiaat 100 kpl, vuotiaat 100 kpl sekä 0 vuotta täyttäneet 100 kpl). Lisäksi otos kiintiöitiin alueittain seuraavasti, Vihanti 100 kpl, Siikajoki/entinen Ruukki 100 kpl, Siikajoki/entinen Siikajoki 100 kpl T548 / TM / tm

5 Aineiston käsittely ja yhteyshenkilö Aineiston käsittely Aineiston koodaus, atk-tulostus ja tallennus on tehty Taloustutkimus Oy:n laitteistoilla ja ohjelmistoilla. Näyte on painotettu iän, sukupuolen ja asuinalueen mukaan kohderyhmää vastaavaksi. Aineiston rakenne on esitetty atk-taulukoita edeltävässä osassa. Tulostuksessa on käytetty t-testiä, joka testaa kunkin taulukoidun taustamuuttujan kohdalla, poikkeaako tulos muista vastaajista enemmän kuin mitä satunnaisvaihtelun osuus on 95%:n luotettavuustasolla. Tähti (*) luvun vieressä osoittaa, että ero on merkitsevä. Raportin sisältö Raportti sisältää kirjallisen yhteenvedon, grafiikan ja atk-taulukot. Esitetyt kysymykset ja taustatietokysymykset ovat raportin liitteenä. Lisätiedot Tutkimuksen toteutuksesta vastaava tutkijana on toiminut tutkimuspäällikkö Timo Myllymäki Oulun aluetoimistosta (puhelin , T548 / TM / tm

6 Yhteenveto 88 prosenttia kohderyhmään kuuluneista ilmoittaa kuuluvansa Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Tutkimuksen kohderyhmään kuuluneet haastatellut arvioivat saavansa omaan seurakuntaan liittyvää tietoa erityisesti Rauhan Tervehdyksestä (59 prosenttia kaikista haastatelluista). Raahelaisesta tietoa saa 1 prosenttia, Raahen Seudusta prosenttia, Kalevasta 2 prosenttia ja prosenttia jostakin muusta lehdestä. Jokin muu kuin edellä nimetty lehti mainitaan erityisesti Vihannissa ja entisen Ruukin kunnan alueella asuvien keskuudessa. Rauhan Tervehdys on luettu lehti, sillä yli kaksi kolmesta tutkimukseen osallistuneesta lukee lehteä vähintäänkin silloin tällöin. Säännöllisesti lehteä lukevat erityisesti naiset. Lisäksi lehden säännöllinen lukeminen on sitä yleisempää mitä iäkkäämmästä vastaajasta on kyse. Harvimmin säännöllisiä lukijoita löytyy entisen Ruukin kunnan alueella asuvien keskuudesta. Lähes puolet kaikista lehteä edes joskus lukevista haastatteluista ilmoittaa lukevansa kaikki lehden numerot. Naisten, iäkkäimpien haastateltujen sekä entisen Siikajoen kunnan alueella asuvien keskuudessa osuus on yli 50 prosenttia. Lehdessä oleva Siikasalon seurakunnan ilmoitusosa on huomattu hyvin, sillä kaikista haastatelluista 84 prosenttia, lehteä säännöllisesti lukevista 94 prosenttia mainitsee huomanneensa ilmoitusosan. Yli 80 prosenttia lehteä lukevista ja ilmoitusosan huomanneista arvioi ilmoitusosaa ilmoituskanavana vähintäänkin tyytyväisenä, lehden säännöllisistä lukijoista lähes 90 prosenttia T548 / TM / tm

7 Yhteenveto Yli 70 prosenttia kaikista Rauhan Tervehdystä lukevista haastatelluista ja yli 80 prosenttia lehteä säännöllisesti lukevista arvioi vähintään tyytyväisenä yleensä Rauhan Tervehdystä kirkollisten asioiden lehtenä. Haastatelluilla ei ole realistista käsitystä siitä mitä Rauhan Tervehdyksen tilaaminen jokaiseen Siikasalon seurakunnan alueen talouteen maksaa. Pyydettäessä arvioimaan lehden vuosikerran hintaa yhtä taloutta kohden yli kolmannes ei osaa arvioida asiaa lainkaan. Mediaani (eli annettujen arvioiden keskimmäinen arvio) on 50 euroa, keskiarvon ollessa jopa 4 euroa. Villeimmät arviot (keskiarvo 7 euroa) tulevat nuorimmilta vastaajilta. Yleisimmin arviot asettuvat välille euroa. Kun haastatelluille kerrotaan, että vuosikerran tilaushinta per talous maksaa Siikasalon seurakunnalle 9,10 euroa, yli puolet kaikista haastatelluista pitää hintaa kohtuullisena ja lisäksi yli kolmannes pienenä. Viisi haastateltua sadasta kokee hinnan suurena T548 / TM / tm

8 MISTÄ LEHDISTÄ SAA SIIKASALON SEURAKUNTAAN LIITTYVÄÄ TIETOA Rauhan Tervehdyksestä 59 Raahelaisesta 1 Raahen Seudusta Kaikki vastaajat, n=01 Kalevasta 2 Jostakin muusta lehdestä Ei mistään 7 Ei osaa sanoa % T548 / TM / tm

9 MISTÄ LEHDISTÄ SAA SIIKASALON SEURAKUNTAAN LIITTYVÄÄ TIETOA Rauhan Tervehdyksestä Raahelaisesta Raahen Seudusta Asuu Vihannissa, n=101 Asuu ent.ruukin alueella, n=100 Asuu ent.siikajoen alueella, n=100 Kalevasta 2 1 Jostakin muusta lehdestä Ei mistään 5 11 Ei osaa sanoa 7 9 % T548 / TM / tm

10 RAUHAN TERVEHDYKSEN LUKEMINEN Säännöllisesti Silloin tällöin Ei juuri koskaan/ei koskaan Ei tunne lehteä Kaikki vastaajat (n=01) Naiset (n=150) Miehet (n=151) vuotiaat (n=101) vuotiaat (n=100) vuotiaat (n=100) Asuu Vihannissa (n=101) Asuu Siikajoki/ent.Ruukki (n=100) Asuu Siikajoki/ent.Siikajoki (n=100) Kaikki 2007 (Oulun alue) (n=501) % T548 / TM / tm

11 RAUHAN TERVEHDYKSEN LUKEMISAKTIIVISUUS Vastaajat, jotka lukevat Rauhan Tervehdystä Luen jokaisen lehden Luen lehden satunnaisesti/jos muistan Ei osaa sanoa Kaikki vastaajat (n=245) 44 5 Naiset (n=12) Miehet (n=11) vuotiaat (n=7) vuotiaat (n=87) vuotiaat (n=91) Asuu Vihannissa (n=7) Asuu Siikajoki/ent.Ruukki (n=80) 5 7 Asuu Siikajoki/ent.Siikajoki (n=92) 57 4 Kaikki 2007 (Oulun alue) (n=74) % T548 / TM / tm

12 RAUHAN TERVEHDYKSEN OMAN SEURAKUNNAN ILMOITUSOSAN HUOMAAMINEN Vastaajat, jotka lukevat Rauhan Tervehdystä Kyllä En osaa sanoa En Kaikki vastaajat (n=245) 84 1 Naiset (n=12) Miehet (n=11) vuotiaat (n=7) vuotiaat (n=87) 0+ vuotiaat (n=91) Asuu Vihannissa (n=7) Asuu Siikajoki/ent.Ruukki (n=80) Asuu Siikajoki/ent.Siikajoki (n=92) Lukee RT:n säännöllisesti (n=118) Lukee RT:n silloin tällöin (n=92) Ei lue RT:tä koskaan/juuri koskaan (n=5) % T548 / TM / tm

13 TYYTYVÄISYYS RAUHAN TERVEHDYKSESSÄ OLEVAAN SEURAKUNNAN ILMOITUSOSAAN ILMOITUSKANAVANA Vastaajat, jotka lukevat Rauhan Tervehdystä ja huomanneet ilmoitusosan Erittäin tyytyväinen (5) Tyytyväinen (4) Ei tyytyväinen eikä tyytyväinen () / Ei osaa sanoa Tyytymätön (2) Erittäin tyytymätön (1) Kaikki vastaajat (n=208) Naiset (n=120) 21 9 Miehet (n=88) vuotiaat (n=50) vuotiaat (n=79) vuotiaat (n=79) Asuu Vihannissa (n=5) Asuu Siikajoki/ent.Ruukki (n=70) Asuu Siikajoki/ent.Siikajoki (n=85) Lukee RT:n säännöllisesti (n=111) Lukee RT:n silloin tällöin (n=82) Ei lue RT:tä koskaan/juuri koskaan (n=15) % T548 / TM / tm

14 TYYTYVÄISYYS RAUHAN TERVEHDYKSEEN YLEENSÄ KIRKOLLISTEN ASIOIDEN LEHTENÄ Vastaajat, jotka lukevat Rauhan Tervehdystä Erittäin tyytyväinen (5) Tyytyväinen (4) Ei tyytyväinen eikä tyytyväinen () / Ei osaa sanoa Tyytymätön (2) Erittäin tyytymätön (1) Kaikki vastaajat (n=245) Naiset (n=12) Miehet (n=11) vuotiaat (n=7) vuotiaat (n=87) vuotiaat (n=91) Asuu Vihannissa (n=7) Asuu Siikajoki/ent.Ruukki (n=80) Asuu Siikajoki/ent.Siikajoki (n=92) Lukee RT:n säännöllisesti (n=118) Lukee RT:n silloin tällöin (n=92) Ei lue RT:tä koskaan/juuri koskaan (n=5) % T548 / TM / tm

15 MITÄ ARVELEE LEHDEN VUOSIKERRAN MAKSAVAN SIIKASALON SEURAKUNNALLE (HINTA PER TALOUS) 0 1 Kaikki vastaajat, n= MEDIAANI Yli 100 Ei osaa sanoa 7 % T548 / TM / tm

16 MITÄ ARVELEE LEHDEN VUOSIKERRAN MAKSAVAN SIIKASALON SEURAKUNNALLE (HINTA PER TALOUS) Asuu Vihannissa, n=101 Asuu ent.ruukin alueella, n= Asuu ent.siikajoen alueella, n=100 MEDIAANI kaikilla alueilla Yli Ei osaa sanoa 1 4 % T548 / TM / tm

17 RAUHAN TERVEHDYKSEN NORMAALIHINTAINEN TILAUS MAKSAA SIIKASALON SEURAKUNNALLE 9,10 VUOSI / TALOUS. TUNTUUKO HINTA MIELESTÄNNE Suurelta Kohtuulliselta En osaa sanoa Pieneltä Kaikki vastaajat (n=01) Naiset (n=150) 55 Miehet (n=151) vuotiaat (n=101) vuotiaat (n=100) vuotiaat (n=100) Asuu Vihannissa (n=101) Asuu Siikajoki/ent.Ruukki (n=100) Asuu Siikajoki/ent.Siikajoki (n=100) Lukee RT:n säännöllisesti (n=118) 4 57 Lukee RT:n silloin tällöin (n=92) Ei lue RT:tä koskaan/juuri koskaan (n=8) % T548 / TM / tm

18 ======================================================================================================================== TALOUSTUTKIMUS OY :44: TYÖ TAULUKKO tsa N-LUVUT ======================================================================================================================== Aineistorakenne Rauhan Tervehdyksen tunteminen Painottamaton Painotettu Siikasalossa (.0) n= % N= % Kaikki Sukupuoli Nainen Mies Ikä 15-9 vuotta vuotta vuotta tai enemmän Asuu tällä hetkellä Vihannissa Siikajoella, entisen Ruukin kunnan alueella Siikajoella, entisen Siikajoen kunnan alueella Kuulutteko Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon Kyllä Ei Ei osaa sanoa

19 Sarakeprosenttitaulukot SARAKEPROSENTTITAULUKOT Eri vastausvaihtoehtojen prosentuaalinen osuus eri taustaryhmissä Taloustutkimus Oy tpi

20 TAULUKOIDEN LUKUOHJE/SARAKEPROSENTTITAULUKOT ============================================================================== TALOUSTUTKIMUS OY :1:20 TYÖ TAULUKKO 1025 ca VER % ============================================================================== (KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) Huulirasvatutkimus Kaikki Sukupuoli Ikä nainen mies vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta Kaikki painottamaton n= Kaikki painotettu (.000) N= Milloin käytätte huulirasvaa Käytän huulirasvaa 5 5 8* 48* 82* 77* 78* 7* 55* - vain talvella * 27* - vain kesällä 1 0* 1* ympäri vuoden 7 55* 18* 57* 48* 49* 40* 28* Ei käytä ollenkaan 17* 50* 1* 22* 22* 2* 4* Ei osaa sanoa 1 1* 2* * 2-1* 2 Käyttää huulirasvaa Kaikki painottamaton n= Kaikki painotettu (.000) N= Mitkä seuraavista tavoista kuvaavat huulirasvan käyttöäsi Käytän huulirasvaa - ulkoillessa 54 49* 9 1* * 8* 2* 57 58* - osana meikkausta 7 10* 1* 11* 5 1* 8 4* - suojana yöllä 12 14* 8* * tavan vuoksi päivittäin 41* 19* 5* 47* 0 24* 10 1* Ei osaa sanoa * 15* 4* 4* 5* 1* 10 T-testi testaa kunkin taulukoidun taustamuuttujan jokaisen vastausvaihtoehdon kohdalla, poikkeaako ko. ryhmän tulos muiden vastaajien tuloksista enemmän kuin on satunnaisvaihtelun osuus 95 % luotettavuustasolla. Tähti (*) luvun vieressä osoittaa, että ero on tilastollisesti merkitsevä. 1 Otoskoko/vastaajien todellinen kokonaismäärä 2 Koko populaatio tuhansina henkilöinä Naisvastaajien todellinen kokonaismäärä vuotiaiden vastaajien todellinen kokonaismäärä 5 8 % naisista käyttää huulirasvaa 78 % vuotiaista käyttää huulirasvaa 7 Huulirasvaa käyttävien vastaajien todellinen kokonaismäärä (=uusi kantaluku) 8 Huulirasvaa käyttävien vastaajien painotettu määrä tuhansina henkilöinä 9 Huulirasvaa käyttävistä miehistä 1 % käyttää huulirasvaa ulkoillessa 10 Huulirasvaa käyttävistä vuotiaista 1 % käyttää huulirasvaa tavan vuoksi päivittäin 11 9 % huulirasvaa käyttävistä ei osaa tai ei halua kertoa käyttötapojaan

21 ======================================================================================================================== TALOUSTUTKIMUS OY :4:41 TYÖ TAULUKKO 1001 tsa VER % ======================================================================================================================== (KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) Rauhan Tervehdyksen tunteminen Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinpaikka Kuuluu Lukee Rauhan Terveh- Siikasalossa ev. dystä Siika Siika lut. sään silloin ei nainen mies Vihan joki/ joki/ kirk nölli tällöin juuri vuotta vuotta vuotta ti ent. ent. koon sesti kosk/ Ruukki Siika ei joki kosk Kaikki painottamaton n= Kaikki painotettu (.0) N= Taustatiedot 1. Sukupuoli Nainen * * 7* * Mies * * * 4* 2. Ikä vuotta 19 14* 2* * 4* 17 * 0-9 vuotta 1 17* 10* vuotta vuotta * 25* * 1* 0-9 vuotta * 0* 17 7* 70 vuotta tai enemmän 12 17* 8* * 7* *. Asuu tällä hetkellä Vihannissa * 0* 5* Siikajoella, entisen Ruukin kunnan alueella 1 0 8* * 8* 4 Siikajoella, entisen Siikajoen kunnan alueella * 1 1* 4. Kuulutteko Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon Kyllä * * 89 8* Ei * * 11 17* Ei osaa sanoa

22 ======================================================================================================================== TALOUSTUTKIMUS OY :4:41 TYÖ TAULUKKO 1002 tsa VER % ======================================================================================================================== (KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) Rauhan Tervehdyksen tunteminen Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinpaikka Kuuluu Lukee Rauhan Terveh- Siikasalossa ev. dystä Siika Siika lut. sään silloin ei nainen mies Vihan joki/ joki/ kirk nölli tällöin juuri vuotta vuotta vuotta ti ent. ent. koon sesti kosk/ Ruukki Siika ei joki kosk Kaikki painottamaton n= Kaikki painotettu (.0) N= Mistä lehdistä saatte Siikasalon seurakuntaan liittyvää tietoa Rauhan Tervehdys 59 9* 50* 40* 71* 5* 4* 55 82* 1* 8* 9* 22* Raahelainen * 1 21* * 14 11* Raahen Seutu 4* 8* * 8* * 10* Kaleva * Joku muu lehti 4* 29* 40 29* 40 55* 8 12* 8* 2* 49* En mistään 7 4* 11* 11* 7 4* 11* 5 5* 1* * 18* Ei osaa sanoa * 9* 11* 2* 7 9 * 7-12* 20. Rauhan Tervehdys on seurakuntalehti. Luetteko te itse lehteä lehteä Säännöllisesti 7 5* 22* 18* 9 54* 2* 28* 58* 9* Silloin tällöin 1 2* 7* * 7* En juuri koskaan 1 9* 1* 18* 14 5* 20* 1 4* En koskaan 17 1* 21* 1* 1* 8* 2* 20 8* 15* En tunne lehteä lainkaan 1* 4* * 2-2* Lukee Rauhan Tervehdystä säänn./ /silloin tällöin/ei juuri koskaan Painottamaton n= Painotettu (.0) N= Kumpi seuraavista parhaiten kuvaa suhdettanne Rauhan Tervehdys-lehteen Luen jokaisen lehden 44 5* 1* 2* 44 59* 5* 7* 57* 4 8* 1* 2* Luen lehden satunnaisesti/jos muistan 5 4* 9* 77* 5 40* * * 4* 5 1* 87* 98* Ei osaa sanoa Oletteko huomannut Rauhan Tervehdyksessä oman seurakuntanne ilmoitusosaa Kyllä 84 89* 78* 74* 89* 8 72* 8 92* 84 94* 89* 42* En 1 11* 21* 2* 11* 1 2* 14 8* 15 * 9* 58* Ei osaa sanoa

23 ======================================================================================================================== TALOUSTUTKIMUS OY :4:41 TYÖ TAULUKKO 100 tsa VER % ======================================================================================================================== (KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) Rauhan Tervehdyksen tunteminen Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinpaikka Kuuluu Lukee Rauhan Terveh- Siikasalossa ev. dystä Siika Siika lut. sään silloin ei nainen mies Vihan joki/ joki/ kirk nölli tällöin juuri vuotta vuotta vuotta ti ent. ent. koon sesti kosk/ Ruukki Siika ei joki kosk Lukee Rauhan Tervehdystä säänn./ silloin tällöin/ei juuri kosk./huomannut Siikasalon srk:n ilmoitusosan Painottamaton n= Painotettu (.0) N= Kuinka tyytyväinen olette oman seurakuntanne ilmoitusosaan tiedotuskanavana 5 Erittäin tyytyväinen 17 21* 1* * 1 18* 28* 7* - 4 Tyytyväinen * * 57 En tyytyväinen enkä tyytymätön 12 8* 17* * 8* 12 4* 18* 4* 2 Tyytymätön Erittäin tyytymätön Keskiarvo Ei osaa sanoa * * Lukee Rauhan Tervehdystä säänn./ silloin tällöin/ei juuri koskaan Painottamaton n= Painotettu (.0) N= Kuinka tyytyväinen olette yleensä Rauhan Tervehdykseen kirkollisten asioiden lehtenä 5 Erittäin tyytyväinen 17 22* 12* 8* 19 22* * 10* - 4 Tyytyväinen * 55 5 * 8* En tyytyväinen enkä tyytymätön 18 14* 22* 2* 21 9* * 18 12* 20 2* 2 Tyytymätön * * - 1 Erittäin tyytymätön Keskiarvo Ei osaa sanoa 7 5* 10* * 8 2* 7 5* 1* 0*

24 ======================================================================================================================== TALOUSTUTKIMUS OY :4:41 TYÖ TAULUKKO 1004 tsa VER % ======================================================================================================================== (KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) Rauhan Tervehdyksen tunteminen Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinpaikka Kuuluu Lukee Rauhan Terveh- Siikasalossa ev. dystä Siika Siika lut. sään silloin ei nainen mies Vihan joki/ joki/ kirk nölli tällöin juuri vuotta vuotta vuotta ti ent. ent. koon sesti kosk/ Ruukki Siika ei joki kosk Kaikki painottamaton n= Kaikki painotettu (.0) N= Siikasalon seurakunta tilaa lehden kaikkiin seurakunnan talouksiin. Kuinka paljon arvelette lehden vuosikerran (ilmestyy kerran viikossa) maksavan Siikasalon seurakunnalle? Arvioikaa vuosikerran hintaa yhtä taloutta kohden ajateltuna 0 euroa euroa 7 4* 9* 9 7 4* * * euroa 7 5* 9* euroa euroa * 2* 10* 12 20* Yli 100 euroa 9* 5 4 * Keskiarvo Mediaani Ei osaa sanoa 7 45* 0* 1* 1* 50* 4* 1* 9 28* Rauhan Tervehdyksen normaalihintainen tilaus maksaa Siikasalon seurakunnalle 9,10 euroa / vuosi / talous. Tuntuuko hinta mielestänne Suurelta * * Kohtuulliselta * * Pieneltä * 29* 0* 45* Ei osaa sanoa 1* 4 2 1* 4

25 LUOTETTAVUUSRAJATAULUKKO 95 %:N TASOLLE %-luku, joka tuli tulokseksi VASTAAJAMÄÄRÄ % % % % % % % % % % % % % % % % 2 tai 98 ±5, ±4,0 ±,2 ±2,8 ±2, ±2,0 ±1,8 ±1, ±1,4 ±1, ±1,1 ±0,98 ±0,9 ±0,1 ±0,51 ±0,4 tai 97 ±,8 ±4,9 ±,9 ±,4 ±2,8 ±2,4 ±2,2 ±2,0 ±1,7 ±1,5 ±1,4 ±1,2 ±1,1 ±0,75 ±0,2 ±0,49 4 tai 9 ±7,8 ±5, ±4,5 ±,9 ±,2 ±2,8 ±2,5 ±2, ±2,0 ±1,8 ±1, ±1,4 ±1, ±0,8 ±0,71 ±0,5 5 tai 95 ±8,7 ±,2 ±5,0 ±4,4 ±, ±,1 ±2,7 ±2,5 ±2,2 ±2,0 ±1,8 ±1,5 ±1,4 1 ±0,9 ±0,79 ±0,2 tai 94 ±9,5 ±,8 ±5,5 ±4,8 ±,9 ±,4 ±,0 ±2,8 ±2,4 ±2,1 ±2,0 ±1,7 ±1,5 ±1,0 ±0,87 ±0,8 8 tai 92 ±10,8 ±7,7 ±,2 ±5,4 ±4,4 ±,8 ±,4 ±,1 ±2,7 ±2,4 ±2,2 ±1,9 ±1,7 ±1,2 ±0,99 ±0,77 10 tai 90 ±12,0 ±8,5 ±,9 b ±,0 ±4,9 a ±4, ±,8 ±,5 ±,0 ±2,7 ±2,5 ±2,1 ±1,9 ±1, ±1,1 ±0,85 12 tai 88 ±1,0 ±9,2 ±7,5 ±,5 ±5, ±4, ±4,1 ±,8 ±, ±2,9 ±2,7 ±2, ±2,1 ±1,4 ±1,2 ±0,92 15 tai 85 ±14, ±10,1 ±8,2 ±7,1 ±5,9 ±5,1 ±4,5 ±4,1 ±, ±,2 ±2,9 ±2,5 ±2, ±1, ±1, ±1, tai 80 ±1,0 ±11,4 ±9,2 ±8,0 ±, ±5,7 ±5,0 ±4, ±4,0 ±, ±, ±2,8 ±2,5 ±1,8 ±1,4 ±1,1 25 tai 75 ±17, ±12, ±10,0 ±8,7 ±7,1 ±,1 ±5,5 ±5,0 ±4, ±,9 ±, ±,0 ±2,8 ±1,9 ±1, ±1,2 0 tai 70 ±18, ±1,0 ±10,5 ±9,2 ±7,5 ±,5 ±5,8 ±5, ±4, ±4,1 ±,8 ±,2 ±2,9 ±2,0 ±1,7 ±1, 5 tai 5 ±19,1 ±1,5 ±11,0 ±9,5 ±7,8 ±,8 ±,0 ±5,5 ±4,8 ±4, ±,9 ±, ±,1 ±2,1 ±1,7 ±1,4 40 tai 0 ±19, ±1,9 ±11, ±9,8 ±8,0 ±7,0 ±,2 ±5,7 ±4,9 ±,4,4 ±4,0 ±,4 ±,1 ±2,2 ±1,8 ±1,4 45 tai 55 ±19,8 ±14,1 ±11,4 ±9,9 ±8,1 ±7,0 ±,2 ±5,8 ±5,0 ±4,5 ±4,1 ±,5 ±,2 ±2,2 ±1,8 ±1,4 50 tai 50 ±20,0 ±14,2 ±11,5 ±10,0 ±8,2 ±7,1 ±, ±5,8 ±5,0 ±4,5 ±4,1 ±,5 ±,2 ±2,2 ±1,8 ±1,4 Esimerkki 1 Esimerkki 2 Esimerkki Jos tuhannesta vastaajasta 5 % on ostanut tuotetta, on virhemarginaali ±1,4 prosenttiyksikköä. Koko väestössä on siis 95 %:n luotettavuustason mukaan,,4 % tuotetta ostaneita. Oletetaan ennen tutkimusta, että tuotteen markkinaosuus on noin 15 %. Halutaan selvittää asia ±1 prosenttiyksikön tarkkuudella. Tutkimukseen tarvitaan 5000 vastaajaa. a) Tuhannen vastaajan joukossa vuotiaita on 150, ja näistä 10 % ilmoittaa ostavansa säännöllisesti tuotetta X. Todellinen ostajien osuus 95 %:n luotettavuustasolla on 10 % ±4,9 eli 5,1 14,9 %. b) Jos otoskoko olisi puolta pienempi eli 500, vuotiaita vastaajia olisi 75 ja todellinen ostajien osuus olisi 10 % ±,9 eli,1 1,9 % /VR/VH/LN/RM

26 KAHDESTA ERI TUTKIMUKSESTA SAATUJEN TULOSTEN VÄLISTEN EROJEN LUOTETTAVUUSTAULUKKO 95 %:N TASOLLE p = 50 prosenttia p = 40 tai 0 prosenttia Otoskoko, tutkimus 2 Otoskoko, tutkimus % % % % % % % Otoskoko, tutkimus 2 Otoskoko, tutkimus % % % % % % % 100 1, , 8, ,7 7,, ,4 7,2 5,7 5, ,,9 5,4 4,7 4, ,1,7 5,1 4,4 4,0, ,0, 4,9 4,2,8,4, , ,4 8, ,5 7,4, ,2 7,0 5,5 5, ,1,8 5,2 4, 4, ,9, 5,0 4,,9, ,8,4 4,8 4,1,7,,0 p = 0 tai 70 prosenttia p = 20 tai 80 prosenttia Otoskoko, tutkimus 2 Otoskoko, tutkimus % % % % % % % Otoskoko, tutkimus 2 Otoskoko, tutkimus % % % % % % % , , 8, ,8 7,0 5, ,, 5,2 4, ,4, 4,9 4, 4, ,,1 4, 4,0,7, ,2,0 4,5,8,5,1 2,8 p = 10 tai 90 prosenttia Otoskoko, Otoskoko, tutkimus 1 tutkimus % % % % % % % 100 8, 250 7,0 5, 500,4 4,5,7 750, 4,,4,0 1000,2 4,2,2 2,8 2, 1500,1 4,0,0 2, 2,4 2,2 2000,0,9 2,9 2,5 2, 2,0 1, /VR/VH/LN/RM , , 7, ,,1 5, , 5,7 4,5 4, ,2 5, 4,,8, ,1 5, 4,1,5,2 2, ,0 5,,9,4,0 2,7 2,5 Näiden taulukoiden avulla voidaan arvioida erisuuruisten otosten ja eri tutkimusten avulla saatujen prosenttilukujen erotusten merkitsevyyttä. Taulukoista valitaan aina se, jossa p (=prosenttiluku) on lähinnä saatua tulosta/osuutta. ESIMERKKI Tehtiin kaksi eri tutkimusta eri aikoina. Toisessa oli 250 vastaajaa ja toisessa Tuotteen markkinaosuus oli pienemmässä tutkimuksessa 7 % ja suuremmassa 5 %. Tarkasteluun valitaan taulukko p = 40 tai 0 %, koska saadut tulokset ovat kaikkein lähimpänä sitä. Taulukosta katsotaan luku otoskokojen 1000 ja 250 risteyskohdasta. Tässä tapauksessa tulosten eron merkitsevyyteen olisi vaadittu,8 prosenttiyksikön ero, joten tehtyjen tutkimusten tulosten ero (2 prosenttiyksikköä) ei ollut merkitsevä.

27 T548 / TM / tm

LOVIISAN SANOMAT Sotasyyllisyyskysely

LOVIISAN SANOMAT Sotasyyllisyyskysely LOVIISAN SANOMAT Sotasyyllisyyskysely Taloustutkimus Oy Lokakuu 2009 Risto Nikunlaakso 2.10.2009 TUTKIMUKSEN TEKNINEN TOTEUTUS TELEBUS VIIKKO 40A - 40B / 2009 Tämän tutkimuksen on tehnyt Taloustutkimus

Lisätiedot

GREENPEACE Tutkimus ydinvoimasta ja eduskuntavaaleista. Taloustutkimus Oy. Kesäkuu 2010

GREENPEACE Tutkimus ydinvoimasta ja eduskuntavaaleista. Taloustutkimus Oy. Kesäkuu 2010 GREENPEACE Tutkimus ydinvoimasta ja eduskuntavaaleista Taloustutkimus Oy Kesäkuu 2010 Risto Nikunlaakso 2.6.2010 TUTKIMUKSEN TEKNINEN TOTEUTUS TELEBUS VIIKKO 21A - 22A / 2010 Tämän tutkimuksen on tehnyt

Lisätiedot

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy RUOTSINKIELEN OPETUS KOULUISSA Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 14 ja 16 / 2003

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy RUOTSINKIELEN OPETUS KOULUISSA Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 14 ja 16 / 2003 toy 1990 TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy RUOTSINKIELEN OPETUS KOULUISSA Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 14 ja 16 / Hannu Ilkas 23.4. Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan

Lisätiedot

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry Kotimaisten tuotteiden käyttö kuntien elintarvikehankinnoissa. Taloustutkimus Oy.

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry Kotimaisten tuotteiden käyttö kuntien elintarvikehankinnoissa. Taloustutkimus Oy. Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry Kotimaisten tuotteiden käyttö kuntien elintarvikehankinnoissa Taloustutkimus Oy Lokakuu 2012 Anne Kosonen 19.10.2012 Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry

Lisätiedot

toy Kesän kotimaiset matkailualueet ja esitteet 2006 taloustutkimus oy Suoma ry/ Taulukkoraportti Suomi Tänään 3/2006 Syys-lokakuu

toy Kesän kotimaiset matkailualueet ja esitteet 2006 taloustutkimus oy Suoma ry/ Taulukkoraportti Suomi Tänään 3/2006 Syys-lokakuu toy taloustutkimus oy Kesän kotimaiset matkailualueet ja esitteet 2006 Suoma ry/ Taulukkoraportti Suomi Tänään 3/2006 Syys-lokakuu Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia

Lisätiedot

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy Ruotsin kielenopetus suomenkielisille Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 3-4 / 2007

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy Ruotsin kielenopetus suomenkielisille Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 3-4 / 2007 toy 1990 TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy Ruotsin kielenopetus suomenkielisille Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 3-4 / 2007 Anne Kosonen / Helena Fagerlund 9.2.2007 Suomalaisuuden

Lisätiedot

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko Hiljaiset alueet Suomen luonnonsuojeluliitto ry TELEBUS vko 40 / 2007

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko Hiljaiset alueet Suomen luonnonsuojeluliitto ry TELEBUS vko 40 / 2007 toy 1990 TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkim us oy Hiljaiset alueet Suomen luonnonsuojeluliitto ry TELEBUS vko 40 / 2007 Helena Fagerlund 5.10.2007 Suomen Luonnonsuojeluliitto ry Hiljaiset

Lisätiedot

Suomen Luonnonsuojeluliitto. Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset. Suomen Luonnonsuojeluliitto

Suomen Luonnonsuojeluliitto. Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset. Suomen Luonnonsuojeluliitto Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset Jenni Larjomaa 3.7.2009 JOHDANTO 1(2) Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Suomen Luonnonsuojeluliiton

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma / Lapsen oikeudet -kampanja

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma / Lapsen oikeudet -kampanja Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma / Lapsen oikeudet -kampanja Lasten oikeudet / Taulukkoraportti Taloustutkimus Oy Helmikuu 2010 Risto Nikunlaakso 3.2.2010 Aineiston rakenne AINEISTON

Lisätiedot

Greenpeace Jäämeren suojelu ja Greenpeace vangit. Taloustutkimus Oy. Lokakuu / vko 44 A+B 2013

Greenpeace Jäämeren suojelu ja Greenpeace vangit. Taloustutkimus Oy. Lokakuu / vko 44 A+B 2013 Greenpeace Jäämeren suojelu ja Greenpeace vangit Taloustutkimus Oy Lokakuu / vko 44 A+B 2013 Anne Kosonen 1.11.2013 Greenpeace / Pohjoisen jäämeren suojelu ja Greenpeace vangit TUTKIMUKSEN TEKNINEN TOTEUTUS

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES Kemikaaliturvallisuus. Taloustutkimus Oy. Huhti-toukokuu / vkot 18+19 2014

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES Kemikaaliturvallisuus. Taloustutkimus Oy. Huhti-toukokuu / vkot 18+19 2014 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES Kemikaaliturvallisuus Taloustutkimus Oy Huhti-toukokuu / vkot 18+19 2014 Anne Kosonen 9.5.2014 Sarakeprosenttitaulukot SARAKEPROSENTTITAULUKOT Eri vastausvaihtoehtojen

Lisätiedot

TUTKIMUKSEN TEKNINEN TOTEUTUS TELEBUS VIIKKO 29A-30A/2007. Kohderyhmä, otanta- ja tutkimusmenetelmä. Otoksen koko ja painotus

TUTKIMUKSEN TEKNINEN TOTEUTUS TELEBUS VIIKKO 29A-30A/2007. Kohderyhmä, otanta- ja tutkimusmenetelmä. Otoksen koko ja painotus TUTKIMUKSEN TEKNINEN TOTEUTUS TELEBUS VIIKKO 29A-30A/2007 Tämän tutkimuksen on tehnyt Taloustutkimus Oy osana viikottaista Telebus-tutkimusta. Kysymysten aiheena oli mielipiteet sairaanhoitovakuutuksista.

Lisätiedot

Suomi Tänään 1/2009 Kaupungit matkailukohteina LAHTI TRAVEL OY

Suomi Tänään 1/2009 Kaupungit matkailukohteina LAHTI TRAVEL OY Suomi Tänään 1/2009 Kaupungit matkailukohteina LAHTI TRAVEL OY Taloustutkimus Oy Tammi-helmikuu 2009 Vesa Ryyppö, Jussi Pajunen 31.3.2009 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan omaan käyttöön.

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko 18 ja 19 / 2014 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko 18 ja 19 / 2014 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko ja 9 / 4 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5.4 JOHDANTO T7,T7 Tukes / Kemikaaliturvallisuus vko ja 9 Taloustutkimus Oy on

Lisätiedot

Kalansyöntisuositukset 04.10.2006 Telebus, vkot 38-39 / 2006

Kalansyöntisuositukset 04.10.2006 Telebus, vkot 38-39 / 2006 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa edelleen toimittaa tai julkaista missään muodossa ilman tutkimuslaitoksen lupaa ja nimen mainitsemista.

Lisätiedot

Suomalaisten näkemyksiä matkailusta

Suomalaisten näkemyksiä matkailusta Matkailun ja elämystuotannon OSKE Taloustutkimus Oy / Christel Nummela.11.2013 T-10244///CN.11.2013 2 Johdanto Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Matkailun ja elämystuotannon OSKEn toimeksiannosta.

Lisätiedot

toy taloustutkimus oy PÄÄKAUPUNKISEUDUN MUUTTOHALUKKUUS 2004 Suur-Helsinki Tänään 2-3/2004 Lohjan yrityspalvelukeskus Oy

toy taloustutkimus oy PÄÄKAUPUNKISEUDUN MUUTTOHALUKKUUS 2004 Suur-Helsinki Tänään 2-3/2004 Lohjan yrityspalvelukeskus Oy toy taloustutkimus oy PÄÄKAUPUNKISEUDUN MUUTTOHALUKKUUS 2004 Suur-Helsinki Tänään 2-3/2004 Lohjan yrityspalvelukeskus Oy Reetta Wirman 2.3.2005 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön.

Lisätiedot

1 18.2.2008 T-8624+9180 rw, Internetpaneel + Omnobusi tammikuu 2008 KUULE OY

1 18.2.2008 T-8624+9180 rw, Internetpaneel + Omnobusi tammikuu 2008 KUULE OY 1 18.2.2008 T-8624+9180 rw, Internetpaneel + Omnobusi tammikuu 2008 KUULE OY Terveystutkimus Taloustutkimus 2008 Johdanto Taloustutkimus Oy on tehnyt tämän tutkimuksen Kuule Oy:n toimeksiantona. Tutkimuksen

Lisätiedot

Suomalainen joulu 2008

Suomalainen joulu 2008 Miten tutkimus tehtiin? Tämän tutkimuksen on tehnyt Taloustutkimus Oy Suomalaisen Työn Liiton toimeksiannosta. Tutkimus toteutettiin Taloustutkimuksen internet-paneelissa 7.10. 9.10.2008 välisenä aikana.

Lisätiedot

ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO Pakkausmerkinnät

ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO Pakkausmerkinnät ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO Pakkausmerkinnät Taloustutkimus Oy Tammikuu 2009 Risto Nikunlaakso 7.1.2009 Aineiston rakenne AINEISTON RAKENNE Absoluuttiset vastaajamäärät (painottamattomat n ja/tai painotetut

Lisätiedot

TALOUSTUTKIMUS OY TYÖNTEKIJÖIDEN N=1010

TALOUSTUTKIMUS OY TYÖNTEKIJÖIDEN N=1010 TALOUSTUTKIMUS OY 8. 1.10.01 10 01 TYÖNTEKIJÖIDEN OIKEUS KOULUTUKSEEN N=1010 Tiedättekö, että raamisopimuksessa sovittiin työntekijöiden oikeudesta kolmeen koulutuspäivään vuodessa? (%) Kaikki 5 En Kyllä

Lisätiedot

WACSI 2017 Water Customer Satisfaction Index. Limingan Vesihuolto. Taloustutkimus Oy Timo Myllymäki

WACSI 2017 Water Customer Satisfaction Index. Limingan Vesihuolto. Taloustutkimus Oy Timo Myllymäki WACSI 2017 Water Customer Satisfaction Index Limingan Vesihuolto Taloustutkimus Oy Timo Myllymäki 18.8.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 1.1 Tutkimuksen tavoitteet 1.2 Tutkimusmenetelmä ja kohderyhmä 1.3

Lisätiedot

KANSALAISKYSELY: TEEMANA RAUTATIEKILPAILU LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ. Taloustutkimus Oy Pauliina Aho, Tuomo Turja

KANSALAISKYSELY: TEEMANA RAUTATIEKILPAILU LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ. Taloustutkimus Oy Pauliina Aho, Tuomo Turja KANSALAISKYSELY: TEEMANA RAUTATIEKILPAILU LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Taloustutkimus Oy Pauliina Aho, Tuomo Turja.6.06 SISÄLLYS Yhteenveto tuloksista Tulokset 6 Vastaajien taustatiedot 9 Toteutus

Lisätiedot

ASIAKASSUHDETUTKIMUS 2007 SUOMEN SUORAHAKUYRITYSTEN YHDISTYS R.Y.

ASIAKASSUHDETUTKIMUS 2007 SUOMEN SUORAHAKUYRITYSTEN YHDISTYS R.Y. ASIAKASSUHDETUTKIMUS 2007 SUOMEN SUORAHAKUYRITYSTEN YHDISTYS R.Y. LOPPURAPORTTI Ville Haikola/Jyrki Kärpänoja 28.11.2007 Sisältö JOHDANTO: TUTKIMUKSEN SISÄLTÖ, TAVOITTEET JA TOTEUTUS 3 YHTEENVETO 5 ARVIOT

Lisätiedot

VALITUT PALAT Mielipiteitä kirkosta

VALITUT PALAT Mielipiteitä kirkosta VALITUT PALAT Mielipiteitä kirkosta Taloustutkimus Oy Kesäkuu 2009 Tuomo Turja 15.06.2009 Valitut Palat Mielipiteitä kirkosta SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 1.1 Taustaa... 1 1.2 Kohderyhmä, tutkimusmenetelmä

Lisätiedot

Kurikka-lehti Lukijatutkimus 2006

Kurikka-lehti Lukijatutkimus 2006 Kurikka-lehti Lukijatutkimus 2006 Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoitteena on selvittää Kurikka-lehden lukemiseen liittyviä asioita ja asemaa paikallisena tietolähteenä. Haastattelut tehtiin puhelimitse

Lisätiedot

KONGRESSIT SUOMESSA 2010. Finland Convention Bureau. Taloustutkimus Oy. Huhtikuu 2011 14.4.2011

KONGRESSIT SUOMESSA 2010. Finland Convention Bureau. Taloustutkimus Oy. Huhtikuu 2011 14.4.2011 KONGRESSIT SUOMESSA 2010 Finland Convention Bureau Taloustutkimus Oy Huhtikuu 2011 Lotta Engdahl 14.4.2011 Tuomas Virtanen Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan omaan käyttöön. Raporttia

Lisätiedot

Neuvontajärjestöt. Suomi Tänään Helmi-maaliskuu 2012

Neuvontajärjestöt. Suomi Tänään Helmi-maaliskuu 2012 Neuvontajärjestöt Suomi Tänään Helmi-maaliskuu 2012 1 Neuvontajärjestöt 2012 Sisältö sivu Tutkimuksen sisältö ja toteutus 3 Aineiston rakenne 4 Tiivistelmä tuloksista 5-6 Tulokset graafisena esityksenä

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan kunnat Kuntalaiskysely palveluiden saavutettavuudesta. Raportti. Julkaisuvapaa 31.3.2014 klo 15.00

Keski-Uudenmaan kunnat Kuntalaiskysely palveluiden saavutettavuudesta. Raportti. Julkaisuvapaa 31.3.2014 klo 15.00 Keski-Uudenmaan kunnat Kuntalaiskysely palveluiden saavutettavuudesta Raportti Julkaisuvapaa 31.3.2014 klo 15.00 Keski-Uudenmaan kunnat Kuntalaiskysely palveluiden saavutettavuudesta Taloustutkimus Oy

Lisätiedot

TUOTEMERKKIEN ARVOSTUS 2015 HSL

TUOTEMERKKIEN ARVOSTUS 2015 HSL TUOTEMERKKIEN ARVOSTUS 2015 HSL TALOUSTUTKIMUS OY, SIRPA VINNI 30.4.2015 13667 SHT 2015 Tuotemerkkien arvostus_hsl / sv SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Tutkimuksen toteutus 3. Tutkimuksen sisältö 4. Tuotemerkkien

Lisätiedot

Tutkimusta on toteutettu vuodesta 1982 lähtien 3-4 neljän vuoden välein. 2000-luvulla tutkimus on toteutettu vuosina 2001, 2004 ja 2007.

Tutkimusta on toteutettu vuodesta 1982 lähtien 3-4 neljän vuoden välein. 2000-luvulla tutkimus on toteutettu vuosina 2001, 2004 ja 2007. Nuorison mediankäyttötutkimus 2007 Tutkimustiivistelmä Taloustutkimus Oy on tehnyt tämän tutkimuksen Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta. Sanomalehtien Liitto on vuodesta 1982 lähtien säännöllisin väliajoin

Lisätiedot

Suhtautuminen digitaaliseen televisioon. Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005

Suhtautuminen digitaaliseen televisioon. Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005 Suhtautuminen digitaaliseen televisioon Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005 Tausta Tutkimuksella selvitettiin, mitä tiedetään digitaaliseen televisioon siirtymisestä sekä miten muutokseen suhtaudutaan

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Vapaaehtoistyö Suomessa 2015 kyselyn vertaistukeen liittyviä tuloksia. Kansalaisareena ry, HelsinkiMissio, Kirkkohallitus Taloustutkimus

Vapaaehtoistyö Suomessa 2015 kyselyn vertaistukeen liittyviä tuloksia. Kansalaisareena ry, HelsinkiMissio, Kirkkohallitus Taloustutkimus Vapaaehtoistyö Suomessa 2015 kyselyn vertaistukeen liittyviä tuloksia Kansalaisareena ry, HelsinkiMissio, Kirkkohallitus Taloustutkimus TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tutkimuksen aineiston on kerännyt Taloustutkimus

Lisätiedot

toy taloustutkimus oy Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

toy taloustutkimus oy Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja toy taloustutkimus oy Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 4 2 TUTKIMUSGRAFIIKKA 2.1 Sukupuolijakauma 5 2.2 Asuinpaikkajakauma

Lisätiedot

Pakkausmerkinnät. Seurantatutkimus 2010. Elintarviketurvallisuusvirasto EVIRA

Pakkausmerkinnät. Seurantatutkimus 2010. Elintarviketurvallisuusvirasto EVIRA Pakkausmerkinnät Seurantatutkimus 2010 EVIRA Johdanto 1/2 Tämän tutkimuksen on tehnyt Taloustutkimus Oy. Tutkimus on tehty Eviran toimeksiantona. Tutkimuksessa selvitetään seuraavia asioita:, Mitä merkintöjä

Lisätiedot

LÄHITAPIOLA ARJEN KATSAUS

LÄHITAPIOLA ARJEN KATSAUS LÄHITAPIOLA ARJEN KATSAUS Internet-paneeli syksy 014..014 Taloustutkimus Oy Paula Lehto ..014 0674 Arjen katsaus syksy 014 / PL Sisällysluettelo Tutkimuksen toteutus Vastaajajoukon rakenne Päätulokset

Lisätiedot

MAATILAN PELLERVON LUKIJATUTKIMUS 2015

MAATILAN PELLERVON LUKIJATUTKIMUS 2015 MAATILAN PELLERVON LUKIJATUTKIMUS Taustaa tutkimuksen toteutuksesta Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää lehden tilaajalukijoiden mielipiteitä lehdestä sekä lehdessä

Lisätiedot

Mielipiteet ydinvoimasta

Mielipiteet ydinvoimasta Mielipiteet ydinvoimasta Maaliskuu 12 Pauli Minkkinen 22262 TUTKIMUKSEN TILAAJA Energiateollisuus ry. TUTKIMUSMENETELMÄ: Puhelinhaastattelu HAASTATTELUAJANKOHTA: 28.2.-12.3.12 HAASTATTELUJEN MÄÄRÄ: 02

Lisätiedot

Anna tutki: Naisen asema työelämässä

Anna tutki: Naisen asema työelämässä Anna tutki: Naisen asema työelämässä 2 Tutkimuksen tausta ja toteutus Tavoitteena selvittää naisten asemaa työelämässä Tutkimuksen teettäjä Yhtyneet Kuvalehdet Oy / Anna-lehti, toteutus Iro Research Oy

Lisätiedot

Kokemukset ja odotukset apteekkipalveluista 2011

Kokemukset ja odotukset apteekkipalveluista 2011 Apteekkaripäivät 15.4. Sirkku Keski-Hallila Taloustutkimus Oy JOHDANTO Tämän tutkimuksen on tehnyt Taloustutkimus Oy Suomen Apteekkariliiton toimeksiannosta. Tutkimuksen tarkoitus Seurantatutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Tutkimusraportti VAATELAHJOITTAJATUTKIMUS 2017

Tutkimusraportti VAATELAHJOITTAJATUTKIMUS 2017 Tutkimusraportti VAATELAHJOITTAJATUTKIMUS 201 UFF, SPR ja Fida Katja Mikkonen Tutkimuksen toteutus! Taloustutkimus on toteuttanut tämän tutkimuksen UFF:n, SPR:n ja Fidan toimeksiannosta.! Tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE

Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE TULEVAISUUDEN LIIKENNE KYSELYN TULOKSET Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 24.8.2012 Tekninen johdanto 3 24.8.2012 1009 Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 05 Taloustutkimus Oy Marraskuu 05 Tuomo Turja 09..05 SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO.... Tutkimuksen

Lisätiedot

Kauppojen aukioloaikatutkimus. Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 2008

Kauppojen aukioloaikatutkimus. Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 2008 Kauppojen aukioloaikatutkimus Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 008 Tutkija: Pauli Minkkinen Työnro: 7556 TNS Gallup, Itätuulenkuja 10, 0100 Espoo, puh. (09) 61 0 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu

Lisätiedot

09.10.2006 LAPSIIN KOHDISTUVA VÄKIVALTA

09.10.2006 LAPSIIN KOHDISTUVA VÄKIVALTA 09.10.2006 LAPSIIN KOHDISTUVA VÄKIVALTA Kristian Fagerström tutkimuspäällikkö vastaava tutkija Omnibus, Kesä 1 / 2006 Lastensuojelun Keskusliitto TALOUSTUTKIMUS OY TOY Research Reg.No. Y-01147119 VAT No.

Lisätiedot

Tämä tutkimus on tehty Euroopan komission Suomen-edustuston toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä.

Tämä tutkimus on tehty Euroopan komission Suomen-edustuston toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä. 1. JOHDANTO Tämä tutkimus on tehty n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä. Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksella pyrittiin selvittämään miten n maakunnan asukkaat suhtautuvat Suomen ja Venäjän

Lisätiedot

TIELIIKENTEEN TAVARAKULJETUKSET 2007 SKAL:n osio

TIELIIKENTEEN TAVARAKULJETUKSET 2007 SKAL:n osio TIELIIKENTEEN TAVARAKULJETUKSET 007 SKAL:n osio Taloustutkimus Oy Kesäkuu 007 Kari-Pekka Töyrylä 19.0.007 Katja Louhema Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan omaan käyttöön. Raporttia

Lisätiedot

KONGRESSIT SUOMESSA 2013. Finland Convention Bureau. Taloustutkimus Oy. Maaliskuu 2014. Christel Nummela 18.3.2014

KONGRESSIT SUOMESSA 2013. Finland Convention Bureau. Taloustutkimus Oy. Maaliskuu 2014. Christel Nummela 18.3.2014 KONGRESSIT SUOMESSA 2013 Finland Convention Bureau Taloustutkimus Oy Maaliskuu 2014 Christel Nummela 18.3.2014 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan omaan käyttöön. Raporttia tai osia

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Taloustutkimus Oy Marraskuu 0 Tuomo Turja 9..0 Pauliina Aho SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO....

Lisätiedot

1. Hallitus aikoo tehdä muutoksia yleiseen eläkejärjestelmään. Minkälaisen muutoksen hallitus aikoo eläkejärjestelmään tehdä?

1. Hallitus aikoo tehdä muutoksia yleiseen eläkejärjestelmään. Minkälaisen muutoksen hallitus aikoo eläkejärjestelmään tehdä? TALOUSTUTKIMUS OY 20090303 08:56:10 TYÖ 2410.11 TAULUKKO 7012 np VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

toy taloustutkimus oy SUOMALAISTEN TEATTERISSA KÄYNTI Heinäkuu 2001 Suomen Teatteriliitto

toy taloustutkimus oy SUOMALAISTEN TEATTERISSA KÄYNTI Heinäkuu 2001 Suomen Teatteriliitto toy taloustutkimus oy SUOMALAISTEN TEATTERISSA KÄYNTI Heinäkuu 2001 Suomen Teatteriliitto Jari Pajunen/Helena Fagerlund 5.7.2001 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia

Lisätiedot

Presidentinvaalitutkimus 2011

Presidentinvaalitutkimus 2011 Presidentinvaalitutkimus 2011 Taloustutkimus Oy Jari Pajunen & Tuomo Turja 28.07.2011 1 28.7.2011 T2627-2630 Jari Pajunen, Tuomo Turja Toteutus Tämä tutkimus on tehty YLE Uutisten toimeksiannosta. Tutkimus-

Lisätiedot

Tuotemerkkien arvostus 2014 HSL. Taloustutkimus Oy, Sirpa Vinni 2.6.2014

Tuotemerkkien arvostus 2014 HSL. Taloustutkimus Oy, Sirpa Vinni 2.6.2014 Tuotemerkkien arvostus 2014 HSL Taloustutkimus Oy, Sirpa Vinni 2.6.2014 2 2.6.2014 12230 SHT 2014 Tuotemerkkien arvostus_ Liikenneyhtiöt / sv Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Tutkimuksen toteutus 3. Tutkimuksen

Lisätiedot

toy taloustutkimus oy

toy taloustutkimus oy toy taloustutkimus oy SIPOON KUNNAN MIELIPIDE- KYSELY Marraskuu 2006 Jari Pajunen / Tuomo Turja 21.11.2006 Sipoon kunta Sipoon kunnan mielipidekysely SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 1.1 Tutkimuksen tarkoitus...

Lisätiedot

Vapaaehtoistyö Suomessa 2010 ja 2015. Kansalaisareena ry (2015,2010) HelsinkiMissio (2015) Kirkkohallitus (2015) Taloustutkimus

Vapaaehtoistyö Suomessa 2010 ja 2015. Kansalaisareena ry (2015,2010) HelsinkiMissio (2015) Kirkkohallitus (2015) Taloustutkimus Vapaaehtoistyö Suomessa 2010 ja 2015 Kansalaisareena ry (2015,2010) HelsinkiMissio (2015) Kirkkohallitus (2015) Taloustutkimus TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tämän tutkimuksen aineiston on kerännyt Taloustutkimus

Lisätiedot

Mielipiteet ydinvoimasta Maaliskuu 2015. Mielipiteet ydinvoimasta maaliskuu 2015

Mielipiteet ydinvoimasta Maaliskuu 2015. Mielipiteet ydinvoimasta maaliskuu 2015 Mielipiteet ydinvoimasta 2015 Sisältö sivu 1. Aineiston rakenne 3 2. Tutkimustulokset Yleissuhtautuminen ydinvoimaan energianlähteenä 5 Ydinvoiman hyväksyminen ilmastomuutoksen torjuntakeinona 11 3. Liitteet

Lisätiedot

Tämä tutkimus on tehty Euroopan komission Suomen-edustuston toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä.

Tämä tutkimus on tehty Euroopan komission Suomen-edustuston toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä. 1. JOHDANTO Tämä tutkimus on tehty n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä. Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksella pyrittiin selvittämään miten n maakunnan asukkaat suhtautuvat Euroopan Unionin

Lisätiedot

Mielipiteet ydinvoimasta Maaliskuu 2014

Mielipiteet ydinvoimasta Maaliskuu 2014 Mielipiteet ydinvoimasta Maaliskuu 2014 TUTKIMUKSEN TILAAJA Energiateollisuus ry. TUTKIMUSMENETELMÄ: Puhelinhaastattelu HAASTATTELUAJANKOHTA: 3.-16.3.2014 HAASTATTELUJEN MÄÄRÄ: 1001 SISÄLTÖ: Tulosten tilastolliset

Lisätiedot

Silmälasien käyttötutkimus 2011. Optisen alan tiedotuskeskus Syksy 2011

Silmälasien käyttötutkimus 2011. Optisen alan tiedotuskeskus Syksy 2011 Silmälasien käyttötutkimus 0 Optisen alan tiedotuskeskus Syksy 0 Miten tutkimus tehtiin Tämä tutkimus on tehty Optisen alan tiedostuskeskuksen toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä osana Omnibus-monitilaajatutkimusta.

Lisätiedot

SUOMEN OPTINEN TOIMIALA SILMÄLASIEN KÄYTTÖTUTKIMUS Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen

SUOMEN OPTINEN TOIMIALA SILMÄLASIEN KÄYTTÖTUTKIMUS Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen SUOMEN OPTINEN TOIMIALA SILMÄLASIEN KÄYTTÖTUTKIMUS 04 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 6.9.04 JOHDANTO Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Suomen Optisen Toimialan toimeksiannosta. Tutkimuksen

Lisätiedot

Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2013

Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2013 Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2013 3 19.11.2013 28.11.2013 1. Johdanto Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisten mielipiteitä kotimaisesta

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 8.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 8.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 8.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu 16 SFS ISO252 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /16 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä IROResearch

Lisätiedot

ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO Pakkausmerkinnät

ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO Pakkausmerkinnät ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO Pakkausmerkinnät Taloustutkimus Oy Helmikuu 2010 Risto Nikunlaakso 15.2.2010 Aineiston rakenne AINEISTON RAKENNE Absoluuttiset vastaajamäärät (painottamattomat n ja/tai painotetut

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) KEMIKAALIT. Telebus vko 48 / 2017 Taloustutkimus Oy Anne Kosonen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) KEMIKAALIT. Telebus vko 48 / 2017 Taloustutkimus Oy Anne Kosonen Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) KEMIKAALIT Telebus vko 48 / 07 Taloustutkimus Oy Anne Kosonen TUTKIMUKSEN TOTEUTUS / Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Turvallisuus- ja kemikaaliviraston

Lisätiedot

Sompio lehden Lukijatutkimus 2012

Sompio lehden Lukijatutkimus 2012 Sompio lehden Lukijatutkimus 1 Syys-lokakuu 1 Tiivistelmä Kokonaisuutena Sompio lehti saa erinomaiset tulokset. Tulokset ovat erinomaisia myös, kun niitä verrataan yleisesti sanomalehtimarkkinoiden tuloksiin.

Lisätiedot

Finfood Suomen Ruokatieto ry. Jouluruokien syöminen ja ostaminen Kotitalouksien pt-ostoista päättävät Telebus vko 48, marraskuu 2007

Finfood Suomen Ruokatieto ry. Jouluruokien syöminen ja ostaminen Kotitalouksien pt-ostoista päättävät Telebus vko 48, marraskuu 2007 Finfood Suomen Ruokatieto ry Kotitalouksien pt-ostoista päättävät Telebus vko 8, marraskuu 2007 10.12.2007 Kristina Kajaani-Kurki Merja LIntunen Jutta Tuomela Sisällys Tiivistelmä päätuloksista Johdanto

Lisätiedot

Lehtitarjonta lisännyt kilpailua lukijoista

Lehtitarjonta lisännyt kilpailua lukijoista Kansallinen Mediatutkimus KMT TIEDOTUSVÄLINEILLE Tilaaja: Levikintarkastus Oy JULKAISTAVISSA Toteuttaja: TNS Gallup Oy 4.3.2008 klo 00.05 Lehtitarjonta lisännyt kilpailua lukijoista Suomalaiset lukevat

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan kunnat Kuntalaiskysely palveluiden saavutettavuudesta. Julkaisuvapaa 31.3.2014 klo 15.00

Keski-Uudenmaan kunnat Kuntalaiskysely palveluiden saavutettavuudesta. Julkaisuvapaa 31.3.2014 klo 15.00 Keski-Uudenmaan kunnat Kuntalaiskysely palveluiden saavutettavuudesta Raportti Julkaisuvapaa..0 klo.00 Keski-Uudenmaan kunnat Kuntalaiskysely palveluiden saavutettavuudesta Taloustutkimus Oy Timo Myllymäki

Lisätiedot

TALOUDEN TABUT KYSELYTUTKIMUS 8/2017

TALOUDEN TABUT KYSELYTUTKIMUS 8/2017 TALOUDEN TABUT KYSELYTUTKIMUS 8/217 KESKEISET TULOKSET S-Pankin teettämän kyselytutkimuksen mukaan raha-asiat ja erityisesti omat säästöt ja sijoitukset ovat tabu suomalaisille. Säästöistä ja sijoituksista

Lisätiedot

SHKY Laske+elijatutkimus. Toukokuu 2016

SHKY Laske+elijatutkimus. Toukokuu 2016 SHKY Laske+elijatutkimus Toukokuu Johdanto Tutkimuksen tavoite Tutkimuksen tarkoituksena oli selvi+ää, miten saada jo laske+elua harrastavat henkilöt/taloudet vie+ämään useampia päiviä rinteessä? Lisäksi

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu 1 SFS ISO22 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista 12/1 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä

Lisätiedot

Naisten hiustenlähtö Suomessa

Naisten hiustenlähtö Suomessa Kyselytutkimus: Naisten hiustenlähtö Suomessa Mediatilaisuus 25.9.2013 Marko Perälahti 28 35-70-vuotiaista naisista kärsii tai on kärsinyt hiustenlähdöstä. Johdanto Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 35-70-vuotiaat

Lisätiedot

Kokkolan seurakuntayhtymä Julkisuuskuvatutkimus 2013 Tulosten esittely 4.2.2014. Timo Myllymäki Tutkimuspäällikkö, YTM

Kokkolan seurakuntayhtymä Julkisuuskuvatutkimus 2013 Tulosten esittely 4.2.2014. Timo Myllymäki Tutkimuspäällikkö, YTM Kokkolan seurakuntayhtymä Julkisuuskuvatutkimus 2013 Tulosten esittely 4.2.2014 Timo Myllymäki Tutkimuspäällikkö, YTM 29.11.2013 2 Tutkimuksessa tutkitut aiheet 1. Kirkkoon kuuluminen ja kirkosta eroaminen

Lisätiedot

SILMÄLASIEN KÄYTTÄJÄTUTKIMUS 2009

SILMÄLASIEN KÄYTTÄJÄTUTKIMUS 2009 SILMÄLASIEN KÄYTTÄJÄTUTKIMUS 009 Optisen Alan Tiedotuskes kus Lokakuu 009 Tiedotusvälineille.3.00 SUOMALAISET OVAT SILMÄLASIKANSAA - uusinta tutkimustietoa Enemmän kuin kaksi kolmasosaa yli 5-vuotiaista

Lisätiedot

Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014

Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014 Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014 28.08.2014 Mikko Kesä, Jan-Erik Müller, Tuomo Saarinen Innolink Research Oy Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Tuulivoima & lähiasukkaat

Tuulivoima & lähiasukkaat Tuulivoima & lähiasukkaat..0 Tutkimuksesta Tutkimuksella pyrittiin selvittämään asukkaiden mielipiteitä tuulivoimasta neljällä paikkakunnalla, jossa on moderneja tuulivoimaloita. Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

Lukijatutkimus. Rakennustarkastusyhdistys RTY ry Luvallamme 11.09.2012

Lukijatutkimus. Rakennustarkastusyhdistys RTY ry Luvallamme 11.09.2012 Lukijatutkimus Rakennustarkastusyhdistys RTY ry Luvallamme 11.09.2012 Tutkimuksen taustatietoa Liite Luvallamme Toimeksiantaja Rakennustarkastusyhdistys RTY Media Kauppalehti 11.09.2012 Tutkimuksen ajankohta

Lisätiedot

Suomen ja Hollannin estettyä Bulgarian ja Romanian liittymisen Schengen alueeseen

Suomen ja Hollannin estettyä Bulgarian ja Romanian liittymisen Schengen alueeseen TALOUSTUTKIMUS OY 20111021 09:12:33 TYÖ 2642.12 TAULUKKO 7015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Eloisa ikä -ohjelman kyselytutkimus

Eloisa ikä -ohjelman kyselytutkimus Eloisa ikä -ohjelman kyselytutkimus..0 Juho Rahkonen/Marko Mäkinen 1 Tutkimuksen toteutus Täm tutkimuksen on tehnyt Vanhustyön keskusliiton toimeksiannosta Taloustutkimus Oy. Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen

Lisätiedot

SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 2006

SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 2006 SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 00 TNS Gallup Oy, Itätuulenkuja 0 A, 000 ESPOO, Finland, tel. int+35- (0)-3 500, Fax int+35-(0)-3 50 JOHDANTO Tässä raportissa esitetään yhteenveto tutkimuksesta,

Lisätiedot

3/2014. Tietoa lukijoista

3/2014. Tietoa lukijoista 3/2014 Tietoa lukijoista Kantri on Maaseudun Tulevaisuuden, Suomen 2. luetuimman päivälehden, kuukausiliite. Se on maaseudulla asuvalle ihmiselle tehty aikakauslehti. Lehti on onnistunut tehtävässään ja

Lisätiedot

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014 Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 0/204 TNS 204 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista ilman tutkimusyrityksen

Lisätiedot

toy taloustutkimus oy Sitra/Oppivat seutukunnat SEUTUVERKKOJEN KÄYTTÄJÄ- TUTKIMUS 2003 Etelä-Pohjanmaan Seinänaapurit

toy taloustutkimus oy Sitra/Oppivat seutukunnat SEUTUVERKKOJEN KÄYTTÄJÄ- TUTKIMUS 2003 Etelä-Pohjanmaan Seinänaapurit toy taloustutkimus oy Sitra/Oppivat seutukunnat SEUTUVERKKOJEN KÄYTTÄJÄ- TUTKIMUS 2003 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 TUTKIMUSGRAFIIKKA 2.1 Sukupuolijakauma / Äidinkielijakauma... 5 2.2 Asuinpaikkajakauma...

Lisätiedot

Yle-tutkimus. Sanomalehtien Liitto. Elokuu 2009

Yle-tutkimus. Sanomalehtien Liitto. Elokuu 2009 Yle-tutkimus Sanomalehtien Liitto Elokuu 2009 1. Johdanto Tämän tutkimuksen on tehnyt Taloustutkimus Oy Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta elokuussa 2009. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisten

Lisätiedot

1. Oletteko tyytyväinen vai tyytymätön hallituksen toimintaan yhä vakavammaksi muuttuvan taloustilanteen parantamiseksi?

1. Oletteko tyytyväinen vai tyytymätön hallituksen toimintaan yhä vakavammaksi muuttuvan taloustilanteen parantamiseksi? TALOUSTUTKIMUS OY 20090213 10:39:51 TYÖ 2407.11 TAULUKKO 7014 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

toy taloustutkimus oy Sitra/Oppivat seutukunnat SEUTUVERKKOJEN KÄYTTÄJÄ- TUTKIMUS 2003 epäijänne

toy taloustutkimus oy Sitra/Oppivat seutukunnat SEUTUVERKKOJEN KÄYTTÄJÄ- TUTKIMUS 2003 epäijänne toy taloustutkimus oy Sitra/Oppivat seutukunnat SEUTUVERKKOJEN KÄYTTÄJÄ- TUTKIMUS 2003 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 TUTKIMUSGRAFIIKKA 2.1 Sukupuolijakauma / Äidinkielijakauma... 5 2.2 Asuinpaikkajakauma...

Lisätiedot

OMNIBUS 1000 haastateltavaa 2 kertaa kuukaudessa

OMNIBUS 1000 haastateltavaa 2 kertaa kuukaudessa toy 1971 OMNIBUS 1000 haastateltavaa 2 kertaa kuukaudessa taloustutkimus oy SUOMALAISTEN TEATTERISSA KÄYNTI Huhtikuu 2004 Suomen Teatteriliitto Jari Pajunen / Helena Fagerlund 19.5.2004 Suomen Teatteriliitto

Lisätiedot

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Vastaajien taustatiedot 3. Tutkimuksen tulokset. Sisällys

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Vastaajien taustatiedot 3. Tutkimuksen tulokset. Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Vastaajien taustatiedot 3. Tutkimuksen tulokset Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Vastaajien taustatiedot 3. Tutkimuksen tulokset Yleistä tutkimuksesta 2 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA

Lisätiedot

Henkilöauton käyttöä on vähennetty

Henkilöauton käyttöä on vähennetty TALOUSTUTKIMUS OY 20080516 08:15:12 TYÖ 9187.00 TAULUKKO 20020 ca VER % Omnibus toukokuu I 2008 Kaikki Sukupuoli Ikäryhmä Talous on Talouden bruttotulot Ilmastonmuutos nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-64

Lisätiedot

Heinola Resort 2012-2014 t12206 1

Heinola Resort 2012-2014 t12206 1 Heinola Resort 2012-2014 t12206 1 Lomakeluonnos Infoteksti: 1. Hyvää päivää. Olen N.N. Taloustutkimus Oy:stä. Teemme parhaillaan tutkimusta vapaa-ajan asumisesta ja palvelujen käytöstä Heinolan seudulla.

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Etäpalvelut yhteispalvelupisteissä

Valtiovarainministeriö Etäpalvelut yhteispalvelupisteissä Etäpalvelut yhteispalvelupisteissä Taloustutkimus Oy ja Recommended Finland Oy Toukokuu 0 Tuomo Turja Markus Mervola..0 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.... Tutkimuksen tarkoitus.... Tutkimuksen kohderyhmä, tiedonkeruu

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Lukijatutkimus. Lääketeollisuus ry Tulevaisuuden lääkkeet 21.11.2012

Lukijatutkimus. Lääketeollisuus ry Tulevaisuuden lääkkeet 21.11.2012 Lukijatutkimus Lääketeollisuus ry Tulevaisuuden lääkkeet 21.11.2012 Tutkimuksen taustatietoa Liite Tulevaisuuden lääkkeet Toimeksiantaja Lääketeollisuus ry Media Kauppalehti 21.11.2012 Tutkimuksen ajankohta

Lisätiedot

Määrällisen aineiston esittämistapoja. Aki Taanila

Määrällisen aineiston esittämistapoja. Aki Taanila Määrällisen aineiston esittämistapoja Aki Taanila 7.11.2011 1 Muuttujat Aineiston esittämisen kannalta muuttujat voidaan jaotella kolmeen tyyppiin: Kategoriset (esimerkiksi sukupuoli, koulutus) Asteikolla

Lisätiedot

ainen/ seutu Mitä mieltä olette arviosta, että Suomi ei enää olisi liittoutumaton maa?

ainen/ seutu Mitä mieltä olette arviosta, että Suomi ei enää olisi liittoutumaton maa? TALOUSTUTKIMUS OY 20130612 08:44:19 TYÖ 000010224.11 TAULUKKO 41015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki. Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller

KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki. Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset

Lisätiedot

Tuhat suomalaista Apteekkariliitto

Tuhat suomalaista Apteekkariliitto Tuhat suomalaista /0 Tuhat suomalaista Apteekkariliitto Syyskuu 0 Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /0 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimus tehtiin internetissä IROResearch Oy:n valtakunnalliseen

Lisätiedot

Hirsitaloasukkaiden terveys ja

Hirsitaloasukkaiden terveys ja Hirsitaloasukkaiden terveys ja tyytyväisyys y Altti-tutkimukseen perustuva selvitys Fil. yo. Mira Anttila, FM Maria Pekkonen, Dos. Ulla Haverinen-Shaughnessy Asumisterveyden ja rakennusten terveellisyyden

Lisätiedot