ITÄ-SUOMEN TYÖSUOJELUPIIRI TARKASTUSKERTOMUS 1 (5) Nro: 09/3025. Osallistujat Rehtori Ensio Vatanen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ITÄ-SUOMEN TYÖSUOJELUPIIRI TARKASTUSKERTOMUS 1 (5) Nro: 09/3025. Osallistujat Rehtori Ensio Vatanen"

Transkriptio

1 ITÄ-SUOMEN TYÖSUOJELUPIIRI TARKASTUSKERTOMUS 1 (5) Päivämäärä TYÖSUOJELUTARKASTUS Tarkastuspäivä ja aika klo Työnantaja Postiosoite Työpaikka Postiosoite Tarkastuksen aihe Juankosken kaupunki Juankoskentie 13, Juankoski Juankosken koulu Kaavin toimipiste Koulutie 1, Kaavi Perusvalvontatarkastus Tarkastuksen toimittajat Ylitarkastaja Airi Hietamäki Ylitarkastaja Timo Kauhanen Osallistujat Rehtori Ensio Vatanen Apulaisrehtori Riitta Lilja Työsuojelupäällikkö Janne Katajisto (Juankosken kaupunki) Lehtori Janne Timonen Työsuojeluvaltuutettu Päivi Marttila (Juankosken kaupunki) Työsuojeluvaltuutettu Päivi Kostilainen (Kaavin kunta) Tekninen johtaja Ari Räsänen (Kaavin kunta) Kunnan rakennusmestari Voitto Kilpeläinen (Kaavin kunta) Työterveyshoitaja Asta Eerikäinen Tarkastuksen yhteydessä saadun tiedon ja tekemieni havaintojen perusteella annan työnantajalle seuraavat kehotukset ja toimintaohjeet. Kehotus 1 Korjaustoimenpiteet Rakennusteknisen kuntotutkimuksen raportin mukaiset korjaustoimenpiteet on tehtävä ennen , jos Juankosken koulun Kaavin toimipisteen nykyisissä tiloissa jatketaan opetusta syksyllä Työturvallisuuslaki (738/2002) 8, 10, 32, 33, 38, 40 ja 61 Valtioneuvoston astus työpaikkojen turvallisuus- ja terveysvaatimuksista (577/2003) 2 ja 9 Itä-Suomen työsuojelupiirin työsuojelutoimisto Joensuun toimipiste Osoite Puhelin Faksi Osoite Puhelin Faksi Vuorikatu 26 A, 5. krs (017) (017) Kauppakatu 20 (013) (013) KUOPIO JOENSUU Sähköpostiosoite tai Sähköpostiosoite tai

2 ITÄ-SUOMEN TYÖSUOJELUPIIRI TARKASTUSKERTOMUS 2 (5) Kehotuksen perusteena olevien puutteiden kuvaus Juankosken koulun Kaavin toimipisteessä tehdyn sisäilmastokyselyn (Työterveyslaitoksen lausunto ) mukaan toimitiloissa on sisäilmaongelma. Osa sisäilmaston oireista liittyy yleisoireisiin (esim. väsymys ja päänsärky) ja limakalvojen ärsytykseen, ja nämä oireet helpottuvat yleensä altistuksen loputtua. Lausunnon mukaan mikrobilatistus voi aiheuttaa joskus myös allergisen sairauden puhkeamisen. Rakennusteknisen kuntotutkimuksen raportin mukaan Juankosken koulun Kaavin toimipisteen A-rakennuksessa on todettu mm. rakenteiden kosteus- ja mikrobivaurioita, ilmanvaihtojärjestelmän puutteita sekä hallitsemattomia ulkovaipan ilmavuotoja. Em. tekijät aiheuttavat rakennuksessa oleskeleville henkilöille heidän kokemiaan oireita ja voivat korjaamattomina aiheuttaa tilojen käyttäjille terveysvaaraa tai haittaa. B-rakennuksessa todetuista vaurioista on merkittävin ikkunoiden rive-eristeissä todetut mikrobivauriot, jotka korjaamattomina voivat aiheuttaa tilojen käyttäjille oireita. Kehotus 2 Työntekijöiden terveydentila Kehotusten jälkivalvonta Työntekijöiden altistuminen kosteus- ja homevaurioista johtuville altisteille on saatava loppumaan viimeistään Työnantajan tulee seurata järjestelmällisesti työntekijöiden terveydentilaa. Kehotuksen perusteena olevien puutteiden kuvaus Juankosken koulun Kaavin toimipisteessä tehdyn sisäilmastokyselyn (Työterveyslaitoksen lausunto ) ja Rakennusteknisen kuntotutkimuksen raportin mukaan toimitiloissa on terveysvaaraa ja haittaa aiheuttava sisäilmaongelma. Saadun tiedon mukaan osa työntekijöistä on siirretty työhön muuhun tilaan. Työnantajan tulee toimittaa valvontaa varten Itä-Suomen työsuojelupiiriin työsuojelutoimistoon tieto - kesällä 2009 tehdyistä korjaustoimenpiteistä mennessä - työntekijöiden terveydentilasta ja toimenpiteistä, millä tavalla työntekijöiden altistuminen kosteus- ja homevaurioista johtuville altisteille saadaan loppumaan mennessä Kehotuksen mahdollisen laiminlyönnin saatan työsuojelupiirin työsuojelutoimiston käsiteltäväksi. Työsuojelutoimisto voi velvoittaa työnantajan poistamaan säännösten vastaisen olotilan. Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta (44/06) 4 1 mom., 13 Toimintaohje 1 Työvälineen (pylväsporakone) turvallisuus

3 ITÄ-SUOMEN TYÖSUOJELUPIIRI TARKASTUSKERTOMUS 3 (5) Työnantajan on järjestelmällisesti selvitettävä ja arvioitava työvälineen turvallisuus. Arvioinnissa on kiinnitettävä huomiota työvälineen ja sen liikkuvien osien aiheuttamiin vaaroihin ja haittoihin. Jos työvälineen käyttö aiheuttaa vaaraa tai haittaa, työnantajan on ryhdyttävä vaaran tai haitan poistamiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin välittömästi. Pylväsporakone on varustettava sellaisella suojuksella tai siihen liittyvillä varusteilla (esim. mikrokytkin), joka pysäyttää vaarallisen osan liikkeet ennen kuin vaaravyöhyke saavutetaan. Suojalaite ei saa olla helposti poistettavissa eikä se saa tarpeettomasti rajoittaa näkyvyyttä koneen toiminta-alueella. Työ ei saa käynnistyä, jos liikkuvat osat eivät ole suojattuna. Työturvallisuuslaki (738/2002) 8, 10, 14, 19 ja 41 Valtioneuvoston päätös työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta 403/2008 Pylväsporakoneesta puuttuu suojus tai siihen liittyvä laite (esim. mikrokytkin), joka pysäyttää vaarallisen osan liikkeet ennen kuin vaaravyöhyke saavutetaan. Toimintaohje 2 Väkivallan ehkäisyä ja hallintaa koskevat menettelytapaohjeet Työtä ja työpaikkaa varten työnantajan on laadittava menettelytapaohjeet, joissa ennakolta kiinnitetään huomiota uhkaavien tilanteiden hallintaan ja toimintatapoihin, joilla väkivaltatilanteen vaikutukset työntekijän turvallisuuteen voidaan torjua ja rajoittaa. Työturvallisuuslaki (738/2002) 8, 10, 14 ja 27 Juankosken koulun Kaavin toimipisteeseen ei ole laadittu väkivallan ehkäisyä ja hallintaa koskevia menettelytapaohjeita. Toimintaohje 3 Terveydelle haitallisen häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallintaa koskevan menettelytapaohjeen perehdyttäminen Terveydelle haitallisen häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallintaa koskeva menettelytapaohje tulee perehdyttää Juankosken koulun Kaavin toimipisteen henkilökunnalle. Juankosken kaupungin Terveydelle haitallisen häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallintaa koskevaa menettelytapaohjetta ei ole perehdytetty riittävällä tavalla Juankosken koulun Kaavin toimipisteen henkilökunnalle. Toimintaohje 4 Kemikaaliturvallisuus

4 ITÄ-SUOMEN TYÖSUOJELUPIIRI TARKASTUSKERTOMUS 4 (5) Toimintaohjeiden jälkivalvonta Työnantajan on pidettävä ajan tasalla olevaa kauppanimen mukaista luetteloa työpaikalla käytettävistä kemikaaleista. Luettelosta on käytävä ilmi kemikaalin luokitustiedot ja se, mistä kemikaalista on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedotteet ja luettelo käytettävistä kemikaaleista on pidettävä työpaikalla työntekijöiden nähtävänä. Työnantajan on tunnistettava työssä esiintyvien kemiallisten tekijöiden aiheuttamat vaarat ja arvioitava niistä työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle mahdollisesti aiheutuvat riskit. Riskien arviointi on esitettävä tarkoituksenmukaisella tavalla kirjallisessa muodossa ja siinä on eriteltävä toteutetut ennalta ehkäisevät toimenpiteet ja suojelutoimenpiteet ja se on pidettävä ajan tasalla. Työturvallisuuslaki (738/2002) 8 ja 10 Valtioneuvoston asetus kemiallisista tekijöistä työssä (715/2001) 4, 5, 6 ja 7 Tarkastuksella todettiin, että Juankosken koulun Kaavin toimipisteen fysiikan, kemian ja teknisen työn opetuksessa käytettävistä kemikaaleista ei ole tehty kemikaaliasetuksen mukaista kemikaaliluetteloa. Käytössä olevien kemikaalien riskien arviointia ei ole esitetty kirjallisessa muodossa. Työnantajan tulee toimittaa valvontaa varten Itä-Suomen työsuojelupiiriin mennessä tieto - työvälineen (pylväsporakone) turvallisuuden parantamisesta ja mennessä tieto - menettelytapaohjeesta tms. väkivallan ja sen uhkan ehkäisemiseksi ja niissä tilanteissa toimimiseksi - terveydelle haitallisen häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallintaa koskevan menettelytapaohjeen perehdyttämisestä - kemikaaliluettelosta ja kemikaalien riskien arvioinnista Toimintaohjeen laiminlyönti voi johtaa kehotuksen antamiseen asiassa. Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta (44/06) 4 1 mom. ja 13 1 mom.

5 ITÄ-SUOMEN TYÖSUOJELUPIIRI TARKASTUSKERTOMUS 5 (5) Tarkastuksen kulku, saadut tiedot ja tehdyt keskeiset havainnot Tarkastuksella käsiteltiin rakenteiden kunto, sisäilma, väkivallan ja sen uhkan hallinta, häirintä ja muu epäasiallinen kohtelu, määräaikaiset työsuhteet, teknisen työn ja kemikaaliturvallisuus, työterveyshuolto sekä sairaus-, ammattitauti- ja työtapaturmapoissaolot. Tarkastuksella käydyn keskustelun ja rakennusteknisen kuntotutkimuksen mukaan Juankosken koulun Kaavin toimipisteen korjaustarve on ilmeinen. Rakennusteknisen kuntotutkimuksen raportissa toimenpide-ehdotukset on esitetty tehtäviksi kolmivaiheisena eli välittömät, kesällä 2009 tehtävät ja peruskorjauksen yhteydessä toteutettavat. Saadun tiedon mukaan välittömät korjaustoimenpiteet on tarkastusajankohtana tehty. Työpaikkakierrolla tarkastettiin mm. opettajanhuone sekä teknisen työn metalli-, puu- ja maalaustilat. Työnantajalle ja työsuojeluhenkilöille selvitettiin annettavat kehotukset ja toimintaohjeet sekä niiden merkitys ja niiden mahdollisesta laiminlyömisestä johtuvia jatkotoimenpiteitä. Työnantajalle ja asianomaiselle työsuojeluvaravaltuutetulle varattiin tilaisuus lausua mielipiteensä. Tarkastuksen toimittaminen sinänsä ei merkitse kannanottoa tarkastamatta jääneiden työolojen hyväksyttävyyteen. Tarkastuksella on käytössä ollut mm. seuraavat asiakirjat - Sisäilmastokysely Juankosken koulun Kaavin toimipisteen toimitiloissa (Työterveyslaitoksen lausunto ) - Kaavin yläasteen A- ja B-rakennusten (Koulutie 1) rakennustekninen kuntotutkimus helmikuu 2009 liitteineen (Raportti ) Ylitarkastaja Airi Hietamäki JAKELU (posti) Rehtori Ensio Vatanen Apulaisrehtori Riitta Lilja Työsuojelupäällikkö Janne Katajisto (Juankosken kaupunki) Työsuojeluvaltuutettu Päivi Marttila (Juankosken kaupunki) Tekninen johtaja Ari Räsänen (Kaavin kunta) TIEDOKSI (sähköposti) Lehtori Janne Timonen Työsuojeluvaltuutettu Päivi Kostilainen (Kaavin kunta) Kunnan rakennusmestari Voitto Kilpeläinen (Kaavin kunta) Työterveyshoitaja Asta Eerikäinen

9.5.2014. Viite Työsuojelutarkastus 18.2.2013 nro 13/2220, 24.5 2013 nro 13/2248, 25.11.2013 nro 13/2283.

9.5.2014. Viite Työsuojelutarkastus 18.2.2013 nro 13/2220, 24.5 2013 nro 13/2248, 25.11.2013 nro 13/2283. Aluehallintovirasto 11 Kokkolan kaupunki PL 43 67101 Kokkola Kuuleminen Dnro LSSAVI/328/05.13.01.02/2014 9.5.2014 T ', 66 l.an ; J U!' KI Kaupii ri9inhailitus -- 2o itir T 1 (3) Viite Työsuojelutarkastus

Lisätiedot

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002)

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) tuli voimaan 1.1.2003. Lailla kumotaan vuodelta 1958 oleva vanha työturvallisuuslaki (299/58) siihen tehtyine muutoksineen. Vanhan

Lisätiedot

UUSI TYÖTURVALLISUUSLAKI (738 / 2002) REHTORIN / MUUN ESIMIEHEN SEKÄ OPETTAJAN KANNALTA

UUSI TYÖTURVALLISUUSLAKI (738 / 2002) REHTORIN / MUUN ESIMIEHEN SEKÄ OPETTAJAN KANNALTA UUSI TYÖTURVALLISUUSLAKI (738 / 2002) REHTORIN / MUUN ESIMIEHEN SEKÄ OPETTAJAN KANNALTA www.finlex.fi, katso myös Euroopan työterveellisyys ja turvallisuusvirasto http://fi.osha.eu.int Vuoden 2003 alusta

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014

TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 Työsuojelutoimikunta 13.2.2014 Kunnanhallitus 3.3.2014 Työsuojelun toimintaohjelma 2014 1 (9) TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 1. TOIMINTAOHJELMAN

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 2 luku Työnantajan yleiset velvollisuudet 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden

Lisätiedot

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/ 2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/ 2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Tutkimuksia ja selvityksiä 11/ 2004 Research Reports 11/2004 Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Kuopio 2004 1 Julkaisija: Julkaisun sarjan nimi ja tunnus

Lisätiedot

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki Timo Koskinen, Anne Mironen Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus Uusi työturvallisuuslaki 1 Taitto Mikko Huttunen Paino Valkealan Painokarelia 2003 ISBN 951-714-222-6 2 Sisällys Uusi

Lisätiedot

Tarkastaja Eija Ukkola. osoite Valtakatu 21, 96200 Rovaniemi gsm 044 715 9560 email eija.ukkola@avi.fi netti www.tyosuojelu.fi

Tarkastaja Eija Ukkola. osoite Valtakatu 21, 96200 Rovaniemi gsm 044 715 9560 email eija.ukkola@avi.fi netti www.tyosuojelu.fi Tarkastaja Eija Ukkola osoite Valtakatu 21, 96200 Rovaniemi gsm 044 715 9560 email eija.ukkola@avi.fi netti www.tyosuojelu.fi Työsuojelun vastuualueen toiminta Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun

Lisätiedot

Aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue

Aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Aluehallintovirasto Tarkastuskertomus 14/613 1 (5) 0 Ylä-Savon SOTE U ', T 1 Y T Y M.4 Työsuojelutarkastus Tarkastusaineisto Viimeisen aineiston pvm Työnantaja Osoite Valvontakohde Osoite Tarkastaja S

Lisätiedot

Valvontaohje. Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto

Valvontaohje. Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Valvontaohje Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Tampere 2008 Kannen kuva: Marjo Ullakonoja Sisällysluettelo 1 Yleistä...5 2 Työsuojelun valvonta

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2014:1 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2014:1 ISBN 978-952-13-5720-6 (nid.) ISBN 978-952-13-5721-3 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

KOSTEUS- JA HOMEVAURIOIDEN VALVONTA

KOSTEUS- JA HOMEVAURIOIDEN VALVONTA Työsuojeluvalvonnan ohjeita 3 / 2010 KOSTEUS- JA HOMEVAURIOIDEN VALVONTA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sisällys Ohjeen tarkoitus... 5 Säädösperusta... 5 Kosteus- ja homevaurioiden määrittely ja tunnusmerkit...

Lisätiedot

Uusi työsuojelun valvontalaki 44/2006 Johtaja Leo Suomaa, STM Ratuke-seminaari 28.10.2008

Uusi työsuojelun valvontalaki 44/2006 Johtaja Leo Suomaa, STM Ratuke-seminaari 28.10.2008 Uusi työsuojelun valvontalaki 44/2006 Johtaja Leo Suomaa, STM Ratuke-seminaari 28.10.2008 Ensimmäinen näytös Kupletin juoni eikä paljon mitään muuta 2 syksy 2008 LSuo Komiteanmietintö N:o 10 1954, sivu

Lisätiedot

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Tutkimuksia ja selvityksiä 11/2004 Research Reports 11/2004 Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Kuopio 2004 1 Julkaisija: Julkaisun sarjan nimi ja tunnus

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta... 4 2.1 Lainsäädäntöperusta...

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille opas terveyden, turvallisuuden ja työkyvyn edistämiseen pientyöpaikoilla Työurien jatkamisen tuki 2012 2014 -hanke Marja Heikkilä ja Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Kuntoutussäätiö

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA. v. 2010-2013

VARKAUDEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA. v. 2010-2013 VARKAUDEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA v. 2010-2013 TYÖHYVINVOINTI ON YHTEINEN ASIA Minna Tikanmäki Työsuojelupäällikkö Marjo RautioTyösuojeluvaltuutettu Reijo Airaksinen Työsuojeluvaltuutettu

Lisätiedot

Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta

Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta Sisältö Esipuhe.... 3 Ohjeen sisällöstä.... 3 Mikä on trukki ja kuljettaja?... 4 Trukkiliikennettä koskevat työturvallisuuslainsäädännön määräykset....

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma

Työsuojelun toimintaohjelma Työsuojelun toimintaohjelma Yhteistyökomitea 9.3.2015 Kaupunginhallitus 23.3.2015 www.ylojarvi.fi Sisällys 1. TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA... 3 2. TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINTA... 3 2.1 Yhteistyökomitea...

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma 2014 2017

Työsuojelun toimintaohjelma 2014 2017 Työsuojelun toimintaohjelma 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 12.11.2014 Maakuntahallitus 15.12.2014 2 1. Työsuojelutoiminta ja tavoitteet Työsuojelun toimintaohjelma määrittää Pohjois-Pohjanmaan liiton työsuojelutoiminnan

Lisätiedot

Työsuojelu ja työterveyshuolto henkilöstöpalvelualalla 10.11.2008

Työsuojelu ja työterveyshuolto henkilöstöpalvelualalla 10.11.2008 Työsuojelu ja työterveyshuolto henkilöstöpalvelualalla 10.11.2008 1 Työsuojelun käsite yleisesti työturvallisuustoiminta, työtapaturmien torjunta (huom. myös psyykkinen työsuojelu) työpaikkaterveydenhuolto,

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Forssan kaupunki TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Viihdeuimala Vesihelmi Yhteistoimintaryhmä 16.12.2013 Kaupunginhallitus 13.1.2014 Sivu2 Sisällys YLEISTÄ... 3 TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINTA... 4 TYÖSUOJELUVASTUUT...

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2017

KEURUUN KAUPUNKI TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Yhteistyötoimikunta 18.6.2014 Kaupunginhallitus 23.6.2014 KEURUUN KAUPUNKI TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Keuruun kaupunki työsuojelu SISÄLLYSLUETTELO 1. KEURUUN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TAVOITTEET

Lisätiedot

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta...

Lisätiedot

Työsuojelun valvontalaki

Työsuojelun valvontalaki Työsuojelun valvontalaki Sosiaali- ja terveysministeriö Esitteitä 2006:2 Helsinki 2006 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1922-7 (nid.) ISBN 952-00-1923-5 (PDF) Yliopistopaino Helsinki 2006 1 Työsuojelun valvontalaki

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Työsuojeluhallinto Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Väkivallan uhka työssä Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-095-6 ISSN 1456-257X

Lisätiedot

Psykososiaalisten riskien valvonta työpaikalla

Psykososiaalisten riskien valvonta työpaikalla Psykososiaalisten riskien valvonta työpaikalla Kuormitustekijät hallintaan Parempi työ Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 2014 28.4.2014 Oulu Päivi Suorsa Pohjois-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun

Lisätiedot

Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas

Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 1 Sisällys 1. Johdanto... 4 2. Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta... 6 2.1 Lainsäädäntöperusta...

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2015 31.12.2017

KITEEN KAUPUNKI TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2015 31.12.2017 KITEEN KAUPUNKI TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2015 31.12.2017 Työhyvinvointifoorumi 17.11.2014 Yhteistyötoimikunta 28.11.2014 Kaupunginhallitus 8.12.2014 Työsuojelujaosto Yhteistyötoimikunta

Lisätiedot

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden

Lisätiedot