HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 Itä-Uudenmaan kouluuskuntayhtymä. Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖ- HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 Itä-Uu-

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 Itä-Uudenmaan kouluuskuntayhtymä. Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖ- HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 Itä-Uu-"

Transkriptio

1 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖ- RAPORTTI 23 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 23 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 23 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖ- RAPORTTI 23 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 23 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 23 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRA- PORTTI 23 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä tä-uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI HENKILÖSTÖRAPORTTI 23 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 23 Itä-Uu- 3 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRA- ORTTI 23 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKIdenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI ÖSTÖRAPORTTI 23 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 23 ENKILÖSTÖRAPORTTI 23 Itä-Uudenmaan koulutuskunayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 23 Itä-Uudenmaan kouluuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 23 Itä-Uudenmaan oulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 23 Itä-Uudenaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 23 Itäudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 23 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 3 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRA- HENKILÖSTÖRAPORTTI ORTTI 23 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKI- 23 ÖSTÖRAPORTTI 23 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä ENKILÖSTÖRAPORTTI 23 Itä-Uudenmaan koulutuskunayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 23 Itä-Uudenmaan kouluuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 23 Itä-Uudenmaan oulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 23 Itä-Uudenaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 23 Itäudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 23 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 3 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRA- ORTTI 23 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKI- ÖSTÖRAPORTTI 23

2 2 3 SISÄLLYS- LUETTELO Markku Kantonen johtava rehtori. Esipuhe Henkilöstöjohtaminen ESIPUHE ULKOASU peak press & productions oy PAINO Lönnberg Painot Oy PAPERI Edixion g 3. Henkilöstön määrä ja rakenne... Palvelussuhteen luonne... 7 Työajan jakautuminen... 8 Ikä- ja sukupuolijakauma... 9 Palvelusaika... Vaihtuvuus Terveydellinen toimintakyky Työyhteisön hyvinvointi... 2 Työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden edistäminen...2 Virkistys- ja vapaa-ajantoiminta...5. Osaaminen ja sen kehittäminen... 5 Osaamisen kehittäminen... 5 Johtaminen ja esimiestyö Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus Palkkaus ja henkilöstökustannukset... 8 Ammatillinen koulutus on suurten haasteiden edessä. Lähitulevaisuudessa meitä odottaa mittava rahoitusjärjestelmän muutos sekä järjestämislupien uusiminen. Taloudelliset resurssit niukkenevat, yhteiskunnallisen vaikuttavuuden vaateet kasvavat. Muutoksessa pärjää kun perusasiat ovat kunnossa. Panostamme henkilöstön osaamiseen ja toiminnan laatuun. Asiantuntijaorganisaation menestymisen ratkaisevat lopulta ihmiset. Ydintehtävämme on ammatillisen osaamisen kehittäminen. Suutarin lapsilla ei ole kenkiä, väitetään. Meillä on toisin. Vuoden 23 henkilöstöraportti kertoo, että kehittämistyömme on systemaattista ja jäntevää. Monet henkilöstöjohtamista linjaavat suunnitelmat, kuten työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma ajoitettiin vuosille Niinpä vuosi 23 oli käyttöönotettujen menettelytapojen vakiinnuttamisen vuosi. Henkilöstöjohtamisen osalta kehitettiin laadukasta työyhteisöviestintää, yhdenmukaistettiin palaverikäytäntöjä sekä hiottiin esimiesten viestintätaitoja muutostilanteissa. Kuntayhtymän henkilöstön ikärakenne vaati tarkastelua. Henkilöstörakennetta ja eläkepoistumaa selvitettiin sekä ennakoitiin osaamis- ja työvoimatarvetta tulevina vuosina. Ikääntyvissä tiimeissä pilotoitiin hiljaisen tiedon ja osaamisen siirron menetelmiä. Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelmaa toteuttavien tyhyrinkien yhtenä tavoitteena oli niin ikään yhteisöllisyyden ja perehdytyksen kehittäminen. Vuoden 23 alusta nuorisotakuun myötä kaikille alle 25-vuotiaille nuorille ja alle 3-vuotiaille vastavalmistuneille pitää järjestää työ- tai opiskelupaikka tai muita tukitoimia kolmessa kuukaudessa. Kouluttajien, opettajien sekä koulutustarkastajien näkökulmasta takuu edellytti ohjausosaa- misen ja erityisen tuen tarpeen tunnistamisen pikaista kehittämistä. Verkosto-osaaminen nousi entistä tärkeämmäksi. Hallitusohjelman tavoitteen mukaan olemme maailman osaavin kansa vuonna 22. Sitä kohti, osaavalla henkilöstöllä. KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Muutos Henkilöstön määrä ,2 % Opetushenkilöstön määrä ,9 % Muun henkilöstön määrä 58 +,9 % Päätoimisen henkilöstön määrä ,5 % Henkilöstö keski-ikä 4,9 4,9, vuotta Naisten keski-ikä 4,8 47,3 -,5 vuotta Miesten keski-ikä 47, 4,4 +, vuotta Alkaneet palvelussuhteet Päättyneet palvelussuhteet 4 Eläköityneet 5 Keski-ikä eläkkeelle jäätäessä 4 v 3 kk 4 v + 3 kk Sairauspoissaolot (työpäiviä) ,8 % Työtyytyväisyyskysely (tulosten ka) *) 2,98 hyvän tulosraja 2,8 Osaamisen kehittäminen (pv/hlö/v) 5,4 5 +,4 pv/hlö/v Osaamisen kehittäminen (eur/hlö/v) eur/hlö/v Käydyt kehityskeskustelut (%) 95, 88, + 7, %-yks. TSA-arviointilisä (hlölkm) *) Vuonna 23 johdon päätöksellä työtyytyväisyyskyselyn toteutuksen aikaväliksi määritettiin joka toinen vuosi, joten vuonna 23 kyselyä ei toteutettu. Seuraavan kerran kysely toteutetaan maaliskuussa 24. Taulukko. Kuntayhtymä lukuina

3 HENKILÖSTÖJOHTAMINEN Maaliskuu 22 Henkilöstöjohtamisen toimintaperiaatteita sekä käytännön henkilöstötyötä on viime vuosina kehitetty suunnitelmallisesti osana toimintajärjestelmien kehittämistyötä. Useimmat henkilöstöjohtamisen periaatteet, mm. työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma osa-alueineen sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on määritetty vuosille 2 23, joten vuosi 23 oli useiden käyttöönotettujen menettelytapojen vakiinnuttamisen vuosi. Vuonna 23 henkilöstöjohtamisen kehittämisessä keskeinen osa-alue oli laadukas työyhteisöviestintä, palaverikäytäntöjen yhdenmukaistaminen sekä esimiesviestintä muutostilanteissa. Näiden teemojen osalta toteutettiin Aluehallintoviraston Osaava-rahoituksella vuoden aikana yhdeksän esimiehille ja avainkehittäjille suunnattua koulutus-, valmennus- ja kehittämistilaisuutta. Henkilöstösuunnittelun näkökulmasta vuonna 23 henkilöstörakennetta ja eläkepoistumaa tarkasteltiin laajasti: laadittiin selvityksiä, suunnitelmia sekä tehtiin konkreettisia toimenpiteitä osaamis- ja työvoimatarpeiden ennakoimiseksi. Menetelmiä hiljaisen tiedon siirtoon ja osaamisen jakamiseen pilotoitiin eläköityvissä tiimeissä. Osaamisen johtamisessa keskityttiin henkilöstön osaamisen varmistamiseen tulevissa muutoksissa. ssa aloitettiin valmistautuminen ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän tuleviin muutoksiin kohti osaamisperustaista oppimista ja arviointia sekä yksilöllisempiä opintopolkuja osallistumalla Hämeen ammattikorkeakoulun ja Laurea ammattikorkeakoulun hallinnoimaan Yhdessä-hankkeeseen. Yhdessä-hanke jatkuu vuonna 24 ja se on keskeinen uuden opettajuuden osaamisen kehittämisen hanke. Vuoden 23 alussa voimaan tullut nuorisotakuu ja nuorten aikuisten osaamisohjelma NAO on tuonut kouluttajille, opettajille sekä oppisopimustoimintaan monimuotoisempia erityisopetuksen ja ohjausosaamisen varmistamisen tarpeita. Merkittävä koko n henkilöstöä koskeva muutos oli aiemman Studenta-järjestelmän korvaaminen uudella StudentaPlus-toiminnanohjausjärjestelmällä. Uusi järjestelmä otettiin käyttöön helmikuussa 23 ja kevään aikana to- teutettiin mittava koko henkilöstölle suunnattu järjestelmän käyttöön ja hyödyntämiseen liittyvä koulutuskokonaisuus. Järjestelmän käyttöönoton yhteydessä tarkasteltiin myös työnjakoa ja työrooleja sekä opittiin toimimaan uusien toimintatapojen mukaisesti. Tulosalueiden tyhyringit jatkoivat kaksivuotisten toimintasuunnitelmiensa mukaisten työhyvinvointia edistävien toimenpiteiden koordinointia, toteutusta ja seurantaa. Johdon päätöksellä työtyytyväisyyskyselyn toteutuksen aikaväliksi määritettiin joka toinen vuosi, joten vuonna 23 kyselyä ei toteutettu. Loppuvuodesta 23 järjestettiin työsuojeluvaltuutettujen vaali, jossa valittiin seuraavalle neljän vuoden toimintakaudelle työsuojeluvaltuutetut sekä -varavaltuutetut. Työterveyden palvelusopimuksen sopimuskausi päättyi vuonna 23 ja työterveyden palvelukokonaisuus kilpailutettiin vuoden aikana. Kilpailutuksen perusteella päätettiin jatkaa yhteistyötä Suomen Terveystalo Oy:n kanssa uudella kahden vuoden sopimuksella, jonka jatkoksi on varattu kahden lisävuoden optio. triangeli 23 ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖLEHTI HYVINVOIVA TYÖYHTEISÖ Menettelyjä ja toimintatapoja varhaiseen puuttumiseen ja puheeksiottoon Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymässä HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISEN OSA-ALUEET TAVOITTEET OSA ALUE TOIMINNOT VIESTINTÄ STRATEGIA TOIMINTASUUNNITELMA. ORGANISAATIO- PROFIILI 2. HENKILÖSTÖ- JOHTAMISEN PROSESSIT 3. HENKILÖSTÖN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN 4. TYÖHYVINVOINNIN EDISTÄMINEN 5. TYÖNANTAJAKUVAN VAHVISTAMINEN Tunnusluvut Aktiviteettitason mittaus Rekrytointi 2 Perehdytys 3 Suorituksen johtaminen Henkilöstön osaamisen kehittämisen palvelutarjonnan koordinointi, suunnittelu ja toteutus (sisäiset henkilöstökoulutukset) Osaamismatriisit IUKKY:n työhyvinvointimalli Työhyvinvointisuunnitelma Henkilöstörakenteen analysointi Henkilöstörakenteen ennakoiva kehittäminen 4 EXIT-vaihe 5 Tietojärjestelmän (SYMPA) kehittäminen & hyödynnettävyys Henkilöstölehti Aineettoman ja aineellisen sitouttamisen ja palkitsemisen keinovalikoima JOHTAMISJÄRJESTELMÄ, PALAVERIKÄYTÄNNÖT INTRAT, HRD NEWSLETTER, HRD-WIKI, BLOGIT HENKILÖSTÖRAPORTTI Meitä on moneksi Kuva. Henkilöstön kehittämisen osa-alueet

4 7 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE Palvelussuhteen luonne Koulutuskuntayhtymän koko henkilöstön määrä oli 48 henkilöä ( henkilöä), joista opetushenkilöstöä oli 325 (34). Henkilöstön kokonaismäärästä päätoimisessa palvelussuhteessa oli 392 (375) henkilöä. Lisäksi 9 (5) päätoimisessa palvelussuhteessa olevaa henkilöä oli virka-/toimivapaalla. Päätoimisista oli vakinaisia kokoaikaisia 29 (25) ja vakinaisia osa-aikaisia 3 (8). Päätoimisista määräaikaisia oli 7 (52) henkilöä. Sivutoimisia oli 75 (72) henkilöä. n opettajista sivutoimisia oli 3 () ja muusta 4 (). n kouluttajista sivutoimisia oli (57) ja muusta 7 (2). Konsernipalveluissa sivutoimista henkilöstöä ei vuonna 23 ollut (). n vakinaisessa päätoimisessa palvelussuhteessa oli 9 (2) henkilöä. Heistä 7 % (77 %) teki täyttä työaikaa. Määräaikaisia n oli 29 (3) henkilöä. Yleisin määräaikaisuuden syy on opettajalta puuttuva muodollinen pätevyys. n päätoimisessa vakinaisessa palvelussuhteessa oli 7 (5) henkilöä. Heistä 49 % (52 %) oli kokoaikaisia. Päätoimisen osa-aikaisen henkilöstön viikoittainen työaika vaihtelee tunnista 38 tuntiin 5 minuuttiin. Konsernipalveluiden henkilöstöön kuului 47 (5) henkilöä, joista 4 (4) oli vakinaisessa palvelussuhteessa. Eri tehtävänimikkeitä kuntayhtymässä on 7 (73), joista 4 (4) nimikettä on yksilöllisiä eli nimike on käytössä vain yhdellä henkilöllä. OPETUSHENKILÖSTÖ Päätoimiset Sivutoimiset Yhteensä Vakinaiset muutos % muutos % muutos % 75 74, ,35 7, , 3 3, Vakinaiset 92 9, , 2 2,48 Määräaikaiset ,4 3-5, , , , ,5 Määräaik , , ,39 Virka-/ 2 2, 2 2, toimivapaalla Ky ,3 4 3, ,9 KUNTAYHTYMÄN PÄÄTOIMISEN HENKILÖSTÖN JAKAUTUMINEN Yhteensä Kuva 2. Kuntayhtymän päätoimisen henkilöstön jakautuminen Konserni HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ YLEISIMMISSÄ TEHTÄVÄNIMIKKEISSÄ % lkm Kouluttaja 32,5 % 49 Tuntiopettaja 7,3 % 79 Tiimipäällikkö 5,2 % 24 Koulutussuunnittelija 3,7 % 7 Assistentti 3,5 % Siivooja 3,3 % 5 Taulukko 3. Henkilöstön lukumäärä yleisimmissä tehtävänimikkeissä PALVELUSSUHTEEN LUONNE Vakinainen kokoaikainen Vakinainen osa-aikainen Kuva 3. Palvelussuhteen luonne 9 Määräaikainen kokoaikainen 39 Määräaikainen osa-aikainen MUU HENKILÖSTÖ Päätoimiset Sivutoimiset Yhteensä Vakinaiset muutos % muutos % muutos % , , ,4, 5 5 2, 4 4, 4 4, Vakinaiset ,2, ,24 Määräaikaiset 8 25, 4-33,33 4 4, 2 2, 5, 8 3,7 3 -,7 -, 4-75, Määräaik. 3 3, 8 25, ,52 Virka-/ , ,33 toimivapaalla Ky 5 49,7 9 22,22 58,9 KOKO HENKILÖSTÖ Yhteensä miehet naiset muutos % , , , , , , , , , ,9 OPETUSHENKILÖSTÖN MÄÄRÄ palvelussuhteen luonteen mukaan Kuva 4. Opetushenkilöstön määrä palvelussuhteen luonteen mukaan Sivutoiminen määräaikainen Sivutoiminen vakinainen Päätoiminen määräaikainen Päätoiminen vakinainen MUUN HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ palvelussuhteen luonteen mukaan Kuva 5. Muun henkilöstön määrä palvelussuhteen luonteen mukaan Taulukko 2. Kuntayhtymän henkilöstö

5 8 9 Meitä on moneksi Työajan jakautuminen Henkilöstömäärätunnuslukujen lisäksi tarvitaan tietoa siitä, miten työntekoon tarkoitettua työaikaa todellisuudessa on käytetty. Palvelutarpeiden edellyttämien henkilöstöresurssien oikean mitoituksen, kohdentamisen ja kuormituksen suunnittelu perustuu tietoon työajoista ja poissaoloista. TEOREETTINEN TYÖAIKA/ TODELLINEN TYÖAIKA % teoreettisesta säännöllisestä vuosityöajasta % teoreettisesta säännöllisestä vuosityöajasta % teoreettisesta säännöllisestä vuosityöajasta Kalenterivuoden päivät - vähennetään lauantait, sunnuntait, Ovtes (kokonais- Ovtes (opetusvelvolli- Kvtes Ovtes(osio E) Kvtes Kvtes työaikaa lyhentävät arkipyhät työaika, osio C) suus, osio C, liite 4) = Teoreettinen säännöllinen vuosityöaika työpäivinä Vähennetään työpäivinä: - laskennallinen vuosiloma-aika 4,9,9 2,4 2,2 3,2 3, - terveysperusteiset poissaolot 2,5,,3 2,7 5, 4, - perhevapaat,,5 3,8 3, 2,5,3 - koulutus 2,3 2,2,,8 5,,7 - muut palkalliset poissaolot,,,,,, - muut palkattomat poissaolot,2 2,9,4,3,, - koulutyön keskeytyspäivät,,2,,,, = Tehty vuosityöaika 8, 7, 7,5 75, 74, 8,9 Taulukko 4. Taulukossa on esitetty henkilöstön teoreettisen vuosityöajan prosentuaalinen jakauma tulosalueiden työehtosopimusten mukaisesti vuonna 23 Ikä- ja sukupuolijakauma Kuntayhtymän päätoimisesta oli 25 (234) naisia ja 4 (4) miehiä eli naisia päätoimisesta oli 4 (2) % ja miehiä 3 (38) %. Viiden viimeisen vuoden aikana sukupuolijakaumassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Koko kuntayhtymän osalta eniten henkilöstöä oli ikäryhmässä 4 49-vuotiaat, 23 (3) henkilöä. Tämä on 3 (35) % kuntayhtymän päätoimisesta. Toiseksi eniten henkilöstöä oli ikäryhmässä 5 59-vuotiaat. Tässä ryhmässä oli 5 () henkilöä. Yhteensä nämä kaksi ikäryhmää muodostavat () % kuntayhtymän päätoimisesta. Kuntayhtymän päätoimisen henkilöstön keski-ikä on 4,9 (4,9) vuotta. Henkilöstön keski-iässä ei tapahtunut muutoksia edellisvuoteen verrattuna. Vuonna 23 keski-ikä ssa oli naisilla 48,9 (48,7) vuotta ja miehillä 4,3 (45,7) vuotta. ssa keski-ikä oli naisilla 44, (45,) vuotta ja miehillä 48,5 (47,9) vuotta. Konsernipalveluissa naisten keski-ikä oli 5, (52,) vuotta ja miesten 43, (43,7) vuotta. PÄÄTOIMISEN HENKILÖSTÖN KESKI-IKÄ Koko ky keski-ikä 45, 4,5 4,9 4,9 naiset 44,9 4,7 47,3 4,8 miehet 45,3 4, 4,4 47, Taulukko 5. Henkilöstön keski-ikä kuntayhtymässä 4,9,9 2,4,,52,2 Ovtes (kokonaistyöaika) 8, 2,5 2,3,2 Ovtes (opetusvelvollisuus) 7, 2,9,2 Kvtes 7,5,3 3,8,,,4 PÄÄTOIMISEN HENKILÖSTÖN IKÄ- JA SUKUPUOLIJAKAUMA 8 Miehet 4 Naiset PÄÄTOIMISEN HENKILÖSTÖN IKÄ- JA SUKUPUOLIJAKAUMA TULOSALUEITTAIN Miehet Naiset Ovtes 75 2,2 2,7 3,,8,3 Kvtes 74, 3,2 5, 2,5 5,, 8,9 3, Kvtes 4,,3,7, tehty vuosityöaika laskennallinen vuosiloma-aika terveysperusteiset poissaolot perhevapaat koulutus muut palkalliset poissaolot muut palkattomat poissaolot koulutyön keskeytyspäivät Kuva 7. Päätoimisen henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma ja yli ja yli ja yli ja yli Kuva. Teoreettinen työaika / todellinen työaika Kuva 8. Päätoimisen henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma tulosalueittain

6 Palvelusaika Kuntayhtymän päätoimisesta 48 % eli 89 henkilöä (8 henkilöä) oli ollut palvelussuhteessa alle viisi vuotta. Toiseksi suurin ryhmä olivat 5 9 vuotta palveluksessa olleet, joiden osuus oli 8 (8) %. 2 vuotta tai enemmän palveluksessa olleita oli 5 () % päätoimisesta. ANSIO- JA KUNNIA- MERKIT TASAVALLAN PRESIDENTTI ON MYÖNTÄNYT.2.23 SEURAAVAT KUNNIAMERKIT: Suursalmi Pentti, rehtori, Porvoo: Suomen Leijonan ritarimerkki Heikkilä Pekka, kuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen, Porvoo: Suomen Valkoisen Ruusun ansioristi Karlsson Päivi, toimistopäällikkö, Porvoo: Suomen Leijonan ansioristi KUNTAYHTYMÄSSÄ MUISTETAAN PITKÄÄN PALVELLEITA SUOMEN KUNTALIITON ANSIO- JA KUNNIAMERKEILLÄ. Vuonna 23 ansiomerkin saivat: Kultainen ansiomerkki 4 v. Talander Tuire, toimistosihteeri, Porvoo PÄÄTOIMISEN HENKILÖSTÖN PALVELUSAIKA 2 5 Ulkoiseen hakuun päätoimisia avoimia työpaikkoja laitettiin henkilötietojärjestelmä Sympa HR:n kautta 23 (Edupo li 5, 5, konserni 3). Avoimista tehtävistä 74 % oli 8 58 opetusalan tehtäviä. Rekrytointikanavina käytettiin intranetia, omia www-sivuja, mol.fi-palvelua sekä lehti-ilmoittelua 4 ja näihin kytkettyjä sähköisen median palveluja. Tehtäviin 4 hakemuksia tuli 28 (ka. 2 hakemusta/haku) Avoimia hakemuksia Sympa HR -järjestelmän kautta tuli vuonna 23 4 (53) kappaletta. alle 5 v. Päättyneitä työsuhteita koko kuntayhtymässä oli 5 9 v. 4 v. 5 9 v v v Kuva 9. Päätoimisen henkilöstön palvelusaika Kultainen ansiomerkki 3 v. Forslund Hannele, lehtori, Porvoo Saarenvirta Matti, ammattimies, Porvoo Hopeinen ansiomerkki 2 v. Frondelius Rainer, tuntiopettaja, Loviisa Rosqvist-Vaittinen Kristina, kouluttaja, Porvoo Salento Seppo, tuntiopettaja, Askola Simander Petri, koulutustarkastaja, oppisopimuskeskus Porvoo Ansiomerkit luovutettiin juhlalounaalla POMO-talossa. (4) henkilöä. Määräaikaisia palvelussuhteita päättyi 72 (2), joista osa vakinaistettiin pätevöitymisen myötä. Vuonna 23 kuntayhtymästä eläkkeelle siirtyi 5 () henkilöä. Eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä oli 4 v 3 kk (4 vuotta). Osa-aikaeläkkeellä oli kuntayhtymän 4 henkilöä. Vuoteen 223 mennessä eläköityy 27 henkilöä, mikä on 32 % kuntayhtymän päätoimisesta. Vuoteen 227 mennessä eläköityy 8 henkilöä, mikä on 4 % kuntayhtymän. 4. TERVEYDELLINEN TOIMINTAKYKY Kuntayhtymä panostaa henkilöstönsä terveyden ylläpitoon kattavilla työterveyshuollon palveluilla. Kuntayhtymän työterveyshuoltopalvelut ostetaan Suomen Terveystalo Oy:ltä. Lakisääteisen ja ennaltaehkäisevän työterveyshuoltopalveluiden lisäksi kuntayhtymä kustantaa työntekijöilleen sairaanhoitopalveluja, työpsykologin palveluja sekä fysikaalisia hoitoja. Palvelut ovat pääosin heti palvelussuhteen alusta alkaen sekä vakituisen että määräaikaisen päätoimisen henkilöstön käytössä. Sairauspoissaoloja kuntayhtymän henkilöstöllä oli 327 työpäivää. ssa poissaoloja oli 939 (34) työpäivää, ssa 74 (289) työpäivää ja Konsernipalveluissa 582 (473) työpäivää. () tapaturmaa, joista 4 (7) johti sairauslomaan. Työtapaturmien aiheuttama sairauspoissaolojen määrä oli 75 () työpäivää. SAIRAUSPOISSAOLOT Muutos % edelliseen vuoteen Palkattomat päivät Palkattomat sairauslomapäivät % , , , , ,4 28,52 Yhteensä ,83 543,2 Taulukko 8. Sairauspoissaolot työpäivinä 2 23 Vaihtuvuus ALKANEET PALVELUSSUHTEET KY Vakinaiset päätoimiset 7 8 Määräaikaiset päätoimiset Vakinaiset sivutoimiset Määräaikaiset sivutoimiset Yhteensä Taulukko. Vuonna 23 alkaneet palvelussuhteet Vuonna 23 vakinaisia palvelussuhteita (sis. päätoimiset ja sivutoimiset) alkoi 9 (8). Määräaikaisia palvelussuhteita solmittiin 24 (79). Yleisimmät määräaikaisuuden syyt ovat alkavien koulutusten rahoituksen määräaikaisuus sekä se, että opettajalta palvelussuhteen alkaessa puuttuu muodollinen pätevyys. Palvelussuhde muuttuu pääsääntöisesti vakinaiseksi, mikäli opettaja kolmen vuoden aikana saavuttaa opettajalta vaadittavan pätevyyden. PÄÄTTYNEET PALVELUSSUHTEET KY Eläkkeelle 4 5 Määräaik.päättyminen Muu syy 7 23 Yhteensä Taulukko 7. Vuonna 23 päättyneet palvelussuhteet Sairauspoissaolot: (8) työpäivää/henkilö (9) työpäivää/henkilö 2 (9) työpäivää/henkilö Eniten eli 27 % sairauspoissaoloista oli tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvia. Vuonna 23 toiseksi merkittävin sairauspoissaolojen syy olivat tapaturmat 7 %. Luku sisältää sekä työ (75 pv)- että vapaa-ajan (579 pv) tapaturmat. Infektioiden ja hengityselinsairauksien aiheuttamien sairauslomien osuus oli 4 %. Nämä poissaolot olivat usein lyhyitä 3 päivän pituisia ja kohdistuvat useaan henkilöön. Sairauslomalla olleiden keskimääräisen poissaolon pituus oli 3 (4) työpäivää. Sairauspoissaoloja ei ollut lainkaan 2 (74) henkilöllä, mikä on 55 % (4 %) kuntayhtymän päätoimisesta. 3 päivän sairauspoissaoloja oli 22 (242) henkilöllä 72 työpäivää. Kaikista sairauslomapäivistä lyhyiden sairauslomien osuus oli 22 (2) %. Vuonna 23 työajan ja työmatka-ajan tapaturmia sattui SAIRAUSPOISSAOLOJEN JAKAUMA PROSENTTEINA Tuki- ja liikuntaelinsairaudet Tapaturmat 7 Mielenterveyden häiriöt Infektiot 4 4 Verenkierto- ja aineenvaihduntasairaudet Muut 23 Taulukko 9. Sairauspoissaolojen jakauma TYÖAJAN JA TYÖMATKA-AJAN TAPATURMAT VUONNA 23 Ei sairauslomaan johtaneet tapaturmat Sairauslomaan johtaneet tapaturmat Tapaturmien aiheuttamat sairauspoissaolopäivät Tapaturmat Yhteensä Taulukko. Työajan ja työmatka-ajan tapaturmat tulosalueittain

7 TYÖYHTEISÖN HYVINVOINTI Työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden edistäminen Koulutuskuntayhtymän työhyvinvointitoiminta organisoitiin uudelleen vuoden 2 aikana, jolloin myös määritettiin kaksivuotinen työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma vuosille Vuonna 23 uuden toimintamallin mukaiset tulosalueiden tyhyringit jatkoivat kaksivuotisten toimintasuunnitelmiensa mukaisten työhyvinvointia edistävien toimenpiteiden koordinointia, toteutusta ja seurantaa. Sekä lla että lla on kummallakin oma tyhyrinki, jossa on edustus konsernipalveluista. Tyhyrinkien tavoitteiden teemoina kaksivuotiskaudella olivat yhteisöllisyys, perehdytyksen kehittäminen, toimintatapojen kehittäminen sekä esimiestyön yhtenäistäminen tavoitteena tasa-arvo, yhdenmukaisuus sekä turvallisuus työyhteisössä. Lisäksi tyhyringit esittivät johdolle koko henkilöstölle suunnattujen työhyvinvointikorttikoulutusten toteutusta työhyvinvointitietoisuuden edistämiseksi organisaatiossa. Koulutukset toteutetaan vuosina Loppuvuodesta 23 järjestettiin työsuojeluvaltuutettujen vaali, jossa valittiin seuraavalle neljän vuoden toimintakaudelle työsuojeluvaltuutetut (2 henkilöä) sekä kummallekin. varatyösuojeluvaltuutettu ja 2. varatyösuojeluvaltuutettu. Työturvallisuutta edistävää henkilöstökoulutusta on viime vuosina järjestetty säännöllisesti sertifioitujen toimintajärjestelmien edellyttämällä tavalla. Vuonna 23 Työturvallisuuskortti myönnettiin 5 henkilölle. Ensiapu, EA kertaus-, EA2- ja hätäensiapukoulutuksiin osallistui 34 henkilöä. Työyhteisön uhkatilanteiden kohtaamisen perusteisiin kouluttautui 25 henkilöä. Työhyvinvointia ja työssäjaksamista edistävää toimintaa toteutettiin erilaisina ryhmätoteutuksina. ssa jatkui neljättä vuotta vertaismentorointitoiminta (Verme), jossa moniammatillisissa ryhmissä jaetaan osaamista sekä käsitellään työhyvinvointiin ja työssäjaksamiseen liittyviä teemoja. Ryhmätyönohjausta järjestettiin ohjausta tilanneille tiimeille. Myös yksilötyönohjausta ja mentorointia toteutettiin. Osaava (Oiva 2) -rahoituksella pilotoitiin hiljaisen tiedon siirtoa ja osaamisen jakamista tiimeissä, joissa on useita eläköitymisiä lähitulevaisuudessa. Piloteissa hyödynnettiin Peili-käyttäytymisprofiileja sekä Hyvien käytäntöjen siirtämisen dialogimenetelmää. Työhyvinvoinnin ja varhaisen puuttumisen toiminnan kehittämiseksi sairauspoissaolojen seurannassa on ollut käytössä esimiehille säännöllisin väliajoin toimitettavat tiimien sairauspoissaolojen seurantaraportit. Varhaisen puuttumisen menettelyn mukaisia dokumentoituja puheeksiottokeskusteluja on työhyvinvoinnin toimintasuunnitelmakauden aikana käyty kuntayhtymässä 7 kappaletta. Vuonna 23 johdon päätöksellä työtyytyväisyyskyselyn toteutuksen aikaväliksi määritettiin joka toinen vuosi, joten Ulkoiset kumppanit: Keva Kela Varma Ilmarinen Tapiola Työterveyslaitos TYÖHYVINVOINNIN RAKENTUMINEN IUKKY:SSÄ Työhyvinvoinnin edistämisen tahot IUKKY:ssä Johtoryhmä Esimiehet Työsuojelu Työterveyshuolto HRD Kehityskeskustelut Työtyytyväisyyskysely Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely Osaamiskartoitukset EFQM-ym. itsearvioinnit Terveystarkastukset, Työterveysraportointi Työpaikkaselvitykset Opiskelijat Henkilöstö Luottamushenkilöt Virkistystiimi Sairauspoissaolotilastot Varhaisen puuttumisen malli Tyhysuunnitelmien toteutuminen Tyhytoiminnan itsearviointi Tyhyprojektit Riskienarvioinnit vuonna 23 kyselyä ei toteutettu. Edellisen kerran kysely toteutettiin loppuvuodesta 22, jolloin kyselyn vastausprosentti oli,8 %. Asteikolla 4 koko kuntayhtymän kaikkien vastausten keskiarvoksi muodostui 2,98 (hyvän tulosraja 2,8). Tulosalueiden tyhyringit painottivat vuonna 23 toiminnassaan kyselyssä esiinnousseita kehittämisalueita (perehdyttäminen, esimiestyön yhtenäistäminen ja yhtenäiset toimintatavat). Seuraavan kerran kysely toteutetaan maaliskuussa 24. Laajan työtyytyväisyyskyselyn lisäksi tullaan toteuttamaan sähköisen henkilöstölehden yhteydessä nopeita, teemoitettuja pulssitutkimuksia. Vuonna 23 työyhteisön hyvinvointiin käytettiin 4 euroa, mikä on 2 euroa jokaista päätoimista työntekijää kohti. Kuntayhtymän / toimialojen tyhytoiminta TYHYRYHMÄ Tulosalueiden TYHYRINGIT Yhteistyöryhmä = Työsuojelutoimikunta Kuntayhtymän johtoryhmä Yhtymähallitus Kuva. Kuntayhtymän työhyvinvointitoiminnan malli VOIMASSAOLEVAT TURVALLISUUSPÄTEVYYDET KUNTAYHTYMÄN TOIMIPISTEITTÄIN Toimipisteet Perämiehentie Pomo Askola Loviisa Porvoo Helsinki Vantaa Kerava Taulukko. Voimassaolevat turvallisuuspätevyydet kuntayhtymän toimipisteittäin EA 3 3,9 2 37, 8 22,9 4, 28 25,2 5 24,2 2 24,7 2 33,3 EA2 2 2,,9 5 4,3 3 2, 4 3,,,,7 Työturvallisuuskortti 38 39,2 7 3,5 45,7 5 33,3 2 8,9 9,7 5 8,5 4,7 Tulityökortti 5 5,2,9 5 4,3,7 9,, 2,3 2 33,3

8 4 5 Tyhyrinki, Virkistys- ja vapaa-ajantoiminta TYÖHYVINVOINNIN TOIMINTASUUNNITELMA Varhaisen puuttumisen mallin vakiinnuttaminen kuntayhtymässä päihdeohjelma sairauspoissaolojen hallinta työpaikkakiusaaminen/kiusaamattomuus Hyvinvoiva työyhteisö -julkaisu Yhteistyöryhmän alaisena toimii virkistystiimi, joka koostuu n ja n työsuojeluvaltuutetuista sekä henkilöstön edustajista. Virkistystiimi suunnittelee ja toteuttaa kuntayhtymän virkistystapahtumat, koordinoi kerhotoimintaa sekä kuntayhtymän kulttuurisetelien hankintaa ja jakelua. Virkistystiimi kokoontui kaksi kertaa vuoden aikana. Virkistystiimi toteutti talousarviomäärärahojen puitteissa ( ) neljä kulttuuri- ja viihdetapahtumaa vuoden 23 aikana (kylpylämatka Tallink Spahan, teatteriesitys (omavastuu ), konsertti- ja teatterimatka Helsinkiin, uuden vuoden wieniläiskonsertti (omavastuu 3 )). Kerho- ja harrastetoiminnan ryhmät lentopallo, sähly, pilates ja kuoro jatkoivat toimintaansa ja uutena ryhmänä perjantain jumpparyhmä. Kulttuuriseteleitä kuntayhtymän henkilöstö otti käyttöön 39 (379) nippua. Nippuja saatiin kaksi kertaa vuoden aikana ja nippuja sai kerrallaan /henkilö, omavastuu 5 %. Tyhyrinki, Kuvat ja 2. Tyhyringit ja OHSAS8 mukainen toiminta koko kuntayhtymässä ennakoiva toiminnan kehittäminen Työhyvinvointitietoisuuden lisääminen organisaatiossa esimiesfoorumit koulutus-/luentotilaisuudet projektit TYHY-mallin mukaisen toiminnan vakiinnuttaminen kuntayhtymässä Koordinoiva TYHY-ryhmä kuntayhtymätasolla (työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutetut, henkilöstön kehittämispäällikkö, työterveyshuollon edustaja) TYHY-ringit toimimaan / tasoilla, mukana konsernipalvelujen edustus Ensimmäisen TYHY-ringin henkilöt kutsutaan mukaan toimintaan (työterveyden edustaja, työsuojeluvaltuutettu, johdon, tiimipäälliköiden, opettajien, muun henkilöstön, konsernipalvelujen ja opiskelijoiden edustaja) Osaamismatriisien tehokas hyödyntäminen tiimien toiminnan kehittämiseksi Työhyvinvointikyselyn tulosten parempi hyödyntäminen arviointiasteikon muutos 5-portaisesta 4-portaiseksi kyselyn rakenteen muokkaaminen raportoinnin kehittäminen, indeksiluku käyttöön Kuva 3. Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma kaudelle OSAAMINEN JA SEN KEHITTÄMINEN Osaamisen kehittäminen Kuntayhtymässä henkilöstön koulutuspäiviä oli 2 (989) kalenteripäivää eli 5,4 (5,) koulutuspäivää jokaista päätoimista henkilöä kohden. Luku sisältää sekä ulkoisen että sisäisen henkilöstökoulutuksen. Vuonna 23 ulkopuoliseen henkilöstön kouluttamiseen kuntayhtymässä käytettiin euroa eli 42 (387) euroa jokaista päätoimista henkilöä kohden. Luku ei sisällä henkilöstökuluja. Henkilöstökoulutuksia suunnitellaan ja toteutetaan strategioissa, toimintasuunnitelmissa, kehityskeskusteluissa, työtyytyväisyyskyselyissä, osaamiskartoituksissa, hankkeissa, sisäisissä ja ulkoisissa auditoinneissa ja riskiarvioinneissa sekä muissa lähteissä esiin tulleiden tarpeiden perusteella. Kuntayhtymän sisäinen henkilöstökoulutusten tarjonta on koottu sähköiseen henkilöstökoulutusten kalenteriin. Käytössä on koulutuslajia sisältävä koulutuslajirakenne. Sisäisiä henkilöstökoulutuksia järjestettiin vuonna 23 8 (7) eri koulutus- ja kehittämistilaisuutta, joihin osallistumisia oli 329 (923). Suurin yksittäinen henkilöstökoulutusinvestointi vuonna 23 oli n StudentaPlus-toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon liittyvä mittava koko henkilöstölle suunnattu koulutuskokonaisuus. Osaamisen johtamisessa keskityttiin henkilöstön osaamisen varmistamiseen tulevissa muutoksissa. ssa aloitettiin valmistautuminen ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän tuleviin muutoksiin kohti osaamisperustaista oppimista ja arviointia sekä yksilöllisempiä opintopolkuja HENKILÖSTÖN KOULUTUSASTE Tutkijakoulutusaste 4 Korkeakouluaste 23 HENKILÖSTÖN KOULUTUSPÄIVÄT Keskiaste 7 Kuva 4. Henkilöstön koulutusaste Kuva 5. Henkilöstön koulutuspäivät 23 Miehet Naiset 2 2 Perusaste Yhteensä

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 [2] Sisällysluettelo Henkilöstöraportin tiedonkeruu ja taitto: Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä/hrd Painatus: Porvoon ammattiopisto Itä-Uudenmaan

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

(6) Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, JHL ry, JUKO ry ja JYTY ry

(6) Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, JHL ry, JUKO ry ja JYTY ry 28.11.2016 1(6) Paikallissopimus Sopijapuolet Tällä paikallissopimuksella määritellään Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymässä maksettavasta työsuorituksen arviointiin perustuvasta henkilökohtaisesta lisästä.

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös ASIKKALAN KUNTA Henkilöstövoimavarojen arviointi Henkilöstötilinpäätös Yhteistyötoimikunta 21.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 JOHDANTO Kuntatyönantajan on tunnettava henkilöstövoimavarat, joilla palvelut

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2015

Henkilöstökertomus 2015 Henkilöstökertomus 2015 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Vastuuhenkilö Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä

Lisätiedot

Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua

Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua Elisa Vahteristo Länsirannikon koulutus Oy WinNova AMKE 28.10.2015

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Hyväksytty hallituksessa 30.05.2013 43 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 TASA-ARVOSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TASA-ARVOKYSELYN

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 KT Kuntatyönantajat 8000 7000 6000 Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2015 7 380 5000 4000 3000 2000 2 743 3

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Askolan kunta 2016-2018 Yhteistyötoimikunta 25.10.2016 Henkilöstöjaosto 31.10.2016 Kunnanhallitus 2.11.2016 Kunnanvaltuusto 16.11.2016 Sisällys 1. JOHDANTO... 3

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2016-2017 TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyväksytty henkilöstöjaostossa 25.4.2016 Sisällys 1 Työhyvinvointiohjelma... 2 2 Työhyvinvoinnin tekijöiden tehtävät ja vastuut... 3 3 Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma...

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 1 2 Sisältö 1. Johdanto 4 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 5 3. Johtaminen 6 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 7 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 7 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä... 2 1.2.3

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä UusiKunta-taloustoimikunnan esitys selvityshenkilö Osmo Soininvaaralle Uuden Kunnan henkilöstöjohtamisen periaatteiksi mukaan otettavaksi yhdistymissopimukseen tai sen liitteeseen UusiKunta-taloustoimikuntaa

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014... HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...1 Kunnan määräaikaiset työsuhteet

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Hallinnonala 24 Ulkoasiainministeriö (hala) HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 1549 1549 561,0 667,8 774,5 881,3 988,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma

Tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvosuunnitelma 2017-2019 1. JOHDANTO 3 2. TASA-ARVOSELVITYS 4 Tasa-arvoisuuden kokeminen 7 Koulutus 7 3. PERIAATTEET JA TOIMENPITEET TASA-ARVON EDISTÄMISEKSI 7 Henkilöstön rekrytointi 7 Tasa-arvoisen

Lisätiedot

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut 2008-2012 Tarkastelujoukko: Virasto 621011 Varastokirjasto Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu raportilta. 2008 2009 2010 2011 2012 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan esipuhe... 1 Henkilöstöstrategian toteutumisen arviointi... 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 Henkilöstömäärä...

Lisätiedot

Työllistetyt. Yhteensä , HTV HLÖ HTV HLÖ KOKO KONSERNI ,

Työllistetyt. Yhteensä , HTV HLÖ HTV HLÖ KOKO KONSERNI , LIITE 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ TULOSALUEITTAIN TA 2014* Yht. ilman työll. 2014 Henkilötyövuosia Vakituiset Määräaik. Työllistetyt Sivutoimi Opetushenk. 31.12.2013* KOULUTUSKESKUS SALPAUS Hyvinvointi 116,0

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN. Yhteenveto toteutumasta henkilöstöraporttiin v. 2013

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN. Yhteenveto toteutumasta henkilöstöraporttiin v. 2013 HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Yhteenveto toteutumasta henkilöstöraporttiin v. 2013 Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN JA TYÖHYVINVOINNIN TILANNE JA TARPEET TYÖPAIKOILLA

TYÖSUOJELUN JA TYÖHYVINVOINNIN TILANNE JA TARPEET TYÖPAIKOILLA TS-paneeli I TYÖSUOJELUN JA TYÖHYVINVOINNIN TILANNE JA TARPEET TYÖPAIKOILLA Minna Toivanen & Minna Janhonen 24.1.2013 24.1.2013 Työsuojelupaneeli I, Toivanen & Janhonen 1 TS-paneeli I TS-paneeli on työsuojeluhenkilöstölle

Lisätiedot

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto Maakuntahallitus 21.3.2016, Erillisliite 3 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 1 TIIVISTELMÄ 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...3 1.1 Palvelussuhteen luonne...3 1.2 Henkilöstön palvelussuhteet vastuualueittain...4

Lisätiedot

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12. Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017 Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.2015 / 18 1 Tasa-arvosuunnitelma vuosille 2016-2017 Tasa-arvotilanteen selvitys

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 2 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön osuus 5 2.4.

Lisätiedot

SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016. 1. Tausta

SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016. 1. Tausta SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016 1. Tausta SASKin historian ensimmäinen henkilöstöstrategia oli laadittu vuosiksi 2009 2011. Henkilöstöön liittyviä asioita oli linjattu aikaisemminkin erilaisissa dokumenteissa

Lisätiedot

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Liite 1. Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Kouvolan kaupunki Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta 1 1. Miehet ja naiset Kouvolan kaupungin henkilöstöstä naisia on 83,9 % ja

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2015 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖPOLIITTINEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2015 2017 Hyväksytty hallintojaostossa 17.8.2015. 2 (6) 1. Johdanto Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 66 0 8 6 6% 9% % 9% Nainen Mies Biologian

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA

TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA Sivistysltk 13.1.2015 4 liite nro 1. Khall. 2.2.2015 11 liite nro 1. TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA Padasjoki, sivistystoimi JOHDANTO Työhyvinvoinnin edistäminen on olennainen osa tuloksellista henkilöstöjohtamista.

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 1 2 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 2016 3 Kainuun liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 615 541 Faksi 08 6155 4260 kainuunliitto@kainuu.fi Kuva

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yhtymähallitus 21.6.2016 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Henkilöstösuunnittelulle asetetut tavoitteet... 2 3 Nykyinen henkilöstömäärä... 2 4 Henkilöstön ikärakenne... 2 5

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 7

Lisätiedot

MEILTÄHÄN TÄMÄ KÄY. Meillä osataan! reilu henki, parempi mieli! meillä tuetaan ja rohkaistaan! Avoimuus kunniaan! KEHITYMME JA KEHITÄMME YHDESSÄ!

MEILTÄHÄN TÄMÄ KÄY. Meillä osataan! reilu henki, parempi mieli! meillä tuetaan ja rohkaistaan! Avoimuus kunniaan! KEHITYMME JA KEHITÄMME YHDESSÄ! Meillä osataan! VÄLITÄMME TOISISTAMME! Meillä on mahdollisuuksia! Avoimuus kunniaan! MEILTÄHÄN TÄMÄ KÄY. Henkilöstöjohtamisella huipulle Kuopion kaupungin henkilöstöohjelma 2012 2015 meillä tuetaan ja

Lisätiedot

Työsuojelutoiminta Eviran arjessa

Työsuojelutoiminta Eviran arjessa Työsuojelutoiminta Eviran arjessa Valtion työsuojeluhenkilöstön verkostoitumispäivä 7.10.2014 Työhyvinvointi- ja työsuojelupäällikkö Marianne Turja, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Marianne.Turja@evira.fi

Lisätiedot

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 Palvelussuhteen luonne...

Lisätiedot

Työsuojelupaneeli V TYÖTERVEYSYHTEISTYÖ. Minna Toivanen, Auli Airila & Minna Janhonen

Työsuojelupaneeli V TYÖTERVEYSYHTEISTYÖ. Minna Toivanen, Auli Airila & Minna Janhonen Työsuojelupaneeli V TYÖTERVEYSYHTEISTYÖ Minna Toivanen, Auli Airila & Minna Janhonen 8.5.2015 1 Työsuojelupaneeli V Työsuojelupaneeli on työsuojeluhenkilöstölle suunnattu, ajankohtaisia työelämäasioita

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 1 Henkilöstöraportissa olevat tiedot perustuvat kunnan palkanlaskennasta kerättyihin tietoihin 31.12.2010 tilanteesta. Luvut sisältävät ko. päivänä kunnan

Lisätiedot

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun Tasa-arvosuunnitelma Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 1.2. 7a Tavoitteena tasa-arvoinen Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu Tasa-arvolaki velvoittaa oppilaitoksia tekemään

Lisätiedot

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki Varhainen tukeminen osa esimiestyötä asiantuntijapalvelut Tehostettu tuki kun työpaikan eivät riitä 1. Työntekijän ongelman tunnistaminen 2. Esimies ottaa asian puheeksi 3. Työpaikan 4. Työterveyshuollon

Lisätiedot

Henkilöstöprosessittyöryhmä

Henkilöstöprosessittyöryhmä Henkilöstöprosessittyöryhmä Työvaliokunta 17.1.2014 Helena Metsälä Työryhmän kokoonpano Helena Metsälä Nina Merilahti Pori, pj Pomarkku Olli Luoma Harjavalta Inkeri Tiitinen Bella Ahto Luvia Kari Ojalahti

Lisätiedot

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015 Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015 Konserniesikunta, Henkilöstöyksikkö Yhteenveto Kaupungin henkilöstömäärän kehitys on ollut hyvin hallinnassa. Henkilöstömäärä 31.12.2015 oli 14 101, kun se vuoden

Lisätiedot

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2015 SISÄLLYSLUETTELO JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET 1 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 2 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 3 3. IKÄRAKENNE 4 4. PALVELUSSUHTEEN

Lisätiedot

JY työhyvinvointikysely 2015 (2013) Bio- ja ympäristötieteiden laitos

JY työhyvinvointikysely 2015 (2013) Bio- ja ympäristötieteiden laitos JY työhyvinvointikysely 2015 (2013) Bio- ja ympäristötieteiden laitos 30.10.2015 Työhyvinvointikysely 2015 Taustatiedot Palvelussuhde: 50,0 % Määräaikainen 50,0 % 50,0 % Toistaiseksi voimassaoleva 50,0

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012 Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 212 Johtokunta 12.3.213 1 Yleistä Tämä henkilöstöraportti on kahdeksas röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti. Raporttiin on kerätty tietoa henkilöstön määrästä,

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2008 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön

Lisätiedot

Yhteistyötoimikunta LIITE NRO 1 Kunnanhallitus LIITE NRO 1 Valtuusto x LIITE NRO 1

Yhteistyötoimikunta LIITE NRO 1 Kunnanhallitus LIITE NRO 1 Valtuusto x LIITE NRO 1 Yhteistyötoimikunta 14.3.2016 10 LIITE NRO 1 Kunnanhallitus 29.3.2016 38 LIITE NRO 1 Valtuusto 13.6.2016 x LIITE NRO 1 Henkilöstöraportti 1 Sisällys: 1. Henkilöstövoimavarat 1.1. Henkilöstömäärä 1.2. Henkilötyövuodet

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Laura Bordi, FM, tutkija, suunnittelija Marja-Liisa Manka, FT, professori, tutkimusjohtaja Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

Pelastustoimen henkilöstötilinpäätös

Pelastustoimen henkilöstötilinpäätös Pelastustoimen henkilöstötilinpäätös 28.8.2012 Pelastuslaitosten henkilöstötilinpäätös Strategisen johtamisen ja arvioinnin työkalu. Ohjaa operatiivista johtoa käyttämään ja kehittämään resursseja oikein

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS

TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS 2015-2013 Työhyvinvointikysely Taustatiedot Sukupuoli: 10 8 69.0 % 72.5 % 6 4 31.0 % 27.5 % 2 Nainen

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

VASTAAJAN TAUSTATIEDOT Ympyröi sopivin vaihtoehto tai kirjoita vastauksesi sille varattuun tilaan. 1. Sukupuoleni on 1 nainen 2 mies

VASTAAJAN TAUSTATIEDOT Ympyröi sopivin vaihtoehto tai kirjoita vastauksesi sille varattuun tilaan. 1. Sukupuoleni on 1 nainen 2 mies 1 Kysely koostuu neljästä osiosta: -taustatiedoista -perustehtävään ja työn organisointiin liittyviin kysymyksiin -työn rikastamisen tavoitteisiin liittyviin kysymyksiin -työn rikastamisen keinoihin liittyviin

Lisätiedot

Henkilöstöprosessittyöryhmä

Henkilöstöprosessittyöryhmä Henkilöstöprosessittyöryhmä Puheenjohtajakokous 9.1.2014 Helena Metsälä 10.1.2014 Työryhmä kokoonpano Helena Metsälä Nina Merilahti Pori, pj Pomarkku Olli Luoma Harjavalta Inkeri Tiitinen Bella Ahto Luvia

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1 Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä

Lisätiedot

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Kimmo Hämäläinen, pääsihteeri Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki 08.12. 09.12.2010 Neuvottelukunnan

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

HENKILÖSTÖSTRATEGIA. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Hallitus 1.3.2011 LIITE 8 HENKILÖSTÖSTRATEGIA Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Hallitus XXXXXX 1 (9) Sisällysluettelo Alkusanat 1 Henkilöstöpoliittiset periaatteet... 3 2 Johtaminen ja esimiestyö... 3 4

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2003 Henkilöstöstrategian toteutumisen seurantaa ja arviointia

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2003 Henkilöstöstrategian toteutumisen seurantaa ja arviointia HENKILÖSTÖKERTOMUS 2003 Henkilöstöstrategian toteutumisen seurantaa ja arviointia JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO SISÄLLYS JOHDANTO HENKILÖSTÖVOIMAVARAT Henkilöstön määrä ja rakenne Virkarakenne Kansainvälistyvä

Lisätiedot

-Step. Alkoholihaittojen ehkäisyyn työpaikoilla

-Step. Alkoholihaittojen ehkäisyyn työpaikoilla A -Step Alkoholihaittojen ehkäisyyn työpaikoilla Työpaikan alkoholihaitat puheeksi ja hallintaan Tämä A-Step -vihkonen on työväline alkoholiasioiden yhteiseen käsittelyyn työpaikalla. Se on kehitetty Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja Ilkka Luoma yhdessä johtoryhmän kanssa TOIMINTA-AJATUS: Sosiaali- ja terveydenhuollon syvään toiminnalliseen

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Sairaanhoitopiirin valtuusto 8.6.2015 Juha Jääskeläinen Henkilöstöjohtaja Henkilöstökertomus 2014 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 17. henkilöstökertomus henkilöstökertomuksen

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

AKUT-pilotti. Pirkanmaan ympäristökeskus Mari Peltonen Markku Vainio Kesäkuu 2009. Pirkanmaan ympäristökeskus

AKUT-pilotti. Pirkanmaan ympäristökeskus Mari Peltonen Markku Vainio Kesäkuu 2009. Pirkanmaan ympäristökeskus AKUT-pilotti Mari Peltonen Markku Vainio Kesäkuu 2009 Hankkeen tausta - AKUT-pilotti käynnistyi Pirkanmaan ympäristökeskuksessa syksyllä 2007 - pääteemaksi valikoitui Senioriasiantuntijuuden siirto Pirkanmaan

Lisätiedot

Hyvää huomenta Hyvää huomista 13.3.2016 1

Hyvää huomenta Hyvää huomista 13.3.2016 1 Hyvää huomenta Hyvää huomista 13.3.2016 1 Kemianteollisuus ry TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Ammattiliitto Pro ry Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Työhyvinvoinnin kehittäminen on kemian alan työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

OSUUSKAUPPA HÄMEENMAA. Suomi ja työtulevaisuus Työhyvinvointipäällikkö Jaana Alenius & työterveyslääkäri Kaisu Norbäck, Terveystalo

OSUUSKAUPPA HÄMEENMAA. Suomi ja työtulevaisuus Työhyvinvointipäällikkö Jaana Alenius & työterveyslääkäri Kaisu Norbäck, Terveystalo OSUUSKAUPPA HÄMEENMAA Suomi ja työtulevaisuus 16.3.2016 Työhyvinvointipäällikkö Jaana Alenius & työterveyslääkäri Kaisu Norbäck, Terveystalo Hämeenmaa on yksi 20 S-ryhmän alueosuuskaupasta 2 Hämeenmaalla

Lisätiedot

Tilastoesite syyskuu Kunnalliset palkat ja henkilöstö.

Tilastoesite syyskuu Kunnalliset palkat ja henkilöstö. Tilastoesite syyskuu 2011 Kunnalliset palkat ja henkilöstö www.kuntatyonantajat.fi Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2010 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2

Lisätiedot

MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI

MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI Maskun kunnalle työkykyinen ja jaksava henkilöstö on tärkeä. Esimiehen tehtäviin kuuluu tukea työntekoa sekä kehittää työoloja. Varhaisen tuen malli auttaa esimiestä

Lisätiedot

Keskustelu ja kuulemistilaisuus:

Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien kriteerit Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Ammatillisen koulutuksen tasalaatuisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Henkilöstön hyvinvointia, työkykyä ja osaamista ylläpitävä toiminta

Henkilöstön hyvinvointia, työkykyä ja osaamista ylläpitävä toiminta Henkilöstön hyvinvointia, työkykyä ja osaamista ylläpitävä toiminta 2016 Naantalin kaupunki panostaa työhyvinvointiin Työterveyshuolto on kattava Lakisääteinen työterveyshuolto (lakisääteiset terveystarkastukset,

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yt-toimikunta 16.11.2015 Kunnahallitus 16.11.2015 Kunnanvaltuusto 30.11.2015 1 SISÄLLYS 1. Henkilöstösuunnitelman tavoite... 3 2. Henkilöstöpoliittiset linjaukset... 3 3. Työvoimatarpeen

Lisätiedot

Mitä tukea keskijohto voi saada tuloksellisen toiminnan tukemiseksi. Case Maanmittauslaitos Pääjohtaja Arvo Kokkonen 16.9.2013

Mitä tukea keskijohto voi saada tuloksellisen toiminnan tukemiseksi. Case Maanmittauslaitos Pääjohtaja Arvo Kokkonen 16.9.2013 Mitä tukea keskijohto voi saada tuloksellisen toiminnan tukemiseksi Case Maanmittauslaitos Pääjohtaja Arvo Kokkonen 16.9.2013 17.9.2013 Kamarikollegion ohjeita 19.6.1633 Maanmittareiden tulee vuosittain,

Lisätiedot

. AMMATTIMAINEN................ JOHTAMISTAPA............. Osallistava johtajuus henkilöstön edustus kaikissa johtoryhmissä esimiehiä arvioidaan säännönmukaisesti kehityskeskustelut käydään vähintään joka

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2017-2019 VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO 1 LÄHTÖKOHDAT Tämä suunnitelma on osa Vieremän kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Tasa-arvoa

Lisätiedot