Viite Työsuojelutarkastus nro 13/2220, nro 13/2248, nro 13/2283.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "9.5.2014. Viite Työsuojelutarkastus 18.2.2013 nro 13/2220, 24.5 2013 nro 13/2248, 25.11.2013 nro 13/2283."

Transkriptio

1 Aluehallintovirasto 11 Kokkolan kaupunki PL Kokkola Kuuleminen Dnro LSSAVI/328/ / T ', 66 l.an ; J U!' KI Kaupii ri9inhailitus -- 2o itir T 1 (3) Viite Työsuojelutarkastus nro 13/2220, nro 13/2248, nro 13/2283. Kuuleminen ennen käyttökiellon antamista ja uhkasakon asettamista Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue varaa työnantajalle Kokkolan kaupungille ja työpaikan työsuojeluvaltuutetuille tilaisuuden antaa selvityksen ennen käyttökieltoa koskevan päätöksen tekemistä ja uhkasakon asettamista. Kuulemisen määräaika Kuulemisen aihe Vastaus tähän kuulemiskirjeeseen on toimitettava Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle viimeistään Selvityksen puuttuminen ei estä päätöksen tekemistä. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue harkitsee päätöksen tekemistä, jolla Kokkolan kaupunkia kielletään työnteon jatkaminen alkaen osoitteessa Mariankatu 28, Kokkola sijaitsevassa työpaikassa, Kokkolan terveyskeskus. Käyttökielto on voimassa niin kauan, kunnes lain vastainen olotila on korjattu tai poistettu. Käyttökiellon tehosteeksi harkitaan euron suuruisen uhkasakon asettamista. Uhkasakko voidaan määrätä maksettavaksi, jos kieltoa ei noudateta. Perustelut Kokkolan pääterveysaseman ja terveyskeskussairaalan sisäilma -asia tuli esille vuodeosastoille tehtyjen seurantatarkastuksen yhteydessä tarkastuskertomus nro 13/2220, jonka toimitti Raija Jääskelä Länsi- ja Sisä- Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta. Työnantaja sai kehotukset selvittää työpaikan rakenteiden kunto, sisäilman laadusta aiheutuva terveyshaitta ja ilmoittaa tarvittavat toimenpiteet ja aikataulut altistumisen estämiseksi. Työnantajalta saatu selvitys osoitti, että kehotuksia oli noudatettu vain osittain. Työnantaja oli teettänyt oirekyselyn, mutta terveysvaaran arviointia ei voitu vielä tehdä. Sisäilmaoireita aiheuttavien altisteiden selvittämisestä ja rakenneteknisestä tutkimuksesta ei ollut tehty päätöksiä. Työnantaja vei asian sisäilmatyöryhmään jatkotoimenpiteitä varten. Asiakirjojen perusteella tehtyyn tarkastukseen , tarkastuskertomukseen (nro 13/2248) työnantajalta saadussa selvityksessä todettiin, että Kokkolan terveyskeskuksen henkilökunnan oireilua on selvitetty Örebrosisäilmakyselyllä kevät/2013. Kyselyn mukaan viikoittaista oireilua esiintyy selkeästi keskimääräistä enempi seuraavissa oireissa ; silmä-, nenäoireet, käsien ja kasvojen iho-oireet sekä äänen käheys. Kyselyn perusteella ilmeni, että terveyskeskuksen henkilökunnalla on viikoittaista oireilua huomattavan paljon verrattuna vertailuarvoihin. Työympäristötekijöitä mm. tunkkainen ilma 50% (34%) ja homeen haju 30% (9%) esiintyi verrattain paljon vertailuarvoihin Postiosoite PL 272, Tampere Puhelin Käyntiosoite Uimaiankatu 1, Tampere toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena. TSH.54

2 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Kuuleminen Dnro LSSAVI/328/ / (3) verrattuna. Työterveyshuollon lausunnon mukaan syksyllä 2013 oireileville työntekijöille toteutettujen suunnattujen terveystarkastusten perusteella työpaikalla on sisäilmaan liittyviä ongelmia. Rakennustekniset tiedot puuttuivat edelleen, joten työterveyshuolto ei pystynyt lausumaan sisäilman laadusta aiheutuvaa terveyshaittaa. Asiakirjojen perusteella tehdyssä tarkastuksessa , tarkastuskertomuksessa annettuihin velvoitteisiin (nro 13/2283) työnantajalta saadussa selvityksessä ilmeni, että työterveyshuollon lausunnon mukaan terveysriski on merkittävä ja toimenpiteet altisteiden poistamiseksi on käynnistettävä nopeasti. Prodecon tekemät tutkimukset osoittavat mm, että kohteessa on ollut katto- ja viemärivuotoja. Vuodot on korjattu, mutta kiinteistössä on korjaamattomia kosteusvaurioita. Lisäksi Prodeco ja työpaikan työterveyshuolto, TyöPlus esittävät lisätutkimuksien tekemistä kohteessa. Toimitetuista asiakirjoista ja työsuojeluhenkilöiden kommenteista saa käsityksen ilmanvaihdon riittämättömyydestä kiinteistössä, mikä pahentaa sisäilmaongelmia. Prodeco ja työsuojeluvaltuutetut esittävät, että kaikki kattolevyt vaihdettaisiin niissä olevien kuitutuppojen vuoksi. Työnantajan vastauksen perusteella voidaan todeta, ettei työnantaja pystynyt vielä esittämään tarvittavia korjaustoimenpiteitä eikä niiden aikatauluja, koska työnantaja tekee mm. koekorjauksia työmenetelmien arvioimiseksi. Työnantaja ilmoitti kuitenkin käynnistävänsä korjaustoimenpiteet ja tarkentavansa korjausaikataulua kevään 2014 aikana. Työnantaja ei ole vastauksessaan Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle pystynyt osoittamaan riittäviä toimenpiteitä, mitkä mahdollistaisivat tiloissa työskentelyn työntekijän menettämättä terveyttään. Vastauksesta ei myöskään ilmene, mitkä tilat ovat kelvottomia työskennellä ja miten ne eristetään. Korvaavat työtilat on osoitettu vain kahdelle työntekijälle. Viitaten työterveyshuollon lausuntoon merkittävästä terveysriskistä, katson, sisäilmaongelmien aiheuttavan kaikille työntekijöille työpaikalla ainakin terveyden menettämisen vaaran. Lainkohdat Työturvallisuuslaki (738/2002) 8, 10, 32, 33, 39 ja 40. Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta (44/2006) 16 ja 17 Hallintolaki (434/2003) 34 Uhkasakkolaki (1113/1990) 6, 7, 8 ja 22 Postiosoite PL 272, Tampere Puhelin Käyntiosoite Uimalankatu 1, Tampere toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena.

3 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Kuuleminen Dnro LSSAVI/328/ / (3) Lisätietoja Tarkastaja Raija Jääskelä, puh Tarkastaja Raija Jääskelä Liite Tarkastuskertomus nro 13/2220 Jakelu Työnantaja Työsuojeluvaltuutettu Esa Rapi, Torikatu 50, Kokkola Työsuojeluvaltuutettu Marjaana Turunen, Kari Pihlajamäki Postiosoite PL 272, Tampere Puhelin Käyntiosoite Uimalankatu 1, Tampere toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena.

4 Työsuojelutarkastus wiffi erff iffi ffi= Aluehallintovirasto Tarkastuskertomus 13/ (3) Tarkastuspäivä ja -aika Työnantaja Osoite Valvontakohde Osoite Tarkastajat Osallistujat , klo 9:00-11:45 Kokkolan kaupunki PL 43, Kokkola Terveyskeskuksen pääterveysasema ja terveyskeskussairaala Mariankatu 28, Kokkola Raija Jääskelä Osastonhoitaja Jukka Kivistö osan aikaa Osastonhoitaja Minna Kallio osan aikaa Vt apulaisosastonhoitaja Penttilä Disa osan aikaa Vt hoitotyön palvelupäällikkö Ritva Jämsä Työsuojeluvaltuutettu/muu henkilökunta Esa Rapi Työsuojeluvaltuutettu/hoitohenkilökunta Marjaana Turunen Työsuojelupäällikkö Sinikka Tuomaala osanaikaa Työterveyshoitaja Johanna Kronqvist osan aikaa 1 Työnantajalle annettavat kehotukset 1.1 Sisäilma Henkilökunnalla esiintyy oirehdintaa terveyskeskuksen useissa yksiköissä, joka saattaa liittyä sisäilmaan. Useissa yksiköissä sairauspoissaolot ovat korkeat verrattuna toimialan tilastojen keskimääriin. Ammattitautiepäily on selvitysten alla. Työntekijöiden mahdollista sisäilmaan liittyvää oireilua ja sairastamista ei ole selvitetty systemaattisesti. Työpaikkakierroksella havaitsin kosteusvauriomerkkejä mm. toimenpideyksikössä. Viitteitä on havaittavissa laajasta kuituongelmasta, heikosta ilmanvaihdosta ja mahdollisista katto- tai viemärivuodoista. Työnantajan on ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin työntekijöiden terveydelle haitallisesta sisäilmasta aiheutuvan altistumisen estämiseksi. Työnantajan on selvitettävä työntekijöiden terveydelle sisäilman laadusta aiheutuva haitta tai vaara yhteistyössä työterveyshuollon tai muun terveydenhuollon asiantuntijan kanssa ja ratkaistava, kuka tai ketkä työntekijät mahdollisesti voivat ja millä edellytyksillä jatkaa turvallisesti työskentelyä ko. työtiloissa. Työntekijöille, jotka eivät voi työskennellä tilassa sairastumatta, on järjestettävä välittömästi korvaavat työtilat, kunnes asiantuntijan tekemin selvityksin tai mittauksin on todettu, että altistusta aiheuttaneet tekijät on poistettu. Työnantajan on ryhdyttävä toimenpiteisiin kehotuksen noudattamiseksi. Työturvallisuuslaki (738/2002) 8, 10, 32, 33, 39 ja Selvityspyyntö Terveyskeskus on rakennettu 1970 luvun loppupuolella. Tilat vaatisivat jo kunnolliset selvitykset viitaten edellä mainittuun, mutta työpaikalla ei ole tehty rakennusteknistä selvitystä. Pääongelmat ovat työnantajan tiedossa. Työsuojeluvaltuutetun mukaan häneen on otettu yhteyttä useista yksiköistä koettujen oireiden ja sisäilmaongelmien vuoksi. Työterveyslääkäri on kysellyt tietoja Postiosoite Käyntiosoite PL 272, Tampere Puhelin Uimalankatu 1, Tampere toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena TSH.20

5 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Tarkastuskertomus 13/ (3) mahdollisista kosteusvaurioepäilyistä osastolla 1-2 ammattitautiepäilyn vaativien selvitysten vuoksi. Työnantajan on toimitettava kirjallinen selvitys työpaikan rakenteiden ja materiaalien kunnosta ja sisäilman laadusta aiheutuvasta terveysvaarasta. Vastauksesta tulee ilmetä, mihin asiakirjoihin em. selvitykset perustuvat. Mahdollisten työympäristöä koskevien mittaustulosten ja muiden sisäilman laatuun liittyvien selvitysten jäljennökset on liitettävä työnantajan vastaukseen. Lisäksi on selvitettävä, mihin toimenpiteisiin ja millä aikataululla työnantaja ryhtyy sisäilman laadusta johtuvien vaarojen tai haittojen poistamiseksi. Työnantajan on ryhdyttävä toimenpiteisiin kehotuksen noudattamiseksi. Työturvallisuuslaki (738/2002) 8, 10, 32, 33, 39 ja 40. Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta (44/2006) 4 1 mom. Selvitys on toimitettava mennessä, osoitteeseen: Länsi- ja Sisä- Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue PL 272, Tampere Selvityksessä tulee viitata tarkastuskertomukseen numero 13/ Työnantajalle annettavat toimintaohjeet 2.1 Keskusradio osana hälytysjärjestelmää ja sen toimimattomuus Ilmeni epäselvyyttä, kuuluvatko keskusradion kautta tehtävät hälytykset kaikkiin tarvittaviin tiloihin. Työnantajan on ryhdyttävä toimenpiteisiin, joilla varmistetaan keskusradion toimivuus ja kuuluvuus terveyskeskussairaalan kaikkiin tiloihin. Keskusradio on työväline ja sen on oltava toimintakunnossa. Kiinteistö on iso ja erilaisissa tilanteissa henkilökunta saavutetaan parhaiten sen välityksellä. Työturvallisuuslaki (738/2002) 8, 10 3 Muut käsitellyt asiat Tarkastuksella käsittelin sisäilma-asiaa. Vuodeosastoille tehtiin erilliset tarkastukset ja työpaikkakierrokset. Työpaikkakierros jatkui materiaalipalveluihin, hoitotarvikejakeluun ja päättyi toimenpideyksikköön. Sisäilma-asiasta on annettu tämä tarkastuskertomus nro 13/2220. Muilta osin en työpaikkaa tarkastanut. Työpaikalla voi olla epäkohtia, jotka eivät tulleet tarkastuksen aikana esille. Vastuu työsuojelua koskevien säännösten noudattamisesta on työnantajalla. Tarkastuksella läsnä olleilla oli mahdollisuus esittää käsityksensä tarkastuksella esille tulleista asioista ja tekemistäni havainnoista. Osallistujilla oli yhteinen näkemys, että oireilua on selvitettävä järjestelmällisesti. Postiosoite PL 272, Tampere Puhelin Käyntiosoite Uimalankatu 1, Tampere toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena

6 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Tarkastuskertomus 13/ (3) kehotukset vai- Tarkastuksen perusteella päädyin antamaan sisäilma-asiasta vontaohjeen mukaisesti. Kehotusten ja toimintaohjeiden merkitys on selostettu tarkastuskertomuksen liitteessä Valvontatoimenpiteiden merkitys. Tarkastaja Raija Jääskelä Liitteet Valvontatoimenpiteiden merkitys Jakelu Tiedoksi Kokkolan kaupunki Terveyspalvelujohtaja Asko Linna Työsuojelupäällikkö/hoitohenkilökunta Sinikka Tuomaala Työsuojelupäällikkö/muu henkilökunta Riitta Sarantila Työsuojeluvaltuutettu Marjaana Turunen, Työsuojeluvaltuutettu Esa Rapi Työpaikan työterveyshuolto, Työterveyshoitaja Johanna Kronqvist Postiosoite PL 272, Tampere Puhelin Käyntiosoite Uimalankatu 1, Tampere toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena

7 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Tarkastuskertomuksen liite LIITE VALVONTATOIMENPITEIDEN MERKITYS Toimintaohjeen merkitys Kehotuksen merkitys Toimintaohje on annettu asiasta, jonka tarkastaja on havainnut lainsäädännön vastaiseksi. Toimintaohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa siten kuin työsuojelun valvontalaissa (44/2006) mom. säädetään tarkastajan antamaan kehotukseen ja/tai työsuojeluviranomaisen velvoittavaan päätökseen. Työsuojeluviranomainen voi määrätä velvoitteen tehosteeksi uhkasakon, teettämis- tai keskeyttämisuhan. Kehotus on annettu asiasta, jonka tarkastaja on havainnut lainsäädännön vastaiseksi ja josta aiheutuva vaara tai haitta on vähäistä suurempi. Kehotuksen noudattamatta jättäminen asetetun määräajan kuluessa, voi johtaa työsuojeluviranomaisen velvoittavaan päätökseen. Työsuojeluviranomainen voi määrätä velvoitteen tehosteeksi uhkasakon, teettämis- tai keskeyttämisuhan. Ilmoitukset muille viranomaisille Työsuojeluviranomaisella on velvollisuus tehdä poliisille ilmoitus, jos on todennäköisiä perusteita epäillä, että on tehty työsuojeluviranomaisen valvottavana olevassa laissa tai rikoslain (39/1889) 47 luvussa rangaistavaksi säädetty teko. Ilmoitus voidaan kuitenkin jättää tekemättä, jos tekoa on pidettävä olosuhteet huomioon ottaen vähäisenä eikä yleinen etu vaadi ilmoituksen tekemistä. Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta (44/2006) 13, 14 ja 50 Postiosoite PL 272, Tampere Puhelin Käyntiosoite Uimalankatu 1, Tampere toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena

Valvontaohje. Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto

Valvontaohje. Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Valvontaohje Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Tampere 2008 Kannen kuva: Marjo Ullakonoja Sisällysluettelo 1 Yleistä...5 2 Työsuojelun valvonta

Lisätiedot

KOSTEUS- JA HOMEVAURIOIDEN VALVONTA

KOSTEUS- JA HOMEVAURIOIDEN VALVONTA Työsuojeluvalvonnan ohjeita 3 / 2010 KOSTEUS- JA HOMEVAURIOIDEN VALVONTA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sisällys Ohjeen tarkoitus... 5 Säädösperusta... 5 Kosteus- ja homevaurioiden määrittely ja tunnusmerkit...

Lisätiedot

HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLI- SEN KOHTELUN VALVONTA

HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLI- SEN KOHTELUN VALVONTA Työsuojeluvalvonnan ohjeita 1 / 2011 HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLI- SEN KOHTELUN VALVONTA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluvalvonnan ohjeita 1/2011 HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLISEN KOHTELUN VALVONTA

Lisätiedot

Tausta ja toimintakehotuksen luonne

Tausta ja toimintakehotuksen luonne Sivistyslautakunta 52 26.03.2015 Kaupunginhallitus 133 30.03.2015 Pääkirjaston väistötilajärjestelyt 1684/10.03.02/2014 Sivla 26.03.2015 52 Yhteisvalmistelu kirjastopalvelupäällikkö puh 040 832 1123, si

Lisätiedot

Uusi työsuojelun valvontalaki 44/2006 Johtaja Leo Suomaa, STM Ratuke-seminaari 28.10.2008

Uusi työsuojelun valvontalaki 44/2006 Johtaja Leo Suomaa, STM Ratuke-seminaari 28.10.2008 Uusi työsuojelun valvontalaki 44/2006 Johtaja Leo Suomaa, STM Ratuke-seminaari 28.10.2008 Ensimmäinen näytös Kupletin juoni eikä paljon mitään muuta 2 syksy 2008 LSuo Komiteanmietintö N:o 10 1954, sivu

Lisätiedot

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/ 2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/ 2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Tutkimuksia ja selvityksiä 11/ 2004 Research Reports 11/2004 Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Kuopio 2004 1 Julkaisija: Julkaisun sarjan nimi ja tunnus

Lisätiedot

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Tutkimuksia ja selvityksiä 11/2004 Research Reports 11/2004 Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Kuopio 2004 1 Julkaisija: Julkaisun sarjan nimi ja tunnus

Lisätiedot

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Liite 15 Työsuojeluosasto 10.8.2011 2. versio KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Meritullinkatu 8, Helsinki PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE ILOMANTSIN KUNNAN TYÖPAIKKOJEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOEPÄILYISSÄ SEKÄ SISÄILMAONGELMISSA

TOIMINTAOHJE ILOMANTSIN KUNNAN TYÖPAIKKOJEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOEPÄILYISSÄ SEKÄ SISÄILMAONGELMISSA Ilomantsin kunta 31.8.2010 1 (1) Kunnan kiinteistöjen käyttäjille TOIMINTAOHJE ILOMANTSIN KUNNAN TYÖPAIKKOJEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOEPÄILYISSÄ SEKÄ SISÄILMAONGELMISSA Ilomantsin kunta, Soihtulantie 7,

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 3/2011 2 (33)

Ohje viranomaisille 3/2011 2 (33) Valviran ohje asuntojen siivottomuustapauksissa Ohje viranomaisille 3/2011 Ohje viranomaisille 3/2011 2 (33) Esipuhe...3 1. Johdanto...5 1.1 Siivottomuus moninainen ongelma...5 1.2 Tyypillinen siivoton

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNGIN TERVEYDENSUOJELU M E N E T T E L Y T A P A O H J E 10/2009 ASUNNON JA MUUN OLESKELUTILAN TERVEYSHAITTAEPÄILYN SELVITTÄMINEN

PORVOON KAUPUNGIN TERVEYDENSUOJELU M E N E T T E L Y T A P A O H J E 10/2009 ASUNNON JA MUUN OLESKELUTILAN TERVEYSHAITTAEPÄILYN SELVITTÄMINEN TERVEYDENSUOJELUN TOIMIALUE Askola, Lapinjärvi, Liljendal, Loviisa, Pernaja, Pornainen, Porvoo, Ruotsinpyhtää, Sipoo PORVOON KAUPUNGIN TERVEYDENSUOJELU M E N E T T E L Y T A P A O H J E 10/2009 ASUNNON

Lisätiedot

Vantaan kaupungin menettelytavat sisäympäristöasioissa. Sisäympäristö-asioiden ohjausryhmä

Vantaan kaupungin menettelytavat sisäympäristöasioissa. Sisäympäristö-asioiden ohjausryhmä Vantaan kaupungin menettelytavat sisäympäristöasioissa Sisäympäristö-asioiden ohjausryhmä 2 Johdanto... 4 Yleistä sisäympäristöasioista... 4 Laadukas sisäympäristö... 4 Koettu sisäympäristö... 5 Mahdollisia

Lisätiedot

FYYSISEN VÄKIVALLAN JA SEN UHAN VALVONTA

FYYSISEN VÄKIVALLAN JA SEN UHAN VALVONTA Työsuojeluvalvonnan ohjeita 2 / 2010 FYYSISEN VÄKIVALLAN JA SEN UHAN VALVONTA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluvalvonnan ohjeita 2 / 2010 FYYSISEN VÄKIVALLAN JA SEN UHAN VALVONTA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Työsuojeluhallinto Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Väkivallan uhka työssä Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-095-6 ISSN 1456-257X

Lisätiedot

KOIVUJÄRVEN KUNNAN TOIMINTAOHJEET SISÄILMAONGELMISSA

KOIVUJÄRVEN KUNNAN TOIMINTAOHJEET SISÄILMAONGELMISSA Ohessa kuvitteellisen Koivujärven kunnan sisäilmaohjeet. Ne perustuvat todelliseen asiakirjaan. Niissä näkyy paikalliset linjaukset ja painotukset. Niitä ei ole tarkoitettu sellaisenaan kopioitavaksi,

Lisätiedot

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEEN: Käykää ensin läpi koko kysely. Vastatkaa sen jälkeen omaa yhteisöänne koskeviin kysymyksiin. Kyselyssä on yleinen osa, johon pyydetään vastaus

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN MENETTELYTAPAOHJE SISÄILMA-ASIOISSA

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN MENETTELYTAPAOHJE SISÄILMA-ASIOISSA KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN MENETTELYTAPAOHJE SISÄILMA-ASIOISSA KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Sisäilmatyöryhmä Kesäkuu 2013 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. OHJEIDEN TAUSTA JA TARKOITUS... 3 2. SISÄILMASTO...

Lisätiedot

Asetus työsuojelun valvonnasta 21.12.1973/954

Asetus työsuojelun valvonnasta 21.12.1973/954 Asetus työsuojelun valvonnasta 21.12.1973/954 Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään työsuojelun valvonnasta 16 päivänä helmikuuta 1973 annetun lain (131/73) 29 :n nojalla: 1 LUKU Yleisiä

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2. Työsuojeluhallinto. Työmelu

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2. Työsuojeluhallinto. Työmelu Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2 Työsuojeluhallinto Työmelu Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2 Työmelu TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2013 ISBN 978-952-479-046-8 ISSN 1456-257X Multiprint Oy, Tampere 2012 Melusta

Lisätiedot

Työelämä ei saa pilata elämää - näkökohtia työpaikkakiusaamiseen

Työelämä ei saa pilata elämää - näkökohtia työpaikkakiusaamiseen Työelämä ei saa pilata elämää - näkökohtia työpaikkakiusaamiseen AA Marja Norrena, Asianajotoimisto Mäkitalo Rantanen & Co Oy Taustaa lähes 30 % vuoden 2011 työolobarometriin vastanneista kertoi havainneensa

Lisätiedot

Epäasiallinen käyttäytyminen ja häirintä työpaikoilla Tehyn toimintaohjeita ristiriitatilanteiden ratkaisuun

Epäasiallinen käyttäytyminen ja häirintä työpaikoilla Tehyn toimintaohjeita ristiriitatilanteiden ratkaisuun Epäasiallinen käyttäytyminen ja häirintä työpaikoilla Tehyn toimintaohjeita ristiriitatilanteiden ratkaisuun 1. Epäasiallinen käyttäytyminen ja häirintä... 1 2. Epäasiallisen käyttäytymisen ehkäiseminen...

Lisätiedot

ASIA. Poliisilaitoksen menettely virantoimituksesta pidättämistä koskevassa asiassa 1 KANTELU

ASIA. Poliisilaitoksen menettely virantoimituksesta pidättämistä koskevassa asiassa 1 KANTELU ANONYMISOITU PÄÄTÖS 18.12.2014 Dnro OKV/1174/1/2013 1/10 ASIA Poliisilaitoksen menettely virantoimituksesta pidättämistä koskevassa asiassa 1 KANTELU A arvostelee oikeuskanslerille 9.7.2013 osoittamassaan

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 4/2015 47 (-67) Koulukeskus, A-talon 2. kerros, luokka A210

Sivistyslautakunta 4/2015 47 (-67) Koulukeskus, A-talon 2. kerros, luokka A210 Sivistyslautakunta 4/2015 47 (-67) Aika Keskiviikkona 15.4.2015 klo 19.00-21.20 Paikka Koulukeskus, A-talon 2. kerros, luokka A210 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Kohde: Kemin kaupunki, Takajärven koulu : Oklaholmankatu 18, 94700 Kemi Kyselyn ajankohta: Joulukuu 2014 Tilaaja: Kemin kaupunki, Tekninen palvelukeskus Lausunto -109504C

Lisätiedot

Epäasiallinen kohtelu

Epäasiallinen kohtelu Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 42 Työsuojeluhallinto Epäasiallinen kohtelu Ohjeita häirinnän ja muun epäasiallisen kohtelun ehkäisyyn ja käsittelyyn työpaikalla Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 42 Uudenmaan

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma

Työsuojelun toimintaohjelma Työsuojelun toimintaohjelma Yhteistyökomitea 9.3.2015 Kaupunginhallitus 23.3.2015 www.ylojarvi.fi Sisällys 1. TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA... 3 2. TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINTA... 3 2.1 Yhteistyökomitea...

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014-2017. I Työsuojelun toimintaohjelman perusta ja tarkoitus

JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014-2017. I Työsuojelun toimintaohjelman perusta ja tarkoitus 1 JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014-2017 I Työsuojelun toimintaohjelman perusta ja tarkoitus Työsuojelun toimintaohjelma perustuu työturvallisuuslain (23.8.2002/738) 9 :ään, joka on seuraava:

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014

TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 Työsuojelutoimikunta 13.2.2014 Kunnanhallitus 3.3.2014 Työsuojelun toimintaohjelma 2014 1 (9) TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 1. TOIMINTAOHJELMAN

Lisätiedot

UUSI TYÖTURVALLISUUSLAKI (738 / 2002) REHTORIN / MUUN ESIMIEHEN SEKÄ OPETTAJAN KANNALTA

UUSI TYÖTURVALLISUUSLAKI (738 / 2002) REHTORIN / MUUN ESIMIEHEN SEKÄ OPETTAJAN KANNALTA UUSI TYÖTURVALLISUUSLAKI (738 / 2002) REHTORIN / MUUN ESIMIEHEN SEKÄ OPETTAJAN KANNALTA www.finlex.fi, katso myös Euroopan työterveellisyys ja turvallisuusvirasto http://fi.osha.eu.int Vuoden 2003 alusta

Lisätiedot

TIETOPAKETTI SISÄILMATOIMINNASTA TILOJEN KÄYTTÄJILLE

TIETOPAKETTI SISÄILMATOIMINNASTA TILOJEN KÄYTTÄJILLE SAATE 8.1.2015 TIETOPAKETTI SISÄILMATOIMINNASTA TILOJEN KÄYTTÄJILLE Suomen Yliopistokiinteistöt Oy on koonnut sisäilmatoimintaan liittyvistä ohjeista tämän tilojen käyttäjille suunnatun tietopaketin. Ohjeiden

Lisätiedot