Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja"

Transkriptio

1 Maaliskuu 2009 Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja Odotuksiin reagoivat markkinat Osakemarkkinoiden liikkeet perustuvat suhdannemuutoksiin kohdistuviin odotuksiin. Yhdysvalloissa kurssien lasku alkoi syksyllä 2007 eli useita neljänneksiä ennen taantuman vahvistamista. Vastaavasti on perusteltua uskoa, että osakemarkkinoiden nousu alkaa paljon reaalitaloudessa näkyvää elpymistä aikaisemmin, koska odotukset paremmista ajoista alkavat vähitellen heijastua osakekursseihin. Osakemarkkinat reagoivat tavallisesti kuudesta kahdeksaan kuukautta aikaisemmin kuin talous julistetaan terveeksi. Osakekurssit ovat historiallisesti katsoen nousseet paljon näiden kuuden-kahdeksan kuukauden aikana. Tämä puhuu osakerahastojen ostamisen puolesta ennen kuin kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että suunta on oikea. Monia yhtäläisyyksiä Joitakin yhtäläisyyksiä aikaisempiin laskusuhdanteisiin on, vaikka syyt tai syy-yhteydet ovat nyt toiset. Yleensä ensiksi laskevat osakekurssit, sitten syklisten tuotteiden ja palveluiden, kuten metallien ja rahtien, hinnat, teollisuustuotanto hidastuu ja työttömyys lisääntyy. Nämä ovat ainekset tälläkin kertaa. Aikaisemmat suhdannekäänteet antavat viitteitä siitä, mitä on odotettavissa. Vuoden 1854 jälkeen taloudellisten laskukausien kesto on ollut keskimäärin 17 kuukautta. Amerikan talous on ollut laskussa nyt 15 kuukautta (joulukuusta 2007 lähtien, vaikka taantuma vahvistettiin vasta syksyllä 2008). Aikoinaan elokuusta 1929 maaliskuuhun 1933 eli yhteensä 43 kuukautta kestänyt talouskriisi oli tässä suhteessa poikkeuksellinen. Silloin osakemarkkinat reagoivat jo heinäkuussa 1931, siis peräti 20 kuukautta ennen positiivisen talouskasvun alkamista! Tuttua entuudestaan Rahoituskriisit eivät ole historiallisesta näkökulmasta katsottuna mitään uutta. Kenneth S. Rogoff ja Carmen M. Reinhart ovat tutkineet Harvardin yliopistossa aikaisempia rahoituskriisejä, joita toisen maailmansodan jälkeen on ollut yhteensä 18, niiden joukossa myös Norjan kriisi 1990-luvulla. Tutkijoiden mukaan ei nykyinenkään kriisi ole ainutlaatuinen. Asuntojen hintojen, osakekurssien, taloudellisen kasvun ja työttömyyden kehitys ja valtionvelan kasvu noudattelevat pitkälti aikaisempien rahoituskriisien kaavaa. Hintojen lasku Yhdysvaltain asuntomarkkinoilla lähestyy aikaisempien rahoituskriisien keskitasoa maailmanlaajuisesti tarkasteltuna. Asuntojen hinnat ovat pudonneet 28 prosenttia

2 Tuotto vuoden 2009 alusta: ODIN Norden: -4,9 % ODIN Finland: -2,6 % ODIN Norge: 0,5 % ODIN Sverige: -7,1 % ODIN Europa: -11,7 % ODIN Europa SMB: -12,6 % huipputasostaan. 18 aikaisemmassa rahoituskriisissä 1940-luvun puolivälin jälkeen asuntojen hinnat laskivat keskimäärin 35 prosenttia ennen pohjan saavuttamista. Nyt laskun jatkuttua edelleen koko helmikuun ajan myös osakemarkkinat Amerikassa ovat laskeneet likipitäen yhtä paljon kuin aikaisemmissa rahoituskriiseissä. Yhdysvalloissa S&P 500 -indeksi on kirjoitushetkellä laskenut 53 prosenttia tilapäisestä huipustaan, kun osakemarkkinat ovat laskeneet keskimäärin noin 55 prosenttia aikaisemmissa rahoituskriiseissä. Suurimmat vaikutukset talouskasvuun ovat kuitenkin vielä edessäpäin. Aikaisemmissa rahoituskriiseihin liittyvissä suhdannelaskuissa talouskasvun alamäki huipulta pohjalle on ollut yhdeksän prosenttia. Suhdannekäänteen jälkeen joulukuussa 2007 talouskasvu on Yhdysvalloissa laskenut 1,5 prosenttia. Jos historia toistaa itseään, kestää vielä jonkin aikaa, ennen kuin rahoituskriisin vaikutukset näkyvät reaalitaloudessa täysimittaisina. Aikaisemmissa rahoituskriiseissä työttömyys on laskusuhdanteen aikana noussut seitsemän prosenttiyksikköä. Tällä hetkellä työttömyys Yhdysvalloissa on noussut kolme prosenttiyksikköä eli 4,6 prosentista 7,6 prosenttiin. Aikaisempien rahoituskriisien valossa nähtynä työttömyys nousee vielä huomattavasti nykytasosta. Missä määrin aikaisemmat rahoituskriisit sitten vastaavat nykyistä kriisiä? Yhtäläisyyksiä on paljon, mutta myös muutamia tärkeitä eroja. Positiivista on se, että keskuspankit toimivat nykyisin huomattavasti joustavammin, koska niiden ei tarvitse kiinnittää valuutan arvoa kultaan tai muihin valuuttoihin. Keskuspankkien tämänhetkiset toimenpiteet ovat mittasuhteiltaan tasoa, jota ei ole ennen nähty, ei edes 30-luvun alun tai Japanin 1980-luvun lopun kriisien aikana. Kukaan ei tiedä, milloin suunta muuttuu Kukaan ei tiedä varmasti, milloin reaalitalous tai osakemarkkinat reagoivat. Reaalitalouden kannalta katsottuna olemme kuitenkin jo melko syvällä laskusuhdanteessa ja osakemarkkinat ovat vielä syvemmällä. Historiallista keskiarvoa pidemmän laskusuhdanteen puolesta puhuu se seikka, että noususuhdanne on viime vuosina kestänyt aikaisempia nousukausia pidempään. Maailmantalouden kasvu vuodesta 2001 vuoteen 2008 oli erittäin voimakasta ja kesti liki kaksi kertaa niin pitkään kuin aikaisemmat kasvukaudet. Noususuhdanteen aikana yritykset tekivät aikaisempia kasvukausia suurempia investointeja tuotantokapasiteettiinsa. Koska kysyntä on supistuneet lyhyessä ajassa voimakkaasti niin korjausvaiheesta voi tulla normaalia jyrkempi ja pidempi. Uskominen parempiin taloudellisiin aikoihin voi olla vaikeaa, kun suhdannelasku koetaan näin läheltä. On kuitenkin muistettava, että markkinoilla on tehokkaita ohjausinstrumentteja, joiden avulla suhdanteiden lasku ja pessimismi ennemmin tai myöhemmin vaihtuvat suhdanteiden nousuun ja optimismiin. Se on nähty aikaisemmin ja se nähdään taas. Historiankirjoihin Tulevina vuosina historioitsijat tutkivat myös vuoden 2008 rahoituskriisiä perusteellisesti. Historiankirjojen ensim- Rahasto Indeksi Markkinakehitys 12 kk paikallisessa valuutassa Markkinakehitys viimeiset 5 vuotta paikallisessa valuutassa Norway Nordic Europe World USA Norway Nordic Europe World USA Pörssien lasku ympäri maailman jatkui koko helmikuun. Yhdysvalloissa päädyttiin 10 prosentin laskuun. Syynä huonoon kehitykseen ovat epävarmuus tukipakettien vaikutuksista ja kehnot makroluvut. Lähde: Reuters EcoWin. Milloin nousu alkaa? Historiallisesti katsoen osakemarkkinat ovat reagoineet kuudesta kahdeksaan kuukautta reaalitaloutta nopeammin. Kun talous julistetaan terveeksi, osakemarkkinat ovat todennäköiset nousseet jo huomattavasti. Lähde: Reuters EcoWin.

3 mäisissä luvuissa käsitellään laskusuhdanteeseen johtaneita syitä eli matalia korkoja, luoton helppoa saatavuutta ja houkuttelevia lainainstrumentteja sekä näiden seurauksena syntynyttä asuntokuplaa. Pääluvuissa käsitellään itse suhdannelaskua, jolle oli kuvaavaa osakekurssien ja asuntojen hintojen voimakas romahdus, tuotantokapasiteetin dramaattinen lasku sekä yritysten tulostason putoaminen. Kriisin seurauksissa käsitellään lisääntynyttä työttömyyttä ja elinkeinoelämässä ja kuluttajien keskuudessa vallinnutta yleistä pessimismiä. Viimeisissä luvuissa käsitellään kriisistä selviämistä. Todennäköisesti niissä viitataan syklisten tuotteiden ja palveluiden hintojen asteittaiseen nousuun pitkään jatkuneiden vähäisten investointien seurauksena, viranomaisten tukipaketteihin, rahoituksen vakauden parantumiseen ja mataliin korkoihin. Kaikkien hintojen nousu metalleista rahteihin kannustaa lisääntyviin investointeihin, jotka alentavat työttömyyttä ja saavat optimismin orastamaan. Lisäksi osakemarkkinat alkavat liikkua jo ennen näitä! Mitä ODIN tekee? Pidämme kiinni filosofiastamme ostaa aliarvostettuja osakkeita huomattavasti yritysten todellista arvoa alempaan hintaan. Meillä on harvoin ollut näin runsaasti mielenkiintoisia, sekä kotimaisia että kansainvälisiä, osakesalkkuehdokkaita kuin juuri tällä hetkellä. Rahastojemme positiivisten nettomerkintöjen johdosta olemme viime kuukausina ostaneet useita hinnaltaan edullisia yrityksiä. Kuten aikaisemmat rahoituskriisit ovat osoittaneet, arvo normalisoituu ennemmin tai myöhemmin. ODINin eri osakerahastot ovat varautuneet hyvin tulevaan nousuun. Omistamme vakavaraisia yrityksiä, joilla on terve tase ja jotka ovat erittäin edullisia normalisoituneisiin tuloksiin ja todellisiin arvoihin verrattuna. Oddbjørn Dybvad Salkunhoitaja ODIN Norge, ODIN Global ja ODIN Global SMB Mitä osuudenomistajien tulee tehdä? Tulevat kuukaudet ja vuosineljännekset tulvivat heikkenevästä talouskasvusta ja lisääntyvästä työttömyydestä kertovia negatiivisia uutisia. Työttömyyden kasvu ei kuitenkaan tarkoita samaa kuin heikot työmarkkinat. Historia osoittaa pikemminkin päinvastaista. Säännölliseen säästämiseen suosittelemme edelleen säästösopimuksia. Säästösopimuksella ostat osuuksia pitkällä aikavälillä ja luovut ajoituksellisista kokeiluista, joissa vain hyvin harvat (jos ketkään) pidemmän päälle onnistuvat. Uskomme, että nykyisillä osakehinnoilla talven/kevään 2009 aikana tehtyjä osakerahasto-ostoja on kolmen-viiden vuoden kuluttua erittäin helppo puolustella itselleen. Kaikkea ei tarvitse panostaa yhden kortin varaan, vaan kertasijoitus voidaan esimerkiksi jakaa ja hajauttaa hieman pidemmälle ajalle. Tuotto vuoden 2009 alusta: ODIN Global: -9,8 % ODIN Global SMB: -9,9 % ODIN Maritim: -8,4 % ODIN Offshore: 5,6 % ODIN Kiinteistö: -2,0 % Lähde: ODIN Forvaltning ja OBI ODINin salkunhoitotiimi Jarl Ulvin Alexandra Morris Truls Haugen Nils Petter Hollekim Lars Mohagen Oddbjørn Dybvad Vegard Søraunet

4 Tuottokatsaus per Aloituspäivä 1 kk Vuoden alusta 12 kk 3 vuotta 5 vuotta 10 vuotta Perustamisesta OSAKERAHASTO ODIN Norden VINX Benchmark Cap NOK NI ODIN Finland OMX Helsinki CAP GI ODIN Norge Oslo Børs Fondsindex (OSEFX) ODIN Sverige OMXSB Cap GI ODIN Europa 1) MSCI Europe net Index ODIN Europa SMB 2) MSCI Europe net Small Cap Index ODIN Global 3) MSCI World Net Index ODIN Global SMB 4) MSCI World Net Small Cap Index ODIN Maritim MSCI World Gross Marine Index ODIN Offshore Philadelphia Stock Exchange Oil Service Sector Index* ODIN Kiinteistõ Carnegie Sweden Real Estate Index* -9,9 % -4,9 % -53,0 % -21,7 % -0,2 % 6,3 % 11,6 % -6,8 % -7,9 % -50,5 % -17,6 % -1,5 % 2,7 % 6,7 % -3,8 % -2,6 % -49,2 % -17,1 % 1,4 % 9,4 % 19,8 % -10,8 % -13,2 % -50,7 % -16,8 % -0,5 % 2,1 % 8,0 % -8,7 % 0,5 % -56,0 % -21,1 % 2,2 % 9,0 % 15,4 % -6,3 % 3,0 % -59,2 % -22,1 % -1,2 % 3,5 % 7,5 % -6,9 % -7,1 % -49,1 % -20,1 % -2,4 % 10,3 % 13,9 % -4,9 % -8,6 % -46,0 % -17,1 % -2,3 % 0,7 % 7,6 % -10,5 % -11,7 % -53,7 % -25,1 % -5,9 % -7,6 % -9,0 % -11,6 % -43,7 % -16,9 % -4,1 % -4,7 % -9,8 % -12,6 % -54,2 % -22,5 % -2,2 % -2,9 % -5,8 % -4,0 % -49,2 % -21,0 % -3,7 % 0,2 % -9,4 % -9,8 % -50,6 % -23,6 % -10,3 % -6,9 % -9,1 % -8,1 % -36,7 % -17,0 % -5,4 % -6,4 % -9,8 % -9,9 % -50,6 % -25,3 % -10,8 % -4,7 % -9,3 % -6,1 % -38,0 % -20,7 % -5,5 % -0,6 % -16,6 % -8,4 % -62,5 % -18,2 % 4,1 % 19,7 % 12,0 % -7,8 % -9,1 % -50,2 % -15,2 % -1,9 % 3,8 % 0,3 % -6,7 % 5,6 % -59,2 % -19,2 % 8,5 % 1,6 % -4,9 % 11,4 % -48,9 % -16,7 % 1,9 % -5,0 % -3,8 % -2,0 % -44,8 % -14,9 % 5,0 % 10,1 % -5,0 % -8,5 % -46,0 % -18,8 % 0,1 % 4,6 % 1) ODIN Europa oli rahasto-osuusrahasto, joka sijoitti kaikki varansa Robur Europa -rahastoon. 2) ODIN Europa SMB oli rahasto-osuusrahasto, joka sijoitti kaikki varansa Robur Europa SMB -rahastoon. 3) ODIN Global oli rahasto-osuusrahasto, joka sijoitti kaikki varansa Templeton Global Fund A -rahastoon. 4) ODIN Global SMB oli rahasto-osuusrahasto, joka sijoitti kaikki varansa Templeton Global Smaller Companies Fund -rahastoon. *) Vertailuindekseissä ei ole huomioitu osinkoja. KORKORAHASTO Aloituspäivä 1 kk Vuoden alusta 0,2 % 0,2 % Tuotto Modifioitu duraatio Perustamisesta (kum.) ODIN MoneyMarket EUR ,2 % 2,6 % 0,1 2,8 % EUR003M Index 0,2 % 5,6 % ODIN on markkinakommenteissaan käyttänyt luotettavina pitämiään lähteitä. ODIN ei kuitenkaan takaa, että tiedot ovat täydellisiä tai virheettömiä. Esitetyt tiedot koskevat ODINin näkemystä Hugin & Munin kuukausikatsauksen kirjoittamisajankohtana. ODIN Forvaltningin työntekijät voivat omaan lukuun tehdä sijoituksia eri tyyppisiin sjioitusinstrumentteihin. Tämä tarkoittaa, että ODIN Forvaltningin työntekijät voivat omistaa tässä Hugin & Munin kuukausikatsauksessa mainittujen yhtiöiden osakkeita ja arvopapereita sekä osuuksia ODINin rahastoissa. Työntekijöiden oman kaupan tulee noudattaa ODIN Forvaltningin asettamaa sisäistä säännöstöä, joka on laadittu vastaamaan arvopaperikaupasta asetettua lainsäädäntöä sekä Verdipapirfondenes Foreningin (Sijoitusrahastoyhdistys) suosituksia. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Tuleva tuotto riippuu muun muassa osakemarkkinoiden kehityksestä, salkunhoitajien ammattitaidosta, rahaston riskinotosta sekä rahasto-osuuksien merkinnästä, hallinnoinnista ja lunastuksesta perittävistä kuluista. Kurssitappiot voivat muuttaa tuoton negatiiviseksi. Näin sijoitamme ODINin sijoitusrahastoja hallinnoidaan aktiivisesti. Sijoitamme vapaasti eri yrityksiin riippumatta niiden koosta tai painoarvosta markkinaindekseissä. Sijoituskohteinamme olevilla yrityksillä on käsityksemme mukaan juuri sellaiset ominaisuudet, joiden avulla niistä tulee huomispäivän voittajia. Pyrimme salkunhoitajan työssämme antamaan osuudenomistajille mahdollisuuden saada osansa yritysten lisäarvosta. Me ODINissa ymmärrämme omien itsenäisten sijoitusvalintojen merkityksen. Sijoituspäätöksemme perustuvat hyvin tuntemillamme toimialoilla ja markkinoilla toimivien yritysten perusteellisiin analyyseihin. Me tiedämme, mitkä yritykset tuottavat siellä tulosta. Olemme pitkän aikavälin omistajia, jotka sietävät markkinoiden lyhytaikaisia häiriöitä. Olemme kiinnostuneempia arvoyrityksistä kuin kasvuyrityksistä. Ensiksi mainituilla yrityksillä on vakaa liikevaihto ja hyvä tuloskehitys, jotka ovat aliarvostettuja suhteessa pitkän aikavälin tuloskehitystä ja kirjanpitoarvoja koskeviin arvioihin. Koska nämä yritykset ansaitsevat rahaa ja niillä on todellista arvoa, ei arvoyritysten joukossa juurikaan ole pilvilinnoja. On suositeltavaa ja terveellistä lukea eri maita ja poliittisia muutoksia koskevia raportteja. Kaiken näkeminen omin silmin lisää tietämystä ja auttaa ymmärtämään asiat entistä syvällisemmin. ODINin salkunhoitajien työhön kuuluvat tärkeänä osana matkustaminen eri maihin ja tutustuminen eri markkinoihin ja yrityksiin. Yritysten johdon kanssa käydyissä keskusteluissa saamme lisää tietoa siitä kulttuuriympäristöstä, jossa yritykset toimivat, ja pystymme ymmärtämään niitä paremmin. Tällainen tieto sisältyy tärkeänä osana kokonaisanalyysiin, jonka teemme kaikista niistä yrityksistä, joihin harkitsemme sijoittavamme. Uskomme, että hyviä aliarvostettuja yrityksiä on mahdollista löytää aina uudelleen yrityksiä, joista tulee olettamuksemme mukaan huomispäivän voittajia. Olemme noudattaneet samaa sijoitusfilosofiaa aivan ODINin perustamisesta alkaen. Tämä filosofia yhdistettynä salkunhoitajien ammattitaitoon on tarjonnut ODINin osakerahastojen osuudenomistajille monina vuosina korkean lisätuoton. Tulokset ovat nähtävissä seuraavan sivun tuottotaulukossa.

5 ODINin osakerahastot ODIN hallinnoi yhtätoista osakerahastoa. Valikoimamme sisältää niin yksittäisiin maihin ja yksittäisille toimialoille sijoittavia vaihtoehtoja kuin myös laajasti Pohjoismaihin, Eurooppaan tai maailmanlaajuisesti sijoittavia osakerahastoja. Maailmanlaajuiset rahastot ODIN Global ODIN Global SMB Rahastot voivat vapaasti sijoittaa kaikkialle maailmaan. Rahastojen riskiprofiili on matala tai keskitasoa verrattuna muihin Maakohtaiset rahastot ODIN Finland ODIN Norge ODIN Sverige Rahastot voivat vapaasti sijoittaa yrityksiin jotka ovat pörssinoteerattuja tai joiden kotipaikka tai alkuperä on kyseisissä maissa. Alueelliset rahastot ODIN Europa ODIN Europa SMB ODIN Norden Rahastot voivat vapaasti sijoittaa yrityksiin, jotka ovat pörssinoteerattuja tai joiden kotipaikka tai alkuperä on Euroopassa tai Pohjoismaissa. Rahastojen riskiprofiili on keskitasoa verrattuna muihin Toimialarahastot ODIN Maritim ODIN Offshore ODIN Kiinteistö Rahastot sijoittavat ainoastaan yhdelle toimialalle ja ovat näin ollen riippuvaisia kyseisen toimialan kehityksestä. Rahaston valinta Tuotto on useimmille tärkein syy kohdistaa säästöjä osakerahastoihin. Yleisesti ottaen sijoitukset osakerahastoihin mahdollistavat korkeamman tuottoodotuksen kuin esimerkiksi pankkitalletukset, mutta tällöin on myös hyväksyttävä sijoituksen arvon vaihtelu, joka on sidoksissa rahastojen sijoituskohteina olevien arvopaperien markkina-arvojen muutoksiin. Historiallisesti osakemarkkinoilta saavutettu sijoitusten pitkän aikavälin vuotuinen tuotto on ollut noin 3-6 prosenttiyksikköä korkeampi suhteessa pankkitalletuksiin. Suosittelemme osakerahastosijoituksia vähintään viiden vuoden aikajänteelle. Jos harkitset säästösopimusta tai sijoitusta ainoastaan yhteen rahastoon, suosittelemme ensisijaisesti laajan sijoitusmandaatin omaavia rahastojamme: Rahastojen riskiprofiili on korkea verrattuna muihin Rahastojen riskiprofiili on korkea verrattuna muihin ODIN Global ODIN Europa ODIN Norden Sijoituksen ajoitukseen liittyen, noudatamme ODINilla yksinkertaista peukalosääntöä: Sijoita rahastoihin silloin kun sinulla on siihen varaa. Tämä saattaa kuulostaa yksinkertaiselta, mutta jos yrität osua tilapäisiin notkahduksiin tai huippuihin, todennäköisyys epäonnistumiselle on suuri. Suosituksemme on tästä syystä varallisuuden kartuttaminen säästösopimuksen ja säännöllisen sijoittamisen kautta. Saavutettu tuotto on sidoksissa säästöaikaan ja rahaston kehitykseen. Säästösopimus, jonka myötä ostat rahasto-osuuksia kuukausittain, tuo pääsääntöisesti mukanaan hyvän osuuksien keskikurssin. Toisin sanoen et kohdista koko sijoitustasi huipulle tai pohjaan - ja ostat enemmän osuuksia silloin kun markkinat laskevat. Suosituksemme perustana on, että kyseiset rahastot voivat sijoittaa laajasti eri markkinoille yrityskoosta tai toimialasta riippumatta. Löytyy kuitenkin monia perusteita sijoittaa useampaan rahastoomme. Lisätietoja muista osakerahastoistamme löytyy kotisivuiltamme ODIN rahastoja voit merkitä joko kertaluontoisesti tai säännöllisesti säästäen. Kertasijoituksen minimisumma on 500 euroa ja säästösopimuksen vähimmäiserä on 50 euroa. Rahastomerkintä Ennen ensimmäistä merkintää pyydämme teitä täyttämään ja palauttamaan ODIN merkintälomakkeen sekä asiakastietolomakkeen asiakaspalveluumme. Lomakkeet ovat tulostettavissa kotisivuiltamme tai tilattavissa asiakaspalvelustamme puh Perustuen rahastoyhtiöitä koskevaan asiakkaiden tunnistamisesta annettuun lainsäädäntöön, uusien asiakkaiden on toimitettava myös kopio henkilöllisyystodistuksesta asiakaspalveluumme. ODIN Rahastot Eteläinen Hesperiankatu 10, Helsinki Puh: Faksi: Y: Internet: Sähköposti:

Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja

Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja Marraskuu 2010 Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja Pohjoismaisissa kiinteistöissä piilee hyvät mahdollisuudet Talouden kasvuvauhti on nopeutumassa Pohjoismaissa. Siksi toimitilojen kysyntä, vuokrat

Lisätiedot

Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja

Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja Huhtikuu 2009 Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja Luottamus öljyalaan jatkuu Öljypalveluyhtiöiden osakkeet ovat laskeneet maailmantalouden rajun alamäen ja jyrkästi laskevan öljynhinnan mukana. Siitä

Lisätiedot

Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja

Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja Lokakuu 2008 Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja Pörssimyrsky USA:sta Kansainvälinen rahoituskriisi on yltänyt uusiin ulottuvuuksiin. Syyskuussa investointipankkeja meni konkurssiin, luottomarkkinat

Lisätiedot

Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja

Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja Tammikuu 2008 Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja Markkinahäiriöt tarjoavat mahdollisuuksia Yhtiöiden tuloskasvu supistui jonkin verran vuoden 2007 jälkipuoliskolla, mutta yhtiöiden arvostus on edelleen

Lisätiedot

Hugin & Munin. ODINin markkinakommentteja - Joulukuu 2011. Kaikesta huolimatta uskomme edelleen Eurooppaan

Hugin & Munin. ODINin markkinakommentteja - Joulukuu 2011. Kaikesta huolimatta uskomme edelleen Eurooppaan Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja - Joulukuu 2011 Kaikesta huolimatta uskomme edelleen Eurooppaan Eurooppaan kannattaa mielestämme edelleenkin sijoittaa pitkällä aikavälillä. Valtioiden velkakriisit

Lisätiedot

Siksi. ODINin osakerahastot

Siksi. ODINin osakerahastot Siksi ODINin osakerahastot Osakerahastosäästämisessä on kyse yhdestä asiasta: saada parempi tuotto säästöille kuin muuten saisit. ODIN Rahastot Eteläinen Hesperiankatu 10, FIN-00100 Helsinki Puhelin: 09

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. ODIN Osakerahastot. Helmikuu 2014. ODIN tuottaa lisäarvoa

Vuosikertomus 2013. ODIN Osakerahastot. Helmikuu 2014. ODIN tuottaa lisäarvoa Vuosikertomus 213 ODIN Osakerahastot Helmikuu 214 ODIN tuottaa lisäarvoa Sisältö 3 Toimitusjohtajan tervehdys 4-5 Markkinakommentit 6-7 ODINin sijoitusprosessi 8-9 Hallituksen toimintakertomus 1 Liitetiedot

Lisätiedot

ODIN Europa Rahastokatsaus Tammikuu 2011. Alexandra Morris

ODIN Europa Rahastokatsaus Tammikuu 2011. Alexandra Morris ODIN Europa Rahastokatsaus Tammikuu 2011 Alexandra Morris 2010 ja tulevaisuuden näkymät ODIN Europa -rahaston arvo nousi 20,3 prosenttia vuonna 2010. Rahaston vertailuindeksi nousi samana aikana 12,0 prosenttia.

Lisätiedot

ODIN Norge Rahastokatsaus Tammikuu 2011. Jarl Ulvin

ODIN Norge Rahastokatsaus Tammikuu 2011. Jarl Ulvin ODIN Norge Rahastokatsaus Tammikuu 2011 Jarl Ulvin 2010 ja tulevaisuuden näkymät ODIN Norge -rahaston arvo nousi 31,5 prosenttia vuonna 2010. Rahaston vertailuindeksi nousi samana aikana 29,1 prosenttia.

Lisätiedot

Valuutat Yhdysvaltain dollari on vahvistunut merkittävästi suhteessa euroon. Pitkän aikavälin näkemyksemme

Valuutat Yhdysvaltain dollari on vahvistunut merkittävästi suhteessa euroon. Pitkän aikavälin näkemyksemme -1.5 #88 - JOULUKUU 2008 - NORDEA BANK S.A. Nordea News Talouskriisin synty 18 kuukauden päiväkirja Nordea-konsernin osavuosikatsaus tammisyyskuu 2008 Toimiva sijoitusratkaisu vaikeissakin markkinaolosuhteissa

Lisätiedot

SELIGSON & CO RAHASTOT

SELIGSON & CO RAHASTOT SELIGSON & CO RAHASTOT Rahastoesite 28.2.2012 muodostuu seuraavista osioista : Yksinkertaistettu rahastoesite Rahastojen säännöt ASIAKASPALVELU Puhelin: 09 6817 8200 (pankkipäivisin 9 17) Fax: 09 6817

Lisätiedot

SELIGSON & CO RAHASTOT YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE 15.7.2011

SELIGSON & CO RAHASTOT YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE 15.7.2011 SELIGSON & CO RAHASTOT YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE 15.7.2011 SISÄLLYSLUETTELO Varainhoito on luottamustehtävä...2 Miten alkuun?... 2 Merkinnät ja lunastukset... 3 Sijoitussalkun rakentaminen... 4 Varainhoito...

Lisätiedot

Suomalaisten hedge-rahastojen menestyminen vuosina 2008 2011

Suomalaisten hedge-rahastojen menestyminen vuosina 2008 2011 Suomalaisten hedge-rahastojen menestyminen vuosina 2008 2011 Soine, Toni 2012 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Suomalaisten hedge-rahastojen menestyminen vuosina 2008-2011

Lisätiedot

SUOMI-RAHASTOT SIJOITUSKOHTEENA

SUOMI-RAHASTOT SIJOITUSKOHTEENA Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Laskentatoimi Anu Rinkinen SUOMI-RAHASTOT SIJOITUSKOHTEENA Opinnäytetyö 2010 ABSTRACT Anu Rinkinen Finnish Funds as Investments,

Lisätiedot

ODIN om Eiendom. Kiinteistösijoittaminen

ODIN om Eiendom. Kiinteistösijoittaminen Hugin & Munin Special Report 11 / 2012 ODIN om Eiendom Kiinteistösijoittaminen Kiinteistösijoittaminen Johdanto Kiinteistöt ovat maailmaan suurin omaisuusluokka. Yksityishenkilöille asunto edustaa usein

Lisätiedot

Rahastoraportti Puolivuosikatsaus 30.6.2013

Rahastoraportti Puolivuosikatsaus 30.6.2013 raportti Puolivuosikatsaus 30.6.2013 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 3 Talous- ja markkinakatsaus 4 SEB:n esittely 6 Riskitason ja rahaston valinta 8 Näin luet rahastoraporttia 10 Hinnasto 33

Lisätiedot

Sisältö. Käännetty norjalaisesta alkuperäistekstistä

Sisältö. Käännetty norjalaisesta alkuperäistekstistä ODIN rahastot ODIN Forvaltning AS Dronning Mauds Gate 11 N-0250 Oslo P.O. Box 1771 Vika N-0122 Oslo Puhelin: +47 22 01 02 03 Fax: +47 22 01 02 01 E-mail: kundeservice@odinfond.no www.odinfond.no Käännetty

Lisätiedot

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille Sisällys Sijoitusrahasto lyhyesti 4 Säästö- ja sijoituskohteet 5 Mikä sijoitusrahasto on? 7 Mihin rahaston valinnassa

Lisätiedot

JOKO OLET TUTUSTUNUT VIDEOBLOGIIN? SISÄLLYS

JOKO OLET TUTUSTUNUT VIDEOBLOGIIN? SISÄLLYS SISÄLLYS INDEKSIRAHASTOJEN PALKKIOT ALENEVAT... 3 SELIGSON & CO 10 VUOTTA... 3 ALFASTA RISKIIN...... 4 APS ASSET MANAGEMENT..... 7 TUNNUSLUKUJEN MÄÄRITELMIÄ. 18 MIKÄ ON MIFID?... 19 KUKA RIKASTUU KIINASSA?...

Lisätiedot

SISÄLLYS. Yksinkertainen on tehokasta! ARTIKKELIT (YMS.) LISÄHAJAUTUSTA JA TIETOTURVAA 3 LUOVA TUHO SIJOITTAJAN SALKUSSA? 4

SISÄLLYS. Yksinkertainen on tehokasta! ARTIKKELIT (YMS.) LISÄHAJAUTUSTA JA TIETOTURVAA 3 LUOVA TUHO SIJOITTAJAN SALKUSSA? 4 SISÄLLYS ARTIKKELIT (YMS.) LISÄHAJAUTUSTA JA TIETOTURVAA 3 LUOVA TUHO SIJOITTAJAN SALKUSSA? 4 TUNNUSLUKUJEN MÄÄRITELMIÄ 15 VALOA MOSKOVASTA 18 SIJOITTAMISEN A JA O 27 OM FONDSPARANDE I SYNNERHET 29 ENNUSTUS

Lisätiedot

Osakkeet Osakkeet on nostettu neutraalipainoon

Osakkeet Osakkeet on nostettu neutraalipainoon # 8 6 - TO U KO K U U 2 0 0 8 - N O R D E A B A N K S. A. Nordea News Nordea Euroopan luotetuin pankki CDS-tasolla mitattuna Aletheia nimitetty Nordea 1 - North American equities -alarahaston sijoitusneuvojaksi

Lisätiedot

SISÄLLYS. Varainhoitorahasto Pharos... 7. Phoenix... 11. Phoebus... 14. Russian Prosperity Fund Euro... 18. Rahamarkkinarahasto AAA...

SISÄLLYS. Varainhoitorahasto Pharos... 7. Phoenix... 11. Phoebus... 14. Russian Prosperity Fund Euro... 18. Rahamarkkinarahasto AAA... SISÄLLYS LUOTOT JA LUOKITUKSET... 3 REAALITUOTTO, RISKI JA KÄTEISOPTIO... 4 TILAA KATSAUS KAVERILLE... 16 VERO VEROTTAA (TUOTTOJA).... 25 FINANSMARKNADENS TERRÄNGBILAR.... 26 VIHAINEN POSSU (SARJAKUVA)....

Lisätiedot

OMX HELSINKI 25 INDEKSIOSUUSRAHASTO TAAS SUOMEN EDULLISIN!

OMX HELSINKI 25 INDEKSIOSUUSRAHASTO TAAS SUOMEN EDULLISIN! SISÄLLYS INDEKSIRAHASTOJEN PALKKIOT ALENEVAT... 3 UUTTA AASIAN MARKKINOILLE... 3 ABC KISSA SIJOITTELEE...... 4 PCM UUDEN VENÄJÄN TUNTIJA..... 7 INDEKSISALKUNHOIDON ARKEA.... 9 TUNNUSLUKUJEN MÄÄRITELMIÄ.

Lisätiedot

SISÄLLYS. Varainhoitorahasto Pharos... 7. Phoenix... 11. Phoebus... 14. Russian Prosperity Fund Euro... 20. Rahamarkkinarahasto AAA...

SISÄLLYS. Varainhoitorahasto Pharos... 7. Phoenix... 11. Phoebus... 14. Russian Prosperity Fund Euro... 20. Rahamarkkinarahasto AAA... SISÄLLYS ODOTUKSISTA, MARKKINOISTA JA MAANTIETEESTÄ... 3 PERÄSSÄHIIHTOA JA HARHOJEN HALLINTAA... 4 PILIKKIÄ JA PANKKIPOLITIKKAA... 17 INDEKSIRAHASTOJEN VUOSI...... 18 UUSI TUNNUSLUKU.. 27 FOTBOLL SOM INVESTERING....

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot

Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot Rahastojen osuuden arvon kehitys, avaintiedot, tunnusluvut, sijoitusten jakaumat, rahastokohtaiset sijoitukset, tuloslaskelmat ja taseet Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot

Lisätiedot

SELIGSON & CO NELJÄNNESVUOSIKATSAUS 3 / 2013

SELIGSON & CO NELJÄNNESVUOSIKATSAUS 3 / 2013 ELOPILLE KANSANELÄKE? (s. 9-11) ONNEN OSUUS? (s. 15) SVERIGE ÄR FANTASTISKT! (s. 26) NELJÄNNESVUOSIKATSAUS 3 / 2013 AITOA TUOTTOA HYVILLÄ TYÖKALUILLA? (s. 4-5) SISÄLLYS INDEKSIRAHASTOISSAKIN ON EROJA...

Lisätiedot

SISÄLLYS. Yksinkertainen on tehokasta! ARTIKKELIT (YMS.) HYVÄ VUOSI SIJOITTAJILLE... 3 MUSTAN KULLAN MAAILMA 4 TUNNUSLUKUJEN MÄÄRITELMIÄ 16

SISÄLLYS. Yksinkertainen on tehokasta! ARTIKKELIT (YMS.) HYVÄ VUOSI SIJOITTAJILLE... 3 MUSTAN KULLAN MAAILMA 4 TUNNUSLUKUJEN MÄÄRITELMIÄ 16 SISÄLLYS ARTIKKELIT (YMS.) HYVÄ VUOSI SIJOITTAJILLE... 3 MUSTAN KULLAN MAAILMA 4 TUNNUSLUKUJEN MÄÄRITELMIÄ 16 MITÄ TAPAHTUU TAUSTALLA? 19 INDEKSIRAHASTOJEN VUOSI 20 KASVUOSUUKSIA OMX HELSINKI 25:EEN 20

Lisätiedot

[markkinointiesite, maaliskuu 2015]

[markkinointiesite, maaliskuu 2015] SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ RAHASTOSIJOITTAJAN OPAS [markkinointiesite, maaliskuu 2015] Yksinkertainen on tehokasta! www.seligson.fi 1 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ SISÄLLYS OPPAAN ESITTELY 2 MIKSI SIJOITAMME?

Lisätiedot

Rahastot. 1 Osakkeet OPAS

Rahastot. 1 Osakkeet OPAS SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #2 OPAS BON VOYAGE SÄÄSTÄMINEN ON MATKA Rahastot # 1 Osakkeet 9 22 2 Osta halvalla, myy kalliilla katso kuinka Miksi sijoittaisin rahastoon katso hyödyt 8 Hajauttamalla riskit

Lisätiedot

RAHASTOESITE. Nordea Funds Oy

RAHASTOESITE. Nordea Funds Oy RAHASTOESITE Sijoitusrahasto... 3... 3 :n perustiedot... 3 :n ja Suomeen rekisteröityjen Nordea-rahastojen tilintarkastajat... 3 Rahastoyhtiön käyttämät asiamiehet... 3 Kaupankäynti rahasto-osuuksilla...

Lisätiedot