MobilePay sovelluksen sopimusehdot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MobilePay sovelluksen sopimusehdot"

Transkriptio

1 MobiePay soveuksen sopimusehdot MobiePay by Danske Bank on mobiiiaitteisiin adattava Danske Bank Oyj:n maksuväine (jäjempänä MobiePay-soveus) sähköistä rahansiirtoa varten. Näitä sopimusehtoja soveetaan MobiePay-soveuksen käyttöön. 1. Danske Bank Oyj:tä koskevat tiedot Danske Bank Oyj Y-tunnus Pääkonttorin käyntiosoite: Hiiiaiturinkuja 2, Hesinki Puheinvaihde Sähköpostiosoite: Danske Bank Oyj on rekisteröity Patentti- ja rekisterihaituksen yäpitämään kaupparekisteriin. Danske Bank Oyj:ä on uottoaitostoiminnasta annetun ain mukainen uottoaitostoimiupa. Danske Bank Oyj:n toimintaa vavova viranomainen on Euroopan Keskuspankki (EKP), European Centra Bank (ECB), Kaiserstrasse 29, Frankfurt am Main, Saksa. Kansainen vavontaviranomainen on Finanssivavonta, Snemaninkatu 6, PL 103, Hesinki, puhein ( Kuuttaja-asioissa pankin toimintaa vavoo myös Kuuttaja-asiamies ( Kuuttaja-asiamiehen yhteystiedot ovat: Kipaiu- ja kuuttajavirasto, PL 5, Hesinki, puhein (vaihde). 2. MobiePay-soveuksen kuvaus Mobiiiaitteeseen adattavaa MobiePay-soveuksea voi tehdä euromääräisiä rahasiirtoja toisee MobiePay-paveua käyttäväe tai vastaanottaa euromääräisiä suorituksia toiseta MobiePay-paveun käyttäjätä. Kun MobiePay-soveuksea siirtää rahaa, tapahtuu ensin eektroninen rahansiirto maksukortita maksajan MobiePay-soveukseen. Maksajan MobiePay-soveukseta rahamäärä siirtyy vastaanottajan MobiePay-soveukseen ja sietä edeeen vastaanottajan maksutiie.

2 3. Sopimuksen osapuoet ja sopimuksen synty Kun rekisteröidyt MobiePay-soveuksen käyttäjäksi kohdassa 5. mainitua tavaa, tutustut näihin sopimusehtoihin, hyväksyt ne ja somit samaa MobiePay-soveuksen käyttöä koskevan sopimuksen Danske Bank Oyj:n kanssa (jäjempänä pankki ). Rekisteröitymisen jäkeen pankki ähettää sinue nämä sopimusehdot rekisteröitymisen yhteydessä imoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Ehdot öytyvät myös pankin Internet-sivuita osoitteesta 4. Sopimuksen somimisen edeytykset Sinun tuee oa 18 vuotta täyttänyt ei täysi-ikäinen ja täysivatainen. MobiePay-soveusta koskeva sopimus voidaan somia myös vuotiaan henkiön kanssa, mutta täöin MobiePay-soveusta voidaan käyttää ainoastaan seaisten varojen siirtoon, jotka on omaa työä ansaittu. MobiePay-soveusta voi käyttää ainoastaan yksityistä käyttöä varten. 5. Rekisteröityminen MobiePay-soveuksen käyttäjäksi Rekisteröitymistä varten sinun tuee adata MobiePay-soveus mobiiiaiteeseesi App Store-, Googe Pay- tai Windows Store -myymäästä. Rekisteröitymistä varten sinua tuee oa mobiiiaite (esim. äypuhein tai puheiniittymää varustettu tabetti) (jäjempänä puhein), suomaainen matkapuheinnumero, oman pankkisi sinue myöntämät pankkitunnukset, jos hauat käyttöösi kohdassa 11. b) mainitut korkeammat käyttörajat, omissa nimissäsi oeva suomaaisen paveuntarjoajan myöntämä credit- tai debit-maksukortti (tää hetkeä pankki hyväksyy MasterCard Debit ja Credit kortit sekä Visa Eectron ja Visa Credit -kortit), nimissäsi oeva suomaaisen pankin euromääräinen maksutii ja voimassa oeva sähköpostiosoite. Kun käynnistät MobiePay-soveuksen ensimmäisen kerran, tuee sinun syöttää matkapuheinnumerosi ja vahvistaa se tekstiviestiä saamaasi aktivointikoodia, syöttää nimesi ja voimassa oeva sähköpostiosoitteesi,

3 ukea ja hyväksyä MobiePay-soveuksen sopimusehdot, antaa maksukorttisi ja maksutiisi numerot. Maksukortin ja maksutiin numerot voit hautessasi antaa vasta siinä vaiheessa, kun siirrät tai vastaanotat rahaa MobiePay-soveuksea ensimmäisen kerran ja uoda henkiökohtainen MobiePay- tunnusuku. Mikäi hauat käyttöösi kohdassa 11.b) mainitut korkeammat käyttörajat, tuee sinun tunnistautua pankkitunnuksiasi MobiePay-soveuksen asetuksissa. MobiePay-soveus tarjoaa tätä mahdoisuutta myös, jos hauat siirtää MobiePay-soveuksea kohdassa 11.a) mainittua päivärajaa suuremman summan. Yä mainittujen toimenpiteiden suorittamisea rekisteröidyt MobiePay-soveuksen käyttäjäksi. Kun rekisteröidyt MobiePay-soveuksen käyttäjäksi, hyväksyt samaa seuraavat ehdot: pankin MobiePay-soveuksen sopimusehdot. Sen, että nimesi ja matkapuheinnumerosi näkyvät maksutapahtuman toisee osapuoee. Tämä koskee myös saaisia puheinnumeroita. Sen, että pankki veoittaa maksukortitasi MobiePay-soveuksen käytöstä mahdoisesti perittävät maksut isätietoja kohdassa 14. Sen, että pankki rekisteröi matkapuheinnumerosi, maksutapahtuman toisen osapuoen matkapuheinnumeron, maksutapahtuman osapuoten maksutiien numerot ja maksutapahtuman määrän sekä päivämäärän isätietoja kohdassa 26. Sen, että pankki hyödyntää MobiePay-soveuksen käytön tietoja MobiePay-soveuksen käytön seurantaa ja tiastointia varten isätietoja kohdassa Aktivointikoodi ja henkiökohtainen tunnusuku Kun rekisteröidyt MobiePay-soveuksen käyttäjäksi, tuee sinun vahvistaa matkapuheinnumerosi sinue tekstiviestitse ähetettävää aktivointikoodia ja sen jäkeen uoda uusi henkiökohtainen tunnusuku. Pankki suositteee, että et käytä tunnusukua, joka on heposti arvattavissa. MobiePay-soveusta käytetään henkiökohtaisea tunnusuvua. Voit vaihtaa tunnusuvun MobiePay-soveuksea kohdasta Asetukset noudattamaa kohdassa Tarvitsetko apua mainittuja ohjeita. MobiePay-sopimukseen voi iittää ainoastaan yhden matkapuheinnumeron. MobiePay-soveukseen iitetyn matkapuheinnumeron voi vaihtaa kohdasta Asetukset.

4 7. Maksukortti- ja tiinumerotietojen rekisteröinti MobiePay-soveuksen käyttämiseksi sinun on imoitettava MobiePay-soveukseen iitettävän suomaaisen euromääräisen maksutiin tiinumero. Antamasi tiedot rekisteröidään pankin järjestemiin. Aina, kun vastaanotat varoja MobiePay-soveuksea, hyvitetään varat täe maksutiie. Sinun on isäksi imoitettava MobiePay-soveukseen iitettävän maksukortin tiedot (kortin numero, voimassaooaika ja tarkistusnumero). Tää hetkeä pankki hyväksyy MasterCard Debit- ja Credit kortit sekä Visa Credit- ja Visa Eectron -kortit. Kun siirrät varoja MobiePay-soveuksea, veoitetaan summa MobiePay-soveukseen iittämätäsi maksukortita. Vastaat siitä, että oet iittänyt oikean maksutiin ja maksukortin MobiePay- soveukseesi. Pankki pyytää maksukortin myöntäneetä pankita uvan veoituksen tekemiseen maksukortitasi. Kortin myöntäjä päättää, saako veoituksen tehdä. Jos kortin myöntäjä ei anna upaa veoituksen tekemiseen, hyätään tekemäsi maksutoimeksianto. Maksukortin myöntäjää on oikeus periä maksu kortin käytöstä. Myös mahdoinen MobiePayn käyttömaksu veoitetaan maksukortitasi. Pankki käyttää DIBS Payment Services -paveua maksukorttitietojen taentamiseen. DIBS Payment Services on Netsin sertifioima maksunväittäjä. Maksukorttitiedot säiytetään noudattamaa kansainväisiä turvaisuusstandardeja (Payment Card Industry Data Security Standard). Maksukorttitiedot eivät taennu mobiiiaitteeseen eikä pankin järjestemiin. MobiePay-soveukseen iitetyn maksukortin ja maksutiin voi vaihtaa MobiePay-soveuksea. 8. Vastuu tietojen oikeeisuudesta Oet vastuussa MobiePay-soveuksen rekisteröitymisen tai käytön yhteydessä antamiesi tietojen oikeeisuudesta ja ajantasaisuudesta. Tämä koskee esimerkiksi maksukortin ja maksutiin numeroa, matkapuheinnumeroa ja sähköpostiosoitetta. Pankki ei vastaa tietojen oikeeisuudesta. Pankia on oikeus estää MobiePay-soveuksen käyttö, jos antamasi tiedot eivät oe oikein.

5 Oet vastuussa siitä, että: matkapuheinnumero, johon ähetät rahaa, on vastaanottajan matkapuheinnumero, oet näppäiyt oikein siirtämäsi rahasumman ja oet antanut oikean matkapuheinnumerosi henkiöie, jotka siirtävät MobiePay-soveuksea rahaa sinue. Pankki ei vastaa edeä mainittujen tietojen oikeeisuudesta. 9. Oikeus peruuttaa MobiePay-soveusta koskeva sopimus Kuuttajansuojaain mukaan sinua on oikeus peruuttaa tämä sopimus imoittamaa siitä pankie 14 päivän kuuessa siitä, kun oet saanut pysyvää tavaa kappaeen tästä sopimuksesta. Jos hauat käyttää peruuttamisoikeutta, on sinun imoitettava siitä pankie kirjaisesti. Kirjainen imoitus on ähetettävä kohdassa 28. mainittuun pankin osoitteeseen. Imoituksessa on mainittava nimesi ja peruutettava sopimus. Imoitus on isäksi aekirjoitettava. 10. MobiePay-soveuksen toiminnot MobiePay-soveuksea voit siirtää rahaa muie MobiePay-soveuksen käyttäjie matkapuheinnumeron avua, pyytää muita MobiePay-soveuksen käyttäjiä siirtämään sinue rahaa matkapuheinnumerosi avua ja nähdä yhteenvedon annetuista maksutoimeksiannoista ja tehdyistä rahansiirtopyynnöistä MobiePay-soveusta voidaan käyttää euromääräisten summien siirtämiseen. MobiePay-soveusta saa käyttää ainoastaan aiisiin tarkoituksiin. MobiePay-soveuksea ei saa tehdä maksutoimeksiantoa, josta aiheutuu tai saattaa aiheutua haittaa vastaanottajae. Lue isää MobiePay-soveuksen toiminnaisuuksista kohdasta Tarvitsetko apua tai osoitteesta MobiePay-soveuksen käyttörajat a) Voit siirtää ja vastaanottaa MobiePay-soveuksea yhteensä enintään euroa kaenterivuodessa.

6 Lisäksi MobiePay-soveuksessa on rahan siirtämistä koskeva 100 euron vuorokausikohtainen käyttöraja. b) Mikäi oet tunnistautunut pankkitunnuksiasi, voit siirtää ja vastaanottaa MobiePay-soveuksea yhteensä enintään euroa kaenterivuodessa sekä siirtää enintään 250 euroa vuorokaudessa. Käyttörajat käyvät imi MobiePay-soveuksen kohdasta Maksurajat. Mikäi MobiePay-soveukseen iitetyssä maksukortissa on edeä mainittuja käyttörajoja pienemmät käyttörajat, soveetaan maksukortin käyttörajoja. Voit seurata käyttörajoja MobiePay-soveuksen kohdasta Käyttörajat. 12. Maksaminen MobiePay-soveuksea Näin siirrät rahaa MobiePay-soveuksea: 1. Syötä maksutoimeksiannon summa ja näppäie varojen vastaanottajan matkapuheinnumero tai vaitse vastaanottaja puheimen yhteystiedoista, 2. Varmista, että summa ja vastaanottajan matkapuheinnumero ovat oikein, 3. Hyväksy maksu Lähetä rahat -painikkeea, 4. Saat kuittauksen tekemästäsi maksutoimeksiannosta, 5. Summa veoitetaan MobiePay-soveukseen rekisteröidytä maksukortitasi, kun maksukortin myöntäjä on antanut uvan veoitukseen, 6. Lopuksi summa siirtyy vastaanottajan MobiePay-soveukseen rekisteröidye maksutiie maksutiin toteuttamisaikaa ja arvopäivää koskevien ehtojen mukaisesti. MobiePay-soveuksea tekemäsi maksutoimeksiannot näkyvät kohdasta Tapahtumat 13 kuukauden ajan. Vastaavasti vastaanottaja näkee hänee MobiePay-soveuksea siirretyt summat kohdasta Tapahtumat. Jos vastaanottaja ei oe vieä MobiePay-soveuksen käyttäjä, jää maksutoimeksianto odottavaksi maksutoimeksiannoksi. Voit nähdä odottavat maksutoimeksiannot kohdasta Tapahtumat. Odottava maksutoimeksianto jää odottamaan toteutumista 30 kaenteripäivän ajaksi. Jos vastaanottaja ei tänä aikana rekisteröidy MobiePay-soveuksen käyttäjäksi, peruutetaan maksutoimeksianto. MobiePay-soveuksea voi ähettää rekisteröitymättömäe vastaanottajae tekstiviestin tehdystä maksutoimeksiannosta. Pankki ei imoita maksutoimeksiannosta vastaanottajae.

7 Maksutoimeksianto peruutetaan myös, jos toimeksiannon antaja mistä tahansa syystä akkaa oemasta MobiePay-soveuksen käyttäjä tai jos maksukortin myöntäjä ei anna upaa summan veoittamiseksi maksukortita. MobiePay-soveuksea tehdyt maksutapahtumat näkyvät tiiotteeasi kuten muutkin maksutapahtumat. 13. Rahasiirtopyynnön tekeminen MobiePay-soveuksea Näin teet rahasiirtopyynnön MobiePay-soveuksea: 1. Syötä summa ja pyynnön vastaanottajan matkapuheinnumero tai vaitse vastaanottaja puheimen yhteystiedoista, 2. Hyväksy pyyntö painikkeesta Lähetä pyyntö. 3. Saat sen jäkeen pyyntöä koskevan vahvistuksen. 4. Vastaanottaja saa tiedon pyynnöstäsi. 5. Kun vastaanottaja on hyväksynyt pyyntösi, saat tiedon MobiePay-soveukseesi. 6. Lopuksi summa siirtyy MobiePay-soveukseen iitetye maksutiiesi maksutiin toteuttamisaikaa ja arvopäivää koskevien ehtojen mukaisesti. Voit katsoa vahvistettuja rahasiirtopyyntöjäsi MobiePay-soveuksen kohdasta Tapahtumat. MobiePay-soveuksea vastaanotetut maksutapahtumat näkyvät tiiotteeasi kuten muutkin maksutapahtumat. 14. MobiePay-soveuksen käyttömaksu ja muut kuut Pankki ei tää hetkeä peri käyttömaksua MobiePay-soveuksen käytöstä. Oet kuitenkin vevoinen maksamaan teeoperaattorie mobiiiaitteen käytöstä aiheutuvat maksut. Lisäksi MobiePaysoveukseen iitetyn maksukortin myöntäjä saattaa periä maksun kortin käytöstä. Pankia on oikeus ryhtyä perimään käyttömaksua MobiePaysoveuksen käytöstä ja muuttaa MobiePay-soveuksen käytöstä perimiään maksuja noudattamaa kohdan 22. mukaista sopimusehtojen muutosmenetteyä. Mahdoinen käyttömaksu peritään ainoastaan rahan siirtämisestä toisee MobiePay-soveuksen käyttäjäe, ei varojen vastaanottamisesta MobiePay-soveuksea.

8 Kun hyväksyt tämän sopimuksen, hyväksyt samaa, että pankki veoittaa mahdoisen käyttömaksun MobiePay-soveukseen rekisteröimätäsi maksukortita. 15. Maksajan oikeus peruuttaa maksutoimeksianto Et voi peruuttaa MobiePay-soveuksea tekemääsi maksutoimeksiantoa sen jäkeen, kun oet hyväksynyt toimeksiannon, eei pankin kanssa erikseen toisin sovita. 16. Varotoimet MobiePay-soveusta on käytettävä noudattaen näitä sopimusehtoja. MobiePay-soveus on henkiökohtainen, ja ainoastaan sinua on oikeus käyttää sitä. MobiePay-soveuksen käyttämiseksi tarvittavaa henkiökohtaista tunnusukua ei saa uovuttaa toisee henkiöe. Sinun tuee säiyttää tunnusukua huoeisesti ja siten, ettei sivuisea oe mahdoisuutta saada sitä tietoonsa tai käyttää sitä. Tunnusukua ei saa kirjoittaa muistiin tai säiyttää mobiiiaitteessa. MobiePay-soveuksen väärinkäytön estämiseksi oet vevoinen säiyttämään mobiiiaitettasi siten, etteivät ukopuoiset pääse esteettä käyttämään MobiePay-soveusta. Jos mahdoista, on sinun ukittava mobiiiaitteesi tunnuskoodia tai näppäinukituksea. Et saa pajastaa mobiiiaitteen avaamiseksi tarvittavaa tunnuskoodia muie. 17. Maksutapahtumien vavonta ja imoitusvevoisuus Oet vevoinen säännöisesti vavomaan MobiePay-soveuksea tekemiäsi maksutoimeksiantoja MobiePay-soveuksen kohdasta Tapahtumat. Sinun tuee imoittaa pankie oikeudettomasta maksutapahtumasta iman aiheetonta viivytystä sen havaitsemisesta ja joka tapauksessa viimeistään 13 kuukauden kuuessa maksutapahtuman rahamäärän veoittamisesta maksukortitasi. Mikäi huomaat, että MobiePay-soveuksea antamasi maksutoimeksianto on toteutettu virheeisesti, tuee sinun ottaa väittömästi yhteyttä siihen pankkiin, jonka maksutiin oet iittänyt MobiePay-soveukseesi. Tämä pankki sevittää virheeisesti toteutetut maksutapahtumat.

9 18. Vastuusi MobiePay-soveuksen oikeudettomasta käytöstä Oet vastuussa MobiePay-soveuksen oikeudettomasta käytöstä, jos 1. oet uovuttanut MobiePay-soveuksen käytön sen käyttöön oikeudettomae, 2. matkapuheimeesi adatun MobiePay-soveuksen ja MobiePaysoveuksen käyttämiseksi tarvittavan henkiökohtaisen tunnusuvun katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen hatuun tai oikeudeton käyttö johtuu siitä, että oet meneteyt huoimattomasti tai 3. et oe imoittanut pankie iman aiheetonta viivytystä matkapuheimeesi adatun MobiePay-soveuksen ja MobiePaysoveuksen käyttämiseksi tarvittavan henkiökohtaisen tunnusuvun katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen hatuun tai oikeudettomasta käytöstä Vastaat kohdissa 2. ja 3. mainituissa tianteissa MobiePay-soveuksen oikeudettomasta käytöstä enintään 150 euroon saakka. Vastaat kuitenkin MobiePay-soveuksen oikeudettomasta käytöstä täysimääräisesti, jos oet toiminut tahaisesti tai törkeän huoimattomasti tai toiminut kohdassa 1. kuvatua tavaa. Et oe vastuussa MobiePay-soveuksen oikeudettomasta käytöstä sitä osin kuin MobiePay-soveusta on käytetty sen jäkeen kun oet pyytänyt pankkia sukemaan MobiePay-soveuksen kohdassa 21.2 mainitua tavaa. Oet kuitenkin aina vastuussa MobiePay-soveuksen oikeudettomasta käytöstä, jos oet tahaaan tehnyt väärän imoituksen tai toiminut muuten petoisesti. Et oe vastuussa MobiePay-soveuksen oikeudettomasta käytöstä, jos et oe voinut tehdä edeä mainittua imoitusta pankista johtuvasta syystä. Maksukortin katoamisesta on imoitettava maksukortin myöntäneee paveuntarjoajae maksukortin ehtojen mukaisesti. 19. Pankin vastuu MobiePay-soveuksen oikeudettomasta käytöstä Jos pankki on sevittänyt, että et oe vastuussa MobiePay-soveuksen oikeudettomasta käytöstä kohdassa 18. mainituin perustein, paauttaa pankki sinue oikeudettomaksi todetun ja sinuta veoitetun oikeudettoman rahamäärän. Pankki ei maksa paautettavae määräe korkoa eikä korvaa muita kuuja.

10 20. Yivoimainen este Kohdissa 18. ja 19. mainittua vastuuta ei synny, jos se jota vaaditaan vastuuseen, voi osoittaa, että sie kuuuvan vevoitteen täyttämisen on estänyt seainen epätavainen ja ennata-arvaamaton syy, johon se ei oe voinut vaikuttaa ja jonka seurauksia se ei kaikkea huoeisuutta noudattaen oisi voinut vättää. 21. MobiePay-soveuksen sukeminen 21.1 MobiePay-soveuksen sukeminen pankin toimesta Pankia on oikeus sukea MobiePay-soveus, jos sen käytön turvaisuus on vaarantunut tai on syytä epäiä, että MobiePaysoveusta käytetään oikeudettomasti tai vipiisesti. Pankki imoittaa MobiePay-soveuksen sukemisesta ja sen syistä etukäteen MobiePay-soveuksen rekisteröitymisen yhteydessä imoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Pankki voi kuitenkin tehdä imoituksen väittömästi MobiePay-soveuksen sukemisen jäkeen, jos tämä on vahinkojen estämiseksi tai rajoittamiseksi perustetua. Pankki ei tee ainkaan imoitusta siinä tapauksessa, että sen tekeminen on aissa kieettyä MobiePay-soveuksen sukeminen pyynnöstäsi Sinun tuee viipymättä imoittaa pankie ja pyytää pankkia sukemaan MobiePay-soveuksesi, jos MobiePay-soveuksesi ja sen käyttämiseksi tarvittava henkiökohtainen tunnusuku ovat kadonneet tai on syytä epäiä, että ne ovat joutuneet tai saattaneet joutua sivuisen tietoon tai hatuun tai huomaat tai epäiet, että MobiePay-soveustasi on saatettu käyttää oikeudettomasti. MobiePay-soveusta ei saa enää imoituksen jäkeen käyttää. Pankki sukee MobiePay-soveuksesi saatuaan yä mainitun imoituksesi. Voit pyytää pankkia sukemaan MobiePay-soveuksesi soittamaa pankin asiakaspaveun puheinnumeroon (pvm/mpm, suomenkieinen paveu) tai pankin 24 h korttipaveun katoamis- ja sukuimoituksia vastaanottavaan numeroon Asiakaspaveun aukiooajat käy imi pankin Internet-sivuita osoitteesta

11 21.3. MobiePay-soveuksen käyttömahdoisuuden paauttaminen Sinua on oikeus pyytää pankkia paauttamaan MobiePay-soveuksen käyttömahdoisuus. Pyyntö on tehtävä puheimitse pankin asiakaspaveuun (pvm/mpm, suomenkieinen paveu). Asiakaspaveun aukiooajat käy imi pankin Internet-sivuita osoitteesta Jos MobiePay-soveuksen sukemisee ei enää oe perustetta, pankki paauttaa MobiePay-soveuksen käyttömahdoisuuden mahdoisimman pian sen jäkeen, kun oet sitä pyytänyt ja sukemisen peruste on poistunut. 22. Sopimuksen muuttaminen Pankia on oikeus muuttaa näitä sopimusehtoja imoittamaa muutoksesta vähintään kaksi (2) kuukautta ennen muutoksen voimaantuopäivää. Muutos tuee voimaan pankin imoittamasta ajankohdasta ukien, kuitenkin aikaisintaan kahden (2) kuukauden kuuttua imoituksen ähettämisestä. Sopimus jatkuu muutetun sisätöisenä, joet oe muutoksen voimaantuopäivään mennessä kirjaisesti vastustanut muutosta. Sinua on muutoksen ehdotettuun voimaantuopäivään saakka oikeus irtisanoa sopimus päättyväksi heti. Kirjainen irtisanomisimoitus on ähetettävä kohdassa 28 mainittuun pankin osoitteeseen. Pankki imoittaa sinue sopimusehtojen muutoksesta ähettämää muutosta koskevan imoituksen MobiePay-soveukseesi. Voit ukea uudet sopimusehdot MobiePay-soveuksesta, tuostaa tai adata ne suoraan soveuksesta taikka ähettää ne itseesi sähköpostia. 23. MobiePay-soveusta koskevan sopimuksen voimassaoo ja päättyminen Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi. Voit irtisanoa sopimuksen päättymään heti imoittamaa siitä kirjaisesti pankie. Katso pankin yhteystiedot kohdasta 28. Huomaa, että sopimuksen voimassaoo ei pääty siä, että poistat MobiePay-soveuksen mobiiiaitteestasi. Jos et haua enää käyttää MobiePay-soveusta esimerkiksi sioin, kun siirrät matkapuheinnumerosi toisen henkiön nimiin tai akkautat iittymäsi, on erittäin tärkeää, että muistat irtisanoa tämän sopimuksen. Pankki voi irtisanoa sopimuksen päättymään kahden (2) kuukauden kuuttua irtisanomisesta. Pankki imoittaa irtisanomisesta

12 ähettämää imoituksen MobiePay-soveuksen rekisteröitymisen yhteydessä imoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Pankia on oikeus purkaa tämä sopimus väittömästi, jos oet oennaisesti rikkonut tähän sopimukseen perustuvia vevoitteitasi. Jos pankki purkaa tämän sopimuksen, akkaa oikeutesi käyttää MobiePay-soveusta. Sopimus akkaa, kun pankki on ähettänyt purkuimoituksen MobiePay-soveuksen rekisteröitymisen yhteydessä imoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Pankki voi tehdä purkuimoituksen väittömästi MobiePay-soveuksen käytön estämisen jäkeen, jos tämä on vahinkojen estämiseksi tai rajoittamiseksi perustetua. Tämän sopimuksen mukaiset oikeudet ja vevoitteet ovat voimassa sopimuksen päättymiseen saakka. 24. Vahingonkorvausvastuu ja vahingon rajoittaminen Pankki on vevoinen korvaamaan sen väittömän vahingon, joka on aiheutunut pankin virheestä tai aiminyönnistä. Pankki vastaa huoimattomuudesta aiheuttamistaan väiisistä vahingoista, kun on kyse maksupaveuaissa säädettyjen tai sen perusteea sovittujen vevoitteiden vastaisesta menetteystä. Pankin korvattavaksi voi kuitenkin tua ainoastaan seainen väiinen vahinko, joka on syy-yhteydessä pankin ain tai sopimuksen vastaiseen menetteyyn ja joka on out pankin kohtuudea ennakoitavissa. Pankki ei kuitenkaan vastaa MobiePay-soveuksea tehdyn maksutoimeksiannon toteuttamisessa tapahtuneesta virheestä tai aiminyönnistä aiheutuneesta väiisestä vahingosta. Oet vevoinen ryhtymään kohtuuisiin toimenpiteisiin vahingon rajoittamiseksi. Jos aiminyöt vahingon rajoittamisen, vastaat itse vahingosta tätä osin. 25. Sopimuksen siirtäminen Pankia on oikeus siirtää tämä sopimus kokonaan tai osittain kaikkine oikeuksineen ja vevoisuuksineen komannee sinua kuuematta. Sinua ei oe oikeutta siirtää tähän sopimukseen perustuvia oikeuksia ja vevoisuuksia komannee.

13 26. Henkiökohtaisten tietojen rekisteröinti Kun käytät MobiePay-soveusta, hyväksyt samaa, että pankki rekisteröi sinun ja maksutoimeksiannon vastaanottajan matkapuheinnumerot, tiinumerot sekä siirretyn summan ja maksutapahtuman päivämäärän. Pankki säiyttää tietoja ain saiman ajan ja käyttää niitä MobiePay-soveuksea tehtyjen maksutapahtumien todentamisessa ja yhteenvedon tekemisessä, mahdoisessa virheenoikaisussa ja pankin kirjanpidossa. Pankki uovuttaa tietoja vain, jos ainsäädäntö tai viranomaispäätökset sitä edeyttävät. 27. Sähköiset jäjet Kun rekisteröidyt MobiePay-soveuksen käyttäjäksi hyväksyt samaa, että pankki kerää seuraavia tietoja: Katsomasi soveuksen sivut ja katsomisaika, Käyttämäsi mobiiiaitteen tyyppi, Käyttämäsi käyttöjärjestemä ja IP-osoite. Pankki käyttää tietoja vain MobiePay-soveuksen käytön sevitystä ja tiastojen aadintaa varten tarkoituksenaan parantaa MobiePaysoveuksen toimivuutta. Tietoja ei voida käyttää henkiökohtaisten tietojen keräämiseen. Mitään tietoja ei uovuteta komansie. Teknisistä syistä MobiePay-soveuksen käyttö ei oe mahdoista iman, että yä mainittuja tietoja kerätään. Sinun on irtisanottava tämä sopimus, jos et haua, että pankki kerää näitä tietoja. 28. Asiakaspaveu ja asiointikieet Pankki imoittaa kuoinkin voimassa oevat yhteystietonsa pankin Internet-sivuia osoitteessa Voit ottaa yhteyttä pankkiin MobiePay-soveukseen iittyvissä asioissa soittamaa pankin asiakaspaveuun (pvm/mpm). Lisäksi voit oa yhteydessä pankkiin kirjaisesti tai sähköisesti. Asiointi puheimitse tai sähköisesti edeyttää, että pankki voi uotettavasti varmistua henkiöisyydestäsi. Pankki imoittaa sinue sopimusehtojen muutoksista ähettämää muutosta koskevan imoituksen MobiePay-soveukseesi kohdassa 22. mainitua tavaa. Muista MobiePay-soveukseen iittyvistä asioista pankki tiedottaa sinue ähettämää sähköpostin MobiePay-soveuksen rekisteröimisen yhteydessä imoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.

14 MobiePay-soveuksen sopimusehdot ja soveusta koskevat kuvaukset öytyvät suomenkieisenä pankin Internet-sivuia Immateriaaioikeudet MobiePay-soveuksen omistusoikeus, tekijänoikeus, tavaramerkki- ja kaikki muut immateriaai-oikeudet kuuuvat pankie, eei toisin oe imoitettu. Aineiston tai sen osan ainaaminen, kopiointi, taentaminen, muokkaaminen, muunteu, siirtäminen, uovuttaminen, muu hyväksikäyttäminen tai hyödyntäminen edes osittain iman pankin ennata antamaa kirjaista upaa on ehdottomasti kieetty. 30. Oikeuspaikka ja soveettava aki Tähän sopimukseen soveetaan Suomen akia riippumatta siitä, mistä maasta MobiePay-soveusta käytetään. Jos sopimukseen iittyvää erimieisyyttä ei saada ratkaistuksi neuvotteemaa, ratkaistaan erimieisyydet siinä käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä pankin kotipaikka on tai sen haintoa pääasiaisesti hoidetaan taikka sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä sinua on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Joei sinua ei oe asuinpaikkaa Suomessa, erimieisyydet käsiteään siinä käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä pankia on kotipaikka tai sen haintoa pääasiaisesti hoidetaan. 31. Tuomioistuinten ukopuoiset oikeussuojakeinot Voit saattaa tätä sopimusta koskevan erimieisyyden Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan (FINE, tai sen yhteydessä toimivan Pankkiautakunnan tai Kuuttajariitaautakunnan (KRIL, käsitetäväksi. 32. Oikeus saada sopimusehdot sopimussuhteen aikana Sinua on oikeus mioin tahansa sopimuksen voimassaooaikana saada pyynnöstä pankita nämä ehdot kirjaisesti tai muua pysyvää tavaa. Nämä MobiePay-soveuksen sopimusehdot on otettu käyttöön akaen.

MobilePay sovelluksen sopimusehdot

MobilePay sovelluksen sopimusehdot MobilePay sovelluksen sopimusehdot MobilePay by Danske Bank on mobiililaitteisiin ladattava Danske Bank Oyj:n maksuväline (jäljempänä MobilePay-sovellus) sähköistä rahansiirtoa varten. Näitä sopimusehtoja

Lisätiedot

MobilePay sovelluksen sopimusehdot

MobilePay sovelluksen sopimusehdot MobilePay sovelluksen sopimusehdot MobilePay by Danske Bank on mobiililaitteisiin ladattava Danske Bank Oyj:n maksuväline (jäljempänä MobilePay-sovellus) sähköistä rahansiirtoa varten. Näitä sopimusehtoja

Lisätiedot

MobilePay sovelluksen sopimusehdot

MobilePay sovelluksen sopimusehdot MobilePay sovelluksen sopimusehdot MobilePay on mobiililaitteisiin ladattava Danske Bank A/S Suomen sivuliikkeen maksuväline (jäljempänä MobilePay-sovellus) sähköistä rahansiirtoa varten. Näitä sopimusehtoja

Lisätiedot

PALVELUSETELI KUOPION KAUPUNGISSA. 04.05.2011 Merja Ylönen

PALVELUSETELI KUOPION KAUPUNGISSA. 04.05.2011 Merja Ylönen PALVELUSETELI KUOPION KAUPUNGISSA 04.05.2011 Merja Yönen MIKÄ ON PALVELUSETELI? Paveusetei on yksi paveujen järjestämistapa. Paveuseteiä myönnetään asiakkaae sitoumus maksaa tietty osa tietystä yksityisen

Lisätiedot

Lexmarkin tulostuksenhallinta

Lexmarkin tulostuksenhallinta Lexmarkin tuostuksenhainta Optimoi verkkotuostus ja saavuta kipaiuetu tuostuksenhaintaratkaisua, jonka voit ottaa käyttöön omissa tioissasi tai pivipaveun kautta. Turvainen ja kätevä tuosteiden vapautus

Lisätiedot

Maksa laskusi Ärrällä

Maksa laskusi Ärrällä R-KIOSKIN LASKUNMAKSUPALVLEUN KUVAUS 20.6.2016 Maksa laskusi Ärrällä Ärrällä voit maksaa kaikki laskut, joissa on viitetiedot sisältävä viivakoodi. Voit maksaa laskusi Ärrällä riippumatta omasta pankistasi.

Lisätiedot

Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen yritysasiakkaana

Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen yritysasiakkaana Ohje 1 (10) Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen yritysasiakkaana Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen vaatii henkilökohtaisia pankkitunnuksia. Käytössä on seuraavien verkkopankkien

Lisätiedot

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404)

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1(5) Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan perintäpalveluista ja sitä koskevista toimenpiteistä. Sopimus toimii myös valtuutuksena perintäpalveluiden

Lisätiedot

Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen kuluttaja-asiakkaana

Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen kuluttaja-asiakkaana Ohje 1 (5) Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen kuluttaja-asiakkaana Energiapeiliin rekisteröityminen vaatii henkilökohtaisia pankkitunnuksia. Käytössä on seuraavien verkkopankkien tunnistautumispalvelut:

Lisätiedot

Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen yritysasiakkaana

Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen yritysasiakkaana Ohje 1 (10) Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen yritysasiakkaana Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen vaatii henkilökohtaisia pankkitunnuksia. Käytössä on yleisimpien verkkopankkien

Lisätiedot

Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen kuluttaja-asiakkaana

Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen kuluttaja-asiakkaana Ohje 1 (5) Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen kuluttaja-asiakkaana Energiapeiliin rekisteröityminen vaatii henkilökohtaisia pankkitunnuksia. Käytössä on yleisimpien verkkopankkien tunnistautumispalvelut:

Lisätiedot

Haluan hyvää palvelua. Mitä voin kuluttajana vaatia? VERO2015. Taija Härkki p. 0400 432 585. copyright@taija.härkki.201 5

Haluan hyvää palvelua. Mitä voin kuluttajana vaatia? VERO2015. Taija Härkki p. 0400 432 585. copyright@taija.härkki.201 5 Hauan hyvää paveua. Mitä voin kuuttajana vaatia? VERO2015 Taija Härkki p. 000 32 585 1 5 Maaima huutaa.. Päätä nopeasti ja kadu kaikessa rauhassa 2 3 2 korostuvat Asiakkaan asema muuttumassa yksiöinen

Lisätiedot

Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu

Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu Pankeilla on velvollisuus tarjota tilinsiirtopalvelua kuluttaja-asiakkaalle, joka siirtää maksuasiointinsa toiseen Suomessa toimivaan pankkiin ja uusi tili on samassa

Lisätiedot

NORDEA PAY -SOVELLUKSEN KÄYTTÖEHDOT 05.2016

NORDEA PAY -SOVELLUKSEN KÄYTTÖEHDOT 05.2016 NORDEA PAY -SOVELLUKSEN KÄYTTÖEHDOT 05.2016 Nordea Pay on Nordea Pankki Suomi Oyj:n välittämä mobiililaitteisiin ladattava sovellus, joka sisältää Nordea Pankki Suomi Oyj:n (jäljempänä pankki) tarjoamia

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

1(6) TALLETUSTILIN YLEISET EHDOT 1.7.2015

1(6) TALLETUSTILIN YLEISET EHDOT 1.7.2015 1(6) TALLETUSTILIN YLEISET EHDOT 1.7.2015 Näitä ehtoja sovelletaan eri talletustilien tilisopimuksiin ja yleiset ehdot ovat osa tilisopimusta. Määritelmät Arvopäivä: Arvopäivä on viiteajankohta, jota pankki

Lisätiedot

KÄYTTÖTILIN JA PRIME-TILIN YLEISET EHDOT

KÄYTTÖTILIN JA PRIME-TILIN YLEISET EHDOT KÄYTTÖTILIN JA PRIME -TILIN YLEISET EHDOT 1. 7.2015 Näitä ehtoja sovelletaan käyttö- ja prime-tilien tilisopimuksiin ja yleiset ehdot ovat osa tilisopimusta. Maksutoimeksiantojen toteuttamiseen sovelletaan

Lisätiedot

Irman käyttöohje Tunturisuunnistajille

Irman käyttöohje Tunturisuunnistajille Irman käyttöohje Tunturisuunnistajille Tämä ohje on tarkoitettu niille suunnistajille joilla ei ole koskaan ollut nk. lisenssiä. Mikäli sinulla on joskus ollut lisenssi, niin ohjeet Irman käyttöön löytyvät

Lisätiedot

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11.

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11.2015 1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot Luotonantaja: Yhteisötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköpostiosoite: Faksinumero: Internetosoite: Lainasto

Lisätiedot

Yliopistohaku.fi -palvelun Oma haku -palvelu

Yliopistohaku.fi -palvelun Oma haku -palvelu Hakijan ohje Opetushallitus syksy 2013 Yliopistohaku.fi -palvelun Oma haku -palvelu Sisältö Yliopistohaku.fi palvelun Oma haku -palvelu... 2 Aloitusnäyttö... 4 Kirjaudu Oma haku -palveluun... 5 Entä jos

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

KorkoExtra-tili yrityksille, 1 (5) Erityiset ja yleiset ehdot

KorkoExtra-tili yrityksille, 1 (5) Erityiset ja yleiset ehdot KorkoExtra-tili yrityksille, 1 (5) Erityiset ja yleiset ehdot Erityiset ehdot Tilin määritelmä KorkoExtra-tili on jatkuva säästämiseen tarkoitettu tili. Tilillä olevat varat ovat vapaasti käytettävissä

Lisätiedot

20.5.2010. E-laskun vastaanotto Verkkopankissa tai Maksamisen verkkopalvelussa Kuluttajille yleiset ehdot

20.5.2010. E-laskun vastaanotto Verkkopankissa tai Maksamisen verkkopalvelussa Kuluttajille yleiset ehdot 1 (5) E-laskun vastaanotto Verkkopankissa tai Maksamisen verkkopalvelussa Kuluttajille yleiset ehdot Ehdot hyväksytty 18.8.2006, päivitetty. Yleistä E-laskun vastaanotto on palvelu, jossa Lähettäjä toimittaa

Lisätiedot

KUN RANGAISTUS TULEE KOTIIN: LASTENSUOJELUN ROOLI VALVONTARANGAISTUKSESSA

KUN RANGAISTUS TULEE KOTIIN: LASTENSUOJELUN ROOLI VALVONTARANGAISTUKSESSA KUN RANGAISTUS TULEE KOTIIN: LASTENSUOJELUN ROOLI VALVONTARANGAISTUKSESSA Sosiaaityöntekijä Kirsi Koivistoinen Lapsiperhepaveut/poiisin sosiaaityö LASTENSUOJELU JA VALVONTARANGAISTUS Taustaa 9/2013 ähtien

Lisätiedot

Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot

Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja sisältö 1.1 Nämä käyttöehdot (jäljempänä Ehdot ) koskevat Suomen Telemarkkinointiliitto

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

... .-' ... ASUNTO OY KITEEN PUHOSSELKÄ -NIMISEN YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS ...

... .-' ... ASUNTO OY KITEEN PUHOSSELKÄ -NIMISEN YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS ... .... ASUNTO OY KITEEN PUHOSSELKÄ -NIMISEN YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 1 TOIMINIMI JA PAIKKA Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Kiteen Puhossekä ja kotipaikka Kitee. _ y-tunnus: 0 168966-3 Sivu 1 2 TOIMIALA Yhtiön

Lisätiedot

Maksupalvelulaki. EDUSKUNNAN VASTAUS 38/2010 vp. Hallituksen esitys maksupalvelulaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Päätös.

Maksupalvelulaki. EDUSKUNNAN VASTAUS 38/2010 vp. Hallituksen esitys maksupalvelulaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Päätös. EDUSKUNNAN VASTAUS 38/2010 vp Hallituksen esitys maksupalvelulaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä maksupalvelulaiksi

Lisätiedot

Nordean euromaksualueella välitettävien 1 (5) euromaksujen yleiset ehdot 1.2.2014

Nordean euromaksualueella välitettävien 1 (5) euromaksujen yleiset ehdot 1.2.2014 Nordean euromaksualueella välitettävien 1 (5) Jos erikielisten versioiden välillä on eroja, suomenkieliset ehdot ovat ratkaisevat. 1. Ehtojen soveltamisala Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan, jollei toisin

Lisätiedot

EUROMAKSUALUEELLA VÄLITETTÄVIEN EUROMAKSUJEN YLEISET EHDOT

EUROMAKSUALUEELLA VÄLITETTÄVIEN EUROMAKSUJEN YLEISET EHDOT EUROMAKSUALUEELLA VÄLITETTÄVIEN EUROMAKSUJEN Nämä yleiset maksujenvälityksen ehdot on laadittu Danske Bankissa Finanssialan Keskusliiton laatimien malliehtojen pohjalta. Jos erikielisten versioiden välillä

Lisätiedot

LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN YLEISET EHDOT

LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN YLEISET EHDOT LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN Nämä yleiset valuuttamaksujen ehdot on laadittu Danske Bankissa Finanssialan Keskusliiton (FK) laatimien malliehtojen pohjalta. Jos erikielisten versioiden välillä

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT. 1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT. 1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista Sivu 1 (5) VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Internet-osoite Danske Bank Oyj Hiililaiturinkuja 2, PL 1561, 00075 DANSKE

Lisätiedot

LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN YLEISET EHDOT

LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN YLEISET EHDOT 1 (7) LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN YLEISET EHDOT Nämä ehdot ovat voimassa 1.6.2010 alkaen. Jos erikielisten ehtoversioiden välillä on eroja, suomenkieliset ehdot ovat ratkaisevat. 1. Ehtojen

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

RAILI-palvelun lupaehdot

RAILI-palvelun lupaehdot Lupaehdot 1 (5) RAILI-palvelun lupaehdot 1. SOVELTAMISALA Yleistä Asiakkaalla tarkoitetaan näissä lupaehdoissa yritysasiakasta, jolle Liikennevirasto on myöntänyt RAILI-palvelun käyttöluvan. Palvelusta

Lisätiedot

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen.

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 1. Yleistä Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 2. Lainan myöntämisen yleiset edellytykset Luotonantaja voi myöntää

Lisätiedot

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY A V E R 1 (5) ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA 1 Osapuolet 1.1 (jäljempänä asiakas ) 1.2 Aver Asianajotoimisto Oy Fredrikinkatu 25 A 24 00120

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT. 1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT. 1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista Sivu 1 (5) VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Internet-osoite Danske Bank Oyj Hiililaiturinkuja 2, 00100 Helsinki www.danskebank.fi

Lisätiedot

Yleiset ehdot 1 (6) Yksityishenkilöt

Yleiset ehdot 1 (6) Yksityishenkilöt Yleiset ehdot 1 (6) Näitä tilin yleisiä ehtoja sovelletaan yksityishenkilöiden tilisopimuksiin ja nämä yleiset ehdot ovat osa tilisopimusta. Finanssivalvonta on hyväksynyt nämä tilin yleiset ehdot 21.05.2010

Lisätiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot Luotonantaja: Yhteisötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköpostiosoite: Faksinumero: Internetosoite: Lainasto Oy 2382033-5

Lisätiedot

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki 1 (5) LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS II Asiamies: Y-tunnus: Yhteystiedot: Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki Yhteystiedot: PL 111, Lauttasaarentie 8

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

VERKKOPALVELUN KÄYTTÖEHDOT. Voimassa alkaen toistaiseksi. 1 Soveltamisala

VERKKOPALVELUN KÄYTTÖEHDOT. Voimassa alkaen toistaiseksi. 1 Soveltamisala VERKKOPALVELUN KÄYTTÖEHDOT Voimassa 19.12.2015 alkaen toistaiseksi. 1 Soveltamisala Näitä ehtoja sovelletaan Innovestor Oy:n ja sen Ruotsissa sijaitsevan sivuliikkeen Innovationsinvesterinagar i Sverige

Lisätiedot

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon 1 (5) MPY Mikonkatu 16 50100 Mikkeli MPY PALVELUT OYJ:N KUITULIITTYMIEN ERITYISEHDOT 1.6.2015 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta ja. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus. Valtori

Punkalaitumen kunta ja. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus. Valtori Palvelusopimus 1 / 6 PALVELUSOPIMUS Asiointitili-palvelusta Punkalaitumen kunta ja Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus www.valtori.fi VALTORI Palvelusopimus

Lisätiedot

EUROMAKSUALUEELLA VÄLITETTÄVIEN EUROMAKSUJEN YLEISET EHDOT

EUROMAKSUALUEELLA VÄLITETTÄVIEN EUROMAKSUJEN YLEISET EHDOT 1 (5) EUROMAKSUALUEELLA VÄLITETTÄVIEN EUROMAKSUJEN YLEISET EHDOT Nämä ehdot ovat voimassa 1.6.2010 alkaen. Jos erikielisten ehtoversioiden välillä on eroja, suomenkieliset ehdot ovat ratkaisevat. 1. Ehtojen

Lisätiedot

Viestintäpalveluiden erityisehdot yrityksille ja yhteisöille

Viestintäpalveluiden erityisehdot yrityksille ja yhteisöille Viestintäpalveluiden erityisehdot yrityksille ja yhteisöille EHDOT 1 (6) KAISANET OY VIESTINTÄPALVELUJEN ERITYISEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 1. SOVELTAMINEN 1.1. Näitä erityisehtoja sovelletaan toimittajan

Lisätiedot

1 (5) [Pankki] Y-tunnus [Y-tunnus] [Konttori] LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN YLEISET EHDOT

1 (5) [Pankki] Y-tunnus [Y-tunnus] [Konttori] LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN YLEISET EHDOT [Pankki] Y-tunnus [Y-tunnus] [Konttori] LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN YLEISET EHDOT 1.2.2018 1 (5) Jos erikielisten ehtoversioiden välillä on eroja, suomenkieliset ehdot ovat ratkaisevat. 1.

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Yritys ja työterveyshuolto. Työterveyshuolto henkilöstön hyvinvoinnin tukena

Yritys ja työterveyshuolto. Työterveyshuolto henkilöstön hyvinvoinnin tukena Yritys ja työterveyshuoto Työterveyshuoto henkiöstön hyvinvoinnin tukena Sisäys Työterveyshuoon tavoitteet... 4 Työterveyshuoon sisätö... 5 Henkiöstön työ- ja toimintakyvyn tukeminen... 6 Terveyden ja

Lisätiedot

INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT

INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT 1. SOPIMUKSEN SISÄLTÖ Määräaikaistalletus on sopimuksessa määriteltyjen ehtojen mukaisesti avattu talletustili. Yhdistys maksaa talletustilille korkoa talletusajan päättyessä,

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Arkistonmuodostuksesta tiedonhallintaan

Arkistonmuodostuksesta tiedonhallintaan ARKISTOINNIN/TIEDONHALLINNAN TAVOITE ON, ETTÄ ASIAKIRJAT PALVELEVAT TIEDONLÄHTEINÄ ELINKAARENSA KAIKISSA VAIHEISSA Tiedon öytymisen edeytys on, että kaikki noudattavat yhteisesti sovittuja toimintatapoja

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

INTERNET-PANKIN JA INTERNET-PANKKITUNNUSTEN KÄYTTÖÄ KOSKEVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT

INTERNET-PANKIN JA INTERNET-PANKKITUNNUSTEN KÄYTTÖÄ KOSKEVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT INTERNET-PANKIN JA INTERNET-PANKKITUNNUSTEN KÄYTTÖÄ KOSKEVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT Nämä ehdot ovat voimassa marraskuusta 2010 alkaen. Määritelmät Internet-pankki: Pankin asiakkaalle tarjoama sähköinen palvelukokonaisuus,

Lisätiedot

3. Määritelmät Kuluttajalla 1. Tiedot palveluntarjoajasta Maksajalla Maksuvälineellä Maksutapahtumalla Maksutoimeksiannolla

3. Määritelmät Kuluttajalla 1. Tiedot palveluntarjoajasta Maksajalla Maksuvälineellä Maksutapahtumalla Maksutoimeksiannolla Maksupalvelutiedote 1.4.2014 Tähän tiedotteeseen on koottu maksupalveluja koskevia yleisiä ennakkotietoja, joita pankin on annettava kuluttaja-asiakkaalle ennen puitesopimuksen tekemistä (jäljempänä maksupalvelutiedote

Lisätiedot

Galleria BE 19 Do Up with Art Create Happy Spaces sisustusleikin ohjeistus 2010

Galleria BE 19 Do Up with Art Create Happy Spaces sisustusleikin ohjeistus 2010 Gaeria BE 19 Do Up with Art Create Happy Spaces sisustuseikin ohjeistus 2010 Do Up With Art Create Happy Spaces sisustuseikin kuvaus ja säännöt Do Up with Art - Create Happy Spaces -sisustustapa, on jokaisee

Lisätiedot

MAKSAMINEN. Business Onlinen etusivun Hyödylliset apuvälineet -inforuudussa on ohje kansiomaksamiseen.

MAKSAMINEN. Business Onlinen etusivun Hyödylliset apuvälineet -inforuudussa on ohje kansiomaksamiseen. MAKSAMINEN Business Onlinessa on kaksi tapaa laskujen maksamiseen; tavallinen maksaminen ja maksujen luokitteluominaisuuksia sisältävä kansiomaksaminen. On suositeltavaa, että käytät vain jompaakumpaa

Lisätiedot

EUROMAKSUALUEELLA VÄLITETTÄVIEN EUROMAKSUJEN YLEISET EHDOT

EUROMAKSUALUEELLA VÄLITETTÄVIEN EUROMAKSUJEN YLEISET EHDOT = = = = = = = = EUROMAKSUALUEELLA VÄLITETTÄVIEN EUROMAKSUJEN YLEISET EHDOT 1. Ehtojen soveltamisala Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan, jollei toisin ole sovittu, yhtenäisellä euromaksualueella toteutettaviin

Lisätiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot Luotonantaja: Yhteisötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköpostiosoite: Faksinumero: Internet osoite: Blue Finance Oy 2431091-9

Lisätiedot

Käyttölaina 2.000,00 EUR. Danske Bank A/S, Suomen sivuliike

Käyttölaina 2.000,00 EUR. Danske Bank A/S, Suomen sivuliike VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Internet-osoite www.danskebank.fi 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista Luottotyyppi

Lisätiedot

PAYTRAIL- TILIN YLEISET EHDOT

PAYTRAIL- TILIN YLEISET EHDOT sivu 1 (7) PAYTRAIL- TILIN YLEISET EHDOT a) Paytrail Oyj, Y-tunnus 2122839-7, osoitteessa c/o Innova 2, Lutakonaukio 7, 40100 Jyväskylä, sähköposti asiakaspalvelu@paytrail.com, ( Paytrail ); ja b) 18 vuotta

Lisätiedot

Verkkopalvelun käyttöehdot 1/6

Verkkopalvelun käyttöehdot 1/6 Verkkopalvelun käyttöehdot 1/6 1. Yleistä 1.1. Musiikkiluvat.fi verkkopalvelu on GT Musiikkiluvat Oy:n välittämä, musiikkiluvat.fitunnuksilla käytettävä palvelukokonaisuus, johon sisältyy verkossa tarjottavia

Lisätiedot

Oma Reittiopas. Palvelun käyttöehdot. Laadittu 30.11.2012

Oma Reittiopas. Palvelun käyttöehdot. Laadittu 30.11.2012 Oma Reittiopas Palvelun käyttöehdot Laadittu 30.11.2012 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Palvelun kuvaus... 3 3 Palvelun käyttäminen ja siihen rekisteröityminen... 3 4 Rekisteröintitiedot ja niiden käyttö...

Lisätiedot

Verkkopalvelun järjestää ja ylläpitää Folksam Vahinkovakuutus Oy ja siellä käytettäviä palveluja tarjoaa Folksam.

Verkkopalvelun järjestää ja ylläpitää Folksam Vahinkovakuutus Oy ja siellä käytettäviä palveluja tarjoaa Folksam. 1 (5) Folksamin Asiakasportaali henkilöasiakkaille Sopimusehdot 16.9.2014 1 Yleistä Folksam Vahinkovakuutus Oy:n (jäljempänä Folksam tai Palveluntarjoaja) verkkopalvelu henkilöasiakkaalle (Asiakasportaali)

Lisätiedot

1 / 7 MAKSUPALVELUJEN ERITYISEHDOT / MAKSAJA 1. SOVELTAMISALA, TIEDOT PALVELUNTARJOAJASTA, PIENMAKSUT

1 / 7 MAKSUPALVELUJEN ERITYISEHDOT / MAKSAJA 1. SOVELTAMISALA, TIEDOT PALVELUNTARJOAJASTA, PIENMAKSUT 1 / 7 MAKSUPALVELUJEN ERITYISEHDOT / MAKSAJA 1. SOVELTAMISALA, TIEDOT PALVELUNTARJOAJASTA, PIENMAKSUT 1.1 Liittymän maksamisominaisuus - Puhelin- tai muuhun tietoliikenneliittymääsi liittyvään maksuominaisuuteen

Lisätiedot

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa EROTTAJAN KASINON YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT (VOIMASSA 1.8.2012 ALKAEN) 1. Soveltamisala Näitä Erottajan Kasinon yleisiä varaus- ja peruutusehtoja ( Yleiset Ehdot ) ja Erottajan Kasinon käyttösääntöjä

Lisätiedot

Oma matkakortti. Palvelun käyttöehdot

Oma matkakortti. Palvelun käyttöehdot Oma matkakortti Palvelun käyttöehdot 1 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Palvelun kuvaus... 3 3 Palvelun käyttäminen ja siihen rekisteröityminen... 3 4 Rekisteröintitiedot ja niiden käyttö... 3 5 Palveluun

Lisätiedot

Rekisteröityminen, tilojen varaaminen ja maksaminen WebTimmi varausjärjestelmässä

Rekisteröityminen, tilojen varaaminen ja maksaminen WebTimmi varausjärjestelmässä Rekisteröityminen, tilojen varaaminen ja maksaminen WebTimmi varausjärjestelmässä 1. Sanasto WebTimmi on Tampereen kaupungin kulttuuripalvelujen käytössä oleva internetpohjainen varausjärjestelmä, jossa

Lisätiedot

Kansiomaksaminen. 1. Uuden maksun ja kansion tekeminen...2. 2. Maksun tietojen tarkistaminen...3. 3. Maksun hyväksyminen ja kansion sulkeminen...

Kansiomaksaminen. 1. Uuden maksun ja kansion tekeminen...2. 2. Maksun tietojen tarkistaminen...3. 3. Maksun hyväksyminen ja kansion sulkeminen... Kansiomaksaminen Voit maksaa Business Onlinessa kahdella tavalla: perinteisesti tai kansiomaksaminen avulla. On suositeltavaa, että käytät pääsääntöisesti vain jompaa kumpaa tapaa, jotta maksuja ei jää

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro Antopäivä Voimaantulopäivä FINANSSIVALVONTA Lisätietoja

Määräykset ja ohjeet Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro Antopäivä Voimaantulopäivä  FINANSSIVALVONTA Lisätietoja Määräykset ja ohjeet Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro 4/01.00/2011 Antopäivä 15.12.2012 Voimaantulopäivä 1.1.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

Tiedonsiirtonopeuden vaihteluvälit

Tiedonsiirtonopeuden vaihteluvälit Palvelun avausaika on enintään neljä viikkoa tilaushetkestä tai asiakkaan toivomasta myöhemmästä avaushetkestä. Kiinteistöliittymäkohteissa toimitusaika voi olla pidempi. Avaushetki vahvistetaan asiakkaalle

Lisätiedot

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Versio 2014.01.31 Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n (jäljempänä "ST") tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

Näitä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin palveluihin jotka Soma Systems (jäljempänä palveluntarjoaja) toimittaa asiakkailleen.

Näitä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin palveluihin jotka Soma Systems (jäljempänä palveluntarjoaja) toimittaa asiakkailleen. Soma Systems Yleiset sopimusehdot Y-tunnus: 2122675-4 http://www.soma.fi/ Kenraalintie 12 A 5 46800 Myllykoski 040 141 8830 1. Sopimusehtojen soveltaminen Näitä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin palveluihin

Lisätiedot

SijoitusTalletus-tili 1 (5) Erityiset ja yleiset ehdot

SijoitusTalletus-tili 1 (5) Erityiset ja yleiset ehdot SijoitusTalletus-tili 1 (5) Erityiset ja yleiset ehdot Talletuskorko Talletuskorko on kiinteä koko talletusajan. Talletuskoron laskentatapa Korkoa lasketaan tallettamispäivästä eräpäivään, eräpäivää mukaan

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Leasingsopimus (limiitti) LC

Siilinjärven kunta. Leasingsopimus (limiitti) LC Siilinjärven kunta Leasingsopimus (limiitti) 072821-LC01-000-000 3 Step IT Oy (jäljempänä Vuokralleantaja ), Y-tunnus 2161942-7, Mechelininkatu 1a, 00180 Helsinki, vuokraa Vuokralleottajalle tämän sopimuksen

Lisätiedot

Mobiilijäsenkortti. Mobiilikortin aktivointi

Mobiilijäsenkortti. Mobiilikortin aktivointi Mobiilijäsenkortti AKK-Motorsport ry:n jäsenkortti on Lompakossa oleva mobiilikortti. Mobiilikortti toimii puhelimeen ladattavana Lompakko-sovelluksena, joka toimitetaan kaikille Jäsenmaksunsa maksaneille

Lisätiedot

Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus

Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus Valtiokonttori Palvelusopimus 1 (6) Valtion IT-palvelukeskus 354/23/2009..20 PALVELUSOPIMUS Asiointitili-palvelusta Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus Siltasaarenkatu 18 20 A, Helsinki PL 14,

Lisätiedot

BUSINESSWEB PALVELUN TILAUS JA SOPIMUS

BUSINESSWEB PALVELUN TILAUS JA SOPIMUS Sivu 1 / 4 Uusi sopimus Muutos voimassa olevaan BusinessWeb sopimukseen BusinessWeb sopimuksen purku (irtisanominen) Asiakas täyttää harmaannetut kohdat. Tähdellä merkityt ovat pakollisia. Asiakkaan tiedot

Lisätiedot

KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY FINGRID OYJ

KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY FINGRID OYJ KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY JA FINGRID OYJ 2(5) Sisällys 1 SOPIJAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 SOPIMUKSEN EHDOT... 3 4 SOPIMUKSEN MUUTOKSET... 3

Lisätiedot

Opiskelijana Suomessa tai maailmalla

Opiskelijana Suomessa tai maailmalla Opiskelijana Suomessa tai maailmalla Aalto-yliopisto opiskelijavaihto 8.5.2014 Danske opiskelijoille Danske määrittelee opiskelijoiksi kaikki 18-32 vuotiaat. Opiskelijat saavat Danske Bankista maksuttoman

Lisätiedot

1 www.enterpay.fi/laskuyritykselle SISÄLLYSLUETTELO 1 MIKÄ ON LASKU YRITYKSELLE?... 3 2 KIRJAUTUMINEN PALVELUUN... 3 3 KÄYTTÄJIEN HALLINNOINTI: KÄYTTÖOIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN... 6 4 MYYNNIN SIIRTO LASKUTUKSEEN...

Lisätiedot

Hyvä mobiilikortin käyttäjä!

Hyvä mobiilikortin käyttäjä! Hyvä mobiilikortin käyttäjä! AKK-Motorsport ry:n jäsenkortti on tänä vuonna Lompakossa oleva mobiilikortti. Mobiilikortti toimii puhelimeen ladattavana Lompakko-sovelluksena, joka toimitetaan kaikille

Lisätiedot

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: KOULULAISKULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijapuolet Ostaja: Kunta............................................... Yhteystiedot:......................................... Ostajan edustaja:......................................

Lisätiedot

Ennen kuin ryhdyt päivittämään

Ennen kuin ryhdyt päivittämään Johdanto Tämä CD-ROM-evy sisätää Phiipsin ensimmäisen sukupoven DVD-taentimen vamisohjemapäivityksen, joka isää soittimeen DVD+R-evyjen taennusmahdoisuuden sekä useita muita kiinnostavia toimintoja. Päivitystä

Lisätiedot

Sopimusehdot maksupalveluiden tarjoamisesta liittymäasiakkaalle

Sopimusehdot maksupalveluiden tarjoamisesta liittymäasiakkaalle Sopimusehdot maksupalveluiden tarjoamisesta liittymäasiakkaalle Sisällysluettelo 1. Ehtojen soveltamisala... 4 2. Määritelmät... 4 3. Maksupalvelun palveluntarjoaja... 4 4. Valvontaviranomaiset... 4 5.

Lisätiedot

1 MIKÄ ON ENTERPAYN YRITYSLASKU? 2 KIRJAUTUMINEN PALVELUUN

1 MIKÄ ON ENTERPAYN YRITYSLASKU? 2 KIRJAUTUMINEN PALVELUUN SISÄLLYSLUETTELO 1 MIKÄ ON ENTERPAYN YRITYSLASKU?... 3 2 KIRJAUTUMINEN PALVELUUN... 3 3 KÄYTTÄJIEN HALLINNOINTI: KÄYTTÖOIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN... 6 4 MYYNNIN SIIRTO LASKUTUKSEEN... 9 5 LASKUTUSPÄIVÄN MUUTTAMINEN...

Lisätiedot

Vuokrakohde vuokrataan vuokralaiselle antennimaston ja siihen liittyvän laitetilan/tilojen sijoittamiseksi ja käyttämiseksi kiinteistöllä.

Vuokrakohde vuokrataan vuokralaiselle antennimaston ja siihen liittyvän laitetilan/tilojen sijoittamiseksi ja käyttämiseksi kiinteistöllä. MAANVUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Suonenjoen kaupunki PL 13 Y-tunnus: 0208061-4 77601 Suonenjoki 2. Vuokralainen Elisa Oyj PL 40 Y-tunnus 0116510-6 00061 ELISA 3. Vuokrakohde Sopimuksen liitteenä (liite

Lisätiedot

Hoidettaessa sopimussuhteeseen liittyviä asioita yhteydenotot on osoitettava ostoliikennesopimuksessa mainitulle sopijapuolen edustajalle.

Hoidettaessa sopimussuhteeseen liittyviä asioita yhteydenotot on osoitettava ostoliikennesopimuksessa mainitulle sopijapuolen edustajalle. Akaan kaupungin kuljetuksia koskeva tarjouspyyntö 23.1.2015 Liite 4 OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULUKULJETUKSET LINJA-AUTOLLA Nämä ehdot otetaan osaksi erikseen tehtävää ostoliikennesopimusta. Ehtoja noudatetaan

Lisätiedot

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus Varantotilisopimus 1 (5) VARANTOTILISOPIMUS Tilinhaltija: Tilinumero: BIC-koodi: XX Pankki Oy (IBAN XX) XXXXXXXX 1 Sopimuksen tarkoitus 2 Tiliehdot Sopimuksessa määritellään menettelyt ja vastuut, joiden

Lisätiedot

Yhteyshenkilö sopimusasioissa: hankinta- ja taloussuunnittelija puh. muissa asioissa: sosiaaliohjaaja puh.

Yhteyshenkilö sopimusasioissa: hankinta- ja taloussuunnittelija puh. muissa asioissa: sosiaaliohjaaja puh. OSTOPALVELUSOPIMUSLUONNOS ERITYISOPPILAIDEN KULJETUKSET 1. Sopijapuolet Ostaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Ytunnus 2220682-7 Yhteyshenkilö sopimusasioissa: hankinta- ja taloussuunnittelija

Lisätiedot

2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen

2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen Sopimusehdot 1. Osapuolet Aditro Oy ja Asiakas. Jatkossa Aditro Oy = Toimittaja. 2. Sopimuksen kohde 2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen Sopimuksen kohteena ovat Toimittajan

Lisätiedot

Palveluntarjoaja tai Palveluntarjoajan partner-yritys voi käyttää tätä palvelua referenssinä, ellei Asiakas sitä erikseen kirjallisesti kiellä.

Palveluntarjoaja tai Palveluntarjoajan partner-yritys voi käyttää tätä palvelua referenssinä, ellei Asiakas sitä erikseen kirjallisesti kiellä. 1 Kä yttä jä ehdot Käyttäjäehdot voimassa 1.1.2013 alkaen. Rekisteröitymällä hyväksyt palvelun käyttöehdot. Samalla rekisteröity yritys ja henkilö antaa nimenomaisen suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn

Lisätiedot

15.11.2012. Tähän tiedotteeseen on koottu maksupalveluja koskevia yleisiä ennakkotietoja, joita pankin on annettava kuluttaja-asiakkaalle.

15.11.2012. Tähän tiedotteeseen on koottu maksupalveluja koskevia yleisiä ennakkotietoja, joita pankin on annettava kuluttaja-asiakkaalle. Maksupalvelutiedote 15.11.2012 Tähän tiedotteeseen on koottu maksupalveluja koskevia yleisiä ennakkotietoja, joita pankin on annettava kuluttaja-asiakkaalle ennen puitesopimuksen tekemistä (jäljempänä

Lisätiedot

Nämä ehdot tulevat voimaan 1.4.2007

Nämä ehdot tulevat voimaan 1.4.2007 1(12) Nämä on laadittu Suomen Pankkiyhdistyksessä ja sen toimintaa jatkavassa Finanssialan Keskusliitossa. Jos erikielisten versioiden välillä on eroja, suomenkieliset ehdot ovat ratkaisevat. Nämä ehdot

Lisätiedot

Lämmitysverkoston perussäätö säästää rahaa ja luo terveellisen sisäilmaston

Lämmitysverkoston perussäätö säästää rahaa ja luo terveellisen sisäilmaston Lämmitysverkoston perussäätö säästää rahaa ja uo terveeisen sisäimaston 1 E nergiansäästöä voidaan vaikuttaa isoihin asioihin. Maapaon imaston ämpiämisen ja kasvihuoneimiön torjuminen ovat tuevaisuuden

Lisätiedot

NILSIÄN TERVEYS- JA PALVELUKESKUSHANKE. Nilsiä-neuvottelukunnan kokous 27.2.2013

NILSIÄN TERVEYS- JA PALVELUKESKUSHANKE. Nilsiä-neuvottelukunnan kokous 27.2.2013 NILSIÄN TERVEYS- JA PALVELUKESKUSHANKE Nisiä-neuvotteukunnan kokous 27.2.2013 LÄHTÖKOHDAT Hankesuunnitema 2008 Suunnitemasta toteutunut v. 2009 aikana paveukeskuksen kotihoitotiojen peruskorjaus / Oukan

Lisätiedot