Siemenluettelo 2012 SISÄLLYS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Siemenluettelo 2012 SISÄLLYS"

Transkriptio

1 Siemenluettelo 2012

2 Mtiinen et lntlig kulturrvet ry Mtiinen ry on perustettu vuonn Yhdistys pyrkii säilyttämään vnhoj viljely- j koristeksvikntoj eli mtiisksvej sekä mtiiseläimiä eli lkuperäisiä kotieläinrotuj. Lisäksi yhdistys hlu vli perinnemisemi. Yhdistyksen toimisto Osoite Stenäckinktu HELSINKI Puhelin ke j to klo Sähköposti Kotisivut ukiolojt keskiviikkon j torstin klo 12 18, huhti- j toukokuuss myös perjntisin klo (suljettu 29.3 j 13.4). Toimisto sijitsee Helsingin Tk-Töölössä lähellä Nistenklinikk. Perille pääsee Mnnerheimintietä ti Topeliuksenktu pitkin kulkevill usseill j ritiovunuill. Jäsenyys Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä mksmll jäsenmksun ll olevlle Suupohjn Osuuspnkin tilille. Kirjoit n i m e s i j o s o i t t e e s i viestiosn. Näin vrmistt jäsenyytesi kirjmisen jäsenrekisteriin. Voit myös ott yhteyttä toimistoon kirjeellä, sähköpostill ti puhelimell (ke j to klo 12 18). Muin ikoin voit jättää vstjn viestin. Snele nimesi j osoitteesi hitsti puhelinvstjn! Voit ilmoitt myös sähköpostiosoitteesi, puhelinnumerosi j erityiset kiinnostuksen kohteesi kuten oment, knt, siemenkeräys tms. Jäsenmksut vuonn 2012 Henkilöjäsenmksu 27 Perhejäsenet, vrsinisen jäsenen ohell 11 Opiskelijt 18 Tilinumero Suupohjn Osuuspnkki IBN tilinumero FI BI HELSFIHH Mtiinen ry julkisee neljä kert vuodess ilmestyvää jäsenlehteä välittää mtiisksvien siemeniä järjestää kurssej j yleisöluentoj neuvoo j opst jäseniään järjestää retkiä kotimhn j mtkoj ulkomille järjestää timipäivän keväisin j syksyisin toimii mtiiskotieläinten säilyttämisen puolest pikllisryhmä Turun seudull, Etelä- Svoss, Pirknmll j Pohjois-Krjlss mtiisruokryhmä, mtiiseläinryhmä, museoryhmä. * * * * * * * * * * * * * Siemenluettelo 2012 SISÄLLYS Tilusohjeet 2 Kylvöohjeit 3 Mtiisruis 4 Seokset 5 Monivuotiset ksvit 7 Huoneksvit 26 Yksivuotiset ksvit 27 Puuvrtiset ksvit 31 Syötävät ksvit 34 Vihnnesten siemenet 38 Ylläpitoviljely 41 Löytökori 44 Siementen keruuohjeet 47 Lisätietoj 49 Kylmäkäsittely 50 Hkemisto: Suomen- j ruotsinkielinen 51 Tieteelliset nimet 58 Siementen kerääjät 64 Mtiinen ry:n Siemenluettelo 2012 Knnen kuv: Pllksenpioni Peoni mollis (Pirkko Khil). Teksti j titto: nn Lssil. sitrkistus: Pirkko Khil (ksvit), Riku jnder (hyönteiset j linnut).

3 Mtiisen siemenvälitys Mtiinen ry on välittänyt kotimisi siemeniä vuodest 1990 lken. Siemenvälityksen tvoitteen on tuke j edistää perinne- j mtiisksvien sekä kotimisten luonnonksvien viljelyä j lisäämistä. Trjont on kutt vuosien pinottunut koriste- j luonnonksveihin, mutt in mukn on ollut myös rvokkit j mielenkiintoisi hyötyksvien kntoj, kuten kskinurist, härkäppu j sipuleit niin nytkin. Siemenluettelon 2012 nti on koottu ennätyksellisen suuren joukon, 100 siemenkerääjän, eri puolilt Suome lähettämistä siemenistä. Lämmin kiitos kikille teille, joiden myötävikutuksell tämä luettelo on syntynyt! Siemenluettelo on päälinjoiltn iempien kltinen. Tilusohjeet ovt seurvll sivull. Hkemistost (s. 51 j 58) löytyvät kikki luettelon j myös löytökorin ljit. Löytökoriss (s. 44) on ljej, joiden siemeniä on vin pieniä määriä trjoll. Käyttäkää hkemisto, jos ette muuten löydä etsimäänne. Luettelosshn ljit ovt pääryhmittäin (monivuotiset, yksivuotiset, puuvrtiset j syötävät ksvit) tieteellisen nimen mukisess kkosjärjestyksessä. Luetteloss on tänä vuonn useit tvllist hrvinisempi perennljej, kuten lppikello, tertturotkokielo, vlkoleinikkiä, jlokello, keltvirm, vuorikirveliä, keltlinnunhernettä, Lctuc plumieri, Stylophorum lsiocrpum... Niin ikään olemme sneet runssti erilisten pionien, ängelmien j liljojen siemeniä sekä itusilmuj. J mtiisknnt ovt esillä entiseen mlliin. Myös syötävien ksvien siemeniä on tänä vuonn viime vuosi runsmpi vlikoim. Ne löytyvät s. 38. Luomusiementen ohell on trjoll hrvemmin stvill olevi virolisi j venäläisiä ljikkeit. Vihnnesten ylläpitoviljely jtkuu entiseen mlliin. Sivull 41 on om list inostn ylläpitoviljelyyn välitettäviä siemeniä. Tänä vuonn sieltä löytyy mm. useit herneljikkeit. Niiden lisääminen on helppo eikä risteytymisvr juurikn ole. Ylläpitoviljely trkoitt sitä, että siemennnoksen tilj sitoutuu lähettämään ksvin siemeniä tkisin Mtiiselle. Tvoitteen on turvt näiden ksvikntojen säilyminen j siementen stvuus. Useimpi ylläpidettäviä ksvej voi ksvtt hyvinkin pienellä lll omss puutrhss j ksvimll. Ohjeet siemenviljelyä vrten tulevt siementen mukn. Ylläpitoviljelyyn trkoitettujen siementen tilminen tphtuu tiluslomkkeell, missä on sitä vrten om kohtns. Myös joidenkin perennojen sekä yksivuotisten kukkien kohdll on merkintä ylläpitoknt. Kyseessä on rvoks lji ti knt, jost on vin vähän siemeniä. Näille siemenille toivomme erityisesti sellisi tilji, jotk ovt kokeneit timiksvttji j joiden on mhdollist iknn plutt siemeniä tkisin välitykseen. Näin vrmistetn ksviknnn säilyminen j siementen stvuus jtkosskin. Mtiisen siemenluetteloss on eri-ikäiset siemenknnt, kotimiset luonnonksvit (lk) j viljelyljikkeet erotettu toisistn. Nämä tiedot löytyvät ikä-srkkeest. Mtiiset eli vähintään 50 vuott ilmstoomme sopeutuneet knnt on merkitty neljällä tähdellä ****. Lisätietoj tilusohjeiss s. 2 sekä s. 48. Tulev silmälläpitäen pitäkäähän siemenpussit tlless. Niihin on merkitty ksviknnn ikätiedot, jos myöhemmin hlutte lähettää smn knnn siemeniä välitykseen. Siementen keräysohjeet ovt sivull 47. Vuoden mtiisksvi ruis löytyy sivult 4. Välityksessä olevien mtiisrukiiden lisäksi siellä on lkuperäisruisljikkeit rekisteröineiden henkilöiden yhteystietoj. Heiltä voi suorn tiedustell mtiisruist nyt ti myöhemmin. Trjoll on myös Pohjoismisess geenipnkisskin säilytettävän Finnrågin siementä ylläpitoviljelyyn sekä sen sess ksvnutt kome ruiskttr. Pljon on milmss hyviä ksvej, silti on syytä muist suomlisten mtiisksvien suuri rvo. Pidättehän vnhimpi trjoll olevi ksvikntoj niiden nsitsemss rvoss ksvttmll j vlimll niitä erityisellä huolell! Mukvi hetkiä siemenluettelon priss! Mtiinen ry Siemenluettelo

4 TILUSOHJEET Tilusohjeet Luettelon keskellä on postitettv tiluslomke. Kirjoittk ljinimen lisäksi myös tilusnumero. Tilukset lähetetään osoitteell: Pirkko Kukkol, Kuusjoenperäntie 45, KNUNKI Voitte tilt myös sähköpostill Littk silloin viestin iheeksi Siementilus j kirjoittk smt tiedot kuin tiluslomkkeeseen. Puhelimitse emme vlitettvsti pysty ottmn tiluksi vstn. Tilukset toimitetn spumisjärjestyksessä niin kun kuin siemeniä riittää. Vrmin tp sd hlumns siemenet on tilt ne mhdollisimmn pin. Messuill j Mtiisen toimistoss on perusvlikoim siemeniä trjoll. SIEMENTEN HINNT Mtiinen ry:n jäsenille: 1,80 euro / nnospussi, seokset 3 euro / 5 g muille kuin jäsenille: 2,50 euro / nnospussi, seokset 4,50 euro / 5 g Toimituskulut Siemenlskuun lisätään toimituskuluj 3,50 euro. TILUSTEN TOIMITUS J MKSMINEN Postitmme siemenet tiljn osoitteeseen. Mukn seur lsku. Muistk käyttää viitenumero kun mkstte, muuten emme tiedä mikä j kenen lsku on mksettu. Siementen kerääjät voivt vlit siemenluettelost yhtä mont siemenpussi kuin ovt lähettäneet eri siemeneriä. Minitk sist tiluksen yhteydessä niin huomioimme sen lskuss. TKUU! Jos siemenet eivät idä kylvöohjeiden huolellisest noudttmisest huolimtt ti teillä on muut plutett, ottk yhteyttä ti puhelimitse toimistoon. Siemenpussiss olevst numerosrjst voimme selvittää, mikä siemenerä on kyseessä. Säilyttäkää siis siemenpussit! MERKKEJÄ & LYHENTEITÄ Ksviknnn ikä Suomess viljeltynä on merkitty seurvsti ikä-srkkeeseen: * = lle 10 vuott, nuori knt ** = vuott, nuorehko knt *** = yli 20 vuott, melko vnh knt **** = yli 50 vuott, vnh knt lk = kotiminen luonnonknt Luonnonksveill ei ole ikää, nehän ovt ksvneet täällä kun j sopeutuneet oloihimme. Puuvrtisist ksveist tähtien määrä kertoo sen yksilön iän, jost siemenet on kerätty. = Etelä-Suomi (noin vyöhykkeet I II) K-S = Keski-Suomi (noin vyöhykkeet III V) P-S = Pohjois-Suomi (noin vyöhykkeet VI VIII) p. = lun perin = Hyvä ti erinominen perhosten rvintoksvi. = Hyvä ti erinominen mehiläisten j muiden mesipistiäisten rvintoksvi. = Hyvä ti erinominen lintujen rvintoksvi. = Ksvi ti jokin sen os on myrkyllinen. Kuvuksiss käytettyjä lyhenteitä: Suositeltv ksvupikk: ur = urinkoinen ksvupikk Pvr = puolivrjoinen ksvupikk Vr = vrjoinen ksvupikk Kukint-ik: V VI = kukintkuukudet on ilmoitettu roomlisill numeroill, tässä siis touko kesäkuuss. Puuvrtisille ksveille on ilmoitettu lisäksi menestymisvyöhykkeet I VIII. 2 Mtiinen ry Siemenluettelo 2012

5 KYLVÖOHJEIT Kylvöohjeit Monivuotiset ksvit mv Siemenpusseist löytyvät ljikohtiset ohjeet. Luettelon viimeisessä srkkeess (K = kylvö) olev kirjin viitt seurviin, lähinnä ljin kylmäkäsittelyn trvett koskeviin ohjeisiin. Tämä tulee huomioid, kosk kylmäkäsittely kestää yleensä 6 8 viikko. Monivuotisten ksvien kuivt siemenet ovt usein itämislevoss. Tämä trkoitt käytännössä sitä, etteivät siemenet idä ennen kuin itämislepo poistuu. Luonnoss lepotil häviää syksyn j kevään viileiden kusien ikn, kun siemen on kostess mss. Keinotekoisesti itämislepo voidn poist kylmäkäsittelyn vull. Trkt ohjeet ovt sivull 41. Siemenet itävät helposti j nopesti (1 3 viikoss). Kylvä touko kesäkuuss ulos kylvöpenkkiin ti -ltikkoon. B Siementen itämisessä on vihtelu. Joskus siemenet itävät helposti (kuten ). Usein kylmäkäsittely kuitenkin nopeutt j tsist itämistä. Kylvä huhtikuun luss ruukkuun ti ltikkoon j vie kylvös ulos suojiseen pikkn (hrso päälle). Huolehdi tsisest kosteudest. Siemenet itävät kevätkesällä sään lämmettyä. Siemenet eivät idä ilmn kylmäkäsittelyä. Niille järjestetään keväällä 6 8 viikon pituinen kylmäkäsittely (ks. ohje sivull 41) TI ne kylvetään syksyllä ulos j nnetn luonnon hoit kylmäkäsittely. HUOM! Puuvrtiset ksvit trvitsevt pidemmän, 2 3 kuukutt kestävän kylmäkäsittelyn. Usein prs tulos sdn, kun siemenet kylvetään syksyllä ulos. Stt oll vikesti itävä lji. Keväällä tehty kylmäkäsittely ei useinkn riitä. Prst on kylvää heinäkuuss ulos mhn ti ruukkuun. Mult ei s kuivu kertkn. Siemenet svt oskseen ensin lämpökuden j tlvell kylmäkuden j itävät seurvn kesänä. H Herneksvien heimoon (Fcee) kuuluvien ksvien siemenet itävät peritteess -kohdn mukn. Kovi siemeniä on hyvä liott vedessä yön yli ti kuort viiltn vrovsti. Timien juuret kärsivät koulimisest, joten siemenet on prst kylvää suorn ksvupiklle ti yksittäin turveruukkuihin. Hyvin pienet siemenet (esim. kellokukt) knntt vin ripotell j pinell sormin kylvöstin mulln pintn. Kylvös sumutetn kosteksi j peitetään rei'itetyllä muovill. Kksivuotiset ksvit kv Siemenet kylvetään lkukesällä ulos, jott lehtiruusukkeet ehtivät ksv isoiksi kesän ikn. Suuret lehtiruusukkeet jksvt tlvehti j kukint on kome seurvn kesänä. Muist suojt lehtiruusukkeet hvuill tlven kylmyydeltä j etenkin keväturingolt! uringon phde + jäinen m -yhdistelmä kuivtt lehdet ttusti. Hvut voi vähitellen poist kun m on täysin sulnut. Kksivuotiset ksvit kylväytyvät jtkoss itsekseen j knt säilyy. luksi on kuitenkin hyvä vuhditt niitä pukylvöillä muutmn vuoden jn. Se tphtuu yksinkertisesti niin, että lkukesällä kylvetään siemeniä (jotk on otettu tlteen edellisenä syksynä) sinne j tänne. Näitä lkukesän pukylvöjä jtketn 2 3 vuott, jott knt vkiintuu. Vähitellen mhn kertyy niin pljon ksvien pudottmi siemeniä, että in on sopiv määrä siemeniä itämässä keväisin, in on uusi lehtiruusukkeit ksvmss j in on kukkivi ksvej kypsyttämässä uusi siemeniä. Ksviknt lk pitää itseään yllä. Kksivuotiset ksvit ovt luetteloss monivuotisten ksvien ryhmässä. Yksivuotiset ksvit yv Siemenet kylvetään ulos mhn keväällä. Lyhyt timiksvtus on eduksi etenkin pohjoisemmss, mutt siemenet on myös mhdollist kylvää suorn mhn inkin eteläisimmässä Suomess Timet vtivt esiksvtuksen sisällä. Esiksvtuksen pituus vihtelee ljeittin, mutt useimmiten se loitetn huhtikuuss. Ljikohtiset ohjeet löytyvät pusseist. Mtiinen ry Siemenluettelo

6 MTIISRUIS MtiisRUIS Ruis, råg, Secle cerele on vuoden 2012 mtiisksvi. Suomess on tällä hetkellä viisi rekisteröityä lkuperäisruisljikett, mutt niiden lisäksi on muitkin vnhoj, säästyneitä rukiit. Tässä ll on muutmi korkeksvuisi, perinteisiä ruiskntoj, joiden siemeniä olemme sneet välitykseen juhlvuoden kunniksi. Niitä suositelln viljeltäväksi suurin piirtein smoill leveyksillä, mistä ne ovt peräisin Lennuksen ruis Etelä-Krjlst Timo Rntkulio kertoo ksvttmstn Lennuksen rukiist: Lennuksen ruis on mtiisruist, jot on mmoisist joist viljelty kotiseudulln Etelä-Krjlss Lennusjärven ympärillä, Svitipleen j Luumäen rjkylissä. Sitä viljeltiin inkin 1980-luvull Luumäen Munteen kylän pohjoispuolell olevss yksinäisessä tloss.isäni hki heiltä siementä 1990 tienoill meille Svitipleen Kulion kylään j siitä pitäen sitä ruist on ts ollut meillä Lennuksen ruis on pitkäkortist pitkä mies peittyy siihen pienijyväistä, hyvänmkuist, kohtlisen stois. Pensominen on ollut kohtlist. Korrenpituus vihtelee, joukoss in joitkin selvästi muit pitempiä korsi. Olki on kunis ksvukuden ikisten värinvihteluiden tki: keväällä vlen sinivihreä, sitten osin violetinpunertv, tuleennuttun lähinnä keltinen. Minull sto on vihdellut lnnoituksen, mperän, etäviljelyn j erinäisten sttumusten tki (esim. peurtuhot). Tähkät ktkeilevt jonkin verrn, erityisesti puidess. Ksvusto soveltuu hyvin rikkruohojen hävittämiseen vrjostmll. Suositelln Kkkois- j Etelä-Suomeen. nnos 50g. Kysy trvittess isomp nnost Sulonruis Ristijärveltä Routruis, Kinuun Ristijärveltä peräisin olev mtiisruis. Hyvin pensstuv, stois j pitkäkortinen ( cm) mtiisknt. Suositelln erityisesti Pohjois-Suomeen. nnos 50 g. Kysy trvittess isomp nnost. Ylläpitoviljelyyn 128-7YB Sulonruis UR umpi- eli routruis "Sulonrukiist" erotettu knt, jot on kylvetty Etelä-Suomess syyskuuss ti myöhemmin. Kokeiltvksi mn koko rukiinviljelylueelle. nnos n. 500 g. Kysy trvittess isomp nnost Y Sulonruis JR juureis- eli juhnnusruis "Sulonrukiist" erotettu knt, jot on kylvetty Etelä-Suomess ennen juhnnust. Kokeiltvksi mn koko rukiinviljelyluelle. nnos n. 200 g YE Finråg Ruotsin suomlismetsistä löytynyt mtiisruisknt. Tätä Pohjoismisess geenipnkiss säilytettävää syysruisknt (NGB 2563) on neljälle ylläpitoksvttjlle. nnos 20g Y Ruiskttr, råglost / Bromus seclinus "Finrågin" sess ksvnutt ruiskttr. Perinteinen rukiin rikkruoho. Syyskylvö. Siementä riittää viidelle ylläpitoksvttjlle cm. nnos 20 g. Rekisteröidyt lkuperäisruisljikkeet Iivo syysruis Liperistä Setäni Hnnes Prviinen toi sen 1932 Sortvlst, joss hän oli pehtoorin. Siitä lähtien sitä on viljelty meidän tilll. Ljikeominisuuksiltn Suomen ikisin j skoluvultn prs. Kestävyys lumihomett vstn on n. 30 % prempi kuin nykyisillä ljikkeill. Viime kesän skoluvut yli 300. Heikkouten on korren pituus eikä sto ole yhtä hyvä kuin nykyisillä ljikkeill. Jyväkoko on pieni, joten juhoon tulee kuituj j hyvä leivontominisuus. Pienin määrä mitä pystymme myymään on 40 kg. Suursäkissämme on 600 kg. Siementiedustelut: Kosti Prviinen p , Leivonen syysruis Viitsrelt Viljelemme ruist kerrn kolmess vuodess hehtripri kerrlln omksi trpeeksi. Hiemn stt riittää muillekin siemeneksi, mutt suuri määriä emme toimit. Stvuus riippuu vuosittisist sääolosuhteist. Siementiedustelut: Vuokko Leivonen Eelis-ntti syysruis Kiuruvedeltä Siementiedustelut: Eero Tikknen, 4 Mtiinen ry Siemenluettelo 2012

7 SEOKSET Seokset Siemenseosten kylväminen Yksivuotisten ksvien seokset kukkivt kylvökesänä. Siemenet kylvetään rikkruohoist puhdistettuun mhn ikisin keväällä. Monivuotisten ksvien seokset sisältävät sekä nopesti että hitmmin kehittyviä ljej. Kikkien ljien kehittyminen kukkimisikään vie usemmn vuoden. Siemenet voidn kylvää joko syksyllä ti ikisin keväällä. Os siemenistä vtii kylmäkäsittelyn itääkseen. Prs tulos sdn, kun kylvetään juuririkkruohoist puhdistettuun mhn j mss on riittävästi kosteutt. Sekä yksi- että kksivuotisi ljej YV KV Mesikukkm Seoksess on perhosten, kimlisten, mehiläisten j muiden mesipistiäisten suosimi puutrhksvej liiln, roosn j vlkoisen sävyissä. Pääosss rohtosormustinkukk (kv) j kosmoskukk (yv) vlkoisen j punisen sävyissä. Lisäksi vlkomesikkää sekä kesäkuuruoho (kv) j illkko (kv) cm. Pysyvyyttä voi vrmist keräämällä siemeniä tlteen (kosmoskukk) j ntmll ksvien siementää. ur. nnos 5g riittää noin 5 m 2. Hint 3 / 4,50. KV-LJI Sormustinkukkniitty Rohtosormustinkukk punisen moniss sävyissä j vlkoisen. Kksivuotinen ksvi, jok jtkoss kylväytyy itsestään. Nuokkuvt kukt korkess vrress, lehdet ruusukkeen. Kukint kesäkuuss. Soveltuu pihn lidoille, puiden lle, pensiden väleihin, kukkniitylle ur-pvr. Tuore-koste, runssrvinteinen m. nnos 5 g riittää noin m 2. Hint 3 /4,50. Monivuotiset seokset Seos mtiisksveist MV MTIISKSVISEOS Hämyisä vnh puutrh **** Tässä on kokoelm vnhojen puutrhojen rteit. Kikki ksvit ovt todellisi mtiisi (****). Ljit menestyvät prhiten puolivrjoss esim. puutrhn lidll, missä ne svt ksv sopivsti villiintyneinä. Seoksess on punist j vlkoist vrjolilj, sinistä lehtokileij, lehtosiniltv, ruusunpunist kuolnpioni, rohtosormustinkukk sekä ripus keväällä keltisen kukkiv kevätesikko (lk) j liilnpunist kevätlinnunhernettä (lk). Pvr. nnos 5g riittää noin 5 8 m2. Hint 3 / 4,50. MV-MTISKSVI Vrjoliljniitty**** Seos vlkoist j liilnpunist vrjolilj. Perinteinen, nuokkuvkukkinen, kiitollinen lilj, jok menestyy sekä vrjoss että uringoss, hyvässä mss, pihn reunll, omenpuiden ll j muull missä nurme ei leikt. Voi kylvää myös likuittin. Huom. Liljojen kehittyminen kukkiviksi kestää 4 5 vuott j ne trvitsevt ksvuruhn cm. ur-vr. Tuore, rvinteinen m. nnos 5g riittää noin m2. Hint 3 / 4,50. MV-MTIISKSVI Plvrkkus**** Vikkp häälhjksi perinteinen, helppohoitoinen, loistvnpuninen perenn. Kukkii kesä heinäkuuss cm. ur. Tuore, runssrvinteinen m. nnos 5 g riittää noin 10 m 2. Hint 3 / 4,50. Luonnonknt olevt seokset MV LUONNONKSVISEOS Kulttuuriketo lk Kylvä kukkiv keto luonnonksveill urinkoiseen rinteeseen ti kllion koloihin. Seoksess on urinkoisell pikll läpäisevässä mss viihtyviä ljej: koirnkieltä j mrinverijuurt, kumin, päivänkkkr, keltist pukinprt, kyläkellukk j ukontulikukk, komekukkist hirvenkello, punist mäkitervkko j pun-ilkki. Sekä lisäksi rohtorsti, punisomksruoho, kevätpiippo j keltknnusruoho. Siemenet ovt luonnonknt. ur. nnos 5g riittää noin 20 m 2. Hint 3 / 4,50. Mtiinen ry Siemenluettelo

8 SEOKSET MV LUONNONKSVISEOS Rntlehto lk Seoksess on näyttäväkukkisi j korkehkoj lmmen ti puron rnnlle soveltuvi luonnonksvej. Pääosiss keltinen keltkurjenmiekk j purppurnpuninen rntkukk, lisänä metsäkurjenpolve, kurjenjlk sekä keväällä keltisen kukkiv niittykullero. Siemenet ovt luonnonknt. ur-pvr. nnos 5 g riittää noin 10 m 2. Hint 3 / 4,50. Perennseoksi PERENNSEOS Perhostrh Kokoelm kookkit, piikkisiä j näyttäviä, uringoss viihtyviä mesipistiäisten j perhosten suosimi ksvej. Komelehtistä sini- j lppipiikkiputke, krst- j siperinpllo-ohdkett, purppurnpunist mrljuurt j hohtopiikkiputke cm. ur. Kuiv-tuore, läpäisevä m. nnos 7 g riittää noin 10 m 2. Hint 3 / 4,50. PERENNSEOS Korkelle kurottjt Seoksess on näyttäviä, korkeksi ksvvi puutrhn ktseenvngitsijoit. Ritrinknnuksi sinisen sävyissä, vlenpunist hrmmlvikki j slkoruusu cm. ur. nnos 5 g riittää noin 5 m 2. Hint 3 / 4,50. PERENNSEOS Kukkiv metsäpuutrh Seoksess on perinteisiä puolivrjoss, jop vrjoss viihtyviä perennoj, jotk sopivt pihn reunlle ti puiden lle tuoreeseen multmhn. Pääosss sinisävyiset ukonhtut, puniset j vlkoiset rohtosormustinkukt j vrjoliljt. Lisänä sinistä ukonkello, keväällä kukkiv kevätesikko j vlkokukkist rovuokko. Pvr-(vr). nnos 5 g riittää noin 10 m 2. Hint 3 / 4,50. keltmo (lk) j vlkokukkist rovuokko. Huom. Ljit ovt myrkyllisiä. Vr-(pvr). Tuore-koste, rvinteinen multm. nnos 5 g riittää noin 10 m 2. Hint 3 / 4,50. PERENN Trhidänunikkoniitty*** Trhidänunikko punisen eri sävyissä. Näyttävä kukint kesä heinäkuuss. urinkoiseen pikkn, rinteeseen menestyy myös heinikon sess cm. ur. Kuiv-tuore, keskirvinteinen, läpäisevä m. nnos 5 g riittää noin m 2. Hint 3 / 4,50. SYÖTÄVIÄ KSVEJ Ryytim Kolme perinteistä, helppohoitoist j stois ksvimn perusyrttiä: sksnkirveli***, väinönputki* j pillisipuli**. Nuori versoj voidn käyttää keväällä vrhisvihnneksen. Myöhemmin lehdet j versot musteeksi sekä tuoreen että kuivttun. Rvinteinen m j urinkoinen ksvupikk. Väinönputki kuolee kukittun, mutt siementää sitä ennen runssti. (40) cm. ur. Tutustumistrjous 3 nnospussi, hint yht. 4. Perennniityt Perennoist voidn kylvää luonnonksvien tpn iloinen, värikäs niitty. Runsn ljimäärän nsiost perennniityllä riittää kukint keväästä syksyyn. Seokset kylvetään joko ikisin keväällä ti syksyllä. Kylvöohjeet siemenpussiss. PERENNSEOS urinkoisen pikn seos Trhidänunikko, hrmkäenkukk, keltvleunikko, rohtosormustinkukk, krhunjuuri, plvrkkus, keltktkero, rohtosuopyrtti, prtiisililj ym. Vähintään 15 lji. ur. nnos 5 g riittää noin 7 10 m 2. Hint 3 / 4,50. PERENNSEOS Luonnonmukinen metsäpuutrh Seoksess on vrjoss j puolivrjoisell pihll viihtyviä, hiukn hrvinisempi vähän ti ei ollenkn jlostettuj luonnonperennoj. Tuoksuvn vlkokukkist tertturotkokielo j lännenkonnnmrj. Molemmiss on koristeelliset lehdet j puniset mrjt syksyllä. Vlenpunist köynnöstävää metsänätkelmää (lk), ripus lehtoängelmää, keltist PERENNSEOS Seos puolivrjoon tuoreelle mlle kileij, ukonkello, rohtosormustinkukk, mooseksenplvpenss, tähkäkeijunkukk, kuolnpioni, siperinkurjenmiekk, vrjolilj ym. Vähintään 15 lji. Pvr. nnos 5 g riittää noin 7 10 m 2. Hint 3 / 4,50. 6 Mtiinen ry Siemenluettelo 2012

9 MONIVUOTISET KSVIT Monivuotiset ksvit - mv Tilus nro NIMI Nmn / Tieteellinen nimi Ikä Kuvus K KULTKÄRSÄMÖ ** Näyttävä keltmykeröinen puutrhkukk. Keltiset kärsämönkukinnot VII VIII cm. ur. Läpäisevä m. prktröllik / chille filipendulin RENTOUKONHTTU *** Hrvininen Korest kotoisin olev ukonhttu. Liilnsiniset kukt VIII IX. Metsäpuutrhn. Pvr. 150 cm. ågstormhtt / conitum rcutum VLKOUKONHTTU * Tvllist mtlmpi ukonhttu, joll on norsunluunvlkoiset kukt VII cm. Pvr. elfenensstormhtt /conitum 'Ivorine' KELTUKONHTTU * Hrvininen puutrhksvi. Tummt lehdet, vlenkeltiset kukt heinä syyskuuss cm. Pvr. lpstormhtt / conitum lycoctonum susp. lycoctonum. * Vlenkeltiset kukt. B. Vlkokukkinen muoto ETELÄNUKONHTTU sydstormhtt / conitum lycoctonum susp. nepolitnum *** Muistutt suuresti edellistä, jonk llji tämä on. Vlenkeltiset kukt heinä syyskuuss. 120 cm. Kestävä myös pohjoisess LEHTOUKONHTTU nordisk stormhtt / conitum lycoctonum susp. septentrionle ITOUKONHTTU stormhtt / conitum npellus susp. lusitnicum 'Troikk' TRHUKONHTTU trädgårdsstormhtt conitum x stoerkinum lk Hrvininen lehtoksvi. Vlen sinipuniset kukt hrvhkoss tertuss VII. Tämä luonnonknt on lkujn lähtöisin Ilomntsist cm. Pvr. Troikk on pienikokoinen j ikisin, jo heinäkuuss kukkiv ljike. Tummnsiniset kukt. Tiivis j pysty ksvutp. Löydetty p. Kirovskist. 60 cm. Vivton j vrm kukkij. Hrutuv kukinto VII IX. Kukktrhn tustlle, pihn lidlle isoksi ksvustoksi cm. Tuore multm. Pvr.. **** Sininen/tumm lil, hroittuv, korkeus lähes 2 m. B. Siemeniä vlkokukkisest ljikkeest VLKOKONNNMRJ Pohjois-merikst kotoisin olev luonnonperenn metsäpuutrhn j ktveeseen. Koristeelliset lehdet. Vlkoiset vit trolldruv / cte l mrjt myrkyllisiä. Pvr vr cm LÄNNENKONNNMRJ *** Kuten edellä, mutt puniset koristeelliset mrjt (myrkyllisiä) cm. Pvr vr. Myös pohjoiseen. P-S meriknsk trolldruv / cte rur MEKSIKONIISO * Iisojen ystävälle. Punliil kukktähkä. Monivuotinen mutt ei yleensä tlvehdi cm. ur. Tämä voi oll jokin mexiknsk nisisop gstche mexicn muukin iisolji KEVÄTRUUSULEINIKKI vårdonis / donis vernlis MRINVERIJUURI småorre / grimoni euptori LIUSKSLKORUUSU stockros / lce ficifoli TRHSLKORUUSU stockros / lce rose * Luonnonperenn, keväisen puutrhn väriläiskä. Runssti keltisi kukki, neulsmisen kpet lehdet. Klkkipitoinen, läpäisevä m. urinkoinen pikk. Kivikko- j klliopuutrhn. IV V cm. lk Luonnonvrinen niittyksvi. Keltinen, tähkämäinen kukinto VII VIII. Lääkeksvi cm. ur pvr. * Trhslkoruusu tlven- j tudinkestävämpi. Yksinkertiset kukt keltisi, punisi j vlenpunisi. Tlvehtinut hyvin. Kv ti lyhytikäinen mv. ur. Kukktrhn ktseenvngitsij. Upe kukint heinäkuust syysmyöhälle. Kv ti lyhytikäinen mv. 1,5 2,5 m. ur.. Punsävyt. Mtiinen ry Siemenluettelo

10 MONIVUOTISET KSVIT NUKKSLKORUUSU gulstockros / lce rugos REUNUSPOIMULEHTI rödskftig dggkåp lchemill erythropod UKKOLUKK kirgislök / llium hollndicum KRHUNLUKK rmslök / llium ursinum ROHTORSTI oxtung / nchus officinlis HELOVUOKKO röd fliknemon / nemone x lesseri MERIKNVUOKKO fliknemon / nemone multifid ROVUOKKO tovsipp / nemone sylvestris KRHUNPUTKI skogspip / ngelic sylvestris JOHNNEKSENSURMO midsommrkull nthemis sncti-johnnis KELTSURMO färgkull / nthemis tinctori TÄHKÄHIETLILJ stor sndlilj / nthericum liligo LPPIKILEIJ lpklej / quilegi lpin KNNKILEIJ schrlknsklej quilegi cndensis JLOKILEIJ pstellklej quilegi ultorum-ryhmä KÄÄPIÖJPNINKILEIJ jpnsk klej quilegi flellt vr. pumil B. Roos. Knt p. Viron Töstmst.. * Must hyvin tummn puninen.. Persiknväriset kukt. Knt p. Viron Töstmst. * Venäjältä kotoisin. Keltiset yksinkertiset kukt. Kv ti lyhytikäinen mv. ur. ** Koristeellinen, tuuhe lehdistö. Punertvt lehtiruodit j vihertävät kukinnot. Kestävä perenn myös pohjoiseen. VI VII. 25 cm. ur pv. Reunus- j mnpeiteksvi. * Kome, korke lukk. Siementää j tekee sivusipuleit, oike lkukesän silmänilo. Liilnpuninen, pllominen kukinto V VI cm. ur pvr. ** Leveälehtinen, hvennmll luonnonvrinen lehtoksvi. Vlkoiset kukinnot kesäkuuss cm. Pvr vr. Siemenet puutrhknnst. lk Hrvinisehko luonnonksvi. Pienet punvioletit lemmikinkukt. Värjäysksvi. Läpäisevä m cm. ur. rovuokon tpinen punkukkinen vuokko VI. Liuskiset lehdet. Tuore, läpäisevä m cm. ur pvr. Pohjois-merikss luonnonvrinen vuokko. Kuknväri B vihtelee kellnvlest punertvn. Nukkpintiset lehdet. Läpäisevä m. Kunis j kestävä suurikukkinen vuokko. Vlkoiset kukt V VI. Läpäisevä m cm. ur pvr. ***/ ** lk Kome j kooks putkiksvi. Luonnonknt Luhngst. Vle srjkukinto VII VIII cm. * Keltsurmo muistuttv j sen knss helposti risteytyvä luonnonperenn. Ornssit mykeröt VI VII. Kv, kylväytyy. Läpäisevä m cm. ur. lk Syvänkeltiset, päivänkkkrmiset mykeröt. Väriksvi. Läpäisevä m cm. ur. Kukkii kun j runssti, syksyyn skk. Vuosi vuodelt komistuv, helppohoitoinen vnh perenn. Vlkoiset kukt VI. Läpäisevä m cm. ur.! Huomttv kileijoist. Smss puutrhss yhtä ik kukkivt kileijt risteytyvät keskenään. Siementimet eivät välttämättä ole emoksvien kltisi. * Kukkii lkukesästä, muistutt jpninkileij. Sinivlkoiset kukt cm. ur pvr. * Pitkäknnuksinen, hoikkkukkinen kileij. Siemenet on kerätty Little Lnterns -ljikkeest, joll on pun-keltiset kukt. Pitkäknnuksisi, suuri- j värikäskukkisi ljikkeit. Kukint VII cm. ur pvr.. * Väriseos pitkäknnuksisi jlokileijoj. B/ B. * Violet -ljikkeest kerättyjä siemeniä. B/. * Kunis, erittäin runss- j pitkäkukintinen, väri hilkk vlenpunist j keltist. B/ Mtlksvuinen, suosittu koristeksvi. Herkän kuniit kukt lkukesällä. Sopii myös kivikkopuutrhn cm. ur pvr.. *** Nn l mtl, kukt vhmisen vlkoiset. B. ** Sinivlkoiset kukt.. * Kurilensis vlenpuniset kukt. B B/ B/ 8 Mtiinen ry Siemenluettelo 2012

11 TULIKILEIJ eldklej / quilegi formos LPINKILEIJ pstellklej quilegi Olympi LEHTOKILEIJ klej / quilegi vulgris LEHTOKILEIJMISET LJIKKEET quilegi vulgris MONIVUOTISET KSVIT ** Leveähköt, pitkäknnuksiset, kirkkn pun-keltiset kukt VII VIIII. Sirot lehdet cm. ur pvr. ****/ *** Vnh, perinteinen kileij. Kksiväriset siniset-vlenkeltiset kukt VI cm. ur pvr.! Vuoden 1993 mtiisksvi! Ikivnh koriste- j lääkeksvi. Kukint lk Etelä-Suomess kesäkuun lkupuolell cm. ur pvr.. **** Seos punisen sävyjä vlest tummn.. **** Sirp 1 viininpuninen, kerrottu, upe!. **** Sininen. F. **** Seos eri värejä. Yksinkertisi j kerrottuj kukki. Jlostustyön tuloksen syntyneitä lehtokileijmisi ljikkeit. Brlow -kileijt ovt knnuksettomi. Siementimien ominisuudet voivt vihdell. B. ** Nor Brlow puolikerrnninen, vlenpuninen, vlkoviiruinen. E. * Nor Brlow väriseos. F. * Willim Guinness eli Mgpie. Tummn liilnsävyiset kukt, joiden sisäos puoliksi vle KILEIJSEOS Seos eri kileijoj j -risteymiä. Kikenvärisiä j -muotoisi kileijoj. klejmix / quilegi sp TRHLUKKNEILIKK ** Puutrhmuoto. Tiiviit kukinnot. Kpet, heinämäiset lehdet. Hyvä kivikkoistutuksiin j kuivn pikn peittoks- trädgårdstrift rmeri Mritim-ryhmä viksi. Kuivhko, läpäisev m. VI VII cm. ur.. ** Puniset kukt. P-S B. * l vlkoiset kukt IÄNRNIKKI ** Tvllisin rnikki pihoill. Keltiset pienet päivänkkkrmiset mykeröt VII IX cm. ur pvr. trädgårdsrnik / rnic schlinensis ISOTÖYHTÖNGERVO *** Kooks, kestävä perenn myös pohjoiseen. Kermnvlkoinen kukinto VI VII. 150 cm. B plymspire / runcus dioicus ur vr KMTSTKNTÖYHTÖ- NGERVO plymspire / runcus kmtschticus KIINNJLONGERVO plymstile / stile chinensis TUNTURIKURJENHERNE mörk fjällvedel / strglus lpinus ISOTÄHTIPUTKI stjärnflock / strnti mjor KUKSINTÄHTIPUTKI kuksisk stjärnflock strnti mxim KUNOKINEN ellis, tusenskön / Bellis perennis ** P-S lk Kermnvlkoiset kpet kukinnot kesä heinäkuuss. Tiivis vihreä lehdistö. Kestävä perenn myös pohjoiseen. 70 cm. ur pv. Pitkään kukkiv luonnonperenn. Liuskiset lehdet, pystyt kpet kukinnot VIII IX. p. luonnonknt Koillis-Kiinst hngi Shnin vuoristost. ur pvr. Herneksveihin kuuluv, pohjoisen niityillä, kllioill j hiekkknkill luontinen lji. Sinipunertv, tyveltä vlempi kukinto cm. Klliopuutrhn. Kunis, kiitollinen, perinteinen luonnonperenn. Kukkii pitkään VII IX. 50 cm. ur vr.. **** Näsinkllio pikllisknt Tmpereelt 1900-luvun lkupuolelt. Lisää Mtiinen-lehdessä 2/08. B. Seos vlkoist j vlenpunist.. Kisniemi vlkokukkinen ilm. p. luonnonknt. Sveitsiläinen luonnonksvi. Sopivsti leviää itsestään.. *** P-S Rosensymphonie punkukkinen ljike. ** Edellisen sukulinen, sitä isokukkisempi lji. Isot vlenpuniset suojlehdet kukiss. Läpimitt jop 6 cm. Kome. Pieni perenn käytävien reunoille j nurmikolle cm. Leviää. Läpäisevä m. ur pvr. B B H Mtiinen ry Siemenluettelo

12 MONIVUOTISET KSVIT HERTTVUORENKILPI hjärtergeni / Bergeni cordifoli. *** P-S Luonnonksvi, jok on ksvnut puutrhssni nurmikoll jo 30 vuott. Vlkoiset mykeröt. p. siemenet on kerätty eri puolilt Keski-Euroopp. Menestyy hyvin j lisääntyy vuosi vuodelt. Kestävä perenn. Herttmiset, tlvivihreät lehdet. Ruusunpuniset kukinnot V VI cm. ur vr.. **** Kuhmoisten Hukksloss kun ksvnut knt. B. *** Pohjoisess pitkään ksvneit kntoj. P-S PUNKOIRNKÖYNNÖS *** Nopeksvuinen j peittävä ruohovrtinen köynnös. Krhekrvinen, kiipeää kärhillä. Trvitsee tuen. Pienet kukt röd hundrov Bryoni cretic susp. dioic VII IX, puniset mrjt. 2 3 m. Pvr HÄRÄNKUKK ** rnikki muistuttv helppohoitoinen luonnonperenn. ljusög / Buphthlmum slicifolium Keltiset mykeröt VII cm. ur. Läpäisevä m. Klliopuutrhn KULTJÄNÖNPUTKI Vihertävänkeltiset, tyräkkimäiset kukinnot VI VIII. Kestävä hrört Bupleurum longifolium susp. ureum myös pohjoisess cm. ur pvr.. ** Nuorehkoj kntoj. B. lti Ktunjoen ltvoilt p. kerätty luonnonknt.! Kellot (mpnul) olivt v mtiisksvej! HERTTKELLO hjärtklock / mpnul lliriifoli HIRVENKELLO skogsklock / mpnul cervicri PEURNKELLO ängstoppklock / mpnul glomert MITOKELLO mjölkklock / mpnul lctiflor UKONKELLO hässleklock / mpnul ltifoli väytymällä.. **** Sininen. B. **** Vlkoinen.. **** Sinistä j vlkoist ISOUKONKELLO stor hässleklock mpnul ltifoli vr. mcrnth UKONKELLOLJIKE 2 hässleklock / mpnul ltifoli MRINKELLO mriklock / mpnul medium HRKNKELLO ängsklock / mpnul ptul KURJENKELLO stor låklock mpnul persicifoli * Loppukesällä kukkiv kello. Isot vlkoiset nuokkuvt kellokukt pitkin vrtt. Mtlhko, 35 cm. ur. lk Luonnonvrisen hrvininen niittyksvi. Vlensininen, tiheä kukinto VII. Kv cm. ur pvr. p. luonnonknt. lk Yleinen niittyjen j pientreiden kellokukk. Tukev vrsi j näyttävä sinivioletti kukinto VI VIII cm. ur. ** Kooks perenn kukktrhn tustlle. Vlensinertävät kellokukt VII VIII cm. ur pvr. Kome mtiisperenn, näyttävä kukint VII cm. Pvr. Kukkii kuimmin kostell pikll. Leviää kyl- ** Edellistä vieläkin suurempi. Isot kukt heinäkuuss. Pvr. 1,5 1,8 m. ** Sinivioletit kukt B. ** Vlkoiset kukt. * Ukonkellon ljike. Vlkoiset kellot liilll silmällä. Ihstuttv kksivuotinen kellokukk. Kukkii VII VIII cm. ur pvr.. * Seos vlkoisen, sinisen j punisen sävyisiä kukki. B. Siniset yksinkertiset kukt. lk Yleinen, tuttu luonnonksvi. Violetit kellokukt VI VIII. Kv. Kylväytyy cm. ur pvr. lk Etelä-Suomess yleinen luonnonksvi j myös perinteinen puutrhkukk. Kurjenkellon s kukkimn pkksiin sti poistmll siemenkodt heti kukkien lkstuttu. Smn kohtn tulee uusi kukki eikä perennpenkissä tule kylväytymisongelm cm. ur pvr.. lk Sinikukkinen. B. lk Siemenet on kerätty vlkokukkisist. 10 Mtiinen ry Siemenluettelo 2012

13 PISMKELLO prickklock / mpnul punctt VUOHENKELLO knöllklock mpnul rpunculoides KISSNKELLO låklock / mpnul rotundifoli TÄHKÄKELLO svvelklock / mpnul thyrsoides VRSNKELLO nässelklock / mpnul trchelium MONIVUOTISET KSVIT. lk Siemenet on kerätty sini- j vlkokukkisist. silinen kello. Suuret pitkänomiset kukt VI VIII cm. ur pvr. Kunis kellokukk, leviää kyllä ik lill. B. * Seos punertv- j vlkokukkisi. Niin kunis! **** Pidän tästä nuokkuvine kelloineen. Ei mielestäni leviä niin runssti kuin yleensä väitetään. lun perin hyötyksvin viljelty koristeksvi. Violetit kukt pitkässä tertuss VII IX. Leviää juurkoill j kylväytymällä cm. ur pvr. lk Keski-Pohjnmn mkuntkukk j tuttu luonnonksvi. Siniset nuokkuvt kellokukt VII VIII. Kivikko- j klliopuutrhn. 30 cm. ur. * Hrvininen kelloksvi, kotoisin lpeilt. Tiheäkelloinen, vlenkellervä, tähkämäinen kukinto vrren päässä. ur pvr. Kv mv cm. Korke ukonkellominen lji. Lehdet muistuttvt nokkost. Ksvi ilmestyy milloin minnekin. Ei hevillä häviä vikk sitä rjoitn. Sinivioletit kellot VII VIII cm. ur pvr. Leviää kylväytymällä.. *** Sinikukkinen. B. * Vlkokukkinen VRSNKELLOLJIKE Vlkoiset kukt, mukn on myös kerrottuj. 2 nässelklock / mpnul trchelium HEKUNOKKI lk Luonnonvrinen niittyksvi. Liilnpuniset mykeröt rödklint / enture jce VII VIII cm. ur KELTKUNOKKI ***/ Kome puutrhksvi j luonnonperenn. Sutimiset keltiset kukinnot VII VIII cm. ur. ** gulklint / enture mcrocephl MUSTKUNOKKI svrtklint / enture nigr ** Tummn violetinpuniset mykeröt kesä heinäkuuss. Omin kuivll, luonnonläheisellä pikll NURMIKUNOKKI ängsklint / enture phrygi NURMIKUNOKKI ängsklint enture phrygi f. discolor KETOKUNOKKI väddklint / enture scios KUKSINKIRHVINKUKK jättevädd / ephlri gignte 44-2 KELTMO skelört / helidonium mjus SIKURI cicori / ichorium intyus KELLOKÄRHÖ helldig klemtis lemtis integrifoli PENSSKÄRHÖ styvklemtis / lemtis rect cm. ur. Yleinen niittyksvi Etelä- j Itä-Suomess. Liilnpuniset mykeröt VII IX. Ehkä kestävin kunokkilji cm. ur.. lk Pohjois-Suomess jo yli 30 vuott ksvnut knt. B. lk Luonnonknt Etelä-Suomest. lk P-S Mykerön kehräkukt ovt vlkoiset j isommt litkukt vlemmn sinipuniset kuin päämuodoll. Muunnos on myös päämuoto hiemn mtlmpi. lk Etelä-Suomess melko hrvininen, kome niittyksvi. Isot liilnpuniset mykeröt VII IX cm. ur. *** Kurottelee kukkin muiden tk eikä jää jlkoihin. Erikoinen, omll tvlln kunis. Korke j hoikk kuin kirhvinkul. Vlenkeltiset, mykerömäiset kukinnot VII VIII. 2 2,5 m. ur. lk Keltkukkinen vnh lääkeksvi, kunislehtinen koristeksvi. Leviää siemenillä cm. Pvr. **/ * Ihnt siniset sikurinkukt. Ktkernmkuinen juuri khvinkorvikkeeksi cm. VII IX. ur. Ruohovrtinen kunis kärhö, ei vrsinisesti köyntele. Nuokkuvt, kellomiset kukt VII IX cm. ur pvr.. ** Tummnsiniset kukt B. * Siemenet on kerätty sekä sini- että punkukkisist. Ruohovrtinen kärhö. Runssti pieniä, vlkoisi, tuoksuvi kukki VII VIII cm. ur pvr.. *** Melko vnh knt Etelä-Suomest. B. ** Sekoitus tvllist j punlehtistä muoto (f. purpure). Mtiinen ry Siemenluettelo

14 MONIVUOTISET KSVIT LMOPEIKONKELLO porslinsklock odonopsis clemtide ISOKUNOSILMÄ flickög / oreopsis grndiflor 50-4 HEIINKUKK klockviv / ortus mtthioli JLOKIURUNKNNUS siirisk nunneört / orydlis noilis KOIRNKIELI hundtung / ynoglossum officinle KIINNRITRINKNNUS kinesisk riddrsporre elphinium grndiflorum ISORITRINKNNUS stor riddrsporre / elphinium eltum MTIISRITRINKNNUS trädgårdsriddrsporre elphinium sp JLORITRINKNNUS trädgårdsriddrorre elphinium Eltum- j Pcific-ryhmät 56-4 RITRINKNNUSSEOS riddrorremix elphinium Eltum- j Pcific-ryhmät MYKERÖNEILIKK knippnejlik / inthus rmeri HRJNEILIKK orstnejlik / inthus rtus ***/ ** Rentovrtinen puoliköynnös. Posliininsiniset kellokukt VII VIII. Kukkii kuniisti vuosittin cm. ur pvr. ****/ *** lk * Upe ryhmäperenn. Pitkä j runss kukint VI VIII. 'Schnittgold'-ljike, joll on yksinkertiset, kullnkeltiset mykeröt cm. ur. Kukki ts komesti ** Esikoiden sukulinen. Liilnpuniset kukt V VI. Ksvupikkvtimukset kuten esikoill. Metsä- j vrjopuutrhn cm. Pvr vr. Krtnopuutrhojen näyttävä kevätkukkij. Vlenkeltiset kukktertut V VI. Sinivihreät, koristeelliset lehdet. Kuihtuu pois keskikesään mennessä cm. ur pvr. Hrvininen, kooks, luonnonvrinen lemmikkiksvi. Pienet sinipuniset kukt VII VIII. Ksvin juurest on stu punist väriinett. Kv cm. ur. Siemenet on kerätty puutrhss ksvvist ksveist. * Loistvn sinikukkinen ritrinknnus, kukkii VII. Ksvtetn yleensä yksivuotisen kesäkukkn, myös kv-ksvtust voi kokeill. Tuore, hiekkinen m cm. ur. *** Puutrhn ktseenvngitsij. Perinteinen j näyttävä koristeksvi. Kukint VI VII cm. ur. Mtiisritrinknnukset (vnhojen jlo- j isoritrinknnusten siemenjälkeläiset) ovt nykyisiä jloritrinknnuksi pieni- j hrvkukkisempi, silti tvttomn komeit. Siementimien ominisuudet voivt vihdell.. *** Se jok ei kdu vikk ei tue. Kukt tummnsinisiä melkein vlkeit. Siemenet ovt kerätty sinisensävyisistä kukist, kosk ne ovt mielestäni tosi kuniit. Pysyvät todellkin pystyssä vikk ksvvt isoiksi. Korkeimmlle tuli mitt yli 2m. B. *** Sinisävyt.. **** Ikivnhoj pehkuj todell korkeit, kirkkn tivnsinisiä mtiisi. Vnh knt Vrpisjärveltä. Jloritrinknnukset ovt näyttäviä, suuri- j tiheäkukintoisi, tuke vtivi perennoj. Kukint VI VII cm. ur. Siementimien ominisuudet voivt vihdell. E. * Kirkknsininen, 1,5 2m. Loistvn siniset kukt. Upe! F. *** Sinisävyt. G. * Sinisen sävyt. Mtlhko 1 1,5m. Ei trvitse tukemist. H. * King rthur sinivioletti, tuplkerrottu, vle silmä. I. ** Vlkoinen. Siemeniä vähän. J. ** Sinivioletti. K. **** P-S Kukiss on sinisen j violetin eri sävyjä, osss on must, osss vlke keskust ovt noin 150 cm korkeit. Pudsjärvellä jo 60-luvult ksvnut knt. Seos erivärisiä ritrinknnuksi. Ksvt seoksen ti vlikoi omt suosikkisi, vlikoim ttusti riittää.. P-S Värisekoitus Rovniemeltä. B. ** Värisekoitus Rkkilst, Etelä-Suomest. ** Keskieuroopplinen luonnonlji. Pienet niliininpuniset kukt VI VIII. Kv. Kylväytyy cm. ur. Ikivnh, rvostettu j kestävä koristeksvi. Pitkä kukint VI VIII. Kylväytyy cm. ur.. *** Puninen. B. **** Punisi sävyjä kunis. Ylläpitoknt. B 12 Mtiinen ry Siemenluettelo 2012

15 MUNKKINEILIKK chrtreusenejlik inthus crthusinorum TRHKETONEILIKK rillinsnejlik inthus eltoides-ryhmä PULSKNEILIKK prktnejlik / inthus superus METSÄNEILIKK stennejlik / inthus sylvestris 57-8 MOOSEKSENPLVPENSS diptm / ictmnus lus KELTSORMUSTINKUKK gul fingerorgslomm igitlis grndiflor VILLSORMUSTINKUKK grekisk fingerorgslomm igitlis lnt PIKKUSORMUSTINKUKK liten fingerorgslomm igitlis lute (ROHTO)SORMUSTINKUKK fingerorgslomm igitlis purpure MONIVUOTISET KSVIT. **** Sglund pun-vlkoridllinen knt p. yli stvuotist puutrhst. Ylläpitoknt.. *** Väriseos. ** Keskieuroopplinen luonnonlji. Purppurnpuniset kukt tiheinä mykeröinä. Kpet lehdet. Mtiisksvin i- nest! Kylväytyy helposti vrsinkin sepelikäytävälle. VI VII. Läpäisevä m cm. ur. * Siemeniä tummnpunkukkisest ljikkeest. Erinominen kllio- j kivikkoksvi. Kukint VII VIII. Kuiv, lä- päisevä m cm. ur. lk Pohjois-Suomess yleinen luonnonlji. Suuret ripsureuniset, vlenpuniset kukt VI VII. Läpäisevä m cm. ur pv. *** Rhess jo pitkään viihtynyt kestävä neilikk. Hlen P-S vlenpuniset kukt kesä heinäkuuss. Kuiv, läpäisevä m. 25 cm. ur. Kome, kunislehtinen perenn. Tuoksuvt ruusunpuniset, orkidemiset kukt VII VIII. Ksvin koskettelust uringonpisteess voi oll seuruksen plovmmn tpinen ihottum cm. ur.. **** Punkukkinen, hyvin vnh knt. *** Hieno, siro sormustinkukk. Sitruunnkeltiset kukt VII VIII cm. ur pvr. * Hrvinisempi sormustinkukklji, jonk kukkvrsi on lehdekäs j pitkäkrvinen. Koristeelliset, kksiväriset vlen-kellnruskehtvt kukt sijitsevt lehtihngoiss cm. ur pvr. ** Kuten keltsormustinkukk, mutt pienempi. 50 cm. ur pvr. Sievä ksvi, pienempi versio isost sormustinkukst. Vnh lääke- j koristeksvi. Näyttävät kukinnot VI VIII. Kov leviämään, jos nt siementen vrist cm. ur pvr.. **** Pilkku mtiisknt Turun seudult Vehmlt. Pilkullisi, pun- j vlkokukkisi. B. **** Siemenet on kerätty vlkokukkisist sormustinkukist.. **** Siemenet on kerätty tummn punliiln värisistä sormustinkukist SORMUSTINKUKKLJIKE Erityisen komekukkinen. Kukt ympäri vrren. Ilmeisesti jokin (rohto)sormustinkukn muoto. Punisi j vl- fingerorgslomm igitlis purpure koisi kukki SORMUSTINKUKKLJIKE fingerorgslomm igitlis purpure 'Monstruos' TRHSORMUSTINKUKK lxröd fingerorgslomm igitlis x mertonensis SIPERINSORMUSTINKUKK siirisk fingerorgslomm igitlis siiric KRSTOHKE krdvädd / ipscus sp PIKRIKRSTOHKE vävrkrd / ipscus stivus **** Vnhn Monstruos -ljikkeen siemeniä. Ksvi hroittuu j ensimmäisenä vutuu suuri ltvkukk, jok on voimempi, säteettäinen j toisennäköinen kuin vrren muut, kellomiset kukt. * Lohenpuniset kukt, muuten kuten rohtosormustinkukk. Kelt- j rohtosormustinkukn jälkeläinen. ** "Muistutt pikkusormustinkukk, kukt ehkäpä vlemmt." VII VIII cm. ur pvr. ** Kksivuotinen piikikäs puutrh- j kuivkukk. Erikoiset krstmiset kukinnot VIII IX cm. ur. ** Kuten edellä. Vlenpuniset kukt. Piikikkäitä kukintoj on käytetty villn krstmiseen. VIII IX. 100 cm. ur. Mtiinen ry Siemenluettelo

16 MONIVUOTISET KSVIT MPIISYRTTI drklomm rcocephlum rgunense NUOKKUMPIISYRTTI * Suosii kuiv rinnettä ti kivikkotrh. Kuniit tummnsiniset kukt, tlvenkestävä. 30 cm. * Korkempi kuin pikkumpiisyrtti." Siniset kukt V VI. drklomm / rcocephlum nutns Kv mv. Kylväytyy cm LPINVUOKKO lk Mttominen. Kiiltävät invihreät lehdet j kuniit, suuret, B fjällsipp / rys octopetl vlkoiset kukt VI. Leviä rönsyillä. Kivikko- j mn- peiteksviksi cm. ur. Läpäisevä m VLKOHNHIKKI ** Luonnonperenn, joll vlkoiset mnsiknkukt VII trollsmultron / rymocllis rupestris VIII cm. ur. Sievä vlkokukkinen kukkij. Puolihoidetuss ympäristössä on ivn omin, leviääkin kohtlisesti KUNOPUNHTTU *** Liilnpuniset litkukt kekomisen keskustn ympärillä röd rudecki / Echince purpure VIII IX. Lääkeksvi j hyvä leikkokukk. Läpäisevä m cm. ur. p. luonnonknt Pohjois-merikn itärnnikolt SINIPLLO-OHKE *** Koristeellinen, voimksksvuinen, piikikäs perenn. Metllinhohtoisen siniset kukinnot VII IX. 100 cm. ur. lå olltistel / Echinops nnticus 62-1 VRIKSENMRJ lk Krujen knkiden j kllioiden invihnt vrpuksvi. kråkär / Empetrum nigrum Mustt, syötävät mrjt. Mnpeiteksvi cm TLVENTÄHTI *** Leinikkiksveihin kuuluv luonnonperenn. Isot, keltiset, mljmiset kukt. Ensimmäisiä kevätkukki. Lius- vinterkäck Ernthis hyemlis kiset lehdet ksvvt kukinnn jälkeen cm. ur pvr HIMLJNMRSKINLILJ * Vlkoinen, näyttävä, tähkämäinen kukinto korken vrren vit stepplilj päässä VI. Läpäisevä, runssrvinteinen, klkittu m j Eremurys himlicus suojis ksvupikk cm. ur VILLMO ** Pointe -ljike. Kivikkoon j perennryhmien reunoille ullld / Eriophyllum lntum sopiv mtlhko ksvi. Pehmeäkrviset lehdet, keltiset mykeröt VI VIII. Läpäisevä m cm. ur LPPIPIIKKIPUTKI Upe sininen kukinto j hopeinen lehdistö. VII VIII. lpmrtorn / Eryngium lpinum cm. Läpäisevä m. ur. Syyskylvö tuoreeltn mulln pintn prs.. *** Rhess jo pitkään ksvnut knt. P-S B. ** Superum voimks violetinsininen sävy HOHTOPIIKKIPUTKI ** Kksivuotinen, rotev, kokonn hopenhohtoinen piikkiputki. VII VIII cm. ur. silver mrtorn / Eryngium gignteum SINIPIIKKIPUTKI ** Pienemmät kukt kuin lppipiikkiputkell. "Hopenhrm-sinertävä. Hyvä kuivkukk. Hyönteiset tykkäävät. rysk mrtorn / Eryngium plnum Siementää runssti. Kukkvrret on ktkistv ellei hlu seurvn keväänä suurt määrää timi." VII VIII cm. ur PURPPURPUNLTV rosenflockel Euptorium purpureum JÄTTIMESINGERVO jätteälggräs / Filipendul kmtschtic KIRJOPIKRILILJ kungsängslilj / Fritillri melegris KELLOHYSINTTI kphycint / Gltoni cndicns METSÄKTKERO knippgentin / Gentin sclepide ***/ ** Kome penssminen perenn. Purppurnpuniset kukinnot VIII IX. Perhosten suosikkiksvi. Runssrvinteinen, tuore ti koste m cm. ur pvr. *** Jättimäinen mesingervo. murilt kotoisin olev luonnonperenn kosten pikkn cm. ur vr. * Lehtoniittyjen kunotr, luonnonvrinen hvennmll. Vlkoiset ti punvioletit nuokkuvt kukt toukokuuss cm. ur pvr. Siemenet ovt puutrhknt. * Näyttävä sipuliksvi Etelä-frikst. Vlkoiset tuoksuvt kukt VII VIII. Sipulit tlveksi kellriin cm. Upein syyskesän kukkijoistni. Kirkkn siniset kellomiset kukt lehtihngoiss pitkin kukkvrren yläos. Ksvoi melkein metrin mittiseksi j kukki elokuun lopust syyskuun loppuun. Tosi kunis. B/ 14 Mtiinen ry Siemenluettelo 2012

17 KELTKTKERO gullgentin / Gentin lute LEIKKOKTKERO snittgentin / Gentin triflor KTKERO gentin / Gentin uchiymi PUNKELLUKK prktnejlikrot / Geum chiloënse TULIKELLUKK röd nejlikrot / Geum coccineum TRHKELLUKK prktnejlikrot Geum ultorum-ryhmä VUORIKELLUKK ergnejlikrot / Geum montnum OJKELLUKKLJIKE humlelomster / Geum rivle 'lum' KYLÄKELLUKK nejlikrot / Geum urnum IÄNKELLUKK rysk nejlikrot / Geum leppicum 70-5 PERHONGERVO gilleni / Gilleni trifolit 71-1 SINIKÄMMEN lunddock / Glucidium plmtum KOREHOHEKUKK gullstke / Helenium hoopesii 74-6 PÄIVÄNSILMÄ dgög / Heliopsis helinthoides TRHILLKKO trädgårdsnttviol Hesperis mtronlis IÄNUKONPUTKI siirisk jörnflok Hercleum siiricum TÄHKÄKEIJUNKUKK xlunrot / Heucher cylindric KORLLIKEIJUNKUKK lodlunrot / Heucher snguine 75-7 KEIJUNKUKKSEOS lunrotmix / Heucher spp. Mtiinen ry Siemenluettelo MONIVUOTISET KSVIT *** Näyttävä, kooks, keltkukkinen perenn j tunnettu ktkero- j lääkeksvi. Kukkii VII cm. ur. Leikkokukknkin käytetty ktkerolji. Tummnvihreät, kpet lehdet j siniset, pystyt, kpet kukt ylimmissä lehtihngoiss loppukesällä. 80 cm. ur. Ksvihrvinisuus, kiinlinen luonnonlji. Siemen p. hngi Shnin vuoristost Koillis-Kiinst. Syvänsiniset kukt lehtihngoiss. Muistutt ketoktkero. 40 cm. ur. Helppohoitoinen perenn, joll on tuuhe lehdistö. Kukkii kesä heinäkuuss. Mnpeiteksviksi cm. ur vr. Siemenet on kerätty kelt- j punkukkisist. *** P-S Kukkpenkin väriläiskä lkukesällä. Ornssinpuniset kukt V VI cm. ur pvr. ** Mrs Brdshw -ljikkeen siemeniä. Puolikerrotut krmiininpuniset kukt V VII cm. ur pvr. *** Etelä- j Keski-Euroopn vuoristoiss luonnonvrinen, helppohoitoinen lji. Mätästävä. Kiiltävät lehdet, keltiset kukt V VI. 20 cm. ur. * Siemeniä vlkokukkisest ljikkeest. Metsäpuutrhn, tuore m cm. Pvr. lk Niittyksvi j vnh lääkeksvi. Pienet keltiset kukt VI VII. Tlvivihreät lehdet. Juurt on käytetty neilikn korvikkeen cm. ur pvr. "Sopiv luonnonläheiselle piklle pihn perukoille." * Kyläkellukk muistuttv, sitä rotevmpi luonnonperenn cm. Kyseessä lienee puutrhknt. * Hieno penssminen luonnonperenn. Pljon vlkoisi, tähtimäisiä kukki VII VIII cm. ur pvr. Ksvihrvinisuus Jpnist. Suuret lehdet, unikko muistuttvt vlenliilt kukt V VI. Trvitsee ksvuruhn j lehtiä tlvisuojksi. Metsäpuutrhn. Tuore, läpäisevä *** m. Pv vr cm. "Päivänkkkrmisi kukki ei ole koskn liik. Niille löytyy in pikk puutrhst." Luonnonperenn preerilt. Kullnkeltinen, VII VIII cm. ur. Kooks j kome syyskesän kukkij. Kullnkeltiset mykeröt VIII X cm. ur.. ** Yksinkertinen. B. *** "Kerrnnismykeröinen". **** Vuoden 2005 mtiisksvi! Ihnsti tuoksuv vnhojen pihojen ksvi. Hennon liilt ti vlkoiset kukt VI VII cm. Kv mv. ur pvr. lk Kotiminen luonnonksvi. Kellnvihertävä srjkukinto VII VIII. Lääkeksvi, jonk koskettelu uringonvloss voi iheutt ihoärsytystä cm. ur pvr. Hyvä peittoksvi. Herttmiset, tlvivihreät lehdet ruusukkeen. Pienet kellertävät kukt VI VII. ur pvr.. ** Vlenvihreät lehdet. Kukt pitkän (70 80 cm), pksun, krvisen vrren päässä Vrret ovt mutkll, siis hyvin erikoinen näky koko ksvi... Kuniiden lehtien vuoksikin knntt ksvtt. B. * Mtlmmn Greenfinch -ljikeen siemeniä, cm. ** Kuniskukkinen peittoperenn. Lehtiruusuke. Pienet puniset kukt cm korkess vnss. ur pvr. * Siemenet on kerätty seurvist värikäslehtisistä keijunkukkljikkeist: n n, Old Spice, Purple Plce, Hns, le's Strin. Mnpeitoksi sopiv seos. / B

18 MONIVUOTISET KSVIT JLOKUUNLILJ trädgårdsfunki Host Trhfunki-ryhmä SINIKUUNLILJ dggfunki / Host sieoldin MÄKIKUISM äkt mnnlod Hypericum perfortum 78-5 (HRJU)HÄRÄNSILMÄ slåtterfil / Hypochoeris mcult 78-9 IISOPPI isop / Hyssopus officinlis LOISTOINKRVILLE prktincrville / Incrville mirei MIEKKHIRVENJUURI svärdkrissl / Inul ensifoli ISOHIRVENJUURI ålndsrot / Inul helenium JÄTTIHIRVENJUURI jättekrissl / Inul mgnific MTIISKURJENMIEKK Iris phyll SMETTIKURJENMIEKK smmetsiris / Iris levigt KELTKURJENMIEKK svärdslilj / Iris pseudcorus KUNOKURJENMIEKK tuviris / Iris setos SIPERINKURJENMIEKK strndiris / Iris siiric Siemeniä uudemmst kuunliljljikkeest Ginko rig, B joll on vihreät, vlkolitiset lehdet j suuret liilt kukt. Pvr vr. Tuore, runssrvinteinen m. Näyttävät hrmnsinivihreät lehdet. Liilt kukt VII VIII. B cm. Pvr vr. Tuore, runssrvinteinen m. Vrjoj metsäpuutrhn.. Oikestn komeint mitä vrjoisess pikss voi ksvtt. B B. * Siemeniä ljikkeest Big ddy. B lk Etelä-Suomess hrvininen niittyksvi. Tunnettu lääkeyrtti. Keltinen runss kukint loppukesällä. 50 cm. ur. lk Sikuriksveihin kuuluv luonnonksvi. Lehtiruusuke, keltinen mykerö korken vnn päässä VII. Hrjupuutrhn. 50 cm. ur pvr. ** Pohjoln rosmriini, lääke- j koristeksvi. Pienet siniset kukt VII IX cm. ur. Erinominen reunusksvi. * Isokukkinen, näyttävä perenn. Ruusunpuninen, vlkoinen nielu. Kestävä. Runssrvinteinen, läpäisevä m cm. ur pvr. *** Kpelehtinen kuivien j phteisten pikkojen ksvi cm. ur. Minun lemppri, syksyinen ilopilleri. *** Vuoden 1999 mtiisksvi! Kooks perenn, lääkeksvi.! Keltiset mykeröt VII IX cm. ur pvr. ** Edellistä muistuttv, sitä isokukkisempi lji. Luonnonperenn Kuksukselt. Mykeröt jop 15 cm leveät. Knt p. Ruisslost. **** Kestävä j kunis mtiisiiris. Tummn violetinsiniset kukt vutuvt kesäkuun lkupuolell cm. ur. Lä- päisevä m. Siemeniä on vähän. Rntmudss j mtlss vedessä viihtyvä kurjenmiekk Siperist j Kiinst. Kukint VII. ur.. * Syvänsinikukkinen. B. * Vlkokukkinen, hiemn sinertävä. Todell hyväksvuinen kurjenmiekk. Kukkii hkersti j pitkään. Keltiset kukt VI VII. ur pvr. Siemenestä ksvtin, ik hitsti tulee kukkimisikään.. lk Luonnonknt Etelä-Suomest.. lk Luonnonknt Pohjois-Suomest. Vnh, hieno kurjenmiekk. Helppo j vtimton. Liilnsiniset kukt VI VII cm. Kome ksvi koste- hkolle piklle.. **** Hyvin vnhoj kntoj Etelä- j Keski-Suomest. B. *** Tornio melko vnh, Torniost peräisin olev knt. P-S Pidän kovsti näistä, sopivt kostehkolle piklle, ovt ik pin näyttäviä, myös kpet lehdet ovt kuniit. Sirot siniset kukt VI VII cm. ur pvr.. **** Pieksämäki sinikukkinen mtiisknt p. Pieksämäeltä 1940-luvult. B. * Vihti 1 kpelehtinen j tiivisksvuinen. Kukkvrret noin 1 m. Kukt loistvn siniset, tosi näyttävät. Runss j ikinen kukint, jo kesäkuun lkupuolell. Siemenet ovt kurjenmiekkojen viljelykokoelmst Vihdistä.. * Vihti 2 Lehdet jämäkät, kukkvrret cm, niukkhriset. Kukt suuret j tummhkon siniset, pyöreämuotoiset. Kukint lk kesäkuun lopull. Siemenet ovt kurjenmiekkojen viljelykokoelmst Vihdistä. 16 Mtiinen ry Siemenluettelo 2012

19 /15 ETELÄN- J IÄNKURJENMIEKK dnsk- / gullndsiris Iris spuri & I. orientlis KIRJOKURJENMIEKK rokiris / Iris versicolor 80-1 MORSINKO vejde / Istis tinctori VUORIMUNKKI låmunkr / Jsione montn KETORUUSURUOHO åkervädd / Knuti rvensis ETELÄNRUUSURUOHOLJIKE grekvädd / Knuti mcedonic VLVTTI sllt / Lctuc plumieri KELTLINNUNHERNE vil / Lthyrus gmelinii RUUSUNÄTKELMÄ rosenvil / Lthyrus ltifolius METSÄNÄTKELMÄ skogsvil / Lthyrus sylvestris KEVÄTLINNUNHERNE vårvil / Lthyrus vernus TÄHKÄLVENTELI lvendel / Lvndul ngustifoli HRMMLVIKKI gråmlv / Lvter thuringic NUKUL hjärtstill / Leonurus crdic MONIVUOTISET KSVIT. *** Ihn vlkoiset kukt. Siementää pljon j leviää ksvullisesti hyvin. Iislmest p. olev knt. * Seos. Etelänkurjenmiekll on hlenkellertävät ti vlensinertävät kukt. Idänkurjenmiekn kukk on hoht- vn vlkoinen j keltlikkuinen. Kukint juhnnuksest eteenpäin. Tuore, läpäisevä multm cm. ur. * Siperinkurjenmiekk muistuttv monikäyttöiiris Pohjois-merikst. Yläosst monihrisess kukkvrress on sinisiä kukki, joiss vle kuviointi. VI VII cm. M tuoreest märkään. ur pvr. ** Luonnonvrisenkin meillä ksvv ikivnh väriksvi. Indigonsinistä värjäreille. Muutenkin kome, keltkukkinen ksvi cm. Kv, kylväytyy. ur. lk Hrvininen luonnonksvi. Vlensininen kukinto VII VIII cm. ur. Ksvihn on kksivuotinen j ksvimss kukkii tuuhein pehkoin. Siemenet on kerätty puutrhst. lk Kuivien j läpäisevien miden niittyksvi. Liilnväriset, mykerömäiset kukinnot VII VIII cm. ur. * Täkäläistä sukulistn rotevmpi perenn. Siemeniä ljikkeest Melton Pstels, jonk kukt vlenpunisest viininpuniseen. VII VIII. ur. * Ksvihrvinisuus. Muistutt sinivlvtti eli nätit lventelinsiniset kukt, mutt on korkempi j leveälehti- sempi. Se on hyvin viihtynyt kostehkoss, rehevässä svipitoisess mss. Onneksi ei leviä rönsyillä kuten trhsinivlvtti, mutt kyllä siementää ik vpsti cm. silinen luonnonksvi. Muistutt kevätlinnunhernettä, H mutt on sitä kookkmpi. Kukt vlet, tulee ornssi väriä kukinnn edistyessä. V VI, cm. Läpäisevä m. ur pvr. Tämä knt on p. tuotu ltilt. ** 1,5 2,5-metriseksi ksvv, kuniisti kukkiv köynnös H VII VIII. ur. Kukkien väreinä ovt punisen eri sävyt vlest sinipunervn. On kukoistnut seinänvierustll kymmenkunt vuott. lk Elinvoiminen, reippn rotevsti rönsyävä köynnös, jok H tuott runssti vlenpunisi kukki j tummn- puhuviksi kuivuvi plkoj. Sijoitust knntt hrkit, sillä nätkelmä levittäytyy jn oloon ljksi vyyhdeksi. VII VIII. 0,8 2 m. ur pvr. lk Kunis luonnonvrinen lehtoksvi j kevätkukkij H cm. Sinipuniset herneenkukt V. Pvr. ** Välimeren lueell luonnonvrinen romttinen pikkupenss. Syvänsiniset kukktähkät VII VIII. Tlvehtiminen epävrm. Ovt selvinneet pihll yli 10 vuott, keräsin siemenet ikoinn Prhn linnn rinnepuutrhst cm. Läpäisevä m. ur.! Vuoden 2007 mtiisksvi! Näyttävä j kiitollinen kukkij. Vlenpuniset kukt VII IX cm. ur.. **** Vnhoj kntoj Etelä- j Keski-Suomest. B. **** Pohjois-Suomess pitkään ksvnut knt. P-S. **** Kllveden Lnissrest peräisin olev knt.. *** Pääsisiss vlkokukkisi. **** K-S Vnh nokkost muistuttv lääkeksvi. Pienet kukt kiehkuroin. 100 cm. Ei koreile kuneudelln, mutt on toki mielenkiintoinen lääkeksvihistorins vuoksi. Mtiinen ry Siemenluettelo

20 MONIVUOTISET KSVIT PÄIVÄNKKKR prästkrge / Leucnthemum vulgre ROHTOMRLJUURI mrlrot / Leuze crthmoides RNTVEHNÄ srndråg / Leymus renrius KLLIONUHUS klippstånds / Ligulri dentt NUKKNUHUS spindelstånds / Ligulri fischeri RUSKOLILJ rndlilj / Lilium uliferum TIIKERILILJ tigerlilj / Lilium lncifolium VRJOLILJ krollilj / Lilium mrtgon MRHNLILJ mndrinlilj Lilium Mrtgon-ryhmä KELTLILJ kuksisk lilj / Lilium mondelphum LILJ lilj Lilium duricum (L. pennsylvnicum) PELLVLILJ korll-lilj / Lilium pumilum KESÄKUURUOHO judspenningr / Lunri nnu IKIKUURUOHO (vild) månviol / Lunri rediviv LSKNLUPIINI lsklupin / Lupinus nootktensis KIRJOLUPIINI regnågslupin / Lupinus x reglis lk Tuttu luonnonksvi pihniitylle. VI IX cm. ur pvr. En ole koskn ennen nähnyt pelloill moist päivänkkkrpljoutt kuin kesällä ** Kooks, ohdkeminen lääkeksvi. Violetinpuniset mykeröt VII VIII cm. ur. Hyönteiset j perhoset lk P-S tykkäävät. Merenrnnoill yleinen, kooks heinä. Sinihrmnvihreät lehdet. Erinominen hieknsitoj cm. ur. Tuttu loppukesän kukkij. Kullnkeltiset kukinnot VII IX. ur pvr.. *** Ilmeisesti esdemon -ljike, joll on punertvt vrret j lehdet. B. *** Melko vnh knt. *** Keltmykeröinen, syyskesällä kukkiv kome nuhus cm. ur pvr. **** Perinteisin lilj, keisrinkruunu. Loistvn ornssinpuniset, pystyt kukt VI cm. ur pvr. nnoksess on itusilmuj. *** Suuret, pilkulliset, riippuvt, ornssit kukt loppukesällä VII VIII cm. Runssrvinteinen m. ur. nnoksess on itusilmuj. Vnhojen j hämyisten puutrhojen kestävä j perinteinen lilj. VI VII. Siementimet kukkivt 4 5-vuotiin. Pvr.. **** Liilnpunkukkisi vnhoj kntoj. B. **** Vnh knt, joss liilnpunisi j vlkoisi kukki.. **** Vnhoj vlkokukkisi kntoj.. **** Puistol liilnpuninen pikllisknt Helsingistä. E. **** Vlkoiset-kellervät kukt. Vnh knt Turun seudult. Vrjoliljn j täpläliljn jälkeläinen. Muistutt vrjolilj, nuokkuvt täplikkäät kukt cm. Pvr.. *** Unto Wnns -knt. B. ** P-S Nuorehko knt Rhest. ** Hrvoin trjoll olev lilj. Runssti (5 20 kpl/vrsi) tuoksuvi, keltisi kukki VII VIII cm. Tuore, läpäisevä m. ur. rk tlvimärkyydelle. Ruskoliljminen lji. "Kukt ovt tulenpuniset, lähellä tiikerililjn väriä mutt vhvemmin puniseen vivhtv." Knt on p. Mustilst j kyseessä on luonnonknt Venäjältä. Siemeniä on vähän. * Runssti kirkknpunisi, tuoksuvi, vrjolilj muistuttvi kukki. Stt oll lyhytikäinen cm. Kksivuotinen koristeksvi j kuivkukk (60 80 cm). Kukint kesä heinäkuuss. ur pvr.. ** Violettej j vlkoisi kukki. B. Ovli koristeelliset pitkänsoiket lidut (jop 5 cm). *** Kuten edellinen, mutt monivuotinen. Leviää rönsyillä. Vlen liil kukinto. ** Hrov j hennompi kuin komelupiini. Kukt sini-vlko-violetit. H Pitää hiekkmst. ur pvr. Kooks j värikäs perenn. Kukint VI VII. Siementimien H kuknvärit vihtelevt cm. ur.. Lil sininen. H B. ** Vlenkeltinen. H. ** Vlkoinen. H 18 Mtiinen ry Siemenluettelo 2012

Siemenluettelo 2011 SISÄLLYS

Siemenluettelo 2011 SISÄLLYS Siemenluettelo 2011 Mtiinen et lntlig kulturrvet ry Mtiinen ry on perustettu vuonn 1989. Yhdistys pyrkii säilyttämään vnhoj viljely- j koristeksvikntoj eli mtiisksvej sekä mtiiseläimiä eli lkuperäisiä

Lisätiedot

Siemenluettelo 2013 SISÄLLYS

Siemenluettelo 2013 SISÄLLYS Siemenluettelo 2013 Mtiinen et lntlig kulturrvet ry Mtiinen ry on perustettu vuonn 1989. Yhdistys pyrkii säilyttämään vnhoj viljely- j koristeksvikntoj eli mtiisksvej sekä mtiiseläimiä eli lkuperäisiä

Lisätiedot

Siemenluettelo 2010 SISÄLLYS

Siemenluettelo 2010 SISÄLLYS Siemenluettelo 2010 Mtiinen et lntlig kulturrvet ry Mtiinen ry on perustettu vuonn 1989. Yhdistys pyrkii säilyttämään vnhoj viljely- j koristeksvikntoj eli mtiisksvej sekä mtiiseläimiä eli uperäisiä kotieläinrotuj.

Lisätiedot

Maatiainen - Det lantliga kulturarvet ry

Maatiainen - Det lantliga kulturarvet ry Siemenluettelo 2008 Mtiinen - et lntlig kulturrvet ry Mtiinen ry on perustettu vuonn 1989. Yhdistys pyrkii säilyttämään vnht viljelyj koristeksvit eli mtiisksvit sekä uperäiset kotieläinrodut eli mtiiseläimet.

Lisätiedot

Maatiaiskasvien, -eläinten ja -maisemien puolesta 1/2008

Maatiaiskasvien, -eläinten ja -maisemien puolesta 1/2008 Mtiisksvien, -eläinten j -misemien puolest 1/2008 Mtiinen - et lntlig kulturrvet ry Mtiinen ry on perustettu vuonn 1989. Yhdistys pyrkii säilyttämään vnht viljely- j koristeksvit sekä uperäiset kotieläinrodut

Lisätiedot

Riemannin integraalista

Riemannin integraalista Lebesguen integrliin sl. 2007 Ari Lehtonen Riemnnin integrlist Johdnto Tämän luentomonisteen trkoituksen on tutustutt lukij Lebesgue n integrliin j sen perusominisuuksiin mhdollisimmn yksinkertisess tpuksess:

Lisätiedot

ystävät LUONNON LAHJA Kaneli & appelsiini Minun valintani 1). Tuemme yhteisöjä, joista eteeriset öljymme ovat per

ystävät LUONNON LAHJA Kaneli & appelsiini Minun valintani 1). Tuemme yhteisöjä, joista eteeriset öljymme ovat per LUONNON Lhj LUONNOSTA ystävät Brighter Home -kokoelmmme on luotu ympäristöystävällisiä j sosilisesti vstuullisi käytäntöjä noudtten. Tästä kokoelmst löydät oiket lhjt kikille, jotk vlivt mpllomme. Kneli

Lisätiedot

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA Tekijät: Ari Heimonen, Hellevi Kupil, Ktj Leinonen, Tuomo Tll, Hnn Tuhknen, Pekk Vrniemi Alkupl Tiedekeskus Tietomn torninvrtij

Lisätiedot

KESÄNEILIKKA LOBELIA PETUNIA ORVOKKI

KESÄNEILIKKA LOBELIA PETUNIA ORVOKKI LOBELIA Sopii kaikenlaisiin istutuksiin, myös amppeliin. Viihtyy parhaiten puolivarjossa tai varjossa. On parhaimmillaan itseään voimakkaamman kasvin reunakasvina. Riippuva kasvutapa, voidaan istuttaa

Lisätiedot

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat Suorkideknvt lind suorkideknvt lind suorkideknvt Sisällysluettelo Suorkideknvt Knv LKR... Liitosost Liitoslist LS... Liitoslist LS-... Kulmyhde LBR... Liitoslist LS... S-mutk LBXR... LBSR... Liitoslist

Lisätiedot

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife 999805711-02/2015 fi Muottimestrit. nkkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti rmx Xlife Käyttäjätieto sennus- j käyttöohje 9764-445-01 Johdnto Käyttäjätieto nkkurijärjestelmä Monotec dnto Joh- by ok

Lisätiedot

θ 1 θ 2 γ γ = β ( n 2 α + n 2 β = l R α l s γ l s 22 LINSSIT JA LINSSIJÄRJESTELMÄT 22.1 Linssien kuvausyhtälö

θ 1 θ 2 γ γ = β ( n 2 α + n 2 β = l R α l s γ l s 22 LINSSIT JA LINSSIJÄRJESTELMÄT 22.1 Linssien kuvausyhtälö 22 LINSSIT JA LINSSIJÄRJSTLMÄT 22. Linssien kuvusyhtälö Trkstelln luksi vlon tittumist pllopinnll (krevuussäde R j krevuuskeskipiste C) kuvn mukisess geometriss. Tässä vlo siis tulee ineest ineeseen 2

Lisätiedot

Kognitiivinen mallintaminen I, kevät Harjoitus 1. Joukko-oppia. MMIL, luvut 1-3 Ratkaisuehdotuksia, MP

Kognitiivinen mallintaminen I, kevät Harjoitus 1. Joukko-oppia. MMIL, luvut 1-3 Ratkaisuehdotuksia, MP Kognitiivinen mllintminen I, kevät 007 Hrjoitus. Joukko-oppi. MMIL, luvut -3 Rtkisuehdotuksi, MP. Määritellään joukot: A = {,,, 3, 4, 5} E = {, {}, } B = {, 4} F = C = {, } G = {{, }, {,, 4}} D = {, }

Lisätiedot

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN ilumuoto st ksvtu luun ou perusk d Tuntikehyksen os-lue: HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN A1 Muotoilun milm j muotoilusuunnistus Kesto: 1 kksoistunti, 45 min + 45 min Aihe: Etsitään j löydetään muotoilu ympäristöstä.

Lisätiedot

Kustaankartanon vanhustenkeskus Vanhainkoti Päivätoiminta Palvelukeskus

Kustaankartanon vanhustenkeskus Vanhainkoti Päivätoiminta Palvelukeskus Kustnkrtnon vnhustenkeskus Vnhinkoti Päivätoimint Plvelukeskus 1 Kustnkrtnoss tärkeinä pidettyjä sioit: sukkn hyvä olo hyvä elämä hyvä yhteistyö omisten knss gerontologisen hoidon osminen työntekijöiden

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst... Tietoj pkkuksest. Vrlämmitin..... Vrusteiden poistminen

Lisätiedot

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina 18.6. ylimääräisessä tapaamisessa.

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina 18.6. ylimääräisessä tapaamisessa. Jkso 12. Sähkömgneettinen induktio Tässä jksoss käsitellään sähkömgneettist induktiot, jok on tärkeimpiä sioit sähkömgnetismiss. Tätä tphtuu koko jn rkisess ympäristössämme, vikk emme sitä välttämättä

Lisätiedot

Neliömatriisin A determinantti on luku, jota merkitään det(a) tai A. Se lasketaan seuraavasti: determinantti on

Neliömatriisin A determinantti on luku, jota merkitään det(a) tai A. Se lasketaan seuraavasti: determinantti on 4. DETERINANTTI JA KÄÄNTEISATRIISI 6 4. Neliömtriisi determitti Neliömtriisi A determitti o luku, jot merkitää det(a) ti A. Se lsket seurvsti: -mtriisi A determitti o det(a) () -mtriisi A determitti void

Lisätiedot

11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS

11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS 11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS Tilvuus on sen verrn rkielämässä viljelty käsite, että useimmiten sen syvemmin edes miettimättä ymmärretään, mitä juomlsin ti pikkuvuvn kylpymmeen tilvuudell trkoitetn.

Lisätiedot

Asennusohje EPP-0790-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. Cu-lanka kosketussuojalla 12 kv & 24 kv.

Asennusohje EPP-0790-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. Cu-lanka kosketussuojalla 12 kv & 24 kv. Asennusohje EPP-0790-FI-4/02 Kutistemuovijtkos Yksiviheiset muovieristeiset kpelit Cu-lnk kosketussuojll 12 kv & 24 kv Tyyppi: MXSU Tyco Electronics Finlnd Oy Energy Division Konlntie 47 F 00390 Helsinki

Lisätiedot

NASTOLAN YRITYSPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 500, 501, 504-511 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET

NASTOLAN YRITYSPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 500, 501, 504-511 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRISPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 00, 0, 0 - KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 00, 0, 0 - KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET YLEISTÄ

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst...

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty

Graafinen ohjeisto. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty Grfinen ohjeisto Julkis- j yksityislojen toimihenkilöliitto Jyty Julkis- j yksityislojen toimihenkilöliitto Jyty Grfinen ohjeisto Sisällysluettelo: 1. Johdnto 2. Peruselementit Tunnus j versiot...2.1 Tunnuksen

Lisätiedot

BERNERIN NURMIUUTISET

BERNERIN NURMIUUTISET BERNERIN NURMIUUTISET Tärkein syy torju rikkksvit nurmest on niiden hitllinen vikutus eläimen terveyteen j tuotntoon. Monet rikkksveist ovt jop myrkyllisiä. Lisäksi ne muuttvt rehun kivennäistspino. Kikiss

Lisätiedot

Esimerkki 8.1 Määritellään operaattori A = x + d/dx. Laske Af, kun f = asin(bx). Tässä a ja b ovat vakioita.

Esimerkki 8.1 Määritellään operaattori A = x + d/dx. Laske Af, kun f = asin(bx). Tässä a ja b ovat vakioita. 8. Operttorit, mtriisit j ryhmäteori Mtemttinen operttori määrittelee opertion, jonk mukn sille nnettu funktiot muoktn. Operttorit ovt erityisen tärkeitä kvnttimekniikss, kosk siinä jokist suurett vst

Lisätiedot

Vastaa tehtäviin 1-4 ja valitse toinen tehtävistä 5 ja 6. Vastaat siis enintään viiteen tehtävään.

Vastaa tehtäviin 1-4 ja valitse toinen tehtävistä 5 ja 6. Vastaat siis enintään viiteen tehtävään. S-8. Sähkönsiirtoärstlmät Tntti 8..7 Vst thtäviin -4 vlits toinn thtävistä 5 6. Vstt siis nintään viitn thtävään.. Tutkitn ll piirrttyä PV-käyrää, ok kuv sllist vrkko, oss on tuotntolu kuormituslu niidn

Lisätiedot

Teoriaa tähän jaksoon on talvikurssin luentomonisteessa luvussa 10. Siihen on linkki sivulta

Teoriaa tähän jaksoon on talvikurssin luentomonisteessa luvussa 10. Siihen on linkki sivulta Jkso 10. Sähkömgneettinen induktio Näytä ti plut tämän jkson tehtävät viimeistään tiistin 13.6.2017. Ekstr-tehtävät vstvt kolme tvllist tehtävää, kun lsketn lskuhrjoituspisteitä. Teori tähän jksoon on

Lisätiedot

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016 ICS-C2 Tietojenkäsittelyteori Kevät 2 Kierros,. 5. helmikuut Demonstrtiotehtävien rtkisut D: Sievennä seurvi säännöllisiä lusekkeit (so. konstruoi yksinkertisemmt lusekkeet smojen kielten kuvmiseen): ()

Lisätiedot

16-300mm 50 EURON CASHBACK! Ehdot PARAS KOLMESTA MAAILMASTA. www.tamron.fi. F/3.5-6.3 Di II VC PZD Macro

16-300mm 50 EURON CASHBACK! Ehdot PARAS KOLMESTA MAAILMASTA. www.tamron.fi. F/3.5-6.3 Di II VC PZD Macro Ehdot 3. Mksu suoritet se m vluutss, mistä objektiivi o ostettu. Mksu suoritet 4 viiko kuluess cshbck-dokumettie spumisest. 4. Objektiivi tulee oll Focus Nordici mhtuom j se tulee oll ostettu virllise

Lisätiedot

Kattoeristeet - nyt entistä parempia kokonaisratkaisuja. Entistä suurempi Kuormituskestävyys ja Jatkuva Keymark- Laadunvalvontajärjestelmä

Kattoeristeet - nyt entistä parempia kokonaisratkaisuja. Entistä suurempi Kuormituskestävyys ja Jatkuva Keymark- Laadunvalvontajärjestelmä Kttoeristeet - nyt entistä prempi kokonisrtkisuj Entistä suurempi Kuormituskestävyys j Jtkuv Keymrk- Lunvlvontjärjestelmä Rockwool-ekolvll kttoeristeet seisovt omill jloilln Ekolvoj käytettäessä työ on

Lisätiedot

6 Kertausosa. 6 Kertausosa

6 Kertausosa. 6 Kertausosa Kertusos Kertusos. ) b). ) b). ) ( ( ) : ) ( : ) b) { : [ ( ) ]} { :[ - ]} { : } -{ - } -{} c) ( ) : - ( ) ( ) ( ) ( 9) 9 9 Kertusos. ) ( ) b) ( ). ) ) ) b) / / c) : 7 7. ) ) ) b) Kertusos c) : 7 ( 9)

Lisätiedot

Kirjallinen teoriakoe

Kirjallinen teoriakoe 11 Kirjllinen teorikoe Päivämäärä: Osllistujn nimi: Kirjllinen teorikoe Arviointi koostuu khdest osst: "yleiset kysymykset "j lskutehtävät" Kokeen hyväksytty rj on 51% molemmist osioist erikseen. St 1

Lisätiedot

Kuvausta f sanotaan tällöin isomorfismiksi.

Kuvausta f sanotaan tällöin isomorfismiksi. Määritelmä..12. Oletetn, että 1 =(V 1,E 1 ) j 2 =(V 2,E 2 ) ovt yksinkertisi verkkoj. Verkot 1 j 2 ovt isomorfiset, jos seurvt ehdot toteutuvt: (1) on olemss bijektio f : V 1 V 2 (2) kikill, b V 1 pätee,

Lisätiedot

KIVIMÄENPUISTON ALPPIRUUSUTARHA

KIVIMÄENPUISTON ALPPIRUUSUTARHA KIVIMÄENPUISTON ALPPIRUUSUTARHA Tervetuloa vuonna 2000 2001 Kivimäenpuistoon rakennettuun Alppiruusutarhaan. Alppiruusutarhan tarkoituksena on esitellä kotimaisia rhododendronlajikkeita. Kanervakasviheimon

Lisätiedot

Pythagoraan lause. Pythagoras Samoslainen. Pythagoraan lause

Pythagoraan lause. Pythagoras Samoslainen. Pythagoraan lause Pythgorn luse Pythgors Smoslinen Pythgors on legendrinen kreikklinen mtemtiikko j filosofi. Tiedot hänen elämästään ovt epävrmoj j ristiriitisi. Tärkein Pythgorst j pythgorlisi koskev lähde on Lmlihosin

Lisätiedot

2.6 SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET Automaattimalleista poikkeava tapa kuvata yksinkertaisia kieliä. Olkoot A ja B aakkoston Σ kieliä. Perusoperaatioita:

2.6 SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET Automaattimalleista poikkeava tapa kuvata yksinkertaisia kieliä. Olkoot A ja B aakkoston Σ kieliä. Perusoperaatioita: 2.6 SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET Automttimlleist poikkev tp kuvt yksinkertisi kieliä. Olkoot A j B kkoston Σ kieliä. Perusopertioit: Yhdiste: A B = {x Σ x A ti x B}; Ktentio: AB = {xy Σ x A, y B}; Potenssit:

Lisätiedot

Y56 Mikron jatkokurssi kl 2008: HARJOITUSTEHTÄVÄT 2 Mallivastaukset

Y56 Mikron jatkokurssi kl 2008: HARJOITUSTEHTÄVÄT 2 Mallivastaukset Y6 Mikron jtkokurssi kl 008: HARJOITUSTEHTÄVÄT Mllivstukset Kuluttjn vlint (Muokttu Burketist 006, 07) Olkoon Mrkon udjettirjoite = 40 Mrkoll on hvin kättätvät referenssit j Mrkon rjusustituutiosuhde on

Lisätiedot

10. MÄÄRÄTYN INTEGRAALIN KÄYTTÖ ERÄIDEN PINTA-ALOJEN LASKEMISESSA

10. MÄÄRÄTYN INTEGRAALIN KÄYTTÖ ERÄIDEN PINTA-ALOJEN LASKEMISESSA MAA0 0. Määrätyn integrlin käyttö eräiden pint-lojen lskemisess 0. MÄÄRÄTYN INTEGRAALIN KÄYTTÖ ERÄIDEN PINTA-ALOJEN LASKEMISESSA Edellä on todettu, että f (x)dx nt x-kselin j suorien x =, x = sekä funktion

Lisätiedot

Marjaomenapuu. Aamurusko. Cowichan (ent. Kadetti ) FinE. Hopa. PURPPURAOMENAPUUT Purpurea -ryhmä I VII

Marjaomenapuu. Aamurusko. Cowichan (ent. Kadetti ) FinE. Hopa. PURPPURAOMENAPUUT Purpurea -ryhmä I VII !"#$%&'"(')*+,,& Marjaomenapuu I VII Malus baccata Leveälatvuksinen pikkupuu. Lehdistö on vaaleanvihreä. Nuput ovat vaaleanpunaiset, valkoiset tai punertavat. Valkoiset kukat halk. n. 5 cm. Hedelmät punaiset

Lisätiedot

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN ilumuoto st ksvtu luun ou perusk Tuntikehyksen os-lue: HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN A2 Aivomyrsky j unelmien leikkipuisto Kesto: 1 kksoistunti, 45 min + 45 min Aihe: Syvennetään jtuksi ympäristöstä liittyvästä

Lisätiedot

1.3 Toispuoleiset ja epäoleelliset raja-arvot

1.3 Toispuoleiset ja epäoleelliset raja-arvot . Toisuoleiset j eäoleelliset rj-rvot Rj-rvo lim f () A olemssolo edellyttää että muuttuj täytyy void lähestyä rvo kummst suust hyväsä. Jos > ii sot että lähestyy rvo oikelt ositiivisest suust. Jos ts

Lisätiedot

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat (0) LINSSI- JA PEILITYÖ MOTIVOINTI Tutustutn linsseihin j peileihin geometrisen optiikn mittuksiss Tutkitn vlon käyttäytymistä linsseissä j peileissä Määritetään linssien j peilien polttopisteet Optiset

Lisätiedot

Tee B-osion konseptiin etusivulle pisteytysruudukko! Muista kirjata nimesi ja ryhmäsi. Välivaiheet perustelevat vastauksesi!

Tee B-osion konseptiin etusivulle pisteytysruudukko! Muista kirjata nimesi ja ryhmäsi. Välivaiheet perustelevat vastauksesi! MAA8 Koe 4.4.016 Jussi Tyni Tee B-osion konseptiin etusivulle pisteytysruudukko! Muist kirjt nimesi j ryhmäsi. Väliviheet perustelevt vstuksesi! A-osio. Ilmn lskint. MAOLi s käyttää. Mksimissn 1h ik. Lske

Lisätiedot

Mitä ovat blogit? Mitä blogit ovat. Mahdollisuuksia Verkostoitumista Viestintää Todistusta

Mitä ovat blogit? Mitä blogit ovat. Mahdollisuuksia Verkostoitumista Viestintää Todistusta Kirsi Myllyniemi, Blogikurssi teologeille mlikuuss 2006 Mitä blogit ovt Mhdollisuuksi Verkostoitumist Mitä ovt blogit? Mhdollisuuksi Verkostoitumist Sn blogi tulee englnnin snoist web log. Se sisältää

Lisätiedot

TUTCATIN KÄYNNISTÄMINEN...1

TUTCATIN KÄYNNISTÄMINEN...1 1 TUTCAT 1 TUTCATIN KÄYNNISTÄMINEN...1 PERUSHAKU JA KIRJAN SAATAVUUSTIEDOT... 3 YHDISTELMÄHAKU...4 4 OMIEN LAINOJEN UUSIMINEN...5 5 KIRJAN VARAAMINEN...5 6 TUTCATISSA LIIKKUMINEN...7 1 Tutctin käynnistäminen

Lisätiedot

Syysrypsin kylvö kevätviljaan

Syysrypsin kylvö kevätviljaan Syysrypsin kylvö kevätviljn Antti Tuulos j Pirjo Mäkelä Soveltvn biologin litos, PL 27, 00014 Helsingin yliopisto, emil: ntti.tuulos@helsinki.fi j pirjo.mkel@helsinki.fi Tiivistelmä Syysrypsi on vrteenotettv

Lisätiedot

Jalkapallokentältä kaupankäynnin kentälle. Newbodyn tarina

Jalkapallokentältä kaupankäynnin kentälle. Newbodyn tarina Jlkpllokentältä kupnkäynnin kentälle Newbodyn trin Autmme kouluj j seuroj vrinkeruuss kisoj, hrjoitusleirejä j luokkretkiä vrten. Seurt sekä koululiset voivt nsit tuntuvsti rh tvoitteidens svuttmiseksi

Lisätiedot

Sarjaratkaisun etsiminen Maplella

Sarjaratkaisun etsiminen Maplella Srjrtkisun etsiminen Mplell Olkoon trksteltvn ensimmäisen kertluvun differentiliyhtälö: > diffyht:= diff(y(x, x=1y(x^; d diffyht := = dx y( x 1 y( x Tälle pyritään etsimään srjrtkisu origokeskisenä potenssisrjn.

Lisätiedot

UUDET TUOTTEET. Sarja 500 Tarkat tiedot sivulla 104. Sarja 573 Tarkat tiedot sivulla 112. Sarja 192 Tarkat tiedot sivulla 150 ja 151.

UUDET TUOTTEET. Sarja 500 Tarkat tiedot sivulla 104. Sarja 573 Tarkat tiedot sivulla 112. Sarja 192 Tarkat tiedot sivulla 150 ja 151. UUDET TUOTTEET Srj 500 Trkt tieot sivull 104. DIGIMATIC-työntömitt, suojluokk IP-67 Srj 573 Trkt tieot sivull 112. Erikoistyöntömitt, suojluokk IP-67 Konepjtyöntömitt hiilikuituvhvisteinen Srj 552 Trkt

Lisätiedot

Kertausosa. Kertausosa. Verrattuna lähtöarvoon kurssi oli laskenut. Kalliimman tukkuhinta 1,2 480 = 576 Kalliimman myyntihinta 1,3

Kertausosa. Kertausosa. Verrattuna lähtöarvoon kurssi oli laskenut. Kalliimman tukkuhinta 1,2 480 = 576 Kalliimman myyntihinta 1,3 Kertusos. ) Edullisemm hit 480, = 64 Klliimm tukkuhit, 480 = 576 Klliimm myytihit, 576 = 748,80 b) 748,80 64 = 0,666... = 6,66% 7% 748,80. Liittymä puhelimell mks khde vuode ik 4 8,50 = 684. Liittymä ilm

Lisätiedot

Helsingin kaupunki / Liikennesuunnitteluosasto 26.2.2014 16:21 Anitta Vähäkuopus 1 (3) Koje vaihdetaan ja muutetaan minikojeeksi (ITC-2bM).

Helsingin kaupunki / Liikennesuunnitteluosasto 26.2.2014 16:21 Anitta Vähäkuopus 1 (3) Koje vaihdetaan ja muutetaan minikojeeksi (ITC-2bM). Helsinin kupunki / Liikennesuunnitteluossto 26.2.204 6:2 Anitt Vähäkuopus (3) TYÖSELTE Telkkktu/Pursimiehenktu Risteys 256 Kojeuusint Yleistä Koje vihdetn j muutetn minikojeeksi (TC-2M). Klusteet j työ

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Mtemtiikn tukikurssi Kurssikert 4 Tilvuuden j vipn ln lskeminen Kuten iemmin käsittelimme, määrätyn integrlin vull voi lske pintloj j tilvuuksi. Tyypillisenä sovelluksen tilvuuden lskemisest on tpus, joss

Lisätiedot

A `St. Michel (Mikkeli) `Haaga`

A `St. Michel (Mikkeli)  `Haaga` A `St. Michel (Mikkeli) Kukka on nuppuasteella vaaleanpunainen, auetessaan lähes valkoinen, vaaleanvihreä pilkkuinen. Lajike on kotimaisista alppiruusuista talvenkestävin ja se kukkii kotimaista alppiruusuista

Lisätiedot

Tehtävä 1. Jatka loogisesti oheisia jonoja kahdella seuraavaksi tulevalla termillä. Perustele vastauksesi

Tehtävä 1. Jatka loogisesti oheisia jonoja kahdella seuraavaksi tulevalla termillä. Perustele vastauksesi Tehtävä. Jtk loogisesti oheisi jonoj khdell seurvksi tulevll termillä. Perustele vstuksesi lyhyesti. ), c, e, g, b),,, 7,, Rtkisut: ) i j k - oike perustelu j oiket kirjimet, nnetn p - oike perustelu,

Lisätiedot

Perennat tarjoavat vaihtoehdon kesäkukille

Perennat tarjoavat vaihtoehdon kesäkukille Liite 1.6.2009 66. vuosikerta Numero 2 Sivut 8-9 Perennat tarjoavat vaihtoehdon kesäkukille Petri Manssila, Maaseudun Tulevaisuus kuvat: Jaakko Martikainen Tutkijat Eeva-Maria Tuhkanen (vas.) ja Sirkka

Lisätiedot

763333A KIINTEÄN AINEEN FYSIIKKA Ratkaisut 1 Kevät 2014

763333A KIINTEÄN AINEEN FYSIIKKA Ratkaisut 1 Kevät 2014 763333A KIINTEÄN AINEEN FYSIIKKA Rtkisut 1 Kevät 014 1. Tehtävä: Lske, kuink mont hilpistettä on yksikkökopiss ) yksinkertisess kuutiollisess, b) tkk:ss j c) pkk:ss. (Ot huomioon, että esimerkiksi yksikkökopin

Lisätiedot

Painopiste. josta edelleen. x i m i. (1) m L A TEX 1 ( ) x 1... x k µ x k+1... x n. m 1 g... m n g. Kuva 1. i=1. i=k+1. i=1

Painopiste. josta edelleen. x i m i. (1) m L A TEX 1 ( ) x 1... x k µ x k+1... x n. m 1 g... m n g. Kuva 1. i=1. i=k+1. i=1 Pinopiste Snomme ts-ineiseksi kpplett, jonk mteriliss ei ole sisäisiä tiheyden vihteluj. Tällisen kppleen pinopisteen sijinti voidn joskus päätellä kppleen muodon perusteell. Esimerkiksi ts-ineisen pllon

Lisätiedot

T Syksy 2002 Tietojenkäsittelyteorian perusteet Harjoitus 5 Demonstraatiotehtävien ratkaisut. ja kaikki a Σ ovat säännöllisiä lausekkeita.

T Syksy 2002 Tietojenkäsittelyteorian perusteet Harjoitus 5 Demonstraatiotehtävien ratkaisut. ja kaikki a Σ ovat säännöllisiä lausekkeita. T-79.8 Syksy 22 Tietojenkäsittelyteorin perusteet Hrjoitus 5 Demonstrtiotehtävien rtkisut Säännölliset lusekkeet määritellään induktiivisesti: j kikki Σ ovt säännöllisiä lusekkeit. Mikäli α j β ovt säännöllisiä

Lisätiedot

Syksyn 2015 Pitkän matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut

Syksyn 2015 Pitkän matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut Sksn 0 Pitkän mtemtiikn YO-kokeen TI-Nspire CAS -rtkisut Tekijät: Olli Krkkulinen Rtkisut on ldittu TI-Nspire CAS -tietokoneohjelmll kättäen Muistiinpnot -sovellust. Kvt j lskut on kirjoitettu Mth -ruutuihin.

Lisätiedot

Vir tasalmen Viljatuotteen

Vir tasalmen Viljatuotteen i t s v k u m t s k u M Vir tslmen Viljtuotteen gluteenittomill juhoill j juhoseoksill uusi re se pte jä 2015 Lisää tuotteistmme j reseptejä www.virtslmenviljtuote.fi Kinkkupiirkk pohj: k mitorhk 100 g

Lisätiedot

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050 OUML7421B3003 Jänniteohjttu venttiilimoottori TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden säätöä Momenttirjkytkimet Käsikäyttömhdollisuus Mikroprosessorin

Lisätiedot

R4 Harjoitustehtävien ratkaisut

R4 Harjoitustehtävien ratkaisut . Mitkä seurvist lusekkeist eivät ole polynomej? Miksi eivät? Polynomin termine eksponentti on luonnollinen luku, ne lusekkeet, joiss eksponentti ei ole luonnollinen luku ei ole myöskään polynomi.. x x

Lisätiedot

Doka laatikko pienosille

Doka laatikko pienosille 11/2010 lkuperäinen käyttöohje 999281411 fi Säilyttäkää käyttöohje ok ltikko pienosille rt. no 583010000 Muottimestrit lkuperäinen käyttöohje ok ltikko pienosille Tuotekuvus Tuotteen kuvus ok ltikko pienosille

Lisätiedot

Automaattimalleista poikkeava tapa kuvata yksinkertaisia kieliä. Olkoot A ja B aakkoston Σ kieliä. Perusoperaatioita:

Automaattimalleista poikkeava tapa kuvata yksinkertaisia kieliä. Olkoot A ja B aakkoston Σ kieliä. Perusoperaatioita: 2.6 SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET Automttimlleist poikkev tp kuvt yksinkertisi kieliä. Olkoot A j B kkoston Σ kieliä. Perusopertioit: Yhdiste: A B = {x Σ x A ti x B}; Ktentio: AB = {xy Σ x A, y B}; Potenssit:

Lisätiedot

Integraalilaskentaa. 1. Mihin integraalilaskentaa tarvitaan? MÄNTÄN LUKIO

Integraalilaskentaa. 1. Mihin integraalilaskentaa tarvitaan? MÄNTÄN LUKIO Integrlilskent Tämä on lukion oppimterileist hiemn poikkev yksinkertistettu selvitys määrätyn integrlin lskemisest. Kerromme miksi integroidn, mitä integroiminen trkoitt, miten integrli lsketn j miten

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1 2012 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ CyberKnife KYSiin, s. 4 KYSin rkenteet kevenevät, s. 14 Nope kotiutus vähentää kustnnuksi, s. 24 Henkreikä 1 / 2012 Pääkirjoitus... 3 Trkkuussädehoitolite

Lisätiedot

1 250 opiskelijapaikan lisääminen ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupiin 1.1.2010 lukien

1 250 opiskelijapaikan lisääminen ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupiin 1.1.2010 lukien KTPO/Ammtillisen koulutuksen yksikkö PM 4.12.29 1 25 opiskelijpikn lisääminen mmtillisen peruskoulutuksen järjestämislupiin 1.1.21 lukien Tust Aikisemmt opiskelijmäärälisäykset Hllitusohjelmn j vltiontlouden

Lisätiedot

Siemenluettelo 2014 SISÄLLYS

Siemenluettelo 2014 SISÄLLYS Maatiainen Det lantliga kulturarvet ry Maatiainen ry on perustettu vuonna 1989. Yhdistys pyrkii säilyttämään vanhoja viljely- ja koristekasvikantoja eli maatiaiskasveja sekä maatiaiseläimiä eli alkuperäisiä

Lisätiedot

Korkotuettuja osaomistusasuntoja

Korkotuettuja osaomistusasuntoja Korkotuettuj osomistussuntoj Hvinnekuv suunnitelmst. Titeilijn näkemys Asunto Oy Espoon Stulmkri Stulmkrintie 1, 02780 ESOO Asunto Oy Espoon Stulmkri Kerv Kuklhti Iso Mntie 2 Espoo Vihdintie Keh III Hämeenlinnnväylä

Lisätiedot

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2015

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2015 ICS-C2 Tietojenkäsittelyteori Kevät 25 Kierros 3, 26. 3. tmmikuut Demonstrtiotehtävien rtkisut D: Ldi epädeterministinen äärellinen utomtti, jok test onko nnetun inäärijonon kolmnneksi viimeinen merkki,

Lisätiedot

Sähkömagneettinen induktio

Sähkömagneettinen induktio ähkömgneettinen inuktio Kun johinsilmukn läpi menevä mgneettikentän vuo muuttuu, silmukkn inusoituu jännite j silmukss lk kulke sähkövit. Mgneettikentässä liikkuvn johtimeen syntyy myös jännite. Näitä

Lisätiedot

( ) Pyramidi 4 Analyyttinen geometria tehtävien ratkaisut sivu 321 Päivitetty 19.2.2006. Saadaan yhtälö. 801 Paraabeli on niiden pisteiden ( x,

( ) Pyramidi 4 Analyyttinen geometria tehtävien ratkaisut sivu 321 Päivitetty 19.2.2006. Saadaan yhtälö. 801 Paraabeli on niiden pisteiden ( x, Pyrmidi Anlyyttinen geometri tehtävien rtkisut sivu Päivitetty 9..6 8 Prbeli on niiden pisteiden (, y) joukko, jotk ovt yhtä kukn johtosuorst j polttopisteestä. Pisteen (, y ) etäisyys suorst y = on d

Lisätiedot

Doka kuljetus- ja varastointikehikot

Doka kuljetus- ja varastointikehikot 11/2010 lkuperäinen käyttöohje 999281811 fi Säilyttäkää käyttöohje ok kuljetus- j vrstointikehikot Muottimestrit lkuperäinen käyttöohje ok kuljetus- j vrstointikehikot Tuotekuvus Tuotteen kuvus ok-kuljetus-

Lisätiedot

Audi Top Service News

Audi Top Service News Audi Top Service News Audi Teknistä etumtk syksy-tlvi 2013 Audi-huoltoplveluiden erikoisnumero Audi t i e t s u r v s i ä Alkuper t i e k k i v r t j Audi Top Service AN 613 jlkimrkkinointi_1-8.indd 1

Lisätiedot

-kortiston näyte RT 09-10692 ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ

-kortiston näyte RT 09-10692 ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ RT 09-09 ohjetiedosto mliskuu 999 () ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ liikkumisesteiset, toimimisesteiset, esteettömyys hndikppde, funktionshindrde, tillgänglighet disled persons, ccessiility Tämä

Lisätiedot

EHDOTUKSESSA KORTTELIN POHJOISOSAAN RAKENNETAAN IIIKERROKSINEN YMPÄRISTÖN VANHOJA PUURAKENNUKSIA

EHDOTUKSESSA KORTTELIN POHJOISOSAAN RAKENNETAAN IIIKERROKSINEN YMPÄRISTÖN VANHOJA PUURAKENNUKSIA "ISO-PIETRI" EHDOTUKSESS KORTTELIN POHJOISOSN RKENNETN IIIKERROKSINEN YMPÄRISTÖN VNHOJ PUURKENNUKSI KUNNIOITTV PERINNETLO SEKÄ III-V-KERROKSINEN, JULKISIVULTN RPTTU KERROSTLO. UUDISRKENNUSTEN LÄHTÖKOHTN

Lisätiedot

Runkovesijohtoputket

Runkovesijohtoputket Runkovesijohtoputket PUTKET JA PUTKEN OSAT SSAB:n vlmistmi pinnoitettuj putki j putken osi käytetään lähinnä runkovesijohtolinjoihin, joiden hlkisij on DN 400-1200. Ost vlmistetn teräksisistä pineputkist

Lisätiedot

Violetta kanadanatsalea FinE. Kevätatsalea FinE. Kuningasatsalea Estelle FinE. Ruususen Uni FinE. Puistoatsalea Adalmina FinE I V

Violetta kanadanatsalea FinE. Kevätatsalea FinE. Kuningasatsalea Estelle FinE. Ruususen Uni FinE. Puistoatsalea Adalmina FinE I V Atsaleat Violetta kanadanatsalea FinE I V Yksi talvenkestävimmistä lajikkeistamme. Aurinkoisella paikalla kauniin pyöreäksi kehittyvä pensas on erittäin hento ja tuuhea. Kukkii sinivioletein, perhosmaisin

Lisätiedot

Siemenluettelo 2015 SISÄLLYS

Siemenluettelo 2015 SISÄLLYS Siemenluettelo 2015 Maatiainen Det lantliga kulturarvet ry Maatiainen ry on perustettu vuonna 1989. Yhdistys pyrkii säilyttämään vanhoja viljely- ja koristekasvikantoja eli maatiaiskasveja sekä maatiaiseläimiä

Lisätiedot

INNER WHEEL FINLAND. Istanbulin yleiskokouksen ehdotus 17 / jäsenyys

INNER WHEEL FINLAND. Istanbulin yleiskokouksen ehdotus 17 / jäsenyys Be Friend Toteut ystävyyttä 6. Europen Meeting (Toulouse, Köln, Tmpere, Montreux, Amsterdm, Grz) Pikk: Grz, Itävlt Aik: 30.8. -2.9.2012 Osnottjt noin 30 IW-sisrt 15:st eri mst Suomest mukn Mij-Leen Virt-Kngs

Lisätiedot

Kertymäfunktio. Kertymäfunktio. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 2/2. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 1/2. Kertymäfunktio: Esitiedot

Kertymäfunktio. Kertymäfunktio. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 2/2. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 1/2. Kertymäfunktio: Esitiedot TKK (c) Ilkk Mellin (24) 1 Johdtus todennäköisyyslskentn TKK (c) Ilkk Mellin (24) 2 : Mitä opimme? 1/2 Jos stunnisilmiötä hlutn mllint mtemttisesti, on ilmiön tulosvihtoehdot kuvttv numeerisess muodoss.

Lisätiedot

PUUTARHAMARTAN POP UP

PUUTARHAMARTAN POP UP PUUTARHAMARTAN POP UP Viikko 14/2016 VUODEN 2016 VIHANNES KUKKIVAT KAALIT Parsakaali (broccoli) Kukkakaalit Valkoisia ja värikkäitä lajikkeita Vihreä kukkakaali (parsakukkakaali) Romanescu KUKKIVAT KAALIT

Lisätiedot

VEKTOREILLA LASKEMINEN

VEKTOREILLA LASKEMINEN ..07 VEKTOREILL LSKEMINEN YHTEENLSKU VEKTORIT, M4 Vektoreiden j summ on vektori +. Tämän summvektorin + lkupiste on vektorin lkupiste j loppupiste vektorin loppupiste, kun vektorin lkupisteenä on vektorin

Lisätiedot

TYÖ 30. JÄÄN TIHEYDEN MÄÄRITYS. Tehtävänä on määrittää jään tiheys.

TYÖ 30. JÄÄN TIHEYDEN MÄÄRITYS. Tehtävänä on määrittää jään tiheys. TYÖ 30 JÄÄN TIHEYDEN MÄÄRITYS Tehtävä älineet Tusttietoj Tehtävänä on äärittää jään tiheys Byretti (51010) ti esi 100 l ittlsi (50016) j siihen sopivi jääploj, lkoholi (sopii jäähdytinneste lsol), nlyysivk

Lisätiedot

Säännöt 2 7. Regler 8 13. Regler. Regler. Rules 26 31

Säännöt 2 7. Regler 8 13. Regler. Regler. Rules 26 31 Säännöt 8 9 Rules B tyhjä suositusruutu krtt rhmittri vesiruutu viinitrhruutu utio viinitrhruutu Sisällys C pelilut Viiniyhdistyksen suositus -ltt hintmerkkiä Ltikoit: punviiniltikko vlkoviiniltikko smppnjltikko

Lisätiedot

3.7. Rekursiivisista lukujonoista

3.7. Rekursiivisista lukujonoista .7 Rekursiivisist lukujooist.7. Rekursiivisist lukujooist Kerrt vielä, että lukujoo void määritellä khdell eri tvll, joko käyttämällä lyyttistä säätöä ti rekursiivist säätöä. Joo määrittelemie rekursiivisesti

Lisätiedot

Tuen rakenteiden toteuttaminen Pispalan koulussa. Rehtorin näkökulma arjen työhön Rehtori Satu Sepänniitty- Valkama

Tuen rakenteiden toteuttaminen Pispalan koulussa. Rehtorin näkökulma arjen työhön Rehtori Satu Sepänniitty- Valkama Tuen rkenteiden toteuttminen Pispln kouluss Rehtorin näkökulm ren työhön Rehtori Stu Sepänniitty- Vlkm Pispln koulu Khdess toimipisteessä Pispl vl 1.-6. oppilit 232 Hyhky vl 1.-6. oppilit 164 yht. 396

Lisätiedot

Suorat, käyrät ja kaarevuus

Suorat, käyrät ja kaarevuus Suort, käyrät j krevuus Jukk Tuomel Professori Mtemtiikn litos, Joensuun yliopisto Suor? Tämä kirjoitus on eräänlinen jtko Timo Tossvisen suorn määritelmää koskevn kirjoitukseen Solmun numeross 2/2002.

Lisätiedot

Olkoon. M = (Q, Σ, δ, q 0, F)

Olkoon. M = (Q, Σ, δ, q 0, F) T 79.148 Tietojenkäsittelyteorin perusteet 2.4 Äärellisten utomttien minimointi Voidn osoitt, että jokisell äärellisellä utomtill on yksikäsitteinen ekvivlentti (so. smn kielen tunnistv) tilmäärältään

Lisätiedot

II.1. Suppeneminen., kun x > 0. Tavallinen lasku

II.1. Suppeneminen., kun x > 0. Tavallinen lasku II. EPÄOLEELLISET INTEGRAALIT nt II.. Suppeneminen Esim. Olkoon f() =, kun >. Tvllinen lsku = / =. Kuitenkn tätä integrli ei ole ikisemmss mielessä määritelty, kosk f ei ole rjoitettu välillä [, ] (eikä

Lisätiedot

NIPSUT: IHMISET AIKA KAUPPA, LÄÄKÄRI ASIOINTI VAPAA AIKA RUOKA YHTEISKUNTA KIRJAIMET MINÄ ITSE AIKA AIKA IHMISET IHMISET KAUPPA ASIOINTI KAUPPA

NIPSUT: IHMISET AIKA KAUPPA, LÄÄKÄRI ASIOINTI VAPAA AIKA RUOKA YHTEISKUNTA KIRJAIMET MINÄ ITSE AIKA AIKA IHMISET IHMISET KAUPPA ASIOINTI KAUPPA AIKA IHMISET NIPSUT: AIKA AIKA IHMISET IHMISET KAUPPA, ASIOINTI LÄÄKÄRI KAUPPA ASIOINTI KAUPPA ASIOINTI LÄÄKÄRI LÄÄKÄRI VAPAA AIKA RUOKA VAPAA AIKA VAPAA AIKA RUOKA RUOKA YHTEISKUNTA NUMEROT JA KIRJAIMET

Lisätiedot

Maatiainen - Det lantliga kulturarvet ry

Maatiainen - Det lantliga kulturarvet ry Siemenluettelo 2007 Maatiainen - Det lantliga kulturarvet ry Maatiainen ry on perustettu vuonna 1989. Yhdistys pyrkii säilyttämään vanhat viljelyja koristekasvit eli maatiaiskasvit sekä alkuperäiset kotieläinrodut

Lisätiedot

VEKTOREILLA LASKEMINEN

VEKTOREILLA LASKEMINEN 3..07 VEKTOREILLA LASKEMINEN YHTEENLASKU VEKTORIT, MAA Vektoreiden j summ on vektori +. Tämän summvektorin + lkupiste on vektorin lkupiste j loppupiste vektorin loppupiste, kun vektorin lkupisteenä on

Lisätiedot

Ristitulo ja skalaarikolmitulo

Ristitulo ja skalaarikolmitulo Ristitulo j sklrikolmitulo Opetussuunnitelmn 00 mukinen kurssi Vektorit (MAA) sisältää vektoreiden lskutoimituksist keskeisenä ineksen yhteenlskun, vähennyslskun, vektorin kertomisen luvull j vektoreiden

Lisätiedot

OUML6421B3004. 3-tilaohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT

OUML6421B3004. 3-tilaohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT OUML6421B3004 3-tilohjttu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET i Lämmityksen säätö i Ilmnvihtojärjestelmät TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden

Lisätiedot

Olkoon. äärellinen automaatti. Laajennetaan M:n siirtymäfunktio yksittäisistä syötemerkeistä merkkijonoihin: jos q Q, x Σ, merkitään

Olkoon. äärellinen automaatti. Laajennetaan M:n siirtymäfunktio yksittäisistä syötemerkeistä merkkijonoihin: jos q Q, x Σ, merkitään T 79.00/002 Tietojenkäsittelyteorin perusteet 2. Äärellisten utomttien minimointi Voidn osoitt, että jokisell äärellisellä utomtill on yksikäsitteinen ekvivlentti (so. smn kielen tunnistv) tilmäärältään

Lisätiedot

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus Huoltotiedote N:o 98-16c Letkun vihto Mllit 1999 Mercury/Mriner 6 25 HP (2-thtiset) Srjnumerot 0G818363 0G829089 9.9/15, 25, 30/40, 50 (4-thtiset) Srjnumerot 0G820822 0G822265 135 200 HP (Ks. j EFI) Srjnumerot

Lisätiedot

Vuoden 2014 tuloveroprosentti. Vuoden 2014 kiinteistöveroprosentit

Vuoden 2014 tuloveroprosentti. Vuoden 2014 kiinteistöveroprosentit Kunnnvltuusto KOKOUSKUTSU Kokousik Perjnti 15.11.2013 klo 14.00-15.00 Kokouspikk Käsiteltävät sit Asino Liite no Svukosken kunnnvirsto 1 60 Järjestäytymissit 2 61 1-2 Vuoden 2014 tuloveroprosentti 3 62

Lisätiedot

Alppiruusut ja atsaleat

Alppiruusut ja atsaleat Alppiruusut ja atsaleat Alppiruusut kaipaavat hapanta maata, tuulilta suojatun, puolivarjoisan tai varjoi- san kasvupaikan. Heikkojuurisina ne hyö- tyvät katteen käytöstä, joka tasaa koste- us-olosuhteita

Lisätiedot

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko 3.3 KILIOPPIN JÄSNNYSONGLMA Rtkistv tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G j merkkijono x. Onko x L(G)? Rtkisumenetelmä = jäsennyslgoritmi. Useit vihtoehtoisi menetelmiä, erityisesti kun G on jotin rjoitettu

Lisätiedot