HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä"

Transkriptio

1 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRA- PORTTI 2011 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖ- RAPORTTI 2011 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖ- RAPORTTI 2011 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖ- RAPORTTI 2011 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖ- RAPORTTI 2011 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖ- RAPORTTI 2011 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖ- RAPORTTI 2011 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 Itä-Uudenmaan koulutus- Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011

2 2 Sisällysluettelo ULKOASU: peak press & productions oy PAINO: Print Mill 1. Esipuhe Henkilöstöjohtaminen Henkilöstön määrä ja rakenne... 6 Palvelussuhteen luonne... 7 Ikä- ja sukupuolijakauma... 8 Palvelusaika... 9 Vaihtuvuus Terveydellinen toimintakyky Kuntoutukseen osallistuminen Työyhteisön hyvinvointi Työhyvinvoinnin toimintamalli kuntayhtymässä...12 Työtyytyväisyyskysely...13 Virkistys- ja vapaa-ajantoiminta Osaaminen ja sen kehittäminen Osaamisen kehittäminen Johtamisen kehittäminen Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus Palkkaus ja henkilöstökustannukset... 18

3 3 Markku Kantonen johtava rehtori 1. ESIPUHE Vuosi 2011 oli aktiivinen henkilöstötoimintojen kehittämisen vuosi. Vuonna 2010 alkanut henkilöstömäärän kasvu jatkui liki kahdeksan prosentin verran. Kasvanut opiskelijamäärä ja uudet koulutusalat loivat paineita erityisesti opetushenkilöstön rekrytoinneille. Ammatillisen koulutuksen toimintaympäristön muutoksista keskusteltiin paljon. Valtiontalouden säästöt ja vaateet koulutuksen järjestäjien organisaatiorakenteiden muutokselle olivat aktiivisesti esillä sekä julkisessa keskustelussa että työyhteisön sisällä. Kuntayhtymän henkilöstöstrategiassa olemme sitoutuneet palveluiden korkeaan laatuun, henkilöstön osaamisen kehittämiseen, organisaatiorajat ylittävään yhteistyöhön ja osaavaan esimiestyöhön. Toimintaympäristön käymistilasta huolimatta tai erityisesti juuri siksi näistä tavoitteista pidettiin kiinni panostamalla entistä järjestelmällisemmin henkilöstön kehittämiseen. Keväällä 2011 henkilöstöosaamista vahvistettiin rekrytoinnin ja työnkuvien muutosten kautta. Samalla henkilöstöjohtamisen prosesseja ja rooleja terävöitettiin. Osaamisen kehittäminen on ollut organisaatiomme tunnustettu vahvuus jo pitkään. Toiminta on kuitenkin ollut melko hajanaista. Vuoden 2011 perustehtävänä oli konsernitason kokonaisuuden hahmottaminen ja rakenteiden luominen kehittämistyön tueksi. Erityisiä painopisteitä olivat koko kuntayhtymää koskevan henkilöstön kehittämissuunnitelman laatiminen, kehityskeskustelujen sisällöllisen laadun kehittäminen ja kannustamisjärjestelmän käytön parantaminen. Merkittävä askel oli myös koko kuntayhtymän henkilöstölle suunnatun henkilöstölehti Triangelin ensipainoksen ilmestyminen. Tulevaisuus tuo mukanaan sekä haasteita että mahdollisuuksia. Osaavien ihmisten ja toimivan yhteistyön turvin muutoksia kohti on hyvä edetä. Koulutuskuntayhtymä Muutos Henkilöstön määrä ,6 % Opetushenkilöstön määrä ,0 % Muun henkilöstön määrä ,9 % Päätoimisen henkilöstön määrä ,0 % Henkilöstö keski-ikä 46,5 45,0 +1,5 vuotta Naisten keski-ikä 46,7 44,9 + 1,8 vuotta Miesten keski-ikä 46,1 45,3 + 0,8 vuotta Alkaneet palvelussuhteet Päättyneet palvelussuhteet Eläköityneet 11 5 Keski-ikä eläkkeelle jäätäessä 63 v 6 kk 64 v -0,5 vuotta Sairauspoissaolot (työpäiviä) ,4 % Työtyytyväisyyskysely (tulosten ka) 3,65 3,79-0,14 yksikköä Osaamisen kehittäminen (pv/hlö/v) pv/hlö/v Osaamisen kehittäminen (eur/hlö/v) eur/hlö/v Käydyt kehityskeskustelut (%) 74,9 TSA-arviointilisä (hlölkm) Taulukko 1. Kuntayhtymä lukuina

4 4 2. Henkilöstöjohtaminen Henkilöstöjohdon tiimi linjaa henkilöstöjohtamisen kokonaisuutta koko kuntayhtymän tasolla. Tehtävänä on varmistaa, että henkilöstötoiminnot palvelevat kuntayhtymän strategisia tavoitteita parhaalla mahdollisella tavalla. Henkilöstöjohtamisen toteuttaminen nojaa Investors In People -standardiin (IIP). Henkilöstöjohdon tiimiin kuuluvat: Laila Erävalo, Edupoli, apulaisrehtori Annu Jokela-Ylipiha (pj.), oppisopimusjohtaja, hrd-tiimin esimies Kimmo Orava, Edupoli, hallintopäällikkö Leena Peltola, henkilöstön kehittämispäällikkö Maija Penttilä, hallintojohtaja Anja Sivonen (siht.), hrd-assistentti Pentti Suursalmi, Amisto, rehtori Tarmo Vaalasmaa, Edupoli, toimialajohtaja Käytännön henkilöstötyötä operoi kaksi tiimiä. Henkilöstöhallinnon HRM-tiimiin kuuluvat hallintojohtaja Maija Penttilä sekä palkkasihteerit Marja Hasu ja Merja Ranta. Tiimin vastuualueella on työsuhdeja palkkausasiat. He ovat myös työsuhdelainsäädännön asiantuntijoita. Kuntayhtymän eläkeasiamiehinä palkkasihteerit antavat eläkeneuvontaa ja tekevät eläkehakemukset. HRM-tiimi huolehtii myös henkilöstöhallintoon liittyvien päätösten käytännön toteuttamisesta. Henkilöstön kehittämisen HRD-tiimiin kuuluvat oppisopimusjohtaja Annu Jokela-Ylipiha, henkilöstön kehittämispäällikkö Leena Peltola ja hrd-assistentti Anja Sivonen. Tiimin ydintehtäviä ovat esimiesten tukeminen henkilöstön kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä, SYMPA-järjestelmän kehittäminen ja sisäisten henkilöstökoulutusten tarjonnan suunnittelu, toteutus ja koordinointi. HRD-tiimi osallistuu myös työhyvinvoinnin edistämiseen työhyvinvointiryhmän jäsenenä. Vuoden 2011 aikana otettiin käyttöön useita uusia sekä uudistettuja henkilöstöjohtamisen toimintaperiaatteita: varhaisen puuttumisen malli sairauspoissaolojen hallintaan päihdeohjelma henkilöstön osaamisen kehittämisen tukeminen etätyötä koskevat säännöt (osassa kuntayhtymää) Etätyön tavoitteena on pienentää hiilijalanjälkeä ja tuoda joustavuutta työn tekemiseen. Etätyön positiivisista vaikutuksista saatiin näyttöä Lappeenrannan teknillisen yliopiston suorittamassa organisaation uudistumiskyvyn mittauksessa. Ajankäytön osa-alueella havaittiin tilastollisesti merkittävä positiivinen muutos yksiköissä, joissa etätyö on käytössä. Henkilöstöjohtamisen prosessien kehittämisessä keskityttiin edellisvuonna käyttöönotetun sähköisen rekrytointimenettelyn vakiinnuttamiseen sekä suorituksen johtamisen prosessin käyttöönottoon osana johtamisjärjestelmää. Suorituksen johtamisen osa-alueella huomion kohteeksi nostettiin kehityskeskustelumenettelyjen kehittäminen. Kehityskeskustelujen sisällöllistä laatua lähdettiin parantamaan uudistamalla kehityskeskustelulomaketta tavoite- ja kehittymiskeskustelun suuntaan. Loppusyksyn esimiesfoorumissa kuntayhtymän esimiehille koulutettiin uudistettu menettely. Henkilöstön osaamisen kehittämisen alueella otettiin käyttöön loppuvuodesta 2011 sähköinen koulutuskalenteri, jolla hallitaan keskitetysti henkilöstölle suunnattu sisäinen koulutustarjonta, koulutuksiin ilmoittautuminen sekä jatkossa myös koulutusten seuranta ja raportointi. Muutoksen yhteydessä otettiin käyttöön koulutuslajirakenne, jonka mukaista tarjontaa kehitetään eri työrooleille (opettajat/kouluttajat, esimiehet, tukihenkilöstö). Syksyllä käynnistettiin myös osaamisprofiili- ja matriisityö, jonka ensimmäisen vaiheen tavoitteena on tunnistaa tiimien substanssiosaamisen kehittämistarpeet. Työ käynnistettiin Amistossa kaikilla koulutusaloilla, Edupolissa ja Konsernipalveluissa valituilla aloilla. Syksyllä 2011 yhteistyöryhmä hyväksyi uuden toimintamallin työhyvinvoinnin edistämiseksi kuntayhtymässä. Keskeiset työnhyvinvoinnin edistämisen toimijat yhteistyöryhmän lisäksi ovat uusina ryhminä kuntayhtymätason tyhyryhmä sekä tulosalueiden tyhyringit. Uuden työhyvinvointimallin mukainen toiminta käynnistetään vuoden 2012 alusta nimeämällä ryhmien jäsenet. Uuden työhyvinvointimallin määrittelyssä on tehty yhteistyötä Kiipulasäätiön kanssa, jolla on usean vuoden kokemus mallin käy-

5 5 tännön toteutuksesta. Henkilöstöviestintää ja työnantajakuvaa vahvistettiin julkaisemalla henkilöstölehti Triangeli, jonka ensipainos ilmestyi lokakuussa Lehti kertoo koko kuntayhtymää koskevista asioista, mutta toisaalta esittelee yksittäisiä henkilöitä ja erilaisia työnkuvia eri puolilta kuntayhtymää. Lehden avulla halutaan parantaa tiedonkulkua ja tehdä työntekijöitä tutuiksi toisilleen. Perinteiseen tapaan kuntayhtymässä valittiin vuoden työyhteisö ja vuoden Draivi. Parhaaksi työyhteisöksi kuntayhtymän yhteistyöryhmä valitsi Amiston opintotoimistotiimin. Vuoden 2011 Draivin valitsi FT, oppisopimusjohtaja Kari Viinisalo Helsingistä. Valituksi tuli Katja Grek Edupolista. Draivi sai kuluneena vuonna rinnalleen uuden tulokkaan, Eko-Draivin. Oppilaitosten ympäristötyöstä vastaavat valitsivat Eko-Draiviksi Janne Oljakkalan Amistosta. Henkilöstön kehittämisen osa-alueet vuonna 2011 TAVOITTEET OSA ALUE TOIMINNOT VIESTINTÄ Strategia Toimintasuunnitelma 1. Organisaatioprofiili 2. henkilöstöjohtamisen prosessit 3. Henkilöstön osaamisen kehittäminen 4. työhyvinvoinnin edistäminen 5. työnantajakuvan vahvistaminen Kuva 1. Henkilöstön kehittämisen osa-alueet vuonna 2011 Tunnusluvut Aktiviteettitason mittaus Henkilöstörakenteen analysointi Henkilöstörakenteen ennakoiva kehittäminen 1 Rekrytointi 2 Perehdytys 3 Suorituksen johtaminen 4 EXIT-vaihe 5 Tietojärjestelmän (SYMPA) kehittäminen & hyödynnettävyys Henkilöstön osaamisen kehittämisen palvelutarjonnan koordinointi, suunnittelu ja toteutus (sisäiset koulutukset) Osaamismatriisit IUKKY:n työhyvinvointimalli Työhyvinvointisuunnitelma Henkilöstölehti Aineettoman ja aineellisen sitouttamisen ja palkitsemisen olemassa olevan keinovalikoiman tunnistaminen johtamisjärjestelmä, palaverikäytännöt intrat, hrd newsletter, hrd-wiki, blogit henkilöstöraportti

6 6 3. Henkilöstön määrä ja rakenne Koulutuskuntayhtymän koko henkilöstön määrä oli 537 henkilöä ( henkilöä), joista opetushenkilöstöä oli 365 (335). Henkilökunnan kokonaismäärästä päätoimisessa palvelussuhteessa oli 405 (382) henkilöä. Lisäksi 15 (6) päätoimisessa palvelussuhteessa olevaa henkilöä oli virka-/toimivapaalla. Päätoimisista oli vakinaisia kokoaikaisia 239 (220) ja vakinaisia osa-aikaisia 103 (83). Päätoimisista määräaikaisia oli yhteensä 63 (79) henkilöä. Sivutoimisia oli 117 (111) henkilöä. Amiston opettajista sivutoimisia oli 6 (8) ja muusta henkilökunnasta 3 (6). Edupolin kouluttajista sivutoimisia oli 105 (97) ja muusta henkilökunnasta 2 (0). Konsernipalveluissa sivutoimisia oli 1 (0) henkilö. Kuntayhtymän päätoimisen henkilöstön jakautuminen Yhteensä Amisto Edupoli Konserni Kuva 2. Kuntayhtymän päätoimisen henkilöstön jakautuminen OPETUSHENKILÖSTÖ Päätoimiset Sivutoimiset Yhteensä Vakinaiset muutos % muutos % muutos % Amisto , ,2 Edupoli , , ,0 Konsernipalvelut Vakinaiset yhteensä , , ,2 Määräaikaiset Amisto , , ,6 Edupoli , , ,1 Konsernipalvelut Määräaik , , ,2 yhteensä Virka-/ , ,3 toimivapaalla Ky yhteensä , , ,0 MUU HENKILÖKUNTA Päätoimiset Sivutoimiset Yhteensä Vakinaiset muutos % muutos % muutos % Amisto , ,9 Edupoli , , ,3 Konsernipalvelut , ,2 Vakinaiset yhteensä , , ,7 Määräaikaiset Amisto , , ,7 Edupoli , , ,3 Konsernipalvelut , ,0 Määräaik , , ,6 yhteensä Virka-/ 4 4 toimivapaalla Ky yhteensä , , ,9 Kaikki yhteensä muutos % , , , , , , , , , ,6 Taulukko 2. Kuntayhtymän henkilöstö

7 7 Palvelussuhteen luonne Amiston henkilökunnasta vakinaisessa palvelussuhteessa oli 115 (107) henkilöä. Heistä 86 % (86 %) teki täyttä työaikaa. Määräaikaisia Amiston henkilökunnasta oli 27 (35) henkilöä. Yleisin määräaikaisuuden syy oli opettajalta puuttuva muodollinen pätevyys. Edupolin henkilökunnasta vakinaisessa palvelussuhteessa oli 182 (150) henkilöä. Heistä 54 % (57 %) oli kokoaikaisia. Osa-aikaisen henkilökunnan viikoittainen työaika vaihtelee 16 tunnista 38 tuntiin 15 minuuttiin. Määräaikaisia Edupolin henkilökunnasta oli 30 (40) henkilöä. Yleisin määräaikaisuuden syy oli alkavien koulutusten rahoituksen määräaikaisuus. Konsernipalveluiden henkilökuntaan kuului 51 (50) henkilöä, joista 45 (46) oli vakinaisessa palvelussuhteessa. Eri tehtävänimikkeitä kuntayhtymäs- sä on 78, joista 37 nimikettä on yksilöllisiä eli nimike on käytössä vain yhdellä henkilöllä. Henkilöstön lukumäärä yleisimmissä tehtävänimikkeissä Kouluttaja 29 % 134 kpl Tuntiopettaja 18,3 % 84 kpl Tiimipäällikkö 4,6 % 21 kpl Assistentti 4,3 % 20 kpl Siivooja 3,7 % 17 kpl Taulukko 3. Henkilöstön lukumäärä yleisimmissä tehtävänimikkeissä Palvelussuhteen luonne Amisto Edupoli Konsernipalvelut Vakinainen kokoaikainen osa-aikainen Vakinainen Määräaikainen kokoaikainen Määräaikainen osa-aikainen Kuva 3. Palvelussuhteen luonne Opetushenkilöstön määrä palvelussuhteen luonteen mukaan Amisto Edupoli Kuva 4. Opetushenkilöstön määrä palveussuhteen luonteen mukaan Muun henkilöstön määrä palvelussuhteen luonteen mukaan Amisto Edupoli Konsernipalvelut Kuva 5. Muun henkilöstön määrä palvelussuhteen luonteen mukaan Sivutoiminen määräaikainen Sivutoiminen vakinainen Päätoiminen määräaikainen Päätoiminen vakinainen

8 8 Ikä- ja sukupuolijakauma Kuntayhtymän päätoimisesta henkilöstöstä oli 252 (236) naisia ja 153 (146) miehiä eli naisia päätoimisesta henkilöstöstä oli 62 % (62 %) ja miehiä 38 (38 %). Viiden viimeisen vuoden aikana sukupuolijakaumassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Koko kuntayhtymän osalta eniten henkilöstöä oli ikäryhmässä vuotiaat, yhteensä 128 (122) henkilöä. Tämä on 32 (32) prosenttia kuntayhtymän päätoimisesta henkilöstöstä. Toiseksi eniten henkilöstöä oli ikäryhmässä vuotiaat. Tässä ryhmässä oli 124 (120) henkilöä. Yhteensä nämä kaksi ikäryhmää muodostavat 62 % (63 %) kuntayhtymän päätoimisesta henkilöstöstä. Kuntayhtymän päätoimisen henkilöstön keski-ikä on 46,5 (45,0) vuotta. Henkilöstön keski-ikä on edellisvuodesta noussut 1,5 vuotta. Vuonna 2011 keski-ikä Amistossa oli naisilla 47,1 (46,7) vuotta ja miehillä 46,4 (46,7) vuotta. Edupolissa keski-ikä oli naisilla 45,5 (41,4) vuotta ja miehillä 47,0 (45,1) vuotta. Konsernipalveluissa naisten keski-ikä oli 50,7 (53,7) vuotta ja miesten 41,9 (40,8) vuotta. Päätoimisen henkilöstön keski-ikä Koko ky keskiikä ,6 46,4 45,0 46,5 naisten 47,7 46,2 44,9 46,7 miesten 47,5 46,7 45,3 46,1 Taulukko 4. Henkilöstön keski-ikä kuntayhtymässä Päätoimisen henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma Miehet 153 Naiset Kuva 6. Päätoimisen henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma Päätoimisen henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma tulosalueittain Amisto Edupoli Konsernipalvelut Miehet Naiset Kuva 7. Päätoimisen henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma tulosalueittain 60

9 9 Palvelusaika Kuntayhtymän päätoimisesta henkilöstöstä 50 % eli 208 henkilöä (180 henkilöä) oli ollut palvelussuhteessa alle viisi vuotta, mikä johtuu pitkälti kuntayhtymän toiminnan laajenemisesta. Toiseksi suurin ryhmä olivat 5 9 vuotta palveluksessa olleet, joiden osuus oli 17 %. 20 vuotta tai enemmän palveluksessa olleita oli yhteensä 15 % päätoimisesta henkilöstöstä alle 5 v Päätoimisen henkilöstön palvelusaika v v v v. 31 Kuva 8. Päätoimisen henkilöstön palvelusaika Amisto 142 Edupoli 212 Konsernipalvelut v Ansiomerkit 2011 Kuntayhtymässä muistetaan pitkään palvelleita henkilöitä Suomen Kuntaliiton ansio- ja kunniamerkeillä. Vuonna 2011 ansiomerkin saivat: Suomen Kuntaliiton kultainen ansiomerkki 30 vuoden palveluksesta Kleemola Kaija, lehtori, Amisto Perämiehentie Papinoja Olli, lehtori, Amisto Perämiehentie Tallbacka Tuula, lehtori, Amisto Pomo-talo Tuuri Leila, koulukuraattori, Amisto Pomo-talo Suomen Kuntaliiton hopeinen ansiomerkki 20 vuoden palveluksesta Itänen Aira, assistentti, Edupoli Ammattitie Krook Anita, assistentti, Edupoli Ammattitie Lipasti Hilkka, oppisopimussihteeri, Oppisopimuskeskus Pomo-talo Silfvast Paula, opetuspäällikkö, Edupoli Ammattitie Suursalmi Pentti, rehtori, Amisto Perämiehentie Ansiomerkit luovutettiin juhlalounaalla opetusravintola Iriksessä. Vaihtuvuus Vuonna 2011 vakinaisia palvelussuhteita (sis. päätoimiset ja sivutoimiset) alkoi yhteensä 43. Määräaikaisia palvelussuhteita solmittiin 123. Yleisimmät määräaikaisuuden syyt ovat alkavien koulutusten rahoituksen määräaikaisuus sekä se, että opettajalta palvelussuhteen alkaessa puuttuu muodollinen pätevyys. Palvelussuhde muuttuu pääsääntöisesti vakinaiseksi, mikäli opettaja kolmen vuoden aikana saavuttaa opettajalta vaadittavan pätevyyden. Ulkoiseen hakuun päätoimisia avoimia työpaikkoja laitettiin henkilötietojärjestelmä Sympan kautta 27 (Edupoli 15, Amisto 10, konserni 2). Avoimista tehtävistä 67 % oli opetusalan tehtäviä. Rekrytointikanavina käytettiin intranetia, omia www-sivuja, mol.fi-palvelua sekä lehti-ilmoittelua ja näihin kytkettyjä sähköisen median palveluja. Tehtäviin hakemuksia tuli yhteensä 553 kpl (ka. 20 hakemusta/haku). Paikkoja täytettiin 26, yksi haku keskeytettiin. Avoimia hakemuksia Sympa-järjestelmän kautta tuli vuonna kappaletta. Päättyneitä työsuhteita koko kuntayhtymässä oli 71 (46) henkilöä. Määräaikaisia palvelussuhteita päättyi 39 (26), joista osa vakinaistettiin pätevöitymisen myötä. Vuonna 2011 kuntayhtymästä eläkkeelle siirtyi 11 (5) henkilöä. Eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä oli 63 vuotta 6 kuukautta (64) vuotta. Vuoteen 2021 mennessä henkilöstöstä eläköityy 96 henkilöä, mikä on 23 % kuntayhtymän päätoimisesta henkilökunnasta. Vuoteen 2026 mennessä eläköityy 148 henkilöä, mikä on 35 % kuntayhtymän päätoimisesta henkilökunnasta. Alkaneet palvelussuhteet Amisto Edupoli Konsernipalvelut KY yhteensä Vakinaiset päätoimiset Määräaikaiset päätoimiset Vakinaiset sivutoimiset Määräaikaiset sivutoimiset Yhteensä Taulukko 5. Vuonna 2011 alkaneet palvelussuhteet Päättyneet palvelussuhteet Amisto Edupoli Konsernipalvelut KY yhteensä Eläkkeelle Määräaik.päättyminen Muu syy Yhteensä Taulukko 6. Vuonna 2011 päättyneet palvelussuhteet

10 10 4. Terveydellinen toimintakyky Kuntayhtymä panostaa henkilökuntansa terveyden ylläpitoon kattavilla työterveyshuollon palveluilla. Kuntayhtymän työterveyshuoltopalvelut ostetaan Terveystalo Oy:ltä. Lakisääteisen ja ennaltaehkäisevän työterveyshuoltopalveluiden lisäksi kuntayhtymä kustantaa työntekijöilleen sairaanhoitopalveluja, työpsykologin palveluja ja fysikaalisia hoitoja. Palvelut ovat heti palvelussuhteen alusta alkaen sekä vakituisen että määräaikaisen päätoimisen henkilökunnan käytössä. Sairauspoissaoloja kuntayhtymän henkilöstöllä oli yhteensä työpäivää. Amistossa poissaoloja oli yhteensä 816 (968) työpäivää, Edupolissa 2178 (1612) työpäivää ja Konsernipalveluissa 510 (456) työpäivää. Sairauspoissaolot pv/koko henkilöstö: Amisto 5 (6) työpäivää/henkilö Edupoli 7 (6) työpäivää/henkilö Konsernipalvelut 10 (9) työpäivää/henkilö Eniten eli 26 % sairauspoissaoloista oli infektioiden, hengityselinsairauksien aiheuttamia. Nämä poissaolot olivat usein lyhyitä 1 3 päivän pituisia ja kohdistuvat useaan henkilöön. Vuonna 2011 toiseksi merkittävin sairauspoissaolojen syy olivat mielenterveydelliset häiriöt, jotka ilmetessään aiheuttavat pääsääntöisesti pitkiä sairauslomia. Tuki- ja liikuntaelinsairaudet aiheuttivat poissaoloista 18 prosenttia. Tässä ryhmässä poissaolot olivat keskimäärin 9 päivän pituisia. Sairauslomalla olleiden keskimääräisen poissaolon pituus oli 12 työpäivää. Sairauspoissaoloja ei ollut lainkaan 269 (205) henkilöllä, mikä on 66 % (54 %) kuntayhtymän päätoimisesta henkilökunnasta. 1 3 päivän sairauspoissaoloja oli 151 (136) henkilöllä yhteensä 941 työpäivää. Kaikista sairauslomapäivistä lyhyiden sairauslomien osuus oli 27 %. Vuonna 2011 työajan ja työmatkaajan tapaturmia sattui 6 tapaturmaa. Näiden aiheuttama sairauspoissaolojen määrä oli 97 työpäivää. sairauspoissaolot Muutos % edelliseen vuoteen Palkattomat päivät Palkattomat sairauslomapäivät % Amisto ,7 42 5,15 % Konsernipalvelut , ,78 % Edupoli ,1 0 Yhteensä , ,22 % Taulukko 7. Sairauspoissaolot Vuonna 2011 otettiin käyttöön sairauspoissaolojen seurannassa Elinkeinoelämän Keskusliiton EK:n malli, jossa sairauspoissaolopäiviksi lasketaan työpäivät ja laskennasta jätetään pois viikonloput ja juhlapyhät. Näin ollen tässä raportissa esitetyt luvut eivät ole vertailukelpoisia aikaisempien vuosien raporttien lukuihin. Tässä raportissa esitetty sairauspoissaolotilastointi on takautuvasti muunnettu EK:n seurantatavan mukaiseksi. Vuonna 2011 otettiin käyttöön työterveyden kanssa extranet-yhteys, jolla työterveyden tietokantaan saadaan lisättyä myös Terveystalo Oy:n ulkopuolisten toimijoiden myöntämien sairauslomien tiedot. Tästä johtuen sairauspoissaolojen jakauma v verrattuna v ei ole suoraan verrannollinen. 7 % 12 % Sairauspoissaolojen jakauma % 26 % 18 % 20 % % Kuva 9. Sairauspoissaolojen jakauma 2011 ja 2010 Sairauspoissaolojen jakauma % 16 % 28 % 19 % 21 % Infektiot Mielenterveyden häiriöt Tuki- ja liikuntaelinsairaudet Muut Tapaturmat Verenkierto- ja aineenvaihduntasairaudet

11 11 Kuntoutukseen osallistuminen Aslak eli ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus on antanut kuntayhtymän henkilöstölle mahdollisuuden oman itsensä kokonaisvaltaiseen huoltoon. Aslak-kurssien tavoitteena on tukea työssä jaksamista ja motivoida kurssilaisia hoitamaan omaa terveyttään ja hyvinvointiaan. Vuoden 2010 Aslak-ryhmä jatkui vuonna Siihen osallistui 10 henkilöä, joista 8 oli opetushenkilöstöön kuuluvaa, 2 muuhun henkilöstöön kuuluvaa. Vuonna 2011 alkaneeseen ryhmään osallistui 9 henkilöä, joista 7 opetushenkilöstöön kuuluvaa, 2 muuhun henkilöstöön kuuluvaa. Kummatkin ryhmät kestävät yhteensä 22 päivää/kuntoutuja. Kuntoutus on Kelan tukemaa. Muuta Kelan tukemaa kuntoutusta järjestettiin kolmelle henkilölle (2 opetushenkilöstöön kuuluvaa, 1 muuhun henkilöstöön kuuluva), yhteensä 27 päivää.

12 12 5. Työyhteisön hyvinvointi Työhyvinvoinnin toimintamalli kuntayhtymässä Työnantajan ja työntekijöiden välisestä yhteistoiminnasta, henkilöstön työhyvinvoinnista sekä virkistystoiminnasta vastaava yhteistyöryhmä hyväksyi syksyllä 2011 uuden toimintamallin työhy- vinvoinnin edistämiseksi kuntayhtymässä. Keskeiset työnhyvinvoinnin edistämisen toimijat yhteistyöryhmän lisäksi ovat uusina ryhminä kuntayhtymätason tyhyryhmä sekä tulosalueiden tyhyringit. Tyhyryhmän tehtävänä on koordinoida ja valmistella työhyvinvointiin liittyvät menettelyt, ohjeistukset ja suunnitelmat. Tyhyrinkien tehtävänä on puolestaan toteuttaa omilla vastuualueillaan työhyvinvointisuunnitelman mukaisia toimen- piteitä sekä tuoda kehitys- ja parannusehdotukset sekä kentän palautteet tyhyryhmälle. Uuden työhyvinvointimallin mukainen toiminta käynnistetään vuoden 2012 alusta nimeämällä ryhmien jäsenet. Uuden työhyvinvointimallin määrittelyssä on tehty yhteistyötä Kiipulasäätiön kanssa, jolla on usean vuoden kokemus mallin käytännön toteutuksesta. Vuoden 2011 aikana yhteistyöryhmä hyväksyi uutena menettelynä varhaisen puuttumisen mallin sairauspoissaolojen hallintaan sekä päivitetyn päihdeohjelman. Myös uusi, 2-vuotinen työhyvinvointisuunnitelma vuosille hyväksyttiin. Vuonna 2011 työyhteisön hyvinvointiin käytettiin euroa, mikä on 173 euroa jokaista päätoimista työntekijää kohti. TYÖHYVINVOINNIN RAKENTUMINEN IUKKY:SSÄ Työhyvinvoinnin edistämisen tahot IUKKY:ssä Johtoryhmä Esimiehet Kuntayhtymän / toimialojen tyhytoiminta Työsuojelu Henkilöstö Työterveyshuolto Luottamushenkilöt TYHYRYHMÄ Ulkoiset kumppanit: Keva Kela Varma Ilmarinen Tapiola Työterveyslaitos HRD Kehityskeskustelut Työtyytyväisyyskysely Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely Osaamiskartoitukset EFQM-ym. itsearvioinnit Terveystarkastukset, Työterveysraportointi Työpaikkaselvitykset Opiskelijat Virkistystiimi Sairauspoissaolotilastot Varhaisen puuttumisen malli Tyhysuunnitelmien toteutuminen Tyhytoiminnan itsearviointi Tyhyprojektit Riskienarvioinnit Tulosalueiden TYHYRINGIT Yhteistyöryhmä = Työsuojelutoimikunta Kuntayhtymän johtoryhmä Yhtymähallitus Kuva 10. Kuntayhtymän työhyvinvointitoiminnan malli

13 13 Työtyytyväisyyskysely Vuotuinen työtyytyväisyyskysely toteutettiin loppuvuodesta Kyselyn vastausprosentti oli 63,5 %. Asteikolla 1 5 kaikkien vastausten keskiarvoksi muodostui 3,65 (3,79). Kaikilla kysymysalueilla lukuun ottamatta Johtaminen, vuorovaikutus ja ongelmatilanteiden käsittely vastausten keskiarvo ylitti hyvän (> 3,5) tulosrajan. Tyytyväisimpiä vastaajat olivat työn sisältöön ja tavoitteisiin (3,94). Suurin muutos edellisvuoteen verrattuna oli alueella Johtaminen, vuorovaikutus ja ongelmatilanteiden käsittely, jolla oli laskua 0,13 yksikköä. Tulosten mukaan tärkeimpiin vahvuuksiin kuuluvat mm. työntekijöiden vahva sitoutuminen tiiminsä tavoitteisiin. Merkittävimpinä kehitysalueina nähtiin johtamisen kehittäminen erityisesti muutostilanteissa, tiedonkulun parantaminen eri tiimien ja yksiköiden välillä sekä työssä kuormittumisen uhka. Johtaminen, vuorovaikutus ja ongelmatilanteiden käsittely Työn sisältö ja tavoitteet Arvostus ja ilmapiiri Muutos- ja kehitysmahdollisuudet Työolot KA IUKKY ,00 Hyvän tulosraja > 3,5 3,35 3,73 3,49 3,40 3,53 3,57 3,68 3,59 3,59 3,57 3,51 3,56 1,00 2,00 3,00 4,00 3,96 4,14 4,01 3,94 3,72 4,00 3,98 3,74 3,63 3,82 3,73 3,65 Kuva 11. Työtyytyväisyyskyselyn 2011 tulokset 5,00 Edupoli Konsernipalvelut Amisto IUKKY KY n = 297 Amisto n = 98 Edupoli n = 161 Konsernipalvelut n = % kyselyyn vastaajista kokee voivansa oppia uutta työssään. IUKKY Osa-alue Työn sisältö ja tavoitteet organisaatiossa Työn sisältö ja tavoitteet organisaatiossa Työolot Työn sisältö ja tavoitteet organisaatiossa Työn sisältö ja tavoitteet organisaatiossa Muutos- ja kehitysmahdollisuudet Muutos- ja kehitysmahdollisuudet Johtaminen, vuorovaikutus ja ongelmatilanteiden käsittely Johtaminen, vuorovaikutus ja ongelmatilanteiden käsittely organisaatiossani Väittämä Olen sitoutunut tiimini tavoitteisiin Olen selvillä oman työni tavoitteista Lähimmät työtoverini ovat mukavia Voin oppia uutta työssäni Pidän työtehtäviäni mielenkiintoisina Muutostilanteessa ja siihen liittyvissä ratkaisuissa huomioidaan henkilöstön näkemykset Muutokset suunnitellaan ja toteutetaan organisaatiossa yleensä hyvin Tiedonkulku on riittävää toimipisteiden välillä Tiedonkulku on riittävää kuntayhtymän eri yksiköiden (Amisto, Edupoli, konsernipalvelujen tuki ja oppisopimuskeskus) välillä Hyvän tulosraja > 3,5 Tiimissäni ei ole havaittavissa Työolot 2,6 stressaantumisen merkkejä Kuva 12. Työtyytyväisyyskyselyn 2011 korkeimmat ja matalimmat keskiarvotulokset saaneet väittämät 2,93 2,89 2,72 2,69 4,52 4,52 4,48 4,39 4,35 5

14 14 Virkistys- ja vapaa-ajantoiminta Yhteistyöryhmän alaisena toimii virkistystiimi, joka koostuu Amiston ja Edupolin työsuojeluvaltuutetuista ja henkilöstön edustajista. Virkistystiimi suunnittelee ja toteuttaa kuntayhtymän virkistystapahtumat, koordinoi kerhotoimintaa sekä kuntayhtymän kulttuurisetelien hankintaa ja jakelua. Virkistystiimi toteutti talousarviomäärärahojen puitteissa neljä kulttuuri-, viihde- ja ulkoilutapahtumaa vuoden 2011 aikana, joiden osallistujamäärä yhteensä oli 164. Kulttuuriseteleitä henkilöstö otti käyttöön vuoden 2011 aikana 320 nippua. Nippuja sai kerrallaan 1/henkilö, omavastuu 50 %.

15 15 6. Osaaminen ja sen kehittäminen Osaamisen kehittäminen Työnantajan yhteiset säännöt Amiston ja Konsernipalveluiden henkilöstön osaamisen kehittämisen tukemiseen otettiin käyttöön vuonna Edupoli on ottanut vastaavat säännöt käyttöön jo aiemmin. Yhteisillä säännöillä pyritään siihen, että kaikilla henkilöstöön kuuluvilla on yhtäläiset oikeudet opiskeluun samoilla ehdoilla. Vuonna 2011 ulkopuoliseen koulutukseen kuntayhtymässä käytettiin euroa eli 500 euroa jokaista päätoimista henkilöä kohden. Luku ei sisällä henkilöstökuluja. Edellisvuoteen verrattuna lisäystä on 35 %. Lisäykseen on vaikuttanut mm. näyttötutkintomestarikoulutuksen oman ryhmän toteuttaminen (25 valmistunutta), IT-osaamisen vahvistaminen sekä koulutusyhteistyö The Grimsby Instituten (UK) kanssa. Kuntayhtymässä koulutuspäiviä oli yhteensä 2655 (2454) kalenteripäivää eli 7(6) koulutuspäivää jokaista päätoimista henkilöä kohden. Luku sisältää sekä ulkoisen että sisäisen koulutuksen. Edellisvuoteen verrattuna lisäystä on 8 %. Sisäisten henkilöstökoulutusten osalta otettiin käyttöön loppuvuodesta 2011 sähköinen koulutuskalenteri, jolla hallitaan keskitetysti henkilöstölle suunnattu sisäinen koulutustarjonta, koulutuksiin ilmoittautuminen sekä jatkossa myös koulutusten seuranta ja raportointi. Muutoksen yhteydessä otettiin käyttöön koulutuslajirakenne, jonka mukaista tarjontaa kehitetään eri työrooleille (opettajat/kouluttajat, esimiehet, tukihenkilöstö). 1 Johtaminen 2 Perehdytys 3 Toimintaympäristön tuntemus 4 Viestintä ja vuorovaikutus 5 Opettajuus 6 Kielitaito, kielet 7 Ammatilliset pätevöitymiskoulutukset 8 IT-järjestelmät ja toimistosovellukset 9 Laatu, ympäristö, turvallisuus 10 Työhyvinvointi 11 Muu koulutuslaji Kuva 13. Henkilöstökoulutusten koulutuslajit Vuonna 2011 sisäisten koulutusten tarjonta painottui kuudelle koulutuslajille Johtaminen ja itsensä johtaminen (mm. ylimmän johdon ja keskijohdon URIAH IIP valmennustaitoinen esimies, Amiston tiimipäällikkötiimin valmennus, esimiesten kehityskeskustelukoulutus) Perehdytys (yleiset perehdytyspäivät sekä Edupolissa että Amistossa)

16 16 Opettajuus (mm. sosiaalisen median koulutuskokonaisuus) Ammatilliset pätevöitymiskoulutukset (mm. NTM-koulutus, asiakastoiminnan kehittämisohjelma, Tekniikan erikoisammattitutkinto väylänä ammatilliseen opettajakoulutukseen) IT-järjestelmät ja toimistosovellukset (TiVi-koulutuksen jatko) Laatu, ympäristö ja turvallisuus (ISO14001 ja OHSAS koulutukset tukemaan Amiston ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmien sertifiointia) Laajin yksittäinen sisäinen koulutuskokonaisuus oli OIVA-hankkeen rahoituksella toteutettu sosiaalisen median koulutuskokonaisuus, jonka tavoitteena oli tarjota koko kuntayhtymän henkilöstölle kattava läpileikkaus ja käytännön osaamista sosiaalisen median mahdollisuuksista ammatillisessa koulutuksessa. OIVA-hanke toteutettiin Aluehallintoviraston rahoituksella osana valtakunnallista OSAAVA-ohjelmaa. Osaamisen kehittämisen alueella käynnistettiin syksyllä 2011 osaamisprofiili- ja matriisityö, jonka ensimmäisen vaiheen tavoitteena on tunnistaa tiimien substanssiosaamisen kehittämistarpeet. Työ käynnistettiin Amistossa kaikilla koulutusaloilla, Edupolissa ja Konsernipalveluissa valituilla aloilla Henkilöstön koulutusaste 2011 v Miehet v Naiset 2 1 Konsernipalvelut Tutkijakoulutusaste Korkeakouluaste Keskiaste Perusaste 24 Kuva 14. Henkilöstön koulutusaste Henkilöstön koulutuspäivät Amisto Edupoli 2655 Yhteensä Kuva 15. Henkilöstön koulutuspäivät 2011 Johtamisen kehittäminen Vuoden 2011 aikana toteutettiin vuoden kestävä ylimmän johdon ja keskijohdon leadership painotteinen johtamisen jatkokoulutus. Koulutus toteutettiin yhteistyössä The Grimsby Instituten (UK) kanssa. Koulutukseen kuului oman johtamisosaamisen arviointi ja oman johtajuuden kehittymissuunnitelma, englannin kielen suullisen ilmaisun aktivointi, leadership painotteinen intensiivijakso Grimsbyssa Englannissa sekä kehittämisprojektin toteuttaminen. Intensiivijakson aikana tutustuttiin myös benchmark-vierailuilla organisaatioihin, jotka toteuttavat IIP (Investors in People)-kriteeristön mukaista henkilöstöjohtamista. Koulutukseen osallistui 17 esimiestä. Syksyllä 2011 toteutettiin Esimiesfoorumi, jossa esimiehille koulutettiin uudistettu kehityskeskustelumenettely sekä ohjeistus kehityskeskusteluun valmistautumiseksi. Koulutustilaisuuteen osallistui 50 kuntayhtymän esimiestä. Vuoden lopulla toteutettiin Lappeenrannan teknillisen yliopiston uudistumiskykymittauksen toinen osa. Uudistumiskykymittaristo sisältää viisi osaaluetta: strateginen kyvykkyys, ajan hyödyntäminen, johtajuus, vuorovaikutteisuus, oppimismyönteisyys ja tiedon johtaminen. Koko konsernin tasolla strategisen kyvykkyyden ja ajan hyödyntämisen indikaattorit osoittivat tilastollisesti merkittävää kasvua. Ajan hyödyntäminen parani niissä yksiköissä, joissa otettiin käyttöön etätyöohjeistus.

17 17 7. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus Kuntayhtymässä tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden edistäminen otetaan huomioon rekrytoinnissa, palkkauksessa, työoloissa, työn ja perheen yhteensovittamisessa sekä syrjinnän ja häirinnän tunnistamisen edistämisessä ja syrjintään puuttumisessa. Tasa-arvo tarkoittaa tasavertaisia mahdollisuuksia työssä tarvittavan osaamisen kehittämiseen ja hyödyntämiseen sekä uralla etenemiseen. Tasaarvon toteutumista tuetaan laajan ja monimuotoisen viestinnän kautta. Henkilöstön kokemuksia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta työyhteisössään seurataan vuosittaisen työtyytyväisyyskyselyn yhteydessä. Kuntayhtymän henkilöstöpoliittinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma kattaa koko kuntayhtymän henkilöstön. Sen laatimisessa on kuultu henkilöstön edustajia ja suunnitelma on käsitelty yhteistyöryhmässä. Suunnitelma päivitetään kolmen vuoden välein ja sen sisältämien toimenpiteiden toteutumista seurataan vuosittain. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kehittämisen painopisteinä ovat olleet Moninaisen ja tasa-arvoisen yhteisön merkitys Työpaikkahäirintä Arviointimenetelmien kehittäminen Moninaisen ja tasa-arvoisen yhteisön merkitystä työyhteisössä on korostettu pitämällä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma koko henkilöstön saatavilla kuntayhtymän ja oppilaitosten intraneteissä. Lisäksi kuntayhtymän toimipisteissä on opetustoimintaan liittyen järjestetty teemapäiviä, joihin myös henkilöstö on voinut osallistua. Kyselyn mukaan 60 % henkilöstöstä on tutustunut kuntayhtymän tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan. Tulos osoittaa, että henkilöstö ei ole riittävässä määrin tietoinen kuntayhtymän tavoitteista ja toimenpiteistä tasa-arvoasioissa. Kuntayhtymän yhtymähallitus on vuoden 2007 alkupuolella hyväksynyt toimintaohjeet työpaikka- ja koulukiusaamisen varalta. Ohjeista tiedotettiin laajalti ja ne ovat olleet henkilöstön saatavilla kuntayhtymän intraneteissä. Työpaikkahäirintäilmoitukset on pyritty käsittelemään viipymättä ja tarvittaessa on voinut tukeutua myös työterveyshuollon asiantuntija-apuun. Toimenpiteiden voidaan katsoa olleen tuloksellisia, sillä kyselyn mukaan työpaikkahäirintätapaukset kuntayhtymän henkilöstön keskuudessa ovat vähentyneet. Ohjeiden päivitys hyväksytetään yhtymähallituksella alkuvuonna Vuonna 2011 tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely toteutettiin kokonaisuudessaan osana vuosittain tehtävää työtyytyväisyyskyselyä, mikä lisäsi huomattavasti vastausten määrää. Kysymyksiä tarkennettiin, jotta kysely tuottaisi yksilöidympää tietoa mahdollisista ongelmakohdista. Arviointimenetelmien kehitystyötä jatketaan edelleen. Olen tutustunut kuntayhtymän tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan Mielestäni miesten ja naisten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toteutuu työpaikallani hyvin Työpaikallani miesten ja naisten urakehitystä edistetään tasa-arvoisesti Koen miesten ja naisten palkkauksen työpaikallani oikeudenmukaiseksi Onnistun hyvin sovittamaan yhteen työni ja perhe/yksityiselämäni Havaintoni mukaan ketään ei kiusata työpaikallani Tiedän saavani apua, mikäli minua häiritään tai kiusataan Kuntayhtymässä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävää työtä jatketaan vuosittain järjestettävillä koulutusja/tai teemapäivillä tasa-arvokyselyä kehittämällä lisäämällä tiedottamista kuntayhtymän intranetissä laatimalla kuntayhtymän työsuhdeja tasa-arvokäytänteitä kuvaava opas kehittämällä työnohjausjärjestelmää. Täysin tai osittain samaa mieltä (5 tai 4) vastanneet % Täysin tai osittain erimieltä (2 tai 1) vastanneet % 66,6 14,9 65,4 10,3 59,7 9,2 46,6 14,0 76,3 9,5 69,2 15,9 68,8 9,2 Taulukko 8. Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta kuvaavien väittämien tuloksia. Kysely toteutettiin työtyytyväisyyskyselyn 2011 yhteydessä muutos % OVTES ,0 KVTES ,9 Taulukko 9. Henkilöstön jakautuminen sopimusaloittain

18 18 Johtokunta U. Backman Rehtori M. Kantonen Edupoli Toimialat 8. Palkkaus ja henkilöstökustannukset Kuntayhtymän henkilöstökulut vuodelta 2011 olivat yhteensä euroa. Vuoden 2010 henkilöstökuluihin verrattuna nousua on 13,3 prosenttia. Henkilöstökulujen osuus kuntayhtymän kaikista toimintatuotoista vuonna 2011 oli 65,1 prosenttia. HENKILÖSTÖKULUT 1000 euroa muutos % Palkat ja palkkiot Palkat ,04 Loma-ajan palkat ,31 Muut palkat ja palkkiot ,61 Amisto Rehtori Pentti Suursalmi Johtotiimi Asiakkuudenhallintaprosessit L. Erävalo R. Laukkanen H. Laitinen T. Vaalasmaa M. Kivekäs R. Laukkanen H. Laitinen T. Vaalasmaa L. Erävalo Liiketoiminta Palvelu Tekniikka Tukiyksikkö Omaehtoisen koulutuksen asiakasryhmä Oppisopimuskoulutuksen asiakasryhmä IUKKY Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Yhtymävaltuusto, pj. Pekka Heikkilä Yhtymähallitus, pj. Antti Mattila Kuntayhtymän johtoryhmä, pj. Markku Kantonen Projektien asiakasryhmä Työvoimakoulutuksen asiakasryhmä Yrityskoulutuksen asiakasryhmä Asiakkaat Lakisääteiset sosiaalikulut Eläkekulut ,94 Muut henkilösivukulut ,48 PMT Merja Jämsen Toimipisteenjohtaja Askola Anja Leino Toimipisteenjohtaja Pomo Mika Eskola Toimipisteenjohtaja Loviisa Kim Lindroos Toimipisteenjohtaja Amiris Hannu Rantala Ravintolapäällikkö Merja Parviainen vt. apulaisrehtori Konsernipalvelut Vapaaehtoiset sosiaalikulut Johtava rehtori Markku Kantonen Terveydenhoito ,19 Työkyvyn ylläpito ja virkistys ,49 Yhteistyötoiminta ,00 Koulutuskulut Koulutuskulut ,67 Henkilöstökulut yhteensä ,32 Tiimipäälliköt Henkilöstö ja opettaja Opiskelija ja asiakas Konsernin tukipalvelut Maija Penttilä Hallintojohtaja - KY-hallintopalvelut - Kiinteistöpalvelut - Tietotekniikkapalvelut Oppisopimuskeskus Annu Jokela-Ylipiha Oppisopimusjohtaja - I-U oppisopimuskeskus - KY:n hrd-palvelut - KY:n tiedotuspalvelut Taulukko 11. Kuntayhtymän henkilöstökulut 1000 euroina Asiakkaina konsernijohto, Amisto, Edupoli ja Oppisopimuskeskus Asiakkaina oppisopimusopiskelijat, oppisopimustyönantajat, hrd:n ja tiedotuksen osalta KY:n sisäiset asiakkaat

19 19 Hinnoittelutunnus/ ammattiryhmä Tehtäväkohtainen palkka keskimäärin Lukumäärä Palkkaero % Kokonaisansio keskimäärin /kk Naiset Miehet Naiset Miehet Palkkaero % KVTES Ammattiryhmät: Ylempi- ja keskijohto , ,42-12, , ,05-19,59 Toimistotyöt , ,91 22, , ,28 11,80 Ylläpito- ja huoltopalvelut , ,65-17, , ,28-29,11 Ravitsemusala , ,44-4, , ,16 9,75 Opetuksen tukipalvelut , ,89-12, , ,10-12,02 Talousala , ,92-13, , ,91-14,91 Tietotekniikka-ala , ,43-13, , ,87-25,36 Yhteensä , ,37-8, , ,10-12,15 OVTES (oiso C) Hinnoittelutunnus/ ammattiryhmä Tehtäväkohtainen palkka keskimäärin Taulukko 10. Kuntayhtymän palkkataso, naiset ja miehet Lukumäärä Palkkaero % Kokonaisansio keskimäärin /kk Naiset Miehet Naiset Miehet Palkkaero % OVTES (osio E) Aikuiskoulutus: Johtajat , ,99 5, , ,232-4,97 Ylempi korkeakoulututkinto , ,83-0, , ,27-4,89 Korkeakoulu- ja ins.tutkinto , ,01-12, , ,57-7,51 Opistoasteen tutkinto , ,44-14, , ,84-2,33 Muu tutkinto , ,87 1, , ,79 1,94 Yhteensä , ,29-6, , ,12-3,46 Yllä kuntayhtymän palkkakartoitus tasa-arvonäkökulmasta tarkasteltuna. Taulukossa on mukana päätoimisessa palvelussuhteessa oleva henkilöstö. Kokonaisansiota laskettaessa on vuosiansio jaettu vuoden 2011 aikaisella palvelussuhteen kestolla. Ammatillinen koulutus: Rehtorit, johtajat , ,26-9, , ,41-12,55 Ammatilliset aineet: Sov. ylempi korkeak.tutkinto , ,22-1, , ,10-19,28 Sov. AMK- ja insinööritutkinto , ,24 6, , ,88-2,72 Opistoasteen tutkinto , ,45 5, , ,43 6,85 Muu soveltuva tutkinto , ,67 1, , ,40 0,59 Yhteiset aineet: Ylempi korkeakoulututkinto , ,27 2, , ,27 4,41 Muu soveltuva tutkinto , ,28 2, , ,30-7,73 Yhteensä , ,86 2, , ,90-3,91 Osana kannustavaa palkkausta kuntayhtymän palkkausjärjestelmässä on käytössä päätoimista henkilöstöä koskeva henkilökohtaisen työsuorituksen arviointi (TSA). Arviointijärjestelmän käytöstä järjestetään vuosittain koulutusta esimiehille ja henkilöstölle. Henkilöstön työsuorituksen arviointiperusteina ovat osaaminen, tuloksellisuus ja yhteistyötaidot. Arvioinnissa käytetään kolmea pätevyystasoa seuraavasti: työsuorituksessa on kehittämistarvetta, työsuoritus vastaa tehtävän vaatimuksia ja työsuoritus ylittää tehtävän vaatimukset. Vuoden vaihteessa 2011 Amiston henkilökunnasta 121 (85 %) henkilöä oli oikeutettu tsa-lisään, Edupolissa 172 henkilöä (81 %) ja konsernipalveluissa 42 (82 %) henkilöä.

20 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 Itä-Uudenmaan kouluuskuntayhtymä. Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖ- HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 Itä-Uu-

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 Itä-Uudenmaan kouluuskuntayhtymä. Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖ- HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 Itä-Uu- Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖ- RAPORTTI 23 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 23 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 23 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

YV 14.6.2012 tark.ltk 15.3.2012 Yh 28.2.2012 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS

YV 14.6.2012 tark.ltk 15.3.2012 Yh 28.2.2012 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS YV 14.6.2012 tark.ltk 15.3.2012 Yh 28.2.2012 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO KUNTAYHTYMÄN TASEKIRJA 2011 I KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Kuntayhtymän kehitys ja olennaiset

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki Henkilöstöhallinto HENKILÖSTÖRAPORTTI

Savonlinnan kaupunki Henkilöstöhallinto HENKILÖSTÖRAPORTTI Savonlinnan kaupunki Henkilöstöhallinto HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 SISÄLLYS JOHDANTO... 1 KAUPUNKISTRATEGIA... 2 HENKILÖSTÖ TUNNUSLUKUINA... 3 Henkilöstömäärä ja rakenne... 3 Työajan jakautuminen... 8 Henkilöstön

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki Sisältö 1 Alkusanat... 3 2 Henkilöstöohjelma 2014 2017... 4 3 Tuloksellisuuden parantaminen... 5 Henkilöstörakenne ja työpanos... 5 Työvoimakustannukset 2014...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 015 mi 18.3.2 HEKE-tii 015 mä 23.3.2 h y r o t h Jo 4.3.2015 Hallitus 2 15 ä 15.4.20 YT-ryhm 5 15.4.201 Valtuusto SISÄLLYS 1 Johdanto 2 2 Henkilöstötuloslaskelma 3 3 Henkilöstövoimavarojen kuvaaminen 5

Lisätiedot

YV 30.5.2013 tark.ltk 12.3.2013 Yh 28.2.2013

YV 30.5.2013 tark.ltk 12.3.2013 Yh 28.2.2013 YV 30.5.2013 tark.ltk 12.3.2013 Yh 28.2.2013 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2012 2 3 KUNTAYHTYMÄN TASEKIRJA 2012 76 SISÄLLYSLUETTELO I KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Kuntayhtymän kehitys

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2013

Henkilöstötilinpäätös 2013 Henkilöstötilinpäätös 2013 Henkilöstöpalvelut in yt-johtoryhmä 24.2.2014 in johtokunta 11.4.2014 DM 1218568 2014 Kuvat: Susanna Lehto 2 Sisällysluettelo 1. Henkilöstötilinpäätöksen tarkoitus... 3 2. Henkilöstöjohtaminen...

Lisätiedot

Janakkalan kunnan henkilöstökertomus

Janakkalan kunnan henkilöstökertomus Janakkalan kunnan henkilöstökertomus 2014 2 (29) JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 3 HENKILÖSTÖKULUT... 5 Palkkakustannukset sivukuluineen... 5 Henkilötyövuosi... 6 Kunta-alan palkkausjärjestelmä... 6

Lisätiedot

Janakkalan kunnan henkilöstökertomus

Janakkalan kunnan henkilöstökertomus Janakkalan kunnan henkilöstökertomus 2009 2 (26) UUDISTUSTEN VUOSI... 3 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 4 PALKAT JA PALKKIOT... 6 Palkkakustannukset... 6 Henkilötyövuosi... 6 Kannustava palkka... 7 HENKILÖSTÖN RAKENNE...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna.fi

Henkilöstöraportti 2014. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna.fi Henkilöstöraportti 2014 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi SISÄLLYS 1. HENKILÖSTÖPOLITIIKKA... 2 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 5 Henkilöstömäärä... 5 Henkilötyövuosi... 6 Työajan jakautuminen...

Lisätiedot

Tekesin henkilöstötilinpäätös 2009

Tekesin henkilöstötilinpäätös 2009 in henkilöstötilinpäätös 2009 Henkilöstöpalvelut 5.3.2010 DM 627103 2010 2 (40) Sisällysluettelo 1 Henkilöstötilinpäätöksen tarkoitus... 4 2 Henkilöstöjohtaminen... 4 2.1 Henkilöstöjohtamisen periaatteet

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2010

Henkilöstökertomus 2010 Henkilöstökertomus 2010 2010 Henkilöstökertomus SISÄLLYS 1 Henkilöstöjohtajan KATSAUS 3 2 HENKILÖSTÖJOHTAMISEN TAVOITTEET 4 3 AMMATTITAITOINEN ja OSAAVA HENKILÖSTÖ 9 4 Henkilöstön saatavuus ja pysyvyys

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen henkilöstökertomus

Hätäkeskuslaitoksen henkilöstökertomus Hätäkeskuslaitoksen henkilöstökertomus 2014 Sisällysluettelo Johdanto 1 Henkilöstöstrategia... 5 2 Henkilöstötuloslaskelma... 6 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... 8 3.1. Palvelussuhdelaji, työaika, vaihtuvuus

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 Porvoon kaupunki

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 Porvoon kaupunki HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 Porvoon kaupunki Sisältö 1 Alkusanat... 3 2 Henkilöstöpoliittinen ohjelma 2010 2013... 5 3 Työhyvinvointi... 7 Työhyvinvointimäärärahat... 7 Voi hyvin toiminta... 8 Savuton Porvoo

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin henkilöstökertomus 2007 LUONNOS 10.4.2008

Jyväskylän kaupungin henkilöstökertomus 2007 LUONNOS 10.4.2008 Jyväskylän kaupungin henkilöstökertomus 2007 LUONNOS 10.4.2008 2 SISÄLTÖ KOHTI UUTTA JYVÄSKYLÄÄ 3 HENKILÖSTÖVOIMAVARAT 5 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET 5 HENKILÖSTÖN RAKENNE 8 VAIHTUVUUS JA

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

PORIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 PORIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällysluettelo 1. Henkilöstön määrä ja rakenne... 4 Henkilöstömäärä... 4 Henkilötyövuosi... 6 Sukupuolijakauma... 6 Henkilöstön ikärakenne... 6 Henkilöstön vaihtuvuus...

Lisätiedot

YV 2011 Yh 22.2.2011 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2010

YV 2011 Yh 22.2.2011 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2010 YV 2011 Yh 24 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 3 KUNTAYHTYMÄN TASEKIRJA 2010 I KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Kuntayhtymän kehitys ja olennaiset tapahtumat... 4 1.2

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2014

Henkilöstötilinpäätös 2014 Henkilöstötilinpäätös 2014 Henkilöstöpalvelut in yt-johtoryhmä 23.2.2015 in johtokunta 6.3.2015 DM 1389731 2015 2 Sisällysluettelo 1. Katsaus henkilöstöjohtamiseen 2014... 3 2. Henkilöstöjohtaminen...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Liite 1 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Yhteistyötoimikunta 12.5.2015 17 Liite 4 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1 Henkilöstön määrä... 3 2.2

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2011

Henkilöstöraportti 2011 KUVAT EEVA HUOTARI / KPEDU VIESTINTÄ 2 12.3.201 i m ii t Heke.2012 mä 15.3 h y r o t h Jo 2 22.3.201 s u it ll a H 4.4.2012 ä m h y r YT2.5.2012 o t s u Valtu SISÄLLYS Johdanto 2 I Henkilöstötuloslaskelma

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2013

Henkilöstökertomus 2013 Henkilöstökertomus 2013 Henkilöstökeskus Hyvinkään kaupunki HYVINKÄÄN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 1 JOHDANTO... 1 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 2.1 HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS... 2 2.2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ TOIMIALOITTAIN...

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Henkilöstökertomus 2013

SIILINJÄRVEN KUNTA Henkilöstökertomus 2013 SIILINJÄRVEN KUNTA Henkilöstökertomus 2013 Johtoryhmä 22.4.2014 Yhteistyötoimikunta 19.5.2014 19 Tarkastuslautakunta 20.5.2014 Khall 26.5.2014 116 Kvalt 16.6.2014 19 Sisällys 1 Esipuhe... 3 2 Henkilöstöresurssit...

Lisätiedot

Tekesin henkilöstötilinpäätös 2010

Tekesin henkilöstötilinpäätös 2010 in henkilöstötilinpäätös 2010 Henkilöstöpalvelut in yt-johtoryhmä 14.2.2011 in hallitus 4.3.2011 DM 760945 2011 2 Sisällysluettelo 1 Henkilöstötilinpäätöksen tarkoitus... 4 2 Henkilöstöjohtaminen... 4

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Henkilöstötilinpäätös 2013 1/19

Sisällysluettelo. Henkilöstötilinpäätös 2013 1/19 Henkilöstötilinpäätös 2013 1/19 Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 1.1. Henkilöstön lukumäärä ja henkilötyövuodet... 3 1.2. Palvelussuhderakenne... 4 1.3. Sukupuolirakenne...

Lisätiedot

PORI. Henkilöstöraportti 2013 Porin kaupunki

PORI. Henkilöstöraportti 2013 Porin kaupunki PORI Henkilöstöraportti 2013 Porin kaupunki Sisällysluettelo Esipuhe... 3 Henkilöstötyö on hyvä työ... 3 1. Henkilöstömäärä... 4 Sukupuolijakauma... 5 Henkilötyövuosi... 5 2. Henkilöstön ikärakenne...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus 13.4.2015 Yhteistyöryhmä 24.4.2015 Kunnanvaltuusto 1.6.2015

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus 13.4.2015 Yhteistyöryhmä 24.4.2015 Kunnanvaltuusto 1.6.2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI Mäntsälän kunta 2014 Kunnanhallitus 13.4.2015 Yhteistyöryhmä 24.4.2015 Kunnanvaltuusto 1.6.2015 1 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 1.1 Mäntsälän kunnan henkilöstöä koskeva visio... 4 1.2 Mäntsälän

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2013

Henkilöstökertomus 2013 sivu Henkilöstökertomus 2013 Eteva kuntayhtymä Johtoryhmä 5.2.2014 Yhteistyötoimikunta 18.2.2014 Yhtymähallitus 27.2.2014 1 Pta-liite 2 Yhtymäkokous 23.4.2014 6 Pta-liite 2 1 1 Johdannoksi... 3 2 Henkilöstövoimavarat...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Henkilöstötilinpäätös 2014 1/21

Sisällysluettelo. Henkilöstötilinpäätös 2014 1/21 Henkilöstötilinpäätös 2014 1/21 Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 1.1. Henkilöstön lukumäärä ja henkilötyövuodet... 3 1.2. Palvelussuhderakenne... 4 1.3. Sukupuolirakenne...

Lisätiedot

Hyvää työpäivää! HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

Hyvää työpäivää! HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 Hyvää työpäivää! HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 Kuvassa keskustelemassa GE-kirurgian erikoislääkäri Matti Tolonen sekä päivystysalueen osastonlääkäri Ilana Lyytinen. 2 HUS HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

24.9.2013 LIITE 4/110 1(2)

24.9.2013 LIITE 4/110 1(2) 24.9.2013 LIITE 4/110 1(2) 24.9.2013 2(2) 1 YV Yh 24.9.2013 Kyjory 9.9.2013 1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016... 4 2.1 Talousarvion rakenne... 4 2.2 Talousarvion perustelut...

Lisätiedot