Lämmitysverkoston perussäätö säästää rahaa ja luo terveellisen sisäilmaston

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lämmitysverkoston perussäätö säästää rahaa ja luo terveellisen sisäilmaston"

Transkriptio

1 Lämmitysverkoston perussäätö säästää rahaa ja uo terveeisen sisäimaston 1

2 E nergiansäästöä voidaan vaikuttaa isoihin asioihin. Maapaon imaston ämpiämisen ja kasvihuoneimiön torjuminen ovat tuevaisuuden suurimpia haasteita. Energiansäästö on samaa einympäristömme säästämistä. Energian tehokas käyttö on oeeinen osa vuonna 2001 vamistunutta kansaista imastostrategiaa. Energiankuutukseen vaikuttaminen on keskeisessä asemassa Suomen täyttäessä osaansa kansainväisistä imastosopimuksista. Suomi on sitoutunut paauttamaan hiiidioksidipäästöt vuoden 1990 tasoe vuoteen 2010 mennessä. Rakennusten ämmitys on yksi keskeisistä energian käyttöaueista. Se on noin viidennes energian kokonaiskuutuksesta Suomessa. Rakennusten energiankuutukseen vaikuttaminen ja tehokas energiankäyttö on siten tärkeää. Vuonna toteutettiin Motiva-1-projekti ämmitysjärjestemien toiminnan, suunnitteun ja asennustapojen kehittämiseksi. Projektin tuoksena syntyi Motiva-1-perussäädön aatujärjestemä. Tässä esitteessä kerrotaan erityisesti isännöitsijöie, taoyhtiöiden haituksen jäsenie ja asukkaie, miten toteuttaa Motiva-1-aatujärjestemän mukainen onnistunut ämmitysjärjestemän perussäätöprojekti. Suunnitemien mukaan perussäädetyssä kiinteistössä on mieyttävä ja terveeinen sisäima, eikä energiaa kuu hukkaan. Esite sisätää sivuta 1 Perussäädön edeytyksiä ja hyötyjä 3 2 Lämmitysverkosto kerraa kuntoon 5 3 Perussäätöprojekteja 8 Teksti ja taitto: Soprano Insaider Paino: Painotao Miktor Painos kp 9/2002 2

3 Perussäädön edeytyksiä ja hyötyjä Rakennuksen ämmitysverkoston perussäädössä vesikiertoinen ämmitysjärjestemä viritetään toimimaan suunnitemien mukaisesti. Perussäädön tuoksena asumismukavuus paranee yi- ja aiämpötiojen tasaantuessa, ja samaa säästetään energiaa. Lämmitysjärjestemän perussäädöä vaikutetaan oeeisesti ämmitysenergian kuutukseen varsinkin useamman asunnon kiinteistöissä. Perussäädöä varmistetaan, että kaikissa huoneistoissa on suunnitemien mukainen huoneämpötia vähennetään tuuetustarvetta tehostetaan energiankäyttöä korjataan yi- tai aiämpöinen ja epäterve sisäimasto säästetään energiaa ja rahaa hoidetaan kiinteistöä vastuuntuntoisesti Perussäädön edeytykset Perussäätöhankkeen onnistunut toteutus edeyttää seuraavia asioita: asiantuntija, joka yeensä on perusparantamiseen ja kiinteistön yäpitoon paneutunut vi-suunnitteija asiaan perehtynyt urakoitsija saumaton yhteistyö kaikkien osapuoten kesken sevitys sisäämpötioista ja energiankuutuksesta vesivirtojen mittaukset ja niiden tarkastukset tarkka suunnitteutyö ja täydeiset dokumentit vanhoihin rakennuksiin yeensä uudet patteri- ja injaventtiiit Hyödyt taoyhtiöe ja asukkaie tasaiset huoneämpötiat eri huoneistojen ja huoneiden väiä energiansäästö prosenttia kuutusseurannan käynnistäminen ja tavoitteiden toteutumisen seuranta Perussäädön aatujärjestemä vakiinnuttaa vastaanoton ja takuuajan toimintatapoja yhdenmukaistaa suunnitteutyön vaiheita ja tuosteita parantaa asennustyön aatua yhdenmukaistaa urakkaasiakirjoja 3

4 Asumisen terveeisyyttä ja säästöjä Asukkaat hyötyvät perussäädöstä väittömästi energiakustannusten askiessa. Säästöt ovat huomattavia. Esimerkiksi aentamaa 80 m 2 asunnon keskiämpötiaa 3 o C, saadaan vuotuiseksi kustannussäästöksi noin 1,2 euroa/asm 2 ei yhteensä 90 euroa vuodessa. Perussäädöä varmistetaan ämmityskuujen tasapuoinen jakautuminen kaikkien asukkaiden kesken. Perussäätämättömissä rakennuksissa yiämpötiat maksetaan yhteisesti. Kustannuksista eivät vastaa pekästään ne, joiden asuntoja ämmitetään iikaa. Perussäätö vaikuttaa asumisviihtyvyyteen ja asumisen terveeisyyteen. Yiämpötiojen poistuminen vähentää aergiaoireita sekä kuivan iman ja pöyn aiheuttamia ongemia. Aiämpötiojen poistaminen puoestaan vähentää kosteutta ja siitä johtuvia bakteeri- ja homeongemia. Viihtyvyyttä parantaa myös patterien kohinaäänien väheneminen. Rakennuksen aitteiden uusiminen on investointi, joka vaikuttaa rakennuksen ja huoneistojen arvoon. Perussäädöstä tehdään merkintä myös isännöitsijäntodistukseen. Arvioiden mukaan Suomen asuinrakennuskannasta on tää hetkeä puutteeisesti perussäädetty noin 75 %. Lisäksi arvioidaan, että näissä perussäätämättömissä kiinteistöissä ämpötiaerot ovat keskimäärin enemmän kuin 3 o C. Harvinaisia eivät oe edes kuuden asteen ämpötiaerot. Kaikkien yiämpöisten tiojen saattaminen normaaie tasoe merkitsisi Suomen energiankuutuksessa usean mijoonan megawattitunnin säästöä. Yhden asteen yiämpötia aiheuttaa noin 5 % isäyksen rakennuksen ämmityskustannuksissa. Yeistianne Ihannetianne Keskiämpötia: asuinhuoneistot 24,0 C Haitat: Osassa huoneistoja iian korkea ämpötia = epämukavuutta ja ämmönhukkaa, tarvetta yimääräiseen tuuettamiseen. Osassa huoneistoja iian ahainen ämpötia = epämukavuutta ja tarvetta isäämmitykseen. Keskiämpötia: asuinhuoneistot 21,0 C Hyödyt: Energiansäästö, tasaiset huoneämpötiat, terveeinen sisäima, asukkaat viihtyvät ja voivat hyvin. Laitteet teknisesti ajan tasaa = heppo huotaa. 4

5 Lämmitysverkosto kerraa kuntoon Seuraavassa käydään vaiheittain äpi Motiva-1-aatujärjestemän mukainen perussäätö suunnitteijan vainnasta projektin jäkeiseen kuutusseurantaan. Samaa ueteaan asiakirjat, joita projektin eri vaiheissa tuotetaan. Motiva-1-aatujärjestemän mukaisesti toimimaa suunnitteija ja asennusiike varmistavat onnistuneen ja asetetut tavoitteet täyttävän perussäädön. Laatujärjestemän mukaisesti toteutettu projekti tuottaa asukkaie viihtyisän ja terveeisen sisäimaston. Samaa varmistetaan, että energiaa käytetään mahdoisimman tehokkaasti. Projektinhoito edeyttää ammattitaitoa Onnistunut perussäätö edeyttää, että projektia viedään kaikita osin eteenpäin ammattitaitoisesti. Laatujärjestemä auttaa ottamaan huomioon ne kriittiset pisteet, joissa oikean toimintatavan vainta on koko projektin onnistumisen kannata oeeisen tärkeää. Usein on järkevää antaa koko projekti vaitun suunnitteijan vastuue, erityisesti, jos vähänkin epäiee omien kykyjensä tai aikansa riittävyyttä projektinhoitoon. Suunnitteija veoittaa paveuistaan sopimuksen mukaisen pakkion, mutta vastuuisena projektinhoitajana varaa myös riittävästi aikaa ja asiantuntemustaan eri työvaiheiden hoitoon. Projektinhoitoon tuee sisäyttää kaikki tarvittavat asiakirjat suunnitteusopimuksesta urakan vastaanottoon. Suunnitteijan vainta Suunnitteijan vaintaan kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Mikäi kiinteistönomistajaa on jo toimiva asiakassuhde suunnitteijaan, tuee varmistua siitä, että suunnitteijaa on vamius hoitaa projektia Motiva- 1-periaatteiden mukaisesti. Suunnitteijan vainnassa kannattaa käyttää normaaia tarjouspyyntömenetteyä. Täöin isännöitsijän kannattaa ehdottomasti vaita pyyntökohteet Motiva-1-kouutettujen suunnitteijoiden uetteosta. Luetteo on saatavissa Internetistä osoitteesta Suunnitteutarjous tuee edeyttää pääsääntöisesti kiinteähintaisena. Joskus kiinteistön tyyppi tai vi-tekniikka vaativat osin tavanomaisesta poikkeavaa suunnitteua tai projektinhoitoa. Täöin kannattaa tarjouksessa pyytää niie eriishinta. Suunnitteijan kanssa tehdään suunnitteusopimus. Suunnitteusopimuksessa varmistetaan, että kaikki sovitut työvaiheet ja dokumentit ovat mukana projektissa. Esivamisteu (suunnitteija/isännöitsijä) Perussäätöprojektiin iittyy oeeisena osana kiinteistön ämpöjohtojärjestemiin iittyvien aitteiden kunnon sevittäminen. Tää työvaiheea varmistetaan se, että aitteistoja ei uusita turhaan. Samaa huomioidaan kiinteistön yeisen kunnossapidon edeyttämät ämpöjohtojärjestemän kunnostustoimet, kuten putkiston huuhteu ja imaus sekä ikääntyneiden osien vaihto uuden tekniikan mukaisiksi. Ennen suunnitteun aoittamista sevitetään myös kiinteistön energian- ja vedenkuutus muutamata vuodeta, jotta kiinteistötekniikan toimivuutta voidaan arvioida myös muiden järjestemien osata. Esivamisteuun iittyvät isäksi isännöitsijän ja huoosta vastaavan henkiön kanssa käydyt keskusteut kiinteistön mahdoisista ongemakohdista, jotka tuisi ottaa suunnitteussa huomioon. Eei sisäämpötioja oe aiemmin mitattu, voidaan niiden tarkastus iittää esivamisteuun. Perussäätöpaketti pähkinänkuoressa Esisevitykset Esisevitykset esim. LVI-kuntoarvio Suunnitteu Energiatase ATK:n hyväksikäyttö Tehon tarkistus Piirustukset Mittauspöytäkirjat Asiakirjat Asennus Kustannukset Aikatauut Mittaukset Yäpito Sisäämpötiat Kuutusseuranta Informaatio SUUNNITTELUVAIHE ASENNUSVAIHE SEURANTAVAIHE 5

6 Uusittavien aitteiden vainta (isännöitsijä/suunnitteija) Uusittavat aitteet, kuten venttiiit, pumput jne., vaitaan suunnitteijan ja kiinteistönomistajan ehdotusten ja päätösten perusteea. Pääperiaatteena on, että toimivia ja hyväkuntoisia aitteita ei uusita turhaan. Toisaata aitteet, joiden uusiminen on perustetua aitteen teknisen käyttöiän tai kiinteistön kunnossapidon kannata, tuee uusia. Tässä vaiheessa tehdyt virheet huomataan yeensä pikaisesti. Ikääntyneiden venttiieiden uusimatta jättäminen saattaa kasvattaa korjauskustannuksia tuevaisuudessa. Suunnitteu Esivamisteun ja sevitysvaiheen jäkeen suunnitteija aoittaa varsinaisen suunnitteutyön. Häneä tuee ehdottomasti oa käytössään ajantasaa oevat ämpöjohtopiirustukset. Suunnitteu tehdään tietokoneavusteisesti. Suunnitteija maintaa ämpöjohtoverkoston tietokoneee, syöttää tarvittavat patteri- ja putkistotiedot askentaohjemaan sekä työstää askennan akuarvot seaiseen muotoon, että oemassa oeva verkosto tasapainottuu kaikita ositaan asetettujen reunaehtojen mukaisesti. Täaisia reunaehtoja ovat mm. venttiieiden äänet ja säätöaueet, pumpun painetaso, säätökeskuksee asetettava käyrä jne. Suunnitteussa syntyvien mainnus- ja askemadokumenttien taennus kuuuu aatujärjestemän mukaiseen suunnitteutyöhön. Suunnitteun tuosteet Laatujärjestemän mukaisessa suunnitteussa syntyvät seuraavat asiakirjat: työseitys piirustukset, joihin on merkitty jokaisen patterin ja injasäätöventtiiin esisäätöarvot sekä tunnukset injasäätöventtiieiden mittauspöytäkirjat tarkastus- ja vastaanottopöytäkirjat Asiakirjat ja tarjouspyynnöt Mikäi suunnitteusopimuksea on varmistettu, että suunnitteija toimittaa projektinhoidossa tarvittavat asiakirjat, tuee niihin aatujärjestemän mukaisessa perussäädössä sisäyttää: tarjouspyyntöasiakirjat urakkasopimusasiakirjat tarkastuspöytäkirjat vastaanottopöytäkirjat Asennusiikkeen vainta Asennusiikkeen vainta tehdään tarjouspyyntöjen ja niiden perusteea käytyjen neuvotteujen perusteea. Liikkeet, joie tarjouspyyntö ähetetään, vaitaan suunnitteijan kanssa yhteistyössä. Vain seaisie asentajie, joiden ammattitaidosta voidaan oa vakuuttuneita, ähetetään tarjouspyyntö. Yeensä 3 5 tarjouspyyntöä riittää tuottamaan hautun opputuoksen. Vainta kohdistetaan ensisijaisesti asennusiikkeeseen, jonka tarjous on kokonaistaoudeisesti eduisin ja joa Patteriventtiiin vaintavinkit Patteriventtiiin vaintavinkit Patteriventtiiin vaintavinkit Perussäädön tuos on paras mahdoinen, kun projektissa käytetään oikeita tuotteita oikeissa paikoissa. Jokainen patteri tuee varustaa esisäädettävää patteriventtiiiä. Patteriventtiiien runko-osaan iitetään kuoinkin kyseessä oevan tian edeyttämä säätöosa. Asuintioissa käytetään pääsääntöisesti kiintotermostaattia. Jos patteriventtiii jää esimerkiksi verhojen taakse, käytetään termostaattiosana irtoanturia kahden tai viiden metrin kapiaariputkea. Porraskäytävässä, tuuikaapissa, saunassa ja kearitioissa oikea tuote on ikivataa vastaan suojattu termostaattiventtiii tai käsikäyttöpyörä. 6

7 on kyky hoitaa työ Motiva-1-aatujärjestemän mukaisesti. Ennen urakkasopimuksen somimista on syytä varmistaa, että urakoitsija on huoehtinut akisääteisistä vevoisuuksistaan ja että hän on taoudeisesti uotettava yhteistyökumppani. Asennustyön vamisteu Asennustyön aatujärjestemän perusta on kunnoinen työn vamisteu siten, että työ sujuu kitkatta ja asukkaie aiheutuva häiriö on vähäinen. Vamisteuun kuuuu vastuuhenkiön tekemä työtapatarkastus. Sen perusteea jaksotetaan työvaiheet ja asentajat pääsevät tekemään työtään suunniteun aikatauun ja työohjeman mukaisesti. Vamisteuun kuuuu myös asukastiedottaminen, joa varmistetaan se, että jokainen kiinteistön käyttäjä on tietoinen tuevista toimenpiteistä. Asennustyö Varsinainen asennustyö sujuu esivamisteujen ansiosta sujuvasti ja asukkaie aiheutuva häiriö on mahdoisimman vähäinen. Suunnitteu- ja asennustyön aatujärjestemän mukainen toiminta mahdoistaa asennustöiden tekemisen mihin vuodenaikaan tahansa. Verkoston imaus Ennen injasäätöventtiieistä suoritettavaa virtausmittausta tuee verkoston imauksesta huoehtia perusteeisesti. Tämä varmistaa kitkattoman työn vastaanoton ja hyväksymisen. Imauksen puutteeisuus on out keskeinen syy perussäätöjen epäonnistumiseen. Verkostojen säätö ja virtaamien mittaus Verkosto tasapainotetaan suunnitteijan ohjearvojen mukaisesti. Täöin patteri- ja injasäätöventtiieie asetetaan esisäätöarvot. Linjasäätöventtiieiden virtaamamittauksea varmistetaan seuraavat rakennuksen kunnossapidon ja huoon kannata tärkeät asiat: imauksen onnistuminen injakohtaisten virtaamien suunnitemanmukaisuus, jotta vätytään ääniongemita injajohdoissa ei oe virtausta haittaavia tukoksia patteriventtiieissä tai pattereissa ei oe tukoksia kaikkien injasäätöventtiieiden toiminta ja kunto injasäätöventtiieiä pystytään haitsemaan mahdoiset verkostoon tuevat muutokset (uudet injat, patterit) pumppu on oikein vaittu ja se toimii energiataoudeisesti Laatujärjestemän mukaisesti mittaustuokset toimitetaan suunnitteijan tarkastettavaksi. Suunnitteija myös hyväksyy mittatuokset tai antaa ohjeet jatkotoimenpiteistä. Vastaanotto ja takuu Työt otetaan vastaan opputarkastuksessa. Takuiden osata toimitaan seuraavasti: Asennusiike vastaa kaikista asentamistaan aitteista ja niiden toiminnasta. Suunnitteija vastaa toteutuvista sisäämpötioista. Näin suunnitteija on henkiö, joka vastaa ongematianteiden sevittämisestä antaen toimintaohjeet. Sisäämpötiojen tarkastusmittaus tehdään perussäätöä seuraavaa ämmityskaudea. Luovutusasiakirjat Laatujärjestemän mukaisessa projektissa suunnitteija vastaa uovutusasiakirjojen työstämisestä. Luovutusasiakirjakansion tuee sisätää: piirustukset, joihin on merkitty kaikki esisäätöarvot työseitys hyväksytyt mittauspöytäkirjat, joissa näkyy suunniteman mukaiset sekä mitatut vesivirrat tarkastuspöytäkirjat verkostoaskennan tuokset Jatkotoimenpiteet Perussäädössä asetettujen energiansäästötavoitteiden saavuttaminen varmistetaan järjestemäisen kuutusseurannan avua. Kiinteistö- tai taoyhtiön haituksen on edeytettävä, että kiinteistön energiankuutusta seurataan ja siitä raportoidaan vähintään kuukausittain. Kuutusseurannan järjestäminen käytännössä on isännöitsijän tehtävä. Myös taon asukkaie kannattaa säännöisesti tiedottaa toteutuneista kuutusuvuista. 7

8 Odotamme suunnitteijata vahvaa panosta perussäätöprojekteissa, sanoo Timo Laitinen Kiinteistöpaveu Koivu Oy:stä. Lehdespoua tavoitteena tasa-arvoinen ämmönjakeu Asunto Oy Lehdespoku 5:ssä tehtiin ämmitysverkoston perussäätö vuonna Yhdeksästä rivi- ja uhtitaosta koostuvassa yhtiössä on kaikkiaan 52 asuntoa. Perussäädön seurauksena yhtiön ämmönkuutus putosi 14 prosenttia. Tavoitteena perussäätöä tehtäessä oi asukkaiden tasa-arvo. Kaikia asukkaia on oikeus yhtä ämpimään kotiin, sanoo tekninen isännöitsijä Timo Laitinen Kiinteistöpaveu Koivu Oy:stä. Kiinteistöpaveu Koivu kipaiutti taoyhtiön puoesta ämpöverkoston perussäädön suunnitteun ja urakoinnin. Kustannuksia arvioitaessa otettiin huomioon perussäätöprojektin suunnitteu, uusien venttiiien hankinta ja asentaminen. Summa vastasi noin kahden kuukauden vastiketta asuinneiöitä kohden jaettuna. Motiva-1-aatujärjestemän mukainen vastuunjako on Timo Laitisen mukaan isännöitsijän ja työn vastaanottajan kannata sevä: suunnit- As Oy Lehdespoku 5:n ämmönkuutus (perussäätö 1996) teija vastaa ämpötiasta, urakoitsija asennustyöstä ja asentamistaan aitteista. Osapuoten pitää ymmärtää, mitä kutakin osapuoeta vaaditaan. Yätyksiä ei näin tue itse projektin aikana, Laitinen sanoo. Taoyhtiössä vaihdettiin venttiiit toukokuussa. Kesäkuussa venttiiien vaihdon jäkeen tehty ensimmäinen virtausmittaus osoitti verkostossa oevan vieä imaa, joten toinen imauskierros oi tarpeen. Tämän jäkeen Motiva-1-kouutettu suunnitteija hyväksyi venttiiinvaihtotyön. Perussäädön jäkeen ämpötiat tarkastettiin kaikista asunnoista. Kuudessa asunnossa pattereita säädettiin vieä kerran oikean ämpötian saavuttamiseksi. Perussäädön tuoksena kiinteistön ämmönkuutus putosi sevästi aemmae tasoe runsaasta 800 MWh:sta hieman yi 700 MWh:iin vuodessa, mikä merkitsi noin 14 prosentin energiansäästöä. Energiankuutus on pysynyt perussäätöä edetänyttä tiannetta sevästi aemmaa tasoa jo viisi vuotta, jokaisen vuoden merkitessä isää säästettyä rahaa asunto-osakeyhtiöe. 8

9 Työ voidaan viedä joutuisasti isoissakin kohteissa ävitse, kun esivamisteuista on huoehdittu ja yhteistyöstä asukkaiden ynnä muiden kiinteistön käyttäjien kanssa sovittu, kertoo Markku Kauhanen, LVI-Trion toimitusjohtaja. Päiväkotiin mieyttävä työ- ja oeskeuympäristö Motiva-1-aatujärjestemä hyödyttää sekä perussäädön tekijöitä että tiaajia. Sen myötä perussäädön äpivienti on yhtenäistynyt. Asentajae perussäädön mukainen toiminta tuo seviä hyötyjä työhön käytettävän ajan yhentyessä. Asennusiikkeen toimiessa aatujärjestemän mukaisesti on ideana pistää asiat kerraa kuntoon. Tämä on tärkeää, siä syöhän kerran tehdyn korjaaminen nopeasti työtä tuottavuuden. Myös asukkaiden sekä taoyhtiöiden haitusten ja isännöitsijöiden työ hepottuu, koska he saavat urakoitsijoita vertaiukepoisia työtarjouksia, sanoo aatujärjestemäkouutuksen saanut ja sen mukaan perussäätöasennuksia tekevän vantaaaisen LVI-Trion toimitusjohtaja Markku Kauhanen. LVI-Trio teki vuonna 2001 ämmitysverkoston perussäädön vantaaaiseen Yästön päiväkotiin. Kiinteistössä työskenteee nejä päiväkotiryhmää ja isäksi kome aa-asteen uokkaa. Projektia pystyttiin tasaamaan huoneämpötiat ja eikkaamaan kuumimmista tioista usean asteen yiämpötiat. Tämä paransi päiväkodissa oevien asten ja työntekijöiden viihtyvyyttä ja sisäimaa. 9

10 Perussäätöprojektin jäkeen ei imoituksia ämmitysongemista oe tuut huotoyhtiöie ainkaan, toteaa Katja Hirveä, hainnoinen isännöitsijä Sato-yhtymästä. Kuutus pieneni, asumismukavuus parani Vuonna 1985 vamistuneessa asunto-osakeyhtiö Piiikuja 4:ssä tehtiin Motiva-1-aatujärjestemän mukainen perussäätö syksyä vuonna Kiinteistössä on 55 asuntoa ja isäksi siinä toimii Hesingin kaupungin päiväkoti Hia. Sato-yhtymän isännöimässä kiin- teistössä perusäädöe oi tavanomainen syy: asukkaat oivat toistuvasti ottaneet yhteyttä huotoyhtiöön ämmitysongemien vuoksi. Lämmitysongemista tui useita asukasvaituksia huotoyhtiöön, sanoo isännöitsijä Katja Hirveä. 10 Perussäätöprojektin suunnitteijaksi vaittiin Motiva-1-kouutettu suunnitteija. Sato-yhtymä kipaiuttaa kohteet urakkakohtaisesti. Piiikuja 4:n perussäädön urakoi Puromäki-Yhtiöt Oy. Perussäätöä edetävässä kuntokatsemuksessa huomattiin, että ämmitysverkostoon asennetut kumiset äänenvaimentimet oivat hapristuneet ja niistä oi irronnut ämmitysverkostoa tukkivaa kiinteää ainesta. Tämän vuoksi virtaamat oivat epätasaisia. Äänenvaimentimet poistettiin, putkisto huuhdetiin ja termostaatit ja venttiiit vaihdettiin uuden tekniikan mukaisiksi. Sen sijaan injasää- töventtiieitä ei vaihdettu, siä ne todettiin esisäädettäviksi, ja niistä voitiin mitata virtaamat. Lämmitysverkoston perussäädössä sisäämpötiatavoitteeksi asetettiin 21 o C. Tähän perussäädön jäkeen myös päästiin. Asukkaiden ämpöoosuhteita koskevat vaitukset huotoyhtiöön ovat perussäädön jäkeen oppuneet. Asunto-osakeyhtiö Piiikuja 4:n perussäätöä edetävän viiden vuoden keskimääräinen ämpöenergiankuutus on out 54,4 kwh/rm 3. Perussäädön jäkeinen seurantatieto näyttää 49,4 kwh:n kuutusta, mikä merkitsee 8,6 prosentin vähennystä käytetyssä energiassa. Kuutusseuranta kohteessa jatkuu projektin päätyttyä. Energiankuutusta seurataan kuukausittain.

11 Perussäätö kannattaa aina Motiva-1-aatujärjestemä uudisrakentamisessa Uudisrakennuksissakin on esiintynyt huomattavia ongemia: energiankuutus on out iian korkeaa tasoa eivätkä ämmitysjärjestemät oe toimineet suunniteua tavaa. Motiva-1-aatujärjestemän sovetaminen uudisrakennushankkeissa säästää kaikkien rakentamiseen osarahaa. istuvien sekä kiinteistön hainnasta ja yäpidosta vastaavien aikaa ja Laitteistojen ja asennustyön osata aatujärjestemän sovetaminen uudisrakentamiseen ei aiheuta kus- tannuksia. Suunnitteukustannuksia aatujärjestemää noudattavat menetteytavat isäävät hieman. Kustannukset ovat kuitenkin häviävän pienet verrattuna niihin kustannuksiin, joita huonosti tehty suunnitteu aiheuttaa takuuaikana ja rakennuksen käyttöönoton jäkeen. Perussäätö onnistuu taveakin Lämmityskauden aikaisia perussääkan kriittinen vaihe, ei ämpökatkos, töurakoita on tehty vain harvoin. Ura- voidaan kuitenkin yhentää yhteen päivään. Täöin ei asuntojen ämpötia ehdi askea, etenkin, jos edeisenä päivänä on patteriverkoston kautta ajettu taoon hieman yiämpöä. Hesingin seudun opiskeija-asuntosäätiön omistamassa Rasinkatu Kiinteistön hainnosta ja yäpidosta vastaavia tuee oa käytössään sekeät kuutustauukot. 20:ssä tehtiin yhdessä päivässä koko 12-kerroksisen kerrostaon injasukujen ja patteriventtiiien vaihto. Patteriventtiiejä vaihdettiin 360 kappaetta noin komessa tunnissa. Itapäivää oi vuorossa huoeisesti, useaan kertaan tehty verkoston imaus. Imaus toistettiin vieä 2 3 kertaa, viikon väein. Vasta sen jäkeen tehtiin perussäätö, siä iman huoeista imausta ei verkoston perussäätö onnistu. Onnistunut työsuoritus Työn onnistumiseen vaikutti oeeisesti hyvä työsuunnitema, tavaran saatavuus ja heppo patteriventtiiien uokse pääseminen. Asuntoihin pääsy ja työskenteyn sujuminen varmistettiin ajoissa hoidetua asukastiedottamisea. Nopea remontti ei kuitenkaan sovi joka kohteeseen. Esimerkiksi vanhoissa 1950-uvun kohteissa perinteinen toteutustapa on parempi. Lämmityskauden aikana tehty perussäätö onnistuu huoeisen suunnitteun ja hyvin hoidetun asukastiedottamisen ansiosta. 11

12 Tässä esitteessä kerrotaan erityisesti isännöitsijöie, taoyhtiöiden haituksen jäsenie ja asukkaie, miten toteuttaa Motiva-1-aatujärjestemän mukainen onnistunut ämmitysjärjestemän säätöprojekti. Suunnitemien mukaan perussäädetyssä kiinteistössä on mieyttävä ja terveeinen sisäima, eikä energiaa kuu hukkaan. Perussäädöä varmistetaan, että kaikissa huoneissa on suunnitemien mukainen huoneämpötia tehostetaan energiankäyttöä ja säästetään rahaa korjataan yi- tai aiämpöinen ja epäterve sisäimasto hoidetaan kiinteistöä vastuuntuntoisesti Hyödyt taoyhtiöe ja asukkaie tasaiset huoneämpötiat eri huoneistojen ja huoneiden väiä energiansäästö prosenttia kuutusseurannan käynnistäminen ja tavoitteiden toteutumisen seuranta Perussäädön aatujärjestemä vakiinnuttaa vastaanoton ja takuuajan toimintatapoja yhdenmukaistaa suunnitteutyön vaiheita ja tuosteita parantaa asennustyön aatua yhdenmukaistaa urakka-asiakirjoja Motiva Oy Urho Kekkosen katu 4-6 A, PL Hesinki Puh. (09) Faksi (09) Oras Oy Isometsäntie 2, PL Rauma Puh. (02) Faksi (02)

... .-' ... ASUNTO OY KITEEN PUHOSSELKÄ -NIMISEN YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS ...

... .-' ... ASUNTO OY KITEEN PUHOSSELKÄ -NIMISEN YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS ... .... ASUNTO OY KITEEN PUHOSSELKÄ -NIMISEN YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 1 TOIMINIMI JA PAIKKA Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Kiteen Puhossekä ja kotipaikka Kitee. _ y-tunnus: 0 168966-3 Sivu 1 2 TOIMIALA Yhtiön

Lisätiedot

YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN KEHITYSVAMMAISEN LAPSEN PALVELUKOKONAISUUDESSA KUOPION MALLIN MUKAAN

YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN KEHITYSVAMMAISEN LAPSEN PALVELUKOKONAISUUDESSA KUOPION MALLIN MUKAAN Mitä kuuuu kehittämistyöeni? YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN KEHITYSVAMMAISEN LAPSEN PALVELUKOKONAISUUDESSA KUOPION MALLIN MUKAAN Annukka Jämsä-Taskinen apuaisosastonhoitaja, toimintaterapeutti Kuopion kaupunki

Lisätiedot

KOULUJEN SÄÄNNÖLLINEN VALVONTATARKASTUS

KOULUJEN SÄÄNNÖLLINEN VALVONTATARKASTUS KOULUJEN SÄÄNNÖLLINEN VALVONTATARKASTUS - MITÄ TARKASTETAAN - MITEN TARKASTUS ETENEE JA - MITEN JATKOTOIMET ETENEVÄT Ympäristöterveydenhuoon aueeiset kouutuspäivät 9.-10.9.2014 Ouu Ympäristöterveyssuunnitteija

Lisätiedot

VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS TURUN LVI-TEKNIIKKA OY KAARINA LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ

VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS TURUN LVI-TEKNIIKKA OY KAARINA LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ 1 TURUN LVI-TEKNIIKKA OY Kähärlänkuja 13 20100 Turku p. 040 5013391 VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA KAARINA TYÖSELITYS LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ 2 LVI-TYÖSELITYS LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN VENTTIILIASENNUKSET,

Lisätiedot

Haluan hyvää palvelua. Mitä voin kuluttajana vaatia? VERO2015. Taija Härkki p. 0400 432 585. copyright@taija.härkki.201 5

Haluan hyvää palvelua. Mitä voin kuluttajana vaatia? VERO2015. Taija Härkki p. 0400 432 585. copyright@taija.härkki.201 5 Hauan hyvää paveua. Mitä voin kuuttajana vaatia? VERO2015 Taija Härkki p. 000 32 585 1 5 Maaima huutaa.. Päätä nopeasti ja kadu kaikessa rauhassa 2 3 2 korostuvat Asiakkaan asema muuttumassa yksiöinen

Lisätiedot

Lexmarkin tulostuksenhallinta

Lexmarkin tulostuksenhallinta Lexmarkin tuostuksenhainta Optimoi verkkotuostus ja saavuta kipaiuetu tuostuksenhaintaratkaisua, jonka voit ottaa käyttöön omissa tioissasi tai pivipaveun kautta. Turvainen ja kätevä tuosteiden vapautus

Lisätiedot

KOULUJEN SÄÄNNÖLLINEN VALVONTATARKASTUS

KOULUJEN SÄÄNNÖLLINEN VALVONTATARKASTUS KOULUJEN SÄÄNNÖLLINEN VALVONTATARKASTUS YHTEISTYÖ - MITÄ TARKASTETAAN - MITEN TARKASTUS ETENEE JA - MITEN JATKOTOIMET ETENEVÄT Ympäristöterveydenhuoon aueeiset kouutuspäivät 8.-9.10.2014 Tampere Ympäristöterveyssuunnitteija

Lisätiedot

ICT-muutostuki: seutujen verkostoseminaari Säätytalo, HKI 8.5.2014

ICT-muutostuki: seutujen verkostoseminaari Säätytalo, HKI 8.5.2014 KOKEMUKSIA KUNTALIITOKSISTA JA KUNTALIITOSSELVITYKSISTÄ TIETOHALLINNOLLINEN NÄKÖKULMA KUOPION KAUPUNKI ICT-muutostuki: seutujen verkostoseminaari Säätytao, HKI 8.5.2014 Jorma Haonen tietohaintopääikkö

Lisätiedot

Lämmitysjärjestelmät. Säätö ja säätötarpeen tunnistaminen

Lämmitysjärjestelmät. Säätö ja säätötarpeen tunnistaminen Lämmitysjärjestelmät Säätö ja säätötarpeen tunnistaminen Mitä säädöllä voidaan saavuttaa? Tasainen huonelämpötila kaikille Hiljainen lämmitysjärjestelmä Säästöä lämmityskustannuksissa Säätötarpeen tunnistaminen

Lisätiedot

Kiinteistötekniikkaratkaisut

Kiinteistötekniikkaratkaisut Kiinteistötekniikkaratkaisut SmartFinn AUTOMAATIO SmartFinn Automaatio on aidosti helppokäyttöinen järjestelmä, joka tarjoaa kaikki automaatiotoiminnot yhden yhteisen käyttöliittymän kautta. Kattavat asuntokohtaiset

Lisätiedot

Valtioneuvoston asianhallinnan esiselvitys (VN-asianhallinta) Käytössä olevien järjestelmien arkkitehtuurinmukaisuusarviot

Valtioneuvoston asianhallinnan esiselvitys (VN-asianhallinta) Käytössä olevien järjestelmien arkkitehtuurinmukaisuusarviot Vationeuvoston asianhainnan esisevitys (VN-asianhainta) Käytössä oevien järjestemien arkkitehtuurinmukaisuusarviot 10.6.2014 Sisätö Arviointimai ja karkea ooginen tavoitearkkitehtuuri Arvioitavat oemassa

Lisätiedot

Galleria BE 19 Do Up with Art Create Happy Spaces sisustusleikin ohjeistus 2010

Galleria BE 19 Do Up with Art Create Happy Spaces sisustusleikin ohjeistus 2010 Gaeria BE 19 Do Up with Art Create Happy Spaces sisustuseikin ohjeistus 2010 Do Up With Art Create Happy Spaces sisustuseikin kuvaus ja säännöt Do Up with Art - Create Happy Spaces -sisustustapa, on jokaisee

Lisätiedot

Elinkaarihanke Vaihtoehtoisena investointimallina. Veli-Matti Paananen

Elinkaarihanke Vaihtoehtoisena investointimallina. Veli-Matti Paananen Vei-Matti Paananen Einkaarihanke Vaihtoehtoisena investointimaina Vei-Matti Paananen Yeistä einkaarihankkeista Suomessa Vaikka puhutaan uudesta ja innovatiivisesta hankemaista, on ensimmäisestä Suomessa

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI, PERUSTURVA, VANHUSPALVELUIDEN LÄÄKÄRITYÖN JÄRJESTÄMINEN 1.1.2016 ALKAEN. Heli Mattila Geriatrian asiantuntijalääkäri 6.6.

KUOPION KAUPUNKI, PERUSTURVA, VANHUSPALVELUIDEN LÄÄKÄRITYÖN JÄRJESTÄMINEN 1.1.2016 ALKAEN. Heli Mattila Geriatrian asiantuntijalääkäri 6.6. KUOPION KAUPUNKI, PERUSTURVA, VANHUSPALVELUIDEN LÄÄKÄRITYÖN JÄRJESTÄMINEN 1.1.2016 ALKAEN Hei Mattia Geriatrian asiantuntijaääkäri 6.6.15 LÄÄKÄRIPOOLI, TOIMINTA-AJATUS Monisairaan vanhuksen tarpeiden havaitseminen

Lisätiedot

KUN RANGAISTUS TULEE KOTIIN: LASTENSUOJELUN ROOLI VALVONTARANGAISTUKSESSA

KUN RANGAISTUS TULEE KOTIIN: LASTENSUOJELUN ROOLI VALVONTARANGAISTUKSESSA KUN RANGAISTUS TULEE KOTIIN: LASTENSUOJELUN ROOLI VALVONTARANGAISTUKSESSA Sosiaaityöntekijä Kirsi Koivistoinen Lapsiperhepaveut/poiisin sosiaaityö LASTENSUOJELU JA VALVONTARANGAISTUS Taustaa 9/2013 ähtien

Lisätiedot

LIITE 2: LEHTONIEMI JA PEIKKOMETSÄN ALUE, VUOROPYSÄKÖINTIKYSELY TULOKSET V.2015

LIITE 2: LEHTONIEMI JA PEIKKOMETSÄN ALUE, VUOROPYSÄKÖINTIKYSELY TULOKSET V.2015 LIITE 2: LEHTONIEMI JA PEIKKOMETSÄN ALUE, VUOROPYSÄKÖINTIKYSELY TULOKSET V.2015 Liite 2: Vuoropysäköintikysey 2015 Lehtoniemen aueeta tueiden asukaspaautteiden pohjata on Kanavaharjunkadua sekä Järvihemenkadua

Lisätiedot

BH60A0900 Ympäristömittaukset

BH60A0900 Ympäristömittaukset eden kuiva- ja kiintoaines, ja COD Tehtävä. Tehtaan jätevedenpuhdistamon uosvirtaavasta vedestä hautaan mitata a) kuiva-ainepitoisuus, b) kuiva-aineen orgaanisen aineksen pitoisuus, c) kiintoaine ja d)

Lisätiedot

LIITE 1 LEHTONIEMI JA PEIKKOMETSÄN ALUE, VUOROPYSÄKÖINTIKYSELY TULOKSET V.2014

LIITE 1 LEHTONIEMI JA PEIKKOMETSÄN ALUE, VUOROPYSÄKÖINTIKYSELY TULOKSET V.2014 LIITE 1 LEHTONIEMI JA PEIKKOMETSÄN ALUE, VUOROPYSÄKÖINTIKYSELY TULOKSET V.2014 Liite 1: Vuoropysäköintikysey 2014 Lehtoniemen aueeta tueiden asukaspaautteiden pohjata on Kanavaharjunkadua sekä Järvihemenkadua

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Terveydenhuollon palvelualue. www.kuopio.fi/terve-kuopio-kioski

Kuopion kaupunki Terveydenhuollon palvelualue. www.kuopio.fi/terve-kuopio-kioski Kuopion kaupunki Terveydenhuoon paveuaue www.kuopio.fi/terve-kuopio-kioski HYVINVOINTIKIOSKI-HANKE 1.12.2011-30.11.2014 Päätoteuttaja: Kuopion kaupunki perusturvan ja terveydenhuoon paveuaueet Osatoteuttajat:

Lisätiedot

Aurinkokeräin vakuumiputkella

Aurinkokeräin vakuumiputkella Aurinkokeräin vakuumiputkea VTK 570 Auringonämpöä keräten saa auringosta Vaiant uonnoinen vainta Vaiant on saavuttanut aurinkoäityksen teknoogian osata hyvän aseman: yritykseä on yi 130 vuoden kokemus

Lisätiedot

Kiinteistöhuolto taloyhtiössä ja säästötoimenpiteet

Kiinteistöhuolto taloyhtiössä ja säästötoimenpiteet Kiinteistöhuolto taloyhtiössä ja säästötoimenpiteet 12.04.2012 Pakkalasali Pekka Seppänen LVI- Insinööri Kuntoarvioija, PKA energiatodistuksen antajan pätevyys, PETA Tyypilliset ongelmat -Tilausvesivirta

Lisätiedot

δ 0 [m] pistevoimasta 1 kn aiheutuva suurin kokonaistaipuma δ 1 [m] pistevoimasta 1 kn aiheutuva suurin paikallinen taipuma ζ [-] vaimennussuhde

δ 0 [m] pistevoimasta 1 kn aiheutuva suurin kokonaistaipuma δ 1 [m] pistevoimasta 1 kn aiheutuva suurin paikallinen taipuma ζ [-] vaimennussuhde SYMBOLILUETTELO a [/s ] ihisen käveystä aiheutuva askettu kiihtyvyys x [] huoneen suurin eveys- tai pituus [] attian eveys eff [] attian värähteevän osan tehoinen eveys e=,78 [-] Neperin uku s [] attiapakkien

Lisätiedot

MobilePay sovelluksen sopimusehdot

MobilePay sovelluksen sopimusehdot MobiePay soveuksen sopimusehdot MobiePay by Danske Bank on mobiiiaitteisiin adattava Danske Bank Oyj:n maksuväine (jäjempänä MobiePay-soveus) sähköistä rahansiirtoa varten. Näitä sopimusehtoja soveetaan

Lisätiedot

Kuntaliitokset ja ICT-palvelut talousja konsernihallinnon näkökulmasta

Kuntaliitokset ja ICT-palvelut talousja konsernihallinnon näkökulmasta Kuntaiitokset ja ICT-paveut taousja konsernihainnon näkökumasta KUNTIEN ICT-PALVELUT RAKENNEUUDISTUKSISSA SEMINAARI Hesinki 26.02.2015 Strategiajohtaja Sirpa Lätti-Hyvönen, Kuopion kaupunki 18.02.2015

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 63 16.06.2015. 63 Asianro 4565/06.00.00/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 63 16.06.2015. 63 Asianro 4565/06.00.00/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (1) 63 Asianro 4565/06.00.00/2015 Vanhuspaveuiden ääkärityön uudeeen järjestey Viime vuosina Kuopiossa on toteutettu vanhuspaveuiden paveurakenneuudistus, jonka myötä

Lisätiedot

Lexmarkin suojausominaisuudet ratkaisujen käyttöönoton sisältäviin tulostimiin ja monitoimilaitteisiin

Lexmarkin suojausominaisuudet ratkaisujen käyttöönoton sisältäviin tulostimiin ja monitoimilaitteisiin Lexmarkin suojausominaisuudet ratkaisujen käyttöönoton sisätäviin tuostimiin ja monitoimiaitteisiin Paranna yrityksesi asiakirjojen ja tietojen suojausta Organisaatiosi täytyy pystyä haitsemaan verkkoaitteita

Lisätiedot

Energia- ilta 01.02.2012. Pakkalan sali

Energia- ilta 01.02.2012. Pakkalan sali Energia- ilta 01.02.2012 Pakkalan sali Pekka Seppänen LVI- Insinööri Kuntoarvioija, PKA energiatodistuksen antajan pätevyys, PETA Tyypilliset ongelmat -Tilausvesivirta liian suuri (kaukolämpökiinteistöt)

Lisätiedot

NILSIÄN TERVEYS- JA PALVELUKESKUSHANKE. Nilsiä-neuvottelukunnan kokous 27.2.2013

NILSIÄN TERVEYS- JA PALVELUKESKUSHANKE. Nilsiä-neuvottelukunnan kokous 27.2.2013 NILSIÄN TERVEYS- JA PALVELUKESKUSHANKE Nisiä-neuvotteukunnan kokous 27.2.2013 LÄHTÖKOHDAT Hankesuunnitema 2008 Suunnitemasta toteutunut v. 2009 aikana paveukeskuksen kotihoitotiojen peruskorjaus / Oukan

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa. Keski-Suomen Energiatoimisto

Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa. Keski-Suomen Energiatoimisto Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Miksi energiaeksperttejä? Energia yhä kalliimpaa ja ympäristövaikutuksia

Lisätiedot

Sähköisessä muodossa olevista pysyvään säilytykseen määrätyistä asiakirjoista otetaan paperitulosteet.

Sähköisessä muodossa olevista pysyvään säilytykseen määrätyistä asiakirjoista otetaan paperitulosteet. ROVASTIKUNTA-ARKISTON ARKISTOSÄÄNTÖ 1. Rovastikunnan asiakirjahainto ja arkistotoimi Rovastikunta on itsenäinen arkistonmuodostaja. Rovastikuntakokous akkautettiin hiippakuntahainnon uudistamisen yhteydessä

Lisätiedot

ECO-JET-O ja HYDRO-JET-OS rasvanerottimet

ECO-JET-O ja HYDRO-JET-OS rasvanerottimet ECO-JET ja HYDRO-JET Rasvanerottimet Rakenne Varusteet Tarkastus- ja huotoaukot Ø 0 mm Hajutiiviit ukittavat kannet pikasavaa ACO ALARM DUO -häytin rasvakerroksen ja padotuksen mittaamiseen Hajutiiviit

Lisätiedot

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd 18 100 ja 1 kysymystä putkiremontista 19 Putkiremontti voidaan nykyisin TOTEUTTAA useilla eri tavoilla. Yleisimmät näistä ovat perinteinen putkiremontti, sukitus ja pinnoitus tai edellisten yhdistelmä.

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS TERVAKALLION ALUEEN KEHITTÄMISESTÄ

YHTEISTYÖSOPIMUS TERVAKALLION ALUEEN KEHITTÄMISESTÄ Luonnos.0.0 YHTEISTYÖSOIMUS TERVALLION ALUEEN KEHITTÄMISESTÄ Soijauoet Sastamaan kauunki, yt. 0- L 0 Sastamaa (kauunki) Rakennus Mi&Re Oy, yt. 09- Teirinkatu 0 Vaasa (rakennusiike) Soimuksen kohde Soimus

Lisätiedot

Yritys ja työterveyshuolto. Työterveyshuolto henkilöstön hyvinvoinnin tukena

Yritys ja työterveyshuolto. Työterveyshuolto henkilöstön hyvinvoinnin tukena Yritys ja työterveyshuoto Työterveyshuoto henkiöstön hyvinvoinnin tukena Sisäys Työterveyshuoon tavoitteet... 4 Työterveyshuoon sisätö... 5 Henkiöstön työ- ja toimintakyvyn tukeminen... 6 Terveyden ja

Lisätiedot

Arkistonmuodostuksesta tiedonhallintaan

Arkistonmuodostuksesta tiedonhallintaan ARKISTOINNIN/TIEDONHALLINNAN TAVOITE ON, ETTÄ ASIAKIRJAT PALVELEVAT TIEDONLÄHTEINÄ ELINKAARENSA KAIKISSA VAIHEISSA Tiedon öytymisen edeytys on, että kaikki noudattavat yhteisesti sovittuja toimintatapoja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Kokouskutsu 28/2015 1 (1) Kaupunginhallitus. 5 Asianro 4565/06.00.00/2015

Kuopion kaupunki Kokouskutsu 28/2015 1 (1) Kaupunginhallitus. 5 Asianro 4565/06.00.00/2015 Kuopion kaupunki Kokouskutsu 28/2015 1 (1) Perusturva- ja terveysautakunta 63 16.6.2015 5 Asianro 4565/06.00.00/2015 Vanhuspaveuiden ääkärityön uudeeen järjestey Päätöshistoria Perusturva- ja terveysautakunta

Lisätiedot

KUNTALIITOKSEN ICT-STRATEGIA, ONNISTUMISEN EVÄÄT

KUNTALIITOKSEN ICT-STRATEGIA, ONNISTUMISEN EVÄÄT KUOPIO KUNTALIITOKSEN ICT-STRATEGIA, ONNISTUMISEN EVÄÄT Kuntien ICT-muutostukiohjeman päätösseminaari Vationvarainministeriö, Hesinki 25.11.2015 Jorma Haonen, tietohaintopääikkö Kuopion kaupunki KUOPIO

Lisätiedot

LÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖVEDELLE KÄYTTÖOHJE MALLI TAW-270NH2A / RAW-25NH2A

LÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖVEDELLE KÄYTTÖOHJE MALLI TAW-270NH2A / RAW-25NH2A LÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖVEDELLE KÄYTTÖOHJE SÄILIÖYKSIKKÖ MALLI ULKOYKSIKKÖ TAW-270NH2A / RAW-25NH2A SÄILIÖYKSIKKÖ ULKOYKSIKKÖ RAW-25NH2A TAW-270NH2A Käyttöohjeet Sivut 1~26 Saavuttaaksesi parhaan mahdoisen hyödyn

Lisätiedot

KIINTEISTÖJEN ENERGIATEHOKKUUS JA SEUTUVALVOMO. KUOPION KAUPUNKI Projektipäällikkö Mervi Räisänen

KIINTEISTÖJEN ENERGIATEHOKKUUS JA SEUTUVALVOMO. KUOPION KAUPUNKI Projektipäällikkö Mervi Räisänen KIINTEISTÖJEN ENERGIATEHOKKUUS JA SEUTUVALVOMO KUOPION KAUPUNKI Projektipääikkö Mervi Räisänen ESITYKSEN SISÄLTÖ Yeisesittey rakennuskannasta Kuutustiasot Sähkö Lämpö Vesi Rakennuskannassa toteutettuja

Lisätiedot

Näytesivut 40 Kylppärit kuntoon

Näytesivut 40 Kylppärit kuntoon ut iv es yt Nä 40 Kylppärit kuntoon 4 REMONTTITYYPPI 3: KAIKKIEN KYLPYHUONEIDEN YHTÄAIKAINEN SANEERAUS Kylpyhuoneiden käyttöikä on yleensä noin 20 25 vuotta. Yhtiössä tulee aloittaa kylpyhuonesaneerausten

Lisätiedot

Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Uusi asunto-osakeyhtiölaki OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Uusi asunto-osakeyhtiölaki Osakkeenomistajan remontit Pakkalan Sali 2. 9 2010 Pekka Luoto Uusien määräysten tavoitteita, miksi uudet määräykset ovat

Lisätiedot

Ainutlaatuiset maalämpöpumput

Ainutlaatuiset maalämpöpumput ALPHA-INNOTEC Ainutaatuiset maaämpöpumput Yksi tuote monia etuja Yksinkertaista ja kätevää. Yksi aite kaikkeen Lämmitys ja ämmin käyttövesi samassa yksikössä. Lämpöpumppu tarjoaa mukavaa ämmitystä ja ämmintä

Lisätiedot

Rane energianeuvonta. Energiaeksperttikoulutus 6.10.2015 Ilari Rautanen

Rane energianeuvonta. Energiaeksperttikoulutus 6.10.2015 Ilari Rautanen Rane energianeuvonta Energiaeksperttikoulutus 6.10.2015 Ilari Rautanen Ranen henkilöstöä Antero Mäkinen Rakentaminen Katja Räsänen Harjoittelija Petri Mäkelä Rakentajan opas Tiina Hakala Asuminen Ilari

Lisätiedot

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Kiinteistöjen energiatehokkuus ja hyvät sisäolosuhteet Ajankohtaista tietoa patteriverkoston perussäädöstä sekä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuudesta Kirsi-Maaria Forssell, Motiva

Lisätiedot

Asunto-Oy Säästökenno Ikkunoiden ja ovien uusiminen

Asunto-Oy Säästökenno Ikkunoiden ja ovien uusiminen TIEDOTE Asunto-Oy Säästökenno Ikkunoiden ja ovien uusiminen 2017-2018 HUOM. Huoneistoissa tulee tehdä valmisteluja sujuvan asennuksen varmistamiseksi. Katso asennukseen valmistautuminen. Remontin sisältö

Lisätiedot

ILMANVAIHDON JA LÄMMITYKSEN SÄÄDÖT

ILMANVAIHDON JA LÄMMITYKSEN SÄÄDÖT ILMANVAIHDON JA LÄMMITYKSEN SÄÄDÖT 25.10.2016 Talokeskus Yhtiöt Oy Timo Haapea Linjasaneerausyksikön päällikkö LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ, MITÄ SE TARKOITTAA? Kiinteistön erilaisten tilojen lämpötilojen

Lisätiedot

Liikenteen ja kuljetusten seuranta

Liikenteen ja kuljetusten seuranta Liikenteen ja kujetusten seuranta Sami Luoma Tiehainto - Liikenteen paveut Hankeaue 3 FITS oppuseminaari 07.05.2004 Sami Luoma, FITS oppuseminaari 07.05.2004 Liikenteen ja kujetusten seuranta - tavoitteet

Lisätiedot

Taru Kokkonen, Kuopion kaupunki

Taru Kokkonen, Kuopion kaupunki HENKILÖSTÖVIESTINTÄ MUUTOKSESSSA Kuntamarkkinat 11. 12.9.2013 MUUTOS, MUUTOS, MUUTOS Muutos on jatkuvaa ja oemassaoon edeytys Organisaation kyky muuttua on mainetekijä vetovoima sisäiset ongemat kantautuvat

Lisätiedot

Palkanlaskenta. hoitaa palkat maksuun ajallaan sekä palkkatiedot verottajalle, eläkevakuutukseen ja muihin tietopankkeihin 3 2008 2.9.

Palkanlaskenta. hoitaa palkat maksuun ajallaan sekä palkkatiedot verottajalle, eläkevakuutukseen ja muihin tietopankkeihin 3 2008 2.9. 3 2008 2.9.2008 Hesingin kaupunki Taous- ja suunnitteukeskus TALOUSHALLINTOPALVELUN SÄHKÖINEN TIEDOTE Pakanaskenta hoitaa pakat maksuun ajaaan sekä pakkatiedot verottajae, eäkevakuutukseen ja muihin tietopankkeihin

Lisätiedot

Lämmöntalteenotto ekologisesti ja tehokkaasti

Lämmöntalteenotto ekologisesti ja tehokkaasti Tapio Tarpio Lämmöntalteenotto ekologisesti ja tehokkaasti Air Termico/Air Kameleontti -tuloilmaikkuna on ekologinen tapa ottaa ikkunan kautta poistuva hukkalämpö talteen ja hyödyntää auringon lämpövaikutus.

Lisätiedot

YSE:n käyttö PKSSK:ssa

YSE:n käyttö PKSSK:ssa INVESTOINNIT PKSSK:SSA G2, Päiki, apteekki ja silmäyksikkö 12/2011 (12,8 milj. ) L1, psykiatriatalon 1. vaihe10/2013 (12,2 milj. ) P2, pysäköintitalo 2. 12/2013 (9,0 milj. ) K-talo tehostetun palveluasumisen

Lisätiedot

Mauri Niemelä. Mauri Niemelä, Pohjois-Suomen Kiinteistö yhdistys ry.

Mauri Niemelä. Mauri Niemelä, Pohjois-Suomen Kiinteistö yhdistys ry. Mauri Niemelä Isännöitsijä vuodesta 1981 Vuoden isännöitsijä 2011, Isännöintiliitto ry Oulun Isännöitsijätoimisto Oy, yrittäjä, isännöitsijä, toimitusjohtaja, AIT Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry I-

Lisätiedot

Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti

Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti Teemu Alavenetmäki RI (AMK) Tampereen Tilakeskus Liikelaitos rakennuttajainsinööri Sisältö Suunnittelu Kilpailutus ja urakoitsijoiden valinta Rakentaminen

Lisätiedot

Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2011

Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2011 Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2011 Liittymistilanne Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelmaan oli vuoden 2011 lopussa liittynyt 25 jäsenyhteisöä, joiden liittymisasiakirjoista

Lisätiedot

TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli

TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli Emilia Olkanen & Lauri Penttinen TARMO Asuinalueiden viihtyisyys Asumisen mukavuus Yhteisöllisyys Rakennusten toiminnallisuus Energiatehokkuuden

Lisätiedot

Energiaekspertiksi omassa taloyhtiössä. Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy 6.4.2016, Taloyhtiö 2016

Energiaekspertiksi omassa taloyhtiössä. Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy 6.4.2016, Taloyhtiö 2016 Energiaekspertiksi omassa taloyhtiössä Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy 6.4.2016, Taloyhtiö 2016 Energiaekspertti taloyhtiössä Aktiivinen, talonsa tunteva asukas Isännöinnillä ja kiinteistöhuollolla ei

Lisätiedot

Lukuteorian kertausta ja syvennystä

Lukuteorian kertausta ja syvennystä Lukuteorian kertausta ja syvennystä Tehtäviä jaoisuudesta 1. Okoot a, b, c ja d kokonaisukuja, joie a c ja (a c) (ab + cd). Osoita, että (a c) (ad + bc).. Okoon n pariton positiivinen kokonaisuku. Osoita,

Lisätiedot

TRY TERÄSNORMIKORTTI N:o 11/2000 [korvaa Teräsnormikortin N:o 5/1997] Kävelystä aiheutuvat välipohjien värähtelyt

TRY TERÄSNORMIKORTTI N:o 11/2000 [korvaa Teräsnormikortin N:o 5/1997] Kävelystä aiheutuvat välipohjien värähtelyt TRY TERÄSNORMIKORTTI N:o 11/2000 [korvaa Teräsnormikortin N:o 5/1997] RakMK B7:n kohta: 3.6.2 RakMK B7 1996 RakMK B6:n kohta: 3.6.2 RakMK B6 1989 Käveystä aiheutuvat väipohjien värähteyt Yhteyshenkiö:

Lisätiedot

Sisäliikuntatilasuunnitelma Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 19.05.2015

Sisäliikuntatilasuunnitelma Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 19.05.2015 Sisäiikuntatiasuunnitema Hyvinvoinnin edistämisen autakunta 19.05.2015 Sisäiikuntatiasuunnitema Luonnos 11052015 Sisäiikuntatiat Lähtökohdat: Jää- ja uimahaien, Kuopio- hain ja Studentian (kaupungin käytössä

Lisätiedot

Taloyhtiön energiansäästö

Taloyhtiön energiansäästö Taloyhtiön energiansäästö Hallitusforum 19.03.2011 Messukeskus, Helsinki Petri Pylsy, Kiinteistöliitto Suomen Kiinteistöliitto ry Mitä rakennusten energiatehokkuus on Energiatehokkuus paranee, kun Pienemmällä

Lisätiedot

Leca. -hormit. Suunnittelu- ja asennusohjeet. www.e-weber.fi. 7-13/ 6.10.2010 korvaa esitteen 7-13/1.3.2010

Leca. -hormit. Suunnittelu- ja asennusohjeet. www.e-weber.fi. 7-13/ 6.10.2010 korvaa esitteen 7-13/1.3.2010 Leca -hormit Suunnitteu- ja asennusohjeet 7-13/ 6.10.2010 korvaa esitteen 7-13/1.3.2010 www.e-weber.fi SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1 Suunnitteu 3 1.1 Yeistä 3 1.2 Leca - hormit, tekniset tiedot 3 1.3 Hormityypin

Lisätiedot

Talon valmistumisvuosi 1999 Asuinpinta-ala 441m2. Asuntoja 6

Talon valmistumisvuosi 1999 Asuinpinta-ala 441m2. Asuntoja 6 Lattialämmitetyn rivitalon perusparannus 2015 Talon valmistumisvuosi 1999 Asuinpinta-ala 441m2. Asuntoja 6 Maakaasukattila Lattialämmitys. Putkipituus tuntematon. Ilmanvaihto koneellinen. Ei lämmön talteenottoa.

Lisätiedot

TAC - Finland. Energiansäästöpalvelut uusiin ja olemassa oleviin rakennuksiin. We help the best buildings in the world get that way.

TAC - Finland. Energiansäästöpalvelut uusiin ja olemassa oleviin rakennuksiin. We help the best buildings in the world get that way. TAC - Finland Energiansäästöpalvelut uusiin ja olemassa oleviin rakennuksiin We help the best buildings in the world get that way. TAC:n tuotteiden ja palvelujen jakauma TAC:lla me: Kehitämme ja valmistamme

Lisätiedot

Edullisin tie energiatehokkuuteen

Edullisin tie energiatehokkuuteen Edullisin tie energiatehokkuuteen Kiinteistöpalvelut Maalämpöjärjestelmät IVT Turku LTO-järjestelmät Kaukolämmönvaihtimet Säätölaitteet IVT Turku - maalämpö Älä polta rahaa Asunto Oy Inkoistenrinne Ostettavan

Lisätiedot

Magneettiset materiaalit ja magneettikentän energia

Magneettiset materiaalit ja magneettikentän energia agneettiset ateriaait ja agneettikentän energia ateriaait jaetaan agneettisten oinaisuuksiensa ukaan koeen uokkaan: diaagneettiset, paraagneettiset ja ferroagneettiset aineet. ateria koostuu atoeista,

Lisätiedot

Peruskorjaushankkeen käyttöönotto ja takuu Talotekniikan käyttöönoton haasteet. 9.12.2014 Jyrki Vilmunen

Peruskorjaushankkeen käyttöönotto ja takuu Talotekniikan käyttöönoton haasteet. 9.12.2014 Jyrki Vilmunen Peruskorjaushankkeen käyttöönotto ja takuu Talotekniikan käyttöönoton haasteet 9.12.2014 Jyrki Vilmunen Korjausrakentamisen haasteita talotekniikalle Työmaan toteutusaikataulut ei realistisia Korjausrakentamisessa

Lisätiedot

KUOPION KOKOUS- JA KONFERENSSIPALVELUT

KUOPION KOKOUS- JA KONFERENSSIPALVELUT KUOPION KOKOUS- JA KONFERENSSIPALVELUT KUOPIO CONVENTION BUREAU 26.10.2015 Kirsi Vartiainen kirsi.vartiainen-tissari@kuopio.fi p. 044 718 2053 1. Kongressimatkaiu Suomessa 2. Kuopio Convention Bureau sevityshanke

Lisätiedot

Leca. -hormit. Suunnittelu- ja asennusohjeet. www.e-weber.fi. 7-13/1.1.2015 korvaa esitteen 7-13/15.1.2013

Leca. -hormit. Suunnittelu- ja asennusohjeet. www.e-weber.fi. 7-13/1.1.2015 korvaa esitteen 7-13/15.1.2013 Leca -hormit Suunnitteu- ja asennusohjeet 7-13/1.1.2015 korvaa esitteen 7-13/15.1.2013 www.e-weber.fi SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1 SUUNNITTELU 3 1.1 YLEISTÄ 3 1.2 LECA HORMIT, TEKNISET TIEDOT 3 1.3 HORMITYYPIN

Lisätiedot

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Päätehtävät ja roolit Tilaaja päättää Isännöitsijä johtaa taloyhtiötä Projektijohtaja johtaa hanketta Valvoja valvoo

Lisätiedot

Ennen kuin ryhdyt päivittämään

Ennen kuin ryhdyt päivittämään Johdanto Tämä CD-ROM-evy sisätää Phiipsin ensimmäisen sukupoven DVD-taentimen vamisohjemapäivityksen, joka isää soittimeen DVD+R-evyjen taennusmahdoisuuden sekä useita muita kiinnostavia toimintoja. Päivitystä

Lisätiedot

Kiitos kun valitsitte Mobileyen!

Kiitos kun valitsitte Mobileyen! Käyttöohje Kiitos kun vaitsitte Mobieyen! Oet iittynyt tuhansien asiakkaidemme joukkoon maaimassa, jotka ovat myös vainneet Mobieye 5-Series järjestemän. Oet nyt mukana muuttamassa ympäristöämme turvaisemmaksi

Lisätiedot

Vastaanottotoiminnan tiimimalliin siirtyminen 2015

Vastaanottotoiminnan tiimimalliin siirtyminen 2015 Vastaanottotoiminnan tiimimaiin siirtyminen 2015 Jari Saarinen Terveysjohtaja 19.8.2015 1 Kuopion kaupungin strategia 2020 Asiakasähtöisyys Ennataehkäisevät paveut Peruspaveuita tuee keventää, keskittyä

Lisätiedot

Kaukajärviosuuskunta. Emoyhtiö Isännöintikohteita n.185 kpl Henkilökuntaa n. 120 Liikevaihto n. 7 M

Kaukajärviosuuskunta. Emoyhtiö Isännöintikohteita n.185 kpl Henkilökuntaa n. 120 Liikevaihto n. 7 M Kaukajärviosuuskunta Emoyhtiö Isännöintikohteita n.185 kpl Henkilökuntaa n. 120 Liikevaihto n. 7 M HM Isännöinti ja Tili Oy (tytäryhtiö) Isännöintikohteita n. 80 kpl Henkilökuntaa 6 Liikevaihto n. 0,5

Lisätiedot

Kuinka energiatehokkuutta voidaan parantaa?

Kuinka energiatehokkuutta voidaan parantaa? Kuinka energiatehokkuutta voidaan parantaa? Energiansäästöllä tarkoitetaan yleensä energiankäytön absoluuttista vähentämistä. Energiatehokkuus puolestaan tarkoittaa suuremman tuotoksen aikaansaamista samalla

Lisätiedot

TOTEUTUSKUVAUS EEMONTTI - REMONTISTA

TOTEUTUSKUVAUS EEMONTTI - REMONTISTA TOTEUTUSKUVAUS EEMONTTI - REMONTISTA Kohdekiinteistö 3: 2000-luvun omakotitalo Kiinteistön lähtötilanne ennen remonttia EEMontti kohdekiinteistö 3 on vuonna 2006 rakennettu kaksikerroksinen omakotitalokiinteistö,

Lisätiedot

Oulun kaupungin päiväkotien energiakisa 2014 / Schneider Electric Buildings Finland Oy Energiankäyttö. 04.09.2014 Pekka Karppanen

Oulun kaupungin päiväkotien energiakisa 2014 / Schneider Electric Buildings Finland Oy Energiankäyttö. 04.09.2014 Pekka Karppanen Oulun kaupungin päiväkotien energiakisa 2014 / Schneider Electric Buildings Finland Oy Energiankäyttö 04.09.2014 Pekka Karppanen Valaistuksen- ja vedenkäyttö Valaisimien sammuttaminen Yleispätevä ohje

Lisätiedot

Lähiökorjaamisen teemaseminaari 10.04.2014

Lähiökorjaamisen teemaseminaari 10.04.2014 Tavoitteena kohtuuhintainen elinkaarikorjaaminen Kerrostalojen kohtuuhintainen korjaaminen -klinikka Lähiökorjaamisen teemaseminaari 10.04.2014 Ilpo Peltonen, RAKLI ry Asuinalueiden ja kerrostalojen uudistaminen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kaikkien alojen yhteinen matematiikan valmiuksien kilpailu

Ammatillisen koulutuksen kaikkien alojen yhteinen matematiikan valmiuksien kilpailu MTEMTIIKN KOE mmatiisen kouutuksen kaikkien aojen yhteinen matematiikan vamiuksien kipaiu Nimi: Oppiaitos:.. Kouutusaa:... Luokka:.. Sarjat: LIT MERKKI OMN SRJSI. Tekniikka ja iikenne:... Matkaiu-,ravitsemus-

Lisätiedot

Taloyhtiön energiankulutus hallintaan

Taloyhtiön energiankulutus hallintaan Taloyhtiön energiankulutus hallintaan 01.02.2012, Oulun kaupunginkirjaston Pakkalan Sali DI Petri Pylsy Suomen Kiinteistöliitto ry Tarjolla tänään Arkitodellisuus taloyhtiöissä Suunnitelmallinen energiatehokkuuden

Lisätiedot

Julkisivukorjaamisen tarve jatkuu - mistä työkalut vastata haasteeseen?

Julkisivukorjaamisen tarve jatkuu - mistä työkalut vastata haasteeseen? Toimitusjohtaja, tekniikan tohtori Suomen Betoniyhdistys ry JULKISIVU 2011 Messukeskus 12.11.2011 Julkisivukorjaamisen tarve jatkuu - mistä työkalut vastata haasteeseen? 1(17) Esityksen teemat Asiantuntijoiden

Lisätiedot

Toteutettavissa olevat energiansäästömahdollisuudet Tampereen asuinrakennuksissa. Energiaremontti

Toteutettavissa olevat energiansäästömahdollisuudet Tampereen asuinrakennuksissa. Energiaremontti Toteutettavissa olevat energiansäästömahdollisuudet Tampereen asuinrakennuksissa 1 Energiaremontti Miten päästään 20 % energiansäästöön vuoteen 2020 mennessä Tampereen asuinrakennuskannassa Energiaeksperttikoulutus

Lisätiedot

Verkkotunnistautuminen

Verkkotunnistautuminen Verkkotunnistautuminen Lapin TIVA seminaari Rovaniemeä Jukka Keso 29.9.2006 Fujitsu ettei tietotekniikka kävisi työstä Fujitsu on tieto- ja viestintätekniikan paveutoimittaja Patja- ja Sohva-toimintamait

Lisätiedot

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ. tukea,turvaa,etuja. www.oaj.fi

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ. tukea,turvaa,etuja. www.oaj.fi 2012 2013 jäsen+ Opetusaan Ammattijärjestö OAJ tukea,turvaa,etuja www.oaj.fi Eina Keinänen ei auksi tiennyt, että sosionomin on mahdoista iittyä OAJ:hin, mutta kun se sevisi, vainta oi sevä. Lastentarhanopettaja

Lisätiedot

KUOPIO KOULUTERVEYSKYSELYN TULOKSET. Kouluterveyskysely 2013 Kuopion tulokset

KUOPIO KOULUTERVEYSKYSELYN TULOKSET. Kouluterveyskysely 2013 Kuopion tulokset KUOPIO KOULUTERVEYSKYSELYN TULOKSET Kouuterveyskysey 2013 Kuopion tuokset VASTAAJAT Kyseyyn vastanneet peruskouujen 8. ja 9. uokkien oppiaat sekä ukioiden 1. ja 2. vuoden opiskeijat ja ammatiisten oppiaitosten

Lisätiedot

Hanskat tiskiin vai vasara käteen?

Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Mitä suomalaiset ajattelevat kotiensa kunnossapidosta ja korjaamisesta Tiedotustilaisuus 12.4.2011 Tina Wessman, Qualitems Oy Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tarkoitus:

Lisätiedot

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus 6.10.2015 Ilari Rautanen

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus 6.10.2015 Ilari Rautanen Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus 6.10.2015 Ilari Rautanen 7.10.2015 Lauri Penttinen 2 Miksi energiaa kannattaa säästää? Energia yhä kalliimpaa ja ympäristövaikutuksia täytyy vähentää

Lisätiedot

AKSELI KIINTEISTÖPALVELUT OY TALOTEKNIIKKA. Asiakastilaisuus 18.5.2015 Aitiopaikka, Valtion virastotalo

AKSELI KIINTEISTÖPALVELUT OY TALOTEKNIIKKA. Asiakastilaisuus 18.5.2015 Aitiopaikka, Valtion virastotalo AKSELI KIINTEISTÖPALVELUT OY TALOTEKNIIKKA Asiakastilaisuus 18.5.2015 Aitiopaikka, Valtion virastotalo TALOTEKNIIKAN PALVELUORGANISAATIO toiminnon esimies energianhallintapäällikkö Teemu Halenius LVIS-työt

Lisätiedot

TYÖLLISTYMISEN TUEN PALVELUT 2015-2016 - HUOMIOITA KESKEISIIN KEHITTÄMISTARPEISIIN JA -KOHTEISIIN

TYÖLLISTYMISEN TUEN PALVELUT 2015-2016 - HUOMIOITA KESKEISIIN KEHITTÄMISTARPEISIIN JA -KOHTEISIIN TYÖLLISTYMISEN TUEN 2015-2016 - HUOMIOITA KESKEISIIN KEHITTÄMISTARPEISIIN JA -KOHTEISIIN Perusturva- ja terveysautakunta 21.10.2014 Pirjo Oksanen ESITYKSEN SISÄLTÖ Uusi työistymistä edistävä moniaainen

Lisätiedot

TYÖLLISTYMISEN TUEN PALVELUT 2015-2016 - HUOMIOITA NYKYTILANTEESTA, TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSISTA JA KESKEISTÄ KEHITTÄMISKOHTEISTA

TYÖLLISTYMISEN TUEN PALVELUT 2015-2016 - HUOMIOITA NYKYTILANTEESTA, TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSISTA JA KESKEISTÄ KEHITTÄMISKOHTEISTA TYÖLLISTYMISEN TUEN PALVELUT 2015-2016 - HUOMIOITA NYKYTILANTEESTA, TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSISTA JA KESKEISTÄ KEHITTÄMISKOHTEISTA Kaupunginhaitus 1.12.2014 Pirjo Oksanen ESITYKSEN SISÄLTÖ Muutama tärppi

Lisätiedot

Oulun kaupunki / Schneider Electric Buildings Finland Oy Energiatehokas kiinteistö. Pekka Karppanen

Oulun kaupunki / Schneider Electric Buildings Finland Oy Energiatehokas kiinteistö. Pekka Karppanen Oulun kaupunki / Schneider Electric Buildings Finland Oy Energiatehokas kiinteistö Pekka Karppanen Valaistus Valaisimien sammuttaminen Yleispätevä ohje valaisimien sammuttamisesta tiloissa on, että jos

Lisätiedot

Sporttikeskus Tennari, Kamppailuhalli, Rantapuisto 45, 08100 Lohja. LÄSNÄ Pajuoja Matti puheenjohtaja Saloniemi Heikki jäsen Saapui :n 18 käs. aikana.

Sporttikeskus Tennari, Kamppailuhalli, Rantapuisto 45, 08100 Lohja. LÄSNÄ Pajuoja Matti puheenjohtaja Saloniemi Heikki jäsen Saapui :n 18 käs. aikana. PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 26.11.2014 AIKA 26.11.2014 klo 15:00-16:05 PAIKKA Sporttikeskus Tennari, Kamppailuhalli, Rantapuisto 45, 08100 Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Pajuoja Matti

Lisätiedot

Päätöksenteon kriteerit - miten valita hissitoimittaja. Kalle Sahari, KONE Hissit Oy 6.10.2012

Päätöksenteon kriteerit - miten valita hissitoimittaja. Kalle Sahari, KONE Hissit Oy 6.10.2012 Päätöksenteon kriteerit - miten valita hissitoimittaja Kalle Sahari, KONE Hissit Oy 6.10.2012 KONE Suomessa Suomen johtava hissiyhtiö jo yli 100 vuoden ajan Ainoa kotimainen hissivalmistaja Noin 600 alansa

Lisätiedot

Hallitusammattilaisen toiminta ja onnistunut korjaushanke

Hallitusammattilaisen toiminta ja onnistunut korjaushanke Hallitusammattilaisen toiminta ja onnistunut korjaushanke Hallitusfoorumi 6.10.2012 Hallituksen jäsen Juhani Siikala, RI, Ekon, KJs Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden hallitusasiantuntijat AKHA ry www.akha.fi

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka.

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka. HARJAVALLAN KAUPUNKI Tekniset palvelut Keskustie 5b Päiväys Dnro 29200 HARJAVALTA 8.7.2013 URAKKAOHJELMA MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILLAN RAKENTAMINEN 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Osoite: Harjavallan

Lisätiedot

KIITOS KAVERUUDELLE, STOPPI KIUSAAMISELLE!

KIITOS KAVERUUDELLE, STOPPI KIUSAAMISELLE! KIIOS KAVERUUDELLE, SOPPI KIUSAAMISELLE! Kiusaamisen ehkäisy vuorovaikutus- ja kaveritaitoja kehittämää 10.5.2017 Jonna Forsman, kuttuurisuunnitteija iina Nykky, ehkäisevän päihdetyön koordinaattori Säde

Lisätiedot

Kuinka tuote syntyikään!

Kuinka tuote syntyikään! Kuinka tuote syntyikään! SWECO PIC yhyesti Integrointi Prosessi Yhteistyö Onnistumiset Haasteet SWECO Combined expertise in consuting engineering, environmenta technoogy and architecture Net saes 341 M

Lisätiedot

Parametritettävä erikoismoduli (PSM) Bild auf der Vorgabeseite in der Größe 215x149 mm einfügen

Parametritettävä erikoismoduli (PSM) Bild auf der Vorgabeseite in der Größe 215x149 mm einfügen Parametritettävä erikoismodui (PSM) Bid auf der Vorgabeseite in der Größe 215x149 mm einfügen Mercedes-Benz Service Parametritettävä erikoismodui (PSM) Mai 639 akaen 21.11.06 kun koodi (ED5) Mai 906 kun

Lisätiedot

Kansalaistoiminnan nykytilan kartoitus organisaatiossa Kooste nettikyselyn vastauksista 27.10.2011 /Mirja Wihuri

Kansalaistoiminnan nykytilan kartoitus organisaatiossa Kooste nettikyselyn vastauksista 27.10.2011 /Mirja Wihuri Kansaaistoiminnan nykytian kartoitus organisaatiossa Kooste nettikyseyn vastauksista 27.10.2011 /Mirja Wihuri Hyvinvoinnin paveuaue Kansaaistoiminnan yksikkö ASSUU KUOPIOSSA-LÄHIÖHANKE SATEENVARJO / KASVUALUSTAHANKE

Lisätiedot

ISÄNNÖINTIPALVELUA OSTAMASSA TILAAJAN NÄKÖKULMA

ISÄNNÖINTIPALVELUA OSTAMASSA TILAAJAN NÄKÖKULMA ISÄNNÖINTIPALVELUA OSTAMASSA TILAAJAN NÄKÖKULMA Kiinteistö 2013 Jenni Hupli Kiinteistöliiton päälakimies, VT Ydinkysymysten äärellä Sitä saa, mitä tilaa Vastaako sitä, mitä on tavoiteltu/tarvitaan? Ratkaiseeko

Lisätiedot

OHJE OSAKKEENOMISTAJALLE HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖILMOITUKSEN LAATIMISEKSI:

OHJE OSAKKEENOMISTAJALLE HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖILMOITUKSEN LAATIMISEKSI: OHJE OSAKKEENOMISTAJALLE HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖILMOITUKSEN LAATIMISEKSI: Taloyhtiön tiedot: Taloyhtiön nimi: Isännöitsijän nimi: Osoite: Puhelin/sähköpostiosoite: Osakkaan tiedot: Nimi:

Lisätiedot