Siemenluettelo 2013 SISÄLLYS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Siemenluettelo 2013 SISÄLLYS"

Transkriptio

1 Siemenluettelo 2013

2 Mtiinen et lntlig kulturrvet ry Mtiinen ry on perustettu vuonn Yhdistys pyrkii säilyttämään vnhoj viljely- j koristeksvikntoj eli mtiisksvej sekä mtiiseläimiä eli lkuperäisiä kotieläinrotuj. Lisäksi yhdistys hlu vli perinnemisemi. Yhdistyksen toimisto Osoite Stenäckinktu HELSINKI Puhelin ke j to klo Sähköposti Kotisivut ukiolojt keskiviikkon j torstin klo 12 18, huhti- j toukokuuss myös perjntisin klo Toimisto sijitsee Helsingin Tk-Töölössä lähellä Nistenklinikk. Perille pääsee Mnnerheimintietä ti Topeliuksenktu pitkin kulkevill usseill j ritiovunuill. Jäsenyys Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä mksmll jäsenmksun ll olevlle Suupohjn Osuuspnkin tilille. Kirjoit n i m e s i j o s o i t t e e s i viestiosn. Näin vrmistt jäsenyytesi kirjmisen jäsenrekisteriin. Voit myös ott yhteyttä toimistoon kirjeellä, sähköpostill ti puhelimell (ke j to klo 12 18). Muin ikoin voit jättää vstjn viestin. Snele nimesi j osoitteesi hitsti puhelinvstjn! Voit ilmoitt myös sähköpostiosoitteesi, puhelinnumerosi j erityiset kiinnostuksen kohteesi kuten oment, knt, siemenkeräys tms. Jäsenmksut vuonn 2013 Henkilöjäsenmksu 28 Perhejäsenet, vrsinisen jäsenen ohell 12 Opiskelijt 19 Tilinumero IN I Suupohjn Osuuspnkki FI HELSFIHH Mtiinen ry julkisee neljä kert vuodess ilmestyvää jäsenlehteä välittää mtiisksvien siemeniä järjestää kurssej j yleisöluentoj neuvoo j opst jäseniään järjestää retkiä kotimhn j mtkoj ulkomille järjestää timipäivän keväisin j syksyisin toimii mtiiskotieläinten säilyttämisen puolest pikllisryhmä Turun seudull, Etelä- Svoss, Pirknmll j Pohjois-Krjlss mtiisruokryhmä, mtiiseläinryhmä, museoryhmä. * * * * * * * * * * * * * Siemenluettelo 2013 SISÄLLYS Tilusohjeet 2 Kylvöohjeit 3 Seokset 4 Monivuotiset ksvit 6 Huoneksvit 27 Yksivuotiset ksvit 27 Puuvrtiset ksvit 32 Syötävät ksvit 35 Vihnnesten siemenet 38 Ylläpitoviljely 42 Löytökori 47 Siementen keruuohjeet 50 Lisätietoj 52 Kylmäkäsittely 53 Hkemisto: Suomen- j ruotsinkielinen 54 Tieteelliset nimet 60 Siementen kerääjät 64 Mtiinen ry:n Siemenluettelo 2013 Knnen kuv: Hrjneilikk Miin inthus rtus (nn Lssil). Teksti j titto: nn Lssil. sitrkistus: Pirkko Khil (ksvit), Riku jnder (hyönteiset j linnut).

3 Mtiisen siemenvälitys Mtiinen ry on välittänyt kotimisi siemeniä vuodest 1990 lken. Siemenvälityksen tvoitteen on tuke j edistää perinne- j mtiisksvien sekä kotimisten luonnonksvien viljelyä j lisäämistä. Trjont on kutt vuosien pinottunut koriste- j luonnonksveihin, mutt in mukn on ollut myös rvokkit j mielenkiintoisi hyötyksvien kntoj, kuten kskinurist, härkäppu j sipuleit. Tervetulo löytöretkelle mtiisksvien priin. Siemenluettelon 2013 nti on koottu jälleen eri puolilt Suome (ks. s. 64) lähetetyistä siemenistä. Suurkiitos kikille teille, joiden myötävikutuksell tämä luettelo on syntynyt! Siemenluettelo on päälinjoiltn iempien kltinen. Tilusohjeet ovt seurvll sivull. Hkemistost (s. 54 j 60) löytyvät kikki luettelon j myös löytökorin ljit. Löytökoriss (s. 47) on ljej, joist on lle 10 nnospussi. Käyttäkää hkemisto, jos ette muuten löydä etsimäänne. Luettelosshn ljit ovt pääryhmittäin (monivuotiset, yksivuotiset, puuvrtiset j syötävät ksvit) tieteellisen nimen mukisess kkosjärjestyksessä. Mtiisknnt ovt esillä entiseen mlliin. Niiden lisäksi luetteloss on runss vlikoim uudempi luonnonperennoj j ksvihrvinisuuksi, kuten ltilt peräisin olev kultkielijänönputke, sinikämmentä, keltlilj, polvikielo, himljn- j liuskkuumejuurt, tertturotkokielo, vuorikirveliä sekä kndn-, hurme- j kiiltoluppiot. Myös pionien siemeniä on ennätyksellisen hyvä vlikoim: ihstuttv kuksin-, krimin- sekä ruusupioni sekä meriknpioni (Peoni Qud-hyridit). Niin ikään metsäpuutrhoihin hyvin sopivist ängelmissä on nyt vlinnnvr. Om erikoisempi ryhmänsä ovt tänä vuonn kotimiset kulttuuriseurliset, esimerkiksi rutnokkonen j humlnviers. Vihnnesten siemenet löytyvät s. 38. Luomusiementen ohell on trjoll virolisi j venäläisiä ljikkeit, esimerkiksi pohjoiseen soveltuvi tomttiljikkeit. Vihnnesljikkeet on vlittu niin, että niiden omtoimisenkin siemenlisäyksen pitäisi oll mhdollist mukn ei ole F1-hyridijlosteit. Ylläpitoviljely jtkuu iempn tpn. Sivult 42 lk om list inostn ylläpitoviljelyyn välitettävistä siemenistä. Tänä vuonn siellä on syötävien ksvien lisäksi vlikoim yksi- j monivuotisi koristeksvej. Ylläpitoviljely trkoitt sitä, että siemennnoksen tilj sitoutuu lähettämään ksvin siemeniä tkisin Mtiiselle. Tvoitteen on turvt näiden ksvikntojen säilyminen j siementen stvuus jtkoss. Hyviä tuloksi on jo stukin. Esimerkiksi Potttomtti, kotimist morsinko sekä kosmoskukkien mtiiskntoj on luetteloss trjoll. Ohjeet siemenviljelyä vrten tulevt siementen mukn. Ylläpitoviljelyyn trkoitetuille siemenille on tiluslomkkeess om kohtns. Mtiisen siemenluetteloss on eri-ikäiset siemenknnt, jlostmttomt luonnonksvit (lk) j viljelyljikkeet erotettu toisistn. Nämä tiedot löytyvät ikä-srkkeest. Mtiiset eli vähintään 50 vuott ilmstoomme sopeutuneet knnt on merkitty neljällä tähdellä ****. Lisätietoj tilusohjeiss s. 2 sekä s. 51. Tulev silmälläpitäen littkhn tilmnne siemenpussit tlteen. Niissä on tietoj, joit trvitsette myöhemmin, jos pluttte siemeniä. Siementen keräysohjeet ovt sivull 50. Luettelon nimistö noudtt uusint Viljelyksvien nimistöä (2012). Tuoreen nimistön myötä on tullut jonkin verrn muutoksi. Esimerkiksi pukinjuuri on nyt piennrpukinjuuri. Jos tieteellinen nimi on muuttunut on ljin kohdll sekä vnh että uusi nimi. Pusseihin nimimuutokset tulevt pienellä viiveellä. Ljinimien lisäksi nnetut linusmerkeissä olevt kntnimet eivät ole nimiä siinä mielessä, että eri knnt välttämättä eroisivt ominisuuksiltn merkittävästi toisistn. Niiden trkoituksen on tunnist j pitää erillään lkuperältään eriliset knnt. Vuoden mtiisksvi hrjneilikk löytyy sivult 12. Siitä on trjoll useit mtiiskntoj, kuten knnen kuvss koreilev hämeenkyröläinen Miin. Pljon on milmss hyviä ksvej, silti on syytä muist suomlisten mtiisksvien suuri rvo. Pidättehän vnhimpi trjoll olevi ksvikntoj niiden nsitsemss rvoss ksvttmll j vlimll niitä erityisellä huolell! Mtiinen ry Siemenluettelo

4 TILUSOHJEET Tilusohjeet Luettelon keskellä on postitettv tiluslomke. Kirjoittk ljinimen lisäksi myös tilusnumero. Tilukset lähetetään osoitteell: Pirkko Kukkol, Kuusjoenperäntie 45, KNUNKI Voitte tilt myös sähköpostill Littk silloin viestin iheeksi Siementilus j kirjoittk smt tiedot kuin tiluslomkkeeseen. Puhelimitse emme vlitettvsti pysty ottmn tiluksi vstn. Tilukset toimitetn spumisjärjestyksessä niin kun kuin siemeniä riittää. Vrmin tp sd hlumns siemenet on tilt ne mhdollisimmn pin. Ylläpitoviljelylistn (s. 42) siemenet tiltn Pirkolt smll lomkkeell kuin muutkin siemenet. Mtiisen toimistoss j puutrhmessuill on trjoll hyvä perusvlikoim siemeniä. SIEMENTEN HINNT Mtiinen ry:n jäsenille: 1,80 / nnospussi, seokset 3 / 5 g muille kuin jäsenille: 2,50 / nnospussi, seokset 4,50 / 5 g Toimituskulut Siemenlskuun lisätään toimituskuluj 3,50. TILUSTEN TOIMITUS J MKSMINEN Postitmme siemenet tiljn osoitteeseen. Mukn seur lsku. Muistk käyttää viitenumero kun mkstte, muuten emme in tiedä, kenen lsku on mksettu. Siementen kerääjät voivt vlit siemenluettelost yhtä mont siemenpussi kuin ovt lähettäneet eri siemeneriä. Minitk sist tiluksen yhteydessä, niin huomioimme sen lskuss. TKUU! Jos siemenet eivät idä kylvöohjeiden huolellisest noudttmisest huolimtt ti teillä on muut plutett, ottk yhteyttä ti puhelimitse toimistoon. Siemenpussiss olevst numerosrjst voimme selvittää, mikä siemenerä on kyseessä. Säilyttäkää siis siemenpussit! MERKKEJÄ & LYHENTEITÄ Ksviknnn ikä Suomess viljeltynä on merkitty seurvsti ikä-srkkeeseen: * = lle 10 vuott, nuori knt ** = vuott, nuorehko knt *** = yli 20 vuott, melko vnh knt **** = yli 50 vuott, vnh knt (lk) = ulkomilt peräisin olev luonnonknt lk = kotiminen luonnonknt Luonnonksveill ei ole ikää, nehän ovt ksvneet täällä kun j sopeutuneet oloihimme. Puuvrtisist ksveist tähtien määrä kertoo sen yksilön iän, jost siemenet on kerätty. E-S = Etelä-Suomi (noin vyöhykkeet I II) K-S = Keski-Suomi (noin vyöhykkeet III V) P-S = Pohjois-Suomi (noin vyöhykkeet VI VIII) p. = lun perin = Hyvä ti erinominen perhosten rvintoksvi. = Hyvä ti erinominen mehiläisten j muiden mesipistiäisten rvintoksvi. = Hyvä ti erinominen lintujen rvintoksvi. = Ksvi ti jokin sen os on myrkyllinen. Kuvuksiss käytettyjä lyhenteitä: Suositeltv ksvupikk: ur = urinkoinen ksvupikk Pvr = puolivrjoinen ksvupikk Vr = vrjoinen ksvupikk Kukint-ik: V VI = kukintkuukudet on ilmoitettu roomlisill numeroill, tässä siis touko kesäkuu. Puuvrtisille ksveille on ilmoitettu lisäksi menestymisvyöhykkeet I VIII. 2 Mtiinen ry Siemenluettelo 2013

5 KYLVÖOHJEIT Kylvöohjeit Monivuotiset ksvit mv Siemenpusseist löytyvät ljikohtiset ohjeet. Luettelon viimeisessä srkkeess (K = kylvö) olev kirjin viitt seurviin, lähinnä ljin kylmäkäsittelyn trvett koskeviin ohjeisiin. Tämä tulee huomioid, kosk kylmäkäsittely kestää yleensä 6 8 viikko. Monivuotisten ksvien kuivt siemenet ovt usein itämislevoss. Tämä trkoitt sitä, etteivät siemenet idä ennen kuin itämislepo poistuu. Luonnoss lepotil häviää syksyn j kevään viileiden kusien ikn, kun siemen on kostess mss. Keinotekoisesti itämislepo voidn poist kylmäkäsittelyn vull. Trkt ohjeet ovt sivull 53. Siemenet itävät helposti j nopesti (1 3 viikoss). Kylvä touko kesäkuuss ulos kylvöpenkkiin ti -ltikkoon. Siementen itämisessä on vihtelu. Joskus siemenet itävät helposti (kuten ). Usein kylmäkäsittely kuitenkin nopeutt j tsist itämistä. Kylvä huhtikuun luss ruukkuun ti ltikkoon j vie kylvös ulos suojiseen pikkn (hrso päälle). Huolehdi tsisest kosteudest. Siemenet itävät kevätkesällä sään lämmettyä. Siemenet eivät idä ilmn kylmäkäsittelyä. Niille järjestetään keväällä 6 8 viikon pituinen kylmäkäsittely (ks. ohje sivull 41) TI ne kylvetään syksyllä ulos j nnetn luonnon hoit kylmäkäsittely. HUOM! Puuvrtisten ksvien siemenet trvitsevt pidemmän, 2 3 kuukutt kestävän kylmäkäsittelyn. Usein prs tulos sdn, kun siemenet kylvetään syksyllä ulos. Stt oll vikesti itävä lji. Keväällä tehty kylmäkäsittely ei useinkn riitä. Prst on kylvää heinäkuuss ulos mhn ti ruukkuun. Mult ei s kuivu kertkn. Siemenet svt oskseen ensin lämpökuden j tlvell kylmäkuden j itävät seurvn kesänä. H Herneksvien heimoon (Fcee) kuuluvien ksvien siemenet itävät peritteess -kohdn mukn. Kovi siemeniä on hyvä liott vedessä yön yli ti kuort viiltn vrovsti. Timien juuret kärsivät koulimisest, joten siemenet on prst kylvää suorn ksvupiklle ti yksittäin turveruukkuihin. Hyvin pienet siemenet (esim. kellokukt) knntt vin ripotell j pinell sormin kylvöstin mulln pintn. Kylvös sumutetn kosteksi j peitetään rei'itetyllä muovill. Kksivuotiset ksvit kv Siemenet kylvetään lkukesällä ulos, jott lehtiruusukkeet ehtivät ksv isoiksi kesän ikn. Suuret lehtiruusukkeet jksvt tlvehti j kukint on kome seurvn kesänä. Muist suojt lehtiruusukkeet hvuill tlven kylmyydeltä j etenkin keväturingolt! uringon phde + jäinen m -yhdistelmä kuivtt lehdet ttusti. Hvut voi vähitellen poist kun m on keväällä täysin sulnut. Kksivuotiset ksvit kylväytyvät jtkoss itsekseen j knt säilyy. luksi on kuitenkin hyvä vuhditt niitä pukylvöillä muutmn vuoden jn. Se tphtuu yksinkertisesti niin, että lkukesällä kylvetään siemeniä (jotk on otettu tlteen edellisenä syksynä) sinne j tänne. Näitä lkukesän pukylvöjä jtketn 2 3 vuott, jott knt vkiintuu. Vähitellen mhn kertyy niin pljon ksvien pudottmi siemeniä, että in on sopiv määrä siemeniä itämässä keväisin, in on uusi lehtiruusukkeit ksvmss j in on kukkivi ksvej kypsyttämässä uusi siemeniä. Ksviknt lk pitää itseään yllä. Kksivuotiset ksvit ovt luetteloss monivuotisten ksvien ryhmässä. Yksivuotiset ksvit yv Siemenet kylvetään ulos mhn keväällä. Lyhyt timiksvtus on eduksi etenkin pohjoisemmss, mutt siemenet on myös mhdollist kylvää suorn mhn inkin eteläisimmässä Suomess Timet vtivt esiksvtuksen sisällä. Esiksvtuksen pituus vihtelee ljeittin, mutt useimmiten se loitetn huhtikuuss. Ljikohtiset ohjeet löytyvät pusseist. Mtiinen ry Siemenluettelo

6 Seokset Siemenseosten kylväminen Yksivuotisten ksvien seokset kukkivt kylvökesänä. Siemenet kylvetään rikkruohoist puhdistettuun mhn ikisin keväällä. Monivuotisten ksvien seokset sisältävät sekä nopesti että hitsti kehittyviä ljej. Kikkien ksvien kehittyminen kukkimisikään vie useit vuosi. Siemenet voidn kylvää joko syksyllä ti ikisin keväällä. Os siemenistä vtii kylmäkäsittelyn. Prs tulos sdn, kun kylvetään juuririkkruohoist puhdistettuun, kosten mhn. Yksivuotisi ljej YV-LJEJ Kesäkukkm Seoksess on kesäkukki keltisen, ornssin j punisen sävyissä. Pääosss trh- j mrokonkehäkukt sekä kosmoskukt punisen sävyistä vlkoiseen. Lisänä unikkoj (pioni- j oopiumiunikko) sekä ripus sinistä ruiskunokki. Kylvö mhdollisimmn ikisin keväällä. Viihtyessään kylväytyy. Pysyvyyttä voi vrmist keräämällä siemeniä tlteen j ntmll ksvien siementää cm. ur. nnos 5 g riittää noin 5 m 2. Hint 3 / 4,50 Sekä kksi- että monivuotisi ljej KV MV Mesikukkm Seoksess on perhosten, kimlisten, mehiläisten j muiden mesipistiäisten suosimi ksvej: rohtosormustinkukk (kv) j myskimlv (mv) vlkoisen j punisen sävyissä. Lisäksi vlkomesikkää (kv) sekä ripus illkko (kv). Pysyvyyttä voi vrmist ntmll ksvien siementää cm. ur. nnos 5 g riittää noin 5 m 2. Hint 3 / 4,50 KV-LJI Sormustinkukkniitty Rohtosormustinkukk punisen moniss sävyissä j vlkoisen. Kksivuotinen ksvi, jok jtkoss kylväytyy itsestään. Nuokkuvt kukt ovt korkess vrress, lehdet ruusukkeen. Kukint kesäkuuss. Soveltuu pihn lidoille, puiden lle, pensiden väleihin, kukkniitylle. ur-pvr. Tuore-koste, runssrvinteinen m. nnos 5 g riittää m 2. Hint 3 / 4,50 Monivuotisi ljej Mtiisksvit MV MTIISKSVISEOS Hämyisä vnh puutrh **** Tässä on kokoelm vnhojen puutrhojen rteit. Kikki ksvit ovt todellisi mtiisi (****). Ljit menestyvät prhiten puolivrjoss esim. puutrhn lidll, missä ne svt ksv sopivsti villiintyneinä. Seoksess on punist j vlkoist vrjolilj, sinistä j vlenpunist lehtokileij, lehtosiniltv, ruusunpunist kuolnpioni, rohtosormustinkukk sekä keväällä keltisen kukkiv kevätesikko (lk), liilnpunist kevätlinnunhernettä (lk) j ripus pystykiurunknnust (lk). Pvr. nnos 5 g riittää noin 5 8 m 2. Hint 3 / 4,50 MV-MTIISKSVI Vrjoliljniitty **** Seos vlkoist j liilnpunist vrjolilj. Perinteinen, nuokkuvkukkinen, kiitollinen lilj, jok menestyy sekä vrjoss että uringoss, hyvässä mss, pihn reunll, omenpuiden ll j muull missä nurme ei leikt. Voi kylvää myös likuittin. Huom. Liljojen kehittyminen kukkiviksi kestää 5 6 vuott j ne trvitsevt ksvuruhn cm. ur vr. Tuore, rvinteinen m. nnos 5 g riittää noin m 2. Hint 3 /4,50 MV-MTIISKSVI Plvrkkus **** Vikkp häälhjksi. Perinteinen, helppohoitoinen, loistvnpuninen perenn. Kukkii kesä heinäkuuss cm. ur. Tuore, rvinteinen m. nnos 5 g riittää noin 10 m 2. Hint 3 /4,50 Luonnonknt olevt seokset MV LUONNONKSVISEOS Kulttuuriketo lk Kylvä kukkiv keto luonnonksveill urinkoiseen rinteeseen ti kllionkoloihin. Seoksess on urinkoisell pikll läpäisevässä mss viihtyviä ksvej: päivänkkkr, pimenmtr j kumin, purppurnpunist mäkitervkko j pun-ilkki, keltist pukinprt, kyläkellukk, särmäkuism, 4 Mtiinen ry Siemenluettelo 2013

7 syysmitiist j ukontulikukk. Koirnkieltä sekä ripus pölkkyruoho, hopehnhikki, hopukinjuurt, pietryrttiä, srjkeltno, kissnkello j heinärtmo. Siemenet ovt luonnonknt. ur. nnos 5 g riittää noin 20 m 2. Hint 3 / 4,50 Perennseoksi PERENNSEOS Perhostrh Kokoelm kookkit, piikkisiä j näyttäviä, uringoss viihtyviä mesipistiäisten j perhosten suosimi ksvej. Komelehtistä lppipiikkiputke, krst-ohdkett, hohtopiikkiputke j punist mrljuurt cm. ur. Kuiv tuore, läpäisevä m. nnos 7 g riittää noin 10 m 2. Hint 3 / 4,50 PERENNSEOS Korkelle kurottjt Seoksess on näyttäviä, korkeksi ksvvi puutrhn ktseenvngitsijoit. Ritrinknnuksi sinisen sävyissä, vlenpunist hrmmlvikki j slkoruusu cm. ur. nnos 5 g riittää noin 5 m 2. Hint 3 / 4,50 PERENNSEOS Kukkiv metsäpuutrh Seoksess on perinteisiä puolivrjoss j jop vrjoss viihtyviä perennoj, jotk sopivt pihn reunlle ti puiden lle tuoreeseen multmhn. Pääosss rohtosormustinkukt, puniset j vlkoiset vrjoliljt, siniset ukonkellot j ukonhtut (inkin lehtoukonhttu). Lisänä lehtosiniltv j mnpeitoksi tlvivihreää tellim. Pvr (vr). nnos 5 g riittää noin 10 m 2. Hint 3 / 4,50 PERENNSEOS Luonnonmukinen metsäpuutrh Seoksess on vrjoss ti puolivrjoisell pihll viihtyviä hrvinisempi luonnonperennoj. Pääosss vlenviolettikukkinen keijunängelmä sekä vlkokukkinen pensskärhö j sini- j kiiltoängelmät (lk). Tuoksuvn vlkokukkinen tertturotkokielo j lännenkonnnmrj, joill on koristeelliset lehdet j mrjt syksyllä. Mnpeitton köynnöstävää metsänätkelmää (lk), keltmo (lk) j vlkokukkist rovuokko. Huom. Ljit ovt myrkyllisiä cm. Pvr vr. Tuore koste, rvinteinen m. nnos 5 g riittää noin 10 m 2. Hint 3 / 4,50 SEOKSET PERENN Trhidänunikkoniitty Rkkil *** Trhidänunikko punisen sävyissä. Näyttävä kukint kesä heinäkuuss. urinkoiseen pikkn, rinteeseen cm. ur. Kuiv tuore, keskirvinteinen, läpäisevä m. nnos 5 g riittää noin m 2. Hint 3 / 4,50 MV-LJEJ Iirisljitelm Kestäviä j helppohoitoisi kurjenmiekkoj: sinistä siperin- j kunokurjenmiekk sekä keltkurjenmiekk (lk). Kosteikon ti puron rnnlle, tuore j rvinteinen m. ur pvr. 3 nnospussi, riittää noin 20 m 2. Hint 3 /4,50 SYÖTÄVIÄ KSVEJ Ryytim Kolme perinteistä, helppohoitoist j stois perusyrttiä: sksnkirveli**, väinönputki* j hyvänheikinsvikk**. Sksnkirvelin j väinönputken nuori versoj voi syödä keväällä vrhisvihnneksen, myöhemmin musteeksi. Hyvänheikinsvikn lehtiä käytetään pintin tpn. Väinönputki kuolee kukittun, mutt siementää sitä ennen runssti. (40) cm. Rvinteinen m. ur. Tutustumistrjous 3 nnospussi, hint yht. 4 Perennniityt Perennoist voidn kylvää luonnonksvien tpn iloinen, värikäs niitty. Runsn ljimäärän nsiost perennniityllä riittää kukint keväästä syksyyn. Seokset kylvetään joko ikisin keväällä ti syksyllä. Kylvöohjeet siemenpussiss. PERENNSEOS urinkoisen pikn seos Trhidänunikko, hrmkäenkukk, keltvleunikko, krhunjuuri, plvrkkus, keltktkero, prtiisililj ym. Vähintään 15 lji. ur. nnos 5 g riittää noin 7 10 m 2. Hint 3 / 4,50 PERENNSEOS Seos puolivrjoon tuoreelle mlle kileij, ukonkello, rohtosormustinkukk, mooseksenplvpenss, rohtosormustinkukk, kuolnpioni, siperinkurjenmiekk ym. Vähintään 15 lji. Pvr. nnos 5 g riittää noin 7 10 m 2. Hint 3 / 4,50 Mtiinen ry Siemenluettelo

8 MONIVUOTISET KSVIT Monivuotiset ksvit mv Tilus nro NIMI Nmn / Tieteellinen nimi KULTKÄRSÄMÖ prktröllik / chille filipendulin VLKOUKONHTTU elfenensstormhtt /conitum Ivorine SYYSUKONHTTU septemerstormhtt conitum fisheri susp. rcutum KELTUKONHTTU lpstormhtt / conitum lycoctonum susp. lycoctonum ETELÄNUKONHTTU sydstormhtt / conitum lycoctonum susp. nepolitnum LEHTOUKONHTTU nordisk stormhtt / conitum lycoctonum susp. septentrionle TRHUKONHTTU trädgårdsstormhtt conitum stoerkinum VLKOKONNNMRJ vit trolldruv / cte l KIINNKONNNMRJ sitisk trolldruv / cte sitic LÄNNENKONNNMRJ meriknsk trolldruv / cte rur Ikä Kuvus K ** Näyttävä keltmykeröinen puutrhkukk. Keltiset kärsämönkukinnot VII VIII cm. ur. Läpäisevä m. * Tvllist mtlmpi ukonhttu, joll norsunluunvlkoiset kukt VII cm. Pvr. ** (lk) Korke, rento j myöhäinen luonnonlji. Hieno ukonhttu, hids itämään... minull on itänyt vst toisen keväänä kylvöstä. Tämän knnn siemenet on p. tuotu ksvin kotiseudult Mntšurist. Keskisininen, cm. Pvr. * Hrvininen puutrhksvi. Tummt lehdet, vlenkeltiset kukt VII IX cm. Pvr. *** Muistutt suuresti edellistä. Vlenkeltiset kukt VII IX. 120 cm. Kestävä myös pohjoisess. lk Hrvininen lehtoksvi. Vlen sinipuniset kukt hrvhkoss tertuss VII. Tämä luonnonknt on lkujn lähtöisin Ilomntsist cm. Pvr. Vivton j vrm kukkij. Hrutuv kukinto VII IX. Kukktrhn tustlle, pihn lidlle isoksi ksvustoksi. Siemeniä vlkokukkisest ljikkeest cm. Tuore multm. Pvr. ** Pohjois-merikst kotoisin olev luonnonperenn metsäpuutrhn j ktveeseen. Koristeelliset lehdet. Vlkoiset mrjt myrkyllisiä. Runssmultinen j -rvinteinen m cm. Pvr vr. Tuo kos. +. ** silinen vuoristometsien konnnmrj. Vlkoiset kukinnot lkukesällä j purppurnmustt myrkylliset mrjt cm. Pvr vr. Tuo kos. R Vlkokukkinen pohjoismerikklinen konnnmrj, jok muistutt suuresti punkonnnmrj. Puniset koristeelliset mrjt (myrkyllisiä). Runssmultinen j -rvinteinen m cm. Pvr vr. Tuo kos. R Myös pohjoiseen *** Pohjoisess jo pitkään menestynyt knt. P-S ** Siemeniä Joutsst. K-S LÄNNENKONNNMRJ ** Lännenkonnnmrjn vlkomrjinen muoto. Runssmultinen j -rvinteinen m cm. Pvr vr. Tuo kos. meriknsk trolldruv cte rur f. neglect R Myös pohjoiseen MEKSIKONIISO * Iisojen ystävälle. Punliil kukktähkä. Monivuotinen mutt ei yleensä tlvehdi cm. ur. Tämä voi oll jokin mexiknsk nisisop gstche mexicn muukin iisolji. lk Luonnonvrinen niittyksvi. Keltinen, tähkämäinen kukinto VII VIII. Lääkeksvi cm. ur pvr MRINVERIJUURI småorre / grimoni euptori 6 Mtiinen ry Siemenluettelo 2013

9 LIUSKSLKORUUSU stockros / lce ficifoli Mtiinen ry Siemenluettelo MONIVUOTISET KSVIT Trhslkoruusu tlven- j tudinkestävämpi. Yksinkertiset kukt keltisi, punisi j vlenpunisi. Kv ti lyhytikäinen mv. ur * Punsävyisiä j keltisi kukki. Tlvehtinut hyvin * Keltkukkinen. TRHSLKORUUSU Kukktrhn ktseenvngitsij. Upe kukint heinäkuust stockros / lce rose syysmyöhälle. Kv ti lyhytikäinen mv. 1,5 2,5 m. ur ** Punsävyt Roos. Knt p. Viron Töstmst Must hyvin tummn puninen Persiknvärinen. Knt p. Viron Töstmst TÄHTILUKK stäpplök / llium christophii UKKOLUKK kirgislök / llium hollndicum KRHUNLUKK rmslök / llium ursinum MERIKNVUOKKO fliknemon / nemone multifid ROVUOKKO tovsipp / nemone sylvestris KRHUNPUTKI skogspip / ngelic sylvestris JOHNNEKSENSURMO midsommrkull nthemis sncti-johnnis KELTSURMO färgkull / nthemis tinctori TÄHKÄHIETLILJ stor sndlilj / nthericum liligo KNNKILEIJ schrlknsklej quilegi cndensis JLOKILEIJ pstellklej / quilegi ultorum-ryhmä * Isot, läpimitltn noin 25 cm liilt kukinnot VI. Korkeus noin 60 cm. ***/ ** Kome, korke lukk. Siementää j tekee sivusipuleit, oike lkukesän silmänilo. Liilnpuninen, pllominen kukinto V VI cm. ur pvr. Leveälehtinen, hvennmll luonnonvrinen lehtoksvi. Vlkoiset kukinnot VI cm. Pvr vr. Siemenet puutrhst. Pohjois-merikss luonnonvrinen vuokko. Kuknväri vihtelee kellnvlest punertvn. Nukkpintiset lehdet. Läpäisevä m. **** Kunis j kestävä suurikukkinen vuokko. Vlkoiset kukt V VI. Läpäisevä m cm. ur pvr. Hyvin vnh knt Huittisist. lk Kome j kooks putkiksvi. Kotiminen luonnonknt. Vle srjkukinto VII VIII cm. * Keltsurmo muistuttv j sen knss helposti risteytyvä luonnonperenn. Ornssit mykeröt VI VII. Kv, kylväytyy. Läpäisevä m cm. ur. lk Syvänkeltiset, päivänkkkrmiset mykeröt. Väriksvi. Läpäisevä m cm. ur. Kukkii kun j runssti, syksyyn skk. ** Vuosi vuodelt komistuv, helppohoitoinen vnh perenn. Vlkoiset kukt VI. Läpäisevä m cm. ur.! Huomttv kileijoist: smss puutrhss yhtä ik kukkivt kileijt risteytyvät keskenään. Siementimet eivät välttämättä ole emoksvien näköisiä. * Pitkäknnuksinen, hoikkkukkinen kileij. Siemenet on / kerätty Little Lnterns -ljikkeest, joll on pun-keltiset kukt. Pitkäknnuksisi, suuri- j värikäskukkisi ljikkeit. Kukint VII cm. ur pvr * Violet -ljikkeest kerättyjä siemeniä. / E ** Vlkoinen. / KÄÄPIÖJPNINKILEIJ jpnsk klej quilegi flellt vr. pumil TULIKILEIJ eldklej / quilegi formos Mtlksvuinen, suosittu koristeksvi. Herkän kuniit kukt lkukesällä. Sopii myös kivikkopuutrhn cm. ur pvr. *** Nn l mtl, kukt vhmisen vlkoiset. ** Sinivlkoiset kukt. * Kurilensis vlenpuniset kukt. ** Leveähköt, pitkäknnuksiset, kirkkn pun-keltiset kukt VII VIII. Sirot lehdet cm. ur pvr. /

10 MONIVUOTISET KSVIT LPINKILEIJ pstellklej quilegi Olympi LEHTOKILEIJ klej / quilegi vulgris ****/ *** Vnh, perinteinen kileij. Kksiväriset siniset-vlenkeltiset kukt VI cm. ur pvr.! Vuoden 1993 mtiisksvi! Ikivnh koriste- j lääkeksvi. Kukint lk Etelä-Suomess kesäkuun lkupuolell cm. ur pvr **** Vlenpuninen **** lemtiflor knnukseton, vlenpunertv, kunis kärhönkukk muistuttv muoto **** Sininen E **** Vlkoinen. Ei muit värejä lähellä F **** Seos eri värejä. LEHTOKILEIJMISET Jlostustyön tuloksen syntyneitä lehtokileijmisi ljikkeit. rlow -kileijt ovt kerrnnisi j knnukset- LJIKKEET quilegi vulgris tomi. Siementimien ominisuudet voivt vihdell E F 27-3 KILEIJSEOS klejmix / quilegi spp MNTŠURINRLI murrli rli continentlis SEITTITKIINEN ullig krdorre rctium tomentosum TRHLUKKNEILIKK trädgårdstrift rmeri Mritim-Ryhmä ** ** Nor rlow puolikerrnninen, vlenpuninen, vlkoviiruinen. ** Nor rlow kerrottuj liilnvlkoisi j tummnpunisi. * lemtine Slmon Rose * Nor rlow väriseos. * Willim Guinness eli Mgpie. Tummnvioletit kukt, joiden sisäos puoliksi vle. Seos kikenvärisiä j -muotoisi kileijoj. Siemeniä kerätty mm. seurvist: Nor rlow, kult-kileij, meksikonkileij, Tower. **(*) Kylmänkestävä rlisuvun edustj. Lehtevä jop 2 m (lk) ksvv tuuhe penssminen luonnonperenn. Vlet kukktertut j mustt koristeelliset mrjt loppukesällä. Tämän knnn siemenet on p. tuotu ksvin kotiseudult Mntšurist. Pvr. Itää prhiten, kun tuoreet siemenet kylvetään syksyllä. Pitkä kylmäkäsittely j itämisik. lk Kksivuotinen kulttuurinseurlislji. Tkertuvt pllomiset mykerökukinnot, joiss liilt kehräkukt. VII IX cm. ur pvr. ** Puutrhmuoto. Tiiviit kukinnot. Kpet, heinämäiset lehdet. Hyvä kivikkoistutuksiin j kuivn pikn peittoksviksi. Kuivhko, läpäisev m. VI VII cm. ur. Puniset kukt. P-S * l vlkoiset kukt IÄNRNIKKI ** Tvllisin rnikki pihoill. Keltiset pienet päivänkkkrmiset mykeröt VII IX cm. ur pvr. trädgårdsrnik rnic schlinensis ISOTÖYHTÖNGERVO Kooks, kestävä perenn myös pohjoiseen. Kermnvlkoinen plymspire / runcus dioicus kukinto VI VII. 150 cm. ur vr *** Puolngll jo pitkään ksvnut knt. / ** (lk) IÄNISOTÖYHTÖNGERVO ( KMTŠTKNTÖYHTÖNGERVO ) plymspire / runcus dioicus vr. kmtschticus KIINNJLONGERVO plymstile / stile chinensis ** P-S ** (lk) Jlostmton luonnonknt, jonk siemenet p. Kmtštklt. Hyvä syysväritys. Kermnvlkoiset kpet kukinnot kesä heinäkuuss. Tiivis vihreä lehdistö. Kestävä perenn myös pohjoiseen. 70 cm. ur pv. Pitkään kukkiv jlostmton luonnonperenn. Liuskiset lehdet, pystyt kpet kukinnot VIII IX. p. luonnonknt Koillis-Kiinst hngi Shnin vuoristost. ur pvr. 8 Mtiinen ry Siemenluettelo 2013

11 ISOTÄHTIPUTKI stjärnflock / strnti mjor MONIVUOTISET KSVIT Kunis, kiitollinen, perinteinen luonnonperenn. Kukkii pitkään VII IX. 50 cm. ur vr. Vlkoinen ** P-S *** Seos vlkoist j vlenpunist *** Siemeniä punkukkisest Rosensymphonie -ljikkeest. P-S KUNOKINEN *** (lk) ellis, tusenskön / ellis perennis P-S Pieni perenn käytävien reunoille j nurmikolle cm. Läpäisevä m. ur pvr. Luonnonksvi, jok on ksvnut puutrhssni nurmikoll jo 30 vuott. Vlkoiset mykeröt. p. siemenet on kerätty eri puolilt Keski-Euroopp. Menestyy hyvin j lisääntyy vuosi vuodelt. HERTTVUORENKILPI Tuttu, kestävä perenn. Herttmiset, tlvivihreät lehdet. hjärtergeni / ergeni cordifoli Ruusunpuniset kukinnot V VI cm. ur vr **** Kuhmoisten Hukksloss kun ksvnut knt *** Pohjoisess pitkään ksvneit kntoj PUNKOIRNKÖYNNÖS röd hundrov ryoni cretic susp. dioic HÄRÄNKUKK ljusög / uphthlmum slicifolium KULTKIELIJÄNÖNPUTKI guldhrört upleurum longifolium susp. ureum P-S *** Nopeksvuinen j peittävä ruohovrtinen köynnös. Krhekrvinen, kiipeää kärhillä. Trvitsee tuen. Pienet kukt VII IX, puniset mrjt. 2 3 m. Pvr. ** rnikki muistuttv, helppohoitoinen luonnonperenn. Keltiset mykeröt VII. Leviää cm. ur. Viehättävä, pitkään kukkiv ksviuutuus j luonnonperenn. Kpet, sirot lehdet mättäänä ilmvn kukinnon lpuolell. Vihertävänkeltiset, tähtimäiset, tyräkkiä muistuttvt kukinnot VI VIII. Kestävä myös pohjoisess. Hyvä leikko- j kuivkukk cm. Kui tuo, läpäisevä m. ur pvr ** Nuorehkoj kntoj *** lti p. Ktunjoelt kerätty luonnonknt. (lk)! Kellot (mpnul) olivt v mtiisksvej! HERTTKELLO hjärtklock / mpnul lliriifoli HIRVENKELLO skogsklock / mpnul cervicri PEURNKELLO ängstoppklock / mpnul glomert MITOKELLO mjölkklock / mpnul lctiflor UKONKELLO hässleklock / mpnul ltifoli ISOUKONKELLO stor hässleklock mpnul ltifoli vr. mcrnth lk Yleinen niittyjen j pientreiden kellokukk. Tukev vrsi j näyttävä sinivioletti kukinto VI VIII cm. ur. ** Kooks perenn kukktrhn tustlle. Vlensinertävät kellokukt VII VIII cm. ur pvr. Kome mtiisperenn, näyttävä kukint VII cm. Pvr. Kukkii kuimmin kostell pikll. Leviää kylväytymällä MRINKELLO mriklock / mpnul medium * Loppukesällä kukkiv kello. Isot vlkoiset nuokkuvt kellokukt pitkin vrtt. Mtlhko, 35 cm. ur. lk K-S Luonnonvrisen hrvininen niittyksvi. Vlensininen, tiheä kukinto VII. Kv cm. ur pvr. **** Sininen. **** Vlkoinen. **** Sinistä j vlkoist. ** Edellistä vieläkin suurempi. Isot kukt heinäkuuss. Pvr. 1,5 1,8 m ** Sinivioletit kukt ** Vlkoiset kukt. Ihstuttv kksivuotinen kellokukk. Kukkii VII VIII cm. ur pvr. Mtiinen ry Siemenluettelo

12 MONIVUOTISET KSVIT HRKNKELLO ängsklock / mpnul ptul KURJENKELLO stor låklock mpnul persicifoli TRHKURJENKELLO skålklock / mpnul persicifoli susp. sessiliflor PISMKELLO prickklock / mpnul punctt VUOHENKELLO knölklock mpnul rpunculoides TÄHKÄKELLO svvelklock / mpnul thyrsoides VRSNKELLO nässelklock / mpnul trchelium HEKUNOKKI rödklint / enture jce KELTKUNOKKI gulklint / enture mcrocephl VUORIKUNOKKI ergklint / enture montn MUSTKUNOKKI svrtklint / enture nigr NURMIKUNOKKI ängsklint / enture phrygi * Seos vlkoisen, sinisen j punisen sävyisiä kukki. Siniset yksinkertiset kukt. lk Yleinen, tuttu luonnonksvi. Violetit kellokukt VI VIII. Kv, kylväytyy cm. ur pvr. lk Etelä-Suomess yleinen luonnonksvi j myös perinteinen puutrhkukk. Kurjenkellon s kukkimn pkksiin sti poistmll siemenkodt heti kukkien lkstuttu. Smn kohtn tulee uusi kukki eikä perennpenkissä tule kylväytymisongelm cm. ur pvr. lk Sinikukkinen. lk Siemenet on kerätty sini- j vlkokukkisist. p. puutrhljike. Kukt sinisiä, isoj, os kerrottuj. silinen kello. Suuret pitkänomiset kukt VI VIII cm. ur pvr. Kunis kellokukk, leviää kyllä ik lill. Puninen. * Seos punertv- j vlkokukkisi. Niin kunis! **** Pidän tästä nuokkuvine kelloineen. Ei mielestäni leviä niin runssti kuin yleensä väitetään. lun perin hyötyksvin viljelty koristeksvi. Violetit kukt pitkässä tertuss VII IX. Leviää juurkoill j kylväytymällä cm. ur pvr. * Hrvininen kelloksvi, kotoisin lpeilt. Tiheäkelloinen, vlenkellervä, tähkämäinen kukinto vrren päässä. ur pvr. Kv mv cm. Korke ukonkellominen lji. Lehdet muistuttvt nokkost. Ksvi ilmestyy milloin minnekin. Ei hevillä häviä vikk sitä rjoitn. Sinivioletit kellot VII VIII cm. ur pvr. Leviää kylväytymällä. */** Vlkokukkinen. **** Sininen. p. Sortvlst lähtöisin olev viljelykrkulinen (Winterin huvil). Ilmeisen vnh knt. lk Luonnonvrinen niittyksvi. Liilnpuniset mykeröt VII VIII cm. ur. ***/ **/* Kome puutrhksvi j luonnonperenn. Sutimiset keltiset kukinnot VII VIII cm. ur. *** Perinteinen, kiitollinen j kuniskukkinen koristeksvi. Siniset mykeröt VI VII. "Nätti ljn lueen, mutt pyrkii veltelemn." cm. ur. ** Tummn violetinpuniset mykeröt VI VIII. Omin kuivll, luonnonläheisellä pikll cm. ur. Yleinen niittyksvi Etelä- j Itä-Suomess. Liilnpuniset mykeröt VII IX. Ehkä kestävin kunokkilji cm. ur lk Pohjois-Suomess jo yli 30 vuott ksvnut knt lk Luonnonknt Etelä-Suomest NURMIKUNOKKI lk Mykerön kehräkukt ovt vlkoiset j isommt litkukt P-S ängsklint vlemmn sinipuniset kuin päämuodoll. Muunnos on enture phrygi f. discolor myös päämuoto hiemn mtlmpi. Joukoss voi oll myös tvllisi nurmikunokkej. 10 Mtiinen ry Siemenluettelo 2013

13 KETOKUNOKKI väddklint / enture scios KUKSINKIRHVINKUKK jättevädd / ephlri gignte PUNKIRVELI körvel herophyllum hirsutum Roseum 44-2 KELTMO skelört / helidonium mjus POHJNSINIVLVTTI tort / icerit lpin (syn. Lctuc lpin) KELLOKÄRHÖ helldig klemtis lemtis integrifoli Mtiinen ry Siemenluettelo MONIVUOTISET KSVIT lk Luonnonvrinen, Etelä-Suomess melko hrvininen, kome niittyksvi. Isot liilnpuniset mykeröt VII IX cm. ur. *** Kurottelee kukkin muiden tk eikä jää jlkoihin. Erikoinen, omll tvlln kunis. Korke j hoikk kuin kirhvinkul. Vlenkeltiset, mykerömäiset kukinnot VII VIII. 2 2,5 m. ur. * Krvkirveli on keskieuroopplinen srjkukkisksvi j punkirveli sen punkukkinen muoto j suosittu luonnonperenn. Kukint VI VII cm. Pvr, tuore, rvinteinen, läpäisevä m. Hyvin kunis, pinkit kukt. Ehkä lyhytikäinen. lk Keltkukkinen vnh lääkeksvi, kunislehtinen koristeksvi. Leviää siemenillä cm. Pvr. lk Sikuriksveihin kuuluv luonnonlji. p. Lpist lähtöisin olev knt. Liilnsiniset kukt VII VIII cm. ur vr. Tuore, runssrvinteinen m. Ruohovrtinen kunis kärhö, ei vrsinisesti köyntele. Nuokkuvt, kellomiset kukt VII IX cm. ur pvr ** Tummnsiniset kukt * Siemenet on kerätty sini- j punkukkisist PENSSKÄRHÖ styvklemtis / lemtis rect *** Kuniskukkinen j viehättävä ruohovrtinen kärhö. Runssti pieniä, vlkoisi, tuoksuvi kukki VII VIII. Ei tr LMOPEIKONKELLO porslinsklock odonopsis clemtide 50-4 TOUKOHEIINKUKK klockviv / ortus mtthioli JLOKIURUNKNNUS siirisk nunneört / orydlis noilis ROHTOKOIRNKIELI hundtung / ynoglossum officinle KOIRNHEINÄ hundäxing / ctylis glomert KIINNRITRINKNNUS kinesisk riddrsporre elphinium grndiflorum ISORITRINKNNUS stor riddrsporre elphinium eltum MTIISRITRINKNNUS trädgårdsriddrsporre elphinium sp. vitse tuke cm. ur pvr. * Rentovrtinen puoliköynnös. Posliininsiniset kellokukt VII VIII cm. ur pvr. Kukt upeit vlensinisiä kelloj, joit täytyy käydä ihilemss ltpäin nähdäkseen ornssin kuvioinnin. ** Esikoiden sukulinen. Liilnpuniset kukt V VI. Ksvupikkvtimukset kuten kevätesikoill. Metsä- j vrjopuutrhn cm. Pvr vr. ****/ *** lk lk Krtnopuutrhojen näyttävä kevätkukkij. Vlenkeltiset kukktertut V VI. Sinivihreät, koristeelliset lehdet. Kuihtuu pois keskikesään mennessä cm. ur vr. Hrvininen, kooks, luonnonvrinen lemmikkiksvi. Pienet sinipuniset kukt VII VIII. Ksvin juurest on stu punist väriinett. Kv cm. ur. Siemenet on kerätty puutrhss ksvvist ksveist. Kotiminen, yleinen mätästävä heinä j rehuksvi. Hrmnvihreät leveät lehdet cm. ur pvr. * Loistvn siniset kukt VII. Ksvtetn yleensä yksivuotisen kesäkukkn, myös kv-ksvtust voi kokeill. Tuore, hiekkinen m cm. ur. **** Kull sinivioletti kukk, tumm keskus. Vnhn tlon pihnperillä säilynyt mtiisknt Fiskrsist. Perinteinen, näyttävä koristeksvi. Kukint VI VII cm. ur. Mtiisritrinknnukset (vnhojen jlo- j isoritrinknnusten siemenjälkeläiset) ovt nykyisiä jloritrinknnuksi pieni- j hrvkukkisempi, silti tvttomn komeit. Siementimien ominisuudet voivt vihdell *** Se jok ei kdu vikk ei tue. Kukt tummnsinisiä melkein vlkeit. Siemenet ovt kerätty sinisävyisistä kukist, kosk ne ovt mielestäni tosi kuniit. Pysyvät todellkin pystyssä, vikk ksvvt isoiksi. Korkeimmlle tuli mitt yli 2 m *** Sinisävyt **** Ikivnhoj pehkuj todell korkeit, kirkkn tivnsinisiä mtiisi. Vnh knt Vrpisjärveltä.

14 MONIVUOTISET KSVIT JLORITRINKNNUS trädgårdsriddrsporre elphinium Eltum- j Pcific-Ryhmät Jloritrinknnukset ovt näyttäviä, suuri- j tiheäkukintoisi, tuke vtivi perennoj. Kukint VI VII cm. ur. Siementimien ominisuudet voivt vihdell E * Kirkknsininen, 1,5 2m. Loistvn siniset kukt. Upe! G * Sinisen sävyt. Mtlhko 1 1,5m. Ei trvitse tukemist H * King rthur sinivioletti, kerrottu, vle silmä I ** Vlkoinen. Siemeniä vähän J ** Sinivioletti. RITRINKNNUSSEOS riddrsporremix elphinium Eltum- j Pcific-Ryhmät Seos erivärisiä ritrinknnuksi. Ksvt seoksen ti vlikoi omt suosikkisi, vlikoim ttusti riittää MYKERÖNEILIKK knippnejlik / inthus rmeri E HRJNEILIKK orstnejlik / inthus rtus F G H MUNKKINEILIKK chrtreusenejlik inthus crthusinorum KETONEILIKKLJIKE ängsnejlik inthus deltoides TRHSULKNEILIKK fjädernejlik inthus Plumrius-Ryhmä 56-4 P-S Värisekoitus Rovniemeltä ** Värisekoitus Rkkilst, Etelä-Suomest RITRINKNNUS Siperist kotoisin olev kome, hrvininen j kylmänkestävä lji. Purppurnsiniset kukt VI VII cm. riddrsporre elphinium mckinum ur pvr. Läpäisevä, tuore m. p. Göteorgin ksvitieteellinen puutrh. ** Keskieuroopplinen luonnonlji. Pienet niliininpuniset kukt VI VIII. Kv. Kylväytyy cm. ur.! Vuoden 2013 mtiisksvi. Ikivnh, rvostettu j kestävä koristeksvi. Pitkä kukint VI VIII. Kylväytyy. Ksvtetn joskus kksivuotisen, mutt inkin vnht knnt voivt elää vuosikusi. Siementimien ominisuudet vihtelevt cm. ur. **** Punisi j pun-vlkoisi sävyjä erilisin yhdistelminä. Hyvin vnhoj j kestäviä kntoj eri puolilt Suome: Huittisist, Kemiöstä, Kuslst, Koskelt, Kuhmoisist j Svitipleelt Kulion kylästä. **** Miin ruusunpuninen kukk vlemmll nielull j ulkoreunll. p. Hämeenkyröstä F.E. Sillnpään lpsuudenkodin pihst. Ks. knnen kuv. **** Kull sävyjä vlest, tummnpuniseen j kirjvn. Vleiss terälehdissä tummemp j tummiss v- lemp kirjilu. Yli 100-vuotiss pihss säilynyt knt Fiskrsist. **** Orvl noin sdn vuoden jn puutrhss ksvnut j levinnyt knt Kouvolst. Punisen eri vivhteist vlkoiseen mutt eniten vlkoist. *** Jyväskylä Kukt ovt olleet vikk minkälisi yksinkertisi j kerrottuj, yksi-kksi-monivärisiä... j ul- konäkö tuntuu muuntelevn vrsinkin uusiss ksvustoiss, joit minulle on siemenistä itsekseen kylväytynyt. ** Siemenet on kerätty vlkokukkisist. Siemeniä on vähän. * Stndrd Nigrigns siemeniä hyvin tummkukkisest ljikkeest. Siemeniä on vähän. ** Siemenet on kerätty tummnpunisest ksvustost. Siemeniä on vähän. ** Keskieuroopplinen luonnonlji. Purppurnpuniset kukt tiheinä mykeröinä. Kpet lehdet. Mtiisksvin i- nest! Kylväytyy helposti vrsinkin sepelikäytävälle. VI VII. Läpäisevä m cm. ur. * l siemeniä vlkokukkisest puutrhljikkeest. Erinominen kllio- j kivikkoksvi. Kukint VII VIII. Kuiv, läpäisevä m cm. ur. * Sulkneilikkmiset, vlenpuniset, tuoksuvt kukt VII. Pystyt j suort vrret. Kelp leikkokukksikin. Kukki tolkuttomsti viime kesänä. Läpäisevä m. 30 cm. 12 Mtiinen ry Siemenluettelo 2013

15 PULSKNEILIKK prktnejlik / inthus superus MOOSEKSENPLVPENSS diptm / ictmnus lus lk MONIVUOTISET KSVIT Pohjois-Suomess yleinen luonnonlji. Suuret ripsureuniset, vlenpuniset kukt VI VII. Läpäisevä m cm. ur pv. Kome, kunislehtinen perenn. Tuoksuvt ruusunpuniset, orkidemiset kukt VII VIII. Ksvin koskettelust uringonpisteess voi oll seuruksen plovmmn tpinen ihottum cm. ur **** Punkukkinen, hyvin vnh knt **** Vlkokukkinen, hyvin vnh knt ** liflorus vlkokukkinen ljike. P-S KELTSORMUSTINKUKK **/* Hieno, siro sormustinkukk. Sitruunnkeltiset kukt VII gul fingerorgslomm VIII cm. ur pvr. igitlis grndiflor VILLSORMUSTINKUKK grekisk fingerorgslomm igitlis lnt PIKKUSORMUSTINKUKK liten fingerorgslomm igitlis lute ROHTOSORMUSTINKUKK fingerorgslomm igitlis purpure SORMUSTINKUKKLJIKE fingerorgslomm igitlis purpure TRHSORMUSTINKUKK lxröd fingerorgslomm igitlis mertonensis SIPERINSORMUSTINKUKK siirisk fingerorgslomm igitlis siiric KRSTOHKE krdvädd / ipscus sp VLKOHNHIKKI trollsmultron / rymocllis rupestris SINIPLLO-OHKE lå olltistel / Echinops nnticus 62-1 VRIKSENMRJ kråkär / Empetrum nigrum TLVENTÄHTI vinterkäck Ernthis hyemlis HIMLJNMRSKINLILJ vit stepplilj Eremurus himlicus * Hrvinisempi sormustinkukklji, jonk kukkvrsi on lehdekäs j pitkäkrvinen. Koristeelliset kksiväriset vlen kellnruskehtvt kukt lehtihngoiss cm. ur pvr. ** Kuten keltsormustinkukk, mutt pienempi. 50 cm. ur pvr. Sievä ksvi, pienempi versio isost sormustinkukst. Vnh lääke- j koristeksvi. Näyttävät kukinnot VI VIII. Kov leviämään, jos nt siementen vrist cm. ur pvr. **** Pilkku mtiisknt Turun seudult Vehmlt. Pilkullisi, pun- j vlkokukkisi. **** Hedd siemenet on kerätty vlkokukkisist. Vnh p. Nuvost peräisin olev knt. **** Ruusutorpp siemenet on kerätty tummn punliiloist yksilöistä. p. lergn milt, Espoon Leppävrst. Erityisen komekukkinen. Kukt ympäri vrren. Ilmeisesti jokin (rohto)sormustinkukn muoto. Punisi j vlkoisi kukki. * Lohenpuniset kukt, muuten kuten rohtosormustinkukk. Kelt- j rohtosormustinkukn jälkeläinen. ** "Muistutt pikkusormustinkukk, kukt ehkäpä vlemmt." VII VIII cm. ur pvr. p. Ruisslo. ** Kksivuotinen piikikäs puutrh- j kuivkukk. Erikoiset krstmiset kukinnot VIII IX cm. ur. ** Luonnonperenn, joll vlkoiset mnsiknkukt VII VIII cm. ur. Sievä vlkokukkinen kukkij. Puolihoidetuss ympäristössä on ivn omin, leviääkin kohtlisesti. *** Koristeellinen, voimksksvuinen, piikikäs perenn. Metllinhohtoisen siniset kukinnot VII IX. 100 cm. ur. lk Krujen knkiden j kllioiden invihnt vrpu. Mustt, syötävät mrjt. Mnpeiteksvi cm. *** Leinikkiksveihin kuuluv luonnonperenn. Isot, keltiset, mljmiset kukt. Ensimmäisiä kevätkukki. Lius- kiset lehdet ksvvt kukinnn jälkeen cm. ur pvr. * Vlkoinen, näyttävä, tähkämäinen kukinto korken vrren päässä VI. Läpäisevä, runssrvinteinen, klkittu m j suojis ksvupikk cm. ur. Menestynyt hyvin V VI-vyöhykkeellä. Mtiinen ry Siemenluettelo

16 MONIVUOTISET KSVIT 63-6 VILLMO ullld / Eriophyllum lntum LPPIPIIKKIPUTKI lpmrtorn / Eryngium lpinum ** Pointe -ljike. Kivikkoon j perennryhmien reunoille sopiv mtlhko ksvi. Pehmeäkrviset lehdet, keltiset mykeröt VI VIII. Läpäisevä m cm. ur. Upe sininen kukinto j hopeinen lehdistö. VII VIII cm. Läpäisevä m. ur. Syyskylvö tuoreeltn mulln pintn prs ** Siemeniä Kemistä JÄTTIMESINGERVO jätteälggräs Filipendul kmtschtic NIITTYMESINGERVO älggräs / Filipendul ulmri KIRJOPIKRILILJ kungsängslilj / Fritillri melegris SYYSÄEKUKK kokrdlomster Gillrdi ristt METSÄKTKERO knippgentin Gentin sclepide KELTKTKERO gullgentin / Gentin lute LEIKKOKTKERO snittgentin / Gentin triflor KTKERO gentin / Gentin uchiymi IÄNKURJENPOLVI prktnäv / Gernium himlyense HÄMYKURJENPOLVI lnknäv / Gernium nodosum KYLÄKURJENPOLVI ängsnäv / Gernium prtense PYRENEIENKURJENPOLVI skuggnäv / Gernium pyrenicum TULIKELLUKK röd nejlikrot / Geum coccineum TRHKELLUKK trädgårdsnejlikrot / Geum ultorum-ryhmä OJKELLUKKLJIKE humlelomster / Geum rivle lum KYLÄKELLUKK nejlikrot / Geum urnum ** (lk) ** Siemeniä Vntlt HOHTOPIIKKIPUTKI ** Kksivuotinen, rotev, kokonn hopenhohtoinen piikkiputki. VII VIII cm. ur. silvermrtorn / Eryngium gignteum SINIPIIKKIPUTKI ** Pienemmät kukinnot kuin lppipiikkiputkell. "Hopenhrm-sinertävä. Hyvä kuivkukk. Hyönteiset tykkää- rysk mrtorn / Eryngium plnum vät. Siementää. Kukkvrret ktkistv ellei hlu suurt määrää timi." VII VIII cm. ur. Jättimäinen mesingervo. murilt kotoisin olev luonnonperenn kosten pikkn. Siemenet on p. kerätty Kmtštklt cm. ur vr. lk Kosteiden j rvinteisten miden luonnonlji. Kellnvle, tuoksuv kukint keskikesällä cm. ur vr. **/* Vlkoiset ti punvioletit nuokkuvt kukt toukokuuss cm. ur pvr. Siemenet ovt puutrhknt. * Pohjois-merikn preerilt kotoisin olev luonnonperenn. Suuret, pun-keltiset kukkmykeröt yksittäin vrsien päissä VII IX. 50 cm. ur. ** Upein syyskesän kukkijoistni. Kirkknsiniset kellomiset kukt lehtihngoiss pitkin kukkvrren yläos. Ks- voi melkein metrin mittiseksi j kukki elokuun lopust syyskuun loppuun. Tosi kunis. *** Näyttävä, kooks, keltkukkinen perenn j tunnettu ktkero- j lääkeksvi. Kukkii VII cm. ur. Leikkokukknkin käytetty ktkerolji. Tummnvihreät, kpet lehdet j siniset, pystyt, kpet kukt ylimmissä lehtihngoiss loppukesällä. 80 cm. ur. ** Ksvihrvinisuus, kiinlinen luonnonlji. Siemen p. (lk) hngi Shnin vuoristost Koillis-Kiinst. Syvänsiniset kukt lehtihngoiss. Muistutt ketoktkero. 40 cm. ur. ** Kestävä, kuniskukkinen kurjenpolvi. Sinivioletit kukt VII cm. ur pvr. p. Ruisslo. Kiiltävät kolmijkoiset lehdet, Violetti kukk, joss tummemmt juovt cm. ur pvr. Läpäisevä m. *** Koristeksvi j vnhojen kylien j kulttuuriympäristöjen ksvi. Sinivioletit kukt VI VII cm. ur pvr. (lk) *** P-S Siemeniä Kerkkoost. Siroksvuinen luonnonlji, joll syvään liuskiset kuniit sinipuniset kukt VI IX cm. ur pvr. Kerätty p. tienpientreelt Puolst. Kukkpenkin väriläiskä lkukesällä. Ornssinpuniset kukt V VI cm. ur pvr. ** Mrs rdshw -ljikkeen siemeniä. Puolikerrotut krmiininpuniset kukt V VII cm. ur pvr. * Siemeniä vlkokukkisest ljikkeest. Metsäpuutrhn, tuore m cm. Pvr. lk Niittyksvi j vnh lääkeksvi. Pienet keltiset kukt VI VII. Tlvivihreät lehdet. Juurt on käytetty neilikn korvikkeen cm. ur pvr. "Sopiv luonnonläheiselle piklle pihn perukoille." 14 Mtiinen ry Siemenluettelo 2013

17 MONIVUOTISET KSVIT IÄNKELLUKK * Kyläkellukk muistuttv, sitä rotevmpi luonnonperenn. rysk nejlikrot / Geum leppicum cm. Kyseessä lienee puutrhknt ENKELIPERHONGERVO ** Hieno penssminen luonnonperenn. Pljon vlkoisi gilleni / Gilleni trifolit tähtimäisiä kukki VII VIII cm. ur pvr SINIKÄMMEN ** Ksvihrvinisuus Jpnist. Suuret lehdet, unikko muistuttvt vlenliilt kukt V VI. Trvitsee ksvuruhn j lunddock / Glucidium plmtum lehtiä tlvisuojksi. Metsäpuutrhn. Tuore, läpäisevä m. Pv vr cm KOREHOHEKUKK "Päivänkkkrmisi kukki ei ole koskn liik, niille gullstke / Helenium hoopesii löytyy in pikk puutrhst." Luonnonperenn preerilt. Kullnkeltinen, VII VIII cm. ur. PÄIVÄNSILMÄ Kooks j kome syyskesän kukkij. Kullnkeltiset mykeröt dgög / Heliopsis helinthoides VIII X cm. ur ** Yksinkertinen *** "Kerrnnismykeröinen." VLEJOULURUUSU Suuret puhtnvlkoiset kukt IV V. Nhket, invihreät julros / Helleorus niger lehdet. Tuore, runssrvinteinen, läpäisevä m. Ksv luontisen Etelä-Euroopn vuoristoiss. 30 cm. Pvr. Kylvö kuten pioneill PÄIVÄNLILJ **** Jotin ikivnh ljikett, kukinto j koko ksvusto melko dglilj / Hemerocllis sp. hento, juuripksunnos puuttuu cm KELTPÄIVÄNLILJ gul dglilj Hemerocllis lilio-sphodelus KULTPÄIVÄNLILJ orngegul dglilj Hemerocllis middendorffii IÄNUKONPUTKI siirisk jörnflok Hercleum siiricum TRHILLKKO trädgårdsnttviol Hesperis mtronlis **** Puhtnkeltiset tuoksuvt kukt VI VII. Perinteinen j kestävä puutrhperenn. 90 cm. ur pvr. Vähintään 70 vuott Espoon Pknkylässä ksvnut knt. *** (lk) lk E-S ****/ *** Kukkii runssti jok kesä j tekee siemeniä hyvin. Ornssinkeltiset kukt juhnnuksen miss cm. p. luonnonknt Korest. Kotiminen luonnonksvi. Kellnvihertävä srjkukinto VII VIII. Lääkeksvi, jonk koskettelu uringonvloss voi iheutt ihoärsytystä cm. ur pvr. Vuoden 2005 mtiisksvi! Ihnsti tuoksuv vnhojen pihojen ksvi. Hennon liilt ti vlkoiset kukt VI VII cm. Kv mv. ur pvr. Hyvä peittoksvi. Herttmiset, tlvivihreät lehdet ruusukkeen. Pienet kellertävät kukt VI VII. ur pvr. TÄHKÄKEIJUNKUKK xlunrot / Heucher cylindric ** Vlenvihreät lehdet. Kukt pitkän (70 80 cm), pksun, krvisen vrren päässä Vrret ovt mutkll, siis hyvin erikoinen näky koko ksvi... Kuniiden lehtien vuoksikin knntt ksvtt * Mtlmmn Greenfinch -ljikkeen siemeniä, cm KORLLIKEIJUNKUKK Kuniskukkinen peittoperenn. Lehtiruusuke. Pienet puniset kukt cm korkess vnss. ur pvr. lodlunrot / Heucher snguine SINIKUUNLILJ Näyttävät hrmnsinivihreät lehdet. Liilt kukt VII VIII. 15 dggfunki / Host sieoldin cm. Pvr vr. Tuore, runssrvinteinen m. Vrjoj metsäpuutrhn. Oikestn komeint mitä vrjoises MÄKIKUISM äkt mnnlod/ Hypericum perfortum 78-5 HRJUHÄRÄNSILMÄ slåtterfil / Hypocheris mcult ISOINKRVILLE rosenincrville / Incrville delvyi ISOHIRVENJUURI ålndsrot / Inul helenium lk s pikss voi ksvtt. Etelä-Suomess hrvininen niittyksvi. Tunnettu lääkeyrtti. Keltinen runss kukint loppukesällä. 50 cm. ur. lk Sikuriksveihin kuuluv luonnonksvi. Täplikäs lehtiruusuke, keltinen mykerö korken vnn päässä VII. Hrjupuutrhn. 50 cm. ur pvr. **** Mtiisknt. Eksoottisen kuniit ruusunpuniset suuret suppilokukt VI VII cm. ur pvr. ****! Vuoden 1999 mtiisksvi! Kooks perenn, lääkeksvi. Keltiset mykeröt VII IX cm. ur pvr. Hyvin vnh knt. Siemeniä on vähän. / Mtiinen ry Siemenluettelo

18 MONIVUOTISET KSVIT JÄTTIHIRVENJUURI jättekrissl / Inul mgnific 79-8 KURJENMIEKKLJIKE iris / Iris sp VIITTKURJENMIEKK ( MTIISKURJENMIEKK ) skomkriris / Iris phyll SMETTIKURJENMIEKK glnsiris / Iris levigt KELTKURJENMIEKK svärdslilj / Iris pseudcorus ** Edellistä muistuttv, sitä isokukkisempi lji. Luonnonperenn Kuksukselt. Mykeröt jop 15 cm leveät. Knt p. Ruisslost. * Isot, vlkoiset kukt, keltinen täplä. Remontoi. Yli 1 m. Hirveän kunis! **** Kestävä j kunis mtiisiiris. Tummn violetinsiniset kukt vutuvt kesäkuun lkupuolell cm. ur. Läpäisevä m. Siemeniä on vähän. * Rntmudss j mtlss vedessä viihtyvä kurjenmiekk Siperist j Jpnist. Kukint VII. ur. Syvänsiniset kukt. Todell hyväksvuinen kurjenmiekk. Kukkii hkersti j pitkään. Keltiset kukt VI VII. ur pvr. Siemenestä ksvtin, ik hitsti tulee kukkimisikään lk Luonnonknt Etelä- j Keski-Suomest lk Luonnonknt Pohjois-Suomest PIKKUKURJENMIEKK småiris / Iris Pumil-Ryhmä * Ornge Tiger ornssikukkisen ljikkeen siemeniä. Viihtyy j kukkii oikein hyvin (etelä)suomlisiss oloiss. Siementimien kukkien väri voi vihdell keltisest KUNOKURJENMIEKK tuviris / Iris setos ornssiin. Kukint kesäkuun luss. 30 cm. Vnh, hieno kurjenmiekk. Helppo j vtimton. Liilnsiniset kukt VI VII cm. Kome ksvi kostehkolle piklle *** P-S Tornio Tornioss pitkään ksvnut knt *** Tosi rehevä j elinvoiminen j leviää isoksi pehkuksi, P-S tekee pljon siementä. p. Särkkä. SIPERINKURJENMIEKK Pidän kovsti näistä, sopivt kostehkolle piklle, ovt strndiris / Iris siiric ik pin näyttäviä, myös kpet lehdet ovt kuniit. Sirot siniset kukt VI VII cm. ur pvr **** Hyvin vnhoj kntoj *** Iislmi elinvoiminen vnh knt. Ihn vlkoiset kukt. Siementää pljon j leviää ksvullisesti hyvin. Knt p. Iislmest. Siemeniä on vähän KETORUUSURUOHO åkervädd / Knuti rvensis SINIVLVTTI sllt / Lctuc plumieri KELTPEIPPI gulplister / Lmium gleodolon KELTLINNUNHERNE stor guldärt / Lthyrus gmelinii RUUSUNÄTKELMÄ rosenvil / Lthyrus ltifolius lk E * Vlkokukkinen MORSINKO lk Luonnonvrisenkin meillä ksvv ikivnh väriksvi. vejde / Istis tinctori Indigonsinistä värjäreille. Muutenkin kome, keltkukkinen ksvi cm. Kv, kylväytyy. ur. p. Kotiminen luonnonknt Turun sristost. Kuivien j läpäisevien miden niittyksvi. Liilnväriset, mykerömäiset kukinnot VII VIII cm. ur. * Ksvihrvinisuus. Muistutt trhsinivlvtti eli nätit lventelinsiniset kukt, mutt on korkempi j leveälehtisempi. On hyvin viihtynyt kostehkoss, rehevässä svipitoisess mss. Onneksi ei leviä rönsyillä kuten trhsinivlvtti, mutt siementää ik runssti cm. *** Koristeelliset vlkokirjvt lehdet, helposti leviävä mnpeiteksvi pensiden ym. lle. Vlenkeltiset kukt V *** (lk) VI. 20 cm. Kui Tuo. ur vr. silinen luonnonksvi. Muistutt kevätlinnunhernettä, mutt on sitä kookkmpi. Kukt vlet, tulee ornssi väriä kukinnn edistyessä. V VI, cm. Läpäisevä m. ur pvr. Tämä knt on p. tuotu ltilt. **/* 1,5 2,5-metriseksi ksvv, kuniisti kukkiv köynnös VII VIII. ur. Kukkien väreinä ovt punisen sävyt vlest sinipunervn. On kukoistnut seinänvierustll kymmenkunt vuott. H H 16 Mtiinen ry Siemenluettelo 2013

19 MONIVUOTISET KSVIT lk Ojnpientreiden j niittyjen ksvi. Loistvnkeltiset herneenkukt VI VIII cm. Kui Tuo. ur pvr. H lk Elinvoiminen, reippn rotevsti rönsyävä köynnös, jok H tuott runssti vlenpunisi kukki j tummn- puhuviksi kuivuvi plkoj. Sijoitust knntt hrkit, sillä nätkelmä levittäytyy jn oloon ljksi vyyhdeksi. VII VIII. 0,8 2 m. ur pvr. lk Kunis luonnonvrinen lehtoksvi j kevätkukkij H cm. Sinipuniset herneenkukt V. Pvr. * l vlkokukkinen ljike. Pidän kovsti keväällä. H Kukt ovt vlkoiset, pitsi niissä on häivähdys punist. Siemeniä on vähän TÄHKÄLVENTELI **/* Välimeren lueell luonnonvrinen romttinen pikkupenss. Syvänsiniset kukktähkät VII VIII. Tlvehtiminen lvendel / Lvndul ngustifoli epävrm. Ovt selvinneet pihll yli 10 vuott, keräsin siemenet ikoinn Prhn linnn rinnepuutrhst cm. Läpäisevä m. ur. Etelä-Suomess hyvin tlvehtineit kntoj. HRMMLVIKKI! Vuoden 2007 mtiisksvi! gråmlv / Lvter thuringic Näyttävä j kiitollinen kukkij. Vlenpuniset kukt VII IX cm. ur **** Vlenpuninen perusmuoto **** Pohjois-Suomess pitkään ksvnut knt. P-S **** lviesk Korkeus 1,5 m, ruusunpuninen. P-S *** Vlkokukkisi. Joukoss voi oll joku vlenpuninen NUKUL **** Vnh nokkost muistuttv lääkeksvi. Pienet kukt K-S hjärtstill / Leonurus crdic kiehkuroin. 100 cm. Ei koreile kuneudelln, mutt on NIITTYNÄTKELMÄ ängsvil / Lthyrus prtensis METSÄNÄTKELMÄ skogsvil / Lthyrus sylvestris KEVÄTLINNUNHERNE vårvil / Lthyrus vernus KEVÄTLINNUNHERNELJIKE vårvil / Lthyrus vernus PÄIVÄNKKKR prästkrge / Leucnthemum vulgre ROHTOMRLJUURI mrlrot / Leuze crthmoides RNTVEHNÄ srndråg / Leymus renrius NUHUSSEOS ståndsmix / Ligulri przewlskii & L. fischeri & L. stenocephl KLLIONUHUS klippstånds / Ligulri dentt lk mielenkiintoinen lääkeksvihistorins vuoksi. Tuttu luonnonksvi pihniitylle. VI IX cm. ur pvr. En ole koskn ennen nähnyt pelloill moist päivänkkkrpljoutt kuin kesällä ** Kooks, ohdkeminen lääkeksvi. Violetinpuniset mykeröt VII VIII cm. ur. Hyönteiset j perhoset tykkäävät. lk P-S Merenrnnoill j tienvierillä yleinen, kooks heinä. Sinihrmnvihreät lehdet. Erinominen hieknsitoj cm. ur. Kysy myös isomp nnost. ** Siemenet on kerätty vltikk-, nukk- j urinkonuhuksest /200 cm. Tuore, rvinteinen m. Pvr vr. Tuttu loppukesän kukkij. Kullnkeltiset kukinnot VII IX. 100 cm. Tuore, rvinteinen m. Pvr *** Ilmeisesti esdemon -ljike, joll on punertvt vrret j lehdet *** Melko vnh knt NUKKNUHUS *** Keltmykeröinen, VII VIII kukkiv kome nuhus. 100 spindelstånds / Ligulri fischeri 200 cm. Tuore, rvinteinen m. Pvr vr MERIRNTPUTKI ** (lk) strndlok / Ligusticum scothicum RUSKOLILJ rndlilj / Lilium uliferum Vst hiljttin Suomeen rntutunut kivikkoisten merenrntojen lji. Kuniit tummnvihreät, kiiltävät lehdet. Nämä siemenet ovt puutrhst j p. Kmtštklt. Vlkoinen srjkukinto VII VII cm. Kui Tuo. ur pvr. Perinteisin lilj, keisrinkruunu. Loistvn ornssinpuniset, pystyt kukt VI cm. ur pvr **** Itusilmuj Kemiönsrelt. Itusilmut multn mhd. pin, eivät s kuivu Siemeniä vnhst pihst. Mtiinen ry Siemenluettelo

20 MONIVUOTISET KSVIT SHRMILILJ sffrnslilj Lilium uliferum susp. croceum TULILILJ lilj / Lilium dvidii **** Se vnh liljtyyppi, jot on tvttu pitää shrmililjn. Stt kuitenkin oll L. duricum. Ei tee itusilmuj, sen sijn siemeniä tulee vivttomsti. Tämä knt on lähtöisin Porin seudult cm. ** Hrvininen lilj Kiinst. Muistutt tiikerililj, ornssinpuniset, tummpilkkuiset, tkäänteiset kukt VII. 120 cm. Läpäisevä m. ur pvr. VRJOLILJ Vnhojen j hämyisten puutrhojen kestävä j perinteinen krollilj / Lilium mrtgon lilj. VI VII. Siementimet kukkivt 5 6-vuotiin. Pvr **** Liilnpunkukkinen **** Rkkil vihtiläinen knt, joss liilnpunisi j vlkoisi kukki **** Vlkokukkinen **** Puistol liilnpuninen knt Helsingistä E **** Vlkoiset-kellervät kukt. Vnh knt Turun seudult F **** Pukinmäen tillt lähtenyt, Tuomrinkylässä villiintynyt knt Helsingistä. Pun- j vlkokukkisi G **** Rotev Tämä yksi koho liki khteen metriin j vrsi on hyvinkin sormenpksuinen. Liilnpunkukkinen hyvin kooks yksilö. Nähtäväksi jää, periytyykö rotevuus VRJOLILJ krollilj Lilium mrtgon vr. cttnie VRJOLILJ krollilj Lilium mrtgon Unto Wnns MRHNLILJ mndrinlilj Lilium Mrtgon-Ryhmä KELTLILJ kuksisk lilj Lilium mondelphum PELLVLILJ korll-lilj / Lilium pumilum 87-3 NEIOKKI zurög / Lindelofi longiflor ** "Kukt tummn viininpuniset, nuput kljut, muuten kuten tvllinen vrjolilj. Kukint heinäkuuss." Nk. Unto Wnns -knt, jok on ikisemmin ollut luetteloss mrhnliljn. Kuten vrjolilj, mutt kukss punertvi j ornssin vivhteit. **** Unto Wnns -knt. **** Liilnpunisell pohjll on tummi viiruj j läiskiä (Wnns-knt) ti sitten runssti vlko-musti kuvioit. Yhden emoksvin punisiss kukiss on selvä ornssi sävy. ** P-S Vrjo- j täpläliljn (L. hnsonii) jälkeläinen. Muistutt vrjolilj, mutt suuremmt, tummn punornssit kukt cm. Pvr. ** Hrvoin trjoll olev lilj. Runssti (5 20 kpl/vrsi) tuoksuvi, keltisi kukki VII VIII cm. Tuore, läpäisevä m. ur. rk tlvimärkyydelle. * Runssti kirkknpunisi, tuoksuvi, vrjolilj muistuttvi kukki. Stt oll lyhytikäinen cm. ** Länsi-Himljlt peräisin olev ksvihrvinisuus Himljn imikkä. Kuuluu lemmikkiksvihin. Loistvnsiniset kukt j invihreät lehdet. Kivikkoistutuksiin. 30( 50) cm. Läpäisevä m. ur. KESÄKUURUOHO Kksivuotinen koristeksvi j kuivkukk (60 80 cm). Kukint judspenningr / Lunri nnu VI VII. ur pvr ** Violettej j vlkoisi kukki Ovli koristeelliset pitkänsoiket lidut (jop 5 cm) IKIKUURUOHO *** Kuten edellinen, mutt monivuotinen. Leviää rönsyillä. månviol / Lunri rediviv Vlen liil kukinto LSKNLUPIINI ** Hrov j hennompi kuin komelupiini. Kukt sini-vlko-violetit. Pitää hiekkmst. ur pvr. H lsklupin / Lupinus nootktensis KIRJOLUPIINI H Kooks j värikäs perenn. Kukint VI VII. Siementimien regnågslupin / Lupinus reglis kuknvärit vihtelevt cm. ur Liil-sininen. H ** Vlenkeltinen. H ** Vlkoinen. H / 18 Mtiinen ry Siemenluettelo 2013

Siemenluettelo 2011 SISÄLLYS

Siemenluettelo 2011 SISÄLLYS Siemenluettelo 2011 Mtiinen et lntlig kulturrvet ry Mtiinen ry on perustettu vuonn 1989. Yhdistys pyrkii säilyttämään vnhoj viljely- j koristeksvikntoj eli mtiisksvej sekä mtiiseläimiä eli lkuperäisiä

Lisätiedot

Siemenluettelo 2012 SISÄLLYS

Siemenluettelo 2012 SISÄLLYS Siemenluettelo 2012 Mtiinen et lntlig kulturrvet ry Mtiinen ry on perustettu vuonn 1989. Yhdistys pyrkii säilyttämään vnhoj viljely- j koristeksvikntoj eli mtiisksvej sekä mtiiseläimiä eli lkuperäisiä

Lisätiedot

Siemenluettelo 2010 SISÄLLYS

Siemenluettelo 2010 SISÄLLYS Siemenluettelo 2010 Mtiinen et lntlig kulturrvet ry Mtiinen ry on perustettu vuonn 1989. Yhdistys pyrkii säilyttämään vnhoj viljely- j koristeksvikntoj eli mtiisksvej sekä mtiiseläimiä eli uperäisiä kotieläinrotuj.

Lisätiedot

Maatiainen - Det lantliga kulturarvet ry

Maatiainen - Det lantliga kulturarvet ry Siemenluettelo 2008 Mtiinen - et lntlig kulturrvet ry Mtiinen ry on perustettu vuonn 1989. Yhdistys pyrkii säilyttämään vnht viljelyj koristeksvit eli mtiisksvit sekä uperäiset kotieläinrodut eli mtiiseläimet.

Lisätiedot

Maatiaiskasvien, -eläinten ja -maisemien puolesta 1/2008

Maatiaiskasvien, -eläinten ja -maisemien puolesta 1/2008 Mtiisksvien, -eläinten j -misemien puolest 1/2008 Mtiinen - et lntlig kulturrvet ry Mtiinen ry on perustettu vuonn 1989. Yhdistys pyrkii säilyttämään vnht viljely- j koristeksvit sekä uperäiset kotieläinrodut

Lisätiedot

Riemannin integraalista

Riemannin integraalista Lebesguen integrliin sl. 2007 Ari Lehtonen Riemnnin integrlist Johdnto Tämän luentomonisteen trkoituksen on tutustutt lukij Lebesgue n integrliin j sen perusominisuuksiin mhdollisimmn yksinkertisess tpuksess:

Lisätiedot

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA Tekijät: Ari Heimonen, Hellevi Kupil, Ktj Leinonen, Tuomo Tll, Hnn Tuhknen, Pekk Vrniemi Alkupl Tiedekeskus Tietomn torninvrtij

Lisätiedot

θ 1 θ 2 γ γ = β ( n 2 α + n 2 β = l R α l s γ l s 22 LINSSIT JA LINSSIJÄRJESTELMÄT 22.1 Linssien kuvausyhtälö

θ 1 θ 2 γ γ = β ( n 2 α + n 2 β = l R α l s γ l s 22 LINSSIT JA LINSSIJÄRJESTELMÄT 22.1 Linssien kuvausyhtälö 22 LINSSIT JA LINSSIJÄRJSTLMÄT 22. Linssien kuvusyhtälö Trkstelln luksi vlon tittumist pllopinnll (krevuussäde R j krevuuskeskipiste C) kuvn mukisess geometriss. Tässä vlo siis tulee ineest ineeseen 2

Lisätiedot

ystävät LUONNON LAHJA Kaneli & appelsiini Minun valintani 1). Tuemme yhteisöjä, joista eteeriset öljymme ovat per

ystävät LUONNON LAHJA Kaneli & appelsiini Minun valintani 1). Tuemme yhteisöjä, joista eteeriset öljymme ovat per LUONNON Lhj LUONNOSTA ystävät Brighter Home -kokoelmmme on luotu ympäristöystävällisiä j sosilisesti vstuullisi käytäntöjä noudtten. Tästä kokoelmst löydät oiket lhjt kikille, jotk vlivt mpllomme. Kneli

Lisätiedot

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife 999805711-02/2015 fi Muottimestrit. nkkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti rmx Xlife Käyttäjätieto sennus- j käyttöohje 9764-445-01 Johdnto Käyttäjätieto nkkurijärjestelmä Monotec dnto Joh- by ok

Lisätiedot

KESÄNEILIKKA LOBELIA PETUNIA ORVOKKI

KESÄNEILIKKA LOBELIA PETUNIA ORVOKKI LOBELIA Sopii kaikenlaisiin istutuksiin, myös amppeliin. Viihtyy parhaiten puolivarjossa tai varjossa. On parhaimmillaan itseään voimakkaamman kasvin reunakasvina. Riippuva kasvutapa, voidaan istuttaa

Lisätiedot

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat Suorkideknvt lind suorkideknvt lind suorkideknvt Sisällysluettelo Suorkideknvt Knv LKR... Liitosost Liitoslist LS... Liitoslist LS-... Kulmyhde LBR... Liitoslist LS... S-mutk LBXR... LBSR... Liitoslist

Lisätiedot

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN ilumuoto st ksvtu luun ou perusk d Tuntikehyksen os-lue: HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN A1 Muotoilun milm j muotoilusuunnistus Kesto: 1 kksoistunti, 45 min + 45 min Aihe: Etsitään j löydetään muotoilu ympäristöstä.

Lisätiedot

16-300mm 50 EURON CASHBACK! Ehdot PARAS KOLMESTA MAAILMASTA. www.tamron.fi. F/3.5-6.3 Di II VC PZD Macro

16-300mm 50 EURON CASHBACK! Ehdot PARAS KOLMESTA MAAILMASTA. www.tamron.fi. F/3.5-6.3 Di II VC PZD Macro Ehdot 3. Mksu suoritet se m vluutss, mistä objektiivi o ostettu. Mksu suoritet 4 viiko kuluess cshbck-dokumettie spumisest. 4. Objektiivi tulee oll Focus Nordici mhtuom j se tulee oll ostettu virllise

Lisätiedot

Neliömatriisin A determinantti on luku, jota merkitään det(a) tai A. Se lasketaan seuraavasti: determinantti on

Neliömatriisin A determinantti on luku, jota merkitään det(a) tai A. Se lasketaan seuraavasti: determinantti on 4. DETERINANTTI JA KÄÄNTEISATRIISI 6 4. Neliömtriisi determitti Neliömtriisi A determitti o luku, jot merkitää det(a) ti A. Se lsket seurvsti: -mtriisi A determitti o det(a) () -mtriisi A determitti void

Lisätiedot

Kirjallinen teoriakoe

Kirjallinen teoriakoe 11 Kirjllinen teorikoe Päivämäärä: Osllistujn nimi: Kirjllinen teorikoe Arviointi koostuu khdest osst: "yleiset kysymykset "j lskutehtävät" Kokeen hyväksytty rj on 51% molemmist osioist erikseen. St 1

Lisätiedot

Kustaankartanon vanhustenkeskus Vanhainkoti Päivätoiminta Palvelukeskus

Kustaankartanon vanhustenkeskus Vanhainkoti Päivätoiminta Palvelukeskus Kustnkrtnon vnhustenkeskus Vnhinkoti Päivätoimint Plvelukeskus 1 Kustnkrtnoss tärkeinä pidettyjä sioit: sukkn hyvä olo hyvä elämä hyvä yhteistyö omisten knss gerontologisen hoidon osminen työntekijöiden

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst... Tietoj pkkuksest. Vrlämmitin..... Vrusteiden poistminen

Lisätiedot

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina 18.6. ylimääräisessä tapaamisessa.

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina 18.6. ylimääräisessä tapaamisessa. Jkso 12. Sähkömgneettinen induktio Tässä jksoss käsitellään sähkömgneettist induktiot, jok on tärkeimpiä sioit sähkömgnetismiss. Tätä tphtuu koko jn rkisess ympäristössämme, vikk emme sitä välttämättä

Lisätiedot

10. MÄÄRÄTYN INTEGRAALIN KÄYTTÖ ERÄIDEN PINTA-ALOJEN LASKEMISESSA

10. MÄÄRÄTYN INTEGRAALIN KÄYTTÖ ERÄIDEN PINTA-ALOJEN LASKEMISESSA MAA0 0. Määrätyn integrlin käyttö eräiden pint-lojen lskemisess 0. MÄÄRÄTYN INTEGRAALIN KÄYTTÖ ERÄIDEN PINTA-ALOJEN LASKEMISESSA Edellä on todettu, että f (x)dx nt x-kselin j suorien x =, x = sekä funktion

Lisätiedot

Esimerkki 8.1 Määritellään operaattori A = x + d/dx. Laske Af, kun f = asin(bx). Tässä a ja b ovat vakioita.

Esimerkki 8.1 Määritellään operaattori A = x + d/dx. Laske Af, kun f = asin(bx). Tässä a ja b ovat vakioita. 8. Operttorit, mtriisit j ryhmäteori Mtemttinen operttori määrittelee opertion, jonk mukn sille nnettu funktiot muoktn. Operttorit ovt erityisen tärkeitä kvnttimekniikss, kosk siinä jokist suurett vst

Lisätiedot

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat (0) LINSSI- JA PEILITYÖ MOTIVOINTI Tutustutn linsseihin j peileihin geometrisen optiikn mittuksiss Tutkitn vlon käyttäytymistä linsseissä j peileissä Määritetään linssien j peilien polttopisteet Optiset

Lisätiedot

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016 ICS-C2 Tietojenkäsittelyteori Kevät 2 Kierros,. 5. helmikuut Demonstrtiotehtävien rtkisut D: Sievennä seurvi säännöllisiä lusekkeit (so. konstruoi yksinkertisemmt lusekkeet smojen kielten kuvmiseen): ()

Lisätiedot

KIVIMÄENPUISTON ALPPIRUUSUTARHA

KIVIMÄENPUISTON ALPPIRUUSUTARHA KIVIMÄENPUISTON ALPPIRUUSUTARHA Tervetuloa vuonna 2000 2001 Kivimäenpuistoon rakennettuun Alppiruusutarhaan. Alppiruusutarhan tarkoituksena on esitellä kotimaisia rhododendronlajikkeita. Kanervakasviheimon

Lisätiedot

11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS

11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS 11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS Tilvuus on sen verrn rkielämässä viljelty käsite, että useimmiten sen syvemmin edes miettimättä ymmärretään, mitä juomlsin ti pikkuvuvn kylpymmeen tilvuudell trkoitetn.

Lisätiedot

Pythagoraan lause. Pythagoras Samoslainen. Pythagoraan lause

Pythagoraan lause. Pythagoras Samoslainen. Pythagoraan lause Pythgorn luse Pythgors Smoslinen Pythgors on legendrinen kreikklinen mtemtiikko j filosofi. Tiedot hänen elämästään ovt epävrmoj j ristiriitisi. Tärkein Pythgorst j pythgorlisi koskev lähde on Lmlihosin

Lisätiedot

1.3 Toispuoleiset ja epäoleelliset raja-arvot

1.3 Toispuoleiset ja epäoleelliset raja-arvot . Toisuoleiset j eäoleelliset rj-rvot Rj-rvo lim f () A olemssolo edellyttää että muuttuj täytyy void lähestyä rvo kummst suust hyväsä. Jos > ii sot että lähestyy rvo oikelt ositiivisest suust. Jos ts

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty

Graafinen ohjeisto. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty Grfinen ohjeisto Julkis- j yksityislojen toimihenkilöliitto Jyty Julkis- j yksityislojen toimihenkilöliitto Jyty Grfinen ohjeisto Sisällysluettelo: 1. Johdnto 2. Peruselementit Tunnus j versiot...2.1 Tunnuksen

Lisätiedot

Tee B-osion konseptiin etusivulle pisteytysruudukko! Muista kirjata nimesi ja ryhmäsi. Välivaiheet perustelevat vastauksesi!

Tee B-osion konseptiin etusivulle pisteytysruudukko! Muista kirjata nimesi ja ryhmäsi. Välivaiheet perustelevat vastauksesi! MAA8 Koe 4.4.016 Jussi Tyni Tee B-osion konseptiin etusivulle pisteytysruudukko! Muist kirjt nimesi j ryhmäsi. Väliviheet perustelevt vstuksesi! A-osio. Ilmn lskint. MAOLi s käyttää. Mksimissn 1h ik. Lske

Lisätiedot

Vastaa tehtäviin 1-4 ja valitse toinen tehtävistä 5 ja 6. Vastaat siis enintään viiteen tehtävään.

Vastaa tehtäviin 1-4 ja valitse toinen tehtävistä 5 ja 6. Vastaat siis enintään viiteen tehtävään. S-8. Sähkönsiirtoärstlmät Tntti 8..7 Vst thtäviin -4 vlits toinn thtävistä 5 6. Vstt siis nintään viitn thtävään.. Tutkitn ll piirrttyä PV-käyrää, ok kuv sllist vrkko, oss on tuotntolu kuormituslu niidn

Lisätiedot

Integraalilaskentaa. 1. Mihin integraalilaskentaa tarvitaan? MÄNTÄN LUKIO

Integraalilaskentaa. 1. Mihin integraalilaskentaa tarvitaan? MÄNTÄN LUKIO Integrlilskent Tämä on lukion oppimterileist hiemn poikkev yksinkertistettu selvitys määrätyn integrlin lskemisest. Kerromme miksi integroidn, mitä integroiminen trkoitt, miten integrli lsketn j miten

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst...

Lisätiedot

NASTOLAN YRITYSPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 500, 501, 504-511 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET

NASTOLAN YRITYSPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 500, 501, 504-511 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRISPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 00, 0, 0 - KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 00, 0, 0 - KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET YLEISTÄ

Lisätiedot

Syksyn 2015 Pitkän matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut

Syksyn 2015 Pitkän matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut Sksn 0 Pitkän mtemtiikn YO-kokeen TI-Nspire CAS -rtkisut Tekijät: Olli Krkkulinen Rtkisut on ldittu TI-Nspire CAS -tietokoneohjelmll kättäen Muistiinpnot -sovellust. Kvt j lskut on kirjoitettu Mth -ruutuihin.

Lisätiedot

T Syksy 2002 Tietojenkäsittelyteorian perusteet Harjoitus 5 Demonstraatiotehtävien ratkaisut. ja kaikki a Σ ovat säännöllisiä lausekkeita.

T Syksy 2002 Tietojenkäsittelyteorian perusteet Harjoitus 5 Demonstraatiotehtävien ratkaisut. ja kaikki a Σ ovat säännöllisiä lausekkeita. T-79.8 Syksy 22 Tietojenkäsittelyteorin perusteet Hrjoitus 5 Demonstrtiotehtävien rtkisut Säännölliset lusekkeet määritellään induktiivisesti: j kikki Σ ovt säännöllisiä lusekkeit. Mikäli α j β ovt säännöllisiä

Lisätiedot

Kognitiivinen mallintaminen I, kevät Harjoitus 1. Joukko-oppia. MMIL, luvut 1-3 Ratkaisuehdotuksia, MP

Kognitiivinen mallintaminen I, kevät Harjoitus 1. Joukko-oppia. MMIL, luvut 1-3 Ratkaisuehdotuksia, MP Kognitiivinen mllintminen I, kevät 007 Hrjoitus. Joukko-oppi. MMIL, luvut -3 Rtkisuehdotuksi, MP. Määritellään joukot: A = {,,, 3, 4, 5} E = {, {}, } B = {, 4} F = C = {, } G = {{, }, {,, 4}} D = {, }

Lisätiedot

Tehtävä 1. Jatka loogisesti oheisia jonoja kahdella seuraavaksi tulevalla termillä. Perustele vastauksesi

Tehtävä 1. Jatka loogisesti oheisia jonoja kahdella seuraavaksi tulevalla termillä. Perustele vastauksesi Tehtävä. Jtk loogisesti oheisi jonoj khdell seurvksi tulevll termillä. Perustele vstuksesi lyhyesti. ), c, e, g, b),,, 7,, Rtkisut: ) i j k - oike perustelu j oiket kirjimet, nnetn p - oike perustelu,

Lisätiedot

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN ilumuoto st ksvtu luun ou perusk Tuntikehyksen os-lue: HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN A2 Aivomyrsky j unelmien leikkipuisto Kesto: 1 kksoistunti, 45 min + 45 min Aihe: Syvennetään jtuksi ympäristöstä liittyvästä

Lisätiedot

Y56 Mikron jatkokurssi kl 2008: HARJOITUSTEHTÄVÄT 2 Mallivastaukset

Y56 Mikron jatkokurssi kl 2008: HARJOITUSTEHTÄVÄT 2 Mallivastaukset Y6 Mikron jtkokurssi kl 008: HARJOITUSTEHTÄVÄT Mllivstukset Kuluttjn vlint (Muokttu Burketist 006, 07) Olkoon Mrkon udjettirjoite = 40 Mrkoll on hvin kättätvät referenssit j Mrkon rjusustituutiosuhde on

Lisätiedot

Asennusohje EPP-0790-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. Cu-lanka kosketussuojalla 12 kv & 24 kv.

Asennusohje EPP-0790-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. Cu-lanka kosketussuojalla 12 kv & 24 kv. Asennusohje EPP-0790-FI-4/02 Kutistemuovijtkos Yksiviheiset muovieristeiset kpelit Cu-lnk kosketussuojll 12 kv & 24 kv Tyyppi: MXSU Tyco Electronics Finlnd Oy Energy Division Konlntie 47 F 00390 Helsinki

Lisätiedot

Mitä ovat blogit? Mitä blogit ovat. Mahdollisuuksia Verkostoitumista Viestintää Todistusta

Mitä ovat blogit? Mitä blogit ovat. Mahdollisuuksia Verkostoitumista Viestintää Todistusta Kirsi Myllyniemi, Blogikurssi teologeille mlikuuss 2006 Mitä blogit ovt Mhdollisuuksi Verkostoitumist Mitä ovt blogit? Mhdollisuuksi Verkostoitumist Sn blogi tulee englnnin snoist web log. Se sisältää

Lisätiedot

Perennat tarjoavat vaihtoehdon kesäkukille

Perennat tarjoavat vaihtoehdon kesäkukille Liite 1.6.2009 66. vuosikerta Numero 2 Sivut 8-9 Perennat tarjoavat vaihtoehdon kesäkukille Petri Manssila, Maaseudun Tulevaisuus kuvat: Jaakko Martikainen Tutkijat Eeva-Maria Tuhkanen (vas.) ja Sirkka

Lisätiedot

A `St. Michel (Mikkeli) `Haaga`

A `St. Michel (Mikkeli)  `Haaga` A `St. Michel (Mikkeli) Kukka on nuppuasteella vaaleanpunainen, auetessaan lähes valkoinen, vaaleanvihreä pilkkuinen. Lajike on kotimaisista alppiruusuista talvenkestävin ja se kukkii kotimaista alppiruusuista

Lisätiedot

Sarjaratkaisun etsiminen Maplella

Sarjaratkaisun etsiminen Maplella Srjrtkisun etsiminen Mplell Olkoon trksteltvn ensimmäisen kertluvun differentiliyhtälö: > diffyht:= diff(y(x, x=1y(x^; d diffyht := = dx y( x 1 y( x Tälle pyritään etsimään srjrtkisu origokeskisenä potenssisrjn.

Lisätiedot

6 Kertausosa. 6 Kertausosa

6 Kertausosa. 6 Kertausosa Kertusos Kertusos. ) b). ) b). ) ( ( ) : ) ( : ) b) { : [ ( ) ]} { :[ - ]} { : } -{ - } -{} c) ( ) : - ( ) ( ) ( ) ( 9) 9 9 Kertusos. ) ( ) b) ( ). ) ) ) b) / / c) : 7 7. ) ) ) b) Kertusos c) : 7 ( 9)

Lisätiedot

TUTCATIN KÄYNNISTÄMINEN...1

TUTCATIN KÄYNNISTÄMINEN...1 1 TUTCAT 1 TUTCATIN KÄYNNISTÄMINEN...1 PERUSHAKU JA KIRJAN SAATAVUUSTIEDOT... 3 YHDISTELMÄHAKU...4 4 OMIEN LAINOJEN UUSIMINEN...5 5 KIRJAN VARAAMINEN...5 6 TUTCATISSA LIIKKUMINEN...7 1 Tutctin käynnistäminen

Lisätiedot

UUDET TUOTTEET. Sarja 500 Tarkat tiedot sivulla 104. Sarja 573 Tarkat tiedot sivulla 112. Sarja 192 Tarkat tiedot sivulla 150 ja 151.

UUDET TUOTTEET. Sarja 500 Tarkat tiedot sivulla 104. Sarja 573 Tarkat tiedot sivulla 112. Sarja 192 Tarkat tiedot sivulla 150 ja 151. UUDET TUOTTEET Srj 500 Trkt tieot sivull 104. DIGIMATIC-työntömitt, suojluokk IP-67 Srj 573 Trkt tieot sivull 112. Erikoistyöntömitt, suojluokk IP-67 Konepjtyöntömitt hiilikuituvhvisteinen Srj 552 Trkt

Lisätiedot

BERNERIN NURMIUUTISET

BERNERIN NURMIUUTISET BERNERIN NURMIUUTISET Tärkein syy torju rikkksvit nurmest on niiden hitllinen vikutus eläimen terveyteen j tuotntoon. Monet rikkksveist ovt jop myrkyllisiä. Lisäksi ne muuttvt rehun kivennäistspino. Kikiss

Lisätiedot

Kuvausta f sanotaan tällöin isomorfismiksi.

Kuvausta f sanotaan tällöin isomorfismiksi. Määritelmä..12. Oletetn, että 1 =(V 1,E 1 ) j 2 =(V 2,E 2 ) ovt yksinkertisi verkkoj. Verkot 1 j 2 ovt isomorfiset, jos seurvt ehdot toteutuvt: (1) on olemss bijektio f : V 1 V 2 (2) kikill, b V 1 pätee,

Lisätiedot

R4 Harjoitustehtävien ratkaisut

R4 Harjoitustehtävien ratkaisut . Mitkä seurvist lusekkeist eivät ole polynomej? Miksi eivät? Polynomin termine eksponentti on luonnollinen luku, ne lusekkeet, joiss eksponentti ei ole luonnollinen luku ei ole myöskään polynomi.. x x

Lisätiedot

Teoriaa tähän jaksoon on talvikurssin luentomonisteessa luvussa 10. Siihen on linkki sivulta

Teoriaa tähän jaksoon on talvikurssin luentomonisteessa luvussa 10. Siihen on linkki sivulta Jkso 10. Sähkömgneettinen induktio Näytä ti plut tämän jkson tehtävät viimeistään tiistin 13.6.2017. Ekstr-tehtävät vstvt kolme tvllist tehtävää, kun lsketn lskuhrjoituspisteitä. Teori tähän jksoon on

Lisätiedot

Siemenluettelo 2014 SISÄLLYS

Siemenluettelo 2014 SISÄLLYS Maatiainen Det lantliga kulturarvet ry Maatiainen ry on perustettu vuonna 1989. Yhdistys pyrkii säilyttämään vanhoja viljely- ja koristekasvikantoja eli maatiaiskasveja sekä maatiaiseläimiä eli alkuperäisiä

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Mtemtiikn tukikurssi Kurssikert 4 Tilvuuden j vipn ln lskeminen Kuten iemmin käsittelimme, määrätyn integrlin vull voi lske pintloj j tilvuuksi. Tyypillisenä sovelluksen tilvuuden lskemisest on tpus, joss

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1 2012 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ CyberKnife KYSiin, s. 4 KYSin rkenteet kevenevät, s. 14 Nope kotiutus vähentää kustnnuksi, s. 24 Henkreikä 1 / 2012 Pääkirjoitus... 3 Trkkuussädehoitolite

Lisätiedot

2.6 SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET Automaattimalleista poikkeava tapa kuvata yksinkertaisia kieliä. Olkoot A ja B aakkoston Σ kieliä. Perusoperaatioita:

2.6 SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET Automaattimalleista poikkeava tapa kuvata yksinkertaisia kieliä. Olkoot A ja B aakkoston Σ kieliä. Perusoperaatioita: 2.6 SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET Automttimlleist poikkev tp kuvt yksinkertisi kieliä. Olkoot A j B kkoston Σ kieliä. Perusopertioit: Yhdiste: A B = {x Σ x A ti x B}; Ktentio: AB = {xy Σ x A, y B}; Potenssit:

Lisätiedot

Painopiste. josta edelleen. x i m i. (1) m L A TEX 1 ( ) x 1... x k µ x k+1... x n. m 1 g... m n g. Kuva 1. i=1. i=k+1. i=1

Painopiste. josta edelleen. x i m i. (1) m L A TEX 1 ( ) x 1... x k µ x k+1... x n. m 1 g... m n g. Kuva 1. i=1. i=k+1. i=1 Pinopiste Snomme ts-ineiseksi kpplett, jonk mteriliss ei ole sisäisiä tiheyden vihteluj. Tällisen kppleen pinopisteen sijinti voidn joskus päätellä kppleen muodon perusteell. Esimerkiksi ts-ineisen pllon

Lisätiedot

Helsingin kaupunki / Liikennesuunnitteluosasto 26.2.2014 16:21 Anitta Vähäkuopus 1 (3) Koje vaihdetaan ja muutetaan minikojeeksi (ITC-2bM).

Helsingin kaupunki / Liikennesuunnitteluosasto 26.2.2014 16:21 Anitta Vähäkuopus 1 (3) Koje vaihdetaan ja muutetaan minikojeeksi (ITC-2bM). Helsinin kupunki / Liikennesuunnitteluossto 26.2.204 6:2 Anitt Vähäkuopus (3) TYÖSELTE Telkkktu/Pursimiehenktu Risteys 256 Kojeuusint Yleistä Koje vihdetn j muutetn minikojeeksi (TC-2M). Klusteet j työ

Lisätiedot

763333A KIINTEÄN AINEEN FYSIIKKA Ratkaisut 1 Kevät 2014

763333A KIINTEÄN AINEEN FYSIIKKA Ratkaisut 1 Kevät 2014 763333A KIINTEÄN AINEEN FYSIIKKA Rtkisut 1 Kevät 014 1. Tehtävä: Lske, kuink mont hilpistettä on yksikkökopiss ) yksinkertisess kuutiollisess, b) tkk:ss j c) pkk:ss. (Ot huomioon, että esimerkiksi yksikkökopin

Lisätiedot

EHDOTUKSESSA KORTTELIN POHJOISOSAAN RAKENNETAAN IIIKERROKSINEN YMPÄRISTÖN VANHOJA PUURAKENNUKSIA

EHDOTUKSESSA KORTTELIN POHJOISOSAAN RAKENNETAAN IIIKERROKSINEN YMPÄRISTÖN VANHOJA PUURAKENNUKSIA "ISO-PIETRI" EHDOTUKSESS KORTTELIN POHJOISOSN RKENNETN IIIKERROKSINEN YMPÄRISTÖN VNHOJ PUURKENNUKSI KUNNIOITTV PERINNETLO SEKÄ III-V-KERROKSINEN, JULKISIVULTN RPTTU KERROSTLO. UUDISRKENNUSTEN LÄHTÖKOHTN

Lisätiedot

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko 3.3 KILIOPPIN JÄSNNYSONGLMA Rtkistv tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G j merkkijono x. Onko x L(G)? Rtkisumenetelmä = jäsennyslgoritmi. Useit vihtoehtoisi menetelmiä, erityisesti kun G on jotin rjoitettu

Lisätiedot

( ) Pyramidi 4 Analyyttinen geometria tehtävien ratkaisut sivu 321 Päivitetty 19.2.2006. Saadaan yhtälö. 801 Paraabeli on niiden pisteiden ( x,

( ) Pyramidi 4 Analyyttinen geometria tehtävien ratkaisut sivu 321 Päivitetty 19.2.2006. Saadaan yhtälö. 801 Paraabeli on niiden pisteiden ( x, Pyrmidi Anlyyttinen geometri tehtävien rtkisut sivu Päivitetty 9..6 8 Prbeli on niiden pisteiden (, y) joukko, jotk ovt yhtä kukn johtosuorst j polttopisteestä. Pisteen (, y ) etäisyys suorst y = on d

Lisätiedot

Kertausosa. Kertausosa. Verrattuna lähtöarvoon kurssi oli laskenut. Kalliimman tukkuhinta 1,2 480 = 576 Kalliimman myyntihinta 1,3

Kertausosa. Kertausosa. Verrattuna lähtöarvoon kurssi oli laskenut. Kalliimman tukkuhinta 1,2 480 = 576 Kalliimman myyntihinta 1,3 Kertusos. ) Edullisemm hit 480, = 64 Klliimm tukkuhit, 480 = 576 Klliimm myytihit, 576 = 748,80 b) 748,80 64 = 0,666... = 6,66% 7% 748,80. Liittymä puhelimell mks khde vuode ik 4 8,50 = 684. Liittymä ilm

Lisätiedot

Alppiruusut ja atsaleat

Alppiruusut ja atsaleat Alppiruusut ja atsaleat Alppiruusut kaipaavat hapanta maata, tuulilta suojatun, puolivarjoisan tai varjoi- san kasvupaikan. Heikkojuurisina ne hyö- tyvät katteen käytöstä, joka tasaa koste- us-olosuhteita

Lisätiedot

Kertymäfunktio. Kertymäfunktio. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 2/2. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 1/2. Kertymäfunktio: Esitiedot

Kertymäfunktio. Kertymäfunktio. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 2/2. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 1/2. Kertymäfunktio: Esitiedot TKK (c) Ilkk Mellin (24) 1 Johdtus todennäköisyyslskentn TKK (c) Ilkk Mellin (24) 2 : Mitä opimme? 1/2 Jos stunnisilmiötä hlutn mllint mtemttisesti, on ilmiön tulosvihtoehdot kuvttv numeerisess muodoss.

Lisätiedot

Marjaomenapuu. Aamurusko. Cowichan (ent. Kadetti ) FinE. Hopa. PURPPURAOMENAPUUT Purpurea -ryhmä I VII

Marjaomenapuu. Aamurusko. Cowichan (ent. Kadetti ) FinE. Hopa. PURPPURAOMENAPUUT Purpurea -ryhmä I VII !"#$%&'"(')*+,,& Marjaomenapuu I VII Malus baccata Leveälatvuksinen pikkupuu. Lehdistö on vaaleanvihreä. Nuput ovat vaaleanpunaiset, valkoiset tai punertavat. Valkoiset kukat halk. n. 5 cm. Hedelmät punaiset

Lisätiedot

Kattoeristeet - nyt entistä parempia kokonaisratkaisuja. Entistä suurempi Kuormituskestävyys ja Jatkuva Keymark- Laadunvalvontajärjestelmä

Kattoeristeet - nyt entistä parempia kokonaisratkaisuja. Entistä suurempi Kuormituskestävyys ja Jatkuva Keymark- Laadunvalvontajärjestelmä Kttoeristeet - nyt entistä prempi kokonisrtkisuj Entistä suurempi Kuormituskestävyys j Jtkuv Keymrk- Lunvlvontjärjestelmä Rockwool-ekolvll kttoeristeet seisovt omill jloilln Ekolvoj käytettäessä työ on

Lisätiedot

Syysrypsin kylvö kevätviljaan

Syysrypsin kylvö kevätviljaan Syysrypsin kylvö kevätviljn Antti Tuulos j Pirjo Mäkelä Soveltvn biologin litos, PL 27, 00014 Helsingin yliopisto, emil: ntti.tuulos@helsinki.fi j pirjo.mkel@helsinki.fi Tiivistelmä Syysrypsi on vrteenotettv

Lisätiedot

INNER WHEEL FINLAND. Istanbulin yleiskokouksen ehdotus 17 / jäsenyys

INNER WHEEL FINLAND. Istanbulin yleiskokouksen ehdotus 17 / jäsenyys Be Friend Toteut ystävyyttä 6. Europen Meeting (Toulouse, Köln, Tmpere, Montreux, Amsterdm, Grz) Pikk: Grz, Itävlt Aik: 30.8. -2.9.2012 Osnottjt noin 30 IW-sisrt 15:st eri mst Suomest mukn Mij-Leen Virt-Kngs

Lisätiedot

Jalkapallokentältä kaupankäynnin kentälle. Newbodyn tarina

Jalkapallokentältä kaupankäynnin kentälle. Newbodyn tarina Jlkpllokentältä kupnkäynnin kentälle Newbodyn trin Autmme kouluj j seuroj vrinkeruuss kisoj, hrjoitusleirejä j luokkretkiä vrten. Seurt sekä koululiset voivt nsit tuntuvsti rh tvoitteidens svuttmiseksi

Lisätiedot

3.7. Rekursiivisista lukujonoista

3.7. Rekursiivisista lukujonoista .7 Rekursiivisist lukujooist.7. Rekursiivisist lukujooist Kerrt vielä, että lukujoo void määritellä khdell eri tvll, joko käyttämällä lyyttistä säätöä ti rekursiivist säätöä. Joo määrittelemie rekursiivisesti

Lisätiedot

Omat pihakuvat kevät-syksy 2012

Omat pihakuvat kevät-syksy 2012 1 / 57 Krookukset heräävät keväällä ensimmäisinä lähes jäisestä maasta. Vuohenjuuri on joka keväinen väriläikkä pihan reunamilla. 2 / 57 Esikot rehottavat vielä, mutta jäävät pian nousevien ruusujen varjoon.

Lisätiedot

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050 OUML7421B3003 Jänniteohjttu venttiilimoottori TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden säätöä Momenttirjkytkimet Käsikäyttömhdollisuus Mikroprosessorin

Lisätiedot

Maatiainen - Det lantliga kulturarvet ry

Maatiainen - Det lantliga kulturarvet ry Siemenluettelo 2007 Maatiainen - Det lantliga kulturarvet ry Maatiainen ry on perustettu vuonna 1989. Yhdistys pyrkii säilyttämään vanhat viljelyja koristekasvit eli maatiaiskasvit sekä alkuperäiset kotieläinrodut

Lisätiedot

Siemenluettelo 2015 SISÄLLYS

Siemenluettelo 2015 SISÄLLYS Siemenluettelo 2015 Maatiainen Det lantliga kulturarvet ry Maatiainen ry on perustettu vuonna 1989. Yhdistys pyrkii säilyttämään vanhoja viljely- ja koristekasvikantoja eli maatiaiskasveja sekä maatiaiseläimiä

Lisätiedot

-kortiston näyte RT 09-10692 ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ

-kortiston näyte RT 09-10692 ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ RT 09-09 ohjetiedosto mliskuu 999 () ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ liikkumisesteiset, toimimisesteiset, esteettömyys hndikppde, funktionshindrde, tillgänglighet disled persons, ccessiility Tämä

Lisätiedot

Säännöt 2 7. Regler 8 13. Regler. Regler. Rules 26 31

Säännöt 2 7. Regler 8 13. Regler. Regler. Rules 26 31 Säännöt 8 9 Rules B tyhjä suositusruutu krtt rhmittri vesiruutu viinitrhruutu utio viinitrhruutu Sisällys C pelilut Viiniyhdistyksen suositus -ltt hintmerkkiä Ltikoit: punviiniltikko vlkoviiniltikko smppnjltikko

Lisätiedot

2.1 Vaillinaiset yhtälöt

2.1 Vaillinaiset yhtälöt .1 Villiniset yhtälöt Yhtälö, jok sievenee muotoon x + bx + c = 0 (*) on yleistä normlimuoto olev toisen steen yhtälö. Tämän rtkiseminen ei olekn enää yhtä meknist kuin normlimuotoisen ensisteen yhtälön

Lisätiedot

1 250 opiskelijapaikan lisääminen ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupiin 1.1.2010 lukien

1 250 opiskelijapaikan lisääminen ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupiin 1.1.2010 lukien KTPO/Ammtillisen koulutuksen yksikkö PM 4.12.29 1 25 opiskelijpikn lisääminen mmtillisen peruskoulutuksen järjestämislupiin 1.1.21 lukien Tust Aikisemmt opiskelijmäärälisäykset Hllitusohjelmn j vltiontlouden

Lisätiedot

Korkotuettuja osaomistusasuntoja

Korkotuettuja osaomistusasuntoja Korkotuettuj osomistussuntoj Hvinnekuv suunnitelmst. Titeilijn näkemys Asunto Oy Espoon Stulmkri Stulmkrintie 1, 02780 ESOO Asunto Oy Espoon Stulmkri Kerv Kuklhti Iso Mntie 2 Espoo Vihdintie Keh III Hämeenlinnnväylä

Lisätiedot

Ristitulo ja skalaarikolmitulo

Ristitulo ja skalaarikolmitulo Ristitulo j sklrikolmitulo Opetussuunnitelmn 00 mukinen kurssi Vektorit (MAA) sisältää vektoreiden lskutoimituksist keskeisenä ineksen yhteenlskun, vähennyslskun, vektorin kertomisen luvull j vektoreiden

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä ADS-2100 Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS VAROITUS ilmisee mhdollisesti

Lisätiedot

Automaattimalleista poikkeava tapa kuvata yksinkertaisia kieliä. Olkoot A ja B aakkoston Σ kieliä. Perusoperaatioita:

Automaattimalleista poikkeava tapa kuvata yksinkertaisia kieliä. Olkoot A ja B aakkoston Σ kieliä. Perusoperaatioita: 2.6 SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET Automttimlleist poikkev tp kuvt yksinkertisi kieliä. Olkoot A j B kkoston Σ kieliä. Perusopertioit: Yhdiste: A B = {x Σ x A ti x B}; Ktentio: AB = {xy Σ x A, y B}; Potenssit:

Lisätiedot

Runkovesijohtoputket

Runkovesijohtoputket Runkovesijohtoputket PUTKET JA PUTKEN OSAT SSAB:n vlmistmi pinnoitettuj putki j putken osi käytetään lähinnä runkovesijohtolinjoihin, joiden hlkisij on DN 400-1200. Ost vlmistetn teräksisistä pineputkist

Lisätiedot

Olkoon. M = (Q, Σ, δ, q 0, F)

Olkoon. M = (Q, Σ, δ, q 0, F) T 79.148 Tietojenkäsittelyteorin perusteet 2.4 Äärellisten utomttien minimointi Voidn osoitt, että jokisell äärellisellä utomtill on yksikäsitteinen ekvivlentti (so. smn kielen tunnistv) tilmäärältään

Lisätiedot

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2015

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2015 ICS-C2 Tietojenkäsittelyteori Kevät 25 Kierros 3, 26. 3. tmmikuut Demonstrtiotehtävien rtkisut D: Ldi epädeterministinen äärellinen utomtti, jok test onko nnetun inäärijonon kolmnneksi viimeinen merkki,

Lisätiedot

Sinilause ja kosinilause

Sinilause ja kosinilause Siniluse j kosiniluse GEOMETRI M3 Mikäli kolmion korkeus j knt tiedetään, voidn pint-l lske. Esimerkki: Lske kolmion l, kun 38 kulmn viereiset sivut ovt 8, j 6,8. Nyt knt tiedetään, korkeutt ei! 38 8,

Lisätiedot

Olkoon. äärellinen automaatti. Laajennetaan M:n siirtymäfunktio yksittäisistä syötemerkeistä merkkijonoihin: jos q Q, x Σ, merkitään

Olkoon. äärellinen automaatti. Laajennetaan M:n siirtymäfunktio yksittäisistä syötemerkeistä merkkijonoihin: jos q Q, x Σ, merkitään T 79.00/002 Tietojenkäsittelyteorin perusteet 2. Äärellisten utomttien minimointi Voidn osoitt, että jokisell äärellisellä utomtill on yksikäsitteinen ekvivlentti (so. smn kielen tunnistv) tilmäärältään

Lisätiedot

Siemenluettelo 2006 ry

Siemenluettelo 2006 ry Siemenluettelo 2006 ry Maatiainen Det lantliga kulturarvet ry Maatiainen ry on perustettu vuonna 1989. Yhdistys pyrkii säilyttämään vanhat viljely ja koristekasvit eli maatiaiskasvit sekä alkuperäiset

Lisätiedot

VEKTOREILLA LASKEMINEN

VEKTOREILLA LASKEMINEN ..07 VEKTOREILL LSKEMINEN YHTEENLSKU VEKTORIT, M4 Vektoreiden j summ on vektori +. Tämän summvektorin + lkupiste on vektorin lkupiste j loppupiste vektorin loppupiste, kun vektorin lkupisteenä on vektorin

Lisätiedot

Laskennan mallit (syksy 2010) 1. kurssikoe, ratkaisuja

Laskennan mallit (syksy 2010) 1. kurssikoe, ratkaisuja 582206 Lskennn mllit (syksy 2010) 1. kurssikoe, rtkisuj 1. [2+2+2 pistettä] Säännöllisissä lusekkeiss on käytetty tuttu lyhennysmerkintää Σ = ( ). () merkkijonot, joiden kksi ensimmäistä merkkiä ovt joko

Lisätiedot

Violetta kanadanatsalea FinE. Kevätatsalea FinE. Kuningasatsalea Estelle FinE. Ruususen Uni FinE. Puistoatsalea Adalmina FinE I V

Violetta kanadanatsalea FinE. Kevätatsalea FinE. Kuningasatsalea Estelle FinE. Ruususen Uni FinE. Puistoatsalea Adalmina FinE I V Atsaleat Violetta kanadanatsalea FinE I V Yksi talvenkestävimmistä lajikkeistamme. Aurinkoisella paikalla kauniin pyöreäksi kehittyvä pensas on erittäin hento ja tuuhea. Kukkii sinivioletein, perhosmaisin

Lisätiedot

Sähkömagneettinen induktio

Sähkömagneettinen induktio ähkömgneettinen inuktio Kun johinsilmukn läpi menevä mgneettikentän vuo muuttuu, silmukkn inusoituu jännite j silmukss lk kulke sähkövit. Mgneettikentässä liikkuvn johtimeen syntyy myös jännite. Näitä

Lisätiedot

SYDÄNKATETRISAATIOLABORATORION RÖNTGENLAITTEISTON JA SYDÄNKATETRISAATION MITTAUSLAITTEISTON HANKINTA MEILAHDEN TORNISAIRAALAN SYDÄNTUTKIMUSOSASTOLLE

SYDÄNKATETRISAATIOLABORATORION RÖNTGENLAITTEISTON JA SYDÄNKATETRISAATION MITTAUSLAITTEISTON HANKINTA MEILAHDEN TORNISAIRAALAN SYDÄNTUTKIMUSOSASTOLLE HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 33 09.06.2015 SYDÄNKATETRISAATIOLABORATORION RÖNTGENLAITTEISTON JA SYDÄNKATETRISAATION MITTAUSLAITTEISTON HANKINTA MEILAHDEN TORNISAIRAALAN SYDÄNTUTKIMUSOSASTOLLE HYKS

Lisätiedot

.) (b) Vertaa p :tä vastaavaa kineettistä energiaa perustilan kokonaisenergiaan. ( ) ( ) = = Ek

.) (b) Vertaa p :tä vastaavaa kineettistä energiaa perustilan kokonaisenergiaan. ( ) ( ) = = Ek S-446, FYSIIKKA IV (Sf) Kevät 5, HSf Rtkisut HSf- Kvnttimekninen hrmoninen värähtelijä on perustillln (mss m) Värähtelyn mplitudi on A () ske p (Värähtelijä sijitsee välillä A ) (b) Vert p :tä vstv kineettistä

Lisätiedot

Doka laatikko pienosille

Doka laatikko pienosille 11/2010 lkuperäinen käyttöohje 999281411 fi Säilyttäkää käyttöohje ok ltikko pienosille rt. no 583010000 Muottimestrit lkuperäinen käyttöohje ok ltikko pienosille Tuotekuvus Tuotteen kuvus ok ltikko pienosille

Lisätiedot

PUUTARHAMARTAN POP UP

PUUTARHAMARTAN POP UP PUUTARHAMARTAN POP UP Viikko 14/2016 VUODEN 2016 VIHANNES KUKKIVAT KAALIT Parsakaali (broccoli) Kukkakaalit Valkoisia ja värikkäitä lajikkeita Vihreä kukkakaali (parsakukkakaali) Romanescu KUKKIVAT KAALIT

Lisätiedot

Vuoden 2014 tuloveroprosentti. Vuoden 2014 kiinteistöveroprosentit

Vuoden 2014 tuloveroprosentti. Vuoden 2014 kiinteistöveroprosentit Kunnnvltuusto KOKOUSKUTSU Kokousik Perjnti 15.11.2013 klo 14.00-15.00 Kokouspikk Käsiteltävät sit Asino Liite no Svukosken kunnnvirsto 1 60 Järjestäytymissit 2 61 1-2 Vuoden 2014 tuloveroprosentti 3 62

Lisätiedot

TIEA241 Automaatit ja kieliopit, syksy Antti-Juhani Kaijanaho. 22. syyskuuta 2016

TIEA241 Automaatit ja kieliopit, syksy Antti-Juhani Kaijanaho. 22. syyskuuta 2016 lusekkeet, lusekkeet, TIEA241 Automtit j kieliopit, syksy 2016 Antti-Juhni Kijnho lusekkeet j smuus TIETOTEKNIIKAN LAITOS 22. syyskuut 2016 Sisällys lusekkeet, lusekkeet lusekkeet j smuus j smuus lusekkeet

Lisätiedot

Doka kuljetus- ja varastointikehikot

Doka kuljetus- ja varastointikehikot 11/2010 lkuperäinen käyttöohje 999281811 fi Säilyttäkää käyttöohje ok kuljetus- j vrstointikehikot Muottimestrit lkuperäinen käyttöohje ok kuljetus- j vrstointikehikot Tuotekuvus Tuotteen kuvus ok-kuljetus-

Lisätiedot

Kieli, merkitys ja logiikka, kevät 2011 HY, Kognitiotiede. Vastaukset 2.

Kieli, merkitys ja logiikka, kevät 2011 HY, Kognitiotiede. Vastaukset 2. Kieli, merkitys j logiikk, kevät 2011 HY, Kognitiotiede stukset 2. ** Kikiss utomteiss lkutil on. 1.. nn äärelliset utomtit luseille (1-c), jokiselle omns. (1).. c. q3 q4 q3 q4 q5 q6. Muodost äärellinen

Lisätiedot