combimat 300E Käyttöohje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "combimat 300E Käyttöohje"

Transkriptio

1 HUOMIOITAVA! Älä käyä konea, ennenkuin ole huolellisesi lukenu ämän käyöohjeen ja ole ymmäräny sen. Säilyä käyöohjea koneen läheyvillä, joa se olisi aina arviaessa saaavilla. combima 300E Käyöohje

2 Sisällyslueelo Turvallisuusohjee Koneen kuvaus Koneen varusus Työskenelyn aloiaminen Työn lopeaminen Kuljeus poraissa Työskenelyn lopeaminen Huolo ja kunnossapio Piene oiminahäiriö Teknise iedo (malli- ja varusevalikoima vaihelee maiain): Varusee (varusevalikoima voi vaihdella maiain) Suosielava puhdisus- ja hoioainee Kuljeus Häviäminen Sisällyslueelo EU Vaaimusen mukaisuus vakuuus Symboli Merkiy ohjee ova urvallisuuden kannala ärkeiä. Anaa hyödyllisä ieoa. Vaaii oimenpieiä. Koneen käyöarkoius Kone on suunnielu kovien veä sieävien laioiden pesuun käyöohjeia noudaaen. Kone soveluu ammaikäyöön mm. hoelleissa, kouluissa, ehaissa, kaupoissa, oimisoissa jne. 2

3 Turvallisuusohjee TASKI konee on suunnielu ja valmiseu noudaaen voimassa olevia EU:n erveys- ja urvallisuusmääräyksiä ja ne ova sien CE merkiyjä. Huomioiava: Irroa verkkojoho pisorasiasa konea huolleaessa! Koneen käyössä on noudaeava voimassa olevia yösuojelu- ja urvallisuusohjeia. Valmisaja ei ole laillisessa vasuussa ohjeiden noudaamaa jäämisesä. Koneen valmisaja ei vasaa vahingoisa, joka aiheuuva koneen vääräsä ai käyöohjeiden vasaisesa käyösä! Konea saava käyää vain sellaise henkilö, joka ova huolellisesi perehdyey sen käyöön. Joa koneen luvaon käyö eseäisiin, on konea säilyeävä arviaessa lukiussa ilassa. Tarkisa säännöllisesi verkkojoho vahingoiumisen ja kulumisen varala. Huomioiava: Älä käyä konea, mikäli se on vioiunu ja varmisa, eä huollon ai korjauksen suoriaa ammaihenkilökuna! Koneen sähkölaieia saa korjaa vain TASKI-huolo ja sellaise henkilö, joka ova koulueu sähkökorjauksiin ja uneva kaikki oleellise urvallisuusmääräykse. Verkkojohdon minimi vaaimukse, H05VV-F3Gx1.5, H07RN-F3xG1.5 ai SJT3x14 AWG (CAN/US). Co 300-II (suojausluokka II) johdon piää olla H05VV-F2x1 ai H07RN-F2x1. Konea käyeäessä on aina huomioiava ympäröivä olosuhee ja muu henkilö sekä eriyisesi lapse. Verkkojohoa ei saa irroaa pisorasiasa märin käsin. Varmisa, eä käyeävän sähköverkon jännie vasaa koneen yyppikilpeen merkiyä käyöjännieä. Käyä vain käyöohjeessa mainiuja ai TASKI eknisen asiakaspalvelun suosielemia koneen varuseia ja osia (sivu 27). Muiden kuin alkuperäisen TASKI varuseiden käyö voi vaikuaa koneen urvalliseen oiminaan ai vahingoiaa siä. 3

4 Varmisa, eei koneen verkkojoho koskea pyörivää harjaa. Älä vahingoia verkkojohoa ajamalla sen yli, väänelemällä siä ai aseamalla siä aliiksi kuumuudelle, öljylle ai eräville osille. 2% Käyä konea vain asaisilla laioilla ja laioilla, joiden kallisus on eninään 2%. Tämä symboli arkoiaa, eä konea ei saa käyää laioilla, joiden kallisus on suurempi. Sammua kone aina ennen: kun konea ei käyeä ja se jäeään yksinään Sammua kone käyökykimisä ja irroamalla verkkojoho pisorasiasa. Huomioiava: Varmisa ennen koneen käynnisämisä, eä koneeseen on kykey oikea varusee (harja, veoalusa, jne.). Koneen käyö ilman harjaa saaaa vahingoiaa laiaa. Konea ei saa käyää iloissa, joissa säilyeään ai käsiellään räjähäviä ai palovaarallisia aineia (mm. poloainee, maaliohenee, lämmiysöljy, liuoime, jne.). Koneen sähköise osa saaava aiheuaa ym. aineiden syymisen. Älä käyä konea myrkyllisen, syövyävien ai ärsyävien aineiden imuroimiseen (mm. hapo, emäkse, vaarallise pöly, jne.). Suodainjärjeselmä ei pysy suodaamaan riiävän hyvin ym. aineia. Tällä voisi olla haiallisia vaikuuksia käyäjälle ai muille henkilöille. Tää konea ei ole arkoieu käyeäväksi ulkoiloissa. Koneen verkkojoho on kykeävä maadoieuun pisorasiaan. (poislukien: co 300-II) Mikäli koneesa vuoaa vaahoa ai neseä käyön aikana, on kone sammueava väliömäsi. Sammua imumooori väliömäsi. Tarkisa uimurilaieen oikea oimina (sivu 20). Korjaa oiminahäiriö ennen kuin jaka yöskenelyä. Sammua kone käyökykimisä ja irroamalla verkkojoho pisorasiasa. Sulje koneen kansi ennen kuin siirrä konea. 4

5 Säilyä konea kuivassa pölyömässä ja korroosiovapassa ilassa. Alin säilyyslämpöila on +10 C, ja ylin +35 C. Alhainen lämpöila, koseus ja pöly voiva vahingoiaa koneen osia. 5

6 Koneen kuvaus MAX Ajokahva 2 Verkkojoho 3 Verkkojohdon pidike 4 Säiliön kansi 5 Kanokahva 6 Puhdasvesisäiliö(sis. annoselumian) 7 Likavesisäiliö 8 Takimmaisen imusuuimen kiinniysruuvi 9 Eummaisen imusuuimen kiinniysruuvi 10 Imusuuimen sääö 11 Huololuukku 12 Eummainen imusuuin 13 Harjan lukisinnuppi (sylineriharja) Takimmainen imusuuin 15 Veden määrän sääö 16 Kuljeuspyörä 17 Puhdasvesisuodain (kelainen) 18 Harjayksikön noso- ja laskupoljin 19 Pesuliuoksen määrän näyö 20 Kahvan säädön lukisin 21 Uimurilaie (likavesisäiliön yliäyön eso) 22 Imuilman suodain 23 Imumooorin käynnisyskykin 24 Virakykin 25 Kykin veden ulolle 26 Harjamooorin käynnisyskykin (harjaveo)

7 Koneen varusus Imusuuimen kiinniys Huomioiava: Huomioi suuinkumien oikea paika! Valkoise suuinkumi ova aina uloimpana Avaa varren kahvan lukisin ja nosa varsi hiaasi pysyasenoon. Lukise ohjausvarsi 2 Kallisa konea aaksepäin kunnes se lepää varren varassa laiaa vasen. 1 Työnnä imusuuin pidikkeeseensä Nosa imusuuin imuaukkoon ja kinniä se paikalleen imusuuimen kiinniysruuvilla. 1 2 Nosa kone hiaasi pysyasenoon. 7

8 Käyön valmiselu Avaa ohjausvarren lukisin ja nosa varsi sopivaan yöskenelykorkeueen (yöskenelyaseno). Lukise ohjausvarsi 2 1 Veden äyö Huomioiava: Veden suurin lämpöila on 60 C/140F. Täyä puhdasvesisäiliö. Merkki Max osoiaa äyöilavuuden. Puhdisusaineen annoselu Huomioiava: Muiden puhdisusaineiden käyö (esim., joka sisälävä liuoimia, klooria, suolahappoa, fluoriveyhappoa) voiva vahingoiaa konea ai uhoa sen. Annosele puhdisus- ai hoioaine ko. aineen annoseluohjeen mukaisesi vedellä äyeyyn puhdasvesisäiliöön annoselumiaa käyäen. Lisää puhdisusaine aina äyeyyn vesisäiliöön (ämä vähenää vaahdon muodosumisa) Laia annoselumia akaisin paikalleen Laske kansi alas. Käyä vain suosielavia puhdisusaineia (sivu 27). Annoseluohjee löyyvä puhdisusaineen eikeisä ai TASKI uoelehdesä. 8

9 Meneelmä Suora pesumeneelmä Pesu ja veden imuroini samanaikaisesi. Epäsuora pesumeneelmä Huomioiava: Epäsuoraa pesumeneelmää ei voida käyää, koska imusuuina ei voi nosaa ylös! Pesumeneelmä on kuvau yksiyiskohaisesi Meneelmäkorissa. Saa Meneelmäkorin TASKI yheisyökumppanilasi. Työskenelyn aloiaminen Pesun aloiaminen Huomioiava: Käyeävä verkkojoho ei saa olla 15 meriä pidempi! Pidemmällä johdolla saaaa jännie ai koneen eho laskea. Huomioiava: Ennen pesua on laiala poiseava meallipala kuen ruuvi yms. Mealliroska voiva imuroiessa vahingoiaa konea! Vapaua harjaa ylhäällä piävä, koneen alla oleva seisonapyörä jalkapolkimesa. Käynnisä veden ulo panelin kykimesä. Kykimen valo syyy. 0 Käynnisä veden ulo panelin kykimesä. Kykimen valo syyy. 0 9

10 Säädä pesuliuoksen määrää sääönupisa (0-1.5 l/ min.) Käynnisä harjamooori ajokahvan kykimesä. Harja alkava pyöriä ja pesuliuosa alkaa ulla harjalle.. Säiliön uudelleenäyö Huomioiava: Lopea pesu kun pesuliuos on loppunu, pesu ilman liuosa saaaa vahingoiaa laiamaeriaalia. Vapaua harjamooorin käynnisyskykime, jolloin laian vahingoiuminen eseään. Harja pysähyy. Lopea yöskenely kun säiliö on yhjä. Tyhjennä ai äyä säiliö ohjeessa kuvaulla avalla (sivu 8 / 13). 10

11 Työn lopeaminen Käyön jälkeen Kakaise veden ulo painikkeesa. 0 Aja vielä imu päällä muuamia merejä, joa saa keräyä harjoisa ippuvan likaveden. Kallisamalla konea aaksepäin koneen alla oleva seisonapyörä laskeuuu alas. Imusuuimen kumi eivä jää laian varaan. Sammua imumooori painikkeesa. 0 Tyhjennä ja puhdisa likavesisäiliö jokaisen käyön jälkeen. Mikäli likavesisäiliöön jää likaisa veä, alkaa vesi muodosaa hyvin pian epämiellyävää hajua. 11

12 Kuljeus poraissa Huomioiava: Tyhjennä säiliö ennen kuin siirrä konea poraissa. Suosielemme, eä koneen siirely poraissa ehdään kahden henkilön voimin. Huomioiava: Koneen siiroon poraissa liiyy urvallisuusriski koneen suurehkon painon akia! Liukasuminen voi aiheuaa loukkaanumisen ai koneen vahingoiumisen. Konea kanneaessa oinen henkilö kanaa konea kanokahvasa ja oinen koneen kahvasa. 12

13 Työskenelyn lopeaminen Likavesisäiliön yhjennys Likaveden häviäminen on suorieava paikallisen säännösen mukaisesi. Nosa kansi ylös. Oa kiinni säiliön kanokahvasa ja yhjennä likavesisäiliö. Likavesisäiliön puhdisus Huomioiava: Varoius, erävä osa voiva vahingoiaa käsiäsi. Tuöurvallisuus varmiseaan noudaamalla paikallisia yöurvallisuusmääräyksiä! Puhdisa huolellisesi likavesisäiliö. Laia likavesisäiliö akaisin paikalleen. Asea säiliön kanokahva paikalleen. Tarkisa, eä uimurilaie oimii kunnolla ja sen alla oleva imuilman suodain on puhdas. Mikäli imuilmansuodain on likainen ai vahingoiunu, ks. sivu 20. Säiliöiden yhjennys Pesuliuoksen häviäminen äyyy suoriaa paikallisen säännösen mukaisesi. Työnnä kone laiakaivon päälle. Avaa puhdasvesisuodaimen kelainen korkki ja vedä suodain ulos paikalaan. MAX Huuhele säiliö vedellä käyäen lekua ai sankoa. 13

14 Puhdasvesisuodaimen puhdisus Huuhele suodain juoksevalla vedellä. Tarviaessa suodaimesa poiseaan kalkkisaosuma 10 % lla liuoksella TASKI calcacid puhdisusainea (hapan). Laia suodain akaisin paikalleen. Huomioiava: Tukkeuunee suodaime vähenävä veden virausa, joka saaaa aiheuaa laian vahingoiumisen. Harjan puhdisus Huomioiava: Tyhjennä säiliö ennen harjan irroamisa. Kallisa konea aaksepäin kunnes se lepää varren varassa laiaa vasen. Huomioiava: Varoius, erävä osa voiva vahingoiaa käsiäsi. Tuöurvallisuus varmiseaan noudaamalla paikallisia yöurvallisuusmääräyksiä! Vedä harjan lukisinnuppia ulospäin ja irroa harja. 1 Puhdisa harja juoksevalla vedellä Älä käyä pesuharjaa jos se on kulunu punaiseen merkkiharjakseen asi ai kun harjakse ova enää noin 1 cm piuisia. 2 14

15 Huomioiava: Älä koskaan yöskenele kuluneilla, vahingoiuneilla ai väärillä harjoilla, ne voiva vahingoiaa laiaa. Pidä harjan lukisinnuppia ulosvedeynä ja laia harja akaisin paikalleen pidikkeeseensä. Pyöriä harjaa varmisaaksesi, eä se lukiuu paikalleen. 1 Nosa kone hiaasi pysyasenoon. 2 Imusuuimen irrous ja puhdisus Huomioiava: Tyhjennä säilö ennen imusuuimen irroamisa. Kallisa konea aaksepäin kunnes se lepää varren varassa laiaa vasen. Löysää imusuuimen kiinniysruuvi ja irroa imusuuin paikalaan. Irroa oinen imusuuin samalla avalla. 1 2 Huomioiava: Varoius, erävä osa voiva vahingoiaa käsiäsi. Tuöurvallisuus varmiseaan noudaamalla paikallisia yöurvallisuusmääräyksiä! Puhdisa imusuuin juoksevalla vedellä ja harjalla. Puhaa suuinkumi akaava raidaoman imuuloksen! 15

16 Työnnä imusuuin pidikkeeseensä Nosa imusuuin imuaukkoon ja kinniä se paikalleen imusuuimen kiinniysruuvilla. 1 2 Nosa kone hiaasi pysyasenoon. Imukanavan puhdisus Irroa huololuukku löysäämällä pyälleyjä muereia. Huomioiava: Varoius, erävä osa voiva vahingoiaa käsiäsi. Tuöurvallisuus varmiseaan noudaamalla paikallisia yöurvallisuusmääräyksiä! Poisa käsin irolika. Puhdisa imukanava siivousliinalla ai harjalla. Älä käyä miään eräväkärkisiä esineiä ai yökaluja kanavan puhdisukseen. 16

17 Koneen puhdisus Puhdisa koneen pinna kosealla siivousliinalla. Huomioiava: Älä puhdisa konea korkeapainepesulaieella ai vesilekulla. Tämä saaaa aiheuaa huomaavia vahinkoja koneen mekaanisille ai sähköisille osille. Varasoini / koneen seisoaminen käyämäömänä Jää vesisäiliön kansi raolleen kun konea ei käyeä. Näin säiliö kuivuu ja sinne jääny vesi ei pääse muodosamaan epämiellyävää hajua. Nosa kansi ylös. Nosa kanokahva ylös ja asea kansi lepäämään kahvan varaan. 17

18 Huolo ja kunnossapio Huoloväli TASKI-konee valmiseaan noudaaen parhaia laausandardeja ja kansainvälisesi unnuseuja laadunvarmisusprosesseja. Koneen sähköise ja mekaanise kuienkin kuluva ja ikäänyvä normaalisi pikän käyöiän aikana. Koneen kunnollisen ja urvallisen oiminnan varmisamiseksi suosielemme koneen huoloa 250 unnin välein ai vähinään kerran vuodessa. Mikäli konea käyeään poikkeuksellisissa ai eriyisen raskaissa olosuheissa ja/ ai sen päiviäinen kunnossapio on puueellisa, suosielemme lyhyempiä huolovälejä. Käyä vain alkuperäisiä TASKI varaosia. Muiden osien käyö saaaa vaikuaa koneen normaaliin ja urvalliseen oiminaan. TASKI huolo Tilaessasi koneelle huoloa, arvikkeia ai varaosia, ilmoia aina koneen yyppi ja sarjanumero. Nämä iedo löyyvä koneen yyppikilvesä. TASKI yheisyökumppanisi yheysiedo löyyvä ämän ohjeen viimeiselä sivula. Kunnossapio ja huolo Huomioiava: Korjaaessa ai huolleaessa konea on verkkojoho irroeava pisorasiasa! Koneen mekaanisen ai sähköisen osien korjauksen saa suoriaa ainoasaan valuueu huololiikkee ai sellaise asenaja, joilla on riiävä ammaiaio ja kaikki arviava urvallisuusiedo. Huomioiava: Käyä vain alkuperäisiä TASKI varaosia. Muiden osien käyö saaaa vaikuaa akuun voimassaoloon ja koneen normaaliin sekä urvalliseen oiminaan. 18

19 Koneen päiviäinen kunnossapio varmisaa koneen häiriöömän oiminnan ja pikän käyöiän. Symboli: = Käyön jälkeen, = Viikoain, = Kuukausiain, = Huolovälin merkkivalo Toimenpide Sivu Tyhjennä ja puhdisa likavesisäiliö 13 Puhdisa uimurilaie ja arkisa, eä uimuri liikkuu kevyesi ylös ja alas 20 Tarkisa vesisuodain ja puhdisa se, suoria kalkinpoiso arviaessa 14 Tyhjennä puhdasvesisäiliö ja huuhele se puhaalla vedellä 13 Tee puhdasvesisäiliön kalkinpoiso 10%:lla TASKI calcacid (hapan) liuoksella ja huuhele säiliö huolellisesi Tee vesijärjeselmän (veniili) kalkinpoiso 10%:lla TASKI calcacid (hapan) liuoksella ja huuhele järjeselmä huolellisesi 14 Harjan puhdisus 14 Puhdisa imusuuin, arkisa kumien kuno ja vaihda kumi arviaessa 14 Puhdisa koneen pinna kosealla siivousliinalla. 17 Puhdisa säiliön kanneniivise ja arkisa, eä se on ehjä, vaihda iivise arviaessa 19

20 Imusuuimen kumien vaiho Asea puhdiseu imusuuin ukevalle alusalle (pöyä, laia, ms.) Löysää pyälley mueri Nosa imusuuimen runko pois suuinkumien kiinniysosan päälä. Vedä kumi iri kiinniysosasa. Puhdisa imusuuin (runko ja suuinkumi) vedellä ja harjalla. Huomioiava: Huomioi suuinkumien oikea paika! Valkoise suuinkumi ova aina uloimpana Asenna uude suuinkumi paikoilleen. Kumien loveu puole uleva aina ulospäin. Asea suuinkumien kiinniysosa akaisin suuimen rungon sisään ja kirisä pyälley mueri. Uimurilaieen puhdisus ai vaiho (uimurilaie sulkee imun säiliön äyyessä) Irroaminen: Irroa pyälley mueri ja vedä uimurilaieen koho pois paikalaan. Puhdisa uimurilaie juoksevalla vedellä ja kuivaa se. Tarkisa ja puhdisa arviaessa imuilman suodain ennen kuin laia uimulaieen akaisin paikalleen. Imuilman suodaimen puhdisus, sivu

21 Kiinniys: Työnnä uimurilaieen koho paikalleen ja kiinniä pyälley mueri. Tarkisa: - eä uimurilaie liikkuu kevyesi ylös ja alas. - eä uimurilaie peiää (sulkee iivisi) imuaukon, jossa on imuilmansuodain. Imuilmansuodaimen puhdisus Irroa uimurilaie (sivu 20). Puhdisa imuilmansuodaimen pina pehmeällä harjalla ai sormillasi. Imusuuimen sääö Mikäli imuulos ei ole asainen sileällä laialla on imusuuin säädeävä Säädä suuin kuvan ohjeen mukaan: Kone liikkuu kevyesi, mua imuulos on huono: Säädä suuin kuvan ohjeen mukaan: kg 21

22 Kone ei liiku kevyesi. Säädä suuin kuvan ohjeen mukaan: kg 22

23 Piene oiminahäiriö Piene oiminahäiriö Kone ei käynnisy Kone ei käynnisy Sähköverkon sulake palaa Koneesa vuoaa vaahoa ai neseä Häiriön mahdollinen syy Virakykin on pois päälä Verkkojohoa ei ole kykey Verkkojoho on vioiunu Virakykin on rikki Mooori ei käynnisy Ylikuorma sähköverkossa Toimenpide Käynnisä virakykimesä Kyke verkkojoho pisorasiaan Kusu TASKI huolo Käyöohjeen viimeiselä sivula löyyvä TASKI huollon yheysiedo Kusu TASKI huolo Käyöohjeen viimeiselä sivula löyyvä TASKI huollon yheysiedo Kusu TASKI huolo Käyöohjeen viimeiselä sivula löyyvä TASKI huollon yheysiedo Vaihda sulake ja/ai kokeile oisa pisorasiaa Väärä sulake Vaihda oikea sulake Häiriö uimurilaieen oiminnassa Imuleku ei ole kunnolla paikallaan Sammua imumooori ja arkisa uimurilaieen kunnollinen oimina. Korjaa oiminahäiriö Tarkisa Sivu 6 20 Huono imuulos Laia jää märäksi Laialle jää pesuliuosa Imuleku ai imusuuin on ukossa (imulekussa ai imusuuimessa on puuikkuja, eksiilikuiuja, ms.) Poisa ukos Laske imusuuime alas Imusuuin ei ole laialla Suuinkumi ova kulunee Vaihda kumi 20 Likavesisäiliö on äynnä Tyhjennä säiliö 13 23

24 Piene oiminahäiriö Huono imuulos Laia jää märäksi Laialle jää pesuliuosa Harja ei pyöri Veä ei ule riiäväsi harjoille Häiriön mahdollinen syy Uimurilaie sulkee imuilman aukon (yliäyön eso) Imuilmansuodain on ukossa (nukkaanunu). Harjamoooria ei ole käynnisey kykimisä Puhdasvesisäiliö on yhjä Puhdasvesisuodain on ukossa Toimenpide Tarkisa uimurilaieen kunnollinen oimina 20 Tarkisa imuilman (uimurilaieen yläpuolella) suodain ja puhdisa se arviaessa Paina käynnisyskykimiä Täyä puhdasvesisäiliö Puhdisa suodain Sivu

25 Teknise iedo (malli- ja varusevalikoima vaihelee maiain): Malli co 300E co 300E Tyyppi II Työleveys mm Imusuuimen leveys mm Puhdasvesisäiliön ilavuus l Likavesisäiliön ilavuus l Paino käyövalmiina kg Jännie Vac Taajuus Hz Verkkojohdon piuus m Harjan pyörimisnopeus min-1 Harjapaino kg Mia (P x L x K) 660x460x x460x510 mm Teho W Roiskevesi suojausluokka IPX4 IPX4 Meluaso LPA EN mukaan db(a) Miau kiihyvyys ISO 5349 mukaan m /s2 Sähköinen suojausluokka I II Malli co 300E co 300E Tyyppi C G Työleveys mm Imusuuimen leveys mm Puhdasvesisäiliön ilavuus l Likavesisäiliön ilavuus l Paino käyövalmiina kg Jännie Vac Taajuus Hz Verkkojohdon piuus m Harjan pyörimisnopeus min-1 Harjapaino kg Mia (P x L x K) 660x460x x460x510 mm Teho W 25

26 Malli co 300E co 300E Tyyppi C G Roiskevesi suojausluokka IPX4 IPX4 Meluaso LPA EN mukaan db(a) Miau kiihyvyys ISO 5349 mukaan m /s2 Sähköinen suojausluokka I I Malli Tyyppi co 300E m Työleveys 350 mm Imusuuimen leveys 460 mm Puhdasvesisäiliön ilavuus 10 l Likavesisäiliön ilavuus 10 l Paino käyövalmiina 49 kg Jännie 220 Vac Taajuus 60 Hz Verkkojohdon piuus 15 m Harjan pyörimisnopeus 810 min-1 Harjapaino 9.5 kg Mia (P x L x K) 660x460x510 mm Teho 1300 W Roiskevesi suojausluokka IPX4 Meluaso LPA EN mukaan 67 db(a) Miau kiihyvyys ISO 5349 mukaan m /s2 Sähköinen suojausluokka - 26

27 Varusee (varusevalikoima voi vaihdella maiain) Tuoe co Harja 35 X Harja 35, kova X Suosielava puhdisus- ja hoioainee Käyä vain TASKI yheiskumppanisi suosielemia puhdisus- ja hoioaineia. Huomioiava: Muiden puhdisusaineiden käyö (esim., joka sisälävä liuoimia, klooria, suolahappoa, fluoriveyhappoa) voiva vahingoiaa konea ai uhoa sen. Puhdisusaineen annoselu Annosele puhdisus- ja hoioaine uoeen eikin ai uoelehden ohjeiden mukaan 27

28 Kuljeus Kuljea kone pysyasennossa. Varmisa, eei kone pääse liikkumaan kuljeuksen aikana. Häviäminen Kone ja sen osa on käyöiän pääyyä hävieävä kansallisia määräyksiä noudaaen. Saa lisäieoja TASKI yheisyökumppanilasi. 28

29 Sisällyslueelo A Ajokahva Annoselumia E Epäsuora pesumeneelmä Eummainen imusuuin Eummaisen imusuuimen kiinniysruuvi H Harjaksen piuus Harjamooorin käynnisyskykin (harjaveo) Harjan lukisinnuppi , 15 Harjan puhdisus Harjayksikön noso- ja laskupoljin , 9 Häviäminen Huolo Huolo ja kunnossapio Huololuukku , 16 Huoloväli Huolovälin merkkivalo Huono imuulos , 22 I Imuilman suodain Imuilmansuodaimen puhdisus Imukanavan puhdisus Imumooorin käynnisyskykin Imusuuimen irrous ja puhdisus Imusuuimen kiinniys imusuuimen kiinniysruuvi Imusuuimen kumien vaiho Imusuuimen sääö , 21 K Kahvan säädön lukisin Kanokahva Käynnisä Käyön jälkeen Käyön valmiselu Koneen käyöarkoius Koneen kuvaus Koneen ollessa käyämäömänä Koneen puhdisus Koneen varusus Koneesa vuoaa vaahoa ai neseä Kuljeus Kuljeus poraissa Kuljeuspyörä Kunnossapio ja huolo Kykin veden ulolle L Likavesisäiliö Likavesisäiliön puhdisus Likavesisäiliön yhjennys M Meneelmä P Pesuliuoksen määrän näyö , 8 Pesun aloiaminen Piene oiminahäiriö Puhdasvesisäiliö , 8 Puhdasvesisäiliön yhjennys Puhdasvesisuodain (kelainen) Puhdasvesisuodaimen puhdisus Puhdisusaineen annoselu , 27 S Säiliön kansi Säiliön uudelleenäyö , 20 Sisällyslueelo , 29 Suora pesumeneelmä Suosielava puhdisus- ja hoioainee Suosielava varusee Sylineriharja Symboli T Takimmainen imusuuin Takimmaisen imusuuimen kiinniysruuvi TASKI huolo Teknise iedo (malli- ja varusevalikoima vaihelee maiain) Turvallisuusohjee Työn lopeaminen Työskenelyaseno Työskenelyn aloiaminen Työskenelyn lopeaminen U Uimurilaie V Vaaimusen mukaisuus vakuuus Varasoini / koneen seisoaminen käyämäömänä 17 Varusee Veden lämpöila Veden määrän sääö , 10 Veden äyö Verkkojohdon pidike Verkkojoho Virakykin

30 EU Vaaimusen mukaisuus vakuuus Me JohnsonDiversey Swizerland CH-9542 Münchwilen vakuuamme, eä allamainiun markkinoimamme laie äyää suunnielunsa ja valmisuksen osala EU direkiivien mukaise urvallisuus- ja yösuojelumääräykse. Tämä vakuuus on miäön mikäli koneeseen ehdään muuoksia ilman hyväksynäämme. Tuoe: Nimi: Malli: Tekninen daa: yhdiselmäkone combima 300E co 300 / co 300-II V~/50Hz W Soveluva EU Direkiivi: Kone Direkiivi (98/37/EEC) versiossa 98/79/EEC Maalajännie Direkiivi (73/73/EEC) EMC (Elekromagneeinen yheensopivuus) Direkiivi (89/336/EEC) versiossa 98/13/EEC Soveluva harmonisoidu sandardi: EN ;94/EN A1;96/EN A2;00/EN A11;95/ EN A12;96/EN A13;98/EN A14;98/EN A15;00/ EN A16;01/ EN ;98/ EN A1;00/ EN ;00/ EN ;97/ EN ;95/ EN A1;98/EN A2;98/ EN A14;00/EN ;95 Sisäisillä eseillä on varmiseu, eä sarjauoannossa oleva malli äyävä joka vaiheessa voimassaoleva EU direkiivi ja niiä koskeva sandardi. Dipl. Ing. (FH) D.Windmeisser Supply chain direcor machines M.Schneider Allekirjoieu yhiön puolesa ja yhiön johdon anamalla äydellä valuuuksella. 30

31 AT JohnsonDiversey Ausria Trading GmbH Guglgasse Wien Tel (43) Fax (43) BE JohnsonDiversey Haachseseenweg Kampenhou Tel (32) Fax (32) CH JohnsonDiversey Eschlikonersrasse 9542 Münchwilen Tel (41) Fax (41) CZ JohnsonDiversey DE Ceska republika, s.r.o K Hájum Praha 5 - Sodulky Tel (420) Fax (420) JohnsonDiversey Deuschland GmbH & Co. OHG Mallausrasse Mannheim Tel (49) Fax (49) DK JohnsonDiversey 10, Teglbuen 2990 Nivaa Tel (45) Fax (45) ES JohnsonDiversey S.A. C/San Gabriel Esplugues de LIobrega Tel (34) Fax (34) FI JohnsonDiversey Valuraudankuja Helsinki Tel (358) Fax (358) FR JohnsonDiversey (France) SAS. 9/11, avenue du Val de Fonenay Fonenay sous Bois Cédex Tel (33) Fax (33) GB JohnsonDiversey Weson Favell Cenre NN3 8PD Norhampon Tel (44) M (44) GR JohnsonDiversey 5 Chimaras S Marousi Tel (30) Fax (30) HU JohnsonDiversey Mogyarország kf. Puskás Tividar u Budaörs Tel (36) Fax (36) IE JohnsonDiversey Ld. IT Ballyfermo office Weslink indusrial esae Kylemore road Dublin 10 Tel (353) Fax (353) JohnsonDiversey S.p.A. Via Meucci Milano Tel (39) Fax (39) MT Foresals (Appliances) Ld. The Srand SLM 07 Sliema Tel (356) Fax (356) NL JohnsonDiversey B.V. Maarssenbroeksedijk 2 P.O. Box: AE Urech Tel (31) Fax (31) NO Lileborg Sorforbrukere PL Posbooks Nydalen 0401 Oslo Tel (47) Fax (47) JohnsonDiversey Polska Sp. z.o.o. Al. S. Zjednoczonych 61A Warsaw Tel (48) Fax (48) PT JohnsonDiversey Z. Ind. Abrunheira Sinra Tel (351) Fax (351) RO VEB imex GROUP S.R.L. RU B-dul luliu Maniu Nr. 57 Bl. 16C, Sc. 1, E. 4 Ap. 22 Secor Bucaresi Romania Tel (40) Fax (40) JohnsonDiversey Zvenigorodskaya 2-aya ul.,13, bld Moscow Tel (7) Fax (7)

32 SE JohnsonDiversey AB Liljeholmsvägen 18 Box Sockholm Tel (46) Fax (46) SI JohnsonDiversey d.o.o. Trzaska cesa 37a 2000 Maribor Tel (386) Fax (386) SK JohnsonDiversey Slovensko s.r.o Trnavska cesa Braislave Tel (421) Fax (421) TR JohnsonDiversey Degirmenyolu caddesi Huuzr Hoca sokak No: 84 Unilever Binasi Ka: Icerenköy / ISTANBUL Tel (90) Fax (90) V012 / * *

combimat 1400,1500,1600,1700,1800

combimat 1400,1500,1600,1700,1800 HUOMIOITAVA! Älä käyä konea, ennenkuin ole huolellisesi lukenu ämän käyöohjeen ja ole ymmäräny sen. Säilyä käyöohjea koneen läheyvillä, joa se olisi aina arviaessa saaavilla. combima 1400,1500,1600,1700,1800

Lisätiedot

Asennus- ja hoito-ohje

Asennus- ja hoito-ohje FI Asennus- ja hoio-ohje V15/V20/V30/V30-3P/V40/V60-3P H15/H20/H30/H30-3P/H60 Gullberg & Jansson AB Smälaregaan 6 SE - 263 39 Höganäs Tel: +46 (0) 42 34 05 90 Fax: +46 (0) 42 34 02 10 E-mail: info@gullbergjansson.se

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmän sisäyksikkö HXHD125A8V1B

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmän sisäyksikkö HXHD125A8V1B KÄYÖOPAS -järjeselmän sisäyksikkö SISÄLÖ 1. Määrielmä... 1 1.1. Merkkien ja varoiusen arkoiukse... 1 1.2. Käyeyjen ermien merkiys... 1 2. Yleise varooime... 2 3. Johdano... 2 3.1. Yleisä... 2 3.2. ämän

Lisätiedot

Mittaus- ja säätölaitteet IRIS, IRIS-S ja IRIS-M

Mittaus- ja säätölaitteet IRIS, IRIS-S ja IRIS-M Miaus- ja sääölaiee IRIS, IRIS-S ja IRIS-M KANSIO 4 VÄLI ESITE Lapinleimu Miaus- ja sääölaiee IRIS, IRIS-S ja IRIS-M IRIS, IRIS-S Rakenne IRIS muodosuu runko-osasa, sääösäleisä, sääömuerisa ai sääökahvasa

Lisätiedot

DVC. VARIZON Piennopeuslaite säädettävällä hajotuskuviolla. Pikavalintataulukko

DVC. VARIZON Piennopeuslaite säädettävällä hajotuskuviolla. Pikavalintataulukko VARIZON Piennoeuslaie säädeävällä hajouskuviolla Lyhyesi Säädeävä hajouskuvio ja lähivyöhyke Soii kaikenyyisiin iloihin Miausyhde Helosi uhdiseava Peiey ruuviliiännä Eri värivaihoehoja Pikavalinaaulukko

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Ilma vesilämpöpumppujärjestelmän sisäyksikkö ja lisävarusteet RECAIR OY EKHBRD011ADV1 EKHBRD014ADV1 EKHBRD016ADV1

KÄYTTÖOPAS. Ilma vesilämpöpumppujärjestelmän sisäyksikkö ja lisävarusteet RECAIR OY EKHBRD011ADV1 EKHBRD014ADV1 EKHBRD016ADV1 EKHBRD011ADV1 EKHBRD014ADV1 EKHBRD016ADV1 EKHBRD011ADY1 EKHBRD014ADY1 EKHBRD016ADY1 KÄYÖOPAS Ilma vesilämpöpumppujärjeselmän sisäyksikkö ja lisävarusee EKHBRD011ADV1+Y1 EKHBRD014ADV1+Y1 EKHBRD016ADV1+Y1

Lisätiedot

EFG 213-320. Käyttöohjeet 09.09 - 03.13. EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320

EFG 213-320. Käyttöohjeet 09.09 - 03.13. EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320 EFG 213-320 09.09 - Käyöohjee 51151911 03.13 s EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320 Vaaimusenmukaisuusvakuuus Jungheinrich AG, Am Sadrand

Lisätiedot

DFG/TFG 316-435 DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435. Käyttöohjeet 11.09 - 09.13

DFG/TFG 316-435 DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435. Käyttöohjeet 11.09 - 09.13 DFG/TFG 316-435 11.09 - Käyöohjee 51167634 09.13 s DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435 Vaaimusenmukaisuusvakuuus Jungheinrich AG, Am Sadrand 35, D-22047 Hamburg

Lisätiedot

F E . 1. a!? # % b &., @ $ c + ± = e < > [ \ ] ^ g λ Ø ø φ " 1 / 2 h Á á É. j À à È è Ì ì Ò k ò ù Ä ä Ë ë Ï. o à ã Ñ ñ Õ õ F` = 6mm = 9/12mm = 19mm

F E . 1. a!? # % b &., @ $ c + ± = e < > [ \ ] ^ g λ Ø ø φ  1 / 2 h Á á É. j À à È è Ì ì Ò k ò ù Ä ä Ë ë Ï. o à ã Ñ ñ Õ õ F` = 6mm = 9/12mm = 19mm : A ➎ C ➎ B D = 6mm = 9/12mm = a!? # % b &., @ $ c + ± = d * / : ; ( ) e < > [ \ ] ^ f { } ~ µ ß Ω g λ Ø ø φ " 1 / 2 h Á á É i é Í í Ó ó Ú ú j À à È è Ì ì Ò k ò ù Ä ä Ë ë Ï l ï Ö ö Ü ü ÿ  m â Ê ê î ô

Lisätiedot

FDPa. Rei itetty seinään asennettava poistoilmalaite

FDPa. Rei itetty seinään asennettava poistoilmalaite Rei iey seinään asenneava poisoilmalaie Lyhyesi Säädeävä Kiineä miausyhde Suuri poisoehokkuus Helposi puhdiseava Eri värivaihoehoja Pikavalinaaulukko I L M A V I R T A Ä Ä N I T A S O l/s Koko db(a) db(a)

Lisätiedot

Teknistä tietoa TARRANAUHOISTA

Teknistä tietoa TARRANAUHOISTA Teknisä ieoa TARRANAUHOISTA P-ouch-arraeipi näkyvä ja kesävä Broherin laminoidu P-ouch-arraeipi on suunnielu ammaimaiseen arraulosukseen oimisoissa, ehaissa ja koona. Runsaasa arraeippivalikoimasa löydä

Lisätiedot

Palopelti ETCE Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje 01/2015

Palopelti ETCE Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje 01/2015 Asennus-, käyö- ja huolo-ohje 0/05 Asennus Palopeli ETCE ulee asenaa ämän asennusohjeen mukaan, ks. sivu 5. Käyö ja oiminnan esaus CE-merkinnän mukaan palopeli ulee aina varusaa lämpöilaan perusuvalla

Lisätiedot

Notor Upotettava. 6 www.fagerhult.fi

Notor Upotettava. 6 www.fagerhult.fi Upoeavan Noor-valaisimen avulla kaoon voidaan luoda joko huomaamaomia ai ehokkaan huomioa herääviä ja yhenäisiä valaisinjonoja ilman minkäänlaisia varjosuksia. Pienesä koosaan huolimaa Noor arjoaa hyvin

Lisätiedot

12. ARKISIA SOVELLUKSIA

12. ARKISIA SOVELLUKSIA MAA. Arkiia ovellukia. ARKISIA SOVELLUKSIA Oleeaan, eä kappale liikkuu ykiuloeia raaa, eimerkiki -akelia pikin. Kappaleen nopeuden vekoriluonne riiää oaa vauhdin eumerkin avulla huomioon, ja on ehkä arkoiukenmukaiina

Lisätiedot

More care. Buil in. COMPACT/ MINIKAIVUKONEET MUKAVAAJA TUOTTAVAA KAIVUUTA. Vain yksi seikka on odella rakaiseva: aeriaalin siiräinen ahdollisian nopeasi ja ehokkaasi. Ja kuen uukin Volvon kopaki konee,

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd

PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Communiy Ld Yriyksen arvonmääriys 1. Yriyksen ase- eli subsanssiarvo Arvioidaan yriyksen aseen vasaavaa puolella olevan omaisuuden käypäarvo, josa

Lisätiedot

Tehokasta talvipitoa MICHELIN-renkailla

Tehokasta talvipitoa MICHELIN-renkailla Tehokasa alvipioa MICHELIN-renkailla y y 2014 www.michelinranspor.com 1 Lainsäädänö koskien kuorma- ja linja-auonrenkaiden käyöä alvella Lainsäädänö koskien kuormaja linja-auonrenkaiden käyöä alvella Seuraavassa

Lisätiedot

Sopimuksenteon dynamiikka: johdanto ja haitallinen valikoituminen

Sopimuksenteon dynamiikka: johdanto ja haitallinen valikoituminen Soimukseneon dynamiikka: johdano ja haiallinen valikoiuminen Ma-2.442 Oimoinioin seminaari Elise Kolola 8.4.2008 S yseemianalyysin Laboraorio Esielmä 4 Elise Kolola Oimoinioin seminaari - Kevä 2008 Esiyksen

Lisätiedot

3. Nostovyöt ja päällysteraksit. - Nostovyöt - Päällysteraksit - Kulmasuojat

3. Nostovyöt ja päällysteraksit. - Nostovyöt - Päällysteraksit - Kulmasuojat 3. Nosovyö ja päällyseraksi - Nosovyö - Päällyseraksi - Kulmasuoja Nosovyö Silmukkanosovyö Rakenne: Kavenneu, vahviseu silmuka. Maeriaali: 100 % polyeser Varmuuskerroin: 7:1 Piuude: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,

Lisätiedot

Ecophon Master Ds. maalattu.

Ecophon Master Ds. maalattu. Ecophon Maser Ds Sopii kouluihin ja muihin iloihin, joissa vaadiaan hyvä akusiikka ja puheen eroeavuus. Käyökoheisiin, joissa arviaan alaslaskeu piilolisa-alakao, mua joissa joka levyn äyyy olla avaavissa.

Lisätiedot

ÅLANDSBANKEN DEBENTUURILAINA 2/2010 LOPULLISET EHDOT

ÅLANDSBANKEN DEBENTUURILAINA 2/2010 LOPULLISET EHDOT ÅLANDSBANKEN DEBENTUURILAINA 2/200 LOPULLISET EHDOT Ålandsbanken Debenuurilaina 2/200 (ISIN: FI400003875) lopullise ehdo on 9. heinäkuua 200 vahviseu seuraavasi: - Lainan pääoma 9 980 000 euroa Maarianhamina

Lisätiedot

Piennopeuslaite FMP. Lapinleimu

Piennopeuslaite FMP. Lapinleimu Piennopeuslaie FMP Floormaser FMP on lieä uloilmalaie, joka on arkoieu käyeäväksi syrjäyävään ilmanjakoon Floormaser-järjeselmässä. KANSIO 4 VÄLI 6 ESITE 6 Lapinleimu.1.00 Floormaser Yleisä Floormaser

Lisätiedot

Toistoleuanvedon kilpailusäännöt

Toistoleuanvedon kilpailusäännöt 1.0 Yleisä Toisoleuanvedossa kilpailija suoriaa häjaksoisesi mahdollisimman mona leuanveoa omalla kehonpainollaan. Kilpailijalla on käössään ksi kilpailusuorius sekä asauloksen sauessa mahdollise uusinakierrokse

Lisätiedot

7. Muut nostotarvikkeet

7. Muut nostotarvikkeet 7. Muu nosoarvikkee - akkeli - Nososilmuka - Vaniruuvi - Väkipyörä - eikari - Köysipyörä - Nosohaaruka - Tynnyrinnosolaiee - Nosoverko - Noso-orre akkeli akkeli /34 Rakenne: ilman sokkaa, 34 sokalla. Maeriaali:

Lisätiedot

YMPJåoSTÖ 2?.5.14 J Ub,

YMPJåoSTÖ 2?.5.14 J Ub, YMPJåoSTÖ 2?.5.14 J Ub, ),II1 1 SATAMA ILMOITTAMIE YMPÄRISTÖ- SUOJELU TIETOJÄRJESTELMÄÄ JA SATAMA JÄTEHUOLTOSUUITELMA ranomaisen yheysiedo Merkiy ympärisönsuojelun ieojärjeselmään A. SATAMA TOIMITAA VALVOVA

Lisätiedot

swingo 455B I25 I24 I23 I22 I21 I20 I19 tr sv sl ro pt pl no nl it hu fr fi es en de da cz cn *12089-84* V003 / 12089-84 1223

swingo 455B I25 I24 I23 I22 I21 I20 I19 tr sv sl ro pt pl no nl it hu fr fi es en de da cz cn *12089-84* V003 / 12089-84 1223 *12089-84* V003 / 12089-84 1223 swingo 4B Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Symbolit HUOMIOITAVA! Ennen koneen käyttöönottoa on erittäin tärkeätä lukea koneen käyttöohjeet ja siinä olevat turvallisuuteen

Lisätiedot

LVM/LMA/jp 2012-12-17. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20

LVM/LMA/jp 2012-12-17. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20 LVM/LMA/jp 2012-12-17 Valioneuvoson aseus ajoneuvojen käyösä iellä anneun aseuksen uuaisesa Anneu Helsingissä päivänä kuua 20 Valioneuvoson pääöksen ukaisesi, joka on ehy liikenne- ja viesinäiniseriön

Lisätiedot

Revisio 01 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA PÄIVITYSSETTI G BD UN L. Revisio 01 Marraskuu 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA-PÄIVITYSSETTI

Revisio 01 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA PÄIVITYSSETTI G BD UN L. Revisio 01 Marraskuu 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA-PÄIVITYSSETTI 1 FI ASENNUSOHJEET B192 HEPA PÄIVITYSSETTI G BD UN L Revisio 01 Marraskuu 2006 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 2 Valmistaja/maahantuoja 3 Osat 4 Asennusohjeet 5 Varaosat 6 Takuu 7 Räjäytyskuva 3 1 YLEISTÄ

Lisätiedot

2. Taloudessa käytettyjä yksinkertaisia ennustemalleja. ja tarkasteltavaa muuttujan arvoa hetkellä t kirjaimella y t

2. Taloudessa käytettyjä yksinkertaisia ennustemalleja. ja tarkasteltavaa muuttujan arvoa hetkellä t kirjaimella y t Tilasollinen ennusaminen Seppo Pynnönen Tilasoieeen professori, Meneelmäieeiden laios, Vaasan yliopiso. Tausaa Tulevaisuuden ennusaminen on ehkä yksi luoneenomaisimpia piireiä ihmiselle. On ilmeisesi aina

Lisätiedot

Piennopeuslaite FMH. Lapinleimu

Piennopeuslaite FMH. Lapinleimu Piennopeuslaie FMH Floormaser FMH on puolipyöreä uloilmalaie, joka on arkoieu käyeäväksi syrjäyävään ilmanjakoon Floormaser- järjeselmässä. KANSIO VÄLI 6 ESITE Lapinleimu.1.0 Floormaser Yleisä Floormaser

Lisätiedot

swingo 455E I25 I24 I23 I22 I21 I20 I19 I18 I17 I16 I15 tr sv pt pl no nl it fr fi es en de cz cn *12089-85* V003 / 12089-85 1223

swingo 455E I25 I24 I23 I22 I21 I20 I19 I18 I17 I16 I15 tr sv pt pl no nl it fr fi es en de cz cn *12089-85* V003 / 12089-85 1223 *12089-85* V003 / 12089-85 1223 swingo 455E Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Symbolit Koneen käyttötarkoitus TASKI swingo 455 E yhdistelmäkone soveltuu ammattikäyttöön (mm. hotelleissa, kouluissa, sairaaloissa,

Lisätiedot

Rakennusosien rakennusfysikaalinen toiminta Ralf Lindberg Professori, Tampereen teknillinen yliopisto ralf.lindberg@tut.fi

Rakennusosien rakennusfysikaalinen toiminta Ralf Lindberg Professori, Tampereen teknillinen yliopisto ralf.lindberg@tut.fi Rakennusosien rakennusfysikaalinen oimina Ralf Lindber Professori, Tampereen eknillinen yliopiso ralf.lindber@u.fi Rakenneosien rakennusfysikaalisen oiminnan ymmärämiseksi on välämäönä piirää kolme eri

Lisätiedot

Käyttöohje HN22329SK

Käyttöohje HN22329SK Käyöohje FI 50005416 HN9SK Suomi Täsä laadukkaasa liedesä Sinulla on vuosikausia paljon iloa ja hyöyä. Lue käyöohjee huolellisesi, joa opi unemaan lieden kaikki oiminno. Käyöohjeen alussa on ärkeää ieoa

Lisätiedot

Tuloilmaventtiili STI

Tuloilmaventtiili STI Tuloilmaveniili STI STI-veniili soveluu asuinilojen ja oimisojen uloilmalaieeksi seinäpuhallukseen. Käyöalue Ilmavira q v STI- STI-15 STI-1 STI- 5 5 7 l/s max 7 db(a), 5 (koo -15) max db(a), 5 (koo 1-)

Lisätiedot

Center H2600 Käyttöohje

Center H2600 Käyttöohje Center H2600 Käyttöohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Krnro 346.703 ALV rek.

Lisätiedot

Öljynvaihtohuolto 7 500 km:n/1 vuoden välein

Öljynvaihtohuolto 7 500 km:n/1 vuoden välein Sivu 1/5 Huooauuko Seuraavassa uvussa on Vokswagen-merkin uu huooauuko ja -ohjee. Koska ennen useia myyniaueia käyeiin omia huoo-ohjeia, useimmien eriyisoosuheisa johuen, nämä on ueeu huooauukoissa markkinakohaisin

Lisätiedot

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET TRAN TyL:n MUKASN AKUUTUKSN RTYSPRUSTT Tässä peruseessa kaikki suuree koskea eraa, ellei oisin ole määriely. Tässä peruseessa käyey lyhenee: LL Lyhyaikaisissa yösuheissa oleien yönekijäin eläkelaki TaL

Lisätiedot

Y m p ä r i s t ö k a t s a u s

Y m p ä r i s t ö k a t s a u s Y m p ä r i s ö k a s a u s 2007 Finavia ja ympärisö vuonna 2007 Ympärisölupia vireillä ympäri maaa Vuonna 2007 Länsi-Suomen ympärisölupaviraso anoi pääöksen ympärisönsuojelulain mukaisesa luvasa Tampere-

Lisätiedot

swingo 2500/3500 I25 I24 I23 I22 I21 I20 I19 I18 tr th sl se tr sv pt pl no nl it fr fi es en de cz *12089-04* V006 / 12089-04 1005

swingo 2500/3500 I25 I24 I23 I22 I21 I20 I19 I18 tr th sl se tr sv pt pl no nl it fr fi es en de cz *12089-04* V006 / 12089-04 1005 *089-04* V006 / 089-04 005 swingo 500/3500 I5 I4 I3 I I I0 I9 I8 tr th sl se tr sv pt pl no nl it fr fi es en de cz Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Symbolit HUOMIOITAVA! Ennen koneen käyttöönottoa on

Lisätiedot

LVM/LMA/jp 2013-03-27. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20

LVM/LMA/jp 2013-03-27. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20 LVM/LMA/jp 2013-03-27 Valioneuvoson aseus ajoneuvojen käyösä iellä anneun aseuksen uuaisesa Anneu Helsingissä päivänä kuua 20 Valioneuvoson pääöksen ukaisesi uueaan ajoneuvojen käyösä iellä anneun aseuksen

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

Kuljetuskanavat. Lindab 1. Yleistä tietoa ja teoriaa 2. Safe 3. Äänenvaimentimet 4. Säätöpellit ja mittalaitteet 5. Fire dampers & Smoke evaquations

Kuljetuskanavat. Lindab 1. Yleistä tietoa ja teoriaa 2. Safe 3. Äänenvaimentimet 4. Säätöpellit ja mittalaitteet 5. Fire dampers & Smoke evaquations Kujeuskanava Lindab Yeisä ieoa ja eoriaa Safe Äänenvaienie Sääöpei ja iaaiee Fire dapers & Soke evaquaions veniii Kaojärjeseä Muu pyöreä uoee Kujeuskanava 0 Suorakaide Fexibe ducing Erisys Duc access Sar

Lisätiedot

ESKOLANPELTO VIHERALUEIDEN HOITOSUUNNITELMA. Tyrnävän kunta, Ympäristö- ja tekninen osasto Anne-Mari Kemppainen 2010

ESKOLANPELTO VIHERALUEIDEN HOITOSUUNNITELMA. Tyrnävän kunta, Ympäristö- ja tekninen osasto Anne-Mari Kemppainen 2010 ESKOLANPELTO VIHERALUEIDEN HOITOSUUNNITELMA Tyrnävän kuna, Ympärisö- ja ekninen osaso Anne-Mari Kemainen 00 SISÄLTÖ VIHERALUEIDEN HOITOLUOKAT ESKOLANPELOON ALUEELLA s.. Hoioluokkien välise ero s. 4. A

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

RIL 256-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry

RIL 256-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Suomen Rakennusinsinöörien Liio RIL ry Julkisen hankinojen kehiämismalli Tuoavuuden paranaminen TUKEFIN-meneelmällä 2 RIL 256-2010 RILin julkaisuilla on oma koisivu, joka löyyy osoieesa www.ril.fi Kirjakauppa

Lisätiedot

2:154. lak.yht. lak.yht. lak.yht. 2:156 2:156 6-9901-0 2:156. lak.yht. 2:155. 35 dba. sr-1. No330. YY/s-1. Työväentalo 8-9903-0. No30. sr-2.

2:154. lak.yht. lak.yht. lak.yht. 2:156 2:156 6-9901-0 2:156. lak.yht. 2:155. 35 dba. sr-1. No330. YY/s-1. Työväentalo 8-9903-0. No30. sr-2. 00 lak.yh. lak.yh. lak.yh. lak.yh. lak.yh. ras.m ras.m lak.yh. lak.yh. lak.yh. lak.yh. lak.yh. 0 0 No No No0 No0 0:::M0 0:::M0 0:::M0 0:::M0 0:::M0 0::0:M0 0:::M0 0:::M0 0:::M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lisätiedot

METSÄ GROUP LASKUTUSOSOITTEET YKSIKÖITTÄIN

METSÄ GROUP LASKUTUSOSOITTEET YKSIKÖITTÄIN METSÄ GROUP LASKUTUSOSOITTEET YKSIKÖITTÄIN Verkkolaskuoperaattorimme kaikkien yhtiöiden osalta on Basware BAWCFI22 003705925424 Päivitetty 26.5.2015 (Metsä Group) y-tunnus 0116300-4 Konsernijohto Metsä

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 345 345 VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 345 345 VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA DHL Freight (Finland) Oy Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 345 345 VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA TUONTI AT Wels ti pe DHL Global Forwarding (Austria) GmbH Wels pe ma

Lisätiedot

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote.

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. KnapSack reppuimuri Turvallisuusohjeet Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. Toivottavasti koneesta on sinulle paljon iloa. Jos sinulla on kommentteja

Lisätiedot

Thermozone AD 102/103

Thermozone AD 102/103 Thermozone AD 102/103 SE... 3 NO... 4 FI... 5 GB... 6 DE F RU PL...7...8...9...10 SE NO FIN GB DE F 133 806 c-c 600 L = 2 m 207 A min 100 min 50 min 50 B C 2 FIN Asennus- ja käyttöohje Käyttöalue Pienehköt

Lisätiedot

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA DHL Freight (Finland) Oy Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 345 345 VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA TUONTI AT Wels ti pe DHL Global Forwarding (Austria) GmbH Wels pe ma

Lisätiedot

Välipalareseptiopas ÄIJÄT ÄIJÄT ÄIJÄT ÄIJÄT ÄIJÄT ÄIJÄT. HyvinVoivat Äijät. HyvinVoivat Äijät. HyvinVoivat Äijät HYVINVOIVAT HYVINVOIVAT HYVINVOIVAT

Välipalareseptiopas ÄIJÄT ÄIJÄT ÄIJÄT ÄIJÄT ÄIJÄT ÄIJÄT. HyvinVoivat Äijät. HyvinVoivat Äijät. HyvinVoivat Äijät HYVINVOIVAT HYVINVOIVAT HYVINVOIVAT Välipalaresepiopas 1 ä Sisällyslueelo Pähkinä-joguri... 4 Tofuorilla... 6 Ruispaaholeivä hunajalla... 8 Hedelmäkippo... 10 Omenapuuro... 12 Juusovarras... 14 Mansikkasmoohie... 16 15-v. 16-v. Keskimääräise

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

W dt dt t J.

W dt dt t J. DEE-11 Piirianalyysi Harjoius 1 / viikko 3.1 RC-auon akku (8.4 V, 17 mah) on ladau äyeen. Kuinka suuri osa akun energiasa kuluu ensimmäisen 5 min aikana, kun oleeaan mooorin kuluavan vakiovirran 5 A? Oleeaan

Lisätiedot

METSÄ GROUP LASKUTUSOSOITTEET YKSIKÖITTÄIN

METSÄ GROUP LASKUTUSOSOITTEET YKSIKÖITTÄIN METSÄ GROUP LASKUTUSOSOITTEET YKSIKÖITTÄIN Verkkolaskuoperaattorimme kaikkien yhtiöiden osalta on Basware BAWCFI22 / 003705925424 Päivitetty 18.9.2017 (Metsä Group) y-tunnus 0116300-4 Konsernijohto Metsä

Lisätiedot

Tartuntakierteet ovat sisäkierteisiä ankkureita, joita käytetään betonirakenteissa lähes kaikenlaisiin kiinnityksiin

Tartuntakierteet ovat sisäkierteisiä ankkureita, joita käytetään betonirakenteissa lähes kaikenlaisiin kiinnityksiin ova sisäkirisiä ankkuria, joia käyään boniraknissa lähs kaiknlaisiin kiinniyksiin skä bonilmnin nosoihin. Tarunakiriä voidaan käyää lmnin asnnuksnaikaisin vinoukin kiinniämisn, parvkkisiin, porraslmnin

Lisätiedot

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin Tuotetiedot Vastaanotin Hiiri Näppäimistö A: Ilmaisin B: Yhteyspainike Asennus C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin H: Paristotila I:

Lisätiedot

GRINDEX- IMUVAUNU Käyttöohjeet

GRINDEX- IMUVAUNU Käyttöohjeet GRINDEX- IMUVAUNU Käyttöohjeet 1. Toiminta...2 2. Tarkistukset ennen käyttöä ja kokoaminen...2 3. Käyttö ja rajoitukset...2 4. Tekniset tiedot...3 5. Asennus...5 6. Huolto...5 7. Johtimet...6 8. Merkinnät

Lisätiedot

KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET Malli: 004211 Pidätämme itsellämme oikeuden teknisiin muutoksiin. 1. Alahylly 1 2. Pyöränpuoleinen jalka 2 3. Jalka 2 4. Pyörä 2 5. Pyöränakseli 1 6. Sivutuki, vasen 1 7. Sivutuki,

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

My50 E/B Matala Hinta, Korkea Laatu. Laskimme tuotteidemme hintoja. Mutta, emme luopuneet hyvästä laadusta.

My50 E/B Matala Hinta, Korkea Laatu. Laskimme tuotteidemme hintoja. Mutta, emme luopuneet hyvästä laadusta. My50 E/B Matala Hinta, Korkea Laatu. Laskimme tuotteidemme hintoja. Mutta, emme luopuneet hyvästä laadusta. affordable cleaning My50 E/B Yhdistelmäkone. EDULLINEN, koska sillä voi ajaa kuka vain ilman

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

swingo 350B I25 I24 I23 I22 I21 I20 tr sv pt pl no it fr fi es en de da cz cn *12089-70* V006 / 12089-70 1137

swingo 350B I25 I24 I23 I22 I21 I20 tr sv pt pl no it fr fi es en de da cz cn *12089-70* V006 / 12089-70 1137 *089-70* V006 / 089-70 37 swingo 350B I5 I4 I3 I I I0 tr sv pt pl no it fr fi es en de da cz cn Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Symbolit HUOMIOITAVA! Ennen koneen käyttöönottoa on erittäin tärkeätä lukea

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

ZELIO Time Sarja RE7 Elektroniset aikareleet

ZELIO Time Sarja RE7 Elektroniset aikareleet Zelio Time -aikarelee ZELIO Time Sarja RE7 Elekronise aikarelee Valinaopas 00 Valinaopas 00 Zelio Time RE 7 -aikarelee Valinaopas Sovellukse Elekronise aikarelee mahdollisava yksinkeraisen auomaisoiujen

Lisätiedot

1 Excel-sovelluksen ohje

1 Excel-sovelluksen ohje 1 (11) 1 Excel-sovelluksen ohje Seuraavassa kuvaaan jakeluverkonhalijan kohuullisen konrolloiavien operaiivisen kusannusen (SKOPEX 1 ) arvioimiseen arkoieun Excel-sovelluksen oimina, mukaan lukien sovelluksen

Lisätiedot

Aika -alueet. Relelähtö: 5A, 250 VAC, resistiivinen kuorma (cos "=1) 2--vaihtokosketinta

Aika -alueet. Relelähtö: 5A, 250 VAC, resistiivinen kuorma (cos =1) 2--vaihtokosketinta AIKARELE H3CR Monioimiaikarele, pisokemalli DIN x-mm Laaja vaihojänniealue (100...240 VAC) Valiavissa kuusi eri oiminaa Aika--alue: 0,05 s...300 h Piuus vain 80 mm kanoineen paneeliasenneuna Erillinen

Lisätiedot

POHJOINEN SOTE JA TUOTTAMISEN RAKENTEET Muistio 2/15

POHJOINEN SOTE JA TUOTTAMISEN RAKENTEET Muistio 2/15 POHJOINEN SOTE JA TUOTTAMISEN RAKENTEET Muisio 2/15 20.8.15 IKÄIHMISTEN PALVELUJEN RYHMÄ Aika 20.8.2015 klo 9-11.30 Paikka Läsnä Kokkolan kaupunginalo, kokoushuone Minerva Maija Juola, pj, Kokkola Vuokko

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI. Mustalahden asemakaava Liikenneselvitys. Työ: E23641. Tampere 18.5.2010

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI. Mustalahden asemakaava Liikenneselvitys. Työ: E23641. Tampere 18.5.2010 MÄNÄ-VLPPULAN KAUPUNK Musalahden asemakaava Liikenneselviys yö: E ampere 8..00 ARX Ympärisö Oy PL 0 ampere Puhelin 00 000 elefax 00 00 www.airix.fi oimiso: urku, ampere, Espoo ja Oulu Mänä-Vilppulan kaupunki,

Lisätiedot

BETONI-TERÄS LIITTORAKENTEIDEN SUUNNITTELU EUROKOODIEN MUKAAN (TTY 2009) Betonipäivät 2010

BETONI-TERÄS LIITTORAKENTEIDEN SUUNNITTELU EUROKOODIEN MUKAAN (TTY 2009) Betonipäivät 2010 DIPLOMITYÖ: BETONI-TERÄS LIITTORAKENTEIDEN SUUNNITTELU EUROKOODIEN MUKAAN (TTY 29) Beonipäivä 21 DIPLOMITYÖ prosessina Aie: yön eeäjän aloieesa Selviykse beonin, eräksen ja puun osala oli jo ey/käynnissä

Lisätiedot

Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa

Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa VAROITUKSIA Lue käyttö- ja turvallisuusohjeet ennen käyttöä! Tämä imuri ei sovellu nesteiden tai terveydelle haitallisen tai räjähdysalttiin pölyn imuroimiseen.

Lisätiedot

Työhön paluun tuen ryhmätoiminnan malli

Työhön paluun tuen ryhmätoiminnan malli Työhön paluun uen ryhmäoiminnan malli, Kunouusalan ukimus- ja kehiämiskeskus Marja Oivo, projekisuunnielija/kunouusneuvoja Kunouuspäivä 12.-13.4.2011, yöryhmä 8 20.4.2011 1 Työhön paluun oiminamalli Yksilöuen

Lisätiedot

testo 410-1 Käyttöohje

testo 410-1 Käyttöohje testo 410-1 Käyttöohje FIN 2 Short manual testo 410-1 Pikaohje testo 410-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Siipipyörä 3 Lämpötilasensori 4 Näyttö 5 Toimintonäppäimet 6 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

CENTER 1400 Käyttö- ja huolto-ohje

CENTER 1400 Käyttö- ja huolto-ohje CENTER 1400 Käyttö- ja huolto-ohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Y-tunnus / VAT FI0590849 Tämä ohjekirja

Lisätiedot

004216 FIN 01/05 AM Kokoamis- ja käyttöohjeet kaasugrillille 004216 Tutustu huolella tähän käyttöoppaaseen ennenkuin kokoat ja otat käyttöön tämän laadukkaan LANDMANN-grillisi Käyttöohjeita seuraamalla

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 40 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Suomi Ruohon- ja lehtienkeräimien

Lisätiedot

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA DHL Freight (Finland) Oy Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 345 345 VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA TUONTI AT Wels ti pe DHL Global Forwarding (Austria) GmbH Wels pe ma

Lisätiedot

käsitteitä Asiakirjaselvitys Vaatimuksenmukaisuustodistus/-vakuus Saateasiakirja Luomun merkinnät

käsitteitä Asiakirjaselvitys Vaatimuksenmukaisuustodistus/-vakuus Saateasiakirja Luomun merkinnät n u m o a u L akirj i as a j a a i p p u a k s i ä ö i i h Vä aikei amm käsieiä Asiakirjaselviys Vaaimuksenmukaisuusodisus/-vakuus Saaeasiakirja Luomun merkinnä Asiakirjaselviys Pakollinen asiakirja Tällä

Lisätiedot

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n.

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n. KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjekirjaan huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300 imuria. Tämän ohjekirjan ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300 imuri:

Lisätiedot

Huomaa, että aika tulee ilmoittaa SI-yksikössä, eli sekunteina (1 h = 3600 s).

Huomaa, että aika tulee ilmoittaa SI-yksikössä, eli sekunteina (1 h = 3600 s). DEE- Piirianalyysi Ykkösharkan ehävien rakaisuehdoukse. askeaan ensin, kuinka paljon äyeen ladaussa akussa on energiaa. Tämä saadaan laskeua ehäväpaperissa anneujen akun ieojen 8.4 V ja 7 mah avulla. 8.4

Lisätiedot

Micrologic elektroniset suojareleet 2.0 A, 5.0 A, 6.0 A ja 7.0 A Pienjännitetuotteet

Micrologic elektroniset suojareleet 2.0 A, 5.0 A, 6.0 A ja 7.0 A Pienjännitetuotteet Micrologic elekronise suojarelee.0, 5.0, 6.0 ja 7.0 Pienjännieuoee Käyäjän käsikirja We do more wih elecriciy. Micrologic elekronise sojarelee.0, 5.0, 6.0 ja 7.0 Elekronisen suojareleen käyö Suojareleen

Lisätiedot

Tehtävä I. Vaihtoehtotehtävät.

Tehtävä I. Vaihtoehtotehtävät. Kem-9.7 Prosessiauomaaion perusee Teni 5.9.5 TÄMÄ PAPERI TÄYTYY EHDOTTOMASTI PALAUTTAA TENTIN MUKANA NIMI: (OS: ) OPINTOKIRJA: VIERAILULUENNOT KUUNNELTU: VALV. LASK: Tehävä I. Vaihoehoehävä. Oikea vasaus

Lisätiedot

Painevalukappaleen valettavuus

Painevalukappaleen valettavuus Painevalukappaleen valeavuus Miskolc Universiy Sefan Fredriksson Swecas AB Muokau ja lisäy käännös: Tuula Höök, Pekka Savolainen Tampereen eknillinen yliopiso Painevalukappale äyyy suunniella sien, eä

Lisätiedot

Helpompaa korjausrakentamista HB-Priimalla s. 7 NEWS

Helpompaa korjausrakentamista HB-Priimalla s. 7 NEWS Helpompaa orjausraenamisa HB-Priimalla s. 7 NEWS Tuu ja urvallinen HB-PRIIMA -väliseinälevy Hiljaisuus vaiona HB-PRIIMA Silence -uoeperhe Laaduas ja miaara Turvallinen Edullinen Nopea ja helppo asenaa

Lisätiedot

Huolto-opas Kuivausrumpu

Huolto-opas Kuivausrumpu Huolto-opas Kuivausrumpu T5190LE Malli N1190.. Alkuperäiset ohjeet 438 9098-10/FI 2015.09.11 Sisältö Sisältö 1 Merkinnät...5 2 Yleistä...5 3 Huolto...6 3.1 Puhdista nukkasuodattimet...6 3.2 Erikoissuodatin...6

Lisätiedot

Genie E/B/Bs. Genie. Nero yhdistelmäkoneiden joukossa pesee, kuivaa ja jättää hygienisen tuloksen. affordable cleaning

Genie E/B/Bs. Genie. Nero yhdistelmäkoneiden joukossa pesee, kuivaa ja jättää hygienisen tuloksen. affordable cleaning Genie E/B/Bs Genie. Nero yhdistelmäkoneiden joukossa pesee, kuivaa ja jättää hygienisen tuloksen affordable cleaning Genie E/B/Bs Genie Markkinoiden nero Genie on pieni kävellenohjattava yhdistelmäkone,

Lisätiedot

Dynaaminen optimointi ja ehdollisten vaateiden menetelmä

Dynaaminen optimointi ja ehdollisten vaateiden menetelmä Dynaaminen opimoini ja ehdollisen vaaeiden meneelmä Meneelmien keskinäinen yheys S yseemianalyysin Laboraorio Esielmä 10 - Peni Säynäjoki Opimoiniopin seminaari - Syksy 2000 / 1 Meneelmien yhäläisyyksiä

Lisätiedot

Piennopeuslaite PNA Lattialle asennettava piennopeuslaite

Piennopeuslaite PNA Lattialle asennettava piennopeuslaite Piennopeuslaie PN Laialle asenneava piennopeuslaie NSIO 4 VÄLI 6 ESITE 1 Piennopeuslaie PN TENINEN ESITE PN on laialle asenneava piennopeuslaie. Se soveluu iloihin, joissa synyy runsaasi epäpuhauksia ja

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

Elektroniset ohjauskojeet 2013

Elektroniset ohjauskojeet 2013 Elekronise ojauskojee 03 www.uu.eu Elekronise ojauskojee Aikarelee Yleiskasaus aikareleisä Yksioimise aikarelee Aikarelee pääsöidasus ilman ojausjännieä CRM-8TO Aikarelee kaksiporainen idasus JR- Aikarelee

Lisätiedot

TASKI swingo 1255 perustiedot

TASKI swingo 1255 perustiedot TASKI swingo 1255 B UUTUUSTIEDOTE TASKI swingo 1255 Maaliskuu 2010 Pekka Kokko TASKI swingo 1255 perustiedot 1.1 Koneen profiili: Teoreettinen suoritusteho* : Työleveys Säiliötilavuus, puhdas/likavesi

Lisätiedot

MYYNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT JA PAKKAUSSELOSTE

MYYNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT JA PAKKAUSSELOSTE LIITE III MYYNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT JA PAKKAUSSELOSTE 1 A. MYYNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT 2 MIRAPEXIN 0,088 MG, 30 TABLETTIA LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA Mirapexin 0,088 mg 0,088 mg pramipeksolia vastaa 0,125 mg pramipeksolidihydrokloridimonohydraattia

Lisätiedot

Käyttöohje. Tasapainolauta

Käyttöohje. Tasapainolauta Käyttöohje Tasapainolauta Kiitos kun ostit tasapainolaudan.! VAROITUS! Opettele ajamaan laitteella turvallisesti, huomioi muu liikenne ja säännöt. Käytä lisäksi säädösten mukaisia turvavarusteita. Älä

Lisätiedot

BioBidet 1000. Manuaali. Viude0a www.viude0a.fi info@viude0a.fi 0400 707283

BioBidet 1000. Manuaali. Viude0a www.viude0a.fi info@viude0a.fi 0400 707283 BioBidet 1000 Manuaali Viude0a www.viude0a.fi info@viude0a.fi 0400 707283 1. Tietoa tuo0eesta 2. Asennus ja käy0ööno0o 3. Lai0een käytöstä poisto 4. Miten laite0a käytetään 5. Huolto 6. WC istuimen valinta

Lisätiedot

Yhdistelmäkoneet SCRUBTEC 651/653/661. Keskikokoinen, kävellen ohjattava yhdistelmäkone vaihdettavalla harjayksiköllä

Yhdistelmäkoneet SCRUBTEC 651/653/661. Keskikokoinen, kävellen ohjattava yhdistelmäkone vaihdettavalla harjayksiköllä Yhdistelmäkoneet 651/653/661 6 -sarja on mallisto, joka tarjoaa monipuoliset työleveydet. Vaihdettavat harjayksiköt, kaksi kokoa (53 tai 61 cm) tai telaharja 51 cm 55-litran puhdas/likavesisäiliö Likavesisäiliön

Lisätiedot