PORTTI denmaan 2014 koulutuskuntayhtymä Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI HENKI-

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PORTTI denmaan 2014 koulutuskuntayhtymä Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI HENKI-"

Transkriptio

1 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖ- RAPORTTI 21 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 21 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 21 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖ- RAPORTTI 21 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 21 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 21 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRA- PORTTI 21 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Itä-Uudenmaan HENKILÖSTÖRAPORTTI koulutuskuntayhtymä 21 Itä-Uudenmaan HENKILÖSTÖRAPORTTI koulutuskuntayhtymä Itä-Uudenmaan HENKILÖSTÖRAPORTTI koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRA- 21 Itä-Uu- 21 PORTTI denmaan 21 koulutuskuntayhtymä Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI HENKI- LÖSTÖRAPORTTI Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 21 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 21 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 21 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 21 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 21 Itä- Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 21 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 21 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRA- HENKILÖSTÖRAPORTTI PORTTI 21 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKI- 21 LÖSTÖRAPORTTI 21 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 21 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 21 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 21 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 21 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 21 Itä- Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 21 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 21 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRA- PORTTI 21 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKI- LÖSTÖRAPORTTI 21

2 2 3 SISÄLLYS- LUETTELO Markku Kantonen johtava rehtori 1. Esipuhe Henkilöstön määrä ja rakenne... Palvelussuhteen luonne ESIPUHE ULKOASU peak press & productions oy PAINO Lönnberg Painot Oy PAPERI Edixion 1g Työajan jakautuminen... 6 Ikä- ja sukupuolijakauma... 7 Palvelusaika... 8 Vaihtuvuus Terveydellinen toimintakyky Työyhteisön hyvinvointi... 1 Työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden edistäminen...1 Virkistys- ja vapaa-ajantoiminta Osaaminen ja sen kehittäminen Osaamisen kehittäminen Johtaminen ja esimiestyö Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus Palkkaus ja henkilöstökustannukset... 1 Ammatillisen koulutuksen lähitulevaisuuden mittava muutos on ollut vahvasti läsnä vuoden 21 toiminnassa. Valtionosuuksien leikkaukset, rahoitusjärjestelmän muutokset, järjestämislupien hakeminen sekä henkilöstön eläköityminen käynnistivät ssa valmistautumisen organisaation virtaviivaistamiseen. Hanke suunniteltiin tiiviissä yhteistyössä koko henkilöstön kanssa. Uusi organisaatio aloittaa ssa valmistauduttiin uusien tutkinnonperusteiden, osaamisperustaisen oppimisen ja arvioinnin, käyttöönottoon. Muutoksiin on valmistauduttu askel askeleelta systemaattisesti, henkilöstöä kuullen ja korjausliikkeitä tehden. Muutoksessa pärjää kun perusasiat ovat kunnossa. Keskeiset henkilöstöjohtamista linjaavat päätökset on tehty pitkäkestoisesti ja niiden mukaista toimintaa jatkettiin ja vahvistettiin. Henkilöstön osaamiseen ja toiminnan laatuun panostettiin sekä kehittämisen keinovalikoimaa laajennettiin mm. käynnistämällä kuntayhtymän oman vertaismentorointimallin kehittäminen. Tämän mahdollisti pääosin Aluehallintoviraston Osaava- (Oiva3) rahoitus. Tukitoimintojen perusprosesseja kehitettiin ja hiottiin valmistautumalla uusien palkkahallinnon ja taloushallinnon järjestelmien käyttöönottoon. Järjestelmäuudistukset virtaviivaistavat tiedonsiirtoa ja niiden myötä paperiton toimisto on entistä lähempänä. Henkilöstöraportointimme kertoo, että tehty kehitystyö on systemaattista ja tunnusluvuissa on nähtävissä tehtyjen päätösten vaikutus. Jatkossa taloudelliset resurssit niukkenevat ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden vaateet kasvavat, mutta meillä on hyvä lähtökohta kohdata muutos. KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Muutos Henkilöstön määrä ,3 % Opetushenkilöstön määrä , % Muun henkilöstön määrä ,9 % Päätoimisen henkilöstön määrä ,1 % Henkilöstö keski-ikä 7,2 6,9 +,3 vuotta Naisten keski-ikä 6,9 6,8 +,1 vuotta Miesten keski-ikä 7,8 7, +,8 vuotta Alkaneet palvelussuhteet Päättyneet palvelussuhteet Eläköityneet 12 5 Keski-ikä eläkkeelle jäätäessä 62 v 7 kk 6 v 3 kk Sairauspoissaolot (työpäiviä) ,5 % Työtyytyväisyyskysely (tulosten ka) 3,7 *) 2,98 (212) hyvän tulosraja 2,8 Osaamisen kehittäminen (pv/hlö/v) 5, 5, Osaamisen kehittäminen (eur/hlö/v) 37 2 Käydyt kehityskeskustelut (%) 91,1 95,1 -, %-yks. TSA-arviointilisä (hlölkm) *) Vuonna 213 on päätetty, että laajempi henkilöstökysely toteutetaan joka toinen vuosi. Taulukko 1. Kuntayhtymä lukuina

3 5 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE Palvelussuhteen luonne Koulutuskuntayhtymän koko henkilöstön määrä oli 7 henkilöä ( henkilöä), joista opetushenkilöstöä oli 325 (325). Henkilöstön kokonaismäärästä päätoimisessa palvelussuhteessa oli 376 (392) henkilöä. Lisäksi 16 (19) päätoimisessa palvelussuhteessa olevaa henkilöä oli virka-/toimivapaalla. Päätoimisista oli vakinaisia kokoaikaisia 25 (29) ja vakinaisia osaaikaisia 119 (113). Päätoimisista määräaikaisia oli 52 (7) henkilöä. Sivutoimisia oli 78 (75) henkilöä. n opettajista sivutoimisia oli (3) ja muusta henkilöstöstä (). n kouluttajista sivutoimisia oli 68 (61) ja muusta henkilöstöstä 2 (7). Konsernipalveluissa sivutoimista henkilöstöä ei vuonna 21 ollut (). n henkilöstöstä vakinaisessa palvelussuhteessa oli 99 (19) henkilöä. Heistä 83 (76) % teki täyttä työaikaa. Määräaikaisia n henkilöstöstä oli 23 (29) henkilöä. Yleisin määräaikaisuuden syy on opettajalta puuttuva muodollinen pätevyys. Päätoimisia n henkilöstöstä oli 182 (167) henkilöä. Heistä 6 (9) % oli kokoaikaisia. Päätoimisen osa-aikaisen henkilöstön viikoittainen työaika vaihtelee 16 tunnista 38 tuntiin 15 minuuttiin. Konsernipalveluiden henkilöstöön kuului 3 (7) henkilöä, jotka kaikki olivat vuonna 21 vakinaisessa palvelussuhteessa (6). Eri tehtävänimikkeitä kuntayhtymässä oli 77 (76), joista 3 () nimikettä oli yksilöllisiä eli nimike oli käytössä vain yhdellä henkilöllä. OPETUSHENKILÖSTÖ Päätoimiset Sivutoimiset Yhteensä Vakinaiset muutos % muutos % muutos % , , , , ,5 Vakinaiset 2 192, , ,79 Määräaikaiset ,5 3 33, , , , ,25 Määräaik , , ,8 Virka-/ 12 12, 12 12, toimivapaalla Ky , , , KUNTAYHTYMÄN PÄÄTOIMISEN HENKILÖSTÖN JAKAUTUMINEN Yhteensä Kuva 1. Kuntayhtymän päätoimisen henkilöstön jakautuminen Konserni HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ YLEISIMMISSÄ TEHTÄVÄNIMIKKEISSÄ % lkm Kouluttaja 33, % 155 Tuntiopettaja 15,3 % 72 Tiimipäällikkö 5,7 % 27 Koulutussuunnittelija 3,6 % 17 Assistentti 3, % 16 Siivooja 2,6 % 1 Taulukko 3. Henkilöstön lukumäärä yleisimmissä tehtävänimikkeissä PALVELUSSUHTEEN LUONNE Vakinainen kokoaikainen 17 Vakinainen osa-aikainen Kuva 2. Palvelussuhteen luonne Määräaikainen kokoaikainen 26 Määräaikainen osa-aikainen MUU HENKILÖSTÖ Päätoimiset Sivutoimiset Yhteensä Vakinaiset muutos % muutos % muutos % , , , 1 1, , , ,52 Vakinaiset ,62 1 1, ,58 Määräaikaiset 8 1-2,, , , ,33 8-5, 1-1, 1-1, Määräaik , , ,3 Virka-/ 7-2,86 7-2,86 toimivapaalla Ky , , ,9 KOKO HENKILÖSTÖ Yhteensä miehet naiset muutos % , , , , , ,23 1-1, , , ,29 OPETUSHENKILÖSTÖN MÄÄRÄ palvelussuhteen luonteen mukaan Kuva 3. Opetushenkilöstön määrä palvelussuhteen luonteen mukaan 9 2 Sivutoiminen määräaikainen Sivutoiminen vakinainen Päätoiminen määräaikainen Päätoiminen vakinainen MUUN HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ palvelussuhteen luonteen mukaan Kuva. Muun henkilöstön määrä palvelussuhteen luonteen mukaan Taulukko 2. Kuntayhtymän henkilöstö

4 6 7 Työajan jakautuminen Henkilöstömäärätunnuslukujen lisäksi tarvitaan tietoa siitä, miten työntekoon tarkoitettua työaikaa todellisuudessa on käytetty. Palvelutarpeiden edellyttämien henkilöstöresurssien oikean mitoituksen, kohdentamisen ja kuormituksen suunnittelu perustuu tietoon työajoista ja poissaoloista. TEOREETTINEN TYÖAIKA/ TODELLINEN TYÖAIKA % teoreettisesta säännöllisestä vuosityöajasta % teoreettisesta säännöllisestä vuosityöajasta % teoreettisesta säännöllisestä vuosityöajasta Kalenterivuoden päivät - vähennetään lauantait, sunnuntait, Ovtes (kokonais- Ovtes (opetusvelvolli- Kvtes Ovtes (osio E) Kvtes Kvtes työaikaa lyhentävät arkipyhät työaika, osio C) suus, osio C, liite ) = Teoreettinen säännöllinen vuosityöaika työpäivinä Vähennetään työpäivinä: - laskennallinen vuosiloma-aika 13, 12,6 12, 12,6 13,1 15,2 - terveysperusteiset poissaolot 1,8 1,9 2,8 2,7 5,7 2,6 - perhevapaat, 2,5 3,3 5, 2,9,3 - koulutus,6 2,5 1,2 2, 1,2 1,7 - muut palkalliset poissaolot 1,6, 1,9,, 1, - muut palkattomat poissaolot,,2,8 1,,1, = Tehty vuosityöaika 78,6 76,3 7, 76,7 77, 78,8 Taulukko. Taulukossa on esitetty henkilöstön teoreettisen vuosityöajan prosentuaalinen jakauma tulosalueiden työehtosopimusten mukaisesti vuonna , Ovtes (kokonaistyöaika) 78,6 Ovtes 76,7 1,8,6 1,6 12,6 Ovtes (opetusvelvollisuus) 76,3 12,6 13,1 1,9 2,5 2,5,2 2,7 5,7 5, 2,9 2, 1,2 1,,1 Kvtes 77, Kvtes 7, 12, 15,2 Kvtes 78,8 2,8 3,3 1,2 1,9,8 2,6,3 1,7 1, tehty vuosityöaika laskennallinen vuosiloma-aika terveysperusteiset poissaolot perhevapaat koulutus muut palkalliset poissaolot muut palkattomat poissaolot Kuva 5. Teoreettinen työaika / todellinen työaika Ikä- ja sukupuolijakauma Kuntayhtymän päätoimisesta henkilöstöstä oli 23 (251) naisia ja 133 (11) miehiä eli naisia päätoimisesta henkilöstöstä oli 65 (6) % ja miehiä 35 (36) %. Viiden viimeisen vuoden aikana sukupuolijakaumassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Kuntayhtymässä eniten henkilöstöä oli ikäryhmässä 9-vuotiaat, 119 (123) henkilöä. Tämä on 32 (31) prosenttia päätoimisesta henkilöstöstä. Toiseksi eniten henkilöstöä oli ikäryhmässä 5 59-vuotiaat. Tässä ryhmässä oli 118 (115) henkilöä. Yhteensä nämä kaksi ikäryhmää muodostavat 63 (61) % päätoimisesta henkilöstöstä. Kuntayhtymän päätoimisen henkilöstön keski-ikä oli 7,2 (6,9) vuotta. Vuonna 21 keski-ikä ssa oli naisilla 8, (8,9) vuotta ja miehillä 6,2 (6,3) vuotta. PÄÄTOIMISEN HENKILÖSTÖN IKÄ- JA SUKUPUOLIJAKAUMA Miehet 133 Naiset Kuva 6. Päätoimisen henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma 3 Meitä on moneksi ssa keski-ikä oli naisilla 5,3 (,6) vuotta ja miehillä 5, (8,5) vuotta. Konsernipalveluissa naisten keski-ikä oli 51,7 (51,6) vuotta ja miesten,7 (3,6) vuotta. PÄÄTOIMISEN HENKILÖSTÖN KESKI-IKÄ Koko ky keski-ikä 6,5 6,9 6,9 7,2 naiset 6,7 7,3 6,8 6,9 miehet 6,1 6, 7, 7,8 Taulukko 5. Henkilöstön keski-ikä kuntayhtymässä PÄÄTOIMISEN HENKILÖSTÖN IKÄ- JA SUKUPUOLIJAKAUMA TULOSALUEITTAIN Miehet Naiset Kuva 7. Päätoimisen henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma tulosalueittain

5 8 9 Palvelusaika 3. TERVEYDELLINEN TOIMINTAKYKY ANSIO- JA KUNNIA- MERKIT KUNTAYHTYMÄSSÄ MUISTETAAN PITKÄÄN PALVELLEITA SUOMEN KUNTALIITON ANSIO- JA KUNNIAMERKEILLÄ. Vuonna 21 ansiomerkin saivat: Kultainen ansiomerkki 3 v. Kokko Katri, palvelusihteeri, Tukipalvelut Porvoo Kylmänen Britt-Marie, lehtori, Porvoo Hopeinen ansiomerkki 2 v. Lindberg Camilla, kouluttaja, Porvoo Vaihtuvuus Kuntayhtymän päätoimisesta henkilöstöstä 2 % eli 159 (189) henkilöä oli ollut palvelussuhteessa alle viisi vuotta. Toiseksi suurin ryhmä olivat 5 9 vuotta palveluksessa olleet, joiden osuus oli 25 (18) %. 2 vuotta tai enemmän palveluksessa olleita oli 13 (15) % päätoimisesta henkilöstöstä. PÄÄTOIMISEN HENKILÖSTÖN PALVELUSAIKA alle 5 v. 5 9 v. 1 1 v v. 2 2 v v Kuva 8. Päätoimisen henkilöstön palvelusaika Vuonna 21 vakinaisia palvelussuhteita (sis. päätoimiset ja sivutoimiset) alkoi 18 (9). Määräaikaisia palvelussuhteita alkoi 98 (12). Yleisimmät määräaikaisuuden syyt ovat alkavien koulutusten rahoituksen määräaikaisuus sekä se, että opettajalta palvelussuhteen alkaessa puuttuu muodollinen pätevyys. Palvelussuhde muuttuu pääsääntöisesti vakinaiseksi, mikäli opettaja kolmen vuoden aikana saavuttaa opettajalta vaadittavan pätevyyden. Ulkoiseen hakuun avoimia työpaikkoja laitettiin henkilötietojärjestelmä Sympa HR:n kautta 2 ( 15, 6, konsernipalvelut 3). Avoimista tehtävistä 58 % oli opetusalan tehtäviä. Rekrytointikanavina käytettiin intranetia, omia www-sivuja, mol.fi-palvelua sekä lehti-ilmoittelua ja näihin kytkettyjä sähköisen median palveluja. Tehtäviin hakemuksia tuli 562 kappaletta (ka. 23, hakemusta/haku). Avoimia hakemuksia Sympa HR -järjestelmän kautta tuli vuonna (11) kappaletta. Päättyneitä palvelussuhteita kuntayhtymässä oli 116 (1) henkilöä. Määräaikaisia palvelussuhteita päättyi 8 (72), joista osa vakinaistettiin pätevöitymisen myötä. Vuonna 21 kuntayhtymästä eläkkeelle siirtyi 12 (5) henkilöä. Eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä oli 62 v 7 kk (6 v 3 kk). Osa-aikaeläkkeellä henkilöstöstä oli 12 (1) henkilöä. Vuoteen 22 mennessä henkilöstöstä eläköityy 126 henkilöä, mikä on 3 % päätoimisesta henkilöstöstä. Vuoteen 228 mennessä eläköityy 182 henkilöä, mikä on 8 % päätoimisesta henkilöstöstä. Kuntayhtymä tarjoaa henkilöstölleen kattavat työterveyshuollon palvelut. Kuntayhtymän työterveyshuoltopalvelut ostetaan Suomen Terveystalo Oy:ltä. Lakisääteisen ja ennaltaehkäisevien työterveyshuoltopalveluiden lisäksi kuntayhtymä kustantaa työntekijöilleen sairaanhoitopalveluja, työpsykologin palveluja sekä fysikaalisia hoitoja. Palvelut ovat pääosin heti palvelussuhteen alusta alkaen sekä vakituisen että määräaikaisen päätoimisen henkilöstön käytössä. Sairauspoissaoloja kuntayhtymän henkilöstöllä oli 2662 (3267) työpäivää. Poissaolopäivien määrä laski 18,52 % edelliseen vuoteen verrattuna. ssa poissaoloja oli 672 (939) työpäivää, ssa 1672 (176) työpäivää ja Konsernipalveluissa 318 (582) työpäivää. Sairauspoissaolot: 5 (6) työpäivää/henkilö 6 (6) työpäivää/henkilö 7 (12) työpäivää/henkilö Eniten eli % sairauspoissaoloista oli tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvia. Määrän vähentämiseksi ja ehkäisemiseksi toteutettiin suunnattu työterveysselvitys sekä eri henkilöstöryhmille suunnattuja nosto- ja ergonomiakoulutuksia. Vuonna 21 toiseksi merkittävin sairauspoissaolojen syy olivat infektiot 22 %. Nämä poissaolot olivat usein lyhyitä 1 3 päivän pituisia ja kohdistuvat useaan henkilöön. Sairauslomalla olleiden keskimääräisen poissaolon pituus oli 11 (13) työpäivää. Sairauspoissaoloja ei ollut 21 (216) henkilöllä, mikä on 53 (55) % päätoimisesta henkilöstöstä. 1 3 päivän sairauspoissaoloja oli 232 (221) henkilöllä 777 työpäivää. Kaikista sairauslomapäivistä lyhyiden sairauslomien osuus oli 29 (22) %. Vuonna 21 työajan ja työmatka-ajan tapaturmia tapahtui 12 (11), joista 3 () johti sairauslomaan. Työtapaturmien aiheuttama sairauspoissaolojen määrä oli 1 työpäivää. SAIRAUSPOISSAOLOT Muutos % edelliseen vuoteen Palkattomat päivät Palkattomat sairauslomapäivät % ,3 28, , , ,36, Yhteensä , ,33 Taulukko 8. Sairauspoissaolot työpäivinä SAIRAUSPOISSAOLOJEN JAKAUMA PROSENTTEINA Tuki- ja liikuntaelinsairaudet 27 Infektiot 22 1 Tapaturmat 7 17 Mielenterveyden häiriöt 6 16 Verenkierto- ja aineenvaihduntasairaudet 6 1 Muut Taulukko 9. Sairauspoissaolojen jakauma TYÖAJAN JA TYÖMATKA-AJAN TAPATURMAT VUONNA 21 Ei sairauslomaan johtaneet tapaturmat Sairauslomaan johtaneet tapaturmat Tapaturmien aiheuttamat sairauspoissaolopäivät Tapaturmat Yhteensä Taulukko 1. Työajan ja työmatka-ajan tapaturmat tulosalueittain ALKANEET PALVELUSSUHTEET KY Vakinaiset päätoimiset Määräaikaiset päätoimiset Vakinaiset sivutoimiset 5 5 Määräaikaiset sivutoimiset Yhteensä Taulukko 6. Vuonna 21 alkaneet palvelussuhteet PÄÄTTYNEET PALVELUSSUHTEET KY Eläkkeelle 12 Määräaik.päättyminen Muu syy Yhteensä Taulukko 7. Vuonna 21 päättyneet palvelussuhteet

6 1 11. TYÖYHTEISÖN HYVINVOINTI Työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden edistäminen Työhyvinvointimallin mukaiset tulosalueiden tyhyringit jatkoivat toimintasuunnitelmiensa mukaista toimintaa vuonna 21. Tyhyrinkien teemoina olivat yhteisöllisyys, perehdytyksen kehittäminen ja toimintatapojen yhtenäistäminen tavoitteena tasa-arvo, yhdenmukaisuus sekä turvallisuus työyhteisössä. Tyhyrinkien tekemästä aloitteesta toteutettiin koko henkilöstölle suunnattuja työhyvinvointikorttikoulutuksia vuonna 21 ja koulutuksia jatketaan 215. Työhyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä painopiste oli ennakoivassa työterveydenhuollossa. Työhyvinvoinnin ja varhaisen puuttumisen toiminnan kehittämiseksi sairauspoissaolojen seurannassa on ollut käytössä esimiehille säännöllisin väliajoin toimitettavat tiimien sairauspoissaolojen seurantaraportit. Tuloksia on nähtävissä sairauspoissaolojen määrän laskevassa trendissä. Suurin sairauspoissaolojen syyryhmä olivat tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja näiden ehkäisemiseksi toteutettiin suunnattu työterveysselvitys sekä järjestettiin eri henkilöstöryhmille suunnattuja nosto- ja ergonomiakoulutuksia. Kuntayhtymän Aslak-kuntoutukseen osallistuneille järjestettiin keväällä 21 seurantailtapäivä. Henkilöstöllä oli mahdollisuus touko syyskuussa 21 osallistua kuntayhtymän liikuntakampanjaan. Liikuntasuorituskertoja kertyi kampanjan aikana 16 kappaletta. Eri liikuntalajeja ilmoitettiin 29 sekä näiden lisäksi oman lajin suorituskertoja kertyi 51. IUKKY TYÖTYYTYVÄISYYSKYSELY 21 Työmotivaatio: Työni on haastavaa ja mielenkiintoista Työmotivaatio: Tunnen tekeväni hyödyllistä työtä Työn hallinta: Tiedän mitä minulta työssäni odotetaan Hyvän tulosraja > 2,8 Työn hallinta: Tiimini tavoitteet ovat minulle selvät 3,52 Esimiestyö: Esimieheni tukee alaistensa kehittymispyrkimyksiä 3,1 Esimiestyö: Voin vapaasti esittää näkemyksiäni esimiehelleni, vaikka olisinkin eri mieltä hänen kanssaan 3,37 Toimintakulttuuri: Tieto kulkee organisaatiossamme useimmiten huhujen ja muiden epävirallisten kanavien välityksellä **)KA-laskennassa tulokset käännetty+ 2,65 Työskentelyedellytykset: Usein on epäselvää kuka mistäkin asiasta päättää *)KA-laskennassa tulokset käännetty+ 2,57 Johtamiskulttuuri: Organisaatiossamme tehdyt muutokset on toteutettu hyvin 2,57 Johtamiskulttuuri: Organisaatiossamme kuullaan henkilöstöä tehtäessä heitä koskevia päätöksiä 2,5 Johtamiskulttuuri: Organisaatiossamme palkitaan työsuorituksista oikeudenmukaisesti 2,5,,5 1, 1,5 2, 2,5 3, 3,5, 3,56 3,55 3,53 Kuva 9. Matalimman ja korkeimman keskiarvotuloksen saaneet väittämät Työhyvinvointia ja työssäjaksamista edistävää toimintaa toteutettiin erilaisina ryhmätoteutuksina. Ryhmätyönohjausta järjestettiin ohjausta tilanneille tiimeille. Aluehallintoviraston Osaava- (Oiva3) rahoituksella käynnistettiin kuntayhtymän oman vertaismentorointimallin kehittäminen ja ryhmänvetäjien valmennus sekä käynnistettiin kolme vertaismentorointiryhmää in. Vertaismentoroinnin tavoitteena on edistää osaamisen ja hyvien käytäntöjen jakamista sekä tukea opettajien työssäjaksamista. Oiva3-rahoituksella toteutettiin myös räätälöityjä, tiimikohtaisia työyhteisön kehittämishankkeita, joissa hyödynnettiin Peili käyttäytymisprofiileja sekä Hyvien käytäntöjen siirtämisen dialogimenetelmää. Vuonna 213 johdon päätöksellä työtyytyväisyyskyselyn toteutuksen aikaväliksi määritettiin joka toinen vuosi. Vuosi 21 oli jälleen kyselyn toteutusvuosi. Kysely toteutettiin maaliskuussa 21. Kyselyn vastausprosentti oli 76,3 (6,8) %. Asteikolla 1 kuntayhtymän kaikkien vastausten keskiarvoksi muodostui 3,7 (2,98). Hyvän tason tulosraja on 2,8. Tulosalueiden tyhyringit painottivat vuonna 21 toiminnassaan kyselyssä esiinnousseita kehittämisalueita (perehdyttäminen, esimiestyön yhtenäistäminen ja yhtenäiset toimintatavat). Seuraavan kerran kysely toteutetaan maaliskuussa 216. Vuonna 21 työyhteisön hyvinvointiin käytettiin 7 euroa, mikä on 125 euroa jokaista päätoimista työntekijää kohti. Työmotivaatio Työn hallinta Työskentelyedellytykset Viestintä ja osallistaminen Esimiestyö Tehokkuus ja joustavuus Työnantajakuva Johtamiskulttuuri Toimintakulttuuri Keskiarvo Hyvän tulosraja > 2,8 3,37 3,2 3,21 3,1 3,26 3,2 2,98 2,8 3,17 3,7 3,2 3,9 3,3 2,92 2,7 2,6 2,88 2,7 3,7 2,98,,5 1, 1,5 2, 2,5 3, 3,5 Kuva 1. Kysymysryhmien vertailu Virkistys- ja vapaa-ajantoiminta Yhteistyöryhmän alaisena toimii virkistystiimi, joka koostuu n ja n työsuojeluvaltuutetuista sekä henkilöstön edustajista. Virkistystiimi suunnittelee ja toteuttaa kuntayhtymän virkistystapahtumat, koordinoi kerhotoimintaa sekä kuntayhtymän kulttuurisetelien hankintaa ja jakelua. Virkistystiimi kokoontui kerran vuoden 21 aikana. Virkistystiimi järjesti talousarviomäärärahalla (6 ) osallistumismahdollisuuden seitsemään eri kulttuuri-, viihde- ja urheilutapahtumaan vuoden aikana: Cabaree-matka Tallinnaan, lippuja omavastuuosuudella teatteri- ja musiikkitapahtumiin (Key for two farssiesitys Vanhamoision seurantalolla, teatteriesitys Vanja-eno Helsingin kaupungin teatterissa, Stars Show Peacock-teatterissa, Jenni Vartiaisen konsertti Finlandia-talossa) sekä urheilutapahtumiin (Suomi-Ruotsi yleisurheilumaaottelu, jääkiekon Karjala-turnaus). Kerho- ja harrastetoiminnan ryhmät (lentopallo, sähly, pilates ja perjantain jumpparyhmä) jatkoivat toimintaansa. Kulttuuriseteleitä kuntayhtymän henkilöstö otti käyttöön 39 lippuvihkoa. Lippuvihkoja saatiin kaksi kertaa vuoden aikana ja niitä sai kerrallaan 1/henkilö, omavastuuosuus 5 %. 5. OSAAMINEN JA SEN KEHITTÄMINEN Osaamisen kehittäminen HENKILÖSTÖN KOULUTUSASTE Kuntayhtymässä henkilöstön koulutuspäiviä oli 1877 (211) eli 5, (5,) koulutuspäivää jokaista päätoimista työntekijää kohden. Luku sisältää sekä ulkoisen että sisäisen henkilöstökoulutuksen. Vuonna 21 henkilöstön kouluttamiseen kuntayhtymässä käytettiin 1 62 euroa eli 37 (2) euroa jokaista päätoimista työntekijää kohden. Luku ei sisällä henkilöstökuluja. Henkilöstökoulutuksia suunnitellaan ja toteutetaan strategiassa, toimintasuunnitelmissa, kehityskeskusteluissa, työtyytyväisyyskyselyissä, osaamiskartoituksissa, asiakaspalautteissa, hankkeissa, sisäisissä ja ulkoisissa auditoinneis Tutkijakoulutusaste 3 Korkeakouluaste Keskiaste 165 Kuva 11. Henkilöstön koulutusaste 21 Miehet Naiset 1 2 Perusaste 12 sa sekä riskiarvioinneissa esiin tulleiden tarpeiden perusteella. Kuntayhtymän sisäinen henkilöstökoulutusten tarjonta on koottu sähköiseen henkilöstökoulutusten kalenteriin. Käytössä on 1 koulutuslajia sisältävä koulutuslajirakenne. Sisäisiä henkilöstökoulutus- ja kehittämistilaisuuksia järjestettiin 15 (18), joihin osallistujia oli 173 (1329). Vuoden 21 alusta astui voimaan laki henkilöstön koulutuksen korvaamisesta (11/213). Koulutuskorvauksen edellytyksenä on, että koulutus perustuu työnantajan etukäteen laatimaan koulutussuunnitelmaan ja edistää työntekijöiden ammatillista osaamista. Koulutuskorvaus vähen- HENKILÖSTÖN KOULUTUSPÄIVÄT Kuva 12. Henkilöstön koulutuspäivät Yhteensä

7 12 13 netään työnantajalle määrätystä työttömyysvakuutusmaksusta. Koulutuskorvauksen saa enintään kolmelta koulutustyöpäivältä työntekijää kohden. Koulutuskorvauksen määrä on 1 prosenttia koulutuskorvauksen perusteena olevasta palkkakustannuksesta. Kuntayhtymässä korvaukseen oikeuttavien koulutuspäivien lukumäärä vuonna 21 oli 85. Opetushenkilöstön pedagoginen pätevyystaso vahvistui vuoden 21 aikana: ssa saavutettiin 82 %:n ja ssa 59 %:n taso (%-osuus päätoimisesta, vakinaisesta opetushenkilöstöstä). Myös kiinnostus pätevöityä ammatilliseksi erityisopettajaksi on selkeässä kasvussa. Osaamisen kehittämisen keinovalikoimaa laajennettiin Aluehallintoviraston rahoittamalla Oiva3-hankkeella. Rahoituksella käynnistettiin kuntayhtymän oman vertaismento- KOULUTUSPÄIVIÄ/HENKILÖ/VUOSI , 6,, 5,2,8,3 Yhteensä 5, 5, Taulukko 11. Henkilöstön koulutuspäivät/henkilö/vuosi PEDAGOGINEN PÄTEVYYS % OPETUSHENKILÖSTÖSTÄ 21 Koulutuksessa olevat (hlömäärä) 82 % 5 59 % 1 Oppisopimuskeskus 75 % Taulukko 12. Opetushenkilöstön ydinpätevyydet pedagoginen pätevyys (% opetushenkilöstöstä) NÄYTTÖTUTKINTOMESTARIN PÄTEVYYS % OPETUSHENKILÖSTÖSTÄ 21 Koulutuksessa olevat (hlömäärä) 69 % 2 Oppisopimuskeskus 75 % Taulukko 13. Opetushenkilöstön ydinpätevyydet NTM-pätevyys (% opetushenkilöstöstä) KORVAUKSEEN OIKEUTTAVIEN KOULUTUSPÄIVIEN LUKUMÄÄRÄ TYÖNTEKIJÖIDEN LUKUMÄÄRÄ 1 koulutuspäivä 76 2 koulutuspäivää 33 3 koulutuspäivää 221 Korvaukseen oikeuttavien koulutuspäivien 85 lukumäärä Taulukko 1. Työntekijöiden lukumäärä joista on oikeus koulutuskorvaukseen sekä korvaukseen oikeuttavien koulutuspäivien lukumäärä rointimallin kehittäminen ja ryhmänvetäjien valmennus sekä käynnistettiin kolme vertaismentorointiryhmää in. Toiminnan tavoitteena on hyvien käytäntöjen ja osaamisen jakaminen ryhmässä sekä vertaistuen hyödyntäminen ammatillisen opettajan ammatti-identiteetin vahvistamisessa. Toimintamalli on yksi uusien opettajien perehdyttämisen menettelyistä ja tukee työssäjaksamista. Oiva3-rahoituksella toteutettiin myös toiminnan suunnittelua ja muita osaamisen jakamista tukevia esimies- ja työyhteisövalmennuksia. TOTEUTUNEET SISÄISET HENKILÖSTÖKOULUTUKSET LAJEITTAIN Koulutukset lkm Osallistujat lkm 1. Johtaminen 9 1 Esimiestyö 3 7 Muutosjohtaminen 3 27 Strategia, tuotteet ja palvelut 1 3 TSA - työsuorituksen arviointi 2 2. Perehdytys 3 32 Tasa-arvo ja monikulttuurisuus Toimintaympäristön tuntemus. Viestintä ja vuorovaikutus 8 77 Viestintä 1 19 Työyhteisövalmiudet 5 Äänenkäyttö ja esiintyminen Opettajuus Pedagoginen osaaminen 2 1 Verkkopedagogiikka 6 69 Mentorointi - vertaismentorointi 3 23 Muuttuvan opettajuuden tukeminen 1 97 Henkilökohtaistaminen 1 17 Monikulttuurisuus Kielitaito, kielet Ammatilliset pätevöitymis- koulutukset 8. IT-järjestelmät ja toimisto- 37 sovellukset Opintopolku 3 11 Oppimisympäristöt MS Office StudentaPlus Windows Phone 6 37 Microsoft Lync Laatu, ympäristö, turvallisuus Ensiapu 11 7 Työturvallisuuskorttikoulutus 5 13 Ympäristöasiat 2 2 Sähkötyöturvallisuus SFS Ergonomia Työhyvinvointi 9 91 Työhyvinvointikortti 2 35 Ryhmätyönohjaus Muu koulutuslaji Yhteensä Taulukko 15. Toteutuneet sisäiset henkilöstökoulutukset lajeittain Johtaminen ja esimiestyö ssa vuosi 21 oli muutosjohtamisen vuosi. Syksyllä 21 esiteltiin henkilöstölle ehdotus uudesta organisaatiorakenteesta. Henkilöstöllä oli mahdollisuus kommentoida ehdotusta sekä esittää kehitysehdotuksia. Kehitysehdotukset huomioiden syksyn aikana viimeisteltiin uusi toimiala- ja tiimirakenne sekä määritettiin uuden rakenteen mukaiset hallinnolliset rakenteet. Uusi organisaatiomuutos astui voimaan Valmisteluvaiheessa huomioitiin johtamisessa ja esimiesrakenteessa tapahtuvat muutokset ja sen mukaisesti suunniteltiin vuodelle 215 toteuttavaksi esimiestyötä tukeva valmennuskokonaisuus. ssa esimiestyön kehittämisessä keskityttiin toiminnan suunnitteluun sekä kehityskeskustelujen ja toiminnan suunnittelun tiiviimpään linkittämiseen. Aluehallintoviraston rahoittamalla Oiva3-hankkeella toteutettiin esimiesten valmennuskokonaisuus, jossa otettiin käyttöön tiimikohtaiset kehityskartat tukemaan tiimin toiminnan suunnittelua. Kehityskartta on dialoginen työväline, joka auttaa tiimiä jäsentämään tavoitteiden asettamista sekä sen avulla on saatu piilevää tietoa ja kokemuksia tehokkaasti kehittämiskäyttöön. Valmennus jatkuu vuonna 215. n johdon Lean-johtamisen valmennus toteutettiin loppuvuodesta 21 Lark-hankerahoituksella. 6. TASA-ARVO JA YHDENVERTAISUUS Kuntayhtymässä tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden edistäminen otetaan huomioon rekrytoinnissa, palkkauksessa, työoloissa, työn ja perheen yhteensovittamisessa sekä syrjinnän ja häirinnän tunnistamisen edistämisessä ja syrjintään puuttumisessa. Tasa-arvo tarkoittaa tasavertaisia mahdollisuuksia työssä tarvittavan osaamisen kehittämiseen ja hyödyntämiseen sekä uralla etenemiseen. Tasa-arvon toteutumista tuetaan laajan ja monimuotoisen viestinnän kautta. Kuntayhtymän intranetistä on helposti löydettävissä kuntayhtymän henkilöstöpoliittinen ja oppilaitoskohtaiset tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat. Asiat kuuluvat olennaisena osana uusien työntekijöiden perehdytysohjelmaan. Jo IUKKY TYÖTYYTYVÄISYYSKYSELY ,75 2,6 2,5 2,6 3,9 2,95 3,25 3,8 3,7 3,61 3,97 3,96 3,88 3,89 3,31 3,22, 1, 2, 3,, Kuva 13. Tasa-arvoväittämien vertailu En ole kokenut häirintää tai kiusaamista työssäni viimeisen vuoden aikana. Minua ei ole lähennelty tai kosketeltu fyysisesti epäasiallisella tavalla viimeisen vuoden aikana. Minulle ei ole puhuttu kaksimielisyyksiä, lähetetty epäasiallista sähköpostia tai soiteltu puhelimella ahdistavalla tavalla viimeisen vuoden aikana. Työnjako tiimissäni on oikeudenmukainen. Organisaatiomme kohtelee työntekijöitään oikeudenmukaisesti. Organisaatiossamme palkitaan työsuorituksista oikeudenmukaisesti. Naisten ja miesten välinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toteutuvat organisaatiossamme hyvin. Tasa-arvotulosten keskiarvo. pidempään kuntayhtymässä työskennelleiden edellytetään aika ajoin muistuttavan mieleensä kuntayhtymän linjaukset ja tavoitteet tasa-arvoasioissa. Samoilta sivuilta löytyvät myös asetettujen tavoitteiden vuosittaiset toteutumisarvioinnit. Vuonna 21 moninaisen ja tasa-arvoisen työyhteisön merkeissä tutustuttiin islamilaiseen kulttuuriin. Tilaisuudet järjestettiin n Helsingin, Vantaan ja Porvoon toimipisteissä 3..21, ja Alustajana tilaisuuksissa toimi n kouluttaja Zakeri Mohsen. Kuten edellisvuonna, jolloin tutustuttiin venäläiseen kulttuuriin, alustusten pohjalta virisi mielenkiintoista keskustelua eri kulttuurien eroista. Lisäksi toteutettiin Monikulttuuri- IUKKY 3,81 3,6 3,9 3,7 3,99 3,9, 3,97 3,83 3,89 3,97 3,88 3,16 3,3 3,11 3,9 2,68 2,72 3,3 2,75 2, 2,57 2,5 2,5 3,5 3,16 3,1 3,25 3,33 3,28 3,38 3,31, 1, 2, 3,, Kuva 1. Tasa-arvokysymysten vertailu tulosalueittain.

8 muutos % OVTES , KVTES ,9 Yhteensä ,3 Taulukko 16. Henkilöstön jakautuminen sopimusaloittain suus kouluttajan arjessa -työpaja. Työpajassa käytännön läheisesti käsiteltiin monikulttuurisuuteen liittyviä asioita, joita kouluttaja kohtaa arjessa omien opiskelijoidensa kanssa. Työpajan vetäjänä toimi n kouluttaja Anne Laine. Kuntayhtymässä tehtiin keväällä 21 työtyytyväisyyskysely, joka sisälsi myös tasa-arvoa koskevia kysymyksiä. Kyselyn mukaan tasa-arvoasiat ovat hyvällä tolalla kuntayhtymässä; tasa-arvokysymysten keskiarvotulos oli 3,31 asteikolla 1. Naisten ja miesten välisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden koettiin toteutuvan kuntayhtymässä varsin hyvin tulos 3,25. Työpaikkakiusaamiseen kuntayhtymässä suhtaudutaan ehdottoman kielteisesti; sitä ei sallita ja siihen puututaan välittömästi, jos sellaista esiintyy. Työtyytyväisyyskyselyn mukaan muutama työntekijä oli kuitenkin kokenut häirintää tai kiusaamista työssään. Työpaikkakiusaamistilanteiden käsittelyä varten on laadittu tarkat ohjeet, jotka löytyvät mm. Hyvinvoiva työyhteisö oppaasta ja kuntayhtymän intranetistä. Kuntayhtymä korostaa paitsi esimiesten myös jokaisen työntekijän omaa vastuuta käyttäytymisestään ja vastuuta tuoda havaitsemansa epäkohdat esille. Kyselyn mukaan kuntayhtymässä huonoimmin toteutuu palkitsemisen, työnjaon ja työntekijöiden kohtelun oikeudenmukaisuus. Näissäkin väittämissä kuitenkin tapahtui hienoista parannusta edellisen kyselyn tuloksiin nähden. Johtokunta U. Backman Rehtori M. Kantonen ASIAKKUUDENHALLINTAPROSESSIT L. Erävalo R. Laukkanen H. Laitinen T. Vaalasmaa M. Kivekäs Liikelaitos TOIMIALAT R. Laukkanen H. Laitinen T. Vaalasmaa L. Erävalo Liiketoiminta Palvelu Tekniikka Tukiyksikkö Omaehtoisen koulutuksen asiakasryhmä Oppisopimuskoulutuksen asiakasryhmä Projektien asiakasryhmä Työvoimakoulutuksen asiakasryhmä Yrityskoulutuksen asiakasryhmä ASIAKKAAT 7. PALKKAUS JA HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET Kuntayhtymän henkilöstökulut vuonna 21 olivat euroa. Vuoden 213 henkilöstökuluihin verrattuna nousua oli, prosenttia. Henkilöstökulujen osuus kuntayhtymän kaikista toimintatuotoista oli 65, prosenttia. Osana kannustavaa palkkausta kuntayhtymän palkkausjärjestelmässä on käytössä päätoimista henkilöstöä koskeva henkilökohtaisen työsuorituksen arviointi (TSA). Arviointijärjestelmän käytöstä järjestetään vuosittain koulutusta esimiehille ja henkilöstölle. Henkilöstön työsuorituksen arviointiperusteina ovat osaaminen, tuloksellisuus ja yhteistyötaidot. Arvioinnissa käytetään kolmea pätevyystasoa seuraavasti: työsuorituksessa on kehittämistarvetta, työsuoritus vastaa tehtävän vaatimuksia ja työsuoritus ylittää tehtävän vaatimukset. Vuoden vaihteessa 21 n henkilöstöstä 89 (73 %) henkilöä oli oikeutettu tsa-lisään, ssa 135 henkilöä (6 %) ja konsernipalveluissa 35 (81 %) henkilöä. HENKILÖSTÖKULUT 1 EUROA muutos % Palkat ja palkkiot Palkat ,57 Loma-ajan palkat ,7 Muut palkat ja palkkiot ,26 Lakisääteiset sosiaalikulut Eläkekulut ,57 Muut henkilösivukulut ,8 Vapaaehtoiset sosiaalikulut Terveydenhoito ,67 Työkyvyn ylläpito ja virkistys ,5 Yhteistyötoiminta , Koulutuskulut Koulutuskulut ,55 Henkilöstökulut , Taulukko 17. Kuntayhtymän henkilöstökulut 1 euroina PALKKAUKSEN RAKENNE KESKIMÄÄRIN (prosenttiosuudet kokonaisansiosta): KVTES OVTES KVTES OVTES KVTES Tehtäväkohtainen palkka 89,8 72,9 88, 82,8 87,7 Palveluaikaan sidotut lisät 6, 1,2 5,5 1,9 6,2 PMT Merja Jämsen Toimipisteenjohtaja Askola Kim Lindroos Toimipisteenjohtaja Rehtori Pentti Suursalmi Johtotiimi Pomo Mika Eskola Toimipisteenjohtaja Loviisa Merja Parviainen Toimipisteenjohtaja Tiimipäälliköt Henkilöstö ja opettaja Opiskelija ja asiakas Amiris Hannu Rantala Ravintolapäällikkö IUKKY ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTA- YHTYMÄ Yhtymävaltuusto, pj. Taru Tujunen Yhtymähallitus, pj. Hannu Moilanen Kuntayhtymän johtoryhmä, pj. Markku Kantonen Anja Leino Apulaisrehtori Konsernin tukipalvelut Maija Penttilä Hallintojohtaja - KY-hallintopalvelut - Kiinteistöpalvelut - Tietotekniikkapalvelut Asiakkaina konsernijohto,, ja Oppisopimuskeskus Johtava rehtori Markku Kantonen Oppisopimuskeskus Annu Jokela-Ylipiha Oppisopimusjohtaja - I-U oppisopimuskeskus - KY:n hrd-palvelut - KY:n tiedotuspalvelut Asiakkaina oppisopimusopiskelijat, oppisopimustyönantajat, hrd:n ja tiedotuksen osalta KY:n sisäiset asiakkaat Henkilökohtaiset lisät 2,8 3, 5,9 6,2 3,7 Muut säännöllisen työajan lisät 1 9,5,2,1 Lisä- ja ylityökorvaukset 2, Yhteensä 1, 1, 1, 1, 1, Keskimäärin /kk 2 695, , ,26 6, ,28 Taulukko 18. Kuntayhtymän palkkauksen rakenne keskimäärin (prosenttiosuudet kokonaisansiosta)

9 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 Itä-Uudenmaan kouluuskuntayhtymä. Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖ- HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 Itä-Uu-

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 Itä-Uudenmaan kouluuskuntayhtymä. Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖ- HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 Itä-Uu- Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖ- RAPORTTI 23 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 23 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 23 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki Henkilöstöhallinto HENKILÖSTÖRAPORTTI

Savonlinnan kaupunki Henkilöstöhallinto HENKILÖSTÖRAPORTTI Savonlinnan kaupunki Henkilöstöhallinto HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 SISÄLLYS JOHDANTO... 1 KAUPUNKISTRATEGIA... 2 HENKILÖSTÖ TUNNUSLUKUINA... 3 Henkilöstömäärä ja rakenne... 3 Työajan jakautuminen... 8 Henkilöstön

Lisätiedot

Janakkalan kunnan henkilöstökertomus

Janakkalan kunnan henkilöstökertomus Janakkalan kunnan henkilöstökertomus 2009 2 (26) UUDISTUSTEN VUOSI... 3 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 4 PALKAT JA PALKKIOT... 6 Palkkakustannukset... 6 Henkilötyövuosi... 6 Kannustava palkka... 7 HENKILÖSTÖN RAKENNE...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki Sisältö 1 Alkusanat... 3 2 Henkilöstöohjelma 2014 2017... 4 3 Tuloksellisuuden parantaminen... 5 Henkilöstörakenne ja työpanos... 5 Työvoimakustannukset 2014...

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Henkilöstökertomus 2013

SIILINJÄRVEN KUNTA Henkilöstökertomus 2013 SIILINJÄRVEN KUNTA Henkilöstökertomus 2013 Johtoryhmä 22.4.2014 Yhteistyötoimikunta 19.5.2014 19 Tarkastuslautakunta 20.5.2014 Khall 26.5.2014 116 Kvalt 16.6.2014 19 Sisällys 1 Esipuhe... 3 2 Henkilöstöresurssit...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 015 mi 18.3.2 HEKE-tii 015 mä 23.3.2 h y r o t h Jo 4.3.2015 Hallitus 2 15 ä 15.4.20 YT-ryhm 5 15.4.201 Valtuusto SISÄLLYS 1 Johdanto 2 2 Henkilöstötuloslaskelma 3 3 Henkilöstövoimavarojen kuvaaminen 5

Lisätiedot

1. Johdanto... 3 2. Henkilöstöresurssit... 3

1. Johdanto... 3 2. Henkilöstöresurssit... 3 Käsittely: JIK ky Johtokunta 28.3.2014 JIK ky Yhtymäkokous 25.6.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstöresurssit... 3 2.1. Henkilöstömäärä... 3 2.1.1. Henkilöstön jakautuminen eri yksiköihin...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna.fi

Henkilöstöraportti 2014. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna.fi Henkilöstöraportti 2014 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi SISÄLLYS 1. HENKILÖSTÖPOLITIIKKA... 2 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 5 Henkilöstömäärä... 5 Henkilötyövuosi... 6 Työajan jakautuminen...

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kalajoen kaupunki Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI p. +358 (0)8 469 11 www.kalajoki.fi

KALAJOEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kalajoen kaupunki Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI p. +358 (0)8 469 11 www.kalajoki.fi 1 KALAJOEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 2 Saatteeksi Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstömäärästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstömenoista. Se sisältää

Lisätiedot

Janakkalan kunnan henkilöstökertomus

Janakkalan kunnan henkilöstökertomus Janakkalan kunnan henkilöstökertomus 2014 2 (29) JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 3 HENKILÖSTÖKULUT... 5 Palkkakustannukset sivukuluineen... 5 Henkilötyövuosi... 6 Kunta-alan palkkausjärjestelmä... 6

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI KAUHAVAN KAUPUNKI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI KAUHAVAN KAUPUNKI 2014 HENKILÖSTÖRAPORTTI KAUHAVAN KAUPUNKI 2014 Kauhavan kaupunki 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ...3 2. HENKILÖSTÖHALLINTOA KOSKEVAT LINJAUKSET SEKÄ OHJEET...3 3. HENKILÖSTÖVOIMAVARAT...4 3.1. Henkilökunnan määrä...4

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2014

Henkilöstötilinpäätös 2014 Henkilöstötilinpäätös 2014 Henkilöstöpalvelut in yt-johtoryhmä 23.2.2015 in johtokunta 6.3.2015 DM 1389731 2015 2 Sisällysluettelo 1. Katsaus henkilöstöjohtamiseen 2014... 3 2. Henkilöstöjohtaminen...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 4 Sisällys. Johdanto... Henkilöstöraportin sisältö.. Henkilöstön määrä ja rakenne 4.. Vakinaiset ja määräaikaiset. 4.. Palkattomalla työ-/virkavapaalla olevat... Henkilötyövuosi. 4.

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2011

Henkilöstöraportti 2011 KUVAT EEVA HUOTARI / KPEDU VIESTINTÄ 2 12.3.201 i m ii t Heke.2012 mä 15.3 h y r o t h Jo 2 22.3.201 s u it ll a H 4.4.2012 ä m h y r YT2.5.2012 o t s u Valtu SISÄLLYS Johdanto 2 I Henkilöstötuloslaskelma

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2010

Henkilöstökertomus 2010 Henkilöstökertomus 2010 2010 Henkilöstökertomus SISÄLLYS 1 Henkilöstöjohtajan KATSAUS 3 2 HENKILÖSTÖJOHTAMISEN TAVOITTEET 4 3 AMMATTITAITOINEN ja OSAAVA HENKILÖSTÖ 9 4 Henkilöstön saatavuus ja pysyvyys

Lisätiedot

EURAJOEN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2014. Meillä jokainen tietää missä olemme, mihin olemme menossa ja miksi. Oikeat ihmiset oikeassa paikassa

EURAJOEN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2014. Meillä jokainen tietää missä olemme, mihin olemme menossa ja miksi. Oikeat ihmiset oikeassa paikassa EURAJOEN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2014 Oikeat ihmiset oikeassa paikassa Meillä jokainen tietää missä olemme, mihin olemme menossa ja miksi Tahto on tietoa tärkeämpi. Motivaatio älyä tärkeämpi.

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014. Henkilöstökeskus Hyvinkään kaupunki

Henkilöstökertomus 2014. Henkilöstökeskus Hyvinkään kaupunki Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökeskus Hyvinkään kaupunki HYVINKÄÄN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 JOHDANTO... 1 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 2.1 HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS... 2 2.2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ TOIMIALOITTAIN...

Lisätiedot

Julkaisija: Karkkilan kaupunki Kuva: Huhdintie, Valokuvaaja: Henna Mitrunen Ulkoasu ja taitto: Karkkilan kaupunki. Henkilöstöraportti 2014

Julkaisija: Karkkilan kaupunki Kuva: Huhdintie, Valokuvaaja: Henna Mitrunen Ulkoasu ja taitto: Karkkilan kaupunki. Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 2014 Julkaisija: Karkkilan kaupunki Kuva: Huhdintie, Valokuvaaja: Henna Mitrunen Ulkoasu ja taitto: Karkkilan kaupunki 1 Henkilöstöraportti 2014 1 JOHDANTO... 3 2 KAUPUNGIN VIRANHALTIJAORGANISAATIO...

Lisätiedot

Hyvää työpäivää! HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

Hyvää työpäivää! HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 Hyvää työpäivää! HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 Kuvassa keskustelemassa GE-kirurgian erikoislääkäri Matti Tolonen sekä päivystysalueen osastonlääkäri Ilana Lyytinen. 2 HUS HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2013

Henkilöstötilinpäätös 2013 Henkilöstötilinpäätös 2013 Henkilöstöpalvelut in yt-johtoryhmä 24.2.2014 in johtokunta 11.4.2014 DM 1218568 2014 Kuvat: Susanna Lehto 2 Sisällysluettelo 1. Henkilöstötilinpäätöksen tarkoitus... 3 2. Henkilöstöjohtaminen...

Lisätiedot

Hyvää työpäivää! HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013

Hyvää työpäivää! HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 Hyvää työpäivää! HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 2 Sairaanhoitaja Tiina Pikkumaa (vas.), hoitotyön kliininen opettaja Elina Koota ja sairaanhoitaja Sanna Harkio-Tynkkynen. HUS HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 YHTEEN TYÖPÄIVÄÄN

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin. Henkilöstökertomus

Kouvolan kaupungin. Henkilöstökertomus Kouvolan kaupungin Henkilöstökertomus 2011 Tekstit: Henkilöstöyksikkö Henkilöstökertomustyöryhmä Taitto: Suvi Lantta Kansi: Eeva Forsman Kouvolan kaupungin julkaisu 2012 Henkilöstökertomus 2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 214 SISÄLLYSLUETTELO 1 SAATTEEKSI... 3 1.1 YLEISKATSAUS VUOTEEN 214... 3 1.2 HENKILÖSTÖPOLITIIKAN PERUSTA KANGASALAN SEURAKUNNASSA... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus 13.4.2015 Yhteistyöryhmä 24.4.2015 Kunnanvaltuusto 1.6.2015

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus 13.4.2015 Yhteistyöryhmä 24.4.2015 Kunnanvaltuusto 1.6.2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI Mäntsälän kunta 2014 Kunnanhallitus 13.4.2015 Yhteistyöryhmä 24.4.2015 Kunnanvaltuusto 1.6.2015 1 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 1.1 Mäntsälän kunnan henkilöstöä koskeva visio... 4 1.2 Mäntsälän

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2013 SISP/Hallintopalvelut Julkaisija Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Postiosoite: PL

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

RAUMAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 1 RAUMAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällys 1. ALUKSI... 2 2. HENKILÖSTÖKUVA... 3 2.1. Henkilöstön määrä ja osuus hallintokunnittain 2009-2014... 3 2.2. Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö hallintokunnittain

Lisätiedot

H E N K I L Ö S T Ö R A P O R T T I 2 0 1 4

H E N K I L Ö S T Ö R A P O R T T I 2 0 1 4 H E N K I L Ö S T Ö R A P O R T T I 2 0 1 4 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖSTRATEGIA 5 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 6 3.1 Henkilöstön määrä ja rakenne 6 3.2 Henkilöstömäärä hallinnonaloittain

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin henkilöstökertomus 2007 LUONNOS 10.4.2008

Jyväskylän kaupungin henkilöstökertomus 2007 LUONNOS 10.4.2008 Jyväskylän kaupungin henkilöstökertomus 2007 LUONNOS 10.4.2008 2 SISÄLTÖ KOHTI UUTTA JYVÄSKYLÄÄ 3 HENKILÖSTÖVOIMAVARAT 5 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET 5 HENKILÖSTÖN RAKENNE 8 VAIHTUVUUS JA

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Henkilöstötilinpäätös 2013 1/19

Sisällysluettelo. Henkilöstötilinpäätös 2013 1/19 Henkilöstötilinpäätös 2013 1/19 Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 1.1. Henkilöstön lukumäärä ja henkilötyövuodet... 3 1.2. Palvelussuhderakenne... 4 1.3. Sukupuolirakenne...

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2013. HSY:n hallitus 11.4.2014

Henkilöstökertomus 2013. HSY:n hallitus 11.4.2014 Henkilöstökertomus 2013 HSY:n hallitus 11.4.2014 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin

Lisätiedot