DFG/TFG DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435. Käyttöohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DFG/TFG 316-435 DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435. Käyttöohjeet 09.14 - 11.14"

Transkriptio

1 DFG/TFG Käyttöohjeet s DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435

2 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut edustaja Tyyppi Lisävaruste Sarjanro Valmistusvuosi DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435 Lisätietoja Puolesta Päiväys s EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus Allekirjoittaneet vakuuttavat täten, että yksilöity moottorikäyttöinen trukki täyttää EYdirektiivien 2006/42/EY (konedirektiivi) ja 2004/108/ETY (sähkömagneettinen yhteensopivuus EMC) ja niihin liittyvien muutosten sekä ne voimaansaattavien kansallisten säädösten määräykset. Kullakin allekirjoittajalla on yksikseen oikeus laatia tekniset asiakirjat. 3

3 4

4 Johdanto Käyttöohjetta koskevia ohjeita Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä ALKUPERÄISESTÄ KÄYTTÖOHJEESTA. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on järjestetty kirjaimittain ja sivut on numeroitu yhtäjaksoisesti. Tässä käyttöohjeessa dokumentoidaan erilaisia trukkityyppejä. Ohjauksessa ja suoritettaessa huoltotöitä on kiinnitettävä huomiota siihen, että sovelletaan kyseiselle trukkityypille sopivaa ko. kuvausta. Kehitämme laitteitamme jatkuvasti. Sen vuoksi pidätämme oikeuden muoto-, varustus- ja tekniikkamuutoksiin. Tästä syystä tämän käyttöohjeen sisällöstä ei voida johtaa minkäänlaisia laitteen tiettyjä ominaisuuksia koskevia vaatimuksia. Turvaohjeet ja merkinnät Turvaohjeet ja tärkeät selitykset on merkitty seuraavin symbolein: VAARA! Tarkoittaa poikkeuksellisen suurta vaaratilannetta. Jos tätä ohjetta ei noudateta, seurauksena on vakavia pysyviä loukkaantumisia tai kuolema. VAROITUS! Tarkoittaa poikkeuksellisen suurta vaaratilannetta. Jos tätä ohjetta ei noudateta, seurauksena voi olla vakavia pysyviä tai kuolemaan johtavia loukkaantumisia. HUOMIO! Tarkoittaa vaaratilannetta. Jos tätä ohjetta ei noudateta, seurauksena voi olla lieviä tai kohtalaisen vakavia loukkaantumisia. Z HUOMAUTUS Tarkoittaa esinevahinkojen vaaraa. Jos tätä ohjetta ei noudateta, seurauksena voi olla esinevahinkoja. Ohjeet ja selitykset t Tarkoittaa vakiovarustusta o Tarkoittaa lisävarustusta Tekijänoikeus Tämän käyttöohjeen tekijänoikeus säilyy JUNGHEINRICH AG:llä. 5

5 Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - Saksa Puhelin: +49 (0) 40/

6 Sisällysluettelo A Määräystenmukainen käyttö Yleistä Määräystenmukainen käyttötapa Sallitut käyttöolosuhteet Laitteen haltijan velvollisuudet Lisälaitteiden tai lisävarusteiden liittäminen B Ajoneuvon kuvaus Käyttökuvaus Ajoneuvotyypit ja nimelliskantavuus Rakenneryhmä- ja toimintakuvaus Ajosuunnan määrittäminen Rakenneryhmien yleiskatsaus Toimintakuvaus Tekniset tiedot Suorituskykytiedot Mitat Painot Mastomallit Renkaat Moottoritiedot EN-standardit Käyttöolosuhteet Sähköjärjestelmää koskevat vaatimukset Merkintäkohdat ja tyyppikilvet Tyyppikilpi Trukin kantavuuskilpi Lisälaitteen kantavuuskilpi Vakaus Tuulikuormat C Kuljetus ja ensimmäinen käyttöönotto Kuljetus Trukin kuormaaminen Trukin painopisteen sijainti Trukin kuormaaminen nosturilla Kuormaaminen toisella trukilla Trukin varmistus kuljetuksen aikana Ensimmäinen käyttöönotto

7 D Trukin tankkaaminen Yleistä Dieselpolttoaineen ja nestekaasun käyttöön liittyvät turvallisuusmääräykset Nestekaasulaitteiston ylipaineventtiili Dieselpolttoaineen tankkaaminen Tankkaus Tankkaaminen polttoainekanisterien avulla Polttoainemäärän näyttö (vain DFG) Nestekaasusäiliöt Nestekaasupullot Nestekaasusäiliö (o) E Käyttö Trukin käyttöä koskevat turvallisuusmääräykset Näyttöjen ja käyttöelementtien kuvaus Näyttöyksiköllä varustetut käyttöpaneelit Trukin valmisteleminen käyttöä varten Tarkistukset ja toimenpiteet ennen päivittäistä käyttöönottoa Trukkiin nouseminen ja siitä poistuminen Kuljettajanpaikan säädöt Turvavyö Trukilla työskentely Ajokäyttöä koskevat turvallisuussäännöt Käyttövalmiuden luominen Trukin turvallinen pysäköiminen Akun katkaisukytkin Ajaminen Ohjaaminen Jarruttaminen Haarukoiden säätäminen Haarukoiden vaihtaminen Kuormien ottaminen, kuljettaminen ja laskeminen Nostolaitteen ja kiinteiden lisälaitteiden ohjaus Muiden lisälaitteiden käyttöön liittyviä turvaohjeita Muiden lisälaitteiden käyttö SOLO-PILOTilla Muiden lisälaitteiden asennus Perävaunujen hinaaminen Lisävaruste Lämmitys Poistettava kuormansuojaritilä Nesteen lisääminen lasinpesulaitteeseen Häiriötilanteet Häiriöiden paikantaminen ja poistaminen Trukin liikuttaminen ilman omaa käyttökoneistoa

8 F Trukin kunnossapito Käyttöturvallisuus ja ympäristönsuojelu Kunnossapitoa koskevat turvallisuusmääräykset Sähköjärjestelmää koskevat työt Tuotantovälineet ja käytetyt osat Pyörät Nostoketjut Hydraulijärjestelmä Työskentely moottorin alueella Käyttöaineet ja voitelukaavio Käyttöaineiden turvallinen käsittely Voitelukaavio Käyttöaineet Huolto- ja kunnossapitotöiden kuvaus Trukin valmistelu huolto- ja kunnossapitotöitä varten Trukin turvallinen nostaminen ja pukeille asettaminen Konepellin avaaminen Konepellin avaaminen mukavuusistuimen kanssa (o) Suojusten poistaminen Pohjasuojuksen poistaminen Pyörien kiinnityksen tarkistaminen Pyörien vaihtaminen Hydraulijärjestelmä Moottorihuolto Sulakkeiden tarkistaminen Puhdistustyöt Käynnistysakku Pakokaasujärjestelmä Vaihteisto ja vetävä akseli Jarru Trukin ottaminen uudelleen käyttöön huolto- ja kunnossapitotöiden jälkeen Trukin seisauttaminen Toimenpiteet ennen seisottamista Toimenpiteet seisottamisen aikana Trukin ottaminen uudelleen käyttöön seisottamisen jälkeen Turvallisuustarkastus määräajoin ja epätavallisten tapahtumien jälkeen Lopullinen käytöstä poistaminen ja hävittäminen Kehotärinän mittaus Huolto ja tarkastukset Huoltotaulukko DFG Haltija Huoltopalvelut Huoltotaulukko TFG Haltija Huoltopalvelut

9 10

10 A Määräystenmukainen käyttö 1 Yleistä Trukkia on käytettävä ja huollettava tämän käyttöohjeen mukaisesti. Muunlainen käyttö ei ole määräysten mukaista ja voi aiheuttaa henkilöiden, trukin tai esineiden vahingoittumisen. 2 Määräystenmukainen käyttötapa HUOMAUTUS Suurin sallittu otettava kuorma ja suurin sallittu kuorman etäisyys ilmoitetaan kantavuuskilvessä. Arvoja ei saa ylittää. Kuorman on oltava kuormankäsittelylaitteen päällä, tai se on otettava valmistajan hyväksymällä lisälaitteella. Kuorma on otettava kokonaan, ks. "Kuormien ottaminen, kuljettaminen ja laskeminen" sivulla 95. Seuraavat toimenpiteet ovat määräystenmukaisia ja sallittuja. Kuormien nostaminen ja laskeminen. Laskettujen kuormien kuljettaminen lyhyitä matkoja. Vetokuormien tilapäinen vetäminen. Perävaunua vedettäessä perävaunun kuorman on oltava kiinnitetty. Ilmoitettua vetokuormaa ei saa ylittää. Seuraavat toimenpiteet ovat kiellettyjä: Ajo kuorma nostettuna (>30 cm). Henkilökuljetus ja henkilöiden nostaminen. Kuormien työntäminen ja vetäminen. Riippuvien kuormien kuljetus. Jos trukki on tarkoitettu käyttöön riippuen kuormien kanssa, on asiantuntijalausunnossa vahvistettava riittävä vakavuus paikallisissa käyttöolosuhteissa. 11

11 3 Sallitut käyttöolosuhteet VAARA! Ajoväylien sallittuja piste- ja kokonaiskuormia ei saa ylittää. Jos näkyvyys on huono, toisen henkilön on opastettava käyttäjää. Käyttäjän on varmistettava, ettei kuormausramppia tai lastaussiltaa poisteta tai irroteta kuormauksen tai kuormanpurkauksen aikana. Käyttö teollisessa ja kaupallisessa ympäristössä. Sallittu lämpötila-alue C. Käyttö vain kiinteillä, kantavilla ja tasaisilla pinnoilla. Ajoväylien sallittuja piste- ja kokonaiskuormia ei saa ylittää. Käyttö vain ajoväylillä, joilla on hyvä näkyvyys ja joiden käyttöön on laitteen haltijan lupa. Ajo pinnoilla, joiden nousu on enintään 15 %. Poikittain ja viistottain ajaminen nousuissa on kielletty. Kuljeta kuormaa ylämäkeen päin. Käyttö osittain julkisessa liikenteessä. VAROITUS! Nestekaasutrukkien (TFG) käytöstä maanpinnan alapuolella seuraa räjähdysvaara Nestekaasu on ilmaa raskaampaa. Maanpinnan alapuolella olevilla alueilla voi sen vuoksi muodostua räjähtävä nestekaasu-ilmaseos, jos riittävästä tuuletuksesta ei ole huolehdittu. Nestekaasutrukkeja ei saa käyttää maanpinnan alapuolella. VAROITUS! Käyttö äärimmäisissä olosuhteissa Trukin käyttö äärimmäisissä olosuhteissa voi johtaa toimintahäiriöihin ja tapaturmiin. Trukin käyttö äärimmäisissä olosuhteissa, erityisesti erittäin pölyisessä tai korroosiolle altistavassa ympäristössä, edellyttää erikoisvarustusta ja -lupaa. Käyttö räjähdysvaarallisilla alueilla ei ole sallittua. Trukin käyttö ulkona ja vaarallisilla alueilla on kielletty rajuilmalla (myrsky, salamointi). 12

12 4 Laitteen haltijan velvollisuudet Tässä käyttöohjekirjassa laitteen haltijalla tarkoitetaan sitä luonnollista tai juridista henkilöä, joka käyttää trukkia tai jonka toimeksiannosta sitä käytetään. Erityistapauksissa (esim. leasing, vuokraus) haltija on se henkilö, joka tehtyjen, voimassa olevien omistajan ja trukin käyttäjän välisten sopimusten mukaan huolehtii mainituista velvollisuuksista. Haltijan on varmistettava, että trukkia käytetään ainoastaan määräyksiä noudattaen ja että kaikenlaiset käyttäjän tai kolmannen osapuolen henkeä ja terveyttä uhkaavat vaarat vältetään. Lisäksi on huolehdittava siitä, että tapaturmantorjuntamääräyksiä ja muita turvallisuusteknisiä säädöksiä sekä käyttö-, huolto- ja kunnossapito-ohjeita noudatetaan. Laitteen haltijan on huolehdittava siitä, että kaikki laitteen käyttäjät ovat lukeneet tämän käyttöohjekirjan ja ymmärtäneet sen sisällön. HUOMAUTUS Takuu ei korvaa vahinkoja, jotka aiheutuvat tämän käyttöohjekirjan noudattamatta jättämisestä. Takuu raukeaa myös, jos asiakas tai kolmas osapuoli on ilman valmistajan lupaa suorittanut laitetta koskevia epäasianmukaisia töitä. 5 Lisälaitteiden tai lisävarusteiden liittäminen Trukin toimintoihin vaikuttavien tai niitä täydentävien lisälaitteistojen asentaminen ja liittäminen on sallittu ainoastaan valmistajan kirjallisella luvalla. Tarvittaessa on hankittava myös paikallisten viranomaisten lupa. Viranomaiselta saatu lupa ei kuitenkaan korvaa valmistajan myöntämää lupaa. 13

13 14

14 B Ajoneuvon kuvaus 1 Käyttökuvaus DFG/TFG on kuljettajanistuimella varustettu nelipyöräinen, polttomoottorikäyttöinen trukki. DFG-tyypin trukeissa on dieselmoottori, TFG-tyypin trukeissa nestekaasukäyttöön tarkoitettu ottomoottori. DFG/TFG on vapaasti kantava vastapainotrukki, joka voi ottaa, nostaa, kuljettaa ja laskea kuormia. Sillä voidaan nostaa myös lavoja, joissa on suljettu pohja. DFG/TFG trukissa on hydrodynaaminen vetoyksikkö. Vasemmanpuoleinen poljin on hidasajo- ja jarrupolkimen yhdistelmä ja aktivoi pikanostotoiminnon hidasajon aikana. Keskimmäisellä polkimella käytetään käyttöjarrua. 1.1 Ajoneuvotyypit ja nimelliskantavuus Nimelliskantavuus vaihtelee tyypin mukaan. Nimelliskantavuus ilmenee tyyppimerkinnästä. DFG316 DFG Tyyppimerkintä 3 Mallisarja 16 Nimelliskantavuus x 100 kg Nimelliskantavuus ei yleensä ole sama kuin sallittu kantavuus. Sallittu kantavuus ilmenee trukkiin kiinnitetystä kantavuuskilvestä. 15

15 2 Rakenneryhmä- ja toimintakuvaus 2.1 Ajosuunnan määrittäminen Ajosuunnat ilmoitetaan seuraavin määritelmin: 4 Kohta Ajosuunta 1 Vasen 2 Taaksepäin 3 Eteenpäin 4 Oikea 16

16 2.2 Rakenneryhmien yleiskatsaus Kohta Nimike Kohta Nimike 5 t Kuljettajan turvakehä 13 t Ripustustappi 6 t Kuljettajanistuin 14 t Ohjausakseli 7 t Ohjauspyörä 15 t Konepelti 8 t Näyttöyksikkö 16 t Hydrauliikan hallintalaitteet 9 t Masto 17 t Vetävä akseli 10 t Haarukkakelkka 18 t Haarukka 11 t Nestekaasupullo (vain TFG) 12 t Vastapaino t = Vakiovaruste o= Lisävaruste 17

17 2.3 Toimintakuvaus Runko Runko muodostaa vetävään akseliin ja vastapainoon yhdistettynä trukin kantavan perusrakenteen. Siihen kiinnitetään pääkomponentit. Hydrauliöljysäiliö on istutettu trukin runkoon oikealle puolelle ja DFG-sarjan polttoainesäiliö vasemmalle puolelle. Kuljettajan tila ja kuljettajan turvakehä Kuljettajan turvakehää (5) on saatavana eri malleina. Se suojaa kuljettajaa putoavilta kappaleilta ja muiden ulkoisten tekijöiden vaikutukselta. Kaikki hallintalaitteet on sijoitettu ergonomisesti. Ohjauspylvästä ja kuljettajanistuinta voidaan säätää yksilöllisesti. Näyttöruudun (8) ohjaus- ja varoitusnäyttöjen avulla järjestelmää voi valvoa käytön aikana, ja ne takaavatkin korkean turvallisuustason. Ohjaus Hydraulisen ohjauksen ohjaussylinteri on integroitu ohjausakseliin (14), ja sitä ohjataan ohjausservotehostinyksiköllä. Ohjausakseli on laakeroitu runkoon itseasennoituvasti, minkä ansiosta pito on hyvä myös epätasaisella ajoväylällä. Pyörät Kaikki pyörät ovat ajoneuvorakenteen sisäpuolella. Renkaiksi voidaan valita ilmarenkaat tai Super Elastic -renkaat. Moottori Tehokas vesijäähdytetty diesel- tai nestekaasumoottori, jonka käyttöikä on pitkä ja kulutus ja päästöt alhaiset. Sähköjärjestelmä 12 voltin järjestelmä, vaihtovirtalaturi. Käynnistyksentoiston esto estää käyttövirheet käynnistyksen yhteydessä. Dieselmoottoreihin on asennettu pikaesihehkutusjärjestelmä, nestekaasumoottoreissa on elektroninen sytytysjärjestelmä moottorin käynnistämiseksi nopeasti ja ongelmitta. Moottori käynnistetään ja sammutetaan virtalukosta. 18

18 Ajokäyttö Vaihteistoöljyn jäähdyttimellä ja momentinmuuntimella varustettu alennusvaihteisto välittää voimaa vetävään akseliin (17). Vetävässä akselissa ja vaihteistossa on yhteinen öljykierto. Ohjauspylväässä olevan ajosuuntakytkimen avulla valitaan eteen-/taaksepäinajo tai vapaa-asento. Jarrut Jarrupolkimella käytetään hydraulisesti vetopyöriä jarruttavaa kahta märkälevyjarrua. Lisänä oleva hidasajo-/jarrupoljin helpottaa hidasajokäyttöä. Hidasajo-/jarrupoljinta ei saa käyttää tavalliseen jarruttamiseen. Seisontajarrua käytetään sähköisesti kytkimellä, ja se vaikuttaa märkälevyjarruihin. Hydraulijärjestelmä Toimintojen herkkä käyttö käyttöelementeillä monitoimisen ohjausventtiilin kautta. Kierroslukusäädelty hydraulipumppu syöttää tehokkaasti tarpeellisen määrän energiaa kaikkiin hydraulitoimintoihin. Masto Mastot ovat kaksi- tai kolmivaiheisia, ja niihin on saatavana lisävarusteena vapaanostotoiminto. Kapea mastoprofiili takaa hyvän näkyvyyden haarukoihin ja lisälaitteisiin. Haarukkakelkka ja masto kulkevat huoltovapailla tukirullilla. Lisälaitteet Trukkiin voi liittää lisävarusteina mekaanisia ja hydraulisia lisälaitteita. 19

19 3 Tekniset tiedot Z Kaikki tekniset tiedot koskevat vakiovarusteltua trukkia. Kaikki tähdellä *) merkityt arvot voivat vaihdella varustelun (esim. nostorunko, ohjaamo, renkaat) mukaan. Teknisten tietojen arvot vastaavat saksalaista määräysten "Trukkien tyyppitiedot". Oikeus teknisiin muutoksiin ja täydennyksiin pidätetään. 3.1 Suorituskykytiedot Nimike DFG 316 DFG 320 Q Kantavuus (kun C = 500 mm) 1) kg Kuorman painopisteen C etäisyys mm Ajonopeus *kuorman kanssa / ilman kuormaa 18/19 18/19 km/h Nostonopeus kuorman kanssa / ilman 0,54/0,58 0,57/0,59 m/s kuormaa Laskunopeus kuorman kanssa / ilman 0,55 0,55 m/s kuormaa Nousukyky 2) * kuorman kanssa / ilman 27/30 22/30 % kuormaa Kiihtyvyys * kuorman kanssa / ilman 5,2/4,5 5,6/4,7 s kuormaa 15 m:iin Lisälaitteiden työpaine bar Lisälaitteiden öljymäärä l/min 20

20 Nimike TFG 316 TFG 320 Q Kantavuus (kun C = 500 mm) 1) kg Kuorman painopisteen C etäisyys mm Ajonopeus *kuorman kanssa / ilman kuormaa 19/20 19/20 km/h Nostonopeus kuorman kanssa / ilman 0,56/0,58 0,58/0,60 m/s kuormaa Laskunopeus kuorman kanssa / ilman 0,55 0,55/0,5 m/s kuormaa Nousukyky 2) * kuorman kanssa / ilman 27/30 25/30 % kuormaa Kiihtyvyys * kuorman kanssa / ilman 4,7/4,0 4,9/4,2 s kuormaa 15 m:iin Lisälaitteiden työpaine bar Lisälaitteiden öljymäärä l/min Nimike DFG 425 DFG 430 DFG 435 Q Kantavuus (kun C = 500 mm) 1) kg Kuorman painopisteen C etäisyys mm Ajonopeus * kuorman kanssa / ilman kuormaa 17/18 17/18 17/18 km/h Nostonopeus kuorman kanssa / ilman 0,55/0,57 0,58/0,60 0,48/0,50 m/s kuormaa Laskunopeus kuorman kanssa / ilman 0,55 0,55 0,55 m/s kuormaa Nousukyky 2) * kuorman kanssa / ilman 24/27 20/26 18/24 % kuormaa Kiihtyvyys * kuorman kanssa / ilman 5,4/4,8 5,6/4,8 5,8/5,0 s kuormaa 15 m:iin Lisälaitteiden työpaine bar Lisälaitteiden öljymäärä l/min 21

21 Nimike TFG 425 TFG 430 TFG 435 Q Kantavuus (kun C = 500 mm) 1) kg Kuorman painopisteen C etäisyys mm Ajonopeus * kuorman kanssa / ilman kuormaa 18/19 18/19 18/19 km/h Nostonopeus kuorman kanssa / ilman 0,58/0,60 0,59/0,61 0,50/0,52 m/s kuormaa Laskunopeus kuorman kanssa / ilman 0,55 0,55 0,55 m/s kuormaa Nousukyky 2) * kuorman kanssa / ilman 23/27 20/26 17/24 % kuormaa Kiihtyvyys * kuorman kanssa / ilman 5,7/5,0 6,2/5,4 6,6/5,6 s kuormaa 15 m:iin Lisälaitteiden työpaine bar Lisälaitteiden öljymäärä l/min 1) Nostolaitteen ollessa pystysuorassa. 2) Ilmoitetut arvot kuvaavat enimmäisnousukykyä pienten korkeuserojen ja ajoalustan epätasaisuuksien (ajoradan reunat) selvittämiseksi. Käyttö yli 15 % nousevilla pinnoilla on kielletty. 22

22 3.2 Mitat Nimike DFG/TFG 316 DFG/TFG 320 a/2 Turvaetäisyys mm h 1 Korkeus masto sisään mm ajettuna* h 2 Vapaanosto* mm h 3 Nosto* mm h 4 Korkeus masto ulos mm ajettuna* h 6 Korkeus turvakehän mm yläreunaan* h 7 Istuinkorkeus* mm h 10 Kytkentäkorkeus mm a Maston kallistus eteen* 6 6 ß Maston kallistus taakse* 7 7 l 1 Pituus, ml. haarukka* mm l 2 Pituus ml.haarukan mm selkä* b 1 Kokonaisleveys* mm s/e/l Haarukan mitat* 40/100/ /100/1050 mm m 1 Maavara maston alla mm kuorman kanssa* m 2 Maavara akselivälin mm keskellä* Haarukkakelkka ISO 2A 2A mm 2328, luokka/tyyppi A, B b 3 Haarukkakelkan leveys mm Ast Työkäytävän leveys mm x lavoilla pitkittäin Ast Työkäytävän leveys mm 000 x lavoilla poikittain Wa Kääntösäde mm b 13 Pienin kääntöpisteen mm etäisyys x Kuorman etäisyys* mm c Kuorman painopiste mm y Akseliväli mm *) Taulukossa annetut tiedot koskevat vakiomallia. 23

23 Nimike DFG/TFG 425 DFG/TFG 430 DFG/TFG 435 a/2 Turvaetäisyys mm h 1 Korkeus masto sisään mm ajettuna* h 2 Vapaanosto* mm h 3 Nosto* mm h 4 Korkeus masto ulos mm ajettuna* h 6 Korkeus turvakehän mm yläreunaan* h 7 Istuinkorkeus* mm h 10 Kytkentäkorkeus mm a Maston kallistus eteen* ß Maston kallistus taakse* l 1 Pituus, ml. haarukka* mm l 2 Pituus ml.haarukan mm selkä* b 1 Kokonaisleveys* mm s/e/l Haarukan mitat* 40x100x x125x x125x1050 mm m 1 Maavara maston alla mm kuorman kanssa* m 2 Maavara akselivälin mm keskellä* Haarukkakelkka ISO 2 A 3 A 3 A mm 2328, luokka/tyyppi A, B b 3 Haarukkakelkan leveys mm Ast Työkäytävän leveys mm x lavoilla pitkittäin Ast Työkäytävän leveys mm 000 x lavoilla poikittain Wa Kääntösäde mm b 13 Pienin kääntöpisteen mm etäisyys x Kuorman etäisyys* mm c Kuorman painopiste mm y Akseliväli mm *) Taulukossa annetut tiedot koskevat vakiomallia. 24

24 c α β h4 h3 h1 Q h6 h2 h7 h10 s x m1 y m2 l l 1 l 2 a 2 a 2 e b b 1 l 6 b 13 Wa A st 25

25 3.3 Painot Z Kaikki tiedot kg:ina. DFG 316 DFG 320 Omapaino* Akselipaino ilman 1210/ /1760 kuormaa edessä/takana* Akselipaino kuorman kanssa edessä/takana* 3780/ /540 TFG316 TFG 320 Omapaino* Akselipaino ilman 1190/ /1780 kuormaa edessä/takana* Akselipaino kuorman kanssa edessä/takana* 3760/ /560 *) Taulukossa annetut tiedot koskevat vakiomallia. DFG 425 DFG 430 DFG 435 Omapaino* Akselipaino ilman 1510/ / /2860 kuormaa edessä/takana* Akselipaino kuorman kanssa edessä/takana* 5480/ / /900 TFG 425 TFG 430 TFG 435 Omapaino* Akselipaino ilman 1490/ / /2850 kuormaa edessä/takana* Akselipaino kuorman kanssa edessä/takana* 5460/ / /900 *) Taulukossa annetut tiedot koskevat vakiomallia. 26

26 3.4 Mastomallit Z Kaikki tiedot mm. DFG/TFG 316 Nimike ZT ZZ DZ Nosto h 3 Vapaanost o h 2 Mastotaulukko Rakennekorke us sisään ajettuna h 1 Rakennekorkeu s ulos ajettuna h 4 Maston paino (kg) Erikoismalleja ei käsitellä tässä yleiskatsauksessa. 27

27 DFG/TFG 320 Nimike ZT ZZ DZ Nosto h 3 Vapaanost o h 2 Mastotaulukko Rakennekorke us sisään ajettuna h 1 Rakennekorkeu s ulos ajettuna h 4 Maston paino (kg) Erikoismalleja ei käsitellä tässä yleiskatsauksessa. 28

28 DFG/TFG 425 Nimike ZT ZZ DZ Nosto h 3 Vapaanost o h 2 Mastotaulukko Rakennekorke us sisään ajettuna h 1 Rakennekorkeu s ulos ajettuna h 4 Maston paino (kg) Erikoismalleja ei käsitellä tässä yleiskatsauksessa. 29

29 DFG/TFG 430 Nimike ZT ZZ DZ Nosto h 3 Vapaanost o h 2 Mastotaulukko Rakennekorke us sisään ajettuna h 1 Rakennekorkeu s ulos ajettuna h 4 Maston paino (kg) Erikoismalleja ei käsitellä tässä yleiskatsauksessa. 30

30 DFG/TFG 435 Nimike ZT ZZ DZ Nosto h 3 Vapaanost o h 2 Mastotaulukko Rakennekorke us sisään ajettuna h 1 Rakennekorkeu s ulos ajettuna h 4 Maston paino (kg) Erikoismalleja ei käsitellä tässä yleiskatsauksessa. 31

31 3.5 Renkaat HUOMAUTUS Tehdasasennettuja renkaita/vanteita vaihdettaessa on aina käytettävä alkuperäisvaraosia tai valmistajan hyväksymiä renkaita/vanteita, muuten valmistajan ilmoittamat spesifikaatiot eivät ole voimassa. Valmistajan asiakaspalvelu vastaa mielellään kysymyksiin. Eturenkaat Takarenka at Nimike DFG/TFG SE* Ilma* PR PR Rengaspaine (bar) Kiristysmomentti (Nm) SE* 18x7-8 18x7-8 Ilma* 18x7-8 PR 18x7-8 PR Rengaspaine (bar) 9 9 Kiristysmomentti (Nm) Eturenkaat Takarenka at Nimike DFG/TFG SE* x x Ilma* PR 27 x PR 27 x PR Rengaspaine (bar) Kiristysmomentti (Nm) SE* 6 x x x 10 Ilma* 6 x 9-10PR 6,50 x 10-14PR 6,50 x 10-14PR Rengaspaine (bar) Kiristysmomentti (Nm) *) Taulukossa ilmoitetut tyypit vastaavat vakiovarustelua. Ajoneuvon varustelun mukaan asennettuna voi olla muutkin renkaat. 32

32 3.6 Moottoritiedot Nimike DFG 316 DFG 320 Sylinterit/iskutilavuus 4/2434 4/2434 cm³ Tyhjäkäyntikierrosluku min-1 Nimelliskierrosluku min-1 (kuormittamaton) Moottorin teho 31,2 31,2 kw Polttoaineen kulutus 60 VDI-työprosessia/h 2,4 2,8 l/h [kg/h] Nimike TFG 316 TFG 320 Sylinterit/iskutilavuus 4/2491 4/2491 cm³ Tyhjäkäyntikierrosluku min-1 Nimelliskierrosluku min-1 (kuormittamaton) Moottorin teho kw Polttoaineen kulutus 60 VDI-työprosessia/h 2,8 2,9 l/h [kg/h] Nimike DFG 425 DFG 430 DFG 435 Sylinterit/iskutilavuus 4/2434 4/2434 4/2434 cm³ Tyhjäkäyntikierrosluku min-1 Nimelliskierrosluku min-1 (kuormittamaton) Moottorin teho 36,5 36,5 36,5 kw Polttoaineen kulutus 60 VDI-työprosessia/h 3,2 3,7 3,9 l/h [kg/h] Nimike TFG 425 TFG 430 TFG 435 Sylinterit/iskutilavuus 4/2491 4/2491 4/2491 cm³ Tyhjäkäyntikierrosluku min-1 Nimelliskierrosluku min-1 (kuormittamaton) Moottorin teho 36,5 36,5 36,5 kw Polttoaineen kulutus 60 VDI-työprosessia/h 3,2 3,8 4,3 l/h [kg/h] 33

33 3.7 EN-standardit Z Z Z Jatkuva äänenpainetaso DFG/TFG 316/320: 82 db(a)* DFG/TFG 425/430: 82 db (A)* DFG/TFG 435: 82 db(a)* *+/- 3 db(a) laitevarustuksen mukaan 12053:n mukaan, ISO 4871:ää vastaavasti. Jatkuva äänenpainetaso on standardin määräysten mukaan mitattu arvo, jossa otetaan huomioon äänenpainetaso ajon, noston ja tyhjäkäynnin aikana. Äänenpainetaso mitataan kuljettajan korvan kohdalta. Tärinä DFG/TFG 316/320: 0,79 m/s² DFG/TFG 425/430/435: 0,79 m/s² DFG/TFG 316/320 Mukavuusistuimen kanssa: 0,39 m/s² DFG/TFG 425/430/435 mukavuusistuimen kanssa: 0,39 m/s² EN 13059:n mukaan. Vartaloon työskentelyasennossa vaikuttava värähtelykiihtyvyys on standardin mukaan lineaarisesti integroitu, painotettu pystysuuntainen kiihtyvyys. Se mitataan ajettaessa vakionopeudella ajoalustassa olevien kohoumien yli (vakiomallinen trukki). Trukkikohtaiset mittaustiedot on selvitetty kertaalleen, eikä niitä saa sekoittaa työntekijädirektiivissä 2002/44/EY (tärinä) määritettyyn ihmiseen kohdistuvaan tärinään. Valmistaja tarjoaa erikoispalvelua ihmiseen kohdistuvan tärinän mittaamiseen, ks. "Kehotärinän mittaus" sivulla 178. Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) Valmistaja vahvistaa sähkömagneettisten häiriöpäästöjen ja häiriönkestävyyden raja-arvojen noudattamisen sekä sähköstaattisen purkaustarkastuksen suorittamisen standardin EN ja siinä mainittujen määräysten mukaisesti. Sähkö- ja elektroniikkaosia ja niiden järjestystä saa muuttaa vain valmistajan kirjallisella luvalla. VAROITUS! Ei-ionisoivan säteilyn lääkinnällisille laitteille aiheuttama häiriö Ei-ionisoivaa säteilyä tuottava trukin sähkövarustus (esim. langaton tiedonsiirto) voi häiritä käyttäjän käyttämien lääkinnällisten laitteiden (sydämentahdistinten, kuulolaitteiden yms.) toimintaa ja aiheuttaa toimintahäiriöitä. Lääkärin tai lääkinnällisen laitteen valmistajan kanssa on selvitettävä, voiko kyseistä laitetta käyttää trukin läheisyydessä. 34

34 3.8 Käyttöolosuhteet Z Ympäristönlämpötila Käytön aikana C Kun trukkia käytetään jatkuvasti äärimmäisissä lämpötilojen vaihteluissa tai tiivistyvässä ilmankosteudessa, sille tarvitaan erikoisvarustus ja -lupa. 3.9 Sähköjärjestelmää koskevat vaatimukset Valmistaja vahvistaa sähkölaitteiden suunnittelua ja valmistusta koskevien määräysten noudattamisen käytettäessä trukkia määräysten mukaisesti siten kuin standardissa EN 1175 on määritetty. 35

35 4 Merkintäkohdat ja tyyppikilvet Z Varoitus- ja ohjekilpien, kuten kuormakaavioiden, kiinnityspisteiden ja tyyppikilpien, on oltava aina luettavissa. Tarvittaessa ne on vaihdettava *optional 24 XX* XXA XX* XXA XX* XXA XX* XXA XXX XA XXX XA XXX XXA XXX XXA XXX XA *optional XX* XXA XXA LED XX* XXA XX3* XXA XA LED XXX XXX XXX XXA XXA XA XA / LED XA / LED XXX XA XXX XXA 25 XX XXA XXXX MINERAL OIL ONLY (mm) DIESEL Q (kg) 33 D (mm) LPG xxx bar XXX XXX 25 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 38 *optional xxx bar

36 Kohta Nimike 19 Sulakkeet kojetaulussa 20 Ajo kielletty kuorma nostettuna / maston kallistaminen eteen kielletty kuorma nostettuna 21 Oleskelu kuormankäsittelyn päällä kielletty / Oleskelu kuormankäsittelyn alla kielletty / Maston liikkeiden aiheuttama puristumisvaara 22 Noston rajoitus vasemmalla 23 Noston rajoitus oikealla 24 Melutaso 25 Kiinnityskohdat nosturikuormausta varten 26 Tarkastuskilpi 27 Kaatumisvaroitus, henkilökuljetus kielletty 28 Noudata käyttöohjeita 29 Täytä vain mineraaliöljyä 30 Moottori pyörii jälkikäynnillä 31 Kiinnitä turvavyö 32 Pyörivän tuulettimen aiheuttama puristumisvaara (moottoritilassa) 33 Kantavuus 34 Polttoaine 35 Rengaspaine 36 Trukin tyyppikilpi; konepellin alla (ei kuvaa) 37 Kuuma pinta 38 Tyyppimerkintä 39 Tunkin kiinnityskohdat 40 Sulakkeet akussa 41 Konepellin avaaminen 42 Hydrauliöljyspesifikaatio Sarjanumero, stanssattu runkoon konepellin alle 37

37 4.1 Tyyppikilpi Z Koht Koht Nimike a a Nimike 43 Tyyppi 48 Valmistusvuosi 44 Sarjanumero 49 Kuorman painopisteen etäisyys (mm) 45 Nimelliskantavuus kg 50 Tyhjäpaino (kg) 46 Vetoyksikön teho 51 Valmistaja 47 Lisävaruste 52 Valmistajan logo Trukkiin tai varaosatilauksiin liittyvissä kysymyksissä on mainittava sarjanumero (44). 38

38 4.2 Trukin kantavuuskilpi HUOMIO! Haarukoiden vaihtoon liittyvä tapaturmavaara Kantavuus muuttuu vaihdettaessa toimitustilasta poikkeavat haarukat. Jos haarukat vaihdetaan, trukkiin on kiinnitettävä erillinen kantavuuskilpi. Ilman haarukoita toimitettaviin trukkeihin liitetään vakiohaarukoiden kantavuuskilpi (pituus: 1150 mm). Kantavuuskilpi (33) ilmoittaa trukin kantavuuden Q (kg) maston ollessa pystysuorassa. Taulukkomuodossa esitetään enimmäiskantavuus tietyssä kuorman painopisteessä D (mm) ja halutussa nostokorkeudessa H (mm). Trukin kantavuuskilpi (33) ilmoittaa trukin kantavuuden toimitukseen sisältyviä haarukoita käytettäessä. Esimerkki enimmäiskantavuuden laskemisesta: h3 (mm) Q (kg) D (mm) Kantavuuskilven malli australialaisten määräysten mukaisesti Kun kuorman painopiste D on 600 mm ja enimmäisnostokorkeus h 3 on 3600 mm, enimmäiskantavuus Q on 1105 kg. 39

39 Nostokorkeuden rajoitus Sisä-/ulkomaston nuolimerkinnät (22 ja 23) osoittavat käyttäjälle, milloin kantavuuskilvessä määrätyt nostokorkeuksien rajat on saavutettu

40 4.3 Lisälaitteen kantavuuskilpi Lisälaitteiden kantavuuskilvet on kiinnitetty trukin kantavuuskilven viereen, ja niissä ilmoitetaan trukin kantavuus Q (kg) kutakin lisälaitetta käytettäessä. Lisälaitteen kantavuuskilvessä ilmoitetun sarjanumeron on vastattava lisälaitteen laitekilvessä olevaa numeroa. 5 Vakaus Trukin vakaus on testattu tekniikan viimeisimmän kehitystason mukaisesti. Vakautta testattaessa otetaan huomioon dynaamiset ja staattiset kaatovoimat, joita määräystenmukaisessa käytössä voi esiintyä. Trukin vakauteen vaikuttavat mm. seuraavat seikat: renkaat masto lisälaite kuljetettava kuorma (koko, paino, painopiste) VAROITUS! Vakauden menetyksen aiheuttama tapaturmavaara Mainittujen komponenttien muuttaminen muuttaa myös vakautta. 6 Tuulikuormat Tuulen vaikutus heikentää trukin vakautta nostettaessa, laskettaessa ja kuljetettaessa suurikokoisia kuormia. Jos kevyet kuormat altistuvat tuulen vaikutukselle, ne on kiinnitettävä erityisen huolellisesti. Näin vältetään kuorman liikkuminen ja putoaminen. Keskeytä käyttö tarvittaessa molemmissa tapauksissa. 41

41 42

42 C Kuljetus ja ensimmäinen käyttöönotto 1 Kuljetus Kuljetus voi tapahtua kahdella eri tavalla maston rakennekorkeudesta ja käyttöpaikan paikallisista olosuhteista riippuen: pystyssä, masto asennettuna (kun rakennekorkeus on vähäinen) pystyssä, masto purettuna (kun rakennekorkeus on suuri), kaikki peruslaitteen ja maston väliset mekaaniset liitokset ja hydrauliletkut irrotettuina. 2 Trukin kuormaaminen 2.1 Trukin painopisteen sijainti VAROITUS! Kaatumisvaara kaarreajossa muuttuneen painopisteen sijainnin vuoksi Kokonaispainopisteen sijainti voi vaihdella trukin varustuksen (erityisesti mastomallin) mukaan. Mastottomissa trukeissa painopiste siirtyy selvästi vastapainon suuntaan. Aja trukkia varovasti ja tilanteeseen sopivalla nopeudella, jotta trukin kaatuminen vältetään. Viereisessä kuvassa näkyy painopisteen likimääräinen sijainti. 43

43 2.2 Trukin kuormaaminen nosturilla VAROITUS! Nosturikuormaukseen opastamattomat työntekijät aiheuttavat vaaran Jos nosturikuormaus annetaan siihen kouluttamattomien työntekijöiden tehtäväksi, trukki voi pudota. Tämän vuoksi on olemassa työntekijöiden loukkaantumisen sekä trukkiin kohdistuvien aineellisten vaurioiden vaara. Kuormauksen saa suorittaa vain tehtävään koulutettu ammattihenkilöstö. Ammattihenkilöstöllä on oltava maantieajoneuvojen kuormankiinnitystä sekä kuormankiinnitysvälineiden käsittelyä koskeva koulutus. Kuormankiinnitystoimenpiteiden oikea mitoitus ja toteutus on määriteltävä erikseen jokaisessa yksittäistapauksessa. VAARA! Irtoavien nostovälineiden aiheuttama tapaturmavaara Käytä vain nostovälineitä, joiden kantavuus on riittävä. Kuormauspaino = trukin tyhjäpaino (+ akun paino sähkökäyttöisissä trukeissa). Maston on oltava kokonaan kallistettuna taaksepäin. Mastoon kiinnitettävien nostovälineiden vapaan pituuden on oltava vähintään 2 m. Kiinnitä nostovälineiden sidontavälineet siten, etteivät ne nostettaessa kosketa lisävarusteita tai kuljettajan suojakattoa. Älä mene riippuvan kuorman alle. Trukin kuormauksen saavat suorittaa vain henkilöt, joilla on sidontavälineiden ja nostotyökalujen käsittelyyn vaadittava koulutus. Käytä nosturikuormauksessa turvakenkiä. Vaara-alueelle meneminen ja vaara-alueella oleskelu on kielletty. Kiinnitä nostovälineet vain niille tarkoitettuihin kiinnityskohtiin ja varmista, etteivät ne irtoa. Z Trukin tyhjäpaino: ks. "Tyyppikilpi" sivulla

44 Trukin kuormaus nosturilla Edellytykset Pysäköi trukki turvallisesti, katso sivu 86. Kiinnitä nostovälineet kiinnityskohtiin (54) ja (53). Nosta trukkia ja kuormaa se. Laske trukki alas varovasti ja pysäköi se turvallisesti, katso sivu 86. Estä trukin tahaton liikkeelle lähtö kiiloilla. Nosturikuormaus on päättynyt. 45

45 2.3 Kuormaaminen toisella trukilla VAROITUS! Trukin vaurioitumisen vaara Toisella trukilla kuormattaessa kuormattava trukki saattaa vaurioitua. Kuormauksen saa hoitaa ainoastaan koulutettu ammattihenkilöstö. Käytä kuormaukseen ainoastaan trukkia, jonka kantavuus on riittävä. Vain kuormaus ja purkaus ovat sallittuja. Toisen trukin haarukat ovat riittävän pitkät. Ei saa kuljettaa pitkiä matkoja. Trukin kuormaaminen toisella trukilla Edellytykset Trukki on pysäköity turvallisesti, katso sivu 86. Nosta trukkia sivusta työntämällä haarukat akselien väliin. Nosta trukkia hieman ja varmista, että se on vakaasti haarukan päällä. Korjaa asentoa tarvittaessa tai varmista haarukat kiinnitysvälinein. Nosta ja laske trukki varovasti, ks. "Kuormien ottaminen, kuljettaminen ja laskeminen" sivulla 95. Laske trukki hitaasti maahan ja estä sen liikkuminen paikaltaan. Trukki on kuormattu. 46

46 3 Trukin varmistus kuljetuksen aikana VAROITUS! Hallitsemattomat liikkeet kuljetuksen aikana Jos trukkia ja mastoa ei varmisteta asianmukaisesti kuljetuksen aikana, seurauksena voi olla vakavia tapaturmia. Kuormauksen saa suorittaa vain tehtävään koulutettu ammattihenkilöstö. Ammattihenkilöstöllä on oltava maantieajoneuvojen kuormankiinnitystä sekä kuormankiinnitysvälineiden käsittelyä koskeva koulutus. Kuormankiinnitystoimenpiteiden oikea mitoitus ja toteutus on määriteltävä erikseen jokaisessa yksittäistapauksessa. Jos trukkia kuljetetaan kuorma-autossa tai perävaunussa, se on kiinnitettävä asianmukaisesti. Kuorma-autossa tai perävaunussa on oltava kiinnitysrenkaat. Trukin tahaton liikkuminen on estettävä kiiloilla. Käytä vain sellaisia kiinnitysvöitä tai kuljetusliinoja, joiden nimellislujuus on riittävä. Käytä kuormausapuvälineiden (lavat, kiilat) kiinnitykseen luistamattomia materiaaleja, esim. luistamatonta mattoa. 47

47 Kiinnitys maston kanssa Kiinnitys ilman mastoa Trukin kiinnittäminen kuljetusta varten Edellytykset Trukki on pysäköity turvallisesti kuorma-auton tai perävaunun lavalle, ks. "Trukin turvallinen pysäköiminen" sivulla 86. Tarvittavat työkalut ja materiaalit 2 kiinnitysvyötä kiristyslaitteineen Pysäytyskiilat 55 Kiinnitä trukki kiinnitysvyöllä (55) maston ylemmästä poikkipalkista (54) ja vetokoukusta (53) tai etummaisesta poikkiakselista (56) ja vetokoukusta (53). Kiristä kiinnitysvyöt (55) kiristyslaitteella. Trukki on kiinnitetty kuljetusta varten. 48

48 4 Ensimmäinen käyttöönotto Turvaohjeet kokoonpanoa ja käyttöönottoa varten VAROITUS! Kokoamisvirheiden aiheuttama tapaturmavaara Trukin kokoamisen käyttöpaikassa, käyttöönoton ja käyttäjän opastuksen saa suorittaa ainoastaan erityisesti kyseisiin tehtäviin koulutettu valmistajan huoltopalvelu. Käyttövalmiuden luominen toimituksen tai kuljetuksen jälkeen Tarkista varustuksen täydellisyys. Tarkista moottoriöljyn täyttömäärä. Tarkista hydrauliöljyn täyttömäärä. Tarkista vaihteistoöljyn täyttömäärä (vain trukeissa, joissa on hydrodynaaminen ajokäyttö). Tarkista jarruöljytaso. Tarkista akkuliitännät. Tarkista akkuhapon määrä (ei huoltovapaissa akuissa). Trukin voi nyt ottaa käyttöön, ks. "Trukin valmisteleminen käyttöä varten" sivulla

49 50

50 D Trukin tankkaaminen 1 Yleistä 1.1 Dieselpolttoaineen ja nestekaasun käyttöön liittyvät turvallisuusmääräykset VAROITUS! Trukin liikkeelle lähdön aiheuttama tapaturmavaara Trukki saattaa lähteä liikkeelle tahattomasti. Pysäköi trukki turvallisesti ennen tankkaamista tai nestekaasupullon vaihtamista, katso sivu 86. VAROITUS! Syttymisen aiheuttama tapaturmavaara Polttoaineet ja nestekaasut voivat syttyä palamaan. Polttoaineita ja nestekaasua käsiteltäessä tupakointi sekä avotulen ja muiden syttymislähteiden käsittely tankkausalueen läheisyydessä on kielletty. Kiinnitä vaara-aluetta merkitsevät kyltit näkyville paikoille. Helposti syttyvien aineiden säilyttäminen vaara-alueella on kielletty. Tankkausalueella on aina oltava käyttövalmiina toimivia jauhesammuttimia. Nestekaasupalojen sammuttamiseen saa käyttää ainoastaan luokan A, B tai C jauhesammutinta. Vie vuotavat nestekaasupullot välittömästi ulkoilmaan, merkitse ne näkyvästi ja ilmoita asiasta kaasuntoimittajalle. Varastointi ja kuljetus Dieselpolttoaineen ja nestekaasun varastotilojen ja kuljetusvälineiden on vastattava lakisääteisiä määräyksiä. Jos käytettävissä ei ole tankkausasemaa, polttoainetta on säilytettävä ja kuljettava puhtaissa, hyväksytyissä säiliöissä. Sisältö on merkittävä säiliöön selkeästi. 51

51 HUOMAUTUS Polttoaine on ympäristölle haitallista Vuotanut dieselpolttoaine on sidottava soveltuvilla aineilla. Hävitä sidottu dieselpolttoaine ja polttoainesuodatin voimassa olevien ympäristömääräysten mukaisesti. Tankkauksen ja kaasupullonvaihdon suorittava henkilöstö Trukkien tankkaamisesta tai nestekaasupullon vaihtamisesta huolehtivan henkilöiden on toimien turvallisuuden takaamiseksi hankittava välttämättömät tiedot polttoaineiden ominaisuuksista. HUOMIO! Nestekaasun aiheuttamat paleltumat Nestekaasu voi aiheuttaa paleltumia paljaaseen ihoon. Vältä suoraa ihokosketusta. Käytä suojakäsineitä. Nestekaasusäiliön tankkaaminen Nestekaasusäiliöt pysyvät kiinni ajoneuvossa, ja ne täytetään nestekaasuasemalla. Tankkauksessa on noudatettava tankkausjärjestelmään ja nestekaasusäiliöön liittyviä valmistajan ohjeita sekä säädöksiä ja paikallisia määräyksiä. HUOMAUTUS Ohjeita nestekaasulaitteiden turvalliseen käyttöön Kaikkia nestekaasulaitteiden ja -säiliöiden huolto- ja kunnossapitotöitä saa hoitaa ainoastaan pätevä, nestekaasulaitteita koskeviin töihin koulutuksen saanut ammattihenkilöstö. Laitteen haltijan on noudatettava nestekaasun käyttöä koskevia säädöksiä, teknisiä standardeja ja tapaturmantorjuntamääräyksiä. Käyttäjän on tarkistettava nestekaasulaitteiden kaikkien käsillä olevien osien moitteeton kunto päivittäin ennen käyttöönottoa käyttömaan voimassa olevien määräysten mukaisesti. Jos nestekaasulaitteen osissa havaitaan vaurioita, korroosiota tai kulumista, trukkia ei saa käyttää. 52

52 1.2 Nestekaasulaitteiston ylipaineventtiili Nestekaasukäyttöisissä trukeissa on ylipaineventtiili. Se sijaitsee takakuomussa, nestekaasupullon vieressä. Häiriötilanteessa nestekaasulaitteiston paine rajoitetaan tiettyyn enimmäisarvoon. Ylipaineventtiilissä on 57 muovinen suojus (57). Ylipaineventtiilin lauetessa muovisuojus irtoaa ja osoittaa siten selvästi, että nestekaasulaitteistossa on häiriö. Trukin käyttöä ei tällöin saa jatkaa. Pätevän, koulutetun ammattihenkilöstön on tarkistettava nestekaasulaitteisto. Trukin käyttäjän on aina ennen trukin käyttöä varmistettava, että muovisuojus on paikallaan. VAARA! Purkautuvan nestekaasun aiheuttama vaara. Nestekaasua voi purkautua tahattomasti, jos nestekaasuletkuissa on vaurioita. Käytä vain nestekaasupulloja, joissa on kiinteä letkurikkoventtiili. Myös nestekaasupullon liitännässä on letkurikkoventtiili, joka estää kaasun purkautumisen vahingossa käytön aikana. Nestekaasupullon liitäntää vaihdettaessa vaihda tilalle aina sellainen liitäntä, jossa on kiinteä letkurikkoventtiili. 53

53 2 Dieselpolttoaineen tankkaaminen HUOMIO! Ilman joutuminen polttoainejärjestelmään aiheuttaa toimintahäiriöitä. Älä koskaan aja polttoainesäiliötä täysin tyhjäksi! 2.1 Tankkaus VAROITUS! Dieselpolttoaineen aiheuttama vaara Dieselpolttoaine voi ihokosketuksessa ärsyttää ihoa. Puhdista perusteellisesti kohdat, joihin ainetta on joutunut. Jos ainetta joutuu silmiin, huuhtele silmät välittömästi virtaavalla vedellä ja kysy neuvoa lääkäriltä. Dieselpolttoainetta käsiteltäessä käytä suojakäsineitä. HUOMAUTUS Säiliöitä saavat täyttää ainoastaan tehtävään koulutetut ja valtuutetut henkilöt tarkoitukseen osoitetussa paikassa. HUOMAUTUS Suurin täyttömäärä: DFG 316/320 = 42 l. Suurin täyttömäärä: DFG = 50 l. Käytä vain DIN EN 590:n tai ASTM 975:n mukaista dieselpolttoainetta, jonka setaaniluku on yli 45. HUOMAUTUS Hyvin rikkipitoisen dieselpolttoaineen aiheuttamat moottorivauriot Jos käytetään dieselpolttoainetta, jonka rikkipitoisuus on korkea (0,5 % (5000 ppm) - 1,0 % (10000 ppm)), moottori kuluu nopeammin. Vaihda moottoriöljy ja suodatin 250 käyttötunnin välein. Älä käytä dieselpolttoainetta, jonka rikkipitoisuus on yli 1,0 % (10000 ppm), jotta moottorille ei aiheudu vaurioita. 54

54 HUOMAUTUS Hyvin rikkipitoisen dieselpolttoaineen käyttäminen Käytetyn dieselpolttoaineen polttoaineluokituksen ja prosenttina ilmaistun rikkipitoisuuden (ppm) on oltava kaikkien ympäristömääräysten mukainen, jotka ovat voimassa moottorin käyttömaassa. Vaihda polttoainesuodatin 500 käyttötunnin välein. Suosittelemme ehdottomasti käyttämään dieselpolttoainetta, jonka rikkipitoisuus on alle 0,10 % (1000 ppm). HUOMAUTUS Epäpuhtaan dieselpolttoaineen aiheuttamat moottorivauriot Jos käytetyt polttoaineet ovat hyvin epäpuhtaita, polttoainesuodatin saattaa olla tarpeen vaihtaa 500 käyttötunnin välein 1000 käyttötunnin sijasta Tankkaaminen tankkausasemalla Pysäköi trukki turvallisesti ennen tankkaamista, katso sivu 86. Avaa polttoainesäiliön korkki (58). Työnnä pistooli sisään polttoainesäiliön suuaukosta. Tankkaa polttoainetta. Älä tankkaa säiliötä liian täyteen. Sulje polttoainesäiliön korkki (58) huolellisesti tankkauksen jälkeen. Tankkaaminen on päättynyt

55 2.2 Tankkaaminen polttoainekanisterien avulla Irrota polttoainesäiliön korkki (58) ja avaa polttoainekanisteri. Kiinnitä kaatonokka polttoainekanisteriin. Työnnä kaatonokka polttoainesäiliön suuaukkoon. Varmista, että kaatonokka on tiiviisti kiinni polttoainekanisterissa. Nosta polttoainekanisteria varovasti ja täytä dieselpolttoainetta varovasti. Älä tankkaa säiliötä liian täyteen. Sulje polttoainesäiliön korkki (58) huolellisesti tankkauksen jälkeen. Tankkaaminen on päättynyt

56 2.3 Polttoainemäärän näyttö (vain DFG) Näyttöyksikkö Kun varasäiliön merkkivalo (59) syttyy, polttoainesäiliö on täytettävä

57 3 Nestekaasusäiliöt Z Käytä ainoastaan standardin DIN tai vastaavan kansallisen määräyksen mukaista nestekaasua. 3.1 Nestekaasupullot VAARA! Räjähdysvaara Nestekaasupullon saa vaihtaa ainoastaan tehtävään koulutettu ja valtuutettu henkilöstö pullon vaihtamiseen tarkoitetuissa paikoissa. HUOMIO! Vääränlaisten nestekaasupullojen käytöstä aiheutuva tapaturmavaara. Käytä ainoastaan sallittuja nestekaasupulloja. Nestekaasupullon on oltava lukittuneessa pullotelineessä aina sellaisessa asennossa, että sulkuventtiilin letkuliitäntä osoittaa kohtisuoraan alaspäin. Muiden maiden pullotyyppejä käytettäessä noudata kansallisia määräyksiä. Noudata nestekaasupullossa olevia ohjeita ja merkintöjä Käyttö yhdellä nestekaasupullolla Nestekaasupullon vaihtaminen Pysäköi trukki turvallisesti ennen nestekaasupullon vaihtamista. katso sivu 86 Sulje sulkuventtiilit (60) tiiviisti. Käynnistä moottori ja anna sen käydä vapaa-asennossa, kunnes nestekaasulaitteisto on tyhjentynyt

58 Nestekaasupullon irrottaminen HUOMIO! Liitännässä on vastapäiväinen kierre. Avaa hattumutteri (62) pitäen vastaan kahvasta (61). Irrota letku (64) ja kierrä venttiilinsuojus välittömästi kiinni tyhjään nestekaasupulloon. Vedä avauspainiketta (66) alas. Käännä kiristysvipu (65) ylös. Ota kiinnitysvyö kiinnikkeestä ja aseta nestekaasupullon yläpuolelle. Nosta nestekaasupullo kiinnikkeestä (67) ja aseta se turvallisesti syrjään Z Uuden nestekaasupullon laittaminen paikalleen Laita nestekaasupullo kiinnikkeeseen (67). Varmista, että liitäntä osoittaa alaspäin. Vedä kiinnitysvyö nestekaasupullon ympärille. Suuntaa letkuliitäntä ylöspäin Vedä kiinnitysvyö nestekaasupullon ympärille ja kiinnitä kiinnikkeeseen. Vedä kiinnitysvyön pää käsin ulos ja aseta nestekaasupulloa vasten. Kiristä kiinnitysvyön lukko vetämällä lukitusta ja kääntämällä samalla kiristysvipua (65). Käytä kiristysvipua (65) useita kertoja, kunnes nestekaasupullo on kiinnitetty turvallisesti. Kierrä venttiilinsuojus (63) irti. Asenna letku (64) määräysten mukaisesti. Kiristä hattumutteri (62) pitäen vastaan kahvasta (61). Avaa sulkuventtiili (60) varovasti. Tarkista letkuliitännän tiiviys vaahtoavan aineen avulla. Pullon vaihtaminen on valmis. 59

59 3.2 Nestekaasusäiliö (o) Uudelleen täytettävissä nestekaasusäiliöissä on poistoventtiili (69), täytön pysäytysventtiili (71), turvaventtiili (70) ja näyttö (68). Uudelleen nestekaasusäiliöiden (lisävaruste) täytettävien tankkaaminen 68 Z Edellytykset Noudata kaikkia nestekaasupumppuun kiinnitettyjä, nestekaasun tankkaamista koskevia määräyksiä. Sulje poistoventtiili (69). Kierrä auki suojus (72) täytön pysäytysventtiilistä (71). Kierrä nestekaasupumpun täyttöliitäntä täytön pysäytysventtiiliin (71) Tankkaus päättyy automaattisesti, kun säiliön suurin täyttömäärä on saavutettu. Tankkaamisen päätyttyä kierrä täyttöliitäntä auki ja kierrä suojus (72) takaisin täytön pysäytysventtiiliin (71). 60

60 61

61 62

62 E Käyttö 1 Trukin käyttöä koskevat turvallisuusmääräykset Ajolupa Trukkia saavat käyttää vain sen kuljettamiseen koulutetut henkilöt, jotka ovat osoittaneet laitteen haltijalle tai hänen edustajalleen taitonsa käsitellä ja kuljettaa kuormia ja joille haltija tai hänen edustajansa on erikseen antanut kuljetustehtävän. Tarvittaessa on noudatettava myös kansallisia määräyksiä. Laitteen haltijan oikeudet, velvollisuudet ja käyttäytyminen Käyttäjän on tunnettava oikeutensa ja velvollisuutensa, hänet täytyy olla perehdytetty trukin hallintaan ja hänen on tunnettava tämän käyttöohjeen sisältö. Käytön kieltäminen asiattomilta henkilöiltä Käyttäjä on käytön aikana vastuussa trukista. Käyttäjän on kiellettävä asiattomilta henkilöiltä trukin ajaminen tai muu käyttö. Henkilöiden kuljettaminen ja nostaminen trukilla on kielletty. Vauriot ja puutteet Kaikista trukissa ja sen lisälaitteissa ilmenevistä vaurioista tai puutteista on välittömästi ilmoitettava esimiehelle. Käytettävyydeltään riskialttiita trukkeja (joissa on esim. kuluneet renkaat tai vialliset jarrut) ei saa käyttää, ennen kuin ne ovat määräysten mukaisessa kunnossa. Korjaukset Käyttäjä ei saa korjata eikä muuntaa trukkia ilman lupaa ja erityiskoulutusta. Käyttäjä ei saa missään tapauksessa poistaa turvajärjestelmiä toiminnasta tai muuttaa niitä. 63

EFG 110-115. Käyttöohjeet 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115

EFG 110-115. Käyttöohjeet 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 EFG 110-115 10.09 - Käyttöohjeet 51151445 11.14 s EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut

Lisätiedot

EFG 425-430. Käyttöohjeet 10.09 - 11.11. EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430

EFG 425-430. Käyttöohjeet 10.09 - 11.11. EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430 EFG 425-430 10.09 - Käyttöohjeet 51151502 11.11 s EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön

Lisätiedot

EKS 110. Käyttöohjeet 11.09 - 02.14

EKS 110. Käyttöohjeet 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Käyttöohjeet s 51206542 02.14 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut edustaja Tyyppi Lisävaruste

Lisätiedot

ESC 214/214z/216/216z

ESC 214/214z/216/216z ESC 214/214z/216/216z 07.09 - Käyttöohjeet 51189038 11.14 s ESC 214 ESC 214z ESC 216 ESC 216z Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai tämän yhteisön

Lisätiedot

ERD 220. Käyttöohjeet 11.03 - 09.10

ERD 220. Käyttöohjeet 11.03 - 09.10 ERD 220 11.03 - Käyttöohjeet s 50428254 09.10 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai tämän yhteisön alueelle sijoittunut valtuutettu edustaja Tyyppi

Lisätiedot

AMW 22 / AMW 22p. Käyttöohjeet 12.14 - 12.14. AMW 22 AMW 22p

AMW 22 / AMW 22p. Käyttöohjeet 12.14 - 12.14. AMW 22 AMW 22p AMW 22 / AMW 22p 12.14 - Käyttöohjeet 51119804 12.14 s AMW 22 AMW 22p Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut

Lisätiedot

EJC M10. Käyttöohjeet 05.09 - 51145329 05.09

EJC M10. Käyttöohjeet 05.09 - 51145329 05.09 EJC M10 05.09 - Käyttöohjeet s 51145329 05.09 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

ESC 213/216/Z13/Z16. Käyttöohjeet 01.05- 50453617 07.08

ESC 213/216/Z13/Z16. Käyttöohjeet 01.05- 50453617 07.08 ESC 213/216/Z13/Z16 01.05- Käyttöohjeet s 50453617 07.08 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut

Lisätiedot

ETX ac 125/150. Käyttöohjeet 01.01- 50137321 05.03

ETX ac 125/150. Käyttöohjeet 01.01- 50137321 05.03 ETX ac 125/150 01.01- Käyttöohjeet s 50137321 05.03 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on

Lisätiedot

ECE 220. Käyttöohjeet 04.04 - 50439713 10.06

ECE 220. Käyttöohjeet 04.04 - 50439713 10.06 ECE 220 04.04 - Käyttöohjeet s 50439713 10.06 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

EME 112. Käyttöohjeet 05.00- 77800702 07.08

EME 112. Käyttöohjeet 05.00- 77800702 07.08 EME 112 05.00- Käyttöohjeet s 77800702 07.08 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

DFG/TFG 16-50 A/B/C-K

DFG/TFG 16-50 A/B/C-K DFG/TFG 16-50 A/B/C-K 03.01 - Käyttöohjeet s 50045354 12.03 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa.

Lisätiedot

KMS 100. Käyttöohjeet 07.99- 50145728 04.02

KMS 100. Käyttöohjeet 07.99- 50145728 04.02 KMS 100 07.99- Käyttöohjeet s 50145728 04.02 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

KM 130/300 R LPG. www.kaercher.com/register-and-win 59641380 08/13

KM 130/300 R LPG. www.kaercher.com/register-and-win 59641380 08/13 KM 130/300 R LPG www.kaercher.com/register-and-win 59641380 08/13 2 Lue tämä alkuperäisiä ohjeita ennen laitteesi käyttämistä, säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai mahdollista myöhempää omistajaa varten.

Lisätiedot

Käyttöohje. Asfaltinlevitin F 181 C 900 98 10 81 03-0506 637...

Käyttöohje. Asfaltinlevitin F 181 C 900 98 10 81 03-0506 637... Käyttöohje 03-0506 637... Asfaltinlevitin F 181 C 900 98 10 81 Vain alkuperäiset varaosat Kaikki samasta paikasta KORKEALAATUIS ET VARAOSAT Paikallinen DYNAPAC-edustajasi: Esipuhe Laitteen turvallista

Lisätiedot

Käyttöohje. Tiger AS LT MT XL. Art.: 80581803 fi Painos : 09/2014. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje!

Käyttöohje. Tiger AS LT MT XL. Art.: 80581803 fi Painos : 09/2014. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! Käyttöohje Tiger AS LT MT XL Art.: 80581803 fi Painos : 09/2014 Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus vaihdettavat laitteet (konedirektiivi

Lisätiedot

MC 50 MIC 34C. www.kaercher.com/register-and-win 59633150 09/13

MC 50 MIC 34C. www.kaercher.com/register-and-win 59633150 09/13 MC 50 MIC 34C www.kaercher.com/register-and-win 59633150 09/13 2 Lue tämä alkuperäisiä ohjeita ennen laitteesi käyttämistä, säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai mahdollista myöhempää omistajaa varten.

Lisätiedot

0109982fi 006 12.2009. Tärylevy. DPU 6055He. Käyttöohje

0109982fi 006 12.2009. Tärylevy. DPU 6055He. Käyttöohje 0109982fi 006 12.2009 Tärylevy DPU 6055He Käyttöohje Valmistaja Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354 02-390 Saksankielisen alkuperäiskäyttöohjeen

Lisätiedot

MT 732 Série E-E3 MT 932 Série E-E3 MT 1030 S Turbo Série 5-E3 MANITOU BF BP 10249 44158 ANCENIS CEDEX - FRANCE TEL: + 33 (0)2 40 09 10 11 KÄYTTÖOHJE

MT 732 Série E-E3 MT 932 Série E-E3 MT 1030 S Turbo Série 5-E3 MANITOU BF BP 10249 44158 ANCENIS CEDEX - FRANCE TEL: + 33 (0)2 40 09 10 11 KÄYTTÖOHJE MANITOU BF BP 049 4458 ANCENIS CEDEX - FRANCE TEL: + 33 (0) 40 09 0 MYYJÄ 647083 SF (/06/0) MT 73 Série E-E3 MT 93 Série E-E3 MT 030 S Turbo Série 5-E3 KÄYTTÖOHJE TÄMÄ KÄSIKIRJA ON PIDETTÄVÄ VAKITUISESTI

Lisätiedot

ESIPUHE 0-1 ENNEN KONEEN HUOLTAMISTA 0-2 EY-SÄÄDÖSTEN NOUDATTAMINEN 0-3 SARJANUMERO JA MAAHANTUOJA 0-4 TURVATARRAT 0-7 OHJEET 0-14

ESIPUHE 0-1 ENNEN KONEEN HUOLTAMISTA 0-2 EY-SÄÄDÖSTEN NOUDATTAMINEN 0-3 SARJANUMERO JA MAAHANTUOJA 0-4 TURVATARRAT 0-7 OHJEET 0-14 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 0-1 ENNEN KONEEN HUOLTAMISTA 0-2 EY-SÄÄDÖSTEN NOUDATTAMINEN 0-3 SARJANUMERO JA MAAHANTUOJA 0-4 TURVATARRAT 0-7 OHJEET 0-14 TURVAOHJEET ENNEN KONEEN KÄYTTÄMISTÄ 1-1 KONEEN KÄYTÖN

Lisätiedot

Käyttäjän opaskirja. Z-33/18 Tasavirta. Kattaa sarjanumerot. Sarjanumerosta: Z331815M-101. ja huoltotiedot

Käyttäjän opaskirja. Z-33/18 Tasavirta. Kattaa sarjanumerot. Sarjanumerosta: Z331815M-101. ja huoltotiedot . Käyttäjän opaskirja Kattaa sarjanumerot Z-33/18 Tasavirta Sarjanumerosta: Z331815M-101 CE ja huoltotiedot Alkuperäisten ohjeiden käännös Ensimmäinen julkaisu Ensimmäinen painos Koodi 1257143FI Käyttäjän

Lisätiedot

Fusion 3 Plus Paalain ja käärintälaite Käyttöohjekirja Versio 2

Fusion 3 Plus Paalain ja käärintälaite Käyttöohjekirja Versio 2 Fusion 3 Plus Paalain ja käärintälaite Käyttöohjekirja Versio 2 (Koskee laitteita alkaen sarjanumerosta 656832) McHale Ballinrobe Mayon kreivikunta, Irlanti Puh.: +353 94 9520300 Fax: +353 94 9520356 Sähköposti:

Lisätiedot

2 2011-10-01. Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford. Puh.:+49 (0) 5221 5904-0 Fax: +49 (0) 5221 5904-34

2 2011-10-01. Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford. Puh.:+49 (0) 5221 5904-0 Fax: +49 (0) 5221 5904-34 Sisällysluettelo 2011-10-12 Käyttöohje Sähkömoottori ATEX Dok-ID: 7439 Lue käyttöohje aina ennen töiden aloittamista! Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford Puh.:+49

Lisätiedot

Käyttöohje DXR140. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje DXR140. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje DXR140 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Koneessa esiintyvät tunnukset VAROITUS! Kone voi virheellisesti tai huolimattomasti

Lisätiedot

Käyttöohje DXR 310. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje DXR 310. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje DXR 310 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas!... 3 Hyvä huolto... 3 Valmistusnumero...

Lisätiedot

Käyttöohje DXR270. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje DXR270. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje DXR270 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Koneessa esiintyvät tunnukset VAROITUS! Kone voi virheellisesti tai huolimattomasti

Lisätiedot

Käyttöohje RZ19. Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje RZ19. Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje RZ19 Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Parannusten toteuttamiseksi teknisiin tietoihin ja muotoiluun voidaan tehdä muutoksia

Lisätiedot

Nostokorkeuden esivalinta

Nostokorkeuden esivalinta Nostokorkeuden esivalinta 09.11 - Käyttöohjeet s 51235484 09.11 Johdanto Käyttöohjetta koskevia ohjeita Nostokorkeuden esivalinnan turvallinen käyttö edellyttää tietoja, jotka ovat saatavana tästä ALKUPERÄISESTÄ

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Takuu... 5 2 Johdanto... 7 2.1 Yleistä... 8 2.2 Ympäristöohjeita... 8

Sisällysluettelo. 1 Takuu... 5 2 Johdanto... 7 2.1 Yleistä... 8 2.2 Ympäristöohjeita... 8 Sisällysluettelo 1 Takuu......................... 5 2 Johdanto...................... 7 2.1 Yleistä.......................... 8 2.2 Ympäristöohjeita.................. 8 3 Turvallisuus..................

Lisätiedot

Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana.

Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. LIFTLUX Mallit 210-25 ja 245-25 Varhaisempi S/N 20465 Paitsi S/N: 16563, 18190, 19542, 19543, 19933, 20020, 20242 ja 20317 Osanro

Lisätiedot