2004O SAVUOSIKATSAUS 2004 ODIN R AHASTOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2004O SAVUOSIKATSAUS 2004 ODIN R AHASTOT"

Transkriptio

1 2004O SAVUOSIKATSAUS 2004 ODIN R AHASTOT

2 ODIN Forvaltning AS Dronning Mauds Gate 11 N-0250 Oslo P.O. Box 1771 Vika N-0122 Oslo Puhelin: Fax: Käännetty norjalaisesta alkuperäistekstistä ja kaikki tuottoluvut ovat Norjan kruunuissa (NOK). ODIN Forvaltning AS on SpareBank 1 Gruppen AS:n kokonaan omistama tytäryhtiö Yritystunnus NO ODIN Fonder Stureplan 13 S Stockholm Puhelin: Fax: Edustaja Suomessa: Rahastotori Oy Eteläinen Hesperiankatu 10 Fin Helsinki Puhelin: Fax: Sisältö Pitkäaikaissäästäminen kiinnostaa! Salkunhoitajien kommentit Tuotot ODIN Norden ODIN Finland ODIN Norge ODIN Sverige ODIN Maritim ODIN Offshore ODIN Kiinteistö Käsitteet ja määritelmät

3 Pitkäaikaissäästäminen kiinnostaa! Myös Suomessa on pitkäaikaissäästäminen ollut kiivaan keskustelun kohteena koko alkuvuoden. Vaikka suoran rahastosäästämisen verokohteluun ei tässä vaiheessa tullutkaan mitään muutoksia, on säännöllinen suora rahastosäästäminen ehkä tehokkain ja joustavin tapa tulevaisuuden turvaamiselle. Pitkällä tähtäimellä säästettäessä jo pieni kuukausisijoitus voi tuoda merkittävän lisän tulevaisuutta varten. On myös hyvä muistaa, että ODIN rahastoihin voit säästää myös eräiden vakuutusyhtiöiden yksilöllisen eläkevakuutuksen kautta. Rahastoillamme suotuisa alkuvuosi Vaikka osakemarkkinoilla on nähty heiluntaa ja tiedotusvälineet ovat esittäneet luonnolliset korjausliikkeet hyvin dramaattisina muutoksina, on rahastojemme kehitys ollut kiitettävä välisenä aikana on rahastojemme tuotot vaihdelleet ODIN Kiinteistön 7,1 prosentista ODIN Offshoren 25,7 prosenttiin. Monet yritykset ovat edelleen maltillisesti hinnoiteltuja ja uskomme niin Pohjoismaista kuin myös globaalisti seuraamiltamme merenkulku- ja öljypalvelusektoreilta löytyvän hyviä sijoitusmahdollisuuksia. Tämä vahvistaa uskoamme rahastojemme hyvään kehitykseen myös jatkossa. Säännöllinen säästäminen kannattaa Säännöllinen kuukausisäästäminen on hyvä tapa hyödyntää markkinoiden kurssivaihteluita. Laskevilla osakekursseilla säästäjä saa samalla kuukausisijoituksella enemmän rahasto-osuuksia. Valitettavan harva uskaltaa sijoittaa silloin, kun kurssit laskevat ja markkinoilla on epävarmuutta. Jotkut jopa hermostuksissaan lunastavat rahasto-osuutensa vaikkakin useimmat asiakkaamme kyllä tiedostavat osakerahastosijoitusten vaativan pitkäjänteisyyttä ja luottamusta salkunhoitajan näkemykseen. Hyvää kesän jatkoa! Leif Ola Rød, toimitusjohtaja ODIN Forvaltning AS 3

4 Salkunhoitajien kommentit Osakemarkkinoiden näkymät ovat valoisat Maailmantalous on kehittymässä myönteiseen suuntaan. Monet yhtiöt uskovat tulojensa kasvavan, ja mahdollisuudet kurssinousulle ovat olemassa. Käsityksemme mukaan osakemarkkinoiden reaktio ensimmäisen vuosipuoliskon kielteisiin uutisiin on ollut liioiteltu. Tämä on estänyt näkemästä yhtiöissä tapahtuvaa voittopuolisesti myönteistä kehitystä. Vuosia kestäneiden kustannusleikkausten jälkeen on tulopuolella nyt syntymässä kasvua. ODIN Forvaltningin sijoitusfilosofiana on valita yhtiöitä, joiden olemme perusteellisten analyysien perusteella todenneet olevan aliarvostettuja. Me painotamme yhtiöiden perusasioita emmekä vilkuile muiden sijoittajien tekemisiä. Se, että ODINin rahastot ovat kautta linjan ylittäneet vastaavat pitkän (ja myös lyhyen) aikavälin vertailuindeksit, osoittaa mielestämme sijoitusfilosofiamme toimivuuden, ODINin sijoitusjohtaja Ragnhild Wiborg toteaa. Muodinmuutoksia osakemarkkinoilla Osakkeiden hinnat ovat viimeisen puolen vuoden aikana useaan otteeseen pudonneet voimakkaasti sijoittajien reagoidessa erilaisiin uutisiin. Osakekurssit ovat mielestämme laskeneet enemmän kuin mihin on ollut perustetta. Samanaikaisesti on hedgerahastoihin virrannut paljon rahaa. Nämä rahastot hakevat aggressiivisesti tuottoa, ja niillä on yleisesti ottaen lyhyempi toimintahorisontti. Tällöin muutkin indeksisidonnaiset sijoittajat joutuvat menemään lyhytaikaisten spekulaatioaaltojen mukana. Tämä vahvistaa osakemarkkinoiden heilahteluja ja markkinoista tulee riippuvaisempia siitä mikä kulloinkin on muodissa. Muoti on vaihdellut suuresti ensimmäisen vuosipuoliskon aikana: Laajapohjainen amerikkalainen S&P 500 -indeksi putosi 1,4 prosenttia tämän vuoden tammikuun 28. päivänä, kun keskuspankin pääjohtaja Alan 4 Ragnhild Wiborg, investointijohtaja Greenspan ei kyllin pontevasti ilmoittanut, että ohjauskorko pidetään matalana. Puheessaan senaatin pankkivaliokunnalle 20. huhtikuuta hän antoi ymmärtää, että ohjauskorkoa saatetaan nostaa. Tämä johti siihen, että S&P 500 -indeksi putosi 1,6 prosenttia - suurin prosenttipudotus yhden päivän aikana syyskuun jälkeen. Greenspanin lausuntojen ei kuitenkaan olisi pitänyt tulla suurena yllätyksenä. Jo pitkään oli ollut nähtävissä, että asteittainen koronnosto suoritetaan suhdannetilanteen niin vaatiessa. Kesäkuun 30. päivänä korkoa nostettiin 0,25 prosenttiyksiköllä, mutta silloin

5 osakemarkkinat reagoivat pelkästään ylöspäin. Huhtikuun lopulla Kiinan pääministeri Wen Jiabao ilmoitti, että viranomaiset pyrkivät jarruttamaan liian voimakasta talouskasvua. Vuonna talous kasvoi yli 9 prosenttia. Toimenpiteillä oli määrä torjua ylikuumenemisriskiä. Uutinen tulkittiin kielteisesti. Sijoittajat möivät omistuksiaan, mikä johti suuriin kurssilaskuihin Aasian markkinoilla. Myöhemmin sijoittajat ovat muuttaneet käsityksiään Kiinan toimista. Nyt ne nähdään yhä enenevässä määrin järkevinä toimenpiteinä. Markkinoiden lyhytnäköiset reaktiot olivat meistä yllättäviä. Vaikka onkin mahdollista, että kasvu jää hieman edellisvuosia pienemmäksi, Kiinan kasvuluvut pysyvät ainutlaatuisen korkeina, ja maa jatkaa edelleen maailmantalouden veturina. Kuluvana vuonna Kiinan arvioidaan vastaavan yli 7 prosentista maailman viennin arvosta. Tämä on melkein kaksi kertaa enemmän kuin vuonna 2000, jolloin Kiinan osuus viennistä oli 4 prosenttia. Toukokuussa Kiinan vienti oli 33 prosenttia suurempi kuin samassa kuussa vuotta aiemmin. Viime kuukausina on öljyn hinta ollut osakemarkkinoiden kiinnostuksen kohteena. Osakekurssit putosivat useaan otteeseen reaktiona öljyä koskeviin uutisiin. Käsityksemme mukaan huoli on ollut liioiteltua. Ensiksikään öljyn hinta ei reaalisesti ole erityisen korkea. Kuviosta 1 näkyy öljyn tynnyrihinnan kehitys 1970-alusta sekä nimellisenä että vuoden 2004 dollareissa. Nykydollareissa öljyn hinta oli vuonna 1979 yli 100 dollaria tynnyriltä. Toiseksi riippuvuus öljystä on huomattavasti vähäisempää kuin pari vuosikymmentä sitten. Viime viikkoina öljyn hinta on laskenut. Maailmantalouden näkymät ovat myönteisiä sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä Maailmanlaajuinen noususuuntaus leviää. Harvinaisen voimakas taloudellinen nousu Yhdysvalloissa ja Aasiassa, Japani ja Kiina mukaan lukien, johtaa osaltaan siihen, että kansainvälinen kasvu pääsee käyntiin. Yhdysvalloissa BKT:n kasvuksi on tänä vuonna muodostumassa 4-5 prosenttia, mikä on selvästi enemmän kuin pitkäaikainen trendi. Kiinan talous jatkaa voimakasta kasvuaan, vaikka viranomaiset ovatkin ryhtyneet toimenpiteisiin ylikuumenemisen ehkäisemiseksi. Eurooppa näyttää toipuvan laskusuhdanteesta, vaikka eri alueiden välillä onkin eroja. Saksassa on toistaiseksi melko vähän valopilkkuja. Pohjoismaiden taloudet ovat 5 kehittymässä selvästi parempaan suuntaan. Vaikka hinnat monissa maissa ovatkin nousussa, hintataso pysyy silti melko kohtuullisena. Joka tapauksessa on myönteistä, että deflaation pelosta on lähestulkoon päästy eroon. Vielä vähän aikaa sitten deflaatio oli markkinoiden suurimpia huolenaiheita. Lievä inflaation kasvu johtaa siihen, että korot vähitellen nousevat. Osakemarkkinat ovat kuitenkin jo diskontanneet hieman korkeamman korkotason ja kestävät siksi hieman korkeampia korkoja ilman että osakkeita yleisesti ottaen voitaisiin pitää yliarvostettuina. On myös muistettava, että korkeammat korot johtuvat talouden kasvusta, mitä tuskin voidaan pitää kielteisenä seikkana yhtiöiden tulojen kannalta. Arvioimme myös maailmantalouden ja sen myötä myös osakemarkkinoiden kehittyvän pitkällä aikavälillä

6 myönteisesti. Yhä useammat merkit viittaavat siihen, että maailmantalouden «kokonaistilanne» on parempi kuin aikoihin. Viimeisten 15 vuoden aikana jatkuvasti voimistunut globalisoituminen ja vapaakauppa jonka alkukohtaa symboloi Berliinin muurin purkaminen vuonna 1989 on laskenut perustan vakaalle hintakehitykselle ja maailmantalouden voimakkaalle pitkän aikavälin kasvulle. Tuottavuuden kasvu johtaa yhtiöiden tulojen kasvuun. Samalla globalisoituminen lisää kansainvälistä kilpailua, mikä vaikuttaa hintoja alentavasti. Kehitys yritysten sisällä ODINin sijoitusfilosofian mukaan ensi käden tieto sijoituskohteista on ratkaisevan tärkeää. Tänä puolivuotisjaksona olemme vierailleet muun muassa paperi-, konepaja-, kaivos- sekä öljy- ja offshore-alan yrityksissä. Tällä hetkellä paperiteollisuuteen kohdistuu voimakas kysyntä. Paperin hinnat ovat viime aikoina nousseet sekä Yhdysvalloissa että Japanissa. Alan käyttöaste on Euroopassa reilusti yli 90 prosenttia (sanomalehtipaperi). Nämä ovat hyviä uutisia UPM:n, Billerudin, Stora Enson ja Norske Skogin tapaisille yhtiöille, joihin rahastoissamme olemme panostaneet. Myös metalliteollisuuden näkymät ovat aiempaa valoisampia. Teräksen sopimushinnat nousivat Euroopassa noin 20 prosenttia siirryttäessä toiselta neljännekseltä kolmannelle neljännekselle. Volyymi kasvaa, ja tämä nostaa hintoja. Myös muiden metallien hinnat nousevat. Maailman teräksentuotanto oli toukokuussa 6 prosenttia suurempi kuin samassa kuussa viime vuonna. Kiinassa metallien kysyntä on hieman vähentynyt kevään tiukennustoimien jälkeen, mutta tämän enemmän kuin korvaa näiden tuotteiden kasvanut kysyntä muualla maailmassa, etenkin Pohjois- Amerikassa. Kerrotaan, että loppuasiakkaat ovat huolissaan siitä, etteivät saa riittävästi tavaraa. Myös toimitusajat Yhdysvalloissa näyttävät olevan pitenemässä. Tämän vuoksi metalliteollisuus voi periä tuotteistaan korkeampaa hintaa. Tämä on myönteistä osakesalkuissamme olevien Rautaruukin ja Outokummun sekä ruotsalaisten SSAB:n ja Bolidenin kannattavuutta ajatellen. Maailmanlaajuinen kysynnän kasvu johtaa siihen, että yritysten on investoitava. Pääomainvestoinnit tulevat ajankohtaisiksi monilla teollisuudenaloilla. Kaivos- ja paperiteollisuuden koneita valmistava Metso sekä Kone ja KCI, jotka toimittavat mm. teollisuus- ja satamanostureita, ovat tästä syystä edullisessa asemassa. Vaikka öljyn hinta onkin viime aikoina hieman laskenut, hintataso on edelleen niin korkea että öljy-yhtiöiden kannattavuus on erittäin hyvä. Öljy-yhtiöiden on lisättävä etsintätoimintaansa kyetäkseen ylläpitämään tuotantoaan, ja öljyinvestoinnit tulevat nähdäksemme kasvamaan. Nämä ovat hyviä uutisia öljyteollisuuden tavarantoimittajille. Poraus- ja toimitusmäärien on jo nähty kasvaneen. Sekä johtavan norjalaisen öljypalveluyhtiön Smedvigin että norjalaisen varustamon Farstadin tulot ovat kasvaneet roimasti. Myös konttirahtien hinnat ovat tänä vuonna kasvaneet noin prosenttia. Kun volyymi samalla kasvaa prosenttia, vaikuttaa tämä positiivisesti muun muassa tanskalaiseen A. P. Møller- Mærsk -varustamoon, eteläkorealaisiin Hanjin Shipping ja HMM - varustamoihin sekä hollantilaiseen Nedlloyd iin, joita kaikkia on ODIN Maritimin salkussa. Johtopäätös Yhä useammat merkit viittaavat siihen, että maailmantalous on kääntynyt kasvuun. Nousu on laajapohjaista, sillä sekä yksityinen kulutus että teollisuuden investoinnit ovat nyt kasvussa monta vuotta kestäneen kuivan kauden jälkeen. Monilla yrityksillä on takanaan raskas kustannusleikkausten kausi. Nyt yritysten taseet ovat oleellisesti kohentuneet. Monien alojen lisääntynyt kysyntä johtaa yritysten käteisvirran ja kannattavuuden huomattavaan paranemiseen. Näkemyksemme markkinoiden kehityksestä on koko viime vuoden ajan ollut myönteinen. Viimeaikainen kehitys vahvistaa uskoamme osakemarkkinoihin. Ennen muuta yhtiöiden positiiviset tulokset hilaavat osakekursseja edelleen ylöspäin. Edellä mainitut uutiset eivät olleet «niin» kielteisiä kuin mitä osakemarkkinat hintoihin välittömästi diskonttasivat. Geopoliittiset levottomuudet, odottamattoman suuret koronnostot ja muut shokit ovat aina mahdollisia, mutta kaiken kaikkiaan monet eri alojen yritykset ovat mielestämme edelleen halpoja, jos pureudutaan yhtiötasolle eikä juosta osakemarkkinoiden muotioikkujen perässä. 6

7 Pitkän aikavälin tuotot asti Tuotto yhteensä (NOK) Keskim. vuosituotto aloituksesta. (NOK) Osakerahasto Aloituspäivä Rahastot Benchmark 1) Ero Rahastot Benchmark 1) Ero ODIN Norden ODIN Finland ODIN Norge ODIN Sverige ODIN Maritim ODIN Offshore ODIN Kiinteistö ,67% 143,63% 2) 432,04% 14,52% 6,52% 2) 8,00% 2180,20% 168,24% 2011,96% 26,03% 7,57% 18,45% 872,88% 269,90% 3) 602,98% 20,83% 11,49% 3) 9,34% 647,63% 230,99% 4) 416,64% 23,12% 13,17% 4) 9,95% 319,42% 242,83% 76,59% 15,98% 13,59% 2,39% -20,58% -37,04% 16,46% -5,78% -11,27% 5,49% 97,28% 49,76% 47,52% 19,29 % 11,05% 8,24% 1) Vertailuindeksejä (benchmark) koskevat tiedot löytyvät kunkin rahaston kohdalta. 2) Vertailuindeksinä aloittanut Carnegie Total Index Nordic. Ajanjaksolla oli vertailuindeksinä Alfred Berg Nordic Index. 3) Vertailuindeksinä aloittanut Oslo Börs Fond Index. Ajanjaksolla oli vertailuindeksinä Oslo Börs Total Index. 4) Vertailuindeksinä aloittanut Stockholm Börs Benchmark Capped Total Return Index. Ajanjaksolla oli vertailuindeksinä StockholmFondbörs General Index. 1. puolivuotiskausi (NOK) Osakerahasto Rahastot Benchmark 1) Ero ODIN Norden ODIN Finland ODIN Norge ODIN Sverige ODIN Maritim ODIN Offshore ODIN Kiinteistö 14,53% 7,79% 6,73% 13,75% 4,17% 9,58% 19,24% 17,81% 1,43% 10,30% 12,32% -2,02% 19,37% 34,38% -15,01% 25,78% 19,46% 6,32% 7,14% -0,32% 7,46% 1) Vertailuindeksejä (benchmark) koskevat tiedot löytyvät kunkin rahaston kohdalta. Benchmarks Osakerahasto ODIN Norden Carnegie Total Index Nordic (CTXNordic) 1) ODIN Finland Helsinki Stock Exchange Portfolio Index ODIN Norge Oslo Börs Fond Indeks (OSEFX) 2) ODIN Sverige Stockholm Börs Benchmark Capped Total Return Index (SBX CAP) 3) ODIN Maritim Orkla Enskilda's Shipping Index ODIN Offshore Philadelphia Stock Exchange Oil Service Index (OSX) ODIN Kiinteistö Carnegie Sweden Real Estate Index 1) Vertailuindeksinä aloittanut Carnegie Total Index Nordic. Ajanjaksolla oli vertailuindeksinä Alfred Berg Nordic Index. 2) Vertailuindeksinä aloittanut Oslo Börs Fond Index. Ajanjaksolla oli vertailuindeksinä Oslo Börs Total Index. 3) Vertailuindeksinä aloittanut Stockholm Börs Benchmark Capped Total Return Index. Ajanjaksolla oli vertailuindeksinä Stockholm Fondbörs General Index. 7

8 ODIN Norden Osakerahasto ODIN Norden sijoittaa pääasiallisesti osakkeisiin, jotka noteerataan Helsingin, Kööpenhaminan, Oslon tai Tukholman arvopaperipörsseissä. Sijoituskohteet valitaan vapaasti eri toimialoilla Pohjoismaissa toimivista yrityksistä. ODIN Nordenin osuuden arvo on noussut 14,53% vuoden 2004 ensimmäisenä puolivuotiskautena 595,22 Norjan kruunusta 681,68 Norjan kruunuun. Carnegie Total Index Nordic on noussut Norjan kruunuissa vastaavana aikana 7,79%. Vuoden alusta lähtien ODIN Norden rahaston hallinnoitavien varojen määrä kasvoi 12,77% milj. Norjan kruunusta milj. Norjan kruunuun. Avainlukuja NOK ODIN Norden Toiminnan alusta (p.a.) Viimeiset 6 vuotta (p.a.) Viimeiset 5 vuotta (p.a.) Viimeiset 4 vuotta (p.a.) Viimeiset 3 vuotta (p.a.) 1. puolivuotiskausi Tuotto Benchmark Ero 14,52% 6,52% 8,00% 3,62% 0,48% 3,14% 9,78% -0,19% 9,97% 8,97% -12,68% 21,65% 8,85% -2,65% 11,50% 14,53% 7,79% 6,73% 78,34% 40,22% 38,12% -26,76% -37,10% 10,34% -8,18% -26,24% 18,06% 3,62% -8,43% 12,05% 28,45% 77,94% -49,49% -27,86% 12,99% -40,85% 37,90% 29,22% 8,68% 65,22% 34,79% 30,43% 1,91% 13,63% -11,72% 11,36% 6,64% 4,72% 252,86% 46,83% 206,03% -26,72% -12,92% -13,80% 3,15% 4,85% -1,70% BENCHMARK: Carnegie Total Index Nordic Norjan kruunuina, jonka aloituspäivämäärä on Ajanjaksona on käytetty Alfred Berg Nordic Indeksiä. RISKIMITTARIT Suhteellinen Suhteellinen voitto tappio Viimeiset 5 vuotta 89% 68% Viimeiset 3 vuotta 118% 88% HALLINNOITAVAT VARAT 2004 Per milj. NOK Hallinnoitavien varojen muutos % ,77% 29,21% Tuotto RAHASTON ABSOLUUTTINEN HINTAKEHITYS SUHTEESSA BENCHMARKIIN VUOSI/JAKSO TIETOJA OSUUDESTA NOK 2004 Lunastushinta Merkintähinta NAV Ylin NAV 1. puolivuotiskausi Alin NAV 1. puolivuotiskausi NOK sijoituksen ( *)) arvo ,27 702,13 681,68 728,16 604, ,05 449,32 436,23 436,23 320, TASEEN YHTEENVETO NOK 000 Salkun markkina-arvo Pankkitalletukset Nettosaatavat osakkeiden myynnistä Kertyneet korot / osingot Kertyneet hallinnointipalkkiot Muut voimassaolevat sitoumukset Rahaston kokonaisarvo *) NAV mukaan ODIN NORDEN (NOK) ALFRED BERG NORDIC INDEX (NOK) ( ) CARNEGIE TOTAL INDEX NORDIC (NOK) ( ) Tänä vuonna Katso sivu 22 käsitteet ja määritelmät. 8

9 ODIN Norden Rahaston arvopaperisalkku Markkina- Realisoimaton Omistusosuus Kurssi Hankinta- arvo voitto/ Osuus- yrityksestä Arvopaperi (Yritys) Toimiala 1) Kpl hinta 2) tappio salkusta (%) k.o.maan NOK 000 NOK 000 NOK 000 Norja Aktiv Kapital Diversified Financials , ,80% 4,70% Bergesen D.Y. B Marine , ,30% 0,15% Cermaq Food Products , ,63% 1,06% DSND Inc. Oil & Gas , ,81% 2,77% Farstad Shipping Energy Equipment & Services , ,58% 3,15% Fjord Seafood Food Products , ,42% 4,58% Fred Olsen Energy Energy Equipment & Services , ,24% 1,92% 4.5 % Fred Olsen Energy 04/09 Energy Equipment & Services , ,26% - Golar LNG Limited Marine , ,84% 0,62% Hafslund A Electric Utilities , ,06% 0,36% Hafslund B Electric Utilities , ,40% 0,36% 11% I.M. Skaugen Asa 01/08 Marine , ,37% - Nera Communications Equipment , ,14% 2,82% Norsk Hydro Industrial Conglomerates , ,41% 0,06% Norske Skogindustrier Paper & Forest Products , ,62% 1,14% Northern Oil Oil & Gas , ,43% 4,83% Ocean Rig 3 ) Oil & Gas , ,43% 5,49% 7% Ocean Rig Asa 04/07 Oil & Gas , ,20% - Odfjell A Marine , ,24% 2,65% Odfjell B Marine , ,35% 2,65% Orkla A Food Products , ,75% 0,24% Prosafe Energy Equipment & Services , ,62% 2,53% Smedvig B Energy Equipment & Services , ,60% 4,51% Solstad Offshore Energy Equipment & Services , ,15% 5,16% Stolt Nielsen Marine , ,82% 4,61% Stolt Offshore Energy Equipment & Services , ,85% 3,66% TGS Nopec Geophysical Energy Equipment & Services , ,84% 3,35% Vmetro Computers & Peripherals , ,63% 4,66% Wilh. Wilhelmsen A Marine , ,04% 5,54% Wilh. Wilhelmsen B Marine , ,89% 5,54% Yara International Chemicals , ,43% 0,13% Yhteensä Norja ,15% Ruotsi (SEK/NOK = ) Anoto Group Computers & Peripherals , ,24% 4,16% B&N Nordsjöfrakt B Marine , ,41% 7,47% Billerud Paper & Forest Products , ,79% 0,61% Boliden Ltd Metals & Mining , ,57% 0,46% Brio B Leisure Equipment & Products , ,25% 5,22% Broström Van Ommeren Shipping B Marine , ,68% 7,10% Capona Real Estate , ,04% 3,52% Concordia Maritime B Marine , ,07% 6,94% Electrolux B Household Durables , ,77% 0,33% Fingerprint Cards B Electronic Equipment & Instruments , ,14% 5,95% Finnveden B Machinery , ,47% 1,49% Gorthon Lines B Marine , ,53% 8,91% Gunnebo Commercial Services & Supplies , ,45% 2,13% Isogenica (England/GBP) Chemicals , ,09% 9,90% Maxim Pharmaceuticals Biotechnology , ,55% 2,79% Meda A Health Care Equipment & Supplies , ,56% 1,72% Nobia Building Products , ,00% 3,28% Precise Biometrics Electronic Equipment & Instruments , ,15% 5,95% Sangart Inc. (USA/USD) Pharmaceuticals , ,27% 2,23% SAS Airlines , ,02% 1,77% Svenska Cellulosa B Paper & Forest Products , ,36% 0,11% Wedins B Specialty Retail , ,35% 5,16% Xponcard Commercial Services & Supplies , ,37% 5,52% Yhteensä Ruotsi ,15% USD/NOK : 6,9216 GBP/NOK : 12,5636 Suomi (EUR/NOK = 8, ) Amer Leisure Equipment & Products , ,02% 1,22% Atria Group Plc Food Products , ,21% 7,07% Finnair Airlines , ,15% 4,11% Huhtamäki Containers & Packaging , ,30% 0,74% Jaakko Pöyry Group Commercial Services & Supplies , ,88% 1,86% KCI Konecranes Machinery , ,22% 1,72% Martela A Household Durables , ,25% 6,43% Metso Machinery , ,81% 0,78% Outokumpu A Metals & Mining , ,11% 0,28% Rapala Leisure Equipment & Products , ,90% 2,40% Rautaruukki Metals & Mining , ,14% 2,05% Stora Enso R Paper & Forest Products , ,91% 0,29% Uponor Building Products , ,71% 1,04% Yit-Yhtymä Construction & Engineering , ,76% 0,46% Yhteensä Suomi ,38% Tanska (DKK/NOK = 1, ) A.P. Möller - Maersk B Marine , ,41% 0,13% Yhteensä Tanska ,41% Salkku yhteensä ,08% 1) Toimialajaon perustana on Morgan Stanleyn ja Standard & Poor:n Global Industry Classification Standard (GICS) (tammikuu ). 2) Hankintahinta on laskettu keskiarvoperiaatteella. 3) Osakkeista kappaletta omistetaan vaihtovelkakirjamuotoisina 9

10 ODIN Finland Osakerahasto ODIN Finland sijoittaa pääasiallisesti osakkeisiin, jotka noteerataan Helsingin arvopaperipörssissä. Sijoituskohteet valitaan vapaasti Suomessa eri toimialoilla toimivista yrityksistä. ODIN Finlandin osuuden arvo on noussut 13,75% vuoden 2004 ensimmäisenä puolivuotiskautena 2 020,27 Norjan kruunusta 2 297,99 Norjan kruunuun. Helsingin Arvopaperipörssin portfolioindeksi on noussut Norjan kruunuissa vastaavana aikana 4,17%. Vuoden alusta lähtien ODIN Finland rahaston hallinnoitavien varojen määrä kasvoi 21,71% 635 milj Norjan kruunusta 773 milj. Norjan kruunuun. Avainlukuja NOK ODIN Finland Toiminnan alusta (p.a.) Viimeiset 6 vuotta (p.a.) Viimeiset 5 vuotta (p.a.) Viimeiset 4 vuotta(p.a.) Viimeiset 3 vuotta (p.a.) 1. puolivuotiskausi Tuotto Benchmark Ero 26,03% 7,57% 18,45% 10,26% -2,85% 13,12% 17,14% -2,70% 19,84% 16,08% -8,89% 24,97% 23,50% 2,10% 21,41% 13,75% 4,17% 9,58% 55,05% 34,74% 20,31% -0,15% -23,70% 23,55% 14,84% -25,29% 40,13% -4,67% -23,85% 19,18% 22,92% 52,98% -30,06% -7,98% 26,53% -34,51% 26,41% 25,74% 0,67% 68,20% 37,05% 31,15% -9,49% -9,00% -0,49% 25,84% 14,97% 10,87% 147,92% 84,54% 63,38% 50,68% -3,75% 54,43% 15,41% -28,96% 44,37% BENCHMARK: HEX-portfolioindeksi Norjan kruunuina, RISKIMITTARIT Suhteellinen Suhteellinen voitto tappio Viimeiset 5 vuotta 89% 44% Viimeiset 3 vuotta 102% 44% HALLINNOITAVAT VARAT 2004 Per milj. NOK Hallinnoitavien varojen muutos % ,71% 15,76% Tuotto RAHASTON ABSOLUUTTINEN HINTAKEHITYS SUHTEESSA BENCHMARKIIN VUOSI/JAKSO ODIN FINLAND (NOK) HELSINKI STOCK EXCHANGE PORTFOLIO INDEX (NOK) Tänä vuonna TIETOJA OSUUDESTA NOK 2004 Lunastushinta Merkintähinta NAV Ylin NAV 1. puolivuotiskausi Alin NAV 1. puolivuotiskausi NOK sijoituksen ( *)) arvo , , , , , , , , , , TASEEN YHTEENVETO NOK 000 Salkun markkina-arvo Pankkitalletukset Nettosaatavat osakkeiden myynnistä 0 Kertyneet korot / osingot Kertyneet hallinnointipalkkiot 70 Muut voimassaolevat sitoumukset -394 Rahaston kokonaisarvo *) NAV mukaan Katso sivu 22 käsitteet ja määritelmät. 10

11 ODIN Finland Rahaston arvopaperisalkku Markkina- Realisoimaton Omistusosuus Kurssi Hankinta- arvo voitto/ Osuus- yrityksestä Arvopaperi (Yritys) Toimiala 1) Kpl hinta 2) tappio salkusta (%) EUR NOK 000 NOK 000 NOK 000 (EUR/NOK = 8, ) Amer Leisure Equipment & Products , ,30% 0,39% Atria Group Plc Food Products , ,00% 2,39% Finnair Airlines , ,28% 0,64% Finnish Fur Sales Co Textiles & Apparel , ,97% 9,47% Fortum Oil & Gas , ,23% 0,00% Honkarakenne B Building Products , ,67% 5,49% Huhtamäki Containers & Packaging , ,95% 0,34% Jaakko Pöyry Group Commercial Services & Supplies , ,74% 0,87% KCI Konecranes Machinery , ,30% 0,48% Kemira Chemicals , ,74% 0,25% Kiinteistösijoitus Oy Citycon Real Estate , ,61% 1,12% Kone B Machinery , ,34% 0,16% Marimekko Textiles & Apparel , ,00% 5,09% Martela A Household Durables , ,74% 2,80% Metso Machinery , ,36% 0,15% M-Real B Paper & Forest Products , ,42% 0,24% Nokian Renkaat I Auto Components , ,63% 0,38% Nordea Banks , ,25% 0,02% Olvi A Beverages , ,23% 1,81% Outokumpu A Metals & Mining , ,19% 0,16% Ramirent Building Products , ,30% 1,37% Rapala Leisure Equipment & Products , ,86% 1,55% Rautaruukki Metals & Mining , ,01% 0,49% Spar Finland A Food & Drug Retailing , ,19% 5,24% Spar Finland K Food & Drug Retailing , ,41% 5,24% Sponda Real Estate , ,20% 0,20% Stora Enso R Paper & Forest Products , ,97% 0,23% Technopolis Real Estate , ,85% 1,06% Teleste Communications Equipment , ,55% 0,46% UPM Kymmene Paper & Forest Products , ,39% 0,06% Uponor Building Products , ,14% 0,38% Yit-Yhtymä Construction & Engineering , ,63% 0,42% Salkku yhteensä ,46 % 1) Toimialajaon perustana on Morgan Stanleyn ja Standard & Poor:n Global Industry Classification Standard (GICS) (tammikuu ). 2) Hankintahinta on laskettu keskiarvoperiaatteella. 11

12 ODIN Norge Osakerahasto ODIN Norge sijoittaa pääasiallisesti osakkeisiin, jotka noteerataan Oslon arvopaperipörssissä. Sijoituskohteet valitaan vapaasti Norjassa eri toimialoilla toimivista yrityksistä. ODIN Norge osuuden arvo on noussut 19,24% vuoden 2004 ensimmäisenä puolivuotiskautena 815,92 Norjan kruunusta 972,88 Norjan kruunuun. Oslo Börs Fond Index on noussut Norjan kruunuissa vastaavana aikana 17,81%. Vuoden alusta lähtien ODIN Norge rahaston hallinnoitavien varojen määrä kasvoi 12,76% milj. Norjan kruunusta milj. Norjan kruunuun. Avainlukuja NOK ODIN Norge Toiminnan alusta (p.a.) Viimeiset 6 vuotta (p.a.) Viimeiset 5 vuotta (p.a.) Viimeiset 4 vuotta (p.a.) Viimeiset 3 vuotta (p.a.) 1. puolivuotiskausi Tuotto Benchmark Ero 20,83% 11,49% 9,34% 6,31% 2,03% 4,29% 10,37% 5,35% 5,02% 4,79% 0,56% 4,22% 2,08% 1,94% 0,14% 19,24% 17,81% 1,43% 75,09% 54,01% 21,08% -36,71% -32,77% -3,94% -13,19% -15,69% 2,50% 15.55% 2,32% 13,23% 71,32% 49,35% 21,97% -43,70% -26,37% -17,33% 44,50% 34,42% 10,08% 43,72% 33,84% 9,88% 12,70% 11,71% 0,99% 7,33% 7,38% -0,05% 149,89% 61,58% 88,31% BENCHMARK: Oslo Börs Fond Index Norjan kruunuina, jonka aloituspäivämäärä Ajanjaksolla oli vertailuindeksinä Oslo Börs Total Index. RISKIMITTARIT Suhteellinen voitto Suhteellinen tappio Viimeiset 5 vuotta 117% 97% Viimeiset 3 vuotta 103% 105% HALLINNOITAVAT VARAT 2004 Per milj. NOK Hallinnoitavien varojen muutos % ,76% 30,55% Tuotto RAHASTON ABSOLUUTTINEN HINTAKEHITYS SUHTEESSA BENCHMARKIIN VUOSI/JAKSO TIETOJA OSUUDESTA NOK 2004 Lunastushinta Merkintähinta NAV Ylin NAV 1. puolivuotiskausi Alin NAV 1. puolivuotiskausi NOK sijoituksen ( *)) arvo , ,07 972, ,13 832, ,07 628,42 610,12 610,12 431, TASEEN YHTEENVETO NOK 000 Salkun markkina-arvo Pankkitalletukset Nettosaatavat osakkeiden myynnistä Kertyneet korot / osingot Kertyneet hallinnointipalkkiot Muut voimassaolevat sitoumukset Rahaston kokonaisarvo *) NAV mukaan ODIN NORGE (NOK) OSLO STOCK EXCHANGE TOTAL INDEX (NOK) ( ) OSLO EXCHANGE MUTUAL FUND INDEX (NOK) ( ) Tänä vuonna Katso sivu 22 käsitteet ja määritelmät. 12

13 ODIN Norge Rahaston arvopaperisalkku Markkina- Realisoimaton Omistusosuus Kurssi Hankinta- arvo voitto/ Osuus- yrityksestä Arvopaperi (Yritys) Toimiala 1) Kpl hinta 2) tappio salkusta (%) NOK NOK 000 NOK 000 NOK 000 Aktiv Kapital Diversified Financials , ,46% 3,91% Bonheur Energy Equipment & Services , ,54% 6,50% Cermaq Food Products , ,66% 1,88% Conseptor Textiles & Apparel , ,66% 7,17% Crew Gold Corporation Metals & Mining , ,52% 1,98% 9% Crew Development Konv 03/06 Metals & Mining , ,02% - DOF Energy Equipment & Services , ,05% 7,90% DSND Inc. Oil & Gas , ,70% 1,60% 8% DSND Inc. Konv. 03/06 Oil & Gas , ,41% - Farstad Shipping Energy Equipment & Services , ,26% 5,72% Fjord Seafood Food Products , ,41% 5,23% Fred Olsen Energy Energy Equipment & Services , ,36% 2,47% 4.5 % Fred Olsen Energy 04/09 Energy Equipment & Services , ,56% - Ganger Rolf Energy Equipment & Services , ,77% 8,43% Golar LNG Limited Marine , ,61% 0,30% Hafslund B Electric Utilities , ,51% 0,28% Hugin Computers & Peripherals , ,08% 4,04% I.M. Skaugen Marine , ,10% 7,99% Jernia Specialty Retail , ,94% 9,73% Kongsberg Gruppen Aerospace & Defence , ,27% 3,21% Kverneland Machinery , ,74% 7,79% Nera Communications Equipment , ,74% 6,24% Nordic Semiconductor Semiconductor Equipment & Products , ,74% 9,02% Norgesinvestor II Diversified Financials , ,23% 9,28% Norgesinvestor III A-Aksjer Diversified Financials , ,06% 9,28% Norgesinvestor III B-Aksjer Diversified Financials , ,62% 9,28% Norske Skogindustrier Paper & Forest Products , ,58% 1,18% Northern Oil Oil & Gas , ,46% 3,45% Ocean Rig 3 ) Oil & Gas , ,86% 2,24% 11% Ocean Rig Konv. 00/05 Oil & Gas , ,10% - 13% Ocean Rig Konv. 00/05 Oil & Gas , ,71% - Odfjell A Marine , ,57% 1,30% Odfjell B Marine , ,32% 1,30% Omnia Health Care Providers & Services , ,12% 4,74% Orkla A Food Products , ,87% 0,46% Prosafe Energy Equipment & Services , ,63% 3,02% Q-Free Communications Equipment , ,68% 8,75% Read Oil & Gas , ,04% 2,72% SAS Airlines , ,71% 1,07% Smedvig B Energy Equipment & Services , ,77% 3,81% Stolt Nielsen Marine , ,70% 3,04% Stolt Offshore Energy Equipment & Services , ,28% 1,98% Storebrand Insurance , ,95% 0,51% TGS Nopec Geophysical Energy Equipment & Services , ,35% 2,88% Unitor Transportation Infrastructure , ,98% 9,39% Veidekke Construction & Engineering , ,57% 2,97% Vmetro Computers & Peripherals , ,06% 5,25% VPS Holding Diversified Financials , ,18% 4,94% Wilh. Wilhelmsen B Marine , ,29% 4,01% Yara International Chemicals , ,10% 0,41% Salkku yhteensä ,92% 1) Toimialajaon perustana on Morgan Stanleyn ja Standard & Poor:n Global Industry Classification Standard (GICS) (tammikuu ). 2) Hankintahinta on laskettu keskiarvoperiaatteella. 3) Osakkeista kappaletta omistetaan vaihtovelkakirjamuotoisina. 13

14 ODIN Sverige Osakerahasto ODIN Sverige sijoittaa pääasiallisesti osakkeisiin, jotka noteerataan Tukholman arvopaperipörssissä. Sijoituskohteet valitaan vapaasti Ruotsissa eri toimialoilla toimivista yrityksistä. ODIN Sverigen osuuden arvo on noussut 10,30% vuoden 2004 ensimmäisenä puolivuotiskautena 681,90 Norjan kruunusta 752,12 Norjan kruunuun. Stockholm Börs Benchmark Capped Total Return Index on noussut Norjan kruunuissa vastaavana aikana 12,32%. Vuoden alusta lähtien ODIN Sverige rahaston hallinnoitavien varojen määrä kasvoi 21,90% 723 milj. Norjan kruunusta 881 milj. Norjan kruunuun. Avainlukuja NOK ODIN Sverige Toiminnan alusta (p.a.) Viimeiset 6 vuotta (p.a.) Viimeiset 5 vuotta (p.a.) Viimeiset 4 vuotta (p.a.) Viimeiset 3 vuotta (p.a.) 1. puolivuotiskausi Tuotto Benchmark Ero 23,12% 13,17% 9,95% 13,73% 2,28% 11,46% 23,00% 1,87% 21,13% 17,28% -6,80% 24,08% 18,85% 0,56% 18,29% 10,30% 12,32% -2,02% 68,65% 55,52% 13,13% -12,24% -40,10% 27,85% 16,24% -18,43% 34,67% 10,20% -4,41% 14,61% 52,97% 59,71% -6,74% -21,39% 16,01% -37,40% 44,59% 29,52% 15,07% 63,75% 39,95% 23,80% 22,50% 24,37% -1,87% BENCHMARK: Stockholm Börs Benchmark Capped Total Return Index Norjan kruunuina, jonka aloituspäivämäärä Ajanjaksolla oli vertailuindeksinä Stockholm Fondbörs General Index. RISKIMITTARIT Suhteellinen voitto Suhteellinen tappio Viimeiset 5 vuotta 100% 49% Viimeiset 3 vuotta 103% 57% HALLINNOITAVAT VARAT 2004 Per milj. NOK Hallinnoitavien varojen muutos % ,90% 37,22% Tuotto RAHASTON ABSOLUUTTINEN HINTAKEHITYS SUHTEESSA BENCHMARKIIN VUOSI/JAKSO TIETOJA OSUUDESTA NOK 2004 Lunastushinta Merkintähinta NAV Ylin NAV 1. puolivuotiskausi Alin NAV 1. puolivuotiskausi NOK sijoituksen ( *)) arvo ,36 774,68 752,12 767,76 681, ,27 517,86 502,78 503,84 387, TASEEN YHTEENVETO NOK 000 Salkun markkina-arvo Pankkitalletukset Nettosaatavat osakkeiden myynnistä Kertyneet korot / osingot Kertyneet hallinnointipalkkiot 138 Muut voimassaolevat sitoumukset -512 Rahaston kokonaisarvo *) NAV mukaan ODIN SVERIGE (NOK) STOCKHOLM FONDBØRS GENERAL INDEX (NOK) ( ) STOCKHOLM EXCHANGE BENCHMARK CAPPED TOTAL RETURN INDEX (NOK) ( ) Tänä vuonna Katso sivu 22 käsitteet ja määritelmät. 14

15 ODIN Sverige Rahaston arvopaperisalkku Markkina- Realisoimaton Omistusosuus Kurssi Hankinta- arvo voitto/ Osuus- yrityksestä Arvopaperi (Yritys) Toimiala 1) Kpl hinta tappio salkusta (%) SEK NOK 000 NOK 000 NOK 000 (SEK/NOK = ) 0% Spendrup 01/09 Beverages , ,37% - Addtech B Trading Companies & Distributors , ,75% 2,34% Affärsstrategerna Diversified Financials , ,51% 5,24% Alfa Laval Machinery , ,13% 0,15% Autoliv Auto Components , ,92% 0,06% Axfood Food Products , ,66% 0,34% Ballingslöv Building Products , ,26% 4,80% Bergman & Beving B Trading Companies & Distributors , ,84% 1,07% Bilia A Trading Companies & Distributors , ,13% 1,24% Billerud Paper & Forest Products , ,02% 0,40% Boliden Ltd Metals & Mining , ,04% 0,42% Brio B Leisure Equipment & Products , ,84% 3,00% Broström Van Ommeren Shipping B Marine , ,53% 1,59% Capona Real Estate , ,43% 1,97% Consilium B Trading Companies & Distributors , ,70% 3,49% Elanders B Media , ,16% 1,58% Electrolux B Household Durables , ,32% 0,07% Fingerprint Cards B Electronic Equipment & Instruments , ,10% 0,70% Finnveden B Machinery , ,74% 2,01% Gunnebo Commercial Services & Supplies , ,36% 0,59% Haldex Trading Companies & Distributors , ,60% 0,94% Industrivärden C Diversified Financials , ,22% 0,54% Investor B Diversified Financials , ,89% 0,03% KMT Machinery , ,54% 2,18% Malmbergs Elektriska B Trading Companies & Distributors , ,41% 5,19% Meda A Health Care Equipment & Supplies , ,93% 0,49% Nilörngruppen B Textiles & Apparel , ,25% 8,10% Nordea Banks , ,99% 0,02% Note Trading Companies & Distributors , ,48% 2,15% Novotek B Commercial Services & Supplies , ,78% 3,08% PEAB B Construction & Engineering , ,48% 0,80% Precise Biometrics Electronic Equipment & Instruments , ,06% 0,38% Rottneros Paper & Forest Products , ,44% 0,73% SAAB B Machinery , ,78% 0,35% Sardus Food Products , ,97% 1,66% SAS Airlines , ,68% 0,17% SSAB B Metals & Mining , ,86% 0,29% Svenska Cellulosa B Paper & Forest Products , ,11% 0,06% Svenska Handelsbanken A Banks , ,74% 0,03% Sweco B Commercial Services & Supplies , ,69% 0,52% Trelleborg B Trading Companies & Distributors , ,13% 0,32% Xponcard Commercial Services & Supplies , ,99% 2,50% Salkku yhteensä ,81% 1) Toimialajaon perustana on Morgan Stanleyn ja Standard & Poor:n Global Industry Classification Standard (GICS) (tammikuu ). 2) Hankintahinta on laskettu keskiarvoperiaatteella. 15

16 ODIN Maritim ODIN Maritim voi sijoittaa ainoastaan yrityksiin, joiden päätoimiala on merellä tapahtuva kuljetus ja joiden osakkeet ovat noteerattuja arvopaperipörsseissä, jotka ovat jäseniä/ liitännäisjäseniä FIBV:ssä (Fédération Internationale des Bourses de Valeurs). ODIN Maritimin osuuden arvo on noussut 19,37% vuoden 2004 ensimmäisenä puolivuotiskautena 351,57 Norjan kruunusta 419,67 Norjan kruunuun. Orkla Enskilda s Shipping Index on noussut Norjan kruunuissa vastaavana aikana 34,38%. Vuoden alusta lähtien ODIN Maritim rahaston hallinnoitavien varojen määrä kasvoi 43,98% 228 milj. Norjan kruunusta 329 milj. Norjan kruunuun. Avainlukuja NOK ODIN Maritim Toiminnan alusta (p.a.) Viimeiset 6 vuotta (p.a.) Viimeiset 5 vuotta (p.a.) Viimeiset 4 vuotta (p.a.) Viimeiset 3 vuotta (p.a.) 1. puolivuotiskausi Tuotto Benchmark Ero 15,98% 13,59% 2,39% 20,26% 18,97% 1,29% 29,99% 26,44% 3,55% 32,00% 25,54% 6,46% 32,76% 28,44% 4,32% 19,37% 34,38% -15,01% 127,54% 143,05% -15,51% -8,49% -21,22% 12,72% 6,56% 0,49% 6,07% 42,44% 19,13% 23,31% 42,17% 45,98% -3,81% -55,41% -52,18% -3,23% 23,22% 26,59% -3,37% 33,84% 24,71% 9,12% 2,14% -10,71% 12,85% BENCHMARK: Orkla Enskilda s Shipping Index Norjan kruunuina, RISKIMITTARIT Suhteellinen Suhteellinen voitto tappio Viimeiset 5 vuotta 85% 69% Viimeiset 3 vuotta 79% 66% HALLINNOITAVAT VARAT 2004 Per milj. NOK Hallinnoitavien varojen muutos % ,98% 46,82% Tuotto RAHASTON ABSOLUUTTINEN HINTAKEHITYS SUHTEESSA BENCHMARKIIN VUOSI/JAKSO TIETOJA OSUUDESTA NOK 2004 Lunastushinta Merkintähinta NAV Ylin NAV 1. puolivuotiskausi Alin NAV 1. puolivuotiskausi NOK sijoituksen ( *)) arvo TASEEN YHTEENVETO NOK 000 Salkun markkina-arvo Pankkitalletukset Nettosaatavat osakkeiden myynnistä Kertyneet korot / osingot Kertyneet hallinnointipalkkiot Muut voimassaolevat sitoumukset Rahaston kokonaisarvo 417,57 232,20 432,26 240,37 419,67 233,37 444,17 233,37 353,37 152, *) NAV mukaan ODIN MARITIM (NOK) ORKLA ENSKILDA'S SHIPPING INDEX (NOK) Tänä vuonna Katso sivu 22 käsitteet ja määritelmät. 16

17 ODIN Maritim Rahaston arvopaperisalkku Markkina- Realisoimaton Omistusosuus Kurssi Hankinta- arvo voitto/ Osuus- yrityksestä Arvopaperi (Yritys) Toimiala 1) Kpl hinta 2) tappio salkusta (%) k.o.maan NOK 000 NOK 000 NOK 000 Norja DOF Energy Equipment & Services , ,75% 0,67% Farstad Shipping Energy Equipment & Services , ,33% 0,17% Frontline Marine , ,73% 0,01% Ganger Rolf Energy Equipment & Services , ,40% 0,72% Golar LNG Limited Marine , ,32% 0,15% I.M. Skaugen Marine , ,11% 1,12% 11% I.M. Skaugen Asa 01/08 Marine , ,09% - Odfjell A Marine , ,58% 0,44% Odfjell B Marine , ,17% 0,44% Star Reefers Inc. Marine , ,30% 1,59% Stolt Nielsen Marine , ,75% 0,34% Wilh. Wilhelmsen A Marine , ,11% 0,34% Wilh. Wilhelmsen B Marine , ,61% 0,34% Yhteensä Norja ,24% Ruotsi (SEK/NOK = ) Broström Van Ommeren Shipping B Marine , ,63% 0,95% Concordia Maritime B Marine , ,28% 0,52% Gorthon Lines B Marine , ,00% 1,07% Yhteensä Ruotsi ,91% Muu maailma A.P. Möller - Maersk B (Denmark/DKK) Marine , ,89% 0,00% Compagnie Maritime Belge (Belgium/EUR) Marine , ,74% 0,21% Daiichi Chuo Kisen Kaisha (Korea/KRW) Marine , ,84% 0,27% Exmar (Belgium/EUR) Marine , ,46% 0,27% Hanjin Shipping (Korea/KRW) Marine , ,20% 0,18% Hyundai Merchant Marine (Korea/KRW) Marine , ,11% 0,44% Iino Kaiun Kaisha (Japan/Yen) Marine , ,93% 0,42% James Fischer & Sons Plc. (England/GBP) Marine , ,75% 0,34% Kawasaki Kisen Kaisha Ltd (Japan/YEN) Marine , ,81% 0,08% Malaysia Intl Shipping Corp (Malaysia, MYR) Marine , ,76% 0,03% Nedloyd (Nederland/EUR) Marine , ,97% 0,14% Neptune Orient Lines (Singapore/SGC) Marine , ,08% 0,17% Peninsular & Oriental Steam Navigation (GB/GBP) Marine , ,25% 0,04% Premuda Spa (Italy/EUR) Marine , ,37% 1,21% Premuda Spa Subscr. Rights (Italy/EUR) Marine , ,33% 1,21% Ship Finance International Ltd (USA/USD) Marine , ,16% 0,01% Yhteensä muu maailma ,63% EUR/NOK: USD/NOK: 6,9216 SGD/NOK: KRW/NOK: 0,0060 JPY/NOK: MYR/NOK: Salkku yhteensä ,78% 1) Toimialajaon perustana on Morgan Stanleyn ja Standard & Poor:n Global Industry Classification Standard (GICS) (tammikuu ). 2) Hankintahinta on laskettu keskiarvoperiaatteella. 17

18 ODIN Offshore ODIN Offshore voi sijoittaa ainoastaan yrityksiin, joiden päätoimiala on öljy- ja kaasuteollisuus tai siihen liittyvät alihankinta- ja palvelutoiminnot ja joiden osakkeet ovat noteerattuja arvopaperipörsseissä, jotka ovat jäseniä/liitännäisjäseniä FIBV:ssä (Fédération Internationale des Bourses de Valeurs). Avainlukuja NOK ODIN Offshore Toiminnan alusta (p.a.) Viimeiset 3 vuotta (p.a.) 1. puolivuotiskausi 2004 Tuotto Benchmark Ero -5,78% -11,27% 5,49% -5,37% -6,98% 1,62% 25,78% 19,46% 6,32% 45,69% 3,62% 42,07% -38,78% -22,82% -15,96% -21,27% -29,70% 8,43% ODIN Offshoren osuuden arvo on noussut 25,78% vuoden 2004 ensimmäisenä puolivuotiskautena 63,14 Norjan kruunusta 79,42 Norjan kruunuun. Philadelphia Stock Exchange Oil Service Index on noussut Norjan kruunuissa vastaavana aikana 19,46%. Vuoden alusta lähtien ODIN Offshore rahaston hallinnoitavien varojen määrä kasvoi 143,24% 157 milj. Norjan kruunusta 383 milj. Norjan kruunuun. Tuotto RAHASTON ABSOLUUTTINEN HINTAKEHITYS SUHTEESSA BENCHMARKIIN VUOSI/JAKSO BENCHMARK: Philadelphia Stock Exchange Oil Service Index Norjan kruunuina, RISKIMITTARIT Suhteellinen Suhteellinen voitto tappio Viimeiset 3 vuotta 103% 93% HALLINNOITAVAT VARAT 2004 Per milj. NOK Hallinnoitavien varojen muutos % ,24% 23,03% TIETOJA OSUUDESTA NOK 2004 Lunastushinta Merkintähinta NAV Ylin NAV 1. puolivuotiskausi Alin NAV 1. puolivuotiskausi NOK sijoituksen (18.08.*)) arvo ,02 81,80 79,42 85,05 63, ,72 56,64 54,99 54,99 40, TASEEN YHTEENVETO NOK 000 Salkun markkina-arvo Pankkitalletukset Nettosaatavat osakkeiden myynnistä 0 Kertyneet korot / osingot -625 Kertyneet hallinnointipalkkiot 377 Muut voimassaolevat sitoumukset Rahaston kokonaisarvo *) NAV mukaan Tänä vuonna ODIN OFFSHORE (NOK) PHILADELPHIA STOCK EXCHANGE OIL SERVICE INDEX (NOK) Katso sivu 22 käsitteet ja määritelmät. 18

19 ODIN Offshore Rahaston arvopaperisalkku Markkina- Realisoimaton Omistusosuus Kurssi Hankinta- arvo voitto/ Osuus- yrityksestä Arvopaperi (Yritys) Toimiala 1) Kpl hinta 2) tappio salkusta (%) k.o.maan NOK 000 NOK 000 NOK 000 Norja Bonheur Energy Equipment & Services , ,74% 0,96% DOF Energy Equipment & Services , ,44% 1,26% DSND Inc. Oil & Gas , ,00% 0,25% Farstad Shipping Energy Equipment & Services , ,13% 0,46% Fred Olsen Energy Energy Equipment & Services , ,05% 0,58% Ganger Rolf Energy Equipment & Services , ,70% 0,66% Ocean Rig Oil & Gas , ,40% 1,25% Prosafe Energy Equipment & Services , ,33% 0,31% Smedvig B Energy Equipment & Services , ,94% 0,43% Solstad Offshore Energy Equipment & Services , ,67% 0,83% Stolt Offshore Energy Equipment & Services , ,58% 0,63% TGS Nopec Geophysical Energy Equipment & Services , ,31% 0,72% Yhteensä Norja ,29% Muu maailma Atwood Oceanics Inc. (USA/USD) Oil & Gas , ,18% 0,51% BJ Services Co (USA/USD) Oil & Gas , ,64% 0,01% Cooper Cameron Corp (USA/USD) Oil & Gas , ,74% 0,04% Diamond Offshore Drilling Com (USA/USD) Oil & Gas , ,69% 0,03% Ensco International (USA/USD) Oil & Gas , ,09% 0,04% FMC Technologies Inc. (USA/USD) Oil & Gas , ,02% 0,06% Fugro NV (Nederland/EUR) Energy Equipment & Services , ,02% 0,18% Global Santa Fe Intl (USA/USD) Oil & Gas , ,22% 0,02% IHC Caland NV (Nederland/EUR) Oil & Gas , ,62% 0,09% Nabors Industries Ltd (USA/USD) Oil & Gas , ,62% 0,01% National-Oilwell Inc Com (USA/USD) Oil & Gas , ,20% 0,05% Odfjell Partners Invest II Ltd (USA/USD) Energy Equipment & Services , ,16% 4,99% Precision Drilling (USA/USD) Oil & Gas , ,71% 0,04% Saipem Ord (Italy/EUR) Oil & Gas , ,79% 0,05% Schlumberger (USA/USD) Oil & Gas , ,26% 0,00% Transocean Sedco Forex Inc (USA/USD) Oil & Gas , ,13% 0,04% Weatherford International (USA/USD) Oil & Gas , ,62% 0,02% Yhteensä muu maailma ,70% EUR/NOK : USD/NOK: 6,9216 Salkku yhteensä ,99% 1) Toimialajaon perustana on Morgan Stanleyn ja Standard & Poor:n Global Industry Classification Standard (GICS) (tammikuu ). 2) Hankintahinta on laskettu keskiarvoperiaatteella. 19

20 ODIN Kiinteistö Toimialarahasto ODIN Kiinteistö sijoittaa yrityksiin, joiden päätoimiala on kiinteistöjen omistaminen ja joiden osakkeet ovat joko pörssinoteerattuja, yrityksen pääkonttori tai pääliiketoiminta-alue on Suomessa, Ruotsissa, Norjassa tai Tanskassa. ODIN Kiinteistön osuuden arvo on noussut 7,14% vuoden 2004 ensimmäisenä puolivuotiskautena 163,72 Norjan kruunusta 171,05 Norjan kruunuun. Carnegie Sweden Real Estate Index on laskenut Norjan kruunuissa vastaavana aikana 0,32%. Vuoden alusta lähtien ODIN Kiinteistö rahaston hallinnoitavien varojen määrä kasvoi 50,88% 48 milj. Norjan kruunusta 72 milj. Norjan kruunuun. Avainlukuja NOK ODIN Kiinteistö Toiminnan alusta (p.a.) Viimeiset 3 vuotta (p.a.) 1. puolivuotiskausi 2004 *BENCHMARK: Carnegie Sweden Real Estate Index Norjan kruunuina, **Sisältää tuotonjaon RISKIMITTARIT HALLINNOITAVAT VARAT 2004 Per milj. NOK Hallinnoitavien varojen muutos % Tuotto ** Benchmark * Ero 19,29% 11,05% 8,24% 20,27% 13,97% 6,30% 7,14% -0,32% 7,46% 55,02% 56,26% -1,24% 4,54% -2,91% 7,45% 0,34% -14,58% 14,92% Suhteellinen Suhteellinen voitto tappio Viimeiset 3 vuotta 92% 71% ,88% -1,12% TIETOJA OSUUDESTA NOK 2004 Lunastushinta Merkintähinta NAV Ylin NAV 1. puolivuotiskausi Alin NAV 1. puolivuotiskausi NOK sijoituksen ( *)) arvo ,63 174,47 171,05 174,86 160, ,57 126,53 124,05 125,28 107, Tuotto RAHASTON ABSOLUUTTINEN HINTAKEHITYS SUHTEESSA BENCHMARKIIN VUOSI/JAKSO TASEEN YHTEENVETO NOK 000 Salkun markkina-arvo Pankkitalletukset 259 Nettosaatavat osakkeiden myynnistä 0 Kertyneet korot / osingot -63 Kertyneet hallinnointipalkkiot Muut voimassaolevat sitoumukset 0 Rahaston kokonaisarvo *) Tuotonjaon sisältävän NAV:n mukaan Tänä vuonna ODIN EIENDOM (NOK) Including dividends CARNEGIE SWEDEN REAL ESTATE INDEX (NOK) Katso sivu 22 käsitteet ja määritelmät. 20

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore Käännös norjan kielestä Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore 1 Sijoitusrahaston nimi Sijoitusrahasto ODIN Offshore on itsenäinen varallisuusmassa, joka muodostuu määrittelemättömän henkilöjoukon pääomasijoituksista,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2013. ODINin osakerahastot. Heinäkuu 2013 ODIN RAHASTOT OSAVUOSIKATSAUS 2013 I 1 I

Osavuosikatsaus 2013. ODINin osakerahastot. Heinäkuu 2013 ODIN RAHASTOT OSAVUOSIKATSAUS 2013 I 1 I Osavuosikatsaus 2013 ODINin osakerahastot Heinäkuu 2013 ODIN RAHASTOT OSAVUOSIKATSAUS 2013 I 1 I Sisällys 3-4 Markkinakatsaus 5-9 ODIN Norden 10-13 ODIN Finland 14-17 ODIN Norge 18-21 ODIN Sverige 22-26

Lisätiedot

vuosikertomus 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto

vuosikertomus 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto vuosikertomus 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto 2(8) TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto Sijoituspolitiikka ja hallinto Päättynyt

Lisätiedot

ODIN Global Rahastokatsaus Tammikuu 2011

ODIN Global Rahastokatsaus Tammikuu 2011 ODIN Global Rahastokatsaus Tammikuu 2011 Vegard Søraunet Oddbjørn Dybvad 2010 ja tulevaisuuden näkymät ODIN Global -rahaston arvo nousi 25,55 prosenttia vuonna 2010. Rahaston vertailuindeksi nousi samana

Lisätiedot

Makrokatsaus. Elokuu 2016

Makrokatsaus. Elokuu 2016 Makrokatsaus Elokuu 2016 Osakkeet nousussa elokuussa Osakemarkkinat ovat palautuneet entiselle tasolleen Brexit-päätöksen jälkeen. Elokuussa pörssin tuotto oli vaisua tai positiivisella puolella useimmilla

Lisätiedot

Sijoittajabarometri Lokakuu 2016

Sijoittajabarometri Lokakuu 2016 Sijoittajabarometri Lokakuu 2016 Tämän tutkimuksen on tehnyt Tietoykkönen Oy Osakesäästäjien Keskusliitto ry:n ja Pörssisäätiön toimeksiannosta. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää yksityissijoittajien

Lisätiedot

Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahasto. Puolivuosikatsaus

Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahasto. Puolivuosikatsaus Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahasto Puolivuosikatsaus 1.1. 30.6.2016 1 Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahaston toiminta katsauskaudella 1.1. - 30.6.2016 Vuosi 2016 alkoi voimakkaalla kurssilaskulla

Lisätiedot

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016 Makrokatsaus Maaliskuu 2016 Myönteinen ilmapiiri maaliskuussa Maaliskuu oli kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla hyvä kuukausi ja markkinoiden tammi-helmikuun korkea volatiliteetti tasoittui. Esimerkiksi

Lisätiedot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Rahastoyhtiö JOM Rahastoyhtiö Oy on Suomeen rekisteröity Aasian osakemarkkinoihin erikoistunut rahastoyhtiö. Hallinnoimme kahta aktiivisesti suoraan osakemarkkinoille

Lisätiedot

Large Cap Helsinki. Julkistamisajankohdat 2007 Disclosure Dates

Large Cap Helsinki. Julkistamisajankohdat 2007 Disclosure Dates Large Cap Helsinki OBS = Tarkkailulistalla / On Surveillance lis Yhtiökokous Osavuosikatsaukset/Tulostiedotteet* * Ennakkotietoja Financial Vuosikertomus Annual Genera Interim Reports/Summaries of Performance*

Lisätiedot

ODIN Europa SMB. Pfeiffer Vacuumiin kohdistuu painetta lyhyellä aikavälillä. Vahvaa nousua toukokuussa. Kalanrehumarkkinat murroksessa

ODIN Europa SMB. Pfeiffer Vacuumiin kohdistuu painetta lyhyellä aikavälillä. Vahvaa nousua toukokuussa. Kalanrehumarkkinat murroksessa ODIN Europa SMB Toukokuu 2013 ja tulevaisuudennäkymät Vahvaa nousua toukokuussa Kalanrehumarkkinat murroksessa Pfeiffer Vacuumiin kohdistuu painetta lyhyellä aikavälillä Hyvä tuotto toukokuussa Euroopan

Lisätiedot

Elite Rahastohallinto Oy Y-tunnus Eteläesplanadi 22, Helsinki

Elite Rahastohallinto Oy Y-tunnus Eteläesplanadi 22, Helsinki Vuosikertomus 1.1-31.12.2015 Rahaston perustiedot Rahastotyyppi Osakerahasto Toiminta alkanut 2014.12.31 Salkunhoitaja Elite Varainhoito Oyj Osuussarjat A1 A2 A3 A4 Bloomberg N/A N/A N/A N/A ISIN FI4000123120

Lisätiedot

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto EPL 100 Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus 2011.12.27-2012.12.31 EPL 100 2012.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 D1 Rahastotyyppi Osakerahasto 1 kuukausi 2.83% 2.83% Toiminta alkanut 2011.12.27 3 kuukautta

Lisätiedot

Large Cap Helsinki. Julkistamisajankohdat 2006 Disclosure Dates

Large Cap Helsinki. Julkistamisajankohdat 2006 Disclosure Dates Large Cap Helsinki OBS = Tarkkailulistalla / On Surveillance lis X = Muutokset /Changes Tilinpäätöstiedot Yhtiökokous Osavuosikatsaukset/Tulostiedotteet* * Ennakkotietoja Financial Vuosikertomus Annual

Lisätiedot

OP-Suomi Arvo syys-lokakuun tähtirahasto

OP-Suomi Arvo syys-lokakuun tähtirahasto OP-Suomi Arvo syys-lokakuun tähtirahasto Teemu Salonen OP-Suomi Arvon sijoituspolitiikka Rahaston sijoitukset kohdistetaan arvo-osakkeisiin, jotka ovat sellaisten yhtiöiden osakkeita, joiden markkina-arvo

Lisätiedot

Osakevaihto, kurssikehitys ja markkina-arvo Equity Turnover, Price Development and Market Capitalisation

Osakevaihto, kurssikehitys ja markkina-arvo Equity Turnover, Price Development and Market Capitalisation Equity Turnover, Price Development and Capitalisation Sivu - Page 1/ 10 Päälista Main List Pankit ja rahoitus Banks and Finance Osakevaihto, Equity turnover, Keskimääräinen päivävaihto, Conventum Oyj 1

Lisätiedot

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016 Makrokatsaus Huhtikuu 2016 Positiiviset markkinat huhtikuussa Huhtikuu oli heikosti positiivinen kuukausi kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla. Euroopassa ja USA:ssa pörssit olivat tasaisesti plussan

Lisätiedot

ODINin viikkokatsaus 21-2014

ODINin viikkokatsaus 21-2014 ODINin viikkokatsaus 21-2014 Incredible India Veli Ponteva Uutisia avomereltä Vanha tuttavuus uudessa rahastossa Varustamoala jälleen alennusmyynnissä Osakemarkkinat Kulunut viikko Osakemarkkinat saivat

Lisätiedot

Fortumin johtoryhmä 31.12.2013

Fortumin johtoryhmä 31.12.2013 Fortumin vuosikertomus 2013 Fortum on vahvasti kestävään kehitykseen sitoutunut energiayhtiö. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla, myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009

TOIMINTAKERTOMUS 2009 Erikoissijoitusrahasto UBGlobe toimintakertomus 2009 Erikoissijoitusrahasto UBGloben arvo nousi vuoden 2009 aikana 33,2 %, kun samaan aikaan MSCI World Small Cap -indeksi nousi noin 37,8 % ja OMX Helsinki

Lisätiedot

Head Top Picks Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus tilikaudelta 24.3.2010-31.12.2010

Head Top Picks Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus tilikaudelta 24.3.2010-31.12.2010 Head Top Picks Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus tilikaudelta 24.3.2010-31.12.2010 Head Top Picks 2010.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 A2 Rahastotyyppi Yhdistelmärahastot, maailma, aktiivinen 1

Lisätiedot

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit kuukausisäästö Merkintäpalkkio n vaihto Päivän kurssia sovelletaan POP Suomi 20 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % *) 0,00 % *) ennen klo 15:00 FI35 4055 1120

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012 Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas KESKEISIÄ HAVAINTOJA ALKUVUODESTA 2012 Sijoitustuotto kohtuullinen, 3,3 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Rahastoyhtiö JOM Rahastoyhtiö Oy on Suomeen rekisteröity Aasian osakemarkkinoihin erikoistunut rahastoyhtiö. Hallinnoimme kahta aktiivisesti suoraan osakemarkkinoille

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 11.8.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 11.8.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 11.8.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 8.8.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 5,03 SEB Finlandia SEB 4,17 SEB Finland Small Cap SEB 0,86 Eurooppa

Lisätiedot

47-2013. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Atlas kartalla. Enemmän kuin ohimenevä ilmiö? Näköpiirissä kurssinousua. Lisää pankkiosakkeita

47-2013. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Atlas kartalla. Enemmän kuin ohimenevä ilmiö? Näköpiirissä kurssinousua. Lisää pankkiosakkeita Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 47-2013 Atlas kartalla Lisää pankkiosakkeita Irtautuneen yhtiön osake nousukiidossa Näköpiirissä kurssinousua Enemmän kuin ohimenevä ilmiö? Nopeita edestakaisia liikkeitä

Lisätiedot

Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja

Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja Heinäkuu 2010 Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja Velkojen heiluttelemat pörssit Monien Euroopan valtioiden velat saivat pörssikurssit heilahtelemaan vuoden ensimmäisen puoliskon aikana. Mielestämme

Lisätiedot

Osavuosikatsaus I/2006

Osavuosikatsaus I/2006 Osavuosikatsaus I/2006 25.4.2006 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Ensimmäinen neljännes lyhyesti Ruostumattoman teräksen markkinat Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi Ensimmäisen

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Toukokuu 2016

Markkinakatsaus. Toukokuu 2016 Markkinakatsaus Toukokuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät edelleen heikkoja, IMF laski ennusteensa maailmantalouden vuoden 2016 ja 2017 kasvulle Euroalueen ensimmäisen neljänneksen BKT:n

Lisätiedot

Makrokatsaus. Syyskuu 2016

Makrokatsaus. Syyskuu 2016 Makrokatsaus Syyskuu 2016 Levottomuutta markkinoilla syyskuussa Osakemarkkinoiden kokonaiskehitys polki syyskuussa jokseenkin paikallaan ajoittaisista levottomista jaksoista huolimatta. Rahoitusmarkkinatoimijat

Lisätiedot

44-2013. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Fed huomion keskipisteessä Kuljemme vastavirtaan. Kongsberg loistaa. Colasta loppuivat poreet

44-2013. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Fed huomion keskipisteessä Kuljemme vastavirtaan. Kongsberg loistaa. Colasta loppuivat poreet Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 44-2013 Fed huomion keskipisteessä Kuljemme vastavirtaan Kongsberg loistaa Colasta loppuivat poreet Kuluneen viikon tapahtumia Yhdysvaltain keskuspankin joka ikistä

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase 4 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Makrokatsaus. Toukokuu 2016

Makrokatsaus. Toukokuu 2016 Makrokatsaus Toukokuu 2016 Osakkeet nousivat toukokuussa 2 Oslon pörssi kehittyi myönteisesti myös toukokuussa 1,8 prosentin nousulla. Öljyn tynnyrihinta nousi edelleen ja oli kuukauden lopussa noin 50

Lisätiedot

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus Talousnäkymät Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus 1 2 Maailma elpymässä kehittyvien maiden vetoavulla 140 Indeksi, 2005=100 Teollisuustuotanto Indeksi 2005=100 140

Lisätiedot

Osavuosikatsaus II/2006

Osavuosikatsaus II/2006 Osavuosikatsaus II/2006 25.7.2006 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Toinen neljännes lyhyesti Ruostumattoman teräksen markkinat Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi Toisen neljänneksen

Lisätiedot

Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja

Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja Helmikuu 2009 Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja Näkyykö pohja, jota kaikki tähyävät? Tammikuuilmiön vaikutus pörsseihin jäi lyhytaikaiseksi. Vuodenvaihteen voimakkaan nousun jälkeen pörssit laskivat

Lisätiedot

Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta. Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito

Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta. Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito 3.9.2016 Sisältö Metsä sijoituskohteena: hyvät puolet ja riskit Eri sijoitusvaihtoehdot ja niiden pääpiirteet

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

Globaalit näkymät vuonna 2008

Globaalit näkymät vuonna 2008 Globaalit näkymät vuonna 2008 TALOUS 2008 -seminaari Finlandia-talo 25.10.2007 Pentti Hakkarainen Johtokunnan jäsen Suomen Pankki SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Globaalit näkymät vuonna

Lisätiedot

Liikevaihto 1985-2004

Liikevaihto 1985-2004 Liikevaihto 1985-24 5 4 Infrastruktuuri & ympäristö 3 Energia 2 Metsäteollisuus 1 1985 1991 1997 23 24 Metsäteollisuus, uusinvestoinnit 12 % vuotuinen kasvu 2 Liikevaihto markkina-alueittain 23 411,6 milj.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus ODINin osakerahastot instituutiosijoittajille. Heinäkuu 2013 I 1 I

Osavuosikatsaus ODINin osakerahastot instituutiosijoittajille. Heinäkuu 2013 I 1 I ODINin osakerahastot instituutiosijoittajille Heinäkuu 2013 I 1 I Sisällys 3-5 Markkinakatsaus 5-8 ODIN Norge II 9-12 ODIN Sverige II 13-17 ODIN Norden II 18-22 ODIN Europa II 23-26 ODIN Finland II 27-31

Lisätiedot

Talouden mahdollisuudet 2009

Talouden mahdollisuudet 2009 Talouden mahdollisuudet 2009 Seppo Honkapohja Suomen Pankki Talous 2009 seminaari 23.10.2008 1 Esityksen rakenne Rahoitusmarkkinoiden häiriötilat Suomen ja muiden pohjoismaiden rahoituskriisi 1990-luvulla

Lisätiedot

Kuukausikommentti elokuu 2015 JOM SILKKITIE -SIJOITUSRAHASTO

Kuukausikommentti elokuu 2015 JOM SILKKITIE -SIJOITUSRAHASTO JOM SILKKITIE -SIJOITUSRAHASTO JOM Silkkitie -sijoitusrahaston arvo oli elokuun lopussa 214,50 eli kuukauden aikana rahaston arvo laski -16,41 %. 12 kuukauden tuotto oli elokuun lopussa -15,02 % ja kuuden

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Harri Sailas

TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Harri Sailas TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA Lehdistötilaisuus 23.1.2014 Toimitusjohtaja Harri Sailas 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2013 (Ennakkotietoja) Sijoitustuotto: 9,8 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo:

Lisätiedot

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows:

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows: Exchange Notice March 22, 2007 Series 15/07 OMXH25 STOCK INDEX SPECIAL DIVIDEND ADJUSTMENT: TIETOENATOR OYJ The AGM of TietoEnator Oyj has approved a dividend of EUR 1.20 per share which will be effective

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2016 21.10.2016 AJANKOHTAISTA ILMARISESSA Asiakashankinta sujunut alkuvuonna suunnitellusti, toimintakulut pysyneet kurissa Eläkepäätöksiä 13% enemmän kuin vuosi sitten Uusi eläkekäsittelyjärjestelmä

Lisätiedot

OKO. I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät

OKO. I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Yhtiökokous 31.3.2004 I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Suomen vetovoimaisin

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Marraskuu 2015

Markkinakatsaus. Marraskuu 2015 Markkinakatsaus Marraskuu 2015 Talouskehitys EK:n suhdannebarometrin mukaan Suomessa teollisuuden tilauksiin odotetaan hienoista piristymistä loppuvuonna Saksan talouden luottamusta kuvaava IFO-indeksi

Lisätiedot

ODIN Sijoitusrahastot - Osakerahastot

ODIN Sijoitusrahastot - Osakerahastot RAHASTOESITE Päivitetty 10.06.2015 käännös norjan kielestä ODIN Sijoitusrahastot - Osakerahastot Tämä rahastoesite käsittelee ODIN Forvaltning AS:n hallinnoimia osakerahastoja. ODIN Europasta, ODIN Globalista

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu vuonna 2013 käyttöönotettuja uusia tai uudistettuja

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Elokuu 2016

Markkinakatsaus. Elokuu 2016 Markkinakatsaus Elokuu 2016 Talouskehitys Brexit -tulos yllätti finanssimarkkinat, mutta sen aiheuttama volatiliteetti markkinoilla jäi suhteellisen lyhytaikaiseksi IMF laski kuitenkin globaalia kasvuennustettaan

Lisätiedot

Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja

Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja Marraskuu 2007 Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja Yhtiöiden tulokset lyövät leimansa pörssien kehitykseen Yhtiöiden julkistamat tulokset ja markkinoiden niistä tekemät arviot ovat leimanneet osakemarkkinoita

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/

Osavuosikatsaus 1-6/ Digia Oyj Osavuosikatsaus 1-6/2009 6.8.2009 Juha Varelius Toimitusjohtaja Katsauskauden pääkohdat 1-6/2009 Katsauskauden pääkohdat 1-6/2009 Liikevaihto laski hieman Liikevaihto 61,9 miljoonaa euroa, laskua

Lisätiedot

Kemiran osavuosikatsaus Tammi - kesäkuu 2005

Kemiran osavuosikatsaus Tammi - kesäkuu 2005 1 Kemiran osavuosikatsaus Tammi - kesäkuu 2005 Lasse Kurkilahti, Pääjohtaja 28.7.2005 IR: Päivi Antola, paivi.antola@kemira.com, puh. 010 86 21140 Sisältö Kemiran tammi - kesäkuu Liiketoiminta-alueet tammi

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016 Markkinakatsaus Maaliskuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät heikentyneet, IMF varoitti kasvaneista riskeistä Suomen BKT kasvoi viime vuonna ennakkotietojen mukaan 0,4 prosenttia Euroalue

Lisätiedot

Konsernin tulos oli 11,3 miljoonaa euroa tammi-kesäkuussa 2006 (11,3 milj. euroa vastaava kautena vuonna 2005).

Konsernin tulos oli 11,3 miljoonaa euroa tammi-kesäkuussa 2006 (11,3 milj. euroa vastaava kautena vuonna 2005). Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 21.7.2006 klo 16.00 1 (9) NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2006 Konsernin tulos oli 11,3 miljoonaa euroa tammi-kesäkuussa 2006 (11,3 milj. euroa vastaava kautena vuonna

Lisätiedot

Nordea Markets. Raaka-ainemarkkinakatsaus. Rami Palin 22.5.2015

Nordea Markets. Raaka-ainemarkkinakatsaus. Rami Palin 22.5.2015 Nordea Markets Raaka-ainemarkkinakatsaus Rami Palin Nordea Markets 22.5.2015 Öljy Öljyn hinta on monen tekijän tulos Lyhyen aikavälin kysyntä/tarjonta Varastotasot Kysyntä OPECin tavoitteet ja tuotantokuri

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. ODIN Osakerahastot Tammikuu 2011

Vuosikertomus 2010. ODIN Osakerahastot Tammikuu 2011 Vuosikertomus 21 ODIN Osakerahastot Tammikuu 2 Sisältö Kansikuva: Hamnøy Lofooteilla, Norjassa Valokuvaaja: Asle Svarverud 3 Tapahtumarikas vuosi 4-6 Salkunhoitajien kommentit 7 ODINin salkunhoitotiimiä

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Hugin & Munin. ODINin markkinakommentteja - Lokakuu 2011. Vauhti on hidastunut, mutta vielä ei eletä maailmanlopun aikoja

Hugin & Munin. ODINin markkinakommentteja - Lokakuu 2011. Vauhti on hidastunut, mutta vielä ei eletä maailmanlopun aikoja Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja - Lokakuu 2011 Vauhti on hidastunut, mutta vielä ei eletä maailmanlopun aikoja Epävarmuus ei ole väistynyt osakemarkkinoilta kolmannen vuosineljänneksen kuluessa,

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta huhtikuuta 2011 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta

KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta huhtikuuta 2011 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2011 20. huhtikuuta 2011 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Q1 2011: Vahvaa kasvua tilauksissa ja liikevoitossa Q1/2011 Q1/2010 Historiallinen muutos 2010 Saadut tilaukset

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Sami Pakarinen Kimmo Anttonen Huhtikuu 2016 Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne hyvin tyydyttävä Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne jatkunee tänä vuonna

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2006

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2006 LEHDISTÖTIEDOTE 1/2007 1 (7) 7.3.2007 VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2006 Vakuutuslaitosten vakavaraisuus kehittyi suotuisasti vuoden aikana. Vakavaraisuuslukuihin

Lisätiedot

Fortumin sähkömarkkinakatsaus Keilaniemi

Fortumin sähkömarkkinakatsaus Keilaniemi Fortumin sähkömarkkinakatsaus Keilaniemi 19.3.27 Lotta Forssell viestintäjohtaja Fortum Portfolio Management and Trading 19/3/28 1 Sähkömarkkinakatsauksen tausta ja tarkoitus Fortumin sähkömarkkinakatsauksen

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2005

Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2005 Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2005 Kari Kallio, toimitusjohtaja Ramirent-konserni lyhyesti Ramirent on yksi Euroopan johtava konevuokraamo. Tällä hetkellä Ramirentillä on 270 (223) toimipistettä yhdessätoista

Lisätiedot

Allokaatiomuutos Alexandria

Allokaatiomuutos Alexandria Allokaatiomuutos 3.6.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 28.5.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,12 Suomi 5,87 SEB Finlandia SEB 4,39 SEB Finland Small Cap SEB 1,48 Eurooppa

Lisätiedot

Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja

Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja Marraskuu 2008 Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja Arvo-osakkeiden paluu aistittavissa? Maailman pörssit putosivat voimakkaasti lokakuun aikana rahoituskriisin laajenemisen aiheuttaman lisääntyneen

Lisätiedot

Markkinakatsaus. tammikuu 2017

Markkinakatsaus. tammikuu 2017 Markkinakatsaus tammikuu 2017 Talouskehitys IMF:n odotukset Maailman BKT-kasvun suhteen ennallaan (3,4 prosenttia 2017 ja 3,6 prosenttia 2018). Talousennusteisiin liittyy kuitenkin tällä hetkellä tavallista

Lisätiedot

Osavuosikatsaus. Tammikuu Kesäkuu Date Pöyry PowerPoint presentation template

Osavuosikatsaus. Tammikuu Kesäkuu Date Pöyry PowerPoint presentation template Osavuosikatsaus Tammikuu Kesäkuu 27 2 Taloudelliset tavoitteet Kannattavuus 23 24 25 26 1-6/6 1-6/7 FAS Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,8 3,9 38,6 5,2 2,9 33,3 Sijoitetun pääoman tuotto, % 27,7 21,4

Lisätiedot

SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin

SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin Pörssinoteerattu rahasto eli ETF (Exchange-Traded Fund) on rahasto, jolla voidaan käydä kauppaa pörssissä. ETF:ien avulla yksityissijoittajalla on mahdollisuus sijoittaa

Lisätiedot

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 MARIMEKKO OYJ Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 5.11.2008 LIIKETOIMINNAN KEHITYS 1-9/2008 Liikevaihto kasvoi ja tulos parani ennakoidun mukaisesti. Suomessa merkittävä osa kasvusta kertyi kertaluonteisista

Lisätiedot

ODIN Sverige. Trelleborgissa piilevää arvoa. Rahastokatsaus huhtikuu 2014. Yhtiöt raottavat kukkaroaan

ODIN Sverige. Trelleborgissa piilevää arvoa. Rahastokatsaus huhtikuu 2014. Yhtiöt raottavat kukkaroaan ODIN Sverige Rahastokatsaus huhtikuu 2014 Trelleborgissa piilevää arvoa Yhtiöt raottavat kukkaroaan TV on demand DUNI INTRUM JUSTITIA TRELLEBORG LOOMIS G & L BEIJER SYSTEMAIR ADDTECH SWECO CLOETTA INDUTRADE

Lisätiedot

Makrokatsaus. Joulukuu 2016

Makrokatsaus. Joulukuu 2016 Makrokatsaus Joulukuu 2016 Hyvä kuukausi osakemarkkinoilla Joulukuu oli hyvä kuukausi useimmilla osakemarkkinoilla, ja monet laajat eurooppalaiset osakeindeksit nousivat 7 8 prosenttia. Myös Yhdysvalloissa

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2013. 23. huhtikuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2013. 23. huhtikuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2013 23. huhtikuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Q1 2013: Erittäin vahva alku vuodelle Q1/2013 Q1/2012 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut

Lisätiedot

Makrokatsaus. Kesäkuu 2016

Makrokatsaus. Kesäkuu 2016 Makrokatsaus Kesäkuu 2016 Iso-Britannia äänesti ei EU:lle 2 Kesäkuuta leimasivat ensin Ison-Britannian EUkansanäänestyksen odottelu ja sen jälkeen äänestyksen jälkimainingit. Britit äänestivät 23. kesäkuuta

Lisätiedot

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Ylä-Savon kauppakamariosasto 16.5.2011 Pentti Hakkarainen Johtokunnan varapuheenjohtaja Suomen Pankki Maailmantaloudessa piristymisen merkkejä 60 Teollisuuden ostopäällikköindeksi,

Lisätiedot

Tilikausi 2008. Tapani Järvinen, toimitusjohtaja 30.1.2009

Tilikausi 2008. Tapani Järvinen, toimitusjohtaja 30.1.2009 Tilikausi 2008 Tapani Järvinen, toimitusjohtaja 30.1.2009 2 Hyvä neljäs kvarttaali milj. EUR Q4 2008 Q4 2007 Muutos- % Liikevaihto 398,8 315,5 +26,4 Bruttokate, % 22,8 20,6 +10,7 Liikevoitto 47,5 33,0

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO JAPANI-INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO JAPANI-INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO JAPANI-INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2006 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO JAPANI -INDEKSIRAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi kesäkuu Tapani Järvinen toimitusjohtaja, Outotec Oyj

Osavuosikatsaus tammi kesäkuu Tapani Järvinen toimitusjohtaja, Outotec Oyj Osavuosikatsaus tammi kesäkuu Tapani Järvinen toimitusjohtaja, Outotec Oyj 2 Kannattava kasvu jatkui tammi-kesäkuussa milj. EUR Q1-/ Q1-/2006 Muutos-% Liikevaihto 438,8 320,9 + 37 Liikevoitto 37,1 14,1

Lisätiedot

ODIN Finland Rahastokatsaus Tammikuu 2011. Truls Haugen

ODIN Finland Rahastokatsaus Tammikuu 2011. Truls Haugen ODIN Finland Rahastokatsaus Tammikuu 2011 Truls Haugen 2010 ja tulevaisuuden näkymät ODIN Finland -rahaston arvo nousi 32,7 prosenttia vuonna 2010. Rahaston vertailuindeksi nousi samana aikana 29,8 prosenttia.

Lisätiedot

ODIN Norden. Rahastokatsaus huhtikuu 2014. TeliaSoneralla paljon dataliikennettä. Aker Asa erittäin aliarvostettu yhtiö. Lue Investorin raportti!

ODIN Norden. Rahastokatsaus huhtikuu 2014. TeliaSoneralla paljon dataliikennettä. Aker Asa erittäin aliarvostettu yhtiö. Lue Investorin raportti! ODIN Norden Rahastokatsaus huhtikuu 2014 TeliaSoneralla paljon dataliikennettä USA:n kehnon sään vaikutukset Aker Asa erittäin aliarvostettu yhtiö Lue Investorin raportti! Metso vauhdissa Huhtikuu Rahaston

Lisätiedot

Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät

Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät Suomen Pankki Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät MuoviSki 1 Pörssikurssit laskeneet 160 Euroalue Yhdysvallat Japani Kiina Indeksi, 1.1.2008 = 100 140 120 100 80 60 40 20 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA heinäkuuta 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA heinäkuuta 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja Q2 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2007 20. heinäkuuta 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja Q2-KATSAUS 2007 4-6/2007 4-6/2006 muutos 2006 Saadut tilaukset M 944,4 821,9 15 % 3 116,3 Tilauskanta M 3 318,0 2

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 25.7.2008 1 Sisältö Osavuosikatsaus 1-6/2008 Strategisia askeleita kaudella Näkymät vuodelle 2008

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016 Q3 Detection Technology Oyj LIIKETOIMINTAKATSAUS Tammi-Syyskuu 2016 DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2016 Detection Technology Q3: Myynti kaksinkertaistui Heinä-syyskuu 2016

Lisätiedot

MAGNUS ROSÉN, TOIMITUSJOHTAJA YHTIÖKOKOUS

MAGNUS ROSÉN, TOIMITUSJOHTAJA YHTIÖKOKOUS MAGNUS ROSÉN, TOIMITUSJOHTAJA YHTIÖKOKOUS 17.3.2016 Liikevaihto kasvoi 635,6 milj. euroon, kasvua 3,6 % tai 6,0 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla EBITA 66,8 (65,8) milj. EUR tai 10,5 % (10,7 %)

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 4/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016 Markkinakatsaus Helmikuu 2016 Talouskehitys Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) alensi maailmantalouden kasvuennustetta kuluvalle vuodelle 0,2 prosenttiyksiköllä tasolle 3,4 prosenttia Euroalueen tammikuun

Lisätiedot

Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013. Johtava ekonomisti Penna Urrila

Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013. Johtava ekonomisti Penna Urrila Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013 Johtava ekonomisti Penna Urrila KYSYMYS: Odotan talousvuodesta 2014 vuoteen 2013 verrattuna: A) Parempaa B) Yhtä hyvää C) Huonompaa 160

Lisätiedot

ODIN Hugin & Munin Weekly Market Briefing 13 / 2014

ODIN Hugin & Munin Weekly Market Briefing 13 / 2014 ODIN Hugin & Munin Weekly Market Briefing 13 / 2014 Ei lisää projekteja, kiitos! Maksuratkaisut tuottivat hyvin H&M kasvaa kasvamistaan Nationale Suisse porskuttaa eteenpäin Osakemarkkinat Kulunut viikko

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Syyskuu 2016

Markkinakatsaus. Syyskuu 2016 Markkinakatsaus Syyskuu 2016 Talouskehitys Talouden makroluvut vaihtelevia viime kuukauden aikana, kuitenkin enemmän negatiivisia kuin positiivisia yllätyksiä kehittyneiden talouksien osalta Euroopan keskuspankki

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 30.6.2004

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 30.6.2004 LEHDISTÖTIEDOTE 1 (7) 7.9.2004 7/2004 VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 30.6.2004 Vakuutuslaitosten yhteenlaskettu vakavaraisuus vahvistui hieman alkuvuonna 2004. Vahinkovakuutusyhtiöiden

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015 Markkinakatsaus Toukokuu 2015 Talouskehitys IMF ennustaa maailmantalouden kasvavan kuluvana vuonna 3,5 prosenttia ja ensi vuonna 3,8 prosenttia IMF:n mukaan euroalueen talous on piristymässä vähitellen,

Lisätiedot

Makrokatsaus. Heinäkuu 2016

Makrokatsaus. Heinäkuu 2016 Makrokatsaus Heinäkuu 2016 Myönteistä kehitystä kesämarkkinoilla Heinäkuu oli hyvä kuukausi rahoitusmarkkinoilla. Brittien ei EU:lle aiheutti negatiivisia reaktioita markkinoilla, mutta nyt suunta kääntyi

Lisätiedot

Positiivisella asenteella eteenpäin. 24. lokakuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

Positiivisella asenteella eteenpäin. 24. lokakuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Positiivisella asenteella eteenpäin 24. lokakuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Sisältö Liiketoiminnan kehitys tammi syyskuussa 2012 Uusi globaali hissituoteperhe Globaalit markkinat 2011 ja KONEen

Lisätiedot

Venäjän osakemarkkinoiden näkymät vuodelle 2012

Venäjän osakemarkkinoiden näkymät vuodelle 2012 Venäjän osakemarkkinoiden näkymät vuodelle 2012 Petri Pöllänen salkunhoitaja Sijoitus Invest 16.11.2011 UB konserni Perustettu vuonna 1986 Kotimainen, pankkiryhmistä riippumaton avainhenkilöiden omistama

Lisätiedot

Atria Oyj:n osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski

Atria Oyj:n osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski Atria Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008 Toimitusjohtaja 6.5.2008 Konsernin rakenne Atria Oyj Liikevaihto 1.272 milj. (2007) Henkilöstö 5.947 (keskimäärin 2007) Suomi Skandinavia Venäjä Baltia Liikevaihto

Lisätiedot