Kartanon uusi päiväkoti on monipuolinen talo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kartanon uusi päiväkoti on monipuolinen talo"

Transkriptio

1 Nokia HYVÄ kaupugi tiedotusehti 2 / 2008 ASUKAS JOULU AVATAAN 30. MARRASKUUTA SIVU 12 Mukaa VAIKUTTAMISEN VÄYLÄT -iite UUDET KAUPUNGINVALTUUTETUT SIVUT 6-7 Kartao uusi päiväkoti o moipuoie tao LASTEN LISÄKSI TALOON ON ASETTUNUT PALJON ETELÄ- NOKIAN VARHAISKASVATUKSEN VIRANHALTIJOITA SEKÄ YKSI PERHONEN. OMA KIIPEILYSEINÄ JA SAUNAKIN LÖYTYY. Uutuudekarheus äkyy, tutuu ja tuoksuu syyskuu aussa avatussa Kartao päiväkodissa Citymarketi kauppakeskuksessa Matti Kurje kadua. Uusi päiväkoti o hyvi perie- ja paikaistietoie; se äkyy ii päiväkodi imessä kui tao tioissaki. Kartao tarkoittaa tieteki Nokia kartaoa, josta ykyie käykkäjätti otti paperitehtaaa toimiessaa imesä. Isoimpia tioja kutsutaa imeä Väetupa, Pehtoori tupa sekä Mamsei saoki. Matti Kurki taas viittaa äheise kartao puistossa sijaitsevaa arvoitukseisee Nokia Kivee, joka ieee keskiaikaie hautamuistomerkki. Kasatarioissa puoitoistametristä kiviaakaa o pidetty mahtava pirkkaaispääikkö Matti Kurje hautakiveä. Mutta takaisi tähä päivää ja itse päiväkotii, joka au peri piti kyä oa eemmäki aamu-, ita- ja yökoti. Ei Kartao päiväkotii piti tua pajo eemmä paikkoja vuorotyöäiste apsie kui sieä yt o. Syy tähä o Eteä-Nokia päivähoitotiae, joka keväää oi Kartao päiväkodi johtaja Ae Pukkise mukaa hurja. Joossa oi kymmeiä apsia. Nyt meiä o täää kaikkiaa 72 asta, eikä meiä oe yhtää tyhjää paikkaa. Jos joossa oeet apset eivät oisi päässeet täe, ei heiä oisi out todeäköisesti mitää paikkaa mihi meä hoitoo, Pukkie saoo. Kartao päiväkoti o tarvittaessa auki ii öisi kui viikooppuisiki vuorotyöäiste apsia varte. Lastetarhaopettaja Vima Petoe yrittää ähteä rumpuje kassa, mutta yömäsoititaiteiijat Riia (vas.) ja Roosa eivät aa. JATKUU SIVULLA 3 KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN ORGANISAATIOMUUTOKSELLA HAETAAN HERKEMPIÄ KORVIA KENTÄN ÄÄNELLE JA LAPSEN OPPIMISPOLUN PAREMPAA TURVAAMISTA Päiväkodeie ja kouuie eemmä itseäisyyttä ja päätösvataa Lapsiperheide voimakas muuttoiike Nokiae o paut kasvatusja opetuskeskukse orgaisaatio ujie. Jo pari vuotta sitte kävi imi, että ajat sitte uotu orgaisaatio ei pysty vastaamaa rajusti kasvaee ketä, ei päiväkotie ja kouuje tarpeisii. Asiat eivät eää sujueet kute pitäisi. Erityisesti tiedottamie oi ogema, ei tieto ei kukeut kuoa yksiköistä täe eikä täätä yksiköihi, vaaisee varhaiskasvatuspääikkö Mia Siapää. Kasvatus- ja opetuskeskuksessa uotii kosuti avustuksea auemai, jossa varhaiskasvatus o jaettu komee aueesee, ei Eteä-, Keski- ja Pohjois-Nokiaa. Perusopetus o jaettu kahtee, ei Nokiavirra ja Emäkoske aueisii. Uusi orgaisaatio otettii viraisesti käyttöö viime eokuussa. Käytäössä tämä tarkoittaa sitä, että päiväkotie johtajia ja kouuje rehtoreia o aikaisempaa eemmä päätösvataa omii asioihisa, Siapää saoo. Yksiköissä pitää oa eempi päätösvataa jo siksiki, että me täää kasvatusja opetuskeskuksessa emme voi tietää kaikkia arje asioita. Me täää haiossa oemme aiva iia kaukaa, varsiki ku väkeä o kaikkiaa yi tuhat työtekijää, saoo kouutoimejohtaja Tuomas Erkkiä. Uusi orgaisaatio tukee oikeaa oppimista Aueide asioihi perehdytää sääöisesti kasvatus- ja opetuskeskukse johtoryhmässä, jossa kuuaa ketä äätä. Johtoryhmä pitää kaikki agat käsissää ja varmistaa, että kaikia kouuia ja päiväkodeia o samat suutaviivat ja eväät tehdä työtää. Uude orgaisaatio myötä meiä o pajo paremmat edeytykset tietää, missä käytäössä meää. Tavoitteemme tiaetta, että yksittäie työtekijä tuee pajo paremmi kuuuksi esi aueea, ja sitä kautta täää haiossa, Erkkiä toteaa. Samaa hegevetoo hä kuiteki muistuttaa, että orgaisaatio o kevytraketeie, asioita tuaa rukkaamaa vieä mota kertaa ja itse käytäö toteutus vie kaua. Tämä isäksi uutee auemaii kuuuu oeaisea osaa asiatutijaryhmät. Kasvatus- ja opetustoimesta haetaa ryhmii seaisia hekiöitä, joia o motiivia ja asiatutemusta tuoda omaa osaamistaa opetuksee ja aste hyvivoitii. Mia Siapää mukaa uusi orgaisaatio o rakeettu tukemaa apse oppimispokua kaikissa kehitysvaiheissa vauvasta peruskouu oppuu saakka. Oppimieha akaa jo varhaisapsuudessa, jooi apsi oppii kaikki tärkeimmät perustaidot, kute puhumise, käveemise ja sosiaaiset taidot. Ja juuri äide taitoje haita tukee myöhempää oppimista. Siksi uusi orgaisaatio o uotu tukemaa apse ja uore kaikkia vaiheita. Samaa tämä tukee tai voidaa jopa ähdä osaa Laste Nokiaa. Varhaiskasvatuspääikkö Mia Siapää mukaa orgaisaatiouudistus tähtää muu muassa siihe, että ii apsia, uoria kui heidä vahempiaaki paveaa tasavertaisesti.

2 2 HYVÄ ASUK AS Nokia kaupugi tiedotusehti 2 / 2008 Meosuuta eteepäi Samaa ku oittee uusia vatuutettu- vaikuttaa kotikutasi asiä kua jäseeä voit ja vaia johdosta totea teidä oeva suurie Demokratia o korkei oihi. haasteide edessä aoittaessae esi vuode ausvä arvo. Demokratiaa iit- kua toimitaa iittysa vaativa työe kaupugi keskeisiä päät- tuustettava ja iitä o tyvät poiittiset arvot o täjiä. Maaimataoude tutuvasti heikkeedessä kerrotaa kaupu- kuioitettava. Tässä ehvä taouskasvu kavetaa givatuusto, -haitukse ja autakutie teh- myös Nokia kaupugi kehittämismahdoisuuksia pakottae etsimää oe pekästää käytätävistä. Demokratiaa ei taoudeisesti tehokkaampia paveuje järjestäkraattisesti vaituissa eiö päätökseteko demomistapoja. Tämä tosiasia missä. Se o myös tue ja kokemus siitä, oko o yksi ohittamato paikka, ku uusi vatuusto ijaa kaupugi kehittäty demokraattisesti. Ja se kua haito järjestetmistä uudee vatuustokaudee. Vaaiupaukset ta, ei se siirtämistä. o myös vastuu ottamis- o syytä uohtaa. Yhteie tehtävämme o käätia toimivuudessa usei Kuaise demokratää kaupugi hyvivoii edeytys, kutataous, ka sovittaa yhtee demo- ousee kysymys, kui- vastuututoisesti strategioita uudistae ouhokkuude vaatimukset. kratia ja taoudeise tesu-urae. Kaupugi kehittämisessä o metävä heppoa jakaa hyvää huo- Demokratia imissä o eteepäi. maamatta, että demokratiaa kuuuu myös vastuu. Kädessäsi oeva ehde teemaa o kertoa, Varsikaa autakuissa kuika kuaie demokratia toimii ja kuika Si- vamisteijat kaa päättäjät eivätkä asioide riittävästi vastuuta kaupugi tuoista, saati sitte iide riittävyydestä meoje katteeksi. Kaupugi johtamie o pitkäjäteistä työtä, jossa vastuu ja kokoaisuude ymmärtämie vievät kehitystä oikeaa suutaa. Koska demokratiaa o ikävä taipumus ukkua, sitä pitää jatkuvasti heräteä. Tässäki ehdessä heräteää kutaaisia vaikuttamaa. Aktiivie kutaaie hyötyy ja auttii kuaise kasavaa hedemistä. Kua tehtävää o eri tavoi isätä kutaaiste osaisuutta ja aktiivisuutta. Demokratia toimii etistä äkyvämmi etissä. Se o hyvä vaikuttamise väie mutta vai reki ei isätä. Vataa ei saa uovuttaa vatuustoita ettifoorumeie. Kauhistee seaista uhkakuvaa, että kotisohvata kotikoeea päätetää kotikua asioita. Se o kuuemma wikidemokratiaa. Vaikka tuevaisuus äyttää taousukuje vaossa sykkeevätä, usko optimistia Nokia kykyy ja mahdoisuuksii kehittää kaupukiamme ja parataa se asukkaide eämää. Tämä kuiteki edeyttää muutosta. Ku vaha tie o ajettu oppuu, uusi suuta ei öydy peruutuspeiistä. Siis etuojassa eteepäi. Kiiree ja huoie keskeä ei saa jäädä huomaamatta arvokas työ paveukeskuksissa. Hauaki kiittää jokaista kaupugi paveuksessa oevaa opuiaa oeva vuode työstä. Moessa asiassa o oistuttu, mutta pajo o vieä tekemistä. Kiitä kaupugi uottamushekiöitä ja yhteistyökumppaeita kiiostuksesta kehittää Nokiaa etistä paremmaksi kotikaupugiksi. Hyvää oppuvuotta ukijoie. Markku Rahikkaa Kaupugijohtaja KIRJASTOKORTTI ON VALTTIA Suome yeiste kirjastoje verkosto o jokaista kasaaista paveeva aitos, joka kasaiväisesti korkeaa tasoa tuisi vaaia ii hyviä kui huooiaki aikoia. Mikä muu taho tarjoaisi ähes maksutta paveuja mitä moiaisimpii tarpeisii? Kirjasto o pajo muutaki kui romaaiaiaamo. Ei tarvitse oa himoukija auttiaksee kirjasto paveuista. Oma kirjastokorti saat imaiseksi osoittamaa hekiöisyytesi ja atamaa yhteystietosi. Ae 15-vuotiaa asiakasrekisterii taeetaa myös huotaja tiedot. Asiakasrekisteri tiedot ovat aioastaa aiauksevavoa käytössä, eikä tietoja uovuteta muie tahoie. Yksi ja sama kortti riittää koko PIKI-kirjastostoverkossa asuikuasta riippumatta. Uude korti ottamie kadoee tiae maksaa kaksi euroa. Kortista kaattaa pitää hyvää huota ja kirjastokorti katoamisesta pitää imoittaa väittömästi kirjastoe. Myös yhteystiedot o syytä pitää aia aja tasaa. Asiakas o vastuussa kortiaa aiatusta ja huoettavasa kortia aiatusta aieistosta. Mikäi aiasa paauttaa eräpäivää meessä moitteettomassa kuossa, ei kirjasto aktiivisestakaa käytöstä koidu kuuja. Tiesitkö, että saat hautessasi muistutukse ähestyvästä eräpäivästä sähköpostiisi? Myöhästymismaksuje ja mahdoise aieisto korvaukse isäksi aiaustoimitaa iittyviä maksuja tuee aieisto varaamisesta, paauttamisesta toisee kutaa seutukujetuspaveua sekä kaukoaioista PIKI-verko ukopuoeta. Jos vekasado yittää 8 euroa tai jos asiakkaa aiausaikaa aieisto o vahigoittuut, asiakas meettää aiausoikeutesa kues asia o hoidettu. Laiaustoimiasta sytyy maksuja, mikäi myöhästymismuistutuksista huoimatta aieistoa ei paauteta. Kahdeksatea päivää eräpäivästä tuee esimmäie muistutus. Toie muistutus tuee 23. päivää eräpäivästä. Jos aieistoa ei vieä sioikaa paauteta, peritäkirje ähtee asiakkaae 56. päivää eräpäivästä. Asiakas joutuu täöi myös aiauskietoo. Jos asiakas ei oe hoitaut paautuksiaa askussa oevaa eräpäivää meessä, asia ähetetää peritätoimistoo. Tästä aiheutueet kuut maksaa asiakas. Kerraa aiassa oeva aieisto määrää ei oe rajoitettu kirjoje tai ehtie osata. CD-evyjä saa oa kerraaa aiassa 30 kp sekä DVD- ja CD-ROMevyjä ja videokasetteja 10 kp kutaki. Laioja voi uusia viisi kertaa mikäi iistä ei oe varauksia. Uusimie hoituu kirjastossa, puheimitse tai Iteretissä PIKI-verkkokirjasto sivuia. Verkkokirjastosta voit myös tehdä aieisto varauksia itse. Verkkokirjastopaveuita käyttääksesi tarvitset kirjastokortissa maiitu asiakastuukse isäksi eiumeroise tuusuvu, joka saat kirjastosta. Varaustesa outopaikaksi voit vaita mikä tahasa PIKI-kirjasto toimipaika ja outoaikaa varaukse saapumisimoitukse jäkee o viikko. Sekä outoimoitukset että myöhästymismuistutukset saat hautessasi tekstiviestiä ja/tai sähköpostia periteise paperiposti sijasta. Kirjasto aieisto o kaikkie yhteisessä käytössä, muistatha siis kohdea sitä hyvi. Tervetuoa auttimaa kirjasto paveuista. Ne ovat myös Siua varte! Teksti: Matti Pajuiemi Kuva: Tarja Luukko HYVÄ ASUKAS Nokia kaupugi tiedotusehti ISSN (Paiettu) ISSN X (Verkkoehti) Jukaisija: Nokia kaupuki, Harjukatu 23, NOKIA Päätoimittaja: tiedottaja Tarja Luukko, p. (03) , Toimitus: Kuvateksti Teemu Järvetie Oy, p , Ukoasu ja taitto: Jari Mattia Paio: Pirkamaa Lehtipaio Oy Paios: kp Imestymispäivä: Seuraava ehti: Huhtikuussa vuosikerta

3 HYVÄ ASUKAS Nokia kaupugi tiedotusehti 2 / KULTTUURI-, LIIKUNTA JA NUORISOPALVELUT PÄÄSEVÄT SAMAN KATON ALLE KERHOLAAN Uudesta vapaa-ajapaveukeskuksesta saa mota paveua samata uukuta Nokia kaueimmaksi rakeukseksi ääestetty Kerhoa muuttuu esi vuode austa aajasti paveuja tarjoavaksi vapaa-ajapaveukeskukseksi. Kerhoa toisessa kerroksessa työsketevie määrä kaksi ja puoikertaistuu esi vuode aussa, ku iikuta- ja uorisopaveut muuttavat Souraderitiee. Tähä saakka Kerhoassa o pitäyt majaa vai kuttuuritoimisto kome työtekijä voimi. Muuto jäkee väkimäärä kasvaa kahdeksaa, ku tioihi tuee iikuta- ja uoristoime johtaja kasisteiee, vastaava uorisoohjaaja ja kasisti sekä kaksi projektityötekijää. Nokiaaisie tämä merkitsee paveuide paraemista: Kome toimiaa toimisto o aia virka-aikaa avoia uudessa vapaa-ajapaveukeskuksessa, siä sijaisuudet o jatkossa heppo järjestää, saoo uude keskukse vamisteutyötä vetävä kuttuuritoimejohtaja Kaisa Kirkko-Jaakkoa. Asioiti hepottuu myös sisäisesti äide kome toimiaa keske. Tämä o hyvä juttu, siä tähä saakka iikuta- ja uorisotoimisto o sijaiut kahdessa paikassa ja uude vapaaajapaveukeskukse myötä saamme moemmat sama kato ae ja vieä kutturipaveut siihe pääe. Lisäksi tämä o merkittävä paraus äide kome toimiaa kaikie asiakkaie, myhäiee iikuta- ja uorisotoime johtaja Jukka Niemie. Uusi keskus tuottaa oppiaistapahtuma Paveut paraevat muuteki, siä uude vapaa-ajapaveukeskukse myötä ii iikuta- kui Kerhoaki tioie o tuossa sähköie varausjärjestemä, josta asiakas äkee mikä tia o mioiki varattu tai vapaa. Mite kaikki mahtuvat Kerhoaa? Tiivistä tuee, mutta sopu sijaa ataa. Ati peräkamari tuee vapaa-ajapaveukeskukse käyttöö, Kaisa Kirkko-Jaakkoa saoo. Asiakkaide kaata asioiti hepottuu myös siksi, että Kerhoaa aseetaa myöhemmi hissi, jooi iikutarajoitteiset pääsevät ykyistä kätevämmi asioimaa vapaa-ajapaveukeskuksessa. Samaa hepottuu myös kuku yempie kerroste kokoustioihi. Periteie koko perhee ioie jäähai oppiaistapahtuma, joka ovat tähä saakka tuottaeet kuttuurikeskus sekä iikuta- ja uorisokeskus, o esi kertaa uude vapaaajapaveukeskukse tuottama. Kyseessä o jo kymmees oppiaistapahtuma ja teemaa oki syttärit. JATKOA ETUSIVULTA Hekiökutaa uudessa päiväkodissa o 19 työtekijä verra, joista kahdeksa tui muista päiväkodeista. Pukkie itse tui Mekaa päiväkodista, joka johtajaa hä edeee toimii. Työtekijöistä yksitoista o uusia. Liikuasta profiii uudee päiväkodie Pukkise mukaa jukisea puoea o sevä pua ammattitaitoisesta varhaiskasvatukse työvoimasta. Meiä o edeeeki yksi astetarhaopettaja toimi auki. Vakituisee toimee saa jote kute vieä väkeä, mutta astetarhaopettajia o mitei mahdoto saada sijaisiksi Pukkie harmitteee. Perhepäivähoido varakoti Perhoe o asettuut taoksi Kartao päiväkotii. Ku kotoa työsketeevät perhepäivähoitajat ovat työstä pois, tuevat heidä hoitoapsesa Perhosee varahoitoo. Päiväkodissa o poikkeukseise pajo toimistotioja, siä Eteä-Nokia perhepäivähoido esimiehe, varhaiskasvatukse kiertävä erityisopettaja ja Etekä-Nokia varhaiskasvatukse auejohtaja työhuoeet sijaitse- Kiipeiyseiä o Kartao päiväkodi yksi ypeydeaihe. Aii ja Ae Pukkie odottavat seiää vieä vajaita ja yhtä moduia. vat täää. Haastatteuhetkeä päiväkoti o toimiut kuukaude. Aku oi hakaa, siä tao oi muutettaessa vieä keskeeräie. Jouduimme esimerkiksi oemaa kuukaude ima keittiötä. Mutta se toimii yt, ja sieä tehdää ruokaa esi vuoa myös Keskusta ja Lauttaa päiväkoteihi sekä vuode päästä vamistuvaa Orvoki päiväkotii. Kyä oma keittiö o ihaa asia. Toiseksee tämä o hyvää paikaa. Vieressä o iikekeskus ja yhteys Tampereee o sujuva. Siti tämä o rauhaie paikka. Lähetä öytyy hyviä retkikohteita apsie, ja pihassa o piei kettä, joa pystyy peaamaa ja tavea siihe saa uistirada. Näyttää sitä, että tämä päiväkoti tuee profioitumaa iikuaiseksi, siä meiä o oma iikutasai ja kiipeiyseiä, Pukkie saoo ioise ypeää. LAHJAKSI TAI MUISTOKSI ITSELLE SUONIEMEN HISTORIA -TEOS Kirja kertoo vuoa 1973 Nokiaa iitety etise Suoieme kua auee vaiheista esihistoriasta ykypäivää. Kustatajat: Nokia kaupuki ja Nokia seurakuta. 541 sivua, hita 50 euroa Myyti mm. Nokia Kirja, Härkitie 12, p. (03) ITSENÄISYYSPÄIVÄ NOKIALLA Ko Messu Nokia kirkossa, joka jäkee Ko Muistohetki sakarihaudaa Seppeeeaskut Puhe Reio Ojaa, kaupugi haitukse pj. Kuoroauua: Nokia mieskuoroje yhdistetty kuoro, joht. Eia Koivua Ko Kahvitarjoiu Kerhoassa (I krs) Ko Marita Lappaaise tekstiiiteokse jukistamie Poói Sai (II krs) Ko Juhakosertti Kerhoa juhasaissa teemaa Petti Peitsamo ( ) musiikki Kaupugi tervehdys Taia Nuutie, hakitasihteeri Esiityjiä Nokia Työväe Mieskuoro, joht. Keijo Ratae Nokia Harmoikkakerho, joht. Keijo Jokie Viihteeie sekakuoro Wemut, joht. Ritva Pukkie Pisiö Mieskuoro, joht. Vesa Ratamäki Pisiö Peimait, joht. Jari Väimäki Tiaisuude juotaa Timo Pää Ko Tuokiokuvia Suomesta Nokia Mieskuoro periteie kosertti seurakutakeskuksessa. Ohjemassa tää vuoa mm. Jukka Kuoppamäe kappaeita ja yhteisauua. Ohjema hitaa sisätyy kahvitarjoiu. Ohjemia kuoroaisita ja oveta.

4 4 HYVÄ ASUK AS Nokia kaupugi tiedotusehti 2 / 2008 Vammaiset äkyvät katukuvassa positiivisesti Vatio aue paema Parashakkee myötä Pirkamaa kutayhtymä tuottamat avopaveut siirtyvät Nokia kaupugi tuotettavaksi Näihi paveuihi kuuuvat muu muassa Hempakaari sekä kehitysvammaiste asumisee tarkoitetut Kahvimyykoti sekä Ryhmäkoti. Samate äide yksiköide hekiöstö siirtyy kaupugi paveuksee vahoia työtekijöiä, joita o kaikkiaa 27. Muutos o haioie, eikä se aiheuta se koommi asiakkaide kui työtekijöidekää arkee se kummempia muutoksia, saoo vammaispaveu sosiaaityötekijä Mari Oipoika. Edeä maiitut yksiköt siirtyvät Oipoja aaisuutee. Kutayhtymä purku ja siihe iittyvät muutokset sujuivat Oipoja mukaa hyvässä hegessä, ku siirtyvie yksiköide vastaavat ohjaajat ovat oeet vamisteemassa käytäö asioita yhteistyössä. Oipoika tui Nokia kaupugi paveuksee vuoa 2003 vahustyöhö kues vaihtoi myöhemmi vammaispaveu. Moemmissa aoissa o häe mieestää pajo samaa, ja kumpiki o häe sydätää äheä. Näe ii vahukset kui vammaisetki yhdevertaisia ihmisiä. Se varmaa sai miut tähä työhö. Vammaispaveu asiakkaia o pajo myös ikäihmisiä. Oe tehyt vammaistyötä isoimma osa työuraai. Ihmiste suhtautumie vammaisii ja vahuksii o Oipoja mukaa muuttuut parempaa suutaa. Kaikkei iäkkäimmät eivät vai osaa vaatia iitä paveuja ja etuja itseee, mitkä heie kuuuisivat toisi kui heitä uoremmat vahukset. Oipoika muistuttaa, että kaupugi budjetti määrää hyvi pitkäe toimia taso vammaistyössäki. Nokiaa o oistuttu tekemää hyvää työtä budjeti rajoissa. Vammaiset äkyvät katukuvassa postiivisessa mieessä. Hempa Pumppu ja Mertsi Pamroth ovat hyviä ähettiäitä vammaiste asiae, ja moemmat ovat tuoeet hieosti esie kehitysvammaistyötä. Vahuste ja vammaiste äkemie yhdevertaisia ihmisiä muide kassa sai Mari Oipoja opiskeemaa sosiaaityötekijäksi. Jarmo Jao ohjaa Margit Korria puupiirroksia saoihi. HEMPANKAARELAISET GALLEN-KALLELAN JÄLJILLÄ Hempakaare historia keties hieoi äyttey Poijuta poijue esitteee hempakaareaiste tekemiä puupiirroksia. Toimitakeskuksesssa jo 14 vuotta opettajaa toimiut kuvataiteiija Jarmo Jao o syystäki oppiaistaa ypeä. Aoimme kokeia tätä tekiikkaa kaksi vuotta sitte. Kyseessähä o mekoise vaativa ja vaikea taitee aji, Jao saoo. Vaikeudestaa ja vaativuudestaa huoimatta idea osoittautui toimivaksi. Pekkä fyysie työstämie vaatii hirveä pajo, mutta o myös pakitsevaa. Työt ovat oistueet hieosti, ja vedostus tuottaa aia yätyksiä, ku työstä ei tuekaa aia seaista kui odottaa, Jao jatkaa. Normaaisti Hempakaaressa taiteiaa muu muassa piirroksia, savitöitä ja akryyimaaauksia seitsemä kymmee tekijä voimi. Puupiirroksia oi mukaa tekemässä ejä taiteiijaa. Puupiirrostekiikka kehitettii 800-uvua Kiiassa, ja Suomee se tui 1600-uvua. Taiteeksi uokitetavat kokeiut teki esimmäiseä Aksei Gae-Kaea 1800-uvu opua. Omassa kotikaupugissa o hyvä tua eikatuksi TERVEYSKESKUKSEN LEIKKAUSSALEILLE TEHTIIN KAUNEUSLEIKKAUS, ELI MOLEMMAT REMONTOITIIN PERUSTEELLISESTI Leikkaustoimita Nokiaa o yhtä vahaa kui terveyskeskus, ei kaupuki o tarjout eikkauspaveuita jo yi 30 vuotta. Päiväkirurgie toimita akoi vuosituhae aussa. Terveyskeskukse paveuksessa oeva kirurgi tekee eikkauksia hyvi aajaa repertuaaria aia pieistä uome poistoista sappieikkauksii. Lisäksi terveyskeskukse gyekoogi tekee muu muassa kohdupoistoja. Osastomme hoitohekiökutaa o vai yhtee saii kerraaa, jote pystymme tekemää 4-6 toimepidettä päivässä, kertoo eikkausosasto osastohoitaja Tarja Mamström. Oma kirurgi ja gyekoogi isäksi kaupuki ostaa eikkauspaveuita kahdeta ortopedita, jotka käyvät kahtea komea päivää kuukaudessa terveyskeskuksessa eikkaamassa. Kaupuki ostaa paveuita myös uroogita, joka tekee muu muassa virtsarako tähystyksiä. Mamströmi mukaa käytätö o osoittautuut hyvi toimivaksi. Joot kaikkii eikkauksii pysyvät hoitotakuu rajoissa, ei e ovat 4 6 kuukaude pituisia. Kaksi eikkaussaia, kaksi puhtausuokkaa Osastohoitaja o erityise tyytyväie siihe, että potiaa eikkaa Nokia- a aia sama kirurgi, joka vastaaotoa potias o esi akuu käyyt ja joka potiaa o tutkiut. Tämä pätee ii omii kui ostokirurgeihiki. Toie Mamströmi ioaihe o se, että Nokia kaupuki pystyy tarjoamaa eikkauspaveuita. O hyvi tärkeää, että täaie erikoissairaahoido paveu o tuotu ähee kutaaista. Ikäihmisteki o hepompi asioida tutussa ympäristössä, tuttuje ääkäreide ja hoitohekiökua kassa. Leikkauspotiaat ovat yeesä hyvi tyytyväisiä saamaasa paveuu. Terveyskeskukse eikkausosastoa o kaksi eikkaussaia, jotka remotoitii heiäkuussa. Täöi koko osasto oi kiii oma aja. Tarve remottii oi mekoie, siä eikkaussait oivat akuperäisessä kuossa. Saeissa uusittii kaikki piat ja kiiteät kausteet. Vaikka saeja o kaksi, ei moempia voida käyttää yhtä aikaa. Hekiökutaa ei riitä moempii saeihi. Mutta siti kumpiaki tarvitaa, siä toie täyttää ykkösuoka puhtausvaatimukset ja toie kakkosuoka. Ykkösuokassa tehdää mm. ortopedisia eikkauksia, Mamström seittää. Nejättä vuotta osastohoitajaa eikkausosastoa työsketeevä Tarja Mamström tarkastaa, että kaikki o kuossa eikkausta varte. Hau Westeius vamistautuu pove tähystyksee Nokia terveyskeskukse eikkaussai ykkösessä. ORTOPEDI KORJAA IHMISTÄ LOOGISESTI ETENEMÄLLÄ Suome Kuvaehti teki taaoi suure gaupi, jossa kysyttii suomaaisita, mitä ammattia he arvostavat eite. Kirurgi oi arvostusasteiko ykköe. Nokia terveyskeskuksessa oi kerra kuussa eikkauksia tekevä ortopedi Hau Westeiuksea o seväjärkie seitys ammattisa iiki suuree arvostuksee. Se johtuu siitä, että potias atautuu kirurgi käsii. Jos hä ei arvosta kirurgi ammattitaitoa, siitä tuee vaikeuksia, Westeius vastaa. Hä o toie terveyskeskuksessa eikkauksia ostopaveua tekevistä ortopedeista. Varsiaie päätyö o Pirkamaa sairaahoitopiirissä. Ortopediaa kuuuu uu- ja tukikudossairauksie tutkimusta ja hoitoa kirurgisesta äkökumasta. Aae kuuuvat ivete, uide, ihaste, ivesiteide ja rustopitoje eikkaukset. Tyypiisiä toimepiteitä ovat ivete tähystykset, murtumie korjauseikkaukset ja kipsaukset, väievypuistumie hoito, ivesiteide korjauseikkaukset sekä okkie ja povie keioiveeikkaukset. Westeiuksea o edeee seväjärkie, jaat maassa -tyyppie vastaus seuraavaaki kysymyksee: mitä oi suuri arvostus tutuu? Ei oikei mitää. Tämä o työtä siiä missä muutki ammatit. Aiaki yksi harrastus o kirurgeie yhteie: kuosta huoehtimie. Muute ei työssä pärjää. Tosi itse e oe mikää himoiikkuja, vaa käy kutosaia ja ekkeie vaimo kassa. Lisäksi ue kaikeaista historiikeistä proosaa ja sciece fictioii. Au peri ortopedista piti tua isiööri, mutta kouukaveri pääsemie ukemaa ääketiedettä muutti miehe miee. Ajattei, että jos se kaveri pääsee ääkiksee, ii kyä sitte miäki. Kirurgi työssä Westeiusta viehättää eite käsiä tekemie. Se o oogista eteemistä toimepiteessä, ihmise korjausta ja uudeeejärjesteyä. Saa oa ihmiste kassa tekemisissä ja työsä opputuokse äkee väittömästi. Mutta tuteea ei saa suhtautua asioihi.

5 VAIKUTTAMISEN VÄYLÄT -iite OTA TALTEEN! Osaistuvat asukkaat pitävät päättäjät hereiä Kaupugi tuevaisuude suuitteussa, päätökseteossa ja toteutuksessa tarvitaa kaikkia. Kaupugi asukkaaa o oikeus osaistua yhteiste asioide hoitamisee myös vaaie väiä. Tässä iitteessä kerrotaa, mite voit omata osatasi toimia arje parhaaksi. Ota tatee ja aita toimeksi, jo täää! Kaupugijohtaja äkee kua kokoaisuutea. Yksittäiste ihmiste ja perheide hyvivoiti ei oe kuae yhdetekevää, päivastoi. Tehokkaita tapoja vaikuttaa koko yhteiskua parhaaksi o huoehtia omasta ja äheistesä hyvivoiista ja jaksamisesta. Terveet eämätavat ovat kaike perusta, kaustaa Markku Rahikkaa. Vaikuttamie o pieiä ja suuria vaitoja, päätöksiä, mihi rahat käytetää. Kasvavassa kuassa o rusaasti pakoisia kuuja kute kouuje ja päiväkotie raketamie. Oki tarpee kiiittää huomio iihi meoihi, joihi voidaa aidosti vaikuttaa. Terveydehoito ja sosiaaitoimi ieevät jättiäispaa koko kaupugi budjetista, suuri osa varoista vauu eämätapakustauksii. Haitojohtaja Pauiia Mäepää äkökumasta vaait ovat merkittävä vaikuttamise keio. Ääioikeutta käyttäe voi vaikuttaa, ketkä kaupugi asioista päättävät ja mitä asioita vaioissa paiotetaa. Kutaaie voi osaistua moi eri tavoi vaaie väiä. -sivusto tarjoaa euvoja ja käytäöäheisiä ohjeita kasaaisvaikuttamisee esim. mieipidekirjoitukse aatimisesta akae. SYÖTÖT RATKAISEVAT POLITIIKASSAKIN Poitiika peikettä o tuetusti iukas. Päätökseteossa ähdää VAIKUTTAMISEN KANAVIA harvoi täydeisiä maaeja. Mitä useampia taitavia ja oikei ajoitettuja syöttöjä tuee, sitä paremmat mahdoisuudet o osua maaii. Kettäpeurit tarvitsevat vahvat huotojoukot ja taustatue. Usei iostus väittyy katsomosta. Luottamushekiö ataa aikaasa ja eergiaasa yhteiste asioide hoitamisee. Asioide taustoje sevittämie, vaihtoehtoje etsimie ja päätöste vaikutuste arvioiti vaativat aajoje kokoaisuuksie hahmottamiskykyä, kiiostueisuutta ja euvotteutaitoa pohtii kokaripoiitikko Seppo Kaio. Luooisesti kukaa ei voi haita kaikkea, siksi asukkaide omatoimiset yhteydeotot uottamushekiöihi ja arje asioide esiä pitämie o kaikkie etu. PALAUTTEET HALTUUN SEUDULLISESTI Aktiivie vuoropuheu virahatijoide kassa esim. www-sivuje paauteomakkeide kautta o yksi mahdoisuus vaikuttaa. Kutaaiste osaistumie o muutamassa vuodessa isäätyyt oeeisesti, jote paauttee haia haasteesee o kaupugia tartuttu. Osaistumie verkossa tapahtuu tää hetkeä paauteomakkeide ja Kuuma koira -kasaaiskioski kautta. Järjestemä hyödyt ja heikkoudet ovat osa tiedottaja arkea. Kutaaiste osaistumie o hyvä asia. Tehtävämme o järjesteä tieto paremmi esie ja poistaa puokauoja paautejärjestemästä. Rajaiset resurssit pyritää hyödytämää mahdoisimma tehokkaasti, kuvaiee työtää tiedottaja vs. Tarja Luukko. Samoje ogemie kassa paiitaa myös muuaa. Paauteposti haita ja hyödytämie oki otettu yhdeksi seuduiseksi kehittämiskohteeksi. Seuduisessa hakkeessa Nokia kaupuki o piottia yhdessä Tamperee kaupugi Freckei paveupistee kassa. Paautteehaitajärjestemää kehitetää akuvuoa ja käyttööotto tapahtuu kesää Uudesta järjestemästä odotetaa hepotusta erityisesti Nokia kaupugi tekisee keskuksee. Kyys ataa kehittämisehdotuksia o askeut sevästi, toteaa rakeuttajaisiööri Tommi Jakae. Tiemestari Harri Jyhä yökkää ja pohtii muutoksia omassa työaja käytössä. Suora asiakaspaveu sähköpostitse ja puheimitse o isäätyyt. Aiemmi tiemestari saattoi keskittyä eemmä kokreettisii maastotöihi. Kutaai 27 : mukaa vatuusto o pidettävä huota siitä, että kua asukkaia ja paveuje käyttäjiä o edeytykset osaistua ja vaikuttaa kua toimitaa. Asukkaaa o useita keioja kertoa mieipiteesä: Asioide käsitteyy voi osaistua itse päätöksetekijää: kaupugivatuutettua, kaupugihaitukse tai autakua jäseeä. Vaikuttaa voi myös muutoi, osaistumaa asioide vamisteuu. Kutaaie voi tehdä esityksiä, ausua mieipiteesä tai ataa paautetta. Kaupugi tuee tiedottaa vireiä oevista asioista, iitä koskevista suuitemista, asioide käsitteystä, tehdyistä ratkaisuista ja iide vaikutuksista. Asukkaie o tiedotettava, miä tavoi he voivat esittää kysymyksiä ja mieipiteitä asioide vamisteijoie ja päättäjie. Kutaaie voi kertoa mieipiteitä ee päätöksetekoa. Esimerkkiä tästä voisi maiita kaavoitusta koskevat ehdotukset, jotka tuee uoosvaiheessa asettaa ähtävie mahdoisia muistutuksia varte. Kutaaie voi osaistua kaupugi järjestämii kuuemis-, tiedotus- ja keskusteutiaisuuksii. Ku päätös asiassa o tehty, voi kutaaie hakea siihe muutosta. Kua jäseeä o oikeus tehdä kirjaie oikaisuvaatimus päätökse teheee kaupugihaituksee tai autakuae (joko toimieime omasta päätöksestä tai se aaise virahatija tekemästä päätöksestä). Vatuusto tekemää päätöksee o oikeus hakea muutosta vaittamaa haito-oikeutee. Suuri joukko kaupugissa tehtyjä päätöksiä kuuuu edeä maiitu oikaisuvaatimukse ja kuaisvaitukse piirii, ja muutoksehakuoikeus äissä tapauksissa o asiaosaiste isäksi myös kua jäseiä ei asukkaia. Asukas voi ataa paautetta: tehdä kehittämisehdotuksia, ataa kritiikkiä tai kiitosta kaupugi paveuista. Kaupugi Iteret-sivuita öytyy paauteomake. Paautetta voi ataa myös soittamaa tai ähettämää kaupugie sähköpostia, Asukas voi tehdä myös kutaaisaoittee. Aoite saa oa sisäötää ja muodotaa vapaamuotoie, kuha siitä seviää, mitä aoitteea esitetää. Hyvä aoittee ei tarvitse oa kapuakietä, asiaisuus riittää. Aoite-omake öytyy myös kaupugi Iteret-sivuita.

6 Nokia kaupugivatuusto KOK ALA-UOTILA MIKA asiaajaja, oikeust.is. Lappaaie Pirkka toimitusjohtaja, varatuomari Kork Jarmo maajohtaja, opettaja Martikkaa Esa isiööri, toimitusjohtaja Kouvo Johaa KTM, ostaja KOK Kipikari Päivi varatuomari Kirveskari Asko ääkäri Paaae Piia FM, opettaja Haapaiemi Jari ukkoseppä, toimitusjohtaja Kuari Mika dipomi-isiööri KOK SDP Vuorisao Timo isiööri (amk), tuotepääikkö Karstia Tuomas yiääkäri Mekkoe Erkki maavijeijä Häi Pasi DI Ojaa Reio työjohtaja, eäk. SDP Lehto Roope toimiajohtaja Ase Marko kasaedustaja Laitie Arja sairaahoitaja Ojaa Raisa sairaahoitaja, terveydehoitaja Nurmie Raija terveydehoitaja SDP Aatoe Aui työsuojeuvatuutettu Makkoe Jae pääuottamusmies Neoe Tuomo sosiaaieuvos Saarie Paavo uohoojamestari Heioe Kaevi moottoriasetaja SDP VAS Nevaa Sisko päivähoido auejohtaja, erityisopettaja Gröroos Orvokki aitoshuotaja, eäk. Veijoa Mervi sairaahoitaja Lehtoe Aei ehtori Keräe Toivo työsuojeusihteeri, eäk.

7 VAS Kaio Seppo kuaiseuvos Nuutie Taia hakitasihteeri, opiskeija Hyyti Kristiia kemiateoisuude työtekijä Viroaie Raui vuorotyöjohtaja, eäk. Ahtoa Pertti paperityöäie, eäk. VAS VIHR Haapaa Matti työjohtaja Järvie Mia uokaopettaja Puakka Jukka et. yrittäjä Lähde Leo ehtori Aiasoja Marjatta erityisastetarhaopettaja,erä- ja uoto-opas VIHR KESK Forssé Aitta perushoitaja Raitakari Ioa dipomi-is., projektipääikkö Siuvo Jae agroogi, isiööri Jokie Tuua emätä Puakka Esko isiööri, maavijeijä SKP PS Heresiemi Herkku pääuottamusmies, eäk. Saoe Eero maaari Paomäki Tuua sairauskassajohtaja Laakso Mika rakeusmies Isokagas Tuomo sairaahoitaja, artesaai puuseppä KD Luukko Tarja tiedottaja, fi.maist. Uude vatuusto yhteystiedot tuevat vatuustokaude aussa kaupugi www-sivuie: Yhteystietoja voi tiedustea myös kaupugi puheivaihteesta (03) ja kaupugi kasiasta p. (03) Päättäjitä pyydettii ajatuksia siitä, mite kutaaie voi heidä mieestää tehdä yhteistyötä ja vaikuttaa kotikaupukimme parhaaksi. KOKOOMUS Toivomme kutaaiste ottava rohkeasti puheimea tai sähköpostia yhteyttä asioita käsitteevii uottamushekiöihi tai virahatijoihi. Kokoomus hauaa mm. tietoa, mite kaupugi paveut toimivat. Otamme asiat käsitteyy edustajiemme toimesta. Kokoomukse kotisivuia www. okiakokoomus.fi o keskusteupasta, jossa myös voi aoittaa keskusteu kaupukia koskevista asioista. SDP Yhteistyötä voi tehdä oemaa aktiivie ja ottamaa yhteyttä vatuutettuihi, autakua jäseii esim. s-postia tai atamaa paautetta/yhteydeotoa wwwsivuje kautta. S-posti osoitteet ja paaute- /yhteydeottoomake öytyy osoitteesta: Vaikuttaa voi oemaa aktiivie ja seuraamaa asioide käsitteyä; käymää vatuusto kokouksissa, tekemää kutaaisaoitteita, iittymää ja seuraamaa järjestöje toimitaa, ääestämää. VASEMMISTOLIITTO Kutaaisee o varmasti omiaista oa yhteydessä vatuutettuihi sähköpostia tai puheimitse ja aia ku kyiä äkyy, voi hihaa tarttua. Kotikaupukia koskevat suuret asiat pitäisi yhdessä miettiä. Eemmä asukasitoja uottamushekiöide kassa ja varsiki kaupugi ukoisee kehittämisee eemmä kutaaiste äkemyksiä. Meitä voi kutsua eri tiaisuuksii keskusteemaa. Kutaaiset voivat tehdä aoitteita myös itseäisesti. Kuki asuiaue pitää saada asukkaidesa äköiseksi. Päättäjie o myös huoehdittava iide hijaiste kutaaiste paveuista, jotka eivät pysty etujaa ajamaa. VIHREÄT Nokia vihreät aoitti viime syksyä kerra kuussa kutaaiskohtaamiset Varmioa kahviossa. Nokia-viiko aikaa järjestimme toria keskusteutiaisuude Voiko kutaaie vaikuttaa oikeasti päätöksetekoo Nokiaa?. Ehdokasasetteumme yhteä kumakiveä o out tarjota vapaide kasaaisjärjestöje edustajie mahdoisuus pyrkiä vihreide istaa mukaa päätöksetekoo. Suora kasaaisvaikuttamise tehostamie tuee oemaa tärkeä pyrkimyksemme seuraavaki vatuustokaude aikaa. Jokaie voi omia ostospäätöksiää joko tukea tai oa tukematta okiaaisyrityksiä. Vatuutetut ja autakutie jäseet ovat tavoitettavissa koko ejä vuode vatuustokaude aja. Oemme teheet useita aoitteita kasaaisiikkeide ja -järjestöje atamie ehdotuste pohjata. Tätä yhteistyötä hauamme tehdä jatkossaki. SKP Vatuustossa SKP ähtee aia kaattamaa ja ajamaa asioita, ei siä perusteea, kuka tai mikä puoue asiaa esittää. Teemme yhteistyötä asiapohjata. Tärkeää asiaa SKP kokee kutaaisita tueva paauttee, koska edustamme vatuustossa kutaaisia ja heidä asioitaa sieä ajetaa. Kutaaiste pitää oa aktiivisesti yhteydessä vatuutettuihi ja eri autakua jäseii. SKP toivoo, että kutaaiset rohkeasti soittavat tai kirjoittavat heitä askarruttavissa jutuissa SKP: vatuutetuie. Tuemme päivystämää vaaie väiä myös vuosittai toria, tukaa rohkeasti jutue. KESKUSTA Kutaaie voi vaikuttaa pitämää yhteyttä vatuutettuihi ja kommetoimaa, jos joku tutuu meevä huoosti. Yhdistyste ja etujärjestöje kautta voi myös vaikuttaa. Työ jatkuu myös vaaie väiä. PERUSSUOMALAISET Me Perussuomaaiset hauamme tehdä yhteistyötä asioimaa kutaaiste kassa suoraa. Yhteystietomme ovat jukisia ja pyrimme aia vastaamaa kysymyksii ja paautteesee mahdoisimma pia. Kutaaie voi parhaite vaikuttaa seuraamaa kua asioita ja oemaa aktiivisesti mukaa esim. eriaisissa järjestö- ja vapaaehtoistoimioissa, joita kutamme aueeta öytyy. Vaikuttaa voi atamaa paautetta, ottamaa yhteyttä ja kysymää mietä askarruttavista asioista, sekä esittämää omia ajatuksiaa ja mieipiteitää. KRISTILLISDEMOKRAATIT Vaikuttamie o yhteistyötä uottamushekiöt ovat vai asukkaide uotettuja edustajia haiossa. Pidämme tärkeää kutaaiste avoimuutta ja kokemuste jakamista ii keskeää kui päättäjie suutaa. Yhdessä toimimaa arje pumii öytyy uusia äköaoja ja tärkeää tietoa päätöste pohjaksi. Meidä kaikkie tuee vaikuttaa paikkakutamme parhaaksi iiä resursseia mitä meiä o. Jokaise tuee pitää huota ähimmäisestä, ympäristöstä ja itsestää. Tuee öytää uudestaa yhdessä tekemise meiiki. Se tapahtuu vai myöteiseä aseteea ja rakkaudeisia arvoia!

Nokia sai vuoden vaihteen tienoilla

Nokia sai vuoden vaihteen tienoilla Nokian HYVÄ kaupungin tiedotusehti 1 / 2008 ASUKAS Mikä mies? sivu 7 Nokiaainen versio komiotteusta sivu 6 Tarkoitus on, että areena paveisi mahdoisimman aajaa käyttäjäjoukkoa Arviointimenetemien kehittäjät

Lisätiedot

HEALING ROOMS. Tunne-elämä ja ajatusmaailma. Rukouksen kautta Jumala voi muuttaa maailmaa. Ev.lut. pastori ERKKI SUHONEN

HEALING ROOMS. Tunne-elämä ja ajatusmaailma. Rukouksen kautta Jumala voi muuttaa maailmaa. Ev.lut. pastori ERKKI SUHONEN 1 KRISTILLISEN RUKOUSKLINIKAN TIEDOTUSLEHTI www.heaingrooms.fi 2/2013 Tunne-eämä ja ajatusmaaima muokkaavat uskoe maaperää s. 6 7 Jakojeni ja käsieni pituusero hävisi katseessani s. 8 Miten saada imestystä?

Lisätiedot

Opiskelijat syövät tuettua ruokaa Sivu 22. 3/2008 Jakelu 1. 12.9. 2008. 14-vuotias Tuulia Viljanen syö mielellään makaronilaatikkoa.

Opiskelijat syövät tuettua ruokaa Sivu 22. 3/2008 Jakelu 1. 12.9. 2008. 14-vuotias Tuulia Viljanen syö mielellään makaronilaatikkoa. 3/2008 Jakeu 1. 12.9. 2008 Kuva Ari Korkaa Opiskeijat syövät tuettua ruokaa Sivu 22 14-vuotias Tuuia Vijanen syö mieeään makaroniaatikkoa. Sivu 21 Kuva Ari Korkaa Kuva Annika Söderbom Kuva Laura Vesa Poika

Lisätiedot

KLUBI. Arvo Pentti, isänmaan mies. sivut 4 5 Kuntien ja yritysten työnjako uusiksi. sivut 9 11 Ilmavoimat vuonna 2015

KLUBI. Arvo Pentti, isänmaan mies. sivut 4 5 Kuntien ja yritysten työnjako uusiksi. sivut 9 11 Ilmavoimat vuonna 2015 T a m p e r e e S U O M A L A I N E N KLUBI K l u b i l e h t i 2 / 2 0 1 4 sivut 4 5 Kutie ja yrityste työjako uusiksi sivut 9 11 Ilmavoimat vuoa 2015 Arvo Petti, isämaa mies > s. 8 9 sivut 18 21 Kutsu

Lisätiedot

HAVISEVAN KYLÄTOIMIKUNNAN JUHANNUSLEHTI 2006 26. VSK

HAVISEVAN KYLÄTOIMIKUNNAN JUHANNUSLEHTI 2006 26. VSK HAVISEVAN KYLÄTOIMIKUNNAN JUHANNUSLEHTI 2006 26. VSK HAVISEVAN KYLÄTOIMIKUNTA Havisevan kyätoimikunta on perustettu vuonna 1979. Toiminta-aue kattaa Havisevan, Suinuan, Mustoon, Onkijärven, Haviaan, Kaion

Lisätiedot

Taloushallintopalvelun asiakastyytyväisyyskysely

Taloushallintopalvelun asiakastyytyväisyyskysely Taoushaintopaveun asiakastyytyväisyyskysey 1 2008 4.3.2008 Hesingin kaupunki Taous- ja suunnitteukeskus TALOUSHALLINTOPALVELUN SÄHKÖINEN TIEDOTE Taoushaintopaveun asiakastyytyväisyyskysey...1 Kuuden suuren

Lisätiedot

Aleksanterinkadun silta vielä torjuttavissa

Aleksanterinkadun silta vielä torjuttavissa umero 30, maaliskuu 2002 irtoumerohita 1 euro tilaukset ks. sivu 7 Aleksaterikadu silta vielä torjuttavissa Hallito-oikeude päätös ratkaiseva tärkeä erävoitto Porvoo kaupuki toimiut silta-asiassa virheellisesti

Lisätiedot

työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta besvärsnämnden för arbetspensionsärenden TELK 50 vuotta

työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta besvärsnämnden för arbetspensionsärenden TELK 50 vuotta työeäkeasioiden muutoksenhakuautakunta besvärsnämnden för arbetspensionsärenden TELK 50 vuotta Sisätö Esipuhe.......................................................................................................................

Lisätiedot

suun terveys Leikkaustarina asepalvelus Sydänvika ja 50 vuoden takaa Synnynnäinen sydänvika ja Osallistu yhdistyksen jäsenkyselyyn

suun terveys Leikkaustarina asepalvelus Sydänvika ja 50 vuoden takaa Synnynnäinen sydänvika ja Osallistu yhdistyksen jäsenkyselyyn Sydälapset ja -aikuiset JÄSENLEHTI 4 / 2011 Osallistu yhdistykse jäsekyselyy Sydävika ja suu terveys Leikkaustaria 50 vuode takaa Syyäie sydävika ja asepalvelus Lahjaksi tai omaksi, vuode 2012 KALENTERI

Lisätiedot

Kosmetiikka. hyvis vai pahis? KULUTTAJAN. N o 1/2011. Kirjaesittelyssä: Arkiruuan tuunausopas

Kosmetiikka. hyvis vai pahis? KULUTTAJAN. N o 1/2011. Kirjaesittelyssä: Arkiruuan tuunausopas N o 1/2011 hita: 4 euroa KULUTTAJAN Kuluttajaliitto Kosumetförbudet ry www.kuluttajaliitto.fi Kosmetiikka hyvis vai pahis? Kirjaesittelyssä: Arkiruua tuuausopas Kuluttajaliitto Kosumetförbudet ry yt myös

Lisätiedot

MUURAHAINEN. Yrittäjävaltuutetut palveluksessasi. Miten yrittäjät aikovat toimia valtuustossa? Ennätysmäärä yrittäjiä HC Saimaassa

MUURAHAINEN. Yrittäjävaltuutetut palveluksessasi. Miten yrittäjät aikovat toimia valtuustossa? Ennätysmäärä yrittäjiä HC Saimaassa N:o N:o 4 Keskiviikko Keskiviikko 14. marraskuuta 22. helmikuuta 2012 2012 Eätysmäärä yrittäjiä HC Saimaassa Kulttuurillaki voi yrittää Yrittäjävaltuutetut palveluksessasi Mite aik toimia valtuustossa?

Lisätiedot

6. - 9.-LUOKKALAISTEN TYTTÖJEN ÄITIEN ASENTEET HPV-ROKOTUKSEN TAUSTALLA JA ASENTEITA MAHDOLLISESTI SELITTÄVÄT TEKIJÄT ESPOOSSA JA OULUSSA

6. - 9.-LUOKKALAISTEN TYTTÖJEN ÄITIEN ASENTEET HPV-ROKOTUKSEN TAUSTALLA JA ASENTEITA MAHDOLLISESTI SELITTÄVÄT TEKIJÄT ESPOOSSA JA OULUSSA 6. - 9.-LUOKKALAISTEN TYTTÖJEN ÄITIEN ASENTEET HPV-ROKOTUKSEN TAUSTALLA JA ASENTEITA MAHDOLLISESTI SELITTÄVÄT TEKIJÄT ESPOOSSA JA OULUSSA Pro gradu -tutkielma Turu yliopisto Terveyde biotieteet Lääkekehitystiede

Lisätiedot

Eläkkeellä olevat papat ovat tervetulleita.

Eläkkeellä olevat papat ovat tervetulleita. Sastamaan seurakuntaehti 4 / 2011 www.sastamaanseurakunta.fi Tuomaankirkkoon vaeetaan kynttiäyhtyjen vaossa. Tuomaankirkko kutsuu 18.12. Hyvä Tuomas jouun tuopi... Ite kukin tuokoon vakeeta, että näkee

Lisätiedot

tehty 20 päivänä toukokuuta 1998 (Asia N:o IV/M.1016 - PRICE WATERHOUSE/COOPERS & LYBRAND) (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)

tehty 20 päivänä toukokuuta 1998 (Asia N:o IV/M.1016 - PRICE WATERHOUSE/COOPERS & LYBRAND) (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen) K(1998) 1388 lopull. KOMISSION PÄÄTÖS tehty 20 päivää toukokuuta 1998 yrityskeskittymä julistamisesta yhteismarkkioille ja ETA-sopimukse toimitaa soveltuvaksi (Asia N:o IV/M.1016 - PRICE WATERHOUSE/COOPERS

Lisätiedot

Sisällys. Motiva. Energian ja materiaalien tehokkaan käytön asiantuntija. Motiva-konserni. Pääkirjoitus Motiva muutoksen tekijä 4

Sisällys. Motiva. Energian ja materiaalien tehokkaan käytön asiantuntija. Motiva-konserni. Pääkirjoitus Motiva muutoksen tekijä 4 toimitakatsaus Motiva Eergia ja materiaalie tehokkaa käytö asiatutija Motiva o asiatutija- ja palveluyritys, joka edistää eergia ja materiaalie kestävää käyttöä ja uusiutuva eergia hyödytämistä. Motiva

Lisätiedot

Nuori hammaslääkäri 2014

Nuori hammaslääkäri 2014 Nuori hammaslääkäri 2014 Jaakko Koivumäki, Merja Auero, Aja Eerola, Terhi Karaharju-Suvato, Aariitta Kottoe, Ritva Näpäkagas, Kaisu Pieihäkkie, Nora Savaheimo, Liisa Suomie, Tiia Tuooe Tutkimusraportti

Lisätiedot

Kirsi Alila. Lapsivaikutusten arviointi kansallisia ja kansainvälisiä näkökulmia. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2011:7

Kirsi Alila. Lapsivaikutusten arviointi kansallisia ja kansainvälisiä näkökulmia. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2011:7 Kirsi Aia Lapsivaikutusten arviointi kansaisia ja kansainväisiä näkökumia Lapsiasiavatuutetun toimiston jukaisuja 2011:7 apsiasiavatuutetun toimisto Lapsivaikutusten arviointi kansaisia ja kansainväisiä

Lisätiedot

Sijoitu Saloon yhdellä puhelulla sivu 3. Nordea valitsi Salon sivu 5. Salosta maailmalle sivu 6

Sijoitu Saloon yhdellä puhelulla sivu 3. Nordea valitsi Salon sivu 5. Salosta maailmalle sivu 6 yhdellä puhelulla sivu 3 Nordea valsi Salo sivu 5 Salosta maailmalle sivu 6 Meestyvät yrykset ovat kaupugi Otsikko eliehto Arvoisa lukija, T ämä lehde avulla haluamme kertoa ii salolaisille kui kaikille

Lisätiedot

Lämmitysverkoston perussäätö säästää rahaa ja luo terveellisen sisäilmaston

Lämmitysverkoston perussäätö säästää rahaa ja luo terveellisen sisäilmaston Lämmitysverkoston perussäätö säästää rahaa ja uo terveeisen sisäimaston 1 E nergiansäästöä voidaan vaikuttaa isoihin asioihin. Maapaon imaston ämpiämisen ja kasvihuoneimiön torjuminen ovat tuevaisuuden

Lisätiedot

Vaikuttava. säätiö! Säätiöiden vaikuttavuuden arvioinnin periaatteita ja käytäntöjä. Vaikuttava. säätiö!

Vaikuttava. säätiö! Säätiöiden vaikuttavuuden arvioinnin periaatteita ja käytäntöjä. Vaikuttava. säätiö! Vaikuttava säätiö! Säätiöide vaikuttavuude arvioii periaatteita ja käytätöjä Vaikuttava säätiö! Tee hyvää täää ja vielä parempaa huomea. Toimittajat Liisa Suvikumpu, Päivi Tikka, Pasi Saukkoe Työryhmä

Lisätiedot

Imatran ketään kumartamattomat Poliitikot

Imatran ketään kumartamattomat Poliitikot www.ikkp.org Imatra ketää kumartamattomat Poliitikot UUSI RYHMITTYMÄ EHDOLLA IMATRAN 2008 KUNNALLISVAALEISSA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

6HOYLW\VÃWHNQLVLVWlÃMDÃWRLPLQQDOOLVLVWDÃPDKGROOLVXXNVLVWD. 7LHODLWRNVHQ VLVlLVLl MXONDLVXMD. Helsinki 1999. TIEHALLINTO Liikenteen palvelut VIKING

6HOYLW\VÃWHNQLVLVWlÃMDÃWRLPLQQDOOLVLVWDÃPDKGROOLVXXNVLVWD. 7LHODLWRNVHQ VLVlLVLl MXONDLVXMD. Helsinki 1999. TIEHALLINTO Liikenteen palvelut VIKING 7LHODLWRV 7LHODLWRNVHQLQIRSLVWH 6HOYLW\VWHNQLVLVWlMDWRLPLQQDOOLVLVWDPDKGROOLVXXNVLVWD 7LHODLWRNVHQ VLVlLVLl MXONDLVXMD Helsiki 1999 TIEHALLINTO Liiketee palvelut VIKING Tielaitokse sisäisiä julkaisuja

Lisätiedot

Vuosikertomus 2006 Liiketoimintakatsaus. Energiaa hyvään elämään.

Vuosikertomus 2006 Liiketoimintakatsaus. Energiaa hyvään elämään. Vuosikertomus 26 Liiketoimintakatsaus Energiaa hyvään eämään. Fortum Oyj:n vuosikertomus 26 Liiketoimintakatsaus Fortum Fortum yhyesti 2 Taouden yhteenveto 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Strategia 8 Markkinoiden

Lisätiedot

1. Ammatillisen erityisopettajan toimintaympäristöt...2. 2. Ammatillisen erityisopettajan pedagogiset opinnot...3

1. Ammatillisen erityisopettajan toimintaympäristöt...2. 2. Ammatillisen erityisopettajan pedagogiset opinnot...3 Sisällys 1. Ammatillise erityisopettaja toimitaympäristöt...2 2. Ammatillise erityisopettaja pedagogiset opiot...3 2.1 Erityisopettajakoulutukse keskeisiä lähtökohtia... 3 2.2 Ammatillise erityisopettaja

Lisätiedot

LIIKUNNAN SIVUAINEOPINTOIHIN INTEGROITU OHJATTU HARJOITTELU LUOKANOPETTAJAKSI OPISKELEVIEN AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKENA

LIIKUNNAN SIVUAINEOPINTOIHIN INTEGROITU OHJATTU HARJOITTELU LUOKANOPETTAJAKSI OPISKELEVIEN AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKENA LIIKUNNAN SIVUAINEOPINTOIHIN INTEGROITU OHJATTU HARJOITTELU LUOKANOPETTAJAKSI OPISKELEVIEN AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKENA JAANA KARI, JYRKI KOMULAINEN, PILVIKKI HEIKINARO-JOHANSSON Yhteyshekilö: Jaaa

Lisätiedot

LAPSEMME Pihaleikki liikuttaa

LAPSEMME Pihaleikki liikuttaa Mannerheimin Lastensuojeluliiton jäsenlehti 3/2012 LAPSEMME Pihaleikki liikuttaa Yhdessä ekaluokalle Äidit kohtaavat netissä Kuuluuko nuorten ääni? Pääkirjoitus 14.9.2012 Kuka perheiden puolesta puhuu,

Lisätiedot

Eheyttävään aluepolitiikkaan

Eheyttävään aluepolitiikkaan Eheyttävää aluepolitiikkaa Selvitysraportti Alueide kehittämie Sisäasiaimiisteriö julkaisuja 23/2007 EHEYTTÄVÄÄN ALUEPOLITIIKKAAN Selvitysraportti Valtiosihteeri Atti Mykkäe Sisäasiaimiisteriö julkaisu

Lisätiedot

Tampereen kaupungin henkilöstölehti. Perhetyötä tutkittiin. Tyk-kuntoutus virkistää s.6 Passin paikalle selviämishoitoasema s.12

Tampereen kaupungin henkilöstölehti. Perhetyötä tutkittiin. Tyk-kuntoutus virkistää s.6 Passin paikalle selviämishoitoasema s.12 Tampereen kaupungin henkilöstölehti 3 2009 Perhetyötä tutkittiin Tyk-kuntoutus virkistää s.6 Passin paikalle selviämishoitoasema s.12 PÄÄKIRJOITUS HUHTIKUU 2009 Entisten nuorten työhyvinvointi SUSANNA

Lisätiedot

5. 2013. Työnohjaus Työhyvinvointi Teatteri ja työelämän kehittäminen. Teema: henkilöstö

5. 2013. Työnohjaus Työhyvinvointi Teatteri ja työelämän kehittäminen. Teema: henkilöstö 5. 2013 Työnohjaus Työhyvinvointi Teatteri ja työelämän kehittäminen Teema: henkilöstö Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Työelämässä on huomioitava myös nuoret 6 Työnohjaaja auttaa työyhteisiöä

Lisätiedot

Volvo Trucks. Driving Progress. volvo fmx. tuoteopas

Volvo Trucks. Driving Progress. volvo fmx. tuoteopas Vovo Trucks. Driving Progress vovo fmx tuoteopas Se täydentää taitojasi täydeisesti. Maansiirtoajo vaatii taitoa. Suuria kuormia täytyy osata kujettaa tehokkaasti, nopeasti ja kiinni juuttumatta, ja kuorma-autosta

Lisätiedot