TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014"

Transkriptio

1 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 Annaleena Rita ja Pertti Hautala

2 2 SISÄLTÖ 1. Rautjärven kunnan toiminta-ajatus Työsuojelun toiminta-ajatus Rautjärven kunnan työsuojelun toimintaperiaatteet Rautjärven kunnan työsuojeluorganisaatio Käytössä olevat toimintaohjeet Toimenpiteet Työpaikkojen riskien arvioinnit Työpaikkakäynnit Toimintaohjeiden päivittäminen Yhteiset tilaisuudet Tukeminen työyhteisön muutoksessa Työsuojelun toimintakertomus... 6

3 3 1. Rautjärven kunnan toiminta-ajatus Rautjärvi ja Simpele antavat rajan suojaa ihmisille ja yrittämiselle. Rautjärvi - turvaa asukkailleen laadukkaat lähipalvelut, mahdollisuuden vaikuttaa ja kehittää taajamia turvallisina ja maaseutumaisina elinympäristöinä osana Imatran seutua. - tarjoaa yrittäjille ja järjestöille kumppanuuksia ja toimitiloja hyödyntäen venäläisten ostovoimaa ja palvelujen kysyntää sekä hyviä liikenneyhteyksiä. 2. Työsuojelun toiminta-ajatus Työsuojelun toimintaperiaatteet on määritelty työturvallisuuslaissa. Työsuojelun tavoitteena on taata turvalliset, terveelliset työolosuhteet ja tukea työntekijöiden työkyvyn ylläpitämistä. Tämän turvaamiseksi fyysisen ja psykososiaalisen työympäristön tulee olla kunnossa. Työympäristön tilaa tarkkaillaan jatkuvasti, muutosten vaikutukset ennakoidaan ja esille tulleet epäkohdat korjataan. 3. Rautjärven kunnan työsuojelun toimintaperiaatteet Työnantajalla on ensisijainen vastuu työsuojelun ja työturvallisuuden toteuttamisessa. Työnantaja voi käyttää työsuojeluhenkilöstön asiantuntemusta työolosuhteita suunniteltaessa tai korjatessa. Työsuojelun toteutukseen tulee kaikkien työntekijöiden sitoutua ylimmästä johdosta lähtien. Työntekijän vastuulla on noudattaa annettuja ohjeita ja sovittuja työtapoja. Työntekijän vastuulla on myös tehdä tarvittaessa ilmoitus epäkohdista esimiehelle. Toimialajohtajien vastuulla on - aineellisten ja toiminnallisten edellytysten turvaaminen - tuotantovälineiden ja -tilojen turvallisuus, joista on huolehdittava jo suunnitteluvaiheessa - selkeän tehtäväjaon vahvistaminen ja yleisvalvonta - henkilöstön riittävyyden turvaaminen Tulosyksiköiden esimiesten vastuulla on - turvallisuusohjeiden laatiminen ja niiden valvonta - laitehankinnat ja laitteiston kunnon valvonta ja tarkastukset - työyhteisön sosiaalisten suhteiden ja henkisen työsuojelun edistäminen - tasa-arvon toteutuminen työpaikalla - tarpeellisten esitysten tekeminen ylimmälle johdolle - turvallisten työmenetelmien käyttäminen ja tarvittaessa suojainten ja apuvälineiden hankkiminen. - työhön opastus

4 4 Työntekijöiden vastuulla on - ohjeiden ja määräysten noudattaminen - varovaisuuden noudattaminen - omasta ja muiden työntekijöiden turvallisuudesta huolehtiminen - vaaroista ilmoittaminen esimiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle, sekä parannusehdotuksien tekeminen - suojavälineiden puutteista ja vioista ilmoittaminen - suojavälineiden käyttö - työntekijöiden on vältettävä muihin työntekijöihin kohdistuvaa häirintää tai epäasiallista käytöstä. 4. Rautjärven kunnan työsuojeluorganisaatio Työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta säädetyn lain ( /44) 38 tarkoittamana työsuojelutoimikuntana toimii kunnan työyhteisötoimikunta. Työnantajan edustajat työyhteisötoimikunnassa ovat - kunnanhallituksen määräämä edustaja - kunnanjohtaja Harri Anttila - toimialajohtajat: sivistystoimenjohtaja Eila Toppinen ja tekninen johtaja Ari Pöllänen - työsuojelupäällikkö, kehitysjohtaja Annaleena Rita Työntekijöiden edustajat valitaan vaaleilla neljäksi vuodeksi kerrallaan. Toimikaudeksi on valittu seuraavat henkilöt: - Työsuojeluvaltuutettu Päivi Kujantola-Nupponen - I Varavaltuutettu Anita Puhakka - II Varavaltuutettu Pertti Hautala Työsuojeluasiat käsitellään työyhteisötoimikunnassa ja tarpeen mukaan kunnanhallituksessa. Kunnan sisäilmatyöryhmä kokoontuu vähintään neljä (4) kertaa vuodessa ja tarpeen mukaan useammin. Sisäilmatyöryhmän jäseninä toimivat vuonna rakennustarkastaja Pasi Kautto (puheenjohtaja) - työsuojelupäällikkö Annaleena Rita - tekninen johtaja Ari Pöllänen - ympäristöinsinööri Juha Hyrkäs, Imatran seudun ympäristötoimi - työterveyshoitaja Marjo Huikko, Etelä-Karjalan Työkunto Oy - työterveyslääkäri Pirkko Jokiranta, Etelä-Karjalan Työkunto Oy - työsuojeluvaltuutettu Päivi Kujantola-Nupponen - lisäksi ryhmään kutsutaan kohteen edustaja, toimialajohtaja ja tarvittaessa muita asiantuntijoita, esim. kouluterveydenhoitaja tai terveyskeskuslääkäri.

5 5 5. Käytössä olevat toimintaohjeet - Rautjärven kunnan toimintaohjeet kosteus- ja homevauriotapauksissa (2002) - Toimintasuunnitelma Rautjärven kunnan työntekijöiden jaksamiseksi työssään (2002) - Turvallisuusohje väkivallan uhka- ja väkivaltatilanteissa (2011) - Työyksikkökohtaiset ohjeistukset toimipisteisiin väkivallan uhka- ja väkivaltatilanteiden varalle (2006) - Rautjärven kunnan aktiivinen auttaminen ja välittäminen työhyvinvoinnin edistämisessä ja seurannassa (2011) - Rautjärven kunnan päihdeohjelma (2011) - Toimintaohje vaaratilanteissa, tapaturmissa ja väkivaltatilanteissa Toimenpiteet Työpaikkojen riskien arvioinnit Esimies arvioi vuosittain yhdessä työyhteisön kanssa työpaikan riskit ja laatii suunnitelmat niiden välttämiseksi. Riskienarviointilomakkeet. Esitietolomake ja riskienarviointilomakkeet löytyvät intran dokumenteista Yhteiset/ Työsuojelukansiosta. Työsuojeluhallinnon opas riskienarvioinnista on julkaistu verkko-julkaisuna Työpaikkakäynnit Työsuojelun ja työterveyshuollon yhteiset työpaikkakäynnit toteutetaan viiden vuoden välein tai useammin, jos työpaikan olosuhteissa tai toiminnassa tapahtuu muutoksia. Kaikkien työpaikkojen työpaikkakäynnit on tehty vuosina , joten vuonna 2014 voidaan keskittyä seurantakäynteihin. Seurantakäynnit suunnitellaan yhdessä työterveyshuollon ja työyksikön esimiehen kanssa. Käytännön järjestelyistä työpaikkakäynnillä vastaa työpaikan esimies, mm. tilavaraukset ja niistä ilmoittaminen osallistujille. Työpaikkakäynnistä laaditaan muistio. Työyhteisöllä on aikaa kaksi (2) viikkoa muistion allekirjoittamiseen. Käynneille osallistuvat - työsuojelupäällikkö Annaleena Rita, - työsuojeluvaltuutettu Päivi Kujantola-Nupponen, - koulujen työpaikkakäynneillä 1. varatyösuojeluvaltuutettu Anita Puhakka, - työterveyshoitaja Marjo Huikko, - työterveyslääkäri Pirkko Jokiranta, - työpaikan esimies ja työntekijät sekä kouluilla kouluterveydenhoitaja - toimialajohtaja - kohteen mukaan voidaan työpaikan tilojen tarkastukseen kutsua mukaan myös muita asiantuntijoita, esim. ympäristöinsinööri.

6 Toimintaohjeiden päivittäminen Vuonna 2014 päivitetään päihdeohjelma ja arvioidaan muiden toimintaohjeiden uudistamisen tarve Yhteiset tilaisuudet Saitan järjestämä Ihana IT tilaisuus sähköisten palveluprosessien muutosten seurantaa ja palautekeskustelua varten koko henkilöstölle tammi-helmikuussa Työhyvinvoinnin te tapäivä elo-syyskuussa Tukeminen työyhteisön muutoksessa Vuoden 2014 aikana tehdään suunnitelma henkilöstön, esimiesten ja johdon muutosvalmennuksesta, jossa otetaan huomioon sekä työprosesseissa ja työyhteisöissä viime vuosina tapahtuneiden muutosten vaikutukset ja kunta- ja palvelurakenteessa tapahtuvien muutosten ennakointi. 7. Työsuojelun toimintakertomus Työsuojelun toimintakertomus laaditaan osana henkilöstötilinpäätöstä.

SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015

SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015 1 Työsuojelu Työsuojelutoimikunta SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015 Työsuojelupäällikkö Virpi Kallio 2 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Toimipaikka: Savitaipaleen kunta 1. LÄHTÖKOHTA

Lisätiedot

SALON KAUPUNGIN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA

SALON KAUPUNGIN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1/15 SALON KAUPUNKI PL 77 24101 Salo Puh. (02) 7781 SALON KAUPUNGIN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Perussuunnitelma ajalle: 1.1.2014 31.12.2016, päivitys 1.1.2015 alkaen TYÖPAIKKA Nimi: Salon kaupunki

Lisätiedot

Myö ja Työ Työhyvinvointisopimus 2011 2014. Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

Myö ja Työ Työhyvinvointisopimus 2011 2014. Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Myö ja Työ Työhyvinvointisopimus 2011 2014 Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Työsuojelun toimintaohjelma 2011 2014 MYÖ ja TYÖ Kädessäsi on PKSSK:n ensimmäinen työhyvinvointisopimus.

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Työsuojeluhallinto Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Väkivallan uhka työssä Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-095-6 ISSN 1456-257X

Lisätiedot

Kunnat turvallisiksi. Tavoitteeksi nolla tapaturmaa. Sanat muutettava turvallisuusteoiksi. Työturvallisuus pois sivuraiteelta

Kunnat turvallisiksi. Tavoitteeksi nolla tapaturmaa. Sanat muutettava turvallisuusteoiksi. Työturvallisuus pois sivuraiteelta Kunnat turvallisiksi 1 2013 Tavoitteeksi nolla tapaturmaa Sanat muutettava turvallisuusteoiksi Työturvallisuus pois sivuraiteelta Riskien arviointi perustaksi turvallisuudelle Näin kohti nolla työtapaturmaa

Lisätiedot

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki Timo Koskinen, Anne Mironen Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus Uusi työturvallisuuslaki 1 Taitto Mikko Huttunen Paino Valkealan Painokarelia 2003 ISBN 951-714-222-6 2 Sisällys Uusi

Lisätiedot

Vantaan kaupungin menettelytavat sisäympäristöasioissa. Sisäympäristö-asioiden ohjausryhmä

Vantaan kaupungin menettelytavat sisäympäristöasioissa. Sisäympäristö-asioiden ohjausryhmä Vantaan kaupungin menettelytavat sisäympäristöasioissa Sisäympäristö-asioiden ohjausryhmä 2 Johdanto... 4 Yleistä sisäympäristöasioista... 4 Laadukas sisäympäristö... 4 Koettu sisäympäristö... 5 Mahdollisia

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ohje

Sisäisen valvonnan ohje Sisäisen valvonnan ohje Johtokunta 11.10.2013 Yhtymäkokous 4.12.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja hyvä johtamis- ja hallintotapa 2 2.1 Strateginen johtamisjärjestelmä

Lisätiedot

Tuetaan työkykyä ajoissa

Tuetaan työkykyä ajoissa Tuetaan työkykyä ajoissa Opas työkyvyn ylläpitoon ja varhaiseen tukemiseen TYÖTOVERIT voivat havaita merkkejä työntekijän työkyvyn heikkenemisestä ja ottavat asian puheeksi ESIMIES havaitsee merkkejä työntekijän

Lisätiedot

Päihdeohjelman malliteksti

Päihdeohjelman malliteksti Päihdeohjelman malliteksti Päihdeohjelman voi muokata seuraavaa mallitekstiä käyttäen kunkin työpaikan tarpeiden mukaan. Tekstissä voi käyttää tässä oppaassa esitettyjä asioita. Malli on tarkoitettu rungoksi

Lisätiedot

KOIVUJÄRVEN KUNNAN TOIMINTAOHJEET SISÄILMAONGELMISSA

KOIVUJÄRVEN KUNNAN TOIMINTAOHJEET SISÄILMAONGELMISSA Ohessa kuvitteellisen Koivujärven kunnan sisäilmaohjeet. Ne perustuvat todelliseen asiakirjaan. Niissä näkyy paikalliset linjaukset ja painotukset. Niitä ei ole tarkoitettu sellaisenaan kopioitavaksi,

Lisätiedot

Valvontaohje. Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto

Valvontaohje. Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Valvontaohje Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Tampere 2008 Kannen kuva: Marjo Ullakonoja Sisällysluettelo 1 Yleistä...5 2 Työsuojelun valvonta

Lisätiedot

Työhön perehdyttäminen ja opastus. ennakoivaa työsuojelua

Työhön perehdyttäminen ja opastus. ennakoivaa työsuojelua Työhön perehdyttäminen ja opastus ennakoivaa työsuojelua 2 Perehdyttäminen ja työnopastus Perehdyttämisellä tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joiden avulla uusi työntekijä oppii tuntemaan työpaikkansa,

Lisätiedot

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 VARHAISEN TUEN MALLI Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 1. HYVINVOINTI TYÖSSÄ... 3 2. TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN ORGANISAATION TASOLLA... 3 3.

Lisätiedot

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Lahti Sari Pitkämäki kehittämispäällikkö Kela 1 Esityksen sisältö Työterveyshuollon kustannusten korvaaminen Hakumenettely uudistuu 2 P

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2014:1 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2014:1 ISBN 978-952-13-5720-6 (nid.) ISBN 978-952-13-5721-3 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002)

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) tuli voimaan 1.1.2003. Lailla kumotaan vuodelta 1958 oleva vanha työturvallisuuslaki (299/58) siihen tehtyine muutoksineen. Vanhan

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA Opetushallitus 2003 SISÄLTÖ ESIPUHE 4 1. TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELUN TARVE SOSIAALI- JA TERVEYS- ALAN PERUSTUTKINNOSSA 5 1.1. Työssäoppiminen

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Luotolahden Kuntoutus Oy, Luotolahden

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELU- YKSIKKÖ SUVISIIPI

OMAVALVONTASUUNNITELMA KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELU- YKSIKKÖ SUVISIIPI MARTTILAN KUNTA OMAVALVONTASUUNNITELMA KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELU- YKSIKKÖ SUVISIIPI 1. TAMMIKUUTA 2015 MARTTILAN KUNTA 1 Sisällys 1. OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN... 3 2. TOIMINNAN ORGANISOINTI,

Lisätiedot

HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLI- SEN KOHTELUN VALVONTA

HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLI- SEN KOHTELUN VALVONTA Työsuojeluvalvonnan ohjeita 1 / 2011 HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLI- SEN KOHTELUN VALVONTA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluvalvonnan ohjeita 1/2011 HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLISEN KOHTELUN VALVONTA

Lisätiedot

Kohti nolla-tapaturmatavoitetta. Miten hyviä käytäntöjä sovelletaan yrityksessä? Tärkeimmät hyvät käytännöt

Kohti nolla-tapaturmatavoitetta. Miten hyviä käytäntöjä sovelletaan yrityksessä? Tärkeimmät hyvät käytännöt Rakennustyön turvallisuusjohtamisen hyvät käytännöt vähentävät työtapaturmia Jorma Lappalainen, tekniikan lisensiaatti Työturvallisuusinsinööri, Tampereen aluetyöterveyslaitos jorma.lappalainen@ttl.fi

Lisätiedot

Tietoa sosiaali- ja terveysalalle. Ennakoi väkivaltaa työssä

Tietoa sosiaali- ja terveysalalle. Ennakoi väkivaltaa työssä Tietoa sosiaali- ja terveysalalle Ennakoi väkivaltaa työssä Sisältö Etusivu... 3 1. Vaarojen tunnistaminen... 4 1.1. Mitä vaaroja on... 4 2. Vaarojen Ennakointi... 5 2.1. Työympäristön järjestelyt... 6

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA

OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2.1 Lainsäädäntöperusta... 3 2.2 Vastuunjako työturvallisuudesta... 4 2.3 Tapaturma, ilmoittamisvelvoite

Lisätiedot

Aktiivinen tuki yhteistoiminnan työkaluna

Aktiivinen tuki yhteistoiminnan työkaluna Aktiivinen tuki yhteistoiminnan työkaluna Johdanto Hyvinvoiva henkilöstö on suomalaisten hyvinvointipalvelujen perusta. Kun henkilöstö voi hyvin ja hallitsee perustehtävänsä, työ on tuloksellista. Aktiivisen

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sisä etukannen tiedot sivun alareunaan:

Lisätiedot

Yhteisiä asioitahan ne työsuojeluasiat ovat! Työsuojeluvaltuutettujen ja varavaltuutettujen vaalit järjestetään määrävälein työpaikoilla

Yhteisiä asioitahan ne työsuojeluasiat ovat! Työsuojeluvaltuutettujen ja varavaltuutettujen vaalit järjestetään määrävälein työpaikoilla Yhteisiä asioitahan ne työsuojeluasiat ovat! Työsuojeluvaltuutettujen ja varavaltuutettujen vaalit järjestetään määrävälein työpaikoilla Työntekijöiden oikeus turvalliseen työympäristöön ja sen kehittämiseen

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 5.3 Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Viikari-koti Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot