Kartanon uusi päiväkoti on monipuolinen talo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kartanon uusi päiväkoti on monipuolinen talo"

Transkriptio

1 Nokia HYVÄ kaupugi tiedotusehti 2 / 2008 ASUKAS JOULU AVATAAN 30. MARRASKUUTA SIVU 12 Mukaa VAIKUTTAMISEN VÄYLÄT -iite UUDET KAUPUNGINVALTUUTETUT SIVUT 6-7 Kartao uusi päiväkoti o moipuoie tao LASTEN LISÄKSI TALOON ON ASETTUNUT PALJON ETELÄ- NOKIAN VARHAISKASVATUKSEN VIRANHALTIJOITA SEKÄ YKSI PERHONEN. OMA KIIPEILYSEINÄ JA SAUNAKIN LÖYTYY. Uutuudekarheus äkyy, tutuu ja tuoksuu syyskuu aussa avatussa Kartao päiväkodissa Citymarketi kauppakeskuksessa Matti Kurje kadua. Uusi päiväkoti o hyvi perie- ja paikaistietoie; se äkyy ii päiväkodi imessä kui tao tioissaki. Kartao tarkoittaa tieteki Nokia kartaoa, josta ykyie käykkäjätti otti paperitehtaaa toimiessaa imesä. Isoimpia tioja kutsutaa imeä Väetupa, Pehtoori tupa sekä Mamsei saoki. Matti Kurki taas viittaa äheise kartao puistossa sijaitsevaa arvoitukseisee Nokia Kivee, joka ieee keskiaikaie hautamuistomerkki. Kasatarioissa puoitoistametristä kiviaakaa o pidetty mahtava pirkkaaispääikkö Matti Kurje hautakiveä. Mutta takaisi tähä päivää ja itse päiväkotii, joka au peri piti kyä oa eemmäki aamu-, ita- ja yökoti. Ei Kartao päiväkotii piti tua pajo eemmä paikkoja vuorotyöäiste apsie kui sieä yt o. Syy tähä o Eteä-Nokia päivähoitotiae, joka keväää oi Kartao päiväkodi johtaja Ae Pukkise mukaa hurja. Joossa oi kymmeiä apsia. Nyt meiä o täää kaikkiaa 72 asta, eikä meiä oe yhtää tyhjää paikkaa. Jos joossa oeet apset eivät oisi päässeet täe, ei heiä oisi out todeäköisesti mitää paikkaa mihi meä hoitoo, Pukkie saoo. Kartao päiväkoti o tarvittaessa auki ii öisi kui viikooppuisiki vuorotyöäiste apsia varte. Lastetarhaopettaja Vima Petoe yrittää ähteä rumpuje kassa, mutta yömäsoititaiteiijat Riia (vas.) ja Roosa eivät aa. JATKUU SIVULLA 3 KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN ORGANISAATIOMUUTOKSELLA HAETAAN HERKEMPIÄ KORVIA KENTÄN ÄÄNELLE JA LAPSEN OPPIMISPOLUN PAREMPAA TURVAAMISTA Päiväkodeie ja kouuie eemmä itseäisyyttä ja päätösvataa Lapsiperheide voimakas muuttoiike Nokiae o paut kasvatusja opetuskeskukse orgaisaatio ujie. Jo pari vuotta sitte kävi imi, että ajat sitte uotu orgaisaatio ei pysty vastaamaa rajusti kasvaee ketä, ei päiväkotie ja kouuje tarpeisii. Asiat eivät eää sujueet kute pitäisi. Erityisesti tiedottamie oi ogema, ei tieto ei kukeut kuoa yksiköistä täe eikä täätä yksiköihi, vaaisee varhaiskasvatuspääikkö Mia Siapää. Kasvatus- ja opetuskeskuksessa uotii kosuti avustuksea auemai, jossa varhaiskasvatus o jaettu komee aueesee, ei Eteä-, Keski- ja Pohjois-Nokiaa. Perusopetus o jaettu kahtee, ei Nokiavirra ja Emäkoske aueisii. Uusi orgaisaatio otettii viraisesti käyttöö viime eokuussa. Käytäössä tämä tarkoittaa sitä, että päiväkotie johtajia ja kouuje rehtoreia o aikaisempaa eemmä päätösvataa omii asioihisa, Siapää saoo. Yksiköissä pitää oa eempi päätösvataa jo siksiki, että me täää kasvatusja opetuskeskuksessa emme voi tietää kaikkia arje asioita. Me täää haiossa oemme aiva iia kaukaa, varsiki ku väkeä o kaikkiaa yi tuhat työtekijää, saoo kouutoimejohtaja Tuomas Erkkiä. Uusi orgaisaatio tukee oikeaa oppimista Aueide asioihi perehdytää sääöisesti kasvatus- ja opetuskeskukse johtoryhmässä, jossa kuuaa ketä äätä. Johtoryhmä pitää kaikki agat käsissää ja varmistaa, että kaikia kouuia ja päiväkodeia o samat suutaviivat ja eväät tehdä työtää. Uude orgaisaatio myötä meiä o pajo paremmat edeytykset tietää, missä käytäössä meää. Tavoitteemme tiaetta, että yksittäie työtekijä tuee pajo paremmi kuuuksi esi aueea, ja sitä kautta täää haiossa, Erkkiä toteaa. Samaa hegevetoo hä kuiteki muistuttaa, että orgaisaatio o kevytraketeie, asioita tuaa rukkaamaa vieä mota kertaa ja itse käytäö toteutus vie kaua. Tämä isäksi uutee auemaii kuuuu oeaisea osaa asiatutijaryhmät. Kasvatus- ja opetustoimesta haetaa ryhmii seaisia hekiöitä, joia o motiivia ja asiatutemusta tuoda omaa osaamistaa opetuksee ja aste hyvivoitii. Mia Siapää mukaa uusi orgaisaatio o rakeettu tukemaa apse oppimispokua kaikissa kehitysvaiheissa vauvasta peruskouu oppuu saakka. Oppimieha akaa jo varhaisapsuudessa, jooi apsi oppii kaikki tärkeimmät perustaidot, kute puhumise, käveemise ja sosiaaiset taidot. Ja juuri äide taitoje haita tukee myöhempää oppimista. Siksi uusi orgaisaatio o uotu tukemaa apse ja uore kaikkia vaiheita. Samaa tämä tukee tai voidaa jopa ähdä osaa Laste Nokiaa. Varhaiskasvatuspääikkö Mia Siapää mukaa orgaisaatiouudistus tähtää muu muassa siihe, että ii apsia, uoria kui heidä vahempiaaki paveaa tasavertaisesti.

2 2 HYVÄ ASUK AS Nokia kaupugi tiedotusehti 2 / 2008 Meosuuta eteepäi Samaa ku oittee uusia vatuutettu- vaikuttaa kotikutasi asiä kua jäseeä voit ja vaia johdosta totea teidä oeva suurie Demokratia o korkei oihi. haasteide edessä aoittaessae esi vuode ausvä arvo. Demokratiaa iit- kua toimitaa iittysa vaativa työe kaupugi keskeisiä päät- tuustettava ja iitä o tyvät poiittiset arvot o täjiä. Maaimataoude tutuvasti heikkeedessä kerrotaa kaupu- kuioitettava. Tässä ehvä taouskasvu kavetaa givatuusto, -haitukse ja autakutie teh- myös Nokia kaupugi kehittämismahdoisuuksia pakottae etsimää oe pekästää käytätävistä. Demokratiaa ei taoudeisesti tehokkaampia paveuje järjestäkraattisesti vaituissa eiö päätökseteko demomistapoja. Tämä tosiasia missä. Se o myös tue ja kokemus siitä, oko o yksi ohittamato paikka, ku uusi vatuusto ijaa kaupugi kehittäty demokraattisesti. Ja se kua haito järjestetmistä uudee vatuustokaudee. Vaaiupaukset ta, ei se siirtämistä. o myös vastuu ottamis- o syytä uohtaa. Yhteie tehtävämme o käätia toimivuudessa usei Kuaise demokratää kaupugi hyvivoii edeytys, kutataous, ka sovittaa yhtee demo- ousee kysymys, kui- vastuututoisesti strategioita uudistae ouhokkuude vaatimukset. kratia ja taoudeise tesu-urae. Kaupugi kehittämisessä o metävä heppoa jakaa hyvää huo- Demokratia imissä o eteepäi. maamatta, että demokratiaa kuuuu myös vastuu. Kädessäsi oeva ehde teemaa o kertoa, Varsikaa autakuissa kuika kuaie demokratia toimii ja kuika Si- vamisteijat kaa päättäjät eivätkä asioide riittävästi vastuuta kaupugi tuoista, saati sitte iide riittävyydestä meoje katteeksi. Kaupugi johtamie o pitkäjäteistä työtä, jossa vastuu ja kokoaisuude ymmärtämie vievät kehitystä oikeaa suutaa. Koska demokratiaa o ikävä taipumus ukkua, sitä pitää jatkuvasti heräteä. Tässäki ehdessä heräteää kutaaisia vaikuttamaa. Aktiivie kutaaie hyötyy ja auttii kuaise kasavaa hedemistä. Kua tehtävää o eri tavoi isätä kutaaiste osaisuutta ja aktiivisuutta. Demokratia toimii etistä äkyvämmi etissä. Se o hyvä vaikuttamise väie mutta vai reki ei isätä. Vataa ei saa uovuttaa vatuustoita ettifoorumeie. Kauhistee seaista uhkakuvaa, että kotisohvata kotikoeea päätetää kotikua asioita. Se o kuuemma wikidemokratiaa. Vaikka tuevaisuus äyttää taousukuje vaossa sykkeevätä, usko optimistia Nokia kykyy ja mahdoisuuksii kehittää kaupukiamme ja parataa se asukkaide eämää. Tämä kuiteki edeyttää muutosta. Ku vaha tie o ajettu oppuu, uusi suuta ei öydy peruutuspeiistä. Siis etuojassa eteepäi. Kiiree ja huoie keskeä ei saa jäädä huomaamatta arvokas työ paveukeskuksissa. Hauaki kiittää jokaista kaupugi paveuksessa oevaa opuiaa oeva vuode työstä. Moessa asiassa o oistuttu, mutta pajo o vieä tekemistä. Kiitä kaupugi uottamushekiöitä ja yhteistyökumppaeita kiiostuksesta kehittää Nokiaa etistä paremmaksi kotikaupugiksi. Hyvää oppuvuotta ukijoie. Markku Rahikkaa Kaupugijohtaja KIRJASTOKORTTI ON VALTTIA Suome yeiste kirjastoje verkosto o jokaista kasaaista paveeva aitos, joka kasaiväisesti korkeaa tasoa tuisi vaaia ii hyviä kui huooiaki aikoia. Mikä muu taho tarjoaisi ähes maksutta paveuja mitä moiaisimpii tarpeisii? Kirjasto o pajo muutaki kui romaaiaiaamo. Ei tarvitse oa himoukija auttiaksee kirjasto paveuista. Oma kirjastokorti saat imaiseksi osoittamaa hekiöisyytesi ja atamaa yhteystietosi. Ae 15-vuotiaa asiakasrekisterii taeetaa myös huotaja tiedot. Asiakasrekisteri tiedot ovat aioastaa aiauksevavoa käytössä, eikä tietoja uovuteta muie tahoie. Yksi ja sama kortti riittää koko PIKI-kirjastostoverkossa asuikuasta riippumatta. Uude korti ottamie kadoee tiae maksaa kaksi euroa. Kortista kaattaa pitää hyvää huota ja kirjastokorti katoamisesta pitää imoittaa väittömästi kirjastoe. Myös yhteystiedot o syytä pitää aia aja tasaa. Asiakas o vastuussa kortiaa aiatusta ja huoettavasa kortia aiatusta aieistosta. Mikäi aiasa paauttaa eräpäivää meessä moitteettomassa kuossa, ei kirjasto aktiivisestakaa käytöstä koidu kuuja. Tiesitkö, että saat hautessasi muistutukse ähestyvästä eräpäivästä sähköpostiisi? Myöhästymismaksuje ja mahdoise aieisto korvaukse isäksi aiaustoimitaa iittyviä maksuja tuee aieisto varaamisesta, paauttamisesta toisee kutaa seutukujetuspaveua sekä kaukoaioista PIKI-verko ukopuoeta. Jos vekasado yittää 8 euroa tai jos asiakkaa aiausaikaa aieisto o vahigoittuut, asiakas meettää aiausoikeutesa kues asia o hoidettu. Laiaustoimiasta sytyy maksuja, mikäi myöhästymismuistutuksista huoimatta aieistoa ei paauteta. Kahdeksatea päivää eräpäivästä tuee esimmäie muistutus. Toie muistutus tuee 23. päivää eräpäivästä. Jos aieistoa ei vieä sioikaa paauteta, peritäkirje ähtee asiakkaae 56. päivää eräpäivästä. Asiakas joutuu täöi myös aiauskietoo. Jos asiakas ei oe hoitaut paautuksiaa askussa oevaa eräpäivää meessä, asia ähetetää peritätoimistoo. Tästä aiheutueet kuut maksaa asiakas. Kerraa aiassa oeva aieisto määrää ei oe rajoitettu kirjoje tai ehtie osata. CD-evyjä saa oa kerraaa aiassa 30 kp sekä DVD- ja CD-ROMevyjä ja videokasetteja 10 kp kutaki. Laioja voi uusia viisi kertaa mikäi iistä ei oe varauksia. Uusimie hoituu kirjastossa, puheimitse tai Iteretissä PIKI-verkkokirjasto sivuia. Verkkokirjastosta voit myös tehdä aieisto varauksia itse. Verkkokirjastopaveuita käyttääksesi tarvitset kirjastokortissa maiitu asiakastuukse isäksi eiumeroise tuusuvu, joka saat kirjastosta. Varaustesa outopaikaksi voit vaita mikä tahasa PIKI-kirjasto toimipaika ja outoaikaa varaukse saapumisimoitukse jäkee o viikko. Sekä outoimoitukset että myöhästymismuistutukset saat hautessasi tekstiviestiä ja/tai sähköpostia periteise paperiposti sijasta. Kirjasto aieisto o kaikkie yhteisessä käytössä, muistatha siis kohdea sitä hyvi. Tervetuoa auttimaa kirjasto paveuista. Ne ovat myös Siua varte! Teksti: Matti Pajuiemi Kuva: Tarja Luukko HYVÄ ASUKAS Nokia kaupugi tiedotusehti ISSN (Paiettu) ISSN X (Verkkoehti) Jukaisija: Nokia kaupuki, Harjukatu 23, NOKIA Päätoimittaja: tiedottaja Tarja Luukko, p. (03) , Toimitus: Kuvateksti Teemu Järvetie Oy, p , Ukoasu ja taitto: Jari Mattia Paio: Pirkamaa Lehtipaio Oy Paios: kp Imestymispäivä: Seuraava ehti: Huhtikuussa vuosikerta

3 HYVÄ ASUKAS Nokia kaupugi tiedotusehti 2 / KULTTUURI-, LIIKUNTA JA NUORISOPALVELUT PÄÄSEVÄT SAMAN KATON ALLE KERHOLAAN Uudesta vapaa-ajapaveukeskuksesta saa mota paveua samata uukuta Nokia kaueimmaksi rakeukseksi ääestetty Kerhoa muuttuu esi vuode austa aajasti paveuja tarjoavaksi vapaa-ajapaveukeskukseksi. Kerhoa toisessa kerroksessa työsketevie määrä kaksi ja puoikertaistuu esi vuode aussa, ku iikuta- ja uorisopaveut muuttavat Souraderitiee. Tähä saakka Kerhoassa o pitäyt majaa vai kuttuuritoimisto kome työtekijä voimi. Muuto jäkee väkimäärä kasvaa kahdeksaa, ku tioihi tuee iikuta- ja uoristoime johtaja kasisteiee, vastaava uorisoohjaaja ja kasisti sekä kaksi projektityötekijää. Nokiaaisie tämä merkitsee paveuide paraemista: Kome toimiaa toimisto o aia virka-aikaa avoia uudessa vapaa-ajapaveukeskuksessa, siä sijaisuudet o jatkossa heppo järjestää, saoo uude keskukse vamisteutyötä vetävä kuttuuritoimejohtaja Kaisa Kirkko-Jaakkoa. Asioiti hepottuu myös sisäisesti äide kome toimiaa keske. Tämä o hyvä juttu, siä tähä saakka iikuta- ja uorisotoimisto o sijaiut kahdessa paikassa ja uude vapaaajapaveukeskukse myötä saamme moemmat sama kato ae ja vieä kutturipaveut siihe pääe. Lisäksi tämä o merkittävä paraus äide kome toimiaa kaikie asiakkaie, myhäiee iikuta- ja uorisotoime johtaja Jukka Niemie. Uusi keskus tuottaa oppiaistapahtuma Paveut paraevat muuteki, siä uude vapaa-ajapaveukeskukse myötä ii iikuta- kui Kerhoaki tioie o tuossa sähköie varausjärjestemä, josta asiakas äkee mikä tia o mioiki varattu tai vapaa. Mite kaikki mahtuvat Kerhoaa? Tiivistä tuee, mutta sopu sijaa ataa. Ati peräkamari tuee vapaa-ajapaveukeskukse käyttöö, Kaisa Kirkko-Jaakkoa saoo. Asiakkaide kaata asioiti hepottuu myös siksi, että Kerhoaa aseetaa myöhemmi hissi, jooi iikutarajoitteiset pääsevät ykyistä kätevämmi asioimaa vapaa-ajapaveukeskuksessa. Samaa hepottuu myös kuku yempie kerroste kokoustioihi. Periteie koko perhee ioie jäähai oppiaistapahtuma, joka ovat tähä saakka tuottaeet kuttuurikeskus sekä iikuta- ja uorisokeskus, o esi kertaa uude vapaaajapaveukeskukse tuottama. Kyseessä o jo kymmees oppiaistapahtuma ja teemaa oki syttärit. JATKOA ETUSIVULTA Hekiökutaa uudessa päiväkodissa o 19 työtekijä verra, joista kahdeksa tui muista päiväkodeista. Pukkie itse tui Mekaa päiväkodista, joka johtajaa hä edeee toimii. Työtekijöistä yksitoista o uusia. Liikuasta profiii uudee päiväkodie Pukkise mukaa jukisea puoea o sevä pua ammattitaitoisesta varhaiskasvatukse työvoimasta. Meiä o edeeeki yksi astetarhaopettaja toimi auki. Vakituisee toimee saa jote kute vieä väkeä, mutta astetarhaopettajia o mitei mahdoto saada sijaisiksi Pukkie harmitteee. Perhepäivähoido varakoti Perhoe o asettuut taoksi Kartao päiväkotii. Ku kotoa työsketeevät perhepäivähoitajat ovat työstä pois, tuevat heidä hoitoapsesa Perhosee varahoitoo. Päiväkodissa o poikkeukseise pajo toimistotioja, siä Eteä-Nokia perhepäivähoido esimiehe, varhaiskasvatukse kiertävä erityisopettaja ja Etekä-Nokia varhaiskasvatukse auejohtaja työhuoeet sijaitse- Kiipeiyseiä o Kartao päiväkodi yksi ypeydeaihe. Aii ja Ae Pukkie odottavat seiää vieä vajaita ja yhtä moduia. vat täää. Haastatteuhetkeä päiväkoti o toimiut kuukaude. Aku oi hakaa, siä tao oi muutettaessa vieä keskeeräie. Jouduimme esimerkiksi oemaa kuukaude ima keittiötä. Mutta se toimii yt, ja sieä tehdää ruokaa esi vuoa myös Keskusta ja Lauttaa päiväkoteihi sekä vuode päästä vamistuvaa Orvoki päiväkotii. Kyä oma keittiö o ihaa asia. Toiseksee tämä o hyvää paikaa. Vieressä o iikekeskus ja yhteys Tampereee o sujuva. Siti tämä o rauhaie paikka. Lähetä öytyy hyviä retkikohteita apsie, ja pihassa o piei kettä, joa pystyy peaamaa ja tavea siihe saa uistirada. Näyttää sitä, että tämä päiväkoti tuee profioitumaa iikuaiseksi, siä meiä o oma iikutasai ja kiipeiyseiä, Pukkie saoo ioise ypeää. LAHJAKSI TAI MUISTOKSI ITSELLE SUONIEMEN HISTORIA -TEOS Kirja kertoo vuoa 1973 Nokiaa iitety etise Suoieme kua auee vaiheista esihistoriasta ykypäivää. Kustatajat: Nokia kaupuki ja Nokia seurakuta. 541 sivua, hita 50 euroa Myyti mm. Nokia Kirja, Härkitie 12, p. (03) ITSENÄISYYSPÄIVÄ NOKIALLA Ko Messu Nokia kirkossa, joka jäkee Ko Muistohetki sakarihaudaa Seppeeeaskut Puhe Reio Ojaa, kaupugi haitukse pj. Kuoroauua: Nokia mieskuoroje yhdistetty kuoro, joht. Eia Koivua Ko Kahvitarjoiu Kerhoassa (I krs) Ko Marita Lappaaise tekstiiiteokse jukistamie Poói Sai (II krs) Ko Juhakosertti Kerhoa juhasaissa teemaa Petti Peitsamo ( ) musiikki Kaupugi tervehdys Taia Nuutie, hakitasihteeri Esiityjiä Nokia Työväe Mieskuoro, joht. Keijo Ratae Nokia Harmoikkakerho, joht. Keijo Jokie Viihteeie sekakuoro Wemut, joht. Ritva Pukkie Pisiö Mieskuoro, joht. Vesa Ratamäki Pisiö Peimait, joht. Jari Väimäki Tiaisuude juotaa Timo Pää Ko Tuokiokuvia Suomesta Nokia Mieskuoro periteie kosertti seurakutakeskuksessa. Ohjemassa tää vuoa mm. Jukka Kuoppamäe kappaeita ja yhteisauua. Ohjema hitaa sisätyy kahvitarjoiu. Ohjemia kuoroaisita ja oveta.

4 4 HYVÄ ASUK AS Nokia kaupugi tiedotusehti 2 / 2008 Vammaiset äkyvät katukuvassa positiivisesti Vatio aue paema Parashakkee myötä Pirkamaa kutayhtymä tuottamat avopaveut siirtyvät Nokia kaupugi tuotettavaksi Näihi paveuihi kuuuvat muu muassa Hempakaari sekä kehitysvammaiste asumisee tarkoitetut Kahvimyykoti sekä Ryhmäkoti. Samate äide yksiköide hekiöstö siirtyy kaupugi paveuksee vahoia työtekijöiä, joita o kaikkiaa 27. Muutos o haioie, eikä se aiheuta se koommi asiakkaide kui työtekijöidekää arkee se kummempia muutoksia, saoo vammaispaveu sosiaaityötekijä Mari Oipoika. Edeä maiitut yksiköt siirtyvät Oipoja aaisuutee. Kutayhtymä purku ja siihe iittyvät muutokset sujuivat Oipoja mukaa hyvässä hegessä, ku siirtyvie yksiköide vastaavat ohjaajat ovat oeet vamisteemassa käytäö asioita yhteistyössä. Oipoika tui Nokia kaupugi paveuksee vuoa 2003 vahustyöhö kues vaihtoi myöhemmi vammaispaveu. Moemmissa aoissa o häe mieestää pajo samaa, ja kumpiki o häe sydätää äheä. Näe ii vahukset kui vammaisetki yhdevertaisia ihmisiä. Se varmaa sai miut tähä työhö. Vammaispaveu asiakkaia o pajo myös ikäihmisiä. Oe tehyt vammaistyötä isoimma osa työuraai. Ihmiste suhtautumie vammaisii ja vahuksii o Oipoja mukaa muuttuut parempaa suutaa. Kaikkei iäkkäimmät eivät vai osaa vaatia iitä paveuja ja etuja itseee, mitkä heie kuuuisivat toisi kui heitä uoremmat vahukset. Oipoika muistuttaa, että kaupugi budjetti määrää hyvi pitkäe toimia taso vammaistyössäki. Nokiaa o oistuttu tekemää hyvää työtä budjeti rajoissa. Vammaiset äkyvät katukuvassa postiivisessa mieessä. Hempa Pumppu ja Mertsi Pamroth ovat hyviä ähettiäitä vammaiste asiae, ja moemmat ovat tuoeet hieosti esie kehitysvammaistyötä. Vahuste ja vammaiste äkemie yhdevertaisia ihmisiä muide kassa sai Mari Oipoja opiskeemaa sosiaaityötekijäksi. Jarmo Jao ohjaa Margit Korria puupiirroksia saoihi. HEMPANKAARELAISET GALLEN-KALLELAN JÄLJILLÄ Hempakaare historia keties hieoi äyttey Poijuta poijue esitteee hempakaareaiste tekemiä puupiirroksia. Toimitakeskuksesssa jo 14 vuotta opettajaa toimiut kuvataiteiija Jarmo Jao o syystäki oppiaistaa ypeä. Aoimme kokeia tätä tekiikkaa kaksi vuotta sitte. Kyseessähä o mekoise vaativa ja vaikea taitee aji, Jao saoo. Vaikeudestaa ja vaativuudestaa huoimatta idea osoittautui toimivaksi. Pekkä fyysie työstämie vaatii hirveä pajo, mutta o myös pakitsevaa. Työt ovat oistueet hieosti, ja vedostus tuottaa aia yätyksiä, ku työstä ei tuekaa aia seaista kui odottaa, Jao jatkaa. Normaaisti Hempakaaressa taiteiaa muu muassa piirroksia, savitöitä ja akryyimaaauksia seitsemä kymmee tekijä voimi. Puupiirroksia oi mukaa tekemässä ejä taiteiijaa. Puupiirrostekiikka kehitettii 800-uvua Kiiassa, ja Suomee se tui 1600-uvua. Taiteeksi uokitetavat kokeiut teki esimmäiseä Aksei Gae-Kaea 1800-uvu opua. Omassa kotikaupugissa o hyvä tua eikatuksi TERVEYSKESKUKSEN LEIKKAUSSALEILLE TEHTIIN KAUNEUSLEIKKAUS, ELI MOLEMMAT REMONTOITIIN PERUSTEELLISESTI Leikkaustoimita Nokiaa o yhtä vahaa kui terveyskeskus, ei kaupuki o tarjout eikkauspaveuita jo yi 30 vuotta. Päiväkirurgie toimita akoi vuosituhae aussa. Terveyskeskukse paveuksessa oeva kirurgi tekee eikkauksia hyvi aajaa repertuaaria aia pieistä uome poistoista sappieikkauksii. Lisäksi terveyskeskukse gyekoogi tekee muu muassa kohdupoistoja. Osastomme hoitohekiökutaa o vai yhtee saii kerraaa, jote pystymme tekemää 4-6 toimepidettä päivässä, kertoo eikkausosasto osastohoitaja Tarja Mamström. Oma kirurgi ja gyekoogi isäksi kaupuki ostaa eikkauspaveuita kahdeta ortopedita, jotka käyvät kahtea komea päivää kuukaudessa terveyskeskuksessa eikkaamassa. Kaupuki ostaa paveuita myös uroogita, joka tekee muu muassa virtsarako tähystyksiä. Mamströmi mukaa käytätö o osoittautuut hyvi toimivaksi. Joot kaikkii eikkauksii pysyvät hoitotakuu rajoissa, ei e ovat 4 6 kuukaude pituisia. Kaksi eikkaussaia, kaksi puhtausuokkaa Osastohoitaja o erityise tyytyväie siihe, että potiaa eikkaa Nokia- a aia sama kirurgi, joka vastaaotoa potias o esi akuu käyyt ja joka potiaa o tutkiut. Tämä pätee ii omii kui ostokirurgeihiki. Toie Mamströmi ioaihe o se, että Nokia kaupuki pystyy tarjoamaa eikkauspaveuita. O hyvi tärkeää, että täaie erikoissairaahoido paveu o tuotu ähee kutaaista. Ikäihmisteki o hepompi asioida tutussa ympäristössä, tuttuje ääkäreide ja hoitohekiökua kassa. Leikkauspotiaat ovat yeesä hyvi tyytyväisiä saamaasa paveuu. Terveyskeskukse eikkausosastoa o kaksi eikkaussaia, jotka remotoitii heiäkuussa. Täöi koko osasto oi kiii oma aja. Tarve remottii oi mekoie, siä eikkaussait oivat akuperäisessä kuossa. Saeissa uusittii kaikki piat ja kiiteät kausteet. Vaikka saeja o kaksi, ei moempia voida käyttää yhtä aikaa. Hekiökutaa ei riitä moempii saeihi. Mutta siti kumpiaki tarvitaa, siä toie täyttää ykkösuoka puhtausvaatimukset ja toie kakkosuoka. Ykkösuokassa tehdää mm. ortopedisia eikkauksia, Mamström seittää. Nejättä vuotta osastohoitajaa eikkausosastoa työsketeevä Tarja Mamström tarkastaa, että kaikki o kuossa eikkausta varte. Hau Westeius vamistautuu pove tähystyksee Nokia terveyskeskukse eikkaussai ykkösessä. ORTOPEDI KORJAA IHMISTÄ LOOGISESTI ETENEMÄLLÄ Suome Kuvaehti teki taaoi suure gaupi, jossa kysyttii suomaaisita, mitä ammattia he arvostavat eite. Kirurgi oi arvostusasteiko ykköe. Nokia terveyskeskuksessa oi kerra kuussa eikkauksia tekevä ortopedi Hau Westeiuksea o seväjärkie seitys ammattisa iiki suuree arvostuksee. Se johtuu siitä, että potias atautuu kirurgi käsii. Jos hä ei arvosta kirurgi ammattitaitoa, siitä tuee vaikeuksia, Westeius vastaa. Hä o toie terveyskeskuksessa eikkauksia ostopaveua tekevistä ortopedeista. Varsiaie päätyö o Pirkamaa sairaahoitopiirissä. Ortopediaa kuuuu uu- ja tukikudossairauksie tutkimusta ja hoitoa kirurgisesta äkökumasta. Aae kuuuvat ivete, uide, ihaste, ivesiteide ja rustopitoje eikkaukset. Tyypiisiä toimepiteitä ovat ivete tähystykset, murtumie korjauseikkaukset ja kipsaukset, väievypuistumie hoito, ivesiteide korjauseikkaukset sekä okkie ja povie keioiveeikkaukset. Westeiuksea o edeee seväjärkie, jaat maassa -tyyppie vastaus seuraavaaki kysymyksee: mitä oi suuri arvostus tutuu? Ei oikei mitää. Tämä o työtä siiä missä muutki ammatit. Aiaki yksi harrastus o kirurgeie yhteie: kuosta huoehtimie. Muute ei työssä pärjää. Tosi itse e oe mikää himoiikkuja, vaa käy kutosaia ja ekkeie vaimo kassa. Lisäksi ue kaikeaista historiikeistä proosaa ja sciece fictioii. Au peri ortopedista piti tua isiööri, mutta kouukaveri pääsemie ukemaa ääketiedettä muutti miehe miee. Ajattei, että jos se kaveri pääsee ääkiksee, ii kyä sitte miäki. Kirurgi työssä Westeiusta viehättää eite käsiä tekemie. Se o oogista eteemistä toimepiteessä, ihmise korjausta ja uudeeejärjesteyä. Saa oa ihmiste kassa tekemisissä ja työsä opputuokse äkee väittömästi. Mutta tuteea ei saa suhtautua asioihi.

5 VAIKUTTAMISEN VÄYLÄT -iite OTA TALTEEN! Osaistuvat asukkaat pitävät päättäjät hereiä Kaupugi tuevaisuude suuitteussa, päätökseteossa ja toteutuksessa tarvitaa kaikkia. Kaupugi asukkaaa o oikeus osaistua yhteiste asioide hoitamisee myös vaaie väiä. Tässä iitteessä kerrotaa, mite voit omata osatasi toimia arje parhaaksi. Ota tatee ja aita toimeksi, jo täää! Kaupugijohtaja äkee kua kokoaisuutea. Yksittäiste ihmiste ja perheide hyvivoiti ei oe kuae yhdetekevää, päivastoi. Tehokkaita tapoja vaikuttaa koko yhteiskua parhaaksi o huoehtia omasta ja äheistesä hyvivoiista ja jaksamisesta. Terveet eämätavat ovat kaike perusta, kaustaa Markku Rahikkaa. Vaikuttamie o pieiä ja suuria vaitoja, päätöksiä, mihi rahat käytetää. Kasvavassa kuassa o rusaasti pakoisia kuuja kute kouuje ja päiväkotie raketamie. Oki tarpee kiiittää huomio iihi meoihi, joihi voidaa aidosti vaikuttaa. Terveydehoito ja sosiaaitoimi ieevät jättiäispaa koko kaupugi budjetista, suuri osa varoista vauu eämätapakustauksii. Haitojohtaja Pauiia Mäepää äkökumasta vaait ovat merkittävä vaikuttamise keio. Ääioikeutta käyttäe voi vaikuttaa, ketkä kaupugi asioista päättävät ja mitä asioita vaioissa paiotetaa. Kutaaie voi osaistua moi eri tavoi vaaie väiä. -sivusto tarjoaa euvoja ja käytäöäheisiä ohjeita kasaaisvaikuttamisee esim. mieipidekirjoitukse aatimisesta akae. SYÖTÖT RATKAISEVAT POLITIIKASSAKIN Poitiika peikettä o tuetusti iukas. Päätökseteossa ähdää VAIKUTTAMISEN KANAVIA harvoi täydeisiä maaeja. Mitä useampia taitavia ja oikei ajoitettuja syöttöjä tuee, sitä paremmat mahdoisuudet o osua maaii. Kettäpeurit tarvitsevat vahvat huotojoukot ja taustatue. Usei iostus väittyy katsomosta. Luottamushekiö ataa aikaasa ja eergiaasa yhteiste asioide hoitamisee. Asioide taustoje sevittämie, vaihtoehtoje etsimie ja päätöste vaikutuste arvioiti vaativat aajoje kokoaisuuksie hahmottamiskykyä, kiiostueisuutta ja euvotteutaitoa pohtii kokaripoiitikko Seppo Kaio. Luooisesti kukaa ei voi haita kaikkea, siksi asukkaide omatoimiset yhteydeotot uottamushekiöihi ja arje asioide esiä pitämie o kaikkie etu. PALAUTTEET HALTUUN SEUDULLISESTI Aktiivie vuoropuheu virahatijoide kassa esim. www-sivuje paauteomakkeide kautta o yksi mahdoisuus vaikuttaa. Kutaaiste osaistumie o muutamassa vuodessa isäätyyt oeeisesti, jote paauttee haia haasteesee o kaupugia tartuttu. Osaistumie verkossa tapahtuu tää hetkeä paauteomakkeide ja Kuuma koira -kasaaiskioski kautta. Järjestemä hyödyt ja heikkoudet ovat osa tiedottaja arkea. Kutaaiste osaistumie o hyvä asia. Tehtävämme o järjesteä tieto paremmi esie ja poistaa puokauoja paautejärjestemästä. Rajaiset resurssit pyritää hyödytämää mahdoisimma tehokkaasti, kuvaiee työtää tiedottaja vs. Tarja Luukko. Samoje ogemie kassa paiitaa myös muuaa. Paauteposti haita ja hyödytämie oki otettu yhdeksi seuduiseksi kehittämiskohteeksi. Seuduisessa hakkeessa Nokia kaupuki o piottia yhdessä Tamperee kaupugi Freckei paveupistee kassa. Paautteehaitajärjestemää kehitetää akuvuoa ja käyttööotto tapahtuu kesää Uudesta järjestemästä odotetaa hepotusta erityisesti Nokia kaupugi tekisee keskuksee. Kyys ataa kehittämisehdotuksia o askeut sevästi, toteaa rakeuttajaisiööri Tommi Jakae. Tiemestari Harri Jyhä yökkää ja pohtii muutoksia omassa työaja käytössä. Suora asiakaspaveu sähköpostitse ja puheimitse o isäätyyt. Aiemmi tiemestari saattoi keskittyä eemmä kokreettisii maastotöihi. Kutaai 27 : mukaa vatuusto o pidettävä huota siitä, että kua asukkaia ja paveuje käyttäjiä o edeytykset osaistua ja vaikuttaa kua toimitaa. Asukkaaa o useita keioja kertoa mieipiteesä: Asioide käsitteyy voi osaistua itse päätöksetekijää: kaupugivatuutettua, kaupugihaitukse tai autakua jäseeä. Vaikuttaa voi myös muutoi, osaistumaa asioide vamisteuu. Kutaaie voi tehdä esityksiä, ausua mieipiteesä tai ataa paautetta. Kaupugi tuee tiedottaa vireiä oevista asioista, iitä koskevista suuitemista, asioide käsitteystä, tehdyistä ratkaisuista ja iide vaikutuksista. Asukkaie o tiedotettava, miä tavoi he voivat esittää kysymyksiä ja mieipiteitä asioide vamisteijoie ja päättäjie. Kutaaie voi kertoa mieipiteitä ee päätöksetekoa. Esimerkkiä tästä voisi maiita kaavoitusta koskevat ehdotukset, jotka tuee uoosvaiheessa asettaa ähtävie mahdoisia muistutuksia varte. Kutaaie voi osaistua kaupugi järjestämii kuuemis-, tiedotus- ja keskusteutiaisuuksii. Ku päätös asiassa o tehty, voi kutaaie hakea siihe muutosta. Kua jäseeä o oikeus tehdä kirjaie oikaisuvaatimus päätökse teheee kaupugihaituksee tai autakuae (joko toimieime omasta päätöksestä tai se aaise virahatija tekemästä päätöksestä). Vatuusto tekemää päätöksee o oikeus hakea muutosta vaittamaa haito-oikeutee. Suuri joukko kaupugissa tehtyjä päätöksiä kuuuu edeä maiitu oikaisuvaatimukse ja kuaisvaitukse piirii, ja muutoksehakuoikeus äissä tapauksissa o asiaosaiste isäksi myös kua jäseiä ei asukkaia. Asukas voi ataa paautetta: tehdä kehittämisehdotuksia, ataa kritiikkiä tai kiitosta kaupugi paveuista. Kaupugi Iteret-sivuita öytyy paauteomake. Paautetta voi ataa myös soittamaa tai ähettämää kaupugie sähköpostia, Asukas voi tehdä myös kutaaisaoittee. Aoite saa oa sisäötää ja muodotaa vapaamuotoie, kuha siitä seviää, mitä aoitteea esitetää. Hyvä aoittee ei tarvitse oa kapuakietä, asiaisuus riittää. Aoite-omake öytyy myös kaupugi Iteret-sivuita.

6 Nokia kaupugivatuusto KOK ALA-UOTILA MIKA asiaajaja, oikeust.is. Lappaaie Pirkka toimitusjohtaja, varatuomari Kork Jarmo maajohtaja, opettaja Martikkaa Esa isiööri, toimitusjohtaja Kouvo Johaa KTM, ostaja KOK Kipikari Päivi varatuomari Kirveskari Asko ääkäri Paaae Piia FM, opettaja Haapaiemi Jari ukkoseppä, toimitusjohtaja Kuari Mika dipomi-isiööri KOK SDP Vuorisao Timo isiööri (amk), tuotepääikkö Karstia Tuomas yiääkäri Mekkoe Erkki maavijeijä Häi Pasi DI Ojaa Reio työjohtaja, eäk. SDP Lehto Roope toimiajohtaja Ase Marko kasaedustaja Laitie Arja sairaahoitaja Ojaa Raisa sairaahoitaja, terveydehoitaja Nurmie Raija terveydehoitaja SDP Aatoe Aui työsuojeuvatuutettu Makkoe Jae pääuottamusmies Neoe Tuomo sosiaaieuvos Saarie Paavo uohoojamestari Heioe Kaevi moottoriasetaja SDP VAS Nevaa Sisko päivähoido auejohtaja, erityisopettaja Gröroos Orvokki aitoshuotaja, eäk. Veijoa Mervi sairaahoitaja Lehtoe Aei ehtori Keräe Toivo työsuojeusihteeri, eäk.

7 VAS Kaio Seppo kuaiseuvos Nuutie Taia hakitasihteeri, opiskeija Hyyti Kristiia kemiateoisuude työtekijä Viroaie Raui vuorotyöjohtaja, eäk. Ahtoa Pertti paperityöäie, eäk. VAS VIHR Haapaa Matti työjohtaja Järvie Mia uokaopettaja Puakka Jukka et. yrittäjä Lähde Leo ehtori Aiasoja Marjatta erityisastetarhaopettaja,erä- ja uoto-opas VIHR KESK Forssé Aitta perushoitaja Raitakari Ioa dipomi-is., projektipääikkö Siuvo Jae agroogi, isiööri Jokie Tuua emätä Puakka Esko isiööri, maavijeijä SKP PS Heresiemi Herkku pääuottamusmies, eäk. Saoe Eero maaari Paomäki Tuua sairauskassajohtaja Laakso Mika rakeusmies Isokagas Tuomo sairaahoitaja, artesaai puuseppä KD Luukko Tarja tiedottaja, fi.maist. Uude vatuusto yhteystiedot tuevat vatuustokaude aussa kaupugi www-sivuie: Yhteystietoja voi tiedustea myös kaupugi puheivaihteesta (03) ja kaupugi kasiasta p. (03) Päättäjitä pyydettii ajatuksia siitä, mite kutaaie voi heidä mieestää tehdä yhteistyötä ja vaikuttaa kotikaupukimme parhaaksi. KOKOOMUS Toivomme kutaaiste ottava rohkeasti puheimea tai sähköpostia yhteyttä asioita käsitteevii uottamushekiöihi tai virahatijoihi. Kokoomus hauaa mm. tietoa, mite kaupugi paveut toimivat. Otamme asiat käsitteyy edustajiemme toimesta. Kokoomukse kotisivuia www. okiakokoomus.fi o keskusteupasta, jossa myös voi aoittaa keskusteu kaupukia koskevista asioista. SDP Yhteistyötä voi tehdä oemaa aktiivie ja ottamaa yhteyttä vatuutettuihi, autakua jäseii esim. s-postia tai atamaa paautetta/yhteydeotoa wwwsivuje kautta. S-posti osoitteet ja paaute- /yhteydeottoomake öytyy osoitteesta: Vaikuttaa voi oemaa aktiivie ja seuraamaa asioide käsitteyä; käymää vatuusto kokouksissa, tekemää kutaaisaoitteita, iittymää ja seuraamaa järjestöje toimitaa, ääestämää. VASEMMISTOLIITTO Kutaaisee o varmasti omiaista oa yhteydessä vatuutettuihi sähköpostia tai puheimitse ja aia ku kyiä äkyy, voi hihaa tarttua. Kotikaupukia koskevat suuret asiat pitäisi yhdessä miettiä. Eemmä asukasitoja uottamushekiöide kassa ja varsiki kaupugi ukoisee kehittämisee eemmä kutaaiste äkemyksiä. Meitä voi kutsua eri tiaisuuksii keskusteemaa. Kutaaiset voivat tehdä aoitteita myös itseäisesti. Kuki asuiaue pitää saada asukkaidesa äköiseksi. Päättäjie o myös huoehdittava iide hijaiste kutaaiste paveuista, jotka eivät pysty etujaa ajamaa. VIHREÄT Nokia vihreät aoitti viime syksyä kerra kuussa kutaaiskohtaamiset Varmioa kahviossa. Nokia-viiko aikaa järjestimme toria keskusteutiaisuude Voiko kutaaie vaikuttaa oikeasti päätöksetekoo Nokiaa?. Ehdokasasetteumme yhteä kumakiveä o out tarjota vapaide kasaaisjärjestöje edustajie mahdoisuus pyrkiä vihreide istaa mukaa päätöksetekoo. Suora kasaaisvaikuttamise tehostamie tuee oemaa tärkeä pyrkimyksemme seuraavaki vatuustokaude aikaa. Jokaie voi omia ostospäätöksiää joko tukea tai oa tukematta okiaaisyrityksiä. Vatuutetut ja autakutie jäseet ovat tavoitettavissa koko ejä vuode vatuustokaude aja. Oemme teheet useita aoitteita kasaaisiikkeide ja -järjestöje atamie ehdotuste pohjata. Tätä yhteistyötä hauamme tehdä jatkossaki. SKP Vatuustossa SKP ähtee aia kaattamaa ja ajamaa asioita, ei siä perusteea, kuka tai mikä puoue asiaa esittää. Teemme yhteistyötä asiapohjata. Tärkeää asiaa SKP kokee kutaaisita tueva paauttee, koska edustamme vatuustossa kutaaisia ja heidä asioitaa sieä ajetaa. Kutaaiste pitää oa aktiivisesti yhteydessä vatuutettuihi ja eri autakua jäseii. SKP toivoo, että kutaaiset rohkeasti soittavat tai kirjoittavat heitä askarruttavissa jutuissa SKP: vatuutetuie. Tuemme päivystämää vaaie väiä myös vuosittai toria, tukaa rohkeasti jutue. KESKUSTA Kutaaie voi vaikuttaa pitämää yhteyttä vatuutettuihi ja kommetoimaa, jos joku tutuu meevä huoosti. Yhdistyste ja etujärjestöje kautta voi myös vaikuttaa. Työ jatkuu myös vaaie väiä. PERUSSUOMALAISET Me Perussuomaaiset hauamme tehdä yhteistyötä asioimaa kutaaiste kassa suoraa. Yhteystietomme ovat jukisia ja pyrimme aia vastaamaa kysymyksii ja paautteesee mahdoisimma pia. Kutaaie voi parhaite vaikuttaa seuraamaa kua asioita ja oemaa aktiivisesti mukaa esim. eriaisissa järjestö- ja vapaaehtoistoimioissa, joita kutamme aueeta öytyy. Vaikuttaa voi atamaa paautetta, ottamaa yhteyttä ja kysymää mietä askarruttavista asioista, sekä esittämää omia ajatuksiaa ja mieipiteitää. KRISTILLISDEMOKRAATIT Vaikuttamie o yhteistyötä uottamushekiöt ovat vai asukkaide uotettuja edustajia haiossa. Pidämme tärkeää kutaaiste avoimuutta ja kokemuste jakamista ii keskeää kui päättäjie suutaa. Yhdessä toimimaa arje pumii öytyy uusia äköaoja ja tärkeää tietoa päätöste pohjaksi. Meidä kaikkie tuee vaikuttaa paikkakutamme parhaaksi iiä resursseia mitä meiä o. Jokaise tuee pitää huota ähimmäisestä, ympäristöstä ja itsestää. Tuee öytää uudestaa yhdessä tekemise meiiki. Se tapahtuu vai myöteiseä aseteea ja rakkaudeisia arvoia!

LIITE 1 LEHTONIEMI JA PEIKKOMETSÄN ALUE, VUOROPYSÄKÖINTIKYSELY TULOKSET V.2014

LIITE 1 LEHTONIEMI JA PEIKKOMETSÄN ALUE, VUOROPYSÄKÖINTIKYSELY TULOKSET V.2014 LIITE 1 LEHTONIEMI JA PEIKKOMETSÄN ALUE, VUOROPYSÄKÖINTIKYSELY TULOKSET V.2014 Liite 1: Vuoropysäköintikysey 2014 Lehtoniemen aueeta tueiden asukaspaautteiden pohjata on Kanavaharjunkadua sekä Järvihemenkadua

Lisätiedot

PALVELUSETELI KUOPION KAUPUNGISSA. 04.05.2011 Merja Ylönen

PALVELUSETELI KUOPION KAUPUNGISSA. 04.05.2011 Merja Ylönen PALVELUSETELI KUOPION KAUPUNGISSA 04.05.2011 Merja Yönen MIKÄ ON PALVELUSETELI? Paveusetei on yksi paveujen järjestämistapa. Paveuseteiä myönnetään asiakkaae sitoumus maksaa tietty osa tietystä yksityisen

Lisätiedot

YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN KEHITYSVAMMAISEN LAPSEN PALVELUKOKONAISUUDESSA KUOPION MALLIN MUKAAN

YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN KEHITYSVAMMAISEN LAPSEN PALVELUKOKONAISUUDESSA KUOPION MALLIN MUKAAN Mitä kuuuu kehittämistyöeni? YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN KEHITYSVAMMAISEN LAPSEN PALVELUKOKONAISUUDESSA KUOPION MALLIN MUKAAN Annukka Jämsä-Taskinen apuaisosastonhoitaja, toimintaterapeutti Kuopion kaupunki

Lisätiedot

TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Liite 3 EHDOTTOMAT LAATUVAATIMUKSET. Palveluntuottaja ja Y-tunnus. Yhteyshenkil6. Postiosoite

TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Liite 3 EHDOTTOMAT LAATUVAATIMUKSET. Palveluntuottaja ja Y-tunnus. Yhteyshenkil6. Postiosoite TEHOSTETTU PALVELUASUMNEN Liite 3 EHDOTTOMAT LAATUVAATMUKSET Paveutuottaja ja Y-tuus Yhteysheki6 Postiosoite Puheiumero Sehk0postiosoite Kyseessd o tehostettu paveuasumie ja paikkamaard o 25. Naista 23

Lisätiedot

Osallisuuden edistäminen Kuopion kaupungissa Kehityspäällikkö Mirja Wihuri

Osallisuuden edistäminen Kuopion kaupungissa Kehityspäällikkö Mirja Wihuri Osaisuuden edistäminen Kuopion kaupungissa Kehityspääikkö Mirja Wihuri SALLI OSALLISUUS! IsoVakeinen 28.3.2012 Hyvinvoinnin paveuaue Kansaaistoiminnan yksikkö Nykytianne Tuevaisuus Miten edetään UUSI PALVELUALUMALLI

Lisätiedot

ICT-muutostuki: seutujen verkostoseminaari Säätytalo, HKI 8.5.2014

ICT-muutostuki: seutujen verkostoseminaari Säätytalo, HKI 8.5.2014 KOKEMUKSIA KUNTALIITOKSISTA JA KUNTALIITOSSELVITYKSISTÄ TIETOHALLINNOLLINEN NÄKÖKULMA KUOPION KAUPUNKI ICT-muutostuki: seutujen verkostoseminaari Säätytao, HKI 8.5.2014 Jorma Haonen tietohaintopääikkö

Lisätiedot

Kokemuksia ja mahdollisuuksia vapaa sivistystyö nuorisotakuun ja maahanmuuttajien koulutuksen toteuttajana 7.3.2013, Helsinki,

Kokemuksia ja mahdollisuuksia vapaa sivistystyö nuorisotakuun ja maahanmuuttajien koulutuksen toteuttajana 7.3.2013, Helsinki, Kokemuksia ja mahdoisuuksia vapaa sivistystyö nuorisotakuun ja maahanmuuttajien kouutuksen toteuttajana 7.3.2013, Hesinki, Kuopion kansaaisopisto: Maria Normi ja Johanna Jussia SUOMEA MAAHANMUUTTAJANUORILLE

Lisätiedot

Yritys ja työterveyshuolto. Työterveyshuolto henkilöstön hyvinvoinnin tukena

Yritys ja työterveyshuolto. Työterveyshuolto henkilöstön hyvinvoinnin tukena Yritys ja työterveyshuoto Työterveyshuoto henkiöstön hyvinvoinnin tukena Sisäys Työterveyshuoon tavoitteet... 4 Työterveyshuoon sisätö... 5 Henkiöstön työ- ja toimintakyvyn tukeminen... 6 Terveyden ja

Lisätiedot

3.6. Geometrisen summan sovelluksia

3.6. Geometrisen summan sovelluksia Tyypillie geometrise summa sovellusalue o taloude rahoituslaskut mutta vai tyypillie. Tammikuu alussa 988 vahemmat avaavat pitkäaikaistili Esikoisellee. Tiliehdot ovat seuraavat. Korko kiiteä 3,85 % pa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Kokouskutsu 28/2015 1 (1) Kaupunginhallitus. 5 Asianro 4565/06.00.00/2015

Kuopion kaupunki Kokouskutsu 28/2015 1 (1) Kaupunginhallitus. 5 Asianro 4565/06.00.00/2015 Kuopion kaupunki Kokouskutsu 28/2015 1 (1) Perusturva- ja terveysautakunta 63 16.6.2015 5 Asianro 4565/06.00.00/2015 Vanhuspaveuiden ääkärityön uudeeen järjestey Päätöshistoria Perusturva- ja terveysautakunta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 63 16.06.2015. 63 Asianro 4565/06.00.00/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 63 16.06.2015. 63 Asianro 4565/06.00.00/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (1) 63 Asianro 4565/06.00.00/2015 Vanhuspaveuiden ääkärityön uudeeen järjestey Viime vuosina Kuopiossa on toteutettu vanhuspaveuiden paveurakenneuudistus, jonka myötä

Lisätiedot

****************************************************************** ****************************************************************** 7 Esim.

****************************************************************** ****************************************************************** 7 Esim. 8.3. Kombiaatiot MÄÄRITELMÄ 6 Merkitä k, joka luetaa yli k:, tarkoittaa lause- ketta k = k! ( k)! 6 3 2 1 6 Esim. 1 3 3! = = = = 3! ( 3)! 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Laskimesta löydät äppäime, jolla kertomia voi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Terveydenhuollon palvelualue. www.kuopio.fi/terve-kuopio-kioski

Kuopion kaupunki Terveydenhuollon palvelualue. www.kuopio.fi/terve-kuopio-kioski Kuopion kaupunki Terveydenhuoon paveuaue www.kuopio.fi/terve-kuopio-kioski HYVINVOINTIKIOSKI-HANKE 1.12.2011-30.11.2014 Päätoteuttaja: Kuopion kaupunki perusturvan ja terveydenhuoon paveuaueet Osatoteuttajat:

Lisätiedot

Maaningan sosiaali- ja terveyspalvelut vuonna 2013

Maaningan sosiaali- ja terveyspalvelut vuonna 2013 Maaningan sosiaai- ja terveyspaveut vuonna 2013 YLEISTÄ PALVELUISTA 1/2 Kuopio järjestää Maaningan sosiaai- ja terveyspaveut vuoden 2013 austa ähtien Kuopion termit: perusturvan ja terveydenhuoon paveut

Lisätiedot

LIITE 2: LEHTONIEMI JA PEIKKOMETSÄN ALUE, VUOROPYSÄKÖINTIKYSELY TULOKSET V.2015

LIITE 2: LEHTONIEMI JA PEIKKOMETSÄN ALUE, VUOROPYSÄKÖINTIKYSELY TULOKSET V.2015 LIITE 2: LEHTONIEMI JA PEIKKOMETSÄN ALUE, VUOROPYSÄKÖINTIKYSELY TULOKSET V.2015 Liite 2: Vuoropysäköintikysey 2015 Lehtoniemen aueeta tueiden asukaspaautteiden pohjata on Kanavaharjunkadua sekä Järvihemenkadua

Lisätiedot

Nokia sai vuoden vaihteen tienoilla

Nokia sai vuoden vaihteen tienoilla Nokian HYVÄ kaupungin tiedotusehti 1 / 2008 ASUKAS Mikä mies? sivu 7 Nokiaainen versio komiotteusta sivu 6 Tarkoitus on, että areena paveisi mahdoisimman aajaa käyttäjäjoukkoa Arviointimenetemien kehittäjät

Lisätiedot

Lämmitysverkoston perussäätö säästää rahaa ja luo terveellisen sisäilmaston

Lämmitysverkoston perussäätö säästää rahaa ja luo terveellisen sisäilmaston Lämmitysverkoston perussäätö säästää rahaa ja uo terveeisen sisäimaston 1 E nergiansäästöä voidaan vaikuttaa isoihin asioihin. Maapaon imaston ämpiämisen ja kasvihuoneimiön torjuminen ovat tuevaisuuden

Lisätiedot

Elinkaarihanke Vaihtoehtoisena investointimallina. Veli-Matti Paananen

Elinkaarihanke Vaihtoehtoisena investointimallina. Veli-Matti Paananen Vei-Matti Paananen Einkaarihanke Vaihtoehtoisena investointimaina Vei-Matti Paananen Yeistä einkaarihankkeista Suomessa Vaikka puhutaan uudesta ja innovatiivisesta hankemaista, on ensimmäisestä Suomessa

Lisätiedot

MobilePay sovelluksen sopimusehdot

MobilePay sovelluksen sopimusehdot MobiePay soveuksen sopimusehdot MobiePay by Danske Bank on mobiiiaitteisiin adattava Danske Bank Oyj:n maksuväine (jäjempänä MobiePay-soveus) sähköistä rahansiirtoa varten. Näitä sopimusehtoja soveetaan

Lisätiedot

KUN RANGAISTUS TULEE KOTIIN: LASTENSUOJELUN ROOLI VALVONTARANGAISTUKSESSA

KUN RANGAISTUS TULEE KOTIIN: LASTENSUOJELUN ROOLI VALVONTARANGAISTUKSESSA KUN RANGAISTUS TULEE KOTIIN: LASTENSUOJELUN ROOLI VALVONTARANGAISTUKSESSA Sosiaaityöntekijä Kirsi Koivistoinen Lapsiperhepaveut/poiisin sosiaaityö LASTENSUOJELU JA VALVONTARANGAISTUS Taustaa 9/2013 ähtien

Lisätiedot

TYÖLLISTYMISEN TUEN PALVELUT 2015-2016 - HUOMIOITA KESKEISIIN KEHITTÄMISTARPEISIIN JA -KOHTEISIIN

TYÖLLISTYMISEN TUEN PALVELUT 2015-2016 - HUOMIOITA KESKEISIIN KEHITTÄMISTARPEISIIN JA -KOHTEISIIN TYÖLLISTYMISEN TUEN 2015-2016 - HUOMIOITA KESKEISIIN KEHITTÄMISTARPEISIIN JA -KOHTEISIIN Perusturva- ja terveysautakunta 21.10.2014 Pirjo Oksanen ESITYKSEN SISÄLTÖ Uusi työistymistä edistävä moniaainen

Lisätiedot

10 Kertolaskusääntö. Kahta tapahtumaa tai satunnaisilmiötä sanotaan riippumattomiksi, jos toisen tulos ei millään tavalla vaikuta toiseen.

10 Kertolaskusääntö. Kahta tapahtumaa tai satunnaisilmiötä sanotaan riippumattomiksi, jos toisen tulos ei millään tavalla vaikuta toiseen. 10 Kertolaskusäätö Kahta tapahtumaa tai satuaisilmiötä saotaa riippumattomiksi, jos toise tulos ei millää tavalla vaikuta toisee. Esim. 1 A = (Heitetää oppaa kerra) ja B = (vedetää yksi kortti pakasta).

Lisätiedot

Haluan hyvää palvelua. Mitä voin kuluttajana vaatia? VERO2015. Taija Härkki p. 0400 432 585. copyright@taija.härkki.201 5

Haluan hyvää palvelua. Mitä voin kuluttajana vaatia? VERO2015. Taija Härkki p. 0400 432 585. copyright@taija.härkki.201 5 Hauan hyvää paveua. Mitä voin kuuttajana vaatia? VERO2015 Taija Härkki p. 000 32 585 1 5 Maaima huutaa.. Päätä nopeasti ja kadu kaikessa rauhassa 2 3 2 korostuvat Asiakkaan asema muuttumassa yksiöinen

Lisätiedot

KOULUJEN SÄÄNNÖLLINEN VALVONTATARKASTUS

KOULUJEN SÄÄNNÖLLINEN VALVONTATARKASTUS KOULUJEN SÄÄNNÖLLINEN VALVONTATARKASTUS YHTEISTYÖ - MITÄ TARKASTETAAN - MITEN TARKASTUS ETENEE JA - MITEN JATKOTOIMET ETENEVÄT Ympäristöterveydenhuoon aueeiset kouutuspäivät 8.-9.10.2014 Tampere Ympäristöterveyssuunnitteija

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI, PERUSTURVA, VANHUSPALVELUIDEN LÄÄKÄRITYÖN JÄRJESTÄMINEN 1.1.2016 ALKAEN. Heli Mattila Geriatrian asiantuntijalääkäri 6.6.

KUOPION KAUPUNKI, PERUSTURVA, VANHUSPALVELUIDEN LÄÄKÄRITYÖN JÄRJESTÄMINEN 1.1.2016 ALKAEN. Heli Mattila Geriatrian asiantuntijalääkäri 6.6. KUOPION KAUPUNKI, PERUSTURVA, VANHUSPALVELUIDEN LÄÄKÄRITYÖN JÄRJESTÄMINEN 1.1.2016 ALKAEN Hei Mattia Geriatrian asiantuntijaääkäri 6.6.15 LÄÄKÄRIPOOLI, TOIMINTA-AJATUS Monisairaan vanhuksen tarpeiden havaitseminen

Lisätiedot

Hyvä säätiötapa. www.saatiopalvelu.fi

Hyvä säätiötapa. www.saatiopalvelu.fi Hyvä säätiötapa SÄÄTIÖIDEN JA RAHASTOJEN NEUVOTTELUKUNTA RY DELEGATIONEN FÖR STIFTELSER OCH FONDER RF www.saatiopalvelu.fi 1 Cotets Hyvä säätiötapa 1 Johdato 2 Hyvä säätiötava oudattamie Apurahat ja palkiot

Lisätiedot

Yrittäjien tapaturmavakuutus

Yrittäjien tapaturmavakuutus TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2008 akaen. Yrittäjien tapaturmavakuutus Yrittäjäe eduista turvaa tapaturmien varata Yrittäjä on yeisen sairausvakuutuksen korvausten varassa, jos työssä, työmatkaa tai vapaa-aikana

Lisätiedot

Laitetaan yhdessä prosessit kuntoon

Laitetaan yhdessä prosessit kuntoon Laitetaan yhdessä prosessit kuntoon Hesingin kaupungin taoushaintopaveu tiedottaa 2 26.5.2009 Laitetaan yhdessä prosessit kuntoon... 1 Kaupunkiyhteinen toimintatapa tiauksesta maksuun... 2 LASKE-esisevitys

Lisätiedot

Kansalaistoiminnan nykytilan kartoitus organisaatiossa Kooste nettikyselyn vastauksista 27.10.2011 /Mirja Wihuri

Kansalaistoiminnan nykytilan kartoitus organisaatiossa Kooste nettikyselyn vastauksista 27.10.2011 /Mirja Wihuri Kansaaistoiminnan nykytian kartoitus organisaatiossa Kooste nettikyseyn vastauksista 27.10.2011 /Mirja Wihuri Hyvinvoinnin paveuaue Kansaaistoiminnan yksikkö ASSUU KUOPIOSSA-LÄHIÖHANKE SATEENVARJO / KASVUALUSTAHANKE

Lisätiedot

KOULUJEN SÄÄNNÖLLINEN VALVONTATARKASTUS

KOULUJEN SÄÄNNÖLLINEN VALVONTATARKASTUS KOULUJEN SÄÄNNÖLLINEN VALVONTATARKASTUS - MITÄ TARKASTETAAN - MITEN TARKASTUS ETENEE JA - MITEN JATKOTOIMET ETENEVÄT Ympäristöterveydenhuoon aueeiset kouutuspäivät 9.-10.9.2014 Ouu Ympäristöterveyssuunnitteija

Lisätiedot

Palkanlaskenta. hoitaa palkat maksuun ajallaan sekä palkkatiedot verottajalle, eläkevakuutukseen ja muihin tietopankkeihin 3 2008 2.9.

Palkanlaskenta. hoitaa palkat maksuun ajallaan sekä palkkatiedot verottajalle, eläkevakuutukseen ja muihin tietopankkeihin 3 2008 2.9. 3 2008 2.9.2008 Hesingin kaupunki Taous- ja suunnitteukeskus TALOUSHALLINTOPALVELUN SÄHKÖINEN TIEDOTE Pakanaskenta hoitaa pakat maksuun ajaaan sekä pakkatiedot verottajae, eäkevakuutukseen ja muihin tietopankkeihin

Lisätiedot

Tervetuloa onnellisten ihmisten kaupunkiin!

Tervetuloa onnellisten ihmisten kaupunkiin! KUOPIO 2016 KUOPIO ON TERVEYDEN, HYVINVOINNIN JA TURVALLISUUSOSAAMISEN KESKITTYMÄ, joka tuottaa asukkaiden hyvinvointia edistäviä paveuita. Kuopio tunnistetaan hyvänä kasvuympäristönä apsie. Tervetuoa

Lisätiedot

Vastaanottotoiminnan tiimimalliin siirtyminen 2015

Vastaanottotoiminnan tiimimalliin siirtyminen 2015 Vastaanottotoiminnan tiimimaiin siirtyminen 2015 Jari Saarinen Terveysjohtaja 19.8.2015 1 Kuopion kaupungin strategia 2020 Asiakasähtöisyys Ennataehkäisevät paveut Peruspaveuita tuee keventää, keskittyä

Lisätiedot

Sote-alueen muodostamisen tarkemmat kriteerit on todettu väliraportin luvussa 4.1.2. (sivut 18 19).

Sote-alueen muodostamisen tarkemmat kriteerit on todettu väliraportin luvussa 4.1.2. (sivut 18 19). KYSYMYKSET Sosiaali- ja terveydehuoltoalueet (sote-alue) Väliraporti perusteella kua tulee kuulua sote-alueesee, joka järjestää sille sosiaali- ja terveyspalvelut. Sote-alue muodostuu maakutie keskuskaupukie

Lisätiedot

2.5. Eksponenttifunktio ja eksponenttiyhtälöt

2.5. Eksponenttifunktio ja eksponenttiyhtälöt Eksoettifuktio ja -htälöt Eksoettifuktio ja eksoettihtälöt Ku otessi käsitettä laajeetaa sallimalla eksoetille muitaki arvoja kui kokoaislukuja, tämä taahtuu ii, että ii saotut otessikaavat ovat voimassa,

Lisätiedot

KUOPION SEUDUN MAAKUNTAKAAVA

KUOPION SEUDUN MAAKUNTAKAAVA KUOPION SEUDUN MAAKUNTAKAAVA RAKENNEMALLIEN PALVELUVERKKOSELVITYS SEUTUMALLI VAAJASALOMALLI KESKUSVERKKO 2003 5 km h 5 TIEMALLI h 5 km KUOPIOMALLI h h 5 km 5 km POHJOIS-SAVON LIITTO 2003 4 5 KUOPION SEUDUN

Lisätiedot

Tietojärjestelmän kehittäminen syksy 2003

Tietojärjestelmän kehittäminen syksy 2003 Tietojärjestelmä kehittämie syksy 2003 Ryhmä C2 Väliraportti 5 2..2003 Päivi Laiterla Tomas Widahl Toi ikkae Atti Lehto Sisällysluettelo Johdato...3 2 Mittarit... 4 2. IO-taso mittarit...4

Lisätiedot

Erityistä tukea tarvitseva lapsi on ensisijaisesti lapsi. Lapsen oikeudet osaksi vammaispolitiikkaa. Toim. Anne Hujala

Erityistä tukea tarvitseva lapsi on ensisijaisesti lapsi. Lapsen oikeudet osaksi vammaispolitiikkaa. Toim. Anne Hujala Toim. Anne Hujaa Erityistä tukea tarvitseva apsi on ensisijaisesti apsi Lapsen oikeudet osaksi vammaispoitiikkaa Lapsiasiavatuutetun toimiston jukaisuja 2011:10 Erityistä tukea tarvitseva apsi on ensisijaisesti

Lisätiedot

Tasa-arvoa oppilaitoksiin - Toimintamalleja tasa-arvosuunnittelun tueksi

Tasa-arvoa oppilaitoksiin - Toimintamalleja tasa-arvosuunnittelun tueksi Lohikoski Pia, Putia Pirjo, Sassi Erika, Viitamaa-Tervonen Outi Tasa-arvoa oppiaitoksiin - Toimintamaeja tasa-arvosuunnitteun tueksi Työryhmä Lehtinen Saia (siht.), Lohikoski Pia, Putia Pirjo, Sassi Erika,

Lisätiedot

Lukuteorian kertausta ja syvennystä

Lukuteorian kertausta ja syvennystä Lukuteorian kertausta ja syvennystä Tehtäviä jaoisuudesta 1. Okoot a, b, c ja d kokonaisukuja, joie a c ja (a c) (ab + cd). Osoita, että (a c) (ad + bc).. Okoon n pariton positiivinen kokonaisuku. Osoita,

Lisätiedot

AVOIMUUTTA RAKENNUSALALLE

AVOIMUUTTA RAKENNUSALALLE AVOIMUUTTA RAKENNUSALALLE WWW.ASUTAAN.FI MIKÄ ON ASUA-REMONTIT? ASUA Remontit on yritys jonka tärkein tehtävä on jättää jäkeensä aina tyytyväinen asiakas. Tyytyväinen asiakas syntyy pitävistä aikatauuista,

Lisätiedot

SMG-4200 Sähkömagneettisten järjestelmien lämmönsiirto Ehdotukset harjoituksen 6 ratkaisuiksi

SMG-4200 Sähkömagneettisten järjestelmien lämmönsiirto Ehdotukset harjoituksen 6 ratkaisuiksi SMG-400 Sähkömageettiste järjestelmie lämmösiirto Ehdotukset harjoitukse 6 ratkaisuiksi Tarkastellaa suljetu järjestelmä tehotasaaioa joka o P + P P = P i g out st Oletetaa että verkotetussa alueessa jossa

Lisätiedot

NILSIÄN TERVEYS- JA PALVELUKESKUSHANKE. Nilsiä-neuvottelukunnan kokous 27.2.2013

NILSIÄN TERVEYS- JA PALVELUKESKUSHANKE. Nilsiä-neuvottelukunnan kokous 27.2.2013 NILSIÄN TERVEYS- JA PALVELUKESKUSHANKE Nisiä-neuvotteukunnan kokous 27.2.2013 LÄHTÖKOHDAT Hankesuunnitema 2008 Suunnitemasta toteutunut v. 2009 aikana paveukeskuksen kotihoitotiojen peruskorjaus / Oukan

Lisätiedot

Määräys. sähköverkkotoiminnan tunnuslukujen julkaisemisesta. Annettu Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2005

Määräys. sähköverkkotoiminnan tunnuslukujen julkaisemisesta. Annettu Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2005 Dro 1345/01/2005 Määräys sähköverkkotoimia tuuslukuje julkaisemisesta Aettu Helsigissä 2 päivää joulukuuta 2005 Eergiamarkkiavirasto o määräyt 17 päivää maaliskuuta 1995 aetu sähkömarkkialai (386/1995)

Lisätiedot

KUOPION KOKOUS- JA KONFERENSSIPALVELUT

KUOPION KOKOUS- JA KONFERENSSIPALVELUT KUOPION KOKOUS- JA KONFERENSSIPALVELUT KUOPIO CONVENTION BUREAU 26.10.2015 Kirsi Vartiainen kirsi.vartiainen-tissari@kuopio.fi p. 044 718 2053 1. Kongressimatkaiu Suomessa 2. Kuopio Convention Bureau sevityshanke

Lisätiedot

Lasketaan kullekin a euron maksuerälle erikseen, kuinka suureksi erä on n vuodessa kasvanut:

Lasketaan kullekin a euron maksuerälle erikseen, kuinka suureksi erä on n vuodessa kasvanut: Varsi arkiäiväisiä, geometrise joo teoriaa liittyviä käytäö sovellutuksia ovat jaksottaisii maksuihi ja kuoletuslaiaa (auiteettilaiaa) liittyvät robleemat. Tällaisii joutuu lähes jokaie yhteiskutakeloie

Lisätiedot

Yhteistyöllä parempaan arkeen

Yhteistyöllä parempaan arkeen Yhteistyöllä parempaa arkee Hyvikää Mätsälä Vihti Nurmijärvi Tuusula Vataa Espoo Järvepää Poraie Kerava Sipoo Pääkaupukiseutu: Helsiki, Espoo, Vataa ja Kauiaie Helsigi Seutu: Helsiki, Espoo, Vataa, Kauiaie,

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Ympäristötekninen toimiala KAJAANI

Kajaanin kaupunki Ympäristötekninen toimiala KAJAANI ASEMAKAAVAN MUUTOS Kajaanin kauunki Ymäristötekninen toimiaa KAJAANI PL 0 Kajaani KAUPUNGINOSA PETÄISENNISKA VIREILLETULO..0 KORTTELI SELOSTUS..0 YMTK muodostuu: KAJAANI KAUPUNGINOSA PETÄISENNISKA KORTTELI

Lisätiedot

Aikaisemmat selvitykset. Hammaslääkäriliitto on selvittänyt terveyskeskusten. terveyskeskusten hammaslääkäritilannetta

Aikaisemmat selvitykset. Hammaslääkäriliitto on selvittänyt terveyskeskusten. terveyskeskusten hammaslääkäritilannetta S E L V I T Y S Terveyskeskuste hammaslääkäritilae lokakuussa 2005 ANJA EEROLA, TAUNO SINISALO Hammaslääkäriliitto selvitti julkise ja yksityise sektori hammaslääkärie työvoimatilatee lokakuussa 2005 kahdella

Lisätiedot

Lexmarkin tulostuksenhallinta

Lexmarkin tulostuksenhallinta Lexmarkin tuostuksenhainta Optimoi verkkotuostus ja saavuta kipaiuetu tuostuksenhaintaratkaisua, jonka voit ottaa käyttöön omissa tioissasi tai pivipaveun kautta. Turvainen ja kätevä tuosteiden vapautus

Lisätiedot

Kohti strategisia yritysverkostoja. Osaraportti II Lisäarvoa luovat verkostot

Kohti strategisia yritysverkostoja. Osaraportti II Lisäarvoa luovat verkostot Kohti strategisia yritysverkostoja Osaraportti II Lisäarvoa uovat verkostot 2003 Kohti strategisia yritysverkostoja Osaraportti II Lisäarvoa uovat verkostot Esipuhe Teoisuuden ja Työnantajain Keskusiitossa

Lisätiedot

Epäyhtälöoppia matematiikkaolympialaisten tehtäviin

Epäyhtälöoppia matematiikkaolympialaisten tehtäviin Epäyhtälöoppia matematiikkaolympialaiste tehtävii Jari Lappalaie ja Ae-Maria Ervall-Hytöe 0 Johdato Epäyhtälöitä reaaliluvuille Cauchy epäyhtälö Kaikille reaaliluvuille a, a,, a ja b, b,, b pätee Cauchy

Lisätiedot

Valtioneuvoston asianhallinnan esiselvitys (VN-asianhallinta) Käytössä olevien järjestelmien arkkitehtuurinmukaisuusarviot

Valtioneuvoston asianhallinnan esiselvitys (VN-asianhallinta) Käytössä olevien järjestelmien arkkitehtuurinmukaisuusarviot Vationeuvoston asianhainnan esisevitys (VN-asianhainta) Käytössä oevien järjestemien arkkitehtuurinmukaisuusarviot 10.6.2014 Sisätö Arviointimai ja karkea ooginen tavoitearkkitehtuuri Arvioitavat oemassa

Lisätiedot

Sisäliikuntatilasuunnitelma Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 19.05.2015

Sisäliikuntatilasuunnitelma Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 19.05.2015 Sisäiikuntatiasuunnitema Hyvinvoinnin edistämisen autakunta 19.05.2015 Sisäiikuntatiasuunnitema Luonnos 11052015 Sisäiikuntatiat Lähtökohdat: Jää- ja uimahaien, Kuopio- hain ja Studentian (kaupungin käytössä

Lisätiedot

Metsien monikäyttösuunnitelman laadinta ja METSO-kartoitus. SJ 7.4.2014 KH suunn. 1

Metsien monikäyttösuunnitelman laadinta ja METSO-kartoitus. SJ 7.4.2014 KH suunn. 1 Metsien monikäyttösuunniteman aadinta ja METSO-kartoitus SJ 7.4.2014 KH suunn. 1 Metsäpinta-aa on n. 10000 ha ( 6,5 % metsistä kaupungia ) Kaupungin metsät ovat monikäyttömetsiä Strateginen omaisuuserä

Lisätiedot

Sähköisessä muodossa olevista pysyvään säilytykseen määrätyistä asiakirjoista otetaan paperitulosteet.

Sähköisessä muodossa olevista pysyvään säilytykseen määrätyistä asiakirjoista otetaan paperitulosteet. ROVASTIKUNTA-ARKISTON ARKISTOSÄÄNTÖ 1. Rovastikunnan asiakirjahainto ja arkistotoimi Rovastikunta on itsenäinen arkistonmuodostaja. Rovastikuntakokous akkautettiin hiippakuntahainnon uudistamisen yhteydessä

Lisätiedot

PIRKKALAN KOKOOMUKSEN TIEDOTUSLEHTI. Pirkkala on ykkönen!

PIRKKALAN KOKOOMUKSEN TIEDOTUSLEHTI. Pirkkala on ykkönen! 1 2015 PIRKKALAN KOKOOMUKSEN TIEDOTUSLEHTI Pirkkaa on ykkönen! 2 PIRKKALAN RUISKUKKA PÄÄKIRJOITUS KOLUMNI PIRKKALA ON YKKÖNEN! Perspektiiviä poitiikkaan On mukavaa asua maaiman parhaaa paikaa. Suomi on

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄTARKASTELU JA OPTIMOINTI VAIMENNINAKUSTIIKASSA

JÄRJESTELMÄTARKASTELU JA OPTIMOINTI VAIMENNINAKUSTIIKASSA JÄRJESTELMÄTARKASTELU JA OPTIMOINTI VAIMENNINAKUSTIIKASSA Jukka Tattari ja Jari Kataja VTT Tuotteet ja tuotato PL 137, 3311 TAMPERE etuimi.sukuimi@vtt.fi 1 JOHDANTO Esitemässä tarkasteaa reaktiivisii kompoetteihi

Lisätiedot

Kasvun vauhdittaja Katsaus vuoteen 2007

Kasvun vauhdittaja Katsaus vuoteen 2007 Kasvun vauhdittaja Katsaus vuoteen 2007 Sisäys Nautitaan yhteisestä menestyksestämme Toimitusjohtajan katsaus...2 TSOP yhyesti...4 Avainuvut...4 Asiakkaat...5 Rahoituspaveut...6 Päivittäiset raha-asiat...6

Lisätiedot

LÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖVEDELLE KÄYTTÖOHJE MALLI TAW-270NH2A / RAW-25NH2A

LÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖVEDELLE KÄYTTÖOHJE MALLI TAW-270NH2A / RAW-25NH2A LÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖVEDELLE KÄYTTÖOHJE SÄILIÖYKSIKKÖ MALLI ULKOYKSIKKÖ TAW-270NH2A / RAW-25NH2A SÄILIÖYKSIKKÖ ULKOYKSIKKÖ RAW-25NH2A TAW-270NH2A Käyttöohjeet Sivut 1~26 Saavuttaaksesi parhaan mahdoisen hyödyn

Lisätiedot

2 c. n V. n c. m = = V. Tehtävä 1. Väkevän suolahapon massaprosenttinen HCl-pitoisuus on 37%.

2 c. n V. n c. m = = V. Tehtävä 1. Väkevän suolahapon massaprosenttinen HCl-pitoisuus on 37%. Tehtävä 1. äkevä suoahapo massaprosettie C-pitoisuus o 7%. a. Mikä o iuokse kosetraatio (mo/), ku se tiheys o 1,18 kg/? b. Mite pajo tarvitset suoahappoa eutraoidaksesi 0,1 itraa 0,5 M kasiumhydroksidia(aq)?

Lisätiedot

Todennäköisyys, että yhden minuutin aikana saapuu 2 4 autoa.

Todennäköisyys, että yhden minuutin aikana saapuu 2 4 autoa. Testimuuttuja kriittie arvo 5 %: merkitsevyystasolla katsotaa taulukosta. Kriittie arvo o 9,488. Koska laskettu arvo 4,35 o pieempi kui taulukosta saatu kriittie arvo 9,488, ii ollahypoteesi jää voimaa.

Lisätiedot

KUOPIO KOULUTERVEYSKYSELYN TULOKSET. Kouluterveyskysely 2013 Kuopion tulokset

KUOPIO KOULUTERVEYSKYSELYN TULOKSET. Kouluterveyskysely 2013 Kuopion tulokset KUOPIO KOULUTERVEYSKYSELYN TULOKSET Kouuterveyskysey 2013 Kuopion tuokset VASTAAJAT Kyseyyn vastanneet peruskouujen 8. ja 9. uokkien oppiaat sekä ukioiden 1. ja 2. vuoden opiskeijat ja ammatiisten oppiaitosten

Lisätiedot

Asukaskysely Kesäkuu 2015

Asukaskysely Kesäkuu 2015 Asukaskysely Kesäkuu 2015 1. Mikä o ykyise asutoe koko? 2. Mikä tyyppisessä asuossa asutte? 3. Kuika kaua olette asueet ykyisessä asuossa? 4. Asuialueee 5. Mite tulisi mielestäe palkita pitkäaikaista vuokralaista

Lisätiedot

Tietoa Joensuun lähiliikenteestä... 2 Merkkien selitykset... 3 Reittikartta... 22

Tietoa Joensuun lähiliikenteestä... 2 Merkkien selitykset... 3 Reittikartta... 22 Joensuun ähiiikenne JOENSUU, ONTOAHT, PER, OUTOUMPU, POVJÄRV AATAUUT 6.6.2010-5.6.2011 Pohjoan Matka uurnankatu 51, 51, 80130 JOENSUU Puh. Puh. (013) 225 225791 791 Sähköposti: bussit.joensuu@pohjoanmatka.fi

Lisätiedot

Kaavoitus ja metsätalous. Metsäseminaari Rauma 30.1.2014 Markus Nissinen Metsänomistajien liitto Länsi-Suomi

Kaavoitus ja metsätalous. Metsäseminaari Rauma 30.1.2014 Markus Nissinen Metsänomistajien liitto Länsi-Suomi Kaavoitus ja metsätaous Metsäseminaari Rauma 30.1.2014 Markus Nissinen Metsänomistajien iitto Länsi-Suomi Taustaa Kaavoituksea ohjataan maankäytön yhteensovittamista ja pääasiassa rakentamista Metsät ovat

Lisätiedot

Taru Kokkonen, Kuopion kaupunki

Taru Kokkonen, Kuopion kaupunki HENKILÖSTÖVIESTINTÄ MUUTOKSESSSA Kuntamarkkinat 11. 12.9.2013 MUUTOS, MUUTOS, MUUTOS Muutos on jatkuvaa ja oemassaoon edeytys Organisaation kyky muuttua on mainetekijä vetovoima sisäiset ongemat kantautuvat

Lisätiedot

BH60A0900 Ympäristömittaukset

BH60A0900 Ympäristömittaukset eden kuiva- ja kiintoaines, ja COD Tehtävä. Tehtaan jätevedenpuhdistamon uosvirtaavasta vedestä hautaan mitata a) kuiva-ainepitoisuus, b) kuiva-aineen orgaanisen aineksen pitoisuus, c) kiintoaine ja d)

Lisätiedot

liplatus Järvi-Suomen Partiolaiset ry Auttaa ja palvella

liplatus Järvi-Suomen Partiolaiset ry Auttaa ja palvella ipatus 2 Järvi-Suomen Partioaiset ry 2008 Auttaa ja pavea ipatus 2 2008 Tiedätkö kuka on Mariama Mane Faye? S. 12 Järvi-Suomen Partioaisten 1-vuotis synttärit ähestyy! Seuraa imoitteua! haaste.fi pata

Lisätiedot

Esimerkki 2 (Kaupparatsuongelma eli TSP)

Esimerkki 2 (Kaupparatsuongelma eli TSP) 10 Esimerkki 2 (Kaupparatsuogelma eli TSP) Kauppamatkustaja o kierrettävä kaupukia site, että hä lähtee kaupugista 1 ja palaa sie sekä käy jokaisessa muussa kaupugissa täsmällee kerra. Matka kaupugista

Lisätiedot

Epätodennäköinen 1 Murtuma, aivotärähdys. Erittäin haitallinen

Epätodennäköinen 1 Murtuma, aivotärähdys. Erittäin haitallinen Riskiaalyysi: Maailmapyörä Versopartiolaiste Helpee Helistäjä -suurleirillä Taipalsaaressa 2015 Kyydissäolijoide ikähaarukka: alle sudepetuikäisistä viisikymppisii. Leiri vahvuus: 400 hekeä Vaara Syy Todeäköisyys

Lisätiedot

Aurinkokeräin vakuumiputkella

Aurinkokeräin vakuumiputkella Aurinkokeräin vakuumiputkea VTK 570 Auringonämpöä keräten saa auringosta Vaiant uonnoinen vainta Vaiant on saavuttanut aurinkoäityksen teknoogian osata hyvän aseman: yritykseä on yi 130 vuoden kokemus

Lisätiedot

Yrittäjien tapaturmavakuutus

Yrittäjien tapaturmavakuutus TUOTESELOSTE Tuoteseloste o voimassa 1.1.2008 alkae Yrittäjie tapaturmavakuutus Yrittäjälle edullista turvaa tapaturmie varalta Yrittäjä o yleise sairausvakuutukse korvauste varassa, jos työssä, työmatkalla

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Yhteistyössä. säätiöiden puolesta. Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta Delegationen för stiftelser och fonder

Yhteistyössä. säätiöiden puolesta. Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta Delegationen för stiftelser och fonder Yhteistyössä säätiöide puolesta Säätiöide ja rahastoje euvottelukuta Delegatioe för stiftelser och foder Palvelut jäseille euvotaa Neuvottelukuta opastaa säätiöihi liittyvissä kysymyksissä ja tarjoaa jäseistöllee

Lisätiedot

Harjoitustehtävien ratkaisuja

Harjoitustehtävien ratkaisuja 3. Mallitamie lukujooje avulla Lukujoo määritelmä harjoituksia Harjoitustehtävie ratkaisuja 3. Laske lukujoo viisi esimmäistä jäsetä, ku a) a 6 ja b) a 6 ja 3 8 c) a ja 3 a) 6,, 8, 4, 30. b) 8,, 6, 0,

Lisätiedot

Calculus. Lukion PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN. Trigonometriset funktiot ja lukujonot

Calculus. Lukion PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN. Trigonometriset funktiot ja lukujonot Calculus Lukio MAA9 Trigoometriset fuktiot ja lukujoot Paavo Jäppie Alpo Kupiaie Matti Räsäe Otava PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN Trigoometriset fuktiot ja lukujoot (MAA9) Pikatesti

Lisätiedot

3.9. Mallintaminen lukujonojen avulla harjoituksia

3.9. Mallintaminen lukujonojen avulla harjoituksia 3.9 Mallitamie lukujooje avulla harjoituksia 3.9. Mallitamie lukujooje avulla harjoituksia Lukujoo määritelmä harjoituksia 3. Laske lukujoo viisi esimmäistä jäsetä, ku a) a 6 ja b) a 6 ja 3 8 c) a ja 3

Lisätiedot

TYÖLLISTYMISEN TUEN PALVELUT 2015-2016 - HUOMIOITA NYKYTILANTEESTA, TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSISTA JA KESKEISTÄ KEHITTÄMISKOHTEISTA

TYÖLLISTYMISEN TUEN PALVELUT 2015-2016 - HUOMIOITA NYKYTILANTEESTA, TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSISTA JA KESKEISTÄ KEHITTÄMISKOHTEISTA TYÖLLISTYMISEN TUEN PALVELUT 2015-2016 - HUOMIOITA NYKYTILANTEESTA, TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSISTA JA KESKEISTÄ KEHITTÄMISKOHTEISTA Kaupunginhaitus 1.12.2014 Pirjo Oksanen ESITYKSEN SISÄLTÖ Muutama tärppi

Lisätiedot

Verkkotunnistautuminen

Verkkotunnistautuminen Verkkotunnistautuminen Lapin TIVA seminaari Rovaniemeä Jukka Keso 29.9.2006 Fujitsu ettei tietotekniikka kävisi työstä Fujitsu on tieto- ja viestintätekniikan paveutoimittaja Patja- ja Sohva-toimintamait

Lisätiedot

Opiskelijat syövät tuettua ruokaa Sivu 22. 3/2008 Jakelu 1. 12.9. 2008. 14-vuotias Tuulia Viljanen syö mielellään makaronilaatikkoa.

Opiskelijat syövät tuettua ruokaa Sivu 22. 3/2008 Jakelu 1. 12.9. 2008. 14-vuotias Tuulia Viljanen syö mielellään makaronilaatikkoa. 3/2008 Jakeu 1. 12.9. 2008 Kuva Ari Korkaa Opiskeijat syövät tuettua ruokaa Sivu 22 14-vuotias Tuuia Vijanen syö mieeään makaroniaatikkoa. Sivu 21 Kuva Ari Korkaa Kuva Annika Söderbom Kuva Laura Vesa Poika

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

Galleria BE 19 Do Up with Art Create Happy Spaces sisustusleikin ohjeistus 2010

Galleria BE 19 Do Up with Art Create Happy Spaces sisustusleikin ohjeistus 2010 Gaeria BE 19 Do Up with Art Create Happy Spaces sisustuseikin ohjeistus 2010 Do Up With Art Create Happy Spaces sisustuseikin kuvaus ja säännöt Do Up with Art - Create Happy Spaces -sisustustapa, on jokaisee

Lisätiedot

Neidonranta. Kruunun mailla

Neidonranta. Kruunun mailla Neidonranta Kruunun maia ppk vv/ ne 592.0.5.100 GPubisherEngine 592.0.5.100 GPubisherEngine 597.0.7.100 ppk vv/ GPubisherEngine 592.0.2.100 ppk vv/ LINNANNEITO PRINEA KUNINGATAR TERAI TERAI TERAI TERAI

Lisätiedot

Päähakemisto Tehtävien ratkaisut -hakemisto. 203. Vuosi Indeksi 2008 108,3 2012 116,7. a) Jakamalla 1,07756 7,76 %. c) Jakamalla 0,92802

Päähakemisto Tehtävien ratkaisut -hakemisto. 203. Vuosi Indeksi 2008 108,3 2012 116,7. a) Jakamalla 1,07756 7,76 %. c) Jakamalla 0,92802 Päähakemisto Tehtävie ratkaisut -hakemisto 2 Raha 202. Vuosi Ideksi 2007 104,1 2009 108,3 108,3 a) Jakamalla 1,040345 104,1 saadaa iflaatioprosetiksi 4,03 %. 104,1 b) Jakamalla 0,96121 saadaa, että raha

Lisätiedot

Päähakemisto Tehtävien ratkaisut -hakemisto. 203. Vuosi Indeksi 2003 105,1 2007 110,8. a) Jakamalla 110,8 1,05423 saadaan inflaatioprosentiksi noin

Päähakemisto Tehtävien ratkaisut -hakemisto. 203. Vuosi Indeksi 2003 105,1 2007 110,8. a) Jakamalla 110,8 1,05423 saadaan inflaatioprosentiksi noin Päähakemisto Tehtävie ratkaisut -hakemisto 2 Raha 202. Vuosi Ideksi 2002 104,2 2004 106,2 a) Jakamalla 106,2 1,01919 saadaa iflaatioprosetiksi 1,92 %. 104,2 b) Jakamalla 104,2 0,98116 saadaa, että raha

Lisätiedot

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ. tukea,turvaa,etuja. www.oaj.fi

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ. tukea,turvaa,etuja. www.oaj.fi 2012 2013 jäsen+ Opetusaan Ammattijärjestö OAJ tukea,turvaa,etuja www.oaj.fi Eina Keinänen ei auksi tiennyt, että sosionomin on mahdoista iittyä OAJ:hin, mutta kun se sevisi, vainta oi sevä. Lastentarhanopettaja

Lisätiedot

Tilapäinen vanhempainraha lapsen hoidon yhteydessä [Tillfällig föräldrapenning vid vård av barn]

Tilapäinen vanhempainraha lapsen hoidon yhteydessä [Tillfällig föräldrapenning vid vård av barn] Tilapäie vahempairaha lapse hoido yhteydessä [Tillfällig föräldrapeig vid vård av bar] Klicka här, skriv ev. Udertitel Lapset sairastuvat usei. Tämä vuoksi voit saada tilapäistä vahempairahaa, jos joudut

Lisätiedot

VASKI kirjastot: uusi järjestelmä ja uusia kirjastoja 2.5. alkaen

VASKI kirjastot: uusi järjestelmä ja uusia kirjastoja 2.5. alkaen VASKI kirjastot: uusi järjestelmä ja uusia kirjastoja 2.5. alkaen Kysymyksiä ja vastauksia (muutokset mahdollisia) Milloin Vaski laajenee? Milloin oma kirjasto on osa Vaskia? Laajentunut Vaski avaa ovensa

Lisätiedot

Presidentinvaalitutkimus 2011

Presidentinvaalitutkimus 2011 Presidentinvaalitutkimus 2011 Taloustutkimus Oy Jari Pajunen & Tuomo Turja 28.07.2011 1 28.7.2011 T2627-2630 Jari Pajunen, Tuomo Turja Toteutus Tämä tutkimus on tehty YLE Uutisten toimeksiannosta. Tutkimus-

Lisätiedot

Valtion koulukotien strategia vuoteen 2015

Valtion koulukotien strategia vuoteen 2015 Valtio koulukotie strategia vuotee 2015 2 Valtio koulukotie strategia vuotee 2015 Stakes ja valtio koulukodit Graafie suuittelu ja taitto: Tiia Kuoppala Valokuvat: Valtio koulukotie oppilaat ja työtekijät

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

3 10 ei ole rationaaliluku.

3 10 ei ole rationaaliluku. Harjoitukset / 011 RATKAISUT Lukuteoria 1. Etsi Eratostheee seulalla samatie kaikki lukua 400 pieemmät alkuluvut. (Tai ohjelmoi tietokoeesi etsimää paljo lisää.) Kirjoita rivii kaikki luvut 1-00. Poista

Lisätiedot

työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta besvärsnämnden för arbetspensionsärenden TELK 50 vuotta

työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta besvärsnämnden för arbetspensionsärenden TELK 50 vuotta työeäkeasioiden muutoksenhakuautakunta besvärsnämnden för arbetspensionsärenden TELK 50 vuotta Sisätö Esipuhe.......................................................................................................................

Lisätiedot

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE / SUUNNITTELUPALVELUT

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE / SUUNNITTELUPALVELUT KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE / SUUNNITTELUPALVELUT Kaupunkiympäristön suunnitteupaveut suunnitteujohtaja Tapio Räsänen Asemakaavoitusyksikkö asemakaavapääikkö Martti Lätti Kunnaisteknisen suunnitteun

Lisätiedot

Magneettiset materiaalit ja magneettikentän energia

Magneettiset materiaalit ja magneettikentän energia agneettiset ateriaait ja agneettikentän energia ateriaait jaetaan agneettisten oinaisuuksiensa ukaan koeen uokkaan: diaagneettiset, paraagneettiset ja ferroagneettiset aineet. ateria koostuu atoeista,

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin ja Härmälän asuinalueilla.

Lisätiedot

Yhteisvoimin. Pohjoismaiden ministerineuvoston Ruotsin-puheenjohtajakauden ohjelma 2008

Yhteisvoimin. Pohjoismaiden ministerineuvoston Ruotsin-puheenjohtajakauden ohjelma 2008 Yhteisvoimi Pohjoismaide miisterieuvosto Ruotsi-puheejohtajakaude ohjelma 2008 Yhteisvoimi Pohjoismaide miisterieuvosto Ruotsipuheejohtajakaude ohjelma 2008 ANP 2007:742 Pohjoismaide miisterieuvosto, Kööpehamia

Lisätiedot

Taloushallintopalvelun asiakastyytyväisyyskysely

Taloushallintopalvelun asiakastyytyväisyyskysely Taoushaintopaveun asiakastyytyväisyyskysey 1 2008 4.3.2008 Hesingin kaupunki Taous- ja suunnitteukeskus TALOUSHALLINTOPALVELUN SÄHKÖINEN TIEDOTE Taoushaintopaveun asiakastyytyväisyyskysey...1 Kuuden suuren

Lisätiedot

Tunnuslukuja 27 III TUNNUSLUKUJA

Tunnuslukuja 27 III TUNNUSLUKUJA Tuuslukuja 27 III TUNNUSLUKUJA Tuuslukuja 28 Tuuslukuja käytetää, ku tilastoaieistoa havaiollistetaa tiivistetysti yksittäisillä luvuilla. Tuusluvut lasketaa muuttujie arvoje perusteella ja e kuvaavat

Lisätiedot