Kartanon uusi päiväkoti on monipuolinen talo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kartanon uusi päiväkoti on monipuolinen talo"

Transkriptio

1 Nokia HYVÄ kaupugi tiedotusehti 2 / 2008 ASUKAS JOULU AVATAAN 30. MARRASKUUTA SIVU 12 Mukaa VAIKUTTAMISEN VÄYLÄT -iite UUDET KAUPUNGINVALTUUTETUT SIVUT 6-7 Kartao uusi päiväkoti o moipuoie tao LASTEN LISÄKSI TALOON ON ASETTUNUT PALJON ETELÄ- NOKIAN VARHAISKASVATUKSEN VIRANHALTIJOITA SEKÄ YKSI PERHONEN. OMA KIIPEILYSEINÄ JA SAUNAKIN LÖYTYY. Uutuudekarheus äkyy, tutuu ja tuoksuu syyskuu aussa avatussa Kartao päiväkodissa Citymarketi kauppakeskuksessa Matti Kurje kadua. Uusi päiväkoti o hyvi perie- ja paikaistietoie; se äkyy ii päiväkodi imessä kui tao tioissaki. Kartao tarkoittaa tieteki Nokia kartaoa, josta ykyie käykkäjätti otti paperitehtaaa toimiessaa imesä. Isoimpia tioja kutsutaa imeä Väetupa, Pehtoori tupa sekä Mamsei saoki. Matti Kurki taas viittaa äheise kartao puistossa sijaitsevaa arvoitukseisee Nokia Kivee, joka ieee keskiaikaie hautamuistomerkki. Kasatarioissa puoitoistametristä kiviaakaa o pidetty mahtava pirkkaaispääikkö Matti Kurje hautakiveä. Mutta takaisi tähä päivää ja itse päiväkotii, joka au peri piti kyä oa eemmäki aamu-, ita- ja yökoti. Ei Kartao päiväkotii piti tua pajo eemmä paikkoja vuorotyöäiste apsie kui sieä yt o. Syy tähä o Eteä-Nokia päivähoitotiae, joka keväää oi Kartao päiväkodi johtaja Ae Pukkise mukaa hurja. Joossa oi kymmeiä apsia. Nyt meiä o täää kaikkiaa 72 asta, eikä meiä oe yhtää tyhjää paikkaa. Jos joossa oeet apset eivät oisi päässeet täe, ei heiä oisi out todeäköisesti mitää paikkaa mihi meä hoitoo, Pukkie saoo. Kartao päiväkoti o tarvittaessa auki ii öisi kui viikooppuisiki vuorotyöäiste apsia varte. Lastetarhaopettaja Vima Petoe yrittää ähteä rumpuje kassa, mutta yömäsoititaiteiijat Riia (vas.) ja Roosa eivät aa. JATKUU SIVULLA 3 KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN ORGANISAATIOMUUTOKSELLA HAETAAN HERKEMPIÄ KORVIA KENTÄN ÄÄNELLE JA LAPSEN OPPIMISPOLUN PAREMPAA TURVAAMISTA Päiväkodeie ja kouuie eemmä itseäisyyttä ja päätösvataa Lapsiperheide voimakas muuttoiike Nokiae o paut kasvatusja opetuskeskukse orgaisaatio ujie. Jo pari vuotta sitte kävi imi, että ajat sitte uotu orgaisaatio ei pysty vastaamaa rajusti kasvaee ketä, ei päiväkotie ja kouuje tarpeisii. Asiat eivät eää sujueet kute pitäisi. Erityisesti tiedottamie oi ogema, ei tieto ei kukeut kuoa yksiköistä täe eikä täätä yksiköihi, vaaisee varhaiskasvatuspääikkö Mia Siapää. Kasvatus- ja opetuskeskuksessa uotii kosuti avustuksea auemai, jossa varhaiskasvatus o jaettu komee aueesee, ei Eteä-, Keski- ja Pohjois-Nokiaa. Perusopetus o jaettu kahtee, ei Nokiavirra ja Emäkoske aueisii. Uusi orgaisaatio otettii viraisesti käyttöö viime eokuussa. Käytäössä tämä tarkoittaa sitä, että päiväkotie johtajia ja kouuje rehtoreia o aikaisempaa eemmä päätösvataa omii asioihisa, Siapää saoo. Yksiköissä pitää oa eempi päätösvataa jo siksiki, että me täää kasvatusja opetuskeskuksessa emme voi tietää kaikkia arje asioita. Me täää haiossa oemme aiva iia kaukaa, varsiki ku väkeä o kaikkiaa yi tuhat työtekijää, saoo kouutoimejohtaja Tuomas Erkkiä. Uusi orgaisaatio tukee oikeaa oppimista Aueide asioihi perehdytää sääöisesti kasvatus- ja opetuskeskukse johtoryhmässä, jossa kuuaa ketä äätä. Johtoryhmä pitää kaikki agat käsissää ja varmistaa, että kaikia kouuia ja päiväkodeia o samat suutaviivat ja eväät tehdä työtää. Uude orgaisaatio myötä meiä o pajo paremmat edeytykset tietää, missä käytäössä meää. Tavoitteemme tiaetta, että yksittäie työtekijä tuee pajo paremmi kuuuksi esi aueea, ja sitä kautta täää haiossa, Erkkiä toteaa. Samaa hegevetoo hä kuiteki muistuttaa, että orgaisaatio o kevytraketeie, asioita tuaa rukkaamaa vieä mota kertaa ja itse käytäö toteutus vie kaua. Tämä isäksi uutee auemaii kuuuu oeaisea osaa asiatutijaryhmät. Kasvatus- ja opetustoimesta haetaa ryhmii seaisia hekiöitä, joia o motiivia ja asiatutemusta tuoda omaa osaamistaa opetuksee ja aste hyvivoitii. Mia Siapää mukaa uusi orgaisaatio o rakeettu tukemaa apse oppimispokua kaikissa kehitysvaiheissa vauvasta peruskouu oppuu saakka. Oppimieha akaa jo varhaisapsuudessa, jooi apsi oppii kaikki tärkeimmät perustaidot, kute puhumise, käveemise ja sosiaaiset taidot. Ja juuri äide taitoje haita tukee myöhempää oppimista. Siksi uusi orgaisaatio o uotu tukemaa apse ja uore kaikkia vaiheita. Samaa tämä tukee tai voidaa jopa ähdä osaa Laste Nokiaa. Varhaiskasvatuspääikkö Mia Siapää mukaa orgaisaatiouudistus tähtää muu muassa siihe, että ii apsia, uoria kui heidä vahempiaaki paveaa tasavertaisesti.

2 2 HYVÄ ASUK AS Nokia kaupugi tiedotusehti 2 / 2008 Meosuuta eteepäi Samaa ku oittee uusia vatuutettu- vaikuttaa kotikutasi asiä kua jäseeä voit ja vaia johdosta totea teidä oeva suurie Demokratia o korkei oihi. haasteide edessä aoittaessae esi vuode ausvä arvo. Demokratiaa iit- kua toimitaa iittysa vaativa työe kaupugi keskeisiä päät- tuustettava ja iitä o tyvät poiittiset arvot o täjiä. Maaimataoude tutuvasti heikkeedessä kerrotaa kaupu- kuioitettava. Tässä ehvä taouskasvu kavetaa givatuusto, -haitukse ja autakutie teh- myös Nokia kaupugi kehittämismahdoisuuksia pakottae etsimää oe pekästää käytätävistä. Demokratiaa ei taoudeisesti tehokkaampia paveuje järjestäkraattisesti vaituissa eiö päätökseteko demomistapoja. Tämä tosiasia missä. Se o myös tue ja kokemus siitä, oko o yksi ohittamato paikka, ku uusi vatuusto ijaa kaupugi kehittäty demokraattisesti. Ja se kua haito järjestetmistä uudee vatuustokaudee. Vaaiupaukset ta, ei se siirtämistä. o myös vastuu ottamis- o syytä uohtaa. Yhteie tehtävämme o käätia toimivuudessa usei Kuaise demokratää kaupugi hyvivoii edeytys, kutataous, ka sovittaa yhtee demo- ousee kysymys, kui- vastuututoisesti strategioita uudistae ouhokkuude vaatimukset. kratia ja taoudeise tesu-urae. Kaupugi kehittämisessä o metävä heppoa jakaa hyvää huo- Demokratia imissä o eteepäi. maamatta, että demokratiaa kuuuu myös vastuu. Kädessäsi oeva ehde teemaa o kertoa, Varsikaa autakuissa kuika kuaie demokratia toimii ja kuika Si- vamisteijat kaa päättäjät eivätkä asioide riittävästi vastuuta kaupugi tuoista, saati sitte iide riittävyydestä meoje katteeksi. Kaupugi johtamie o pitkäjäteistä työtä, jossa vastuu ja kokoaisuude ymmärtämie vievät kehitystä oikeaa suutaa. Koska demokratiaa o ikävä taipumus ukkua, sitä pitää jatkuvasti heräteä. Tässäki ehdessä heräteää kutaaisia vaikuttamaa. Aktiivie kutaaie hyötyy ja auttii kuaise kasavaa hedemistä. Kua tehtävää o eri tavoi isätä kutaaiste osaisuutta ja aktiivisuutta. Demokratia toimii etistä äkyvämmi etissä. Se o hyvä vaikuttamise väie mutta vai reki ei isätä. Vataa ei saa uovuttaa vatuustoita ettifoorumeie. Kauhistee seaista uhkakuvaa, että kotisohvata kotikoeea päätetää kotikua asioita. Se o kuuemma wikidemokratiaa. Vaikka tuevaisuus äyttää taousukuje vaossa sykkeevätä, usko optimistia Nokia kykyy ja mahdoisuuksii kehittää kaupukiamme ja parataa se asukkaide eämää. Tämä kuiteki edeyttää muutosta. Ku vaha tie o ajettu oppuu, uusi suuta ei öydy peruutuspeiistä. Siis etuojassa eteepäi. Kiiree ja huoie keskeä ei saa jäädä huomaamatta arvokas työ paveukeskuksissa. Hauaki kiittää jokaista kaupugi paveuksessa oevaa opuiaa oeva vuode työstä. Moessa asiassa o oistuttu, mutta pajo o vieä tekemistä. Kiitä kaupugi uottamushekiöitä ja yhteistyökumppaeita kiiostuksesta kehittää Nokiaa etistä paremmaksi kotikaupugiksi. Hyvää oppuvuotta ukijoie. Markku Rahikkaa Kaupugijohtaja KIRJASTOKORTTI ON VALTTIA Suome yeiste kirjastoje verkosto o jokaista kasaaista paveeva aitos, joka kasaiväisesti korkeaa tasoa tuisi vaaia ii hyviä kui huooiaki aikoia. Mikä muu taho tarjoaisi ähes maksutta paveuja mitä moiaisimpii tarpeisii? Kirjasto o pajo muutaki kui romaaiaiaamo. Ei tarvitse oa himoukija auttiaksee kirjasto paveuista. Oma kirjastokorti saat imaiseksi osoittamaa hekiöisyytesi ja atamaa yhteystietosi. Ae 15-vuotiaa asiakasrekisterii taeetaa myös huotaja tiedot. Asiakasrekisteri tiedot ovat aioastaa aiauksevavoa käytössä, eikä tietoja uovuteta muie tahoie. Yksi ja sama kortti riittää koko PIKI-kirjastostoverkossa asuikuasta riippumatta. Uude korti ottamie kadoee tiae maksaa kaksi euroa. Kortista kaattaa pitää hyvää huota ja kirjastokorti katoamisesta pitää imoittaa väittömästi kirjastoe. Myös yhteystiedot o syytä pitää aia aja tasaa. Asiakas o vastuussa kortiaa aiatusta ja huoettavasa kortia aiatusta aieistosta. Mikäi aiasa paauttaa eräpäivää meessä moitteettomassa kuossa, ei kirjasto aktiivisestakaa käytöstä koidu kuuja. Tiesitkö, että saat hautessasi muistutukse ähestyvästä eräpäivästä sähköpostiisi? Myöhästymismaksuje ja mahdoise aieisto korvaukse isäksi aiaustoimitaa iittyviä maksuja tuee aieisto varaamisesta, paauttamisesta toisee kutaa seutukujetuspaveua sekä kaukoaioista PIKI-verko ukopuoeta. Jos vekasado yittää 8 euroa tai jos asiakkaa aiausaikaa aieisto o vahigoittuut, asiakas meettää aiausoikeutesa kues asia o hoidettu. Laiaustoimiasta sytyy maksuja, mikäi myöhästymismuistutuksista huoimatta aieistoa ei paauteta. Kahdeksatea päivää eräpäivästä tuee esimmäie muistutus. Toie muistutus tuee 23. päivää eräpäivästä. Jos aieistoa ei vieä sioikaa paauteta, peritäkirje ähtee asiakkaae 56. päivää eräpäivästä. Asiakas joutuu täöi myös aiauskietoo. Jos asiakas ei oe hoitaut paautuksiaa askussa oevaa eräpäivää meessä, asia ähetetää peritätoimistoo. Tästä aiheutueet kuut maksaa asiakas. Kerraa aiassa oeva aieisto määrää ei oe rajoitettu kirjoje tai ehtie osata. CD-evyjä saa oa kerraaa aiassa 30 kp sekä DVD- ja CD-ROMevyjä ja videokasetteja 10 kp kutaki. Laioja voi uusia viisi kertaa mikäi iistä ei oe varauksia. Uusimie hoituu kirjastossa, puheimitse tai Iteretissä PIKI-verkkokirjasto sivuia. Verkkokirjastosta voit myös tehdä aieisto varauksia itse. Verkkokirjastopaveuita käyttääksesi tarvitset kirjastokortissa maiitu asiakastuukse isäksi eiumeroise tuusuvu, joka saat kirjastosta. Varaustesa outopaikaksi voit vaita mikä tahasa PIKI-kirjasto toimipaika ja outoaikaa varaukse saapumisimoitukse jäkee o viikko. Sekä outoimoitukset että myöhästymismuistutukset saat hautessasi tekstiviestiä ja/tai sähköpostia periteise paperiposti sijasta. Kirjasto aieisto o kaikkie yhteisessä käytössä, muistatha siis kohdea sitä hyvi. Tervetuoa auttimaa kirjasto paveuista. Ne ovat myös Siua varte! Teksti: Matti Pajuiemi Kuva: Tarja Luukko HYVÄ ASUKAS Nokia kaupugi tiedotusehti ISSN (Paiettu) ISSN X (Verkkoehti) Jukaisija: Nokia kaupuki, Harjukatu 23, NOKIA Päätoimittaja: tiedottaja Tarja Luukko, p. (03) , Toimitus: Kuvateksti Teemu Järvetie Oy, p , Ukoasu ja taitto: Jari Mattia Paio: Pirkamaa Lehtipaio Oy Paios: kp Imestymispäivä: Seuraava ehti: Huhtikuussa vuosikerta

3 HYVÄ ASUKAS Nokia kaupugi tiedotusehti 2 / KULTTUURI-, LIIKUNTA JA NUORISOPALVELUT PÄÄSEVÄT SAMAN KATON ALLE KERHOLAAN Uudesta vapaa-ajapaveukeskuksesta saa mota paveua samata uukuta Nokia kaueimmaksi rakeukseksi ääestetty Kerhoa muuttuu esi vuode austa aajasti paveuja tarjoavaksi vapaa-ajapaveukeskukseksi. Kerhoa toisessa kerroksessa työsketevie määrä kaksi ja puoikertaistuu esi vuode aussa, ku iikuta- ja uorisopaveut muuttavat Souraderitiee. Tähä saakka Kerhoassa o pitäyt majaa vai kuttuuritoimisto kome työtekijä voimi. Muuto jäkee väkimäärä kasvaa kahdeksaa, ku tioihi tuee iikuta- ja uoristoime johtaja kasisteiee, vastaava uorisoohjaaja ja kasisti sekä kaksi projektityötekijää. Nokiaaisie tämä merkitsee paveuide paraemista: Kome toimiaa toimisto o aia virka-aikaa avoia uudessa vapaa-ajapaveukeskuksessa, siä sijaisuudet o jatkossa heppo järjestää, saoo uude keskukse vamisteutyötä vetävä kuttuuritoimejohtaja Kaisa Kirkko-Jaakkoa. Asioiti hepottuu myös sisäisesti äide kome toimiaa keske. Tämä o hyvä juttu, siä tähä saakka iikuta- ja uorisotoimisto o sijaiut kahdessa paikassa ja uude vapaaajapaveukeskukse myötä saamme moemmat sama kato ae ja vieä kutturipaveut siihe pääe. Lisäksi tämä o merkittävä paraus äide kome toimiaa kaikie asiakkaie, myhäiee iikuta- ja uorisotoime johtaja Jukka Niemie. Uusi keskus tuottaa oppiaistapahtuma Paveut paraevat muuteki, siä uude vapaa-ajapaveukeskukse myötä ii iikuta- kui Kerhoaki tioie o tuossa sähköie varausjärjestemä, josta asiakas äkee mikä tia o mioiki varattu tai vapaa. Mite kaikki mahtuvat Kerhoaa? Tiivistä tuee, mutta sopu sijaa ataa. Ati peräkamari tuee vapaa-ajapaveukeskukse käyttöö, Kaisa Kirkko-Jaakkoa saoo. Asiakkaide kaata asioiti hepottuu myös siksi, että Kerhoaa aseetaa myöhemmi hissi, jooi iikutarajoitteiset pääsevät ykyistä kätevämmi asioimaa vapaa-ajapaveukeskuksessa. Samaa hepottuu myös kuku yempie kerroste kokoustioihi. Periteie koko perhee ioie jäähai oppiaistapahtuma, joka ovat tähä saakka tuottaeet kuttuurikeskus sekä iikuta- ja uorisokeskus, o esi kertaa uude vapaaajapaveukeskukse tuottama. Kyseessä o jo kymmees oppiaistapahtuma ja teemaa oki syttärit. JATKOA ETUSIVULTA Hekiökutaa uudessa päiväkodissa o 19 työtekijä verra, joista kahdeksa tui muista päiväkodeista. Pukkie itse tui Mekaa päiväkodista, joka johtajaa hä edeee toimii. Työtekijöistä yksitoista o uusia. Liikuasta profiii uudee päiväkodie Pukkise mukaa jukisea puoea o sevä pua ammattitaitoisesta varhaiskasvatukse työvoimasta. Meiä o edeeeki yksi astetarhaopettaja toimi auki. Vakituisee toimee saa jote kute vieä väkeä, mutta astetarhaopettajia o mitei mahdoto saada sijaisiksi Pukkie harmitteee. Perhepäivähoido varakoti Perhoe o asettuut taoksi Kartao päiväkotii. Ku kotoa työsketeevät perhepäivähoitajat ovat työstä pois, tuevat heidä hoitoapsesa Perhosee varahoitoo. Päiväkodissa o poikkeukseise pajo toimistotioja, siä Eteä-Nokia perhepäivähoido esimiehe, varhaiskasvatukse kiertävä erityisopettaja ja Etekä-Nokia varhaiskasvatukse auejohtaja työhuoeet sijaitse- Kiipeiyseiä o Kartao päiväkodi yksi ypeydeaihe. Aii ja Ae Pukkie odottavat seiää vieä vajaita ja yhtä moduia. vat täää. Haastatteuhetkeä päiväkoti o toimiut kuukaude. Aku oi hakaa, siä tao oi muutettaessa vieä keskeeräie. Jouduimme esimerkiksi oemaa kuukaude ima keittiötä. Mutta se toimii yt, ja sieä tehdää ruokaa esi vuoa myös Keskusta ja Lauttaa päiväkoteihi sekä vuode päästä vamistuvaa Orvoki päiväkotii. Kyä oma keittiö o ihaa asia. Toiseksee tämä o hyvää paikaa. Vieressä o iikekeskus ja yhteys Tampereee o sujuva. Siti tämä o rauhaie paikka. Lähetä öytyy hyviä retkikohteita apsie, ja pihassa o piei kettä, joa pystyy peaamaa ja tavea siihe saa uistirada. Näyttää sitä, että tämä päiväkoti tuee profioitumaa iikuaiseksi, siä meiä o oma iikutasai ja kiipeiyseiä, Pukkie saoo ioise ypeää. LAHJAKSI TAI MUISTOKSI ITSELLE SUONIEMEN HISTORIA -TEOS Kirja kertoo vuoa 1973 Nokiaa iitety etise Suoieme kua auee vaiheista esihistoriasta ykypäivää. Kustatajat: Nokia kaupuki ja Nokia seurakuta. 541 sivua, hita 50 euroa Myyti mm. Nokia Kirja, Härkitie 12, p. (03) ITSENÄISYYSPÄIVÄ NOKIALLA Ko Messu Nokia kirkossa, joka jäkee Ko Muistohetki sakarihaudaa Seppeeeaskut Puhe Reio Ojaa, kaupugi haitukse pj. Kuoroauua: Nokia mieskuoroje yhdistetty kuoro, joht. Eia Koivua Ko Kahvitarjoiu Kerhoassa (I krs) Ko Marita Lappaaise tekstiiiteokse jukistamie Poói Sai (II krs) Ko Juhakosertti Kerhoa juhasaissa teemaa Petti Peitsamo ( ) musiikki Kaupugi tervehdys Taia Nuutie, hakitasihteeri Esiityjiä Nokia Työväe Mieskuoro, joht. Keijo Ratae Nokia Harmoikkakerho, joht. Keijo Jokie Viihteeie sekakuoro Wemut, joht. Ritva Pukkie Pisiö Mieskuoro, joht. Vesa Ratamäki Pisiö Peimait, joht. Jari Väimäki Tiaisuude juotaa Timo Pää Ko Tuokiokuvia Suomesta Nokia Mieskuoro periteie kosertti seurakutakeskuksessa. Ohjemassa tää vuoa mm. Jukka Kuoppamäe kappaeita ja yhteisauua. Ohjema hitaa sisätyy kahvitarjoiu. Ohjemia kuoroaisita ja oveta.

4 4 HYVÄ ASUK AS Nokia kaupugi tiedotusehti 2 / 2008 Vammaiset äkyvät katukuvassa positiivisesti Vatio aue paema Parashakkee myötä Pirkamaa kutayhtymä tuottamat avopaveut siirtyvät Nokia kaupugi tuotettavaksi Näihi paveuihi kuuuvat muu muassa Hempakaari sekä kehitysvammaiste asumisee tarkoitetut Kahvimyykoti sekä Ryhmäkoti. Samate äide yksiköide hekiöstö siirtyy kaupugi paveuksee vahoia työtekijöiä, joita o kaikkiaa 27. Muutos o haioie, eikä se aiheuta se koommi asiakkaide kui työtekijöidekää arkee se kummempia muutoksia, saoo vammaispaveu sosiaaityötekijä Mari Oipoika. Edeä maiitut yksiköt siirtyvät Oipoja aaisuutee. Kutayhtymä purku ja siihe iittyvät muutokset sujuivat Oipoja mukaa hyvässä hegessä, ku siirtyvie yksiköide vastaavat ohjaajat ovat oeet vamisteemassa käytäö asioita yhteistyössä. Oipoika tui Nokia kaupugi paveuksee vuoa 2003 vahustyöhö kues vaihtoi myöhemmi vammaispaveu. Moemmissa aoissa o häe mieestää pajo samaa, ja kumpiki o häe sydätää äheä. Näe ii vahukset kui vammaisetki yhdevertaisia ihmisiä. Se varmaa sai miut tähä työhö. Vammaispaveu asiakkaia o pajo myös ikäihmisiä. Oe tehyt vammaistyötä isoimma osa työuraai. Ihmiste suhtautumie vammaisii ja vahuksii o Oipoja mukaa muuttuut parempaa suutaa. Kaikkei iäkkäimmät eivät vai osaa vaatia iitä paveuja ja etuja itseee, mitkä heie kuuuisivat toisi kui heitä uoremmat vahukset. Oipoika muistuttaa, että kaupugi budjetti määrää hyvi pitkäe toimia taso vammaistyössäki. Nokiaa o oistuttu tekemää hyvää työtä budjeti rajoissa. Vammaiset äkyvät katukuvassa postiivisessa mieessä. Hempa Pumppu ja Mertsi Pamroth ovat hyviä ähettiäitä vammaiste asiae, ja moemmat ovat tuoeet hieosti esie kehitysvammaistyötä. Vahuste ja vammaiste äkemie yhdevertaisia ihmisiä muide kassa sai Mari Oipoja opiskeemaa sosiaaityötekijäksi. Jarmo Jao ohjaa Margit Korria puupiirroksia saoihi. HEMPANKAARELAISET GALLEN-KALLELAN JÄLJILLÄ Hempakaare historia keties hieoi äyttey Poijuta poijue esitteee hempakaareaiste tekemiä puupiirroksia. Toimitakeskuksesssa jo 14 vuotta opettajaa toimiut kuvataiteiija Jarmo Jao o syystäki oppiaistaa ypeä. Aoimme kokeia tätä tekiikkaa kaksi vuotta sitte. Kyseessähä o mekoise vaativa ja vaikea taitee aji, Jao saoo. Vaikeudestaa ja vaativuudestaa huoimatta idea osoittautui toimivaksi. Pekkä fyysie työstämie vaatii hirveä pajo, mutta o myös pakitsevaa. Työt ovat oistueet hieosti, ja vedostus tuottaa aia yätyksiä, ku työstä ei tuekaa aia seaista kui odottaa, Jao jatkaa. Normaaisti Hempakaaressa taiteiaa muu muassa piirroksia, savitöitä ja akryyimaaauksia seitsemä kymmee tekijä voimi. Puupiirroksia oi mukaa tekemässä ejä taiteiijaa. Puupiirrostekiikka kehitettii 800-uvua Kiiassa, ja Suomee se tui 1600-uvua. Taiteeksi uokitetavat kokeiut teki esimmäiseä Aksei Gae-Kaea 1800-uvu opua. Omassa kotikaupugissa o hyvä tua eikatuksi TERVEYSKESKUKSEN LEIKKAUSSALEILLE TEHTIIN KAUNEUSLEIKKAUS, ELI MOLEMMAT REMONTOITIIN PERUSTEELLISESTI Leikkaustoimita Nokiaa o yhtä vahaa kui terveyskeskus, ei kaupuki o tarjout eikkauspaveuita jo yi 30 vuotta. Päiväkirurgie toimita akoi vuosituhae aussa. Terveyskeskukse paveuksessa oeva kirurgi tekee eikkauksia hyvi aajaa repertuaaria aia pieistä uome poistoista sappieikkauksii. Lisäksi terveyskeskukse gyekoogi tekee muu muassa kohdupoistoja. Osastomme hoitohekiökutaa o vai yhtee saii kerraaa, jote pystymme tekemää 4-6 toimepidettä päivässä, kertoo eikkausosasto osastohoitaja Tarja Mamström. Oma kirurgi ja gyekoogi isäksi kaupuki ostaa eikkauspaveuita kahdeta ortopedita, jotka käyvät kahtea komea päivää kuukaudessa terveyskeskuksessa eikkaamassa. Kaupuki ostaa paveuita myös uroogita, joka tekee muu muassa virtsarako tähystyksiä. Mamströmi mukaa käytätö o osoittautuut hyvi toimivaksi. Joot kaikkii eikkauksii pysyvät hoitotakuu rajoissa, ei e ovat 4 6 kuukaude pituisia. Kaksi eikkaussaia, kaksi puhtausuokkaa Osastohoitaja o erityise tyytyväie siihe, että potiaa eikkaa Nokia- a aia sama kirurgi, joka vastaaotoa potias o esi akuu käyyt ja joka potiaa o tutkiut. Tämä pätee ii omii kui ostokirurgeihiki. Toie Mamströmi ioaihe o se, että Nokia kaupuki pystyy tarjoamaa eikkauspaveuita. O hyvi tärkeää, että täaie erikoissairaahoido paveu o tuotu ähee kutaaista. Ikäihmisteki o hepompi asioida tutussa ympäristössä, tuttuje ääkäreide ja hoitohekiökua kassa. Leikkauspotiaat ovat yeesä hyvi tyytyväisiä saamaasa paveuu. Terveyskeskukse eikkausosastoa o kaksi eikkaussaia, jotka remotoitii heiäkuussa. Täöi koko osasto oi kiii oma aja. Tarve remottii oi mekoie, siä eikkaussait oivat akuperäisessä kuossa. Saeissa uusittii kaikki piat ja kiiteät kausteet. Vaikka saeja o kaksi, ei moempia voida käyttää yhtä aikaa. Hekiökutaa ei riitä moempii saeihi. Mutta siti kumpiaki tarvitaa, siä toie täyttää ykkösuoka puhtausvaatimukset ja toie kakkosuoka. Ykkösuokassa tehdää mm. ortopedisia eikkauksia, Mamström seittää. Nejättä vuotta osastohoitajaa eikkausosastoa työsketeevä Tarja Mamström tarkastaa, että kaikki o kuossa eikkausta varte. Hau Westeius vamistautuu pove tähystyksee Nokia terveyskeskukse eikkaussai ykkösessä. ORTOPEDI KORJAA IHMISTÄ LOOGISESTI ETENEMÄLLÄ Suome Kuvaehti teki taaoi suure gaupi, jossa kysyttii suomaaisita, mitä ammattia he arvostavat eite. Kirurgi oi arvostusasteiko ykköe. Nokia terveyskeskuksessa oi kerra kuussa eikkauksia tekevä ortopedi Hau Westeiuksea o seväjärkie seitys ammattisa iiki suuree arvostuksee. Se johtuu siitä, että potias atautuu kirurgi käsii. Jos hä ei arvosta kirurgi ammattitaitoa, siitä tuee vaikeuksia, Westeius vastaa. Hä o toie terveyskeskuksessa eikkauksia ostopaveua tekevistä ortopedeista. Varsiaie päätyö o Pirkamaa sairaahoitopiirissä. Ortopediaa kuuuu uu- ja tukikudossairauksie tutkimusta ja hoitoa kirurgisesta äkökumasta. Aae kuuuvat ivete, uide, ihaste, ivesiteide ja rustopitoje eikkaukset. Tyypiisiä toimepiteitä ovat ivete tähystykset, murtumie korjauseikkaukset ja kipsaukset, väievypuistumie hoito, ivesiteide korjauseikkaukset sekä okkie ja povie keioiveeikkaukset. Westeiuksea o edeee seväjärkie, jaat maassa -tyyppie vastaus seuraavaaki kysymyksee: mitä oi suuri arvostus tutuu? Ei oikei mitää. Tämä o työtä siiä missä muutki ammatit. Aiaki yksi harrastus o kirurgeie yhteie: kuosta huoehtimie. Muute ei työssä pärjää. Tosi itse e oe mikää himoiikkuja, vaa käy kutosaia ja ekkeie vaimo kassa. Lisäksi ue kaikeaista historiikeistä proosaa ja sciece fictioii. Au peri ortopedista piti tua isiööri, mutta kouukaveri pääsemie ukemaa ääketiedettä muutti miehe miee. Ajattei, että jos se kaveri pääsee ääkiksee, ii kyä sitte miäki. Kirurgi työssä Westeiusta viehättää eite käsiä tekemie. Se o oogista eteemistä toimepiteessä, ihmise korjausta ja uudeeejärjesteyä. Saa oa ihmiste kassa tekemisissä ja työsä opputuokse äkee väittömästi. Mutta tuteea ei saa suhtautua asioihi.

5 VAIKUTTAMISEN VÄYLÄT -iite OTA TALTEEN! Osaistuvat asukkaat pitävät päättäjät hereiä Kaupugi tuevaisuude suuitteussa, päätökseteossa ja toteutuksessa tarvitaa kaikkia. Kaupugi asukkaaa o oikeus osaistua yhteiste asioide hoitamisee myös vaaie väiä. Tässä iitteessä kerrotaa, mite voit omata osatasi toimia arje parhaaksi. Ota tatee ja aita toimeksi, jo täää! Kaupugijohtaja äkee kua kokoaisuutea. Yksittäiste ihmiste ja perheide hyvivoiti ei oe kuae yhdetekevää, päivastoi. Tehokkaita tapoja vaikuttaa koko yhteiskua parhaaksi o huoehtia omasta ja äheistesä hyvivoiista ja jaksamisesta. Terveet eämätavat ovat kaike perusta, kaustaa Markku Rahikkaa. Vaikuttamie o pieiä ja suuria vaitoja, päätöksiä, mihi rahat käytetää. Kasvavassa kuassa o rusaasti pakoisia kuuja kute kouuje ja päiväkotie raketamie. Oki tarpee kiiittää huomio iihi meoihi, joihi voidaa aidosti vaikuttaa. Terveydehoito ja sosiaaitoimi ieevät jättiäispaa koko kaupugi budjetista, suuri osa varoista vauu eämätapakustauksii. Haitojohtaja Pauiia Mäepää äkökumasta vaait ovat merkittävä vaikuttamise keio. Ääioikeutta käyttäe voi vaikuttaa, ketkä kaupugi asioista päättävät ja mitä asioita vaioissa paiotetaa. Kutaaie voi osaistua moi eri tavoi vaaie väiä. -sivusto tarjoaa euvoja ja käytäöäheisiä ohjeita kasaaisvaikuttamisee esim. mieipidekirjoitukse aatimisesta akae. SYÖTÖT RATKAISEVAT POLITIIKASSAKIN Poitiika peikettä o tuetusti iukas. Päätökseteossa ähdää VAIKUTTAMISEN KANAVIA harvoi täydeisiä maaeja. Mitä useampia taitavia ja oikei ajoitettuja syöttöjä tuee, sitä paremmat mahdoisuudet o osua maaii. Kettäpeurit tarvitsevat vahvat huotojoukot ja taustatue. Usei iostus väittyy katsomosta. Luottamushekiö ataa aikaasa ja eergiaasa yhteiste asioide hoitamisee. Asioide taustoje sevittämie, vaihtoehtoje etsimie ja päätöste vaikutuste arvioiti vaativat aajoje kokoaisuuksie hahmottamiskykyä, kiiostueisuutta ja euvotteutaitoa pohtii kokaripoiitikko Seppo Kaio. Luooisesti kukaa ei voi haita kaikkea, siksi asukkaide omatoimiset yhteydeotot uottamushekiöihi ja arje asioide esiä pitämie o kaikkie etu. PALAUTTEET HALTUUN SEUDULLISESTI Aktiivie vuoropuheu virahatijoide kassa esim. www-sivuje paauteomakkeide kautta o yksi mahdoisuus vaikuttaa. Kutaaiste osaistumie o muutamassa vuodessa isäätyyt oeeisesti, jote paauttee haia haasteesee o kaupugia tartuttu. Osaistumie verkossa tapahtuu tää hetkeä paauteomakkeide ja Kuuma koira -kasaaiskioski kautta. Järjestemä hyödyt ja heikkoudet ovat osa tiedottaja arkea. Kutaaiste osaistumie o hyvä asia. Tehtävämme o järjesteä tieto paremmi esie ja poistaa puokauoja paautejärjestemästä. Rajaiset resurssit pyritää hyödytämää mahdoisimma tehokkaasti, kuvaiee työtää tiedottaja vs. Tarja Luukko. Samoje ogemie kassa paiitaa myös muuaa. Paauteposti haita ja hyödytämie oki otettu yhdeksi seuduiseksi kehittämiskohteeksi. Seuduisessa hakkeessa Nokia kaupuki o piottia yhdessä Tamperee kaupugi Freckei paveupistee kassa. Paautteehaitajärjestemää kehitetää akuvuoa ja käyttööotto tapahtuu kesää Uudesta järjestemästä odotetaa hepotusta erityisesti Nokia kaupugi tekisee keskuksee. Kyys ataa kehittämisehdotuksia o askeut sevästi, toteaa rakeuttajaisiööri Tommi Jakae. Tiemestari Harri Jyhä yökkää ja pohtii muutoksia omassa työaja käytössä. Suora asiakaspaveu sähköpostitse ja puheimitse o isäätyyt. Aiemmi tiemestari saattoi keskittyä eemmä kokreettisii maastotöihi. Kutaai 27 : mukaa vatuusto o pidettävä huota siitä, että kua asukkaia ja paveuje käyttäjiä o edeytykset osaistua ja vaikuttaa kua toimitaa. Asukkaaa o useita keioja kertoa mieipiteesä: Asioide käsitteyy voi osaistua itse päätöksetekijää: kaupugivatuutettua, kaupugihaitukse tai autakua jäseeä. Vaikuttaa voi myös muutoi, osaistumaa asioide vamisteuu. Kutaaie voi tehdä esityksiä, ausua mieipiteesä tai ataa paautetta. Kaupugi tuee tiedottaa vireiä oevista asioista, iitä koskevista suuitemista, asioide käsitteystä, tehdyistä ratkaisuista ja iide vaikutuksista. Asukkaie o tiedotettava, miä tavoi he voivat esittää kysymyksiä ja mieipiteitä asioide vamisteijoie ja päättäjie. Kutaaie voi kertoa mieipiteitä ee päätöksetekoa. Esimerkkiä tästä voisi maiita kaavoitusta koskevat ehdotukset, jotka tuee uoosvaiheessa asettaa ähtävie mahdoisia muistutuksia varte. Kutaaie voi osaistua kaupugi järjestämii kuuemis-, tiedotus- ja keskusteutiaisuuksii. Ku päätös asiassa o tehty, voi kutaaie hakea siihe muutosta. Kua jäseeä o oikeus tehdä kirjaie oikaisuvaatimus päätökse teheee kaupugihaituksee tai autakuae (joko toimieime omasta päätöksestä tai se aaise virahatija tekemästä päätöksestä). Vatuusto tekemää päätöksee o oikeus hakea muutosta vaittamaa haito-oikeutee. Suuri joukko kaupugissa tehtyjä päätöksiä kuuuu edeä maiitu oikaisuvaatimukse ja kuaisvaitukse piirii, ja muutoksehakuoikeus äissä tapauksissa o asiaosaiste isäksi myös kua jäseiä ei asukkaia. Asukas voi ataa paautetta: tehdä kehittämisehdotuksia, ataa kritiikkiä tai kiitosta kaupugi paveuista. Kaupugi Iteret-sivuita öytyy paauteomake. Paautetta voi ataa myös soittamaa tai ähettämää kaupugie sähköpostia, Asukas voi tehdä myös kutaaisaoittee. Aoite saa oa sisäötää ja muodotaa vapaamuotoie, kuha siitä seviää, mitä aoitteea esitetää. Hyvä aoittee ei tarvitse oa kapuakietä, asiaisuus riittää. Aoite-omake öytyy myös kaupugi Iteret-sivuita.

6 Nokia kaupugivatuusto KOK ALA-UOTILA MIKA asiaajaja, oikeust.is. Lappaaie Pirkka toimitusjohtaja, varatuomari Kork Jarmo maajohtaja, opettaja Martikkaa Esa isiööri, toimitusjohtaja Kouvo Johaa KTM, ostaja KOK Kipikari Päivi varatuomari Kirveskari Asko ääkäri Paaae Piia FM, opettaja Haapaiemi Jari ukkoseppä, toimitusjohtaja Kuari Mika dipomi-isiööri KOK SDP Vuorisao Timo isiööri (amk), tuotepääikkö Karstia Tuomas yiääkäri Mekkoe Erkki maavijeijä Häi Pasi DI Ojaa Reio työjohtaja, eäk. SDP Lehto Roope toimiajohtaja Ase Marko kasaedustaja Laitie Arja sairaahoitaja Ojaa Raisa sairaahoitaja, terveydehoitaja Nurmie Raija terveydehoitaja SDP Aatoe Aui työsuojeuvatuutettu Makkoe Jae pääuottamusmies Neoe Tuomo sosiaaieuvos Saarie Paavo uohoojamestari Heioe Kaevi moottoriasetaja SDP VAS Nevaa Sisko päivähoido auejohtaja, erityisopettaja Gröroos Orvokki aitoshuotaja, eäk. Veijoa Mervi sairaahoitaja Lehtoe Aei ehtori Keräe Toivo työsuojeusihteeri, eäk.

7 VAS Kaio Seppo kuaiseuvos Nuutie Taia hakitasihteeri, opiskeija Hyyti Kristiia kemiateoisuude työtekijä Viroaie Raui vuorotyöjohtaja, eäk. Ahtoa Pertti paperityöäie, eäk. VAS VIHR Haapaa Matti työjohtaja Järvie Mia uokaopettaja Puakka Jukka et. yrittäjä Lähde Leo ehtori Aiasoja Marjatta erityisastetarhaopettaja,erä- ja uoto-opas VIHR KESK Forssé Aitta perushoitaja Raitakari Ioa dipomi-is., projektipääikkö Siuvo Jae agroogi, isiööri Jokie Tuua emätä Puakka Esko isiööri, maavijeijä SKP PS Heresiemi Herkku pääuottamusmies, eäk. Saoe Eero maaari Paomäki Tuua sairauskassajohtaja Laakso Mika rakeusmies Isokagas Tuomo sairaahoitaja, artesaai puuseppä KD Luukko Tarja tiedottaja, fi.maist. Uude vatuusto yhteystiedot tuevat vatuustokaude aussa kaupugi www-sivuie: Yhteystietoja voi tiedustea myös kaupugi puheivaihteesta (03) ja kaupugi kasiasta p. (03) Päättäjitä pyydettii ajatuksia siitä, mite kutaaie voi heidä mieestää tehdä yhteistyötä ja vaikuttaa kotikaupukimme parhaaksi. KOKOOMUS Toivomme kutaaiste ottava rohkeasti puheimea tai sähköpostia yhteyttä asioita käsitteevii uottamushekiöihi tai virahatijoihi. Kokoomus hauaa mm. tietoa, mite kaupugi paveut toimivat. Otamme asiat käsitteyy edustajiemme toimesta. Kokoomukse kotisivuia www. okiakokoomus.fi o keskusteupasta, jossa myös voi aoittaa keskusteu kaupukia koskevista asioista. SDP Yhteistyötä voi tehdä oemaa aktiivie ja ottamaa yhteyttä vatuutettuihi, autakua jäseii esim. s-postia tai atamaa paautetta/yhteydeotoa wwwsivuje kautta. S-posti osoitteet ja paaute- /yhteydeottoomake öytyy osoitteesta: Vaikuttaa voi oemaa aktiivie ja seuraamaa asioide käsitteyä; käymää vatuusto kokouksissa, tekemää kutaaisaoitteita, iittymää ja seuraamaa järjestöje toimitaa, ääestämää. VASEMMISTOLIITTO Kutaaisee o varmasti omiaista oa yhteydessä vatuutettuihi sähköpostia tai puheimitse ja aia ku kyiä äkyy, voi hihaa tarttua. Kotikaupukia koskevat suuret asiat pitäisi yhdessä miettiä. Eemmä asukasitoja uottamushekiöide kassa ja varsiki kaupugi ukoisee kehittämisee eemmä kutaaiste äkemyksiä. Meitä voi kutsua eri tiaisuuksii keskusteemaa. Kutaaiset voivat tehdä aoitteita myös itseäisesti. Kuki asuiaue pitää saada asukkaidesa äköiseksi. Päättäjie o myös huoehdittava iide hijaiste kutaaiste paveuista, jotka eivät pysty etujaa ajamaa. VIHREÄT Nokia vihreät aoitti viime syksyä kerra kuussa kutaaiskohtaamiset Varmioa kahviossa. Nokia-viiko aikaa järjestimme toria keskusteutiaisuude Voiko kutaaie vaikuttaa oikeasti päätöksetekoo Nokiaa?. Ehdokasasetteumme yhteä kumakiveä o out tarjota vapaide kasaaisjärjestöje edustajie mahdoisuus pyrkiä vihreide istaa mukaa päätöksetekoo. Suora kasaaisvaikuttamise tehostamie tuee oemaa tärkeä pyrkimyksemme seuraavaki vatuustokaude aikaa. Jokaie voi omia ostospäätöksiää joko tukea tai oa tukematta okiaaisyrityksiä. Vatuutetut ja autakutie jäseet ovat tavoitettavissa koko ejä vuode vatuustokaude aja. Oemme teheet useita aoitteita kasaaisiikkeide ja -järjestöje atamie ehdotuste pohjata. Tätä yhteistyötä hauamme tehdä jatkossaki. SKP Vatuustossa SKP ähtee aia kaattamaa ja ajamaa asioita, ei siä perusteea, kuka tai mikä puoue asiaa esittää. Teemme yhteistyötä asiapohjata. Tärkeää asiaa SKP kokee kutaaisita tueva paauttee, koska edustamme vatuustossa kutaaisia ja heidä asioitaa sieä ajetaa. Kutaaiste pitää oa aktiivisesti yhteydessä vatuutettuihi ja eri autakua jäseii. SKP toivoo, että kutaaiset rohkeasti soittavat tai kirjoittavat heitä askarruttavissa jutuissa SKP: vatuutetuie. Tuemme päivystämää vaaie väiä myös vuosittai toria, tukaa rohkeasti jutue. KESKUSTA Kutaaie voi vaikuttaa pitämää yhteyttä vatuutettuihi ja kommetoimaa, jos joku tutuu meevä huoosti. Yhdistyste ja etujärjestöje kautta voi myös vaikuttaa. Työ jatkuu myös vaaie väiä. PERUSSUOMALAISET Me Perussuomaaiset hauamme tehdä yhteistyötä asioimaa kutaaiste kassa suoraa. Yhteystietomme ovat jukisia ja pyrimme aia vastaamaa kysymyksii ja paautteesee mahdoisimma pia. Kutaaie voi parhaite vaikuttaa seuraamaa kua asioita ja oemaa aktiivisesti mukaa esim. eriaisissa järjestö- ja vapaaehtoistoimioissa, joita kutamme aueeta öytyy. Vaikuttaa voi atamaa paautetta, ottamaa yhteyttä ja kysymää mietä askarruttavista asioista, sekä esittämää omia ajatuksiaa ja mieipiteitää. KRISTILLISDEMOKRAATIT Vaikuttamie o yhteistyötä uottamushekiöt ovat vai asukkaide uotettuja edustajia haiossa. Pidämme tärkeää kutaaiste avoimuutta ja kokemuste jakamista ii keskeää kui päättäjie suutaa. Yhdessä toimimaa arje pumii öytyy uusia äköaoja ja tärkeää tietoa päätöste pohjaksi. Meidä kaikkie tuee vaikuttaa paikkakutamme parhaaksi iiä resursseia mitä meiä o. Jokaise tuee pitää huota ähimmäisestä, ympäristöstä ja itsestää. Tuee öytää uudestaa yhdessä tekemise meiiki. Se tapahtuu vai myöteiseä aseteea ja rakkaudeisia arvoia!

PALVELUSETELI KUOPION KAUPUNGISSA. 04.05.2011 Merja Ylönen

PALVELUSETELI KUOPION KAUPUNGISSA. 04.05.2011 Merja Ylönen PALVELUSETELI KUOPION KAUPUNGISSA 04.05.2011 Merja Yönen MIKÄ ON PALVELUSETELI? Paveusetei on yksi paveujen järjestämistapa. Paveuseteiä myönnetään asiakkaae sitoumus maksaa tietty osa tietystä yksityisen

Lisätiedot

( ) k 1 = a b. b 1) Binomikertoimen määritelmän mukaan yhtälön vasen puoli kertoo kuinka monta erilaista b-osajoukkoa on a-joukolla.

( ) k 1 = a b. b 1) Binomikertoimen määritelmän mukaan yhtälön vasen puoli kertoo kuinka monta erilaista b-osajoukkoa on a-joukolla. Kombiatoriikka, kesä 2010 Harjoitus 2 Ratkaisuehdotuksia (RT) (5 sivua) Käytä tehtävissä 1-3 kombiatorista päättelyä. 1. Osoita, että kaikilla 0 b a pätee ( ) a a ( ) k 1 b b 1 kb Biomikertoime määritelmä

Lisätiedot

ICT-muutostuki: seutujen verkostoseminaari Säätytalo, HKI 8.5.2014

ICT-muutostuki: seutujen verkostoseminaari Säätytalo, HKI 8.5.2014 KOKEMUKSIA KUNTALIITOKSISTA JA KUNTALIITOSSELVITYKSISTÄ TIETOHALLINNOLLINEN NÄKÖKULMA KUOPION KAUPUNKI ICT-muutostuki: seutujen verkostoseminaari Säätytao, HKI 8.5.2014 Jorma Haonen tietohaintopääikkö

Lisätiedot

Yritys ja työterveyshuolto. Työterveyshuolto henkilöstön hyvinvoinnin tukena

Yritys ja työterveyshuolto. Työterveyshuolto henkilöstön hyvinvoinnin tukena Yritys ja työterveyshuoto Työterveyshuoto henkiöstön hyvinvoinnin tukena Sisäys Työterveyshuoon tavoitteet... 4 Työterveyshuoon sisätö... 5 Henkiöstön työ- ja toimintakyvyn tukeminen... 6 Terveyden ja

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON HOITOTIETEEN LAITOKSEN SIDOSRYHMÄPALAUTTEEN TULOKSET

TURUN YLIOPISTON HOITOTIETEEN LAITOKSEN SIDOSRYHMÄPALAUTTEEN TULOKSET TURUN YLIOPISTON HOITOTIETEEN LAITOKSEN SIDOSRYHMÄPALAUTTEEN TULOKSET Taustaa Syksyllä 8 Turu yliopisto hoitotietee laitoksella kerättii sidosryhmiltä palautetta laitokse toimiasta. Kysely toteutettii

Lisätiedot

Maaningan sosiaali- ja terveyspalvelut vuonna 2013

Maaningan sosiaali- ja terveyspalvelut vuonna 2013 Maaningan sosiaai- ja terveyspaveut vuonna 2013 YLEISTÄ PALVELUISTA 1/2 Kuopio järjestää Maaningan sosiaai- ja terveyspaveut vuoden 2013 austa ähtien Kuopion termit: perusturvan ja terveydenhuoon paveut

Lisätiedot

HAPPI- O2 VIMPELIN VEDON KESTÄVYYS- ULKOLIIKUNTA- JA YLEISURHEILUJAOSTO

HAPPI- O2 VIMPELIN VEDON KESTÄVYYS- ULKOLIIKUNTA- JA YLEISURHEILUJAOSTO HAPPI- O2 VIMPELIN VEDON KESTÄVYYS- ULKOLIIKUNTA- JA YLEISURHEILUJAOSTO O2 - JAOSTON AJATUS TAVOITTEET: Luoda kaikie yhtääiset mahdoisuudet harrastaa ukoiikuntaa äheä, eduisesti, rennossa imapiirissä.

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Matematiika tukikurssi Kurssikerta 1 Iduktiotodistus Iduktiotodistukse logiikka Tutkitaa tapausta, jossa haluamme todistaa joki väittee P() site, että se pätee kaikilla luoollisissa luvuilla. Eli halutaa

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON HOITOTIETEEN LAITOKSEN SIDOS- RYHMÄKYSELYN TULOKSET 2011

TURUN YLIOPISTON HOITOTIETEEN LAITOKSEN SIDOS- RYHMÄKYSELYN TULOKSET 2011 TURUN YLIOPISTON HOITOTIETEEN LAITOKSEN SIDOS- RYHMÄKYSELYN TULOKSET TAUSTA Laaduhallita o osa Turu yliopisto hoitotietee laitokse keskeistä seurata- ja kehitystoimitaa. Hoitotietee laitokse laaduhallia

Lisätiedot

4.3 Signaalin autokorrelaatio

4.3 Signaalin autokorrelaatio 5 4.3 Sigaali autokorrelaatio Sigaali autokorrelaatio kertoo kuika paljo sigaali eri illä korreloi itsesä kassa (josta imiki). Se o Fourier-muuokse ohella yksi käyttökelpoisimmista sigaalie aalysoitimeetelmistä.

Lisätiedot

... .-' ... ASUNTO OY KITEEN PUHOSSELKÄ -NIMISEN YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS ...

... .-' ... ASUNTO OY KITEEN PUHOSSELKÄ -NIMISEN YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS ... .... ASUNTO OY KITEEN PUHOSSELKÄ -NIMISEN YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 1 TOIMINIMI JA PAIKKA Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Kiteen Puhossekä ja kotipaikka Kitee. _ y-tunnus: 0 168966-3 Sivu 1 2 TOIMIALA Yhtiön

Lisätiedot

Tervetuloa onnellisten ihmisten kaupunkiin!

Tervetuloa onnellisten ihmisten kaupunkiin! KUOPIO 2016 KUOPIO ON TERVEYDEN, HYVINVOINNIN JA TURVALLISUUSOSAAMISEN KESKITTYMÄ, joka tuottaa asukkaiden hyvinvointia edistäviä paveuita. Kuopio tunnistetaan hyvänä kasvuympäristönä apsie. Tervetuoa

Lisätiedot

Presidentinvaalitutkimus, kesä 2011 Taloustutkimus Oy Jari Pajunen & Tuomo Turja

Presidentinvaalitutkimus, kesä 2011 Taloustutkimus Oy Jari Pajunen & Tuomo Turja Presidentinvaalitutkimus, kesä 2011 Taloustutkimus Oy Jari Pajunen & Tuomo Turja 30.6.2011 1 30.6.2011 T2622-2626 Jari Pajunen Toteutus Tämä tutkimus on tehty YLE Uutisten toimeksiannosta. Tutkimus- ja

Lisätiedot

Verkoston ulkoisvaikutukset

Verkoston ulkoisvaikutukset Verkosto ulkoisvaikutukset Varia luku 35 Luettavaa Varia (2006, 7. paios, luku 35, s.658 655) Forget produtivity: more people should joi Faebook saatavilla http://www.ab.et.au/ews/stories/2008/1 1/27/2431283.htm

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

PERUSOPETUS ALUEREHTORI- ORGANISAATIOMALLEJA

PERUSOPETUS ALUEREHTORI- ORGANISAATIOMALLEJA PERUSOPETUS ALUEREHTORI- ORGANISAATIOMALLEJA KUNTAORGANISAATIOT MUUTOKSEN EDESSÄ Sote-uudistus kuntaorganisaatio muutoksen edessä Monessa kaupungissa jo siirrytty tai oaan siirtymässä tiaaja-tuottajamaista

Lisätiedot

AVOIMUUTTA RAKENNUSALALLE

AVOIMUUTTA RAKENNUSALALLE AVOIMUUTTA RAKENNUSALALLE WWW.ASUTAAN.FI MIKÄ ON ASUA-REMONTIT? ASUA Remontit on yritys jonka tärkein tehtävä on jättää jäkeensä aina tyytyväinen asiakas. Tyytyväinen asiakas syntyy pitävistä aikatauuista,

Lisätiedot

Mitä välii? Tutkimus nuorten suhteesta politiikkaan Mikael Thuneberg, T-Media

Mitä välii? Tutkimus nuorten suhteesta politiikkaan Mikael Thuneberg, T-Media Mitä välii? Tutkimus nuorten suhteesta politiikkaan Mikael Thuneberg, T-Media Tutkimuskohteet 1. Yleisellä tasolla nuorten suhtautuminen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja politiikkaan, nuorille tärkeät

Lisätiedot

Palkanlaskenta. hoitaa palkat maksuun ajallaan sekä palkkatiedot verottajalle, eläkevakuutukseen ja muihin tietopankkeihin 3 2008 2.9.

Palkanlaskenta. hoitaa palkat maksuun ajallaan sekä palkkatiedot verottajalle, eläkevakuutukseen ja muihin tietopankkeihin 3 2008 2.9. 3 2008 2.9.2008 Hesingin kaupunki Taous- ja suunnitteukeskus TALOUSHALLINTOPALVELUN SÄHKÖINEN TIEDOTE Pakanaskenta hoitaa pakat maksuun ajaaan sekä pakkatiedot verottajae, eäkevakuutukseen ja muihin tietopankkeihin

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Opetusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Opetusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 61 n perusopetuslinjan opetuspäällikön viran täyttäminen määräajaksi HEL 2016-006700 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti ottaa perusopetuslinjan opetuspäällikön

Lisätiedot

Laitetaan yhdessä prosessit kuntoon

Laitetaan yhdessä prosessit kuntoon Laitetaan yhdessä prosessit kuntoon Hesingin kaupungin taoushaintopaveu tiedottaa 2 26.5.2009 Laitetaan yhdessä prosessit kuntoon... 1 Kaupunkiyhteinen toimintatapa tiauksesta maksuun... 2 LASKE-esisevitys

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016 HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020 ARVIOINTI 2016 Toteutus Toteutettiin Wilman kyselytoiminnolla huhtikuun 2016 aikana Vastauksia yht. 1118 kpl Perusopetuksen oppilaat (4.,6.,8.lk) oppilaat 610 kpl Lukion

Lisätiedot

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT HYVÄN ARJEN TUKENA Rovaniemen kaupungin vammaispalvelut edistää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Autamme asiakkaitamme ylläpitämään toimintakykyään

Lisätiedot

Presidentinvaalitutkimus 2011

Presidentinvaalitutkimus 2011 Presidentinvaalitutkimus 2011 Taloustutkimus Oy Jari Pajunen & Tuomo Turja 28.07.2011 1 28.7.2011 T2627-2630 Jari Pajunen, Tuomo Turja Toteutus Tämä tutkimus on tehty YLE Uutisten toimeksiannosta. Tutkimus-

Lisätiedot

Lukuteorian kertausta ja syvennystä

Lukuteorian kertausta ja syvennystä Lukuteorian kertausta ja syvennystä Tehtäviä jaoisuudesta 1. Okoot a, b, c ja d kokonaisukuja, joie a c ja (a c) (ab + cd). Osoita, että (a c) (ad + bc).. Okoon n pariton positiivinen kokonaisuku. Osoita,

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI MUISTIO 4/2016

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI MUISTIO 4/2016 Elinympäristövaliokunta AIKA 11.04.2016 klo 16:00-18:15 PAIKKA Kaupungintalo, Kotka-kokoushuone Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Törrö Marja-Leena 16:00-18:15 puheenjohtaja Nivala Kaisa 16:00-18:15 varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Epäyhtälöoppia matematiikkaolympialaisten tehtäviin

Epäyhtälöoppia matematiikkaolympialaisten tehtäviin Epäyhtälöoppia matematiikkaolympialaiste tehtävii Jari Lappalaie ja Ae-Maria Ervall-Hytöe 0 Johdato Epäyhtälöitä reaaliluvuille Cauchy epäyhtälö Kaikille reaaliluvuille a, a,, a ja b, b,, b pätee Cauchy

Lisätiedot

Taru Kokkonen, Kuopion kaupunki

Taru Kokkonen, Kuopion kaupunki HENKILÖSTÖVIESTINTÄ MUUTOKSESSSA Kuntamarkkinat 11. 12.9.2013 MUUTOS, MUUTOS, MUUTOS Muutos on jatkuvaa ja oemassaoon edeytys Organisaation kyky muuttua on mainetekijä vetovoima sisäiset ongemat kantautuvat

Lisätiedot

Yhteistyöllä parempaan arkeen

Yhteistyöllä parempaan arkeen Yhteistyöllä parempaa arkee Hyvikää Mätsälä Vihti Nurmijärvi Tuusula Vataa Espoo Järvepää Poraie Kerava Sipoo Pääkaupukiseutu: Helsiki, Espoo, Vataa ja Kauiaie Helsigi Seutu: Helsiki, Espoo, Vataa, Kauiaie,

Lisätiedot

1. Ikääntyneen asumista ja elinympäristöä koskevat tavoitteet

1. Ikääntyneen asumista ja elinympäristöä koskevat tavoitteet Muoio kua tavoitteet vuotee 2017 Tavoitteide toteutumista arvioidaa talous- ja valtuustokausittai 1. Ikäätyee asumista ja eliympäristöä koskevat tavoitteet Tavoite Toimepiteet Mittari Aikataulu Vastuuhekil

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Opetusvirasto 7/2015 Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja Toimialarehtori, Palvelu ja viestintä

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Opetusvirasto 7/2015 Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja Toimialarehtori, Palvelu ja viestintä Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 7 Fysiikan, kemian ja matematiikan tuntiopettajan virkasuhteinen tehtävä, työavain 25-978-15 HEL 2015-010492 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut Toimialarehtori

Lisätiedot

Valittu Vertausluku nro

Valittu Vertausluku nro Valitut ja varamiehet vertausluvuittain Sivu 1 Valittu Järj Ehdokas Ryhmä Äänet Vertausluku nimi 1. 117 Kääriäinen, Seppo KESK 608 3506,000 VTT, kansanedustaja 2. 31 Eestilä, Markku KOK 276 1770,000 kansanedustaja,

Lisätiedot

Arkistonmuodostuksesta tiedonhallintaan

Arkistonmuodostuksesta tiedonhallintaan ARKISTOINNIN/TIEDONHALLINNAN TAVOITE ON, ETTÄ ASIAKIRJAT PALVELEVAT TIEDONLÄHTEINÄ ELINKAARENSA KAIKISSA VAIHEISSA Tiedon öytymisen edeytys on, että kaikki noudattavat yhteisesti sovittuja toimintatapoja

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Valtuustoaloite Hietanen Matti ym. / Koillis-Lapin Sähkön siirtohinnat. Uusi sähkömarkkinalaki astui voimaan Sähkömarkkinalain mukaan:

Valtuustoaloite Hietanen Matti ym. / Koillis-Lapin Sähkön siirtohinnat. Uusi sähkömarkkinalaki astui voimaan Sähkömarkkinalain mukaan: Kaupunginhallitus 144 11.04.2016 Kaupunginvaltuusto 49 30.05.2016 Valtuustoaloite Hietanen Matti ym. / Koillis-Lapin Sähkön siirtohinnat 116/07.073/2016 KH 11.04.2016 144 Valtuustossa 29.2.2016 jätetty

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Kokoustiedot Aika: perjantaina 2.10.2015 klo 14.00 15.45 Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuonenkatu 8-10), kaupunginhallituksen kokoushuone (2. krs) Paikalla:

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Ympäristötekninen toimiala KAJAANI

Kajaanin kaupunki Ympäristötekninen toimiala KAJAANI ASEMAKAAVAN MUUTOS Kajaanin kauunki Ymäristötekninen toimiaa KAJAANI PL 0 Kajaani KAUPUNGINOSA PETÄISENNISKA VIREILLETULO..0 KORTTELI SELOSTUS..0 YMTK muodostuu: KAJAANI KAUPUNGINOSA PETÄISENNISKA KORTTELI

Lisätiedot

ONKO NYT POTILAS KESKIÖSSÄ, SOTE- UUDISTUKSEN VALMISTUTTUA. Kuntoutusjohtaja, yleislääketieteen erikoislääkäri EMBA Mikko Korhonen Kuopin kaupunki

ONKO NYT POTILAS KESKIÖSSÄ, SOTE- UUDISTUKSEN VALMISTUTTUA. Kuntoutusjohtaja, yleislääketieteen erikoislääkäri EMBA Mikko Korhonen Kuopin kaupunki ONKO NYT POTILAS KESKIÖSSÄ, SOTE- UUDISTUKSEN VALMISTUTTUA Kuntoutusjohtaja, yeisääketieteen erikoisääkäri EMBA Mikko Korhonen Kuopin kaupunki TEEMAT Sote uudistus yeistä Vaikuttamismahdoisuudet Asiakasmaksut

Lisätiedot

Sotilasvammalain. mukaiset. Asunnon muutostyöt

Sotilasvammalain. mukaiset. Asunnon muutostyöt Sotilasvammalain mukaiset Asunnon muutostyöt Sisällysluettelo Asunnon muutostyöt Mitä muutostöitä korvataan?...2 Korvattavat peruskorjaustyöt...4 Kuinka korvausta haetaan?...5 Korvausmäärät...6 Korvausten

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄTARKASTELU JA OPTIMOINTI VAIMENNINAKUSTIIKASSA

JÄRJESTELMÄTARKASTELU JA OPTIMOINTI VAIMENNINAKUSTIIKASSA JÄRJESTELMÄTARKASTELU JA OPTIMOINTI VAIMENNINAKUSTIIKASSA Jukka Tattari ja Jari Kataja VTT Tuotteet ja tuotato PL 137, 3311 TAMPERE etuimi.sukuimi@vtt.fi 1 JOHDANTO Esitemässä tarkasteaa reaktiivisii kompoetteihi

Lisätiedot

ONGELMIA SOSIAALIPALVELUISSA OSAATKO OHJATA, TIEDÄTKÖ VELVOLLISUUTESI

ONGELMIA SOSIAALIPALVELUISSA OSAATKO OHJATA, TIEDÄTKÖ VELVOLLISUUTESI ONGELMIA SOSIAALIPALVELUISSA OSAATKO OHJATA, TIEDÄTKÖ VELVOLLISUUTESI Vatakunnainen seminaari kotityöpaveuyrittäjie / -ammattiaisie 9.10.2013 Oavi Korteainen Sosiaai- ja potiasasiamies 2 KOTITYÖPALVELUJEN

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ Kaupunginvaltuusto 92 01.07.2013 Kaupunginhallitus 275 19.08.2013 Kaupunginhallitus 88 16.03.2015 Tekninen lautakunta 94 28.10.2015 Kaupunginhallitus 80 29.03.2016 Kaupunginvaltuusto 18 25.04.2016 VALTUUSTOALOITE

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Asuntotuotantotoimisto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Asuntotuotantotoimisto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 14 n harjannostajaistarjoilut vuodelle 2016 HEL 2016-000409 T 02 08 02 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti oikeuttaa hallintoyksikön tilaamaan vuoden 2016 harjannostajaistarjoilut

Lisätiedot

Kohti strategisia yritysverkostoja. Osaraportti II Lisäarvoa luovat verkostot

Kohti strategisia yritysverkostoja. Osaraportti II Lisäarvoa luovat verkostot Kohti strategisia yritysverkostoja Osaraportti II Lisäarvoa uovat verkostot 2003 Kohti strategisia yritysverkostoja Osaraportti II Lisäarvoa uovat verkostot Esipuhe Teoisuuden ja Työnantajain Keskusiitossa

Lisätiedot

Raportointi >> Perusraportti Tasa arvovaalikone

Raportointi >> Perusraportti Tasa arvovaalikone heli.kiemunki (Lapin ammattiopisto), olet kirjautuneena sisään. 10. maaliskuuta 2011 10:16:23 Your boss is {0} Kirjaudu ulos Etusivu Kyselyt Raportointi Asetukset Käyttäjätiedot Ota yhteyttä Oppaat Help

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ aika Maanantai 19.12.2016 klo 14.05 15.33 paikka Varsinais-Suomen liitto (Ratapihankatu 36, Turku), nh. Tammi läsnäolijat Pöytäkirjan

Lisätiedot

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 113 2. Syntymävuosi Vastaajien määrä: 113 Vastaukset s.1999-2003 3. Oletko ollut mukana nuorisopalveluiden toiminnassa?

Lisätiedot

Osallisuuden pedagogiikka - kohti uudenlaista toimintakulttuuria. Elina Kataja, LTO, KM, Päiväkoti Kuusimäki, Lempäälä

Osallisuuden pedagogiikka - kohti uudenlaista toimintakulttuuria. Elina Kataja, LTO, KM, Päiväkoti Kuusimäki, Lempäälä Osallisuuden pedagogiikka - kohti uudenlaista toimintakulttuuria Elina Kataja, LTO, KM, Päiväkoti Kuusimäki, Lempäälä elina.kataja@lempaala.fi Kasvatuksen ydinkysymykset Millaisia lapsia haluamme kasvattaa?

Lisätiedot

TOPSIDE. Opas taustatuelle. Koulutusta kehitysvammaisille vertaistukijoille Euroopassa. www.peer-training.eu. Inclusion Europe

TOPSIDE. Opas taustatuelle. Koulutusta kehitysvammaisille vertaistukijoille Euroopassa. www.peer-training.eu. Inclusion Europe TOPSIDE Koulutusta kehitysvammaisille vertaistukijoille Euroopassa Opas taustatuelle Inclusion Europe www.peer-training.eu Tekijät: TOPSIDE kumppanit Hugh Savage, ENABLE Skotlanti Petra Nováková, Inclusion

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 54 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): 5/9 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on. Reilu

Lisätiedot

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 60 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): Reilu 3/7 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on.

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNNAN VALTUUSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNNAN VALTUUSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNNAN VALTUUSTO Valtuuston I ylimääräinen kokous Aika sunnuntai 15.5.2011 klo 16.00-16.30 Paikka Läsnä Poissa Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi

Lisätiedot

Harjoitustehtävien ratkaisuja

Harjoitustehtävien ratkaisuja 3. Mallitamie lukujooje avulla Lukujoo määritelmä harjoituksia Harjoitustehtävie ratkaisuja 3. Laske lukujoo viisi esimmäistä jäsetä, ku a) a 6 ja b) a 6 ja 3 8 c) a ja 3 a) 6,, 8, 4, 30. b) 8,, 6, 0,

Lisätiedot

3 10 ei ole rationaaliluku.

3 10 ei ole rationaaliluku. Harjoitukset / 011 RATKAISUT Lukuteoria 1. Etsi Eratostheee seulalla samatie kaikki lukua 400 pieemmät alkuluvut. (Tai ohjelmoi tietokoeesi etsimää paljo lisää.) Kirjoita rivii kaikki luvut 1-00. Poista

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

Sotilasvammalain mukaiset. Asunnon muutostyöt

Sotilasvammalain mukaiset. Asunnon muutostyöt Sotilasvammalain mukaiset Asunnon muutostyöt sisällysluet telo 1 ESIPUHE 2 ASUNNON MUUTOSTYÖT 3 MITÄ MUUTOSTOITÄ KORVATAAN 4 KORVATTAVAT PERUSKORJAUSTYÖT 5 KUINKA KORVAUSTA HAETAAN? 6 KORVAUSMÄÄRÄT 7 KORVAUSTEN

Lisätiedot

Sivistystoimen tilajärjestelyt 2016

Sivistystoimen tilajärjestelyt 2016 Sivistystoimen tilajärjestelyt 2016 Tiedotus- ja keskustelutilaisuus 31.3.2016 Usean vuoden vireillä ollut yhtenäiskouluhanke saadaan päätökseen kesällä 2016. Kivijärven koulun vuosiluokan 1-6 ja Simpeleen

Lisätiedot

Tunnuslukuja 27 III TUNNUSLUKUJA

Tunnuslukuja 27 III TUNNUSLUKUJA Tuuslukuja 27 III TUNNUSLUKUJA Tuuslukuja 28 Tuuslukuja käytetää, ku tilastoaieistoa havaiollistetaa tiivistetysti yksittäisillä luvuilla. Tuusluvut lasketaa muuttujie arvoje perusteella ja e kuvaavat

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Kilon koulun päärakennus, opettajien huone

PÖYTÄKIRJA Kilon koulun päärakennus, opettajien huone PÖYTÄKIRJA 1 Kilon koulu 28.9.2016 KILON KOULU Johtokunnan kokous 0316 Aika 28.9.2016.2016 klo 17.00-18.45 Paikka Läsnä Poissa Kilon koulun päärakennus, opettajien huone Sahi Markku, puheenjohtaja Kupila

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus

Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus Nivalan varhaiskasvatuspalvelut Hyväksytty Nivalan kaupungin sivistyslautakunnassa 21.6.2016, 58 Tiedote päivähoitomaksuista 1.8.2016 31.7.2018 Välttyäksenne takautuvilta

Lisätiedot

3 b) Määritä paljonko on cos. Ilmoita tarkka arvo ja perustele vastauksesi! c) Muunna asteiksi 2,5 radiaania. 6p

3 b) Määritä paljonko on cos. Ilmoita tarkka arvo ja perustele vastauksesi! c) Muunna asteiksi 2,5 radiaania. 6p MAA9 Koe.5.0 Jussi Tyi Tee koseptii pisteytysruudukko! Muista kirjata imesi ja ryhmäsi. Valitse kuusi tehtävää!. a) Ratkaise yhtälö si x. Ilmoita vastaus radiaaeia! b) Määritä paljoko o cos. Ilmoita tarkka

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

Kasvun vauhdittaja Katsaus vuoteen 2007

Kasvun vauhdittaja Katsaus vuoteen 2007 Kasvun vauhdittaja Katsaus vuoteen 2007 Sisäys Nautitaan yhteisestä menestyksestämme Toimitusjohtajan katsaus...2 TSOP yhyesti...4 Avainuvut...4 Asiakkaat...5 Rahoituspaveut...6 Päivittäiset raha-asiat...6

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ aika Maanantai 24.10.2016 klo 12.30 14.30 paikka Varsinais-Suomen liitto (Ratapihankatu 36, Turku), nh. Tammi läsnäolijat Päytäkirjan

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Sopimus SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Kauhavan kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

Neidonranta. Kruunun mailla

Neidonranta. Kruunun mailla Neidonranta Kruunun maia ppk vv/ ne 592.0.5.100 GPubisherEngine 592.0.5.100 GPubisherEngine 597.0.7.100 ppk vv/ GPubisherEngine 592.0.2.100 ppk vv/ LINNANNEITO PRINEA KUNINGATAR TERAI TERAI TERAI TERAI

Lisätiedot

laaja-alaisen erityisopetuksen lehtorin virkaan (vakanssi n:o ) Päätös Rehtori päätti kokonaisarvion perusteella valita Stadin ammattiopiston

laaja-alaisen erityisopetuksen lehtorin virkaan (vakanssi n:o ) Päätös Rehtori päätti kokonaisarvion perusteella valita Stadin ammattiopiston Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 42 Laaja-alaisen erityisopetuksen lehtorin virka (vakanssi n:o 422290) HEL 2014-004918 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut Rehtori päätti kokonaisarvion perusteella

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Vammaisneuvosto 21.03.2016 AIKA 21.03.2016 klo 18:00-19:06 PAIKKA Helmirannan kokoustila, Helminkuja 3, 62200 Kauhava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Valtakunnallisen

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Opetusvirasto Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja Toimialarehtori, Palvelu ja viestintä

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Opetusvirasto Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja Toimialarehtori, Palvelu ja viestintä Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 15 Stadin ammattiopisto, ruokatuotannon tuntiopettajan vakinainen virkasuhde, työavain 25-781-16 HEL 2016-007655 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut Toimialarehtori

Lisätiedot

2 Sosiaaliohjaajan viran täyttäminen, Hietaniemenkadun palvelukeskus, työavain Päätös

2 Sosiaaliohjaajan viran täyttäminen, Hietaniemenkadun palvelukeskus, työavain Päätös Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 2 Sosiaaliohjaajan viran täyttäminen, Hietaniemenkadun palvelukeskus, työavain 45-1528-14 HEL 2015-001523 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut Taru Neiman päätti

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 14 / 2016 Kunnanhallitus

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 14 / 2016 Kunnanhallitus SISÄLLYSLUETTELO 14 / 2016 Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 22. elokuuta 2016 klo 15.00 Kokouspaikka Kuntala, valtuustosali Asiat 111 Sijoitustoiminnan raportti 31.7.2016... 203 112 Talousarvion toteutuminen

Lisätiedot

T TESTAUSRAPORTTI - MedicMinder "!! # $! %!!# & #

T TESTAUSRAPORTTI - MedicMinder !! # $! %!!# & # T-76.115 TESTAUSRAPORTTI - MedicMider! " " #!! $ % % $! " " #! &! #! $ $ ' % ( %!! % # ) # #! $ $! * +! " " #! $ ' % ( " &! " $!! $ $ $ % % )! #! % % ) $ % # #! + +! " " #! &! $, $ $ $!! "!! # $! %!!#

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 7.3.2016 Voimaantulopäivä 1.4.2016 Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Otteet Otteen liitteet

Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 1 Etelän terveysasemien johtavan ylilääkärin pöytäkirjan nähtävilläolo vuonna 2014 Päätös päätti, että Etelän terveysasemien johtavan ylilääkärin pöytäkirjat pidetään

Lisätiedot

TASA-ARVOTOIMIKUNTA 1 (5) PÖYTÄKIRJA 1/2016

TASA-ARVOTOIMIKUNTA 1 (5) PÖYTÄKIRJA 1/2016 TASA-ARVOTOIMIKUNTA 1 (5) PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika Keskiviikko 3.2.2016 klo 17.00 18.24 Paikka Paikalla: Sihteeri Esittelijä Vihreiden ryhmähuone Espoonkatu 5, 02770 Espoo Teresia Volotinen, pj, Vihr. Elena

Lisätiedot

Mun perhe. * Joo, mulla on kaksi lasta. Mulla on Mulla ei oo. 1 2,3,4 + a ei + a. Mulla on yksi lapsi kaksi lasta Mulla ei oo lapsia

Mun perhe. * Joo, mulla on kaksi lasta. Mulla on Mulla ei oo. 1 2,3,4 + a ei + a. Mulla on yksi lapsi kaksi lasta Mulla ei oo lapsia 1 Mun perhe suomi äidinkieli suomi äidinkieli perhe äiti _ vaimo isä _ mies vanhemmat lapsi isoäiti tyttö isoisä poika isovanhemmat vauva sisko tyttöystävä poikaystävä veli Ootko sä naimisissa? * Joo,

Lisätiedot

Maaseudun arjen palveluverkosto Enemmän vähemmällä verkostot hyvinvointipalvelujen toteuttajina

Maaseudun arjen palveluverkosto Enemmän vähemmällä verkostot hyvinvointipalvelujen toteuttajina Maaseudun arjen palveluverkosto Enemmän vähemmällä verkostot hyvinvointipalvelujen toteuttajina 2016-2018 Mirja Kettunen Verkostokoordinaattori Lapin liitto Arjen turvan lähtökohta Palvelut Toimeentulo

Lisätiedot

Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai klo Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu Tampere

Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai klo Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu Tampere 10.00 Aamukahvi 10.20 Tervetuloa Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai 25.9.2012 klo 10.00-15.30 Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu 2 33101 Tampere 10.30 Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kaupunkisuunnitteluvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 15 n asemakaavaosaston II asemakaavaarkkitehdin viran täyttäminen HEL 2016-000003 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti valita arkkitehti Arja Kasasen kaupunkisuunnitteluviraston

Lisätiedot

ZA6641. Flash Eurobarometer 419 (Quality of Life in European Cities 2015) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6641. Flash Eurobarometer 419 (Quality of Life in European Cities 2015) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA66 Flash Eurobarometer 9 (Quality of Life i Europea Cities 0) Coutry Questioaire Filad (Fiish) FL9 - Quality of life i Europea CitiesFIF D Mikä ikäie olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99')

Lisätiedot

KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS

KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS Lähes kaikki äänestäjät haluavat nostaa tärkeimmiksi kuntavaaliteemoiksi vanhusten huollon ( %), kotikunnan talouden ja velkaantumisen

Lisätiedot

LAAJA HYVINVOINTIKERTOMUS 2013-2016

LAAJA HYVINVOINTIKERTOMUS 2013-2016 Parikkala kuta LAAJA HYVINVOINTIKERTOMUS 2013-2016 HYVINVOINTIKERTOMUS 2014 PARIKKALAN KUNNAN HYVINVOINTIKERTOMUS valtuustokaudelle 2013 2016 Hyvivoitikertomus 2014 Kertomukse ja laatijat Parikkala kua

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU 6 /2016 Kunnanvaltuusto

PADASJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU 6 /2016 Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 6 /2016 Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 19. joulukuuta 2016 klo 18.00 Kokouspaikka Kuntala, Valtuustosali Asiat Ero luottamustehtävistä / Ilpo Pylvänen, uuden valtuutetun kutsuminen valtuustoon

Lisätiedot

Liikuntapalvelujen tehtäväjärjestelyt

Liikuntapalvelujen tehtäväjärjestelyt Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Vapaa-aikalautakunta 10 12.2.2013 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 37 25.2.2013 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 49 11.3.2013 27 Liikuntapalvelujen tehtäväjärjestelyt

Lisätiedot

Aloittelevan kunnallispoliitikon tunnustukset

Aloittelevan kunnallispoliitikon tunnustukset Aloittelevan kunnallispoliitikon tunnustukset Jyrki J.J. Kasvi (toisinto vuonna 1997 tehdyistä kalvoista) Ekaa kertaa pappia kyydissä Mikä Espoo, missä Espoo Myyttien ja tosiasioiden erottaminen Miten

Lisätiedot

K O O D E E. Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa.

K O O D E E. Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa. K O O D E E Kangasalan Kristillisdemokraattien tiedotuslehti 3/2012 Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa. Sisällys: Puheenjohtajan mietteitä.. 3 Vierailu

Lisätiedot