HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset Taloustutkimus Oy.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy."

Transkriptio

1 HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Taloustutkimus Oy Marraskuu 0 Tuomo Turja 9..0 Pauliina Aho

2 SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO.... Tutkimuksen tarkoitus.... Tutkimuksen kohderyhmä, haastattelumäärät ja otoksen muodostus.... Aineiston keruu....4 Tulosten luotettavuus.... AINEISTON RAKENNE.... TULOKSET Tehtyjen matkojen määrä Tehtyjen matkojen kulkutapa Tehtyjen matkojen tarkoitus....4 HSL:n matkakortin käyttäminen Liikkuminen ammatissa henkilöautolla Talouden käytössä olevat henkilöautot Joukkoliikenteen käyttäminen Polkupyörän käyttäminen ATK-TAULUKOT KYSYMYSLOMAKE LUOTETTAVUUSRAJATAULUKOT

3 . JOHDANTO Tämän tutkimuksen on tehnyt Taloustutkimus Oy Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston toimeksiannosta.. Tutkimuksen tarkoitus Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Helsingin kaupungissa tapahtuvien kaupungin sisäisten matkojen kulkutapajakauma. Tutkimuksessa selvitettiin helsinkiläisten Helsingin sisäisiä matkoja yhden vuorokauden aikana klo 04:00 :59 välisenä aikana. Tutkimus antaa käsityksen siitä, miten helsinkiläiset liikkuvat jalan, pyöräillen, joukkoliikennevälineillä, henkilöautolla tai muulla kulkuvälineellä. Kulkutavan lisäksi tutkimuksessa selvitettiin matkojen määrä ja tarkoitus.. Tutkimuksen kohderyhmä, haastattelumäärät ja otoksen muodostus Tutkimuksen kohderyhmänä oli Helsingin kaupungin 7 79-vuotias väestö. Haastatteluja tehtiin yhteensä 054 kpl. Näyte muodostettiin satunnaispoimintana Helsingin asukkaiden puhelinnumeroista. Otoksessa preferoitiin matkapuhelinnumeroita. Mikäli varsinaiselle kohdehenkilölle ei löytynyt matkapuhelin- tai lankanumeroa, haettiin viitehenkilön avulla talouden lankapuhelinnumeroa. Haastateltavien valinnassa noudatettiin sukupuoli-, ikä- ja aluekiintiöintiä. 7 4-vuotiaita tavoiteltiin heidän vanhempiensa kautta, joten otokseen poimittiin myös tieto 7 4-vuotiaiden lasten lukumäärästä. Alle 5-vuotiaiden haastattelut toteutettiin niin, että ensiksi soitettiin heidän jommallekummalle vanhemmalle ja pyydettiin lupa haastatteluun. Seuraavaksi kysyttiin pystyykö vanhempi vastaamaan lapsen puolesta vai tulisiko haastattelijan soittaa suoraan lapselle.. Aineiston keruu Tutkimuksen aineisto kerättiin puhelinhaastatteluin tietokoneohjatun Taloustutkimuksen CATI-ohjelmiston avulla välisenä aikana. Työhön osallistui 45 tutkimushaastattelijaa Taloustutkimus Oy:n puhelinhaastattelukeskuksessa..4 Tulosten luotettavuus Tutkimuksen tulokset ovat tutkimusotoksen avulla saatuja estimaatteja, joihin saattaa sisältyä tiettyä satunnaistekijöiden aiheuttamaa virhettä. Virhemarginaalin suuruus riippuu otoksen tai osaotoksen koosta ja tulokseksi saadusta % -luvusta. Tutkimuksen päätulosten (n=054) virhemarginaali on enimmillään noin +,8 %.

4 . AINEISTON RAKENNE Tutkimusta varten poimittiin väestörekisteristä satunnaisotannalla 000 henkilön perusotos helsinkiläisistä. Otos sisälsi vastaajien syntymävuoden, sukupuolen, postinumeron ja kuntakoodin. Oheisessa taulukossa on esitetty vertailu väestöstä ja vastaajajoukosta asuinalueen, sukupuolen ja iän mukaan. Taustamuuttuja Väestö Vastaajat N= n=054 Alue % % Kantakaupunki Esikaupunki Sukupuoli % % Nainen Mies Ikäluokka % % 7 7 vuotta vuotta 0 44 vuotta vuotta vuotta 7 7 Haastattelut kiintiöitiin vastaamaan väestöä. Vastaajajakauma toteutui joka ryhmässä tavoitellun mukaisesti. Vastaajajoukossa yliedustettuina oli 7-7-vuotiaat. Lopulliset tulokset painotettiin kuitenkin vastaamaan kohderyhmää väestössä. Yhden haastattelun keskimääräinen kesto oli 5,48 minuuttia. Haastatteluja varten otoksesta käytettiin 7004 puhelinnumeroa. Haastattelusta kieltäytyi 77 vastaajaa. Niitä tapauksia, joissa puhelinnumeroon soitettiin yli 0 kertaa ilman, että kukaan vastasi, oli 98 kpl. 75 tapauksessa haastattelu on jäänyt kesken. Toimimattomia puhelinnumeroita oli 99 kpl.

5 4. TULOKSET. Tehtyjen matkojen määrä Tutkimuksessa matkalla tarkoitettiin siirtymistä kävellen tai jollain kulkuneuvolla paikasta toiseen. Vastaajia pyydettiin kertomaan edellisen vuorokauden aikana tekemänsä matkat aamusta kello 4.00:sta yöhön klo.59 asti sen kulkutavan mukaan, jolla tehtiin kilometreissä pisin matka. Mukaan otettiin vain Helsingin sisällä tapahtuvat matkat. Tutkimusajankohtana matkoja tehtiin kaiken kaikkiaan kappaletta. Keskimäärin helsinkiläiset tekivät,95 matkaa päivässä. Kantakaupungissa matkoja oli hieman enemmän henkeä kohti. Kantakaupungissa liikuttiin esikaupunkia yleisemmin joukkoliikenteellä ja kävellen kun taas polkupyörän käyttö oli matkaluvuissa mitattuna yleisempää esikaupungissa kuin kantakaupungissa. Tehtyjen matkojen määrä oli nyt suurempi kuin vuonna 0. Seuraavissa kuvioissa on esitetty helsinkiläisten matkojen kulkutavat sekä prosenttiosuuksina että matkojen lukumäärinä. Matkaluvut (matkaa/vrk/henkilö) Helsingissä 0,5 Kävely Polkupyörä Joukkoliikenne Henkilöauto Muu kulkutapa,0,0 0,0,0 0,0 0,4,9 0,0,5 0,7 0,8,0,,5,0 0,9 0,,0 0, 0, 0,5 0,9, 0,8 0,0 Kaikki vastaajat Kantakaupunki Esikaupunki Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

6 5 Matkaluvut (matkaa/vrk/henkilö) Helsingissä 00, 0 ja 0,5 Kävely Polkupyörä Joukkoliikenne Henkilöauto Muu kulkutapa,0,5,8 0,0 0,8,6 0,6,0 0,0 0,7,8 0,0 0,4,7 0,,0 0,0 0,4,8 0,0 0,9,5,9 0,0 0,8,0,5,0 0,9 0,,0 0,,0 0,,0 0,, 0,, 0, 0,9 0, 0,8 0,9 0,9 0, 0,5 0,9 0,7 0,9, 0,9, 0,7 0, 0,5 0,8 0, Kaikki vastaajat Kantakaupunki Esikaupunki Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

7 6 Matkaluvut (matkaa/vrk/henkilö) Helsingissä iän ja sukupuolen mukaan 0 4,0,7 Kävely Polkupyörä Joukkoliikenne Henkilöauto Muu kulkutapa,5,0,5,0,5,0 0,5 0, 0,4,0 0,7,,5 0,0 0,5, 0,6,,9 0,0 0,6, 0, 0,7, 0,4,7 0, 0,7,9 0, 0,8 0,8 0,5 0,8, 0,0 0,8, 0,4,0,6 0,0,0 0,6 0, 0,7,9 0,0 0,5, 0,,0,6 0,9 0,5 0,,,8 0,0 0,5 0,9 0,,,9 0, 0,8 0,8 0,4 0,9,0 0,0 0,5, 0,,0 0,0 Mies Nainen Mies Nainen Mies Nainen Mies Nainen Mies Nainen Mies Nainen 7-7 v. 8-9 v v v. 65+ v. Yht. Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

8 7 Matkaluvut (matkaa/vrk/henkilö) Helsingissä iän ja sukupuolen mukaan 00, 0 ja 0 4,0 Kävely Polkupyörä Joukkoliikenne Henkilöauto Muu kulkutapa,6,5,0,5,0,5,0 0,5,4,4 0, 0,5 0,6,, 0,6 0,,4, 0, 0,5, 0,6,,8,8 0,5, 0,4,5 0, 0, 0,7 0,6,0 0,0 0,5,5 0, 0,7,,0 0,9 0, 0,8,7 0, 0,7 0,9 0,5 0,5, 0,0 0,8 0,9 0,4 0,9,7 0, 0,9 0,7 0, 0,8,4 0,7 0,9 0, 0,6,8 0,0 0,7 0,8 0, 0,9,4 0,6 0,6 0,,,0 0,6 0,5 0, 0,7,7 0,0 0,6 0,7 0,,,8 0,9 0,8 0, 0,8,6 0, 0,8 0,8 0, 0,5,9,9 0, 0,6 0,8, 0,8 0, 0,4,0 0,9,6 0,4, 0, 0,8,0 0,0 0,5, 0,,0 0, v. 8-9 v v v. 65+ v. Mies Nainen Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

9 8. Tehtyjen matkojen kulkutapa Yleisin matkojen kulkutapa oli kävely ( % tehdyistä matkoista), jonka osuus edellisiin tutkimuskertoihin verrattuna on kasvanut. Kävelyn osuus korostuu erityisesti kantakaupungissa. Seuraavaksi useimmin matkoja tehtiin henkilöautolla kuljettajana (7 %) ja bussilla (6 %). Henkilöauton käytössä kuljettajana ei ole muutosta aiempaan, mutta matkustajana tehtyjen matkojen osuus on vähäisempi vuoteen 00 verrattuna. Bussilla tehtyjen matkojen osuus on suurempi vuoteen 0 verrattuna. Henkilöautolla kuljettajana tehtyjen matkojen ja bussilla tehtyjen matkojen osuudet korostuvat esikaupungissa. Matkoista tehtiin polkupyörällä %, metrolla 8 % ja raitiovaunulla 6 %. Muiden kulkutapojen osuudet jäivät näitä vähäisemmiksi. Raitiovaunulla tehdyt matkat, kuten liikennöintialueestakin voi päätellä, korostuvat kantakaupungissa asuvilla. Metrolla, henkilöautolla matkustajana ja junalla tehtyjen matkojen osuus on suurempi esikaupungissa asuvilla. Kantakaupungissa asuvien kävellen tehtyjen matkojen osuus on edellisvuoteen verrattuna suurempi. Raitiovaunulla tehtyjen matkojen osuus on tutkimuskerroittain vähentynyt ja bussilla ja henkilöautolla kuljettajana tehtyjen matkojen osuus kasvanut. Esikaupungissa asuvilla kävellen tehtyjen matkojen osuus on aiempaa suurempi. Bussilla tehtyjen matkojen osuus on puolestaan esikaupungin asukkailla vähentynyt edellisvuodesta. Vuorokauden aikana tehdyistä matkoista keskimäärin 4 %:ssa käytettiin joukkoliikennettä, %:ssa matkoista käveltiin, %:ssa henkilöautoa ja %:ssa pyöräiltiin. Tarkasteltaessa henkilöauton ja joukkoliikenteen osuuksia, on joukkoliikenteen osuus suurempi (60 %) kuin henkilöauton (40 %). Joukkoliikenteen käyttö korostuu erityisesti työmatkoissa ja opiskelu- ja koulumatkoissa. Seuraavissa kuvioissa on esitetty helsinkiläisten matkojen jakautuminen matkan pääasiallisen kulkutavan mukaan sekä prosenttiosuuksina että matkojen lukumäärinä.

10 9 Tehtyjen matkojen pääasiallinen kulkutapa 0 % päivän aikana tehdyistä matkoista kävely* henkilöautolla kuljettajana bussi** polkupyörä metro raitiovaunu henkilöautolla matkustajana juna 5 taksilla muu kulkutapa 0 Kaikki, N= Kantakaupunki, N=5 000 Esikaupunki, N= % *) myös juoksu, potkukelkka, pyörätuoli, rollaattori, rullaluistimet, rullasukset **) myös palvelulinja, koulukuljetus Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

11 0 Tehtyjen matkojen pääasiallinen kulkutapa 00, 0 ja 0 KAIKKI VASTAAJAT % päivän aikana tehdyistä matkoista kävely* henkilöautolla kuljettajana bussi** polkupyörä henkilöautolla matkustajana metro raitiovaunu juna taksilla muu kulkutapa , N= , N= , N= % *) myös juoksu, potkukelkka, pyörätuoli, rollaattori, rullaluistimet, rullasukset **) myös palvelulinja, koulukuljetus Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

12 Tehtyjen matkojen pääasiallinen kulkutapa 00, 0 ja 0 KANTAKAUPUNKI % päivän aikana tehdyistä matkoista kävely* raitiovaunu bussi** polkupyörä 8 henkilöautolla kuljettajana henkilöautolla matkustajana metro juna taksilla muu kulkutapa , N= , N= , N= % *) myös juoksu, potkukelkka, pyörätuoli, rollaattori, rullaluistimet, rullasukset **) myös palvelulinja, koulukuljetus Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

13 Tehtyjen matkojen pääasiallinen kulkutapa 00, 0 ja 0 ESIKAUPUNKI % päivän aikana tehdyistä matkoista kävely* henkilöautolla kuljettajana bussi** polkupyörä metro henkilöautolla matkustajana juna raitiovaunu , N= , N=9 000 taksilla muu kulkutapa 0 0, N= % *) myös juoksu, potkukelkka, pyörätuoli, rollaattori, rullaluistimet, rullasukset **) myös palvelulinja, koulukuljetus Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

14 kävely* henkilöautolla kuljettajana bussi** polkupyörä metro raitiovaunu henkilöautolla matkustajana juna taksilla muu kulkutapa Tehtyjen matkojen pääasiallinen kulkutapa 0 Päivän aikana tehdyt matkat Kaikki, N= Kantakaupunki, N=5 000 Esikaupunki, N= matkaa *) myös juoksu, potkukelkka, pyörätuoli, rollaattori, rullaluistimet, rullasukset **) myös palvelulinja, koulukuljetus Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

15 4 henkilöautolla matkustajana kävely* henkilöautolla kuljettajana bussi** polkupyörä metro raitiovaunu juna taksilla muu kulkutapa Tehtyjen matkojen pääasiallinen kulkutapa 00, 0 ja 0 KAIKKI VASTAAJAT - Päivän aikana tehdyt matkat , N= , N= , N= matkaa *) myös juoksu, potkukelkka, pyörätuoli, rollaattori, rullaluistimet, rullasukset **) myös palvelulinja, koulukuljetus Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

16 5 kävely* raitiovaunu bussi** polkupyörä henkilöautolla kuljettajana metro henkilöautolla matkustajana juna taksilla muu kulkutapa Tehtyjen matkojen pääasiallinen kulkutapa 00, 0 ja 0 KANTAKAUPUNKI - Päivän aikana tehdyt matkat , N= , N= , N= matkaa *) myös juoksu, potkukelkka, pyörätuoli, rollaattori, rullaluistimet, rullasukset **) myös palvelulinja, koulukuljetus Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

17 6 kävely* henkilöautolla kuljettajana bussi** polkupyörä metro henkilöautolla matkustajana juna raitiovaunu taksilla muu kulkutapa Tehtyjen matkojen pääasiallinen kulkutapa 00, 0 ja 0 ESIKAUPUNKI - Päivän aikana tehdyt matkat , N= , N= , N= matkaa *) myös juoksu, potkukelkka, pyörätuoli, rollaattori, rullaluistimet, rullasukset **) myös palvelulinja, koulukuljetus Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

18 7 Tehtyjen matkojen pääasiallinen kulkutapa 0 % päivän aikana tehdyistä matkoista, N= % % % Kävely Polkupyörä Joukkoliikenne Henkilöauto Muu kulkutapa 4% % 40% 60% Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

19 8 Tehtyjen matkojen pääasiallinen kulkutapa 0 % päivän aikana tehdyistä työmatkoista, N=9 000 % Kävely Polkupyörä % % 5% Joukkoliikenne Henkilöauto Muu kulkutapa 9% 5% 7% Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

20 9 Tehtyjen matkojen pääasiallinen kulkutapa 0 % päivän aikana tehdyistä opiskelu-/koulumatkoista, N= % Kävely Polkupyörä 8% Joukkoliikenne Henkilöauto 9% Muu kulkutapa 49% % 5% 85% Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

21 0 Tehtyjen matkojen pääasiallinen kulkutapa 00, 0 ja 0 % päivän aikana tehdyistä matkoista Kävely Polkupyörä Joukkoliikenne Henkilöauto Muu kulkutapa Kaikki matkat 00, N= , N= , N= Työmatkat 00, N= , N= , N= Opiskelu- ja koulumatkat 00, N= , N= , N= % Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

22 Tehtyjen matkojen pääasiallinen kulkutapa 00, 0 ja 0 % joukkoliikenteellä ja henkilöautolla päivän aikana tehdyistä matkoista Joukkoliikenne Henkilöauto Kaikki matkat 00, N= , N= , N= Työmatkat 00, N= , N= , N= Opiskelu- ja koulumatkat 00, N= 000 0, N= , N= % Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

23 . Tehtyjen matkojen tarkoitus Yli kolmasosassa (7 %) matkojen pääasiallinen tarkoitus oli työ-, koulu- tai opiskelumatka. näistä 4 % oli työmatkoja ja % koulu- tai opiskelumatkoja. Vapaa-ajan matkoja oli 4 %, mikä on hieman suurempi osuus kuin aiemmin. Myös ostosmatkojen osuus (6 %) on kasvussa. Vapaa-ajan matkojen osuus on suurempi esikaupungissa asuvilla kuin kantakaupunkilaisilla. Työmatkoissa tilanne on päinvastainen. Vastaajan ikä selittää luonnollisesti merkittävästi sitä, millaisia matkoja tehdään. Nuorten (7-7-vuotiaat) matkoista puolet on koulu- ja opiskelumatkoja ja 40 % vapaa-ajan matkoja. Nuorten aikuisten (8 9-vuotiaat) tyypillisimmät matkat ovat vapaa-ajan matkat (9 %), työmatkat (7 %) ja koulu- ja opiskelumatkat ( %). Työikäisten (0 64-vuotiaat) matkat ovat pääasiassa työmatkoja ja vapaa-ajan matkoja. 65 vuotta täyttäneiden matkoista lähes puolet (48 %) on vapaa-ajan matkoja. Ostosmatkojen osuus ( %) korostuu tässä ikäryhmässä. Seuraavien sivujen kuvioissa on esitetty helsinkiläisten matkojen pääasialliset tarkoitukset sekä prosenttiosuuksina että matkojen lukumäärinä.

24 Tehtyjen matkojen tarkoitus 0 % päivän aikana tehdyistä matkoista Työmatka* / koulu/opiskelumatka, tai lapsen oma matka päivähoitopaikkaan Vapaa-ajan matka (liikunta, harrastus, kulttuuri, vierailut) Ostosmatka (päivittäistavarat ja muut) Asiointimatka (lääkäri, pankki, lounas yms.) Työasiamatka (työhön liittyvä asiointimatka, lounasmatka) Toisen henkilö kyyditseminen Muu matka Kaikki, N= Kantakaupunki, N=5 000 Esikaupunki, N= % *) yleensä kodin ja työpaikan välinen Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

25 4 Tehtyjen matkojen tarkoitus 00, 0 ja 0 KAIKKI VASTAAJAT - % päivän aikana tehdyistä matkoista Työmatka* / koulu/opiskelumatka, tai lapsen oma matka päivähoitopaikkaan Vapaa-ajan matka (liikunta, harrastus, kulttuuri, vierailut) Ostosmatka (päivittäistavarat ja muut) Asiointimatka (lääkäri, pankki, lounas yms.) Työasiamatka (työhön liittyvä asiointimatka, lounasmatka) Toisen henkilö kyyditseminen Muu matka , N= , N= , N= % *) yleensä kodin ja työpaikan välinen Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

26 5 Tehtyjen matkojen tarkoitus 00, 0 ja 0 KANTAKAUPUNKI - % päivän aikana tehdyistä matkoista Työmatka* / koulu/opiskelumatka, tai lapsen oma matka päivähoitopaikkaan Vapaa-ajan matka (liikunta, harrastus, kulttuuri, vierailut) Ostosmatka (päivittäistavarat ja muut) Asiointimatka (lääkäri, pankki, lounas yms.) Työasiamatka (työhön liittyvä asiointimatka, lounasmatka) Toisen henkilö kyyditseminen Muu matka , N= , N= , N= % *) yleensä kodin ja työpaikan välinen Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

27 6 Tehtyjen matkojen tarkoitus 00, 0 ja 0 ESIKAUPUNKI - % päivän aikana tehdyistä matkoista Työmatka* / koulu/opiskelumatka, tai lapsen oma matka päivähoitopaikkaan Vapaa-ajan matka (liikunta, harrastus, kulttuuri, vierailut) Ostosmatka (päivittäistavarat ja muut) Asiointimatka (lääkäri, pankki, lounas yms.) Työasiamatka (työhön liittyvä asiointimatka, lounasmatka) Toisen henkilö kyyditseminen Muu matka , N= , N= , N= % *) yleensä kodin ja työpaikan välinen Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

28 7 Tehtyjen matkojen tarkoitus 0 Päivän aikana tehdyt matkat Työmatka* / koulu/opiskelumatka, tai lapsen oma matka päivähoitopaikkaan Vapaa-ajan matka (liikunta, harrastus, kulttuuri, vierailut) Ostosmatka (päivittäistavarat ja muut) Asiointimatka (lääkäri, pankki, lounas yms.) Työasiamatka (työhön liittyvä asiointimatka, lounasmatka) Toisen henkilö kyyditseminen Muu matka Kaikki, N= Kantakaupunki, N=5 000 Esikaupunki, N= matkaa *) yleensä kodin ja työpaikan välinen Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

29 8 Tehtyjen matkojen tarkoitus 00, 0 ja 0 KAIKKI VASTAAJAT - Päivän aikana tehdyt matkat Työmatka* / koulu/opiskelumatka, tai lapsen oma matka päivähoitopaikkaan Vapaa-ajan matka (liikunta, harrastus, kulttuuri, vierailut) Ostosmatka (päivittäistavarat ja muut) Asiointimatka (lääkäri, pankki, lounas yms.) Työasiamatka (työhön liittyvä asiointimatka, lounasmatka) Toisen henkilö kyyditseminen Muu matka , N= , N= , N= matkaa *) yleensä kodin ja työpaikan välinen Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

30 9 Tehtyjen matkojen tarkoitus 00, 0 ja 0 KANTAKAUPUNKI - Päivän aikana tehdyt matkat Työmatka* / koulu/opiskelumatka, tai lapsen oma matka päivähoitopaikkaan Vapaa-ajan matka (liikunta, harrastus, kulttuuri, vierailut) Ostosmatka (päivittäistavarat ja muut) Asiointimatka (lääkäri, pankki, lounas yms.) Työasiamatka (työhön liittyvä asiointimatka, lounasmatka) Toisen henkilö kyyditseminen Muu matka , N= , N= , N= matkaa *) yleensä kodin ja työpaikan välinen Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

31 0 Tehtyjen matkojen tarkoitus 00, 0 ja 0 ESIKAUPUNKI - Päivän aikana tehdyt matkat Työmatka* / koulu/opiskelumatka, tai lapsen oma matka päivähoitopaikkaan Vapaa-ajan matka (liikunta, harrastus, kulttuuri, vierailut) Ostosmatka (päivittäistavarat ja muut) Asiointimatka (lääkäri, pankki, lounas yms.) Työasiamatka (työhön liittyvä asiointimatka, lounasmatka) Toisen henkilö kyyditseminen Muu matka , N= , N= , N= matkaa *) yleensä kodin ja työpaikan välinen Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

32 Tehtyjen matkojen tarkoitus 0 % päivän aikana tehdyistä matkoista Vapaa-ajan matka (liikunta, harrastus, kulttuuri, vierailut) Työmatka* Ostosmatka (päivittäistavarat ja muut) Koulu/opiskelumatka, tai lapsen oma matka päivähoitopaikkaan Asiointimatka (lääkäri, pankki, lounas yms.) Työasiamatka (työhön liittyvä asiointimatka, lounasmatka) Toisen henkilö kyyditseminen Muu matka Kaikki, N= Kantakaupunki, N=5 000 Esikaupunki, N= % *) yleensä kodin ja työpaikan välinen Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

33 Tehtyjen matkojen tarkoitus 00, 0 ja 0 KAIKKI VASTAAJAT - % päivän aikana tehdyistä matkoista Vapaa-ajan matka (liikunta, harrastus, kulttuuri, vierailut) Työmatka* Ostosmatka (päivittäistavarat ja muut) Koulu/opiskelumatka, tai lapsen oma matka päivähoitopaikkaan Asiointimatka (lääkäri, pankki, lounas yms.) Työasiamatka (työhön liittyvä asiointimatka, lounasmatka) Toisen henkilö kyyditseminen Muu matka , N= , N= , N= % *) yleensä kodin ja työpaikan välinen Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

34 Tehtyjen matkojen tarkoitus 00, 0 ja 0 KANTAKAUPUNKI - % päivän aikana tehdyistä matkoista Vapaa-ajan matka (liikunta, harrastus, kulttuuri, vierailut) Työmatka* Ostosmatka (päivittäistavarat ja muut) Koulu/opiskelumatka, tai lapsen oma matka päivähoitopaikkaan Asiointimatka (lääkäri, pankki, lounas yms.) Työasiamatka (työhön liittyvä asiointimatka, lounasmatka) Toisen henkilö kyyditseminen Muu matka , N= , N= , N= % *) yleensä kodin ja työpaikan välinen Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

35 4 Tehtyjen matkojen tarkoitus 00, 0 ja 0 ESIKAUPUNKI - % päivän aikana tehdyistä matkoista Vapaa-ajan matka (liikunta, harrastus, kulttuuri, vierailut) Työmatka* Ostosmatka (päivittäistavarat ja muut) Koulu/opiskelumatka, tai lapsen oma matka päivähoitopaikkaan Asiointimatka (lääkäri, pankki, lounas yms.) Työasiamatka (työhön liittyvä asiointimatka, lounasmatka) Toisen henkilö kyyditseminen Muu matka , N= , N= , N= % *) yleensä kodin ja työpaikan välinen Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

36 5 Tehtyjen matkojen tarkoitus 0 Päivän aikana tehdyt matkat Vapaa-ajan matka (liikunta, harrastus, kulttuuri, vierailut) Työmatka* Ostosmatka (päivittäistavarat ja muut) Koulu/opiskelumatka, tai lapsen oma matka päivähoitopaikkaan Asiointimatka (lääkäri, pankki, lounas yms.) Työasiamatka (työhön liittyvä asiointimatka, lounasmatka) Toisen henkilö kyyditseminen Muu matka Kaikki, N= Kantakaupunki, N=5 000 Esikaupunki, N= matkaa *) yleensä kodin ja työpaikan välinen Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

37 6 Tehtyjen matkojen tarkoitus 00, 0 ja 0 KAIKKI VASTAAJAT - Päivän aikana tehdyt matkat Vapaa-ajan matka (liikunta, harrastus, kulttuuri, vierailut) Työmatka* Ostosmatka (päivittäistavarat ja muut) Koulu/opiskelumatka, tai lapsen oma matka päivähoitopaikkaan Asiointimatka (lääkäri, pankki, lounas yms.) Työasiamatka (työhön liittyvä asiointimatka, lounasmatka) Toisen henkilö kyyditseminen Muu matka , N= , N= , N= matkaa *) yleensä kodin ja työpaikan välinen Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

38 7 Tehtyjen matkojen tarkoitus 00, 0 ja 0 KANTAKAUPUNKI - Päivän aikana tehdyt matkat Vapaa-ajan matka (liikunta, harrastus, kulttuuri, vierailut) Työmatka* Ostosmatka (päivittäistavarat ja muut) Koulu/opiskelumatka, tai lapsen oma matka päivähoitopaikkaan Asiointimatka (lääkäri, pankki, lounas yms.) Työasiamatka (työhön liittyvä asiointimatka, lounasmatka) Toisen henkilö kyyditseminen Muu matka , N= , N= , N= matkaa *) yleensä kodin ja työpaikan välinen Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

39 8 Vapaa-ajan matka (liikunta, harrastus, kulttuuri, vierailut) Ostosmatka (päivittäistavarat ja muut) Koulu/opiskelumatka, tai lapsen oma matka päivähoitopaikkaan Asiointimatka (lääkäri, pankki, lounas yms.) Työasiamatka (työhön liittyvä asiointimatka, lounasmatka) Toisen henkilö kyyditseminen Tehtyjen matkojen tarkoitus 00, 0 ja 0 ESIKAUPUNKI - Päivän aikana tehdyt matkat Työmatka* Muu matka , N= , N= , N= matkaa *) yleensä kodin ja työpaikan välinen Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

40 9.4 HSL:n matkakortin käyttäminen Kaikista vastaajista lähes yhdeksällä kymmenestä on käytössään HSL:n matkakortti. Erityisen yleinen kortti on 8 9-vuotiailla (95 %) ja naisilla (9 %). Henkilöautoa päivittäin käyttävistä vain 67 %:lla on matkakortti. Matkakortin omistavien osuus on edelleen aiempaa suurempi, erityisesti esikaupunkialueella asuvilla. Arvoa lataavien osuus on nyt samaa tasoa kuin vuonna 00 ja pienempi kuin vuonna 0. Helsingin sisäisenä kausilippuna käyttävien osuus on vuoteen 0 verrattuna suurempi, pääasiassa kantakaupungissa asuvilla. Matkakorttia käytetään yleisimmin pääsääntöisesti lataamalla siihen arvoa ja maksamalla jokainen matka erikseen (5 % käyttää). Helsingin sisäisenä kausilippuna korttia käyttää 44 % vastaajista. 6 % käyttää matkakorttia jonain muuna kausilippuna, % käyttää sitä koululaislippuna ja % jonain muuna, esimerkiksi vapaalippuna. Taustaryhmäkohtaisesti tarkasteltuna 8 9-vuotiaat käyttävät korttia keskimääräistä enemmän Helsingin sisäisenä kausilippuna, kun taas yli 65-vuotiaat käyttävät korttia keskimääräistä enemmän lataamalla siihen arvoa. Onko teillä HSL:n matkakortti 00, 0 ja 0 % vastaajista Kyllä Ei Kaikki vastaajat 00, n=08 0, n=00 0, n= Kantakaupunki 00, n=4 0, n=6 0, n= Esikaupunki 00, n=704 0, n=685 0, n= % Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

41 40 Käytättekö matkakorttianne pääsääntöisesti? 0 % vastaajista, joilla on matkakortti Lataamalla siihen arvoa, eli maksamalla jokaisen matkan erikseen Helsingin sisäisenä kausilippuna Jonain muuna kausilippuna Koululaislippuna Jonain muuna, esimerkiksi vapaalippuna Kaikki, n=660 Kantakaupunki, n=889 Esikaupunki, n= % Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

42 4 Käytättekö matkakorttianne pääsääntöisesti? 00, 0 ja 0 KAIKKI VASTAAJAT - % vastaajista, joilla on matkakortti Lataamalla siihen arvoa, eli maksamalla jokaisen matkan erikseen Helsingin sisäisenä kausilippuna Jonain muuna kausilippuna Koululaislippuna Jonain muuna, esimerkiksi vapaalippuna 4 00, n=8 0, n=88 0, n= % Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

43 4 Käytättekö matkakorttianne pääsääntöisesti? 00, 0 ja 0 KANTAKAUPUNKI - % vastaajista, joilla on matkakortti Lataamalla siihen arvoa, eli maksamalla jokaisen matkan erikseen Helsingin sisäisenä kausilippuna Jonain muuna kausilippuna Koululaislippuna Jonain muuna, esimerkiksi vapaalippuna 00, n=58 0, n=7 0, n= % Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

44 4 Käytättekö matkakorttianne pääsääntöisesti? 00, 0 ja 0 ESIKAUPUNKI - % vastaajista, joilla on matkakortti Lataamalla siihen arvoa, eli maksamalla jokaisen matkan erikseen Helsingin sisäisenä kausilippuna Jonain muuna kausilippuna Koululaislippuna Jonain muuna, esimerkiksi vapaalippuna 4 00, n=564 0, n=565 0, n= % Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

45 44.5 Liikkuminen ammatissa henkilöautolla Kahdeksantoista vuotta täyttäneistä vastaajista % oli liikkunut tutkimusajankohtana ammatissaan henkilöautolla kuljettaen henkilöitä tai tavaroita, mikä on vähemmän kuin aiempina tutkimusajankohtina. Osuus on sama kantakaupungissa että esikaupungissa asuvilla. Liikuitteko eilen (tutkimuspäivänä) ammatissanne henkilöautolla kuljettaen henkilöiltä tai tavaroita 00, 0 ja 0 % yli 8-vuotiaista vastaajista Kyllä Ei Kaikki vastaajat 00, n=9 0, n=90 0, n= Kantakaupunki 00, n=06 0, n=98 0, n= Esikaupunki 00, n=67 0, n=605 0, n= % Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

46 45.6 Talouden käytössä olevat henkilöautot Vastaajista noin kahdella kolmasosalla (6 %) oli taloudessaan käytössä vähintään yksi henkilöauto. Autottomien osuus on samaa tasoa kuin edellisvuonna. Kantakaupungissa autottomien osuus on, kuten aiemminkin, huomattavasti (5 %) suurempi kuin esikaupungissa (0 %). Yleisimmin autoja on taloudessa yksi. Kaksi autoa on %:ssa ja kolme autoa tai enemmän %:ssa talouksista. Autoista työsuhdeautoja on 0 %. Valtaosalla on käytössään vakinainen pysäköintipaikka kotona, mutta vain vajaalla kolmasosalla työpaikalla. kuten olettavaakin, kantakaupungissa vakinaisten pysäköintipaikkojen osuudet ovat pienemmät kuin esikaupungissa. Vastaajista (täysi-ikäiset, joiden taloudessa on auto/autoja käytössä) käyttää autoa päivittäin % ja muutaman kerran viikossa 4 %. Joka kymmenes käyttää autoa kerran viikossa. Tätä harvemmin autoa käyttäviä on %. Noin joka kymmenes ei käytä autoa koskaan itse. Esikaupungeissa asuvat käyttävät autoa aktiivisemmin kuin kantakaupungissa asuvat. Kantakaupungissa asuvien autoa käyttämättömien osuus on kasvanut selvästi vuodesta 0. Kuinka monta henkilöautoa taloudellanne on vakituisessa käytössä? 00, 0 ja 0 % vastaajista + Ei yhtään / ei vastausta Kaikki vastaajat 00, n=08 0, n=00 0, n= Kantakaupunki 00, n=4 0, n= , n= Esikaupunki 00, n=704 0, n=685 0, n= % Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

47 46 Kuinka monta näistä on työsuhdeautoja? 00, 0 ja 0 % vastaajista, joiden taloudessa auto/autoja käytössä + Ei yhtään / ei vastausta Kaikki vastaajat 00, n=679 0, n=66 0, n= Kantakaupunki 00, n=64 0, n=46 0, n= Esikaupunki 00, n=55 0, n=470 0, n= % Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

48 47 Onko teillä vakinainen pysäköintipaikka? % vastaajista, joiden taloudessa auto/autoja käytössä 85 Kaikki vastaajat, n= Kantakaupunki, n=469 Kotona 5 Työpaikalla 90 Esikaupunki, n= % Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

49 48 Käytättekö itse taloutenne käytössä olevaa autoa? 00, 0 ja 0 % yli 8-vuotiaista vastaajista, joiden taloudella auto/autoja käytössä Päivittäin Muutaman kerran viikossa Kerran viikossa Kerran, pari kuukaudessa Harvemmin Ei koskaan Kaikki vastaajat 00, n=556 0, n=55 0, n= Kantakaupunki 00, n=44 0, n=5 0, n= Esikaupunki 00, n=4 0, n=98 0, n= % Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

50 49.7 Joukkoliikenteen käyttäminen Lähes kaikki vastaajat käyttävät joukkoliikennettä ainakin joskus. Päivittäin joukkoliikennettä käyttää 7 prosenttia ja muutaman kerran viikossa 6 prosenttia vastaajista. Kerran viikossa joukkoliikennettä käyttäviä on %, kerran-pari kuukaudessa käyttäviä on 5 % ja sitä harvemmin käyttäviä on 8 %. Vain % vastaajista ei käytä joukkoliikennettä lainkaan. Joukkoliikennettä päivittäin käyttävien osuus on kasvussa. Erityisesti kantakaupungissa asuvien joukkoliikenteen päivittäiskäyttäjien osuus on kasvanut selkeästi vuodesta 0. Joukkoliikenteen aktiivisia käyttäjiä ovat naiset ja 8 9-vuotiaat, osapäivätyössä käyvät sekä koululaiset ja opiskelijat. Joukkoliikenteen käyttäminen on vähäisempää talouksissa, joissa on käytössä auto. Käytättekö itse joukkoliikennettä (bussi, juna, metro, raitiovaunu)? 00, 0 ja 0 % vastaajista Päivittäin Muutaman kerran viikossa Kerran viikossa Kerran, pari kuukaudessa Harvemmin Ei koskaan Kaikki vastaajat 00, n=08 0, n=00 0, n= Kantakaupunki 00, n=4 0, n=6 0, n= Esikaupunki 00, n=704 0, n=685 0, n= % Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

51 50.8 Polkupyörän käyttäminen Noin kolmella neljäsosalla helsinkiläisistä on käytössään polkupyörä. Vastaajista 6 %:lla pyörä on käytössään aina tai melkein aina ja %:lla silloin tällöin. Käytössä olevien polkupyörien osuus on pysynyt samana. Neljäsosalla ei ole käytössä lainkaan polkupyörää. Esikaupungissa asuvilla on käytössään pyörä useammin kuin kanta-kaupungissa asuvilla. Yleisimmin talouksista löytyy kaksi tai useampia aikuisten pyöriä ja lasten pyöriä. Potkupyörien ja muiden pyörien osuudet ovat vähäisiä. Onko teillä käytettävissänne polkupyörä? 00, 0 ja 0 % vastaajista Aina tai melkein aina Silloin tällöin Ei Kaikki vastaajat 00, n=08 0, n=00 0, n= Kantakaupunki 00, n=4 0, n=6 0, n= Esikaupunki 00, n=704 0, n=685 0, n= % Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

52 5 Mitä polkupyöriä taloudessa on? 0 % vastaajista + Ei yhtään / ei vastausta Keskiarvo Kaikki vastaajat, n=054 Aikuisten Lasten ,76 0,4 Potkupyörä eli kickbike 97 Jokin muu polkupyörä 97 0,05 0,04 Kantakaupunki, n=995 Aikuisten Lasten ,60 0,6 Potkupyörä eli kickbike 98 Jokin muu polkupyörä 97 0,0 0,0 Esikaupunki, n=059 Aikuisten Lasten ,84 0,49 Potkupyörä eli kickbike 96 Jokin muu polkupyörä 97 0,06 0, % Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 05 Taloustutkimus Oy Marraskuu 05 Tuomo Turja 09..05 SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO.... Tutkimuksen

Lisätiedot

HELSINKILÄISTEN LIIKKUMISTOTTUMIKSIA KOSKEVA HENKILÖHAASTATTELU

HELSINKILÄISTEN LIIKKUMISTOTTUMIKSIA KOSKEVA HENKILÖHAASTATTELU LIITE 1 TYÖOHJELMA 5.5.2015/THe HELSINKILÄISTEN LIIKKUMISTOTTUMIKSIA KOSKEVA HENKILÖHAASTATTELU TUTKIMUKSEN TAUSTAA Helsingin liikennejärjestelmää kehitetään kestävien liikennemuotojen edistämiseksi. Sitä

Lisätiedot

Matkustustottumukset Lahden seudulla - kävellen, pyöräillen vai autolla?

Matkustustottumukset Lahden seudulla - kävellen, pyöräillen vai autolla? Matkustustottumukset Lahden seudulla - kävellen, pyöräillen vai autolla? Päijät-Hämeen liikenteen tulevaisuus 15.11.2110 erikoistutkija Hanna Kalenoja Tampereen teknillinen yliopisto A Henkilöhaastattelut

Lisätiedot

TALOUSTUTKIMUS OY TYÖNTEKIJÖIDEN N=1010

TALOUSTUTKIMUS OY TYÖNTEKIJÖIDEN N=1010 TALOUSTUTKIMUS OY 8. 1.10.01 10 01 TYÖNTEKIJÖIDEN OIKEUS KOULUTUKSEEN N=1010 Tiedättekö, että raamisopimuksessa sovittiin työntekijöiden oikeudesta kolmeen koulutuspäivään vuodessa? (%) Kaikki 5 En Kyllä

Lisätiedot

Arjen matkapäätökset - Mitä liikennetutkimukset kertovat matkoihin liittyvistä valinnoista?

Arjen matkapäätökset - Mitä liikennetutkimukset kertovat matkoihin liittyvistä valinnoista? Arjen matkapäätökset - Mitä liikennetutkimukset kertovat matkoihin liittyvistä valinnoista? LIVE-tilaisuus 20.5.2014 Hanna Kalenoja Tutkimuspäällikkö Tampereen teknillinen yliopisto, Liikenteen tutkimuskeskus

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko 18 ja 19 / 2014 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko 18 ja 19 / 2014 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko ja 9 / 4 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5.4 JOHDANTO T7,T7 Tukes / Kemikaaliturvallisuus vko ja 9 Taloustutkimus Oy on

Lisätiedot

Jyväskylän seudun liikennetutkimus. Jyväskylän seudun liikennetutkimus

Jyväskylän seudun liikennetutkimus. Jyväskylän seudun liikennetutkimus Jyväskylän seudun Jyväskylän seudun A Henkilöhaastattelut noin 7 200 asukkaan otanta yli 14-vuotiaat Jyväskylän seudulla asuvat matkapäiväkirjatutkimus, jolla selvitetään asukkaiden liikkumistottumuksia

Lisätiedot

Liikkumistutkimus 2014 Taustakysymykset

Liikkumistutkimus 2014 Taustakysymykset Liikkumistutkimus 2014 Taustakysymykset Mikäli tutkimus on osoitettu taloudessanne lapselle, pyydämme vanhempia tai huoltajaa vastaamaan lapsen puolesta. Ovatko henkilötietonne oikein saatekirjeessä? Mikäli

Lisätiedot

Suomalaisten näkemyksiä matkailusta

Suomalaisten näkemyksiä matkailusta Matkailun ja elämystuotannon OSKE Taloustutkimus Oy / Christel Nummela.11.2013 T-10244///CN.11.2013 2 Johdanto Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Matkailun ja elämystuotannon OSKEn toimeksiannosta.

Lisätiedot

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA NYKYTILAN ANALYYSIT I LIIKKUMISEN NYKYTILA

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA NYKYTILAN ANALYYSIT I LIIKKUMISEN NYKYTILA EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA Sisältö Autoistuminen Hämeenlinnan seudulla Autonomistus vs. palveluiden saavutettavuus Autonomistus

Lisätiedot

Jyväskylän seudun liikennetutkimus. Jyväskylän seudun liikennetutkimus

Jyväskylän seudun liikennetutkimus. Jyväskylän seudun liikennetutkimus A Henkilöhaastattelut noin 7 200 asukkaan otanta yli 14-vuotiaat Jyväskylän seudulla asuvat matkapäiväkirjatutkimus, jolla selvitetään asukkaiden liikkumistottumuksia puhelinhaastattelu internet-tutkimus

Lisätiedot

GREENPEACE Tutkimus ydinvoimasta ja eduskuntavaaleista. Taloustutkimus Oy. Kesäkuu 2010

GREENPEACE Tutkimus ydinvoimasta ja eduskuntavaaleista. Taloustutkimus Oy. Kesäkuu 2010 GREENPEACE Tutkimus ydinvoimasta ja eduskuntavaaleista Taloustutkimus Oy Kesäkuu 2010 Risto Nikunlaakso 2.6.2010 TUTKIMUKSEN TEKNINEN TOTEUTUS TELEBUS VIIKKO 21A - 22A / 2010 Tämän tutkimuksen on tehnyt

Lisätiedot

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry Kotimaisten tuotteiden käyttö kuntien elintarvikehankinnoissa. Taloustutkimus Oy.

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry Kotimaisten tuotteiden käyttö kuntien elintarvikehankinnoissa. Taloustutkimus Oy. Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry Kotimaisten tuotteiden käyttö kuntien elintarvikehankinnoissa Taloustutkimus Oy Lokakuu 2012 Anne Kosonen 19.10.2012 Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry

Lisätiedot

Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen ELY-keskuksen työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset

Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen ELY-keskuksen työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen ELY-keskuksen työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset Ville Voltti 26.11.2014 Tutkimuksen perustiedot 174 vastausta, 706 työmatkaa Vastausaktiivisuus 68 % Tulokset

Lisätiedot

TYÖMATKA- JA TYÖASIAMATKAKYSELY

TYÖMATKA- JA TYÖASIAMATKAKYSELY TYÖMATKA- JA TYÖASIAMATKAKYSELY TAUSTATIEDOT Sukupuoli mies nainen Syntymävuosi: 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 17.2. 12.3.2009. Marraskuun 2008 alusta lähtien kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 17.2. 12.3.2009. Marraskuun 2008 alusta lähtien kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, 17.2..12.3.2009 Toteutus YLE Uutiset Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on tehnyt Taloustutkimus Oy YLE Uutisten

Lisätiedot

Kalansyöntisuositukset 04.10.2006 Telebus, vkot 38-39 / 2006

Kalansyöntisuositukset 04.10.2006 Telebus, vkot 38-39 / 2006 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa edelleen toimittaa tai julkaista missään muodossa ilman tutkimuslaitoksen lupaa ja nimen mainitsemista.

Lisätiedot

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%)

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%) 1 Johdanto Tämän tutkimusyhteenvedon tehtävänä on antaa tietoja kansalaisten liikunnan ja kuntoilun harrastamisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, missä määrin kansalaiset harrastavat liikuntaa

Lisätiedot

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy Ruotsin kielenopetus suomenkielisille Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 3-4 / 2007

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy Ruotsin kielenopetus suomenkielisille Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 3-4 / 2007 toy 1990 TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy Ruotsin kielenopetus suomenkielisille Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 3-4 / 2007 Anne Kosonen / Helena Fagerlund 9.2.2007 Suomalaisuuden

Lisätiedot

LÄHITAPIOLA ARJEN KATSAUS

LÄHITAPIOLA ARJEN KATSAUS LÄHITAPIOLA ARJEN KATSAUS Internet-paneeli syksy 014..014 Taloustutkimus Oy Paula Lehto ..014 0674 Arjen katsaus syksy 014 / PL Sisällysluettelo Tutkimuksen toteutus Vastaajajoukon rakenne Päätulokset

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 3. 27.1.2011. Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 3. 27.1.2011. Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, tammikuu 2011 (3. 27.1.2011) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on laatinut Taloustutkimus Oy YLE

Lisätiedot

Tutkimusta on toteutettu vuodesta 1982 lähtien 3-4 neljän vuoden välein. 2000-luvulla tutkimus on toteutettu vuosina 2001, 2004 ja 2007.

Tutkimusta on toteutettu vuodesta 1982 lähtien 3-4 neljän vuoden välein. 2000-luvulla tutkimus on toteutettu vuosina 2001, 2004 ja 2007. Nuorison mediankäyttötutkimus 2007 Tutkimustiivistelmä Taloustutkimus Oy on tehnyt tämän tutkimuksen Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta. Sanomalehtien Liitto on vuodesta 1982 lähtien säännöllisin väliajoin

Lisätiedot

Hyvinkääläisten matkat LÄHDE: WSP FINLAND OY, HELSINGIN SEUDUN LAAJA LIIKENNETUTKIMUS, MATKAPÄIVÄKIRJATUTKIMUS 2007 2008 VIRPI PASTINEN

Hyvinkääläisten matkat LÄHDE: WSP FINLAND OY, HELSINGIN SEUDUN LAAJA LIIKENNETUTKIMUS, MATKAPÄIVÄKIRJATUTKIMUS 2007 2008 VIRPI PASTINEN Hyvinkääläisten matkat LÄHDE: WSP FINLAND OY, HELSINGIN SEUDUN LAAJA LIIKENNETUTKIMUS, MATKAPÄIVÄKIRJATUTKIMUS 2007 2008 VIRPI PASTINEN 10.11.2010 Hyvinkääläiset tekevät syysarkena keskimäärin 3,4. Matkat

Lisätiedot

HSL:N ESITYS UUDEN TAKSAVYÖHYKEMUUTOKSEN YHTEYDESSÄ TOTEUTETTAVISTA ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPPUJEN MUUTOKSISTA Pääkaupunkiseudun

HSL:N ESITYS UUDEN TAKSAVYÖHYKEMUUTOKSEN YHTEYDESSÄ TOTEUTETTAVISTA ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPPUJEN MUUTOKSISTA Pääkaupunkiseudun HSL:N ESITYS UUDEN TAKSAVYÖHYKEMUUTOKSEN YHTEYDESSÄ TOTEUTETTAVISTA ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPPUJEN MUUTOKSISTA Pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmä MUUTOSESITYKSET/TAUSTAA Erityisryhmien lippusubventio

Lisätiedot

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy RUOTSINKIELEN OPETUS KOULUISSA Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 14 ja 16 / 2003

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy RUOTSINKIELEN OPETUS KOULUISSA Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 14 ja 16 / 2003 toy 1990 TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy RUOTSINKIELEN OPETUS KOULUISSA Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 14 ja 16 / Hannu Ilkas 23.4. Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan

Lisätiedot

TIELIIKENTEEN TAVARAKULJETUKSET 2007 SKAL:n osio

TIELIIKENTEEN TAVARAKULJETUKSET 2007 SKAL:n osio TIELIIKENTEEN TAVARAKULJETUKSET 007 SKAL:n osio Taloustutkimus Oy Kesäkuu 007 Kari-Pekka Töyrylä 19.0.007 Katja Louhema Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan omaan käyttöön. Raporttia

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 23.3-15.4.2015 Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 23.3-15.4.2015 Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, huhtikuu 2015 (23.3.-15.4.2015) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on laatinut Taloustutkimus Oy YLE

Lisätiedot

Heinola Resort 2012-2014 t12206 1

Heinola Resort 2012-2014 t12206 1 Heinola Resort 2012-2014 t12206 1 Lomakeluonnos Infoteksti: 1. Hyvää päivää. Olen N.N. Taloustutkimus Oy:stä. Teemme parhaillaan tutkimusta vapaa-ajan asumisesta ja palvelujen käytöstä Heinolan seudulla.

Lisätiedot

LOVIISAN SANOMAT Sotasyyllisyyskysely

LOVIISAN SANOMAT Sotasyyllisyyskysely LOVIISAN SANOMAT Sotasyyllisyyskysely Taloustutkimus Oy Lokakuu 2009 Risto Nikunlaakso 2.10.2009 TUTKIMUKSEN TEKNINEN TOTEUTUS TELEBUS VIIKKO 40A - 40B / 2009 Tämän tutkimuksen on tehnyt Taloustutkimus

Lisätiedot

kaupunkiseuduilla MAL verkoston pilottikauden päätöstilaisuus 24.11.2011 Liikenteen tutkimuskeskus Verne Tampereen teknillinen yliopisto

kaupunkiseuduilla MAL verkoston pilottikauden päätöstilaisuus 24.11.2011 Liikenteen tutkimuskeskus Verne Tampereen teknillinen yliopisto Liikkumistarpeet kaupunkiseuduilla MAL verkoston pilottikauden päätöstilaisuus 24.11.2011 Hanna Kalenoja Liikenteen tutkimuskeskus Verne Tampereen teknillinen yliopisto 1 Liikkumistarpeet yksilön näkökulmasta

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava 2040

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Tampereen kaupunkiseudun ja Pirkanmaan liikennetutkimus 2012 MAAKUNTAKAAVA 2040 Yleistietoa liikennetutkimuksesta Toteutettiin syksyllä 2012 Tietoa liikennesuunnittelun tueksi

Lisätiedot

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sosiaali- ja terveysvirasto Vammaispalvelu Metsolantie 2, 04200 Kerava KULJETUSPALVELUHAKEMUS JA -ARVIOINTI 1 (8) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Ammatti: Osoite: Postinumero:

Lisätiedot

Liikennetutkimustieto seurannan apuna esimerkkejä valtakunnallisesta ja alueellisista liikennetutkimuksista

Liikennetutkimustieto seurannan apuna esimerkkejä valtakunnallisesta ja alueellisista liikennetutkimuksista Liikennetutkimustieto seurannan apuna esimerkkejä valtakunnallisesta ja alueellisista liikennetutkimuksista Hanna Kalenoja Tutkimuspäällikkö Tampereen teknillinen yliopisto, Liikenteen tutkimuskeskus Verne

Lisätiedot

Kansalaistutkimus - Käyttäjien tarpeet liikkumisessa. Liikkuminen palveluina - Mobility as a Service

Kansalaistutkimus - Käyttäjien tarpeet liikkumisessa. Liikkuminen palveluina - Mobility as a Service Kansalaistutkimus - Käyttäjien tarpeet liikkumisessa Liikkuminen palveluina - Mobility as a Service Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Tekesin toimeksiannosta tutkimuksen kansalaisten parissa

Lisätiedot

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska Kyselyyn vastasi sähköisesti 120 kunnan asukasta. Lisäksi saatiin 3 vastausta paperilla, joita ei ole huomioitu esitetyissä kuvaajissa. Saadut

Lisätiedot

HENKILÖLIIKENNETUTKIMUS 2004 2005 PUHELINHAASTATTELUN KYSYMYKSET

HENKILÖLIIKENNETUTKIMUS 2004 2005 PUHELINHAASTATTELUN KYSYMYKSET HENKILÖLIIKENNETUTKIMUS 2004 2005 PUHELINHAASTATTELUN KYSYMYKSET Asutteko... LUETTELE omakotitalossa 52 1 maatalossa 2 paritalossa 3 rivitalossa 4 kerrostalossa 5 asuntolassa/laitoksessa 6 muu asumismuoto

Lisätiedot

ASUKASKYSELYN TULOKSET -MUISTIO

ASUKASKYSELYN TULOKSET -MUISTIO ASUKASKYSELYN TULOKSET -MUISTIO 1 TAUSTAA JA VASTAAJAMÄÄRÄ Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelman laatimiseen liittyvä asukaskysely järjestettiin 11.4. 22.5.2011 välisenä aikana. Kyselyyn oli mahdollista

Lisätiedot

Miten vastataan joukkoliikenteen kasvavaan suosioon? Joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita / Tampereen kaupunki

Miten vastataan joukkoliikenteen kasvavaan suosioon? Joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita / Tampereen kaupunki Miten vastataan joukkoliikenteen kasvavaan suosioon? Joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita / Tampereen kaupunki Miten ruuhkaliikenteen laatuongelmaan joukkoliikenteessä tulisi suhtautua? ihmiset roikkuisivat

Lisätiedot

Miten kuljet työmatkasi?

Miten kuljet työmatkasi? Taustatiedot Sukupuolesi? * Nainen Mies Syntymävuotesi? * 1975 Asuinpaikkasi postinumero? * esim. 00100 * Toimenkuvasi? * Työntekijä tai toimihenkilö Esimies 11% valmis https://www.webropolsurveys.com/preview/previewquestions.aspx[23.2.2011

Lisätiedot

Neuvontajärjestöt. Suomi Tänään Helmi-maaliskuu 2012

Neuvontajärjestöt. Suomi Tänään Helmi-maaliskuu 2012 Neuvontajärjestöt Suomi Tänään Helmi-maaliskuu 2012 1 Neuvontajärjestöt 2012 Sisältö sivu Tutkimuksen sisältö ja toteutus 3 Aineiston rakenne 4 Tiivistelmä tuloksista 5-6 Tulokset graafisena esityksenä

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ja Pirkanmaan liikennetutkimus 2012

Tampereen kaupunkiseudun ja Pirkanmaan liikennetutkimus 2012 Tampereen kaupunkiseudun ja Liikennetutkimuksen tarve ja käyttökohteet alueellisen liikenteen kysynnän perustietoaineisto merkitys kasvanut kaupunkiseutujenjaniidenja niiden kehysalueiden kasvun myötä

Lisätiedot

Kevyet liikkumiskyselyt ja terveysvaikutusten arviointi

Kevyet liikkumiskyselyt ja terveysvaikutusten arviointi Kevyet liikkumiskyselyt ja terveysvaikutusten arviointi Virpi Ansio 16.9.2015 Ympäristösi parhaat tekijät Kevennetty liikkumiskysely mikä se on ja millaisia tuloksia se antaa? - Esimerkkejä Kajaanissa

Lisätiedot

Postinumero ja paikka:

Postinumero ja paikka: Nurmijärven kunta Vammaispalvelut Keskustie 2 A, 01900 Nurmijärvi VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU- HAKEMUS 1 (6) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Osoite: Puhelin

Lisätiedot

ASUKASKYSELYN TULOKSET

ASUKASKYSELYN TULOKSET ASUKASKYSELYN TULOKSET 1 TAUSTAA JA VASTAAJAMÄÄRÄ Nurmijärven liikenneturvallisuussuunnitelman laatimiseen liittyvä asukaskysely järjestettiin 7.10.-13.11.2009 välisenä aikana. Kyselyyn oli mahdollista

Lisätiedot

Kurikka-lehti Lukijatutkimus 2006

Kurikka-lehti Lukijatutkimus 2006 Kurikka-lehti Lukijatutkimus 2006 Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoitteena on selvittää Kurikka-lehden lukemiseen liittyviä asioita ja asemaa paikallisena tietolähteenä. Haastattelut tehtiin puhelimitse

Lisätiedot

Suur-Espoonlahden Asukasfoorumin valmisteluryhmä

Suur-Espoonlahden Asukasfoorumin valmisteluryhmä Suur-Espoonlahden Asukasfoorumin valmisteluryhmä Asukastilaisuuden Raportti Aihe: "Länsimetron liityntäliikenne Suur-Espoonlahden alueella Aika: 18 Maaliskuuta 2014 klo 18 20.30 Paikka: Soukan palvelutalo

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus ja turvallisuustyö yhtä jalkaa Tapio Kinnunen Hyvinkään kaupunki

Liikkumisen ohjaus ja turvallisuustyö yhtä jalkaa Tapio Kinnunen Hyvinkään kaupunki Liikkumisen ohjaus ja turvallisuustyö yhtä jalkaa Tapio Kinnunen Hyvinkään kaupunki Hyvinkään kaupunki 46 300 asukasta 90 % hyvinkääläisistä asuu alle 4,5 km keskustasta 52 % hyvinkääläisten matkoista

Lisätiedot

Jalankulun reunavyöhyke

Jalankulun reunavyöhyke LiikkumistottumuksetToimintojen sijoittuminen Alakeskukset Joukkoliikennevyöhyke Vyöhykeanalyysi Jalankulkuvyöhyke Matkatuotokset Jalankulun reunavyöhyke Työssäkäyntialu Liikkumisprofiilit Autovyöhyke

Lisätiedot

PUHELINREKRYTOINNIN YHTEYDESSÄ KYSYTTÄVÄT TAUSTAKYSYMYKSET:

PUHELINREKRYTOINNIN YHTEYDESSÄ KYSYTTÄVÄT TAUSTAKYSYMYKSET: PUHELINREKRYTOINNIN YHTEYDESSÄ KYSYTTÄVÄT TAUSTAKYSYMYKSET: A. Asuinpaia (ei kysytä, data saatavilla otoksesta): Postinumero (= asuinpaiakunta, asuinalue) B. Sukupuoli: 1 Nainen 2 Mies C. Kuinka vanha

Lisätiedot

Kuljetuspalvelu (färdtjänst)

Kuljetuspalvelu (färdtjänst) Kuljetuspalvelu (färdtjänst) 2016-03-24 Erityinen joukkoliikenteen muoto Voimassa 1.10.2015 alkaen TEKNISKA KONTORET 2 (6) Färdtjänst Sisältö Tervetuloa matkustajaksi 2 Matkustustavat 3 Päätöksesi saattaa

Lisätiedot

Saapunut: Äidinkieli suomi ruotsi viittoma muu, mikä?

Saapunut: Äidinkieli suomi ruotsi viittoma muu, mikä? 1(5) Saapunut: Vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua voi saada vaikeavammainen henkilö, jolla on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei voi vammansa tai sairautensa vuoksi

Lisätiedot

Kilsat kasaan! Tutkittua tietoa ja poikkihallinnollista yhteistyötä. Kuvaaja: Pertti Nisonen

Kilsat kasaan! Tutkittua tietoa ja poikkihallinnollista yhteistyötä. Kuvaaja: Pertti Nisonen Kilsat kasaan! Tutkittua tietoa ja poikkihallinnollista yhteistyötä Kuvaaja: Pertti Nisonen Kilsat kasaan -työmatkaliikkumishanke Helsingin kaupungin henkilöstölle (n. 40.000) suunnattu poikkihallinnollinen

Lisätiedot

Silmälasien käyttötutkimus 2011. Optisen alan tiedotuskeskus Syksy 2011

Silmälasien käyttötutkimus 2011. Optisen alan tiedotuskeskus Syksy 2011 Silmälasien käyttötutkimus 0 Optisen alan tiedotuskeskus Syksy 0 Miten tutkimus tehtiin Tämä tutkimus on tehty Optisen alan tiedostuskeskuksen toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä osana Omnibus-monitilaajatutkimusta.

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ja Pirkanmaan liikennetutkimus 2012

Tampereen kaupunkiseudun ja Pirkanmaan liikennetutkimus 2012 Hanna Kalenoja & Hanne Tiikkaja Tampereen kaupunkiseudun ja Pirkanmaan liikennetutkimus 2012 Henkilöliikennetutkimus Tampereen kaupunkiseudun ja Pirkanmaan liikennetutkimus 2012 Hanna Kalenoja & Hanne

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

HENKILÖAUTOJEN KESKIKUORMITUS NIEMEN RAJALLA HELSINGISSÄ VUONNA 2012

HENKILÖAUTOJEN KESKIKUORMITUS NIEMEN RAJALLA HELSINGISSÄ VUONNA 2012 HENKILÖAUTOJEN KESKIKUORMITUS NIEMEN RAJALLA HELSINGISSÄ VUONNA 212 Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto Muistio 16.11 212 / Tuija Hellman 1 1. Johdanto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston

Lisätiedot

LOHJA 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT 2. KULJETUSPALVELU JOTA HAETAAN 1 (7) KULJETUSPALVELUHAKEMUS JA -ARVIOINTI

LOHJA 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT 2. KULJETUSPALVELU JOTA HAETAAN 1 (7) KULJETUSPALVELUHAKEMUS JA -ARVIOINTI LOHJA Perusturvakeskus Vammaispalvelu Kalevankatu 4, 08100 Lohja 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: KULJETUSPALVELUHAKEMUS JA -ARVIOINTI 1 (7) Henkilötunnus: Ammatti: Osoite: Postinumero: Puhelin

Lisätiedot

7 OSALLISTUMISMAHDOLLISUUDET. 7.1 Mahdollisuus osallistua päätöksentekoon

7 OSALLISTUMISMAHDOLLISUUDET. 7.1 Mahdollisuus osallistua päätöksentekoon Tampereen Kaupunki etampere/ Infocity 2002 -tutkimus 11 7 OSALLISTUMISMAHDOLLISUUDET 7.1 Mahdollisuus osallistua päätöksentekoon Vastaajilta kysyttiin myös tamperelaisten mahdollisuuksista osallistua päätöksentekoon.

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan kunnat Kuntalaiskysely palveluiden saavutettavuudesta. Raportti. Julkaisuvapaa 31.3.2014 klo 15.00

Keski-Uudenmaan kunnat Kuntalaiskysely palveluiden saavutettavuudesta. Raportti. Julkaisuvapaa 31.3.2014 klo 15.00 Keski-Uudenmaan kunnat Kuntalaiskysely palveluiden saavutettavuudesta Raportti Julkaisuvapaa 31.3.2014 klo 15.00 Keski-Uudenmaan kunnat Kuntalaiskysely palveluiden saavutettavuudesta Taloustutkimus Oy

Lisätiedot

Dnro 92/07/70/702/2014 1 (5) Kysymykset tarjouspyynnöstä ja tilaajan tarkennukset tarjouspyyntöön 27.3.2014

Dnro 92/07/70/702/2014 1 (5) Kysymykset tarjouspyynnöstä ja tilaajan tarkennukset tarjouspyyntöön 27.3.2014 Dnro 92/07/70/702/2014 1 (5) Hankinta: LIIKKUMISTUTKIMUS 2014, Dnro 92/07/70/702/2014 Tässä Liikkumistutkimus 2014:n tekoa koskevaan tarjouspyyntöömme Dnro 92/07/70/702/2014 esitetyt kysymykset ja niihin

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE

Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE TULEVAISUUDEN LIIKENNE KYSELYN TULOKSET Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 24.8.2012 Tekninen johdanto 3 24.8.2012 1009 Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

ASIAKASKYSELY ENVERA. Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 20.11.2015

ASIAKASKYSELY ENVERA. Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 20.11.2015 ASIAKASKYSELY ENVERA Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 20.11.2015 Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen toteuttaja, kohderyhmä, tavoite ja sisältö Taloustutkimus toteutti tämän tutkimuksen Envera Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Uusi teknologia vaikuttaa koululaisten elämäntapoihin

Uusi teknologia vaikuttaa koululaisten elämäntapoihin Uusi teknologia vaikuttaa koululaisten elämäntapoihin Lasten ja lapsiperheiden elinolot -seminaari Erikoistutkija Suosituksia lasten ja nuorten ajankäytöstä Kaikkien 7 18-vuotiaiden tulee liikkua vähintään

Lisätiedot

Uusi lippu- ja informaatiojärjestelmä

Uusi lippu- ja informaatiojärjestelmä Uusi lippu- ja informaatiojärjestelmä Kaikille helppo matkanteko -seminaari 25.5.2016 Mirva Ilmoniemi, HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Lippujärjestelmän uudistus Arvioitu aikataulu Uudet kortinlukijat

Lisätiedot

Liikkumistutkimuksen tulokset

Liikkumistutkimuksen tulokset Liikkumistutkimuksen tulokset Lehdistötilaisuus Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Pääkaupunkiseudun asukkaiden liikkumistottumukset: tehtyjen matkojen määrä ja joukkoliikenteen osuus pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

YRITTÄJYYSILMAPUNTARI 2011 SUOMALAISEN TYÖN LIITTO SUOMEN YRITTÄJÄT

YRITTÄJYYSILMAPUNTARI 2011 SUOMALAISEN TYÖN LIITTO SUOMEN YRITTÄJÄT YRITTÄJYYSILMAPUNTARI 011 SUOMALAISEN TYÖN LIITTO SUOMEN YRITTÄJÄT Markus Mervola 0..011 Tutkimusraportti JOHDANTO 1. JOHDANTO Tämän tutkimuksen avulla on pyritty selvittämään, mitä mieltä suomalaiset

Lisätiedot

Liikenteellinen arviointi

Liikenteellinen arviointi Uudenmaan kaupan palveluverkko Liikenteellinen arviointi Tiivistelmä 7.5.2012 Strafica Oy/Hannu Pesonen Liikennearvioinnin sisältö ja menetelmä Uudenmaan kaupan liikenteellinen arviointi on laadittu rinnan

Lisätiedot

Täyttyvätkö tiet ikäautoilijoista?

Täyttyvätkö tiet ikäautoilijoista? Täyttyvätkö tiet ikäautoilijoista? Ajokortin haltijaryhmät ja niiden kehitys vuosina 2008-2040 Ajoneuvohallintokeskus 10.12.2009 Tampereen teknillinen yliopisto erikoistutkija Hanna Kalenoja, tutkimusapulainen

Lisätiedot

toy taloustutkimus oy

toy taloustutkimus oy toy taloustutkimus oy SIPOON KUNNAN MIELIPIDE- KYSELY Marraskuu 2006 Jari Pajunen / Tuomo Turja 21.11.2006 Sipoon kunta Sipoon kunnan mielipidekysely SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 1.1 Tutkimuksen tarkoitus...

Lisätiedot

Mielipiteet ydinvoimasta

Mielipiteet ydinvoimasta Mielipiteet ydinvoimasta Maaliskuu 12 Pauli Minkkinen 22262 TUTKIMUKSEN TILAAJA Energiateollisuus ry. TUTKIMUSMENETELMÄ: Puhelinhaastattelu HAASTATTELUAJANKOHTA: 28.2.-12.3.12 HAASTATTELUJEN MÄÄRÄ: 02

Lisätiedot

TUOTEMERKKIEN ARVOSTUS 2015 HSL

TUOTEMERKKIEN ARVOSTUS 2015 HSL TUOTEMERKKIEN ARVOSTUS 2015 HSL TALOUSTUTKIMUS OY, SIRPA VINNI 30.4.2015 13667 SHT 2015 Tuotemerkkien arvostus_hsl / sv SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Tutkimuksen toteutus 3. Tutkimuksen sisältö 4. Tuotemerkkien

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS Hakemus saapunut: HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Ammatti ( eläkeläinen) Koulutus Perhesuhteet avioliitossa asumuserossa/erillään

Lisätiedot

Matkustajamäärät raitiolinjalla Itä-Pasila Arabia

Matkustajamäärät raitiolinjalla Itä-Pasila Arabia Matkustajamäärät raitiolinjalla Itä-Pasila Arabia Antero Alku, DI Janne Peltola, tekn. yo Jonas Wahlbeck, tekn. yo 10.5.2009 Tulevaisuudessa suora raitiolinja Pasilan asemalta Kumpulan ja Arabian korkeakouluihin

Lisätiedot

Yhteenveto. Liikenteen nykytila Oulun seudulla. Oulun seudun liikennetutkimus 2009. Yhteenvetoraportti

Yhteenveto. Liikenteen nykytila Oulun seudulla. Oulun seudun liikennetutkimus 2009. Yhteenvetoraportti Oulun seudun liikennetutkimus 2009 Oulun seudun liikennetutkimus 2009 Yhteenvetoraportti Liikenteen nykytila Oulun seudulla Yhteenveto 1 2 3 Oulun seutu Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

11. Jäsenistön ansiotaso

11. Jäsenistön ansiotaso 24 Kuvio 19. 11. Jäsenistön ansiotaso Tutkimuksessa selvitettiin jäsenistön palkkaukseen liittyviä asioita. Vastaajilta kysyttiin heidän kokonaiskuukausiansioitaan (kuukausibruttotulot). Vastaajia pyydettiin

Lisätiedot

Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimisto Päiväkävijätutkimus 2007-2008

Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimisto Päiväkävijätutkimus 2007-2008 1 Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimisto Päiväkävijätutkimus 2007-2008 Yhteenveto kohderyhmänä koko maa pois lukien PKS + ympäristökunnat 2 Helsingissä vieraili edellisen kuukauden aikana,

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa 20 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 3 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

YRITTÄJYYSILMAPUNTARI YRITTÄJÄN PÄIVÄ SÄÄTIÖ

YRITTÄJYYSILMAPUNTARI YRITTÄJÄN PÄIVÄ SÄÄTIÖ YRITTÄJYYSILMAPUNTARI YRITTÄJÄN PÄIVÄ SÄÄTIÖ 0.8.01 Markus Mervola Marko Mäkinen Tutkimusraportti SISÄLLYSLUETTELO 0.8.01 T 109 MAM Yrittäjyysilmapuntari 01 JOHDANTO Tutkimuksen kohderyhmä Tutkimuksen

Lisätiedot

Kävijäprofiili 2012. Kotiliesi.fi ja Kotiliesi-lehti

Kävijäprofiili 2012. Kotiliesi.fi ja Kotiliesi-lehti Kävijäprofiili 01 Mediaprofiilit Kotiliesi TNS Atlas heinä joulukuu 0 Tutkimuksen tausta ja tutkittu sivu Tiedot kerätty TNS Atlas tutkimuksessa heinä - joulukuussa 0. Pääryhminä tutkimuksen perusjoukko

Lisätiedot

Kävijäprofiili 2012. Suomenkuvalehti.fi ja Suomen Kuvalehti

Kävijäprofiili 2012. Suomenkuvalehti.fi ja Suomen Kuvalehti Kävijäprofiili 0 Tutkimuksen tausta ja tutkittu sivu Tiedot kerätty TNS Atlas tutkimuksessa heinä - joulukuussa 0. Pääryhminä tutkimuksen perusjoukko eli kaikki 1 6-vuotiaat (est. 3.6.000 henkeä, 6.8 vastaajaa)

Lisätiedot

Töitä ei tehdä öisin omalla ajalla mutta iltaisin tehdään

Töitä ei tehdä öisin omalla ajalla mutta iltaisin tehdään 12.9.213 Töitä ei tehdä öisin omalla ajalla mutta iltaisin tehdään Sosiaalipolitiikan päivät Jyväskylä 212 Satu Ojala, Jouko Nätti ja Timo Anttila satu.ojala@uta.fi Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

Mielipiteet ydinvoimasta Maaliskuu 2014

Mielipiteet ydinvoimasta Maaliskuu 2014 Mielipiteet ydinvoimasta Maaliskuu 2014 TUTKIMUKSEN TILAAJA Energiateollisuus ry. TUTKIMUSMENETELMÄ: Puhelinhaastattelu HAASTATTELUAJANKOHTA: 3.-16.3.2014 HAASTATTELUJEN MÄÄRÄ: 1001 SISÄLTÖ: Tulosten tilastolliset

Lisätiedot

HSL ja itsehallintoalueet

HSL ja itsehallintoalueet HSL ja itsehallintoalueet Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL Strategia teoiksi Mitä HSL tekee? Perustettu 2009 Vastaa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta

Lisätiedot

TUTKIMUKSEN TEKNINEN TOTEUTUS TELEBUS VIIKKO 29A-30A/2007. Kohderyhmä, otanta- ja tutkimusmenetelmä. Otoksen koko ja painotus

TUTKIMUKSEN TEKNINEN TOTEUTUS TELEBUS VIIKKO 29A-30A/2007. Kohderyhmä, otanta- ja tutkimusmenetelmä. Otoksen koko ja painotus TUTKIMUKSEN TEKNINEN TOTEUTUS TELEBUS VIIKKO 29A-30A/2007 Tämän tutkimuksen on tehnyt Taloustutkimus Oy osana viikottaista Telebus-tutkimusta. Kysymysten aiheena oli mielipiteet sairaanhoitovakuutuksista.

Lisätiedot

Hyvinkää - Tiivis paketti! Osallistaminen kestävän liikkumisen edistämisen kärkenä

Hyvinkää - Tiivis paketti! Osallistaminen kestävän liikkumisen edistämisen kärkenä Hyvinkää - Tiivis paketti! Osallistaminen kestävän liikkumisen edistämisen kärkenä Hyvinkään kaupunki 46 300 asukasta 90 % hyvinkääläisistä asuu alle 4,5 km keskustasta 52 % hyvinkääläisten matkoista on

Lisätiedot

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2009

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2009 Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2009 Sisällysluettelo Sivu Tulosten yhteenveto 1 Kohde 1: linjat 6, 61, 9, 90 2 Kohteen tulos diagrammina 3 Kohde 2: linja 8 4 Kohteen tulos

Lisätiedot

Radio Sputnikin kuuntelijatutkimus Suomessa vierailleet venäläiset. Radio Satellite Finland Oy. Radio Sputnikin kuuntelijatutkimus tammikuu 2013

Radio Sputnikin kuuntelijatutkimus Suomessa vierailleet venäläiset. Radio Satellite Finland Oy. Radio Sputnikin kuuntelijatutkimus tammikuu 2013 Radio Sputnikin kuuntelijatutkimus Suomessa vierailleet venäläiset Radio Satellite Finland Oy Tutkimuksen tavoite Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa Suomessa vierailevien venäläisten Radio Sputnikin

Lisätiedot

Vapaaehtoistyö Suomessa 2015 kyselyn vertaistukeen liittyviä tuloksia. Kansalaisareena ry, HelsinkiMissio, Kirkkohallitus Taloustutkimus

Vapaaehtoistyö Suomessa 2015 kyselyn vertaistukeen liittyviä tuloksia. Kansalaisareena ry, HelsinkiMissio, Kirkkohallitus Taloustutkimus Vapaaehtoistyö Suomessa 2015 kyselyn vertaistukeen liittyviä tuloksia Kansalaisareena ry, HelsinkiMissio, Kirkkohallitus Taloustutkimus TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tutkimuksen aineiston on kerännyt Taloustutkimus

Lisätiedot

Rauhan Tervehdyksen lukeminen Siikasalon seurakunnassa. Rauhan Tervehdys ry

Rauhan Tervehdyksen lukeminen Siikasalon seurakunnassa. Rauhan Tervehdys ry Rauhan Tervehdyksen lukeminen Siikasalon seurakunnassa Rauhan Tervehdys ry Taloustutkimus Oy Syyskuu 2008 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu

Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu Kuljetuspalveluhakemus 1 (5) Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu Virkistys- ja asiointimatkat (enintään 18 yhdensuuntaista matkaa/kk) Sipoon kunnan ja lähikuntien alueilla, ei

Lisätiedot

KOTITALOUKSIEN SÄÄSTÄMISTUTKIMUS 2006. Kotitalouksien säästämistutkimus 2006 1

KOTITALOUKSIEN SÄÄSTÄMISTUTKIMUS 2006. Kotitalouksien säästämistutkimus 2006 1 KOTITALOUKSIEN SÄÄSTÄMISTUTKIMUS 2006 Kotitalouksien säästämistutkimus 2006 1 Arvopaperien omistaminen 2006 ( suomalaisista talouksista) (kohderyhmä 18-69 vuotiaat yks.hlöt) (n=1002) Omistaa arvopapereita

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2013

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2013 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT 1 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT 2 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT SISÄLLYS TIIVISTELMÄ... 3 1. JOHDANTO... 5 2. YRITTÄJIEN LOMAT... 7 3. KESÄTYÖNTEKIJÄT... 10 Suomen Yrittäjät: KESÄTYÖNTEKIJÄT

Lisätiedot

Finfood Suomen Ruokatieto ry. Jouluruokien syöminen ja ostaminen Kotitalouksien pt-ostoista päättävät Telebus vko 48, marraskuu 2007

Finfood Suomen Ruokatieto ry. Jouluruokien syöminen ja ostaminen Kotitalouksien pt-ostoista päättävät Telebus vko 48, marraskuu 2007 Finfood Suomen Ruokatieto ry Kotitalouksien pt-ostoista päättävät Telebus vko 8, marraskuu 2007 10.12.2007 Kristina Kajaani-Kurki Merja LIntunen Jutta Tuomela Sisällys Tiivistelmä päätuloksista Johdanto

Lisätiedot

Vapaaehtoistyö Suomessa 2010 ja 2015. Kansalaisareena ry (2015,2010) HelsinkiMissio (2015) Kirkkohallitus (2015) Taloustutkimus

Vapaaehtoistyö Suomessa 2010 ja 2015. Kansalaisareena ry (2015,2010) HelsinkiMissio (2015) Kirkkohallitus (2015) Taloustutkimus Vapaaehtoistyö Suomessa 2010 ja 2015 Kansalaisareena ry (2015,2010) HelsinkiMissio (2015) Kirkkohallitus (2015) Taloustutkimus TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tämän tutkimuksen aineiston on kerännyt Taloustutkimus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 67. Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.04.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 67. Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.04.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.04.2016 Sivu 1 / 1 1665/2016 08.00.00 67 Espoon liikennekatsaus 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI Sanna-Mari Kuoppamäki Jyväskylän yliopisto Esityksen sisältö MTV:n katsojapaneeli eri-ikäisten internetin käytöstä, laitteista ja asenteista Yli 50-vuotiaiden

Lisätiedot

Anna tutki: Naisen asema työelämässä

Anna tutki: Naisen asema työelämässä Anna tutki: Naisen asema työelämässä 2 Tutkimuksen tausta ja toteutus Tavoitteena selvittää naisten asemaa työelämässä Tutkimuksen teettäjä Yhtyneet Kuvalehdet Oy / Anna-lehti, toteutus Iro Research Oy

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto. Liikenteen kehitys Helsingissä vuonna 2011

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto. Liikenteen kehitys Helsingissä vuonna 2011 Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsinki Suunnittelee 212:2 Liikenteen kehitys Helsingissä vuonna 211 Autokanta kasvoi Vuoden 211 lopussa Helsingissä oli rekisteröitynä yhteensä lähes 28

Lisätiedot