PORTTI denmaan 2014 koulutuskuntayhtymä Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI HENKI-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PORTTI denmaan 2014 koulutuskuntayhtymä Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI HENKI-"

Transkriptio

1 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖ- RAPORTTI 21 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 21 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 21 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖ- RAPORTTI 21 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 21 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 21 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRA- PORTTI 21 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Itä-Uudenmaan HENKILÖSTÖRAPORTTI koulutuskuntayhtymä 21 Itä-Uudenmaan HENKILÖSTÖRAPORTTI koulutuskuntayhtymä Itä-Uudenmaan HENKILÖSTÖRAPORTTI koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRA- 21 Itä-Uu- 21 PORTTI denmaan 21 koulutuskuntayhtymä Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI HENKI- LÖSTÖRAPORTTI Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 21 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 21 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 21 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 21 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 21 Itä- Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 21 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 21 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRA- HENKILÖSTÖRAPORTTI PORTTI 21 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKI- 21 LÖSTÖRAPORTTI 21 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 21 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 21 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 21 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 21 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 21 Itä- Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 21 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 21 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRA- PORTTI 21 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKI- LÖSTÖRAPORTTI 21

2 2 3 SISÄLLYS- LUETTELO Markku Kantonen johtava rehtori 1. Esipuhe Henkilöstön määrä ja rakenne... Palvelussuhteen luonne ESIPUHE ULKOASU peak press & productions oy PAINO Lönnberg Painot Oy PAPERI Edixion 1g Työajan jakautuminen... 6 Ikä- ja sukupuolijakauma... 7 Palvelusaika... 8 Vaihtuvuus Terveydellinen toimintakyky Työyhteisön hyvinvointi... 1 Työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden edistäminen...1 Virkistys- ja vapaa-ajantoiminta Osaaminen ja sen kehittäminen Osaamisen kehittäminen Johtaminen ja esimiestyö Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus Palkkaus ja henkilöstökustannukset... 1 Ammatillisen koulutuksen lähitulevaisuuden mittava muutos on ollut vahvasti läsnä vuoden 21 toiminnassa. Valtionosuuksien leikkaukset, rahoitusjärjestelmän muutokset, järjestämislupien hakeminen sekä henkilöstön eläköityminen käynnistivät ssa valmistautumisen organisaation virtaviivaistamiseen. Hanke suunniteltiin tiiviissä yhteistyössä koko henkilöstön kanssa. Uusi organisaatio aloittaa ssa valmistauduttiin uusien tutkinnonperusteiden, osaamisperustaisen oppimisen ja arvioinnin, käyttöönottoon. Muutoksiin on valmistauduttu askel askeleelta systemaattisesti, henkilöstöä kuullen ja korjausliikkeitä tehden. Muutoksessa pärjää kun perusasiat ovat kunnossa. Keskeiset henkilöstöjohtamista linjaavat päätökset on tehty pitkäkestoisesti ja niiden mukaista toimintaa jatkettiin ja vahvistettiin. Henkilöstön osaamiseen ja toiminnan laatuun panostettiin sekä kehittämisen keinovalikoimaa laajennettiin mm. käynnistämällä kuntayhtymän oman vertaismentorointimallin kehittäminen. Tämän mahdollisti pääosin Aluehallintoviraston Osaava- (Oiva3) rahoitus. Tukitoimintojen perusprosesseja kehitettiin ja hiottiin valmistautumalla uusien palkkahallinnon ja taloushallinnon järjestelmien käyttöönottoon. Järjestelmäuudistukset virtaviivaistavat tiedonsiirtoa ja niiden myötä paperiton toimisto on entistä lähempänä. Henkilöstöraportointimme kertoo, että tehty kehitystyö on systemaattista ja tunnusluvuissa on nähtävissä tehtyjen päätösten vaikutus. Jatkossa taloudelliset resurssit niukkenevat ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden vaateet kasvavat, mutta meillä on hyvä lähtökohta kohdata muutos. KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Muutos Henkilöstön määrä ,3 % Opetushenkilöstön määrä , % Muun henkilöstön määrä ,9 % Päätoimisen henkilöstön määrä ,1 % Henkilöstö keski-ikä 7,2 6,9 +,3 vuotta Naisten keski-ikä 6,9 6,8 +,1 vuotta Miesten keski-ikä 7,8 7, +,8 vuotta Alkaneet palvelussuhteet Päättyneet palvelussuhteet Eläköityneet 12 5 Keski-ikä eläkkeelle jäätäessä 62 v 7 kk 6 v 3 kk Sairauspoissaolot (työpäiviä) ,5 % Työtyytyväisyyskysely (tulosten ka) 3,7 *) 2,98 (212) hyvän tulosraja 2,8 Osaamisen kehittäminen (pv/hlö/v) 5, 5, Osaamisen kehittäminen (eur/hlö/v) 37 2 Käydyt kehityskeskustelut (%) 91,1 95,1 -, %-yks. TSA-arviointilisä (hlölkm) *) Vuonna 213 on päätetty, että laajempi henkilöstökysely toteutetaan joka toinen vuosi. Taulukko 1. Kuntayhtymä lukuina

3 5 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE Palvelussuhteen luonne Koulutuskuntayhtymän koko henkilöstön määrä oli 7 henkilöä ( henkilöä), joista opetushenkilöstöä oli 325 (325). Henkilöstön kokonaismäärästä päätoimisessa palvelussuhteessa oli 376 (392) henkilöä. Lisäksi 16 (19) päätoimisessa palvelussuhteessa olevaa henkilöä oli virka-/toimivapaalla. Päätoimisista oli vakinaisia kokoaikaisia 25 (29) ja vakinaisia osaaikaisia 119 (113). Päätoimisista määräaikaisia oli 52 (7) henkilöä. Sivutoimisia oli 78 (75) henkilöä. n opettajista sivutoimisia oli (3) ja muusta henkilöstöstä (). n kouluttajista sivutoimisia oli 68 (61) ja muusta henkilöstöstä 2 (7). Konsernipalveluissa sivutoimista henkilöstöä ei vuonna 21 ollut (). n henkilöstöstä vakinaisessa palvelussuhteessa oli 99 (19) henkilöä. Heistä 83 (76) % teki täyttä työaikaa. Määräaikaisia n henkilöstöstä oli 23 (29) henkilöä. Yleisin määräaikaisuuden syy on opettajalta puuttuva muodollinen pätevyys. Päätoimisia n henkilöstöstä oli 182 (167) henkilöä. Heistä 6 (9) % oli kokoaikaisia. Päätoimisen osa-aikaisen henkilöstön viikoittainen työaika vaihtelee 16 tunnista 38 tuntiin 15 minuuttiin. Konsernipalveluiden henkilöstöön kuului 3 (7) henkilöä, jotka kaikki olivat vuonna 21 vakinaisessa palvelussuhteessa (6). Eri tehtävänimikkeitä kuntayhtymässä oli 77 (76), joista 3 () nimikettä oli yksilöllisiä eli nimike oli käytössä vain yhdellä henkilöllä. OPETUSHENKILÖSTÖ Päätoimiset Sivutoimiset Yhteensä Vakinaiset muutos % muutos % muutos % , , , , ,5 Vakinaiset 2 192, , ,79 Määräaikaiset ,5 3 33, , , , ,25 Määräaik , , ,8 Virka-/ 12 12, 12 12, toimivapaalla Ky , , , KUNTAYHTYMÄN PÄÄTOIMISEN HENKILÖSTÖN JAKAUTUMINEN Yhteensä Kuva 1. Kuntayhtymän päätoimisen henkilöstön jakautuminen Konserni HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ YLEISIMMISSÄ TEHTÄVÄNIMIKKEISSÄ % lkm Kouluttaja 33, % 155 Tuntiopettaja 15,3 % 72 Tiimipäällikkö 5,7 % 27 Koulutussuunnittelija 3,6 % 17 Assistentti 3, % 16 Siivooja 2,6 % 1 Taulukko 3. Henkilöstön lukumäärä yleisimmissä tehtävänimikkeissä PALVELUSSUHTEEN LUONNE Vakinainen kokoaikainen 17 Vakinainen osa-aikainen Kuva 2. Palvelussuhteen luonne Määräaikainen kokoaikainen 26 Määräaikainen osa-aikainen MUU HENKILÖSTÖ Päätoimiset Sivutoimiset Yhteensä Vakinaiset muutos % muutos % muutos % , , , 1 1, , , ,52 Vakinaiset ,62 1 1, ,58 Määräaikaiset 8 1-2,, , , ,33 8-5, 1-1, 1-1, Määräaik , , ,3 Virka-/ 7-2,86 7-2,86 toimivapaalla Ky , , ,9 KOKO HENKILÖSTÖ Yhteensä miehet naiset muutos % , , , , , ,23 1-1, , , ,29 OPETUSHENKILÖSTÖN MÄÄRÄ palvelussuhteen luonteen mukaan Kuva 3. Opetushenkilöstön määrä palvelussuhteen luonteen mukaan 9 2 Sivutoiminen määräaikainen Sivutoiminen vakinainen Päätoiminen määräaikainen Päätoiminen vakinainen MUUN HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ palvelussuhteen luonteen mukaan Kuva. Muun henkilöstön määrä palvelussuhteen luonteen mukaan Taulukko 2. Kuntayhtymän henkilöstö

4 6 7 Työajan jakautuminen Henkilöstömäärätunnuslukujen lisäksi tarvitaan tietoa siitä, miten työntekoon tarkoitettua työaikaa todellisuudessa on käytetty. Palvelutarpeiden edellyttämien henkilöstöresurssien oikean mitoituksen, kohdentamisen ja kuormituksen suunnittelu perustuu tietoon työajoista ja poissaoloista. TEOREETTINEN TYÖAIKA/ TODELLINEN TYÖAIKA % teoreettisesta säännöllisestä vuosityöajasta % teoreettisesta säännöllisestä vuosityöajasta % teoreettisesta säännöllisestä vuosityöajasta Kalenterivuoden päivät - vähennetään lauantait, sunnuntait, Ovtes (kokonais- Ovtes (opetusvelvolli- Kvtes Ovtes (osio E) Kvtes Kvtes työaikaa lyhentävät arkipyhät työaika, osio C) suus, osio C, liite ) = Teoreettinen säännöllinen vuosityöaika työpäivinä Vähennetään työpäivinä: - laskennallinen vuosiloma-aika 13, 12,6 12, 12,6 13,1 15,2 - terveysperusteiset poissaolot 1,8 1,9 2,8 2,7 5,7 2,6 - perhevapaat, 2,5 3,3 5, 2,9,3 - koulutus,6 2,5 1,2 2, 1,2 1,7 - muut palkalliset poissaolot 1,6, 1,9,, 1, - muut palkattomat poissaolot,,2,8 1,,1, = Tehty vuosityöaika 78,6 76,3 7, 76,7 77, 78,8 Taulukko. Taulukossa on esitetty henkilöstön teoreettisen vuosityöajan prosentuaalinen jakauma tulosalueiden työehtosopimusten mukaisesti vuonna , Ovtes (kokonaistyöaika) 78,6 Ovtes 76,7 1,8,6 1,6 12,6 Ovtes (opetusvelvollisuus) 76,3 12,6 13,1 1,9 2,5 2,5,2 2,7 5,7 5, 2,9 2, 1,2 1,,1 Kvtes 77, Kvtes 7, 12, 15,2 Kvtes 78,8 2,8 3,3 1,2 1,9,8 2,6,3 1,7 1, tehty vuosityöaika laskennallinen vuosiloma-aika terveysperusteiset poissaolot perhevapaat koulutus muut palkalliset poissaolot muut palkattomat poissaolot Kuva 5. Teoreettinen työaika / todellinen työaika Ikä- ja sukupuolijakauma Kuntayhtymän päätoimisesta henkilöstöstä oli 23 (251) naisia ja 133 (11) miehiä eli naisia päätoimisesta henkilöstöstä oli 65 (6) % ja miehiä 35 (36) %. Viiden viimeisen vuoden aikana sukupuolijakaumassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Kuntayhtymässä eniten henkilöstöä oli ikäryhmässä 9-vuotiaat, 119 (123) henkilöä. Tämä on 32 (31) prosenttia päätoimisesta henkilöstöstä. Toiseksi eniten henkilöstöä oli ikäryhmässä 5 59-vuotiaat. Tässä ryhmässä oli 118 (115) henkilöä. Yhteensä nämä kaksi ikäryhmää muodostavat 63 (61) % päätoimisesta henkilöstöstä. Kuntayhtymän päätoimisen henkilöstön keski-ikä oli 7,2 (6,9) vuotta. Vuonna 21 keski-ikä ssa oli naisilla 8, (8,9) vuotta ja miehillä 6,2 (6,3) vuotta. PÄÄTOIMISEN HENKILÖSTÖN IKÄ- JA SUKUPUOLIJAKAUMA Miehet 133 Naiset Kuva 6. Päätoimisen henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma 3 Meitä on moneksi ssa keski-ikä oli naisilla 5,3 (,6) vuotta ja miehillä 5, (8,5) vuotta. Konsernipalveluissa naisten keski-ikä oli 51,7 (51,6) vuotta ja miesten,7 (3,6) vuotta. PÄÄTOIMISEN HENKILÖSTÖN KESKI-IKÄ Koko ky keski-ikä 6,5 6,9 6,9 7,2 naiset 6,7 7,3 6,8 6,9 miehet 6,1 6, 7, 7,8 Taulukko 5. Henkilöstön keski-ikä kuntayhtymässä PÄÄTOIMISEN HENKILÖSTÖN IKÄ- JA SUKUPUOLIJAKAUMA TULOSALUEITTAIN Miehet Naiset Kuva 7. Päätoimisen henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma tulosalueittain

5 8 9 Palvelusaika 3. TERVEYDELLINEN TOIMINTAKYKY ANSIO- JA KUNNIA- MERKIT KUNTAYHTYMÄSSÄ MUISTETAAN PITKÄÄN PALVELLEITA SUOMEN KUNTALIITON ANSIO- JA KUNNIAMERKEILLÄ. Vuonna 21 ansiomerkin saivat: Kultainen ansiomerkki 3 v. Kokko Katri, palvelusihteeri, Tukipalvelut Porvoo Kylmänen Britt-Marie, lehtori, Porvoo Hopeinen ansiomerkki 2 v. Lindberg Camilla, kouluttaja, Porvoo Vaihtuvuus Kuntayhtymän päätoimisesta henkilöstöstä 2 % eli 159 (189) henkilöä oli ollut palvelussuhteessa alle viisi vuotta. Toiseksi suurin ryhmä olivat 5 9 vuotta palveluksessa olleet, joiden osuus oli 25 (18) %. 2 vuotta tai enemmän palveluksessa olleita oli 13 (15) % päätoimisesta henkilöstöstä. PÄÄTOIMISEN HENKILÖSTÖN PALVELUSAIKA alle 5 v. 5 9 v. 1 1 v v. 2 2 v v Kuva 8. Päätoimisen henkilöstön palvelusaika Vuonna 21 vakinaisia palvelussuhteita (sis. päätoimiset ja sivutoimiset) alkoi 18 (9). Määräaikaisia palvelussuhteita alkoi 98 (12). Yleisimmät määräaikaisuuden syyt ovat alkavien koulutusten rahoituksen määräaikaisuus sekä se, että opettajalta palvelussuhteen alkaessa puuttuu muodollinen pätevyys. Palvelussuhde muuttuu pääsääntöisesti vakinaiseksi, mikäli opettaja kolmen vuoden aikana saavuttaa opettajalta vaadittavan pätevyyden. Ulkoiseen hakuun avoimia työpaikkoja laitettiin henkilötietojärjestelmä Sympa HR:n kautta 2 ( 15, 6, konsernipalvelut 3). Avoimista tehtävistä 58 % oli opetusalan tehtäviä. Rekrytointikanavina käytettiin intranetia, omia www-sivuja, mol.fi-palvelua sekä lehti-ilmoittelua ja näihin kytkettyjä sähköisen median palveluja. Tehtäviin hakemuksia tuli 562 kappaletta (ka. 23, hakemusta/haku). Avoimia hakemuksia Sympa HR -järjestelmän kautta tuli vuonna (11) kappaletta. Päättyneitä palvelussuhteita kuntayhtymässä oli 116 (1) henkilöä. Määräaikaisia palvelussuhteita päättyi 8 (72), joista osa vakinaistettiin pätevöitymisen myötä. Vuonna 21 kuntayhtymästä eläkkeelle siirtyi 12 (5) henkilöä. Eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä oli 62 v 7 kk (6 v 3 kk). Osa-aikaeläkkeellä henkilöstöstä oli 12 (1) henkilöä. Vuoteen 22 mennessä henkilöstöstä eläköityy 126 henkilöä, mikä on 3 % päätoimisesta henkilöstöstä. Vuoteen 228 mennessä eläköityy 182 henkilöä, mikä on 8 % päätoimisesta henkilöstöstä. Kuntayhtymä tarjoaa henkilöstölleen kattavat työterveyshuollon palvelut. Kuntayhtymän työterveyshuoltopalvelut ostetaan Suomen Terveystalo Oy:ltä. Lakisääteisen ja ennaltaehkäisevien työterveyshuoltopalveluiden lisäksi kuntayhtymä kustantaa työntekijöilleen sairaanhoitopalveluja, työpsykologin palveluja sekä fysikaalisia hoitoja. Palvelut ovat pääosin heti palvelussuhteen alusta alkaen sekä vakituisen että määräaikaisen päätoimisen henkilöstön käytössä. Sairauspoissaoloja kuntayhtymän henkilöstöllä oli 2662 (3267) työpäivää. Poissaolopäivien määrä laski 18,52 % edelliseen vuoteen verrattuna. ssa poissaoloja oli 672 (939) työpäivää, ssa 1672 (176) työpäivää ja Konsernipalveluissa 318 (582) työpäivää. Sairauspoissaolot: 5 (6) työpäivää/henkilö 6 (6) työpäivää/henkilö 7 (12) työpäivää/henkilö Eniten eli % sairauspoissaoloista oli tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvia. Määrän vähentämiseksi ja ehkäisemiseksi toteutettiin suunnattu työterveysselvitys sekä eri henkilöstöryhmille suunnattuja nosto- ja ergonomiakoulutuksia. Vuonna 21 toiseksi merkittävin sairauspoissaolojen syy olivat infektiot 22 %. Nämä poissaolot olivat usein lyhyitä 1 3 päivän pituisia ja kohdistuvat useaan henkilöön. Sairauslomalla olleiden keskimääräisen poissaolon pituus oli 11 (13) työpäivää. Sairauspoissaoloja ei ollut 21 (216) henkilöllä, mikä on 53 (55) % päätoimisesta henkilöstöstä. 1 3 päivän sairauspoissaoloja oli 232 (221) henkilöllä 777 työpäivää. Kaikista sairauslomapäivistä lyhyiden sairauslomien osuus oli 29 (22) %. Vuonna 21 työajan ja työmatka-ajan tapaturmia tapahtui 12 (11), joista 3 () johti sairauslomaan. Työtapaturmien aiheuttama sairauspoissaolojen määrä oli 1 työpäivää. SAIRAUSPOISSAOLOT Muutos % edelliseen vuoteen Palkattomat päivät Palkattomat sairauslomapäivät % ,3 28, , , ,36, Yhteensä , ,33 Taulukko 8. Sairauspoissaolot työpäivinä SAIRAUSPOISSAOLOJEN JAKAUMA PROSENTTEINA Tuki- ja liikuntaelinsairaudet 27 Infektiot 22 1 Tapaturmat 7 17 Mielenterveyden häiriöt 6 16 Verenkierto- ja aineenvaihduntasairaudet 6 1 Muut Taulukko 9. Sairauspoissaolojen jakauma TYÖAJAN JA TYÖMATKA-AJAN TAPATURMAT VUONNA 21 Ei sairauslomaan johtaneet tapaturmat Sairauslomaan johtaneet tapaturmat Tapaturmien aiheuttamat sairauspoissaolopäivät Tapaturmat Yhteensä Taulukko 1. Työajan ja työmatka-ajan tapaturmat tulosalueittain ALKANEET PALVELUSSUHTEET KY Vakinaiset päätoimiset Määräaikaiset päätoimiset Vakinaiset sivutoimiset 5 5 Määräaikaiset sivutoimiset Yhteensä Taulukko 6. Vuonna 21 alkaneet palvelussuhteet PÄÄTTYNEET PALVELUSSUHTEET KY Eläkkeelle 12 Määräaik.päättyminen Muu syy Yhteensä Taulukko 7. Vuonna 21 päättyneet palvelussuhteet

6 1 11. TYÖYHTEISÖN HYVINVOINTI Työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden edistäminen Työhyvinvointimallin mukaiset tulosalueiden tyhyringit jatkoivat toimintasuunnitelmiensa mukaista toimintaa vuonna 21. Tyhyrinkien teemoina olivat yhteisöllisyys, perehdytyksen kehittäminen ja toimintatapojen yhtenäistäminen tavoitteena tasa-arvo, yhdenmukaisuus sekä turvallisuus työyhteisössä. Tyhyrinkien tekemästä aloitteesta toteutettiin koko henkilöstölle suunnattuja työhyvinvointikorttikoulutuksia vuonna 21 ja koulutuksia jatketaan 215. Työhyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä painopiste oli ennakoivassa työterveydenhuollossa. Työhyvinvoinnin ja varhaisen puuttumisen toiminnan kehittämiseksi sairauspoissaolojen seurannassa on ollut käytössä esimiehille säännöllisin väliajoin toimitettavat tiimien sairauspoissaolojen seurantaraportit. Tuloksia on nähtävissä sairauspoissaolojen määrän laskevassa trendissä. Suurin sairauspoissaolojen syyryhmä olivat tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja näiden ehkäisemiseksi toteutettiin suunnattu työterveysselvitys sekä järjestettiin eri henkilöstöryhmille suunnattuja nosto- ja ergonomiakoulutuksia. Kuntayhtymän Aslak-kuntoutukseen osallistuneille järjestettiin keväällä 21 seurantailtapäivä. Henkilöstöllä oli mahdollisuus touko syyskuussa 21 osallistua kuntayhtymän liikuntakampanjaan. Liikuntasuorituskertoja kertyi kampanjan aikana 16 kappaletta. Eri liikuntalajeja ilmoitettiin 29 sekä näiden lisäksi oman lajin suorituskertoja kertyi 51. IUKKY TYÖTYYTYVÄISYYSKYSELY 21 Työmotivaatio: Työni on haastavaa ja mielenkiintoista Työmotivaatio: Tunnen tekeväni hyödyllistä työtä Työn hallinta: Tiedän mitä minulta työssäni odotetaan Hyvän tulosraja > 2,8 Työn hallinta: Tiimini tavoitteet ovat minulle selvät 3,52 Esimiestyö: Esimieheni tukee alaistensa kehittymispyrkimyksiä 3,1 Esimiestyö: Voin vapaasti esittää näkemyksiäni esimiehelleni, vaikka olisinkin eri mieltä hänen kanssaan 3,37 Toimintakulttuuri: Tieto kulkee organisaatiossamme useimmiten huhujen ja muiden epävirallisten kanavien välityksellä **)KA-laskennassa tulokset käännetty+ 2,65 Työskentelyedellytykset: Usein on epäselvää kuka mistäkin asiasta päättää *)KA-laskennassa tulokset käännetty+ 2,57 Johtamiskulttuuri: Organisaatiossamme tehdyt muutokset on toteutettu hyvin 2,57 Johtamiskulttuuri: Organisaatiossamme kuullaan henkilöstöä tehtäessä heitä koskevia päätöksiä 2,5 Johtamiskulttuuri: Organisaatiossamme palkitaan työsuorituksista oikeudenmukaisesti 2,5,,5 1, 1,5 2, 2,5 3, 3,5, 3,56 3,55 3,53 Kuva 9. Matalimman ja korkeimman keskiarvotuloksen saaneet väittämät Työhyvinvointia ja työssäjaksamista edistävää toimintaa toteutettiin erilaisina ryhmätoteutuksina. Ryhmätyönohjausta järjestettiin ohjausta tilanneille tiimeille. Aluehallintoviraston Osaava- (Oiva3) rahoituksella käynnistettiin kuntayhtymän oman vertaismentorointimallin kehittäminen ja ryhmänvetäjien valmennus sekä käynnistettiin kolme vertaismentorointiryhmää in. Vertaismentoroinnin tavoitteena on edistää osaamisen ja hyvien käytäntöjen jakamista sekä tukea opettajien työssäjaksamista. Oiva3-rahoituksella toteutettiin myös räätälöityjä, tiimikohtaisia työyhteisön kehittämishankkeita, joissa hyödynnettiin Peili käyttäytymisprofiileja sekä Hyvien käytäntöjen siirtämisen dialogimenetelmää. Vuonna 213 johdon päätöksellä työtyytyväisyyskyselyn toteutuksen aikaväliksi määritettiin joka toinen vuosi. Vuosi 21 oli jälleen kyselyn toteutusvuosi. Kysely toteutettiin maaliskuussa 21. Kyselyn vastausprosentti oli 76,3 (6,8) %. Asteikolla 1 kuntayhtymän kaikkien vastausten keskiarvoksi muodostui 3,7 (2,98). Hyvän tason tulosraja on 2,8. Tulosalueiden tyhyringit painottivat vuonna 21 toiminnassaan kyselyssä esiinnousseita kehittämisalueita (perehdyttäminen, esimiestyön yhtenäistäminen ja yhtenäiset toimintatavat). Seuraavan kerran kysely toteutetaan maaliskuussa 216. Vuonna 21 työyhteisön hyvinvointiin käytettiin 7 euroa, mikä on 125 euroa jokaista päätoimista työntekijää kohti. Työmotivaatio Työn hallinta Työskentelyedellytykset Viestintä ja osallistaminen Esimiestyö Tehokkuus ja joustavuus Työnantajakuva Johtamiskulttuuri Toimintakulttuuri Keskiarvo Hyvän tulosraja > 2,8 3,37 3,2 3,21 3,1 3,26 3,2 2,98 2,8 3,17 3,7 3,2 3,9 3,3 2,92 2,7 2,6 2,88 2,7 3,7 2,98,,5 1, 1,5 2, 2,5 3, 3,5 Kuva 1. Kysymysryhmien vertailu Virkistys- ja vapaa-ajantoiminta Yhteistyöryhmän alaisena toimii virkistystiimi, joka koostuu n ja n työsuojeluvaltuutetuista sekä henkilöstön edustajista. Virkistystiimi suunnittelee ja toteuttaa kuntayhtymän virkistystapahtumat, koordinoi kerhotoimintaa sekä kuntayhtymän kulttuurisetelien hankintaa ja jakelua. Virkistystiimi kokoontui kerran vuoden 21 aikana. Virkistystiimi järjesti talousarviomäärärahalla (6 ) osallistumismahdollisuuden seitsemään eri kulttuuri-, viihde- ja urheilutapahtumaan vuoden aikana: Cabaree-matka Tallinnaan, lippuja omavastuuosuudella teatteri- ja musiikkitapahtumiin (Key for two farssiesitys Vanhamoision seurantalolla, teatteriesitys Vanja-eno Helsingin kaupungin teatterissa, Stars Show Peacock-teatterissa, Jenni Vartiaisen konsertti Finlandia-talossa) sekä urheilutapahtumiin (Suomi-Ruotsi yleisurheilumaaottelu, jääkiekon Karjala-turnaus). Kerho- ja harrastetoiminnan ryhmät (lentopallo, sähly, pilates ja perjantain jumpparyhmä) jatkoivat toimintaansa. Kulttuuriseteleitä kuntayhtymän henkilöstö otti käyttöön 39 lippuvihkoa. Lippuvihkoja saatiin kaksi kertaa vuoden aikana ja niitä sai kerrallaan 1/henkilö, omavastuuosuus 5 %. 5. OSAAMINEN JA SEN KEHITTÄMINEN Osaamisen kehittäminen HENKILÖSTÖN KOULUTUSASTE Kuntayhtymässä henkilöstön koulutuspäiviä oli 1877 (211) eli 5, (5,) koulutuspäivää jokaista päätoimista työntekijää kohden. Luku sisältää sekä ulkoisen että sisäisen henkilöstökoulutuksen. Vuonna 21 henkilöstön kouluttamiseen kuntayhtymässä käytettiin 1 62 euroa eli 37 (2) euroa jokaista päätoimista työntekijää kohden. Luku ei sisällä henkilöstökuluja. Henkilöstökoulutuksia suunnitellaan ja toteutetaan strategiassa, toimintasuunnitelmissa, kehityskeskusteluissa, työtyytyväisyyskyselyissä, osaamiskartoituksissa, asiakaspalautteissa, hankkeissa, sisäisissä ja ulkoisissa auditoinneis Tutkijakoulutusaste 3 Korkeakouluaste Keskiaste 165 Kuva 11. Henkilöstön koulutusaste 21 Miehet Naiset 1 2 Perusaste 12 sa sekä riskiarvioinneissa esiin tulleiden tarpeiden perusteella. Kuntayhtymän sisäinen henkilöstökoulutusten tarjonta on koottu sähköiseen henkilöstökoulutusten kalenteriin. Käytössä on 1 koulutuslajia sisältävä koulutuslajirakenne. Sisäisiä henkilöstökoulutus- ja kehittämistilaisuuksia järjestettiin 15 (18), joihin osallistujia oli 173 (1329). Vuoden 21 alusta astui voimaan laki henkilöstön koulutuksen korvaamisesta (11/213). Koulutuskorvauksen edellytyksenä on, että koulutus perustuu työnantajan etukäteen laatimaan koulutussuunnitelmaan ja edistää työntekijöiden ammatillista osaamista. Koulutuskorvaus vähen- HENKILÖSTÖN KOULUTUSPÄIVÄT Kuva 12. Henkilöstön koulutuspäivät Yhteensä

7 12 13 netään työnantajalle määrätystä työttömyysvakuutusmaksusta. Koulutuskorvauksen saa enintään kolmelta koulutustyöpäivältä työntekijää kohden. Koulutuskorvauksen määrä on 1 prosenttia koulutuskorvauksen perusteena olevasta palkkakustannuksesta. Kuntayhtymässä korvaukseen oikeuttavien koulutuspäivien lukumäärä vuonna 21 oli 85. Opetushenkilöstön pedagoginen pätevyystaso vahvistui vuoden 21 aikana: ssa saavutettiin 82 %:n ja ssa 59 %:n taso (%-osuus päätoimisesta, vakinaisesta opetushenkilöstöstä). Myös kiinnostus pätevöityä ammatilliseksi erityisopettajaksi on selkeässä kasvussa. Osaamisen kehittämisen keinovalikoimaa laajennettiin Aluehallintoviraston rahoittamalla Oiva3-hankkeella. Rahoituksella käynnistettiin kuntayhtymän oman vertaismento- KOULUTUSPÄIVIÄ/HENKILÖ/VUOSI , 6,, 5,2,8,3 Yhteensä 5, 5, Taulukko 11. Henkilöstön koulutuspäivät/henkilö/vuosi PEDAGOGINEN PÄTEVYYS % OPETUSHENKILÖSTÖSTÄ 21 Koulutuksessa olevat (hlömäärä) 82 % 5 59 % 1 Oppisopimuskeskus 75 % Taulukko 12. Opetushenkilöstön ydinpätevyydet pedagoginen pätevyys (% opetushenkilöstöstä) NÄYTTÖTUTKINTOMESTARIN PÄTEVYYS % OPETUSHENKILÖSTÖSTÄ 21 Koulutuksessa olevat (hlömäärä) 69 % 2 Oppisopimuskeskus 75 % Taulukko 13. Opetushenkilöstön ydinpätevyydet NTM-pätevyys (% opetushenkilöstöstä) KORVAUKSEEN OIKEUTTAVIEN KOULUTUSPÄIVIEN LUKUMÄÄRÄ TYÖNTEKIJÖIDEN LUKUMÄÄRÄ 1 koulutuspäivä 76 2 koulutuspäivää 33 3 koulutuspäivää 221 Korvaukseen oikeuttavien koulutuspäivien 85 lukumäärä Taulukko 1. Työntekijöiden lukumäärä joista on oikeus koulutuskorvaukseen sekä korvaukseen oikeuttavien koulutuspäivien lukumäärä rointimallin kehittäminen ja ryhmänvetäjien valmennus sekä käynnistettiin kolme vertaismentorointiryhmää in. Toiminnan tavoitteena on hyvien käytäntöjen ja osaamisen jakaminen ryhmässä sekä vertaistuen hyödyntäminen ammatillisen opettajan ammatti-identiteetin vahvistamisessa. Toimintamalli on yksi uusien opettajien perehdyttämisen menettelyistä ja tukee työssäjaksamista. Oiva3-rahoituksella toteutettiin myös toiminnan suunnittelua ja muita osaamisen jakamista tukevia esimies- ja työyhteisövalmennuksia. TOTEUTUNEET SISÄISET HENKILÖSTÖKOULUTUKSET LAJEITTAIN Koulutukset lkm Osallistujat lkm 1. Johtaminen 9 1 Esimiestyö 3 7 Muutosjohtaminen 3 27 Strategia, tuotteet ja palvelut 1 3 TSA - työsuorituksen arviointi 2 2. Perehdytys 3 32 Tasa-arvo ja monikulttuurisuus Toimintaympäristön tuntemus. Viestintä ja vuorovaikutus 8 77 Viestintä 1 19 Työyhteisövalmiudet 5 Äänenkäyttö ja esiintyminen Opettajuus Pedagoginen osaaminen 2 1 Verkkopedagogiikka 6 69 Mentorointi - vertaismentorointi 3 23 Muuttuvan opettajuuden tukeminen 1 97 Henkilökohtaistaminen 1 17 Monikulttuurisuus Kielitaito, kielet Ammatilliset pätevöitymis- koulutukset 8. IT-järjestelmät ja toimisto- 37 sovellukset Opintopolku 3 11 Oppimisympäristöt MS Office StudentaPlus Windows Phone 6 37 Microsoft Lync Laatu, ympäristö, turvallisuus Ensiapu 11 7 Työturvallisuuskorttikoulutus 5 13 Ympäristöasiat 2 2 Sähkötyöturvallisuus SFS Ergonomia Työhyvinvointi 9 91 Työhyvinvointikortti 2 35 Ryhmätyönohjaus Muu koulutuslaji Yhteensä Taulukko 15. Toteutuneet sisäiset henkilöstökoulutukset lajeittain Johtaminen ja esimiestyö ssa vuosi 21 oli muutosjohtamisen vuosi. Syksyllä 21 esiteltiin henkilöstölle ehdotus uudesta organisaatiorakenteesta. Henkilöstöllä oli mahdollisuus kommentoida ehdotusta sekä esittää kehitysehdotuksia. Kehitysehdotukset huomioiden syksyn aikana viimeisteltiin uusi toimiala- ja tiimirakenne sekä määritettiin uuden rakenteen mukaiset hallinnolliset rakenteet. Uusi organisaatiomuutos astui voimaan Valmisteluvaiheessa huomioitiin johtamisessa ja esimiesrakenteessa tapahtuvat muutokset ja sen mukaisesti suunniteltiin vuodelle 215 toteuttavaksi esimiestyötä tukeva valmennuskokonaisuus. ssa esimiestyön kehittämisessä keskityttiin toiminnan suunnitteluun sekä kehityskeskustelujen ja toiminnan suunnittelun tiiviimpään linkittämiseen. Aluehallintoviraston rahoittamalla Oiva3-hankkeella toteutettiin esimiesten valmennuskokonaisuus, jossa otettiin käyttöön tiimikohtaiset kehityskartat tukemaan tiimin toiminnan suunnittelua. Kehityskartta on dialoginen työväline, joka auttaa tiimiä jäsentämään tavoitteiden asettamista sekä sen avulla on saatu piilevää tietoa ja kokemuksia tehokkaasti kehittämiskäyttöön. Valmennus jatkuu vuonna 215. n johdon Lean-johtamisen valmennus toteutettiin loppuvuodesta 21 Lark-hankerahoituksella. 6. TASA-ARVO JA YHDENVERTAISUUS Kuntayhtymässä tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden edistäminen otetaan huomioon rekrytoinnissa, palkkauksessa, työoloissa, työn ja perheen yhteensovittamisessa sekä syrjinnän ja häirinnän tunnistamisen edistämisessä ja syrjintään puuttumisessa. Tasa-arvo tarkoittaa tasavertaisia mahdollisuuksia työssä tarvittavan osaamisen kehittämiseen ja hyödyntämiseen sekä uralla etenemiseen. Tasa-arvon toteutumista tuetaan laajan ja monimuotoisen viestinnän kautta. Kuntayhtymän intranetistä on helposti löydettävissä kuntayhtymän henkilöstöpoliittinen ja oppilaitoskohtaiset tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat. Asiat kuuluvat olennaisena osana uusien työntekijöiden perehdytysohjelmaan. Jo IUKKY TYÖTYYTYVÄISYYSKYSELY ,75 2,6 2,5 2,6 3,9 2,95 3,25 3,8 3,7 3,61 3,97 3,96 3,88 3,89 3,31 3,22, 1, 2, 3,, Kuva 13. Tasa-arvoväittämien vertailu En ole kokenut häirintää tai kiusaamista työssäni viimeisen vuoden aikana. Minua ei ole lähennelty tai kosketeltu fyysisesti epäasiallisella tavalla viimeisen vuoden aikana. Minulle ei ole puhuttu kaksimielisyyksiä, lähetetty epäasiallista sähköpostia tai soiteltu puhelimella ahdistavalla tavalla viimeisen vuoden aikana. Työnjako tiimissäni on oikeudenmukainen. Organisaatiomme kohtelee työntekijöitään oikeudenmukaisesti. Organisaatiossamme palkitaan työsuorituksista oikeudenmukaisesti. Naisten ja miesten välinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toteutuvat organisaatiossamme hyvin. Tasa-arvotulosten keskiarvo. pidempään kuntayhtymässä työskennelleiden edellytetään aika ajoin muistuttavan mieleensä kuntayhtymän linjaukset ja tavoitteet tasa-arvoasioissa. Samoilta sivuilta löytyvät myös asetettujen tavoitteiden vuosittaiset toteutumisarvioinnit. Vuonna 21 moninaisen ja tasa-arvoisen työyhteisön merkeissä tutustuttiin islamilaiseen kulttuuriin. Tilaisuudet järjestettiin n Helsingin, Vantaan ja Porvoon toimipisteissä 3..21, ja Alustajana tilaisuuksissa toimi n kouluttaja Zakeri Mohsen. Kuten edellisvuonna, jolloin tutustuttiin venäläiseen kulttuuriin, alustusten pohjalta virisi mielenkiintoista keskustelua eri kulttuurien eroista. Lisäksi toteutettiin Monikulttuuri- IUKKY 3,81 3,6 3,9 3,7 3,99 3,9, 3,97 3,83 3,89 3,97 3,88 3,16 3,3 3,11 3,9 2,68 2,72 3,3 2,75 2, 2,57 2,5 2,5 3,5 3,16 3,1 3,25 3,33 3,28 3,38 3,31, 1, 2, 3,, Kuva 1. Tasa-arvokysymysten vertailu tulosalueittain.

8 muutos % OVTES , KVTES ,9 Yhteensä ,3 Taulukko 16. Henkilöstön jakautuminen sopimusaloittain suus kouluttajan arjessa -työpaja. Työpajassa käytännön läheisesti käsiteltiin monikulttuurisuuteen liittyviä asioita, joita kouluttaja kohtaa arjessa omien opiskelijoidensa kanssa. Työpajan vetäjänä toimi n kouluttaja Anne Laine. Kuntayhtymässä tehtiin keväällä 21 työtyytyväisyyskysely, joka sisälsi myös tasa-arvoa koskevia kysymyksiä. Kyselyn mukaan tasa-arvoasiat ovat hyvällä tolalla kuntayhtymässä; tasa-arvokysymysten keskiarvotulos oli 3,31 asteikolla 1. Naisten ja miesten välisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden koettiin toteutuvan kuntayhtymässä varsin hyvin tulos 3,25. Työpaikkakiusaamiseen kuntayhtymässä suhtaudutaan ehdottoman kielteisesti; sitä ei sallita ja siihen puututaan välittömästi, jos sellaista esiintyy. Työtyytyväisyyskyselyn mukaan muutama työntekijä oli kuitenkin kokenut häirintää tai kiusaamista työssään. Työpaikkakiusaamistilanteiden käsittelyä varten on laadittu tarkat ohjeet, jotka löytyvät mm. Hyvinvoiva työyhteisö oppaasta ja kuntayhtymän intranetistä. Kuntayhtymä korostaa paitsi esimiesten myös jokaisen työntekijän omaa vastuuta käyttäytymisestään ja vastuuta tuoda havaitsemansa epäkohdat esille. Kyselyn mukaan kuntayhtymässä huonoimmin toteutuu palkitsemisen, työnjaon ja työntekijöiden kohtelun oikeudenmukaisuus. Näissäkin väittämissä kuitenkin tapahtui hienoista parannusta edellisen kyselyn tuloksiin nähden. Johtokunta U. Backman Rehtori M. Kantonen ASIAKKUUDENHALLINTAPROSESSIT L. Erävalo R. Laukkanen H. Laitinen T. Vaalasmaa M. Kivekäs Liikelaitos TOIMIALAT R. Laukkanen H. Laitinen T. Vaalasmaa L. Erävalo Liiketoiminta Palvelu Tekniikka Tukiyksikkö Omaehtoisen koulutuksen asiakasryhmä Oppisopimuskoulutuksen asiakasryhmä Projektien asiakasryhmä Työvoimakoulutuksen asiakasryhmä Yrityskoulutuksen asiakasryhmä ASIAKKAAT 7. PALKKAUS JA HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET Kuntayhtymän henkilöstökulut vuonna 21 olivat euroa. Vuoden 213 henkilöstökuluihin verrattuna nousua oli, prosenttia. Henkilöstökulujen osuus kuntayhtymän kaikista toimintatuotoista oli 65, prosenttia. Osana kannustavaa palkkausta kuntayhtymän palkkausjärjestelmässä on käytössä päätoimista henkilöstöä koskeva henkilökohtaisen työsuorituksen arviointi (TSA). Arviointijärjestelmän käytöstä järjestetään vuosittain koulutusta esimiehille ja henkilöstölle. Henkilöstön työsuorituksen arviointiperusteina ovat osaaminen, tuloksellisuus ja yhteistyötaidot. Arvioinnissa käytetään kolmea pätevyystasoa seuraavasti: työsuorituksessa on kehittämistarvetta, työsuoritus vastaa tehtävän vaatimuksia ja työsuoritus ylittää tehtävän vaatimukset. Vuoden vaihteessa 21 n henkilöstöstä 89 (73 %) henkilöä oli oikeutettu tsa-lisään, ssa 135 henkilöä (6 %) ja konsernipalveluissa 35 (81 %) henkilöä. HENKILÖSTÖKULUT 1 EUROA muutos % Palkat ja palkkiot Palkat ,57 Loma-ajan palkat ,7 Muut palkat ja palkkiot ,26 Lakisääteiset sosiaalikulut Eläkekulut ,57 Muut henkilösivukulut ,8 Vapaaehtoiset sosiaalikulut Terveydenhoito ,67 Työkyvyn ylläpito ja virkistys ,5 Yhteistyötoiminta , Koulutuskulut Koulutuskulut ,55 Henkilöstökulut , Taulukko 17. Kuntayhtymän henkilöstökulut 1 euroina PALKKAUKSEN RAKENNE KESKIMÄÄRIN (prosenttiosuudet kokonaisansiosta): KVTES OVTES KVTES OVTES KVTES Tehtäväkohtainen palkka 89,8 72,9 88, 82,8 87,7 Palveluaikaan sidotut lisät 6, 1,2 5,5 1,9 6,2 PMT Merja Jämsen Toimipisteenjohtaja Askola Kim Lindroos Toimipisteenjohtaja Rehtori Pentti Suursalmi Johtotiimi Pomo Mika Eskola Toimipisteenjohtaja Loviisa Merja Parviainen Toimipisteenjohtaja Tiimipäälliköt Henkilöstö ja opettaja Opiskelija ja asiakas Amiris Hannu Rantala Ravintolapäällikkö IUKKY ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTA- YHTYMÄ Yhtymävaltuusto, pj. Taru Tujunen Yhtymähallitus, pj. Hannu Moilanen Kuntayhtymän johtoryhmä, pj. Markku Kantonen Anja Leino Apulaisrehtori Konsernin tukipalvelut Maija Penttilä Hallintojohtaja - KY-hallintopalvelut - Kiinteistöpalvelut - Tietotekniikkapalvelut Asiakkaina konsernijohto,, ja Oppisopimuskeskus Johtava rehtori Markku Kantonen Oppisopimuskeskus Annu Jokela-Ylipiha Oppisopimusjohtaja - I-U oppisopimuskeskus - KY:n hrd-palvelut - KY:n tiedotuspalvelut Asiakkaina oppisopimusopiskelijat, oppisopimustyönantajat, hrd:n ja tiedotuksen osalta KY:n sisäiset asiakkaat Henkilökohtaiset lisät 2,8 3, 5,9 6,2 3,7 Muut säännöllisen työajan lisät 1 9,5,2,1 Lisä- ja ylityökorvaukset 2, Yhteensä 1, 1, 1, 1, 1, Keskimäärin /kk 2 695, , ,26 6, ,28 Taulukko 18. Kuntayhtymän palkkauksen rakenne keskimäärin (prosenttiosuudet kokonaisansiosta)

9 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 [2] Henkilöstöraportin tiedonkeruu ja taitto: Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä/hrd Painatus: Porvoon ammattiopisto Kuvituskuvat: Pixabay Itä-Uudenmaan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 Itä-Uudenmaan kouluuskuntayhtymä. Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖ- HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 Itä-Uu-

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 Itä-Uudenmaan kouluuskuntayhtymä. Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖ- HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 Itä-Uu- Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖ- RAPORTTI 23 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 23 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 23 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 [2] Sisällysluettelo Henkilöstöraportin tiedonkeruu ja taitto: Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä/hrd Painatus: Porvoon ammattiopisto Itä-Uudenmaan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRA- PORTTI 2011 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2011... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Tilastointihetken henkilöstömäärät 2009-2014 Henkilöstömäärä 686 (703) Henkilötyövuosia yht. 639 (649) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2009-2014 800 761 756 750 710 703 700 671 650 686 Opetushenkilöstö

Lisätiedot

(6) Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, JHL ry, JUKO ry ja JYTY ry

(6) Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, JHL ry, JUKO ry ja JYTY ry 28.11.2016 1(6) Paikallissopimus Sopijapuolet Tällä paikallissopimuksella määritellään Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymässä maksettavasta työsuorituksen arviointiin perustuvasta henkilökohtaisesta lisästä.

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2015 Palvelualue vakinaiset määräaikaiset määräaikaisista työllistettyjä yhteensä v. 2015 Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

Henkilöstöön panostaminen

Henkilöstöön panostaminen Henkilöstöön panostaminen Tavoitteet vuodelle 2014 Kehitetään sisäisiä toimintamalleja tehostamaan parhaiden käytäntöjen ja osaamisen jakamista. Jatketaan työvälineiden ja järjestelmien kehitystyötä tukemaan

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Henkilöstövoimavarojen arviointi suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Suosituksen tavoitteet Tämä suositus tukee strategista henkilöstöjohtamista sekä henkilöstön ja työyhteisöjen jatkuvaa kehittämistä

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 246 78767 4,0 41,8 82,0 256,0 12938,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,5-3,0-100,0-6,8-1,9 2,4 370,8-3,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 81210 4,0 39,0 82,0 227,0 13364,0 81210 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,6-1,9-64,2-4,4-0,7 2,4 150,0-1,9

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Taso 3 2940300 Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 318 86383 3,0 29,0 64,0 224,0 5536,0 86383 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Hyväksytty hallituksessa 30.05.2013 43 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 TASA-ARVOSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TASA-ARVOKYSELYN

Lisätiedot

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite Näkökulma Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite 2012-2014 Toimenpiteet 2012 Tavoitetaso 2012 Toteutuma 31.12.2012

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 2 Sisältö 1. Johdanto 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 4 3. Johtaminen 5 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 6 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 6 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 72984 4,0 44,8 92,0 245,5 11937,0 72984 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,1-0,9-100,0-5,7-2,1 1,3 66,2-0,9

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 235 73676 4,0 40,0 77,0 240,0 12048,0 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -4,5-6,5-100,0-8,7-2,8 1,2 114,7-6,5

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma

Tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvosuunnitelma 2017-2019 1. JOHDANTO 3 2. TASA-ARVOSELVITYS 4 Tasa-arvoisuuden kokeminen 7 Koulutus 7 3. PERIAATTEET JA TOIMENPITEET TASA-ARVON EDISTÄMISEKSI 7 Henkilöstön rekrytointi 7 Tasa-arvoisen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2015

Henkilöstökertomus 2015 Henkilöstökertomus 2015 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Vastuuhenkilö Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot Työhyvinvointikysely 2011 n yliopisto / Muut yliopistot Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 1215 100% 80% 60% 55% 60% 40% 45% 40% 20% 0% Nainen (KA: 1.452, Hajonta: 1.117)

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös ASIKKALAN KUNTA Henkilöstövoimavarojen arviointi Henkilöstötilinpäätös Yhteistyötoimikunta 21.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 JOHDANTO Kuntatyönantajan on tunnettava henkilöstövoimavarat, joilla palvelut

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin:

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin: JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 214 1. Johdanto Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa määrää, että kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain

Lisätiedot

Henkilöstöjohtaja Leena Kaunisto

Henkilöstöjohtaja Leena Kaunisto 16.5.2017 Henkilöstöjohtaja Leena Kaunisto Suunnitelmasta tiedottaminen Suunnitelman toteuttaminen edellyttää sekä johdon että henkilöstön sitoutumista tasaarvo- ja yhdenvertaisuus-työhön. Työyksiköitä

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan:

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma 2007 2009. Yliasiamiespäivä 16.10.2007

Tasa-arvosuunnitelma 2007 2009. Yliasiamiespäivä 16.10.2007 Tasa-arvosuunnitelma 2007 2009 Yliasiamiespäivä 16.10.2007 Tasa-arvosuunnitelman rakenne Tasa-arvotilanteen nykytila Henkilöstön rakenne Palkkakartoitus Työn ja perheen yhteensovittaminen Koulutus ja itsensä

Lisätiedot

Uudenkaupungin kaupungin tasa-arvosuunnitelma. * Yhteisty ötoimikunta 29.11.2006 * Yhteisty ötoimikunta 17.01.2007 * Kaupunginhallitus 05.02.

Uudenkaupungin kaupungin tasa-arvosuunnitelma. * Yhteisty ötoimikunta 29.11.2006 * Yhteisty ötoimikunta 17.01.2007 * Kaupunginhallitus 05.02. 1 Uudenkaupungin kaupungin tasa-arvosuunnitelma * Yhteisty ötoimikunta 29.11.2006 * Yhteisty ötoimikunta 17.01.2007 * Kaupunginhallitus 05.02.2007 1 Johdanto Tasa-arvosuunnitelman laatiminen perustuu lakiin

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 KT Kuntatyönantajat 8000 7000 6000 Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2015 7 380 5000 4000 3000 2000 2 743 3

Lisätiedot

Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä

Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. VISIO JA ARVOT.4 3. LUOTTAMUS JA YHTEISTYÖ..4 4. OSAAVA TYÖVOIMA..5 5. TYÖHYVINVOINTI JA TERVEYS.5

Lisätiedot

-4,8-2,2-0,9 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 18,3 804, ,0 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

-4,8-2,2-0,9 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 18,3 804, ,0 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä2016 Tarkastelujoukko: 621011 VarastokirjastoViraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Virasto VirastotyyppiYksikköValtio HENKILÖSTÖRESURSSIT

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstömäärä... 3 3. Henkilötyövuodet... 4 4. Työajan jakautuminen... 5 5. Ikärakenne... 6 6. Henkilöstön osaamisen

Lisätiedot

JY työhyvinvointikysely 2015 (2013) Bio- ja ympäristötieteiden laitos

JY työhyvinvointikysely 2015 (2013) Bio- ja ympäristötieteiden laitos JY työhyvinvointikysely 2015 (2013) Bio- ja ympäristötieteiden laitos 30.10.2015 Työhyvinvointikysely 2015 Taustatiedot Palvelussuhde: 50,0 % Määräaikainen 50,0 % 50,0 % Toistaiseksi voimassaoleva 50,0

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 2014 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 3 2.1 Henkilöstömäärä 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika 5 2.4 Ikäjakauma

Lisätiedot

TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain)

TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain) 20.7.2011 TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain) (1) Työn kehittävyys Minulla on mahdollisuus ajatella ja toimia itsenäisesti työssäni Minulla on mahdollisuus kehittää itselleni ominaisia

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

Perheystävällisyyden alkukartoitus

Perheystävällisyyden alkukartoitus Perheystävällisyyden alkukartoitus 1. Taustatiedot Tämän dokumentin tarkoituksena on toimia pohjana työpaikan perheystävällisyyden alkukartoituksen tekemiselle ja ohjata kehittämissuunnitelman laatimista.

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yhtymähallitus 21.6.2016 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Henkilöstösuunnittelulle asetetut tavoitteet... 2 3 Nykyinen henkilöstömäärä... 2 4 Henkilöstön ikärakenne... 2 5

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS

TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS 2015-2013 Työhyvinvointikysely Taustatiedot Sukupuoli: 10 8 69.0 % 72.5 % 6 4 31.0 % 27.5 % 2 Nainen

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS Henkilöstö palvelutuotannon voimavarana 31.8.2017 Raija Ranta, henkilöstöjohtaja-sosiaali-ja terveysjohtaja HENKILÖSTÖ / RAKENNE HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 31.12.2016 Vakinaiset 3 177

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI 1 Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2013... 3 2 Henkilöstövoimavarat... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 4 2.3 Palvelussuhteen pituus... 5 2.4 Eläkkeelle siirtyminen...

Lisätiedot

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari 16.8.2017 Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Sairaanhoitopiirin virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2011 2016 2011 2012

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO KOULUTUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ Tavoitteet: Ymmärtää keskeinen lainsäädäntö sukupuolten välisestä tasa-arvosta organisaation näkökulmasta Ymmärtää sukupuolten välisen tasa-arvon

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Askolan kunta 2016-2018 Yhteistyötoimikunta 25.10.2016 Henkilöstöjaosto 31.10.2016 Kunnanhallitus 2.11.2016 Kunnanvaltuusto 16.11.2016 Sisällys 1. JOHDANTO... 3

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Koonneet: Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika...

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 66 0 8 6 6% 9% % 9% Nainen Mies Biologian

Lisätiedot

Työkaluja työhyvinvoinnin johtamiseen

Työkaluja työhyvinvoinnin johtamiseen Työkaluja työhyvinvoinnin johtamiseen Pohjola Terveys Oy Työhyvinvointipalvelut vastaava työpsykologi Sabina Brunou Millaista työhyvinvointia tavoittelemme tämän päivän työelämässä? Tavoitteena työntekijöiden

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Hallinnonala 24 Ulkoasiainministeriö (hala) HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 1549 1549 561,0 667,8 774,5 881,3 988,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden

Lisätiedot

Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+

Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+ 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 1 Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+ Porvoo 2011 - Borgå 2011 N = 1273 Sukupuoli 100 % 90 % 80 % 81 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 18 % 10 % 0 % mies nainen Ikäryhmä

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2013

Työhyvinvointikysely 2013 Työhyvinvointikysely 2013 22.11.2013 Henkilöstöpalvelut Ulla Huttunen Toteutus Kysely toteutettiin sähköisesti JY:ssa 23.9.- 6.10.2013 Kysely uudistui vuonna 2013 kysymysten määrä väheni (62 -> 43) Uudet

Lisätiedot

Työyhteisön pelisäännöt - tuottavuutta työhyvinvoinnista

Työyhteisön pelisäännöt - tuottavuutta työhyvinvoinnista Työyhteisön pelisäännöt - tuottavuutta työhyvinvoinnista Jyväskylän kaupunki Henkilöstöhallinto Sisältö: 1. Henkilöstötyön keskeiset sisällöt 2. Miksi työyhteisön pelisäännöt? 3. Työhyvinvoinnin määritelmä

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työstä terveyttä ja elinvoimaa! -seminaari 23.4.2015 Kruunupuisto Henkilöstösihteeri Susanna Laine Sisältö Strategia Henkilöstö Työhyvinvointiohjelma

Lisätiedot

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön,

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, OSIO E AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit kokoaikaiset opettajat

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

SONKAJÄRVEN KUNTA. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma SONKAJÄRVEN KUNTA Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Yhteistyöryhmä 24.11.2014 Kunnanhallitus..2014 1. Ammatillisen osaamisen kehittäminen 2. Henkilöstö Laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen

Lisätiedot

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut 2008-2012 Tarkastelujoukko: Virasto 621011 Varastokirjasto Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu raportilta. 2008 2009 2010 2011 2012 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä

Lisätiedot

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Liite 1. Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Kouvolan kaupunki Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta 1 1. Miehet ja naiset Kouvolan kaupungin henkilöstöstä naisia on 83,9 % ja

Lisätiedot

OSIO D Ammattikorkeakoulu Soveltaminen

OSIO D Ammattikorkeakoulu Soveltaminen OSIO D Ammattikorkeakoulu Soveltaminen OSIO D AMMATTIKORKEAKOULU I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala Ammattikorkeakoulun opetushenkilöstöön sovelletaan tämän osion lisäksi soveltuvin osin OVTES:n osiota A ja

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Erja Laurila Organisaatio: ARKISTOLAITOS T1. Nykyiset henkilöstöpanokset euroa 2004 Henkilöstöpanokset vuonna 2004 Tunnusluku 2 Henkilöstön lukumäärä

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ 28.4.2014

KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ 28.4.2014 KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ 28.4.2014 Henkilöstöjohtaja Riitta Hallberg Puh. 044-4598946, riitta.hallberg@saarikka.fi Perustietoja Saarikasta: - Tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja - 5 kunnan

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät:

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: Johtokunta Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto 10.6.2008 LIIKELAITOS EDUPOLIN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä Liikelaitos Edupoli on kuntalain

Lisätiedot

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista Hannu Issakainen 14.2.2011 HAKU- hankkeen tunnusluvuista Henkilötyöpäivä ja -vuosi Htp= henkilötyöpäivä = täyden työajan kalenteripäivä Htv = henkilötyövuosi = 365 (366) htp Htt = henkilötyötunti (sopimatta)

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014

liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä...

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015

JUANKOSKEN KAUPUNKI. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 JUANKOSKEN KAUPUNKI Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 Vuoden 2014 alusta tuli voimaan Laki taloudellisesta tuesta ammatillisen osaamisen kehittämisestä sekä muutos Lakiin työnantajan ja henkilöstön

Lisätiedot

rehtorit ja apulaisrehtorit,

rehtorit ja apulaisrehtorit, AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 LIITE T1 Tätä liitettä sovelletaan ten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit, kokoaikaiset opettajat, osa-aikaiset opettajat,

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Kh Kv

Henkilöstöraportti Kh Kv Henkilöstöraportti 2016 Kh 9.10.2017 64 Kv 16.10.2017 44 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne vuonna 2016... 4 2.1 Henkilöstömäärän kehitys... 4 2.2 Henkilöstö ammattinimikkeittäin...

Lisätiedot

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015 Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015 Konserniesikunta, Henkilöstöyksikkö Yhteenveto Kaupungin henkilöstömäärän kehitys on ollut hyvin hallinnassa. Henkilöstömäärä 31.12.2015 oli 14 101, kun se vuoden

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanhallitus 26.5.2015 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI / HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1.

Lisätiedot

Maintpartner; työhyvinvoinnin strateginen johtaminen Miten mitata työkykyjohtamisen investointeja?

Maintpartner; työhyvinvoinnin strateginen johtaminen Miten mitata työkykyjohtamisen investointeja? Maintpartner; työhyvinvoinnin strateginen johtaminen Miten mitata työkykyjohtamisen investointeja? 17.3.2015 Suomi ja Työtulevaisuus Jari Syrjälä Henkilöstöjohtaja Maintpartner Suomessa Liiketoimintamme

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI

RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI Karl-Magnus Spiik Ky Räätälöity ilmapiirimittari 1 RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI Ilmapiirimittarin vahvuus on kysymysten räätälöinti ko. ryhmän tilannetta ja tarpeita vastaavaksi. Mittaus voi olla yritys-,

Lisätiedot

Tilastoesite syyskuu 2012. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kt.fi

Tilastoesite syyskuu 2012. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kt.fi Tilastoesite syyskuu 2012 Kunnalliset palkat ja henkilöstö www.kt.fi Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2011 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2 595 3 642 3 016

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista

Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista Tanja Peltovuoma henkilöstöjohtaja Lapin sairaanhoitopiiri tanja.peltovuoma@lshp.fi Millainen on hyvä henkilöstöraportti? tukee strategista johtamista toimii

Lisätiedot

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Laura Bordi, FM, tutkija, suunnittelija Marja-Liisa Manka, FT, professori, tutkimusjohtaja Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2015 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä... 2 1.2.3

Lisätiedot

KOULUTUSSUUNNITELMA 2014

KOULUTUSSUUNNITELMA 2014 KOULUTUSSUUNNITELMA 2014 Johtoryhmä 7.3.2014 HEKE-tiimi 20.3.2014 YT-ryhmä 27.3.2014 Hallitus 8.4.2014 1. LAKISÄÄTEINEN KOULUTUSSUUNNITELMA JA KOULUTUSKORVAUS Kuntaorganisaatiossa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä

Lisätiedot

Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua

Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua Elisa Vahteristo Länsirannikon koulutus Oy WinNova AMKE 28.10.2015

Lisätiedot

Porvoon kaupunki. Yleistä kyselystä. Yleistä raportoinnista. Raportin rakenne. Raportti tehty: , klo 16.

Porvoon kaupunki. Yleistä kyselystä. Yleistä raportoinnista. Raportin rakenne. Raportti tehty: , klo 16. n kaupunki Raportti tehty: 7..7, klo 6.9 Vastaajia: 75 Yleistä kyselystä n työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin työntekijöiden työhyvinvoinnin tilaa ja kokemuksia työn sujuvuudesta. Työhyvinvointikyselyn

Lisätiedot

SISÄLLYS. Kunnanvaltuusto 61/2012

SISÄLLYS. Kunnanvaltuusto 61/2012 PELKOSENNIEMEN KUNNAN HENKILÖSTÖPOLIITTINEN TASA-ARVOSUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2015 2 SISÄLLYS Kunnanvaltuusto 61/2012 HENKILÖSTÖPOLIITTINEN TASA-ARVOSUUNNITELMA... 3 1 JOHDANTO... 3 2 TASA-ARVOSELVITYS...

Lisätiedot

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Sari Anetjärvi Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen tilalle on tullut voimaan Kirkon

Lisätiedot

Yhtymähallitus 24.3.2015, liite 3 Yhtymävaltuusto 19.5.2015, liite x. Henkilöstöraportti 2014

Yhtymähallitus 24.3.2015, liite 3 Yhtymävaltuusto 19.5.2015, liite x. Henkilöstöraportti 2014 Yhtymähallitus 24.3.2015, liite 3 Yhtymävaltuusto 19.5.2015, liite x Henkilöstöraportti 2014 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut... 3 2.1. Henkilöstön määrä, rakenne ja muutokset...

Lisätiedot

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä.

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä. Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain Vakinainen Vakinainen Vakinainen Keskushallinto 205 206 114 65 64 22 270 270 136 Ympäristöterveydenhuolto 27 26 26 9 8 4 36 34 30 Sosiaali- ja terveystoimi

Lisätiedot