HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset Taloustutkimus Oy.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy."

Transkriptio

1 HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Taloustutkimus Oy Marraskuu 0 Tuomo Turja 9..0 Pauliina Aho

2 SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO.... Tutkimuksen tarkoitus.... Tutkimuksen kohderyhmä, haastattelumäärät ja otoksen muodostus.... Aineiston keruu....4 Tulosten luotettavuus.... AINEISTON RAKENNE.... TULOKSET Tehtyjen matkojen määrä Tehtyjen matkojen kulkutapa Tehtyjen matkojen tarkoitus....4 HSL:n matkakortin käyttäminen Liikkuminen ammatissa henkilöautolla Talouden käytössä olevat henkilöautot Joukkoliikenteen käyttäminen Polkupyörän käyttäminen ATK-TAULUKOT KYSYMYSLOMAKE LUOTETTAVUUSRAJATAULUKOT

3 . JOHDANTO Tämän tutkimuksen on tehnyt Taloustutkimus Oy Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston toimeksiannosta.. Tutkimuksen tarkoitus Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Helsingin kaupungissa tapahtuvien kaupungin sisäisten matkojen kulkutapajakauma. Tutkimuksessa selvitettiin helsinkiläisten Helsingin sisäisiä matkoja yhden vuorokauden aikana klo 04:00 :59 välisenä aikana. Tutkimus antaa käsityksen siitä, miten helsinkiläiset liikkuvat jalan, pyöräillen, joukkoliikennevälineillä, henkilöautolla tai muulla kulkuvälineellä. Kulkutavan lisäksi tutkimuksessa selvitettiin matkojen määrä ja tarkoitus.. Tutkimuksen kohderyhmä, haastattelumäärät ja otoksen muodostus Tutkimuksen kohderyhmänä oli Helsingin kaupungin 7 79-vuotias väestö. Haastatteluja tehtiin yhteensä 054 kpl. Näyte muodostettiin satunnaispoimintana Helsingin asukkaiden puhelinnumeroista. Otoksessa preferoitiin matkapuhelinnumeroita. Mikäli varsinaiselle kohdehenkilölle ei löytynyt matkapuhelin- tai lankanumeroa, haettiin viitehenkilön avulla talouden lankapuhelinnumeroa. Haastateltavien valinnassa noudatettiin sukupuoli-, ikä- ja aluekiintiöintiä. 7 4-vuotiaita tavoiteltiin heidän vanhempiensa kautta, joten otokseen poimittiin myös tieto 7 4-vuotiaiden lasten lukumäärästä. Alle 5-vuotiaiden haastattelut toteutettiin niin, että ensiksi soitettiin heidän jommallekummalle vanhemmalle ja pyydettiin lupa haastatteluun. Seuraavaksi kysyttiin pystyykö vanhempi vastaamaan lapsen puolesta vai tulisiko haastattelijan soittaa suoraan lapselle.. Aineiston keruu Tutkimuksen aineisto kerättiin puhelinhaastatteluin tietokoneohjatun Taloustutkimuksen CATI-ohjelmiston avulla välisenä aikana. Työhön osallistui 45 tutkimushaastattelijaa Taloustutkimus Oy:n puhelinhaastattelukeskuksessa..4 Tulosten luotettavuus Tutkimuksen tulokset ovat tutkimusotoksen avulla saatuja estimaatteja, joihin saattaa sisältyä tiettyä satunnaistekijöiden aiheuttamaa virhettä. Virhemarginaalin suuruus riippuu otoksen tai osaotoksen koosta ja tulokseksi saadusta % -luvusta. Tutkimuksen päätulosten (n=054) virhemarginaali on enimmillään noin +,8 %.

4 . AINEISTON RAKENNE Tutkimusta varten poimittiin väestörekisteristä satunnaisotannalla 000 henkilön perusotos helsinkiläisistä. Otos sisälsi vastaajien syntymävuoden, sukupuolen, postinumeron ja kuntakoodin. Oheisessa taulukossa on esitetty vertailu väestöstä ja vastaajajoukosta asuinalueen, sukupuolen ja iän mukaan. Taustamuuttuja Väestö Vastaajat N= n=054 Alue % % Kantakaupunki Esikaupunki Sukupuoli % % Nainen Mies Ikäluokka % % 7 7 vuotta vuotta 0 44 vuotta vuotta vuotta 7 7 Haastattelut kiintiöitiin vastaamaan väestöä. Vastaajajakauma toteutui joka ryhmässä tavoitellun mukaisesti. Vastaajajoukossa yliedustettuina oli 7-7-vuotiaat. Lopulliset tulokset painotettiin kuitenkin vastaamaan kohderyhmää väestössä. Yhden haastattelun keskimääräinen kesto oli 5,48 minuuttia. Haastatteluja varten otoksesta käytettiin 7004 puhelinnumeroa. Haastattelusta kieltäytyi 77 vastaajaa. Niitä tapauksia, joissa puhelinnumeroon soitettiin yli 0 kertaa ilman, että kukaan vastasi, oli 98 kpl. 75 tapauksessa haastattelu on jäänyt kesken. Toimimattomia puhelinnumeroita oli 99 kpl.

5 4. TULOKSET. Tehtyjen matkojen määrä Tutkimuksessa matkalla tarkoitettiin siirtymistä kävellen tai jollain kulkuneuvolla paikasta toiseen. Vastaajia pyydettiin kertomaan edellisen vuorokauden aikana tekemänsä matkat aamusta kello 4.00:sta yöhön klo.59 asti sen kulkutavan mukaan, jolla tehtiin kilometreissä pisin matka. Mukaan otettiin vain Helsingin sisällä tapahtuvat matkat. Tutkimusajankohtana matkoja tehtiin kaiken kaikkiaan kappaletta. Keskimäärin helsinkiläiset tekivät,95 matkaa päivässä. Kantakaupungissa matkoja oli hieman enemmän henkeä kohti. Kantakaupungissa liikuttiin esikaupunkia yleisemmin joukkoliikenteellä ja kävellen kun taas polkupyörän käyttö oli matkaluvuissa mitattuna yleisempää esikaupungissa kuin kantakaupungissa. Tehtyjen matkojen määrä oli nyt suurempi kuin vuonna 0. Seuraavissa kuvioissa on esitetty helsinkiläisten matkojen kulkutavat sekä prosenttiosuuksina että matkojen lukumäärinä. Matkaluvut (matkaa/vrk/henkilö) Helsingissä 0,5 Kävely Polkupyörä Joukkoliikenne Henkilöauto Muu kulkutapa,0,0 0,0,0 0,0 0,4,9 0,0,5 0,7 0,8,0,,5,0 0,9 0,,0 0, 0, 0,5 0,9, 0,8 0,0 Kaikki vastaajat Kantakaupunki Esikaupunki Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

6 5 Matkaluvut (matkaa/vrk/henkilö) Helsingissä 00, 0 ja 0,5 Kävely Polkupyörä Joukkoliikenne Henkilöauto Muu kulkutapa,0,5,8 0,0 0,8,6 0,6,0 0,0 0,7,8 0,0 0,4,7 0,,0 0,0 0,4,8 0,0 0,9,5,9 0,0 0,8,0,5,0 0,9 0,,0 0,,0 0,,0 0,, 0,, 0, 0,9 0, 0,8 0,9 0,9 0, 0,5 0,9 0,7 0,9, 0,9, 0,7 0, 0,5 0,8 0, Kaikki vastaajat Kantakaupunki Esikaupunki Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

7 6 Matkaluvut (matkaa/vrk/henkilö) Helsingissä iän ja sukupuolen mukaan 0 4,0,7 Kävely Polkupyörä Joukkoliikenne Henkilöauto Muu kulkutapa,5,0,5,0,5,0 0,5 0, 0,4,0 0,7,,5 0,0 0,5, 0,6,,9 0,0 0,6, 0, 0,7, 0,4,7 0, 0,7,9 0, 0,8 0,8 0,5 0,8, 0,0 0,8, 0,4,0,6 0,0,0 0,6 0, 0,7,9 0,0 0,5, 0,,0,6 0,9 0,5 0,,,8 0,0 0,5 0,9 0,,,9 0, 0,8 0,8 0,4 0,9,0 0,0 0,5, 0,,0 0,0 Mies Nainen Mies Nainen Mies Nainen Mies Nainen Mies Nainen Mies Nainen 7-7 v. 8-9 v v v. 65+ v. Yht. Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

8 7 Matkaluvut (matkaa/vrk/henkilö) Helsingissä iän ja sukupuolen mukaan 00, 0 ja 0 4,0 Kävely Polkupyörä Joukkoliikenne Henkilöauto Muu kulkutapa,6,5,0,5,0,5,0 0,5,4,4 0, 0,5 0,6,, 0,6 0,,4, 0, 0,5, 0,6,,8,8 0,5, 0,4,5 0, 0, 0,7 0,6,0 0,0 0,5,5 0, 0,7,,0 0,9 0, 0,8,7 0, 0,7 0,9 0,5 0,5, 0,0 0,8 0,9 0,4 0,9,7 0, 0,9 0,7 0, 0,8,4 0,7 0,9 0, 0,6,8 0,0 0,7 0,8 0, 0,9,4 0,6 0,6 0,,,0 0,6 0,5 0, 0,7,7 0,0 0,6 0,7 0,,,8 0,9 0,8 0, 0,8,6 0, 0,8 0,8 0, 0,5,9,9 0, 0,6 0,8, 0,8 0, 0,4,0 0,9,6 0,4, 0, 0,8,0 0,0 0,5, 0,,0 0, v. 8-9 v v v. 65+ v. Mies Nainen Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

9 8. Tehtyjen matkojen kulkutapa Yleisin matkojen kulkutapa oli kävely ( % tehdyistä matkoista), jonka osuus edellisiin tutkimuskertoihin verrattuna on kasvanut. Kävelyn osuus korostuu erityisesti kantakaupungissa. Seuraavaksi useimmin matkoja tehtiin henkilöautolla kuljettajana (7 %) ja bussilla (6 %). Henkilöauton käytössä kuljettajana ei ole muutosta aiempaan, mutta matkustajana tehtyjen matkojen osuus on vähäisempi vuoteen 00 verrattuna. Bussilla tehtyjen matkojen osuus on suurempi vuoteen 0 verrattuna. Henkilöautolla kuljettajana tehtyjen matkojen ja bussilla tehtyjen matkojen osuudet korostuvat esikaupungissa. Matkoista tehtiin polkupyörällä %, metrolla 8 % ja raitiovaunulla 6 %. Muiden kulkutapojen osuudet jäivät näitä vähäisemmiksi. Raitiovaunulla tehdyt matkat, kuten liikennöintialueestakin voi päätellä, korostuvat kantakaupungissa asuvilla. Metrolla, henkilöautolla matkustajana ja junalla tehtyjen matkojen osuus on suurempi esikaupungissa asuvilla. Kantakaupungissa asuvien kävellen tehtyjen matkojen osuus on edellisvuoteen verrattuna suurempi. Raitiovaunulla tehtyjen matkojen osuus on tutkimuskerroittain vähentynyt ja bussilla ja henkilöautolla kuljettajana tehtyjen matkojen osuus kasvanut. Esikaupungissa asuvilla kävellen tehtyjen matkojen osuus on aiempaa suurempi. Bussilla tehtyjen matkojen osuus on puolestaan esikaupungin asukkailla vähentynyt edellisvuodesta. Vuorokauden aikana tehdyistä matkoista keskimäärin 4 %:ssa käytettiin joukkoliikennettä, %:ssa matkoista käveltiin, %:ssa henkilöautoa ja %:ssa pyöräiltiin. Tarkasteltaessa henkilöauton ja joukkoliikenteen osuuksia, on joukkoliikenteen osuus suurempi (60 %) kuin henkilöauton (40 %). Joukkoliikenteen käyttö korostuu erityisesti työmatkoissa ja opiskelu- ja koulumatkoissa. Seuraavissa kuvioissa on esitetty helsinkiläisten matkojen jakautuminen matkan pääasiallisen kulkutavan mukaan sekä prosenttiosuuksina että matkojen lukumäärinä.

10 9 Tehtyjen matkojen pääasiallinen kulkutapa 0 % päivän aikana tehdyistä matkoista kävely* henkilöautolla kuljettajana bussi** polkupyörä metro raitiovaunu henkilöautolla matkustajana juna 5 taksilla muu kulkutapa 0 Kaikki, N= Kantakaupunki, N=5 000 Esikaupunki, N= % *) myös juoksu, potkukelkka, pyörätuoli, rollaattori, rullaluistimet, rullasukset **) myös palvelulinja, koulukuljetus Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

11 0 Tehtyjen matkojen pääasiallinen kulkutapa 00, 0 ja 0 KAIKKI VASTAAJAT % päivän aikana tehdyistä matkoista kävely* henkilöautolla kuljettajana bussi** polkupyörä henkilöautolla matkustajana metro raitiovaunu juna taksilla muu kulkutapa , N= , N= , N= % *) myös juoksu, potkukelkka, pyörätuoli, rollaattori, rullaluistimet, rullasukset **) myös palvelulinja, koulukuljetus Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

12 Tehtyjen matkojen pääasiallinen kulkutapa 00, 0 ja 0 KANTAKAUPUNKI % päivän aikana tehdyistä matkoista kävely* raitiovaunu bussi** polkupyörä 8 henkilöautolla kuljettajana henkilöautolla matkustajana metro juna taksilla muu kulkutapa , N= , N= , N= % *) myös juoksu, potkukelkka, pyörätuoli, rollaattori, rullaluistimet, rullasukset **) myös palvelulinja, koulukuljetus Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

13 Tehtyjen matkojen pääasiallinen kulkutapa 00, 0 ja 0 ESIKAUPUNKI % päivän aikana tehdyistä matkoista kävely* henkilöautolla kuljettajana bussi** polkupyörä metro henkilöautolla matkustajana juna raitiovaunu , N= , N=9 000 taksilla muu kulkutapa 0 0, N= % *) myös juoksu, potkukelkka, pyörätuoli, rollaattori, rullaluistimet, rullasukset **) myös palvelulinja, koulukuljetus Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

14 kävely* henkilöautolla kuljettajana bussi** polkupyörä metro raitiovaunu henkilöautolla matkustajana juna taksilla muu kulkutapa Tehtyjen matkojen pääasiallinen kulkutapa 0 Päivän aikana tehdyt matkat Kaikki, N= Kantakaupunki, N=5 000 Esikaupunki, N= matkaa *) myös juoksu, potkukelkka, pyörätuoli, rollaattori, rullaluistimet, rullasukset **) myös palvelulinja, koulukuljetus Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

15 4 henkilöautolla matkustajana kävely* henkilöautolla kuljettajana bussi** polkupyörä metro raitiovaunu juna taksilla muu kulkutapa Tehtyjen matkojen pääasiallinen kulkutapa 00, 0 ja 0 KAIKKI VASTAAJAT - Päivän aikana tehdyt matkat , N= , N= , N= matkaa *) myös juoksu, potkukelkka, pyörätuoli, rollaattori, rullaluistimet, rullasukset **) myös palvelulinja, koulukuljetus Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

16 5 kävely* raitiovaunu bussi** polkupyörä henkilöautolla kuljettajana metro henkilöautolla matkustajana juna taksilla muu kulkutapa Tehtyjen matkojen pääasiallinen kulkutapa 00, 0 ja 0 KANTAKAUPUNKI - Päivän aikana tehdyt matkat , N= , N= , N= matkaa *) myös juoksu, potkukelkka, pyörätuoli, rollaattori, rullaluistimet, rullasukset **) myös palvelulinja, koulukuljetus Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

17 6 kävely* henkilöautolla kuljettajana bussi** polkupyörä metro henkilöautolla matkustajana juna raitiovaunu taksilla muu kulkutapa Tehtyjen matkojen pääasiallinen kulkutapa 00, 0 ja 0 ESIKAUPUNKI - Päivän aikana tehdyt matkat , N= , N= , N= matkaa *) myös juoksu, potkukelkka, pyörätuoli, rollaattori, rullaluistimet, rullasukset **) myös palvelulinja, koulukuljetus Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

18 7 Tehtyjen matkojen pääasiallinen kulkutapa 0 % päivän aikana tehdyistä matkoista, N= % % % Kävely Polkupyörä Joukkoliikenne Henkilöauto Muu kulkutapa 4% % 40% 60% Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

19 8 Tehtyjen matkojen pääasiallinen kulkutapa 0 % päivän aikana tehdyistä työmatkoista, N=9 000 % Kävely Polkupyörä % % 5% Joukkoliikenne Henkilöauto Muu kulkutapa 9% 5% 7% Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

20 9 Tehtyjen matkojen pääasiallinen kulkutapa 0 % päivän aikana tehdyistä opiskelu-/koulumatkoista, N= % Kävely Polkupyörä 8% Joukkoliikenne Henkilöauto 9% Muu kulkutapa 49% % 5% 85% Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

21 0 Tehtyjen matkojen pääasiallinen kulkutapa 00, 0 ja 0 % päivän aikana tehdyistä matkoista Kävely Polkupyörä Joukkoliikenne Henkilöauto Muu kulkutapa Kaikki matkat 00, N= , N= , N= Työmatkat 00, N= , N= , N= Opiskelu- ja koulumatkat 00, N= , N= , N= % Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

22 Tehtyjen matkojen pääasiallinen kulkutapa 00, 0 ja 0 % joukkoliikenteellä ja henkilöautolla päivän aikana tehdyistä matkoista Joukkoliikenne Henkilöauto Kaikki matkat 00, N= , N= , N= Työmatkat 00, N= , N= , N= Opiskelu- ja koulumatkat 00, N= 000 0, N= , N= % Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

23 . Tehtyjen matkojen tarkoitus Yli kolmasosassa (7 %) matkojen pääasiallinen tarkoitus oli työ-, koulu- tai opiskelumatka. näistä 4 % oli työmatkoja ja % koulu- tai opiskelumatkoja. Vapaa-ajan matkoja oli 4 %, mikä on hieman suurempi osuus kuin aiemmin. Myös ostosmatkojen osuus (6 %) on kasvussa. Vapaa-ajan matkojen osuus on suurempi esikaupungissa asuvilla kuin kantakaupunkilaisilla. Työmatkoissa tilanne on päinvastainen. Vastaajan ikä selittää luonnollisesti merkittävästi sitä, millaisia matkoja tehdään. Nuorten (7-7-vuotiaat) matkoista puolet on koulu- ja opiskelumatkoja ja 40 % vapaa-ajan matkoja. Nuorten aikuisten (8 9-vuotiaat) tyypillisimmät matkat ovat vapaa-ajan matkat (9 %), työmatkat (7 %) ja koulu- ja opiskelumatkat ( %). Työikäisten (0 64-vuotiaat) matkat ovat pääasiassa työmatkoja ja vapaa-ajan matkoja. 65 vuotta täyttäneiden matkoista lähes puolet (48 %) on vapaa-ajan matkoja. Ostosmatkojen osuus ( %) korostuu tässä ikäryhmässä. Seuraavien sivujen kuvioissa on esitetty helsinkiläisten matkojen pääasialliset tarkoitukset sekä prosenttiosuuksina että matkojen lukumäärinä.

24 Tehtyjen matkojen tarkoitus 0 % päivän aikana tehdyistä matkoista Työmatka* / koulu/opiskelumatka, tai lapsen oma matka päivähoitopaikkaan Vapaa-ajan matka (liikunta, harrastus, kulttuuri, vierailut) Ostosmatka (päivittäistavarat ja muut) Asiointimatka (lääkäri, pankki, lounas yms.) Työasiamatka (työhön liittyvä asiointimatka, lounasmatka) Toisen henkilö kyyditseminen Muu matka Kaikki, N= Kantakaupunki, N=5 000 Esikaupunki, N= % *) yleensä kodin ja työpaikan välinen Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

25 4 Tehtyjen matkojen tarkoitus 00, 0 ja 0 KAIKKI VASTAAJAT - % päivän aikana tehdyistä matkoista Työmatka* / koulu/opiskelumatka, tai lapsen oma matka päivähoitopaikkaan Vapaa-ajan matka (liikunta, harrastus, kulttuuri, vierailut) Ostosmatka (päivittäistavarat ja muut) Asiointimatka (lääkäri, pankki, lounas yms.) Työasiamatka (työhön liittyvä asiointimatka, lounasmatka) Toisen henkilö kyyditseminen Muu matka , N= , N= , N= % *) yleensä kodin ja työpaikan välinen Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

26 5 Tehtyjen matkojen tarkoitus 00, 0 ja 0 KANTAKAUPUNKI - % päivän aikana tehdyistä matkoista Työmatka* / koulu/opiskelumatka, tai lapsen oma matka päivähoitopaikkaan Vapaa-ajan matka (liikunta, harrastus, kulttuuri, vierailut) Ostosmatka (päivittäistavarat ja muut) Asiointimatka (lääkäri, pankki, lounas yms.) Työasiamatka (työhön liittyvä asiointimatka, lounasmatka) Toisen henkilö kyyditseminen Muu matka , N= , N= , N= % *) yleensä kodin ja työpaikan välinen Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

27 6 Tehtyjen matkojen tarkoitus 00, 0 ja 0 ESIKAUPUNKI - % päivän aikana tehdyistä matkoista Työmatka* / koulu/opiskelumatka, tai lapsen oma matka päivähoitopaikkaan Vapaa-ajan matka (liikunta, harrastus, kulttuuri, vierailut) Ostosmatka (päivittäistavarat ja muut) Asiointimatka (lääkäri, pankki, lounas yms.) Työasiamatka (työhön liittyvä asiointimatka, lounasmatka) Toisen henkilö kyyditseminen Muu matka , N= , N= , N= % *) yleensä kodin ja työpaikan välinen Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

28 7 Tehtyjen matkojen tarkoitus 0 Päivän aikana tehdyt matkat Työmatka* / koulu/opiskelumatka, tai lapsen oma matka päivähoitopaikkaan Vapaa-ajan matka (liikunta, harrastus, kulttuuri, vierailut) Ostosmatka (päivittäistavarat ja muut) Asiointimatka (lääkäri, pankki, lounas yms.) Työasiamatka (työhön liittyvä asiointimatka, lounasmatka) Toisen henkilö kyyditseminen Muu matka Kaikki, N= Kantakaupunki, N=5 000 Esikaupunki, N= matkaa *) yleensä kodin ja työpaikan välinen Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

29 8 Tehtyjen matkojen tarkoitus 00, 0 ja 0 KAIKKI VASTAAJAT - Päivän aikana tehdyt matkat Työmatka* / koulu/opiskelumatka, tai lapsen oma matka päivähoitopaikkaan Vapaa-ajan matka (liikunta, harrastus, kulttuuri, vierailut) Ostosmatka (päivittäistavarat ja muut) Asiointimatka (lääkäri, pankki, lounas yms.) Työasiamatka (työhön liittyvä asiointimatka, lounasmatka) Toisen henkilö kyyditseminen Muu matka , N= , N= , N= matkaa *) yleensä kodin ja työpaikan välinen Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

30 9 Tehtyjen matkojen tarkoitus 00, 0 ja 0 KANTAKAUPUNKI - Päivän aikana tehdyt matkat Työmatka* / koulu/opiskelumatka, tai lapsen oma matka päivähoitopaikkaan Vapaa-ajan matka (liikunta, harrastus, kulttuuri, vierailut) Ostosmatka (päivittäistavarat ja muut) Asiointimatka (lääkäri, pankki, lounas yms.) Työasiamatka (työhön liittyvä asiointimatka, lounasmatka) Toisen henkilö kyyditseminen Muu matka , N= , N= , N= matkaa *) yleensä kodin ja työpaikan välinen Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

31 0 Tehtyjen matkojen tarkoitus 00, 0 ja 0 ESIKAUPUNKI - Päivän aikana tehdyt matkat Työmatka* / koulu/opiskelumatka, tai lapsen oma matka päivähoitopaikkaan Vapaa-ajan matka (liikunta, harrastus, kulttuuri, vierailut) Ostosmatka (päivittäistavarat ja muut) Asiointimatka (lääkäri, pankki, lounas yms.) Työasiamatka (työhön liittyvä asiointimatka, lounasmatka) Toisen henkilö kyyditseminen Muu matka , N= , N= , N= matkaa *) yleensä kodin ja työpaikan välinen Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

32 Tehtyjen matkojen tarkoitus 0 % päivän aikana tehdyistä matkoista Vapaa-ajan matka (liikunta, harrastus, kulttuuri, vierailut) Työmatka* Ostosmatka (päivittäistavarat ja muut) Koulu/opiskelumatka, tai lapsen oma matka päivähoitopaikkaan Asiointimatka (lääkäri, pankki, lounas yms.) Työasiamatka (työhön liittyvä asiointimatka, lounasmatka) Toisen henkilö kyyditseminen Muu matka Kaikki, N= Kantakaupunki, N=5 000 Esikaupunki, N= % *) yleensä kodin ja työpaikan välinen Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

33 Tehtyjen matkojen tarkoitus 00, 0 ja 0 KAIKKI VASTAAJAT - % päivän aikana tehdyistä matkoista Vapaa-ajan matka (liikunta, harrastus, kulttuuri, vierailut) Työmatka* Ostosmatka (päivittäistavarat ja muut) Koulu/opiskelumatka, tai lapsen oma matka päivähoitopaikkaan Asiointimatka (lääkäri, pankki, lounas yms.) Työasiamatka (työhön liittyvä asiointimatka, lounasmatka) Toisen henkilö kyyditseminen Muu matka , N= , N= , N= % *) yleensä kodin ja työpaikan välinen Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

34 Tehtyjen matkojen tarkoitus 00, 0 ja 0 KANTAKAUPUNKI - % päivän aikana tehdyistä matkoista Vapaa-ajan matka (liikunta, harrastus, kulttuuri, vierailut) Työmatka* Ostosmatka (päivittäistavarat ja muut) Koulu/opiskelumatka, tai lapsen oma matka päivähoitopaikkaan Asiointimatka (lääkäri, pankki, lounas yms.) Työasiamatka (työhön liittyvä asiointimatka, lounasmatka) Toisen henkilö kyyditseminen Muu matka , N= , N= , N= % *) yleensä kodin ja työpaikan välinen Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

35 4 Tehtyjen matkojen tarkoitus 00, 0 ja 0 ESIKAUPUNKI - % päivän aikana tehdyistä matkoista Vapaa-ajan matka (liikunta, harrastus, kulttuuri, vierailut) Työmatka* Ostosmatka (päivittäistavarat ja muut) Koulu/opiskelumatka, tai lapsen oma matka päivähoitopaikkaan Asiointimatka (lääkäri, pankki, lounas yms.) Työasiamatka (työhön liittyvä asiointimatka, lounasmatka) Toisen henkilö kyyditseminen Muu matka , N= , N= , N= % *) yleensä kodin ja työpaikan välinen Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

36 5 Tehtyjen matkojen tarkoitus 0 Päivän aikana tehdyt matkat Vapaa-ajan matka (liikunta, harrastus, kulttuuri, vierailut) Työmatka* Ostosmatka (päivittäistavarat ja muut) Koulu/opiskelumatka, tai lapsen oma matka päivähoitopaikkaan Asiointimatka (lääkäri, pankki, lounas yms.) Työasiamatka (työhön liittyvä asiointimatka, lounasmatka) Toisen henkilö kyyditseminen Muu matka Kaikki, N= Kantakaupunki, N=5 000 Esikaupunki, N= matkaa *) yleensä kodin ja työpaikan välinen Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

37 6 Tehtyjen matkojen tarkoitus 00, 0 ja 0 KAIKKI VASTAAJAT - Päivän aikana tehdyt matkat Vapaa-ajan matka (liikunta, harrastus, kulttuuri, vierailut) Työmatka* Ostosmatka (päivittäistavarat ja muut) Koulu/opiskelumatka, tai lapsen oma matka päivähoitopaikkaan Asiointimatka (lääkäri, pankki, lounas yms.) Työasiamatka (työhön liittyvä asiointimatka, lounasmatka) Toisen henkilö kyyditseminen Muu matka , N= , N= , N= matkaa *) yleensä kodin ja työpaikan välinen Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

38 7 Tehtyjen matkojen tarkoitus 00, 0 ja 0 KANTAKAUPUNKI - Päivän aikana tehdyt matkat Vapaa-ajan matka (liikunta, harrastus, kulttuuri, vierailut) Työmatka* Ostosmatka (päivittäistavarat ja muut) Koulu/opiskelumatka, tai lapsen oma matka päivähoitopaikkaan Asiointimatka (lääkäri, pankki, lounas yms.) Työasiamatka (työhön liittyvä asiointimatka, lounasmatka) Toisen henkilö kyyditseminen Muu matka , N= , N= , N= matkaa *) yleensä kodin ja työpaikan välinen Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

39 8 Vapaa-ajan matka (liikunta, harrastus, kulttuuri, vierailut) Ostosmatka (päivittäistavarat ja muut) Koulu/opiskelumatka, tai lapsen oma matka päivähoitopaikkaan Asiointimatka (lääkäri, pankki, lounas yms.) Työasiamatka (työhön liittyvä asiointimatka, lounasmatka) Toisen henkilö kyyditseminen Tehtyjen matkojen tarkoitus 00, 0 ja 0 ESIKAUPUNKI - Päivän aikana tehdyt matkat Työmatka* Muu matka , N= , N= , N= matkaa *) yleensä kodin ja työpaikan välinen Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

40 9.4 HSL:n matkakortin käyttäminen Kaikista vastaajista lähes yhdeksällä kymmenestä on käytössään HSL:n matkakortti. Erityisen yleinen kortti on 8 9-vuotiailla (95 %) ja naisilla (9 %). Henkilöautoa päivittäin käyttävistä vain 67 %:lla on matkakortti. Matkakortin omistavien osuus on edelleen aiempaa suurempi, erityisesti esikaupunkialueella asuvilla. Arvoa lataavien osuus on nyt samaa tasoa kuin vuonna 00 ja pienempi kuin vuonna 0. Helsingin sisäisenä kausilippuna käyttävien osuus on vuoteen 0 verrattuna suurempi, pääasiassa kantakaupungissa asuvilla. Matkakorttia käytetään yleisimmin pääsääntöisesti lataamalla siihen arvoa ja maksamalla jokainen matka erikseen (5 % käyttää). Helsingin sisäisenä kausilippuna korttia käyttää 44 % vastaajista. 6 % käyttää matkakorttia jonain muuna kausilippuna, % käyttää sitä koululaislippuna ja % jonain muuna, esimerkiksi vapaalippuna. Taustaryhmäkohtaisesti tarkasteltuna 8 9-vuotiaat käyttävät korttia keskimääräistä enemmän Helsingin sisäisenä kausilippuna, kun taas yli 65-vuotiaat käyttävät korttia keskimääräistä enemmän lataamalla siihen arvoa. Onko teillä HSL:n matkakortti 00, 0 ja 0 % vastaajista Kyllä Ei Kaikki vastaajat 00, n=08 0, n=00 0, n= Kantakaupunki 00, n=4 0, n=6 0, n= Esikaupunki 00, n=704 0, n=685 0, n= % Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

41 40 Käytättekö matkakorttianne pääsääntöisesti? 0 % vastaajista, joilla on matkakortti Lataamalla siihen arvoa, eli maksamalla jokaisen matkan erikseen Helsingin sisäisenä kausilippuna Jonain muuna kausilippuna Koululaislippuna Jonain muuna, esimerkiksi vapaalippuna Kaikki, n=660 Kantakaupunki, n=889 Esikaupunki, n= % Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

42 4 Käytättekö matkakorttianne pääsääntöisesti? 00, 0 ja 0 KAIKKI VASTAAJAT - % vastaajista, joilla on matkakortti Lataamalla siihen arvoa, eli maksamalla jokaisen matkan erikseen Helsingin sisäisenä kausilippuna Jonain muuna kausilippuna Koululaislippuna Jonain muuna, esimerkiksi vapaalippuna 4 00, n=8 0, n=88 0, n= % Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

43 4 Käytättekö matkakorttianne pääsääntöisesti? 00, 0 ja 0 KANTAKAUPUNKI - % vastaajista, joilla on matkakortti Lataamalla siihen arvoa, eli maksamalla jokaisen matkan erikseen Helsingin sisäisenä kausilippuna Jonain muuna kausilippuna Koululaislippuna Jonain muuna, esimerkiksi vapaalippuna 00, n=58 0, n=7 0, n= % Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

44 4 Käytättekö matkakorttianne pääsääntöisesti? 00, 0 ja 0 ESIKAUPUNKI - % vastaajista, joilla on matkakortti Lataamalla siihen arvoa, eli maksamalla jokaisen matkan erikseen Helsingin sisäisenä kausilippuna Jonain muuna kausilippuna Koululaislippuna Jonain muuna, esimerkiksi vapaalippuna 4 00, n=564 0, n=565 0, n= % Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

45 44.5 Liikkuminen ammatissa henkilöautolla Kahdeksantoista vuotta täyttäneistä vastaajista % oli liikkunut tutkimusajankohtana ammatissaan henkilöautolla kuljettaen henkilöitä tai tavaroita, mikä on vähemmän kuin aiempina tutkimusajankohtina. Osuus on sama kantakaupungissa että esikaupungissa asuvilla. Liikuitteko eilen (tutkimuspäivänä) ammatissanne henkilöautolla kuljettaen henkilöiltä tai tavaroita 00, 0 ja 0 % yli 8-vuotiaista vastaajista Kyllä Ei Kaikki vastaajat 00, n=9 0, n=90 0, n= Kantakaupunki 00, n=06 0, n=98 0, n= Esikaupunki 00, n=67 0, n=605 0, n= % Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

46 45.6 Talouden käytössä olevat henkilöautot Vastaajista noin kahdella kolmasosalla (6 %) oli taloudessaan käytössä vähintään yksi henkilöauto. Autottomien osuus on samaa tasoa kuin edellisvuonna. Kantakaupungissa autottomien osuus on, kuten aiemminkin, huomattavasti (5 %) suurempi kuin esikaupungissa (0 %). Yleisimmin autoja on taloudessa yksi. Kaksi autoa on %:ssa ja kolme autoa tai enemmän %:ssa talouksista. Autoista työsuhdeautoja on 0 %. Valtaosalla on käytössään vakinainen pysäköintipaikka kotona, mutta vain vajaalla kolmasosalla työpaikalla. kuten olettavaakin, kantakaupungissa vakinaisten pysäköintipaikkojen osuudet ovat pienemmät kuin esikaupungissa. Vastaajista (täysi-ikäiset, joiden taloudessa on auto/autoja käytössä) käyttää autoa päivittäin % ja muutaman kerran viikossa 4 %. Joka kymmenes käyttää autoa kerran viikossa. Tätä harvemmin autoa käyttäviä on %. Noin joka kymmenes ei käytä autoa koskaan itse. Esikaupungeissa asuvat käyttävät autoa aktiivisemmin kuin kantakaupungissa asuvat. Kantakaupungissa asuvien autoa käyttämättömien osuus on kasvanut selvästi vuodesta 0. Kuinka monta henkilöautoa taloudellanne on vakituisessa käytössä? 00, 0 ja 0 % vastaajista + Ei yhtään / ei vastausta Kaikki vastaajat 00, n=08 0, n=00 0, n= Kantakaupunki 00, n=4 0, n= , n= Esikaupunki 00, n=704 0, n=685 0, n= % Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

47 46 Kuinka monta näistä on työsuhdeautoja? 00, 0 ja 0 % vastaajista, joiden taloudessa auto/autoja käytössä + Ei yhtään / ei vastausta Kaikki vastaajat 00, n=679 0, n=66 0, n= Kantakaupunki 00, n=64 0, n=46 0, n= Esikaupunki 00, n=55 0, n=470 0, n= % Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

48 47 Onko teillä vakinainen pysäköintipaikka? % vastaajista, joiden taloudessa auto/autoja käytössä 85 Kaikki vastaajat, n= Kantakaupunki, n=469 Kotona 5 Työpaikalla 90 Esikaupunki, n= % Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

49 48 Käytättekö itse taloutenne käytössä olevaa autoa? 00, 0 ja 0 % yli 8-vuotiaista vastaajista, joiden taloudella auto/autoja käytössä Päivittäin Muutaman kerran viikossa Kerran viikossa Kerran, pari kuukaudessa Harvemmin Ei koskaan Kaikki vastaajat 00, n=556 0, n=55 0, n= Kantakaupunki 00, n=44 0, n=5 0, n= Esikaupunki 00, n=4 0, n=98 0, n= % Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

50 49.7 Joukkoliikenteen käyttäminen Lähes kaikki vastaajat käyttävät joukkoliikennettä ainakin joskus. Päivittäin joukkoliikennettä käyttää 7 prosenttia ja muutaman kerran viikossa 6 prosenttia vastaajista. Kerran viikossa joukkoliikennettä käyttäviä on %, kerran-pari kuukaudessa käyttäviä on 5 % ja sitä harvemmin käyttäviä on 8 %. Vain % vastaajista ei käytä joukkoliikennettä lainkaan. Joukkoliikennettä päivittäin käyttävien osuus on kasvussa. Erityisesti kantakaupungissa asuvien joukkoliikenteen päivittäiskäyttäjien osuus on kasvanut selkeästi vuodesta 0. Joukkoliikenteen aktiivisia käyttäjiä ovat naiset ja 8 9-vuotiaat, osapäivätyössä käyvät sekä koululaiset ja opiskelijat. Joukkoliikenteen käyttäminen on vähäisempää talouksissa, joissa on käytössä auto. Käytättekö itse joukkoliikennettä (bussi, juna, metro, raitiovaunu)? 00, 0 ja 0 % vastaajista Päivittäin Muutaman kerran viikossa Kerran viikossa Kerran, pari kuukaudessa Harvemmin Ei koskaan Kaikki vastaajat 00, n=08 0, n=00 0, n= Kantakaupunki 00, n=4 0, n=6 0, n= Esikaupunki 00, n=704 0, n=685 0, n= % Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

51 50.8 Polkupyörän käyttäminen Noin kolmella neljäsosalla helsinkiläisistä on käytössään polkupyörä. Vastaajista 6 %:lla pyörä on käytössään aina tai melkein aina ja %:lla silloin tällöin. Käytössä olevien polkupyörien osuus on pysynyt samana. Neljäsosalla ei ole käytössä lainkaan polkupyörää. Esikaupungissa asuvilla on käytössään pyörä useammin kuin kanta-kaupungissa asuvilla. Yleisimmin talouksista löytyy kaksi tai useampia aikuisten pyöriä ja lasten pyöriä. Potkupyörien ja muiden pyörien osuudet ovat vähäisiä. Onko teillä käytettävissänne polkupyörä? 00, 0 ja 0 % vastaajista Aina tai melkein aina Silloin tällöin Ei Kaikki vastaajat 00, n=08 0, n=00 0, n= Kantakaupunki 00, n=4 0, n=6 0, n= Esikaupunki 00, n=704 0, n=685 0, n= % Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

52 5 Mitä polkupyöriä taloudessa on? 0 % vastaajista + Ei yhtään / ei vastausta Keskiarvo Kaikki vastaajat, n=054 Aikuisten Lasten ,76 0,4 Potkupyörä eli kickbike 97 Jokin muu polkupyörä 97 0,05 0,04 Kantakaupunki, n=995 Aikuisten Lasten ,60 0,6 Potkupyörä eli kickbike 98 Jokin muu polkupyörä 97 0,0 0,0 Esikaupunki, n=059 Aikuisten Lasten ,84 0,49 Potkupyörä eli kickbike 96 Jokin muu polkupyörä 97 0,06 0, % Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 05 Taloustutkimus Oy Marraskuu 05 Tuomo Turja 09..05 SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO.... Tutkimuksen

Lisätiedot

OTANTATUTKIMUS OY HELSINKILÄISTEN LIIKKUMISTOTTUMUKSET Marraskuu Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto/ Liikennesuunnitteluosasto

OTANTATUTKIMUS OY HELSINKILÄISTEN LIIKKUMISTOTTUMUKSET Marraskuu Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto/ Liikennesuunnitteluosasto Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan tilaajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa edelleen toimittaa tai julkaista missään muodossa ilman Otantatutkimus Oy:n lupaa ja nimen mainitsemista. HELSINKILÄISTEN

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 04 Taloustutkimus Oy Marraskuu 04 Tuomo Turja 8..04 Markus Mervola SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO....

Lisätiedot

Helsinkiläisten liikkumistottumukset

Helsinkiläisten liikkumistottumukset Helsinkiläisten liikkumistottumukset 206 www.hel.fi/ksv Sisällys. JOHDANTO. Tutkimuksen tarkoitus.2 Tutkimuksen kohderyhmä, haastattelumäärät ja otoksen muodostus.3 Aineiston keruu.4 Tulosten luotettavuus

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTON LIIKENNEOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTON LIIKENNEOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTON LIIKENNEOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2010 Taloustutkimus Oy Marraskuu 2010 Tuomo Turja 29.11.2010 Lotta Engdahl 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (5) 38 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2016 HEL 2017-000445 T 08 00 00 Hankenumero 0861_8 Päätös päätti merkitä tiedoksi tutkimuksen, jossa on selvitetty helsinkiläisten

Lisätiedot

Kaupunkiympäristön julkaisuja 2019:7. Helsinkiläisten liikkumisto umukset 2018

Kaupunkiympäristön julkaisuja 2019:7. Helsinkiläisten liikkumisto umukset 2018 Kaupunkiympäristön julkaisuja 2019:7 Helsinkiläisten liikkumisto umukset 2018 Helsinkiläisten liikkumisto umukset 2018 Kaupunkiympäristön julkaisuja 2019:7 Julkaisija Helsingin kaupunki / kaupunkiympäristön

Lisätiedot

Kaupunkiympäristön julkaisuja 2017:18. Helsinkiläisten liikkumistottumukset

Kaupunkiympäristön julkaisuja 2017:18. Helsinkiläisten liikkumistottumukset Kaupunkiympäristön julkaisuja 2017:18 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2017 RAPORTIN NIMI 2 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2017 Kaupunkiympäristön julkaisuja 2017:18 RAPORTIN NIMI 3 Julkaisija

Lisätiedot

HELSINKILÄISTEN LIIKKUMISTOTTUMIKSIA KOSKEVA HENKILÖHAASTATTELU

HELSINKILÄISTEN LIIKKUMISTOTTUMIKSIA KOSKEVA HENKILÖHAASTATTELU LIITE 1 TYÖOHJELMA 5.5.2015/THe HELSINKILÄISTEN LIIKKUMISTOTTUMIKSIA KOSKEVA HENKILÖHAASTATTELU TUTKIMUKSEN TAUSTAA Helsingin liikennejärjestelmää kehitetään kestävien liikennemuotojen edistämiseksi. Sitä

Lisätiedot

Matkustustottumukset Lahden seudulla - kävellen, pyöräillen vai autolla?

Matkustustottumukset Lahden seudulla - kävellen, pyöräillen vai autolla? Matkustustottumukset Lahden seudulla - kävellen, pyöräillen vai autolla? Päijät-Hämeen liikenteen tulevaisuus 15.11.2110 erikoistutkija Hanna Kalenoja Tampereen teknillinen yliopisto A Henkilöhaastattelut

Lisätiedot

Valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus Tulosten esittely

Valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus Tulosten esittely Valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus 2016 Tulosten esittely 8.3.2018 Tutkimus lyhyesti Vuodesta 1974 alkaen noin 6 v. välein toteutettu kyselytutkimus. Tutkimus antaa yleiskuvan suomalaisten liikkumisesta

Lisätiedot

Suomen Luonnonsuojeluliitto. Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset. Suomen Luonnonsuojeluliitto

Suomen Luonnonsuojeluliitto. Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset. Suomen Luonnonsuojeluliitto Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset Jenni Larjomaa 3.7.2009 JOHDANTO 1(2) Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Suomen Luonnonsuojeluliiton

Lisätiedot

Liikkumistutkimus 2014 Taustakysymykset

Liikkumistutkimus 2014 Taustakysymykset Liikkumistutkimus 2014 Taustakysymykset Mikäli tutkimus on osoitettu taloudessanne lapselle, pyydämme vanhempia tai huoltajaa vastaamaan lapsen puolesta. Ovatko henkilötietonne oikein saatekirjeessä? Mikäli

Lisätiedot

TALOUSTUTKIMUS OY TYÖNTEKIJÖIDEN N=1010

TALOUSTUTKIMUS OY TYÖNTEKIJÖIDEN N=1010 TALOUSTUTKIMUS OY 8. 1.10.01 10 01 TYÖNTEKIJÖIDEN OIKEUS KOULUTUKSEEN N=1010 Tiedättekö, että raamisopimuksessa sovittiin työntekijöiden oikeudesta kolmeen koulutuspäivään vuodessa? (%) Kaikki 5 En Kyllä

Lisätiedot

Arjen matkapäätökset - Mitä liikennetutkimukset kertovat matkoihin liittyvistä valinnoista?

Arjen matkapäätökset - Mitä liikennetutkimukset kertovat matkoihin liittyvistä valinnoista? Arjen matkapäätökset - Mitä liikennetutkimukset kertovat matkoihin liittyvistä valinnoista? LIVE-tilaisuus 20.5.2014 Hanna Kalenoja Tutkimuspäällikkö Tampereen teknillinen yliopisto, Liikenteen tutkimuskeskus

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko 18 ja 19 / 2014 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko 18 ja 19 / 2014 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko ja 9 / 4 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5.4 JOHDANTO T7,T7 Tukes / Kemikaaliturvallisuus vko ja 9 Taloustutkimus Oy on

Lisätiedot

Jyväskylän seudun liikennetutkimus. Jyväskylän seudun liikennetutkimus

Jyväskylän seudun liikennetutkimus. Jyväskylän seudun liikennetutkimus Jyväskylän seudun Jyväskylän seudun A Henkilöhaastattelut noin 7 200 asukkaan otanta yli 14-vuotiaat Jyväskylän seudulla asuvat matkapäiväkirjatutkimus, jolla selvitetään asukkaiden liikkumistottumuksia

Lisätiedot

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA NYKYTILAN ANALYYSIT I LIIKKUMISEN NYKYTILA

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA NYKYTILAN ANALYYSIT I LIIKKUMISEN NYKYTILA EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA Sisältö Autoistuminen Hämeenlinnan seudulla Autonomistus vs. palveluiden saavutettavuus Autonomistus

Lisätiedot

Suomalaisten näkemyksiä matkailusta

Suomalaisten näkemyksiä matkailusta Matkailun ja elämystuotannon OSKE Taloustutkimus Oy / Christel Nummela.11.2013 T-10244///CN.11.2013 2 Johdanto Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Matkailun ja elämystuotannon OSKEn toimeksiannosta.

Lisätiedot

GREENPEACE Tutkimus ydinvoimasta ja eduskuntavaaleista. Taloustutkimus Oy. Kesäkuu 2010

GREENPEACE Tutkimus ydinvoimasta ja eduskuntavaaleista. Taloustutkimus Oy. Kesäkuu 2010 GREENPEACE Tutkimus ydinvoimasta ja eduskuntavaaleista Taloustutkimus Oy Kesäkuu 2010 Risto Nikunlaakso 2.6.2010 TUTKIMUKSEN TEKNINEN TOTEUTUS TELEBUS VIIKKO 21A - 22A / 2010 Tämän tutkimuksen on tehnyt

Lisätiedot

Presidentinvaalitutkimus 2011

Presidentinvaalitutkimus 2011 Presidentinvaalitutkimus 2011 Taloustutkimus Oy Jari Pajunen & Tuomo Turja 28.07.2011 1 28.7.2011 T2627-2630 Jari Pajunen, Tuomo Turja Toteutus Tämä tutkimus on tehty YLE Uutisten toimeksiannosta. Tutkimus-

Lisätiedot

Jyväskylän seudun liikennetutkimus. Jyväskylän seudun liikennetutkimus

Jyväskylän seudun liikennetutkimus. Jyväskylän seudun liikennetutkimus A Henkilöhaastattelut noin 7 200 asukkaan otanta yli 14-vuotiaat Jyväskylän seudulla asuvat matkapäiväkirjatutkimus, jolla selvitetään asukkaiden liikkumistottumuksia puhelinhaastattelu internet-tutkimus

Lisätiedot

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry Kotimaisten tuotteiden käyttö kuntien elintarvikehankinnoissa. Taloustutkimus Oy.

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry Kotimaisten tuotteiden käyttö kuntien elintarvikehankinnoissa. Taloustutkimus Oy. Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry Kotimaisten tuotteiden käyttö kuntien elintarvikehankinnoissa Taloustutkimus Oy Lokakuu 2012 Anne Kosonen 19.10.2012 Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry

Lisätiedot

TYÖMATKA- JA TYÖASIAMATKAKYSELY

TYÖMATKA- JA TYÖASIAMATKAKYSELY TYÖMATKA- JA TYÖASIAMATKAKYSELY TAUSTATIEDOT Sukupuoli mies nainen Syntymävuosi: 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949

Lisätiedot

Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen ELY-keskuksen työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset

Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen ELY-keskuksen työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen ELY-keskuksen työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset Ville Voltti 26.11.2014 Tutkimuksen perustiedot 174 vastausta, 706 työmatkaa Vastausaktiivisuus 68 % Tulokset

Lisätiedot

SUHTAUTUMINEN PYÖRÄILYN EDISTÄMISEEN HELSINGISSÄ ) Helsingin tavoitteena on edistää pyöräilyä ja parantaa pyöräilyoloja. Miten suhtaudutte pyöräilyn edistämiseen Helsingissä? Oletteko % KAIKISTA vastaajista

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 2. 26.11.2009. Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 2. 26.11.2009. Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, MARRAS 2009 (2. 26.11.2009) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on tehnyt Taloustutkimus Oy YLE Uutisten

Lisätiedot

Pyöräliitto ry ja Pyöräilykuntien verkosto ry PYÖRÄILY. Telebus vkot 15 ja 16/ 2018 Taloustutkimus Oy Anne Kosonen

Pyöräliitto ry ja Pyöräilykuntien verkosto ry PYÖRÄILY. Telebus vkot 15 ja 16/ 2018 Taloustutkimus Oy Anne Kosonen Pyöräliitto ry ja Pyöräilykuntien verkosto ry PYÖRÄILY Telebus vkot 1 ja 16/ 2018 Taloustutkimus Oy Anne Kosonen TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Pyöräliitto

Lisätiedot

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sosiaali- ja terveysvirasto Vammaispalvelu Metsolantie 2, 04200 Kerava KULJETUSPALVELUHAKEMUS JA -ARVIOINTI 1 (8) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Ammatti: Osoite: Postinumero:

Lisätiedot

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy Ruotsin kielenopetus suomenkielisille Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 3-4 / 2007

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy Ruotsin kielenopetus suomenkielisille Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 3-4 / 2007 toy 1990 TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy Ruotsin kielenopetus suomenkielisille Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 3-4 / 2007 Anne Kosonen / Helena Fagerlund 9.2.2007 Suomalaisuuden

Lisätiedot

Kalansyöntisuositukset 04.10.2006 Telebus, vkot 38-39 / 2006

Kalansyöntisuositukset 04.10.2006 Telebus, vkot 38-39 / 2006 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa edelleen toimittaa tai julkaista missään muodossa ilman tutkimuslaitoksen lupaa ja nimen mainitsemista.

Lisätiedot

Presidentinvaalitutkimus, kesä 2011 Taloustutkimus Oy Jari Pajunen & Tuomo Turja

Presidentinvaalitutkimus, kesä 2011 Taloustutkimus Oy Jari Pajunen & Tuomo Turja Presidentinvaalitutkimus, kesä 2011 Taloustutkimus Oy Jari Pajunen & Tuomo Turja 30.6.2011 1 30.6.2011 T2622-2626 Jari Pajunen Toteutus Tämä tutkimus on tehty YLE Uutisten toimeksiannosta. Tutkimus- ja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 1 3477/2016 02.08.00 217 Liikennebarometri 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja

Lisätiedot

HELSINGIN PYÖRÄILYPROJEKTI. oppii Euroopasta. PYKÄLÄ-seminaari 16.2.2011 Niko Palo, Marek Salermo, Leena Silfverberg

HELSINGIN PYÖRÄILYPROJEKTI. oppii Euroopasta. PYKÄLÄ-seminaari 16.2.2011 Niko Palo, Marek Salermo, Leena Silfverberg HELSINGIN PYÖRÄILYPROJEKTI oppii Euroopasta PYKÄLÄ-seminaari 16.2.2011 Niko Palo, Marek Salermo, Leena Silfverberg HELSINGIN PYÖRÄILYPROJEKTI 2009-12 Tausta: valtuuston strategiaohjelma Liikennejärjestelmää

Lisätiedot

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%)

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%) 1 Johdanto Tämän tutkimusyhteenvedon tehtävänä on antaa tietoja kansalaisten liikunnan ja kuntoilun harrastamisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, missä määrin kansalaiset harrastavat liikuntaa

Lisätiedot

Liikkumistutkimus 2018 Kulkutapojen käyttö Helsingin seudulla

Liikkumistutkimus 2018 Kulkutapojen käyttö Helsingin seudulla Lisätietoja Liikkumistutkimuksesta: 21.3.2019 HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Liikennejärjestelmä ja tutkimukset -osasto Erikoistutkija Pekka Räty pekka.raty@hsl.fi 040 738 6559 Liikennetutkija

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 17.2. 12.3.2009. Marraskuun 2008 alusta lähtien kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 17.2. 12.3.2009. Marraskuun 2008 alusta lähtien kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, 17.2..12.3.2009 Toteutus YLE Uutiset Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on tehnyt Taloustutkimus Oy YLE Uutisten

Lisätiedot

Liikkumispreferenssit ja yhdyskuntarakenne - liikkumisen ominaispiirteitä eri vyöhykkeillä

Liikkumispreferenssit ja yhdyskuntarakenne - liikkumisen ominaispiirteitä eri vyöhykkeillä Liikkumispreferenssit ja yhdyskuntarakenne - liikkumisen ominaispiirteitä eri vyöhykkeillä 13.6.2014 Hanna Kalenoja Tutkimuspäällikkö Tampereen teknillinen yliopisto, Liikenteen tutkimuskeskus Verne 1

Lisätiedot

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy RUOTSINKIELEN OPETUS KOULUISSA Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 14 ja 16 / 2003

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy RUOTSINKIELEN OPETUS KOULUISSA Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 14 ja 16 / 2003 toy 1990 TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy RUOTSINKIELEN OPETUS KOULUISSA Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 14 ja 16 / Hannu Ilkas 23.4. Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan

Lisätiedot

Imatran liikkumiskysely Toteutus ja päätulokset

Imatran liikkumiskysely Toteutus ja päätulokset 1 Imatran liikkumiskysely 2017 Toteutus ja päätulokset 2 Sisällys Tiivistelmä tuloksista 3 Tutkimuksen toteutus lyhyesti 6 Liikkuminen arkipäivisin syksyllä (matkapäiväkirja) 12 Liikkumisen kausivaihtelu

Lisätiedot

Postinumero ja paikka:

Postinumero ja paikka: Nurmijärven kunta Vammaispalvelut Keskustie 2 A, 01900 Nurmijärvi VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU- HAKEMUS 1 (6) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Osoite: Puhelin

Lisätiedot

A. Asutteko Helsingissä? 1 Kyllä ---à JATKA 2 Ei à LOPETA HAASTATTELU

A. Asutteko Helsingissä? 1 Kyllä ---à JATKA 2 Ei à LOPETA HAASTATTELU Hyvää päivää / iltaa. Olen Oy:stä. Teemme parhaillaan tutkimusta 18-74 vuotta täyttäneiden Helsinkiläisten suhtautumisesta kaupungin liikenneolosuhteisiin. Voinko esittää Teille muutamia kysymyksiä? Tämä

Lisätiedot

LÄHITAPIOLA ARJEN KATSAUS

LÄHITAPIOLA ARJEN KATSAUS LÄHITAPIOLA ARJEN KATSAUS Internet-paneeli syksy 014..014 Taloustutkimus Oy Paula Lehto ..014 0674 Arjen katsaus syksy 014 / PL Sisällysluettelo Tutkimuksen toteutus Vastaajajoukon rakenne Päätulokset

Lisätiedot

Lahtelaisten liikkuminen ja siitä aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt sekä erilaisten taustatekijöiden vaikutus näihin

Lahtelaisten liikkuminen ja siitä aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt sekä erilaisten taustatekijöiden vaikutus näihin Lahtelaisten liikkuminen ja siitä aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt sekä erilaisten taustatekijöiden vaikutus näihin CitiCAP hankkeessa kerättiin tietoa henkilöiden liikkumisesta Moprimin kehittämän kännykkäsovelluksen

Lisätiedot

Heinola Resort 2012-2014 t12206 1

Heinola Resort 2012-2014 t12206 1 Heinola Resort 2012-2014 t12206 1 Lomakeluonnos Infoteksti: 1. Hyvää päivää. Olen N.N. Taloustutkimus Oy:stä. Teemme parhaillaan tutkimusta vapaa-ajan asumisesta ja palvelujen käytöstä Heinolan seudulla.

Lisätiedot

Kaupunkipyörien asiakaskysely 2018

Kaupunkipyörien asiakaskysely 2018 Kaupunkipyörien asiakaskysely 2018 24.9.7.10. 7 935 vastaajaa Tarja Jääskeläinen Tutkimusmetodologia Tutkimus toteutettiin nettikyselynä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Kysely lähetettiin kaikille

Lisätiedot

PUHELINREKRYTOINNIN YHTEYDESSÄ KYSYTTÄVÄT TAUSTAKYSYMYKSET:

PUHELINREKRYTOINNIN YHTEYDESSÄ KYSYTTÄVÄT TAUSTAKYSYMYKSET: PUHELINREKRYTOINNIN YHTEYDESSÄ KYSYTTÄVÄT TAUSTAKYSYMYKSET: A. Asuinpaia (ei kysytä, data saatavilla otoksesta): Postinumero (= asuinpaiakunta, asuinalue) B. Sukupuoli: 1 Nainen 2 Mies C. Kuinka vanha

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 3. 27.1.2011. Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 3. 27.1.2011. Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, tammikuu 2011 (3. 27.1.2011) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on laatinut Taloustutkimus Oy YLE

Lisätiedot

Tutkimusta on toteutettu vuodesta 1982 lähtien 3-4 neljän vuoden välein. 2000-luvulla tutkimus on toteutettu vuosina 2001, 2004 ja 2007.

Tutkimusta on toteutettu vuodesta 1982 lähtien 3-4 neljän vuoden välein. 2000-luvulla tutkimus on toteutettu vuosina 2001, 2004 ja 2007. Nuorison mediankäyttötutkimus 2007 Tutkimustiivistelmä Taloustutkimus Oy on tehnyt tämän tutkimuksen Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta. Sanomalehtien Liitto on vuodesta 1982 lähtien säännöllisin väliajoin

Lisätiedot

HSL:N ESITYS UUDEN TAKSAVYÖHYKEMUUTOKSEN YHTEYDESSÄ TOTEUTETTAVISTA ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPPUJEN MUUTOKSISTA Pääkaupunkiseudun

HSL:N ESITYS UUDEN TAKSAVYÖHYKEMUUTOKSEN YHTEYDESSÄ TOTEUTETTAVISTA ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPPUJEN MUUTOKSISTA Pääkaupunkiseudun HSL:N ESITYS UUDEN TAKSAVYÖHYKEMUUTOKSEN YHTEYDESSÄ TOTEUTETTAVISTA ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPPUJEN MUUTOKSISTA Pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmä MUUTOSESITYKSET/TAUSTAA Erityisryhmien lippusubventio

Lisätiedot

Hyvinkääläisten matkat LÄHDE: WSP FINLAND OY, HELSINGIN SEUDUN LAAJA LIIKENNETUTKIMUS, MATKAPÄIVÄKIRJATUTKIMUS 2007 2008 VIRPI PASTINEN

Hyvinkääläisten matkat LÄHDE: WSP FINLAND OY, HELSINGIN SEUDUN LAAJA LIIKENNETUTKIMUS, MATKAPÄIVÄKIRJATUTKIMUS 2007 2008 VIRPI PASTINEN Hyvinkääläisten matkat LÄHDE: WSP FINLAND OY, HELSINGIN SEUDUN LAAJA LIIKENNETUTKIMUS, MATKAPÄIVÄKIRJATUTKIMUS 2007 2008 VIRPI PASTINEN 10.11.2010 Hyvinkääläiset tekevät syysarkena keskimäärin 3,4. Matkat

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, kesäkuu 2010 (26.5 17.6.2010) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on laatinut Taloustutkimus Oy YLE

Lisätiedot

kaupunkiseuduilla MAL verkoston pilottikauden päätöstilaisuus 24.11.2011 Liikenteen tutkimuskeskus Verne Tampereen teknillinen yliopisto

kaupunkiseuduilla MAL verkoston pilottikauden päätöstilaisuus 24.11.2011 Liikenteen tutkimuskeskus Verne Tampereen teknillinen yliopisto Liikkumistarpeet kaupunkiseuduilla MAL verkoston pilottikauden päätöstilaisuus 24.11.2011 Hanna Kalenoja Liikenteen tutkimuskeskus Verne Tampereen teknillinen yliopisto 1 Liikkumistarpeet yksilön näkökulmasta

Lisätiedot

Nimi ja yhteystiedot (osoite, puhelin ) Rekisteritietojen poiminnasta vastaa: Väestörekisterikeskus, PL 70, 00581 Helsinki Puhelin: 09 229 161

Nimi ja yhteystiedot (osoite, puhelin ) Rekisteritietojen poiminnasta vastaa: Väestörekisterikeskus, PL 70, 00581 Helsinki Puhelin: 09 229 161 TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 21.08.2012 Huom! Lomake on muokattu erityisesti tieteellistä tutkimusta varten ja se on laajuudeltaan informatiivisempi

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne BEST tutkimustulokset 2018 Benchmarking in European Service of Public Transport HSLH Taustatiedot Kyselytutkimus, joka mittaa asukkaiden tyytyväisyyttä joukkoliikenteeseen Vuonna

Lisätiedot

Saapunut: Äidinkieli suomi ruotsi viittoma muu, mikä?

Saapunut: Äidinkieli suomi ruotsi viittoma muu, mikä? 1(5) Saapunut: Vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua voi saada vaikeavammainen henkilö, jolla on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei voi vammansa tai sairautensa vuoksi

Lisätiedot

LOVIISAN SANOMAT Sotasyyllisyyskysely

LOVIISAN SANOMAT Sotasyyllisyyskysely LOVIISAN SANOMAT Sotasyyllisyyskysely Taloustutkimus Oy Lokakuu 2009 Risto Nikunlaakso 2.10.2009 TUTKIMUKSEN TEKNINEN TOTEUTUS TELEBUS VIIKKO 40A - 40B / 2009 Tämän tutkimuksen on tehnyt Taloustutkimus

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, syys-lokakuu 2011 (14.9. 6.10.2011) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on laatinut Taloustutkimus

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava 2040

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Tampereen kaupunkiseudun ja Pirkanmaan liikennetutkimus 2012 MAAKUNTAKAAVA 2040 Yleistietoa liikennetutkimuksesta Toteutettiin syksyllä 2012 Tietoa liikennesuunnittelun tueksi

Lisätiedot

PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT

PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT YLE Uutiset Syyskuu 2018 (10.09.2018-02.10.2018) Tutkimuksen toteutus: Tilaaja Toteuttaja YLE Uutiset Taloustutkimus Oy Tiedonkeruun ajankohta 10.9.-2.10.2018 Kohde Tiedonkeruumenetelmä

Lisätiedot

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska Kyselyyn vastasi sähköisesti 120 kunnan asukasta. Lisäksi saatiin 3 vastausta paperilla, joita ei ole huomioitu esitetyissä kuvaajissa. Saadut

Lisätiedot

Helsingin metropolialueen yhdyskuntarakenne - Alakeskukset ja liikkuminen

Helsingin metropolialueen yhdyskuntarakenne - Alakeskukset ja liikkuminen Helsingin metropolialueen yhdyskuntarakenne - Alakeskukset ja liikkuminen Urban Zone -seminaari 13.6.2014 Ville Helminen, Hanna Kalenoja, Mika Ristimäki, Petteri Kosonen, Maija Tiitu, Hanne Tiikkaja SYKE/Ympäristöpolitiikkakeskus

Lisätiedot

TIELIIKENTEEN TAVARAKULJETUKSET 2007 SKAL:n osio

TIELIIKENTEEN TAVARAKULJETUKSET 2007 SKAL:n osio TIELIIKENTEEN TAVARAKULJETUKSET 007 SKAL:n osio Taloustutkimus Oy Kesäkuu 007 Kari-Pekka Töyrylä 19.0.007 Katja Louhema Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan omaan käyttöön. Raporttia

Lisätiedot

Henkilöliikennetutkimus Pyöräilyn perustietoja Riikka Kallio

Henkilöliikennetutkimus Pyöräilyn perustietoja Riikka Kallio Henkilöliikennetutkimus 2016 Pyöräilyn perustietoja 17.5.2018 Riikka Kallio Henkilöliikennetutkimus 2016 Perustietoja Toteutettu vuodesta 1974 noin 6 vuoden välein Suomalaisten liikkumista kuvaava tutkimus

Lisätiedot

Vaasan joukkoliikenne Feelback 2018

Vaasan joukkoliikenne Feelback 2018 Vaasan joukkoliikenne Feelback 28 Sisällysluettelo Tutkimuksen toteutus 3 Yhteenveto tuloksista 4 Vastaajarakenne 5 Oletteko käyttänyt joukkoliikenteen linja-autoa Vaasan seudulla viimeisen vuoden aikana?

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, maaliskuu 2012 (5.3. 29.3.2012) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on laatinut Taloustutkimus Oy YLE

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Vaasan joukkoliikenne Asiakastutkimus 2019

Vaasan joukkoliikenne Asiakastutkimus 2019 Vaasan joukkoliikenne Asiakastutkimus Sisällysluettelo Tutkimuksen toteutus 3 Yhteenveto tuloksista 4 Vastaajarakenne 5 Oletteko käyttänyt joukkoliikenteen linja-autoa Vaasan seudulla viimeisen vuoden

Lisätiedot

KANSALAISKYSELY: TEEMANA RAUTATIEKILPAILU LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ. Taloustutkimus Oy Pauliina Aho, Tuomo Turja

KANSALAISKYSELY: TEEMANA RAUTATIEKILPAILU LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ. Taloustutkimus Oy Pauliina Aho, Tuomo Turja KANSALAISKYSELY: TEEMANA RAUTATIEKILPAILU LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Taloustutkimus Oy Pauliina Aho, Tuomo Turja.6.06 SISÄLLYS Yhteenveto tuloksista Tulokset 6 Vastaajien taustatiedot 9 Toteutus

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 23.3-15.4.2015 Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 23.3-15.4.2015 Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, huhtikuu 2015 (23.3.-15.4.2015) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on laatinut Taloustutkimus Oy YLE

Lisätiedot

Kansalaistutkimus - Käyttäjien tarpeet liikkumisessa. Liikkuminen palveluina - Mobility as a Service

Kansalaistutkimus - Käyttäjien tarpeet liikkumisessa. Liikkuminen palveluina - Mobility as a Service Kansalaistutkimus - Käyttäjien tarpeet liikkumisessa Liikkuminen palveluina - Mobility as a Service Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Tekesin toimeksiannosta tutkimuksen kansalaisten parissa

Lisätiedot

ASUKASKYSELYN TULOKSET -MUISTIO

ASUKASKYSELYN TULOKSET -MUISTIO ASUKASKYSELYN TULOKSET -MUISTIO 1 TAUSTAA JA VASTAAJAMÄÄRÄ Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelman laatimiseen liittyvä asukaskysely järjestettiin 11.4. 22.5.2011 välisenä aikana. Kyselyyn oli mahdollista

Lisätiedot

Liikennetutkimustieto seurannan apuna esimerkkejä valtakunnallisesta ja alueellisista liikennetutkimuksista

Liikennetutkimustieto seurannan apuna esimerkkejä valtakunnallisesta ja alueellisista liikennetutkimuksista Liikennetutkimustieto seurannan apuna esimerkkejä valtakunnallisesta ja alueellisista liikennetutkimuksista Hanna Kalenoja Tutkimuspäällikkö Tampereen teknillinen yliopisto, Liikenteen tutkimuskeskus Verne

Lisätiedot

Miten vastataan joukkoliikenteen kasvavaan suosioon? Joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita / Tampereen kaupunki

Miten vastataan joukkoliikenteen kasvavaan suosioon? Joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita / Tampereen kaupunki Miten vastataan joukkoliikenteen kasvavaan suosioon? Joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita / Tampereen kaupunki Miten ruuhkaliikenteen laatuongelmaan joukkoliikenteessä tulisi suhtautua? ihmiset roikkuisivat

Lisätiedot

HIILINEUTRAALIN PÄIVÄN ILTA - NUMEROITA JA KOMMENTTEJA -

HIILINEUTRAALIN PÄIVÄN ILTA - NUMEROITA JA KOMMENTTEJA - HIILINEUTRAALIN PÄIVÄN ILTA - NUMEROITA JA KOMMENTTEJA - Joensuun kaupunki ja Joensuun seudun joukkoliikenne JOJO J-P Vartiainen I kaavoituspäällikkö I 4.2.2019 LIIKKUMINEN SUOMESSA: KULKUMUOTOJAKAUMA

Lisätiedot

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT 1 (6) VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN Perusturvatoimi Vammaispalvelu Kalevankatu 4 08100 Lohja saapunut: 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Ammatti: Osoite: Postinumero: Postitoimipaikka:

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ja Pirkanmaan liikennetutkimus 2012

Tampereen kaupunkiseudun ja Pirkanmaan liikennetutkimus 2012 Tampereen kaupunkiseudun ja Liikennetutkimuksen tarve ja käyttökohteet alueellisen liikenteen kysynnän perustietoaineisto merkitys kasvanut kaupunkiseutujenjaniidenja niiden kehysalueiden kasvun myötä

Lisätiedot

Autopaikattoman ja vähäautoisen korttelin kokemuksia

Autopaikattoman ja vähäautoisen korttelin kokemuksia Laatu on hyvä työ Autopaikattoman ja vähäautoisen korttelin kokemuksia Asunto Oy:t Helsingin Marco Polo ja Tyynimeri KuvaTiia Ettala Asunto Oy Helsingin Studio ja Heka Vallila Antareksenkatu 3 City-talo

Lisätiedot

KYMENLAAKSON KEVENNETTY LIIKKUMISTUTKIMUS 2019 MUU KYMENLAAKSO (IITTI, PYHTÄÄ, VIROLAHTI, MIEHIKKÄLÄ)

KYMENLAAKSON KEVENNETTY LIIKKUMISTUTKIMUS 2019 MUU KYMENLAAKSO (IITTI, PYHTÄÄ, VIROLAHTI, MIEHIKKÄLÄ) KYMENLAAKSON KEVENNETTY LIIKKUMISTUTKIMUS 2019 MUU KYMENLAAKSO (IITTI, PYHTÄÄ, VIROLAHTI, MIEHIKKÄLÄ) 7.10.2019 SISÄLLYS Kyselyn toteutus ja tulokset Otos ja vastausmäärät alueittain Liikkumisen tunnuslukuja

Lisätiedot

Miten kuljet työmatkasi?

Miten kuljet työmatkasi? Taustatiedot Sukupuolesi? * Nainen Mies Syntymävuotesi? * 1975 Asuinpaikkasi postinumero? * esim. 00100 * Toimenkuvasi? * Työntekijä tai toimihenkilö Esimies 11% valmis https://www.webropolsurveys.com/preview/previewquestions.aspx[23.2.2011

Lisätiedot

YLE Uutiset PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT. Huhtikuu 2017 ( )

YLE Uutiset PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT. Huhtikuu 2017 ( ) YLE Uutiset PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT Huhtikuu 2017 (10.4.-9.5.2017) 1 11.5.2017 Tutkimuksen toteutus: Tilaaja Toteuttaja YLE Uutiset Taloustutkimus Oy Tiedonkeruun ajankohta 10.4.-9.5.2017 Kohde Tiedonkeruumenetelmä

Lisätiedot

KYMENLAAKSON KEVENNETTY LIIKKUMISTUTKIMUS 2019 KOUVOLA

KYMENLAAKSON KEVENNETTY LIIKKUMISTUTKIMUS 2019 KOUVOLA KYMENLAAKSON KEVENNETTY LIIKKUMISTUTKIMUS 2019 KOUVOLA 7.10.2019 SISÄLLYS Kyselyn toteutus ja tulokset Otos ja vastausmäärät alueittain Liikkumisen tunnuslukuja (matkojen pituudet, tarkoitus ja kulkutapa)

Lisätiedot

Vaasan joukkoliikenne Feelback 2017

Vaasan joukkoliikenne Feelback 2017 Vaasan joukkoliikenne Feelback 2017 Sisällysluettelo Tutkimuksen toteutus 3 Yhteenveto tuloksista 4 Vastaajarakenne 5 Oletteko käyttänyt joukkoliikenteen linja-autoa Vaasan seudulla viimeisen vuoden aikana?

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, toukokuu 2013 (29.4.-28.5.2013) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on laatinut Taloustutkimus Oy YLE

Lisätiedot

Töitä ei tehdä öisin omalla ajalla mutta iltaisin tehdään

Töitä ei tehdä öisin omalla ajalla mutta iltaisin tehdään 12.9.213 Töitä ei tehdä öisin omalla ajalla mutta iltaisin tehdään Sosiaalipolitiikan päivät Jyväskylä 212 Satu Ojala, Jouko Nätti ja Timo Anttila satu.ojala@uta.fi Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Lisätiedot

Suur-Espoonlahden Asukasfoorumin valmisteluryhmä

Suur-Espoonlahden Asukasfoorumin valmisteluryhmä Suur-Espoonlahden Asukasfoorumin valmisteluryhmä Asukastilaisuuden Raportti Aihe: "Länsimetron liityntäliikenne Suur-Espoonlahden alueella Aika: 18 Maaliskuuta 2014 klo 18 20.30 Paikka: Soukan palvelutalo

Lisätiedot

Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015

Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015 Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset 2015 Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015 30.12.2015 2 Kalvosarjan sisältö Tutkimuksen taustatietoja Liikkumisen erityispiirteitä maakunnat ja Itä-Suomi seudut

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, huhtikuu 2016 (4.4.-3.5.2016) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on laatinut Taloustutkimus Oy YLE

Lisätiedot

Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset 2018

Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset 2018 Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset 2018 Tiivistelmä, Joensuun seutu 22.2.2019 Sisällysluettelo Kyselyn toteutus ja tulokset Otos ja vastausmäärät seuduittain Liikkumisen tunnuslukuja (matkojen

Lisätiedot

YLE Uutiset PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT. Maaliskuu 2018 ( ) YLE Uutiset

YLE Uutiset PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT. Maaliskuu 2018 ( ) YLE Uutiset YLE Uutiset PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT Maaliskuu 2018 (01.03.2018-27.03.2018) 1 Tutkimuksen toteutus: Tilaaja Toteuttaja YLE Uutiset Taloustutkimus Oy Tiedonkeruun ajankohta 01.03.2018-27.03.2018 Kohde

Lisätiedot

Kevyet liikkumiskyselyt ja terveysvaikutusten arviointi

Kevyet liikkumiskyselyt ja terveysvaikutusten arviointi Kevyet liikkumiskyselyt ja terveysvaikutusten arviointi Virpi Ansio 16.9.2015 Ympäristösi parhaat tekijät Kevennetty liikkumiskysely mikä se on ja millaisia tuloksia se antaa? - Esimerkkejä Kajaanissa

Lisätiedot

HENKILÖLIIKENNETUTKIMUS 2004 2005 PUHELINHAASTATTELUN KYSYMYKSET

HENKILÖLIIKENNETUTKIMUS 2004 2005 PUHELINHAASTATTELUN KYSYMYKSET HENKILÖLIIKENNETUTKIMUS 2004 2005 PUHELINHAASTATTELUN KYSYMYKSET Asutteko... LUETTELE omakotitalossa 52 1 maatalossa 2 paritalossa 3 rivitalossa 4 kerrostalossa 5 asuntolassa/laitoksessa 6 muu asumismuoto

Lisätiedot

Kauppojen aukioloaikatutkimus. Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 2008

Kauppojen aukioloaikatutkimus. Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 2008 Kauppojen aukioloaikatutkimus Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 008 Tutkija: Pauli Minkkinen Työnro: 7556 TNS Gallup, Itätuulenkuja 10, 0100 Espoo, puh. (09) 61 0 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu

Lisätiedot

Dnro 92/07/70/702/2014 1 (5) Kysymykset tarjouspyynnöstä ja tilaajan tarkennukset tarjouspyyntöön 27.3.2014

Dnro 92/07/70/702/2014 1 (5) Kysymykset tarjouspyynnöstä ja tilaajan tarkennukset tarjouspyyntöön 27.3.2014 Dnro 92/07/70/702/2014 1 (5) Hankinta: LIIKKUMISTUTKIMUS 2014, Dnro 92/07/70/702/2014 Tässä Liikkumistutkimus 2014:n tekoa koskevaan tarjouspyyntöömme Dnro 92/07/70/702/2014 esitetyt kysymykset ja niihin

Lisätiedot

HENKILÖAUTOJEN KESKIKUORMITUS NIEMEN RAJALLA HELSINGISSÄ VUONNA 2012

HENKILÖAUTOJEN KESKIKUORMITUS NIEMEN RAJALLA HELSINGISSÄ VUONNA 2012 HENKILÖAUTOJEN KESKIKUORMITUS NIEMEN RAJALLA HELSINGISSÄ VUONNA 212 Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto Muistio 16.11 212 / Tuija Hellman 1 1. Johdanto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ja Pirkanmaan liikennetutkimus 2012

Tampereen kaupunkiseudun ja Pirkanmaan liikennetutkimus 2012 Hanna Kalenoja & Hanne Tiikkaja Tampereen kaupunkiseudun ja Pirkanmaan liikennetutkimus 2012 Henkilöliikennetutkimus Tampereen kaupunkiseudun ja Pirkanmaan liikennetutkimus 2012 Hanna Kalenoja & Hanne

Lisätiedot

Neuvontajärjestöt. Suomi Tänään Helmi-maaliskuu 2012

Neuvontajärjestöt. Suomi Tänään Helmi-maaliskuu 2012 Neuvontajärjestöt Suomi Tänään Helmi-maaliskuu 2012 1 Neuvontajärjestöt 2012 Sisältö sivu Tutkimuksen sisältö ja toteutus 3 Aineiston rakenne 4 Tiivistelmä tuloksista 5-6 Tulokset graafisena esityksenä

Lisätiedot