Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja"

Transkriptio

1 Syyskuu 2007 Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja Yhtiön tulos avainasemassa Elokuu 2007 tullaan muistamaan maailman pörssien levottomuudesta. Vaikeina aikoina ei kuitenkaan aina muisteta, että suurin merkitys on yhtiön tuloksella. Kulunut kuukausi tullaan muistamaan kansainvälisten osakemarkkinoiden korjausliikkeestä, jonka aiheutti heinäkuussa kärjistynyt Yhdysvaltain subprime-kriisi. Subprime-lainat ovat asuntoluottoja, joita myönnetään negatiivisen luottohistorian omaaville asiakkaille. Vaikka tällaiset asiakkaat eivät usein pystykään antamaan selvitystä tuloistaan tai omaisuudestaan, heidät katsotaan luottokelpoisiksi. Maailman pörssit mukaan laskuun Ongelma ei toki ole syntynyt yhdessä yössä. Sen taustalla on Yhdysvaltain alhainen korkotaso, asuntobuumi, vuosikausien löyhä lainapolitiikka ja yhä useampien laina-asiakkaiden päätös olla lyhentämättä lainaa. Subprime-lainoista muodostui pankeille ongelma, mutta pankit paketoivat ja myivät lainat edelleen muille pankeille ja sijoitusyhtiöille. Tämän seurauksena luotonantotoiminnan lisääminen kävi pankeille mahdottomaksi. Korkojen nousun ja asuntojen arvon laskun myötä yhä useampi laina jäi näin ollen hoitamatta. Onkin selvää, että markkinoilla vallitsee epätietoisuus ja pelko ongelman todellisesta vakavuudesta ja siitä, kenelle lasku loppujen lopuksi lankeaa. Tämä on viime aikoina heijastunut myös osakekursseihin. Yhdysvaltain Dow Jones -indeksi kääntyi laskuun 19. kesäkuuta, ja pohja saavutettiin 16. elo-kuuta. Kesäkuun huippulukemista indeksi laski 8,3 prosenttia. Myös S&P 500 -indeksi kääntyi laskuun 19. heinäkuuta, ja 15. elokuuta se oli laskenut 9,4 prosenttia. Levottomuus vaikutti myös Helsingin pörssiin. Helsingin pörssin huippu saavutettiin 13. heinäkuuta ja pohja 16. elokuuta. Laskua kertyi 10,3 prosenttia. Loppujen lopuksi kuukausi päättyi paremmin kuin se oli alkanut, ja kuunvaihteessa pörssiromahdus oli kutistunut 1,3 prosentin laskuksi. Korjausliike, ei pitkä lasku Pörssien levottomuus on aiheuttanut huolta ennenkin. Myös tällä kertaa moni on pohtinut, onko markkinoilla alkanut pitkä lasku. Me ODINissa kuitenkin uskomme, ettei tila ole pysyvä, vaan kyseessä on pikemminkin korjausliike eli markkinoiden väliaikainen ja lyhyt laskusuuntaus, joka ei laske merkittävästi osakekursseja. Vaikka korjausliikkeen taustalla ovat tällä kertaa makroekonomiset tekijät, maailmanlaajuinen taloustilanne on mielestämme hyvä. Yhtiöiden kas-

2 Tuotto vuoden 2007 alusta: ODIN Norden: 6,6% ODIN Finland: 13,9% ODIN Norge: 11,1% ODIN Sverige: 2,2% ODIN Europa: -0,9% saan virtaa kiitettävästi rahaa, eikä tuleviin tuottoennusteisiin ole tehty huomattavia korjauksia alaspäin. Markkinoiden tämänhetkinen hintataso on näin ollen varsin suotuisa. Me salkunhoitajat hyödynnämme markkinoiden korjausliikkeet mielihyvin, tarjoavathan ne ainakin hyvän tilaisuuden ostaa yhtiöiden osakkeita tavallista halvemmalla. Pörssilaskun taustalla kiristynyt luotonanto Silloin kun rahaa kipeimmin tarvittaisiin, sitä ei yleensä ole tarjolla. Viime kuukausien aikana useiden rahoitusyhtiöiden luottoehdot ovat kiristyneet huomattavasti. Muun muassa monet hedgerahastot ovat joutuneet myymään osakkeitaan velkataakan keventämiseksi, mikä puolestaan on vahvistanut pörssilaskua. Markkinoiden korjausliikettä tarkasteltaessa voidaan huomata, että eniten laskeneiden osakkeiden ja ennen korjausliikettä parhaiten tuottaneiden osakkeiden välillä on selvä yhteys. Tämä osoittaa kiistatta, että monet ovat menneet mukaan myyntiinnostukseen hyvien ansioiden toivossa. On myös kiistatonta, etteivät osakemarkkinoiden merkit anna todellista kuvaa talouden tilanteesta. Maailmantalouden hyvä kasvu Sitten muihin asioihin. Maailmantalouden kasvu on vahvaa. Heinäkuussa bruttokansantuotteen (BKT) kasvuvauhti nousi Kan-sainvälisen valuuttarahaston IMF:n mukaan 4,9 prosentista 5,2 prosenttiin. Koska kasvuvauhti ylittää reilusti noin 3,5 prosentin arvion, maailmantalouden tila on edelleen hyvä. Aasian maiden viime vuosien talouskasvu on vaikuttanut BKT:n muodostumiseen. On todennäköistä, että tulevaisuudessa Aasian maiden osuus maailmantalouden kasvusta on huomattavasti nykyistä suurempi. Vastaavasti Yhdysvaltain merkitys vähenee tulevaisuudessa entisestään. Tällä hetkellä Aasian maiden osuus maailman BKT:N kasvusta on 30 prosenttia, mutta ennusteiden mukaan vuonna 2020 vastaava osuus on 50 prosenttia. Yhdysvaltain osuus maailman BKT:sta on tällä hetkellä vastaavasti 15 prosenttia, ja vuonna 2020 sen ennustetaan olevan 8 prosenttia. Näin ollen Yhdysvaltain talouskasvun hidastuminen vaikuttaa maailmantalouteen jatkossa paljon nykyistä vähemmän. Tulokset kertovat totuuden Osakekurssin määrää viime kädessä yhtiön tulos. Tästä näkökulmasta tarkasteltuna tilanne ei juuri ole muuttunut kesän aikana, sillä yhtiöt tuottavat edelleen hyvin. Kun tilivuosi on jo näinkin pitkällä, voidaan todeta, että prosenttia yhtiöistä on yltänyt odotuksia vastaaviin tuloksiin tai jopa ylittänyt odotukset. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla osa- Useita korjausliikkeitä viime vuosina 200 3) ODIN Europa SMB: 6,9% 150 1) 2) Pohjoismaat Eurooppa Maailma Usean vuoden poikkeuksellisen nousun jälkeen unohtaa helposti, että osakemarkkinoilla on tarkastellun ajanjakson ai-kana tehty useita sekä suuria että pieniä korjausliikkeitä. Muistin virkistämiseksi mainitsemme tässä suurimmat korjaus-liikkeet kahden ja puolen vuoden ajalta. 1) Lokakuussa 2005 tehdyn korjausliikkeen syynä oli raaka-aineiden hintojen nousu, 2) toukokuussa 2006 pelättiin inflaatiota, ja 3) helmikuussa 2007 osakkeiden kurssikehitystä heikensivät Kiinan pörssin lasku ja carry trade -kaupat. Yleensä korjausliikettä on seurannut jyrkkä nousu. Uskomme, että sama toistuu myös tällä kertaa, mutta nähtäväksi jää, milloin nousu alkaa ja miten jyrkkä se on. Lähde: Reuters EcoWin.

3 Tuottoennuste vs osakekurssi Alexandra Morris ODIN Europan salkunhoitaja ja mukana ODIN Global ja ODIN Global SMB rahastojen salkunhoitotiimissä. Tuotto vuoden 2007 alusta: ODIN Global: 1,2% DJ Euro Stoxx DJ Euro Stoxx - Forward 12M EPS Yhtiöiden tuotto ja osakekurssi eivät korjausliikkeen jälkeen vastaa toisiaan, joten tuoton ja osakekurssien välinen ero on kurottava umpeen. Tällöin vaihtoehdot ovat tuoton lasku ja osakekurssien nousu. Todennäköisempi vaihtoehto on mielestämme osakekurssien nousu. Lähde: JCF. kekohtainen tulos kasvoikin yhteensä 10,8 prosenttia. Deutsche Bankin laskelmien mukaan yhtiöiden hyvä tulos on kuluneen kuukauden aikana nostanut koko vuoden ennusteita 0,8 prosenttia. Toisen vuosineljänneksen tulokset osoittavat, että yhtiöt tuottavat edelleen kiitettävästi omistajilleen. Suhteellisen matalat korot, yhtiöiden vähäinen velkaantuminen, kapasiteettien tehokas hyödyntäminen ja aiempina vuosina toteutetut kustannusleikkaukset tukevat omalta osaltaan toiveikasta suhtautumistamme. tot. Korkotason nousu ja pankkien kiristynyt luotonanto ovat kuitenkin vähentäneet pääomasijoittajien ostoaktiivisuutta. Tämä ei kuitenkaan välttämättä tarkoita sitä, että yrityskaupat olisivat hiipumassa. Monien yhtiöiden taloudellinen tilanne on erittäin hyvä. Useiden peräkkäisten vuosineljännesten hyvä tulos on tuonut yhtiöille tasaisen rahavirran ja täyttänyt rahakirstut. Koska pääomasijoittajien kilpailuhalukkuus on yritysostojen osalta vähentynyt, on mielestämme todennäköistä, että monet yhtiöt tarttuvat tilaisuuteen ja ostavat kilpailijoitaan tai muita strategisesti merkittäviä yhtiöitä. Tällaisilla yhtiökaupoilla pyritään tehostamaan toimintaa, saavuttamaan synergiaetuja ja pitkällä aikavälillä myös luomaan lisäarvoa osakkeen-omistajille. ODIN Global SMB: 0,5% ODIN Maritim: 46,2% ODIN Offshore: 9,4% Osakkeiden hinta suhteessa osakkeiden kirjanpitoarvoon ja tuottoon ei myöskään ole viime vuosina juuri muuttunut. Tämä tarkoittaa, että markkinoilla viime vuosina vallinnut nousujohteinen kehitys on yhtiöiden tulosten ansiota. Osakkeet eivät toisin sanoen ole kallistuneet noususuhdanteen aikana, vaan hinta on noussut tuoton paranemisen myötä. Uusia kauppoja Hyvä tulos parantaa yhtiön maksuvalmiutta. Viime aikoina osakemarkkinoita on siivittänyt muun muassa yrityskauppojen aalto, jonka taustalla ovat varsinkin Private Equity -rahas- Monta syytä jatkaa Salkkujemme sisältöä ei ole muutettu osakemarkkinoiden korjausliikkeen vuoksi, sillä uskomme valinneemme juuri oikeat yhtiöt. Onhan salkkuyhtiöiden hinta houkutteleva niin tulevan tuloksen, kirjanpitoarvojen kuin rahavirrankin kan-nalta. Vaikka sijoitusten heikko tuotto tuntuu erittäin lyhyellä aikavälillä ikävältä, luotamme siihen, että valitsemillamme yhtiöillä on hyvät edellytykset luoda osuudenomistajille lisäarvoa myös jatkossa. ODIN Kiinteistö: -2,8% Index Indeksi Lähde: ODIN Forvaltning ja OBI ODINin salkunhoitotiimi Jarl Ulvin Alexandra Morris Truls Haugen Nils Petter Hollekim Lars Mohagen

4 Tuottokatsaus per Aloituspäivä Vuoden alusta 12 kk 3 vuotta 5 vuotta 10 vuotta Perustamisesta OSAKERAHASTO ODIN Norden VINX Benchmark Cap NOK NI * ODIN Finland OMX Helsinki CAP 6,64% 21,50% 37,21% 31,98% 12,70% 19,04% 11,88% 28,39% 29,25% 24,61% 13,65% 12,82% 13,88% 38,36% 35,16% 29,38% 17,63% 28,28% 10,58% 25,59% 26,12% 19,10% 8,54% 11,45% ODIN Norge Oslo Børs Fondsindex (OSEFX) * ODIN Sverige OMXSB Cap GI * ODIN Europa 1) MSCI Europe ODIN Europa SMB 2) MSCI Europe Small Cap ODIN Global 3) MSCI World Net Index* ODIN Global SMB 4) MSCI World Net Small Cap Index* ODIN Maritim MSCI World Gross Marine Index * ODIN Offshore Philadelphia Stock Exchange Oil Service Sector Index ODIN Kiinteistõ Carnegie Sweden Real Estate Index 11,11% 20,44% 40,97% 33,92% 13,33% 24,61% 9,71% 25,33% 35,00% 27,79% 10,78% 15,75% 2,18% 22,71% 29,09% 27,23% 17,86% 24,05% 5,01% 26,04% 26,25% 23,22% 11,15% 15,75% -0,89% 17,09% 30,17% 16,63% - 3,96% 2,73% 12,44% 16,50% 10,19% - 1,27% 6,93% 27,14% 37,88% 27,05% - 10,39% 2,71% 20,04% 25,66% 19,58% - 10,07% 1,15% 10,91% 12,91% 8,17% 3,11% 2,88% 10,26% 12,40% 8,16% 0,20% 0,50% 13,82% 13,85% 11,41% 6,38% 0,06% 7,76% 14,40% 13,42% 8,50% 46,20% 62,91% 51,03% 55,66% 23,06% 24,11% 43,78% 69,62% 29,59% 30,37% 4,81% 7,96% 9,43% 26,48% 54,93% 41,26% - 16,79% 32,23% 33,58% 30,46% 19,22% - 4,56% -2,84% 24,87% 32,60% 28,33% - 23,95% -11,61% 20,79% 26,53% 25,09% - 17,29% 1) ODIN Europa oli rahasto-osuusrahasto, joka sijoitti kaikki varansa Robur Europa -rahastoon. 2) ODIN Europa SMB oli rahasto-osuusrahasto, joka sijoitti kaikki varansa Robur Europa SMB -rahastoon. 3) ODIN Global oli rahasto-osuusrahasto, joka sijoitti kaikki varansa Templeton Global Fund A -rahastoon. 4) ODIN Global SMB oli rahasto-osuusrahasto, joka sijoitti kaikki varansa Templeton Global Smaller Companies Fund -rahastoon. *) Vertailuindekseissä on huomioitu osingot ODIN on markkinakommenteissaan käyttänyt luotettavina pitämiään lähteitä. ODIN ei kuitenkaan takaa, että tiedot ovat täydellisiä tai virheettömiä. Esitetyt tiedot koskevat ODINin näkemystä Hugin & Munin kuukausikatsauksen kirjoittamisajankohtana. ODIN Forvaltningin työntekijät voivat omaan lukuun tehdä sijoituksia eri tyyppisiin sjioitusinstrumentteihin. Tämä tarkoittaa, että ODIN Forvaltningin työntekijät voivat omistaa tässä Hugin & Munin kuukausikatsauksessa mainittujen yhtiöiden osakkeita ja arvopapereita sekä osuuksia ODINin rahastoissa. Työntekijöiden oman kaupan tulee noudattaa ODIN Forvaltningin asettamaa sisäistä säännöstöä, joka on laadittu vastaamaan arvopaperikaupasta asetettua lainsäädäntöä sekä Verdipapirfondenes Foreningin (Sijoitusrahastoyhdistys) suosituksia. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Tuleva tuotto riippuu muun muassa osakemarkkinoiden kehityksestä, salkunhoitajien ammattitaidosta, rahaston riskinotosta sekä rahasto-osuuksien merkinnästä, hallinnoinnista ja lunastuksesta perittävistä kuluista. Kurssitappiot voivat muuttaa tuoton negatiiviseksi. Näin sijoitamme ODINin sijoitusrahastoja hallinnoidaan aktiivisesti. Sijoitamme vapaasti eri yrityksiin riippumatta niiden koosta tai painoarvosta markkinaindekseissä. Sijoituskohteinamme olevilla yrityksillä on käsityksemme mukaan juuri sellaiset ominaisuudet, joiden avulla niistä tulee huomispäivän voittajia. Pyrimme salkunhoitajan työssämme antamaan osuudenomistajille mahdollisuuden saada osansa yritysten lisäarvosta. Me ODINissa ymmärrämme omien itsenäisten sijoitusvalintojen merkityksen. Sijoituspäätöksemme perustuvat hyvin tuntemillamme toimialoilla ja markkinoilla toimivien yritysten perusteellisiin analyyseihin. Me tiedämme, mitkä yritykset tuottavat siellä tulosta. Olemme pitkän aikavälin omistajia, jotka sietävät markkinoiden lyhytaikaisia häiriöitä. Olemme kiinnostuneempia arvoyrityksistä kuin kasvuyrityksistä. Ensiksi mainituilla yrityksillä on vakaa liikevaihto ja hyvä tuloskehitys, jotka ovat aliarvostettuja suhteessa pitkän aikavälin tuloskehitystä ja kirjanpitoarvoja koskeviin arvioihin. Koska nämä yritykset ansaitsevat rahaa ja niillä on todellista arvoa, ei arvoyritysten joukossa juurikaan ole pilvilinnoja. On suositeltavaa ja terveellistä lukea eri maita ja poliittisia muutoksia koskevia raportteja. Kaiken näkeminen omin silmin lisää tietämystä ja auttaa ymmärtämään asiat entistä syvällisemmin. ODINin salkunhoitajien työhön kuuluvat tärkeänä osana matkustaminen eri maihin ja tutustuminen eri markkinoihin ja yrityksiin. Yritysten johdon kanssa käydyissä keskusteluissa saamme lisää tietoa siitä kulttuuriympäristöstä, jossa yritykset toimivat, ja pystymme ymmärtämään niitä paremmin. Tällainen tieto sisältyy tärkeänä osana kokonaisanalyysiin, jonka teemme kaikista niistä yrityksistä, joihin harkitsemme sijoittavamme. Uskomme, että hyviä aliarvostettuja yrityksiä on mahdollista löytää aina uudelleen yrityksiä, joista tulee olettamuksemme mukaan huomispäivän voittajia. Olemme noudattaneet samaa sijoitusfilosofiaa aivan ODI- Nin perustamisesta alkaen. Tämä filosofia yhdistettynä salkunhoitajien ammattitaitoon on tarjonnut ODINin osakerahastojen osuudenomistajille monina vuosina korkean lisätuoton. Tulokset ovat nähtävissä seuraavan sivun tuottotaulukossa.

5 ODINin osakerahastot ODIN hallinnoi yhtätoista osakerahastoa. Valikoimamme sisältää niin yksittäisiin maihin ja yksittäisille toimialoille sijoittavia vaihtoehtoja kuin myös laajasti Pohjoismaihin, Eurooppaan tai maailmanlaajuisesti sijoittavia osakerahastoja. Maailmanlaajuiset rahastot ODIN Global ODIN Global SMB Rahastot voivat vapaasti sijoittaa kaikkialle maailmaan. Rahastojen riskiprofi ili on matala tai keskitasoa verrattuna muihin Maakohtaiset rahastot ODIN Finland ODIN Norge ODIN Sverige Rahastot voivat vapaasti sijoittaa yrityksiin jotka ovat pörssinoteerattuja tai joiden kotipaikka tai alkuperä on kyseisissä maissa. Rahastojen riskiprofi ili on korkea verrattuna muihin Alueelliset rahastot ODIN Europa ODIN Europa SMB ODIN Norden Rahastot voivat vapaasti sijoittaa yrityksiin, jotka ovat pörssinoteerattuja tai joiden kotipaikka tai alkuperä on Euroopassa tai Pohjoismaissa. Rahastojen riskiprofi ili on keskitasoa verrattuna muihin Toimialarahastot ODIN Maritim ODIN Offshore ODIN Kiinteistö Rahastot sijoittavat ainoastaan yhdelle toimialalle ja ovat näin ollen riippuvaisia kyseisen toimialan kehityksestä. Rahastojen riskiprofi ili on korkea verrattuna muihin Sijoituksen ajoitukseen liittyen, noudatamme ODINilla yksinkertaista peukalosääntöä: Sijoita rahastoihin silloin kun sinulla on siihen varaa. Tämä saattaa kuulostaa yksinkertaiselta, mutta jos yrität osua tilapäisiin notkahduksiin tai huippuihin, todennäköisyys epäonnistumiselle on suuri. Suosituksemme on tästä syystä varallisuuden kartuttaminen säästösopimuksen ja säännöllisen sijoittamisen kautta. Saavutettu tuotto on sidoksissa säästöaikaan ja rahaston kehitykseen. Säästösopimus, jonka myötä ostat rahasto-osuuksia kuukausittain, tuo pääsääntöisesti mukanaan hyvän osuuksien keskikurssin. Toisin sanoen et kohdista koko sijoitustasi huipulle tai pohjaan - ja ostat enemmän osuuksia silloin kun markkinat laskevat. ODIN rahastoja voit merkitä joko kertaluontoisesti tai säännöllisesti säästäen. Kertasijoituksen minimisumma on 500 euroa ja säästösopimuksen vähimmäiserä on 50 euroa. Rahaston valinta Tuotto on useimmille tärkein syy kohdistaa säästöjä osakerahastoihin. Yleisesti ottaen sijoitukset osakerahastoihin mahdollistavat korkeamman tuotto-odotuksen kuin esimerkiksi pankkitalletukset, mutta tällöin on myös hyväksyttävä sijoituksen arvon vaihtelu, joka on sidoksissa rahastojen sijoituskohteina olevien arvopaperien markkina-arvojen muutoksiin. Historiallisesti osakemarkkinoilta saavutettu sijoitusten pitkän aikavälin vuotuinen tuotto on ollut noin 3-6 prosenttiyksikköä korkeampi suhteessa pankkitalletuksiin. Suosittelemme osakerahastosijoituksia vähintään viiden vuoden aikajänteelle. Jos harkitset säästösopimusta tai sijoitusta ainoastaan yhteen rahastoon, suosittelemme ensisijaisesti laajan sijoitusmandaatin omaavia rahastojamme: ODIN Global ODIN Europa ODIN Norden Suosituksemme perustana on, että kyseiset rahastot voivat sijoittaa laajasti eri markkinoille yrityskoosta tai toimialasta riippumatta. Löytyy kuitenkin monia perusteita sijoittaa useampaan rahastoomme. Lisätietoja muista osakerahastoistamme löytyy kotisivuiltamme Rahastomerkintä Ennen ensimmäistä merkintää pyydämme teitä täyttämään ja palauttamaan ODIN merkintälomakkeen tai ODIN säästösopimuksen asiakaspalveluumme. Perustuen rahastoyhtiöitä koskevaan asiakkaiden tunnistamisesta annettuun lainsäädäntöön, uusien asiakkaiden on toimitettava kopio henkilöllisyystodistuksesta asiakaspalveluumme Lomakkeet ovat tulostettavissa kotisivuiltamme tai tilattavissa asiakaspalvelustamme puh Rahastotori Oy Eteläinen Hesperiankatu 10, Helsinki Puh: , Faksi: Y-tunnus: Internet: Sähköposti:

Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja

Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja Maaliskuu 2009 Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja Odotuksiin reagoivat markkinat Osakemarkkinoiden liikkeet perustuvat suhdannemuutoksiin kohdistuviin odotuksiin. Yhdysvalloissa kurssien lasku alkoi

Lisätiedot

Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja

Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja Marraskuu 2010 Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja Pohjoismaisissa kiinteistöissä piilee hyvät mahdollisuudet Talouden kasvuvauhti on nopeutumassa Pohjoismaissa. Siksi toimitilojen kysyntä, vuokrat

Lisätiedot

Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja

Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja Tammikuu 2008 Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja Markkinahäiriöt tarjoavat mahdollisuuksia Yhtiöiden tuloskasvu supistui jonkin verran vuoden 2007 jälkipuoliskolla, mutta yhtiöiden arvostus on edelleen

Lisätiedot

Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja

Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja Huhtikuu 2009 Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja Luottamus öljyalaan jatkuu Öljypalveluyhtiöiden osakkeet ovat laskeneet maailmantalouden rajun alamäen ja jyrkästi laskevan öljynhinnan mukana. Siitä

Lisätiedot

Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja

Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja Maaliskuu 2008 Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja Osinkojen ja takaisinostojen huippusesonki Vuosi 2007 tuotti edellisten vuosien tavoin yrityksille vahvoja tuloksia. Nyt viime vuoden voitto on tarkoitus

Lisätiedot

Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja

Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja Lokakuu 2008 Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja Pörssimyrsky USA:sta Kansainvälinen rahoituskriisi on yltänyt uusiin ulottuvuuksiin. Syyskuussa investointipankkeja meni konkurssiin, luottomarkkinat

Lisätiedot

Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja

Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja Lokakuu 2010 Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja Vaaniva kopiointiuhka Halpojen jäljitelmien valmistajien kilpailu uhkaa monien johtavien yritysten kannattavuutta. Uskomatonta mutta totta: luksusmerkkituotteiden

Lisätiedot

Hugin & Munin. ODINin markkinakommentteja - Kesäkuu 2011. Ruotsalainen konepajateollisuus vahvana

Hugin & Munin. ODINin markkinakommentteja - Kesäkuu 2011. Ruotsalainen konepajateollisuus vahvana Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja - Kesäkuu 2011 Ruotsalainen konepajateollisuus vahvana Johtavien ruotsalaisten konepajateollisuusyritysten tulevaisuus näyttää valoisalta, sillä niillä on vankka

Lisätiedot

Hugin & Munin. ODINin markkinakommentteja - Joulukuu 2011. Kaikesta huolimatta uskomme edelleen Eurooppaan

Hugin & Munin. ODINin markkinakommentteja - Joulukuu 2011. Kaikesta huolimatta uskomme edelleen Eurooppaan Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja - Joulukuu 2011 Kaikesta huolimatta uskomme edelleen Eurooppaan Eurooppaan kannattaa mielestämme edelleenkin sijoittaa pitkällä aikavälillä. Valtioiden velkakriisit

Lisätiedot

Hugin & Munin. ODINin markkinakommentteja - Toukokuu 2011

Hugin & Munin. ODINin markkinakommentteja - Toukokuu 2011 Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja Toukokuu 2011 Aihetta optimismiin? Yli 30 prosenttia vuonna 2020 kulutettavasta öljystä on peräisin vielä löytymättömiltä tai käyttöön ottamattomilta öljykentiltä.

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 ODIN Rahastot

Vuosikertomus 2009 ODIN Rahastot Vuosikertomus 29 ODIN Rahastot I TAMMIKUU 21 Sisältö 3 Hyvä vuosi osakemarkkinoilla 4-6 Salkunhoitajien kommentit 7 ODIN Rahastojen Suomen tiimi palveluksessanne - Yhteenveto vuodesta 29 ja näkymät vuoteen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus ODIN Rahastot 2008

Osavuosikatsaus ODIN Rahastot 2008 Osavuosikatsaus ODIN Rahastot 28 I HEINÄKUU 28 I SisältöI I3I I4-6I I7-1I I11I I12-13I I14-15I I16-17I I18-19I I2-21I I22-23I I24-25I I26-27I I28-29I I3-31I I32-33I I34I Voimakkaita kurssiheilahteluja

Lisätiedot

Siksi. ODINin osakerahastot

Siksi. ODINin osakerahastot Siksi ODINin osakerahastot Osakerahastosäästämisessä on kyse yhdestä asiasta: saada parempi tuotto säästöille kuin muuten saisit. ODIN Rahastot Eteläinen Hesperiankatu 10, FIN-00100 Helsinki Puhelin: 09

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. ODIN Osakerahastot. Helmikuu 2014. ODIN tuottaa lisäarvoa

Vuosikertomus 2013. ODIN Osakerahastot. Helmikuu 2014. ODIN tuottaa lisäarvoa Vuosikertomus 213 ODIN Osakerahastot Helmikuu 214 ODIN tuottaa lisäarvoa Sisältö 3 Toimitusjohtajan tervehdys 4-5 Markkinakommentit 6-7 ODINin sijoitusprosessi 8-9 Hallituksen toimintakertomus 1 Liitetiedot

Lisätiedot

Vuosikertomus 2005 ODIN Rahastot

Vuosikertomus 2005 ODIN Rahastot Vuosikertomus 25 ODIN Rahastot ODIN FORVALTNING 1 VUOSIKERTOMUS 25 ODIN Forvaltning AS Dronning Mauds Gate N-25 Oslo P.O. Box 1771 Vika N-122 Oslo Puhelin: +47 22 1 2 3 Fax: +47 22 1 2 1 E-mail: kundeservice@odinfond.no

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012. ODIN Osakerahastot

Vuosikertomus 2012. ODIN Osakerahastot Vuosikertomus 212 ODIN Osakerahastot Tammikuu 213 Sisältö 3 Toimitusjohtajan tervehdys 4-7 Markkinakommentit 8-9 Vastuullisen sijoittamisen etuja 1-12 ODINin sijoitusprosessi 13-14 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Hugin & Munin ODIN RAHASTOJEN KUUKAUSIKATSAUS HEINÄKUU 2005

Hugin & Munin ODIN RAHASTOJEN KUUKAUSIKATSAUS HEINÄKUU 2005 Hugin & Munin Hyvät edellytykset nousun jatkumiselle ODIN RAHASTOJEN KUUKAUSIKATSAUS HEINÄKUU Osakemarkkinakehitys etenkin pohjoismaisissa pörsseissä on ensimmäisellä vuosipuoliskolla ollut odotettua vahvempaa.

Lisätiedot

ODIN Europa Rahastokatsaus Tammikuu 2011. Alexandra Morris

ODIN Europa Rahastokatsaus Tammikuu 2011. Alexandra Morris ODIN Europa Rahastokatsaus Tammikuu 2011 Alexandra Morris 2010 ja tulevaisuuden näkymät ODIN Europa -rahaston arvo nousi 20,3 prosenttia vuonna 2010. Rahaston vertailuindeksi nousi samana aikana 12,0 prosenttia.

Lisätiedot

Hugin & Munin Weekly Market Briefing 20-2014

Hugin & Munin Weekly Market Briefing 20-2014 Hugin & Munin Weekly Market Briefing 20-2014 Addtech tekee tulosta Edullinen kassavirtakone Skottilainen kaapelisotku Soitoilla kasvua Houston: ei ongelmia näköpiirissä Poliittinen rauhattomuus luo ostomahdollisuuksia

Lisätiedot

SELIGSON & CO RAHASTOT

SELIGSON & CO RAHASTOT SELIGSON & CO RAHASTOT Rahastoesite 28.2.2012 muodostuu seuraavista osioista : Yksinkertaistettu rahastoesite Rahastojen säännöt ASIAKASPALVELU Puhelin: 09 6817 8200 (pankkipäivisin 9 17) Fax: 09 6817

Lisätiedot

SELIGSON & CO RAHASTOT YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE 15.7.2011

SELIGSON & CO RAHASTOT YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE 15.7.2011 SELIGSON & CO RAHASTOT YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE 15.7.2011 SISÄLLYSLUETTELO Varainhoito on luottamustehtävä...2 Miten alkuun?... 2 Merkinnät ja lunastukset... 3 Sijoitussalkun rakentaminen... 4 Varainhoito...

Lisätiedot

Suomalaisten hedge-rahastojen menestyminen vuosina 2008 2011

Suomalaisten hedge-rahastojen menestyminen vuosina 2008 2011 Suomalaisten hedge-rahastojen menestyminen vuosina 2008 2011 Soine, Toni 2012 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Suomalaisten hedge-rahastojen menestyminen vuosina 2008-2011

Lisätiedot

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille Sisällys Sijoitusrahasto lyhyesti 4 Säästö- ja sijoituskohteet 5 Mikä sijoitusrahasto on? 7 Mihin rahaston valinnassa

Lisätiedot

ODIN Norge Rahastokatsaus Tammikuu 2011. Jarl Ulvin

ODIN Norge Rahastokatsaus Tammikuu 2011. Jarl Ulvin ODIN Norge Rahastokatsaus Tammikuu 2011 Jarl Ulvin 2010 ja tulevaisuuden näkymät ODIN Norge -rahaston arvo nousi 31,5 prosenttia vuonna 2010. Rahaston vertailuindeksi nousi samana aikana 29,1 prosenttia.

Lisätiedot

RAHASTOSIJOITTAMISEN KANNATTAVUUS

RAHASTOSIJOITTAMISEN KANNATTAVUUS Henna Kotilainen RAHASTOSIJOITTAMISEN KANNATTAVUUS Suomeen sijoittavat osakerahastot Metropolia Ammattikorkeakoulu Tradenomi Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Toukokuu 2015 Tiivistelmä Tekijä(t)

Lisätiedot

SUOMI-RAHASTOT SIJOITUSKOHTEENA

SUOMI-RAHASTOT SIJOITUSKOHTEENA Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Laskentatoimi Anu Rinkinen SUOMI-RAHASTOT SIJOITUSKOHTEENA Opinnäytetyö 2010 ABSTRACT Anu Rinkinen Finnish Funds as Investments,

Lisätiedot

JOKO OLET TUTUSTUNUT VIDEOBLOGIIN? SISÄLLYS

JOKO OLET TUTUSTUNUT VIDEOBLOGIIN? SISÄLLYS SISÄLLYS INDEKSIRAHASTOJEN PALKKIOT ALENEVAT... 3 SELIGSON & CO 10 VUOTTA... 3 ALFASTA RISKIIN...... 4 APS ASSET MANAGEMENT..... 7 TUNNUSLUKUJEN MÄÄRITELMIÄ. 18 MIKÄ ON MIFID?... 19 KUKA RIKASTUU KIINASSA?...

Lisätiedot

Rahastoraportti. Puolivuosikatsaus 31.12.2013

Rahastoraportti. Puolivuosikatsaus 31.12.2013 raportti Puolivuosikatsaus 31.12.2013 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 3 Talous- ja markkinakatsaus 4 SEB:n esittely 6 Riskitason ja rahaston valinta 8 Näin luet rahastoraporttia 10 Hinnasto 33

Lisätiedot

Rahastot. 1 Osakkeet OPAS

Rahastot. 1 Osakkeet OPAS SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #2 OPAS BON VOYAGE SÄÄSTÄMINEN ON MATKA Rahastot # 1 Osakkeet 9 22 2 Osta halvalla, myy kalliilla katso kuinka Miksi sijoittaisin rahastoon katso hyödyt 8 Hajauttamalla riskit

Lisätiedot

SELIGSON & CO RAHASTOT NELJÄNNESVUOSIKATSAUS 2 / 2006

SELIGSON & CO RAHASTOT NELJÄNNESVUOSIKATSAUS 2 / 2006 SELIGSON & CO RAHASTOT NELJÄNNESVUOSIKATSAUS 2 / 2006 Yksinkertainen on tehokasta. SISÄLLYS Tätä rahastokatsausta julkaistaan neljännesvuosittain. Lisäksi rahastoista julkaistaan: VEIKKAAMATTA VOITTAA!......

Lisätiedot