combimat 300E Käyttöohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "combimat 300E Käyttöohje"

Transkriptio

1 HUOMIOITAVA! Älä käyä konea, ennenkuin ole huolellisesi lukenu ämän käyöohjeen ja ole ymmäräny sen. Säilyä käyöohjea koneen läheyvillä, joa se olisi aina arviaessa saaavilla. combima 300E Käyöohje

2 Sisällyslueelo Turvallisuusohjee Koneen kuvaus Koneen varusus Työskenelyn aloiaminen Työn lopeaminen Kuljeus poraissa Työskenelyn lopeaminen Huolo ja kunnossapio Piene oiminahäiriö Teknise iedo (malli- ja varusevalikoima vaihelee maiain): Varusee (varusevalikoima voi vaihdella maiain) Suosielava puhdisus- ja hoioainee Kuljeus Häviäminen Sisällyslueelo EU Vaaimusen mukaisuus vakuuus Symboli Merkiy ohjee ova urvallisuuden kannala ärkeiä. Anaa hyödyllisä ieoa. Vaaii oimenpieiä. Koneen käyöarkoius Kone on suunnielu kovien veä sieävien laioiden pesuun käyöohjeia noudaaen. Kone soveluu ammaikäyöön mm. hoelleissa, kouluissa, ehaissa, kaupoissa, oimisoissa jne. 2

3 Turvallisuusohjee TASKI konee on suunnielu ja valmiseu noudaaen voimassa olevia EU:n erveys- ja urvallisuusmääräyksiä ja ne ova sien CE merkiyjä. Huomioiava: Irroa verkkojoho pisorasiasa konea huolleaessa! Koneen käyössä on noudaeava voimassa olevia yösuojelu- ja urvallisuusohjeia. Valmisaja ei ole laillisessa vasuussa ohjeiden noudaamaa jäämisesä. Koneen valmisaja ei vasaa vahingoisa, joka aiheuuva koneen vääräsä ai käyöohjeiden vasaisesa käyösä! Konea saava käyää vain sellaise henkilö, joka ova huolellisesi perehdyey sen käyöön. Joa koneen luvaon käyö eseäisiin, on konea säilyeävä arviaessa lukiussa ilassa. Tarkisa säännöllisesi verkkojoho vahingoiumisen ja kulumisen varala. Huomioiava: Älä käyä konea, mikäli se on vioiunu ja varmisa, eä huollon ai korjauksen suoriaa ammaihenkilökuna! Koneen sähkölaieia saa korjaa vain TASKI-huolo ja sellaise henkilö, joka ova koulueu sähkökorjauksiin ja uneva kaikki oleellise urvallisuusmääräykse. Verkkojohdon minimi vaaimukse, H05VV-F3Gx1.5, H07RN-F3xG1.5 ai SJT3x14 AWG (CAN/US). Co 300-II (suojausluokka II) johdon piää olla H05VV-F2x1 ai H07RN-F2x1. Konea käyeäessä on aina huomioiava ympäröivä olosuhee ja muu henkilö sekä eriyisesi lapse. Verkkojohoa ei saa irroaa pisorasiasa märin käsin. Varmisa, eä käyeävän sähköverkon jännie vasaa koneen yyppikilpeen merkiyä käyöjännieä. Käyä vain käyöohjeessa mainiuja ai TASKI eknisen asiakaspalvelun suosielemia koneen varuseia ja osia (sivu 27). Muiden kuin alkuperäisen TASKI varuseiden käyö voi vaikuaa koneen urvalliseen oiminaan ai vahingoiaa siä. 3

4 Varmisa, eei koneen verkkojoho koskea pyörivää harjaa. Älä vahingoia verkkojohoa ajamalla sen yli, väänelemällä siä ai aseamalla siä aliiksi kuumuudelle, öljylle ai eräville osille. 2% Käyä konea vain asaisilla laioilla ja laioilla, joiden kallisus on eninään 2%. Tämä symboli arkoiaa, eä konea ei saa käyää laioilla, joiden kallisus on suurempi. Sammua kone aina ennen: kun konea ei käyeä ja se jäeään yksinään Sammua kone käyökykimisä ja irroamalla verkkojoho pisorasiasa. Huomioiava: Varmisa ennen koneen käynnisämisä, eä koneeseen on kykey oikea varusee (harja, veoalusa, jne.). Koneen käyö ilman harjaa saaaa vahingoiaa laiaa. Konea ei saa käyää iloissa, joissa säilyeään ai käsiellään räjähäviä ai palovaarallisia aineia (mm. poloainee, maaliohenee, lämmiysöljy, liuoime, jne.). Koneen sähköise osa saaava aiheuaa ym. aineiden syymisen. Älä käyä konea myrkyllisen, syövyävien ai ärsyävien aineiden imuroimiseen (mm. hapo, emäkse, vaarallise pöly, jne.). Suodainjärjeselmä ei pysy suodaamaan riiävän hyvin ym. aineia. Tällä voisi olla haiallisia vaikuuksia käyäjälle ai muille henkilöille. Tää konea ei ole arkoieu käyeäväksi ulkoiloissa. Koneen verkkojoho on kykeävä maadoieuun pisorasiaan. (poislukien: co 300-II) Mikäli koneesa vuoaa vaahoa ai neseä käyön aikana, on kone sammueava väliömäsi. Sammua imumooori väliömäsi. Tarkisa uimurilaieen oikea oimina (sivu 20). Korjaa oiminahäiriö ennen kuin jaka yöskenelyä. Sammua kone käyökykimisä ja irroamalla verkkojoho pisorasiasa. Sulje koneen kansi ennen kuin siirrä konea. 4

5 Säilyä konea kuivassa pölyömässä ja korroosiovapassa ilassa. Alin säilyyslämpöila on +10 C, ja ylin +35 C. Alhainen lämpöila, koseus ja pöly voiva vahingoiaa koneen osia. 5

6 Koneen kuvaus MAX Ajokahva 2 Verkkojoho 3 Verkkojohdon pidike 4 Säiliön kansi 5 Kanokahva 6 Puhdasvesisäiliö(sis. annoselumian) 7 Likavesisäiliö 8 Takimmaisen imusuuimen kiinniysruuvi 9 Eummaisen imusuuimen kiinniysruuvi 10 Imusuuimen sääö 11 Huololuukku 12 Eummainen imusuuin 13 Harjan lukisinnuppi (sylineriharja) Takimmainen imusuuin 15 Veden määrän sääö 16 Kuljeuspyörä 17 Puhdasvesisuodain (kelainen) 18 Harjayksikön noso- ja laskupoljin 19 Pesuliuoksen määrän näyö 20 Kahvan säädön lukisin 21 Uimurilaie (likavesisäiliön yliäyön eso) 22 Imuilman suodain 23 Imumooorin käynnisyskykin 24 Virakykin 25 Kykin veden ulolle 26 Harjamooorin käynnisyskykin (harjaveo)

7 Koneen varusus Imusuuimen kiinniys Huomioiava: Huomioi suuinkumien oikea paika! Valkoise suuinkumi ova aina uloimpana Avaa varren kahvan lukisin ja nosa varsi hiaasi pysyasenoon. Lukise ohjausvarsi 2 Kallisa konea aaksepäin kunnes se lepää varren varassa laiaa vasen. 1 Työnnä imusuuin pidikkeeseensä Nosa imusuuin imuaukkoon ja kinniä se paikalleen imusuuimen kiinniysruuvilla. 1 2 Nosa kone hiaasi pysyasenoon. 7

8 Käyön valmiselu Avaa ohjausvarren lukisin ja nosa varsi sopivaan yöskenelykorkeueen (yöskenelyaseno). Lukise ohjausvarsi 2 1 Veden äyö Huomioiava: Veden suurin lämpöila on 60 C/140F. Täyä puhdasvesisäiliö. Merkki Max osoiaa äyöilavuuden. Puhdisusaineen annoselu Huomioiava: Muiden puhdisusaineiden käyö (esim., joka sisälävä liuoimia, klooria, suolahappoa, fluoriveyhappoa) voiva vahingoiaa konea ai uhoa sen. Annosele puhdisus- ai hoioaine ko. aineen annoseluohjeen mukaisesi vedellä äyeyyn puhdasvesisäiliöön annoselumiaa käyäen. Lisää puhdisusaine aina äyeyyn vesisäiliöön (ämä vähenää vaahdon muodosumisa) Laia annoselumia akaisin paikalleen Laske kansi alas. Käyä vain suosielavia puhdisusaineia (sivu 27). Annoseluohjee löyyvä puhdisusaineen eikeisä ai TASKI uoelehdesä. 8

9 Meneelmä Suora pesumeneelmä Pesu ja veden imuroini samanaikaisesi. Epäsuora pesumeneelmä Huomioiava: Epäsuoraa pesumeneelmää ei voida käyää, koska imusuuina ei voi nosaa ylös! Pesumeneelmä on kuvau yksiyiskohaisesi Meneelmäkorissa. Saa Meneelmäkorin TASKI yheisyökumppanilasi. Työskenelyn aloiaminen Pesun aloiaminen Huomioiava: Käyeävä verkkojoho ei saa olla 15 meriä pidempi! Pidemmällä johdolla saaaa jännie ai koneen eho laskea. Huomioiava: Ennen pesua on laiala poiseava meallipala kuen ruuvi yms. Mealliroska voiva imuroiessa vahingoiaa konea! Vapaua harjaa ylhäällä piävä, koneen alla oleva seisonapyörä jalkapolkimesa. Käynnisä veden ulo panelin kykimesä. Kykimen valo syyy. 0 Käynnisä veden ulo panelin kykimesä. Kykimen valo syyy. 0 9

10 Säädä pesuliuoksen määrää sääönupisa (0-1.5 l/ min.) Käynnisä harjamooori ajokahvan kykimesä. Harja alkava pyöriä ja pesuliuosa alkaa ulla harjalle.. Säiliön uudelleenäyö Huomioiava: Lopea pesu kun pesuliuos on loppunu, pesu ilman liuosa saaaa vahingoiaa laiamaeriaalia. Vapaua harjamooorin käynnisyskykime, jolloin laian vahingoiuminen eseään. Harja pysähyy. Lopea yöskenely kun säiliö on yhjä. Tyhjennä ai äyä säiliö ohjeessa kuvaulla avalla (sivu 8 / 13). 10

11 Työn lopeaminen Käyön jälkeen Kakaise veden ulo painikkeesa. 0 Aja vielä imu päällä muuamia merejä, joa saa keräyä harjoisa ippuvan likaveden. Kallisamalla konea aaksepäin koneen alla oleva seisonapyörä laskeuuu alas. Imusuuimen kumi eivä jää laian varaan. Sammua imumooori painikkeesa. 0 Tyhjennä ja puhdisa likavesisäiliö jokaisen käyön jälkeen. Mikäli likavesisäiliöön jää likaisa veä, alkaa vesi muodosaa hyvin pian epämiellyävää hajua. 11

12 Kuljeus poraissa Huomioiava: Tyhjennä säiliö ennen kuin siirrä konea poraissa. Suosielemme, eä koneen siirely poraissa ehdään kahden henkilön voimin. Huomioiava: Koneen siiroon poraissa liiyy urvallisuusriski koneen suurehkon painon akia! Liukasuminen voi aiheuaa loukkaanumisen ai koneen vahingoiumisen. Konea kanneaessa oinen henkilö kanaa konea kanokahvasa ja oinen koneen kahvasa. 12

13 Työskenelyn lopeaminen Likavesisäiliön yhjennys Likaveden häviäminen on suorieava paikallisen säännösen mukaisesi. Nosa kansi ylös. Oa kiinni säiliön kanokahvasa ja yhjennä likavesisäiliö. Likavesisäiliön puhdisus Huomioiava: Varoius, erävä osa voiva vahingoiaa käsiäsi. Tuöurvallisuus varmiseaan noudaamalla paikallisia yöurvallisuusmääräyksiä! Puhdisa huolellisesi likavesisäiliö. Laia likavesisäiliö akaisin paikalleen. Asea säiliön kanokahva paikalleen. Tarkisa, eä uimurilaie oimii kunnolla ja sen alla oleva imuilman suodain on puhdas. Mikäli imuilmansuodain on likainen ai vahingoiunu, ks. sivu 20. Säiliöiden yhjennys Pesuliuoksen häviäminen äyyy suoriaa paikallisen säännösen mukaisesi. Työnnä kone laiakaivon päälle. Avaa puhdasvesisuodaimen kelainen korkki ja vedä suodain ulos paikalaan. MAX Huuhele säiliö vedellä käyäen lekua ai sankoa. 13

14 Puhdasvesisuodaimen puhdisus Huuhele suodain juoksevalla vedellä. Tarviaessa suodaimesa poiseaan kalkkisaosuma 10 % lla liuoksella TASKI calcacid puhdisusainea (hapan). Laia suodain akaisin paikalleen. Huomioiava: Tukkeuunee suodaime vähenävä veden virausa, joka saaaa aiheuaa laian vahingoiumisen. Harjan puhdisus Huomioiava: Tyhjennä säiliö ennen harjan irroamisa. Kallisa konea aaksepäin kunnes se lepää varren varassa laiaa vasen. Huomioiava: Varoius, erävä osa voiva vahingoiaa käsiäsi. Tuöurvallisuus varmiseaan noudaamalla paikallisia yöurvallisuusmääräyksiä! Vedä harjan lukisinnuppia ulospäin ja irroa harja. 1 Puhdisa harja juoksevalla vedellä Älä käyä pesuharjaa jos se on kulunu punaiseen merkkiharjakseen asi ai kun harjakse ova enää noin 1 cm piuisia. 2 14

15 Huomioiava: Älä koskaan yöskenele kuluneilla, vahingoiuneilla ai väärillä harjoilla, ne voiva vahingoiaa laiaa. Pidä harjan lukisinnuppia ulosvedeynä ja laia harja akaisin paikalleen pidikkeeseensä. Pyöriä harjaa varmisaaksesi, eä se lukiuu paikalleen. 1 Nosa kone hiaasi pysyasenoon. 2 Imusuuimen irrous ja puhdisus Huomioiava: Tyhjennä säilö ennen imusuuimen irroamisa. Kallisa konea aaksepäin kunnes se lepää varren varassa laiaa vasen. Löysää imusuuimen kiinniysruuvi ja irroa imusuuin paikalaan. Irroa oinen imusuuin samalla avalla. 1 2 Huomioiava: Varoius, erävä osa voiva vahingoiaa käsiäsi. Tuöurvallisuus varmiseaan noudaamalla paikallisia yöurvallisuusmääräyksiä! Puhdisa imusuuin juoksevalla vedellä ja harjalla. Puhaa suuinkumi akaava raidaoman imuuloksen! 15

16 Työnnä imusuuin pidikkeeseensä Nosa imusuuin imuaukkoon ja kinniä se paikalleen imusuuimen kiinniysruuvilla. 1 2 Nosa kone hiaasi pysyasenoon. Imukanavan puhdisus Irroa huololuukku löysäämällä pyälleyjä muereia. Huomioiava: Varoius, erävä osa voiva vahingoiaa käsiäsi. Tuöurvallisuus varmiseaan noudaamalla paikallisia yöurvallisuusmääräyksiä! Poisa käsin irolika. Puhdisa imukanava siivousliinalla ai harjalla. Älä käyä miään eräväkärkisiä esineiä ai yökaluja kanavan puhdisukseen. 16

17 Koneen puhdisus Puhdisa koneen pinna kosealla siivousliinalla. Huomioiava: Älä puhdisa konea korkeapainepesulaieella ai vesilekulla. Tämä saaaa aiheuaa huomaavia vahinkoja koneen mekaanisille ai sähköisille osille. Varasoini / koneen seisoaminen käyämäömänä Jää vesisäiliön kansi raolleen kun konea ei käyeä. Näin säiliö kuivuu ja sinne jääny vesi ei pääse muodosamaan epämiellyävää hajua. Nosa kansi ylös. Nosa kanokahva ylös ja asea kansi lepäämään kahvan varaan. 17

18 Huolo ja kunnossapio Huoloväli TASKI-konee valmiseaan noudaaen parhaia laausandardeja ja kansainvälisesi unnuseuja laadunvarmisusprosesseja. Koneen sähköise ja mekaanise kuienkin kuluva ja ikäänyvä normaalisi pikän käyöiän aikana. Koneen kunnollisen ja urvallisen oiminnan varmisamiseksi suosielemme koneen huoloa 250 unnin välein ai vähinään kerran vuodessa. Mikäli konea käyeään poikkeuksellisissa ai eriyisen raskaissa olosuheissa ja/ ai sen päiviäinen kunnossapio on puueellisa, suosielemme lyhyempiä huolovälejä. Käyä vain alkuperäisiä TASKI varaosia. Muiden osien käyö saaaa vaikuaa koneen normaaliin ja urvalliseen oiminaan. TASKI huolo Tilaessasi koneelle huoloa, arvikkeia ai varaosia, ilmoia aina koneen yyppi ja sarjanumero. Nämä iedo löyyvä koneen yyppikilvesä. TASKI yheisyökumppanisi yheysiedo löyyvä ämän ohjeen viimeiselä sivula. Kunnossapio ja huolo Huomioiava: Korjaaessa ai huolleaessa konea on verkkojoho irroeava pisorasiasa! Koneen mekaanisen ai sähköisen osien korjauksen saa suoriaa ainoasaan valuueu huololiikkee ai sellaise asenaja, joilla on riiävä ammaiaio ja kaikki arviava urvallisuusiedo. Huomioiava: Käyä vain alkuperäisiä TASKI varaosia. Muiden osien käyö saaaa vaikuaa akuun voimassaoloon ja koneen normaaliin sekä urvalliseen oiminaan. 18

19 Koneen päiviäinen kunnossapio varmisaa koneen häiriöömän oiminnan ja pikän käyöiän. Symboli: = Käyön jälkeen, = Viikoain, = Kuukausiain, = Huolovälin merkkivalo Toimenpide Sivu Tyhjennä ja puhdisa likavesisäiliö 13 Puhdisa uimurilaie ja arkisa, eä uimuri liikkuu kevyesi ylös ja alas 20 Tarkisa vesisuodain ja puhdisa se, suoria kalkinpoiso arviaessa 14 Tyhjennä puhdasvesisäiliö ja huuhele se puhaalla vedellä 13 Tee puhdasvesisäiliön kalkinpoiso 10%:lla TASKI calcacid (hapan) liuoksella ja huuhele säiliö huolellisesi Tee vesijärjeselmän (veniili) kalkinpoiso 10%:lla TASKI calcacid (hapan) liuoksella ja huuhele järjeselmä huolellisesi 14 Harjan puhdisus 14 Puhdisa imusuuin, arkisa kumien kuno ja vaihda kumi arviaessa 14 Puhdisa koneen pinna kosealla siivousliinalla. 17 Puhdisa säiliön kanneniivise ja arkisa, eä se on ehjä, vaihda iivise arviaessa 19

20 Imusuuimen kumien vaiho Asea puhdiseu imusuuin ukevalle alusalle (pöyä, laia, ms.) Löysää pyälley mueri Nosa imusuuimen runko pois suuinkumien kiinniysosan päälä. Vedä kumi iri kiinniysosasa. Puhdisa imusuuin (runko ja suuinkumi) vedellä ja harjalla. Huomioiava: Huomioi suuinkumien oikea paika! Valkoise suuinkumi ova aina uloimpana Asenna uude suuinkumi paikoilleen. Kumien loveu puole uleva aina ulospäin. Asea suuinkumien kiinniysosa akaisin suuimen rungon sisään ja kirisä pyälley mueri. Uimurilaieen puhdisus ai vaiho (uimurilaie sulkee imun säiliön äyyessä) Irroaminen: Irroa pyälley mueri ja vedä uimurilaieen koho pois paikalaan. Puhdisa uimurilaie juoksevalla vedellä ja kuivaa se. Tarkisa ja puhdisa arviaessa imuilman suodain ennen kuin laia uimulaieen akaisin paikalleen. Imuilman suodaimen puhdisus, sivu

21 Kiinniys: Työnnä uimurilaieen koho paikalleen ja kiinniä pyälley mueri. Tarkisa: - eä uimurilaie liikkuu kevyesi ylös ja alas. - eä uimurilaie peiää (sulkee iivisi) imuaukon, jossa on imuilmansuodain. Imuilmansuodaimen puhdisus Irroa uimurilaie (sivu 20). Puhdisa imuilmansuodaimen pina pehmeällä harjalla ai sormillasi. Imusuuimen sääö Mikäli imuulos ei ole asainen sileällä laialla on imusuuin säädeävä Säädä suuin kuvan ohjeen mukaan: Kone liikkuu kevyesi, mua imuulos on huono: Säädä suuin kuvan ohjeen mukaan: kg 21

22 Kone ei liiku kevyesi. Säädä suuin kuvan ohjeen mukaan: kg 22

23 Piene oiminahäiriö Piene oiminahäiriö Kone ei käynnisy Kone ei käynnisy Sähköverkon sulake palaa Koneesa vuoaa vaahoa ai neseä Häiriön mahdollinen syy Virakykin on pois päälä Verkkojohoa ei ole kykey Verkkojoho on vioiunu Virakykin on rikki Mooori ei käynnisy Ylikuorma sähköverkossa Toimenpide Käynnisä virakykimesä Kyke verkkojoho pisorasiaan Kusu TASKI huolo Käyöohjeen viimeiselä sivula löyyvä TASKI huollon yheysiedo Kusu TASKI huolo Käyöohjeen viimeiselä sivula löyyvä TASKI huollon yheysiedo Kusu TASKI huolo Käyöohjeen viimeiselä sivula löyyvä TASKI huollon yheysiedo Vaihda sulake ja/ai kokeile oisa pisorasiaa Väärä sulake Vaihda oikea sulake Häiriö uimurilaieen oiminnassa Imuleku ei ole kunnolla paikallaan Sammua imumooori ja arkisa uimurilaieen kunnollinen oimina. Korjaa oiminahäiriö Tarkisa Sivu 6 20 Huono imuulos Laia jää märäksi Laialle jää pesuliuosa Imuleku ai imusuuin on ukossa (imulekussa ai imusuuimessa on puuikkuja, eksiilikuiuja, ms.) Poisa ukos Laske imusuuime alas Imusuuin ei ole laialla Suuinkumi ova kulunee Vaihda kumi 20 Likavesisäiliö on äynnä Tyhjennä säiliö 13 23

24 Piene oiminahäiriö Huono imuulos Laia jää märäksi Laialle jää pesuliuosa Harja ei pyöri Veä ei ule riiäväsi harjoille Häiriön mahdollinen syy Uimurilaie sulkee imuilman aukon (yliäyön eso) Imuilmansuodain on ukossa (nukkaanunu). Harjamoooria ei ole käynnisey kykimisä Puhdasvesisäiliö on yhjä Puhdasvesisuodain on ukossa Toimenpide Tarkisa uimurilaieen kunnollinen oimina 20 Tarkisa imuilman (uimurilaieen yläpuolella) suodain ja puhdisa se arviaessa Paina käynnisyskykimiä Täyä puhdasvesisäiliö Puhdisa suodain Sivu

25 Teknise iedo (malli- ja varusevalikoima vaihelee maiain): Malli co 300E co 300E Tyyppi II Työleveys mm Imusuuimen leveys mm Puhdasvesisäiliön ilavuus l Likavesisäiliön ilavuus l Paino käyövalmiina kg Jännie Vac Taajuus Hz Verkkojohdon piuus m Harjan pyörimisnopeus min-1 Harjapaino kg Mia (P x L x K) 660x460x x460x510 mm Teho W Roiskevesi suojausluokka IPX4 IPX4 Meluaso LPA EN mukaan db(a) Miau kiihyvyys ISO 5349 mukaan m /s2 Sähköinen suojausluokka I II Malli co 300E co 300E Tyyppi C G Työleveys mm Imusuuimen leveys mm Puhdasvesisäiliön ilavuus l Likavesisäiliön ilavuus l Paino käyövalmiina kg Jännie Vac Taajuus Hz Verkkojohdon piuus m Harjan pyörimisnopeus min-1 Harjapaino kg Mia (P x L x K) 660x460x x460x510 mm Teho W 25

26 Malli co 300E co 300E Tyyppi C G Roiskevesi suojausluokka IPX4 IPX4 Meluaso LPA EN mukaan db(a) Miau kiihyvyys ISO 5349 mukaan m /s2 Sähköinen suojausluokka I I Malli Tyyppi co 300E m Työleveys 350 mm Imusuuimen leveys 460 mm Puhdasvesisäiliön ilavuus 10 l Likavesisäiliön ilavuus 10 l Paino käyövalmiina 49 kg Jännie 220 Vac Taajuus 60 Hz Verkkojohdon piuus 15 m Harjan pyörimisnopeus 810 min-1 Harjapaino 9.5 kg Mia (P x L x K) 660x460x510 mm Teho 1300 W Roiskevesi suojausluokka IPX4 Meluaso LPA EN mukaan 67 db(a) Miau kiihyvyys ISO 5349 mukaan m /s2 Sähköinen suojausluokka - 26

27 Varusee (varusevalikoima voi vaihdella maiain) Tuoe co Harja 35 X Harja 35, kova X Suosielava puhdisus- ja hoioainee Käyä vain TASKI yheiskumppanisi suosielemia puhdisus- ja hoioaineia. Huomioiava: Muiden puhdisusaineiden käyö (esim., joka sisälävä liuoimia, klooria, suolahappoa, fluoriveyhappoa) voiva vahingoiaa konea ai uhoa sen. Puhdisusaineen annoselu Annosele puhdisus- ja hoioaine uoeen eikin ai uoelehden ohjeiden mukaan 27

28 Kuljeus Kuljea kone pysyasennossa. Varmisa, eei kone pääse liikkumaan kuljeuksen aikana. Häviäminen Kone ja sen osa on käyöiän pääyyä hävieävä kansallisia määräyksiä noudaaen. Saa lisäieoja TASKI yheisyökumppanilasi. 28

29 Sisällyslueelo A Ajokahva Annoselumia E Epäsuora pesumeneelmä Eummainen imusuuin Eummaisen imusuuimen kiinniysruuvi H Harjaksen piuus Harjamooorin käynnisyskykin (harjaveo) Harjan lukisinnuppi , 15 Harjan puhdisus Harjayksikön noso- ja laskupoljin , 9 Häviäminen Huolo Huolo ja kunnossapio Huololuukku , 16 Huoloväli Huolovälin merkkivalo Huono imuulos , 22 I Imuilman suodain Imuilmansuodaimen puhdisus Imukanavan puhdisus Imumooorin käynnisyskykin Imusuuimen irrous ja puhdisus Imusuuimen kiinniys imusuuimen kiinniysruuvi Imusuuimen kumien vaiho Imusuuimen sääö , 21 K Kahvan säädön lukisin Kanokahva Käynnisä Käyön jälkeen Käyön valmiselu Koneen käyöarkoius Koneen kuvaus Koneen ollessa käyämäömänä Koneen puhdisus Koneen varusus Koneesa vuoaa vaahoa ai neseä Kuljeus Kuljeus poraissa Kuljeuspyörä Kunnossapio ja huolo Kykin veden ulolle L Likavesisäiliö Likavesisäiliön puhdisus Likavesisäiliön yhjennys M Meneelmä P Pesuliuoksen määrän näyö , 8 Pesun aloiaminen Piene oiminahäiriö Puhdasvesisäiliö , 8 Puhdasvesisäiliön yhjennys Puhdasvesisuodain (kelainen) Puhdasvesisuodaimen puhdisus Puhdisusaineen annoselu , 27 S Säiliön kansi Säiliön uudelleenäyö , 20 Sisällyslueelo , 29 Suora pesumeneelmä Suosielava puhdisus- ja hoioainee Suosielava varusee Sylineriharja Symboli T Takimmainen imusuuin Takimmaisen imusuuimen kiinniysruuvi TASKI huolo Teknise iedo (malli- ja varusevalikoima vaihelee maiain) Turvallisuusohjee Työn lopeaminen Työskenelyaseno Työskenelyn aloiaminen Työskenelyn lopeaminen U Uimurilaie V Vaaimusen mukaisuus vakuuus Varasoini / koneen seisoaminen käyämäömänä 17 Varusee Veden lämpöila Veden määrän sääö , 10 Veden äyö Verkkojohdon pidike Verkkojoho Virakykin

30 EU Vaaimusen mukaisuus vakuuus Me JohnsonDiversey Swizerland CH-9542 Münchwilen vakuuamme, eä allamainiun markkinoimamme laie äyää suunnielunsa ja valmisuksen osala EU direkiivien mukaise urvallisuus- ja yösuojelumääräykse. Tämä vakuuus on miäön mikäli koneeseen ehdään muuoksia ilman hyväksynäämme. Tuoe: Nimi: Malli: Tekninen daa: yhdiselmäkone combima 300E co 300 / co 300-II V~/50Hz W Soveluva EU Direkiivi: Kone Direkiivi (98/37/EEC) versiossa 98/79/EEC Maalajännie Direkiivi (73/73/EEC) EMC (Elekromagneeinen yheensopivuus) Direkiivi (89/336/EEC) versiossa 98/13/EEC Soveluva harmonisoidu sandardi: EN ;94/EN A1;96/EN A2;00/EN A11;95/ EN A12;96/EN A13;98/EN A14;98/EN A15;00/ EN A16;01/ EN ;98/ EN A1;00/ EN ;00/ EN ;97/ EN ;95/ EN A1;98/EN A2;98/ EN A14;00/EN ;95 Sisäisillä eseillä on varmiseu, eä sarjauoannossa oleva malli äyävä joka vaiheessa voimassaoleva EU direkiivi ja niiä koskeva sandardi. Dipl. Ing. (FH) D.Windmeisser Supply chain direcor machines M.Schneider Allekirjoieu yhiön puolesa ja yhiön johdon anamalla äydellä valuuuksella. 30

31 AT JohnsonDiversey Ausria Trading GmbH Guglgasse Wien Tel (43) Fax (43) BE JohnsonDiversey Haachseseenweg Kampenhou Tel (32) Fax (32) CH JohnsonDiversey Eschlikonersrasse 9542 Münchwilen Tel (41) Fax (41) CZ JohnsonDiversey DE Ceska republika, s.r.o K Hájum Praha 5 - Sodulky Tel (420) Fax (420) JohnsonDiversey Deuschland GmbH & Co. OHG Mallausrasse Mannheim Tel (49) Fax (49) DK JohnsonDiversey 10, Teglbuen 2990 Nivaa Tel (45) Fax (45) ES JohnsonDiversey S.A. C/San Gabriel Esplugues de LIobrega Tel (34) Fax (34) FI JohnsonDiversey Valuraudankuja Helsinki Tel (358) Fax (358) FR JohnsonDiversey (France) SAS. 9/11, avenue du Val de Fonenay Fonenay sous Bois Cédex Tel (33) Fax (33) GB JohnsonDiversey Weson Favell Cenre NN3 8PD Norhampon Tel (44) M (44) GR JohnsonDiversey 5 Chimaras S Marousi Tel (30) Fax (30) HU JohnsonDiversey Mogyarország kf. Puskás Tividar u Budaörs Tel (36) Fax (36) IE JohnsonDiversey Ld. IT Ballyfermo office Weslink indusrial esae Kylemore road Dublin 10 Tel (353) Fax (353) JohnsonDiversey S.p.A. Via Meucci Milano Tel (39) Fax (39) MT Foresals (Appliances) Ld. The Srand SLM 07 Sliema Tel (356) Fax (356) NL JohnsonDiversey B.V. Maarssenbroeksedijk 2 P.O. Box: AE Urech Tel (31) Fax (31) NO Lileborg Sorforbrukere PL Posbooks Nydalen 0401 Oslo Tel (47) Fax (47) JohnsonDiversey Polska Sp. z.o.o. Al. S. Zjednoczonych 61A Warsaw Tel (48) Fax (48) PT JohnsonDiversey Z. Ind. Abrunheira Sinra Tel (351) Fax (351) RO VEB imex GROUP S.R.L. RU B-dul luliu Maniu Nr. 57 Bl. 16C, Sc. 1, E. 4 Ap. 22 Secor Bucaresi Romania Tel (40) Fax (40) JohnsonDiversey Zvenigorodskaya 2-aya ul.,13, bld Moscow Tel (7) Fax (7)

32 SE JohnsonDiversey AB Liljeholmsvägen 18 Box Sockholm Tel (46) Fax (46) SI JohnsonDiversey d.o.o. Trzaska cesa 37a 2000 Maribor Tel (386) Fax (386) SK JohnsonDiversey Slovensko s.r.o Trnavska cesa Braislave Tel (421) Fax (421) TR JohnsonDiversey Degirmenyolu caddesi Huuzr Hoca sokak No: 84 Unilever Binasi Ka: Icerenköy / ISTANBUL Tel (90) Fax (90) V012 / * *