Työterveyshuollon kumppanuus työkyvyn tukemisessa Työelämän tutkimuspäivät Tampere

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työterveyshuollon kumppanuus työkyvyn tukemisessa Työelämän tutkimuspäivät Tampere 3. - 4.11.2011"

Transkriptio

1 Työterveyshuollon kumppanuus työkyvyn tukemisessa Työelämän tutkimuspäivät Tampere Pauliina Juntunen (TtM, ft) Kuntoutussäätiö/ Punk

2 Taustaa Työterveyshuollon järjestäminen työntekijöille on työnantajan lakisääteinen (työterveyshuoltolaki 1383/2001) velvollisuus työterveyshuoltosopimus, työterveyshuollon toimintasuunnitelma Pienyritysten kokemus työterveyshuollosta saatavasta hyödystä on jäänyt heikoksi (=koetaan vain kustannuseränä). Näin ollen kumppanuus jää rakentumatta. 2

3 Taustaa Verkostoja rakennetaan tai niitä rakentuu yhteisen toiminnan kautta. Hyvästä kumppanuudesta saadaan monenlaista hyötyä: taloudellista hyötyä työnjako eri toimijoiden välillä on järkevää ja optimaalista hyöty jakautuu eri osapuolille tasaisesti tieto on kaikkien käytössä yhteistyökumppanit ovat osaavia ja luotettavia Lähde: (Ståhle & Laento 2000) 3

4 Työkyvyn tukemisen velvoite Työsopimuslaki, työturvallisuuslaki, laki työsuojelun valvonnasta.., työterveyshuoltolaki, työntekijän eläkelaki, yrittäjän eläkelaki, laki...tasa-arvosta, vuosilomalaki, työaikalaki, tapaturmavakuutuslaki, laki yksityisyyden suojasta, sairausvakuutuslaki (SvL13 luvun 5 - muutos astui voimaan ) Lähde: Ilmarinen J. 2003,

5 Suuret vs. pienet yritykset Suuruusluokka Yrityksiä Osuus- Henkilöstö Osuus-% Liikevaihto Osuus-% % mrd. euroa Pienet yritykset , ,5 116,4 34,6 0 4 henkilöä , ,7 39,3 11,7 5 9 henkilöä , ,1 18,6 5, henkilöä , ,6 23,0 6, henkilöä , ,1 35,5 10,6 Keskisuuret yritykset , ,4 55,3 16,4 Suuret yritykset 610 0, ,0 164,6 49,0 YHTEENSÄ , ,0 336,2 100,0 (Lähde: Tilastokeskus 2010, Yritysrekisterin vuositilasto 2009) 5

6 Miten pienet yritykset organisaatioina eroavat suurista yrityksistä? SYSTEEMISET EROT ISOT YRITYKSET PIENET, yrittäjävetoiset YRITYKSET Historia Melko pitkä, traditiot, rutiinit Lyhyt, ei perinteitä, rutiineja Johtamisjärjestelmä Ammattijohtajia, koulutus ja tai kokemus Yrittäjät ja perustajat johtavat Rakenne Tieto- ja muut järjestelmät Hierarkkinen ja/tai byrokraattinen Kehittyneitä, virallisia: tiedonkulku, henkilöstöhallinto, ym. järjestelmät Matala, epämuodollinen, erityinen Epävirallinen, ei kehittyneitä järjestelmiä Lähde: Dyer W.G.Jr Organizatioin Development in the Entrepreneurial Firm. The Journal of Applied Behavioral Science 1997,33,2, June:

7 Miten pienet yritykset organisaatioina eroavat suurista yrityksistä? SYSTEEMISET EROT ISOT YRITYKSET PIENET, YRITTÄJÄVETOISET YRITYKSET Hallinto Hallitus tai johtokunta vaikutusvaltainen Omistajan/perustajan päätökset, harvoin toimivaa hallitusta Omistajuus Perhe Hajautettu, usein julkinen, osakkeen hinta tärkeä Perheillä vain harvoin vaikutusvaltaa tai osallisuutta toimintaan Yksityinen, läheinen, usein perheen omistama Tulos tärkeämpi kuin osakkeen hinta Perustajan/johtajan/omistajan perheenjäseniä tai sukulaisia usein töissä firmassa Lähde: Dyer W.G.Jr Organizatioin Development in the Entrepreneurial Firm. The Journal of Applied Behavioral Science 1997,33,2, June:

8 Menetelmät Kuuden (6) erikokoisen alle 250 henkeä käsittävän työpaikan ja heidän työterveyshuoltojensa kanssa kartoitettiin työpaikan odotuksia ja tarpeita, sekä kumppanuuden vahvistumista edistäviä tekijöitä 3-4 krt á 2 h strukturoitu & osallistava keskustelu tarkastelussa myös: sairauspoissaolotilastot työterveyshuollon ja lakisääteisen tapaturmavakuutuksen kustannukset työeläkemaksuluokan kehittyminen nykyisellään työkyvyn ylläpitämiseksi ja tukemiseksi toteutettavat toimet työsuojelutoiminnan järjestäytyminen 8

9 Menetelmät Mukana: toimitus-/tehtaanjohtaja (työsuojelupäällikkö) henkilöstöpäällikkö väliesimiesedustus työsuojeluvaltuutettu työterveyshuollosta työterveyslääkäri ja työterveyshoitaja Punk-hankkeesta projektisuunnittelija osassa työpaikoista työterveyshuollon asiantuntijalääkäri Loppupäätelmät keskusteluista eli työpaikkakohtaiset tarpeet, suunnitelmat ja keinot päivitettiin työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan. 9

10 Menetelmät 10

11 Yritykset Henkilöstö- ja laitosruokalapalvelu(tehdas), jossa n 209 työntekijää. Tehtaassa valmistetaan erilaisia ruokia ja leipomotuotteita. Työtehtäviä mm. kylmä- ja lämpökeittiö, leipomo, kalustonkäsittely- ja varastotyöt, lähettämö sekä toimisto. Kansalaisopisto (Suomen 6. suurin), jossa vakituista henkilökuntaa n. 25 ja sivutoimisia tuntiopettajia, sijaisia ja luennoitsijoita n per vuosi. Työtehtävät mm. toimistotyö, opetustyö (yhteiskunnalliset aineet, tietotekniikka, kielet, musiikki, kuvataiteet, tanssi, liikunta, käsityöt). Luterilainen seurakunta, jossa vakituisia työntekijöitä 20, kausityöntekijöitä n. 7. Työtehtäviä mm. toimistossa, hengellisissä toimituksissa, musiikin parissa, lasten kerhotoiminnassa, nuorisotyössä, leireillä, seurakunnan keittiöllä, kiinteistöjen hoidossa ja hautausmaalla. 11

12 Yritykset Kuntoutusta, majoitusta, ravitsemusta sekä lyhyt- ja pitkäaikaista asumista vanhuksille tarjoava yritys, jossa on 51 työntekijää. Työtehtäviä em. lisäksi kauneudenhoito-, parturi-kampaamo- sekä kokouspalveluita. Aaltopahvin jatkojalostustehdas, jossa on 60 työntekijää. Työtehtäviä on tuotesuunnittelussa, silkkipainossa, pahvintyöstökoneilla sekä toimistossa. Kuitusementtilevyjä valmistava tehdas, jossa on 170 työntekijää. Työtehtäviä on maalaamossa, tehdaskoneiden äärellä, myynnissä sekä toimistossa. 12

13 Yritykset Toimiala Työtehtävät Henkilöstömäärä Henkilöstö- ja laitosruokalapalvelut Vapaa sivistystyö Luterilainen seurakunta Kuntoutus, ravitsemus. Majoitus, vanhuspalvelut Paperiteollisuus Betoniteollisuus kylmä- ja lämpökeittiö, leipomo, kalustonkäsittely- ja varastotyö, lähettämö, toimistotyö toimistotyö, opetustyö: yhteiskunnalliset aineet, tietotekniikka, kielet, musiikki, kuvataiteet, tanssi, liikunta, käsityöt toimistotyö, hengelliset toimitukset, musiikin soitto, lasten kerhotoiminta, nuorisotyö, leirityö, keittiö, kiinteistöjen ja hautausmaan hoito majoitus- ja ravintolapalvelut, kuntoutus, kauneudenhoito-, parturi-kampaamo-, kokouspalveluita, pitkä- lyhytaikaista asumista vanhuksille tuotesuunnittelu, silkkipainotyö, työ pahvintyöstökoneilla, toimistotyö maalaamo, työ tehdaskoneilla, myyntityö, toimistotyö päätoimista sivutoimista 20 vakituista 7 kausityöntekijää

14 Tulokset Kumppanuutta vahvistavat mm.: yhteistyötarpeen kartoittaminen ja määrittäminen työpaikan ajantasaisten tietojen (muuttuneet työntekijätiedot, yhteyshenkilöt, organisaatiokaavio) säännöllinen toimittaminen työterveyshuoltoon työterveyshuollosta/työsuojelutoimikunnalta tuleva muistutuskehotus hakeutua suunniteltuihin terveystarkastuksiin, vuotuinen, suunnitelmallinen (laadittu asialista) yhteiskokous työterveyshuollon kanssa (osana työsuojelutoimikuntaa) työterveyshuollon toimintasuunnitelman ja nykytilanteen (esim. sairauspoissaolot) päivittämiseksi. 14

15 Tulokset Työnantajat odottavat työterveyshuolloilta mm. apua: työkykykysymyksissä (työkykyarvioneuvottelu, puhelinpalaveri työterveyslääkärin kanssa), työtehtävien tilapäisessä keventämisessä esimiesten puheeksiottokoulutusten toteuttamisessa SEKÄ systemaattisempaa kuntoutukseen ohjaamista. 15

16 Tulokset Muut tekijät, jotka edesauttoivat kumppanuuden vahvistumista: työterveyshuollon säännöllinen yhteydenpito työpaikkaan työpaikalle laaditut sopimukset ja mallit, joissa kaikille osapuolille on määritelty omat roolit erilaisten häiriötilanteiden hoitamiseksi (esim. päihdemalli, työkyvyn tukimalli, ohje epäasiallisesta kohtelusta työelämässä) työsuojelutoimikunnan tai muun yhteistoimintaelimen organisoituminen työpaikan omat, selkeät tehtävä- ja vastuujaot sekä esimiestyön käytännöt ja tiedonkulkusuunnitelma LISÄKSI Työpaikoilla tulee olla tietoa, mitä he voivat odottaa työterveyshuollolta ja kuinka paljon työterveyshuollon palvelut maksavat. 16

17 Työkyvyn tuki - toimintamallin tavoitteena henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen ja esimiestyön helpottaminen työkykykysymyksiä käsiteltäessä auttaa työpaikkoja ja tth:ja suunnittelemaan yhteisiä toimintamalleja sekä varhaisen että työhön paluuvaiheen työkykyongelmien ratkaisemiseen 17

18 Johtopäätökset Pienyrityksissä omistajayrittäjän sitoutuminen ratkaisee, miten asiat hoidetaan. Yrityksen koon (isot, byrokraattiset yritykset vs. pienet, yrittäjä-vetoiset yritykset) avulla voidaan selittää mm. työsuojelu- ja työhyvinvointiasioiden järjestäytymisen astetta. Työpaikan ja työterveyshuollon resurssit ja käytännöt vaikuttavat keskeisesti yhteistyön määrään että laatuun. Monet menettelytavat työterveyshuollossa on kehitetty isojen yritysten tarpeisiin, eivätkä ne näin ollen vastaa yrityksen koosta johtuvaan omaleimaisuuteen (Seuri et al. 2011). Työsuojeluorganisaation toimiessa rutiininomaisesti ja esim. työterveyshuolto on jo ollut mukana työsuojelutoimikunnan kokouksissa, nähdään työterveyshuolto tarpeelliseksi kumppaniksi myös työkyvyn ylläpitämiseen ja tukemiseen liittyvissä kysymyksissä. 18

19 Kiitos mielenkiinnostanne Lisätietoa ja apuvälineitä pientyöpaikkojen työkyvyn tukemistyöhön löydät 19

Pirkko Mäkelä-Pusa ja Henna Harju (toim.) PIENTYÖPAIKKOJEN TYÖKYVYN TUKI. Kuntoutussäätiö

Pirkko Mäkelä-Pusa ja Henna Harju (toim.) PIENTYÖPAIKKOJEN TYÖKYVYN TUKI. Kuntoutussäätiö Pirkko Mäkelä-Pusa ja Henna Harju (toim.) PIENTYÖPAIKKOJEN TYÖKYVYN TUKI Kuntoutussäätiö TAKAKANNESSA OLEVAN MUISTIKORTIN SISÄLTÖ Oppaat ja raportit sekä niihin liittyvät esitteet ja palvelut Esimies työhyvinvointia

Lisätiedot

OHJEITA TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN HANKKIMISEEN JA ARVIOINTIIN

OHJEITA TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN HANKKIMISEEN JA ARVIOINTIIN OHJEITA TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN HANKKIMISEEN JA ARVIOINTIIN SISÄLLYSLUETTELO 1. TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN 3 2. HYVÄ TYÖTERVEYSHUOLTOKÄYTÄNTÖ 4 3. KELAN KORVAUSPERIAATTEET 5 4. TYÖPAIKKASELVITYS

Lisätiedot

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Lahti Sari Pitkämäki kehittämispäällikkö Kela 1 Esityksen sisältö Työterveyshuollon kustannusten korvaaminen Hakumenettely uudistuu 2 P

Lisätiedot

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Kunnallinen työterveyshuoltotutkimus 2010 Kuntien eläkevakuutuksen raportteja 2/2010 Toni Pekka, Risto Kaartinen, Maija Träskelin, Pauli Forma

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla 1 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma

Työsuojelun toimintaohjelma Työsuojelun toimintaohjelma Yhteistyökomitea 9.3.2015 Kaupunginhallitus 23.3.2015 www.ylojarvi.fi Sisällys 1. TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA... 3 2. TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINTA... 3 2.1 Yhteistyökomitea...

Lisätiedot

Varhainen välittäminen työpaikalla

Varhainen välittäminen työpaikalla Varhainen välittäminen työpaikalla Opas kemianteollisuuden yrityksille KEMIANTEOLLISUUS KT RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY Hyvää huomenta Hyvää

Lisätiedot

Kemijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2015-2017

Kemijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2015-2017 Kemijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2015-2017 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI www.kemijarvi.fi 1 1. Työsuojeluorganisaatio Työpaikoilla vastuu työsuojelun toteuttamisesta on esimiehillä. Työsuojelutoiminta

Lisätiedot

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI SISÄLLYSLUETTELO JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI 3 Mitä on työhyvinvoinnin johtaminen? 3 Työhyvinvoinnin talo 4 Esimiestyö 5 Työyhteisö 6 Osaaminen 6 Kokonaishyvinvointi

Lisätiedot

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Julkaisija: Helsingin kaupungin työterveyskeskus Kirjoittajat: Tuula Hirvonen, työterveyshoitaja Tiina

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO LIIKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO LIIKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO LIIKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA TYÖSUOJELULLA TYÖHYVINVOINTIA MITEN TOIMINTA TOTEUTUU KÄYTÄNNÖSSÄ? Aino Eskelinen Pro gradu -tutkielma Jyväskylän

Lisätiedot

Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE. Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009

Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE. Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009 Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE Peltonen, Johanna Satakunnan

Lisätiedot

TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli

TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli Teknologiateollisuus ry www.teknologiateollisuus.fi Metallityöväen Liitto ry www.metalliliitto.fi Ammattiliitto Pro ry www.proliitto.fi

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

Työterveyshuollon välineet työkyvyn tukemisessa. Työterveyslääkäri Visa Kervinen Työurien pidentäminen ja työkykyjohtaminen 12.9.

Työterveyshuollon välineet työkyvyn tukemisessa. Työterveyslääkäri Visa Kervinen Työurien pidentäminen ja työkykyjohtaminen 12.9. Työterveyshuollon välineet työkyvyn tukemisessa Työterveyslääkäri Visa Kervinen Työurien pidentäminen ja työkykyjohtaminen 12.9.12 12.9.2012 Työterveyshuollon välineet työkyvyn tukemisessa Onko työterveyshuoltoa?

Lisätiedot

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä PROGRESS/APPLICATION FOR PROGRAMME VP/2007/005/371 RESTRUCTURING, WELL-BEING AT WORK AND FINANCIAL PARTICIPATION Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Yt-ryhmä Khall Kvalt 21.4.2015 xx.xx2015 xx.xx.2015

Yt-ryhmä Khall Kvalt 21.4.2015 xx.xx2015 xx.xx.2015 21.4.2015 xx.xx2015 xx.xx.2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällysluettelo 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2 2. Yleistä... 3 2.1 Henkilöstöraportoinnissa huomioitavat lait ja asetukset... 3 2.3 Henkilöstöraportin

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Kehittämistyön seuraamukset, kestävyys ja leviäminen Maija Träskelin Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Johda työkykyä, pidennä työuria. EK:n työkykyjohtamisen malli

Johda työkykyä, pidennä työuria. EK:n työkykyjohtamisen malli Johda työkykyä, pidennä työuria EK:n työkykyjohtamisen malli Johda työkykyä, pidennä työuria EK:n työkykyjohtamisen malli Sisältö Esipuhe 3 1 Työkykyä pitää johtaa 4 2 Työkykyjohtaminen on monen asian

Lisätiedot

05/2011. Takaisin työhön vai työkyvyttömyyseläkkeelle? Eläketurvakeskus. Työkykyä palauttavat prosessit. Niina Kuuva

05/2011. Takaisin työhön vai työkyvyttömyyseläkkeelle? Eläketurvakeskus. Työkykyä palauttavat prosessit. Niina Kuuva 05/2011 ELÄKETURVAKESKUKSEN KESKUSTELUALOITTEITA Takaisin työhön vai työkyvyttömyyseläkkeelle? Työkykyä palauttavat prosessit Niina Kuuva Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 05/2011 ELÄKETURVAKESKUKSEN

Lisätiedot

TYÖTERVEYS KUNTOON! Opas työterveyshuoltopalvelujen hankkimiseen metsäalalle

TYÖTERVEYS KUNTOON! Opas työterveyshuoltopalvelujen hankkimiseen metsäalalle TYÖTERVEYS KUNTOON! Opas työterveyshuoltopalvelujen hankkimiseen metsäalalle 1 SISÄLTÖ Alan erityispiirteet...4 Työterveyshuollon hankkiminen...5 Työterveyshuollon tasot Kela-korvaukset...7 Työterveyshuollon

Lisätiedot

Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen

Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen Loppuraportti 31.12.2010 Työterveyslaitos Minna Savinainen, Panu Oksa, Merja Perkiö-Mäkelä, Marja Viluksela SISÄLTÖ 1 TAUSTA...3 2 TAVOITTEET...5

Lisätiedot

Tuetaan työkykyä ajoissa

Tuetaan työkykyä ajoissa Tuetaan työkykyä ajoissa Opas työkyvyn ylläpitoon ja varhaiseen tukemiseen TYÖTOVERIT voivat havaita merkkejä työntekijän työkyvyn heikkenemisestä ja ottavat asian puheeksi ESIMIES havaitsee merkkejä työntekijän

Lisätiedot

Lapin yliopiston. työsuojelun toimintaohjelma (työturvallisuuslaki (2002/738) 9 ja 10 )

Lapin yliopiston. työsuojelun toimintaohjelma (työturvallisuuslaki (2002/738) 9 ja 10 ) Lapin yliopiston työsuojelun toimintaohjelma (työturvallisuuslaki (2002/738) 9 ja 10 ) Valtion työsuojelun yhteistoimintasopimuksen (30.11.2002) 10 :n mukainen ESITYS Työsuojelutoimikunta Rovaniemi 11.12.2003

Lisätiedot

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016 L [Kirjoita yrityksen nimi] LAUKAAN KUNTA [Kirjoita tekijän nimi] YHDESSÄ TEHDEN ja valtuustokaudelle 2013-2016 henki Henkilöstöstrategia hyväksytty kunnan yhteistyöryhmässä 16.04.2014 hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

Turun kaupungin työkyvyn hallintamalli. Kunnon työn päivä 7.10.2014 Turun kaupunki/ työkykykoordinaattori Vuokko Puljujärvi-Seila

Turun kaupungin työkyvyn hallintamalli. Kunnon työn päivä 7.10.2014 Turun kaupunki/ työkykykoordinaattori Vuokko Puljujärvi-Seila Varhainen välittäminentyöhyvinvoinnin johtamisen keinona Turun kaupungin työkyvyn hallintamalli Kunnon työn päivä 7.10.2014 Turun kaupunki/ työkykykoordinaattori Vuokko Puljujärvi-Seila Johdanto Tarkoitus

Lisätiedot

1. Johdanto... 3 2. Työssä jatkamiseen ja työhön paluuseen liittyvät tekijät... 6 2.1 Varhaiseläkkeelle siirtyminen ja työssä jatkamisaikomukset...

1. Johdanto... 3 2. Työssä jatkamiseen ja työhön paluuseen liittyvät tekijät... 6 2.1 Varhaiseläkkeelle siirtyminen ja työssä jatkamisaikomukset... 1 1. Johdanto... 3 2. Työssä jatkamiseen ja työhön paluuseen liittyvät tekijät... 6 2.1 Varhaiseläkkeelle siirtyminen ja työssä jatkamisaikomukset... 7 2.2 Sairauspoissaoloihin liittyvä toimintateoreettinen

Lisätiedot

Kisällistä mestariksi 1

Kisällistä mestariksi 1 Kisällistä mestariksi 1 2 Kisällistä mestariksi Pohjois-Kymen Setlementti ry: Kisällistä mestariksi ammattipajamalli työllistämisen tukena Kisällistä mestariksi 3 l ll Kisällistä mestariksi ammattipajamalli

Lisätiedot

OPPIMISVAIKEUDET TYÖPAIKOILLA Nordplus Aikuiskoulutus hanke 1.9.2013-30.3.2015 Raportti kartoituksesta ja sen tuloksista

OPPIMISVAIKEUDET TYÖPAIKOILLA Nordplus Aikuiskoulutus hanke 1.9.2013-30.3.2015 Raportti kartoituksesta ja sen tuloksista OPPIMISVAIKEUDET TYÖPAIKOILLA Nordplus Aikuiskoulutus hanke 1.9.2013-30.3.2015 Raportti kartoituksesta ja sen tuloksista Jouni Puumalainen Annika Laisola-Nuotio Mika Ala-Kauhaluoma 1 Esipuhe Oppimisvaikeudet

Lisätiedot