DFG / TFG DFG 540 DFG 545 DFG 550 TFG 540 TFG 545 TFG 550. Käyttöohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DFG / TFG 540-550 DFG 540 DFG 545 DFG 550 TFG 540 TFG 545 TFG 550. Käyttöohjeet 11.09 - 08.12"

Transkriptio

1 DFG / TFG Käyttöohjeet s DFG 540 DFG 545 DFG 550 TFG 540 TFG 545 TFG 550

2 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut edustaja Tyyppi Lisävaruste Sarjanro Valmistusvuosi DFG 540 DFG 545 DFG 550 TFG 540 TFG 545 TFG 550 Lisätietoja Puolesta Päiväys s EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus Allekirjoittaneet vakuuttavat täten, että yksilöity moottorikäyttöinen trukki täyttää EYdirektiivien 2006/42/EY (konedirektiivi) ja 2004/108/ETY (sähkömagneettinen yhteensopivuus EMC) ja niihin liittyvien muutosten sekä ne voimaansaattavien kansallisten säädösten määräykset. Kullakin allekirjoittajalla on yksikseen oikeus laatia tekniset asiakirjat. 3

3 4

4 Johdanto Käyttöohjetta koskevia ohjeita Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä ALKUPERÄISESTÄ KÄYTTÖOHJEESTA. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on järjestetty kirjaimittain ja sivut on numeroitu yhtäjaksoisesti. Tässä käyttöohjeessa dokumentoidaan erilaisia trukkityyppejä. Ohjauksessa ja suoritettaessa huoltotöitä on kiinnitettävä huomiota siihen, että sovelletaan kyseiselle trukkityypille sopivaa ko. kuvausta. Kehitämme laitteitamme jatkuvasti. Sen vuoksi pidätämme oikeuden muoto-, varustus- ja tekniikkamuutoksiin. Tästä syystä tämän käyttöohjeen sisällöstä ei voida johtaa minkäänlaisia laitteen tiettyjä ominaisuuksia koskevia vaatimuksia. Turvaohjeet ja merkinnät Turvaohjeet ja tärkeät selitykset on merkitty seuraavin symbolein: VAARA! Tarkoittaa poikkeuksellisen suurta vaaratilannetta. Jos tätä ohjetta ei noudateta, seurauksena on vakavia pysyviä loukkaantumisia tai kuolema. VAROITUS! Tarkoittaa poikkeuksellisen suurta vaaratilannetta. Jos tätä ohjetta ei noudateta, seurauksena voi olla vakavia pysyviä tai kuolemaan johtavia loukkaantumisia. VARO! Tarkoittaa vaaratilannetta. Jos tätä ohjetta ei noudateta, seurauksena voi olla lieviä tai kohtalaisen vakavia loukkaantumisia. Z OHJE Tarkoittaa esinevahinkojen vaaraa. Jos tätä ohjetta ei noudateta, seurauksena voi olla esinevahinkoja. Ohjeet ja selitykset t Tarkoittaa vakiovarustusta o Tarkoittaa lisävarustusta Tekijänoikeus Tämän käyttöohjeen tekijänoikeus säilyy JUNGHEINRICH AG:llä. 5

5 Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - Saksa Puhelin: +49 (0) 40/

6 Sisällysluettelo A Määräystenmukainen käyttö Yleistä Määräystenmukainen käyttötapa Sallitut käyttöolosuhteet Laitteen haltijan velvollisuudet Lisälaitteiden ja/tai lisäosien liittäminen B Ajoneuvon kuvaus Käyttökuvaus Ajoneuvotyypit ja nimelliskantavuus Rakenneryhmä- ja toimintakuvaus Rakenneryhmien yleiskatsaus Toimintakuvaus Tekniset tiedot Suorituskykytiedot Mitat Painot Mastomallit Renkaat Moottoritiedot EN-standardit Käyttöolosuhteet Sähkölaitteita koskevat vaatimukset Merkintäpaikat ja tyyppikilvet Tyyppikilpi Trukin kantavuuskilpi Lisälaitteen kantavuuskilpi Vakaus C Kuljetus ja ensimmäinen käyttöönotto Kuljetus Trukin kuormaaminen Trukin painopisteen sijainti Trukin kuormaaminen nosturilla Kuormaaminen toisella trukilla Trukin varmistus kuljetuksen aikana Ensimmäinen käyttöönotto

7 D Trukin tankkaaminen Yleistä Dieselpolttoaineen ja nestekaasun käyttöön liittyvät turvallisuusmääräykset Nestekaasulaitteiston ylipaineventtiili Dieselpolttoaineen tankkaaminen Tankkaus Tankkaaminen polttoainekanisterien avulla Nestekaasusäiliöt Nestekaasupullot Nestekaasusäiliö Polttoainemäärän näyttö Näyttöyksikkö Nestekaasupullojen täyttömäärän näyttö (o) E Käyttö Trukin käyttöä koskevat turvallisuusmääräykset Näyttöjen ja käyttöelementtien kuvaus Näyttöyksikkö Kojelaudan kytkin (o) Ajosuuntakytkin/vaihteenvalitsin Trukin valmisteleminen käyttöä varten Tarkistukset ja toimenpiteet ennen laitteen päivittäistä käyttöönottoa Trukkiin nouseminen ja siitä poistuminen Trukit, joissa kuljettajan pään liikkuvuus X on rajoitettu (o) Kuljettajanpaikan säädöt Turvavyö Trukilla työskentely Ajokäyttöä koskevat turvallisuussäännöt Käyttövalmiuden luominen Trukin turvallinen pysäköiminen Hätäpysäytys Ajaminen Ohjaaminen Jarruttaminen Haarukoiden säätäminen Haarukoiden vaihtaminen Kuormien ottaminen, kuljettaminen ja laskeminen Nostolaitteen ja kiinteiden lisälaitteiden ohjaus Muiden lisälaitteiden käyttöön liittyviä turvaohjeita Muiden lisälaitteiden käyttö SOLO-PILOTilla Muiden lisälaitteiden asennus Perävaunujen hinaaminen Lisävaruste Teräsohjaamo Liukulasi Kesäovi Selkänojan jatke Lämmitys

8 6.6 Poistettava kuormansuojaritilä Palosammutin Rockinger-kytkin käsivivulla tai kauko-ohjauksella Kamerajärjestelmä Lisävarusteet hyvin pölyisissä tiloissa työskentelyä varten Kallistuskulman näyttö Nopeuden alentaminen Vaihteiston lukko Suunnanvaihdon esto Ohjauspylvääseen integroitu ajosuuntakytkin Lämpötilan valvontajärjestelmä Ristikkäistoiminnon käyttökaavio Häiriötilanteet Häiriöiden paikantaminen ja poistaminen Trukin liikuttaminen ilman omaa käyttökoneistoa F Trukin kunnossapito Käyttöturvallisuus ja ympäristönsuojelu Kunnossapitoa koskevat turvallisuusmääräykset Huolto ja tarkastukset Huoltotaulukko Käyttöaineet ja voitelukaavio Käyttöaineiden turvallinen käsittely Voitelukaavio Käyttöaineet Huolto- ja kunnossapitotöiden kuvaus Trukin valmistelu huolto- ja kunnossapitotöitä varten Konepellin avaaminen Pyörien kiinnityksen tarkistaminen Hydraulijärjestelmä Moottorihuolto Sulakkeiden tarkistaminen Käynnistysakku Pakokaasujärjestelmä Turvavyön huoltaminen Vaihteisto Jarru Trukin ottaminen uudelleen käyttöön huolto- ja kunnossapitotöiden jälkeen Trukin seisauttaminen Toimenpiteet ennen seisottamista Toimenpiteet seisottamisen aikana Trukin ottaminen uudelleen käyttöön seisottamisen jälkeen Turvallisuustarkastus määräajoin ja epätavallisten tapahtumien jälkeen Lopullinen käytöstä poistaminen ja hävittäminen Kehotärinän mittaus HUSS FS - MK -sarjan dieselhiukkassuodattimen käyttöohje (o) Tärkeitä yleisohjeita Tärkeitä turvallisuusohjeita

9 11.3 Toimintakuvaus HUSS-ohjausyksikön käyttäminen HUSS-ohjausyksikön käyttöohje Puhdistaminen Huolto

10 A Määräystenmukainen käyttö 1 Yleistä Tässä käyttöohjeessa kuvattava trukki on tarkoitettu kuormayksiköiden nostamiseen, laskemiseen ja kuljettamiseen. Trukkia on käytettävä ja huollettava tämän käyttöohjeen mukaisesti. Muunlainen käyttö ei ole määräysten mukaista, ja se voisi johtaa henkilöiden, trukin tai esineiden vahingoittumiseen. 2 Määräystenmukainen käyttötapa OHJE Suurin sallittu otettava kuorma ja kuorman suurin sallittu etäisyys on esitetty kuormakaaviossa. Arvoja ei saa ylittää. Kuorman on oltava kuormanoton päällä, tai se on otettava valmistajan hyväksymällä lisälaitteella. Kuorman on vastattava haarukkakelkan selkään ja oltava haarukan keskellä. Kuormien nostaminen ja laskeminen. Laskettujen kuormien kuljettaminen lyhyitä matkoja. Ajo kuorma nostettuna (>30 cm) on kielletty. Henkilökuljetus ja henkilöiden nostaminen on kielletty. Kuormien työntäminen ja vetäminen on kielletty. Vetokuormien tilapäinen vetäminen. Perävaunua vedettäessä perävaunun kuorman on oltava kiinnitetty. Ilmoitettua vetokuormaa ei saa ylittää. 11

11 3 Sallitut käyttöolosuhteet VAARA! Ajoväylien sallittuja piste- ja kokonaiskuormia ei saa ylittää. Jos näkyvyys on huono, toisen henkilön on opastettava kuljettajaa. Kuljettajan on varmistettava, ettei kuormausramppia tai lastaussiltaa poisteta tai irroteta kuormauksen tai kuormanpurkauksen aikana. Ammattimainen käyttö teollisessa ympäristössä. Sallittu lämpötila-alue C. Käyttö vain kiinteillä, kantavilla ja tasaisilla pinnoilla. Käyttö vain ajoväylillä, joilla on hyvä näkyvyys ja joiden käyttöön on laitteen haltijan lupa. Ajo pinnoilla, joilla on nousua enintään 15 %. Poikittain ja viistottain ajaminen luiskissa on kielletty. Aja kuorma ylämäkeen päin. Käyttö osittain julkisessa liikenteessä. VAROITUS! Äärimmäiset olosuhteet Trukin käyttö äärimmäisissä olosuhteissa, erityisesti erittäin pölyisessä tai korroosiolle altistavassa ympäristössä, edellyttää erikoisvarustusta ja -lupaa. Käyttö räjähdyssuojatulla Ex-alueella on kielletty. Trukin käyttö ulkona ja vaarallisilla alueilla on kielletty rajuilmalla (myrsky, salamointi). 12

12 4 Laitteen haltijan velvollisuudet Tässä käyttöohjeessa laitteen haltijalla tarkoitetaan sitä luonnollista tai juridista henkilöä, joka käyttää trukkia tai jonka toimeksiannosta sitä käytetään. Erikoistapauksissa (esim. leasing, vuokraus) laitteen haltijana pidetään henkilöä, jolla trukin omistajan ja käyttäjän välisen sopimuksen perusteella on laitteen haltijan velvollisuuksia vastaavat velvollisuudet. Käyttäjän on varmistettava, että trukkia käytetään vain määräysten mukaisesti ja että kaikenlaiset käyttäjän tai kolmansien henkilöiden henkeä tai terveyttä uhkaavat vaarat pyritään estämään. Lisäksi on huolehdittava siitä, että tapaturmantorjuntamääräyksiä ja muita turvallisuusteknisiä säädöksiä sekä käyttö-, huolto- ja kunnossapito-ohjeita noudatetaan. Laitteen haltijan on huolehdittava siitä, että kaikki laitteen käyttäjät ovat lukeneet tämän käyttöohjeen ja ymmärtäneet sen sisällön. OHJE Valmistajan takuu ei ole voimassa, jos tätä käyttöohjetta ei noudateta. Takuu raukeaa myös, jos asiakas tai kolmas osapuoli on ilman valmistajan lupaa suorittanut laitetta koskevia epäasianmukaisia töitä. 5 Lisälaitteiden ja/tai lisäosien liittäminen Lisäosien liittäminen Trukin toimintoihin vaikuttavien tai niitä täydentävien lisälaitteistojen asentaminen ja liittäminen on sallittu ainostaan valmistajan kirjallisella luvalla. Tarvittaessa on hankittava myös paikallisten viranomaisten lupa. Viranomaisilta saatu lupa ei kuitenkaan korvaa valmistajan myöntämää lupaa. 13

13 14

14 B Ajoneuvon kuvaus 1 Käyttökuvaus DFG / TFG on kuljettajan istuimella varustettu nelipyöräinen, polttomoottorikäyttöinen haarukkatrukki. DFG-tyypin trukeissa on dieselmoottori, TFG-tyypin trukeissa nestekaasukäyttöön tarkoitettu ottomoottori. DFG / TFG on vapaasti kantava vastapainotrukki, joka voi trukin eteen kiinnitettävällä kuormanottovälineellä ottaa, nostaa, kuljettaa ja laskea kuormia. Sillä voidaan nostaa myös lavoja, joissa on suljettu pohja. DFG / TFG :ssa on hydrodynaaminen käyttökoneisto. Vasemmanpuoleinen poljin on ryömintäajo- ja jarrupolkimen yhdistelmä, ja se aktivoi pikanostotoiminnon hitaan ajon aikana. Keskimmäinen poljin on perusjarru ja hätäjarrupoljin. 1.1 Ajoneuvotyypit ja nimelliskantavuus Nimelliskantavuus vaihtelee tyypin mukaan. Nimelliskantavuus ilmenee tyyppimerkinnästä. DFG540 DFG Tyyppimerkintä 5 Valmistussarja 40 Nimelliskantavuus x 100 kg Nimelliskantavuus ei yleensä ole sama kuin sallittu kantavuus. Sallittu kantavuus ilmenee trukkiin kiinnitetystä kuormakaaviosta. 15

15 2 Rakenneryhmä- ja toimintakuvaus 2.1 Rakenneryhmien yleiskatsaus Kohta Nimike Kohta Nimike 1 t Kuljettajan turvakatto 8 t Ajokoneisto 2 t Kuljettajanistuin 9 t Nostolaitteen käyttöelementti 3 t Ohjauspyörä 10 t Konepelti 4 t Masto 11 t Ohjausakseli 5 t Käyttö- ja näyttöyksikkö 12 t Vetokoukku 6 t Haarukkakelkka 13 t Vastapaino 7 t Haarukan piikit 14 t Nestekaasupullo (vain TFG) t = vakiovaruste o = lisävaruste 16

16 2.2 Toimintakuvaus Runko Runko muodostaa yhdessä vastapainon kanssa trukin kantavan perusrakenteen. Siihen on kiinnitetty pääkomponentit. Hydrauliöljysäiliö on istutettu ajoneuvon runkoon oikealle puolelle ja DFG-sarjan polttoainesäiliö vasemmalle puolelle. Kuljettajan tila ja kuljettajan turvakehä Kuljettajan turvakehää (1) on saatavana eri malleina. Se suojaa kuljettajaa putoavilta kappaleilta ja muiden ulkoisten tekijöiden vaikutukselta. Kaikki hallintalaitteet on sijoitettu ergonomisesti. Ohjauspylvästä ja kuljettajanistuinta voidaan säätää yksilöllisesti. Näyttöruudun (5) ohjaus- ja varoitusnäyttöjen avulla järjestelmää voi valvoa käytön aikana, ja ne takaavatkin korkean turvallisuustason. Ohjaus Hydrostaattisen ohjauksen ohjaussylinteri on istutettu ohjausakseliin (11), ja sitä ohjataan ohjaustehostimella. Ohjaava akseli on laakeroitu runkoon itseasennoituvasti, minkä ansiosta pito on hyvä myös epätasaisella ajoväylällä. Pyörät Kaikki pyörät ovat ajoneuvorakenteen sisäpuolella. Renkaiksi voidaan valita ilmarenkaat tai Super Elastic -renkaat. Moottori Tehokas vesijäähdytetty diesel- tai nestekaasumoottori, jonka käyttöikä on pitkä ja kulutus ja päästöt alhaiset. Sähköjärjestelmä 12 voltin järjestelmä, vaihtovirtalaturi. Käynnistyksentoiston esto estää käyttövirheet käynnistyksen yhteydessä. Dieselmoottoreihin on asennettu pikaesihehkutusjärjestelmä, nestekaasumoottoreissa on elektroninen sytytysjärjestelmä moottorin käynnistämiseksi nopeasti ja ongelmitta. Moottori sammutetaan virtalukosta. 17

17 Ajokoneisto Vaihteistoöljyn jäähdyttimellä ja momentinmuuntimella varustettu alennusvaihteisto välittää voimaa vetoakseliin (8). Konepellissä olevan ajosuuntakytkimen avulla valitaan eteen-/taaksepäinajo tai vapaa-asento. Tällä kytkimellä voidaan valita alustavasti sekä eteenpäinajon että peruutuksen ajosuunnat. Jarrut Jarrupolkimella käytetään hydraulisesti käyttöpyöriä jarruttavaa kahta rumpujarrua. Ylimääräinen hidasajo-/jarrupoljin helpottaa ryömintäajoa. Poljinta ei saa käyttää tavalliseen jarruttamiseen. Rumpujarru säätyy automaattisesti kulumisen myötä. Seisontajarrun vipua käytettäessä seisontajarru vaikuttaa mekaanisesti bowdenvaijerien välityksellä rumpujarruun. Hydrauliikkalaitteisto Työtoimintoja voidaan ohjata varovasti käyttöelementeillä moniohjausventtiilin kautta. Hammaspyöräpumpun pumppaama määrä riippuu moottorin kierrosluvusta. Masto Kaksi- tai kolmiportaiset mastot, lisävarusteena vapaanostotoiminto; nostorungon kapean profiilin ansiosta näkyvyys haarukoihin ja lisälaitteisiin on hyvä. Haarukkakelkka ja nostorunko kulkevat kestovoidelluilla tukirullilla, joita ei tarvitse huoltaa. Lisälaitteet Trukkiin voi liittää lisävarusteina mekaanisia ja hydraulisia lisälaitteita. 18

18 3 Tekniset tiedot Z Kaikki tekniset tiedot koskevat vakiovarusteltua trukkia. Kaikki tähdellä *) merkityt arvot voivat vaihdella varustelun (esim. nostorunko, ohjaamo, renkaat) mukaan. Tekniset tiedot on ilmoitettu VDI 2198:n mukaan. Oikeus teknisiin muutoksiin ja täydennyksiin pidätetään. 3.1 Suorituskykytiedot DFG 540/545/550 Q C Nimike DFG 540 DFG 545 DFG 550 Kantavuus (C = 500 mm) 1) kg Kuorman painopisteen etäisyys mm Ajonopeus * kuorman kanssa / ilman 24/24,5 23/23,5 22/22,5 km/h kuormaa Nostonopeus kuorman kanssa / ilman kuormaa 0,49/0,53 0,49/0,53 0,48/0,53 m/s Laskunopeus kuorman kanssa / ilman kuormaa 0,51/0,49 0,51/0,49 0,51/0,49 m/s Nousukyky 2) * kuorman kanssa / ilman 25/26 24/26 23/26 % kuormaa Kiihtyvyys * 15 metrillä kuorman kanssa 5/4,5 5/4,5 5,1/4,5 s / ilman kuormaa Lisälaitteiden työpaine bar Lisälaitteiden öljymäärä l/min 1) Nostolaitteen ollessa pystysuorassa. 2) Ilmoitetut arvot kuvaavat enimmäisnousukykyä pienten korkeuserojen ja ajoalustan epätasaisuuksien (ajoradan reunat) selvittämiseksi. Käyttö yli 15 % nousevilla pinnoilla on kielletty. 19

19 TFG 540/545/550 Nimike TFG 540 TFG 545 TFG 550 Kantavuus (C Q = 500 mm) 1) C Kuorman painopisteen etäisyys Ajonopeus * kuorman kanssa / ilman 24,4/25,8 23,8/25,8 22,3/25,8 kuormaa Nostonopeus kuorman kanssa / ilman kuormaa 0,49/0,53 0,48/0,53 0,48/0,53 Laskunopeus kuorman kanssa / ilman kuormaa 0,51/0,49 0,51/0,49 0,51/0,49 Nousukyky 2) * kuorman kanssa / ilman 25/26 24/26 23/26 kuormaa Kiihtyvyys * 15 metrillä kuorman kanssa 4,8/4,2 5/4,5 5,5/4,5 / ilman kuormaa Lisälaitteiden työpaine Lisälaitteiden öljymäärä ) Nostolaitteen ollessa pystysuorassa. 2) Ilmoitetut arvot kuvaavat enimmäisnousukykyä pienten korkeuserojen ja ajoalustan epätasaisuuksien (ajoradan reunat) selvittämiseksi. Käyttö yli 15 % nousevilla pinnoilla on kielletty. 20

20 3.2 Mitat DFG/TFG 540/545/550 Nimike *) Taulukossa annetut tiedot koskevat vakiomallia. DFG/TFG a/2 Turvaetäisyys mm h 1 Korkeus masto sisään ajettuna* mm h 2 Vapaanosto* mm h 3 Nosto* mm h 4 Korkeus masto ulos ajettuna* mm h 6 Korkeus turvakaton yläpuolelta mm (ohjaamo)* h 7 Istumakorkeus* mm h 10 Kytkentäkorkeus 535/ / /700 mm Maston kallistus eteen* ß Maston kallistus taakse* l 1 Kokonaispituus* mm l 2 Pituus, ml. haarukan selkä* mm b 1 Kokonaisleveys* 1400/- 1450/- 1450/- mm s/e/l Haarukoiden mitat* 50 x 125 x 1150 m 1 Maavara maston alla kuorman kanssa* 50 x 150 x x 150 x ) 573 mm DZ-mastolla, kiinteällä sivutyöntimellä: x = 596 mm (605 DZ-mastolla), asennettavalla sivutyöntimellä: x = 636 mm (645 mm DZ-mastolla) mm mm m 2 Maavara pyörävälin keskellä* mm Haarukkakelkka ISO 2328, 3 A 3 A 4 A luokka/tyyppi A, B b 3 Haarukkakelkan leveys* mm Ast Työkäytävän leveys, kun lava mm x pitkittäin Ast Työkäytävän leveys, kun lava mm 000 x poikittain Wa Kääntösäde mm b 13 Pienin käännekohdan etäisyys mm x Kuorman etäisyys* 564 1) 564 1) 579 1) mm c Kuorman painopiste mm y Pyöräväli mm 21

21 22

22 3.3 Painot Z Kaikki tiedot kg:ina. DFG/TFG 540/545/550 DFG/TFG 540 DFG/TFG 545 DFG/TFG 550 Omapaino* Akselipaino ilman 2810/ / /4639 kuormaa edessä/takana* Akselipaino kuorman kanssa edessä/takana* 8954/ / /1673 *) Taulukossa annetut tiedot koskevat vakiomallia. 23

23 3.4 Mastomallit Z Kaikki tiedot mm:inä DFG/TFG 540/545 VDI 3596 Nimike ZT ZZ DZ Nosto h 3 Vapaan osto h 2 Mastotaulukko Rakennekorke us sisään ajettuna h 1 Erikoismalleja ei käsitellä tässä yleiskatsauksessa. Rakennekorkeu s ulos ajettuna h 4 Maston paino (kg)

24 DFG/TFG 550 VDI 3596 Nimike ZT ZZ DZ Nosto h 3 Vapaan osto h 2 Mastotaulukko Rakennekorke us sisäänvedettyn ä h 1 Rakennekorkeu s pidennettynä h 4 Maston paino (kg) Erikoismalleja ei käsitellä tässä yleiskatsauksessa. 25

25 3.5 Renkaat OHJE Tehdasasennettuja renkaita/vanteita vaihdettaessa on aina käytettävä alkuperäisvaraosia tai valmistajan hyväksymiä tuotteita, muuten valmistajan ilmoittamat spesifikaatiot eivät ole voimassa. Valmistajan asiakaspalvelu vastaa mielellään kysymyksiin. Nimike DFG/TFG 540/ SE* 8,25 x x 15 Ilma* 8,25 x 15 16PR 300 x 15 18PR Eturenkaat Rengaspaine (baaria) 8,5 8,5 Kiristysvääntömomen tti (Nm) Takarenka at SE* 28x x9-15 Ilma* 28x x9-15 Rengaspaine (baaria) 8,5 8,5 Kiristysvääntömomen tti (Nm) *) Taulukossa ilmoitetut tyypit vastaavat vakiovarustelua. Ajoneuvon varustelun mukaan asennettuna voi olla muutkin renkaat. 26

26 3.6 Moottoritiedot DFG 540/545/550 Nimike DFG 540 DFG 545 DFG 550 Sylinterit/iskutilavuus 4/4400 4/4400 4/4400 cm³ Nimelliskierrosluku min -1 (tyhjäkäynnillä) Moottorin teho kw Polttoaineen kulutus 60 VDI-työprosessia/h 4,7 5,2 5,7 l/h [kg/h] TFG 540/545/550 Nimike TFG 540 TFG 545 TFG 550 Sylinterit/iskutilavuus 6/4294 6/4294 6/4294 cm³ Nimelliskierrosluku min -1 (tyhjäkäynnillä) Moottorin teho kw Polttoaineen kulutus 60 VDI-työprosessia/h 6,24 6,5 6,8 l/h [kg/h] 27

27 3.7 EN-standardit Z Z Z Jatkuva äänenpainetaso DFG 540/545/550: 78 db (A)* TFG 540/545/550: 78 db(a)* *+/- 3 db(a) laitevarustuksen mukaan EN 12053:n mukaan, ISO 4871:ää vastaavasti. Jatkuva äänenpainetaso on standardin määräysten mukaan mitattu arvo, jossa otetaan huomioon äänenpainetaso ajon, noston ja tyhjäkäynnin aikana. Äänenpainetaso mitataan kuljettajan korvan kohdalta. Tärinä DFG 540/545/550: 0,60 m/s² TFG 540/545/550: 0,60 m/s² EN 13059:n mukaan. Vartaloon työskentelyasennossa vaikuttava värähtelykiihtyvyys on standardin mukaan lineaarisesti integroitu, painotettu pystysuuntainen kiihtyvyys. Se mitataan ajettaessa vakionopeudella ajoalustassa olevien kohoumien yli (vakiomallinen trukki). Trukkikohtaiset mittaustiedot on selvitetty kertaalleen, eikä niitä saa sekoittaa työntekijädirektiivissä 2002/44/EY (tärinä) määritettyyn ihmiseen kohdistuvaan tärinään. Valmistaja tarjoaa erikoispalvelua ihmiseen kohdistuvan tärinän mittaamiseen, (ks. "Kehotärinän mittaus" sivulla 166). Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) Valmistaja vahvistaa sähkömagneettisten häiriöpäästöjen ja häiriönkestävyyden raja-arvojen noudattamisen sekä sähköstaattisen purkaustarkastuksen suorittamisen standardin EN ja siinä mainittujen määräysten mukaisesti. Sähkö- ja elektroniikkaosia ja niiden järjestystä saa muuttaa vain valmistajan kirjallisella luvalla. VAROITUS! Ei-ionisoivan säteilyn lääkinnällisille laitteille aiheuttama häiriö Ei-ionisoivaa säteilyä luovuttava trukin sähkövarustus (esim. langaton tiedonsiirto) voi häiritä käyttäjän käyttämien lääkinnällisten laitteiden (sydämentahdistinten, kuulolaitteiden yms.) toimintaa ja aiheuttaa toimintahäiriöitä. On selvitettävä lääkärin tai lääkinnällisen laitteen valmistajan kanssa, voiko kyseistä laitetta käyttää trukin läheisyydessä. 28

28 3.8 Käyttöolosuhteet Z Käyttöympäristön lämpötila Käytön aikana C Jos trukkia käytetään jatkuvasti äärimmäisen vaihtelevissa lämpötila- tai ilmankosteusoloissa, siihen tarvitaan erikoisvarustus ja -lupa. 3.9 Sähkölaitteita koskevat vaatimukset Valmistaja vahvistaa sähkölaitteiden suunnittelua ja valmistusta koskevien vaatimusten noudattamisen trukin määräystenmukaisessa käytössä standardinen 1175 Trukkien turvallisuus sähkölaitteita koskevat vaatimukset mukaisesti. 29

29 Merkintäpaikat ja tyyppikilvet Z Varoitus- ja ohjekilpien, kuten kuormakaavioiden, kiinnityspisteiden ja tyyppikilpien, on oltava aina luettavissa. Tarvittaessa ne on vaihdettava

30 Kohta Nimike 15 Ajo kielletty kuorma nostettuna / maston kallistaminen eteen kielletty kuorma nostettuna 16 Turvavyön kiinnitys 17 Kiinnityskohdat nosturikuormausta varten 18 Kantavuus 19 Lisälaitteen kantavuus 20 Kaatumisvaroitus 21 Polttoaine 22 Trukin tyyppikilpi, konepellin alla (ei kuvaa) 23 Noudata käyttöohjekirjaa 24 Oleskelu kuormanoton päällä kielletty / Oleskelu kuormanoton alla kielletty / Maston liikkeiden aiheuttama puristumisvaara 25 Käyttäjän enimmäiskoko (o) 26 Katsastuslaatta (o) 27 Tunkin kiinnityskohdat 28 Hydrauliöljyspesifikaatio 29 Melutaso 30 Tyyppimerkintä 31 Henkilökuljetus kielletty Sarjanumero, stanssattu runkoon konepellin alle 31

31 4.1 Tyyppikilpi Z Koht Koht Nimike a a Nimike 32 Tyyppi 37 Valmistusvuosi 33 Sarjanumero 38 Kuorman painopisteen etäisyys (mm) 34 Nimelliskantavuus (kg) 39 Tyhjäpaino (kg) 35 Käyttöteho (kw) 40 Valmistaja 36 Lisävaruste 41 Valmistajan logo Trukkiin tai varaosatilauksiin liittyvissä kysymyksissä on mainittava sarjanumero (33). 32

32 4.2 Trukin kantavuuskilpi VARO! Haarukoiden vaihtoon liittyvä tapaturmavaara Kantavuus muuttuu vaihdettaessa toimitustilasta poikkeavat haarukat. Jos haarukat vaihdetaan, trukkiin on kiinnitettävä erillinen kantavuuskilpi. Ilman haarukoita toimitettaviin trukkeihin liitetään vakiohaarukoiden kantavuuskilpi (pituus: 1150 mm). Kantavuuskilpi (18) ilmoittaa trukin kantavuuden Q (kg) maston ollessa pystysuorassa. Taulukkomuodossa esitetään enimmäiskantavuus tietyssä kuorman painopisteessä D (mm) ja halutussa nostokorkeudessa H (mm). Trukin kantavuuskilpi (18) ilmoittaa trukin kantavuuden toimitukseen sisältyviä haarukoita käytettäessä. Esimerkki enimmäiskantavuuden laskemisesta h3 (mm) Q (kg) D (mm) Kuorman painopisteen ollessa 600 mm ja enimmäisnostokorkeuden h mm, enimmäiskantavuus Q on kg. Nostokorkeuden rajoitus Sisä-/ulkomaston nuolimerkinnät (42 ja 43) osoittavat kuljettajalle, milloin kuormakaaviossa määrätyt nostokorkeuksien rajat on saavutettu

33 4.3 Lisälaitteen kantavuuskilpi Z Lisälaitteiden kantavuuskilvet on kiinnitetty trukin kantavuuskilven viereen, ja niissä ilmoitetaan trukin kantavuus Q (kg) kutakin lisälaitetta käytettäessä. Lisälaitteen kantavuuskilvessä ilmoitetun sarjanumeron on vastattava lisälaitteen laitekilvessä olevaa numeroa. Kuormissa, joiden painopiste on yli 500 mm, kantavuudet pienenevät muutetun painopisteen erotuksen verran. 5 Vakaus Trukin vakaus on testattu tekniikan viimeisimmän kehitystason mukaisesti. Vakautta testattaessa otetaan huomioon dynaamiset ja staattiset kaatovoimat, joita määräystenmukaisessa käytössä voi esiintyä. Trukin vakauteen vaikuttavat mm. seuraavat seikat: renkaat masto lisälaite kuljetettava kuorma (koko, paino, painopiste) VAROITUS! Vakauden menetyksen aiheuttama tapaturmavaara Mainittujen komponenttien muuttaminen muuttaa myös vakautta. 34

34 C Kuljetus ja ensimmäinen käyttöönotto 1 Kuljetus Kuljetus voi tapahtua kahdella eri tavalla maston rakennekorkeudesta ja käyttöpaikan paikallisista olosuhteista riippuen: pystyssä, masto asennettuna (kun rakennekorkeus on vähäinen) pystyssä, masto purettuna (kun rakennekorkeus on suuri), kaikki peruslaitteen ja maston väliset mekaaniset liitokset ja hydrauliletkut irrotettuina. 2 Trukin kuormaaminen 2.1 Trukin painopisteen sijainti VAROITUS! Muuttuvan painopisteen aiheuttama vaara Pääpainopisteen sijainti voi vaihdella ajoneuvon varustuksen (erityisesti mastomallin) mukaan. Jos maston rakennekorkeus on alhainen, painopiste on lähempänä vastapainoa. Jos maston rakennekorkeus on suuri, painopiste on lähempänä ajoneuvon keskikohtaa. 35

35 2.2 Trukin kuormaaminen nosturilla VARO! Maston vaurioitumisen vaara Nosturikuormaus on tarkoitettu vain ensimmäistä käyttöönottoa edeltävään kuljetukseen. Tehtävään koulutetun ammattihenkilöstön on suoritettava nosturikuormaus säädösten VDI 2700 ja VDI 2703 suositusten mukaisesti. VAARA! Irtoavien nostovälineiden aiheuttama tapaturmavaara Käytä vain nostovälineitä, joiden kantavuus on riittävä. Kuormauspaino = trukin tyhjäpaino (+ akun paino sähkökäyttöisissä ajoneuvoissa). Maston on oltava kallistettu kokonaan taakse. Mastoon kiinnitettävien nostovälineiden vapaan pituuden on oltava vähintään 2 m. Kiinnitä nostovälineet siten, että ne eivät nostettaessa kosketa lisäosia tai kuljettajan turvakehää. Älä mene riippuvan kuorman alle. Z Trukin tyhjäpaino: (ks. "Painot" sivulla 23). Trukin kuormaus nosturilla Edellytykset Pysäköi trukki turvallisesti, (ks. "Trukin turvallinen pysäköiminen" sivulla 71). Kiinnitä nostovälineet kiinnityskohtiin (45) ja (44). Nosta trukkia ja kuormaa se. Laske trukki alas varovasti ja pysäköi se turvallisesti, (ks. "Trukin turvallinen pysäköiminen" sivulla 71). Estä trukin tahaton liikkeelle lähtö kiiloilla. Nosturikuormaus on päättynyt. 36

36 2.3 Kuormaaminen toisella trukilla VAROITUS! Trukin vaurioitumisen vaara Toisella trukilla kuormattaessa kuormattava trukki saattaa vaurioitua. Kuormaamisen saa hoitaa ainoastaan koulutettu ammattihenkilöstö. Käytä kuormaamiseen ainoastaan trukkia, jonka kantavuus on riittävä. Vain kuormaaminen ja purku on sallittu. Toisen trukin haarukat ovat riittävän pitkät. Ei saa kuljettaa pitkiä matkoja. Trukin kuormaaminen toisella trukilla Edellytykset Trukki on pysäköity turvallisesti, (ks. "Trukin turvallinen pysäköiminen" sivulla 71). Nosta trukkia sivusta työntämällä haarukat akselien väliin. Nosta trukkia hieman ja varmista, että se on vakaasti haarukan päällä. Korjaa asentoa tarvittaessa tai varmista haarukat kiinnitysvälinein. Nosta ja laske trukki varovasti, (ks. "Kuormien ottaminen, kuljettaminen ja laskeminen" sivulla 79). Laske trukki hitaasti maahan ja estä sen liikkuminen paikaltaan. Trukki on kuormattu. 37

37 3 Trukin varmistus kuljetuksen aikana VAROITUS! Hallitsemattomat liikkeet kuljetuksen aikana Jos trukkia ja nostolaitetta ei varmisteta asianmukaisesti kuljetuksen aikana, seurauksena voi olla vakavia tapaturmia. Tehtävään koulutetun ammattihenkilökunnan on suoritettava kuormaus säädöksen VDI 2700 ja VDI 2703 suositusten mukaan. Kuormauksen turvallisuustoimenpiteiden oikea mitoitus ja toteutus on määriteltävä erikseen jokaisessa yksittäistapauksessa. Kun trukkia kuljetetaan kuorma-autossa tai perävaunussa, se on kiinnitettävä asianmukaisesti köysillä. Kuormauspinnalla on oltava kiinnitysrenkaat ja puupohja varmistuskiilojen kiinnittämiseksi. Varmista trukki kiiloilla niin, ettei se pääse liikkumaan. Käytä vain sellaisia kiristysliinoja tai kuljetusliinoja, joiden nimelliskestävyys on riittävä. Kiinnitys maston kanssa Kiinnitys ilman mastoa Trukin kiinnittäminen kuljetusta varten Edellytykset Trukki on pysäköity turvallisesti kuorma-auton tai perävaunun lavalle, (ks. "Trukin turvallinen pysäköiminen" sivulla 71). Tarvittavat työkalut ja materiaalit Kaksi kiristysliinaa kiristyslaitteineen Pysäytyskiilat. Kiinnitä trukki kiristysliinalla (46) maston ylemmästä poikkipalkista (45) ja vetokoukusta (44) tai etumaisesta lokasuojasta (47) ja vetokoukusta (44). Kiristä kiristysliinat (46) kiristyslaitteella. Trukki on kiinnitetty kuljetusta varten. 38

38 4 Ensimmäinen käyttöönotto Turvaohjeet kokoonpanoa ja käyttöönottoa varten VAROITUS! Kokoamisvirheiden aiheuttama tapaturmavaara Trukin kokoamisesta käyttöpaikassa, käyttöönotosta ja kuljettajan opastuksesta saa huolehtia ainoastaan ainoastaan juuri näihin tehtäviin koulutettu valmistajan asiakaspalveluhenkilöstö. Vasta kun masto on asennettu asianmukaisesti, saa hydrauliletkut liittää perusajoneuvon ja maston liitäntöihin. Trukin saa ottaa käyttöön vasta sen jälkeen. Jos toimitukseen sisältyy useampia trukkeja, on varmistettava, että laitetta koottaessa kuormanottovälineillä, nostolaitteilla ja perusajoneuvoilla on sama sarjanumero. Käyttövalmiuden luominen toimituksen tai kuljetuksen jälkeen Tarkista varustuksen täydellisyys. Tarkista moottoriöljyn täyttömäärä. Tarkista hydrauliöljyn täyttömäärä. Tarkista vaihteistoöljyn täyttömäärä (vain trukeissa, joissa on hydrodynaaminen ajokoneisto). Tarkista jarrunestetaso (vain trukeissa, joissa on hydrodynaaminen ajokoneisto). Tarkista akkukaapelin liittimet. Tarkista akkuhapon määrä (ei tarpeen huoltovapaissa akuissa). Trukin voi nyt ottaa käyttöön, (ks. "Trukin valmisteleminen käyttöä varten" sivulla 59). 39

39 40

40 D Trukin tankkaaminen 1 Yleistä 1.1 Dieselpolttoaineen ja nestekaasun käyttöön liittyvät turvallisuusmääräykset WARNUNG! Trukin liikkeelle lähdön aiheuttama tapaturmavaara Trukki saattaa lähteä liikkeelle tahattomasti. Pysäköi trukki turvallisesti ennen tankkaamista tai nestekaasupullon vaihtamista, Siehe Trukin turvallinen pysäköiminen auf Seite 71. WARNUNG! Syttymisen aiheuttama tapaturmavaara Polttoaineet ja nestekaasut voivat syttyä palamaan. Polttoaineita ja nestekaasua käsiteltäessä tupakointi sekä avotulen ja muiden syttymislähteiden käsittely tankkausalueen läheisyydessä on kielletty. Kiinnitä vaara-aluetta merkitsevät kyltit näkyville paikoille. Helposti syttyvien aineiden säilyttäminen vaara-alueella on kielletty. Tankkausalueella on aina oltava käyttövalmiina toimivia jauhesammuttimia. Nestekaasupalojen sammuttamiseen saa käyttää ainoastaan luokan A, B tai C jauhesammutinta. Vie vuotavat nestekaasupullot välittömästi ulkoilmaan, merkitse ne näkyvästi ja ilmoita asiasta kaasuntoimittajalle. Varastointi ja kuljetus Dieselpolttoaineen ja nestekaasun varastotilojen ja kuljetusvälineiden on vastattava lakisääteisiä määräyksiä. Jos käytettävissä ei ole jakelupistettä, polttoainetta on säilytettävä ja kuljettava puhtaissa, hyväksytyissä säiliöissä. Sisältö on merkittävä säiliöön selkeästi. 41

41 HINWEIS Polttoaine on ympäristölle haitallista Vuotanut dieselpolttoaine on sidottava soveltuvilla aineilla. Hävitä sidottu dieselpolttoaine ja polttoainesuodatin voimassa olevien ympäristömääräysten mukaisesti. Tankkauksen ja kaasupullonvaihdon suorittava henkilöstö Trukkien tankkaamisesta tai nestekaasupullon vaihtamisesta huolehtivan henkilöiden on toimien turvallisuuden takaamiseksi hankittava välttämättömät tiedot polttoaineiden ominaisuuksista. VORSICHT! Nestekaasun aiheuttamat paleltumat Nestekaasu voi aiheuttaa paleltumia paljaaseen ihoon. Vältä suoraa ihokosketusta. Käytä suojakäsineitä. Nestekaasusäiliön tankkaaminen Nestekaasusäiliöt pysyvät kiinni ajoneuvossa, ja ne täytetään nestekaasuasemalla. Tankkauksessa on noudatettava tankkausjärjestelmään ja nestekaasusäiliöön liittyviä valmistajan ohjeita sekä säädöksiä ja paikallisia määräyksiä. HINWEIS Ohjeita nestekaasulaitteiden turvalliseen käyttöön Kaikkia nestekaasulaitteiden ja -säiliöiden huolto- ja kunnossapitotöitä saa hoitaa ainoastaan pätevä, nestekaasulaitteita koskeviin töihin koulutuksen saanut ammattihenkilöstö. Laitteen haltijan on noudatettava nestekaasun käyttöä koskevia säädöksiä, teknisiä standardeja ja tapaturmantorjuntamääräyksiä. Kuljettajan on tarkistettava nestekaasulaitteiden kaikkien käsillä olevien osien moitteeton kunto päivittäin ennen käyttöönottoa käyttömaan voimassa olevien määräysten mukaisesti. Jos nestekaasulaitteen osissa havaitaan vaurioita, korroosiota tai kulumista, trukkia ei saa käyttää. 42

42 1.2 Nestekaasulaitteiston ylipaineventtiili Nestekaasukäyttöisissä trukeissa on ylipaineventtiili. Se sijaitsee takakuomussa, nestekaasupullon vieressä. Häiriötilanteessa nestekaasulaitteiston paine rajoitetaan tiettyyn enimmäisarvoon. Ylipaineventtiilissä on 48 muovinen suojus (45). Venttiilin lauetessa muovisuojus irtoaa ja osoittaa selvästi, että nestekaasulaitteistossa on häiriö. Trukin käyttöä ei tällöin saa jatkaa. Pätevän, koulutetun ammattihenkilöstön on tarkistettava nestekaasulaitteisto. Trukin käyttäjän on aina ennen trukin käyttöä varmistettava, että muovisuojus on paikallaan. GEFAHR! Purkautuvan nestekaasun aiheuttama vaara. Nestekaasua voi purkautua tahattomasti, jos nestekaasuletkuissa on vaurioita. Käytä vain nestekaasupulloja, joissa on kiinteä letkurikkoventtiili. Myös nestekaasupullon liitännässä on letkurikkoventtiili, joka estää kaasun purkautumisen vahingossa käytön aikana. Nestekaasupullon liitäntää vaihdettaessa vaihda tilalle aina sellainen liitäntä, jossa on kiinteä letkurikkoventtiili. 43

43 2 Dieselpolttoaineen tankkaaminen VORSICHT! Ilman joutuminen polttoainejärjestelmään aiheuttaa toimintahäiriöitä. Älä koskaan aja polttoainesäiliötä täysin tyhjäksi! 2.1 Tankkaus WARNUNG! Dieselpolttoaineen aiheuttama vaara Dieselpolttoaine voi ihokosketuksessa ärsyttää ihoa. Puhdista perusteellisesti kohdat, joihin ainetta on joutunut. Jos ainetta joutuu silmiin, huuhtele silmät välittömästi virtaavalla vedellä ja kysy neuvoa lääkäriltä. Dieselpolttoainetta käsiteltäessä käytä suojakäsineitä. HINWEIS Säiliöitä saavat täyttää ainoastaan tehtävään koulutetut ja valtuutetut henkilöt tarkoitukseen osoitetussa paikassa. HINWEIS Suurin täyttömäärä: DFG = 70 l. Käytä ainoastaan standardin DIN EN 590 mukaista dieselpolttoainetta, jonka setaaniluku on yli 51. Tämän standardin vastaisen polttoaineen käyttäminen voi johtaa moottorin ja pakokaasulaitteiston tavallista voimakkaampaan kulumiseen. Tällöin määrättyjä pakokaasujen raja-arvoja ei enää noudateta. Tässä tapauksessa vastuu on trukin haltijalla Tankkaaminen tankkausasemalla Vorgehensweise Pysäköi trukki turvallisesti ennen tankkaamista, (ks. "Trukin turvallinen pysäköiminen" sivulla 71). Avaa polttoainesäiliön korkki (49). Työnnä pistooli sisään polttoainesäiliön suuaukosta. Tankkaa polttoainetta. Älä tankkaa säiliötä liian täyteen. Sulje polttoainesäiliön korkki (49) huolellisesti tankkauksen jälkeen. Tankkaaminen on päättynyt

44 2.2 Tankkaaminen polttoainekanisterien avulla Vorgehensweise Avaa polttoainesäiliön korkki (49) ja avaa polttoainekanisteri. Kiinnitä kaatonokka polttoainekanisteriin. Työnnä kaatonokka polttoainesäiliön suuaukkoon. Varmista, että kaatonokka on tiiviisti kiinni polttoainekanisterissa. Nosta polttoainekanisteria varovasti ja täytä dieselpolttoainetta varovasti. Älä tankkaa säiliötä liian täyteen. Sulje polttoainesäiliön korkki (49) huolellisesti tankkauksen jälkeen. Tankkaaminen on päättynyt

45 3 Nestekaasusäiliöt Z Käytä ainoastaan standardin DIN tai vastaavan kansallisen määräyksen mukaista nestekaasua. 3.1 Nestekaasupullot GEFAHR! Räjähdysvaara Nestekaasupullon saa vaihtaa ainoastaan tehtävään koulutettu ja valtuutettu henkilöstö pullon vaihtamiseen tarkoitetuissa paikoissa. VORSICHT! Vääränlaisten nestekaasupullojen käytöstä aiheutuva tapaturmavaara. Käytä ainoastaan sallittuja nestekaasupulloja. Nestekaasupullon on oltava lukittuneessa pullotelineessä aina sellaisessa asennossa, että sulkuventtiilin letkuliitäntä osoittaa kohtisuoraan alaspäin. Muiden maiden pullotyyppejä käytettäessä noudata kansallisia määräyksiä. Noudata nestekaasupullossa olevia ohjeita ja merkintöjä Käyttö yhdellä nestekaasupullolla Nestekaasupullon vaihtaminen Vorgehensweise Pysäköi trukki turvallisesti ennen nestekaasupullon vaihtamista, (ks. "Trukin turvallinen pysäköiminen" sivulla 71) Sulje sulkuventtiilit (50) tiiviisti. Käynnistä moottori ja anna sen käydä vapaalla, kunnes nestekaasujärjestelmä on tyhjentynyt

46 Nestekaasupullon irrottaminen VORSICHT! Liitännässä on vasen kierre. Vorgehensweise Avaa hattumutteri (54) pitäen vastaan kahvasta (53). Irrota letku (56) ja kierrä venttiilinsuojus välittömästi kiinni tyhjään 56 nestekaasupulloon. Avaa kiinnitysmekaanismi (52) ja käännä suojus (51) auki. Poista nestekaasupullo (14) pidikkeestä (55) ja aseta se turvallisesti syrjään Uuden nestekaasupullon laittaminen paikalleen Vorgehensweise Laita nestekaasupullo (14) pidikkeeseen (55). Suuntaa letkuliitäntä alaspäin. Käännä suojus (51) ja kiinnitä pullo kiinnityshihnoilla. Kiristä kiinnitysmekanismit (52). Kierrä venttiilinsuojus auki. Asenna letku (56) määräysten mukaisesti. Avaa sulkuventtiili (50) varovasti. Tarkista letkuliitännän tiiviys vaahtoavan aineen avulla. Pullon vaihtaminen on päättynyt

47 3.1.2 Käyttö kahdella nestekaasupullolla WARNUNG! Näkyvyys peruutettaessa on rajoittunut. Trukin ulkopuolella on oltava sivupeilit molemmin puolin. Nestekaasupullojen yläpuolella on oltava ylimääräinen leveä peili. Kahden pullon järjestelmän käyttö HINWEIS Kaasulähdettä vaihdetaan lisäventtiilillä (57), joka on asennettu pidikkeeseen (55). Käytettävä lähde näkyy sulkuventtiilin (50) kaasuletkujen liitännästä ja niiden kulusta nestekaasupulloihin (esim. vaihtoventtiilin oikea puoli = ylempi pullo, vaihtoventtiilin vasen puoli = alempi pullo). Vorgehensweise Vaihda vivulla (58) ylemmästä nestekaasupullosta alempaan ja päinvastoin Nestekaasupullojen vaihtaminen Vorgehensweise (ks. "Käyttö yhdellä nestekaasupullolla" sivulla 46). Z Vaihda tyhjän nestekaasupullon tilalle täysi nestekaasupullo heti kun mahdollista. Kaasunsyötön katkaiseminen Vorgehensweise Nestekaasunsyötön katkaisemiseksi on suljettava kummankin nestekaasupullon sulkuventtiilit (50). 48

48 3.2 Nestekaasusäiliö Uudelleen täytettävissä nestekaasusäiliöissä on poistoventtiili (63), täytön pysäytysventtiili (61), turvaventtiili (62) ja näyttö (59). Uudelleen nestekaasusäiliöiden (lisävaruste) täytettävien tankkaaminen 59 Z Voraussetzungen Noudata kaikkia nestekaasupumppuun kiinnitettyjä, nestekaasun tankkaamista koskevia määräyksiä. Vorgehensweise Sulje poistoventtiili (63). Kierrä auki suojus (60) täytön pysäytysventtiilistä (61). Kierrä nestekaasupumpun täyttöliitäntä täytön pysäytysventtiiliin (61) Tankkaus päättyy automaattisesti, kun säiliön suurin täyttömäärä on saavutettu. Tankkaamisen päätyttyä kierrä täyttöliitäntä auki ja kierrä suojus (60) takaisin täytön pysäytysventtiiliin (61). 49

49 4 Polttoainemäärän näyttö 4.1 Näyttöyksikkö Polttoainemittarista (64) näkyy säiliön täyttömäärä (vain DFG:ssä). Kun mittari (64) painuu varasäiliön alueelle, polttoainesäiliö on täytettävä. Täyttötarpeesta ilmoittaa myös merkkivalo (65). R R 64 + A V R R A R V R Nestekaasupullojen täyttömäärän näyttö (o) Z Nestekaasupullojen polttoainemittarin (o) valon syttyminen osoittaa, että nestekaasupullo on lähes tyhjä. Käytettävissä oleva ajoaika on ajoneuvon käyttötavan ja käyttöympäristön olosuhteiden mukaan n minuuttia. Ajokäytön aiheuttama nestekaasutason vaihtelu voi sytyttää polttoainemittarin väliaikaisesti. Vain polttoainemittarin palaessa jatkuvasti nestekaasupullo on lähes tyhjä. 50

50 E Käyttö 1 Trukin käyttöä koskevat turvallisuusmääräykset Ajolupa Trukkia saavat käyttää vain sen kuljettamiseen koulutetut henkilöt, jotka ovat osoittaneet laitteen haltijalle tai hänen edustajalleen taitonsa käsitellä ja kuljettaa kuormia ja joille haltija tai hänen edustajansa on erikseen antanut kuljetustehtävän. Tarvittaessa on noudatettava myös kansallisia määräyksiä. Kuljettajan oikeudet, velvollisuudet ja käyttäytyminen Kuljettajan on tiedettävä oikeutensa ja velvollisuutensa, hänet täytyy olla perehdytetty trukin hallintaan ja hänen on tunnettava tämän käyttöohjeen sisältö. Hänelle on myönnettävä kaikki tarvittavat oikeudet. Käytettäessä trukkia, jota ohjataan jalan laitteen vieressä kulkien, kuljettajalla on oltava turvakengät. Käytön kieltäminen asiattomilta henkilöiltä Kuljettaja on työaikana vastuussa trukista. Hänen on kiellettävä trukin ajaminen ja muu käyttö asiattomilta henkilöiltä. Henkilöiden kuljettaminen ja nostaminen trukilla on kielletty. Vauriot ja viat Kaikista trukissa ja sen lisälaitteissa ilmenevistä vaurioista tai puutteista on välittömästi ilmoitettava vastuuhenkilölle. Käytettävyydeltään riskialttiita trukkeja (joissa on esim. kuluneet renkaat tai vialliset jarrut) ei saa käyttää, ennen kuin ne ovat määräysten mukaisessa kunnossa. Korjaukset Kuljettaja ei saa korjata eikä muuntaa trukkia ilman erityiskoulutusta ja -lupaa. Hän ei missään tapauksessa saa muuttaa turvajärjestelmien ja kytkimien asetuksia tai kytkeä niitä pois käytöstä. 51

51 Vaara-alue VAROITUS! Tapaturma-/loukkaantumisvaara trukin vaara-alueella Vaara-alueeksi katsotaan alue, jonka sisällä trukin tai sen kuormanoton (esim. haarukat tai lisälaitteet) ajo- ja nostoliikkeet tai kuljetettavat kuormat voivat aiheuttaa vaaraa ihmisille. Siihen sisältyy myös alue, jolle putoavat kuormat tai laskettava tai putoava lisälaite saattavat osua. Poista asiattomat henkilöt vaara-alueelta. Jos ihmisiä on vaarassa, anna ajoissa varoitusäänimerkki. Elleivät asiattomat henkilöt käskystä huolimatta poistu vaara-alueelta, pysäytä trukki välittömästi. VAARA! Tapaturmavaara Kuljettajan on trukkia käyttäessään oltava kuljettajan turvakehän suojaamalla alueella. Turvalaitteet ja varoituskilvet Tässä käyttöohjeessa kuvatut turvalaitteet, varoituskilvet ((ks. "Merkintäpaikat ja tyyppikilvet" sivulla 30)) ja varoitukset on otettava ehdottomasti huomioon. VARO! Rajoitetun pään liikkuvuuden aiheuttama loukkaantumisvaara Jos kuljettajan pään liikkuvuus trukissa on rajallinen, kuljettajan näkökentässä on asiasta kertova varoituskilpi. Kilvessä suositeltua kuljettajan enimmäispituutta on ehdottomasti noudatettava. Ota huomioon myös suojakypärän käytön vaikutus pituuteen. 52

52 2 Näyttöjen ja käyttöelementtien kuvaus

53 Koht a Käyttö- tai Toiminto näyttöelementti Hätäpysäytyskytkin t Ohjausvirran kytkeminen päälle ja pois päältä hätätilanteessa. Hidasajo-/jarrupoljin t 1. alue: hidasajon säätäminen. 2. alue: käyttöjarrun aktivoiminen. 68 Jarrupoljin t Polkimen painaminen jarruttaa trukin välittömästi pysähdyksiin asti. 69 Ajopoljin t Moottorin kierrosluvun tai ajo- ja nostonopeuden säätäminen. 70 Ohjauspyörä t Trukin ohjaaminen. 71 Ajosuuntakytkin/ vaihteenvalitsin 72 Ohjauspylvään säätövipu t t Ajosuunnan tai vapaa-asennon valinta. Vaihteen valinta. Ohjauspylvään kaltevuuden säätäminen. 73 Seisontajarruvipu t Käsijarrun kiristäminen tai vapauttaminen: Aktivoi seisontajarru vetämällä vipua. Vapauta seisontajarru työntämällä vipua eteenpäin. 74 SOLOPILOT t Seuraavien toimintojen käyttö: Kuormanoton nosto/lasku Maston kallistus eteen/taakse Sivusiirtolaite vasen/oikea (o) Lisähydrauliikka (o) 75 Kytkimen valinnat t Lisävarusteet 76 Äänitorvi t Varoittavan äänimerkin antaminen. 77 Virtalukko t Sähkönsyötön kytkentä päälle ja pois päältä. Moottorin käynnistäminen ja sammuttaminen. O - Kaikki päävirtapiirit on katkaistu, ja avain voidaan poistaa. I - Kaikista sähkölaitteista on kytketty virta pois. II - Kaikkiin sähkölaitteisiin on kytketty virta. pre-heat - Hehkutus. III - Moottorin käynnistäminen (siirtyy automaattisesti takaisin asentoon II). t = vakiovaruste o = lisävaruste 54

54 2.1 Näyttöyksikkö Käyttöpaneelin näyttöyksikössä näytetään käyttötiedot, akun varaustila, käyttötunnit sekä häiriöt ja ohjeet. Käyttöpaneelin vasemmassa yläkulmassa sijaitsevat graafiset varoitusnäytöt Kuvamerkit R R R A R A R + A V R V R R R Koht a 64 Hallinta- tai näyttölaite Polttoainemittari (DFG) t Toiminto Polttoainemäärän graafinen esitys. 65 R Polttoaineen määrän varoitusvalo (DFG) t Valon syttyminen on merkki siitä, että polttoainetta on liian vähän. 78 Seisontajarrun R varoitusvalo 79 Jäähdytysnesteen lämpötilanäyttö t t Seisontajarru kytkettynä Ajoneuvo käyttövalmis, seisontajarru kytkettynä. Ilmaisee jäähdytysnesteen lämpötilan. 80 R Jarrunesteen varoitusvalo t Valon syttyminen on merkki siitä, että jarrunestetaso on liian matala. 55

55 Koht a Hallinta- tai näyttölaite 81 R Ei käytössä t Toiminto 82 A Lähivalo t Lähivalo päälle ja pois päältä. 83 R Moottoriöljyn öljynpainenäyttö t Syttyy, kun moottorin öljynpaine on liian alhainen. 84 Ei käytössä o 85 R Muuntimen lämpötilan varoitusvalo t 86 R Turvavyön o varoitusvalo 87 V Valon syttyminen on merkki siitä, että alennusvaihteiston öljynlämpötila on liian korkea. Valon syttyminen on merkki siitä, ettei turvavyötä ole kiinnitetty asianmukaisesti. Vilkkujen merkkivalo o Oikea/vasen vilkku toiminnassa. 88 V Vapaa-asento t Valon syttyminen on merkki siitä, että ajosuuntakytkin on vapaa-asennossa. 89 Ajan/käyttötuntien näyttö t Osoittaa kuluneen työskentelyajan / kuluneet käyttötunnit. 90 A Hehkutuksen merkkivalo 91 R Latausvirran + varoitusvalo t t Moottorin hehkutus (vain DFG). Akku ei lataudu. t = vakiovaruste o = lisävaruste 56

56 2.2 Kojelaudan kytkin (o) Näyttö Takalasinpyyhin Tuulilasin pesulaite Toiminto Takalasinpyyhkimen kytkentä päälle ja pois päältä. Tuulilasin pesulaite päälle ja pois päältä. Tuulilasinpyyhin Seisontavalo Takatyövalo Lähivalo Etutyövalo Varoitusvalo Pyyhkimen kytkeminen päälle ja pois päältä. Seisontavalo päälle ja pois päältä. Takatyövalon kytkentä päälle ja pois päältä. Lähivalo päälle ja pois päältä. Etutyövalon kytkentä päälle ja pois päältä. Varoitusvalo päälle ja pois päältä. Z Takalasinlämmitin Takalasinlämmittimen kytkentä päälle ja pois päältä. Kojetaulussa ja konepellillä olevien kytkinten ja painikkeiden järjestys määritellään asiakkaan toiveiden perusteella. 57

57 2.3 Ajosuuntakytkin/vaihteenvalitsin Ajosuuntakytkin OHJE Moottori ei käynnisty, kun ajosuuntakytkin on eteenpäin- tai taaksepäinajon asennossa. Z Kun ajosuuntakytkin on keskiasennossa, vaihteisto on tyhjäkäynnillä. Työnnä ajosuuntakytkintä eteenpäin eteenpäinajon valitsemiseksi. Työnnä ajosuuntakytkintä taakse taaksepäin ajon valitsemiseksi Vaihteenvalitsin Vaihde valitaan manuaalisesti. Luiskalle ajettaessa alhaisempi vaihde kytketään painamalla painiketta I. 58

58 3 Trukin valmisteleminen käyttöä varten 3.1 Tarkistukset ja toimenpiteet ennen laitteen päivittäistä käyttöönottoa VAROITUS! Vauriot tai muut puutteet trukissa tai lisälaitteessa (erikoisvarusteet) voivat johtaa tapaturmiin. Jos seuraavissa tarkistuksissa todetaan trukissa tai lisälaitteissa (erikoisvarusteissa) olevan vaurioita tai muita puutteita, trukkia ei saa ottaa käyttöön, ennen kuin se on kunnostettu määräysten mukaisesti. Todetuista puutteista on viipymättä ilmoitettava esimiehelle. Merkitse ja pysäytä vaurioitunut trukki. Trukin saa ottaa takaisin käyttöön vasta, kun vaurio on paikannettu ja korjattu. VARO! Ajopolkimen tarkistaminen Ajopolkimen saa tarkistaa vain tyhjäkäynnillä seisontajarrun ollessa päällä. Tarkastus ennen päivittäistä käyttöönottoa 93 Tarkasta koko trukki (erityisesti pyörät, pyörän ruuvit ja kuormanottolaitteet) silmämääräisesti vaurioiden varalta. Tarkasta haarukan lukitus (92) ja haarukoiden varmistus (93). Tarkasta silmämääräisesti hydrauliikkajärjestelmä näkyvissä olevalta alueelta vaurioiden varalta. Tarkasta kuljettajanistuimen säädön lukituksen toimivuus. Tarkasta äänitorven ja tarvittaessa peruutussummerin (o) toiminta. Tarkasta kuormakaavion ja varoituskilpien moitteeton luettavuus. Tarkasta käyttö- ja näyttöelementtien toiminta. Tarkasta ohjauksen toiminta. Tarkasta, että nostoketjut kiristyvät tasaisesti. Tarkasta turvavyön toiminta. (Vyön ulos vetämisen tulee estyä, kun vyötä vedetään nykäyksittäin.) Tarkasta istuinkytkimen toiminta: kuljettajanistuimen ollessa vapaa työhydrauliikan käyttö ei saa olla mahdollista. Tarkasta pidätysjärjestelmän (o) toiminta. Tarkasta seuraavat hydraulitoiminnot: nosto/lasku, kallistus ja mahdollisen lisälaitteen toiminnot. Tarkasta ajopolkimen hyvä liikkuvuus painamalla sitä useita kertoja. Tarkasta käyttö- ja seisontajarrun toiminta: lähde varovasti liikkeelle ja testaa jarrupolkimen jarrutusteho. Tarkasta polttoaineen määrä

EFG 425-430. Käyttöohjeet 10.09 - 11.11. EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430

EFG 425-430. Käyttöohjeet 10.09 - 11.11. EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430 EFG 425-430 10.09 - Käyttöohjeet 51151502 11.11 s EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön

Lisätiedot

EFG 110-115. Käyttöohjeet 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115

EFG 110-115. Käyttöohjeet 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 EFG 110-115 10.09 - Käyttöohjeet 51151445 11.14 s EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut

Lisätiedot

EKS 110. Käyttöohjeet 11.09 - 02.14

EKS 110. Käyttöohjeet 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Käyttöohjeet s 51206542 02.14 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut edustaja Tyyppi Lisävaruste

Lisätiedot

ESC 214/214z/216/216z

ESC 214/214z/216/216z ESC 214/214z/216/216z 07.09 - Käyttöohjeet 51189038 11.14 s ESC 214 ESC 214z ESC 216 ESC 216z Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai tämän yhteisön

Lisätiedot

ERD 220. Käyttöohjeet 11.03 - 09.10

ERD 220. Käyttöohjeet 11.03 - 09.10 ERD 220 11.03 - Käyttöohjeet s 50428254 09.10 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai tämän yhteisön alueelle sijoittunut valtuutettu edustaja Tyyppi

Lisätiedot

AMW 22 / AMW 22p. Käyttöohjeet 12.14 - 12.14. AMW 22 AMW 22p

AMW 22 / AMW 22p. Käyttöohjeet 12.14 - 12.14. AMW 22 AMW 22p AMW 22 / AMW 22p 12.14 - Käyttöohjeet 51119804 12.14 s AMW 22 AMW 22p Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut

Lisätiedot

EJC M10. Käyttöohjeet 05.09 - 51145329 05.09

EJC M10. Käyttöohjeet 05.09 - 51145329 05.09 EJC M10 05.09 - Käyttöohjeet s 51145329 05.09 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

ESC 213/216/Z13/Z16. Käyttöohjeet 01.05- 50453617 07.08

ESC 213/216/Z13/Z16. Käyttöohjeet 01.05- 50453617 07.08 ESC 213/216/Z13/Z16 01.05- Käyttöohjeet s 50453617 07.08 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut

Lisätiedot

ETX ac 125/150. Käyttöohjeet 01.01- 50137321 05.03

ETX ac 125/150. Käyttöohjeet 01.01- 50137321 05.03 ETX ac 125/150 01.01- Käyttöohjeet s 50137321 05.03 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on

Lisätiedot

ECE 220. Käyttöohjeet 04.04 - 50439713 10.06

ECE 220. Käyttöohjeet 04.04 - 50439713 10.06 ECE 220 04.04 - Käyttöohjeet s 50439713 10.06 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

EME 112. Käyttöohjeet 05.00- 77800702 07.08

EME 112. Käyttöohjeet 05.00- 77800702 07.08 EME 112 05.00- Käyttöohjeet s 77800702 07.08 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

DFG/TFG 16-50 A/B/C-K

DFG/TFG 16-50 A/B/C-K DFG/TFG 16-50 A/B/C-K 03.01 - Käyttöohjeet s 50045354 12.03 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa.

Lisätiedot

KMS 100. Käyttöohjeet 07.99- 50145728 04.02

KMS 100. Käyttöohjeet 07.99- 50145728 04.02 KMS 100 07.99- Käyttöohjeet s 50145728 04.02 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

KM 130/300 R LPG. www.kaercher.com/register-and-win 59641380 08/13

KM 130/300 R LPG. www.kaercher.com/register-and-win 59641380 08/13 KM 130/300 R LPG www.kaercher.com/register-and-win 59641380 08/13 2 Lue tämä alkuperäisiä ohjeita ennen laitteesi käyttämistä, säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai mahdollista myöhempää omistajaa varten.

Lisätiedot

Käyttöohje. Asfaltinlevitin F 181 C 900 98 10 81 03-0506 637...

Käyttöohje. Asfaltinlevitin F 181 C 900 98 10 81 03-0506 637... Käyttöohje 03-0506 637... Asfaltinlevitin F 181 C 900 98 10 81 Vain alkuperäiset varaosat Kaikki samasta paikasta KORKEALAATUIS ET VARAOSAT Paikallinen DYNAPAC-edustajasi: Esipuhe Laitteen turvallista

Lisätiedot

ESIPUHE 0-1 ENNEN KONEEN HUOLTAMISTA 0-2 EY-SÄÄDÖSTEN NOUDATTAMINEN 0-3 SARJANUMERO JA MAAHANTUOJA 0-4 TURVATARRAT 0-7 OHJEET 0-14

ESIPUHE 0-1 ENNEN KONEEN HUOLTAMISTA 0-2 EY-SÄÄDÖSTEN NOUDATTAMINEN 0-3 SARJANUMERO JA MAAHANTUOJA 0-4 TURVATARRAT 0-7 OHJEET 0-14 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 0-1 ENNEN KONEEN HUOLTAMISTA 0-2 EY-SÄÄDÖSTEN NOUDATTAMINEN 0-3 SARJANUMERO JA MAAHANTUOJA 0-4 TURVATARRAT 0-7 OHJEET 0-14 TURVAOHJEET ENNEN KONEEN KÄYTTÄMISTÄ 1-1 KONEEN KÄYTÖN

Lisätiedot

MC 50 MIC 34C. www.kaercher.com/register-and-win 59633150 09/13

MC 50 MIC 34C. www.kaercher.com/register-and-win 59633150 09/13 MC 50 MIC 34C www.kaercher.com/register-and-win 59633150 09/13 2 Lue tämä alkuperäisiä ohjeita ennen laitteesi käyttämistä, säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai mahdollista myöhempää omistajaa varten.

Lisätiedot

MT 732 Série E-E3 MT 932 Série E-E3 MT 1030 S Turbo Série 5-E3 MANITOU BF BP 10249 44158 ANCENIS CEDEX - FRANCE TEL: + 33 (0)2 40 09 10 11 KÄYTTÖOHJE

MT 732 Série E-E3 MT 932 Série E-E3 MT 1030 S Turbo Série 5-E3 MANITOU BF BP 10249 44158 ANCENIS CEDEX - FRANCE TEL: + 33 (0)2 40 09 10 11 KÄYTTÖOHJE MANITOU BF BP 049 4458 ANCENIS CEDEX - FRANCE TEL: + 33 (0) 40 09 0 MYYJÄ 647083 SF (/06/0) MT 73 Série E-E3 MT 93 Série E-E3 MT 030 S Turbo Série 5-E3 KÄYTTÖOHJE TÄMÄ KÄSIKIRJA ON PIDETTÄVÄ VAKITUISESTI

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B

KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B Suomi 2011 Handicare Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä esitettyjä tietoja ei saa jäljentää eikä julkaista missään muodossa, painettuna, valokopiona, mikrofi lminä tai millään

Lisätiedot

Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana.

Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. LIFTLUX Mallit 210-25 ja 245-25 Varhaisempi S/N 20465 Paitsi S/N: 16563, 18190, 19542, 19543, 19933, 20020, 20242 ja 20317 Osanro

Lisätiedot

Fusion 3 Plus Paalain ja käärintälaite Käyttöohjekirja Versio 2

Fusion 3 Plus Paalain ja käärintälaite Käyttöohjekirja Versio 2 Fusion 3 Plus Paalain ja käärintälaite Käyttöohjekirja Versio 2 (Koskee laitteita alkaen sarjanumerosta 656832) McHale Ballinrobe Mayon kreivikunta, Irlanti Puh.: +353 94 9520300 Fax: +353 94 9520356 Sähköposti:

Lisätiedot

Sisällysluettelo välein tunnin 2000 Huolto

Sisällysluettelo välein tunnin 2000 Huolto Käyttöohje Käyttö ja kunnossapito 4825926_C.pdf Täryjyrä CA500/800 Moottori Cummins QSB 3,3 (IIIA/T3) Cummins QSB 3,3 (IIIB/T4i) Deutz TD3.6 (IIIB/T4) Sarjanumero 000055x0A02706-000056x0A00304-000060x0A0249-000062xFA0587

Lisätiedot

0109982fi 006 12.2009. Tärylevy. DPU 6055He. Käyttöohje

0109982fi 006 12.2009. Tärylevy. DPU 6055He. Käyttöohje 0109982fi 006 12.2009 Tärylevy DPU 6055He Käyttöohje Valmistaja Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354 02-390 Saksankielisen alkuperäiskäyttöohjeen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Takuu... 5 2 Johdanto... 7 2.1 Yleistä... 8 2.2 Ympäristöohjeita... 8

Sisällysluettelo. 1 Takuu... 5 2 Johdanto... 7 2.1 Yleistä... 8 2.2 Ympäristöohjeita... 8 Sisällysluettelo 1 Takuu......................... 5 2 Johdanto...................... 7 2.1 Yleistä.......................... 8 2.2 Ympäristöohjeita.................. 8 3 Turvallisuus..................

Lisätiedot

Käyttäjän Opaskirja GTH-3007 AGRI-730. Kattaa sarjanumerot. From s/n.: 20365 To s/n: 20677. From serial n.: xxxxx. Ylläpitotietojen Kanssa

Käyttäjän Opaskirja GTH-3007 AGRI-730. Kattaa sarjanumerot. From s/n.: 20365 To s/n: 20677. From serial n.: xxxxx. Ylläpitotietojen Kanssa Kattaa sarjanumerot GTH-3007 AGRI-730 From s/n.: 20365 To s/n: 20677 From serial n.: xxxxx Ylläpitotietojen Kanssa Toinen Laitos Toinen Painos Osa Nro. 57.0009.0533 Tärkeää Lue huolellisesti nämä turvallisuusmääräykset

Lisätiedot

Käyttäjän opaskirja GTH-5021 R. Vaihe 3A Vaihe 3B. Kattaa sarjanumerot GTH5021R14-101. Sarjanumerosta: Alkuperäisten ohjeiden käännös

Käyttäjän opaskirja GTH-5021 R. Vaihe 3A Vaihe 3B. Kattaa sarjanumerot GTH5021R14-101. Sarjanumerosta: Alkuperäisten ohjeiden käännös Käyttäjän opaskirja Kattaa sarjanumerot GTH-5021 R Vaihe 3A Vaihe 3B Sarjanumerosta: GTH5021R14-101 Alkuperäisten ohjeiden käännös Ensimmäinen julkaisu Toinen painos Koodi 57.0009.0658 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Käyttöohje RZ19. Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje RZ19. Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje RZ19 Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Parannusten toteuttamiseksi teknisiin tietoihin ja muotoiluun voidaan tehdä muutoksia

Lisätiedot

2 2011-10-01. Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford. Puh.:+49 (0) 5221 5904-0 Fax: +49 (0) 5221 5904-34

2 2011-10-01. Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford. Puh.:+49 (0) 5221 5904-0 Fax: +49 (0) 5221 5904-34 Sisällysluettelo 2011-10-12 Käyttöohje Sähkömoottori ATEX Dok-ID: 7439 Lue käyttöohje aina ennen töiden aloittamista! Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford Puh.:+49

Lisätiedot

Käyttöohje DXR270. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje DXR270. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje DXR270 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Koneessa esiintyvät tunnukset VAROITUS! Kone voi virheellisesti tai huolimattomasti

Lisätiedot

Käyttäjän opaskirja. Z-33/18 Tasavirta. Kattaa sarjanumerot. Sarjanumerosta: Z331815M-101. ja huoltotiedot

Käyttäjän opaskirja. Z-33/18 Tasavirta. Kattaa sarjanumerot. Sarjanumerosta: Z331815M-101. ja huoltotiedot . Käyttäjän opaskirja Kattaa sarjanumerot Z-33/18 Tasavirta Sarjanumerosta: Z331815M-101 CE ja huoltotiedot Alkuperäisten ohjeiden käännös Ensimmäinen julkaisu Ensimmäinen painos Koodi 1257143FI Käyttäjän

Lisätiedot