HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 Itä-Uudenmaan kouluuskuntayhtymä. Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖ- HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 Itä-Uu-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 Itä-Uudenmaan kouluuskuntayhtymä. Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖ- HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 Itä-Uu-"

Transkriptio

1 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖ- RAPORTTI 23 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 23 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 23 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖ- RAPORTTI 23 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 23 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 23 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRA- PORTTI 23 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä tä-uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI HENKILÖSTÖRAPORTTI 23 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 23 Itä-Uu- 3 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRA- ORTTI 23 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKIdenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI ÖSTÖRAPORTTI 23 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 23 ENKILÖSTÖRAPORTTI 23 Itä-Uudenmaan koulutuskunayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 23 Itä-Uudenmaan kouluuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 23 Itä-Uudenmaan oulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 23 Itä-Uudenaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 23 Itäudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 23 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 3 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRA- HENKILÖSTÖRAPORTTI ORTTI 23 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKI- 23 ÖSTÖRAPORTTI 23 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä ENKILÖSTÖRAPORTTI 23 Itä-Uudenmaan koulutuskunayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 23 Itä-Uudenmaan kouluuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 23 Itä-Uudenmaan oulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 23 Itä-Uudenaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 23 Itäudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 23 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 3 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRA- ORTTI 23 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKI- ÖSTÖRAPORTTI 23

2 2 3 SISÄLLYS- LUETTELO Markku Kantonen johtava rehtori. Esipuhe Henkilöstöjohtaminen ESIPUHE ULKOASU peak press & productions oy PAINO Lönnberg Painot Oy PAPERI Edixion g 3. Henkilöstön määrä ja rakenne... Palvelussuhteen luonne... 7 Työajan jakautuminen... 8 Ikä- ja sukupuolijakauma... 9 Palvelusaika... Vaihtuvuus Terveydellinen toimintakyky Työyhteisön hyvinvointi... 2 Työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden edistäminen...2 Virkistys- ja vapaa-ajantoiminta...5. Osaaminen ja sen kehittäminen... 5 Osaamisen kehittäminen... 5 Johtaminen ja esimiestyö Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus Palkkaus ja henkilöstökustannukset... 8 Ammatillinen koulutus on suurten haasteiden edessä. Lähitulevaisuudessa meitä odottaa mittava rahoitusjärjestelmän muutos sekä järjestämislupien uusiminen. Taloudelliset resurssit niukkenevat, yhteiskunnallisen vaikuttavuuden vaateet kasvavat. Muutoksessa pärjää kun perusasiat ovat kunnossa. Panostamme henkilöstön osaamiseen ja toiminnan laatuun. Asiantuntijaorganisaation menestymisen ratkaisevat lopulta ihmiset. Ydintehtävämme on ammatillisen osaamisen kehittäminen. Suutarin lapsilla ei ole kenkiä, väitetään. Meillä on toisin. Vuoden 23 henkilöstöraportti kertoo, että kehittämistyömme on systemaattista ja jäntevää. Monet henkilöstöjohtamista linjaavat suunnitelmat, kuten työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma ajoitettiin vuosille Niinpä vuosi 23 oli käyttöönotettujen menettelytapojen vakiinnuttamisen vuosi. Henkilöstöjohtamisen osalta kehitettiin laadukasta työyhteisöviestintää, yhdenmukaistettiin palaverikäytäntöjä sekä hiottiin esimiesten viestintätaitoja muutostilanteissa. Kuntayhtymän henkilöstön ikärakenne vaati tarkastelua. Henkilöstörakennetta ja eläkepoistumaa selvitettiin sekä ennakoitiin osaamis- ja työvoimatarvetta tulevina vuosina. Ikääntyvissä tiimeissä pilotoitiin hiljaisen tiedon ja osaamisen siirron menetelmiä. Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelmaa toteuttavien tyhyrinkien yhtenä tavoitteena oli niin ikään yhteisöllisyyden ja perehdytyksen kehittäminen. Vuoden 23 alusta nuorisotakuun myötä kaikille alle 25-vuotiaille nuorille ja alle 3-vuotiaille vastavalmistuneille pitää järjestää työ- tai opiskelupaikka tai muita tukitoimia kolmessa kuukaudessa. Kouluttajien, opettajien sekä koulutustarkastajien näkökulmasta takuu edellytti ohjausosaa- misen ja erityisen tuen tarpeen tunnistamisen pikaista kehittämistä. Verkosto-osaaminen nousi entistä tärkeämmäksi. Hallitusohjelman tavoitteen mukaan olemme maailman osaavin kansa vuonna 22. Sitä kohti, osaavalla henkilöstöllä. KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Muutos Henkilöstön määrä ,2 % Opetushenkilöstön määrä ,9 % Muun henkilöstön määrä 58 +,9 % Päätoimisen henkilöstön määrä ,5 % Henkilöstö keski-ikä 4,9 4,9, vuotta Naisten keski-ikä 4,8 47,3 -,5 vuotta Miesten keski-ikä 47, 4,4 +, vuotta Alkaneet palvelussuhteet Päättyneet palvelussuhteet 4 Eläköityneet 5 Keski-ikä eläkkeelle jäätäessä 4 v 3 kk 4 v + 3 kk Sairauspoissaolot (työpäiviä) ,8 % Työtyytyväisyyskysely (tulosten ka) *) 2,98 hyvän tulosraja 2,8 Osaamisen kehittäminen (pv/hlö/v) 5,4 5 +,4 pv/hlö/v Osaamisen kehittäminen (eur/hlö/v) eur/hlö/v Käydyt kehityskeskustelut (%) 95, 88, + 7, %-yks. TSA-arviointilisä (hlölkm) *) Vuonna 23 johdon päätöksellä työtyytyväisyyskyselyn toteutuksen aikaväliksi määritettiin joka toinen vuosi, joten vuonna 23 kyselyä ei toteutettu. Seuraavan kerran kysely toteutetaan maaliskuussa 24. Taulukko. Kuntayhtymä lukuina

3 HENKILÖSTÖJOHTAMINEN Maaliskuu 22 Henkilöstöjohtamisen toimintaperiaatteita sekä käytännön henkilöstötyötä on viime vuosina kehitetty suunnitelmallisesti osana toimintajärjestelmien kehittämistyötä. Useimmat henkilöstöjohtamisen periaatteet, mm. työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma osa-alueineen sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on määritetty vuosille 2 23, joten vuosi 23 oli useiden käyttöönotettujen menettelytapojen vakiinnuttamisen vuosi. Vuonna 23 henkilöstöjohtamisen kehittämisessä keskeinen osa-alue oli laadukas työyhteisöviestintä, palaverikäytäntöjen yhdenmukaistaminen sekä esimiesviestintä muutostilanteissa. Näiden teemojen osalta toteutettiin Aluehallintoviraston Osaava-rahoituksella vuoden aikana yhdeksän esimiehille ja avainkehittäjille suunnattua koulutus-, valmennus- ja kehittämistilaisuutta. Henkilöstösuunnittelun näkökulmasta vuonna 23 henkilöstörakennetta ja eläkepoistumaa tarkasteltiin laajasti: laadittiin selvityksiä, suunnitelmia sekä tehtiin konkreettisia toimenpiteitä osaamis- ja työvoimatarpeiden ennakoimiseksi. Menetelmiä hiljaisen tiedon siirtoon ja osaamisen jakamiseen pilotoitiin eläköityvissä tiimeissä. Osaamisen johtamisessa keskityttiin henkilöstön osaamisen varmistamiseen tulevissa muutoksissa. ssa aloitettiin valmistautuminen ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän tuleviin muutoksiin kohti osaamisperustaista oppimista ja arviointia sekä yksilöllisempiä opintopolkuja osallistumalla Hämeen ammattikorkeakoulun ja Laurea ammattikorkeakoulun hallinnoimaan Yhdessä-hankkeeseen. Yhdessä-hanke jatkuu vuonna 24 ja se on keskeinen uuden opettajuuden osaamisen kehittämisen hanke. Vuoden 23 alussa voimaan tullut nuorisotakuu ja nuorten aikuisten osaamisohjelma NAO on tuonut kouluttajille, opettajille sekä oppisopimustoimintaan monimuotoisempia erityisopetuksen ja ohjausosaamisen varmistamisen tarpeita. Merkittävä koko n henkilöstöä koskeva muutos oli aiemman Studenta-järjestelmän korvaaminen uudella StudentaPlus-toiminnanohjausjärjestelmällä. Uusi järjestelmä otettiin käyttöön helmikuussa 23 ja kevään aikana to- teutettiin mittava koko henkilöstölle suunnattu järjestelmän käyttöön ja hyödyntämiseen liittyvä koulutuskokonaisuus. Järjestelmän käyttöönoton yhteydessä tarkasteltiin myös työnjakoa ja työrooleja sekä opittiin toimimaan uusien toimintatapojen mukaisesti. Tulosalueiden tyhyringit jatkoivat kaksivuotisten toimintasuunnitelmiensa mukaisten työhyvinvointia edistävien toimenpiteiden koordinointia, toteutusta ja seurantaa. Johdon päätöksellä työtyytyväisyyskyselyn toteutuksen aikaväliksi määritettiin joka toinen vuosi, joten vuonna 23 kyselyä ei toteutettu. Loppuvuodesta 23 järjestettiin työsuojeluvaltuutettujen vaali, jossa valittiin seuraavalle neljän vuoden toimintakaudelle työsuojeluvaltuutetut sekä -varavaltuutetut. Työterveyden palvelusopimuksen sopimuskausi päättyi vuonna 23 ja työterveyden palvelukokonaisuus kilpailutettiin vuoden aikana. Kilpailutuksen perusteella päätettiin jatkaa yhteistyötä Suomen Terveystalo Oy:n kanssa uudella kahden vuoden sopimuksella, jonka jatkoksi on varattu kahden lisävuoden optio. triangeli 23 ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖLEHTI HYVINVOIVA TYÖYHTEISÖ Menettelyjä ja toimintatapoja varhaiseen puuttumiseen ja puheeksiottoon Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymässä HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISEN OSA-ALUEET TAVOITTEET OSA ALUE TOIMINNOT VIESTINTÄ STRATEGIA TOIMINTASUUNNITELMA. ORGANISAATIO- PROFIILI 2. HENKILÖSTÖ- JOHTAMISEN PROSESSIT 3. HENKILÖSTÖN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN 4. TYÖHYVINVOINNIN EDISTÄMINEN 5. TYÖNANTAJAKUVAN VAHVISTAMINEN Tunnusluvut Aktiviteettitason mittaus Rekrytointi 2 Perehdytys 3 Suorituksen johtaminen Henkilöstön osaamisen kehittämisen palvelutarjonnan koordinointi, suunnittelu ja toteutus (sisäiset henkilöstökoulutukset) Osaamismatriisit IUKKY:n työhyvinvointimalli Työhyvinvointisuunnitelma Henkilöstörakenteen analysointi Henkilöstörakenteen ennakoiva kehittäminen 4 EXIT-vaihe 5 Tietojärjestelmän (SYMPA) kehittäminen & hyödynnettävyys Henkilöstölehti Aineettoman ja aineellisen sitouttamisen ja palkitsemisen keinovalikoima JOHTAMISJÄRJESTELMÄ, PALAVERIKÄYTÄNNÖT INTRAT, HRD NEWSLETTER, HRD-WIKI, BLOGIT HENKILÖSTÖRAPORTTI Meitä on moneksi Kuva. Henkilöstön kehittämisen osa-alueet

4 7 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE Palvelussuhteen luonne Koulutuskuntayhtymän koko henkilöstön määrä oli 48 henkilöä ( henkilöä), joista opetushenkilöstöä oli 325 (34). Henkilöstön kokonaismäärästä päätoimisessa palvelussuhteessa oli 392 (375) henkilöä. Lisäksi 9 (5) päätoimisessa palvelussuhteessa olevaa henkilöä oli virka-/toimivapaalla. Päätoimisista oli vakinaisia kokoaikaisia 29 (25) ja vakinaisia osa-aikaisia 3 (8). Päätoimisista määräaikaisia oli 7 (52) henkilöä. Sivutoimisia oli 75 (72) henkilöä. n opettajista sivutoimisia oli 3 () ja muusta 4 (). n kouluttajista sivutoimisia oli (57) ja muusta 7 (2). Konsernipalveluissa sivutoimista henkilöstöä ei vuonna 23 ollut (). n vakinaisessa päätoimisessa palvelussuhteessa oli 9 (2) henkilöä. Heistä 7 % (77 %) teki täyttä työaikaa. Määräaikaisia n oli 29 (3) henkilöä. Yleisin määräaikaisuuden syy on opettajalta puuttuva muodollinen pätevyys. n päätoimisessa vakinaisessa palvelussuhteessa oli 7 (5) henkilöä. Heistä 49 % (52 %) oli kokoaikaisia. Päätoimisen osa-aikaisen henkilöstön viikoittainen työaika vaihtelee tunnista 38 tuntiin 5 minuuttiin. Konsernipalveluiden henkilöstöön kuului 47 (5) henkilöä, joista 4 (4) oli vakinaisessa palvelussuhteessa. Eri tehtävänimikkeitä kuntayhtymässä on 7 (73), joista 4 (4) nimikettä on yksilöllisiä eli nimike on käytössä vain yhdellä henkilöllä. OPETUSHENKILÖSTÖ Päätoimiset Sivutoimiset Yhteensä Vakinaiset muutos % muutos % muutos % 75 74, ,35 7, , 3 3, Vakinaiset 92 9, , 2 2,48 Määräaikaiset ,4 3-5, , , , ,5 Määräaik , , ,39 Virka-/ 2 2, 2 2, toimivapaalla Ky ,3 4 3, ,9 KUNTAYHTYMÄN PÄÄTOIMISEN HENKILÖSTÖN JAKAUTUMINEN Yhteensä Kuva 2. Kuntayhtymän päätoimisen henkilöstön jakautuminen Konserni HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ YLEISIMMISSÄ TEHTÄVÄNIMIKKEISSÄ % lkm Kouluttaja 32,5 % 49 Tuntiopettaja 7,3 % 79 Tiimipäällikkö 5,2 % 24 Koulutussuunnittelija 3,7 % 7 Assistentti 3,5 % Siivooja 3,3 % 5 Taulukko 3. Henkilöstön lukumäärä yleisimmissä tehtävänimikkeissä PALVELUSSUHTEEN LUONNE Vakinainen kokoaikainen Vakinainen osa-aikainen Kuva 3. Palvelussuhteen luonne 9 Määräaikainen kokoaikainen 39 Määräaikainen osa-aikainen MUU HENKILÖSTÖ Päätoimiset Sivutoimiset Yhteensä Vakinaiset muutos % muutos % muutos % , , ,4, 5 5 2, 4 4, 4 4, Vakinaiset ,2, ,24 Määräaikaiset 8 25, 4-33,33 4 4, 2 2, 5, 8 3,7 3 -,7 -, 4-75, Määräaik. 3 3, 8 25, ,52 Virka-/ , ,33 toimivapaalla Ky 5 49,7 9 22,22 58,9 KOKO HENKILÖSTÖ Yhteensä miehet naiset muutos % , , , , , , , , , ,9 OPETUSHENKILÖSTÖN MÄÄRÄ palvelussuhteen luonteen mukaan Kuva 4. Opetushenkilöstön määrä palvelussuhteen luonteen mukaan Sivutoiminen määräaikainen Sivutoiminen vakinainen Päätoiminen määräaikainen Päätoiminen vakinainen MUUN HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ palvelussuhteen luonteen mukaan Kuva 5. Muun henkilöstön määrä palvelussuhteen luonteen mukaan Taulukko 2. Kuntayhtymän henkilöstö

5 8 9 Meitä on moneksi Työajan jakautuminen Henkilöstömäärätunnuslukujen lisäksi tarvitaan tietoa siitä, miten työntekoon tarkoitettua työaikaa todellisuudessa on käytetty. Palvelutarpeiden edellyttämien henkilöstöresurssien oikean mitoituksen, kohdentamisen ja kuormituksen suunnittelu perustuu tietoon työajoista ja poissaoloista. TEOREETTINEN TYÖAIKA/ TODELLINEN TYÖAIKA % teoreettisesta säännöllisestä vuosityöajasta % teoreettisesta säännöllisestä vuosityöajasta % teoreettisesta säännöllisestä vuosityöajasta Kalenterivuoden päivät - vähennetään lauantait, sunnuntait, Ovtes (kokonais- Ovtes (opetusvelvolli- Kvtes Ovtes(osio E) Kvtes Kvtes työaikaa lyhentävät arkipyhät työaika, osio C) suus, osio C, liite 4) = Teoreettinen säännöllinen vuosityöaika työpäivinä Vähennetään työpäivinä: - laskennallinen vuosiloma-aika 4,9,9 2,4 2,2 3,2 3, - terveysperusteiset poissaolot 2,5,,3 2,7 5, 4, - perhevapaat,,5 3,8 3, 2,5,3 - koulutus 2,3 2,2,,8 5,,7 - muut palkalliset poissaolot,,,,,, - muut palkattomat poissaolot,2 2,9,4,3,, - koulutyön keskeytyspäivät,,2,,,, = Tehty vuosityöaika 8, 7, 7,5 75, 74, 8,9 Taulukko 4. Taulukossa on esitetty henkilöstön teoreettisen vuosityöajan prosentuaalinen jakauma tulosalueiden työehtosopimusten mukaisesti vuonna 23 Ikä- ja sukupuolijakauma Kuntayhtymän päätoimisesta oli 25 (234) naisia ja 4 (4) miehiä eli naisia päätoimisesta oli 4 (2) % ja miehiä 3 (38) %. Viiden viimeisen vuoden aikana sukupuolijakaumassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Koko kuntayhtymän osalta eniten henkilöstöä oli ikäryhmässä 4 49-vuotiaat, 23 (3) henkilöä. Tämä on 3 (35) % kuntayhtymän päätoimisesta. Toiseksi eniten henkilöstöä oli ikäryhmässä 5 59-vuotiaat. Tässä ryhmässä oli 5 () henkilöä. Yhteensä nämä kaksi ikäryhmää muodostavat () % kuntayhtymän päätoimisesta. Kuntayhtymän päätoimisen henkilöstön keski-ikä on 4,9 (4,9) vuotta. Henkilöstön keski-iässä ei tapahtunut muutoksia edellisvuoteen verrattuna. Vuonna 23 keski-ikä ssa oli naisilla 48,9 (48,7) vuotta ja miehillä 4,3 (45,7) vuotta. ssa keski-ikä oli naisilla 44, (45,) vuotta ja miehillä 48,5 (47,9) vuotta. Konsernipalveluissa naisten keski-ikä oli 5, (52,) vuotta ja miesten 43, (43,7) vuotta. PÄÄTOIMISEN HENKILÖSTÖN KESKI-IKÄ Koko ky keski-ikä 45, 4,5 4,9 4,9 naiset 44,9 4,7 47,3 4,8 miehet 45,3 4, 4,4 47, Taulukko 5. Henkilöstön keski-ikä kuntayhtymässä 4,9,9 2,4,,52,2 Ovtes (kokonaistyöaika) 8, 2,5 2,3,2 Ovtes (opetusvelvollisuus) 7, 2,9,2 Kvtes 7,5,3 3,8,,,4 PÄÄTOIMISEN HENKILÖSTÖN IKÄ- JA SUKUPUOLIJAKAUMA 8 Miehet 4 Naiset PÄÄTOIMISEN HENKILÖSTÖN IKÄ- JA SUKUPUOLIJAKAUMA TULOSALUEITTAIN Miehet Naiset Ovtes 75 2,2 2,7 3,,8,3 Kvtes 74, 3,2 5, 2,5 5,, 8,9 3, Kvtes 4,,3,7, tehty vuosityöaika laskennallinen vuosiloma-aika terveysperusteiset poissaolot perhevapaat koulutus muut palkalliset poissaolot muut palkattomat poissaolot koulutyön keskeytyspäivät Kuva 7. Päätoimisen henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma ja yli ja yli ja yli ja yli Kuva. Teoreettinen työaika / todellinen työaika Kuva 8. Päätoimisen henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma tulosalueittain

6 Palvelusaika Kuntayhtymän päätoimisesta 48 % eli 89 henkilöä (8 henkilöä) oli ollut palvelussuhteessa alle viisi vuotta. Toiseksi suurin ryhmä olivat 5 9 vuotta palveluksessa olleet, joiden osuus oli 8 (8) %. 2 vuotta tai enemmän palveluksessa olleita oli 5 () % päätoimisesta. ANSIO- JA KUNNIA- MERKIT TASAVALLAN PRESIDENTTI ON MYÖNTÄNYT.2.23 SEURAAVAT KUNNIAMERKIT: Suursalmi Pentti, rehtori, Porvoo: Suomen Leijonan ritarimerkki Heikkilä Pekka, kuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen, Porvoo: Suomen Valkoisen Ruusun ansioristi Karlsson Päivi, toimistopäällikkö, Porvoo: Suomen Leijonan ansioristi KUNTAYHTYMÄSSÄ MUISTETAAN PITKÄÄN PALVELLEITA SUOMEN KUNTALIITON ANSIO- JA KUNNIAMERKEILLÄ. Vuonna 23 ansiomerkin saivat: Kultainen ansiomerkki 4 v. Talander Tuire, toimistosihteeri, Porvoo PÄÄTOIMISEN HENKILÖSTÖN PALVELUSAIKA 2 5 Ulkoiseen hakuun päätoimisia avoimia työpaikkoja laitettiin henkilötietojärjestelmä Sympa HR:n kautta 23 (Edupo li 5, 5, konserni 3). Avoimista tehtävistä 74 % oli 8 58 opetusalan tehtäviä. Rekrytointikanavina käytettiin intranetia, omia www-sivuja, mol.fi-palvelua sekä lehti-ilmoittelua 4 ja näihin kytkettyjä sähköisen median palveluja. Tehtäviin 4 hakemuksia tuli 28 (ka. 2 hakemusta/haku) Avoimia hakemuksia Sympa HR -järjestelmän kautta tuli vuonna 23 4 (53) kappaletta. alle 5 v. Päättyneitä työsuhteita koko kuntayhtymässä oli 5 9 v. 4 v. 5 9 v v v Kuva 9. Päätoimisen henkilöstön palvelusaika Kultainen ansiomerkki 3 v. Forslund Hannele, lehtori, Porvoo Saarenvirta Matti, ammattimies, Porvoo Hopeinen ansiomerkki 2 v. Frondelius Rainer, tuntiopettaja, Loviisa Rosqvist-Vaittinen Kristina, kouluttaja, Porvoo Salento Seppo, tuntiopettaja, Askola Simander Petri, koulutustarkastaja, oppisopimuskeskus Porvoo Ansiomerkit luovutettiin juhlalounaalla POMO-talossa. (4) henkilöä. Määräaikaisia palvelussuhteita päättyi 72 (2), joista osa vakinaistettiin pätevöitymisen myötä. Vuonna 23 kuntayhtymästä eläkkeelle siirtyi 5 () henkilöä. Eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä oli 4 v 3 kk (4 vuotta). Osa-aikaeläkkeellä oli kuntayhtymän 4 henkilöä. Vuoteen 223 mennessä eläköityy 27 henkilöä, mikä on 32 % kuntayhtymän päätoimisesta. Vuoteen 227 mennessä eläköityy 8 henkilöä, mikä on 4 % kuntayhtymän. 4. TERVEYDELLINEN TOIMINTAKYKY Kuntayhtymä panostaa henkilöstönsä terveyden ylläpitoon kattavilla työterveyshuollon palveluilla. Kuntayhtymän työterveyshuoltopalvelut ostetaan Suomen Terveystalo Oy:ltä. Lakisääteisen ja ennaltaehkäisevän työterveyshuoltopalveluiden lisäksi kuntayhtymä kustantaa työntekijöilleen sairaanhoitopalveluja, työpsykologin palveluja sekä fysikaalisia hoitoja. Palvelut ovat pääosin heti palvelussuhteen alusta alkaen sekä vakituisen että määräaikaisen päätoimisen henkilöstön käytössä. Sairauspoissaoloja kuntayhtymän henkilöstöllä oli 327 työpäivää. ssa poissaoloja oli 939 (34) työpäivää, ssa 74 (289) työpäivää ja Konsernipalveluissa 582 (473) työpäivää. () tapaturmaa, joista 4 (7) johti sairauslomaan. Työtapaturmien aiheuttama sairauspoissaolojen määrä oli 75 () työpäivää. SAIRAUSPOISSAOLOT Muutos % edelliseen vuoteen Palkattomat päivät Palkattomat sairauslomapäivät % , , , , ,4 28,52 Yhteensä ,83 543,2 Taulukko 8. Sairauspoissaolot työpäivinä 2 23 Vaihtuvuus ALKANEET PALVELUSSUHTEET KY Vakinaiset päätoimiset 7 8 Määräaikaiset päätoimiset Vakinaiset sivutoimiset Määräaikaiset sivutoimiset Yhteensä Taulukko. Vuonna 23 alkaneet palvelussuhteet Vuonna 23 vakinaisia palvelussuhteita (sis. päätoimiset ja sivutoimiset) alkoi 9 (8). Määräaikaisia palvelussuhteita solmittiin 24 (79). Yleisimmät määräaikaisuuden syyt ovat alkavien koulutusten rahoituksen määräaikaisuus sekä se, että opettajalta palvelussuhteen alkaessa puuttuu muodollinen pätevyys. Palvelussuhde muuttuu pääsääntöisesti vakinaiseksi, mikäli opettaja kolmen vuoden aikana saavuttaa opettajalta vaadittavan pätevyyden. PÄÄTTYNEET PALVELUSSUHTEET KY Eläkkeelle 4 5 Määräaik.päättyminen Muu syy 7 23 Yhteensä Taulukko 7. Vuonna 23 päättyneet palvelussuhteet Sairauspoissaolot: (8) työpäivää/henkilö (9) työpäivää/henkilö 2 (9) työpäivää/henkilö Eniten eli 27 % sairauspoissaoloista oli tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvia. Vuonna 23 toiseksi merkittävin sairauspoissaolojen syy olivat tapaturmat 7 %. Luku sisältää sekä työ (75 pv)- että vapaa-ajan (579 pv) tapaturmat. Infektioiden ja hengityselinsairauksien aiheuttamien sairauslomien osuus oli 4 %. Nämä poissaolot olivat usein lyhyitä 3 päivän pituisia ja kohdistuvat useaan henkilöön. Sairauslomalla olleiden keskimääräisen poissaolon pituus oli 3 (4) työpäivää. Sairauspoissaoloja ei ollut lainkaan 2 (74) henkilöllä, mikä on 55 % (4 %) kuntayhtymän päätoimisesta. 3 päivän sairauspoissaoloja oli 22 (242) henkilöllä 72 työpäivää. Kaikista sairauslomapäivistä lyhyiden sairauslomien osuus oli 22 (2) %. Vuonna 23 työajan ja työmatka-ajan tapaturmia sattui SAIRAUSPOISSAOLOJEN JAKAUMA PROSENTTEINA Tuki- ja liikuntaelinsairaudet Tapaturmat 7 Mielenterveyden häiriöt Infektiot 4 4 Verenkierto- ja aineenvaihduntasairaudet Muut 23 Taulukko 9. Sairauspoissaolojen jakauma TYÖAJAN JA TYÖMATKA-AJAN TAPATURMAT VUONNA 23 Ei sairauslomaan johtaneet tapaturmat Sairauslomaan johtaneet tapaturmat Tapaturmien aiheuttamat sairauspoissaolopäivät Tapaturmat Yhteensä Taulukko. Työajan ja työmatka-ajan tapaturmat tulosalueittain

7 TYÖYHTEISÖN HYVINVOINTI Työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden edistäminen Koulutuskuntayhtymän työhyvinvointitoiminta organisoitiin uudelleen vuoden 2 aikana, jolloin myös määritettiin kaksivuotinen työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma vuosille Vuonna 23 uuden toimintamallin mukaiset tulosalueiden tyhyringit jatkoivat kaksivuotisten toimintasuunnitelmiensa mukaisten työhyvinvointia edistävien toimenpiteiden koordinointia, toteutusta ja seurantaa. Sekä lla että lla on kummallakin oma tyhyrinki, jossa on edustus konsernipalveluista. Tyhyrinkien tavoitteiden teemoina kaksivuotiskaudella olivat yhteisöllisyys, perehdytyksen kehittäminen, toimintatapojen kehittäminen sekä esimiestyön yhtenäistäminen tavoitteena tasa-arvo, yhdenmukaisuus sekä turvallisuus työyhteisössä. Lisäksi tyhyringit esittivät johdolle koko henkilöstölle suunnattujen työhyvinvointikorttikoulutusten toteutusta työhyvinvointitietoisuuden edistämiseksi organisaatiossa. Koulutukset toteutetaan vuosina Loppuvuodesta 23 järjestettiin työsuojeluvaltuutettujen vaali, jossa valittiin seuraavalle neljän vuoden toimintakaudelle työsuojeluvaltuutetut (2 henkilöä) sekä kummallekin. varatyösuojeluvaltuutettu ja 2. varatyösuojeluvaltuutettu. Työturvallisuutta edistävää henkilöstökoulutusta on viime vuosina järjestetty säännöllisesti sertifioitujen toimintajärjestelmien edellyttämällä tavalla. Vuonna 23 Työturvallisuuskortti myönnettiin 5 henkilölle. Ensiapu, EA kertaus-, EA2- ja hätäensiapukoulutuksiin osallistui 34 henkilöä. Työyhteisön uhkatilanteiden kohtaamisen perusteisiin kouluttautui 25 henkilöä. Työhyvinvointia ja työssäjaksamista edistävää toimintaa toteutettiin erilaisina ryhmätoteutuksina. ssa jatkui neljättä vuotta vertaismentorointitoiminta (Verme), jossa moniammatillisissa ryhmissä jaetaan osaamista sekä käsitellään työhyvinvointiin ja työssäjaksamiseen liittyviä teemoja. Ryhmätyönohjausta järjestettiin ohjausta tilanneille tiimeille. Myös yksilötyönohjausta ja mentorointia toteutettiin. Osaava (Oiva 2) -rahoituksella pilotoitiin hiljaisen tiedon siirtoa ja osaamisen jakamista tiimeissä, joissa on useita eläköitymisiä lähitulevaisuudessa. Piloteissa hyödynnettiin Peili-käyttäytymisprofiileja sekä Hyvien käytäntöjen siirtämisen dialogimenetelmää. Työhyvinvoinnin ja varhaisen puuttumisen toiminnan kehittämiseksi sairauspoissaolojen seurannassa on ollut käytössä esimiehille säännöllisin väliajoin toimitettavat tiimien sairauspoissaolojen seurantaraportit. Varhaisen puuttumisen menettelyn mukaisia dokumentoituja puheeksiottokeskusteluja on työhyvinvoinnin toimintasuunnitelmakauden aikana käyty kuntayhtymässä 7 kappaletta. Vuonna 23 johdon päätöksellä työtyytyväisyyskyselyn toteutuksen aikaväliksi määritettiin joka toinen vuosi, joten Ulkoiset kumppanit: Keva Kela Varma Ilmarinen Tapiola Työterveyslaitos TYÖHYVINVOINNIN RAKENTUMINEN IUKKY:SSÄ Työhyvinvoinnin edistämisen tahot IUKKY:ssä Johtoryhmä Esimiehet Työsuojelu Työterveyshuolto HRD Kehityskeskustelut Työtyytyväisyyskysely Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely Osaamiskartoitukset EFQM-ym. itsearvioinnit Terveystarkastukset, Työterveysraportointi Työpaikkaselvitykset Opiskelijat Henkilöstö Luottamushenkilöt Virkistystiimi Sairauspoissaolotilastot Varhaisen puuttumisen malli Tyhysuunnitelmien toteutuminen Tyhytoiminnan itsearviointi Tyhyprojektit Riskienarvioinnit vuonna 23 kyselyä ei toteutettu. Edellisen kerran kysely toteutettiin loppuvuodesta 22, jolloin kyselyn vastausprosentti oli,8 %. Asteikolla 4 koko kuntayhtymän kaikkien vastausten keskiarvoksi muodostui 2,98 (hyvän tulosraja 2,8). Tulosalueiden tyhyringit painottivat vuonna 23 toiminnassaan kyselyssä esiinnousseita kehittämisalueita (perehdyttäminen, esimiestyön yhtenäistäminen ja yhtenäiset toimintatavat). Seuraavan kerran kysely toteutetaan maaliskuussa 24. Laajan työtyytyväisyyskyselyn lisäksi tullaan toteuttamaan sähköisen henkilöstölehden yhteydessä nopeita, teemoitettuja pulssitutkimuksia. Vuonna 23 työyhteisön hyvinvointiin käytettiin 4 euroa, mikä on 2 euroa jokaista päätoimista työntekijää kohti. Kuntayhtymän / toimialojen tyhytoiminta TYHYRYHMÄ Tulosalueiden TYHYRINGIT Yhteistyöryhmä = Työsuojelutoimikunta Kuntayhtymän johtoryhmä Yhtymähallitus Kuva. Kuntayhtymän työhyvinvointitoiminnan malli VOIMASSAOLEVAT TURVALLISUUSPÄTEVYYDET KUNTAYHTYMÄN TOIMIPISTEITTÄIN Toimipisteet Perämiehentie Pomo Askola Loviisa Porvoo Helsinki Vantaa Kerava Taulukko. Voimassaolevat turvallisuuspätevyydet kuntayhtymän toimipisteittäin EA 3 3,9 2 37, 8 22,9 4, 28 25,2 5 24,2 2 24,7 2 33,3 EA2 2 2,,9 5 4,3 3 2, 4 3,,,,7 Työturvallisuuskortti 38 39,2 7 3,5 45,7 5 33,3 2 8,9 9,7 5 8,5 4,7 Tulityökortti 5 5,2,9 5 4,3,7 9,, 2,3 2 33,3

8 4 5 Tyhyrinki, Virkistys- ja vapaa-ajantoiminta TYÖHYVINVOINNIN TOIMINTASUUNNITELMA Varhaisen puuttumisen mallin vakiinnuttaminen kuntayhtymässä päihdeohjelma sairauspoissaolojen hallinta työpaikkakiusaaminen/kiusaamattomuus Hyvinvoiva työyhteisö -julkaisu Yhteistyöryhmän alaisena toimii virkistystiimi, joka koostuu n ja n työsuojeluvaltuutetuista sekä henkilöstön edustajista. Virkistystiimi suunnittelee ja toteuttaa kuntayhtymän virkistystapahtumat, koordinoi kerhotoimintaa sekä kuntayhtymän kulttuurisetelien hankintaa ja jakelua. Virkistystiimi kokoontui kaksi kertaa vuoden aikana. Virkistystiimi toteutti talousarviomäärärahojen puitteissa ( ) neljä kulttuuri- ja viihdetapahtumaa vuoden 23 aikana (kylpylämatka Tallink Spahan, teatteriesitys (omavastuu ), konsertti- ja teatterimatka Helsinkiin, uuden vuoden wieniläiskonsertti (omavastuu 3 )). Kerho- ja harrastetoiminnan ryhmät lentopallo, sähly, pilates ja kuoro jatkoivat toimintaansa ja uutena ryhmänä perjantain jumpparyhmä. Kulttuuriseteleitä kuntayhtymän henkilöstö otti käyttöön 39 (379) nippua. Nippuja saatiin kaksi kertaa vuoden aikana ja nippuja sai kerrallaan /henkilö, omavastuu 5 %. Tyhyrinki, Kuvat ja 2. Tyhyringit ja OHSAS8 mukainen toiminta koko kuntayhtymässä ennakoiva toiminnan kehittäminen Työhyvinvointitietoisuuden lisääminen organisaatiossa esimiesfoorumit koulutus-/luentotilaisuudet projektit TYHY-mallin mukaisen toiminnan vakiinnuttaminen kuntayhtymässä Koordinoiva TYHY-ryhmä kuntayhtymätasolla (työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutetut, henkilöstön kehittämispäällikkö, työterveyshuollon edustaja) TYHY-ringit toimimaan / tasoilla, mukana konsernipalvelujen edustus Ensimmäisen TYHY-ringin henkilöt kutsutaan mukaan toimintaan (työterveyden edustaja, työsuojeluvaltuutettu, johdon, tiimipäälliköiden, opettajien, muun henkilöstön, konsernipalvelujen ja opiskelijoiden edustaja) Osaamismatriisien tehokas hyödyntäminen tiimien toiminnan kehittämiseksi Työhyvinvointikyselyn tulosten parempi hyödyntäminen arviointiasteikon muutos 5-portaisesta 4-portaiseksi kyselyn rakenteen muokkaaminen raportoinnin kehittäminen, indeksiluku käyttöön Kuva 3. Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma kaudelle OSAAMINEN JA SEN KEHITTÄMINEN Osaamisen kehittäminen Kuntayhtymässä henkilöstön koulutuspäiviä oli 2 (989) kalenteripäivää eli 5,4 (5,) koulutuspäivää jokaista päätoimista henkilöä kohden. Luku sisältää sekä ulkoisen että sisäisen henkilöstökoulutuksen. Vuonna 23 ulkopuoliseen henkilöstön kouluttamiseen kuntayhtymässä käytettiin euroa eli 42 (387) euroa jokaista päätoimista henkilöä kohden. Luku ei sisällä henkilöstökuluja. Henkilöstökoulutuksia suunnitellaan ja toteutetaan strategioissa, toimintasuunnitelmissa, kehityskeskusteluissa, työtyytyväisyyskyselyissä, osaamiskartoituksissa, hankkeissa, sisäisissä ja ulkoisissa auditoinneissa ja riskiarvioinneissa sekä muissa lähteissä esiin tulleiden tarpeiden perusteella. Kuntayhtymän sisäinen henkilöstökoulutusten tarjonta on koottu sähköiseen henkilöstökoulutusten kalenteriin. Käytössä on koulutuslajia sisältävä koulutuslajirakenne. Sisäisiä henkilöstökoulutuksia järjestettiin vuonna 23 8 (7) eri koulutus- ja kehittämistilaisuutta, joihin osallistumisia oli 329 (923). Suurin yksittäinen henkilöstökoulutusinvestointi vuonna 23 oli n StudentaPlus-toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon liittyvä mittava koko henkilöstölle suunnattu koulutuskokonaisuus. Osaamisen johtamisessa keskityttiin henkilöstön osaamisen varmistamiseen tulevissa muutoksissa. ssa aloitettiin valmistautuminen ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän tuleviin muutoksiin kohti osaamisperustaista oppimista ja arviointia sekä yksilöllisempiä opintopolkuja HENKILÖSTÖN KOULUTUSASTE Tutkijakoulutusaste 4 Korkeakouluaste 23 HENKILÖSTÖN KOULUTUSPÄIVÄT Keskiaste 7 Kuva 4. Henkilöstön koulutusaste Kuva 5. Henkilöstön koulutuspäivät 23 Miehet Naiset 2 2 Perusaste Yhteensä

PORTTI denmaan 2014 koulutuskuntayhtymä Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI HENKI-

PORTTI denmaan 2014 koulutuskuntayhtymä Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI HENKI- Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖ- RAPORTTI 21 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 21 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 21 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 [2] Henkilöstöraportin tiedonkeruu ja taitto: Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä/hrd Painatus: Porvoon ammattiopisto Kuvituskuvat: Pixabay Itä-Uudenmaan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRA- PORTTI 2011 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Tilastointihetken henkilöstömäärät 2009-2014 Henkilöstömäärä 686 (703) Henkilötyövuosia yht. 639 (649) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2009-2014 800 761 756 750 710 703 700 671 650 686 Opetushenkilöstö

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 [2] Sisällysluettelo Henkilöstöraportin tiedonkeruu ja taitto: Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä/hrd Painatus: Porvoon ammattiopisto Itä-Uudenmaan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2011... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 2 Sisältö 1. Johdanto 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 4 3. Johtaminen 5 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 6 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 6 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2015 Palvelualue vakinaiset määräaikaiset määräaikaisista työllistettyjä yhteensä v. 2015 Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

Henkilöstöjohtaja Leena Kaunisto

Henkilöstöjohtaja Leena Kaunisto 16.5.2017 Henkilöstöjohtaja Leena Kaunisto Suunnitelmasta tiedottaminen Suunnitelman toteuttaminen edellyttää sekä johdon että henkilöstön sitoutumista tasaarvo- ja yhdenvertaisuus-työhön. Työyksiköitä

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Henkilöstövoimavarojen arviointi suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Suosituksen tavoitteet Tämä suositus tukee strategista henkilöstöjohtamista sekä henkilöstön ja työyhteisöjen jatkuvaa kehittämistä

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite Näkökulma Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite 2012-2014 Toimenpiteet 2012 Tavoitetaso 2012 Toteutuma 31.12.2012

Lisätiedot

(6) Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, JHL ry, JUKO ry ja JYTY ry

(6) Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, JHL ry, JUKO ry ja JYTY ry 28.11.2016 1(6) Paikallissopimus Sopijapuolet Tällä paikallissopimuksella määritellään Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymässä maksettavasta työsuorituksen arviointiin perustuvasta henkilökohtaisesta lisästä.

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan:

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 246 78767 4,0 41,8 82,0 256,0 12938,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,5-3,0-100,0-6,8-1,9 2,4 370,8-3,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 81210 4,0 39,0 82,0 227,0 13364,0 81210 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,6-1,9-64,2-4,4-0,7 2,4 150,0-1,9

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös ASIKKALAN KUNTA Henkilöstövoimavarojen arviointi Henkilöstötilinpäätös Yhteistyötoimikunta 21.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 JOHDANTO Kuntatyönantajan on tunnettava henkilöstövoimavarat, joilla palvelut

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Taso 3 2940300 Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 318 86383 3,0 29,0 64,0 224,0 5536,0 86383 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4

Lisätiedot

Henkilöstöön panostaminen

Henkilöstöön panostaminen Henkilöstöön panostaminen Tavoitteet vuodelle 2014 Kehitetään sisäisiä toimintamalleja tehostamaan parhaiden käytäntöjen ja osaamisen jakamista. Jatketaan työvälineiden ja järjestelmien kehitystyötä tukemaan

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS Henkilöstö palvelutuotannon voimavarana 31.8.2017 Raija Ranta, henkilöstöjohtaja-sosiaali-ja terveysjohtaja HENKILÖSTÖ / RAKENNE HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 31.12.2016 Vakinaiset 3 177

Lisätiedot

Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä

Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. VISIO JA ARVOT.4 3. LUOTTAMUS JA YHTEISTYÖ..4 4. OSAAVA TYÖVOIMA..5 5. TYÖHYVINVOINTI JA TERVEYS.5

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Organisaation tuottavuus on ihmisten hyvinvointia

Organisaation tuottavuus on ihmisten hyvinvointia Organisaation tuottavuus on ihmisten hyvinvointia Terveyttä yksilöille, tuottavuutta yritykselle ja hyvinvointia työyhteisölle Ossi Aura Työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehitysjohtaja, fil.tri Alustuksen

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstömäärä... 3 3. Henkilötyövuodet... 4 4. Työajan jakautuminen... 5 5. Ikärakenne... 6 6. Henkilöstön osaamisen

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 2014 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 3 2.1 Henkilöstömäärä 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika 5 2.4 Ikäjakauma

Lisätiedot

Onnistun hyvällä henkilöstöjohtamisella tutkimushankkeen ensimmäisten tulosten esittelyä. Kuntatalo , Helsinki

Onnistun hyvällä henkilöstöjohtamisella tutkimushankkeen ensimmäisten tulosten esittelyä. Kuntatalo , Helsinki Onnistun hyvällä henkilöstöjohtamisella tutkimushankkeen ensimmäisten tulosten esittelyä Kuntatalo 1.11.2017, Helsinki HENKILÖSTÖJOHTAMISEN KUNTOKARTOITUS Mukana 36 kaupunkia ja kuntaa Vastausprosentti

Lisätiedot

Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua

Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua Elisa Vahteristo Länsirannikon koulutus Oy WinNova AMKE 28.10.2015

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2015

Henkilöstökertomus 2015 Henkilöstökertomus 2015 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Vastuuhenkilö Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin:

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin: JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 214 1. Johdanto Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa määrää, että kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Hyväksytty hallituksessa 30.05.2013 43 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 TASA-ARVOSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TASA-ARVOKYSELYN

Lisätiedot

liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014

liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä...

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 KT Kuntatyönantajat 8000 7000 6000 Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2015 7 380 5000 4000 3000 2000 2 743 3

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI 1 Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

Etua iästä. Ikäjohtamisen työkaluja Itellassa

Etua iästä. Ikäjohtamisen työkaluja Itellassa Etua iästä Ikäjohtamisen työkaluja Itellassa Etua iästä on Vautsin osahanke Tavoitteena Tukea eri-ikäisten jaksamista ottamalla huomioon eri ikäkausien vahvuudet ja erityistarpeet Parantaa valmiuksia ikäjohtamiseen

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

Uudenkaupungin kaupungin tasa-arvosuunnitelma. * Yhteisty ötoimikunta 29.11.2006 * Yhteisty ötoimikunta 17.01.2007 * Kaupunginhallitus 05.02.

Uudenkaupungin kaupungin tasa-arvosuunnitelma. * Yhteisty ötoimikunta 29.11.2006 * Yhteisty ötoimikunta 17.01.2007 * Kaupunginhallitus 05.02. 1 Uudenkaupungin kaupungin tasa-arvosuunnitelma * Yhteisty ötoimikunta 29.11.2006 * Yhteisty ötoimikunta 17.01.2007 * Kaupunginhallitus 05.02.2007 1 Johdanto Tasa-arvosuunnitelman laatiminen perustuu lakiin

Lisätiedot

Henkilöstöjohtamisen kuntokartoitus Kankaanpään kaupunki

Henkilöstöjohtamisen kuntokartoitus Kankaanpään kaupunki Henkilöstöjohtamisen kuntokartoitus Kankaanpään kaupunki Vaasan yliopiston tutkimus Rahoittajat: Työsuojelurahasto, Vaasan yliopisto, Kuntaliitto, Kunnallisalan kehittämissäätiö Sisältö Tutkimuksen tausta

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 72984 4,0 44,8 92,0 245,5 11937,0 72984 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,1-0,9-100,0-5,7-2,1 1,3 66,2-0,9

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 235 73676 4,0 40,0 77,0 240,0 12048,0 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -4,5-6,5-100,0-8,7-2,8 1,2 114,7-6,5

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä... 2 1.2.3

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Mitä lisäarvoa työterveyspalveluista on asiakkaan työkyvylle? Työeläkepäivä 2012 Tiina Pohjonen työterveysjohtaja tiina.pohjonen@hel.

Mitä lisäarvoa työterveyspalveluista on asiakkaan työkyvylle? Työeläkepäivä 2012 Tiina Pohjonen työterveysjohtaja tiina.pohjonen@hel. Mitä lisäarvoa työterveyspalveluista on asiakkaan työkyvylle? Työeläkepäivä 2012 työterveysjohtaja tiina.pohjonen@hel.fi 2 3 4 Työterveydestä on tullut sairaanhoitoa 5 Työkykynäkymä suuri työkykyriski

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Punkalaitumen kunta

Henkilöstöraportti Punkalaitumen kunta Henkilöstöraportti 2016 Punkalaitumen kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Henkilöstömäärä... 2 3. Henkilötyövuosi... 5 4. Työajan jakautuminen... 5 5. Henkilöstön ikärakenne... 6 6. Henkilöstön

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari 16.8.2017 Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Sairaanhoitopiirin virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2011 2016 2011 2012

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työstä terveyttä ja elinvoimaa! -seminaari 23.4.2015 Kruunupuisto Henkilöstösihteeri Susanna Laine Sisältö Strategia Henkilöstö Työhyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Uudista ja uudistu 2009 Henkilöstöjohtamisen uudistamisen välttämättömyys - case Jyväskylän kaupunki - 23.9.2009

Uudista ja uudistu 2009 Henkilöstöjohtamisen uudistamisen välttämättömyys - case Jyväskylän kaupunki - 23.9.2009 Uudista ja uudistu 2009 Henkilöstöjohtamisen uudistamisen välttämättömyys - case Jyväskylän kaupunki - 23.9.2009 Pertti Malkki (FT, YTM) Henkilöstöjohtaja Sisältö Ajatuksia kuntien tuottavuuskehityksestä

Lisätiedot

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä.

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä. Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain Vakinainen Vakinainen Vakinainen Keskushallinto 205 206 114 65 64 22 270 270 136 Ympäristöterveydenhuolto 27 26 26 9 8 4 36 34 30 Sosiaali- ja terveystoimi

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Askolan kunta 2016-2018 Yhteistyötoimikunta 25.10.2016 Henkilöstöjaosto 31.10.2016 Kunnanhallitus 2.11.2016 Kunnanvaltuusto 16.11.2016 Sisällys 1. JOHDANTO... 3

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma 2007 2009. Yliasiamiespäivä 16.10.2007

Tasa-arvosuunnitelma 2007 2009. Yliasiamiespäivä 16.10.2007 Tasa-arvosuunnitelma 2007 2009 Yliasiamiespäivä 16.10.2007 Tasa-arvosuunnitelman rakenne Tasa-arvotilanteen nykytila Henkilöstön rakenne Palkkakartoitus Työn ja perheen yhteensovittaminen Koulutus ja itsensä

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Kh Kv

Henkilöstöraportti Kh Kv Henkilöstöraportti 2016 Kh 9.10.2017 64 Kv 16.10.2017 44 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne vuonna 2016... 4 2.1 Henkilöstömäärän kehitys... 4 2.2 Henkilöstö ammattinimikkeittäin...

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2016-2017 TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyväksytty henkilöstöjaostossa 25.4.2016 Sisällys 1 Työhyvinvointiohjelma... 2 2 Työhyvinvoinnin tekijöiden tehtävät ja vastuut... 3 3 Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma...

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanhallitus 26.5.2015 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI / HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1.

Lisätiedot

TIEDOSTA TURVAA MITEN TYÖPAIKALLA HYÖDYNNETÄÄN TIETOA

TIEDOSTA TURVAA MITEN TYÖPAIKALLA HYÖDYNNETÄÄN TIETOA TIEDOSTA TURVAA MITEN TYÖPAIKALLA HYÖDYNNETÄÄN TIETOA Työturvallisuuspäivän alueseminaari 28.4.2017 Seinäjoki Työsuojelu- ja turvallisuuspäällikkö Elina Hihnala-Mäkelä Seinäjoen kaupunki / Henkilöstöhallinto

Lisätiedot

Työkaluja työhyvinvoinnin johtamiseen

Työkaluja työhyvinvoinnin johtamiseen Työkaluja työhyvinvoinnin johtamiseen Pohjola Terveys Oy Työhyvinvointipalvelut vastaava työpsykologi Sabina Brunou Millaista työhyvinvointia tavoittelemme tämän päivän työelämässä? Tavoitteena työntekijöiden

Lisätiedot

Työyhteisön pelisäännöt - tuottavuutta työhyvinvoinnista

Työyhteisön pelisäännöt - tuottavuutta työhyvinvoinnista Työyhteisön pelisäännöt - tuottavuutta työhyvinvoinnista Jyväskylän kaupunki Henkilöstöhallinto Sisältö: 1. Henkilöstötyön keskeiset sisällöt 2. Miksi työyhteisön pelisäännöt? 3. Työhyvinvoinnin määritelmä

Lisätiedot

Yhtymähallitus 5/ klo Pomo-talo, Aleksanterinkatu 20 Porvoo

Yhtymähallitus 5/ klo Pomo-talo, Aleksanterinkatu 20 Porvoo 30.5.2017 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 30.5.2017 klo 15.00 Pomo-talo, Aleksanterinkatu 20 Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 64 : Kokouksen avaus... 3 Yh 65 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 3 1.2 Henkilöstön määrä... 3 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 3 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 1 2 Sisältö 1. Johdanto 4 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 5 3. Johtaminen 6 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 7 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 7 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Aktiivisen tuen toimintatavan itsearviointityökalu

Aktiivisen tuen toimintatavan itsearviointityökalu 1 (5) Aktiivisen tuen toimintatavan itsearviointityökalu Aktiivisen tuen toimintatapa tukee työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtamista. Aktiivisen tuen toimintatavan tavoitteena on varmistaa sujuva työ työpaikoilla.

Lisätiedot

-4,8-2,2-0,9 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 18,3 804, ,0 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

-4,8-2,2-0,9 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 18,3 804, ,0 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä2016 Tarkastelujoukko: 621011 VarastokirjastoViraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Virasto VirastotyyppiYksikköValtio HENKILÖSTÖRESURSSIT

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Koonneet: Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika...

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Yhtymähallitus 24.3.2015, liite 3 Yhtymävaltuusto 19.5.2015, liite x. Henkilöstöraportti 2014

Yhtymähallitus 24.3.2015, liite 3 Yhtymävaltuusto 19.5.2015, liite x. Henkilöstöraportti 2014 Yhtymähallitus 24.3.2015, liite 3 Yhtymävaltuusto 19.5.2015, liite x Henkilöstöraportti 2014 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut... 3 2.1. Henkilöstön määrä, rakenne ja muutokset...

Lisätiedot

Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa

Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa UK-henkilöstöryhmä, 10.6.2010 Henkilöstöjohtamisella tarkoitetaan tässä sitä johtamisen

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Hallinnonala 24 Ulkoasiainministeriö (hala) HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 1549 1549 561,0 667,8 774,5 881,3 988,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2013... 3 2 Henkilöstövoimavarat... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 4 2.3 Palvelussuhteen pituus... 5 2.4 Eläkkeelle siirtyminen...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 TAUSTAA Kunnan toimialalla henkilöstö on tärkein resurssitekijä. Menestykseen kunta tarvitsee motivoituneen ja osaavan henkilöstön. Valtuuston asettamien tavoitteiden saavuttaminen

Lisätiedot

ONKO SUUTARIN LAPSELLA KENKIÄ - työhyvinvoinnin vaaliminen Kiipulassa

ONKO SUUTARIN LAPSELLA KENKIÄ - työhyvinvoinnin vaaliminen Kiipulassa ONKO SUUTARIN LAPSELLA KENKIÄ - työhyvinvoinnin vaaliminen Kiipulassa Kiipulan kuntoutuskeskuksen juhlaseminaari 8.9.2010 Työelämäpäällikkö Maija-Leena Kaikkonen KIIPULAN TYÖHYVINVOINNIN VIITEKEHYS Kiipulassa

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan esipuhe... 1 Henkilöstöstrategian toteutumisen arviointi... 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 Henkilöstömäärä...

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät:

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: Johtokunta Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto 10.6.2008 LIIKELAITOS EDUPOLIN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä Liikelaitos Edupoli on kuntalain

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Erja Laurila Organisaatio: ARKISTOLAITOS T1. Nykyiset henkilöstöpanokset euroa 2004 Henkilöstöpanokset vuonna 2004 Tunnusluku 2 Henkilöstön lukumäärä

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma

Tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvosuunnitelma 2017-2019 1. JOHDANTO 3 2. TASA-ARVOSELVITYS 4 Tasa-arvoisuuden kokeminen 7 Koulutus 7 3. PERIAATTEET JA TOIMENPITEET TASA-ARVON EDISTÄMISEKSI 7 Henkilöstön rekrytointi 7 Tasa-arvoisen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ 2010. Hyvinvointi Tavoitteena hyvä työkyky ja toimivat työyhteisöt. Palkitseminen Tavoitteena kannustavuus ja oikeudenmukaisuus

HENKILÖSTÖ 2010. Hyvinvointi Tavoitteena hyvä työkyky ja toimivat työyhteisöt. Palkitseminen Tavoitteena kannustavuus ja oikeudenmukaisuus TK-10-1635-03 HENKILÖSTÖ 2010 Toimintastrategia Valtion henkilöstöpolitiikan linja Valtioneuvoston periaatepäätös Henkilöstö 2010 Henkilöstö on menestyksen tekijä Osaaminen uudistuminen ja osaamisen turvaaminen

Lisätiedot

Maintpartner; työhyvinvoinnin strateginen johtaminen Miten mitata työkykyjohtamisen investointeja?

Maintpartner; työhyvinvoinnin strateginen johtaminen Miten mitata työkykyjohtamisen investointeja? Maintpartner; työhyvinvoinnin strateginen johtaminen Miten mitata työkykyjohtamisen investointeja? 17.3.2015 Suomi ja Työtulevaisuus Jari Syrjälä Henkilöstöjohtaja Maintpartner Suomessa Liiketoimintamme

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista

Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista Tanja Peltovuoma henkilöstöjohtaja Lapin sairaanhoitopiiri tanja.peltovuoma@lshp.fi Millainen on hyvä henkilöstöraportti? tukee strategista johtamista toimii

Lisätiedot

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto Maakuntahallitus 21.3.2016, Erillisliite 3 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 1 TIIVISTELMÄ 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...3 1.1 Palvelussuhteen luonne...3 1.2 Henkilöstön palvelussuhteet vastuualueittain...4

Lisätiedot

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut 2008-2012 Tarkastelujoukko: Virasto 621011 Varastokirjasto Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu raportilta. 2008 2009 2010 2011 2012 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä

Lisätiedot

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014... HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...1 Kunnan määräaikaiset työsuhteet

Lisätiedot

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä UusiKunta-taloustoimikunnan esitys selvityshenkilö Osmo Soininvaaralle Uuden Kunnan henkilöstöjohtamisen periaatteiksi mukaan otettavaksi yhdistymissopimukseen tai sen liitteeseen UusiKunta-taloustoimikuntaa

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 2 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön osuus 5 2.4.

Lisätiedot

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön,

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, OSIO E AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit kokoaikaiset opettajat

Lisätiedot

Työllistetyt. Yhteensä , HTV HLÖ HTV HLÖ KOKO KONSERNI ,

Työllistetyt. Yhteensä , HTV HLÖ HTV HLÖ KOKO KONSERNI , LIITE 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ TULOSALUEITTAIN TA 2014* Yht. ilman työll. 2014 Henkilötyövuosia Vakituiset Määräaik. Työllistetyt Sivutoimi Opetushenk. 31.12.2013* KOULUTUSKESKUS SALPAUS Hyvinvointi 116,0

Lisätiedot

Työhyvinvointiarvio. 1. Työhyvinvointi johtamisessa. Työhyvinvoinnin tavoitteet, vastuut ja roolit

Työhyvinvointiarvio. 1. Työhyvinvointi johtamisessa. Työhyvinvoinnin tavoitteet, vastuut ja roolit 1. Työhyvinvointi johtamisessa Työhyvinvoinnin tavoitteet, vastuut ja roolit Tyydyttävä: Työhyvinvoinnista keskusteltu, mutta tavoitteet ja vastuut epäselvät. Työhyvinvointi nähdään yksilön asiana. Hyvä:

Lisätiedot

OSIO D Ammattikorkeakoulu Soveltaminen

OSIO D Ammattikorkeakoulu Soveltaminen OSIO D Ammattikorkeakoulu Soveltaminen OSIO D AMMATTIKORKEAKOULU I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala Ammattikorkeakoulun opetushenkilöstöön sovelletaan tämän osion lisäksi soveltuvin osin OVTES:n osiota A ja

Lisätiedot

rehtorit ja apulaisrehtorit,

rehtorit ja apulaisrehtorit, AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 LIITE T1 Tätä liitettä sovelletaan ten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit, kokoaikaiset opettajat, osa-aikaiset opettajat,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPOLITIIKAN HAASTEET HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI. 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja

HENKILÖSTÖPOLITIIKAN HAASTEET HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI. 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja HENKILÖSTÖPOLITIIKAN KOHTI TEHOKASTA TERVEYDENHUOLLON KOKONAISUUTTA HUS:N VALTUUSTON LAIVASEMINAARI 24 26.9.2013 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja 1 2 HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI Riittävä,

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO KOULUTUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ Tavoitteet: Ymmärtää keskeinen lainsäädäntö sukupuolten välisestä tasa-arvosta organisaation näkökulmasta Ymmärtää sukupuolten välisen tasa-arvon

Lisätiedot