Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvinvointia työstä 19.9.2014. Työterveyslaitos www.ttl.fi"

Transkriptio

1 Hyvinvointia työstä

2 Työkykyinen työntekijä -yhteinen tavoitteemme terveydenhuollossa Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn verkostoseminaari Lahti Timo Leino, ylilääkäri TTL

3 Työurien pidentämisessä tavoitteena mahdollisimman ehjät työurat

4 Työelämässä odotetaan jatkettavan pidempään Vuonna 2013 keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä oli työeläkejärjestelmässä 60,9 vuotta. Työeläkkeelle siirtyi henkilöä vuonna 2013, mikä on yli henkilöä enemmän kuin edellisenä vuonna. Työeläkejärjestelmän työkyvyttömyyseläke alkoi edellisen vuoden tapaan runsaalla henkilöllä. Sen sijaan vanhuuseläkkeelle siirtyi yli henkilöä. Nousua on lähes 10 prosenttia edellisvuodesta

5 Työterveyshuolto ja työurien pidentäminen Työterveyshuollon tavoite: - edistää terveyttä ja työkykyä työuran eri vaiheissa Tähän pyritään: - ehkäisemällä työhön liittyviä sairauksia ja tapaturmia - parantamalla työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä - edistämällä työyhteisön toimintaa Työurien pidentämisessä työterveyshuollon osaaminen liittyy erityisesti työkyvyttömyyden ennaltaehkäisyyn. Vaikka kaikki sairaudet eivät ole ehkäistävissä, niihin liittyvää työkyvyttömyyttä voidaan merkittävästi vähentää yhteistyössä työpaikkojen kanssa

6 Terveyden ja työkyvyn edistämisen laaja viitekehys Koko työpaikka Kohdentuminen Yksilö Toimijatahot Työnantaja Työntekijä Terveyttä edistävän työpaikan toiminta Terveyden ja työkyvyn edistäminen Työterveyshuoltolaki (ensimmäinen pykälä) Vaarojen arviointi ja siitä seuraavat interventiot Terveyden ja työkyvyn ylläpitäminen Työkyvyn varhainen tuki Työkyvyttömyyden ehkäisy Työhön paluun tuki Olemassa olevan työkyvyn tuki Työterveyshuolto Terveyden edistämisen tuki Työterveyshuollon palveluprosessit Sairaanhoito Työkyvyn palauttaminen Muut toimijatahot (pth, esh, kuntoutus ym.) Hyvä työterveyshuoltokäytäntö Promootio Primääripreventio Sekundääripreventio Tertiääripreventio Voimavara- ja terveyslähtöisyys Riski-, oire- ja sairauslähtöisyys Mayer-Arnold & Koskela, 2010 mukaillen Savola & Koskinen-Ollonqvist 2005 ja Husman & Liira 2010) T. Leino 6

7 2 Työterveyshuollon on tehtävä työpaikan tarpeista lähtevää suunnitelmallista ja moniammatillista yhteistyötä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja kuntoutuksen kanssa. (HTTHK asetus 2013)

8 Työterveyshuollon koordinaatiorooli työkyvyn tuessa Työterveyshuollolla on arkitoiminnassaan kontaktipinta työelämään Työterveyshuollon toiminnan fokus on työkyvyssä Työkyvyn selvittämisessä ja arvioinnissa työntekijän työn ja työpaikan, työolosuhteiden tunteminen on tärkeää Työn tuntemisen kautta työterveyshuollon on helpompi nähdä työyhteisön rajat ja mahdollisuudet esimerkiksi osatyökykyisen työn järjestämisessä

9 Työhön paluun ratkaisevat biopsykososiaaliset tekijät Loisel 2005 mukaillen

10 Kaikessa työkyvyn tukeen liittyvässä toiminnassa on tärkeää muistaa, että Työhön paluu tukee työkykyä ja on tärkeää, että kaikilla toimenpiteillä pyritään tukemaan työhön paluuta ja työssä pysymistä Työhön paluu sairauspoissaolon jälkeen Osasairausvapaa ja osa-aikainen työ tai muu osa-aikainen työ -oma valinta -osakuntoutustuki -osatyökyvyttömyyseläke - Tarpeen mukainen kuntoutus Työssä yksilöllisillä järjestelyillä Muokatut työtehtävät Työvuorojärjestelyt Työtä helpottavat ergonomiset ratkaisut tai apuvälineet - Tarpeen mukainen kuntoutus TYÖSSÄ -työssä selviytymisen seuranta, kuntoutumisen seuranta työterveyshuollossa ja työpaikalla, tarvittaessa työterveysneuvottelut -Tarpeen mukainen kuntoutus

11 Työhönpaluun tuki työterveyshuollon hyvät käytännöt

12 Suosituksen keskeinen sanoma Työhönpaluun tukitoimet on aloitettava ajoissa On tärkeää korostaa työhön paluun etuja ja sairauden tai tapaturman jälkitilan hyvää ennustetta sekä työhönpaluun kuntouttavaa merkitystä Tärkein työhön paluuta nopeuttava tekijä on kyky muokata työtä ja työolosuhteita työntekijän työ- ja toimintakyvyn mukaan Yhteistyö työterveyshuollon ja työpaikan välillä sekä hoito- ja kuntoutustahojen kanssa luo edellytyksiä onnistuneelle työhönpaluulle

13 Kuntoutustarpeen arvioiminen, kuntoutuksen suunnittelu ja kuntoutukseen ohjaus on työterveyshuollon lakisääteistä toimintaa uusi asetus toi tehtäviin myös kuntoutuksen seurannan ja yhteensovittamisen

14 Ammatillinen kuntoutus on kaikki se toiminta, joka auttaa terveysongelmaista ihmistä pysymään työssä tai palaamaan työhön. (Waddell ym., 2008) Vaikuttavuuden näkökulmasta ammatillisessa kuntoutuksessa on tärkeää: varhainen reagointi työkyvyn muutoksiin työkykyä tukevan toiminnan fokuksessa on työhön palaaminen ja/tai työssä jatkaminen työpaikkojen rooli työkyvyn tuessa on keskeinen työpaikkojen valmius mukauttaa työtä ja työolosuhteita tarpeen mukaan työterveyshuollon rooli on keskeinen yhteistyössä, asenteiden muokkauksessa, ymmärryksen lisäämisessä, hyödyn osoittamisessa, kuntoutujan tukena siis ASIANTUNTIJANA

15 Kuntoutuksen yhteistoiminnan sovittaminen osaksi työn ja työterveyshuollon arkea tarkoittaa Suunnitelmallista työkyky- ja työkyvyttömyysriskin hallintaa työterveysyhteistyössä Työkyvyn seurantaa ja tukea systemaattisesti työterveysyksikössä (kaikkien) työterveyssopimusasiakkaiden kanssa Toiminta- ja työkykyosaamisen (mm. case management) kehittämistä ja (tarvittavan) moniammatillisen yhteistyön vahvistamista Kuntoutusyhteistyön rakentamista osaksi työterveysyhteistyötä paikalliset ja alueelliset kuntoutuskumppanit ja verkostoyhteistyö suunnitelmalliseksi osaksi työterveyshuollon toimintaa. Kuntoutuspalveluiden edelleen kehittämistä tukemaan työssä jatkamista ja työhön paluuta

16 Työikäisen kuntoutusprosessi eksote Kuvattu työikäisen kuntoutusprosessi monialaisesti sopien ja asiakaslähtöisesti, niin että hyvät käytännöt tulevat näkyviin prosessi on määritelty ylätasolla, ja rajapinnoille on määritelty pelisäännöt Monitoimijaisen ja ammatillisen kuntoutusja kotiutusprosessien kehittäminen edellyttää, että mallinnetaan prosessi, kuvataan toimijat, vastuut ja tehtävät määritellään toimintaa ohjaavat kriteerit, esim. toimintakyky viritetään kuntoutuksen toiminnanohjausjärjestelmä tukemaan yhtenäisiä toimintatapoja, seuraamista ja mittaamista

17 Mitä hyötyä yhteistyöstä on meille? työterveyshuollolle, terveydenhuollon ja kuntoutuksen toimijoille

18 Yhteistyössä Alueellisesti - Verkostona Kuntoutuksen mahdollisuuksien tuntemus ja erityisosaaminen Diagnostiikan ja hoidon erityisosaaminen - Perheen/ lähiyhteisön tuki Jokaisella alueella on erityispiirteensä toiminnassa. Paikallinen verkosto voidaan rakentaa vain alueen toimijoiden kesken Työterveyshoitaja toimii yhteyshenkilönä työntekijän työnantajaan ja työterveystiimiin Työpaikkatuntemus Terveydellisen merkityksen arviointi Aktiivisen kuntoutuksen tunnistaja ja käynnistäjä

19 Yhteistyöllä onnistuneita tuloksia Tiedon kulku sujuvaksi Esim. epikriisit työterveyshuoltoon: osastonsihteeri tarkistaa epikriisien lähettämisen potilaan antaman suostumuksen perusteella Yhteistyö osaksi toimintaa Käytännöt sovitaan ja ohjataan perehdyttämisestä alkaen Toiminta ei personoidu Suorien kontaktien käyttö työkyvyn arviointitilanteessa potilaan suostumuksella Asiasta sopiminen esim. puhelimitse potilaan läsnä ollessa tukee kuntoutumista Yhteiset koulutukset/tapaamiset verkoston vahvistamiseksi Toinen toisensa toiminnan tunteminen kasvaa ja osaaminen vahvistuu

20 Yhteistyö on sillan rakentamista Yhteistoiminta Jaettu tieto ja keskinäinen vuorovaikutus Koordinoitu toiminta Yhdessä sovitut tehtävät ja yhteen sovitetut tavoitteet Yhteistyö Sovitut yhteiset tavoitteet, päämäärät ja toimintatavat Työkykyinen työntekijä yhteinen tavoitteemme terveydenhuollossa ja kuntoutuksessa

21

Työhön paluun tuki työterveyshuollon ja kuntoutuksen yhteisenä työnä - onko sitä olemassa?

Työhön paluun tuki työterveyshuollon ja kuntoutuksen yhteisenä työnä - onko sitä olemassa? Työhön paluun tuki työterveyshuollon ja kuntoutuksen yhteisenä työnä - onko sitä olemassa? Ammatillisen kuntoutuksen päivät 13.-14.10.2011 Avire Kuntoutus Oy, Helsinki Maria Rautio TtT, palvelukeskuspäällikkö

Lisätiedot

Miten työterveyshuolto. tukee työssä jatkamista

Miten työterveyshuolto. tukee työssä jatkamista Miten työterveyshuolto tukee työssä jatkamista 2 Miten työterveyshuolto tukee työssä jatkamista Sisällys Saatteeksi 3 Aktiivinen tuki ja työterveysyhteistyö 4 Varhainen tuki ja työterveysyhteistyö 6 Tehostettu

Lisätiedot

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Sosiaali- ja terveysministeriö tilasi Työterveyslaitokselta keväällä 2009 työterveyshuolloille tarkoitetun suosituksen: Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö.

Lisätiedot

Miten työterveyshuolto on vaikuttavaa. Jukka Uitti, LT, dos., ylilääkäri, TTL Tre Tampere-talo PUNK-seminaari 17.11.11

Miten työterveyshuolto on vaikuttavaa. Jukka Uitti, LT, dos., ylilääkäri, TTL Tre Tampere-talo PUNK-seminaari 17.11.11 Miten työterveyshuolto on vaikuttavaa Jukka Uitti, LT, dos., ylilääkäri, TTL Tre Tampere-talo PUNK-seminaari 17.11.11 Väite: Vaikuttava toiminta muodostuu toiminnasta, joka seuraa toiminnan vaikutuksia

Lisätiedot

Vajaakuntoisen työkyvyn arviointiin liittyviä näkökulmia

Vajaakuntoisen työkyvyn arviointiin liittyviä näkökulmia Vajaakuntoisen työkyvyn arviointiin liittyviä näkökulmia Ari Kaukiainen, dosentti Puheenjohtaja, Toimintakyky työikäisillä asiantuntijaryhmä Lääketieteellinen johtaja, LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Lisätiedot

PERUSTUKSIA VALAMASSA

PERUSTUKSIA VALAMASSA Pauliina Juntunen, Jouni Puumalainen ja Pirkko Mäkelä-Pusa PERUSTUKSIA VALAMASSA Pientyöpaikkojen työterveysyhteistyö Kuntoutussäätiö PERUSTUKSIA VALAMASSA Pientyöpaikkojen työterveysyhteistyö Pauliina

Lisätiedot

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Kunnallinen työterveyshuoltotutkimus 2010 Kuntien eläkevakuutuksen raportteja 2/2010 Toni Pekka, Risto Kaartinen, Maija Träskelin, Pauli Forma

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTO JA TYÖPAIKAN YHTEISTYÖ

TYÖTERVEYSHUOLTO JA TYÖPAIKAN YHTEISTYÖ TYÖTERVEYSHUOLTO JA TYÖPAIKAN YHTEISTYÖ TYÖSUOJELUILTAPÄIVÄ PORI 14.3.2013 KARI HARING SAK RY YHTEISTYÖN PERUSTEET Laki edellyttää Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 30.3.2007/334 Työterveyshuoltolaki

Lisätiedot

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Lahti Sari Pitkämäki kehittämispäällikkö Kela 1 Esityksen sisältö Työterveyshuollon kustannusten korvaaminen Hakumenettely uudistuu 2 P

Lisätiedot

AMMATILLINEN KUNTOUTUS VOIMAA TYÖVOIMAAN. Työterveyshuollon rooli

AMMATILLINEN KUNTOUTUS VOIMAA TYÖVOIMAAN. Työterveyshuollon rooli AMMATILLINEN KUNTOUTUS VOIMAA TYÖVOIMAAN Työterveyshuollon rooli 1 TYÖTERVEYSLÄÄKÄRI ja HOITAJA ARVIOIVAT TYÖNTEKIJÄN TYÖKYKYÄ VASTAANOTTOKÄYNNEILLÄ Työkykyä voidaan symbolisesti kuvata talon muodossa.

Lisätiedot

Työkyvyn aktiivinen tuki

Työkyvyn aktiivinen tuki Yhteistyöryhmä 11.11.2013 KHHJ 29.1.2014 Työkyvyn aktiivinen tuki 1/2014 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo 1 ESIPUHE... 3 2 AKTIIVINEN TUKI... 5 3 TYÖKYKY MUODOSTUU MONISTA TEKIJÖISTÄ... 8 4 VARHAINEN

Lisätiedot

Työkyvyn tuki vuokratyössä

Työkyvyn tuki vuokratyössä Työkyvyn tuki vuokratyössä Kimmo Terävä Työkyvyn tuki vuokratyössä Työkyvyn tuki vuokratyössä Kimmo Terävä Julkaisija: Kuntoutussäätiö Pakarituvantie 4 5, PL 39, 00411 Helsinki www.kuntoutussaatio.fi ISBN

Lisätiedot

05/2011. Takaisin työhön vai työkyvyttömyyseläkkeelle? Eläketurvakeskus. Työkykyä palauttavat prosessit. Niina Kuuva

05/2011. Takaisin työhön vai työkyvyttömyyseläkkeelle? Eläketurvakeskus. Työkykyä palauttavat prosessit. Niina Kuuva 05/2011 ELÄKETURVAKESKUKSEN KESKUSTELUALOITTEITA Takaisin työhön vai työkyvyttömyyseläkkeelle? Työkykyä palauttavat prosessit Niina Kuuva Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 05/2011 ELÄKETURVAKESKUKSEN

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 4.4.2014 Maire Laaksonen 1. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 4.4.2014 Maire Laaksonen 1. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä 4.4.2014 Maire Laaksonen 1 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINNAN KEHITTÄMINEN SEITTI HANKKEISSA TYÖKYVYN TUEN JA TYÖTERVEYSYHTEISTYÖN HYVÄT KÄYTÄNNÖT Perjantai meeting 4.4.14 Maire Laaksonen

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Työkyvyn edistämisen tuki Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri Suomalaisuus on arvokas asia! Meitä jokaista tarvitaan! Mitkä asiat vaikuttavat työkykyyn?

Lisätiedot

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012.

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 1 YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 2 Sisällys 1 Johdanto ja tavoitteet... 3 2 Toimintaperiaatteita ja määritelmiä...

Lisätiedot

Työterveyshuollon välineet työkyvyn tukemisessa. Työterveyslääkäri Visa Kervinen Työurien pidentäminen ja työkykyjohtaminen 12.9.

Työterveyshuollon välineet työkyvyn tukemisessa. Työterveyslääkäri Visa Kervinen Työurien pidentäminen ja työkykyjohtaminen 12.9. Työterveyshuollon välineet työkyvyn tukemisessa Työterveyslääkäri Visa Kervinen Työurien pidentäminen ja työkykyjohtaminen 12.9.12 12.9.2012 Työterveyshuollon välineet työkyvyn tukemisessa Onko työterveyshuoltoa?

Lisätiedot

Masennusperäisen työkyvyttömyyden vähentäminen miten ehkäistä ongelmia ajoissa

Masennusperäisen työkyvyttömyyden vähentäminen miten ehkäistä ongelmia ajoissa Masennusperäisen työkyvyttömyyden vähentäminen miten ehkäistä ongelmia ajoissa Päihde- ja mielenterveyspäivät 11.-12.10.2011 Tampere-Talo Tapio Ropponen johtajaylilääkäri Keva Keva työeläkekentässä Maksutulo

Lisätiedot

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 1 (16)

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 1 (16) KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 1 (16) TYÖHYVINVOINNIN TOIMINTALINJAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT -SUOSITUS KUNTA-ALALLE 1 Työhyvinvoinnin merkitys 2 Työhyvinvoinnin määrittelyä Työhyvinvoinnin edistäminen on olennainen

Lisätiedot

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Hannu Pursio Maikki Kropsu 2 SISÄLLYS 1. HANKKEEN TARKOITUS

Lisätiedot

1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI. Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010

1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI. Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010 1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010 1.2.2010 2(20) Sisällys: I Johdanto 3 II Työelämäryhmän esitykset 6 1. Toimenpiteitä työkyvyn edistämiseksi 6 A)

Lisätiedot

Työterveys ja kuntoutus

Työterveys ja kuntoutus Sosiaali- ja terveysministeriö selvityksiä 2007:60 Työterveys ja kuntoutus Työterveyshuollon, työpaikkojen ja kuntoutuksessa toimivien yhteistyö Helsinki 2008 ISSN 1236-2115 ISBN 978-952-00-2472-7 (nid.)

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyshuollon mahdollisuudet tukea työntekijöiden terveyttä, työ- ja toimintakykyä AVH-päivät 26.10.2011 Maria Rautio, palvelukeskuspäällikkö, Työterveyslaitos Taustaa Edessä merkittäviä

Lisätiedot

Turun kaupungin työkyvyn hallintamalli. Kunnon työn päivä 7.10.2014 Turun kaupunki/ työkykykoordinaattori Vuokko Puljujärvi-Seila

Turun kaupungin työkyvyn hallintamalli. Kunnon työn päivä 7.10.2014 Turun kaupunki/ työkykykoordinaattori Vuokko Puljujärvi-Seila Varhainen välittäminentyöhyvinvoinnin johtamisen keinona Turun kaupungin työkyvyn hallintamalli Kunnon työn päivä 7.10.2014 Turun kaupunki/ työkykykoordinaattori Vuokko Puljujärvi-Seila Johdanto Tarkoitus

Lisätiedot

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi säädettyä työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden toimintaa, jolla edistetään 1) työhön liittyvien

Lisätiedot

OHJEITA TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN HANKKIMISEEN JA ARVIOINTIIN

OHJEITA TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN HANKKIMISEEN JA ARVIOINTIIN OHJEITA TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN HANKKIMISEEN JA ARVIOINTIIN SISÄLLYSLUETTELO 1. TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN 3 2. HYVÄ TYÖTERVEYSHUOLTOKÄYTÄNTÖ 4 3. KELAN KORVAUSPERIAATTEET 5 4. TYÖPAIKKASELVITYS

Lisätiedot

OSATYÖKYKYISEN TYÖSSÄ JATKAMISEN JA TYÖLLISTYMISEN TUKEMINEN

OSATYÖKYKYISEN TYÖSSÄ JATKAMISEN JA TYÖLLISTYMISEN TUKEMINEN Mirkka Vuorento ja Kimmo Terävä OSATYÖKYKYISEN TYÖSSÄ JATKAMISEN JA TYÖLLISTYMISEN TUKEMINEN Kirjallisuuskatsaus ja haastattelututkimus Kuntoutussäätiö OSATYÖKYKYISEN TYÖSSÄ JATKAMISEN JA TYÖLLISTYMISEN

Lisätiedot

Me teemme työtä sydämellä sinua varten

Me teemme työtä sydämellä sinua varten Me teemme työtä sydämellä sinua varten Lappeenrannan Työterveys ry 40 v. LAPPEENRANNAN TYÖTERVEYS RY Työterveysasema, johon luotetaan Lappeenrannan Työterveys ry on vuonna 1975 perustettu, osaava, arvostettu

Lisätiedot

VARHAISEN REAGOINNIN JA TUEN TOIMINTAMALLI REIS- JÄRVEN KUNNAN TYÖPAI- KOILLE

VARHAISEN REAGOINNIN JA TUEN TOIMINTAMALLI REIS- JÄRVEN KUNNAN TYÖPAI- KOILLE KHALL 9.12.2008 155, LIITE 13 VARHAISEN REAGOINNIN JA TUEN TOIMINTAMALLI REIS- JÄRVEN KUNNAN TYÖPAI- KOILLE Kunnanhallitus hyväksynyt 9.12.2008 155 1 Sisällysluettelo 1 Reisjärven kunnan henkilöstön työhyvinvointi

Lisätiedot