Nuori kuski osaa! Nuoret ammattikuljettajat työkykyisinä ja työelämätaitoisina ratissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nuori kuski osaa! Nuoret ammattikuljettajat työkykyisinä ja työelämätaitoisina ratissa"

Transkriptio

1 Nuori kuski osaa! Nuoret ammattikuljettajat työkykyisinä ja työelämätaitoisina ratissa

2 Nuori kuski osaa! -projektin tarkoituksena tuottaa kriteerit logistiikka-alan pk-yrityksiin nuoren työntekijän perehdyttämiseen työkykynäkökulmasta Tavoitteena on kehittää kuljetusalan pk-yritysten henkilöstön työkyvyn hallintamalleja tukemaan työja toimintakykyä pääpainopisteenään nuoret työntekijät. Päämääränä on logistiikka-alan työsuojelutoimijoiden ja työterveyshuollon yhteistyön kehittäminen sellaiseksi, että se paremmin tukee nuorten kuljettajien työkykyä. Tavoitteena on hyödyntää Virkeänä ratissa ja Terveenä ja hyvinvoivana ratissa -hankkeiden tuottamia toimintamalleja ja materiaaleja kuljetusalan ja kuljetusalan työterveyshuoltojen hyödynnettäväksi. Tavoitteena on, että työ vahvistaa nuoren kuljettajan henkilökohtaista terveyttä ja hyvinvointia.

3 Nuorilla kuljettajilla korostuvat työelämätaidot Nuorilla kuljettajilla korostuvat työelämätaidot ja niiden oppiminen ammatillisessa koulutuksessa sekä taidot työkyvyn ylläpitämiseen. Työuran alussa koulutuksesta saadun tiedon tulisi muuttua hyviksi tavoiksi ja rutiineiksi. Nuori kuski osaa! -hankkeen tavoitteena onkin, että pienet ja keskisuuret kuljetusalan yritykset kannustavat nuorta työkykynsä ylläpitämiseen ja kuuluvat toimivan työterveyshuollon piiriin. Perehdyttämiskriteerien luominen työkykynäkökulmasta on uusi näkökulma logistiikka-alan terveys- ja työkykyongelmien ratkaisemiseen.

4 Synergiaetuja ja vipuvoimaa Virkeänä ratissa ja Terveenä ja hyvinvoivana jo työuran alussa -hankkeista Terveenä ja hyvinvoivana jo työuran alussa -hankkeessa on luotu toimintamalli terveyttä ja työkykyä edistävien sisältöjen integroimiseksi logistiikka-alan koulutukseen. Virkeänä ratissa hanke on tuottanut runsaasti ajantasaista logistiikka-alan työpaikoille, koulutukseen ja työterveyshuoltoon soveltuvaa materiaalia. Ammatillisessa koulutuksessa työssä oppimisen jaksot ovat merkittävä osa koulutusta ja vanhemman kollegan ohjaus sen aikana on vaikuttavaa. Hyvät käytännöt on tarpeen saman aikaisesti juurruttaa sekä ammatilliseen koulutukseen, työssä oppimisen ohjauksessa toimivien kuljettajien toimintaan, logistiikkaalan yritysten ja esimiesten toimintaan sekä nuorten kuljettajien toimintaan.

5 Hanketyöskentelytapana yhteiskehittäminen Pienten ja keskisuurten kuljetusyritysten kehittämistä vaativat kohteet saadaan hankkeessa esiin työpaikkatoimijoita aktiivisesti osallistavaa menetelmää (esim. Metal Age tai Yrittäjä-Step) käyttämällä. Tavoitteena on, että pk-kuljetusyritykset ja niiden nuoret ammattikuljettajat edistävät yhteisöllisesti ja aktiivisesti työkykyään ja hyvinvointiaan työstä, mikä parantaa ajoterveyttä ja työn tuottavuutta.

6 Logistiikka-alan ammattikulttuurin huomioiminen Nuori kuski osaa! -hankkeessa kiinnitetään uudella tavalla huomiota myös logistiikka-alan paikkaan sitomattomaan yhteisöllisyyteen. Näkyvän muotonsa paikkaan sitomaton yhteisöllisyys saa esim. kuljettajien kokoontuessa huoltoasemien kahvioihin ja levähdyspaikoille. Sosiaalinen tuki ja verkostot ovat tärkeitä työkyvyn tukipilareita, mutta kuljetusalan yksinäisessä työssä työpaikkakohtainen verkosto jää usein muodostumatta. Huoltamoyhteisössä ja kuljettajan matkapuhelinverkostossa työkaverit kuuluvat monen eri työnantajan palvelukseen. Nuori kuski osaa! -hankkeessa kehitetään, testataan ja sovelletaan osallistavia menetelmiä pk- ja mikroyrityssektorilla sellaisiksi, että ne tukevat myös paikkaan sitomatonta työtä tekevää kasvavaa joukkoa (esim. paljon matkustavat mobiilityöntekijät). Näin kehitettävää mallia voidaan soveltaa myös muilla toimialoilla. Nuori kuski osaa! -hankkeen arviointi toteutetaan prosessiarviointina.

7 Hanke jakautuu viiteen eri kehittämisosioon: Tyky-toiminnan yhteiskehittäminen kuljetusalan pienissä ja keskisuurissa yrityksissä Pk-liikenneyrittäjien työkyvyn edistämisen jalkauttaminen uusiin toimintaympäristöihin TOP 5 - työhyvinvoinnin keihäänkärkien löytäminen kuljetusalan pienistä ja keskisuurista yrityksistä Työkykynäkökulmasta laadittujen perehdyttämiskriteerien kehittäminen nuorelle kuljettajalle Nuori kuski osaa! -hankkeessa opitun levittäminen viestinnän keinoin

8 Tyky-toiminnan yhteiskehittäminen kuljetusalan pienissä ja keskisuurissa yrityksissä Tavoitteena 1) Selvittää toimivatko tyky-prosessityökalut (esim. Yrittäjä-Step, Metal Age) kuljetusalan pienissä ja keskisuurissa yrityksissä YrittäjäStep on yrittäjien käyttöön suunniteltu itsearviointityökalu, jota voidaan hyödyntää yrityksen työhyvinvoinnin edistämisessä. Metal Age on käytännön menetelmä koko henkilöstön työhyvinvoinnin ja yrityksen/organisaation kokonaistuottavuuden kehittämiseksi. 2) Selvittää tyky-prosessityökalujen toimivuutta kuljetusalan pienissä ja keskisuurissa yrityksissä edistävät ja estävät tekijät esim. työterveyshuollon ja työsuojelutoimijoiden välisen yhteistyön ja roolien toimivuuden vaikutus

9 Pk-liikenneyrittäjien työkyvyn edistämisen jalkauttaminen uusiin toimintaympäristöihin Tavoitteena on, että ammattikuljettajien työkyvyn edistämistä voidaan toteuttaa uusissa ympäristöissä. yhteisöllisyys otetaan käyttöön alan suurena voimavarana. työympäristö tukee ja mahdollistaa terveellisiä valintoja. työkyvyn edistäminen on kohderyhmän näköistä ja kokoista, kohderyhmälähtöistä toimintaa. työkyvyn edistämisen malleja kehitetään, testataan ja sovelletaan sellaisiksi menetelmiksi pk- ja mikroyrityssektorille, että ne tukevat myös paikkaan sitomatonta työtä tekevää kasvavaa joukkoa (esim. paljon matkustavia mobiilityöntekijöitä). Näin kehitettyä mallia voidaan soveltaa myös muilla toimialoilla

10 TOP 5 - työhyvinvoinnin keihäänkärkien löytäminen kuljetusalan pienistä ja keskisuurista yrityksistä Tavoitteena tyky-prosessityökalujen testaamisesta työpajoissa saatu arvokas tieto kehittämistarpeista muokataan TOP 5 - työhyvinvoinnin keihäänkärki -listaksi. Tieto on peräisin asiakasyrityksiltä itseltään, painotukset ovat kuljetusalan pk-sektorin itse esiin nostamia.

11 Työkykynäkökulmasta laadittujen perehdyttämiskriteerien kehittäminen nuorelle kuljettajalle Tavoitteena on, että työpaikat hyödyntävät kokeneiden ammattikuljettajien kokemusta tekijöistä, jotka kuljettajan työssä vaikuttavat terveyteen, hyvinvointiin ja työkykyyn (mentor-malli osana perehdytystä). Vuoropuhelun käyminen näistä tekijöistä kokeneiden ja nuorten kuljettajien kesken on tärkeää, jotta omasta terveydestä ja työkyvystä huolehtiminen koetaan yhteiseksi asiaksi osana alan työkulttuuria ja ammattikuljettajat pystyvät yrityksissä antamaan toisilleen sosiaalista tukea terveellisille elintapavalinnoille. Nuoren kuljettajan perehdyttämiskriteerejä työstetään samanaikaisesti yhtenä osana tyky-prosessityökalujen testaamisen kanssa. Perehdyttämiskriteereihin kuuluvat mm. TOP 5 - keihäänkärkiasiat, jotka erityistä kehittämistä vaativina kohteina nousevat työpajoissa esiin.

12 Nuori kuski osaa! -hankkeessa opitun levittäminen viestinnän keinoin Ohjausryhmän liittotason toimijat sekä kuljetusalan yritykset, työsuojelutoimijat ja työterveyshuollot vahvistavat verkostoaan tiedon välittämisen parantamiseksi. Tavoite: vahvistaa entisestään yhteistyöverkostoja tiedon kulun parantamiseksi ja työhyvinvoinnille myönteisen ilmapiirin rakentamiseksi kuljetusalalla

Etelä-Savon teemahaku 8.12.2014 16.2.2015: ESR-teemojen painopisteet

Etelä-Savon teemahaku 8.12.2014 16.2.2015: ESR-teemojen painopisteet Etelä-Savon teemahaku 8.12.2014 16.2.2015: ESR-teemojen painopisteet Ohjaamo nuorille (TL 3) Nuorisotakuun monihallinnollinen, -ammatillinen ja -alainen tukiverkosto, jotta nuori pääsee työhön, opintoihin

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen Toimintakertomus 1.1. 31.12.2012

Työterveyslaitoksen Toimintakertomus 1.1. 31.12.2012 Työterveyslaitoksen Toimintakertomus 1.1. 31.12.2012 Työterveyslaitoksen Toimintakertomus 2012 Helsinki 2013 Kirjapaino Oy Helsinki 2013 2 Sisällys 1 Työterveyslaitoksen toiminta 2012 4 1.1 Johdon katsaus

Lisätiedot

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen 31.5.2013 Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen Bjarne Andersson, Karoliina Haggrén, Kari Haring, Päivi Lanttola, Oili Marttila, Jan Schugk ja Riitta Työläjärvi Sisällysluettelo

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010 Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010 Sisältö TALOUSARVIO 2010...3 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA STRATEGIA...4 2. TULOKSET...6 2.1 Vaikuttavuustavoitteet... 6 2.1.1. Työpaikan terveysvaarojen

Lisätiedot

Työhyvinvointia kaikille sukupolville

Työhyvinvointia kaikille sukupolville Työhyvinvointia kaikille sukupolville Lukijalle Työelämään kohdistuvat paineet pyrkivät nakertamaan työssä jaksamista ja siinä viihtymistä. Jatkuvat muutokset toimintaympäristössä ja epävarmuus tulevaisuudesta

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma 2014 Työterveyslaitos Helsinki 7.11.2013 2 (45) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Hyvinvointia työstä... 3 1.1 Uudistuva Työterveyslaitos 2020... 4 1.2 SOTERKO

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen Toimintakertomus 2014

Työterveyslaitoksen Toimintakertomus 2014 Työterveyslaitoksen Toimintakertomus 201 Helsinki 2015 Toimintakertomus_201.indd 1 7..2015 1:3:39 2 Toimintakertomus_201.indd 2 7..2015 1:3:0 Sisällys Vuosi 201 Työterveyslaitoksessa 1 Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyön strategioiden ja ohjelmien implementointi Hyviä käytäntöjä

Mielenterveys- ja päihdetyön strategioiden ja ohjelmien implementointi Hyviä käytäntöjä Tiia Järvinen Pohjanmaa-hanke Mielenterveys- ja päihdetyön strategioiden ja ohjelmien implementointi Hyviä käytäntöjä 1. JOHDANTO Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää mielenterveys- ja päihdestrategioiden

Lisätiedot

Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA. Lähihoitajan työ tulevaisuudessa

Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA. Lähihoitajan työ tulevaisuudessa Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA Tässä artikkelissa käsittelemme SOTE-ENNAKOINTI- projektin tuloksia lähihoitajan työn näkökulmasta. Tarkastelun kohteena

Lisätiedot

KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA. Opas ikästrategian laatimisen tueksi

KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA. Opas ikästrategian laatimisen tueksi KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA Opas ikästrategian laatimisen tueksi SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. ELÄMÄN JA TYÖELÄMÄN KULKU 5 Ihmisen monet iät 5 3. ERI-IKÄISTEN JOHTAMISEN HAASTEET 7 3.1

Lisätiedot

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Hannu Pursio Maikki Kropsu 2 SISÄLLYS 1. HANKKEEN TARKOITUS

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Kehittämistyön seuraamukset, kestävyys ja leviäminen Maija Träskelin Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin

Lisätiedot

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI SISÄLLYSLUETTELO JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI 3 Mitä on työhyvinvoinnin johtaminen? 3 Työhyvinvoinnin talo 4 Esimiestyö 5 Työyhteisö 6 Osaaminen 6 Kokonaishyvinvointi

Lisätiedot

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankeaika 1.4.2008-31.3.2011 Toteuttajat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Helsingin, Espoon ja Vantaan

Lisätiedot

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Julkaisija: Helsingin kaupungin työterveyskeskus Kirjoittajat: Tuula Hirvonen, työterveyshoitaja Tiina

Lisätiedot

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä PROGRESS/APPLICATION FOR PROGRAMME VP/2007/005/371 RESTRUCTURING, WELL-BEING AT WORK AND FINANCIAL PARTICIPATION Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Johda työkykyä, pidennä työuria. EK:n työkykyjohtamisen malli

Johda työkykyä, pidennä työuria. EK:n työkykyjohtamisen malli Johda työkykyä, pidennä työuria EK:n työkykyjohtamisen malli Johda työkykyä, pidennä työuria EK:n työkykyjohtamisen malli Sisältö Esipuhe 3 1 Työkykyä pitää johtaa 4 2 Työkykyjohtaminen on monen asian

Lisätiedot

"Mie meen eteenpäi vaik ois pakki päällä" -viiden lastentarhanopettajan käsityksiä työhyvinvoinnin rakentumisesta

Mie meen eteenpäi vaik ois pakki päällä -viiden lastentarhanopettajan käsityksiä työhyvinvoinnin rakentumisesta Pirkola, Mervi "Mie meen eteenpäi vaik ois pakki päällä" -viiden lastentarhanopettajan käsityksiä työhyvinvoinnin rakentumisesta Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 VARHAISEN TUEN MALLI Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 1. HYVINVOINTI TYÖSSÄ... 3 2. TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN ORGANISAATION TASOLLA... 3 3.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020 Helsinki 2011 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisu 2011:13 Työympäristön ja työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Turun kaupungin työkyvyn hallintamalli. Kunnon työn päivä 7.10.2014 Turun kaupunki/ työkykykoordinaattori Vuokko Puljujärvi-Seila

Turun kaupungin työkyvyn hallintamalli. Kunnon työn päivä 7.10.2014 Turun kaupunki/ työkykykoordinaattori Vuokko Puljujärvi-Seila Varhainen välittäminentyöhyvinvoinnin johtamisen keinona Turun kaupungin työkyvyn hallintamalli Kunnon työn päivä 7.10.2014 Turun kaupunki/ työkykykoordinaattori Vuokko Puljujärvi-Seila Johdanto Tarkoitus

Lisätiedot

Tuetaan työkykyä ajoissa

Tuetaan työkykyä ajoissa Tuetaan työkykyä ajoissa Opas työkyvyn ylläpitoon ja varhaiseen tukemiseen TYÖTOVERIT voivat havaita merkkejä työntekijän työkyvyn heikkenemisestä ja ottavat asian puheeksi ESIMIES havaitsee merkkejä työntekijän

Lisätiedot

HYVÄN OHJAUKSEN KRITEERIT. Hyvän ohjauksen kriteerit perusopetukseen, lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen

HYVÄN OHJAUKSEN KRITEERIT. Hyvän ohjauksen kriteerit perusopetukseen, lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen HYVÄN OHJAUKSEN KRITEERIT Hyvän ohjauksen kriteerit perusopetukseen, lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen Sisällys 1. Hyvän ohjauksen kriteerien tehtävä... 3 2. Hyvän ohjauksen kriteerien käyttö

Lisätiedot

Mikä on hyvä käytäntö, miten sen tunnistaa ja miten se on hyödynnettävissä

Mikä on hyvä käytäntö, miten sen tunnistaa ja miten se on hyödynnettävissä Mikä on hyvä käytäntö, miten sen tunnistaa ja miten se on hyödynnettävissä Satu Korhonen erikoissuunnittelija, THL / MEKA 19.5.2010 TEM työpaja / Korhonen 1 Best practice traditio ja avoin innovaatio Hyvän

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN

HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN TOIMINTAMALLIKUVAUS YHDISTYSTEN YHTEISTYÖSTÄ JA VERKOSTOITUMISESTA OSUMA-PROJEKTIN AIKANA HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN TEKIJÄN TERVEHDYS Hämeenlinnan setlementti ry:n Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Kunnallinen työterveyshuoltotutkimus 2010 Kuntien eläkevakuutuksen raportteja 2/2010 Toni Pekka, Risto Kaartinen, Maija Träskelin, Pauli Forma

Lisätiedot

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Toimituskunta Timo Kauppinen Pauliina Mattila-Holappa Merja Perkiö-Mäkelä Anja Saalo Jouni Toikkanen Seppo Tuomivaara Sanni Uuksulainen

Lisätiedot

Martti Majuri ja Tuomas Eerola

Martti Majuri ja Tuomas Eerola Martti Majuri ja Tuomas Eerola EIVÄT HE MUUTA TEKISIKÄÄN Tarkastelussa työpaikkaohjaajien koulutus, opettajien työelämäjaksot ja työssäoppiminen Opetushallitus ja tekijät Tmi Eija Högman ISBN 978-952-13-3191-6

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot