Hugin & Munin ODIN RAHASTOJEN KUUKAUSIKATSAUS HEINÄKUU 2005

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hugin & Munin ODIN RAHASTOJEN KUUKAUSIKATSAUS HEINÄKUU 2005"

Transkriptio

1 Hugin & Munin Hyvät edellytykset nousun jatkumiselle ODIN RAHASTOJEN KUUKAUSIKATSAUS HEINÄKUU Osakemarkkinakehitys etenkin pohjoismaisissa pörsseissä on ensimmäisellä vuosipuoliskolla ollut odotettua vahvempaa. Uskomme silti, että markkinoilla on vielä pelivaraa, ja odotamme arvonnousua myös toisella vuosipuoliskolla. Osakemarkkinoilla vuosi käynnistyi yleisesti ottaen hyvin. Tätä seurasi korjausliike huhtikuussa, minkä jälkeen markkinat ovat uudelleen kääntyneet nousuun. Tänä vuonna Amerikan pörssit ovat pysyneet suurin piirtein ennallaan, kun taas eurooppalaiset pörssit ovat nousseet - prosenttia. Pohjoismaiden neljä pörssiä ovat olleet länsimaiden parhaiden pörssien joukossa. On myös mukava todeta, että ensimmäinen vuosipuolisko on sujunut hyvin ODINin osuudenomistajien kannalta. Yhtä lukuun ottamatta rahastomme kehittyivät vertailuindeksiään paremmin. Rahastojen lisätuotto on - prosenttiyksikköä. ODIN Sverige on ainoana rahastona vertailuindeksistään jäljessä; eroa on noin prosenttiyksikköä. Tilapäistä laskua Voimakkaasta noususta huolimatta uskomme, että olemme tulossa nousuvaiheeseen, joka saattaa kestää pitempään. Kun tilanne huhtikuussa oli pahimmillaan, ja korjausliikkeet ja kurssilaskut seurasivat toisiaan, näytti kuin olisimme joutuneet noidankehään. Oli kuitenkin selvitettävä, oliko kyseessä tilapäinen notkahdus vai luonteeltaan pitempiaikainen lasku. Meistä näytti siltä, ettei maasto vastannut karttaa, ja uskomme keväisen turbulenssin aiheutuneen klassisesta köydenvetotilanteesta: toisella puolella olivat ne, jotka uskoivat, että kehityksen suunta oli kohti uutta laskuvaihetta, ja toisella taas ne, jotka uskoivat, että kyseessä oli vain maailman talouskehityksen tilapäinen notkahdus. Lyhyen aikavälin näkökulmasta ja osakemarkkinoiden viimeaikaisen kehityksen perusteella näyttää todennäköiseltä, että olemme käymässä läpi tilapäistä suhdannetaantumaa. Optimistinen näkemyksemme perustuu uskoomme maailmantalouden voimakkaan kasvun jatkosta. Useimmat makroekonomistit näyttävät ennustavan noin,8 prosentin globaalia kasvua. On totta, että tämä on vähemmän kuin vuoden,8 prosenttia, mutta viime vuosi oli yksi vahvimmista kasvuvuosista pitkiin aikoihin. Pitkän aikavälin historiallinen vuosikasvu niin sanottu trendikasvu - on noin, prosenttia. Vuotta, jonka kasvu on trendikasvua suurempaa, on vaikea sanoa muuksi kuin hyväksi vuodeksi. Euroopassa tilanne hieman takkuaa, Yhdysvallat näyttää selviävän hyvin, ja Kiinan sekä muiden Itä-Aasian maiden talouskehitys on ollut vakuuttavaa. Pitkät korot alhaalla Korkomarkkinoiden kehitys on yllättänyt. Toisin kuin vuoden alussa odotettiin, pitkät obligaatiokorot ovat nyt jopa alhaisemmat kuin vuoden alussa. Korot ovat heilahdelleet paljon. Helmi-maaliskuun voimakas nousu vaihtui lopulta voimakkaaksi laskuksi. Tämänhetkiset alhaiset korkotasot ovat osakemarkkinoiden kannalta selvästi myönteinen asia, sillä vaihtoehtoinen korkotuotto on matala, ja yritysten rahoituskustannukset ovat pienentyneet. Dollarin voimakasta arvonalenemista on pelätty paljon. Dollari on kuitenkin selvinnyt paljon paremmin kuin useimmat ovat pelänneet, ja kesäkuussa dollari on vahvistunut huomattavasti euroon nähden. Tätä dollarin

2 vahvistumista on vauhdittanut Ranskan ja Alankomaiden perustuslakiäänestysten kielteinen tulos. Tänä vuonna dollari on vahvistunut yli prosenttia suhteessa euroon,,:sta,:een, ja prosenttia suhteessa Norjan kruunuun,:,:stä,9:een. Uskomme, että dollarin kehitystä koskeva pelko on vähenemässä, minkä sinänsä pitäisi olla osakemarkkinoiden kannalta myönteinen asia. Amerikkalaiset lyhyet korot ovat nousseet. Yhdysvaltojen keskuspankki on kesän jälkeen nostanut korkoja kahdeksan kertaa, joka kerta, prosenttiyksiköllä, ja on mahdollista, että olemme tulossa tämän korkosyklin päähän. Öljynhinta on heilahdellut voimakkaasti nousevan trendin ympärillä, ja se on kohonnut prosenttia ensimmäisten kuuden kuukauden aikana. Esimerkiksi Pohjanmeren Brent-laadun hinta on ensimmäisellä vuosipuoliskolla ollut keskimäärin - dollaria tynnyriltä ja näin ollen korkeampi kuin olimme arvioineet. Hinnan nousuriski on edelleen olemassa, sillä tuotantokapasiteetti on pieni suhteessa kulutukseen. Seurauksena ovat kireät öljymarkkinat ja korkeat hinnat. Yritysostojen ja fuusioiden määrä kasvussa Vuoden alussa puhuimme siitä, kuinka yritysostojen ja fuusioiden määrä tulisi vuoden aikana voimakkaasti kasvamaan. Tämä johtuu ennen muuta siitä, että yritysten tulot ovat voimakkaassa kasvussa, velkatilanne on parempi kuin moniin vuosiin ja historiallisen alhainen korkotaso tekee lainarahoitteiset yritysostot houkutteleviksi. Lisäksi monien yhtiöiden hinnat ovat toistaiseksi melko kohtuullisia. Vuonna yritysjärjestelyjä on ollut enemmän kuin pitkiin aikoihin. Yksinomaan Norjassa on ostettu 7 yhtiötä yhteensä miljardilla eurolla. Uskomme, että ostotrendi jatkuu ja että tällä on osakekursseja vahvistava vaikutus. Vuonna yritysten tuloskasvu oli erinomainen. Tänä vuonna tuloskasvu ei ole yhtä hyvä, mutta yritykset tuottavat edelleenkin hyvin. Amerikkalaisten pörssiyhtiöiden tuloskasvuksi vuodelle näyttää muodostuvan prosenttia, kun taas eurooppalaisten yhtiöiden tuloskasvuksi tulee prosenttia. Nämä ovat historiallisesti katsoen hyviä lukemia, ja yhdessä alhaisten korkojen kanssa tuloskasvu tukee osakemarkkinoiden hintakehitystä. Hyvä vuosi Näkymiä voi tiivistäen kuvata sanomalla, että uskomme maailmantalouden kasvun pysyvän hyvällä tasolla. Öljynhinta pysyy korkeana, mutta olemme edelleen maailmantalouden kipukynnyksen alapuolella. Emme usko dollarin laskevan voimakkaasti, ja yritysten tulosten kasvu jatkuu, vaikkakin kasvuvauhti on hitaampi kuin edellisinä vuosina. Yritysten velkatilanne on parempi kuin vuosiin, ja osakkeiden hinnat ovat yleisesti ottaen järkevällä tasolla. Tämän tulisi tarjota kasvupohjaa osakemarkkinoiden nousulle jatkossa. Jos vielä markkinoiden hinnoittelu pysyy kurissa, myös vuodesta voi tulla hyvä osakemarkkinoille. On kuitenkin tärkeää muistaa, että nousu ei todennäköisesti enää jatku samalla voimalla kuin viimeisten kahden vuoden aikana. Jotkin tekijät voivat luonnollisesti muuttaa tässä esitettyä kuvaa; esimerkiksi liian korkea öljynhinta voi jarruttaa talouskasvua. Kiinan talous voi ylikuumentua tai siellä voi tapahtua korjausliike. Myös terroritekojen tapaiset ulkoiset shokit voivat vaikuttaa kielteisesti osakemarkkinoihin. Houkutteleva hintataso Vaikka osakemarkkinoiden tuottopotentiaali riskiin nähden ei olekaan yhtä hyvä kuin pari vuotta sitten, osakkeet ovat edelleenkin yleisesti ottaen hinnoiltaan melko houkuttelevia. P/E-luvut ovat sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa alimmalla tasolla viiteen vuoteen. Sama koskee pitkiä korkoja, ja seurauksena on, että osakkeiden hinnat ovat obligaatioihin verrattuina halpoja. Vaikka yritysten tuloskasvu jääkin pienemmäksi kuin kahtena viime vuotena, tämän hetken hintataso vaikuttaa meistä kohtuulliselta.

3 ODIN Norden ODIN Norden sijoittaa varansa pääasiassa Helsingin, Tukholman, Oslon ja Kööpenhaminan arvopaperipörsseissä noteerattuihin osakkeisiin. Sijoituskohteet valitaan pohjoismaisista eri toimialojen yrityksistä riippumatta yrityksen painoarvosta indeksissä. Rahaston tavoitteena on pitkällä aikavälillä ylittää Carnegie Total Index Nordicin tuotto. Arvonkehitys per.. (EUR) Rahaston perustiedot Perustettu..99 Suositeltava sijoitusaika > vuotta taso keskimääräinen Minimimerkintä euroa Säästösopimus euroa/kk Salkunhoitaja Nils Petter Hollekim Merkintätili Nordea ODIN Norden Alfred Berg Nordic Index ( ) Carnegie Total Index Nordic (..9-..) Vuotuinen tuotto per.. (EUR) % (>. EUR) Lunastuspalkkio,% suurinta omistusta.. A.P. Möller - Maersk B,% Wilh. Wilhelmsen B,7% Stolt Nielsen,% Smedvig B,9% Fred Olsen Energy,% Svenska Cellulosa B,7% Odfjell,% Ocean Rig,8% Solstad Offshore,8% SAS,9% Toimialajakauma.. Marine,8% Energy Equipment & Services 8,% Paper & Forest Products,9% Food Products,89% Airlines,% ODIN Norden Maantieteellinen jako.. Norja,% Suomi 9,8% Ruotsi 9,% Tanska,9% Muu maailma,% Avainluvut (EUR).. Perustamisesta..99 7,9 kk 8, kk, vuotta 8, vuotta, milj. HELSINKI Puh. Fax

4 ODIN Finland ODIN Finland sijoittaa varansa pääasiassa Helsingin pörssissä noteerattuihin osakkeisiin. Sijoituskohteet valitaan eri toimialojen yrityksistä riippumatta yrityksen painoarvosta indeksissä. Rahaston tavoitteena on pitkällä aikavälillä ylittää HEX Portfolioindexin tuotto. Arvonkehitys per.. (EUR) Rahaston perustiedot Perustettu Suositeltava sijoitusaika > vuotta taso korkea/keskimääräinen Minimimerkintä euroa Säästösopimus euroa/kk Salkunhoitaja Truls Haugen Merkintätili Nordea ODIN Finland HEX Portfolio Index Vuotuinen tuotto per.. (EUR) % (>. EUR) Lunastuspalkkio,% suurinta omistusta..: Atria Group,8% Yit-Yhtymä,% Upm-Kymmene,% Ramirent,% Rautaruukki,97% Huhtamäki,% Nokian Renkaat/Tyres,% Nordea (EUR),% Wärtsila B,% Outokumpu A,7% Toimialajakauma.. Machinery,% Metals & Mining 9,% Food Products 8,7% Paper & Forest Products 8,9% Building Products 8,% ODIN Finland Avainluvut (EUR).. milj. HELSINKI Puh. Fax Perustamisesta ,8 kk,8 kk, vuotta,7 vuotta 8,

5 ODIN Norge ODIN Norge sijoittaa varansa pääasiassa Oslon pörssissä noteerattuihin osakkeisiin. Sijoituskohteet valitaan eri toimialojen yrityksistä riippumatta yrityksen painoarvosta indeksissä. Rahaston tavoitteena on pitkällä tähtäimellä ylittää Oslo Exchange Mutual Fund Indexin tuotto. Arvonkehitys per.. (EUR) Rahaston perustiedot Perustettu..99 Suositeltava sijoitusaika > vuotta taso korkea/keskimääräinen Minimimerkintä euroa Säästösopimus euroa/kk Salkunhoitaja Jarl Ulvin Merkintätili Nordea % (>. EUR) Lunastuspalkkio,% ODIN Norge OSEFX (Oslo Exchange Mutual Fund Index): Oslo Exchange All-Share Index: suurinta omistusta.. Wilh. Wilhelmsen B,8% Bonheur,9% Ganger Rolf,7% Yara International,97% Norske Skogindustrier,9% Smedvig B,7% Nordic Semiconductor,99% Stolt Nielsen,7% DOF,% Farstad Shipping,% Vuotuinen tuotto per.. (EUR) Toimialajakauma.. Energy Equipment & Services,9% Marine,% Food Products 7,8% Chemicals,97% Diversified Financials,9% ODIN Norge Avainluvut (EUR).. 7 milj. HELSINKI Puh. Fax. Perustamisesta..99, kk,9 kk 7, vuotta,9 vuotta,99

6 ODIN Sverige ODIN Sverige sijoittaa varansa pääasiassa Tukholman pörssissä noteerattuihin osakkeisiin. Sijoituskohteet valitaan eri toimialojen yrityksistä riippumatta yrityksen painoarvosta indeksissä. Rahaston tavoitteena on pitkällä aikavälillä ylittää Stockholm Exchange Benchmark Capped Total Return Indexin tuotto Arvonkehitys per.. (EUR) ODIN Sverige SBX Cap (Stockholm Exchange Benchmark Capped Total Return Index:..9-) Stockholm Exchange General Index: Vuotuinen tuotto per.. (EUR) Rahaston perustiedot Perustettu..99 Suositeltava sijoitusaika > vuotta taso korkea/keskimääräinen Minimimerkintä euroa Säästösopimus euroa/kk Salkunhoitaja Nils Petter Hollekim Rekistreröintimaa Norja Merkintätili Nordea 7-7 % (>. EUR) Lunastuspalkkio,% suurinta omistusta.. Saab B,% Investor B,9% Svenska Cellulosa B,7% Trelleborg B,78% Boliden Ltd,7% Kinnevik B,8% Haldex,8% Sweco B,% Ballingslöv,77% Industrivärden C,% Toimialajakauma.. Trading Companies & Distributors,% Commercial Services & Supplies,% Diversified financial,8% Metals & Mining 7,% Machinery 7,% ODIN Sverige Avainluvut (EUR).. milj. HELSINKI Puh. Fax Perustamisesta..99, kk -,8 kk,8 vuotta 7,9 vuotta,

7 ODIN Europa ODIN Europa sijoittaa varansa pääasiassa suuriin ja likvideihin eurooppalaisiin pörssinoteettuihin yrityksiin. Rahaston sijoitustyyli on aktiivinen ja indekseistä riippumaton osakepoiminta. Huom. ODIN Europa oli rahasto-osuusrahasto, joka sijoitti kaikki varansa Robur Europa-rahastoon Arvonkehitys per.. (EUR) Rahaston perustiedot: Perustettu..999 taso keskimääräinen Minimimerkintä euroa Säästösopimus euroa/kk Salkunhoitaja: Alexandra Morris Merkintätili Nordea ODIN Europa MSCI Europa Vuotuinen tuotto per.. (EUR) ODIN ROBUR EUROPA ODIN EUROPA Avainluvut (EUR).. MSCI EUROPE INDEX ODIN Robur Europa byttet navn til ODIN Europa... Da overtok ODIN Forvaltning AS forvaltningen av fondet. Rahasto 9 milj. Perustamisesta , vuoden alusta,7 kk 8, kk, vuotta,8 vuotta -,8 % (>. EUR) Lunastuspalkkio,% suurinta omistusta..: Basf AG,8% Petroleum Geo-Services,% Fischer (Georg) - Registered,% Leoni AG,% Continental AG,% Koninklijke Bam Groep,% Smedvig B,8% Fred Olsen Energy,7% Fadesa Inmobiliaria SA,7% Mc Inerney Holdings PLC,% Toimialajakauma.. Marine 8,7% Energy Equipment & Services 9,9% Building Products 8,7% Machinery,7% Auto Components,% Maantieteellinen jako.. Saksa,% Norja 9,% Sveitsi 9,% Ruotsi 8,% Iso-Bbrittania,9% Irlanti,89% Suomi,% Hollanti,% Ranska,% HELSINKI Puh. Fax

8 ODIN Europa SMB ODIN Europa SMB sijoittaa varansa pieniin ja keskisuuriin eurooppalaisiin yrityksiin. Sijoituskohteena olevan yrityksen pörssiarvo ei saa ostohetkellä ylittää % kyseisen osakemarkkinan kokonaisarvosta. Rahaston sijoitustyyli on aktiivinen ja indekseistä riippumaton osakepoiminta. Huom. ODIN Europa SMB oli rahasto-osuusrahasto, joka sijoitti kaikki varansa Robur Europa SMB -rahastoon Rahaston perustiedot: Perustettu..999 taso keskimääräinen Minimimerkintä euroa Säästösopimus euroa/kk Salkunhoitaja: Truls Haugen Merkintätili Nordea Arvonkehitys per.. (EUR) ODIN Europa SMB MSCI Europa Small Cap Vuotuinen tuotto per.. (EUR) ODIN ROBUR EUROPA SMB ODIN EUROPA SMB Avainluvut (EUR).. MSCI EUROPE SMALL CAP ODIN Robur Europa byttet navn til ODIN Europa... Da overtok ODIN Forvaltning AS forvaltningen av fondet. Rahasto milj. Perustamisesta..999, vuoden alusta,7 kk 7,9 kk, vuotta 9, vuotta -, % (>. EUR) Lunastuspalkkio,% suurinta omistusta..: Koninklijke Bam Groep,% Sia Abrasives Holding AG,7% Fischer (Georg) - Registered,% Nokian Renkaat/Tyres,7% AM NV,% Vopak,9% Fred Olsen Energy,89% Petroleum Geo-Services,8% Huhtamäki,77% Univar,8% Toimialajakauma.. Machinery 7,% Energy Equipment & Services 8,% Building Products 7,% Metals & Mining 7,% Auto Components,99% Maantieteellinen jako.. Hollanti 9,9% Norja,% Sveitsi,% Suomi,% Saksa,9% Ruotsi 9,% Iso-Brittania,8% Italia,9% HELSINKI Puh. Fax

9 ODIN Maritim ODIN Maritim on kansainvälinen toimialarahasto. Se sijoittaa varansa yrityksiin, joiden pääasiallinen toimiala on merellä tapahtuva kuljetus. Rahaston tavoitteena on pitkällä tähtäimellä ylittää MCSI World Gross Marine Indexin tuotto. Arvonkehitys per.. (EUR) Rahaston perustiedot Perustettu..99. Suositeltava sijoitusaika > vuotta taso korkea Minimimerkintä euroa Säästösopimus euroa/kk Salkunhoitaja Lars Mohagen Merkintätili Nordea ODIN Maritim MSCI World Gross Marine Index: Orkla Enskilda Shipping Index: Vuotuinen tuotto per.. (EUR) % (>. EUR) Lunastuspalkkio,% suurinta omistusta.. Neptune Orient Lines 7,% Odfjell B,99% Hyundai Merchant Marine,9% Broström Van Ommeren Shipping B,8% Stolt Nielsen,% Ganger Rolf,9% Wilh. Wilhelmsen B,8% Bonheur,8% STX Shipbuilding,8% TTS Marine,8% Toimialajakauma.. Marine 7,9% Energy Equipment & Services 8,% Machinery,% Construction & Engineering,8% ODIN Maritim Maantieteellinen jako.. Norja 7,8% Muu maailma,% Ruotsi,% Tanska,% Avainluvut (EUR).. 7 milj. Perustamisesta..99, kk, kk 8,7 vuotta 9, vuotta, HELSINKI Puh. Fax

10 ODIN Offshore ODIN Offshore on kansainvälinen toimialarahasto. Se sijoittaa varansa yrityksiin, joiden pääasiallinen toimiala on öljy- ja offshoreteollisuus ja siihen liittyvät alihankinta- ja palvelutoiminnot. Rahaston tavoitteena on pitkällä tähtäimellä ylittää Philadelphia Stock Exchange Oil Service Indexin (OSX) tuotto Arvonkehitys per.. (EUR) ODIN Offshore Philadelphia Stock Exchange Oil Service Index Vuotuinen tuotto per.. (EUR) Rahaston perustiedot Perustettu 8.8. Suositeltava sijoitusaika > vuotta taso korkea Minimimerkintä euroa Säästösopimus euroa/kk Salkunhoitaja Lars Mohagen Merkintätili Nordea % (>. EUR) Lunastuspalkkio,% suurinta omistusta.. Fred Olsen Energy,9% SeaDrill Ltd,% Transocean Sedco Forex Inc,% Petroleum Geo-Services,% Stolt Offshore,% Pride International Inc,9% Bonheur,9% Ensco International,7% Ocean Rig,7% Smedvig B,% Toimialajakauma.. Energy Equipment & Services 8,% Oil & Gas,7% Marine,% Machinery,9% Aerospace & Defense,% ODIN Offshore Maantieteellinen jako.. Norja,8% Muu maailma,9% Avainluvut (EUR).. milj. Perustamisesta , kk 7, kk 9, vuotta,79 HELSINKI Puh. Fax

11 Merkintälomake Teckningsblankett Merkitessänne ODINin rahasto-osuuksia täyttäkää pankkisiirtolomakkeen viestiosaan huolellisesti yrityksen nimi tai etu- ja sukunimenne, täydelliset osoitetiedot, henkilötunnus, pankkitilin numero sekä puhelinnumero. Voitte luonnollisesti maksaa myös oman pankkinne Internet-palvelun kautta. Merkitkää tilisiirron kohtaan "saaja" rahaston nimi ja kenttään "saajan tilinumero" rahaston tilinumero Nordea Pankissa. Merkinnän voi suorittaa myös kotisivuillamme olevassa SOLO-merkintäpisteessä. Huom. Mikäli olette jo ODIN asiakas, käyttäkää henkilökohtaista maksuviitenumeroa. Mikäli teillä ei ole viitenumeroa, pyytäkää se asiakaspalvelustamme. Nordea min. EUR* ODIN Norden 7 - ODIN Finland 7 - ODIN Norge 7-9 ODIN Sverige 7-7 ODIN Maritim 7-9 ODIN Offshore ODIN Europe 7-88 ODIN Europe SMB 7-89 Då Ni tecknar ODIN fondandelar anteckna då följande uppgifter i meddelandefältet: företagets namn eller föroch efternamn, fullständig adress, personbeteckning, bankkontonummer samt telefonnummer. Ni kan också betala via Er egen banks Internet-tjänst. Anteckna i bankgiroblankettens fält "mottagare" fondens namn och i fältet "mottagarens kontonummer" fondens kontonummer i Nordea Bank. Ni kan även teckna andelar via SOLO-tjänsten på våra hemsidor. Obs. Om Ni redan är ODIN kund, använd vänligen Ert personliga betalningsreferensnummer. Ifall ni saknar Ert referensnummer, vänligen kontakta vår kundservice. *) Säännöllisellä säästämisellä on minimimerkintä euroa kuukaudessa. *) Vid kontinuerligt sparande är minimibeloppet euro per månad. Rahastotori Oy Fondtorget Ab, Helsinki Södra Hesperiagatan, Helsingfors puh./tel. fax Saajan tilinumero Mottagarens kontonummer 7 - TILISIIRTO / GIRERING Nimi / Namn Saaja Mottagare Maksaja Betalare ODIN Katuosoite / Gatuadress Postiosoite / Postadress Henk.tunnus / Pers.beteckning Pankkitilin nro / Bankkonto Allekirjoitus Underskrift Puhelin / Telefon Tililtä n:o Från konto nr Eräpäivä / Förf. dag Euro

12 Rahastoissa on eroja ODIN on pohjoismainen vaihtoehto vaativalle sijoittajalle, joka arvostaa vastuullista, pitkäjänteistä ja ammattimaista salkunhoitoa. Norjalainen ODIN Forvaltning AS sijoittaa pitkällä tähtäimellä yrityksiin, jotka se on tarkkaan tutkinut ja jotka ovat ODINin asiantuntijoiden käsityksen mukaan aliarvostettuja. ODIN ei tavoittele korkeinta mahdollista tuottoa lyhyellä ajalla eikä myöskään ota tarpeettomia riskejä. ODIN rahastoihin kuuluu kuusi osakerahastoa: ODIN Norden, ODIN Finland, ODIN Norge, ODIN Sverige sekä toimialarahastot ODIN Maritim ja ODIN Offshore. Lisäksi ODIN Kiinteistö -rahasto tarjoaa lähinnä institutionaalisille sijoittajille uudenlaisen mahdollisuuden pohjoismaiseen kiinteistösijoittamiseen. Mikäli Sinä kaipaat aktiivista otetta osakerahastoltasi, anna meidän palvella! ODIN rahastojen menestyksen avaimet ovat: pitkäjänteinen ja johdonmukainen sijoituspolitiikka pohjoismaisten markkinoiden syvällinen tuntemus keskittyminen pelkästään osakemarkkinoille pyrkimys löytää osakemarkkinoilla aliarvostettuja yhtiöitä Rahastotori Oy Helsinki Puh. Fax ODINin paikallinen jälleenmyyjä: Huom. Tämä ei ole virallinen rahastoesite. Rahastojen säännöt, rahastoesite sekä vuosikertomus ovat saatavissa Rahastotori Oy:stä.

2004O SAVUOSIKATSAUS 2004 ODIN R AHASTOT

2004O SAVUOSIKATSAUS 2004 ODIN R AHASTOT 2004O SAVUOSIKATSAUS 2004 ODIN R AHASTOT ODIN Forvaltning AS Dronning Mauds Gate 11 N-0250 Oslo P.O. Box 1771 Vika N-0122 Oslo Puhelin: +47 22 01 02 03 Fax: +47 22 01 02 01 E-mail: kundeservice@odinfond.no

Lisätiedot

Vuosikertomus 2005 ODIN Rahastot

Vuosikertomus 2005 ODIN Rahastot Vuosikertomus 25 ODIN Rahastot ODIN FORVALTNING 1 VUOSIKERTOMUS 25 ODIN Forvaltning AS Dronning Mauds Gate N-25 Oslo P.O. Box 1771 Vika N-122 Oslo Puhelin: +47 22 1 2 3 Fax: +47 22 1 2 1 E-mail: kundeservice@odinfond.no

Lisätiedot

Sisältö. Käännetty norjalaisesta alkuperäistekstistä

Sisältö. Käännetty norjalaisesta alkuperäistekstistä ODIN rahastot ODIN Forvaltning AS Dronning Mauds Gate 11 N-0250 Oslo P.O. Box 1771 Vika N-0122 Oslo Puhelin: +47 22 01 02 03 Fax: +47 22 01 02 01 E-mail: kundeservice@odinfond.no www.odinfond.no Käännetty

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 ODIN Rahastot

Vuosikertomus 2009 ODIN Rahastot Vuosikertomus 29 ODIN Rahastot I TAMMIKUU 21 Sisältö 3 Hyvä vuosi osakemarkkinoilla 4-6 Salkunhoitajien kommentit 7 ODIN Rahastojen Suomen tiimi palveluksessanne - Yhteenveto vuodesta 29 ja näkymät vuoteen

Lisätiedot

Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja

Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja Tammikuu 2008 Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja Markkinahäiriöt tarjoavat mahdollisuuksia Yhtiöiden tuloskasvu supistui jonkin verran vuoden 2007 jälkipuoliskolla, mutta yhtiöiden arvostus on edelleen

Lisätiedot

Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja

Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja Huhtikuu 2009 Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja Luottamus öljyalaan jatkuu Öljypalveluyhtiöiden osakkeet ovat laskeneet maailmantalouden rajun alamäen ja jyrkästi laskevan öljynhinnan mukana. Siitä

Lisätiedot

Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja

Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja Marraskuu 2010 Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja Pohjoismaisissa kiinteistöissä piilee hyvät mahdollisuudet Talouden kasvuvauhti on nopeutumassa Pohjoismaissa. Siksi toimitilojen kysyntä, vuokrat

Lisätiedot

Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja

Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja Maaliskuu 2008 Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja Osinkojen ja takaisinostojen huippusesonki Vuosi 2007 tuotti edellisten vuosien tavoin yrityksille vahvoja tuloksia. Nyt viime vuoden voitto on tarkoitus

Lisätiedot

Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja

Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja Maaliskuu 2009 Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja Odotuksiin reagoivat markkinat Osakemarkkinoiden liikkeet perustuvat suhdannemuutoksiin kohdistuviin odotuksiin. Yhdysvalloissa kurssien lasku alkoi

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. ODIN Osakerahastot. Helmikuu 2014. ODIN tuottaa lisäarvoa

Vuosikertomus 2013. ODIN Osakerahastot. Helmikuu 2014. ODIN tuottaa lisäarvoa Vuosikertomus 213 ODIN Osakerahastot Helmikuu 214 ODIN tuottaa lisäarvoa Sisältö 3 Toimitusjohtajan tervehdys 4-5 Markkinakommentit 6-7 ODINin sijoitusprosessi 8-9 Hallituksen toimintakertomus 1 Liitetiedot

Lisätiedot

Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja

Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja Lokakuu 2008 Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja Pörssimyrsky USA:sta Kansainvälinen rahoituskriisi on yltänyt uusiin ulottuvuuksiin. Syyskuussa investointipankkeja meni konkurssiin, luottomarkkinat

Lisätiedot

Hugin & Munin. ODINin markkinakommentteja - Kesäkuu 2011. Ruotsalainen konepajateollisuus vahvana

Hugin & Munin. ODINin markkinakommentteja - Kesäkuu 2011. Ruotsalainen konepajateollisuus vahvana Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja - Kesäkuu 2011 Ruotsalainen konepajateollisuus vahvana Johtavien ruotsalaisten konepajateollisuusyritysten tulevaisuus näyttää valoisalta, sillä niillä on vankka

Lisätiedot

Hugin & Munin. ODINin markkinakommentteja - Joulukuu 2011. Kaikesta huolimatta uskomme edelleen Eurooppaan

Hugin & Munin. ODINin markkinakommentteja - Joulukuu 2011. Kaikesta huolimatta uskomme edelleen Eurooppaan Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja - Joulukuu 2011 Kaikesta huolimatta uskomme edelleen Eurooppaan Eurooppaan kannattaa mielestämme edelleenkin sijoittaa pitkällä aikavälillä. Valtioiden velkakriisit

Lisätiedot

Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja

Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja Lokakuu 2010 Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja Vaaniva kopiointiuhka Halpojen jäljitelmien valmistajien kilpailu uhkaa monien johtavien yritysten kannattavuutta. Uskomatonta mutta totta: luksusmerkkituotteiden

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012. ODIN Osakerahastot

Vuosikertomus 2012. ODIN Osakerahastot Vuosikertomus 212 ODIN Osakerahastot Tammikuu 213 Sisältö 3 Toimitusjohtajan tervehdys 4-7 Markkinakommentit 8-9 Vastuullisen sijoittamisen etuja 1-12 ODINin sijoitusprosessi 13-14 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Rahastoraportti Puolivuosikatsaus 30.6.2013

Rahastoraportti Puolivuosikatsaus 30.6.2013 raportti Puolivuosikatsaus 30.6.2013 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 3 Talous- ja markkinakatsaus 4 SEB:n esittely 6 Riskitason ja rahaston valinta 8 Näin luet rahastoraporttia 10 Hinnasto 33

Lisätiedot

Siksi. ODINin osakerahastot

Siksi. ODINin osakerahastot Siksi ODINin osakerahastot Osakerahastosäästämisessä on kyse yhdestä asiasta: saada parempi tuotto säästöille kuin muuten saisit. ODIN Rahastot Eteläinen Hesperiankatu 10, FIN-00100 Helsinki Puhelin: 09

Lisätiedot

Rahastoraportti. Puolivuosikatsaus 31.12.2013

Rahastoraportti. Puolivuosikatsaus 31.12.2013 raportti Puolivuosikatsaus 31.12.2013 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 3 Talous- ja markkinakatsaus 4 SEB:n esittely 6 Riskitason ja rahaston valinta 8 Näin luet rahastoraporttia 10 Hinnasto 33

Lisätiedot

ODIN Norge Rahastokatsaus Tammikuu 2011. Jarl Ulvin

ODIN Norge Rahastokatsaus Tammikuu 2011. Jarl Ulvin ODIN Norge Rahastokatsaus Tammikuu 2011 Jarl Ulvin 2010 ja tulevaisuuden näkymät ODIN Norge -rahaston arvo nousi 31,5 prosenttia vuonna 2010. Rahaston vertailuindeksi nousi samana aikana 29,1 prosenttia.

Lisätiedot

Rahastojen kuukausikatsaukset. Maaliskuu 2014

Rahastojen kuukausikatsaukset. Maaliskuu 2014 jen kuukausikatsaukset Maaliskuu 2014 Osakerahastot Osakerahastot on pitkän aikavälin tuotto-odotukseltaan korkeinta tuottoa tarjoava rahastotyyppi, mutta samalla niiden riskitaso on korkein. eq:n osakerahastoissa

Lisätiedot

SELIGSON & CO RAHASTOT NELJÄNNESVUOSIKATSAUS 4/4 2003

SELIGSON & CO RAHASTOT NELJÄNNESVUOSIKATSAUS 4/4 2003 SELIGSON & CO RAHASTOT NELJÄNNESVUOSIKATSAUS 4/4 2003 RAHASTOJEN VEROTUSARVOT SIVULLA 23 SELIGSON & CO Seligson & Co perustettiin 1997 tuottamaan nykyaikaisia, kustannustehokkaita sijoituspalveluja ennen

Lisätiedot

SELIGSON & CO RAHASTOT NELJÄNNESVUOSIKATSAUS 1/4 2004

SELIGSON & CO RAHASTOT NELJÄNNESVUOSIKATSAUS 1/4 2004 SELIGSON & CO RAHASTOT NELJÄNNESVUOSIKATSAUS 1/4 2004 SELIGSON & CO Seligson & Co perustettiin 1997 tuottamaan nykyaikaisia, kustannustehokkaita sijoituspalveluja ennen kaikkea pitkäjänteisille sijoittajille.

Lisätiedot

ODIN Norge. Rahastokatsaus elokuu 2015

ODIN Norge. Rahastokatsaus elokuu 2015 ODIN Norge Rahastokatsaus elokuu 2015 2 Rahasto - suurimmat yhtiöt salkussa ODIN Norge elokuu Viime kuun tuotto ja tuotto vuoden alusta Rahaston arvo laski 8,7 prosenttia viime kuussa. Vertailuindeksi

Lisätiedot

Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä

Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä www.handelsbanken.fi/paaomasuoja PääomasuojatuT sijoitukset 5048 Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä 1 Anna meidän esitellä Arkaile ja voita -periaate Onko pakko ottaa suuria riskejä, jotta säästöt

Lisätiedot

SELIGSON & CO RAHASTOT NELJÄNNESVUOSIKATSAUS 3/4 2005

SELIGSON & CO RAHASTOT NELJÄNNESVUOSIKATSAUS 3/4 2005 SELIGSON & CO RAHASTOT NELJÄNNESVUOSIKATSAUS 3/4 2005 Anders Oldenburg neuvoo menemään metsään ja potkimaan renkaita (s. 12) Historiassa on monesti nähty, että laumat lähtevät liikkeelle lähellä kurssihuippuja

Lisätiedot

Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä

Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä Pä äomasuojatut sijoitukset 5061 Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä Viimeinen Merkintäpäivä 19.10.2010 www.handelsbanken.fi/paaomasuoja 1 Saanemme esitellä Arkaile ja voita -periaateen Onko

Lisätiedot

SELIGSON & CO RAHASTOT NELJÄNNESVUOSIKATSAUS 3 / 2006

SELIGSON & CO RAHASTOT NELJÄNNESVUOSIKATSAUS 3 / 2006 Raaka-ainemarkkinoilla toimii takaperoisuus väärinpäin (s. 4) SELIGSON & CO RAHASTOT NELJÄNNESVUOSIKATSAUS 3 / 2006 Ilmainen kuukausi Phoebuksen osuudenomistajille (s. 15) Edullisin maksaakin eniten (s.

Lisätiedot

laskumarkkinaralli. Valuutat Palautimme Yhdysvaltain dollaripainon

laskumarkkinaralli. Valuutat Palautimme Yhdysvaltain dollaripainon #90 Toukokuu 2009 NORDEA BANK S.A. Nordea News Vuosi alkoi vahvasti Kuukauden rahasto Uusi strukturoitu tuote Sijoittaminen pohjoismaisiin osakkeisiin Markkinatilanne Yleiskatsaus Nostimme osakkeet neutraalipainoon

Lisätiedot

SELIGSON & CO RAHASTOT NELJÄNNESVUOSIKATSAUS 3/4 2003

SELIGSON & CO RAHASTOT NELJÄNNESVUOSIKATSAUS 3/4 2003 SELIGSON & CO RAHASTOT NELJÄNNESVUOSIKATSAUS 3/4 2003 SELIGSON & CO Seligson & Co perustettiin 1997 tuottamaan nykyaikaisia, kustannustehokkaita sijoituspalveluja ennen kaikkea pitkäjäntsille sijoittajille.

Lisätiedot

PORTFOLIO DESIGN ARCHITECTS

PORTFOLIO DESIGN ARCHITECTS PORTFOLIO DESIGN ARCHITECTS SISÄLLYS ARTIKKELIT (YMS.) MATALIEN KORKOJEN KÄÄNTÖPUOLI 3 ASUNTOSIJOITTAJALLE TURVAA JA TUOTTOA? 4 TRENDER I PASSIVT PLACERANDE 24 KANTAA, EI KANNA (SARJAKUVA) 31 AKTIIVISET

Lisätiedot