Neuvontajärjestöt. Suomi Tänään Helmi-maaliskuu 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Neuvontajärjestöt. Suomi Tänään Helmi-maaliskuu 2012"

Transkriptio

1 Neuvontajärjestöt Suomi Tänään Helmi-maaliskuu

2 Neuvontajärjestöt 2012 Sisältö sivu Tutkimuksen sisältö ja toteutus 3 Aineiston rakenne 4 Tiivistelmä tuloksista 5-6 Tulokset graafisena esityksenä 7 Järjestöjen toiminnan/ tarkoituksen tunteminen 8 Kokonaismielikuvat ja järjestökohtaiset vastaajamäärät 10 Kokonaismielikuvat suhteessa tunnettuuteen 14 Mielikuvatekijät 16 Mielikuvatekijät suhteessa kokonaiskuvaan 26 Suomen Kuluttajaliitto 27 Yhteenveto 30 LIITTEET Laadunvarmistus Taloustutkimuksessa 32 Lisätiedot tutkimuksen toteutuksesta 33 Yhteistutkimusten tulosten julkaiseminen ja edelleen luovuttaminen 34 Kysymyslomake 35 Ristiintaulukoinnit erillisessä pdf-raportissa MT/tv 2

3 Neuvontajärjestöt 2012 Tutkimuksen sisältö ja toteutus Tutkimuksen sisältö: Tutkimuksessa selvitetään 12 neuvontajärjestön toiminnan/tarkoituksen tunteminen sekä arviointi kokonaismielikuvan (yleisarvosana 4 10) ja seitsemän mielikuvatekijän suhteen Tutkimuksen toteutus: Taloustutkimus Oy on tehnyt tämän tutkimuksen omasta toimeksiannostaan. Tutkimuksen tilaaja Suomen Kuluttajaliitto Tutkimuksen nimi Neuvontajärjestöt, Suomi Tänään helmi-maaliskuu 2012 Merja Tuominen, puh Tutkimusyrityksen yhteyshenkilö Taloustutkimus Oy, Yliopistonkatu 37 A, Turku Tutkimuksen kohderyhmä Suomessa asuvat vuotiaat valtakunnallisesti Otantamenetelmä Satunnaisotos Väestötietojärjestelmästä Tutkimusmenetelmä ja vastaajamäärä Kirjekysely, vastaajia 4351 (tavoite väh ), Lomakkeita lähetettiin kpl, vastaus-% 21,7 Aikataulu Lomakkeet vastaajilla MT/tv

4 Sukupuoli Nainen Mies Ikäryhmä v v v v v. Koulutus Perus-/keski-/kansak. Amm.-/tekn.-/kauppak. Ylioppilas/lukio Opisto/amk Yliopisto/korkeakoulu Ei vastausta Ammattiryhmä Maatalousväestö Työväestö Toimihenkilö Yrittäjä/joht. asema Opiskelija/koululainen Eläkeläinen Kotirouva/-äiti/-isä Ei vastausta Suomi Tänään helmi-maaliskuu 2012: Vastaajajoukon rakenne, painotettu Muu kaupunki 3 Muu kunta Asuinalue (ent. läänijako) 8 Etelä-Suomi 13 Länsi-Suomi 20 Itä-Suomi 2 2 Oulu/Lappi % Kaikki vastanneet, n=4 351, N= Talouden rakenne Lapsiperhe Yksinäistalous Muu aikuistalous Talouden bruttotulot Alle /v /v. Yli /v. Ei vastausta Asuinkunta Hki/Espoo/Vantaa/Kauniainen Turku/Tampere Muu as. kaup % Alkuperätunniste 8011 MT/ca/tv Kopiointi kielletty 4 Suomi Tänään helmi-maaliskuu 2012 Aineiston rakenne Suomessa asuvat vuotiaat

5 Neuvontajärjestöt 2012 Tiivistelmä tuloksista (1/2) Suomessa asuvista vuotiaista yli kolmannes tuntee Liikenneturvan ja Marttojen toimintaa tai tarkoitusta ainakin jonkin verran. Ne ovatkin selvästi tunnetuimmat neuvontajärjestöt. Veronmaksajain Keskusliiton ja Suomen 4H-liiton toimintaa tai tarkoitusta tuntee vajaa kolmannes. Noin joka viides tuntee Kotimaisten Kasvisten sekä Suomen Kuluttajaliiton, joka seitsemäs Maa- ja kotitalousnaisten ja reilu kymmenes Käsi- ja taideteollisuusliitto Taidon sekä ProAgrian tarkoitusta tai toimintaa. Tutkituista 12 neuvontajärjestöstä heikoimmin tunnettuja ovat Ruokatieto, Sähköturvallisuuden Edistämiskeskus sekä Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliitto, joiden tarkoituksen tai toiminnan tunnettuus on 10 % tai alle. Neuvontajärjestöjen ulkoista kuvaa mitattiin kouluarvosanan (4 10) ja seitsemän eri järjestökuvaominaisuuden avulla, jotka liittyvät neuvonnan/avun saatavuuteen ja järjestön toimintaan. Kokonaismielikuviltaan parhaiksi osoittautuvat Martat (8,06), Kotimaiset Kasvikset (7,89), Liikenneturva (7,79) sekä Suomen 4H-liitto (7,68), jotka yltävät kaikkien 12 neuvontajärjestön yhteisen keskiarvon 7,67 yläpuolelle. Neuvontajärjestöt ryhmänä saavat neljästä ominaisuudesta (seitsemästä) voittopuolisesti myönteistä palautetta, kolmen osalta myönteisiä ja kielteisiä mielipiteitä on kuta kuinkin yhtä paljon. Myönteisintä palautetta järjestöt saavat toiminnan asiantuntevuudesta, neuvonnan/avun saatavuudesta internetin välityksellä sekä toiminnan tehokkuudesta. Heikointa palautetta ne saavat viestinnän näkymisestä, neuvonnan/avun saatavuudesta henkilökohtaisesti/ryhmänä sekä puhelimitse MT/tv 5

6 Neuvontajärjestöt 2012 Tiivistelmä tuloksista (2/2) Kun seitsemästä järjestökuvaominaisuudesta eri neuvontajärjestöille annettujen myönteisten ja kielteisten arviointien osuudet (= nettovaikutusluku) lasketaan yhteen Martat, Liikenneturva, Veronmaksajat ja Suomen Kuluttajaliitto sijoittuvat kärkeen. Ruokatietoa ja Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliittoa lukuun ottamatta kaikkien neuvontajärjestöjen nettovaikutusluku on positiivinen. Veronmaksajain Keskusliitto sijoittuu nettovaikutusluvulla arvioituna selvästi paremmin kuin kokonaismielikuvavertailussa. Kotimaiset Kasvikset sen sijaan pärjää paremmin kokonaismielikuvavertailussa kuin nettovaikutusluvuilla tarkasteltuna. Martat ja Liikenneturva keräävät eniten ykkössijoja eri järjestökuvaominaisuuksissa. Martat arvioidaan parhaaksi neljässä ominaisuudessa: neuvonnan saatavuudessa henkilökohtaisesti/ryhmänä, toiminnan tehokkuudessa ja asiantuntemuksessa sekä lähestymisen helppoudessa. Liikenneturva on paras kahdessa ominaisuudessa: neuvonnan/avun saatavuudessa internetin välityksellä sekä viestinnän näkymisessä. Neuvontaa/apua puhelimitse saa parhaiten Kotimaisilta Kasviksilta. Tasaisimpia järjestöt ovat neuvonnan/avun saatavuudessa puhelimitse ja toiminnan asiantuntemuksessa; ominaisuuksista eniten järjestöjä erottaa viestinnän näkyvyys. Suomen Kuluttajaliiton tarkoitusta ja toimintaa tuntee ainakin jonkin verran vajaa viidennes, millä se sijoittuu tunnettuudessa kuudenneksi. Kokonaismielikuvassa Suomen Kuluttajaliitto sijoittuu viidenneksi ja seitsemän mielikuvatekijän yhteisvaikutuksessa neljänneksi. Sen järjestökuvan vahvuuksia ovat toiminnan asiantuntemus ja neuvonnan/avun saatavuus internetin välityksellä. Se sijoittuu 12 järjestön vertailussa neuvonnan/avun saatavuudessa sekä puhelimitse että internetin välityksellä ensimmäiselle ja toiselle sijalle ja viestinnän näkyvyydessä sijoitus on kolmas. Ainoastaan kahdessa ominaisuudessa se sijoittuu kaikkien 12 järjestön yhteisen keskiarvon alapuolelle: lähestymisen helppoudessa ja neuvonnan/avun satavuudessa henkilökohtaisesti/ryhmänä MT/tv 6

7 Neuvontajärjestöt 2012 Tulokset graafisena esityksenä Seuraavien sivujen grafiikassa esitetään tutkimuksen tulokset kaikista tutkituista neuvontajärjestöistä. Yksityiskohtaiset tulokset vuodelta 2012 ovat pdf-raportissa olevissa ristiintaulukoinneissa MT/tv 7

8 Neuvontajärjestöt 2012 Järjestöjen toiminnan/ tarkoituksen tunteminen Seuraavissa kuvioissa esitetään neuvontajärjestöjen toiminnan/tarkoituksen tuntemista asteikolla: Hyvin Jonkin verran = Tuntee toimintaa/tarkoitusta vähintään jonkin verran MT/tv 8

9 Neuvontajärjestöjen tunteminen 2012 n=4 351, N= Liikenneturva Martat Tuntee... Veronmaksajain Keskusliitto hyvin Suomen 4H-liitto jonkin verran Kotimaiset Kasvikset = Tuntee ainakin jonkin verran Suomen Kuluttajaliitto Maa- ja kotitalousnaiset Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ProAgria Ruokatieto (entinen Finfood) Sähköturvallisuuden Edistämiskeskus Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliitto Alkuperätunniste 8011 MT/ca/tv Kopiointi kielletty % 9 Suomi Tänään helmi-maaliskuu 2012 Neuvontajärjestöt Suomessa asuvat vuotiaat

10 Neuvontajärjestöt 2012 Kokonaismielikuvat Yleisarvosanat: Kouluarvosana-asteikko 10 4 (10 = erinomainen, 4 = huono) Annetuista arvosanoista on laskettu järjestökohtaiset keskiarvot. Tulokset on havainnollistettu kuviossa, jossa järjestöt on esitetty paremmuusjärjestyksessä. Arvosanan antaneiden määrä (n-luku) vaihtelee kohteittain: järjestökohtaiset vastaajamäärät ilmenevät seuraavan sivun taulukosta MT/tv 10

11 Neuvontajärjestöt 2012 Järjestökohtaiset vastaajamäärät Neuvontajärjestöille arvosanan antaneet n Kotimaiset Kasvikset 768 Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito 376 Liikenneturva 1241 Maa- ja kotitalousnaiset 477 Martat 1280 ProAgria 361 Ruokatieto 282 Suomen 4H-liitto 862 Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliitto 187 Suomen Kuluttajaliitto 601 Sähköturvallisuuden Edistämiskeskus 258 Veronmaksajain Keskusliitto 1014 Toimialan keskiarvo MT/tv 11

12 Kokonaismielikuvat neuvontajärjestöistä 2012 Keskiarvo Toimialan keskiarvo Martat Kotimaiset Kasvikset Alkuperätunniste 8011 MT/ca/tv Kopiointi kielletty 8,06 7,89 7,79 7,68 7,67 7,64 7,56 7,53 7,39 7,37 7,22 7,19 6,99 Liikenneturva Suomen 4H-liitto Toimialan keskiarvo Suomen Kuluttajaliitto Maa- ja kotitalousnaiset 12 Veronmaksajain Keskusliitto Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ProAgria Sähköturvallisuuden Edistämiskeskus Ruokatieto Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliitto Suomi Tänään helmi-maaliskuu 2012 Neuvontajärjestöt Suomessa asuvat vuotiaat

13 Arvosanojen jakauma 2012 Martat Kotimaiset Kasvikset Liikenneturva Suomen 4H-liitto Toimialan keskiarvo Suomen Kuluttajaliitto Maa- ja kotitalousnaiset Veronmaksajain Keskusliitto Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito Keskiarvo ,06 7,89 7,79 7,68 7,67 7,64 7,56 7,53 7,39 ProAgria Sähköturvallisuuden Edistämiskeskus Ruokatieto Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliitto ,37 7,22 7,19 6,99 Alkuperätunniste 8011 MT/ca/tv Kopiointi kielletty % 13 Suomi Tänään helmi-maaliskuu 2012 Neuvontajärjestöt Suomessa asuvat vuotiaat

14 Neuvontajärjestöt 2012 Kokonaismielikuvat suhteessa tunnettuuteen Mitä ylempänä kuviossa järjestö on, sitä parempi on sen kokonaiskuva Mitä enemmän oikealla kuviossa järjestö sijaitsee, sitä suurempi osa kuluttajista tuntee sen MT/tv 14

15 Keskiarvo 4-10 Tunnettuus ja kokonaismielikuvat Suomen Kuluttajaliitto Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito Sähköturvallisuuden Maa- ja kotitalousnaiset Edistämiskeskus ProAgria Ruokatieto Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliitto Kotimaiset Kasvikset Suomen 4H-liitto Martat Liikenneturva Veronmaksajain Keskusliitto Keskiarvo 7, Keskiarvo 20 % Tunnettuus, % Alkuperätunniste 8011 MT/ca/tv Kopiointi kielletty 15 Suomi Tänään helmi-maaliskuu 2012 Neuvontajärjestöt Suomessa asuvat vuotiaat

16 Neuvontajärjestöt 2012 Mielikuvatekijät Seitsemän (7) tekijää Neuvonnan/avun saatavuus internetin välityksellä puhelimitse henkilökohtaisesti/ryhmänä Toiminnan tehokkuus Toiminnan asiantuntemus Viestinnän näkyminen Lähestymisen helppous Tekijöiden arviointi yrityskohtaisesti asteikolla: + / - (+) = myönteinen tekijä (-) = kielteinen tekijä erotus = (+) ja (-) -mainintojen prosenttiosuuksien erotus mielikuvatekijät esitellään erotusten mukaisessa paremmuusjärjestyksessä MT/tv 16

17 % 100 Mielikuvat neuvontajärjestöistä 2012 Keskiarvo (kaikki 12 järjestöä) myönteinen kielteinen erotus Toiminnan asiantuntemus Alkuperätunniste 8011 MT/ca/tv Kopiointi kielletty Neuvonnan/avun saatavuus internetin välityksellä Toiminnan tehokkuus Lähestymisen helppous 17 Viestinnän näkyminen Neuvonnan/avun saatavuus henkilökohtaisesti/ryhmänä Neuvonnan/avun saatavuus puhelimitse Suomi Tänään helmi-maaliskuu 2012 Neuvontajärjestöt Suomessa asuvat vuotiaat

18 % 100 Mielikuvatekijät 2012 Neuvonnan/avun saatavuus internetin välityksellä Toimialan keskiarvo erotus myönteinen kielteinen erotus Liikenneturva Suomen Kuluttajaliitto Alkuperätunniste 8011 MT/ca/tv Kopiointi kielletty Veronmaksajain Keskusliitto Toimialan keskiarvo Kotimaiset Kasvikset Ruokatieto Sähköturvallisuuden Edistämiskeskus Martat Suomen 4H-liitto Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ProAgria Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliitto Maa- ja kotitalousnaiset Suomi Tänään helmi-maaliskuu 2012 Neuvontajärjestöt Suomessa asuvat vuotiaat

19 % 100 Mielikuvatekijät 2012 Neuvonnan/avun saatavuus puhelimitse Toimialan keskiarvo erotus myönteinen kielteinen erotus Suomen Kuluttajaliitto Veronmaksajain Keskusliitto Alkuperätunniste 8011 MT/ca/tv Kopiointi kielletty Martat ProAgria Suomen 4H-liitto Maa- ja kotitalousnaiset Toimialan keskiarvo Liikenneturva Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliitto Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito Sähköturvallisuuden Edistämiskeskus Ruokatieto Kotimaiset Kasvikset Suomi Tänään helmi-maaliskuu 2012 Neuvontajärjestöt Suomessa asuvat vuotiaat

20 % 100 Mielikuvatekijät 2012 Neuvonnan/avun saatavuus henkilökohtaisesti/ryhmänä Toimialan keskiarvo erotus myönteinen kielteinen erotus Martat Maa- ja kotitalousnaiset Alkuperätunniste 8011 MT/ca/tv Kopiointi kielletty Suomen 4H-liitto ProAgria Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito Toimialan keskiarvo Kotimaiset Kasvikset Veronmaksajain Keskusliitto Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliitto Liikenneturva Suomen Kuluttajaliitto Sähköturvallisuuden Edistämiskeskus Ruokatieto Suomi Tänään helmi-maaliskuu 2012 Neuvontajärjestöt Suomessa asuvat vuotiaat

21 % 100 Mielikuvatekijät 2012 Toiminnan tehokkuus Toimialan keskiarvo erotus myönteinen kielteinen erotus Martat Liikenneturva Alkuperätunniste 8011 MT/ca/tv Kopiointi kielletty Toimialan keskiarvo Veronmaksajain Keskusliitto Suomen 4H-liitto Suomen Kuluttajaliitto Kotimaiset Kasvikset Maa- ja kotitalousnaiset ProAgria Sähköturvallisuuden Edistämiskeskus Ruokatieto Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliitto Suomi Tänään helmi-maaliskuu 2012 Neuvontajärjestöt Suomessa asuvat vuotiaat

22 % 100 Mielikuvatekijät 2012 Toiminnan asiantuntemus 80 Toimialan keskiarvo erotus myönteinen kielteinen erotus Martat Liikenneturva Alkuperätunniste 8011 MT/ca/tv Kopiointi kielletty Veronmaksajain Keskusliitto Suomen Kuluttajaliitto Toimialan keskiarvo Kotimaiset Kasvikset Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito Maa- ja kotitalousnaiset Suomen 4H-liitto ProAgria Ruokatieto Sähköturvallisuuden Edistämiskeskus Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliitto Suomi Tänään helmi-maaliskuu 2012 Neuvontajärjestöt Suomessa asuvat vuotiaat

23 % 100 Mielikuvatekijät 2012 Viestinnän näkyminen Toimialan keskiarvo erotus myönteinen kielteinen erotus Liikenneturva Kotimaiset Kasvikset Alkuperätunniste 8011 MT/ca/tv Kopiointi kielletty Suomen Kuluttajaliitto Toimialan keskiarvo Veronmaksajain Keskusliitto Martat ProAgria Ruokatieto Suomen 4H-liitto Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito Sähköturvallisuuden Edistämiskeskus Maa- ja kotitalousnaiset Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliitto Suomi Tänään helmi-maaliskuu 2012 Neuvontajärjestöt Suomessa asuvat vuotiaat

24 % 100 Mielikuvatekijät 2012 Lähestymisen helppous Toimialan keskiarvo erotus myönteinen kielteinen erotus Martat Kotimaiset Kasvikset Alkuperätunniste 8011 MT/ca/tv Kopiointi kielletty Suomen 4H-liitto Toimialan keskiarvo Liikenneturva Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito Suomen Kuluttajaliitto Veronmaksajain Keskusliitto ProAgria Maa- ja kotitalousnaiset Ruokatieto Sähköturvallisuuden Edistämiskeskus Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliitto Suomi Tänään helmi-maaliskuu 2012 Neuvontajärjestöt Suomessa asuvat vuotiaat

25 erotus % Neuvontajärjestöjen mielikuvaprofiilit Martat Liikenneturva Veronmaksajain Keskusliitto Suomen Kuluttajaliitto Toimialan keskiarvo Suomen 4H-liitto 0 Kotimaiset Kasvikset -20 ProAgria Maa- ja kotitalousnaiset -40 Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito -60 Neuvonnan/avun saatavuus internetin välityksellä Neuvonnan/avun saatavuus puhelimitse Alkuperätunniste 8011 MT/ca/tv Kopiointi kielletty Neuvonnan/avun saatavuus henkilökohtaisesti/ryhmänä Toiminnan tehokkuus Toiminnan asiantuntemus 25 Viestinnän näkyminen Lähestymisen helppous Sähköturvallisuuden Edistämiskeskus Ruokatieto Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliitto Suomi Tänään helmi-maaliskuu 2012 Neuvontajärjestöt Suomessa asuvat vuotiaat

26 Neuvontajärjestöt 2012 Mielikuvatekijät suhteessa kokonaiskuvaan Mielikuvatekijöistä annettujen arvioiden yhteisvaikutus (%-yksikköä), yleisarvosanojen keskiarvo sekä sijoittuminen vertailuryhmässä Mielikuvatekijät Kokonaiskuva (4-10) Sijoitus Sijoitus v v Martat ,06 1. Liikenneturva ,79 3. Veronmaksajain Keskusliitto ,53 7. Suomen Kuluttajaliitto ,64 5. Toimialan keskiarvo 125-7,67 - Suomen 4H-liitto ,68 4. Kotimaiset Kasvikset ,89 2. ProAgria ,37 9. Maa- ja kotitalousnaiset ,56 6. Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ,39 8. Sähköturvallisuuden Edistämiskeskus , Ruokatieto , Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliitto , MT/tv 26

27 Neuvontajärjestöt 2012 Suomen Kuluttajaliitto Seuraavissa kuvissa esitetään Suomen Kuluttajaliiton toiminnan/tarkoituksen tunteminen eri vastaajaryhmissä mielikuvaprofiili MT/tv 27

28 Suomen Kuluttajaliiton tunteminen eri vastaajaryhmissä 2012 Tuntee... hyvin jonkin verran Kaikki (n=4351) 3 17 Sukupuoli Nainen (n=2391) 3 19 Mies (n=1960) 2 15 Ikäryhmä v. (n=1086) v. (n=1165) v. (n=2100) 3 15 Koulutus Perus-/keski-/kansak. (n=1214) 2 14 Amm./tekn./lukio/yo (n=1477) 2 17 Opisto/amk (n=571) 2 20 Yliopisto/korkeak. (n=343) Ammattiryhmä Työväestö (n=1005) Maatalousväestö (n=140) Itsenäinen yrittäjä (n=224) Toimihenkilö (n=966) Johtava asema (n=99) Opiskelija/koululainen (n=475) Eläkeläinen (n=1263) Talouden tulot Alle /v (n=1124) /v (n=1161) yli /v (n=1593) Asuinalue Pääkaupunkiseutu (n=793) Etelä-Suomi (n=2740) Keski-Suomi (n=910) Pohjois-Suomi (n=701) Alkuperätunniste 8011 MT/ca/tv Kopiointi kielletty % % Suomi Tänään helmi-maaliskuu 2012 Neuvontajärjestöt Suomessa asuvat vuotiaat

29 % 100 Mielikuvatekijät 2012 Suomen Kuluttajaliitto myönteinen kielteinen erotus Toiminnan asiantuntemus Neuvonnan/avun saatavuus internetin välityksellä Neuvonnan/avun saatavuus puhelimitse Toiminnan tehokkuus Lähestymisen helppous Viestinnän näkyminen Neuvonnan/avun saatavuus henkilökohtaisesti/ryhmänä Alkuperätunniste 8011 MT/ca/tv Kopiointi kielletty 29 Suomi Tänään helmi-maaliskuu 2012 Neuvontajärjestöt Suomessa asuvat vuotiaat

30 Neuvontajärjestöt 2012 Yhteenveto Tutkituista 12 neuvontajärjestöstä tunnetuimmat Liikenneturva ja Martat Neuvontajärjestöjen arviointi Yleisarvosanojen keskiarvo 7,67: kärjessä Martat (ka 8,06) Suomen Kuluttajaliiton yleisarvosanojen ka 7,64 (5.) Mielikuvatekijöiden yhteisvaikutuksella arvioituna kärjessä Martat, Liikenneturva, Veronmaksajain Keskusliitto ja Suomen Kuluttajaliitto Suomen Kuluttajaliiton vahvuudet: toiminnan asiantuntemus sekä neuvonnan/avun saatavuus internetin välityksellä (sijoitus 2.) ja puhelimitse (sijoitus 1.) sekä viestinnän näkyminen (sijoitus 3.) MT/tv 30

31 Liitteet 31

32 Laadunvarmistus Taloustutkimuksessa SGS Fimko on myöntänyt Taloustutkimukselle sekä ISO 9001:2008 että ISO laatusertifikaatit, ja tämän projektin kaikki vaiheet on toteutettu näiden standardien sekä Suomen lakien mukaisesti. Taloustutkimus käsittelee aina kaikkia tutkimuksiin liittyviä, sekä asiakkailta saatuja että tutkimuksen yhteydessä syntyneitä, tietoja ehdottoman luottamuksellisina. Kenttätyön validoinnin tarkoituksena on varmistaa, että kenttätyöntekijöiden suorittama tiedonkeruu on suoritettu projektiohjeiden mukaisesti sisältäen tutkimuslomakkeiden ja yleisten vaatimusten seuraamisen. Taloustutkimuksessa on kirjattu tarkat menettelyohjeet validoinnin toteuttamisesta eri tiedonkeruumenetelmien kohdalla. Validointeja seurataan sekä projekti- että haastattelijakohtaisesti. Haastattelemalla tehdystä tiedonkeruusta 10 %:a uudelleen kontaktoidaan pääsääntöisesti puhelimitse ja/tai sähköisesti laadun varmistamiseksi. Kirjekysely ja nettikysely osoitetaan yleensä aina tietylle henkilölle, eikä yleensä tarkisteta erikseen, vastasiko nimetty henkilö kyselyyn. Taloustutkimus on sitoutunut noudattamaan ESOMARin ja Kansainvälisen Kauppakamarin yhdessä julkaisemia tutkimusalan kansainvälisiä perussääntöjä. 32

33 Lisätiedot tutkimuksen toteutuksesta Tietojen keruu Tutkimus suoritettiin kirjekyselynä osana Suomi Tänään 1/2012 -monitilaajatutkimusta. Kyselylomakkeita postitettiin kpl mennessä palautuneista tutkimuslomakkeista atk-käsittelyyn hyväksyttiin kpl eli 21,7 % postitusmäärästä. Otos muodostettiin siten, että se kattaa alueen vuotiaan väestön valtakunnallisesti. Osoitelähteenä käytettiin Väestörekisterikeskuksen Väestötietojärjestelmää Vastaajat ovat halutessaan voineet osallistua Taloustutkimuksen palkkioarvontaan. Tietojen käsittely Aineiston on tallentanut ES-Turu-uuringute AS. Atk-tulostus on tehty Taloustutkimus Oy:n laitteistolla ja ohjelmistoilla ja aineistoa säilyttää Taloustutkimus Oy. Aineisto on painotettu sukupuolen, iän ja asuinpaikkakunnan mukaan niin, että se vastaa Suomen vuotiasta väestöä. Tulostuksessa on käytetty tulkintaa helpottavaa t-testiä, joka testaa kunkin taulukoidun taustamuuttujan jokaisen vastausvaihtoehdon kohdalla, poikkeaako ko. ryhmän tulos muiden vastaajien tuloksesta enemmän kuin on satunnaisvaihtelun osuus 95 %:n luotettavuustasolla. Tähti (*) luvun vieressä osoittaa, että ero on tilastollisesti merkitsevä. Erityisesti alle 30 vastaajan ryhmien tuloksissa satunnaisvaihtelu on huomioitava tulosten tulkinnassa, ks. luotettavuusrajataulukko (liite). Kysymykset Tutkimuksessa käytetty kysymyslomake on tämän raportin liitteenä. Raportointi Tämä raportti koostuu seuraavista osista: tekstiyhteenveto, keskeisiä tuloksia havainnollistavat kuviot ja ristiintaulukoinnit. 33

34 Yhteistutkimusten tulosten julkaiseminen ja edelleen luovuttaminen Taloustutkimus Oy:n omana tuotantona toteuttamien tutkimusten ( yhteistutkimukset ) tuloksia julkistettaessa on huomioitava seuraavat seikat: Yhteistutkimusraportti on tarkoitettu yksinomaan tilaajayrityksen käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa edelleen toimittaa tai ulkoisesti julkaista missään muodossa ilman Taloustutkimus Oy:n lupaa. Yhteistutkimustuloksista saa Taloustutkimus Oy:n luvalla julkaista vain tilaajayrityksen omat tulokset sekä koko toimialan/tuoteryhmän keskiarvotulokset. Julkistamisen yhteydessä on aina mainittava tutkimuksen nimi, toteutusaika ja tutkimuksen tekijä, Taloustutkimus Oy. Toivomme, että lähetätte suunnittelemanne julkaisun (lehtiartikkeli, verkossa julkaistavat tiedot ym.) Taloustutkimus Oy:hyn tarkastettavaksi ennen julkaisemista. Lisäksi toivomme, että toimitatte meille tiedon siitä, missä ja milloin asia julkaistaan, jotta voimme vastata meille mahdollisesti tuleviin kyselyihin. Olemme mielellämme avuksi viestinnässänne. 34

35 35

ASIAKASKYSELY ENVERA. Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 20.11.2015

ASIAKASKYSELY ENVERA. Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 20.11.2015 ASIAKASKYSELY ENVERA Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 20.11.2015 Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen toteuttaja, kohderyhmä, tavoite ja sisältö Taloustutkimus toteutti tämän tutkimuksen Envera Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Suomalaisten näkemyksiä matkailusta

Suomalaisten näkemyksiä matkailusta Matkailun ja elämystuotannon OSKE Taloustutkimus Oy / Christel Nummela.11.2013 T-10244///CN.11.2013 2 Johdanto Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Matkailun ja elämystuotannon OSKEn toimeksiannosta.

Lisätiedot

LÄHITAPIOLA ARJEN KATSAUS

LÄHITAPIOLA ARJEN KATSAUS LÄHITAPIOLA ARJEN KATSAUS Internet-paneeli syksy 014..014 Taloustutkimus Oy Paula Lehto ..014 0674 Arjen katsaus syksy 014 / PL Sisällysluettelo Tutkimuksen toteutus Vastaajajoukon rakenne Päätulokset

Lisätiedot

Vaikuttajaviestintä 2014. ProCom - Viestinnän ammattilaiset ry

Vaikuttajaviestintä 2014. ProCom - Viestinnän ammattilaiset ry Vaikuttajaviestintä 2014 ProCom - Viestinnän ammattilaiset ry Vaikuttajaviestintä 2014 Taloustutkimus Oy Katja Mikkonen 5.5.2014 SISÄLLYSLUETTELO 3 5.5.2014 T-12617 ProCom - Vaikuttajaviestintä 2014 /

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko 18 ja 19 / 2014 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko 18 ja 19 / 2014 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko ja 9 / 4 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5.4 JOHDANTO T7,T7 Tukes / Kemikaaliturvallisuus vko ja 9 Taloustutkimus Oy on

Lisätiedot

Lämpölux. Asiakastyytyväisyystutkimus. Kevät 2013

Lämpölux. Asiakastyytyväisyystutkimus. Kevät 2013 Lämpölux Asiakastyytyväisyystutkimus Kevät 2013 Lämpölux Asiakastyytyväisyys kevät 2013 11.3.2013 Juha Lemmetyinen SISÄLTÖ 3 TIIVISTELMÄ 4 JOHDANTO 5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 8 VASTAAJAJOUKON RAKENNE 9 KOKONAISTYYTYVÄISYYS

Lisätiedot

POHJOLAN ENERGIA. Asiakastyytyväisyystutkimus 2017

POHJOLAN ENERGIA. Asiakastyytyväisyystutkimus 2017 POHJOLAN ENERGIA Asiakastyytyväisyystutkimus 2017 TIIVISTELMÄ JA TUTKIJAN YHTEENVETO Tiivistelmä Tämän Pohjolan Energian asiakastyytyväisyystutkimuksen on toteuttanut Taloustutkimus Oy Pohjolan Energian

Lisätiedot

GREENPEACE Tutkimus ydinvoimasta ja eduskuntavaaleista. Taloustutkimus Oy. Kesäkuu 2010

GREENPEACE Tutkimus ydinvoimasta ja eduskuntavaaleista. Taloustutkimus Oy. Kesäkuu 2010 GREENPEACE Tutkimus ydinvoimasta ja eduskuntavaaleista Taloustutkimus Oy Kesäkuu 2010 Risto Nikunlaakso 2.6.2010 TUTKIMUKSEN TEKNINEN TOTEUTUS TELEBUS VIIKKO 21A - 22A / 2010 Tämän tutkimuksen on tehnyt

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

toy Kesän kotimaiset matkailualueet ja esitteet 2006 taloustutkimus oy Suoma ry/ Taulukkoraportti Suomi Tänään 3/2006 Syys-lokakuu

toy Kesän kotimaiset matkailualueet ja esitteet 2006 taloustutkimus oy Suoma ry/ Taulukkoraportti Suomi Tänään 3/2006 Syys-lokakuu toy taloustutkimus oy Kesän kotimaiset matkailualueet ja esitteet 2006 Suoma ry/ Taulukkoraportti Suomi Tänään 3/2006 Syys-lokakuu Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia

Lisätiedot

KANSALAISKYSELY: TEEMANA RAUTATIEKILPAILU LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ. Taloustutkimus Oy Pauliina Aho, Tuomo Turja

KANSALAISKYSELY: TEEMANA RAUTATIEKILPAILU LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ. Taloustutkimus Oy Pauliina Aho, Tuomo Turja KANSALAISKYSELY: TEEMANA RAUTATIEKILPAILU LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Taloustutkimus Oy Pauliina Aho, Tuomo Turja.6.06 SISÄLLYS Yhteenveto tuloksista Tulokset 6 Vastaajien taustatiedot 9 Toteutus

Lisätiedot

YLE Teksti-tv -tutkimus Kohderyhmä: Huonokuuloiset ja kuurot Kirjekysely, huhtikuu 2013

YLE Teksti-tv -tutkimus Kohderyhmä: Huonokuuloiset ja kuurot Kirjekysely, huhtikuu 2013 YLE Teksti-tv -tutkimus Kohderyhmä: Huonokuuloiset ja kuurot Kirjekysely, huhtikuu 2013 15.5.2013 KN T-10556, KN 14.5.2013 2 Sisällysluettelo Keskeiset tulokset 3 Tutkimuksen tekninen toteutus 4 Huonokuuloisten

Lisätiedot

toy taloustutkimus oy PÄÄKAUPUNKISEUDUN MUUTTOHALUKKUUS 2004 Suur-Helsinki Tänään 2-3/2004 Lohjan yrityspalvelukeskus Oy

toy taloustutkimus oy PÄÄKAUPUNKISEUDUN MUUTTOHALUKKUUS 2004 Suur-Helsinki Tänään 2-3/2004 Lohjan yrityspalvelukeskus Oy toy taloustutkimus oy PÄÄKAUPUNKISEUDUN MUUTTOHALUKKUUS 2004 Suur-Helsinki Tänään 2-3/2004 Lohjan yrityspalvelukeskus Oy Reetta Wirman 2.3.2005 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön.

Lisätiedot

Tuotemerkkien arvostus 2014 HSL. Taloustutkimus Oy, Sirpa Vinni 2.6.2014

Tuotemerkkien arvostus 2014 HSL. Taloustutkimus Oy, Sirpa Vinni 2.6.2014 Tuotemerkkien arvostus 2014 HSL Taloustutkimus Oy, Sirpa Vinni 2.6.2014 2 2.6.2014 12230 SHT 2014 Tuotemerkkien arvostus_ Liikenneyhtiöt / sv Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Tutkimuksen toteutus 3. Tutkimuksen

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN IMAGO 2008 YLIOPISTOT JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Kirjekysely helmikuussa 2008 17-29-vuotiaat suomalaiset

KORKEAKOULUJEN IMAGO 2008 YLIOPISTOT JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Kirjekysely helmikuussa 2008 17-29-vuotiaat suomalaiset Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa edelleen toimittaa tai julkaista missään muodossa ilman tutkimuslaitoksen lupaa ja nimen mainitsemista.

Lisätiedot

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy RUOTSINKIELEN OPETUS KOULUISSA Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 14 ja 16 / 2003

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy RUOTSINKIELEN OPETUS KOULUISSA Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 14 ja 16 / 2003 toy 1990 TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy RUOTSINKIELEN OPETUS KOULUISSA Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 14 ja 16 / Hannu Ilkas 23.4. Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan

Lisätiedot

Lämpölux. Asiakastyytyväisyystutkimus. Syksy 2013

Lämpölux. Asiakastyytyväisyystutkimus. Syksy 2013 Lämpölux Asiakastyytyväisyystutkimus Syksy 2013 Lämpölux Asiakastyytyväisyys syksy 2013 18.10.2013 Juha Lemmetyinen SISÄLTÖ 3 TIIVISTELMÄ 4 JOHDANTO 5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 8 VASTAAJAJOUKON RAKENNE 9 KOKONAISTYYTYVÄISYYS

Lisätiedot

TUOTEMERKKIEN ARVOSTUS 2015 HSL

TUOTEMERKKIEN ARVOSTUS 2015 HSL TUOTEMERKKIEN ARVOSTUS 2015 HSL TALOUSTUTKIMUS OY, SIRPA VINNI 30.4.2015 13667 SHT 2015 Tuotemerkkien arvostus_hsl / sv SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Tutkimuksen toteutus 3. Tutkimuksen sisältö 4. Tuotemerkkien

Lisätiedot

TIELIIKENTEEN TAVARAKULJETUKSET 2007 SKAL:n osio

TIELIIKENTEEN TAVARAKULJETUKSET 2007 SKAL:n osio TIELIIKENTEEN TAVARAKULJETUKSET 007 SKAL:n osio Taloustutkimus Oy Kesäkuu 007 Kari-Pekka Töyrylä 19.0.007 Katja Louhema Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan omaan käyttöön. Raporttia

Lisätiedot

Suomen Luonnonsuojeluliitto. Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset. Suomen Luonnonsuojeluliitto

Suomen Luonnonsuojeluliitto. Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset. Suomen Luonnonsuojeluliitto Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset Jenni Larjomaa 3.7.2009 JOHDANTO 1(2) Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Suomen Luonnonsuojeluliiton

Lisätiedot

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy Ruotsin kielenopetus suomenkielisille Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 3-4 / 2007

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy Ruotsin kielenopetus suomenkielisille Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 3-4 / 2007 toy 1990 TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy Ruotsin kielenopetus suomenkielisille Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 3-4 / 2007 Anne Kosonen / Helena Fagerlund 9.2.2007 Suomalaisuuden

Lisätiedot

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry Kotimaisten tuotteiden käyttö kuntien elintarvikehankinnoissa. Taloustutkimus Oy.

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry Kotimaisten tuotteiden käyttö kuntien elintarvikehankinnoissa. Taloustutkimus Oy. Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry Kotimaisten tuotteiden käyttö kuntien elintarvikehankinnoissa Taloustutkimus Oy Lokakuu 2012 Anne Kosonen 19.10.2012 Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry

Lisätiedot

REILU KAUPPA RY BRÄNDITUTKIMUS 2015. Tutkimusraportti 26.11. 2015 Merja Lintunen

REILU KAUPPA RY BRÄNDITUTKIMUS 2015. Tutkimusraportti 26.11. 2015 Merja Lintunen REILU KAUPPA RY BRÄNDITUTKIMUS 01 Tutkimusraportti 6.11. 01 Merja Lintunen TUTKIMUKSEN TOTEUTUS REILUN KAUPAN BRÄNDI- JA KAMPANJATUTKIMUS 014 Tutkimuslaitos Taloustutkimus Oy Tutkimuslaitoksen yhteyshenkilöt

Lisätiedot

Suomalaiset alle 30 vuotiaat nuoret Korkeakoulujen imago Ammattikorkeakoulut Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Timo Myllymäki

Suomalaiset alle 30 vuotiaat nuoret Korkeakoulujen imago Ammattikorkeakoulut Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Timo Myllymäki Suomalaiset alle 3 vuotiaat nuoret Korkeakoulujen imago Ammattikorkeakoulut Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 2.4. Timo Myllymäki Tutkimus on Taloustutkimuksen omaa tuotantoa. Yhteistutkimusraportti on

Lisätiedot

Kalansyöntisuositukset 04.10.2006 Telebus, vkot 38-39 / 2006

Kalansyöntisuositukset 04.10.2006 Telebus, vkot 38-39 / 2006 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa edelleen toimittaa tai julkaista missään muodossa ilman tutkimuslaitoksen lupaa ja nimen mainitsemista.

Lisätiedot

Suomi Tänään 1/2009 Kaupungit matkailukohteina LAHTI TRAVEL OY

Suomi Tänään 1/2009 Kaupungit matkailukohteina LAHTI TRAVEL OY Suomi Tänään 1/2009 Kaupungit matkailukohteina LAHTI TRAVEL OY Taloustutkimus Oy Tammi-helmikuu 2009 Vesa Ryyppö, Jussi Pajunen 31.3.2009 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan omaan käyttöön.

Lisätiedot

WACSI 2017 Water Customer Satisfaction Index. Limingan Vesihuolto. Taloustutkimus Oy Timo Myllymäki

WACSI 2017 Water Customer Satisfaction Index. Limingan Vesihuolto. Taloustutkimus Oy Timo Myllymäki WACSI 2017 Water Customer Satisfaction Index Limingan Vesihuolto Taloustutkimus Oy Timo Myllymäki 18.8.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 1.1 Tutkimuksen tavoitteet 1.2 Tutkimusmenetelmä ja kohderyhmä 1.3

Lisätiedot

Suomi Tänään syys-lokakuu

Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 2008 Suomi Tänään syys-lokakuu 27.11.2008 T-8193 MT/KTA 1 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa edelleen toimittaa tai julkaista missään

Lisätiedot

1 18.2.2008 T-8624+9180 rw, Internetpaneel + Omnobusi tammikuu 2008 KUULE OY

1 18.2.2008 T-8624+9180 rw, Internetpaneel + Omnobusi tammikuu 2008 KUULE OY 1 18.2.2008 T-8624+9180 rw, Internetpaneel + Omnobusi tammikuu 2008 KUULE OY Terveystutkimus Taloustutkimus 2008 Johdanto Taloustutkimus Oy on tehnyt tämän tutkimuksen Kuule Oy:n toimeksiantona. Tutkimuksen

Lisätiedot

LOVIISAN SANOMAT Sotasyyllisyyskysely

LOVIISAN SANOMAT Sotasyyllisyyskysely LOVIISAN SANOMAT Sotasyyllisyyskysely Taloustutkimus Oy Lokakuu 2009 Risto Nikunlaakso 2.10.2009 TUTKIMUKSEN TEKNINEN TOTEUTUS TELEBUS VIIKKO 40A - 40B / 2009 Tämän tutkimuksen on tehnyt Taloustutkimus

Lisätiedot

Matkailijat Keski-Suomessa

Matkailijat Keski-Suomessa Matkailijat Keski-Suomessa Matkailijamäärät Keski-Suomessa: kotimaa & ulkomaat Mistä kotimaan matkailijat tulevat ja keitä he ovat Ulkomaiset matkailijat: venäläinen matkailija eurooppalainen moderni humanisti

Lisätiedot

KEMPELEEN KUNTA BRÄNDITUTKIMUS 2015

KEMPELEEN KUNTA BRÄNDITUTKIMUS 2015 KEMPELEEN KUNTA BRÄNDITUTKIMUS Timo Myllymäki Tutkimuspäällikkö, YTM.. en bränditutkimus / tmy SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto Johdanto Spontaanit ajatukset estä en tunteminen Kokonaismielikuva Mielikuva asuin-/yrityksen

Lisätiedot

ainen/ seutu 1. Miten arvioitte uusien ministerien pätevyyttä tehtäviinsä? Petteri Orpo

ainen/ seutu 1. Miten arvioitte uusien ministerien pätevyyttä tehtäviinsä? Petteri Orpo TALOUSTUTKIMUS OY 20140710 08:55:06 TYÖ 000012143.11 TAULUKKO 41017 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Tämä tutkimus on tehty Euroopan komission Suomen-edustuston toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä.

Tämä tutkimus on tehty Euroopan komission Suomen-edustuston toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä. 1. JOHDANTO Tämä tutkimus on tehty n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä. Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksella pyrittiin selvittämään miten n maakunnan asukkaat suhtautuvat Suomen ja Venäjän

Lisätiedot

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016. Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016. Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016 Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas Jäsentyytyväisyyskysely 2016 Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden jäsenyhteisöiden yhteyshenkilöt. Kaikki 19 kauppakamaria

Lisätiedot

Miktech Oy EU-hankkeiden vaikuttavuus Etelä-Savon teknologia-asiamies Pietarissa / Miktech Oy / Hankkeiden vaikuttavuus / PAH / TMY

Miktech Oy EU-hankkeiden vaikuttavuus Etelä-Savon teknologia-asiamies Pietarissa / Miktech Oy / Hankkeiden vaikuttavuus / PAH / TMY Miktech Oy EU-hankkeiden vaikuttavuus Etelä-Savon teknologia-asiamies Pietarissa 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 2 Tutkimuksen toteutus Tämä kysely tehtiin Miktech Oy:n toimeksiannosta. Kysely toteutettiin Internet-kyselynä.

Lisätiedot

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko Hiljaiset alueet Suomen luonnonsuojeluliitto ry TELEBUS vko 40 / 2007

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko Hiljaiset alueet Suomen luonnonsuojeluliitto ry TELEBUS vko 40 / 2007 toy 1990 TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkim us oy Hiljaiset alueet Suomen luonnonsuojeluliitto ry TELEBUS vko 40 / 2007 Helena Fagerlund 5.10.2007 Suomen Luonnonsuojeluliitto ry Hiljaiset

Lisätiedot

Miktech Oy EU-hankkeiden vaikuttavuus POOLIplus

Miktech Oy EU-hankkeiden vaikuttavuus POOLIplus Miktech Oy EU-hankkeiden vaikuttavuus POOLIplus 28.11.2014 13123 / Miktech Oy / Hankkeiden vaikuttavuus / PAH / TMY 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 2 Tutkimuksen toteutus Tämä kysely tehtiin Miktech Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Kesän kotimaiset matkailualueet Suoma ry

Kesän kotimaiset matkailualueet Suoma ry Suoma ry Suomi Tänään syys lokakuu 2013 Sisältö sivu Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus 3 Vastaajajoukon rakenne 4 Yhteenveto 5-6 Matkailullinen aktiivisuus menneenä kesänä ja tulevina kausina Matkailu

Lisätiedot

Miktech Oy EU-hankkeiden vaikuttavuus DM Ohjelmajohtaja

Miktech Oy EU-hankkeiden vaikuttavuus DM Ohjelmajohtaja Miktech Oy EU-hankkeiden vaikuttavuus DM Ohjelmajohtaja 28.11.2014 13123 / Miktech Oy / Hankkeiden vaikuttavuus / PAH / TMY 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 2 Tutkimuksen toteutus Tämä kysely tehtiin Miktech Oy:n

Lisätiedot

Miktech Oy EU-hankkeiden vaikuttavuus Ktek 2016

Miktech Oy EU-hankkeiden vaikuttavuus Ktek 2016 Miktech Oy EU-hankkeiden vaikuttavuus Ktek 2016 28.11.2014 13123 / Miktech Oy / Hankkeiden vaikuttavuus / PAH / TMY 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 2 Tutkimuksen toteutus Tämä kysely tehtiin Miktech Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

MIKTECH OY EU-HANKKEIDEN VAIKUTTAVUUS EASTWOOD. Pauliina Aho & Timo Myllymäki

MIKTECH OY EU-HANKKEIDEN VAIKUTTAVUUS EASTWOOD. Pauliina Aho & Timo Myllymäki MIKTECH OY EU-HANKKEIDEN VAIKUTTAVUUS EASTWOOD Pauliina Aho & Timo Myllymäki TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 2 Tutkimuksen toteutus Tämä kysely tehtiin Miktech Oy:n toimeksiannosta. Kysely toteutettiin Internet-kyselynä.

Lisätiedot

ainen/ seutu Mitä mieltä olette arviosta, että Suomi ei enää olisi liittoutumaton maa?

ainen/ seutu Mitä mieltä olette arviosta, että Suomi ei enää olisi liittoutumaton maa? TALOUSTUTKIMUS OY 20130612 08:44:19 TYÖ 000010224.11 TAULUKKO 41015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2013

Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2013 Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2013 3 19.11.2013 28.11.2013 1. Johdanto Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisten mielipiteitä kotimaisesta

Lisätiedot

YRITTÄJYYSILMAPUNTARI YRITTÄJÄN PÄIVÄ SÄÄTIÖ

YRITTÄJYYSILMAPUNTARI YRITTÄJÄN PÄIVÄ SÄÄTIÖ YRITTÄJYYSILMAPUNTARI YRITTÄJÄN PÄIVÄ SÄÄTIÖ 0.8.01 Markus Mervola Marko Mäkinen Tutkimusraportti SISÄLLYSLUETTELO 0.8.01 T 109 MAM Yrittäjyysilmapuntari 01 JOHDANTO Tutkimuksen kohderyhmä Tutkimuksen

Lisätiedot

Miktech Oy EU-hankkeiden vaikuttavuus, Biosaimaa

Miktech Oy EU-hankkeiden vaikuttavuus, Biosaimaa Miktech Oy EU-hankkeiden vaikuttavuus, Biosaimaa 28.11.2014 13123 / Miktech Oy / Hankkeiden vaikuttavuus / PAH / TMY 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 2 Tutkimuksen toteutus Tämä kysely tehtiin Miktech Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Kesän kotimaiset matkailualueet

Kesän kotimaiset matkailualueet 2012 Suomi Tänään syys lokakuu 2012 2012 Sisältö Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus 3 Vastaajajoukon rakenne 4 Tiivistelmä tuloksista 5-9 Tulokset graafisena esityksenä Matkailullinen aktiivisuus menneenä

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma / Lapsen oikeudet -kampanja

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma / Lapsen oikeudet -kampanja Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma / Lapsen oikeudet -kampanja Lasten oikeudet / Taulukkoraportti Taloustutkimus Oy Helmikuu 2010 Risto Nikunlaakso 3.2.2010 Aineiston rakenne AINEISTON

Lisätiedot

TUTKIMUKSEN TEKNINEN TOTEUTUS TELEBUS VIIKKO 29A-30A/2007. Kohderyhmä, otanta- ja tutkimusmenetelmä. Otoksen koko ja painotus

TUTKIMUKSEN TEKNINEN TOTEUTUS TELEBUS VIIKKO 29A-30A/2007. Kohderyhmä, otanta- ja tutkimusmenetelmä. Otoksen koko ja painotus TUTKIMUKSEN TEKNINEN TOTEUTUS TELEBUS VIIKKO 29A-30A/2007 Tämän tutkimuksen on tehnyt Taloustutkimus Oy osana viikottaista Telebus-tutkimusta. Kysymysten aiheena oli mielipiteet sairaanhoitovakuutuksista.

Lisätiedot

1. Hallitus aikoo tehdä muutoksia yleiseen eläkejärjestelmään. Minkälaisen muutoksen hallitus aikoo eläkejärjestelmään tehdä?

1. Hallitus aikoo tehdä muutoksia yleiseen eläkejärjestelmään. Minkälaisen muutoksen hallitus aikoo eläkejärjestelmään tehdä? TALOUSTUTKIMUS OY 20090303 08:56:10 TYÖ 2410.11 TAULUKKO 7012 np VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Finfood Suomen Ruokatieto ry. Jouluruokien syöminen ja ostaminen Kotitalouksien pt-ostoista päättävät Telebus vko 48, marraskuu 2007

Finfood Suomen Ruokatieto ry. Jouluruokien syöminen ja ostaminen Kotitalouksien pt-ostoista päättävät Telebus vko 48, marraskuu 2007 Finfood Suomen Ruokatieto ry Kotitalouksien pt-ostoista päättävät Telebus vko 8, marraskuu 2007 10.12.2007 Kristina Kajaani-Kurki Merja LIntunen Jutta Tuomela Sisällys Tiivistelmä päätuloksista Johdanto

Lisätiedot

Isännöinnin laatu 2015

Isännöinnin laatu 2015 Isännöinnin laatu 2015 Keskeiset tulokset Tutkimuksen tavoite ja toteutus Kiinteistöliiton tavoitteena oli kartoittaa taloyhtiöiden tyytyväisyyttä isännöintiyritysten ja isännöitsijöiden toimintaan tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Suomen ja Hollannin estettyä Bulgarian ja Romanian liittymisen Schengen alueeseen

Suomen ja Hollannin estettyä Bulgarian ja Romanian liittymisen Schengen alueeseen TALOUSTUTKIMUS OY 20111021 09:12:33 TYÖ 2642.12 TAULUKKO 7015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) KEMIKAALIT. Telebus vko 48 / 2017 Taloustutkimus Oy Anne Kosonen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) KEMIKAALIT. Telebus vko 48 / 2017 Taloustutkimus Oy Anne Kosonen Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) KEMIKAALIT Telebus vko 48 / 07 Taloustutkimus Oy Anne Kosonen TUTKIMUKSEN TOTEUTUS / Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Turvallisuus- ja kemikaaliviraston

Lisätiedot

6. Tuotemerkkien arvostus Liikenneyhtiöt

6. Tuotemerkkien arvostus Liikenneyhtiöt 6. Tuotemerkkien arvostus 54 Tuotemerkkien arvostus Seuraavilla sivuilla esitetään tekstin ja grafiikan muodossa Tuotemerkkien arvostus-osion tulokset. Tutkimuksessa selvitettiin viiden liikenneyhtiö-tuotemerkin

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyystutkimus Sähkön siirron asiakkaat Tornionlaakson Sähkö

Asiakastyytyväisyystutkimus Sähkön siirron asiakkaat Tornionlaakson Sähkö Asiakastyytyväisyystutkimus Sähkön siirron asiakkaat Tornionlaakson Sähkö Marraskuu 2017 Tutkimuksen taustat ja toteutus Tutkimuksen tavoitteena on selvittää sähkön siirtoyhtiöiden asiakkaiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Taloustutkimus Oy Marraskuu 0 Tuomo Turja 9..0 Pauliina Aho SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO....

Lisätiedot

Suomalainen joulu 2008

Suomalainen joulu 2008 Miten tutkimus tehtiin? Tämän tutkimuksen on tehnyt Taloustutkimus Oy Suomalaisen Työn Liiton toimeksiannosta. Tutkimus toteutettiin Taloustutkimuksen internet-paneelissa 7.10. 9.10.2008 välisenä aikana.

Lisätiedot

Aineistonrakenne Telebus vko 38A-38B/2008 (.000) n= % N= % Kaikki Taustatiedot. Elämäntilanne

Aineistonrakenne Telebus vko 38A-38B/2008 (.000) n= % N= % Kaikki Taustatiedot. Elämäntilanne TALOUSTUTKIMUS OY 20080919 09:10:34 TYÖ 2338.21 TAULUKKO 2002 ss N-LUVUT Aineistonrakenne Painottamaton Painotettu (.000) n= % N= % Kaikki 1008 100 4156 100 Taustatiedot Sukupuoli Nainen 505 50 2095 50

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 05 Taloustutkimus Oy Marraskuu 05 Tuomo Turja 09..05 SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO.... Tutkimuksen

Lisätiedot

Sinivalkoinen jalanjälki

Sinivalkoinen jalanjälki Sinivalkoinen jalanjälki Kampanjatutkimus Kesä 5 Tutkimuksen käytännön toteuttaja: Taloustutkimus Oy Marko Perälahti ja Markus Mervola Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisten

Lisätiedot

SuomiAreena 2017: Nuorten toiveet tulevaisuuden asumisesta, työpaikasta ja liikkumisesta

SuomiAreena 2017: Nuorten toiveet tulevaisuuden asumisesta, työpaikasta ja liikkumisesta Ilmarinen, Skanska, Stora Enso SuomiAreena 017: Nuorten toiveet tulevaisuuden asumisesta, työpaikasta ja liikkumisesta Tutkimusraportti 1.7.017 Merja Tuominen SISÄLTÖ sivu Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus

Lisätiedot

Mikkelin imagotutkimus Mikkeli matkailukohteena

Mikkelin imagotutkimus Mikkeli matkailukohteena Mikkelin imagotutkimus Mikkeli matkailukohteena Taloustutkimus Oy Jari Pajunen Mikkelin elinvoima- ja kilpailustrategian ohjausryhmä 15.6.2011 1 15.6.2011 Jari Pajunen Esityksen sisältö 1. Kuntien imagotutkimus

Lisätiedot

ainen/ seutu Kannatatteko tällaista avioliittolakia?

ainen/ seutu Kannatatteko tällaista avioliittolakia? TALOUSTUTKIMUS OY 20130913 08:54:35 TYÖ 000010237.13 TAULUKKO 41017 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

ainen/ seutu Kannatatteko tällaista avioliittolakia?

ainen/ seutu Kannatatteko tällaista avioliittolakia? TALOUSTUTKIMUS OY 20140312 08:33:24 TYÖ 000012050.11 TAULUKKO 41015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

ainen/ seutu Seuraavaksi luettelen erilaisia tapoja, joilla ihminen voi rikastua. Vastatkaa jokaiseen kohtaan asteikolla...

ainen/ seutu Seuraavaksi luettelen erilaisia tapoja, joilla ihminen voi rikastua. Vastatkaa jokaiseen kohtaan asteikolla... TALOUSTUTKIMUS OY 20131101 10:16:40 TYÖ 000010244.11 TAULUKKO 41017 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

18-79 vuotiaat Painottamaton n= 2399 149 1134 601 212 337 327 1029 136 Painotettu (.000) N= 3976 250 1874 987 349 563 531 1695 228

18-79 vuotiaat Painottamaton n= 2399 149 1134 601 212 337 327 1029 136 Painotettu (.000) N= 3976 250 1874 987 349 563 531 1695 228 TALOUSTUTKIMUS OY 20100518 09:09:07 TYÖ 2519.14 TAULUKKO 9017 ss VER % Telebus vko 17A-19A/2010 Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi

Lisätiedot

Korkeakoulujen imagotutkimus 2012. Timo Myllymäki 13.4.2012

Korkeakoulujen imagotutkimus 2012. Timo Myllymäki 13.4.2012 Korkeakoulujen imagotutkimus 2012 Timo Myllymäki 13.4.2012 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 3 Tutkimustulosten julkaisuohjeet 6 Yhteenveto 7 Tietolähteet 9 Koulutusalojen kiinnostavuus 11 Koulutuspaikan valinnan

Lisätiedot

1. Oletteko tyytyväinen vai tyytymätön hallituksen toimintaan yhä vakavammaksi muuttuvan taloustilanteen parantamiseksi?

1. Oletteko tyytyväinen vai tyytymätön hallituksen toimintaan yhä vakavammaksi muuttuvan taloustilanteen parantamiseksi? TALOUSTUTKIMUS OY 20090213 10:39:51 TYÖ 2407.11 TAULUKKO 7014 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI Hannele Laaksonen 1. JOHDANTO...3 2. VASTAAJIEN TAUSTATIETOJA...4 3. HALLINTO- JA ELINKEINOTEIMEN PALVELUJEN ARVIOINTI...6 4.

Lisätiedot

ainen/ seutu Miten euromaiden velkakriisi olisi Teidän mielestänne parasta hoitaa?

ainen/ seutu Miten euromaiden velkakriisi olisi Teidän mielestänne parasta hoitaa? TALOUSTUTKIMUS OY 20130927 09:25:31 TYÖ 000010239.13 TAULUKKO 41018 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Kyllä 87 85* 88* 91* 92* 88 82* 86 89* 82* 93* 85* 91* Ei 10 11 9 7* 7* 10 13* 11 10 13* 4* 12* 8* Ei osaa sanoa 3 3* 2* 2 1* 2* 4* 3 2* 5* 2 4* 1*

Kyllä 87 85* 88* 91* 92* 88 82* 86 89* 82* 93* 85* 91* Ei 10 11 9 7* 7* 10 13* 11 10 13* 4* 12* 8* Ei osaa sanoa 3 3* 2* 2 1* 2* 4* 3 2* 5* 2 4* 1* TALOUSTUTKIMUS OY 20120330 09:43:06 TYÖ 2713.12 TAULUKKO 7015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Vapaaehtoistyö Suomessa 2010 ja 2015. Kansalaisareena ry (2015,2010) HelsinkiMissio (2015) Kirkkohallitus (2015) Taloustutkimus

Vapaaehtoistyö Suomessa 2010 ja 2015. Kansalaisareena ry (2015,2010) HelsinkiMissio (2015) Kirkkohallitus (2015) Taloustutkimus Vapaaehtoistyö Suomessa 2010 ja 2015 Kansalaisareena ry (2015,2010) HelsinkiMissio (2015) Kirkkohallitus (2015) Taloustutkimus TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tämän tutkimuksen aineiston on kerännyt Taloustutkimus

Lisätiedot

Tämä tutkimus on tehty Euroopan komission Suomen-edustuston toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä.

Tämä tutkimus on tehty Euroopan komission Suomen-edustuston toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä. 1. JOHDANTO Tämä tutkimus on tehty n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä. Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksella pyrittiin selvittämään miten n maakunnan asukkaat suhtautuvat Euroopan Unionin

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa 20 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 3 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

Rauhan Tervehdyksen lukeminen Siikasalon seurakunnassa. Rauhan Tervehdys ry

Rauhan Tervehdyksen lukeminen Siikasalon seurakunnassa. Rauhan Tervehdys ry Rauhan Tervehdyksen lukeminen Siikasalon seurakunnassa Rauhan Tervehdys ry Taloustutkimus Oy Syyskuu 2008 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut 9.2.2015 Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuskokonaisuus muodostui mm. seuraavista aihealueista:

Lisätiedot

ainen/ seutu Haluaisin, että Suomen eurossa pysymisestä ja sen ehdoista järjestetään kansanäänestys

ainen/ seutu Haluaisin, että Suomen eurossa pysymisestä ja sen ehdoista järjestetään kansanäänestys TALOUSTUTKIMUS OY 20140425 09:29:36 TYÖ 000012062.15 TAULUKKO 41015 ss VER % Telebus vko 16Ake-17A/2014 +paneeli Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu

Lisätiedot

Vapaaehtoistyö Suomessa 2015 kyselyn vertaistukeen liittyviä tuloksia. Kansalaisareena ry, HelsinkiMissio, Kirkkohallitus Taloustutkimus

Vapaaehtoistyö Suomessa 2015 kyselyn vertaistukeen liittyviä tuloksia. Kansalaisareena ry, HelsinkiMissio, Kirkkohallitus Taloustutkimus Vapaaehtoistyö Suomessa 2015 kyselyn vertaistukeen liittyviä tuloksia Kansalaisareena ry, HelsinkiMissio, Kirkkohallitus Taloustutkimus TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tutkimuksen aineiston on kerännyt Taloustutkimus

Lisätiedot

7 OSALLISTUMISMAHDOLLISUUDET. 7.1 Mahdollisuus osallistua päätöksentekoon

7 OSALLISTUMISMAHDOLLISUUDET. 7.1 Mahdollisuus osallistua päätöksentekoon Tampereen Kaupunki etampere/ Infocity 2002 -tutkimus 11 7 OSALLISTUMISMAHDOLLISUUDET 7.1 Mahdollisuus osallistua päätöksentekoon Vastaajilta kysyttiin myös tamperelaisten mahdollisuuksista osallistua päätöksentekoon.

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan kunnat Kuntalaiskysely palveluiden saavutettavuudesta. Raportti. Julkaisuvapaa 31.3.2014 klo 15.00

Keski-Uudenmaan kunnat Kuntalaiskysely palveluiden saavutettavuudesta. Raportti. Julkaisuvapaa 31.3.2014 klo 15.00 Keski-Uudenmaan kunnat Kuntalaiskysely palveluiden saavutettavuudesta Raportti Julkaisuvapaa 31.3.2014 klo 15.00 Keski-Uudenmaan kunnat Kuntalaiskysely palveluiden saavutettavuudesta Taloustutkimus Oy

Lisätiedot

Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015

Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015 Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015 Kuntaliiton vertailututkimus (toteutus TNS gallup) Erityisasiantuntija Anu Nemlander, puh. 050 563 6180 Erityisasiantuntija Hannele Häkkinen, puh. 050 375 2164

Lisätiedot

Savuttomuuskysely 2011

Savuttomuuskysely 2011 Savuttomuuskysely 2011 Savuttomuuskysely 2011 Savuton pääkaupunkiseutu -hanke & Suomen ASH ry Savuttomuuskysely 2011 Savuttomuuskysely 2011 Taloustutkimus Oy Katja Mikkonen Marjut Naapuri.11.2011/8.11.2011

Lisätiedot

Mielipiteet ydinvoimasta Maaliskuu 2014

Mielipiteet ydinvoimasta Maaliskuu 2014 Mielipiteet ydinvoimasta Maaliskuu 2014 TUTKIMUKSEN TILAAJA Energiateollisuus ry. TUTKIMUSMENETELMÄ: Puhelinhaastattelu HAASTATTELUAJANKOHTA: 3.-16.3.2014 HAASTATTELUJEN MÄÄRÄ: 1001 SISÄLTÖ: Tulosten tilastolliset

Lisätiedot

ainen/ seutu Ihmisiä, jotka joutuvat tulemaan toimeen alle 1,25 dollarilla eli noin eurolla päivässä, kutsutaan äärimmäisen köyhiksi.

ainen/ seutu Ihmisiä, jotka joutuvat tulemaan toimeen alle 1,25 dollarilla eli noin eurolla päivässä, kutsutaan äärimmäisen köyhiksi. TALOUSTUTKIMUS OY 20141229 11:28:59 TYÖ 000012172.12 TAULUKKO 41015 ss VER % Telebus vko 51A-52A/2014 Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Kuopio..0 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

Kokemukset ja odotukset apteekkipalveluista 2011

Kokemukset ja odotukset apteekkipalveluista 2011 Apteekkaripäivät 15.4. Sirkku Keski-Hallila Taloustutkimus Oy JOHDANTO Tämän tutkimuksen on tehnyt Taloustutkimus Oy Suomen Apteekkariliiton toimeksiannosta. Tutkimuksen tarkoitus Seurantatutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Henkilöauton käyttöä on vähennetty

Henkilöauton käyttöä on vähennetty TALOUSTUTKIMUS OY 20080516 08:15:12 TYÖ 9187.00 TAULUKKO 20020 ca VER % Omnibus toukokuu I 2008 Kaikki Sukupuoli Ikäryhmä Talous on Talouden bruttotulot Ilmastonmuutos nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-64

Lisätiedot

1. Suomeen on parhaillaan rakenteilla viides ydinvoimareaktori. Kannatatteko viidennen reaktorin lisäksi lisäydinvoiman rakentamista Suomeen?

1. Suomeen on parhaillaan rakenteilla viides ydinvoimareaktori. Kannatatteko viidennen reaktorin lisäksi lisäydinvoiman rakentamista Suomeen? TALOUSTUTKIMUS OY 20090219 08:57:12 TYÖ 2408.12 TAULUKKO 7012 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Tutkimusraportti VAATELAHJOITTAJATUTKIMUS 2017

Tutkimusraportti VAATELAHJOITTAJATUTKIMUS 2017 Tutkimusraportti VAATELAHJOITTAJATUTKIMUS 201 UFF, SPR ja Fida Katja Mikkonen Tutkimuksen toteutus! Taloustutkimus on toteuttanut tämän tutkimuksen UFF:n, SPR:n ja Fidan toimeksiannosta.! Tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista -tutkimus Hallituksen apteekkilinjaukset, Toukokuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista -tutkimus Hallituksen apteekkilinjaukset, Toukokuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista -tutkimus Hallituksen apteekkilinjaukset, Toukokuu 1 SFS ISO Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /1 IROResearch Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 Kaupunkikohtainen vertailu 1 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata terveyskeskusten avosairaanhoidon vastaanottojen

Lisätiedot

Eloisa ikä -ohjelman kyselytutkimus

Eloisa ikä -ohjelman kyselytutkimus Eloisa ikä -ohjelman kyselytutkimus..0 Juho Rahkonen/Marko Mäkinen 1 Tutkimuksen toteutus Täm tutkimuksen on tehnyt Vanhustyön keskusliiton toimeksiannosta Taloustutkimus Oy. Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011 TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010 Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata terveyskeskusten avosairaanhoidon

Lisätiedot

VASL SDP KESK KOK Vihreä RKP KD Perus muu ei Liitto suoma osaa

VASL SDP KESK KOK Vihreä RKP KD Perus muu ei Liitto suoma osaa TALOUSTUTKIMUS OY 20101222 13:18:38 TYÖ 2551.25 TAULUKKO 16015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Oletteko seuraavista presidentin valtaoikeuksiin liittyvistä väittämistä samaa mieltä vai eri mieltä?

Oletteko seuraavista presidentin valtaoikeuksiin liittyvistä väittämistä samaa mieltä vai eri mieltä? TALOUSTUTKIMUS OY 20091217 09:07:49 TYÖ 2451.11 TAULUKKO 17017 ss VER % Telebus vko 50B-51A/2009 Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis

Lisätiedot

SUOMEN OPTINEN TOIMIALA SILMÄLASIEN KÄYTTÖTUTKIMUS Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen

SUOMEN OPTINEN TOIMIALA SILMÄLASIEN KÄYTTÖTUTKIMUS Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen SUOMEN OPTINEN TOIMIALA SILMÄLASIEN KÄYTTÖTUTKIMUS 04 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 6.9.04 JOHDANTO Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Suomen Optisen Toimialan toimeksiannosta. Tutkimuksen

Lisätiedot

Tuhat suomalaista Apteekkariliitto

Tuhat suomalaista Apteekkariliitto Tuhat suomalaista /0 Tuhat suomalaista Apteekkariliitto Syyskuu 0 Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /0 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimus tehtiin internetissä IROResearch Oy:n valtakunnalliseen

Lisätiedot

Onko eurokriisin pahin vaihe mielestäsi jo ohi?

Onko eurokriisin pahin vaihe mielestäsi jo ohi? TALOUSTUTKIMUS OY 20121219 12:27:36 TYÖ 2751.24 TAULUKKO 17015 ss VER % Telebus vko 50Bto-51Ati/2012+paneeli Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke

Lisätiedot