Simo_suun_terveydenhuolto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Simo_suun_terveydenhuolto"

Transkriptio

1 Kemin kaupunki (c) 2013 TT-Teamex Oy

2

3 Simo_suun_terveydenhuolto Oliko ajansaanti mielestäsi helppoa? Vastauksia: 44 10% 20% 30% 40% 50% 60% erittäin tyytymätön 6.82% tyytymätön neutraali 6.82% tyytyväinen 29.55% erittäin tyytyväinen 56.82% N erittäin tyytymätön 3 6,82% tyytymätön 0 0% neutraali 3 6,82% tyytyväinen 13 29,55% erittäin tyytyväinen 25 56,82%

4 Saitko tarvitsemasi avun? Vastauksia: 43 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% erittäin tyytymätön tyytymätön neutraali 2.33% tyytyväinen 20.93% erittäin tyytyväinen 76.74% N erittäin tyytymätön 0 0% tyytymätön 0 0% neutraali 1 2,33% tyytyväinen 9 20,93% erittäin tyytyväinen 33 76,74%

5 Oliko saamasi palvelu mielestäsi asiantuntevaa? Vastauksia: 40 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% erittäin tyytymätön tyytymätön neutraali 5% tyytyväinen 20% erittäin tyytyväinen 75% N erittäin tyytymätön 0 0% tyytymätön 0 0% neutraali 2 5% tyytyväinen 8 20% erittäin tyytyväinen 30 75%

6 Oliko saamasi palvelu mielestäsi ystävällistä? Vastauksia: 39 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% erittäin tyytymätön tyytymätön neutraali 2.56% tyytyväinen 17.95% erittäin tyytyväinen 79.49% N erittäin tyytymätön 0 0% tyytymätön 0 0% neutraali 1 2,56% tyytyväinen 7 17,95% erittäin tyytyväinen 31 79,49%

7 Oletko tyytyväinen odotusaulan siisteyteen? Vastauksia: 39 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% erittäin tyytymätön tyytymätön neutraali tyytyväinen erittäin tyytyväinen N erittäin tyytymätön 0 0% tyytymätön 0 0% neutraali 1 2,56% tyytyväinen 13 33,33% erittäin tyytyväinen 25 64,1%

8 Oletko tyytyväinen vastaanottohuoneen siisteyteen? Vastauksia: 39 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% erittäin tyytymätön tyytymätön neutraali tyytyväinen erittäin tyytyväinen N erittäin tyytymätön 0 0% tyytymätön 0 0% neutraali 1 2,56% tyytyväinen 6 15,38% erittäin tyytyväinen 32 82,05%

9 1. Potilaiden määrä ja potilaskäyntien määrät v kotikunta ikäluokka potilaiden hammaslääkäri- suuhygienisti- käynnit yht määrä käynnit käynnit Tornio 0-17 vuotiaat vuotiaat v ja yli Ulkopaikkakuntalaiset 0-17 vuotiaat vuotiaat v ja yli yht Vuonna 2016 tehdyt hammasimplantit Torniossa ei tehdä implantteja 3. Vuonna 2016 tehdyt keraamiset täytteet ja kruunut yksi kruunu ja yksi keraaminen täyte 4. Oikomishoidossa olevat potilaat alle 18 vuotiaista v DMF, D ja CPI indeksit ikäluokittain erillisessä liitteessä D, DMF ja hammaskivi CPI tilastoa ei ole näin nopeasti saatavilla 6. Hoitoon pääsy hoitojonot suun terveydenhuollossa kiireelliset pääasiassa samana päivänä. oireettomat tai vähäoireiset lohkeamat, kariesepäilyt tms. vaivat 4-8 viikkoa oireettomat suun kokonaistutkimukseen hakeutuvat 4-6kk 7. Miten, miten usein ja millä menetelmillä asiakastyytyväisyyttä mitataan viimeisimmän mittaukset tulokset tyytyväisyyskyselyt ollut jossain muodossa vuosittain. Aiemmin paperiversioina ja viimeisenä kolmena vuonna nettipohjaisella kyselyllä. Kysymykset yhtenevät muun terveydenhuollon kanssa. Paperiversioilla saatiin parempi vastausprosentti ja silloin tyytyväisyys oli kaikilta osin 4-5 pisteen luokkaan 5portaisella asteikolla Nettipohjaisiin kyselyihin vastausprosentti ollut erittäin huono eli alle 10% asiakkaista on vastannut

10 8. Henkilöstön tyytyväisyys ja mittarit Hammashuolto Keskiarvo Keskihajonta Vastausmäärä Työni sisältöön liittyvät 4,2 0,6 10 vaatimukset vastaavat osaamiseni tasoa Tunnen työni tavoitteet ja vastuuni hyvin 4,6 0,7 10 Olen sitoutunut nykyisiin työtehtäviini Minulla on mahdollisuuksia osallistua päätöksentekoon omaa työtäni koskevissa asioissa Työni tarjoaa riittävästi henkilökohtaisia kehittymismahdollisuuksia Työssäni on tärkeää seurata alan kehitystä ja pysyä ajan tasalla Tornion kaupungilla on työnantajana positiivinen ja houkutteleva imago Tornion kaupungin johtamisessa ja päätöksenteossa otetaan huomioon henkilöstön näkemykset Tornion kaupungin poliittisten päätöksentekijöiden ja viranhaltijoiden yhteistyö toimii hyvin Töiden jakaminen työyksikön sisällä toteutuu oikeudenmukaisesti Työn määrä on kohdallani sopiva Työyksikköni henkilökunnan ammattitaito on riittävää Työyksikköni henkilökunnan määrä on sopiva ajatellen työmäärää Työyksikössäni on toimivat pelisäännöt Koen työhyvinvointikeskustelut hyödyllisiksi työssä oppimisen / kehittymisen kannalta 4,6 0,7 10 2,6 1,2 10 3,4 0,8 10 4,7 0,7 10 2,4 1,0 10 2,3 0,9 10 2,1 0,9 10 2,6 0,8 10 2,3 1,2 10 4,1 0,6 10 1,5 1,0 10 2,7 0,9 10 2,4 1,2 9

11 Yksikössämme käydään säännöllisesti työhyvinvointikeskustelut Esimieheni tukee alaisiaan vaikeiden tilanteiden ja ongelmien ratkaisussa Henkilöstöä rohkaistaan oman osaamisen / ammattitaidon kehittämiseen Työyksikön jäsenet jakavat osaamistaan toisille Minua ei ole henkilökohtaisesti kohdeltu epäasiallisesti Työpaikallamme ei esiinny epäasiallista kohtelua Henkilöstön kohtelu on työyhteisössämme tasaarvoista Saan tarvittaessa tukea työyksikköni muilta jäseniltä Henkilökunnan keskinäinen yhteistyö toimii hyvin Esimieheni saa tarvittaessa tukea henkilöstöltä Esimieheni ja työtoverieni välillä on hyvä keskinäinen luottamus Olen tyytyväinen palkkausjärjestelyihin työyksikössäni Olen tyytyväinen nykyiseen palkkatasooni Koen työni tärkeäksi työyksikköni toiminnan sujumisen kannalta Saan esimieheltä riittävästi palautetta tehdystä työstä Saan työtovereilta palautetta työssä onnistumisessa Koen, että jaksan työssä vähintään ammatilliseen eläkeikääni saakka 3,3 1,0 9 2,3 1,0 8 3,0 1,2 9 4,0 1,1 10 3,2 1,1 10 2,9 1,1 10 2,3 0,9 10 3,5 1,1 10 3,3 0,9 10 2,9 0,6 9 2,9 0,6 9 2,4 1,3 10 2,1 1,3 10 4,5 0,7 10 2,3 1,0 9 2,7 0,8 10 3,5 1,3 10

12 Fyysinen kunto on työni kannalta riittävän hyvällä tasolla Henkinen hyvinvointi on työni kannalta riittävän hyvällä tasolla Perustehtävän suorittamisessa tarvitaan työyhteisössämme ammatillisen osaamisen vahvistamista Työssä tarvittava kielitaitoni kaipaisi vahvistamista Työssä tarvittava atk osaamiseni kaipaisi vahvistamista Työssä tarvittavat vuorovaikutustaitoni kaipaisivat vahvistamista Työssä tarvittava asiakaspalveluun liittyvä osaamiseni kaipaisi vahvistamista Teen usein ehdotuksia työn ja toimintatapojen kehittämisestä Uusiin ideoihin ja kehittämisehdotuksiin suhtaudutaan työyhteisössämme positiivisesti Toimintaa ja työn tuloksia arvioidaan systemaattisesti työyksikössäni Uuden henkilöstön perehdyttäminen toimii hyvin Henkilöstöllä on mahdollisuus osallistua tulevaisuuden suunnitteluun ja tavoitteiden asettamiseen Työyhteisössämme esimiesten ja henkilöstön välinen vuorovaikutus toimii hyvin Tiedonkulku poliittisten päättäjien ja johdon välillä toimii hyvin Tiedonkulku keskushallinnon ja palvelualueiden välillä toimii hyvin Tiedonkulku työyksiköiden välillä toimii hyvin 4,1 0,9 10 3,5 1,3 10 3,9 0,7 10 3,0 1,4 10 3,0 1,5 10 2,8 1,5 10 2,5 1,4 10 3,4 0,8 10 2,3 0,8 10 2,1 0,9 10 2,7 0,9 10 2,2 1,2 10 2,8 0,9 10 2,3 0,8 10 2,5 0,7 10 2,4 0,7 10 Tiedonkulku työtoverieni 3,3 0,7 10

13 välillä toimii hyvin Osallistun aktiivisesti tarpeellisen tiedon välittämiseen työyhteisössä Olen tyytyväinen työskentelyolosuhteisiini Työntekijöiden työhyvinvointia pyritään edistämään työantajan toimesta riittävästi Työhön liittyviin riskitekijöihin puututaan Turvallisuustekijöistä huolehditaan yksikössämme hyvin Olen tyytyväinen työvälineisiin Työtilani ovat viihtyisät ja toimivat 3,6 0,7 10 3,2 0,8 10 2,6 1,0 10 3,2 0,9 10 3,4 0,8 10 2,6 1,0 10 2,8 1,0 10

14 Effica Raportointi :14:27 RAJA\merja.vallinmaki Numeeristen mittareiden raportti (mitt001) Sivu 1 (2) Raportilla esitetään numeeriset mittariarvot valitulla ryhmittelytasolla ja annetulla aikavälillä. Aikaväli: Muut valitut hakuehdot ovat raportin viimeisellä sivulla. Ikäryhmä Mittarin tunnus ja selite (yksikkö) Potilaiden lkm Merkintöjen lkm Keskiarvo Hajonta Minimi Maksimi Mediaani 0-2 D d/d-indeksi ,0 0,0 0,0 0, D d/d-indeksi D d/d-indeksi 3 3 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0, ,4 1,0 0,0 6, ,4 1,0 0,0 6, ,0 0,0 0,0 0, ,6 1,0 0,0 4, ,0 2,0 0,0 6, ,0 0,0 0,0 0, D d/d-indeksi ,4 1,0 0,0 6,0 0 HamKiv Ientaskuun ,5 2,0 0,0 8, ,0 0,0 0,0 0, D d/d-indeksi ,0 0,0 0,0 1, ,1 0,0 0,0 2, ,0 0,0 0,0 0, D d/d-indeksi ,1 1,0 0,0 4, ,2 1,0 0,0 4, ,0 0,0 0,0 0, D d/d-indeksi ,2 1,0 0,0 3,0 0 D d/d-indeksi ,3 1,0 0,0 3, ,0 0,0 0,0 0, ,3 1,0 0,0 6, ,6 1,0 0,0 6, ,0 0,0 0,0 0,0 0 Raportin tekijä: merja.vallinmaki Aika: :21:32 Raportin muokkaaja: merja.vallinmaki Aika: :21:32 mittareiden raportti (mitt001)_kopio

15 D d/d-indeksi ,5 1,0 0,0 5, ,1 2,0 0,0 9,0 1, ,0 0,0 0,0 0, D d/d-indeksi ,4 1,0 0,0 7,0 0 HamKiv Ientaskuun ,0 2,0 0,0 9, ,0 0,0 0,0 0, D d/d-indeksi ,7 1,0 0,0 5,0 0 HamKiv Ientaskuun ,7 2,0 0,0 11,0 1, ,0 0,0 0,0 0, D d/d-indeksi ,8 1,0 0,0 10, ,8 2,0 0,0 10,0 1, ,0 0,0 0,0 0, D d/d-indeksi ,2 2,0 0,0 9,0 0 HamKiv Ientaskuun D d/d-indeksi HamKiv Ientaskuun ,4 3,0 0,0 11,0 1, ,0 0,0 0,0 0, ,2 2,0 0,0 14, ,0 3,0 0,0 17,0 2, ,0 0,0 0,0 0, D d/d-indeksi ,1 2,0 0,0 14,0 0 HamKiv Ientaskuun ,2 4,0 0,0 16,0 2, ,0 0,0 0,0 0, D d/d-indeksi ,5 3,0 0,0 25,0 0 HamKiv Ientaskuun ,7 4,0 0,0 26,0 4, ,0 0,0 0,0 0, D d/d-indeksi ,6 3,0 0,0 12, ,4 5,0 0,0 19,0 6, ,0 0,0 0,0 0, D d/d-indeksi ,3 4,0 0,0 15,0 1,0 HamKiv Ientaskuun ,0 6,0 0,0 17,0 2, ,0 0,0 0,0 0, D d/d-indeksi ,4 2,0 0,0 6,0 1,0 HamKiv Ientaskuun ,4 4,0 1,0 14,0 5, ,0 0,0 0,0 0, Raportin tekijä: merja.vallinmaki Aika: :21:32 Raportin muokkaaja: merja.vallinmaki Aika: :21:32 mittareiden raportti (mitt001)_kopio

16 D d/d-indeksi ,6 5,0 0,0 16,0 2, ,0 8,0 0,0 29,0 8, ,0 0,0 0,0 0, D d/d-indeksi ,8 3,0 0,0 9,0 0 HamKiv Ientaskuun ,4 5,0 1,0 17,0 3, ,0 0,0 0,0 0, D d/d-indeksi ,8 5,0 0,0 19,0 1,0 HamKiv Ientaskuun D d/d-indeksi ,6 8,0 0,0 26,0 7, ,0 0,0 0,0 0, ,2 4,0 0,0 13,0 1, ,5 7,0 0,0 25,0 4, ,0 0,0 0,0 0, D d/d-indeksi ,5 2,0 0,0 5,0 0 HamKiv Ientaskuun ,5 6,0 0,0 21,0 5, ,8 3,0 0,0 11, D d/d-indeksi ,2 3,0 0,0 14,0 0 HamKiv Ientaskuun ,6 6,0 0,0 22,0 8, ,4 4,0 0,0 14, D d/d-indeksi ,4 3,0 0,0 12,0 1,0 HamKiv Ientaskuun ,7 6,0 0,0 21,0 8, ,0 0,0 0,0 0, D d/d-indeksi ,8 3,0 0,0 11,0 0 HamKiv Ientaskuun ,6 7,0 0,0 21,0 5, ,0 0,0 0,0 0, D d/d-indeksi ,0 3,0 0,0 14,0 0,5 HamKiv Ientaskuun D d/d-indeksi ,0 7,0 0,0 28,0 7, ,0 0,0 0,0 0, ,9 2,0 0,0 6,0 2, ,9 7,0 1,0 23,0 7, ,0 0,0 0,0 0, D d/d-indeksi ,2 3,0 0,0 9,0 1,0 HamKiv Ientaskuun ,1 6,0 1,0 25,0 9, ,1 4,0 0,0 17,0 0 Raportin tekijä: merja.vallinmaki Aika: :21:32 Raportin muokkaaja: merja.vallinmaki Aika: :21:32 mittareiden raportti (mitt001)_kopio

17 D d/d-indeksi ,3 4,0 0,0 15,0 1, ,3 6,0 1,0 23,0 8, ,0 0,0 0,0 0, D d/d-indeksi ,3 2,0 0,0 7,0 2,0 HamKiv Ientaskuun ,1 7,0 2,0 25,0 13, ,0 0,0 0,0 0, D d/d-indeksi ,4 2,0 0,0 7,0 1,0 HamKiv Ientaskuun ,0 8,0 0,0 28,0 11, ,0 4,0 0,0 20, D d/d-indeksi ,7 2,0 0,0 10,0 1,0 HamKiv Ientaskuun D d/d-indeksi ,6 6,0 1,0 28,0 11, ,7 6,0 0,0 28, ,2 2,0 0,0 6,0 2, ,8 6,0 5,0 25,0 14, ,7 3,0 0,0 13, D d/d-indeksi ,2 2,0 0,0 5,0 0,5 HamKiv Ientaskuun ,9 5,0 4,0 21,0 8, ,0 0,0 0,0 0, D d/d-indeksi ,4 3,0 0,0 11,0 1, ,2 6,0 3,0 23,0 15, ,8 4,0 0,0 18, D d/d-indeksi ,2 2,0 0,0 7,0 0 HamKiv Ientaskuun ,2 5,0 4,0 24,0 14, ,3 2,0 0,0 9, D d/d-indeksi ,4 2,0 0,0 6,0 0,5 HamKiv Ientaskuun ,6 8,0 0,0 30,0 14, ,0 0,0 0,0 0, D d/d-indeksi ,0 1,0 0,0 4,0 1,0 HamKiv Ientaskuun ,8 6,0 4,0 29,0 14, ,1 1,0 0,0 4, D d/d-indeksi ,3 4,0 0,0 17,0 1, ,2 7,0 5,0 32,0 16,0 Raportin tekijä: merja.vallinmaki Aika: :21:32 Raportin muokkaaja: merja.vallinmaki Aika: :21:32 mittareiden raportti (mitt001)_kopio

18 ,0 0,0 0,0 0, D d/d-indeksi HamKiv Ientaskuun ,8 1,0 0,0 3,0 1, ,5 5,0 12,0 29,0 15, ,3 1,0 0,0 4, D d/d-indeksi ,1 2,0 0,0 8,0 1,0 HamKiv Ientaskuun D d/d-indeksi ,8 6,0 6,0 32,0 21, ,0 3,0 0,0 14, ,9 3,0 0,0 12,0 1, ,6 7,0 4,0 29,0 16,0 46 D d/d-indeksi ,8 6,0 0,0 26, ,3 2,0 0,0 7, HamKiv Ientaskuun ,6 6,0 5,0 30,0 17, ,0 0,0 0,0 0, D d/d-indeksi ,8 1,0 0,0 3,0 1,0 HamKiv Ientaskuun ,6 7,0 3,0 29,0 16, ,0 0,0 0,0 0, D d/d-indeksi ,4 3,0 0,0 12,0 0 HamKiv Ientaskuun ,4 6,0 1,0 31,0 18, ,0 0,0 0,0 0, D d/d-indeksi ,1 3,0 0,0 20, ,5 5,0 6,0 30,0 18,0 50 D d/d-indeksi ,0 0,0 0,0 0, ,7 5,0 0,0 20,0 1, HamKiv Ientaskuun ,4 7,0 6,0 32,0 18, ,0 0,0 0,0 0, D d/d-indeksi ,6 2,0 0,0 7,0 1,0 HamKiv Ientaskuun ,6 6,0 0,0 29,0 19, ,0 0,0 0,0 0, D d/d-indeksi ,9 2,0 0,0 7,0 1,5 HamKiv Ientaskuun ,6 7,0 9,0 31,0 20, ,0 0,0 0,0 0, D d/d-indeksi ,1 2,0 0,0 12,0 0 Raportin tekijä: merja.vallinmaki Aika: :21:32 Raportin muokkaaja: merja.vallinmaki Aika: :21:32 mittareiden raportti (mitt001)_kopio

19 ,0 5,0 12,0 32,0 22, D d/d-indeksi HamKiv Ientaskuun D d/d-indeksi ,1 0,0 0,0 3, ,8 3,0 0,0 19,0 1, ,3 5,0 10,0 31,0 21, ,1 1,0 0,0 4, ,4 3,0 0,0 12, ,7 6,0 4,0 31,0 21, ,2 4,0 0,0 21, D d/d-indeksi ,7 1,0 0,0 6,0 0 HamKiv Ientaskuun ,7 5,0 12,0 32,0 20, ,6 5,0 0,0 23, D d/d-indeksi ,0 3,0 0,0 10,0 1,0 HamKiv Ientaskuun ,4 6,0 8,0 31,0 23, ,0 0,0 0,0 0, D d/d-indeksi ,8 1,0 0,0 4, ,0 5,0 8,0 31,0 22, ,0 0,0 0,0 0, D d/d-indeksi ,9 1,0 0,0 4,0 1,0 HamKiv Ientaskuun ,9 4,0 16,0 29,0 24, ,0 0,0 0,0 0, D d/d-indeksi ,5 2,0 0,0 8,0 0 HamKiv Ientaskuun ,0 5,0 12,0 31,0 24, ,0 0,0 0,0 0, D d/d-indeksi ,8 1,0 0,0 4,0 0 HamKiv Ientaskuun ,3 5,0 15,0 32,0 25, ,0 0,0 0,0 0, D d/d-indeksi ,8 1,0 0,0 4, ,4 5,0 14,0 32,0 27, ,0 0,0 0,0 0, D d/d-indeksi ,2 2,0 0,0 12,0 0, ,4 4,0 15,0 32,0 24, ,0 0,0 0,0 0, D d/d-indeksi ,9 2,0 0,0 8,0 0 Raportin tekijä: merja.vallinmaki Aika: :21: ,1 6,0 9,0 32,0 23,0 Raportin muokkaaja: merja.vallinmaki Aika: :21:32 mittareiden raportti (mitt001)_kopio

20 ,3 3,0 0,0 15, D d/d-indeksi ,0 2,0 0,0 7,0 1,0 HamKiv Ientaskuun ,3 4,0 18,0 32,0 25, ,8 6,0 0,0 24, D d/d-indeksi ,7 1,0 0,0 4,0 0 HamKiv Ientaskuun ,4 4,0 18,0 31,0 25, ,2 1,0 0,0 2, D d/d-indeksi ,8 2,0 0,0 7,0 1, ,8 3,0 22,0 32,0 26, ,6 3,0 0,0 13, D d/d-indeksi ,5 2,0 0,0 8,0 0,5 HamKiv Ientaskuun D d/d-indeksi HamKiv Ientaskuun ,4 6,0 11,0 32,0 26, ,2 1,0 0,0 4, ,7 1,0 0,0 2,0 0, ,0 6,0 16,0 31,0 22, ,0 0,0 0,0 0, D d/d-indeksi ,3 1,0 0,0 3,0 1,0 HamKiv Ientaskuun ,8 2,0 22,0 31,0 28, ,0 0,0 0,0 0, D d/d-indeksi 2 2 0,5 1,0 0,0 1,0 0,5 HamKiv Ientaskuun ,0 0,0 25,0 25,0 25, ,0 0,0 0,0 0, D d/d-indeksi ,9 1,0 0,0 4,0 0 HamKiv Ientaskuun ,9 5,0 13,0 31,0 26, ,5 2,0 0,0 6, D d/d-indeksi 9 9 0,6 1,0 0,0 3,0 0 HamKiv Ientaskuun ,0 4,0 21,0 32,0 27, ,7 5,0 0,0 15, D d/d-indeksi 7 7 1,3 2,0 0,0 3,0 0 HamKiv Ientaskuun D d/d-indeksi ,1 3,0 24,0 32,0 30, ,0 0,0 0,0 0, ,7 1,0 0,0 3, ,1 4,0 18,0 32,0 25, ,5 2,0 0,0 6, D d/d-indeksi 8 8 0,2 0,0 0,0 1,0 0 HamKiv Ientaskuun Raportin tekijä: merja.vallinmaki Aika: :21: ,8 3,0 23,0 32,0 28, ,0 0,0 0,0 0,0 0 Raportin muokkaaja: merja.vallinmaki Aika: :21:32 mittareiden raportti (mitt001)_kopio

21 D d/d-indeksi 8 8 0,8 1,0 0,0 3,0 0,5 D d/d-indeksi ,9 3,0 23,0 32,0 27, ,0 0,0 0,0 0, ,8 1,0 0,0 2,0 1, ,4 5,0 16,0 30,0 24, ,0 0,0 0,0 0, D d/d-indeksi 7 7 0,9 1,0 0,0 3, ,3 5,0 17,0 31,0 26, ,0 0,0 0,0 0, D d/d-indeksi ,4 1,0 0,0 3,0 0 HamKiv Ientaskuun ,4 8,0 0,0 32,0 28, ,0 0,0 0,0 0, D d/d-indeksi 6 6 3,0 3,0 0,0 7,0 2, ,5 4,0 24,0 32,0 26, ,0 0,0 0,0 0, > YHT 5 15 D d/d-indeksi 5 5 0,8 1,0 0,0 3,0 0 HamKiv Ientaskuun ,8 9,0 12,0 32,0 32, ,4 8,0 0,0 17, D d/d-indeksi 2 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0 HamKiv Ientaskuun ,0 0,0 32,0 32,0 32, ,0 0,0 0,0 0, D d/d-indeksi 1 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0 HamKiv Ientaskuun ,0 0,0 31,0 31,0 31, ,0 0,0 0,0 0, D d/d-indeksi 5 5 1,4 3,0 0,0 6, ,2 1,0 30,0 32,0 32, ,0 0,0 0,0 0, D d/d-indeksi ,2 4,0 0,0 19,0 0 HamKiv Ientaskuun ,6 5,0 15,0 32,0 32, ,0 0,0 0,0 0, D d/d-indeksi ,0 2,0 0,0 25, ,8 10,0 0,0 32,0 4, ,2 2,0 0,0 28, D d/d-indeksi 3 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Raportin tekijä: merja.vallinmaki Aika: :21:32 Raportin muokkaaja: merja.vallinmaki Aika: :21:32 mittareiden raportti (mitt001)_kopio

22 Yhteensä HamKiv Ientaskuun 3 3 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0, Valitut parametrit: Aikaväli, Mistä: mihin: Kuntatyyppi: kaikki valittu Asiakkaan kotikunta: kaikki valittu Organisaatio: (puuttuu), 543 Tornion TKHammashuolto, PUUTTU PUUTTUU Tulosalue: (puuttuu), PUUTTU PUUTTUU, Suunth Suunterveydenhuolto Tulosyksikkö:, hamhuo, PUUTTUU Kustannuspaikka: kaikki valittu Yksikkö: kaikki valittu Mittari: D d/d-indeksi, DMF dmf/dmf-indeksi, Raportin ryhmittelytaso: Ikäryhmä Raportin tekijä: merja.vallinmaki Aika: :21:32 Raportin muokkaaja: merja.vallinmaki Aika: :21:32 mittareiden raportti (mitt001)_kopio

Tiedonkulku ja vuorovaikutus

Tiedonkulku ja vuorovaikutus Tiedonkulku ja vuorovaikutus Työkyky Työn kehittävyys 5 3,20 3,18 4 3,59 3,62 3 3,58 3,12 2 Esimiestyö 3,43 3,32 3,38 1 4,05 397 3,97 4,00 3,23 3,25 3,55 369 3,69 3,60 Ergonomia 3,37 Optimaalinen kuormitus

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

JY työhyvinvointikysely 2015 (2013) Bio- ja ympäristötieteiden laitos

JY työhyvinvointikysely 2015 (2013) Bio- ja ympäristötieteiden laitos JY työhyvinvointikysely 2015 (2013) Bio- ja ympäristötieteiden laitos 30.10.2015 Työhyvinvointikysely 2015 Taustatiedot Palvelussuhde: 50,0 % Määräaikainen 50,0 % 50,0 % Toistaiseksi voimassaoleva 50,0

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS

TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS 2015-2013 Työhyvinvointikysely Taustatiedot Sukupuoli: 10 8 69.0 % 72.5 % 6 4 31.0 % 27.5 % 2 Nainen

Lisätiedot

TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain)

TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain) 20.7.2011 TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain) (1) Työn kehittävyys Minulla on mahdollisuus ajatella ja toimia itsenäisesti työssäni Minulla on mahdollisuus kehittää itselleni ominaisia

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUE TULOKSET HENKILÖSTÖRYHMITTÄIN

HYKS-SAIRAANHOITOALUE TULOKSET HENKILÖSTÖRYHMITTÄIN HYKS lautakunta 21.1.2014 Liite 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUE TULOKSET HENKILÖSTÖRYHMITTÄIN Löydätte yksikkönne tulokset kalvosarjan alussa ja tämän jälkeen vertailut. Erot voidaan vastauksien määrien (N) mukaan

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot Työhyvinvointikysely 2011 n yliopisto / Muut yliopistot Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 1215 100% 80% 60% 55% 60% 40% 45% 40% 20% 0% Nainen (KA: 1.452, Hajonta: 1.117)

Lisätiedot

KUNTO Muutoksen seurantakysely

KUNTO Muutoksen seurantakysely KUNTO Muutoksen seurantakysely Muutoksen seurantakyselyn tavoitteena on auttaa organisaation johtoa seuraamaan muutosprosessia ja arvioimaan sen vaikutuksia. Kysely tarjoaa henkilöstölle mahdollisuuden

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 66 0 8 6 6% 9% % 9% Nainen Mies Biologian

Lisätiedot

Lapuan kaupunki. Henkilöstöstrategia 2015

Lapuan kaupunki. Henkilöstöstrategia 2015 Lapuan kaupunki Henkilöstöstrategia 2015 Visio Lapua on kasvava, energinen, toimivien palveluiden sekä monipuolisen kulttuurin ja viihtyisän ympäristön kaupunki. Kaupungin henkilöstö on asiantuntevaa,

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2013 Itä-Suomen yliopisto

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2013 Itä-Suomen yliopisto Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Itä-Suomen yliopisto 8.0.0 Yhkan hallintopalvelukeskus verrattuna tiedekuntaan Työhyvinvointikysely Taustatiedot Kampus Joensuu % Kuopio % Savonlinna 7% Muu % Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

YKSILÖIDEN TYÖPANOS JA TYÖYKSIKÖIDEN AIKAANSAAVUUS VALTIOLLA

YKSILÖIDEN TYÖPANOS JA TYÖYKSIKÖIDEN AIKAANSAAVUUS VALTIOLLA YKSILÖIDEN TYÖPANOS JA TYÖYKSIKÖIDEN AIKAANSAAVUUS VALTIOLLA Työyhteisöjen aikaansaavuus mistä se syntyy ja miten sitä voi tukea? Irma Väänänen-Tomppo, erikoistutkija Valtiokonttori, Talous ja henkilöstö

Lisätiedot

KUNTO Muutoskysely Alkukysely

KUNTO Muutoskysely Alkukysely KUNTO Muutoskysely Alkukysely Muutoskyselyn tavoitteena on auttaa organisaation johtoa suunnittelemaan ja seuraamaan muutosprosessia sekä arvioimaan sen vaikutuksia. Muutoskysely tarjoaa henkilöstölle

Lisätiedot

RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI

RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI Karl-Magnus Spiik Ky Räätälöity ilmapiirimittari 1 RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI Ilmapiirimittarin vahvuus on kysymysten räätälöinti ko. ryhmän tilannetta ja tarpeita vastaavaksi. Mittaus voi olla yritys-,

Lisätiedot

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuonna 2016 (VMBaro) Sisältö

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuonna 2016 (VMBaro) Sisältö Sisältö Raporttikokonaisuus sisältää v. 2016 työtyytyväisyystiedot: - n henkilöstölle yhteensä - Valtion henkilöstölle luokiteltuna sukupuolen, iän, vakinaisuuden, hallinnonalan, virastotyypin, henkilöstöryhmän

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014

Työhyvinvointikysely 2014 Työhyvinvointikysely 2014 1. Henkilöstö- ja tehtäväryhmäsi 2. Yksikkösi Vastaajien määrä: 3. Omaan työhön liittyvä informaatio Minulla on selkeä tehtäväkuva 1 18 0 64 89 172 4,3 4,4 Minulle on täysin

Lisätiedot

Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2015 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin , vastausprosentti noin 25 YTN-teemana

Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2015 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin , vastausprosentti noin 25 YTN-teemana Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2015 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin 11 000, vastausprosentti noin 25 YTN-teemana työtyytyväisyys ja työn muutokset Tuunia Keränen @TEK_akateemiset

Lisätiedot

Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+

Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+ 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 1 Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+ Porvoo 2011 - Borgå 2011 N = 1273 Sukupuoli 100 % 90 % 80 % 81 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 18 % 10 % 0 % mies nainen Ikäryhmä

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

Porvoon kaupunki. Yleistä kyselystä. Yleistä raportoinnista. Raportin rakenne. Raportti tehty: , klo 16.

Porvoon kaupunki. Yleistä kyselystä. Yleistä raportoinnista. Raportin rakenne. Raportti tehty: , klo 16. n kaupunki Raportti tehty: 7..7, klo 6.9 Vastaajia: 75 Yleistä kyselystä n työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin työntekijöiden työhyvinvoinnin tilaa ja kokemuksia työn sujuvuudesta. Työhyvinvointikyselyn

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUIDEN SAATAVUUS N keskiarvo

TERVEYSPALVELUIDEN SAATAVUUS N keskiarvo LIITE 6 1(2) Taulukko 2. Aloitusvaiheen tulosten keskiarvot ja keskihajonnat. TERVEYSPALVELUIDEN SAATAVUUS N keskiarvo keskihajonta Henkilökunnan riittävyys 32 2,99 6,75 Henkilökuntaa on riittävästi 32

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2013

Työhyvinvointikysely 2013 Työhyvinvointikysely 2013 22.11.2013 Henkilöstöpalvelut Ulla Huttunen Toteutus Kysely toteutettiin sähköisesti JY:ssa 23.9.- 6.10.2013 Kysely uudistui vuonna 2013 kysymysten määrä väheni (62 -> 43) Uudet

Lisätiedot

Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia

Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia Krista Pahkin Organisatoriset innovaatiot ja johtaminen -tiimi ELDERS -projektin aineisto 1. Kirjallisuuskatsaus 2. HYVIS -aineiston

Lisätiedot

Työyhteisön toimivuuskysely 2015 Yhteenveto Henkilöstöpalvelut

Työyhteisön toimivuuskysely 2015 Yhteenveto Henkilöstöpalvelut Työyhteisön toimivuuskysely 2015 Yhteenveto 29.1.2016 Henkilöstöpalvelut 11.2.2016 1 Työyhteisön toimivuuskysely 2015 TYÖYHTEISÖN TOIMIVUUSKYSELY 2015 Työyhteisön toimivuuskysely toteutettiin nyt kuudennen

Lisätiedot

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1 Vastausprosentti % 9 8 75 74 67 Kuntaliitto 4, n=2 Kuntaliitto 8, n=198 Kuntaliitto 11, n=2 Työterveyslaitos 1 Parempi Työyhteisö -Avainluvut 19 Työyhteisön kehittämisedellytykset 18 Työryhmän kehittämisaktiivisuus

Lisätiedot

HUS TOB 2015 KUNTAYHTYMÄ

HUS TOB 2015 KUNTAYHTYMÄ HUS TOB 2015 KUNTAYHTYMÄ Löydätte yksikkönne tulokset kalvosarjan alussa ja tämän jälkeen vertailut. Erot voidaan vastauksien määrien (N) mukaan tulkita seuraavasti: N > 10 000 ero suurempi kuin 0,15 on

Lisätiedot

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA Kaupunginhallituksen 26.2.2007 hyväksymä 1 2 YLEISTÄ Henkinen hyvinvointi ilmenee työpaikalla monin eri tavoin. Työkykyä edistää ja ylläpitää mm

Lisätiedot

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014 ja 2015 toteutetuista kyselyistä

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014 ja 2015 toteutetuista kyselyistä RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET Yhteenveto vuosilta, ja toteutetuista kyselyistä Yleistä kyselystä Ranuan työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin kunnan palveluksessa olevien työntekijöiden

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely - Työhyvinvointi_Perusturva_lautakunta

Työhyvinvointikysely - Työhyvinvointi_Perusturva_lautakunta Työhyvinvointikysely - Työhyvinvointi_Perusturva_lautakunta 1. Sukupuoli 0% 25% 50% 75% 100% mies 6,8% nainen 93,2% 2. Työ- ja virkasuhteesi muoto? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% vakituinen 86,41%

Lisätiedot

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI LÄHTÖKOHDAT SAK:n tavoitteena on hyvinvointia rakentava työelämä SAK:n edustajakokous 2011: Työelämän ihmisoikeudet toteutuvat silloin, kun tärkeäksi

Lisätiedot

TULOKSELLISUUS JA TYÖELÄMÄN LAATU muuttujat, jotka korreloivat myös muiden kanssa (luovuus, oppiminen, motivaatio)

TULOKSELLISUUS JA TYÖELÄMÄN LAATU muuttujat, jotka korreloivat myös muiden kanssa (luovuus, oppiminen, motivaatio) TULOKSELLISUUS JA TYÖELÄMÄN LAATU muuttujat, jotka korreloivat myös muiden kanssa (luovuus, oppiminen, motivaatio) Kyselyn tulokset vertailussa Sinisellä: PKKY kysely 2012 (212 vastaajaa) ja vaikeaa esimiehille

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Päättökysely 2017 tulokset

Päättökysely 2017 tulokset Perustutkintokoulutus VALMA-koulutus TELMA-koulutus Päättökysely opintonsa päättäville opiskelijoille Päättökysely toteutettiin Webropol-kyselynä keväällä 2017 Kyselyssä oli kolme teemaa: elämänlaadun

Lisätiedot

Perheystävällisyyden alkukartoitus

Perheystävällisyyden alkukartoitus Perheystävällisyyden alkukartoitus 1. Taustatiedot Tämän dokumentin tarkoituksena on toimia pohjana työpaikan perheystävällisyyden alkukartoituksen tekemiselle ja ohjata kehittämissuunnitelman laatimista.

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014. Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut

Hyvinvointia työstä. Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014. Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut Hyvinvointia työstä Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014 Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut 6.2.2014 Eija Lehto, Työterveyslaitos Työhyvinvoinnin osatekijöitä

Lisätiedot

Henkilöstökyselyn tulokset vuodelta 2013

Henkilöstökyselyn tulokset vuodelta 2013 14.2.2014 Oulunkaaren kuntayhtymä Henkilöstökyselyn tulokset vuodelta 2013 Henkilöstön hyvinvointikysely Vastaajina Oulunkaaren työntekijät Ii, Pudasjärvi, Simo, Utajärvi ja Vaala Vastausprosentti Vakinaiset

Lisätiedot

POHJOISEN KESKI-SUOMEN AMMATTIOPISTO

POHJOISEN KESKI-SUOMEN AMMATTIOPISTO POHJOISEN KESKI-SUOMEN AMMATTIOPISTO OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAPALAUTE kevät 2017 Vastausprosentti: 35,8 % I Oppisopimuskoulutuksen järjestäjän toiminta (oppisopimustoimisto) eri 1. Saan tarvittaessa

Lisätiedot

Raportointi: Vuoden 2015 tulokset

Raportointi: Vuoden 2015 tulokset Posti-ja logistiikka-alan unioni PAU ry JÄSENTUTKIMUS 2015/Yhteenvetoraportti 13.4.2015 Raportointi: Vuoden 2015 tulokset Jäsentutkimus Tutkimusprosessi ja rakenne Jäsentyytyväisyystutkimuksessa vastaajaa

Lisätiedot

Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma Hyväksytty Yhteistyöryhmä Kunnanhallitus Valtuusto 3.4.

Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma Hyväksytty Yhteistyöryhmä Kunnanhallitus Valtuusto 3.4. Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma 2017-2020 Hyväksytty Yhteistyöryhmä 6.3.2017 Kunnanhallitus 13.3.2017 Valtuusto 3.4.2017 4.4.2017 1 TYÖHYVINVOINNIN VISIO Työhyvinvointi on MEIDÄN

Lisätiedot

POHJOISEN KESKI-SUOMEN AMMATTIOPISTO

POHJOISEN KESKI-SUOMEN AMMATTIOPISTO POHJOISEN KESKI-SUOMEN AMMATTIOPISTO OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAPALAUTE kevät 2016 Vastausprosentti: 38,9 % Oppisopimuskoulutuksen järjestäjän toiminta (oppisopimuskeskus, oppisopimustoimisto tai

Lisätiedot

työtyytyväisyyskysely perusturvayhteensä

työtyytyväisyyskysely perusturvayhteensä työtyytyväisyyskysely 2013 - perusturvayhteensä 1. ikä Vastaajien määrä: 66 55 tai enemmän: 14% alle 35: 14% 35-44: 29% 45-54: 44% 2. työsuhteen laatu Vastaajien määrä: 66 määräaikainen, työllistetty,

Lisätiedot

Kaikki hyvin työssä? Valtion henkilöstön työhyvinvointi vuosina

Kaikki hyvin työssä? Valtion henkilöstön työhyvinvointi vuosina Kaikki hyvin työssä? Valtion henkilöstön työhyvinvointi vuosina - Irma Väänänen-Tomppo Taustatietoa tutkimusaineistoista Kyselyn otos on poimittu satunnaisotannalla valtion henkilörekisteristä, jolloin

Lisätiedot

työtyytyväisyyskysely ympäristötoimiyhteensä

työtyytyväisyyskysely ympäristötoimiyhteensä työtyytyväisyyskysely 2013 - ympäristötoimiyhteensä 1. ikä alle 35: 5% 35-44: 5% 45-54: 25% 55 tai enemmän: 65% 2. työsuhteen laatu määräaikainen, työllistetty, harjoittelija: 10% vakituinen: 90% 3. työpaikkasi

Lisätiedot

POHJOISEN KESKI-SUOMEN AMMATTIOPISTO

POHJOISEN KESKI-SUOMEN AMMATTIOPISTO POHJOISEN KESKI-SUOMEN AMMATTIOPISTO OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAPALAUTE vuosi 2016 Vastausprosentti: 33,5 % I Oppisopimuskoulutuksen järjestäjän toiminta (oppisopimuskeskus, oppisopimustoimisto tai

Lisätiedot

SAK:n Hyvän työn mittari Hyvässä työssä voi vaikuttaa

SAK:n Hyvän työn mittari Hyvässä työssä voi vaikuttaa SAK:n Hyvän työn mittari 2016 Hyvässä työssä voi vaikuttaa SAK:n Hyvän työn mittari 2016 Hyvässä työssä voi vaikuttaa 1 ISBN 978-951-714-301-1 Painokarelia Oy 2016 Kannen kuva: Reijo Nenonen / Vastavalo.fi

Lisätiedot

ZEF Report - generated on Osasto A 6 3 (50.0) 3 (50.0) Osasto B 4 3 (75.0) 2 (50.0) Osasto C 8 6 (75.0) 6 (75.0)

ZEF Report - generated on Osasto A 6 3 (50.0) 3 (50.0) Osasto B 4 3 (75.0) 2 (50.0) Osasto C 8 6 (75.0) 6 (75.0) ZEF Report - generated on 13.11.2010 Nimi Määrä Vastaamassa (%) Lopettanut (%) Osasto A 6 3 (50.0) 3 (50.0) Osasto B 4 3 (75.0) 2 (50.0) Osasto C 8 6 (75.0) 6 (75.0) Osasto D 5 5 (100.0) 4 (80.0) Osasto

Lisätiedot

työtyytyväisyyskysely KHyhteensä

työtyytyväisyyskysely KHyhteensä työtyytyväisyyskysely 2013 - KHyhteensä 1. ikä Vastaajien määrä: 28 alle 35: 11% 55 tai enemmän: 25% 35-44: 14% 45-54: 50% 2. työsuhteen laatu Vastaajien määrä: 28 määräaikainen, työllistetty, harjoittelija:

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia 2010 2013

Henkilöstöstrategia 2010 2013 Henkilöstöstrategia 2010 2013 1 Henkilöstöstrategia avuksi johtamiseen Henkilöstöstrategia on väline Raision kaupungin henkilöstöpolitiikan kehittämiseen. Se toteuttaa osaltaan kaupungin strategiaa. Henkilöstöstrategia

Lisätiedot

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina (ei sisällä yliopistoja)

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina (ei sisällä yliopistoja) Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina 2006-2015 (ei sisällä yliopistoja) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Muutos 2006-2015 2014-2015 1 Johtaminen 3,27 3,30 3,36 3,39 3,35 3,40 3,47

Lisätiedot

Kurikan, Jalasjärven ja Ilmajoen henkilöstön työilmapiirikysely

Kurikan, Jalasjärven ja Ilmajoen henkilöstön työilmapiirikysely Kurikan, Jalasjärven ja Ilmajoen henkilöstön työilmapiirikysely 18.3.-14.4.2013 A1. Merkitse ammattiasemasi: ( ) Esimies ( ) Työntekijä A2. Merkitse ikäryhmäsi: ( ) alle 40v. ( ) 40-50 v. ( ) yli 50v.

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen henkilöstö Luotu :42

Varhaiskasvatuksen henkilöstö Luotu :42 Varhaiskasvatuksen henkilöstö 2017 Luotu 21.02.2017 15:42 Vastaajastatistiikat Nimi Arvioijat Vastaamassa Vastannut Kärkölä varkahenkilöstö 22 22 17 Yhteensä 22 22 17 Vastausprosentti 100% Lopettaneet

Lisätiedot

Eläköön elämä ja työ IV Mistä virtaa tähän kaikkeen?

Eläköön elämä ja työ IV Mistä virtaa tähän kaikkeen? Eläköön elämä ja työ IV Mistä virtaa tähän kaikkeen? Pirkko-Liisa Vesterinen Paikallisjohtaja, dosentti Management Institute of Finland, MIF Itsetuntemus lähtökohtana Vastaa itsellesi Kuka minä olen itselleni?

Lisätiedot

Työyhteisötaidot Invalidisäätiössä

Työyhteisötaidot Invalidisäätiössä Työyhteisötaidot Invalidisäätiössä Erityisesti Sinulle Työyhteisötaitoja tarvitaan Työpaikka on töiden tekemistä varten. Jokainen varmistaa omalta osalta töiden sujuvuuden. Sujuvaan työn tekemiseen kuuluvat

Lisätiedot

Alueellinen työhyvinvointikysely. Voimaa ossaamisesta! -hanke

Alueellinen työhyvinvointikysely. Voimaa ossaamisesta! -hanke Alueellinen työhyvinvointikysely Voimaa ossaamisesta! -hanke Taustatiedot Vastaajia 1 983 henkilöä miehiä 14 % naisia 86 % Toimiala Hotelli- ja ravintola 5 % Kauppa- ja palvelu 17 % Muu julkishallinto

Lisätiedot

Työllistymistä y edistävä toiminta

Työllistymistä y edistävä toiminta Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 0, 0 Työllistymistä y edistävä toiminta Setlementti Louhela ry Päätavoite. LOUHELA ON VASTUULLINEN TYÖNANTAJA jakautuu osatavoitteeseen 0. Osatavoite: Työntekijöiden

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

PEDAGOGINEN JOHTAJUUS

PEDAGOGINEN JOHTAJUUS PEDAGOGINEN JOHTAJUUS Pedagogisen johtajuuden päätavoite on lapsen hyvä kasvu, oppiminen ja hyvinvointi. Pedagogisella johtajuudella tarkoitetaan laajasti ymmärrettynä oppimiskulttuurin kehittämistä, organisaation

Lisätiedot

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia 1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia Ihmisarvon kunnioittaminen ja siihen liittyen yhdenvertaisuus, syrjimättömyys ja yksityisyyden

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan työhyvinvointitutkimus 2015

Kirkkonummen kunnan työhyvinvointitutkimus 2015 Kirkkonummen kunnan työhyvinvointitutkimus 2015 Tulosten esittely Tuomas Jalava 7.12.2015 Sivu 1 FCG:n tutkimustoiminta Tuotamme tietoa johtamisen tueksi. Lähtökohtana on asiakkaan tiedontarve sekä tulosten

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖTAIDOILLA JAKSAMISTA ELÄMÄÄN. Jyväskylä 20.10.2009

TYÖYHTEISÖTAIDOILLA JAKSAMISTA ELÄMÄÄN. Jyväskylä 20.10.2009 TYÖYHTEISÖTAIDOILLA JAKSAMISTA ELÄMÄÄN Jyväskylä 20.10.2009 Jaksaisimmeko työelämässä pidempään, jos osaisimme olla ihmisiksi keskenämme? Löytyykö apu työssä jaksamiseen ja jatkamiseen työyhteisötaidoista?

Lisätiedot

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 17.2.2011 Hannele Waltari Mitä työhyvinvointi on? Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset

Lisätiedot

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN Työhyvinvointikyselyn tulokset. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014,2015 ja 2016 toteutetuista kyselyistä

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN Työhyvinvointikyselyn tulokset. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014,2015 ja 2016 toteutetuista kyselyistä RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN Työhyvinvointikyselyn tulokset Yhteenveto vuosilta,, ja toteutetuista kyselyistä Yleistä kyselystä Ranuan työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin kunnan palveluksessa olevien työntekijöiden

Lisätiedot

Strategia Vapaa-aikalautakunta

Strategia Vapaa-aikalautakunta Strategia 2016-2020 Vapaa-aikalautakunta Strategiset pääteemat Kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen elinympäristö -Houkuttelevat asumisen edellytykset -Monipuoliset, helposti saatavilla olevat ja laadukkaat

Lisätiedot

Työhyvinvointi Helsingin yliopistossa ilmapiirikyselyjen valossa Yliopistojen työsuojelupäivät

Työhyvinvointi Helsingin yliopistossa ilmapiirikyselyjen valossa Yliopistojen työsuojelupäivät Työhyvinvointi Helsingin yliopistossa ilmapiirikyselyjen valossa Yliopistojen työsuojelupäivät 9. 10. 9. 2010 Henkilöstö- ja lakiasiat Eeva-Liisa Putkinen, hallinnollinen ylilääkäri Terhi Somerkallio,

Lisätiedot

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke www.työkaari.fi #Työkaarikantaa facebook.com/tyokaarikantaa/ Työkaari kantaa on teknologiateollisuuden yhteishanke, jonka tavoitteena on parantaa

Lisätiedot

Yksilötutka-työhyvinvointikysely

Yksilötutka-työhyvinvointikysely Yksilötutka-työhyvinvointikysely Yksilötutka-työhyvinvointikyselyllä kartoitetaan, mikä on vastaajan oma arvio työhyvinvointinsa tilasta tällä hetkellä. Vastaaminen on vapaaehtoista ja tapahtuu anonyymisti.

Lisätiedot

en käytä palvelua, en osaa sanoa (arvo: 3) jokseenkin mieltä (arvo: 1) (arvo: 2) 10,6% 13 28,5% 35 24,4% 30 11,4% 14 26,8% 33 17,9% 22 26,6% 98

en käytä palvelua, en osaa sanoa (arvo: 3) jokseenkin mieltä (arvo: 1) (arvo: 2) 10,6% 13 28,5% 35 24,4% 30 11,4% 14 26,8% 33 17,9% 22 26,6% 98 Hallinnon asiakaskysely vuonna esimiehille ja toimistohenkilökunnalle Kokonaisvastaajamäärä:. Strateginen ohjaus/prosessit Kysymykseen vastanneet: ) ) ) ) Kaupungin strategian siirtyminen kaupunkitasolta

Lisätiedot

Terveyspalveluiden asiakastyytyväisyyskyselyt Silmätautien poliklinikka (asiakas/potilas n=61, omainen/läheinen n=18) Kyselyn ajankohta 2016

Terveyspalveluiden asiakastyytyväisyyskyselyt Silmätautien poliklinikka (asiakas/potilas n=61, omainen/läheinen n=18) Kyselyn ajankohta 2016 Asiakastyytyväisyyskyselyt 2016 Hyvinvointitoimialalla on käytössä yhteneväinen asiakastyytyväisyyskyselylomake, jossa on kaikille yhteiset tausta- ja peruskysymykset ja näiden lisäksi yksiköillä on mahdollisuus

Lisätiedot

Tulokset. Pikatilastot Kysely 977578 'Finn Heat Oy asiakastyytyväisyyskysely 2013' Kysely 977578

Tulokset. Pikatilastot Kysely 977578 'Finn Heat Oy asiakastyytyväisyyskysely 2013' Kysely 977578 Tulokset Kysely 977578 Tallenteita kyselyssä: 40 Tallenteita kyselyssä yhteensä: 40 Prosenttiosuus kaikista: 100.00% sivu 1 / 50 Kenttäyhteenveto A1:lle Asema yrityksessä sivu 3 / 50 Kenttäyhteenveto B1(SQ001):lle

Lisätiedot

Reilu Peli Toimintamalleja epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisyyn ja ristiriitojen selvittämiseen > Käsikirja > Koulutukset > Verkosto 1 Reilu Peli Toimintamalleja epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisyyn

Lisätiedot

Katsaus valtion henkilöstön työtyytyväisyyteen 2016 VMBaro-henkilöstötutkimus

Katsaus valtion henkilöstön työtyytyväisyyteen 2016 VMBaro-henkilöstötutkimus Yhdessä Katsaus valtion henkilöstön työtyytyväisyyteen 2016 VMBaro-henkilöstötutkimus 16.6.2017 1 Sisältö 1. VMBaro 2. Koko valtion infoluvut 3. Innovointikyky-, johtamis- ja työyhteisöindeksit: koko valtio

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely Palvelupäällikkö Annaleena Rita Kunnanhallitus

Työhyvinvointikysely Palvelupäällikkö Annaleena Rita Kunnanhallitus Työhyvinvointikysely 2015 Palvelupäällikkö Annaleena Rita Kunnanhallitus 20.6.2016 Työhyvinvointikyselyn 2016 toteutus Työhyvinvointikysely toteutettiin 1.-30.4.2016 sähköisenä kyselynä (Webropol). Henkilökohtainen

Lisätiedot

Kilpailukykyä työhyvinvoinnista

Kilpailukykyä työhyvinvoinnista Kilpailukykyä työhyvinvoinnista Tarkastelussa suomalaisten työpaikkojen toimet työhyvinvoinnin kehittämiseksi 12.5.2016 Finlandia-talo Tutkimuskokonaisuuden taustaa Aula Research Oy toteutti LähiTapiolan

Lisätiedot

Ääni toimitukselle. Toimituskyselyt kehitysideoiden kartoittajana

Ääni toimitukselle. Toimituskyselyt kehitysideoiden kartoittajana Ääni toimitukselle Toimituskyselyt kehitysideoiden kartoittajana TOIMI-hanke, päätösseminaari 6.11.2014 Aurora Airaskorpi Projektitutkija, Media Concepts Research Group @aairaskorpi auroraairaskorpi.com

Lisätiedot

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto Kyselyn tarkoitus Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa Lapin ammattiopiston aikuiskoulutuksen opettajien näkemyksiä Työräätäli -toimintamallin kehittämiseksi opettajien ja opiskelijoiden hyödyksi. Työräätäli

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

Kysely taloyhtiöasumisesta ja taloyhtiön kehittämisestä

Kysely taloyhtiöasumisesta ja taloyhtiön kehittämisestä Kysely taloyhtiöasumisesta ja taloyhtiön kehittämisestä Kyselyn toteutus Vastaajamäärä: 500 Kohderyhmä: kerrostaloasukkaat Suomessa Tiedonkeruu: -9.1.017 Kyselyn teemat: Asukaskyselyjen hyödyntäminen taloyhtiön

Lisätiedot

Sitä saadaan, mitä mitataan!

Sitä saadaan, mitä mitataan! Sitä saadaan, mitä mitataan! Kehittämisen tueksi esimiestyön 360-palaute, VMBaro ja kehityskeskustelumalli ValtioExpo Niina Turumäki/Valtiokonttori Yhteiset työkalut 360-palaute Esimiestyön ja johtamisen

Lisätiedot

Hyvän työpaikan kriteerit

Hyvän työpaikan kriteerit Hyvän työpaikan kriteerit Vetovoimaa ja työhyvinvointia terveydenhuoltoon! Hyvän työpaikan kriteerit 2 Hyvä lukija, esitteessä olevat Hyvän työpaikan kriteerit terveydenhuollon organisaatioille on laadittu

Lisätiedot

Voi hyvin työssä! Hyvän mielen työpaikan pelisäännöt

Voi hyvin työssä! Hyvän mielen työpaikan pelisäännöt Voi hyvin työssä! Hyvän mielen työpaikan pelisäännöt 24.4.2013 Hilkka Myllymäki Hollolan kunta Hyvä mieli on osa työhyvinvointia. Mistä se rakentuu ja kuka siihen voi vaikuttaa? HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöohjelma

Lisätiedot

Etelä-Suomen Metsäpäivän 2013 työhyvinvointikysely Tuloksia metsänhoitajien osalta Eveliina Varis Metsänhoitajaliitto ry

Etelä-Suomen Metsäpäivän 2013 työhyvinvointikysely Tuloksia metsänhoitajien osalta Eveliina Varis Metsänhoitajaliitto ry Etelä-Suomen Metsäpäivän 2013 työhyvinvointikysely Tuloksia metsänhoitajien osalta Eveliina Varis Metsänhoitajaliitto ry 20.8.2013 Taustatiedot Sukupuoli 100% 80% 67% 60% 40% 33% 20% 0% Mies Nainen Kaikki

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka sähköinen työalusta työhyvinvoinnista vastaaville

Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka sähköinen työalusta työhyvinvoinnista vastaaville Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka sähköinen työalusta työhyvinvoinnista vastaaville Jarna Savolainen Asiantuntija, Työhyvinvoinnin palvelut Finnsec-messut 13.10.2011 Työhyvinvoinnin tinkimätön rakentaja

Lisätiedot

Työyhteisön pelisäännöt - tuottavuutta työhyvinvoinnista

Työyhteisön pelisäännöt - tuottavuutta työhyvinvoinnista Työyhteisön pelisäännöt - tuottavuutta työhyvinvoinnista Jyväskylän kaupunki Henkilöstöhallinto Sisältö: 1. Henkilöstötyön keskeiset sisällöt 2. Miksi työyhteisön pelisäännöt? 3. Työhyvinvoinnin määritelmä

Lisätiedot

Perheystävällisyyden alkukartoitus

Perheystävällisyyden alkukartoitus Perheystävällisyyden alkukartoitus 1. Taustatiedot Tämä dokumentti toimii pohjana työpaikan perheystävällisyyden alkukartoituksessa ja ohjaa jatkossa kehittämissuunnitelman laatimista. 1. Alkukartoitus

Lisätiedot

TIETO JA SEN HYÖTYKÄYTTÖ Henri Ärölä Yleislääketieteen erikoislääkäri Johtava lääkäri, Mehiläinen Terveyspalvelut Oy

TIETO JA SEN HYÖTYKÄYTTÖ Henri Ärölä Yleislääketieteen erikoislääkäri Johtava lääkäri, Mehiläinen Terveyspalvelut Oy TIETO JA SEN HYÖTYKÄYTTÖ 25.11.2016 Henri Ärölä Yleislääketieteen erikoislääkäri Johtava lääkäri, Mehiläinen Terveyspalvelut Oy Kuka Henri Ärölä? Yleislääketieteen erikoislääkäri Käytännön työkokemusta

Lisätiedot

ARVOKIRJA. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toiminta-ajatus, visio ja arvot

ARVOKIRJA. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toiminta-ajatus, visio ja arvot ARVOKIRJA Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toiminta-ajatus, visio ja arvot 2 Tehtävämme on edistää kainuulaisten hyvinvointia ja osallisuutta. Järjestämme vastuullamme olevat sosiaali-,

Lisätiedot

Opiskelukysely Perustutkintokoulutus Vastaajia / Eliisa Kuorikoski Opiskelukyselyn tulokset perustutkintokoulutus

Opiskelukysely Perustutkintokoulutus Vastaajia / Eliisa Kuorikoski Opiskelukyselyn tulokset perustutkintokoulutus Opiskelukysely 2017 Perustutkintokoulutus Vastaajia 265 Opiskelukysely 2017 Opiskelukyselyn kohderyhmänä olivat perustutkinto-opiskelijat, jotka ovat aloittaneet nykyiset opintonsa 2015-2016. Kysely oli

Lisätiedot

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta 15.11.2013 Kristiina Alppivuori Johdanto Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE on julkaisussaan

Lisätiedot

Kunnanvaltuutettu ja kuntatyöntekijän työhyvinvointi

Kunnanvaltuutettu ja kuntatyöntekijän työhyvinvointi Kunnanvaltuutettu ja kuntatyöntekijän työhyvinvointi Tutkimus- ja kehittämisjohtaja Pauli Forma Kuntamarkkinat to 13.9.2012 klo 11.30 11.50 12.9.2012 Pauli Forma 1 Tutkimustuloksia Kevan toimintaympäristötutkimus

Lisätiedot

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työhyvinvointia työkaarelle Työkaari kantaa on teknologiateollisuuden työnantaja- ja palkansaajajärjestöjen yhteishanke, jonka päätavoitteena on

Lisätiedot

Kotihoito valvontahavaintojen valossa

Kotihoito valvontahavaintojen valossa Kotihoito valvontahavaintojen valossa Kotihoito - osasto, joka ei koskaan tule täyteen? Valvontahavainnot sosiaali- ja terveysalalla Etelä-Suomessa seminaari 25.9.2017 Ylitarkastaja Ulla Arvo 1 Kotihoitotyön

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5. HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.2014 Lassila & Tikanoja Oyj 1 TÄNÄÄN KÄYMME LÄPI 1. Taustaa henkilöstökyselylle

Lisätiedot

ETÄTYÖN EDISTÄMINEN. Agronomiliitto ry:n jäsenten kokemuksia etätyöstä. Mari Raininko

ETÄTYÖN EDISTÄMINEN. Agronomiliitto ry:n jäsenten kokemuksia etätyöstä. Mari Raininko ETÄTYÖN EDISTÄMINEN Agronomiliitto ry:n jäsenten kokemuksia etätyöstä Mari Raininko Tutkimuksen taustaa Etätyöstä ja sen hyödyistä puhuttu paljon, mutta hyödyntäminen ei ole toteutunut odotetulla tavalla

Lisätiedot

Mittarit kertovat ja eurot puhuvat

Mittarit kertovat ja eurot puhuvat Mittarit kertovat ja eurot puhuvat Uuden työelämän trendit -huippuseminaari Tornio 7.9.2016 Tauno Hepola, Mcompetence Oy Toimitusjohtaja, yritysvalmentaja TYÖELÄMÄN LAADULLA ON MAHDOLLISTA RAKENTAA KILPAILUETUA,

Lisätiedot

Sitoutumisella monta määritelmää: Sitoutuminen on yksilön tahto tehdä kyseistä työtä ja olla osallistuva, kehittävä osa työyhteisöä.

Sitoutumisella monta määritelmää: Sitoutuminen on yksilön tahto tehdä kyseistä työtä ja olla osallistuva, kehittävä osa työyhteisöä. Tervetuloa Careaan Sitoutuminen Sitoutumisella monta määritelmää: Sitoutuminen on yksilön tahto tehdä kyseistä työtä ja olla osallistuva, kehittävä osa työyhteisöä. Sitoutuminen on hoitajan halua pysyä

Lisätiedot