Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja"

Transkriptio

1 Maaliskuu 2008 Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja Osinkojen ja takaisinostojen huippusesonki Vuosi 2007 tuotti edellisten vuosien tavoin yrityksille vahvoja tuloksia. Nyt viime vuoden voitto on tarkoitus jakaa osakkeenomistajille muun muassa osinkoina ja osakkeiden takaisinostoina. H elmikuuta leimasivat tulosjulkistukset ja Yhdysvaltojen talouden negatiivisista tunnusluvuista kertova massiivinen uutisvirta. Teollisuusindeksi Dow Jones päätyi Yhdysvalloissa 2,5 prosentin laskuun, kun taas laaja S&P 500 -indeksi laski 3,2 prosenttia. Eurooppa päätyi 0,3 prosentin laskuun MSCI Europe -indeksillä mitattuna, kun puolestaan Pohjoismaat nousivat MSCI Nordic Countries -indeksillä mitattuna 3,8 prosenttia. Oslon pörssissä rahastoindeksi nousi 7,5 prosenttia (kaikki paikallisessa valuutassa mitattuina). Helmikuun pörssikehityksen valossa saattaisi näyttää siltä kuin Pohjoismaisten sijoittajien optimismi olisi osittain palannut. Samaan aikaan monet kokevat kuitenkin edelleen Yhdysvaltojen taloudellisen kehityksen aikaansaamaa turvattomuutta. Amerikkalaisille myönnetään verosekkejä Yhdysvaltojen viranomaiset hyväksyivät helmikuussa paljon keskustelua nostattaneet veropaketit. Yksityishenkilöiden ja yritysten on määrä saada yhteensä 170 miljardin dollarin veronkevennykset kymmenen vuoden ajalle jakautuneina. Verohelpotusten tarkoituksena on helpottaa asuntolainojen hoidon parissa uurastavien henkilöiden arkipäivää sekä osaltaan myötävaikuttaa yleisen kulutuksen lisääntymiseen (Yhdysvaltojen talouselämä on varsin suuressa määrin kulutusvetoinen). Suunnitelmien mukaan enintään dollaria viime vuonna ansainneiden yksityishenkilöiden on määrä saada toukokuussa postitse 600 dollarin sekki, kun taas enintään dollaria yhteensä ansainneet avioparit saavat kaksinkertaisen summan. Lisäksi jokaisesta lapsesta maksetaan 300 dollarin avustus. Myös matalan tulotason ryhmille ja sosiaaliturvan varassa eläville maksetaan 300 dollaria. Financial Times -lehden mukaan bruttokansantuote voi kasvaa tämän vuoden kolmannella neljänneksellä jopa kolme prosenttiyksikköä, mikäli vähintään 40 prosenttia veroalennuksista suunnataan suoraan kulutukseen. Myös helmikuussa Yhdysvaltojen keskuspankki (FED) ilmoitti, että laskusuuntauksen jarruttamiseksi korkoja saatetaan joutua leikkaamaan uudelleen. Näiden lausuntojen ja viimeaikaisten tunnuslukujen perusteella uskomme FEDin joutuvan laskemaan korkoa entisestään, vaikka nyt on raportoitu myös inflaation kiihtymisestä (inflaation lisääntyminen ja hinnannousut puhuvat normaalisti koronlaskuja vastaan). Veropakettien ja koronleikkausten on määrä vaikut-

2 Tuotto vuoden 2008 alusta: ODIN Norden: -8,4 % ODIN Finland: -5,4 % ODIN Norge: -9,5 % ODIN Sverige: -4,7 % ODIN Europa: -11,3 % taa myönteisesti Yhdysvaltojen talouden kasvuun. On syytä huomata, että vaikka veropakettien odotetaan edistävän kasvua nopeasti ja myönteisesti, koronleikkausten vaikutukset näkyvät parantuneina tunnuslukuina ja taloudellisina indikaattoreina yleensä vasta viiveellä. Tulokset ovat kokonaisuutena katsoen hyviä Tämän vuoden ensimmäisen neljänneksen ollessa suurelta osin ja vuoden 2007 jo kokonaan takanapäin voimme havaita yhtiöiden tuottavan jälleen kerran hyviä, joskin jonkin verran vaihtelevia, tuloksia. USA:ssa 61 prosenttia yhtiöistä on saavuttanut odotettua paremman tuloksen, 12 prosenttia odotuksia vastaavan tuloksen ja 27 prosenttia ennakoitua huonomman tuloksen (Morgan Stanley -pankin luvut ). Euroopassa 35 prosenttia yhtiöistä on tuottanut odotuksia paremman, 39 prosenttia odotuksia vastaavan ja 26 ennakoitua huonomman tuloksen (Morgan Stanley -pankin luvut ). Vastaavasti 38 prosenttia pohjoismaisista yhtiöistä on tuottanut odotuksia paremman, 29 prosenttia odotuksia vastaavan ja 33 prosenttia ennakoitua huonomman tuloksen (SEB Enskildan luvut ). Vaikka tuloksista onkin keskimäärin hyvä kokonaiskuva, epävarmuutta aiheuttaa muun muassa se, että kuinka paljon tämänhetkiset rahamarkkinoiden levottomuudet heikentävät tulevaisuuden taloutta ja tuloskehitystä. Viime vuoden viimeisen vuosineljänneksen raporteista käy ilmi, että monet amerikkalaiset ja eurooppalaiset pankit ovat kärsineet uusia suuria subprime-häiröiden aiheutta- mia tappioita. Herää kysymys, kuinka paljon niitä ilmaantuu lisää lähitulevaisuudessa... Liikevaihdon kasvu on Pohjoismaissa hyvä Liikevaihto kasvoi vuonna 2007 pohjoismaisissa yhtiöissä 2,4 prosenttia odotettua enemmän (lähde SEB Enskilda). Vähemmän myönteistä oli se, että liikevoitto kasvoi samana ajanjaksona ainoastaan 1,4 prosenttia. Keskiarvon laskun taustalla olivat norjalaiset yhtiöt. Kustannusten tulot ylittävää nousua voidaan muun muassa selittää lisääntyneillä palkkakustannuksilla ja panostekijöiden hintojen yleisellä nousulla. Ennätyksellisen vahvat taseet Yhtiöiden taseet (velan ja oman pääoman välinen suhde) ovat tällä hetkellä erittäin vahvat ja kassassa on paljon rahaa. Näitä varoja voidaan käyttää puskurirahoina huonojen aikojen varalle, yritysostoihin ja lisäkasvuun tai osakkeenomistajille jaettaviksi. Yritysostojen tilanne on kohentunut viime aikoina jonkin verran muun muassa siksi, että pääomasijoittajien toimeliaisuus on vähentynyt. Tämän ei kuitenkaan tarvitse merkitä sitä, että yhtiöt löytävät juuri oikeiksi osoittautuvat ehdokkaat. Ellei yritysostoja koskevia konkreettisia suunnitelmia ole tehty tai puskurirahoja tarvita, liikevoitto jaetaan yleensä osakkeenomistajille. Neljä tapaa jakaa omistajille tuottoa Osinko: Mahdollisia sijoituskohteita etsiessään ODIN arvioi muun muassa historiallista osinkoa. Varsinainen osinko on tavallisin tapa jakaa osakkeenomistajille tuottoa. Markkinoilla seurataan hyvin tarkasti osingon tasossa tapahtuvia Rahasto Indeksi ODIN Europa SMB: -6,8 % Markkinakehitys 12 kuukautta Markkinakehitys 12 kuukautta paikallisessa valuutassa paikallisessa valuutassa Norge Europa NordenNorge Världen Europa Norden Världen Öljyn spothinta viimeiset 12 Öljyn kk spothinta viimeise maa 07 kes 07 syy 07 maa jou. 07 kes 07 syy 07 Brent WTI Brent WTI Vuoden 2007 huonon lopun ja vuoden 2008 huonon alun jälkeen pörssit ovat nyt kuitanneet osan tappioistaan. Monet seikat viittaavat kuitenkin siihen, että heilahteluja nähdään normaalia enemmän myös lähitulevaisuudessa. Lähdetiedot: Reuters EcoWin. Öljyn tynnyrihinta ylitti helmikuussa 100 dollaria. Uusien ennätyslukemien syiksi on esitetty USA:ssa tapahtuvaa öljyvarastojen kasvattamista, dollarin heikentymistä ja raaka-ainerahastojen ostohalun tyrehtymistä. Lähdetiedot: Reuters EcoWin.

3 muutoksia. Kun osingon tasoa nostetaan jonakin vuonna, se luo pohjan odotuksille tämän tason säilymisestä jatkossakin. Päinvastoin yritykset pyrkivät viimeiseen asti pidättymään osingon alentamisesta pelätessään, että tuo toimenpide ennakoi aiempaa huonompia aikoja. Ylimääräinen osinko: Ellei yhtiö halua muuttaa osinkopolitiikkaansa pysyvästi, ylimääräisen osingon jakaminen tarjoaa joustavan keinon tuoton jakamiseen. Lunastusoikeudet: Lunastusoikeuksia käytettäessä yhtiö varaa tarkoitukseen tietyn summan ja ilmoittaa, että osakkeenomistajat voivat luovuttaa osakkeitaan päivän tason ylittävällä kurssilla ja saada sillä tavalla tuottoa. Verotussyistä monet sijoittajat päättävät myydä lunastusoikeuden ennen luovutuksen määräajan päättymistä (tämän oikeuden käyttäminen rinnastetaan osinkoon). Takaisinosto: Takaisinosto tulkitaan usein johdon antamaksi merkiksi siitä, että yhtiön arvo on aliarvostettu. Osakkeiden takaisinosto ja sitä seuraava mitätöinti tarkoittavat, että osakkeita, joille jaetaan tulevaisuudessa voittoa, on käytännössä aiempaa vähemmän. Osakkeiden takaisinosto ja mitätöinti tarjoavat verotuksellisista syistä hyvän ratkaisun yhtiöille, joissa ulkomaisten omistajien osuus on suuri. Takaisinosto ja pysyvällä tasolla olevat osingot Koska takaisinoston voidaan katsoa lähtökohtaisesti tarjoavan tuottoa, on ylimääräistä tuottoa käsityksemme mukaan mahdollista saada tunnistamalla tyypillisiä takaisinosto-osakkeita ja sijoittamalla niihin. UBS-pankin pari vuotta sitten tekemässä analyysissä todettiin, että osakkeiden takaisinosto on ollut vuodesta 1982 lähtien yksi tärkeimmistä osakekurssien nousua ylläpitävistä tekijöistä Yhdysvaltojen markkinoilla. Kannattavan sijoitusstrategian periaatteena on siksi sijoittaminen hyviin yhtiöihin, jotka on hinnoiteltu alhaiseen Nils Petter Hollekim Vastaava salkunhoitaja ODIN Norden, ODIN Sverige ja ODIN Kiinteistö hintaan ja jotka kykenevät maksamaan tuottoa takaisin takaisinostoilla ja lunastusoikeuksilla. Juuri tällaisia yhtiöitä ODIN Norden -rahastolla on paljon. Yhtenä esimerkkinä voidaan mainita ruotsalainen konepajayhtiö SKF. Yhtiön vuotta 2007 koskevassa tulosjulkistuksessa ilmoitettiin osakekohtaisen osingon olevan viisi Ruotsin kruunua. Lisäksi SKF:ssä on määrä toteuttaa suurehko osakkeiden lunastusohjelma, mikä tuottaa viisi Ruotsin kruunua lisää osaketta kohti. Tällaisia uutisia salkunhoitaja kuuntelee mielellään... Olemme tänä vuonna toistaiseksi indeksiä edellä ODIN Norden -rahastossa on vuonna 2008 toistaiseksi päästy rahaston vertailuindeksiä jonkin verran korkeampaan tuottoon. Monet vuoden 2007 jälkipuoliskolla huomattavasti laskeneet konepaja-alan sekä rakennusalan sykliset yhtiöt ovat kehittyneet tämän vuoden alussa markkinoita paremmin. Ruotsalaiset konepajayhtiöt SKF, Sandvik ja SAAB ovat kaikki salkkuyhtiöitä, jotka ovat tänä vuonna nousseet pörssilaskusta huolimatta. Myös salkun monet pienet ja keskisuuret yhtiöt nousivat paljon helmikuussa. Monet seikat viittaavat siihen, että pörsseissä tapahtuu myös lähiaikoina normaalia enemmän heilahteluja. Muista silloin, että heilahtelut ovat olotila, josta me elämme. Meidän on myös elettävä niiden kanssa. ODIN Norden -rahasto hinnoitellaan historiallisesti katsoen suurella alennuksella. Markkinoiden levottomuuden väistyessä uskomme meillä olevan oivat edellytykset hyvien tulosten synnyttämiseen osuudenomistajien puolesta. Tuotto vuoden 2008 alusta: ODIN Global: -9,5 % ODIN Global SMB: -11,8 % ODIN Maritim: -12,7 % ODIN Offshore: -9,7 % ODIN Kiinteistö: 1,0 % Lähde: ODIN Forvaltning ja OBI ODINin salkunhoitotiimi Jarl Ulvin Alexandra Morris Truls Haugen Nils Petter Hollekim Lars Mohagen Oddbjørn Dybvad Vegard Søraunet

4 Tuottokatsaus per Aloituspäivä Vuoden alusta 12 kk 3 vuotta 5 vuotta 10 vuotta Perustamisesta OSAKERAHASTO ODIN Norden VINX Benchmark Cap NOK NI * ODIN Finland OMX Helsinki CAP -8,4 % -14,2 % 14,8 % 32,0 % 10,4 % 17,2 % -9,3 % -6,1 % 15,4 % 24,0 % 10,6 % 11,4 % -5,4 % -11,1 % 18,0 % 26,4 % 14,0 % 25,9 % -7,2 % -7,0 % 13,1 % 18,1 % 5,0 % 10,2 % ODIN Norge Oslo Børs Fondsindex (OSEFX) * ODIN Sverige OMXSB Cap GI * ODIN Europa 1) MSCI Europe ODIN Europa SMB 2) MSCI Europe Small Cap ODIN Global 3) MSCI World Net Index* ODIN Global SMB 4) MSCI World Net Small Cap Index* ODIN Maritim MSCI World Gross Marine Index * ODIN Offshore Philadelphia Stock Exchange Oil Service Sector Index ODIN Kiinteistõ Carnegie Sweden Real Estate Index -9,5 % -5,8 % 18,4 % 37,9 % 13,1 % 22,7 % -13,8 % -4,1 % 18,5 % 32,9 % 9,4 % 14,4 % -4,7 % -19,2 % 12,0 % 23,3 % 14,8 % 20,9 % -9,4 % -15,2 % 11,8 % 20,4 % 7,5 % 13,2 % -11,3 % -23,7 % 10,1 % 15,3 % 0,4 % -12,4 % -12,4 % 5,9 % 11,4 % -0,8 % -6,8 % -20,4 % 17,1 % 25,7 % 6,4 % -9,3 % -19,7 % 8,6 % 19,6 % 6,5 % -9,5 % -15,9 % 2,9 % 9,7 % 0,5 % -11,3 % -13,5 % 4,5 % 8,4 % -1,8 % -11,8 % -22,3 % 2,0 % 12,3 % 3,1 % -10,1 % -20,7 % 2,8 % 12,9 % 5,3 % -12,7 % 20,4 % 24,2 % 51,1 % 23,3 % 21,6 % -1,0 % 0,4 % 13,1 % 25,3 % 4,4 % 5,7 % -9,7 % 5,9 % 33,0 % 44,5 % 14,7 % -11,4 % 23,7 % 20,0 % 17,7 % 3,1 % 1,0 % -12,7 % 17,4 % 26,8 % 20,7 % 6,0 % -23,6 % 9,8 % 21,2 % 14,2 % 1) ODIN Europa oli rahasto-osuusrahasto, joka sijoitti kaikki varansa Robur Europa -rahastoon. 2) ODIN Europa SMB oli rahasto-osuusrahasto, joka sijoitti kaikki varansa Robur Europa SMB -rahastoon. 3) ODIN Global oli rahasto-osuusrahasto, joka sijoitti kaikki varansa Templeton Global Fund A -rahastoon. 4) ODIN Global SMB oli rahasto-osuusrahasto, joka sijoitti kaikki varansa Templeton Global Smaller Companies Fund -rahastoon. *) Vertailuindekseissä on huomioitu osingot ODIN on markkinakommenteissaan käyttänyt luotettavina pitämiään lähteitä. ODIN ei kuitenkaan takaa, että tiedot ovat täydellisiä tai virheettömiä. Esitetyt tiedot koskevat ODINin näkemystä Hugin & Munin kuukausikatsauksen kirjoittamisajankohtana. ODIN Forvaltningin työntekijät voivat omaan lukuun tehdä sijoituksia eri tyyppisiin sjioitusinstrumentteihin. Tämä tarkoittaa, että ODIN Forvaltningin työntekijät voivat omistaa tässä Hugin & Munin kuukausikatsauksessa mainittujen yhtiöiden osakkeita ja arvopapereita sekä osuuksia ODINin rahastoissa. Työntekijöiden oman kaupan tulee noudattaa ODIN Forvaltningin asettamaa sisäistä säännöstöä, joka on laadittu vastaamaan arvopaperikaupasta asetettua lainsäädäntöä sekä Verdipapirfondenes Foreningin (Sijoitusrahastoyhdistys) suosituksia. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Tuleva tuotto riippuu muun muassa osakemarkkinoiden kehityksestä, salkunhoitajien ammattitaidosta, rahaston riskinotosta sekä rahasto-osuuksien merkinnästä, hallinnoinnista ja lunastuksesta perittävistä kuluista. Kurssitappiot voivat muuttaa tuoton negatiiviseksi. Näin sijoitamme ODINin sijoitusrahastoja hallinnoidaan aktiivisesti. Sijoitamme vapaasti eri yrityksiin riippumatta niiden koosta tai painoarvosta markkinaindekseissä. Sijoituskohteinamme olevilla yrityksillä on käsityksemme mukaan juuri sellaiset ominaisuudet, joiden avulla niistä tulee huomispäivän voittajia. Pyrimme salkunhoitajan työssämme antamaan osuudenomistajille mahdollisuuden saada osansa yritysten lisäarvosta. Me ODINissa ymmärrämme omien itsenäisten sijoitusvalintojen merkityksen. Sijoituspäätöksemme perustuvat hyvin tuntemillamme toimialoilla ja markkinoilla toimivien yritysten perusteellisiin analyyseihin. Me tiedämme, mitkä yritykset tuottavat siellä tulosta. Olemme pitkän aikavälin omistajia, jotka sietävät markkinoiden lyhytaikaisia häiriöitä. Olemme kiinnostuneempia arvoyrityksistä kuin kasvuyrityksistä. Ensiksi mainituilla yrityksillä on vakaa liikevaihto ja hyvä tuloskehitys, jotka ovat aliarvostettuja suhteessa pitkän aikavälin tuloskehitystä ja kirjanpitoarvoja koskeviin arvioihin. Koska nämä yritykset ansaitsevat rahaa ja niillä on todellista arvoa, ei arvoyritysten joukossa juurikaan ole pilvilinnoja. On suositeltavaa ja terveellistä lukea eri maita ja poliittisia muutoksia koskevia raportteja. Kaiken näkeminen omin silmin lisää tietämystä ja auttaa ymmärtämään asiat entistä syvällisemmin. ODINin salkunhoitajien työhön kuuluvat tärkeänä osana matkustaminen eri maihin ja tutustuminen eri markkinoihin ja yrityksiin. Yritysten johdon kanssa käydyissä keskusteluissa saamme lisää tietoa siitä kulttuuriympäristöstä, jossa yritykset toimivat, ja pystymme ymmärtämään niitä paremmin. Tällainen tieto sisältyy tärkeänä osana kokonaisanalyysiin, jonka teemme kaikista niistä yrityksistä, joihin harkitsemme sijoittavamme. Uskomme, että hyviä aliarvostettuja yrityksiä on mahdollista löytää aina uudelleen yrityksiä, joista tulee olettamuksemme mukaan huomispäivän voittajia. Olemme noudattaneet samaa sijoitusfilosofiaa aivan ODINin perustamisesta alkaen. Tämä filosofia yhdistettynä salkunhoitajien ammattitaitoon on tarjonnut ODINin osakerahastojen osuudenomistajille monina vuosina korkean lisätuoton. Tulokset ovat nähtävissä seuraavan sivun tuottotaulukossa.

5 Hyödy parhaista päivistä! Valtaosa osakesijoitusten tuotoista syntyy suhteellisesti katsoen muutaman päivän kuluessa. Valitettavasti on vaikeaa tai oikeastaan mahdotonta ennakoida, milloin nämä päivät osuvat omalle kohdalle. O sakerahastoista saatava tuotto syntyy vähitellen ja pala palalta se ei synny suoraviivaisesti. Sanfor Bernstein & Companyn tekemän tutkimuksen mukaan prosenttia vuotuisesta tuotosta on peräisin 5-18 pörssipäivän kehityksestä. Käytännössä voit päästä osalliseksi kaikista näistä erityisen hyvistä päivistä vain yhdellä tavalla sinulla on koko ajan oltava sijoituksia. tätä näkökulmaa. Jos tarkastelemme melko pienen volatiliteetin indeksiä, esimerkiksi pohjoismaista indeksiä MSCI Nordic Countries, tuoton voidaan havaita syntyvän useiden päivien kuluessa. Korostamme kuitenkin yhtä ja samaa seikkaa riippumatta siitä, kuinka paljon yksittäinen pörssi tai indeksi heilahtelee: sinulla tulee olla koko ajan sijoituksia päästäksesi hyötymään parhaista päivistä... Älä välitä markkinoiden häiriöistä ja levottomuudesta Osakerahastoihin sijoittamisen suurimpana haasteena on olla välittämättä kohusta, jota pörssien alamäellä on usein taipumus synnyttää mediassa. Sellaiset otsikot kuten pörssien paniikkitilanne myyvät paremmin kuin esimerkiksi otsikko näin saavutat hyvän pitkän aikavälin tuoton. Monia on yllytetty myymään osuuksiaan virheellisin perustein, vaikka he eivät edes tarvitsisi rahaa lyhyellä aikavälillä. Ei ole helppoa ennustaa, mihin suuntaan markkinat kehittyvät lähitulevaisuudessa. Useimmat ihmiset, niin ammattilaiset kuin amatööritkin, osuvat huomattavasti useammin harhaan kuin oikeaan ja menettävät sillä tavalla ajan mittaan enemmän hyvän tuoton kuin huonon tuoton tarjoavia päiviä. Parhaat päivät Mitä kokonaistuotolle tapahtuu, ellei sinulla ole sijoituksia nimenomaan parhaina päivinä? Pystyäksemme vastaamaan tähän kysymykseen olemme tarkastelleet lähemmin Oslon pörssin pääindeksin kehitystä viimeisten kymmenen vuoden ajalta eli ajanjaksolta, joka käsittää kaiken kaikkiaan pörssipäivää. Jos sinulla olisi ollut pääindeksiä vastaavia sijoituksia etkä olisi poukkoillut edestakaisin, kruunun panostus olisi kasvanut kruunuun. Se vastaa 9.3 prosentin keskimääräistä vuotuista tuottoa. Se ei ole lainkaan huono ajatellen alkuvaihetta, jolloin sijoituksen arvo laski, nousi, laski jälleen ja oli lopulta plussalla vuoden 2004 alussa (tämä kehitys on kuvattu käyrässä). Jos jätämme parhaat kymmenen pörssipäivää pois laskuista, panostuksen arvo olisi noussut kruunuun (mikä vastaa 3,9 prosentin vuotuista keskituottoa). Jos 20 parasta pörssipäivää olisivat menneet sivu suun, panostuksesi arvo olisi noussut ainoastaan kruunuun. Ilman 30 parasta pörssipäivää panostuksen arvo olisi kutistunut kruunuun, joka vastaa miinus kolmen prosentin vuotuista keskituottoa. Mitä suurempia päivittäiset heilahtelut ovat, sitä tärkeämpää on päästä hyötymään parhaista päivistä. Oslon pörssi heijastaa hyvin Yksinkertaisin ja kannattavin neuvomme onkin: myy, kun tarvitset rahaa. Ellet tarvitse, pysy rauhallisena. Tämä on kerta toisensa jälkeen osoittautunut parhaaksi tavaksi saavuttaa pitkällä aikavälillä hyvä tuotto. Pitkä aikaväli kuinka pitkä se on? Norjan arvopaperirahastojen yhdistys (Verdipapirfondenes forening) suosittelee osakerahastoihin sijoitettaessa vähintään viiden vuoden ajallista horisonttia. Tällöin sijoituksen tuotto on varsin todennäköisesti positiivinen. Esimerkkinä voidaan mainita, että Pohjoismaiden 399 mahdollisista viisivuotiskausista ainoastaan 28 on tuottanut vuoden 1969 jälkeen negatiivisen tuoton (arvio perustuu MSCI Nordic Countries -indeksin kuukausilaskelmiin). Kaikki 348 seitsemänvuotiskautta ovat antaneet positiivisen tuoton Oslon Pörssin pääindeksi viimeiset 10 vuotta Viimeiset 10 v. Ilman 10 parasta Ilman 20 parasta Ilman 30 parasta Käyrä osoittaa, mitä kokonaistuotolle tapahtuisi, jos sinulla olisi ollut viimeiset kymmenen vuotta täysimääräiset sijoitukset Oslon pörssissä, ja mitä olisi tapahtunut, ellet olisi päässyt hyötymään näiden vuosien kymmenestä, kahdestakymmenestä ja kolmestakymmenestä parhaasta päivästä. Lähdetiedot: Oslon pörssin pääindeksi: Reuters EcoWin.

6 ODINin osakerahastot ODIN hallinnoi yhtätoista osakerahastoa. Valikoimamme sisältää niin yksittäisiin maihin ja yksittäisille toimialoille sijoittavia vaihtoehtoja kuin myös laajasti Pohjoismaihin, Eurooppaan tai maailmanlaajuisesti sijoittavia osakerahastoja. Maailmanlaajuiset rahastot ODIN Global ODIN Global SMB Rahastot voivat vapaasti sijoittaa kaikkialle maailmaan. Rahastojen riskiprofiili on matala tai keskitasoa verrattuna muihin ODINin osakerahastoihin. Maakohtaiset rahastot ODIN Finland ODIN Norge ODIN Sverige Rahastot voivat vapaasti sijoittaa yrityksiin jotka ovat pörssinoteerattuja tai joiden kotipaikka tai alkuperä on kyseisissä maissa. Alueelliset rahastot ODIN Europa ODIN Europa SMB ODIN Norden Rahastot voivat vapaasti sijoittaa yrityksiin, jotka ovat pörssinoteerattuja tai joiden kotipaikka tai alkuperä on Euroopassa tai Pohjoismaissa. Rahastojen riskiprofiili on keskitasoa verrattuna muihin ODINin osakerahastoihin. Toimialarahastot ODIN Maritim ODIN Offshore ODIN Kiinteistö Rahastot sijoittavat ainoastaan yhdelle toimialalle ja ovat näin ollen riippuvaisia kyseisen toimialan kehityksestä. Rahaston valinta Tuotto on useimmille tärkein syy kohdistaa säästöjä osakerahastoihin. Yleisesti ottaen sijoitukset osakerahastoihin mahdollistavat korkeamman tuottoodotuksen kuin esimerkiksi pankkitalletukset, mutta tällöin on myös hyväksyttävä sijoituksen arvon vaihtelu, joka on sidoksissa rahastojen sijoituskohteina olevien arvopaperien markkina-arvojen muutoksiin. Historiallisesti osakemarkkinoilta saavutettu sijoitusten pitkän aikavälin vuotuinen tuotto on ollut noin 3-6 prosenttiyksikköä korkeampi suhteessa pankkitalletuksiin. Suosittelemme osakerahastosijoituksia vähintään viiden vuoden aikajänteelle. Jos harkitset säästösopimusta tai sijoitusta ainoastaan yhteen rahastoon, suosittelemme ensisijaisesti laajan sijoitusmandaatin omaavia rahastojamme: Rahastojen riskiprofiili on korkea verrattuna muihin ODINin osakerahastoihin. Rahastojen riskiprofiili on korkea verrattuna muihin ODINin osakerahastoihin. ODIN Global ODIN Europa ODIN Norden Sijoituksen ajoitukseen liittyen, noudatamme ODINilla yksinkertaista peukalosääntöä: Sijoita rahastoihin silloin kun sinulla on siihen varaa. Tämä saattaa kuulostaa yksinkertaiselta, mutta jos yrität osua tilapäisiin notkahduksiin tai huippuihin, todennäköisyys epäonnistumiselle on suuri. Suosituksemme on tästä syystä varallisuuden kartuttaminen säästösopimuksen ja säännöllisen sijoittamisen kautta. Saavutettu tuotto on sidoksissa säästöaikaan ja rahaston kehitykseen. Säästösopimus, jonka myötä ostat rahasto-osuuksia kuukausittain, tuo pääsääntöisesti mukanaan hyvän osuuksien keskikurssin. Toisin sanoen et kohdista koko sijoitustasi huipulle tai pohjaan - ja ostat enemmän osuuksia silloin kun markkinat laskevat. Suosituksemme perustana on, että kyseiset rahastot voivat sijoittaa laajasti eri markkinoille yrityskoosta tai toimialasta riippumatta. Löytyy kuitenkin monia perusteita sijoittaa useampaan rahastoomme. Lisätietoja muista osakerahastoistamme löytyy kotisivuiltamme ODIN rahastoja voit merkitä joko kertaluontoisesti tai säännöllisesti säästäen. Kertasijoituksen minimisumma on 500 euroa ja säästösopimuksen vähimmäiserä on 50 euroa. Rahastomerkintä Ennen ensimmäistä merkintää pyydämme teitä täyttämään ja palauttamaan ODIN merkintälomakkeen tai ODIN säästösopimuksen asiakaspalveluumme. Perustuen rahastoyhtiöitä koskevaan asiakkaiden tunnistamisesta annettuun lainsäädäntöön, uusien asiakkaiden on toimitettava kopio henkilöllisyystodistuksesta asiakaspalveluumme Lomakkeet ovat tulostettavissa kotisivuiltamme tai tilattavissa asiakaspalvelustamme puh Rahastotori Oy Eteläinen Hesperiankatu 10, Helsinki Puh: , Faksi: Y-tunnus: Internet: Sähköposti:

Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja

Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja Tammikuu 2008 Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja Markkinahäiriöt tarjoavat mahdollisuuksia Yhtiöiden tuloskasvu supistui jonkin verran vuoden 2007 jälkipuoliskolla, mutta yhtiöiden arvostus on edelleen

Lisätiedot

Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja

Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja Maaliskuu 2009 Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja Odotuksiin reagoivat markkinat Osakemarkkinoiden liikkeet perustuvat suhdannemuutoksiin kohdistuviin odotuksiin. Yhdysvalloissa kurssien lasku alkoi

Lisätiedot

Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja

Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja Huhtikuu 2009 Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja Luottamus öljyalaan jatkuu Öljypalveluyhtiöiden osakkeet ovat laskeneet maailmantalouden rajun alamäen ja jyrkästi laskevan öljynhinnan mukana. Siitä

Lisätiedot

Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja

Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja Marraskuu 2010 Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja Pohjoismaisissa kiinteistöissä piilee hyvät mahdollisuudet Talouden kasvuvauhti on nopeutumassa Pohjoismaissa. Siksi toimitilojen kysyntä, vuokrat

Lisätiedot

Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja

Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja Lokakuu 2008 Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja Pörssimyrsky USA:sta Kansainvälinen rahoituskriisi on yltänyt uusiin ulottuvuuksiin. Syyskuussa investointipankkeja meni konkurssiin, luottomarkkinat

Lisätiedot

Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja

Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja Lokakuu 2010 Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja Vaaniva kopiointiuhka Halpojen jäljitelmien valmistajien kilpailu uhkaa monien johtavien yritysten kannattavuutta. Uskomatonta mutta totta: luksusmerkkituotteiden

Lisätiedot

Hugin & Munin. ODINin markkinakommentteja - Joulukuu 2011. Kaikesta huolimatta uskomme edelleen Eurooppaan

Hugin & Munin. ODINin markkinakommentteja - Joulukuu 2011. Kaikesta huolimatta uskomme edelleen Eurooppaan Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja - Joulukuu 2011 Kaikesta huolimatta uskomme edelleen Eurooppaan Eurooppaan kannattaa mielestämme edelleenkin sijoittaa pitkällä aikavälillä. Valtioiden velkakriisit

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 ODIN Rahastot

Vuosikertomus 2009 ODIN Rahastot Vuosikertomus 29 ODIN Rahastot I TAMMIKUU 21 Sisältö 3 Hyvä vuosi osakemarkkinoilla 4-6 Salkunhoitajien kommentit 7 ODIN Rahastojen Suomen tiimi palveluksessanne - Yhteenveto vuodesta 29 ja näkymät vuoteen

Lisätiedot

Siksi. ODINin osakerahastot

Siksi. ODINin osakerahastot Siksi ODINin osakerahastot Osakerahastosäästämisessä on kyse yhdestä asiasta: saada parempi tuotto säästöille kuin muuten saisit. ODIN Rahastot Eteläinen Hesperiankatu 10, FIN-00100 Helsinki Puhelin: 09

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. ODIN Osakerahastot. Helmikuu 2014. ODIN tuottaa lisäarvoa

Vuosikertomus 2013. ODIN Osakerahastot. Helmikuu 2014. ODIN tuottaa lisäarvoa Vuosikertomus 213 ODIN Osakerahastot Helmikuu 214 ODIN tuottaa lisäarvoa Sisältö 3 Toimitusjohtajan tervehdys 4-5 Markkinakommentit 6-7 ODINin sijoitusprosessi 8-9 Hallituksen toimintakertomus 1 Liitetiedot

Lisätiedot

RAHASTOSIJOITTAMISEN KANNATTAVUUS

RAHASTOSIJOITTAMISEN KANNATTAVUUS Henna Kotilainen RAHASTOSIJOITTAMISEN KANNATTAVUUS Suomeen sijoittavat osakerahastot Metropolia Ammattikorkeakoulu Tradenomi Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Toukokuu 2015 Tiivistelmä Tekijä(t)

Lisätiedot

SELIGSON & CO RAHASTOT

SELIGSON & CO RAHASTOT SELIGSON & CO RAHASTOT Rahastoesite 28.2.2012 muodostuu seuraavista osioista : Yksinkertaistettu rahastoesite Rahastojen säännöt ASIAKASPALVELU Puhelin: 09 6817 8200 (pankkipäivisin 9 17) Fax: 09 6817

Lisätiedot

SELIGSON & CO RAHASTOT YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE 15.7.2011

SELIGSON & CO RAHASTOT YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE 15.7.2011 SELIGSON & CO RAHASTOT YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE 15.7.2011 SISÄLLYSLUETTELO Varainhoito on luottamustehtävä...2 Miten alkuun?... 2 Merkinnät ja lunastukset... 3 Sijoitussalkun rakentaminen... 4 Varainhoito...

Lisätiedot

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille Sisällys Sijoitusrahasto lyhyesti 4 Säästö- ja sijoituskohteet 5 Mikä sijoitusrahasto on? 7 Mihin rahaston valinnassa

Lisätiedot

Suomalaisten hedge-rahastojen menestyminen vuosina 2008 2011

Suomalaisten hedge-rahastojen menestyminen vuosina 2008 2011 Suomalaisten hedge-rahastojen menestyminen vuosina 2008 2011 Soine, Toni 2012 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Suomalaisten hedge-rahastojen menestyminen vuosina 2008-2011

Lisätiedot

JOKO OLET TUTUSTUNUT VIDEOBLOGIIN? SISÄLLYS

JOKO OLET TUTUSTUNUT VIDEOBLOGIIN? SISÄLLYS SISÄLLYS INDEKSIRAHASTOJEN PALKKIOT ALENEVAT... 3 SELIGSON & CO 10 VUOTTA... 3 ALFASTA RISKIIN...... 4 APS ASSET MANAGEMENT..... 7 TUNNUSLUKUJEN MÄÄRITELMIÄ. 18 MIKÄ ON MIFID?... 19 KUKA RIKASTUU KIINASSA?...

Lisätiedot

SUOMI-RAHASTOT SIJOITUSKOHTEENA

SUOMI-RAHASTOT SIJOITUSKOHTEENA Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Laskentatoimi Anu Rinkinen SUOMI-RAHASTOT SIJOITUSKOHTEENA Opinnäytetyö 2010 ABSTRACT Anu Rinkinen Finnish Funds as Investments,

Lisätiedot

Osakeopas. OSAKKEENOMISTAJAKSI 4 Omat lähtökohdat 4

Osakeopas. OSAKKEENOMISTAJAKSI 4 Omat lähtökohdat 4 Osakeopas Tax Guide for 2013 Investors 2013 Osakeopas OSAKKEENOMISTAJAKSI 4 Omat lähtökohdat 4 OSAKE SIJOITUSKOHTEENA 5 Osake, osakas 5 Tuotto 5 Paras pitkällä aikavälillä 5 Likviditeetti, helppohoitoisuus

Lisätiedot

Sijoitus rahasto-opas

Sijoitus rahasto-opas Sijoitus rahasto-opas Sisällys Lukijalle...3 Sijoitusrahasto lyhyesti...4 Mikä sijoitusrahasto on?...5 Millaisia sijoitusrahastoja on?...8 Millaisia riskejä sijoitusrahastoissa on?...12 Mitä kuluja sijoitusrahastoissa

Lisätiedot

[markkinointiesite, maaliskuu 2015]

[markkinointiesite, maaliskuu 2015] SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ RAHASTOSIJOITTAJAN OPAS [markkinointiesite, maaliskuu 2015] Yksinkertainen on tehokasta! www.seligson.fi 1 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ SISÄLLYS OPPAAN ESITTELY 2 MIKSI SIJOITAMME?

Lisätiedot

SELIGSON & CO RAHASTOT NELJÄNNESVUOSIKATSAUS 3 / 2006

SELIGSON & CO RAHASTOT NELJÄNNESVUOSIKATSAUS 3 / 2006 Raaka-ainemarkkinoilla toimii takaperoisuus väärinpäin (s. 4) SELIGSON & CO RAHASTOT NELJÄNNESVUOSIKATSAUS 3 / 2006 Ilmainen kuukausi Phoebuksen osuudenomistajille (s. 15) Edullisin maksaakin eniten (s.

Lisätiedot

Rahastot. 1 Osakkeet OPAS

Rahastot. 1 Osakkeet OPAS SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #2 OPAS BON VOYAGE SÄÄSTÄMINEN ON MATKA Rahastot # 1 Osakkeet 9 22 2 Osta halvalla, myy kalliilla katso kuinka Miksi sijoittaisin rahastoon katso hyödyt 8 Hajauttamalla riskit

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2012. Sari Lounasmeri Toimitusjohtaja Suomen Pörssisäätiö

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2012. Sari Lounasmeri Toimitusjohtaja Suomen Pörssisäätiö Sijoitusrahasto-opas 2012 59 Sisällys Mikä sijoitusrahasto on?... 5 Mihin rahaston valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota?... 7 Millaisia sijoitusrahastoja on?... 9 Millaisia riskejä sijoitusrahastoissa

Lisätiedot

ODIN om Eiendom. Kiinteistösijoittaminen

ODIN om Eiendom. Kiinteistösijoittaminen Hugin & Munin Special Report 11 / 2012 ODIN om Eiendom Kiinteistösijoittaminen Kiinteistösijoittaminen Johdanto Kiinteistöt ovat maailmaan suurin omaisuusluokka. Yksityishenkilöille asunto edustaa usein

Lisätiedot

RAHASTO- SÄÄSTÄMINEN. Sp-Rahastoyhtiö Oy HTC Center Nina, Tammasaarenkatu 1 (4. Krs), 00180 Helsinki p.010 436 6440 www.sp-rahastoyhtio.

RAHASTO- SÄÄSTÄMINEN. Sp-Rahastoyhtiö Oy HTC Center Nina, Tammasaarenkatu 1 (4. Krs), 00180 Helsinki p.010 436 6440 www.sp-rahastoyhtio. RAHASTO- SÄÄSTÄMINEN Sp-Rahastoyhtiö Oy HTC Center Nina, Tammasaarenkatu 1 (4. Krs), 00180 Helsinki p.010 436 6440 www.sp-rahastoyhtio.fi Sp-Rahastoyhtiö Oy:n esittely rahastoja hallinnoi Sp-Rahastoyhtiö

Lisätiedot

Puolivuotiskatsaus 2014 Nordea-sijoitusrahastot

Puolivuotiskatsaus 2014 Nordea-sijoitusrahastot Puolivuotiskatsaus 2014 Nordea-sijoitusrahastot Rahastojen osuuden arvon kehitys, avaintiedot, tunnusluvut, sijoitusten jakaumat ja rahastokohtaiset sijoitukset Puolivuotiskatsaus 2014 Nordea-sijoitusrahastot

Lisätiedot

Sijoittamisen perusteet käsikirjoitus 2011/06/01 versio 1 Juha Konttinen/ Adalfon Oy 2011

Sijoittamisen perusteet käsikirjoitus 2011/06/01 versio 1 Juha Konttinen/ Adalfon Oy 2011 Sijoittamisen perusteet käsikirjoitus 2011/06/01 versio 1 Juha Konttinen/ Adalfon Oy 2011 1. YK:via Suomen maaseudulta ja kaupunkiympäristöstä. Speekki : 30 vuotta sitten Suomi oli huomattavasti etäisempi

Lisätiedot

Hedge-rahastojen toiminta ja niiden menestyminen Suomessa vuosina 2011 2014

Hedge-rahastojen toiminta ja niiden menestyminen Suomessa vuosina 2011 2014 Alena Autio Hedge-rahastojen toiminta ja niiden menestyminen Suomessa vuosina 2011 2014 Metropolia Ammattikorkeakoulu Tradenomi Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Huhtikuu 2015 Tiivistelmä Tekijä

Lisätiedot

SISÄLLYS. Varainhoitorahasto Pharos... 7. Phoenix... 11. Phoebus... 14. Russian Prosperity Fund Euro... 20. Rahamarkkinarahasto AAA...

SISÄLLYS. Varainhoitorahasto Pharos... 7. Phoenix... 11. Phoebus... 14. Russian Prosperity Fund Euro... 20. Rahamarkkinarahasto AAA... SISÄLLYS ODOTUKSISTA, MARKKINOISTA JA MAANTIETEESTÄ... 3 PERÄSSÄHIIHTOA JA HARHOJEN HALLINTAA... 4 PILIKKIÄ JA PANKKIPOLITIKKAA... 17 INDEKSIRAHASTOJEN VUOSI...... 18 UUSI TUNNUSLUKU.. 27 FOTBOLL SOM INVESTERING....

Lisätiedot

RAHASTOESITE. Nordea Funds Oy

RAHASTOESITE. Nordea Funds Oy RAHASTOESITE Sijoitusrahasto... 3... 3 :n perustiedot... 3 :n ja Suomeen rekisteröityjen Nordea-rahastojen tilintarkastajat... 3 Rahastoyhtiön käyttämät asiamiehet... 3 Kaupankäynti rahasto-osuuksilla...

Lisätiedot