DFG/TFG DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435. Käyttöohjeet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DFG/TFG 316-435 DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435. Käyttöohjeet 11.09 - 09.13"

Transkriptio

1 DFG/TFG Käyöohjee s DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435

2 Vaaimusenmukaisuusvakuuus Jungheinrich AG, Am Sadrand 35, D Hamburg Valmisaja ai valmisajan yheisöön sijoiauunu edusaja Tyyppi Lisävaruse Sarjanro Valmisusvuosi DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435 Lisäieoja Puolesa Päiväys s EU-vaaimusenmukaisuusvakuuus Allekirjoianee vakuuava äen, eä yksilöiy mooorikäyöinen rukki äyää EYdirekiivien 2006/42/EY (konedirekiivi) ja 2004/108/ETY (sähkömagneeinen yheensopivuus EMC) ja niihin liiyvien muuosen sekä ne voimaansaaavien kansallisen säädösen määräykse. Kullakin allekirjoiajalla on yksikseen oikeus laaia eknise asiakirja. 3

3 4

4 Johdano Käyöohjea koskevia ohjeia Trukkien urvallinen käsiely vaaii ieoja, joka löyyvä äsä ALKUPERÄISESTÄ KÄYTTÖOHJEESTA. Tiedo on esiey lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvu on järjesey kirjaimiain ja sivu on numeroiu yhäjaksoisesi. Tässä käyöohjeessa dokumenoidaan erilaisia rukkiyyppejä. Ohjauksessa ja suorieaessa huoloöiä on kiinnieävä huomioa siihen, eä sovelleaan kyseiselle rukkiyypille sopivaa ko. kuvausa. Kehiämme laieiamme jakuvasi. Sen vuoksi pidäämme oikeuden muoo-, varusus- ja ekniikkamuuoksiin. Täsä syysä ämän käyöohjeen sisällösä ei voida johaa minkäänlaisia laieen ieyjä ominaisuuksia koskevia vaaimuksia. Turvaohjee ja merkinnä Turvaohjee ja ärkeä seliykse on merkiy seuraavin symbolein: VAARA! Tarkoiaa poikkeuksellisen suura vaarailannea. Jos ää ohjea ei noudaea, seurauksena on vakavia pysyviä loukkaanumisia ai kuolema. VAROITUS! Tarkoiaa poikkeuksellisen suura vaarailannea. Jos ää ohjea ei noudaea, seurauksena voi olla vakavia pysyviä ai kuolemaan johavia loukkaanumisia. HUOMIO! Tarkoiaa vaarailannea. Jos ää ohjea ei noudaea, seurauksena voi olla lieviä ai kohalaisen vakavia loukkaanumisia. Z HUOMAUTUS Tarkoiaa esinevahinkojen vaaraa. Jos ää ohjea ei noudaea, seurauksena voi olla esinevahinkoja. Ohjee ja seliykse Tarkoiaa vakiovarususa o Tarkoiaa lisävarususa Tekijänoikeus Tämän käyöohjeen ekijänoikeus säilyy JUNGHEINRICH AG:llä. 5

5 Jungheinrich Akiengesellschaf Am Sadrand Hamburg - Saksa Puhelin: +49 (0) 40/

6 Sisällyslueelo A Määräysenmukainen käyö Yleisä Määräysenmukainen käyöapa Salliu käyöolosuhee Laieen halijan velvollisuude Lisälaieiden ai lisävaruseiden liiäminen B Ajoneuvon kuvaus Käyökuvaus Ajoneuvoyypi ja nimelliskanavuus Rakenneryhmä- ja oiminakuvaus Ajosuunnan määriäminen Rakenneryhmien yleiskasaus Toiminakuvaus Teknise iedo Suoriuskykyiedo Mia Paino Masomalli Renkaa Moooriiedo EN-sandardi Käyöolosuhee Sähkölaieia koskeva vaaimukse Merkinäpaika ja yyppikilve Tyyppikilpi Trukin kanavuuskilpi Lisälaieen kanavuuskilpi Vakaus C Kuljeus ja ensimmäinen käyöönoo Kuljeus Trukin kuormaaminen Trukin painopiseen sijaini Trukin kuormaaminen nosurilla Kuormaaminen oisella rukilla Trukin varmisus kuljeuksen aikana Ensimmäinen käyöönoo

7 D Trukin ankkaaminen Yleisä Dieselpoloaineen ja nesekaasun käyöön liiyvä urvallisuusmääräykse Nesekaasulaieison ylipaineveniili Dieselpoloaineen ankkaaminen Tankkaus Tankkaaminen poloainekaniserien avulla Nesekaasusäiliö Nesekaasupullo Nesekaasusäiliö Poloainemäärän näyö Näyöyksikkö Nesekaasupullojen äyömäärän näyö (o) E Käyö Trukin käyöä koskeva urvallisuusmääräykse Näyöjen ja käyöelemenien kuvaus Näyöyksiköllä varuseu käyöpaneeli Trukin valmiseleminen käyöä varen Tarkisukse ja oimenpiee ennen laieen päiviäisä käyöönooa Trukkiin nouseminen ja siiä poisuminen Truki, joissa käyäjän pään ila on rajoieu (o) Kuljeajanpaikan säädö Turvavyö Trukilla yöskenely Ajokäyöä koskeva urvallisuussäännö Käyövalmiuden luominen Trukin urvallinen pysäköiminen Hääpysäyys Ajaminen Ohjaaminen Jarruaminen Haarukoiden säääminen Haarukoiden vaihaminen Kuormien oaminen, kuljeaminen ja laskeminen Nosolaieen ja kiineiden lisälaieiden ohjaus Muiden lisälaieiden käyöön liiyviä urvaohjeia Muiden lisälaieiden käyö SOLO-PILOTilla Muiden lisälaieiden asennus Perävaunujen hinaaminen Lisävaruse Teräsohjaamo Liukulasi Kesäovi Kuljeajanpaikan noso Selkänojan jake Lämmiys ja ilmasoini Poiseava kuormansuojariilä

8 6.8 Palosammuin Rockinger-kykin käsivivulla ai kauko-ohjauksella Kamerajärjeselmä Lisävarusee hyvin pölyisissä iloissa yöskenelyä varen Kaolasinpyyhin Kallisuskulman näyö Nopeuden alenaminen Suunnanvaihdon eso Ohjauspylvääseen inegroiu ajosuunakykin Lämpöilan valvonajärjeselmä Häiriöilanee Häiriöiden paikanaminen ja poisaminen Trukin liikuaminen ilman omaa käyökoneisoa F Trukin kunnossapio Käyöurvallisuus ja ympärisönsuojelu Kunnossapioa koskeva urvallisuusmääräykse Sähköjärjeselmää koskeva yö Tuoanovälinee ja käyey osa Pyörä Nosokeju Hydraulijärjeselmä Työskenely mooorin alueella Käyöainee ja voielukaavio Käyöaineiden urvallinen käsiely Voielukaavio Käyöainee Huolo- ja kunnossapioöiden kuvaus Trukin valmiselu huolo- ja kunnossapioöiä varen Trukin urvallinen nosaminen ja pukeille aseaminen Takasuojuksen avaaminen Konepellin lukiuksen avaaminen Pyörien kiinniyksen arkisaminen Pyörien vaihaminen Hydraulijärjeselmä Mooorihuolo Sulakkeiden arkisaminen Puhdisusyö Käynnisysakku Pakokaasujärjeselmä Vaiheiso Jarru Trukin oaminen uudelleen käyöön huolo- ja kunnossapioöiden jälkeen Trukin seisauaminen Toimenpiee ennen seisoamisa Toimenpiee seisoamisen aikana Trukin oaminen uudelleen käyöön seisoamisen jälkeen Turvallisuusarkasus määräajoin ja epäavallisen apahumien jälkeen Lopullinen käyösä poisaminen ja häviäminen Kehoärinän miaus

9 9 Huolo ja arkasukse Huoloaulukko DFG Halija Asiakaspalvelu Huoloaulukko TFG Halija Asiakaspalvelu

10 A Määräysenmukainen käyö 1 Yleisä Trukkia on käyeävä ja huolleava ämän käyöohjeen mukaisesi. Muunlainen käyö ei ole määräysen mukaisa ja voi aiheuaa henkilöiden, rukin ai esineiden vahingoiumisen. 2 Määräysenmukainen käyöapa HUOMAUTUS Suurin salliu kuorma ja kuorman eäisyys on ilmoieu kanavuuskilvessä, eikä niiä saa yliää. Kuorman on olava kuormankäsielylaieen päällä ai se on kuormaava valmisajan hyväksymällä lisälaieella. Kuorma on kuormaava kokonaan, ks. "Kuormien oaminen, kuljeaminen ja laskeminen" sivulla 88. Seuraava oimenpiee ova määräysenmukaisia ja salliuja. Kuormien nosaminen ja laskeminen. Laskeujen kuormien kuljeaminen lyhyiä makoja. Veokuormien ilapäinen veäminen. Perävaunua vedeäessä perävaunun kuorman on olava kiinniey. Ilmoieua veokuormaa ei saa yliää. Seuraava oimenpiee ova kielleyjä: Ajo kuorma noseuna (>30 cm). Henkilökuljeus ja henkilöiden nosaminen. Kuormien yönäminen ja veäminen. Riippuvien kuormien kuljeus. Jos rukki on arkoieu käyöön riippuen kuormien kanssa, on asianunijalausunnossa vahviseava riiävä vakavuus paikallisissa käyöolosuheissa. 11

11 3 Salliu käyöolosuhee VAARA! Ajoväylien salliuja pise- ja kokonaiskuormia ei saa yliää. Jos näkyvyys on huono, oisen henkilön on opaseava käyäjää. Käyäjän on varmiseava, eei kuormausramppia ai lasaussilaa poisea ai irroea kuormauksen ai kuormanpurkauksen aikana. Käyö eollisessa ja kaupallisessa ympärisössä. Salliu lämpöila-alue C. Käyö vain kiineillä, kanavilla ja asaisilla pinnoilla. Ajoväylien salliuja pise- ja kokonaiskuormia ei saa yliää. Käyö vain ajoväylillä, joilla on hyvä näkyvyys ja joiden käyöön on laieen halijan lupa. Ajo pinnoilla, joiden kalevuus on eninään 15 %. Poikiain ja viisoain ajaminen luiskissa on kielley. Aja kuorma ylämäkeen päin. Käyö osiain julkisessa liikeneessä. Nesekaasurukkeja (TFG) ei saa käyää maanpinnan alapuolella. VAROITUS! Nesekaasurukkien (TFG) käyösä maanpinnan alapuolella seuraa räjähdysvaara Nesekaasu on ilmaa raskaampaa. Maanpinnan alapuolella olevilla alueilla voi sen vuoksi muodosua räjähävä nesekaasu-ilmaseos, jos riiäväsä uuleuksesa ei ole huolehdiu. Nesekaasurukkeja ei saa käyää maanpinnan alapuolella. VAROITUS! Käyö äärimmäisissä olosuheissa Trukin käyö äärimmäisissä olosuheissa voi johaa oiminahäiriöihin ja apaurmiin. Trukin käyö äärimmäisissä olosuheissa, eriyisesi eriäin pölyisessä ai korroosiolle alisavassa ympärisössä, edellyää erikoisvarususa ja -lupaa. Käyö räjähdysvaarallisilla alueilla ei ole salliua. Trukin käyö ulkona ja vaarallisilla alueilla on kielley rajuilmalla (myrsky, salamoini). 12

12 4 Laieen halijan velvollisuude Tässä käyöohjekirjassa laieen halijalla arkoieaan siä luonnollisa ai juridisa henkilöä, joka käyää rukkia ai jonka oimeksiannosa siä käyeään. Eriyisapauksissa (esim. leasing, vuokraus) halija on se henkilö, joka ehyjen, voimassa olevien omisajan ja rukin käyäjän välisen sopimusen mukaan huolehii mainiuisa velvollisuuksisa. Halijan on varmiseava, eä rukkia käyeään ainoasaan määräyksiä noudaaen ja eä kaikenlaise käyäjän ai kolmannen osapuolen henkeä ja erveyä uhkaava vaara väleään. Lisäksi on huolehdiava siiä, eä apaurmanorjunamääräyksiä ja muia urvallisuuseknisiä säädöksiä sekä käyö-, huolo- ja kunnossapio-ohjeia noudaeaan. Laieen halijan on huolehdiava siiä, eä kaikki laieen käyäjä ova lukenee ämän käyöohjekirjan ja ymmäränee sen sisällön. HUOMAUTUS Takuu ei korvaa vahinkoja, joka aiheuuva ämän käyöohjekirjan noudaamaa jäämisesä. Takuu raukeaa myös, jos asiakas ai kolmas osapuoli on ilman valmisajan lupaa suorianu laiea koskevia epäasianmukaisia öiä. 5 Lisälaieiden ai lisävaruseiden liiäminen Trukin oiminoihin vaikuavien ai niiä äydenävien lisälaieisojen asenaminen ja liiäminen on salliu ainoasaan valmisajan kirjallisella luvalla. Tarviaessa on hankiava myös paikallisen viranomaisen lupa. Viranomaisela saau lupa ei kuienkaan korvaa valmisajan myönämää lupaa. 13

13 14

14 B Ajoneuvon kuvaus 1 Käyökuvaus DFG/TFG on kuljeajan isuimella varuseu nelipyöräinen, polomooorikäyöinen haarukkarukki. DFG-yypin rukeissa on dieselmooori, TFG-yypin rukeissa nesekaasukäyöön arkoieu oomooori. DFG/TFG on vapaasi kanava vasapainorukki, joka voi rukin eeen kiinnieävällä kuormanoovälineellä oaa, nosaa, kuljeaa ja laskea kuormia. Sillä voidaan nosaa myös lavoja, joissa on suljeu pohja. DFG/TFG :ssa on hydrodynaaminen käyökoneiso. Vasemmanpuoleinen poljin on ryöminäajo- ja jarrupolkimen yhdiselmä, ja se akivoi pikanosooiminnon hiaan ajon aikana. Keskimmäinen poljin on perusjarru ja hääjarrupoljin. 1.1 Ajoneuvoyypi ja nimelliskanavuus Nimelliskanavuus vaihelee yypin mukaan. Nimelliskanavuus ilmenee yyppimerkinnäsä. DFG316 DFG Tyyppimerkinä 3 Mallisarja 16 Nimelliskanavuus x 100 kg Nimelliskanavuus ei yleensä ole sama kuin salliu kanavuus. Salliu kanavuus ilmenee rukkiin kiinnieysä kanavuuskilvesä. 15

15 2 Rakenneryhmä- ja oiminakuvaus 2.1 Ajosuunnan määriäminen Ajosuunna ilmoieaan seuraavin määrielmin: 4 Koha Ajosuuna 1 Vasen 2 Taaksepäin 3 Eeenpäin 4 Oikea 16

16 2.2 Rakenneryhmien yleiskasaus Koha Nimike Koha Nimike 5 Kuljeajan urvakehä 13 Nosolaieen käyöelemeni 6 Kuljeajanisuin 14 Konepeli 7 Ohjauspyörä 15 Ohjausakseli 8 Käyö- ja näyöyksikkö 16 Veokoukku 9 Maso 17 Vasapaino 10 Haarukkakelkka 18 Nesekaasupullo (vain TFG) 11 Haarukka 12 Ajokoneiso = vakiovaruse o = lisävaruse 17

17 2.3 Toiminakuvaus Runko Runko muodosaa yhdessä vasapainon kanssa rukin kanavan perusrakeneen. Siihen on kiinniey pääkomponeni. Hydrauliöljysäiliö on isueu ajoneuvon runkoon oikealle puolelle ja DFG-sarjan poloainesäiliö vasemmalle puolelle. Kuljeajan ila ja kuljeajan urvakehä Kuljeajan urvakehää (5) on saaavana eri malleina. Se suojaa kuljeajaa puoavila kappaleila ja muiden ulkoisen ekijöiden vaikuuksela. Kaikki hallinalaiee on sijoieu ergonomisesi. Ohjauspylväsä ja kuljeajanisuina voidaan sääää yksilöllisesi. Näyöruudun (8) ohjaus- ja varoiusnäyöjen avulla järjeselmää voi valvoa käyön aikana, ja ne akaavakin korkean urvallisuusason. Ohjaus Hydrosaaisen ohjauksen ohjaussylineri on isueu ohjausakseliin (15), ja siä ohjaaan ohjausehosimella. Ohjaava akseli on laakeroiu runkoon iseasennoiuvasi, minkä ansiosa pio on hyvä myös epäasaisella ajoväylällä. Pyörä Kaikki pyörä ova ajoneuvorakeneen sisäpuolella. Renkaiksi voidaan valia ilmarenkaa ai Super Elasic -renkaa. Mooori Tehokas vesijäähdyey diesel- ai nesekaasumooori, jonka käyöikä on pikä ja kuluus ja pääsö alhaise. Sähköjärjeselmä 12 volin järjeselmä, vaihoviralauri. Käynnisyksenoison eso esää käyövirhee käynnisyksen yheydessä. Dieselmoooreihin on asenneu pikaesihehkuusjärjeselmä, nesekaasumoooreissa on elekroninen syyysjärjeselmä mooorin käynnisämiseksi nopeasi ja ongelmia. Mooori käynniseään ja sammueaan viralukosa. 18

18 Ajokoneiso Vaiheisoöljyn jäähdyimellä ja momeninmuunimella varuseu alennusvaiheiso väliää voimaa veoakseliin (12). Vasemmassa hydrauliikkaohjausvivussa sijaisevan ajosuunakykimen avulla aseeaan kykeään päälle joko eeen- ai aaksepäin ajo ai neuraaliaseno. Jarru Jarrupolkimella käyeään hydraulisesi käyöpyöriä jarruavaa kaha rumpujarrua. Ylimääräinen hidasajo-/jarrupoljin helpoaa ryöminäajoa. Poljina ei saa käyää avalliseen jarruamiseen. Rumpujarru sääyy auomaaisesi kulumisen myöä. Seisonajarrun vipua käyeäessä seisonajarru vaikuaa mekaanisesi bowdenvaijerien väliyksellä rumpujarruun. Hydraulijärjeselmä Toiminojen herkkä käyö käyöelemeneillä monioimisen ohjausveniilin kaua. Kierroslukusäädely hydraulipumppu syöää ehokkaasi arpeellisen määrän energiaa kaikkiin hydraulioiminoihin. Maso Kaksi- ai kolmiporaise maso, lisävaruseena vapaanosooimino; nosorungon kapean profiilin ansiosa näkyvyys haarukoihin ja lisälaieisiin on hyvä. Haarukkakelkka ja nosorunko kulkeva kesovoidelluilla ukirullilla, joia ei arvise huolaa. Lisälaiee Trukkiin voi liiää lisävaruseina mekaanisia ja hydraulisia lisälaieia. 19

19 3 Teknise iedo Kaikki eknise iedo koskeva vakiovaruselua rukkia. Kaikki ähdellä *) merkiy arvo voiva vaihdella varuselun (esim. nosorunko, ohjaamo, renkaa) mukaan. 3.1 Suoriuskykyiedo DFG 316/320 Q C Nimike DFG 316 DFG 320 Kanavuus (C = 500 mm) 1) kg Kuorman painopiseen eäisyys mm Ajonopeus * kuorman kanssa / ilman 18,3/19,1 18,0/18,8 km/h kuormaa Nosonopeus kuorman kanssa / ilman kuormaa 0,61/0,62 0,60/0,62 m/s Laskunopeus kuorman kanssa / ilman kuormaa 0,55/0,49 0,57/0,49 m/s Nousukyky 2) * kuorman kanssa / ilman % kuormaa Kiihyvyys * 15 m:in kuorman kanssa / 5,2/4,6 5,4/4,8 s ilman kuormaa Lisälaieiden yöpaine bar Lisälaieiden öljymäärä l/min 1) Nosolaieen ollessa pysysuorassa. 2) Ilmoieu arvo kuvaava enimmäisnousukykyä pienen korkeuserojen ja ajoalusan epäasaisuuksien (ajoradan reuna) selviämiseksi. Käyö yli 15 % nousevilla pinnoilla on kielley. 20

20 TFG 316/320 Nimike TFG 316 TFG 320 Q Kanavuus (kun C = 500 mm) 1) kg Kuorman painopiseen C eäisyys mm Ajonopeus* kuormauna / ilman 18,7/19,5 18,5/19,3 km/h kuormaa Nosonopeus kuormauna / ilman 0,61/0,63 0,60/0,63 m/s kuormaa Laskunopeus kuormauna / ilman 0,55/0,49 0,57/0,49 m/s kuormaa Nousukyky 2) * kuormauna / ilman % kuormaa Kiihyvyys * kuormauna / ilman 5,1/4,7 5,2/4,5 s kuormaa 15 m:iin Lisälaieiden yöpaine bar Lisälaieiden öljymäärä l/min 1) Nosolaieen ollessa pysysuorassa. 2) Ilmoieu arvo kuvaava enimmäisnousukykyä pienen korkeuserojen ja ajoalusan epäasaisuuksien (ajoradan reuna) selviämiseksi. Käyö yli 15 % nousevilla pinnoilla on kielley. 21

21 DFG Nimike DFG 425 DFG 430 DFG 435 Q Kanavuus (kun C = 500 mm) 1) kg Kuorman painopiseen C eäisyys mm Ajonopeus * kuormauna / ilman 17/19 18/19 18/19 km/h kuormaa Nosonopeus kuormauna / ilman 0,53/0,60 0,53/0,60 0,49/0,54 m/s kuormaa Laskunopeus kuormauna / ilman 0,55/0,45 0,55/0,45 0,55/0,42 m/s kuormaa Nousukyky 2) * kuormauna / ilman % kuormaa Kiihyvyys * kuormauna / ilman 4,9/4,3 5,6/4,8 5,7/4,9 s kuormaa 15 m:iin Lisälaieiden yöpaine bar Lisälaieiden öljymäärä l/min TFG Nimike TFG 425 TFG 430 TFG 435 Q Kanavuus (kun C = 500 mm) 1) kg Kuorman painopiseen C eäisyys mm Ajonopeus * kuormauna / ilman 17/19 18/19 18/19 km/h kuormaa Nosonopeus kuormauna / ilman 0,50/0,60 0,45/0,60 0,41/0,53 m/s kuormaa Laskunopeus kuormauna / ilman 0,55/0,45 0,55/0,45 0,55/0,42 m/s kuormaa Nousukyky 2) * kuormauna / ilman % kuormaa Kiihyvyys * kuormauna / ilman 5,4/4,7 6,1/5,1 6,3/5,4 s kuormaa 15 m:iin Lisälaieiden yöpaine bar 22

22 TFG Nimike TFG 425 TFG 430 TFG 435 Lisälaieiden öljymäärä l/min 1) Nosolaieen ollessa pysysuorassa. 2) Ilmoieu arvo kuvaava enimmäisnousukykyä pienen korkeuserojen ja ajoalusan epäasaisuuksien (ajoradan reuna) selviämiseksi. Käyö yli 15 % nousevilla pinnoilla on kielley. 23

23 3.2 Mia DFG/TFG 316/320 Nimike *) Taulukossa anneu iedo koskeva vakiomallia. VFG DFG/TFG 316 DFG/TFG 320 a/2 Turvaeäisyys mm h 1 Korkeus maso sisään mm ajeuna* h 2 Vapaanoso* mm h 3 Noso* mm h 4 Korkeus maso ulos mm ajeuna* h 6 Korkeus urvakehän mm yläpuolelle* h 7 Isumiskorkeus* mm h 10 Kykenäkorkeus mm a Mason kallisus eeen* 7 7 ß Mason kallisus aakse* 7 7 l 1 Piuus, ml. haarukka* mm l 2 Piuus, ml. haarukan mm selkä* b 1 Kokonaisleveys* mm s/e/l Haarukoiden mia* 40 x 100 x x 100 x mm m 1 Maavara mason alla mm kuorman kanssa* m 2 Maavara akselivälin mm keskellä* Haarukkakelkka ISO 2 A 2 A mm 2328, luokka/yyppi A, B b 3 Haarukkakelkan leveys mm As Työkäyävän leveys mm x lavoilla pikiäin As Työkäyävän leveys mm 1000 x 1200 lavoilla poikiain Wa Käänösäde mm b 13 Pienin käännekohdan mm eäisyys x Kuorman eäisyys* mm c Kuorman painopise mm y Akseliväli mm 24

24 DFG/TFG Nimike *) Taulukossa anneu iedo koskeva vakiomallia. VFG DFG/TFG 425 DFG/TFG 430 DFG/TFG 435 a/2 Turvaeäisyys mm h 1 Korkeus maso sisään mm ajeuna* h 2 Vapaanoso* mm h 3 Noso* mm h 4 Korkeus maso ulos mm ajeuna* h 6 Korkeus urvakehän mm yläpuolelle* h 7 Isumiskorkeus* mm h 10 Kykenäkorkeus mm a Mason kallisus eeen* ß Mason kallisus aakse* l 1 Piuus, ml. haarukka* mm l 2 Piuus, ml. haarukan mm selkä* b 1 Kokonaisleveys* mm s/e/l Haarukoiden mia* 40 x 120 x 45 x 125 x 50 x 125 x mm m 1 Maavara mason alla mm kuorman kanssa* m 2 Maavara akselivälin mm keskellä* Haarukkakelkka ISO 2 A 3 A 3 A mm 2328, luokka/yyppi A, B b 3 Haarukkakelkan leveys mm As Työkäyävän leveys mm x lavoilla pikiäin As Työkäyävän leveys mm 1000 x 1200 lavoilla poikiain Wa Käänösäde mm b 13 Pienin käännekohdan mm eäisyys x Kuorman eäisyys* mm c Kuorman painopise mm y Akseliväli mm 25

25 α β 26

26 3.3 Paino Z Kaikki iedo kg:ina. DFG/TFG 316/320 DFG 316 DFG 320 TFG 316 TFG 320 Omapaino* Akselipaino ilman 1340/ / / /1900 kuormaa edessä/akana* Akselipaino kuorman kanssa edessä/akana* 3940/ / / /670 *) Taulukossa anneu iedo koskeva vakiomallia. DFG 425/430/435 DFG 425 DFG 430 DFG 435 Omapaino* Akselipaino ilman 2050/ / /3000 kuormaa edessä/akana* Akselipaino kuorman kanssa edessä/akana* 5990/ / /1000 *) Taulukossa anneu iedo koskeva vakiomallia. TFG 425/430/435 TFG 425 TFG 430 TFG 435 Omapaino* Akselipaino ilman 2010/ / /2940 kuormaa edessä/akana* Akselipaino kuorman kanssa edessä/akana* 5950/ / /940 *) Taulukossa anneu iedo koskeva vakiomallia. 27

27 3.4 Masomalli Z Kaikki iedo mm. DFG/TFG 316/320 Nimike ZT ZZ DZ Noso h 3 Vapaanos o h 2 Masoaulukko Rakennekorke us sisään ajeuna h 1 Rakennekorkeu s ulos ajeuna h 4 Mason paino (kg) Erikoismalleja ei käsiellä ässä yleiskasauksessa. 28

28 DFG/TFG 425/430 Nimike ZT ZZ DZ Noso h 3 Vapaanos o h 2 Masoaulukko Rakennekorke us sisään ajeuna h 1 Rakennekorkeu s ulos ajeuna h 4 Mason paino (kg) / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

29 DFG/TFG 435 Nimike ZT DZ Noso h 3 Vapaanos o h 2 Masoaulukko Rakennekorke us sisään ajeuna h 1 Rakennekorkeu s ulos ajeuna h 4 Mason paino (kg) Erikoismalleja ei käsiellä ässä yleiskasauksessa. 30

30 3.5 Renkaa HUOMAUTUS Tehdasasenneuja renkaia/vaneia vaihdeaessa on aina käyeävä alkuperäisvaraosia ai valmisajan hyväksymiä uoeia, muuen valmisajan ilmoiama spesifikaaio eivä ole voimassa. Valmisajan asiakaspalvelu vasaa mielellään kysymyksiin. DFG/TFG 316/320 Nimike DFG/TFG SE* , PR 6, PR Ilma* Eurenkaa Rengaspaine (bar) enin. 10,0 enin. 10,0 Kirisysväänömomen i (Nm) Takarenka a SE* 18 x x 7 8 Ilma* 18 x PR 18 x PR Rengaspaine (bar) enin. 9,0 enin. 9,0 Kirisysväänömomen i (Nm) DFG/TFG 425/435 Nimike DFG/TFG SE* x x x Ilma* PR 250 x 15-16PR 14PR Eurenkaa Rengaspaine (bar) ,25 Kirisysväänömomen i (Nm) SE* 6,50 x 10 6,50 x 10 6,50 x 10 Takarenka a Ilma* 6,50 x 10-14PR 6,50 x 10-14PR 6,50 x 10-14PR Rengaspaine (bar) Kirisysväänömomen i (Nm) *) Taulukossa ilmoieu yypi vasaava vakiovaruselua. Ajoneuvon varuselun mukaan asenneuna voi olla muukin renkaa. 31

31 3.6 Moooriiedo DFG 316/320 Nimike DFG 316 DFG 320 Sylineri/iskuilavuus 4/2505 4/2505 cm³ Tyhjäkäynikierrosluku min-1 Nimelliskierrosluku min-1 (yhjäkäynnillä) Mooorin eho kw Poloaineen kuluus 60 VDI-yöprosessia/h 2,5 2,85 l/h [kg/h] TFG 316/320 Nimike TFG 316 TFG 320 Sylineri/iskuilavuus 4/2065 4/2065 cm³ Tyhjäkäynikierrosluku min-1 Nimelliskierrosluku min-1 (yhjäkäynnillä) Mooorin eho kw Poloaineen kuluus 60 VDI-yöprosessia/h 2,2 2,4 l/h [kg/h] DFG Nimike DFG 425 DFG 430 DFG 435 Sylineri/iskuilavuus 4/3331 4/3331 4/3331 cm³ Tyhjäkäynikierrosluku min-1 Nimelliskierrosluku min-1 (yhjäkäynnillä) Mooorin eho kw Poloaineen kuluus 60 VDI-yöprosessia/h 3,5 3,8 4,0 l/h [kg/h] TFG Nimike TFG 425 TFG 430 TFG 435 Sylineri/iskuilavuus 4/2488 4/2488 4/2488 cm³ Tyhjäkäynikierrosluku min-1 Nimelliskierrosluku min-1 (yhjäkäynnillä) Mooorin eho kw Poloaineen kuluus 60 VDI-yöprosessia/h 3,6 3,9 4,1 l/h [kg/h] 32

32 3.7 EN-sandardi Z Z Z Jakuva äänenpaineaso DFG/TFG 425/430: 79 db (A)* DFG/TFG 435: 79 db(a)* *+/- 3 db(a) laievarusuksen mukaan 12053:n mukaan, ISO 4871:ää vasaavasi. Jakuva äänenpaineaso on sandardin määräysen mukaan miau arvo, jossa oeaan huomioon äänenpaineaso ajon, noson ja yhjäkäynnin aikana. Äänenpaineaso miaaan kuljeajan korvan kohdala. Tärinä DFG/TFG 425/430: 0,50 m/s² DFG/TFG 435: 0,73 m/s² EN 13059:n mukaan. Varaloon yöskenelyasennossa vaikuava värähelykiihyvyys on sandardin mukaan lineaarisesi inegroiu, painoeu pysysuunainen kiihyvyys. Se miaaan ajeaessa vakionopeudella ajoalusassa olevien kohoumien yli (vakiomallinen rukki). Trukkikohaise miausiedo on selviey keraalleen, eikä niiä saa sekoiaa yönekijädirekiivissä 2002/44/EY (ärinä) määrieyyn ihmiseen kohdisuvaan ärinään. Valmisaja arjoaa erikoispalvelua ihmiseen kohdisuvan ärinän miaamiseen, ks. "Kehoärinän miaus" sivulla 168. Sähkömagneeinen yheensopivuus (EMC) Valmisaja vahvisaa sähkömagneeisen häiriöpääsöjen ja häiriönkesävyyden raja-arvojen noudaamisen sekä sähkösaaisen purkausarkasuksen suoriamisen sandardin EN ja siinä mainiujen määräysen mukaisesi. Sähkö- ja elekroniikkaosia ja niiden järjesysä saa muuaa vain valmisajan kirjallisella luvalla. VAROITUS! Ei-ionisoivan säeilyn lääkinnällisille laieille aiheuama häiriö Ei-ionisoivaa säeilyä luovuava rukin sähkövarusus (esim. langaon iedonsiiro) voi häiriä käyäjän käyämien lääkinnällisen laieiden (sydämenahdisinen, kuulolaieiden yms.) oiminaa ja aiheuaa oiminahäiriöiä. On selvieävä lääkärin ai lääkinnällisen laieen valmisajan kanssa, voiko kyseisä laiea käyää rukin läheisyydessä. 33

33 3.8 Käyöolosuhee Z Ympärisönlämpöila Käyön aikana C Kun rukkia käyeään jakuvasi äärimmäisissä lämpöilojen vaiheluissa ai iivisyvässä ilmankoseudessa, sille arviaan erikoisvarusus ja -lupa. 3.9 Sähkölaieia koskeva vaaimukse Valmisaja vahvisaa sähkölaieiden suunnielua ja valmisusa koskevien vaaimusen noudaamisen rukin määräysenmukaisessa käyössä sandardinen 1175 Trukkien urvallisuus sähkölaieia koskeva vaaimukse mukaisesi. 34

34 Merkinäpaika ja yyppikilve Z Varoius- ja ohjekilpien, kuen kuormakaavioiden, kiinniyspiseiden ja yyppikilpien, on olava aina lueavissa. Tarviaessa ne on vaihdeava

35 Koha Nimike 19 Turvavyön kiinniys 20 Kiinniyskohda nosurikuormausa varen 21 Ajo kielley kuorma noseuna / mason kallisaminen eeen kielley kuorma noseuna 22 Kanavuus 23 Lisälaieen kanavuus 24 Poloaine 25 Kaaumisvaroius 26 Noudaa käyöohjekirjaa 27 Apukäynnisysliiinä 28 Trukin yyppikilpi; konepellin alla (ei kuvaa) 29 Oleskelu kuormankäsielylaieen päällä kielley / Oleskelu kuormankäsielylaieen alla kielley / Mason liikkeiden aiheuama purisumisvaara 30 Meluaso 31 Käyäjän enimmäiskoko (o) 32 Kasasuslaaa (o) 33 Tunkin kiinniyskohda 34 Hydrauliöljyspesifikaaio 35 Tyyppimerkinä 36 Henkilökuljeus kielley Sarjanumero, sanssau runkoon konepellin alle 36

36 4.1 Tyyppikilpi Z Kuvassa näkyy EU:n jäsenmaissa käyey vakiomalli. Muissa maissa yyppikilven malli voi olla poikkeava Z Koh Koh Nimike a a Nimike 37 Tyyppi 42 Valmisusvuosi 38 Sarjanumero 43 Kuorman painopiseen eäisyys (mm) 39 Nimelliskanavuus kg 44 Tyhjäpaino (kg) 40 Veoyksikön eho 45 Valmisaja 41 Lisävaruse 46 Valmisajan logo Trukkiin ai varaosailauksiin liiyvissä kysymyksissä on mainiava sarjanumero (38). 37

37 4.2 Trukin kanavuuskilpi HUOMIO! Haarukoiden vaihoon liiyvä apaurmavaara Kanavuus muuuu vaihdeaessa oimiusilasa poikkeava haaruka. Jos haaruka vaihdeaan, rukkiin on kiinnieävä erillinen kanavuuskilpi. Ilman haarukoia oimieaviin rukkeihin liieään vakiohaarukoiden kanavuuskilpi (piuus: 1150 mm). Kanavuuskilpi (22) ilmoiaa rukin kanavuuden Q (kg) mason ollessa pysysuorassa. Taulukkomuodossa esieään enimmäiskanavuus ieyssä kuorman painopiseessä D (mm) ja haluussa nosokorkeudessa H (mm). Trukin kanavuuskilpi (22) ilmoiaa rukin kanavuuden oimiukseen sisälyviä haarukoia käyeäessä. Esimerkki enimmäiskanavuuden laskemisesa: h3 (mm) Q (kg) D (mm) Kun kuorman painopise D on 600 mm ja enimmäisnosokorkeus h 3 on 3600 mm, enimmäiskanavuus Q on 1105 kg. Nosokorkeuden rajoius Sisä-/ulkomason nuolimerkinnä (47 ja 48) osoiava käyäjälle, milloin kanavuuskilvessä määräy nosokorkeuksien raja on saavueu

38 4.3 Lisälaieen kanavuuskilpi Lisälaieiden kanavuuskilve on kiinniey rukin kanavuuskilven viereen, ja niissä ilmoieaan rukin kanavuus Q (kg) kuakin lisälaiea käyeäessä. Lisälaieen kanavuuskilvessä ilmoieun sarjanumeron on vasaava lisälaieen laiekilvessä olevaa numeroa. 5 Vakaus Trukin vakaus on esau ekniikan viimeisimmän kehiysason mukaisesi. Vakaua esaaessa oeaan huomioon dynaamise ja saaise kaaovoima, joia määräysenmukaisessa käyössä voi esiinyä. Trukin vakaueen vaikuava mm. seuraava seika: renkaa maso lisälaie kuljeeava kuorma (koko, paino, painopise) VAROITUS! Vakauden meneyksen aiheuama apaurmavaara Mainiujen komponenien muuaminen muuaa myös vakaua. 39

39 40

40 C Kuljeus ja ensimmäinen käyöönoo 1 Kuljeus Kuljeus voi apahua kahdella eri avalla mason rakennekorkeudesa ja käyöpaikan paikallisisa olosuheisa riippuen: pysyssä, maso asenneuna (kun rakennekorkeus on vähäinen) pysyssä, maso pureuna (kun rakennekorkeus on suuri), kaikki peruslaieen ja mason välise mekaanise liiokse ja hydraulileku irroeuina. 2 Trukin kuormaaminen 2.1 Trukin painopiseen sijaini VAROITUS! Kaaumisvaara kaarreajossa muuuneen painopiseen sijainnin vuoksi Kokonaispainopiseen sijaini voi vaihdella rukin varusuksen (eriyisesi masomallin) mukaan. Masoomissa rukeissa painopise siiryy selväsi vasapainon suunaan. Aja rukkia varovasi ja ilaneeseen sopivalla nopeudella, joa rukin kaauminen väleään. Viereisessä kuvassa näkyy painopiseen likimääräinen sijaini. 41

41 2.2 Trukin kuormaaminen nosurilla VAROITUS! Nosurikuormaukseen opasamaoma yönekijä aiheuava vaaran Jos nosurikuormaus anneaan siihen kouluamaomien yönekijöiden ehäväksi, rukki voi pudoa. Tämän vuoksi on olemassa yönekijöiden loukkaanumisen sekä rukkiin kohdisuvien aineellisen vaurioiden vaara. Kuormauksen saa suoriaa vain ehävään koulueu ammaihenkilösö. Ammaihenkilösöllä on olava maanieajoneuvojen kuormankiinniysä sekä kuormankiinniysvälineiden käsielyä koskeva kouluus. Kuormankiinniysoimenpieiden oikea mioius ja oeuus on määrielävä erikseen jokaisessa yksiäisapauksessa. VAARA! Iroavien nosovälineiden aiheuama apaurmavaara Käyä vain nosovälineiä, joiden kanavuus on riiävä. Kuormauspaino = rukin yhjäpaino (+ akun paino sähkökäyöisissä rukeissa). Mason on olava kokonaan kalliseuna aaksepäin. Masoon kiinnieävien nosovälineiden vapaan piuuden on olava vähinään 2 m. Kiinniä nosovälineiden sidonavälinee sien, eeivä ne noseaessa koskea lisävaruseia ai kuljeajan suojakaoa. Älä mene riippuvan kuorman alle. Trukin kuormauksen saava suoriaa vain henkilö, joilla on sidonavälineiden ja nosoyökalujen käsielyyn vaadiava kouluus. Käyä nosurikuormauksessa urvakenkiä. Vaara-alueelle meneminen ja vaara-alueella oleskelu on kielley. Kiinniä nosovälinee vain niille arkoieuihin kiinniyskohiin ja varmisa, eeivä ne iroa. Z Trukin yhjäpaino: ks. "Tyyppikilpi" sivulla 37. Trukin kuormaus nosurilla Edellyykse Pysäköi rukki urvallisesi, ks. "Trukin urvallinen pysäköiminen" sivulla 79. Kiinniä nosovälinee kiinniyskohiin (50) ja (49). Nosa rukkia ja kuormaa se. Laske rukki alas varovasi ja pysäköi se urvallisesi, ks. "Trukin urvallinen pysäköiminen" sivulla 79. Esä rukin ahaon liikkeelle lähö kiiloilla. Nosurikuormaus on pääyny. 42

42 43

43 2.3 Kuormaaminen oisella rukilla VAROITUS! Trukin vaurioiumisen vaara Toisella rukilla kuormaaessa kuormaava rukki saaaa vaurioiua. Kuormauksen saa hoiaa ainoasaan koulueu ammaihenkilösö. Käyä kuormaukseen ainoasaan rukkia, jonka kanavuus on riiävä. Vain kuormaus ja purkaus ova salliuja. Toisen rukin haaruka ova riiävän pikä. Ei saa kuljeaa pikiä makoja. Trukin kuormaaminen oisella rukilla Edellyykse Trukki on pysäköiy urvallisesi, ks. "Trukin urvallinen pysäköiminen" sivulla 79. Nosa rukkia sivusa yönämällä haaruka akselien väliin. Nosa rukkia hieman ja varmisa, eä se on vakaasi haarukan päällä. Korjaa asenoa arviaessa ai varmisa haaruka kiinniysvälinein. Nosa ja laske rukki varovasi, ks. "Kuormien oaminen, kuljeaminen ja laskeminen" sivulla 88. Laske rukki hiaasi maahan ja esä sen liikkuminen paikalaan. Trukki on kuormau. 44

44 3 Trukin varmisus kuljeuksen aikana VAROITUS! Hallisemaoma liikkee kuljeuksen aikana Jos rukkia ja masoa ei varmisea asianmukaisesi kuljeuksen aikana, seurauksena voi olla vakavia apaurmia. Kuormauksen saa suoriaa vain ehävään koulueu ammaihenkilösö. Ammaihenkilösöllä on olava maanieajoneuvojen kuormankiinniysä sekä kuormankiinniysvälineiden käsielyä koskeva kouluus. Kuormankiinniysoimenpieiden oikea mioius ja oeuus on määrielävä erikseen jokaisessa yksiäisapauksessa. Jos rukkia kuljeeaan kuorma-auossa ai perävaunussa, se on kiinnieävä asianmukaisesi. Kuorma-auossa ai perävaunussa on olava kiinniysrenkaa. Trukin ahaon liikkuminen on eseävä kiiloilla. Käyä vain sellaisia kiinniysvöiä ai kuljeusliinoja, joiden nimellislujuus on riiävä. Käyä kuormausapuvälineiden (lava, kiila) kiinniykseen luisamaomia maeriaaleja, esim. luisamaona maoa. 45

45 Kiinniys mason kanssa Kiinniys ilman masoa Trukin kiinniäminen kuljeusa varen Edellyykse Trukki on pysäköiy urvallisesi kuorma-auon ai perävaunun lavalle, ks. "Trukin urvallinen pysäköiminen" sivulla 79. Tarviava yökalu ja maeriaali 2 kiinniysliinaa kirisyslaieineen Pysäyyskiila. Kiinniä rukki kiinniysliinalla (51) mason yläpoikkipalkkiin (9) ja veokoukkuun (16) ai lokasuojan yläpuolelle (48) ja veokoukkuun (16). Kirisä kiinniysliina (51) kirisyslaieella (47). Trukki on kiinniey kuljeusa varen. 4 Ensimmäinen käyöönoo Turvaohjee kokoonpanoa ja käyöönooa varen VAROITUS! Kokoamisvirheiden aiheuama apaurmavaara Trukin kokoamisesa käyöpaikassa, käyöönoosa ja käyäjän opasuksesa saa huolehia ainoasaan eriyisesi kyseisiin ehäviin koulueu valmisajan asiakaspalvelu. Vasa kun maso on asenneu määräysenmukaisesi, saa hydraulileku liiää perusrukin ja mason liiänöihin. Trukin saa oaa käyöön vasa sen jälkeen. Jos oimiukseen sisälyy useampia rukkeja, on varmiseava, eä laiea kooaessa kuormankäsielylaieilla, masoilla ja perusrukeilla on sama sarjanumero. 46

46 Käyövalmiuden luominen oimiuksen ai kuljeuksen jälkeen Tarkisa varusuksen äydellisyys. Tarkisa moooriöljyn äyömäärä. Tarkisa hydrauliöljyn äyömäärä. Tarkisa vaiheisoöljyn äyömäärä. Tarkisa jarruneseen määrä. Tarkisa akkukaapelin liiime. Tarkisa akkuhapon määrä (ei arpeen huolovapaissa akuissa). Trukin voi ny oaa käyöön, ks. "Trukin valmiseleminen käyöä varen" sivulla

47 48

48 D Trukin ankkaaminen 1 Yleisä 1.1 Dieselpoloaineen ja nesekaasun käyöön liiyvä urvallisuusmääräykse VAROITUS! Trukin liikkeelle lähdön aiheuama apaurmavaara Trukki saaaa läheä liikkeelle ahaomasi. Pysäköi rukki urvallisesi ennen ankkaamisa ai nesekaasupullon vaihamisa, ks. "Trukin urvallinen pysäköiminen" sivulla 79. VAROITUS! Syymisen aiheuama apaurmavaara Poloainee ja nesekaasu voiva syyä palamaan. Poloaineia ja nesekaasua käsieläessä upakoini sekä avoulen ja muiden syymisläheiden käsiely ankkausalueen läheisyydessä on kielley. Kiinniä vaara-aluea merkisevä kyli näkyville paikoille. Helposi syyvien aineiden säilyäminen vaara-alueella on kielley. Tankkausalueella on aina olava käyövalmiina oimivia jauhesammuimia. Nesekaasupalojen sammuamiseen saa käyää ainoasaan luokan A, B ai C jauhesammuina. Vie vuoava nesekaasupullo väliömäsi ulkoilmaan, merkise ne näkyväsi ja ilmoia asiasa kaasunoimiajalle. Varasoini ja kuljeus Dieselpoloaineen ja nesekaasun varasoilojen ja kuljeusvälineiden on vasaava lakisääeisiä määräyksiä. Jos käyeävissä ei ole jakelupiseä, poloainea on säilyeävä ja kuljeava puhaissa, hyväksyyissä säiliöissä. Sisälö on merkiävä säiliöön selkeäsi. 49

49 HUOMAUTUS Poloaine on ympärisölle haiallisa Vuoanu dieselpoloaine on sidoava soveluvilla aineilla. Häviä sidou dieselpoloaine ja poloainesuodain voimassa olevien ympärisömääräysen mukaisesi. Tankkauksen ja kaasupullonvaihdon suoriava henkilösö Trukkien ankkaamisesa ai nesekaasupullon vaihamisesa huolehivan henkilöiden on oimien urvallisuuden akaamiseksi hankiava välämäömä iedo poloaineiden ominaisuuksisa. HUOMIO! Nesekaasun aiheuama paleluma Nesekaasu voi aiheuaa palelumia paljaaseen ihoon. Välä suoraa ihokoskeusa. Käyä suojakäsineiä. Nesekaasusäiliön ankkaaminen Nesekaasusäiliö pysyvä kiinni ajoneuvossa, ja ne äyeään nesekaasuasemalla. Tankkauksessa on noudaeava ankkausjärjeselmään ja nesekaasusäiliöön liiyviä valmisajan ohjeia sekä säädöksiä ja paikallisia määräyksiä. HUOMAUTUS Ohjeia nesekaasulaieiden urvalliseen käyöön Kaikkia nesekaasulaieiden ja -säiliöiden huolo- ja kunnossapioöiä saa hoiaa ainoasaan päevä, nesekaasulaieia koskeviin öihin kouluuksen saanu ammaihenkilösö. Laieen halijan on noudaeava nesekaasun käyöä koskevia säädöksiä, eknisiä sandardeja ja apaurmanorjunamääräyksiä. Käyäjän on arkiseava nesekaasulaieiden kaikkien käsillä olevien osien moieeon kuno päiviäin ennen käyöönooa käyömaan voimassa olevien määräysen mukaisesi. Jos nesekaasulaieen osissa havaiaan vaurioia, korroosioa ai kulumisa, rukkia ei saa käyää. 50

50 1.2 Nesekaasulaieison ylipaineveniili Nesekaasukäyöisissä rukeissa on ylipaineveniili. Se sijaisee akakuomussa, nesekaasupullon vieressä. Häiriöilaneessa nesekaasulaieison paine rajoieaan ieyyn enimmäisarvoon. Ylipaineveniilissä on 53 muovinen suojus (53). Ylipaineveniilin laueessa muovisuojus iroaa ja osoiaa sien selväsi, eä nesekaasulaieisossa on häiriö. Trukin käyöä ei ällöin saa jakaa. Päevän, koulueun ammaihenkilösön on arkiseava nesekaasulaieiso. Trukin käyäjän on aina ennen rukin käyöä varmiseava, eä muovisuojus on paikallaan. VAARA! Purkauuvan nesekaasun aiheuama vaara. Nesekaasua voi purkauua ahaomasi, jos nesekaasulekuissa on vaurioia. Käyä vain nesekaasupulloja, joissa on kiineä lekurikkoveniili. Myös nesekaasupullon liiännässä on lekurikkoveniili, joka esää kaasun purkauumisen vahingossa käyön aikana. Nesekaasupullon liiänää vaihdeaessa vaihda ilalle aina sellainen liiänä, jossa on kiineä lekurikkoveniili. 51

51 2 Dieselpoloaineen ankkaaminen HUOMIO! Ilman jouuminen poloainejärjeselmään aiheuaa oiminahäiriöiä. Älä koskaan aja poloainesäiliöä äysin yhjäksi! 2.1 Tankkaus VAROITUS! Dieselpoloaineen aiheuama vaara Dieselpoloaine voi ihokoskeuksessa ärsyää ihoa. Puhdisa peruseellisesi kohda, joihin ainea on jouunu. Jos ainea jouuu silmiin, huuhele silmä väliömäsi viraavalla vedellä ja kysy neuvoa lääkärilä. Dieselpoloainea käsieläessä käyä suojakäsineiä. HUOMAUTUS Säiliöiä saava äyää ainoasaan ehävään koulueu ja valuueu henkilö arkoiukseen osoieussa paikassa. HUOMAUTUS Suurin äyömäärä: DFG 316/320s = 48 l. Suurin äyömäärä: DFG = 58 l. Käyä ainoasaan sandardin DIN EN 590 mukaisa dieselpoloainea, jonka seaaniluku on yli Tankkaaminen ankkausasemalla Pysäköi rukki urvallisesi ennen ankkaamisa, ks. "Trukin urvallinen pysäköiminen" sivulla 79. Avaa poloainesäiliön korkki (54). Työnnä pisooli sisään poloainesäiliön suuaukosa. Tankkaa poloainea. Älä ankkaa säiliöä liian äyeen. Sulje poloainesäiliön korkki (54) huolellisesi ankkauksen jälkeen. Tankkaaminen on pääyny

52 2.2 Tankkaaminen poloainekaniserien avulla Irroa poloainesäiliön korkki (54) ja avaa poloainekaniseri. Kiinniä kaaonokka poloainekaniseriin. Työnnä kaaonokka poloainesäiliön suuaukkoon. Varmisa, eä kaaonokka on iiviisi kiinni poloainekaniserissa. Nosa poloainekaniseria varovasi ja äyä dieselpoloainea varovasi. Älä ankkaa säiliöä liian äyeen. Sulje poloainesäiliön korkki (54) huolellisesi ankkauksen jälkeen. Tankkaaminen on pääyny

53 3 Nesekaasusäiliö Z Käyä ainoasaan sandardin DIN ai vasaavan kansallisen määräyksen mukaisa nesekaasua. 3.1 Nesekaasupullo VAARA! Räjähdysvaara Nesekaasupullon saa vaihaa ainoasaan ehävään koulueu ja valuueu henkilösö pullon vaihamiseen arkoieuissa paikoissa. HUOMIO! Vääränlaisen nesekaasupullojen käyösä aiheuuva apaurmavaara. Käyä ainoasaan salliuja nesekaasupulloja. Nesekaasupullon on olava lukiuneessa pulloelineessä aina sellaisessa asennossa, eä sulkuveniilin lekuliiänä osoiaa kohisuoraan alaspäin. Muiden maiden pulloyyppejä käyeäessä noudaa kansallisia määräyksiä. Noudaa nesekaasupullossa olevia ohjeia ja merkinöjä Käyö yhdellä nesekaasupullolla Nesekaasupullon vaihaminen Pysäköi rukki urvallisesi ennen nesekaasupullon vaihamisa, ks. "Trukin urvallinen pysäköiminen" sivulla 79 Sulje sulkuveniili (57) iiviisi. Käynnisä mooori ja anna sen käydä vapaalla, kunnes nesekaasujärjeselmä on yhjenyny

54 Nesekaasupullon irroaminen HUOMIO! 55 Liiännässä on vasen kierre. Avaa haumueri (56) piäen vasaan kahvasa (58). Irroa leku (59) ja kierrä veniilinsuojus väliömäsi kiinni yhjään nesekaasupulloon. Vedä lukiussokka (60) ulos ja käännä nesekaasupullo pidikkeineen kahvasa (55) kyljelleen. Käännä kirisyslukisimen vipu (63) oiseen asenoon ja poisa kirisysappi. Vedä kiinniysvyö pullon ympärille. Poisa nesekaasupullo pidikkeesä (62) ja asea se urvallisesi syrjään Uuden nesekaasupullon laiaminen 55 paikalleen Laia nesekaasupullo kannaimeen (62). 58 Keskiä kahva (55) aukkoon (61). Suunaa lekuliiänä ylöspäin. 59 Vedä kirisysvyö jälleen nesekaasupullon ympärille ja kirisä se kirisyslukisimella (63). Asea kirisysappi paikalleen ja kirisä kirisysvyö kirisyslukisimella (63). Käännä nesekaasupullo kannaimen kanssa kahvasa (55) ympäri. Työnnä lukiussokka (60) paikalleen. Kierrä veniilinsuojus auki. Asenna leku (59) määräysen mukaisesi. Avaa sulkuveniili (57) varovasi. Tarkisa lekuliiännän iiviys vaahoavan aineen avulla. Pullon vaihaminen on pääyny. 55

55 3.1.2 Käyö kahdella nesekaasupullolla VAROITUS! Näkyvyys peruueaessa on rajoiunu Käyeäessä kaha nesekaasupulloa rukissa on olava oimiva peruuuskamerajärjeselmä. Lisäksi rukin ulkopuolella on olava sivupeili molemmin puolin. Kahden pullon järjeselmän käyö HUOMAUTUS Nesekaasulähde vaihdeaan lisäveniilin (64) kaua, joka on asenneu kiinnikkeeseen (62). Käyeävä lähde näkyy veniilin (59) nesekaasulekujen liiännäsä ja niiden kulusa nesekaasupulloihin (esim. vaihoveniilin oikea puoli = ylempi pullo, vaihoveniilin vasen puoli = alempi pullo). Vaihda vivulla (65) ylemmäsä nesekaasupullosa alempaan ja päinvasoin Nesekaasupullojen vaihaminen ks. "Käyö yhdellä nesekaasupullolla" sivulla 54. Z Vaihda yhjän nesekaasupullon ilalle äysi nesekaasupullo hei kun mahdollisa. Nesekaasunsyöön kakaiseminen Nesekaasunsyöö kakaisaan sulkemalla kummankin nesekaasupullon sulkuveniili (57). 56

56 3.2 Nesekaasusäiliö Uudelleen äyeävissä nesekaasusäiliöissä on poisoveniili (70), äyön pysäyysveniili (68), urvaveniili (69) ja näyö (66). Uudelleen nesekaasusäiliöiden (lisävaruse) äyeävien ankkaaminen 66 Z Edellyykse Noudaa kaikkia nesekaasupumppuun kiinnieyjä, nesekaasun ankkaamisa koskevia määräyksiä. Sulje poisoveniili (70). Kierrä auki suojus (67) äyön pysäyysveniilisä (68). Kierrä nesekaasupumpun äyöliiänä äyön pysäyysveniiliin (68) Tankkaus pääyy auomaaisesi, kun säiliön suurin äyömäärä on saavueu. Tankkaamisen pääyyä kierrä äyöliiänä auki ja kierrä suojus (67) akaisin äyön pysäyysveniiliin (68). 57

57 4 Poloainemäärän näyö 4.1 Näyöyksikkö Täyömäärän näyösä (72) näkyy säiliön äyömäärä (vain DFG:ssä). 71 Kun miari (72) painuu punaiselle alueelle, poloainesäiliö on äyeävä. Täyöarpeesa ilmoiaa myös merkkivalo (71). 72 DFG 4.2 Nesekaasupullojen äyömäärän näyö (o) Nesekaasupullojen äyömäärän näyön (73) (o) lampun syyminen ilmoiaa, eä nesekaasupullo on yhjä. 73 Z Käyeävissä oleva ajoaika on ajoneuvon käyöavan ja käyöympärisön olosuheiden mukaan vaihdellen n minuuia. Ajokäyön aiheuama nesekaasuason vaihelu voi syyää äyömäärän näyön väliaikaisesi. Vain äyömäärän näyön palaessa jakuvasi nesekaasupullo on lähes yhjä. TFG 58

58 E Käyö 1 Trukin käyöä koskeva urvallisuusmääräykse Ajolupa Trukkia saava käyää vain sen kuljeamiseen koulueu henkilö, joka ova osoianee laieen halijalle ai hänen edusajalleen aionsa käsiellä ja kuljeaa kuormia ja joille halija ai hänen edusajansa on erikseen ananu kuljeusehävän. Tarviaessa on noudaeava myös kansallisia määräyksiä. Laieen halijan oikeude, velvollisuude ja käyäyyminen Käyäjän on unneava oikeuensa ja velvollisuuensa, häne äyyy olla perehdyey rukin hallinaan ja hänen on unneava ämän käyöohjeen sisälö. Käyön kieläminen asiaomila henkilöilä Käyäjä on käyön aikana vasuussa rukisa. Käyäjän on kielleävä asiaomila henkilöilä rukin ajaminen ai muu käyö. Henkilöiden kuljeaminen ja nosaminen rukilla on kielley. Vaurio ja puuee Kaikisa rukissa ja sen lisälaieissa ilmenevisä vaurioisa ai puueisa on väliömäsi ilmoieava esimiehelle. Käyeävyydelään riskialiia rukkeja (joissa on esim. kulunee renkaa ai viallise jarru) ei saa käyää, ennen kuin ne ova määräysen mukaisessa kunnossa. Korjaukse Käyäjä ei saa korjaa eikä muunaa rukkia ilman lupaa ja eriyiskouluusa. Käyäjä ei saa missään apauksessa poisaa urvajärjeselmiä oiminnasa ai muuaa niiä. 59

59 Vaara-alue VAROITUS! Tapaurma- ja loukkaanumisvaara rukin vaara-alueella Vaara-alueeksi kasoaan alue, jonka sisällä rukin ai sen kuormankäsielylaieen ajo- ja nosoliikkee ai kuljeeava kuorma voiva aiheuaa vaaraa ihmisille. Tähän sisälyy myös alue, jolle puoava kuorma ai laskeva/puoava lisälaie saaaa osua. Poisa sivullise henkilö vaara-alueela. Jos henkilöiä on vaarassa, anna ajoissa varoiusäänimerkki. Jos sivullise henkilö eivä käskysä huolimaa poisu vaara-alueela, pysäyä rukki väliömäsi. VAROITUS! Puoavien esineiden aiheuama apaurmavaara Puoava esinee voiva loukaa käyäjää rukin käyön aikana. Käyäjän on rukkia käyäessään olava kuljeajan suojakaon suojaamalla alueella. Turvalaiee, varoiuskilve ja varoiukse Tässä käyöohjekirjassa kuvau urvalaiee, varoiuskilve (ks. "Merkinäpaika ja yyppikilve" sivulla 35) ja varoiukse on ehdoomasi oeava huomioon. HUOMIO! Rajoieun pään ilan aiheuama loukkaanumisvaara Jos käyäjän pään ila rukissa on rajallinen, kuljeajan näkökenässä on asiasa ilmoiava varoiuskilpi. Varoiuskilvessä ilmoieua enimmäispiuua on ehdoomasi noudaeava. Pään ila vähenee lisäksi suojakypärää käyeäessä. 60

60 2 Näyöjen ja käyöelemenien kuvaus I II

61 Koh a Käyö- ai näyöelemeni Toimino 74 Ajosuunakykin Ajosuunnan ai vapaa-asennon valiseminen. 75 Ääniorvi Varoiavan äänimerkin anaminen 76 Hidasajo-/jarrupoljin 1. alue: hidasajon säääminen. 2. alue: käyöjarrun akivoiminen. 77 Seisonajarrun vipu Seisonajarrun kykeminen päälle ai vapauaminen 78 Ohjauspyörä Trukin ohjaaminen. 79 Ohjauspylvään Ohjauspylvään kalevuuden säääminen. sääövipu 80 Viralukko Sähkönsyöön kykenä päälle ja pois päälä. Mooorin käynnisäminen ja sammuaminen. O - Kaikki päävirapiiri on kakaisu, ja avain voidaan poisaa. I - Sääime ja miari on kykey päälle. Mooorin esilämmiys (vain diesel). II - Mooorin käynnisäminen (siiryy auomaaisesi akaisin asenoon I). 81 Kykimen valinna Lisävarusee 82 Jarrupoljin Polkimen painaminen jarruaa rukin väliömäsi pysähdyksiin asi. 83 Ajopoljin Ajonopeuden poraaon sääely. 84 SOLOPILOT Seuraavien oiminojen käyö: Kuormanoon noso/lasku Mason kallisus eeen/aakse Sivusiirolaie vasen/oikea (o) Lisähydrauliikka (o) = vakiovaruse o = lisävaruse 62

62 2.1 Näyöyksiköllä varuseu käyöpaneeli Käyöpaneelin näyöyksikössä näyeään käyöiedo, akun varausila, käyöunni sekä häiriö ja ohjee. Käyöpaneelin vasemmassa yläkulmassa sijaiseva graafise varoiusnäyö Koh a Hallina- ai näyöelemeni 71 Poloainemäärän näyö DFG Kaasusäiliöllä varuseu TFG 72 Poloainemiari (DFG) Toimino Poloainemäärän graafinen esiys. Ilmoiaa, kuinka paljon säiliössä on poloainea jäljellä. 85 Vaiheisoöljyn lämpöilan varoiusvalo 86 Moooriöljyn öljynpainenäyö Valon syyminen on merkki siiä, eä vaiheisoöljyn lämpöila on liian korkea. Syyy, kun mooorin öljynpaine on liian alhainen. 87 Nokisuodaimen varoiusvalo Valon syyminen on merkki siiä, eä nokisuodain on likainen. 63

63 Koh a Hallina- ai näyöelemeni 88 Jarruneseen varoiusvalo 89 Seisonajarrun varoiusvalo 90 Dieselsuodaimen varoiusvalo Toimino Valon syyminen on merkki siiä, eä jarruneseaso on liian maala. Seisonajarru oiminnassa Trukki käyövalmis, seisonajarru päällä Valon syyminen on merkki siiä, eä dieselsuodain on likainen. 91 Varausvirran varoiusvalo Akku ei varaudu. 92 Ilmansuodaimen valvona 93 Vapaa-asennon merkkivalo 94 Hehkuuksen merkkivalo o Syyy ilmansuodaimen ollessa ukossa. Valon syyminen on merkki siiä, eä ajosuunakykin on vapaa-asennossa. Järjeselmä esihehkuaa moooria (vain DFG). 95 Ajosuunnanosoiime n merkkivalo o Osoiaa ajosuunnanosoiimen oiminnan (vasemmalle/oikealle). 96 Ajan/käyöunien näyö 97 Jäähdyysneseen lämpöilanäyö Osoiaa kuluneen yöskenelyajan / kulunee käyöunni. Käyöunni laskeaan polomooorin käydessä. Ilmaisee jäähdyysneseen lämpöilan. = vakiovaruse o = lisävaruse Z Häiriöapu ks. "Häiriöilanee" sivulla

EFG 213-320. Käyttöohjeet 09.09 - 03.13. EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320

EFG 213-320. Käyttöohjeet 09.09 - 03.13. EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320 EFG 213-320 09.09 - Käyöohjee 51151911 03.13 s EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320 Vaaimusenmukaisuusvakuuus Jungheinrich AG, Am Sadrand

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Ilma vesilämpöpumppujärjestelmän sisäyksikkö ja lisävarusteet RECAIR OY EKHBRD011ADV1 EKHBRD014ADV1 EKHBRD016ADV1

KÄYTTÖOPAS. Ilma vesilämpöpumppujärjestelmän sisäyksikkö ja lisävarusteet RECAIR OY EKHBRD011ADV1 EKHBRD014ADV1 EKHBRD016ADV1 EKHBRD011ADV1 EKHBRD014ADV1 EKHBRD016ADV1 EKHBRD011ADY1 EKHBRD014ADY1 EKHBRD016ADY1 KÄYÖOPAS Ilma vesilämpöpumppujärjeselmän sisäyksikkö ja lisävarusee EKHBRD011ADV1+Y1 EKHBRD014ADV1+Y1 EKHBRD016ADV1+Y1

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmän sisäyksikkö HXHD125A8V1B

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmän sisäyksikkö HXHD125A8V1B KÄYÖOPAS -järjeselmän sisäyksikkö SISÄLÖ 1. Määrielmä... 1 1.1. Merkkien ja varoiusen arkoiukse... 1 1.2. Käyeyjen ermien merkiys... 1 2. Yleise varooime... 2 3. Johdano... 2 3.1. Yleisä... 2 3.2. ämän

Lisätiedot

Mittaus- ja säätölaitteet IRIS, IRIS-S ja IRIS-M

Mittaus- ja säätölaitteet IRIS, IRIS-S ja IRIS-M Miaus- ja sääölaiee IRIS, IRIS-S ja IRIS-M KANSIO 4 VÄLI ESITE Lapinleimu Miaus- ja sääölaiee IRIS, IRIS-S ja IRIS-M IRIS, IRIS-S Rakenne IRIS muodosuu runko-osasa, sääösäleisä, sääömuerisa ai sääökahvasa

Lisätiedot

Tehokasta talvipitoa MICHELIN-renkailla

Tehokasta talvipitoa MICHELIN-renkailla Tehokasa alvipioa MICHELIN-renkailla y y 2014 www.michelinranspor.com 1 Lainsäädänö koskien kuorma- ja linja-auonrenkaiden käyöä alvella Lainsäädänö koskien kuormaja linja-auonrenkaiden käyöä alvella Seuraavassa

Lisätiedot

combimat 1400,1500,1600,1700,1800

combimat 1400,1500,1600,1700,1800 HUOMIOITAVA! Älä käyä konea, ennenkuin ole huolellisesi lukenu ämän käyöohjeen ja ole ymmäräny sen. Säilyä käyöohjea koneen läheyvillä, joa se olisi aina arviaessa saaavilla. combima 1400,1500,1600,1700,1800

Lisätiedot

LVM/LMA/jp 2012-12-17. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20

LVM/LMA/jp 2012-12-17. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20 LVM/LMA/jp 2012-12-17 Valioneuvoson aseus ajoneuvojen käyösä iellä anneun aseuksen uuaisesa Anneu Helsingissä päivänä kuua 20 Valioneuvoson pääöksen ukaisesi, joka on ehy liikenne- ja viesinäiniseriön

Lisätiedot

LVM/LMA/jp 2013-03-27. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20

LVM/LMA/jp 2013-03-27. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20 LVM/LMA/jp 2013-03-27 Valioneuvoson aseus ajoneuvojen käyösä iellä anneun aseuksen uuaisesa Anneu Helsingissä päivänä kuua 20 Valioneuvoson pääöksen ukaisesi uueaan ajoneuvojen käyösä iellä anneun aseuksen

Lisätiedot

combimat 300E Käyttöohje

combimat 300E Käyttöohje HUOMIOITAVA! Älä käyä konea, ennenkuin ole huolellisesi lukenu ämän käyöohjeen ja ole ymmäräny sen. Säilyä käyöohjea koneen läheyvillä, joa se olisi aina arviaessa saaavilla. combima 300E Käyöohje Sisällyslueelo

Lisätiedot

Asennus- ja hoito-ohje

Asennus- ja hoito-ohje FI Asennus- ja hoio-ohje V15/V20/V30/V30-3P/V40/V60-3P H15/H20/H30/H30-3P/H60 Gullberg & Jansson AB Smälaregaan 6 SE - 263 39 Höganäs Tel: +46 (0) 42 34 05 90 Fax: +46 (0) 42 34 02 10 E-mail: info@gullbergjansson.se

Lisätiedot

F E . 1. a!? # % b &., @ $ c + ± = e < > [ \ ] ^ g λ Ø ø φ " 1 / 2 h Á á É. j À à È è Ì ì Ò k ò ù Ä ä Ë ë Ï. o à ã Ñ ñ Õ õ F` = 6mm = 9/12mm = 19mm

F E . 1. a!? # % b &., @ $ c + ± = e < > [ \ ] ^ g λ Ø ø φ  1 / 2 h Á á É. j À à È è Ì ì Ò k ò ù Ä ä Ë ë Ï. o à ã Ñ ñ Õ õ F` = 6mm = 9/12mm = 19mm : A ➎ C ➎ B D = 6mm = 9/12mm = a!? # % b &., @ $ c + ± = d * / : ; ( ) e < > [ \ ] ^ f { } ~ µ ß Ω g λ Ø ø φ " 1 / 2 h Á á É i é Í í Ó ó Ú ú j À à È è Ì ì Ò k ò ù Ä ä Ë ë Ï l ï Ö ö Ü ü ÿ  m â Ê ê î ô

Lisätiedot

7. Muut nostotarvikkeet

7. Muut nostotarvikkeet 7. Muu nosoarvikkee - akkeli - Nososilmuka - Vaniruuvi - Väkipyörä - eikari - Köysipyörä - Nosohaaruka - Tynnyrinnosolaiee - Nosoverko - Noso-orre akkeli akkeli /34 Rakenne: ilman sokkaa, 34 sokalla. Maeriaali:

Lisätiedot

DVC. VARIZON Piennopeuslaite säädettävällä hajotuskuviolla. Pikavalintataulukko

DVC. VARIZON Piennopeuslaite säädettävällä hajotuskuviolla. Pikavalintataulukko VARIZON Piennoeuslaie säädeävällä hajouskuviolla Lyhyesi Säädeävä hajouskuvio ja lähivyöhyke Soii kaikenyyisiin iloihin Miausyhde Helosi uhdiseava Peiey ruuviliiännä Eri värivaihoehoja Pikavalinaaulukko

Lisätiedot

Y m p ä r i s t ö k a t s a u s

Y m p ä r i s t ö k a t s a u s Y m p ä r i s ö k a s a u s 2007 Finavia ja ympärisö vuonna 2007 Ympärisölupia vireillä ympäri maaa Vuonna 2007 Länsi-Suomen ympärisölupaviraso anoi pääöksen ympärisönsuojelulain mukaisesa luvasa Tampere-

Lisätiedot

Notor Upotettava. 6 www.fagerhult.fi

Notor Upotettava. 6 www.fagerhult.fi Upoeavan Noor-valaisimen avulla kaoon voidaan luoda joko huomaamaomia ai ehokkaan huomioa herääviä ja yhenäisiä valaisinjonoja ilman minkäänlaisia varjosuksia. Pienesä koosaan huolimaa Noor arjoaa hyvin

Lisätiedot

DFG/TFG 660/670/680/690/S80/S90

DFG/TFG 660/670/680/690/S80/S90 Mukava ja turvallinen ohjaamo, jonka ergonomia on esimerkillinen Vankka hydrodynaaminen vaihteisto tehokasta voimansiirtoa varten, huoltovapaat monilevyjarrut Erittäin hiljainen: ohjaamon äänitaso vain

Lisätiedot

Finavian ympäristötyö 2006: Vesipäästöjen hallintaa ja tehokkaita prosesseja

Finavian ympäristötyö 2006: Vesipäästöjen hallintaa ja tehokkaita prosesseja 9 Y M P Ä R I S T Ö K A T S A U S 2006 2 Finavian ympärisöyö 2006: Vesipääsöjen hallinaa ja ehokkaia prosesseja Jääneson aiheuama kuormius aseiain hallinaan Finavia vasaa maahuolinayriysen jäänesoon käyämän

Lisätiedot

2:154. lak.yht. lak.yht. lak.yht. 2:156 2:156 6-9901-0 2:156. lak.yht. 2:155. 35 dba. sr-1. No330. YY/s-1. Työväentalo 8-9903-0. No30. sr-2.

2:154. lak.yht. lak.yht. lak.yht. 2:156 2:156 6-9901-0 2:156. lak.yht. 2:155. 35 dba. sr-1. No330. YY/s-1. Työväentalo 8-9903-0. No30. sr-2. 00 lak.yh. lak.yh. lak.yh. lak.yh. lak.yh. ras.m ras.m lak.yh. lak.yh. lak.yh. lak.yh. lak.yh. 0 0 No No No0 No0 0:::M0 0:::M0 0:::M0 0:::M0 0:::M0 0::0:M0 0:::M0 0:::M0 0:::M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lisätiedot

FDPa. Rei itetty seinään asennettava poistoilmalaite

FDPa. Rei itetty seinään asennettava poistoilmalaite Rei iey seinään asenneava poisoilmalaie Lyhyesi Säädeävä Kiineä miausyhde Suuri poisoehokkuus Helposi puhdiseava Eri värivaihoehoja Pikavalinaaulukko I L M A V I R T A Ä Ä N I T A S O l/s Koko db(a) db(a)

Lisätiedot

DFG/TFG 316-435 DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435. Käyttöohjeet 09.14 - 11.14

DFG/TFG 316-435 DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435. Käyttöohjeet 09.14 - 11.14 DFG/TFG 316-435 09.14 - Käyttöohjeet 51287764 11.14 s DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047

Lisätiedot

More care. Buil in. COMPACT/ MINIKAIVUKONEET MUKAVAAJA TUOTTAVAA KAIVUUTA. Vain yksi seikka on odella rakaiseva: aeriaalin siiräinen ahdollisian nopeasi ja ehokkaasi. Ja kuen uukin Volvon kopaki konee,

Lisätiedot

ÅLANDSBANKEN DEBENTUURILAINA 2/2010 LOPULLISET EHDOT

ÅLANDSBANKEN DEBENTUURILAINA 2/2010 LOPULLISET EHDOT ÅLANDSBANKEN DEBENTUURILAINA 2/200 LOPULLISET EHDOT Ålandsbanken Debenuurilaina 2/200 (ISIN: FI400003875) lopullise ehdo on 9. heinäkuua 200 vahviseu seuraavasi: - Lainan pääoma 9 980 000 euroa Maarianhamina

Lisätiedot

Rakennusosien rakennusfysikaalinen toiminta Ralf Lindberg Professori, Tampereen teknillinen yliopisto ralf.lindberg@tut.fi

Rakennusosien rakennusfysikaalinen toiminta Ralf Lindberg Professori, Tampereen teknillinen yliopisto ralf.lindberg@tut.fi Rakennusosien rakennusfysikaalinen oimina Ralf Lindber Professori, Tampereen eknillinen yliopiso ralf.lindber@u.fi Rakenneosien rakennusfysikaalisen oiminnan ymmärämiseksi on välämäönä piirää kolme eri

Lisätiedot

2. Taloudessa käytettyjä yksinkertaisia ennustemalleja. ja tarkasteltavaa muuttujan arvoa hetkellä t kirjaimella y t

2. Taloudessa käytettyjä yksinkertaisia ennustemalleja. ja tarkasteltavaa muuttujan arvoa hetkellä t kirjaimella y t Tilasollinen ennusaminen Seppo Pynnönen Tilasoieeen professori, Meneelmäieeiden laios, Vaasan yliopiso. Tausaa Tulevaisuuden ennusaminen on ehkä yksi luoneenomaisimpia piireiä ihmiselle. On ilmeisesi aina

Lisätiedot

KOMISSION VALMISTELUASIAKIRJA

KOMISSION VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 23. oukokuua 2007 (24.05) (OR. en) Toimielinen välinen asia: 2006/0039 (CNS) 9851/07 ADD 2 N 239 RESPR 5 CADREN 32 LISÄYS 2 I/A KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Läheäjä:

Lisätiedot

Käyttöohje HN22329SK

Käyttöohje HN22329SK Käyöohje FI 50005416 HN9SK Suomi Täsä laadukkaasa liedesä Sinulla on vuosikausia paljon iloa ja hyöyä. Lue käyöohjee huolellisesi, joa opi unemaan lieden kaikki oiminno. Käyöohjeen alussa on ärkeää ieoa

Lisätiedot

Piennopeuslaite FMP. Lapinleimu

Piennopeuslaite FMP. Lapinleimu Piennopeuslaie FMP Floormaser FMP on lieä uloilmalaie, joka on arkoieu käyeäväksi syrjäyävään ilmanjakoon Floormaser-järjeselmässä. KANSIO 4 VÄLI 6 ESITE 6 Lapinleimu.1.00 Floormaser Yleisä Floormaser

Lisätiedot

Pyörätraktorit 1983. Vakolan tiedote 34/83

Pyörätraktorit 1983. Vakolan tiedote 34/83 ..k KCCD 00 OLKKALA 9-6 VALTON MAATALOUSKONEDEN TUTKMUSLATOS STATE RESEARCH NSTTUTE OF ENGNEERNG N AGRCULTURE AND FORESTRY Pyörärakori 9 Vakolan iedoe / ERPANOS KONEVEST n:o / Jukka Aokas Vakola: Trakori

Lisätiedot

DFG/TFG 660-690 DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90. Käyttöohjeet 12.12 - 11.

DFG/TFG 660-690 DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90. Käyttöohjeet 12.12 - 11. DFG/TFG 660-690 12.12 - Käyttöohjeet 51289401 11.14 s DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand

Lisätiedot

DFG/TFG 660-690 DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90. Käyttöohjeet 11.08 - 02.

DFG/TFG 660-690 DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90. Käyttöohjeet 11.08 - 02. DFG/TFG 660-690 11.08 - Käyttöohjeet 51139145 02.11 s DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand

Lisätiedot

3. Nostovyöt ja päällysteraksit. - Nostovyöt - Päällysteraksit - Kulmasuojat

3. Nostovyöt ja päällysteraksit. - Nostovyöt - Päällysteraksit - Kulmasuojat 3. Nosovyö ja päällyseraksi - Nosovyö - Päällyseraksi - Kulmasuoja Nosovyö Silmukkanosovyö Rakenne: Kavenneu, vahviseu silmuka. Maeriaali: 100 % polyeser Varmuuskerroin: 7:1 Piuude: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,

Lisätiedot

Korkeatason keräilytrukki 1000 kg 20.5.1998

Korkeatason keräilytrukki 1000 kg 20.5.1998 ROCLA PICKUP PHL-10 TEKNISET TIEDOT Korkeatason keräilytrukki 1000 kg 20.5.1998 Yleistä Kaikki mallit CE-vaatimusten mukaisia. Materiaaleista on n. 95% kierrätettäviä. Kuljettajan tila Ergonomisesti haarukoiden

Lisätiedot

1 Excel-sovelluksen ohje

1 Excel-sovelluksen ohje 1 (11) 1 Excel-sovelluksen ohje Seuraavassa kuvaaan jakeluverkonhalijan kohuullisen konrolloiavien operaiivisen kusannusen (SKOPEX 1 ) arvioimiseen arkoieun Excel-sovelluksen oimina, mukaan lukien sovelluksen

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd

PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Communiy Ld Yriyksen arvonmääriys 1. Yriyksen ase- eli subsanssiarvo Arvioidaan yriyksen aseen vasaavaa puolella olevan omaisuuden käypäarvo, josa

Lisätiedot

Piennopeuslaite FMH. Lapinleimu

Piennopeuslaite FMH. Lapinleimu Piennopeuslaie FMH Floormaser FMH on puolipyöreä uloilmalaie, joka on arkoieu käyeäväksi syrjäyävään ilmanjakoon Floormaser- järjeselmässä. KANSIO VÄLI 6 ESITE Lapinleimu.1.0 Floormaser Yleisä Floormaser

Lisätiedot

Teknistä tietoa TARRANAUHOISTA

Teknistä tietoa TARRANAUHOISTA Teknisä ieoa TARRANAUHOISTA P-ouch-arraeipi näkyvä ja kesävä Broherin laminoidu P-ouch-arraeipi on suunnielu ammaimaiseen arraulosukseen oimisoissa, ehaissa ja koona. Runsaasa arraeippivalikoimasa löydä

Lisätiedot

RIL 256-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry

RIL 256-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Suomen Rakennusinsinöörien Liio RIL ry Julkisen hankinojen kehiämismalli Tuoavuuden paranaminen TUKEFIN-meneelmällä 2 RIL 256-2010 RILin julkaisuilla on oma koisivu, joka löyyy osoieesa www.ril.fi Kirjakauppa

Lisätiedot

Micrologic. Käyttöopas 04/2011. uuteen Micrologic E -suojareleeseen! Tutustu. Pienjännitesähkönjakelu

Micrologic. Käyttöopas 04/2011. uuteen Micrologic E -suojareleeseen! Tutustu. Pienjännitesähkönjakelu Pienjänniesähkönjakelu Micrologic Suojarelee 2.0, 5.0, 6.0, 7.0 2.0 E, 5.0 E, 6.0 E Käyöopas 04/2011 Tuusu uueen Micrologic E -suojareleeseen! Tuusu uueen Micrologic E -suojareleeseen Edullisin apa viedä

Lisätiedot

Palopelti ETCE Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje 01/2015

Palopelti ETCE Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje 01/2015 Asennus-, käyö- ja huolo-ohje 0/05 Asennus Palopeli ETCE ulee asenaa ämän asennusohjeen mukaan, ks. sivu 5. Käyö ja oiminnan esaus CE-merkinnän mukaan palopeli ulee aina varusaa lämpöilaan perusuvalla

Lisätiedot

EFG 425k/425/430k/430/S30

EFG 425k/425/430k/430/S30 Erittäin tehokas trukki, jonka energiatehokkuus on optimaalinen Varustevaihtoehtojen Efficiency ja Drive & Lift Plus avulla trukin tehoa voidaan mukauttaa kulloiseenkin käyttötarpeeseen Parametriohjaus

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS. Suomi. Perussopimuksen 126 artiklan 3 kohdan nojalla laadittu kertomus

KOMISSION KERTOMUS. Suomi. Perussopimuksen 126 artiklan 3 kohdan nojalla laadittu kertomus EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.2.205 COM(205) 4 final KOMISSION KERTOMUS Suomi Perussopimuksen 26 ariklan 3 kohdan nojalla laadiu keromus FI FI KOMISSION KERTOMUS Suomi Perussopimuksen 26 ariklan 3 kohdan

Lisätiedot

XII RADIOAKTIIVISUUSMITTAUSTEN TILASTOMATEMATIIKKAA

XII RADIOAKTIIVISUUSMITTAUSTEN TILASTOMATEMATIIKKAA II ADIOAKTIIVISUUSMITTAUSTEN TILASTOMATEMATIIKKAA Laskenaaajuus akiivisuus Määrieäessä radioakiivisen näyeen akiivisuua (A) uloksena saadaan käyeyn miausyseemin anama laskenaaajuus (). = [II.I] jossa =

Lisätiedot

Pinoamistrukkimallisto

Pinoamistrukkimallisto Roclan käyden ajettavat Solid-pinoamistrukit lisäävät työn tuottavuutta ja sujuvuutta monikäyttöisyytensä ansiosta. Hyllyttämiseen ja lavansiirtoon tarkoitetut ulkomitoiltaan kompaktit ja ketterästi liikkuvat

Lisätiedot

Pinoamistrukkimallisto SPE10/12(i)/14(i)/16(i)/16s

Pinoamistrukkimallisto SPE10/12(i)/14(i)/16(i)/16s Roclan ajotasolla varustetut Solid-pinoamistrukit lisäävät työn tuottavuutta ja sujuvuutta monikäyttöisyytensä ansiosta. Hyllyttämiseen ja lavansiirtoon pidemmilläkin ajomatkoilla suunnitellut ulkomitoiltaan

Lisätiedot

BETONI-TERÄS LIITTORAKENTEIDEN SUUNNITTELU EUROKOODIEN MUKAAN (TTY 2009) Betonipäivät 2010

BETONI-TERÄS LIITTORAKENTEIDEN SUUNNITTELU EUROKOODIEN MUKAAN (TTY 2009) Betonipäivät 2010 DIPLOMITYÖ: BETONI-TERÄS LIITTORAKENTEIDEN SUUNNITTELU EUROKOODIEN MUKAAN (TTY 29) Beonipäivä 21 DIPLOMITYÖ prosessina Aie: yön eeäjän aloieesa Selviykse beonin, eräksen ja puun osala oli jo ey/käynnissä

Lisätiedot

Sopimuksenteon dynamiikka: johdanto ja haitallinen valikoituminen

Sopimuksenteon dynamiikka: johdanto ja haitallinen valikoituminen Soimukseneon dynamiikka: johdano ja haiallinen valikoiuminen Ma-2.442 Oimoinioin seminaari Elise Kolola 8.4.2008 S yseemianalyysin Laboraorio Esielmä 4 Elise Kolola Oimoinioin seminaari - Kevä 2008 Esiyksen

Lisätiedot

12. ARKISIA SOVELLUKSIA

12. ARKISIA SOVELLUKSIA MAA. Arkiia ovellukia. ARKISIA SOVELLUKSIA Oleeaan, eä kappale liikkuu ykiuloeia raaa, eimerkiki -akelia pikin. Kappaleen nopeuden vekoriluonne riiää oaa vauhdin eumerkin avulla huomioon, ja on ehkä arkoiukenmukaiina

Lisätiedot

Tekes tänään (ja huomenna?) Pekka Kahri Palvelujohtaja, Tekes Fortune seminaari 21.8.2013

Tekes tänään (ja huomenna?) Pekka Kahri Palvelujohtaja, Tekes Fortune seminaari 21.8.2013 Tekes änään (ja huomenna?) Pekka Kahri Palvelujohaja, Tekes Forune seminaari 21.8.2013 Rahoiamme sellaisen innovaaioiden kehiämisä, joka ähäävä kasvun ja uuden liikeoiminnan luomiseen Yriysen kehiysprojeki

Lisätiedot

DFG / TFG 540s - 550s

DFG / TFG 540s - 550s DFG / TFG 540s - 550s 04.12 - Käyttöohjeet 51195793 03.13 s DFG 540s DFG 545s DFG 550s TFG 540s TFG 545s TFG 550s Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja

Lisätiedot

DFG / TFG 540-550 DFG 540 DFG 545 DFG 550 TFG 540 TFG 545 TFG 550. Käyttöohjeet 11.09 - 08.12

DFG / TFG 540-550 DFG 540 DFG 545 DFG 550 TFG 540 TFG 545 TFG 550. Käyttöohjeet 11.09 - 08.12 DFG / TFG 540-550 11.09 - Käyttöohjeet 51167699 08.12 s DFG 540 DFG 545 DFG 550 TFG 540 TFG 545 TFG 550 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan

Lisätiedot

Laskelmia verotuksen painopisteen muuttamisen vaikutuksista dynaamisessa yleisen tasapainon mallissa

Laskelmia verotuksen painopisteen muuttamisen vaikutuksista dynaamisessa yleisen tasapainon mallissa Laskelmia verouksen painopiseen muuamisen vaikuuksisa dynaamisessa yleisen asapainon mallissa Juha Kilponen ja Jouko Vilmunen TTässä arikkelissa esieään laskelmia siiä, mien verouksen painopiseen siiräminen

Lisätiedot

2. Suoraviivainen liike

2. Suoraviivainen liike . Suoraviivainen liike . Siirymä, keskinopeus ja keskivauhi Aika: unnus, yksikkö: sekuni s Suoraviivaisessa liikkeessä kappaleen asema (paikka) ilmoieaan suoralla olevan piseen paikkakoordinaain (unnus

Lisätiedot

Painevalukappaleen valettavuus

Painevalukappaleen valettavuus Painevalukappaleen valeavuus Miskolc Universiy Sefan Fredriksson Swecas AB Muokau ja lisäy käännös: Tuula Höök, Pekka Savolainen Tampereen eknillinen yliopiso Painevalukappale äyyy suunniella sien, eä

Lisätiedot

DFG / TFG 425s - 435s

DFG / TFG 425s - 435s DFG / TFG 425s - 435s 11.09 - Käyttöohjeet 51158586 07.10 s DFG 425s DFG 430s DFG 435s TFG 425s TFG 430s TFG 435s Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja

Lisätiedot

Dynaaminen optimointi ja ehdollisten vaateiden menetelmä

Dynaaminen optimointi ja ehdollisten vaateiden menetelmä Dynaaminen opimoini ja ehdollisen vaaeiden meneelmä Meneelmien keskinäinen yheys S yseemianalyysin Laboraorio Esielmä 10 - Peni Säynäjoki Opimoiniopin seminaari - Syksy 2000 / 1 Meneelmien yhäläisyyksiä

Lisätiedot

Polttomoottorikäyttöinen vastapainotrukki 1.5-3,0 t

Polttomoottorikäyttöinen vastapainotrukki 1.5-3,0 t Polttomoottorikäyttöinen vastapainotrukki 1. - 3,0 t 8FGCU www.toyota-forklifts.eu Polttomoottorikäyttöinen vastapainotrukki 1. - 1.7 t Tekniset tiedot 8FGCU1 8FGCU18 1.1 almistaja TOYOTA TOYOTA 1.2 Malli

Lisätiedot

Öljynvaihtohuolto 7 500 km:n/1 vuoden välein

Öljynvaihtohuolto 7 500 km:n/1 vuoden välein Sivu 1/5 Huooauuko Seuraavassa uvussa on Vokswagen-merkin uu huooauuko ja -ohjee. Koska ennen useia myyniaueia käyeiin omia huoo-ohjeia, useimmien eriyisoosuheisa johuen, nämä on ueeu huooauukoissa markkinakohaisin

Lisätiedot

a) Esitä piirtämällä oheisen kaksoissymmetrisen ulokepalkkina toimivan kotelopalkin kaksi täysin erityyppistä plastista rajatilamekanismia (2p).

a) Esitä piirtämällä oheisen kaksoissymmetrisen ulokepalkkina toimivan kotelopalkin kaksi täysin erityyppistä plastista rajatilamekanismia (2p). LUT / Teräsrakenee/Timo Björk BK80A30: Teräsrakenee II: 9.9.016 Oheismaeriaalin käyö EI salliua, laskimen käyö on salliua, lausekkeia ehäväosion lopussa Vasaukse laadiaan ehäväpaperille, joka palaueava,

Lisätiedot

Konvoluution laskeminen vaihe vaiheelta Sivu 1/5

Konvoluution laskeminen vaihe vaiheelta Sivu 1/5 S-72. Signaali ja järjeselmä Laskuharjoiukse, syksy 28 Konvoluuion laskeminen vaihe vaiheela Sivu /5 Konvoluuion laskeminen vaihe vaiheela Konvoluuion avulla saadaan laskeua aika-alueessa järjeselmän lähösignaali,

Lisätiedot

YMPJåoSTÖ 2?.5.14 J Ub,

YMPJåoSTÖ 2?.5.14 J Ub, YMPJåoSTÖ 2?.5.14 J Ub, ),II1 1 SATAMA ILMOITTAMIE YMPÄRISTÖ- SUOJELU TIETOJÄRJESTELMÄÄ JA SATAMA JÄTEHUOLTOSUUITELMA ranomaisen yheysiedo Merkiy ympärisönsuojelun ieojärjeselmään A. SATAMA TOIMITAA VALVOVA

Lisätiedot

b) Esitä kilpaileva myötöviivamekanismi a-kohdassa esittämällesi mekanismille ja vertaile näillä mekanismeilla määritettyjä kuormitettavuuksia (2p)

b) Esitä kilpaileva myötöviivamekanismi a-kohdassa esittämällesi mekanismille ja vertaile näillä mekanismeilla määritettyjä kuormitettavuuksia (2p) LUT / Teräsrakenee/Timo Björk BK80A30: Teräsrakenee II:.5.016 Oheismaeriaalin käyö EI salliua, laskimen käyö on salliua, lausekkeia ehäväosion lopussa Vasaukse laadiaan ehäväpaperille, joka palaueava,

Lisätiedot

Työntömastotrukki t

Työntömastotrukki t Työntömastotrukki 1.4-2.5 t R & E -sarja Kylmävarasto RRE140HC/HEC/ HCC/ RRE160HC/HEC/ HCC/ RRE180HC/HEC/ HCC/ RRE200HC/HEC/ HCC/ RRE250HC/HEC/ HCC/ www.toyota-forklifts.eu Työntömastotrukki, kylmävarasto,

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI. Mustalahden asemakaava Liikenneselvitys. Työ: E23641. Tampere 18.5.2010

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI. Mustalahden asemakaava Liikenneselvitys. Työ: E23641. Tampere 18.5.2010 MÄNÄ-VLPPULAN KAUPUNK Musalahden asemakaava Liikenneselviys yö: E ampere 8..00 ARX Ympärisö Oy PL 0 ampere Puhelin 00 000 elefax 00 00 www.airix.fi oimiso: urku, ampere, Espoo ja Oulu Mänä-Vilppulan kaupunki,

Lisätiedot

Polttomoottorikäyttöinen vastapainotrukki 1,5-3,5 t

Polttomoottorikäyttöinen vastapainotrukki 1,5-3,5 t Polttomoottorikäyttöinen vastapainotrukki 1,5-3,5 t www.toyota-forklifts.fi Polttomoottorikäyttöinen vastapainotrukki 1,5-1,75 t Tekniset tiedot 02-8FGF15 02-8FDF15 02-8FGF18 02-8FDF18 1.1 Valmistaja TOYOTA

Lisätiedot

Suunnitteluharjoitus s-2016 (...k-2017)

Suunnitteluharjoitus s-2016 (...k-2017) 1 Suunnieluharjoius s-2016 (...k-2017) HAKKURITEHOLÄHDE Seuraavan push-pull-yyppisen hakkurieholäheen komponeni ulisi valia (muunajaa lukuunoamaa). V1 iin 230 V ± 10 % 50 Hz V3 Perusieoja kykennäsä Verkkoasasuunauksen

Lisätiedot

Luento 7 Järjestelmien ylläpito

Luento 7 Järjestelmien ylläpito Luno 7 Järjslmin ylläpio Ahi Salo Tknillinn korkakoulu PL, 5 TKK Järjslmin ylläpidosa Priaallisia vaihohoja Uusiminn rplacmn Ennalahkäisvä huolo mainnanc Korjaaminn rpair ❶ Uusiminn Vioiun komponni korvaaan

Lisätiedot

Lasin karkaisun laatuongelmat

Lasin karkaisun laatuongelmat Rakeneiden Mekaniikka Vol. 44, Nro, 11, s. 14-155 Lasin karkaisun laauongelma Ani Aronen Tiiviselmä. Karkaisula lasila vaadiaan hyvää lujuua sekä visuaalisa laaua. Näihin voidaan vaikuaa lasin karkaisuprosessin

Lisätiedot

-2, KV 2015-04-20 18:00

-2, KV 2015-04-20 18:00 -, KV -- : Kokousiedo Aika.. klo. Paikka Raaihuone, kaupunginvaluuson isunosali Päääjä Berg, Vesa Lyyra, Anna-Maija Bosröm, Peer Mäenpää, Tua Brännbacka-Brunell, Bria Nyman, Kaj Englund, Conny Piippolainen,

Lisätiedot

Toistoleuanvedon kilpailusäännöt

Toistoleuanvedon kilpailusäännöt 1.0 Yleisä Toisoleuanvedossa kilpailija suoriaa häjaksoisesi mahdollisimman mona leuanveoa omalla kehonpainollaan. Kilpailijalla on käössään ksi kilpailusuorius sekä asauloksen sauessa mahdollise uusinakierrokse

Lisätiedot

SytytysjarjestelmaDIIAPCLH2.4, LH2.4 ETS

SytytysjarjestelmaDIIAPCLH2.4, LH2.4 ETS 6 SyyysjarjesemaD/APCLH 24 LH 24 ETS SyyysjarjesemaDAPCLH24 LH24 ETS 75 cy 100 122A YE 2 +30 230 1063 RO 0 1019 101A RO 25 RO 40 101C RD 25 J73 123 123A CNWH 1S CN/WH 1 13122A J 342A 22 20 YE 10 1 1CY

Lisätiedot

TKK Tietoliikennelaboratorio Seppo Saastamoinen Sivu 1/5 Konvoluution laskeminen vaihe vaiheelta

TKK Tietoliikennelaboratorio Seppo Saastamoinen Sivu 1/5 Konvoluution laskeminen vaihe vaiheelta KK ieoliikennelaboraorio 7.2.27 Seppo Saasamoinen Sivu /5 Konvoluuion laskeminen vaihe vaiheela Konvoluuion avulla saadaan laskeua aika-alueessa järjeselmän lähösignaali, kun ulosignaali ja järjeselmän

Lisätiedot

Ecophon Master Ds. maalattu.

Ecophon Master Ds. maalattu. Ecophon Maser Ds Sopii kouluihin ja muihin iloihin, joissa vaadiaan hyvä akusiikka ja puheen eroeavuus. Käyökoheisiin, joissa arviaan alaslaskeu piilolisa-alakao, mua joissa joka levyn äyyy olla avaavissa.

Lisätiedot

Valmistava teollisuus. Erityistuotteet ja järjestelmäratkaisut

Valmistava teollisuus. Erityistuotteet ja järjestelmäratkaisut Valmisava eollisuus Eriyisuoee ja järjeselmärakaisu Eriyisuoee ja -rakaisu valmisu Parker kokenu kumppani palveluksessanne Valmisusalalla koneiden oiminnan ja suoriuskyvyn sandardi nouseva jakuvasi. Parkerilla

Lisätiedot

EFG 535-550. Käyttöohjeet 10.09 - 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550

EFG 535-550. Käyttöohjeet 10.09 - 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550 EFG 535-550 10.09 - Käyttöohjeet 51151570 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550 s Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut

Lisätiedot

DFG/TFG 316/320/425/430/435

DFG/TFG 316/320/425/430/435 DFG/TFG 316/320/425/430/435 08.07- Käyttöohje s 51077676 09.08 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa.

Lisätiedot

POHJOINEN SOTE JA TUOTTAMISEN RAKENTEET Muistio 2/15

POHJOINEN SOTE JA TUOTTAMISEN RAKENTEET Muistio 2/15 POHJOINEN SOTE JA TUOTTAMISEN RAKENTEET Muisio 2/15 20.8.15 IKÄIHMISTEN PALVELUJEN RYHMÄ Aika 20.8.2015 klo 9-11.30 Paikka Läsnä Kokkolan kaupunginalo, kokoushuone Minerva Maija Juola, pj, Kokkola Vuokko

Lisätiedot

Kuljeta ja siirrä kaapelikelat oikein

Kuljeta ja siirrä kaapelikelat oikein Kuljeta ja siirrä kaapelikelat oikein Kaapeli on arvokas tuote. Kaapelin kuljetuspakkaus on yleensä kela. Paksut laipat voivat vaikuttaa särkymättömiltä, mutta yli neljä tonnia painava kela on suhteellisen

Lisätiedot

ESKOLANPELTO VIHERALUEIDEN HOITOSUUNNITELMA. Tyrnävän kunta, Ympäristö- ja tekninen osasto Anne-Mari Kemppainen 2010

ESKOLANPELTO VIHERALUEIDEN HOITOSUUNNITELMA. Tyrnävän kunta, Ympäristö- ja tekninen osasto Anne-Mari Kemppainen 2010 ESKOLANPELTO VIHERALUEIDEN HOITOSUUNNITELMA Tyrnävän kuna, Ympärisö- ja ekninen osaso Anne-Mari Kemainen 00 SISÄLTÖ VIHERALUEIDEN HOITOLUOKAT ESKOLANPELOON ALUEELLA s.. Hoioluokkien välise ero s. 4. A

Lisätiedot

DFG/TFG 316s/320s 09.09 - Käyttöohjeet. DFG 316s DFG 320s TFG 316s TFG 320s 05.10. öjungheinrich

DFG/TFG 316s/320s 09.09 - Käyttöohjeet. DFG 316s DFG 320s TFG 316s TFG 320s 05.10. öjungheinrich DFG/TFG 316s/320s 09.09 - Käyttöohjeet 51144695 05.10 s DFG 316s DFG 320s TFG 316s TFG 320s öjungheinrich Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai tämän

Lisätiedot

Mallivastaukset KA5-kurssin laskareihin, kevät 2009

Mallivastaukset KA5-kurssin laskareihin, kevät 2009 Mallivasaukse KA5-kurssin laskareihin, kevä 2009 Harjoiukse 8 (viikko 14) Tehävä 1 LAD-käyrä siiryy ylöspäin. Ulkomaisen hinojen nousessa oman maan reaalinen vaihokurssi heikkenee 1 vaihoase vahvisuu IS-käyrä

Lisätiedot

Asennus. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: Irralliset osat. Ohjeet, oppaat ja muut osat.

Asennus. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: Irralliset osat. Ohjeet, oppaat ja muut osat. Asennus Irralliset osat Form No. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: 30454 Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu. Kuvaus Määrä Käyttökohde

Lisätiedot

Sähkökäyttöinen vastapainotrukki 1,0-1,5 t

Sähkökäyttöinen vastapainotrukki 1,0-1,5 t www.toyota-forklifts.eu Sähkökäyttöinen vastapainotrukki 1,0-1,5 t Sähkökäyttöinen vastapainotrukki 1,0 t Tekniset tiedot 7FBEST10 1.1 Valmistaja Toyota 1.2 Malli 7FBEST10 1.3 Voimanlähde Sähkö 1.4 Hallintatapa

Lisätiedot

Öljyn hinnan ja Yhdysvaltojen dollarin riippuvuussuhde

Öljyn hinnan ja Yhdysvaltojen dollarin riippuvuussuhde Öljyn hinnan ja Yhdysvalojen dollarin riippuvuussuhde Kansanalousiede Pro gradu -ukielma Talousieeiden laios Tampereen yliopiso Toukokuu 2010 Jari Hännikäinen TIIVISTLMÄ Tampereen yliopiso Talousieeiden

Lisätiedot

Tilausohjatun tuotannon karkeasuunnittelu. Tilausohjatun tuotannon karkeasuunnittelu

Tilausohjatun tuotannon karkeasuunnittelu. Tilausohjatun tuotannon karkeasuunnittelu Tilausohjaun uoannon areasuunnielu Tilausohjaussa uoannossa sarjojen muodosaminen ei yleensä ole relevani ongelma, osa uoevaihelu on suura, mä juuri onin peruse MTO-uoannolle Tuoe- ja valmisusraenee ova

Lisätiedot

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET TRAN TyL:n MUKASN AKUUTUKSN RTYSPRUSTT Tässä peruseessa kaikki suuree koskea eraa, ellei oisin ole määriely. Tässä peruseessa käyey lyhenee: LL Lyhyaikaisissa yösuheissa oleien yönekijäin eläkelaki TaL

Lisätiedot

PETIKONTIE 1 01720 VANTAA PUH: 09 855 33 400 MATERIAALINKÄSITTELYN PIKKUJÄTTILÄINEN. www.abc-karry.fi

PETIKONTIE 1 01720 VANTAA PUH: 09 855 33 400 MATERIAALINKÄSITTELYN PIKKUJÄTTILÄINEN. www.abc-karry.fi MATERIAALINKÄSITTELYN PIKKUJÄTTILÄINEN www.abc-karry.fi 1 PINOAMISVAUNU SFH1016/7699109 Nostoteho 1000kg Nostokorkeus 1600mm Haarukkapituus 1150mm Haarukan koko 160x60mm Kokonaisleveys 715mm Koneen korkeus

Lisätiedot

( ) ( ) 2. Esitä oheisen RC-ylipäästösuotimesta, RC-alipäästösuotimesta ja erotuspiiristä koostuvan lineaarisen järjestelmän:

( ) ( ) 2. Esitä oheisen RC-ylipäästösuotimesta, RC-alipäästösuotimesta ja erotuspiiristä koostuvan lineaarisen järjestelmän: ELEC-A700 Signaali ja järjeselmä Laskuharjoiukse LASKUHARJOIUS 3 Sivu /8. arkasellaan oheisa järjeselmää bg x Yksikköviive + zbg z bg z d a) Määriä järjeselmän siirofunkio H Y = X b) Määriä järjeselmän

Lisätiedot

Kuljetuskanavat. Lindab 1. Yleistä tietoa ja teoriaa 2. Safe 3. Äänenvaimentimet 4. Säätöpellit ja mittalaitteet 5. Fire dampers & Smoke evaquations

Kuljetuskanavat. Lindab 1. Yleistä tietoa ja teoriaa 2. Safe 3. Äänenvaimentimet 4. Säätöpellit ja mittalaitteet 5. Fire dampers & Smoke evaquations Kujeuskanava Lindab Yeisä ieoa ja eoriaa Safe Äänenvaienie Sääöpei ja iaaiee Fire dapers & Soke evaquaions veniii Kaojärjeseä Muu pyöreä uoee Kujeuskanava 0 Suorakaide Fexibe ducing Erisys Duc access Sar

Lisätiedot

Seinämien risteyskohdat

Seinämien risteyskohdat CAE DS Painevalukappaleen suunnielu Sefan Fredriksson Seinämien riseyskohda Sefan Fredriksson SweCas Käännös: Pekka Savolainen ja Tuula Höök Tampereen eknillinen yliopiso Riseyskoha muodosuu kun kaksi

Lisätiedot

Cristallo ROLLAATTORI. Käyttöohje 1. Tilno:

Cristallo ROLLAATTORI. Käyttöohje 1. Tilno: Cristallo ROLLAATTORI Tilno: 7 00 000 Käyttöohje Rollaattorin osat 4 5 6 0 7 8 9 Kahva Jarru Korkeussäädettävä kahvan tanko 4 Kahvan korkeuden säätövipu 5 Folding suoja 6 varastossa haltijat 7 Takapyörä

Lisätiedot

Tuloilmaventtiili STI

Tuloilmaventtiili STI Tuloilmaveniili STI STI-veniili soveluu asuinilojen ja oimisojen uloilmalaieeksi seinäpuhallukseen. Käyöalue Ilmavira q v STI- STI-15 STI-1 STI- 5 5 7 l/s max 7 db(a), 5 (koo -15) max db(a), 5 (koo 1-)

Lisätiedot

Seinämien risteyskohdat

Seinämien risteyskohdat CAE DS Painevalukappaleen suunnielu Seinämien riseyskohda Sefan Fredriksson - SweCas Käännös: Pekka Savolainen ja Tuula Höök - Tampereen eknillinen yliopiso Riseyskoha muodosuu kun kaksi kappaleen seinämää

Lisätiedot

SGY 204. Infra pohjatutkimusformaatti versio 2.2

SGY 204. Infra pohjatutkimusformaatti versio 2.2 SGY 204 Inra pohjaukimusormaai versio 2.2 Helsinki 2012 INRA -pohjaukimusormaai v2.2 12.06.2012 Sivu 2/20 Versiohisoria Versio Pvm Sisälö Dra A1-A3 23.09.2003-14.11.2003 Tekla ormaain rakeneen mukaise

Lisätiedot

HSF 14 / HXF 14 HSF 16 / HXF 16 HSC 16 / HXC 16 HSS 16 / HXS 16 HXS 20 / HXX20 HXX 25. Roclan Humanic työntömastotrukit on suunniteltu

HSF 14 / HXF 14 HSF 16 / HXF 16 HSC 16 / HXC 16 HSS 16 / HXS 16 HXS 20 / HXX20 HXX 25. Roclan Humanic työntömastotrukit on suunniteltu Roclan 2 Humanic työntömastotrukit on suunniteltu helpottamaan käyttäjän työtä. Olipa kyseessä uusi kuljettaja tai alan konkari, trukki mukautuu hallitusti kuljettajan ajotapaan - liikkeellelähtö, ajo

Lisätiedot

OPINTOJAKSO FYSIIKKA 1 OV OPINTOKOKONAISUUTEEN FYSIIKKA JA KEMIA 2 OV. Isto Jokinen 2012. 1. Mekaniikka 2

OPINTOJAKSO FYSIIKKA 1 OV OPINTOKOKONAISUUTEEN FYSIIKKA JA KEMIA 2 OV. Isto Jokinen 2012. 1. Mekaniikka 2 OPINTOJAKSO FYSIIKKA 1 OV OPINTOKOKONAISUUTEEN FYSIIKKA JA KEMIA OV Io Jokinen 01 SISÄLTÖ SIVU 1. Mekaniikka Nopeu Kekinopeu Kehänopeu 3 Kiihyvyy 3 Puoamikiihyvyy 4 Voima 5 Kika 6 Työ 7 Teho 8 Paine 9

Lisätiedot

Tiedonhakumenetelmät Tiedonhakumenetelmät Helsingin yliopisto / TKTL. H.Laine 1. Todennäköisyyspohjainen rankkaus

Tiedonhakumenetelmät Tiedonhakumenetelmät Helsingin yliopisto / TKTL. H.Laine 1. Todennäköisyyspohjainen rankkaus Tieonhakumeneelmä Helsingin yliopiso / TKTL.4.04 Toennäköisyyeen perusuva rankkaus Tieonhakumeneelmä Toennäköisyyspohjainen rankkaus Dokumenien haussa ongelmana on löyää käyäjän kyselynä ilmaiseman ieoarpeen

Lisätiedot

Sanomalehtien kysyntä Suomessa Sanomalehtien kysynnän kehittymistä selittävä ekonometrinen malli

Sanomalehtien kysyntä Suomessa Sanomalehtien kysynnän kehittymistä selittävä ekonometrinen malli Sanomalehien kysynä Suomessa Sanomalehien kysynnän kehiymisä seliävä ekonomerinen malli Heikki Nikali, Iella BI Research series - Tukimussarja 7/2014 12.3.2014 FOR INTERNAL USE ONLY VAIN SISÄISEEN KÄYTTÖÖN

Lisätiedot

Finanssipolitiikan tehokkuudesta Yleisen tasapainon tarkasteluja Aino-mallilla

Finanssipolitiikan tehokkuudesta Yleisen tasapainon tarkasteluja Aino-mallilla BoF Online 3 29 Finanssipoliiikan ehokkuudesa Yleisen asapainon arkaseluja Aino-mallilla Juha Kilponen Tässä julkaisussa esiey mielipiee ova kirjoiajan omia eiväkä välämää edusa Suomen Pankin kanaa. Suomen

Lisätiedot

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto FX-pumppu on suunniteltu, valmistettu ja testattu FX Airguns AB:ssä Ruotsissa. Pumpuissa käytetyt kaksi eri järjestelmää

Lisätiedot

LUKU 14 KIVILOHKOJEN KUORMAAMINEN MATALALAITAISIIN AVOVAUNUIHIN

LUKU 14 KIVILOHKOJEN KUORMAAMINEN MATALALAITAISIIN AVOVAUNUIHIN LUKU 14 KIVILOHKOJEN KUORMAAMINEN MATALALAITAISIIN AVOVAUNUIHIN 1. Tämän luvun määräykse koskeva poikkileikkaukselaan suorakaieen muooisen kivilohkojen kuormausa ja kiinniysä maalalaiaisiin avovaunuihin,

Lisätiedot