2004O SAVUOSIKATSAUS 2004 ODIN R AHASTOT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2004O SAVUOSIKATSAUS 2004 ODIN R AHASTOT"

Transkriptio

1 2004O SAVUOSIKATSAUS 2004 ODIN R AHASTOT

2 ODIN Forvaltning AS Dronning Mauds Gate 11 N-0250 Oslo P.O. Box 1771 Vika N-0122 Oslo Puhelin: Fax: Käännetty norjalaisesta alkuperäistekstistä ja kaikki tuottoluvut ovat Norjan kruunuissa (NOK). ODIN Forvaltning AS on SpareBank 1 Gruppen AS:n kokonaan omistama tytäryhtiö Yritystunnus NO ODIN Fonder Stureplan 13 S Stockholm Puhelin: Fax: Edustaja Suomessa: Rahastotori Oy Eteläinen Hesperiankatu 10 Fin Helsinki Puhelin: Fax: Sisältö Pitkäaikaissäästäminen kiinnostaa! Salkunhoitajien kommentit Tuotot ODIN Norden ODIN Finland ODIN Norge ODIN Sverige ODIN Maritim ODIN Offshore ODIN Kiinteistö Käsitteet ja määritelmät

3 Pitkäaikaissäästäminen kiinnostaa! Myös Suomessa on pitkäaikaissäästäminen ollut kiivaan keskustelun kohteena koko alkuvuoden. Vaikka suoran rahastosäästämisen verokohteluun ei tässä vaiheessa tullutkaan mitään muutoksia, on säännöllinen suora rahastosäästäminen ehkä tehokkain ja joustavin tapa tulevaisuuden turvaamiselle. Pitkällä tähtäimellä säästettäessä jo pieni kuukausisijoitus voi tuoda merkittävän lisän tulevaisuutta varten. On myös hyvä muistaa, että ODIN rahastoihin voit säästää myös eräiden vakuutusyhtiöiden yksilöllisen eläkevakuutuksen kautta. Rahastoillamme suotuisa alkuvuosi Vaikka osakemarkkinoilla on nähty heiluntaa ja tiedotusvälineet ovat esittäneet luonnolliset korjausliikkeet hyvin dramaattisina muutoksina, on rahastojemme kehitys ollut kiitettävä välisenä aikana on rahastojemme tuotot vaihdelleet ODIN Kiinteistön 7,1 prosentista ODIN Offshoren 25,7 prosenttiin. Monet yritykset ovat edelleen maltillisesti hinnoiteltuja ja uskomme niin Pohjoismaista kuin myös globaalisti seuraamiltamme merenkulku- ja öljypalvelusektoreilta löytyvän hyviä sijoitusmahdollisuuksia. Tämä vahvistaa uskoamme rahastojemme hyvään kehitykseen myös jatkossa. Säännöllinen säästäminen kannattaa Säännöllinen kuukausisäästäminen on hyvä tapa hyödyntää markkinoiden kurssivaihteluita. Laskevilla osakekursseilla säästäjä saa samalla kuukausisijoituksella enemmän rahasto-osuuksia. Valitettavan harva uskaltaa sijoittaa silloin, kun kurssit laskevat ja markkinoilla on epävarmuutta. Jotkut jopa hermostuksissaan lunastavat rahasto-osuutensa vaikkakin useimmat asiakkaamme kyllä tiedostavat osakerahastosijoitusten vaativan pitkäjänteisyyttä ja luottamusta salkunhoitajan näkemykseen. Hyvää kesän jatkoa! Leif Ola Rød, toimitusjohtaja ODIN Forvaltning AS 3

4 Salkunhoitajien kommentit Osakemarkkinoiden näkymät ovat valoisat Maailmantalous on kehittymässä myönteiseen suuntaan. Monet yhtiöt uskovat tulojensa kasvavan, ja mahdollisuudet kurssinousulle ovat olemassa. Käsityksemme mukaan osakemarkkinoiden reaktio ensimmäisen vuosipuoliskon kielteisiin uutisiin on ollut liioiteltu. Tämä on estänyt näkemästä yhtiöissä tapahtuvaa voittopuolisesti myönteistä kehitystä. Vuosia kestäneiden kustannusleikkausten jälkeen on tulopuolella nyt syntymässä kasvua. ODIN Forvaltningin sijoitusfilosofiana on valita yhtiöitä, joiden olemme perusteellisten analyysien perusteella todenneet olevan aliarvostettuja. Me painotamme yhtiöiden perusasioita emmekä vilkuile muiden sijoittajien tekemisiä. Se, että ODINin rahastot ovat kautta linjan ylittäneet vastaavat pitkän (ja myös lyhyen) aikavälin vertailuindeksit, osoittaa mielestämme sijoitusfilosofiamme toimivuuden, ODINin sijoitusjohtaja Ragnhild Wiborg toteaa. Muodinmuutoksia osakemarkkinoilla Osakkeiden hinnat ovat viimeisen puolen vuoden aikana useaan otteeseen pudonneet voimakkaasti sijoittajien reagoidessa erilaisiin uutisiin. Osakekurssit ovat mielestämme laskeneet enemmän kuin mihin on ollut perustetta. Samanaikaisesti on hedgerahastoihin virrannut paljon rahaa. Nämä rahastot hakevat aggressiivisesti tuottoa, ja niillä on yleisesti ottaen lyhyempi toimintahorisontti. Tällöin muutkin indeksisidonnaiset sijoittajat joutuvat menemään lyhytaikaisten spekulaatioaaltojen mukana. Tämä vahvistaa osakemarkkinoiden heilahteluja ja markkinoista tulee riippuvaisempia siitä mikä kulloinkin on muodissa. Muoti on vaihdellut suuresti ensimmäisen vuosipuoliskon aikana: Laajapohjainen amerikkalainen S&P 500 -indeksi putosi 1,4 prosenttia tämän vuoden tammikuun 28. päivänä, kun keskuspankin pääjohtaja Alan 4 Ragnhild Wiborg, investointijohtaja Greenspan ei kyllin pontevasti ilmoittanut, että ohjauskorko pidetään matalana. Puheessaan senaatin pankkivaliokunnalle 20. huhtikuuta hän antoi ymmärtää, että ohjauskorkoa saatetaan nostaa. Tämä johti siihen, että S&P 500 -indeksi putosi 1,6 prosenttia - suurin prosenttipudotus yhden päivän aikana syyskuun jälkeen. Greenspanin lausuntojen ei kuitenkaan olisi pitänyt tulla suurena yllätyksenä. Jo pitkään oli ollut nähtävissä, että asteittainen koronnosto suoritetaan suhdannetilanteen niin vaatiessa. Kesäkuun 30. päivänä korkoa nostettiin 0,25 prosenttiyksiköllä, mutta silloin

5 osakemarkkinat reagoivat pelkästään ylöspäin. Huhtikuun lopulla Kiinan pääministeri Wen Jiabao ilmoitti, että viranomaiset pyrkivät jarruttamaan liian voimakasta talouskasvua. Vuonna talous kasvoi yli 9 prosenttia. Toimenpiteillä oli määrä torjua ylikuumenemisriskiä. Uutinen tulkittiin kielteisesti. Sijoittajat möivät omistuksiaan, mikä johti suuriin kurssilaskuihin Aasian markkinoilla. Myöhemmin sijoittajat ovat muuttaneet käsityksiään Kiinan toimista. Nyt ne nähdään yhä enenevässä määrin järkevinä toimenpiteinä. Markkinoiden lyhytnäköiset reaktiot olivat meistä yllättäviä. Vaikka onkin mahdollista, että kasvu jää hieman edellisvuosia pienemmäksi, Kiinan kasvuluvut pysyvät ainutlaatuisen korkeina, ja maa jatkaa edelleen maailmantalouden veturina. Kuluvana vuonna Kiinan arvioidaan vastaavan yli 7 prosentista maailman viennin arvosta. Tämä on melkein kaksi kertaa enemmän kuin vuonna 2000, jolloin Kiinan osuus viennistä oli 4 prosenttia. Toukokuussa Kiinan vienti oli 33 prosenttia suurempi kuin samassa kuussa vuotta aiemmin. Viime kuukausina on öljyn hinta ollut osakemarkkinoiden kiinnostuksen kohteena. Osakekurssit putosivat useaan otteeseen reaktiona öljyä koskeviin uutisiin. Käsityksemme mukaan huoli on ollut liioiteltua. Ensiksikään öljyn hinta ei reaalisesti ole erityisen korkea. Kuviosta 1 näkyy öljyn tynnyrihinnan kehitys 1970-alusta sekä nimellisenä että vuoden 2004 dollareissa. Nykydollareissa öljyn hinta oli vuonna 1979 yli 100 dollaria tynnyriltä. Toiseksi riippuvuus öljystä on huomattavasti vähäisempää kuin pari vuosikymmentä sitten. Viime viikkoina öljyn hinta on laskenut. Maailmantalouden näkymät ovat myönteisiä sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä Maailmanlaajuinen noususuuntaus leviää. Harvinaisen voimakas taloudellinen nousu Yhdysvalloissa ja Aasiassa, Japani ja Kiina mukaan lukien, johtaa osaltaan siihen, että kansainvälinen kasvu pääsee käyntiin. Yhdysvalloissa BKT:n kasvuksi on tänä vuonna muodostumassa 4-5 prosenttia, mikä on selvästi enemmän kuin pitkäaikainen trendi. Kiinan talous jatkaa voimakasta kasvuaan, vaikka viranomaiset ovatkin ryhtyneet toimenpiteisiin ylikuumenemisen ehkäisemiseksi. Eurooppa näyttää toipuvan laskusuhdanteesta, vaikka eri alueiden välillä onkin eroja. Saksassa on toistaiseksi melko vähän valopilkkuja. Pohjoismaiden taloudet ovat 5 kehittymässä selvästi parempaan suuntaan. Vaikka hinnat monissa maissa ovatkin nousussa, hintataso pysyy silti melko kohtuullisena. Joka tapauksessa on myönteistä, että deflaation pelosta on lähestulkoon päästy eroon. Vielä vähän aikaa sitten deflaatio oli markkinoiden suurimpia huolenaiheita. Lievä inflaation kasvu johtaa siihen, että korot vähitellen nousevat. Osakemarkkinat ovat kuitenkin jo diskontanneet hieman korkeamman korkotason ja kestävät siksi hieman korkeampia korkoja ilman että osakkeita yleisesti ottaen voitaisiin pitää yliarvostettuina. On myös muistettava, että korkeammat korot johtuvat talouden kasvusta, mitä tuskin voidaan pitää kielteisenä seikkana yhtiöiden tulojen kannalta. Arvioimme myös maailmantalouden ja sen myötä myös osakemarkkinoiden kehittyvän pitkällä aikavälillä

6 myönteisesti. Yhä useammat merkit viittaavat siihen, että maailmantalouden «kokonaistilanne» on parempi kuin aikoihin. Viimeisten 15 vuoden aikana jatkuvasti voimistunut globalisoituminen ja vapaakauppa jonka alkukohtaa symboloi Berliinin muurin purkaminen vuonna 1989 on laskenut perustan vakaalle hintakehitykselle ja maailmantalouden voimakkaalle pitkän aikavälin kasvulle. Tuottavuuden kasvu johtaa yhtiöiden tulojen kasvuun. Samalla globalisoituminen lisää kansainvälistä kilpailua, mikä vaikuttaa hintoja alentavasti. Kehitys yritysten sisällä ODINin sijoitusfilosofian mukaan ensi käden tieto sijoituskohteista on ratkaisevan tärkeää. Tänä puolivuotisjaksona olemme vierailleet muun muassa paperi-, konepaja-, kaivos- sekä öljy- ja offshore-alan yrityksissä. Tällä hetkellä paperiteollisuuteen kohdistuu voimakas kysyntä. Paperin hinnat ovat viime aikoina nousseet sekä Yhdysvalloissa että Japanissa. Alan käyttöaste on Euroopassa reilusti yli 90 prosenttia (sanomalehtipaperi). Nämä ovat hyviä uutisia UPM:n, Billerudin, Stora Enson ja Norske Skogin tapaisille yhtiöille, joihin rahastoissamme olemme panostaneet. Myös metalliteollisuuden näkymät ovat aiempaa valoisampia. Teräksen sopimushinnat nousivat Euroopassa noin 20 prosenttia siirryttäessä toiselta neljännekseltä kolmannelle neljännekselle. Volyymi kasvaa, ja tämä nostaa hintoja. Myös muiden metallien hinnat nousevat. Maailman teräksentuotanto oli toukokuussa 6 prosenttia suurempi kuin samassa kuussa viime vuonna. Kiinassa metallien kysyntä on hieman vähentynyt kevään tiukennustoimien jälkeen, mutta tämän enemmän kuin korvaa näiden tuotteiden kasvanut kysyntä muualla maailmassa, etenkin Pohjois- Amerikassa. Kerrotaan, että loppuasiakkaat ovat huolissaan siitä, etteivät saa riittävästi tavaraa. Myös toimitusajat Yhdysvalloissa näyttävät olevan pitenemässä. Tämän vuoksi metalliteollisuus voi periä tuotteistaan korkeampaa hintaa. Tämä on myönteistä osakesalkuissamme olevien Rautaruukin ja Outokummun sekä ruotsalaisten SSAB:n ja Bolidenin kannattavuutta ajatellen. Maailmanlaajuinen kysynnän kasvu johtaa siihen, että yritysten on investoitava. Pääomainvestoinnit tulevat ajankohtaisiksi monilla teollisuudenaloilla. Kaivos- ja paperiteollisuuden koneita valmistava Metso sekä Kone ja KCI, jotka toimittavat mm. teollisuus- ja satamanostureita, ovat tästä syystä edullisessa asemassa. Vaikka öljyn hinta onkin viime aikoina hieman laskenut, hintataso on edelleen niin korkea että öljy-yhtiöiden kannattavuus on erittäin hyvä. Öljy-yhtiöiden on lisättävä etsintätoimintaansa kyetäkseen ylläpitämään tuotantoaan, ja öljyinvestoinnit tulevat nähdäksemme kasvamaan. Nämä ovat hyviä uutisia öljyteollisuuden tavarantoimittajille. Poraus- ja toimitusmäärien on jo nähty kasvaneen. Sekä johtavan norjalaisen öljypalveluyhtiön Smedvigin että norjalaisen varustamon Farstadin tulot ovat kasvaneet roimasti. Myös konttirahtien hinnat ovat tänä vuonna kasvaneet noin prosenttia. Kun volyymi samalla kasvaa prosenttia, vaikuttaa tämä positiivisesti muun muassa tanskalaiseen A. P. Møller- Mærsk -varustamoon, eteläkorealaisiin Hanjin Shipping ja HMM - varustamoihin sekä hollantilaiseen Nedlloyd iin, joita kaikkia on ODIN Maritimin salkussa. Johtopäätös Yhä useammat merkit viittaavat siihen, että maailmantalous on kääntynyt kasvuun. Nousu on laajapohjaista, sillä sekä yksityinen kulutus että teollisuuden investoinnit ovat nyt kasvussa monta vuotta kestäneen kuivan kauden jälkeen. Monilla yrityksillä on takanaan raskas kustannusleikkausten kausi. Nyt yritysten taseet ovat oleellisesti kohentuneet. Monien alojen lisääntynyt kysyntä johtaa yritysten käteisvirran ja kannattavuuden huomattavaan paranemiseen. Näkemyksemme markkinoiden kehityksestä on koko viime vuoden ajan ollut myönteinen. Viimeaikainen kehitys vahvistaa uskoamme osakemarkkinoihin. Ennen muuta yhtiöiden positiiviset tulokset hilaavat osakekursseja edelleen ylöspäin. Edellä mainitut uutiset eivät olleet «niin» kielteisiä kuin mitä osakemarkkinat hintoihin välittömästi diskonttasivat. Geopoliittiset levottomuudet, odottamattoman suuret koronnostot ja muut shokit ovat aina mahdollisia, mutta kaiken kaikkiaan monet eri alojen yritykset ovat mielestämme edelleen halpoja, jos pureudutaan yhtiötasolle eikä juosta osakemarkkinoiden muotioikkujen perässä. 6

7 Pitkän aikavälin tuotot asti Tuotto yhteensä (NOK) Keskim. vuosituotto aloituksesta. (NOK) Osakerahasto Aloituspäivä Rahastot Benchmark 1) Ero Rahastot Benchmark 1) Ero ODIN Norden ODIN Finland ODIN Norge ODIN Sverige ODIN Maritim ODIN Offshore ODIN Kiinteistö ,67% 143,63% 2) 432,04% 14,52% 6,52% 2) 8,00% 2180,20% 168,24% 2011,96% 26,03% 7,57% 18,45% 872,88% 269,90% 3) 602,98% 20,83% 11,49% 3) 9,34% 647,63% 230,99% 4) 416,64% 23,12% 13,17% 4) 9,95% 319,42% 242,83% 76,59% 15,98% 13,59% 2,39% -20,58% -37,04% 16,46% -5,78% -11,27% 5,49% 97,28% 49,76% 47,52% 19,29 % 11,05% 8,24% 1) Vertailuindeksejä (benchmark) koskevat tiedot löytyvät kunkin rahaston kohdalta. 2) Vertailuindeksinä aloittanut Carnegie Total Index Nordic. Ajanjaksolla oli vertailuindeksinä Alfred Berg Nordic Index. 3) Vertailuindeksinä aloittanut Oslo Börs Fond Index. Ajanjaksolla oli vertailuindeksinä Oslo Börs Total Index. 4) Vertailuindeksinä aloittanut Stockholm Börs Benchmark Capped Total Return Index. Ajanjaksolla oli vertailuindeksinä StockholmFondbörs General Index. 1. puolivuotiskausi (NOK) Osakerahasto Rahastot Benchmark 1) Ero ODIN Norden ODIN Finland ODIN Norge ODIN Sverige ODIN Maritim ODIN Offshore ODIN Kiinteistö 14,53% 7,79% 6,73% 13,75% 4,17% 9,58% 19,24% 17,81% 1,43% 10,30% 12,32% -2,02% 19,37% 34,38% -15,01% 25,78% 19,46% 6,32% 7,14% -0,32% 7,46% 1) Vertailuindeksejä (benchmark) koskevat tiedot löytyvät kunkin rahaston kohdalta. Benchmarks Osakerahasto ODIN Norden Carnegie Total Index Nordic (CTXNordic) 1) ODIN Finland Helsinki Stock Exchange Portfolio Index ODIN Norge Oslo Börs Fond Indeks (OSEFX) 2) ODIN Sverige Stockholm Börs Benchmark Capped Total Return Index (SBX CAP) 3) ODIN Maritim Orkla Enskilda's Shipping Index ODIN Offshore Philadelphia Stock Exchange Oil Service Index (OSX) ODIN Kiinteistö Carnegie Sweden Real Estate Index 1) Vertailuindeksinä aloittanut Carnegie Total Index Nordic. Ajanjaksolla oli vertailuindeksinä Alfred Berg Nordic Index. 2) Vertailuindeksinä aloittanut Oslo Börs Fond Index. Ajanjaksolla oli vertailuindeksinä Oslo Börs Total Index. 3) Vertailuindeksinä aloittanut Stockholm Börs Benchmark Capped Total Return Index. Ajanjaksolla oli vertailuindeksinä Stockholm Fondbörs General Index. 7

8 ODIN Norden Osakerahasto ODIN Norden sijoittaa pääasiallisesti osakkeisiin, jotka noteerataan Helsingin, Kööpenhaminan, Oslon tai Tukholman arvopaperipörsseissä. Sijoituskohteet valitaan vapaasti eri toimialoilla Pohjoismaissa toimivista yrityksistä. ODIN Nordenin osuuden arvo on noussut 14,53% vuoden 2004 ensimmäisenä puolivuotiskautena 595,22 Norjan kruunusta 681,68 Norjan kruunuun. Carnegie Total Index Nordic on noussut Norjan kruunuissa vastaavana aikana 7,79%. Vuoden alusta lähtien ODIN Norden rahaston hallinnoitavien varojen määrä kasvoi 12,77% milj. Norjan kruunusta milj. Norjan kruunuun. Avainlukuja NOK ODIN Norden Toiminnan alusta (p.a.) Viimeiset 6 vuotta (p.a.) Viimeiset 5 vuotta (p.a.) Viimeiset 4 vuotta (p.a.) Viimeiset 3 vuotta (p.a.) 1. puolivuotiskausi Tuotto Benchmark Ero 14,52% 6,52% 8,00% 3,62% 0,48% 3,14% 9,78% -0,19% 9,97% 8,97% -12,68% 21,65% 8,85% -2,65% 11,50% 14,53% 7,79% 6,73% 78,34% 40,22% 38,12% -26,76% -37,10% 10,34% -8,18% -26,24% 18,06% 3,62% -8,43% 12,05% 28,45% 77,94% -49,49% -27,86% 12,99% -40,85% 37,90% 29,22% 8,68% 65,22% 34,79% 30,43% 1,91% 13,63% -11,72% 11,36% 6,64% 4,72% 252,86% 46,83% 206,03% -26,72% -12,92% -13,80% 3,15% 4,85% -1,70% BENCHMARK: Carnegie Total Index Nordic Norjan kruunuina, jonka aloituspäivämäärä on Ajanjaksona on käytetty Alfred Berg Nordic Indeksiä. RISKIMITTARIT Suhteellinen Suhteellinen voitto tappio Viimeiset 5 vuotta 89% 68% Viimeiset 3 vuotta 118% 88% HALLINNOITAVAT VARAT 2004 Per milj. NOK Hallinnoitavien varojen muutos % ,77% 29,21% Tuotto RAHASTON ABSOLUUTTINEN HINTAKEHITYS SUHTEESSA BENCHMARKIIN VUOSI/JAKSO TIETOJA OSUUDESTA NOK 2004 Lunastushinta Merkintähinta NAV Ylin NAV 1. puolivuotiskausi Alin NAV 1. puolivuotiskausi NOK sijoituksen ( *)) arvo ,27 702,13 681,68 728,16 604, ,05 449,32 436,23 436,23 320, TASEEN YHTEENVETO NOK 000 Salkun markkina-arvo Pankkitalletukset Nettosaatavat osakkeiden myynnistä Kertyneet korot / osingot Kertyneet hallinnointipalkkiot Muut voimassaolevat sitoumukset Rahaston kokonaisarvo *) NAV mukaan ODIN NORDEN (NOK) ALFRED BERG NORDIC INDEX (NOK) ( ) CARNEGIE TOTAL INDEX NORDIC (NOK) ( ) Tänä vuonna Katso sivu 22 käsitteet ja määritelmät. 8

9 ODIN Norden Rahaston arvopaperisalkku Markkina- Realisoimaton Omistusosuus Kurssi Hankinta- arvo voitto/ Osuus- yrityksestä Arvopaperi (Yritys) Toimiala 1) Kpl hinta 2) tappio salkusta (%) k.o.maan NOK 000 NOK 000 NOK 000 Norja Aktiv Kapital Diversified Financials , ,80% 4,70% Bergesen D.Y. B Marine , ,30% 0,15% Cermaq Food Products , ,63% 1,06% DSND Inc. Oil & Gas , ,81% 2,77% Farstad Shipping Energy Equipment & Services , ,58% 3,15% Fjord Seafood Food Products , ,42% 4,58% Fred Olsen Energy Energy Equipment & Services , ,24% 1,92% 4.5 % Fred Olsen Energy 04/09 Energy Equipment & Services , ,26% - Golar LNG Limited Marine , ,84% 0,62% Hafslund A Electric Utilities , ,06% 0,36% Hafslund B Electric Utilities , ,40% 0,36% 11% I.M. Skaugen Asa 01/08 Marine , ,37% - Nera Communications Equipment , ,14% 2,82% Norsk Hydro Industrial Conglomerates , ,41% 0,06% Norske Skogindustrier Paper & Forest Products , ,62% 1,14% Northern Oil Oil & Gas , ,43% 4,83% Ocean Rig 3 ) Oil & Gas , ,43% 5,49% 7% Ocean Rig Asa 04/07 Oil & Gas , ,20% - Odfjell A Marine , ,24% 2,65% Odfjell B Marine , ,35% 2,65% Orkla A Food Products , ,75% 0,24% Prosafe Energy Equipment & Services , ,62% 2,53% Smedvig B Energy Equipment & Services , ,60% 4,51% Solstad Offshore Energy Equipment & Services , ,15% 5,16% Stolt Nielsen Marine , ,82% 4,61% Stolt Offshore Energy Equipment & Services , ,85% 3,66% TGS Nopec Geophysical Energy Equipment & Services , ,84% 3,35% Vmetro Computers & Peripherals , ,63% 4,66% Wilh. Wilhelmsen A Marine , ,04% 5,54% Wilh. Wilhelmsen B Marine , ,89% 5,54% Yara International Chemicals , ,43% 0,13% Yhteensä Norja ,15% Ruotsi (SEK/NOK = ) Anoto Group Computers & Peripherals , ,24% 4,16% B&N Nordsjöfrakt B Marine , ,41% 7,47% Billerud Paper & Forest Products , ,79% 0,61% Boliden Ltd Metals & Mining , ,57% 0,46% Brio B Leisure Equipment & Products , ,25% 5,22% Broström Van Ommeren Shipping B Marine , ,68% 7,10% Capona Real Estate , ,04% 3,52% Concordia Maritime B Marine , ,07% 6,94% Electrolux B Household Durables , ,77% 0,33% Fingerprint Cards B Electronic Equipment & Instruments , ,14% 5,95% Finnveden B Machinery , ,47% 1,49% Gorthon Lines B Marine , ,53% 8,91% Gunnebo Commercial Services & Supplies , ,45% 2,13% Isogenica (England/GBP) Chemicals , ,09% 9,90% Maxim Pharmaceuticals Biotechnology , ,55% 2,79% Meda A Health Care Equipment & Supplies , ,56% 1,72% Nobia Building Products , ,00% 3,28% Precise Biometrics Electronic Equipment & Instruments , ,15% 5,95% Sangart Inc. (USA/USD) Pharmaceuticals , ,27% 2,23% SAS Airlines , ,02% 1,77% Svenska Cellulosa B Paper & Forest Products , ,36% 0,11% Wedins B Specialty Retail , ,35% 5,16% Xponcard Commercial Services & Supplies , ,37% 5,52% Yhteensä Ruotsi ,15% USD/NOK : 6,9216 GBP/NOK : 12,5636 Suomi (EUR/NOK = 8, ) Amer Leisure Equipment & Products , ,02% 1,22% Atria Group Plc Food Products , ,21% 7,07% Finnair Airlines , ,15% 4,11% Huhtamäki Containers & Packaging , ,30% 0,74% Jaakko Pöyry Group Commercial Services & Supplies , ,88% 1,86% KCI Konecranes Machinery , ,22% 1,72% Martela A Household Durables , ,25% 6,43% Metso Machinery , ,81% 0,78% Outokumpu A Metals & Mining , ,11% 0,28% Rapala Leisure Equipment & Products , ,90% 2,40% Rautaruukki Metals & Mining , ,14% 2,05% Stora Enso R Paper & Forest Products , ,91% 0,29% Uponor Building Products , ,71% 1,04% Yit-Yhtymä Construction & Engineering , ,76% 0,46% Yhteensä Suomi ,38% Tanska (DKK/NOK = 1, ) A.P. Möller - Maersk B Marine , ,41% 0,13% Yhteensä Tanska ,41% Salkku yhteensä ,08% 1) Toimialajaon perustana on Morgan Stanleyn ja Standard & Poor:n Global Industry Classification Standard (GICS) (tammikuu ). 2) Hankintahinta on laskettu keskiarvoperiaatteella. 3) Osakkeista kappaletta omistetaan vaihtovelkakirjamuotoisina 9

10 ODIN Finland Osakerahasto ODIN Finland sijoittaa pääasiallisesti osakkeisiin, jotka noteerataan Helsingin arvopaperipörssissä. Sijoituskohteet valitaan vapaasti Suomessa eri toimialoilla toimivista yrityksistä. ODIN Finlandin osuuden arvo on noussut 13,75% vuoden 2004 ensimmäisenä puolivuotiskautena 2 020,27 Norjan kruunusta 2 297,99 Norjan kruunuun. Helsingin Arvopaperipörssin portfolioindeksi on noussut Norjan kruunuissa vastaavana aikana 4,17%. Vuoden alusta lähtien ODIN Finland rahaston hallinnoitavien varojen määrä kasvoi 21,71% 635 milj Norjan kruunusta 773 milj. Norjan kruunuun. Avainlukuja NOK ODIN Finland Toiminnan alusta (p.a.) Viimeiset 6 vuotta (p.a.) Viimeiset 5 vuotta (p.a.) Viimeiset 4 vuotta(p.a.) Viimeiset 3 vuotta (p.a.) 1. puolivuotiskausi Tuotto Benchmark Ero 26,03% 7,57% 18,45% 10,26% -2,85% 13,12% 17,14% -2,70% 19,84% 16,08% -8,89% 24,97% 23,50% 2,10% 21,41% 13,75% 4,17% 9,58% 55,05% 34,74% 20,31% -0,15% -23,70% 23,55% 14,84% -25,29% 40,13% -4,67% -23,85% 19,18% 22,92% 52,98% -30,06% -7,98% 26,53% -34,51% 26,41% 25,74% 0,67% 68,20% 37,05% 31,15% -9,49% -9,00% -0,49% 25,84% 14,97% 10,87% 147,92% 84,54% 63,38% 50,68% -3,75% 54,43% 15,41% -28,96% 44,37% BENCHMARK: HEX-portfolioindeksi Norjan kruunuina, RISKIMITTARIT Suhteellinen Suhteellinen voitto tappio Viimeiset 5 vuotta 89% 44% Viimeiset 3 vuotta 102% 44% HALLINNOITAVAT VARAT 2004 Per milj. NOK Hallinnoitavien varojen muutos % ,71% 15,76% Tuotto RAHASTON ABSOLUUTTINEN HINTAKEHITYS SUHTEESSA BENCHMARKIIN VUOSI/JAKSO ODIN FINLAND (NOK) HELSINKI STOCK EXCHANGE PORTFOLIO INDEX (NOK) Tänä vuonna TIETOJA OSUUDESTA NOK 2004 Lunastushinta Merkintähinta NAV Ylin NAV 1. puolivuotiskausi Alin NAV 1. puolivuotiskausi NOK sijoituksen ( *)) arvo , , , , , , , , , , TASEEN YHTEENVETO NOK 000 Salkun markkina-arvo Pankkitalletukset Nettosaatavat osakkeiden myynnistä 0 Kertyneet korot / osingot Kertyneet hallinnointipalkkiot 70 Muut voimassaolevat sitoumukset -394 Rahaston kokonaisarvo *) NAV mukaan Katso sivu 22 käsitteet ja määritelmät. 10

11 ODIN Finland Rahaston arvopaperisalkku Markkina- Realisoimaton Omistusosuus Kurssi Hankinta- arvo voitto/ Osuus- yrityksestä Arvopaperi (Yritys) Toimiala 1) Kpl hinta 2) tappio salkusta (%) EUR NOK 000 NOK 000 NOK 000 (EUR/NOK = 8, ) Amer Leisure Equipment & Products , ,30% 0,39% Atria Group Plc Food Products , ,00% 2,39% Finnair Airlines , ,28% 0,64% Finnish Fur Sales Co Textiles & Apparel , ,97% 9,47% Fortum Oil & Gas , ,23% 0,00% Honkarakenne B Building Products , ,67% 5,49% Huhtamäki Containers & Packaging , ,95% 0,34% Jaakko Pöyry Group Commercial Services & Supplies , ,74% 0,87% KCI Konecranes Machinery , ,30% 0,48% Kemira Chemicals , ,74% 0,25% Kiinteistösijoitus Oy Citycon Real Estate , ,61% 1,12% Kone B Machinery , ,34% 0,16% Marimekko Textiles & Apparel , ,00% 5,09% Martela A Household Durables , ,74% 2,80% Metso Machinery , ,36% 0,15% M-Real B Paper & Forest Products , ,42% 0,24% Nokian Renkaat I Auto Components , ,63% 0,38% Nordea Banks , ,25% 0,02% Olvi A Beverages , ,23% 1,81% Outokumpu A Metals & Mining , ,19% 0,16% Ramirent Building Products , ,30% 1,37% Rapala Leisure Equipment & Products , ,86% 1,55% Rautaruukki Metals & Mining , ,01% 0,49% Spar Finland A Food & Drug Retailing , ,19% 5,24% Spar Finland K Food & Drug Retailing , ,41% 5,24% Sponda Real Estate , ,20% 0,20% Stora Enso R Paper & Forest Products , ,97% 0,23% Technopolis Real Estate , ,85% 1,06% Teleste Communications Equipment , ,55% 0,46% UPM Kymmene Paper & Forest Products , ,39% 0,06% Uponor Building Products , ,14% 0,38% Yit-Yhtymä Construction & Engineering , ,63% 0,42% Salkku yhteensä ,46 % 1) Toimialajaon perustana on Morgan Stanleyn ja Standard & Poor:n Global Industry Classification Standard (GICS) (tammikuu ). 2) Hankintahinta on laskettu keskiarvoperiaatteella. 11

12 ODIN Norge Osakerahasto ODIN Norge sijoittaa pääasiallisesti osakkeisiin, jotka noteerataan Oslon arvopaperipörssissä. Sijoituskohteet valitaan vapaasti Norjassa eri toimialoilla toimivista yrityksistä. ODIN Norge osuuden arvo on noussut 19,24% vuoden 2004 ensimmäisenä puolivuotiskautena 815,92 Norjan kruunusta 972,88 Norjan kruunuun. Oslo Börs Fond Index on noussut Norjan kruunuissa vastaavana aikana 17,81%. Vuoden alusta lähtien ODIN Norge rahaston hallinnoitavien varojen määrä kasvoi 12,76% milj. Norjan kruunusta milj. Norjan kruunuun. Avainlukuja NOK ODIN Norge Toiminnan alusta (p.a.) Viimeiset 6 vuotta (p.a.) Viimeiset 5 vuotta (p.a.) Viimeiset 4 vuotta (p.a.) Viimeiset 3 vuotta (p.a.) 1. puolivuotiskausi Tuotto Benchmark Ero 20,83% 11,49% 9,34% 6,31% 2,03% 4,29% 10,37% 5,35% 5,02% 4,79% 0,56% 4,22% 2,08% 1,94% 0,14% 19,24% 17,81% 1,43% 75,09% 54,01% 21,08% -36,71% -32,77% -3,94% -13,19% -15,69% 2,50% 15.55% 2,32% 13,23% 71,32% 49,35% 21,97% -43,70% -26,37% -17,33% 44,50% 34,42% 10,08% 43,72% 33,84% 9,88% 12,70% 11,71% 0,99% 7,33% 7,38% -0,05% 149,89% 61,58% 88,31% BENCHMARK: Oslo Börs Fond Index Norjan kruunuina, jonka aloituspäivämäärä Ajanjaksolla oli vertailuindeksinä Oslo Börs Total Index. RISKIMITTARIT Suhteellinen voitto Suhteellinen tappio Viimeiset 5 vuotta 117% 97% Viimeiset 3 vuotta 103% 105% HALLINNOITAVAT VARAT 2004 Per milj. NOK Hallinnoitavien varojen muutos % ,76% 30,55% Tuotto RAHASTON ABSOLUUTTINEN HINTAKEHITYS SUHTEESSA BENCHMARKIIN VUOSI/JAKSO TIETOJA OSUUDESTA NOK 2004 Lunastushinta Merkintähinta NAV Ylin NAV 1. puolivuotiskausi Alin NAV 1. puolivuotiskausi NOK sijoituksen ( *)) arvo , ,07 972, ,13 832, ,07 628,42 610,12 610,12 431, TASEEN YHTEENVETO NOK 000 Salkun markkina-arvo Pankkitalletukset Nettosaatavat osakkeiden myynnistä Kertyneet korot / osingot Kertyneet hallinnointipalkkiot Muut voimassaolevat sitoumukset Rahaston kokonaisarvo *) NAV mukaan ODIN NORGE (NOK) OSLO STOCK EXCHANGE TOTAL INDEX (NOK) ( ) OSLO EXCHANGE MUTUAL FUND INDEX (NOK) ( ) Tänä vuonna Katso sivu 22 käsitteet ja määritelmät. 12

13 ODIN Norge Rahaston arvopaperisalkku Markkina- Realisoimaton Omistusosuus Kurssi Hankinta- arvo voitto/ Osuus- yrityksestä Arvopaperi (Yritys) Toimiala 1) Kpl hinta 2) tappio salkusta (%) NOK NOK 000 NOK 000 NOK 000 Aktiv Kapital Diversified Financials , ,46% 3,91% Bonheur Energy Equipment & Services , ,54% 6,50% Cermaq Food Products , ,66% 1,88% Conseptor Textiles & Apparel , ,66% 7,17% Crew Gold Corporation Metals & Mining , ,52% 1,98% 9% Crew Development Konv 03/06 Metals & Mining , ,02% - DOF Energy Equipment & Services , ,05% 7,90% DSND Inc. Oil & Gas , ,70% 1,60% 8% DSND Inc. Konv. 03/06 Oil & Gas , ,41% - Farstad Shipping Energy Equipment & Services , ,26% 5,72% Fjord Seafood Food Products , ,41% 5,23% Fred Olsen Energy Energy Equipment & Services , ,36% 2,47% 4.5 % Fred Olsen Energy 04/09 Energy Equipment & Services , ,56% - Ganger Rolf Energy Equipment & Services , ,77% 8,43% Golar LNG Limited Marine , ,61% 0,30% Hafslund B Electric Utilities , ,51% 0,28% Hugin Computers & Peripherals , ,08% 4,04% I.M. Skaugen Marine , ,10% 7,99% Jernia Specialty Retail , ,94% 9,73% Kongsberg Gruppen Aerospace & Defence , ,27% 3,21% Kverneland Machinery , ,74% 7,79% Nera Communications Equipment , ,74% 6,24% Nordic Semiconductor Semiconductor Equipment & Products , ,74% 9,02% Norgesinvestor II Diversified Financials , ,23% 9,28% Norgesinvestor III A-Aksjer Diversified Financials , ,06% 9,28% Norgesinvestor III B-Aksjer Diversified Financials , ,62% 9,28% Norske Skogindustrier Paper & Forest Products , ,58% 1,18% Northern Oil Oil & Gas , ,46% 3,45% Ocean Rig 3 ) Oil & Gas , ,86% 2,24% 11% Ocean Rig Konv. 00/05 Oil & Gas , ,10% - 13% Ocean Rig Konv. 00/05 Oil & Gas , ,71% - Odfjell A Marine , ,57% 1,30% Odfjell B Marine , ,32% 1,30% Omnia Health Care Providers & Services , ,12% 4,74% Orkla A Food Products , ,87% 0,46% Prosafe Energy Equipment & Services , ,63% 3,02% Q-Free Communications Equipment , ,68% 8,75% Read Oil & Gas , ,04% 2,72% SAS Airlines , ,71% 1,07% Smedvig B Energy Equipment & Services , ,77% 3,81% Stolt Nielsen Marine , ,70% 3,04% Stolt Offshore Energy Equipment & Services , ,28% 1,98% Storebrand Insurance , ,95% 0,51% TGS Nopec Geophysical Energy Equipment & Services , ,35% 2,88% Unitor Transportation Infrastructure , ,98% 9,39% Veidekke Construction & Engineering , ,57% 2,97% Vmetro Computers & Peripherals , ,06% 5,25% VPS Holding Diversified Financials , ,18% 4,94% Wilh. Wilhelmsen B Marine , ,29% 4,01% Yara International Chemicals , ,10% 0,41% Salkku yhteensä ,92% 1) Toimialajaon perustana on Morgan Stanleyn ja Standard & Poor:n Global Industry Classification Standard (GICS) (tammikuu ). 2) Hankintahinta on laskettu keskiarvoperiaatteella. 3) Osakkeista kappaletta omistetaan vaihtovelkakirjamuotoisina. 13

14 ODIN Sverige Osakerahasto ODIN Sverige sijoittaa pääasiallisesti osakkeisiin, jotka noteerataan Tukholman arvopaperipörssissä. Sijoituskohteet valitaan vapaasti Ruotsissa eri toimialoilla toimivista yrityksistä. ODIN Sverigen osuuden arvo on noussut 10,30% vuoden 2004 ensimmäisenä puolivuotiskautena 681,90 Norjan kruunusta 752,12 Norjan kruunuun. Stockholm Börs Benchmark Capped Total Return Index on noussut Norjan kruunuissa vastaavana aikana 12,32%. Vuoden alusta lähtien ODIN Sverige rahaston hallinnoitavien varojen määrä kasvoi 21,90% 723 milj. Norjan kruunusta 881 milj. Norjan kruunuun. Avainlukuja NOK ODIN Sverige Toiminnan alusta (p.a.) Viimeiset 6 vuotta (p.a.) Viimeiset 5 vuotta (p.a.) Viimeiset 4 vuotta (p.a.) Viimeiset 3 vuotta (p.a.) 1. puolivuotiskausi Tuotto Benchmark Ero 23,12% 13,17% 9,95% 13,73% 2,28% 11,46% 23,00% 1,87% 21,13% 17,28% -6,80% 24,08% 18,85% 0,56% 18,29% 10,30% 12,32% -2,02% 68,65% 55,52% 13,13% -12,24% -40,10% 27,85% 16,24% -18,43% 34,67% 10,20% -4,41% 14,61% 52,97% 59,71% -6,74% -21,39% 16,01% -37,40% 44,59% 29,52% 15,07% 63,75% 39,95% 23,80% 22,50% 24,37% -1,87% BENCHMARK: Stockholm Börs Benchmark Capped Total Return Index Norjan kruunuina, jonka aloituspäivämäärä Ajanjaksolla oli vertailuindeksinä Stockholm Fondbörs General Index. RISKIMITTARIT Suhteellinen voitto Suhteellinen tappio Viimeiset 5 vuotta 100% 49% Viimeiset 3 vuotta 103% 57% HALLINNOITAVAT VARAT 2004 Per milj. NOK Hallinnoitavien varojen muutos % ,90% 37,22% Tuotto RAHASTON ABSOLUUTTINEN HINTAKEHITYS SUHTEESSA BENCHMARKIIN VUOSI/JAKSO TIETOJA OSUUDESTA NOK 2004 Lunastushinta Merkintähinta NAV Ylin NAV 1. puolivuotiskausi Alin NAV 1. puolivuotiskausi NOK sijoituksen ( *)) arvo ,36 774,68 752,12 767,76 681, ,27 517,86 502,78 503,84 387, TASEEN YHTEENVETO NOK 000 Salkun markkina-arvo Pankkitalletukset Nettosaatavat osakkeiden myynnistä Kertyneet korot / osingot Kertyneet hallinnointipalkkiot 138 Muut voimassaolevat sitoumukset -512 Rahaston kokonaisarvo *) NAV mukaan ODIN SVERIGE (NOK) STOCKHOLM FONDBØRS GENERAL INDEX (NOK) ( ) STOCKHOLM EXCHANGE BENCHMARK CAPPED TOTAL RETURN INDEX (NOK) ( ) Tänä vuonna Katso sivu 22 käsitteet ja määritelmät. 14

15 ODIN Sverige Rahaston arvopaperisalkku Markkina- Realisoimaton Omistusosuus Kurssi Hankinta- arvo voitto/ Osuus- yrityksestä Arvopaperi (Yritys) Toimiala 1) Kpl hinta tappio salkusta (%) SEK NOK 000 NOK 000 NOK 000 (SEK/NOK = ) 0% Spendrup 01/09 Beverages , ,37% - Addtech B Trading Companies & Distributors , ,75% 2,34% Affärsstrategerna Diversified Financials , ,51% 5,24% Alfa Laval Machinery , ,13% 0,15% Autoliv Auto Components , ,92% 0,06% Axfood Food Products , ,66% 0,34% Ballingslöv Building Products , ,26% 4,80% Bergman & Beving B Trading Companies & Distributors , ,84% 1,07% Bilia A Trading Companies & Distributors , ,13% 1,24% Billerud Paper & Forest Products , ,02% 0,40% Boliden Ltd Metals & Mining , ,04% 0,42% Brio B Leisure Equipment & Products , ,84% 3,00% Broström Van Ommeren Shipping B Marine , ,53% 1,59% Capona Real Estate , ,43% 1,97% Consilium B Trading Companies & Distributors , ,70% 3,49% Elanders B Media , ,16% 1,58% Electrolux B Household Durables , ,32% 0,07% Fingerprint Cards B Electronic Equipment & Instruments , ,10% 0,70% Finnveden B Machinery , ,74% 2,01% Gunnebo Commercial Services & Supplies , ,36% 0,59% Haldex Trading Companies & Distributors , ,60% 0,94% Industrivärden C Diversified Financials , ,22% 0,54% Investor B Diversified Financials , ,89% 0,03% KMT Machinery , ,54% 2,18% Malmbergs Elektriska B Trading Companies & Distributors , ,41% 5,19% Meda A Health Care Equipment & Supplies , ,93% 0,49% Nilörngruppen B Textiles & Apparel , ,25% 8,10% Nordea Banks , ,99% 0,02% Note Trading Companies & Distributors , ,48% 2,15% Novotek B Commercial Services & Supplies , ,78% 3,08% PEAB B Construction & Engineering , ,48% 0,80% Precise Biometrics Electronic Equipment & Instruments , ,06% 0,38% Rottneros Paper & Forest Products , ,44% 0,73% SAAB B Machinery , ,78% 0,35% Sardus Food Products , ,97% 1,66% SAS Airlines , ,68% 0,17% SSAB B Metals & Mining , ,86% 0,29% Svenska Cellulosa B Paper & Forest Products , ,11% 0,06% Svenska Handelsbanken A Banks , ,74% 0,03% Sweco B Commercial Services & Supplies , ,69% 0,52% Trelleborg B Trading Companies & Distributors , ,13% 0,32% Xponcard Commercial Services & Supplies , ,99% 2,50% Salkku yhteensä ,81% 1) Toimialajaon perustana on Morgan Stanleyn ja Standard & Poor:n Global Industry Classification Standard (GICS) (tammikuu ). 2) Hankintahinta on laskettu keskiarvoperiaatteella. 15

16 ODIN Maritim ODIN Maritim voi sijoittaa ainoastaan yrityksiin, joiden päätoimiala on merellä tapahtuva kuljetus ja joiden osakkeet ovat noteerattuja arvopaperipörsseissä, jotka ovat jäseniä/ liitännäisjäseniä FIBV:ssä (Fédération Internationale des Bourses de Valeurs). ODIN Maritimin osuuden arvo on noussut 19,37% vuoden 2004 ensimmäisenä puolivuotiskautena 351,57 Norjan kruunusta 419,67 Norjan kruunuun. Orkla Enskilda s Shipping Index on noussut Norjan kruunuissa vastaavana aikana 34,38%. Vuoden alusta lähtien ODIN Maritim rahaston hallinnoitavien varojen määrä kasvoi 43,98% 228 milj. Norjan kruunusta 329 milj. Norjan kruunuun. Avainlukuja NOK ODIN Maritim Toiminnan alusta (p.a.) Viimeiset 6 vuotta (p.a.) Viimeiset 5 vuotta (p.a.) Viimeiset 4 vuotta (p.a.) Viimeiset 3 vuotta (p.a.) 1. puolivuotiskausi Tuotto Benchmark Ero 15,98% 13,59% 2,39% 20,26% 18,97% 1,29% 29,99% 26,44% 3,55% 32,00% 25,54% 6,46% 32,76% 28,44% 4,32% 19,37% 34,38% -15,01% 127,54% 143,05% -15,51% -8,49% -21,22% 12,72% 6,56% 0,49% 6,07% 42,44% 19,13% 23,31% 42,17% 45,98% -3,81% -55,41% -52,18% -3,23% 23,22% 26,59% -3,37% 33,84% 24,71% 9,12% 2,14% -10,71% 12,85% BENCHMARK: Orkla Enskilda s Shipping Index Norjan kruunuina, RISKIMITTARIT Suhteellinen Suhteellinen voitto tappio Viimeiset 5 vuotta 85% 69% Viimeiset 3 vuotta 79% 66% HALLINNOITAVAT VARAT 2004 Per milj. NOK Hallinnoitavien varojen muutos % ,98% 46,82% Tuotto RAHASTON ABSOLUUTTINEN HINTAKEHITYS SUHTEESSA BENCHMARKIIN VUOSI/JAKSO TIETOJA OSUUDESTA NOK 2004 Lunastushinta Merkintähinta NAV Ylin NAV 1. puolivuotiskausi Alin NAV 1. puolivuotiskausi NOK sijoituksen ( *)) arvo TASEEN YHTEENVETO NOK 000 Salkun markkina-arvo Pankkitalletukset Nettosaatavat osakkeiden myynnistä Kertyneet korot / osingot Kertyneet hallinnointipalkkiot Muut voimassaolevat sitoumukset Rahaston kokonaisarvo 417,57 232,20 432,26 240,37 419,67 233,37 444,17 233,37 353,37 152, *) NAV mukaan ODIN MARITIM (NOK) ORKLA ENSKILDA'S SHIPPING INDEX (NOK) Tänä vuonna Katso sivu 22 käsitteet ja määritelmät. 16

17 ODIN Maritim Rahaston arvopaperisalkku Markkina- Realisoimaton Omistusosuus Kurssi Hankinta- arvo voitto/ Osuus- yrityksestä Arvopaperi (Yritys) Toimiala 1) Kpl hinta 2) tappio salkusta (%) k.o.maan NOK 000 NOK 000 NOK 000 Norja DOF Energy Equipment & Services , ,75% 0,67% Farstad Shipping Energy Equipment & Services , ,33% 0,17% Frontline Marine , ,73% 0,01% Ganger Rolf Energy Equipment & Services , ,40% 0,72% Golar LNG Limited Marine , ,32% 0,15% I.M. Skaugen Marine , ,11% 1,12% 11% I.M. Skaugen Asa 01/08 Marine , ,09% - Odfjell A Marine , ,58% 0,44% Odfjell B Marine , ,17% 0,44% Star Reefers Inc. Marine , ,30% 1,59% Stolt Nielsen Marine , ,75% 0,34% Wilh. Wilhelmsen A Marine , ,11% 0,34% Wilh. Wilhelmsen B Marine , ,61% 0,34% Yhteensä Norja ,24% Ruotsi (SEK/NOK = ) Broström Van Ommeren Shipping B Marine , ,63% 0,95% Concordia Maritime B Marine , ,28% 0,52% Gorthon Lines B Marine , ,00% 1,07% Yhteensä Ruotsi ,91% Muu maailma A.P. Möller - Maersk B (Denmark/DKK) Marine , ,89% 0,00% Compagnie Maritime Belge (Belgium/EUR) Marine , ,74% 0,21% Daiichi Chuo Kisen Kaisha (Korea/KRW) Marine , ,84% 0,27% Exmar (Belgium/EUR) Marine , ,46% 0,27% Hanjin Shipping (Korea/KRW) Marine , ,20% 0,18% Hyundai Merchant Marine (Korea/KRW) Marine , ,11% 0,44% Iino Kaiun Kaisha (Japan/Yen) Marine , ,93% 0,42% James Fischer & Sons Plc. (England/GBP) Marine , ,75% 0,34% Kawasaki Kisen Kaisha Ltd (Japan/YEN) Marine , ,81% 0,08% Malaysia Intl Shipping Corp (Malaysia, MYR) Marine , ,76% 0,03% Nedloyd (Nederland/EUR) Marine , ,97% 0,14% Neptune Orient Lines (Singapore/SGC) Marine , ,08% 0,17% Peninsular & Oriental Steam Navigation (GB/GBP) Marine , ,25% 0,04% Premuda Spa (Italy/EUR) Marine , ,37% 1,21% Premuda Spa Subscr. Rights (Italy/EUR) Marine , ,33% 1,21% Ship Finance International Ltd (USA/USD) Marine , ,16% 0,01% Yhteensä muu maailma ,63% EUR/NOK: USD/NOK: 6,9216 SGD/NOK: KRW/NOK: 0,0060 JPY/NOK: MYR/NOK: Salkku yhteensä ,78% 1) Toimialajaon perustana on Morgan Stanleyn ja Standard & Poor:n Global Industry Classification Standard (GICS) (tammikuu ). 2) Hankintahinta on laskettu keskiarvoperiaatteella. 17

18 ODIN Offshore ODIN Offshore voi sijoittaa ainoastaan yrityksiin, joiden päätoimiala on öljy- ja kaasuteollisuus tai siihen liittyvät alihankinta- ja palvelutoiminnot ja joiden osakkeet ovat noteerattuja arvopaperipörsseissä, jotka ovat jäseniä/liitännäisjäseniä FIBV:ssä (Fédération Internationale des Bourses de Valeurs). Avainlukuja NOK ODIN Offshore Toiminnan alusta (p.a.) Viimeiset 3 vuotta (p.a.) 1. puolivuotiskausi 2004 Tuotto Benchmark Ero -5,78% -11,27% 5,49% -5,37% -6,98% 1,62% 25,78% 19,46% 6,32% 45,69% 3,62% 42,07% -38,78% -22,82% -15,96% -21,27% -29,70% 8,43% ODIN Offshoren osuuden arvo on noussut 25,78% vuoden 2004 ensimmäisenä puolivuotiskautena 63,14 Norjan kruunusta 79,42 Norjan kruunuun. Philadelphia Stock Exchange Oil Service Index on noussut Norjan kruunuissa vastaavana aikana 19,46%. Vuoden alusta lähtien ODIN Offshore rahaston hallinnoitavien varojen määrä kasvoi 143,24% 157 milj. Norjan kruunusta 383 milj. Norjan kruunuun. Tuotto RAHASTON ABSOLUUTTINEN HINTAKEHITYS SUHTEESSA BENCHMARKIIN VUOSI/JAKSO BENCHMARK: Philadelphia Stock Exchange Oil Service Index Norjan kruunuina, RISKIMITTARIT Suhteellinen Suhteellinen voitto tappio Viimeiset 3 vuotta 103% 93% HALLINNOITAVAT VARAT 2004 Per milj. NOK Hallinnoitavien varojen muutos % ,24% 23,03% TIETOJA OSUUDESTA NOK 2004 Lunastushinta Merkintähinta NAV Ylin NAV 1. puolivuotiskausi Alin NAV 1. puolivuotiskausi NOK sijoituksen (18.08.*)) arvo ,02 81,80 79,42 85,05 63, ,72 56,64 54,99 54,99 40, TASEEN YHTEENVETO NOK 000 Salkun markkina-arvo Pankkitalletukset Nettosaatavat osakkeiden myynnistä 0 Kertyneet korot / osingot -625 Kertyneet hallinnointipalkkiot 377 Muut voimassaolevat sitoumukset Rahaston kokonaisarvo *) NAV mukaan Tänä vuonna ODIN OFFSHORE (NOK) PHILADELPHIA STOCK EXCHANGE OIL SERVICE INDEX (NOK) Katso sivu 22 käsitteet ja määritelmät. 18

19 ODIN Offshore Rahaston arvopaperisalkku Markkina- Realisoimaton Omistusosuus Kurssi Hankinta- arvo voitto/ Osuus- yrityksestä Arvopaperi (Yritys) Toimiala 1) Kpl hinta 2) tappio salkusta (%) k.o.maan NOK 000 NOK 000 NOK 000 Norja Bonheur Energy Equipment & Services , ,74% 0,96% DOF Energy Equipment & Services , ,44% 1,26% DSND Inc. Oil & Gas , ,00% 0,25% Farstad Shipping Energy Equipment & Services , ,13% 0,46% Fred Olsen Energy Energy Equipment & Services , ,05% 0,58% Ganger Rolf Energy Equipment & Services , ,70% 0,66% Ocean Rig Oil & Gas , ,40% 1,25% Prosafe Energy Equipment & Services , ,33% 0,31% Smedvig B Energy Equipment & Services , ,94% 0,43% Solstad Offshore Energy Equipment & Services , ,67% 0,83% Stolt Offshore Energy Equipment & Services , ,58% 0,63% TGS Nopec Geophysical Energy Equipment & Services , ,31% 0,72% Yhteensä Norja ,29% Muu maailma Atwood Oceanics Inc. (USA/USD) Oil & Gas , ,18% 0,51% BJ Services Co (USA/USD) Oil & Gas , ,64% 0,01% Cooper Cameron Corp (USA/USD) Oil & Gas , ,74% 0,04% Diamond Offshore Drilling Com (USA/USD) Oil & Gas , ,69% 0,03% Ensco International (USA/USD) Oil & Gas , ,09% 0,04% FMC Technologies Inc. (USA/USD) Oil & Gas , ,02% 0,06% Fugro NV (Nederland/EUR) Energy Equipment & Services , ,02% 0,18% Global Santa Fe Intl (USA/USD) Oil & Gas , ,22% 0,02% IHC Caland NV (Nederland/EUR) Oil & Gas , ,62% 0,09% Nabors Industries Ltd (USA/USD) Oil & Gas , ,62% 0,01% National-Oilwell Inc Com (USA/USD) Oil & Gas , ,20% 0,05% Odfjell Partners Invest II Ltd (USA/USD) Energy Equipment & Services , ,16% 4,99% Precision Drilling (USA/USD) Oil & Gas , ,71% 0,04% Saipem Ord (Italy/EUR) Oil & Gas , ,79% 0,05% Schlumberger (USA/USD) Oil & Gas , ,26% 0,00% Transocean Sedco Forex Inc (USA/USD) Oil & Gas , ,13% 0,04% Weatherford International (USA/USD) Oil & Gas , ,62% 0,02% Yhteensä muu maailma ,70% EUR/NOK : USD/NOK: 6,9216 Salkku yhteensä ,99% 1) Toimialajaon perustana on Morgan Stanleyn ja Standard & Poor:n Global Industry Classification Standard (GICS) (tammikuu ). 2) Hankintahinta on laskettu keskiarvoperiaatteella. 19

20 ODIN Kiinteistö Toimialarahasto ODIN Kiinteistö sijoittaa yrityksiin, joiden päätoimiala on kiinteistöjen omistaminen ja joiden osakkeet ovat joko pörssinoteerattuja, yrityksen pääkonttori tai pääliiketoiminta-alue on Suomessa, Ruotsissa, Norjassa tai Tanskassa. ODIN Kiinteistön osuuden arvo on noussut 7,14% vuoden 2004 ensimmäisenä puolivuotiskautena 163,72 Norjan kruunusta 171,05 Norjan kruunuun. Carnegie Sweden Real Estate Index on laskenut Norjan kruunuissa vastaavana aikana 0,32%. Vuoden alusta lähtien ODIN Kiinteistö rahaston hallinnoitavien varojen määrä kasvoi 50,88% 48 milj. Norjan kruunusta 72 milj. Norjan kruunuun. Avainlukuja NOK ODIN Kiinteistö Toiminnan alusta (p.a.) Viimeiset 3 vuotta (p.a.) 1. puolivuotiskausi 2004 *BENCHMARK: Carnegie Sweden Real Estate Index Norjan kruunuina, **Sisältää tuotonjaon RISKIMITTARIT HALLINNOITAVAT VARAT 2004 Per milj. NOK Hallinnoitavien varojen muutos % Tuotto ** Benchmark * Ero 19,29% 11,05% 8,24% 20,27% 13,97% 6,30% 7,14% -0,32% 7,46% 55,02% 56,26% -1,24% 4,54% -2,91% 7,45% 0,34% -14,58% 14,92% Suhteellinen Suhteellinen voitto tappio Viimeiset 3 vuotta 92% 71% ,88% -1,12% TIETOJA OSUUDESTA NOK 2004 Lunastushinta Merkintähinta NAV Ylin NAV 1. puolivuotiskausi Alin NAV 1. puolivuotiskausi NOK sijoituksen ( *)) arvo ,63 174,47 171,05 174,86 160, ,57 126,53 124,05 125,28 107, Tuotto RAHASTON ABSOLUUTTINEN HINTAKEHITYS SUHTEESSA BENCHMARKIIN VUOSI/JAKSO TASEEN YHTEENVETO NOK 000 Salkun markkina-arvo Pankkitalletukset 259 Nettosaatavat osakkeiden myynnistä 0 Kertyneet korot / osingot -63 Kertyneet hallinnointipalkkiot Muut voimassaolevat sitoumukset 0 Rahaston kokonaisarvo *) Tuotonjaon sisältävän NAV:n mukaan Tänä vuonna ODIN EIENDOM (NOK) Including dividends CARNEGIE SWEDEN REAL ESTATE INDEX (NOK) Katso sivu 22 käsitteet ja määritelmät. 20

Sisältö. Käännetty norjalaisesta alkuperäistekstistä

Sisältö. Käännetty norjalaisesta alkuperäistekstistä ODIN rahastot ODIN Forvaltning AS Dronning Mauds Gate 11 N-0250 Oslo P.O. Box 1771 Vika N-0122 Oslo Puhelin: +47 22 01 02 03 Fax: +47 22 01 02 01 E-mail: kundeservice@odinfond.no www.odinfond.no Käännetty

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS. ODIN Rahastot

OSAVUOSIKATSAUS. ODIN Rahastot OSAVUOSIKATSAUS ODIN Rahastot 2005 ODIN Forvaltning AS Dronning Mauds Gate 11 N-0250 Oslo P.O. Box 1771 Vika N-0122 Oslo Puhelin: +47 22 01 02 03 Fax: +47 22 01 02 01 E-mail: kundeservice@odinfond.no www.odinfond.no

Lisätiedot

1. vuosikolmannes 2001 ODIN rahastot

1. vuosikolmannes 2001 ODIN rahastot 1. vuosikolmannes 2001 ODIN rahastot ODIN Forvaltning AS Dronning Mauds Gate 11 N-0250 Oslo P.O. Box 1771 Vika N-0122 Oslo Puhelin: +47 22 01 02 03 Fax: +47 22 01 02 01 E-mail: kundeservice@odinfond.no

Lisätiedot

Hyvät yritystulokset luovat edellytykset jatkuvalle kurssinousulle.

Hyvät yritystulokset luovat edellytykset jatkuvalle kurssinousulle. Hyvät yritystulokset luovat edellytykset jatkuvalle kurssinousulle. I HEINÄKUU 26 Osavuosikatsaus ODIN Rahastot 26 I SisältöI I3I I4-6I I7I I8-9I I1-11I I12-13I I14-15I I16-17I I18-19I I2-21I I22-23I I24-25I

Lisätiedot

Sisältö. Käännetty norjalaisesta alkuperäistekstistä

Sisältö. Käännetty norjalaisesta alkuperäistekstistä ODIN Forvaltning AS Dronning Mauds Gate N-25 Oslo P.O. Box 1771 Vika N-122 Oslo Puhelin: +47 22 1 2 3 Fax: +47 22 1 2 1 E-mail: kundeservice@odinfond.no www.odinfond.no Käännetty norjalaisesta alkuperäistekstistä

Lisätiedot

vuosikertomus 2002 ODIN rahastot

vuosikertomus 2002 ODIN rahastot vuosikertomus ODIN rahastot ODIN Forvaltning AS Dronning Mauds Gate N-0250 Oslo P.O. Box 1771 Vika N-0122 Oslo Puhelin: +47 22 01 02 03 Fax: +47 22 01 02 01 E-mail: kundeservice@odinfond.no www.odinfond.no

Lisätiedot

ODIN Norge Rahastokatsaus Tammikuu 2011. Jarl Ulvin

ODIN Norge Rahastokatsaus Tammikuu 2011. Jarl Ulvin ODIN Norge Rahastokatsaus Tammikuu 2011 Jarl Ulvin 2010 ja tulevaisuuden näkymät ODIN Norge -rahaston arvo nousi 31,5 prosenttia vuonna 2010. Rahaston vertailuindeksi nousi samana aikana 29,1 prosenttia.

Lisätiedot

Vuosikertomus 2005 ODIN Rahastot

Vuosikertomus 2005 ODIN Rahastot Vuosikertomus 25 ODIN Rahastot ODIN FORVALTNING 1 VUOSIKERTOMUS 25 ODIN Forvaltning AS Dronning Mauds Gate N-25 Oslo P.O. Box 1771 Vika N-122 Oslo Puhelin: +47 22 1 2 3 Fax: +47 22 1 2 1 E-mail: kundeservice@odinfond.no

Lisätiedot

ODIN Maritim Rahastokatsaus Tammikuu 2011. Lars Mohagen

ODIN Maritim Rahastokatsaus Tammikuu 2011. Lars Mohagen ODIN Maritim Rahastokatsaus Tammikuu 2011 Lars Mohagen 2010 ja tulevaisuuden näkymät ODIN Maritim -rahaston arvo nousi 28,4 prosenttia vuonna 2010. Rahaston vertailuindeksi nousi samana aikana 50,1 prosenttia.

Lisätiedot

ODIN Kiinteistö Rahastokatsaus Tammikuu 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Kiinteistö Rahastokatsaus Tammikuu 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Kiinteistö Rahastokatsaus Tammikuu 2011 Nils Petter Hollekim 2010 ja tulevaisuuden näkymät ODIN Kiinteistö -rahaston arvo nousi 45,8 prosenttia vuonna 2010. Rahaston vertailuindeksi nousi samana aikana

Lisätiedot

Hugin & Munin ODIN RAHASTOJEN KUUKAUSIKATSAUS HEINÄKUU 2005

Hugin & Munin ODIN RAHASTOJEN KUUKAUSIKATSAUS HEINÄKUU 2005 Hugin & Munin Hyvät edellytykset nousun jatkumiselle ODIN RAHASTOJEN KUUKAUSIKATSAUS HEINÄKUU Osakemarkkinakehitys etenkin pohjoismaisissa pörsseissä on ensimmäisellä vuosipuoliskolla ollut odotettua vahvempaa.

Lisätiedot

ODIN Eiendom I (ODIN Kiinteistö I)

ODIN Eiendom I (ODIN Kiinteistö I) ODIN Eiendom I (ODIN Kiinteistö I) Kuukausikatsaus huhtikuu 2014 Alhaiset korot ja hyvä taloudellinen tilanne Vuoden 2014 tulokset toistaiseksi vakaita Kurssinousua pääoman vahvistamisen vanavedessä Alhaiset

Lisätiedot

ODIN - Menestyksekästä osakepoimintaa yli 16 vuoden ajan. Sijoitusristeily 23.3.2007 Jaana Koskelainen, tj, Rahastotori Oy

ODIN - Menestyksekästä osakepoimintaa yli 16 vuoden ajan. Sijoitusristeily 23.3.2007 Jaana Koskelainen, tj, Rahastotori Oy - Menestyksekästä osakepoimintaa yli 16 vuoden ajan Sijoitusristeily 23.3.2007 Jaana Koskelainen, tj, Rahastotori Oy Forvaltning AS Perustettu 1990, Norjaan rekisteröity yritys Omistaja SpareBank 1 Gruppen

Lisätiedot

ODIN Finland. Rahastokatsaus lokakuu 2015

ODIN Finland. Rahastokatsaus lokakuu 2015 ODIN Finland Rahastokatsaus lokakuu 2015 2 Rahasto - suurimmat yhtiöt salkussa ODIN Finland lokakuu Viime kuun tuotto ja tuotto vuoden alusta Rahasto nousi viime kuussa 7,6 prosenttia. Vertailuindeksi

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Seligson & Co Suomi -indeksirahasto

Sijoitusrahasto Seligson & Co Suomi -indeksirahasto Yksinkertainen on tehokasta Sijoitusrahasto Seligson & Co Suomi -indeksirahasto Puolivuosikatsaus 30.6.2009 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO SUOMI -INDEKSIRAHASTO Rahastotyyppi: Osakerahasto, Suomi Rekisteröimisvuosi:

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2015 ODINin osakerahastot instituutiosijoittajille

Osavuosikatsaus 2015 ODINin osakerahastot instituutiosijoittajille Osavuosikatsaus 2015 ODINin osakerahastot instituutiosijoittajille ODIN - arvoa tulevaisuudelle Heinäkuu 2015 Sisällys 3 Ensimmäinen vuosipuolisko 2015 4 Tuottokatselmus ODINin osakerahastot 5-8 ODIN Norge

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2013. ODINin osakerahastot. Heinäkuu 2013 ODIN RAHASTOT OSAVUOSIKATSAUS 2013 I 1 I

Osavuosikatsaus 2013. ODINin osakerahastot. Heinäkuu 2013 ODIN RAHASTOT OSAVUOSIKATSAUS 2013 I 1 I Osavuosikatsaus 2013 ODINin osakerahastot Heinäkuu 2013 ODIN RAHASTOT OSAVUOSIKATSAUS 2013 I 1 I Sisällys 3-4 Markkinakatsaus 5-9 ODIN Norden 10-13 ODIN Finland 14-17 ODIN Norge 18-21 ODIN Sverige 22-26

Lisätiedot

ODIN Europa Rahastokatsaus Tammikuu 2011. Alexandra Morris

ODIN Europa Rahastokatsaus Tammikuu 2011. Alexandra Morris ODIN Europa Rahastokatsaus Tammikuu 2011 Alexandra Morris 2010 ja tulevaisuuden näkymät ODIN Europa -rahaston arvo nousi 20,3 prosenttia vuonna 2010. Rahaston vertailuindeksi nousi samana aikana 12,0 prosenttia.

Lisätiedot

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore Käännös norjan kielestä Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore 1 Sijoitusrahaston nimi Sijoitusrahasto ODIN Offshore on itsenäinen varallisuusmassa, joka muodostuu määrittelemättömän henkilöjoukon pääomasijoituksista,

Lisätiedot

ODIN Rahastot. Menestyksekästä osakepoimintaa jo 20 vuotta mihin ODIN sijoittaa v. 2010? 23.4.2010 Sijoitusristeily

ODIN Rahastot. Menestyksekästä osakepoimintaa jo 20 vuotta mihin ODIN sijoittaa v. 2010? 23.4.2010 Sijoitusristeily ODIN Rahastot Menestyksekästä osakepoimintaa jo 20 vuotta mihin ODIN sijoittaa v. 2010? 23.4.2010 Sijoitusristeily 1 ODIN Rahastot Perustettu vuonna 1990 Keskittyy osakerahastoihin Hallinnoitavat varat:

Lisätiedot

ODIN Offshore. Rahastokatsaus elokuu 2015

ODIN Offshore. Rahastokatsaus elokuu 2015 ODIN Offshore Rahastokatsaus elokuu 2015 Rahasto - suurimmat yhtiöt salkussa ODIN Offshore elokuu Viime kuun tuotto ja tuotto vuoden alusta Rahasto laski viime kuussa 9,2 prosenttia. Vertailuindeksi nousi

Lisätiedot

Nordic Derivatives Exchange - Pohjoismaiden johtava markkinapaikka pörssinoteeratuille sijoitustuotteille

Nordic Derivatives Exchange - Pohjoismaiden johtava markkinapaikka pörssinoteeratuille sijoitustuotteille Nordic Derivatives Exchange - Pohjoismaiden johtava markkinapaikka pörssinoteeratuille sijoitustuotteille Keitä olemme Miten pörssi toimii Miten voit hyötyä pörssinoteeratuista sijoitustuotteista Keitä

Lisätiedot

ODIN Global Rahastokatsaus Tammikuu 2011

ODIN Global Rahastokatsaus Tammikuu 2011 ODIN Global Rahastokatsaus Tammikuu 2011 Vegard Søraunet Oddbjørn Dybvad 2010 ja tulevaisuuden näkymät ODIN Global -rahaston arvo nousi 25,55 prosenttia vuonna 2010. Rahaston vertailuindeksi nousi samana

Lisätiedot

Osavuosikatsaus ODIN Rahastot 2008

Osavuosikatsaus ODIN Rahastot 2008 Osavuosikatsaus ODIN Rahastot 28 I HEINÄKUU 28 I SisältöI I3I I4-6I I7-1I I11I I12-13I I14-15I I16-17I I18-19I I2-21I I22-23I I24-25I I26-27I I28-29I I3-31I I32-33I I34I Voimakkaita kurssiheilahteluja

Lisätiedot

ODIN Kiinteistö I. Rahastokatsaus elokuu 2015

ODIN Kiinteistö I. Rahastokatsaus elokuu 2015 ODIN Kiinteistö I Rahastokatsaus elokuu 2015 Rahasto - suurimmat yhtiöt salkussa 2 ODIN Kiinteistö I elokuu Viime kuun tuotto ja tuotto vuoden alusta Rahasto laski viime kuussa 2,6 prosenttia. Vertailuindeksi

Lisätiedot

vuosikertomus 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto

vuosikertomus 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto vuosikertomus 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto 2(8) TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto Sijoituspolitiikka ja hallinto Päättynyt

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2015 ODINin osakerahastot

Osavuosikatsaus 2015 ODINin osakerahastot Osavuosikatsaus 2015 ODINin osakerahastot ODIN - arvoa tulevaisuudelle Heinäkuu 2015 Sisällys 3 Ensimmäinen vuosipuolisko 2014 4 Tuottokatselmus ODINin osakerahastot 5-8 ODIN Norden 9-12 ODIN Finland 13-16

Lisätiedot

TOIMINNAN ALUSTA ( ) SIS. KAUPANKÄYNTIPALKKIO 0,4 % Ylituotto vs. MSCI World AC +20,1 %

TOIMINNAN ALUSTA ( ) SIS. KAUPANKÄYNTIPALKKIO 0,4 % Ylituotto vs. MSCI World AC +20,1 % TOIMINNAN ALUSTA (2.2.2015) SIS. KAUPANKÄYNTIPALKKIO 0,4 % Ylituotto vs. MSCI World AC +20,1 % 1 MENESTYKSESTÄ YKSITTÄISTEN SUOSITUSTEN TASOLLA 64 suositusta nyt maalissa: vertailuindeksiin nähden 51 x

Lisätiedot

ODIN Norden C. Rahastokatsaus lokakuu 2017

ODIN Norden C. Rahastokatsaus lokakuu 2017 ODIN Norden C Rahastokatsaus lokakuu 2017 Rahaston salkkuyhtiöt ODIN Norden C lokakuu 2017 Viime kuun tuotto ja tuotto vuoden alusta Rahaston tuotto viime kuussa oli 2,3 prosenttia. Vertailuindeksin tuotto

Lisätiedot

KATSAUS ILMARISEN SIJOITUSTOIMINTAAN JA SIJOITUSMARKKINOIDEN NÄKYMIIN. Johdon työeläkepäivä 26.11.2014 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

KATSAUS ILMARISEN SIJOITUSTOIMINTAAN JA SIJOITUSMARKKINOIDEN NÄKYMIIN. Johdon työeläkepäivä 26.11.2014 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio KATSAUS ILMARISEN SIJOITUSTOIMINTAAN JA SIJOITUSMARKKINOIDEN NÄKYMIIN Johdon työeläkepäivä 26.11.2014 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 2 Ilmarisen sijoitustoiminnan kehitys tammi- syyskuussa 2014

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2011. ODIN Rahastot Heinäkuu 2011

Osavuosikatsaus 2011. ODIN Rahastot Heinäkuu 2011 Osavuosikatsaus ODIN Rahastot Heinäkuu Sisältö Kansikuva: Janakkala, Suomi Valokuvaaja: Fred Björksten 3 Vahvempi ODIN 4-6 Salkunhoitajien kommentit 7-10 Yhteenveto vuoden ensimmäisestä vuosipuoliskosta

Lisätiedot

Selectiverahastot Erikoissijoitusrahasto Handelsbanken Eurooppa-, Pohjoismaat- ja Ruotsi Selective

Selectiverahastot Erikoissijoitusrahasto Handelsbanken Eurooppa-, Pohjoismaat- ja Ruotsi Selective Handelsbanken Selectiverahastot Erikoissijoitusrahasto Handelsbanken Eurooppa-, Pohjoismaat- ja Ruotsi Selective Rahastoja, jotka sijoittavat vain laatuyhtiöihin Laatusalkku taustaa tietysti sijoitan ainoastaan

Lisätiedot

Makrokatsaus. Elokuu 2016

Makrokatsaus. Elokuu 2016 Makrokatsaus Elokuu 2016 Osakkeet nousussa elokuussa Osakemarkkinat ovat palautuneet entiselle tasolleen Brexit-päätöksen jälkeen. Elokuussa pörssin tuotto oli vaisua tai positiivisella puolella useimmilla

Lisätiedot

Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahasto. Puolivuosikatsaus

Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahasto. Puolivuosikatsaus Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahasto Puolivuosikatsaus 1.1. 30.6.2016 1 Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahaston toiminta katsauskaudella 1.1. - 30.6.2016 Vuosi 2016 alkoi voimakkaalla kurssilaskulla

Lisätiedot

Helsingin pörssin lupaavimmat osakkeet 2007

Helsingin pörssin lupaavimmat osakkeet 2007 AVAIMESI VAHVAAN VARAINHOITOON Helsingin pörssin lupaavimmat osakkeet 2007 Markus Salin Salkunhoitaja Elina Pankkiiriliike Oy www.elinavh.fi Elina Pankkiiriliike Oy Elina on sitoutumaton kotimainen varainhoitoyhtiö

Lisätiedot

- Kuinka erotan jyvät akanoista. Petri Kärkkäinen salkunhoitaja

- Kuinka erotan jyvät akanoista. Petri Kärkkäinen salkunhoitaja - Kuinka erotan jyvät akanoista Petri Kärkkäinen salkunhoitaja eq Suomiliiga eq Suomiliiga on Suomeen sijoittava osakerahasto Rahasto sijoittaa varansa suomalaisiin ja Suomessa noteerattujen yhtiöiden

Lisätiedot

Sijoittajabarometri Lokakuu 2016

Sijoittajabarometri Lokakuu 2016 Sijoittajabarometri Lokakuu 2016 Tämän tutkimuksen on tehnyt Tietoykkönen Oy Osakesäästäjien Keskusliitto ry:n ja Pörssisäätiön toimeksiannosta. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää yksityissijoittajien

Lisätiedot

Elina Pankkiiriliike. 5. huhtikuuta 2008. Elina Pankkiiriliike Oy, Uudenmaankatu 7, 00120 Helsinki, p. 09 6120 750, www.elinapl.fi, info@elinapl.

Elina Pankkiiriliike. 5. huhtikuuta 2008. Elina Pankkiiriliike Oy, Uudenmaankatu 7, 00120 Helsinki, p. 09 6120 750, www.elinapl.fi, info@elinapl. Varainhoito Rahastot Pääomaturvatut Elina Pankkiiriliike 5. huhtikuuta 2008 Elina Pankkiiriliike Oy Elina on sitoutumaton kotimainen varainhoitoyhtiö Elina toimii Rahoitustarkastuksen myöntämällä toimiluvalla

Lisätiedot

Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja

Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja Tammikuu 2011 Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja Pörssinousun uskotaan jatkuvan Uskomme pörssikurssien nousevan vuonna 2011 maailmantalouden kohentuessa, yritysten tulosten parantuessa, luottamuksen

Lisätiedot

OP-Focus touko-kesäkuun tähtirahasto

OP-Focus touko-kesäkuun tähtirahasto OP-Focus touko-kesäkuun tähtirahasto Antti Karessuo OP-Focus sijoituspolitiikka OP-Focus -erikoissijoitusrahasto on aktiivisesti hoidettu rahasto, joka sijoittaa Helsingissä listattujen yhtiöiden osakkeisiin.

Lisätiedot

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows: ) = - ( 0.1761 EUR * 844 452 759) = - 148713280,75 EUR

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows: ) = - ( 0.1761 EUR * 844 452 759) = - 148713280,75 EUR Exchange Notice April 25, 2007 Series 18/07 OMXH25 STOCK INDEX SPECIAL DIVIDEND ADJUSTMENT: TIETOENATOR OYJ The AGM of TeliaSonera AB has approved a dividend of EUR 0.6849 per share which will be effective

Lisätiedot

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016 Makrokatsaus Maaliskuu 2016 Myönteinen ilmapiiri maaliskuussa Maaliskuu oli kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla hyvä kuukausi ja markkinoiden tammi-helmikuun korkea volatiliteetti tasoittui. Esimerkiksi

Lisätiedot

ODIN Sverige. Rahastokatsaus toukokuu 2017

ODIN Sverige. Rahastokatsaus toukokuu 2017 ODIN Sverige Rahastokatsaus toukokuu 2017 Rahaston salkkuyhtiöt ODIN Sverige C toukokuu 2017 Viime kuun tuotto ja tuotto vuoden alusta Rahaston tuotto viime kuussa oli 1,2 prosenttia. Vertailuindeksin

Lisätiedot

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto EPL Hyödyke Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus 17.6.-31.12.2013 EPL Hyödyke 2013.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 Rahastotyyppi Raaka-ainerahasto 1 kuukausi 0.57% Toiminta alkanut 2009.06.01 3 kuukautta

Lisätiedot

Kaikki avoinna olevat ideat

Kaikki avoinna olevat ideat Kaikki avoinna olevat ideat 4.12.2017 KATEGORIA AVOIN IDEA AVAUSPVM TUOTTO VRT-INDEKSI TUOTTOERO SIJOITUSAIKA Osakkeet Suomi Citycon 4.12.2017 0 Orion 2.11.2017-13,7-3,6-10,1 32 Nokian Renkaat 6.3.2017

Lisätiedot

5 uusinta ideamme

5 uusinta ideamme 5 uusinta ideamme 7.9.2017 Corestate Capital Holding (4.9.2017) Tuotto toistaiseksi +3,4 % Case: Merkittävistä yrityskaupoista vapautuu vielä lisää arvoa, eikä tulosennusteet vielä ole riittävän korkealla

Lisätiedot

Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja

Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja Huhtikuu 2007 Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja Euroopan kasvu parantaa Suomen mahdollisuuksia Suomalaisyhtiöihin tehdyt sijoitukset ovat antaneet ODIN Finland -rahaston osuudenomistajille hyvän

Lisätiedot

NASDAQ OMX Helsinki. Julkistamisajankohdat 2009 Disclosure Dates 2009 5.10.2009. Yhtiökokous Interim Reports/Summaries of Performance**

NASDAQ OMX Helsinki. Julkistamisajankohdat 2009 Disclosure Dates 2009 5.10.2009. Yhtiökokous Interim Reports/Summaries of Performance** Tilinpäätöstiedot Yhtiökokous Osavuosikatsaukset/Tulostiedotteet** Ennakkotietoja Financial Vuosikertomus Annual General Interim Reports/Summaries of Performance** Affecto Oyj Small cap 7 12.2. 12 14 3.4.

Lisätiedot

ODIN Europa SMB. Pfeiffer Vacuumiin kohdistuu painetta lyhyellä aikavälillä. Vahvaa nousua toukokuussa. Kalanrehumarkkinat murroksessa

ODIN Europa SMB. Pfeiffer Vacuumiin kohdistuu painetta lyhyellä aikavälillä. Vahvaa nousua toukokuussa. Kalanrehumarkkinat murroksessa ODIN Europa SMB Toukokuu 2013 ja tulevaisuudennäkymät Vahvaa nousua toukokuussa Kalanrehumarkkinat murroksessa Pfeiffer Vacuumiin kohdistuu painetta lyhyellä aikavälillä Hyvä tuotto toukokuussa Euroopan

Lisätiedot

OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki. OMX Nordic Exchange Helsinki. Julkistamisajankohdat 2008 Disclosure Dates 2008 29.10.2008

OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki. OMX Nordic Exchange Helsinki. Julkistamisajankohdat 2008 Disclosure Dates 2008 29.10.2008 Affecto Oyj Small cap 7 14.2. 11 14 31.3. 3 19 6.5. 32 7.8. 45 3.11. Ahlstrom Corporation Oyj Mid cap 5 1.2. 12 14 2.4. 3 17 25.4. 30 25.7. 44 28.10. x Aldata Solution Oyj Small cap 8 21.2. 13 3 19 8.5.

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Muuttuva maailma. Nordea Varallisuudenhoito Marraskuu 2013

Markkinakatsaus. Muuttuva maailma. Nordea Varallisuudenhoito Marraskuu 2013 Markkinakatsaus Muuttuva maailma Toni Teppala Nordea Varallisuudenhoito Marraskuu 2013 Lehmanin romahduksesta viisi vuotta Lähde: ThomsonReuters Taloudet piristymässä, mutta tuskaisen hitaasti 65 Teollisuuden

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Russian Prosperity Fund Euro

Sijoitusrahasto Russian Prosperity Fund Euro Yksinkertainen on tehokasta Sijoitusrahasto Russian Prosperity Fund Euro Puolivuosikatsaus 30.6.2012 Rahastotyyppi: Osakerahasto, Venäjä Rekisteröimisvuosi: 3/2000 Salkunhoitajat: Jonathan Aalto OSUUDEN

Lisätiedot

NASDAQ OMX Helsinki. Julkistamisajankohdat 2010 Disclosure Dates 2010 11.3.2010. Yhtiökokous Interim Reports/Summaries of Performance**

NASDAQ OMX Helsinki. Julkistamisajankohdat 2010 Disclosure Dates 2010 11.3.2010. Yhtiökokous Interim Reports/Summaries of Performance** Tilinpäätöstiedot Yhtiökokous Osavuosikatsaukset/Tulostiedotteet** Ennakkotietoja Financial Vuosikertomus Annual General Interim Reports/Summaries of Performance** Affecto Oyj Small cap 7 17.2. 10 12 25.3.

Lisätiedot

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit kuukausisäästö Merkintäpalkkio n vaihto Päivän kurssia sovelletaan POP Suomi 20 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % *) 0,00 % *) ennen klo 15:00 FI35 4055 1120

Lisätiedot

ODINin viikkokatsaus 21-2014

ODINin viikkokatsaus 21-2014 ODINin viikkokatsaus 21-2014 Incredible India Veli Ponteva Uutisia avomereltä Vanha tuttavuus uudessa rahastossa Varustamoala jälleen alennusmyynnissä Osakemarkkinat Kulunut viikko Osakemarkkinat saivat

Lisätiedot

Elite Rahastohallinto Oy Y-tunnus Eteläesplanadi 22, Helsinki

Elite Rahastohallinto Oy Y-tunnus Eteläesplanadi 22, Helsinki Vuosikertomus 1.1-31.12.2015 Rahaston perustiedot Rahastotyyppi Osakerahasto Toiminta alkanut 2014.12.31 Salkunhoitaja Elite Varainhoito Oyj Osuussarjat A1 A2 A3 A4 Bloomberg N/A N/A N/A N/A ISIN FI4000123120

Lisätiedot

Pohjoismaista potkua portfolioon

Pohjoismaista potkua portfolioon Arvopaperi Sijoitusristeily 2007 Toni Teppala Equities Finland 24.3.2007 Ms Galaxy Esityksen sisältö Nordean tuki pohjoismaiseen osakekaupankäyntiin Pohjoismaisten osakemarkkinoiden näkymät Nordic 10 -suosituslista

Lisätiedot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Rahastoyhtiö JOM Rahastoyhtiö Oy on Suomeen rekisteröity Aasian osakemarkkinoihin erikoistunut rahastoyhtiö. Hallinnoimme kahta aktiivisesti suoraan osakemarkkinoille

Lisätiedot

Large Cap Helsinki. Julkistamisajankohdat 2007 Disclosure Dates

Large Cap Helsinki. Julkistamisajankohdat 2007 Disclosure Dates Large Cap Helsinki OBS = Tarkkailulistalla / On Surveillance lis Yhtiökokous Osavuosikatsaukset/Tulostiedotteet* * Ennakkotietoja Financial Vuosikertomus Annual Genera Interim Reports/Summaries of Performance*

Lisätiedot

Ti 10.02. Ixonos: ylimääräinen yhtiökokous, asialistalla osakeanti ja optio-oikeudet (klo 09.00)

Ti 10.02. Ixonos: ylimääräinen yhtiökokous, asialistalla osakeanti ja optio-oikeudet (klo 09.00) Yhtiökokoukset 2015 Viikko 6/2015 To 05.02. Takoma: varsinainen yhtiökokous (klo 10.00) To 05.02. Panostaja: varsinainen yhtiökokous (klo 13.00) Viikko 7/2015 Ti 10.02. Ixonos: ylimääräinen yhtiökokous,

Lisätiedot

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto EPL 100 Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus 2011.12.27-2012.12.31 EPL 100 2012.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 D1 Rahastotyyppi Osakerahasto 1 kuukausi 2.83% 2.83% Toiminta alkanut 2011.12.27 3 kuukautta

Lisätiedot

Front Capital Parkki -sijoitusrahasto

Front Capital Parkki -sijoitusrahasto Front Capital Parkki -sijoitusrahaston säännöt vahvistettiin Finanssivalvonnan toimesta 14.9.2009 ja rahasto aloitti sijoitustoiminnan 26.10.2009. Rahaston tavoitteena on matalalla riskillä sekä alhaisilla

Lisätiedot

OP-Suomi Arvo syys-lokakuun tähtirahasto

OP-Suomi Arvo syys-lokakuun tähtirahasto OP-Suomi Arvo syys-lokakuun tähtirahasto Teemu Salonen OP-Suomi Arvon sijoituspolitiikka Rahaston sijoitukset kohdistetaan arvo-osakkeisiin, jotka ovat sellaisten yhtiöiden osakkeita, joiden markkina-arvo

Lisätiedot

Suljetut ideat ( )

Suljetut ideat ( ) Suljetut ideat (2.2.2015 15.5.2017) 1 Track record 2.2.2015 15.5.2017 KATEGORIA ALAKATEGORIA SIJOITUS OSTO MYYNTI PVÄ TUOTTO VERT. INDEKSI TUOTTOERO 1. ETF-sijoitukset KEM + APAC Kiina ETF 16.2.2015 15.4.2015

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2015. Lehdistötilaisuus 23.10.2015 / toimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2015. Lehdistötilaisuus 23.10.2015 / toimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2015 Lehdistötilaisuus 23.10.2015 / toimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 OSAKEKURSSIEN LASKU HEIJASTUI SIJOITUSTUOTTOON Tammi syyskuu 2015 Sijoitustuotto 3,1 % Osakesijoitusten tuotto

Lisätiedot

I TAMMIKUU 2007 I. Vuosikertomus 2006. ODIN Rahastot ODIN FORVALTNING AS VUOSIKERTOMUS 2006 I 1 I

I TAMMIKUU 2007 I. Vuosikertomus 2006. ODIN Rahastot ODIN FORVALTNING AS VUOSIKERTOMUS 2006 I 1 I I TAMMIKUU 27 I Vuosikertomus 26 ODIN Rahastot ODIN FORVALTNING AS VUOSIKERTOMUS 26 I 1 I I SisältöI I3I I4-9I I1I I-13I I14I I15-16I I17-1I I19-2I I21-22I I23-24I I25-26I I27-2I I29-3I I31-32I I33I I34I

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009. Exel Composites Oyj

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009. Exel Composites Oyj Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009 Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Heinä - syyskuu 2009 lyhyesti Jatkuvien toimintojen liikevaihto pieneni 24,5 % 15,9 (21,1) miljoonaan euroon Jatkuvien

Lisätiedot

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Eiendom I

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Eiendom I Käännös norjan kielestä Sijoitusrahaston säännöt ODIN Eiendom I 1 Sijoitusrahaston nimi Sijoitusrahasto ODIN Eiendom I on itsenäinen varallisuusmassa, joka muodostuu määrittelemättömän henkilöjoukon pääomasijoituksista,

Lisätiedot

ODIN Kiinteistö. Rahastokatsaus elokuu 2017

ODIN Kiinteistö. Rahastokatsaus elokuu 2017 ODIN Kiinteistö Rahastokatsaus elokuu 2017 Rahaston salkku ODIN Kiinteistö C elokuu 2017 Viime kuun tuotto ja tuotto vuoden alusta Rahaston tuotto viime kuussa oli 1,6 prosenttia. Vertailuindeksin tuotto

Lisätiedot

41-2013. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Nokian Renkaiden lyhyt jarrutus. Ensimmäisestä lähtöruudusta nousukiitoon

41-2013. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Nokian Renkaiden lyhyt jarrutus. Ensimmäisestä lähtöruudusta nousukiitoon Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 41-2013 Sotheby s myyty! Italialaiset saavat vettä myllyyn Ensimmäisestä lähtöruudusta nousukiitoon Nokian Renkaiden lyhyt jarrutus Kuluneen viikon tapahtumia Rahoitusmarkkinoita

Lisätiedot

Osakevaihto, kurssikehitys ja markkina-arvo Equity Turnover, Price Development and Market Capitalisation

Osakevaihto, kurssikehitys ja markkina-arvo Equity Turnover, Price Development and Market Capitalisation Equity Turnover, Price Development and Capitalisation Sivu - Page 1/ 10 Päälista Main List Pankit ja rahoitus Banks and Finance Osakevaihto, Equity turnover, Keskimääräinen päivävaihto, Conventum Oyj 1

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009

TOIMINTAKERTOMUS 2009 Erikoissijoitusrahasto UBGlobe toimintakertomus 2009 Erikoissijoitusrahasto UBGloben arvo nousi vuoden 2009 aikana 33,2 %, kun samaan aikaan MSCI World Small Cap -indeksi nousi noin 37,8 % ja OMX Helsinki

Lisätiedot

Arvopaperin Sijoittajakysely Yhteenvetoraportti, N=1827, Julkaistu: 25.2.2009. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Arvopaperin Sijoittajakysely Yhteenvetoraportti, N=1827, Julkaistu: 25.2.2009. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Arvopaperin Sijoittajakysely Yhteenvetoraportti, N=1827, Julkaistu: 25.2.2009 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Miksi sijoitat? (Valitse vaihtoehdoista se, joka parhaiten kuvaa tämänhetkisiä tavoitteitasi)

Lisätiedot

ODIN Norge. Rahastokatsaus elokuu 2017

ODIN Norge. Rahastokatsaus elokuu 2017 ODIN Norge Rahastokatsaus elokuu 2017 2 Rahaston salkkuyhtiöt ODIN Norge C elokuu 2017 Viime kuun tuotto ja tuotto vuoden alusta Rahaston tuotto viime kuussa oli 0,9 prosenttia. Vertailuindeksin tuotto

Lisätiedot

Head Top Picks Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus tilikaudelta 24.3.2010-31.12.2010

Head Top Picks Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus tilikaudelta 24.3.2010-31.12.2010 Head Top Picks Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus tilikaudelta 24.3.2010-31.12.2010 Head Top Picks 2010.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 A2 Rahastotyyppi Yhdistelmärahastot, maailma, aktiivinen 1

Lisätiedot

Large Cap Helsinki. Julkistamisajankohdat 2006 Disclosure Dates

Large Cap Helsinki. Julkistamisajankohdat 2006 Disclosure Dates Large Cap Helsinki OBS = Tarkkailulistalla / On Surveillance lis X = Muutokset /Changes Tilinpäätöstiedot Yhtiökokous Osavuosikatsaukset/Tulostiedotteet* * Ennakkotietoja Financial Vuosikertomus Annual

Lisätiedot

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows:

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows: Exchange Notice March 20, 2007 Series 14/07 OMXH25 STOCK INDEX SPECIAL DIVIDEND ADJUSTMENT: RAUTARUUKKI OYJ The AGM of Rautaruukki Oyj has approved a dividend of EUR 2.00 per share which will be effective

Lisätiedot

5 uusinta ideamme

5 uusinta ideamme 5 uusinta ideamme 18.10.2017 Kehittyvien markkinoiden internet- ja verkkokauppayhtiöt ETF (13.10.2017) Tuotto toistaiseksi +1,3 % Case: ETF hyötyy Aasian kasvavan ja vaurastuvan keskiluokan kasvusta. Indeksin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus ODINin osakerahastot instituutiosijoittajille. Heinäkuu 2013 I 1 I

Osavuosikatsaus ODINin osakerahastot instituutiosijoittajille. Heinäkuu 2013 I 1 I ODINin osakerahastot instituutiosijoittajille Heinäkuu 2013 I 1 I Sisällys 3-5 Markkinakatsaus 5-8 ODIN Norge II 9-12 ODIN Sverige II 13-17 ODIN Norden II 18-22 ODIN Europa II 23-26 ODIN Finland II 27-31

Lisätiedot

RBS Warrantit NOKIA DAX. SIP Nordic AB Alexander Tiainen Maaliskuu 2011

RBS Warrantit NOKIA DAX. SIP Nordic AB Alexander Tiainen Maaliskuu 2011 RBS Warrantit DAX NOKIA SIP Nordic AB Alexander Tiainen Maaliskuu 2011 RBS Warrantit Ensimmäiset warrantit Suomen markkinoille Kaksi kohde-etuutta kilpailukykyisillä ehdoilla ; DAX ja NOKIA Hyvät spreadit

Lisätiedot

Vacon Oyj Kestävä kasvuyhtiö

Vacon Oyj Kestävä kasvuyhtiö Vacon Oyj Kestävä kasvuyhtiö Sijoitus Invest messut 2013 Helsinki 13.-14.11.2013 Vesa Laisi, Vacon Oyj:n toimitusjohtaja Vacon 1 Huomautus Esityksen sisältö perustuu tämänhetkisiin tietoihin. Esitys sisältää

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2014 24.10.2014

ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2014 24.10.2014 ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2014 24.10.2014 1 SIJOITUSTUOTTO HYVÄLLÄ TASOLLA Tammi syyskuu 2014 Sijoitustuotto 5,7 % Osakesijoitusten tuotto 8,8 % Korkosijoitusten tuotto 3,1 % Kiinteistösijoitusten tuotto

Lisätiedot

Ke 28.01. Nordea Bank: tilinpäätöstiedote 2014 (n. klo 8.00), tiedotustilaisuus (klo 10.30), puhelinkonferenssi (klo 15.30)

Ke 28.01. Nordea Bank: tilinpäätöstiedote 2014 (n. klo 8.00), tiedotustilaisuus (klo 10.30), puhelinkonferenssi (klo 15.30) Tulostiedot 2015 Viikko 4/2015 Pe 23.01. Basware: tilinpäätöstiedote 2014 (n. klo 13.00) Viikko 5/2015 Ke 28.01. Nordea Bank: tilinpäätöstiedote 2014 (n. klo 8.00), tiedotustilaisuus (klo 10.30), puhelinkonferenssi

Lisätiedot

Fortumin johtoryhmä 31.12.2013

Fortumin johtoryhmä 31.12.2013 Fortumin vuosikertomus 2013 Fortum on vahvasti kestävään kehitykseen sitoutunut energiayhtiö. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla, myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan

Lisätiedot

Suljetut ideat ( )

Suljetut ideat ( ) Suljetut ideat (2.2.2015 12.4.2017) 1 Track record 2.2.2015 12.4.2017 KATEGORIA ALAKATEGORIA SIJOITUS OSTO MYYNTI PVÄ TUOTTOVERT. INDEKSI TUOTTOERO 1. ETF-sijoitukset KEM + APAC Kiina ETF 16.2.2015 15.4.2015

Lisätiedot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Rahastoyhtiö JOM Rahastoyhtiö Oy on Suomeen rekisteröity Aasian osakemarkkinoihin erikoistunut rahastoyhtiö. Hallinnoimme kahta aktiivisesti suoraan osakemarkkinoille

Lisätiedot

ODIN Norge. Rahastokatsaus elokuu 2015

ODIN Norge. Rahastokatsaus elokuu 2015 ODIN Norge Rahastokatsaus elokuu 2015 2 Rahasto - suurimmat yhtiöt salkussa ODIN Norge elokuu Viime kuun tuotto ja tuotto vuoden alusta Rahaston arvo laski 8,7 prosenttia viime kuussa. Vertailuindeksi

Lisätiedot

Indeksiosuuksien (ETF) edut ja haitat hajautuksessa

Indeksiosuuksien (ETF) edut ja haitat hajautuksessa Indeksiosuuksien (ETF) edut ja haitat hajautuksessa 20.9.2007 Taru Rantala, maajohtaja Nordnet Pankki Indeksiosuus (ETF) Indeksiosuusrahastot (Exchange Traded Fund, ETF) ovat kuin sijoitusrahastoja Osuuksilla

Lisätiedot

Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja

Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja Heinäkuu 2010 Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja Velkojen heiluttelemat pörssit Monien Euroopan valtioiden velat saivat pörssikurssit heilahtelemaan vuoden ensimmäisen puoliskon aikana. Mielestämme

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. ODIN Osakerahastot. Helmikuu 2014. ODIN tuottaa lisäarvoa

Vuosikertomus 2013. ODIN Osakerahastot. Helmikuu 2014. ODIN tuottaa lisäarvoa Vuosikertomus 213 ODIN Osakerahastot Helmikuu 214 ODIN tuottaa lisäarvoa Sisältö 3 Toimitusjohtajan tervehdys 4-5 Markkinakommentit 6-7 ODINin sijoitusprosessi 8-9 Hallituksen toimintakertomus 1 Liitetiedot

Lisätiedot

Osakemarkkinoille indeksien kautta. 2.9.2014 Lassi Järvinen, Nordea Markets

Osakemarkkinoille indeksien kautta. 2.9.2014 Lassi Järvinen, Nordea Markets Osakemarkkinoille indeksien kautta 2.9.2014 Lassi Järvinen, Nordea Markets Mrd. dollaria Pörssinoteerattujen tuotteiden määrä kasvanut merkittävästi 2000-luvulla 6 000 3 000 5 000 2 500 4 000 2 000 3 000

Lisätiedot

Vuosikertomus ODIN Osakerahastot

Vuosikertomus ODIN Osakerahastot Vuosikertomus ODIN Osakerahastot 214 ODIN - Arvoa tulevaisuudelle I 1 I Sisältö 3 Toimitusjohtajan tervehdys 4-5 Markkinakommentit 6 Näin sijoitamme 8 Tuottokatselmus ODINin osakerahastot 214 9-1 Hallituksen

Lisätiedot

Suljetut ideat ( )

Suljetut ideat ( ) Suljetut ideat (2.2.2015 26.5.2017) 1 Track record 2.2.2015 26.5.2017 KATEGORIA ALAKATEGORIA SIJOITUS OSTO MYYNTI PVÄ TUOTTO VERT. INDEKSI TUOTTOERO 1. ETF-sijoitukset KEM + APAC Kiina ETF 16.2.2015 15.4.2015

Lisätiedot

http://investorsonclimatechange.org/200- global-investors-managing-15-trillionassets-urge-g7-stand-paris-agreementdrive-swift-implementation/ http://unfccc.int/paris_agreement/items/ 9485.php http://www4.unfccc.int/ndcregistry/page

Lisätiedot

OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto

OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto Kehittyvien maiden talouskasvu jatkuu vahvana 10 % 9 % 8 % 2007 2008 Lähde: Consensus Economics 10/2007 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % Turkki Brasilia

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO FRONT SUOMI 31.12.2013 Y-tunnus: 2574013-6 SIJOITUSRAHASTO FRONT SUOMI SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

ODIN USA. Rahastokatsaus marraskuu 2017

ODIN USA. Rahastokatsaus marraskuu 2017 ODIN USA Rahastokatsaus marraskuu 2017 Rahaston salkku ODIN USA marraskuu 2017 Rahaston hinnoittelu Rahasto hinnoitellaan 21,6 kertaa 12 kuukauden tulosennusteella. Rahaston osinkotuotto on 1,1 prosenttia.

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Kesäkuu 2015

Markkinakatsaus. Kesäkuu 2015 Markkinakatsaus Kesäkuu 2015 Talouskehitys EK:n luottamusindikaattorit edelleen toukokuussa pitkäaikaisen keskiarvon alapuolella, rakentamisessa ja kaupan alalla kuitenkin merkkejä paremmasta Euroalueen

Lisätiedot

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016 Makrokatsaus Huhtikuu 2016 Positiiviset markkinat huhtikuussa Huhtikuu oli heikosti positiivinen kuukausi kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla. Euroopassa ja USA:ssa pörssit olivat tasaisesti plussan

Lisätiedot

Markkinakatsaus raaka-ainemarkkinoilla kupla vai mahdollisuus? Leena Mörttinen

Markkinakatsaus raaka-ainemarkkinoilla kupla vai mahdollisuus? Leena Mörttinen Markkinakatsaus raaka-ainemarkkinoilla kupla vai mahdollisuus? 1 Leena Mörttinen Maailmantalous laskusuhdanteeseen kysyntäpaineet hieman helpottamassa 2006 2007 2008E 2009E BKT:n kasvu, % Tammi Huhti Tammi

Lisätiedot