Siemenluettelo 2012 SISÄLLYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Siemenluettelo 2012 SISÄLLYS"

Transkriptio

1 Siemenluettelo 2012

2 Mtiinen et lntlig kulturrvet ry Mtiinen ry on perustettu vuonn Yhdistys pyrkii säilyttämään vnhoj viljely- j koristeksvikntoj eli mtiisksvej sekä mtiiseläimiä eli lkuperäisiä kotieläinrotuj. Lisäksi yhdistys hlu vli perinnemisemi. Yhdistyksen toimisto Osoite Stenäckinktu HELSINKI Puhelin ke j to klo Sähköposti Kotisivut ukiolojt keskiviikkon j torstin klo 12 18, huhti- j toukokuuss myös perjntisin klo (suljettu 29.3 j 13.4). Toimisto sijitsee Helsingin Tk-Töölössä lähellä Nistenklinikk. Perille pääsee Mnnerheimintietä ti Topeliuksenktu pitkin kulkevill usseill j ritiovunuill. Jäsenyys Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä mksmll jäsenmksun ll olevlle Suupohjn Osuuspnkin tilille. Kirjoit n i m e s i j o s o i t t e e s i viestiosn. Näin vrmistt jäsenyytesi kirjmisen jäsenrekisteriin. Voit myös ott yhteyttä toimistoon kirjeellä, sähköpostill ti puhelimell (ke j to klo 12 18). Muin ikoin voit jättää vstjn viestin. Snele nimesi j osoitteesi hitsti puhelinvstjn! Voit ilmoitt myös sähköpostiosoitteesi, puhelinnumerosi j erityiset kiinnostuksen kohteesi kuten oment, knt, siemenkeräys tms. Jäsenmksut vuonn 2012 Henkilöjäsenmksu 27 Perhejäsenet, vrsinisen jäsenen ohell 11 Opiskelijt 18 Tilinumero Suupohjn Osuuspnkki IBN tilinumero FI BI HELSFIHH Mtiinen ry julkisee neljä kert vuodess ilmestyvää jäsenlehteä välittää mtiisksvien siemeniä järjestää kurssej j yleisöluentoj neuvoo j opst jäseniään järjestää retkiä kotimhn j mtkoj ulkomille järjestää timipäivän keväisin j syksyisin toimii mtiiskotieläinten säilyttämisen puolest pikllisryhmä Turun seudull, Etelä- Svoss, Pirknmll j Pohjois-Krjlss mtiisruokryhmä, mtiiseläinryhmä, museoryhmä. * * * * * * * * * * * * * Siemenluettelo 2012 SISÄLLYS Tilusohjeet 2 Kylvöohjeit 3 Mtiisruis 4 Seokset 5 Monivuotiset ksvit 7 Huoneksvit 26 Yksivuotiset ksvit 27 Puuvrtiset ksvit 31 Syötävät ksvit 34 Vihnnesten siemenet 38 Ylläpitoviljely 41 Löytökori 44 Siementen keruuohjeet 47 Lisätietoj 49 Kylmäkäsittely 50 Hkemisto: Suomen- j ruotsinkielinen 51 Tieteelliset nimet 58 Siementen kerääjät 64 Mtiinen ry:n Siemenluettelo 2012 Knnen kuv: Pllksenpioni Peoni mollis (Pirkko Khil). Teksti j titto: nn Lssil. sitrkistus: Pirkko Khil (ksvit), Riku jnder (hyönteiset j linnut).

3 Mtiisen siemenvälitys Mtiinen ry on välittänyt kotimisi siemeniä vuodest 1990 lken. Siemenvälityksen tvoitteen on tuke j edistää perinne- j mtiisksvien sekä kotimisten luonnonksvien viljelyä j lisäämistä. Trjont on kutt vuosien pinottunut koriste- j luonnonksveihin, mutt in mukn on ollut myös rvokkit j mielenkiintoisi hyötyksvien kntoj, kuten kskinurist, härkäppu j sipuleit niin nytkin. Siemenluettelon 2012 nti on koottu ennätyksellisen suuren joukon, 100 siemenkerääjän, eri puolilt Suome lähettämistä siemenistä. Lämmin kiitos kikille teille, joiden myötävikutuksell tämä luettelo on syntynyt! Siemenluettelo on päälinjoiltn iempien kltinen. Tilusohjeet ovt seurvll sivull. Hkemistost (s. 51 j 58) löytyvät kikki luettelon j myös löytökorin ljit. Löytökoriss (s. 44) on ljej, joiden siemeniä on vin pieniä määriä trjoll. Käyttäkää hkemisto, jos ette muuten löydä etsimäänne. Luettelosshn ljit ovt pääryhmittäin (monivuotiset, yksivuotiset, puuvrtiset j syötävät ksvit) tieteellisen nimen mukisess kkosjärjestyksessä. Luetteloss on tänä vuonn useit tvllist hrvinisempi perennljej, kuten lppikello, tertturotkokielo, vlkoleinikkiä, jlokello, keltvirm, vuorikirveliä, keltlinnunhernettä, Lctuc plumieri, Stylophorum lsiocrpum... Niin ikään olemme sneet runssti erilisten pionien, ängelmien j liljojen siemeniä sekä itusilmuj. J mtiisknnt ovt esillä entiseen mlliin. Myös syötävien ksvien siemeniä on tänä vuonn viime vuosi runsmpi vlikoim. Ne löytyvät s. 38. Luomusiementen ohell on trjoll hrvemmin stvill olevi virolisi j venäläisiä ljikkeit. Vihnnesten ylläpitoviljely jtkuu entiseen mlliin. Sivull 41 on om list inostn ylläpitoviljelyyn välitettäviä siemeniä. Tänä vuonn sieltä löytyy mm. useit herneljikkeit. Niiden lisääminen on helppo eikä risteytymisvr juurikn ole. Ylläpitoviljely trkoitt sitä, että siemennnoksen tilj sitoutuu lähettämään ksvin siemeniä tkisin Mtiiselle. Tvoitteen on turvt näiden ksvikntojen säilyminen j siementen stvuus. Useimpi ylläpidettäviä ksvej voi ksvtt hyvinkin pienellä lll omss puutrhss j ksvimll. Ohjeet siemenviljelyä vrten tulevt siementen mukn. Ylläpitoviljelyyn trkoitettujen siementen tilminen tphtuu tiluslomkkeell, missä on sitä vrten om kohtns. Myös joidenkin perennojen sekä yksivuotisten kukkien kohdll on merkintä ylläpitoknt. Kyseessä on rvoks lji ti knt, jost on vin vähän siemeniä. Näille siemenille toivomme erityisesti sellisi tilji, jotk ovt kokeneit timiksvttji j joiden on mhdollist iknn plutt siemeniä tkisin välitykseen. Näin vrmistetn ksviknnn säilyminen j siementen stvuus jtkosskin. Mtiisen siemenluetteloss on eri-ikäiset siemenknnt, kotimiset luonnonksvit (lk) j viljelyljikkeet erotettu toisistn. Nämä tiedot löytyvät ikä-srkkeest. Mtiiset eli vähintään 50 vuott ilmstoomme sopeutuneet knnt on merkitty neljällä tähdellä ****. Lisätietoj tilusohjeiss s. 2 sekä s. 48. Tulev silmälläpitäen pitäkäähän siemenpussit tlless. Niihin on merkitty ksviknnn ikätiedot, jos myöhemmin hlutte lähettää smn knnn siemeniä välitykseen. Siementen keräysohjeet ovt sivull 47. Vuoden mtiisksvi ruis löytyy sivult 4. Välityksessä olevien mtiisrukiiden lisäksi siellä on lkuperäisruisljikkeit rekisteröineiden henkilöiden yhteystietoj. Heiltä voi suorn tiedustell mtiisruist nyt ti myöhemmin. Trjoll on myös Pohjoismisess geenipnkisskin säilytettävän Finnrågin siementä ylläpitoviljelyyn sekä sen sess ksvnutt kome ruiskttr. Pljon on milmss hyviä ksvej, silti on syytä muist suomlisten mtiisksvien suuri rvo. Pidättehän vnhimpi trjoll olevi ksvikntoj niiden nsitsemss rvoss ksvttmll j vlimll niitä erityisellä huolell! Mukvi hetkiä siemenluettelon priss! Mtiinen ry Siemenluettelo

4 TILUSOHJEET Tilusohjeet Luettelon keskellä on postitettv tiluslomke. Kirjoittk ljinimen lisäksi myös tilusnumero. Tilukset lähetetään osoitteell: Pirkko Kukkol, Kuusjoenperäntie 45, KNUNKI Voitte tilt myös sähköpostill Littk silloin viestin iheeksi Siementilus j kirjoittk smt tiedot kuin tiluslomkkeeseen. Puhelimitse emme vlitettvsti pysty ottmn tiluksi vstn. Tilukset toimitetn spumisjärjestyksessä niin kun kuin siemeniä riittää. Vrmin tp sd hlumns siemenet on tilt ne mhdollisimmn pin. Messuill j Mtiisen toimistoss on perusvlikoim siemeniä trjoll. SIEMENTEN HINNT Mtiinen ry:n jäsenille: 1,80 euro / nnospussi, seokset 3 euro / 5 g muille kuin jäsenille: 2,50 euro / nnospussi, seokset 4,50 euro / 5 g Toimituskulut Siemenlskuun lisätään toimituskuluj 3,50 euro. TILUSTEN TOIMITUS J MKSMINEN Postitmme siemenet tiljn osoitteeseen. Mukn seur lsku. Muistk käyttää viitenumero kun mkstte, muuten emme tiedä mikä j kenen lsku on mksettu. Siementen kerääjät voivt vlit siemenluettelost yhtä mont siemenpussi kuin ovt lähettäneet eri siemeneriä. Minitk sist tiluksen yhteydessä niin huomioimme sen lskuss. TKUU! Jos siemenet eivät idä kylvöohjeiden huolellisest noudttmisest huolimtt ti teillä on muut plutett, ottk yhteyttä ti puhelimitse toimistoon. Siemenpussiss olevst numerosrjst voimme selvittää, mikä siemenerä on kyseessä. Säilyttäkää siis siemenpussit! MERKKEJÄ & LYHENTEITÄ Ksviknnn ikä Suomess viljeltynä on merkitty seurvsti ikä-srkkeeseen: * = lle 10 vuott, nuori knt ** = vuott, nuorehko knt *** = yli 20 vuott, melko vnh knt **** = yli 50 vuott, vnh knt lk = kotiminen luonnonknt Luonnonksveill ei ole ikää, nehän ovt ksvneet täällä kun j sopeutuneet oloihimme. Puuvrtisist ksveist tähtien määrä kertoo sen yksilön iän, jost siemenet on kerätty. = Etelä-Suomi (noin vyöhykkeet I II) K-S = Keski-Suomi (noin vyöhykkeet III V) P-S = Pohjois-Suomi (noin vyöhykkeet VI VIII) p. = lun perin = Hyvä ti erinominen perhosten rvintoksvi. = Hyvä ti erinominen mehiläisten j muiden mesipistiäisten rvintoksvi. = Hyvä ti erinominen lintujen rvintoksvi. = Ksvi ti jokin sen os on myrkyllinen. Kuvuksiss käytettyjä lyhenteitä: Suositeltv ksvupikk: ur = urinkoinen ksvupikk Pvr = puolivrjoinen ksvupikk Vr = vrjoinen ksvupikk Kukint-ik: V VI = kukintkuukudet on ilmoitettu roomlisill numeroill, tässä siis touko kesäkuuss. Puuvrtisille ksveille on ilmoitettu lisäksi menestymisvyöhykkeet I VIII. 2 Mtiinen ry Siemenluettelo 2012

5 KYLVÖOHJEIT Kylvöohjeit Monivuotiset ksvit mv Siemenpusseist löytyvät ljikohtiset ohjeet. Luettelon viimeisessä srkkeess (K = kylvö) olev kirjin viitt seurviin, lähinnä ljin kylmäkäsittelyn trvett koskeviin ohjeisiin. Tämä tulee huomioid, kosk kylmäkäsittely kestää yleensä 6 8 viikko. Monivuotisten ksvien kuivt siemenet ovt usein itämislevoss. Tämä trkoitt käytännössä sitä, etteivät siemenet idä ennen kuin itämislepo poistuu. Luonnoss lepotil häviää syksyn j kevään viileiden kusien ikn, kun siemen on kostess mss. Keinotekoisesti itämislepo voidn poist kylmäkäsittelyn vull. Trkt ohjeet ovt sivull 41. Siemenet itävät helposti j nopesti (1 3 viikoss). Kylvä touko kesäkuuss ulos kylvöpenkkiin ti -ltikkoon. B Siementen itämisessä on vihtelu. Joskus siemenet itävät helposti (kuten ). Usein kylmäkäsittely kuitenkin nopeutt j tsist itämistä. Kylvä huhtikuun luss ruukkuun ti ltikkoon j vie kylvös ulos suojiseen pikkn (hrso päälle). Huolehdi tsisest kosteudest. Siemenet itävät kevätkesällä sään lämmettyä. Siemenet eivät idä ilmn kylmäkäsittelyä. Niille järjestetään keväällä 6 8 viikon pituinen kylmäkäsittely (ks. ohje sivull 41) TI ne kylvetään syksyllä ulos j nnetn luonnon hoit kylmäkäsittely. HUOM! Puuvrtiset ksvit trvitsevt pidemmän, 2 3 kuukutt kestävän kylmäkäsittelyn. Usein prs tulos sdn, kun siemenet kylvetään syksyllä ulos. Stt oll vikesti itävä lji. Keväällä tehty kylmäkäsittely ei useinkn riitä. Prst on kylvää heinäkuuss ulos mhn ti ruukkuun. Mult ei s kuivu kertkn. Siemenet svt oskseen ensin lämpökuden j tlvell kylmäkuden j itävät seurvn kesänä. H Herneksvien heimoon (Fcee) kuuluvien ksvien siemenet itävät peritteess -kohdn mukn. Kovi siemeniä on hyvä liott vedessä yön yli ti kuort viiltn vrovsti. Timien juuret kärsivät koulimisest, joten siemenet on prst kylvää suorn ksvupiklle ti yksittäin turveruukkuihin. Hyvin pienet siemenet (esim. kellokukt) knntt vin ripotell j pinell sormin kylvöstin mulln pintn. Kylvös sumutetn kosteksi j peitetään rei'itetyllä muovill. Kksivuotiset ksvit kv Siemenet kylvetään lkukesällä ulos, jott lehtiruusukkeet ehtivät ksv isoiksi kesän ikn. Suuret lehtiruusukkeet jksvt tlvehti j kukint on kome seurvn kesänä. Muist suojt lehtiruusukkeet hvuill tlven kylmyydeltä j etenkin keväturingolt! uringon phde + jäinen m -yhdistelmä kuivtt lehdet ttusti. Hvut voi vähitellen poist kun m on täysin sulnut. Kksivuotiset ksvit kylväytyvät jtkoss itsekseen j knt säilyy. luksi on kuitenkin hyvä vuhditt niitä pukylvöillä muutmn vuoden jn. Se tphtuu yksinkertisesti niin, että lkukesällä kylvetään siemeniä (jotk on otettu tlteen edellisenä syksynä) sinne j tänne. Näitä lkukesän pukylvöjä jtketn 2 3 vuott, jott knt vkiintuu. Vähitellen mhn kertyy niin pljon ksvien pudottmi siemeniä, että in on sopiv määrä siemeniä itämässä keväisin, in on uusi lehtiruusukkeit ksvmss j in on kukkivi ksvej kypsyttämässä uusi siemeniä. Ksviknt lk pitää itseään yllä. Kksivuotiset ksvit ovt luetteloss monivuotisten ksvien ryhmässä. Yksivuotiset ksvit yv Siemenet kylvetään ulos mhn keväällä. Lyhyt timiksvtus on eduksi etenkin pohjoisemmss, mutt siemenet on myös mhdollist kylvää suorn mhn inkin eteläisimmässä Suomess Timet vtivt esiksvtuksen sisällä. Esiksvtuksen pituus vihtelee ljeittin, mutt useimmiten se loitetn huhtikuuss. Ljikohtiset ohjeet löytyvät pusseist. Mtiinen ry Siemenluettelo

6 MTIISRUIS MtiisRUIS Ruis, råg, Secle cerele on vuoden 2012 mtiisksvi. Suomess on tällä hetkellä viisi rekisteröityä lkuperäisruisljikett, mutt niiden lisäksi on muitkin vnhoj, säästyneitä rukiit. Tässä ll on muutmi korkeksvuisi, perinteisiä ruiskntoj, joiden siemeniä olemme sneet välitykseen juhlvuoden kunniksi. Niitä suositelln viljeltäväksi suurin piirtein smoill leveyksillä, mistä ne ovt peräisin Lennuksen ruis Etelä-Krjlst Timo Rntkulio kertoo ksvttmstn Lennuksen rukiist: Lennuksen ruis on mtiisruist, jot on mmoisist joist viljelty kotiseudulln Etelä-Krjlss Lennusjärven ympärillä, Svitipleen j Luumäen rjkylissä. Sitä viljeltiin inkin 1980-luvull Luumäen Munteen kylän pohjoispuolell olevss yksinäisessä tloss.isäni hki heiltä siementä 1990 tienoill meille Svitipleen Kulion kylään j siitä pitäen sitä ruist on ts ollut meillä Lennuksen ruis on pitkäkortist pitkä mies peittyy siihen pienijyväistä, hyvänmkuist, kohtlisen stois. Pensominen on ollut kohtlist. Korrenpituus vihtelee, joukoss in joitkin selvästi muit pitempiä korsi. Olki on kunis ksvukuden ikisten värinvihteluiden tki: keväällä vlen sinivihreä, sitten osin violetinpunertv, tuleennuttun lähinnä keltinen. Minull sto on vihdellut lnnoituksen, mperän, etäviljelyn j erinäisten sttumusten tki (esim. peurtuhot). Tähkät ktkeilevt jonkin verrn, erityisesti puidess. Ksvusto soveltuu hyvin rikkruohojen hävittämiseen vrjostmll. Suositelln Kkkois- j Etelä-Suomeen. nnos 50g. Kysy trvittess isomp nnost Sulonruis Ristijärveltä Routruis, Kinuun Ristijärveltä peräisin olev mtiisruis. Hyvin pensstuv, stois j pitkäkortinen ( cm) mtiisknt. Suositelln erityisesti Pohjois-Suomeen. nnos 50 g. Kysy trvittess isomp nnost. Ylläpitoviljelyyn 128-7YB Sulonruis UR umpi- eli routruis "Sulonrukiist" erotettu knt, jot on kylvetty Etelä-Suomess syyskuuss ti myöhemmin. Kokeiltvksi mn koko rukiinviljelylueelle. nnos n. 500 g. Kysy trvittess isomp nnost Y Sulonruis JR juureis- eli juhnnusruis "Sulonrukiist" erotettu knt, jot on kylvetty Etelä-Suomess ennen juhnnust. Kokeiltvksi mn koko rukiinviljelyluelle. nnos n. 200 g YE Finråg Ruotsin suomlismetsistä löytynyt mtiisruisknt. Tätä Pohjoismisess geenipnkiss säilytettävää syysruisknt (NGB 2563) on neljälle ylläpitoksvttjlle. nnos 20g Y Ruiskttr, råglost / Bromus seclinus "Finrågin" sess ksvnutt ruiskttr. Perinteinen rukiin rikkruoho. Syyskylvö. Siementä riittää viidelle ylläpitoksvttjlle cm. nnos 20 g. Rekisteröidyt lkuperäisruisljikkeet Iivo syysruis Liperistä Setäni Hnnes Prviinen toi sen 1932 Sortvlst, joss hän oli pehtoorin. Siitä lähtien sitä on viljelty meidän tilll. Ljikeominisuuksiltn Suomen ikisin j skoluvultn prs. Kestävyys lumihomett vstn on n. 30 % prempi kuin nykyisillä ljikkeill. Viime kesän skoluvut yli 300. Heikkouten on korren pituus eikä sto ole yhtä hyvä kuin nykyisillä ljikkeill. Jyväkoko on pieni, joten juhoon tulee kuituj j hyvä leivontominisuus. Pienin määrä mitä pystymme myymään on 40 kg. Suursäkissämme on 600 kg. Siementiedustelut: Kosti Prviinen p , Leivonen syysruis Viitsrelt Viljelemme ruist kerrn kolmess vuodess hehtripri kerrlln omksi trpeeksi. Hiemn stt riittää muillekin siemeneksi, mutt suuri määriä emme toimit. Stvuus riippuu vuosittisist sääolosuhteist. Siementiedustelut: Vuokko Leivonen Eelis-ntti syysruis Kiuruvedeltä Siementiedustelut: Eero Tikknen, 4 Mtiinen ry Siemenluettelo 2012

7 SEOKSET Seokset Siemenseosten kylväminen Yksivuotisten ksvien seokset kukkivt kylvökesänä. Siemenet kylvetään rikkruohoist puhdistettuun mhn ikisin keväällä. Monivuotisten ksvien seokset sisältävät sekä nopesti että hitmmin kehittyviä ljej. Kikkien ljien kehittyminen kukkimisikään vie usemmn vuoden. Siemenet voidn kylvää joko syksyllä ti ikisin keväällä. Os siemenistä vtii kylmäkäsittelyn itääkseen. Prs tulos sdn, kun kylvetään juuririkkruohoist puhdistettuun mhn j mss on riittävästi kosteutt. Sekä yksi- että kksivuotisi ljej YV KV Mesikukkm Seoksess on perhosten, kimlisten, mehiläisten j muiden mesipistiäisten suosimi puutrhksvej liiln, roosn j vlkoisen sävyissä. Pääosss rohtosormustinkukk (kv) j kosmoskukk (yv) vlkoisen j punisen sävyissä. Lisäksi vlkomesikkää sekä kesäkuuruoho (kv) j illkko (kv) cm. Pysyvyyttä voi vrmist keräämällä siemeniä tlteen (kosmoskukk) j ntmll ksvien siementää. ur. nnos 5g riittää noin 5 m 2. Hint 3 / 4,50. KV-LJI Sormustinkukkniitty Rohtosormustinkukk punisen moniss sävyissä j vlkoisen. Kksivuotinen ksvi, jok jtkoss kylväytyy itsestään. Nuokkuvt kukt korkess vrress, lehdet ruusukkeen. Kukint kesäkuuss. Soveltuu pihn lidoille, puiden lle, pensiden väleihin, kukkniitylle ur-pvr. Tuore-koste, runssrvinteinen m. nnos 5 g riittää noin m 2. Hint 3 /4,50. Monivuotiset seokset Seos mtiisksveist MV MTIISKSVISEOS Hämyisä vnh puutrh **** Tässä on kokoelm vnhojen puutrhojen rteit. Kikki ksvit ovt todellisi mtiisi (****). Ljit menestyvät prhiten puolivrjoss esim. puutrhn lidll, missä ne svt ksv sopivsti villiintyneinä. Seoksess on punist j vlkoist vrjolilj, sinistä lehtokileij, lehtosiniltv, ruusunpunist kuolnpioni, rohtosormustinkukk sekä ripus keväällä keltisen kukkiv kevätesikko (lk) j liilnpunist kevätlinnunhernettä (lk). Pvr. nnos 5g riittää noin 5 8 m2. Hint 3 / 4,50. MV-MTISKSVI Vrjoliljniitty**** Seos vlkoist j liilnpunist vrjolilj. Perinteinen, nuokkuvkukkinen, kiitollinen lilj, jok menestyy sekä vrjoss että uringoss, hyvässä mss, pihn reunll, omenpuiden ll j muull missä nurme ei leikt. Voi kylvää myös likuittin. Huom. Liljojen kehittyminen kukkiviksi kestää 4 5 vuott j ne trvitsevt ksvuruhn cm. ur-vr. Tuore, rvinteinen m. nnos 5g riittää noin m2. Hint 3 / 4,50. MV-MTIISKSVI Plvrkkus**** Vikkp häälhjksi perinteinen, helppohoitoinen, loistvnpuninen perenn. Kukkii kesä heinäkuuss cm. ur. Tuore, runssrvinteinen m. nnos 5 g riittää noin 10 m 2. Hint 3 / 4,50. Luonnonknt olevt seokset MV LUONNONKSVISEOS Kulttuuriketo lk Kylvä kukkiv keto luonnonksveill urinkoiseen rinteeseen ti kllion koloihin. Seoksess on urinkoisell pikll läpäisevässä mss viihtyviä ljej: koirnkieltä j mrinverijuurt, kumin, päivänkkkr, keltist pukinprt, kyläkellukk j ukontulikukk, komekukkist hirvenkello, punist mäkitervkko j pun-ilkki. Sekä lisäksi rohtorsti, punisomksruoho, kevätpiippo j keltknnusruoho. Siemenet ovt luonnonknt. ur. nnos 5g riittää noin 20 m 2. Hint 3 / 4,50. Mtiinen ry Siemenluettelo

8 SEOKSET MV LUONNONKSVISEOS Rntlehto lk Seoksess on näyttäväkukkisi j korkehkoj lmmen ti puron rnnlle soveltuvi luonnonksvej. Pääosiss keltinen keltkurjenmiekk j purppurnpuninen rntkukk, lisänä metsäkurjenpolve, kurjenjlk sekä keväällä keltisen kukkiv niittykullero. Siemenet ovt luonnonknt. ur-pvr. nnos 5 g riittää noin 10 m 2. Hint 3 / 4,50. Perennseoksi PERENNSEOS Perhostrh Kokoelm kookkit, piikkisiä j näyttäviä, uringoss viihtyviä mesipistiäisten j perhosten suosimi ksvej. Komelehtistä sini- j lppipiikkiputke, krst- j siperinpllo-ohdkett, purppurnpunist mrljuurt j hohtopiikkiputke cm. ur. Kuiv-tuore, läpäisevä m. nnos 7 g riittää noin 10 m 2. Hint 3 / 4,50. PERENNSEOS Korkelle kurottjt Seoksess on näyttäviä, korkeksi ksvvi puutrhn ktseenvngitsijoit. Ritrinknnuksi sinisen sävyissä, vlenpunist hrmmlvikki j slkoruusu cm. ur. nnos 5 g riittää noin 5 m 2. Hint 3 / 4,50. PERENNSEOS Kukkiv metsäpuutrh Seoksess on perinteisiä puolivrjoss, jop vrjoss viihtyviä perennoj, jotk sopivt pihn reunlle ti puiden lle tuoreeseen multmhn. Pääosss sinisävyiset ukonhtut, puniset j vlkoiset rohtosormustinkukt j vrjoliljt. Lisänä sinistä ukonkello, keväällä kukkiv kevätesikko j vlkokukkist rovuokko. Pvr-(vr). nnos 5 g riittää noin 10 m 2. Hint 3 / 4,50. keltmo (lk) j vlkokukkist rovuokko. Huom. Ljit ovt myrkyllisiä. Vr-(pvr). Tuore-koste, rvinteinen multm. nnos 5 g riittää noin 10 m 2. Hint 3 / 4,50. PERENN Trhidänunikkoniitty*** Trhidänunikko punisen eri sävyissä. Näyttävä kukint kesä heinäkuuss. urinkoiseen pikkn, rinteeseen menestyy myös heinikon sess cm. ur. Kuiv-tuore, keskirvinteinen, läpäisevä m. nnos 5 g riittää noin m 2. Hint 3 / 4,50. SYÖTÄVIÄ KSVEJ Ryytim Kolme perinteistä, helppohoitoist j stois ksvimn perusyrttiä: sksnkirveli***, väinönputki* j pillisipuli**. Nuori versoj voidn käyttää keväällä vrhisvihnneksen. Myöhemmin lehdet j versot musteeksi sekä tuoreen että kuivttun. Rvinteinen m j urinkoinen ksvupikk. Väinönputki kuolee kukittun, mutt siementää sitä ennen runssti. (40) cm. ur. Tutustumistrjous 3 nnospussi, hint yht. 4. Perennniityt Perennoist voidn kylvää luonnonksvien tpn iloinen, värikäs niitty. Runsn ljimäärän nsiost perennniityllä riittää kukint keväästä syksyyn. Seokset kylvetään joko ikisin keväällä ti syksyllä. Kylvöohjeet siemenpussiss. PERENNSEOS urinkoisen pikn seos Trhidänunikko, hrmkäenkukk, keltvleunikko, rohtosormustinkukk, krhunjuuri, plvrkkus, keltktkero, rohtosuopyrtti, prtiisililj ym. Vähintään 15 lji. ur. nnos 5 g riittää noin 7 10 m 2. Hint 3 / 4,50. PERENNSEOS Luonnonmukinen metsäpuutrh Seoksess on vrjoss j puolivrjoisell pihll viihtyviä, hiukn hrvinisempi vähän ti ei ollenkn jlostettuj luonnonperennoj. Tuoksuvn vlkokukkist tertturotkokielo j lännenkonnnmrj. Molemmiss on koristeelliset lehdet j puniset mrjt syksyllä. Vlenpunist köynnöstävää metsänätkelmää (lk), ripus lehtoängelmää, keltist PERENNSEOS Seos puolivrjoon tuoreelle mlle kileij, ukonkello, rohtosormustinkukk, mooseksenplvpenss, tähkäkeijunkukk, kuolnpioni, siperinkurjenmiekk, vrjolilj ym. Vähintään 15 lji. Pvr. nnos 5 g riittää noin 7 10 m 2. Hint 3 / 4,50. 6 Mtiinen ry Siemenluettelo 2012

9 MONIVUOTISET KSVIT Monivuotiset ksvit - mv Tilus nro NIMI Nmn / Tieteellinen nimi Ikä Kuvus K KULTKÄRSÄMÖ ** Näyttävä keltmykeröinen puutrhkukk. Keltiset kärsämönkukinnot VII VIII cm. ur. Läpäisevä m. prktröllik / chille filipendulin RENTOUKONHTTU *** Hrvininen Korest kotoisin olev ukonhttu. Liilnsiniset kukt VIII IX. Metsäpuutrhn. Pvr. 150 cm. ågstormhtt / conitum rcutum VLKOUKONHTTU * Tvllist mtlmpi ukonhttu, joll on norsunluunvlkoiset kukt VII cm. Pvr. elfenensstormhtt /conitum 'Ivorine' KELTUKONHTTU * Hrvininen puutrhksvi. Tummt lehdet, vlenkeltiset kukt heinä syyskuuss cm. Pvr. lpstormhtt / conitum lycoctonum susp. lycoctonum. * Vlenkeltiset kukt. B. Vlkokukkinen muoto ETELÄNUKONHTTU sydstormhtt / conitum lycoctonum susp. nepolitnum *** Muistutt suuresti edellistä, jonk llji tämä on. Vlenkeltiset kukt heinä syyskuuss. 120 cm. Kestävä myös pohjoisess LEHTOUKONHTTU nordisk stormhtt / conitum lycoctonum susp. septentrionle ITOUKONHTTU stormhtt / conitum npellus susp. lusitnicum 'Troikk' TRHUKONHTTU trädgårdsstormhtt conitum x stoerkinum lk Hrvininen lehtoksvi. Vlen sinipuniset kukt hrvhkoss tertuss VII. Tämä luonnonknt on lkujn lähtöisin Ilomntsist cm. Pvr. Troikk on pienikokoinen j ikisin, jo heinäkuuss kukkiv ljike. Tummnsiniset kukt. Tiivis j pysty ksvutp. Löydetty p. Kirovskist. 60 cm. Vivton j vrm kukkij. Hrutuv kukinto VII IX. Kukktrhn tustlle, pihn lidlle isoksi ksvustoksi cm. Tuore multm. Pvr.. **** Sininen/tumm lil, hroittuv, korkeus lähes 2 m. B. Siemeniä vlkokukkisest ljikkeest VLKOKONNNMRJ Pohjois-merikst kotoisin olev luonnonperenn metsäpuutrhn j ktveeseen. Koristeelliset lehdet. Vlkoiset vit trolldruv / cte l mrjt myrkyllisiä. Pvr vr cm LÄNNENKONNNMRJ *** Kuten edellä, mutt puniset koristeelliset mrjt (myrkyllisiä) cm. Pvr vr. Myös pohjoiseen. P-S meriknsk trolldruv / cte rur MEKSIKONIISO * Iisojen ystävälle. Punliil kukktähkä. Monivuotinen mutt ei yleensä tlvehdi cm. ur. Tämä voi oll jokin mexiknsk nisisop gstche mexicn muukin iisolji KEVÄTRUUSULEINIKKI vårdonis / donis vernlis MRINVERIJUURI småorre / grimoni euptori LIUSKSLKORUUSU stockros / lce ficifoli TRHSLKORUUSU stockros / lce rose * Luonnonperenn, keväisen puutrhn väriläiskä. Runssti keltisi kukki, neulsmisen kpet lehdet. Klkkipitoinen, läpäisevä m. urinkoinen pikk. Kivikko- j klliopuutrhn. IV V cm. lk Luonnonvrinen niittyksvi. Keltinen, tähkämäinen kukinto VII VIII. Lääkeksvi cm. ur pvr. * Trhslkoruusu tlven- j tudinkestävämpi. Yksinkertiset kukt keltisi, punisi j vlenpunisi. Tlvehtinut hyvin. Kv ti lyhytikäinen mv. ur. Kukktrhn ktseenvngitsij. Upe kukint heinäkuust syysmyöhälle. Kv ti lyhytikäinen mv. 1,5 2,5 m. ur.. Punsävyt. Mtiinen ry Siemenluettelo

10 MONIVUOTISET KSVIT NUKKSLKORUUSU gulstockros / lce rugos REUNUSPOIMULEHTI rödskftig dggkåp lchemill erythropod UKKOLUKK kirgislök / llium hollndicum KRHUNLUKK rmslök / llium ursinum ROHTORSTI oxtung / nchus officinlis HELOVUOKKO röd fliknemon / nemone x lesseri MERIKNVUOKKO fliknemon / nemone multifid ROVUOKKO tovsipp / nemone sylvestris KRHUNPUTKI skogspip / ngelic sylvestris JOHNNEKSENSURMO midsommrkull nthemis sncti-johnnis KELTSURMO färgkull / nthemis tinctori TÄHKÄHIETLILJ stor sndlilj / nthericum liligo LPPIKILEIJ lpklej / quilegi lpin KNNKILEIJ schrlknsklej quilegi cndensis JLOKILEIJ pstellklej quilegi ultorum-ryhmä KÄÄPIÖJPNINKILEIJ jpnsk klej quilegi flellt vr. pumil B. Roos. Knt p. Viron Töstmst.. * Must hyvin tummn puninen.. Persiknväriset kukt. Knt p. Viron Töstmst. * Venäjältä kotoisin. Keltiset yksinkertiset kukt. Kv ti lyhytikäinen mv. ur. ** Koristeellinen, tuuhe lehdistö. Punertvt lehtiruodit j vihertävät kukinnot. Kestävä perenn myös pohjoiseen. VI VII. 25 cm. ur pv. Reunus- j mnpeiteksvi. * Kome, korke lukk. Siementää j tekee sivusipuleit, oike lkukesän silmänilo. Liilnpuninen, pllominen kukinto V VI cm. ur pvr. ** Leveälehtinen, hvennmll luonnonvrinen lehtoksvi. Vlkoiset kukinnot kesäkuuss cm. Pvr vr. Siemenet puutrhknnst. lk Hrvinisehko luonnonksvi. Pienet punvioletit lemmikinkukt. Värjäysksvi. Läpäisevä m cm. ur. rovuokon tpinen punkukkinen vuokko VI. Liuskiset lehdet. Tuore, läpäisevä m cm. ur pvr. Pohjois-merikss luonnonvrinen vuokko. Kuknväri B vihtelee kellnvlest punertvn. Nukkpintiset lehdet. Läpäisevä m. Kunis j kestävä suurikukkinen vuokko. Vlkoiset kukt V VI. Läpäisevä m cm. ur pvr. ***/ ** lk Kome j kooks putkiksvi. Luonnonknt Luhngst. Vle srjkukinto VII VIII cm. * Keltsurmo muistuttv j sen knss helposti risteytyvä luonnonperenn. Ornssit mykeröt VI VII. Kv, kylväytyy. Läpäisevä m cm. ur. lk Syvänkeltiset, päivänkkkrmiset mykeröt. Väriksvi. Läpäisevä m cm. ur. Kukkii kun j runssti, syksyyn skk. Vuosi vuodelt komistuv, helppohoitoinen vnh perenn. Vlkoiset kukt VI. Läpäisevä m cm. ur.! Huomttv kileijoist. Smss puutrhss yhtä ik kukkivt kileijt risteytyvät keskenään. Siementimet eivät välttämättä ole emoksvien kltisi. * Kukkii lkukesästä, muistutt jpninkileij. Sinivlkoiset kukt cm. ur pvr. * Pitkäknnuksinen, hoikkkukkinen kileij. Siemenet on kerätty Little Lnterns -ljikkeest, joll on pun-keltiset kukt. Pitkäknnuksisi, suuri- j värikäskukkisi ljikkeit. Kukint VII cm. ur pvr.. * Väriseos pitkäknnuksisi jlokileijoj. B/ B. * Violet -ljikkeest kerättyjä siemeniä. B/. * Kunis, erittäin runss- j pitkäkukintinen, väri hilkk vlenpunist j keltist. B/ Mtlksvuinen, suosittu koristeksvi. Herkän kuniit kukt lkukesällä. Sopii myös kivikkopuutrhn cm. ur pvr.. *** Nn l mtl, kukt vhmisen vlkoiset. B. ** Sinivlkoiset kukt.. * Kurilensis vlenpuniset kukt. B B/ B/ 8 Mtiinen ry Siemenluettelo 2012

11 TULIKILEIJ eldklej / quilegi formos LPINKILEIJ pstellklej quilegi Olympi LEHTOKILEIJ klej / quilegi vulgris LEHTOKILEIJMISET LJIKKEET quilegi vulgris MONIVUOTISET KSVIT ** Leveähköt, pitkäknnuksiset, kirkkn pun-keltiset kukt VII VIIII. Sirot lehdet cm. ur pvr. ****/ *** Vnh, perinteinen kileij. Kksiväriset siniset-vlenkeltiset kukt VI cm. ur pvr.! Vuoden 1993 mtiisksvi! Ikivnh koriste- j lääkeksvi. Kukint lk Etelä-Suomess kesäkuun lkupuolell cm. ur pvr.. **** Seos punisen sävyjä vlest tummn.. **** Sirp 1 viininpuninen, kerrottu, upe!. **** Sininen. F. **** Seos eri värejä. Yksinkertisi j kerrottuj kukki. Jlostustyön tuloksen syntyneitä lehtokileijmisi ljikkeit. Brlow -kileijt ovt knnuksettomi. Siementimien ominisuudet voivt vihdell. B. ** Nor Brlow puolikerrnninen, vlenpuninen, vlkoviiruinen. E. * Nor Brlow väriseos. F. * Willim Guinness eli Mgpie. Tummn liilnsävyiset kukt, joiden sisäos puoliksi vle KILEIJSEOS Seos eri kileijoj j -risteymiä. Kikenvärisiä j -muotoisi kileijoj. klejmix / quilegi sp TRHLUKKNEILIKK ** Puutrhmuoto. Tiiviit kukinnot. Kpet, heinämäiset lehdet. Hyvä kivikkoistutuksiin j kuivn pikn peittoks- trädgårdstrift rmeri Mritim-ryhmä viksi. Kuivhko, läpäisev m. VI VII cm. ur.. ** Puniset kukt. P-S B. * l vlkoiset kukt IÄNRNIKKI ** Tvllisin rnikki pihoill. Keltiset pienet päivänkkkrmiset mykeröt VII IX cm. ur pvr. trädgårdsrnik / rnic schlinensis ISOTÖYHTÖNGERVO *** Kooks, kestävä perenn myös pohjoiseen. Kermnvlkoinen kukinto VI VII. 150 cm. B plymspire / runcus dioicus ur vr KMTSTKNTÖYHTÖ- NGERVO plymspire / runcus kmtschticus KIINNJLONGERVO plymstile / stile chinensis TUNTURIKURJENHERNE mörk fjällvedel / strglus lpinus ISOTÄHTIPUTKI stjärnflock / strnti mjor KUKSINTÄHTIPUTKI kuksisk stjärnflock strnti mxim KUNOKINEN ellis, tusenskön / Bellis perennis ** P-S lk Kermnvlkoiset kpet kukinnot kesä heinäkuuss. Tiivis vihreä lehdistö. Kestävä perenn myös pohjoiseen. 70 cm. ur pv. Pitkään kukkiv luonnonperenn. Liuskiset lehdet, pystyt kpet kukinnot VIII IX. p. luonnonknt Koillis-Kiinst hngi Shnin vuoristost. ur pvr. Herneksveihin kuuluv, pohjoisen niityillä, kllioill j hiekkknkill luontinen lji. Sinipunertv, tyveltä vlempi kukinto cm. Klliopuutrhn. Kunis, kiitollinen, perinteinen luonnonperenn. Kukkii pitkään VII IX. 50 cm. ur vr.. **** Näsinkllio pikllisknt Tmpereelt 1900-luvun lkupuolelt. Lisää Mtiinen-lehdessä 2/08. B. Seos vlkoist j vlenpunist.. Kisniemi vlkokukkinen ilm. p. luonnonknt. Sveitsiläinen luonnonksvi. Sopivsti leviää itsestään.. *** P-S Rosensymphonie punkukkinen ljike. ** Edellisen sukulinen, sitä isokukkisempi lji. Isot vlenpuniset suojlehdet kukiss. Läpimitt jop 6 cm. Kome. Pieni perenn käytävien reunoille j nurmikolle cm. Leviää. Läpäisevä m. ur pvr. B B H Mtiinen ry Siemenluettelo

Siemenluettelo 2015 SISÄLLYS

Siemenluettelo 2015 SISÄLLYS Siemenluettelo 2015 Maatiainen Det lantliga kulturarvet ry Maatiainen ry on perustettu vuonna 1989. Yhdistys pyrkii säilyttämään vanhoja viljely- ja koristekasvikantoja eli maatiaiskasveja sekä maatiaiseläimiä

Lisätiedot

Maatiainen - Det lantliga kulturarvet ry

Maatiainen - Det lantliga kulturarvet ry Siemenluettelo 2007 Maatiainen - Det lantliga kulturarvet ry Maatiainen ry on perustettu vuonna 1989. Yhdistys pyrkii säilyttämään vanhat viljelyja koristekasvit eli maatiaiskasvit sekä alkuperäiset kotieläinrodut

Lisätiedot

ÄLÄ OSTA TAKKAA KYSYMÄTTÄ MEILTÄ! Osta takkasi ja savupiippusi SYTYTYSVALMIS. asiantuntijalta. TAKKAPAKETTI!

ÄLÄ OSTA TAKKAA KYSYMÄTTÄ MEILTÄ! Osta takkasi ja savupiippusi SYTYTYSVALMIS. asiantuntijalta. TAKKAPAKETTI! ÄLÄ OSTA TAKKAA KYSYMÄTTÄ MEILTÄ! ACES HIGH Ost tkksi j svupiippusi SYTYTYSVALMIS sintuntijlt. TAKKAPAKETTI! Kikki sennettun - Tulitikkuvlmist! Nyt myös joustv rhoitus, ktso lisää: - Concept - Design -

Lisätiedot

Kalajuttu. Kalan hankinta on taitolaji. Hätälän uusi fileointilinja tekee huippulaatua huippunopeudella

Kalajuttu. Kalan hankinta on taitolaji. Hätälän uusi fileointilinja tekee huippulaatua huippunopeudella Kljuttu H Ä T Ä L Ä O Y: N A S I A K A S L E H T I Kln hnkint on titolji Hätälän uusi fileointilinj tekee huippultu huippunopeudell Klstj-Eemeli kokee verkot kelillä kuin kelillä 1/11 Herkkukori odott

Lisätiedot

Honda NSC50 Vision. sh. 2.390. Meillä myös moottoripyörien ja mopojen huoltopalvelu! Mp-varaosat ja -varusteet, renkaat ja rengastyöt, Keravalta.

Honda NSC50 Vision. sh. 2.390. Meillä myös moottoripyörien ja mopojen huoltopalvelu! Mp-varaosat ja -varusteet, renkaat ja rengastyöt, Keravalta. Uutt Kevääseen! Cprej, puseroit ym. Nopet vievät prht! Antti Lehtinen on vuoden KuumArt-titeilij. SIVU 10 KENKÄ S Sibeliuksenktu 10, Järvenpää (kävelyktu) Av. rkisin 10-17.30, pe j l 10-14 Keskiviikko13.5.2015

Lisätiedot

Kesä ja kärpäset... Toimittajat: Niklas Ilkka Simo Kyllönen Kiitokset: Ketku & Koisola Riikka Mäkelä Pihlajakettu Sofia Tigerstedt Aleksi Tuokko

Kesä ja kärpäset... Toimittajat: Niklas Ilkka Simo Kyllönen Kiitokset: Ketku & Koisola Riikka Mäkelä Pihlajakettu Sofia Tigerstedt Aleksi Tuokko Sisällys: Pääkirjoitus 2 Projekti: Uompuisto 3 Tnssin huum 5 Tisle test: Uimstdion 7 Vijettuj totuuksi 9 Pihljkettu 10 Kesän hittielokuvt 11 Pojt festreill 13 Kyökin puolell 15 Tee-se-itse: Sunvst 17 Tisle

Lisätiedot

Palveluksessasi. Itäkeskuksen Apteekki & kevään parhaat jutut. tarjoukset s. 8. Lehti Itäkeskuksen Apteekin asiakkaille 1/2013

Palveluksessasi. Itäkeskuksen Apteekki & kevään parhaat jutut. tarjoukset s. 8. Lehti Itäkeskuksen Apteekin asiakkaille 1/2013 Plveluksesssi Lehti Itäkeskuksen Apteekin sikkille 1/2013 Itäkeskuksen Apteekki & kevään prht jutut tt? m t t o s t e k ä lä Jäikö oo käinen kert rk ä K s ii L ri so ii v Pro lustmme s 6. e lv p lu e k

Lisätiedot

Loppuraportti. Johdanto. Tiivistelmä

Loppuraportti. Johdanto. Tiivistelmä 1 2 Loppurportti 2007 2011 Vstv projektityöntekijä Heidi Pukkil Projektityöntekijä Nin Tikknen Johdnto Tiivistelmä Hllinto Rhoitus Ohjusryhmä Työnohjus Henkilöstö Yhteistyö- j verkostokumppnit Projektiin

Lisätiedot

LÖYTYY KAUPPAKESKUS PASAATISTA

LÖYTYY KAUPPAKESKUS PASAATISTA oulu LÖYTYY KAUPPAKESKUS PASAATISTA Khden joulun ninen KAUPPAKESKUSPÄÄLLIKÖN JOULU KOTKALAISEN Rilln koti -bloggrin LAHJAVINKIT Nm! JOULUISIA RAAKARUOKA- RESEPTEJÄ Kikki joululhjt Pstist. Yli 100 ide!

Lisätiedot

1/2013 #10. Kajaus. Itä-Helsingin Klubitalon jäsenlehti. takanapäin j. taittumaan.

1/2013 #10. Kajaus. Itä-Helsingin Klubitalon jäsenlehti. takanapäin j. taittumaan. 1/2013 #10 Kjus Itä-Helsingin Klubitlon jäsenlehti n e d o u v ä e Pim l l o k l k i tknpäin j k l ä k l e s n e tlv tittumn. I S O U V A N A 2 K 1 U 0 2 M S U M O T R E K ILOISESTI ETEENPÄIN Tänne tulomtkll

Lisätiedot

Mika Hirvensalo. Insinöörimatematiikka B 2014

Mika Hirvensalo. Insinöörimatematiikka B 2014 Mik Hirvenslo Insinöörimtemtiikk B 4 Sisältö Rj-rvo j jtkuvuus....................................................... 5. Differentili- j integrlilskennn kehityksestä............................. 5. Relilukujen

Lisätiedot

12 Luonnon helmassa. Yrittäjä, äänestä EU-vaaleissa. Matkailutila Sinibell pitää Karoliina Suikkasen kiireisenä.

12 Luonnon helmassa. Yrittäjä, äänestä EU-vaaleissa. Matkailutila Sinibell pitää Karoliina Suikkasen kiireisenä. KYMEn yrittäjät ry jäsenehti www.kynm.fi Pääkirjoitus: sko tuevisuuteen on vieä utuinen, mutt vhv 3 kymen KYMEN YRIÄJÄ RY:N JÄENLEHI 1/2014 Yrittäjä, äänestä E-veiss. 12 Luonnon hemss Mtkiuti inibe pitää

Lisätiedot

CadillacNEWS. Kesän tapahtumakatsaus Pimpmobile by Wisco Cadillac CdV 1971 Esittelyssä Cadillac Allanté

CadillacNEWS. Kesän tapahtumakatsaus Pimpmobile by Wisco Cadillac CdV 1971 Esittelyssä Cadillac Allanté Cdillc Club of Fild jäsejulkisu o 3/2012 CdillcNEWS Cdillc Club of Fild jäsejulkisu o 3/2012 Club of Fild Kesä tphtumktsus Pimpmobile by Wisco Cdillc CdV 1971 Esittelyssä Cdillc Allté Projekti Holley Projectio

Lisätiedot

Keskustasuunnitelma Kellokosken kylään

Keskustasuunnitelma Kellokosken kylään Keskustsuunnitelm Kellokosken kylään Dilomityö - TKK - Arkkitehtiossto - Arkkitehtuurin koulutusohjelm 3.12.2007 Tekijä: Eil Lhdenerä Vlvoj: Aij Stffns Dilomityön tiivistelmä Tekijä: Eil Lhdenerä Pääine:

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-J6920DW Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeien setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS TÄRKEÄÄ VAROITUS

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN PIHA JA PUUTARHASANOMAT

JYVÄSKYLÄN PIHA JA PUUTARHASANOMAT Numero 11 JYVÄSKYLÄN PIHA JA PUUTARHASANOMAT 8. 3. 2013 Jyväskylän Puutarhaseura ry. 117. toimintavuosi Atsaleat loistavat keväällä Ilo irti puutarhassa on vuoden 2013 valtakunnallinen puutarhateema. Valtaosa

Lisätiedot

Leikkokasvit avomaalla

Leikkokasvit avomaalla Leikkokasvit avomaalla ohjeita Irmelin Nyman ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund Viljellyt leikkokasvit 1 Esipuhe Tässä julkaisussa mainitut noin 130 kasvia on valittu silmällä pitäen että ne

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2012. Vuoden 2012 talousarvion tarkistaminen. Maanostotarjous Maaninka Raimo

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2012. Vuoden 2012 talousarvion tarkistaminen. Maanostotarjous Maaninka Raimo Kunnnvltuusto KOKOUSKUTSU Kokousik Keskiviikko 14.11.2012 klo 15.00-18.38 Kokouspikk Käsiteltävät sit Asino 1 24 Liite no Svukosken kunnnvirsto Järjestäytymissit 2 25 1 M-inesten ottmissuunnitelmn trkstmisest

Lisätiedot

Sisältö. Tervetuloa. Tärkeää tietoa käyttöoppaan käytöstä. Vastuuvapauslauseke. Tekijänoikeudet

Sisältö. Tervetuloa. Tärkeää tietoa käyttöoppaan käytöstä. Vastuuvapauslauseke. Tekijänoikeudet Käyttöops 00 Tervetulo Onnittelut tämän Mio-litteen ostost. Lue tämä käyttöops huolellisesti, ennen kuin käytät Mio-nvigttori ensimmäistä kert. Säilytä tämä käyttöops tlless j käytä sitä ensisijisen ohjeen.

Lisätiedot

Tämä vakuutus on annettu Cummins MerCruiser Dieselin yksinomaisella vastuulla.

Tämä vakuutus on annettu Cummins MerCruiser Dieselin yksinomaisella vastuulla. Vtimustenmukisuusvkuutus Cummins MerCruiser Diesel Tämä sisäperä- ti sisämoottori on Cummins MerCruiser Dieselin ohjeiden mukn sennettun seurvien direktiivien vtimusten mukinen j täyttää niihin liittyvät

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Asentajan viiteopas Daikin Altherma maalämpöpumppu. Suomi

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Asentajan viiteopas Daikin Altherma maalämpöpumppu. Suomi Asentjn viiteops Dikin Altherm mlämpöpumppu Asentjn viiteops Dikin Altherm mlämpöpumppu Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Yleiset vrotoimet 3 1.1 Tietoj sikirjst... 3 Asentjn viiteops 1.1.1 Vroitusten

Lisätiedot

Gillespie A.: Foundations of Economics., 2011, luvut 6-8, 17, 21 ja 29. ISBN 978-0-19-958654-7. Oxford University Press.

Gillespie A.: Foundations of Economics., 2011, luvut 6-8, 17, 21 ja 29. ISBN 978-0-19-958654-7. Oxford University Press. Vltiotieteellinen tiedekunt Tloustieteen vlintkoe Arvosteluperusteet Kesä 0 Vlintkoekirjt Gillespie A.: Foundtions of Economics., 0, luvut 6-8, 7, j 9. ISBN 978-0-9-958654-7. Oxford University Press. sekä

Lisätiedot

Maatiaiskasvien, -eläinten ja -maisemien puolesta 4/2008

Maatiaiskasvien, -eläinten ja -maisemien puolesta 4/2008 Maatiaiskasvien, -eläinten ja -maisemien puolesta 4/2008 Maatiainen - Det lantliga kulturarvet ry Maatiainen ry on perustettu vuonna 1989. Yhdistys pyrkii säilyttämään vanhat viljely- ja koristekasvit

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnnhllitus 6/2007 194 (- 252) KOKOUSAIKA Mnntin 2. huhtikuut 2007 klo 18.30-19.55 KOKOUSPAIKKA Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone SAAPUVILLA

Lisätiedot

Käyttöohje. Alkuvalmistelut. Ompelun perusteet. Hyötyompeleet. Kirjainmerkit/ koristeompeleet. Kirjonta. Kirjonnan muokkaus

Käyttöohje. Alkuvalmistelut. Ompelun perusteet. Hyötyompeleet. Kirjainmerkit/ koristeompeleet. Kirjonta. Kirjonnan muokkaus Alkuvlmistelut Ompelun perusteet Tietokoneistettu ompelu- j kirjontkone Käyttöohje Hyötyompeleet Kirjinmerkit/ koristeompeleet Kirjont Kirjonnn muokkus MY CUSTOM STITCH (OMAN PISTOKUVION SUUNNITTELU) Liite

Lisätiedot

Puutarhan neljä kaunista vuodenaikaa

Puutarhan neljä kaunista vuodenaikaa TAINA KOIVUNEN Puutarhan neljä kaunista vuodenaikaa LUKUNÄYTE GUMMERUS LUKUNÄYTE Kiitän Kirjailijoiden ja kääntäjien kirjastoapurahalautakuntaa saamastani apurahasta. Lämpimät kiitokset kaikille, joiden

Lisätiedot

HAMMASHOITOA +SYY HYMYYN

HAMMASHOITOA +SYY HYMYYN www.viirikirppis.fi Vr pöytä viikoksi ti khdeksi, vivtt tvrsi vihtuvt rhksi! Heltorsti voi klo11-16 Oivst oivllisi oivlluksi. SIVU 10. HAMMASHOITOA +SYY HYMYYN Keskiviikko13.5.2015 3. vuosikert :o 18 Jkelu

Lisätiedot

Maatiaiskasvien, -eläinten ja -maisemien puolesta 4/2009

Maatiaiskasvien, -eläinten ja -maisemien puolesta 4/2009 Maatiaiskasvien, -eläinten ja -maisemien puolesta 4/2009 Maatiainen - Det lantliga kulturarvet ry Maatiainen ry on perustettu vuonna 1989. Yhdistys pyrkii säilyttämään vanhat viljely- ja koristekasvit

Lisätiedot

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE merkillä varustettuja tuotteita.

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE merkillä varustettuja tuotteita. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn sennettu sisäperämoottori ti sisämoottori noudtt seurvien

Lisätiedot

KEVÄTKUVASTO 2013. Tilaa helposti netistä www.kauppila.fi

KEVÄTKUVASTO 2013. Tilaa helposti netistä www.kauppila.fi KEVÄTKUVASTO 2013 Myrttilinnunruoho sivulla 13. Tilaa helposti netistä www.kauppila.fi Tämän kuvaston tuotteet toimitetaan viikoilla 11-15. Tämän kuvaston tilauksia ei voi yhdistää Taimikuvaston tilauksiin.

Lisätiedot