LIITE 1 (5) TYÖSUOJELUPIIRI Sosiaali- ja terveysministeriö / Työsuojeluosasto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIITE 1 (5) TYÖSUOJELUPIIRI Sosiaali- ja terveysministeriö / Työsuojeluosasto 16.1.2007"

Transkriptio

1 LIITE 1 (5) TORNINOSTUREIDEN OHJAAMOT JA NIILTÄ EDELLYTETTÄVÄ TURVALLISUUSTASO Torninostureiden ohjaamoiden tulee täyttää työssä käytettävien koneiden ja muiden työvälineiden hankinnasta, turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta annetussa valtioneuvoston päätöksessä (856/1998) esitetyt minimi vaatimukset (käyttöpäätös). Käyttöpäätöksen 4 luvun 54 :ssä on esitetty, että milloin nosturin ohjaamista ei muutoin voida suorittaa turvallisuuden vaarantumatta, on nosturissa oltava asianmukainen ohjaamo. Asianmukaiseksi ohjaamoksi katsotaan joko standardin SFS 4953 tai yhdenmukaistetun eurooppalaisen standardin mukainen tai niitä vastaava ohjaamo. Säännös koskee sellaisia torninostureita, jotka on otettu käyttöön jälkeen. Ennen käyttöönotettujen torninostureiden vaatimuksista ei käyttöpäätöksellä ole säädetty. Vanhojen ohjaamoiden turvallisuutta tulee arvioida työturvallisuuslain perusteella. Jäljempänä on kuitenkin koottuna vanhojen torninostureiden ohjaamoilta edellytettyjä vaatimuksia, jotka ovat olleet Työsuojeluhallituksen turvallisuusmääräyksissä 22:1 ja 22:2. Vuoden 1995 alun jälkeen nostureissa, joihin on tehty CE-merkintä, voi ohjaamojen rakenteissa olla pieniä eroavaisuuksia, koska ohjaamoiden suunnittelussa on voitu käyttää valmistusmaan kansallisia standardeja. Työturvallisuuslaista Työnantajan on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Työolosuhteiden parantamiseksi tarvittavina toimenpiteinä tulee ensisijaisesti käyttää rakenteellisia ratkaisuja huomioiden tekninen kehitys. Työnantajan tulee riittävän järjestelmällisesti selvittää ja tunnistaa työstä johtuvat vaarat ja milloin niitä ei voida poistaa arvioitavat niiden merkitys terveydelle. Selvitystä laadittaessa on käytettävä ulkopuolista asiantuntemusta jos työnantajalta puuttuu riittävä asiantuntemus selvityksen tekemiseen. Siten esimerkiksi vanhojen torninostureiden ohjaamoissa tyypillisesti esiintyvät homevauriot on työnantajan selvitettävä ja ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin haitan poistamiseksi. Ohjaamon istuimen ja hallintalaitteiden sijoittelun tulee olla sellainen, että kuljettaja voi käyttää nosturia ilman kehoa rasittavaa kurkottelua. Vanhoissa nostureissa hallintalaitteen voivat sijaita kuljettajan sylissä, minkä vuoksi

2 LIITE 2 (5) kuljettaja joutuu kurkottelemaan hallintalaitteiden ylitse nähdäkseen taakan liikkeet. Suomessa on noudatettu työpaikan ylimpänä lämpötilana + 28 o C. Mikäli nosturin ohjaamon normaalilla tuuletuksella ei saavuteta riittävää lämpötilan hallintaa on työ tauotettava tai järjestettävä ohjaamoon ilmastointi silloin kun lämpötila ylittää + 28 o C:een rajan. HUOM! Käytännössä useat vanhat torninosturit ovat rakenteeltaan sellaisia, ettei niihin saa helposti asianmukaista ohjaamoa. Tällaiset torninosturit voidaan pitää vielä käytössä, mikäli ne muutoin rakenteeltaan ovat kunnossa, muuttamalla niiden ohjaus radio-ohjauksella toimivaksi ja käyttää niitä ns. varastonostureina. Käyttöpäätöksen 54 :n vaatimukset ohjaamoille (SFS 4953) Ohjaamon tarve Torninostureissa tulee olla asianmukainen ohjaamo. Ohjaamoa ei vaadita kiinteissä nostureissa kun nostokorkeus on korkeintaan 20 m ja kuormamomentti korkeintaan 25 tm 25 metrin ulottumalla (linkkunosturi) tai kun nosturin käyttö on lyhytaikaista tai kun nosturin käyttö satunnaista ja usein keskeytyvää (varastot). Ohjaamon koko Ohjaamon rakenne Ohjaamossa on oltava riittävästi tilaa niin, että sinne voidaan asentaa istuin ja että siellä voidaan suorittaa tarpeelliset työtehtävät ergonomisesti hyvissä työasennoissa. Tällöin ohjaamon korkeus on 160 cm, leveys 90 cm ja syvyys 130 cm. Ohjaamon kantavien rakenteiden tulee olla palamatonta materiaalia. Ohjaamon sisäverhouksen tulee olla hitaasti syttyvää ainetta (syttymisherkkyysluokka 2). Ohjaamossa ei saa olla ulkonevia osia tai ne pitää suojata. Ohjaamossa vaaraa aiheuttavat sähköjohdot tulee suojata. Ohjaamo tulee valmistaa sellaisesta materiaalista, joka on pidettävissä helposti puhtaana. Ohjaamon lattia ei saa olla liukas. Ohjaamossa tulee olla sopiva sisävalaistus. Istuin

3 LIITE 3 (5) Istuinta on voitava säätää ohjaamon pituus- ja korkeussuunnassa. Säätöjen pitää lukittua paikoilleen. Istuimessa on oltava pehmustetut ja säädettävät käsinojat. Näkyvyys Ohjaamossa on oltava sijoitukseltaan ja kooltaan sellaiset ikkunat, että kuljettaja voi istuimeltaan helposti valvoa kuormaa. Tarvittaessa näkyvyyttä on parannettava peileillä. Ikkuna ruutujen tulee olla virheettömiä ja riittävän paksuja (SFS 2728 ja 2729). Ohjaamo tulee varustaa tarpeellisin häikäisysuojin. Hallintalaitteet Ilmastointi Hallintalaitteet on sijoitettava siten, että kuljettaja pystyy käyttämään nosturia ergonomisesti oikein (SFS 4954). Ohjaamo tulee varustaa riittävän tehokkaalla lämmityslaitteella. Ohjaamon tulee olla niin tiivis, ettei haitallista vetoa synny. Kylmänä vuodenaikana ohjaamon lämmityslaitteen tulee taata ohjaamon 18 o C lämpötila puolessa tunnissa, kun ulkoilman lämpötila on 20 o C. Ohjaamon lämpötila ei saa ylittää + 28 o C kuin tilapäisesti. (Uusissa harmonisoiduissa standardeissa lämpötilaraja-arvo on + 30 o C).

4 LIITE 4 (5) ENNEN KÄYTTÖÖNOTETTUJEN TORNINOSTUREIDEN OHJAAMOILTA EDELLY- TETTÄVÄ TURVALLISUUSTASO (Ei voimassa) Torninostureiden ohjaamojen rakenteista ja varusteluista säädettiin sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamissa torninostureiden turvallisuusmääräyksissä nro. 22:1. Määräykset koskivat sellaisia torninostureita, jotka ensimmäisen kerran otettiin käyttöön jälkeen. Torninostureilta edellytettiin myös tyyppitarkastuksen suorittamista. Tyyppitarkastukseen sisältyi nosturin ohjaamo. Vaatimuksia ohjaamoille Torninostureissa tulee olla asianmukainen riittävän tilava ja tukevarakenteinen ohjaamo, josta on hyvä näkyvyys työskentelyalueelle. Ohjaamoa ei vaadita kiinteissä nostureissa kun nostokorkeus on korkeintaan 20 m ja kuormamomentti korkeintaan 25 tm 25 metrin ulottumalla (linkkunosturi) tai kun nosturin käyttö on lyhytaikaista tai kun nosturin käyttö satunnaista ja usein keskeytyvää (varastot). Ohjaamon sisäkorkeus 1,9 m. Ohjaamo tulee varustaa riittävän tehokkaalla lämmityslaitteella joka takaa ohjaamossa + 18 o C ulkolämpötilan ollessa 25 o C. Ikkunat tulee pitää vapaina tiivistyvästä kosteudesta ja jäästä esim. lämminilmapuhaltimella. Ikkuna ruutujen tulee olla virheettömiä ja riittävän paksuja (SFS 2728 ja 2729). Istuinta on voitava säätää ohjaamon pituus- ja korkeussuunnassa. Säätöjen pitää lukittua paikoilleen. Istuimessa on oltava pehmustetut ja säädettävät käsinojat. Tarvittaessa näkyvyyttä on parannettava peileillä.

5 LIITE 5 (5) ENNEN KÄYTTÖÖNOTETTUJEN TORNINOSTUREIDEN OHJAMOILTA EDELLY- TETTÄVÄ TURVALLISUUSTASO (Ei voimassa) Ennen käyttöönotettujen torninostureiden ohjaamoiden turvallisuustasovaatimukset annettiin voimaan tulleella työministeriön päätöksenä. Yksityiskohtaisemmat vaatimukset julkaistiin turvallisuusmääräyksinä Vanhojen torninostureiden rakenteelliset vaatimukset nro. 22:2. Vaatimuksia ohjaamoille Torninostureissa tulee olla asianmukainen riittävän tilava ja tukevarakenteinen ohjaamo, josta on hyvä näkyvyys työskentelyalueelle. Ohjaamon tulee olla lämpöeristetty, pölyämättömällä ja helposti puhdistettavalla vähintään syttymisherkkyysluokkaa 2 olevalla materiaalilla verhottu. Ohjaamon vähimmäismittoina pidetään seuraavia: - korkeus 1,9 m - syvyys 0,9 m - leveys 0,8 m Ohjaamon pistorasia tulee varustaa ulkokäyttöön soveltuvalla vikavirtasuojakytkimellä (T-25 o C) Ohjaamo tulee varustaa riittävän tehokkaalla lämmityslaitteella joka takaa ohjaamossa + 18 o C ulkolämpötilan ollessa 25 o C. Ikkunat tulee pitää vapaina tiivistyvästä kosteudesta ja jäästä esim. lämminilmapuhaltimella. Ikkunoiden tulee olla vääristämätöntä varmuuslasia. Istuinta on voitava säätää ohjaamon pituus- ja korkeussuunnassa. Säätöjen pitää lukittua paikoilleen.

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden

Lisätiedot

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002)

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) tuli voimaan 1.1.2003. Lailla kumotaan vuodelta 1958 oleva vanha työturvallisuuslaki (299/58) siihen tehtyine muutoksineen. Vanhan

Lisätiedot

Käsin tehtävät nostot ja siirrot työssä

Käsin tehtävät nostot ja siirrot työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 23 Käsin tehtävät nostot ja siirrot työssä TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2006 Asiantuntijat: sosiaali- ja terveysministeriöstä Toivo Niskanen, Hannu Stålhammar ja Tarja Kantolahti

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 1. Näyttöpäätetyö TYÖSUOJELUHALLINTO

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 1. Näyttöpäätetyö TYÖSUOJELUHALLINTO Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 1 Näyttöpäätetyö TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2006 Sisällysluettelo Näyttöpäätetyö kuormittaa... 3 Haittojen ja vaarojen selvittäminen sekä riskien arviointi... 3 Työnteon järjestäminen...

Lisätiedot

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki Timo Koskinen, Anne Mironen Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus Uusi työturvallisuuslaki 1 Taitto Mikko Huttunen Paino Valkealan Painokarelia 2003 ISBN 951-714-222-6 2 Sisällys Uusi

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 2 luku Työnantajan yleiset velvollisuudet 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12 Nostoapuvälineet Turvallisuus Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-101-4 SSN 1456-257X Multiprint Oy, Tampere 2010 Sisällysluettelo JOHDANTO... 7 NOSTOAPUVÄLINEIDEN

Lisätiedot

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto Työsuojelujulkaisuja 57 Koneturvallisuus Säädökset ja soveltaminen Työsuojeluhallinto Tampere 2007 ISSN 1455-4011 ISBN 978-952-479-059-8 Multiprint Oy, Tampere 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. KONEISIIN SOVELLETTAVAT

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 201/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työturvallisuuslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työturvallisuuslain työn vaarojen selvittämistä

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008. Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta

Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008. Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta Page 1 of 54 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2008» 400/2008 400/2008 Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008 Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

KONEYRITTÄJÄN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT

KONEYRITTÄJÄN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT KONEYRITTÄJÄN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT Näkökulmana seuraavat alat: energia, maarakennus, metsänparannus, puunhankinta versio 5.0 1 Lukijalle Käsissäsi on koneyrittäjille valmisteltu turvallisuustehtävien opas,

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1998L0037 FI 07.12.1998 001.002 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 98/37/EY, annettu 22 päivänä

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Työsuojeluhallinto Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Väkivallan uhka työssä Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-095-6 ISSN 1456-257X

Lisätiedot

MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA JA TYÖNANTAJAN VELVOITTEET

MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA JA TYÖNANTAJAN VELVOITTEET KAAKKOIS-SUOMEN TYÖSUOJELUPIIRI Tarkastaja Asko Ojala Tarkastaja Aila Saarentaa MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA JA TYÖNANTAJAN VELVOITTEET KAAKKOIS-SUOMEN TYÖSUOJELUPIIRI 2 MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA

Lisätiedot

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta...

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS YLEISET

TYÖTURVALLISUUS YLEISET siltojen korjaus LIIKENNEVIRASTO Taitorakenneyksikkö YLEISOHJEET TYÖTURVALLISUUS YLEISET LAATUVAATIMUKSET 1.111 04/2012 (korvaa ohjeen 11/00) YLEISOHJEEN SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 2. TYÖTURVALLISUUSSUUNNITTELU

Lisätiedot

Ravintolan ja muun ravitsemisliikkeen tupakointitila

Ravintolan ja muun ravitsemisliikkeen tupakointitila Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2007:2 Ravintolan ja muun ravitsemisliikkeen tupakointitila Opas suunnittelijoille, kiinteistönomistajille, ravintoloitsijoille ja viranomaisille SOSIAALI- JA

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2. Työsuojeluhallinto. Työmelu

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2. Työsuojeluhallinto. Työmelu Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2 Työsuojeluhallinto Työmelu Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2 Työmelu TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2013 ISBN 978-952-479-046-8 ISSN 1456-257X Multiprint Oy, Tampere 2012 Melusta

Lisätiedot

Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas

Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 1 Sisällys 1. Johdanto... 4 2. Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta... 6 2.1 Lainsäädäntöperusta...

Lisätiedot

Ravintolan ja muun ravitsemisliikkeen tupakointitila

Ravintolan ja muun ravitsemisliikkeen tupakointitila Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2007:2 Ravintolan ja muun ravitsemisliikkeen tupakointitila Opas suunnittelijoille, kiinteistönomistajille, ravintoloitsijoille ja viranomaisille Helsinki 2007

Lisätiedot

Betonielementtien turvallinen asennus

Betonielementtien turvallinen asennus Betonielementtien turvallinen asennus Betoniteollisuus ry 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 3 1. YHTEINEN TYÖPAIKKA 4 1.1. Asenne, lainsäädäntö ja huolehtimisvelvollisuus...4 1.2. Työturvallisuusjärjestelmät...5

Lisätiedot

Ulkomyyntiohje. Ulkomyyntiohje

Ulkomyyntiohje. Ulkomyyntiohje Esittelijä Mia Piipari Sivu/sivut 1 / 24 Viranomaisen toiminnan tulee perustua lainsäädännössä määriteltyyn toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa tulee noudattaa lainsäädännön vaatimuksia. Viranomaisohjeet

Lisätiedot

26.6.2007. valtioneuvoston asetus sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (608/2005) 3.

26.6.2007. valtioneuvoston asetus sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (608/2005) 3. Kunnallinen työmarkkinalaitos Työryhmämuistio 1 (14) 26.6.2007 Kiireellisten sosiaalipalvelujen järjestämisestä ja siihen liittyvistä palvelussuhde ym. kysymyksistä 1 Lainsäädäntötaustaa Sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2014:1 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2014:1 ISBN 978-952-13-5720-6 (nid.) ISBN 978-952-13-5721-3 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Työturvallisuusohje STO 2/2009

Työturvallisuusohje STO 2/2009 Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 2/2009 8.10.2009 Korvaa: Laatija: Jukka Tamminen Liittyvä lainsäädäntö: Työturvallisuuslaki (738/2002), Sähköturvallisuuslaki

Lisätiedot

HE 323/2014 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräistä asbestipurkutyötä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 323/2014 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräistä asbestipurkutyötä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 323/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki eräistä asbestipurkutyötä

Lisätiedot

PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 2: Lisätietoa: laitteiden CE-merkintä, asentaminen, korjaus- ja muutostyöt, tarkastukset

PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 2: Lisätietoa: laitteiden CE-merkintä, asentaminen, korjaus- ja muutostyöt, tarkastukset PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 2: Lisätietoa: laitteiden CE-merkintä, asentaminen, korjaus- ja muutostyöt, tarkastukset 1 Paloturvalliset tulisijan ja savuhormin yhdistelmät Tässä

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta... 4 2.1 Lainsäädäntöperusta...

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta F2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA 1 Rakennuksen käyttöturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2001 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta Annettu Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 2001

Lisätiedot

Tavoitteena terve ja hyvinvoiva kana

Tavoitteena terve ja hyvinvoiva kana Tavoitteena terve ja hyvinvoiva kana Sisällys Eläinsuojelulain merkitys tuottajalle 3 Eläinsuojeluvalvonta 3 Kanan pitopaikka 5 Yleiset vaatimukset 5 Pitopaikan olosuhteet 5 Pitopaikan puhtaana- ja kunnossapito

Lisätiedot