Simo_suun_terveydenhuolto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Simo_suun_terveydenhuolto"

Transkriptio

1 Kemin kaupunki (c) 2013 TT-Teamex Oy

2

3 Simo_suun_terveydenhuolto Oliko ajansaanti mielestäsi helppoa? Vastauksia: 44 10% 20% 30% 40% 50% 60% erittäin tyytymätön 6.82% tyytymätön neutraali 6.82% tyytyväinen 29.55% erittäin tyytyväinen 56.82% N erittäin tyytymätön 3 6,82% tyytymätön 0 0% neutraali 3 6,82% tyytyväinen 13 29,55% erittäin tyytyväinen 25 56,82%

4 Saitko tarvitsemasi avun? Vastauksia: 43 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% erittäin tyytymätön tyytymätön neutraali 2.33% tyytyväinen 20.93% erittäin tyytyväinen 76.74% N erittäin tyytymätön 0 0% tyytymätön 0 0% neutraali 1 2,33% tyytyväinen 9 20,93% erittäin tyytyväinen 33 76,74%

5 Oliko saamasi palvelu mielestäsi asiantuntevaa? Vastauksia: 40 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% erittäin tyytymätön tyytymätön neutraali 5% tyytyväinen 20% erittäin tyytyväinen 75% N erittäin tyytymätön 0 0% tyytymätön 0 0% neutraali 2 5% tyytyväinen 8 20% erittäin tyytyväinen 30 75%

6 Oliko saamasi palvelu mielestäsi ystävällistä? Vastauksia: 39 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% erittäin tyytymätön tyytymätön neutraali 2.56% tyytyväinen 17.95% erittäin tyytyväinen 79.49% N erittäin tyytymätön 0 0% tyytymätön 0 0% neutraali 1 2,56% tyytyväinen 7 17,95% erittäin tyytyväinen 31 79,49%

7 Oletko tyytyväinen odotusaulan siisteyteen? Vastauksia: 39 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% erittäin tyytymätön tyytymätön neutraali tyytyväinen erittäin tyytyväinen N erittäin tyytymätön 0 0% tyytymätön 0 0% neutraali 1 2,56% tyytyväinen 13 33,33% erittäin tyytyväinen 25 64,1%

8 Oletko tyytyväinen vastaanottohuoneen siisteyteen? Vastauksia: 39 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% erittäin tyytymätön tyytymätön neutraali tyytyväinen erittäin tyytyväinen N erittäin tyytymätön 0 0% tyytymätön 0 0% neutraali 1 2,56% tyytyväinen 6 15,38% erittäin tyytyväinen 32 82,05%

9 1. Potilaiden määrä ja potilaskäyntien määrät v kotikunta ikäluokka potilaiden hammaslääkäri- suuhygienisti- käynnit yht määrä käynnit käynnit Tornio 0-17 vuotiaat vuotiaat v ja yli Ulkopaikkakuntalaiset 0-17 vuotiaat vuotiaat v ja yli yht Vuonna 2016 tehdyt hammasimplantit Torniossa ei tehdä implantteja 3. Vuonna 2016 tehdyt keraamiset täytteet ja kruunut yksi kruunu ja yksi keraaminen täyte 4. Oikomishoidossa olevat potilaat alle 18 vuotiaista v DMF, D ja CPI indeksit ikäluokittain erillisessä liitteessä D, DMF ja hammaskivi CPI tilastoa ei ole näin nopeasti saatavilla 6. Hoitoon pääsy hoitojonot suun terveydenhuollossa kiireelliset pääasiassa samana päivänä. oireettomat tai vähäoireiset lohkeamat, kariesepäilyt tms. vaivat 4-8 viikkoa oireettomat suun kokonaistutkimukseen hakeutuvat 4-6kk 7. Miten, miten usein ja millä menetelmillä asiakastyytyväisyyttä mitataan viimeisimmän mittaukset tulokset tyytyväisyyskyselyt ollut jossain muodossa vuosittain. Aiemmin paperiversioina ja viimeisenä kolmena vuonna nettipohjaisella kyselyllä. Kysymykset yhtenevät muun terveydenhuollon kanssa. Paperiversioilla saatiin parempi vastausprosentti ja silloin tyytyväisyys oli kaikilta osin 4-5 pisteen luokkaan 5portaisella asteikolla Nettipohjaisiin kyselyihin vastausprosentti ollut erittäin huono eli alle 10% asiakkaista on vastannut

10 8. Henkilöstön tyytyväisyys ja mittarit Hammashuolto Keskiarvo Keskihajonta Vastausmäärä Työni sisältöön liittyvät 4,2 0,6 10 vaatimukset vastaavat osaamiseni tasoa Tunnen työni tavoitteet ja vastuuni hyvin 4,6 0,7 10 Olen sitoutunut nykyisiin työtehtäviini Minulla on mahdollisuuksia osallistua päätöksentekoon omaa työtäni koskevissa asioissa Työni tarjoaa riittävästi henkilökohtaisia kehittymismahdollisuuksia Työssäni on tärkeää seurata alan kehitystä ja pysyä ajan tasalla Tornion kaupungilla on työnantajana positiivinen ja houkutteleva imago Tornion kaupungin johtamisessa ja päätöksenteossa otetaan huomioon henkilöstön näkemykset Tornion kaupungin poliittisten päätöksentekijöiden ja viranhaltijoiden yhteistyö toimii hyvin Töiden jakaminen työyksikön sisällä toteutuu oikeudenmukaisesti Työn määrä on kohdallani sopiva Työyksikköni henkilökunnan ammattitaito on riittävää Työyksikköni henkilökunnan määrä on sopiva ajatellen työmäärää Työyksikössäni on toimivat pelisäännöt Koen työhyvinvointikeskustelut hyödyllisiksi työssä oppimisen / kehittymisen kannalta 4,6 0,7 10 2,6 1,2 10 3,4 0,8 10 4,7 0,7 10 2,4 1,0 10 2,3 0,9 10 2,1 0,9 10 2,6 0,8 10 2,3 1,2 10 4,1 0,6 10 1,5 1,0 10 2,7 0,9 10 2,4 1,2 9

11 Yksikössämme käydään säännöllisesti työhyvinvointikeskustelut Esimieheni tukee alaisiaan vaikeiden tilanteiden ja ongelmien ratkaisussa Henkilöstöä rohkaistaan oman osaamisen / ammattitaidon kehittämiseen Työyksikön jäsenet jakavat osaamistaan toisille Minua ei ole henkilökohtaisesti kohdeltu epäasiallisesti Työpaikallamme ei esiinny epäasiallista kohtelua Henkilöstön kohtelu on työyhteisössämme tasaarvoista Saan tarvittaessa tukea työyksikköni muilta jäseniltä Henkilökunnan keskinäinen yhteistyö toimii hyvin Esimieheni saa tarvittaessa tukea henkilöstöltä Esimieheni ja työtoverieni välillä on hyvä keskinäinen luottamus Olen tyytyväinen palkkausjärjestelyihin työyksikössäni Olen tyytyväinen nykyiseen palkkatasooni Koen työni tärkeäksi työyksikköni toiminnan sujumisen kannalta Saan esimieheltä riittävästi palautetta tehdystä työstä Saan työtovereilta palautetta työssä onnistumisessa Koen, että jaksan työssä vähintään ammatilliseen eläkeikääni saakka 3,3 1,0 9 2,3 1,0 8 3,0 1,2 9 4,0 1,1 10 3,2 1,1 10 2,9 1,1 10 2,3 0,9 10 3,5 1,1 10 3,3 0,9 10 2,9 0,6 9 2,9 0,6 9 2,4 1,3 10 2,1 1,3 10 4,5 0,7 10 2,3 1,0 9 2,7 0,8 10 3,5 1,3 10

12 Fyysinen kunto on työni kannalta riittävän hyvällä tasolla Henkinen hyvinvointi on työni kannalta riittävän hyvällä tasolla Perustehtävän suorittamisessa tarvitaan työyhteisössämme ammatillisen osaamisen vahvistamista Työssä tarvittava kielitaitoni kaipaisi vahvistamista Työssä tarvittava atk osaamiseni kaipaisi vahvistamista Työssä tarvittavat vuorovaikutustaitoni kaipaisivat vahvistamista Työssä tarvittava asiakaspalveluun liittyvä osaamiseni kaipaisi vahvistamista Teen usein ehdotuksia työn ja toimintatapojen kehittämisestä Uusiin ideoihin ja kehittämisehdotuksiin suhtaudutaan työyhteisössämme positiivisesti Toimintaa ja työn tuloksia arvioidaan systemaattisesti työyksikössäni Uuden henkilöstön perehdyttäminen toimii hyvin Henkilöstöllä on mahdollisuus osallistua tulevaisuuden suunnitteluun ja tavoitteiden asettamiseen Työyhteisössämme esimiesten ja henkilöstön välinen vuorovaikutus toimii hyvin Tiedonkulku poliittisten päättäjien ja johdon välillä toimii hyvin Tiedonkulku keskushallinnon ja palvelualueiden välillä toimii hyvin Tiedonkulku työyksiköiden välillä toimii hyvin 4,1 0,9 10 3,5 1,3 10 3,9 0,7 10 3,0 1,4 10 3,0 1,5 10 2,8 1,5 10 2,5 1,4 10 3,4 0,8 10 2,3 0,8 10 2,1 0,9 10 2,7 0,9 10 2,2 1,2 10 2,8 0,9 10 2,3 0,8 10 2,5 0,7 10 2,4 0,7 10 Tiedonkulku työtoverieni 3,3 0,7 10

13 välillä toimii hyvin Osallistun aktiivisesti tarpeellisen tiedon välittämiseen työyhteisössä Olen tyytyväinen työskentelyolosuhteisiini Työntekijöiden työhyvinvointia pyritään edistämään työantajan toimesta riittävästi Työhön liittyviin riskitekijöihin puututaan Turvallisuustekijöistä huolehditaan yksikössämme hyvin Olen tyytyväinen työvälineisiin Työtilani ovat viihtyisät ja toimivat 3,6 0,7 10 3,2 0,8 10 2,6 1,0 10 3,2 0,9 10 3,4 0,8 10 2,6 1,0 10 2,8 1,0 10

14 Effica Raportointi :14:27 RAJA\merja.vallinmaki Numeeristen mittareiden raportti (mitt001) Sivu 1 (2) Raportilla esitetään numeeriset mittariarvot valitulla ryhmittelytasolla ja annetulla aikavälillä. Aikaväli: Muut valitut hakuehdot ovat raportin viimeisellä sivulla. Ikäryhmä Mittarin tunnus ja selite (yksikkö) Potilaiden lkm Merkintöjen lkm Keskiarvo Hajonta Minimi Maksimi Mediaani 0-2 D d/d-indeksi ,0 0,0 0,0 0, D d/d-indeksi D d/d-indeksi 3 3 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0, ,4 1,0 0,0 6, ,4 1,0 0,0 6, ,0 0,0 0,0 0, ,6 1,0 0,0 4, ,0 2,0 0,0 6, ,0 0,0 0,0 0, D d/d-indeksi ,4 1,0 0,0 6,0 0 HamKiv Ientaskuun ,5 2,0 0,0 8, ,0 0,0 0,0 0, D d/d-indeksi ,0 0,0 0,0 1, ,1 0,0 0,0 2, ,0 0,0 0,0 0, D d/d-indeksi ,1 1,0 0,0 4, ,2 1,0 0,0 4, ,0 0,0 0,0 0, D d/d-indeksi ,2 1,0 0,0 3,0 0 D d/d-indeksi ,3 1,0 0,0 3, ,0 0,0 0,0 0, ,3 1,0 0,0 6, ,6 1,0 0,0 6, ,0 0,0 0,0 0,0 0 Raportin tekijä: merja.vallinmaki Aika: :21:32 Raportin muokkaaja: merja.vallinmaki Aika: :21:32 mittareiden raportti (mitt001)_kopio

15 D d/d-indeksi ,5 1,0 0,0 5, ,1 2,0 0,0 9,0 1, ,0 0,0 0,0 0, D d/d-indeksi ,4 1,0 0,0 7,0 0 HamKiv Ientaskuun ,0 2,0 0,0 9, ,0 0,0 0,0 0, D d/d-indeksi ,7 1,0 0,0 5,0 0 HamKiv Ientaskuun ,7 2,0 0,0 11,0 1, ,0 0,0 0,0 0, D d/d-indeksi ,8 1,0 0,0 10, ,8 2,0 0,0 10,0 1, ,0 0,0 0,0 0, D d/d-indeksi ,2 2,0 0,0 9,0 0 HamKiv Ientaskuun D d/d-indeksi HamKiv Ientaskuun ,4 3,0 0,0 11,0 1, ,0 0,0 0,0 0, ,2 2,0 0,0 14, ,0 3,0 0,0 17,0 2, ,0 0,0 0,0 0, D d/d-indeksi ,1 2,0 0,0 14,0 0 HamKiv Ientaskuun ,2 4,0 0,0 16,0 2, ,0 0,0 0,0 0, D d/d-indeksi ,5 3,0 0,0 25,0 0 HamKiv Ientaskuun ,7 4,0 0,0 26,0 4, ,0 0,0 0,0 0, D d/d-indeksi ,6 3,0 0,0 12, ,4 5,0 0,0 19,0 6, ,0 0,0 0,0 0, D d/d-indeksi ,3 4,0 0,0 15,0 1,0 HamKiv Ientaskuun ,0 6,0 0,0 17,0 2, ,0 0,0 0,0 0, D d/d-indeksi ,4 2,0 0,0 6,0 1,0 HamKiv Ientaskuun ,4 4,0 1,0 14,0 5, ,0 0,0 0,0 0, Raportin tekijä: merja.vallinmaki Aika: :21:32 Raportin muokkaaja: merja.vallinmaki Aika: :21:32 mittareiden raportti (mitt001)_kopio

16 D d/d-indeksi ,6 5,0 0,0 16,0 2, ,0 8,0 0,0 29,0 8, ,0 0,0 0,0 0, D d/d-indeksi ,8 3,0 0,0 9,0 0 HamKiv Ientaskuun ,4 5,0 1,0 17,0 3, ,0 0,0 0,0 0, D d/d-indeksi ,8 5,0 0,0 19,0 1,0 HamKiv Ientaskuun D d/d-indeksi ,6 8,0 0,0 26,0 7, ,0 0,0 0,0 0, ,2 4,0 0,0 13,0 1, ,5 7,0 0,0 25,0 4, ,0 0,0 0,0 0, D d/d-indeksi ,5 2,0 0,0 5,0 0 HamKiv Ientaskuun ,5 6,0 0,0 21,0 5, ,8 3,0 0,0 11, D d/d-indeksi ,2 3,0 0,0 14,0 0 HamKiv Ientaskuun ,6 6,0 0,0 22,0 8, ,4 4,0 0,0 14, D d/d-indeksi ,4 3,0 0,0 12,0 1,0 HamKiv Ientaskuun ,7 6,0 0,0 21,0 8, ,0 0,0 0,0 0, D d/d-indeksi ,8 3,0 0,0 11,0 0 HamKiv Ientaskuun ,6 7,0 0,0 21,0 5, ,0 0,0 0,0 0, D d/d-indeksi ,0 3,0 0,0 14,0 0,5 HamKiv Ientaskuun D d/d-indeksi ,0 7,0 0,0 28,0 7, ,0 0,0 0,0 0, ,9 2,0 0,0 6,0 2, ,9 7,0 1,0 23,0 7, ,0 0,0 0,0 0, D d/d-indeksi ,2 3,0 0,0 9,0 1,0 HamKiv Ientaskuun ,1 6,0 1,0 25,0 9, ,1 4,0 0,0 17,0 0 Raportin tekijä: merja.vallinmaki Aika: :21:32 Raportin muokkaaja: merja.vallinmaki Aika: :21:32 mittareiden raportti (mitt001)_kopio

17 D d/d-indeksi ,3 4,0 0,0 15,0 1, ,3 6,0 1,0 23,0 8, ,0 0,0 0,0 0, D d/d-indeksi ,3 2,0 0,0 7,0 2,0 HamKiv Ientaskuun ,1 7,0 2,0 25,0 13, ,0 0,0 0,0 0, D d/d-indeksi ,4 2,0 0,0 7,0 1,0 HamKiv Ientaskuun ,0 8,0 0,0 28,0 11, ,0 4,0 0,0 20, D d/d-indeksi ,7 2,0 0,0 10,0 1,0 HamKiv Ientaskuun D d/d-indeksi ,6 6,0 1,0 28,0 11, ,7 6,0 0,0 28, ,2 2,0 0,0 6,0 2, ,8 6,0 5,0 25,0 14, ,7 3,0 0,0 13, D d/d-indeksi ,2 2,0 0,0 5,0 0,5 HamKiv Ientaskuun ,9 5,0 4,0 21,0 8, ,0 0,0 0,0 0, D d/d-indeksi ,4 3,0 0,0 11,0 1, ,2 6,0 3,0 23,0 15, ,8 4,0 0,0 18, D d/d-indeksi ,2 2,0 0,0 7,0 0 HamKiv Ientaskuun ,2 5,0 4,0 24,0 14, ,3 2,0 0,0 9, D d/d-indeksi ,4 2,0 0,0 6,0 0,5 HamKiv Ientaskuun ,6 8,0 0,0 30,0 14, ,0 0,0 0,0 0, D d/d-indeksi ,0 1,0 0,0 4,0 1,0 HamKiv Ientaskuun ,8 6,0 4,0 29,0 14, ,1 1,0 0,0 4, D d/d-indeksi ,3 4,0 0,0 17,0 1, ,2 7,0 5,0 32,0 16,0 Raportin tekijä: merja.vallinmaki Aika: :21:32 Raportin muokkaaja: merja.vallinmaki Aika: :21:32 mittareiden raportti (mitt001)_kopio

18 ,0 0,0 0,0 0, D d/d-indeksi HamKiv Ientaskuun ,8 1,0 0,0 3,0 1, ,5 5,0 12,0 29,0 15, ,3 1,0 0,0 4, D d/d-indeksi ,1 2,0 0,0 8,0 1,0 HamKiv Ientaskuun D d/d-indeksi ,8 6,0 6,0 32,0 21, ,0 3,0 0,0 14, ,9 3,0 0,0 12,0 1, ,6 7,0 4,0 29,0 16,0 46 D d/d-indeksi ,8 6,0 0,0 26, ,3 2,0 0,0 7, HamKiv Ientaskuun ,6 6,0 5,0 30,0 17, ,0 0,0 0,0 0, D d/d-indeksi ,8 1,0 0,0 3,0 1,0 HamKiv Ientaskuun ,6 7,0 3,0 29,0 16, ,0 0,0 0,0 0, D d/d-indeksi ,4 3,0 0,0 12,0 0 HamKiv Ientaskuun ,4 6,0 1,0 31,0 18, ,0 0,0 0,0 0, D d/d-indeksi ,1 3,0 0,0 20, ,5 5,0 6,0 30,0 18,0 50 D d/d-indeksi ,0 0,0 0,0 0, ,7 5,0 0,0 20,0 1, HamKiv Ientaskuun ,4 7,0 6,0 32,0 18, ,0 0,0 0,0 0, D d/d-indeksi ,6 2,0 0,0 7,0 1,0 HamKiv Ientaskuun ,6 6,0 0,0 29,0 19, ,0 0,0 0,0 0, D d/d-indeksi ,9 2,0 0,0 7,0 1,5 HamKiv Ientaskuun ,6 7,0 9,0 31,0 20, ,0 0,0 0,0 0, D d/d-indeksi ,1 2,0 0,0 12,0 0 Raportin tekijä: merja.vallinmaki Aika: :21:32 Raportin muokkaaja: merja.vallinmaki Aika: :21:32 mittareiden raportti (mitt001)_kopio

19 ,0 5,0 12,0 32,0 22, D d/d-indeksi HamKiv Ientaskuun D d/d-indeksi ,1 0,0 0,0 3, ,8 3,0 0,0 19,0 1, ,3 5,0 10,0 31,0 21, ,1 1,0 0,0 4, ,4 3,0 0,0 12, ,7 6,0 4,0 31,0 21, ,2 4,0 0,0 21, D d/d-indeksi ,7 1,0 0,0 6,0 0 HamKiv Ientaskuun ,7 5,0 12,0 32,0 20, ,6 5,0 0,0 23, D d/d-indeksi ,0 3,0 0,0 10,0 1,0 HamKiv Ientaskuun ,4 6,0 8,0 31,0 23, ,0 0,0 0,0 0, D d/d-indeksi ,8 1,0 0,0 4, ,0 5,0 8,0 31,0 22, ,0 0,0 0,0 0, D d/d-indeksi ,9 1,0 0,0 4,0 1,0 HamKiv Ientaskuun ,9 4,0 16,0 29,0 24, ,0 0,0 0,0 0, D d/d-indeksi ,5 2,0 0,0 8,0 0 HamKiv Ientaskuun ,0 5,0 12,0 31,0 24, ,0 0,0 0,0 0, D d/d-indeksi ,8 1,0 0,0 4,0 0 HamKiv Ientaskuun ,3 5,0 15,0 32,0 25, ,0 0,0 0,0 0, D d/d-indeksi ,8 1,0 0,0 4, ,4 5,0 14,0 32,0 27, ,0 0,0 0,0 0, D d/d-indeksi ,2 2,0 0,0 12,0 0, ,4 4,0 15,0 32,0 24, ,0 0,0 0,0 0, D d/d-indeksi ,9 2,0 0,0 8,0 0 Raportin tekijä: merja.vallinmaki Aika: :21: ,1 6,0 9,0 32,0 23,0 Raportin muokkaaja: merja.vallinmaki Aika: :21:32 mittareiden raportti (mitt001)_kopio

20 ,3 3,0 0,0 15, D d/d-indeksi ,0 2,0 0,0 7,0 1,0 HamKiv Ientaskuun ,3 4,0 18,0 32,0 25, ,8 6,0 0,0 24, D d/d-indeksi ,7 1,0 0,0 4,0 0 HamKiv Ientaskuun ,4 4,0 18,0 31,0 25, ,2 1,0 0,0 2, D d/d-indeksi ,8 2,0 0,0 7,0 1, ,8 3,0 22,0 32,0 26, ,6 3,0 0,0 13, D d/d-indeksi ,5 2,0 0,0 8,0 0,5 HamKiv Ientaskuun D d/d-indeksi HamKiv Ientaskuun ,4 6,0 11,0 32,0 26, ,2 1,0 0,0 4, ,7 1,0 0,0 2,0 0, ,0 6,0 16,0 31,0 22, ,0 0,0 0,0 0, D d/d-indeksi ,3 1,0 0,0 3,0 1,0 HamKiv Ientaskuun ,8 2,0 22,0 31,0 28, ,0 0,0 0,0 0, D d/d-indeksi 2 2 0,5 1,0 0,0 1,0 0,5 HamKiv Ientaskuun ,0 0,0 25,0 25,0 25, ,0 0,0 0,0 0, D d/d-indeksi ,9 1,0 0,0 4,0 0 HamKiv Ientaskuun ,9 5,0 13,0 31,0 26, ,5 2,0 0,0 6, D d/d-indeksi 9 9 0,6 1,0 0,0 3,0 0 HamKiv Ientaskuun ,0 4,0 21,0 32,0 27, ,7 5,0 0,0 15, D d/d-indeksi 7 7 1,3 2,0 0,0 3,0 0 HamKiv Ientaskuun D d/d-indeksi ,1 3,0 24,0 32,0 30, ,0 0,0 0,0 0, ,7 1,0 0,0 3, ,1 4,0 18,0 32,0 25, ,5 2,0 0,0 6, D d/d-indeksi 8 8 0,2 0,0 0,0 1,0 0 HamKiv Ientaskuun Raportin tekijä: merja.vallinmaki Aika: :21: ,8 3,0 23,0 32,0 28, ,0 0,0 0,0 0,0 0 Raportin muokkaaja: merja.vallinmaki Aika: :21:32 mittareiden raportti (mitt001)_kopio

21 D d/d-indeksi 8 8 0,8 1,0 0,0 3,0 0,5 D d/d-indeksi ,9 3,0 23,0 32,0 27, ,0 0,0 0,0 0, ,8 1,0 0,0 2,0 1, ,4 5,0 16,0 30,0 24, ,0 0,0 0,0 0, D d/d-indeksi 7 7 0,9 1,0 0,0 3, ,3 5,0 17,0 31,0 26, ,0 0,0 0,0 0, D d/d-indeksi ,4 1,0 0,0 3,0 0 HamKiv Ientaskuun ,4 8,0 0,0 32,0 28, ,0 0,0 0,0 0, D d/d-indeksi 6 6 3,0 3,0 0,0 7,0 2, ,5 4,0 24,0 32,0 26, ,0 0,0 0,0 0, > YHT 5 15 D d/d-indeksi 5 5 0,8 1,0 0,0 3,0 0 HamKiv Ientaskuun ,8 9,0 12,0 32,0 32, ,4 8,0 0,0 17, D d/d-indeksi 2 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0 HamKiv Ientaskuun ,0 0,0 32,0 32,0 32, ,0 0,0 0,0 0, D d/d-indeksi 1 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0 HamKiv Ientaskuun ,0 0,0 31,0 31,0 31, ,0 0,0 0,0 0, D d/d-indeksi 5 5 1,4 3,0 0,0 6, ,2 1,0 30,0 32,0 32, ,0 0,0 0,0 0, D d/d-indeksi ,2 4,0 0,0 19,0 0 HamKiv Ientaskuun ,6 5,0 15,0 32,0 32, ,0 0,0 0,0 0, D d/d-indeksi ,0 2,0 0,0 25, ,8 10,0 0,0 32,0 4, ,2 2,0 0,0 28, D d/d-indeksi 3 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Raportin tekijä: merja.vallinmaki Aika: :21:32 Raportin muokkaaja: merja.vallinmaki Aika: :21:32 mittareiden raportti (mitt001)_kopio

22 Yhteensä HamKiv Ientaskuun 3 3 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0, Valitut parametrit: Aikaväli, Mistä: mihin: Kuntatyyppi: kaikki valittu Asiakkaan kotikunta: kaikki valittu Organisaatio: (puuttuu), 543 Tornion TKHammashuolto, PUUTTU PUUTTUU Tulosalue: (puuttuu), PUUTTU PUUTTUU, Suunth Suunterveydenhuolto Tulosyksikkö:, hamhuo, PUUTTUU Kustannuspaikka: kaikki valittu Yksikkö: kaikki valittu Mittari: D d/d-indeksi, DMF dmf/dmf-indeksi, Raportin ryhmittelytaso: Ikäryhmä Raportin tekijä: merja.vallinmaki Aika: :21:32 Raportin muokkaaja: merja.vallinmaki Aika: :21:32 mittareiden raportti (mitt001)_kopio

Tiedonkulku ja vuorovaikutus

Tiedonkulku ja vuorovaikutus Tiedonkulku ja vuorovaikutus Työkyky Työn kehittävyys 5 3,20 3,18 4 3,59 3,62 3 3,58 3,12 2 Esimiestyö 3,43 3,32 3,38 1 4,05 397 3,97 4,00 3,23 3,25 3,55 369 3,69 3,60 Ergonomia 3,37 Optimaalinen kuormitus

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

JY työhyvinvointikysely 2015 (2013) Bio- ja ympäristötieteiden laitos

JY työhyvinvointikysely 2015 (2013) Bio- ja ympäristötieteiden laitos JY työhyvinvointikysely 2015 (2013) Bio- ja ympäristötieteiden laitos 30.10.2015 Työhyvinvointikysely 2015 Taustatiedot Palvelussuhde: 50,0 % Määräaikainen 50,0 % 50,0 % Toistaiseksi voimassaoleva 50,0

Lisätiedot

HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan kokous Oheismateriaali A TULOSALUE: HYKS-SAIRAANHOITOALUE

HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan kokous Oheismateriaali A TULOSALUE: HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan kokous 8.3.2016 Oheismateriaali A TULOSALUE: HYKS-SAIRAANHOITOALUE Löydätte yksikkönne tulokset kalvosarjan alussa ja tämän jälkeen vertailut. Erot voidaan vastauksien

Lisätiedot

TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain)

TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain) 20.7.2011 TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain) (1) Työn kehittävyys Minulla on mahdollisuus ajatella ja toimia itsenäisesti työssäni Minulla on mahdollisuus kehittää itselleni ominaisia

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS

TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS 2015-2013 Työhyvinvointikysely Taustatiedot Sukupuoli: 10 8 69.0 % 72.5 % 6 4 31.0 % 27.5 % 2 Nainen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2017 Parikkalan kunta. Jani Listenmaa, Hanna Aho

HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2017 Parikkalan kunta. Jani Listenmaa, Hanna Aho HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2017 Parikkalan kunta Jani Listenmaa, Hanna Aho Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa Parikkalan kunnan henkilöstön hyvinvointia ja jaksamista, työyhteisön tilaa

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN Työhyvinvointikyselyn tulokset

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN Työhyvinvointikyselyn tulokset RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN Työhyvinvointikyselyn tulokset Yhteenveto vuosilta 2011, 201, 2015, 2016 ja 2017 toteutetuista kyselyistä Kunnanhallitus 7.5.2018 Yleistä kyselystä Ranuan työhyvinvointikyselyssä

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUE TULOKSET HENKILÖSTÖRYHMITTÄIN

HYKS-SAIRAANHOITOALUE TULOKSET HENKILÖSTÖRYHMITTÄIN HYKS lautakunta 21.1.2014 Liite 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUE TULOKSET HENKILÖSTÖRYHMITTÄIN Löydätte yksikkönne tulokset kalvosarjan alussa ja tämän jälkeen vertailut. Erot voidaan vastauksien määrien (N) mukaan

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointi osa-alueet kehitys

Yliopistojen työhyvinvointi osa-alueet kehitys Yliopistojen työhyvinvointi 2015 - osa-alueet 2010 2015 kehitys 10.11.2015 Osa-alueet vuosina 2010 2015 5 Yhteis et 2010 Yhteis et 2011 Yhteis et 2012 Yhteis et 2013 Yhteis et 2015 4,5 4 3,5 3 3,22 3,45

Lisätiedot

Julkisen alan työhyvinvointi Toni Pekka Riku Perhoniemi

Julkisen alan työhyvinvointi Toni Pekka Riku Perhoniemi Julkisen alan työhyvinvointi 0 Toni Pekka Riku Perhoniemi Tutkimuksesta 000 vastaajaa; kunta 0, kirkko 00 Edustava otos kunta- ja kirkon organisaatioiden henkilöstöstä (KuEL, VaEL-opettajat, KiEL) Ikä,

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

Aalto-yliopisto. Henkilöstökysely

Aalto-yliopisto. Henkilöstökysely Aalto-yliopisto Henkilöstökysely 2.-15.5.2011 Henkilöstökyselyn yhteenveto Pääviestit Aalto-yliopiston tulokset ovat suurelta osin linjassa muiden yliopistojen vastaavien tulosten keskiarvon kanssa. Useimmilla

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot Työhyvinvointikysely 2011 n yliopisto / Muut yliopistot Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 1215 100% 80% 60% 55% 60% 40% 45% 40% 20% 0% Nainen (KA: 1.452, Hajonta: 1.117)

Lisätiedot

KUNTO Muutoksen seurantakysely

KUNTO Muutoksen seurantakysely KUNTO Muutoksen seurantakysely Muutoksen seurantakyselyn tavoitteena on auttaa organisaation johtoa seuraamaan muutosprosessia ja arvioimaan sen vaikutuksia. Kysely tarjoaa henkilöstölle mahdollisuuden

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 66 0 8 6 6% 9% % 9% Nainen Mies Biologian

Lisätiedot

Henkilöstökysely

Henkilöstökysely Henkilöstökysely 2017 15.11.2017 Vastausprosentti kouluittain Yliopiston vastausprosentti oli 61%, 2327 vastaajaa. 205 193 221 361 367 401 579 Vastausprosentti henkilöstöryhmittäin Yliopiston vastausprosentti

Lisätiedot

Lapuan kaupunki. Henkilöstöstrategia 2015

Lapuan kaupunki. Henkilöstöstrategia 2015 Lapuan kaupunki Henkilöstöstrategia 2015 Visio Lapua on kasvava, energinen, toimivien palveluiden sekä monipuolisen kulttuurin ja viihtyisän ympäristön kaupunki. Kaupungin henkilöstö on asiantuntevaa,

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2013 Itä-Suomen yliopisto

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2013 Itä-Suomen yliopisto Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Itä-Suomen yliopisto 8.0.0 Yhkan hallintopalvelukeskus verrattuna tiedekuntaan Työhyvinvointikysely Taustatiedot Kampus Joensuu % Kuopio % Savonlinna 7% Muu % Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

YKSILÖIDEN TYÖPANOS JA TYÖYKSIKÖIDEN AIKAANSAAVUUS VALTIOLLA

YKSILÖIDEN TYÖPANOS JA TYÖYKSIKÖIDEN AIKAANSAAVUUS VALTIOLLA YKSILÖIDEN TYÖPANOS JA TYÖYKSIKÖIDEN AIKAANSAAVUUS VALTIOLLA Työyhteisöjen aikaansaavuus mistä se syntyy ja miten sitä voi tukea? Irma Väänänen-Tomppo, erikoistutkija Valtiokonttori, Talous ja henkilöstö

Lisätiedot

Hausjärven kunnan työhyvinvointikysely 2018 yhteenveto

Hausjärven kunnan työhyvinvointikysely 2018 yhteenveto Liite nro 17 5.3.2019 Khall 29 Hausjärven kunnan työhyvinvointikysely 2018 yhteenveto KYSELYN TOTEUTUS JA RAPORTOINTI Hausjärven kunta toteuttaa kahden vuoden välein työhyvinvointikyselyn, jonka avulla

Lisätiedot

KUNTO Muutoskysely Alkukysely

KUNTO Muutoskysely Alkukysely KUNTO Muutoskysely Alkukysely Muutoskyselyn tavoitteena on auttaa organisaation johtoa suunnittelemaan ja seuraamaan muutosprosessia sekä arvioimaan sen vaikutuksia. Muutoskysely tarjoaa henkilöstölle

Lisätiedot

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuonna 2016 (VMBaro) Sisältö

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuonna 2016 (VMBaro) Sisältö Sisältö Raporttikokonaisuus sisältää v. 2016 työtyytyväisyystiedot: - n henkilöstölle yhteensä - Valtion henkilöstölle luokiteltuna sukupuolen, iän, vakinaisuuden, hallinnonalan, virastotyypin, henkilöstöryhmän

Lisätiedot

Esimiestutkimuksen eri osa-alueiden kokonaisarviot

Esimiestutkimuksen eri osa-alueiden kokonaisarviot ESIMIESTUTKIMUKSEN RAPORTTI Raportin tekijä ossi.aura@gmail.com www.ossiaura.com FIRMA OY 15.2.2019 Esimiestutkimus toteutettiin osana Työkaari kantaa - työhyvinvointia ja tuottavuutta hanketta. Kyselyyn

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014

Työhyvinvointikysely 2014 Työhyvinvointikysely 2014 1. Henkilöstö- ja tehtäväryhmäsi 2. Yksikkösi Vastaajien määrä: 3. Omaan työhön liittyvä informaatio Minulla on selkeä tehtäväkuva 1 18 0 64 89 172 4,3 4,4 Minulle on täysin

Lisätiedot

Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2015 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin , vastausprosentti noin 25 YTN-teemana

Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2015 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin , vastausprosentti noin 25 YTN-teemana Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2015 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin 11 000, vastausprosentti noin 25 YTN-teemana työtyytyväisyys ja työn muutokset Tuunia Keränen @TEK_akateemiset

Lisätiedot

Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia

Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia Krista Pahkin Organisatoriset innovaatiot ja johtaminen -tiimi ELDERS -projektin aineisto 1. Kirjallisuuskatsaus 2. HYVIS -aineiston

Lisätiedot

Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+

Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+ 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 1 Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+ Porvoo 2011 - Borgå 2011 N = 1273 Sukupuoli 100 % 90 % 80 % 81 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 18 % 10 % 0 % mies nainen Ikäryhmä

Lisätiedot

RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI

RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI Karl-Magnus Spiik Ky Räätälöity ilmapiirimittari 1 RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI Ilmapiirimittarin vahvuus on kysymysten räätälöinti ko. ryhmän tilannetta ja tarpeita vastaavaksi. Mittaus voi olla yritys-,

Lisätiedot

VMBarosta. Lisätietoja:

VMBarosta. Lisätietoja: Sisältö Raportointipvm Raporttikokonaisuus sisältää v. 2017 työtyytyväisyystiedot: - n henkilöstölle yhteensä (v.2016-2017) - Valtion henkilöstölle luokiteltuna sukupuolen, iän, vakinaisuuden, hallinnonalan,

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUIDEN SAATAVUUS N keskiarvo

TERVEYSPALVELUIDEN SAATAVUUS N keskiarvo LIITE 6 1(2) Taulukko 2. Aloitusvaiheen tulosten keskiarvot ja keskihajonnat. TERVEYSPALVELUIDEN SAATAVUUS N keskiarvo keskihajonta Henkilökunnan riittävyys 32 2,99 6,75 Henkilökuntaa on riittävästi 32

Lisätiedot

Porvoon kaupunki. Yleistä kyselystä. Yleistä raportoinnista. Raportin rakenne. Raportti tehty: , klo 16.

Porvoon kaupunki. Yleistä kyselystä. Yleistä raportoinnista. Raportin rakenne. Raportti tehty: , klo 16. n kaupunki Raportti tehty: 7..7, klo 6.9 Vastaajia: 75 Yleistä kyselystä n työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin työntekijöiden työhyvinvoinnin tilaa ja kokemuksia työn sujuvuudesta. Työhyvinvointikyselyn

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2013

Työhyvinvointikysely 2013 Työhyvinvointikysely 2013 22.11.2013 Henkilöstöpalvelut Ulla Huttunen Toteutus Kysely toteutettiin sähköisesti JY:ssa 23.9.- 6.10.2013 Kysely uudistui vuonna 2013 kysymysten määrä väheni (62 -> 43) Uudet

Lisätiedot

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1 Vastausprosentti % 9 8 75 74 67 Kuntaliitto 4, n=2 Kuntaliitto 8, n=198 Kuntaliitto 11, n=2 Työterveyslaitos 1 Parempi Työyhteisö -Avainluvut 19 Työyhteisön kehittämisedellytykset 18 Työryhmän kehittämisaktiivisuus

Lisätiedot

Työyhteisön toimivuuskysely 2015 Yhteenveto Henkilöstöpalvelut

Työyhteisön toimivuuskysely 2015 Yhteenveto Henkilöstöpalvelut Työyhteisön toimivuuskysely 2015 Yhteenveto 29.1.2016 Henkilöstöpalvelut 11.2.2016 1 Työyhteisön toimivuuskysely 2015 TYÖYHTEISÖN TOIMIVUUSKYSELY 2015 Työyhteisön toimivuuskysely toteutettiin nyt kuudennen

Lisätiedot

ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET

ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET Oulun kaupungin tavoitteet ja arvot 1. Olemme työyhteisössämme käyneet Oulun kaupunkistrategian läpi ja yhdessä pohtineet sitä, miten

Lisätiedot

ASIAKKAASEEN TAI POTILAASEEN KOHDISTUVA EPÄASIALLINEN TOIMINTA JA SEN KÄSITTELY TYÖYHTEISÖSSÄ

ASIAKKAASEEN TAI POTILAASEEN KOHDISTUVA EPÄASIALLINEN TOIMINTA JA SEN KÄSITTELY TYÖYHTEISÖSSÄ ASIAKKAASEEN TAI POTILAASEEN KOHDISTUVA EPÄASIALLINEN TOIMINTA JA SEN KÄSITTELY TYÖYHTEISÖSSÄ Kysely lähetettiin n. 9000 sairaanhoitajaliiton jäsenelle helmikuussa 2018 Kyselyyn vastasi yhteensä 910 henkilöä

Lisätiedot

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA Kaupunginhallituksen 26.2.2007 hyväksymä 1 2 YLEISTÄ Henkinen hyvinvointi ilmenee työpaikalla monin eri tavoin. Työkykyä edistää ja ylläpitää mm

Lisätiedot

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI LÄHTÖKOHDAT SAK:n tavoitteena on hyvinvointia rakentava työelämä SAK:n edustajakokous 2011: Työelämän ihmisoikeudet toteutuvat silloin, kun tärkeäksi

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

I L M A P I I R I K Y S E LY A N N A V A N H A L A

I L M A P I I R I K Y S E LY A N N A V A N H A L A I L M A P I I R I K Y S E LY 2 0 1 9 A N N A V A N H A L A Pelkkä kyselyn toistaminen ei takaa muutosta parempaan! I.Heilä / Bulls KOTKAN KAUPUNGIN ILMAPIIRIKYSELY 2019 - TTL:n Parempi Työyhteisö (ParTy)

Lisätiedot

Päättökysely 2017 tulokset

Päättökysely 2017 tulokset Perustutkintokoulutus VALMA-koulutus TELMA-koulutus Päättökysely opintonsa päättäville opiskelijoille Päättökysely toteutettiin Webropol-kyselynä keväällä 2017 Kyselyssä oli kolme teemaa: elämänlaadun

Lisätiedot

HUS TOB 2015 KUNTAYHTYMÄ

HUS TOB 2015 KUNTAYHTYMÄ HUS TOB 2015 KUNTAYHTYMÄ Löydätte yksikkönne tulokset kalvosarjan alussa ja tämän jälkeen vertailut. Erot voidaan vastauksien määrien (N) mukaan tulkita seuraavasti: N > 10 000 ero suurempi kuin 0,15 on

Lisätiedot

Henkilöstökyselyn tulokset vuodelta 2013

Henkilöstökyselyn tulokset vuodelta 2013 14.2.2014 Oulunkaaren kuntayhtymä Henkilöstökyselyn tulokset vuodelta 2013 Henkilöstön hyvinvointikysely Vastaajina Oulunkaaren työntekijät Ii, Pudasjärvi, Simo, Utajärvi ja Vaala Vastausprosentti Vakinaiset

Lisätiedot

Päättökysely 2018 tulokset

Päättökysely 2018 tulokset Perustutkintokoulutus VALMA-koulutus TELMA-koulutus Päättökysely opintonsa päättäville opiskelijoille Päättökysely toteutettiin Webropol-kyselynä huhti-toukokuussa 2018 Kyselyssä oli kolme teemaa: elämänlaadun

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014. Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut

Hyvinvointia työstä. Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014. Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut Hyvinvointia työstä Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014 Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut 6.2.2014 Eija Lehto, Työterveyslaitos Työhyvinvoinnin osatekijöitä

Lisätiedot

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014 ja 2015 toteutetuista kyselyistä

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014 ja 2015 toteutetuista kyselyistä RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET Yhteenveto vuosilta, ja toteutetuista kyselyistä Yleistä kyselystä Ranuan työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin kunnan palveluksessa olevien työntekijöiden

Lisätiedot

Kysely huoltajille Kysely toteutettiin Webropol-kyselynä helmi-maaliskuussa 2019 Kyselyyn vastasi yhteensä 227 huoltajaa

Kysely huoltajille Kysely toteutettiin Webropol-kyselynä helmi-maaliskuussa 2019 Kyselyyn vastasi yhteensä 227 huoltajaa Kysely huoltajille 2019 Kysely toteutettiin Webropol-kyselynä helmi-maaliskuussa 2019 Kyselyyn vastasi yhteensä 227 huoltajaa Kysely huoltajille Kysely Luovin ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoiden

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely - Työhyvinvointi_Perusturva_lautakunta

Työhyvinvointikysely - Työhyvinvointi_Perusturva_lautakunta Työhyvinvointikysely - Työhyvinvointi_Perusturva_lautakunta 1. Sukupuoli 0% 25% 50% 75% 100% mies 6,8% nainen 93,2% 2. Työ- ja virkasuhteesi muoto? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% vakituinen 86,41%

Lisätiedot

Miten ratkaistaan eettisiä ristiriitoja sosiaali- ja terveydenhuollon arjessa?

Miten ratkaistaan eettisiä ristiriitoja sosiaali- ja terveydenhuollon arjessa? Miten ratkaistaan eettisiä ristiriitoja sosiaali- ja terveydenhuollon arjessa? Seminaari 28.3.2019 Paneeli: Miten vähentää eettistä kuormitusta sosiaali- ja terveydenhuollossa? Mika Virtanen, projektipäällikkö,

Lisätiedot

TULOKSELLISUUS JA TYÖELÄMÄN LAATU muuttujat, jotka korreloivat myös muiden kanssa (luovuus, oppiminen, motivaatio)

TULOKSELLISUUS JA TYÖELÄMÄN LAATU muuttujat, jotka korreloivat myös muiden kanssa (luovuus, oppiminen, motivaatio) TULOKSELLISUUS JA TYÖELÄMÄN LAATU muuttujat, jotka korreloivat myös muiden kanssa (luovuus, oppiminen, motivaatio) Kyselyn tulokset vertailussa Sinisellä: PKKY kysely 2012 (212 vastaajaa) ja vaikeaa esimiehille

Lisätiedot

Perheystävällisyyden alkukartoitus

Perheystävällisyyden alkukartoitus Perheystävällisyyden alkukartoitus 1. Taustatiedot Tämän dokumentin tarkoituksena on toimia pohjana työpaikan perheystävällisyyden alkukartoituksen tekemiselle ja ohjata kehittämissuunnitelman laatimista.

Lisätiedot

Kaikki hyvin työssä? Valtion henkilöstön työhyvinvointi vuosina

Kaikki hyvin työssä? Valtion henkilöstön työhyvinvointi vuosina Kaikki hyvin työssä? Valtion henkilöstön työhyvinvointi vuosina - Irma Väänänen-Tomppo Taustatietoa tutkimusaineistoista Kyselyn otos on poimittu satunnaisotannalla valtion henkilörekisteristä, jolloin

Lisätiedot

Lohjan Vuokra-asunnot Oy Asukastyytyväisyys

Lohjan Vuokra-asunnot Oy Asukastyytyväisyys Lohjan Vuokra-asunnot Oy Asukastyytyväisyys 2018 9.5.2018 Tutkimuksen toteutus TUTKIMUKSEN AJANKOHTA TIEDONKERUUTAPA 11.4-9.5.2018 Sähköpostikutsut (596 kpl) + paperi- ja web-lomakekysely (100 kpl). Lisänä

Lisätiedot

POHJOISEN KESKI-SUOMEN AMMATTIOPISTO

POHJOISEN KESKI-SUOMEN AMMATTIOPISTO POHJOISEN KESKI-SUOMEN AMMATTIOPISTO OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAPALAUTE kevät 2017 Vastausprosentti: 35,8 % I Oppisopimuskoulutuksen järjestäjän toiminta (oppisopimustoimisto) eri 1. Saan tarvittaessa

Lisätiedot

Kirkon työolobarometri 2011

Kirkon työolobarometri 2011 Kirkon työolobarometri 0 Kirkon työolobarometri 0 Kirkon henkilöstön työoloja tutkittu joka toinen vuosi vuodesta 00 Tiedot kerättiin puhelinhaastatteluilla marraskuussa 0 Lähtöotos 600, netto-otos 9 Vastanneita

Lisätiedot

Raportointi: Vuoden 2015 tulokset

Raportointi: Vuoden 2015 tulokset Posti-ja logistiikka-alan unioni PAU ry JÄSENTUTKIMUS 2015/Yhteenvetoraportti 13.4.2015 Raportointi: Vuoden 2015 tulokset Jäsentutkimus Tutkimusprosessi ja rakenne Jäsentyytyväisyystutkimuksessa vastaajaa

Lisätiedot

Eläköön elämä ja työ IV Mistä virtaa tähän kaikkeen?

Eläköön elämä ja työ IV Mistä virtaa tähän kaikkeen? Eläköön elämä ja työ IV Mistä virtaa tähän kaikkeen? Pirkko-Liisa Vesterinen Paikallisjohtaja, dosentti Management Institute of Finland, MIF Itsetuntemus lähtökohtana Vastaa itsellesi Kuka minä olen itselleni?

Lisätiedot

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia 1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia Ihmisarvon kunnioittaminen ja siihen liittyen yhdenvertaisuus, syrjimättömyys ja yksityisyyden

Lisätiedot

Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma Hyväksytty Yhteistyöryhmä Kunnanhallitus Valtuusto 3.4.

Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma Hyväksytty Yhteistyöryhmä Kunnanhallitus Valtuusto 3.4. Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma 2017-2020 Hyväksytty Yhteistyöryhmä 6.3.2017 Kunnanhallitus 13.3.2017 Valtuusto 3.4.2017 4.4.2017 1 TYÖHYVINVOINNIN VISIO Työhyvinvointi on MEIDÄN

Lisätiedot

POHJOISEN KESKI-SUOMEN AMMATTIOPISTO

POHJOISEN KESKI-SUOMEN AMMATTIOPISTO POHJOISEN KESKI-SUOMEN AMMATTIOPISTO OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAPALAUTE kevät 2016 Vastausprosentti: 38,9 % Oppisopimuskoulutuksen järjestäjän toiminta (oppisopimuskeskus, oppisopimustoimisto tai

Lisätiedot

TYÖODOTUKSET-HANKE Voin luottaa esimieheni oikeudenmukaiseen johtamistapaan kanssa

TYÖODOTUKSET-HANKE Voin luottaa esimieheni oikeudenmukaiseen johtamistapaan kanssa TYÖODOTUKSET-HANKE Työodotukset-hankkeen yhtenä tavoitteena on kartoittaa osallistuvien yritysten henkilöstöltä heidän työodotusten toteutumista kuudessa eri näkökulmassa. Saatuja tuloksia hyödynnetään

Lisätiedot

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuonna 2018 VMBaro

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuonna 2018 VMBaro Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuonna 2018 VMBaro Valtion henkilöstötutkimus Julkaisuajankohta 1 Sisältö VMBaro v. 2018 Koko valtion infoluvut Innovointikyky-, johtamis- ja työyhteisöindeksit: koko

Lisätiedot

työtyytyväisyyskysely perusturvayhteensä

työtyytyväisyyskysely perusturvayhteensä työtyytyväisyyskysely 2013 - perusturvayhteensä 1. ikä Vastaajien määrä: 66 55 tai enemmän: 14% alle 35: 14% 35-44: 29% 45-54: 44% 2. työsuhteen laatu Vastaajien määrä: 66 määräaikainen, työllistetty,

Lisätiedot

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Mitä on osaaminen ja osaamisen kehittäminen työssä? Työpaikoilla eletään jatkuvassa muutoksessa. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat ja työpaikalla

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

ASIAKKAASEEN TAI POTILAASEEN KOHDISTUVA EPÄASIALLINEN TOIMINTA JA SEN KÄSITTELY TYÖYHTEISÖSSÄ

ASIAKKAASEEN TAI POTILAASEEN KOHDISTUVA EPÄASIALLINEN TOIMINTA JA SEN KÄSITTELY TYÖYHTEISÖSSÄ ASIAKKAASEEN TAI POTILAASEEN KOHDISTUVA EPÄASIALLINEN TOIMINTA JA SEN KÄSITTELY TYÖYHTEISÖSSÄ Kysely lähetettiin n. 9000 sairaanhoitajaliiton jäsenelle helmikuussa 2018 Kyselyyn vastasi yhteensä 910 henkilöä.

Lisätiedot

Strategia Vapaa-aikalautakunta

Strategia Vapaa-aikalautakunta Strategia 2016-2020 Vapaa-aikalautakunta Strategiset pääteemat Kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen elinympäristö -Houkuttelevat asumisen edellytykset -Monipuoliset, helposti saatavilla olevat ja laadukkaat

Lisätiedot

työtyytyväisyyskysely ympäristötoimiyhteensä

työtyytyväisyyskysely ympäristötoimiyhteensä työtyytyväisyyskysely 2013 - ympäristötoimiyhteensä 1. ikä alle 35: 5% 35-44: 5% 45-54: 25% 55 tai enemmän: 65% 2. työsuhteen laatu määräaikainen, työllistetty, harjoittelija: 10% vakituinen: 90% 3. työpaikkasi

Lisätiedot

työtyytyväisyyskysely KHyhteensä

työtyytyväisyyskysely KHyhteensä työtyytyväisyyskysely 2013 - KHyhteensä 1. ikä Vastaajien määrä: 28 alle 35: 11% 55 tai enemmän: 25% 35-44: 14% 45-54: 50% 2. työsuhteen laatu Vastaajien määrä: 28 määräaikainen, työllistetty, harjoittelija:

Lisätiedot

POHJOISEN KESKI-SUOMEN AMMATTIOPISTO

POHJOISEN KESKI-SUOMEN AMMATTIOPISTO POHJOISEN KESKI-SUOMEN AMMATTIOPISTO OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAPALAUTE vuosi 2016 Vastausprosentti: 33,5 % I Oppisopimuskoulutuksen järjestäjän toiminta (oppisopimuskeskus, oppisopimustoimisto tai

Lisätiedot

ZEF Report - generated on Osasto A 6 3 (50.0) 3 (50.0) Osasto B 4 3 (75.0) 2 (50.0) Osasto C 8 6 (75.0) 6 (75.0)

ZEF Report - generated on Osasto A 6 3 (50.0) 3 (50.0) Osasto B 4 3 (75.0) 2 (50.0) Osasto C 8 6 (75.0) 6 (75.0) ZEF Report - generated on 13.11.2010 Nimi Määrä Vastaamassa (%) Lopettanut (%) Osasto A 6 3 (50.0) 3 (50.0) Osasto B 4 3 (75.0) 2 (50.0) Osasto C 8 6 (75.0) 6 (75.0) Osasto D 5 5 (100.0) 4 (80.0) Osasto

Lisätiedot

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina (ei sisällä yliopistoja)

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina (ei sisällä yliopistoja) Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina 2006-2015 (ei sisällä yliopistoja) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Muutos 2006-2015 2014-2015 1 Johtaminen 3,27 3,30 3,36 3,39 3,35 3,40 3,47

Lisätiedot

SAK:n Hyvän työn mittari Hyvässä työssä voi vaikuttaa

SAK:n Hyvän työn mittari Hyvässä työssä voi vaikuttaa SAK:n Hyvän työn mittari 2016 Hyvässä työssä voi vaikuttaa SAK:n Hyvän työn mittari 2016 Hyvässä työssä voi vaikuttaa 1 ISBN 978-951-714-301-1 Painokarelia Oy 2016 Kannen kuva: Reijo Nenonen / Vastavalo.fi

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen henkilöstö Luotu :42

Varhaiskasvatuksen henkilöstö Luotu :42 Varhaiskasvatuksen henkilöstö 2017 Luotu 21.02.2017 15:42 Vastaajastatistiikat Nimi Arvioijat Vastaamassa Vastannut Kärkölä varkahenkilöstö 22 22 17 Yhteensä 22 22 17 Vastausprosentti 100% Lopettaneet

Lisätiedot

Kurikan, Jalasjärven ja Ilmajoen henkilöstön työilmapiirikysely

Kurikan, Jalasjärven ja Ilmajoen henkilöstön työilmapiirikysely Kurikan, Jalasjärven ja Ilmajoen henkilöstön työilmapiirikysely 18.3.-14.4.2013 A1. Merkitse ammattiasemasi: ( ) Esimies ( ) Työntekijä A2. Merkitse ikäryhmäsi: ( ) alle 40v. ( ) 40-50 v. ( ) yli 50v.

Lisätiedot

Kysely huoltajille Kysely toteutettiin Webropol-kyselynä helmi-maaliskuussa 2019 Kyselyyn vastasi yhteensä 227 huoltajaa

Kysely huoltajille Kysely toteutettiin Webropol-kyselynä helmi-maaliskuussa 2019 Kyselyyn vastasi yhteensä 227 huoltajaa Kysely huoltajille Kysely toteutettiin Webropol-kyselynä helmi-maaliskuussa Kyselyyn vastasi yhteensä 227 huoltajaa Kysely huoltajille Kysely Luovin ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoiden huoltajille

Lisätiedot

Työllistymistä y edistävä toiminta

Työllistymistä y edistävä toiminta Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 0, 0 Työllistymistä y edistävä toiminta Setlementti Louhela ry Päätavoite. LOUHELA ON VASTUULLINEN TYÖNANTAJA jakautuu osatavoitteeseen 0. Osatavoite: Työntekijöiden

Lisätiedot

Työyhteisötaidot Invalidisäätiössä

Työyhteisötaidot Invalidisäätiössä Työyhteisötaidot Invalidisäätiössä Erityisesti Sinulle Työyhteisötaitoja tarvitaan Työpaikka on töiden tekemistä varten. Jokainen varmistaa omalta osalta töiden sujuvuuden. Sujuvaan työn tekemiseen kuuluvat

Lisätiedot

Alueellinen työhyvinvointikysely. Voimaa ossaamisesta! -hanke

Alueellinen työhyvinvointikysely. Voimaa ossaamisesta! -hanke Alueellinen työhyvinvointikysely Voimaa ossaamisesta! -hanke Taustatiedot Vastaajia 1 983 henkilöä miehiä 14 % naisia 86 % Toimiala Hotelli- ja ravintola 5 % Kauppa- ja palvelu 17 % Muu julkishallinto

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina (ei sisällä yliopistoja)

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina (ei sisällä yliopistoja) Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina 2006-2014 (ei sisällä yliopistoja) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Muutos 2006-2014 2013-2014 1 Johtaminen 3,27 3,30 3,36 3,39 3,35 3,40 3,47 3,45

Lisätiedot

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke www.työkaari.fi #Työkaarikantaa facebook.com/tyokaarikantaa/ Työkaari kantaa on teknologiateollisuuden yhteishanke, jonka tavoitteena on parantaa

Lisätiedot

PEDAGOGINEN JOHTAJUUS

PEDAGOGINEN JOHTAJUUS PEDAGOGINEN JOHTAJUUS Pedagogisen johtajuuden päätavoite on lapsen hyvä kasvu, oppiminen ja hyvinvointi. Pedagogisella johtajuudella tarkoitetaan laajasti ymmärrettynä oppimiskulttuurin kehittämistä, organisaation

Lisätiedot

Työhyvinvointi Helsingin yliopistossa ilmapiirikyselyjen valossa Yliopistojen työsuojelupäivät

Työhyvinvointi Helsingin yliopistossa ilmapiirikyselyjen valossa Yliopistojen työsuojelupäivät Työhyvinvointi Helsingin yliopistossa ilmapiirikyselyjen valossa Yliopistojen työsuojelupäivät 9. 10. 9. 2010 Henkilöstö- ja lakiasiat Eeva-Liisa Putkinen, hallinnollinen ylilääkäri Terhi Somerkallio,

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN STRATEGIA

UUDENKAUPUNGIN STRATEGIA UUDENKAUPUNGIN STRATEGIA #UKI2O3OO Tavoitteena 20300 asukasta vuonna 2030 Oikeenlaista kemiaa korostaa uusikaupunkilaista asukasnäkökulmaa ja yhteisöllisyyttä. Autotehtaan ja muiden yritysten työpaikkojen

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan työhyvinvointitutkimus 2015

Kirkkonummen kunnan työhyvinvointitutkimus 2015 Kirkkonummen kunnan työhyvinvointitutkimus 2015 Tulosten esittely Tuomas Jalava 7.12.2015 Sivu 1 FCG:n tutkimustoiminta Tuotamme tietoa johtamisen tueksi. Lähtökohtana on asiakkaan tiedontarve sekä tulosten

Lisätiedot

Kilpailukykyä työhyvinvoinnista

Kilpailukykyä työhyvinvoinnista Kilpailukykyä työhyvinvoinnista Tarkastelussa suomalaisten työpaikkojen toimet työhyvinvoinnin kehittämiseksi 12.5.2016 Finlandia-talo Tutkimuskokonaisuuden taustaa Aula Research Oy toteutti LähiTapiolan

Lisätiedot

Khall liite nro 3. TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA Padasjoen kunta Kunnanhallitus

Khall liite nro 3. TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA Padasjoen kunta Kunnanhallitus Khall. 07.05.2018 78 liite nro 3. TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA Padasjoen kunta Kunnanhallitus 7.5.2018 Khall. 07.05.2018 78 liite nro 3. JOHDANTO Työhyvinvoinnin edistäminen on olennainen osa tuloksellista

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖTAIDOILLA JAKSAMISTA ELÄMÄÄN. Jyväskylä 20.10.2009

TYÖYHTEISÖTAIDOILLA JAKSAMISTA ELÄMÄÄN. Jyväskylä 20.10.2009 TYÖYHTEISÖTAIDOILLA JAKSAMISTA ELÄMÄÄN Jyväskylä 20.10.2009 Jaksaisimmeko työelämässä pidempään, jos osaisimme olla ihmisiksi keskenämme? Löytyykö apu työssä jaksamiseen ja jatkamiseen työyhteisötaidoista?

Lisätiedot

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 17.2.2011 Hannele Waltari Mitä työhyvinvointi on? Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia 2010 2013

Henkilöstöstrategia 2010 2013 Henkilöstöstrategia 2010 2013 1 Henkilöstöstrategia avuksi johtamiseen Henkilöstöstrategia on väline Raision kaupungin henkilöstöpolitiikan kehittämiseen. Se toteuttaa osaltaan kaupungin strategiaa. Henkilöstöstrategia

Lisätiedot

I Oppisopimuskoulutuksen järjestäjän toiminta (oppisopimuskeskus, oppisopimustoimisto tai muu järjestämisluvan omaava oppilaitos)

I Oppisopimuskoulutuksen järjestäjän toiminta (oppisopimuskeskus, oppisopimustoimisto tai muu järjestämisluvan omaava oppilaitos) 1 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAPALAUTE 2017 Vastausprosentti 24,6 % I Oppisopimuskoulutuksen järjestäjän toiminta (oppisopimuskeskus, oppisopimustoimisto tai muu järjestämisluvan omaava oppilaitos)

Lisätiedot

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN Työhyvinvointikyselyn tulokset. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014,2015 ja 2016 toteutetuista kyselyistä

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN Työhyvinvointikyselyn tulokset. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014,2015 ja 2016 toteutetuista kyselyistä RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN Työhyvinvointikyselyn tulokset Yhteenveto vuosilta,, ja toteutetuista kyselyistä Yleistä kyselystä Ranuan työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin kunnan palveluksessa olevien työntekijöiden

Lisätiedot

Monimuotoisuutta tukeva johtaminen

Monimuotoisuutta tukeva johtaminen Monimuotoisuutta tukeva johtaminen Yhdenvertaisuus työelämässä seminaari 30.11.2017 Vates Aulikki Sippola, KTT, monimuotoisuusjohtamisen asiantuntija, FIBS FIBS auttaa yhteistyö tekemään ja parempaa vaikuttaminen

Lisätiedot