HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä"

Transkriptio

1 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRA- PORTTI 2011 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖ- RAPORTTI 2011 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖ- RAPORTTI 2011 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖ- RAPORTTI 2011 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖ- RAPORTTI 2011 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖ- RAPORTTI 2011 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖ- RAPORTTI 2011 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 Itä-Uudenmaan koulutus- Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011

2 2 Sisällysluettelo ULKOASU: peak press & productions oy PAINO: Print Mill 1. Esipuhe Henkilöstöjohtaminen Henkilöstön määrä ja rakenne... 6 Palvelussuhteen luonne... 7 Ikä- ja sukupuolijakauma... 8 Palvelusaika... 9 Vaihtuvuus Terveydellinen toimintakyky Kuntoutukseen osallistuminen Työyhteisön hyvinvointi Työhyvinvoinnin toimintamalli kuntayhtymässä...12 Työtyytyväisyyskysely...13 Virkistys- ja vapaa-ajantoiminta Osaaminen ja sen kehittäminen Osaamisen kehittäminen Johtamisen kehittäminen Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus Palkkaus ja henkilöstökustannukset... 18

3 3 Markku Kantonen johtava rehtori 1. ESIPUHE Vuosi 2011 oli aktiivinen henkilöstötoimintojen kehittämisen vuosi. Vuonna 2010 alkanut henkilöstömäärän kasvu jatkui liki kahdeksan prosentin verran. Kasvanut opiskelijamäärä ja uudet koulutusalat loivat paineita erityisesti opetushenkilöstön rekrytoinneille. Ammatillisen koulutuksen toimintaympäristön muutoksista keskusteltiin paljon. Valtiontalouden säästöt ja vaateet koulutuksen järjestäjien organisaatiorakenteiden muutokselle olivat aktiivisesti esillä sekä julkisessa keskustelussa että työyhteisön sisällä. Kuntayhtymän henkilöstöstrategiassa olemme sitoutuneet palveluiden korkeaan laatuun, henkilöstön osaamisen kehittämiseen, organisaatiorajat ylittävään yhteistyöhön ja osaavaan esimiestyöhön. Toimintaympäristön käymistilasta huolimatta tai erityisesti juuri siksi näistä tavoitteista pidettiin kiinni panostamalla entistä järjestelmällisemmin henkilöstön kehittämiseen. Keväällä 2011 henkilöstöosaamista vahvistettiin rekrytoinnin ja työnkuvien muutosten kautta. Samalla henkilöstöjohtamisen prosesseja ja rooleja terävöitettiin. Osaamisen kehittäminen on ollut organisaatiomme tunnustettu vahvuus jo pitkään. Toiminta on kuitenkin ollut melko hajanaista. Vuoden 2011 perustehtävänä oli konsernitason kokonaisuuden hahmottaminen ja rakenteiden luominen kehittämistyön tueksi. Erityisiä painopisteitä olivat koko kuntayhtymää koskevan henkilöstön kehittämissuunnitelman laatiminen, kehityskeskustelujen sisällöllisen laadun kehittäminen ja kannustamisjärjestelmän käytön parantaminen. Merkittävä askel oli myös koko kuntayhtymän henkilöstölle suunnatun henkilöstölehti Triangelin ensipainoksen ilmestyminen. Tulevaisuus tuo mukanaan sekä haasteita että mahdollisuuksia. Osaavien ihmisten ja toimivan yhteistyön turvin muutoksia kohti on hyvä edetä. Koulutuskuntayhtymä Muutos Henkilöstön määrä ,6 % Opetushenkilöstön määrä ,0 % Muun henkilöstön määrä ,9 % Päätoimisen henkilöstön määrä ,0 % Henkilöstö keski-ikä 46,5 45,0 +1,5 vuotta Naisten keski-ikä 46,7 44,9 + 1,8 vuotta Miesten keski-ikä 46,1 45,3 + 0,8 vuotta Alkaneet palvelussuhteet Päättyneet palvelussuhteet Eläköityneet 11 5 Keski-ikä eläkkeelle jäätäessä 63 v 6 kk 64 v -0,5 vuotta Sairauspoissaolot (työpäiviä) ,4 % Työtyytyväisyyskysely (tulosten ka) 3,65 3,79-0,14 yksikköä Osaamisen kehittäminen (pv/hlö/v) pv/hlö/v Osaamisen kehittäminen (eur/hlö/v) eur/hlö/v Käydyt kehityskeskustelut (%) 74,9 TSA-arviointilisä (hlölkm) Taulukko 1. Kuntayhtymä lukuina

4 4 2. Henkilöstöjohtaminen Henkilöstöjohdon tiimi linjaa henkilöstöjohtamisen kokonaisuutta koko kuntayhtymän tasolla. Tehtävänä on varmistaa, että henkilöstötoiminnot palvelevat kuntayhtymän strategisia tavoitteita parhaalla mahdollisella tavalla. Henkilöstöjohtamisen toteuttaminen nojaa Investors In People -standardiin (IIP). Henkilöstöjohdon tiimiin kuuluvat: Laila Erävalo, Edupoli, apulaisrehtori Annu Jokela-Ylipiha (pj.), oppisopimusjohtaja, hrd-tiimin esimies Kimmo Orava, Edupoli, hallintopäällikkö Leena Peltola, henkilöstön kehittämispäällikkö Maija Penttilä, hallintojohtaja Anja Sivonen (siht.), hrd-assistentti Pentti Suursalmi, Amisto, rehtori Tarmo Vaalasmaa, Edupoli, toimialajohtaja Käytännön henkilöstötyötä operoi kaksi tiimiä. Henkilöstöhallinnon HRM-tiimiin kuuluvat hallintojohtaja Maija Penttilä sekä palkkasihteerit Marja Hasu ja Merja Ranta. Tiimin vastuualueella on työsuhdeja palkkausasiat. He ovat myös työsuhdelainsäädännön asiantuntijoita. Kuntayhtymän eläkeasiamiehinä palkkasihteerit antavat eläkeneuvontaa ja tekevät eläkehakemukset. HRM-tiimi huolehtii myös henkilöstöhallintoon liittyvien päätösten käytännön toteuttamisesta. Henkilöstön kehittämisen HRD-tiimiin kuuluvat oppisopimusjohtaja Annu Jokela-Ylipiha, henkilöstön kehittämispäällikkö Leena Peltola ja hrd-assistentti Anja Sivonen. Tiimin ydintehtäviä ovat esimiesten tukeminen henkilöstön kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä, SYMPA-järjestelmän kehittäminen ja sisäisten henkilöstökoulutusten tarjonnan suunnittelu, toteutus ja koordinointi. HRD-tiimi osallistuu myös työhyvinvoinnin edistämiseen työhyvinvointiryhmän jäsenenä. Vuoden 2011 aikana otettiin käyttöön useita uusia sekä uudistettuja henkilöstöjohtamisen toimintaperiaatteita: varhaisen puuttumisen malli sairauspoissaolojen hallintaan päihdeohjelma henkilöstön osaamisen kehittämisen tukeminen etätyötä koskevat säännöt (osassa kuntayhtymää) Etätyön tavoitteena on pienentää hiilijalanjälkeä ja tuoda joustavuutta työn tekemiseen. Etätyön positiivisista vaikutuksista saatiin näyttöä Lappeenrannan teknillisen yliopiston suorittamassa organisaation uudistumiskyvyn mittauksessa. Ajankäytön osa-alueella havaittiin tilastollisesti merkittävä positiivinen muutos yksiköissä, joissa etätyö on käytössä. Henkilöstöjohtamisen prosessien kehittämisessä keskityttiin edellisvuonna käyttöönotetun sähköisen rekrytointimenettelyn vakiinnuttamiseen sekä suorituksen johtamisen prosessin käyttöönottoon osana johtamisjärjestelmää. Suorituksen johtamisen osa-alueella huomion kohteeksi nostettiin kehityskeskustelumenettelyjen kehittäminen. Kehityskeskustelujen sisällöllistä laatua lähdettiin parantamaan uudistamalla kehityskeskustelulomaketta tavoite- ja kehittymiskeskustelun suuntaan. Loppusyksyn esimiesfoorumissa kuntayhtymän esimiehille koulutettiin uudistettu menettely. Henkilöstön osaamisen kehittämisen alueella otettiin käyttöön loppuvuodesta 2011 sähköinen koulutuskalenteri, jolla hallitaan keskitetysti henkilöstölle suunnattu sisäinen koulutustarjonta, koulutuksiin ilmoittautuminen sekä jatkossa myös koulutusten seuranta ja raportointi. Muutoksen yhteydessä otettiin käyttöön koulutuslajirakenne, jonka mukaista tarjontaa kehitetään eri työrooleille (opettajat/kouluttajat, esimiehet, tukihenkilöstö). Syksyllä käynnistettiin myös osaamisprofiili- ja matriisityö, jonka ensimmäisen vaiheen tavoitteena on tunnistaa tiimien substanssiosaamisen kehittämistarpeet. Työ käynnistettiin Amistossa kaikilla koulutusaloilla, Edupolissa ja Konsernipalveluissa valituilla aloilla. Syksyllä 2011 yhteistyöryhmä hyväksyi uuden toimintamallin työhyvinvoinnin edistämiseksi kuntayhtymässä. Keskeiset työnhyvinvoinnin edistämisen toimijat yhteistyöryhmän lisäksi ovat uusina ryhminä kuntayhtymätason tyhyryhmä sekä tulosalueiden tyhyringit. Uuden työhyvinvointimallin mukainen toiminta käynnistetään vuoden 2012 alusta nimeämällä ryhmien jäsenet. Uuden työhyvinvointimallin määrittelyssä on tehty yhteistyötä Kiipulasäätiön kanssa, jolla on usean vuoden kokemus mallin käy-

5 5 tännön toteutuksesta. Henkilöstöviestintää ja työnantajakuvaa vahvistettiin julkaisemalla henkilöstölehti Triangeli, jonka ensipainos ilmestyi lokakuussa Lehti kertoo koko kuntayhtymää koskevista asioista, mutta toisaalta esittelee yksittäisiä henkilöitä ja erilaisia työnkuvia eri puolilta kuntayhtymää. Lehden avulla halutaan parantaa tiedonkulkua ja tehdä työntekijöitä tutuiksi toisilleen. Perinteiseen tapaan kuntayhtymässä valittiin vuoden työyhteisö ja vuoden Draivi. Parhaaksi työyhteisöksi kuntayhtymän yhteistyöryhmä valitsi Amiston opintotoimistotiimin. Vuoden 2011 Draivin valitsi FT, oppisopimusjohtaja Kari Viinisalo Helsingistä. Valituksi tuli Katja Grek Edupolista. Draivi sai kuluneena vuonna rinnalleen uuden tulokkaan, Eko-Draivin. Oppilaitosten ympäristötyöstä vastaavat valitsivat Eko-Draiviksi Janne Oljakkalan Amistosta. Henkilöstön kehittämisen osa-alueet vuonna 2011 TAVOITTEET OSA ALUE TOIMINNOT VIESTINTÄ Strategia Toimintasuunnitelma 1. Organisaatioprofiili 2. henkilöstöjohtamisen prosessit 3. Henkilöstön osaamisen kehittäminen 4. työhyvinvoinnin edistäminen 5. työnantajakuvan vahvistaminen Kuva 1. Henkilöstön kehittämisen osa-alueet vuonna 2011 Tunnusluvut Aktiviteettitason mittaus Henkilöstörakenteen analysointi Henkilöstörakenteen ennakoiva kehittäminen 1 Rekrytointi 2 Perehdytys 3 Suorituksen johtaminen 4 EXIT-vaihe 5 Tietojärjestelmän (SYMPA) kehittäminen & hyödynnettävyys Henkilöstön osaamisen kehittämisen palvelutarjonnan koordinointi, suunnittelu ja toteutus (sisäiset koulutukset) Osaamismatriisit IUKKY:n työhyvinvointimalli Työhyvinvointisuunnitelma Henkilöstölehti Aineettoman ja aineellisen sitouttamisen ja palkitsemisen olemassa olevan keinovalikoiman tunnistaminen johtamisjärjestelmä, palaverikäytännöt intrat, hrd newsletter, hrd-wiki, blogit henkilöstöraportti

6 6 3. Henkilöstön määrä ja rakenne Koulutuskuntayhtymän koko henkilöstön määrä oli 537 henkilöä ( henkilöä), joista opetushenkilöstöä oli 365 (335). Henkilökunnan kokonaismäärästä päätoimisessa palvelussuhteessa oli 405 (382) henkilöä. Lisäksi 15 (6) päätoimisessa palvelussuhteessa olevaa henkilöä oli virka-/toimivapaalla. Päätoimisista oli vakinaisia kokoaikaisia 239 (220) ja vakinaisia osa-aikaisia 103 (83). Päätoimisista määräaikaisia oli yhteensä 63 (79) henkilöä. Sivutoimisia oli 117 (111) henkilöä. Amiston opettajista sivutoimisia oli 6 (8) ja muusta henkilökunnasta 3 (6). Edupolin kouluttajista sivutoimisia oli 105 (97) ja muusta henkilökunnasta 2 (0). Konsernipalveluissa sivutoimisia oli 1 (0) henkilö. Kuntayhtymän päätoimisen henkilöstön jakautuminen Yhteensä Amisto Edupoli Konserni Kuva 2. Kuntayhtymän päätoimisen henkilöstön jakautuminen OPETUSHENKILÖSTÖ Päätoimiset Sivutoimiset Yhteensä Vakinaiset muutos % muutos % muutos % Amisto , ,2 Edupoli , , ,0 Konsernipalvelut Vakinaiset yhteensä , , ,2 Määräaikaiset Amisto , , ,6 Edupoli , , ,1 Konsernipalvelut Määräaik , , ,2 yhteensä Virka-/ , ,3 toimivapaalla Ky yhteensä , , ,0 MUU HENKILÖKUNTA Päätoimiset Sivutoimiset Yhteensä Vakinaiset muutos % muutos % muutos % Amisto , ,9 Edupoli , , ,3 Konsernipalvelut , ,2 Vakinaiset yhteensä , , ,7 Määräaikaiset Amisto , , ,7 Edupoli , , ,3 Konsernipalvelut , ,0 Määräaik , , ,6 yhteensä Virka-/ 4 4 toimivapaalla Ky yhteensä , , ,9 Kaikki yhteensä muutos % , , , , , , , , , ,6 Taulukko 2. Kuntayhtymän henkilöstö

7 7 Palvelussuhteen luonne Amiston henkilökunnasta vakinaisessa palvelussuhteessa oli 115 (107) henkilöä. Heistä 86 % (86 %) teki täyttä työaikaa. Määräaikaisia Amiston henkilökunnasta oli 27 (35) henkilöä. Yleisin määräaikaisuuden syy oli opettajalta puuttuva muodollinen pätevyys. Edupolin henkilökunnasta vakinaisessa palvelussuhteessa oli 182 (150) henkilöä. Heistä 54 % (57 %) oli kokoaikaisia. Osa-aikaisen henkilökunnan viikoittainen työaika vaihtelee 16 tunnista 38 tuntiin 15 minuuttiin. Määräaikaisia Edupolin henkilökunnasta oli 30 (40) henkilöä. Yleisin määräaikaisuuden syy oli alkavien koulutusten rahoituksen määräaikaisuus. Konsernipalveluiden henkilökuntaan kuului 51 (50) henkilöä, joista 45 (46) oli vakinaisessa palvelussuhteessa. Eri tehtävänimikkeitä kuntayhtymäs- sä on 78, joista 37 nimikettä on yksilöllisiä eli nimike on käytössä vain yhdellä henkilöllä. Henkilöstön lukumäärä yleisimmissä tehtävänimikkeissä Kouluttaja 29 % 134 kpl Tuntiopettaja 18,3 % 84 kpl Tiimipäällikkö 4,6 % 21 kpl Assistentti 4,3 % 20 kpl Siivooja 3,7 % 17 kpl Taulukko 3. Henkilöstön lukumäärä yleisimmissä tehtävänimikkeissä Palvelussuhteen luonne Amisto Edupoli Konsernipalvelut Vakinainen kokoaikainen osa-aikainen Vakinainen Määräaikainen kokoaikainen Määräaikainen osa-aikainen Kuva 3. Palvelussuhteen luonne Opetushenkilöstön määrä palvelussuhteen luonteen mukaan Amisto Edupoli Kuva 4. Opetushenkilöstön määrä palveussuhteen luonteen mukaan Muun henkilöstön määrä palvelussuhteen luonteen mukaan Amisto Edupoli Konsernipalvelut Kuva 5. Muun henkilöstön määrä palvelussuhteen luonteen mukaan Sivutoiminen määräaikainen Sivutoiminen vakinainen Päätoiminen määräaikainen Päätoiminen vakinainen

8 8 Ikä- ja sukupuolijakauma Kuntayhtymän päätoimisesta henkilöstöstä oli 252 (236) naisia ja 153 (146) miehiä eli naisia päätoimisesta henkilöstöstä oli 62 % (62 %) ja miehiä 38 (38 %). Viiden viimeisen vuoden aikana sukupuolijakaumassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Koko kuntayhtymän osalta eniten henkilöstöä oli ikäryhmässä vuotiaat, yhteensä 128 (122) henkilöä. Tämä on 32 (32) prosenttia kuntayhtymän päätoimisesta henkilöstöstä. Toiseksi eniten henkilöstöä oli ikäryhmässä vuotiaat. Tässä ryhmässä oli 124 (120) henkilöä. Yhteensä nämä kaksi ikäryhmää muodostavat 62 % (63 %) kuntayhtymän päätoimisesta henkilöstöstä. Kuntayhtymän päätoimisen henkilöstön keski-ikä on 46,5 (45,0) vuotta. Henkilöstön keski-ikä on edellisvuodesta noussut 1,5 vuotta. Vuonna 2011 keski-ikä Amistossa oli naisilla 47,1 (46,7) vuotta ja miehillä 46,4 (46,7) vuotta. Edupolissa keski-ikä oli naisilla 45,5 (41,4) vuotta ja miehillä 47,0 (45,1) vuotta. Konsernipalveluissa naisten keski-ikä oli 50,7 (53,7) vuotta ja miesten 41,9 (40,8) vuotta. Päätoimisen henkilöstön keski-ikä Koko ky keskiikä ,6 46,4 45,0 46,5 naisten 47,7 46,2 44,9 46,7 miesten 47,5 46,7 45,3 46,1 Taulukko 4. Henkilöstön keski-ikä kuntayhtymässä Päätoimisen henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma Miehet 153 Naiset Kuva 6. Päätoimisen henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma Päätoimisen henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma tulosalueittain Amisto Edupoli Konsernipalvelut Miehet Naiset Kuva 7. Päätoimisen henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma tulosalueittain 60

9 9 Palvelusaika Kuntayhtymän päätoimisesta henkilöstöstä 50 % eli 208 henkilöä (180 henkilöä) oli ollut palvelussuhteessa alle viisi vuotta, mikä johtuu pitkälti kuntayhtymän toiminnan laajenemisesta. Toiseksi suurin ryhmä olivat 5 9 vuotta palveluksessa olleet, joiden osuus oli 17 %. 20 vuotta tai enemmän palveluksessa olleita oli yhteensä 15 % päätoimisesta henkilöstöstä alle 5 v Päätoimisen henkilöstön palvelusaika v v v v. 31 Kuva 8. Päätoimisen henkilöstön palvelusaika Amisto 142 Edupoli 212 Konsernipalvelut v Ansiomerkit 2011 Kuntayhtymässä muistetaan pitkään palvelleita henkilöitä Suomen Kuntaliiton ansio- ja kunniamerkeillä. Vuonna 2011 ansiomerkin saivat: Suomen Kuntaliiton kultainen ansiomerkki 30 vuoden palveluksesta Kleemola Kaija, lehtori, Amisto Perämiehentie Papinoja Olli, lehtori, Amisto Perämiehentie Tallbacka Tuula, lehtori, Amisto Pomo-talo Tuuri Leila, koulukuraattori, Amisto Pomo-talo Suomen Kuntaliiton hopeinen ansiomerkki 20 vuoden palveluksesta Itänen Aira, assistentti, Edupoli Ammattitie Krook Anita, assistentti, Edupoli Ammattitie Lipasti Hilkka, oppisopimussihteeri, Oppisopimuskeskus Pomo-talo Silfvast Paula, opetuspäällikkö, Edupoli Ammattitie Suursalmi Pentti, rehtori, Amisto Perämiehentie Ansiomerkit luovutettiin juhlalounaalla opetusravintola Iriksessä. Vaihtuvuus Vuonna 2011 vakinaisia palvelussuhteita (sis. päätoimiset ja sivutoimiset) alkoi yhteensä 43. Määräaikaisia palvelussuhteita solmittiin 123. Yleisimmät määräaikaisuuden syyt ovat alkavien koulutusten rahoituksen määräaikaisuus sekä se, että opettajalta palvelussuhteen alkaessa puuttuu muodollinen pätevyys. Palvelussuhde muuttuu pääsääntöisesti vakinaiseksi, mikäli opettaja kolmen vuoden aikana saavuttaa opettajalta vaadittavan pätevyyden. Ulkoiseen hakuun päätoimisia avoimia työpaikkoja laitettiin henkilötietojärjestelmä Sympan kautta 27 (Edupoli 15, Amisto 10, konserni 2). Avoimista tehtävistä 67 % oli opetusalan tehtäviä. Rekrytointikanavina käytettiin intranetia, omia www-sivuja, mol.fi-palvelua sekä lehti-ilmoittelua ja näihin kytkettyjä sähköisen median palveluja. Tehtäviin hakemuksia tuli yhteensä 553 kpl (ka. 20 hakemusta/haku). Paikkoja täytettiin 26, yksi haku keskeytettiin. Avoimia hakemuksia Sympa-järjestelmän kautta tuli vuonna kappaletta. Päättyneitä työsuhteita koko kuntayhtymässä oli 71 (46) henkilöä. Määräaikaisia palvelussuhteita päättyi 39 (26), joista osa vakinaistettiin pätevöitymisen myötä. Vuonna 2011 kuntayhtymästä eläkkeelle siirtyi 11 (5) henkilöä. Eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä oli 63 vuotta 6 kuukautta (64) vuotta. Vuoteen 2021 mennessä henkilöstöstä eläköityy 96 henkilöä, mikä on 23 % kuntayhtymän päätoimisesta henkilökunnasta. Vuoteen 2026 mennessä eläköityy 148 henkilöä, mikä on 35 % kuntayhtymän päätoimisesta henkilökunnasta. Alkaneet palvelussuhteet Amisto Edupoli Konsernipalvelut KY yhteensä Vakinaiset päätoimiset Määräaikaiset päätoimiset Vakinaiset sivutoimiset Määräaikaiset sivutoimiset Yhteensä Taulukko 5. Vuonna 2011 alkaneet palvelussuhteet Päättyneet palvelussuhteet Amisto Edupoli Konsernipalvelut KY yhteensä Eläkkeelle Määräaik.päättyminen Muu syy Yhteensä Taulukko 6. Vuonna 2011 päättyneet palvelussuhteet

10 10 4. Terveydellinen toimintakyky Kuntayhtymä panostaa henkilökuntansa terveyden ylläpitoon kattavilla työterveyshuollon palveluilla. Kuntayhtymän työterveyshuoltopalvelut ostetaan Terveystalo Oy:ltä. Lakisääteisen ja ennaltaehkäisevän työterveyshuoltopalveluiden lisäksi kuntayhtymä kustantaa työntekijöilleen sairaanhoitopalveluja, työpsykologin palveluja ja fysikaalisia hoitoja. Palvelut ovat heti palvelussuhteen alusta alkaen sekä vakituisen että määräaikaisen päätoimisen henkilökunnan käytössä. Sairauspoissaoloja kuntayhtymän henkilöstöllä oli yhteensä työpäivää. Amistossa poissaoloja oli yhteensä 816 (968) työpäivää, Edupolissa 2178 (1612) työpäivää ja Konsernipalveluissa 510 (456) työpäivää. Sairauspoissaolot pv/koko henkilöstö: Amisto 5 (6) työpäivää/henkilö Edupoli 7 (6) työpäivää/henkilö Konsernipalvelut 10 (9) työpäivää/henkilö Eniten eli 26 % sairauspoissaoloista oli infektioiden, hengityselinsairauksien aiheuttamia. Nämä poissaolot olivat usein lyhyitä 1 3 päivän pituisia ja kohdistuvat useaan henkilöön. Vuonna 2011 toiseksi merkittävin sairauspoissaolojen syy olivat mielenterveydelliset häiriöt, jotka ilmetessään aiheuttavat pääsääntöisesti pitkiä sairauslomia. Tuki- ja liikuntaelinsairaudet aiheuttivat poissaoloista 18 prosenttia. Tässä ryhmässä poissaolot olivat keskimäärin 9 päivän pituisia. Sairauslomalla olleiden keskimääräisen poissaolon pituus oli 12 työpäivää. Sairauspoissaoloja ei ollut lainkaan 269 (205) henkilöllä, mikä on 66 % (54 %) kuntayhtymän päätoimisesta henkilökunnasta. 1 3 päivän sairauspoissaoloja oli 151 (136) henkilöllä yhteensä 941 työpäivää. Kaikista sairauslomapäivistä lyhyiden sairauslomien osuus oli 27 %. Vuonna 2011 työajan ja työmatkaajan tapaturmia sattui 6 tapaturmaa. Näiden aiheuttama sairauspoissaolojen määrä oli 97 työpäivää. sairauspoissaolot Muutos % edelliseen vuoteen Palkattomat päivät Palkattomat sairauslomapäivät % Amisto ,7 42 5,15 % Konsernipalvelut , ,78 % Edupoli ,1 0 Yhteensä , ,22 % Taulukko 7. Sairauspoissaolot Vuonna 2011 otettiin käyttöön sairauspoissaolojen seurannassa Elinkeinoelämän Keskusliiton EK:n malli, jossa sairauspoissaolopäiviksi lasketaan työpäivät ja laskennasta jätetään pois viikonloput ja juhlapyhät. Näin ollen tässä raportissa esitetyt luvut eivät ole vertailukelpoisia aikaisempien vuosien raporttien lukuihin. Tässä raportissa esitetty sairauspoissaolotilastointi on takautuvasti muunnettu EK:n seurantatavan mukaiseksi. Vuonna 2011 otettiin käyttöön työterveyden kanssa extranet-yhteys, jolla työterveyden tietokantaan saadaan lisättyä myös Terveystalo Oy:n ulkopuolisten toimijoiden myöntämien sairauslomien tiedot. Tästä johtuen sairauspoissaolojen jakauma v verrattuna v ei ole suoraan verrannollinen. 7 % 12 % Sairauspoissaolojen jakauma % 26 % 18 % 20 % % Kuva 9. Sairauspoissaolojen jakauma 2011 ja 2010 Sairauspoissaolojen jakauma % 16 % 28 % 19 % 21 % Infektiot Mielenterveyden häiriöt Tuki- ja liikuntaelinsairaudet Muut Tapaturmat Verenkierto- ja aineenvaihduntasairaudet

11 11 Kuntoutukseen osallistuminen Aslak eli ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus on antanut kuntayhtymän henkilöstölle mahdollisuuden oman itsensä kokonaisvaltaiseen huoltoon. Aslak-kurssien tavoitteena on tukea työssä jaksamista ja motivoida kurssilaisia hoitamaan omaa terveyttään ja hyvinvointiaan. Vuoden 2010 Aslak-ryhmä jatkui vuonna Siihen osallistui 10 henkilöä, joista 8 oli opetushenkilöstöön kuuluvaa, 2 muuhun henkilöstöön kuuluvaa. Vuonna 2011 alkaneeseen ryhmään osallistui 9 henkilöä, joista 7 opetushenkilöstöön kuuluvaa, 2 muuhun henkilöstöön kuuluvaa. Kummatkin ryhmät kestävät yhteensä 22 päivää/kuntoutuja. Kuntoutus on Kelan tukemaa. Muuta Kelan tukemaa kuntoutusta järjestettiin kolmelle henkilölle (2 opetushenkilöstöön kuuluvaa, 1 muuhun henkilöstöön kuuluva), yhteensä 27 päivää.

12 12 5. Työyhteisön hyvinvointi Työhyvinvoinnin toimintamalli kuntayhtymässä Työnantajan ja työntekijöiden välisestä yhteistoiminnasta, henkilöstön työhyvinvoinnista sekä virkistystoiminnasta vastaava yhteistyöryhmä hyväksyi syksyllä 2011 uuden toimintamallin työhy- vinvoinnin edistämiseksi kuntayhtymässä. Keskeiset työnhyvinvoinnin edistämisen toimijat yhteistyöryhmän lisäksi ovat uusina ryhminä kuntayhtymätason tyhyryhmä sekä tulosalueiden tyhyringit. Tyhyryhmän tehtävänä on koordinoida ja valmistella työhyvinvointiin liittyvät menettelyt, ohjeistukset ja suunnitelmat. Tyhyrinkien tehtävänä on puolestaan toteuttaa omilla vastuualueillaan työhyvinvointisuunnitelman mukaisia toimen- piteitä sekä tuoda kehitys- ja parannusehdotukset sekä kentän palautteet tyhyryhmälle. Uuden työhyvinvointimallin mukainen toiminta käynnistetään vuoden 2012 alusta nimeämällä ryhmien jäsenet. Uuden työhyvinvointimallin määrittelyssä on tehty yhteistyötä Kiipulasäätiön kanssa, jolla on usean vuoden kokemus mallin käytännön toteutuksesta. Vuoden 2011 aikana yhteistyöryhmä hyväksyi uutena menettelynä varhaisen puuttumisen mallin sairauspoissaolojen hallintaan sekä päivitetyn päihdeohjelman. Myös uusi, 2-vuotinen työhyvinvointisuunnitelma vuosille hyväksyttiin. Vuonna 2011 työyhteisön hyvinvointiin käytettiin euroa, mikä on 173 euroa jokaista päätoimista työntekijää kohti. TYÖHYVINVOINNIN RAKENTUMINEN IUKKY:SSÄ Työhyvinvoinnin edistämisen tahot IUKKY:ssä Johtoryhmä Esimiehet Kuntayhtymän / toimialojen tyhytoiminta Työsuojelu Henkilöstö Työterveyshuolto Luottamushenkilöt TYHYRYHMÄ Ulkoiset kumppanit: Keva Kela Varma Ilmarinen Tapiola Työterveyslaitos HRD Kehityskeskustelut Työtyytyväisyyskysely Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely Osaamiskartoitukset EFQM-ym. itsearvioinnit Terveystarkastukset, Työterveysraportointi Työpaikkaselvitykset Opiskelijat Virkistystiimi Sairauspoissaolotilastot Varhaisen puuttumisen malli Tyhysuunnitelmien toteutuminen Tyhytoiminnan itsearviointi Tyhyprojektit Riskienarvioinnit Tulosalueiden TYHYRINGIT Yhteistyöryhmä = Työsuojelutoimikunta Kuntayhtymän johtoryhmä Yhtymähallitus Kuva 10. Kuntayhtymän työhyvinvointitoiminnan malli

13 13 Työtyytyväisyyskysely Vuotuinen työtyytyväisyyskysely toteutettiin loppuvuodesta Kyselyn vastausprosentti oli 63,5 %. Asteikolla 1 5 kaikkien vastausten keskiarvoksi muodostui 3,65 (3,79). Kaikilla kysymysalueilla lukuun ottamatta Johtaminen, vuorovaikutus ja ongelmatilanteiden käsittely vastausten keskiarvo ylitti hyvän (> 3,5) tulosrajan. Tyytyväisimpiä vastaajat olivat työn sisältöön ja tavoitteisiin (3,94). Suurin muutos edellisvuoteen verrattuna oli alueella Johtaminen, vuorovaikutus ja ongelmatilanteiden käsittely, jolla oli laskua 0,13 yksikköä. Tulosten mukaan tärkeimpiin vahvuuksiin kuuluvat mm. työntekijöiden vahva sitoutuminen tiiminsä tavoitteisiin. Merkittävimpinä kehitysalueina nähtiin johtamisen kehittäminen erityisesti muutostilanteissa, tiedonkulun parantaminen eri tiimien ja yksiköiden välillä sekä työssä kuormittumisen uhka. Johtaminen, vuorovaikutus ja ongelmatilanteiden käsittely Työn sisältö ja tavoitteet Arvostus ja ilmapiiri Muutos- ja kehitysmahdollisuudet Työolot KA IUKKY ,00 Hyvän tulosraja > 3,5 3,35 3,73 3,49 3,40 3,53 3,57 3,68 3,59 3,59 3,57 3,51 3,56 1,00 2,00 3,00 4,00 3,96 4,14 4,01 3,94 3,72 4,00 3,98 3,74 3,63 3,82 3,73 3,65 Kuva 11. Työtyytyväisyyskyselyn 2011 tulokset 5,00 Edupoli Konsernipalvelut Amisto IUKKY KY n = 297 Amisto n = 98 Edupoli n = 161 Konsernipalvelut n = % kyselyyn vastaajista kokee voivansa oppia uutta työssään. IUKKY Osa-alue Työn sisältö ja tavoitteet organisaatiossa Työn sisältö ja tavoitteet organisaatiossa Työolot Työn sisältö ja tavoitteet organisaatiossa Työn sisältö ja tavoitteet organisaatiossa Muutos- ja kehitysmahdollisuudet Muutos- ja kehitysmahdollisuudet Johtaminen, vuorovaikutus ja ongelmatilanteiden käsittely Johtaminen, vuorovaikutus ja ongelmatilanteiden käsittely organisaatiossani Väittämä Olen sitoutunut tiimini tavoitteisiin Olen selvillä oman työni tavoitteista Lähimmät työtoverini ovat mukavia Voin oppia uutta työssäni Pidän työtehtäviäni mielenkiintoisina Muutostilanteessa ja siihen liittyvissä ratkaisuissa huomioidaan henkilöstön näkemykset Muutokset suunnitellaan ja toteutetaan organisaatiossa yleensä hyvin Tiedonkulku on riittävää toimipisteiden välillä Tiedonkulku on riittävää kuntayhtymän eri yksiköiden (Amisto, Edupoli, konsernipalvelujen tuki ja oppisopimuskeskus) välillä Hyvän tulosraja > 3,5 Tiimissäni ei ole havaittavissa Työolot 2,6 stressaantumisen merkkejä Kuva 12. Työtyytyväisyyskyselyn 2011 korkeimmat ja matalimmat keskiarvotulokset saaneet väittämät 2,93 2,89 2,72 2,69 4,52 4,52 4,48 4,39 4,35 5

14 14 Virkistys- ja vapaa-ajantoiminta Yhteistyöryhmän alaisena toimii virkistystiimi, joka koostuu Amiston ja Edupolin työsuojeluvaltuutetuista ja henkilöstön edustajista. Virkistystiimi suunnittelee ja toteuttaa kuntayhtymän virkistystapahtumat, koordinoi kerhotoimintaa sekä kuntayhtymän kulttuurisetelien hankintaa ja jakelua. Virkistystiimi toteutti talousarviomäärärahojen puitteissa neljä kulttuuri-, viihde- ja ulkoilutapahtumaa vuoden 2011 aikana, joiden osallistujamäärä yhteensä oli 164. Kulttuuriseteleitä henkilöstö otti käyttöön vuoden 2011 aikana 320 nippua. Nippuja sai kerrallaan 1/henkilö, omavastuu 50 %.

15 15 6. Osaaminen ja sen kehittäminen Osaamisen kehittäminen Työnantajan yhteiset säännöt Amiston ja Konsernipalveluiden henkilöstön osaamisen kehittämisen tukemiseen otettiin käyttöön vuonna Edupoli on ottanut vastaavat säännöt käyttöön jo aiemmin. Yhteisillä säännöillä pyritään siihen, että kaikilla henkilöstöön kuuluvilla on yhtäläiset oikeudet opiskeluun samoilla ehdoilla. Vuonna 2011 ulkopuoliseen koulutukseen kuntayhtymässä käytettiin euroa eli 500 euroa jokaista päätoimista henkilöä kohden. Luku ei sisällä henkilöstökuluja. Edellisvuoteen verrattuna lisäystä on 35 %. Lisäykseen on vaikuttanut mm. näyttötutkintomestarikoulutuksen oman ryhmän toteuttaminen (25 valmistunutta), IT-osaamisen vahvistaminen sekä koulutusyhteistyö The Grimsby Instituten (UK) kanssa. Kuntayhtymässä koulutuspäiviä oli yhteensä 2655 (2454) kalenteripäivää eli 7(6) koulutuspäivää jokaista päätoimista henkilöä kohden. Luku sisältää sekä ulkoisen että sisäisen koulutuksen. Edellisvuoteen verrattuna lisäystä on 8 %. Sisäisten henkilöstökoulutusten osalta otettiin käyttöön loppuvuodesta 2011 sähköinen koulutuskalenteri, jolla hallitaan keskitetysti henkilöstölle suunnattu sisäinen koulutustarjonta, koulutuksiin ilmoittautuminen sekä jatkossa myös koulutusten seuranta ja raportointi. Muutoksen yhteydessä otettiin käyttöön koulutuslajirakenne, jonka mukaista tarjontaa kehitetään eri työrooleille (opettajat/kouluttajat, esimiehet, tukihenkilöstö). 1 Johtaminen 2 Perehdytys 3 Toimintaympäristön tuntemus 4 Viestintä ja vuorovaikutus 5 Opettajuus 6 Kielitaito, kielet 7 Ammatilliset pätevöitymiskoulutukset 8 IT-järjestelmät ja toimistosovellukset 9 Laatu, ympäristö, turvallisuus 10 Työhyvinvointi 11 Muu koulutuslaji Kuva 13. Henkilöstökoulutusten koulutuslajit Vuonna 2011 sisäisten koulutusten tarjonta painottui kuudelle koulutuslajille Johtaminen ja itsensä johtaminen (mm. ylimmän johdon ja keskijohdon URIAH IIP valmennustaitoinen esimies, Amiston tiimipäällikkötiimin valmennus, esimiesten kehityskeskustelukoulutus) Perehdytys (yleiset perehdytyspäivät sekä Edupolissa että Amistossa)

16 16 Opettajuus (mm. sosiaalisen median koulutuskokonaisuus) Ammatilliset pätevöitymiskoulutukset (mm. NTM-koulutus, asiakastoiminnan kehittämisohjelma, Tekniikan erikoisammattitutkinto väylänä ammatilliseen opettajakoulutukseen) IT-järjestelmät ja toimistosovellukset (TiVi-koulutuksen jatko) Laatu, ympäristö ja turvallisuus (ISO14001 ja OHSAS koulutukset tukemaan Amiston ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmien sertifiointia) Laajin yksittäinen sisäinen koulutuskokonaisuus oli OIVA-hankkeen rahoituksella toteutettu sosiaalisen median koulutuskokonaisuus, jonka tavoitteena oli tarjota koko kuntayhtymän henkilöstölle kattava läpileikkaus ja käytännön osaamista sosiaalisen median mahdollisuuksista ammatillisessa koulutuksessa. OIVA-hanke toteutettiin Aluehallintoviraston rahoituksella osana valtakunnallista OSAAVA-ohjelmaa. Osaamisen kehittämisen alueella käynnistettiin syksyllä 2011 osaamisprofiili- ja matriisityö, jonka ensimmäisen vaiheen tavoitteena on tunnistaa tiimien substanssiosaamisen kehittämistarpeet. Työ käynnistettiin Amistossa kaikilla koulutusaloilla, Edupolissa ja Konsernipalveluissa valituilla aloilla Henkilöstön koulutusaste 2011 v Miehet v Naiset 2 1 Konsernipalvelut Tutkijakoulutusaste Korkeakouluaste Keskiaste Perusaste 24 Kuva 14. Henkilöstön koulutusaste Henkilöstön koulutuspäivät Amisto Edupoli 2655 Yhteensä Kuva 15. Henkilöstön koulutuspäivät 2011 Johtamisen kehittäminen Vuoden 2011 aikana toteutettiin vuoden kestävä ylimmän johdon ja keskijohdon leadership painotteinen johtamisen jatkokoulutus. Koulutus toteutettiin yhteistyössä The Grimsby Instituten (UK) kanssa. Koulutukseen kuului oman johtamisosaamisen arviointi ja oman johtajuuden kehittymissuunnitelma, englannin kielen suullisen ilmaisun aktivointi, leadership painotteinen intensiivijakso Grimsbyssa Englannissa sekä kehittämisprojektin toteuttaminen. Intensiivijakson aikana tutustuttiin myös benchmark-vierailuilla organisaatioihin, jotka toteuttavat IIP (Investors in People)-kriteeristön mukaista henkilöstöjohtamista. Koulutukseen osallistui 17 esimiestä. Syksyllä 2011 toteutettiin Esimiesfoorumi, jossa esimiehille koulutettiin uudistettu kehityskeskustelumenettely sekä ohjeistus kehityskeskusteluun valmistautumiseksi. Koulutustilaisuuteen osallistui 50 kuntayhtymän esimiestä. Vuoden lopulla toteutettiin Lappeenrannan teknillisen yliopiston uudistumiskykymittauksen toinen osa. Uudistumiskykymittaristo sisältää viisi osaaluetta: strateginen kyvykkyys, ajan hyödyntäminen, johtajuus, vuorovaikutteisuus, oppimismyönteisyys ja tiedon johtaminen. Koko konsernin tasolla strategisen kyvykkyyden ja ajan hyödyntämisen indikaattorit osoittivat tilastollisesti merkittävää kasvua. Ajan hyödyntäminen parani niissä yksiköissä, joissa otettiin käyttöön etätyöohjeistus.

17 17 7. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus Kuntayhtymässä tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden edistäminen otetaan huomioon rekrytoinnissa, palkkauksessa, työoloissa, työn ja perheen yhteensovittamisessa sekä syrjinnän ja häirinnän tunnistamisen edistämisessä ja syrjintään puuttumisessa. Tasa-arvo tarkoittaa tasavertaisia mahdollisuuksia työssä tarvittavan osaamisen kehittämiseen ja hyödyntämiseen sekä uralla etenemiseen. Tasaarvon toteutumista tuetaan laajan ja monimuotoisen viestinnän kautta. Henkilöstön kokemuksia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta työyhteisössään seurataan vuosittaisen työtyytyväisyyskyselyn yhteydessä. Kuntayhtymän henkilöstöpoliittinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma kattaa koko kuntayhtymän henkilöstön. Sen laatimisessa on kuultu henkilöstön edustajia ja suunnitelma on käsitelty yhteistyöryhmässä. Suunnitelma päivitetään kolmen vuoden välein ja sen sisältämien toimenpiteiden toteutumista seurataan vuosittain. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kehittämisen painopisteinä ovat olleet Moninaisen ja tasa-arvoisen yhteisön merkitys Työpaikkahäirintä Arviointimenetelmien kehittäminen Moninaisen ja tasa-arvoisen yhteisön merkitystä työyhteisössä on korostettu pitämällä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma koko henkilöstön saatavilla kuntayhtymän ja oppilaitosten intraneteissä. Lisäksi kuntayhtymän toimipisteissä on opetustoimintaan liittyen järjestetty teemapäiviä, joihin myös henkilöstö on voinut osallistua. Kyselyn mukaan 60 % henkilöstöstä on tutustunut kuntayhtymän tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan. Tulos osoittaa, että henkilöstö ei ole riittävässä määrin tietoinen kuntayhtymän tavoitteista ja toimenpiteistä tasa-arvoasioissa. Kuntayhtymän yhtymähallitus on vuoden 2007 alkupuolella hyväksynyt toimintaohjeet työpaikka- ja koulukiusaamisen varalta. Ohjeista tiedotettiin laajalti ja ne ovat olleet henkilöstön saatavilla kuntayhtymän intraneteissä. Työpaikkahäirintäilmoitukset on pyritty käsittelemään viipymättä ja tarvittaessa on voinut tukeutua myös työterveyshuollon asiantuntija-apuun. Toimenpiteiden voidaan katsoa olleen tuloksellisia, sillä kyselyn mukaan työpaikkahäirintätapaukset kuntayhtymän henkilöstön keskuudessa ovat vähentyneet. Ohjeiden päivitys hyväksytetään yhtymähallituksella alkuvuonna Vuonna 2011 tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely toteutettiin kokonaisuudessaan osana vuosittain tehtävää työtyytyväisyyskyselyä, mikä lisäsi huomattavasti vastausten määrää. Kysymyksiä tarkennettiin, jotta kysely tuottaisi yksilöidympää tietoa mahdollisista ongelmakohdista. Arviointimenetelmien kehitystyötä jatketaan edelleen. Olen tutustunut kuntayhtymän tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan Mielestäni miesten ja naisten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toteutuu työpaikallani hyvin Työpaikallani miesten ja naisten urakehitystä edistetään tasa-arvoisesti Koen miesten ja naisten palkkauksen työpaikallani oikeudenmukaiseksi Onnistun hyvin sovittamaan yhteen työni ja perhe/yksityiselämäni Havaintoni mukaan ketään ei kiusata työpaikallani Tiedän saavani apua, mikäli minua häiritään tai kiusataan Kuntayhtymässä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävää työtä jatketaan vuosittain järjestettävillä koulutusja/tai teemapäivillä tasa-arvokyselyä kehittämällä lisäämällä tiedottamista kuntayhtymän intranetissä laatimalla kuntayhtymän työsuhdeja tasa-arvokäytänteitä kuvaava opas kehittämällä työnohjausjärjestelmää. Täysin tai osittain samaa mieltä (5 tai 4) vastanneet % Täysin tai osittain erimieltä (2 tai 1) vastanneet % 66,6 14,9 65,4 10,3 59,7 9,2 46,6 14,0 76,3 9,5 69,2 15,9 68,8 9,2 Taulukko 8. Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta kuvaavien väittämien tuloksia. Kysely toteutettiin työtyytyväisyyskyselyn 2011 yhteydessä muutos % OVTES ,0 KVTES ,9 Taulukko 9. Henkilöstön jakautuminen sopimusaloittain

18 18 Johtokunta U. Backman Rehtori M. Kantonen Edupoli Toimialat 8. Palkkaus ja henkilöstökustannukset Kuntayhtymän henkilöstökulut vuodelta 2011 olivat yhteensä euroa. Vuoden 2010 henkilöstökuluihin verrattuna nousua on 13,3 prosenttia. Henkilöstökulujen osuus kuntayhtymän kaikista toimintatuotoista vuonna 2011 oli 65,1 prosenttia. HENKILÖSTÖKULUT 1000 euroa muutos % Palkat ja palkkiot Palkat ,04 Loma-ajan palkat ,31 Muut palkat ja palkkiot ,61 Amisto Rehtori Pentti Suursalmi Johtotiimi Asiakkuudenhallintaprosessit L. Erävalo R. Laukkanen H. Laitinen T. Vaalasmaa M. Kivekäs R. Laukkanen H. Laitinen T. Vaalasmaa L. Erävalo Liiketoiminta Palvelu Tekniikka Tukiyksikkö Omaehtoisen koulutuksen asiakasryhmä Oppisopimuskoulutuksen asiakasryhmä IUKKY Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Yhtymävaltuusto, pj. Pekka Heikkilä Yhtymähallitus, pj. Antti Mattila Kuntayhtymän johtoryhmä, pj. Markku Kantonen Projektien asiakasryhmä Työvoimakoulutuksen asiakasryhmä Yrityskoulutuksen asiakasryhmä Asiakkaat Lakisääteiset sosiaalikulut Eläkekulut ,94 Muut henkilösivukulut ,48 PMT Merja Jämsen Toimipisteenjohtaja Askola Anja Leino Toimipisteenjohtaja Pomo Mika Eskola Toimipisteenjohtaja Loviisa Kim Lindroos Toimipisteenjohtaja Amiris Hannu Rantala Ravintolapäällikkö Merja Parviainen vt. apulaisrehtori Konsernipalvelut Vapaaehtoiset sosiaalikulut Johtava rehtori Markku Kantonen Terveydenhoito ,19 Työkyvyn ylläpito ja virkistys ,49 Yhteistyötoiminta ,00 Koulutuskulut Koulutuskulut ,67 Henkilöstökulut yhteensä ,32 Tiimipäälliköt Henkilöstö ja opettaja Opiskelija ja asiakas Konsernin tukipalvelut Maija Penttilä Hallintojohtaja - KY-hallintopalvelut - Kiinteistöpalvelut - Tietotekniikkapalvelut Oppisopimuskeskus Annu Jokela-Ylipiha Oppisopimusjohtaja - I-U oppisopimuskeskus - KY:n hrd-palvelut - KY:n tiedotuspalvelut Taulukko 11. Kuntayhtymän henkilöstökulut 1000 euroina Asiakkaina konsernijohto, Amisto, Edupoli ja Oppisopimuskeskus Asiakkaina oppisopimusopiskelijat, oppisopimustyönantajat, hrd:n ja tiedotuksen osalta KY:n sisäiset asiakkaat

19 19 Hinnoittelutunnus/ ammattiryhmä Tehtäväkohtainen palkka keskimäärin Lukumäärä Palkkaero % Kokonaisansio keskimäärin /kk Naiset Miehet Naiset Miehet Palkkaero % KVTES Ammattiryhmät: Ylempi- ja keskijohto , ,42-12, , ,05-19,59 Toimistotyöt , ,91 22, , ,28 11,80 Ylläpito- ja huoltopalvelut , ,65-17, , ,28-29,11 Ravitsemusala , ,44-4, , ,16 9,75 Opetuksen tukipalvelut , ,89-12, , ,10-12,02 Talousala , ,92-13, , ,91-14,91 Tietotekniikka-ala , ,43-13, , ,87-25,36 Yhteensä , ,37-8, , ,10-12,15 OVTES (oiso C) Hinnoittelutunnus/ ammattiryhmä Tehtäväkohtainen palkka keskimäärin Taulukko 10. Kuntayhtymän palkkataso, naiset ja miehet Lukumäärä Palkkaero % Kokonaisansio keskimäärin /kk Naiset Miehet Naiset Miehet Palkkaero % OVTES (osio E) Aikuiskoulutus: Johtajat , ,99 5, , ,232-4,97 Ylempi korkeakoulututkinto , ,83-0, , ,27-4,89 Korkeakoulu- ja ins.tutkinto , ,01-12, , ,57-7,51 Opistoasteen tutkinto , ,44-14, , ,84-2,33 Muu tutkinto , ,87 1, , ,79 1,94 Yhteensä , ,29-6, , ,12-3,46 Yllä kuntayhtymän palkkakartoitus tasa-arvonäkökulmasta tarkasteltuna. Taulukossa on mukana päätoimisessa palvelussuhteessa oleva henkilöstö. Kokonaisansiota laskettaessa on vuosiansio jaettu vuoden 2011 aikaisella palvelussuhteen kestolla. Ammatillinen koulutus: Rehtorit, johtajat , ,26-9, , ,41-12,55 Ammatilliset aineet: Sov. ylempi korkeak.tutkinto , ,22-1, , ,10-19,28 Sov. AMK- ja insinööritutkinto , ,24 6, , ,88-2,72 Opistoasteen tutkinto , ,45 5, , ,43 6,85 Muu soveltuva tutkinto , ,67 1, , ,40 0,59 Yhteiset aineet: Ylempi korkeakoulututkinto , ,27 2, , ,27 4,41 Muu soveltuva tutkinto , ,28 2, , ,30-7,73 Yhteensä , ,86 2, , ,90-3,91 Osana kannustavaa palkkausta kuntayhtymän palkkausjärjestelmässä on käytössä päätoimista henkilöstöä koskeva henkilökohtaisen työsuorituksen arviointi (TSA). Arviointijärjestelmän käytöstä järjestetään vuosittain koulutusta esimiehille ja henkilöstölle. Henkilöstön työsuorituksen arviointiperusteina ovat osaaminen, tuloksellisuus ja yhteistyötaidot. Arvioinnissa käytetään kolmea pätevyystasoa seuraavasti: työsuorituksessa on kehittämistarvetta, työsuoritus vastaa tehtävän vaatimuksia ja työsuoritus ylittää tehtävän vaatimukset. Vuoden vaihteessa 2011 Amiston henkilökunnasta 121 (85 %) henkilöä oli oikeutettu tsa-lisään, Edupolissa 172 henkilöä (81 %) ja konsernipalveluissa 42 (82 %) henkilöä.

20 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

(6) Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, JHL ry, JUKO ry ja JYTY ry

(6) Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, JHL ry, JUKO ry ja JYTY ry 28.11.2016 1(6) Paikallissopimus Sopijapuolet Tällä paikallissopimuksella määritellään Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymässä maksettavasta työsuorituksen arviointiin perustuvasta henkilökohtaisesta lisästä.

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Hyväksytty hallituksessa 30.05.2013 43 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 TASA-ARVOSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TASA-ARVOKYSELYN

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma

Tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvosuunnitelma 2017-2019 1. JOHDANTO 3 2. TASA-ARVOSELVITYS 4 Tasa-arvoisuuden kokeminen 7 Koulutus 7 3. PERIAATTEET JA TOIMENPITEET TASA-ARVON EDISTÄMISEKSI 7 Henkilöstön rekrytointi 7 Tasa-arvoisen

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös ASIKKALAN KUNTA Henkilöstövoimavarojen arviointi Henkilöstötilinpäätös Yhteistyötoimikunta 21.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 JOHDANTO Kuntatyönantajan on tunnettava henkilöstövoimavarat, joilla palvelut

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Askolan kunta 2016-2018 Yhteistyötoimikunta 25.10.2016 Henkilöstöjaosto 31.10.2016 Kunnanhallitus 2.11.2016 Kunnanvaltuusto 16.11.2016 Sisällys 1. JOHDANTO... 3

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS

TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS 2015-2013 Työhyvinvointikysely Taustatiedot Sukupuoli: 10 8 69.0 % 72.5 % 6 4 31.0 % 27.5 % 2 Nainen

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014 ja 2015 toteutetuista kyselyistä

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014 ja 2015 toteutetuista kyselyistä RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET Yhteenveto vuosilta, ja toteutetuista kyselyistä Yleistä kyselystä Ranuan työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin kunnan palveluksessa olevien työntekijöiden

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 [2] Sisällysluettelo Henkilöstöraportin tiedonkeruu ja taitto: Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä/hrd Painatus: Porvoon ammattiopisto Itä-Uudenmaan

Lisätiedot

Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua

Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua Elisa Vahteristo Länsirannikon koulutus Oy WinNova AMKE 28.10.2015

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2016-2017 TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyväksytty henkilöstöjaostossa 25.4.2016 Sisällys 1 Työhyvinvointiohjelma... 2 2 Työhyvinvoinnin tekijöiden tehtävät ja vastuut... 3 3 Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma...

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2015

Henkilöstökertomus 2015 Henkilöstökertomus 2015 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Vastuuhenkilö Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

Työsuojelupaneeli V TYÖTERVEYSYHTEISTYÖ. Minna Toivanen, Auli Airila & Minna Janhonen

Työsuojelupaneeli V TYÖTERVEYSYHTEISTYÖ. Minna Toivanen, Auli Airila & Minna Janhonen Työsuojelupaneeli V TYÖTERVEYSYHTEISTYÖ Minna Toivanen, Auli Airila & Minna Janhonen 8.5.2015 1 Työsuojelupaneeli V Työsuojelupaneeli on työsuojeluhenkilöstölle suunnattu, ajankohtaisia työelämäasioita

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 66 0 8 6 6% 9% % 9% Nainen Mies Biologian

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5. HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.2014 Lassila & Tikanoja Oyj 1 TÄNÄÄN KÄYMME LÄPI 1. Taustaa henkilöstökyselylle

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

Keskustelu ja kuulemistilaisuus:

Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien kriteerit Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Ammatillisen koulutuksen tasalaatuisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä UusiKunta-taloustoimikunnan esitys selvityshenkilö Osmo Soininvaaralle Uuden Kunnan henkilöstöjohtamisen periaatteiksi mukaan otettavaksi yhdistymissopimukseen tai sen liitteeseen UusiKunta-taloustoimikuntaa

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yhtymähallitus 21.6.2016 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Henkilöstösuunnittelulle asetetut tavoitteet... 2 3 Nykyinen henkilöstömäärä... 2 4 Henkilöstön ikärakenne... 2 5

Lisätiedot

Johtaminen varmistaa johtajuuden ja henkilöstötuottavuuden kasvun. Ossi Aura Ossi Aura Consulting

Johtaminen varmistaa johtajuuden ja henkilöstötuottavuuden kasvun. Ossi Aura Ossi Aura Consulting Johtaminen varmistaa johtajuuden ja henkilöstötuottavuuden kasvun Ossi Aura Ossi Aura Consulting Aiheita ja ajatuksia Strategisen hyvinvoinnin johtaminen - management Johtajuus esimiestyö - leadership

Lisätiedot

JY työhyvinvointikysely 2015 (2013) Bio- ja ympäristötieteiden laitos

JY työhyvinvointikysely 2015 (2013) Bio- ja ympäristötieteiden laitos JY työhyvinvointikysely 2015 (2013) Bio- ja ympäristötieteiden laitos 30.10.2015 Työhyvinvointikysely 2015 Taustatiedot Palvelussuhde: 50,0 % Määräaikainen 50,0 % 50,0 % Toistaiseksi voimassaoleva 50,0

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2017-2019 VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO 1 LÄHTÖKOHDAT Tämä suunnitelma on osa Vieremän kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Tasa-arvoa

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA

TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA Sivistysltk 13.1.2015 4 liite nro 1. Khall. 2.2.2015 11 liite nro 1. TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA Padasjoki, sivistystoimi JOHDANTO Työhyvinvoinnin edistäminen on olennainen osa tuloksellista henkilöstöjohtamista.

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille 11.10.2016 Marja Heikkilä 1 Jamit kehittämistyö Työpaikat työkyvyn tukijoiksi 10 yritystä Uudellamaalla ja Pohjanmaalla 4 metalli- ja 6 hoiva-alan yritystä perustettu v.1951-

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN. Yhteenveto toteutumasta henkilöstöraporttiin v. 2013

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN. Yhteenveto toteutumasta henkilöstöraporttiin v. 2013 HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Yhteenveto toteutumasta henkilöstöraporttiin v. 2013 Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA VUODELLE 2017

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA VUODELLE 2017 Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA VUODELLE 2017 Henkilöstö- ja hyvinvointistrategian osa Yhteistyötoimikunta 18.10.2016 ja 14.11.2016 Yhtymähallitus 15.12.2016

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 farmaseutin tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

Aloitustilaisuus

Aloitustilaisuus Uute Uutta tekemässä 2015-2018 Muutoksen ja hyvinvoinnin johtaminen Pohjois-Suomen seurakunnissa Aloitustilaisuus 26.10.2015 Miltä työssä näyttää nyt? Mitä työelämässä tapahtuu juuri nyt? Miten käy työhyvinvoinnille?

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki Varhainen tukeminen osa esimiestyötä asiantuntijapalvelut Tehostettu tuki kun työpaikan eivät riitä 1. Työntekijän ongelman tunnistaminen 2. Esimies ottaa asian puheeksi 3. Työpaikan 4. Työterveyshuollon

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

Työsuojelutoiminta Eviran arjessa

Työsuojelutoiminta Eviran arjessa Työsuojelutoiminta Eviran arjessa Valtion työsuojeluhenkilöstön verkostoitumispäivä 7.10.2014 Työhyvinvointi- ja työsuojelupäällikkö Marianne Turja, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Marianne.Turja@evira.fi

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Teologisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

VASTAAJAN TAUSTATIEDOT Ympyröi sopivin vaihtoehto tai kirjoita vastauksesi sille varattuun tilaan. 1. Sukupuoleni on 1 nainen 2 mies

VASTAAJAN TAUSTATIEDOT Ympyröi sopivin vaihtoehto tai kirjoita vastauksesi sille varattuun tilaan. 1. Sukupuoleni on 1 nainen 2 mies 1 Kysely koostuu neljästä osiosta: -taustatiedoista -perustehtävään ja työn organisointiin liittyviin kysymyksiin -työn rikastamisen tavoitteisiin liittyviin kysymyksiin -työn rikastamisen keinoihin liittyviin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen. Vastausjakaumia TNS Gallup 2016 kyselystä

Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen. Vastausjakaumia TNS Gallup 2016 kyselystä Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen Vastausjakaumia TNS Gallup 016 kyselystä Vastaajien lukumääriä Painottamaton Painotettu Akavalaiset 769 816 Muut 58 577 Akavalaiset: Mies 60 7 Nainen 09 5 Alle

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

MEILTÄHÄN TÄMÄ KÄY. Meillä osataan! reilu henki, parempi mieli! meillä tuetaan ja rohkaistaan! Avoimuus kunniaan! KEHITYMME JA KEHITÄMME YHDESSÄ!

MEILTÄHÄN TÄMÄ KÄY. Meillä osataan! reilu henki, parempi mieli! meillä tuetaan ja rohkaistaan! Avoimuus kunniaan! KEHITYMME JA KEHITÄMME YHDESSÄ! Meillä osataan! VÄLITÄMME TOISISTAMME! Meillä on mahdollisuuksia! Avoimuus kunniaan! MEILTÄHÄN TÄMÄ KÄY. Henkilöstöjohtamisella huipulle Kuopion kaupungin henkilöstöohjelma 2012 2015 meillä tuetaan ja

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuurikysely

Turvallisuuskulttuurikysely Turvallisuuskulttuurikysely Kuntayhtymähallitus 21.1.2014 Maijaterttu Tiainen Ylihoitaja, potilasturvallisuuskoordinaattori Turvallisuuskulttuuri On organisaation kykyä ja tahtoa ymmärtää: Millaista turvallinen

Lisätiedot

Terveysosasto, kuntoutusryhmä. Ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus eli ASLAK-kurssi 12. Voimassa

Terveysosasto, kuntoutusryhmä. Ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus eli ASLAK-kurssi 12. Voimassa Ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus eli ASLAK-kurssi 12 Voimassa 1.1.2012 ASLAK-prosessi Aloite Yleensä työterveyshuollosta tai työpaikalta Suunnittelukokous Työterveyshuolto Työpaikka

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN JA TYÖHYVINVOINNIN TILANNE JA TARPEET TYÖPAIKOILLA

TYÖSUOJELUN JA TYÖHYVINVOINNIN TILANNE JA TARPEET TYÖPAIKOILLA TS-paneeli I TYÖSUOJELUN JA TYÖHYVINVOINNIN TILANNE JA TARPEET TYÖPAIKOILLA Minna Toivanen & Minna Janhonen 24.1.2013 24.1.2013 Työsuojelupaneeli I, Toivanen & Janhonen 1 TS-paneeli I TS-paneeli on työsuojeluhenkilöstölle

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

Mitä tukea keskijohto voi saada tuloksellisen toiminnan tukemiseksi. Case Maanmittauslaitos Pääjohtaja Arvo Kokkonen 16.9.2013

Mitä tukea keskijohto voi saada tuloksellisen toiminnan tukemiseksi. Case Maanmittauslaitos Pääjohtaja Arvo Kokkonen 16.9.2013 Mitä tukea keskijohto voi saada tuloksellisen toiminnan tukemiseksi Case Maanmittauslaitos Pääjohtaja Arvo Kokkonen 16.9.2013 17.9.2013 Kamarikollegion ohjeita 19.6.1633 Maanmittareiden tulee vuosittain,

Lisätiedot

Hanna Oranen. työsuojelupäällikkö

Hanna Oranen. työsuojelupäällikkö Hanna Oranen Henkilöstön kehittäjä, työsuojelupäällikkö 26.10.2011 26.10.2011 2 VMBaron kehitys 2004-2011 2011 2011 369 3,69 335 3,35 26.10.2011 3 Etelä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) työsuojelun vastuualueen

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Hallinnonala 24 Ulkoasiainministeriö (hala) HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 1549 1549 561,0 667,8 774,5 881,3 988,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä... 2 1.2.3

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 KT Kuntatyönantajat 8000 7000 6000 Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2015 7 380 5000 4000 3000 2000 2 743 3

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 2 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön osuus 5 2.4.

Lisätiedot

Palkkatasotutkimus 2015

Palkkatasotutkimus 2015 Palkkatasotutkimus Tuloksia Taustaa Vuotuinen palkkatasotutkimus antaa poikkileikkauksen jäsenten sijoittumisesta työmarkkinoilla ja palkkatasosta Lokakuun ansiot (tunnusluvuissa mukana kokoaikatyössä

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN

TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN www.gotowebinar.com TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN Webinaari 31.1.2017 Corporate Spirit Oy, Annukka Väisänen ja Esko Piekkari ENGAGING PEOPLE FOR SUCCESS MIKSI TÄMÄ TEEMA? Perinteisesti organisaatioissa

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Perheystävällisyyden alkukartoitus

Perheystävällisyyden alkukartoitus Perheystävällisyyden alkukartoitus 1. Taustatiedot Tämä dokumentti toimii pohjana työpaikan perheystävällisyyden alkukartoituksessa ja ohjaa jatkossa kehittämissuunnitelman laatimista. 1. Alkukartoitus

Lisätiedot

Valtion yhteiset osaamiset

Valtion yhteiset osaamiset Valtion yhteiset osaamiset Taustalla Kieku-prosessit ja -järjestelmä Kieku sisältää osaamisen hallinnan työkaluja, jotka virastot voivat halutessaan ottaa käyttöön: - Suorituksen johtaminen - Koulutusten

Lisätiedot

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta WEBROPOL -KYSELY Kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta

Lisätiedot

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut 2008-2012 Tarkastelujoukko: Virasto 621011 Varastokirjasto Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu raportilta. 2008 2009 2010 2011 2012 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä

Lisätiedot

Henkilöstöprosessittyöryhmä

Henkilöstöprosessittyöryhmä Henkilöstöprosessittyöryhmä Työvaliokunta 17.1.2014 Helena Metsälä Työryhmän kokoonpano Helena Metsälä Nina Merilahti Pori, pj Pomarkku Olli Luoma Harjavalta Inkeri Tiitinen Bella Ahto Luvia Kari Ojalahti

Lisätiedot

PIRKAN OPISTON KOULUTUSSUUNNITELMA

PIRKAN OPISTON KOULUTUSSUUNNITELMA PIRKAN OPISTON KOULUTUSSUUNNITELMA Osaamisen kehittäminen ja koulutussuunnitelma Kuntia koskevan yhteistoimintalain mukaan kunta on velvollinen laatimaan yhteistoimintamenettelyssä vuosittain henkilöstö-

Lisätiedot

Strategisen työhyvinvoinnin kehittämishanke

Strategisen työhyvinvoinnin kehittämishanke Strategisen työhyvinvoinnin kehittämishanke 2011-2014 Kaiku-hankkeiden teemapäivä / Hotelli Seurahuone Marianne Turja 4/6/2014 KEHITTÄMISHANKKEEN PÄÄKOHDAT Tavoitteena kokonaisvaltainen hyvinvointijohtaminen,

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA KUNNANHALLITUKSEN ESITYSLISTAN 14.11.2016 liite nro 5 HEINÄVEDEN KUNTA TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2017-2018 Yhteistyötoimikunta / 2016 Kunnanhallitus / 2016 Valtuusto / 2016 1. JOHDANTO 1.1.

Lisätiedot

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Laura Bordi, FM, tutkija, suunnittelija Marja-Liisa Manka, FT, professori, tutkimusjohtaja Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2015 SISÄLLYSLUETTELO JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET 1 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 2 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 3 3. IKÄRAKENNE 4 4. PALVELUSSUHTEEN

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖPOLIITTINEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2015 2017 Hyväksytty hallintojaostossa 17.8.2015. 2 (6) 1. Johdanto Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Kesätyökysely työnantajille Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto

Kesätyökysely työnantajille Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto Kesätyökysely työnantajille 2012 Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto Tutkimuksen toteutus Mitä tutkittiin? Tavoitteena selvittää työnantajien käytäntöjä kesätyöntekijöiden

Lisätiedot

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kaupunginhallitus 3.10.2016 Liite 2 363 Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kh 3.10.2016 Raportti lokakuussa 2016 Eläkkeelle jää vuonna 2016 (tammi-joulukuu) 81 työntekijää

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuonna 2016 (VMBaro) Sisältö

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuonna 2016 (VMBaro) Sisältö Sisältö Raporttikokonaisuus sisältää v. 2016 työtyytyväisyystiedot: - n henkilöstölle yhteensä - Valtion henkilöstölle luokiteltuna sukupuolen, iän, vakinaisuuden, hallinnonalan, virastotyypin, henkilöstöryhmän

Lisätiedot

ASKELEET TYÖHYVINVOINTIIN JA NIIDEN LIIKETALOUDELLISET VAIKUTUKSET TYÖKAARI KANTAA JYVÄSKYLÄ

ASKELEET TYÖHYVINVOINTIIN JA NIIDEN LIIKETALOUDELLISET VAIKUTUKSET TYÖKAARI KANTAA JYVÄSKYLÄ ASKELEET TYÖHYVINVOINTIIN JA NIIDEN LIIKETALOUDELLISET VAIKUTUKSET TYÖKAARI KANTAA 12.10.2016 JYVÄSKYLÄ TERVEISET POHJOISMAIDEN PARHAALTA TRAKTORITEHTAALTA! ESITYKSEN AIHEET Askeleet aikajanalla Toimenpiteet

Lisätiedot

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Kimmo Hämäläinen, pääsihteeri Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki 08.12. 09.12.2010 Neuvottelukunnan

Lisätiedot

Ammattina avustaminen

Ammattina avustaminen Ammattina avustaminen Henkilökohtaisen avustajan työ työelämän tutkimuksen näkökulmasta Milja Mäkinen, YTK Henkilökohtainen avustaja Tampereen yliopiston Porin yksikkö Ammattina avustaminen 2010 - tutkimus

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRESURSSIPÄÄLLIKKÖ PIA KEIJONEN Henkilöstötoimikunta 1

HENKILÖSTÖRESURSSIPÄÄLLIKKÖ PIA KEIJONEN Henkilöstötoimikunta 1 HENKILÖSTÖRESURSSIPÄÄLLIKKÖ PIA KEIJONEN 11.06.2015 4.6.2015 Henkilöstötoimikunta 1 PEREHDYTYS- JA LÄHTÖKYSELYT 2014 Vuoden 2014 toteutettujen kyselyjen tulokset sekä toteutuksen kehittäminen 2015 2 VUONNA

Lisätiedot

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Johtamisen tuloksellisuus Pyry Airaksinen Laurea P2P projektiryhmä: Jani Moisiola, Jenni Rajakallio, Anssi Rajala, Joel Reikko, Anselmi Tuominen, Vera Veremenko 9/14/2012

Lisätiedot

Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015

Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015 Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015 Seinäjoen kaupunki Elisa Saunamäki Psykososiaalinen kuormittuminen Jokaisen yksilön työhyvinvointi ja psykososiaalinen kuormittuminen koostuu eri asioista.

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

HENKILÖSTÖSTRATEGIA. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Hallitus 1.3.2011 LIITE 8 HENKILÖSTÖSTRATEGIA Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Hallitus XXXXXX 1 (9) Sisällysluettelo Alkusanat 1 Henkilöstöpoliittiset periaatteet... 3 2 Johtaminen ja esimiestyö... 3 4

Lisätiedot

Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä

Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä Kuormittavuuden hallinta työssä seminaari, Orton 10.11.2011 FL, projektipäällikkö Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Työurien

Lisätiedot