EFG Käyttöohjeet EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EFG 213-320. Käyttöohjeet 09.09 - 03.13. EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320"

Transkriptio

1 EFG Käyöohjee s EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320

2 Vaaimusenmukaisuusvakuuus Jungheinrich AG, Am Sadrand 35, D Hamburg Valmisaja ai valmisajan yheisöön sijoiauunu edusaja Tyyppi Lisävaruse Sarjanro Valmisusvuosi EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320 Lisäieoja Puolesa Päiväys s EU-vaaimusenmukaisuusvakuuus Allekirjoianee vakuuava äen, eä yksilöiy mooorikäyöinen rukki äyää EYdirekiivien 2006/42/EY (konedirekiivi) ja 2004/108/ETY (sähkömagneeinen yheensopivuus EMC) ja niihin liiyvien muuosen sekä ne voimaansaaavien kansallisen säädösen määräykse. Kullakin allekirjoiajalla on yksikseen oikeus laaia eknise asiakirja. 3

3 4

4 Johdano Käyöohjea koskevia ohjeia Trukkien urvallinen käsiely vaaii ieoja, joka löyyvä äsä ALKUPERÄISESTÄ KÄYTTÖOHJEESTA. Tiedo on esiey lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvu on järjesey kirjaimiain ja sivu on numeroiu yhäjaksoisesi. Tässä käyöohjeessa dokumenoidaan erilaisia rukkiyyppejä. Ohjauksessa ja suorieaessa huoloöiä on kiinnieävä huomioa siihen, eä sovelleaan kyseiselle rukkiyypille sopivaa ko. kuvausa. Kehiämme laieiamme jakuvasi. Sen vuoksi pidäämme oikeuden muoo-, varusus- ja ekniikkamuuoksiin. Täsä syysä ämän käyöohjeen sisällösä ei voida johaa minkäänlaisia laieen ieyjä ominaisuuksia koskevia vaaimuksia. Turvaohjee ja merkinnä Turvaohjee ja ärkeä seliykse on merkiy seuraavin symbolein: VAARA! Tarkoiaa poikkeuksellisen suura vaarailannea. Jos ää ohjea ei noudaea, seurauksena on vakavia pysyviä loukkaanumisia ai kuolema. VAROITUS! Tarkoiaa poikkeuksellisen suura vaarailannea. Jos ää ohjea ei noudaea, seurauksena voi olla vakavia pysyviä ai kuolemaan johavia loukkaanumisia. VARO! Tarkoiaa vaarailannea. Jos ää ohjea ei noudaea, seurauksena voi olla lieviä ai kohalaisen vakavia loukkaanumisia. Z OHJE Tarkoiaa esinevahinkojen vaaraa. Jos ää ohjea ei noudaea, seurauksena voi olla esinevahinkoja. Ohjee ja seliykse Tarkoiaa vakiovarususa o Tarkoiaa lisävarususa Tekijänoikeus Tämän käyöohjeen ekijänoikeus säilyy JUNGHEINRICH AG:llä. 5

5 Jungheinrich Akiengesellschaf Am Sadrand Hamburg - Saksa Puhelin: +49 (0) 40/

6 Sisällyslueelo A Määräysenmukainen käyö Yleisä Määräysenmukainen käyöapa Salliu käyöolosuhee Laieen halijan velvollisuude Lisälaieiden ai lisävaruseiden liiäminen B Ajoneuvon kuvaus Käyökuvaus Ajoneuvoyypi ja nimelliskanavuus Rakenneryhmä- ja oiminakuvaus Ajosuunnan määriäminen Rakenneryhmien yleiskasaus Toiminakuvaus Teknise iedo Suoriuskykyiedo Mia Paino Masomalli Renkaa Moooriiedo EN-sandardi Käyöolosuhee Sähkölaieia koskeva vaaimukse Merkinäpaika ja yyppikilve Merkinäpaika Tyyppikilpi Trukin kanavuuskilpi Lisälaieen kanavuuskilpi Vakaus C Kuljeus ja ensimmäinen käyöönoo Kuljeus Trukin kuormaaminen Trukin painopiseen sijaini Trukin kuormaaminen nosurilla Kuormaaminen oisella rukilla Trukin varmisus kuljeuksen aikana Ensimmäinen käyöönoo

7 D Akun huolo, laaus ja vaiho Turvallisuusmääräykse rikkihappoa sisälävien akkujen käsielyyn Yleisä akkujen käsielysä Akkuyypi Akkujen mia Akun oaminen esille Akun laaaminen Akun laaus laausasemassa Akun laaus inegroidulla varaajalla Akun irroaminen ja asenaminen Vaiholiioksen asennus Purku ja asennus lavansiirovaunun EJE kanssa Snapfi-vaiholiioksella (o) Purku ja asennus haarukkavaunun kanssa Snapfi-vaiholiioksella (o) Purku ja asennus vaihoadaperin kanssa (o) Nosurikuormaukseen arkoieun apupöydän purkaus ja asennus (o) Purku ja asennus haaarukkakengän kanssa (o) Purku ja asennus rullaradan kanssa (o) Kiinnieävän akkuilan oven irrous ja asennus (o) E Käyö Trukin käyöä koskeva urvallisuusmääräykse Näyöjen ja käyöelemenien kuvaus Näyöyksiköllä varuseu käyöpaneeli Käsinojan ohjauspaneelin kykin (o) Sivusäilyyspaikan ohjauspaneelin kykin (o) Näyö Trukin valmiseleminen käyöä varen Tarkisukse ja oimenpiee ennen laieen päiviäisä käyöönooa Trukkiin nouseminen ja siiä poisuminen Truki, joissa käyäjän pään ila on rajoieu (o) Kuljeajanpaikan säädö Turvavyö Trukilla yöskenely Ajokäyöä koskeva urvallisuussäännö Käyövalmiuden luominen Kellonajan aseaminen Trukin urvallinen pysäköiminen Hääpysäyys Ajaminen Ohjaaminen Jarruaminen Haarukoiden säääminen Haarukoiden vaihaminen Kuormien oaminen, kuljeaminen ja laskeminen Nosolaieen ja kiineiden lisälaieiden ohjaus Muiden lisälaieiden käyöön liiyviä urvaohjeia Muiden lisälaieiden käyö SOLO-PILOTilla Muiden lisälaieiden käyö MULTI-PILOTilla

8 4.16 Muiden lisälaieiden asennus Perävaunujen hinaaminen Lisävaruse CanCode-hallinanäppäimisö Tukijärjeselmä Teräsohjaamo Liukulasi Auomaainen/mekaaninen pidäyssanka Kesäovi Kuljeajanpaikan noso Kuljeajanisuimen säääminen Lämmiys Poiseava kuormansuojariilä Noson kakaisun ohiaminen Palosammuin Kallisuskulman näyö Rockinger-kykin käsivivulla ai kauko-ohjauksella Kamerajärjeselmä N-käyökaavio Häiriöilanee Häiriöiden paikanaminen ja poisaminen Trukin liikuaminen ilman omaa käyökoneisoa Häälasku F Trukin kunnossapio Käyöurvallisuus ja ympärisönsuojelu Kunnossapioa koskeva urvallisuusmääräykse Tuoanovälinee ja käyey osa Pyörä Nosokeju Hydraulijärjeselmä Käyöainee ja voielukaavio Käyöaineiden urvallinen käsiely Voielukaavio Käyöainee Huolo- ja kunnossapioöiden kuvaus Trukin valmiselu huolo- ja kunnossapioöiä varen Trukin urvallinen nosaminen ja pukeille aseaminen Takasuojuksen avaaminen Pyörien kiinniyksen arkisaminen Pyörien vaihaminen Hydraulijärjeselmä Hydrauliöljynsuodaimen vaihaminen Tuuleussuodaimen vaihaminen Vaiheisoöljyn määrän arkisaminen Lämmiys Neseen lisääminen lasinpesulaieeseen Sulakkeiden arkisaminen Puhdisusyö Sähköjärjeselmää koskeva yö

9 4.15 Trukin oaminen uudelleen käyöön huolo- ja kunnossapioöiden jälkeen Trukin seisauaminen Toimenpiee ennen seisoamisa Toimenpiee seisoamisen aikana Trukin oaminen uudelleen käyöön seisoamisen jälkeen Turvallisuusarkasus määräajoin ja epäavallisen apahumien jälkeen Lopullinen käyösä poisaminen ja häviäminen Kehoärinän miaus Huolo ja arkasukse Huoloaulukko EFG Halija Asiakaspalvelu Huoloaulukko EFG Halija Asiakaspalvelu

10 Liie JH-ajoakun käyöohje Z Tämä käyöohje koskee vain Jungheinrich-merkkisiä akkuyyppejä. Käyeäessä muia merkkejä on huomioiava valmisajan käyöohjee FIN 1

11 FIN

12 A Määräysenmukainen käyö 1 Yleisä Trukkia on käyeävä ja huolleava ämän käyöohjeen mukaisesi. Muunlainen käyö ei ole määräysen mukaisa ja voi aiheuaa henkilöiden, rukin ai esineiden vahingoiumisen. 2 Määräysenmukainen käyöapa OHJE Suurin salliu kuorma ja kuorman eäisyys on ilmoieu kanavuuskilvessä, eikä niiä saa yliää. Kuorman on olava kuormankäsielylaieen päällä ai se on kuormaava valmisajan hyväksymällä lisälaieella. Kuorma on kuormaava kokonaan, ks. "Kuormien oaminen, kuljeaminen ja laskeminen" sivulla 116. Kuormien nosaminen ja laskeminen. Laskeujen kuormien kuljeaminen lyhyiä makoja. Ajo kuorma noseuna (>30 cm) on kielley. Henkilökuljeus ja henkilöiden nosaminen on kielley. Kuormien yönäminen ja veäminen on kielley. Veokuormien ilapäinen veäminen. Perävaunua vedeäessä perävaunun kuorman on olava kiinniey. Ilmoieua veokuormaa ei saa yliää. 11

13 3 Salliu käyöolosuhee Ammaimainen käyö eollisessa ympärisössä. Salliu lämpöila-alue -20 C 40 C. Käyö vain kiineillä, kanavilla ja asaisilla pinnoilla. Ajoväylien salliuja pise- ja kokonaiskuormia ei saa yliää. Käyö vain ajoväylillä, joilla on hyvä näkyvyys ja joiden käyöön on laieen halijan lupa. Ajo pinnoilla, joiden kalevuus on eninään 15 %. Poikiain ja viisoain ajaminen luiskissa on kielley. Aja kuorma ylämäkeen päin. Käyö osiain julkisessa liikeneessä. VAROITUS! Käyö äärimmäisissä olosuheissa Trukin käyö äärimmäisissä olosuheissa voi johaa oiminahäiriöihin ja apaurmiin. Trukin käyö äärimmäisissä olosuheissa, eriyisesi eriäin pölyisessä ai korroosiolle alisavassa ympärisössä, edellyää erikoisvarususa ja -lupaa. Käyö räjähdysvaarallisilla alueilla ei ole salliua. Trukin käyö ulkona ja vaarallisilla alueilla on kielley rajuilmalla (myrsky, salamoini). 12

14 4 Laieen halijan velvollisuude Tässä käyöohjekirjassa laieen halijalla arkoieaan siä luonnollisa ai juridisa henkilöä, joka käyää rukkia ai jonka oimeksiannosa siä käyeään. Eriyisapauksissa (esim. leasing, vuokraus) halija on se henkilö, joka ehyjen, voimassa olevien omisajan ja rukin käyäjän välisen sopimusen mukaan huolehii mainiuisa velvollisuuksisa. Halijan on varmiseava, eä rukkia käyeään ainoasaan määräyksiä noudaaen ja eä kaikenlaise käyäjän ai kolmannen osapuolen henkeä ja erveyä uhkaava vaara väleään. Lisäksi on huolehdiava siiä, eä apaurmanorjunamääräyksiä ja muia urvallisuuseknisiä säädöksiä sekä käyö-, huolo- ja kunnossapio-ohjeia noudaeaan. Laieen halijan on huolehdiava siiä, eä kaikki laieen käyäjä ova lukenee ämän käyöohjekirjan ja ymmäränee sen sisällön. OHJE Takuu ei korvaa vahinkoja, joka aiheuuva ämän käyöohjekirjan noudaamaa jäämisesä. Takuu raukeaa myös, jos asiakas ai kolmas osapuoli on ilman valmisajan lupaa suorianu laiea koskevia epäasianmukaisia öiä. 5 Lisälaieiden ai lisävaruseiden liiäminen Trukin oiminoihin vaikuavien ai niiä äydenävien lisälaieisojen asenaminen ja liiäminen on salliu ainoasaan valmisajan kirjallisella luvalla. Tarviaessa on hankiava myös paikallisen viranomaisen lupa. Viranomaisela saau lupa ei kuienkaan korvaa valmisajan myönämää lupaa. 13

15 14

16 B Ajoneuvon kuvaus 1 Käyökuvaus EFG on sähkökäyöinen, kuljeajan isuimella varuseu kolmi- ai nelipyöräinen haarukkarukki. Kyseessä on vapaasi kanava vasapainorukki, joka rukin eeen asenneulla kuormanoolaieella voi oaa, nosaa, kuljeaa ja laskea kuormia. Sillä voidaan nosaa myös lavoja, joissa on suljeu pohja. 1.1 Ajoneuvoyypi ja nimelliskanavuus Nimelliskanavuus vaihelee yypin mukaan. Nimelliskanavuus ilmenee yyppimerkinnäsä. EFG213 EFG Tyyppimerkinä 2 Mallisarja 13 Nimelliskanavuus x 100 kg Nimelliskanavuus ei yleensä ole sama kuin salliu kanavuus. Salliu kanavuus ilmenee rukkiin kiinnieysä kanavuuskilvesä. 15

17 2 Rakenneryhmä- ja oiminakuvaus 2.1 Ajosuunnan määriäminen Ajosuunna ilmoieaan seuraavin määrielmin: Ajosuunna ilmoieaan seuraavin määrielmin: Koha Ajosuuna 1 Vasen 2 Taaksepäin 3 Eeenpäin 4 Oikea 16

18 2.2 Rakenneryhmien yleiskasaus Koh a Nimike Koh a Nimike 1 Kuljeajanisuin 8 Haarukka 2 Kuljeajan suojakao 9 Haarukkakelkka 3 Maso 10 Veoyksikkö 4 Ohjauspyörä 11 Akun ovi 5 Nosolaieen 12 Ohjausakseli käyöelemeni 6 Käyö- ja näyöyksikkö 13 Veokykin 7 Hääpysäyyskykin 14 Vasapaino Vakiovarusus 17

19 2.3 Toiminakuvaus Runko Runko muodosaa vasapainoon yhdiseynä rukin kanavan perusrakeneen. Siihen kiinnieään pääkomponeni. Ohjaamo ja kuljeajan suojakao Kuljeajan suojakao on saaavana useina eri malleina, ja se suojaa kuljeajaa puoavila esineilä ja muila ulkoisila vaikuuksila. Kaikki hallinalaiee on sijoieu ergonomisesi. Ohjauspylväsä ja kuljeajanisuina voidaan sääää yksilöllisesi. Käyö- ja näyöyksikön ohjaus- ja varoiusnäyö mahdollisava järjeselmän valvomisen käyön aikana ja akaava sien hyvin korkean urvallisuuden. Ohjaus Sähkökäyöisen ohjauksen eho ja ergonomia ova ensiluokkaisia. Ohjauspylvään korkeua ja kallisusa voidaan sääää opimaalisesi jokaisen käyäjän arpeiden mukaisesi. Vähäisen asennusilan vuoksi käyäjällä on käyössään aina mahdollisimman paljon jalkailaa. Ohjaus on eriyisen sujuvakäyöinen, ja sen ehokkuus on korkea. Energian kokonaiskuluus on huomaavan vähäisä. Ohjauskulma näkyy näyöyksikössä. Pyörä Valia voidaan joko Super Elasic -renkaa ai valinnaisesi ilmarenkaa. Veoyksikkö ja jarru 2-mooorinen euveoyksikkö sallii milloin ahansa veopyörien parhaan veovoiman. Kaarreajossa säädeään aina suheessa ohjauskulmaan arviava kierrosluku kaareen sisä- ja ulkopyörälle. Käyöjarruna käyeään levyjarrua, joa ei arvise huolaa. Lisäksi rukkia jarrueaan generaaorikäyöisesi ajomoooreilla. Osa näin saadusa energiasa syöeään akaisin akkuun. Seisonajarru on auomaainen ai manuaalisesi käyeävä jarru. 18

20 Hääpysäyyksen urvallisuuskonsepi Jos järjeselmä unnisaa häiriön ohjauksen kulussa, hääpysäyys käynniseään auomaaisesi. Trukkia jarrueaan pysähymiseen saakka ja ajosuunaa ei muuea. Käyö- ja näyöyksikössä näkyy apahumailmoius. Käynnisyksen yheydessä rukki suoriaa iseesauksen. Ajon vapauus apahuu vain, kun rukki on käyövalmis ja seisonajarru (=hääpysäyys) on vapaueu. Hydraulijärjeselmä Työoiminoja voidaan ohjaa varovasi käyöelemeneillä moniohjausveniilin kaua. Kierroslukusäädeävä hydraulipumppu akaa kaikkien hydraulioiminojen arpeenmukaisen ja ehokkaan käyön. Maso Kaksi- ai kolmivaiheise maso, valinnaisesi vapaanosooiminnolla, sekä kapea masopalkkiprofiili akaava hyvän näkyvyyden haarukanpiikkeihin ja lisälaieisiin. Haarukkakelkka ja nosorunko kulkeva kesovoidelluilla ja sien huolovapailla ukirullilla. Lisälaiee Trukkiin voi liiää lisävaruseina mekaanisia ja hydraulisia lisälaieia. 3 Teknise iedo Z Kaikki eknise iedo koskeva vakiovaruselua rukkia. Kaikki ähdellä *) merkiy arvo voiva vaihdella varuselun (esim. nosorunko, ohjaamo, renkaa) mukaan. Teknisen ieojen arvo vasaava saksalaisa määräysen "Trukkien yyppiiedo". Oikeus eknisiin muuoksiin ja äydennyksiin pidäeään. 19

21 3.1 Suoriuskykyiedo EFG Nimike Q Nimelliskanavuu s (C = 500 mm) 1 ) C Kuorman painopiseen eäisyys Ajonopeus Nosonopeus Kuorman kanssa / ilman kuormaa Laskunopeus Kuorman kanssa / ilman kuormaa Nousukyky (30 min) Kuorman kanssa / ilman kuormaa Maks. nousukyky 2 ) (5 min) Kuorman kanssa / ilman kuormaa Kiihdyys (10 m) Kuorman kanssa / ilman kuormaa Maks. yöpaine Lisälaieiden öljyvira EFG 216k 218k kg mm 16/16 16/16 16/16 16/16 16/16 km/ h 0,48/0,60 0,46/0,60 0,49/0,60 0,44/0,55 0,40/0,55 m/s 0,55/0,55 0,55/0,55 0,55/0,55 0,55/0,55 0,55/0,55 m/s 7,6/12,5 7,3/12,3 28,0/35,0 27,0/35,0 27,0/35,0 7,3/12,3 6,2/10,7 7,0/11,5 5,9/10,5 26,0/35,0 25,0/35,0 5,7/10,4 % 24,0/35,0 % 3,6/3,2 3,8/3,4 3,8/3,4 3,9/3,5 4,0/3,5 s baa ria l/ min 1) Nosolaieen ollessa pysysuorassa. 2) Ilmoieu arvo kuvaava enimmäisnousukykyä pienen korkeuserojen ja ajoalusan epäasaisuuksien (ajoradan reuna) selviämiseksi. Käyö yli 15 % nousevilla pinnoilla on kielley. 20

22 EFG Nimike Q Nimelliskanavuus (C = 500 mm)1) C Kuorman painopiseen eäisyys Ajonopeus* Nosonopeus Kuorman kanssa/ ilman kuormaa Laskunopeus Kuorman kanssa/ ilman kuormaa Nousukyky (30 min) Kuorman kanssa / ilman kuormaa Maks. nousukyky 2) (5 min) Kuorman kanssa / ilman kuormaa Kiihdyys (10 m) Kuorman kanssa / ilman kuormaa Maks. yöpaine Lisälaieiden öljyvira EFG 316k k kg mm 17/17 17/17 17/17 17/17 17/17 km/ h 0,49/0,60 0,49/0,60 0,44/0,55 0,44/0,55 0,40/0,55 m/s 0,55/0,55 0,55/0,55 0,55/0,55 0,55/0,55 0,55/0,55 m/s 7,3/12,3 7,0/11,5 6,2/10,7 5,9/10,5 5,7/10,4 % 27,0/35,0 27,0/35,0 26,0/35,0 25,0/35,0 24,0/35,0 % 3,8/3,4 3,8/3,4 3,9/3,5 3,9/3,5 4,0/3,5 s baa ria l/ min 1) Nosolaieen ollessa pysysuorassa. 2) Ilmoieu arvo kuvaava enimmäisnousukykyä pienen korkeuserojen ja ajoalusan epäasaisuuksien (ajoradan reuna) selviämiseksi. Käyö yli 15 % nousevilla pinnoilla on kielley. 21

23 3.2 Mia EFG Nimike EFG k 218k a/2 Turvaeäisyys mm h 1 Korkeus maso sisään ajeuna mm h 2 Vapaanoso mm h 3 Noso mm h 4 Korkeus maso ulos ajeuna mm h 6 Korkeus urvakehän mm yläpuolella h 7 Isuinkorkeus mm h 10 Kykenäkorkeus mm Mason kallisus eeen Mason kallisus aakse L 1 Piuus ml mm haarukka mm L 2 Piuus ml haarukan selkä mm 22

24 c h 4 Q h 3 h 1 h 6 h 2 h 10 h 7 m 1 x y m 2 l L 2 L 1 a 2 l 6 a 2 e b 12 b R W a A s 23

25 EFG Nimike EFG k 218k b Kokonaisleveys mm e Haarukan leveys mm m 1 Maavara mason alla kuorman mm kanssa m 2 Maavara akselivälin mm keskellä As Työkäyävän leveys, kun lava 800x pikiäin 3446 mm As Työkäyävän leveys, kun lava 1000x poikiain 3323 mm Wa Käänösäde mm x Kuorman eäisyys mm y Akseliväli mm 24

26 c h 4 Q h 3 h 1 h 6 h 2 h 10 h 7 m 1 x y m 2 l L 2 L 1 a 2 l 6 a 2 e b 12 b R W a A s 25

27 EFG Nimike EFG 316k k a/2 Turvaeäisyys mm h 1 Korkeus maso sisään ajeuna mm h 2 Vapaanoso mm h 3 Noso mm h 4 Korkeus maso ulos ajeuna mm h 6 Korkeus urvakehän mm yläpuolella h 7 Isuinkorkeus mm h 10 Kykenäkorkeus 410/ / / / /580 mm Mason kallisus eeen Mason kallisus aakse L 1 Piuus ml. haarukka mm L 2 Piuus ml. haarukan selkä mm b Kokonaisleveys mm e Haarukan leveys mm m 1 Maavara mason alla kuormauna mm m 2 Maavara akselivälin mm keskellä As Työkäyävän leveys kuormalava 800 x pikiäin mm As Työkäyävän leveys kuormalava x poikiain mm Wa Käänösäde mm x Kuorman eäisyys mm y Akseliväli mm 26

28 c h 4 Q h 3 h 1 h 6 h 2 h 10 h 7 s m 1 x y m 2 l L 2 L 1 a 2 l 6 a 2 e b 12 b 13 b R W a A s 27

29 3.3 Paino Z Kaikki iedo kg:ina. EFG Omapaino (akun kanssa) Nimike Akselipaino edessä (ilman nosokuormaa) Akselipaino edessä (nosokuorman kanssa) Akselipaino akana (ilman nosokuormaa) Akselipaino akana (nosokuorman kanssa) EFG 216k 218k EFG Nimike Omapaino (akun kanssa) Akselipaino edessä (ilman nosokuormaa) Akselipaino edessä (nosokuorman kanssa) Akselipaino akana (ilman nosokuormaa) Akselipaino akana (nosokuorman kanssa) EFG 316k k

30 3.4 Masomalli Z Kaikki iedo mm. EFG ja VDI 3596 Nimike Noso h 3 Vapaanoso h 2 Rakennek orkeus maso Rakennekorkeus maso ulos ajeuna h 4 sisään ajeuna h 1 EFG 213/215/ 216k/216/ 316/316k 218k/218/ 220/318/ 318k/320 Erikoismalleja ei käsiellä ässä yleiskasauksessa. 213/215/ 216k/216/ 316/316k 218k/218/ 220/318/ 318k/ ZT ZZ DZ

31 3.5 Renkaa OHJE Tehdasasenneuja renkaia/vaneia vaihdeaessa on aina käyeävä alkuperäisvaraosia ai valmisajan hyväksymiä uoeia, muuen valmisajan ilmoiama spesifikaaio eivä ole voimassa. Valmisajan asiakaspalvelu vasaa mielellään kysymyksiin. EFG Nimike Eurenkaa Takarenkaa 213/ k/216 EFG 218k 218 *) Taulukossa ilmoieu yypi vasaava vakiovaruselua. Ajoneuvon varuselun mukaan asenneuna voi olla muukin renkaa. 220 SE *) 18 x / /50-10 Täyskumi *) 18 x 7 x 12 Ilma *) Ei Ei 180/ LI125 käyeäviss käyeävissä ä Rengaspaine (baaria) 10,0 - - Kirisysmomeni (Nm) SE *) 140/ / /55-9 Täyskumi *) 15 x 5 x 11¼ 15 x 5 x 11¼ 15 x 5 x 11¼ Ilma *) Ei Ei 125/ LI100 käyeäviss käyeävissä ä Rengaspaine (baaria) 10,0 - - Kirisysmomeni (Nm)

32 EFG Nimike 316k 316 EFG 318k Eurenkaa Takarenkaa SE *) 18 x / /50-10 Täyskumi *) 18 x 7 x x 7 x x 7 x 12 Ilma *) Ei 180/ LI125 Ei käyeäviss (PR 16) käyeävissä ä Rengaspaine (baaria) 10,0 - - Kirisysmomeni (Nm) SE *) 16 x x x 6 8 Täyskumi *) 15 x 5 x 11¼ 15 x 5 x 11¼ 15 x 5 x 11¼ Ilma *) Ei 150/ LI113 Ei käyeäviss (PR 16) käyeävissä ä Rengaspaine (baaria) 10,0 - - Kirisysmomeni (Nm) *) Taulukossa ilmoieu yypi vasaava vakiovaruselua. Ajoneuvon varuselun mukaan asenneuna voi olla muukin renkaa. 3.6 Moooriiedo EFG ja Nimike 213 / 215 / 216k / k / 218 / 220 EFG 316k / 316 / 318k / Ajomooori 2 x 4,5kW 2 x 4,5kW Nosomooori 11,5kW 11,5kW Ohjausmooori 0,9kW 0,9kW 31

33 3.7 EN-sandardi Z Z Z Jakuva äänenpaineaso EFG : 68 db(a) EFG : 67 db(a) *+/- 3 db(a) laievarusuksen mukaan EN 12053:n mukaan, ISO 4871:ää vasaavasi. Jakuva äänenpaineaso on sandardin määräysen mukaan miau arvo, jossa oeaan huomioon äänenpaineaso ajon, noson ja yhjäkäynnin aikana. Äänenpaineaso miaaan kuljeajan korvan kohdala. Tärinä EFG : 0,53m/s² EFG : 0,51 m/s² EN 13059:n mukaan. Varaloon yöskenelyasennossa vaikuava värähelykiihyvyys on sandardin mukaan lineaarisesi inegroiu, painoeu pysysuunainen kiihyvyys. Se miaaan ajeaessa vakionopeudella ajoalusassa olevien kohoumien yli (vakiomallinen rukki). Trukkikohaise miausiedo on selviey keraalleen, eikä niiä saa sekoiaa yönekijädirekiivissä 2002/44/EY (ärinä) määrieyyn ihmiseen kohdisuvaan ärinään. Valmisaja arjoaa erikoispalvelua ihmiseen kohdisuvan ärinän miaamiseen, ks. "Kehoärinän miaus" sivulla 195. Sähkömagneeinen yheensopivuus (EMC) Valmisaja vahvisaa sähkömagneeisen häiriöpääsöjen ja häiriönkesävyyden raja-arvojen noudaamisen sekä sähkösaaisen purkausarkasuksen suoriamisen sandardin EN ja siinä mainiujen määräysen mukaisesi. Sähkö- ja elekroniikkaosia ja niiden järjesysä saa muuaa vain valmisajan kirjallisella luvalla. VAROITUS! Ei-ionisoivan säeilyn lääkinnällisille laieille aiheuama häiriö Ei-ionisoivaa säeilyä luovuava rukin sähkövarusus (esim. langaon iedonsiiro) voi häiriä käyäjän käyämien lääkinnällisen laieiden (sydämenahdisinen, kuulolaieiden yms.) oiminaa ja aiheuaa oiminahäiriöiä. On selvieävä lääkärin ai lääkinnällisen laieen valmisajan kanssa, voiko kyseisä laiea käyää rukin läheisyydessä. 32

34 3.8 Käyöolosuhee Z Ympärisönlämpöila Käyön aikana -20 C - 40 C Kun rukkia käyeään jakuvasi äärimmäisissä lämpöilojen vaiheluissa ai iivisyvässä ilmankoseudessa, sille arviaan erikoisvarusus ja -lupa. 3.9 Sähkölaieia koskeva vaaimukse Valmisaja vahvisaa sähkölaieiden suunnielua ja valmisusa koskevien vaaimusen noudaamisen rukin määräysenmukaisessa käyössä sandardinen 1175 Trukkien urvallisuus sähkölaieia koskeva vaaimukse mukaisesi. 33

35 (mm) D (mm) Q (kg) 4 Merkinäpaika ja yyppikilve 4.1 Merkinäpaika Z Varoius- ja ohjekilpien, kuen kuormakaavioiden, kiinniyspiseiden ja yyppikilpien, on olava aina lueavissa. Tarviaessa ne on vaihdeava XXX

36 Koh Nimike a 15 Ajo kielley kuorma noseuna, mason kallisaminen eeen kielley kuorma noseuna 16 Turvavyön kiinniys 17 Kiinniyskohda nosurikuormausa varen 18 Kaaumisvaroius; Henkilökuljeus kielley 19 Noson rajoius 20 Älä mene kuorman päälle ai alle; purisumisvaara mason liikkuessa 21 Noudaa käyöohjekirjaa 22 Kanavuus (ja alenneu kanavuus) 23 Laiekilpi, akkuilan oven akana 24 Tunkin kiinniyskohda 25 Tyyppimerkinä 26 Purisumisvaara rungossa akkukoelon oven akana 27 Sarjanumero, kehyksessä akkuilan oven akana 28 Kasasuslaaa (o) 29 Hydrauliöljyn äyäminen 35

37 4.2 Tyyppikilpi Z Kuvassa näkyy EU:n jäsenmaissa käyey vakiomalli. Muissa maissa yyppikilven malli voi olla poikkeava Z Koh Koh Nimike a a Nimike 30 Tyyppi 36 Valmisusvuosi 31 Sarjanumero 37 Kuorman painopiseen eäisyys (mm) 32 Nimelliskanavuus (kg) 38 Käyöeho 33 Akun jännie (V) 39 Akun vähimmäis-/enimmäispaino (kg) 34 Tyhjäpaino ilman akkua kg 40 Valmisaja 35 Lisävaruse 41 Valmisajan logo Trukkiin ai varaosailauksiin liiyvissä kysymyksissä on mainiava sarjanumero (31). 36

38 4.3 Trukin kanavuuskilpi VARO! Haarukoiden vaihoon liiyvä apaurmavaara Kanavuus muuuu vaihdeaessa oimiusilasa poikkeava haaruka. Jos haaruka vaihdeaan, rukkiin on kiinnieävä erillinen kanavuuskilpi. Ilman haarukoia oimieaviin rukkeihin liieään vakiohaarukoiden kanavuuskilpi (piuus: 1150 mm). Kanavuuskilpi (22) ilmoiaa rukin kanavuuden Q (kg) mason ollessa pysysuorassa. Taulukkomuodossa esieään enimmäiskanavuus ieyssä kuorman painopiseessä D (mm) ja haluussa nosokorkeudessa H (mm). Trukin kanavuuskilpi (22) ilmoiaa rukin kanavuuden oimiukseen sisälyviä haarukoia käyeäessä. Esimerkki enimmäiskanavuuden laskemisesa: h3 (mm) Q (kg) D (mm) Kun kuorman painopise D on 600 mm ja enimmäisnosokorkeus h 3 on 3600 mm, enimmäiskanavuus Q on 1105 kg. Nosokorkeuden rajoius Sisä-/ulkomason nuolimerkinnä (42 ja 43) osoiava käyäjälle, milloin kanavuuskilvessä määräy nosokorkeuksien raja on saavueu

39 4.4 Lisälaieen kanavuuskilpi Lisälaieiden kanavuuskilve on kiinniey rukin kanavuuskilven viereen, ja niissä ilmoieaan rukin kanavuus Q (kg) kuakin lisälaiea käyeäessä. Lisälaieen kanavuuskilvessä ilmoieun sarjanumeron on vasaava lisälaieen laiekilvessä olevaa numeroa. 5 Vakaus Trukin vakaus on esau ekniikan viimeisimmän kehiysason mukaisesi. Vakaua esaaessa oeaan huomioon dynaamise ja saaise kaaovoima, joia määräysenmukaisessa käyössä voi esiinyä. Trukin vakaueen vaikuava mm. seuraava seika: renkaa maso lisälaie kuljeeava kuorma (koko, paino, painopise) VAROITUS! Vakauden meneyksen aiheuama apaurmavaara Mainiujen komponenien muuaminen muuaa myös vakaua. 38

40 C Kuljeus ja ensimmäinen käyöönoo 1 Kuljeus Kuljeus voi apahua kahdella eri avalla mason rakennekorkeudesa ja käyöpaikan paikallisisa olosuheisa riippuen: pysyssä, maso asenneuna (kun rakennekorkeus on vähäinen) pysyssä, maso pureuna (kun rakennekorkeus on suuri), kaikki peruslaieen ja mason välise mekaanise liiokse ja hydraulileku irroeuina. 2 Trukin kuormaaminen 2.1 Trukin painopiseen sijaini VAROITUS! Kaaumisvaara kaarreajossa muuuneen painopiseen sijainnin vuoksi Kokonaispainopiseen sijaini voi vaihdella rukin varusuksen (eriyisesi masomallin) mukaan. Masoomissa rukeissa painopise siiryy selväsi vasapainon suunaan. Aja rukkia varovasi ja ilaneeseen sopivalla nopeudella, joa rukin kaauminen väleään. Viereisessä kuvassa näkyy painopiseen likimääräinen sijaini. 39

41 2.2 Trukin kuormaaminen nosurilla VAROITUS! Nosurikuormaukseen opasamaoma yönekijä aiheuava vaaran Jos nosurikuormaus anneaan siihen kouluamaomien yönekijöiden ehäväksi, rukki voi pudoa. Tämän vuoksi on olemassa yönekijöiden loukkaanumisen sekä rukkiin kohdisuvien aineellisen vaurioiden vaara. Kuormauksen saa suoriaa vain ehävään koulueu ammaihenkilösö. Ammaihenkilösöllä on olava maanieajoneuvojen kuormankiinniysä sekä kuormankiinniysvälineiden käsielyä koskeva kouluus. Kuormankiinniysoimenpieiden oikea mioius ja oeuus on määrielävä erikseen jokaisessa yksiäisapauksessa. VAARA! Iroavien nosovälineiden aiheuama apaurmavaara Käyä vain nosovälineiä, joiden kanavuus on riiävä. Kuormauspaino = rukin yhjäpaino (+ akun paino sähkökäyöisissä rukeissa). Mason on olava kokonaan kalliseuna aaksepäin. Masoon kiinnieävien nosovälineiden vapaan piuuden on olava vähinään 2 m. Kiinniä nosovälineiden sidonavälinee sien, eeivä ne noseaessa koskea lisävaruseia ai kuljeajan suojakaoa. Älä mene riippuvan kuorman alle. Trukin kuormauksen saava suoriaa vain henkilö, joilla on sidonavälineiden ja nosoyökalujen käsielyyn vaadiava kouluus. Käyä nosurikuormauksessa urvakenkiä. Vaara-alueelle meneminen ja vaara-alueella oleskelu on kielley. Kiinniä nosovälinee vain niille arkoieuihin kiinniyskohiin ja varmisa, eeivä ne iroa. Z Trukin yhjäpaino: ks. "Tyyppikilpi" sivulla

42 Trukin kuormaus nosurilla Edellyykse Pysäköi rukki urvallisesi, ks. "Trukin urvallinen pysäköiminen" sivulla Meneelyapa Kiinniä nosovälinee kiinniyspiseisiin (44) ja (45). Nosa rukkia ja kuormaa se. Laske rukki alas varovasi ja pysäköi se urvallisesi, ks. "Trukin urvallinen pysäköiminen" sivulla 105. Esä rukin ahaon liikkeelle lähö kiiloilla. Nosurikuormaus on pääyny

43 2.3 Kuormaaminen oisella rukilla VAROITUS! Trukin vaurioiumisen vaara Toisella rukilla kuormaaessa kuormaava rukki saaaa vaurioiua. Kuormauksen saa hoiaa ainoasaan koulueu ammaihenkilösö. Käyä kuormaukseen ainoasaan rukkia, jonka kanavuus on riiävä. Vain kuormaus ja purkaus ova salliuja. Toisen rukin haaruka ova riiävän pikä. Ei saa kuljeaa pikiä makoja. Trukin kuormaaminen oisella rukilla Edellyykse Trukki on pysäköiy urvallisesi, ks. "Trukin urvallinen pysäköiminen" sivulla 105. Meneelyapa Nosa rukkia sivusa yönämällä haaruka akselien väliin. Nosa rukkia hieman ja varmisa, eä se on vakaasi haarukan päällä. Korjaa asenoa arviaessa ai varmisa haaruka kiinniysvälinein. Nosa ja laske rukki varovasi, ks. "Kuormien oaminen, kuljeaminen ja laskeminen" sivulla 116. Laske rukki hiaasi maahan ja esä sen liikkuminen paikalaan. Trukki on kuormau. 42

44 3 Trukin varmisus kuljeuksen aikana VAROITUS! Hallisemaoma liikkee kuljeuksen aikana Jos rukkia ja masoa ei varmisea asianmukaisesi kuljeuksen aikana, seurauksena voi olla vakavia apaurmia. Kuormauksen saa suoriaa vain ehävään koulueu ammaihenkilösö. Ammaihenkilösöllä on olava maanieajoneuvojen kuormankiinniysä sekä kuormankiinniysvälineiden käsielyä koskeva kouluus. Kuormankiinniysoimenpieiden oikea mioius ja oeuus on määrielävä erikseen jokaisessa yksiäisapauksessa. Jos rukkia kuljeeaan kuorma-auossa ai perävaunussa, se on kiinnieävä asianmukaisesi. Kuorma-auossa ai perävaunussa on olava kiinniysrenkaa. Trukin ahaon liikkuminen on eseävä kiiloilla. Käyä vain sellaisia kiinniysvöiä ai kuljeusliinoja, joiden nimellislujuus on riiävä. Käyä kuormausapuvälineiden (lava, kiila) kiinniykseen luisamaomia maeriaaleja, esim. luisamaona maoa. Kiinniys mason kanssa Kiinniys ilman masoa

45 Trukin kiinniäminen kuljeusa varen Edellyykse Trukki on pysäköiy urvallisesi kuorma-auon ai perävaunun lavalle, ks. "Trukin urvallinen pysäköiminen" sivulla 105. Tarviava yökalu ja maeriaali 2 kiinniysliinaa kirisyslaieineen Pysäyyskiila. Meneelyapa Kiinniä rukki kiinniysliinalla (46) mason yläpoikkipalkkiin (3) ja veokoukkuun (13) ai lokasuojan yläpuolelle (48) ja veokoukkuun (13). Kirisä kiinniysliina (46) kirisyslaieella (47). Trukki on kiinniey kuljeusa varen. 44

46 4 Ensimmäinen käyöönoo Turvaohjee kokoonpanoa ja käyöönooa varen VAROITUS! Kokoamisvirheiden aiheuama apaurmavaara Trukin kokoamisesa käyöpaikassa, käyöönoosa ja käyäjän opasuksesa saa huolehia ainoasaan eriyisesi kyseisiin ehäviin koulueu valmisajan asiakaspalvelu. Vasa kun maso on asenneu määräysenmukaisesi, saa hydraulileku liiää perusrukin ja mason liiänöihin. Trukin saa oaa käyöön vasa sen jälkeen. Jos oimiukseen sisälyy useampia rukkeja, on varmiseava, eä laiea kooaessa kuormankäsielylaieilla, masoilla ja perusrukeilla on sama sarjanumero. VAROITUS! Sopimaomien energialäheiden käyön aiheuama apaurmavaara Tasasuunnau vaihovira vaurioiaa elekroniikkajärjeselmän rakenneryhmiä (ohjausyksiköiä, anureia, moooreia jne.). Sopimaoma kaapeliliiokse (liian pikä, liian pieni poikkipina-ala) akkuun (veokaapeli) voiva kuumenua ja syyää rukin ja akun palamaan. Käyä rukkia vain akkuvirralla. Akun kaapeliliiokse (veokaapeli) saava olla eninään 6 m pikiä, ja kaapelin poikkipina-alan on olava vähinään 50 mm². Käyövalmiuden luominen oimiuksen ai kuljeuksen jälkeen Meneelyapa Tarkisa varusuksen äydellisyys. Tarkisa hydrauliöljyn äyömäärä, ks. "Hydraulijärjeselmä" sivulla 177. Tarkisa vaiheisoöljyn aso, ks. "Vaiheisoöljyn määrän arkisaminen" sivulla 180. Asenna akku arviaessa, ks. "Akun irroaminen ja asenaminen" sivulla 57. Varaa akku, ks. "Akun laaaminen" sivulla 52. Trukin voi ny oaa käyöön, ks. "Trukin valmiseleminen käyöä varen" sivulla 90. Z Trukin liikuaminen ilman omaa käyökoneisoa, ks. "Trukin liikuaminen ilman omaa käyökoneisoa" sivulla

47 46

48 D Akun huolo, laaus ja vaiho 1 Turvallisuusmääräykse rikkihappoa sisälävien akkujen käsielyyn Huolohenkilösö Vain ehävään koulueu henkilösö saa ladaa, huolaa ja vaihaa akkuja. Töiden suoriuksessa on noudaeava ää käyöohjea ja akun/laausaseman valmisajan määräyksiä. Palourvallisuusoime Akkuja käsieläessä upakoini ja avoulen käyö on kielley. Varaavan rukin läheisyydessä ei saa olla helposi syyviä aineia eikä kipinää muodosavia käyöaineia ai -välineiä ainakaan 2 m:n eäisyydellä. Tilan on olava uuleeu. Sammuusvälineiden on olava käyövalmiina. VARO! Syöpymisvaara käyeäessä sopimaomia sammuusvälineiä Vedellä sammuaminen voi aiheuaa kemiallisen reakion akkuhapon kanssa. Silloin happo voi syövyää. Käyä jauhesammuina. Älä koskaan sammua palavia akkuja vedellä. Akun huolo Akkukennojen kanne on pideävä kuivina ja puhaina. Liiimien ja kaapelikenkien on olava puhaia, kevyesi naparasvalla voideluja ja kunnolla kiinnieyjä. Aku, joiden napoja ei ole erisey, on peieävä liukumaomalla erisysmaolla. VARO! Ennen akkuilan oven sulkemisa on varmiseava, eei akkukaapeli pääse vahingoiumaan. Vaurioiunee kaapeli aiheuava oikosulkuvaaran. Akun häviäminen Akun häviyksessä on ehdoomasi noudaeava maakohaisia ympärisönsuojelumääräyksiä ja ongelmajäeä koskevia lakeja. Valmisajan anamia häviämisohjeia on ehdoomasi noudaeava. 47

49 1.1 Yleisä akkujen käsielysä VAROITUS! Tapaurma- ja loukkaanumisvaara akkujen käsielyssä Aku sisälävä happoliuosa, joka on myrkyllisä ja syövyävää. Välä ehdoomasi koskeusa akkuhapon kanssa. Häviä käyey akkuhappo määräysen mukaisesi. Akkuja koskevissa öissä on ehdoomasi käyeävä suojavaaeusa ja suojalaseja. Varo, eei akkuhappoa pääse iholle, vaaeille ai silmiin. Jos niin kuienkin käy, huuhele akkuhappo pois runsaalla puhaalla vedellä. Oa henkilövahinkojen yheydessä (esim. jos akkuhappoa jouuu iholle ai silmiin) väliömäsi yheyä lääkäriin. Läikkyny akkuhappo on neuralisoiava väliömäsi runsaalla vedellä. Akkuja saa käyää vain akkukoelo suljeuna. Noudaa asianmukaisia säädöksiä. VAROITUS! Vaara käyeäessä sopimaomia sekä sellaisia akkuja, joia valmisaja ei ole hyväksyny käyöön rukissa Akun rakeneella, painolla ja mioilla on merkiävä vaikuus rukin käyöurvallisuueen sekä eriyisesi sen vakavuueen ja kanavuueen. Jos rukissa käyeään sopimaomia akkuja, joia valmisaja ei ole hyväksyny käyeäväksi, rukin jarruusominaisuude saaava heikenyä energian aleenoon osala ja rukin sähköiseen ohjaukseen voi ulla huomaavia vaurioia. Sellaisen akkujen käyö, joia valmisaja ei ole hyväksyny älle rukille, voi sen vuoksi vaaranaa merkiävällä avalla henkilöiden urvallisuuden ja erveyden. Trukissa saa käyää vain valmisajan rukille hyväksymiä akkuja. Akkuvarususa saa muuaa vain valmisajan luvalla. Akkua vaihdeaessa ai asenneaessa on varmiseava akun ukeva kiinniys rukin akkuilassa. Trukissa ei saa käyää sellaisia akkuja, joia valmisaja ei ole hyväksyny. Trukki on pysäköiävä urvallisesi ennen kaikkia akkua koskevia öiä (ks. "Trukin urvallinen pysäköiminen" sivulla 105). 48

50 2 Akkuyypi VARO! Käyä vain akkuja, joiden kansi ai jännieä johava osa on erisey. Akun paino on ilmoieu akun yyppikilvessä. Käyösä riippuen ehdaskuljeusajoneuvo on varuseu erilaisin akkuyypein. Seuraavassa aulukossa esieään kapasieeiieojen kera vakiovaruseeksi arkoieu yhdiselmä: Ajoneuvoyyppi Nimike Kapasieei EFG V - 4PzS 460 Ah EFG V - 4PzS 460 Ah EFG 216k 48V - 5PzS 575 Ah EFG V - 6PzS 690 Ah EFG 218k 48V - 5PzS 575 Ah EFG V - 6PzS 690 Ah EFG V - 6PzS 690 Ah EFG 316k 48V - 5PzS 575 Ah EFG V - 6PzS 690 Ah EFG 318k 48V - 5PzS 575 Ah EFG V - 6PzS 690 Ah EFG V - 6PzS 690 Ah 49

51 2.1 Akkujen mia Akku 48 V Mia (mm) Ajoneuvoyyp Nimellispaino pi P maks. L maks. K1 +/- K2 +/- 2mm 2mm (-5 / +8 %) kg EFG 213/ EFG 216k/ 218k/ k/318k EFG 216/ 218/220/ 316/318/

52 3 Akun oaminen esille Edellyykse Trukki on pysäköiy urvallisesi, ks. "Trukin urvallinen pysäköiminen" sivulla 105. Kuormankäsielylaie on laskeu. Viralukko on asennossa OFF. Avain on poiseu viralukosa. Hääpysäyyskykin on OFF-asennossa Meneelyapa Käännä akun luukku (49) auki vaseeseen asi. Irroa akkupisoke (50) ja ripusa se roikkumaan akun edesä. Akku on oeu esille. 51

53 4 Akun laaaminen VAROITUS! Laauksessa synyvien kaasujen aiheuama räjähdysvaara Laauksen aikana akusa purkauuu hapen ja vedyn seosa (räjähävä seos). Kaasuunuminen on kemiallinen prosessi. Kaasuseos on eriäin räjähdysherkkää, eikä se saa syyä. Akun varausaseman laauskaapelin ja akkupisokkeen liiäminen ja irroaminen on salliua ainoasaan varausaseman ja rukin ollessa kykeyinä pois päälä. Varaajan jännieen ja laauskapasieein on soviava yheen akun kanssa. Tarkisa ennen laaamisa, eei kaapeli- ja pisoliiännöissä ole näkyviä vaurioia. Huolehdi riiäväsä uuleuksesa ilassa, jossa rukkia ladaaan. Ladaaessa akkukennojen pinojen on olava paljaana riiävän uuleumisen akaamiseksi. Akkuja käsieläessä upakoini ja avoulen käyö on kielley. Ladaavan rukin läheisyydessä vähinään 2 m eäisyydellä ei saa olla helposi syyviä aineia eikä kipinää muodosavia käyöaineia ai -välineiä. Sammuusvälineiden on olava käyövalmiina. Akun päälle ei saa aseaa mealliesineiä. Noudaa ehdoomasi akun ja akun varaajan valmisajien anamia urvallisuusmääräyksiä. 4.1 Akun laaus laausasemassa Z Akkuilan oven on olava avauna vähinään 200 mm riiävän ilmanvaihdon akaamiseksi. Edellyykse Trukki on pysäköiy urvallisesi, ks. "Trukin urvallinen pysäköiminen" sivulla 105. Akku on oeu esille. Varaaja on kykey pois päälä. Akkupisoke (50) on irroeu ajoneuvon pisokkeesa (51) Meneelyapa Liiä akkupisoke (50) varausaseman varauskaapeliin (52) ja kyke varaaja päälle. Akku varauuu. 52

54 4.2 Akun laaus inegroidulla varaajalla OHJE Inegroidun varaajan asiaomasa käyösä seuraa ainevahinkoja Inegroiua varaajaa, joka koosuu akun varaajasa ja akun valvonalaieesa, ei saa avaa. Häiriöiden yheydessä oa yheyä valmisajan asiakaspalveluun. Varaajaa saa käyää vain Jungheinrichin oimiamien akkujen kanssa ai myös muille rukissa käyeäväksi hyväksyyjen akkujen kanssa siinä apauksessa, eä valmisajan asiakaspalvelu on ehny siihen arviava muuokse. Vaihaminen muiden rukkien kanssa ei ole salliua. Akkua ei saa liiää samanaikaisesi kaheen varaajaan. Verkkoliiänä Verkkoliiänäkaapeli riippuu inegroidun varaajan koosa. Inegroidun varaajan eho 65 Ah: 16 A; 230 V; 3 napainen Inegroidun varaajan eho 130 Ah: 16 A; 400 V; 5 napainen VAARA! Sähköisku ja ulipalovaara Vaurioiunee ja sopimaoma kaapeli voiva johaa sähköiskuun ja ylikuumenemisen aiheuamaan ulipaloon. Käyä ainoasaan verkkovirakaapeleia, joiden enimmäispiuus on 30 m. Avaa kaapelirulla kokonaan käyön yheydessä. Käyä ainoasaan valmisajan alkuperäisiä verkkovirakaapeleia. Erisyssuojaluokan sekä happo- ja emäskesävyyden on vasaava valmisajan verkkovirakaapelia. 53

55 Z Akkuilan oven on olava avauna vähinään 200 mm riiävän ilmanvaihdon akaamiseksi. Akun varaaminen Edellyykse Trukki on pysäköiy urvallisesi, ks. "Trukin urvallinen pysäköiminen" sivulla 105. Akku on oeu esille. Varaaja on kykey pois päälä. Akkupisoke (50) on irroeu ajoneuvon pisokkeesa (51). Meneelyapa Liiä inegroiu varaaja verkkopisorasiaan verkkovirakaapelilla. Varaus käynnisyy auomaaisesi. Trukin ollessa käynniseynä varausila ja jäljellä oleva aika näkyvä näyöyksikössä, ks. "Näyö" sivulla 87. Akku varauuu. Z Jos akun varoiusvalo (53) palaa akun varaamisen jälkeen, akkuun on äyeävä veä rukin ollessa sammueuna. 53 am pm 100 % km/h inch lbs m kg eff code err 54

56 Akun laauslaieen LED-näyö Vihreä LED Vilkkuu Palaa Merkiys Laaus käynnissä Laaus on pääyny Punainen LED Vilkkuu Merkiys Häiriö Akun valvonalaieen LED-näyö Valkoinen LED Vilkkuu Merkiys Radioverkko akivoiu Sininen LED Palaa Merkiys Elekrolyyin määrä on liian alhainen (miaaan jokaisen laauskerran jälkeen) Kelainen LED Vilkkuu rullaavasi Palaa Merkiys Laaus käynnissä Laausila Punainen LED Vilkkuu Merkiys Häiriö 55

57 Ylläpiolaaus: Ylläpiolaaus alkaa auomaaisesi laauksen pääyyä. Osavaraus: Varaaja on suunnielu sien, eä se sopeuuu auomaaisesi välivaraujen akkujen varauksen äydenämiseen. Näin akun kuluminen pysyy vähäisenä. Z Jos laaus on keskeyeävä, paina painikea (54) ja irroa verkkopisoke vasa, kun vihreä LED on sammunu. Laaus käynnisyy uudelleen, kun verkkovirakaapeli on liiey uudelleen verkkopisorasiaan

58 5 Akun irroaminen ja asenaminen VAROITUS! Tapaurmavaara akun irrouksen ja asennuksen yheydessä Akun paino ja akkuhappo voiva aiheuaa purisumisia ai syöpymiä akun irrouksen ja asennuksen yheydessä. Noudaa ämän luvun kappaleessa "Happoakkujen käsielyä koskeva urvallisuusmääräykse" olevia ohjeia. Käyä urvajalkineia akun irrouksen ja asennuksen aikana. Käyä vain akkuja, joiden kenno ja napakykennä on erisey. Asea rukki vaakasuoraan asenoon, joa akku ei luisu ulos rukisa. Vaihda akku vain riiävän kanavuuden omaavien nosurin nosovälineiden avulla. Käyä vain hyväksyyjä akunvaiholaieia (akunvaihoeline, akunvaihoasema jne.). Varmisa, eä akku on ukevasi kiinnieynä rukin akkuilaan. 57

59 5.1 Vaiholiioksen asennus VARO! Vaiholiioksen saa asenaa vain Jungheinrich AG:n lavansiirovaunuihin (EJE) ai haarukkavaunuihin, joissa on asianmukaise ohjekilve. Edellyykse EJE ai haarukkavaunu, jossa on asennusohjeen ks. "Asennusohje" sivulla 59 mukaise auko. Meneelyapa Avaa varmisuskoukku (55). painamalla polkimia (56). Ripusa kaareva soka (57) EJE:n ai haarukkavaunun haarukoihin. Paina vaiholiiosa alaspäin ja yönnä puli (58) aukkoihin. Sulje varmisuskoukku (55) painamalla polkimia (56). Kiinniä lukiuslevy (59) neljällä ruuvilla sen poisamisen esämiseksi (o)

60 5.1.1 Asennusohje Ø 16 x4 Z Meneelyapa Poraa EJE:hen ai haarukkavaunuun porausmallin mukaisesi neljä reikää, joiden halkaisija on 16 mm. Varmisa, eä kierokangen ja haarukan alapinnan välinen eäisyys on riiävän suuri. Kiinniä urvakilve EJE:een

61 5.2 Purku ja asennus lavansiirovaunun EJE kanssa Snapfivaiholiioksella (o) VARO! Purisumisvaara Akun vaihaminen aiheuaa purisumisvaaran. Akkua vaihdeaessa älä laia kääsi akun ja rungon väliin. Käyä urvakenkiä. Akun irroaminen Edellyykse Pysäköi rukki urvallisesi, ks. "Trukin urvallinen pysäköiminen" sivulla 105. Akku on esillä, ks. "Akun oaminen esille" sivulla Tarviava yökalu ja maeriaali Nelirullainen akunvaihovaunu EJE-lavansiirovaunu Snapfi-vaiholiioksella Akkuyypille arkoieu poisoasema (60) (o) Meneelyapa Sulje varmisuskoukku (55) painamalla polkimia (56). Aja EJE-lavansiirovaunu keskieysi suheessa akkuun noin7,9 in (200 mm) rukin pohjan alle. Nosa EJE-lavansiirovaunun haarukka juuri rukin pohjan alle Työnnä kiila (61) pohjan koloihin ja suunaa ne rungon (62) mukaisesi. Aja EJE-lavansiirovaunu kokonaan akkuun kiinni ryöminäajolla

62 Z Anna varmisuskoukun (55) lukiua akunvaihovaunuun. Tarkisa, ovako molemma varmisuskouku (55) lukkiuunee kunnolla akunvaihovaunuun. Älä nosa haarukkaa. Avaa akun lukius (63) Vedä akku EJE-lavansiirovaunulla ryöminäajossa vaseeseen saakka (64) ulos. Nosa haarukkaa, kunnes akku voidaan veää ulos akkuilasa. OHJE Maeriaalivahinkojen vaara Trukin runko voi vahingoiua vedeäessä akku ulos. Nosa haarukkaa ja varo iskemäsä akkua rukin rungon ylä- ai alaosaan ulosvedeäessä. Aja akku laaamisa varen laausasemaan. Laske akku urvallisesi poisoasemalla (60). Irroa varmisuskoukku (55) ja vedä EJElavansiirovaunu ulos. Akku on irroeu ja laskeu urvallisesi varaavaksi

63 Akun asenaminen Meneelyapa Aja lavansiirovaunu EJE ja akku rukin luokse. Laske akunvaihovaunu rullineen (65) rukin laian kiskoille. Laske lavansiirovaunun EJE haarukanpiikkejä, kunnes akku on vaakasuorassa asennossa. Kohdisa korkeus ja yönnä lavansiirovaunun EJE haarukka rukin laian alle. OHJE Maeriaalivahinkojen vaara Työnneäessä akku sisään on rukin rungolle aiheuuvien maeriaalivahinkojen vaara. Laske haarukkaa ja varo iskemäsä akkua rukin rungon ylä- ai alaosaan sisäänyönneäessä. Työnnä akku rukkiin. Sulje akun lukius (63). Irroa varmisuskoukku (55). painamalla polkimia (56). Aja lavansiirovaunu EJE pois rukin luoa. Sulje akun luukku. Akku on aseeu paikalleen

64 5.3 Purku ja asennus haarukkavaunun kanssa Snapfi-vaiholiioksella (o) VARO! Purisumisvaara Akun vaihaminen aiheuaa purisumisvaaran. Akkua vaihdeaessa älä laia kääsi akun ja rungon väliin. Käyä urvakenkiä. Akun irroaminen Edellyykse Pysäköi rukki urvallisesi, ks. "Trukin urvallinen pysäköiminen" sivulla 105. Akku on esillä, ks. "Akun oaminen esille" sivulla Tarviava yökalu ja maeriaali Nelirullainen akunvaihovaunu Haarukkavaunu, jossa on Snapfi-vaiholiios Akkuyypille arkoieu poisoasema (60) (o) Meneelyapa Sulje varmisuskoukku (55) painamalla polkimia (56). Laske haarukkavaunu kokonaan alas. Aja haarukkavaunu akun keskikohaan, kunnes Snapfi-vaiholiios on rukin runkoa vasen Nosa haarukkavaunun haarukkaa, kunnes syvennys (66) on vapaa. Aja haarukkavaunu akkuilaan, kunnes varmisuskoukku lukisee akunvaihovaunun. Tarkisa, ovako molemma varmisuskouku (55) lukkiuunee kunnolla akunvaihovaunuun

65 Avaa akun lukius (63). Nosa haarukkavaunua (noin 20 mm), kunnes akku voidaan veää ulos akkuilasa. OHJE Maeriaalivahinkojen vaara Vedeäessä akku ulos on rukin rungolle aiheuuvien maeriaalivahinkojen vaara. Nosa haarukkaa ja varo iskemäsä akkua rukin rungon ylä- ai alaosaan ulosvedeäessä. Vedä akku ulos. Aja akku laaamisa varen laausasemaan. Laske akku urvallisesi poisoasemalla (60). Akku on irroeu ja laskeu urvallisesi varaavaksi

66 Akun asenaminen Meneelyapa Aja haarukkavaunu ja akku rukin luokse. Nosa ja aja akkuilaan, kunnes haarukan kärje ova rukin runkoa vasen. Laske akunvaihovaunu rullineen (65) rukin pohjalle. Laske haarukkavaunun haarukkaa, kunnes akku on vaakasuorassa asennossa. Työnnä akku rukkiin Sulje akun lukius (63). Laske haarukkavaunua. 63 Irroa varmisuskoukku (55). painamalla polkimia (56). Aja haarukkavaunu pois rukin luoa. Sulje akun luukku. Akku on aseeu paikalleen

67 5.4 Purku ja asennus vaihoadaperin kanssa (o) VARO! Purisumisvaara Akun vaihamisen yheydessä on purisumisvaara. Älä laia sormiasi akkua vaihaessasi akun ja kehyksen väliin. Käyä urvajalkineia. Akun irroaminen ja asenaminen Edellyykse Pysäköi rukki urvallisesi, ks. "Trukin urvallinen pysäköiminen" sivulla 105. Akku on esillä, ks. "Akun oaminen esille" sivulla 51. Akkupisoke on irroeu. Tarviava yökalu ja maeriaali Vaihoadaperi Kuusirullainen akunvaihovaunu Lavansiirovaunu, haarukan piuus 1150 mm Meneelyapa Työnnä lavansiirovaunu vaihoadapereineen vaseeseen asi (68) akun alle. Käännä vaihoadaperi kohdisimen (69) avulla suoraan asenoon Nosa vaihoadaperia lavansiirovaunulla korkeusvaseeseen asi (70). Varmisa, eä lavansiirovaunu pysyy paikoillaan. Avaa akun lukius (63) Vedä akku ulos kahvasa (71). Anna akunvaihovaunun lukiua kunnolla varmisuskoukkuun (72). Laske lavansiirovaunua hieman sen pois veämisä varen. Akku on ny irroeu, ja sen voi viedä laausasemalle varaavaksi

68 Z Akun asennus apahuu päinvasaisessa järjesyksessä. Irroa varmisuskoukku (72) jalalla. Ohjaa akunvaihovaunun rulla akkuilan ohjaimiin ja yönnä aku akkuilaan. VAROITUS! Kun akku on yönney paikoilleen, sulje akun lukius ja laske sien lavansiirovaunua. 67

69 5.5 Nosurikuormaukseen arkoieun apupöydän purkaus ja asennus (o) VARO! Purisumisvaara Akun vaihaminen aiheuaa purisumisvaaran. Akkua vaihdeaessa älä laia kääsi akun ja rungon väliin. Käyä urvakenkiä. Akun irroaminen ja asenaminen Edellyykse Pysäköi rukki urvallisesi, ks. "Trukin urvallinen pysäköiminen" sivulla 105. Akku on esillä, ks. "Akun oaminen esille" sivulla 51. Akkupisoke on irroeu. Tarviava yökalu ja maeriaali Apupöyä Kuusirullainen akunvaihovaunu Haarukkavaunu, haarukan piuus 1360 mm Nosovälinee Meneelyapa Työnnä haarukkavaunu apupöyineen akun alle vaseeseen (68) asi. 68 Nosa apupöyä haarukkavaunulla korkeusvaseeseen (70) asi. Avaa akun lukius (63)

70 Vedä akku ulos kahvasa (71). Anna akunvaihovaunun lukiua kunnolla varmisuskoukkuun (72). Kiinniä nosovälinee akkukoeloon. Kouku on kiinnieävä sien, eä ne eivä 71 nosovälineiden löysyessä voi pudoa akkukennojen päälle. Nosa akku nosurilla ulos. 72 Varmisuskoukku piää akunvaihovaunun (72) paikallaan apupöydällä. Akku on ny irroeu, ja sen voi viedä laausasemalle varaavaksi. Z Akun asennus apahuu päinvasaisessa järjesyksessä. Irroa varmisuskoukku (72) jalalla. Ohjaa akunvaihovaunun rulla akkuilan ohjaimiin ja yönnä aku akkuilaan. VAROITUS! Kun akku on yönney paikoilleen, sulje akun lukius ja laske sien lavansiirovaunua. 69

DFG/TFG 316-435 DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435. Käyttöohjeet 11.09 - 09.13

DFG/TFG 316-435 DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435. Käyttöohjeet 11.09 - 09.13 DFG/TFG 316-435 11.09 - Käyöohjee 51167634 09.13 s DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435 Vaaimusenmukaisuusvakuuus Jungheinrich AG, Am Sadrand 35, D-22047 Hamburg

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmän sisäyksikkö HXHD125A8V1B

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmän sisäyksikkö HXHD125A8V1B KÄYÖOPAS -järjeselmän sisäyksikkö SISÄLÖ 1. Määrielmä... 1 1.1. Merkkien ja varoiusen arkoiukse... 1 1.2. Käyeyjen ermien merkiys... 1 2. Yleise varooime... 2 3. Johdano... 2 3.1. Yleisä... 2 3.2. ämän

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Ilma vesilämpöpumppujärjestelmän sisäyksikkö ja lisävarusteet RECAIR OY EKHBRD011ADV1 EKHBRD014ADV1 EKHBRD016ADV1

KÄYTTÖOPAS. Ilma vesilämpöpumppujärjestelmän sisäyksikkö ja lisävarusteet RECAIR OY EKHBRD011ADV1 EKHBRD014ADV1 EKHBRD016ADV1 EKHBRD011ADV1 EKHBRD014ADV1 EKHBRD016ADV1 EKHBRD011ADY1 EKHBRD014ADY1 EKHBRD016ADY1 KÄYÖOPAS Ilma vesilämpöpumppujärjeselmän sisäyksikkö ja lisävarusee EKHBRD011ADV1+Y1 EKHBRD014ADV1+Y1 EKHBRD016ADV1+Y1

Lisätiedot

Mittaus- ja säätölaitteet IRIS, IRIS-S ja IRIS-M

Mittaus- ja säätölaitteet IRIS, IRIS-S ja IRIS-M Miaus- ja sääölaiee IRIS, IRIS-S ja IRIS-M KANSIO 4 VÄLI ESITE Lapinleimu Miaus- ja sääölaiee IRIS, IRIS-S ja IRIS-M IRIS, IRIS-S Rakenne IRIS muodosuu runko-osasa, sääösäleisä, sääömuerisa ai sääökahvasa

Lisätiedot

DVC. VARIZON Piennopeuslaite säädettävällä hajotuskuviolla. Pikavalintataulukko

DVC. VARIZON Piennopeuslaite säädettävällä hajotuskuviolla. Pikavalintataulukko VARIZON Piennoeuslaie säädeävällä hajouskuviolla Lyhyesi Säädeävä hajouskuvio ja lähivyöhyke Soii kaikenyyisiin iloihin Miausyhde Helosi uhdiseava Peiey ruuviliiännä Eri värivaihoehoja Pikavalinaaulukko

Lisätiedot

LVM/LMA/jp 2013-03-27. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20

LVM/LMA/jp 2013-03-27. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20 LVM/LMA/jp 2013-03-27 Valioneuvoson aseus ajoneuvojen käyösä iellä anneun aseuksen uuaisesa Anneu Helsingissä päivänä kuua 20 Valioneuvoson pääöksen ukaisesi uueaan ajoneuvojen käyösä iellä anneun aseuksen

Lisätiedot

Notor Upotettava. 6 www.fagerhult.fi

Notor Upotettava. 6 www.fagerhult.fi Upoeavan Noor-valaisimen avulla kaoon voidaan luoda joko huomaamaomia ai ehokkaan huomioa herääviä ja yhenäisiä valaisinjonoja ilman minkäänlaisia varjosuksia. Pienesä koosaan huolimaa Noor arjoaa hyvin

Lisätiedot

LVM/LMA/jp 2012-12-17. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20

LVM/LMA/jp 2012-12-17. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20 LVM/LMA/jp 2012-12-17 Valioneuvoson aseus ajoneuvojen käyösä iellä anneun aseuksen uuaisesa Anneu Helsingissä päivänä kuua 20 Valioneuvoson pääöksen ukaisesi, joka on ehy liikenne- ja viesinäiniseriön

Lisätiedot

Tehokasta talvipitoa MICHELIN-renkailla

Tehokasta talvipitoa MICHELIN-renkailla Tehokasa alvipioa MICHELIN-renkailla y y 2014 www.michelinranspor.com 1 Lainsäädänö koskien kuorma- ja linja-auonrenkaiden käyöä alvella Lainsäädänö koskien kuormaja linja-auonrenkaiden käyöä alvella Seuraavassa

Lisätiedot

7. Muut nostotarvikkeet

7. Muut nostotarvikkeet 7. Muu nosoarvikkee - akkeli - Nososilmuka - Vaniruuvi - Väkipyörä - eikari - Köysipyörä - Nosohaaruka - Tynnyrinnosolaiee - Nosoverko - Noso-orre akkeli akkeli /34 Rakenne: ilman sokkaa, 34 sokalla. Maeriaali:

Lisätiedot

2:154. lak.yht. lak.yht. lak.yht. 2:156 2:156 6-9901-0 2:156. lak.yht. 2:155. 35 dba. sr-1. No330. YY/s-1. Työväentalo 8-9903-0. No30. sr-2.

2:154. lak.yht. lak.yht. lak.yht. 2:156 2:156 6-9901-0 2:156. lak.yht. 2:155. 35 dba. sr-1. No330. YY/s-1. Työväentalo 8-9903-0. No30. sr-2. 00 lak.yh. lak.yh. lak.yh. lak.yh. lak.yh. ras.m ras.m lak.yh. lak.yh. lak.yh. lak.yh. lak.yh. 0 0 No No No0 No0 0:::M0 0:::M0 0:::M0 0:::M0 0:::M0 0::0:M0 0:::M0 0:::M0 0:::M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lisätiedot

KOMISSION VALMISTELUASIAKIRJA

KOMISSION VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 23. oukokuua 2007 (24.05) (OR. en) Toimielinen välinen asia: 2006/0039 (CNS) 9851/07 ADD 2 N 239 RESPR 5 CADREN 32 LISÄYS 2 I/A KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Läheäjä:

Lisätiedot

combimat 1400,1500,1600,1700,1800

combimat 1400,1500,1600,1700,1800 HUOMIOITAVA! Älä käyä konea, ennenkuin ole huolellisesi lukenu ämän käyöohjeen ja ole ymmäräny sen. Säilyä käyöohjea koneen läheyvillä, joa se olisi aina arviaessa saaavilla. combima 1400,1500,1600,1700,1800

Lisätiedot

FDPa. Rei itetty seinään asennettava poistoilmalaite

FDPa. Rei itetty seinään asennettava poistoilmalaite Rei iey seinään asenneava poisoilmalaie Lyhyesi Säädeävä Kiineä miausyhde Suuri poisoehokkuus Helposi puhdiseava Eri värivaihoehoja Pikavalinaaulukko I L M A V I R T A Ä Ä N I T A S O l/s Koko db(a) db(a)

Lisätiedot

Ilmavirransäädin. Mitat

Ilmavirransäädin. Mitat Ilmairransäädin Mia (MF, MP, ON, MOD, KNX) Ød nom (MF-D, MP-D, ON-D, MOD-D, KNX-D) Tuoekuaus on ilmairasäädin pyöreälle kanaalle. Se koosuu sääöpellisä ja miaaasa oimilaieesa ja siä oidaan ohjaa huonesääimen

Lisätiedot

3. Nostovyöt ja päällysteraksit. - Nostovyöt - Päällysteraksit - Kulmasuojat

3. Nostovyöt ja päällysteraksit. - Nostovyöt - Päällysteraksit - Kulmasuojat 3. Nosovyö ja päällyseraksi - Nosovyö - Päällyseraksi - Kulmasuoja Nosovyö Silmukkanosovyö Rakenne: Kavenneu, vahviseu silmuka. Maeriaali: 100 % polyeser Varmuuskerroin: 7:1 Piuude: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,

Lisätiedot

Y m p ä r i s t ö k a t s a u s

Y m p ä r i s t ö k a t s a u s Y m p ä r i s ö k a s a u s 2007 Finavia ja ympärisö vuonna 2007 Ympärisölupia vireillä ympäri maaa Vuonna 2007 Länsi-Suomen ympärisölupaviraso anoi pääöksen ympärisönsuojelulain mukaisesa luvasa Tampere-

Lisätiedot

combimat 300E Käyttöohje

combimat 300E Käyttöohje HUOMIOITAVA! Älä käyä konea, ennenkuin ole huolellisesi lukenu ämän käyöohjeen ja ole ymmäräny sen. Säilyä käyöohjea koneen läheyvillä, joa se olisi aina arviaessa saaavilla. combima 300E Käyöohje Sisällyslueelo

Lisätiedot

F E . 1. a!? # % b &., @ $ c + ± = e < > [ \ ] ^ g λ Ø ø φ " 1 / 2 h Á á É. j À à È è Ì ì Ò k ò ù Ä ä Ë ë Ï. o à ã Ñ ñ Õ õ F` = 6mm = 9/12mm = 19mm

F E . 1. a!? # % b &., @ $ c + ± = e < > [ \ ] ^ g λ Ø ø φ  1 / 2 h Á á É. j À à È è Ì ì Ò k ò ù Ä ä Ë ë Ï. o à ã Ñ ñ Õ õ F` = 6mm = 9/12mm = 19mm : A ➎ C ➎ B D = 6mm = 9/12mm = a!? # % b &., @ $ c + ± = d * / : ; ( ) e < > [ \ ] ^ f { } ~ µ ß Ω g λ Ø ø φ " 1 / 2 h Á á É i é Í í Ó ó Ú ú j À à È è Ì ì Ò k ò ù Ä ä Ë ë Ï l ï Ö ö Ü ü ÿ  m â Ê ê î ô

Lisätiedot

2. Taloudessa käytettyjä yksinkertaisia ennustemalleja. ja tarkasteltavaa muuttujan arvoa hetkellä t kirjaimella y t

2. Taloudessa käytettyjä yksinkertaisia ennustemalleja. ja tarkasteltavaa muuttujan arvoa hetkellä t kirjaimella y t Tilasollinen ennusaminen Seppo Pynnönen Tilasoieeen professori, Meneelmäieeiden laios, Vaasan yliopiso. Tausaa Tulevaisuuden ennusaminen on ehkä yksi luoneenomaisimpia piireiä ihmiselle. On ilmeisesi aina

Lisätiedot

Finavian ympäristötyö 2006: Vesipäästöjen hallintaa ja tehokkaita prosesseja

Finavian ympäristötyö 2006: Vesipäästöjen hallintaa ja tehokkaita prosesseja 9 Y M P Ä R I S T Ö K A T S A U S 2006 2 Finavian ympärisöyö 2006: Vesipääsöjen hallinaa ja ehokkaia prosesseja Jääneson aiheuama kuormius aseiain hallinaan Finavia vasaa maahuolinayriysen jäänesoon käyämän

Lisätiedot

Korkeatason keräilytrukki 1000 kg 20.5.1998

Korkeatason keräilytrukki 1000 kg 20.5.1998 ROCLA PICKUP PHL-10 TEKNISET TIEDOT Korkeatason keräilytrukki 1000 kg 20.5.1998 Yleistä Kaikki mallit CE-vaatimusten mukaisia. Materiaaleista on n. 95% kierrätettäviä. Kuljettajan tila Ergonomisesti haarukoiden

Lisätiedot

Asennus- ja hoito-ohje

Asennus- ja hoito-ohje FI Asennus- ja hoio-ohje V15/V20/V30/V30-3P/V40/V60-3P H15/H20/H30/H30-3P/H60 Gullberg & Jansson AB Smälaregaan 6 SE - 263 39 Höganäs Tel: +46 (0) 42 34 05 90 Fax: +46 (0) 42 34 02 10 E-mail: info@gullbergjansson.se

Lisätiedot

Piennopeuslaite FMH. Lapinleimu

Piennopeuslaite FMH. Lapinleimu Piennopeuslaie FMH Floormaser FMH on puolipyöreä uloilmalaie, joka on arkoieu käyeäväksi syrjäyävään ilmanjakoon Floormaser- järjeselmässä. KANSIO VÄLI 6 ESITE Lapinleimu.1.0 Floormaser Yleisä Floormaser

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS. Suomi. Perussopimuksen 126 artiklan 3 kohdan nojalla laadittu kertomus

KOMISSION KERTOMUS. Suomi. Perussopimuksen 126 artiklan 3 kohdan nojalla laadittu kertomus EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.2.205 COM(205) 4 final KOMISSION KERTOMUS Suomi Perussopimuksen 26 ariklan 3 kohdan nojalla laadiu keromus FI FI KOMISSION KERTOMUS Suomi Perussopimuksen 26 ariklan 3 kohdan

Lisätiedot

Piennopeuslaite FMP. Lapinleimu

Piennopeuslaite FMP. Lapinleimu Piennopeuslaie FMP Floormaser FMP on lieä uloilmalaie, joka on arkoieu käyeäväksi syrjäyävään ilmanjakoon Floormaser-järjeselmässä. KANSIO 4 VÄLI 6 ESITE 6 Lapinleimu.1.00 Floormaser Yleisä Floormaser

Lisätiedot

DVC. VARIZON Piennopeuslaite säädettävällä hajotuskuviolla LYHYESTI

DVC. VARIZON Piennopeuslaite säädettävällä hajotuskuviolla LYHYESTI VARIZON Piennoeuslaie säädeävällä hajouskuviolla LYHYESTI Säädeävä hajouskuvio ja lähivyöhyke Soii kaikenyyisiin iloihin Miausyhde Helosi uhdiseava Peiey ruuviliiännä Vakioväri Valkoinen RAL 9003 -- 5

Lisätiedot

Rakennusosien rakennusfysikaalinen toiminta Ralf Lindberg Professori, Tampereen teknillinen yliopisto ralf.lindberg@tut.fi

Rakennusosien rakennusfysikaalinen toiminta Ralf Lindberg Professori, Tampereen teknillinen yliopisto ralf.lindberg@tut.fi Rakennusosien rakennusfysikaalinen oimina Ralf Lindber Professori, Tampereen eknillinen yliopiso ralf.lindber@u.fi Rakenneosien rakennusfysikaalisen oiminnan ymmärämiseksi on välämäönä piirää kolme eri

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd

PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Communiy Ld Yriyksen arvonmääriys 1. Yriyksen ase- eli subsanssiarvo Arvioidaan yriyksen aseen vasaavaa puolella olevan omaisuuden käypäarvo, josa

Lisätiedot

BETONI-TERÄS LIITTORAKENTEIDEN SUUNNITTELU EUROKOODIEN MUKAAN (TTY 2009) Betonipäivät 2010

BETONI-TERÄS LIITTORAKENTEIDEN SUUNNITTELU EUROKOODIEN MUKAAN (TTY 2009) Betonipäivät 2010 DIPLOMITYÖ: BETONI-TERÄS LIITTORAKENTEIDEN SUUNNITTELU EUROKOODIEN MUKAAN (TTY 29) Beonipäivä 21 DIPLOMITYÖ prosessina Aie: yön eeäjän aloieesa Selviykse beonin, eräksen ja puun osala oli jo ey/käynnissä

Lisätiedot

1 Excel-sovelluksen ohje

1 Excel-sovelluksen ohje 1 (11) 1 Excel-sovelluksen ohje Seuraavassa kuvaaan jakeluverkonhalijan kohuullisen konrolloiavien operaiivisen kusannusen (SKOPEX 1 ) arvioimiseen arkoieun Excel-sovelluksen oimina, mukaan lukien sovelluksen

Lisätiedot

More care. Buil in. COMPACT/ MINIKAIVUKONEET MUKAVAAJA TUOTTAVAA KAIVUUTA. Vain yksi seikka on odella rakaiseva: aeriaalin siiräinen ahdollisian nopeasi ja ehokkaasi. Ja kuen uukin Volvon kopaki konee,

Lisätiedot

Pinoamistrukkimallisto

Pinoamistrukkimallisto Roclan käyden ajettavat Solid-pinoamistrukit lisäävät työn tuottavuutta ja sujuvuutta monikäyttöisyytensä ansiosta. Hyllyttämiseen ja lavansiirtoon tarkoitetut ulkomitoiltaan kompaktit ja ketterästi liikkuvat

Lisätiedot

Pinoamistrukkimallisto SPE10/12(i)/14(i)/16(i)/16s

Pinoamistrukkimallisto SPE10/12(i)/14(i)/16(i)/16s Roclan ajotasolla varustetut Solid-pinoamistrukit lisäävät työn tuottavuutta ja sujuvuutta monikäyttöisyytensä ansiosta. Hyllyttämiseen ja lavansiirtoon pidemmilläkin ajomatkoilla suunnitellut ulkomitoiltaan

Lisätiedot

SytytysjarjestelmaDIIAPCLH2.4, LH2.4 ETS

SytytysjarjestelmaDIIAPCLH2.4, LH2.4 ETS 6 SyyysjarjesemaD/APCLH 24 LH 24 ETS SyyysjarjesemaDAPCLH24 LH24 ETS 75 cy 100 122A YE 2 +30 230 1063 RO 0 1019 101A RO 25 RO 40 101C RD 25 J73 123 123A CNWH 1S CN/WH 1 13122A J 342A 22 20 YE 10 1 1CY

Lisätiedot

EFG 425-430. Käyttöohjeet 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s

EFG 425-430. Käyttöohjeet 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s EFG 425-430 10.11 - Käyttöohjeet 51247111 04.13 s EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35,

Lisätiedot

Laskelmia verotuksen painopisteen muuttamisen vaikutuksista dynaamisessa yleisen tasapainon mallissa

Laskelmia verotuksen painopisteen muuttamisen vaikutuksista dynaamisessa yleisen tasapainon mallissa Laskelmia verouksen painopiseen muuamisen vaikuuksisa dynaamisessa yleisen asapainon mallissa Juha Kilponen ja Jouko Vilmunen TTässä arikkelissa esieään laskelmia siiä, mien verouksen painopiseen siiräminen

Lisätiedot

ÅLANDSBANKEN DEBENTUURILAINA 2/2010 LOPULLISET EHDOT

ÅLANDSBANKEN DEBENTUURILAINA 2/2010 LOPULLISET EHDOT ÅLANDSBANKEN DEBENTUURILAINA 2/200 LOPULLISET EHDOT Ålandsbanken Debenuurilaina 2/200 (ISIN: FI400003875) lopullise ehdo on 9. heinäkuua 200 vahviseu seuraavasi: - Lainan pääoma 9 980 000 euroa Maarianhamina

Lisätiedot

Teknistä tietoa TARRANAUHOISTA

Teknistä tietoa TARRANAUHOISTA Teknisä ieoa TARRANAUHOISTA P-ouch-arraeipi näkyvä ja kesävä Broherin laminoidu P-ouch-arraeipi on suunnielu ammaimaiseen arraulosukseen oimisoissa, ehaissa ja koona. Runsaasa arraeippivalikoimasa löydä

Lisätiedot

Painevalukappaleen valettavuus

Painevalukappaleen valettavuus Painevalukappaleen valeavuus Miskolc Universiy Sefan Fredriksson Swecas AB Muokau ja lisäy käännös: Tuula Höök, Pekka Savolainen Tampereen eknillinen yliopiso Painevalukappale äyyy suunniella sien, eä

Lisätiedot

EFG 535-550. Käyttöohjeet 10.09 - 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550

EFG 535-550. Käyttöohjeet 10.09 - 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550 EFG 535-550 10.09 - Käyttöohjeet 51151570 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550 s Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut

Lisätiedot

Sopimuksenteon dynamiikka: johdanto ja haitallinen valikoituminen

Sopimuksenteon dynamiikka: johdanto ja haitallinen valikoituminen Soimukseneon dynamiikka: johdano ja haiallinen valikoiuminen Ma-2.442 Oimoinioin seminaari Elise Kolola 8.4.2008 S yseemianalyysin Laboraorio Esielmä 4 Elise Kolola Oimoinioin seminaari - Kevä 2008 Esiyksen

Lisätiedot

Huomaa, että aika tulee ilmoittaa SI-yksikössä, eli sekunteina (1 h = 3600 s).

Huomaa, että aika tulee ilmoittaa SI-yksikössä, eli sekunteina (1 h = 3600 s). DEE- Piirianalyysi Ykkösharkan ehävien rakaisuehdoukse. askeaan ensin, kuinka paljon äyeen ladaussa akussa on energiaa. Tämä saadaan laskeua ehäväpaperissa anneujen akun ieojen 8.4 V ja 7 mah avulla. 8.4

Lisätiedot

Öljynvaihtohuolto 7 500 km:n/1 vuoden välein

Öljynvaihtohuolto 7 500 km:n/1 vuoden välein Sivu 1/5 Huooauuko Seuraavassa uvussa on Vokswagen-merkin uu huooauuko ja -ohjee. Koska ennen useia myyniaueia käyeiin omia huoo-ohjeia, useimmien eriyisoosuheisa johuen, nämä on ueeu huooauukoissa markkinakohaisin

Lisätiedot

2. Suoraviivainen liike

2. Suoraviivainen liike . Suoraviivainen liike . Siirymä, keskinopeus ja keskivauhi Aika: unnus, yksikkö: sekuni s Suoraviivaisessa liikkeessä kappaleen asema (paikka) ilmoieaan suoralla olevan piseen paikkakoordinaain (unnus

Lisätiedot

EFG 425k/425/430k/430/S30

EFG 425k/425/430k/430/S30 Erittäin tehokas trukki, jonka energiatehokkuus on optimaalinen Varustevaihtoehtojen Efficiency ja Drive & Lift Plus avulla trukin tehoa voidaan mukauttaa kulloiseenkin käyttötarpeeseen Parametriohjaus

Lisätiedot

Micrologic. Käyttöopas 04/2011. uuteen Micrologic E -suojareleeseen! Tutustu. Pienjännitesähkönjakelu

Micrologic. Käyttöopas 04/2011. uuteen Micrologic E -suojareleeseen! Tutustu. Pienjännitesähkönjakelu Pienjänniesähkönjakelu Micrologic Suojarelee 2.0, 5.0, 6.0, 7.0 2.0 E, 5.0 E, 6.0 E Käyöopas 04/2011 Tuusu uueen Micrologic E -suojareleeseen! Tuusu uueen Micrologic E -suojareleeseen Edullisin apa viedä

Lisätiedot

Käyttöohje HN22329SK

Käyttöohje HN22329SK Käyöohje FI 50005416 HN9SK Suomi Täsä laadukkaasa liedesä Sinulla on vuosikausia paljon iloa ja hyöyä. Lue käyöohjee huolellisesi, joa opi unemaan lieden kaikki oiminno. Käyöohjeen alussa on ärkeää ieoa

Lisätiedot

Käyttötarkoitus. Mallit. Toimituksen sisältö. Korkeuden säätökahvat

Käyttötarkoitus. Mallit. Toimituksen sisältö. Korkeuden säätökahvat R Rollaattorin osat 1 Kahva 2 Korkeussäädettävä kahvan tanko 3 Jarru 4 Kahvan korkeuden säätövipu 5 Takapyörä 6 Runko 7 Etupyörä 8 Kori 9 Istuin 10 Tarjotin 11 Jarruvaijeri 12 Kepinpidike 2 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

b) Esitä kilpaileva myötöviivamekanismi a-kohdassa esittämällesi mekanismille ja vertaile näillä mekanismeilla määritettyjä kuormitettavuuksia (2p)

b) Esitä kilpaileva myötöviivamekanismi a-kohdassa esittämällesi mekanismille ja vertaile näillä mekanismeilla määritettyjä kuormitettavuuksia (2p) LUT / Teräsrakenee/Timo Björk BK80A30: Teräsrakenee II:.5.016 Oheismaeriaalin käyö EI salliua, laskimen käyö on salliua, lausekkeia ehäväosion lopussa Vasaukse laadiaan ehäväpaperille, joka palaueava,

Lisätiedot

12. ARKISIA SOVELLUKSIA

12. ARKISIA SOVELLUKSIA MAA. Arkiia ovellukia. ARKISIA SOVELLUKSIA Oleeaan, eä kappale liikkuu ykiuloeia raaa, eimerkiki -akelia pikin. Kappaleen nopeuden vekoriluonne riiää oaa vauhdin eumerkin avulla huomioon, ja on ehkä arkoiukenmukaiina

Lisätiedot

HSF 14 / HXF 14 HSF 16 / HXF 16 HSC 16 / HXC 16 HSS 16 / HXS 16 HXS 20 / HXX20 HXX 25. Roclan Humanic työntömastotrukit on suunniteltu

HSF 14 / HXF 14 HSF 16 / HXF 16 HSC 16 / HXC 16 HSS 16 / HXS 16 HXS 20 / HXX20 HXX 25. Roclan Humanic työntömastotrukit on suunniteltu Roclan 2 Humanic työntömastotrukit on suunniteltu helpottamaan käyttäjän työtä. Olipa kyseessä uusi kuljettaja tai alan konkari, trukki mukautuu hallitusti kuljettajan ajotapaan - liikkeellelähtö, ajo

Lisätiedot

W dt dt t J.

W dt dt t J. DEE-11 Piirianalyysi Harjoius 1 / viikko 3.1 RC-auon akku (8.4 V, 17 mah) on ladau äyeen. Kuinka suuri osa akun energiasa kuluu ensimmäisen 5 min aikana, kun oleeaan mooorin kuluavan vakiovirran 5 A? Oleeaan

Lisätiedot

RIL 256-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry

RIL 256-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Suomen Rakennusinsinöörien Liio RIL ry Julkisen hankinojen kehiämismalli Tuoavuuden paranaminen TUKEFIN-meneelmällä 2 RIL 256-2010 RILin julkaisuilla on oma koisivu, joka löyyy osoieesa www.ril.fi Kirjakauppa

Lisätiedot

Cristallo ROLLAATTORI. Käyttöohje 1. Tilno:

Cristallo ROLLAATTORI. Käyttöohje 1. Tilno: Cristallo ROLLAATTORI Tilno: 7 00 000 Käyttöohje Rollaattorin osat 4 5 6 0 7 8 9 Kahva Jarru Korkeussäädettävä kahvan tanko 4 Kahvan korkeuden säätövipu 5 Folding suoja 6 varastossa haltijat 7 Takapyörä

Lisätiedot

OPINTOJAKSO FYSIIKKA 1 OV OPINTOKOKONAISUUTEEN FYSIIKKA JA KEMIA 2 OV. Isto Jokinen 2012. 1. Mekaniikka 2

OPINTOJAKSO FYSIIKKA 1 OV OPINTOKOKONAISUUTEEN FYSIIKKA JA KEMIA 2 OV. Isto Jokinen 2012. 1. Mekaniikka 2 OPINTOJAKSO FYSIIKKA 1 OV OPINTOKOKONAISUUTEEN FYSIIKKA JA KEMIA OV Io Jokinen 01 SISÄLTÖ SIVU 1. Mekaniikka Nopeu Kekinopeu Kehänopeu 3 Kiihyvyy 3 Puoamikiihyvyy 4 Voima 5 Kika 6 Työ 7 Teho 8 Paine 9

Lisätiedot

DFG/TFG 660/670/680/690/S80/S90

DFG/TFG 660/670/680/690/S80/S90 Mukava ja turvallinen ohjaamo, jonka ergonomia on esimerkillinen Vankka hydrodynaaminen vaihteisto tehokasta voimansiirtoa varten, huoltovapaat monilevyjarrut Erittäin hiljainen: ohjaamon äänitaso vain

Lisätiedot

Kuljetuskanavat. Lindab 1. Yleistä tietoa ja teoriaa 2. Safe 3. Äänenvaimentimet 4. Säätöpellit ja mittalaitteet 5. Fire dampers & Smoke evaquations

Kuljetuskanavat. Lindab 1. Yleistä tietoa ja teoriaa 2. Safe 3. Äänenvaimentimet 4. Säätöpellit ja mittalaitteet 5. Fire dampers & Smoke evaquations Kujeuskanava Lindab Yeisä ieoa ja eoriaa Safe Äänenvaienie Sääöpei ja iaaiee Fire dapers & Soke evaquaions veniii Kaojärjeseä Muu pyöreä uoee Kujeuskanava 0 Suorakaide Fexibe ducing Erisys Duc access Sar

Lisätiedot

2. Nostokettingit ja komponentit

2. Nostokettingit ja komponentit 2. Nosokeingi ja komponeni - Nosokeinki - Keinki- - komponeni - Nosorenkaa - Keinkiyhiselmä Nosokeinki yhyhahloinen nosokeinki Maeriaali: ämpökäsiely eräs. uokka. Ei saa lämpökäsiellä. Merkinä: Vähinään

Lisätiedot

Työntömastotrukki t

Työntömastotrukki t Työntömastotrukki 1.4-2.5 t R & E -sarja Kylmävarasto RRE140HC/HEC/ HCC/ RRE160HC/HEC/ HCC/ RRE180HC/HEC/ HCC/ RRE200HC/HEC/ HCC/ RRE250HC/HEC/ HCC/ www.toyota-forklifts.eu Työntömastotrukki, kylmävarasto,

Lisätiedot

Dynaaminen optimointi ja ehdollisten vaateiden menetelmä

Dynaaminen optimointi ja ehdollisten vaateiden menetelmä Dynaaminen opimoini ja ehdollisen vaaeiden meneelmä Meneelmien keskinäinen yheys S yseemianalyysin Laboraorio Esielmä 10 - Peni Säynäjoki Opimoiniopin seminaari - Syksy 2000 / 1 Meneelmien yhäläisyyksiä

Lisätiedot

Palopelti ETCE Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje 01/2015

Palopelti ETCE Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje 01/2015 Asennus-, käyö- ja huolo-ohje 0/05 Asennus Palopeli ETCE ulee asenaa ämän asennusohjeen mukaan, ks. sivu 5. Käyö ja oiminnan esaus CE-merkinnän mukaan palopeli ulee aina varusaa lämpöilaan perusuvalla

Lisätiedot

Suunnitteluharjoitus s-2016 (...k-2017)

Suunnitteluharjoitus s-2016 (...k-2017) 1 Suunnieluharjoius s-2016 (...k-2017) HAKKURITEHOLÄHDE Seuraavan push-pull-yyppisen hakkurieholäheen komponeni ulisi valia (muunajaa lukuunoamaa). V1 iin 230 V ± 10 % 50 Hz V3 Perusieoja kykennäsä Verkkoasasuunauksen

Lisätiedot

a) Esitä piirtämällä oheisen kaksoissymmetrisen ulokepalkkina toimivan kotelopalkin kaksi täysin erityyppistä plastista rajatilamekanismia (2p).

a) Esitä piirtämällä oheisen kaksoissymmetrisen ulokepalkkina toimivan kotelopalkin kaksi täysin erityyppistä plastista rajatilamekanismia (2p). LUT / Teräsrakenee/Timo Björk BK80A30: Teräsrakenee II: 9.9.016 Oheismaeriaalin käyö EI salliua, laskimen käyö on salliua, lausekkeia ehäväosion lopussa Vasaukse laadiaan ehäväpaperille, joka palaueava,

Lisätiedot

Micrologic elektroniset suojareleet 2.0 A, 5.0 A, 6.0 A ja 7.0 A Pienjännitetuotteet

Micrologic elektroniset suojareleet 2.0 A, 5.0 A, 6.0 A ja 7.0 A Pienjännitetuotteet Micrologic elekronise suojarelee.0, 5.0, 6.0 ja 7.0 Pienjännieuoee Käyäjän käsikirja We do more wih elecriciy. Micrologic elekronise sojarelee.0, 5.0, 6.0 ja 7.0 Elekronisen suojareleen käyö Suojareleen

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

Toistoleuanvedon kilpailusäännöt

Toistoleuanvedon kilpailusäännöt 1.0 Yleisä Toisoleuanvedossa kilpailija suoriaa häjaksoisesi mahdollisimman mona leuanveoa omalla kehonpainollaan. Kilpailijalla on käössään ksi kilpailusuorius sekä asauloksen sauessa mahdollise uusinakierrokse

Lisätiedot

MITSUBISHI PBF25N2. Lavansiirtovaunu kiinteällä seisomatasolla

MITSUBISHI PBF25N2. Lavansiirtovaunu kiinteällä seisomatasolla MITSUBISHI PBF25N2 Lavansiirtovaunu kiinteällä seisomatasolla P= Power Pallet B= Battery F= Fixed platform 25 = 2500kg kapasit. PBF25N2 kiinteällä seisontatasolla ja sivusuojilla/selkänojalla. - Max ajonopeus12km/h

Lisätiedot

EJC 214-220 / EJC 212z-220z

EJC 214-220 / EJC 212z-220z EJC 214-220 / EJC 212z-220z 11.10 - Käyttöohjeet 51141064 07.15 s EJC 212z EJC 214z EJC 216z EJC 220z EJC 214 EJC 216 EJC 220 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg

Lisätiedot

Kuntaeläkkeiden rahoitus ja kunnalliset palvelut

Kuntaeläkkeiden rahoitus ja kunnalliset palvelut Kunaeläkkeiden rahoius ja kunnallise palvelu I LA Rapori LA Repors 30.1.2013 No 4 Kunaeläkkeiden rahoius ja kunnallise palvelu Jukka Lassila * Niku Määänen ** armo Valkonen *** * LA linkeinoelämän ukimuslaios,

Lisätiedot

DFG/TFG 660-690 DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90. Käyttöohjeet 12.12 - 11.

DFG/TFG 660-690 DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90. Käyttöohjeet 12.12 - 11. DFG/TFG 660-690 12.12 - Käyttöohjeet 51289401 11.14 s DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand

Lisätiedot

LUKU 14 KIVILOHKOJEN KUORMAAMINEN MATALALAITAISIIN AVOVAUNUIHIN

LUKU 14 KIVILOHKOJEN KUORMAAMINEN MATALALAITAISIIN AVOVAUNUIHIN LUKU 14 KIVILOHKOJEN KUORMAAMINEN MATALALAITAISIIN AVOVAUNUIHIN 1. Tämän luvun määräykse koskeva poikkileikkaukselaan suorakaieen muooisen kivilohkojen kuormausa ja kiinniysä maalalaiaisiin avovaunuihin,

Lisätiedot

Asennus. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: Irralliset osat. Ohjeet, oppaat ja muut osat.

Asennus. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: Irralliset osat. Ohjeet, oppaat ja muut osat. Asennus Irralliset osat Form No. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: 30454 Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu. Kuvaus Määrä Käyttökohde

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET TRAN TyL:n MUKASN AKUUTUKSN RTYSPRUSTT Tässä peruseessa kaikki suuree koskea eraa, ellei oisin ole määriely. Tässä peruseessa käyey lyhenee: LL Lyhyaikaisissa yösuheissa oleien yönekijäin eläkelaki TaL

Lisätiedot

EJC 212 / 214 / 216 / 220

EJC 212 / 214 / 216 / 220 EJC 212 / 214 / 216 / 220 05.08 - Käyttöohjeet 51102250 02.11 EJC 212 EJC 214 EJC 216 EJC 220 s Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan

Lisätiedot

YMPJåoSTÖ 2?.5.14 J Ub,

YMPJåoSTÖ 2?.5.14 J Ub, YMPJåoSTÖ 2?.5.14 J Ub, ),II1 1 SATAMA ILMOITTAMIE YMPÄRISTÖ- SUOJELU TIETOJÄRJESTELMÄÄ JA SATAMA JÄTEHUOLTOSUUITELMA ranomaisen yheysiedo Merkiy ympärisönsuojelun ieojärjeselmään A. SATAMA TOIMITAA VALVOVA

Lisätiedot

Turvallisuusohjeet. Vaarat. Turvatoimenpiteet kaikkien ajoneuvojen kanssa työskentelyyn. Erikoistoimenpiteet ilmajousitetuissa ajoneuvoissa VAROITUS!

Turvallisuusohjeet. Vaarat. Turvatoimenpiteet kaikkien ajoneuvojen kanssa työskentelyyn. Erikoistoimenpiteet ilmajousitetuissa ajoneuvoissa VAROITUS! Työskentely nostetun ajoneuvon ja päällirakenteen kanssa Työskentely nostetun ajoneuvon ja päällirakenteen kanssa Mekaaniset ja hydrauliset nostolaitteet voivat kaatua tai laskeutua vahingossa virheellisen

Lisätiedot

PETIKONTIE 1 01720 VANTAA PUH: 09 855 33 400 MATERIAALINKÄSITTELYN PIKKUJÄTTILÄINEN. www.abc-karry.fi

PETIKONTIE 1 01720 VANTAA PUH: 09 855 33 400 MATERIAALINKÄSITTELYN PIKKUJÄTTILÄINEN. www.abc-karry.fi MATERIAALINKÄSITTELYN PIKKUJÄTTILÄINEN www.abc-karry.fi 1 PINOAMISVAUNU SFH1016/7699109 Nostoteho 1000kg Nostokorkeus 1600mm Haarukkapituus 1150mm Haarukan koko 160x60mm Kokonaisleveys 715mm Koneen korkeus

Lisätiedot

Mittaustekniikan perusteet, piirianalyysin kertausta

Mittaustekniikan perusteet, piirianalyysin kertausta Miausekniikan perusee, piirianalyysin kerausa. Ohmin laki: =, ai = Z ( = ännie, = resisanssi, Z = impedanssi, = vira). Kompleksiluvu Kompleksilukua arviaan elekroniikassa analysoiaessa piireä, oka sisälävä

Lisätiedot

Luento 7 Järjestelmien ylläpito

Luento 7 Järjestelmien ylläpito Luno 7 Järjslmin ylläpio Ahi Salo Tknillinn korkakoulu PL, 5 TKK Järjslmin ylläpidosa Priaallisia vaihohoja Uusiminn rplacmn Ennalahkäisvä huolo mainnanc Korjaaminn rpair ❶ Uusiminn Vioiun komponni korvaaan

Lisätiedot

-2, KV 2015-04-20 18:00

-2, KV 2015-04-20 18:00 -, KV -- : Kokousiedo Aika.. klo. Paikka Raaihuone, kaupunginvaluuson isunosali Päääjä Berg, Vesa Lyyra, Anna-Maija Bosröm, Peer Mäenpää, Tua Brännbacka-Brunell, Bria Nyman, Kaj Englund, Conny Piippolainen,

Lisätiedot

Tuloilmaventtiili STI

Tuloilmaventtiili STI Tuloilmaveniili STI STI-veniili soveluu asuinilojen ja oimisojen uloilmalaieeksi seinäpuhallukseen. Käyöalue Ilmavira q v STI- STI-15 STI-1 STI- 5 5 7 l/s max 7 db(a), 5 (koo -15) max db(a), 5 (koo 1-)

Lisätiedot

Käyttöohje SOLO - Henkilönostin 150 / 200kg

Käyttöohje SOLO - Henkilönostin 150 / 200kg Käyttöohje SOLO - Henkilönostin 150 / 200kg ICF Group Oy Myrttitie 1 Tel. 09-346 2574 www.icf.fi 01300 Vantaa Fax. 09-346 2576 KOKOAMINEN Huom! Nostin on tarkoitettu ainoastaan henkilöiden nostamiseen

Lisätiedot

Tekes tänään (ja huomenna?) Pekka Kahri Palvelujohtaja, Tekes Fortune seminaari 21.8.2013

Tekes tänään (ja huomenna?) Pekka Kahri Palvelujohtaja, Tekes Fortune seminaari 21.8.2013 Tekes änään (ja huomenna?) Pekka Kahri Palvelujohaja, Tekes Forune seminaari 21.8.2013 Rahoiamme sellaisen innovaaioiden kehiämisä, joka ähäävä kasvun ja uuden liikeoiminnan luomiseen Yriysen kehiysprojeki

Lisätiedot

DFG/TFG 660-690 DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90. Käyttöohjeet 11.08 - 02.

DFG/TFG 660-690 DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90. Käyttöohjeet 11.08 - 02. DFG/TFG 660-690 11.08 - Käyttöohjeet 51139145 02.11 s DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand

Lisätiedot

Lasin karkaisun laatuongelmat

Lasin karkaisun laatuongelmat Rakeneiden Mekaniikka Vol. 44, Nro, 11, s. 14-155 Lasin karkaisun laauongelma Ani Aronen Tiiviselmä. Karkaisula lasila vaadiaan hyvää lujuua sekä visuaalisa laaua. Näihin voidaan vaikuaa lasin karkaisuprosessin

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. VRVIII-järjestelmän sisäyksikkö HXHD125A7V1B

KÄYTTÖOPAS. VRVIII-järjestelmän sisäyksikkö HXHD125A7V1B KÄYÖOPAS SISÄLÖ 1. Määrielmä... 1 1.1. Merkkien ja varoiusen arkoiukse... 1 1.2. Käyeyjen ermien merkiys... 1 2. Yleise varooime... 2 3. Johdano... 2 3.1. Yleisä... 2 3.2. ämän oppaan laajuus... 2 4. Yksikön

Lisätiedot

Valmistava teollisuus. Erityistuotteet ja järjestelmäratkaisut

Valmistava teollisuus. Erityistuotteet ja järjestelmäratkaisut Valmisava eollisuus Eriyisuoee ja järjeselmärakaisu Eriyisuoee ja -rakaisu valmisu Parker kokenu kumppani palveluksessanne Valmisusalalla koneiden oiminnan ja suoriuskyvyn sandardi nouseva jakuvasi. Parkerilla

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI. Mustalahden asemakaava Liikenneselvitys. Työ: E23641. Tampere 18.5.2010

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI. Mustalahden asemakaava Liikenneselvitys. Työ: E23641. Tampere 18.5.2010 MÄNÄ-VLPPULAN KAUPUNK Musalahden asemakaava Liikenneselviys yö: E ampere 8..00 ARX Ympärisö Oy PL 0 ampere Puhelin 00 000 elefax 00 00 www.airix.fi oimiso: urku, ampere, Espoo ja Oulu Mänä-Vilppulan kaupunki,

Lisätiedot

SGY 204. Infra pohjatutkimusformaatti versio 2.2

SGY 204. Infra pohjatutkimusformaatti versio 2.2 SGY 204 Inra pohjaukimusormaai versio 2.2 Helsinki 2012 INRA -pohjaukimusormaai v2.2 12.06.2012 Sivu 2/20 Versiohisoria Versio Pvm Sisälö Dra A1-A3 23.09.2003-14.11.2003 Tekla ormaain rakeneen mukaise

Lisätiedot

Sähkökäyttöinen vastapainotrukki

Sähkökäyttöinen vastapainotrukki Sähkökäyttöinen vastapainotrukki 1,5-2,0 t 3-pyöräinen www.toyota-forklifts.fi Sähkökäyttöinen vastapainotrukki 1,5-1,6 t Tekniset tiedot 8FBE15T 8FBEK16T 8FBE16T Muuta Sähkömoottori Suorituskyky Päämitat

Lisätiedot

Finanssipolitiikan tehokkuudesta Yleisen tasapainon tarkasteluja Aino-mallilla

Finanssipolitiikan tehokkuudesta Yleisen tasapainon tarkasteluja Aino-mallilla BoF Online 3 29 Finanssipoliiikan ehokkuudesa Yleisen asapainon arkaseluja Aino-mallilla Juha Kilponen Tässä julkaisussa esiey mielipiee ova kirjoiajan omia eiväkä välämää edusa Suomen Pankin kanaa. Suomen

Lisätiedot

Kuljeta ja siirrä kaapelikelat oikein

Kuljeta ja siirrä kaapelikelat oikein Kuljeta ja siirrä kaapelikelat oikein Kaapeli on arvokas tuote. Kaapelin kuljetuspakkaus on yleensä kela. Paksut laipat voivat vaikuttaa särkymättömiltä, mutta yli neljä tonnia painava kela on suhteellisen

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka dokumentointi

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka dokumentointi Ohjelmson esaus ja laau Ohjelmsoeknkka dokumenon Ohjelmsoyöhön kuuluu oleellsena osana dokumenen krjoamnen laadukkaden dokumenen uoamnen vakeaa akaaulujen panaessa päälle, dokumenonnsa on helppo npsää

Lisätiedot

Öljyn hinnan ja Yhdysvaltojen dollarin riippuvuussuhde

Öljyn hinnan ja Yhdysvaltojen dollarin riippuvuussuhde Öljyn hinnan ja Yhdysvalojen dollarin riippuvuussuhde Kansanalousiede Pro gradu -ukielma Talousieeiden laios Tampereen yliopiso Toukokuu 2010 Jari Hännikäinen TIIVISTLMÄ Tampereen yliopiso Talousieeiden

Lisätiedot

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS. JULKISEN TALOUDEN PITKÄN AIKAVÄLIN LASKENTAMALLIT Katsaus kirjallisuuteen

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS. JULKISEN TALOUDEN PITKÄN AIKAVÄLIN LASKENTAMALLIT Katsaus kirjallisuuteen VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 445 JULKISEN TALOUDEN PITKÄN AIKAVÄLIN LASKENTAMALLIT Kasaus kirjallisuueen Juho Kosiainen Valion aloudellinen ukimuskeskus Governmen Insiue for Economic

Lisätiedot

ZELIO Time Sarja RE7 Elektroniset aikareleet

ZELIO Time Sarja RE7 Elektroniset aikareleet Zelio Time -aikarelee ZELIO Time Sarja RE7 Elekronise aikarelee Valinaopas 00 Valinaopas 00 Zelio Time RE 7 -aikarelee Valinaopas Sovellukse Elekronise aikarelee mahdollisava yksinkeraisen auomaisoiujen

Lisätiedot

EFG 425-430. Käyttöohjeet 10.09 - 11.11. EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430

EFG 425-430. Käyttöohjeet 10.09 - 11.11. EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430 EFG 425-430 10.09 - Käyttöohjeet 51151502 11.11 s EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön

Lisätiedot

Sähkökäyttöinen vastapainotrukki 2,0-5,0 t

Sähkökäyttöinen vastapainotrukki 2,0-5,0 t www.toyota-forklifts.fi Sähkökäyttöinen vastapainotrukki 2,0-5,0 t Sähkökäyttöinen vastapainotrukki 2,0-2,5 t Tekniset tiedot 8FBMKT20 8FBMKT25 8FBMT25 Ominaisuudet Paino Pyörät Päämitat Suorituskyky Sähkömoottori

Lisätiedot