Sähköisessä muodossa olevista pysyvään säilytykseen määrätyistä asiakirjoista otetaan paperitulosteet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sähköisessä muodossa olevista pysyvään säilytykseen määrätyistä asiakirjoista otetaan paperitulosteet."

Transkriptio

1 ROVASTIKUNTA-ARKISTON ARKISTOSÄÄNTÖ 1. Rovastikunnan asiakirjahainto ja arkistotoimi Rovastikunta on itsenäinen arkistonmuodostaja. Rovastikuntakokous akkautettiin hiippakuntahainnon uudistamisen yhteydessä vuonna 2004, jonka jäkeen ääninrovasti on out kirkkojärjestyksen mukaan rovastikunnan ainoa toimija. Tämä arkistosääntö ja sen iitteenä oeva arkistonmuodostussuunnitema (iite 1) tuee voimaan vuoden 2012 austa ja kumoaa piiainkokouksen vuonna 1981 annetun arkistosäännön. Vuoden 1981 sääntöä noudatetaan ennen vuotta 2012 syntyneen arkiston järjestämiseen. Vanhan arkiston järjestämisessä on isäksi huomioitava tämän säännön iitteenä oeva Rovastikunta-arkiston takautuva seuontapäätös (iite 2). Kaikki ennen vuotta 1920 syntyneet asiakirjat säiytetään pysyvästi. Tuomiokapitui vastaa vuodesta 2012 ähtien rovastikunta-arkiston arkiston säiyttämisestä ja taettamisesta arkistoaitokseen. Tuomiokapituin arkistotiaan siirretään myös se osa rovastikunta-arkiston aineistosta, jonka edeinen ääninrovasti on uovuttanut nykyisee ääninrovastie. Näin kaikki seurakuntien arkistotioissa säiytetty rovastikuntien arkistoaineisto siirretään tuomikapituin arkistotiaan. Tuomiokapitui siirtää rovastikunta-arkiston aineiston arkistoaitokseen arkistoaitoksen kanssa sovittavin ehdoin. Ennen arkistoaitokseen siirtämistä aineisto on seuottava, järjestettävä ja uetteoitava tämän säännön iitteenä oevan takautuvan seuontapäätöksen mukaisesti. Arkistoaitokseen taennettu aineisto jää tuomikapituin omistukseen. Arkistoaineiston järjestämisen ja siirtämisen yhteydessä on tärkeää pitää eriään ääninrovastin tehtävässä syntynyt aineisto, joka siirretään tuomiokapituin arkistoon, ja kirkkoherran tehtävässä syntynyt aineisto, joka kuuuu edeeen seurakunnan arkistoon. Sähköisessä muodossa oevista pysyvään säiytykseen määrätyistä asiakirjoista otetaan paperituosteet. 2. Rovastikunta-arkistoa koskeva ainsäädäntö Tärkeimmät ääninrovastin arkistotoimeen ja asiakirjahaintoon vaikuttavat säädökset ovat kirkkoaissa ja kirkkojärjestyksessä. Arkistoakia (831/1994) noudatetaan sovetuvin osin, vaikka se ei sinänsä koske kirkoishaintoa. Muita ääninrovastin asiakirjahaintaan vaikuttavia akeja ovat mm. aki viranomaisen toiminnan jukisuudesta (621/1999) ei jukisuusaki ja sitä täydentävä asetus hyvästä tiedonhaintatavasta (1030/1999), henkiötietoaki (523/1999) ja haintoakin (434/2003). Piiainkokous hyväksynyt Saossa 13. päivänä syyskuuta

2 Tähän asti ääninrovasti on uovuttanut arkistonsa seuraajaeen, joten hän on out virassaoonaan vastuussa myös aiempien ääninrovastien na kertyneestä aineistosta. Tämän säännön mukaan ääninrovasti siirtää rovastikunta-arkiston vanhan aineiston ja karttuvan arkistoaineistonsa tuomiokapituin arkistoon kuuden vuoden väein. Lääninrovasti ja tuomiokapitui sopivat keskenään edeisten äänirovastien arkistoaineiston järjestämisestä, uetteoinnista ja siirtämisestä. 3. Lääninrovastin tehtävät ja niistä syntyvän arkiston muodostuminen KJ 19 uvun 8 mukaan ääninrovastin tehtävänä on rovastikunnassa 1) edistää kirkon tehtävän toteutumista 2) vavoa, että tähän tehtävään kuuuvia toimia hoidetaan seurakunnissa uskoisesti sekä kirkon tunnustuksen, kirkkoain ja kirkkojärjestyksen ja kirkon vaaijärjestyksen sekä niihin perustuvien määräysten ja ohjeiden mukaan 3) asettaa rovastikunnaisia yhteistyöeimiä ja muutoinkin edistää seurakuntien yhteistyötä sekä johtaa rovastikunnaista toimintaa 4) huoehtia niistä muista tehtävistä, jotka ääninrovastie on säädetty tai määrätty taikka jotka piia tai tuomiokapitui on hänee antanut. Jukisuusain mukaan viranomaisea on otava ajantasainen arkistonmuodostussuunnitema. Sen tehtävänä on ohjata asiakirjojen ja tietojen käsitteyä. Lääninrovastin arkistonmuodostussuunniteman rakenne perustuu ääninrovastin tehtäviin ja toimintoihin ja niistä syntyviin asiakirjoihin Rovastikunnainen toiminta 0.2. Kirkon tehtävien toteutumisen edistäminen ja vavonta 0.3. Rovastikunnainen yhteistyö 4. Aineiston seuominen, järjestäminen ja uetteointi Lääninrovastin toiminnan tuoksena syntyneet asiakirjat arkistoidaan vuoden 2012 austa ähtien arkistonmuodostussuunniteman mukaan. Lääninrovastin kirjasto, säädöskokoemat, muiden viranomaisten kiertokirjeet, painotuotteet, esitteet ja muu tiedoksi tuut aineisto eivät kuuu arkistoon. Rovastikunnan asiakirja-aineisto vuosita seuotaan, järjestetään ja uetteoidaan vuoden 1981 arkistosäännön ja takautuvan seuontaohjeen mukaisesti. Luetteoidun aineiston hävittäminen seuontapäätöksen mukaan sarjoittain on heppoa. Arkistouetteoon tehdään hävitysmerkinnät tai hävitetyistä asiakirjoista aaditaan hävitysuetteo. Tuomiokapituiin siirretään ainoastaan pysyvästi säiytettävää aineistoa. Piiainkokous hyväksynyt Saossa 13. päivänä syyskuuta

3 4.1. Arkistokoteoiden nimiöinti Koteot nimiöidään arkiston järjestämisen yhteydessä. Jokaisen rovastikunnan arkisto säiytetään omana kokonaisuutenaan. Nimiö: - Hiippakunta - Rovastikunnan nimi - Asiakirjasarjan nimi (esimerkiksi Pappeinkokousten pöytäkirjat) - Vuosiuku tai vuodet ( ) - Arkistotunnus ja arkistoyksikön tunnus ( esimerkiksi Cb 1 tai 0.1.2:1. Arkistotunnus muodostuu pääsarjan tunnuksesta C ja aasarjan tunnuksesta b sekä koteon yksiöivästä juoksevasta numerosta tai arkistonmuodostussuunniteman tehtäväuokan tunnuksesta ja kaksoiisteen jäkeen tuevasta koteon yksiöivästä juoksevasta numerosta) MIKKELIN HIIPPAKUNTA Savoninnan rovastikunta Pappeinkokousten pöytäkirjat Arkiston kuvaiu Arkiston kuvaiu tarkoittaa arkistonmuodostajan ja kertyneen arkistoaineiston kuvaamista tiedonhaun hepottamiseksi. Rovastikunnan arkisto kuvaiaan ennen tuomiokapituiin siirtämistä. Kuvaiu iitetään arkistouetteon yhteyteen. Kuvaiun tuee sisätää seuraavat tiedot: 1. Arkistonmuodostaja: - Hiippakunta ja edeinen hiippakunta - Rovastikunnan nimi ja edeiset nimet - Rovastikuntaan kuuuvat ja/tai kuuuneet seurakunnat - Rovastikunnan toimintavuodet - Lääninrovastit, toimintavuodet ja seurakunnat - Lyhyt historia arkistonmuodostajan toiminnasta Piiainkokous hyväksynyt Saossa 13. päivänä syyskuuta

4 2. Arkisto: - Arkistoaineiston rajavuodet - Aineiston aatu ja puutteet (miä periaatteea aineisto on järjestetty ja viittaukset muihin arkistoihin) - Aineiston aajuus (hyymetreinä ja arkistoyksiköinä) - Aineiston käyttörajoitukset (esimerkiksi saassa pidettäviä tietoja jossakin sarjassa, huonokuntoiset asiakirjat) - Arkistouetteo, hävitysuetteo, diaari, hakemistot ja vastaavat (iitteinä) - Täydentävät tiedot - Arkiston järjestäjän nimi ja ajankohta, jooin järjestäminen, uetteointi ja kuvaiu on tehty Keskeiset käsitteet: Akti Arkisto Arkistointi Arkistokaavaa Arkistoaitos Arkistonhoito Asiakirjavihko, samaa asiaa koskevien asiakirjojen muodostama kokonaisuus Käsitteeä on kome perusmerkitystä: 1) arkistohuone 2) organisaatio tai aitos, joka säiyttää arkistoa 3) yhteisön tehtävien johdosta tai henkiön toiminnasta kertyneiden asiakirjojen kokonaisuus Asiakirjojen iittäminen arkistoon käsitteyn jäkeen ennata aaditun suunniteman mukaisesti Arkistoon sisätyvien pysyvästi säiytettävien asiakirjojen ja asiakirjaryhmien uokitteujärjestemä Opetusministeriön haintoaaan kuuuva aitos, joka koostuu Kansaisarkistosta ja sen aaisuudessa toimivasta seitsemästä maakunta-arkistosta. Aikaisempaan arkistoterminoogiaan kuuuva käsite, joa nykyisin tarkoitetaan ähinnä päätearkistoon kuuuvia tehtäviä kuten järjestämistä ja uetteointia. Arkistonmuodostussuunnitema Suunnitema, johon on tehtävittäin merkitty arkistonmuodostajan asiakirjat ja jonka mukaan asiakirjat iitetään arkistoon ja seuotaan. Arkistotia Arkistotunnus Huone, jossa säiytetään arkistoaineistoa. Pysyvästi säiytettävät asiakirjat tuee säiyttää tioissa, jotka täyttävät arkistoaitoksen arkistotiaohjeen vaatimukset. Kirjaimista tai numeroista koostuva merkkijono (signum), joka osoittaa arkistoyksikön pn arkistokaavan mukaan aaditussa arkistouetteossa. Piiainkokous hyväksynyt Saossa 13. päivänä syyskuuta

5 Hävittäminen Hävitysuetteo Kuvaiu Luetteointi Määräajan säiytettävien asiakirjojen poistaminen arkistosta ja niiden tuhoaminen vahvistettujen säiytysaikojen umpeuduttua siten, että tietosuojanäkökohdat otetaan huomioon. Luetteo, johon merkitään mitä asiakirjoja tai asiakirjasarjoja on hävitetty, mihin hävittämiäätöksiin hävittäminen perustuu, sekä mioin, miten ja kenen toimesta hävittäminen on tapahtunut. Tiedot, jotka identifioivat ja kuvaavat arkistonmuodostajan ja sen toiminnasta kertyneen aineiston. Yksittäisten säiytysyksiköiden identifiointi ja merkintä uetteoon, jonka pääasiaisena tarkoituksena on aineiston fyysinen hainta. Määräinen säiyttäminen Määräinen säiyttäminen tarkoittaa sitä, että arvonmäärityksen jäkeen todetaan, että asiakirjoia ei oe arvoa, joka edeyttäisi niiden säiyttämisen määräämättömän pitkän ajan. Ks. pysyvä säiytys Nimiö Pysyvä säiytys Seuonta Signum Säiytysyksikön seässä tai kannessa oeva merkintä, joka imaisee arkistonmuodostajan, yksikön sisäön, aineiston rajauksen, mahdoiset tarkentavat tiedot, arkistotunnuksen sekä mahdoiset käyttörajoitukset Asiakirjojen arvonmäärityksessä ja päätöksissä käytetty imaus, joa tarkoitetaan asiakirjan säiyttämistä iman, että säiyttämisee on katsottu voitavan asettaa mitään rajaa. Asiakirjaisten tietojen määräiseen supistamiseen iittyvät toimenpiteet. Ks. arkistotunnus Säiytyssuunnitema Asiakirjojen säiytysaikoja koskeva suunnitema, joka sisätyy arkistonmuodostussuunnitemaan. Hyväksytty Saossa 13. päivänä syyskuuta 2011 Arkkipiia Kari Mäkinen Piiainkokouksen pääsihteeri Jari Jokkonen Piiainkokous hyväksynyt Saossa 13. päivänä syyskuuta

6 ROVASTIKUNTA-ARKISTON ARKISTOSÄÄNTÖ A r k i s t o s ä ä n n ö n i i t e 1 ROVASTIKUNTA-ARKISTON ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMA Tämä arkistonmuodostussuunnitema on käytössä jokaisessa rovastikunnassa vuoden 2012 austa ähtien. Arkistonmuodostussuunnitema perustuu ääninrovastin kirkkoaissa ja kirkkojärjestyksessä määritetyihin tehtäviin. Kukin äänirovasti voi yhdessä tuomiokapituin kanssa isätä tarvittaessa tehtäviä arkistonmuodostussuunnitemaan. Ne asiakirjat, jotka säiyvät pysyvästi seurakunnan tai tuomiokapituin arkistossa voidaan hävittää ääninrovasti arkistosta. Kunkin rovastikunnan asiakirjat arkistoidaan omana kokonaisuutenaan tuomiokapituin arkistoon. Arkistotunnukset annetaan vain pysyvästi säiytettävie asiakirjoie. Seuonnan hepottamiseksi asiakirjojen säiytysajat on pyritty pitämään yhtenäisinä, pysyvä säiytys () tai 5 vuotta. ROVASTIKUNTA-ARKISTO 0.1. Rovastikunnainen toiminta Päätöksenteko ja uetteoiden yäpitäminen Pappeinkokousten kooekutsuminen Virkaan asettaminen, vihkiminen ja siunaaminen 0.2. Kirkon tehtävien toteutumisen edistäminen ja vavonta Rovastikuntapäivien/ rovastikunnaisten neuvotteupäivien tai vastaavien kouutusten järjestäminen Muiden tiaisuuksien järjestäminen Yhteydenpito seurakunnan jäseniin ja yhteisöihin 0.3. Rovastikunnainen yhteistyö Rovastikuntakokouksen korvaavan toimieimen toiminta Rovastikunnaisen yhteistyön toiminnan suunnitteu ja raportointi Rovastikunnaisten toimikuntien toiminta Vaokuvat, ehtieikkeet ja muu erityisaineistot Piiainkokous hyväksynyt Saossa 13. päivänä syyskuuta

7 TEHTÄVÄT JA NIISTÄ SYNTYVÄT ASIAKIRJA- KOKONAISUUDET saapunut (s) arkistointitapa säiytys arkistotunnus HUOMAUTUKSIA / ja aadittu () säiytysmuoto 0.1. Rovastikunnainen toiminta Päätöksenteko ja uetteoiden yäpitäminen viranhatijapäätökset/ päätööytäkirjat - kirkkoherrojen vapaasuunnitemat s 2 vuotta Lääninrovasti vahvistaa kirkkoherrojen vpaa-suunnitemat. Tuomiokapitui merkitsee tiedoksi seurakunnan pappien omasuunnitemat ja vapaasuunnitemat. - tiedoksi tueet rovastikunnan seurakuntien pappien vapaa-suunnitemat ja pappien virkavapaudet s Kirkkoherra vahvistaa seurakunnan pappien vapaa-ajat ja omasuunnitemat. Kirkkoherraa on oikeus myöntää seurakunnan muun papinviran hatijae enintään kuukauden pituinen virkavapaus. Vuosiomaa ja virkavapautta koskevasta kirkkoherran päätöksestä tuee ähettää imoitus ääninrovastie ja tuomiokapituiin. Tuomiokapitui vahvistaa kirkkoherrojen omasuunnitemat ja ääninrovastin vapaa-suunni-temat. Asiakirjat voidaan hävittää, kun niitä ei enää tarvita. Piiainkokous hyväksynyt Saossa 13. päivänä syyskuuta

8 - rovastikuntakokouksen korvaavan toimieimen asettaminen Päätös dokumentoituu äänirovastin uetteoon virkatoimista. - rovastikunnaisten yhteistyöeinten asettaminen Päätös dokumentoituu äänirovastin uetteoon virkatoimista. Asettamiäätökseen iittyvät sopimukset ja säännöt ks Rovastikunnaisen yhteistyön toiminnan suunnitteu ja raportointi uetteo ääninrovastin virkatoimista KJ 19:8. Lääninrovasti pitää uetteoa päätöksistään ja muista virkatoimistaan kuten esim. kappaaisen virkaanasettamisista, seurakunnan tiojen vihkimisistä ja siunaamisista. Luetteo virkatoimista säiytetään pysyvästi ääninrovastin arkistossa. Määräykset virkatoimista ja pyynnöt seurakunnista säiyvät tuomiokapituin ja/tai seurakunnan arkistossa. Näihin virkatoimiin iittyvät asiakirjat arkistoidaan seurakunnassa ja/tai tuomiokapituissa pysyvästi: - virkaanasettamiöytäkirjat (tuomiokapitui ja ko. seurakunta) - tehtävään siunaamiset (ko. seurakunta) - piiantarkastuksen jäkitarkastukset (tuomiokapitui ja ko. seurakunta) - ääninrovastin suorittamat yimääräiset tarkastukset (tuomiokapitui ja ko. seurakunta) - kappeeiden ja seurakuntataojen vihkimiset, jos niissä pidetään seurakunnan yhteisiä jumaanpaveuksia (tuomiokapitui ja ko. seurakunta) Piiainkokous hyväksynyt Saossa 13. päivänä syyskuuta

9 - muiden seurakunnan toimitiojen siunaamiset (ko. seurakunta) - hautausmaiden ja siunauskappeeiden vihkimiset (tuomiokapitui ja ko. seurakunta) arkistontoimi - arkistonmuodostussuunnitema - arkistouetteot - sopimukset arkiston uovuttamisesta Arkistonmuodostussuunnitema, arkistouetteot ja sopimukset arkiston uovuttamisesta säiytetään rovastikunta-arkiston yhteydessä tuomiokapituissa. Lääninrovasti säiyttää käsiarkistossaan käyttökopiot näistä asiakirjoista ja uovuttaa ne seuraajaeen Pappeinkokousten kooe kutsuminen - kokouskutsut / esitysistat - pöytäkirjat 2 vuotta Tää tunnuksea arkistoidaan seaiset pappeinkokoukset, joissa ei oe pidetty vaaeja. Vaaikokousten kooekutsuminen - kokouskutsut - pöytäkirjat - vaaiiput Vaaikokousten pöytäkirjat arkistoidaan pysyvästi tuomikapituin arkistossa. Virkaan asettaminen, vihkiminen ja siunaaminen - tiaisuuden yhteydessä pidetyt puheet, saarnat ja esitemät Virkaan asettamisen, vihkimisen ja siunaamisen yhteydessä syntyneet asiakirjat säiytetään pysyvästi joko tuomiokapituin ja/tai ko. seurakunnan arkistossa riippuen siitä onko kyseessä tuomiokapituin vai seurakunnan toimintaprosessi. Tekijänoikeus säiyy ääninrovastia. Piiainkokous hyväksynyt Saossa 13. päivänä syyskuuta

10 0.2. Kirkon tehtävien toteu- tumisen edistäminen ja vavonta Rovastikuntapäivien / rovastikunnaisten neuvotteupäivien tai vastaavien kouutusten järjestäminen - ohjemat - aineistot - raportit ja paautteet s / s / asia-akti asia-akti asia-akti 2 vuotta Yhtä rovastikuntapäivää, neuvotteupäivää tai vastaavaa kouutusta koskevat asiakirjat kootaan yhteen ja järjestetään asiaaktiksi. Aktit säiytetään järjestyksessä Vieraiujen, juhien ja muiden tiaisuuksien järjestäminen - kutsut ja kutsuvierasistat - ohjemat - saarnat, puheet, estemät asia-akti asia-akti asia-akti Yhtä tapahtumaa koskevat asiakirjat kootaan yhteen ja järjestetään asia-aktiksi. Aktit säiytetään järjestyksessä Yhteydenpito seurakunnan jäseniin ja yhteisöihin - saapuneet kirjeet - ähteneet kirjeet s asia-akti ks. huom Muihin ääninrovastin tehtäviin iittyvä kirjeenvaihto ja yhteydenpito arkistoidaan ko. tehtävän yhteyteen. Yhteydenpidossa seurakunnan jäseniin, yhteisöihin ja vastaaviin syntyneet pysyvästi säiytettävät saapuneet ja ähteneet kirjeet ja tuostetut sähköpostit kootaan asia-aktiksi. Kirjeiden säiytysarvo määräytyy niiden tietosisäön perusteea, riippumatta siitä on kirje ähetetty postissa, sähköpostia tai faxia. - Tavanomaiset käytännön toimiin iittyvät yhteydenotot voidaan hävittää kun asiat on hoidettu ja tehtävät suoritettu. - Historiaisesti merkittävä rovastikunnan toimintaa aajemmin iittyvä kirjeenvaihto tai siihen iittyvät tiedotteet ja vastineet säiytetään pysyvästi Piiainkokous hyväksynyt Saossa 13. päivänä syyskuuta

11 - Sieunhoitoon ja rippiin iittyvät asiakirjat säiytetään ja hävitetään tietosuoja huomioiden. - Lääninrovastin henkiökohtainen kirjeenvaihto kuuuu ääninrovastie. - Kirjeenvaihto saattaa sisätää saaista tai arkauonteista tietoa (JukL 24 ), mikä on huomioitava asiakirjojen arkistoinnissa ja hävittämisessä Rovastikunnainen yhteistyö Kirkkohaituksen yeiskirje 22/2005 KJ 17:8 Rovastikuntakokouksen korvaavan toimieimen asettaminen Päätös yhteistyöeimen asettamisesta säiyy viranhatijapäätösuetteossa Rovastikuntakokouk-sen korvaava toimiein - kokouskutsut ja esitysistat - pöytäkirjat - muistiot ja mietinnöt 2 vuotta Käsiteyistä asioista yäpidetään pöytäkirjahakemistoa, joka voi muodostua myös esitys- / asiaistoista. Jos asiaista toimii pöytäkirjahakemistona, ei iitteitä tue arkistoida kahteen kertaan. Pöytäkirjan iitteeksi merkitään ja otetaan vain seaiset pysyvästi säiytettävät asiakirjat, jotka eivät säiy muuaa pysyvästi. Vähämerkitykseiset tiedoksi tueet asiakirjat tai pyytämättä tueet tarjoukset ja vastaavat voidaan hävittää heti kun kokous on pidetty. Piiainkokous hyväksynyt Saossa 13. päivänä syyskuuta

12 Rovastikunnaisten yhteistyöeinten asettaminen Päätös yhteistyöeimen asettamisesta säiyy viranhatijapäätösuetteossa Rovastikunnaisen yhteistyön toiminnan suunnitteu ja raportointi - yhteistyösopimukset - säännöt - toimintasuunnitemat ja taousarviot - toimintakertomukset voa + 2 vuotta Käytön hepottamiseksi kaikki yhteistyösopimukset ja säännöt kootaan yhden vaippaehden väiin sarjoiksi. Samoin kaikki äänirovastin toiminnasta ja ääninrovastin asettamien yhteistyöeinten toiminnasta kertyvät toimintakertomukset, taousarviot ja vastaavat asiakirjat kootaan yhden vaippaehden väiin kokonaisuudeksi, eikä niitä iitetä pöytäkirjoihin Rovastikunnaiset toimikunnat, työryhmät ja vastaavat - kokouskutsut ja esitysistat - pöytäkirjat - muistiot 2 vuotta ks. huom. Jokaisen toimikunnan asiakirjat arkistoidaan kokonaisuudeksi ja se saa oman tunnuksen esimerkiksi: Nuorisotyön toimikunta Lähetys- ja diakoniatoimikunta jne Vaokuvat, ehtieikkeet ja muu erityisaineisto s / / asia /hm Vaokuvat voidaan arkistoida sen asiakokonaisuuden yhteyteen, jossa ne ovat syntyneet tai vaihtoehtoisesti kootaan vaokuvakokoema. Vaokuvissa tuee oa tarvittavat metatiedot: asia/henkiöt, paikka, ja vaokuvaajan nimi. Arkistoaitos on antamassaan yeiäätöksessä vationhainnon asiakirjoista (AL/19273/ /2008) rajannut määräiseen säiytykseen mediaseurannan tuoksena akaen kertyneet aineistot (ehtieikkeet) niiden säiytysmuodosta riippumatta. Piiainkokous hyväksynyt Saossa 13. päivänä syyskuuta

13 ROVASTIKUNTA-ARKISTON ARKISTOSÄÄNTÖ A r k i s t o s ä ä n n ö n i i t e 2 ROVASTIKUNTA-ARKISTON TAKAUTUVA SEULONTAPÄÄTÖS SYNTYNEELLE ASIAKIRJA-AINEISTOLLE Johdanto Tämä takautuva hävitysohje koskee vuosina syntyneitä asiakirjoja. Takautuvan hävitysohjeen pohjana on piiainkokouksen hyväksymä rovastikuntien arkistosääntö ja siihen iittyvät arkistokaava ja asiakirjojen säiytysajat. Ohjeessa mainitsemattomat ääninrovastie saapuneet asiakirjat voidaan hävittää. Itse aadittujen asiakirjojen säiytys määriteään niiden tietosisäön mukaan. Hävitetyt asiakirjasarjat merkitään hävitysuetteoon. Asiakirjojen säiyttämisessä ja hävittämisessä on huomioitava jukisuusain ja henkiötietoain määräykset. Saaista tietoa sisätävä aineisto hävitetään tietosuoja huomioon ottaen sippuamaa tai pottamaa. Rovastikunnissa ei oe vättämättä syntynyt kaikkia vuoden 1981 arkistosäännön mukaisia asiakirjoja. Tähän ohjeeseen on isätty muutamia asiakirjasarjoja, joiden säiyttäminen tai hävittäminen on hauttu ohjeistaa tarkemmin kuin vuoden 1981 kaavassa. Lisätyt asiakirjasarjat on aeviivattu. Kaikki ennen vuotta 1920 rovastikunnassa syntyneet asiakirjat säiytetään pysyvästi. Arkistoaineiston säiytysajat ja hävittämisen edeytykset asiakirjasarjoittain A DIAARIT JA PÄIVÄKIRJAT Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit säiytetään pysyvästi Ab Lähetettyjen kirjeiden diaarit säiytetään pysyvästi Ac Lääninrovastin päiväkirjat säiytetään pysyvästi Ad Postikirjat 5 vuotta / pysyvästi isäys Ae Luetteot virkatoimista säiytetään pysyvästi Piiainkokous hyväksynyt Saossa 13. päivänä syyskuuta

14 5 vuotta vanhemmat postikirjat voidaan hävittää, jos ääninrovasti on pitänyt diaaria. Jos postikirja on ainoa rovastikunnassa säiynyt kirjeuetteo, säiytetään postikirja pysyvästi. Lääninrovasti yäpiti aiemmin ääninrovastin päiväkirjaa (Ac). Päiväkirjan sijasta ääninrovasti on pitänyt vuodesta 1994 ähtien uetteoa virkatoimista (Ae) ja päätööytäkirjaa/päätösuetteoa (C-sarja). B LUETTELOT Ba Henkiöuetteot ja -kortistot hävitetään Bb Arkistouetteot säiytetään pysyvästi Bc Kirjastouetteot säiytetään pysyvästi Bd Kaustouetteot hävitetään tai siirretään ko. seurakunnan arkistoon Tavaisesti ääninrovasti saa tuomiokapituista käyttöönsä uetteot papeista ja äänioikeutetuista. Näitä tietoja ei tarvitse säiyttää ääninrovastin arkistossa pysyvästi. Vanhentuneet ja epätäydeiset uetteot rovastikunnan papeista on hävitettävä tietosuoja huomioiden (Henkiötietoaki 9 ja 34 ). Lääninrovastin kirjasto ei kuuu arkistoon. Kirjastouetteo sen sijaan on rovastikunnan arkistoon kuuuva asiakirja. Lääninrovastin kirjastossa oeviin painettuihin aineistoihin soveetaan kirkkohaituksen ohjetta seurakuntien arkiston takautuvasta seuonnasta (tekeiä). Lääninrovastie tiedoksi tueet seurakunnan kaustouetteot voidaan hävittää tai tarvittaessa siirtää seurakunnan arkistoon. C PÖYTÄKIRJAT isäys Ca Rovastikuntakokousten pöytäkirjat ja vuodesta 2004 rovastikuntakokouksen korvaavan toimieimen pöytäkirjat säiytetään pysyvästi Caa Vamisteutyöryhmän pöytäkirjat säiytetään pysyvästi kuten aa oevassa tekstissä on mainittu Piiainkokous hyväksynyt Saossa 13. päivänä syyskuuta

15 Cb Pappeinkokousten pöytäkirjat säiytetään pysyvästi vrt. Cf Cc Rovastikunnaisten toimikuntien pöytäkirjat Cca Yhteistyötoimikunnan pöytäkirjat säiytetään pysyvästi Ccb Diakoniatoimikunnan pöytäkirjat säiytetään pysyvästi Ccc Lähetystyötoimikunnan pöytäkirjat säiytetään pysyvästi Ccd Nuorisotyötoimikunnan pöytäkirjat säiytetään pysyvästi Cce Kasvatusasiain toimikunnan pöytäkirjat säiytetään pysyvästi Ccf Kirkkomusiikkitoimikunnan pöytäkirjat säiytetään pysyvästi Cd Rovastintarkastuöytäkirjat hävitetään (tki säiyttää pysyvästi) Ce Taoudeisten katsemusten pöytäkirjat hävitetään (tki säiyttää pysyvästi) Cf Vaaipöytäkirjat hävitetään (tki säiyttää pysyvästi) isäys Lääninrovastin päätösuetteot säiytetään pysyvästi (asiakirjasarja saa ensimmäisen vapaana oevan C sarjan tunnuksen) Pöytäkirjat säiytetään pysyvästi. Pöytäkirjan iitteenä on yeensä kokouskutsu ja esitysista tai asiaista sekä muita iitteitä, kuten hartaustekstejä, austuksia ja aoitteita. Tämä kokonaisuus säiytetään seaisenaan. Pöytäkirjan ja esitysistan iitteinä oevat muussa yhteydessä pysyvästi säiyvät asiakirjat ja niiden kopiot hävitetään. Näitä ovat muun muassa muiden kokousten tiedoksi tueet pöytäkirjat, vir- Piiainkokous hyväksynyt Saossa 13. päivänä syyskuuta

16 kamääräykset, vuosioma- ja omasijaisuusmääräykset, vapaa-suunnitemat ja vähämerkitykseiset ähetekirjeet, tuomiokapituita tiedoksi tueet päätökset, painotuotteet ja asiakirjojen kaksoiskappaeet. Rovastikuntakokousten pöytäkirjoissa oevista aoitteista on hyvä aatia hakemisto, koska aoitteet kuvaavat erityisen hyvin rovastikunnaista toimintaa. Tuomiokapituin ja/tai seurakunnan arkistossa pysyvästi säiytettävät virkaanasettamisten ja vihkimisten yhteydessä aaditut pöytäkirjat, piian määräyksestä toimitettujen tarkastusten pöytäkirjat (rovastintarkastukset, taoudeiset katsemukset), vaaipöytäkirjat (piia, asessori, ääninrovasti, kirkoiskokousedustajat, hiippakuntavatuuston jäsenet) voidaan hävittää rovastikunnan arkistosta. Seaiset pappeinkokousten pöytäkirjat, joissa ei oe toimitettu vaaia, säiytetään pysyvästi rovastikunnan arkiston yhteydessä. D KONSEPTIT JA TOISTEET Da Kirjekonseptit ja -toisteet harkinnan mukaan Db Kuuutukset ja imoitusten toisteet hävitetään Dc Vuosi- ja toimintakertomukset säiytetään pysyvästi isäys Kurinpitotoimiin ja tai kanteuihin iittyvät esitutkinta-asiakirjat hävitetään E SAAPUNEET ASIAKIRJAT Ea Tuomiokapituita saapuneet kirjeet ja päätökset hävitetään Eb Kirkkohaitukseta saapuneet kirjeet ja päätökset hävitetään Ec Seurakunnita ja papistota saapuneet kirjeet säiytetään pysyvästi kuten aa oevassa tekstissä on mainittu Ed Kirkoisten viranomaisten kierto- ja yeiskirjeet hävitetään Piiainkokous hyväksynyt Saossa 13. päivänä syyskuuta

17 Ee Vation viranomaisten kirjeet ja päätökset hävitetään Ef Kunnaisten viranomaisten kirjeet ja päätökset hävitetään Eg Kansaaiskirjeet säiytetään pysyvästi kuten aa oevassa tekstissä on mainittu isäys Tutkintapyynnöt kurinpitotoimiin ja tai kanteuihin iittyvissä asioissa hävitetään Lääninrovastin kirjeenvaihto (sarjat D, E ja F) sisätää suuren määrän vain tiedoksi tueita kirjeitä, joita ei oe tarkoituksenmukaista säiyttää pysyvästi. Näitä ovat eriaiset ähetekirjeet, virkamääräykset, otteet ja yhennysotteet tuomiokapituin tai seurakunnan päätöksistä, tuomiokapituin, kirkkohaituksen, kirkoiskokouksen tai piiainkokouksen tiedoksi tueet päätökset, kirjeet ja kiertokirjeet, vation ja kunnan viranomaisten kirjeet ja päätökset. Myös muut kyseyt ja yhyen a merkitykseiset imoitusuonteiset kirjeet hävitetään. Näiden kirjeiden säiytys on 2 vuotta. Sarja Dc Vuosi- ja toimintakertomukset sisätää rovastikunnan toimintakertomukset, toimikuntien toimintakertomukset ja kertomuksen ääninrovastin toiminnasta. Vuosikertomukset ja toimintakertomukset säiytetään pysyvästi rovastikunnan arkistossa, vaikka ne voivat säiyä pysyvästi myös seurakunnan ja tuomiokapituin arkistossa. Kansaaiskirjeet, jotka koskevat uskonnoista eämää, kirkoista tapaa ja ooja, säiytetään pysyvästi. Rovastikunnan toimintaa koskevat kirjeet säiytetään, jos ne eivät säiy muussa yhteydessä pysyvästi. F KIRJEISTÖ G TILIASIAKIRJAT Ga Rahastojen tiikirjat säiytetään pysyvästi Gb Tiitykset ja tositteet (rahastot ja toiminta) 6 vuotta Vanhat manuaaiset tiikirjat säiytetään pysyvästi. Kaikki tositteet ja muu kirjanpitoaineisto hävitetään kirjanpitoain mukaisesti. Pakkakortit tai vastaavat tiedot säiytetään 50 vuotta pakkahainnosta vastaavan seurakunnan arkistossa. Piiainkokous hyväksynyt Saossa 13. päivänä syyskuuta

18 H SISÄLLÖN MUKAAN JÄRJESTETYT ASIAKIRJAT Ha Omistusasiakirjat säiytetään pysyvästi kuten aa oevassa tekstissä on mainittu Hb Sopimukset säiytetään pysyvästi kuten aa oevassa tekstissä on mainittu Hc Rovastikunnaista yhteistyötä koskevat asiakirjat säiytetään pysyvästi kuten aa oevassa tekstissä on mainittu Hd Diakoniatyötä koskevat asiakirjat säiytetään pysyvästi kuten aa oevassa tekstissä on mainittu He Lähetystyötä koskevat asiakirjat säiytetään pysyvästi kuten aa oevassa tekstissä on mainittu Hf Nuorisotyötä koskevat asiakirjat säiytetään pysyvästi kuten aa oevassa tekstissä on mainittu Hg Kasvatusasioita koskevat asiakirjat säiytetään pysyvästi kuten aa oevassa tekstissä on mainittu Hh Kirkkomusiikkitoimintaa koskevat asiakirjat säiytetään pysyvästi kuten aa oevassa tekstissä on mainittu Omistusasiakirjat ja sopimukset säiytetään voimassaooajan + 2 vuotta. Jos niissä on oennaista tietoa rovastikunnan toiminnasta, säiytetään ne pysyvästi. Piiainkokous hyväksynyt Saossa 13. päivänä syyskuuta

19 Jos H-sarjassa säiytetyt rovastikunnaista yhteistyötä koskevat sarjat (Hc Hh) sisätävät samoja pysyvästi säiytettäviä asiakirjoja kuin vastaavien toimikuntien pöytäkirjat, saapuneet ja ähetetyt kirjeet tai toimintakertomukset ja vastaavat, voidaan ne hävittää. Tärkeät rovastikunnaisesta toiminnasta kertovat asiakirjat säiytetään pysyvästi. I KARTAT JA PIIRUSTUKSET Lääninrovastin arkistossa ei säiytetä kirkkojen ja kirkoisten rakennusten piirustuksia. Ne säiytetään pysyvästi seurakunnan arkistossa. Jos rovastikunnan arkistossa on kirkoisten rakennusten piirustuksia, ne siirretään tarvittaessa seurakunnan arkistoon. Siirrosta tehdään merkintä rovastikunnan arkistouetteoon ja seurakunnan arkistouetteoon. K TILASTOASIAKIRJAT Ka Väkiuku- ja väestömuutostiastot säiytetään pysyvästi seurakunnan arkistossa kuten aa oevassa tekstissä on mainittu Kb Seurakuntaeämää koskevat tiastot ja imoitukset säiytetään pysyvästi kuten aa oevassa tekstissä on mainittu Yksittäisen seurakunnan väkiukutiastot ja väestömuutostiastot sekä seurakuntaeämää koskevat tiastot ja imoitukset 1960-uvuta ähtien säiyvät pysyvästi seurakunnan ja kirkkohaituksen arkistossa. Ne voidaan hävittää rovastikunnan arkistosta tiastot iitetään ko. seurakunnan arkistoon, mikäi seurakunnan arkistot ovat näitä osin puutteeiset. Muutoin nekin voidaan hävittää. Rovastikunnan yhteenvedot väkiukutiastoista ja väestömuutoksista ja seurakuntaeämää koskevat rovastikunnaiset yhteenvedot voidaan säiyttää pysyvästi. L AUTOMAATTISEEN TIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT (ei käytössä) M SUUNNITELMAT, TUTKIMUKSET, MUISTIOT JA PUHEET Rovastikunnan toimesta syntyneet suunnitemat, tutkimukset, muistiot ja puheet säiytetään pysyvästi, jos ne eivät säiy seurakunnan tai tuomiokapituin arkistossa pysyvästi. Lääninrovastin virkaanasettamis-, vihkimis- ja siunaustiaisuuksien yhteydessä pidetyt saarnat ja puheet kootaan omaksi sarjaksi ja säiytetään pysyvästi. Piiainkokous hyväksynyt Saossa 13. päivänä syyskuuta

20 S ELOKUVAT JA ÄÄNITTEET Eokuvat ja äänitteet, jotka kertovat rovastikunnan toiminnasta ja tiasta ja jotka eivät säiy seurakunnassa tai tuomiokapituissa, säiytetään pysyvästi. Muut eokuvat ja äänitteet voidaan ahjoitta johonkin kuttuuri- tai muistiorganisaatioon tai hävittää. T MIKROFILMIT U MUUT ASIAKIRJAT Ua Rovastikunnaiset jukaisut säiytetään pysyvästi Ub Vaokuvat säiytetään pysyvästi harkinnan mukaan isäys Uc Lehtieikkeet säiytetään pysyvästi harkinnan mukaan isäys Ud Vieraiut, juhat ja muut tiaisuudet säiytetään pysyvästi harkinnan mukaan Rovastikunnan omista jukaisuista säiytetään yksi kappae pysyvästi. Muut jukaisut hävitetään, kun niitä ei tarvita rovastikunnan työn tukena. Jukaisut voidaan sijoittaa myös seurakunnan tai tuomiokapituin kirjastoon. Rovastikunnan toiminnasta kootut ehtieikkeet ja rovastikunnan toiminnasta kertovat vaokuvat voidaan säiyttää pysyvästi. Vaokuvat ja ehtieikkeet on varustettava riittävin tunnistetiedoin. Vaokuvia jukaistaessa on huomioitava vaokuvan tekijänoikeudet ja huoehdittava vaokuvan voimassa oevasta käyttöoikeudesta. Myös ehtieikkeiden jakeussa on huomioitava tekijänoikeudet. Rovastikunnan arkistoon joutuneet seurakunnan tai tuomiokapituin toiminnasta kertovat vaokuvat iitetään seurakunnan ja tuomiokapituin vaokuvakokoemaan. Rovastikunnaisiin vieraiuihin, juhiin ja muihin tiaisuuksiin iittyvät asiakirjat kootaan tapahtumittain asia-akteiksi ja merkitykseinen aineisto, kuten kutsut, ohjemat, kutsuvierasistat, puheet ja esitemät säiytetään pysyvästi. Piiainkokous hyväksynyt Saossa 13. päivänä syyskuuta

A DIAARIT JA PÄIVÄKIRJAT. Saapuneiden ja lähteneiden kirjeiden postikirja. Bb Yhtiöjärjestys, osake- ja osakasluettelot

A DIAARIT JA PÄIVÄKIRJAT. Saapuneiden ja lähteneiden kirjeiden postikirja. Bb Yhtiöjärjestys, osake- ja osakasluettelot ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A-E, G-H, K, O, R-S, U Arkistonmuodostaja/viranomainen Valkeakosken kaupunginteatteri Hyllyn numero 874-875, 877-878, 880, 883-885,

Lisätiedot

Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaari. Ab Lähetettyjen kirjeiden diaarit. Lähetettyjen kirjeiden diaari

Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaari. Ab Lähetettyjen kirjeiden diaarit. Lähetettyjen kirjeiden diaari ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A-E, G, U Arkistonmuodostaja/viranomainen Valkeakosken kansalaiskoulu Hyllyn numero 161-166 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus Asiakirjakokonaisuuden

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO. Kopio SIVISTYSTOIMI KESKITETYT PALVELUT ORGANISAATIO JA TOIMINTA PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELY LAKKAUTETUT TOIMIELIMET URHEILULAUTAKUNTA

ARKISTOLUETTELO. Kopio SIVISTYSTOIMI KESKITETYT PALVELUT ORGANISAATIO JA TOIMINTA PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELY LAKKAUTETUT TOIMIELIMET URHEILULAUTAKUNTA Sivu 1(23) Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit 1960 1976 1 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1960-1971 2 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1972-1976 Sivu 2(23) Ab Lähetettyjen kirjeiden diaarit 1960 1976 1 Lähetettyjen

Lisätiedot

Tietolan kansakoulun luokkapäiväkirjat. Ab Kirjastonhoidon päiväkirjat. Tietolan koulukirjaston hoidon päiväkirja

Tietolan kansakoulun luokkapäiväkirjat. Ab Kirjastonhoidon päiväkirjat. Tietolan koulukirjaston hoidon päiväkirja ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A-E, G-H, M, U Arkistonmuodostaja/viranomainen Tietolan kansakoulu Hyllyn numero 91-93 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus Asiakirjakokonaisuuden

Lisätiedot

Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit. saapuneiden kirjeiden. Aa-Ab Saapuneiden ja lähetettyjen kirjeiden. Saapuneiden ja lähetettyjen kirjeiden diaari

Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit. saapuneiden kirjeiden. Aa-Ab Saapuneiden ja lähetettyjen kirjeiden. Saapuneiden ja lähetettyjen kirjeiden diaari ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A-E, G-H, U Arkistonmuodostaja/viranomainen Terveyslautakunta Hyllyn numero 886, 891-897,900, 905-909, 916-920, 934 Lukumäärä

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO A MERKINTÄKIRJAT. Aa Luokkien päiväkirjat. sis. 5 sidosta. 1 kansio. Aa:1 1924-1926. Päiväkirjoja. Päiväkirja. 4 sidosta.

ARKISTOLUETTELO A MERKINTÄKIRJAT. Aa Luokkien päiväkirjat. sis. 5 sidosta. 1 kansio. Aa:1 1924-1926. Päiväkirjoja. Päiväkirja. 4 sidosta. ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A-E, G-J Arkistonmuodostaja/viranomainen Valkeakosken yhteiskoulu Hyllyn numero 146-153 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus Asiakirjakokonaisuuden

Lisätiedot

A DIAARIT JA PÄIVÄKIRJAT. Aa Saapuneiden ja lähtevien kirjeiden diaarikortit. Saapuneiden ja lähtevien kirjeiden diaarikortit

A DIAARIT JA PÄIVÄKIRJAT. Aa Saapuneiden ja lähtevien kirjeiden diaarikortit. Saapuneiden ja lähtevien kirjeiden diaarikortit ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A-D, F-G Arkistonmuodostaja/viranomainen Koululautakunta Hyllyn numero 361-368, 391-397, 403-404, 406-407, 409-410, 412, 414 Lukumäärä

Lisätiedot

Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaarit. Ab Lähetettyjen kirjeiden diaarit. Lähetettyjen kirjeiden diaarit

Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaarit. Ab Lähetettyjen kirjeiden diaarit. Lähetettyjen kirjeiden diaarit ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A-E, G, J, U Arkistonmuodostaja/viranomainen Kansakoulun johtokunta Hyllyn numero 106-114, 391 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO. päiväys 8.5.2012 Sivu 1(12) VANTAAN KOTISEUTUARKISTO ASUNTO-OSAKEYHTIÖ SAHATIE 22 PÖYTÄKIRJAT. Yhtiökokousten pöytäkirjat 1963-1991

ARKISTOLUETTELO. päiväys 8.5.2012 Sivu 1(12) VANTAAN KOTISEUTUARKISTO ASUNTO-OSAKEYHTIÖ SAHATIE 22 PÖYTÄKIRJAT. Yhtiökokousten pöytäkirjat 1963-1991 PÖYTÄKIRJAT päiväys 8.5.202 Sivu (2) Ca Yhtiökokousten pöytäkirjat 963 99 Yhtiökokousten pöytäkirjat 963-99 PÖYTÄKIRJAT päiväys 8.5.202 Sivu 2(2) Cb Hallituksen pöytäkirjat 964 992 Hallituksen pöytäkirjat

Lisätiedot

A DIAARIT, PÄIVÄKIRJAT JA MERKINTÄKIRJAT. Ab Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaarit

A DIAARIT, PÄIVÄKIRJAT JA MERKINTÄKIRJAT. Ab Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaarit ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Sääksmäen kunta A-G, J Arkistonmuodostaja/viranomainen Sosiaalilautakunta Hyllyn numero 1076-1077, 1079-1091 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus Asiakirjakokonaisuuden

Lisätiedot

Miksi arkisto järjestetään?

Miksi arkisto järjestetään? Yksityisarkistot Yksityinen arkisto On arkistonmuodostaja On sen tehtävien hoidosta kertyvien asiakirjojen kokonaisuus On ainutkertainen On historiallinen todistusarvo Asiakirjahallinto/RB 2 Miksi arkisto

Lisätiedot

A DIAARIT JA MERKINTÄKIRJAT

A DIAARIT JA MERKINTÄKIRJAT Ark.yksikön sivu 1 (12) A DIAARIT JA MERKINTÄKIRJAT Ac Päiväkirjat 1 kansio Ac:1 Kuljetustoimiston päiväkirjat 10.2. 28.2.1978 Ac:1 Kuljetustoimisto/Seurahuoneen attasheatoimisto 12.2. 24.2.1978 Ark.yksikön

Lisätiedot

OKL/LASTENTARHANOPETTAJIEN ARKIVFÖRTECKNING A 1/8 KOULUTUSOHJELMA

OKL/LASTENTARHANOPETTAJIEN ARKIVFÖRTECKNING A 1/8 KOULUTUSOHJELMA OKL/LASTENTARHANOPETTAJIEN ARKIVFÖRTECKNING A 1/8 LUETTELOT B Ba Ba: 1 1992 1995 Todistusjäljennöksiä (satunnaisia) Pääosa opintosuoritus- ja työtodistuksia, sis. nimilistoja soiton erillistodistuksen

Lisätiedot

Arkistonmuodostuksesta tiedonhallintaan

Arkistonmuodostuksesta tiedonhallintaan ARKISTOINNIN/TIEDONHALLINNAN TAVOITE ON, ETTÄ ASIAKIRJAT PALVELEVAT TIEDONLÄHTEINÄ ELINKAARENSA KAIKISSA VAIHEISSA Tiedon öytymisen edeytys on, että kaikki noudattavat yhteisesti sovittuja toimintatapoja

Lisätiedot

HISTORIAN LAITOS ARKIVFÖRTECKNING A 1/9 Handlingar, som enligt arkivschemat förvaras varaktigt

HISTORIAN LAITOS ARKIVFÖRTECKNING A 1/9 Handlingar, som enligt arkivschemat förvaras varaktigt HISTORIAN LAITOS ARKIVFÖRTECKNING A 1/9 LUETTELOT B Huomautuksia - Anmärkningar *) Arkistoyksiköt: ko = kotelo, si = sidos, la = laatikko *) Arkivenheter: b = band, k = kartong, l = låda Ba Ba: 1 Bb Bb:1

Lisätiedot

Urheilumuseon kokoelmat

Urheilumuseon kokoelmat Urheilumuseon kokoelmat 35 000 esinettä 500 000 valokuvaa 1880 hyllymetriä asiakirjoja Julisteita Kirjoja 30 000 ja lehtiä 200 nimikettä Tietopalvelu, tilaushistoriat 1 Urheilumuseo ottaa vastaan Pysyvästi

Lisätiedot

Ca Lautakunnan pöytäkirjat. Sosiaalilautakunnan pöytäkirjat. Sosiaalilautakunnan pöytäkirjat B. Sosiaalilautakunnan pöytäkirjat

Ca Lautakunnan pöytäkirjat. Sosiaalilautakunnan pöytäkirjat. Sosiaalilautakunnan pöytäkirjat B. Sosiaalilautakunnan pöytäkirjat ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki C-E, G, H, K, M Arkistonmuodostaja/viranomainen Sosiaalilautakunta Hyllyn numero 691-694, 722-725, 728-732 Lukumäärä ja laatu

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO KUNNANSAIRAALA MERKINTÄKIRJAT

ARKISTOLUETTELO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO KUNNANSAIRAALA MERKINTÄKIRJAT MERKINTÄKIRJAT Sivu 1(13) Ae Sairaalapäiväkirjat 1962 1970 Toimivat potilaskertomusten hakemistoina (numero). 1 Sairaalapäiväkirjat 1961-1961 Sisätautien ja kirurgian osastot 2 Sairaalapäiväkirjat 1962-1962

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO MAANKÄYTTÖ JA YMPÄRISTÖ TEKNINEN LAUTAKUNTA

ARKISTOLUETTELO MAANKÄYTTÖ JA YMPÄRISTÖ TEKNINEN LAUTAKUNTA ARKISTOLUETTELO Sivu 1(94) Arkistotunnus Asiakirjasarja Säilytysmuoto/ Tietoväline Ajanjakso Kuvaus Ca Teknisen lautakunnan pöytäkirjat Paperi 1932 2002 Sidokset sisältävät luettelon kokouksissa käsitellyistä

Lisätiedot

Bc Tariffiyksikkökirjoja muuntopiireittäin ja järjestysnumeroittain

Bc Tariffiyksikkökirjoja muuntopiireittäin ja järjestysnumeroittain ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Sääksmäen kunta B-E, G-K, U Arkistonmuodostaja/viranomainen Sääksmäen Sähkö Oy Hyllyn numero 786-799 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus Asiakirjakokonaisuuden

Lisätiedot

A DIAARIT JA PÄIVÄKIRJAT. Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaarit. Ab Lähetettyjen kirjeiden diaarit

A DIAARIT JA PÄIVÄKIRJAT. Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaarit. Ab Lähetettyjen kirjeiden diaarit ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A-G Arkistonmuodostaja/viranomainen Taksoituslautakunta Hyllyn numero 726-732 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus Asiakirjakokonaisuuden

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS PALOLAUTAKUNTA

KESKI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS PALOLAUTAKUNTA Sivu 1(30) Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit 1974 1979 1 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1974-1979 2 Saapuneiden kirjeiden diaarit Sivu 2(30) Ab Lähetettyjen kirjeiden diaarit 1974 1 Lähetettyjen kirjeiden

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO VANTAAN KOTISEUTUARKISTO MYYRMÄEN URHEILUTALOSÄÄTIÖ. 1 Hallituksen pöytäkirjat 1971-1976 4.2.1971-10.2.1976.

ARKISTOLUETTELO VANTAAN KOTISEUTUARKISTO MYYRMÄEN URHEILUTALOSÄÄTIÖ. 1 Hallituksen pöytäkirjat 1971-1976 4.2.1971-10.2.1976. Sivu 1(21) Ca Säätiön hallituksen pöytäkirjat 1971 1976 4.2.1971-10.2.1976 1 Hallituksen pöytäkirjat 1971-1976 4.2.1971-10.2.1976 Sivu 2(21) Cb Säätiön isännistön pöytäkirjat 1970 1976 1 Isännistön pöytäkirjat

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO. Kopio SIVISTYSTOIMI KESKITETYT PALVELUT ORGANISAATIO JA TOIMINTA PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELY LAKKAUTETUT TOIMIELIMET KULTTUURILAUTAKUNTA

ARKISTOLUETTELO. Kopio SIVISTYSTOIMI KESKITETYT PALVELUT ORGANISAATIO JA TOIMINTA PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELY LAKKAUTETUT TOIMIELIMET KULTTUURILAUTAKUNTA Sivu 1(23) Ca Lautakunnan pöytäkirjat 1975 1988 Ks. tiedosto. 1 Lautakunnan pöytäkirjat 1975-1975 5.2.-2.12. 2 Lautakunnan pöytäkirjat 1976-1976 7.1.-8.12. 3 Lautakunnan pöytäkirjat 1977-1977 5.1.-14.12.

Lisätiedot

Tampereen yliopiston arkistotoimen johtosääntö

Tampereen yliopiston arkistotoimen johtosääntö 18.11.2005 1/6 Tampereen yliopiston arkistotoimen johtosääntö Tampereen yliopiston hallitus 18.11.2005 hyväksynyt Kansleri 7.12.2005 vahvistanut Yliopiston arkistotoimi 1 Tampereen yliopiston arkistotoimessa

Lisätiedot

B LUETTELOT JA KORTISTOT. Kunnallisvaalien vaaliluettelot. Kunnallisvaalien vaaliluettelot. Kunnallisvaalien vaaliluettelot 4.12.

B LUETTELOT JA KORTISTOT. Kunnallisvaalien vaaliluettelot. Kunnallisvaalien vaaliluettelot. Kunnallisvaalien vaaliluettelot 4.12. ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki B-E, U Arkistonmuodostaja/viranomainen Keskusvaalilautakunta Hyllyn numero 222-223, 226-229, 231-234, 271 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTON ARKISTOSÄÄNTÖ. Yliopiston asiakirjahallinto ja arkistoimi ja niiden organisointi

VAASAN YLIOPISTON ARKISTOSÄÄNTÖ. Yliopiston asiakirjahallinto ja arkistoimi ja niiden organisointi 1 VAASAN YLIOPISTON ARKISTOSÄÄNTÖ Yliopiston hallituksen 21.2.2017 hyväksymä, Kansallisarkiston 18.9.2017 asiakirjojen säilytysaikojen osalta vahvistama Yliopiston asiakirjahallinto ja arkistoimi ja niiden

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON 1/12 RAKENTAMISEN NEUVOTTELUKUNTA (JYRN)

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON 1/12 RAKENTAMISEN NEUVOTTELUKUNTA (JYRN) JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON 1/12 DIAARIT A Aa Ab 1989 1989 Saapuneiden asiakirjojen Lähteneiden asiakirjojen LUETTELOT B Ba Bb Jaostoluettelot Arkistoluettelo JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON 2/12 PÖYTÄKIRJAT, ESITYSLISTAT

Lisätiedot

Oulun yliopiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen johtosääntö

Oulun yliopiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen johtosääntö Oulun yliopiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen johtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n sekä Oulun yliopiston johtosäännön 2 :n nojalla yliopiston hallitus on 18 päivänä toukokuuta 2010 hyväksynyt

Lisätiedot

Aa lähtevien kirjeiden diaari. Saapuvien ja lähtevien kirjeiden diaari. Ab Saapuneiden kirjeiden diaari. Saapuneiden kirjeiden diaari

Aa lähtevien kirjeiden diaari. Saapuvien ja lähtevien kirjeiden diaari. Ab Saapuneiden kirjeiden diaari. Saapuneiden kirjeiden diaari ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Sääksmäen kunta A-D Arkistonmuodostaja/viranomainen v.1973 lähtien Valkeakosken Terveysltk. - Terveydenhoitolautakunta asiakirjat Hyllyn numero 921-925

Lisätiedot

Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaarit. Ab Lähteneiden kirjeiden diaarit. Lähteneiden kirjeiden diaarit

Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaarit. Ab Lähteneiden kirjeiden diaarit. Lähteneiden kirjeiden diaarit ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A, C-E, G-I Arkistonmuodostaja/viranomainen Rakennuslautakunta Hyllyn numero 1682-1692, 1781-1786, 1788-1795 Lukumäärä ja laatu

Lisätiedot

OPETTAJANKOULUTUSLAITOS ARKIVFÖRTECKNING A 1/13 Handlingar, som enligt arkivschemat förvaras varaktigt

OPETTAJANKOULUTUSLAITOS ARKIVFÖRTECKNING A 1/13 Handlingar, som enligt arkivschemat förvaras varaktigt OPETTAJANKOULUTUSLAITOS ARKIVFÖRTECKNING A 1/13 LUETTELOT B Huomautuksia - Anmärkningar Ba Erityisopettajakurssin arvosanaluettelot *) Arkistoyksiköt: ko = kotelo, si = sidos, la = laatikko *) Arkivenheter:

Lisätiedot

Lexmarkin tulostuksenhallinta

Lexmarkin tulostuksenhallinta Lexmarkin tuostuksenhainta Optimoi verkkotuostus ja saavuta kipaiuetu tuostuksenhaintaratkaisua, jonka voit ottaa käyttöön omissa tioissasi tai pivipaveun kautta. Turvainen ja kätevä tuosteiden vapautus

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE

VIEREMÄN KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE VIEREMÄN KUNTA 1 VIEREMÄN KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 1 ASIAKIRJAHALLINTO JA ARKISTOTOIMI VIEREMÄN KUNNASSA Vieremän kunnan asiakirjahallinnon ja arkistotoimen tulee noudattaa

Lisätiedot

LAHTI MM 1989 ARKISTO SISÄLLYSLUETTELO

LAHTI MM 1989 ARKISTO SISÄLLYSLUETTELO Ark.yksikön sivu 1 (13) A MERKINTÄKIRJAT A Diaarit ja merkintäkirjat Ark.yksikön sivu 2 (13) B LUETTELOT Ba Luettelot 1 kansio Ba:1 Attashealuetteloita Esiintyjäluetteloita Henkilöluetteloita Kutsuvierasluetteloita

Lisätiedot

Tekijä Pitkä matematiikka On osoitettava, että jana DE sivun AB kanssa yhdensuuntainen ja sen pituus on 4 5

Tekijä Pitkä matematiikka On osoitettava, että jana DE sivun AB kanssa yhdensuuntainen ja sen pituus on 4 5 Tekijä Pitkä matematiikka 6..06 8 On osoitettava, että jana DE sivun AB kanssa yhdensuuntainen ja sen pituus on 5 sivun AB pituudesta. Pitää siis osoittaa, että DE = AB. 5 Muodostetaan vektori DE. DE =

Lisätiedot

Miksi arkistointi on tärkeää?

Miksi arkistointi on tärkeää? Miksi arkistointi on tärkeää? Siksikö, kun lait ja asetukset määräävät? Vaiko onko se oman edun mukaista ja järkevää? Arkistopäivät 2003 Leena Kononen @tulli.fi Sisäinen ja ulkoinen tieto - perusero on

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO KESKUSHALLINTO VANHAT ARKISTOT HOLHOUSLAUTAKUNTA. 1 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1976-1978. Päätearkisto.

ARKISTOLUETTELO KESKUSHALLINTO VANHAT ARKISTOT HOLHOUSLAUTAKUNTA. 1 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1976-1978. Päätearkisto. Sivu 1(11) Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit 1976 1978 1 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1976-1978 Sivu 2(11) Ab Lähetettyjen kirjeiden diaarit 1959 1987 1 Lähetettyjen kirjeiden diaarit 1959-1969 2 Lähetettyjen

Lisätiedot

JOROISTEN KUNNAN ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE

JOROISTEN KUNNAN ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE JOROISTEN KUNNAN ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE Hyväksytty x.x.20xx Voimaan x.x.20xx YLEISTÄ 1 Tämän toimintaohjeen tarkoituksena on ohjata Joroisten kunnan asiakirjahallintoa, arkistonmuodostusta ja arkistonhoitoa.

Lisätiedot

kh Hämeenkyrön kunnan asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje

kh Hämeenkyrön kunnan asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje kh 25.9.2017 Hämeenkyrön kunnan asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje Sisällys 1 Yleistä...1 1.1 Toimintaohjeen tarkoitus...1 1.2 Asiakirjahallinto ja arkistotoimi...1 2 Arkistotoimen organisaatio...1

Lisätiedot

PÄÄTÖS VALTION AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN ASIAKIRJOJEN PYSYVÄ SÄILYTYS

PÄÄTÖS VALTION AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN ASIAKIRJOJEN PYSYVÄ SÄILYTYS 3.8.2009 AL/8001/07.01.01.03.01/2009 1(5) VALTION AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN ASIAKIRJOJEN PYSYVÄ SÄILYTYS Arkistolaitoksen päätös asiakirjojen pysyvästä säilytyksestä Arkistolaitos ilmoittaa arkistolain

Lisätiedot

SOTILASKOTIYHDISTYSTEN ARKISTOSÄÄNTÖ

SOTILASKOTIYHDISTYSTEN ARKISTOSÄÄNTÖ SOTILASKOTIYHDISTYSTEN ARKISTOSÄÄNTÖ 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1. SOTILASKOTIYHDISTYSTEN ARKISTOTOIMEN PERUSTEET s.3 2. ARKISTONMUODOSTUKSEN LÄHTÖKOHDAT s.4 3. ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMA JA ARKISTOKAAVA

Lisätiedot

KOULUJEN SÄÄNNÖLLINEN VALVONTATARKASTUS

KOULUJEN SÄÄNNÖLLINEN VALVONTATARKASTUS KOULUJEN SÄÄNNÖLLINEN VALVONTATARKASTUS - MITÄ TARKASTETAAN - MITEN TARKASTUS ETENEE JA - MITEN JATKOTOIMET ETENEVÄT Ympäristöterveydenhuoon aueeiset kouutuspäivät 9.-10.9.2014 Ouu Ympäristöterveyssuunnitteija

Lisätiedot

Yritys ja työterveyshuolto. Työterveyshuolto henkilöstön hyvinvoinnin tukena

Yritys ja työterveyshuolto. Työterveyshuolto henkilöstön hyvinvoinnin tukena Yritys ja työterveyshuoto Työterveyshuoto henkiöstön hyvinvoinnin tukena Sisäys Työterveyshuoon tavoitteet... 4 Työterveyshuoon sisätö... 5 Henkiöstön työ- ja toimintakyvyn tukeminen... 6 Terveyden ja

Lisätiedot

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005.

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005. Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö Hyväksytty kirkkovaltuustossa 1. päivänä helmikuuta 2005 Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005 1 luku Kirkkoneuvoston

Lisätiedot

HELSINGIN SANOMAT - MYYNTI JA MARKKINOINTI Arkistoluettelo

HELSINGIN SANOMAT - MYYNTI JA MARKKINOINTI Arkistoluettelo HELSINGIN SANOMAT - MYYNTI JA MARKKINOINTI Arkistoluettelo SISÄLLYSLUETTELO D Henkilöstö Db Henkilöstö ja toimirekisterit 1 H Myynti ja markkinointi Ha Markkinoinnin suunnittelua, kehittäminen ja seuranta

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO LASTENVALVOJA

ARKISTOLUETTELO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO LASTENVALVOJA Sivu 1(16) Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit 1968 1977 1 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1968-1971 21.3.1968-31.12.1971 2 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1972-1977 1.1.1972-9.3.1977 Sivu 2(16) Ab Lähetettyjen

Lisätiedot

... .-' ... ASUNTO OY KITEEN PUHOSSELKÄ -NIMISEN YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS ...

... .-' ... ASUNTO OY KITEEN PUHOSSELKÄ -NIMISEN YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS ... .... ASUNTO OY KITEEN PUHOSSELKÄ -NIMISEN YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 1 TOIMINIMI JA PAIKKA Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Kiteen Puhossekä ja kotipaikka Kitee. _ y-tunnus: 0 168966-3 Sivu 1 2 TOIMIALA Yhtiön

Lisätiedot

Talletus: Lahden Hiihtomuseo MM-2001 Arkisto.doc Ark.yksikön Sivu 1/13 lukumäärä Arkistoja laatu tunnus Yksikön sisältö Aika Huomautuksia

Talletus: Lahden Hiihtomuseo MM-2001 Arkisto.doc Ark.yksikön Sivu 1/13 lukumäärä Arkistoja laatu tunnus Yksikön sisältö Aika Huomautuksia MM- Arkisto.doc 14.4.2009 Ark.yksikön Sivu 1/13 B LUETTELOT Ba Luettelo 1 kansio Ba:1 Kisakylän majoitus sis. luettelo Ba Luettelo 1 kansio Ba:2 Seurahuoneen majoitus, sopimukset ym. sis. luettelo Ba Luettelo

Lisätiedot

KOHDE: Kansakoulukuja 1 Fredrikinkatu 57 Tilatiedot 1. Kerros

KOHDE: Kansakoulukuja 1 Fredrikinkatu 57 Tilatiedot 1. Kerros Fredrikinkatu 57 Tilatiedot 1. Kerros Tilatunnus Tilanumero Käyttötarkoitus Pinta ala '2C94 1,H1 HISSI 1 3,9 '2C9D 1,H2 HISSI 2 3,9 '2CA6 1,H3 HISSI 3 2,0 '2CAF 1,H4 HISSI 4 2,0 '2BC5 101 SÄ 1,8 '2BAA

Lisätiedot

KUN RANGAISTUS TULEE KOTIIN: LASTENSUOJELUN ROOLI VALVONTARANGAISTUKSESSA

KUN RANGAISTUS TULEE KOTIIN: LASTENSUOJELUN ROOLI VALVONTARANGAISTUKSESSA KUN RANGAISTUS TULEE KOTIIN: LASTENSUOJELUN ROOLI VALVONTARANGAISTUKSESSA Sosiaaityöntekijä Kirsi Koivistoinen Lapsiperhepaveut/poiisin sosiaaityö LASTENSUOJELU JA VALVONTARANGAISTUS Taustaa 9/2013 ähtien

Lisätiedot

Humanistisen tiedekunnan opiskelijavalintaan liittyvät nimiluettelot

Humanistisen tiedekunnan opiskelijavalintaan liittyvät nimiluettelot ARKISTONMUODOSTAJA HUMANISTINEN TIEDEKUNTA B LUETTELOT Ba Ba:1 Ba:2 Ba:3 Bb Humanistisen tiedekunnan opiskelijavalintaan liittyvät nimiluettelot Humanistisen tiedekunnan opiskelijavalintaan liittyvät nimiluettelot

Lisätiedot

Lämmitysverkoston perussäätö säästää rahaa ja luo terveellisen sisäilmaston

Lämmitysverkoston perussäätö säästää rahaa ja luo terveellisen sisäilmaston Lämmitysverkoston perussäätö säästää rahaa ja uo terveeisen sisäimaston 1 E nergiansäästöä voidaan vaikuttaa isoihin asioihin. Maapaon imaston ämpiämisen ja kasvihuoneimiön torjuminen ovat tuevaisuuden

Lisätiedot

Lexmarkin suojausominaisuudet ratkaisujen käyttöönoton sisältäviin tulostimiin ja monitoimilaitteisiin

Lexmarkin suojausominaisuudet ratkaisujen käyttöönoton sisältäviin tulostimiin ja monitoimilaitteisiin Lexmarkin suojausominaisuudet ratkaisujen käyttöönoton sisätäviin tuostimiin ja monitoimiaitteisiin Paranna yrityksesi asiakirjojen ja tietojen suojausta Organisaatiosi täytyy pystyä haitsemaan verkkoaitteita

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN ARKISTOTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN ARKISTOTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ KH 18.6.1997 214 Astuu voimaan 1.7.1997 KAUNIAISTEN KAUPUNGIN ARKISTOTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Arkistotoimen toimintasäännön soveltaminen Kaupungin arkistotoimessa tulee sen lisäksi, mitä arkistolaissa,

Lisätiedot

ILTA-SANOMAT Arkistoluettelo

ILTA-SANOMAT Arkistoluettelo ILTA-SANOMAT Arkistoluettelo http://www.paivalehdenarkisto.fi/ SISÄLLYSLUETTELO A Johtaminen Ab Johtoryhmän pöytäkirjat 1 B Yleishallinto Ba Toiminnan suunnittelu ja seuranta 2 Be Tiedotus- ja suhdetoiminta

Lisätiedot

ILTA-SANOMAT Arkistoluettelo

ILTA-SANOMAT Arkistoluettelo ILTA-SANOMAT Arkistoluettelo SISÄLLYSLUETTELO B Yleishallinto Ba Toiminnan suunnittelu ja seuranta 1 Bv Yrityksen juhlat ja vuosipäivät 2 D Henkilöstö Df Koulutus 3 Dh Työehtoasiat 4 F Toimitustyö Fa Toimitustyön

Lisätiedot

Kauhavan kaupungin asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje

Kauhavan kaupungin asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje Kauhavan kaupungin asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje Hyväksytty: Kaupunginhallitus 5.10.2009 322 1. Toimintaohjeen soveltaminen Tässä ohjeessa annetaan kaikille kaupungin toimintayksilöille

Lisätiedot

K. F. PUROMIEHEN KIRJAPAINO Arkistoluettelo

K. F. PUROMIEHEN KIRJAPAINO Arkistoluettelo K. F. PUROMIEHEN KIRJAPAINO Arkistoluettelo SISÄLLYSLUETTELO A Johtaminen Aa Kokousasiakirjat 1 Ab Osake- ja yhtiöjärjestysasiat 2 B Lakiasiat 3 C Talous- ja tiliasiakirjat Ca Tilikirjat 4 Cb Muut tiliasiakirjat

Lisätiedot

31.3.2007 Sivu 1. Tehtäväalue TYÖVOIMAN PALVELUKESKUSTEN YHTEISET ASIAKIRJAT. Asiakirjakokonaisuudet S/L Rekisteröintitapa

31.3.2007 Sivu 1. Tehtäväalue TYÖVOIMAN PALVELUKESKUSTEN YHTEISET ASIAKIRJAT. Asiakirjakokonaisuudet S/L Rekisteröintitapa Sivu 1 OHJEASIAKIRJAT Palvelukeskukselle osoitetut muilta viranomaisilta S voa saapuneet määräykset, ohjeet, suositukset yms. Palvelukeskuksen laatimat ohjeet, linjaukset yms. L sp esim. asiakaspalvelukriteerit

Lisätiedot

Ca Tielautakunnan toimituspöytäkirjat. Tielautakunnan toimituspöytäkirjat -liitteineen. Cb Tielautakunnan kokousten pöytäkirjat

Ca Tielautakunnan toimituspöytäkirjat. Tielautakunnan toimituspöytäkirjat -liitteineen. Cb Tielautakunnan kokousten pöytäkirjat ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Sääksmäen kunta C-E, H-I, U Arkistonmuodostaja/viranomainen Tielautakunta Hyllyn numero 1103 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus Asiakirjakokonaisuuden

Lisätiedot

Puumalan seurakunnan arkistosääntö

Puumalan seurakunnan arkistosääntö Puumalan seurakunnan arkistosääntö 1 Sisällysluettelo 1. Puumalan seurakunnan arkistotoimi ja asiakirjahallinto 2 2. Arkisto ja arkistonmuodostaja 2 3. Arkistovastuuhenkilöt 3 4. Rekisteröinti 4 5. Seurakunnan

Lisätiedot

Asiakirjojen siirtäminen arkistolaitokseen

Asiakirjojen siirtäminen arkistolaitokseen Asiakirjojen siirtäminen arkistolaitokseen ARKISTOLAITOS Määräys KA/189/40/2007 9.2.2007 Sisältö Valtion virastojen ja laitosten asiakirjojen siirtäminen arkistolaitokseen Säännökset, joihin toimivalta

Lisätiedot

MÅNDAG OY Arkistoluettelo

MÅNDAG OY Arkistoluettelo MÅNDAG OY Arkistoluettelo SISÄLLYSLUETTELO Aaa Yhtiökokoukset 1 Abb Hallituksen kokoukset 2 MÅNDAG OY:N ARKISTO Arkistonmuodostaja Måndag Oy oli v. 1990-2006 toiminut cd- ja dvd-levyjen valmistukseen keskittynyt

Lisätiedot

RAIJA OLASMAA Arkistoluettelo

RAIJA OLASMAA Arkistoluettelo RAIJA OLASMAA Arkistoluettelo SISÄLLYSLUETTELO A Henkilöstöön liittyvät asiakirjat Aa Henkilöstöluettelot 1 Ab Työhakemukset 2 Ac Palkkoihin liittyvät asiakirjat 3 Ad Työsuhteiden päättyminen 4 Ae Muut

Lisätiedot

RAIJA OLASMAA Arkistoluettelo

RAIJA OLASMAA Arkistoluettelo RAIJA OLASMAA Arkistoluettelo http://www.paivalehdenarkisto.fi/ SISÄLLYSLUETTELO A Henkilöstöön liittyvät asiakirjat Aa Henkilöstöluettelot 1 Ab Työhakemukset 2 Ac Palkkoihin liittyvät asiakirjat 3 Ad

Lisätiedot

ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE. Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu)

ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE. Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu) ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu) 27.5.2016 27.5.2016 1 27.5.2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAOHJEEN TARKOITUS JA SOVELTAMINEN 2. ARKISTOTOIMEN

Lisätiedot

HELSINGIN SANOMAT - SUNNUNTAITOIMITUS Arkistoluettelo

HELSINGIN SANOMAT - SUNNUNTAITOIMITUS Arkistoluettelo HELSINGIN SANOMAT - SUNNUNTAITOIMITUS Arkistoluettelo SISÄLLYSLUETTELO A Henkilöstö ja hallinto Aa Tutkimukset ja selvitykset 1 Ab Oikeustapaukset 2 B Päivittäinen toimitustyö Ba Toimitustyön kehittäminen

Lisätiedot

ASIAKIRJA-AINEISTOJEN JA ARKISTOJEN JÄRJESTÄMINEN, diat 1-43

ASIAKIRJA-AINEISTOJEN JA ARKISTOJEN JÄRJESTÄMINEN, diat 1-43 ASIAKIRJA-AINEISTOJEN JA ARKISTOJEN JÄRJESTÄMINEN, diat 1-43 1 Lainsäädäntö ja käsitteet 2 Järjestämisen tavat 3 Järjestämisvaiheet 4 Arkistokaavan muodostaminen ja luettelointi 5 Arkistoyksiköiden nimiöinti

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA 1.11 ARKISTOTOIMEN JA ASIAKIRJAHALLINNON TOIMINTAOHJE 1.1.2009 Hallituksen 18 päivänä joulukuuta 2008/ 258 hyväksymä 1 YLEISTÄ 1.1 Toimintaohjeen

Lisätiedot

YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN KEHITYSVAMMAISEN LAPSEN PALVELUKOKONAISUUDESSA KUOPION MALLIN MUKAAN

YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN KEHITYSVAMMAISEN LAPSEN PALVELUKOKONAISUUDESSA KUOPION MALLIN MUKAAN Mitä kuuuu kehittämistyöeni? YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN KEHITYSVAMMAISEN LAPSEN PALVELUKOKONAISUUDESSA KUOPION MALLIN MUKAAN Annukka Jämsä-Taskinen apuaisosastonhoitaja, toimintaterapeutti Kuopion kaupunki

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 24.3.2015 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 24.3.2015 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai 24.03.2015 klo 18.00 Paikka Virastotalo LÄSNÄ JÄSEN Torsti Äärelä.pj Leena Hafren Jarmo Arvola Timo Isotalo Kaija Mäki Taina Mäkinen Seija Suominen Irmeli Virtanen

Lisätiedot

TEO MERTANEN Arkistoluettelo

TEO MERTANEN Arkistoluettelo TEO MERTANEN Arkistoluettelo SISÄLLYSLUETTELO Fc Kirjeenvaihto 1 Ff Be Oikeustapaukset ja JSN 2 B Päätoimittajan sekalaisia aineistoja 3 Dm Kunnianosoitukset, juhlat, vuosipäivät 5 TEO MERTASEN ARKISTO

Lisätiedot

Asiakirjahallinnon opas organisaatiomuutostilanteisiin AL/6640/07.01.01.00/2009. Keskeisiä käsitteitä

Asiakirjahallinnon opas organisaatiomuutostilanteisiin AL/6640/07.01.01.00/2009. Keskeisiä käsitteitä Asiakirjahallinnon opas organisaatiomuutostilanteisiin AL/6640/07.01.01.00/2009 Liite 1 Keskeisiä käsitteitä Aineisto Asiakirjallisen tiedon käsittelyprosesseissa tuotettu kokonaisuus (metatiedot ja tiedostot).

Lisätiedot

VETUMA-PALVELUN PALVELINVARMENTEET

VETUMA-PALVELUN PALVELINVARMENTEET Sivu 1 Versio: 3.4, 19.12.2014 VETUMA-PALVELUN PALVELINVARMENTEET 1 (18) Sivu 2 Versio: 3.4, 19.12.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Testiympäristö... 3 2.1 Vetuma-palvelun testiympäristö... 3

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 16.4.2014 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2014 Sivu 2 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ

KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ Kalajoen seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö Hyväksytty kirkkovaltuustossa 26. päivänä kesäkuuta 2014. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 27. päivänä elokuuta

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA ASIAHALLINNAN JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 1. YLEISTÄ. 1.1 Ohjeen tarkoitus ja rakenne

KIVIJÄRVEN KUNTA ASIAHALLINNAN JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 1. YLEISTÄ. 1.1 Ohjeen tarkoitus ja rakenne KIVIJÄRVEN KUNTA ASIAHALLINNAN JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 1. YLEISTÄ 1.1 Ohjeen tarkoitus ja rakenne Tämän toimintaohjeen tarkoituksena on lisätä hallinnon läpinäkyvyyttä sekä kuntalaisten tiedonsaantimahdollisuuksia

Lisätiedot

MobilePay sovelluksen sopimusehdot

MobilePay sovelluksen sopimusehdot MobiePay soveuksen sopimusehdot MobiePay by Danske Bank on mobiiiaitteisiin adattava Danske Bank Oyj:n maksuväine (jäjempänä MobiePay-soveus) sähköistä rahansiirtoa varten. Näitä sopimusehtoja soveetaan

Lisätiedot

HELSINGIN UUSI KIRJAPAINO OSAKEYHTIÖ Arkistoluettelo

HELSINGIN UUSI KIRJAPAINO OSAKEYHTIÖ Arkistoluettelo HELSINGIN UUSI KIRJAPAINO OSAKEYHTIÖ Arkistoluettelo SISÄLLYSLUETTELO A Yhtiökokousasiakirjat 1 B Johtokunnan asiakirjat 2 C Osake- ja yhtiökokousjärjestysasiat 3 D Kirjeenvaihto 4 E Tili- ja talousasiakirjat

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 1 Aika Keskiviikko 5.10.2011 klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Koulukatu 10, rippikoulusali Käsiteltävät asiat: 70 KOKOUKSEN AVAUS 71 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Ennen kuin ryhdyt päivittämään

Ennen kuin ryhdyt päivittämään Johdanto Tämä CD-ROM-evy sisätää Phiipsin ensimmäisen sukupoven DVD-taentimen vamisohjemapäivityksen, joka isää soittimeen DVD+R-evyjen taennusmahdoisuuden sekä useita muita kiinnostavia toimintoja. Päivitystä

Lisätiedot

KAINUUN LIITON ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE

KAINUUN LIITON ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE KAINUUN LIITON ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE Hyväksytty: Maakuntahallitus 17.6.2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 3 2 ASIAKIRJAHALLINTO JA ARKISTOTOIMI 3 3 ORGANISOINTI, TOIMIVALTA, VASTUUHENKILÖT

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asianhallinnan esiselvitys (VN-asianhallinta) Käytössä olevien järjestelmien arkkitehtuurinmukaisuusarviot

Valtioneuvoston asianhallinnan esiselvitys (VN-asianhallinta) Käytössä olevien järjestelmien arkkitehtuurinmukaisuusarviot Vationeuvoston asianhainnan esisevitys (VN-asianhainta) Käytössä oevien järjestemien arkkitehtuurinmukaisuusarviot 10.6.2014 Sisätö Arviointimai ja karkea ooginen tavoitearkkitehtuuri Arvioitavat oemassa

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 0 YLEISHALLINTO ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 2010 Hyväksytty kaupunginhallitus 11.12.1995 Voimaantulo 1.1.1996 Muutettu kaupunginhallitus 8.2.2010/30 Voimaantulo

Lisätiedot

Kokemäen seurakunta Kirkkoneuvoston ohjesääntö 1 ( 7 ) kv 15.5.2014 5. Kokemäen seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö

Kokemäen seurakunta Kirkkoneuvoston ohjesääntö 1 ( 7 ) kv 15.5.2014 5. Kokemäen seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö Kokemäen seurakunta Kirkkoneuvoston ohjesääntö 1 ( 7 ) Kokemäen seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö Hyväksytty kirkkovaltuustossa 15. päivänä toukokuuta 2014 Vahvistettu Turun Arkkihiippakunnan tuomiokapitulissa.

Lisätiedot

Haluan hyvää palvelua. Mitä voin kuluttajana vaatia? VERO2015. Taija Härkki p. 0400 432 585. copyright@taija.härkki.201 5

Haluan hyvää palvelua. Mitä voin kuluttajana vaatia? VERO2015. Taija Härkki p. 0400 432 585. copyright@taija.härkki.201 5 Hauan hyvää paveua. Mitä voin kuuttajana vaatia? VERO2015 Taija Härkki p. 000 32 585 1 5 Maaima huutaa.. Päätä nopeasti ja kadu kaikessa rauhassa 2 3 2 korostuvat Asiakkaan asema muuttumassa yksiöinen

Lisätiedot

Valtionarkiston yleisohje valtion komiteoiden ja neuvottelukuntien ar kis tonhoidosta

Valtionarkiston yleisohje valtion komiteoiden ja neuvottelukuntien ar kis tonhoidosta Valtionarkiston yleisohje valtion komiteoiden ja neuvottelukuntien ar kis tonhoidosta Valtionarkiston yleinen ohje n:o 9 Vai tionarkiston y leiso h j e valtion komiteoiden ja neuvottelukuntien arkis tonhoidost

Lisätiedot

NIVALAN KAUPUNKI ARKISTOTOIMEN JA ASIAKIRJAHALLINNON TOIMINTAOHJE

NIVALAN KAUPUNKI ARKISTOTOIMEN JA ASIAKIRJAHALLINNON TOIMINTAOHJE KH 14.1.2008 NIVALAN KAUPUNKI ARKISTOTOIMEN JA ASIAKIRJAHALLINNON TOIMINTAOHJE 1.YLEISTÄ... 3 1.1 Toimintaohjeen tarkoitus... 3 1.2 Arkistotoimen tehtävät ja tavoitteet (toiminta-ajatus)... 3 2. ARKISTOTOIMEN

Lisätiedot

Galleria BE 19 Do Up with Art Create Happy Spaces sisustusleikin ohjeistus 2010

Galleria BE 19 Do Up with Art Create Happy Spaces sisustusleikin ohjeistus 2010 Gaeria BE 19 Do Up with Art Create Happy Spaces sisustuseikin ohjeistus 2010 Do Up With Art Create Happy Spaces sisustuseikin kuvaus ja säännöt Do Up with Art - Create Happy Spaces -sisustustapa, on jokaisee

Lisätiedot

Lukumäärän laskeminen 1/7 Sisältö ESITIEDOT:

Lukumäärän laskeminen 1/7 Sisältö ESITIEDOT: Lukumäärän laskeminen 1/7 Sisältö Samapituisten merkkijonojen lukumäärä I Olkoon tehtävänä muodostaa annetuista merkeistä (olioista, alkioista) a 1,a 2,a 3,..., a n jonoja, joissa on p kappaletta merkkejä.

Lisätiedot

SEERE SALMINEN Arkistoluettelo

SEERE SALMINEN Arkistoluettelo SEERE SALMINEN Arkistoluettelo SISÄLLYSLUETTELO A Biographica Aa Todistukset 1 Ab Passit ja muut matkustusasiakirjat 2 Ac Kirjeenvaihtajakortit 3 Ad Käyntikortit 4 Ae Muut henkilöön liittyvät asiakirjat

Lisätiedot

1. TOIMINTAOHJEEN TARKOITUS JA SOVELTAMINEN... 2 3. ARKISTONMUODOSTUS JA ASIAKIRJOJEN KÄSITTELY... 4

1. TOIMINTAOHJEEN TARKOITUS JA SOVELTAMINEN... 2 3. ARKISTONMUODOSTUS JA ASIAKIRJOJEN KÄSITTELY... 4 1(8) SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAOHJEEN TARKOITUS JA SOVELTAMINEN... 2 2. ARKISTOTOIMI JA ASIAKIRJAHALLINTO... 2 2.1. Arkistotoimen tehtävät ja tavoitteet... 2 2.2. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

A DIAARIT JA MERKINTÄKIRJAT

A DIAARIT JA MERKINTÄKIRJAT LAHTI MM 1991 AMPUMAHIIHDON ARKISTO PÄÄLUETTELO sivu 1 (16) A DIAARIT JA MERKINTÄKIRJAT LAHTI MM 1991 AMPUMAHIIHDON ARKISTO PÄÄLUETTELO sivu 2 (16) B LUETTELOT Ba Luettelot 1 kansio Ba:1 Kilpailijoiden

Lisätiedot

Arkistoinnin tarkoituksena on tiedon säilyttäminen

Arkistoinnin tarkoituksena on tiedon säilyttäminen Nurmes 22.3.2013 Arkistoinnin tarkoituksena on tiedon säilyttäminen -Paperiset asiakirjat -Kartat piirustukset -Valokuvat -Diat, äänitteet -Sähköinen asiakirjat ja tiedostot 1 Miksi? - toiminnan sujuminen

Lisätiedot

ECO-JET-O ja HYDRO-JET-OS rasvanerottimet

ECO-JET-O ja HYDRO-JET-OS rasvanerottimet ECO-JET ja HYDRO-JET Rasvanerottimet Rakenne Varusteet Tarkastus- ja huotoaukot Ø 0 mm Hajutiiviit ukittavat kannet pikasavaa ACO ALARM DUO -häytin rasvakerroksen ja padotuksen mittaamiseen Hajutiiviit

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 1/ Tekninen lautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto I, valtuustosali. Tikka Raija Liisa

LEMIN KUNTA 1/ Tekninen lautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto I, valtuustosali. Tikka Raija Liisa 1/2010 1 Tekninen lautakunta Torstai 14.01.2010 klo 18.00-19.55 Kunnanvirasto I, valtuustosali Punkka Olavi Vesala Hannu Taipale Heikki Tikka Raija Liisa Penttilä Arto Rämä Maija Laitinen Sonja Buuri Riku

Lisätiedot

0, niin vektorit eivät ole kohtisuorassa toisiaan vastaan.

0, niin vektorit eivät ole kohtisuorassa toisiaan vastaan. Tekijä Pitkä matematiikka 4 9.1.016 168 a) Lasketaan vektorien a ja b pistetulo. a b = (3i + 5 j) (7i 3 j) = 3 7 + 5 ( 3) = 1 15 = 6 Koska pistetulo a b 0, niin vektorit eivät ole kohtisuorassa toisiaan

Lisätiedot