työtyytyväisyyskysely perusturvayhteensä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "työtyytyväisyyskysely perusturvayhteensä"

Transkriptio

1 työtyytyväisyyskysely perusturvayhteensä 1. ikä Vastaajien määrä: tai enemmän: 14% alle 35: 14% 35-44: 29% 45-54: 44% 2. työsuhteen laatu Vastaajien määrä: 66 määräaikainen, työllistetty, harjoittelija: 14% vakituinen: 86%

2 3. työpaikkasi (vastaa hallintokuntasi mukaan, eli esimerkiksi koululla siistijänä toimiva rastita kohta ruokahuolto/kiinteistöhuolto/siivous) Vastaajien määrä: 66 ruokahuolto/kiintei stöhuolto/siivous: 0% vesihuolto/varikko: 0% ympäristötoimi muu (mm. hallinto, asuntotoimi): 0% sosiaalitoimi muu (mm. sostyö, hallinto): 17% sairaala: 42% Kuuhankaveden yhtenäiskoulu: 0% muu peruskoulu (kuin Kuuhankavesi): 0% lukio: 0% päivähoito ja perhepäivähoitajat : 0% sivistystoimi muu (mm. vapaa-aika, hallinto, kansalaisopisto): 0% maatalouslomitus: 0% kunnanhallitus muu (mm hallinto/talous): 0% kotihoito (sis. Metsätähti): 14% päiväranta (palveluasuminen) : 27% 4. Seuraavista keskeisistä työhön liittyvistä asioista koen olevani (ja näihin kaikkiin palataan tarkemmin myöhemmin kyselyssä) Vastaajien määrä: 66 työn tuloksellisuus on lisääntynyt 5 täysin samaa mieltä: 17% 1 täysin eri mieltä: 3% 2 melkein eri mieltä: 3% 3 en oikein osaa sanoa: 41% 4 melkein samaa mieltä: 36% työni on tärkeää

3 1 täysin eri mieltä: 0% 2 melkein eri mieltä: 0% 3 en oikein osaa sanoa: 3% 4 melkein samaa mieltä: 27% 5 täysin samaa mieltä: 70% oman työpaikkani ilmapiiri on hyvä 5 täysin samaa mieltä: 22% 1 täysin eri mieltä: 0% 2 melkein eri mieltä: 8% 3 en oikein osaa sanoa: 14% 4 melkein samaa mieltä: 57% olisin valmis suosittelemaan Hankasalmen kuntaa työnantajana

4 1 täysin eri mieltä: 0% 5 täysin samaa mieltä: 27% 2 melkein eri mieltä: 8% 3 en oikein osaa sanoa: 20% 4 melkein samaa mieltä: 45% 5. Omasta mielestäni ( 1= erittäin huono, 5=erittäin hyvä) Vastaajien määrä: 66 työkykyni on tällä hetkellä 1: 0% 2: 2% 5: 33% 3: 9% 4: 56% työkykyni tulee olemaan muutaman vuoden päästä

5 1: 0% 5: 27% 2: 5% 3: 17% 4: 51% 6. Työnantaja on pyrkinyt ( 1= ei lainkaan, 5= erittäin paljon) Vastaajien määrä: 64 vaikuttamaan työntekijöiden terveyteen ja kuntoon 5: 8% 1: 5% 4: 33% 2: 36% 3: 19%

6 7. Tällä hetkellä koen, että (1= ei pidä lainkaan paikkaansa, 5= pitää täysin paikkansa) Vastaajien määrä: 66 olen tyytyväinen työhöni ja työolosuhteisiini 5: 15% 1: 0% 2: 17% 3: 22% 4: 46% työtäni arvostetaan muiden toimesta 5: 18% 1: 0% 2: 9% 3: 20% 4: 53% uskon työni jatkuvuuteen

7 1: 2% 2: 2% 5: 32% 3: 6% 4: 59% haluaisin vaihtaa työtehtäviäni 5: 5% 4: 9% 3: 15% 1: 41% 2: 30% haluaisin vaihtaa työpaikkaani

8 5: 3% 4: 9% 3: 12% 1: 54% 2: 22% 8. Työurani lopulla uskon, että ( 1=hyvin epätodennäköisesti, 5= erittäin todennäköisesti) Vastaajien määrä: 66 haluan jäädä eläkkeelle ennen eläkeikääni 5: 27% 1: 23% 2: 5% 4: 18% 3: 27% osa-aikaeläke tulee kiinnostamaan minua

9 1: 17% 5: 26% 2: 3% 3: 25% 4: 29% tulen jatkamaan työssäni ainakin lähelle 68 ikävuotta 5: 0% 4: 3% 3: 22% 1: 58% 2: 17%

10 9. Viimeisimmän vuoden ajalta kokemukseni on, että ( 1=ei pidä lainkaan paikkaansa, 5= pitää täysin paikkansa) Vastaajien määrä: 66 oman työpaikkani työtoverit ovat ystävällisiä 1: 0% 2: 0% 3: 9% 5: 47% 4: 44% työpaikkani ilmapiiri on parantunut 5: 17% 1: 2% 2: 14% 3: 32% 4: 36% sosiaaliset suhteet koko kunnan työyhteisössä ovat pääosin kunnossa

11 5: 3% 1: 2% 2: 17% 4: 27% 3: 52% minulla ei henkilökohtaisesti ole ristiriitoja suhteissa esimiehiini 1: 0% 2: 5% 3: 12% 4: 21% 5: 62%

12 10. Tällä hetkellä koen, että työpaikallani esiintyy ristiriitoja (1= ei pidä lainkaan paikkaansa, 5 = pitää täysin paikkansa) Vastaajien määrä: 66 esimiesten ja alaisten välillä 5: 12% 1: 20% 4: 23% 2: 26% 3: 20% työntekijöiden välillä 5: 8% 1: 15% 4: 17% 3: 23% 2: 38% eri henkilöstöryhmien välillä

13 5: 2% 4: 14% 1: 26% 3: 26% 2: 33% suhteessa asiakkaisiin 5: 2% 4: 11% 3: 9% 1: 46% 2: 32%

14 11. Esimiestoiminnan kohdalla koen, että ( 1= ei pidä lainkaan paikkaansa, 5= pitää täysin paikkansa) Vastaajien määrä: 66 Lähin esimieheni kohtelee työntekijöitä tasapuolisesti 1: 6% 5: 28% 2: 18% 3: 22% 4: 26% Esimiehet kunnassa kokemusteni perusteella kohtelevat työntekijöitä tasapuolisesti 5: 0% 4: 17% 1: 8% 2: 18% 3: 58% Lähin esimieheni on kiinnostunut ja kuunteleva

15 1: 3% 5: 21% 2: 21% 4: 30% 3: 25% Esimieheni johtaa/johtavat töitä hyvin 5: 12% 1: 11% 4: 17% 2: 41% 3: 20% Esimieheni on johdonmukainen ja jämäkkä

16 5: 9% 1: 20% 4: 23% 3: 9% 2: 39% 12. Kehityskeskustelujen ja työpaikkapalaverien kohdalla koen, että Vastaajien määrä: 66 Kehityskeskustelut ovat säännöllisiä ja niitä on riittävän usein 1 ei pidä lainkaan paikkaansa: 11% 5 pitää täysin paikkansa: 33% 2 ei oikein pidä paikkaansa: 11% 3 en osaa sanoa: 14% 4 pitää melkein paikkansa: 32% Kehityskeskusteluja ei tarvitsisi käydä vuosittain kaikkien kanssa

17 5 pitää täysin paikkansa: 17% 1 ei pidä lainkaan paikkaansa: 29% 4 pitää melkein paikkansa: 12% 3 en osaa sanoa: 27% 2 ei oikein pidä paikkaansa: 15% Työpaikkani työpaikkakokoukset ovat säännöllisiä ja niitä on riittävän usein 1 ei pidä lainkaan paikkaansa: 0% 2 ei oikein pidä paikkaansa: 5% 3 en osaa sanoa: 6% 5 pitää täysin paikkansa: 52% 4 pitää melkein paikkansa: 38% Olen tyytyväinen viimeisimmän itseäni koskeneen kehityskeskustelun sisältöön ja toteutustapaan

18 1 ei pidä lainkaan paikkaansa: 11% 5 pitää täysin paikkansa: 32% 2 ei oikein pidä paikkaansa: 18% 3 en osaa sanoa: 11% 4 pitää melkein paikkansa: 29% Olen tyytyväinen työpaikkani työpaikkakokousten sisältöön ja toteutustapaan 5 pitää täysin paikkansa: 17% 1 ei pidä lainkaan paikkaansa: 0% 2 ei oikein pidä paikkaansa: 15% 3 en osaa sanoa: 14% 4 pitää melkein paikkansa: 55%

19 13. Työturvallisuutta pohtiessani koen, että (1= ei pidä lainkaan paikkaansa, 5= pitää täysin paikkansa) Vastaajien määrä: 66 Työtahti ja työn vaatimukset ovat kiristyneet viimeisimmän vuoden aikana 1: 0% 2: 5% 3: 15% 5: 41% 4: 39% työn henkinen rasitus on lisääntynyt 1: 0% 2: 6% 3: 14% 5: 36% 4: 44% pystyn uupumatta selviämään työtehtävieni hoidosta

20 5: 6% 1: 12% 4: 36% 2: 22% 3: 24% voin yleensä vaikuttaa työtahtiini 5: 2% 1: 18% 4: 24% 3: 20% 2: 36% työpaikallani esiintyy kiusaamista

21 5: 2% 4: 11% 3: 14% 1: 54% 2: 20% tiedän kunnan työyhteisössä esiintyvän kiusaamista 5: 8% 4: 9% 1: 23% 2: 9% 3: 51% joudun usein tekemään ylitöitä

22 5: 15% 1: 19% 4: 25% 2: 22% 3: 19% 14. Seuraavien vaarojen koen uhkaavan minua työssäni ( 1= erittäin epätodennäköisesti, 5= erittäin todennäköisesti) Vastaajien määrä: 66 rasitusvamman 1: 9% 5: 27% 2: 9% 3: 18% 4: 36% työtapaturman

23 5: 6% 1: 11% 4: 33% 2: 27% 3: 22% allergian tai muun työperäisen taudin 5: 15% 1: 14% 4: 21% 2: 27% 3: 23% väkivallan uhkan asiakkaan taholta

24 1: 3% 5: 24% 2: 26% 4: 29% 3: 18% väkivallan uhkan työtoverin taholta 4: 0% 5: 0% 3: 6% 2: 12% 1: 82% vakavan työuupumuksen uhkan

25 5: 5% 1: 14% 4: 20% 2: 25% 3: 37% 15. Koen, että (1= ei pidä lainkaan paikkaansa, 5= pitää täysin paikkansa) Vastaajien määrä: 66 Työni on sen vaatimusten vuoksi mielekästä 1: 3% 2: 5% 3: 12% 5: 39% 4: 41% työtäni kannustetaan työyhteisössäni

26 5: 18% 1: 3% 2: 5% 3: 23% 4: 52% vastuu työn onnistumisesta jakautuu työpaikallani koko työyhteisön kesken 1: 5% 5: 20% 2: 12% 3: 14% 4: 50% työni tuloksia ja vaikutuksia seurataan työyhteisössäni

27 5: 8% 1: 3% 2: 18% 4: 42% 3: 29% työhöni liittyvät vastuut ovat hyvin selvillä työpaikallani 5: 14% 1: 2% 2: 17% 3: 24% 4: 44% työn määrä vaikuttaa palkkaukseeni

28 5: 0% 4: 12% 3: 11% 2: 11% 1: 67% työni vaikuttavuus ja työni laatu vaikuttaa palkkaukseeni 5: 3% 4: 11% 3: 12% 2: 14% 1: 61% oma palkkani on oikeudenmukainen, kun sen suhteuttaa kunnan palkkapolitiikkaan

29 5: 9% 1: 22% 4: 14% 2: 25% 3: 31% nykyinen henkilökohtainen lisä ja TVA-järjestelmä toimii hyvin ja oikeudenmukaisesti 5: 3% 4: 18% 1: 23% 3: 25% 2: 31%

30 16. Tiedotuksesta olen sitä mieltä, että (1 = täysin eri mieltä, 5= täysin samaa mieltä) Vastaajien määrä: 66 omalla työpaikallani tiedotus työntekijöille toimii hyvin 5: 8% 1: 6% 2: 17% 4: 38% 3: 31% kunnan sisäinen tiedotus kokonaisuudessaan toimii hyvin 5: 3% 1: 6% 2: 14% 4: 38% 3: 39% kunnan tiedotus kuntalaisille ja kunnan ulkopuolelle toimii hyvin

31 5: 2% 1: 0% 2: 14% 4: 38% 3: 46% 17. Vuorovaikutuksesta ja koulutuksesta olen sitä mieltä, että (1= ei pidä lainkaan paikkaansa, 5= pitää täysin paikkansa) Vastaajien määrä: 66 vuorovaikutus omalla työpaikallani toimii hyvin 5: 14% 1: 2% 2: 3% 3: 24% 4: 58% ristiriitatilanteissa asiat pystytään tai ainakin pyritään ratkaisemaan sovitellen ja asianosaisia kuullen

32 5: 17% 1: 2% 2: 9% 3: 24% 4: 48% työyhteisöni kannustaa luovuuteen 5: 8% 1: 3% 2: 8% 4: 42% 3: 39% työyhteisöni asioista päätetään riittävissä määrin yhdessä

33 5: 15% 1: 6% 2: 12% 3: 23% 4: 44% henkilöstölle tarjotaan riittävästi mahdollisuuksia ammattitaidon ylläpitoon 5: 18% 1: 5% 2: 14% 3: 26% 4: 38%

34 18. Kunnan toimintaa arvioisin seuraavasti ( 1=ei pidä lainkaan paikkansa, 5=pitää täysin paikkansa) Vastaajien määrä: 65 kunnan tekemät päätökset ylipäätään ovat hyvin perusteltuja 5: 6% 1: 2% 2: 20% 4: 23% 3: 49% kunnan henkilöstöpolitiikka on johdonmukaista 5: 2% 1: 8% 4: 20% 2: 17% 3: 54% kunnan henkilöstöpolitiikka on oikeudenmukaista

35 5: 2% 4: 17% 1: 8% 2: 18% 3: 56% 19. Työntekijöiden edunvalvontaelimistä haluan kertoa Vastaajien määrä: 65 työsuojelutoimikunnan kohdalla 5 (= olen erittäin tyytyväinen): 3% 1 (= en tiedä onko olemassa): 6% 2 (= olen tyytymätön siihen): 8% 4 (= olen melko tyytyväinen): 41% 3 (= en osaa sanoa, miten se toimii): 42% yhteistyötoimikunnan kohdalla

36 5 (= olen erittäin tyytyväinen): 3% 4 (= olen melko tyytyväinen): 34% 1 (= en tiedä onko olemassa): 8% 2 (= olen tyytymätön siihen): 2% 3 (= en osaa sanoa, miten se toimii): 54% luottamusmiestoiminnan kohdalla 5 (= olen erittäin tyytyväinen): 2% 1 (= en tiedä onko olemassa): 5% 2 (= olen tyytymätön siihen): 8% 4 (= olen melko tyytyväinen): 45% 3 (= en osaa sanoa, miten se toimii): 42%

37 20. Olen valmis perustellusta syystä(1= en lainkaan valmis, 5=erittäin valmis) Vastaajien määrä: 65 vaihtamaan työpaikkaani kunnan sisällä 5: 8% 4: 22% 1: 29% 3: 18% 2: 23% 21. Jos oma nykyinen työtehtäväni lakkautetaan Vastaajien määrä: 66 voisin harkita kohdallani siirtoa toisiin tehtäviin työpaikkani sisällä 5 (erittäin todennäköistä): 14% 1 (ei lainkaan todennäköistä: 9% 2 (ei todennäköistä): 14% 4 (todenäköistä): 30% 3 ( voisin harkita): 33% voisin harkita siirtymistä toisiin tehtäviin kunnan organisaation sisällä

38 5 (erittäin todennäköistä): 11% 1 (ei lainkaan todennäköistä: 14% 4 (todenäköistä): 20% 2 (ei todennäköistä): 20% 3 ( voisin harkita): 36% voisin harkita siirtymistä esimerkiksi usean kunnan yhteistoiminta-alueen sisällä toisen kunnan palvelukseen palveluja yhdistettäessä 5 (erittäin todennäköistä): 11% 4 (todenäköistä): 12% 1 (ei lainkaan todennäköistä: 24% 3 ( voisin harkita): 35% 2 (ei todennäköistä): 18% olisin valmis siirtymään toisen työnantajan palvelukseen palveluja ulkoistettaessa

39 5 (erittäin todennäköistä): 6% 4 (todenäköistä): 15% 1 (ei lainkaan todennäköistä: 23% 2 (ei todennäköistä): 18% 3 ( voisin harkita): 38% harkitsisin ennemmin etsiväni itse uutta työtä, kuin olisin kiinnostunut edellä luetelluista vaihtoehdoista 5 (erittäin todennäköistä): 5% 4 (todenäköistä): 14% 1 (ei lainkaan todennäköistä: 20% 3 ( voisin harkita): 36% 2 (ei todennäköistä): 25%

40 22. Olisin kiinnostunut mahdollisuudesta työskennellä osa-aikaisesti työtehtävässäni, jos työnantajan kanssa voisi tällaisesta mahdollisuudesta neuvotella (palkkaus pienenisi siinä suhteessa kuin työaikakin ) Vastaajien määrä: 65 Olen varma, etten ole kiinnostunut lyhentämään työaikaani, jos se vaikuttaa palkkaukseeni: 26% Olisin erittäin kiinnostunut tästä mahdollisuudesta: 14% En usko, että kyseinen mahdollisuus tulisi kiinnostamaan minua: 23% Voisin harkita lyhennettyä työaikaa joissain vaiheessa: 37% 23. Kunnan pikkujouluperinne on ollut järjestää jouluillallinen, jonka jälkeen Monitoimitalolla on vaihtuvavuoroinen eri henkilöstöryhmien järjestämä ohjelma. Tämän jälkeen tanssia ja yhdessäoloa. Luottamushenkilöt ja henkilöstö yhdesssä. Osa henkilöstä pitää tapaa erinomaisena, osa kaipaisi ehkä muuta. Tällä kysymyksellä selvitetään, minkälainen on yleinen käsitys Vastaajien määrä: 66

41 Asialla ei ole minulle mitään merkitystä: 42% Minusta nykyinen pikkujoulujen viettotapa on hyvä: 33% Koko henkilöstön ja luottamushenkilöid en yhteinen pikkujoulu ei mielestäni ole toimiva tapa Pikkujoulujen viettotapa on hyvä, mutta kaipaisin siihen ehkä jotain muutosta, eli esimerkiksi: 12%

työtyytyväisyyskysely ympäristötoimiyhteensä

työtyytyväisyyskysely ympäristötoimiyhteensä työtyytyväisyyskysely 2013 - ympäristötoimiyhteensä 1. ikä alle 35: 5% 35-44: 5% 45-54: 25% 55 tai enemmän: 65% 2. työsuhteen laatu määräaikainen, työllistetty, harjoittelija: 10% vakituinen: 90% 3. työpaikkasi

Lisätiedot

työtyytyväisyyskysely KHyhteensä

työtyytyväisyyskysely KHyhteensä työtyytyväisyyskysely 2013 - KHyhteensä 1. ikä Vastaajien määrä: 28 alle 35: 11% 55 tai enemmän: 25% 35-44: 14% 45-54: 50% 2. työsuhteen laatu Vastaajien määrä: 28 määräaikainen, työllistetty, harjoittelija:

Lisätiedot

työtyytyväisyyskysely perusturvakotihoito

työtyytyväisyyskysely perusturvakotihoito työtyytyväisyyskysely 2013 - perusturvakotihoito 1. ikä Vastaajien määrä: 9 55 tai enemmän: 11% alle 35: 11% 45-54: 33% 35-44: 44% 2. työsuhteen laatu Vastaajien määrä: 9 määräaikainen, työllistetty, harjoittelija:

Lisätiedot

työtyytyväisyyskysely perusturvasosiaalimuu

työtyytyväisyyskysely perusturvasosiaalimuu työtyytyväisyyskysely 2013 - perusturvasosiaalimuu 1. ikä 55 tai enemmän: 18% alle 35: 9% 35-44: 27% 45-54: 45% 2. työsuhteen laatu määräaikainen, työllistetty, harjoittelija: 9% vakituinen: 91% 3. työpaikkasi

Lisätiedot

työtyytyväisyyskysely sivistyslukio

työtyytyväisyyskysely sivistyslukio työtyytyväisyyskysely 2013 - sivistyslukio 1. ikä 55 tai enemmän: 14% alle 35: 0% 35-44: 29% 45-54: 57% 2. työsuhteen laatu määräaikainen, työllistetty, harjoittelija: 0% vakituinen: 100% 3. työpaikkasi

Lisätiedot

työtyytyväisyyskysely 2013 - KH halllinto (muu kuin lomitus)

työtyytyväisyyskysely 2013 - KH halllinto (muu kuin lomitus) työtyytyväisyyskysely 2013 - KH halllinto (muu kuin lomitus) 1. ikä Vastaajien määrä: 11 alle 35: 0% 35-44: 18% 55 tai enemmän: 45% 45-54: 36% 2. työsuhteen laatu Vastaajien määrä: 11 määräaikainen, työllistetty,

Lisätiedot

työtyytyväisyyskysely 2013 - KH maatalouslomitus

työtyytyväisyyskysely 2013 - KH maatalouslomitus työtyytyväisyyskysely 2013 - KH maatalouslomitus 1. ikä Vastaajien määrä: 17 55 tai enemmän: 12% alle 35: 18% 35-44: 12% 45-54: 59% 2. työsuhteen laatu Vastaajien määrä: 17 määräaikainen, työllistetty,

Lisätiedot

työtyytyväisyyskysely perusturvapäiväranta

työtyytyväisyyskysely perusturvapäiväranta työtyytyväisyyskysely 2013 perusturvapäiväranta 1. ikä Vastaajien määrä: 18 55 tai enemmän: 6% alle 35: 22% 4554: 56% 3544: 17% 2. työsuhteen laatu Vastaajien määrä: 18 määräaikainen, työllistetty, harjoittelija:

Lisätiedot

työtyytyväisyyskysely 2013

työtyytyväisyyskysely 2013 työtyytyväisyyskysely 2013 1. ikä Vastaajien määrä: 19 55 tai enemmän: 26% alle 35: 16% 3544: 32% 4554: 26% 2. työsuhteen laatu Vastaajien määrä: 19 määräaikainen, työllistetty, harjoittelija: 21% vakituinen:

Lisätiedot

työtyytyväisyyskysely 2013 - sivistyspäivähoito

työtyytyväisyyskysely 2013 - sivistyspäivähoito työtyytyväisyyskysely 2013 sivistyspäivähoito 1. ikä Vastaajien määrä: 31 55 tai enemmän: 39% alle 35: 32% 3544: 13% 4554: 16% 2. työsuhteen laatu Vastaajien määrä: 31 määräaikainen, työllistetty, harjoittelija:

Lisätiedot

työtyytyväisyyskysely 2013

työtyytyväisyyskysely 2013 työtyytyväisyyskysely 2013 1. ikä Vastaajien määrä: 31 alle 35: 6% 55 tai enemmän: 29% 3544: 42% 4554: 23% 2. työsuhteen laatu Vastaajien määrä: 31 määräaikainen, työllistetty, harjoittelija: 13% vakituinen:

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+

Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+ 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 1 Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+ Porvoo 2011 - Borgå 2011 N = 1273 Sukupuoli 100 % 90 % 80 % 81 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 18 % 10 % 0 % mies nainen Ikäryhmä

Lisätiedot

Pk-yritys Hyvä työnantaja 2010: kaikki kalvot

Pk-yritys Hyvä työnantaja 2010: kaikki kalvot Pk-yritys Hyvä työnantaja 2010: kaikki kalvot Suomen Yrittäjät 30.6.2010 30.6.2010 1 Yritysten määrä kokoluokittain 2008 Pienyritykset (10-49 hlöä); 14 570; 5,5 % Keskisuuret yritykset (50-249 hlöä); 2

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2017 Parikkalan kunta. Jani Listenmaa, Hanna Aho

HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2017 Parikkalan kunta. Jani Listenmaa, Hanna Aho HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2017 Parikkalan kunta Jani Listenmaa, Hanna Aho Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa Parikkalan kunnan henkilöstön hyvinvointia ja jaksamista, työyhteisön tilaa

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2015 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin , vastausprosentti noin 25 YTN-teemana

Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2015 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin , vastausprosentti noin 25 YTN-teemana Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2015 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin 11 000, vastausprosentti noin 25 YTN-teemana työtyytyväisyys ja työn muutokset Tuunia Keränen @TEK_akateemiset

Lisätiedot

Tiedonkulku ja vuorovaikutus

Tiedonkulku ja vuorovaikutus Tiedonkulku ja vuorovaikutus Työkyky Työn kehittävyys 5 3,20 3,18 4 3,59 3,62 3 3,58 3,12 2 Esimiestyö 3,43 3,32 3,38 1 4,05 397 3,97 4,00 3,23 3,25 3,55 369 3,69 3,60 Ergonomia 3,37 Optimaalinen kuormitus

Lisätiedot

Porvoon kaupunki. Yleistä kyselystä. Yleistä raportoinnista. Raportin rakenne. Raportti tehty: , klo 16.

Porvoon kaupunki. Yleistä kyselystä. Yleistä raportoinnista. Raportin rakenne. Raportti tehty: , klo 16. n kaupunki Raportti tehty: 7..7, klo 6.9 Vastaajia: 75 Yleistä kyselystä n työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin työntekijöiden työhyvinvoinnin tilaa ja kokemuksia työn sujuvuudesta. Työhyvinvointikyselyn

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely - Työhyvinvointi_Perusturva_lautakunta

Työhyvinvointikysely - Työhyvinvointi_Perusturva_lautakunta Työhyvinvointikysely - Työhyvinvointi_Perusturva_lautakunta 1. Sukupuoli 0% 25% 50% 75% 100% mies 6,8% nainen 93,2% 2. Työ- ja virkasuhteesi muoto? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% vakituinen 86,41%

Lisätiedot

TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain)

TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain) 20.7.2011 TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain) (1) Työn kehittävyys Minulla on mahdollisuus ajatella ja toimia itsenäisesti työssäni Minulla on mahdollisuus kehittää itselleni ominaisia

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014 ja 2015 toteutetuista kyselyistä

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014 ja 2015 toteutetuista kyselyistä RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET Yhteenveto vuosilta, ja toteutetuista kyselyistä Yleistä kyselystä Ranuan työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin kunnan palveluksessa olevien työntekijöiden

Lisätiedot

Sosiaalityön selvitys KYSELYN ALUSTAVAT TULOKSET:

Sosiaalityön selvitys KYSELYN ALUSTAVAT TULOKSET: Sosiaalityön selvitys KYSELYN ALUSTAVAT TULOKSET: -SOSIAALIOHJAAJAT Kyselyn toteutus Webropol -kysely toteutettiin ajalla 14-21.3.2017 Päijät- Hämeen sosiaalityöntekijöille ja sosiaaliohjaajille. Diasarjassa

Lisätiedot

Alueellinen työhyvinvointikysely. Voimaa ossaamisesta! -hanke

Alueellinen työhyvinvointikysely. Voimaa ossaamisesta! -hanke Alueellinen työhyvinvointikysely Voimaa ossaamisesta! -hanke Taustatiedot Vastaajia 1 983 henkilöä miehiä 14 % naisia 86 % Toimiala Hotelli- ja ravintola 5 % Kauppa- ja palvelu 17 % Muu julkishallinto

Lisätiedot

Lapuan kaupunki. Henkilöstöstrategia 2015

Lapuan kaupunki. Henkilöstöstrategia 2015 Lapuan kaupunki Henkilöstöstrategia 2015 Visio Lapua on kasvava, energinen, toimivien palveluiden sekä monipuolisen kulttuurin ja viihtyisän ympäristön kaupunki. Kaupungin henkilöstö on asiantuntevaa,

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2411 Kirkon alan työolobarometri Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUE TULOKSET HENKILÖSTÖRYHMITTÄIN

HYKS-SAIRAANHOITOALUE TULOKSET HENKILÖSTÖRYHMITTÄIN HYKS lautakunta 21.1.2014 Liite 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUE TULOKSET HENKILÖSTÖRYHMITTÄIN Löydätte yksikkönne tulokset kalvosarjan alussa ja tämän jälkeen vertailut. Erot voidaan vastauksien määrien (N) mukaan

Lisätiedot

KUNTO Muutoksen seurantakysely

KUNTO Muutoksen seurantakysely KUNTO Muutoksen seurantakysely Muutoksen seurantakyselyn tavoitteena on auttaa organisaation johtoa seuraamaan muutosprosessia ja arvioimaan sen vaikutuksia. Kysely tarjoaa henkilöstölle mahdollisuuden

Lisätiedot

KUNTO Muutoskysely Alkukysely

KUNTO Muutoskysely Alkukysely KUNTO Muutoskysely Alkukysely Muutoskyselyn tavoitteena on auttaa organisaation johtoa suunnittelemaan ja seuraamaan muutosprosessia sekä arvioimaan sen vaikutuksia. Muutoskysely tarjoaa henkilöstölle

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2008. Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Toukokuu 2008

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2008. Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Toukokuu 2008 Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2008 Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Toukokuu 2008 Vuokratyöntekijätutkimuksen toteutus Sisältö Toisto vuoden 2007 vuokratyöntekijätutkimuksesta Aihealueet:

Lisätiedot

Valitse alla olevista tunnetiloista ne 3, jotka PARHAITEN kuvaavat viimeaikaisia vallitsevia fiiliksiäsi töissä.

Valitse alla olevista tunnetiloista ne 3, jotka PARHAITEN kuvaavat viimeaikaisia vallitsevia fiiliksiäsi töissä. Osio 1 - Taustatiedot Toimitko esimiestehtävissä? Kyllä En Osio 2 - Fiilikset Valitse alla olevista tunnetiloista ne 3, jotka PARHAITEN kuvaavat viimeaikaisia vallitsevia fiiliksiäsi töissä. Ihan ok, tässähän

Lisätiedot

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN Työhyvinvointikyselyn tulokset. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014,2015 ja 2016 toteutetuista kyselyistä

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN Työhyvinvointikyselyn tulokset. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014,2015 ja 2016 toteutetuista kyselyistä RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN Työhyvinvointikyselyn tulokset Yhteenveto vuosilta,, ja toteutetuista kyselyistä Yleistä kyselystä Ranuan työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin kunnan palveluksessa olevien työntekijöiden

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2015

Työhyvinvointikysely 2015 Työhyvinvointikysely 2015 Vakuutusväen Liitto VvL ry kyseli työoloista edellisen kerran vuonna 2012. Silloin kaikkien vakuutusalan työntekijöiden oli mahdollista vastata. Vastaajia oli yli 3.300, joista

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot Työhyvinvointikysely 2011 n yliopisto / Muut yliopistot Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 1215 100% 80% 60% 55% 60% 40% 45% 40% 20% 0% Nainen (KA: 1.452, Hajonta: 1.117)

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1 Vastausprosentti % 9 8 75 74 67 Kuntaliitto 4, n=2 Kuntaliitto 8, n=198 Kuntaliitto 11, n=2 Työterveyslaitos 1 Parempi Työyhteisö -Avainluvut 19 Työyhteisön kehittämisedellytykset 18 Työryhmän kehittämisaktiivisuus

Lisätiedot

TULOKSELLISUUS JA TYÖELÄMÄN LAATU muuttujat, jotka korreloivat myös muiden kanssa (luovuus, oppiminen, motivaatio)

TULOKSELLISUUS JA TYÖELÄMÄN LAATU muuttujat, jotka korreloivat myös muiden kanssa (luovuus, oppiminen, motivaatio) TULOKSELLISUUS JA TYÖELÄMÄN LAATU muuttujat, jotka korreloivat myös muiden kanssa (luovuus, oppiminen, motivaatio) Kyselyn tulokset vertailussa Sinisellä: PKKY kysely 2012 (212 vastaajaa) ja vaikeaa esimiehille

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014

Työhyvinvointikysely 2014 Työhyvinvointikysely 2014 1. Henkilöstö- ja tehtäväryhmäsi 2. Yksikkösi Vastaajien määrä: 3. Omaan työhön liittyvä informaatio Minulla on selkeä tehtäväkuva 1 18 0 64 89 172 4,3 4,4 Minulle on täysin

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 66 0 8 6 6% 9% % 9% Nainen Mies Biologian

Lisätiedot

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 54 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): 5/9 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on. Reilu

Lisätiedot

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 60 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): Reilu 3/7 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on.

Lisätiedot

Nuoret Lakimiehet ry Työhyvinvointikysely 2014

Nuoret Lakimiehet ry Työhyvinvointikysely 2014 Lue analyysi kyselyn tuloksista: www.nuoretlakimiehet.fi/0///nula-selvitti-tyooloja-sisalto-ennen-kompensaatiota-ja-glooriaa/ Taustatiedot Sukupuoli 0 8 6 6 Mies Nainen Kaikki (KA:.6, Hajonta:0.9) (Vastauksia:7)

Lisätiedot

Työurien pidentäminen ja työssä jatkamisen haasteet

Työurien pidentäminen ja työssä jatkamisen haasteet Työurien pidentäminen ja työssä jatkamisen haasteet Pauli Forma Pohjois-Suomen työmarkkinaseminaari Pohjoisen Forum 23.-24.1.2014 Tutkimus- ja kehittämisjohtaja Keva Työurien pidentäminen Keskustelua työurien

Lisätiedot

Simo_suun_terveydenhuolto

Simo_suun_terveydenhuolto Kemin kaupunki (c) 2013 TT-Teamex Oy Simo_suun_terveydenhuolto Oliko ajansaanti mielestäsi helppoa? Vastauksia: 44 10% 20% 30% 40% 50% 60% erittäin tyytymätön 6.82% tyytymätön neutraali 6.82% tyytyväinen

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Vakuutusväen Liiton työhyvinvointikysely 2012. VAKUUTUSVÄEN LIITTO VvL ry www.vvl.fi 2012 Kaikki oikeudet pidätetään

Vakuutusväen Liiton työhyvinvointikysely 2012. VAKUUTUSVÄEN LIITTO VvL ry www.vvl.fi 2012 Kaikki oikeudet pidätetään Vakuutusväen Liiton työhyvinvointikysely 2012 1 Taustaa Vastausaika 27.8.-20.9.2012 Kysely on jatkoa viime vuonna toteutetulle puhelinpalvelutyön työolokyselylle Kysely kohdistettiin kaikille vakuutusalan

Lisätiedot

Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia

Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia Krista Pahkin Organisatoriset innovaatiot ja johtaminen -tiimi ELDERS -projektin aineisto 1. Kirjallisuuskatsaus 2. HYVIS -aineiston

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

Työ tukee terveyttä. sivu 1

Työ tukee terveyttä. sivu 1 UUDENKAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- STRATEGIA 2010- Työ tukee terveyttä sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Mikä henkilöstöstrategia on? 3 2. Mihin henkilöstöstrategia perustuu? 4 3. Miten toteutamme kaupungin strategiaa?

Lisätiedot

RECONOS. Reconos Oy HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2010

RECONOS. Reconos Oy HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2010 RECONOS Oy HENKILÖSTÖTUTKIMUS 21 Ky Puh: 9-6969 274 PL 8, Aleksanterinkatu 17 Fax: 9-6969 2741 HELSINKI E-mail: kari.ehari@reconos.fi Oy Henkilöstötutkimus 21 LOPPURAPORTTI 1.1.21 Oy ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS

Lisätiedot

HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan kokous Oheismateriaali A TULOSALUE: HYKS-SAIRAANHOITOALUE

HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan kokous Oheismateriaali A TULOSALUE: HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan kokous 8.3.2016 Oheismateriaali A TULOSALUE: HYKS-SAIRAANHOITOALUE Löydätte yksikkönne tulokset kalvosarjan alussa ja tämän jälkeen vertailut. Erot voidaan vastauksien

Lisätiedot

1., n= n=485 3., n=497 4., n=484 5., n=489 N., n=999

1., n= n=485 3., n=497 4., n=484 5., n=489 N., n=999 Työskentelin syventäviin tai ammattiaineisiin liittyvässä kesätyössä Olin opintoja sivuavassa kesätyössä / ns. "haalariharjoittelussa" 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1., n=350 2. n=485 3., n=497 4.,

Lisätiedot

Kokkolan kaupungin työhyvinvointisyke 2010

Kokkolan kaupungin työhyvinvointisyke 2010 n kaupungin työhyvinvointisyke 2010 Yleistä kyselystä n työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin kaupungin palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä ilmeneviä kehittämiskohteita. Kysely

Lisätiedot

Kurikan, Jalasjärven ja Ilmajoen henkilöstön työilmapiirikysely

Kurikan, Jalasjärven ja Ilmajoen henkilöstön työilmapiirikysely Kurikan, Jalasjärven ja Ilmajoen henkilöstön työilmapiirikysely 18.3.-14.4.2013 A1. Merkitse ammattiasemasi: ( ) Esimies ( ) Työntekijä A2. Merkitse ikäryhmäsi: ( ) alle 40v. ( ) 40-50 v. ( ) yli 50v.

Lisätiedot

HENKISEN KUORMITUKSEN KARTOITUSMENETELMÄN KÄYT- TÄMINEN

HENKISEN KUORMITUKSEN KARTOITUSMENETELMÄN KÄYT- TÄMINEN HENKISEN KUORMITUKSEN KARTOITUSMENETELMÄN KÄYT- TÄMINEN Tätä henkisen kuormituksen kartoitusmenetelmää käytettäessä pitää ottaa huomioon seuraavaa: 1. Menetelmä on tarkoitettu henkisen kuormituksen kartoittamiseen

Lisätiedot

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI LÄHTÖKOHDAT SAK:n tavoitteena on hyvinvointia rakentava työelämä SAK:n edustajakokous 2011: Työelämän ihmisoikeudet toteutuvat silloin, kun tärkeäksi

Lisätiedot

Pk-yritys Hyvä työnantaja 2013 Työolobarometri

Pk-yritys Hyvä työnantaja 2013 Työolobarometri Pk-yritys Hyvä työnantaja 2013 Työolobarometri Yritysten määrän kehitys 1990-2012 2 Yritysten määrä kokoluokittain 2012 3 Yritysten henkilöstö kokoluokittain 2012 4 Työllisyyden kehitys yrityksen koon

Lisätiedot

JYTYN KENEEN SINÄ LUOTAT- KAMPANJAKYSELY syksy 2013

JYTYN KENEEN SINÄ LUOTAT- KAMPANJAKYSELY syksy 2013 JYTYN KENEEN SINÄ LUOTAT- KAMPANJAKYSELY syksy 2013 KENEEN SINÄ LUOTAT- KAMPANJAKYSELY Lähetettiin syyskuussa kaikille Jytyn jäsenille, joiden sähköpostiosoitteet olivat jäsenrekisterissä. Vastauksia yhteensä

Lisätiedot

Oikeushallinnon Henkilökunta OHK ry:n jäsenkysely

Oikeushallinnon Henkilökunta OHK ry:n jäsenkysely Oikeushallinnon Henkilökunta OHK ry:n jäsenkysely Tämä kysely on tarkoitettu OHK ry:n jäsenille. Kyselyllä selvitetään eräiden uuteen palkkausjärjestelmään liittyvien ongelmien määrää ja laatua edunvalvonnan

Lisätiedot

PERUUTUSPEILIIN KATSOMISTA VAI ETEENPÄIN SUUNTAAMISTA?

PERUUTUSPEILIIN KATSOMISTA VAI ETEENPÄIN SUUNTAAMISTA? PERUUTUSPEILIIN KATSOMISTA VAI ETEENPÄIN SUUNTAAMISTA? Terve yritys pulssikysely ennustaa työhyvinvoinnin tasoa kehityspäällikkö Sabina Brunou sabina.brunou@diacor.fi 5157 PALVELUMME TYÖPAIKOILLE Työhyvinvointipalvelut

Lisätiedot

AKTIIVINEN IKÄÄNTYMINEN. Jaakko Kiander & Yrjö Norilo & Jouni Vatanen 9.2.2012

AKTIIVINEN IKÄÄNTYMINEN. Jaakko Kiander & Yrjö Norilo & Jouni Vatanen 9.2.2012 AKTIIVINEN IKÄÄNTYMINEN Jaakko Kiander & Yrjö Norilo & Jouni Vatanen 9.2.2012 KESKEISET TULOKSET Henkilöt jäivät eläkkeelle ensisijaisesti, koska tunsivat tehneensä osuutensa työelämässä. Eläkkeelle jääneet

Lisätiedot

Työllistymistä y edistävä toiminta

Työllistymistä y edistävä toiminta Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 0, 0 Työllistymistä y edistävä toiminta Setlementti Louhela ry Päätavoite. LOUHELA ON VASTUULLINEN TYÖNANTAJA jakautuu osatavoitteeseen 0. Osatavoite: Työntekijöiden

Lisätiedot

Yksilötutka-työhyvinvointikysely

Yksilötutka-työhyvinvointikysely Yksilötutka-työhyvinvointikysely Yksilötutka-työhyvinvointikyselyllä kartoitetaan, mikä on vastaajan oma arvio työhyvinvointinsa tilasta tällä hetkellä. Vastaaminen on vapaaehtoista ja tapahtuu anonyymisti.

Lisätiedot

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA Kaupunginhallituksen 26.2.2007 hyväksymä 1 2 YLEISTÄ Henkinen hyvinvointi ilmenee työpaikalla monin eri tavoin. Työkykyä edistää ja ylläpitää mm

Lisätiedot

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Taulukkoraportti Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Tässä taulukkoraportissa verrataan kaupan esimiesten ja myymälätyöntekijöiden työn voimavaroja, vaatimuksia ja hyvinvointia. Kysely toteutettiin

Lisätiedot

NUORET OSAAJAT TYÖELÄMÄSSÄ 2017

NUORET OSAAJAT TYÖELÄMÄSSÄ 2017 NUORET OSAAJAT TYÖELÄMÄSSÄ 2017 GRADUATES AT WORK Millaisia ajatuksia ja odotuksia nuorilla osaajilla on työelämästä? Nuoret Osaajat työelämässä -tutkimus on Studentworkin vuosittain toteuttama selvitys

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ- OHJELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65

HENKILÖSTÖ- OHJELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65 HENKILÖSTÖ- OHJELMA Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65 1. STRATEGIA Henkilöstöohjelman taustalla ovat Haapajärven kaupunki-, elinkeino- ja konsernistrategiassa esitetyt asiat: Arvot, toiminta-ajatus

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen ja välittäminen työhyvinvoinnin edistämisessä ja seurannassa

Varhainen puuttuminen ja välittäminen työhyvinvoinnin edistämisessä ja seurannassa Varhainen puuttuminen ja välittäminen työhyvinvoinnin edistämisessä ja seurannassa Elintarvikealan tuottavuustalkoot Seminaari 1.10.2009 Valio Oy Elisa Putula ja Seija Hoikka Valion tehtävä ja arvot Tehtävä:

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE VÄKIVALTATILANTEIDEN VARALLE RUOVEDEN KUNTA

TOIMINTAOHJE VÄKIVALTATILANTEIDEN VARALLE RUOVEDEN KUNTA TOIMINTAOHJE VÄKIVALTATILANTEIDEN VARALLE RUOVEDEN KUNTA 1. PEREHDYTYS Työturvallisuuslaki 14 Työnantajan on annettava työntekijälle riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä sekä huolehdittava

Lisätiedot

50+ TYÖELÄMÄSSÄ Kokemus Esiin 50+ -Seminaari

50+ TYÖELÄMÄSSÄ Kokemus Esiin 50+ -Seminaari 50+ TYÖELÄMÄSSÄ Kokemus Esiin 50+ -Seminaari 22.4.2015 Vantaa Kirsi Rasinaho koulutus- ja työvoimapoliittinen asiantuntija SAK ry 22.4.2015 SAK 1 IKÄÄNTYNEIDEN JAKSAMINEN SAK:LAISILLA TYÖPAIKOILLA 22.4.2015

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely Palvelupäällikkö Annaleena Rita Kunnanhallitus

Työhyvinvointikysely Palvelupäällikkö Annaleena Rita Kunnanhallitus Työhyvinvointikysely 2015 Palvelupäällikkö Annaleena Rita Kunnanhallitus 20.6.2016 Työhyvinvointikyselyn 2016 toteutus Työhyvinvointikysely toteutettiin 1.-30.4.2016 sähköisenä kyselynä (Webropol). Henkilökohtainen

Lisätiedot

HAASTATTELUKYSYMYKSIÄ

HAASTATTELUKYSYMYKSIÄ HAASTATTELUKYSYMYKSIÄ Seuraavassa luettelossa on Tako-ryhmän käyttämiä ja toimivia aihepiireja eli teemoja kysymyksineen ja mahdollisia lisäkysymyksiä vapaasti sovellettavaksi. Ensin esittelemme kaikille

Lisätiedot

Vastaamalla olet mukana kehittämässä työyhteisöäsi. Tässä muutamia ohjeita kyselyn täyttämiseen.

Vastaamalla olet mukana kehittämässä työyhteisöäsi. Tässä muutamia ohjeita kyselyn täyttämiseen. Tervetuloa vastaamaan kyselyyn! Vastaamalla olet mukana kehittämässä työyhteisöäsi. Tässä muutamia ohjeita kyselyn täyttämiseen. kyselyyn vastataan vain yhden kerran valitse kokemukseesi parhaiten sopivat

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla Liisa Salonen

Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla Liisa Salonen Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla 11.3.2017 Liisa Salonen Psykososiaalinen kuormitus Psykososiaalisilla kuormitustekijöillä tarkoitetaan työn sisältöön ja järjestelyihin sekä työyhteisön sosiaaliseen

Lisätiedot

Miten jaksamme työelämässä?

Miten jaksamme työelämässä? Miten jaksamme työelämässä? työelämän haasteet Työhyvinvoinnin asiantuntija Tiina Holappa Sisältö: Työelämän haasteet Työelämän tämän hetkiset trendit Tilastoja suomalaisten eläköitymisestä Työurat pidemmiksi

Lisätiedot

HANKASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HANKASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HANKASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 2 SISÄLTÖ 1. HENKILÖSTÖKERTOMUS OHJAA TOIMINTOJEN SUUNNITTELUA 3 2. HENKILÖSTÖVOIMAVARAT 4 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 4 HENKILÖSTÖN RAKENNE 6 ELÄKÖITYMINEN 11

Lisätiedot

Kannuksen kaupungin henkilöstöpoliittinen ohjelma vuosille 2015-2020

Kannuksen kaupungin henkilöstöpoliittinen ohjelma vuosille 2015-2020 Kannuksen kaupungin henkilöstöpoliittinen ohjelma vuosille 2015-2020 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Voimaan 1.1.2015 Henkilöstöpoliittinen ohjelma 2015 2020 1 Sisällysluettelo 1 Mikä on henkilöstöpoliittinen

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016 HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020 ARVIOINTI 2016 Toteutus Toteutettiin Wilman kyselytoiminnolla huhtikuun 2016 aikana Vastauksia yht. 1118 kpl Perusopetuksen oppilaat (4.,6.,8.lk) oppilaat 610 kpl Lukion

Lisätiedot

HANKASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2016

HANKASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2016 HANKASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2016 2 SISÄLTÖ 1. HENKILÖSTÖKERTOMUS OHJAA TOIMINTOJEN SUUNNITTELUA 3 2. HENKILÖSTÖVOIMAVARAT 4 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 4 HENKILÖSTÖN RAKENNE 6 ELÄKÖITYMINEN 11

Lisätiedot

JY työhyvinvointikysely 2015 (2013) Bio- ja ympäristötieteiden laitos

JY työhyvinvointikysely 2015 (2013) Bio- ja ympäristötieteiden laitos JY työhyvinvointikysely 2015 (2013) Bio- ja ympäristötieteiden laitos 30.10.2015 Työhyvinvointikysely 2015 Taustatiedot Palvelussuhde: 50,0 % Määräaikainen 50,0 % 50,0 % Toistaiseksi voimassaoleva 50,0

Lisätiedot

Psykososiaalinen työkuormitus ja riskit opettajan työssä

Psykososiaalinen työkuormitus ja riskit opettajan työssä Psykososiaalinen työkuormitus ja riskit opettajan työssä To be a Teacher Filmscreening ja keskustelutilaisuus 8.11.2017 Tarja Kantolahti, Jaana Vastamäki, työ- ja tasa-avo-osasto, STM 1 Sisaltö Psykososiaaliset

Lisätiedot

HANKASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2012

HANKASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2012 HANKASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 12 2 SISÄLTÖ 1. HENKILÖSTÖKERTOMUS OHJAA TOIMINTOJEN SUUNNITTELUA 3 2. HENKILÖSTÖVOIMAVARAT HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ HENKILÖSTÖN RAKENNE 6 ELÄKÖITYMINEN 10 HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUSKYSELY

YHDENVERTAISUUSKYSELY YHDENVERTAISUUSKYSELY Hyvä oikeusministeriöläinen, Tervetuloa vastaamaan ministeriön yhdenvertaisuuskyselyyn! Vastaukset annetaan ja niitä käsitellään anonyymisti. Vastaamalla olet mukana kehittämässä

Lisätiedot

Voi hyvin työssä! Hyvän mielen työpaikan pelisäännöt

Voi hyvin työssä! Hyvän mielen työpaikan pelisäännöt Voi hyvin työssä! Hyvän mielen työpaikan pelisäännöt 24.4.2013 Hilkka Myllymäki Hollolan kunta Hyvä mieli on osa työhyvinvointia. Mistä se rakentuu ja kuka siihen voi vaikuttaa? HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöohjelma

Lisätiedot

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuonna 2016 (VMBaro) Sisältö

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuonna 2016 (VMBaro) Sisältö Sisältö Raporttikokonaisuus sisältää v. 2016 työtyytyväisyystiedot: - n henkilöstölle yhteensä - Valtion henkilöstölle luokiteltuna sukupuolen, iän, vakinaisuuden, hallinnonalan, virastotyypin, henkilöstöryhmän

Lisätiedot

Tuntiopettajien työhyvinvointi Kysely syyskuussa 2016

Tuntiopettajien työhyvinvointi Kysely syyskuussa 2016 Tuntiopettajien työhyvinvointi 2016 Kysely syyskuussa 2016 10. Työmotivaationi on 11. Työssäni tapahtuu muutoksia 12. Koen viikoittaisen työmääräni kokonaisuudessaan (mukaan lukien muut työtehtävät) 13.

Lisätiedot

Vastaamalla olet mukana kehittämässä työyhteisöäsi. Tässä muutamia ohjeita kyselyn täyttämiseen.

Vastaamalla olet mukana kehittämässä työyhteisöäsi. Tässä muutamia ohjeita kyselyn täyttämiseen. Suomen evankelisluterilainen kirkko Tervetuloa vastaamaan kyselyyn! Vastaamalla olet mukana kehittämässä työyhteisöäsi. Tässä muutamia ohjeita kyselyn täyttämiseen. kyselyyn vastataan vain yhden kerran

Lisätiedot

Vanhemmille, joilla on lapsia peruskoulun 2., 5. ja 8. vuosikurssilla

Vanhemmille, joilla on lapsia peruskoulun 2., 5. ja 8. vuosikurssilla VANHEMPAINKYSELY 2015 Vanhemmille, joilla on lapsia peruskoulun 2., 5. ja 8. vuosikurssilla Taustakysymyksiä Lapseni on: tyttö poika Lisää seuraaville riveille koulun antama käyttäjänimi ja salasana: Käyttäjänimi:

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS Henkilöstö palvelutuotannon voimavarana 31.8.2017 Raija Ranta, henkilöstöjohtaja-sosiaali-ja terveysjohtaja HENKILÖSTÖ / RAKENNE HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 31.12.2016 Vakinaiset 3 177

Lisätiedot

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina (ei sisällä yliopistoja)

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina (ei sisällä yliopistoja) Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina 2006-2015 (ei sisällä yliopistoja) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Muutos 2006-2015 2014-2015 1 Johtaminen 3,27 3,30 3,36 3,39 3,35 3,40 3,47

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia 2010 2013

Henkilöstöstrategia 2010 2013 Henkilöstöstrategia 2010 2013 1 Henkilöstöstrategia avuksi johtamiseen Henkilöstöstrategia on väline Raision kaupungin henkilöstöpolitiikan kehittämiseen. Se toteuttaa osaltaan kaupungin strategiaa. Henkilöstöstrategia

Lisätiedot

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaarikeskustelu ja Pomotsekki työhyvinvoinnin tukena Työkaarikeskustelu Työhyvinvointi rakennetaan yhdessä Eri-ikäisten työkykyä ja työssä onnistumista

Lisätiedot

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy T-Media Oy T-Media tarjoaa parhaat palvelut maineen ja sidosryhmäsuhteiden johtamiseen. Palvelemme asiakkaitamme

Lisätiedot

Perhemyönteiset käytännöt kuntatyöpaikoilla 2016 kyselyn tulokset

Perhemyönteiset käytännöt kuntatyöpaikoilla 2016 kyselyn tulokset Hyvinvointia työstä Perhemyönteiset käytännöt kuntatyöpaikoilla 2016 kyselyn tulokset Salla Toppinen-Tanner Nina Olin Marjukka Laine 8.11.2016 Työterveyslaitos www.ttl.fi 2 Kyselyn toteutus Nettikysely

Lisätiedot