Lämmitysverkoston perussäätö säästää rahaa ja luo terveellisen sisäilmaston

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lämmitysverkoston perussäätö säästää rahaa ja luo terveellisen sisäilmaston"

Transkriptio

1 Lämmitysverkoston perussäätö säästää rahaa ja uo terveeisen sisäimaston 1

2 E nergiansäästöä voidaan vaikuttaa isoihin asioihin. Maapaon imaston ämpiämisen ja kasvihuoneimiön torjuminen ovat tuevaisuuden suurimpia haasteita. Energiansäästö on samaa einympäristömme säästämistä. Energian tehokas käyttö on oeeinen osa vuonna 2001 vamistunutta kansaista imastostrategiaa. Energiankuutukseen vaikuttaminen on keskeisessä asemassa Suomen täyttäessä osaansa kansainväisistä imastosopimuksista. Suomi on sitoutunut paauttamaan hiiidioksidipäästöt vuoden 1990 tasoe vuoteen 2010 mennessä. Rakennusten ämmitys on yksi keskeisistä energian käyttöaueista. Se on noin viidennes energian kokonaiskuutuksesta Suomessa. Rakennusten energiankuutukseen vaikuttaminen ja tehokas energiankäyttö on siten tärkeää. Vuonna toteutettiin Motiva-1-projekti ämmitysjärjestemien toiminnan, suunnitteun ja asennustapojen kehittämiseksi. Projektin tuoksena syntyi Motiva-1-perussäädön aatujärjestemä. Tässä esitteessä kerrotaan erityisesti isännöitsijöie, taoyhtiöiden haituksen jäsenie ja asukkaie, miten toteuttaa Motiva-1-aatujärjestemän mukainen onnistunut ämmitysjärjestemän perussäätöprojekti. Suunnitemien mukaan perussäädetyssä kiinteistössä on mieyttävä ja terveeinen sisäima, eikä energiaa kuu hukkaan. Esite sisätää sivuta 1 Perussäädön edeytyksiä ja hyötyjä 3 2 Lämmitysverkosto kerraa kuntoon 5 3 Perussäätöprojekteja 8 Teksti ja taitto: Soprano Insaider Paino: Painotao Miktor Painos kp 9/2002 2

3 Perussäädön edeytyksiä ja hyötyjä Rakennuksen ämmitysverkoston perussäädössä vesikiertoinen ämmitysjärjestemä viritetään toimimaan suunnitemien mukaisesti. Perussäädön tuoksena asumismukavuus paranee yi- ja aiämpötiojen tasaantuessa, ja samaa säästetään energiaa. Lämmitysjärjestemän perussäädöä vaikutetaan oeeisesti ämmitysenergian kuutukseen varsinkin useamman asunnon kiinteistöissä. Perussäädöä varmistetaan, että kaikissa huoneistoissa on suunnitemien mukainen huoneämpötia vähennetään tuuetustarvetta tehostetaan energiankäyttöä korjataan yi- tai aiämpöinen ja epäterve sisäimasto säästetään energiaa ja rahaa hoidetaan kiinteistöä vastuuntuntoisesti Perussäädön edeytykset Perussäätöhankkeen onnistunut toteutus edeyttää seuraavia asioita: asiantuntija, joka yeensä on perusparantamiseen ja kiinteistön yäpitoon paneutunut vi-suunnitteija asiaan perehtynyt urakoitsija saumaton yhteistyö kaikkien osapuoten kesken sevitys sisäämpötioista ja energiankuutuksesta vesivirtojen mittaukset ja niiden tarkastukset tarkka suunnitteutyö ja täydeiset dokumentit vanhoihin rakennuksiin yeensä uudet patteri- ja injaventtiiit Hyödyt taoyhtiöe ja asukkaie tasaiset huoneämpötiat eri huoneistojen ja huoneiden väiä energiansäästö prosenttia kuutusseurannan käynnistäminen ja tavoitteiden toteutumisen seuranta Perussäädön aatujärjestemä vakiinnuttaa vastaanoton ja takuuajan toimintatapoja yhdenmukaistaa suunnitteutyön vaiheita ja tuosteita parantaa asennustyön aatua yhdenmukaistaa urakkaasiakirjoja 3

4 Asumisen terveeisyyttä ja säästöjä Asukkaat hyötyvät perussäädöstä väittömästi energiakustannusten askiessa. Säästöt ovat huomattavia. Esimerkiksi aentamaa 80 m 2 asunnon keskiämpötiaa 3 o C, saadaan vuotuiseksi kustannussäästöksi noin 1,2 euroa/asm 2 ei yhteensä 90 euroa vuodessa. Perussäädöä varmistetaan ämmityskuujen tasapuoinen jakautuminen kaikkien asukkaiden kesken. Perussäätämättömissä rakennuksissa yiämpötiat maksetaan yhteisesti. Kustannuksista eivät vastaa pekästään ne, joiden asuntoja ämmitetään iikaa. Perussäätö vaikuttaa asumisviihtyvyyteen ja asumisen terveeisyyteen. Yiämpötiojen poistuminen vähentää aergiaoireita sekä kuivan iman ja pöyn aiheuttamia ongemia. Aiämpötiojen poistaminen puoestaan vähentää kosteutta ja siitä johtuvia bakteeri- ja homeongemia. Viihtyvyyttä parantaa myös patterien kohinaäänien väheneminen. Rakennuksen aitteiden uusiminen on investointi, joka vaikuttaa rakennuksen ja huoneistojen arvoon. Perussäädöstä tehdään merkintä myös isännöitsijäntodistukseen. Arvioiden mukaan Suomen asuinrakennuskannasta on tää hetkeä puutteeisesti perussäädetty noin 75 %. Lisäksi arvioidaan, että näissä perussäätämättömissä kiinteistöissä ämpötiaerot ovat keskimäärin enemmän kuin 3 o C. Harvinaisia eivät oe edes kuuden asteen ämpötiaerot. Kaikkien yiämpöisten tiojen saattaminen normaaie tasoe merkitsisi Suomen energiankuutuksessa usean mijoonan megawattitunnin säästöä. Yhden asteen yiämpötia aiheuttaa noin 5 % isäyksen rakennuksen ämmityskustannuksissa. Yeistianne Ihannetianne Keskiämpötia: asuinhuoneistot 24,0 C Haitat: Osassa huoneistoja iian korkea ämpötia = epämukavuutta ja ämmönhukkaa, tarvetta yimääräiseen tuuettamiseen. Osassa huoneistoja iian ahainen ämpötia = epämukavuutta ja tarvetta isäämmitykseen. Keskiämpötia: asuinhuoneistot 21,0 C Hyödyt: Energiansäästö, tasaiset huoneämpötiat, terveeinen sisäima, asukkaat viihtyvät ja voivat hyvin. Laitteet teknisesti ajan tasaa = heppo huotaa. 4

5 Lämmitysverkosto kerraa kuntoon Seuraavassa käydään vaiheittain äpi Motiva-1-aatujärjestemän mukainen perussäätö suunnitteijan vainnasta projektin jäkeiseen kuutusseurantaan. Samaa ueteaan asiakirjat, joita projektin eri vaiheissa tuotetaan. Motiva-1-aatujärjestemän mukaisesti toimimaa suunnitteija ja asennusiike varmistavat onnistuneen ja asetetut tavoitteet täyttävän perussäädön. Laatujärjestemän mukaisesti toteutettu projekti tuottaa asukkaie viihtyisän ja terveeisen sisäimaston. Samaa varmistetaan, että energiaa käytetään mahdoisimman tehokkaasti. Projektinhoito edeyttää ammattitaitoa Onnistunut perussäätö edeyttää, että projektia viedään kaikita osin eteenpäin ammattitaitoisesti. Laatujärjestemä auttaa ottamaan huomioon ne kriittiset pisteet, joissa oikean toimintatavan vainta on koko projektin onnistumisen kannata oeeisen tärkeää. Usein on järkevää antaa koko projekti vaitun suunnitteijan vastuue, erityisesti, jos vähänkin epäiee omien kykyjensä tai aikansa riittävyyttä projektinhoitoon. Suunnitteija veoittaa paveuistaan sopimuksen mukaisen pakkion, mutta vastuuisena projektinhoitajana varaa myös riittävästi aikaa ja asiantuntemustaan eri työvaiheiden hoitoon. Projektinhoitoon tuee sisäyttää kaikki tarvittavat asiakirjat suunnitteusopimuksesta urakan vastaanottoon. Suunnitteijan vainta Suunnitteijan vaintaan kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Mikäi kiinteistönomistajaa on jo toimiva asiakassuhde suunnitteijaan, tuee varmistua siitä, että suunnitteijaa on vamius hoitaa projektia Motiva- 1-periaatteiden mukaisesti. Suunnitteijan vainnassa kannattaa käyttää normaaia tarjouspyyntömenetteyä. Täöin isännöitsijän kannattaa ehdottomasti vaita pyyntökohteet Motiva-1-kouutettujen suunnitteijoiden uetteosta. Luetteo on saatavissa Internetistä osoitteesta Suunnitteutarjous tuee edeyttää pääsääntöisesti kiinteähintaisena. Joskus kiinteistön tyyppi tai vi-tekniikka vaativat osin tavanomaisesta poikkeavaa suunnitteua tai projektinhoitoa. Täöin kannattaa tarjouksessa pyytää niie eriishinta. Suunnitteijan kanssa tehdään suunnitteusopimus. Suunnitteusopimuksessa varmistetaan, että kaikki sovitut työvaiheet ja dokumentit ovat mukana projektissa. Esivamisteu (suunnitteija/isännöitsijä) Perussäätöprojektiin iittyy oeeisena osana kiinteistön ämpöjohtojärjestemiin iittyvien aitteiden kunnon sevittäminen. Tää työvaiheea varmistetaan se, että aitteistoja ei uusita turhaan. Samaa huomioidaan kiinteistön yeisen kunnossapidon edeyttämät ämpöjohtojärjestemän kunnostustoimet, kuten putkiston huuhteu ja imaus sekä ikääntyneiden osien vaihto uuden tekniikan mukaisiksi. Ennen suunnitteun aoittamista sevitetään myös kiinteistön energian- ja vedenkuutus muutamata vuodeta, jotta kiinteistötekniikan toimivuutta voidaan arvioida myös muiden järjestemien osata. Esivamisteuun iittyvät isäksi isännöitsijän ja huoosta vastaavan henkiön kanssa käydyt keskusteut kiinteistön mahdoisista ongemakohdista, jotka tuisi ottaa suunnitteussa huomioon. Eei sisäämpötioja oe aiemmin mitattu, voidaan niiden tarkastus iittää esivamisteuun. Perussäätöpaketti pähkinänkuoressa Esisevitykset Esisevitykset esim. LVI-kuntoarvio Suunnitteu Energiatase ATK:n hyväksikäyttö Tehon tarkistus Piirustukset Mittauspöytäkirjat Asiakirjat Asennus Kustannukset Aikatauut Mittaukset Yäpito Sisäämpötiat Kuutusseuranta Informaatio SUUNNITTELUVAIHE ASENNUSVAIHE SEURANTAVAIHE 5

6 Uusittavien aitteiden vainta (isännöitsijä/suunnitteija) Uusittavat aitteet, kuten venttiiit, pumput jne., vaitaan suunnitteijan ja kiinteistönomistajan ehdotusten ja päätösten perusteea. Pääperiaatteena on, että toimivia ja hyväkuntoisia aitteita ei uusita turhaan. Toisaata aitteet, joiden uusiminen on perustetua aitteen teknisen käyttöiän tai kiinteistön kunnossapidon kannata, tuee uusia. Tässä vaiheessa tehdyt virheet huomataan yeensä pikaisesti. Ikääntyneiden venttiieiden uusimatta jättäminen saattaa kasvattaa korjauskustannuksia tuevaisuudessa. Suunnitteu Esivamisteun ja sevitysvaiheen jäkeen suunnitteija aoittaa varsinaisen suunnitteutyön. Häneä tuee ehdottomasti oa käytössään ajantasaa oevat ämpöjohtopiirustukset. Suunnitteu tehdään tietokoneavusteisesti. Suunnitteija maintaa ämpöjohtoverkoston tietokoneee, syöttää tarvittavat patteri- ja putkistotiedot askentaohjemaan sekä työstää askennan akuarvot seaiseen muotoon, että oemassa oeva verkosto tasapainottuu kaikita ositaan asetettujen reunaehtojen mukaisesti. Täaisia reunaehtoja ovat mm. venttiieiden äänet ja säätöaueet, pumpun painetaso, säätökeskuksee asetettava käyrä jne. Suunnitteussa syntyvien mainnus- ja askemadokumenttien taennus kuuuu aatujärjestemän mukaiseen suunnitteutyöhön. Suunnitteun tuosteet Laatujärjestemän mukaisessa suunnitteussa syntyvät seuraavat asiakirjat: työseitys piirustukset, joihin on merkitty jokaisen patterin ja injasäätöventtiiin esisäätöarvot sekä tunnukset injasäätöventtiieiden mittauspöytäkirjat tarkastus- ja vastaanottopöytäkirjat Asiakirjat ja tarjouspyynnöt Mikäi suunnitteusopimuksea on varmistettu, että suunnitteija toimittaa projektinhoidossa tarvittavat asiakirjat, tuee niihin aatujärjestemän mukaisessa perussäädössä sisäyttää: tarjouspyyntöasiakirjat urakkasopimusasiakirjat tarkastuspöytäkirjat vastaanottopöytäkirjat Asennusiikkeen vainta Asennusiikkeen vainta tehdään tarjouspyyntöjen ja niiden perusteea käytyjen neuvotteujen perusteea. Liikkeet, joie tarjouspyyntö ähetetään, vaitaan suunnitteijan kanssa yhteistyössä. Vain seaisie asentajie, joiden ammattitaidosta voidaan oa vakuuttuneita, ähetetään tarjouspyyntö. Yeensä 3 5 tarjouspyyntöä riittää tuottamaan hautun opputuoksen. Vainta kohdistetaan ensisijaisesti asennusiikkeeseen, jonka tarjous on kokonaistaoudeisesti eduisin ja joa Patteriventtiiin vaintavinkit Patteriventtiiin vaintavinkit Patteriventtiiin vaintavinkit Perussäädön tuos on paras mahdoinen, kun projektissa käytetään oikeita tuotteita oikeissa paikoissa. Jokainen patteri tuee varustaa esisäädettävää patteriventtiiiä. Patteriventtiiien runko-osaan iitetään kuoinkin kyseessä oevan tian edeyttämä säätöosa. Asuintioissa käytetään pääsääntöisesti kiintotermostaattia. Jos patteriventtiii jää esimerkiksi verhojen taakse, käytetään termostaattiosana irtoanturia kahden tai viiden metrin kapiaariputkea. Porraskäytävässä, tuuikaapissa, saunassa ja kearitioissa oikea tuote on ikivataa vastaan suojattu termostaattiventtiii tai käsikäyttöpyörä. 6

7 on kyky hoitaa työ Motiva-1-aatujärjestemän mukaisesti. Ennen urakkasopimuksen somimista on syytä varmistaa, että urakoitsija on huoehtinut akisääteisistä vevoisuuksistaan ja että hän on taoudeisesti uotettava yhteistyökumppani. Asennustyön vamisteu Asennustyön aatujärjestemän perusta on kunnoinen työn vamisteu siten, että työ sujuu kitkatta ja asukkaie aiheutuva häiriö on vähäinen. Vamisteuun kuuuu vastuuhenkiön tekemä työtapatarkastus. Sen perusteea jaksotetaan työvaiheet ja asentajat pääsevät tekemään työtään suunniteun aikatauun ja työohjeman mukaisesti. Vamisteuun kuuuu myös asukastiedottaminen, joa varmistetaan se, että jokainen kiinteistön käyttäjä on tietoinen tuevista toimenpiteistä. Asennustyö Varsinainen asennustyö sujuu esivamisteujen ansiosta sujuvasti ja asukkaie aiheutuva häiriö on mahdoisimman vähäinen. Suunnitteu- ja asennustyön aatujärjestemän mukainen toiminta mahdoistaa asennustöiden tekemisen mihin vuodenaikaan tahansa. Verkoston imaus Ennen injasäätöventtiieistä suoritettavaa virtausmittausta tuee verkoston imauksesta huoehtia perusteeisesti. Tämä varmistaa kitkattoman työn vastaanoton ja hyväksymisen. Imauksen puutteeisuus on out keskeinen syy perussäätöjen epäonnistumiseen. Verkostojen säätö ja virtaamien mittaus Verkosto tasapainotetaan suunnitteijan ohjearvojen mukaisesti. Täöin patteri- ja injasäätöventtiieie asetetaan esisäätöarvot. Linjasäätöventtiieiden virtaamamittauksea varmistetaan seuraavat rakennuksen kunnossapidon ja huoon kannata tärkeät asiat: imauksen onnistuminen injakohtaisten virtaamien suunnitemanmukaisuus, jotta vätytään ääniongemita injajohdoissa ei oe virtausta haittaavia tukoksia patteriventtiieissä tai pattereissa ei oe tukoksia kaikkien injasäätöventtiieiden toiminta ja kunto injasäätöventtiieiä pystytään haitsemaan mahdoiset verkostoon tuevat muutokset (uudet injat, patterit) pumppu on oikein vaittu ja se toimii energiataoudeisesti Laatujärjestemän mukaisesti mittaustuokset toimitetaan suunnitteijan tarkastettavaksi. Suunnitteija myös hyväksyy mittatuokset tai antaa ohjeet jatkotoimenpiteistä. Vastaanotto ja takuu Työt otetaan vastaan opputarkastuksessa. Takuiden osata toimitaan seuraavasti: Asennusiike vastaa kaikista asentamistaan aitteista ja niiden toiminnasta. Suunnitteija vastaa toteutuvista sisäämpötioista. Näin suunnitteija on henkiö, joka vastaa ongematianteiden sevittämisestä antaen toimintaohjeet. Sisäämpötiojen tarkastusmittaus tehdään perussäätöä seuraavaa ämmityskaudea. Luovutusasiakirjat Laatujärjestemän mukaisessa projektissa suunnitteija vastaa uovutusasiakirjojen työstämisestä. Luovutusasiakirjakansion tuee sisätää: piirustukset, joihin on merkitty kaikki esisäätöarvot työseitys hyväksytyt mittauspöytäkirjat, joissa näkyy suunniteman mukaiset sekä mitatut vesivirrat tarkastuspöytäkirjat verkostoaskennan tuokset Jatkotoimenpiteet Perussäädössä asetettujen energiansäästötavoitteiden saavuttaminen varmistetaan järjestemäisen kuutusseurannan avua. Kiinteistö- tai taoyhtiön haituksen on edeytettävä, että kiinteistön energiankuutusta seurataan ja siitä raportoidaan vähintään kuukausittain. Kuutusseurannan järjestäminen käytännössä on isännöitsijän tehtävä. Myös taon asukkaie kannattaa säännöisesti tiedottaa toteutuneista kuutusuvuista. 7

8 Odotamme suunnitteijata vahvaa panosta perussäätöprojekteissa, sanoo Timo Laitinen Kiinteistöpaveu Koivu Oy:stä. Lehdespoua tavoitteena tasa-arvoinen ämmönjakeu Asunto Oy Lehdespoku 5:ssä tehtiin ämmitysverkoston perussäätö vuonna Yhdeksästä rivi- ja uhtitaosta koostuvassa yhtiössä on kaikkiaan 52 asuntoa. Perussäädön seurauksena yhtiön ämmönkuutus putosi 14 prosenttia. Tavoitteena perussäätöä tehtäessä oi asukkaiden tasa-arvo. Kaikia asukkaia on oikeus yhtä ämpimään kotiin, sanoo tekninen isännöitsijä Timo Laitinen Kiinteistöpaveu Koivu Oy:stä. Kiinteistöpaveu Koivu kipaiutti taoyhtiön puoesta ämpöverkoston perussäädön suunnitteun ja urakoinnin. Kustannuksia arvioitaessa otettiin huomioon perussäätöprojektin suunnitteu, uusien venttiiien hankinta ja asentaminen. Summa vastasi noin kahden kuukauden vastiketta asuinneiöitä kohden jaettuna. Motiva-1-aatujärjestemän mukainen vastuunjako on Timo Laitisen mukaan isännöitsijän ja työn vastaanottajan kannata sevä: suunnit- As Oy Lehdespoku 5:n ämmönkuutus (perussäätö 1996) teija vastaa ämpötiasta, urakoitsija asennustyöstä ja asentamistaan aitteista. Osapuoten pitää ymmärtää, mitä kutakin osapuoeta vaaditaan. Yätyksiä ei näin tue itse projektin aikana, Laitinen sanoo. Taoyhtiössä vaihdettiin venttiiit toukokuussa. Kesäkuussa venttiiien vaihdon jäkeen tehty ensimmäinen virtausmittaus osoitti verkostossa oevan vieä imaa, joten toinen imauskierros oi tarpeen. Tämän jäkeen Motiva-1-kouutettu suunnitteija hyväksyi venttiiinvaihtotyön. Perussäädön jäkeen ämpötiat tarkastettiin kaikista asunnoista. Kuudessa asunnossa pattereita säädettiin vieä kerran oikean ämpötian saavuttamiseksi. Perussäädön tuoksena kiinteistön ämmönkuutus putosi sevästi aemmae tasoe runsaasta 800 MWh:sta hieman yi 700 MWh:iin vuodessa, mikä merkitsi noin 14 prosentin energiansäästöä. Energiankuutus on pysynyt perussäätöä edetänyttä tiannetta sevästi aemmaa tasoa jo viisi vuotta, jokaisen vuoden merkitessä isää säästettyä rahaa asunto-osakeyhtiöe. 8

9 Työ voidaan viedä joutuisasti isoissakin kohteissa ävitse, kun esivamisteuista on huoehdittu ja yhteistyöstä asukkaiden ynnä muiden kiinteistön käyttäjien kanssa sovittu, kertoo Markku Kauhanen, LVI-Trion toimitusjohtaja. Päiväkotiin mieyttävä työ- ja oeskeuympäristö Motiva-1-aatujärjestemä hyödyttää sekä perussäädön tekijöitä että tiaajia. Sen myötä perussäädön äpivienti on yhtenäistynyt. Asentajae perussäädön mukainen toiminta tuo seviä hyötyjä työhön käytettävän ajan yhentyessä. Asennusiikkeen toimiessa aatujärjestemän mukaisesti on ideana pistää asiat kerraa kuntoon. Tämä on tärkeää, siä syöhän kerran tehdyn korjaaminen nopeasti työtä tuottavuuden. Myös asukkaiden sekä taoyhtiöiden haitusten ja isännöitsijöiden työ hepottuu, koska he saavat urakoitsijoita vertaiukepoisia työtarjouksia, sanoo aatujärjestemäkouutuksen saanut ja sen mukaan perussäätöasennuksia tekevän vantaaaisen LVI-Trion toimitusjohtaja Markku Kauhanen. LVI-Trio teki vuonna 2001 ämmitysverkoston perussäädön vantaaaiseen Yästön päiväkotiin. Kiinteistössä työskenteee nejä päiväkotiryhmää ja isäksi kome aa-asteen uokkaa. Projektia pystyttiin tasaamaan huoneämpötiat ja eikkaamaan kuumimmista tioista usean asteen yiämpötiat. Tämä paransi päiväkodissa oevien asten ja työntekijöiden viihtyvyyttä ja sisäimaa. 9

10 Perussäätöprojektin jäkeen ei imoituksia ämmitysongemista oe tuut huotoyhtiöie ainkaan, toteaa Katja Hirveä, hainnoinen isännöitsijä Sato-yhtymästä. Kuutus pieneni, asumismukavuus parani Vuonna 1985 vamistuneessa asunto-osakeyhtiö Piiikuja 4:ssä tehtiin Motiva-1-aatujärjestemän mukainen perussäätö syksyä vuonna Kiinteistössä on 55 asuntoa ja isäksi siinä toimii Hesingin kaupungin päiväkoti Hia. Sato-yhtymän isännöimässä kiin- teistössä perusäädöe oi tavanomainen syy: asukkaat oivat toistuvasti ottaneet yhteyttä huotoyhtiöön ämmitysongemien vuoksi. Lämmitysongemista tui useita asukasvaituksia huotoyhtiöön, sanoo isännöitsijä Katja Hirveä. 10 Perussäätöprojektin suunnitteijaksi vaittiin Motiva-1-kouutettu suunnitteija. Sato-yhtymä kipaiuttaa kohteet urakkakohtaisesti. Piiikuja 4:n perussäädön urakoi Puromäki-Yhtiöt Oy. Perussäätöä edetävässä kuntokatsemuksessa huomattiin, että ämmitysverkostoon asennetut kumiset äänenvaimentimet oivat hapristuneet ja niistä oi irronnut ämmitysverkostoa tukkivaa kiinteää ainesta. Tämän vuoksi virtaamat oivat epätasaisia. Äänenvaimentimet poistettiin, putkisto huuhdetiin ja termostaatit ja venttiiit vaihdettiin uuden tekniikan mukaisiksi. Sen sijaan injasää- töventtiieitä ei vaihdettu, siä ne todettiin esisäädettäviksi, ja niistä voitiin mitata virtaamat. Lämmitysverkoston perussäädössä sisäämpötiatavoitteeksi asetettiin 21 o C. Tähän perussäädön jäkeen myös päästiin. Asukkaiden ämpöoosuhteita koskevat vaitukset huotoyhtiöön ovat perussäädön jäkeen oppuneet. Asunto-osakeyhtiö Piiikuja 4:n perussäätöä edetävän viiden vuoden keskimääräinen ämpöenergiankuutus on out 54,4 kwh/rm 3. Perussäädön jäkeinen seurantatieto näyttää 49,4 kwh:n kuutusta, mikä merkitsee 8,6 prosentin vähennystä käytetyssä energiassa. Kuutusseuranta kohteessa jatkuu projektin päätyttyä. Energiankuutusta seurataan kuukausittain.

11 Perussäätö kannattaa aina Motiva-1-aatujärjestemä uudisrakentamisessa Uudisrakennuksissakin on esiintynyt huomattavia ongemia: energiankuutus on out iian korkeaa tasoa eivätkä ämmitysjärjestemät oe toimineet suunniteua tavaa. Motiva-1-aatujärjestemän sovetaminen uudisrakennushankkeissa säästää kaikkien rakentamiseen osarahaa. istuvien sekä kiinteistön hainnasta ja yäpidosta vastaavien aikaa ja Laitteistojen ja asennustyön osata aatujärjestemän sovetaminen uudisrakentamiseen ei aiheuta kus- tannuksia. Suunnitteukustannuksia aatujärjestemää noudattavat menetteytavat isäävät hieman. Kustannukset ovat kuitenkin häviävän pienet verrattuna niihin kustannuksiin, joita huonosti tehty suunnitteu aiheuttaa takuuaikana ja rakennuksen käyttöönoton jäkeen. Perussäätö onnistuu taveakin Lämmityskauden aikaisia perussääkan kriittinen vaihe, ei ämpökatkos, töurakoita on tehty vain harvoin. Ura- voidaan kuitenkin yhentää yhteen päivään. Täöin ei asuntojen ämpötia ehdi askea, etenkin, jos edeisenä päivänä on patteriverkoston kautta ajettu taoon hieman yiämpöä. Hesingin seudun opiskeija-asuntosäätiön omistamassa Rasinkatu Kiinteistön hainnosta ja yäpidosta vastaavia tuee oa käytössään sekeät kuutustauukot. 20:ssä tehtiin yhdessä päivässä koko 12-kerroksisen kerrostaon injasukujen ja patteriventtiiien vaihto. Patteriventtiiejä vaihdettiin 360 kappaetta noin komessa tunnissa. Itapäivää oi vuorossa huoeisesti, useaan kertaan tehty verkoston imaus. Imaus toistettiin vieä 2 3 kertaa, viikon väein. Vasta sen jäkeen tehtiin perussäätö, siä iman huoeista imausta ei verkoston perussäätö onnistu. Onnistunut työsuoritus Työn onnistumiseen vaikutti oeeisesti hyvä työsuunnitema, tavaran saatavuus ja heppo patteriventtiiien uokse pääseminen. Asuntoihin pääsy ja työskenteyn sujuminen varmistettiin ajoissa hoidetua asukastiedottamisea. Nopea remontti ei kuitenkaan sovi joka kohteeseen. Esimerkiksi vanhoissa 1950-uvun kohteissa perinteinen toteutustapa on parempi. Lämmityskauden aikana tehty perussäätö onnistuu huoeisen suunnitteun ja hyvin hoidetun asukastiedottamisen ansiosta. 11

12 Tässä esitteessä kerrotaan erityisesti isännöitsijöie, taoyhtiöiden haituksen jäsenie ja asukkaie, miten toteuttaa Motiva-1-aatujärjestemän mukainen onnistunut ämmitysjärjestemän säätöprojekti. Suunnitemien mukaan perussäädetyssä kiinteistössä on mieyttävä ja terveeinen sisäima, eikä energiaa kuu hukkaan. Perussäädöä varmistetaan, että kaikissa huoneissa on suunnitemien mukainen huoneämpötia tehostetaan energiankäyttöä ja säästetään rahaa korjataan yi- tai aiämpöinen ja epäterve sisäimasto hoidetaan kiinteistöä vastuuntuntoisesti Hyödyt taoyhtiöe ja asukkaie tasaiset huoneämpötiat eri huoneistojen ja huoneiden väiä energiansäästö prosenttia kuutusseurannan käynnistäminen ja tavoitteiden toteutumisen seuranta Perussäädön aatujärjestemä vakiinnuttaa vastaanoton ja takuuajan toimintatapoja yhdenmukaistaa suunnitteutyön vaiheita ja tuosteita parantaa asennustyön aatua yhdenmukaistaa urakka-asiakirjoja Motiva Oy Urho Kekkosen katu 4-6 A, PL Hesinki Puh. (09) Faksi (09) Oras Oy Isometsäntie 2, PL Rauma Puh. (02) Faksi (02)

HEALING ROOMS. Tunne-elämä ja ajatusmaailma. Rukouksen kautta Jumala voi muuttaa maailmaa. Ev.lut. pastori ERKKI SUHONEN

HEALING ROOMS. Tunne-elämä ja ajatusmaailma. Rukouksen kautta Jumala voi muuttaa maailmaa. Ev.lut. pastori ERKKI SUHONEN 1 KRISTILLISEN RUKOUSKLINIKAN TIEDOTUSLEHTI www.heaingrooms.fi 2/2013 Tunne-eämä ja ajatusmaaima muokkaavat uskoe maaperää s. 6 7 Jakojeni ja käsieni pituusero hävisi katseessani s. 8 Miten saada imestystä?

Lisätiedot

Nokia sai vuoden vaihteen tienoilla

Nokia sai vuoden vaihteen tienoilla Nokian HYVÄ kaupungin tiedotusehti 1 / 2008 ASUKAS Mikä mies? sivu 7 Nokiaainen versio komiotteusta sivu 6 Tarkoitus on, että areena paveisi mahdoisimman aajaa käyttäjäjoukkoa Arviointimenetemien kehittäjät

Lisätiedot

Käyttöja huolto-ohjeet

Käyttöja huolto-ohjeet Käyttöja huoto-ohjeet S/N10158220... Yksivassinen Luetteo-n:o 008 123 30 11/2004 Johdanto Johdanto BOMAG - koneet kuuuvat aajaan BOMAG-tiivistyskoneiden tuoteperheeseen. BOMAG:in pitkäaikainen kokemus

Lisätiedot

Kirsi Alila. Lapsivaikutusten arviointi kansallisia ja kansainvälisiä näkökulmia. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2011:7

Kirsi Alila. Lapsivaikutusten arviointi kansallisia ja kansainvälisiä näkökulmia. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2011:7 Kirsi Aia Lapsivaikutusten arviointi kansaisia ja kansainväisiä näkökumia Lapsiasiavatuutetun toimiston jukaisuja 2011:7 apsiasiavatuutetun toimisto Lapsivaikutusten arviointi kansaisia ja kansainväisiä

Lisätiedot

22 JULKISIVU- HYVÄ HANKE- 6SUUNNITELMA ON ONNISTUNEEN LINJAREMONTIN EDELLYTYS. KORJAUS voidaan tehdä rakennuksen ilmettä muuttaen tai säilyttäen

22 JULKISIVU- HYVÄ HANKE- 6SUUNNITELMA ON ONNISTUNEEN LINJAREMONTIN EDELLYTYS. KORJAUS voidaan tehdä rakennuksen ilmettä muuttaen tai säilyttäen LUJA-YHTIÖIDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1/2010 DI Pekka Korhonen, DI Vilho Pekkala, Vahanen Oy 22 JULKISIVU- KORJAUS voidaan tehdä rakennuksen ilmettä muuttaen tai säilyttäen HYVÄ HANKE- 6SUUNNITELMA ON ONNISTUNEEN

Lisätiedot

ISÄNNÖINTISANOMAT. Imatra ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014

ISÄNNÖINTISANOMAT. Imatra ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014 26. vuosikerta 2013 2014 ISÄNNÖINTISANOMAT 1 ISÄNNÖINTISANOMAT Hyvä luottokelpoisuus Soliditet 2013 Photo: ekarjala kuvapankki / Raija Mutanen Imatra REIM Imatra Oy Lappeentie 17 55100 Imatra p. 0207 438

Lisätiedot

Saramagon Rekonstruktio. Tutkielma kirjoitetun kielen rytmistä

Saramagon Rekonstruktio. Tutkielma kirjoitetun kielen rytmistä Saramagon Rekonstruktio Tutkiema kirjoitetun kieen rytmistä Lahden ammattikorkeakouu Muotoiu- ja taideinstituutti Viestinnän kouutusohjema Graafinen suunnitteu Marion Robinson Kevät 2011 Saramagon Rekonstruktio

Lisätiedot

Sisältö. Sisällysluettelo... 3

Sisältö. Sisällysluettelo... 3 AJANKOHTAISTA KIINTEISTÖJURIDIIKASSA 2015 Sisältö s. 6 s. 30 s. 48 Sisällysluettelo.... 3 Toimitusjohtajan tervehdys... 5 Yritysesittely.... 6 Asiantuntijamme kirjoittavat Korjattu kylpyhuone ja putkiremontti...8

Lisätiedot

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto.

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto. Kiinteistö Tammikuu 1/2014 VIESTI MIKKO VIRKAMäKI Taloyhtiöiden alueellinen yhteistyö olisi hieno asia sivu 5 KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. sivut

Lisätiedot

Lukitus ajan tasalle. www.kita.fi. LVIS-remonteissa ei saa aikailla. Julkisivuvaurioihin reagoitava nopeasti. Katse kattoon

Lukitus ajan tasalle. www.kita.fi. LVIS-remonteissa ei saa aikailla. Julkisivuvaurioihin reagoitava nopeasti. Katse kattoon LVIS-remonteissa ei saa aikailla Julkisivuvaurioihin reagoitava nopeasti Katse kattoon Älä hyppää halvimpaan hissiin www.kita.fi Turvaa valvonnalla Lukitus ajan tasalle Mukana Hinta 9,20 EUR tapahtumassa

Lisätiedot

Pientalorakentajan perustieto

Pientalorakentajan perustieto Pientalorakentajan perustieto SISÄLLYS ALKUSANAT... 2 1.0 HANKKEEN VAIHEET... 3 2.0 SUUNNITTELU... 4 2.1 TARPEIDEN KARTOITTAMINEN... 4 2.2 TONTTI... 5 2.3 KUSTANNUKSET... 6 2.4 SUUNNITTELUN OHJAAMINEN...

Lisätiedot

KERROSTALON ILMASTONMUUTOS (KIMU) Talotekniikkajärjestelmät - tietokartoitus

KERROSTALON ILMASTONMUUTOS (KIMU) Talotekniikkajärjestelmät - tietokartoitus Aalto-yliopiston Teknillinen korkeakoulu Energiatekniikan laitos KERROSTALON ILMASTONMUUTOS (KIMU) Talotekniikkajärjestelmät - tietokartoitus Jari Palonen Aalto-yliopisto 3 Tiivistelmä Asuinkerrostalon

Lisätiedot

Kasvamme harkituin askelin s. 4

Kasvamme harkituin askelin s. 4 Consti Yhtiöiden lehti korjausrakentamisesta 1/2015 uudistajat Kasvamme harkituin askelin s. 4 Käyttäjälähtöinen muutostyö toteutetaan asiakkaan ehdoilla s.10 Yhä parempia palveluita kiinteistönomistajille

Lisätiedot

Omataloyhtiö.fi. Talvi 2010-11. Osaava hallitsee riskit. Lukitus ja paloturvallisuus. Älä unohda äänieristystä. korjaten ja huoltaen TILAA

Omataloyhtiö.fi. Talvi 2010-11. Osaava hallitsee riskit. Lukitus ja paloturvallisuus. Älä unohda äänieristystä. korjaten ja huoltaen TILAA Opastaa remontoinnin toteutukseen ja taloyhtiön toimintojen hallintaan. Omataloyhtiö.fi Talvi 2010-11 Osaava hallitsee riskit Lukitus ja paloturvallisuus Älä unohda äänieristystä Vesikatot kuntoon korjaten

Lisätiedot

Sankt Petersgatan 128 on. Norrköpingissä sijaitseva vuokrataloyhtiö

Sankt Petersgatan 128 on. Norrköpingissä sijaitseva vuokrataloyhtiö ENERGIATEHOKKUUS Sankt Petersgatan 128. Norrköpingissä sijaitseva vuokrataloyhtiö Sankt Petersgatan 128 on rakennettu vuonna 1971. Se ei ole arkkitehtuuriltaan kovin tyypillinen Miljon-ohjelman kerrostalo,

Lisätiedot

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii?

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii? Sisältö Lukijalle 3 Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4 Energiatehokkaan kodin rakentamisen ei tarvitse maksaa enempää kuin tavallisen talon rakentamisen. Kysymys on viisaiden ja pitkäjänteisten valintojen

Lisätiedot

Pienasuntoja tarvitaan lisää myös Järvenpäässä

Pienasuntoja tarvitaan lisää myös Järvenpäässä 2 METRIUK Toimitusjohtaja Veikko imunaniemi: Pienasuntoja tarvitaan lisää myös Järvenpäässä Viime vuosikymmenien aikana valtion lainoittaman vuokra-asuntorakentamisen huonetilaohjelmien pääpaino on kohdistunut

Lisätiedot

Duo. www.rtkpalvelu.fi

Duo. www.rtkpalvelu.fi Duo 2 www.rtkpalvelu.fi 2009 RTK-PALVELU OY ja TECHNOPOLIS OYJ: Laatu tulee työn tuloksena s. 4 RTK-PALVELU MAAJOUKKUEEN yhteistyökumppaniksi s. 20 SADAN MILJOONAN metsästys s. 22 1 RTK-PALVELU 2 2009

Lisätiedot

ISÄNNÖINTI 2015. Huoneiston muutostyöt ja valvonta taloyhtiössä

ISÄNNÖINTI 2015. Huoneiston muutostyöt ja valvonta taloyhtiössä ISÄNNÖINTI SAARINEN ISÄNNÖINTI SAARINEN - Laatua ja luotettavuutta - www.isannointisaarinen.fi Huoneiston muutostyöt ja valvonta taloyhtiössä Tässä lehdessä: Talonmies, huoltoliike, huoltoyhtiö Mikä on

Lisätiedot

4 LVISNet-mobiilipäätteet mahdollistavat tarviketilaukset. tukusta mistä vaan

4 LVISNet-mobiilipäätteet mahdollistavat tarviketilaukset. tukusta mistä vaan FINN-ID UUTISET AUTOMAATTISEEN TUNNISTUKSEEN PERUSTUVAT LOGISTIIKAN TOIMINNANOHJAUSRATKAISUT Finn-ID -uutiset nyt myös selailtavana verkkoversiona! 8 Mauste-Sallisen varastonhallintaratkaisu vähensi keräilyvirheitä

Lisätiedot

KIINTEISTÖ. Työn tekijä ei voi itse valvoa omaa työtään. viesti. Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän. Hankesuunnitelma remontin ehkä tärkein vaihe s.

KIINTEISTÖ. Työn tekijä ei voi itse valvoa omaa työtään. viesti. Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän. Hankesuunnitelma remontin ehkä tärkein vaihe s. Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän KIINTEISTÖ 1 15 viesti Yhtiökokouksen asiakirjat osakkaiden nähtäville s. 4 Hankesuunnitelma remontin ehkä tärkein vaihe s. 6 Nyt on aika ilmoittautua Taloyhtiö-tapahtumaan

Lisätiedot

kotiin uusi ilme Maalaten ja tapetoiden Näin käytin Asoedun Energian säästöprojekti käynnistyi Korkokatosta helpotusta lainanmaksuun

kotiin uusi ilme Maalaten ja tapetoiden Näin käytin Asoedun Energian säästöprojekti käynnistyi Korkokatosta helpotusta lainanmaksuun Asokoti ASOKOTIEN lehti 2/2009 Näin käytin Asoedun Energian säästöprojekti käynnistyi Korkokatosta helpotusta lainanmaksuun Tutustu uuteen uutispalstaan! Maalaten ja tapetoiden kotiin uusi ilme sisältö

Lisätiedot

Sisällys. Johdanto. Luonnos: Viestintäsuositus taloyhtiöille

Sisällys. Johdanto. Luonnos: Viestintäsuositus taloyhtiöille Luonnos: Viestintäsuositus taloyhtiöille Sisällys Johdanto... 1 I: Viestintäpalveluista sopiminen... 3 II: Hallituksen ja isännöinnin välinen viestintä... 3 III: Tilikauden aikainen viestintä osakkaille

Lisätiedot

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla Saku Airosmaa Sisällysluettelo 1 Lähtökohta: Mistä tehokkuus syntyy? 5 2 Tavoitteiden määrittely 8 3 Mitä tehdään ICT:n mahdollisuudet 10

Lisätiedot

Sitä saa mitä hankkii

Sitä saa mitä hankkii Sitä saa mitä hankkii Visuaalisen viestinnän hankintaopas Heikki Jokinen Sitä saa mitä hankkii Visuaalisen viestinnän hankintaopas Heikki Jokinen Sisältö 6 Tekisitkö ilmaista työtä? 9 Hyvän suunnittelun

Lisätiedot

PATTERIVERKOSTON SÄÄTÄMINEN. Patteriverkoston säätäminen

PATTERIVERKOSTON SÄÄTÄMINEN. Patteriverkoston säätäminen Patteriverkoston säätäminen 2 Sisältö Miksi säätää?... 5 1. Patteriverkoston säätäminen... 9 1.1 Liian suuri virtaama aiheuttaa liian pienen virtaaman...9 1.2 Liian suuri virtaama jakeluverkossa... 11

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUS HUOLTO- JA KUNNOSSAPITOSUUNNITTELUUN

ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUS HUOLTO- JA KUNNOSSAPITOSUUNNITTELUUN Opinnäytetyö (AMK) Rakennustekniikka Kiinteistöjohtaminen 2 Emma Peltola ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUS HUOLTO- JA KUNNOSSAPITOSUUNNITTELUUN OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Kehittämistyön seuraamukset, kestävyys ja leviäminen Maija Träskelin Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ympäristö- ja taloudellisten vaikutusten arviointi RAPORTTI 28.9.2011 Anu Vaahtera, Iivo Vehviläinen, Mari Saario Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Tiivistelmä...

Lisätiedot