YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN KEHITYSVAMMAISEN LAPSEN PALVELUKOKONAISUUDESSA KUOPION MALLIN MUKAAN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN KEHITYSVAMMAISEN LAPSEN PALVELUKOKONAISUUDESSA KUOPION MALLIN MUKAAN"

Transkriptio

1 Mitä kuuuu kehittämistyöeni? YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN KEHITYSVAMMAISEN LAPSEN PALVELUKOKONAISUUDESSA KUOPION MALLIN MUKAAN Annukka Jämsä-Taskinen apuaisosastonhoitaja, toimintaterapeutti Kuopion kaupunki Toukokuu 2010 Lapsen ja nuoren hyvän kuntoutuksen toteutuminen paveuverkostossa projekti A J-T 1

2 TAUSTAA Kehittämistyön aihevaintaa ohjasi erityisneuvoapaveuiden irraisuus ja avohoidon asten tiimin fysioterapeuttien ja toimintaterapeuttien esittämä toive yhteistyön kehittämisestä, päämottona paveujen asiakas- ja apsiähtöisyys Kehittämistyön päätavoite: ae kouuikäisen kehitysvammaisen apsen erityisneuvoapaveuiden kytkeminen osaksi Terve apsuus arjessa -hankkeessa sovittuun apsiähtöiseen ja yisektoriseen yhteistyömaiin A J-T 2

3 Erityisneuvoan tärkeimmät sidosryhmät neuvoan terveydenhoitajat konsutoivat erityisastentarhanopettajat ja päivähoidon henkiöstö kuntoutuksen työntekijät A J-T 3

4 Miten työ on edennyt akukartoituksen vamistumisen jäkeen? (huom. akukartoituksesta on tehty artikkei toukokuussa 2009) Yhteistyön käynnistyspaaverit erityisneuvoassa ja : -äsnä kaikki osapuoet (erityisneuvoa, päivähoito, terveydenhoito, kuntoutus) -sovittiin ähikehittämiskohteet ja työnjako -kaikista kehitettävistä asioista ei oe sovittu tarkkaa etenemisaikatauua A J-T 4

5 Peruspaveuihin kohdistuva tuki ja ohjaus 1. LÄHIKEHITTÄMISKOHDE (vamis) A. Yhteistyön kehittäminen erityisneuvoan, päivähoidon ja erityistyöntekijöiden: Kehittämiskohteena siirtymävaihe, kun kehitysvammainen apsi siirtyy kotihoidosta päivähoitoon: Kehitysvammaisen apsen siirtyminen päivähoitoon (Toimintasopimus kirjattu Word-tiedostona ks. Liite 2) Huom. Sisätää ajatuksen, että ääkinnäisen kuntoutuksen suunnitema tehdään yhdessä arjen kuntoutussuunniteman kanssa! A J-T 5

6 Ko. toimintasopimuksen vamisteuun perustettiin oma pieni työryhmä, joka teki esityksen päivähoidon varhaisen tuen kehittämistyöryhmäe. Kehittämistyöryhmä käsittei toimintasopimusuonnosta kokouksissaan 12.1 ja Päivähoidon varhaisen tuen kehittämistyöryhmä = foorumi, jossa käsiteään ja kehitetään mm. erityisen tuen tarpeessa oevien asten ja perheiden paveuita varhaiskasvatuksen piirissä, kokoonpano: päivähoidon paveupääikkö, 6 päiväkodin johtajaa ja 1 konsutoiva erityisastentarhanopettaja A J-T 6

7 Peruspaveuihin kohdistuva tuki ja ohjaus 1. LÄHIKEHITTÄMISKOHDE (ähes vamis) B. Yhteistyön kehittäminen erityisneuvoan ja astenneuvoan kanssa. - kehitettävät asiat täsmentyivät terveydenhoitajan ja erityisneuvoan ääkärin yhteisissä keskusteuissa Vamistunut ja vamistumassa: Erityisneuvoan ja astenneuvoan rooien sekiintyminen Down-apsen ääkärin- ja terveydenhoitajan tarkastuksessa Down-apsen ääkärintarkastuksen sisätö Käypä-hoito suosituksen mukaiseksi Päivitetyt kuuon- ja näön tutkimukset KYS:n ohjeiden mukaan kaikkien kehitysvammaisten asten ja erityisesti Down -asten ääkärintarkastukseen A J-T 7

8 Varhaisen tuen työmenetemien hyödyntäminen 2. LÄHIKEHITTÄMISKOHDE A Erityisneuvoan työntekijöiden mukaan tueminen puheinkonsutaatiokäytäntöihin. erityisneuvoan työntekijät tuivat mukaan tähän sopimukseen järjestämää yhteneväiset puheinajat muiden erityistyöntekijöiden kanssa TOIMINTAOHJE ERITYISPALVELUJEN PUHELINKONSULTAATIOSTA PÄIVÄHOIDON JA LASTENNEUVOLOIDEN HENKILÖSTÖLLE (nyt käytössä oevan konsutaatiokäytännön arvioiminen ja päivittäminen käynnissä, uusi toimintaohje vamistumassa) A J-T 8

9 Varhaisen tuen työmenetemien hyödyntäminen 2. LÄHIKEHITTÄMISKOHDE B. Erityisneuvoa mukaan Kuopion kaupungissa toteutuviin aueeisiin neuvoa päivähoito yhteistyötapaamisiin Yhteistyötä varten on perustettu vuonna aueeista yhteistyöryhmää, johon kuhunkin kuuuu: Päiväkotien johtajat/perhepäivähoidonohjaajat Lastenneuvoan terveydenhoitajat Konsutoiva erityisastentarhanopettaja Lapsiryhmien tai päiväkotien kasvatushenkiöstön edustaja Erityistyöntekijöiä on mahdoisuus osaistua Uutena: erityisneuvoan työntekijöiä mahdoisuus osaistua Yhteistyöryhmiä on sovitut säännöiset kokoontumiset. A J-T 9

10 Yhteistyöryhmien tehtäviä mm: Työryhmä käsitteee, seuraa ja arvioi tarkoituksenmukaisina pienryhminä yksittäisten asten/perheiden pumia, jotka vaativat keskinäistä konsutaatiota tai mahdoisia jatkotoimenpiteitä, esimerkiksi päiväkodin arjessa tapahtuvaa varhaista kuntoutusta tai astenneuvoan tekemää ähetettä erityistyöntekijäe. Työryhmän koordinoija tiedottaa terveydenhoitajae tapaamisissa käsitetävien asten nimet, jotta terveydenhoitaja voi etukäteen tutustua asten kehitykseen iittyviin tarpeeisiin tietoihin. Konsutaatiotapaamisiin osaistuvat vanhempien isäksi ne työryhmän jäsenet, joiden yhteisen asiakkaan varhaista tukea suunniteaan. Asiakasasioiden puuttuessa tapaaminen käytetään yhteisten ajankohtaisten asioiden käsitteyyn Yhteistyöryhmä suunnitteee ja järjestää sisäistä kouutusta ajankohtaisista teemoista työntekijöie ja/tai vanhemmie päivähoidossa tai neuvoassa A J-T 10

11 TULEVIA KEHITTÄMISKOHTEITA Työskenteen hanketyöntekijänä LapsiKuopio Kaste hankkeessa asti. Ajatuksenani on, että maais-huhtikuussa sovimme erityisneuvoan ja hanketyöntekijöiden kanssa kehittämistyön jatkokohteista - mm. päivähoidon Varhaisen tuen käsikirjaan on tarkoitus saada tekstiä kehitysvammaisen apsen asioista - sopimusten ja asiakirjojen sähköinen säiyttäminen niiden käyttämisen hepottumiseksi tuee sopia (mahdoisesti Kaupungin sisäinen netti) ja katsomisoikeudet määrittää ja järjestää tiettyihin kansioihin A J-T 11

12 KOKEMUKSIA JA POHDINTAA KEHITTÄMISTYÖN JOHTAMISESTA EDISTÄVIÄ TEKIJÖITÄ: toteutettu vamisteutyö ja sen kautta sovitut kehittämisehdotukset oivat hyvät edeytykset jatkaa varsinaista yhteistyön kehittämistä käytännön tasoa. Siirtyminen hanketyöntekijäksi LapsiKuopio hankkeeseen antoi aivan toisea tavaa aikaa kehittämistyöni edistämiseen Ko. hankkeessa työskenteevä moniammatiinen asiantuntijaryhmä näki kehittämistyöni tarpeeisena ja sitoutuivat omata osuudetaan edistämään yhteistyötä erityisneuvoan kanssa, siis ottivat omata osataan ohjat käsiin A J-T 12

13 EDISTÄVIÄ TEKIJÖITÄ päivähoidon hyvä sisäinen organisoituminen eri työryhmiin: - varhaisen tuen kehittämistyöryhmässä asia otettiin hyvin vastaan, koettiin tärkeäksi, asia eteni tehokkaasti Erityisneuvoan työntekijöiden positiivinen asenne yhteistyön kehittämiseen on säiynyt koko ajan A J-T 13

14 ...KOKEMUKSIA JA POHDINTAA KEHITTÄMISTYÖN JOHTAMISESTA HAASTEELLISIA TEKIJÖITÄ: Kuopiossa on n. 40 päiväkotia, n 800 työntekijää - Kehitysvammaisen apsen päivähoito pyritään järjestämään ns. omassa ähipäiväkodissa, jos suinkin mahdoista Kuopiossa on 15 astenneuvoaa, joissa työskenteee yhteensä 23 terveydenhoitajaa sopimusten ja ohjeistusten tuee oa yksityiskohtaisia ja hyvin jakautettuja, jotta työntekijät toimivat kehitysvammaisen apsen poun avainkohdissa samaa tavaa, kun he kohtaavat kehitysvammaisen apsen perheineen. Kehitysvammainen apsi omassa apsiryhmässä tai neuvoavastaanotoa on kuitenkin harvemmin toteutuva tianne, ei siis päivittäinen eikä vättämättä edes vuosittainen eteen tueva asia A J-T 14

15 ...KOKEMUKSIA JA POHDINTAA KEHITTÄMISTYÖN JOHTAMISESTA HAASTEELLISIA TEKIJÖITÄ: Erityisneuvoan työntekijöitä ei oe hankkeessa mukana, joten kehittämisen on tapahduttava heidän aikaresurssiensa mukaan Yhteistyökäytäntöjen jakautuminen edeyttää, että hankkeiden oputtuakin on tiedossa ja sovittuna, kuka jatkossa johtaa ja koordinoi yhteistyötä Näkisin, että erityisneuvoan oma rooi on jatkossa hyvin tärkeä, entistä aktiivisempi A J-T 15

16 Lopuksi Kiitos mahdoisuudesta osaistua LAPSEN JA NUOREN HYVÄN KUNTOUTUKSEN TOTEUTUMINEN PALVELUVERKOSTOSSA kouutukseen Kiitos Heena, Saa, Eeva ja koko opiskeijaryhmä osaavasta ja innostavasta opetuksesta ja keskusteuista! Hyvää kevään odotuksen aikaa jokaisee, pakkasterveisin Annukka A J-T 16

17 Vireä apsuus vaoisa tuevaisuus Kuopion seudua A-M Heikkinen graafinen suunnitteija A J-T 17

Taloushallintopalvelun asiakastyytyväisyyskysely

Taloushallintopalvelun asiakastyytyväisyyskysely Taoushaintopaveun asiakastyytyväisyyskysey 1 2008 4.3.2008 Hesingin kaupunki Taous- ja suunnitteukeskus TALOUSHALLINTOPALVELUN SÄHKÖINEN TIEDOTE Taoushaintopaveun asiakastyytyväisyyskysey...1 Kuuden suuren

Lisätiedot

ILMAJOEN MONIAMMATILLISEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄN TOIMINNAN ALOITTAMINEN

ILMAJOEN MONIAMMATILLISEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄN TOIMINNAN ALOITTAMINEN 1 ILMAJOEN MONIAMMATILLISEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄN TOIMINNAN ALOITTAMINEN Piia Siikala Riitta Winter Metropolia AMK Lapsen ja nuoren hyvän kuntoutuksen toteutuminen palveluverkostossa -projektin koulutus Vajaaliikkeisten

Lisätiedot

LASTEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄTOIMINNAN KEHITTÄMINEN PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN ALUEELLA 2008 2010

LASTEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄTOIMINNAN KEHITTÄMINEN PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN ALUEELLA 2008 2010 LASTEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄTOIMINNAN KEHITTÄMINEN PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN ALUEELLA 2008 2010 Alueellinen kehittämishanke Lapsen ja nuoren hyvän kuntoutuksen toteutuminen palveluverkostossa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (7) Lasten päivähoitopalvelut

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (7) Lasten päivähoitopalvelut JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (7) NEUVOLAN JA PÄIVÄHOIDON YHTEINEN ASIAKASRAATI Aika ke 21.3.2012 klo 18.00 20.00 Paikka Mäki-Matin päiväkoti, Löylykatu 5-7 Läsnä Maarit Tirkkonen Aino Anttila Titta Kutvonen-Lappi

Lisätiedot

LASTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTIPALVELUIDEN KEHITTÄMISHANKE ITÄ- JA KESKI-SUOMESSA II Lapset ja perheet Kaste II -hanke SELVITYS HANKKEEN ETENEMISESTÄ

LASTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTIPALVELUIDEN KEHITTÄMISHANKE ITÄ- JA KESKI-SUOMESSA II Lapset ja perheet Kaste II -hanke SELVITYS HANKKEEN ETENEMISESTÄ 1 LASTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTIPALVELUIDEN KEHITTÄMISHANKE ITÄ- JA KESKI-SUOMESSA II Lapset ja perheet Kaste II -hanke SELVITYS HANKKEEN ETENEMISESTÄ Valtionavustuksen maksatusjakso 1.10.2010 30.4.2011

Lisätiedot

työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta besvärsnämnden för arbetspensionsärenden TELK 50 vuotta

työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta besvärsnämnden för arbetspensionsärenden TELK 50 vuotta työeäkeasioiden muutoksenhakuautakunta besvärsnämnden för arbetspensionsärenden TELK 50 vuotta Sisätö Esipuhe.......................................................................................................................

Lisätiedot

SISÄINEN PALVELUSOPIMUS Sopimuksen puiteosa

SISÄINEN PALVELUSOPIMUS Sopimuksen puiteosa SISÄINEN PALVELUSOPIMUS Sopimuksen puiteosa 1. OSAPUOLET 1.1. Tilaaja (toimeksiantaja) Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue Kasvun ja oppimisen tuen avainprosessi 1.2. Tuottaja (toimeksisaaja)

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Sastamalan kaupunki 2014 SASTAMALAN KAUPUNKI Aarnontie 2 A, PL 23, 38201 SASTAMALA, puh. (03) 521 31, faksi (03) 5213 4099 sastamala@sastamala.fi, etunimi.sukunimi@sastamala.fi,

Lisätiedot

Romanin ja poliisin kohdatessa

Romanin ja poliisin kohdatessa Romanin ja poiisin kohdatessa -oppaan tarkoituksena on isätä romaniväestön ja poiisin keskinäistä ymmärrystä ja yhteistyötä. Opas on tarkoitettu sekä ainvavontaviranomaisie että romaniväestöe. Se sovetuu

Lisätiedot

Kirsi Alila. Lapsivaikutusten arviointi kansallisia ja kansainvälisiä näkökulmia. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2011:7

Kirsi Alila. Lapsivaikutusten arviointi kansallisia ja kansainvälisiä näkökulmia. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2011:7 Kirsi Aia Lapsivaikutusten arviointi kansaisia ja kansainväisiä näkökumia Lapsiasiavatuutetun toimiston jukaisuja 2011:7 apsiasiavatuutetun toimisto Lapsivaikutusten arviointi kansaisia ja kansainväisiä

Lisätiedot

HYVIS Laukaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2010 2014 1. JOHDANTO...3 2. KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN TILA...8

HYVIS Laukaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2010 2014 1. JOHDANTO...3 2. KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN TILA...8 HYVIS Laukaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2010 2014 1.11.2010 / kunnanhallitus 1. JOHDANTO...3 1.1. Suunnitelman tarkoitus...3 1.2. Suunnittelutyö...4 1.3. Suunnitelman lähtökohdat...5 1.4.

Lisätiedot

KONSULTOIVIEN ERITYISLASTENTARHANOPETTAJIEN VUOSIKELLO

KONSULTOIVIEN ERITYISLASTENTARHANOPETTAJIEN VUOSIKELLO ARVIOINTIRAPORTTI KONSULTOIVIEN ERITYISLASTENTARHANOPETTAJIEN VUOSIKELLO Kirsi Alila Ediva Oy 10.8.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 2 ARVIOINNIN SUORITTAMINEN 6 3 ARVIOINNIN TULOKSET 9 3.1 Konsultoivien

Lisätiedot

LAPSUUDEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMISYKSIKKÖ HANKE LÄNSI- JA KESKI-UUDELLAMAALLA 2007-2009

LAPSUUDEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMISYKSIKKÖ HANKE LÄNSI- JA KESKI-UUDELLAMAALLA 2007-2009 LAPSUUDEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMISYKSIKKÖ HANKE LÄNSI- JA KESKI-UUDELLAMAALLA 2007-2009 LOPPURAPORTTI Marianna Kokko Projektikoordinaattori Heidi Gerdt Erikoissuunnittelija SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 KEHITTÄMISHANKKEEN

Lisätiedot

Lämmitysverkoston perussäätö säästää rahaa ja luo terveellisen sisäilmaston

Lämmitysverkoston perussäätö säästää rahaa ja luo terveellisen sisäilmaston Lämmitysverkoston perussäätö säästää rahaa ja uo terveeisen sisäimaston 1 E nergiansäästöä voidaan vaikuttaa isoihin asioihin. Maapaon imaston ämpiämisen ja kasvihuoneimiön torjuminen ovat tuevaisuuden

Lisätiedot

VÄLI-SUOMEN POTKU LOPPURAPORTTI

VÄLI-SUOMEN POTKU LOPPURAPORTTI VÄLI-SUOMEN POTKU LOPPURAPORTTI MaaliPOTKU osahanke 1.4.2010 31.10.2012 Marita Pitkänen Tiina Nurmela Heta Leino Sisällysluettelo 1. OSAHANKKEEN ORGANISOITUMINEN... 4 2. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN FORSSAN

Lisätiedot

LAPSEN HYVÄ ARKI-HANKE 1.3.2009-31.10.2011. Selvitys hankkeen etenemisestä 1.11.2010.-30.4.2011

LAPSEN HYVÄ ARKI-HANKE 1.3.2009-31.10.2011. Selvitys hankkeen etenemisestä 1.11.2010.-30.4.2011 LAPSEN HYVÄ ARKI-HANKE 1.3.2009-31.10.2011 Lasten ja perheiden tukeminen heidän kehitysympäristöissään Pohjoisen alueen Kaste (PaKaste) - Pohjois-Pohjanmaan osahanke (Hankkeen tunniste 029/HTO/KH/2009)

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö Ruorin loppuraportti JOHANNA AURANEN JA TIINA KIRVESNIEMI

Kaakkois-Suomen varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö Ruorin loppuraportti JOHANNA AURANEN JA TIINA KIRVESNIEMI Kaakkois-Suomen varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö Ruorin loppuraportti JOHANNA AURANEN JA TIINA KIRVESNIEMI 2008 SISÄLTÖ 1. Kaakkois-Suomen varhaiskasvatuksen kehittämisyksikön taustaa 1.1 Osaamisklinikasta

Lisätiedot

Nokia sai vuoden vaihteen tienoilla

Nokia sai vuoden vaihteen tienoilla Nokian HYVÄ kaupungin tiedotusehti 1 / 2008 ASUKAS Mikä mies? sivu 7 Nokiaainen versio komiotteusta sivu 6 Tarkoitus on, että areena paveisi mahdoisimman aajaa käyttäjäjoukkoa Arviointimenetemien kehittäjät

Lisätiedot

OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA

OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Esiopetus OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA Sisällysluettelo Esiopetuksen oppilashuolto 1 1. Oppilashuollon yhteistyön järjestäminen lasten ja heidän huoltajiensa kanssa 1 1.1. Lapsen ja huoltajan

Lisätiedot

Ritva Katajamäki, Kati Lassila 11.5.2011

Ritva Katajamäki, Kati Lassila 11.5.2011 Ritva Katajamäki, Kati Lassila 11.5.2011 nykynäkemykset hyvistä kuntoutuskäytännöistä erikoissairaanhoidon näkökulma ja tehtävät yhtenäinen toimintakulttuuri ja toimintamalli puuttuvat yhteistyökäynneistä.

Lisätiedot

Opiskelijat syövät tuettua ruokaa Sivu 22. 3/2008 Jakelu 1. 12.9. 2008. 14-vuotias Tuulia Viljanen syö mielellään makaronilaatikkoa.

Opiskelijat syövät tuettua ruokaa Sivu 22. 3/2008 Jakelu 1. 12.9. 2008. 14-vuotias Tuulia Viljanen syö mielellään makaronilaatikkoa. 3/2008 Jakeu 1. 12.9. 2008 Kuva Ari Korkaa Opiskeijat syövät tuettua ruokaa Sivu 22 14-vuotias Tuuia Vijanen syö mieeään makaroniaatikkoa. Sivu 21 Kuva Ari Korkaa Kuva Annika Söderbom Kuva Laura Vesa Poika

Lisätiedot

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ. tukea,turvaa,etuja. www.oaj.fi

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ. tukea,turvaa,etuja. www.oaj.fi 2012 2013 jäsen+ Opetusaan Ammattijärjestö OAJ tukea,turvaa,etuja www.oaj.fi Eina Keinänen ei auksi tiennyt, että sosionomin on mahdoista iittyä OAJ:hin, mutta kun se sevisi, vainta oi sevä. Lastentarhanopettaja

Lisätiedot

KEHITTYVÄT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT osaamista, osallisuutta ja rakenteita

KEHITTYVÄT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT osaamista, osallisuutta ja rakenteita KEHITTYVÄT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT osaamista, osallisuutta ja rakenteita VÄLIRAPORTTI 1.5. 31.10.2011 28.10.2011 Toim. Eila Pelli, projektipäällikkö ja tietohallinto projektisihteeri Jari

Lisätiedot

KEHITTYVÄT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT työmenetelmiä, malleja ja rakenteita

KEHITTYVÄT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT työmenetelmiä, malleja ja rakenteita KEHITTYVÄT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT työmenetelmiä, malleja ja rakenteita VÄLIRAPORTTI 1.11.2011. 31.4.2012 Eila Pelli, projektipäällikkö ja Lasten ja perheiden hyvinvointipalveluiden kehittämishanke

Lisätiedot

Sodankylän vammaispalvelujen kehittämispilotti. Vatupassi

Sodankylän vammaispalvelujen kehittämispilotti. Vatupassi Sodankylän vammaispalvelujen kehittämispilotti Vatupassi SISÄLTÖ 1 JOHDANTO...1 2 SODANKYLÄN VAMMAISPALVELUJEN KEHITTÄMISHANKE...2 2.1 Hankkeen tavoitteet...2 2.2 Tavoitteiden toteuttamiskeinot...2 3 PILOTIN

Lisätiedot

Pelituki-hanke Toimintakertomus 2013

Pelituki-hanke Toimintakertomus 2013 Pelituki-hanke Toimintakertomus 2013 28.3.2014 Antti-Jussi Heikkinen Pia Paananen Sisällys 1 Kehittämiskeskus Tyynelän Pelituki-osahanke... 1 2 Tiedontuotanto... 1 3 Nuorten parissa tehtävä työ... 2 3.1

Lisätiedot

TOIMIVA ARKI HYVINVOIVA LAPSI. Raahen seutukunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018

TOIMIVA ARKI HYVINVOIVA LAPSI. Raahen seutukunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 TOIMIVA ARKI HYVINVOIVA LAPSI Raahen seutukunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallitus 6.5.2015 Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.6.2015 Raahen

Lisätiedot

PALVELUOHJAUS JA VANHEMMUUDEN TUKEMINEN HANKKEEN 1.2. 31.12.2012 LOPPURAPORTTI

PALVELUOHJAUS JA VANHEMMUUDEN TUKEMINEN HANKKEEN 1.2. 31.12.2012 LOPPURAPORTTI 2012 PALVELUOHJAUS JA VANHEMMUUDEN TUKEMINEN HANKKEEN 1.2. 31.12.2012 LOPPURAPORTTI Suunnannäyttäjä Päivi Ojanen 21.12.2012 Tampereen kaupunki Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Palveluohjaus ja vanhemmuuden

Lisätiedot

Esiopetuksen oppilashuollon käsikirja

Esiopetuksen oppilashuollon käsikirja Esiopetuksen oppilashuollon käsikirja Kuvalähde www.lahti.fi Sivistyslautakunta 21.8.2014 56 (2.painos) Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Käsikirjan käyttäjälle... 3 1.2 Mitä oppilashuolto on?... 3 1.3 Varhainen

Lisätiedot

VÄISTÖ 2014 2015. Väkivaltatyön käytännön toimintatapojen kehittäminen Itä-Suomessa

VÄISTÖ 2014 2015. Väkivaltatyön käytännön toimintatapojen kehittäminen Itä-Suomessa VÄISTÖ 2014 2015 Väkivaltatyön käytännön toimintatapojen kehittäminen Itä-Suomessa Kaste ohjelma 2012 2015 1 Sisällys ALUKSI... 3 1. HANKKEEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA YHTEYS LAAJEMPIIN LINJAUKSIIN... 4 1.1

Lisätiedot