Kajaanin kaupunki Ympäristötekninen toimiala KAJAANI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kajaanin kaupunki Ympäristötekninen toimiala KAJAANI"

Transkriptio

1 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kajaanin kauunki Ymäristötekninen toimiaa KAJAANI PL 0 Kajaani KAUPUNGINOSA PETÄISENNISKA VIREILLETULO..0 KORTTELI SELOSTUS..0 YMTK muodostuu: KAJAANI KAUPUNGINOSA PETÄISENNISKA KORTTELI JA KATUALUETTA

2 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ LÄHTÖKOHDAT ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SUUNNITTELUVAIHEET ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTUS SEURANTALOMAKE LIITTEET. Liito-oravasevitys, Pöyry Finand Oy, 0. Asemakaavan muutoshakemus, Maxi Proerties Oy ja Kiinteistö Oy Kajaanin Kauauisto..0. Osaistumis- ja arviointisuunnitema, äivitetty..0. Nähtäviä out asemakaavauonnos Luetteo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustasevityksistä ja ähdemateriaaista - Kainuun kauan aveuverkkosevitys, Kainuun iitto, FCG Suunnitteu ja tekniikka Oy, Kajaani 0 - Kainuun kauan aveuverkkosevitys, Kajaanin täydennysosa, Kajaanin kauunki, FCG Suunnitteu ja tekniikka Oy ja Linea konsutit Oy, Louraortti..0 - Kauauiston iito-oravasevitys 00 - Luontosevitys, Kajaanin keskustaajama 00 -osayeiskaava, FCG Suunnitteu ja tekniikka Oy, 0 - Kajaanin iikenneturvaisuussuunnitema 00, Tiehainto 00 - Kajaanin katuverkon iikenneaskennat vuonna 0 ja 00 - Kauauiston ähiymäristön ohjatutkimukset 00 LIITEKARTAT. Imakuva, uonnonymäristö. Rakennettu ymäristö a) rakennuskanta b) johtokartta c) kaaeikartta. Ote maakuntakaavasta/ kauan vaihemaakuntakaavasta. Ote Kajaanin keskustaajama 0 osayeiskaavasta. Poistokartta/ voimassa oeva asemakaava. Asemakaavakartan ienennös määräyksineen. Kauauiston aueiirustus, A Arkkitehdit Oy. Tonttijakokartta

3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS TIIVISTELMÄ Tavoite on muuttaa asemakaava vastaamaan nykyistä käyttötarkoitusta seuduisesti merkittäväksi tiaa vaativan erikoistavarakauan myymääkeskittymäksi sekä mahdoistaa nykyisen toiminnan kehittäminen. Tavoite on myös arantaa iikenneturvaisuutta kiinteistön iittymän osata mahdoistamaa iikenneymyrän rakentaminen. Asemakaavan muutoksen mukainen käyttö tuee oemaan kauan vaihemaakuntakaavan mukaista. Myös vireiä oevassa keskustaajaman osayeiskaavassa aue tuee oemaan seuduisesti merkittävä, tiaa vaativan vähittäiskauan myymääkeskittymä. Taustaa on maankäyttö- ja rakennusain muutos, joka vahvistaa maakuntakaavoituksen asemaa seuduisesti merkittävän vähittäiskauan mitoituksen ja sijoittumisen ohjaamisessa. Maxi-Proerties Oy ja Kiinteistö Oy Kajaanin Kauauisto ovat jättäneet..0 äivätyn asemakaavan muutoshakemuksen omistamansa Kajaanin Kauauiston korttein asemakaavan muuttamisesta Kainuun kauan vaihemaakuntakaavan mukaisesti seuduisesti merkittäväksi tiaa vaativan vähittäiskauan myymääkeskittymäksi. Kauunginhaitus äätti..0, että Kauauiston korttein asemakaava muutetaan kauan vaihemaakuntakaavan mukaisesti. Kaava-aue sijaitsee n., km:n etäisyydeä kauungin keskustasta kaakkoon Petäisenniskan kauunginosassa. Kaava-aueen muodostaa ns. Kauauiston korttei. Kaava-aueen inta-aa on m. Aue rajautuu Kehräämöntiehen, Kuovintiehen, Mustaahdentiehen ja asemakaavoittamattomaan metsäiseen aueeseen. Ymäröiviä aueia on Kymän ja Variskankaan asuinaueet ja ohjoisuoea sähköasema ja uistoa sekä etäämänä Petäisenniskan yritysaue. Aueee saavutaan Varistien kautta tai Kehräämöntietä. Aueea on voimassa.. vahvistettu asemakaava, jossa korttei on osoitettu ymäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teoisuusrakennusten kortteiaueeksi, TY-. Tontin tehokkuusuku on e=0, ja kerrosuku II. Kortteissa on vanha teoisuusrakennus, jonka käyttötarkoitus on muutettu myymää- ja varastotioiksi, vanha asuinrakennus, sekä kaksi uudemaa iikerakennusta. Korttein käytetty rakennusoikeus on k-m. Rakennusten käyttötarkoitus on rajattu oikkeamisuvin ajon tiaa vaativan erikoiskauan myymää-, varasto- ja toimistokäyttöön. Korttei on suureta osin rakennettua ja asfattikenttää. Korttein reuna-aueia on uustoa ja nurmea. Asemakaavan muutoksen vireie tuosta kuuutettiin kauungin imoitustauua..0 ja Koti-Kajaani -ehdessä..0. Kaavaehdotuksen aati ymäristöteknisen toimiaan maankäyttö-, suunnitteu- ja viranomaistuosaue osaistumis- ja arviointisuunniteman mukaisessa yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa. Kaavamuutosaueee tehtiin iito-oravasevitys toukokuussa 0 eikä aueea havaittu merkkejä iito-oravasta. Kaavauonnos oi nähtäviä Kaavauonnoksesta saatiin suuinen mieiide koskien korttein sisäisiä kevyen iikenteen yhteyksiä. ELY-keskukseta saatiin suuinen yyntö

4 muotoia uonnon monimuotoisuuden kannata erityisen tärkeän aueen kaavamääräystä. Asemakaavan muutoksea muodostuu iikerakennusten kortteiauetta, joe saa sijoittaa seuduisesti merkittävän tiaa vaativan erikoistavaran suuryksikön tai myymääkeskittymän sekä katuauetta. Asemakaavan muutosaueen rakennusoikeus on yhteensä k-m. Korttein tehokkuus (e) on täöin n. 0,. Rakennusoikeus kortteissa vähenee uoeen oistuvan asemakaavan mitoituksesta vastaten kauan vaihemaakuntakaavan mitoitusta. Rakennusoikeus on osoitettu tonttikohtaisesti. Kerrosuku koko kortteissa on kaksi. Käyttämätöntä rakennusoikeutta kortteissa on k-m, mikä mahdoistaa täydennysrakentamisen ja uuden kauaisen toiminnan tuomisen kortteiin. Koko korttein saitusta kerrosaasta 00 k-m on mahdoista käyttää äivittäistavaramyymään rakentamista varten (m 00). Liito-oravae on säiytetty kukuyhteys korttein ohjoisreunaan ja koiisosaan. Liikenneturvaisuuden arantamiseksi iikenneymyräe varataan tiaa Kehräämöntien ja Varistien risteykseen muuttamaa kortteiauetta katuaueeksi. Kaavamuutos tukee ydinkeskustan einvoimaisuutta ja kauungin injausta vähittäiskauan suuryksiköiden sijoittamisesta keskustatoimintojen aueee ukuun ottamatta ajon tiaa vaativaa erikoiskauaa. Lähiaueen asukkaita aveeva ienimuotoinen äivittäistavarakaua ei sevityksen mukaan vaaranna keskustan kehitystä. Mikäi asemakaavan muutos ei toteudu (vaihtoehto 0), aueen kehittäminen ei oe mahdoista. Kaavamuutos (vaihtoehto ) mahdoistaa aueen kehittämisen, vähittäiskauan suuryksiköiden rakentamisen ja aajentamisen. Kauan kehitys ja yritystoiminnan edistäminen vaikuttavat ositiivisesti Kajaanin aueen taouteen ja työisyyteen. Kauauiston aue sijaitsee osana Kajaanin nykyistä taajamarakennetta, joten aueen kehittämiseä ei oe yhdyskuntarakennetta hajauttavaa vaikutusta. Liikenteen määrien muutosta on mahdotonta ennustaa, joten aiheutuvaa iikennemeuhaittaa on vaikea arvioida. Todennäköistä on kuitenkin, ettei iikenteen määrä kaavaratkaisun seurauksena enää kasva merkittävästi, koska rakentamisen ja autoaikkojen määrä on suhteeisen ieni jo toteutuneeseen verrattuna. Yritysvaikutukset: Kaavamuutos mahdoistaa merkityksetään seuduisen vähittäiskauan tiaa vaativan erikoistavaran myymääkeskittymän toiminnan kehittämisen ja isärakentamisen. Kaua on yrittäjäähtöistä toimintaa ja siten kaavamuutos vaikuttaa suoraan yritystoimintaa edistävästi. Pajon tiaa vaativa erikoiskaua ja ienimuotoinen äivittäistavarakaua Kauauiston aueea ei uhkaa keskustan iiketoimintaa. Asemakaavan muutoksen ja sitovan tonttijaon hyväksyy kauunginvatuusto. Kaavaan iittyy maankäyttösoimus. Aueee voi rakentaa kaavamuutoksen tutua voimaan.

5 LÄHTÖKOHDAT Kaava-aue sijaitsee n., km:n etäisyydeä kauungin keskustasta kaakkoon Petäisenniskan kauunginosassa. Kaava-aueen muodostaa ns. Kauauiston korttei. Kaava-aueen inta-aa on m. Korttei rajautuu itäreunataan asemakaavoittamattomaan metsäiseen maataousaueeseen. Eteäuoea on Mustaahdentie ja Kymän teoisuusaue sekä asuinaue. Lännessä on Kehräämöntie. Kehräämöntien änsiuoeta akaa Variskankaan asuinaue. Pohjoisreuna rajautuu Kuovintiehen, jonka toisea uoea on sähköasema ja uonnontiaista uistoa. Pohjoisuoea, Siikaahden toisea uoea, sijaitsee Petäisenniskan yritysaue. Aueee saavutaan Varistien kautta tai Kehräämöntietä. Kortteissa on vanha teoisuusrakennus, jonka käyttötarkoitus on muutettu myymää- ja varastotioiksi, vanha asuinrakennus, sekä kaksi uudemaa iikerakennusta. Korttein käytetty rakennusoikeus on k-m. Rakennusten käyttötarkoitus on rajattu oikkeamisuvin ajon tiaa vaativan erikoiskauan myymää-, varasto- ja toimistokäyttöön. Korttei on suureta osin rakennettua ja asfattikenttää. Puustoa ja nurmea on korttein reuna-aueia. Luonnonymäristö Maaerää korttein eteäosassa on tutkittu viimeksi vuonna 00. Tuooin aueee on tehty ainokairauksia, joiden erusteea maaerä ohuehkon turvekerroksen aa on sittimoreenia ja kiviä. Parissa kaivausisteessä sittimoreenin äää on out sittiä. Kairaussyvyydet maaninnasta vaihteevat, metristä n., metriin, missä kairaus on oetettu määräsyvyyteen, kun tiivistä maakerrosta, kaiota, kiveä tai ohkaretta ei oe tuut vastaan. Korttein ohjoisosaan ei oe tehty maaeräsevityksiä. Maaerä täytyy sevittää rakennushankkeen yhteydessä. Korttein kaakkois-eteäreuna sekä koiis-ohjoisreuna ovat uustoisia. Erityisesti ounais- ja koiisosissa uusto on isoa. Lounaisosan uusto on mäntyvataista muuttuen koivikoksi Mustaahdentietä itään iikuttaessa korttein iittymän jäkeen. Koiisuoea kasvaa uoestaan kuusivataista sekametsää. Kuovintien varressa, iittymästä Kehräämöntiee äin uusto muuttuu mäntyvoittoiseksi. Kaakkoisreuna on ensaikkoista, vähiteen umeen kasvavaa auetta. Kevyen iikenteen väyän ja aikoitusaueen väiin Kehräämöntien uoee jää kaea nurmikaistae. Muutoin korttei on rakennettua ja asfattikenttää. (kartta )

6 Kuva. Vasemmassa kuvassa on ohjoisreunan männikköä ja oikeassa koiisuoen kuusivataista sekametsää Kuovintien kortteiiittymän moemmin uoin. Vuonna 00 tehdyssä Kajaanin Kauauiston iito-oravasevityksessä Kauauiston koiiskuman kuusivataisesta sekametsästä öydettiin iitooravan reviiri. Aueeta öytyi tuooin aanoita sekä otentiaaisia iito-oravan esiä ja ruokaiuaueita. Kajaanin keskustaajaman 00 -osayeiskaavan uontosevityksessä (FCG Suunnitteu ja Tekniikka Oy,..0) aue on merkitty iito-oravae otentiaaisena einymäristönä/ tärkeänä kukuyhteytenä. Metsäaue on kuitenkin suhteeisen ieni eikä se oe sevityksen mukaan yhteydessä tiedossa oeviin iitooravan asuttuihin einymäristöihin. Vuoden 0 iito-oravareviirin tarkastuksen maastotyö tehtiin..0. Tarkastuksen yhteydessä iito-oravan aanoimia uita ei öydetty koko aueeta eikä sevitysaueen ohjoisuoisesta metsästä, missä niitä oi aiemmin havaittu. Sevitysaueen uudistuskysän kuusiuustoisen metsäkuvion todetaan kuitenkin ienuudestaan huoimatta oevan iito-oravae sovetuvaa einymäristöä tai osa mahdoista kukuyhteyttä. (iite ) Kuva. Liito-oravatianne vuonna 00 (Kauauiston iito-oravasevitys 00, iitekartta). Vuonna 0 iito-oravista ei havaittu merkkejä.

7 Rakennettu ymäristö Kortteissa on vanha teoisuusrakennus (Finaysonin tehdas), jonka käyttötarkoitus on muutettu myymää- ja varastotioiksi, vanha asuinrakennus taousrakennuksineen, sekä kaksi uudemaa iikerakennusta sekä iikerakennuksen varastorakennus. Korttein käytetty rakennusoikeus on k-m. Entisen teoisuusrakennuksen ja uusien iikerakennusten käyttötarkoitus on rajattu oikkeamisuvin ajon tiaa vaativan erikoiskauan myymää-, varasto- ja toimistokäyttöön. Nämä kome rakennusta ovat kootaan vähittäiskauan suuryksikköjä. Lisäksi kortteissa on ottoaineenjakeun kymäasema. (kartta a) Aue kuuuu kauungin yhdyskuntateknisten verkostojen iiriin. Kaava-aueen ohjoisuoea on sähköasema, jota oaan aajentamassa. Sähköasemae tuee imajohto ohjoisesta, joka jatkuu eteän suuntaan. Maassa on isäksi keskijännitekaaeeita. Myös kaaeiverkko jatkuu Kehräämöntien varressa sivuten kortteia. Keskijännitekaaeeita menee myös korttein oikki. Kortteissa on kaksi uistomuuntamoa. Lisäksi aueea on rakennuksessa sijaitseva kiinteistömuuntamo, joka oaan siirtämässä uistomuuntamoksi. Korttein eteäaidassa on yeiseen verkkoon kuuuva huevesiutki, joka urkaa avo-ojaan. Kaukoämöutki kiertää Kehräämöntien uoeisea sivua korttein uoea. Lisäksi kortteissa on johtojen ja kaaeeiden tonttiiittymiä. (kartta b ja c) Liikenne Kuva. Kehräämöntien ja Varistien mittausisteissä iikenteen määrät ovat kasvaneet huomattavasti. (Katuverkon iikenneaskenta, kevät 0) Kehräämöntie on I uokan ääkatu, joka on keskeinen yhteys Sotkamontien ja VT:n väiä mutta myös Kymän, Laajankankaan, Variskankaan ja Petäisenniskan aueie iikuttaessa. Kehräämöntien varressa on kevyen iikenteen väyä Kauauiston korttein uoea. Kortteiin on kaksi iittymää Kehräämöntietä ja yksi iittymä Kuovintietä ja Mustaahdentietä. Liikenteen määrät sekä suunnitteuaueen ohittavaa Kehräämöntieä että aueee johtavaa Varistieä ovat isääntyneet. Vuoden 00 iikenneaskennassa Varistien kautta on kukenut 00 ajoneuvoa vuorokaudessa. Vuonna 0 ajoneuvoja on kukenut saman isteen kautta 00. Kehräämöntien mittausisteen kautta ajoneuvoja on kukenut 0 vuonna 00 ja 0 vuonna 0. Kasvaneet iikennemäärät vaikuttavat iikenteen sujuvuuteen mm. Varistien ja Kehräämöntien risteyksessä, missä on myös tonttiiittymä suunnitteuaueee. Lisääntynyt iikenne isää myös meua Variskankaan asuinaueee sekä Kehräämöntietä että Varistietä.

8 Ymäristöhäiriöt Aueea ei oe tiedossa iaantuneita maa-aineskohteita (PIMA). Aueea oeva ottoaineenjakeuasema aiheuttaa kuitenkin mahdoisen iaantumisriskin. Maanomistus Koko korttei on Maxi-Proerties Oy:n omistuksessa. Suunnitteutianne Vationeuvosto on..00 vahvistanut Kainuun maakuntakaavan ja maakuntakaava-aueea voimassa oeiden seutukaavojen kumoamisen. Maakuntakaava on ainvoimainen. Maakuntakaavassa asemakaavan muutosaue on taajamatoimintojen auetta (A), joa osoitetaan asumisen, hainnon, aveuiden, teoisuuden ym. työaikka-aueiden ja taajamatoimintojen sijoittumisaueita niihin iittyvine iikenne-, virkistys-, uisto- ja erityisaueineen. Sie on suunnitteumääräys: Taajamatoimintojen aueen suunnitteussa hajanaisesti ja vajaasti rakennetuia aueia tuee edistää yhdyskuntarakenteen eheyttämistä sekä taajaman ydinaueen kehittämistä toiminnaisesti ja taajamakuvaisesti sekeästi hahmottuvaksi keskukseksi. Suunnitteussa tuee kiinnittää huomiota taajama-aueiden viihtyisyyteen, uudisrakentamisen soeuttamiseen rakennettuun ymäristöön, kevyen iikenteen toimintamahdoisuuksiin ja iikenneturvaisuuteen. Yksityiskohtaisemmassa suunnitteussa ja rakentamisessa on varmistettava, että aueea sijaitsevien kuttuuriymäristön tai maiseman vaaimisen kannata tärkeiden kohteiden kuttuuri- ja uonnonerintöarvot säiyvät. Lisäksi Kauauiston auetta koskee..0 maakuntavatuuston hyväksymässä (ehdotusvaiheessa ei ymäristöministeriön vahvistama) Kainuun kauan vaihemaakuntakaavassa tiaa vaativan vähittäiskauan myymääkeskittymän kohdemerkintä, km-ty. Merkinnää osoitetaan merkityksetään seuduinen tiaa vaativan vähittäiskauan suuryksikkö tai myymääkeskittymä, joka kauan aatu huomioon ottaen voi erusteusta syystä sijoittua myös keskustatoimintojen aueiden ukouoee. Suunnitteumääräyksessä todetaan, ettei aueee saa sijoittaa merkityksetään seuduista keskustahakuista erikoiskauaa ja että yksityiskohtaisemmassa suunnitteussa tuee kiinnittää erityistä huomiota aueen saavutettavuuteen jaankuun ja yöräiyn sekä jukisen iikenteen järjesteyjen avua. Lisäksi määrätään, että Kauauiston aueen tiaa vaativan vähittäiskauan suuryksiköiden tai myymääkeskittymän enimmäismitoitus on k-m, josta enintään 00 k-m saa oa äivittäistavarakauaa. Kauan vaihemaakuntakaavan taustaa on maankäyttö- ja rakennusain muutos (/0), joka vahvistaa maakuntakaavoituksen asemaa vähittäiskauan suuryksiköiden ohjauksessa. (kartta ) Kajaanin keskustaajaman osayeiskaava 0 (kartta ) on vahvistettu.. (KHO..). Osayeiskaavassa Kauauiston aue on merkitty teoisuus- ja varastoaueeksi, T. Keskustaajaman osayeiskaavan äivitys on meneiään ja austavassa uonnoksessa aue on merkitty kauaisten a-

9 veujen aueeksi, joe saa sijoittaa seuduisesti merkittäviä vähittäiskauan tiaa vaativia suuryksiköitä sekä muita ääkäyttötarkoitukseen iittyviä toimintoja, KM/tiva-. Aueea on voimassa.. vahvistettu asemakaava (kartta ), jossa korttei on osoitettu ymäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teoisuusrakennusten kortteiaueeksi, TY-. Aueee voidaan sijoittaa myös auetta aveevia iike-, toimisto- ja varastotioja. Tontin tehokkuusuku on e=0, ja kerrosuku II. Yeisissä määräyksissä on määrätty autoaikkoja rakennettavaksi a/ 0 m iike- ja toimistotioie ja teoisuus- ja varastotioie a/ 00 m. Kajaanin kauungin rakennusjärjestyksen, joka sisätää asemakaavoitetun aueen yeismääräyksiä, on kauunginvatuusto hyväksynyt..0. Aueea ei oe rakennuskietoa. Aue on kiinteistörekisterissä. Pohjakartta on Maankäyttö- ja rakennusain a mukainen, erustuu Kajaanin kauungin aikkatietojärjestemään ja vastaa oosuhteita..0. Pohjakartan koordinaattijärjestemä on ETRS-GK/N 000. Kainuun kauan aveuverkkosevityksessä on tarkastetu kauan aveuverkkoa, kauan sijoittumista ja mitoitusta sekä koko kauaista rakennetta: äivittäistavarakauaa, ajon tiaa vaativan erikoistavaran kauaa ja muuta erikoiskauaa. Sevityksen ohjata on aadittu kauan sijoittumista ja mitoitusta koskevat suositukset, jotka ovat oeet mm. kauan vaihemaakuntakaavan aatimisen tausta-aineistona. Kainuun kauan aveuverkkosevityksen Kajaanin täydennysosa tarkentaa sevitystä seuduiseta tasota aikaiseen yeiskaavoituksen ja asemakaavoituksen tasoa hyödynnettäväksi. Sevityksen tuokset ovat ähtökohtana kaavoituksee. Täydennysosassa on tarkastetu oemassa oevaa kauan aveuverkkoa ja tehty väestöennusteerusteisia ostovoimatarkasteuita sekä tunnistettu vähittäiskauan ja yhdyskuntarakenteen yeiset kehittämistavoitteet. Kauauisto on sevityksessä tunnistettu yhdyskuntarakenteeisen sijainnin, ähiväestön määrän ja hyvän iikenteeisen saavutettavuuden erusteea sovetuvan kehitettäväksi, seuduisesti merkittäväksi, tiaa vaativan erikoistavaran kauan suuryksiköiden keskittymäksi. Sevityksen mukaan aueee voidaan saia ienessä mittakaavassa ähiaueen asuntoaueita aveevaa äivittäistavarakauaa. (Kainuun kauan aveuverkkosevitys, Kajaanin täydennysosa, Kajaanin kauunki, FCG Suunnitteu ja tekniikka Oy ja Linea konsutit Oy, Louraortti..0) A Arkkitehdit Oy on aatinut Kauauiston kortteista suunniteman, jossa tarkasteaan mahdoista uudisrakentamista. Suunnitemassa on esitetty myös toiminnan edeyttämät autoaikkamäärät ja kevyen iikenteen yhteydet kortteissa. (kartta ) Kauauiston asemakaavan muutosaueen ohjoisuoea on vireiä Kuovintie :n asemakaavan muutos sähköaseman tontin aajentamiseksi. Asemakaavan muutoksea ei oe vaikutusta Kauauiston toimintaan tai kaavoitukseen. Asemakaavan muutosaueen itäuoi on asemakaavoittamatonta, yeiskaavassa maa- ja metsätaousaueeksi osoitettua auetta. Eteä- ja änsiuoi

10 ovat asemakaavoitettuja. Aue kuuuu vireiä oevan keskustaajaman osayeiskaavan auerajaukseen. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SUUNNITTELUVAIHEET Maxi-Proerties Oy ja Kiinteistö Oy Kajaanin Kauauisto ovat jättäneet..0 äivätyn asemakaavan muutoshakemuksen omistamansa Kajaanin Kauauiston korttein asemakaavan muuttamisesta Kainuun kauan vaihemaakuntakaavan mukaisesti seuduisesti merkittäväksi tiaa vaativan vähittäiskauan myymääkeskittymäksi. (iite ) Kauunginhaitus äätti..0, että Kauauiston korttein asemakaava muutetaan kauan vaihemaakuntakaavan mukaisesti. Asemakaavahankkeen vireie tuosta kuuutettiin kauungin imoitustauua..0 ja Koti-Kajaani -ehdessä..0. Kaavaehdotuksen aati ymäristöteknisen toimiaan maankäyttö-, suunnitteu- ja viranomaistuosaue osaistumis- ja arviointisuunniteman (iite ) mukaisessa yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa. Kaavauonnos (iite ) oi nähtäviä Kaavauonnoksesta saatiin suuinen mieiide koskien uutteeisia, korttein sisäisiä kevyen iikenteen yhteyksiä. ELY-keskukseta saatiin suuinen yyntö muotoia uudeeen uonnon monimuotoisuuden kannata erityisen tärkeän aueen kaavamääräystä. Asemakaavahanketta varten tehtiin iito-oravasevitys. (iite ) Konsutti aati uonnosvaiheessa Kauauiston kortteista suunniteman, jossa on tarkastetu mm. rakennusoikeuden mukaista rakentamista ja autoaikoitusta. Luonnosvaiheen jäkeen kaavaan isättiin iikenneymyrän tiavaraus ja korttein sisäinen, ohjeeinen kevyen iikenteen yhteys. Luo- merkintää koskevan kaavamääräyksen sanamuoto idettiin ennaaan, koska merkintää ja määräystä yhdessä kasviisuuden säiyttämistä ja täydentämistä koskevan määräyksen kanssa idettiin riittävänä ottaen huomioon, ettei aueea out viimeisimmän uontosevityksen erusteea havaittu iito-oravia. Asemakaavan muutoksen tavoitteet Tavoite on muuttaa asemakaava vastaamaan nykyistä käyttötarkoitusta seuduisesti merkittäväksi tiaa vaativan erikoistavarakauan myymääkeskittymäksi sekä mahdoistaa nykyisen toiminnan kehittäminen. Asemakaavan muutoksen mukainen käyttö tuee oemaan kauan vaihemaakuntakaavan mukaista. Myös vireiä oevassa keskustaajaman osayeiskaavassa aue tuee oemaan seuduisesti merkittävä, tiaa vaativan vähittäiskauan myymääkeskittymä. Säiytetään auetta sivuava iito-oravan kukuyhteys.

11 0 Kehräämöntien ja Varistien risteyksen iikenteen muuttaminen turvaisemmaksi mahdoistetaan varaamaa tiaa iikennejärjesteyie (iikenneymyrä). Kevyen iikenteen turvaisuutta kortteiaueea arannetaan. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS Asemakaavan muutoksea muodostuu (kartta ) iikerakennusten kortteiauetta. Asemakaavan muutosaueen inta-aa on m ei, ha ja rakennusoikeus yhteensä k-m. Korttein tehokkuus (e) on täöin n. 0,. Käyttötarkoitus muuttuu ymäristöhäiriötä aiheuttamattomien teoisuusrakennusten kortteiaueesta iikerakennusten kortteiaueeksi. Rakennusoikeus kortteissa vähenee uoeen oistuvan asemakaavan mitoituksesta vastaten kauan vaihemaakuntakaavan mitoitusta. Rakennusoikeus on osoitettu tonttikohtaisesti. Kerrosuku koko kortteissa on kaksi. Käyttämätöntä rakennusoikeutta kortteissa on k-m, mikä mahdoistaa täydennysrakentamisen ja uuden kauaisen toiminnan tuomisen kortteiin. Koko korttein saitusta kerrosaasta 00 k-m on mahdoista käyttää äivittäistavaramyymään rakentamista varten (m 00). Rakennusaat jakautuvat kortteeissa siten, että korttein keskee muodostuu aikoituksee ja iikenteee varattu aue, jota rakennusaat rajaavat. Rakennusaat ovat ääasiassa toteutuneen rakentamisen mukaisia. Laajentumismahdoisuudet on otettu huomioon. Liito-oravae on säiytetty kukuyhteys korttein ohjoisreunaan ja koiisosaan. Liikenneymyrän tiavaraus isättiin uonnosvaiheen jäkeen Kehräämöntien ja Varistien risteykseen muuttamaa kortteiauetta katuaueeksi. Luonnosvaiheen jäkeen isättiin korttein äi kiertävä, ohjeeinen kevyen iikenteen varaus. Auevaraukset Kortteiaueet KM- Liikerakennusten kortteiaue, joe saa sijoittaa seuduisesti merkittävän, tiaa vaativan erikoistavaran vähittäiskauan suuryksikön tai myymääkeskittymän. Aueee saa sijoittaa ajon tiaa vaativan erikoistavaran myymää-, varasto- ja toimistotioja. Korttei jakautuu nejään tonttiin, joiden käyttötarkoitus on KM-. Tokmannin (Maxi kodintukku) tontin (0---) aa on, ha ja rakennusoikeus 00 k-m. Käyttämätöntä rakennusoikeutta on k-m. Tonttiin yhdistetään aiemmin rakentamaton tontti ja tontista ohkaistaan osa katuaueeksi iikenneymyrän tiavarauksen vuoksi. Katuauevaraus vie tontista n. 0 m. Tonttia koskee kaavamuutoksen yhteydessä tehtävä sitova tonttijako (kartta ), josta on yeinen määräys kaavassa. Rakennusaa mahdoistaa aajentamisen ohjoiseen äin. Pysäköimisaikkoja () on osoitettu rakennusaan itä-, änsi- ja eteäuoie. Tontia on oemassa oeva ottoaineen jakeuasema, joka on osoitettu merkinnää j: aue, joe saa sijoittaa ottoaineen jakeuaseman. Yeisissä määräyksissä kieetään sijoittamasta ottoaineen jakeuasemaa iman erityistä asemakaavamääräystä. Tontin ohjois-koiisosaan on merkitty aueen osa, joa on säiytettävä oevaa kasviisuutta ja täydennettävä sitä uu- ja ensasistutuksin. Auetta koskee myös merkintä uo-: uonnon monimuotoisuuden kannata erityisen tärkeä aue, ekooginen käytävä, jo-

12 a tuee säiyttää iito-oravan tarvitsemia kukuyhteyksiä varten riittävästi kookasta uustoa. Lisäksi tontia on varauksia kaukoämö- ja vesiutkie sekä sähkökaaeeie ja uistomuuntamoe. Tontin änsireunassa ääosin tontin ukouoea sijaitsee sähkökaaei, jonka suoja-aue uottuu kuitenkin tontin uoee. Tontin kautta on ajoyhteys K-raudan tontie. Kehräämöntien uoeisea tontin osaa on iittymäkieto aitsi iikenneymyrävarauksen kohdaa. K-raudan tontin (0---) aa on, ha ja rakennusoikeus 000 k-m. Käyttämätöntä rakennusoikeutta on 0 k-m. K-raudan tontti jää korttein sisään. Tontie on esitetty ajoyhteys korttein sisäänajoväyän kautta kahden eri tontin kautta kuitenkin siten, että äiajo tuee vain yhden tontin äi kussakin. Mikäi muita ajoyhteyksiä tarvitaan, tuee niitä varten erustaa rasitteet. Tontin eteäreuna on varattu ysäköinnie (). Tontin äi ja tontin itäreunaa on varaus sähkökaaeie. Tontin koiisnurkassa on uistomuuntamovaraus. Kaukoämöutkee on niin ikään varaus. Kauauiston iikekeskuksen tontin (0---) aa on, ha ja rakennusoikeus 000 k-m. Käyttämätöntä rakennusoikeutta on k-m. Rakennusaa mahdoistaa aajentamisen tontin idänuoeiseen osaan. Pysäköinnin järjestäminen on mahdoista rakennusaan eteä- sekä ohjoisuoie. Suurikokoinen männikkö Mustaahdentien varressa on merkitty aueen osana, joa on säiytettävä oevaa kasviisuutta ja täydennettävä sitä uu- ja ensasistutuksin. Huevesiutki sijaitsee nykyisen rakennuksen eteäuoea ja sie on varattu aue, joe ei saa rakentaa. Tontin eteä-änsiuoea on tontin rajan tuntumassa sähkökaaei, jonka vuoksi tontin reuna täytyy itää istuttamattomana. Tontin eteäosassa nykyisen iittymän tuntumassa on myös uistomuuntamo, joka on merkitty kaavaan. Kehräämöntien uoeisea tontin osaa on iittymäkieto ukuun ottamatta oemassa oevan iittymän kohtaa ja kevyen iikenteen yhteyttä. Rakentamaton tontti (0---) sijaitsee korttein kaakkoisreunassa. Tontin aa on, ha ja rakennusoikeus 00 k-m. Tontie on osoitettu vastaavanainen istutettava aueen osa kuin viereisee Kauauiston iikekeskuksen tontie, vaikka tää hetkeä uusto on vieä nuorta. Rakennusaa sijoittuu tontin ohjoisosaan, korttein keskee ja täydentää rakentuessaan oemassa oevaa kokonaisuutta. Pysäköinti on osoitettu tontin Mustaahdentien uoeiseen osaan. Huevesiutki muuttuu tontia avo-ojaksi. Huevesiyhteys on merkitty kaavaan äi tontin. Tontin eteäuoea on tontin rajan tuntumassa sähkökaaei, jonka vuoksi tontin reuna täytyy itää istuttamattomana. Tontin itäaidaa on myös sähkökaaeiyhteys, joka on huomioitu rakennusaan rajautumisessa. Savikontien risteysaueen kohdaa on iittymäkieto. Yeiset määräykset Autoaikat Autoaikkoja on rakennettava toimisto- ja iiketiaa varten a/ 0 k-m, äivittäistavaramyymäää varten a/ k-m ja varastoa varten a/ 0 k-m. Autoaikoitusta ei oe kaavassa ratkaistu tonttikohtaisesti siten, että toisee tontie sijoitettavia autoaikkoja oisi kaavassa osoitettu. Mikäi autoaikkoja

13 järjestetään toisen kiinteistön aueee, tuee autoaikoituksesta muodostaa rasite. Myös muista tonttien äi menevistä mahdoisista kuku- ja johtoyhteyksistä tuee muodostaa rasitteet, vaikka niitä ei oe kaavassa esitetty. Kortteissa on kaukoämöön iittymisvevoisuus MRL a :n mukaisesti. Kauunkikuvaisista syistä tuee ukovarastojen näkösuojaksi rakentaa uminainen aita. Vaikutukset Kaavaehdotuksen toteutuessaan aiheuttamien muutosten vaikutuksia verrataan osaistumis- ja arviointisuunniteman mukaisesti voimassa oeviin kaavoihin ja nykytianteeseen. Kaavaehdotuksen väittömät vaikutukset koskevat kaava-auetta, mutta väiiset vaikutukset ovat seuduisia. Vaikutusten arviointi suoritetaan kaavoituskatsauksessa seitetyä tavaa ( > ajankohtaista > kaavahankkeet > kaavoituskatsaus). Lisäksi Kajaanin kauunki vaatii yrityksiin kohdistuviin kaavoihin tehtäväksi yritysvaikutusten arvioinnin. Kainuun kauan aveuverkkosevityksen, Kajaanin täydennysosan Kauauiston aueen vaikutusten arvioinnissa mainitaan, että aueen kehittäminen tiaa vaativan erikoistavaran kauan aueena vahvistaa Kajaanin erikoiskauan moniuoista tarjontaa ja että aveutarjonnan moniuoistuminen vahvistaa Kajaanin kauaista vetovoimaa. Vaikutusten arvioinnissa on myös arvioitu, että mikäi aue säiyy ääosin tiaa vaativan erikoistavaran kauan aueena aueen toteutuksea ei oe merkittävää haitaista vaikutusta Kajaanin keskustan kauan toiminta- ja kehitysedeytyksiin. Kaavamuutos tukee ydinkeskustan einvoimaisuutta ja kauungin injausta vähittäiskauan suuryksiköiden sijoittamisesta keskustatoimintojen aueee ukuun ottamatta ajon tiaa vaativaa erikoiskauaa. Lähiaueen asukkaita aveeva ienimuotoinen äivittäistavarakaua ei sevityksen mukaan vaaranna keskustan kehitystä. Asemakaavaehdotus toteuttaa Kainuun kauan vaihemaakuntakaavan injauksia. Asemakaavamuutos oikkeaa Kajaanin keskustaajama 0 osayeiskaavasta, missä kaava-aue on teoisuus- ja varastoauetta. Yeiskaava tuaan kuitenkin muuttamaan maakuntakaavan mukaisesti. Maakuntakaava ohjaa seuduisesti merkittävän kauan sijoittumista ja mitoitusta. Maakuntakaavatason isäksi maakunta- ja yeiskaavan keskustatoimintojen aueiden ukouoee sijoittuvat vähittäiskauan suuryksiköt täytyy oa asemakaavassa osoitettu (MRL d ). Mikäi asemakaavan muutos ei toteudu (vaihtoehto 0), aueen kehittäminen ei oe mahdoista. Asemakaavan käyttötarkoituksen oessa ymäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teoisuusrakennusten kortteiaue, ei vaikutuksitaan merkittäväksi rakentamiseksi tukittava vähittäiskauan suuryksiköiden rakentaminen tai aajentaminen oe mahdoista suoria rakennusuvia eikä oikkeaminenkaan oe mahdoista. Aueee ei voida toteuttaa äivittäistavara-

14 kauaa. Aue säiyy nykyisessä tiassaan. Ennen ainsäädännön muuttumista myönnetyn oikkeamisuvan mukainen toiminta voi jatkua. Kaavamuutos (vaihtoehto ) mahdoistaa aueen kehittämisen, vähittäiskauan suuryksiköiden rakentamisen ja aajentamisen. Kauan kehitys ja yritystoiminnan edistäminen vaikuttavat ositiivisesti Kajaanin aueen taouteen ja työisyyteen. Kajaanin keskustaajama 00-osayeiskaavan uontosevityksessä metsäisen kukuyhteyden minimieveydeksi on määritety noin 0 metriä ja rakennetun ymäristön kukuyhteyden minimieveys voi oa yhden uurivistön eveys. Asemakaavassa on säiytetty iito-oravae n. 0 metriä eveä kukuyhteys korttein koiisosassa, mistä on iito-oravahavaintoja vuodeta 00. Liito-oravaa ei oe havaittu aueea eikä sen ähiymäristössä vuoden 0 iitooravasevityksessä. Kuovintien ja Mustaahdentien uoeisie kortteinosie on osoitettu säiytettäväksi ja täydennettäväksi oevaa kasviisuutta, mikä edesauttaa sekä eäinten iikkumista aueea että säiyttää uustoisen näkymän Kuovintien ja Mustaahdentien suunnista. Liito-oravan kukuyhteyttä ei oe esitetty Mustaahdentien uoeiseen männikköön eikä nuoreen koivikkoon. Keskustaajaman uontosevityksen mukaan harvoissa männiköissä aji on atis saaistuksee eikä koivikko jatku yhtenäisenä vaan muuttuu ienemmäksi uustoksi ja ensaaksi korttein kaakkoisreunaa. Sitä osin kasviisuus ei täytä keskustaajaman uontosevityksessä esitettyä 0 metrin korkeusvaatimusta metsäisen kukuyhteyden osata. Kainuun kauan aveuverkkosevityksen, Kajaanin täydennysosan Kauauiston aueen vaikutusten arvioinnissa todetaan aue- ja yhdyskuntarakenteen osata, että Kauauiston aue sijaitsee osana Kajaanin nykyistä taajamarakennetta, joten aueen kehittämiseä ei oe yhdyskuntarakennetta hajauttavaa vaikutusta. Kauauiston komen kiometrin etäisyysvyöhykkeeä asuu noin 00 asukasta, mikä on noin 0 % Kajaanin väestöstä. Kauauiston yhden kiometrin etäisyysvyöhykkeeä asuu noin 00 asukasta. Aue on rakennetun kunnaistekniikan iirissä. Aueen rakennukset ovat kaukoämmössä. Kaukoämmön käyttöä edistetään edeeen määräämää kaukoämöön iittymisestä kaavassa. Oevaa rakennuskantaa voidaan täydentää. Kuva. YKR-taajama-aueen rajaus ja ähiaueen asutus (Kainuun kauan aveuverkkosevitys, Kajaanin täydennysosa, s. )

15 Kauauisto sijaitsee kauan aveuverkkosevityksen mukaan autovyöhykkeeä hieman keskustan reunavyöhykkeen ukouoea. Aue on hyvin saavutettavissa autoa. Varistien kautta keskustaan on komisen kiometriä. Varistien kautta on iittymä VT:e ja iittymään VT:e ääsee myös Petäisenniskan kautta kukevaa reittiä. Sotkamontietä on Kehräämöntien kautta yhteys aueee. Aueen äheisyydessä on oemassa oevat joukkoiikenteen ja sujuvat kevyen iikenteen yhteydet asutusaueie ja ymäröivään kauunkiin sekä aajemmin seuduiseen verkkoon ja aueen aveuita käyttävään asiakaskuntaan. Liikennemäärät ovat kasvaneet viimeisten mittausten väisenä aikana Varistien ja Kehräämöntien mittausisteissä huomattavasti, mikä on aiheuttanut mm. meuhaittaa ähiaueiden asutuksee. Mikäi isärakentamisen myötä autoaikkoja tuisi esimerkiksi 0 autoaikkaa isää (00 k-m äivittäistavaraa, 00 k-m autotarvikkeita ja 000 k-m muuta iiketiaa), voisi uusi toiminta ja autoaikkojen määrä isätä iikennettä jonkin verran. Vaikutusta iikennemääriin on vaikea arvioida, koska aueea asioiva voi samaa käynniä käydä useammissa iikkeissä eikä yksittäinen autoa iikkuja siten vättämättä isää ähiaueen iikennettä. Ei iene todennäköistä, että aueen kehittäminen isäisi ajoneuvoiikennettä ähes tuhannea ajoneuvoa vuorokaudessa, mikä oi isäys vuosien 00 ja 0 väiä. Osa aikaväiä isääntyneestä iikenteestä johtuu yeisesti kasvaneista iikenteen määristä. Osataan myös Petäisenniskan aueen kehittyminen ja arantuneet yhteydet Sotkamontietä VT:e Kehräämöntiee ienevät vaikuttaneet iikennemäärien kasvuun ja Kehräämöntien kautta kukee myös raskasta iikennettä ohi Kauauiston aueesta. Mutta toki osansa iikennemäärien kasvuun on out Kauauiston aueen kehittymiseä. Kaavaratkaisusta Variskankaan asuinaueee aiheutuvaa iikennemeuhaittaa on vaikea arvioida, koska iikenteen määrien muutosta on mahdotonta ennustaa. Todennäköistä on kuitenkin, ettei iikenteen määrä kaavaratkaisun seurauksena enää kasva merkittävästi, koska uuden rakentamisen ja autoaikkojen määrä on suhteeisen ieni jo toteutuneeseen verrattuna. Varistien ja Kehräämöntien risteysaueen iikenneturvaisuus aranee, kun tiavarauksen mukainen iikenneymyrä rakennetaan. Korttein sisäinen kevyen iikenteen reitti arantaa iikenneturvaisuutta aueen sisää. Yritysvaikutukset: Kaavamuutos mahdoistaa merkityksetään seuduisen vähittäiskauan tiaa vaativan erikoistavaran myymääkeskittymän toiminnan kehittämisen ja isärakentamisen. Kaua on yrittäjäähtöistä toimintaa ja siten kaavamuutos vaikuttaa suoraan yritystoimintaa edistävästi. Pajon tiaa vaativa erikoiskaua ja ienimuotoinen äivittäistavarakaua Kauauiston aueea ei uhkaa keskustan iiketoimintaa. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTUS Asemakaavan muutoksen toteutusta havainnoistaa hakijan suunnitema hankkeesta (kartta ).

16

17 Asemakaavan seurantaomake Asemakaavan erustiedot ja yhteenveto Kunta 0 Kajaani Täyttämisvm.0.0 Kaavan nimi Kauauisto Hyväksymisvm Ehdotusvm Hyväksyjä Vireietuosta im. vm.0.0 Hyväksymisykää Kunnan kaavatunnus Generoitu kaavatunnus Kaava-aueen inta-aa [ha], Uusi asemakaavan inta-aa [ha] Maanaaisten tiojen inta-aa [ha] Asemakaavan muutoksen inta-aa [ha], Ranta-asemakaava Rantaviivan ituus [km] Rakennusaikat [km] Omarantaiset Ei-omarantaiset Lomarakennusaikat [km] Omarantaiset Ei-omarantaiset Auevaraukset Pinta-aa [ha] Pinta-aa [%] Kerrosaa [km²] Tehokkuus [e] Pinta-aan muut. [ha +/-] Kerrosaan muut. [km² +/-] Yhteensä, 00, , 0, A yhteensä P yhteensä Y yhteensä C yhteensä K yhteensä,, ,, 0000 T yhteensä -, -0 V yhteensä R yhteensä L yhteensä 0,00 0, 0,00 E yhteensä S yhteensä M yhteensä W yhteensä Maanaaiset tiat Pinta-aa [ha] Pinta-aa [%] Kerrosaa [km²] Pinta-aan muut. [ha +/-] Kerrosaan muut. [k-m² +/-] Yhteensä Suojeut rakennukset Suojetujen rakennusten muutos Rakennussuojeu [km] [k-m²] [km +/-] [k-m² +/-] Yhteensä

18 Aamerkinnät Auevaraukset Pinta-aa [ha] Pinta-aa [%] Kerrosaa [km²] Tehokkuus [e] Pinta-aan muut. [ha +/-] Kerrosaan muut. [km² +/-] Yhteensä, 00, , 0, A yhteensä P yhteensä Y yhteensä C yhteensä K yhteensä,, ,, 0000 KM, 00, ,, 0000 T yhteensä -, -0 TY -, -0 V yhteensä R yhteensä L yhteensä 0,00 0, 0,00 Kadut 0,00 00,0 0,00 E yhteensä S yhteensä M yhteensä W yhteensä

19 Raortti Pöyry Finand Oy Itkonniemenkatu FI-000 Kuoio Finand Kotiaikka Vantaa, Finand Y-tunnus 00- Puh Faksi Päiväys..0 Sivu () Kauauiston iito-oravareviirien tarkistus, maastotyön tuokset Kajaanin kauungin kaavoitus tiasi toukokuussa Pöyry Finand Oy / Mika Weingitä tarkastustyön, jonka tarkoituksena oi sevittää Kauauiston (kuva ) nykyinen iito-oravatianne. Kauauistosta on vuonna 00 tehdyssä kartoituksessa öydetty iito-oravan reviiri, joka on sijoittunut Kauauiston koiiskumaan (kuva ). Kajaanin kauungin keskustaajaman 00 osayeiskaavan uontosevityksessä (FCG Suunnitteu ja Tekniikka Oy,..0) Kauauiston aue on merkitty iito-oravae otentiaaisena einymäristönä / tärkeänä kukuyhteytenä. Aue ei oe yhteydessä muihin kauungin aueen tiedossa oeviin iito-oravareviireihin. Kuva. Sevitysaue.

20 LIITE Kuva. Liito-oravahavainnot v. 00 kartoituksessa. Tuokset Liito-oravae otentiaaisiksi metsäkuvioiksi arvioitiin Kauakeskuksen ohjois- ja koiisäässä oevat kuusikkokuviot sekä sevitysaueen ohjoisuoinen kuusikkokuvio. Liito-oravae otentiaaiset metsäkuviot kävetiin maastossa äi etsien iito-oravan aanoin merkitsemiä uita sevitysaueea sekä sen ohjoisuoisessa metsässä. Maastotyö tehtiin..0, ajankohta ja oosuhteet oivat sevityksen tekemisee hyvät. Kuvat ja. Vasemmaa sevitysaueen ohjoisosa kuvattuna tietä, oikeaa sevitysaueen koiisosan uustoa, josta oi oemassa aiemia iito-oravahavaintoja. Liito-oravan aanoimia uita ei öydetty koko aueeta eikä myöskään sevitysaueen ohjoisuoisesta metsästä. Sevitysaueen uudistuskysä kuusiuustoinen metsäkuvio on iitooravae sovetuvaa einymäristöä, joskin inta-aaisesti ieni (n. ha).

21 Johtoäätökset Vuonna 00 Kajaanin Kauauiston aueea out iito-oravan reviiri havaittiin toukokuussa 0 tehdyä tarkastuskäynniä tyhjäksi. Metsäaue on kootaan suhteeisen ieni ja sijaitsee eriään kauungin muista tiedossa oevista iito-oravan asutuista einymäristöistä, mutta toimii kuitenkin edeeen otentiaaisena einymäristönä tai osana mahdoista kukuyhteyttä. Kuoio,..0 / Pöyry Finand Oy Mika Weing (uh. 00,

22 LIITE

23 LIITE

24 PV.0.0, PV..0 ASEMAKAAVAN MUUTOS JA SITOVA TONTTIJAKO Kauauisto KAJAANI Kauunginosa Petäisenniska korttei Osaistumis- ja arviointisuunnitema Karttaan on unaisea rajattu austava suunnitteuaue. Suunnitteuaue Asemakaavan muuttaminen on vireiä, km keskustasta kaakkoon Petäisenniskan kauunginosassa. Kaava-aueen muodostaa ns. Kauauiston korttei. Korttein inta-aa on m. Korttei rajautuu itäreunataan asemakaavoittamattomaan metsäiseen maataousaueeseen. Eteäuoea on Kymän teoisuusaue ja ännessä Kehräämöntie. Kehräämöntien änsiuoeta akaa Variskankaan asuinaue. Pohjoisuoea sijaitsee Petäisenniskan yritysaue. Aueee saavutaan Varistien kautta tai Kehräämöntietä. Kortteissa on vanha teoisuusrakennus, jonka käyttötarkoitus on muutettu myymää- ja varastotioiksi, vanha asuinrakennus, sekä kaksi uudemaa iikerakennusta. Korttein käytetty rakennusoikeus on k-m. Rakennusten käyttötarkoitus on rajattu oikkeamisuvin ajon tiaa vaativan erikoiskauan myymää-, varasto- ja toimistokäyttöön. Korttein kaakkois-eteäreuna sekä koiisohjoisreuna ovat uustoisia. Muutoin korttei on asfattikenttää. Tavoitteet Tavoite on muuttaa asemakaava vastaamaan nykyistä käyttötarkoitusta seuduisesti merkittäväksi tiaa vaativan vähittäiskauan myymääkeskittymäksi sekä mahdoistaa nykyisen toiminnan kehittäminen. Suunnitteun ähtökohdat Maxi-Proerties Oy ja Kiinteistö Oy Kajaanin Kauauisto ovat jättäneet..0 äivätyn asemakaavan muutoshakemuksen omistamansa Kajaanin Kauauiston korttein asemakaavan muuttamisesta Kainuun kauan vaihemaakuntakaavan mukaisesti seuduisesti merkittäväksi tiaa vaativan vähittäiskauan myymääkeskittymäksi. Kauunginhaitus äätti..0, että Kauauiston korttein asemakaava muutetaan kauan vaihemaakuntakaavan mukaisesti. Kaavamuutos tukee ydinkeskustan einvoimaisuutta ja kauungin injausta vähittäiskauan suuryksiköiden sijoittamisesta keskustatoimintojen aueee ukuun ottamatta ajon tiaa vaativaa erikoiskauaa.

25 PV.0.0, PV..0 Kauauiston aue on merkitty..0 maakuntavatuuston hyväksymässä (ei ymäristöministeriön vahvistama) Kainuun kauan vaihemaakuntakaavassa tiaa vaativan vähittäiskauan myymääkeskittymäksi, km-ty. Merkinnää osoitetaan merkityksetään seuduinen tiaa vaativan vähittäiskauan suuryksikkö tai myymääkeskittymä, joka kauan aatu huomioon ottaen voi erusteusta syystä sijoittua myös keskustatoimintojen aueiden ukouoee. Suunnitteumääräyksessä todetaan, ettei aueee saa sijoittaa merkityksetään seuduista keskustahakuista erikoiskauaa ja että yksityiskohtaisemmassa suunnitteussa tuee kiinnittää erityistä huomiota aueen saavutettavuuteen jaankuun ja yöräiyn sekä jukisen iikenteen järjesteyjen avua. Lisäksi todetaan, että Kauauiston aueen vähittäiskauan suuryksiköiden tai myymääkeskittymän enimmäismitoitus on k-m, josta enintään 00 k-m saa oa äivittäistavarakauaa. Kauan vaihemaakuntakaavan taustaa on maankäyttö- ja rakennusain muutos (/0), joka vahvistaa maakuntakaavoituksen asemaa vähittäiskauan suuryksiköiden ohjauksessa. Keskustaajaman osayeiskaavassa 0 (vahvistettu..) Kauauiston aue on merkitty teoisuus- ja varastoaueeksi, T. Keskustaajaman osayeiskaavan äivitys on meneiään ja austavassa uonnoksessa aue on merkitty kauaisten aveujen aueeksi, joe saa sijoittaa seuduisesti merkittäviä vähittäiskauan tiaa vaativia suuryksiköitä sekä muie ääkäyttötarkoitukseen iittyvie toiminnoie, KM/tiva-. Aueea on voimassa.. vahvistettu asemakaava, jossa korttei on osoitettu ymäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teoisuusrakennusten kortteiaueeksi, TY-. Aueee voidaan sijoittaa myös auetta aveevia iike-, toimisto- ja varastotioja. Tontin tehokkuusuku on 0, ja kerrosuku II. Maankäyttösoimus Asemakaavan muutokseen iittyy sen toteuttamista koskeva maankäyttösoimus. Osaistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen Osaisie ja kunnan jäsenie varataan mahdoisuus osaistua kaavan vamisteuun, arvioida kaavan vaikutuksia sekä ausua kirjaisesti tai suuisesti mieiiteensä asiasta. Ennen asemakaavan muutoksen vireie anoa aaditaan osaistumis- ja arviointisuunnitema, josta imenee kaavoitustyön eri osauoten väinen vuorovaikutus, osaistumismahdoisuudet kaavarosessin eri vaiheissa ja asemakaavamuutoksen vaikutusten arvioinnin erusteet. Asemakaavan muutoksen osaistuminen ja vuorovaikutuksen järjestäminen ja vaikutusten arviointi toteutetaan kaavoituskatsauksessa esitetyä tavaa > Ajankohtaista > Kaavahankkeet > Kaavoituskatsaus > Asemakaavoitus. Osaiset Asemakaavan muutokseen voivat vaikuttaa maanomistajat, tontinhatijat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin ooihin suunnitetava muutos saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimiaaa suunnitteussa käsiteään. Maanomistajat Maxi-Proerties Oy Aueen yrittäjät, kiinteistönhatijat ja käyttäjät Kiinteistö Oy Kajaanin Kauauisto Lähiaueen asukkaat sekä asukasyhdistykset ja muut yhteisöt Lehtikankaan Asukasyhdistys ry Tekninen verkosto Kajaanin kauunki, Kajaanin Vesi, Loiste Sähköverkko Oy, Loiste Lämö Oy, Kaisanet Oy, Sonera Suunnitteuryhmä Ymäristötekninen toimiaa, Maankäyttö-, suunnitteuja viranomaistuosaue, Kaavoitus ja auesuunnitteu Kauungin uottamuseimet/ äätöksenteko Ymäristötekninen autakunta, kauunginhaitus, kauunginvatuusto Viranomaiset Kainuun ELY-keskus, Kainuun iitto Tiedottaminen Kuuutukset jukaistaan kauungin imoitustauua ja Koti-Kajaani -ehdessä. Lisäksi tiedotetaan kauungin verkkosivuia > Ajankohtaista > Kaavahankkeet > Asemakaavat. Arvioitavat vaikutukset Asemakaavan muutoksen vaikutukset ovat merkittävimmät suunnitteuaueea, mutta uottuvat myös ähiymäristöön. Kaavarosessissa arvioidaan kaavan toteutuksen ja sen aiheuttaman ymäristömuutoksen vaikutuksia mm. tehtyjen sevitysten ohjata ja suhteessa aiemaan käyttötarkoitukseen. Vaihtoehdot: Asemakaavan muutoksen vaikutuksia arvioitaessa vaihtoehdot ovat: 0. Asemakaavan muutos ei toteudu. Asemakaavan muutos toteutuu edeä mainittujen tavoitteiden mukaisesti Vaikutusten arviointia suoritetaan mm. seuraavien sevitysten ohjata: - Kainuun kauan aveuverkkosevitys, Kainuun iitto, FCG Suunnitteu ja tekniikka Oy, Kajaani 0 - Kainuun kauan aveuverkkosevitys, Kajaanin täydennysosa, Kajaanin kauunki, FCG Suunnitteu ja tekniikka Oy ja Linea konsutit Oy, Louraortti..0 - Kauauiston iito-oravasevitys 00 - Liito-oravasevitys, Pöyry Finand Oy, 0 Kaavarosessin aikana tarkistetaan onko tareen tehdä muita sevityksiä asemakaavahankkeen ohjaksi.

26 PV.0.0, PV..0 Yhteystiedot KAAVOITUS: KAJAANIN KAUPUNKI Kaavoitusarkkitehti Piia Väyrynen Ymäristötekninen toimiaa. 0 PL, 0 Kajaani käyntiosoite: Kauungintao, Pohjoankatu ALUESUUNNITTELU: sähköosti: Suunnitteuääikkö Jari Kauinen Suunnitteun kuku ja äätöksenteko TAVOITEAIKATAULU Kauauisto ASEMAKAAVAN MUUTOS KÄSITTELYVAIHE OSALLISTUMISMAHDOLLISUUS AIKATAULU Imoitus vireietuosta Kauungin imoitustauu..0 Lehti-imoitus Koti-Kajaani...0 Osaistumis- ja arviointisuunnitema on esiä kauungintaon Infossa, ääkirjaston ukusaissa ja netissä > Ajankohtaista > Kaavahankkeet > Asemakaavat Laatimisvaiheen kuueminen - Kaavauonnos nähtäviä OAS äivitetty..0 Ennakkokuueminen äättyy Kaavaehdotuksen viimeistey Mahdoisuus esittää suuisia tai kirjaisia mieiiteitä Mahdoisuus esittää suuisia tai kirjaisia mieiiteitä Kesä 0 Syys 0 Tavi Kevät 0 Kauauisto Kaavaehdotuksen käsittey ymäristöteknisessä autakunnassa: nähtävieanoäätös Nähtäviäoosta imoittaminen Kauungin imoitustauu ja Koti-Kajaani Kaavaehdotus on nähtäviä 0 vrk Kaavaehdotus nähtäviä kauungintaon Infossa sekä esiä myös ääkirjaston ukusaissa ja netissä Lausuntoyynnöt Luottamuseinkäsittey Mahdoisuus esittää kirjainen muistutuskaavaehdotuksesta nähtäviä ooaikana. Muistutukset saattavat muuttaa seuraavia käsitteyaikoja. Maankäyttösoimus aaditaan kaavaehdotuksen nähtäviä oon jäkeen. Kaavaehdotuksen käsittey kauunginhaituksessa Luottamuseinkäsittey Kevät Kesä 0 Kaavaehdotuksen käsittey kauunginvatuustossa: hyväksymisäätös Luottamuseinkäsittey Hyväksymisäätöksestä kuuuttaminen Kauungin imoitustauu ja Koti-Kajaani Rakennus- ja toimenidekieto aueea on voimassa hyväksymisäätöksestä ainvoimaisuuskuuutukseen saakka Muistuttajie, jotka ovat jättäneet osoitteensa, ähetetään hyväksymisäätös. Mahdoisuus vaittaa kaavan hyväksymisäätöksestä Pohjois-Suomen haintooikeuteen. Vaitusaika 0 vrk Vaitukset käsiteään Pohjois-Suomen hainto-oikeudessa. Hainto-oikeuden äätöksestä voi vaittaa korkeimaan haintooikeuteen. Vaituksia koskevista äätöksistä riiuu kaavahankkeen ainvoimaiseksi tuo ja sen ajankohta. Lainvoimaisuudesta kuuuttaminen Kauungin imoitustauu ja Koti-Kajaani Asemakaavan muutos on ainvoimainen. Rakennus- ja toimenidekieot aueea äättyvät. Tämä osaistumis- ja arviointisuunnitema on esiä asemakaavan muutoksen vireie tuosta ähtien kauungintaon Infossa, ääkirjaston ukusaissa ja Kajaanin kauungin nettisivuia. Osaistumis- ja arviointisuunnitemaa täydennetään tareen mukaan.

27 0-00-K K 0-00-K 0-00-K 0-00-K 0-00-K 0-00-K : Tihi Haukkauisto Varistie Tihitie Tikan Mustaahdentie Käenoku Kuovintie Kehräämöntie 0 Linnantaus bs Variskangas u VS VS uk u 0 L P L P P r r s s s s s s j s II m 00 ajo ajo ajo v v v j j uo- uo- e =0.0 e =0,0 e =0,0 e =0, e =0,0 e =0,0 e =0,0 e =0,0 e =0,0 e =0,0 I HAUKKAPUISTO I e =0,0 I I TILHI I I I I e =0,0 II II II KÄENPOLKU NÄRHIPOLKU MUSTALAHDENTIE RIITETIE KEHRÄÄMÖNTIE VARISTIE TILHITIE KUOVINTIE I PETÄISENNISKA KM- KM- KM- KM- ET-Z AR AR AR AR KLT- KLT- KLT- VL PI P AO LP AO AO AO AKR LP EV LUONNOS.0.0

28 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET KM- Liikerakennusten kortteiaue, joe saa sijoittaa seuduisesti merkittävän vähittäiskauan, tiaa vaativan erikoistavaran suuryksikön tai myymääkeskittymän. Aueee saa sijoittaa ajon tiaa vaativan erikoistavaran myymää-, varasto- ja toimistotioja. m kaava-aueen rajan ukouoea oeva viiva. Kauungin- tai kunnanosan raja. Korttein, kortteinosan ja aueen raja. Osa-aueen raja. PET Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero. Kauungin- tai kunnanosan numero. Kauungin- tai kunnanosan nimi. Korttein numero. 00 Rakennusoikeus kerrosaaneiömetreinä. m 00 II Merkintä osoittaa, kuinka monta kerrosaaneiömetriä saitusta kerrosaasta saadaan käyttää äivittäistavaramyymään rakentamista varten. Roomaainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman saitun kerrosuvun. Rakennusaa. j Aue, joe saa sijoittaa ottoaineen jakeuaseman. Aueen osa, joa on säiytettävä oevaa kasviisuutta ja täydennettävä sitä uu- ja ensasistutuksin. ajo Ajoyhteys. Pysäköimisaikka. Maanaaista johtoa varten varattu aueen osa. (j= jätevesi, = kaukoämö, = uhein, s= sadevesi, v= vesi, =sähkö) Muuntajaa varten varattu aueen osa. Katuaueen rajan osa, jonka kohdata ei saa järjestää ajoneuvoiittymää. uo- Luonnon monimuotoisuuden kannata erityisen tärkeä aue, ekooginen käytävä, joa tuee säiyttää iito-oravan tarvitsemia kukuyhteyksiä varten riittävästi kookasta uustoa.

29 YLEISET MÄÄRÄYKSET AUTOPAIKAT: Toimisto- ja iiketia /0 k-m². Päivittäistavaramyymää a/ k-m². Auto- ja tarvikemyymää a/ k-m². Varasto a/0 k-m². SITOVA TONTTIJAKO hyväksytään asemakaavan yhteydessä tontie --. Muita tontteja koskee aiemmin hyväksytty tonttijako. KAUKOLÄMPÖÖN LIITTYMISVELVOLLISUUS MRL a :n mukaisesti koskee kauunginosan kortteia. ULKOVARASTOJEN NÄKÖSUOJAKSI on rakennettava uminainen ja kauunkikuvaan soeutuva aita. Huotoasemaa tai miehittämätöntä POLTTONESTEEN JAKELUASEMAA ei saa sijoittaa aueee iman erityistä asemakaavamääräystä. ASEMAKAAVAN MUUTOS JA SITOVA TONTTIJAKO KAJAANI KAUPUNGINOSA PETÄISENNISKA KORTTELI MUODOSTUU: KAJAANI KAUPUNGINOSA PETÄISENNISKA KORTTELI LUONNOS.0.0 KAJAANIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTEKNINEN TOIMIALA SÄILYTYS: PVM PIIR.N:o MK.0.0?? / 0 :000 TÄMÄ ASEMAKAAVAKARTTA ON KAJAANIN KAUPUNGIN VALTUUSTON KOKOUKSESSAAN PÖYTÄKIRJAN :n KOHDALLA TEKEMÄN PÄÄTÖKSEN MUKAINEN. TODISTAA KAJAANISSA SUUNN. PIIRT. PV PV PIIA VÄYRYNEN KAAVOITUSARKKITEHTI VIRAN PUOLESTA: TUIJA AARNIO, HALLINTOJOHTAJA POHJAKARTTA ON MRL:N a MUKAINEN. POHJAKARTAN KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ ETRS-GK/N000 KAUPUNGINGEODEETTI LAINVOIMAINEN: TIMO SOININEN

30 LIITEKARTTA : Linnantaus Teema: Kajaanin aikkatieto Tasot: Ortokuva 0-0, Kiinteistöjaotus, Määräaat, Tonttijaot, RSK uku, Lajiseitys, Tunnus, Poikkeamisuvan 0 tiedot, Lajiseitys(0000) Mittakaava: :000 Pvm:..0 0: 00 m Imakuva 0-0, uonnonymäristö

31 Tikantie P LIITEKARTTA a...0. Haukkauisto P. Varistie TALOUSRAKENNUS RAK KA 0. Kuovintie. ASUINRAKENNUS PUURAKENNUS RAK KA.. r. Käenoku r Tihi L. LIIKE- JA TAVARATALO. I BETONIRAKENNUS 0 RAK. KA 00. KATOS Tihitie 0 P Kehräämöntie K bs K... LIIKE- JA TAVARATALO I BETONIRAKENNUS RAK 00. KA KATOS K 0-00-K. KATOS.. KAUPPAVARASTO.. I TERÄSRAKENNUS RAK 00 KA LIIKE- JA TAVARATALO. I TERÄSRAKENNUS RAK 00 KA M0. Variskangas K K K 0..0 Mustaahdentie. L : Linnantaus 00 Mk : P Riiteuisto. 0 KAJAANI RAKENNUSKANTA..0 Kauunginosa Petäisenniska korttei Merkintöjen seitykset: LIIKE-JA TAVARATALO Rakennuksen nykyinen käyttötarkoitus I BETONIRAKENNUS Rakennuksen kerrosuku ja rakennusmateriaai RAK 00 Rakennuksen vamistumisvuosi / eruskorjausvuosi KA Rakennuksen kerrosaa

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Saviniemen kaupunginosassa korttelin

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KELLOMÄEN PUUTARHA (työnumero 358, asian:o 2931/2015) ASEMAKAAVAN MUUTOS 15.4.2015 OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos

Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos 1 (8) Asianumero 5070/10.02.03/2013 Aluenumero 411450 Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 29.4.2016 1( 5) Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma AK 0183 Torin ympäristö, 1. (Keskusta) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu-

Lisätiedot

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN SUUNNITTELUPALVELUT ASEMAKAAVOITUS

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN SUUNNITTELUPALVELUT ASEMAKAAVOITUS KAUPUNKIYMPÄRISTÖN SUUNNITTELUPALVELUT ASEMAKAAVOITUS ASEMAKAAVOITUKSEN HENKILÖSTÖ Martti Lätti asemakaavapääikkö Ua Korhonen kaavoitusarkkitehti Virpi Linde kaavoitusarkkitehti Paui Sonninen kaavoitusarkkitehti

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 12.05.2015 06.10.2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. makaavan

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 305 osaa sekä puistoaluetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 305 tontti 1 Kaavan

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Pirilän Kukkatalo Oy:n liiketoiminnan alueella Kerttulan kaupunginosassa

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) LIPERIN KUNTA PYHÄSELÄN TELMONSELÄN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13 Ilmakuva lännestä. Asemakaavamuutosalueen likimääräinen

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NEITSYTMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NEITSYTMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.8.2011 tarkistettu 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 650-600 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta Suunnittelualueen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA(MRL 63 )18.11.2009/tark.21.2.2012

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA(MRL 63 )18.11.2009/tark.21.2.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA(MRL 63 )18.11.2009/tark.21.2.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan tarkistaa kaavatyön aikana tarpeen mukaan. TORPANTIE 33 Asemakaavan ja tonttijaon

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 15. päivänä syyskuuta 2015 päivättyä asemakaavakarttaa 1070.

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 15. päivänä syyskuuta 2015 päivättyä asemakaavakarttaa 1070. 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 15. päivänä syyskuuta 2015 päivättyä asemakaavakarttaa 1070. Alueen määrittely IMATRA Kaupunginosa 53, Linnankoski Asemakaavan muutos: Korttelin 17 osa ja

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos Hyvinkään kaupungin 17. kaupunginosan katualuetta koskeva asemakaavan muutos 17:036 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 23.11.2015

Lisätiedot

Tampereen Sokoksen asemakaavan muutos

Tampereen Sokoksen asemakaavan muutos 1 (6) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tampere / J.Mäkelä 3.4.2007 TÄMÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ON OLLUT NÄHTÄVILLÄ 13.4.-4.5.2007 Yhdyskuntalautakunnan kuulutuksella 12.4.2007 Asemakaavan

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET Blom Kartta 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 57. kaupunginosan kaavatonta aluetta ja asemakaavan

Lisätiedot

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 14.3.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vuorelantie 24 33:005

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vuorelantie 24 33:005 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vuorelantie 24 33:005 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 28 osaa sekä katualuetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 28 tontti 10 Kaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh. (06) 828 9111 Faksi

Lisätiedot

KORTTELI 27 UTAJÄRVI

KORTTELI 27 UTAJÄRVI KORTTELI 27 UTAJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS 23.5.2013 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU Puhelin 010 241 4600 Telefax 010 241 4601 UTAJÄRVEN KUNTA Laitilantie 5 PL 18 91600 UTAJÄRVI Vireilletulosta

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on kunnan esitys yhteistyötavasta osallisille. Se määrittelee kaavan valmistelussa ja kaavan vaikutusten

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2010 Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(6) ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee tilalla 3:14 E18 -tien Lelun eritasoliittymän

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Kaavatunnus 1/7 5-021 Asianumero 471/10.02.03/2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Asemakaavan muutos koskee asemakaavan mukaista puistoaluetta Valssitien alueella. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9. 691/AK LIITE 1 ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.2015 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Heinolan

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RUOKOLAHDEN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20848 1 (8) P20848 Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUN KOHDE...

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 8.12.2015 ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Salon kaupunki Tehdaskatu 1, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi sa lo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 2

Lisätiedot

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS iite kaupunkikehityksen lautakunnan esityslistaan nro 5 6.11.2014 asia 46 OSAISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITEMA KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee: 205 Sievarin kaupunginosa, korttelin

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014

Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014 Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014 1 Taimistotie Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustassa, Turengintien pohjoispuolella, rautatien molemmin

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ. ASEMAKAAVAMUUTOS Kirstinpuisto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5.

YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ. ASEMAKAAVAMUUTOS Kirstinpuisto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5. YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ Diaarionumero 1285-2013 Asemakaavatunnus 2/2013 ASEMAKAAVAMUUTOS Kirstinpuisto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5.2013 Asemakaavamuutos laaditaan

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 17.7.2012_Päivitetty 14.11.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 17.7.2012_Päivitetty 14.11.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 187 JA PUISTOALUEILLA (RAJATIEN JA MESIMARJANTIEN VÄLISELLÄ ALUEELLA) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Tallinmäen

Lisätiedot

Harjunpään asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 1 / 6

Harjunpään asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 1 / 6 Harjunpään asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 1 / 6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harjunpään asemakaavan muutos Ulvilan kaupunki, Harjunpään (25.) kaupunginosa, kortteli

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA ASEMAKAAVAN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA ASEMAKAAVAN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 2. kaupunginosan virkistysaluetta, 3. kaupunginosan korttelia 38 sekä katu- ja virkistysalueita,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29

ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29 SELOSTUS NRO 521 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Asemakaavakartan

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaava nro 1065 YHDYSTIEN JA MOOTTORITIEN LIIKENNEJÄRJESTELYT Asemakaava ja tonttijako OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Vaasan kaupungin kaavoitus 9.9.2015 Suunnittelun kohde Moottoritien ja Yhdystien

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Liite 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

NUMMEN PALVELUKESKUS ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

NUMMEN PALVELUKESKUS ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NUMMEN PALVELUKESKUS ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Hämeenlinnan kaupunki 4.6.2015 1 Sisällysluettelo 1. TEHTÄVÄ... 2 2. SUUNNITTELUALUE... 2 3. ALOITE... 2 4. NYKYINEN SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 12.10.2015, tarkistettu 13.1.2016 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 902-926, 930-940, 950-969, 971-974 Kaavan

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 334, tiloja 214-406-2-117 ja 214-406-2-542 sekä puistoaluetta koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos. 214005182 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy 107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 10. 22.6.2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 1. kaupunginosan kortteli 10. Oheiselle kartalle on osoitettu

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, kortteli 615

Asemakaavan muutos, kortteli 615 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI Asemakaavan muutos, kortteli 615 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.10.2012 P195-P19523 Kaavaselostus

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/583/10.02.03/2014 VP 9/17.3.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 15 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1643 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5192 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 28.02.2017 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 7. kaupunginosan (Reima) korttelia 527 ja puistoaluetta koskeva

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

Päivämäärä 02.02.2016. Asemakaavan muutos 564-2268, Limingantullin kaupunginosa (Alasintie 12), OAS

Päivämäärä 02.02.2016. Asemakaavan muutos 564-2268, Limingantullin kaupunginosa (Alasintie 12), OAS Oulun kaupunki Yhdyskuntalautakunta 41 Dno Päivämäärä 02.02.2016 Asemakaavan muutos 564-2268, Limingantullin kaupunginosa (Alasintie 12), OAS OUKA/7702/10.02.03/2015 Ote pöytäkirjasta 4/2016 Sivu 1 Päätöshistoria

Lisätiedot

Kaavoitus ja metsätalous. Metsäseminaari Rauma 30.1.2014 Markus Nissinen Metsänomistajien liitto Länsi-Suomi

Kaavoitus ja metsätalous. Metsäseminaari Rauma 30.1.2014 Markus Nissinen Metsänomistajien liitto Länsi-Suomi Kaavoitus ja metsätaous Metsäseminaari Rauma 30.1.2014 Markus Nissinen Metsänomistajien iitto Länsi-Suomi Taustaa Kaavoituksea ohjataan maankäytön yhteensovittamista ja pääasiassa rakentamista Metsät ovat

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014

Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014 Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014 1 Moisio 1 D:no 287/2014 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan itäpuolella ja se rajoittuu

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

Hausjärvi, Hikiä Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.10.2008, päivitetty 23.11.2009

Hausjärvi, Hikiä Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.10.2008, päivitetty 23.11.2009 Hausjärvi, Hikiä Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.10.2008, päivitetty 23.11.2009 Asemakaavan muutos Taipaleentien teollisuusalue Korttelit 2 ja 2A Asemakaavan muutosalueen sijainti. 1.

Lisätiedot

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI Vastaanottaja Laihian kunta Asiakirjatyyppi Kaavaselostus Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS, MAANTIET KADUIKSI KAAVASELOSTUS Tarkastus

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI MERI-NUORIKKALA 2 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 9. KAUPUNGINOSA (NUORIKKALA)

RAISION KAUPUNKI MERI-NUORIKKALA 2 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 9. KAUPUNGINOSA (NUORIKKALA) RAISION KAUPUNKI MERI-NUORIKKALA 2 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 9. KAUPUNGINOSA (NUORIKKALA) RAISION KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS MAANKÄYTTÖPALVELUT 2.10.2012

Lisätiedot

GOLFKLUBIN asemakaavamuutos

GOLFKLUBIN asemakaavamuutos GOLFKLUBIN asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tämä asiakirja on osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on kunnan esitys yhteistyöstä osallisille. Se määrittelee asemakaavan

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kirkonseudun asemakaava-alue Korttelien 65, 66 ja 68 asemakaavoitus Osallistumis- ja arvioimissuunnitelma

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kirkonseudun asemakaava-alue Korttelien 65, 66 ja 68 asemakaavoitus Osallistumis- ja arvioimissuunnitelma HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 HÄMEENKYRÖN KUNTA KORTTELIEN 65, 66 JA 68 ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireilletulo: 30.3.2009 versio: 15.8.2011 HÄMEENKYRÖN KUNTA 2 Suunnittelualueen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy ASEMAKAAVAMUUTOSALUEEN LIKIMÄÄRÄINEN SIJAINTI ASEMAKAAVAMUUTOS

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI IKEAN LAAJENNUS ASEMAKAAVAN MUUTOS 5. KAUPUNGINOSA (KUNINKOJA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

RAISION KAUPUNKI IKEAN LAAJENNUS ASEMAKAAVAN MUUTOS 5. KAUPUNGINOSA (KUNINKOJA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI IKEAN LAAJENNUS ASEMAKAAVAN MUUTOS 5. KAUPUNGINOSA (KUNINKOJA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI, TEKNINEN KESKUS, MAANKÄYTTÖPALVELUT 12.12.2017 YLEISTÄ Maankäyttö-

Lisätiedot

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 8.9.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavaehdotus koskee Myllylän

Lisätiedot

Asemakaavan ehdotus koskee kortteleita 1031-1034 ja 1410 ja niihin liittyviä viheralueita. Asemakaavalla muodostuu uusi kortteli.

Asemakaavan ehdotus koskee kortteleita 1031-1034 ja 1410 ja niihin liittyviä viheralueita. Asemakaavalla muodostuu uusi kortteli. ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA PAKAANTIEN ASEMAKAAVAMUUTOS 2011 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA PAKAANTIE KAAVASELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 20.6.2011 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan korttelin 30 osa.

Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan korttelin 30 osa. NOKIAN KAUPUNKI 12-KAUPUNGINOSA VIIKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ...2 1 SUUNNITTELUALUE...2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...2 3 KAAVAT ILANNE...2 4 MAANOMISTUS...2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINT I...3

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma

ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3.KAUPUNGINOSA KORTTELI 126 TONTTIT 1 JA 2, KOSKIKATU 40 JA 42 Suunnittelualue sijaitsee 3. kaupunginosan korttelin 126 tontilla

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS VASARAKATU 23 JA 25 KAAVATUNNUS 15:088 KAAVAN PÄIVÄYS 28.10.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 31.12.2010 15:088

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot