Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja"

Transkriptio

1 Huhtikuu 2009 Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja Luottamus öljyalaan jatkuu Öljypalveluyhtiöiden osakkeet ovat laskeneet maailmantalouden rajun alamäen ja jyrkästi laskevan öljynhinnan mukana. Siitä huolimatta uskomme öljyalan hyvään tuottoon pitkällä aikavälillä. Maaliskuuta voidaan kaiken kaikkiaan pitää positiivisena kuukautena maailman pörsseissä. Yhdysvalloissa S&P 500 -indeksi päätyi peräti 8,8 prosentin nousuun, Eurooppa nousi 3,7 prosenttia MSCI Europe indeksillä mitattuna ja Pohjoismaat nousivat 2,2 prosenttia MSCI Nordic Countries -indeksillä mitattuna. Oslon pörssissä rahastoindeksi päätyi 6,8 prosentin nousuun. (Kaikki indeksit paikallisessa valuutassa mitattuina.) Päähuomio Yhdysvalloissa Maaliskuu alkoi laajalla pörssikurssien laskulla, mutta sen jälkeen suunta vaihtui. Nousuvauhti kiihtyi edelleen 23. maaliskuuta, kun Yhdysvaltain valtiovarainministeri Timothy Geithner esitteli suunnitelmat yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyöstä ongelmalainojen ostamiseksi pankeilta ja siten pankkien toiminnan palauttamiseksi normaalimmaksi. Suunnitelmat kuuluvat osana Yhdysvaltain hallituksen helmikuussa julkistamaan 300 miljardin suuruiseen pankkipakettiin. Uutinen pani vauhtia pörsseihin. S&P 500 -indeksi nousi seitsemän prosenttia samana päivänä, kun uusi pankkipaketti esiteltiin. Oslon pörssin pääindeksi nousi neljä prosenttia. Öljyn hinnassa heilahteluja Rajusti noussut öljyn hinta, joka laskusuhdanteen päättyessä vuonna 2003 oli 25 dollaria tynnyriltä ja saavutti tilapäisen 75 dollarin huipun vuonna 2006, oli kesällä dollaria tynnyriltä. Tuolloin uskottiin yleisesti öljynhinnan pysyvän korkeana myös lähitulevaisuudessa. Siinä oltiin väärässä. Kesästä 2008 maaliskuun 2009 loppuun öljyn hinta laski yli 65 prosenttia 46 dollariin tynnyriltä (Brent). Alimmillaan viime vuoden joulukuussa öljyä kaupattiin 34 dollarin hintaan tynnyriltä! Taloudellinen aktiivisuus hiipuu Öljynhinnan lasku johtuu maailmantalouden yleisestä kehityksestä. Asuntolainaongelmasta Yhdysvalloissa alkunsa saanut alamäki on laajentunut yleismaailmalliseksi laskusuhdanteeksi, jonka seurauksena maailman BKT on merkittävässä määrin laskenut. Historiallisesti BKT:n kasvun ja öljyn kysynnän välillä on ollut korkea riippuvuus. Aikoina, jolloin globaali

2 Tuotto vuoden 2009 alusta: ODIN Norden: -3,2 % ODIN Finland: -3,5 % ODIN Norge: 3,2 % ODIN Sverige: -1,9 % ODIN Europa: -10,6 % ODIN Europa SMB: -12,7 % kasvu on painunut kahteen-kolmeen prosenttiin, öljynkysynnän kasvu on ollut negatiivista. Maailman BKT:n negatiivista kasvua vuonna 2009 ennustavien arvioiden perusteella odotettavissa on myös öljynkysynnän lasku (kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n ennusteen mukaan maailman BKT:n kasvu vuonna 2009 on -0,5 ja -1 prosentin välillä). Jyrkkä öljynhinnan lasku on jo johtanut öljy- ja öljypalveluyhtiöiden osakekurssien huomattavaan laskuun. Öljyn hinnan ja öljyalan aktiivisuuden tulevaan kehitykseen liittyvä suuri epävarmuus on johtanut myös yritysten tulosennusteiden romahtamiseen. Öljypalveluyhtiöt ovat amerikkalaisten öljypalvelualan yhtiöiden OSX-indeksin mukaan laskeneet heinäkuun 2008 lopun jälkeen 54 prosenttia (tilanne 31.3.). ODIN Offshore laski saman jakson aikana 57 prosenttia. Ero johtuu ODIN Offshoren jonkin verran suuremmasta panostuksesta pieniin norjalaisiin yhtiöihin. Rahaston vertailuindeksi, OSX, käsittää pelkästään amerikkalaisia yhtiöitä, kun taas ODIN Offshore on sijoittanut kansainvälisesti, nykyään pääasiassa norjalaisiin ja amerikkalaisiin yhtiöihin. Perustamisestaan vuonna 2000 lähtien rahaston vuotuinen lisätuotto on ollut keskimäärin seitsemän prosenttiyksikköä. Vaikeuksia lyhyellä aikavälillä, mutta... Lyhyellä aikavälillä öljynhinnan lasku aiheuttaa vaikeuksia offshore-sektorille. Öljy-yhtiöiden tämänhetkiset etsintä- ja kehitysbudjetit edellyttävät, että öljyn hinta on noin dollaria/tynnyri ja kaasun hinta noin 7 dollaria/mmbtu (MMBtu on kaasun mittayksikkö). Öljyn- ja kaasunhintojen huomattavasti budjettihintoja alemmasta tasosta ja ongelmallisista rahoitusmarkkinoista (koskien sekä omaa että vierasta pääomaa) johtuen öljy-yhtiöt leikkaavat budjettejaan ja kustannuksiaan ja ennen kaikkea karsivat myös investointejaan. Kaiken kukkuraksi öljy-yhtiöihin kohdistuu hinnanalennuspaineita asiakkaiden taholta. Nousukauden aikana offshore-ala tilasi paljon uutta kalustoa ja solmi sopimuksia huomattavasta määrästä uusia porauslauttoja, seismisiä tutkimusaluksia, rahtilaivoja jne. Valtaosa uusista syvänveden porauslauttahankinnoista tapahtuu pitkäaikaisilla ja kannattavilla sopimuksilla, mutta useat uudet kalustotoimitukset osuvat myös huonoon aikaan. Näiden ongelmien vuoksi markkinoita hallitsee nykyään odota ja katso -asenne. Uusia ja pitkiä sopimuksia allekirjoitetaan vain vähän, ja hintojen suhteen vallitsee suurta epävarmuutta. Vaikka useiden yritysten vuoden 2008 neljännen neljänneksen tulosraportit olivat odotettua parempia, tulevaisuutta koskevat kommentit olivat hyvin odottavia ja varovaisia. Öljyalalla, kuten muillakin aloilla, makrotalouteen liittyvä suuri epävarmuus huonontaa ennustettavuutta. Lyhyellä aikavälillä uskomme talouskehityksestä ja huonoista tunnusluvuista kertovien negatiivisten uutisten hallitsevan edelleen uutisvirtaa. Hinnat ja lauttojen käyttöaste todennä- Markklnakehltys 12 kk paikallisessa valuutassa Öljyn spothinta vllmelset 5 vuotta Rahasto Indeksi mar. 05 des. 05 okt. 06 jul. 07 apr. 08 jan. 09 Norway Europe Nordic USA World Brent WTI Kulunut kuukausi toi osakemarkkinoille kaivatun nousun. Yhdysvalloissa kuukauden S&P 500 -indeksi nousi liki yhdeksän prosenttia. Eurooppa nousi nelisen prosenttia MSCI Europe -indeksillä mitattuna. Lähde: Reuters EcoWin. Myös öljyn hinnan vauhti on ollut reippaampaa viime aikoina. Joulukuun pohjalukemasta maaliskuun loppuun Brent-öljyn hinta nousi 35 prosenttia (34 dollarista 46 dollariin tynnyriltä). Lähde: Reuters EcoWin.

3 köisesti laskevat edelleen, ja vaarana onkin, että tulosodotuksia joudutaan tarkistamaan tästäkin alaspäin. suuria mahdollisuuksia pidemmällä aikavälillä Hieman pidemmällä aikavälillä uskomme voimakkaiden elvytystoimien yhdessä matalien kansainvälisten korkojen kanssa vauhdittavan maailmantalouden ja samalla öljyn kysynnän uuteen kasvuun. Vaikka investoinnit uusien öljykenttien etsimiseen ja olemassa olevien kenttien kehittämiseen nousukaudella lisääntyivät voimakkaasti, tuotanto ei lisääntynyt mainittavassa määrin. Eivät myöskään varastot. Öljynhinnan lasku on suuressa määrin kysynnän poisjäämisestä johtuva ilmiö. Uuden globaalin suhdannenousun alkaessa uskomme pitkän aikavälin offshore-sijoituksemme palautuvan pääosin ennalleen. Vahvat liikkeellepanevat voimat Öljyn kysynnän voimakas kasvu, ennen kaikkea kasvavissa talouksissa kuten Kiinassa ja Intiassa, yhdessä nykyisten kenttien tyhjentymisen ja uusien varastojen hankintapaineiden kanssa myötävaikuttavat ajan mittaan öljyn hintojen kohoamiseen ja aktiivisuuden lisääntymiseen offshore-alalla. Mitä kauemmin hiipuvan aktiivisuuden kausi kestää, sitä jyrkemmän ja rajumman uskomme nousun olevan. Se tarjoaa mahdollisuuksia öljypalveluyhtiöille. Myös valtaosa öljymarkkinoiden helposti kerättävistä hedelmistä on poimittu. Uusia löytöjä tehdään alueilla, joilta puuttuu infrastruktuuri, ja yhä isompi osa toiminnasta tapahtuu syvempien vesien vaikeissa olosuhteissa - esimerkiksi Brasiliassa. Uskomme öljypalveluiden tehostuvan ja monipuolistuvan huomattavasti tulevaisuudessa. Lars Mohagen Vastaava salkunhoitaja ODIN Maritim ja ODIN Offshore Houkuttelevat hinnat Osakekurssien voimakkaan laskun jälkeen monet yhtiöt ovat nyt erittäin houkuttelevan hintaisia. Norjalaiset ja amerikkalaiset yhtiöt ovat nykyään halvempia kuin vuonna 1998, jolloin öljyn hinta oli 10 dollaria tynnyriltä (P/B-arvoihin perustuen). Pidämme erityisen houkuttelevina sijoituskohteina yhtiöitä, joilla on pitkiä vuokrasopimuksia syvänveden porauslautoista. Esimerkkeinä voidaan mainita Pride, Noble ja Transocean, jotka kaikki kolme kuuluvat niihin yrityksiin, joihin ODIN Offshore on viime aikoina sijoittanut eniten. Oikea aika lisätä säästämistä Vaikka offshore-sektorin lähiaikojen näkymät ovat haasteelliset, uskomme siitä huolimatta hyvään tuottoon pitkällä aikavälillä. Olemme täysin vakuuttuneita siitä, että korkeammasta öljynhinnasta ja offshore-toiminnan vilkastumisesta kertovat näkymät yhdessä houkuttelevien osakehintojen kanssa johtavat hieman pidemmällä aikavälillä hyvään tuottoon ODIN Offshoressa. Osuuksien säännöllistä kartuttamista kuukausittaisen säästösopimuksen kautta kannattaa harkita tulevina aikoina Tuotto vuoden 2009 alusta: ODIN Global: -4,1 % ODIN Global SMB: -8,9 % ODIN Maritim: -7,2 % ODIN Offshore: 8,3 % ODIN Kiinteistö: -3,8 % Lähde: ODIN Forvaltning ja OBI ODINin salkunhoitotiimi Jarl Ulvin Alexandra Morris Truls Haugen Nils Petter Hollekim Lars Mohagen Oddbjørn Dybvad Vegard Søraunet

4 Tuottokatsaus per Aloituspäivä 1 kk Vuoden alusta 12 kk 3 vuotta 5 vuotta 10 vuotta Perustamisesta OSAKERAHASTO ODIN Norden VINX Benchmark Cap NOK NI ODIN Finland OMX Helsinki CAP GI ODIN Norge Oslo Børs Fondsindex (OSEFX) ODIN Sverige OMXSB Cap GI ODIN Europa 1) MSCI Europe net Index ODIN Europa SMB 2) MSCI Europe net Small Cap Index ODIN Global 3) MSCI World Net Index ODIN Global SMB 4) MSCI World Net Small Cap Index ODIN Maritim MSCI World Gross Marine Index ODIN Offshore Philadelphia Stock Exchange Oil Service Sector Index* ODIN Kiinteistõ Carnegie Sweden Real Estate Index* 1,9 % -3,2 % -51,1 % -22,7 % 1,1 % 6,1 % 11,6 % 4,0 % -4,3 % -46,6 % -18,2 % -0,6 % 3,0 % 6,9 % -0,9 % -3,5 % -50,6 % -18,6 % 1,2 % 8,8 % 19,6 % 2,9 % -10,6 % -48,6 % -18,0 % 0,1 % 1,8 % 8,1 % 2,7 % 3,2 % -52,2 % -22,9 % 3,3 % 8,3 % 15,5 % 7,3 % 10,6 % -54,1 % -22,4 % 0,3 % 3,0 % 8,0 % 5,6 % -1,9 % -46,0 % -20,4 % -1,1 % 10,9 % 14,2 % 5,9 % -3,2 % -41,9 % -17,1 % -1,0 % 0,7 % 7,9 % 1,3 % -10,6 % -51,6 % -25,9 % -5,1 % -7,4 % 1,8 % -10,0 % -40,2 % -16,9 % -3,5 % -4,5 % -0,2 % -12,7 % -54,2 % -23,8 % -2,0 % -2,8 % 1,9 % -2,2 % -46,3 % -21,3 % -3,2 % 0,4 % 6,3 % -4,1 % -45,5 % -21,9 % -9,0 % -6,2 % 2,3 % -5,9 % -31,5 % -16,4 % -5,1 % -6,1 % 1,1 % -8,9 % -47,3 % -25,3 % -10,7 % -4,6 % 3,0 % -3,3 % -32,4 % -20,5 % -5,8 % -0,2 % 1,4 % -7,2 % -59,5 % -18,3 % 4,5 % 19,3 % 12,0 % -7,6 % -16,0 % -51,4 % -15,3 % -3,4 % 1,0 % -0,3 % 2,5 % 8,3 % -55,6 % -21,2 % 9,9 % 1,9 % -1,4 % 9,8 % -47,4 % -18,5 % 1,9 % -5,1 % -1,8 % -3,8 % -45,3 % -16,8 % 3,7 % 9,8 % -4,5 % -12,6 % -46,8 % -21,3 % -1,6 % 4,0 % 1) ODIN Europa oli rahasto-osuusrahasto, joka sijoitti kaikki varansa Robur Europa -rahastoon. 2) ODIN Europa SMB oli rahasto-osuusrahasto, joka sijoitti kaikki varansa Robur Europa SMB -rahastoon. 3) ODIN Global oli rahasto-osuusrahasto, joka sijoitti kaikki varansa Templeton Global Fund A -rahastoon. 4) ODIN Global SMB oli rahasto-osuusrahasto, joka sijoitti kaikki varansa Templeton Global Smaller Companies Fund -rahastoon. *) Vertailuindekseissä ei ole huomioitu osinkoja. KORKORAHASTO Aloituspäivä 1 kk Vuoden alusta 0,2 % 0,3 % Tuotto Modifioitu duraatio Perustamisesta (kum.) ODIN MoneyMarket EUR ,2 % 2,5 % 0,1 3,0 % EUR003M Index 0,3 % 5,9 % ODIN on markkinakommenteissaan käyttänyt luotettavina pitämiään lähteitä. ODIN ei kuitenkaan takaa, että tiedot ovat täydellisiä tai virheettömiä. Esitetyt tiedot koskevat ODINin näkemystä Hugin & Munin kuukausikatsauksen kirjoittamisajankohtana. ODIN Forvaltningin työntekijät voivat omaan lukuun tehdä sijoituksia eri tyyppisiin sjioitusinstrumentteihin. Tämä tarkoittaa, että ODIN Forvaltningin työntekijät voivat omistaa tässä Hugin & Munin kuukausikatsauksessa mainittujen yhtiöiden osakkeita ja arvopapereita sekä osuuksia ODINin rahastoissa. Työntekijöiden oman kaupan tulee noudattaa ODIN Forvaltningin asettamaa sisäistä säännöstöä, joka on laadittu vastaamaan arvopaperikaupasta asetettua lainsäädäntöä sekä Verdipapirfondenes Foreningin (Sijoitusrahastoyhdistys) suosituksia. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Tuleva tuotto riippuu muun muassa osakemarkkinoiden kehityksestä, salkunhoitajien ammattitaidosta, rahaston riskinotosta sekä rahasto-osuuksien merkinnästä, hallinnoinnista ja lunastuksesta perittävistä kuluista. Kurssitappiot voivat muuttaa tuoton negatiiviseksi. Näin sijoitamme ODINin sijoitusrahastoja hallinnoidaan aktiivisesti. Sijoitamme vapaasti eri yrityksiin riippumatta niiden koosta tai painoarvosta markkinaindekseissä. Sijoituskohteinamme olevilla yrityksillä on käsityksemme mukaan juuri sellaiset ominaisuudet, joiden avulla niistä tulee huomispäivän voittajia. Pyrimme salkunhoitajan työssämme antamaan osuudenomistajille mahdollisuuden saada osansa yritysten lisäarvosta. Me ODINissa ymmärrämme omien itsenäisten sijoitusvalintojen merkityksen. Sijoituspäätöksemme perustuvat hyvin tuntemillamme toimialoilla ja markkinoilla toimivien yritysten perusteellisiin analyyseihin. Me tiedämme, mitkä yritykset tuottavat siellä tulosta. Olemme pitkän aikavälin omistajia, jotka sietävät markkinoiden lyhytaikaisia häiriöitä. Olemme kiinnostuneempia arvoyrityksistä kuin kasvuyrityksistä. Ensiksi mainituilla yrityksillä on vakaa liikevaihto ja hyvä tuloskehitys, jotka ovat aliarvostettuja suhteessa pitkän aikavälin tuloskehitystä ja kirjanpitoarvoja koskeviin arvioihin. Koska nämä yritykset ansaitsevat rahaa ja niillä on todellista arvoa, ei arvoyritysten joukossa juurikaan ole pilvilinnoja. On suositeltavaa ja terveellistä lukea eri maita ja poliittisia muutoksia koskevia raportteja. Kaiken näkeminen omin silmin lisää tietämystä ja auttaa ymmärtämään asiat entistä syvällisemmin. ODINin salkunhoitajien työhön kuuluvat tärkeänä osana matkustaminen eri maihin ja tutustuminen eri markkinoihin ja yrityksiin. Yritysten johdon kanssa käydyissä keskusteluissa saamme lisää tietoa siitä kulttuuriympäristöstä, jossa yritykset toimivat, ja pystymme ymmärtämään niitä paremmin. Tällainen tieto sisältyy tärkeänä osana kokonaisanalyysiin, jonka teemme kaikista niistä yrityksistä, joihin harkitsemme sijoittavamme. Uskomme, että hyviä aliarvostettuja yrityksiä on mahdollista löytää aina uudelleen yrityksiä, joista tulee olettamuksemme mukaan huomispäivän voittajia. Olemme noudattaneet samaa sijoitusfilosofiaa aivan ODINin perustamisesta alkaen. Tämä filosofia yhdistettynä salkunhoitajien ammattitaitoon on tarjonnut ODINin osakerahastojen osuudenomistajille monina vuosina korkean lisätuoton. Tulokset ovat nähtävissä tämän sivun tuottokatsauksessa.

5 Tuottoisa säästösopimusvaikutus Huonossa markkinatilanteessa säästösopimuksella saa enemmän osuuksia ja voi sen vuoksi odottaa hyvää tuottoa pitkällä aikavälillä. Kutsumme tätä säästösopimusvaikutukseksi... Otsikko voi kuulostaa hieman oudolta rajusti laskevassa markkinatilanteessa, joka meillä on kestettävänä. Tosiasia kuitenkin on, että kaikki pitkäaikaiset säästäjät ovat ansainneet markkinoiden ajoittaisista laskuista, vaikka lasku voi tuntua piinalliselta sillä hetkellä, kun se tapahtuu. Enemmän osuuksia markkinoiden laskiessa Kun pörssikurssit laskevat, saat samalla kuukausisäästösummalla enemmän osuuksia kuin muuten olisit saanut. Kun kurssit jälleen nousevat, saat hyödyn näistä ylimääräisistä osuuksista. Havainnollistamme asiaa jo monta kertaa aikaisemmin käyttämämme laskentaesimerkin avulla. ODIN Nordenissa euron kokonaissäästö on säästösopimuksen aikana kasvanut euroon. Jos olisit pannut rahat pankkiin, säästö olisi kasvanut vastaavasti euroon. Rahaston käyttämään vertailuindeksiin sijoitettuna (markkinoilla, joilla rahasto toimii) säästö olisi kasvanut euroon. Pankki- ja ODINin osakerahastosäästöjen välinen ero kuvaa vaikutusta, joka säännöllisellä, sekä hyvinä että huonoina aikoina jatketulla, osakerahastosäästämisellä on. Erotus indeksin ja osakerahastojemme välillä osoittaa, kuinka paljon lisätuottoa ODIN on pitkällä aikavälillä osuudenomistajan nimissä hankkinut. On monta hyvää syytä tehdä säästösopimus: 1 Saat pitkällä aikavälillä paremman tuoton kuin perinteisestä pankkitalletuksesta tai muista sijoitusinstrumenteista. 2 Voit säästää juuri kukkarollesi sopivan summan. Päätät itse, paljonko ja kuinka pitkään säästät. 3 Saat arvokkaan veroedun, sillä luovutusvoitosta maksetaan pääomavero vasta siinä vaiheessa, kun rahastosäästö muutetaan käteiseksi. Oletetaan, että säästät 100 euroa kuukaudessa. Rahasto-osuuden arvo on ensimmäisenä säästökuukautena 20 euroa ja seuraavana 15 euroa. Ostat osuuksia samalla summalla molempina kuukausina. Mikä on keskikurssi? Nopea laskutoimitus antaa tulokseksi 17,50 euroa. Saat kuitenkin enemmän osuuksia kurssin ollessa alhaalla, joten todellisuudessa keskikurssi on 17,14 euroa. Kun osuuden arvo on 20 euroa, saat viisi osuutta, ja osuusarvon ollessa 15 euroa saat vastaavasti 6,67 osuutta. (Keskikurssi = 200 euroa jaettuna 11,67 osuudella = 17,14 euroa). Arvo ODINin osakerahastojen säästösopimukset Rahastot, jotka ovat vastanneet salkunhoidostaan itse 10 vuotta Säästön arvo Olemme laatineet taulukon 100 euron kuukausisäästösumman kehittymisestä vähintään kymmenen vuoden ajan salkunhoidostaan itse vastanneissa ODINin osakerahastoissa. Kehittymiseen vaikuttavia tekijöitä ovat salkunhoitajan taito, yleinen markkinakehitys ja säästösopimusvaikutus. Pane merkille, että rahastot on perustettu eri ajankohtina, sillä se vaikuttaa säästettyyn summaan ja tämänhetkiseen tilanteeseen ODIN Norden ODIN Norge ODIN Sverige ODIN Finland ODIN Maritim Ensimmäinen talletus Säästösumma (100 euroa/kk) ODINin osakerahastot Vuotuinen keskituotto Indeksi Vuotuinen keskituotto Pankki Vuotuinen keskituotto Värde Månadssparande ODINs aktiefonder - 62 fonder 294 med års 451 egenförvaltad 34 historik 461 9,90 % 7,80 % 8,97 % ,19 % 3,44 % 2,07 % ,47 % ,93 % ,28 % ,37 % 3,95 % 3,66 % 3,48 % 3,86 % 3,48 %

6 ODINin osakerahastot ODIN hallinnoi yhtätoista osakerahastoa. Valikoimamme sisältää niin yksittäisiin maihin ja yksittäisille toimialoille sijoittavia vaihtoehtoja kuin myös laajasti Pohjoismaihin, Eurooppaan tai maailmanlaajuisesti sijoittavia osakerahastoja. Maailmanlaajuiset rahastot ODIN Global ODIN Global SMB Rahastot voivat vapaasti sijoittaa kaikkialle maailmaan. Rahastojen riskiprofiili on matala tai keskitasoa verrattuna muihin ODINin osakerahastoihin. Maakohtaiset rahastot ODIN Finland ODIN Norge ODIN Sverige Rahastot voivat vapaasti sijoittaa yrityksiin jotka ovat pörssinoteerattuja tai joiden kotipaikka tai alkuperä on kyseisissä maissa. Alueelliset rahastot ODIN Europa ODIN Europa SMB ODIN Norden Rahastot voivat vapaasti sijoittaa yrityksiin, jotka ovat pörssinoteerattuja tai joiden kotipaikka tai alkuperä on Euroopassa tai Pohjoismaissa. Rahastojen riskiprofiili on keskitasoa verrattuna muihin ODINin osakerahastoihin. Toimialarahastot ODIN Maritim ODIN Offshore ODIN Kiinteistö Rahastot sijoittavat ainoastaan yhdelle toimialalle ja ovat näin ollen riippuvaisia kyseisen toimialan kehityksestä. Rahaston valinta Tuotto on useimmille tärkein syy kohdistaa säästöjä osakerahastoihin. Yleisesti ottaen sijoitukset osakerahastoihin mahdollistavat korkeamman tuottoodotuksen kuin esimerkiksi pankkitalletukset, mutta tällöin on myös hyväksyttävä sijoituksen arvon vaihtelu, joka on sidoksissa rahastojen sijoituskohteina olevien arvopaperien markkina-arvojen muutoksiin. Historiallisesti osakemarkkinoilta saavutettu sijoitusten pitkän aikavälin vuotuinen tuotto on ollut noin 3-6 prosenttiyksikköä korkeampi suhteessa pankkitalletuksiin. Suosittelemme osakerahastosijoituksia vähintään viiden vuoden aikajänteelle. Jos harkitset säästösopimusta tai sijoitusta ainoastaan yhteen rahastoon, suosittelemme ensisijaisesti laajan sijoitusmandaatin omaavia rahastojamme: Rahastojen riskiprofiili on korkea verrattuna muihin ODINin osakerahastoihin. Rahastojen riskiprofiili on korkea verrattuna muihin ODINin osakerahastoihin. ODIN Global ODIN Europa ODIN Norden Sijoituksen ajoitukseen liittyen, noudatamme ODINilla yksinkertaista peukalosääntöä: Sijoita rahastoihin silloin kun sinulla on siihen varaa. Tämä saattaa kuulostaa yksinkertaiselta, mutta jos yrität osua tilapäisiin notkahduksiin tai huippuihin, todennäköisyys epäonnistumiselle on suuri. Suosituksemme on tästä syystä varallisuuden kartuttaminen säästösopimuksen ja säännöllisen sijoittamisen kautta. Saavutettu tuotto on sidoksissa säästöaikaan ja rahaston kehitykseen. Säästösopimus, jonka myötä ostat rahasto-osuuksia kuukausittain, tuo pääsääntöisesti mukanaan hyvän osuuksien keskikurssin. Toisin sanoen et kohdista koko sijoitustasi huipulle tai pohjaan - ja ostat enemmän osuuksia silloin kun markkinat laskevat. Suosituksemme perustana on, että kyseiset rahastot voivat sijoittaa laajasti eri markkinoille yrityskoosta tai toimialasta riippumatta. Löytyy kuitenkin monia perusteita sijoittaa useampaan rahastoomme. Lisätietoja muista osakerahastoistamme löytyy kotisivuiltamme ODIN rahastoja voit merkitä joko kertaluontoisesti tai säännöllisesti säästäen. Kertasijoituksen minimisumma on 500 euroa ja säästösopimuksen vähimmäiserä on 50 euroa. Rahastomerkintä Ennen ensimmäistä merkintää pyydämme teitä täyttämään ja palauttamaan ODIN merkintälomakkeen sekä asiakastietolomakkeen asiakaspalveluumme. Lomakkeet ovat tulostettavissa kotisivuiltamme tai tilattavissa asiakaspalvelustamme puh Perustuen rahastoyhtiöitä koskevaan asiakkaiden tunnistamisesta annettuun lainsäädäntöön, uusien asiakkaiden on toimitettava myös kopio henkilöllisyystodistuksesta asiakaspalveluumme. ODIN Rahastot Eteläinen Hesperiankatu 10, Helsinki Puh: Faksi: Y: Internet: Sähköposti:

Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja

Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja Marraskuu 2010 Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja Pohjoismaisissa kiinteistöissä piilee hyvät mahdollisuudet Talouden kasvuvauhti on nopeutumassa Pohjoismaissa. Siksi toimitilojen kysyntä, vuokrat

Lisätiedot

Hugin & Munin. ODINin markkinakommentteja - Joulukuu 2011. Kaikesta huolimatta uskomme edelleen Eurooppaan

Hugin & Munin. ODINin markkinakommentteja - Joulukuu 2011. Kaikesta huolimatta uskomme edelleen Eurooppaan Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja - Joulukuu 2011 Kaikesta huolimatta uskomme edelleen Eurooppaan Eurooppaan kannattaa mielestämme edelleenkin sijoittaa pitkällä aikavälillä. Valtioiden velkakriisit

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. ODIN Osakerahastot. Helmikuu 2014. ODIN tuottaa lisäarvoa

Vuosikertomus 2013. ODIN Osakerahastot. Helmikuu 2014. ODIN tuottaa lisäarvoa Vuosikertomus 213 ODIN Osakerahastot Helmikuu 214 ODIN tuottaa lisäarvoa Sisältö 3 Toimitusjohtajan tervehdys 4-5 Markkinakommentit 6-7 ODINin sijoitusprosessi 8-9 Hallituksen toimintakertomus 1 Liitetiedot

Lisätiedot

Suomalaisten hedge-rahastojen menestyminen vuosina 2008 2011

Suomalaisten hedge-rahastojen menestyminen vuosina 2008 2011 Suomalaisten hedge-rahastojen menestyminen vuosina 2008 2011 Soine, Toni 2012 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Suomalaisten hedge-rahastojen menestyminen vuosina 2008-2011

Lisätiedot

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille Sisällys Sijoitusrahasto lyhyesti 4 Säästö- ja sijoituskohteet 5 Mikä sijoitusrahasto on? 7 Mihin rahaston valinnassa

Lisätiedot

SUOMI-RAHASTOT SIJOITUSKOHTEENA

SUOMI-RAHASTOT SIJOITUSKOHTEENA Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Laskentatoimi Anu Rinkinen SUOMI-RAHASTOT SIJOITUSKOHTEENA Opinnäytetyö 2010 ABSTRACT Anu Rinkinen Finnish Funds as Investments,

Lisätiedot

Sijoitus rahasto-opas

Sijoitus rahasto-opas Sijoitus rahasto-opas Sisällys Lukijalle...3 Sijoitusrahasto lyhyesti...4 Mikä sijoitusrahasto on?...5 Millaisia sijoitusrahastoja on?...8 Millaisia riskejä sijoitusrahastoissa on?...12 Mitä kuluja sijoitusrahastoissa

Lisätiedot

Rahastot. 1 Osakkeet OPAS

Rahastot. 1 Osakkeet OPAS SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #2 OPAS BON VOYAGE SÄÄSTÄMINEN ON MATKA Rahastot # 1 Osakkeet 9 22 2 Osta halvalla, myy kalliilla katso kuinka Miksi sijoittaisin rahastoon katso hyödyt 8 Hajauttamalla riskit

Lisätiedot

SELIGSON & CO RAHASTOT

SELIGSON & CO RAHASTOT SELIGSON & CO RAHASTOT Rahastoesite 28.2.2012 muodostuu seuraavista osioista : Yksinkertaistettu rahastoesite Rahastojen säännöt ASIAKASPALVELU Puhelin: 09 6817 8200 (pankkipäivisin 9 17) Fax: 09 6817

Lisätiedot

SELIGSON & CO RAHASTOT YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE 15.7.2011

SELIGSON & CO RAHASTOT YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE 15.7.2011 SELIGSON & CO RAHASTOT YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE 15.7.2011 SISÄLLYSLUETTELO Varainhoito on luottamustehtävä...2 Miten alkuun?... 2 Merkinnät ja lunastukset... 3 Sijoitussalkun rakentaminen... 4 Varainhoito...

Lisätiedot

RAHASTO- SÄÄSTÄMINEN. Sp-Rahastoyhtiö Oy HTC Center Nina, Tammasaarenkatu 1 (4. Krs), 00180 Helsinki p.010 436 6440 www.sp-rahastoyhtio.

RAHASTO- SÄÄSTÄMINEN. Sp-Rahastoyhtiö Oy HTC Center Nina, Tammasaarenkatu 1 (4. Krs), 00180 Helsinki p.010 436 6440 www.sp-rahastoyhtio. RAHASTO- SÄÄSTÄMINEN Sp-Rahastoyhtiö Oy HTC Center Nina, Tammasaarenkatu 1 (4. Krs), 00180 Helsinki p.010 436 6440 www.sp-rahastoyhtio.fi Sp-Rahastoyhtiö Oy:n esittely rahastoja hallinnoi Sp-Rahastoyhtiö

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2012. Sari Lounasmeri Toimitusjohtaja Suomen Pörssisäätiö

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2012. Sari Lounasmeri Toimitusjohtaja Suomen Pörssisäätiö Sijoitusrahasto-opas 2012 59 Sisällys Mikä sijoitusrahasto on?... 5 Mihin rahaston valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota?... 7 Millaisia sijoitusrahastoja on?... 9 Millaisia riskejä sijoitusrahastoissa

Lisätiedot

Rahastosijoittaminen ajallisen hajauttamisen vaikutus sijoituksen tuottoon. Rosa Saastamoinen

Rahastosijoittaminen ajallisen hajauttamisen vaikutus sijoituksen tuottoon. Rosa Saastamoinen Rahastosijoittaminen ajallisen hajauttamisen vaikutus sijoituksen tuottoon Rosa Saastamoinen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2013 Tiivistelmä Liiketalous 2013 Tekijä Rosa Saastamoinen Raportin

Lisätiedot

Hedge-rahastojen toiminta ja niiden menestyminen Suomessa vuosina 2011 2014

Hedge-rahastojen toiminta ja niiden menestyminen Suomessa vuosina 2011 2014 Alena Autio Hedge-rahastojen toiminta ja niiden menestyminen Suomessa vuosina 2011 2014 Metropolia Ammattikorkeakoulu Tradenomi Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Huhtikuu 2015 Tiivistelmä Tekijä

Lisätiedot

ODIN om Eiendom. Kiinteistösijoittaminen

ODIN om Eiendom. Kiinteistösijoittaminen Hugin & Munin Special Report 11 / 2012 ODIN om Eiendom Kiinteistösijoittaminen Kiinteistösijoittaminen Johdanto Kiinteistöt ovat maailmaan suurin omaisuusluokka. Yksityishenkilöille asunto edustaa usein

Lisätiedot

Osakeopas. OSAKKEENOMISTAJAKSI 4 Omat lähtökohdat 4

Osakeopas. OSAKKEENOMISTAJAKSI 4 Omat lähtökohdat 4 Osakeopas Tax Guide for 2013 Investors 2013 Osakeopas OSAKKEENOMISTAJAKSI 4 Omat lähtökohdat 4 OSAKE SIJOITUSKOHTEENA 5 Osake, osakas 5 Tuotto 5 Paras pitkällä aikavälillä 5 Likviditeetti, helppohoitoisuus

Lisätiedot

OMX HELSINKI 25 INDEKSIOSUUSRAHASTO TAAS SUOMEN EDULLISIN!

OMX HELSINKI 25 INDEKSIOSUUSRAHASTO TAAS SUOMEN EDULLISIN! SISÄLLYS INDEKSIRAHASTOJEN PALKKIOT ALENEVAT... 3 UUTTA AASIAN MARKKINOILLE... 3 ABC KISSA SIJOITTELEE...... 4 PCM UUDEN VENÄJÄN TUNTIJA..... 7 INDEKSISALKUNHOIDON ARKEA.... 9 TUNNUSLUKUJEN MÄÄRITELMIÄ.

Lisätiedot

[markkinointiesite, maaliskuu 2015]

[markkinointiesite, maaliskuu 2015] SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ RAHASTOSIJOITTAJAN OPAS [markkinointiesite, maaliskuu 2015] Yksinkertainen on tehokasta! www.seligson.fi 1 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ SISÄLLYS OPPAAN ESITTELY 2 MIKSI SIJOITAMME?

Lisätiedot

Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä

Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä www.handelsbanken.fi/paaomasuoja PääomasuojatuT sijoitukset 5048 Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä 1 Anna meidän esitellä Arkaile ja voita -periaate Onko pakko ottaa suuria riskejä, jotta säästöt

Lisätiedot

Puolivuotiskatsaus 2014 Nordea-sijoitusrahastot

Puolivuotiskatsaus 2014 Nordea-sijoitusrahastot Puolivuotiskatsaus 2014 Nordea-sijoitusrahastot Rahastojen osuuden arvon kehitys, avaintiedot, tunnusluvut, sijoitusten jakaumat ja rahastokohtaiset sijoitukset Puolivuotiskatsaus 2014 Nordea-sijoitusrahastot

Lisätiedot

Valuutat Yhdysvaltain dollari on vahvistunut merkittävästi suhteessa euroon. Pitkän aikavälin näkemyksemme

Valuutat Yhdysvaltain dollari on vahvistunut merkittävästi suhteessa euroon. Pitkän aikavälin näkemyksemme -1.5 #88 - JOULUKUU 2008 - NORDEA BANK S.A. Nordea News Talouskriisin synty 18 kuukauden päiväkirja Nordea-konsernin osavuosikatsaus tammisyyskuu 2008 Toimiva sijoitusratkaisu vaikeissakin markkinaolosuhteissa

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot

Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot Rahastojen osuuden arvon kehitys, avaintiedot, tunnusluvut, sijoitusten jakaumat, rahastokohtaiset sijoitukset, tuloslaskelmat ja taseet Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot

Lisätiedot

INVESTMENTNEWS NR 95 ELO-SYYSKUU 2010

INVESTMENTNEWS NR 95 ELO-SYYSKUU 2010 NORDEA INTERNATIONAL PRIVATE BANKING INVESTMENTNEWS NR 95 ELO-SYYSKUU 21 Markkinatilanne Kasvuodotukset ovat heikentyneet monessa keskeisessä taloudessa, ja olemmekin siirtyneet aiempaa defensiivisempään

Lisätiedot

SELIGSON & CO NELJÄNNESVUOSIKATSAUS 3 / 2013

SELIGSON & CO NELJÄNNESVUOSIKATSAUS 3 / 2013 ELOPILLE KANSANELÄKE? (s. 9-11) ONNEN OSUUS? (s. 15) SVERIGE ÄR FANTASTISKT! (s. 26) NELJÄNNESVUOSIKATSAUS 3 / 2013 AITOA TUOTTOA HYVILLÄ TYÖKALUILLA? (s. 4-5) SISÄLLYS INDEKSIRAHASTOISSAKIN ON EROJA...

Lisätiedot

KESÄKISA 2014. Löydä sijoitusteemat sanasokkelosta! (s. 25)

KESÄKISA 2014. Löydä sijoitusteemat sanasokkelosta! (s. 25) KESÄKISA 2014 Löydä sijoitusteemat sanasokkelosta! (s. 25) SISÄLLYS ARTIKKELIT (YMS.) UUSIA VAIHTOEHTOJA 3 KORKOTYÖKALUT KESÄTERÄSSÄ? 4 KEHITTYVÄT MARKKINAT MUUTTUU 22 MIKÄ VAIKUTTAA RAHASTOVALINTOIHIN?

Lisätiedot

Pääekonomisti Jari Järvinen myötäilee syksyn Sijoittajabarometrin tulosta: Sijoittajabarometri s. 18 25

Pääekonomisti Jari Järvinen myötäilee syksyn Sijoittajabarometrin tulosta: Sijoittajabarometri s. 18 25 VIISAS RAHA 9 Lehti suomalaiselle 2014 sijoittajalle Osakesäästäjien Keskusliitto Hinta 9,50 SIJOITTAJAn taulukot Osakkeet& rahastot s.40 43 ERIKOISJAKELU Osakesäästäjät+ Vuokranantajat+ Sijoitus-Investtapahtuman

Lisätiedot

SELIGSON & CO RAHASTOT NELJÄNNESVUOSIKATSAUS 3 / 2006

SELIGSON & CO RAHASTOT NELJÄNNESVUOSIKATSAUS 3 / 2006 Raaka-ainemarkkinoilla toimii takaperoisuus väärinpäin (s. 4) SELIGSON & CO RAHASTOT NELJÄNNESVUOSIKATSAUS 3 / 2006 Ilmainen kuukausi Phoebuksen osuudenomistajille (s. 15) Edullisin maksaakin eniten (s.

Lisätiedot

Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä

Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä www.handelsbanken.fi/paaomasuoja PääomasuojatuT sijoitukset 5053 Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä 1 Anna meidän esitellä Arkaile ja voita -periaate Onko pakko ottaa suuria riskejä, jotta säästöt

Lisätiedot

SISÄLLYS. Yksinkertainen on tehokasta! ARTIKKELIT (YMS.) HYVÄ VUOSI SIJOITTAJILLE... 3 MUSTAN KULLAN MAAILMA 4 TUNNUSLUKUJEN MÄÄRITELMIÄ 16

SISÄLLYS. Yksinkertainen on tehokasta! ARTIKKELIT (YMS.) HYVÄ VUOSI SIJOITTAJILLE... 3 MUSTAN KULLAN MAAILMA 4 TUNNUSLUKUJEN MÄÄRITELMIÄ 16 SISÄLLYS ARTIKKELIT (YMS.) HYVÄ VUOSI SIJOITTAJILLE... 3 MUSTAN KULLAN MAAILMA 4 TUNNUSLUKUJEN MÄÄRITELMIÄ 16 MITÄ TAPAHTUU TAUSTALLA? 19 INDEKSIRAHASTOJEN VUOSI 20 KASVUOSUUKSIA OMX HELSINKI 25:EEN 20

Lisätiedot

- JÄRKEVÄSTI! (s. 4)

- JÄRKEVÄSTI! (s. 4) SÄÄ vai ILMASTO? (s.8) HAJAUTA ja HALLITSE - JÄRKEVÄSTI! (s. 4) Yhteistyökumppanimme -s. 7 Sääntömuutoksia -s. 17 Tipaton tammikuu -s. 31 USA- INDEKSI- RAHASTO KÄYNNISTYI - alennus tammikuun loppuun asti

Lisätiedot