Lämmitysverkoston perussäätö säästää rahaa ja luo terveellisen sisäilmaston

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lämmitysverkoston perussäätö säästää rahaa ja luo terveellisen sisäilmaston"

Transkriptio

1 Lämmitysverkoston perussäätö säästää rahaa ja uo terveeisen sisäimaston 1

2 E nergiansäästöä voidaan vaikuttaa isoihin asioihin. Maapaon imaston ämpiämisen ja kasvihuoneimiön torjuminen ovat tuevaisuuden suurimpia haasteita. Energiansäästö on samaa einympäristömme säästämistä. Energian tehokas käyttö on oeeinen osa vuonna 2001 vamistunutta kansaista imastostrategiaa. Energiankuutukseen vaikuttaminen on keskeisessä asemassa Suomen täyttäessä osaansa kansainväisistä imastosopimuksista. Suomi on sitoutunut paauttamaan hiiidioksidipäästöt vuoden 1990 tasoe vuoteen 2010 mennessä. Rakennusten ämmitys on yksi keskeisistä energian käyttöaueista. Se on noin viidennes energian kokonaiskuutuksesta Suomessa. Rakennusten energiankuutukseen vaikuttaminen ja tehokas energiankäyttö on siten tärkeää. Vuonna toteutettiin Motiva-1-projekti ämmitysjärjestemien toiminnan, suunnitteun ja asennustapojen kehittämiseksi. Projektin tuoksena syntyi Motiva-1-perussäädön aatujärjestemä. Tässä esitteessä kerrotaan erityisesti isännöitsijöie, taoyhtiöiden haituksen jäsenie ja asukkaie, miten toteuttaa Motiva-1-aatujärjestemän mukainen onnistunut ämmitysjärjestemän perussäätöprojekti. Suunnitemien mukaan perussäädetyssä kiinteistössä on mieyttävä ja terveeinen sisäima, eikä energiaa kuu hukkaan. Esite sisätää sivuta 1 Perussäädön edeytyksiä ja hyötyjä 3 2 Lämmitysverkosto kerraa kuntoon 5 3 Perussäätöprojekteja 8 Teksti ja taitto: Soprano Insaider Paino: Painotao Miktor Painos kp 9/2002 2

3 Perussäädön edeytyksiä ja hyötyjä Rakennuksen ämmitysverkoston perussäädössä vesikiertoinen ämmitysjärjestemä viritetään toimimaan suunnitemien mukaisesti. Perussäädön tuoksena asumismukavuus paranee yi- ja aiämpötiojen tasaantuessa, ja samaa säästetään energiaa. Lämmitysjärjestemän perussäädöä vaikutetaan oeeisesti ämmitysenergian kuutukseen varsinkin useamman asunnon kiinteistöissä. Perussäädöä varmistetaan, että kaikissa huoneistoissa on suunnitemien mukainen huoneämpötia vähennetään tuuetustarvetta tehostetaan energiankäyttöä korjataan yi- tai aiämpöinen ja epäterve sisäimasto säästetään energiaa ja rahaa hoidetaan kiinteistöä vastuuntuntoisesti Perussäädön edeytykset Perussäätöhankkeen onnistunut toteutus edeyttää seuraavia asioita: asiantuntija, joka yeensä on perusparantamiseen ja kiinteistön yäpitoon paneutunut vi-suunnitteija asiaan perehtynyt urakoitsija saumaton yhteistyö kaikkien osapuoten kesken sevitys sisäämpötioista ja energiankuutuksesta vesivirtojen mittaukset ja niiden tarkastukset tarkka suunnitteutyö ja täydeiset dokumentit vanhoihin rakennuksiin yeensä uudet patteri- ja injaventtiiit Hyödyt taoyhtiöe ja asukkaie tasaiset huoneämpötiat eri huoneistojen ja huoneiden väiä energiansäästö prosenttia kuutusseurannan käynnistäminen ja tavoitteiden toteutumisen seuranta Perussäädön aatujärjestemä vakiinnuttaa vastaanoton ja takuuajan toimintatapoja yhdenmukaistaa suunnitteutyön vaiheita ja tuosteita parantaa asennustyön aatua yhdenmukaistaa urakkaasiakirjoja 3

4 Asumisen terveeisyyttä ja säästöjä Asukkaat hyötyvät perussäädöstä väittömästi energiakustannusten askiessa. Säästöt ovat huomattavia. Esimerkiksi aentamaa 80 m 2 asunnon keskiämpötiaa 3 o C, saadaan vuotuiseksi kustannussäästöksi noin 1,2 euroa/asm 2 ei yhteensä 90 euroa vuodessa. Perussäädöä varmistetaan ämmityskuujen tasapuoinen jakautuminen kaikkien asukkaiden kesken. Perussäätämättömissä rakennuksissa yiämpötiat maksetaan yhteisesti. Kustannuksista eivät vastaa pekästään ne, joiden asuntoja ämmitetään iikaa. Perussäätö vaikuttaa asumisviihtyvyyteen ja asumisen terveeisyyteen. Yiämpötiojen poistuminen vähentää aergiaoireita sekä kuivan iman ja pöyn aiheuttamia ongemia. Aiämpötiojen poistaminen puoestaan vähentää kosteutta ja siitä johtuvia bakteeri- ja homeongemia. Viihtyvyyttä parantaa myös patterien kohinaäänien väheneminen. Rakennuksen aitteiden uusiminen on investointi, joka vaikuttaa rakennuksen ja huoneistojen arvoon. Perussäädöstä tehdään merkintä myös isännöitsijäntodistukseen. Arvioiden mukaan Suomen asuinrakennuskannasta on tää hetkeä puutteeisesti perussäädetty noin 75 %. Lisäksi arvioidaan, että näissä perussäätämättömissä kiinteistöissä ämpötiaerot ovat keskimäärin enemmän kuin 3 o C. Harvinaisia eivät oe edes kuuden asteen ämpötiaerot. Kaikkien yiämpöisten tiojen saattaminen normaaie tasoe merkitsisi Suomen energiankuutuksessa usean mijoonan megawattitunnin säästöä. Yhden asteen yiämpötia aiheuttaa noin 5 % isäyksen rakennuksen ämmityskustannuksissa. Yeistianne Ihannetianne Keskiämpötia: asuinhuoneistot 24,0 C Haitat: Osassa huoneistoja iian korkea ämpötia = epämukavuutta ja ämmönhukkaa, tarvetta yimääräiseen tuuettamiseen. Osassa huoneistoja iian ahainen ämpötia = epämukavuutta ja tarvetta isäämmitykseen. Keskiämpötia: asuinhuoneistot 21,0 C Hyödyt: Energiansäästö, tasaiset huoneämpötiat, terveeinen sisäima, asukkaat viihtyvät ja voivat hyvin. Laitteet teknisesti ajan tasaa = heppo huotaa. 4

5 Lämmitysverkosto kerraa kuntoon Seuraavassa käydään vaiheittain äpi Motiva-1-aatujärjestemän mukainen perussäätö suunnitteijan vainnasta projektin jäkeiseen kuutusseurantaan. Samaa ueteaan asiakirjat, joita projektin eri vaiheissa tuotetaan. Motiva-1-aatujärjestemän mukaisesti toimimaa suunnitteija ja asennusiike varmistavat onnistuneen ja asetetut tavoitteet täyttävän perussäädön. Laatujärjestemän mukaisesti toteutettu projekti tuottaa asukkaie viihtyisän ja terveeisen sisäimaston. Samaa varmistetaan, että energiaa käytetään mahdoisimman tehokkaasti. Projektinhoito edeyttää ammattitaitoa Onnistunut perussäätö edeyttää, että projektia viedään kaikita osin eteenpäin ammattitaitoisesti. Laatujärjestemä auttaa ottamaan huomioon ne kriittiset pisteet, joissa oikean toimintatavan vainta on koko projektin onnistumisen kannata oeeisen tärkeää. Usein on järkevää antaa koko projekti vaitun suunnitteijan vastuue, erityisesti, jos vähänkin epäiee omien kykyjensä tai aikansa riittävyyttä projektinhoitoon. Suunnitteija veoittaa paveuistaan sopimuksen mukaisen pakkion, mutta vastuuisena projektinhoitajana varaa myös riittävästi aikaa ja asiantuntemustaan eri työvaiheiden hoitoon. Projektinhoitoon tuee sisäyttää kaikki tarvittavat asiakirjat suunnitteusopimuksesta urakan vastaanottoon. Suunnitteijan vainta Suunnitteijan vaintaan kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Mikäi kiinteistönomistajaa on jo toimiva asiakassuhde suunnitteijaan, tuee varmistua siitä, että suunnitteijaa on vamius hoitaa projektia Motiva- 1-periaatteiden mukaisesti. Suunnitteijan vainnassa kannattaa käyttää normaaia tarjouspyyntömenetteyä. Täöin isännöitsijän kannattaa ehdottomasti vaita pyyntökohteet Motiva-1-kouutettujen suunnitteijoiden uetteosta. Luetteo on saatavissa Internetistä osoitteesta Suunnitteutarjous tuee edeyttää pääsääntöisesti kiinteähintaisena. Joskus kiinteistön tyyppi tai vi-tekniikka vaativat osin tavanomaisesta poikkeavaa suunnitteua tai projektinhoitoa. Täöin kannattaa tarjouksessa pyytää niie eriishinta. Suunnitteijan kanssa tehdään suunnitteusopimus. Suunnitteusopimuksessa varmistetaan, että kaikki sovitut työvaiheet ja dokumentit ovat mukana projektissa. Esivamisteu (suunnitteija/isännöitsijä) Perussäätöprojektiin iittyy oeeisena osana kiinteistön ämpöjohtojärjestemiin iittyvien aitteiden kunnon sevittäminen. Tää työvaiheea varmistetaan se, että aitteistoja ei uusita turhaan. Samaa huomioidaan kiinteistön yeisen kunnossapidon edeyttämät ämpöjohtojärjestemän kunnostustoimet, kuten putkiston huuhteu ja imaus sekä ikääntyneiden osien vaihto uuden tekniikan mukaisiksi. Ennen suunnitteun aoittamista sevitetään myös kiinteistön energian- ja vedenkuutus muutamata vuodeta, jotta kiinteistötekniikan toimivuutta voidaan arvioida myös muiden järjestemien osata. Esivamisteuun iittyvät isäksi isännöitsijän ja huoosta vastaavan henkiön kanssa käydyt keskusteut kiinteistön mahdoisista ongemakohdista, jotka tuisi ottaa suunnitteussa huomioon. Eei sisäämpötioja oe aiemmin mitattu, voidaan niiden tarkastus iittää esivamisteuun. Perussäätöpaketti pähkinänkuoressa Esisevitykset Esisevitykset esim. LVI-kuntoarvio Suunnitteu Energiatase ATK:n hyväksikäyttö Tehon tarkistus Piirustukset Mittauspöytäkirjat Asiakirjat Asennus Kustannukset Aikatauut Mittaukset Yäpito Sisäämpötiat Kuutusseuranta Informaatio SUUNNITTELUVAIHE ASENNUSVAIHE SEURANTAVAIHE 5

6 Uusittavien aitteiden vainta (isännöitsijä/suunnitteija) Uusittavat aitteet, kuten venttiiit, pumput jne., vaitaan suunnitteijan ja kiinteistönomistajan ehdotusten ja päätösten perusteea. Pääperiaatteena on, että toimivia ja hyväkuntoisia aitteita ei uusita turhaan. Toisaata aitteet, joiden uusiminen on perustetua aitteen teknisen käyttöiän tai kiinteistön kunnossapidon kannata, tuee uusia. Tässä vaiheessa tehdyt virheet huomataan yeensä pikaisesti. Ikääntyneiden venttiieiden uusimatta jättäminen saattaa kasvattaa korjauskustannuksia tuevaisuudessa. Suunnitteu Esivamisteun ja sevitysvaiheen jäkeen suunnitteija aoittaa varsinaisen suunnitteutyön. Häneä tuee ehdottomasti oa käytössään ajantasaa oevat ämpöjohtopiirustukset. Suunnitteu tehdään tietokoneavusteisesti. Suunnitteija maintaa ämpöjohtoverkoston tietokoneee, syöttää tarvittavat patteri- ja putkistotiedot askentaohjemaan sekä työstää askennan akuarvot seaiseen muotoon, että oemassa oeva verkosto tasapainottuu kaikita ositaan asetettujen reunaehtojen mukaisesti. Täaisia reunaehtoja ovat mm. venttiieiden äänet ja säätöaueet, pumpun painetaso, säätökeskuksee asetettava käyrä jne. Suunnitteussa syntyvien mainnus- ja askemadokumenttien taennus kuuuu aatujärjestemän mukaiseen suunnitteutyöhön. Suunnitteun tuosteet Laatujärjestemän mukaisessa suunnitteussa syntyvät seuraavat asiakirjat: työseitys piirustukset, joihin on merkitty jokaisen patterin ja injasäätöventtiiin esisäätöarvot sekä tunnukset injasäätöventtiieiden mittauspöytäkirjat tarkastus- ja vastaanottopöytäkirjat Asiakirjat ja tarjouspyynnöt Mikäi suunnitteusopimuksea on varmistettu, että suunnitteija toimittaa projektinhoidossa tarvittavat asiakirjat, tuee niihin aatujärjestemän mukaisessa perussäädössä sisäyttää: tarjouspyyntöasiakirjat urakkasopimusasiakirjat tarkastuspöytäkirjat vastaanottopöytäkirjat Asennusiikkeen vainta Asennusiikkeen vainta tehdään tarjouspyyntöjen ja niiden perusteea käytyjen neuvotteujen perusteea. Liikkeet, joie tarjouspyyntö ähetetään, vaitaan suunnitteijan kanssa yhteistyössä. Vain seaisie asentajie, joiden ammattitaidosta voidaan oa vakuuttuneita, ähetetään tarjouspyyntö. Yeensä 3 5 tarjouspyyntöä riittää tuottamaan hautun opputuoksen. Vainta kohdistetaan ensisijaisesti asennusiikkeeseen, jonka tarjous on kokonaistaoudeisesti eduisin ja joa Patteriventtiiin vaintavinkit Patteriventtiiin vaintavinkit Patteriventtiiin vaintavinkit Perussäädön tuos on paras mahdoinen, kun projektissa käytetään oikeita tuotteita oikeissa paikoissa. Jokainen patteri tuee varustaa esisäädettävää patteriventtiiiä. Patteriventtiiien runko-osaan iitetään kuoinkin kyseessä oevan tian edeyttämä säätöosa. Asuintioissa käytetään pääsääntöisesti kiintotermostaattia. Jos patteriventtiii jää esimerkiksi verhojen taakse, käytetään termostaattiosana irtoanturia kahden tai viiden metrin kapiaariputkea. Porraskäytävässä, tuuikaapissa, saunassa ja kearitioissa oikea tuote on ikivataa vastaan suojattu termostaattiventtiii tai käsikäyttöpyörä. 6

7 on kyky hoitaa työ Motiva-1-aatujärjestemän mukaisesti. Ennen urakkasopimuksen somimista on syytä varmistaa, että urakoitsija on huoehtinut akisääteisistä vevoisuuksistaan ja että hän on taoudeisesti uotettava yhteistyökumppani. Asennustyön vamisteu Asennustyön aatujärjestemän perusta on kunnoinen työn vamisteu siten, että työ sujuu kitkatta ja asukkaie aiheutuva häiriö on vähäinen. Vamisteuun kuuuu vastuuhenkiön tekemä työtapatarkastus. Sen perusteea jaksotetaan työvaiheet ja asentajat pääsevät tekemään työtään suunniteun aikatauun ja työohjeman mukaisesti. Vamisteuun kuuuu myös asukastiedottaminen, joa varmistetaan se, että jokainen kiinteistön käyttäjä on tietoinen tuevista toimenpiteistä. Asennustyö Varsinainen asennustyö sujuu esivamisteujen ansiosta sujuvasti ja asukkaie aiheutuva häiriö on mahdoisimman vähäinen. Suunnitteu- ja asennustyön aatujärjestemän mukainen toiminta mahdoistaa asennustöiden tekemisen mihin vuodenaikaan tahansa. Verkoston imaus Ennen injasäätöventtiieistä suoritettavaa virtausmittausta tuee verkoston imauksesta huoehtia perusteeisesti. Tämä varmistaa kitkattoman työn vastaanoton ja hyväksymisen. Imauksen puutteeisuus on out keskeinen syy perussäätöjen epäonnistumiseen. Verkostojen säätö ja virtaamien mittaus Verkosto tasapainotetaan suunnitteijan ohjearvojen mukaisesti. Täöin patteri- ja injasäätöventtiieie asetetaan esisäätöarvot. Linjasäätöventtiieiden virtaamamittauksea varmistetaan seuraavat rakennuksen kunnossapidon ja huoon kannata tärkeät asiat: imauksen onnistuminen injakohtaisten virtaamien suunnitemanmukaisuus, jotta vätytään ääniongemita injajohdoissa ei oe virtausta haittaavia tukoksia patteriventtiieissä tai pattereissa ei oe tukoksia kaikkien injasäätöventtiieiden toiminta ja kunto injasäätöventtiieiä pystytään haitsemaan mahdoiset verkostoon tuevat muutokset (uudet injat, patterit) pumppu on oikein vaittu ja se toimii energiataoudeisesti Laatujärjestemän mukaisesti mittaustuokset toimitetaan suunnitteijan tarkastettavaksi. Suunnitteija myös hyväksyy mittatuokset tai antaa ohjeet jatkotoimenpiteistä. Vastaanotto ja takuu Työt otetaan vastaan opputarkastuksessa. Takuiden osata toimitaan seuraavasti: Asennusiike vastaa kaikista asentamistaan aitteista ja niiden toiminnasta. Suunnitteija vastaa toteutuvista sisäämpötioista. Näin suunnitteija on henkiö, joka vastaa ongematianteiden sevittämisestä antaen toimintaohjeet. Sisäämpötiojen tarkastusmittaus tehdään perussäätöä seuraavaa ämmityskaudea. Luovutusasiakirjat Laatujärjestemän mukaisessa projektissa suunnitteija vastaa uovutusasiakirjojen työstämisestä. Luovutusasiakirjakansion tuee sisätää: piirustukset, joihin on merkitty kaikki esisäätöarvot työseitys hyväksytyt mittauspöytäkirjat, joissa näkyy suunniteman mukaiset sekä mitatut vesivirrat tarkastuspöytäkirjat verkostoaskennan tuokset Jatkotoimenpiteet Perussäädössä asetettujen energiansäästötavoitteiden saavuttaminen varmistetaan järjestemäisen kuutusseurannan avua. Kiinteistö- tai taoyhtiön haituksen on edeytettävä, että kiinteistön energiankuutusta seurataan ja siitä raportoidaan vähintään kuukausittain. Kuutusseurannan järjestäminen käytännössä on isännöitsijän tehtävä. Myös taon asukkaie kannattaa säännöisesti tiedottaa toteutuneista kuutusuvuista. 7

8 Odotamme suunnitteijata vahvaa panosta perussäätöprojekteissa, sanoo Timo Laitinen Kiinteistöpaveu Koivu Oy:stä. Lehdespoua tavoitteena tasa-arvoinen ämmönjakeu Asunto Oy Lehdespoku 5:ssä tehtiin ämmitysverkoston perussäätö vuonna Yhdeksästä rivi- ja uhtitaosta koostuvassa yhtiössä on kaikkiaan 52 asuntoa. Perussäädön seurauksena yhtiön ämmönkuutus putosi 14 prosenttia. Tavoitteena perussäätöä tehtäessä oi asukkaiden tasa-arvo. Kaikia asukkaia on oikeus yhtä ämpimään kotiin, sanoo tekninen isännöitsijä Timo Laitinen Kiinteistöpaveu Koivu Oy:stä. Kiinteistöpaveu Koivu kipaiutti taoyhtiön puoesta ämpöverkoston perussäädön suunnitteun ja urakoinnin. Kustannuksia arvioitaessa otettiin huomioon perussäätöprojektin suunnitteu, uusien venttiiien hankinta ja asentaminen. Summa vastasi noin kahden kuukauden vastiketta asuinneiöitä kohden jaettuna. Motiva-1-aatujärjestemän mukainen vastuunjako on Timo Laitisen mukaan isännöitsijän ja työn vastaanottajan kannata sevä: suunnit- As Oy Lehdespoku 5:n ämmönkuutus (perussäätö 1996) teija vastaa ämpötiasta, urakoitsija asennustyöstä ja asentamistaan aitteista. Osapuoten pitää ymmärtää, mitä kutakin osapuoeta vaaditaan. Yätyksiä ei näin tue itse projektin aikana, Laitinen sanoo. Taoyhtiössä vaihdettiin venttiiit toukokuussa. Kesäkuussa venttiiien vaihdon jäkeen tehty ensimmäinen virtausmittaus osoitti verkostossa oevan vieä imaa, joten toinen imauskierros oi tarpeen. Tämän jäkeen Motiva-1-kouutettu suunnitteija hyväksyi venttiiinvaihtotyön. Perussäädön jäkeen ämpötiat tarkastettiin kaikista asunnoista. Kuudessa asunnossa pattereita säädettiin vieä kerran oikean ämpötian saavuttamiseksi. Perussäädön tuoksena kiinteistön ämmönkuutus putosi sevästi aemmae tasoe runsaasta 800 MWh:sta hieman yi 700 MWh:iin vuodessa, mikä merkitsi noin 14 prosentin energiansäästöä. Energiankuutus on pysynyt perussäätöä edetänyttä tiannetta sevästi aemmaa tasoa jo viisi vuotta, jokaisen vuoden merkitessä isää säästettyä rahaa asunto-osakeyhtiöe. 8

9 Työ voidaan viedä joutuisasti isoissakin kohteissa ävitse, kun esivamisteuista on huoehdittu ja yhteistyöstä asukkaiden ynnä muiden kiinteistön käyttäjien kanssa sovittu, kertoo Markku Kauhanen, LVI-Trion toimitusjohtaja. Päiväkotiin mieyttävä työ- ja oeskeuympäristö Motiva-1-aatujärjestemä hyödyttää sekä perussäädön tekijöitä että tiaajia. Sen myötä perussäädön äpivienti on yhtenäistynyt. Asentajae perussäädön mukainen toiminta tuo seviä hyötyjä työhön käytettävän ajan yhentyessä. Asennusiikkeen toimiessa aatujärjestemän mukaisesti on ideana pistää asiat kerraa kuntoon. Tämä on tärkeää, siä syöhän kerran tehdyn korjaaminen nopeasti työtä tuottavuuden. Myös asukkaiden sekä taoyhtiöiden haitusten ja isännöitsijöiden työ hepottuu, koska he saavat urakoitsijoita vertaiukepoisia työtarjouksia, sanoo aatujärjestemäkouutuksen saanut ja sen mukaan perussäätöasennuksia tekevän vantaaaisen LVI-Trion toimitusjohtaja Markku Kauhanen. LVI-Trio teki vuonna 2001 ämmitysverkoston perussäädön vantaaaiseen Yästön päiväkotiin. Kiinteistössä työskenteee nejä päiväkotiryhmää ja isäksi kome aa-asteen uokkaa. Projektia pystyttiin tasaamaan huoneämpötiat ja eikkaamaan kuumimmista tioista usean asteen yiämpötiat. Tämä paransi päiväkodissa oevien asten ja työntekijöiden viihtyvyyttä ja sisäimaa. 9

10 Perussäätöprojektin jäkeen ei imoituksia ämmitysongemista oe tuut huotoyhtiöie ainkaan, toteaa Katja Hirveä, hainnoinen isännöitsijä Sato-yhtymästä. Kuutus pieneni, asumismukavuus parani Vuonna 1985 vamistuneessa asunto-osakeyhtiö Piiikuja 4:ssä tehtiin Motiva-1-aatujärjestemän mukainen perussäätö syksyä vuonna Kiinteistössä on 55 asuntoa ja isäksi siinä toimii Hesingin kaupungin päiväkoti Hia. Sato-yhtymän isännöimässä kiin- teistössä perusäädöe oi tavanomainen syy: asukkaat oivat toistuvasti ottaneet yhteyttä huotoyhtiöön ämmitysongemien vuoksi. Lämmitysongemista tui useita asukasvaituksia huotoyhtiöön, sanoo isännöitsijä Katja Hirveä. 10 Perussäätöprojektin suunnitteijaksi vaittiin Motiva-1-kouutettu suunnitteija. Sato-yhtymä kipaiuttaa kohteet urakkakohtaisesti. Piiikuja 4:n perussäädön urakoi Puromäki-Yhtiöt Oy. Perussäätöä edetävässä kuntokatsemuksessa huomattiin, että ämmitysverkostoon asennetut kumiset äänenvaimentimet oivat hapristuneet ja niistä oi irronnut ämmitysverkostoa tukkivaa kiinteää ainesta. Tämän vuoksi virtaamat oivat epätasaisia. Äänenvaimentimet poistettiin, putkisto huuhdetiin ja termostaatit ja venttiiit vaihdettiin uuden tekniikan mukaisiksi. Sen sijaan injasää- töventtiieitä ei vaihdettu, siä ne todettiin esisäädettäviksi, ja niistä voitiin mitata virtaamat. Lämmitysverkoston perussäädössä sisäämpötiatavoitteeksi asetettiin 21 o C. Tähän perussäädön jäkeen myös päästiin. Asukkaiden ämpöoosuhteita koskevat vaitukset huotoyhtiöön ovat perussäädön jäkeen oppuneet. Asunto-osakeyhtiö Piiikuja 4:n perussäätöä edetävän viiden vuoden keskimääräinen ämpöenergiankuutus on out 54,4 kwh/rm 3. Perussäädön jäkeinen seurantatieto näyttää 49,4 kwh:n kuutusta, mikä merkitsee 8,6 prosentin vähennystä käytetyssä energiassa. Kuutusseuranta kohteessa jatkuu projektin päätyttyä. Energiankuutusta seurataan kuukausittain.

11 Perussäätö kannattaa aina Motiva-1-aatujärjestemä uudisrakentamisessa Uudisrakennuksissakin on esiintynyt huomattavia ongemia: energiankuutus on out iian korkeaa tasoa eivätkä ämmitysjärjestemät oe toimineet suunniteua tavaa. Motiva-1-aatujärjestemän sovetaminen uudisrakennushankkeissa säästää kaikkien rakentamiseen osarahaa. istuvien sekä kiinteistön hainnasta ja yäpidosta vastaavien aikaa ja Laitteistojen ja asennustyön osata aatujärjestemän sovetaminen uudisrakentamiseen ei aiheuta kus- tannuksia. Suunnitteukustannuksia aatujärjestemää noudattavat menetteytavat isäävät hieman. Kustannukset ovat kuitenkin häviävän pienet verrattuna niihin kustannuksiin, joita huonosti tehty suunnitteu aiheuttaa takuuaikana ja rakennuksen käyttöönoton jäkeen. Perussäätö onnistuu taveakin Lämmityskauden aikaisia perussääkan kriittinen vaihe, ei ämpökatkos, töurakoita on tehty vain harvoin. Ura- voidaan kuitenkin yhentää yhteen päivään. Täöin ei asuntojen ämpötia ehdi askea, etenkin, jos edeisenä päivänä on patteriverkoston kautta ajettu taoon hieman yiämpöä. Hesingin seudun opiskeija-asuntosäätiön omistamassa Rasinkatu Kiinteistön hainnosta ja yäpidosta vastaavia tuee oa käytössään sekeät kuutustauukot. 20:ssä tehtiin yhdessä päivässä koko 12-kerroksisen kerrostaon injasukujen ja patteriventtiiien vaihto. Patteriventtiiejä vaihdettiin 360 kappaetta noin komessa tunnissa. Itapäivää oi vuorossa huoeisesti, useaan kertaan tehty verkoston imaus. Imaus toistettiin vieä 2 3 kertaa, viikon väein. Vasta sen jäkeen tehtiin perussäätö, siä iman huoeista imausta ei verkoston perussäätö onnistu. Onnistunut työsuoritus Työn onnistumiseen vaikutti oeeisesti hyvä työsuunnitema, tavaran saatavuus ja heppo patteriventtiiien uokse pääseminen. Asuntoihin pääsy ja työskenteyn sujuminen varmistettiin ajoissa hoidetua asukastiedottamisea. Nopea remontti ei kuitenkaan sovi joka kohteeseen. Esimerkiksi vanhoissa 1950-uvun kohteissa perinteinen toteutustapa on parempi. Lämmityskauden aikana tehty perussäätö onnistuu huoeisen suunnitteun ja hyvin hoidetun asukastiedottamisen ansiosta. 11

12 Tässä esitteessä kerrotaan erityisesti isännöitsijöie, taoyhtiöiden haituksen jäsenie ja asukkaie, miten toteuttaa Motiva-1-aatujärjestemän mukainen onnistunut ämmitysjärjestemän säätöprojekti. Suunnitemien mukaan perussäädetyssä kiinteistössä on mieyttävä ja terveeinen sisäima, eikä energiaa kuu hukkaan. Perussäädöä varmistetaan, että kaikissa huoneissa on suunnitemien mukainen huoneämpötia tehostetaan energiankäyttöä ja säästetään rahaa korjataan yi- tai aiämpöinen ja epäterve sisäimasto hoidetaan kiinteistöä vastuuntuntoisesti Hyödyt taoyhtiöe ja asukkaie tasaiset huoneämpötiat eri huoneistojen ja huoneiden väiä energiansäästö prosenttia kuutusseurannan käynnistäminen ja tavoitteiden toteutumisen seuranta Perussäädön aatujärjestemä vakiinnuttaa vastaanoton ja takuuajan toimintatapoja yhdenmukaistaa suunnitteutyön vaiheita ja tuosteita parantaa asennustyön aatua yhdenmukaistaa urakka-asiakirjoja Motiva Oy Urho Kekkosen katu 4-6 A, PL Hesinki Puh. (09) Faksi (09) Oras Oy Isometsäntie 2, PL Rauma Puh. (02) Faksi (02)

... .-' ... ASUNTO OY KITEEN PUHOSSELKÄ -NIMISEN YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS ...

... .-' ... ASUNTO OY KITEEN PUHOSSELKÄ -NIMISEN YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS ... .... ASUNTO OY KITEEN PUHOSSELKÄ -NIMISEN YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 1 TOIMINIMI JA PAIKKA Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Kiteen Puhossekä ja kotipaikka Kitee. _ y-tunnus: 0 168966-3 Sivu 1 2 TOIMIALA Yhtiön

Lisätiedot

VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS TURUN LVI-TEKNIIKKA OY KAARINA LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ

VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS TURUN LVI-TEKNIIKKA OY KAARINA LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ 1 TURUN LVI-TEKNIIKKA OY Kähärlänkuja 13 20100 Turku p. 040 5013391 VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA KAARINA TYÖSELITYS LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ 2 LVI-TYÖSELITYS LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN VENTTIILIASENNUKSET,

Lisätiedot

ICT-muutostuki: seutujen verkostoseminaari Säätytalo, HKI 8.5.2014

ICT-muutostuki: seutujen verkostoseminaari Säätytalo, HKI 8.5.2014 KOKEMUKSIA KUNTALIITOKSISTA JA KUNTALIITOSSELVITYKSISTÄ TIETOHALLINNOLLINEN NÄKÖKULMA KUOPION KAUPUNKI ICT-muutostuki: seutujen verkostoseminaari Säätytao, HKI 8.5.2014 Jorma Haonen tietohaintopääikkö

Lisätiedot

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd 18 100 ja 1 kysymystä putkiremontista 19 Putkiremontti voidaan nykyisin TOTEUTTAA useilla eri tavoilla. Yleisimmät näistä ovat perinteinen putkiremontti, sukitus ja pinnoitus tai edellisten yhdistelmä.

Lisätiedot

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Kiinteistöjen energiatehokkuus ja hyvät sisäolosuhteet Ajankohtaista tietoa patteriverkoston perussäädöstä sekä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuudesta Kirsi-Maaria Forssell, Motiva

Lisätiedot

Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti

Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti Teemu Alavenetmäki RI (AMK) Tampereen Tilakeskus Liikelaitos rakennuttajainsinööri Sisältö Suunnittelu Kilpailutus ja urakoitsijoiden valinta Rakentaminen

Lisätiedot

KIINTEISTÖJEN ENERGIATEHOKKUUS JA SEUTUVALVOMO. KUOPION KAUPUNKI Projektipäällikkö Mervi Räisänen

KIINTEISTÖJEN ENERGIATEHOKKUUS JA SEUTUVALVOMO. KUOPION KAUPUNKI Projektipäällikkö Mervi Räisänen KIINTEISTÖJEN ENERGIATEHOKKUUS JA SEUTUVALVOMO KUOPION KAUPUNKI Projektipääikkö Mervi Räisänen ESITYKSEN SISÄLTÖ Yeisesittey rakennuskannasta Kuutustiasot Sähkö Lämpö Vesi Rakennuskannassa toteutettuja

Lisätiedot

Energiaekspertiksi omassa taloyhtiössä. Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy 6.4.2016, Taloyhtiö 2016

Energiaekspertiksi omassa taloyhtiössä. Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy 6.4.2016, Taloyhtiö 2016 Energiaekspertiksi omassa taloyhtiössä Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy 6.4.2016, Taloyhtiö 2016 Energiaekspertti taloyhtiössä Aktiivinen, talonsa tunteva asukas Isännöinnillä ja kiinteistöhuollolla ei

Lisätiedot

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Päätehtävät ja roolit Tilaaja päättää Isännöitsijä johtaa taloyhtiötä Projektijohtaja johtaa hanketta Valvoja valvoo

Lisätiedot

TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli

TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli Emilia Olkanen & Lauri Penttinen TARMO Asuinalueiden viihtyisyys Asumisen mukavuus Yhteisöllisyys Rakennusten toiminnallisuus Energiatehokkuuden

Lisätiedot

Yritys ja työterveyshuolto. Työterveyshuolto henkilöstön hyvinvoinnin tukena

Yritys ja työterveyshuolto. Työterveyshuolto henkilöstön hyvinvoinnin tukena Yritys ja työterveyshuoto Työterveyshuoto henkiöstön hyvinvoinnin tukena Sisäys Työterveyshuoon tavoitteet... 4 Työterveyshuoon sisätö... 5 Henkiöstön työ- ja toimintakyvyn tukeminen... 6 Terveyden ja

Lisätiedot

Arkistonmuodostuksesta tiedonhallintaan

Arkistonmuodostuksesta tiedonhallintaan ARKISTOINNIN/TIEDONHALLINNAN TAVOITE ON, ETTÄ ASIAKIRJAT PALVELEVAT TIEDONLÄHTEINÄ ELINKAARENSA KAIKISSA VAIHEISSA Tiedon öytymisen edeytys on, että kaikki noudattavat yhteisesti sovittuja toimintatapoja

Lisätiedot

Taru Kokkonen, Kuopion kaupunki

Taru Kokkonen, Kuopion kaupunki HENKILÖSTÖVIESTINTÄ MUUTOKSESSSA Kuntamarkkinat 11. 12.9.2013 MUUTOS, MUUTOS, MUUTOS Muutos on jatkuvaa ja oemassaoon edeytys Organisaation kyky muuttua on mainetekijä vetovoima sisäiset ongemat kantautuvat

Lisätiedot

KUNTALIITOKSEN ICT-STRATEGIA, ONNISTUMISEN EVÄÄT

KUNTALIITOKSEN ICT-STRATEGIA, ONNISTUMISEN EVÄÄT KUOPIO KUNTALIITOKSEN ICT-STRATEGIA, ONNISTUMISEN EVÄÄT Kuntien ICT-muutostukiohjeman päätösseminaari Vationvarainministeriö, Hesinki 25.11.2015 Jorma Haonen, tietohaintopääikkö Kuopion kaupunki KUOPIO

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 10.02.2016 / HM 1 Katuvalot 2 Piirustukset Heinäveden kunta uusii nykyisiä elohopeahöyrylampuilla

Lisätiedot

ILMANVAIHDON JA LÄMMITYKSEN SÄÄDÖT

ILMANVAIHDON JA LÄMMITYKSEN SÄÄDÖT ILMANVAIHDON JA LÄMMITYKSEN SÄÄDÖT 25.10.2016 Talokeskus Yhtiöt Oy Timo Haapea Linjasaneerausyksikön päällikkö LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ, MITÄ SE TARKOITTAA? Kiinteistön erilaisten tilojen lämpötilojen

Lisätiedot

NYKYAINEN SÄHKÖISTYS LISÄÄ HYVINVOINTIA MONIN TAVOIN Energiatehokkuus Sähköturvallisuus Asumismukavuus Turva ja huolettomuus Helppohoitoisuus

NYKYAINEN SÄHKÖISTYS LISÄÄ HYVINVOINTIA MONIN TAVOIN Energiatehokkuus Sähköturvallisuus Asumismukavuus Turva ja huolettomuus Helppohoitoisuus NYKYAINEN SÄHKÖISTYS LISÄÄ HYVINVOINTIA MONIN TAVOIN Energiatehokkuus Sähköturvallisuus Asumismukavuus Turva ja huolettomuus Helppohoitoisuus Tyylikkyys Arvon säilyminen Ajanmukaiset tietoliikenneverkot

Lisätiedot

Hanskat tiskiin vai vasara käteen?

Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Mitä suomalaiset ajattelevat kotiensa kunnossapidosta ja korjaamisesta Tiedotustilaisuus 12.4.2011 Tina Wessman, Qualitems Oy Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tarkoitus:

Lisätiedot

Lukuteorian kertausta ja syvennystä

Lukuteorian kertausta ja syvennystä Lukuteorian kertausta ja syvennystä Tehtäviä jaoisuudesta 1. Okoot a, b, c ja d kokonaisukuja, joie a c ja (a c) (ab + cd). Osoita, että (a c) (ad + bc).. Okoon n pariton positiivinen kokonaisuku. Osoita,

Lisätiedot

ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN OHJEISTUS OSAKKAALLE. As Oy Säästökenno

ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN OHJEISTUS OSAKKAALLE. As Oy Säästökenno ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN As Oy Säästökenno SISÄLTÖ 1.... 3 2. ASENNUSPAIKKA... 3 3. KONDENSSI... 3 4. ÄÄNIARVOT... 4 5. LÄMPÖKUORMA... 4 6. LÄPIVIENNIT... 4 7. SÄHKÖTYÖT... 5 8. LAITTEISTON HUOLTO JA

Lisätiedot

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus Ilari Rautanen

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus Ilari Rautanen Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus 10.10.2016 Ilari Rautanen 10.10.2016 Lauri Penttinen 2 Miksi energiaa kannattaa säästää? Energia yhä kalliimpaa ja ympäristövaikutuksia täytyy

Lisätiedot

Palkanlaskenta. hoitaa palkat maksuun ajallaan sekä palkkatiedot verottajalle, eläkevakuutukseen ja muihin tietopankkeihin 3 2008 2.9.

Palkanlaskenta. hoitaa palkat maksuun ajallaan sekä palkkatiedot verottajalle, eläkevakuutukseen ja muihin tietopankkeihin 3 2008 2.9. 3 2008 2.9.2008 Hesingin kaupunki Taous- ja suunnitteukeskus TALOUSHALLINTOPALVELUN SÄHKÖINEN TIEDOTE Pakanaskenta hoitaa pakat maksuun ajaaan sekä pakkatiedot verottajae, eäkevakuutukseen ja muihin tietopankkeihin

Lisätiedot

Matinkylän Huolto, Gräsantörmä 2, Espoo, Oraclen talo

Matinkylän Huolto, Gräsantörmä 2, Espoo, Oraclen talo 1 (5) AS OY JUHANNUSRINNE HALLITUKSEN KOKOUS Aika: 11.2.2015 kello 17:00 19.04 Paikka: Matinkylän Huolto, Gräsantörmä 2, 02200 Espoo, Oraclen talo Paikalla: Jukka Tana puheenjohtaja Heikki Haavisto Henri

Lisätiedot

50/50 - Energiansäästöä julkisissa rakennuksissa

50/50 - Energiansäästöä julkisissa rakennuksissa www.euronet50-50max.eu 50/50 - Energiansäästöä julkisissa rakennuksissa Rauma 9.11.16 Merja Pakkanen Vaasan yliopisto 50/50; idea Hankkeen tarkoituksena on vähentää energiankulutusta kouluissa (ja muissa

Lisätiedot

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom 1512197 6.1.215 Loviisan kaupunki Haddom skola Haddomintie 14, 7945 Kuggom Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 1514 Lahti Puh. +358 2 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA 5 1.1

Lisätiedot

SNELLMANINPUISTO KUOPION VANHIMMAN PUISTON PERUSKORJAUS KAUPUNGINPUUTARHURIEN SEURAN KESÄLUENTOPÄIVÄT KUOPIOSSA

SNELLMANINPUISTO KUOPION VANHIMMAN PUISTON PERUSKORJAUS KAUPUNGINPUUTARHURIEN SEURAN KESÄLUENTOPÄIVÄT KUOPIOSSA KUOPION VANHIMMAN PUISTON PERUSKORJAUS KAUPUNGINPUUTARHURIEN SEURAN KESÄLUENTOPÄIVÄT KUOPIOSSA 24.-26.8.2016 Kuopion kaupunki, kaupunkiympäristön paveuaue, suunnitteupaveut, kunnaistekninen suunnitteu

Lisätiedot

SiMAP Kiinteistötekniikkaratkaisut. Kiinteistötekniikka

SiMAP Kiinteistötekniikkaratkaisut. Kiinteistötekniikka SiMAP Kiinteistötekniikkaratkaisut Kiinteistötekniikka Sivu 1 29.10.2013 Rappukäytävään asennettava reititin vahvistaa antureiden signaalia säätimelle. Mikä SiMAP Säätö? SiMAP Säätö on täysin uudenlainen

Lisätiedot

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012 Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012 Yhteenveto toimialan tuloksista Pekka Harjunkoski Promenade Research Oy Fakta Isännöinti vaikuttaa 2,7 miljoonan suomalaisen elämään (asunto-osakeyhtiöt ja

Lisätiedot

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012 Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012 Yhteenveto toimialan tuloksista Pekka Harjunkoski Promenade Research Oy Fakta Isännöinti vaikuttaa 2,7 miljoonan suomalaisen elämään (asunto-osakeyhtiöt ja

Lisätiedot

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA MUSTIKKAHAAN HUOLTO OY Versio 2016 OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS Asunto-osakeyhtiölaki 5. luku 2, osakkeenomistajan on ilmoitettava muutostyöstä etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle,

Lisätiedot

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN ROOLI KORJAUSHANKKEESSA Timo Määttä, hallituksen puheenjohtaja

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN ROOLI KORJAUSHANKKEESSA Timo Määttä, hallituksen puheenjohtaja HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN ROOLI KORJAUSHANKKEESSA Timo Määttä, hallituksen puheenjohtaja Esityksen sisältö puheenjohtaja hankkeen valmistelu-prosessissa (esivalmistelu, hallitus, isännöitsijä, projektinjohto,

Lisätiedot

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan

Lisätiedot

TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSET Mauri Niemelä

TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSET Mauri Niemelä TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSET 7.11.2007 Mauri Niemelä www.oulunisannoitsijatoimisto.fi Oulun Isännöitsijätoimisto Oy perustettu 1982 Oulun Seudun Talokeskus Oy omistajiksi 7/2004 Niemelä Mauri ja Arja nimen

Lisätiedot

ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ

ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ 1 ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ 1. TALOYHTIÖ (osakas täyttää) Yhtiön nimi Rakennuksen sijaintiosoite Isännöitsijän nimi Osoite Puhelin Sähköpostiosoite 2. OSAKAS (osakas täyttää) Nimi

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 1(5) OUKA/1581/ /

OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 1(5) OUKA/1581/ / Laatusuunnitelmamalli 1(5) 17.3.2015 OUKA/1581/02.08.02/2015 OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI 17.03.2015 Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, katu ja viherpalvelut Postiosoite: PL 32, 90015 Oulun

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

t.6 s.102 Laki asuinhuoneistojen vuokrauksesta /481.

t.6 s.102 Laki asuinhuoneistojen vuokrauksesta /481. t.6 s.102 Lähtökohtana on olemassa oleva vuokrasopimus Mikäli alivuokralaisen ottaminen ei tuota omistajalle kohtuutonta hankaluutta, alivuokralaisen ottaminen on mahdollista. Laki asuinhuoneistojen vuokrauksesta

Lisätiedot

ARA-vuokra-asuntokannan sopeuttamisesta, kehittämisestä, riskienhallinnasta ja kuntien asumisen suunnittelusta

ARA-vuokra-asuntokannan sopeuttamisesta, kehittämisestä, riskienhallinnasta ja kuntien asumisen suunnittelusta ARA-vuokra-asuntokannan sopeuttamisesta, kehittämisestä, riskienhallinnasta ja kuntien asumisen suunnittelusta Vuokrataloyhtiön toimenpiteet vuokratalokannan sopeuttamiseksi ja kehittämiseksi muuttuvissa

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Tuhlataanko teillä maksettua lämmitysenergiaa harakoille?

Tuhlataanko teillä maksettua lämmitysenergiaa harakoille? Tuhlataanko teillä maksettua lämmitysenergiaa harakoille? Rakennusten osuus Suomen energiankulutuksesta on 40% ja ilmastopäästöistä 30%. Yli 30 000 kerrostalokiinteistöön energiatehokkuustoimenpiteitä

Lisätiedot

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT TURUN LVI-TEKNIIKKA OY VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT Hovineito ja Hovipoika 2 TYÖSELITYS - ULKOPUOLISET VIEMÄRIT 1. YLEISTÄ 1.1 Työn laajuus Tässä työselityksessä

Lisätiedot

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209 syyskuu 2000 korvaa RT 80209 1 (8) VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon Rakennusurakan yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Parametritettävä erikoismoduli (PSM) Bild auf der Vorgabeseite in der Größe 215x149 mm einfügen

Parametritettävä erikoismoduli (PSM) Bild auf der Vorgabeseite in der Größe 215x149 mm einfügen Parametritettävä erikoismodui (PSM) Bid auf der Vorgabeseite in der Größe 215x149 mm einfügen Mercedes-Benz Service Parametritettävä erikoismodui (PSM) Mai 639 akaen 21.11.06 kun koodi (ED5) Mai 906 kun

Lisätiedot

Asunnon terveyshaitan selvittäminen

Asunnon terveyshaitan selvittäminen 2.10.2015 Asunnon terveyshaitan selvittäminen TUTUSTUKAA TÄHÄN ENNEN LOMAKKEEN TÄYTTÄMISTÄ! Mikäli epäillään, että asunnossa esiintyy terveyshaittaa, on ensin otettava yhteys kiinteistön omistajaan (isännöitsijä,

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

VIILEÄMPI KOTI ON MUKAVAMPI Hanki kaukojäähdytys taloyhtiöösi

VIILEÄMPI KOTI ON MUKAVAMPI Hanki kaukojäähdytys taloyhtiöösi VIILEÄMPI KOTI ON MUKAVAMPI Hanki kaukojäähdytys taloyhtiöösi KODISTA MUKAVAMPI JA TERVEELLISEMPI JÄÄHDYTYKSELLÄ ASUINMUKAVUUTTA JA PAREMPIA YÖUNIA Toimistot ja ostoskeskukset pysyvät kaukojäähdytyksen

Lisätiedot

Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat

Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-lämpöpumput Takuu antaa lisäturvaa Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-osat. Laatua kautta linjan Meille Boschilla laatu on pääosassa

Lisätiedot

Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin

Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin 07.10.2010 Patrick Qvick Sisällys 1. Qentinel 2. Laadukas ohjelmisto täyttää sille asetetut tarpeet 3. SAP -projektin kriittisiä menestystekijöitä 4.

Lisätiedot

Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä

Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä Asunto-osakeyhtiö korjaushanke - hallituksen kokemukset Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä 1987-2016

Lisätiedot

Kansalaisten asenteet rakennetun ympäristön esteettömyyteen liittyen. Tutkimuksen keskeisimmät tulokset Tiedekeskus Heureka 20.6.

Kansalaisten asenteet rakennetun ympäristön esteettömyyteen liittyen. Tutkimuksen keskeisimmät tulokset Tiedekeskus Heureka 20.6. Kansalaisten asenteet rakennetun ympäristön esteettömyyteen liittyen Tutkimuksen keskeisimmät tulokset Tiedekeskus Heureka 20.6.2016 Esteettömyystutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Invalidiliiton

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1(5) Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1(5) Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1(5) Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka Korpilahden satama RAKENNUSURAKKA Käsittelyvaihe 1. tarjouksen sisältövaatimukset Pyydämme tarjoustanne Korpilahden sataman

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

Urakkatarjouspyyntö- ja suunnitelma-asiakirjat annetaan urakkalaskentaan vain sähköisesti.

Urakkatarjouspyyntö- ja suunnitelma-asiakirjat annetaan urakkalaskentaan vain sähköisesti. OULAISTEN KAUPUNKI Tekninen keskus TARJOUSPYYNTÖ 9.3.2015 Urakkatarjouspyyntö Oulaisten uuden uimahallin rakennus(pää)-, putki-, ilmanvaihto-, sähkö-, rakennusautomaatio-, vedenkäsittely- ja vesiliukumäkiurakoista

Lisätiedot

Allianssihanke Vuolukiventie 1b

Allianssihanke Vuolukiventie 1b Allianssihanke Vuolukiventie 1b Vuolukiventien projektiallianssin pidennetty takuu ja sopimukseen sisältyvä ylläpito 9.12.2014 Marko Räisänen SRV Rakennus Oy Vuolukiventie 1b peruskorjaus Vuolukiventie

Lisätiedot

MYYNTIESITE KERROSTALO-OSAKE TURUN VARISSUOLLA VARSINAIS-SUOMEN. ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Linnankatu TURKU

MYYNTIESITE KERROSTALO-OSAKE TURUN VARISSUOLLA VARSINAIS-SUOMEN. ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Linnankatu TURKU MYYNTIESITE 1 VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Linnankatu 43 20101 TURKU 02.12.2014 Puhelin Vaihde 029 56 26400, Telekopio 029 56 26488 Sähköposti varsinais-suomi.uo@oikeus.fi KERROSTALO-OSAKE

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA 17.11.2015 AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA SELVITYKSEN TULOKSIA ARA:N ERITYISRYHMÄ- KOHTEIDEN TILAMITOITUS SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET Ramboll Management Consulting toteutti yhdessä Arkkitehtitoimisto

Lisätiedot

Ylläpitopalvelut kiinteistöjen elinkaaressa. Johan Mild

Ylläpitopalvelut kiinteistöjen elinkaaressa. Johan Mild Ylläpitopalvelut kiinteistöjen elinkaaressa Johan Mild 25.01.2012 Asialista Ylläpitopalvelut kiinteistöjen elinkaaressa Case NKS (Nya Karolinska Solna) Katsaus taakse ja eteen visio on kaiken kehityksen

Lisätiedot

Kun kaikki meni nappiin ja kun kaikki meni metsään

Kun kaikki meni nappiin ja kun kaikki meni metsään AIT-KLUBIN ENSIMMÄINEN TAPAAMINEN 21.8.2013, RAVINTOLA OSTROBOTNIA Kun kaikki meni nappiin ja kun kaikki meni metsään Oppimiskokemuksia kahdesta kehittämishankkeesta Reijo Savolainen, kiinteistöneuvos

Lisätiedot

Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom

Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom 1510021096 7.10.2015 Loviisan kaupunki Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 15140 Lahti Puh. +358 20 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA

Lisätiedot

PID-sa a timen viritta minen Matlabilla ja simulinkilla

PID-sa a timen viritta minen Matlabilla ja simulinkilla PID-sa a timen viritta minen Matlabilla ja simulinkilla Kriittisen värähtelyn menetelmä Tehtiin kuvan 1 mukainen tasavirtamoottorin piiri PID-säätimellä. Virittämistä varten PID-säätimen ja asetettiin

Lisätiedot

ASEMAKAAVAPROSESSIIN LIITTYVÄÄ HULEVESISUUNNITTELUA ESIMERKKINÄ HILTULANLAHDEN LÄNSIOSAN ASEMAKAAVA

ASEMAKAAVAPROSESSIIN LIITTYVÄÄ HULEVESISUUNNITTELUA ESIMERKKINÄ HILTULANLAHDEN LÄNSIOSAN ASEMAKAAVA POHJOIS-SAVON ELY-KESKUKSEN KOULUTUSPÄIVÄ 26.11.2015 ASEMAKAAVAPROSESSIIN LIITTYVÄÄ HULEVESISUUNNITTELUA ESIMERKKINÄ HILTULANLAHDEN LÄNSIOSAN ASEMAKAAVA Asemakaavoitus / kaavoitusarkkitehti Virpi Linde

Lisätiedot

UUDISTALO HALTUUN. Taloyhtiön Osakas Hallitus Isännöitsijä. Copyright Raimo Kivari

UUDISTALO HALTUUN. Taloyhtiön Osakas Hallitus Isännöitsijä. Copyright Raimo Kivari UUDISTALO HALTUUN Taloyhtiön Osakas Hallitus Isännöitsijä Copyright Raimo Kivari Esityksen sisältö Oma esittely Referenssit Ketkä osallistuvat tarkastuksiin; hallinnan luovutus ja takuutarkastus Valmistautuminen

Lisätiedot

Kohti strategisia yritysverkostoja. Osaraportti II Lisäarvoa luovat verkostot

Kohti strategisia yritysverkostoja. Osaraportti II Lisäarvoa luovat verkostot Kohti strategisia yritysverkostoja Osaraportti II Lisäarvoa uovat verkostot 2003 Kohti strategisia yritysverkostoja Osaraportti II Lisäarvoa uovat verkostot Esipuhe Teoisuuden ja Työnantajain Keskusiitossa

Lisätiedot

Päätös: Valtuusto lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi

Päätös: Valtuusto lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi Varavaltuutettu Antti Ahosen ja kahden muun valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite: Lapsiperheissä on tulevaisuus lasten kotihoidontuen Hämeenlinna-lisään on löydyttävä kestävä, pysyvä ratkaisu KV

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT 13.11.2012. A.1 LAMPPUJEN YKSITTÄISVAIHTO (TYÖ JA MATERIAALI) ja A5 VA- LAISIMIEN PUHDISTAMINEN

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT 13.11.2012. A.1 LAMPPUJEN YKSITTÄISVAIHTO (TYÖ JA MATERIAALI) ja A5 VA- LAISIMIEN PUHDISTAMINEN JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT 13.11.2012 Yhdyskuntatekniikka Ulkovalaistusverkon itäinen ja läntinen hoitoalue Tuotekuvaukset A.1 LAMPPUJEN YKSITTÄISVAIHTO (TYÖ JA MATERIAALI) ja A5 VA- LAISIMIEN

Lisätiedot

PEK Öljynerottimet. REK Rasvanerottimet EuroHUK Huoltokaivot NOK Näytteenottokaivot

PEK Öljynerottimet. REK Rasvanerottimet EuroHUK Huoltokaivot NOK Näytteenottokaivot K Öjynerottimet REK Rasvanerottimet EuroHUK Huotokaivot NOK Näytteenottokaivot Haittu Ympäristöhuoto Labk tuotteiden avua voidaan toteuttaa Haittua Ympäristöhuotoa, jossa kiinteistökohtainen esikäsittey

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO 1.5.2011 lähtien

PALVELUHINNASTO 1.5.2011 lähtien PALVELUHINNASTO 1.5.2011 lähtien Porin Vesi myöntää tekemilleen töille ja asentamilleen tarvikkeille kymmenen vuoden takuun. Takuu lasketaan alkavaksi työn luovutushetkestä. 1. TYÖPALKAT 1.1 Asentajat

Lisätiedot

AVOIMUUTTA RAKENNUSALALLE

AVOIMUUTTA RAKENNUSALALLE AVOIMUUTTA RAKENNUSALALLE WWW.ASUTAAN.FI MIKÄ ON ASUA-REMONTIT? ASUA Remontit on yritys jonka tärkein tehtävä on jättää jäkeensä aina tyytyväinen asiakas. Tyytyväinen asiakas syntyy pitävistä aikatauuista,

Lisätiedot

Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä

Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä 30.11.2016 Luotettavaa tietoa ja vaikuttavia ratkaisuja resurssitehokkaisiin toimiin

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

PALVELUJA KOKO KIINTEISTÖN ELINKAARELLE

PALVELUJA KOKO KIINTEISTÖN ELINKAARELLE PALVELUJA KOKO KIINTEISTÖN ELINKAARELLE Tarjoamme asiakkaillemme talotekniikan palvelut uudiskohteiden urakoinnista kiinteistön ylläpitoon ja huoltoon sekä korjausrakentamiseen. Yhteistyössä asiakkaan

Lisätiedot

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala 3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala Esityksen sisältö 1. Energiansäästö, energiatehokkuus ja asuminen 2. Vinkkejä

Lisätiedot

RAKENNUSTEN. Käyttö ja ylläpito

RAKENNUSTEN. Käyttö ja ylläpito RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUS Käyttö ja ylläpito Mikko Peltokorpi Toimitusjohtaja, kiinteistöneuvos Matinkylän Huolto Oy Käyttäjän ja ylläpitäjän näkökulma matalaenergiarakentamiseen Hyvän asumisen perusedellytyksistä

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Paineenhallinnalla parempaan verkostojenhallintaan

Paineenhallinnalla parempaan verkostojenhallintaan Paineenhallinnalla parempaan verkostojenhallintaan DI Vesihuoltopäivät 2016 Miksi paineenhallintaa? Verkostopaineen optimointi Verkoston hallinnan lisääminen Tukee vedenjakelun ohjausta Verkoston pilkkominen

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 16. kesäkuuta 2016 kello 18.00 19.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo

Lisätiedot

Asukastyytyväisyyskysely

Asukastyytyväisyyskysely Asukastyytyväisyyskysely toukokuu 2016 305 vastaajaa vuokra-asukkaiden vastausprosentti 31% Halusimme selvittää Mikä on asumisessa tärkeää? Miten hyvin se nykyisessä asumisessa toteutuu? Tyytyväisyyttä

Lisätiedot

VAETS raportointijärjestelmän käyttö

VAETS raportointijärjestelmän käyttö VAETS raportointijärjestelmän käyttö VAETS yhdyshenkilöpäivä 20.1.2016 Harri Heinaro, Motiva Oy Yleistä raportoinnista Yleistä raportoinnista Liittyjäraportti Mikäli Jatkuvan parantamisen välilehtiä on

Lisätiedot

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys 3.3. 2011 Pekka Luoto Uusi asunto-osakeyhtiölaki tuli voimaan 1.7 2010 Muun muassa: Kunnossapitotarveselvitys

Lisätiedot

NYKYINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI VOIMAAN HEINÄKUUSSA 2010

NYKYINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI VOIMAAN HEINÄKUUSSA 2010 NYKYINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI VOIMAAN HEINÄKUUSSA 2010 Uudistunut Asunto-osakeyhtiölaki astui voimaan 1. heinäkuuta 2010. Valvontayrityksen näkökulmasta uusi laki selkeyttää alan pelisääntöjä, ja se luonnollisesti

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

ja raja-arvot ehdotetuille kriteereille. Menetelmiä

ja raja-arvot ehdotetuille kriteereille. Menetelmiä attioiden värähteysuunnitteu Asko Taja, dipomi-insinööri Tomi Toratti, tekniikan tohtori VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka asko.taja@vtt.i tomi.toratti@vtt.i Artikkeissa esitetään menetemät, joia voidaan

Lisätiedot

LAPPSET PLAYCARE -TURVALLISTEN LEIKKI- JA LIIKUNTAPAIKKOJEN ASIALLA

LAPPSET PLAYCARE -TURVALLISTEN LEIKKI- JA LIIKUNTAPAIKKOJEN ASIALLA LAPPSET PLAYCARE -TURVALLISTEN LEIKKI- JA LIIKUNTAPAIKKOJEN ASIALLA Hyvä leikkipaikan omistaja, On ilo tarjota lapsille paikkoja, joissa mielikuvitus ja leikin riemu voivat päästä valloilleen. Leikki kuitenkin

Lisätiedot

Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, Toni Semenoja

Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, Toni Semenoja Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, 15.02.2016 Toni Semenoja Mitä hyötyä on energiatehokkuudesta? Energian järkevä, tehokas ja taloudellinen käyttö on niin asiakkaan kuin energiayhtiönkin etu. Energia-alan

Lisätiedot

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6. TalokeskusYhtiötOy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Sähköasennukset 2. Kenelle. Sisältö. Tuotenumero: 411163. 68,00 (+ alv 10%) normaalihinta 51,00 (+ alv 10%) jäsenhinta

Sähköasennukset 2. Kenelle. Sisältö. Tuotenumero: 411163. 68,00 (+ alv 10%) normaalihinta 51,00 (+ alv 10%) jäsenhinta Sähköasennukset 2 Tuotenumero: 411163 68,00 (+ alv 10%) normaalihinta 51,00 (+ alv 10%) jäsenhinta Sähköasennukset-kirjasarja käsittelee rakennusten sähköasennuksia koskevia määräyksiä, ohjeita ja käytännön

Lisätiedot

TVT Asunnot Oy - Case Vesikuuri

TVT Asunnot Oy - Case Vesikuuri 28.11.2016 TVT Asunnot Oy - Case Vesikuuri Sisältö TVT Asunnot Oy lyhyesti Vesikuuri-kampanja Lähtötilanne Tavoitteet Toimenpiteet TVT Asunnot Oy lyhyesti Turun kaupungin omistama kiinteistöyhtiö Nykymuotoisen

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? 18.11.2014 Kuopio Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Vastuut

Lisätiedot

Mittausverkon pilotointi kasvihuoneessa

Mittausverkon pilotointi kasvihuoneessa Mittausverkon pilotointi kasvihuoneessa Lepolan Puutarha Oy pilotoi TTY:llä kehitettyä automaattista langatonta sensoriverkkoa Turussa 3 viikon ajan 7.-30.11.2009. Puutarha koostuu kokonaisuudessaan 2.5

Lisätiedot

Miksi hallitustyöskentelyyn pitää ja kannattaa panostaa?

Miksi hallitustyöskentelyyn pitää ja kannattaa panostaa? Miksi hallitustyöskentelyyn pitää ja kannattaa panostaa? - Hallitus on keskeisessä roolissa päätöksenteossa ja sen valmistelijana - Hallitukselta odotetaan hyviä ja oikeudenmukaisia ratkaisuja - Hallitukselta

Lisätiedot

Laitetaan yhdessä prosessit kuntoon

Laitetaan yhdessä prosessit kuntoon Laitetaan yhdessä prosessit kuntoon Hesingin kaupungin taoushaintopaveu tiedottaa 2 26.5.2009 Laitetaan yhdessä prosessit kuntoon... 1 Kaupunkiyhteinen toimintatapa tiauksesta maksuun... 2 LASKE-esisevitys

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto-Oy Säästöpurje 19.03.2015 16:26:25 1(14) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 19.03.2015 Toiminimi: Asunto-Oy Säästöpurje Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

Rakennustekniset. uudistukset rakennusten. terveellisyyden. turvaamiseksi Jani Kemppainen

Rakennustekniset. uudistukset rakennusten. terveellisyyden. turvaamiseksi Jani Kemppainen Rakennustekniset uudistukset rakennusten terveellisyyden turvaamiseksi 19.10.2016 Jani Kemppainen Kosteus haastaa rakentamisen alusta loppuun, kaikki ketjun lenkit tärkeitä Tilaaja kertoo omat vaatimuksensa

Lisätiedot

Korjaushankkeen laadun haasteet

Korjaushankkeen laadun haasteet KORJAUSHANKKEEN LAADUN HAASTEET 12.11.2013 Esko Lindblad Valvontapäällikkö, rakennusterveysasiantuntija, rkm Suomen Sisäilmakeskus Oy 1 Case ullakkorakentaminen 5 kerroksinen kerrostalo rakennettu 1920

Lisätiedot

Paikallisista ilmastoratkaisuista energiaa ja elinvoimaa kuntaan

Paikallisista ilmastoratkaisuista energiaa ja elinvoimaa kuntaan Paikallisista ilmastoratkaisuista energiaa ja elinvoimaa kuntaan Lohja / 29.10.2013 Korjausrakentaminen + Energiatehokkuus Tarjoamme kokonaisvaltaisia ja asiakaslähtöisiä korjausrakentamisen suunnittelu-

Lisätiedot

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi 1(5) KOSTEUSMITTAUSTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN 2(5) 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Pienkerrostalohuoneisto Osoite Rakennusvuosi 1989 Käyttötarkoitus Asuinhuoneisto Tarkastuksen tilaaja(t) Tarkastuksen

Lisätiedot

INSPIRE:n määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: KIINTEISTÖT

INSPIRE:n määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: KIINTEISTÖT INSPIRE:n määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: KIINTEISTÖT Suunnitelma Otsikko Päivämäärä 2010-11-10 Aihe/alue Julkaisija Tyyppi Kuvailu Tekijät Muoto Julkisuus Oikeudet Tunniste Kieli Viitteet

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja

Peter Ström Asiakkuusjohtaja Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot