toy taloustutkimus oy PÄÄKAUPUNKISEUDUN MUUTTOHALUKKUUS 2004 Suur-Helsinki Tänään 2-3/2004 Lohjan yrityspalvelukeskus Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "toy taloustutkimus oy PÄÄKAUPUNKISEUDUN MUUTTOHALUKKUUS 2004 Suur-Helsinki Tänään 2-3/2004 Lohjan yrityspalvelukeskus Oy"

Transkriptio

1 toy taloustutkimus oy PÄÄKAUPUNKISEUDUN MUUTTOHALUKKUUS 2004 Suur-Helsinki Tänään 2-3/2004 Lohjan yrityspalvelukeskus Oy

2 Reetta Wirman Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa edelleen toimittaa tai julkaista missään muodossa ilman tutkimuslaitoksen lupaa ja nimen mainitsemista.

3 2004 Sisällys Päätulokset Lohja Toteutus Tutkitut asiat Päätulokset graafisena esityksenä Asuinpaikan vaihto aikeet Tunnettuus Yleisarvosanat Imagotekijät Tärkeimmät asiat, kun ajattelee sitä kuinka mielellään muuttaisi johonkin kuntaan Lohja Yhteenveto LIITTEET Tutkimusmenetelmä ja taustaa Aineiston rakenne Atk-taulukot Kysymyslomake Yhteistutkimusten tulosten julkaisuohjeet Luotettavuusrajataulukot /RW

4 1 PÄÄTULOKSET 2004 Taloustutkimus Oy on tehnyt tämän 2004 tutkimuksen kirjekyselynä osana Suur-Helsinki Tänään 2-3/2004 monitilaajatutkimusta. Näyte otettu väestötietojärjestelmästä satunnaisotannalla. Tutkimukseen vastasi yhteensä 2216 iältään vuotiasta pääkaupunkiseutulaista loka-joulukuussa Tutkimuksessa tutkittiin 16 pääkaupunkiseudun ja sen ympäristön kunnan tunnettuus, yleismielikuva, 13 eri imagotekijää ja halukkuus muuttaa kuntaan. Lisäksi selvitettiin tärkeimmät tekijät, kun miettii kuinka mielellään muuttaisi johonkin kuntaan. Asuinpaikan muuttaminen viimeisen kolmen vuoden aikana: ei ole muuttanut asuinpaikkaa 61% muuttanut kunnan sisällä 21% muuttanut pääkaupunkisedun sisällä 7% muuttanut muualta Uudeltamaalta 2% muuttanut muualta Etelä-Suomen läänistä 1% muuttanut muualta Suomesta 5% Aikooko muuttaa asuinpaikkaa kolmen vuoden sisällä: varmasti 10% melko varmasti 13% ehkä / ehkä ei 22% melko varmasti ei 27% varmasti ei 26% /RW

5 1 PÄÄTULOKSET 2004 Tunnetuimmat kunnat Helsinki 96 % Espoo 92 % Vantaa 86 % Kauniainen 75 % Porvoo 75% Keskimääräistä tunnetumpia Helsinki vuotiaille, toimihenkilöille, lapsiperheille, talouden tulot yli /v, henkilöille jotka aikovat muuttaa lähivuosina Espoo vuotiaille, toimihenkilöille, yrittäjille / johtavassa asemassa oleville, lapsiperheille, talouden tulot yli /v, espoolaisille Vantaa vuotiaille, toimihenkilöille, yrittäjille / johtavassa asemassa oleville, lapsiperheille ja vantaalaisille Kauniainen miehille, vuotiaille, yrittäjille / johtavassa asemassa oleville, lapsiperheille, talouden tulot yli /v, espoolaisille Porvoo vuotiaille, toimihenkilöille, yrittäjille / johtavassa asemassa oleville, lapsiperheille, talouden tulot yli /v, henkilöille jotka aikovat muuttaa lähivuosina /RW

6 1 PÄÄTULOKSET 2004 Parhaimmat yleismielikuvat ka. Helsinki 8,29 Espoo 7,73 Kauniainen 7,53 Porvoo 7,48 Vantaa 7,26 Keskimääräistä parempi arvosanoja antavat Helsinki vuotiaat, opiskelijat / koululaiset, helsinkiläiset Espoo alle 25-vuotiaat, opiskelijat / koululaiset, espoolaiset Kauniainen eläkeläiset / kotirouvat, talouden tulot yli /v, espoolaiset Porvoo naiset, vuotiaat Vantaa alle 25-vuotiaat, työväestö, muu aikuistalous kuin yksin asuvat tai lapsettomat parit, talouden tulot /v, vantaalaiset Imagotekijöistä lasketun nettoarvon mukaan parhaimmat nettoarvo Helsinki 284 Espoo 282 Vantaa 162 Porvoo /RW

7 1 PÄÄTULOKSET 2004 Ominaisuusarviot (nettotulos %), kaikkien vastausten keskiarvo 2004 Lapsiystävällisyys 28 Asuinympäristön turvallisuus 26 Asuinympäristön viihtyisyys 23 Harrastusmahdollisuudet 17 Asuntojen saanti 14 Keskuksen kaupalliset palvelut 14 Kunnalliset palvelut 11 Liikenneyhteydet 5 Tiedonsaanti asumiseen liittyvistä asioista 3 Asumiskustannukset -3 Tonttitarjonta -8 Opiskelumahdollisuudet -15 Työpaikkojen tarjonta -16 Halukkuus muuttaa kuntaan -23 Henkilökohtaisesti tärkeimmät asiat, kun ajatellaan sitä kuinka mielellään muuttaisi johonkin kuntaan ovat asuinympäristön viihtyisyys ja liikenneyhteydet /RW

8 1 PÄÄTULOKSET 2004 Parhaimmat arviot saaneet kunnat eri imagotekijöissä Helsinki työpaikkojen tarjonta opiskelumahdollisuudet liikenneyhteydet kunnalliset palvelut keskuksen kaupalliset palvelut harrastusmahdollisuudet tiedonsaanti asumiseen liittyvistä tekijöistä halukkuus muuttaa kuntaan Mäntsälä asumiskustannukset tonttitarjonta Porvoo asuinympäristön viihtyisyys Kauniainen asuinympäristön turvallisuus Järvenpää asuntojen saanti Espoo lapsiystävällisyys /RW

9 Lohja tunnetuin kunta Kokonaistunnettuus 67 % tuntee asumisen kautta 1 % tuntee työssäkäynnin kautta 3 % tuntee tuttavien kautta 19 % tuntee muuten 44% Keskimääräistä paremmin tuntevat miehet, vuotiaat, lapsiperheet, talouden tulot /v 11. paras yleisarvosana, ka. 6,77 Parhaimmat arvosanat antavat naiset, talouden tulot /v ja espoolaiset Ominaisuuksien nettoarvot ja sijoitus nettoarvo sijoitus Asuinympäristön turvallisuus Lapsiystävällisyys Asuntojen saanti Asumiskustannukset Tonttitarjonta Asumisympäristön viihtyisyys Kunnalliset palvelut 9 6. Harrastusmahdollisuudet 4 7. Keskuksen kaupalliset palvelut 1 8. Tiedonsaanti asumiseen liittyvissä asioissa Liikenneyhteydet Halukkuus muuttaa kuntaan Työpaikkojen tarjonta Opiskelumahdollisuudet /RW

10 3 TOTEUTUS 2004 Toteutettu osana Suur-Helsinki Tänään kuluttajatutkimusta Aineisto kerätty ajalla Näyte otettu väestötietojärjestelmästä satunnaisotannalla Kohderyhmänä vuotiaat pääkaupunkiseutulaiset (Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa) Vastaajia /RW

11 4 TUTKITUT ASIAT 2004 Tunnettuus (tuntee asumisen kautta, tuntee työssäkäynnin kautta, tuntee tuttavien kautta, tuntee muuten) Yleisarvosana (kouluarvosana-asteikolla 4-10) Imagotekijät Työpaikkojen tarjonta Opiskelumahdollisuudet Liikenneyhteydet Asuinympäristön viihtyisyys Asuinympäristön turvallisuus Asuntojen saanti Kunnalliset palvelut Keskuksen kaupalliset palvelut Lapsiystävällisyys Harrastusmahdollisuudet Asumiskustannukset Tonttitarjonta Tiedonsaanti asumiseen liittyvistä asioista Halukkuus muuttaa kuntaa Tärkeimmät asiat, kun ajattelee sitä kuinka mielellään muuttaisi johonkin kuntaan /RW

12 5 KUVIOT 2004 PÄÄTULOKSET Seuraavilla sivuilla olevassa grafiikassa esitetään tutkimuksen päätulokset Yksityiskohtaiset tulokset löytyvät liitteenä olevista atk-taulukoista /RW

13 5 KUVIOT 2004 KÄYTTÖ JA TUNNETTUUS 4-portainen asteikko tuntee asumisen kautta tuntee työssäkäynnin kautta tuntee tuttavien kautta tuntee muuten /RW

14 ONKO MUUTTANUT NYKYISEEN ASUINPAIKKAANSA VIIME VUOSINA (1-3 VUODEN AIKANA) Kaikki vastaajat, n=2216 Toisesta paikasta nykyisessä asuinkunnassa 21 Jostakin toisesta kunnasta pääkaupunkiseudulla 7 Muualta Uudeltamaalta 2 Muualta Etelä-Suomen läänistä 1 Muualta Suomesta 5 Muualta 1 Ei ole muuttanut asuinpaikkaan viime vuosien aikana 61 Ei vastausta % OAIKOOKO MUUTTAA ASUINPAIKKAA LÄHIVUOSINA (1-3 VUODEN SISÄLLÄ) Kaikki vastaajat, n=2216 5) Varmasti 4) Melko varmasti 3) Ehkä, ehkä ei Ei vastausta, ei osaa sanoa 2) Melko varmasti ei 1) Varmasti ei Keskiarvo , % Syksy 2004 Alkuperätunniste RW/np/hmk Suur-Helsinki Tänään 2-3/ vuotiaat Suur-Helsingin kuluttajat

15 KUNTIEN KOKONAISTUNNETTUUS Kaikki vastaajat, n=2216 Helsinki 96 Espoo 92 Vantaa 86 Kauniainen 75 Porvoo 75 Kerava 72 Kirkkonummi 72 Järvenpää 71 Hyvinkää 68 Lohja 67 Tuusula 67 Sipoo 65 Nurmijärvi 64 Mäntsälä 63 Vihti 63 Pornainen % Syksy 2004 Alkuperätunniste RW/np/hmk Suur-Helsinki Tänään 2-3/ vuotiaat Suur-Helsingin kuluttajat

16 KUNTIEN TUNNETTUUS Kaikki vastaajat, n=2216 Tuntee asumisen kautta Tuntee työssäkäynnin kautta Tuntee tuttavien kautta Tuntee muuten Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen Porvoo Kerava Kirkkonummi Järvenpää Hyvinkää Lohja Tuusula Sipoo Nurmijärvi Mäntsälä Vihti Pornainen Syksy 2004 Alkuperätunniste RW/np/hmk % Suur-Helsinki Tänään 2-3/ vuotiaat Suur-Helsingin kuluttajat

17 5 KUVIOT 2004 YLEISARVOSANAT Kouluarvosana-asteikko = Erinomainen 4 = Huono Keskiarvo /RW

18 KUNTIEN YLEISARVOSANAT n= kaikki vastaajat Helsinki (n=1685) 8,29 Espoo (n=1514) 7,73 Kauniainen (n=845) 7,53 Porvoo (n=803) 7,48 Vantaa (n=1324) 7,26 Keskiarvo 7,18 Kirkkonummi (n=796) 6,99 Tuusula (n=686) 6,89 Sipoo (n=654) 6,87 Hyvinkää (n=686) 6,80 Järvenpää (n=765) 6,79 Lohja (n=685) 6,77 Nurmijärvi (n=653) 6,75 Vihti (n=614) 6,73 Kerava (n=772) 6,60 Mäntsälä (n=593) 6,38 Pornainen (n=472) 6, % Syksy 2004 Alkuperätunniste RW/np/hmk Suur-Helsinki Tänään 2-3/ vuotiaat Suur-Helsingin kuluttajat

19 5 KUVIOT 2004 IMAGOTEKIJÄT 14 tekijää Työpaikkojen tarjonta Opiskelumahdollisuudet Liikenneyhteydet Asuinympäristön viihtyisyys Asuinympäristön turvallisuus Asuntojen saanti Kunnalliset palvelut Keskuksen kaupalliset palvelut Lapsiystävällisyys Harrastusmahdollisuudet Asumiskustannukset Tonttitarjonta Tiedonsaanti asumiseen liittyvistä asioista Halukkuus muuttaa kuntaa Tekijöiden arviointi kuntakohtaisesti asteikolla: +/- plussa = myönteinen arvio ko. tekijästä miinus = kielteinen arvio ko. tekijästä erotus = plus- ja miinus-mainintojen prosenttiosuuksien erotus /RW

20 TEKIJÄT Työpaikkojen tarjonta n= kaikki vastaajat - kielteisten arvioiden osuus + myönteisten arvioiden osuus Helsinki (n=1685) Espoo (n=1514) Vantaa (n=1324) Keskiarvo Porvoo (n=803) Lohja (n=685) Tuusula (n=686) Kerava (n=772) Hyvinkää (n=686) Järvenpää (n=765) Kirkkonummi (n=796) Nurmijärvi (n=653) Kauniainen (n=845) Vihti (n=614) Sipoo (n=654) Mäntsälä (n=593) Pornainen (n=472) % Syksy 2004 Alkuperätunniste RW/np/hmk Erotus Suur-Helsinki Tänään 2-3/ vuotiaat Suur-Helsingin kuluttajat

21 TEKIJÄT Opiskelumahdollisuudet n= kaikki vastaajat - kielteisten arvioiden osuus + myönteisten arvioiden osuus Helsinki (n=1685) Espoo (n=1514) Vantaa (n=1324) Keskiarvo Porvoo (n=803) Järvenpää (n=765) Lohja (n=685) Hyvinkää (n=686) Kauniainen (n=845) Kerava (n=772) Tuusula (n=686) Sipoo (n=654) Nurmijärvi (n=653) Vihti (n=614) Pornainen (n=472) Kirkkonummi (n=796) Mäntsälä (n=593) % Syksy 2004 Alkuperätunniste RW/np/hmk Erotus Suur-Helsinki Tänään 2-3/ vuotiaat Suur-Helsingin kuluttajat

22 TEKIJÄT Liikenneyhteydet n= kaikki vastaajat - kielteisten arvioiden osuus + myönteisten arvioiden osuus Helsinki (n=1685) Vantaa (n=1324) Espoo (n=1514) Kerava (n=772) Kauniainen (n=845) Keskiarvo Järvenpää (n=765) Hyvinkää (n=686) Porvoo (n=803) Kirkkonummi (n=796) Tuusula (n=686) Lohja (n=685) Nurmijärvi (n=653) Sipoo (n=654) Mäntsälä (n=593) Vihti (n=614) Pornainen (n=472) % Syksy 2004 Alkuperätunniste RW/np/hmk Erotus Suur-Helsinki Tänään 2-3/ vuotiaat Suur-Helsingin kuluttajat

23 TEKIJÄT Asuinympäristön viihtyisyys n= kaikki vastaajat - kielteisten arvioiden osuus + myönteisten arvioiden osuus Porvoo (n=803) Espoo (n=1514) Kauniainen (n=845) Kirkkonummi (n=796) Sipoo (n=654) Keskiarvo Hyvinkää (n=686) Helsinki (n=1685) Nurmijärvi (n=653) Tuusula (n=686) Lohja (n=685) Järvenpää (n=765) Vihti (n=614) Vantaa (n=1324) Pornainen (n=472) Mäntsälä (n=593) Kerava (n=772) % Syksy 2004 Alkuperätunniste RW/np/hmk Erotus Suur-Helsinki Tänään 2-3/ vuotiaat Suur-Helsingin kuluttajat

24 TEKIJÄT Asuinympäristön turvallisuus n= kaikki vastaajat - kielteisten arvioiden osuus + myönteisten arvioiden osuus Kauniainen (n=845) Porvoo (n=803) Nurmijärvi (n=653) Sipoo (n=654) Espoo (n=1514) Vihti (n=614) Kirkkonummi (n=796) Lohja (n=685) Hyvinkää (n=686) Tuusula (n=686) Pornainen (n=472) Mäntsälä (n=593) Keskiarvo Järvenpää (n=765) Vantaa (n=1324) Kerava (n=772) Helsinki (n=1685) % Syksy 2004 Alkuperätunniste RW/np/hmk Erotus Suur-Helsinki Tänään 2-3/ vuotiaat Suur-Helsingin kuluttajat

25 TEKIJÄT Asuntojen saanti n= kaikki vastaajat - kielteisten arvioiden osuus + myönteisten arvioiden osuus Järvenpää (n=765) Hyvinkää (n=686) Lohja (n=685) Mäntsälä (n=593) Kirkkonummi (n=796) Kerava (n=772) Vihti (n=614) Nurmijärvi (n=653) Tuusula (n=686) Vantaa (n=1324) Pornainen (n=472) Sipoo (n=654) Porvoo (n=803) Keskiarvo Espoo (n=1514) Helsinki (n=1685) Kauniainen (n=845) % Syksy 2004 Alkuperätunniste RW/np/hmk Erotus Suur-Helsinki Tänään 2-3/ vuotiaat Suur-Helsingin kuluttajat

26 TEKIJÄT Kunnalliset palvelut n= kaikki vastaajat - kielteisten arvioiden osuus + myönteisten arvioiden osuus Helsinki (n=1685) Espoo (n=1514) Vantaa (n=1324) Porvoo (n=803) Kauniainen (n=845) Keskiarvo Lohja (n=685) Hyvinkää (n=686) Kerava (n=772) Järvenpää (n=765) Nurmijärvi (n=653) Tuusula (n=686) Kirkkonummi (n=796) Vihti (n=614) Mäntsälä (n=593) Sipoo (n=654) Pornainen (n=472) % Syksy 2004 Alkuperätunniste RW/np/hmk Erotus Suur-Helsinki Tänään 2-3/ vuotiaat Suur-Helsingin kuluttajat

27 TEKIJÄT Keskuksen kaupalliset palvelut n= kaikki vastaajat - kielteisten arvioiden osuus + myönteisten arvioiden osuus Helsinki (n=1685) Vantaa (n=1324) Espoo (n=1514) Porvoo (n=803) Keskiarvo Kerava (n=772) Järvenpää (n=765) Hyvinkää (n=686) Lohja (n=685) Kauniainen (n=845) Kirkkonummi (n=796) Nurmijärvi (n=653) Tuusula (n=686) Mäntsälä (n=593) Vihti (n=614) Sipoo (n=654) Pornainen (n=472) % Syksy 2004 Alkuperätunniste RW/np/hmk Erotus Suur-Helsinki Tänään 2-3/ vuotiaat Suur-Helsingin kuluttajat

28 TEKIJÄT Lapsiystävällisyys n= kaikki vastaajat - kielteisten arvioiden osuus + myönteisten arvioiden osuus Espoo (n=1514) Kirkkonummi (n=796) Porvoo (n=803) Järvenpää (n=765) Vihti (n=614) Kauniainen (n=845) Hyvinkää (n=686) Nurmijärvi (n=653) Lohja (n=685) Tuusula (n=686) Sipoo (n=654) Pornainen (n=472) Mäntsälä (n=593) Keskiarvo Vantaa (n=1324) Kerava (n=772) Helsinki (n=1685) % Syksy 2004 Alkuperätunniste RW/np/hmk Erotus Suur-Helsinki Tänään 2-3/ vuotiaat Suur-Helsingin kuluttajat

29 TEKIJÄT Harrastusmahdollisuudet n= kaikki vastaajat - kielteisten arvioiden osuus + myönteisten arvioiden osuus Helsinki (n=1685) Espoo (n=1514) Vantaa (n=1324) Keskiarvo Porvoo (n=803) Kauniainen (n=845) Hyvinkää (n=686) Lohja (n=685) Järvenpää (n=765) Kerava (n=772) Kirkkonummi (n=796) Tuusula (n=686) Vihti (n=614) Nurmijärvi (n=653) Mäntsälä (n=593) Pornainen (n=472) Sipoo (n=654) % Syksy 2004 Alkuperätunniste RW/np/hmk Erotus Suur-Helsinki Tänään 2-3/ vuotiaat Suur-Helsingin kuluttajat

30 TEKIJÄT Asumiskustannukset n= kaikki vastaajat - kielteisten arvioiden osuus + myönteisten arvioiden osuus Mäntsälä (n=593) Lohja (n=685) Hyvinkää (n=686) Nurmijärvi (n=653) Vihti (n=614) Kerava (n=772) Järvenpää (n=765) Pornainen (n=472) Kirkkonummi (n=796) Tuusula (n=686) Sipoo (n=654) Porvoo (n=803) Keskiarvo Vantaa (n=1324) Espoo (n=1514) Kauniainen (n=845) Helsinki (n=1685) % Syksy 2004 Alkuperätunniste RW/np/hmk Erotus Suur-Helsinki Tänään 2-3/ vuotiaat Suur-Helsingin kuluttajat

31 TEKIJÄT Tonttitarjonta n= kaikki vastaajat - kielteisten arvioiden osuus + myönteisten arvioiden osuus Mäntsälä (n=593) Nurmijärvi (n=653) Lohja (n=685) Vihti (n=614) Pornainen (n=472) Kirkkonummi (n=796) Hyvinkää (n=686) Sipoo (n=654) Järvenpää (n=765) Tuusula (n=686) Kerava (n=772) Porvoo (n=803) Keskiarvo Vantaa (n=1324) Kauniainen (n=845) Espoo (n=1514) Helsinki (n=1685) % Syksy 2004 Alkuperätunniste RW/np/hmk Erotus Suur-Helsinki Tänään 2-3/ vuotiaat Suur-Helsingin kuluttajat

32 TEKIJÄT Tiedonsaanti asumiseen liittyvistä asioista n= kaikki vastaajat - kielteisten arvioiden osuus + myönteisten arvioiden osuus Helsinki (n=1685) Vantaa (n=1324) Espoo (n=1514) Keskiarvo Kirkkonummi (n=796) Porvoo (n=803) Tuusula (n=686) Nurmijärvi (n=653) Hyvinkää (n=686) Järvenpää (n=765) Kerava (n=772) Mäntsälä (n=593) Kauniainen (n=845) Lohja (n=685) Vihti (n=614) Sipoo (n=654) Pornainen (n=472) % Syksy 2004 Alkuperätunniste RW/np/hmk Erotus Suur-Helsinki Tänään 2-3/ vuotiaat Suur-Helsingin kuluttajat

33 TEKIJÄT Halukkuus muuttaa kuntaan n= kaikki vastaajat - kielteisten arvioiden osuus + myönteisten arvioiden osuus Helsinki (n=1685) Espoo (n=1514) Porvoo (n=803) Vantaa (n=1324) Keskiarvo Kauniainen (n=845) Tuusula (n=686) Nurmijärvi (n=653) Kirkkonummi (n=796) Sipoo (n=654) Vihti (n=614) Lohja (n=685) Järvenpää (n=765) Hyvinkää (n=686) Pornainen (n=472) Kerava (n=772) Mäntsälä (n=593) % Syksy 2004 Alkuperätunniste RW/np/hmk Erotus Suur-Helsinki Tänään 2-3/ vuotiaat Suur-Helsingin kuluttajat

34 HENKILÖKOHTAISESTI TÄRKEIMMÄT ASIAT, KUN AJATTELEE SITÄ KUINKA MIELELLÄÄN MUUTTAISI JOHONKIN KUNTAAN n= kaikki vastaajat Asuinympäristön viihtyisyys 60 Liikenneyhteydet 55 Työpaikkojen tarjonta 40 Asumiskustannukset 40 Asuinympäristön turvallisuus 39 Kunnalliset palvelut 26 Keskuksen kaupalliset palvelut 25 Harrastusmahdollisuudet 23 Asuntojen saanti 21 Lapsiystävällisyys 17 Opiskelumahdollisuudet 11 Halukkuus muuttaa kuntaan 10 Tonttitarjonta 5 Tideonsaanti asumiseen liittyvistä asioista 4 Ei vastausta/ ei osaa sanoa % Syksy 2004 Alkuperätunniste RW/np/hmk Suur-Helsinki Tänään 2-3/ vuotiaat Suur-Helsingin kuluttajat

35 5 KUVIOT 2004 LOHJA - PÄÄTULOKSET Seuraavilla sivuilla olevassa grafiikassa esitetään Lohjan päätulokset Yksityiskohtaiset tulokset löytyvät liitteensä olevista atk-taulukoista /RW

36 LOHJA Yleisarvosanat Kaikki vastaajat n=685, Aikoo muuttaa lähivuosina n=172 Kaikki vastaajat 6,77 Aikoo muuttaa lähivuosina 6, % Tekijät Kaikki vastaajat (n=685) Aikoo muuttaa lähivuosina (n=172) Asuinympäristön viihtyisyys Liikenneyhteydet Asumiskustannukset Työpaikkojen tarjonta Asuinympäristön turvallisuus Kunnalliset palvelut Keskuksen kaupalliset palvelut Harrastusmahdollisuudet Asuntojen saanti Lapsiystävällisyys Opiskelumahdollisuudet Halukkuus muuttaa kuntaan Tonttitarjonta Tideonsaanti asumiseen liittyvistä asioista Syksy 2004 Alkuperätunniste RW/np/hmk % Suur-Helsinki Tänään 2-3/ vuotiaat Suur-Helsingin kuluttajat

37 6 YHTEENVETO 2004 Tunnetuimmat kunnat Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen Porvoo Parhaimmat yleismielikuvat Helsinki Espoo Kauniainen Porvoo Vantaa Kunnat saavat parhaat ominaisuusarviot Lapsiystävällisyydestä Asuinympäristön turvallisuudesta Asuinympäristön viihtyisyydestä Heikoimmat ominaisuudet Työpaikkojen tarjonta Opiskelumahdollisuudet /RW

38 TUTKIMUSMENETELMÄ JA TAUSTAA (1/2) 2004 Taloustutkimus Oy on tehnyt tämän Pääkaupunkiseudun muuttohalukkuus 2004-tutkimuksen omana tuotantonaan osana Suur-Helsinki Tänään 2-3/2004 -monitilaajatutkimusta Tutkimuksen tarkoitus Tutkimuksen avulla selvitetään kuntien Tunnettuus Yleisarvosana (kouluarvosana-asteikolla 4-10) Kuntien vahvuudet ja heikkoudet Työpaikkojen tarjonta Opiskelumahdollisuudet Liikenneyhteydet Asuinympäristön viihtyisyys Asuinympäristön turvallisuus Asuntojen saanti Kunnalliset palvelut Keskuksen kaupalliset palvelut Lapsiystävällisyys Harrastusmahdollisuudet Asumiskustannukset Tonttitarjonta Tiedonsaanti asumiseen liittyvistä asioista Halukkuus muuttaa kuntaa Tutkimuksessa käytetty kysymyslomake on tämän raportin liitteenä. Tutkimuksessa on mukana 16 kuntaa pääkaupunkiseudulta ja sen ympäristöstä /RW

39 TUTKIMUSMENETELMÄ JA TAUSTAA (2/2) 2004 Tutkimusmenetelmä Tutkimus toteutettiin kirjekyselynä osana Suur-Helsinki Tänään 2-3/2004 monitilaajatutkimusta. Kyselylomakkeet lähetettiin vastaajille kotiin ja he palauttivat täytetyt lomakkeet postitse. Otos muodostettiin satunnaispoimintana väestötietojärjestelmästä. Kohderyhmänä ovat vuotiaat Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan asukkaat. Palautunut näyte on oikaistu iän, sukupuolen ja kotikunnan mukaan ja painotettu alueen vuotiasta väestömäärää vastaavaksi. Kierros 2/2004: Kyselylomakkeita postitettiin yhteensä 3600 kappaletta. Lomakkeita palautui mennessä 1297 kappaletta. Palautusprosentiksi tuli siten 36 %. Atk-käsittelyyn hyväksyttiin 1284 lomaketta Kierros 3/2004; Kyselylomakkeita postitettiin yhteensä 3600 kappaletta. Lomakkeita palautui mennessä 967 kappaletta. Palautusprosentiksi tuli siten 27 %. Atk-käsittelyyn hyväksyttiin 932 lomaketta. Aineiston on tallentanut ES Turuuuringute AS. Raportointi ja t-testi Tutkimuksen päätulokset esitetään kirjallisena tiivistelmänä ja grafiikkana. Atktaulukoissa tulokset on esitetty ristiintaulukoituna seuraavilla taustatekijöillä: sukupuoli ikä ammatti talouden rakenne talouden bruttotulot vuodessa asuinkunta Tulostuksessa on käytetty tulkintaa helpottavaa t-testiä, joka testiä, joka testaa kunkin taulukoidun taustamuuttujan jokaisen vastausvaihtoehdon kohdalla, poikkeaako ko. ryhmän tulos muiden vastaajien tuloksesta enemmän kuin on satunnaisvaihtelun osuus 95 % luotettavuustasolla. Tähti (*) luvun vieressä osoittaa, että ero on merkitsevä. Atk-tulostus on tehty Taloustutkimus Oy:n laitteistoilla ja ohjelmistoilla. Aineistoa säilyttää Taloustutkimus Oy, Tulosten julkaiseminen ja edelleen luovuttaminen Tutkimusraportti on tarkoitettu raportin ostaneen yrityksen sisäiseen käyttöön. Yritys voi esitellä ja kertoa tutkimuksen tuloksia omille asiakasyrityksilleen. Raporttia tai osia siitä ei kuitenkaan saa edelleen luovuttaa tai kopioida eikä julkaista ennen kuin raportista vastaava tutkija on tarkastanut ja hyväkysynyt julkaisun sisällön. Julkaisussa on aina mainittava Taloustutkimus Oy:n nimi. Esimerkiksi mainonnassa ja markkinoinnissa voidaan mainita tilaajayrityksen omat luvut ja tilaajayrityksen sijoitus vertailussa. Muiden yritysten sijoituksia ja lukuja ei ole lupa julkaista. Yksityiskohtaisemmat ohjeet ovat raportin liitteenä /RW

40 Aineiston rakenne AINEISTON RAKENNE Absoluuttiset vastaajamäärät (painottamattomat n ja/tai painotetut N luvut) Vastaajien prosentuaaliset jakautumat taustaryhmittäin (pystysuora prosentointi, VER % ) Taloustutkimus Oy tpi

41 TALOUSTUTKIMUS OY :18:43 TYÖ TAULUKKO 1001 np N-LUVUT Aineistonrakenne Suur-Helsinki Tänään 2-3/2004 Painottamaton Painotettu (.000) n= % N= % Kaikki Sukupuoli Nainen Mies Ikäryhmä vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta Koulupohja Perus-/keski-/kansa-/kansalaiskoulu Ammatti-/tekninen/kauppakoulu Ylioppilas/lukio Opistotaso/ammattikorkeakoulu Yliopisto/korkeakoulu Ei vastausta Ammattiryhmä Työväestö Itsenäinen yrittäjä Toimihenkilö Johtavassa asemassa oleva Opiskelija, koululainen Eläkeläinen Kotirouva Maanviljelijäväestö Ei vastausta On tällä hetkellä... Kokopäivätyössä Osapäivätyössä Lomautettu Työtön Ei vastausta

42 TALOUSTUTKIMUS OY :18:43 TYÖ TAULUKKO 1002 np N-LUVUT Aineistonrakenne Suur-Helsinki Tänään 2-3/2004 Painottamaton Painotettu (.000) n= % N= % Kaikki Talouden koko Yksi henkilö Kaksi henkilöä Kolme henkilöä Neljä henkilöä Viisi henkilöä tai enemmän Ei vastausta Talouden tyyppi Yksinäistalous Lapseton pari Muu aikuistalous (vain yli 18v.) Talous, jossa lapsia Ei vastausta Kotona olevien lasten ikä 0-2 vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta Ei lapsia /ei vastausta Asuinkunta Espoo Helsinki Kauniainen Vantaa Talouden bruttotulot vuodessa Alle EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Yli EUR Ei vastausta Vastaajan omat bruttotulot vuodessa Alle EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Yli EUR Ei vastausta

43 Sarakeprosenttitaulukot SARAKEPROSENTTITAULUKOT Eri vastausvaihtoehtojen prosentuaalinen osuus eri taustaryhmissä Taloustutkimus Oy tpi

44 TAULUKOIDEN LUKUOHJE/SARAKEPROSENTTITAULUKOT ============================================================================== TALOUSTUTKIMUS OY :13:20 TYÖ TAULUKKO ca VER % ============================================================================== Huulirasvatutkimus Kaikki Sukupuoli Ikä nainen mies vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta Kaikki painottamaton n= Kaikki painotettu (.000) N= Milloin käytätte huulirasvaa Käytän huulirasvaa * 48* 82* 77* 6 78* 76* 55* - vain talvella * 27* - vain kesällä 1 0* 1* ympäri vuoden 37 55* 18* 57* 48* 49* 40* 28* Ei käytä ollenkaan 33 17* 50* 16* 22* 22* 23* 43* Ei osaa sanoa 1 1* 2* 3* 2-1* 2 Käyttää huulirasvaa Kaikki painottamaton n= Kaikki painotettu (.000) N= Mitkä seuraavista tavoista kuvaavat huulirasvan käyttöäsi Käytän huulirasvaa - ulkoillessa 54 49* 9 61* 33* 38* 62* 57 58* - osana meikkausta 7 10* 1* 11* 5 13* 8 4* - suojana yöllä 12 14* 8* * tavan vuoksi päivittäin 33 41* 19* 53* 47* 30 24* 10 31* Ei osaa sanoa * 15* 4* 4* 5* 13* 10 T-testi testaa kunkin taulukoidun taustamuuttujan jokaisen vastausvaihtoehdon kohdalla, poikkeaako ko. ryhmän tulos muiden vastaajien tuloksista enemmän kuin on satunnaisvaihtelun osuus 95 % luotettavuustasolla. Tähti (*) luvun vieressä osoittaa, että ero on tilastollisesti merkitsevä. 1 Otoskoko/vastaajien todellinen kokonaismäärä 2 Koko populaatio tuhansina henkilöinä 3 Naisvastaajien todellinen kokonaismäärä vuotiaiden vastaajien todellinen kokonaismäärä 5 83 % naisista käyttää huulirasvaa 6 78 % vuotiaista käyttää huulirasvaa 7 Huulirasvaa käyttävien vastaajien todellinen kokonaismäärä (=uusi kantaluku) 8 Huulirasvaa käyttävien vastaajien painotettu määrä tuhansina henkilöinä 9 Huulirasvaa käyttävistä miehistä 61 % käyttää huulirasvaa ulkoillessa 10 Huulirasvaa käyttävistä vuotiaista 31 % käyttää huulirasvaa tavan vuoksi päivittäin 11 9 % huulirasvaa käyttävistä ei osaa tai ei halua kertoa käyttötapojaan

45 TALOUSTUTKIMUS OY :24:36 TYÖ TAULUKKO 4004 np VER % Suur-Helsinki Tänään 2-3/2004 Kaikki On halukas muuttamaan kuntaan Espoo Helsin Hyvin Järven Kauni Kerava Kirkko Lohja Mäntsä Nurmi Pornai Porvoo ki kää pää ainen nummi lä järvi nen Kaikki painottamaton n= Kaikki painotettu (.000) N= Sukupuoli Nainen * Mies * Ikäryhmä vuotta vuotta 9 14* 13* * vuotta 11 19* 15* 27* * * vuotta 9 14* vuotta vuotta vuotta vuotta 9 6* vuotta 9 6* 6* 7 2 3* vuotta 6 3 3* vuotta 4 2* vuotta 7 2* 3* * Koulupohja Perus-/keski-/kansa-/kansalaiskoulu 21 16* 15* * Ammatti-/tekninen/kauppakoulu 16 11* Ylioppilas/lukio * Opistotaso/ammattikorkeakoulu Yliopisto/korkeakoulu Ei vastausta Ammattiryhmä Työväestö Itsenäinen yrittäjä Toimihenkilö Johtavassa asemassa oleva Opiskelija, koululainen 15 20* 21* * Eläkeläinen 16 6* 8* 4* 3* 7* 5 6* 5* 3 5* 9 5* Kotirouva Maanviljelijäväestö Ei vastausta On tällä hetkellä... Kokopäivätyössä Osapäivätyössä Lomautettu Työtön * Ei vastausta 23 16* 18*

46 TALOUSTUTKIMUS OY :24:36 TYÖ TAULUKKO 5004 np VER % Suur-Helsinki Tänään 2-3/2004 Kaikki On halukas muuttamaan kuntaan Sipoo Tuusula Vantaa Vihti Kaikki painottamaton n= Kaikki painotettu (.000) N= Sukupuoli Nainen Mies Ikäryhmä vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta 7 1* 1 3* 1 Koulupohja Perus-/keski-/kansa-/kansalaiskoulu Ammatti-/tekninen/kauppakoulu Ylioppilas/lukio Opistotaso/ammattikorkeakoulu Yliopisto/korkeakoulu Ei vastausta Ammattiryhmä Työväestö * 26 Itsenäinen yrittäjä Toimihenkilö Johtavassa asemassa oleva Opiskelija, koululainen Eläkeläinen 16 2* 5* 6* 4* Kotirouva Maanviljelijäväestö Ei vastausta On tällä hetkellä... Kokopäivätyössä Osapäivätyössä Lomautettu Työtön Ei vastausta 23 11* 15 13* 15

47 TALOUSTUTKIMUS OY :24:36 TYÖ TAULUKKO 4005 np VER % Suur-Helsinki Tänään 2-3/2004 Kaikki On halukas muuttamaan kuntaan Espoo Helsin Hyvin Järven Kauni Kerava Kirkko Lohja Mäntsä Nurmi Pornai Porvoo ki kää pää ainen nummi lä järvi nen Kaikki painottamaton n= Kaikki painotettu (.000) N= Talouden koko Yksi henkilö Kaksi henkilöä Kolme henkilöä Neljä henkilöä Viisi henkilöä tai enemmän Ei vastausta Talouden tyyppi Yksinäistalous Lapseton pari Muu aikuistalous (vain yli 18v.) Talous, jossa lapsia * Ei vastausta 3 1 1* Kotona olevien lasten ikä 0-2 vuotta 7 12* * vuotta * 19* vuotta vuotta * 18+ vuotta Ei lapsia /ei vastausta Asuinkunta Espoo 22 48* 15* * 16 41* Helsinki 58 42* 73* * Kauniainen * Vantaa 19 9* 12* * 43* Talouden bruttotulot vuodessa Alle EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Yli EUR Ei vastausta 20 14* Vastaajan omat bruttotulot vuodessa Alle EUR * * EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Yli EUR Ei vastausta 20 15* 16* *

48 TALOUSTUTKIMUS OY :24:36 TYÖ TAULUKKO 5005 np VER % Suur-Helsinki Tänään 2-3/2004 Kaikki On halukas muuttamaan kuntaan Sipoo Tuusula Vantaa Vihti Kaikki painottamaton n= Kaikki painotettu (.000) N= Talouden koko Yksi henkilö Kaksi henkilöä Kolme henkilöä Neljä henkilöä 14 27* 28* Viisi henkilöä tai enemmän Ei vastausta Talouden tyyppi Yksinäistalous Lapseton pari Muu aikuistalous (vain yli 18v.) Talous, jossa lapsia * 42* 49* Ei vastausta Kotona olevien lasten ikä 0-2 vuotta * 3-6 vuotta * 7-12 vuotta vuotta vuotta Ei lapsia /ei vastausta * 53* 48 Asuinkunta Espoo * 32 Helsinki * 46 Kauniainen Vantaa * 52* 22 Talouden bruttotulot vuodessa Alle EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Yli EUR Ei vastausta Vastaajan omat bruttotulot vuodessa Alle EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Yli EUR Ei vastausta

49 TALOUSTUTKIMUS OY :42:04 TYÖ TAULUKKO np VER % Suur-Helsinki Tänään 2-3/2004 Espoo Helsink i Hyvink ää Järven Kauniai Kerava Kirkkon pää nen ummi Lohja Mäntsä lä Nurmij ärvi Pornai Porvoo nen Sipoo Tuusul a Kaikki painottamaton n= Kaikki painotettu (.000) N= Tuntee... - asumisen kautta työssäkäynnin kautta tuttavien kautta muuten Kokonaistunnettuus Ei tunne/ei vastausta

50 TALOUSTUTKIMUS OY :42:04 TYÖ TAULUKKO np VER % Suur-Helsinki Tänään 2-3/2004 Vantaa Vihti Keskiar vo Kaikki painottamaton n= Kaikki painotettu (.000) N= Tuntee... - asumisen kautta työssäkäynnin kautta tuttavien kautta muuten Kokonaistunnettuus Ei tunne/ei vastausta

51 TALOUSTUTKIMUS OY :42:04 TYÖ TAULUKKO np VER % Suur-Helsinki Tänään 2-3/2004 Espoo Helsink i Hyvink ää Järven Kauniai Kerava Kirkkon pää nen ummi Lohja Mäntsä lä Nurmij ärvi Pornai Porvoo nen Sipoo Tuusul a Painottamaton n= Painotettu (.000) N= Yleisarvosana Keskiarvo 7,73 8,29 6,8 6,79 7,53 6,6 6,99 6,77 6,38 6,75 6,26 7,48 6,87 6,89 TYÖPAIKKOJEN TARJONTA Myönteinen tekijä (+) Kielteinen tekijä (-) Erotus OPISKELUMAHDOLLISUUDET Myönteinen tekijä (+) Kielteinen tekijä (-) Erotus LIIKENNEYHTEYDET Myönteinen tekijä (+) Kielteinen tekijä (-) Erotus ASUINYMPÄRISTÖN VIIHTYISYYS Myönteinen tekijä (+) Kielteinen tekijä (-) Erotus ASUINYMPÄRISTÖN TURVALLISUUS Myönteinen tekijä (+) Kielteinen tekijä (-) Erotus ASUNTOJEN SAANTI Myönteinen tekijä (+) Kielteinen tekijä (-) Erotus KUNNALLISET PALVELUT Myönteinen tekijä (+) Kielteinen tekijä (-) Erotus

52 TALOUSTUTKIMUS OY :42:04 TYÖ TAULUKKO np VER % Suur-Helsinki Tänään 2-3/2004 Vantaa Vihti Keskiar vo Painottamaton n= Painotettu (.000) N= Yleisarvosana Keskiarvo 7,26 6,73 7,18 TYÖPAIKKOJEN TARJONTA Myönteinen tekijä (+) Kielteinen tekijä (-) Erotus OPISKELUMAHDOLLISUUDET Myönteinen tekijä (+) Kielteinen tekijä (-) Erotus LIIKENNEYHTEYDET Myönteinen tekijä (+) Kielteinen tekijä (-) Erotus ASUINYMPÄRISTÖN VIIHTYISYYS Myönteinen tekijä (+) Kielteinen tekijä (-) Erotus ASUINYMPÄRISTÖN TURVALLISUUS Myönteinen tekijä (+) Kielteinen tekijä (-) Erotus ASUNTOJEN SAANTI Myönteinen tekijä (+) Kielteinen tekijä (-) Erotus KUNNALLISET PALVELUT Myönteinen tekijä (+) Kielteinen tekijä (-) Erotus

53 TALOUSTUTKIMUS OY :42:04 TYÖ TAULUKKO np VER % Suur-Helsinki Tänään 2-3/2004 Espoo Helsink i Hyvink ää Järven Kauniai Kerava Kirkkon pää nen ummi Lohja Mäntsä lä Nurmij ärvi Pornai Porvoo nen Sipoo Tuusul a Painottamaton n= Painotettu (.000) N= KESKUKSEN KAUPALLISET PALVELUT Myönteinen tekijä (+) Kielteinen tekijä (-) Erotus LAPSIYSTÄVÄLLISYYS Myönteinen tekijä (+) Kielteinen tekijä (-) Erotus HARRASTUSMAHDOLLISUUDET Myönteinen tekijä (+) Kielteinen tekijä (-) Erotus ASUMISKUSTANNUKSET Myönteinen tekijä (+) Kielteinen tekijä (-) Erotus TONTTITARJONTA Myönteinen tekijä (+) Kielteinen tekijä (-) Erotus TIEDONSAANTI ASUMISEEN LIITTYVISTÄ ASIOISTA Myönteinen tekijä (+) Kielteinen tekijä (-) Erotus HALUKKUUS MUUTTAA KUNTAAN Myönteinen tekijä (+) Kielteinen tekijä (-) Erotus Erotus

54 TALOUSTUTKIMUS OY :42:04 TYÖ TAULUKKO np VER % Suur-Helsinki Tänään 2-3/2004 Vantaa Vihti Keskiar vo Painottamaton n= Painotettu (.000) N= KESKUKSEN KAUPALLISET PALVELUT Myönteinen tekijä (+) Kielteinen tekijä (-) Erotus LAPSIYSTÄVÄLLISYYS Myönteinen tekijä (+) Kielteinen tekijä (-) Erotus HARRASTUSMAHDOLLISUUDET Myönteinen tekijä (+) Kielteinen tekijä (-) Erotus ASUMISKUSTANNUKSET Myönteinen tekijä (+) Kielteinen tekijä (-) Erotus TONTTITARJONTA Myönteinen tekijä (+) Kielteinen tekijä (-) Erotus TIEDONSAANTI ASUMISEEN LIITTYVISTÄ ASIOISTA Myönteinen tekijä (+) Kielteinen tekijä (-) Erotus HALUKKUUS MUUTTAA KUNTAAN Myönteinen tekijä (+) Kielteinen tekijä (-) Erotus Erotus

55 ======================================================================================================================= TALOUSTUTKIMUS OY :09:24 TYÖ TAULUKKO np VER % ======================================================================================================================= Suur-Helsinki Tänään 2-3/2004 Aikoo muuttaa lähivuosina Espoo Helsink Hyvink Järven i ää pää Kauniai nen Kerava Kirkkon ummi Lohja Mäntsä lä Nurmij ärvi Pornai nen Porvoo Sipoo Kaikki painottamaton n= Kaikki painotettu (.000) N= Tuntee... - asumisen kautta työssäkäynnin kautta tuttavien kautta muuten Kokonaistunnettuus Ei tunne/ei vastausta

56 ================================================================================================================== TALOUSTUTKIMUS OY :09:24 TYÖ TAULUKKO np VER % ================================================================================================================== Suur-Helsinki Tänään 2-3/2004 Aikoo muuttaa lähivuosina Tuusul a Vantaa Vihti Keskiar vo Kaikki painottamaton n= Kaikki painotettu (.000) N= Tuntee... - asumisen kautta työssäkäynnin kautta tuttavien kautta muuten Kokonaistunnettuus Ei tunne/ei vastausta

57 ====================================================================================================================== TALOUSTUTKIMUS OY :09:24 TYÖ TAULUKKO np VER % ======================================================================================================================= Suur-Helsinki Tänään 2-3/2004 Aikoo muuttaa lähivuosina Espoo Helsink Hyvink Järven i ää pää Kauniai nen Kerava Kirkkon ummi Lohja Mäntsä lä Nurmij ärvi Pornai nen Porvoo Sipoo Painottamaton n= Painotettu (.000) N= Yleisarvosana Keskiarvo 7,76 8,26 6,74 6,71 7,57 6,46 7,03 6,8 6,42 6,76 6,18 7,52 6,86 TYÖPAIKKOJEN TARJONTA Myönteinen tekijä (+) Kielteinen tekijä (-) Erotus OPISKELUMAHDOLLISUUDET Myönteinen tekijä (+) Kielteinen tekijä (-) Erotus LIIKENNEYHTEYDET Myönteinen tekijä (+) Kielteinen tekijä (-) Erotus ASUINYMPÄRISTÖN VIIHTYISYYS Myönteinen tekijä (+) Kielteinen tekijä (-) Erotus ASUINYMPÄRISTÖN TURVALLISUUS Myönteinen tekijä (+) Kielteinen tekijä (-) Erotus ASUNTOJEN SAANTI Myönteinen tekijä (+) Kielteinen tekijä (-) Erotus

58 ================================================================================================================ TALOUSTUTKIMUS OY :09:24 TYÖ TAULUKKO np VER % ================================================================================================================== Suur-Helsinki Tänään 2-3/2004 Aikoo muuttaa lähivuosina Tuusul a Vantaa Vihti Keskiar vo Painottamaton n= Painotettu (.000) N= Yleisarvosana Keskiarvo 6,87 7,15 6,81 7,15 TYÖPAIKKOJEN TARJONTA Myönteinen tekijä (+) Kielteinen tekijä (-) Erotus OPISKELUMAHDOLLISUUDET Myönteinen tekijä (+) Kielteinen tekijä (-) Erotus LIIKENNEYHTEYDET Myönteinen tekijä (+) Kielteinen tekijä (-) Erotus ASUINYMPÄRISTÖN VIIHTYISYYS Myönteinen tekijä (+) Kielteinen tekijä (-) Erotus ASUINYMPÄRISTÖN TURVALLISUUS Myönteinen tekijä (+) Kielteinen tekijä (-) Erotus ASUNTOJEN SAANTI Myönteinen tekijä (+) Kielteinen tekijä (-) Erotus

59 ====================================================================================================================== TALOUSTUTKIMUS OY :09:24 TYÖ TAULUKKO np VER % ======================================================================================================================= Suur-Helsinki Tänään 2-3/2004 Aikoo muuttaa lähivuosina Espoo Helsink Hyvink Järven i ää pää Kauniai nen Kerava Kirkkon ummi Lohja Mäntsä lä Nurmij ärvi Pornai nen Porvoo Sipoo Painottamaton n= Painotettu (.000) N= KUNNALLISET PALVELUT Myönteinen tekijä (+) Kielteinen tekijä (-) Erotus KESKUKSEN KAUPALLISET PALVELUT Myönteinen tekijä (+) Kielteinen tekijä (-) Erotus LAPSIYSTÄVÄLLISYYS Myönteinen tekijä (+) Kielteinen tekijä (-) Erotus HARRASTUSMAHDOLLISUUDET Myönteinen tekijä (+) Kielteinen tekijä (-) Erotus ASUMISKUSTANNUKSET Myönteinen tekijä (+) Kielteinen tekijä (-) Erotus TONTTITARJONTA Myönteinen tekijä (+) Kielteinen tekijä (-) Erotus TIEDONSAANTI ASUMISEEN LIITTYVISTÄ ASIOISTA Myönteinen tekijä (+) Kielteinen tekijä (-) Erotus HALUKKUUS MUUTTAA KUNTAAN Myönteinen tekijä (+) Kielteinen tekijä (-) Erotus Erotus

Suomi Tänään 1/2009 Kaupungit matkailukohteina LAHTI TRAVEL OY

Suomi Tänään 1/2009 Kaupungit matkailukohteina LAHTI TRAVEL OY Suomi Tänään 1/2009 Kaupungit matkailukohteina LAHTI TRAVEL OY Taloustutkimus Oy Tammi-helmikuu 2009 Vesa Ryyppö, Jussi Pajunen 31.3.2009 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan omaan käyttöön.

Lisätiedot

Rauhan Tervehdyksen lukeminen Siikasalon seurakunnassa. Rauhan Tervehdys ry

Rauhan Tervehdyksen lukeminen Siikasalon seurakunnassa. Rauhan Tervehdys ry Rauhan Tervehdyksen lukeminen Siikasalon seurakunnassa Rauhan Tervehdys ry Taloustutkimus Oy Syyskuu 2008 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa

Lisätiedot

OMNIBUS 1000 haastateltavaa 2 kertaa kuukaudessa

OMNIBUS 1000 haastateltavaa 2 kertaa kuukaudessa toy 1971 OMNIBUS 1000 haastateltavaa 2 kertaa kuukaudessa taloustutkimus oy SUOMALAISTEN TEATTERISSA KÄYNTI Huhtikuu 2004 Suomen Teatteriliitto Jari Pajunen / Helena Fagerlund 19.5.2004 Suomen Teatteriliitto

Lisätiedot

toy taloustutkimus oy Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

toy taloustutkimus oy Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja toy taloustutkimus oy Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 4 2 TUTKIMUSGRAFIIKKA 2.1 Sukupuolijakauma 5 2.2 Asuinpaikkajakauma

Lisätiedot

VALITUT PALAT Mielipiteitä kirkosta

VALITUT PALAT Mielipiteitä kirkosta VALITUT PALAT Mielipiteitä kirkosta Taloustutkimus Oy Kesäkuu 2009 Tuomo Turja 15.06.2009 Valitut Palat Mielipiteitä kirkosta SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 1.1 Taustaa... 1 1.2 Kohderyhmä, tutkimusmenetelmä

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA Muuttoliiketutkimus 2015. Tutkimusraportti

NURMIJÄRVEN KUNTA Muuttoliiketutkimus 2015. Tutkimusraportti NURMIJÄRVEN KUNTA Muuttoliiketutkimus 2015 Tutkimusraportti Taloustutkimus Oy, Markus Mervola Toukokuu 2015 Nurmijärven Kunta Muuttoliiketutkimus 2 TIIVISTELMÄ: NURMIJÄRVEN MUUTTOTUTKIMUS Nurmijärvelle

Lisätiedot

Kalansyöntisuositukset 04.10.2006 Telebus, vkot 38-39 / 2006

Kalansyöntisuositukset 04.10.2006 Telebus, vkot 38-39 / 2006 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa edelleen toimittaa tai julkaista missään muodossa ilman tutkimuslaitoksen lupaa ja nimen mainitsemista.

Lisätiedot

Kesän kotimaiset matkailualueet

Kesän kotimaiset matkailualueet 2012 Suomi Tänään syys lokakuu 2012 2012 Sisältö Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus 3 Vastaajajoukon rakenne 4 Tiivistelmä tuloksista 5-9 Tulokset graafisena esityksenä Matkailullinen aktiivisuus menneenä

Lisätiedot

ASIAKASSUHDETUTKIMUS 2007 SUOMEN SUORAHAKUYRITYSTEN YHDISTYS R.Y.

ASIAKASSUHDETUTKIMUS 2007 SUOMEN SUORAHAKUYRITYSTEN YHDISTYS R.Y. ASIAKASSUHDETUTKIMUS 2007 SUOMEN SUORAHAKUYRITYSTEN YHDISTYS R.Y. LOPPURAPORTTI Ville Haikola/Jyrki Kärpänoja 28.11.2007 Sisältö JOHDANTO: TUTKIMUKSEN SISÄLTÖ, TAVOITTEET JA TOTEUTUS 3 YHTEENVETO 5 ARVIOT

Lisätiedot

Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009 Saaristomeren alueella

Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009 Saaristomeren alueella Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009 Saaristomeren alueella Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009 Saaristomeren alueella Kemiönsaaren kunta/marina II-hanke Heinäkuu 2009 Merja Tuominen 31.8.2009 Taloustutkimus

Lisätiedot

Savuttomuuskysely 2011

Savuttomuuskysely 2011 Savuttomuuskysely 2011 Savuttomuuskysely 2011 Savuton pääkaupunkiseutu -hanke & Suomen ASH ry Savuttomuuskysely 2011 Savuttomuuskysely 2011 Taloustutkimus Oy Katja Mikkonen Marjut Naapuri.11.2011/8.11.2011

Lisätiedot

toy taloustutkimus oy

toy taloustutkimus oy toy taloustutkimus oy VAARA-KARJALAN KANSALAISVERKON KÄYTTÄJÄTUTKIMUS MAALISKUU 2001 Kari Roose 30.3.2001 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa

Lisätiedot

ASUMINEN 2014. Tutkimusraportti / Hypo / elokuu 2014

ASUMINEN 2014. Tutkimusraportti / Hypo / elokuu 2014 ASUMINEN 2014 Tutkimusraportti / Hypo / elokuu 2014 SISÄLLYS 1. Päähavainnot tutkimustuloksista 3 2. Asuminen yleisesti 8 3. Omistusasuminen 14 4. Vuokra-asuminen 24 5. Oman talouden hallinta asumiskustannusten

Lisätiedot

Suomen ja Hollannin estettyä Bulgarian ja Romanian liittymisen Schengen alueeseen

Suomen ja Hollannin estettyä Bulgarian ja Romanian liittymisen Schengen alueeseen TALOUSTUTKIMUS OY 20111021 09:12:33 TYÖ 2642.12 TAULUKKO 7015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

SILMÄLASIEN KÄYTTÄJÄTUTKIMUS 2009

SILMÄLASIEN KÄYTTÄJÄTUTKIMUS 2009 SILMÄLASIEN KÄYTTÄJÄTUTKIMUS 009 Optisen Alan Tiedotuskes kus Lokakuu 009 Tiedotusvälineille.3.00 SUOMALAISET OVAT SILMÄLASIKANSAA - uusinta tutkimustietoa Enemmän kuin kaksi kolmasosaa yli 5-vuotiaista

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN IMAGO- JA TUNNETTUUSTUTKIMUS

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN IMAGO- JA TUNNETTUUSTUTKIMUS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN IMAGO- JA TUNNETTUUSTUTKIMUS Etelä-Savon maakuntaliitto Taloustutkimus Oy, toukokuu 2011 Etelä-Savon maakunnan imago- ja tunnettuustutkimus 1. Johdanto 1.1 Tutkimuksen toteutus...3

Lisätiedot

VASL SDP KESK KOK Vihreä RKP KD Perus muu ei Liitto suoma osaa

VASL SDP KESK KOK Vihreä RKP KD Perus muu ei Liitto suoma osaa TALOUSTUTKIMUS OY 20101222 13:18:38 TYÖ 2551.25 TAULUKKO 16015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

VAPPUTUTKIMUS SUOMALAISEN TYÖN LIITTO. Markus Mervola 24.5.2011. Tutkimusraportti TUTKIMUS VAPUSTA, AVAINKLUBISTA JA SUOMALAISESTA TYÖSTÄ

VAPPUTUTKIMUS SUOMALAISEN TYÖN LIITTO. Markus Mervola 24.5.2011. Tutkimusraportti TUTKIMUS VAPUSTA, AVAINKLUBISTA JA SUOMALAISESTA TYÖSTÄ VAPPUTUTKIMUS TUTKIMUS VAPUSTA, AVAINKLUBISTA JA SUOMALAISESTA TYÖSTÄ SUOMALAISEN TYÖN LIITTO Markus Mervola 24.5.2011 Tutkimusraportti JOHDANTO 1. JOHDANTO Tämän tutkimuksen avulla on pyritty selvittämään,

Lisätiedot

Muuttajaseurantatutkimus 2014 Hattulan kunta 1.8.2014. Etta Partanen Jan-Erik Müller Tuomo Saarinen

Muuttajaseurantatutkimus 2014 Hattulan kunta 1.8.2014. Etta Partanen Jan-Erik Müller Tuomo Saarinen Muuttajaseurantatutkimus 2014 Hattulan kunta 1.8.2014 Etta Partanen Jan-Erik Müller Tuomo Saarinen 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Vastaajien taustatiedot 3. Tutkimuksen tulokset 4. Tulokset ja johtopäätökset

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Kaupunkikuvatutkimus 2014

Hämeenlinnan kaupunki Kaupunkikuvatutkimus 2014 Hämeenlinnan kaupunki Kaupunkikuvatutkimus 2014 26.9. /27.11. 2014 Mikko Kesä Minna Joutsen Tuomo Saarinen Innolink Research Oy 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Mielikuvatutkimus 2.1. Vastaajien taustatiedot

Lisätiedot

DELEGAATTITUTKIMUS 2013. Finland Convention Bureau. Taloustutkimus Oy. Touko-lokakuu 2013

DELEGAATTITUTKIMUS 2013. Finland Convention Bureau. Taloustutkimus Oy. Touko-lokakuu 2013 DELEGAATTITUTKIMUS 2013 Finland Convention Bureau Taloustutkimus Oy Touko-lokakuu 2013 Christel Nummela 17.3.2014 Finland Convention Bureau Delegaattitutkimus 2013 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 1 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Viestintävirasto. Suomalaiset viestintäpalveluiden kuluttajina 6.11.2009

Viestintävirasto. Suomalaiset viestintäpalveluiden kuluttajina 6.11.2009 Viestintävirasto Suomalaiset viestintäpalveluiden kuluttajina 6.11.200 Tutkimuksen taustat Tämän tutkimuksen on tehnyt IROResearch Oy Viestintäviraston toimeksiannosta Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää,

Lisätiedot

Suomen elokuvasäätiö. Kotimaisen elokuvan yleisöt -tutkimus

Suomen elokuvasäätiö. Kotimaisen elokuvan yleisöt -tutkimus Suomen elokuvasäätiö Kotimaisen elokuvan yleisöt -tutkimus Parametra Tammikuu 2008 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ.. 3 1 JOHDANTO 4 1.1 Tutkimuksen tausta 4 1.2 Otos ja vastanneiden taustatiedot. 4 2 ELOKUVIEN

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Kyselytutkimuksen tulokset SISÄLLYS Esipuhe Tiivistelmä JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö Arvio kunnan

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 53/2003 /V. Telepalvelututkimus 2003

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 53/2003 /V. Telepalvelututkimus 2003 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 53/2003 /V Telepalvelututkimus 2003 Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2003 ESIPUHE Liikenne- ja viestintäministeriö on noin kahden vuoden välein teettänyt

Lisätiedot

Koulutuspoliittinen jäsenkysely 2010

Koulutuspoliittinen jäsenkysely 2010 ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Taloustutkimus Oy Katja Mikkonen Marjut Naapuri 3.5.2010 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 4 Keskeiset tulokset 6 Vastaajajoukon taustatiedot 10 Viestinnän koulutustarjonta ja

Lisätiedot

Vantaan asuinalueiden laatu -tutkimushanke

Vantaan asuinalueiden laatu -tutkimushanke Vantaan asuinalueiden laatu -tutkimushanke Kaunista luontoa, hyviä polkuja Päiväkummun asukaskysely 2008 Riikka Henriksson Osoite - Adress: Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu Kielotie 28, 01300 Vantaa

Lisätiedot

1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA...3 2. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS...7 3. TULOKSET...9 4. YHTEENVETO BAROMETRIN PÄÄTULOKSET...32

1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA...3 2. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS...7 3. TULOKSET...9 4. YHTEENVETO BAROMETRIN PÄÄTULOKSET...32 1 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA...3 2. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS...7 3. TULOKSET...9 3.1. Oma asuinseutu...9 3.2. Turvallisuus...15 3.3. Toimeentulo...17 3.4. Opiskelu ja työ...20 3.5. Huolet, tyytyväisyys

Lisätiedot

Lähde Länteen 18.9.2010

Lähde Länteen 18.9.2010 Lähde Länteen 18.9.2010 Sisällysluettelo Taustatietoa tutkimuksesta Liitteen huomioarvo, lukuarvo ja talteenottaminen Mainonnan toimivuus Liitteen aktivoivuus Yhteenveto Avoimet kommentit Lähde Länteen

Lisätiedot

Sana-sol-vitamiinitutkimus Axellus Oy. Johanna Kuosmanen 17.2.2010

Sana-sol-vitamiinitutkimus Axellus Oy. Johanna Kuosmanen 17.2.2010 Sana-sol-vitamiinitutkimus Johanna Kuosmanen 17.2.21 Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tavoite 2. Tutkimuksen toteutus ja kohderyhmä 3. Vitamiini- ja kivennäisaineiden käyttö 4. Vitamiini- ja kivennäisaineiden

Lisätiedot