Vakuutusväen Liiton työhyvinvointikysely VAKUUTUSVÄEN LIITTO VvL ry Kaikki oikeudet pidätetään

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vakuutusväen Liiton työhyvinvointikysely 2012. VAKUUTUSVÄEN LIITTO VvL ry www.vvl.fi 2012 Kaikki oikeudet pidätetään"

Transkriptio

1 Vakuutusväen Liiton työhyvinvointikysely

2 Taustaa Vastausaika Kysely on jatkoa viime vuonna toteutetulle puhelinpalvelutyön työolokyselylle Kysely kohdistettiin kaikille vakuutusalan työntekijöille Vastaajia yhteensä yli Naisia 79 %, miehiä 21 % VvL:n jäseniä 71 % Konttorin palkkasopimuksessa 90 %, kenttämiesten sopimuksessa 10 % Vakituisessa työsuhteessa 95 % 2

3 Taustaa jatkuu Vastaajien subjektiivisia mielipiteitä Kysely tehdään uudestaan parin vuoden kuluttua Yhtiökohtaiset tulokset valmistuvat ennen joulua ja ne käydään sen jälkeen läpi työpaikkakohtaisesti Myös paljon arvokkaita vapaamuotoisia kommentteja kohdassa Sana on vapaa Monet kysymykset otettu suoraan Tilastokeskuksen työolotutkimuksesta vuodelta

4 Minkälaisessa toimipaikassa työskentelee 1 Korvauskeskuksessa 15 % 2 Puhelinpalvelussa 10 % 3 Aluekonttorissa 20 % 4 Pääkonttorissa 42 % 5 Jossakin muussa toimipaikassa 13 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 4

5 25 Turva 24 Mela 23 Jokin muu 22 Veritas Eläkevakuutus 21 Varma 20 Tryg 19 Tieto- Tapiola 18 TietoIlmarinen 17 Tieto Esy 16 Suomen Vahinkotarkastus 15 Op- Henkivakuutus 14 Pohjola 13 Pohjantäh. 12 Nordea Henkivakuutus 11 Mandatum Life tai Kaleva 10 LähiTapiola/Tapiola 09 LahiTapiola/Lähivakuutus 08 Liikennevakuutuskeskus 07 Ilmarinen 06 If 05 Fennia 04 Etera 03 Eläke- Fennia 02 Ak.a Vahinkovakuutus 01 Ak.a Henkivakuutus Työnantaja

6 Työntekoani valvotaan sopivasti 100 % (1 = Pitää täysin paikkansa, 4 = Ei pidä lainkaan paikkansa) 80 % 60 % 53 % 40 % 30 % 20 % 13 % 4 % 0 %

7 100 % Voin käyttää riittävästi työaikaa kouluttautumiseen (1 = Pitää täysin paikkansa, 4 = Ei pidä lainkaan paikkansa) 80 % 60 % 40 % 38 % 31 % 20 % 19 % 12 % 0 %

8 Työtahtini on parina viime vuonna 1 Kiristynyt huomattavasti 30 % 2 Kiristynyt jonkin verran 42 % 3 Pysynyt ennallaan 22 % 4 Keventynyt jonkin verran 5 % 5 Keventynyt huomattavasti 1 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 8

9 Pitävätkö seuraavat väittämät paikkansa omassa työssäsi kun vertaat aikaan pari vuotta sitten? *** KPL f. SäästötavoiVeet.ukentavat työtah.a 63 % 47 % 2101 i. Kilpailu asiakkaista ja töistä lisää työpaineita 64 % 32 % 2110 c. Työtehtävät ovat vaikeutuneet 67 % 46 % 2217 j. Henkilöstöä on aiempaa vähemmän suhteessa työmäärään 67 % 50 % 2236 a. Työtehtävät (esim. asiakkaat) ovat lisääntyneet 74 % 66 % 2475 e. Tulosseuranta on tehostunut 77 % 57 % 2569 g. Uuden.edon omaksumisvaa.mukset ovat kasvaneet 78 % 57 % 2603 d. TulostavoiVeet ovat.ukentuneet 79 % 56 % 2634 h. Tilapäisiin poissaoloihin ei oteta sijaisia 80 % 69 % 2656 b. Työtehtävien alue on laajentunut 81 % 68 % 2707 Vertailuna ***Tilastokeskuksen haastatteluna tehty työolotutkimus 2008 (4392 hlöä): yhteensä 10 kysymystä kuten myös VvL:n kyselyssä 9

10 Liittyykö työhösi seuraavia epävarmuustekijöitä? *** KPL b. Lomautuksen uhka 6 % 11 % 203 e. TyökyvyVömyyden uhka 14 % 22 % 450 c. Ir.sanomisen uhka 17 % 12 % 559 d. TyöVömyyden uhka 18 % 15 % 588 a. Siirto toisiin tehtäviin 21 % 21 % 687 g. Työmäärän lisääntyminen yli sietokyvyn 50 % 39 % 1664 f. EnnakoimaVomat muutokset 57 % 39 % 1918 Vertailuna ***Tilastokeskuksen haastatteluna tehty työolotutkimus 2008 (4392 hlöä): yhteensä 7 kysymystä kuten myös VvL:n kyselyssä 10

11 Olisitko kiinnostunut jäämään vuorotteluvapaalle? 1 Kyllä 16 % 2 Kyllä, mutta nykyisessä työssäni se ei ole mahdollista 12 % 3 Kyllä, mutta se ei ole minulle taloudellisesti mahdollista 23 % 4 En 12 % 5 Asia ei ole minulle ajankohtainen 38 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 11

12 Miten tyytyväinen olet nykyiseen työpaikkaan 1 Erittäin tyytyväinen 22 % 2 Melko tyytyväinen 58 % 3 Melko tyytymätön 18 % 4 Erittäin tyytymätön 3 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 12

13 Jos olet tyytymätön nykyiseen työhösi, mitkä näistä tekijöistä heikentävät työssä viihtymistäsi (esim. johtaen siihen, että olet hakenut uutta työtä tai harkinnut työpaikan vaihtoa)? *** KPL g. Työn vuoksi matkustaminen 4 % 5 % 88 k. Hankalat asiakkaat tai yhteistyökumppanit 16 % 22 % 318 b. Työajat 17 % 14 % 346 c. Epävarmuus työsuhteen jatkumisesta 27 % 14 % 557 i. Työskentelyolosuhteet 27 % 20 % 556 e. Työpaikan ilmapiiri 35 % 15 % 717 n. Liian suuret paineet, esimerkiksi myyn.tavoiveet 40 % m. KehiVymismahdollisuuksien puute 41 % 10 % 854 j. Etenemismahdollisuuksien puute 45 % 14 % 922 l. Työtä koskevien vaikutusmahdollisuuksien puute 49 % 16 % 1017 f. Kiire, kireät aikataulut 50 % 51 % 1039 d. Huonot työjärjestelyt, johtaminen 54 % 22 % 1121 a. Arvostuksen puute 55 % 22 % 1137 h. Palkkaus 63 % 34 % 1328 Kysymyksiin vastasi runsaat henkilöä/kysymys weblomakkeella vertailuna ***Tilastokeskuksen haastatteluna tehty työolotutkimus 2008 (4392 hlöä): yhteensä 19 kysymystä, VvL:n kyselyssä 14 kysymystä 13

14 Esimieheni kertoo avoimesti kaikista työpaikan asioista 100 % (1 = Pitää täysin paikkansa, 4 = Ei pidä lainkaan paikkansa) 80 % 60 % 40 % 39 % 31 % 20 % 20 % 10 % 0 %

15 Ruusuja Olen vaihtanut työpaikkaa sisäisesti vakuutuspalvelusta korvauspalveluun. Tällä hetkellä olen erittäin tyytyväinen työhöni ja varsinkin esimieheeni. Ensimmäistä kertaa minusta tuntuu, että minua arvostetaan työssäni. Olen vaihtanut työtehtäviä korvauspalvelutyöstä pois viimeisen vuoden aikana. On ollut ihana huomata, miten se, että voin paremmin vaikuttaa työaikoihini ja työni tekemiseen on lisännyt motivaatiotani ja lisännyt hyvinvointiani. Kukaan ei huohota niskaani. Olen itse vastuussa työpäiväni rytmittämisestä. Työnantajalle plussaa - saan tehdä etätyötä kotona ja se lisää huomattavasti jaksamistani. Vanhemmat ihmiset eivät osaa olla kiitollisia siitä että yleensäkin on vakituinen työpaikka ja kohtuullinen palkka, omassa ikäluokassani se ei ole itsestäänselvyys. Olen osa-työkyvyttömyyseläkkeellä, määräaikaisella, joka on vaikuttanut siihen ettei minulta vaadita yhtä paljon ja työtehtäväni ovat terveydentilastani johtuen keventyneet parin viime vuoden aikana. Olen saanut hyvää kohtelua tästä huolimatta ja työterveys on toiminut loistavasti, myös esimies tukee minua hyvin sairaudestani huolimatta tai sitä ymmärtäen. 1,5 vuodessa ahdistavasta työilmapiiristä ja motivaation puutteesta kärsineestä työyksiköstä on tullut toimiva ja mukava paikka työskennellä. Työtehtävieni muutoksellakin on varmasti vaikutusta tähän yksikön ja työilmapiirin muutokseen, mutta kyllä sen huomaa että täällä on tehty töitä meidän kaikkien hyvinvoinnin eteen. Kehityskeskustelua kokeiltiin ensimmäisen kerran ryhmämuotoisena, koska tiimimme kaikilla jäsenillä on samanlaiset tavoitteet ja mittarit - ja se tuntui tosi hyvältä. 15

16 Risuja Asiakaspalvelutyö itsessään on mukavaa (asiakkailta saa sentään välillä kiitosta ja positiivista palautetta), mutta kaikenlaiset seurantamittarit tappavat työnilon. Mittareita on aivan liikaa! Maisemaan siirtyminen omasta työhuoneesta on ollut rankkaa ja nyt on vaikea keskittyä. Ilmeisesti esimieheni luottaa minuun, koska ei ole missään yhteydessä. Ei meillä kylläkään ole riitaakaan, ilmeisesti en tarvitse mitään palautetta. Työtilanne tiimissämme on kaoottinen eikä tilanteeseen ole puututtu, vaikka työntekijöiden hyvinvointi on jatkuvasti vaarassa. Työtehtävät ovat epäselkeitä ja muuttuvat jatkuvasti. Monet töistäni eivät etene sen takia, että esimieheni ei ehdi jutella kanssani. Joskus myös turhauttaa se, että esimieheni ei osaa tehdä päätöksiä. Aikaisemmin oli helppo kehittää työtään eli esimies vei kehitysideoita eteenpäin. Nyt kaikkea ohjataan osaston/yksikön yläpuolelta sellaisten henkilöiden toimesta, jotka eivät tiedä lähes mitään käytännön työtehtävistä. Kehityskeskustelut ovat ajan hukkaa puolin ja toisin. Seurannat vaan kiristyy ja vaaditaan enemmän ja enemmän vuosi vuodelta, se ahdistaa. Naurettavaa, että käymme edelleen palkkakeskusteluja, joissa rahat jaetaan naamakertoimella ja sille, kellä on ruskein kieli. Jos keskusteluja on pakko käydä arviointiin pitää tehdä paremmat mittarit ja ulkopuolinen arvioija. Tauot ei onnistu kiireen ja tilastoiden ja niiden myötä riittämättömyyden ja pelon vuoksi. 16

Vastaamalla olet mukana kehittämässä työyhteisöäsi. Tässä muutamia ohjeita kyselyn täyttämiseen.

Vastaamalla olet mukana kehittämässä työyhteisöäsi. Tässä muutamia ohjeita kyselyn täyttämiseen. Tervetuloa vastaamaan kyselyyn! Vastaamalla olet mukana kehittämässä työyhteisöäsi. Tässä muutamia ohjeita kyselyn täyttämiseen. kyselyyn vastataan vain yhden kerran valitse kokemukseesi parhaiten sopivat

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2. 6. Sisäisen viestinnän sujuvuus... 14

1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2. 6. Sisäisen viestinnän sujuvuus... 14 SISÄLLYS 1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2 2. Vastaajat... 2 3. Tyytyväisyys sisäiseen viestintään koko organisaatiossa ja omassa yksikössä 5 3.1. Tyytyväisyys ikäryhmittäin...

Lisätiedot

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Suvi Vesa Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Menestyvät organisaatiot ja työhyvinvointi tietointensiivisessä

Lisätiedot

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita?

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita? TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI Kuinka sitä voi hallita? Sisältö 1. Johdanto 2. Työstressi 2.1. Mitä stressi on? 2.2. Mikä aiheuttaa työstressiä? 2.3. Työstressin vaikutukset yksilöihin ja organisaatioihin 2.4.

Lisätiedot

LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012

LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012 SUPERIN SELVITYKSIÄ 2012 LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012 Jaksamisen rajat tulee työssä vastaan. Huoli hoidon laadusta painaa. Lähi- ja perushoitajien työhyvinvointi 2012 -selvitystyöryhmä:

Lisätiedot

SPECIA. Projektityöntekijät. Eija Savaja

SPECIA. Projektityöntekijät. Eija Savaja SPECIA Projektityöntekijät Eija Savaja Sisältö Johdanto... 3 Taustatietoja projektityöntekijöistä... 4 Työaika ja ylityöt... 5 Projektit... 6 Palkkaus... 8 Valmentautuminen projektiin... 9 Työssä jaksaminen

Lisätiedot

YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti

YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti Palaute kerätty projektiin osallistuneilta yrittäjiltäajalla 27.11. 15.12.2013 Palautetta antoi 26 / 26 yrittäjää, vastausprosentti 100% Koen,

Lisätiedot

Selvitys opintojen keskeyttämisestä. Vantaan ammattiopisto Varia Anu Arponen-Aaltonen Joulukuu 2012

Selvitys opintojen keskeyttämisestä. Vantaan ammattiopisto Varia Anu Arponen-Aaltonen Joulukuu 2012 Selvitys opintojen keskeyttämisestä Vantaan ammattiopisto Varia Anu Arponen-Aaltonen Joulukuu 2012 1. Taustaa: - Kohderyhmänä laskentapäivästä toisen jakson loppuun mennessä opintonsa keskeyttäneet opiskelijat

Lisätiedot

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus?

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Käytännön kokemuksia ja oppeja uuden sukupolven keskiöstä Veera Lehtismäki Tampere 2011 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Y-SUKUPOLVEN MÄÄRITELMIÄ 6 3. Suomen Telecenter

Lisätiedot

ETÄTYÖ JA SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ TYÖPAIKOILLA

ETÄTYÖ JA SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ TYÖPAIKOILLA Työsuojelupaneeli IV ETÄTYÖ JA SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ TYÖPAIKOILLA Minna Toivanen & Minna Janhonen 17.12. 11.12. 1 Työsuojelupaneeli IV Työsuojelupaneeli on työsuojeluhenkilöstölle suunnattu, ajankohtaisia

Lisätiedot

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 VARHAISEN TUEN MALLI Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 1. HYVINVOINTI TYÖSSÄ... 3 2. TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN ORGANISAATION TASOLLA... 3 3.

Lisätiedot

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet...

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet... Kuva: Esko Pääskylä Työhyvinvointi Selvitys kainuulaisesta työhyvinvoinnista... s. 2-3 Kansanedustajien terveiset... s. 4-5 Työhyvinvointi osaksi elinkeinopolitiikkaa... s. 5 Nuorten työkyvyttömyyden estäminen...

Lisätiedot

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 - ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN. Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen.

PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN. Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen. PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen. SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 3 1 TAUSTA 4 2 KUSTANNUKSET JA VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

Vuosi työelämässä. Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 2012 valmistuneille

Vuosi työelämässä. Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 2012 valmistuneille Vuosi työelämässä Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 212 valmistuneille Lahden ammattikorkeakoulu TKI-, KV- ja aluekehityspalvelut 1.7.214 1 Sisällys Mikä on sijoittumisseuranta?...

Lisätiedot

Hyvinvointiministeri

Hyvinvointiministeri KOKKOLA MITTAUTTI TYÖHYVINVOINNIN KOULUA JOHDETAAN KUIN YRITYSTÄ 4-2011 WWW.KEVA.FI TIEDÄTKÖ, MITEN VARHE- MAKSUJA VERTAILLAAN? OSATYÖKYVYTTÖMYYSELÄKE KELPAA MONELLE KEVA PÅ SVENSKA S. 27 Hyvinvointiministeri

Lisätiedot

Opiskelijatutkan tuloksia - YAMK

Opiskelijatutkan tuloksia - YAMK Vuonna VAMKissa toteutetun ja opiskelijoille suunnatun Opiskelijatutka kyselyn tuloksia ylempää amktutkintoa suorittavien osalta. Opiskelijatutkan tuloksia - YAMK Kyselyraportti Marttinen, Reetta Sisällysluettelo

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN VARHAISEN PUUTTUMISEN HANKKEEN ARVIOINTI...

JÄRVENPÄÄN VARHAISEN PUUTTUMISEN HANKKEEN ARVIOINTI... Sosiaalitaito Elina Syrjänen Elokuu 2008 Sisällys 1. JÄRVENPÄÄN VARHAISEN PUUTTUMISEN HANKKEEN ARVIOINTI... 3 1.1. TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ... 3 1.2. ARVIOINNIN LÄHTÖKOHDAT... 3 2. MITÄ VARHAINEN PUUTTUMINEN

Lisätiedot

Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi. JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011

Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi. JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011 15.4.2011 Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011 Nina Suominen, uraohjaaja Kehityksentie 6 21800 KYRÖ Puh. +358 40 702 7975 ura.senu@loimaa.fi SISÄLLYS

Lisätiedot

Miten johtaa ja tukea eri-ikäisiä? Tutkimustieto työpaikkatason toiminnan tueksi

Miten johtaa ja tukea eri-ikäisiä? Tutkimustieto työpaikkatason toiminnan tueksi Miten johtaa ja tukea eri-ikäisiä? Tutkimustieto työpaikkatason toiminnan tueksi Tampereen yliopisto, tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos, työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehittämisryhmä KM Sanna Nuutinen

Lisätiedot

nordea unioni suomi ry:n jäsenlehti 3/2007

nordea unioni suomi ry:n jäsenlehti 3/2007 nordea unioni suomi ry:n jäsenlehti 3/2007 Puheenjohtajalta Haluamme vaikuttaa ihmisten arkeen Miten matkustaminen muuttuu ongelmaksi? ENSIMMÄINEN VUOSI puheenjohtajana on päättymässä. Tehtävä on vastannut

Lisätiedot

Selvitys työkyvyn tuen malleista. ja työterveyshuoltoyhteistyöstä vuokratyössä 12.12.2012. Kimmo Terävä

Selvitys työkyvyn tuen malleista. ja työterveyshuoltoyhteistyöstä vuokratyössä 12.12.2012. Kimmo Terävä Selvitys työkyvyn tuen malleista ja työterveyshuoltoyhteistyöstä vuokratyössä 12.12.2012 Kimmo Terävä 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Työkyvyn tuki vuokratyössä -hanke... 4 2.1 Tämä selvitys ja sen toteuttaminen...

Lisätiedot

Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2 008. Anna-Maija Lehto Hanna Sutela

Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2 008. Anna-Maija Lehto Hanna Sutela Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2 008 Anna-Maija Lehto Hanna Sutela Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2008 Anna-Maija Lehto Hanna Sutela Helsinki

Lisätiedot

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 4/2010 työn JÄLKEEN

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 4/2010 työn JÄLKEEN logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 4/2010 työn JÄLKEEN 2 4/2010 Työn jälkeen Julkaisija: Logistiikan toimihenkilöt ry Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki Puh. 09-613 231 Telefax 020 1130 201 Logistiikan

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2663 TYÖOLOBAROMETRI 2001 QUESTIONNAIRE: FSD2663 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2001

KYSELYLOMAKE: FSD2663 TYÖOLOBAROMETRI 2001 QUESTIONNAIRE: FSD2663 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2001 KYSELYLOMAKE: FSD2663 TYÖOLOBAROMETRI 2001 QUESTIONNAIRE: FSD2663 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2001 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN OPAS NUORISOSEUROILLE

TYÖNANTAJAN OPAS NUORISOSEUROILLE TYÖNANTAJAN OPAS NUORISOSEUROILLE SISÄLTÖ Miten käytän opasta? 3 Nuorisoseura työpaikkana 4 Miten nuorisoseura voi palkata työntekijän? 5 Työllistämisen eri vaihtoehdot 6 Palkkatuki 6 Kuntien työllistämistuet

Lisätiedot

Suomen Asianajajaliitto Simonkatu 12 B 20 00100 HELSINKI Puh: (09) 686 6120 www.asianajajaliitto.fi

Suomen Asianajajaliitto Simonkatu 12 B 20 00100 HELSINKI Puh: (09) 686 6120 www.asianajajaliitto.fi Finlands Advokatförbund Simonsgatan 12 B 20 00100 HELSINGFORS Tel: (09) 686 6120 KANNET: TÄHTIKUVIOT OY, KUVA: KARI LIKONEN Suomen Asianajajaliitto Simonkatu 12 B 20 00100 HELSINKI Puh: (09) 686 6120 www.asianajajaliitto.fi

Lisätiedot

Kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavat saivat eniten tukea työtovereilta (32 %), skitsofreenikot vähiten (16 %).

Kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavat saivat eniten tukea työtovereilta (32 %), skitsofreenikot vähiten (16 %). MIELENTERVEYS TYÖELÄMÄSSÄ KYSELYN TULOKSET POTILAAT JA OMAISET Kysely lähetettiin postikyselynä 2 000:lle Mielenterveyden keskusliiton jäsenelle sekä 1 000:lle Mielenterveysyhdistys Helmi ry:n jäsenelle.

Lisätiedot