Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta"

Transkriptio

1 Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta Turvallisuus osana laatua ja tuottavuutta seminaari Tarkastaja Jari Nykänen Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

2 Valvonnan suuntaaminen Työelämän pelisäännöt Työurien pidentäminen Harmaa talous Työsuhteen minimiehtojen valvonta Työnteko-oikeudettoman työvoiman käyttö Tilaajavastuuvelvoitteiden laiminlyönti Työsuhdevalvonta Vuokratyövoiman valvonta Määräaikaisten työsuhteiden valvonta Työaika Asiakas väkivallan uhka Haitallinen häirintä Muu psykososiaalinen kuormitus Käsin tehtävät nostot Toistotyö Työtapaturmien torjunta Kemikaalit Sisäilma Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

3 Työturvallisuus rakennusalalla Toimintatavat turvallisuuden hallitsemiksi toteutustavan järkeistäminen ja aliurakoinnin hallinta vaarojen selvittäminen toteutus- ja turvallisuussuunnitelmat turvallisuusosaamisen varmistaminen koulutus perehdytys työolojen seuranta ja mittaus (TR, MVR) Työolot Työympäristö telineet, kulkutiet järjestys suojakaiteet tms. työilman laatu koneet sähköistys Työntekijän toiminta oikeat työmenetelmät riskin oton välttäminen tarvittavien suojainten käyttö muuttuvien tilanteiden hallinta Seuraukset Tapaturmat Sairastumiset, Onnettomuudet, vahingot Tuottavuuden ja kannattavuuden parantuminen Työsuojeluvalvonnan vaikuttamisen kohteita

4 Valvonnan kohdentuminen rakennusalalla Hyvin työturvallisuuden hoitavat yritykset - TR-mittaukset Ei hyvin hoitavat yritykset - Perinteinen valvonta Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

5 Viranomainen kerää tietoa TR- ja MVR mittauksista Tapaturmista Hyvistä käytännöistä Tiedon pohjalta pyritään nostamaan kaikkien työpaikkojen turvallisuuden tasoa. Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

6 Rakentaminen on yhteispeliä Rakennushankkeen osapuolet: Rakennuttaja Suunnittelijat Urakoitsijat Rakennustuoteteollisuus Eri osapuolten on yhdessä ja kunkin osaltaan huolehdittava työturvallisuudesta. Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

7 Rakennuttajan on huolehdittava, että hankkeen valmistelussa, suunnittelussa ja toteutuksessa rakennustyö voidaan tehdä turvallisesti, vaarojen ja haittojen ennaltaehkäisy otetaan huomioon ja edellytettävä suunnittelutoimeksiannossa edellytettävä suunnittelijoilta turvallisuuden huomioimista. Suunnittelua ja valmistelua varten laadittava turvallisuusasiakirja. Em. tiedot on välitettävä suunnittelijoille ja päätoteuttajalle (aloituskokous) Suunnittelutoimeksiannossa on edellytettävä suunnittelijoilta työturvallisuuden huomioonottamista. Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) 7 ja 9 Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

8 Suunnittelua koskevat säännökset Työturvallisuuslaki (738/2002) 57 : Sen, joka toimeksiannosta luovuttaa työympäristön rakennetta, työ- tai tuotantomenetelmää, konetta, työvälinettä tai muuta laitetta koskevan suunnitelman on huolehdittava siitä, että suunnitelmassa on sen kohteen ilmoitetun käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla otettu huomioon tämän lain säännökset. Suunnittelua > Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

9 Asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) 8 LUKU Työturvallisuus elementtirakentamisessa: 36 Rakennesuunnittelijan on annettava asennussuunnitelmaa varten tiedot : asennusjärjestyksestä, väliaikaisesta tuennasta ja lopullisesta kiinnittämisestä, elementtien turvallisesta nostosta ja käsittelystä, työnaikaisista asennustasoista, suojakaiteista, muista turvallisuuslaitteista ja niiden kiinnittämisestä. geoteknissä suunnittelussa otettava huomioon nostolaitteista ja elementtien varastoinnista aiheutuvat kuormat. Elementtirakentamisessa on rakennesuunnittelija vastaa suunnitelmien ristiriidattomuudesta ja kokonaisuudesta. Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

10 Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

11 Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

12 Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

13 Päätoteuttajan rooli Tehdä kirjalliset turvallisuussuunnitelmat ennen töiden aloittamista. Selvitettävä, tunnistettava ja poistettava työmaan vaara- haittatekijät. Huomioitava turvallisuusasiakirjan tiedot ja esittää tarpeelliset muutokset. Huolehtia työmaan yleisjohdosta, yhteistoiminnan järjestämisestä, toimintojen yhteensovittamisesta ja työmaa-alueen yleisestä siisteydestä. Täytäntöönpantava, toteutettava ja seurattava turvallisuussuunnitelmista aiheutuvat toimenpiteet. Pidettävä suunnitelmat ajan tasalla. Perehdytettävä kaikki työntekijät ja varmistuttava ketä työmaalla työskentelee. Jatkuvasti tarkkailtava ja ohjattava työnantajien ja itsenäisten työnsuorittajien toimintaa. Huolehdittava koneiden, laitteiden ja muiden työvälineiden turvallisuudesta ja tarkastamisesta sekä kunnossapitotarkastuksista. Huolehtia, että asennussuunnitelma on kirjallisesti työmaalla. Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

14 Elementtien asennussuunnitelma Asennussuunnitelma on oltava kirjallisena työmaalla. Suunnitelmassa on oltava suunnittelijoiden hyväksymismerkinnät. Suunnitelmassa huomioitava valmistajan tuotekohtaiset ohjeet. Vna rakennustyönturvallisuudesta (205/2009) liitteessä 3 on asennussuunnitelmaan sisältö. Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

15 Elementtien nostot ja siirrot Rakennesuunnittelijalta tiedot nostoista ja käsittelystä Elementtien nostoissa, siiroissa ja varastonnissa on noudatettava valmistajan ohjeita. Elementtien kunto on tarkastettava ennen nostoa. Jokaisessa elementissä on oltava tunnistetiedot. Kuorman lastauksen aikana tehtaalla ja purkamisen aikana työmaalla on oltava putoamissuojaus järjestettynä. Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

16 Elementtien asentaminen Elementit on asennettava asennussuunnitelman mukaan. Käytettävä suoritusarvoiltaan riittävän kokoista nosturia soveltuvalla nostopaikalla. Torninosturissa on käytettävä nosturikameraa, jos näköyhteyttä ei ole nostokohteeseen. Asennustyössä putoamisvaara on torjuttava ensisijaisesti rakenteellisin toimenpitein. Valjastyyppinen henkilösuojain, putoamissuoja vai työvaljas? Vna (205/2009) sisältää tarkat säädökset asennustyöstä. Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

17 Turvallisuustason parantaminen ESAVIn työsuojelun vastuualueella on 2012 hankkeena rakennesuunnittelijoiden toiminnan valvonta. Rakennustuoteteollisuuteen uudenlainen lähestyminen (suunnittelu > tuotanto > kuljetus > asennus) Betonituotetehtaissa on tehdyissä tarkastuksissa havaittu puutteita putoamissuojauksessa varastoinnin ja kuormauksen yhteydessä. Betoniteollisuus Ry selvitti mahdollisuuksia kuorman purkamisen aikaisen putoamissuojauksen parantamiseksi viime vuonna. Selvityksen tuloksia on nyt ryhdyttävä hyödyntämään käytännössä. Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

18 Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

19 Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

20 Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

21 Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

22 Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

23 Kiitos! Turvallista kesää! Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

RAKENNESUUNNITTELIJAN TYÖTURVALLISUUSTEHTÄVÄT

RAKENNESUUNNITTELIJAN TYÖTURVALLISUUSTEHTÄVÄT RAKENNESUUNNITTELIJAN TYÖTURVALLISUUSTEHTÄVÄT SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO RY Tapiolan keskustorni, 02100 ESPOO Puh 020 595 5100, fax 020 595 5111 skolry@skolry.fi www.skolry.fi v 1.0 18.1.2010

Lisätiedot

Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät

Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät LIIKENNEVIRASTON TURVALLISUUSKOORDINAATTORIEN KOULUTUS 28.10.2011 Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät Simo Sauni 1 LÄHTÖKOHTA Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 2 (205/2009)

Lisätiedot

Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet

Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet Pieksämäen kaupunki Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet (VNa 205/2009) Virtasalmen kaatopaikka Sulkemisen pintarakenneurakka 1.6.2015 Dokumentinversiohallinta Versio Sisältö Vaihe Päiväys Laatija(t)

Lisätiedot

8.10.2009 Korvaa: Soveltamisalaan kuuluva suunnittelu voidaan jakaa tuotesuunnitteluun sekä tuotannon- ja työnsuunnitteluun.

8.10.2009 Korvaa: Soveltamisalaan kuuluva suunnittelu voidaan jakaa tuotesuunnitteluun sekä tuotannon- ja työnsuunnitteluun. Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 5/2009 8.10.2009 Korvaa: Laatija: Jukka Tamminen Liittyvä lainsäädäntö: Työturvallisuuslaki (738/2002) Valtioneuvoston asetus

Lisätiedot

RAKENNUS-, PINTAKÄSITTELY- JA TALOTEKNIIKKA-ALOJEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

RAKENNUS-, PINTAKÄSITTELY- JA TALOTEKNIIKKA-ALOJEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2012:14 RAKENNUS-, PINTAKÄSITTELY- JA TALOTEKNIIKKA-ALOJEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS RAKENNUS-, PINTAKÄSITTELY- JA TALOTEKNIIKKA-ALOJEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

Lisätiedot

OULAISTENKOSKEN SILLAN KORJAUS

OULAISTENKOSKEN SILLAN KORJAUS Oulaisten kaupunki OULAISTENKOSKEN SILLAN KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA 23.1.2013 Oulaistenkosken sillan korjaus TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 /12 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...2 1.1 TURVALLISUUSSUUNNITTELUN

Lisätiedot

LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT

LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT Yhdyskuntatekniikka Turvallisuusasiakirja 9.4.2010 LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT SISÄLLYSLUETTELO 1 1 YLEISTÄ 2

Lisätiedot

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Työsuojelujulkaisuja 88 Jorma Lappalainen Simo Sauni Päivi Piispanen Eeva Rantanen Tarja Mäkelä Työterveyslaitos VTT Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Toimintaopas Työsuojeluhallinto Tampere

Lisätiedot

Tilaaja: Myrskylän kunta Virastotie 5 07600 Myrskylä. Hanke: TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

Tilaaja: Myrskylän kunta Virastotie 5 07600 Myrskylä. Hanke: TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilaaja: Myrskylän kunta Virastotie 5 07600 Myrskylä Hanke: TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3

Lisätiedot

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/23 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta, Maanrakennustyöt KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen

Lisätiedot

Betonielementtien turvallinen asennus

Betonielementtien turvallinen asennus Betonielementtien turvallinen asennus Betoniteollisuus ry 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 3 1. YHTEINEN TYÖPAIKKA 4 1.1. Asenne, lainsäädäntö ja huolehtimisvelvollisuus...4 1.2. Työturvallisuusjärjestelmät...5

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS YLEISET

TYÖTURVALLISUUS YLEISET siltojen korjaus LIIKENNEVIRASTO Taitorakenneyksikkö YLEISOHJEET TYÖTURVALLISUUS YLEISET LAATUVAATIMUKSET 1.111 04/2012 (korvaa ohjeen 11/00) YLEISOHJEEN SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 2. TYÖTURVALLISUUSSUUNNITTELU

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 2 luku Työnantajan yleiset velvollisuudet 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja

Turvallisuusasiakirja Siltojen ja taitorakenteiden ylläpitourakka HKR/KPO 2015-2016 (HEL 2014-013773) Turvallisuusasiakirja Yksikköhintaperusteinen kokonaisurakka 29.1.2015 Asiakirjan päivitykset: Sisältö Vaihe Päivämäärä Laatija

Lisätiedot

Uusi työsuojelun valvontalaki 44/2006 Johtaja Leo Suomaa, STM Ratuke-seminaari 28.10.2008

Uusi työsuojelun valvontalaki 44/2006 Johtaja Leo Suomaa, STM Ratuke-seminaari 28.10.2008 Uusi työsuojelun valvontalaki 44/2006 Johtaja Leo Suomaa, STM Ratuke-seminaari 28.10.2008 Ensimmäinen näytös Kupletin juoni eikä paljon mitään muuta 2 syksy 2008 LSuo Komiteanmietintö N:o 10 1954, sivu

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Urakkaohjelman liite 1. KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA 1(6) 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus

Lisätiedot

TEHDASKATU JA SAARISTOKATU LIITTYMÄALUE VAIHE 1. TURVALLISUUSASIAKIRJA (VNa 205/2009)

TEHDASKATU JA SAARISTOKATU LIITTYMÄALUE VAIHE 1. TURVALLISUUSASIAKIRJA (VNa 205/2009) 1 TEHDASKATU JA SAARISTOKATU LIITTYMÄALUE VAIHE 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA (VNa 205/2009) 2 Asiakirjan päivitykset: Versio Sisältö Vaihe Päiväys Laatija(t) / Hyväksyjä 0.1 Turvallisuusasiakirja Rakennussuunnittelu

Lisätiedot

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002)

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) tuli voimaan 1.1.2003. Lailla kumotaan vuodelta 1958 oleva vanha työturvallisuuslaki (299/58) siihen tehtyine muutoksineen. Vanhan

Lisätiedot

Betonielementtien turvallinen asennus

Betonielementtien turvallinen asennus Betonielementtien turvallinen asennus Betonikeskus ry 1 Turbea_taitto_071017.indd 1 17.10.2007 12:53:56 Ohjausryhmä Seppo Immonen, Betset Oy, puh. joht. Vesa Engman, VIE- Rakennus Oy Anssi Koskenvesa,

Lisätiedot

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 30.6.2015 Sivu 1/8 Tilaaja: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Evo, Asuntola Kivelän saneeraus KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammattikorkeakoulu Oy PL 230, 13101

Lisätiedot

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖTURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖASIAT 3.1 Yleistä Työturvallisuuteen liittyvät asiat ja työsuojeluorganisaatio on esitettävä työmaan

Lisätiedot

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.7.2014 Sivu 1/7 Tilaaja: RVLE kiinteistöyksikkö Niskapietiläntie 32 E 55910 Imatra Projekti: Onttola 2010R-00020.01, Ivalo 2010R-00041.01 Ivalon ja Onttolan ampumaratojen kehittäminen JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

Lisätiedot

Psykososiaalisten riskien valvonta työpaikalla

Psykososiaalisten riskien valvonta työpaikalla Psykososiaalisten riskien valvonta työpaikalla Kuormitustekijät hallintaan Parempi työ Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 2014 28.4.2014 Oulu Päivi Suorsa Pohjois-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun

Lisätiedot

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta...

Lisätiedot

TURVALLISUUDEN HALLINTA RAKENNUSTYÖMAALLA

TURVALLISUUDEN HALLINTA RAKENNUSTYÖMAALLA Itä-Suomen läänin rakennusalan työturvallisuuden motivointi- ja koulutushanke TURVALLISUUDEN HALLINTA RAKENNUSTYÖMAALLA Toiminnallinen työturvallisuuskansio pienille ja keskisuurille rakennusyrityksille

Lisätiedot

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 2. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT... 3 3. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA... 3

SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 2. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT... 3 3. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA... 3 Mäntyharjun päiväkoti Turvallisuusasiakirja 1 / 5 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 1 1.2 Päätoteuttaja... 2 1.3 Urakoitsijat... 2 1.4 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu...

Lisätiedot

Kohti nolla-tapaturmatavoitetta. Miten hyviä käytäntöjä sovelletaan yrityksessä? Tärkeimmät hyvät käytännöt

Kohti nolla-tapaturmatavoitetta. Miten hyviä käytäntöjä sovelletaan yrityksessä? Tärkeimmät hyvät käytännöt Rakennustyön turvallisuusjohtamisen hyvät käytännöt vähentävät työtapaturmia Jorma Lappalainen, tekniikan lisensiaatti Työturvallisuusinsinööri, Tampereen aluetyöterveyslaitos jorma.lappalainen@ttl.fi

Lisätiedot

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki Timo Koskinen, Anne Mironen Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus Uusi työturvallisuuslaki 1 Taitto Mikko Huttunen Paino Valkealan Painokarelia 2003 ISBN 951-714-222-6 2 Sisällys Uusi

Lisätiedot

Turvallisuusopas ajoneuvonosturin kuljettajalle

Turvallisuusopas ajoneuvonosturin kuljettajalle Turvallisuusopas ajoneuvonosturin kuljettajalle 1 Sisällysluettelo Saatteeksi 2 Ajoneuvonosturin kuljettaja teet tärkeää ja näkyvää työtä 3 Mitä sanovat säädökset 4 Käyttöönotto- ja määräaikaistarkastukset

Lisätiedot